VG171204 - Legg sammen kontantstøtten, barnetrygden og engangsstønaden.
DB171128 Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden Kommentar ¶
DB171119 Det er ikke tv-serien eller gjenreisningen av barnetrygden som er årsaken til at tre generasjoner Willoch nå møter Dagbladet.
DA171115 Vi har også en opptrappingsplan, og vil til slutt bruke 5 milliarder på barnetrygden .
DA171115 SV styrker barnetrygden i sitt alternative budsjett.
DA171115 I sitt alternative statsbudsjett blar SV opp 1,8 milliarder kroner for å styrke barnetrygden .
DA171115 En styrking av barnetrygden vil ikke bare komme fattige familier til gode.
DA171115 - Å styrke barnetrygden er et av de mest effektive tiltakene på kort sikt for å bekjempe barnefattigdom.
DA171114 Ved å øke barnetrygden fra dagens 970 kroner til 1.170 kroner i måneden henter Rødt inn en tredel av etterslepet siden 1996, som var sist den ble justert.
DA171114 Blant annet settes 3,1 milliarder kroner av til å øke barnetrygden med 200 kroner i måneden eller 2.400 kroner i året.
DA171114 - Barnetrygden er en overføring fra dem som ikke har barn, til dem som har barn.
DA171104 | Halverer barnetrygden for folk flest ¶
DA171104 Venstre vil doble barnetrygden for alle med under 327.000 kroner i inntekt, men kutter den for alle som tjener over 500.000.
DA171104 Kristelig Folkeparti vil nemlig øke barnetrygden for alle, og setter av 300 millioner kroner til dette i sitt alternative budsjett, som ble lagt fram denne uka.
DA171104 Felles for KrF og oss er at vi ønsker å øke satsen for dem som har minst, selv om KrF primært ønsker å øke barnetrygden for alle, sier Breivik.
DA171104 Det gjøres blant annet med en omfordeling av barnetrygden .
DA171104 - Mens alle mottakere med en inntekt på 496.000 kroner eller mer vil få en halvering av barnetrygden , sier Venstre-nestlederen.
DA171104 - Alle med inntekt under 327.000 vil få en dobling av barnetrygden , forklarer Breivik.
DA171104 Barnetrygden for disse vil da ligge på totalt 1.615 kroner i måneden.
AP171104 I tillegg satte regjeringen i 2015 inn en attraktiv støtteordning til familier, der barnetrygden ble hevet.
AP171104 I tillegg satte regjeringen i 2015 inn en attraktiv støtteordning til familier, der barnetrygden ble hevet.
DB171023 Det tyder på at det finnes langt mer målrettede tiltak for å hjelpe barn som lever i vedvarende lavinntekt, som å øke barnetrygden .
DA171013 Nå er diskusjonen hvorvidt barnetrygden kan justeres etter kostnadsnivået i landet barnet bor.
DA171013 Barnetrygden er til for barna, ikke for å fylle opp lommeboken til foreldrene.
VG171012 Både barnetrygden og kontantstøtten står stille, mens prisen øker på nesten alt som er gøy. øker på nesten alt som er gøy.
VG171012 * Heller ikke barnetrygden blir prisjustert.
DB171012 Øker ikke barnetrygden
DB171012 Satsen for barnetrygden holdes fast på 970 kroner i måneden, viser forslaget til statsbudsjett for 2018 som regjeringen la fram torsdag.
DB171012 Regjeringen vil ikke øke barnetrygden , men holder den på dagens nivå.
DB171012 Barnetrygden har dermed verken økt eller blitt prisjustert på 22 år.
AP171012 Trond Giske ( Ap ) : - Jeg tror ikke vi vil se noen krise på budsjettet i høst ¶ - Barnetrygden burde behovsprøves ¶
AP171012 Det blir litt dyrere å gå på fotballkamp, barnetrygden går litt ned og det blir noen hundrelapper i skattelette.
AP171012 - Barnetrygden burde behovsprøves ¶ Barnetrygden står på stedet hvil, slik den har gjort siden 1996.
AP171012 - Barnetrygden burde behovsprøves, mener de to foreldrene.
DB171011 Han vil også behovsprøve barnetrygden , fjerne kontantstøtten og endre uføresystemet.
DA170922 * Barnetrygden økes.
DA170912 Hareide har da også sagt at han ikke ønsker Frp med, og KrF vil øke barnetrygden , ikke ønsker store skattelettelser til de rikeste, og vil ha flere lærere i skolen, saker også SV støtter, sier Lerbrekk.
DA170912 For eksempel ved å øke barnetrygden , og samtidig skattlegge den for folk som har god råd.
DA170912 Agenda mener regjeringen i den neste perioden bør foreslå å øke og målrette barnetrygden .
DA170912 For eksempel ved å øke barnetrygden , og samtidig skattlegge den for folk som har god råd.
DA170912 Agenda mener regjeringen i den neste perioden bør foreslå å øke og målrette barnetrygden .
DN170911 - Foreldrene bidrar med egenkapital, de setter av barnetrygden og til og med besteforeldre sparer i fond fra barna er små.
DB170911 All den tid det finnes høl i en riksvei vil aldri Senterpartiet bli et parti med økonomisk tilbakeholdenhet, SV går til valg på kostbar økning i barnetrygden , og vil i likhet med MDG bruke mye av handlingsrommet på omstilling og utfasing av oljenæringen.
DA170911 - Foreldrene bidrar med egenkapital, de setter av barnetrygden og til og med besteforeldre sparer i fond fra barna er små.
DA170911 Vi ønsker også å øke barnetrygden , slik at det blir færre ban som lever i fattigdom, sier hun.
AA170911 - Foreldrene bidrar med egenkapital, de setter av barnetrygden og til og med besteforeldre sparer i fond fra barna er små.
AA170911 - Foreldrene bidrar med egenkapital, de setter av barnetrygden og til og med besteforeldre sparer i fond fra barna er små.
DB170909 * At barnetrygden omfordeles slik at lavinntektsfamilier gis økt støtte ¶
DA170906 - Se på barnetrygden .
VG170905 | Frp vil stoppe barnetrygden til barnehagebarn som ikke kan norsk ¶
VG170905 Hun mener kontantstøtten og barnetrygden kan være årsaker til at barn ikke blir plassert i barnehage.
DA170905 KrF vil beholde barnetrygden for alle som har barn uavhengig a sosial status og inntekt.
DA170905 Fordi barnetrygden ikke er blitt prisjustert på flere år er den blitt mindre verdt, og derfor ønsker KrF å prisjustere den slik at man faktisk får noe ut av det en får utbetalt.
SA170904 Venstre vil differensiere barnetrygden slik at de som trenger det mest får mest. 8.
SA170904 Siden 1996 har barnetrygden stått stille samtidig som mange tusen barn vokser opp i fattigdom.
SA170904 Senterpartiet vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den. 8.
SA170904 SV vil øke barnetrygden .
SA170904 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
SA170904 Høyres landsmøte har vedtatt at vi skal se på innretningen på barnetrygden for å gjøre den mer treffsikker slik at den kan bli til god hjelp for dem som trenger det mest.
SA170904 For lavinntektsfamilier og familier med spesielle behov er barnetrygden ofte avgjørende for å kunne gi barna gode muligheter for deltagelse sammen med andre i oppveksten.
SA170904 Engangsstønaden : Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?i ¶ Barnetrygden : Barnetrygden har stått stille lenge.
SA170904 Dersom vi får til en kraftig økning av barnetrygden , vil KrF skattlegge den og målstyre disse skatteinntektene slik at de med lavest inntekt får mer i barnetrygd enn de med høyest inntekt. 8.
SA170904 Barnetrygden : Barnetrygden har stått stille lenge.
SA170904 Barnetrygden : Barnetrygden har stått stille lenge.
NL170904 Solveig Horne kalte i 2013 - en måned før hun selv ble valgt og innsatt som statsråd - den stillestående barnetrygden i Norge for en skam.
NL170904 Jeg tok gladelig imot barnetrygden da jeg var student og førstegangsmor.
NL170904 Hva gjør du og jeg for å lære ungene våre å dele ? Barnetrygden ble innført i 1946.
NL170904 For noen er barnetrygden noe av det viktigste som kommer inn på konto den måneden.
NL170904 Et av prinsippene med barnetrygden er at den er universell, alle får økte utgifter med å få barn.
NL170904 Barnetrygden står dønn i ro - og det på tross av at man ifølge UNICEF og SSB vil kunne løfte 25.000 barn ut av fattigdom dersom barnetrygden ble regulert fra 1996-nivå.
NL170904 Barnetrygden står dønn i ro - og det på tross av at man ifølge UNICEF og SSB vil kunne løfte 25.000 barn ut av fattigdom dersom barnetrygden ble regulert fra 1996-nivå.
NL170904 Barnetrygden har stått uforandret siden 1996.
FV170904 Venstre vil differensiere barnetrygden slik at de som trenger det mest får mest. 8.
FV170904 Siden 1996 har barnetrygden stått stille samtidig som mange tusen barn vokser opp i fattigdom.
FV170904 Senterpartiet vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den. 8.
FV170904 SV vil øke barnetrygden .
FV170904 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
FV170904 Høyres landsmøte har vedtatt at vi skal se på innretningen på barnetrygden for å gjøre den mer treffsikker slik at den kan bli til god hjelp for dem som trenger det mest.
FV170904 For lavinntektsfamilier og familier med spesielle behov er barnetrygden ofte avgjørende for å kunne gi barna gode muligheter for deltagelse sammen med andre i oppveksten.
FV170904 Engangsstønaden : Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel ? Barnetrygden : Barnetrygden har stått stille lenge.
FV170904 Dersom vi får til en kraftig økning av barnetrygden , vil KrF skattlegge den og målstyre disse skatteinntektene slik at de med lavest inntekt får mer i barnetrygd enn de med høyest inntekt. 8.
FV170904 Barnetrygden : Barnetrygden har stått stille lenge.
FV170904 Barnetrygden : Barnetrygden har stått stille lenge.
DB170904 Det gjelder særlig fem ting : ¶ Barnetrygden må løftes allerede i det første statsbudsjettet ¶
AP170904 Trappe opp barnetrygden allerede i 2018-budsjettet som et tiltak for å hjelpe fattige familier.
AP170904 Vi vil doble og mener man årlig bør indeksregulere barnetrygden . 8.
AP170904 Venstre vil differensiere barnetrygden slik at de som trenger det mest får mest. 8.
AP170904 Siden 1996 har barnetrygden stått stille samtidig som mange tusen barn vokser opp i fattigdom.
AP170904 Senterpartiet vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den. 8.
AP170904 SV vil øke barnetrygden .
AP170904 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier. 8.
AP170904 Høyres landsmøte har vedtatt at vi skal se på innretningen på barnetrygden for å gjøre den mer treffsikker slik at den kan bli til god hjelp for dem som trenger det mest.
AP170904 For lavinntektsfamilier og familier med spesielle behov er barnetrygden ofte avgjørende for å kunne gi barna gode muligheter for deltagelse sammen med andre i oppveksten.
AP170904 Engangsstønaden : Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel ? Barnetrygden : Barnetrygden har stått stille lenge.
AP170904 Dersom vi får til en kraftig økning av barnetrygden , vil KrF skattlegge den og målstyre disse skatteinntektene slik at de med lavest inntekt får mer i barnetrygd enn de med høyest inntekt. 8.
AP170904 Barnetrygden : Barnetrygden har stått stille lenge.
AP170904 Barnetrygden : Barnetrygden har stått stille lenge.
AA170904 I tillegg går vi til valg for en betydelig økning av barnetrygden .
VG170902 Høyre vil forbedre støtteordningene til studenter med barn og beholde barnetrygden som siden 1996 har vært uendret på 970 kroner.
DA170902 Å øke barnetrygden er en av fem forutsetninger for vårt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.
