DA171104 Barndommen er den viktigste og kanskje lykkeligste tida i livet og leken er under press fordi så mye annet blir trykket inn i barnehagene , sier Royne Berget.
DB171103 Vi vil nå vurdere hva som kan gjøres for å sikre et bedre tilsyn av de private barnehagene , sier Asheim.
DB171103 Det er kommunene som har ansvaret med å føre tilsyn med barnehagene .
DB171103 Barnehageloven krever at pengene kommer barna til gode, og loven setter derfor grenser for hvor høye resultater barnehagene kan oppnå og hvor store utbytter eierne kan ta ut.
DA171103 I dag er det for liten kompetanse både i barnehagene og i skolene på hvordan man skal jobbe med problematikken.
DA171103 Og selv om det har vært politiske diskusjoner, for eksempel om man heller burde ansatt flere i barnehagene enn å styrke helsesøsterdekningen, så har prioriteringen som har blitt gjort bred forankring.
AP171103 Vi vil nå vurdere hva som kan gjøres for å sikre et bedre tilsyn av de private barnehagene , sier Asheim.
AP171103 Det er kommunene som har ansvaret med å føre tilsyn med barnehagene .
AP171103 Barnehageloven krever at pengene kommer barna til gode, og loven setter derfor grenser for hvor høye resultater barnehagene kan oppnå og hvor store utbytter eierne kan ta ut.
AA171103 Barnehagene finansieres i all hovedsak av offentlige midler og foreldrebetalinger, men den lange avstanden til eierne gjør det vanskelig for kommunepolitikerne, foreldrene og de ansatte å få en oversikt over hva pengene brukes på.
DN171102 Partiet vil ha økt barnetrygd, flere faglærte i barnehagene og bedre permisjonsordninger i en familiepakke på totalt to milliarder kroner, melder NRK.
DB171102 Her har de blant annet satt av 350 millioner til økt bemanning i barnehagene , 300 millioner til økt barnetrygd, 40 millioner til å utvide foreldrepermisjonen med en uke, og 200 millioner kroner til å gi far selvstendig uttaksrett til foreldrepenger.
DA171102 Partiet vil ha økt barnetrygd, flere faglærte i barnehagene og bedre permisjonsordninger i en familiepakke på totalt to milliarder kroner, melder NRK.
AP171102 94.000 kroner ) til foreldre som ikke har opptjent foreldrepenger, mer foreldrepenger til tvillingforeldre ¶ forbedret pleiepengeordning for dem som har alvorlig syke barn ¶ økt bemanning i barnehagene og bedre muligheter for å kunne kombinere deltidstilbud her med kontantstøtte ¶ en satsing på helsesøstre ¶ økt barnetrygd ¶ økt minstepensjon til enslige ¶ økt satsin
SA171101 « Som foreldre i en av de barnehagene som nå blir gjenstand for en svertekampanje, kan jeg ikke sitte stille og se på de virkemidlene som tas i bruk for å påvirke politikerne », skriver Andreas Jordell, som er foreldrerepresentant i Jåttå barnehage.
SA171101 | Tendensiøse fremstillinger om kvaliteten i barnehagene
SA171101 Som foreldre i en av de barnehagene som nå blir gjenstand for en svertekampanje, kan jeg ikke sitte stille og se på de virkemidlene som tas i bruk for å påvirke politikerne.
SA171101 Påstanden om at det er forskjeller i kvalitet mellom barnehagene i Hinna, er fullstendig skivebom.
SA171101 Politikerne må stoppe seigpiningen av barnehagene i bydelen og vedta de foreslåtte kuttene - til beste for alle barn, foreldre og ansatte i bydelen.
SA171101 Nok tendensiøse fremstillinger om kvaliteten i barnehagene i Hinna bydel ( Aftenbladet 22. oktober ).
SA171101 Ikke uventet synes hverken foreldre eller de ansatte i de berørte barnehagene at dette forslaget er en god idé.
SA171101 I steg to har disse kriteriene blitt benyttet til å velge ut de barnehagene som foreslås lagt ned.
SA171101 Hovedargumentet hviler på et ( feilaktig ) premiss om at de barnehagene som er foreslått nedlagt, er vesentlig bedre enn andre barnehager i bydelen.
SA171101 Foreldreundersøkelsen har en innebygget feilmargin som skyldes at vi ikke vet hva de foreldrene som ikke har svart på undersøkelsene, egentlig mener om barnehagene .
SA171101 Avdelingskutt vil ramme alle barnehagene i Stavanger og vil skape stor usikkerhet, mener de.
SA171101 KrF går inn i budsjettforhandlingene med krav om økt barnetrygd og flere faglærte i barnehagene i en familiepakke partiet sier koster to milliarder kroner.
AP171031 Hans Olav Syversen og KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene , flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen - og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.
AP171031 Fremskrittspartiet ( Frp ) vil ha bemanningsnorm i eldreomsorgen, mens Høyre og Frp sammen i regjering har innført ny, nasjonal bemanningsnorm i barnehagene .
DA171029 Kvalitet og økonomi henger sammen, som hånd i hanske, sier tillitsmannen, som også minner om at barnehagene sliter med et vikarbudsjett som ikke er tilpasset det høye sykefraværet ( 10 prosent ).
DA171029 Kravet utgjør i 2017 4,9 millioner kroner i barnehagene , 9 millioner i skolene, 1,4 millioner kroner i hjemmebaserte tjenester og 1 million kroner i sykehjemmene.
DA171029 9 millioner kroner mindre til skole og 4,5 mindre til barnehagene er alvorlig, sier SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen.
DA171028 Ullmann viser også til at det største inntjeningspotensialet i barnehagene er gjennom å kutte i personalkostnader.
DA171028 Han mener vi allerede ser tegn til at privatiseringen går ut over kvaliteten i barnehagene .
DA171028 Han er også bekymret for at de ideelle barnehagene i framtida må vike for de kommersielle, blant annet på grunn av eiendomsprisene.
DA171028 - Hva gjør det med fagutviklingen i barnehagene at én aktør har så stor makt ?
NL171027 Hun er helt i takt med partiet sitt, et SV som i vinter vedtok å ta et økonomisk kvelertak på de private barnehagene .
NL171027 Det er for øvrig de samme barnehagene som hjalp SV til å innfri valgløftet sitt om full barnehagedekning.
DB171027 Halloween-feiringen har for eksempel blitt en vanlig høstaktivitet i barnehagene .
SA171026 Rådmannen og barnehagesjefen på sin side argumenterer med at barnehagene er for små, og at det legger opp til et lite robust fagmiljø.
SA171026 Da får man sikret robuste fagmiljøer, samt at barnehagene kan samarbeide mer.
DB171026 På 1980-tallet fikk vi de åpne skolene, forløperen til baseskolene på 2000-tallet, nå med barnehagene på slep.
AP171026 Det betyr ikke at vi skal glemme barnehagene , og det har vi heller ikke gjort !
AP171026 Både mitt og Nordals moderparti, KrF og Høyre, har de siste årene prioritert og løftet barnehagene .
SA171025 Hvorfor legge ned barnehagene som er mest populære ?
DB171024 De fleste sangene som synges i barnehagene stammer fra før 1960-tallet.
SA171023 Vi foreldre har to alternativer : Søke barna våre inn i de to barnehagene som scorer dårligst, eller å søke dem inn i de private barnehagene i området.
SA171023 Vi foreldre har to alternativer : Søke barna våre inn i de to barnehagene som scorer dårligst, eller å søke dem inn i de private barnehagene i området.
SA171023 Tankevekkende nok står ikke de to barnehagene med dårligst score på lista, og den barnehagen med aller dårligst score i Hinna bydel, ble ikke berørt i forrige omgang heller.
SA171023 Miljøet som skapes i de små barnehagene blir som en del av familien.
SA171023 Jeg oppfordrer politikerne til å se tilbake på hva de som parti ønsker, og minne dem på at alle utenom ett parti stemte mot privatisering av barnehagene i Stavanger.
SA171023 Forskerne har også snakket med ansatte i de store barnehagene som var med i undersøkelsen.
SA171023 Dette viser igjen i brukerundersøkelsen der Djupamyrå som er en liten tradisjonell avdelingsbarnehage, scorer høyest, og de to store barnehagene som er bygd som basebarnehager scorer dårligst.
SA171023 Både Djupamyrå, som er på lista over det de 10 ( 8 ) beste kommunale barnehagene av til sammen 72, og Ulsberget barnehagen er på lista over nedlegningstruede barnehager.
SA171023 Allikevel har de også denne gang presentert et saksdokument der to av de beste barnehagene i Hinna bydel skal avvikles helt, mens de to som scorer dårligst, ikke blir påvirket.
SA171023 Barnehagesjefen foreslår å legge ned 263 plasser i barnehagene Djupamyra, Soria Moria, Maurtua, Roaldsøy, Austre Åmøy og Aubeberget avdeling Malthaug.
SA171023 | Vil vurdere avdelingskutt i disse ni barnehagene
SA171023 Oppvekststyrets leder åpner møtet onsdag med flertallets forslag om å beholde de to barnehagene Austre Åmøy og Roaldsøy barnehage.
SA171023 | Utdanningsforbundet : Behold alle barnehagene !
SA171023 Innsamlingen av data har pågått over seks år og viser tydelig at repertoaret i barnehagene har noen felles kjennetegn.
SA171023 Det er likevel noen positive sider ved at sangene som synges i barnehagene , er av eldre årgang, sier de : ¶
SA171023 - Undervurderer barnehagene ungenes kapasitet til å lære nye og litt mer avanserte sanger ?
AP171023 Innsamlingen av data har pågått over seks år og viser tydelig at repertoaret i barnehagene har noen felles kjennetegn.
AP171023 Det er likevel noen positive sider ved at sangene som synges i barnehagene , er av eldre årgang, sier de : ¶
AP171023 - Undervurderer barnehagene ungenes kapasitet til å lære nye og litt mer avanserte sanger ?
DB171022 Barnehagene har vi kontroll på, sa Dukene til TV 2 søndag kveld.
AA171022 Barnehagene har vi kontroll på, sa Dukene til TV 2 søndag kveld.
SA171020 Djupamyrå barnehage er en av de fem barnehagene som blir foreslått nedlagt.
VG171015 Styrer i Solbakkeparken Barnehage, Irene Petersen, sier at alle barnehagene i Halden jobber med mobbing for øyeblikket.
DB171013 Venstre vil styrke kampen mot barnefattigdom ved å gjøre barnehagene billigere for alle.
DA171013 - Når vi øker maksprisen med 110 kroner, skal vi bruke de pengene til å ansette flere barnehagepedagoger og øke kvaliteten i barnehagene .
DA171013 - Når vi øker maksprisen med 110 kroner, skal vi bruke de pengene til å ansette flere barnehagepedagoger og øke kvaliteten i barnehagene .
AP171013 Hun legger imidlertid til at de som sliter med dette, kan få hjelp til utfylling enten på barnehagekontoret, på servicetorget eller i barnehagene .
AP171013 Hun gir uttrykk for at det er gis god informasjon om ordningene både på nettet og i barnehagene i hennes kommune.
AP171012 KrF misliker forslaget om at barnehagene skal bli dyrere, men vil vurdere opp mot andre saker om dette er et kutt man skal prioritere å få fjernet. 8.
VG171011 De pengene kan brukes langt mer fornuftig, for eksempel til å finansiere kontinuerlig opptak i barnehagene , slik at de som har barn født etter 1. september slipper å vente unødig lenge på en plass hvis de ønsker seg det.
SA171011 FUB stiller derfor spørsmål ved hvordan barnehagene , som har så ulike forutsetninger, skal kunne oppfylle kravene i både direktoratets retningslinjer og rammeplanen for barnehagen.
SA171011 VIL HEVE KVALITETEN : Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund, sier de vil se på hva som kan forbedre kvaliteten på utetiden i barnehagene .
SA171011 UTNYTTER MULIGHETENE : Forskerne mener barnehagene som bruker utetiden godt, er de som utfordrer barna, gir dem rom til å utforske utearealet og et språk for å formidle og spørre om det de har funnet.
SA171011 Leder i Foreldreutvalget for barnehager ( FUB ), Marie Therese Skinstad-Jansen, mener forskningen viser viktigheten av riktig kompetanse i barnehagene .
SA171011 Kvaliteten på tilbudet som barna får i barnehagene er ulikt, og slik bør det ikke være.
SA171011 Kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ), Marius Iversen, sier funnene i studien viser at det er stor forskjell i kvaliteten på det arbeidet barnehagene gjør i utetiden.
SA171011 Barnehagene er spredt utover hele landet.
SA171011 206 barnehager utgjør det kvantitative utvalget, mens forskerne så nærmere på 40 av disse barnehagene ved å studere videomateriale fra utetiden.
DB171011 Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet.
DB171011 Regjeringen har allerede sendt ut på høring et forslag om bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene .
DB171011 Prosjektet « Med blikk for barn - kvalitet i barnehagen for barn under 3 år » har avdekket at barnehagene er under stort press på grunn av mange barn per ansatte.
DB171011 Men striden står ikke om kvaliteten i barnehagene bør styrkes, den står om finanisering.
DB171011 For å gjennomføre bemannings- og pedagognormen for barnehagene som regjeringen legger opp til, mener Kommunenes sentralforbund ( KS ) at det mangler én milliard per år fra 2020.
DB171011 Det er nemlig ikke bare for barnehagene det politiske Norge har ambisjoner de kommende årene, også skolene behøver et økonomisk løft for å sikre den « tidlige innsatsen » som stort sett alle politikere på Stortinget ønsker.
DA171011 Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet.
BT171011 VIL HEVE KVALITETEN : Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund, sier de vil se på hva som kan forbedre kvaliteten på utetiden i barnehagene .
BT171011 UTNYTTER MULIGHETENE : Forskerne mener barnehagene som bruker utetiden godt, er de som utfordrer barna, gir dem rom til å utforske utearealet og et språk for å formidle og spørre om det de har funnet.
