DA171204 Slik gikk vi i ring i et år før vi fikk hjelp, og det viste seg til slutt at barnehagen i kommunen egentlig hadde ansvaret for henvisningen, sier moren.
DA171204 De forteller at barnehagen anbefalte dem å ta kontakt med helsestasjon for henvisning til logoped hos Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT ).
DA171204 Da foreldrene gjorde det første forsøket på å få hjelp, henvendte de seg til barnehagen med ønske om hjelp av logoped.
DA171204 Barnehagen viste til helsestasjon, mens helsestasjon mente det var fastlegens ansvar.
SA170807 Snakk også om at man må sitte mer i ro på skolen enn i barnehagen og at det ikke er like mye tid til lek som tidligere, sier Bjørnestad.
SA170807 Når barna begynner på skolen, er avstanden mellom foreldrene og de som jobber direkte med barna lengre enn den var i barnehagen .
SA170807 Dette blir ikke like godt passet på av lærerne som i barnehagen .
SA170807 Barnehagen skal byttes ut med nye rutiner og regler, barnet skal bli del av en stor gruppe og få nye venner.
FV170807 Snakk også om at man må sitte mer i ro på skolen enn i barnehagen og at det ikke er like mye tid til lek som tidligere, sier Bjørnestad.
FV170807 Når barna begynner på skolen, er avstanden mellom foreldrene og de som jobber direkte med barna lengre enn den var i barnehagen .
FV170807 Dette blir ikke like godt passet på av lærerne som i barnehagen .
FV170807 Barnehagen skal byttes ut med nye rutiner og regler, barnet skal bli del av en stor gruppe og få nye venner.
BT170807 Snakk også om at man må sitte mer i ro på skolen enn i barnehagen og at det ikke er like mye tid til lek som tidligere, sier Bjørnestad.
BT170807 Når barna begynner på skolen, er avstanden mellom foreldrene og de som jobber direkte med barna lengre enn den var i barnehagen .
BT170807 Dette blir ikke like godt passet på av lærerne som i barnehagen .
BT170807 Barnehagen skal byttes ut med nye rutiner og regler, barnet skal bli del av en stor gruppe og få nye venner.
AP170807 Snakk også om at man må sitte mer i ro på skolen enn i barnehagen og at det ikke er like mye tid til lek som tidligere, sier Bjørnestad.
AP170807 Når barna begynner på skolen, er avstanden mellom foreldrene og de som jobber direkte med barna lengre enn den var i barnehagen .
AP170807 Dette blir ikke like godt passet på av lærerne som i barnehagen .
AP170807 Barnehagen skal byttes ut med nye rutiner og regler, barnet skal bli del av en stor gruppe og få nye venner.
AA170807 | Foreldre bør være vaktbikkje når ettåringen skal begynne i barnehagen
AA170807 forbindelse med tilvenningen, eller barn og foreldre er på mange besøk før barnehagestart, tyder oppsummeringer og evalueringer ( det er ikke gjennomført mye forskning på dette ennå ) på at både personal og foreldre opplever dette som positivt og at de fleste småbarn lettere finner seg til rette i barnehagen .
AA170807 Vår studie tyder på at i noen barnehager bør foreldrene om nødvendig opptre som « vaktbikkje » på eget barns vegne og sørge for å de får være sammen med barnet i barnehagen lengre enn tre dager hvis det trengs.
AA170807 Snart skal mange ettåringer begynne i barnehagen , en stor og viktig overgang i livet.
AA170807 I de barnehagene der foreldrene enten er til stede i barnehagen en til to uker i forbindelse med tilvenningen, eller barn og foreldre er på mange besøk før barnehagestart, tyder oppsummeringer og evalueringer ( det er ikke gjennomført mye forskning på dette ennå ) på at både personal og foreldre opplever dette som positivt og at de fleste små
AA170807 Foreldrene har en viktig rolle i tilvenningsprosessen og mange små barn vil trenge å ha dem tilgjengelig i barnehagen over noe tid.
AA170807 Foreldre som tilbringer mer tid i barnehagen blir selv bedre kjent med personalet, de andre barna og barnehagens hverdag, og de vil gjerne bli tryggere på at barnet deres får det bra i barnehagen .
AA170807 Foreldre som tilbringer mer tid i barnehagen blir selv bedre kjent med personalet, de andre barna og barnehagens hverdag, og de vil gjerne bli tryggere på at barnet deres får det bra i barnehagen.
AA170807 En del av kommentarene tyder på en manglende aksept av at små barn kan være sårbare når de skal begynne i barnehagen .
AA170807 Det var mange kommentarer som gikk på at det var like greit at ettåringen først som sist forsto at foreldrene ikke skulle være i barnehagen .
AA170807 Det understrekes at mange hadde kommentarer som viste til at små barn trenger å oppleve trygghet i tilvenningsperioden, og at foreldrene i deres barnehage om nødvendig ble oppfordret til å være i barnehagen så lenge som barnet hadde behov for det.
AA170807 Det kan ikke tas for gitt at alle barnehager setter småbarnas behov først ved tilvenning til barnehagen .
AA170807 Det kan for eksempel gjelde barn som har storesøsken i barnehagen og som derfor har vært innom barnehagen utallige ganger før de selv skal begynne der, barn i barnehager der man har praktisert ukentlige besøk i barnehagen over lengre tid eller barn som er robuste, sosiale og fleksible og som umiddelbart opplever alt det nye barnehagen represe
AA170807 Det kan for eksempel gjelde barn som har storesøsken i barnehagen og som derfor har vært innom barnehagen utallige ganger før de selv skal begynne der, barn i barnehager der man har praktisert ukentlige besøk i barnehagen over lengre tid eller barn som er robuste, sosiale og fleksible og som umiddelbart opplever alt det nye barnehagen represe
AA170807 Det kan for eksempel gjelde barn som har storesøsken i barnehagen og som derfor har vært innom barnehagen utallige ganger før de selv skal begynne der, barn i barnehager der man har praktisert ukentlige besøk i barnehagen over lengre tid eller barn som er robuste, sosiale og fleksible og som umiddelbart opplever alt det nye barnehagen represe
AA170807 Det er grunn til å tro at den nye rammeplan for barnehagen fører til at en del barnehager nå må forbedre sine rutiner for tilvenning slik at disse i større grad tilpasses små barns behov for tid til å finne seg til rette i barnehagen .
AA170807 Det er grunn til å tro at den nye rammeplan for barnehagen fører til at en del barnehager nå må forbedre sine rutiner for tilvenning slik at disse i større grad tilpasses små barns behov for tid til å finne seg til rette i barnehagen.
AA170807 Den nye rammeplan for barnehagen fremhever betydningen av at både foreldre og barnehagen legger til rette for at barn skal få en trygg og god start i barnehagen .
AA170807 Den nye rammeplan for barnehagen fremhever betydningen av at både foreldre og barnehagen legger til rette for at barn skal få en trygg og god start i barnehagen.
AA170807 Den nye rammeplan for barnehagen fremhever betydningen av at både foreldre og barnehagen legger til rette for at barn skal få en trygg og god start i barnehagen.
AA170807 De fleste barna som ble omfattet av vår undersøkelse hadde dermed en tilvenning på tre dager når de begynte i barnehagen .
AA170807 Begrunnelsene for dette var enten at dette var enklest for foreldrene, at de i mange tilfeller ikke har tid til mer, eller begrunnelsene bar preg av en litt « barsk » formening om at småbarna bare må venne seg til at foreldrene ikke kommer til å være sammen med dem i barnehagen .
AA170807 Begrunnelsen er en « barsk » formening om at småbarna bare må venne seg til at foreldrene ikke kommer til å være sammen med dem i barnehagen , skriver kronikkforfatteren.
AA170807 Av de barnehagene som hadde såkalt fleksibel ordning, oppga over halvparten at foreldrene i praksis var tre dager i barnehagen under tilvenningen.
AA170807 At noen små barn finner seg raskt til rette i barnehagen , er hevet over tvil.
AA170807 barn som har storesøsken i barnehagen og som derfor har vært innom barnehagen utallige ganger før de selv skal begynne der, barn i barnehager der man har praktisert ukentlige besøk i barnehagen over lengre tid eller barn som er robuste, sosiale og fleksible og som umiddelbart opplever alt det nye barnehagen representerer som et positivt inns
AP170806 De har plutselig fått en brutal eiendomsskattregning, som gjør at de må ta barna ut av barnehagen fordi de sliter med å få økonomien til å gå rundt.
DB170803 Han nevner brukerstyrt personlig assistent, gratis kjernetid i barnehagen og et løft for psykisk helse.
DB170803 I motsetning til SV, som er mest opptatt av hvem som driver barnehagen , er Venstre mest opptatt av kvaliteten på tilbudet til barna.
DB170802 Og om det er prisene som reduseres, gir det også mer penger i lommen til andre ting, gitt at barna gikk i barnehagen eller SFO fra før.
DA170801 - Byrådet bruker offentlige midler på å rekruttere barna inn i barnehagen , mens regjeringa bruker offentlige midler på å holde dem utenfor fellesskapet, sier Tellevik Dahl.
AP170801 - Vi hadde valgt kontantstøtte uansett, men økningen til 7.500 kroner er kjærkommen, for Matheo er for ung til å begynne i barnehagen når han er ti måneder.
AA170801 Han mener det imidlertid er mye i dag som tyder på at det hadde vært bedre å utvikle det siste året i barnehagen framfor å sende seksåringene på skolen.
DB170731 I innlegget « Demokratisk underskudd i barnehagen » i Dagbladet 21. juli skriver byråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl ( Ap ), at det « er udemokratisk at kommunene ikke har lov til å stille kvalitetskrav til private barnehageaktører, for eksempel om bemanning og voksentetthet ».
DB170731 For hvis det er et demokratisk underskudd i barnehagen , så er det at driftstilskuddene barnehagene får per barn varierer med inntil 100000 kroner.
DB170731 Det demokratiske problemet i barnehagen er ikke at politikerne ikke kan stille like krav til alle barnehager, men at de verdsetter barnehagebarn 100.000 kroner lavere i en kommune enn i en annen.
DA170731 august har foreldre som velger bort barnehagen krav på mer penger.
AA170731 august har foreldre som velger bort barnehagen krav på mer penger.
VG170730 Lille Marius begynner nemlig i barnehagen i august.
DB170729 Han nevner brukerstyrt personlig assistent, gratis kjernetid i barnehagen og et løft for psykisk helse som tiltak hvor regjeringa motvirker ulikhet.
DA170729 Gjennom barnehagen lærer barna språk og de utvikler sosiale egenskaper, som hjelper dem i skolen, sier han.
DA170729 Gjennom barnehagen lærer barna språk og de utvikler sosiale egenskaper, som hjelper dem i skolen, sier han.
DB170728 Lavere pris for en barnehageplass bidrar til at også barn fra familier med lav inntekt får de muligheter som barnehagen gir til vennskap og utvikling.
SA170727 Til høsten begynner Marius ( sønnen ) i barnehagen .
SA170727 Barnehagen er viktigere, mener hun.
BT170727 Til høsten begynner Marius ( sønnen ) i barnehagen .
BT170727 Barnehagen er viktigere, mener hun.
AP170727 Til høsten begynner Marius ( sønnen ) i barnehagen .
AP170727 Barnehagen er viktigere, mener hun.
AP170727 Til høsten begynner Marius ( sønnen ) i barnehagen .
AP170727 Barnehagen er viktigere, mener hun.
SA170726 Tilvenningen bør skje på barnets premisser og da er det viktig at barnehagen og foreldrene samarbeider godt.
SA170726 SNAKK OM BEKYMRINGER : Ta en prat med de ansatte om du får inntrykk av at barnet ditt ikke trives i barnehagen .
SA170726 POSITIV INNSTILLING : - Snakk positivt om barnehagen hjemme, både om ansatte og andre barn.
SA170726 I august begynner flere tusen smårollinger i barnehagen - mange av dem for første gang.
SA170726 Hvis barnet er lei seg når du går, kan det være lurt at du på forhånd har avtalt noe det kan gjøre når dere kommer til barnehagen .
SA170726 Forbered barnet ditt på det som skal skje ved å snakke om barnehagen .
SA170726 Det kan dessuten være en god idé å besøke barnehagen etter stengetid eller i helgene for å utforske lekeplassen og se dere rundt, sier Greve.
SA170726 Bli kjent med barnehagen
SA170726 Barnehagelærerne vil sette pris på å få vite hva du mener skal til for at barnet ditt skal ha det bra i barnehagen , men ikke still krav til at hele praksisen skal endres, sier Greve.
SA170726 - Spør gjerne barnehagen om å få komme på besøk på dagtid i forkant av oppstart også, foreslår Skinstad-Jansen.
SA170726 - Inkluder de ansatte i ting som skjer hjemme og som kan ha betydning for barnets dag i barnehagen .
SA170726 - Hvis barnet gir uttrykk for at det ikke trives i barnehagen , bør du ta det opp med de ansatte så fort som mulig.
SA170726 - Ha dialog med barnehagelærerne om hvordan barnet ditt har det i barnehagen .
SA170726 - Det aller viktigste er dialogen mellom barnehagen og foreldrene.
SA170726 - De yngste barna kan ikke forberedes muntlig på å starte i barnehagen , så der er det viktig med en god tilvenning.
FV170726 Tilvenningen bør skje på barnets premisser og da er det viktig at barnehagen og foreldrene samarbeider godt.
FV170726 SNAKK OM BEKYMRINGER : Ta en prat med de ansatte om du får inntrykk av at barnet ditt ikke trives i barnehagen .
FV170726 POSITIV INNSTILLING : - Snakk positivt om barnehagen hjemme, både om ansatte og andre barn.
FV170726 I august begynner flere tusen smårollinger i barnehagen - mange av dem for første gang.
FV170726 Hvis barnet er lei seg når du går, kan det være lurt at du på forhånd har avtalt noe det kan gjøre når dere kommer til barnehagen .
FV170726 Forbered barnet ditt på det som skal skje ved å snakke om barnehagen .
FV170726 Det kan dessuten være en god idé å besøke barnehagen etter stengetid eller i helgene for å utforske lekeplassen og se dere rundt, sier Greve.
FV170726 Bli kjent med barnehagen
FV170726 Barnehagelærerne vil sette pris på å få vite hva du mener skal til for at barnet ditt skal ha det bra i barnehagen , men ikke still krav til at hele praksisen skal endres, sier Greve.
FV170726 - Spør gjerne barnehagen om å få komme på besøk på dagtid i forkant av oppstart også, foreslår Skinstad-Jansen.
FV170726 - Inkluder de ansatte i ting som skjer hjemme og som kan ha betydning for barnets dag i barnehagen .
FV170726 - Hvis barnet gir uttrykk for at det ikke trives i barnehagen , bør du ta det opp med de ansatte så fort som mulig.
FV170726 - Ha dialog med barnehagelærerne om hvordan barnet ditt har det i barnehagen .
FV170726 - Det aller viktigste er dialogen mellom barnehagen og foreldrene.
FV170726 - De yngste barna kan ikke forberedes muntlig på å starte i barnehagen , så der er det viktig med en god tilvenning.
DB170726 Det har blitt dyrere å ha barn i barnehagen , barnetillegget til uføre har blitt fjernet og dere har gjennomført tidenes rekordinnkreving av bompenger.
BT170726 Tilvenningen bør skje på barnets premisser og da er det viktig at barnehagen og foreldrene samarbeider godt.
BT170726 SNAKK OM BEKYMRINGER : Ta en prat med de ansatte om du får inntrykk av at barnet ditt ikke trives i barnehagen .
BT170726 POSITIV INNSTILLING : - Snakk positivt om barnehagen hjemme, både om ansatte og andre barn.
BT170726 I august begynner flere tusen smårollinger i barnehagen - mange av dem for første gang.
BT170726 Hvis barnet er lei seg når du går, kan det være lurt at du på forhånd har avtalt noe det kan gjøre når dere kommer til barnehagen .
BT170726 Forbered barnet ditt på det som skal skje ved å snakke om barnehagen .