DA170902 Arbeid, velferd, løfte barnetrygden , sier han. - " Flytt på landet ", foreslår folk på Facebook til Mona Aden Barres på Stovner.
DA170902 - Men vil ikke økning i barnetrygden bare bety at folk får flere barn enn de har råd til, heller enn å jobbe ?
DA170902 - Kun en ting hjelper for å få ned tallet på fattige barnefamilier, og det er å løfte barnetrygden , sier Audun Lysbakken til Dagsavisen.
DA170902 - Barnetrygden har stått stille i 21 år.
DA170901 Det første Øvstegård vil gjøre dersom han får en plass på Stortinget, er å fremme forslag om å øke barnetrygden .
DA170901 - Barnetrygden har stått stille siden 1996.
DB170830 Men foreslår SV fem milliarder kroner til barnetrygden , ler de av oss.
AA170828 Ett av SVs fem krav er et løft for barnetrygden , som har stått stille i over 20 år.
SA170825 Økning av barnetrygden er et av SVs absolutte krav for å gå med i en regjering.
SA170825 Viktig her er å rigge skattesystemet annerledes, slik at de rike må betale mer, øke barnetrygden og reversere usosiale kutt for vanskeligstilte grupper, sier Lysbakken.
SA170825 Vi vil gjeninnføre søskentillegget i barnetrygden .
SA170825 I tillegg til å reversere disse kuttene vil SV øke barnetrygden slik at den blir like mye verd som i 1996.
SA170825 I 2011, mens SV var i regjering, var det Fremskrittspartiet som viftet mest med barnetrygden .
SA170825 Det vil koste 7 milliarder kroner å øke barnetrygden så mye, og Lysbakken sier at økningen må tas stegvis.
SA170825 - Det er en skam at barnetrygden ikke har vært økt eller kostnadsjustert på 14 år, uttalte nåværende barne- og familieminister Solveig Horne til Dagsavisen i 2011.
DB170825 - Barnetrygden har en utjevnende effekt, og vil gi et særlig løft for de fattige familiene.
DA170822 For å løfte vanskeligstilte opp, må også barnetillegget og barnetrygden økes.
DA170821 - De rike kan sette barnetrygden rett inn på konto til barna.
DA170821 Barnetrygden burde kanskje bli behovsprøvd, og behovsprøvd barnetillegg for oss uføre burde ikke vært skattebelagt.
DA170821 - Man mister både barnetillegget på uføretrygden og barnetrygden når barnet fyller 18 år selv om man har forsørgerplikt til de fyller 21.
DA170821 - De rike kan sette barnetrygden rett inn på konto til barna.
DA170821 Barnetrygden burde kanskje bli behovsprøvd, og behovsprøvd barnetillegg for oss uføre burde ikke vært skattebelagt.
DA170819 LEDER : Barnetrygden er blant de mest effektive grepene for å løfte barnefamilier.
DA170819 I stedet for å videreutvikle barnetrygden , har politikerne tillatt et dyrt og dårlig eksperiment som kontantstøtte, samtidig som trygden har vært utsatt for forsøk på behovsprøving.
DA170819 Det siste fikk Kåre Willoch heldigvis forhindret på Høyres landsmøte, mens både blåblå og rødgrønne regjeringer har sørget for realnedgang i barnetrygden ved å la den stå på 970 kroner måneden de siste 20 årene.
DA170819 Barnetrygden er blant de mest effektive grepene for å løfte barnefamilier, enten de faller inn under fattigdomsbegrepet eller « bare » har lav inntekt.
SA170817 « Hvis barnetrygden hadde økt i verdi, i stedet for å stå stille de siste 20 årene, ville vi hatt nesten 20 000 færre fattige barn i dag.
SA170817 | Faktisk delvis sant : Nesten 20 000 færre barn ville vært fattige hvis barnetrygden hadde fulgt prisveksten de 20 siste årene ¶
SA170817 Nesten 20 000 færre barn ville vært fattige hvis barnetrygden hadde fulgt prisveksten de 20 siste årene ¶
AP170814 SV : - Barnetrygden må økes kraftig ¶
AP170814 Også UNICEF mener en økning i barnetrygden er et effektivt tiltak.
AP170814 - Det mest effektive tiltaket for å bekjempe barnefattigdom er å heve barnetrygden , både til barnefamilier generelt og ekstra høye satser for enslige forsørgere og foreldre med flere enn tre barn, sier hun.
AP170814 - Det er et hovedkrav fra oss med en kraftig økning av barnetrygden for at vi skal inngå et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet etter valget, sier hun.
AP170813 I tillegg til arbeid, mener hun en økning i barnetrygden vil bidra til å redusere fattigdommen.
AA170730 Hvis SV får makt til høsten, skal vi bruke den til å øke barnetrygden kraftig.
AA170730 - Hvis Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen virkelig vil gjøre noe med fattigdom i Norge, kan de øke barnetrygden .
DB170728 Til forskjell fra andre ordninger er det ingen bindinger på hva familier skal bruke barnetrygden på.
DB170728 Samtidig bevarer vi barnetrygden som en universell velferdsordning uten at statens utgifter øker for mye.
DB170728 På en måte er barnetrygden en av grunnplankene i den norske velferdsstaten.
DB170728 Når barnetrygden blir beskattet som inntekt så vil de med lav inntekt sitte igjen med mer enn de som har høyest inntekt.
DB170728 Likevel bevarer vi barnetrygden som en universell velferdsordning for alle i Norge.
DB170728 KrF har foreslått å styrke barnetrygden samtidig som barnetrygden skattlegges.
DB170728 KrF har foreslått å styrke barnetrygden samtidig som barnetrygden skattlegges.
DB170728 Jeg mener at endringer av barnetrygden bør vurderes etter følgende kriterier : ¶
DB170728 I dag er barnetrygden slik at den gir penger til familier som i mindre grad trenger den og for lite penger til familier som virkelig trenger den.
DB170728 I NOU ble den økonomiske økningen i barnetrygden økt til 20 836 i året.
DB170728 For disse familiene utgjør ikke barnetrygden lenger en viktig del av inntekten.
DB170728 Det gjør at barnetrygden av mange oppleves som både urettferdig og irrelevant.
DB170728 Det blir stadig flere barnefamilier som har en mer romslig økonomi enn da barnetrygden ble innført.
DB170728 At barnetrygden går til alle med barn gjør den til en universell velferdsordning.
DB170728 Barnetrygden er en ordning som overfører penger til de som har barn, fra de som ikke har barn.
DB170719 » Skal jeg sitere deg på dette, statsminister, når barnet mitt blir 18 år og jeg mister barnetrygden 1 940 kr, minstebidraget 1 180 kr og barnetillegget 3 080 før skatt, og resultatet av det er at jeg ikke har råd til å sørge for barnet så hun kommer seg gjennom videregående ?
AA170718 Organisasjonene bak kampanjen « 1 av 10 barn » krever også at barnetrygden beholdes som en allmen, utjevnende ordning og at flere får hjelp til å skaffe seg mer permanent bolig.
AA170718 Nå krever tolv velferdsorganisasjoner blant annet at barnetrygden økes for å motvirke barnefattigdommen.
AA170718 Et utvalg la tidligere i år frem forslag om å behovsprøve barnetrygden , fjerne kontantstøtten og gjøre barnehage og SFO gratis.
AA170718 Barnetrygden var et tema på partilandsmøtene i vår.
AA170718 Barnetrygden har ikke vært økt siden 1996.
DA170627 SV varslet under sitt landsmøte at de vil ha en kraftig opptrapping av barnetrygden for alle og en ekstra økning til fattige familier.
AP170615 Han sier at barnetrygden de får for de tre minste barna, ikke utgjør noen stor andel av familiens økonomi.
AP170615 For dem er barnetrygden et viktig tilskudd, sier Adamczyk.
AP170615 - For mange er barnetrygden viktig ¶
AA170615 Forslaget om barnetrygden og kontantstøtten går ut på å " kjøpekraftsjustere " dem i utlandet.
AP170609 Partienes landsmøter denne våren er unnagjort og utformingen av barnetrygden har vært et sentralt tema på de fleste av dem.
AP170609 Foreldre med to barn vil miste 24.000 kroner idet de tjener den første kronen over grensen dersom behovsprøving skjer ved at barnetrygden bortfaller over en fastsatt inntekt.
AP170609 Behovsprøving av barnetrygden kan « låse » foreldrene til et lavere inntektsnivå.
DA170530 Familiepolitikk ¶ * Barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges slik at de med lavest inntekt ( og lavest skatteprosent ) sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt. ( 90 mot 82 stemmer. ) ¶
SA170520 Bompengene er en luksusskatt som de fattige i Norge skal betale mest av, for de som tjener minst kan mye av barnetrygden gå med til bompenger, mens for dem som tjener mest, er det bare lommerusk.
DA170516 Siden 1996 har barnetrygden stått stille, og det har ført til at mange tusen barn har vokst opp i fattigdom.
DA170516 SV vil derfor øke barnetrygden .
DA170516 SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden for å løfte tusenvis av unger og barnefamilier ut av fattigdom.
DA170516 Barnetrygden er en av de mest effektive metodene for å bekjempe fattigdom i barnefamilier.
DB170507 Hun sier et annet forhold som påvirker var at man tidligere fikk barnetrygden i god tid før 17. mai.
AA170507 Men nå er selv gamle Willoch mest opptatt av å styrke barnetrygden .
AA170507 Gratis barnehage og SFO for de med lavest lønn og samtidig beholde barnetrygden .
VG170505 Les saken : EU nekter Norge å kutte i barnetrygden i utlandet ¶
VG170505 - I land som Polen og Litauen utgjør snart barnetrygden en hel årslønn.
VG170505 Barnetrygden utgjør nær en årslønn i flere land.
DA170505 Frp-leder Siv Jensen sier regjeringen vil kjøpekraftsjustere barnetrygden og kontantstøtten.
AA170505 Ifølge Frp-lederen skal nye år med Frp også sørge for at det skal bli mer penger til Forsvaret, enda mer penger til vei og samferdsel, enda mer bruk av oljepenger, mer privat velferd, strengere straffer og kutt i barnetrygden for utenlandske arbeidere i Norge som har barn bosatt i utlandet - det er budskap som går rett i kjernen av Frps politikk.
BT170502 Partiet vil utvide både kontantstøtten, barnetrygden , foreldrepermisjonen og bemanningsnormer innenfor både skole og helse.
DA170430 Familiepolitikk ¶ * Barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges slik at de med lavest inntekt ( og lavest skatteprosent ) sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt. ( 90 mot 82 stemmer. ) ¶
AP170430 Barnetrygden skal økes betydelig for alle og skattlegges ¶
AA170430 KrFs stortingsgruppeforeslo å beholde barnetrygden som en universell ordning, og stemte mot skattlegging. 2.
AA170430 Barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges slik at de med lavest inntekt ( og lavest skatteprosent ) sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt.
AA170430 Barnetrygden skal økes og skattlegges ¶
DB170429 Landmøtet vedtok at barnetrygden skal økes betydelig for alle, men skattlegges slik at de med lavest inntekt ( og lavest skatteprosent ) sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt.
DB170429 Familiepolitikk ¶ * Barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges slik at de med lavest inntekt ( og lavest skatteprosent ) sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt. ( 90 mot 82 stemmer. ) ¶
DB170429 Da gikk KrFs stortingsgruppe på et nederlag i spørsmålet om å skattlegge barnetrygden som stortingsgruppa gikk i mot.
DA170429 Det ble også vedtatt å øke barnetrygden , men samtidig innføre skatt på denne.
AP170429 Les denne også : KrF vil øke barnetrygden , men samtidig skattlegge den ¶
SA170428 Stortingsgruppen tapte mot landsmøtet og dermed har KrF vedtatt å skattlegge barnetrygden .