BT171011 Leder i Foreldreutvalget for barnehager ( FUB ), Marie Therese Skinstad-Jansen, mener forskningen viser viktigheten av riktig kompetanse i barnehagene .
BT171011 Kvaliteten på tilbudet som barna får i barnehagene er ulikt, og slik bør det ikke være.
BT171011 Kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ), Marius Iversen, sier funnene i studien viser at det er stor forskjell i kvaliteten på det arbeidet barnehagene gjør i utetiden.
BT171011 Barnehagene er spredt utover hele landet.
BT171011 206 barnehager utgjør det kvantitative utvalget, mens forskerne så nærmere på 40 av disse barnehagene ved å studere videomateriale fra utetiden.
AP171011 VIL HEVE KVALITETEN : Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund, sier de vil se på hva som kan forbedre kvaliteten på utetiden i barnehagene .
AP171011 UTNYTTER MULIGHETENE : Forskerne mener barnehagene som bruker utetiden godt, er de som utfordrer barna, gir dem rom til å utforske utearealet og et språk for å formidle og spørre om det de har funnet.
AP171011 Leder i Foreldreutvalget for barnehager ( FUB ), Marie Therese Skinstad-Jansen, mener forskningen viser viktigheten av riktig kompetanse i barnehagene .
AP171011 Kvaliteten på tilbudet som barna får i barnehagene er ulikt, og slik bør det ikke være.
AP171011 Kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ), Marius Iversen, sier funnene i studien viser at det er stor forskjell i kvaliteten på det arbeidet barnehagene gjør i utetiden.
AP171011 Barnehagene er spredt utover hele landet.
AP171011 206 barnehager utgjør det kvantitative utvalget, mens forskerne så nærmere på 40 av disse barnehagene ved å studere videomateriale fra utetiden.
AA171011 Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet.
FV171010 VIL HEVE KVALITETEN : Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund, sier de vil se på hva som kan forbedre kvaliteten på utetiden i barnehagene .
FV171010 Leder i Foreldreutvalget for barnehager ( FUB ), Marie Therese Skinstad-Jansen, mener forskningen viser viktigheten av riktig kompetanse i barnehagene .
FV171010 Kvaliteten på tilbudet som barna får i barnehagene er ulikt, og slik bør det ikke være.
FV171010 Kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ), Marius Iversen, sier funnene i studien viser at det er stor forskjell i kvaliteten på det arbeidet barnehagene gjør i utetiden.
FV171010 FOTO : Kallestad, Gorm / NTB scanpix UTNYTTER MULIGHETENE : Forskerne mener barnehagene som bruker utetiden godt, er de som utfordrer barna, gir dem rom til å utforske utearealet og et språk for å formidle og spørre om det de har funnet.
FV171010 Barnehagene er spredt utover hele landet.
FV171010 206 barnehager utgjør det kvantitative utvalget, mens forskerne så nærmere på 40 av disse barnehagene ved å studere videomateriale fra utetiden.
DB171010 FUB stiller derfor spørsmål ved hvordan barnehagene , som har så ulike forutsetninger, skal kunne oppfylle kravene i både direktoratets retningslinjer og rammeplanen.
AP171010 Istedenfor å snakke om « kvalitet » i barnehagene , bør man heller diskutere konkrete tiltak som kan heve utbyttet barn får av å være i barnehagen.
AP171010 Hele 78 prosent av barnehagene har middels kvalitet, viser undersøkelsen. 9 prosent har god kvalitet, og 13 prosent havner i det NRK omtaler som « det nedre området », som man må anta betyr dårlig kvalitet. 3rd-party-bio ¶
AP171010 Hele 78 prosent av barnehagene har middels kvalitet, viser undersøkelsen. 9 prosent har god kvalitet, og 13 prosent havner i det NRK omtaler som « det nedre området », som man må anta betyr dårlig kvalitet.
AP171010 Det er alvorlig, for barnehagene er en viktig forberedelse til å gå på skolen », sier Asheim, og legger til at kvaliteten i barnehagen skal være god.
AA171009 Med dagens tilskuddsordning har ikke disse barnehagene , som representerer det mangfoldet myndighetene ønsker, samme mulighet som store kommersielle aktører til å overleve strengere bemanningskrav.
AA171009 For å sikre alle barna like god kvalitet og jevnbyrdige vilkår for barnehagene , samtidig som et stort mangfold av ulike barnehageaktører opprettholdes, trengs mer enn en minstenorm for bemanning og høyere andel barnehagelærere.
AA171009 Det som kan være en fare med nye krav til barnehageområdet, er at de frittstående ideelle barnehagene som er drevet av foreldre eller ideelle organisasjoner nedlegges.
AA171009 De små ideelle barnehagene vil få en mer forutsigbar økonomi, og de store, kommersielle aktørene ville ikke få samme mulighet til å ta ut utbytte.
DB171008 I tillegg vil Høyre også ha flere voksne i barnehagene , slik at det blir færre barn per voksen.
AP171005 Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune.
AP171005 Private barnehager har krav på offentlig finansiering tilsvarende 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig støtte.
AP171005 Kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) vil gå de private barnehagene nærmere etter i sømmene.
AP171005 - Når man organiserer barnehagene slik noen av konsernene nå gjør, er det mer krevende å følge pengestrømmen, sier Asheim.
AA171003 Regjeringen vil innføre en bemannings- og pedagognorm i barnehagene , og KD og KS har ulike syn på hvor mye dette vil koste.
VG170927 Kort tid etter sluttet han med studiene og fikk et vikariat i en av barnehagene hvor han nå er tiltalt for å ha begått overgrep.
AP170927 Oslo har hittil hatt ett hovedopptak til barnehagene ( 1. mars ).
AP170927 - Men jeg er også veldig fornøyd med barnehagene og har hørt at skolene er gode, sier Nogva.
AA170926 Gnist Tiller åpnet i august og er blant de mest moderne barnehagene i både Gnist-systemet og blant barnehager ellers.
AA170926 Barnehagene ligger i til sammen fire norske fylker, med fire barnehager i Trøndelag.
AA170925 Jeg frykter at det skal dukke opp mer, sier lederen i en av barnehagene til Bergens Tidende.
NL170921 La meg legge til at dette ikke er en problemstilling i Tromsøskolen, eller i barnehagene våre.
DA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene .
DA170921 - Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner, sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.
DA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene .
DA170921 - Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner, sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.
AA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene .
AA170921 - Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner, sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.
AA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene .
AA170921 - Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner, sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.
DB170920 Her kan hun lese at Høyre mener alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
NL170919 Forslaget fra Kunnskapsdepartementet gjelder i første rekke våre barn, fra ettåringene i barnehagene til mindreårige ungdomsskoleelever.
DB170919 « Når det gjelder praksis, har Kommunerevisjonen merket seg at over halvparten av de ansatte i barnehagene i de to bydelene svarte at de sjelden snakket om hva de skulle se etter hos barn som kunne være utsatt for vold eller seksuelle overgrep », går det fram av kommunerevisjonens rapport.
DB170919 « Disse forholdene kan tyde på at det var svakheter i barnehagenes praksis, og på at barnehagene i sin hverdag hadde mindre fokus på dette enn det føringene tilsa.
DB170919 For å forebygge, oppdage og hjelpe barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, er det viktig at barnehagene har et kontinuerlig fokus på temaet », skriver revisjonen.
DB170919 - Jeg mener at bydelene må følge barnehagene tettere opp for å være sikker på at pålagte rutiner og tiltak følges, skriver Tellevik Dahl.
DB170919 barnehagenes arbeid med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse i bydelene når det gjaldt å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ samarbeidet mellom enkelte tjenester og barnevernstjenesten ¶ arbeidet med å sikre nødvendig kunnskap i barnehagene , helsestasjonene og tannklinikkene
DB170916 Det er Kulturetatens oppgave å forvalte og ha kontroll over kunstverkene, å sørge for at kontorene, skolene og barnehagene vet hvordan de skal ta vare på kunsten de forhåpentligvis setter stor pris på.
AP170916 Kvaliteten på barnehagene må være første prioritet - for alle, enten man bor i by eller bygd.
DA170915 Tidligere i år sendte regjeringen ut et høringsforslag om å skjerpe kravene til bemanning i barnehagene .
DN170912 | SFO bykser fra barnehagene i pris ¶
DN170912 Justert for generell prisutvikling har SFO blitt dyrere de siste åtte årene, mens barnehagene har blitt billigere.
DA170912 De frykter omfattende støybelastning for nabolaget og de sju skolene og 13 barnehagene i området fra skytetreningen og helikoptertrafikken som beredskapssenteret vil medføre.
AA170912 Justert for generell prisutvikling har SFO blitt dyrere de siste åtte årene, mens barnehagene har blitt billigere.
NL170908 Samme avis har hatt flere reportasjer om barnehagesektoren, der fire store selskaper nå eier halvparten av de private barnehagene .
NL170908 Flere pedagoger i barnehagen og tryggere fremtid for distriktsbarnehager ¶ Barnehagene skal styrkes, og vi ønsker å øke pedagogtettheten i barnehagen slik at minst 50 prosent er barnehagelærere.
NL170908 Distritksbarnehager er naturligvis dyrere i drift ; de er mindre enn barnehagene i byen og vil derfor ha flere ansatte per barn.
AA170906 Nesten halvparten av barnehagene i Trondheim er i dag private, et stort flertall har bedt de private om å stille opp for å oppnå full barnehagedekning.
SA170904 Vi har prioritert flere fagutdannede og mer etter- og videreutdanning i barnehagene , fremfor et krav om at alle skal få varm mat.
SA170904 Spesielt med tanke på at antallet ettåringer øker i barnehagene , er det viktig at det er tilstrekkelig med voksne.
SA170904 Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene .
SA170904 SV ønsker løpende opptak til barnehagene .
SA170904 SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere. 11.
SA170904 Når det gjelder matservering i barnehagene , så står hver barnehage/kommune fritt til å innføre gode ordninger.
SA170904 Men det er selvsagt viktig at endringene i opptaksregler skjer i et tempo som gjør det mulig for barnehagene å tilpasse rutinene.
SA170904 Kvaliteten i barnehagene skal bli bedre, og til det trengs flere og kvalifiserte voksne.
SA170904 Kvalitet i barnehagene : Er norske barnehager gode nok ?
SA170904 I første omgang må det innføres to årlige opptak til barnehagene .
SA170904 Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene ?
SA170904 Barnehagen er det stedet utenfor familien som er viktigst for barnets utvikling og forutsetninger for å klare seg godt gjennom utdanningsløpet og i arbeidslivet, og derfor må barnehagene ha høy kvalitet og være et godt tilbud for alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt. 10.
SA170904 barn og på barnehagene som fysisk anlegg. 11.
SA170904 1,5 milliarder kronene kan da brukes til mer målrettede tiltak, blant annet til kompetanseløft og bedre bemanning i barnehagene , styrking av helsestasjonene og barselomsorgen. 12.
NL170904 SV fremma videre et forslag om kvalitetsreform i barnehagene .
FV170904 Vi har prioritert flere fagutdannede og mer etter- og videreutdanning i barnehagene , fremfor et krav om at alle skal få varm mat.
FV170904 Spesielt med tanke på at antallet ettåringer øker i barnehagene , er det viktig at det er tilstrekkelig med voksne.
FV170904 Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene .
FV170904 SV ønsker løpende opptak til barnehagene .
FV170904 SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere. 11.
FV170904 Når det gjelder matservering i barnehagene , så står hver barnehage/kommune fritt til å innføre gode ordninger.
FV170904 Men det er selvsagt viktig at endringene i opptaksregler skjer i et tempo som gjør det mulig for barnehagene å tilpasse rutinene.
FV170904 Kvaliteten i barnehagene skal bli bedre, og til det trengs flere og kvalifiserte voksne.
FV170904 Kvalitet i barnehagene : Er norske barnehager gode nok ?
FV170904 I første omgang må det innføres to årlige opptak til barnehagene .
FV170904 Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene ?
FV170904 Barnehagen er det stedet utenfor familien som er viktigst for barnets utvikling og forutsetninger for å klare seg godt gjennom utdanningsløpet og i arbeidslivet, og derfor må barnehagene ha høy kvalitet og være et godt tilbud for alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt. 10.
FV170904 barn og på barnehagene som fysisk anlegg. 11.
FV170904 1,5 milliarder kronene kan da brukes til mer målrettede tiltak, blant annet til kompetanseløft og bedre bemanning i barnehagene , styrking av helsestasjonene og barselomsorgen. 12.
AP170904 Vi ønsker at de ideelle barnehagene ( Steinerskolen, menighetsbarnehager, osv. ) skal kunne jobbe som før. 10.
AP170904 Vi har prioritert flere fagutdannede og mer etter- og videreutdanning i barnehagene , fremfor et krav om at alle skal få varm mat.
AP170904 Spesielt med tanke på at antallet ettåringer øker i barnehagene , er det viktig at det er tilstrekkelig med voksne.
AP170904 Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene .
AP170904 SV ønsker løpende opptak til barnehagene .
AP170904 SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere. 11.
AP170904 Når det gjelder matservering i barnehagene , så står hver barnehage/kommune fritt til å innføre gode ordninger.
AP170904 Men det er selvsagt viktig at endringene i opptaksregler skjer i et tempo som gjør det mulig for barnehagene å tilpasse rutinene.
AP170904 Kvaliteten i barnehagene skal bli bedre, og til det trengs flere og kvalifiserte voksne.
AP170904 Kvalitet i barnehagene : Er norske barnehager gode nok ?
AP170904 I første omgang må det innføres to årlige opptak til barnehagene .
AP170904 Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene ?
AP170904 Barnehagen er det stedet utenfor familien som er viktigst for barnets utvikling og forutsetninger for å klare seg godt gjennom utdanningsløpet og i arbeidslivet, og derfor må barnehagene ha høy kvalitet og være et godt tilbud for alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt. 10.