BT170726 Det kan dessuten være en god idé å besøke barnehagen etter stengetid eller i helgene for å utforske lekeplassen og se dere rundt, sier Greve.
BT170726 Bli kjent med barnehagen
BT170726 Barnehagelærerne vil sette pris på å få vite hva du mener skal til for at barnet ditt skal ha det bra i barnehagen , men ikke still krav til at hele praksisen skal endres, sier Greve.
BT170726 - Spør gjerne barnehagen om å få komme på besøk på dagtid i forkant av oppstart også, foreslår Skinstad-Jansen.
BT170726 - Inkluder de ansatte i ting som skjer hjemme og som kan ha betydning for barnets dag i barnehagen .
BT170726 - Hvis barnet gir uttrykk for at det ikke trives i barnehagen , bør du ta det opp med de ansatte så fort som mulig.
BT170726 - Ha dialog med barnehagelærerne om hvordan barnet ditt har det i barnehagen .
BT170726 - Det aller viktigste er dialogen mellom barnehagen og foreldrene.
BT170726 - De yngste barna kan ikke forberedes muntlig på å starte i barnehagen , så der er det viktig med en god tilvenning.
AP170726 Tilvenningen bør skje på barnets premisser og da er det viktig at barnehagen og foreldrene samarbeider godt.
AP170726 SNAKK OM BEKYMRINGER : Ta en prat med de ansatte om du får inntrykk av at barnet ditt ikke trives i barnehagen .
AP170726 POSITIV INNSTILLING : - Snakk positivt om barnehagen hjemme, både om ansatte og andre barn.
AP170726 I august begynner flere tusen smårollinger i barnehagen - mange av dem for første gang.
AP170726 Hvis barnet er lei seg når du går, kan det være lurt at du på forhånd har avtalt noe det kan gjøre når dere kommer til barnehagen .
AP170726 Forbered barnet ditt på det som skal skje ved å snakke om barnehagen .
AP170726 Det kan dessuten være en god idé å besøke barnehagen etter stengetid eller i helgene for å utforske lekeplassen og se dere rundt, sier Greve.
AP170726 Bli kjent med barnehagen
AP170726 Barnehagelærerne vil sette pris på å få vite hva du mener skal til for at barnet ditt skal ha det bra i barnehagen , men ikke still krav til at hele praksisen skal endres, sier Greve.
AP170726 - Spør gjerne barnehagen om å få komme på besøk på dagtid i forkant av oppstart også, foreslår Skinstad-Jansen.
AP170726 - Inkluder de ansatte i ting som skjer hjemme og som kan ha betydning for barnets dag i barnehagen .
AP170726 - Hvis barnet gir uttrykk for at det ikke trives i barnehagen , bør du ta det opp med de ansatte så fort som mulig.
AP170726 - Ha dialog med barnehagelærerne om hvordan barnet ditt har det i barnehagen .
AP170726 - Det aller viktigste er dialogen mellom barnehagen og foreldrene.
AP170726 - De yngste barna kan ikke forberedes muntlig på å starte i barnehagen , så der er det viktig med en god tilvenning.
DB170724 Det er barn som for eksempel foreldre, barnehagen eller skolen frykter at er utsatt for vold eller overgrep.
AA170724 ¶ Brev til ordfører : Jeg har en sønn som ikke kan snakke, og er fullstendig avhengig av at en spesialpedagog skal veilede ham hver dag i barnehagen , skriver mammaen til en autist.
AA170724 Han har vedtak fra kommunen og er fullstendig avhengig av at en spesialpedagog skal veilede ham hver dag i barnehagen .
AA170724 Du skal få være med min sønn en dag i barnehagen .
VG170722 SPERRET AV : Politiet har satt opp sperringer rundt barnehagen Seilduken på Grünerløkka.
DB170721 Nei, alt starter ikke i skolen, det starter i barnehagen , hevder barnepedagog.
AA170721 I den nye rammeplan for barnehagen blir det stilt tydelige krav.
AA170721 I barnehagen er det slik at for hvert vedtak om spesialpedagogisk hjelp som fattes, gis barnehagen ekstra ressurser i budsjettet - kan dette virke som en uheldig pådriver ?
AA170721 I barnehagen er det slik at for hvert vedtak om spesialpedagogisk hjelp som fattes, gis barnehagen ekstra ressurser i budsjettet - kan dette virke som en uheldig pådriver ?
AA170721 Fastlegen og spesialisten Allmennpedagogen i barnehagen er litt som den allmennpraktiserende fastlegen.
AA170721 Det er derfor gledelig at Kunnskapsdepartementet nå foreslår en ny bemanningsnorm i barnehagen .
AA170721 juli kan gi inntrykk av at barn med autismespekterlidelser eller andre barn med behov for en til en oppfølging av spesialpedagog i barnehagen ikke lenger vil få dette.
AA170721 Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter det enkelte barn og barnegruppens behov og forutsetninger, også når enkelte barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre tid.
DB170719 I nyere tid kan vi blant annet nevne motstand mot lovfestet rett til videregående utdanning, skolefritidsordningen makspris i barnehagen og full barnehagedekning.
DB170718 Hellevågs innlegg « Alt starter i barnehagen » er en reaksjon på Venstres annonse « Alt starter i skolen ».
DB170718 De ansatte og deres kompetanse er den viktigste faktoren for å sikre god kvalitet i barnehagen .
DB170718 Barn som går i barnehagen lykkes bedre på skolen og har lavere risiko for frafall senere i utdanningsløpet.
DB170718 Barnehagen er en av våre viktigste fellesarenaer, hvor barna tilegner seg viktige grunnleggende ferdigheter, sosial trening, mestring og språkferdigheter.
DB170718 Barnehagen er det stedet små barn tilbringer mest tid utenfor familien, og skal være med på å gi barna en god start på livet både som selvstendige individer og sammen med andre.
DA170718 Men vi vil sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode, og ikke tas ut som profitt til private eiere.
DA170718 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme ungene i barnehagen til gode.
DA170718 Barnehagen er en viktig del av vårt nasjonale utdanningssystem.
DA170718 Barnehagen er en viktig del av vårt nasjonale utdanningssystem, skriver SVs Eirik Faret Sakariassen.
DB170717 Og det handler ikke bare om barnevernet, det handler om alle yrkesgrupper som møter foreldre og barn fra jordmor, fastlegen, helsestasjonspersonale, barnehagen , PPT, skolen, barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien.
DB170717 ¶ BARNEHAGEN : Alt starter i barnehagen .
DB170717 | Soga om Jonas Macron og Emmanuel Stoere ¶ ¶ BARNEHAGEN : Alt starter i barnehagen.
DB170717 Mens i barnehagen kan barnet lære gjennom lek og med voksne som støtter i alle overgangssituasjoner som kan være vanskelig.
DB170717 I barnehagen skal vi slå ring om sårbare barn, vi skal styrke alle barn, vi skal forberede de på livets lange reise.
DB170717 Fremtiden starter i barnehagen .
DB170717 For sårbare barn kan jeg ikke understreke nok hvor viktig barnehagen er.
DB170715 Så lenge barna tror det er godteri må man bare fortsette med det til de begynner i barnehagen og skjønner at det finnes noe annet.
VG170714 Kona er hjemme i permisjon med datteren, og eldstemann er hjemme fra barnehagen de siste dagene.
VG170714 - Jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen til å sykle til og fra jobb denne uken, siden jeg slapp å dra innom barnehagen , forteller Vatle-Todd fra Lommedalen i Bærum til VG.
DA170713 I dag er det tilnærmet full likebehandling mellom private og kommunale barnehager og all nyere dokumentasjon ( for eksempel Telemarksforskning 2017 ) viser også helt tydelig at tilskuddene brukes til formålene de er tiltenkt - nemlig personalkostnader og drift av barnehagen .
DA170713 Må prate i barnehagen
DA170713 Det kan man begynne med i barnehagen og fortsette med i skolen, sier Engvik.
VG170712 FØRERLØS : Bilen trillet rett inn i barnehagen , der den traff et lite barn.
VG170712 Det var flere barn ute og lekte da bilen begynte å trille, og disse er nå tatt hånd om av de ansatte i barnehagen før de blir hentet av sine foreldre.
VG170712 Den har trillet gjennom barnehagen før den traff et tre.
VG170712 Ansatt i barnehagen : - Traumatisk ¶
DB170712 Hun sier til NTB at det er usikkert hvordan og hvorfor bilen rullet inn i barnehagen , men at de har fått opplysninger om bilen.
DB170712 Han sier også at det mest sannsynlig var flere vitner til hendelsen - både andre barn og ansatte i barnehagen .
DA170712 - Jeg donerer gjerne til lokale spisesteder og til barnehagen , sier Veslemøy Lode.
DA170712 - I år er avlingen så god at jeg nok skal donere litt til den lokale restauranten og til barnehagen , slik at også de kan få nytte av den gode avlingen.
DA170712 Den har trillet gjennom barnehagen før den traff et tre.
AP170712 Den har så begynt å trille nedover og gjennom nesten hele utearealet til barnehagen , forklarer innsatslederen på stedet.
AP170712 Den førerløse bilen trillet inn i barnehagen 15.43, det er fortsatt uklart hva som førte til at bilen trillet inn i barnehagens uteområde.
AP170712 Bilen trillet gjennom den lukkede porten til barnehagen og ble til slutt stanset av et tre.
AP170712 Berger skryter av de ansatte i barnehagen , som fikk reddet flere av barna fra å bli truffet av bilen.
AP170712 - Bilen sto parkert på oversiden av barnehagen .
AA170712 Operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt sier til NTB at det er usikkert hvordan og hvorfor bilen rullet inn i barnehagen , men at de har fått opplysninger om bilen.
AA170712 Ifølge Dagbladet var det mest sannsynlig flere vitner til hendelsen, både andre barn og ansatte i barnehagen .
AA170712 En ansatt ved barnehagen forteller til VG at det var flere barn ute og lekte da bilen begynte å trille.
AA170712 Den trillet gjennom barnehagen før den traff et tre.
DB170707 Mannen, som er i midten av 30-årene, sparket inn en dør i barnehagen og kom seg opp i andre etasje der han raserte og herjet rundt, forklarer operasjonslederen.
DB170707 Han hadde en kniv i hånden og sa at alle måtte forlate barnehagen , sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til NTB.
DB170707 De låste seg trygt inne på et rom i barnehagen , forklarer Kronen som sier at kniven hadde et blad på mellom fem og sju centimeter.
DB170707 Både ansatte, foreldre og barn som befant seg i barnehagen synes dette var veldig skremmende.
AA170707 Mer debatt : Vi er ikke vant til at tegnspråk blir sett på som noe positivt, så støtten fra barnehagen varmet ¶
DB170705 De ansatte i barnehagen slo alarm da de oppdaget en « ukjent gjenstand » på en hylle.
DB170705 Barnet fant bomben i skogen og tok den med til barnehagen onsdag, opplyser politiet i Darmstadt.
AA170705 | Tysk barn tok med bombe i barnehagen
AA170705 De ansatte i barnehagen slo alarm da de oppdaget en « ukjent gjenstand » på en hylle.
AA170705 Barnet fant bomben i skogen og tok den med til barnehagen onsdag, opplyser politiet i Darmstadt.
DA170704 Både Gaupene, som skal på skolen til høsten, og Ulvene, som skal tilbake til barnehagen etter ferien, er samlet på hovedrommet.
AP170704 Samtidig kan barnehagen likevel ha « et rimelig årsresultat ».
AP170704 PBL oppfordrer også denne barnehagen til å klage til fylkesmannen.
AP170704 Det skulle bli første gang en kommune gikk grundig inn i Barnehagelovens §14a, som sier at « Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode ».
DB170703 Barnehagen var på en normal tur med vanlig bemanning for en slik utflukt.
SA170701 - Tung eller hyppig pust kan tyde på lungebetennelse, og også her bør barnet undersøkes, sier smittevernlege i Stavanger ( nå fylkeslege i Rogaland ) Janne Dahle-Melhus i artikkelen « Når er barnet for sykt til å være i barnehagen ».
AP170701 - Tung eller hyppig pust kan tyde på lungebetennelse, og også her bør barnet undersøkes, sier smittevernlege i Stavanger ( nå fylkeslege i Rogaland ) Janne Dahle-Melhus i artikkelen « Når er barnet for sykt til å være i barnehagen ».
VG170630 Venstre-profilen Abid Raja kalte en slik samlokalisering « for dumt » og mente at barn i barnehagen måtte kunne høre hverandre, le og hviske uten å høre skyting.
SA170630 Tre-åringen i barnehagen syntes det var stas å si : « rompe » og « tiss ».
DB170630 Derfor er det svært viktig at man støtter opp om kompetanseheving i barnehagen , skolen og til foreldre, idrettslag, fritidsaktiviteter og i frivilligheten.
AA170629 Arbeidstilsynet stenger barnehagen som følge av bygningsmessige forhold og brudd på arbeidsmiljøloven.
AA170629 - Beskjeden om stengning virker litt dramatisk, og jeg kunne gjerne tenkt meg å vite hvorfor barnehagen stenges på dagen.
VG170627 - Vi måtte ta Mattheo ( snart 2 år ) ut av barnehagen .
VG170627 Mange av dem har ikke noe annet valg og de har ikke råd til det, sier Sagedal som tenker spesielt på småbarnsforeldre som må bringe og hente barn i barnehagen .
VG170627 - Her handler det om å ta et ok politisk valg, og da peker vi på at barna i barnehagen må kunne høre hverandre, le og hviske til hverandre uten å høre skyting i barnehagen .
VG170627 - Her handler det om å ta et ok politisk valg, og da peker vi på at barna i barnehagen må kunne høre hverandre, le og hviske til hverandre uten å høre skyting i barnehagen.
DA170627 SV mener at foreldrenes og fellesskapets penger skal komme barna i barnehagen til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere.
DA170627 Barnehageloven forutsetter at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skulle komme barna i barnehagen til gode.
DA170627 42 prosent svarer at de ville syntes det var veldig eller delvis ugreit om sønnen deres gikk med kjole i barnehagen .
DA170627 42 prosent svarer at de ville syntes det var veldig eller delvis ugreit om sønnen deres gikk med kjole i barnehagen .
SA170625 Noen ekstra klesskift i barnehagen , og kanskje også skift av yttertøy, kan være lurt.
SA170625 Mange ønsker at barnet skal være tørt til det begynner på stor avdeling i barnehagen , men pass på at det ikke skjer mange store endringer i barnets liv på samme tid.
SA170625 Husk å informere barnehagen om bleiesluttprosessen, slik at de også får fulgt opp.
BT170625 Noen ekstra klesskift i barnehagen , og kanskje også skift av yttertøy, kan være lurt.
BT170625 Mange ønsker at barnet skal være tørt til det begynner på stor avdeling i barnehagen , men pass på at det ikke skjer mange store endringer i barnets liv på samme tid.
BT170625 Husk å informere barnehagen om bleiesluttprosessen, slik at de også får fulgt opp.
AP170625 Noen ekstra klesskift i barnehagen , og kanskje også skift av yttertøy, kan være lurt.
AP170625 Mange ønsker at barnet skal være tørt til det begynner på stor avdeling i barnehagen , men pass på at det ikke skjer mange store endringer i barnets liv på samme tid.
AP170625 Husk å informere barnehagen om bleiesluttprosessen, slik at de også får fulgt opp.
DB170624 Etter frokost kjører jeg ham til barnehagen , og så er det rett på trening.
DB170624 BRUKER MYE TID PÅ SØNNEN : Ola Kamara leverer og henter sønnen William ( 16 mnd ) i barnehagen før og etter treningene med Columbus Crew.
AP170624 Opposisjonen vil at halvparten av ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere.
AP170624 Det er bare et tidsspørsmål før de når målet om at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere, ifølge Handal.
VG170623 Styrer Kristine Moe sier at barnehagen har montert mange titalls fuglekasser for å lokke insektjagende småfugl til området.
VG170623 Oliver Kildal Antonsen ( 3 1/2 ) i barnehagen har også en hoven og sår legg etter en ukes kamp mot myggplagen i Lillestrøm.