DB170428 KrF vedtok å skattlegge barnetrygden
DB170428 » Stortingsgruppa til KrF hadde foreslått å beholde barnetrygden som en universiell ordning.
DB170428 « KrF vil beholde barnetrygden som en ordning for alle med barn.
DB170428 TRONDHEIM ( Dagbladet ) : Med 90 mot 82 stemmer vedtok KrF-landsmøtet å øke barnetrygden , men samtidig innføre skatt som innebærer at de minst velstående familiene får mer å rutte med.
DB170428 KrF vil at barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges.
DB170428 KrF mener det er viktig å beholde barnetrygden og styrke den ved å prisjustere den.
DB170428 Barnetrygden har ikke blitt prisjustert på svært mange år og blir derfor stadig mindre verdt.
DB170428 Til tross for fornying av kontantstøtten, og en økning av barnetrygden .
DA170428 Å øke barnetrygden for alle, uansett om du er rik eller lavtlønnet, er heller ikke noen god investering.
DA170428 * KrF vil blant annet øke foreldrepermisjonstiden, kontantstøtten og barnetrygden .
AP170428 | KrF sa ja til å skattlegge barnetrygden
AP170428 KrFs landsmøte vil øke barnetrygden betydelig og skattlegge den.
AP170428 Hvorvidt barnetrygden skulle skattlegges eller ei, har det vært stor uenighet om i KrF.
AP170428 Hun mente en økt - men skattlagt - barnetrygd ville føre til at alle argumenter om at barnetrygden går til foreldre som ikke trenger det, ville falle bort og at ingen heretter ville tørre å fjerne ordningen.
AP170428 Han minnet om at barnetrygden ble innført for å bidra til utjevning mellom dem som har barn og dem som ikke har det.
AP170428 Dagrun Eriksen vant frem med forslaget om å målrette barnetrygden bedre.
AA170428 Lindau er enig : ¶ - Barnetrygden og skatt handler om fordeling til de som har minst.
AA170428 Hvis jeg sparer barnetrygden til min sønn i 18 år så har han over 314 000 når han er 18 år.
AA170428 Forslaget møtte imidlertid sterk motstand : KrFs egen stortingsgruppe var blant dem som advarte mot forslaget og mener at barnetrygden da vil svekkes for mange barnefamilier.
AA170428 - Diskusjonen denne våren har vist at barnetrygden ikke står så trygt som den burde lenger.
VG170427 KrF-lederen ga også støtte til forslag om å fornye partiets syn på kontantstøtten og barnetrygden .
VG170427 - En moderne familiepolitikk må bevare og styrke barnetrygden for alle.
VG170427 Barnetrygden må bevares for alle.
SA170427 Hareide sa at KrF vil jobbe for at barnetrygden fremdeles blir en universell ordning for alle og at den økes.
SA170427 - Der andre partier vingler, er vi til å stole på, sa Hareide om barnetrygden .
DB170427 Programkomiteen foreslår å øke barnetrygden betydelig, men skattlegge den.
DB170427 Om det ikke er en styrking av barnetrygden er jeg skeptisk, sa Hareide tidligere denne uka.
DB170427 Barnetrygden utgjør i dag en post på 15 milliarder kroner.
DB170427 Barnetrygden har vært svekket i 20 år.
AA170427 Han liker ikke tanken på behovsprøving av barnetrygden , og tenker da spesielt på byråkratiet som må til for å bestemme hvem som skal få og ikke få fra år til år.
AA170427 - Vi vil øke barnetrygden betydelig og legge den på inntekten, slik at det betales skatt av den.
AA170427 Hareide sa at KrF vil jobbe for at barnetrygden fremdeles blir en universell ordning for alle og at den økes.
AA170427 - Der andre partier vingler, er vi til å stole på, sa Hareide om barnetrygden .
AA170427 Hareide sa at KrF vil jobbe for at barnetrygden fremdeles blir en universell ordning for alle og at den økes.
AA170427 - Der andre partier vingler, er vi til å stole på, sa Hareide om barnetrygden . ( ©NTB ) ¶
AA170427 Til og med sterke krefter i Høyre ønsker nå å erstatte barnetrygden med gratis barnehage.
AA170427 Om det er heldagsskole, gratis barnehage eller omfordeling av barnetrygden .
DB170425 I dag bruker vi 15 milliarder kroner på barnetrygden .
DB170425 En av sakene som trolig vil engasjere KrFs landsmøtedelegater mest, er forslag om å skattlegge barnetrygden .
DB170425 - Jeg er opptatt av på sikre barnetrygden som en universell ordning til alle, men er villig til å se på skattlegging, sier KrF-lederen.
BT170420 Begge vil beholde barnetrygden .
VG170413 Les også : Venstre vil by på gratis barnehage for de lavest lønte - uten kutt i barnetrygden
VG170402 ÅLESUND ( VG ) Venstre-landsmøtet vil gi lavinntektsfamiliene både gratis barnehage og SFO, men avviste å trekke ned barnetrygden .
VG170402 | Venstre vil by på gratis barnehage for de lavest lønte - uten kutt i barnetrygden
VG170402 Venstres øverste organ ble invitert til å finansiere gratis barnehage og SFO med å gjøre barnetrygden behovsprøvd, men landsmøtets flertall sa like gjerne ja takk til begge deler - for de med lavest inntekt.
VG170402 Venstre-leder Trine Skei Grande leverte en tydelig advarsel mot å røre barnetrygden for de som trenger den mest : ¶
VG170402 Mange hadde åpenbart hørt på tidligere statsminister Kåre Willoch, som på Høyres landsmøte advarte mot å kutte eller fjerne barnetrygden .
VG170402 Les også om forslaget : Gratis barnehage, men betalt med kutt i barnetrygden ¶ Barnetrygden , som Venstres programforslag ville behovsprøve, vil i Venstres vedtatte modell bli videreført.
VG170402 Les også om forslaget : Gratis barnehage, men betalt med kutt i barnetrygden
VG170402 Det er veien ut av fattigdom, og det er disse familiene som barnetrygden er viktig for, sa Venstre-lederen.
VG170402 - Vil barnetrygden bestå i dagens form om 10 år ?
VG170402 Barnetrygden vil ikke forsvinne, men det vil tvinge seg fram en målretting, sier Rotevatn ¶
DB170402 Landsmøtet sluttet seg til programkomiteens forslag om å gradere barnetrygden , « slik at barn fra lavinntektsfamilier kommer best ut av reformen.
DB170402 - Landsmøtet har gått inn for gratis barnehage, dobling av barnetrygden og at ingen skal miste dagpengene uten å få tilbud om utdanning eller arbeid.
DB170402 Venstre : Vil omfordele barnetrygden
DA170402 - Landsmøtet har gått inn for gratis barnehage, dobling av barnetrygden og at ingen skal miste dagpengene uten å få tilbud om utdanning eller arbeid.
AP170402 Samtidig beholdes barnetrygden , men den skal « omfordeles ».
AP170402 Programkomiteen foreslo å fjerne barnetrygden for å finansiere gratis barnehage og SFO for alle ( se punkt 7 ), men da det ikke fikk gehør, landet man på å beholde barnetrygden på dagens nivå.
AP170402 Programkomiteen foreslo å fjerne barnetrygden for å finansiere gratis barnehage og SFO for alle ( se punkt 7 ), men da det ikke fikk gehør, landet man på å beholde barnetrygden på dagens nivå.
AP170402 Et forslag om å skattlegge barnetrygden fikk ikke flertall. 10.
AP170402 Vi må øke barnetrygden , mener debattantene.
AA170402 Venstre vedtok søndag også at barnetrygden bør behovsprøves.
AA170402 Partileder Trine Skei Grande er imidlertid skeptisk til å fjerne barnetrygden .
AA170402 Partiet vil videreføre barnetrygden på dagens nivå, men omfordele støtten.
AA170402 Et forslag om å skattlegge barnetrygden fikk imidlertid ikke flertall.
AA170402 Dermed gikk landsmøtet i Ålesund mot programkomiteens ønske om å gjøre barnehage og SFO gratis for alle og redusere barnetrygden .
AA170402 - Vi ønsker å erstatte én universell ordning, barnetrygden , med en annen, nemlig barnehage, sa nestleder i programkomiteen Guri Melby da hun argumenterte for modellen.
AA170402 - Landsmøtet har gått inn for gratis barnehage, dobling av barnetrygden og at ingen skal miste dagpengene uten å få tilbud om utdanning eller arbeid.
AA170402 Guri Melby i programkomiteen snakket varmt om et forslag om gratis barnehage og SFO til alle gjennom behovsprøving av barnetrygden .
AA170402 Barnetrygden videreføres på dagens nivå, men omfordeles, slik at dem som har minst, får mer » ble vedtatt.
SA170331 Programkomiteen vil ha gratis barnehage og SFO og fjerne barnetrygden .
DN170331 Ventelig blir det også tøffe ordskifter om hvorvidt partiet skal gå inn for gratis barnehage og skolefritidsordning ( SFO ) mot å behovsprøve barnetrygden .
DA170331 Venstre-leder Trine Skei Grande er tydelig på at hun vil beholde barnetrygden , men er åpen for å gradere den etter inntekt.
DA170331 Nå seiler barnetrygden opp til å bli et stridsspørsmål også på Venstres landsmøte til helgen.
DA170331 Likevel har både Høyre og Frp foreslått å fjerne barnetrygden .
DA170331 Høyre-nestor Kåre Willoch gikk tidligere i vår ut og advarte sitt eget parti mot å behovsprøve barnetrygden fordi han mener det vil føre til mer fattigdom, og ikke mindre.
DA170331 Et utvalg som har sett på støtten til barnefamilier, foreslo tidligere i år å fjerne kontantstøtten for å finansiere gratis barnehage for alle, samt behovsprøvde barnetrygden og øke satsene.
DA170331 Det kan bli tungt å svelge for sentrumskamerat Kristelig Folkeparti ( KrF ), som både ønsker å bevare kontantstøtten og øke barnetrygden .
DA170331 Det er viktig for meg familier får beholde barnetrygden også for tenåringer, selv om barna får gratis barnehageplass, sier Skei Grande.
DA170331 - Jeg er ikke redd for behovsprøve barnetrygden, men jeg er redd for å ta fra folk barnetrygden fordi jeg tror den er viktig for mange, sier Skei Grande.
DA170331 - Jeg er ikke redd for behovsprøve barnetrygden , men jeg er redd for å ta fra folk barnetrygden fordi jeg tror den er viktig for mange, sier Skei Grande.
DA170331 Barnetrygden endte opp med å bli fredet på Høyres landsmøte for et par uker siden.
DA170331 - Barnetrygden er viktig for økonomien i svært mange barnefamilier, sier nestleder Terje Breivik til Dagsavisen.
AP170331 Programkomiteen vil ha gratis barnehage og SFO og fjerne barnetrygden .
AA170331 Ventelig blir det også tøffe ordskifter om hvorvidt partiet skal gå inn for gratis barnehage og skolefritidsordning ( SFO ) mot å behovsprøve barnetrygden .
DB170330 Vi ønsker å øke i barnetrygden nettopp for å hjelpe de fattigste, også innvandrerfamiliene.
AP170330 Samtidig ønsker de å heve minstepensjonen, reversere pensjonsforliket, fullstipendiere alle studenter og doble barnetrygden .
DA170329 » SV foreslår en rekordøkning i barnetrygden , som er det mest presise virkemiddelet for å treffe de mest vanskeligstilte familiene, samt skattekutt til alle lavtlønte mennesker i Norge.
DA170329 Staten skal altså løpende sjekke inntekten til 672 000 voksne som mottar barnetrygden .
DA170329 Mens SV går til valg på å øke barnetrygden for alle, vil Venstre at den skal behovsprøves.
DA170329 DEBATT : SV foreslår en rekordøkning i barnetrygden , skriver Eirik Faret Sakariassen.