AP170904 barn og på barnehagene som fysisk anlegg. 11.
AP170904 1,5 milliarder kronene kan da brukes til mer målrettede tiltak, blant annet til kompetanseløft og bedre bemanning i barnehagene , styrking av helsestasjonene og barselomsorgen. 12.
VG170901 Slik forebygger barnehagene overgrep ¶
DA170831 Profittmotivert drift vil alltid føre til at kostnadene dyttes ned, og det går utover barna, påpekte Lysbakken på Rygge-besøk, og understrekte samtidig at det ikke er ment som et fnugg av kritikk mot dem som er ansatt i de kommersielle barnehagene .
DA170831 Lysbakken mener at noe må skje nå, og spår at de enkeltstående private barnehagene om få år vil være spist opp av de kommersielle kjedene.
DA170831 Kommunene bestemmer selv hvor mye midler som skal tildeles barnehagene , og i Rygge er tildelingen såpass lav at Smedhusåsen har måttet øke antall barn på hver avdeling.
DA170831 For eksempel i Rygge kommune er det jo lavt tilskudd til barnehagene, og da ser vi nå at tre av barnehagene er solgt til Læringsverkstedet bare det siste året.
DA170831 For eksempel i Rygge kommune er det jo lavt tilskudd til barnehagene , og da ser vi nå at tre av barnehagene er solgt til Læringsverkstedet bare det siste året.
DA170831 De små, private barnehagene .
DA170831 Bemanningen og kompetansen i barnehagene skal opp, men jo mer profittjag det blir, jo vanskeligere blir det å sikre den kvaliteten.
DA170831 - Barnehagene har vært enten nødt til å si opp folk eller ta inn flere unger for å få hjulene til å gå rundt, og det er forferdelig frustrerende, sier Berget, og får støtte av Lise Bunæs Pedersen, som er pedagogisk leder ved en av avdelingene i barnehagen.
DA170831 Ikke kvinnelige gründere, som Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande hevder må få lov til å tjene penger på barnehagene sine.
AP170831 Det er derfor vi ønsker å kutte i kontantstøtten og styrke barnehagene .
AA170831 Etter at jeg kom inn i kommunestyret i Stjørdal for Rødt etter valget i 2015, har vi vært en iherdig forkjemper for vanlige folks interesser : Mot kommersialisering av barnehagene , for heltid og faste stillinger i kommunen, mot hodeløs nedbygging av dyrkamark, for økt bemanning i velferden og vi har også vært tydelige på at vi ønsker et Trøndelag fritt for nærvær av
DB170830 - Hvor mange voksne er det per barn i barnehagene ?
DB170830 - Barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.
DB170830 - Barnehagene skal ha en aktivitetsplikt om et barn ikke har det trygt og godt.
AA170830 Styrke familienes valgfrihet, med forbedret barnetrygd og kontantstøtte, økt kvalitet i barnehagene og fortsatt søndagsfri.
DA170828 DEBATT : SFO trenger et like solid innholdsløft som barnehagene har vært gjennom.
DA170827 Mens regjeringspartiene og samarbeidspartnerne lovpriser private barnehager og kvinnelige gründere, ser SV store utfordringer med de private, kommersielle barnehagene .
DA170827 Eier av Hannes Lekestue, Hanne Storstein Aak, er oppgitt over SV og mener at politikernes oppmerksomhet heller burde være rettet mot hvordan barnehagene , både kommunale og private, kan styrkes ytterligere.
NL170824 Det er da mildt sagt betenkelig at distrikts barnehagene tvinges til å kjempe en evig kamp om sin eksistens, samtidig som nye sentrumsbarnehager til stadighet ser dagens lys.
NL170824 Regningen betaler vi, fremfor å legge ned barnehagene .
NL170824 Hittil har vi trosset det og berget barnehagene .
AA170823 - Allerede i dag har vi store utfordringer med å rekruttere nok folk med samisk språkkompetanse til skolene og barnehagene , sier han.
DA170822 Om lag halvparten av de 3000 private barnehagene i Norge er drevet som aksjeselskaper, og dermed organisert på en slik måte at det kan tas utbytte.
DA170822 Ifølge Utdanningsnytt.no har 25 av de nevnte aktørene tatt ut rundt 50 millioner kroner i utbytte i 2015, noe som igjen vil si at den store majoriteten av de kommersielle barnehagene driver nokså marginalt.
DA170822 De kommersielle barnehagene organiserer seg gjerne i et driftsselskap, et selskap for administrasjon og regnskap og et selskap for eiendommene.
AP170819 Synes ikke omsorgen i barnehagene er god nok ¶
AP170819 Et samarbeid med « Bydelsmødrene » i bydel Alna er et av tiltakene byrådet satser på for å øke rekrutteringen til barnehagene .
AP170819 De synes også at barnehagene har strenge regler for matpakke og levering/henting.
DA170818 SV vil at de private ideelle barnehagene skal kunne fortsette med den viktige og gode jobben de gjør.
AP170818 PBL organiserer 1940 barnehager, rundt 55 prosent av de private barnehagene , med 27 000 ansatte.
AP170818 Det er vanskelig å tro at noen har fortalt Martin Kolberg om hva som foregår i barnehagene , sier Olsen.
AP170818 - Jeg oppfatter PBL og barnehagene som svært seriøse, sier Kolberg.
VG170817 Det var han som kjøpte barnehagene fra Benn Eidissen for 250 millioner.
DA170817 Sakariassen og Lerbrekk argumenterer videre for at de private barnehagene har krav om pengeinnsparinger, noe som går ut over tilværelsen.
DA170817 Privat til kommunal ¶ - Barnehagene må være eid og drevet av en ideell aktør som ikke har til formål å profittmelke barnehagene.
DA170817 Nå som vi er i mål, skal de straffes og beskyldes for å melke barnehagene for profitt ?
DA170817 Noen av de aller beste barnehagene i vår region er private, som blant annet Hannes Lekestue som er finalist i kåringen av årets barnehage i 2017, sier Tina Bru.
DA170817 I dag eies 54 prosent av barnehagene i Norge av private aktører.
DA170817 Her er de private barnehagene
DA170817 Det aller viktigste er nasjonale vedtak som gjør at det ikke går an å ta ut utbytte fra barnehagene .
DA170817 - For å spare penger ansetter de kommersielle barnehagene yngre, ikke-utdannede folk og sparer på utstyr, vedlikehold og vakttjenester.
DA170817 - Da er det underlig at så mange foreldre er så godt fornøyd med de private barnehagene og fortsetter å bruke dem.
DA170817 - Barnehagene må være eid og drevet av en ideell aktør som ikke har til formål å profittmelke barnehagene .
AP170817 Pensjonsundersøkelsen Trine Skei Grande viser til, indikerer at arbeidsvilkårene i private barnehager kanskje ikke er så mye verre selv om de gjennomsnittlige lønnsutbetalingene er noe lavere i de private barnehagene enn i de kommunale.
AP170814 Han burde sagt « Takk for hjelpen » til de private barnehagene .
AA170814 - Vi skal sikre det på følgende måte, Bjørnar Moxnes : Vi skal stille så klare krav til hvordan barnehagene , eldreomsorgen, asylmottakene og barnevernet drives at hvis du driver etter de kriteriene, blir det ikke de overskuddene. ( ©NTB ) ¶
DA170812 Da Røe Isaksen fortalte at han var sjef for alle barnehagene i hele Norge, og at han skulle møte kongen senere i dag, fikk han et kjapt svar : « Men skal du ikke møte nissen, da.
DA170812 - Målet er at barnehagelærere skal utgjøre 50 prosent av de ansatte i barnehagene .
AP170810 Jeg er overbevist om at denne gruppen barn klarer å « ta igjen » tapt sosial inkludering og annet som barnehagene tilbyr.
DB170807 De ønsker å satse på andre saker først - enten det er offentlig drift av barnehagene , kontantstøtte, mer penger til skolene eller andre saker, og prioritere miljø i andre rekke.
AA170807 Vår undersøkelse, der cirka 2500 barnehager fra hele landet deltok viste at cirka halvparten av barnehagene hadde tre dagers tilvenning med foreldre til stede som fast ordning i 2016, noe under halvparten hadde fleksibel ordning der man fortløpende vurderer hvor mange dager barnet trenger å ha foreldrene til stede og cirka seks prosent hadde
AA170807 I de barnehagene der foreldrene enten er til stede i barnehagen en til to uker i forbindelse med tilvenningen, eller barn og foreldre er på mange besøk før barnehagestart, tyder oppsummeringer og evalueringer ( det er ikke gjennomført mye forskning på dette ennå ) på at både personal og foreldre opplever dette so
AA170807 Av de barnehagene som hadde såkalt fleksibel ordning, oppga over halvparten at foreldrene i praksis var tre dager i barnehagen under tilvenningen.
VG170803 « Når det gjelder barnehagene , er antall meldinger i løpet av de fem siste årene veldig lavt.
VG170803 Vi vurderer at det er en risiko for at saker som burde vært meldt fra barnehagene , ikke har blitt kjent for barnevernstjenesten », står det i rapporten.
VG170803 Kommunen som barnehagemyndighet har også unnlatt å påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket, noe som er et brudd på barnehageloven.
DB170803 Vi mener kontantstøtten både bidrar til å holde kvinner unna arbeidslivet og barn utenfor barnehagene , som er viktige sosialiseringsarenaer, fortsetter AUF-lederen.
DB170803 Vi tror at mangfold i barnehagetilbudet er viktig for å sikre valgfrihet og innovasjon i barnehagene .
AA170803 I tillegg har Tysfjord kommune som barnehagemyndighet unnlatt å påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket, noe som er et brudd på barnehageloven.
DN170731 - Det er frustrerende for oss som kommune og tilsynsmyndighet at det ikke finnes noen retningslinjer eller regler for hvordan tilsynet med barnehagene skal føres, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) i Oslo kommune.
DB170731 PBL ( Private Barnehagers Landsforbund ) er veldig positive til at barn, foreldre og politikere stiller høye krav til barnehagene uavhengig om de er private eller offentlige.
DB170731 Og videre at konsekvensen av « at barnehagepolitikken bare når ut til halvparten av barnehagene i Norge, er at foreldre opplever barnehagetilbudet som ulikt fra barnehage til barnehage ».
DB170731 Men vi i de private barnehagene kan selvsagt bli enda bedre.
DB170731 For hvis det er et demokratisk underskudd i barnehagen, så er det at driftstilskuddene barnehagene får per barn varierer med inntil 100000 kroner.
DN170730 - Det er frustrerende for oss som kommune og tilsynsmyndighet at det ikke finnes noen retningslinjer eller regler for hvordan tilsynet med barnehagene skal føres, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) i Oslo kommune.
DB170730 Nødnumrene lærer man som en sang i flere av barnehagene våre, og flere hendelser har vist at barn har spilt en viktig rolle i å varsle nødetatene pr. tlf.
DB170727 Listhaug mener plagget ikke skal være tillatt på skoler og i barnehagene .
DB170721 ¶ STYRING : Kommunen må få mer makt over de private barnehagene , som er fristilt lokalpolitiske prioriteringer, skriver byråd Tone Tellevik Dahl.
DB170721 Politikken kan kun gjennomføres i offentlige barnehager, og ikke i de private barnehagene , som er fristilt lokalpolitiske prioriteringer.
DB170721 Men vi kan ikke kreve at de private barnehagene følger våre rutiner eller standarder, selv om de faktisk får akkurat samme driftsstøtte som de offentlige barnehagene .
DB170721 Men vi kan ikke kreve at de private barnehagene følger våre rutiner eller standarder, selv om de faktisk får akkurat samme driftsstøtte som de offentlige barnehagene.
DB170721 Konsekvensen av at barnehagepolitikken bare når ut til halvparten av barnehagene i Norge, er at foreldre opplever barnehagetilbudet som ulikt fra barnehage til barnehage.
DB170721 I Oslo er Arbeiderpartiet og byrådet i ferd med å øke andelen barnehagelærere til 50 prosent, men takket være Røe Isaksen har vi ikke anledning til å stille dette kravet til de private barnehagene .
DB170721 Ett unntak er barnehagepolitikken, der Høyres kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen nekter kommunene å innføre den demokratisk vedtatte barnehagepolitikken i halvparten av barnehagene .
AA170721 Tvertimot, ​blant de 10 barnehagene , som rekrutterer barn fra områder med de svakeste levekårene, er det flere som har ingen eller få mindre omfattende spesialpedagogiske vedtak.
AA170721 Samtidig med at antallet barn i barnehagene er redusert de siste årene, har utgiftene til spesialpedagogiske tiltak økt med nærmere 30 millioner fra 2013 til 2017 ( i tillegg til 10 millioner økning i pris- og lønnskompensasjon ).
AA170721 Hvordan løses oppgavene innenfor det ordinære tilbudet i de ulike barnehagene ?
AA170721 Det gjør at barnehagene framover, i enda større grad enn i dag, vil kunne hjelpe flere barn innenfor det ordinære tilbudet.
AA170721 Blant barnehagene med høyest andel barn med spesialpedagogiske vedtak, finner vi stort sett barnehager som rekrutterer barn fra områder med " middels " levekår.
DB170719 Vi har ingen god måte å dokumentere kvalitet i barnehagene på, bortsett fra antall ansatte per barn og god kompetanse hos de ansatte.
DB170719 Pensjonskostnadene til de kommunale barnehagene er tatt ut når man regner ut tilskuddet.
DB170719 I innlegget " Skal kvaliteten på barnehagene ofres på ideologiens alter ? " i Dagbladet 5.
DB170719 For å dekke utgiftene de private barnehagene har til de ansatte, får de et flatt tillegg på 13 prosent av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene .
DB170719 For å dekke utgiftene de private barnehagene har til de ansatte, får de et flatt tillegg på 13 prosent av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene.
