AP171127 Med de endringene vi nå gjør, er det bare 1 av 106 barneskoler i Oslo som får et dårligere budsjett enn under Høyre-byrådet.
DA171122 Mitt første møte med Kari Grossmann skjedde via leseverket « LES », forfattet av Åge Didriksen og utgitt på Aschehoug, i bruk i norske barneskoler på åttitallet.
SA171121 Resultatet av stappfulle barneskoler er at Nylund har måttet flytte et helt trinn inn i det nye Brodd-huset, der det fra høsten 2017 drives undervisning for hele fjerde trinn ved Nylund skole, det vil si rundt 90 elever.
DA171121 Mitt første møte med Kari Grossmann skjedde via leseverket « LES », forfattet av Åge Didriksen og utgitt på Aschehoug, i bruk i norske barneskoler på åttitallet.
DB171110 p er det grunn til å minne Stortinget om hva de faktisk blir bedt om å bevilge penger til : Et treningssenter hvor politiet skal avfyre 3.000.000 skarpe skudd, gjennomføre 1250 sprenginger og 2300 helikopterbevegelser - hvert år - midt i et boligområde for 30.000 mennesker hvor 4000 barn går på sju barneskoler og 13 barnehager mindre enn én kilometer fra skytebanene.
DB171106 - Når kollegene mine legger seg for å sove i kveld, så må de tenke på om deres politiske støtte til våpenindustrien er verdt blodet som for evig renner ned gulvene i amerikanske kirker, barneskoler , kinoer og bygater, sier han ifølge Business Insider.
DA171103 Men for tre år siden økte Røyken tilstedeværelsen av helsesøstre på skolene, og følger nå nasjonal norm i hele grunnskolen, med unntak av to barneskoler som er i en budsjettprosess.
AA171019 - « Picnic » er en slags voksenversjon av « Kameleonen », som er utstillinga jeg har med meg når jeg reiser til ulike barneskoler .
DN171010 Ifølge brannvesenet i Anaheim har et ukjent antall mennesker i flere nabolag og to barneskoler blitt evakuert.
VG171009 Ifølge brannvesenet i Anaheim har et ukjent antall mennesker i flere nabolag og to barneskoler blitt evakuert.
AP170927 I 2018 blir det gratis kjernetid i aktivitetsskolen ( AKS ) på 67 av Oslos barneskoler .
DB170912 Han utpekte Norge som det verste eksemplet, der kunnskapsministeren fremmer introduksjonstimer om incest på barneskoler « fordi incest er den sosiale normen i Norge ».
AA170831 Allerede i dag er seks barneskoler og syv ungdomsskoler sprengt.
DA170822 Dette er noen av våre tiltak, men jeg nevner også tilskuddsordning for « Leselyst », krav om spesialpedagogisk kompetanse ved alle barneskoler , sikre implementering av nytt regelverk med nulltoleranse mot mobbing - og plikt til å drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
AP170822 Man vil beholde det som tross alt er oppnådd, som barneskoler og bedre rettigheter for kvinner.
SA170821 Totalt 156 elever deltok i studien, 99 jenter og 57 gutter fra 14 barneskoler på Østlandet.
BT170821 Totalt 156 elever deltok i studien, 99 jenter og 57 gutter fra 14 barneskoler på Østlandet.
AP170821 Totalt 156 elever deltok i studien, 99 jenter og 57 gutter fra 14 barneskoler på Østlandet.
DB170813 Høyres løfte 8 : - Stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.
DB170810 Det skal skje blant annet ved å lovfeste krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.
AP170810 Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet, blant annet gjennom å stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.
AA170810 Høyre ønsker også å reformere spesialundervisningen, blant annet gjennom å stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.
SA170613 Vi som bor på Tasta, ser at en renovering av Tastaveden og en utvidelse av Tastarustå, er det som må til for å ta imot alle de som nå starter i barneskoler over hele Tasta.
AP170522 Bare et lite mindretall av Oslos 110 barneskoler får glede av de nye lærerne.
AA170522 I Trondheim har vi valgt en få-skolemodell med bare tre universitetsskoler som er Charlottenlund videregående, Charlottenlund ungdomsskole og Saupstad/Kolstad barneskoler .
DA170420 Dagsavisen mener imidlertid at den har rettet søkelyset mer mot system og støtteapparat enn de konkrete barneskoler eller eventuelle mobbere.
DB170418 - Jeg har tvilt meg fram til at jeg ikke kan frifinne dem, på bakgrunn av identifisering av barneskoler og utydelig forbehold, sier Ekerberg.