FV170623 Noen ekstra klesskift i barnehagen , og kanskje også skift av yttertøy, kan være lurt.
FV170623 Mange ønsker at barnet skal være tørt til det begynner på stor avdeling i barnehagen , men pass på at det ikke skjer mange store endringer i barnets liv på samme tid.
FV170623 Husk å informere barnehagen om bleiesluttprosessen, slik at de også får fulgt opp.
BT170623 | Langt unna målsettingen om én av fem menn i barnehagen
AP170623 Ved å droppe barnehagen kan familien få 6.000 kroner i måneden i 11 måneder i kontantstøtte.
AP170623 Foreldre kan få halv kontantstøtte hvis den avtalte oppholdstiden i barnehagen er mindre enn 20 timer.
AP170623 Ved å droppe barnehagen kan familien få 6.000 kroner i måneden i 11 måneder i kontantstøtte.
AP170623 Foreldre kan få halv kontantstøtte hvis den avtalte oppholdstiden i barnehagen er mindre enn 20 timer.
SA170622 Å skille mellom inne- og utestemme er noe de fleste barn øver på i barnehagen .
FV170622 Å skille mellom inne- og utestemme er noe de fleste barn øver på i barnehagen .
BT170622 Å skille mellom inne- og utestemme er noe de fleste barn øver på i barnehagen .
AP170622 Å skille mellom inne- og utestemme er noe de fleste barn øver på i barnehagen .
AP170622 - Jeg henter ham i barnehagen , så sier han « Hei, Håkan Hellström.
AP170622 - Jeg henter ham i barnehagen , så sier han « Hei, Håkan Hellström.
AP170622 - Jeg henter ham i barnehagen , så sier han « Hei, Håkan Hellström.
AA170622 | Isaksen vil ha flere ansatte og mer kompetanse i barnehagen
AA170622 - Vi foreldre vet at de ansatte er det viktigste i barnehagen , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) til Aftenposten.
AP170621 | Isaksen vil kreve flere ansatte og mer kompetanse i barnehagen
AP170621 Vi foreldre vet at de ansatte er det viktigste i barnehagen .
AP170621 - Jeg har selv ett barn i barnehagen .
AP170621 - I dag er kravet at 33 prosent av de ansatte i barnehagen må være barnehagelærere.
VG170620 Synne og Egil er på vei til barnehagen en morgen og plutselig sier Egil : ¶
VG170620 Men da Egil og alle de 19 vennene hans fra barnehagen , hadde satt seg rundt bordet, dukket plutselig politiet opp.
VG170620 I POLITIUNIFORM : Tirsdag fyller Egil fem år og det ble feiret sammen med 19 gjester fra barnehagen lørdag.
DB170620 Her fra barnehagen der hun jobbet.
DA170619 Da 36-åringen kom til barnehagen for å hente sønnen sin, sa han til en barnehageassistent at sønnen skulle slutte i barnehagen .
DA170619 Da 36-åringen kom til barnehagen for å hente sønnen sin, sa han til en barnehageassistent at sønnen skulle slutte i barnehagen.
DA170619 mars tilbød 36-åringen å levere sønnen i barnehagen .
DA170619 Da brannvesenet kom fram til barnehagen , var den overtent.
DA170619 Barnehagen er imidlertid stengt inntil videre.
AA170619 Da brannvesenet kom fram til barnehagen , var den overtent.
DB170618 Politiet i Oslo fikk via brannvesenet melding om brann i barnehagen klokka 01.18 søndag. | 47-åring fra Wales terrorsiktet for moskéangrepet i London ¶
DB170618 Holder stengt ¶ Barnehagen holdes stengt mandag.
DB170618 Slik skolen er i dag er det mange som tenker at barna heller skulle vært i barnehagen et år til.
DB170618 Denne treningen fikk de mye av i barnehagen .
VG170616 Den antatte gjerningsmannen skal være en 22 år gammel mann med helseproblemer som bodde i nærheten av barnehagen i byen Fengxian.
VG170616 Undervisning om seksualitet, grenser og overgrep fra barnehagen og tidlig barnetrinn i skolen ( start med samtaler om kropp, identitet og grenser ) ¶
SA170616 En video publisert av den kinesiske avisa People's Daily viser imidlertid kaotiske scener med barn og voksne ligge på bakken utenfor inngangen til barnehagen .
DB170616 I FULL GANG : Barnehagen er i ferd med å ta form.
DB170616 Barnehagen var et av prosjektene, forteller Kenneth Bergh til Dagbladet.
DB170616 En video publisert av den kinesiske avisa People's Daily viser imidlertid kaotiske scener med barn og voksne ligge på bakken utenfor inngangen til barnehagen .
DB170616 ¶ FUNNET ETTER ÅTTE TIMER : Christopher døde av heteslag etter at de ansatte i barnehagen glemte han i bilen.
DB170616 Smith mener at barnehagen må bli holdt ansvarlig og at den må stenges.
DB170616 Smith forteller at Christopher hadde vært i denne barnehagen siden han var ett år, på grunn av en hjertesykdom.
DB170616 Politisjef Joe Baker forteller Arkansas Democrat-Gazette fredag at politiet har fått arrestordre for fire kvinnelige ansatte ved barnehagen .
DB170616 Kvinnen, som vil være anonym, forteller at hun var sjokkert når hun hørte at femåringen døde i barnehagen som hun sender sønnen sin flere ganger i uken.
DB170616 Kommunikasjonssjef Amy Webb sier til Fox13 at barnehagen gikk gjennom sikkerhetskontroll i mars.
DB170616 Han ble først funnet da barna skulle bli kjørt hjem fra barnehagen .
DB170616 NTB skriver at den antatte gjerningsmannen skal være en 22 år gammel mann med helseproblemer som bodde i nærheten av barnehagen i byen Fengxian.
DB170616 Ingen barn eller lærere fra barnehagen skal være blant ofrene, opplyser lokale myndigheter ifølge NTB.
DB170616 En video publisert av den kinesiske avisa People's Daily og bilder som sirkulerer i mediene viser imidlertid kaotiske scener med barn og voksne liggende på bakken utenfor inngangen til barnehagen .
DB170616 BBC meldte torsdag at eksplosjonen fant sted i det skoledagen var over, og barna var på vei ut fra barnehagen .
DA170616 - Barn skal ikke høre skyting i skolegården og i barnehagen , sier Nicholas Wilkinson, SVs 1.-kandidat i Akershus som selv bor i det berørte områder ¶
AP170616 Begge barna er levert i barnehagen .
AA170616 En video publisert av den kinesiske avisa People's Daily viser imidlertid kaotiske scener med barn og voksne ligge på bakken utenfor inngangen til barnehagen .
AA170616 Den antatte gjerningsmannen skal være en 22 år gammel mann med helseproblemer som bodde i nærheten av barnehagen i byen Fengxian.
NL170615 Hvilke politiske og andre vurderinger som ble lagt til grunn for vedtaket om å legge ned den populære barnehagen har OVF ingen kjennskap til.
DB170615 Bilder som sirkulerer i lokale medier i Jiangsu-provinsen viser kvinner og barn som sitter eller ligger utenfor det som skal være den aktuelle barnehagen .
DA170615 - Jeg var helt rabiat i begynnelsen og stilte på sommerfest i barnehagen der jeg jobbet med en selvlaget T-skjorte der det sto « Snyt familien bli soper » over hele brystet, ler han.
BT170615 Lokale medier i Fengxian i Jiangsu-provinsen viser bilder av flere kvinner og barn som sitter eller ligger på gresset utenfor barnehagen .
BT170615 Eksplosjonen inntraff ved inngangen til barnehagen torsdag ettermiddag lokal tid idet foreldre hadde kommet for å hente barna.
AP170615 En video publisert av den kinesiske avisa People's Daily viser imidlertid kaotiske scener med barn og voksne ligge på bakken utenfor inngangen til barnehagen .
AP170615 - Søppelhaugen er noen meter fra barnehagen .
AP170615 Ulykken skjedde klokken 08.09 om morgenen mens flere hundre barn var på vei til barnehagen og skolen på Brattås få hundre meter unna.
DB170614 Formålet er å sikre at ansiktene til barn i barnehagen , elever i skolen, studenter og lærere skal være fullt synlige.
DA170614 Vi vet at både elsykler og lastesykler dekker et større behov, for foreldre som må frakte barn i barnehagen , eller for eldre og andre som synes det er litt slitsomt å sykle i Oslo på grunn av bakkene.
DA170614 Ved det utspekulerte grepet « å endre rekkefølgebestemmelsene » kan stadion ( og skolen og barnehagen i samme bygg ) tas i bruk selv om ikke veien er klar.
AA170614 Barnehageloven regulerer allerede i dag at offentlige tilskudd som private barnehager mottar, skal komme barnehagen til gode.
BT170613 Hun viser til at skiltingen utenfor barnehagen viser tydelig at det ikke er lov til å parkere der.
VG170612 Det er en helt grunnleggende verdi at man skal kunne kommunisere med hverandre, spesielt i skolen og barnehagen , sier Per Sandberg ( FrP ).
DB170612 Regjeringens forslag totalforbyr ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet, fra og med barnehagen til og med høyskole- og universitetsnivå.
DB170612 ( Dagbladet ) : Norsk studentorganisasjon ( NSO ) er blant de som reagerer sterkt på lovforslaget regjeringen nå kommer med, som vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen og barnehagen .
DB170612 ¶ VIL FORBY NIKAB : Regjeringen foreslår å forby heldekkende ansiktsplagg som nikab og burka i skolen og barnehagen .
DB170612 Regjeringens forslag totalforbyr ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet, fra og med barnehagen til og med høyskole- og universitetsnivå.
DB170612 Det er en helt grunnleggende verdi at man skal kommunisere med hverandre, spesielt i skolen og barnehagen , sier Sandberg.
DB170612 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil forby heldekkende ansiktsplagg som nikab i barnehagen og skolen.
AA170612 Styreren kommer til å beklage hendelsen i et brev til alle foreldrene i barnehagen .
AA170612 Dette gjøres for egen vinning, og har ingenting med barnehagen eller datteren min å gjøre.
AA170612 Da André Vernstad skulle hente datteren i barnehagen i Selbu mandag ettermiddag, ble han både overrasket, perpleks og deretter sint.
AA170612 - Vi har anledning til å leie ut barnehagen til konfirmasjoner, barnedåp og ulike samlinger, men vi setter strek ved fester, sier Skogmo.
VG170610 | Støre og Giske : Krever kvalitet til kidsa - i barnehage, AKS og skole ¶ Én av to voksne i barnehagen skal være barnehagelærer.
VG170610 Og for at det skal være tilgjengelig for alle, må det settes en makspris der som i barnehagen .
VG170610 Giske/Støre lover pedagogtetthet på minst 50 prosent i barnehagen og mer oppmerksomhet om hvordan de minste barna lærer.
VG170610 Det viktigste arbeidet med kvalitet vil likevel fortsatt skje i barnehagen og i skoletiden, svarer Støre og Giske vekselvis.
BT170610 Hadde vi ikke hatt renholdere, da hadde skolen, barnehagen og andre steder blitt stengt øyeblikkelig.
BT170610 Nå nyter hun dagene sammen med Eiril, som ikke skal i barnehagen før høsten 2018.
AA170610 Han forteller om seksåringen Laurits, « russ » i barnehagen på Leka og den som førte ordet.
AA170610 Han forteller om seksåringen Laurits, « russ » i barnehagen på Leka og den som førte ordet.
VG170608 Opprøret gir muligheten til å se hvordan karakterer vi kjenner fungerer sammen i det man i barnehagen ville kalt fri lek.
DN170608 Hva med en ørliten refleksjon over hvordan stillingen i barnehagen utviklet dine egenskaper som person, fikk du prøvd ut dine samarbeidsegenskaper, tålmodighet, kreativitet, evne til konfliktløsning, empati, viste du initiativ ?
DA170608 Den aktuelle dagen hadde fornærmede vært og hentet barnebarna sine i barnehagen .
VG170607 Ifølge NTB inneholder budsjettavtalen også økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen .
SA170607 Økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen .
SA170607 Å se hvordan den norske barnehagen fungerer, dra lærdom av arbeidsmetoder og hente med seg inspirasjon hjem til egen praksis.
SA170607 I dag ser vi tilfeller der « folk fra gaten » til slutt ender opp som pedagogisk leder i barnehagen fordi de får dispensasjon fra kommunen.
SA170607 FRIHET : Barnas selvstendighet i barnehagen overrasket Kathryn Hogarth fra England.
SA170607 De fikk muligheten til å gå fra rom til rom i barnehagen , uten å bli overvåket av voksne, forteller Kathryn Hogarth fra England til oss.
SA170607 - I barnehagen vår mener jeg vi er gode på å tilby et spennende miljø innendørs, med ulike materialer i forskjellige teksturer, former og farger.
DB170607 Hente mat i barnehagen ?
DA170607 Barna har siden påske passet på og stelt med blomstene i barnehagen .
DA170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
BT170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
BT170607 Å se hvordan den norske barnehagen fungerer, dra lærdom av arbeidsmetoder og hente med seg inspirasjon hjem til egen praksis.
BT170607 I dag ser vi tilfeller der « folk fra gaten » til slutt ender opp å bli pedagogisk leder i barnehagen , fordi de får dispensasjon fra kommunen.
BT170607 FRIHET : Barnas selvstendighet i barnehagen overrasket Kathryn Hogarth fra England.
BT170607 De fikk mulighet til å gå fra rom til rom i barnehagen , uten å bli overvåket av voksne, forteller Kathryn Hogarth fra England til oss.
BT170607 - I barnehagen vår mener jeg vi er gode på å tilby et spennende miljø innendørs, med ulike materialer i forskjellige teksturer, former og farger.
BT170607 Å se hvordan den norske barnehagen fungerer, dra lærdom av arbeidsmetoder og hente med seg inspirasjon hjem til egen praksis.
BT170607 I dag ser vi tilfeller der « folk fra gaten » til slutt ender opp som pedagogisk leder i barnehagen fordi de får dispensasjon fra kommunen.
BT170607 FRIHET : Barnas selvstendighet i barnehagen overrasket Kathryn Hogarth fra England.
BT170607 De fikk muligheten til å gå fra rom til rom i barnehagen , uten å bli overvåket av voksne, forteller Kathryn Hogarth fra England til oss.
BT170607 - I barnehagen vår mener jeg vi er gode på å tilby et spennende miljø innendørs, med ulike materialer i forskjellige teksturer, former og farger.
BT170607 Ved bruk av den nordre blir ikke barnehagen like berørt.
BT170607 Kun søndre trasé fører til at den eneste barnehagen i Fløen blir berørt.
BT170607 Greit for oss som jobber dagtid, men uten betydning for barna som går i denne barnehagen .
BT170607 Et barn i Fløen som nettopp har begynt i barnehagen , skal altså innskrives på skolen når det er slutt på støy, støv og tunge kjøretøy i nabolagets trange gater.
AP170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
AP170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
AP170607 Å se hvordan den norske barnehagen fungerer, dra lærdom av arbeidsmetoder og hente med seg inspirasjon hjem til egen praksis.
AP170607 I dag ser vi tilfeller der « folk fra gaten » til slutt ender opp å bli pedagogisk leder i barnehagen , fordi de får dispensasjon fra kommunen.
AP170607 I dag ser vi tilfeller der « folk fra gaten » til slutt ender opp som pedagogisk leder i barnehagen fordi de får dispensasjon fra kommunen.
AP170607 FRIHET : Barnas selvstendighet i barnehagen overrasket Kathryn Hogarth fra England.
AP170607 De fikk muligheten til å gå fra rom til rom i barnehagen , uten å bli overvåket av voksne, forteller Kathryn Hogarth fra England til oss.
AP170607 De fikk mulighet til å gå fra rom til rom i barnehagen , uten å bli overvåket av voksne, forteller Kathryn Hogarth fra England til oss.
AP170607 - I barnehagen vår mener jeg vi er gode på å tilby et spennende miljø innendørs, med ulike materialer i forskjellige teksturer, former og farger.