DB170719 Eierne til de kommersielle barnehagene ønsker å spare penger for å kunne ta ut mest mulig profitt.
DB170719 Det er de mange kommunale og ideelle barnehager som står for mangfold i barnehagene , og innovasjon, sånn som Ladesletta barnehage - og Helse - og velferdssenter i Trondheim.
DB170719 " Jeg tillater meg å spørre om hun ikke mener at de mange offentlige og ideelle barnehagene gir kvalitet og nyskapning ? 88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt, vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg.
DN170718 Inspirasjonen til forliket kommer fra barnehageforliket, der alle partiene på Stortinget gikk sammen om felles mål for barnehagene .
DN170718 Giske sier barnehageforliket nå̊ har sikret 20 milliarder kroner mer i året til barnehagene .
DB170718 Fortjenesten får eierne ved salg av barnehagene , ikke ved drift eller spede årlige utbytter.
DB170718 Venstre vil innføre et lovpålagt minimumskrav for bemanning i barnehagene .
DB170718 For å øke kvaliteten i barnehagene må andelen av ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse bli større enn i dag.
DB170718 Flere karriereveier i barnehagene , samt tilbud om videreutdanning til barnehagelærere og assistenter, vil gjøre det mer attraktivt å bli stående i jobben og styrke rekrutteringen.
DB170718 Det er viktig at vi gir barnehagene mulighet til å igangsette tiltak som spesialpedagogisk hjelp og språkopplæring for de barna som trenger dette.
DB170718 juli politikk som fremhever barnehagene .
DA170718 Selskapet som eier barnehagene , Academedia, de ble solgt av oppkjøpsfondet CapMan for 550 millioner til det svenske oppkjøpsfondet EQT.
DA170718 SV vil fortsatt kjempe for at det samfunnet og foreldrene betaler inn til barnehagene skal komme barna til gode. | - Han har X-faktoren ¶
DA170718 Hvorfor dette ikke skal gjelde for barnehagene , er en gåte.
DB170717 Dog er et kriterie at barnehagene er av høy kvalitet, med et fokus på relasjonsbygging.
DN170716 Østmarka Idrettsbarnehage utenfor Oslo var blant barnehagene som ble solgt.
DA170713 Vi vil gjøre oppmerksom på at PBLs ytelsespensjon, som hovedparten av de private barnehagene har, er fullt ut konkurransedyktig med kommunenes.
DA170713 De private barnehagene kjøper rett og slett et bedre og billigere produkt enn det kommunal sektor har i dag.
DA170713 De fleste, også som ledet og styrte SV i 2008, forstår at det også påvirker hvilke utgifter de private barnehagene kunne pådra seg.
DA170710 Dette vil kunne få flere ikke-vestlige barn inn i barnehagene , og integreringen og språkopplæringen kan starte tidligere.
DA170707 » Til sist vil et forbud mot å ta ut profitt fra barnehagene faktisk sikre mangfoldet i barnehagesektoren, ikke forhindre det, som PBL ofte påstår.
DA170707 Sannheten er at med dagens situasjon, skvises de små ideelle barnehagene ut av markedet.
DA170707 Kun 12 prosent av de ansatte i private barnehager har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, mot 21 prosent i de kommunale barnehagene .
DA170707 For det andre er det færre med barnefaglig kompetanse og flere ufaglærte i de kommersielle barnehagene .
DB170705 Deres siste måling viser at foreldretilfredsheten i private barnehagene er høyere enn i kommunale, en vedvarende trend de siste årene.
AP170704 Utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) har satt inn ressurser for å avdekke for store utbytter blant de kommersielle barnehagene i Oslo.
AP170704 PBL har oppfordret også den fjerde av barnehagene som har fått pålegg om å tilbakebetale tilskudd, om å klage til fylkesmannen.
AP170704 KOMMERSIELL BARNEHAGEAKTØR LANGER UT : - Det virker som det er viktigere at barnehagene er kommunale, enn at det bygges nok barnehager ¶
AP170704 Hun mener de har kommunisert godt med de aktuelle barnehagene .
AP170704 Hun mener byrådet heller burde konsentrert seg om kvaliteten på barnehagene enn regnskapene.
AP170704 Hittil er fire av barnehagene som er blitt gransket av Oslo kommune pålagt å betale tilbake tilskudd på tilsammen 2 millioner kroner.
AP170704 Det er bydelenes oppgave å føre tilsyn med kvaliteten i barnehagene , noe de allerede gjør på jevnlig basis, sier byråden.
AP170704 Byrådsavdelingen understreker at alle barnehagene som har hatt tilsyn er valgt ut etter de samme kriteriene.
AP170704 - Så vidt jeg kjenner til har det vært god dialog med barnehagene , de har fått god tid til å dokumentere sine saker, og vi har hatt mange runder frem og tilbake.
AP170704 - Jeg skjønner ikke denne jakten på de private barnehagene .
AP170704 - Hun har gjentatte ganger gitt inntrykk av at fire av seks private barnehager hadde snusk i regnskapene og at hun ikke var overrasket over det store omfanget, til tross for at de første barnehagene som ble undersøkt var spesielt utvalgt, sier Begum.
VG170703 - Jeg kjenner ikke norsk politikk så godt, men det Rødt gjør, som å kjempe imot privatisering i barnehagene , ta kampen mot new public management og forsøkene på å ødelegge velferdsstatens integritet, er viktig, sier Sandberg.
AP170628 Vi har tenkt mye på de besøkende, barnehagene som ferdes gjennom område, og de som jobber der.
DA170627 Likevel ser vi fra SSB at stadig flere av de private barnehagene blir kommersielle.
DA170627 I dag eies 54 prosent av barnehagene av private.
AP170624 - Arven etter Torbjørn Røe Isaksen er lange køer, dyrere priser og en forsinket plan for pedagogtetthet i barnehagene .
AA170622 Vi starter med utbetalinger til kommunene til høsten, fordi vi forventer at de allerede nå begynner å ansette flere voksne i barnehagene , sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170622 Men han forventer at barnehagene begynner å ansette flere folk med en gang.
AA170622 - Det blir gitt 413 millioner kroner i året for å sørge for å øke kvaliteten i barnehagene .
AP170621 Vi starter med utbetalinger til kommunene til høsten, fordi vi forventer at de allerede nå begynner å ansette flere voksne i barnehagene .
AP170621 Torsdag sender regjeringen ut et høringsforslag om å skjerpe kravene til bemanning i barnehagene .
AP170621 Men han forventer at barnehagene begynner å ansette flere folk med en gang.
AP170621 - Det blir gitt 413 millioner kroner i året for å sørge for å øke kvaliteten i barnehagene .
AP170621 Barnehagene hadde da fått et incentiv til å ansette flere ufaglærte.
DA170620 Legger vi disse retningslinjene til grunn, vil to av barnehagene , Taranrød og Trollskogen i Søndre Nordstrand ligge innenfor gul støysone, sier Garnes til Dagsavisen.
DA170620 Ingen av de to barnehagene skal etter det Dagsavisen erfarer, blitt kontaktet av departementet i forkant av høringsrunden.
DA170619 Mens barneasylene som oftest var drevet av en organisasjon og bemanna av en diakonisse eller menighetssøster og hennes medhjelper, var de frøbelske barnehagene gjerne eid og drevet av sjøllærte, enslige kvinner fra de høyere lag og helfinansiert gjennom egenbetalinga.
DA170619 Men det fantes også institusjoner som tilbød noen timers formiddagsatspredelse for overklassebarna, de såkalte frøbelske barnehagene .
AA170618 Da blir det blant annet møte med astronauter, konserter og barnehagene får vise frem sine tegninger med tema månelanding på Torget.
AA170618 Da blir det blant annet møte med astronauter, konserter og barnehagene får vise frem sine tegninger med tema månelanding på Torget.
DN170615 Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen blir flyttet fra Oslo til Bø i Telemark løpet av 2018.
DB170614 I barnehagene vil Kunnskapsdepartementet at barnehageeierne skal ha plikt til å fjerne plagg hos ansatte som strider mot forbudet.
AP170613 Kunnskapsdepartementet har nå vurdert at det ikke er lov å skille mellom barnehagene utfra hvem som tar ut et rimelig utbytte og ikke, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DA170612 Bakgrunnen var at med den planlagte økte kommunale utbyggingen de neste årene, vil det ikke være behov for disse to private barnehagene .
DA170609 På folkemøtet fortalte foreldre at de selv må pusse opp nedslitte barnehager og donere leker til barnehagene , fordi de ikke har råd til å kjøpe inn selv.
SA170607 Jeg er opptatt av at helsepersonell bør jobbe tettere med barnehagene .
SA170607 Høyskolelektoren forteller at Norge har god voksendekning i barnehagene sammenlignet med mange andre land.
DA170607 - Det er ikke det at barnehagene ikke er gode, det er det at noen av barna ikke får være med, sier Marianne Borgen.
BT170607 Jeg er opptatt av at helsepersonell bør jobbe tettere med barnehagene .
BT170607 Høyskolelektoren forteller at Norge har god voksendekning i barnehagene sammenlignet med mange andre land.
BT170607 Jeg er opptatt av at helsepersonell bør jobbe tettere med barnehagene .
BT170607 Høyskolelektoren forteller at Norge har god voksendekning i barnehagene sammenlignet med mange andre land.
AP170607 Jeg er opptatt av at helsepersonell bør jobbe tettere med barnehagene .
AP170607 Høyskolelektoren forteller at Norge har god voksendekning i barnehagene sammenlignet med mange andre land.
SA170606 Streiken i Akasia-barnehagene er over, og de rammede barnehagene åpner igjen fra klokken 10 tirsdag, opplyser Spekter.
SA170606 I tillegg til at barnehagene åpner igjen, blir også driften i selskapet for øvrig gjenopptatt, opplyser Bratten.
DA170606 Kommunen skal kontrollere at Espira benytter sine tilskudd til det de er ment for, så foreldre med barn i norske barnehager enten barnehagene har sånn eller slik eierform kan være helt trygge på at tilskuddene går til barnehagedrift i tråd med Barnehageloven.
BT170606 Ved noen av barnehagene opprettet de en foreldrestyrt tilsynsordning hvor foreldre har lånt barnehagelokalene og byttet på å passe hverandres barn.
BT170606 VAR STENGT : I forbindelse med barnehagestreiken gikk foreldre i flere av barnehagene sammen for å avlaste hverandre ved å passe hverandres barn.
BT170606 Barnehagene ble åpnet igjen kl. 10 tirsdag.
AA170606 Streiken i Akasia-barnehagene i Bergen er over, og de rammede barnehagene åpner igjen fra klokken 10 tirsdag, opplyser Spekter.
AA170606 I tillegg til at barnehagene åpner igjen, blir også driften i selskapet for øvrig gjenopptatt, opplyser Bratten.
SA170602 Å la være å stille krav til barnehagene om innhold, favoriserer barn med høy sosial bakgrunn.
SA170602 | Å la være å stille krav til barnehagene om innhold, favoriserer barn med høy sosial bakgrunn ¶
SA170602 Oslo Høyre vil stille tydelige krav til barnehagene om språkopplæring og etablere et system som gjør at man i større grad fanger opp barna med svakest norskkunnskaper.
BT170602 De private barnehagene er en del av det offentlige barnehagetilbudet, og er offentlig finansierte.
BT170602 De fleste barnehagene er organisert i PBL ( Private Barnehagers Landsforbund ), som har ytelsespensjon for sine 30.000 ansatte.
DB170531 Jo det er nettopp private aktører i barnehagene , Høyres privatiseringspolitikk som har latt private aktører velge profitt fremfor barna.
DA170531 Et av funnene var at 95 % av de kommersielle barnehagene har lavere pensjonsutbetalinger enn hva tilskuddene deres fra det offentlige tilsier at de burde ha.
AP170530 Ute i barnehagene er forskjellene i praksis stor.
AP170530 - Barnehagemonitor 2015 viser at 65 prosent av barnehagene har nettbrett, mot 29 prosent i 2013.
AP170530 - Barnehagene bør jobbe enda mer med grunnleggende sanseopplevelser og motorikk på grunn av den økende digitale bruken i samfunnet.
BT170528 Uten de private ideelle og kommersielle barnehagene i Bergen hadde vi aldri nådd målet med full barnehagedekning.
BT170528 Slikt har vi mye av i barnehagene våre.
BT170528 Brukerundersøkelser i Bergen viser at de private barnehagene gjør det like bra eller bedre enn de kommunale barnehagene .
BT170528 Brukerundersøkelser i Bergen viser at de private barnehagene gjør det like bra eller bedre enn de kommunale barnehagene.
SA170526 Jeg synes det er utrolig provoserende og så feil det går an å bli at skolene og barnehagene i Sandnes blir presset til det ytterste for å spare penger i trange tider.
SA170526 De pengene burde gå direkte tilbake til skolene og barnehagene .
DA170524 Dette kan og skal kommunene sjekke siden de også er tilsynsmyndighet for barnehagene .
AA170524 Kutt i ytelser, mer midlertidighet og fleksible åpningstider i barnehagene blir nødvendig for å opprettholde den norske velferdsstaten som i dag, ifølge IMF.
BT170523 Bakgrunnen er at flere ansatte ble flyttet over på en annen pensjonsordning enn de opprinnelig hadde, da barnehagene de jobbet i ble en del av Akasia-konsernet.
BT170523 - Vi ønsker å få slutt på denne streiken slik at barnehagene kan åpnes så fort som mulig, sier Bratten.
BT170523 Derfor har vi kjempet for kvalitet og økt budsjett for barnehagene .
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶ ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶ ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 Vi ønsker å forplikte de ansatte i barnehagene mer, slik at de har klare krav å jobbe etter.
DB170520 Tellevik Dahl sier byrådet i Oslo jobber for å bedre barns norskferdigheter på annet vis : Ved å øke andelen barnehagelærere i blant de ansatte i barnehagene .