DA170329 Barnetrygden må økes generelt, og samtidig ha særlige satser for dem som lever i familier som er spesielt utsatt for fattigdom, som aleneforsørgere og familier med mange barn.
DA170329 Barnetrygden bekjemper fattigdom.
AP170329 Programkomiteen vil ha gratis barnehage og SFO og fjerne barnetrygden .
DB170328 Programkomiteen til Venstre innstiller blant annet på gratis barnehage til alle, erstatte barnetrygden , tredeling av foreldrepermisjon og gi flere barn tilgang til idrettsanlegg.
DB170328 Ikke uten lyspunkter : For oss som ønsker sketsjer om hvor lite vekstfremmende det er med skatt på arbeidende kapital, eller litt satire om behovsprøving av barnetrygden , ser framtiden dyster ut.
AP170327 Barnetrygden skaper forskjeller - og bør endres Bjørn Magnus Vian ¶
AP170326 Barnetrygd : Øke barnetrygden og motarbeide forslag om å skattlegge den.
BT170325 Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning.
BT170325 Nesten halvparten av de spurte i en fersk menigsmåling vil bytte barnetrygden med gratis barnehage.
DB170321 Kampen mot ulikhet og fattigdom : Solid økning i barnetrygden .
DA170321 Vi vet at bare ved å prisregulere barnetrygden vil 18.000 unger løftes ut av fattigdom.
DA170321 Kraftig økning av barnetrygden ¶ 3.
DB170320 SVs krav omfatter nå en kraftig opptrapping og utvidelse av barnetrygden , nasjonal normering av lærertallene, offentlig velferd strippet for profitt, et internasjonalt atomvåpenforbud, sterke kutt i utslippet av klimagasser og vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
VG170319 Øke barnetrygden . 2.
DN170319 Å øke barnetrygden med nærmere 1,3 milliarder kroner årlig i fire år, er et annet hovedkrav fra SV foran valget.
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier.
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier.
DB170319 Kampen mot ulikhet og fattigdom : Solid økning i barnetrygden .
DB170319 Ta kampen mot ulikhet og fattigdom ved å øke barnetrygden og en målretting mot fattige familier.
DA170319 - SV går til valg på profittfri velferd, økning av barnetrygden , flere lærere og nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170319 Dette er de fem kravene : ¶ 1 ) Kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og gi en ekstra økning til fattige familier ¶ 2 ) Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel.
BT170319 En kraftig, årlig opptrapping av barnetrygden
AP170319 Landsmøtet i SV vedtok søndag fem hovedkrav som partiet vil sette øverst ved forhandlinger om en ny regjering : ¶ 1 ) Kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og gi en ekstra økning til fattige familier ¶ 2 ) Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel.
AP170319 Landsmøtet i SV vedtok søndag fem hovedkrav som partiet vil sette øverst ved forhandlinger om en ny regjering : ¶ 1 ) Kraftig årlig opptrapping av barnetrygden for alle og gi en ekstra økning til fattige familier ¶ 2 ) Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel.
VG170318 Seks milliarder er veldig mye penger ; ja, faktisk så mye at vi kan løfte barnetrygden opp på et nivå som det var tilbake til 1997.
SA170318 - SV går til valg på profittfri velferd, økning av barnetrygden , flere lærere og nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.
VG170317 Et skikkelig løft for barnetrygden , for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom. 3.
DB170317 Et skikkelig løft for barnetrygden , for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DB170317 Et skikkelig løft for barnetrygden , for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DB170317 Et skikkelig løft for barnetrygden , for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DB170317 Det omfatter en klimasatsing med ubeskåret vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, et skikkelig løft for barnetrygden , en nasjonal norm som sikrer flere lærere og velferd uten profitt, bl.a. i barnehagesektoren.
DA170317 Å øke barnetrygden er foreslått som et av SVs hovedkrav i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.
DA170317 Men slik barnetrygden er innrettet i dag er det den ytelsen som har minst effekt på arbeidsdeltakelse, sier Valen.
DA170317 Men risikoen for dette er årsaken til at SV ikke vil behovsprøve barnetrygden .
DA170317 Jon Epland i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) regnet i 2014 ut at 18.000 barn ville blitt flyttet over fattigdomsgrensa ved å øke barnetrygden, slik SV nå foreslår, men hans SSB-kollega Rolf Aaberge ser betenkeligheter ved å øke barnetrygden .
DA170317 Jon Epland i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) regnet i 2014 ut at 18.000 barn ville blitt flyttet over fattigdomsgrensa ved å øke barnetrygden , slik SV nå foreslår, men hans SSB-kollega Rolf Aaberge ser betenkeligheter ved å øke barnetrygden.
DA170317 - Å øke barnetrygden er ikke uproblematisk fordi det vil svekke insentivene til å søke lønnsarbeid.
DA170317 - Når det gjelder barnetrygden så skal du ha ganske mange barn for at du skal kunne leve av den trygden.
BT170317 Øke barnetrygden og pensjonene for å utjevne forskjellene, som Lysbakken hevder er økende i Norge. 3.
BT170317 Øke barnetrygden og pensjonene for å utjevne forskjellene, som Lysbakken hevder er økende i Norge. 3.
AA170317 Partiet har gått offensivt ut med fire krav som må innfris dersom de skal bli med i en regjering med Arbeiderpartiet og eventuelt Senterpartiet : Barnetrygden må økes, havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes, det må bli flere lærere og, ikke minst viktig, barnehager og andre velferdstjenester skal drives uten profitt.
BT170316 Utgangspunkt er en ny NOU-rapport levert til barne- og likestillingsminister Solveig Horne på mandag, hvor flertallet går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden .
BT170316 I Frp's programkomité er der nå en flertallsinnstilling for å bevare både kontantstøtten og barnetrygden , men i en litt annen form.
AP170316 SV vil også øke barnetrygden .
VG170315 * Et skikkelig løft for barnetrygden , for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DN170315 SV-toppene mener gradvis opptrapping av barnetrygden koster en drøy milliard kroner første år, økt lærertetthet vel et par milliarder.
DN170315 Derfor vil partiet både vri på skatten og øke barnetrygden .
DB170315 Et skikkelig løft for barnetrygden , for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
BT170315 Partiet vil heve barnetrygden , øke skattene for de rikeste og sikre uføre en anstendig inntekt.
AA170315 Partiet vil heve barnetrygden , øke skattene for de rikeste og sikre uføre en anstendig inntekt.
AA170315 Partiet vil heve barnetrygden , øke skattene for de rikeste og sikre uføre en anstendig inntekt.
AA170315 Det kan vi gjøre ved blant annet å heve barnetrygden og sikre en anstendig inntekt til uføre, sier Lysbakken.
AP170314 SV-leder Audun Lysbakken krever markant økning av barnetrygden og tallfesting av antall lærere på skolenivå.
AP170314 Lysbakken vil øke verdien av barnetrygden hvert år fremover for å ta igjen for at den har stått stille siden 1996.
AP170314 Kampen mot ulikhet og fattigdom : Solid økning i barnetrygden .
AP170314 Gjør du barnetrygden behovsprøvd, vil mange forsørgere som ikke er i jobb miste tillegget hvis de kommer i arbeid.
AP170314 Det mest fornuftige er å gi barnetrygden et skikkelig løft.
VG170313 Les også : Statlig utvalg vil fjerne barnetrygden
SA170313 Flertallet i Høyres programkomité vil fjerne barnetrygden .
SA170313 Vi i SV mener at vi heller bør øke barnetrygden for å gi småbarnsfamilier mer å rutte med, ikke bare for å betale barnehageregningen, men for å kunne kjøpe klær, sko og mat.
SA170313 Bakgrunnen for hennes argumenter her er at barnetrygden betyr mindre enn den gjorde før, den er reelt sett mindre enn den var før ; den har nemlig ikke blitt justert siden 1996 !
SA170313 mars gikk stortingsrepresentant Tina Bru ( H ) ut i Dagens Næringsliv og argumenterte for å fjerne barnetrygden .
SA170313 Barnetrygden som er en av mange tiltak mot fattigdom i barnefamilier, vil alene løfte 20.000 barn ut av en oppvekst i fattigdom !
SA170313 Barnetrygden er et av de mest effektive virkemidlene for å bekjempe barnefattigdom og omfordele ressurser : Når alle mottar lik barnetrygd, og samtidig betaler skatt etter evne, havner pengene der de trengs, uten unødig byråkrati - dette er også grunnen for at den ikke skal behovsprøves.
DB170313 Å beholde barnetrygden og gå inn for 10 ukers fedreperm, er også vedtak som gjør partiet vanskeligere å angripe fra venstre.
DB170313 De største stridsspørsmålene i behandlingen av partiprogrammet dreide seg om saker med verdimessig og ideologisk sprengkraft som eggdonasjon, formuesskatt, kutt i barnetrygden og 10 ukers fedrekvote.
DA170313 Men forslag om kutt i velferdsordninger, vant ikke frem : Både barnetrygden og kontantstøtten består, tross enkelt forslag om å kutte disse ytelsene.
DA170313 Spørsmålet om å tillate eggdonasjon ble utsatt, Høyre gikk inn for en egen fedrekvote, de vil beholde barnetrygden og kontantstøtten.
SA170312 Tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch advarte mot å fjerne barnetrygden .
SA170312 Status quo for barnetrygden
SA170312 Etter at Høyre-nestor Kåre Willoch hadde talt varmt for barnetrygden og parlamentarisk leder Trond Helleland hadde advart mot å snikinnføre obligatorisk barnehage og heldagsskole, sa landsmøte ja til fortsatt barnetrygd og nei til gratis barnehage og SFO.
FV170312 Tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch advarte mot å fjerne barnetrygden .
FV170312 Status quo for barnetrygden
FV170312 Etter at Høyre-nestor Kåre Willoch hadde talt varmt for barnetrygden og parlamentarisk leder Trond Helleland hadde advart mot å snikinnføre obligatorisk barnehage og heldagsskole, sa landsmøte ja til fortsatt barnetrygd og nei til gratis barnehage og SFO.
AP170312 Tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch advarte mot å fjerne barnetrygden .
AP170312 Status quo for barnetrygden
AP170312 Etter at Høyre-nestor Kåre Willoch hadde talt varmt for barnetrygden og parlamentarisk leder Trond Helleland hadde advart mot å snikinnføre obligatorisk barnehage og heldagsskole, sa landsmøte ja til fortsatt barnetrygd og nei til gratis barnehage og SFO.
DN170311 Partiet vedtok også å opprettholde barnetrygden slik som i dag.
DB170311 Landsmøtet hørte på Kåre Willoch : Bevarer barnetrygden
DB170311 I sin tale før avstemningen advarte han sterkt mot å kutte barnetrygden som skulle finansiere det hele.
BT170311 Tilhengerne av barnetrygden tok ikke til orde for å øke den, til tross for at den på dagens nivå ikke er god nok hjelp til dem som trenger det mest.
BT170311 Landsmøtet behandlet et forslag om at barnetrygden skulle avvikles for at pengene heller skulle brukes til gratis barnehage og SFO.
BT170311 Etter at den levende legenden Kåre Willoch kom med et langt og ektefølt forsvar for barnetrygden fra talerstolen, ønsket ikke lenger noen å fjerne den.
VG170310 Willoch ( 88 ) advarte i VG i går sterkt mot å vedta behovsprøving av barnetrygden , og gjentok det samme budskapet fra talerstolen fredag formiddag.
VG170310 Programkomiteen var delt om forslaget, og før landsmøtet har statsminister Erna Solberg vegret seg mot å si hva hun mener om barnetrygden .
VG170310 Mindretallet ville erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning.
VG170310 Men jeg tror ikke man må glemme at for helt vanlige familier er barnetrygden et viktig bidrag, sier Solberg.