AA170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
AA170607 Økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen .
BT170606 Så har vi hatt greie besteforeldre og snille sjefer som har lagt til rette for oss, sier Maria Stokkan som leverte døtrene Ella og Lykke i barnehagen tirsdag morgen.
BT170606 Lykkelige foreldre leverte barna i barnehagen for første gang på en måned.
BT170606 LEVERTE I BARNEHAGEN : Foreldrene Ove Duesund og Ida Aas kom sammen for å levere datteren Hedvig i Akasia Sædalen barnehage tirsdag morgen.
BT170606 Derfor var det mange smilende foreldre som ankom barnehagen i dag.
BT170606 De fikk den gode nyheten på tekstmelding tidlig tirsdag morgen, og kom sammen for å levere datteren Hedvig i barnehagen for første gang på over en måned.
BT170606 Barnehagen er én av to barnehager som har vært helt stengt siden streiken startet 5. mai.
BT170606 Om barnehagen er privat, koster det altså fellesskapet like mye.
BT170606 Hvis en barnehageplass koster kommunen 100.000 kroner i året, mottar barnehagen disse pengene uavhengig av hvem som eier den.
AA170606 I etterkant er enkeltpersoner tilknyttet barnehagen hvor barnet går, blitt testet.
AA170606 Det var barnets mor som varslet barnehagen , som igjen varslet bydelen.
DA170603 Jeg likte meg ikke i barnehagen .
DA170603 Da jeg oppsøkte min mor på fødeavdelingen på Aker, der hun jobbet som jordmor, hadde alarmen visstnok gått i barnehagen .
SA170602 Å gå i barnehage er altså ikke nok i seg selv ; barnehagen må også ha et innhold som bidrar til læring og utvikling.
SA170602 Systematisk språkopplæring i barnehagen burde derfor være et nokså ukontroversielt forslag.
SA170602 Læring i barnehagen foregår nettopp gjennom lek, og det er rom for planlagte lekeaktiviteter med læring som formål i barnehagen .
SA170602 Læring i barnehagen foregår nettopp gjennom lek, og det er rom for planlagte lekeaktiviteter med læring som formål i barnehagen.
SA170602 Likevel konkluderer Sandelson med at man ikke skal ha som mål at alle barn som går i barnehagen skal lære seg norsk.
SA170602 For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 Disse barna står i fare for å falle fra senere i skoleløpet, med mindre vi setter inn tidlig innsats allerede i barnehagen .
SA170602 Det finner jeg uforståelig, og kommentaren hennes kan tyde på at hun verken har satt seg inn i hvor stort problemet med manglende norskferdigheter ved skolestart er i Oslo, eller de konkrete tiltakene Oslo Høyre foreslår for å styrke læring i barnehagen .
SA170602 DEBATT : For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 DEBATT : For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 Både barnehageloven og rammeplanen er tydelige om læring i barnehagen , og legger opp til at barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
SA170602 mai om Oslo Høyres forslag om norskopplæring i barnehagen .
SA170602 | Byrådet i Bergen krever maks 70 prosent innvandrerbarn i barnehagen
BT170602 Når barna mister muligheten til å gå i barnehagen , og foreldrene må ta seg fri fra jobb, vil det selvsagt skape reaksjoner.
AA170602 Tayeb Berghout som er imam i Det Muslimske Samfunnet i Trondheim steller håret til yngstedatteren Sarah før han skal følge henne i barnehagen .
DB170601 Og selv om baby-Andrea har såååååå lyst til å bli valgt, så følger ikke hotellet de samme reglene som hun er vant til fra barnehagen ( de er mye mer vilkårlige enn som så ), og valget faller på Sofie og Morten.
BT170601 Det skyldes ikke kun at barna deres ikke kan gå i barnehagen , men at grunnlaget for streiken er svært tynt.
AP170601 Byrådet er positive, de mener det er nødvendig for å få åpnet skolen og barnehagen der i tide.
AP170601 - Denne videregående skolen har kommunen allerede tatt opp elever til, med skolestart i august, og barnehagen skal etter planen tas i bruk til vinteren.
AP170601 Barnehagen skal drives av et privat selskap, mens skolebygget skal leies ut fra Vålerenga til Oslo kommune.
DB170531 ¶ SPRÅK I LEK : - Høyre mener at kjernen i problemet bak at hver fjerde barn med minoritetsbakgrunn i Oslo ikke kan godt nok norsk, skyldes mangel på mer formell lek og mer målrettet norskundervisning i barnehagen .
DB170531 Vi trenger ikke flere barn som allerede er skolelei mens de går sine siste år i barnehagen .
DB170531 Vi har mye frilek i barnehagen , men vi har også planlagte samlingsstunder, formingsaktiviteter, turdager og mye, mye mer.
DB170531 Så klart har vi et ansvar, og den jobbes med hver dag, men det er viktig med et godt samarbeid i lag med foreldre slik at de forstår og oppnår kunnskap om hvorfor det er viktig å sende sitt barn i barnehagen .
DB170531 Og der kan også problemet ligge, når det er så mange barn med minoritetsbakgrunn som dukker opp på skolen første dag og ikke kan norsk så lurer jeg på hvor ofte de har vært i barnehagen .
DB170531 Jeg må si jeg måtte gni meg litt i øynene da jeg kom over Høyres forslag om å starte undervisning i norsk for de store barna i barnehagen .
DB170531 Jeg merker frustrasjonen bygger seg opp inni meg når jeg leser politikere uttale seg om at barn ikke « bare » skal leke i barnehagen .
DB170531 Høyre mener at kjernen i problemet bak at hver fjerde barn med minoritetsbakgrunn i Oslo ikke kan godt nok norsk, skyldes mangel på mer formell lek og mer målrettet norskundervisning i barnehagen , det er et skremmende utsagn for meg.
DB170531 En skulle tro at politiker Saida Begum ( Høyre ) tror at de voksne i barnehagen lar barna leke på egenhånd, mens de selv står der med kaffekoppen og skravler.
DB170531 De er bekymret for at barnehagen i større og større grad blir en arena for formell læring på bekostning av leken.
DB170531 Begum og Høyre lener seg verken på pedagoger eller forskning når de fremmer sitt forslag om språkopplæring og formell lek i barnehagen .
DA170531 Han er dessuten overbevist om at kontantstøtten ikke er et uoverstigelig hinder for å få flere barn med minoritetsbakgrunn i barnehagen .
DA170531 Det kan for eksempel innebære å bistå med søknader og orientere om ordningene med redusert pris og gratis kjernetid, samt drive oppsøkende virksomhet for å øke rekrutteringen til barnehagen .
DA170531 De driver rett og slett oppsøkende virksomhet for å rekruttere barn til barnehagen .
DA170531 - Vi har gitt kommunene penger nettopp for å kunne styrke arbeidet med å informere foreldre med minoritetsbakgrunn om barnehagen .
DA170531 - Kontantstøtten gjør isolert sett at det blir mer attraktivt å ikke sende barna i barnehagen .
DA170531 - Der kombineres hjemmebesøket som alle nyfødte får fra helsestasjonen, med informasjon om barnehagen .
AP170531 Han er dessuten overbevist om at kontantstøtten ikke er et uoverstigelig hinder for å få flere barn med minoritetsbakgrunn i barnehagen .
AP170531 Det kan for eksempel innebære å bistå med søknader og orientere om ordningene med redusert pris og gratis kjernetid, samt drive oppsøkende virksomhet for å øke rekrutteringen til barnehagen .
AP170531 De driver rett og slett oppsøkende virksomhet for å rekruttere barn til barnehagen .
AP170531 - Vi har gitt kommunene penger nettopp for å kunne styrke arbeidet med å informere foreldre med minoritetsbakgrunn om barnehagen .
AP170531 - Kontantstøtten gjør isolert sett at det blir mer attraktivt å ikke sende barna i barnehagen .
AP170531 - Der kombineres hjemmebesøket som alle nyfødte får fra helsestasjonen, med informasjon om barnehagen .
DA170530 Vedtaket på nedleggingen av barnehagen er fra oktober i 2016.
DA170530 Styrer i barnehagen , Sissel Brekke, ønsker ikke å uttale seg om saken til Dagsavisen, men viser i stedet til eier.
DA170530 Men barnehagen drives forsvarlig, og jeg har forstått det sånn at barna er ute som normalt.
DA170530 - Sånn kan vi ikke ha det, de burde ha funnet en annen løsning, Når de i tillegg driver barnehagen på dispensasjon fra arealnormen, er ikke dette greit.
AP170530 Vi ser på hva vi ønsker å oppnå med alle aktiviteter i barnehagen , sier regionsjef for Kanvas i Oslo-regionen, Trude Holmsen.
AP170530 De ansatte i barnehagen må kjenne verktøyene godt og vite når det gir en merverdi å trekke frem Ipaden sammen med barna, sier Alethea Bjune med Ingrid, Håkon og Bee Bot.
AP170530 - Vi synes læringsverktøyet Lego Education, som brukes i skolen, passer for 4 - 5 åringene i barnehagen , sier barnehagelærer Maria Solberg.
AP170530 - Kan digitale verktøy i barnehagen få barn til å føle at de ikke er gode nok ?
AP170530 - De som mener digitale verktøy i barnehagen er skadelig for små barn, vet ikke hva de snakker om.
AP170530 - Barn må ikke ha digitale verktøy i barnehagen , men et digitalt kamera kan brukes til å utforske noe sammen.
AP170530 Barnehagen har eget IKT-rom, der barn i alle aldre deltar i aktivitetene.
AA170530 Noen har vært leksehjelp på barneskolen, andre har vært i barnehagen , eller ledet eldregym.
DB170529 Politiet på Romerike mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for å ha forgrepet seg på to av barna i barnehagen der han arbeidet og har fått delvis medhold av tingretten.
DB170529 Politiet har så langt siktet ham for overgrep mot to av barna i barnehagen .
DB170529 I begynnelsen av mai ble foreldrene i den aktuelle barnehagen bedt om å gjennomføre en samtale med sine egne barn og melde inn utfallet av denne til politiet.
DB170529 Barnehagen har suspendert den ansatte, som ikke er kjent for politiet fra før.
AP170529 Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for å ha forgrepet seg på to av barna i barnehagen der han arbeidet.
AP170529 Barnehagen har suspendert den ansatte, som ikke er kjent for politiet fra før.
AA170529 Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for å ha forgrepet seg på to av barna i barnehagen der han arbeidet.
AA170529 Barnehagen har suspendert den ansatte, som ikke er kjent for politiet fra før.
AA170529 Politiet på Romerike mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for å ha forgrepet seg på to av barna i barnehagen der han arbeidet og har fått delvis medhold av tingretten.
AA170529 Politiet har så langt siktet ham for overgrep mot to av barna i barnehagen .
AA170529 I begynnelsen av mai ble foreldrene i den aktuelle barnehagen bedt om å gjennomføre en samtale med sine egne barn og melde inn utfallet av denne til politiet.
AA170529 Barnehagen har suspendert den ansatte, som ikke er kjent for politiet fra før.
DA170528 Egg blir byttet mot litt pass og stell, noen kommer med matavfall, andre igjen henter hønsegjødsel, og den lokale barnehagen legger turen sin i nærområdet for å se på hønene.
AP170528 I sitt innlegg i Expressen skriver Neuding at barn som oppfører seg eksemplarisk i barnehagen , kan legge seg på marken i protest på veien hjem, nettopp på grunn av den intimiteten og tryggheten som er i relasjonen til foreldrene.
AA170527 Mer debatt : Vi er ikke vant til at tegnspråk blir sett på som noe positivt, så støtten fra barnehagen varmet ¶
DB170526 Det kan være smart å forberede barnet på dette, og gjerne bestille time på et tidspunkt da barnet er opplagt og ikke etter en slitsom dag i barnehagen .
DB170526 » Mine barn har flere nære voksne i barnehagen som ikke er etnisk norske.
AA170526 Et annet tiltak kan være er kortere arbeidsdag, slik at det blir enklere å levere i barnehagen på en miljøvennlig møte.
AA170526 | Vi er ikke vant til at tegnspråk blir sett på som noe positivt, så støtten fra barnehagen varmet ¶
AA170526 Vi er ikke vant til at tegnspråk blir sett på som noe positivt, så støtten fra barnehagen varmet.
AA170526 I barnehagen er det norsk tale som brukes, og norsk talespråk utvikles på aldersadekvat nivå, men det gjør at tegnspråkutviklingen bremset opp.
AA170526 Da er det tungt for ettåringen når ingen forstår henne i barnehagen .
AA170526 Les også : Vi er ikke vant til at tegnspråk blir sett på som noe positivt, så støtten fra barnehagen varmet ¶
AA170526 | Vi er ikke vant til at tegnspråk blir sett på som noe positivt, så støtten fra barnehagen varmet ¶
AA170526 Vi er ikke vant til at tegnspråk blir sett på som noe positivt, så støtten fra barnehagen varmet.
AA170526 I barnehagen er det norsk tale som brukes, og norsk talespråk utvikles på aldersadekvat nivå, men det gjør at tegnspråkutviklingen bremset opp.
AA170526 Da er det tungt for ettåringen når ingen forstår henne i barnehagen .
SA170525 Vi har innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt, gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år, søknadsbasert ordning for forsøk med gratis barnehage og SFO, og vi har sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend.
SA170525 De ansatte i den private barnehagen streiker mot den nye pensjonsavtalen innført av Akasia AS.
DA170524 faktum er i hvert fall at over 50 prosent av dagens barnehager i Norge er private og mange av disse har valgt AS som eierform, noe som tydeligvis har vært ganske vellykket siden disse har bidratt til nær full barnehagedekning, og at foreldrene i private barnehager gjennomgående er mer fornøyde med barnehagen enn foreldre med barn i kommunale barnehager.
DA170524 Folk sier de må ta barna ut av barnehagen for å få råd til å betale den, sa Jensen.
SA170520 Larviks bauta forteller at hun kunne kjenne på litt press over å hente sønnen Mio for sent i barnehagen , kanskje ikke komme med hjemmebakt kake, eller være med på avslutning.
DB170520 - Personlig synes jeg man burde lære mer om privatøkonomi på skolen og i barnehagen .
DB170520 ¶ JA TIL SPRÅKUNDERVISNING : Erna Solbergs partifeller i Oslo Høyre ønsker tydeligere krav til norskundervisning i barnehagen .
DB170520 LEKEN BYRÅD : Tone Tellevik Dahl er klar på at språkundervisning skal begynne på skolen, ikke i barnehagen .
DB170520 LEI AV Å LEKE : Saida Begum i Oslo Høyre sier barn ikke bare skal leke i barnehagen - de skal også lære norsk skikkelig.
DB170520 Kort og godt så mener Høyre at norskundervisning i barnehagen er god skolepolitikk, god sosialpolitikk og god integreringspolitikk.
DB170520 Hun minner også om at barnehagen ikke bare skal være lek, selv om barna er små.
DB170520 De har altså ikke lært norsk skikkelig i barnehagen og da blir det vanskeligere å henge med på skolen, sier hun.
DB170520 Begum og Høyre vil bruke politiske virkemidler for å stille strengere krav til barnehagene : Alle barn skal lære norsk i barnehagen , og det skal være barnehagenes ansvar at barna kan språket skikkelig innen de setter seg på skolebenken for første gang.
DB170520 Av disse barna har 70 prosent minoritetsbakgrunn, og hele 70 prosent av disse igjen har gått i barnehagen .
DB170520 - Tidlig innsats må begynne i barnehagen .
DB170520 - Nei til skole i barnehagen
AP170520 Larviks bauta forteller at hun kunne kjenne på litt press over å hente sønnen Mio for sent i barnehagen , kanskje ikke komme med hjemmebakt kake, eller være med på avslutning.
SA170519 For tre år siden pløyde Jåttå barnehage ny mark da de innførte en hel uke med innkjøring i barnehagen .
SA170519 Barnehagen prøver nemlig ut en ny tilvenning/innkjørings-modell som har til hensikt at barnehagestart skal oppleves trygt for både barn og foreldre.