AA170418 Tirsdag morgen hadde politiet laserkontroller ved to barneskoler øst og vest i Trondheim.
AA170418 I Trondheim hadde politiet laserkontroller ved to barneskoler .
DA170401 Ølreklamer males på barneskoler .
SA170316 Varhaug skule gikk til topps blant seks dyktige barneskoler i Hå.
DN170311 I 2014 ble fotball gjort obligatorisk i kinesiske barneskoler , og i fjor ble sporten mulig å velge som en del av opptakskravene til kinesiske universiteter.
AA170309 Trøndelag politidistrikt har også hatt kommunikasjon med andre politidistrikt i Norge om bombetruslene som ble ringt inn til flere norske barneskoler , og Sjøhagen opplyser at dette var en del av vurderingsgrunnlaget.
VG170308 TRUSLER MOT FLERE SKOLER : Flere barneskoler i Norge mottok onsdag morgen det politiet beskriver som bombetrusler.
DA170308 | Bombetrusler mot barneskoler over hele landet ¶
DA170308 Flere barneskoler i landet har onsdag mottatt bombetrusler.
BT170308 FLERE TRUSLER : I tillegg til Nordnes skole i Bergen er det også ringt inn bombetrusler mot barneskoler i Skien og Trondheim.
AP170308 | Kripos koblet inn etter bombetrusler mot flere barneskoler
AP170308 Kripos er koblet inn etter at det onsdag ble fremsatt bombetrusler mot barneskoler i Hordaland, Telemark, Sør-Trøndelag og Vest-Agder.
AA170308 Flere bombetrusler mot barneskoler flere steder i Norge.
AA170308 | Kripos koblet inn etter bombetrusler mot flere barneskoler
AA170308 Kripos er koblet inn etter at det onsdag ble fremsatt bombetrusler mot barneskoler i Hordaland, Telemark, Sør-Trøndelag og Vest-Agder.
AA170308 | Bombetrusler mot barneskoler over hele landet ¶
AA170308 Flere barneskoler i landet har onsdag mottatt bombetrusler.
DN170303 I 2014 ble fotball gjort obligatorisk i kinesiske barneskoler , og i fjor ble sporten mulig å velge som en del av opptakskravene til kinesiske universiteter.
AA170303 « Enkelte av Trondheims barneskoler er i ferd med å gro ned av skitt og møkk, av mangel på vasking og renhold » skriver Ann Tove Buklev i dette debattinnlegget.
DA170301 Med det målet som rettesnor, har byråd for oppvekst- og kunnskap, Tone Tellevik Dahl ( Ap ) satt i gang programmet « MerLæring 1 - 4 » på barneskoler som de vet trenger flere lærere for å nå målet.
DA170221 Barneskoler ( 1.-7. trinn ) i østlige bydeler har i gjennomsnitt 20 - 21 elever per lærer, mot drøyt 21 elever på typiske vestkantskoler.
DB170213 Mens programkomiteen i Frp foreslår å forby hijab på barneskoler , vil Hagen ha hijabforbud gjennom hele grunnskolen og videregående skole, slik at det i realiteten blir en 18-årsgrense for bruk av hodeplagget.
SA170208 Neste år innføres det obligatoriske svømmeprøver på alle barneskoler .
DB170126 Han sier at Narvik kommune har brukt flere hundre tusen kroner på trafikksikkerhet og at det er viktig med kontroller i nærheten av barneskoler .
SA160315 Vi jobber også inn mot barneskoler på store kampanjer og når dermed ut til veldig mange barn.
BT160315 Vi jobber også inn mot barneskoler på store kampanjer og når dermed ut til veldig mange barn.
AP160315 Vi jobber også inn mot barneskoler på store kampanjer og når dermed ut til veldig mange barn.
AP160211 Vi har ingen sosiallærere i norske barneskoler som har fått opplæring i hvordan å håndtere mobbing.
AP160104 Den 13-årige jenta har vært elev ved Gullhaug og Lesterud barneskoler og senere ved Mølladammen ungdomsskole fra skolestart og frem til høstferien 2015.
AP160104 Familien har bodd i Bærum i flere år og jenta har gått på to barneskoler her før hun begynte på ungdomsskolen.
AP160104 Den 13-årige jenta har vært elev ved Gullhaug og Lesterud barneskoler og senere ved Mølladammen ungdomsskole fra skolestart og frem til høstferien 2015.