VG170310 Lysbakken viser til en splitter ny offentlig utredning, som foreslår å behovsprøve barnetrygden og innføre gratis barnehage.
VG170310 Hun mener det ikke er uproblematisk å gradere barnetrygden etter foreldrenes inntekt : ¶
VG170310 GARDERMOEN ( VG ) Høyre-landsmøtet hørte på partiveteranen Kåre Willoch, og har avvist forslaget om å avvikle barnetrygden til fordel for gratis barnehage, med stort flertall.
VG170310 Dette bør være en kraftig advarsel om ikke å tukle med barnetrygden .
VG170310 Det var i september i fjor at VG kunne fortelle om det kontroversielle forslaget : Høyre-representantene Kristin Vinje og Kristin Ørmen Johnsen ville programfeste en historisk omlegging av barnetrygden .
VG170310 Det er veldig alvorlig for lavtlønte familier som har god bruk for barnetrygden .
VG170310 Dermed vil mange familier som allerede lever under fattigdomsgrensen rammes hvis barnetrygden blir behovsprøvet, ifølge SV lederen.
VG170310 - Å behovsprøve barnetrygden er totalt elendig fordelingspolitikk.
VG170310 - Jeg har ikke noe problem med at folk som har god inntekt ikke mener de trenger barnetrygden .
VG170310 - Det er stikk i strid med det vi har fått høre av dem som vil behovsprøve barnetrygden .
SA170310 | Høyre går inn for å beholde barnetrygden
SA170310 Men alle vet at barnetrygden er ekstremt viktig for dem med lavest inntekt.
SA170310 Høyres landsmøte lyttet til tidligere statsminister Kåre Willoch som ba dem beholde barnetrygden .
SA170310 Et forslag om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til de lavinntektsfamilier, ble avvist.
SA170310 Derfor har vi har spilt inn forslaget om å bruke barnetrygden på en annen måte, sier hun.
FV170310 Etter at Kåre Willoch hadde talt varmt for å beholde barnetrygden , var det svært få som ville avskaffe den.
FV170310 Arne Thomassen ( framme ) og Harald Furre ville avskaffe barnetrygden , men de fleste andre på landsmøtet ville beholde den Til høyre sitter leder familie- og kulturkomiteen Svein Harberg.
DN170310 Partiet vedtok også å opprettholde barnetrygden slik som i dag.
DB170310 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter.
DB170310 Men det er midlet, å ta barnetrygden fra mange som vil gjøre at hundretusener av barnefamilier vil få klart dårligere råd en andre med tilsvarende inntekt som ikke forsørger barn.
DB170310 Flertallet i Høyres programkomité vil beholde barnetrygden , men vurderer alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
DB170310 Barnetrygden har lenge vært en av Willochs kampsaker.
DB170310 Stortingsrepresentant Kristin Vinje var en av dem som ønsket å målrette barnetrygden til dem som trenger det mest, og for øvrig bruke midlene til gratis barnehage og SFO.
DB170310 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter, men fikk ikke gjennomslag.
DB170310 Men det er midlet, å ta barnetrygden fra mange som vil gjøre at hundretusener av barnefamilier vil få klart dårligere råd en andre med tilsvarende inntekt som ikke forsørger barn.
DB170310 Landsmøtet hørte på Kåre Willoch og beholder barnetrygden .
DB170310 Kampsak for Willoch ¶ Barnetrygden har lenge vært en av Willochs kampsaker, og partiveteranen advarte klart mot å gå vekk fra den universelle ordningen i sin tale i dag.
DB170310 En av dem som kjempet for barnetrygden var tidilgere partileder Kåre Willich ( nummer to fra venstre ) Her sammen med Bent Høie, ( til venstre ), Erna Solberg og Jan Tore Sanner.
DB170310 Det er ikke slik at barnetrygden bidrar til å hindre barnefattigdom, argumenterte hun, men ble altså ikke hørt av landsmøtet på dette.
DB170310 Barnetrygden har fått mindre betydning de senere årene.
DA170310 Høyres landsmøte lyttet til tidligere statsminister Kåre Willoch som ba dem beholde barnetrygden .
DA170310 Han gikk tydelig ut mot forslaget om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til lavinntektsfamilier.
DA170310 En 88 år gammel partiveteran fortalte Høyres landsmøte hva de skulle gjøre : Beholde barnetrygden og finne penger til barnehage andre steder.
BT170310 | Høyre går inn for å beholde barnetrygden
BT170310 Men alle vet at barnetrygden er ekstremt viktig for dem med lavest inntekt.
BT170310 Høyres landsmøte lyttet til tidligere statsminister Kåre Willoch som ba dem beholde barnetrygden .
BT170310 Et forslag om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til de lavinntektsfamilier, ble avvist.
BT170310 Derfor har vi har spilt inn forslaget om å bruke barnetrygden på en annen måte, sier hun.
AP170310 » Willoch mener alle forslag om å fjerne barnetrygden vil føre til at familier med barn sakker økonomisk akterut sammenlignet med familier uten barn og viste til at antall fødsler pr. kvinne nå synker igjen.
AP170310 | Høyre beholder barnetrygden og fedrekvoten ¶
AP170310 Tidligere Høyre-leder Kåre Willoch advarte mot å fjerne barnetrygden og ble hørt av Høyres landsmøte.
AP170310 Selv om det har vært debatt i Høyre om kontantstøtten og barnetrygden , går Høyre til valg med å si ja takk til begge deler.
AP170310 Programkomiteen i Høyre var i utgangspunktet delt i to i synet på om barnetrygden skulle erstattes av gratis barnehage og gratis SFO.
AP170310 Kåre Willoch hadde noen timer tidligere holdt en hilsningstale til landsmøtet der han engasjert talte for å både barnetrygden og å gå imot alle forslag om å behovsprøve den.
AP170310 Kristin Vinje, som varmt forsvarte å fjerne barnetrygden for å kunne innføre gratis barnehage og gratis SFO, mente det var en mye mer målrettet måte å motvirke barnefattigdom og viste til at flere offentlige utvalg hadde anbefalt aktive tilbud fremfor kontantutbetalinger.
AP170310 Etter at både Kåre Willoch og Høyres parlamentariske leder Trond Helleland hadde advart Høyres landsmøte mot å tukle for mye med barnetrygden , endte landsmøtet altså med å beholde den.
AP170310 Den formuleringen som til slutt ble vedtatt om barnetrygd ble slik : Høyre vil « beholde barnetrygden og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi.
AP170310 Barnetrygden har ikke endret seg på tyve år, sa hun.
AP170310 - Barnetrygden er det mest effektive virkemiddelet vi har mot barnefattigdom, sa Helleland og brukte SSB som sannhetsvitne.
AA170310 | Veteranen Willoch tar kampen for barnetrygden
AA170310 Ideen om å droppe barnetrygden har vært oppe flere ganger tidligere, men Høyre har alltid har vært mot.
AA170310 Høyre må stemme ned forslaget om å kutte ut barnetrygden , sier tidligere partileder og statsminister Kåre Willoch.
AA170310 Han er lite begeistret for ideen om å bruke pengene fra barnetrygden på gratis barnehage og SFO i stedet, slik et mindretall i programkomiteen har gått inn for.
AA170310 Han gikk tydelig ut mot forslaget om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til lavinntektsfamilier.
AA170310 En 88 år gammel partiveteran fortalte Høyres landsmøte hva de skulle gjøre : Beholde barnetrygden og finne penger til barnehage andre steder.
AA170310 | Høyre går inn for å beholde barnetrygden
AA170310 Men alle vet at barnetrygden er ekstremt viktig for dem med lavest inntekt.
AA170310 Et forslag om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til de lavinntektsfamilier, ble avvist.
AA170310 Derfor har vi har spilt inn forslaget om å bruke barnetrygden på en annen måte, sier hun.
AA170310 Dagsavisen skriver om en høyrepolitiker som forsvarer skroting av barnetrygden .
AA170310 Det begynner å bli åpenbart for stadig fler at barnetrygden er lite målrettet.
AA170310 De mener at det skal skje gjennom å fjerne barnetrygden .
VG170309 Willoch er enig i at arbeid er det viktigste virkemiddelet mot fattigdom, men han mener også at barnetrygden bør økes - for alle.
VG170309 Skal man ta barnetrygden fra alle som tjener over et visst beløp, må grensen settes lavt for at det skal monne.
VG170309 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning.
VG170309 Han er sterkt imot behovsprøving av barnetrygden .
VG170309 Et flertall i programkomiteen går inn for å beholde barnetrygden , men vil vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
VG170309 Debatt : Nei til inntektsprøving av barnetrygden
VG170309 - Det har stor verdi at barnetrygden er en universell ordning.
FV170309 Der vil et mindretall fjerne barnetrygden og gjøre en behovsprøvd.
DN170309 Partiet har lagt opp til dueller om temaer programkomiteen ikke kunne enes om, blant annet om barnetrygden bør erstattes med gratis barnehage og SFO.
DN170309 ¶ KrF mener også at det er på høy tid at det gjøres noe med barnetrygden - og at den er et viktig virkemiddel for å løfte flere lavinntektsfamilier ut av fattigdom, men vi tror den beste løsningen kommer fra utvalgets mindretall i denne saken, sier forfatteren.
DB170309 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter.
DB170309 Flertallet i Høyres programkomité vil beholde barnetrygden , men vurderer alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
DA170309 På Høyres landsmøte blir det debatt om flere av KrFs hjertesaker, blant annet barnetrygden .
DA170309 Høyre-nestor Kåre Willoch på sin side har blitt en tydelig støttespiller for barnetrygden .
DA170309 Her foreslo utvalgets flertall å behovsprøve barnetrygden , slik at den brukes på de familiene som trenger det mest, samt til gratis barnehage.
DA170309 Hareide mener det viktig å bevare barnetrygden som en universell ordning, og ikke erstatte den med gratis barnehage.
DA170309 Forsvarer skroting av barnetrygden
DA170309 - Vi foreslår ikke direkte å behovsprøve barnetrygden , men erstatte den med gratis barnehage og SFO, samt målrettede tiltak for lavinntektsfamilier.
DA170309 - I NOU-en peker et mindretall på det alternativet Hareide ønsker seg : Bare øke barnetrygden .
VG170308 Rundt 40 prosent av barnefamiliene vil motta denne målrettede barnetrygden , og den vil bidra til en vesentlig reduksjon i barnefattigdom.
VG170308 Les kronikken fra mindretallet i utvalget : Nei til behovsprøving av barnetrygden
VG170308 For å redusere problemene med barnefattigdom foreslår vi i tillegg å øke barnetrygden til omlag det dobbelte av dagens nivå.
VG170308 Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamiliene går inn for gratis barnehage til alle barn fra de fyller ett år, samt å øke og målrette barnetrygden mot de familiene som har lavest inntekter.
VG170308 Debatt Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamiliene går inn for gratis barnehage til alle barn fra de fyller ett år, samt å øke og målrette barnetrygden mot de familiene som har lavest inntekter.
DB170308 | Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden
DB170308 | Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden ¶ ¶
DB170308 | Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden
DB170308 | Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden ¶ ¶ 20 prosent : I en fersk undersøkelse gjennomført av Fafo oppgir én av fem at de har opplevd seksuell trakassering på jobb, skriver innleggsforfatterne.
DB170308 | Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden
DB170308 | Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden
DB170308 | Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden
DB170308 Å ikke oppjustere barnetrygden i tråd med kostnadsnivået, er rett ut av statsviteren Jacob Hackers « lærebok » for politikere som vil undergrave velferdsstaten uten å avsløre at de gjør det.
DB170308 » Det er ikke det eneste argumentet som brukes for å målrette barnetrygden .
DB170308 | Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden
DB170308 Utvalgets flertall går inn for å målrette barnetrygden til dem med lavere inntekter og mer enn doble den.