BT170519 Det er trist at seksåringene ikke får en skikkelig avslutning av mange år i barnehagen .
AP170519 I løpet av en time var 59 hus, skolen, barnehagen , butikken og alt som fantes i flammer.
SA170518 Tre dager tilvenning er det vanlige når barna begynner i barnehagen .
SA170518 Helge Risa er populær blant barna i barnehagen .
BT170518 Uten mulighet til å plassere barna i barnehagen , gjør hundrevis av småbarnsfamilier i Bergen hva de kan for å sjonglere barnepass og jobb.
AP170518 I tillegg vil Oslo kommune og PBL samarbeide om å utvikle kompetanse og kvalitet i barnehagen , i stedet for å gjøre det hver for seg, svarer Tellevik Dahl.
AP170518 - De private barnehagene skal nå følge rutiner og standarder for samarbeid med instanser utfor barnehagen som skole, helsestasjon og barnevern og for overgangen fra barnehage til skole.
VG170517 Jeg gikk i tog med barnehagen i går, forteller han.
BT170517 I dag har bilene tatt over gatene, og hele døgnet er de fleste barna i barnehagen , på skolen, inne med foreldrene, eller på én eller annen voksenorganisert fritidsaktivitet.
VG170516 mai-feiring med familien i Lillestrøm, men i år får han ikke sett sin fire år gamle datter gå i tog sammen med barnehagen .
AA170516 Rasert : Slik så hytta ut da barna kom på barnehagen tirsdag morgen.
AA170516 Pedagogisk leder ved barnehagen , Kristin Husby-Nilsen, var en av de første som så at hytta var revet ned tirsdag morgen.
AA170516 Ifølge henne har barnehagen også ved tidligere anledninger blitt utsatt for hærverk.
AA170516 Dette synes vi ikke noe om, sier enhetsleder ved barnehagen , Bente Marie Vang.
AA170516 Da barna ved Breidablikk barnehage på Heimdal i Trondheim kom til barnehagen tirsdag morgen kunne de se at hytta deres var ødelagt.
DB170515 Hun gav deg en tegning hun hadde laget i barnehagen .
DA170515 Klar til å kjøre til barnehagen for å hente det ene barnet.
DB170514 De barna som skal begynne på skolen, vil dermed ikke få en skikkelig avslutning i barnehagen .
AA170514 De barna som skal begynne på skolen, vil dermed ikke få en skikkelig avslutning i barnehagen .
DB170513 Den gode utviklingen varte helt til barnehagen begynte å forberede dem til neste 17. mai.
AP170513 En gang falt Maldonados nå fire år gamle datter i barnehagen og måtte sy fire sting.
AA170513 Ap har programfestet vedtaket om å « gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språk- og levekårsutfordringer. » - Høyre mener i stedet at inntekt, ikke bosted, bør være kriteriet for målrettede velferdsordninger.
VG170512 - Jeg har vært fascinert av reptiler helt siden barnehagen og har lenge hatt en drøm om å bli reptil-veterinær.
SA170512 Klar til å kjøre til barnehagen for å hente det ene barnet.
AP170512 Og der sies det at Ap vil « gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språk- og levekårsutfordringer.
AP170512 Aps familiepolitiske talskvinne, Anette Trettebergstuen, vil ikke avskaffe Regjeringens nye kjernetidordning i barnehagen .
AA170512 Med elsykkel kan folk som bor på Byåsen og Tyholt, lett komme seg hjem, og foreldre kan transportere småbarn til og fra barnehagen .
VG170511 TATT HER : Den tre år gamle jenta ble tatt utenfor denne barnehagen i Nikosia på Kypros for to uker siden.
VG170511 Politiet på Kypros leter frenetisk etter den tre år gamle jenta med norsk far og kypriotisk mor, som ifølge moren skal ha blitt bortført da hun skulle leveres til barnehagen den 27. april.
DA170511 | Denne barnehagen har egen kokk ¶
AA170511 Nå har barnehagen blitt for liten og må bygges ut.
AA170511 For to-tre år siden var det snakk om å legge ned barnehagen i Stordalen.
VG170510 Statsråden ser for seg at pengene først og fremst brukes på barn som trenger ekstra hjelp i barnehagen , SFO eller skolen.
VG170510 LESER HJEMME : Barn som leser hjemme med- og for foreldrene, får verdifull lesetrening i tillegg til lesing i barnehagen og skolen.
VG170510 Vinket til barnehagen
DN170510 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) ser for seg at pengene først og fremst brukes på barn som trenger ekstra hjelp i barnehagen , SFO eller skolen.
BT170510 Over 70 prosent av de ansatte svarte at de opplevde at ettåringene ikke var klare for å begynne i barnehage, og en annen studie påpekte det høye nivå av stresshormoner hos de minste som begynner tidlig i barnehagen .
BT170510 Noen barn klarer overgangen til barnehage bedre enn andre, og trives godt i barnehagen , mens mange andre blir presset inn i dette systemet, og lider under det, for så å « kapitulere », som en pedagogisk leder bemerket det.
BT170510 De det først og fremst går ut over er de små barna, og forskning viser at det er de minste barna som er lengst i barnehagen også, og det er her den største risikoen ligger.
BT170510 Barnehagen er lovpålagt å få barnet til å fungere i barnehagen - koste hva det koste vil, for mor og far skal og må ut i jobb.
BT170510 Barnehagen kan være og er en ressurs, spesielt for dem av oss foreldre som sliter.
BT170510 Barnehagen er lovpålagt å få barnet til å fungere i barnehagen - koste hva det koste vil, for mor og far skal og må ut i jobb.
VG170509 VG har vært i kontakt med en av foreldrene som har barn i barnehagen .
VG170509 VG har også snakket med ordføreren i kommunen barnehagen ligger i.
VG170509 Overgrepet skal ha skjedd overfor ett av barna i barnehagen .
VG170509 Mandag deltok vedkommende på et møte for alle foreldre og foresatte til barn i barnehagen .
VG170509 Han forteller at alle som har barn i barnehagen nå får tett oppfølging, og at de på møtet fikk god informasjon om hvordan man skal snakke med barna sine.
VG170509 Det er avgjørende at barn har det trygt og godt i barnehagen , sier hun.
VG170509 - I tillegg har vi oppfordret foreldrene i barnehagen til å snakke med barna om de har sett, opplevd eller hørt noe som ikke er greit.
SA170509 sebrød, fiolinisters konstante mobbing av bratsjen, mobbing i skolen, HR-avdelinger, sjefsøkonomer som uttaler at krigen kan få alvorlige følger for kronekursen, nei til pels, nei til pils, nei til puls, strengere fengselsstraffer, mindre strafferabatt, flere straffespark, mindre batikk i barnehagen , kvinner mot dreadlocks, kvinner mot stupet,
DB170509 Sentralt i den videre etterforskningen er blant annet å kartlegge om den ansatte har forgrepet seg også på andre barn i barnehagen , bekrefter hun overfor NTB.
DB170509 Politiet på Romerike har siktet en barnehageansatt for seksuelle overgrep mot et barn, og undersøker nå om det kan være flere ofre i barnehagen .
DB170509 Kiær bekrefter at én ansatt ved barnehagen er siktet for seksuelle overgrep mot ett barn.
DB170509 Barnehagen har suspendert den ansatte, som ikke er kjent for politiet fra før.
DB170509 Politiet har avholdt et informasjonsmøte for foresatte, sammen med ledelsen i barnehagen .
AP170509 Politiet er tilbakeholdne med informasjon om den pågrepne og vil hverken opplyse om kjønn, alder eller hvor lenge den pågrepne har jobbet i barnehagen .
AP170509 I en pressemelding som politiet sendte ut tirsdag fremgår det at politiet på Romerike har siktet en barnehageansatt for seksuelt overgrep mot ett barn i barnehagen der vedkommende jobber.
AP170509 - Politiet fikk en anmeldelse fra kommunen, som via barnehagen hadde fått opplysninger som tilsa at et barn hadde vært utsatt for et overgrep, sier politiadvokat Kristine Kiær.
AA170509 Sentralt i den videre etterforskningen er blant annet å kartlegge om den ansatte har forgrepet seg også på andre barn i barnehagen , bekrefter hun overfor NTB.
AA170509 Politiet på Romerike har siktet en barnehageansatt for seksuelle overgrep mot et barn, og undersøker nå om det kan være flere ofre i barnehagen .
AA170509 Kiær bekrefter at én ansatt ved barnehagen er siktet for seksuelle overgrep mot ett barn.
AA170509 Barnehagen har suspendert den ansatte, som ikke er kjent for politiet fra før.
BT170508 Det vil si at barnehagen holder åpent fire timer midt på dagen, men da er det kun snakk om barnepass.
AP170508 Innenfor rammen av barnehagelovens § 14 a første ledd skal offentlige midler og foreldrebetaling komme barna i barnehagen til gode.
AP170508 - Vi kan ikke ha det slik at kommunen en dag pålegger noen å bygge en barnehage, for så å plutselig ombestemme seg når barnehagen nesten står klar til bruk og overlater millionregninger til utbyggere.
AP170508 Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes kvalitetsstandarder eller ha tilsvarende eller bedre kvalitetssikringsverktøy.
AP170508 Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes fremtidige standard for tilvenning til barnehage.
AP170508 Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.
AP170508 Når jeg har forsøkt å unngå å bruke opp pengene barnehagen får inn, trodde jeg det var for å sikre barnehagens økonomi.
AA170508 To går i barnehagen .
DA170507 Tar en trøffelchips ut av en pose og tygger i vei før hun fortsetter historien om hvordan hun hoppet av, snudde ryggen til barnehagen , oppvekstens institusjonelle startpunkt, og ble en « dropout » på fem år.
DA170507 Og jeg blir fylt av en veldig takknemlighet overfor de menneskene i samfunnet vårt som har jobbene med å ta vare på barna våre i barnehagen eller i småskolen, som er så viktige voksenpersoner i barns liv, men barna drar videre.
DA170507 Jeg likte meg i alle fall ikke i barnehagen , følte det var for mange unger der, at det var utrygt.
DA170507 Da hun gikk ut av barnehagen , med kul i bakhodet, gikk hun de små kilometerne inn til sentrum.
DA170507 Barn i samme alder som Olin var da hun forlot barnehagen til smellet fra en huske i bakhodet.
DA170507 - Jeg likte meg virkelig ikke i barnehagen , sier hun.
DA170507 - Jeg gikk til Emma og sa at jeg ville slutte i barnehagen , og spurte om jeg ikke kunne være hos henne mens foreldrene mine var på jobb.
DB170505 Det er som høytlesning i barnehagen .
AP170505 En toåring drakk avløpsrens i barnehagen .
AA170505 En toåring drakk avløpsrens i barnehagen .
VG170504 Han følger datteren til barnehagen .
VG170504 Følger datteren til barnehagen
VG170504 Et par-tre timer, før han drar for å hente datteren i barnehagen .
FV170503 Han la merke til flere ungdommer som gikk inn i barnehagen .
FV170503 Fædrelandsvennens reporter på stedet forklarte at det brant kraftig få meter fra den nyeste delen av barnehagen .
FV170503 Få meter fra barnehagen
DB170503 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.
AP170503 Folk opprettholder kontakten med folk de har vært venner med siden barnehagen av, forteller hun.
AP170503 Folk opprettholder kontakten med folk de har vært venner med siden barnehagen av, forteller hun.
VG170502 Her er barnehagen hvor moren så henne sist.
VG170502 - Taxi-sjåføren har forklart at han plukket opp faren og datteren i nærheten av barnehagen og kjørte dem ut av byen.
SA170502 Det kan være en førskolelærer i barnehagen , fastlegen - eller fotballtreneren.
DA170502 Altså sto 30 til 40 prosent av barna utenfor barnehagen . 5.500 uten plass ¶
AP170502 Mandag sa han via sine advokater Mette Yvonne Larsen og Morten Engesbak, at påstanden om at datteren ble hentet av maskerte menn i barnehagen i Nikosia, ikke er riktig.
AP170502 En tre år gammel norsk-kypriotisk jente ble bortført to maskerte menn utenfor en barnehagen i Nikosia på Kypros i 7.45-tiden torsdag.
AP170502 En 49 år gammel kvinne er pågrepet på Kypros i forbindelse med at en norsk-kypriotisk jente ble bortført fra barnehagen i forrige uke.
AP170502 Det var torsdag morgen forrige uke at politiet på Kypros opplyste til TV 2 at en jente ble bortført av maskerte menn idet hun kom til barnehagen sammen med sin kypriotiske mor.
AP170502 Regjeringen vil styre måltidene i barnehagen
AP170502 Regjeringen har derfor planer om å lovfeste gode overgangsordninger mellom barnehagen og skolen.
AP170502 Når barnet begynner i barnehagen , skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet.
AP170502 Norske og internasjonale studier viser at lærere bør fokusere mer på hva barn har med seg fra barnehagen .
AP170502 Men vi kommer ikke til å benytte digitale verktøy her i barnehagen før vi blir pålagt det, sier den pedagogiske lederen.
AP170502 Kunnskapsministeren håper at rammeplanen kan bidra til at ikke bare barnehagen og fagpersoner, men også foreldrene har fått en rammeplan som klargjør hvilke forventninger de kan ha til barnehagen .
AP170502 Kunnskapsministeren håper at rammeplanen kan bidra til at ikke bare barnehagen og fagpersoner, men også foreldrene har fått en rammeplan som klargjør hvilke forventninger de kan ha til barnehagen.
AP170502 Klargjør hvilke forventninger foreldre kan ha til barnehagen
AP170502 Det skal også fokuseres på at de yngste barna får en god start i barnehagen .
AP170502 Det er stadig flere ettåringer i barnehagen , og de har vært litt usynlige, rett og slett.
AP170502 Den nye rammeplanen er klar på at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp mobbing og krenkelser.
AP170502 Den er også tydeligere på hva barnehagen og de ansatte skal gjøre.
AP170502 Barnas aktiviteter i barnehagen skal blant annet fremme kreativitet.
AA170502 Mandag sa han via sine advokater Mette Yvonne Larsen og Morten Engesbak, at påstanden om at datteren ble hentet av maskerte menn i barnehagen i Nikosia, ikke er riktig.
AA170502 En 49 år gammel kvinne er pågrepet på Kypros i forbindelse med at en norsk-kypriotisk jente ble bortført fra barnehagen i forrige uke.
AA170502 Det var torsdag morgen forrige uke at politiet på Kypros opplyste til TV 2 at en jente ble bortført av maskerte menn idet hun kom til barnehagen sammen med sin kypriotiske mor.
VG170501 LETTE ETTER GJERNINGSMENN : Fra denne barnehagen ble jenta ( 4 ) bortført torsdag.
VG170501 Ifølge faren var det han selv som hentet datteren i barnehagen , og han sier at datteren kjente ham igjen umiddelbart.
VG170501 - Taxi-sjåføren har forklart at han plukket opp faren og datteren i nærheten av barnehagen og kjørte dem ut av byen.
VG170501 LETTE ETTER GJERNINGSMENN : Fra denne barnehagen ble jenta ( 3 ) bortført torsdag.
VG170501 Ifølge faren var det han selv som hentet datteren i barnehagen , og han sier at datteren kjente ham igjen umiddelbart.
BT170501 Skal den lokale, norske barnehagen bli mer bærekraftig, må de voksne i barnehagene vise at de forstår verdigrunnlaget og ha en tydelig retning for sitt arbeid.
BT170501 Med den nye rammeplanen for barnehagen er bærekraft en del av verdigrunnlaget og et mål for norske barnehager.
BT170501 Man må spørre seg hvordan nærhet til naturen og inkludering og tilhørighet best foregår i barnehagen .
BT170501 Her har den norske barnehagen noen utfordringer.
BT170501 FORBILDE : Den norske barnehagen oppfattes gjerne som et internasjonalt forbilde med sin sterke tradisjon for friluftsliv, skriver kronikkforfatterne.
BT170501 Dette er store, globale perspektiver på hva barnehagen skal dreie seg om.