DB170520 Problemet er heller at vi har for lav kompetanse i barnehagene .
DB170520 I dag kan barnehagene i Oslo sette i særskilte tiltak inn mot barn med svake språkferdigheter, men disse baseres utelukkende på skjønnsmessige vurderinger av den enkelte barnehage.
DB170520 Derfor vil vi sørge for at barnehagene gjør det.
DB170520 Derfor vil vi kreve at barnehagene underviser barna i norsk, sier hun.
DB170520 Begum og Høyre vil bruke politiske virkemidler for å stille strengere krav til barnehagene : Alle barn skal lære norsk i barnehagen, og det skal være barnehagenes ansvar at barna kan språket skikkelig innen de setter seg på skolebenken for første gang.
DB170520 Begum i Oslo Høyre mener tiden nå er moden for å drive undervisning i barnehagene .
DB170520 - Høyere kompetanse hos dem som jobber i barnehagene .
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶ ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
AP170518 I tillegg vil de private barnehagene for første gang forplikte seg til å oppfylle retten til barnehageplass, sier Tellevik Dahl.
AP170518 Det er delte meninger om avtalen mellom Oslo kommune og de private barnehagene som Arild Olsen ( til v. ) og Tone Tellevik Dahl undertegnet torsdag.
AP170518 - Ja, vi har nå undertegnet en avtale mellom kommunen og de private barnehagene .
AP170518 - Det er de kommunale barnehagene som har lengst vei å gå, sier Arild Olsen.
AP170518 - De private barnehagene skal nå følge rutiner og standarder for samarbeid med instanser utfor barnehagen som skole, helsestasjon og barnevern og for overgangen fra barnehage til skole.
VG170517 I 2010 tvitret Horne følgende : « Lurer på om det er helt greit at barnehagene leser homoeventyr for små barn ? ».
DA170516 De er vår framtid, det er deres skatteinntekter vi vil trenge, de er de som skal fylle barnehagene våre, sier Ap-politikeren.
DB170514 Rundt tusen barn mangler dermed et fullverdig barnehagetilbud, ifølge Akasia-konsernet, som driver barnehagene .
BT170514 STREIKERAMMET : Familien Kristin og Steffen Søvik med barna Elias, Thea Marie og Markus er rammet av streiken i barnehagene .
AA170514 Rundt tusen barn mangler dermed et fullverdig barnehagetilbud, ifølge Akasia-konsernet, som driver barnehagene .
VG170510 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) er opptatt av at selv om midlene gis som såkalte frie inntekter til kommunene, så er pengene ment å komme elever og barn i barnehagene til gode.
BT170510 Disse barnehagene er stengt fra onsdag 10. mai : ¶
BT170510 Disse barnehagene er delvis steng : ¶
BT170509 | Doblet resultatet fra barnehagene
BT170509 BETALE : Barnehagene Akasia Sædalen, Espira Ulsetskogen og Kidsa Myrdal er tre av barnehagene som Bergen kommune krever mest tilbake fra.
BT170509 BETALE : Barnehagene Akasia Sædalen, Espira Ulsetskogen og Kidsa Myrdal er tre av barnehagene som Bergen kommune krever mest tilbake fra.
AA170509 De to nye barnehagene som stenges helt, er Akasia Neshaugane barnehage og Akasia Skjold menighetsbarnehage, ifølge Akasias nettside.
DA170508 Det er store behov for flere varme hender i omsorgsyrkene, lærere til ungene våre og faglært kompetanse i barnehagene .
DA170508 I desember i fjor søkte to Espira-barnehager om finansiering som kommunen avslo på bakgrunn av at med den planlagte økte kommunale utbyggingen de neste årene, vil det ikke være behov for disse to private barnehagene .
AP170508 | Privat barnehageaktør : - Virker som det er viktigere at barnehagene er kommunale, enn at det bygges nok barnehager ¶
AP170508 Våren 2016 fikk kommunen selv tilbud om å kjøpe barnehagene , men svarte aldri på tilbudet.
AP170508 Siden kommunen har gitt beskjed om at de ikke ønsker disse barnehagene , kan lokalene bli stående tomme.
AP170508 Nå er selskapet usikre på om barnehagene , som allerede er under utbygging som deler av boligbygg på Økern og Grünerløkka, i det hele tatt vil bli tatt i bruk.
AP170508 Kommunen takket nei til å drive barnehagene
AP170508 Hansen forteller at det er umulig å drive de planlagte barnehagene uten kommunale tilskudd.
AP170508 For å unngå forsinkelser fortsatte utbyggingen av barnehagene under klagebehandlingen, men etter fylkesmannens avslag er Espira usikre på om de kan fortsette i prosjektet.
AP170508 Da var det plutselig ikke behov for disse private barnehagene , som har vært regulert inn i kommunens barnehageplaner siden 2012, på grunn av den planlagte økningen i kommunal utbygging.
AP170508 Barnehagens ansatte må ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i de kommunale barnehagene .
AP170508 - Vil byråden tillate at barnehagene på Grünerløkka og Økern står ubrukt når de er ferdige ?
AP170508 - Nesten 1000 familier skal flytte inn i byggene disse to barnehagene tilhører.
AP170508 - Barnehageprosjektene som tilsammen gir Oslo 3000 flere plasser var definert og igangsatt lenge før de to barnehagene ble avslått.
AP170508 antall barn som i de kommunale barnehagene .
DB170507 I desember i fjor søkte to Espira-barnehager om finansiering som kommunen avslo på bakgrunn av at med den planlagte økte kommunale utbyggingen de neste årene, vil det ikke være behov for disse to private barnehagene .
AP170507 NTB skriver at Oslo kommune avslo søknaden fordi det, med den planlagte økte kommunale utbyggingen, de neste årene ikke vil være behov for disse private barnehagene .
AP170507 Espira tar fylkesmannens avgjørelse til etterretning, men synes argumentet om at det ikke er behov for disse barnehagene er pussig : - Dette etter først å ha stilt krav til utbyggerne om å bygge barnehager fordi folk trenger barnehageplasser.
DB170505 - Noen av barnehagene vil bli helt stengt som følge av dette, men ikke alle, sier hovedtillitsvalgt for barnehagene i Akasia, Magnhild Selvik, til NTB.
DB170505 - Noen av barnehagene vil bli helt stengt som følge av dette, men ikke alle, sier hovedtillitsvalgt for barnehagene i Akasia, Magnhild Selvik, til NTB.
BT170505 I disse barnehagene streiker ansatte fra 5. mai.
BT170505 I de fem andre barnehagene er det tilbud om tilsyn med barna mellom klokken 10 og 14.
BT170505 De ansattes organisasjoner krevde at ansatte i barnehagene ikke skulle miste rettigheter da Akasia meldte seg inn i Spekter.
BT170505 Alle barnehagene i Akasia kommer fra tidligere arbeidsforhold som var regulert av tariffavtalene for Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter ( KA ) og PBL ( Private Barnehagers Landsforbund ).
BT170505 I disse barnehagene streiker ansatte fra 5. mai.
BT170505 I de fem andre barnehagene er det tilbud om tilsyn med barna mellom klokken 10 og 14.
BT170505 De ansattes organisasjoner krevde at ansatte i barnehagene ikke skulle miste rettigheter da Akasia meldte seg inn i Spekter.
BT170505 Alle barnehagene i Akasia kommer fra tidligere arbeidsforhold som var regulert av tariffavtalene for Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter ( KA ) og PBL ( Private Barnehagers Landsforbund ).
DB170503 Når vi samtidig vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom og at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene , så er det grunn til å spørre om barnehageloven godt nok sikrer barnas rettigheter og behov.
BT170503 Dette er barnehagene som kan bli rammet av streik, ifølge Utdanningsforbundet : ¶
DB170502 Ingen vil ha private aktører helt ut av barnehagene , men det handler om at pengene som foreldre betaler inn skal gå til barna, til omsorg og trygghet og ikke tas ut i fortjeneste for eierne.
BT170502 Barnevernet får dobbelt så mange bekymringsmeldinger fra skolene som fra barnehagene .
AP170502 Hverdagen i barnehagene varierer.
AP170502 Barnehagene skal sørge for at de eldste barna blant annet opplever at det er en sammenheng ¶
BT170501 Vi ser flere utfordringer som må løses for at barnehagene skal gå i en bærekraftig retning : De ansatte i barnehagene må bli tydeligere formidlere av etiske verdier, både i ord og i handling.
BT170501 Vi ser flere utfordringer som må løses for at barnehagene skal gå i en bærekraftig retning : De ansatte i barnehagene må bli tydeligere formidlere av etiske verdier, både i ord og i handling.
BT170501 Skal den lokale, norske barnehagen bli mer bærekraftig, må de voksne i barnehagene vise at de forstår verdigrunnlaget og ha en tydelig retning for sitt arbeid.
BT170501 Men hvor bevisste er egentlig barnehagene dette målet ?
BT170501 Hvordan angår dette den konkrete praksisen i barnehagene ?
BT170501 Det er mange mulige måter å gjøre det på, men hvor økologisk og inkluderende er for eksempel den norske tradisjonen med å knytte barnehagene til friluftsliv ?
BT170501 Det blir spennende å se hvordan barnehagene vil legge til rette for at den oppvoksende generasjon skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
BT170501 Den nye rammeplanen er et godt utgangspunkt for barnehagene til å jobbe med å utvikle verdigrunnlag knyttet til bærekraft.
BT170501 Demokrati og økologi henger sammen - og det må gjenspeiles i hverdagen i barnehagene .
AP170429 KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene , flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen - og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.
DB170427 Jeg forstår at det er ubehagelig for Høyre, som har ansvaret for barnehagene , å ikke ha kontroll på hvor offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling havner.
DB170427 Da hørte jeg ikke ett eneste ord fra Vinje eller hennes partikolleger « at det var urimelig at de som har investert tid og penger i å bygge opp et tilbud må få mulighet til å ta utbytte dersom de klarer å gå med overskudd », slik hun skriver om barnehagene i sitt innlegg.
AP170426 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) var i overkant av 16 prosent av assistentene i barnehagene innvandrere i 2015 - eller om lag 9.500 menn og kvinner.
AA170426 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) var i overkant av 16 prosent av assistentene i barnehagene innvandrere i 2015 - eller om lag 9.500 menn og kvinner.
AA170426 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) var i overkant av 16 prosent av assistentene i barnehagene innvandrere i 2015 - eller om lag 9.500 menn og kvinner. ( ©NTB ) ¶
DB170425 Svært mange av de 3100 private barnehagene , med 140000 barn og 30000 ansatte, rammes av SVs svært nedlatende karakteristikker.
DB170425 Dersom det var kvaliteten og innholdet i barnehagene som bekymret Lysbakken og SV, var det dårlige barnehager de burde bekymret seg for, uavhengig av barnehagens eierskap.
DA170425 Haarr er nå øverste sjef både for helsetjenestene, skolene og barnehagene i Stavanger.
DA170425 To av barnehagene har klaget kravet til Fylkesmannen.
DA170425 Snaut halvparten av de vel 800 barnehagene i Oslo er private.
DA170425 Det var byråd for oppvekst i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl ( Ap ), som satte i gang granskningen av barnehagene .
DA170425 - Dersom folk skal ha tillit til både kommunene og barnehagene er det avgjørende at det føres tilsyn med økonomien, sier hun til Utdanningsnytt.
DA170425 Vi ønsker klare og tydelige eiere, men ikke eiere som går inn og detaljstyre barnehagene , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.
DA170425 I praksis fryktet man at kommuner og lokalpolitikere ville vedta seg fram både til hvordan enkeltbarnehager skulle jobbe og hvilke verktøy som skulle brukes, slik eksemplet Vefsn kommune illustrerte med overskrifter som ; « Politikerne overkjører faglige råd i barnehagene ».
DA170425 - Og så har vi gjennom en dialog med både Utdanningsforbundet, KS og de private barnehagene kommet frem til en balansert bruk av begrepet ansvar som knytter seg både til eiernes juridiske ansvar og de ansattes daglige ansvar for det pedagogiske arbeidet.
AP170425 To av barnehagene har klaget kravet til Fylkesmannen.
AP170425 Snaut halvparten av de vel 800 barnehagene i Oslo er private.
AP170425 Det var byråd for oppvekst i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl ( Ap ), som satte i gang granskningen av barnehagene .
AP170425 - Dersom folk skal ha tillit til både kommunene og barnehagene er det avgjørende at det føres tilsyn med økonomien, sier hun til Utdanningsnytt.
AA170425 To av barnehagene har klaget kravet til Fylkesmannen.
AA170425 Snaut halvparten av de vel 800 barnehagene i Oslo er private. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Det var byråd for oppvekst i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl ( Ap ), som satte i gang granskningen av barnehagene .
AA170425 - Dersom folk skal ha tillit til både kommunene og barnehagene er det avgjørende at det føres tilsyn med økonomien, sier hun til Utdanningsnytt.
VG170424 « Når det gjelder barnehagene er det sendt veldig få meldinger til barneverntjenesten de siste fem årene.
VG170424 Vi vurderer derfor risikoen som stor for at saker som burde ha vært meldt fra barnehagene ikke har blitt kjent for barneverntjenesten » ¶
VG170424 Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen slår fast at meldeplikten er godt kjent i helsetjenestene, skolen og barnehagene .
VG170424 Tilsynet mener også at kommunen som barnehagemyndighet ikke påser at barnehagene drives i samsvar med regelverket.
VG170424 For barnehagene er situasjonen imidlertid en annen.
DB170424 Framover skal barnehagene jobbe mer bevisst med barnas språk, og støtte barnas læringslyst og nysgjerrighet.
DB170424 Dette må barnehagene ta hensyn til.
DB170424 Den nye rammeplanen for barnehagene skal bidra til at alle barn får et like godt tilbud, uansett hvor de bor.