DB170308 Selvfølgelig er også barnetrygden omfordelende siden den finansieres over skatteseddelen og har større relativ betydning for dem med lave inntekter. 1000 kroner i måneden betyr mer om du er fattig enn om du er rik.
DB170308 Når vi forbeholder barnetrygden til dem med lave inntekter oppstår nemlig flere problemer.
DB170308 Målt i form av kjøpekraft og som andel av inntekt har barnetrygden blitt drastisk redusert i verdi siden den stoppet å bli justert i 1996.
DB170308 Målretter vi barnetrygden til de fattigste står vi i fare for å kutte den i neste omgang.
DB170308 Men gratis barnehage er et så åpenbart gode for både individ og samfunn, at en kan spørre seg hvor gunstig det er at en skal kutte i barnetrygden for å finansiere det.
DB170308 Men en skulle tro den samme dynamikken gjaldt for barnetrygden ?
DB170308 Men det skyldes at det å kutte i barnetrygden ikke kommer uten en kostnad.
DB170308 Jeg har derfor større tro på forslaget til mindretallet som også innebærer en betydelig økning av barnetrygden til 20 800 kroner, 2200 kroner mindre enn flertallet, men som fortsatt skal gi den til alle.
DB170308 Jeg frykter imidlertid at en slik målretting av barnetrygden vil svekke dens støtte på lang sikt.
DB170308 Hvis universelle ordninger ofte er best, hvorfor vil utvalget, og muligens Høyres landsmøte, gå inn for en målretting av barnetrygden mot dem med lavest inntekt ?
DB170308 For å ikke gjøre dette fryktelig dyrt foreslår de å skattlegge barnetrygden , noe som gjør ordningen mer egalitær enn den er i dag.
DB170308 Flertallet i utvalget mener også at det har skjedd en stor utvikling siden sist gang barnetrygden ble vurdert av Longva-utvalget i 1996.
DB170308 Flertallet foreslår å kutte grovt i barnetrygden og forbeholde denne til dem med lave inntekter, for så å bruke pengene en sparer på å gi gratis barnehage til alle.
DB170308 Diskusjonen om barnetrygden og prisen på barnehage har forutsigbart nok fått mye omtale.
DB170308 Det vil skape noen økte administrasjonskostnader i organiseringen av barnetrygden , men en vil samtidig spare en del ved å gjøre barnehage gratis for alle.
DB170308 Det skyldes nok at utvalget har mindre tro på omfordelingsparadokset når det kommer til barnetrygden enn barnehagen.
DB170308 Denne årlige undergravingen av barnetrygden , danner utgangspunktet for utvalgets arbeid og påvirker også konklusjonen.
DB170308 De har derfor foreslått en modell hvor barnetrygden ikke forsvinner i det husstanden kommer over den foreslåtte friinntektsgrensa på henholdsvis 386 000 kroner for enslige og 478 000 kroner for par.
DB170308 Dagens Næringsliv sier det treffende på lederplass : « Tiden for å reformere barnetrygden er nå - mens den fremdeles er noe verd.
DB170308 Bevar barnetrygden
DB170308 Barnetrygden sto på den tiden for en stor andel av inntekten til mange barnefamilier.
VG170307 Økonomisk sett kan man selvfølgelig spørre seg hvorfor velstående norske familier skal få den samme barnetrygden som de som har dårlig råd ?
VG170307 Selv om vi mener barnetrygden fortsatt bør være lik for alle, og at gratis barnehage nok kan bli vel kostbart.
VG170307 Men, her mener vi prinsippet for barnetrygden er viktigere.
VG170307 Forslaget om å behovsprøve barnetrygden er heller ikke nytt.
VG170307 De sentrale anbefalingene til utvalget er at kontantstøtten fjernes, at barnehage blir gratis og at barnetrygden behovsprøves.
VG170307 | Nei til inntektsprøving av barnetrygden
VG170307 Vi i mindretallet foreslår å øke barnetrygden til 20 800 kroner, samtidig som vi vil la barnetrygden inngå i den skattepliktige inntekten.
VG170307 Vi i mindretallet foreslår å øke barnetrygden til 20 800 kroner, samtidig som vi vil la barnetrygden inngå i den skattepliktige inntekten.
VG170307 Vi foreslår i stedet en moderat styrking av den universelle barnetrygden Vi som tilhører mindretallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, mener at inntektsprøving av barnetrygden er feil vei å gå.
VG170307 Vi foreslår i stedet en moderat styrking av den universelle barnetrygden
VG170307 Vi foreslår i stedet en moderat styrking av den universelle barnetrygden Vi som tilhører mindretallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, mener at inntektsprøving av barnetrygden er feil vei å gå.
VG170307 Vi foreslår i stedet en moderat styrking av den universelle barnetrygden .
VG170307 VIL ØKE BARNETRYGDEN : - Vi i utvalgets mindretall foreslår å øke barnetrygden til 20 800 kroner, samtidig som vi vil la barnetrygden inngå i den skattepliktige inntekten.
VG170307 VIL ØKE BARNETRYGDEN : - Vi i utvalgets mindretall foreslår å øke barnetrygden til 20 800 kroner, samtidig som vi vil la barnetrygden inngå i den skattepliktige inntekten.
VG170307 VIL ØKE BARNETRYGDEN : - Vi i utvalgets mindretall foreslår å øke barnetrygden til 20 800 kroner, samtidig som vi vil la barnetrygden inngå i den skattepliktige inntekten.
VG170307 Utvalgets flertall vil øke barnetrygden til 23 000 kroner per barn samtidig som ytelsen avtrappes med 13,5 prosent for hver krone familieinntekten overstiger en friinntektsgrense på henholdsvis 386 000 kroner for enslige og 478 000 kroner for par.
VG170307 Men om man ønsker mer effektive tiltak mot barnefattigdom finnes det bedre alternativer enn inntektsprøving av barnetrygden .
VG170307 Likevel mener vi at svaret ikke er å forkaste den universelle barnetrygden og omfavne ideen om inntektsprøving.
VG170307 Inntektsprøving av barnetrygden mot familieinntekt gir opphav til et skattesystem blant barnefamiliene med dårlige egenskaper.
VG170307 Inntektsprøving av barnetrygden er i realiteten det samme som å legge en særskatt på barnefamilienes inntekter i intervallet over friinntektsgrensene.
VG170307 For et par med ett barn vil barnetrygden forsvinne helt når familieinntekten overstiger 648 000 kroner.
VG170307 Flertallet i utvalget som har utredet den offentlige støtten til barnefamiliene, foreslår å inntektsprøve barnetrygden .
VG170307 Det er nemlig forholdsvis enkelt å finne alternative måter å finansiere en dobling av den universelle barnetrygden på, som har bedre egenskaper enn flertallets forslag - både med hensyn til insentivstruktur og fordelingsvirkninger - men begge alternativene ligger utenfor mandatet.
VG170307 Dermed oppnår vi en viss målretting av støtten, men økningen i den disponible barnetrygden blir ikke så høy som vi hadde ønsket, og fattigdomsreduksjonen som oppnås blir mindre enn med flertallets forslag.
VG170307 Debatt Vi som tilhører mindretallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, mener at inntektsprøving av barnetrygden er feil vei å gå.
SA170307 Noen må vente til barnetrygden kommer før de kan kjøpe nye støvler til barna.
SA170307 Barnetrygden bør blir mer målrettet mot familier med lav inntekt, mener utvalget som har gått gjennom alle støtteordninger rettet mot barnefamilier.
DB170307 På lang sikt er det grunn til å frykte at en målretting av barnetrygden mot familier med lav inntekt, vil bli en yndet ordning å kutte for politikere som vil styrke arbeidslinja.
DB170307 Et mindretall i utvalget foreslår derfor å heller øke barnetrygden og gjøre barnehage billigere for dem med lave inntekter.
DB170307 Det vil bli mye debatt om forslaget om å gjøre barnehage gratis, finansiert ved at barnetrygden målrettes mot, og økes for, dem med lavere inntekter.
DB170307 Det skyldes blant annet at barnetrygden ikke er blitt justert i tråd med verken pris- eller lønnsvekst siden 1996.
BT170307 Et av de viktigste forslagene er å gjøre barnehagen gratis og behovsprøve barnetrygden .
BT170307 Derfor er det fornuftig å behovsprøve barnetrygden , slik utvalget foreslår.
BT170307 Barnetrygden omfordeler fra dem som ikke har barn til dem som har barn.
BT170307 Et av de viktigste forslagene er å gjøre barnehagen gratis og behovsprøve barnetrygden .
BT170307 Derfor er det fornuftig å behovsprøve barnetrygden , slik utvalget foreslår.
BT170307 Barnetrygden omfordeler fra dem som ikke har barn til dem som har barn.
AP170307 Tidligere har mindretallet argumentert for at barnetrygden skal helt bort, men Vinje og mindretallet åpner for en fortsatt form for kontantytelse for de med lavest inntekt, i tråd med det regjeringens utvalg har anbefalt.
AP170307 Slik det er nå, får ikke de som virkelig trenger støtte hjelp i barnetrygden , sier Vinje til Aftenposten.
AP170307 På Høyres landsmøte til helgen skal partiet ta stilling til et forslag om å fjerne barnetrygden , for heller å gi norske foreldre gratis barnehage og gratis SFO.
AP170307 Partileder Erna Solberg og nestleder Jan Tore Sanner vil ikke tone tydelig flagg om forslaget, men i forbindelse med en pressekonferanse tirsdag ga begge uttrykk for skepsis mot å endre barnetrygden for mye.
AP170307 Nå settes pengene under lupen ¶ - Barnetrygden fortsatt viktig for mange ¶
AP170307 Krevende øvelse å fjerne barnetrygden
AP170307 Høyres parlamentariske leder sier han ikke er prinsipielt mot en endring som vil gi kutt for de rike og mer til lavinntektsfamiliene, men er tydelig på at barnetrygden fortsatt har en rolle å spille.
AP170307 Hun erkjenner at det blir en kamp i motbakke, men håper mange på landsmøtet kan påvirkes av regjeringens ferske rapport, der et utvalg mandag slo fast at barnehage bør bli gratis, og at barnetrygden bør varieres.
AP170307 Han vil bevare barnetrygden og avstå fra å gjøre barnehagene gratis.
AP170307 Han mener forslaget om å bytte barnetrygd med gratis barnehage og gratis SFO kan « bli overraskende dyrt for staten », samt at det å fjerne barnetrygden vil kunne føre til problemer for en del foreldre.
AP170307 Det kommer til å være tøft å få flertall for et slikt forslag, men jeg tror de fleste ser det er på tide vi gjør noe med barnetrygden som ordning, sier Vinje.
AP170307 Deler av Høyre vil fjerne barnetrygden og gi gratis barnehage, men i partiledelsen er det skepsis.
AP170307 De som vil beholde barnetrygden i programkomiteen, som er delt på midten, sier imidlertid at de vil « vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.
AP170307 - Når barna passerer 10 - 11 år er det slutt på SFO, og da har du flere år foran deg uten økonomisk støtte, hvis barnetrygden fjernes.
AP170307 - Dere kan fjerne barnetrygden helt, og gi gratis barnehage ?
AP170307 - Barnetrygden fortsatt viktig for mange ¶ - Barnetrygden er en ordning alle nyter godt av, sier Helleland og poengterer at støtten er et viktig anerkjennelse av at en barnefamilie koster mer enn andre familier.
AA170307 Det betyr at det vil bli dueller om konsekvensutredning av oljeaktivitet i nord, om hvorvidt barnetrygden bør erstattes med gratis barnehage og SFO og om pelsdyrnæringen skal få leve videre.
AA170307 Satsen for barnetrygden - en snau tusenlapp i måneden - har stått stille siden 1996.
AA170307 Men alle vet at barnetrygden er ekstremt viktig for de med lavest inntekt.
AA170307 Hun vil forsøke å få partiet med på en radikal endring av en av velferdsstatens grunnpilarer : barnetrygden .