BT170501 Det gjøres gjennom å skape et rikt innhold i barnehagen , der barn kan hente inspirasjon og erfaringer til sin lek.
BT170501 Det er ikke akseptabelt at det finnes barn som ikke trives i barnehagen .
BT170501 Den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, som nå er lansert, slår fast at barna i barnehagen skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen og gi dem tro på at de kan forandre verden.
BT170501 Den nye rammeplanen for barnehagen åpner et rom til å fortelle en ny historie som lærer nye generasjoner livsmestring i et demokratisk og økologisk perspektiv.
BT170501 Den norske barnehagen oppfattes gjerne som et internasjonalt forbilde med sin sterke tradisjon for friluftsliv.
BT170501 Alle barn må erfare at barnehagen er deres arena.
BT170501 | Barnehagen må være barnas arena ¶
BT170501 Barnehagen har et ansvar for å skape gode vilkår for lek med ansvar for alle barna i gruppen.
AP170501 Ifølge faren var det han selv som hentet datteren i barnehagen , og han sier at datteren kjente ham igjen umiddelbart.
AA170501 Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot barnehagen .
AA170501 Nordmannen opplyser via sine advokater Mette Yvonne Larsen og Morten Engesbak at påstanden som er gjengitt i mediene om at datteren ble hentet av maskerte menn i barnehagen i Nikosia torsdag morgen, ikke er riktig.
AA170501 Ifølge faren var det han selv som hentet datteren i barnehagen , og han sier at datteren kjente ham igjen umiddelbart.
AA170501 Det var torsdag morgen kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av maskerte menn idet hun kom til barnehagen sammen med moren.
AA170501 - Det var ikke faren som hentet henne i barnehagen .
AP170430 Det sies at det blir bedre for oss om styreren i barnehagen får ansvar for 20 ekstra ansatte, fordi da tvinges man til å effektivisere arbeidet.
VG170429 I et slikt område tror kypriotisk politi at den norske barnefaren enten selv, eller med hjelp fra andre, fraktet sin datter ( 3 ), etter at hun ble tatt fra moren og bortført av maskerte menn utenfor barnehagen på torsdag.
VG170429 * Rett etter jenta ble tatt, fikk hun trolig nye klær, ettersom klærne hun hadde på seg da hun ble bortført senere ble funnet i en søppelbøtte nær barnehagen .
VG170429 * Naboer ved barnehagen har fortalt politiet at en bil flere dager i forveien har spanet utenfor.
VG170429 TATT HER : Dette er den private barnehagen der den tre år gamle jenta gikk.
DB170429 Han har lært det på jobben i barnehagen .
VG170428 Treåringen, som har norsk far og kypriotisk mor, ble bortført fra barnehagen sin i Nikosia klokken 8.45 lokal tid torsdag morgen.
VG170428 TATT HER : Dette er den private barnehagen der den tre år gamle jenta gikk.
VG170428 Informasjon om eposten ble lagt fram under et fengslingsmøte i Nikosia i dag mot de fire mennene som er mistenkt for å ha hjulpet faren i å bortføre datteren fra barnehagen .
VG170428 Torsdag formiddag ble datteren tatt av to maskerte menn på vei til barnehagen på Kypros.
VG170428 BLE TATT HERFRA : Dette er den private barnehagen der den tre år gamle jenta gikk.
VG170428 november 2015 : Om ettermiddagen dro barnefaren til barnehagen i Østfold for å hente datteren sin.
VG170428 | Arendal : Leverte i barnehagen - bilen trillet utfor kaien ¶
VG170428 Hun skal ha forklart at hun i morgenstresset glemte å sette på håndbrekket da hun leverte i barnehagen . 0725 Arendal ved gamle Rådhuset : bil har trillet ut i vannet ved fergekaien.
SA170428 Ifølge Agderposten tilhører bilen en ung kvinne som leverte et barn i barnehagen fredag morgen.
FV170428 Ifølge Agderposten tilhører bilen en ung kvinne som leverte et barn i barnehagen fredag morgen.
DB170428 Hun hadde akkurat gått ut av moras bil og var på vei inn i barnehagen , da to maskerte menn kom løpende mot henne.
DB170428 Det var torsdag morgen kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av maskerte menn idet hun kom til barnehagen i Nikosia sammen med sin mor.
DB170428 Agderposten har vært i kontakt med eieren av bilen - en ung kvinne som var inne og leverte datteren i barnehagen .
DB170428 Kontantstøtte frigjør ifølge delegatene barn som ikke er klare for det fra barnehagen , det gir familiene fleksibilitet i tidsklemma, og er en solid kontantoverføring de fattigste barnefamiliene nyter godt av.
BT170428 Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot barnehagen .
BT170428 Det var torsdag morgen at kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av to maskerte menn idet hun kom til barnehagen i Nikosia sammen med sin kypriotiske mor.
AP170428 Det er heldigvis lenge siden barnehager ble oppfattet som et oppbevaringssted, og foreldre har nå store forventninger til hva barna skal ta med seg fra barnehagen .
AP170428 Birgitte Fjørtoft, pedagogisk leder ved barnehagen , i forgrunnen.
AP170428 Nå har jeg hatt ulønnet permisjon siden andremann begynte i barnehagen for et halvt år siden.
AA170428 Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot barnehagen .
AA170428 Det var torsdag morgen kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av maskerte menn idet hun kom til barnehagen i Nikosia sammen med sin mor.
AA170428 Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot barnehagen .
AA170428 Det var torsdag morgen at kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av to maskerte menn idet hun kom til barnehagen i Nikosia sammen med sin kypriotiske mor.
VG170427 To maskerte menn skal ha tatt barnet utenfor barnehagen .
VG170427 Politiet opplyser overfor VG at treåringen ble kidnappet fra barnehagen sin i byen Nikosia cirka 07.45 norsk tid.
VG170427 I en pressemelding fra politiet går det frem at to menn med hetter tok med seg jenta fra barnehagen , rett etter at moren hadde levert henne.
VG170427 En norsk jente ( 3 ) ble torsdag morgen tatt av to maskerte menn på vei til barnehagen på Kypros.
VG170427 - Hun ble tatt i det hun kom til barnehagen .
VG170427 Det skjedde etter at jenta hadde ankommet barnehagen sammen med sin kypriotiske mor.
VG170427 Den tre år gamle norske jenta ble kidnappet av to hettekledde menn ved barnehagen sin i Nikosia på Kypros rundt klokken 08.45 lokal tid torsdag.
VG170427 BORTFØRT FRA BARNEHAGEN : Den tre år gamle norske jenta ble bortført fra barnehagen av ukjente menn torsdag morgen.
VG170427 BORTFØRT FRA BARNEHAGEN : Den tre år gamle norske jenta ble bortført fra barnehagen av ukjente menn torsdag morgen.
SA170427 Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot åstedet utenfor barnehagen .
SA170427 Politiet har sikret seg overvåkningsbilder fra området rundt barnehagen i Nikosia.
SA170427 Det var torsdag morgen at kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av to maskerte menn idet hun kom til barnehagen i Nikosia i 7.45-tiden sammen med sin kypriotiske mor.
SA170427 Det samme gjelder for barn som skal i barnehagen .
SA170427 - Ikke alle foreldre synes det er like greit at ettåringene skal ha enda lengre dager i barnehagen enn vi har på jobben, la han til.
DB170427 Hun hadde akkurat gått ut av moras bil og var på vei inn i barnehagen , da to maskerte menn kom løpende mot henne.
DB170427 - Vi etterforsker opplysninger om at de ansatte i barnehagen skal ha forsøkt å forhindre kidnappingen, sier pressekontakten.
DB170427 Vi vil kombinere kontantstøtten med rett til deltidsplass for de minste i barnehagen , sa han.
DB170427 - Men ikke alle foreldre synes det er like greit at ettåringen skal ha lengre dager i barnehagen enn vi voksne har på jobb.
DB170427 - Enklere med gradvis inngang til barnehagen
DB170427 SV vil ingen barnehager til livs, men vi kan ikke akseptere at kommersielle aktører tar penger tiltenkt barna våre ut av barnehagen .
DB170427 I barnehageloven står det at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.
DB170427 Hvorfor barna og foreldrene i barnehagen ikke skal gis de samme rettighetene er for meg helt uforståelig.
DA170427 Ifølge politiet var det to menn maskert med hetter som tok med seg den fireåringen, like etter at hennes mor hadde levert henne i barnehagen .
DA170427 Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot barnehagen .
DA170427 Det var torsdag morgen kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av maskerte menn idet hun kom til barnehagen i Nikosia sammen med sin mor.
DA170427 Her er ulven observert rett før klokken 23.00 utenfor barnehagen på Kurland.
BT170427 Kypriotisk politi opplyser til TV 2 at jenten ble bortført fra barnehagen hun går i, ved 7.45-tiden torsdag morgen.
BT170427 Ifølge politiet var det to menn, maskert med hetter, som tok med seg den fire år gamle jenten, like etter at hennes mor hadde levert henne i barnehagen i Nikosia.
AA170427 Ifølge politiet var det to menn maskert med hetter som tok med seg den fireåringen, like etter at hennes mor hadde levert henne i barnehagen .
AA170427 Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot åstedet utenfor barnehagen .
AA170427 Politiet har sikret seg overvåkningsbilder fra området rundt barnehagen i Nikosia.
AA170427 Det var torsdag morgen at kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av to maskerte menn idet hun kom til barnehagen i Nikosia i 7.45-tiden sammen med sin kypriotiske mor.
AA170427 - Ikke alle foreldre synes det er like greit at ettåringene skal ha enda lengre dager i barnehagen enn vi har på jobben, la han til.
AA170427 Kypriotisk politi opplyser til TV 2 at jenta ble bortført fra barnehagen hun går i, ved 7.45-tiden torsdag morgen.
AA170427 Ifølge politiet var det to menn, maskert med hetter, som tok med seg den fire år gamle jenta, like etter at hennes mor hadde levert henne i barnehagen i Nikosia.
AA170427 Ifølge politiet var det to maskerte menn som tok med seg treåringen, like etter at hennes mor hadde levert henne i barnehagen .
AA170427 - Ikke alle foreldre synes det er like greit at ettåringene skal ha enda lengre dager i barnehagen enn vi har på jobben, la han til.
AA170427 Trafikkopplæring helt fra barnehagen av har skapt bedre trafikkadferd blant elevene på skoleveien.
VG170426 august i år får alle med ettåringer 7500 kroner inn på konto om de holder ungen hjemme fra barnehagen .
VG170426 Men selve skolen, barnehagen , lyden av unger som kauker og lærere som underviser, er borte.
VG170426 Det året var det ett barn i barnehagen .
BT170426 Like etterpå skrev advokat Frode Træland, som er oppnevnt som setteverge for de tre barna, et brev til kommunen, der han varslet om det som hadde skjedd i den aktuelle barnehagen .
BT170426 Les BTs leder : Barna ble sviktet fundamentalt av barnehagen
BT170426 Kommunens tilsynssak pågår fortsatt, men barnehagen har frist til å svare innen 1. mai.
BT170426 Kommunen har gitt den aktuelle barnehagen klare pålegg om utbedringer ved driften.
BT170426 Kommunen er klar på at volden mot barna kunne blitt stoppet tidligere dersom barnehagen hadde meldt fra om det barna fortalte.
BT170426 Kan stenge barnehagen
BT170426 Ifølge barnehagen skal dette ha skjedd hele syv ganger.
BT170426 I en pressemelding heter det at kommunen « ser svært alvorlig på det som fremstår som mangel på varsling og oppfølging fra den private barnehagen ».
BT170426 Hvis påleggene ikke er fulgt opp kan kommunen stenge barnehagen .
BT170426 Heller ikke den neste styreren som jobbet i barnehagen tok bekymringsmeldingene fra de ansatte videre.
BT170426 Før påske ble det også kjent at kommunen vurderte å politianmelde ansatte i barnehagen .
BT170426 Da kan kommunen kontrollere om utbedringene i barnehagen er tilstrekkelig.
BT170426 Barn skal kunne stole på de voksne i barnehagen .
BT170426 Jeg forstår at mange av dere ( bussjåfører ) har det travelt grunnet et svært stramt tidsskjema som må etterfølges, at dere må på do, at dere skal hente barnebarna i barnehagen , har en dårlig dag, vil hjem og sove, rekke butikken før stengetid eller bare må rekke middagen etterfulgt av nyhetene klokken 1900.
AP170426 I kritiske situasjoner er det viktig at alle ansatte i barnehagen kan kommunisere tydelig med omverdenen, sier Olsen.
AP170426 Kommunen har gitt den aktuelle barnehagen klare pålegg om utbedringer ved driften.
AP170426 Kommunen er klar på at volden mot barna kunne blitt stoppet tidligere dersom barnehagen hadde meldt fra om det barna fortalte.
AP170426 Ifølge barnehagen skal dette ha skjedd hele syv ganger.
AP170426 Heller ikke den neste styreren som jobbet i barnehagen tok bekymringsmeldingene fra de ansatte videre.
AP170426 Før påske ble det også kjent at kommunen vurderte å politianmelde ansatte i barnehagen .
AP170426 Barn skal kunne stole på de voksne i barnehagen .
AA170426 I kritiske situasjoner er det viktig at alle ansatte i barnehagen kan kommunisere tydelig med omverdenen, sier Olsen.
AA170426 I kritiske situasjoner er det viktig at alle ansatte i barnehagen kan kommunisere tydelig med omverdenen, sier Olsen.
AA170426 Kommunaldirektør Trine Samuelsberg sa før påsken at det kunne bli aktuelt å politianmelde ansatte i den aktuelle barnehagen .
AA170426 Hun kjenner ikke til om noen av de ansatte i barnehagen er anmeldt i saken. ( ©NTB ) ¶
AA170426 Før påske skrev Bergensavisen at barnehagen i over tre år skal ha unnlatt å melde fra om hva barna hadde sagt.
AA170426 Etter tilsyn ga kommunen barnehagen tre pålegg.
AA170426 Bergen kommune ser svært alvorlig på det som fremstår som mangel på varsling og oppfølging fra den private barnehagen , heter det i en pressemelding fra kommunen.
DB170425 Og mens dere tar språkopplæring, får dere gratis kjernetid i barnehagen .
DA170425 | Ga barnehagen siste ordet ¶
DA170425 Vi er også veldig fornøyd med at våre tre hjertesaker er ivaretatt : Kvalitet i barnehagen for et likeverdig tilbud til alle barn med nok kompetente ansatte, I tillegg er det viktig at arbeidet mot mobbing er tydeliggjort, sier Skinstad-Jansen i FUB.
DA170425 Utdanningsforbundet fikk det som de ville : Det er pedagogene og ikke barnehageeier som skal bestemme hvordan man skal jobbe i barnehagen .
DA170425 Så styrker vi vektleggingen av språkarbeid i barnehagen , der det skal være en progresjon i takt med barnets utvikling.
DA170425 Når det gjelder forutsetningen for å lykkes med ambisjonene i den nye rammeplanen, er kunnskapsministeren og lederen i Utdanningsforbundet helt på linje : Barnehagen trenger et kompetent personale med flere barnehagelærere : ¶
DA170425 Dette handler om å tilpasse aktivitetene i barnehagen etter den situasjonen man er i og de barna man har ansvar for.
DA170425 Det er klart etter at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i går la fram den nye rammeplanen for barnehagen , som er selve « grunnloven » for barnehagens arbeid og innhold slik læreplanen er for skolen.
DA170425 Dernest er mangfoldsarbeid og antimobbearbeid gitt en sentral plass, sier Røe Isaksen, som mener planen hever ambisjonen i barnehagen på flere områder : ¶
DA170425 Debatt : En språknorm i barnehagen ?
DA170425 Barnehagelærene og Utdanningsforbundet mente ordlyden i forsalget til ny rammeplanen ga barnehageeierne for stor makt til å styre og påvirke det pedagogiske arbeidet i barnehagen .
DA170425 - Planen gir en tydelig beskrivelse av de yngste barna og hva de skal få ut av barnehagen .