AP170424 | Røe Isaksen skjerper kravene til barnehagene
AP170424 Røe Isaksen har tidligere kalt språkarbeidet i barnehagene en fanesak, men Stortinget avviste hans ønske om en egen språknorm for 5-åringer.
AP170424 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) sier den nye rammeplanen for barnehagene tydeliggjør hva slags krav og forventninger foreldrene kan stille til de ansatte.
AP170424 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener den nye rammeplanen for barnehagene tydeliggjør hva foreldre og barn har krav på.
AA170424 | Røe Isaksen skjerper krav til barnehagene
AA170424 Røe Isaksen har tidligere kalt språkarbeidet i barnehagene en fanesak, men Stortinget avviste hans ønske om en egen språknorm for 5-åringer.
AA170424 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener den nye rammeplanen for barnehagene tydeliggjør hva foreldre og barn har krav på.
VG170422 - Vi ønsker at barnehagene skal være tilgjengelige for allmennheten til vanlig bruk.
AP170421 Problemet gjelder de fleste barnehagene i bydel Grünerløkka, får Aftenposten opplyst.
AP170421 - Vi ønsker at barnehagene skal være tilgjengelige for allmennheten til vanlig bruk.
AP170421 Problemet gjelder de fleste barnehagene i bydel Grünerløkka, får Aftenposten opplyst.
AP170421 - Vi ønsker at barnehagene skal være tilgjengelige for allmennheten til vanlig bruk.
SA170420 Både Sandnes og Stavanger har få menn i barnehagene .
DB170419 » Fem dager etter at han hadde mottatt den første uførepensjonen, sendte Tollefsen melding til Oslo kommune om at en av barnehagene hadde åpnet.
DB170419 Mens barnehagene gikk konkurs, med de konsekvenser dette fikk for barn og foreldre, brukte Tollefsen-paret millioner på en hel liten hær av luksusbiler og - båter, luksushytte og flere herskapshus og smykker og klokker verdt opptil 300 000 kroner stykket.
DB170419 Forsommeren 2007 tilbød han barnehagene en avtale om båtleie med seg selv som båtfører fem dager i uka, samtidig som han mottok 100 prosent uførepensjon.
DB170419 Barnehagene hadde gått konkurs i tur og orden - etter at Tollefsen hadde tappet selskapene for penger.
DB170419 Og hva med eiendomsskatt, som Oslo kommune nå innfører for de private barnehagene som selv eier sine bygg ?
DB170419 Dette er et eksempel på barnehagene Lysbakken vil til livs.« » ¶
DB170419 De private barnehagene bærer barnehageforliket på sine skuldrer, men de sørger også for et godt og nødvendig mangfold i barnehagesektoren.
SA170418 Programkomiteens linje er at man heller skal sikre at offentlige tilskudd kommer barna til gode ved strenge krav til kvalitet i barnehagene . 6.
DB170418 Vi har aldri tatt ut penger eller utbytte av barnehagene, så hvis en av barnehagene våre får 40 000 i eiendomsskatt, så har den barnehagen 40 000 mindre å bruke det året.
DB170418 Vi har aldri tatt ut penger eller utbytte av barnehagene , så hvis en av barnehagene våre får 40 000 i eiendomsskatt, så har den barnehagen 40 000 mindre å bruke det året.
DB170418 Steen sier Sævareid og de andre private barnehagene i Oslo kan søke om fritak fra å betale eiendomsskatt.
DB170418 Dette betyr at kommunen er innstilt på å gi fritak til de barnehagene som oppfyller kravene som stilles i eiendomsskatteloven, sier han.
DB170418 - Det er urettferdig at vi gis en skatt de kommunale barnehagene slipper unna.
DA170418 - Vi kan ikke uten videre frita kommersielle foretak for eiendomsskatt, sier han, men legger til at barnehagene kan søke fritak.
DA170418 - Det er urettferdig at vi gis en skatt de kommunale barnehagene slipper unna, sier hun og mener det er i strid med forskriften om likeverdig behandling.
BT170418 Noen dager seinere er vi i en av de fremste barnehagene i Shanghai.
BT170418 Hvorvidt disse tre barnehagene er representative for kinesiske barnehager er ikke så viktig.
BT170418 Det er mandag morgen og flaggseremoni i en av barnehagene i Beijing.
AP170418 - Vi kan ikke uten videre frita kommersielle foretak for eiendomsskatt, sier han, men legger til at barnehagene kan søke fritak. ( ©NTB ) ¶
AP170418 - Det er urettferdig at vi gis en skatt de kommunale barnehagene slipper unna, sier hun og mener det er i strid med forskriften om likeverdig behandling.
AP170418 Programkomiteens linje er at man heller skal sikre at offentlige tilskudd kommer barna til gode ved strenge krav til kvalitet i barnehagene .
DN170416 Tone Tellevik Dahl, Aps byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, mener det er barnehagene som trenger lærerløft.
DA170416 Tone Tellevik Dahl, Aps byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, mener det er barnehagene som trenger lærerløft.
DA170416 Tone Tellevik Dahl, Aps byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, mener det er barnehagene som trenger lærerløft.
BT170416 Vi mener at denne enheten bør styrkes for å kunne tilby skolene samme type veiledning som gis i barnehagene .
BT170416 Det er gledelig å se at Bergen kommune satser på forebygging, og vi håper at barn med autisme i fremtiden vil få et like godt tilbud i skolene i Bergen som i barnehagene .
BT170416 De følger opp barna og deres familier, og veileder personalet i barnehagene .
BT170416 Barn med autisme trenger like god oppfølging i skolene som i barnehagene .
BT170416 AUTISME : Vi håper at barn med autisme i fremtiden vil få et like godt tilbud i skolene i Bergen som i barnehagene , skriver innsenderne.
BT170415 At barnehagene unnlater å melde fra, kan få enorme konsekvenser for et barns oppvekst og velbefinnende.
DB170406 Når vi vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene : Er det da greit for Høyre at barnehageeiere tjener 250 millioner kroner gjennom kjøp og salg av barnehager som er fullfinansiert av foreldrene og skattebetalerne ?
AP170403 Perspektivmeldingen burde vært sendt barnehagene til avstemning ¶
SA170401 | Likestillingssenteret : En plikt å få flere menn inn i barnehagene
SA170401 Dessverre har utviklingen så å si stoppet opp, da prosentandelen menn i barnehagene nærmest står på stedet hvil.
BT170331 Når vi vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene : Er det da greit for barnehageeiere tjener 250 millioner kroner gjennom kjøp og salg av barnehager som er fullfinansiert av foreldrene og skattebetalerne ?
BT170331 Der høyresiden gjør seg til talsmann for at private eiere skal få ta penger ut av barnehagene, vil SV fortsatt kjempe for at det samfunnet og foreldrene betaler inn til barnehagene skal komme barna til gode.
BT170331 Der høyresiden gjør seg til talsmann for at private eiere skal få ta penger ut av barnehagene , vil SV fortsatt kjempe for at det samfunnet og foreldrene betaler inn til barnehagene skal komme barna til gode.
BT170331 BT viser til foreldre er mer fornøyde med de private barnehagene, men det som gjør utslag er blant annet at foreldre er mer fornøyd med uteområdene til de private barnehagene og med mattilbudet.
BT170331 BT viser til foreldre er mer fornøyde med de private barnehagene , men det som gjør utslag er blant annet at foreldre er mer fornøyd med uteområdene til de private barnehagene og med mattilbudet.
AP170331 | Perspektivmeldingen burde ha vært sendt til barnehagene til avstemning Ola Storeng ¶
DB170330 År etter år viser undersøkelsen at foreldrene er mest fornøyd med de private barnehagene .
DB170330 Tilfredsheten med barnehagene er generelt høy, men foreldrene er aller med fornøyd med de private barnehagene .
DB170330 Tilfredsheten med barnehagene er generelt høy, men foreldrene er aller med fornøyd med de private barnehagene.
SA170329 Kristoffer Sivertsen ( Frp ) ( i midten ) kjempet mot forslaget fra Rune Askeland ( V ) som sitter til venstre sitt forslag om flere menn i barnehagene .
SA170329 FOTO : Aasland, Jarle ¶ | - På høy tid med flere menn i barnehagene ¶ 10 av oppvekststyrets 11 medlemmer mener det er på høy tid å få flere menn i Stavangers barnehager.
DB170329 Dermed skapes det tvil om framtida til de private barnehagene .
VG170328 Samtidig viser en uformell NRK-undersøkelse at ni av 17 fylkesledere i Arbeiderpartiet ønsker å forby utbytte fra barnehagene .
VG170328 På grunn av venstresidens ideologiske skylapper, risikerer man at disse barnehagene stenges etter valget.
VG170328 - En uformell NRK-undersøkelse viser at ni av 17 fylkesledere i Arbeiderpartiet ønsker å forby utbytte fra barnehagene .
VG170327 At halvparten av barnehagene i Norge drives av private, ble ikke like nøye problematisert.
SA170327 | Det skal bli bedre luft i barnehagene
SA170327 - Vi prioriterer bedre uteområder i barnehagene framfor asfalt, sa Dag Mossige ( Ap ) da bystyret mandag kveld fordelte vedlikeholdsmillioner.
BT170326 | Frykter babyboom i barnehagene
BT170326 Men mange advarer mot at endringen kan føre til at 8 - 9 måneder gamle babyer begynner i barnehagene allerede fra august.
BT170326 Han etterlyser en mer overordnet diskusjon rundt endringen som kan gi flere yngre barn i barnehagene .
BT170326 En av utfordringene med den nye ordningen er nemlig at barnehagene enten må la plasser bli stående tomme og tape penger, eller tilby foreldrene plass etter sommerferien.
BT170326 - Men både vi og barnehagene er bekymret for bemanningssituasjonen.
DA170322 * Regjeringen vurderer dessuten et tverrgående IKT-organ for alt fra barnehagene opp til høyere utdanning.
DB170321 Hun presiserte at en forutsetning for å ta profitt ut av barnehager var at lønningene både til ansatte er i nærheten av lønna i de kommunale barnehagene , at husleia ligger på markedsnivå og at innkjøp av varer og tjenester ikke ligger over markedspris.
DB170321 - I åra etter Kristin gjorde dette vedtaket har vi sett en tendens til at flere barnehager er samlet på færre hender, og vi har fått store kommersielle selskap som tar ut superprofitt fra barnehagene .
BT170321 Overgrepene skal ha skjedd i de to barnehagene i Bergen som han arbeidet i.
VG170320 Lederen i Fellesforbundet og Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber Jonas Gahr Støre se til Oslo for å løse opp floken mellom SV og Ap om profitt i barnehagene .
VG170320 I den grad profitt skal nektes dem, og de ikke lenger ønsker å drive barnehagene , mener jeg kommunene bør overta dem.
VG170320 Et annet er at vi avgrenser deres mulighet til å ta ut profitt, ved at de kun får ta ut utbytte på kapitalen de selv har investert i barnehagene .
VG170320 Det er i stor grad hennes medlemmer som jobber i barnehagene .
VG170320 Barnehagene er i dag fullfinansiert av staten, så det vil ikke gi noen større økonomisk belastning for kommunene, sier hun.
VG170319 SV ønsker å forhindre at private eiere tar ut profitt/utbytte av barnehagene .
VG170318 Men Skei Grande angriper altså SVs forslag om forbud mot profitt i barnehagene .
VG170318 Kirsti Bergstø er innstilt som ny SV-nestleder og står fjellstøtt bak forslaget om profittforbud i barnehagene .
SA170317 Vi trenger flere menn i barnehagene .
DB170317 Under helgas landsmøte tar partileder Audun Lysbakken også til orde for en bemanningsnorm for barnehagene .
DB170317 Partilederen ønsker en opptrapping av fagansatte i barnehagene .
DB170317 Det å satse på fagpersoner i barnehagene er viktig for å heve kvaliteten i barnehagene .
DB170317 Det å satse på fagpersoner i barnehagene er viktig for å heve kvaliteten i barnehagene.
DB170317 Den innebærer at minimum 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være utdannet barnehagelærere, og minimum 25 prosent skal være fagarbeidere.
DB170317 - Vi er veldig glad for at SV tar opp bemanningsspørsmålet i barnehagene .
DA170317 Jeg er enig i at temaet er viktig, men jeg tenker at det ikke er riktig å bruke det begrepet i barnehagene , sier partilederen om forslaget fra hans eget fylkeslag.
DA170317 - Jeg tenker at det ikke er min oppgave å lage læreplaner i detalj for barnehagene .
DA170317 - Jeg mener det er fornuftig at barnehagebarn lærer om grensesetting, men ordet seksualundervisning tenker jeg at ikke er dekkende for det jeg mener skal på dagsorden i barnehagene , så det kommer jeg ikke til å stemme for i den formen det har nå, sier Lysbakken.
VG170316 Vant med barnehagene - og Siv ¶
SA170316 | De minste barnehagene er best likt ¶
SA170316 Ni av de ti kommunale barnehagene som gjør det best i foreldreundersøkelsen er små barnehager.
VG170315 Olsen i Private Barnehagers Landsforbund sier det skal bli vanskelig å avvikle private barnehager, fordi eierne ofte ikke bare driver, men også eier barnehagene , etter oppfordring fra nettopp SV.
VG170315 Og for det andre er det jo offentlige penger som finansierer disse barnehagene , og de forsvinner ikke.
VG170315 Det har over tid utgjort i gjennomsnitt en prosent av resultatet til barnehagene .
VG170315 - Rundt halvparten av barnehagene i Norge er i dag private og et flertall av dem er aksjeselskaper som tar ut et lite utbytte.
DA170314 LES OGSÅ : Bekymret for uteområder i barnehagene
DA170314 - Både yrket og samfunnet er i endring, og det blir mer og mer godkjent å være mann og jobbe i omsorgsyrker, sier Sørbø, som vil oppfordre flere menn til å ta steget inn i barnehagene .