VG170306 Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak.
VG170306 Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.
VG170306 Partiet ønsker i stedet å styrke barnetrygden .
VG170306 Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene.
VG170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
VG170306 Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden .
VG170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
VG170306 - Vi vil at barnetrygden skal være en universell ordning.
VG170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, derfor vil vi ta kampen for barnetrygden .
VG170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag morgen.
VG170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, derfor vil vi ta kampen for barnetrygden.
SA170306 Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.
SA170306 Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene.
SA170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
SA170306 Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden .
SA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
SA170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
FV170306 » De i Høyre som ønsker gratis barnehage, vil bruke barnetrygden til å finansiere forslaget.
FV170306 Utvalget fikk presisert av statsråd Solveig Horne ( Frp ) at barnetrygden skulle vurderes spesielt.
FV170306 Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.
FV170306 Høyre vil betale regningen med barnetrygden
FV170306 Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden .
FV170306 De mener de kan få råd til både gratis SFO og gratis barnehage ved å avvikle barnetrygden .
FV170306 Da utvalget ble nedsatt uttalte Horne til Aftenposten at « det er på tide å se på om barnetrygden er målrettet nok eller om det er andre måter vi kan sikre familiene bedre.
FV170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
DN170306 Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak.
DN170306 Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.
DN170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt frem mandag.
DN170306 | DN mener : Barnetrygden bør gjøres om ¶
DB170306 Flertallet i utvalget går blant annet inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage for alle barn over ett år, og behovsprøve barnetrygden slik at familier med lav inntekt får mer.
DA170306 SV vil kjempe for barnetrygden
DA170306 Partiet ønsker i stedet å styrke barnetrygden .
DA170306 - Vi vil at barnetrygden skal være en universell ordning.
DA170306 - Det er et svært dårlig forslag å behovsprøve barnetrygden .
DA170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, derfor vil vi ta kampen for barnetrygden .
DA170306 * Flertallet går inn for at barnetrygden behovsprøves slik at det kommer lavinntektsfamilier til gode.
DA170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, derfor vil vi ta kampen for barnetrygden.
DA170306 Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak.
DA170306 - Det ville vært 18.000 færre barn som vokste opp i fattigdom i Norge om man bare hadde prisjustert barnetrygden , sa Kaski tirsdag.
BT170306 Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.
BT170306 Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene.
BT170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
BT170306 Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden .
BT170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
BT170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
BT170306 Utvalgets flertall foreslår å behovsprøve barnetrygden , som i dag utgjør 15 milliarder kroner på budsjettet.
BT170306 Også KrFs Geir Jørgen Bekkevold syns behovsprøving av barnetrygden er et dårlig forslag.
BT170306 - Vårt standpunkt i dag er å beholde barnetrygden , men dette er en diskusjon vi må ta framover, sier familiepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, til NTB.
BT170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, sier partileder Audun Lysbakken.
AP170306 » De i Høyre som ønsker gratis barnehage, vil bruke barnetrygden til å finansiere forslaget.
AP170306 Utvalget fikk presisert av statsråd Solveig Horne ( Frp ) at barnetrygden skulle vurderes spesielt.
AP170306 Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.
AP170306 Høyre vil betale regningen med barnetrygden
AP170306 Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden .
AP170306 De mener de kan få råd til både gratis SFO og gratis barnehage ved å avvikle barnetrygden .
AP170306 Da utvalget ble nedsatt uttalte Horne til Aftenposten at « det er på tide å se på om barnetrygden er målrettet nok eller om det er andre måter vi kan sikre familiene bedre.
AP170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AP170306 » De i Høyre som ønsker gratis barnehage, vil bruke barnetrygden til å finansiere forslaget.
AP170306 Utvalget fikk presisert av statsråd Solveig Horne ( Frp ) at barnetrygden skulle vurderes spesielt.
AP170306 Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.
AP170306 Høyre vil betale regningen med barnetrygden
AP170306 Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden .
AP170306 De mener de kan få råd til både gratis SFO og gratis barnehage ved å avvikle barnetrygden .
AP170306 Da utvalget ble nedsatt uttalte Horne til Aftenposten at « det er på tide å se på om barnetrygden er målrettet nok eller om det er andre måter vi kan sikre familiene bedre.
AP170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AA170306 Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.
AA170306 Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene.
AA170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
AA170306 Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden .
AA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
AA170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AA170306 Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.
AA170306 Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene.
AA170306 Flertallet vil heve satsene på barnetrygden - som ikke har vært hevet siden 1996 - og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.
AA170306 Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden .
AA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
AA170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AA170306 Utvalgets flertall foreslår å behovsprøve barnetrygden , som i dag utgjør 15 milliarder kroner på budsjettet.
AA170306 Også KrFs Geir Jørgen Bekkevold syns behovsprøving av barnetrygden er et dårlig forslag.
AA170306 - Vårt standpunkt i dag er å beholde barnetrygden , men dette er en diskusjon vi må ta framover, sier familiepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, til NTB.
AA170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, sier partileder Audun Lysbakken.
AA170306 Skal barnetrygden reduseres gradvis, avhengig av inntekt, og hvilket byråkrati må til for å administrere et slikt system ?
AA170306 Men hva med barnetrygden ?
AA170306 De vil fjerne kontantstøtten og endre barnetrygden , slik at bare de med lav inntekt skal få den.
AP170305 Høyre vil betale regningen med barnetrygden
AP170305 De mener de kan få råd til både gratis SFO og gratis barnehage ved å avvikle barnetrygden .
AP170305 De i Høyre som ønsker gratis barnehage, vil bruke barnetrygden til å finansiere forslaget.
DA170304 - Når EU nå nekter Norge å kutte barnetrygden i utlandet, så er det et eksempel på den EU-arrogansen folk ikke aksepterer, sa partilederen.
AA170304 - Når EU nå nekter Norge å kutte barnetrygden i utlandet, så er det et eksempel på den EU-arrogansen folk ikke aksepterer, sa partilederen.
VG170301 Et skikkelig løft for barnetrygden , for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.
DN170301 Tina Bru, Stortingesrepresentant fra Rogaland for Høyre, ønsker å erstatte barnetrygden med noe mer sosialt.
DN170301 Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning.
DN170301 Bare en tredel av de spurte, 34 prosent, er negative til forslaget som blir et stridstema på Høyres landsmøte om en drøy uke : Skal barnetrygden erstattes med gratis barnehage og skolefritidsordning. 46 prosent av deltakerne støtter det, viser meningsmålingen Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DN170301 Bakgrunnstallene til undersøkelsen viser at det særlig er de unge som er positive til å bytte ut barnetrygden .
DN170301 Barnetrygden er den største av de mange velferdsordningene til barnefamilier, men det ordinære beløpet på 970 kroner i måneden har ikke vært justert for verken lønns- eller prisvekst siden 1996.
DA170301 - Det ville vært 18.000 færre barn som vokste opp i fattigdom i Norge om man bare hadde prisjustert barnetrygden , sier Kaski.
BT170301 Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning.
BT170301 Nesten halvparten av de spurte i en fersk menigsmåling vil bytte barnetrygden med gratis barnehage.
BT170301 Bare en tredel av de spurte, 34 prosent, er negative til forslaget som blir et stridstema på Høyres landsmøte om en drøy uke : Skal barnetrygden erstattes med gratis barnehage og skolefritidsordning. 46 prosent av deltakerne støtter det, viser meningsmålingen Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
BT170301 Bakgrunnstallene til undersøkelsen viser at det særlig er de unge som er positive til å bytte ut barnetrygden .
BT170301 Barnetrygden er den største av de mange velferdsordningene til barnefamilier, men det ordinære beløpet på 970 kroner i måneden har ikke vært justert for verken lønns- eller prisvekst siden 1996.
AA170301 Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning.
AA170301 Bare en tredel av de spurte, 34 prosent, er negative til forslaget som blir et stridstema på Høyres landsmøte om en drøy uke : Skal barnetrygden erstattes med gratis barnehage og skolefritidsordning. 46 prosent av deltakerne støtter det, viser meningsmålingen Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170301 Bakgrunnstallene til undersøkelsen viser at det særlig er de unge som er positive til å bytte ut barnetrygden .
AA170301 Barnetrygden er den største av de mange velferdsordningene til barnefamilier, men det ordinære beløpet på 970 kroner i måneden har ikke vært justert for verken lønns- eller prisvekst siden 1996.
AA170228 UNICEF Norge advarer mot en behovsprøving av barnetrygden .
AA170228 SV-leder Audun Lysbakken vil kreve et solid løft i barnetrygden dersom SV blir en del av et flertall etter valget til høsten.
AA170228 Men et løft i barnetrygden er det ene tiltaket som på kort sikt vil ha størst effekt, sier han.
AA170228 Ifølge UNICEF har SSB beregnet at 25.000 barn vil kunne løftes ut av fattigdom dersom barnetrygden ble regulert fra 1996-nivå, som er siste gang barnetrygden ble endret.
AA170228 Ifølge UNICEF har SSB beregnet at 25.000 barn vil kunne løftes ut av fattigdom dersom barnetrygden ble regulert fra 1996-nivå, som er siste gang barnetrygden ble endret.
AA170228 I likhet med SV, har også KrF foreslått en styrking av barnetrygden i sitt alternative statsbudsjett.
AA170228 Endringer i barnetrygden er en del av mandatet til et utvalg som skal levere en utredning til barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) i løpet av mars.
AA170228 - Det er ingen regjering som har prisjustert barnetrygden de siste 20 årene.
AA170228 - Barnetrygden må favne alle.
AA170228 - Barnetrygden er en veldig treffsikker og ubyråkratisk ordning.
BT170223 Statistisk sentralbyrå, Fordelingsutvalget, med flere har påpekt hvor viktig barnetrygden er for å redusere økonomiske forskjeller og redusere antall fattige barn.
BT170223 Se på barnetrygden som et slags skattefradrag de som har barn får, bare at det også går til dem som har for lav inntekt til å få skattefradrag.
BT170223 Poenget med å øke barnetrygden generelt, i tillegg til at enslige forsørgere og de med flere barn får en ekstra økning, er at dette er tiltak vi vet hjelper mot fattigdom.
BT170223 Hva er poenget, spør fylkestingsrepresentant for Høyre, Iril Schau Johansen i et innlegg mot SVs forslag om å øke barnetrygden ( 18.2 ).
BT170223 Barnefamilier har høyere utgifter enn andre, det er begrunnelsen for barnetrygden .
VG170222 Nå - ti år etter - har Astrup snudd, og mener at barnetrygden bør beholdes i sin nåværende form, samtidig som myndighetene bør vurdere å gjøre endringer i ordningen, slik at den treffer bedre.
VG170222 I likhet med barnetrygden , er enøk-støtten, gitt gjennom Oslo kommunes klimafond, universell.
VG170222 I 2007 var Nikolai Astrup uttalt motstander av barnetrygden .
VG170222 Barnetrygden er en utbetaling på knapt tusen kroner per barn, til familier som har barn, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener.
DA170222 - De økonomiske innsparingene ved å kjøpekraftregulere barnetrygden vil være små sammenlignet med hva det vil koste å administrere en slik ordning, sier hun.
VG170221 | EU nekter Norge å kutte barnetrygden i utlandet ¶
VG170221 VG-kommentar : Kutt barnetrygden for rikingene ¶
VG170221 Tyskland vil halvere barnetrygden
VG170221 Les også : Vanja bruker opp barnetrygden - Per sparer alt ¶
VG170221 Les også : Høyre-topper vil bruke barnetrygden til gratis barnehage og SFO ¶
VG170221 Kommentar : Kutt barnetrygden for rikinger ¶
VG170221 I Polen ville barnetrygden da vært på 7176 kroner, mens den ville vært på 6768 kroner i Romania og 6204 kroner i Bulgaria.