DA170425 - Det blir tydeligere at styrer og barnehagelærere har et klart ansvar for det som skjer i barnehagen gjennom sitt profesjonsansvar.
DA170425 - Ansvaret som styrer og pedagogiske ledere har for innhold og arbeidsmetoder i barnehagen er underkommunisert i forslaget, mente Utdanningsforbundets leder Steffen Handal den gang.
AA170425 Siden har hun alltid hatt den med seg, både i senga, i barnehagen og på sykehusopphold.
AA170425 Og mens dere tar språkopplæring, får dere gratis kjernetid i barnehagen .
DB170424 Å levere barnet sitt i barnehagen for første gang kan være en blandet opplevelse for foreldre.
DB170424 ¶ I BARNEHAGEN : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) på barnehagebesøk.
DB170424 Samtidig har foreldres forventninger til hva barnet får med seg fra barnehagen økt, særlig etter at det er blitt lettere å få barnehageplass.
DB170424 Når rammeplanen ligger til grunn for alt som gjøres i barnehagen, betyr det at foreldre skal kunne ha de samme forventningene til barnehagen uavhengig av hvilken by eller bygd familien bor i.
DB170424 Når rammeplanen ligger til grunn for alt som gjøres i barnehagen , betyr det at foreldre skal kunne ha de samme forventningene til barnehagen uavhengig av hvilken by eller bygd familien bor i.
DB170424 Når nesten alle ett- og toåringer går i barnehage, må barnehagen ha gode rutiner for overgangen mellom hjem og barnehage.
DB170424 Like viktig er det at de eldste barna får en god overgang fra barnehagen til skolen.
DB170424 I tillegg foreslår vi i løpet av våren en norm som sikrer at alle barn får nok voksne rundt seg i barnehagen .
DB170424 For eksempel vil barnehagen for første gang få overordnete føringer for hvordan barna skal tas vare på i den sårbare tilvenningsfasen.
DB170424 Det vil gjøre det lettere for oss foreldre å stille krav til hva barnet skal oppleve og erfare i barnehagen .
DB170424 Da må vi foreldre også vite hva vi kan og skal forvente av barnehagen .
DB170424 Da er det viktig at barnet får en trygg og omsorgsfull start blant nye voksne i barnehagen .
DB170424 Barna tilbringer svært mye av sitt våkne liv i barnehagen , og vi vet at en god barndom er viktig både her og nå og for resten av livet.
DB170424 Alle som har hatt og har barn i barnehagen vet at de som jobber der er de viktigste for barnets trivsel og utvikling.
DB170424 Aldri har det gått så mange minoritetsspråklige barn i barnehagen .
DB170424 Barnehagen skal være opptatt av hvordan barna har det nå, men også hvordan de skal ha det i framtida.
DB170424 Barnehagen skal samarbeide med foreldrene for å sikre en god start, og sørge for tett oppfølging av barnet den første tiden.
DB170424 Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.
AP170424 Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, mener han.
AP170424 Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen , og hvilke krav de kan stille, sier Røe Isaksen.
AP170424 - For første gang blir det gitt overordnede føringer for hvordan barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen .
AP170424 - For første gang blir det gitt overordnede føringer for hvordan barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.
AA170424 Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, mener han.
AA170424 Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen , og hvilke krav de kan stille, sier Røe Isaksen.
AA170424 - For første gang blir det gitt overordnede føringer for hvordan barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen .
AA170424 - For første gang blir det gitt overordnede føringer for hvordan barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.
VG170422 I dag møtes de ofte av sprøyter, narkotika, matrester og avføring fra både mennesker og dyr når barnehagen skal åpen om morgenen.
DA170422 Slutte å flire av at naturen er nordmenns religion, meditasjon og botsøvelse, og at ungen MÅ hentes i barnehagen før fem.
AP170422 På bålplassen et par hundre meter fra barnehagen ligger det blant annet fem fiskehoder og skrell fra grønnsaker.
VG170421 Vår situasjon var nokså uvanlig da jeg gikk i barnehagen .
VG170421 En av historiene som til tider fortelles i våre familieselskaper stammer fra da jeg gikk i barnehagen på sent 70-tall.
AP170421 Området barnehagen ligger i, er belastet med blant annet rusmisbrukere.
AP170421 - Det er Oslo Kommune ved Omsorgsbygg som har bygget barnehagen og bestemt at den skal inngjerdes.
AP170421 Barnehagen er i dag eiet av Oslo kommune, men Espira står for driften.
AP170421 Området barnehagen ligger i, er belastet med blant annet rusmisbrukere.
FV170420 I sju-åtte år har Læringsverkstedet barnehage på Kuholmen hatt lek, eventyrstund og bålkos i bålhytta like ved barnehagen .
AP170420 Barnehagen kjentes som et smitte-inferno.
DB170419 Som Lauvik sier til barnehage.no ; hun vil gjerne ha retten til å ta utbytte en gang i framtida hvis det er rom for det, etter alle de timene ulønnet arbeid for å få barnehagen på beina.
DB170419 SV ser ut til å være mer opptatt av hvem som driver barnehagen enn hvordan den drives.
AP170419 Ett av barna i barnehagen som døde var Baylee Almon, som hadde feiret sin ett års fødselsdag dagen før angrepet.
AP170419 Da massemorderen McVeigh ble konfrontert med at han hadde angrepet en barnehage, skal han ha sagt at han ikke visste om barnehagen og at han kanskje hadde valgt et annet mål dersom han hadde gjort det.
AP170419 23 ¶ | 15 av barna i barnehagen var blant 168 som aldri kom tilbake etter det verste bombeangrepet på amerikansk jord ¶
FV170418 Nå vil Søgne kommune utvide barnehagen , på bekostning av fellesarealene til de eldre.
FV170418 Kommunen sier de vil ha beboerne med på laget når barnehagen utvides.
FV170418 Eldre på Langenes plages av støy fra barnehagen som ligger vegg i vegg med leilighetene deres.
DB170418 Vi har aldri tatt ut penger eller utbytte av barnehagene, så hvis en av barnehagene våre får 40 000 i eiendomsskatt, så har den barnehagen 40 000 mindre å bruke det året.
BT170418 Styreren formidler ivrig hvordan barnehagen har utvist kreativitet for å møte den vanskelige situasjonen med luftkvaliteten i Beijing.
BT170418 En av de yngre barnehageforskerne gir et overblikk over den kinesiske barnehagehistorien fra den første barnehagen ble opprettet i 1903 og fram til i dag.
BT170418 Den kinesiske barnehagen har tradisjonelt sett vært lærerstyrt og læringsfokusert.
AA170418 I samme tidsrom ble det holdt en kontroll i 60-sonen ved Solbakken skole i Jonsvannsveien og barnehagen som ligger i nærheten.
AA170418 Hun har kjent Sivert Garli siden de gikk i barnehagen , de går sammen på kulturskolen og på samme trinn på Støren ungdomsskole.
BT170416 De ferdighetene som barnet har oppnådd i barnehagen , kan stagnere eller i verste fall bortfalle helt, når Avdeling autisme trekker seg ut.
DB170415 Eva fortalte ikke i barnehagen hvordan det var om natta når pappa bråkte og slo mamma.
DB170415 Eller assistenten i barnehagen , læreren, naboen eller han i fritidsklubben eller i fotballaget kan ta seg tid til å bli kjent med barnet og bygge tillit.
BT170415 « Dersom barnehagen ikke retter feilene, må vi vurdere om barnehagen er egnet til å drive videre », sier kommunaldirektør for barnehage og skole, Trine Samuelsberg, til BA.
BT170415 « Dersom barnehagen ikke retter feilene, må vi vurdere om barnehagen er egnet til å drive videre », sier kommunaldirektør for barnehage og skole, Trine Samuelsberg, til BA.
BT170415 Uansett hva som har gått for seg i hjemmet, ble barna sviktet fundamentalt av barnehagen .
BT170415 Som barnas advokat poengterer, kunne volden blitt avverget langt tidligere hvis barnehagen hadde overholdt meldeplikten.
BT170415 PLIKT : Uansett hva som har gått for seg i hjemmet, ble barna sviktet fundamentalt av barnehagen .
BT170415 Kommunen må undersøke om barnehagen er egnet til å levere et tilfredsstillende tilbud.
BT170415 Først etter tre år og ni skriftlige notater, meldte barnehagen fra.
BT170415 Det er grunn til å tvile på om den aktuelle barnehagen er i stand til å gi et forsvarlig tilbud.
BT170415 At barnehagen selv har startet personalsak og gjennomgått sine rutiner, er nødvendig, men ikke tilstrekkelig.
BT170414 Dessuten er det trolig planleggingsdag i barnehagen .
AA170414 Barna fikk venner i barnehagen .
AA170414 Barnehagen og skolen forventer at barna har flere sett med gode klær til de fire årstidene vi har i Norge.
AP170413 Samme høst fikk barnehagen ny styrer, som i løpet av halvannet år fikk syv nye skriftlige meldinger der barna fortalte om vold i hjemmet.
AP170413 Ifølge NRK har Bergen kommune nå gitt eieren av den private barnehagen tre tilsynspålegg, og varsler at det kan bli aktuelt å anmelde enkeltansatte i barnehagen .
AP170413 Ifølge NRK har Bergen kommune nå gitt eieren av den private barnehagen tre tilsynspålegg, og varsler at det kan bli aktuelt å anmelde enkeltansatte i barnehagen.
AP170413 Barnas far ble anmeldt for vold i november 2016, og da fikk barnevernet fikk vite om notatene i barnehagen .
AP170413 Barn bør derfor få hjelp i barnehagen til å spille spill og andre nettbaserte aktiviteter tilpasset deres alder.
AP170413 - Start med digital hjelp i barnehagen
VG170412 | Bergensavisen : Fortalte om mishandling hjemme - barnehagen gjorde ingenting ¶
VG170412 Den høsten fikk barnehagen ny styrer, som i løpet av halvannet år fikk sju nye skriftlige meldinger der barna fortalte om vold i hjemmet.
VG170412 Barnas far ble anmeldt for vold i november 2016, og barnevernet fikk vite om notatene i barnehagen .
DB170412 Vedkommende sier også at barn blir godt ivaretatt i barnehagen .
DB170412 Lederen av den private barnehagen mener de ansatte har gjort det de skulle, ved å varsle styreren om forholdene.
DB170412 Kommunen mener barnehagen har brutt barnehageloven på tre punkter, og varsler at de vil vurdere hvorvidt barnehagen er egnet til å drive videre dersom feilene ikke rettes.
DB170412 Kommunen mener barnehagen har brutt barnehageloven på tre punkter, og varsler at de vil vurdere hvorvidt barnehagen er egnet til å drive videre dersom feilene ikke rettes.
DB170412 Den høsten fikk barnehagen ny styrer, som i løpet av halvannet år fikk sju nye skriftlige meldinger der barna fortalte om vold i hjemmet.
DB170412 Barnas far ble anmeldt for vold i november 2016, og barnevernet fikk vite om notatene i barnehagen .
DB170412 En av årsakene var ordene fra sønnen, som hadde fortalt følgende i barnehagen : « Mammaen min er masse på jobben ».
BT170412 Samme høst fikk barnehagen ny styrer, som i løpet av halvannet år fikk syv nye skriftlige meldinger der barna fortalte om vold i hjemmet.
BT170412 Ifølge NRK har Bergen kommune nå gitt eieren av den private barnehagen tre tilsynspålegg, og varsler at det kan bli aktuelt å anmelde enkeltansatte i barnehagen .
BT170412 Ifølge NRK har Bergen kommune nå gitt eieren av den private barnehagen tre tilsynspålegg, og varsler at det kan bli aktuelt å anmelde enkeltansatte i barnehagen.
BT170412 Barnas far ble anmeldt for vold i november 2016, og da fikk barnevernet fikk vite om notatene i barnehagen .
BT170412 | Fortalte om mishandling hjemme - barnehagen gjorde ingenting ¶
BT170412 Den høsten fikk barnehagen ny styrer, som i løpet av halvannet år fikk syv nye skriftlige meldinger der barna fortalte om vold i hjemmet.
BT170412 Barnas far ble anmeldt for vold i november 2016, og barnevernet fikk vite om notatene i barnehagen .
AP170412 - Ansatte tar T-banen fra Majorstuen til Lillevann hver dag, og det er mulig å levere barn på ønsket stasjon i stedet for direkte i barnehagen .
AP170412 Barnehagen har fokus på samspillet mellom mennesker og miljøet rundt oss.
AP170412 | Fortalte om mishandling hjemme - barnehagen gjorde ingenting ¶
AP170412 Det tok flere år før barnehagen gjorde noe med det barna fortalte om vold og mishandling i hjemmet.
AP170412 Den høsten fikk barnehagen ny styrer, som i løpet av halvannet år fikk sju nye skriftlige meldinger der barna fortalte om vold i hjemmet.
AP170412 Barnas far ble anmeldt for vold i november 2016, og barnevernet fikk vite om notatene i barnehagen .
AA170411 Drugli publiserte nylig en studie som viser at de yngste barnehagebarna som er lengst i barnehagen blir mer stresset enn dem som har kortere dager. ( ©NTB ) ¶
DB170410 Hver dag følger han lillebroren sin til barnehagen , som eldste bror har han fått papparollen for fem småsøsken.
VG170409 Etter halvannet år med så intens jobbing at barna sluttet å tegne ham på familietegningene i barnehagen , har det populærvitenskapelige underholdningsprogrammet « Kampen om livet » premiere på NRK palmesøndag.
VG170409 - Jeg hadde et øyeblikk i den verste innspillingsperioden i fjor der ungene kom hjem fra barnehagen med tegninger av familien - uten meg.
DA170409 » Molotovcocktails i barnehagen
DA170409 De kastet molotovcocktail på barnehagen som lå like ved huset vårt.
DA170409 Du vet, par driver altfor mye med informasjonsutveksling - jeg lager middag, du henter i barnehagen .
DA170409 » Molotovcocktails i barnehagen
DA170409 De kastet molotovcocktail på barnehagen som lå like ved huset vårt.
SA170407 Politiet takket også barna ved å møte opp i barnehagen med ballonger, refleks og kjærlighet på pinne.
SA170407 Funnet ved barnehagen skjedde i forrige uke, og torsdag la politiet ut melding om hendelsen på Facebook.
AP170407 Politiet takket også barna ved å møte opp i barnehagen med ballonger, refleks og kjærlighet på pinne.
AP170407 Funnet ved barnehagen skjedde i forrige uke, og torsdag la politiet ut melding om hendelsen på Facebook.
VG170406 ROSER BARNEHAGEN : Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon, roser barnehagen for at de raskt ringte politiet da barna hadde funnet noe som så mistenkelig ut.
VG170406 ROSER BARNEHAGEN : Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon, roser barnehagen for at de raskt ringte politiet da barna hadde funnet noe som så mistenkelig ut.
VG170406 På besøket i barnehagen hadde Stølen med seg politioverbetjent Geir Tveit.
VG170406 Nå er to personer pågrepet og politiet roser barnehagen for å ha meldt raskt ifra.
VG170406 Noen dager senere kom politiet på besøk i barnehagen med ballonger og refleks til barna.
VG170406 For å takke barna og barnehagen for det viktige funnet, hadde politisjefen i dagen i forveien kommet på besøk med ballonger og refleks.
VG170406 - Vi hadde også med politi-kjærlighetpåpinne til barna, men de hadde sukkerlov i barnehagen så de kunne ikke få godteri, sier Tveit om besøket.
DB170406 Kvaliteten på innholdet i barnehagen kan bli bedre, og man bør kontinuerlig prøve å gjøre noe med dette.
DB170406 Hun var mest skeptisk til ettåringer i barnehagen , men antydet at barn burde være hjemme helt til de er 2 - 3 år gamle.
DB170406 Foreldre gjør lurt i å bestrebe seg på å finne ordninger som gjør at de minste ikke trenger å være åtte timer i barnehagen hvis det er praktisk mulig.