DA170314 Skinstad-Jansen peker også på problemet med mobbing i barnehagene , ved at enkeltbarn blir stengt ute fra leken.
DA170314 En lovfestet rett til et trygt barnehagemiljø vil forplikte ansatte i barnehagene til å forebygge og avdekke mobbing og utestengelse, til å si fra om det og gjøre noe med det, og ikke minst åpner det for klagemuligheter hvis barn opplever noe slikt, påpeker Kløcker.
DA170314 En annen viktig sak for Barneombudet er nok ansatte med god kompetanse i barnehagene , i tråd med det også FUB ivrer for.
DA170314 - Hovedutfordringen er de store forskjellene mellom barnehagene , sier Marie Therese Skinstad-Jansen, leder for Foreldreutvalget for barnehager.
DA170314 Schwarze, kan si noe sikkert om omfanget av helserisiko i barnehagene : ¶
DA170314 Den viste at nesten halvparten av barnehagene mangler en plan for systematisk vedlikehold.
DA170314 - Det er bekymringsfullt at det på landsbasis bare er ført tilsyn med 6 av 10 barnehager i løpet en treårsperiode, og at det samtidig er avdekket feil eller mangler ved halvparten av barnehagene , sier Linhave.
AP170314 Både Rammeplanen og Barnehageloven vil ha digitale verktøy inn i barnehagene .
AA170314 Fortsatt er det mange, både politikere og andre, som ikke har god nok kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene .
AA170314 Det foregår masse godt arbeid med lek og vennskap i barnehagene i Norge.
AA170314 Det er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende.
SA170313 Da trengs det mer penger til barnehagene og skolene, mener han.
AP170312 Da trengs det mer penger til barnehagene og skolene, mener han.
DB170308 Siden heller ikke mindretallet fikk lov til å bruke mer penger på barnefamiliene foreslår de å bevare egenbetalingen i barnehagene , men samtidig gi flere med lav inntekt fritak fra å betale egenandel.
AP170307 Han vil bevare barnetrygden og avstå fra å gjøre barnehagene gratis.
AP170306 En annen viktig forklaring er rask og omfattende utbygging av barnehager i kombinasjon med begrenset egenandel på bruk av barnehagene , også kalt makspris.
DA170302 Denne skildringen av hvordan barna utvikler seg gjennom året, med fri lek som et grunnelement i tilværelsen, bør være obligatorisk for alle som vurderer mer målstyring i barnehagene .
DN170301 - Vi ser allerede at forsøkene med gratis kjernetid i barnehagene er noe som fungerer bra.
DA170301 Hun mener blant annet regjeringa i praksis har lagt ned ordningen for gratis kjernetid i barnehagene .
BT170301 - Vi ser allerede at forsøkene med gratis kjernetid i barnehagene er noe som fungerer bra.
AA170301 - Vi ser allerede at forsøkene med gratis kjernetid i barnehagene er noe som fungerer bra.
AP170228 | Skal ut og jakte barn til barnehagene ¶ 5500 oslobarn går ikke i barnehage.
AP170228 Vi må ut, oppsøke foreldrene og fortelle dem hvilket godt tilbud barnehagene .
DB170222 ¶ BEHOLD LEKEN : Lek har alltid vært viktig i barnehagene .
SA170220 Vi tror ikke foreldre med barn født i november kommer til å ile til barnehagene .
DA170220 Venstre er stolt av barnehagene våre i Stavanger.
DA170220 Sverdrups visjoner lever videre den dag i dag, også i barnehagene .
DA170220 Samtidig så var vi og uenig i å kutte budsjettet til barnehagene våre, slik rådmannen ønsket.
DA170220 Jeg er overbevist om at engasjerte foreldre er med på å gjøre både barnehagene og skolene våre bedre !
DA170220 I barnehagene våre i dag så leker og lærer en framtidig bussjåfør ved siden av en framtidig ordfører.
DA170220 Hva er neste steg for barnehagene våre ?
DA170220 Flertallspartiene i Stavanger ( V, H, Frp, KrF, Sp, Pp ) økte midlene til kompetanseheving i barnehagene for inneværende år, for kompetanse er viktig og nødvendig for kvaliteten i barnehagene våre.
DA170220 Flertallspartiene i Stavanger ( V, H, Frp, KrF, Sp, Pp ) økte midlene til kompetanseheving i barnehagene for inneværende år, for kompetanse er viktig og nødvendig for kvaliteten i barnehagene våre.
DA170220 Det var krevende å få beskjed om at det har blir en stor nedgang i antall barn som i år skal søke plass ved barnehagene våre.
DA170220 Dersom du skulle tro at barnehagene er oppbevaring av barn, så lever du i fortiden.
DA170220 Dere har vist et stort engasjement for barna og barnehagene .
DA170220 Barnehagene gjør et viktig arbeid for å kunne gjøre barna klar til skole.
AA170220 Og det er knappe ressurser i de kommunale barnehagene , har vi skjønt.
AA170220 Hvem skal utøve dette innholdet og hvordan skal vi kunne gi barna våre de aller beste barnehagene uavhengig av om de er private eller kommunale ?
SA170217 Mener barnehagene skal klare å ta imot barn på åtte måneder.
SA170217 Men kommunen vil per i dag ikke øke antall ansatte i barnehagene .
DN170215 Over halvparten av barnehagene har blitt tildelt ekstra ressurser til barn med ekstra behov.
DA170211 Stavanger kommune har noe å strekke seg etter i området ute- og innemiljø i barnehagene .
DA170211 Hun mener private i større grad har muligheter til å sette eget preg på barnehagene .
DA170211 - Jeg tror vel ikke det er de helt store forskjellene mellom de private og de kommunale barnehagene , sier Sørbø.
DA170211 - Foreldreundersøkelsen er ett av mange elementer som forteller om kvaliteten i barnehagene våre, sier barnehagesjefen.
DA170211 - Da kan barnehagene være mer framoverlente, også i samarbeid med foreldrene.
DB170209 » Det er nok behov for å stramme inn på styringen med de private barnehagene , men Ap bør vokte seg vel for å pålegge private aktører pensjoner som ikke er bærekraftige.
DB170209 Det gir de private barnehagene en urimelig konkurransefordel, mener partiet.
DB170209 Barnehagene er den velferdstjenesten hvor private virkelig har fått boltre seg.
VG170207 Ap ønsker å senke maksprisen på foreldrebetaling i barnehagene i løpet av fireårsperioden, og å øke fedrekvoten tilbake til minst 14 uker, ifølge programutkastet som Støre og nestleder Hadia Tajik la frem mandag formiddag.
VG170207 - Men vi ønsker å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagene der det ligger til rette for det, legger Støre til. 15 milliarder mer ¶
DB170207 Den som mener alvor med likestillingsarbeid, bør ta alt dette innover seg, og utforme lovverket ut fra en bevissthet om at det dreier seg om noe mer komplekst enn å hjelpe kvinner opp og frem og menn inn i barnehagene .
AP170205 I det nye programforslaget går Ap blant annet inn for at 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være utdannet barnehageærere og å innføre en norm for lærertetthet i skolen.
SA170202 Lag et integrert laboratorium for læring ; fra barnehagene , barne- og ungdomsskole via fagskole og videregående skole til høyskolene og universitetet.
DA170130 | Bekymret for uteområder i barnehagene
DA170130 Park- og veisjefen foreslår å bruke 2.564.000 av disse pengene til rehabilitering av barnehagene Husabøstykket, Stokka og Mariamarka. 700.000 kroner skal gå til ballbinge ved Kannik skole.
DA170130 Helsesjefen har tilsynsansvar, og Stavanger kommune har en egen lekeplassinspektør som besøker barnehagene fire ganger årlig.
DA170130 Det er brukt 8 millioner kroner på vedlikehold i de kommunale barnehagene siden 2013-tallene ble lagt på bordet, slik at spriket reelt sett er nærmere 80 millioner kroner.
DA170130 - Stavanger har jo enkelte barnehager med kjempegode uteområder, men foreldrene må være trygge på at forholdene er gode og at tilbudet er godt i alle barnehagene .
DA170130 - Dette bærer preg av at uteområdene i barnehagene ses på som et oppbevaringssted.
DA170130 * En oversikt fra 2013 viste et kostnadsbehov på 124.231.345 kroner til uteområdene i barnehagene .
SA170118 ¶ Daria Maria Johnsen ( til venstre ) og Michelle Flagstad i MDG vil satse på økt kvalitet i barnehagene .
BT170118 | Savner kjønnsidentitet i barnehagene
BT170118 KRITISK : Byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen, mener den nye rammeplanen for barnehagene bærer preg av å være et utkast.
BT170118 Fokus på kjønnsidentitet og kjønnsroller er borte fra den nye rammeplanen for barnehagene .
SA170117 Å kutte ned antall styrere, samt lederstillinger og samle drift av seks barnehager i to virksomheter, er et tydelig grep i motsatt retning av å sikre kvalitet i barnehagene , sikre gode relasjoner mellom barna, foreldre, ansatte og barnhagen, samt skape en hensiktsmessig balanse mellom strategi / administrasjon og faglighet/pedagogisk praksis.
SA170117 « Det må investeres i barnehagene , ikke kuttes », skriver Elisabeth Wetteland.
SA170117 Vedtaket vitner om manglende konsensus på hva kvalitet og trygghet i barnehagene er.
SA170117 Offentlig anliggende ¶ Barnehagene får stadig tidligere innflytelse på barns liv, noe som tilsier at barnas utvikling og oppvekst i høy grad er et offentlig anliggende.
SA170117 I tillegg vil de samle driften av disse seks barnehagene : Gautesete, Djupamyrå, Soria Moria, Ulsberget, Mariamarka og Bamsefaret i to virksomheter.
SA170117 Hvis begrunnelsen til politikerne er å øke kompetansen og kvaliteten i barnehagene, kan man sette spørsmålstegn til deres forståelse og kunnskap på hva som kjennetegner kvalitetssikring og kvalitetsvurdering av barnehagene , samt mangler et oppdatert perspektiv på barnehagens sterke posisjon som utdanningsinstitusjon og betydning i barns liv.
SA170117 Hvis begrunnelsen til politikerne er å øke kompetansen og kvaliteten i barnehagene , kan man sette spørsmålstegn til deres forståelse og kunnskap på hva som kjennetegner kvalitetssikring og kvalitetsvurdering av barnehagene, samt mangler et oppdatert perspektiv på barnehagens sterke posisjon som utdanningsinstitusjon og betydning i barns liv.
SA170117 Det må investeres i barnehagene , ikke kuttes.
AP170112 Les de samme bøkene som i barnehagene , oversett til morsmålet, snakk om bilder.
AP170112 Barnehagene som er med i undersøkelsen har blant annet undervist barna i språkgrupper.
SA170111 Dette forslaget kunne ansatte i de ni « berørte » barnehagene lese om i Aftenbladet før møtet var slutt.
SA170111 For rundt 15 år siden besøkte han Island og en av barnehagene .
SA170111 - Mitt inntrykk da og fremdeles er at barnehagene preges av en veldig helhetlig tenkning rundt kjønnsroller, de tar barna på alvor og gjør dem kompetente på mange måter som vi har mye å lære av i Norge, sier han.
SA170111 Dette forslaget kunne ansatte i de ni « berørte » barnehagene lese om i Aftenbladet før møtet var slutt.
FV170111 For rundt 15 år siden besøkte han Island og en av barnehagene .
FV170111 - Mitt inntrykk da og fremdeles er at barnehagene preges av en veldig helhetlig tenkning rundt kjønnsroller, de tar barna på alvor og gjør dem kompetente på mange måter som vi har mye å lære av i Norge, sier han.
BT170111 For rundt 15 år siden besøkte han Island og en av barnehagene .
BT170111 - Mitt inntrykk da og fremdeles er at barnehagene preges av en veldig helhetlig tenkning rundt kjønnsroller, de gjør barna kompetente på mange måter som vi har mye å lære av i Norge, sier han.
AP170111 For rundt 15 år siden besøkte han Island og en av barnehagene .
AP170111 - Mitt inntrykk da og fremdeles er at barnehagene preges av en veldig helhetlig tenkning rundt kjønnsroller, de gjør barna kompetente på mange måter som vi har mye å lære av i Norge, sier han.
BT170110 I disse barnehagene var også barnegruppene mindre enn i en vanlig, kommunal barnehage.
BT170110 I disse barnehagene var også barnegruppene mindre enn i en vanlig, kommunal barnehage.
AP170109 Hun har tatt en rakett til Svartehavet for å inspisere de flytende barnehagene til kommunistiske barn.
AP170109 Hun har tatt en rakett til Krim om morgenen for å inspisere de flytende barnehagene i Svartehavet.
AP170109 | Nå skal barnehagene digitaliseres ¶
DB170105 ¶ DYRERE BARNEHAGER : Maksprisen for barnehagene økes i 2017.
SA170102 » Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til.
SA170102 Samtidig er det en viktig forutsetning at barnehagene er store nok til å ivareta et god fagmiljø.
SA170102 DEBATT : Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til.
SA170102 » Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til.
SA170102 Samtidig er det en viktig forutsetning at barnehagene er store nok til å ivareta et god fagmiljø.
SA170102 DEBATT : Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til.
SA161222 Nettopp slike bydeler er det viktig å gjøre mer attraktive for barnefamilier, og da er det feil medisin å kutte i barnehagene .
SA161222 Fem av disse barnehagene ligger i Hillevåg bydel.
SA161220 Forslaget til barnehagesjefen bygger på en god prosess, der blant andre ledelsen og FAU i barnehagene har vært involvert.
SA161220 Basert på kriteriene robusthet, brukertilfredshet, økonomi og tilstand av bygningsmasse ligger Auglend barnehage svært godt an, og vi ble derfor veldig overrasket da Auglend barnehage ble valgt ut som en av barnehagene der det skal vurderes kutt.