VG170221 I Danmark er barnetrygden på 17.964 danske kroner i året for barn opp til to år.
VG170221 Den tyske regjeringen har foreslått å halvere barnetrygden fra 1700 til 850 norske kroner i måneden for barn som bor i andre EU-land.
VG170221 - De økonomiske innsparingene ved å kjøpekraftregulere barnetrygden vil være små sammenlignet med hva det vil koste å administrere en slik ordning, sier hun.
VG170221 * Den ordinære barnetrygden er nå på 970 kroner i måneden.
VG170221 ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) ønsker å justere barnetrygden og kontantstøtten i takt med kostnadsnivået i landet mottakerens barn bor i.
AA170221 - De økonomiske innsparingene ved å kjøpekraftregulere barnetrygden vil være små sammenlignet med hva det vil koste å administrere en slik ordning, sier hun.
BT170218 Forrige uke kunne vi lese i BT at Audun Lysbakken ønsker å hjelpe folk som sliter økonomisk, ved å øke barnetrygden for enslige forsørgere og familier med tre eller flere barn.
BT170218 Forrige uke kunne vi lese i BT at Audun Lysbakken ønsker å hjelpe folk som sliter økonomisk, ved å øke barnetrygden for enslige forsørgere og familier med tre eller flere barn.
DN170217 Kåre Willoch melder seg på i debatten om barnetrygden , som er ventet å bli et stridstema på Høyres landsmøte.
DN170217 KrF vil øke barnetrygden
DN170217 Isaksen sier han er 90 prosent enig med Willoch, men at han altså at han vil åpne for å styrke barnetrygden for dem med lavest inntekt.
DN170217 Han mener også at barnetrygden « heller bør heves enn senkes i realverdi ».
DN170217 Barnetrygden har stått stille på 970 kroner måneden siden 1996.
DA170217 Kåre Willoch melder seg på i debatten om barnetrygden , som er ventet å bli et stridstema på Høyres landsmøte.
DA170217 Isaksen sier han er 90 prosent enig med Willoch, men at han altså at han vil åpne for å styrke barnetrygden for dem med lavest inntekt.
DA170217 Han mener også at barnetrygden « heller bør heves enn senkes i realverdi ».
DA170217 Barnetrygden har stått stille på 970 kroner måneden siden 1996.
AA170217 Kåre Willoch melder seg på i debatten om barnetrygden , som er ventet å bli et stridstema på Høyres landsmøte.
AA170217 Isaksen sier han er 90 prosent enig med Willoch, men at han altså at han vil åpne for å styrke barnetrygden for dem med lavest inntekt. ( ©NTB ) ¶
AA170217 Han mener også at barnetrygden « heller bør heves enn senkes i realverdi ».
AA170217 Barnetrygden har stått stille på 970 kroner måneden siden 1996.
AA170212 SV-leder Audun Lysbakken vil gjøre høstens stortingsvalg til et solidaritetsvalg og øke barnetrygden mest til de som mottar minst.
AA170212 - Gjør du barnetrygden behovsprøvet, vil mange forsørgere som ikke er i jobb, miste tillegget om de kommer i arbeid.
AA170212 SV-leder Audun Lysbakken vil gjøre høstens stortingsvalg til et solidaritetsvalg og øke barnetrygden mest til de som mottar minst.
AA170212 - Gjør du barnetrygden behovsprøvd, vil mange forsørgere som ikke er i jobb, miste tillegget om de kommer i arbeid.
AA170212 - Barnetrygden har stått stille siden 1996.
FV170211 Barnetrygden har mistet sin betydning som inntektsutjevnende virkemiddel, skriver artikkelforfatteren.
FV170211 Barnetrygden har eksistert i Norge siden 1946.
BT170211 SV-leder Audun Lysbakken vil øke barnetrygden for å løfte dem ut av fattigdommen.
BT170211 SV foreslo i sitt budsjettforslag for inneværende år å øke barnetrygden med 1,3 milliarder kroner.
BT170211 Lysbakken understreker at dette bare ville være begynnelsen av en opptrapping av barnetrygden .
BT170211 Har stått stille i tyve år ¶ - Barnetrygden har stått stille siden 1996.
BT170211 - Gjør du barnetrygden behovsprøvet, vil mange forsørgere som ikke er i jobb, miste tillegget om de kommer i arbeid.
BT170211 SV-leder Audun Lysbakken vil øke barnetrygden for å løfte dem ut av fattigdommen.
BT170211 SV foreslo i sitt budsjettforslag for inneværende år å øke barnetrygden med 1,3 milliarder kroner.
BT170211 Lysbakken understreker at dette bare ville være begynnelsen av en opptrapping av barnetrygden .
BT170211 Har stått stille i tyve år ¶ - Barnetrygden har stått stille siden 1996.
BT170211 - Gjør du barnetrygden behovsprøvet, vil mange forsørgere som ikke er i jobb, miste tillegget om de kommer i arbeid.
AA170210 | DPA : Tysk minister vil kutte i barnetrygden for EU-innvandrere ¶
VG170207 Ap har heller ikke noen intern diskusjon om å bytte bort barnetrygden med gratis barnehage og SFO.
VG170207 - Barnetrygden består uendret i vårt programutkast, sier Hadia Tajik, som har ledet programprosessen, med sentralstyret som programkomité.
AA170206 Mange kvier seg for å fjerne barnetrygden som universell ytelse.
AA170206 For mange familier betyr barnetrygden lite, og for dem som virkelig trenger støtten, er beløpet altfor lavt.
DB170204 Vidkun Quisling som i 1944 innførte forløperen for barnetrygden .
AA170204 SV vil ha en kraftig økning i barnetrygden for å bekjempe barnefattigdom.
AA170204 - En rekke utredninger har vist at det aller mest effektive vi kan gjøre er å bruke barnetrygden til å gi barnefamilien mer.
AA170204 - Barnefattigdom er en av SVs hovedsaker, og økning i barnetrygden er noe partiet setter som et hovedkrav for å inngå samarbeid, sier Lysbakken, som holdt tale for fellesårsmøtet til Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag SV i Stjørdal lørdag. 2200 barn er fattige ¶
AA170204 - Barnetrygden har stått stille i mange år, men vi foreslår nå en økning på 1,3 milliarder kroner.
BT170124 Der sto det at jeg mistet barnetrygden min dersom jeg ikke fikk en bekreftelse fra politiet om at jeg hadde søkt om ny oppholdstillatelse innen 7. februar.
BT170124 BREV : Marion Håland fikk beskjed fra Nav om at hun mistet barnetrygden dersom hun ikke kunne legge frem en fornyelse av oppholdstillatelse i Norge.
BT170124 - Vi vil snarest få gitt henne beskjed om at brevet hun har mottatt er feilsendt, og at den barnetrygden hun har krav på ikke vil bli stanset, understreker Flodsand.
BT170124 - Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort dersom jeg hadde mistet barnetrygden .
AP170112 Komiteen foreslår å beholde barnetrygden , men vil vurdere alternative tiltak for å sikre familier med svak økonomi.
AP170112 Grunnen til at det likevel er flertall for å beholde barnetrygden , er at leder Torbjørn Røe Isaksen har dobbeltstemme.
AP170112 De ønsker isteden å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier.
AP170112 Komiteen foreslår å beholde barnetrygden , men vil vurdere alternative tiltak for å sikre familier med svak økonomi.
AP170112 Grunnen til at det likevel er flertall for å beholde barnetrygden , er at leder Torbjørn Røe Isaksen har dobbeltstemme.
AP170112 De ønsker isteden å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier.
AP170112 Komiteen foreslår å beholde barnetrygden , men vil vurdere alternative tiltak for å sikre familier med svak økonomi.
AP170112 Grunnen til at det likevel er flertall for å beholde barnetrygden , er at leder Torbjørn Røe Isaksen har dobbeltstemme.
AP170112 De ønsker isteden å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier.
VG161115 Venstres løsning i sitt alternative budsjett er blant annet å behovsprøve barnetrygden for å kunne bruke disse pengene på andre tiltak for familier, som billigere barnehage og SFO for dem med dårlig råd.
VG161115 Partileder Audun Lysbakken argumenterte med at det regjeringsnedsatte Fordelingsutvalget fremhevet barnetrygden som det mest effektive tiltaket mot barnefattigdom, samt at behovsprøving betyr mer byråkrati og skader oppslutningen om velferdsstaten.
VG161115 Les også : Vanja bruker opp barnetrygden - Per sparer alt ¶
VG161115 Forslaget går ut på å gradere barnetrygden etter tre inntektskategorier.
VG161115 Foreldre med barn skal ifølge SVs forslag få barnetrygden justert hvert år i tråd med prisveksten.
VG161115 En forelder som tjener over 482 000 kroner skal få barnetrygden halvert.
AP161019 Barnetrygden bør behovsprøves.
AP161019 Barnetrygden bør behovsprøves.
AP161006 Når beløpet står stille, og prisene stiger, blir barnetrygden litt mindre verdt.
AP161006 Barnetrygden
AP161006 Når beløpet står stille, og prisene stiger, blir barnetrygden litt mindre verdt.
AP161006 Barnetrygden
AP161006 Når beløpet står stille, og prisene stiger, blir barnetrygden litt mindre verdt.
AP161006 Barnetrygden
AP160406 Utvalget, som ledes av professor i sosiologi, Anne Lise Ellingsæter, har fått presisert av statsråd Solveig Horne ( Frp ) at barnetrygden skal vurderes spesielt.
AP160406 Noen trekk peker seg ut : Flere partier enn tidligere drøfter store endringer i barnetrygden .
AP160406 Men partiets helseutvalg foreslo i fjor å redusere barnetrygden med 350 kroner måneden for å finansiere skolemåltid.
AP160406 Men det blir vanskelig hvis man freder barnetrygden i sin nåværende form, sier Tina Bru som, påtroppende leder av Høyres kvinneforum og medlem av Høyres programkomité.
AP160406 Høyres likestillingsutvalg : Foreslår å fjerne hele barnetrygden .
AP160406 Er barnetrygden målrettet nok ?
AP160406 Endringer i barnetrygden joker i kabalen ¶
AP160406 Da utvalget ble nedsatt i juni i fjor uttalte Horne til Aftenposten at « det er på tide å se på om barnetrygden er målrettet nok eller om det er andre måter vi kan sikre familiene bedre.
AP160406 Ap familieutvalg : Fremmer ingen forslag om å røre barnetrygden .
AP160406 - Kampen kommer til å stå om barnetrygden , sier stortingsrepresentant Tina Bru, som leder Høyres likestillingsutvalg.
AP160406 Barnetrygden kan eksporteres til andre EØS-land.
AP160315 Det foreslås også å øke barnetrygden , finansiert ved å skattlegge barnetrygdmottak.
AP160307 Der har hun tatt til orde for en rekke forslag til ny likestillingspolitikk for Høyre : Som å fjerne barnetrygden , kutte kontantstøtten og innføre kontinuerlig barnehageopptak.
AP160219 Synes du barnetrygden er lav : Den har stått på stedet hvil siden 1996 ¶
AP160219 Høyre-topp : Vrak barnetrygden , gjør barnehagen gratis for alle ¶
AP160219 Foreslår endringer i barnetrygden : - Ta den fra familier som tjener over én million ¶
AP160219 Synes du barnetrygden er lav : Den har stått på stedet hvil siden 1996 ¶
AP160219 Høyre-topp : Vrak barnetrygden , gjør barnehagen gratis for alle ¶
AP160219 Foreslår endringer i barnetrygden : - Ta den fra familier som tjener over én million ¶
AP160109 Partiet har også lovet kraftige økninger i barnetrygden , noe som var svært populært i fattigere deler av befolkningen, ifølge ekspertene.
AP160109 Partiet har også lovet kraftige økninger i barnetrygden , noe som var svært populært i fattigere deler av befolkningen, ifølge ekspertene.