AP161214 I tråd med barnehageloven må kommunen legge vekt på behovet for barnehageplasser, ikke hvem som skal drive barnehagene , sier kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira.
AP161214 I tråd med barnehageloven må kommunen legge vekt på behovet for barnehageplasser, ikke hvem som skal drive barnehagene , sier kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira.
SA161203 | Stavanger bør satse på økt kvalitet i barnehagene istedenfor neddimensjonering ¶
SA161203 Stavangerbarnehagen, kvalitetsplattformen som er gjeldende for alle kommunale barnehagene i Stavanger, har satt mange vakre mål og får derfor mye skryt.
SA161203 Historisk sett har Stavanger hatt store utfordringer knyttet til lav dekning av kompetent pedagogisk personell i barnehagene , og FNs barnekomite har nylig konkludert at tjenester for barn i Stavanger kommune ligger fortsatt dårlig an i forhold til andre kommuner i Norge ( Trondheim ligger på 2. plass, Bergen på 15.
AP161201 Barnehagene trenger kompetanse og tilstrekkelig bemanning, ikke flere skjemaer.
SA161129 Driften i de barnehagene er imidlertid ikke blitt berørt.
SA161129 Begrunnelsen for avvikling av de foreslåtte barnehagene er ikke å finne.
AP161101 Vi har samme målsetting som Oslo kommune når det gjelder barnehagene , og ser oss som en del av løsningen.
AP161101 - Jeg er usikker på hvilke konsekvenser dette vil gi for de kommersielle barnehagene , sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.
AP161101 Vi har samme målsetting som Oslo kommune når det gjelder barnehagene , og ser oss som en del av løsningen.
AP161101 - Jeg er usikker på hvilke konsekvenser dette vil gi for de kommersielle barnehagene , sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.
AP161031 Dette betyr ikke at avtalene med de private kommersielle barnehagene i Oslo i dag ikke gjelder lenger, understreker Johansen.
AP161031 Barnehagens ansatte må ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i de kommunale barnehagene .
AP161031 antall barn som i de kommunale barnehagene .
AP161031 Dette betyr ikke at avtalene med de private kommersielle barnehagene i Oslo i dag ikke gjelder lenger, understreker Johansen.
AP161031 Barnehagens ansatte må ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i de kommunale barnehagene .
AP161031 antall barn som i de kommunale barnehagene .
AP161031 Han understreker at også barnehagene prioriteres i deres budsjettforslag.
SA161027 | Psykiater : Barnehager bør arrangere våpendag ¶ Barnehagene burde ha en våpendag, der barna lærer seg å forholde seg til lekevåpen og bruke dem på riktig måte, mener psykiater Anne Kristine Bergem.
FV161027 | Psykiater : Barnehager bør arrangere våpendag ¶ Barnehagene burde ha en våpendag, der barna lærer seg å forholde seg til lekevåpen og bruke dem på riktig måte, mener psykiater Anne Kristine Bergem.
BT161027 | Psykiater : Barnehager bør arrangere våpendag ¶ Barnehagene burde ha en våpendag, der barna lærer seg å forholde seg til lekevåpen og bruke dem på riktig måte, mener psykiater Anne Kristine Bergem.
AP161027 | Psykiater : Barnehager bør arrangere våpendag ¶ Barnehagene burde ha en våpendag, der barna lærer seg å forholde seg til lekevåpen og bruke dem på riktig måte, mener psykiater Anne Kristine Bergem.
AP161024 Økonomiansvarlig i en av barnehagene mener tilsynet ikke opererer med riktig antall ansatte og heller ikke følger nasjonale retningslinjer.
AP161024 » Byrådet krever at barnehagene betaler tilbake deler av tilskuddet de fikk for 2014, med tre ukers klagefrist på vedtaket.
AP161024 Tilsynsrapporten konkluderer med at alle de tre barnehagene har hatt lavere personalutgifter enn det tilskuddet de får fra kommunen er beregnet ut ifra.
AP161024 Men ingen av de tre barnehagene som nå har fått kravbrev synes at Oslo har truffet blink i denne runden.
AP161024 Ettersom de tre barnehagene klager på kravene mot seg vil behandlingen nå bli løftet videre til fylkesmannen - via bydelen - for ankebehandling.
AP161024 Det viser også at de kravene vi ønsker å stille overfor nye barnehager om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår og tilsvarende bemanning som i de kommunale barnehagene er nødvendige og relevante, mener hun.
AP161024 Det er egentlig bydelene som skal ha tilsyn med barnehagene , men kommunen har tatt et grep for at tilsynet skal bli bedre.
AP161024 Byrådet har, i samarbeid med bydelene, startet en offensiv for å sjekke økonomien i de private barnehagene .
AP161024 Byråden svarer at barnehagene fikk anledning til å kommentere denne, og at det er tatt hensyn til flere av innspillene deres i den endelige rapporten.
AP161024 Alle de tre barnehagene klager på vedtakene ¶
AP161024 - To av barnehagene er familiebarnehager med 8 - 10 barn.
AP161024 - Resultatene av undersøkelsen viser at det er nødvendig å føre en aktiv kontroll med barnehagene slik at de følger reglene, sier Tellevik Dahl.
SA161020 « Mitt første møte med barnehagene som ansatt var sterkt.
FV161020 « Mitt første møte med barnehagene som ansatt var sterkt.
BT161020 « Mitt første møte med barnehagene som ansatt var sterkt.
AP161020 « Mitt første møte med barnehagene som ansatt var sterkt.
AP160924 Men språklæringen i barnehagene varierer - og avhenger også av om de ansatte bevisst bruker dagligdagse situasjoner til å snakke med barna.
AP160924 Det tyder på at språkarbeidet i barnehagene bør være mer systematisk, sier forskeren.
AP160924 Derfor innhenter de i høst kompetanse for å gjøre nye grep i språkarbeidet i barnehagene .
AP160924 De ønsker å bedre språkopplæringen i barnehagene .
AP160924 Bydel Alna begynner i høst en større satsning på språkopplæring i barnehagene .
FV160902 Barnehagene kan kreve betaling for kost ( matpenger ) i tillegg til maksprisen.
SA160901 Barnehagene kan kreve betaling for kost ( matpenger ) i tillegg til maksprisen.
BT160901 Barnehagene kan kreve betaling for kost ( matpenger ) i tillegg til maksprisen.
AP160901 Barnehagene kan kreve betaling for kost ( matpenger ) i tillegg til maksprisen.
SA160608 Barnehagene representerer derfor både et pedagogisk og et kjønnspolitisk prosjekt, og i svenske læreplaner heter det at barnehagen skal motvirke tradisjonelle kjønnsmønster og kjønnsroller, og de lærer at den tradisjonelle spenningen og komplementariteten mellom kjønnene er uten betydning.
AP160524 Barnehagens ansatte må ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i de kommunale barnehagene . 2.
AP160524 Barnehagen må på daglig basis ha samme voksentetthet per antall barn som i de kommunale barnehagene .
SA160503 | Dumt av Røe Isaksen å avvise forskning, feil med flere skjemaer i barnehagene
BT160426 Hvordan skal de ansatte i barnehagene selv føle trygghet i kollegiet, og hvordan unngår vi at mannlige ansatte daglig utsettes for skepsis ?
BT160426 For få dager siden innrømmet en annen mann å ha begått overgrep mot fem gutter i disse barnehagene .
BT160426 De mannlige ansatte i barnehagene må være sterkt deltakende i alle deler av prosessen, ikke minst i møte med foreldrene.
AP160421 Særlig innenfor barnehagene vet vi at mange aktører tar ut profitt.
AP160421 De 429 private barnehagene finansieres av kommunen, ut fra gjennomsnittlig kostnad for de offentlige.
AP160421 Særlig innenfor barnehagene vet vi at mange aktører tar ut profitt.
AP160421 De 429 private barnehagene finansieres av kommunen, ut fra gjennomsnittlig kostnad for de offentlige.
SA160418 Styrket Barneombud : Slik at de kanstøttebarn og unge i saker som er spesielt vanskelige, være en«vaktbikkje»overfor kommunene ogstyrke innsatsen for læringsmiljøet i barnehagene . − Barneombudet vil få en viktigere rolle i mobbesaker, og skal være barnas vaktbikkje, sier Røe Isaksen.i ¶
SA160418 Lovendringsom innebærer at deti helt fastlåste situasjoner ermobberen, ikke mobbeofferet, som må bytte skole.i ¶ 80 millioner kroneri søkbare kompetansemidler for barnehagene .
SA160418 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) legger mandag fram nye tiltak i kampen mot mobbing i skolene og barnehagene .
SA160418 Kompetansepakke : Kompetansepakken skaltilpassesulike behov i barnehagene og skolene.
AP160418 Ny rammeplan for barnehagene skal sette tydelige krav til barnehagenes antimobbearbeid.
AP160408 Dette er også gruppen som bruker barnehagene minst.
BT160308 Klar sammenheng mellom bruk av porno og holdninger - Det er også viktig at en slik forbedre seksualundervisning kommer inn i barnehagene .
AP160308 Vi vil ha flere opptak i barnehagene .
AP160303 Vi vil ha flere opptak i barnehagene .
DA160228 Vi skal selvsagt ha et fortsatt godt samarbeid med de mange gode private barnehagene vi har i Stavanger, sier Mossige.
DA160228 Formannskapet har slått fast at barnehagene i Stavanger i all hovedsak skal være kommunale, tross andre signaler tidligere i høst.
DA160228 Vi skal selvsagt ha et fortsatt godt samarbeid med de mange gode private barnehagene vi har i Stavanger, sier Mossige.
DA160228 Formannskapet har slått fast at barnehagene i Stavanger i all hovedsak skal være kommunale, tross andre signaler tidligere i høst.
AP160223 I tillegg har skolen et tett samarbeid med barnehagene og de tre barneskolene i området.
DA160216 Flertallspartiene la fram forslaget om å opprettholde de to barnehagene .
DA160216 - Jeg er glad for at de to barnehagene består, men nå trenger vi gode innspill til neste møte om de andre barnehagene .
DA160216 - Jeg er glad for at de to barnehagene består, men nå trenger vi gode innspill til neste møte om de andre barnehagene.
DA160216 | Barnehagene på Austre Åmøy og Roaldsøy består ¶
DA160216 Flertallspartiene la fram forslaget om å opprettholde de to barnehagene .
DA160216 - Jeg er glad for at de to barnehagene består, men nå trenger vi gode innspill til neste møte om de andre barnehagene .
DA160216 - Jeg er glad for at de to barnehagene består, men nå trenger vi gode innspill til neste møte om de andre barnehagene.
DA160216 | Barnehagene på Austre Åmøy og Roaldsøy består ¶
AP160212 De yngste barna er da bare 10 måneder, og for små til å gå i mange av barnehagene .
DA160209 Rådmannen konkluderer med at arealet tilsier at barnehagen kan ha mellom 12 og 17 flere barn, men vil uansett si nei til økning : Hvis finansieringen innvilges må de kommunale barnehagene reduseres med ytterligere 12 - 17 plasser.
DA160209 Hun viser til at kommunen bare har styringsrett som eier over de kommunale barnehagene .
DA160209 Rådmannen konkluderer med at arealet tilsier at barnehagen kan ha mellom 12 og 17 flere barn, men vil uansett si nei til økning : Hvis finansieringen innvilges må de kommunale barnehagene reduseres med ytterligere 12 - 17 plasser.
DA160209 Hun viser til at kommunen bare har styringsrett som eier over de kommunale barnehagene .
AP160208 I Oslo, Finnmark, Buskerud og Akershus har over 80 prosent av barnehagene minst én ansatt med et annet førstespråk enn norsk, i Oppland, Nord-Trøndelag og Troms er tilsvarende andel under 35 prosent.
AP160208 Etter at Oslo kommune fra 2012 har krevd at nyansatte i barnehager skal ha bestått norskprøve B1, begynner de å se effekten, men det er fortsatt varierende bevissthet rundt språk i barnehagene .
AP160208 - Blant søkerne har anslagsvis halvparten mangelfulle norskkunnskaper, forteller Ola Bertnes Strømme, fungerende enhetsleder for barnehagene i bydel Frogner.
DA160205 Driften i de barnehagene er imidlertid ikke blitt berørt.
DA160205 Begrunnelsen for avvikling av de foreslåtte barnehagene er ikke å finne.
DA160205 Driften i de barnehagene er imidlertid ikke blitt berørt.
DA160205 Begrunnelsen for avvikling av de foreslåtte barnehagene er ikke å finne.
AP160122 Samtidig er foreldrene aller mest fornøyd i de aller minste barnehagene .
AP160122 På den annen side var de store barnehagene mer profesjonelle enn de små, som på sin side hadde nærhet som sin fremste styrke.
AP160122 Lenger ned i saken finner du en liste over de største barnehagene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.
AP160122 Hvordan går det med barna i de store barnehagene ?
AP160122 Førsteamanuensis Anders Vassenden ved Universitetet i Stavanger forteller at de store barnehagene kunne fremstå som mer krevende å organisere.
AP160122 De mellomstore barnehagene så ut til å klare å kombinere det beste fra to verdener, forklarer Vassenden.
AP160122 - Men foreldrene er aller mest fornøyd i de små barnehagene ? †" Ja, men de er også veldig fornøyd i de store.
AP160122 †" Vi så også at de store barnehagene ofte var avdelingsfrie, såkaltebasebarnehager.
AP160122> †" Vi så også at de store barnehagene ofte var avdelingsfrie, såkaltebasebarnehager.
AP160122> target="avis" href= †" Vi så også at de store barnehagene ofte var avdelingsfrie, såkaltebasebarnehager.
AP160122> target="avis" href= target="avis" href= †" Vi så også at de store barnehagene ofte var avdelingsfrie, såkaltebasebarnehager.
AP160122> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= †" Vi så også at de store barnehagene ofte var avdelingsfrie, såkaltebasebarnehager.