DB170406 For barn som er under ett år gamle, er det grunn til å være skeptisk til barnehage fordi flere anerkjente studier tyder på at barnehagen kan forstyrre barns tilknytning til foreldrene, men ut fra det man i dag vet er det forsvarlig å benytte barnehage fra ettårsalderen.
DB170406 Den dårlige samvittigheten kan i seg selv resultere i at barnehagen indirekte har en negativ effekt.
DB170406 Det handler om skattepenger og foreldrenes egenbetaling skal kunne tas ut fra barnehagen og puttes i private lommer.
DB170405 - Å vite at man sløser bort en sånn sum, også står man to måneder med barnehagen ubetalt.
DA170405 Vi vil gjerne ha flere førskolelærere i barnehagen også, men hvis vi må velge vil jeg prioritere skolen.
DA170405 Selvforsterkende ¶ - Barnehagen er starten på et 18-årig utdanningsløp.
DA170405 I dag har barnehagen den laveste kompetansen, flest ufaglærte og færrest med relevant utdanning.
DA170405 Hun viser blant annet til nyere forskning som viser at barn som har kompetente voksne rundt seg i barnehagen , får en spesielt god start på skolehverdagen.
DA170405 Derfor ønsker Bergen Ap nå å prioritere økt pedagogtetthet i barnehagen , fastslår Pål Hafstad Thorsen.
DA170405 - Jeg tenker at det er barnehagen sin tur nå.
DA170405 trinn over flere år, men nå er det et sterkt behov for å styrke kvaliteten i barnehagen .
VG170404 Når hun er sliten etter barnehagen spør hun etter kaker, boller, is, og ærlig talt - en liten is gjør vel ingen skade... eller ?
VG170404 Man får se en helt vanlig fyr som får gå i barnehagen , gjøre det barn gjør og spise samme mat.
VG170404 Ingen is etter barnehagen .
VG170403 I et intervju med VG i fjor sommer fortalte Listhaug at hun vurderte å gi seg i politikken etter at sønnen i barnehagen hadde sagt at « mammaen min er masse på jobben ».
DB170403 En av årsakene var ordene fra sønnen, som hadde fortalt følgende i barnehagen : « Mammaen min er masse på jobben ».
VG170401 » Det fortalte meg tydelig at jeg for sjelden er innom barnehagen , sa hun i juli 2016.
SA170401 Sist ute er Røyken kommune ved Drammen som ikke ønsker å oppfordre menn til å søke stillinger i barnehagen fordi de oppfatter dette som diskriminerende og mener det er en fare for å miste kvalifiserte kvinner.
SA170401 Når det kun er en eller noen få menn som jobber i barnehagen , kan det ofte være en tendens til at alt denne mannen gjør blir forklart ved at han er en mann.
SA170401 Mange andre tiltak må også til, og det er nødvendig med et systematisk arbeid for å rekruttere flere menn til utdanninger og arbeid i barnehagen .
SA170401 I det siste har det pågått diskusjoner om menn bør oppfordres til å søke stillinger i barnehagen og om kommuner skal ha som mål at 20 prosent av de ansatte i barnehager skal være menn.
SA170401 Flere menn i barnehagen må igjen bli et satsingsområde fra myndighetene.
SA170401 Flere menn i barnehagen må igjen bli et satsingsområde fra myndighetene slik at vi kan rekruttere kvalifisert arbeidskraft fra hele befolkningen, og ikke bare halve, til det beste for barna.
SA170401 Dette medfører at barn i liten grad får kontakt med menn gjennom årene i barnehagen og gjennom skoleløpet.
SA170401 Det er viktig å ha mange menn og forskjellige typer menn i barnehagen .
SA170401 Barnehagen må gjøres til en attraktiv arbeidsplass for menn og kvinner.
DB170401 Og det er ytterst kriminelt at noen går med utesko inne i barnehagen !
DB170401 Mæhle la de dystre historiene til side, og begynte å skrive om potensielle mysterier som Leon og Live kunne undersøke i barnehagen sin.
DB170401 - Barn elsker jo mysterier, og da jeg gikk i barnehagen hadde vi en egen detektivklubb.
DB170401 En av årsakene var ordene fra sønnen, som hadde fortalt følgende i barnehagen : « Mammaen min er masse på jobben ».
BT170401 VANN OVERALT : Slik ser det ut i barnehagen lørdag ettermiddag.
BT170401 BRØT SEG INN : Brannvesenet måtte bryte seg inn i barnehagen .
BT170401 - Det kommer vann ut av barnehagen .
BT170401 Barnehagen ligger i St.
VG170331 Både jeg og andre medmødre jeg har snakket med opplever til stadighet å måtte signere på skjemaer med en gjennomgående bruk av « far », for eksempel i barnehagen , på skolen, helsestasjonen og i interesseforeninger.
SA170331 Oline Andersen ( 4 ), Natalia Dobrowolska ( 5 ) og Vanessa Ceban ( 6 ) er gode venner og leker sammen i barnehagen .
DB170331 Agderprosjektet baner vei for å innføre læringsmål i barnehagen .
BT170331 Barnehagen er en viktig del av vårt nasjonale utdanningssystem.
AP170331 Max og Sofia er ferdig i barnehagen og står ved terskelen til de voksnes verden og alle første skoledag.
BT170330 Ulike regimer vil forme opplæring etter ulike målsettinger, både i barnehagen og i skolen.
VG170328 Det er ikke fritt for at også barna i barnehagen har fått prøve fiskelykken.
VG170328 For det andre bidrar den til at barn som burde vært i barnehagen, ikke er i barnehagen ; det gjelder spesielt barn med innvandrerbakgrunn.
VG170328 For det andre bidrar den til at barn som burde vært i barnehagen , ikke er i barnehagen ; det gjelder spesielt barn med innvandrerbakgrunn.
VG170328 Kommunen skriver at seksåringens barnehage har tatt i bruk krisehåndteringsverktøyet og at kommunens kriseteam skal ha møte med foreldrene i barnehagen .
SA170328 Styrer Eli Krokstad Pedersen bekrefter overfor Aftenbladet at det ble funnet 2 gram av det narkotiske stoffet på lekeplassen i barnehagen .
SA170328 Politiet ble kontaktet, og de kom raskt til barnehagen , sier Krokstad Pedersen.
SA170328 - Vi har kjempegode rutiner på at vi alltid sjekker uteområdet før barna slippes ut, sier styreren som aldri tidligere har gjort funn av marihuana eller andre narkotiske stoffer i barnehagen .
DA170328 - Vi har kjempegode rutiner på at vi alltid sjekker uteområdet før barna slippes ut, sier styrer Eli Krokstad Pedersen i barnehagen til Aftenbladet. | - Mann ( 74 ) kidnappet prostituert ¶
AA170328 De ansatte har gjennomgått hendelsen med bedriftshelsetjenesten og kriseteamet, som skal ha møte med foreldrene i den aktuelle barnehagen .
DN170326 For henne har det vært gull verdt å kunne jobbe inn noen timer etter at barna er hentet i barnehagen .
DA170326 Se og Hør-sjefen : - Barnehagen ville snakke om faren for at datteren min kunne bli ertet på grunn av vekta mi ¶
DA170326 Der inne i arbeidsrommet står også et innrammet bilde av lille Kari i sandkassa, hun gikk sjøl til barnehagen om morgenen fra hun var fem ( foreldrene dro tidlig på jobb på Tandbergs Radiofabrikk ).
BT170326 Å gi et fullverdig tilbud til babyer i barnehagen er krevende, ifølge forskeren.
BT170325 Hun er sliten allerede før arbeidsdagens start, fordi hele veien til jobben har hun tenkt på at sønnen var lei seg da hun leverte ham i barnehagen .
BT170325 DEN GODE MOR : Kvinnen er sliten allerede før arbeidsdagens start, fordi hele veien til jobben har hun tenkt på at sønnen var lei seg da hun leverte ham i barnehagen , skriver innsender.
VG170324 Men på grendeskolen hvor jenta går, der er barnehagen full.
DB170324 Ved kveldens ende var de minste både slitne og lykkelige, og Charlotte gledet seg stort til å fortelle alle i barnehagen om hva som hadde skjedd, sier Anette.
DA170324 For KIA er det altså ingen løsning i sikte for å kunne drifte verken norskopplæring eller barnehagen videre. john.trygve.tollefsen@dagsavisen.no ¶ | - Bra å møte bedre motstand ¶
DA170324 Barnehagen til KIA er spesialtilpasset til mødrenes norskopplæring.
DA170324 Barnehagen har ikke vært en del av det vanlige opptakssystemet i Oslo, og har godkjenning for inntil 18 timer i uka.
DB170323 Hva gjør du hvis du skal bake kake til barnebursdager eller til en spesiell anledning i barnehagen , på skolen eller jobben ?
DA170323 Mødrene har undervisning tre dager i uka, og barna er i barnehagen samtidig, sier hun.
SA170322 Tidlig innsats må starte allerede i barnehagen .
DB170322 Brede tiltak rettet inn mot barnehagen og skolen, viser svært positiv virkning.
BT170322 Leah datt ut av videregående allerede i barnehagen .
BT170322 I barnehagen hadde hun det fint, der var det mange å leke med og en voksen som ga henne klemmer.
DB170321 Vil ha sexundervisning i barnehagen
DB170321 Vil ha sexundervisning i barnehagen
DB170321 Forskning viser at for barns utvikling er det viktig at barnehagen legger til rette for barns frie lek, samt at voksne initierer lekbaserte læringsaktiviteter som stimulerer språk, matematikk og sosial kompetanse.
DB170321 Det er likevel vanskelig å uttale seg konkret om denne barnehagen , siden vi kun får se en klippet versjon av den virkeligheten de er i.
DB170321 Problemene på videregående starter allerede i barnehagen , og forsterkes i løpet av skoleløpet.
BT170321 - Jeg kommer neppe tilbake her, skal den voldtektssiktede mannen ha sagt da han ble pågrepet av sivilkledd politi i barnehagen .
BT170321 Da ble han pågrepet av politiet i den aktuelle barnehagen han arbeidet i.
AA170321 | Mann tiltalt for grove overgrep i barnehagen
AA170321 En 32 år gammel mann er tiltalt for flere grove overgrep mot barn i barnehagen i Bergen han arbeidet i.
AA170321 Det var foreldrene til et av barna som slo alarm etter at barnet deres fortalte om hva det hadde opplevd i barnehagen .
AA170321 Da tiårig skolegang ble innført, var målsetningen at man skulle ta vare på mye at det som preget barnehagen .
VG170320 - Ofte både eies og drives barnehagen av private.
DB170320 Vil ha sexundervisning i barnehagen
DA170320 Mobbeombudet kan veilede i vanskelige enkeltsaker som barnehagen og skolen ikke håndterer, ha en dialog med ledelsen, følge opp barn og foreldre, og holde saken til den er løst, fortalte byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl, til Dagsavisen i februar.
DA170320 I tillegg til eget mobbeombud vil det senere komme tiltak som egne mobbeundersøkelser blant barn i barnehagen og elever på 1. - 4. trinn, og fadderordning i ungdomsskolen.
BT170320 Likevel er det vilkårlig om det er mor eller far som følger jentene, altså henter tidlig i barnehagen .
BT170320 Flesteparten av dem har nok vært hjemme i pappaperm med sine døtre i minst tre måneder, og jeg liker å tenke at de ikke vurderer sin egen jobb som viktigere enn mors, ettersom de bytter på å hente i barnehagen .
BT170320 Likevel er det vilkårlig om det er mor eller far som følger jentene, altså henter tidlig i barnehagen .
BT170320 Flesteparten av dem har nok vært hjemme i pappaperm med sine døtre i minst tre måneder, og jeg liker å tenke at de ikke vurderer sin egen jobb som viktigere enn mors, ettersom de bytter på å hente i barnehagen .
DB170319 Vil ha sexundervisning i barnehagen
DB170319 Vil ha sexundervisning i barnehagen
DB170319 Vil ha sexundervisning i barnehagen
DB170319 Vil ha sexundervisning i barnehagen
DB170319 Vil ha sexundervisning inn i barnehagen
DB170319 Vil ha sexundervisning i barnehagen
DB170318 SU-leder Andrea Sjøvoll forteller Dagbladet at hun ønsker at lærerutdanninga skal utdanne egne sexlærere, at seksualundervisning skal få mer helhetlig plass i lærerplanen og at seksualundervisning skal begynne allerede i barnehagen .
DB170318 - Sexundervisninga bør begynne allerede i barnehagen .
DB170318 Vil ha sexundervisning inn i barnehagen
DB170318 Vil ha sexundervisning i barnehagen
DB170318 Vil ha sexundervisning inn i barnehagen
BT170318 Det er i skolen og barnehagen kampen mot voldtekt og seksuell trakassering må stå.
AA170318 Kranen rullet eller skled på en gangvei og traff en fem år gammel gutt og søsteren hans som var på vei til barnehagen sammen med moren sin.
DB170317 Vi må satse på systematisk utdanning for ansatte i barnehagen , sier hun.
DA170317 | SV-lag vil ha seksualundervisning i barnehagen
DA170317 Hordaland SV har foreslått å innføre seksualundervisning i barnehagen .
VG170316 15 år etter eksisterer fortsatt maksprisen og foreldre forventer å kunne gå i tøfler til barnehagen , minnes han, og legger til : ¶
DB170316 Skjebnen ville det slik at hans egne to barn i dag går i barnehagen som er etablert i mødrehjemmet Joakim og moren bodde på.
AP170316 september 2014 klokken 08.35 om morgenen ble småbarnsmoren Charlotte Bøhler Wilhelmsen meid ned bakfra oppe på fortauet mens hun trillet Alva ( 22 måneder ) på vei til barnehagen på Ullevål sykehus. 26-åringen døde momentant, datteren overlevde med fysiske småskader.
AP170316 september 2014 klokken 08.35 om morgenen ble småbarnsmoren Charlotte Bøhler Wilhelmsen meid ned bakfra oppe på fortauet mens hun trillet Alva ( 22 måneder ) på vei til barnehagen på Ullevål sykehus. 26-åringen døde momentant, datteren overlevde med fysiske småskader.
VG170315 Ulykken skjedde da gutten var på vei til barnehagen tirsdag morgen, sammen med sin mor.
SA170315 Gutten som døde var på vei til barnehagen med sin mor og tre år gamle søster.
FV170315 Gutten som døde var på vei til barnehagen med sin mor og tre år gamle søster.
DB170315 Gutten var på vei til barnehagen sammen med sin mor og sin tre år gamle søster.
BT170315 Gutten var på vei til barnehagen sammen med sin mor og sin tre år gamle søster.
BT170315 LEK OG BARNDOM : Barnet som i barnehagen var blitt karakterisert som flink og sjarmerende, ble senere en som ikke forstår kodene i det sosiale samspillet.
BT170315 Jenten som i barnehagen var blitt karakterisert som flink, fasinerende og sjarmerende, ser i dag på seg selv som en som er forskjellig fra de fleste andre, - som ikke alltid forstår kodene i det sosiale samspillet, - og som en som ikke kvalifiserer for samfunnet.
AP170315 Hun er veldig flink til sette ord på sine tanker og følelser, og hun har mange venner i barnehagen , sa mormoren Lisbeth Synnøve Bøhler.
AP170315 Var på veg til barnehagen
AP170315 Gutten som døde var på vei til barnehagen med sin mor og tre år gamle søster.
AA170315 Gutten var på vei til barnehagen sammen med sin mor og sin tre år gamle søster.
AA170315 Mange med meg har opplevd den hverdagsgleden det er å hente barn og etter hvert barnebarn i barnehagen .
AA170315 Slik blir Gnist Tiller når barnehagen åpner i august.
AA170315 Jens Ola Korssjøen er prosjektleder i Gnist Barnehager, og står blant annet bak byggingen av barnehagen på Tiller.
VG170314 Datteren var i godt humør, siden hun hadde feiret bursdagen sin i barnehagen samme dag, sier Kelly til The Wall Street Journal.
DN170314 Karbonskatt, gratis halvdagsplass i barnehagen , nei til letelisenser på norsk sokkel, nei til handelsavtalene TISA og TTIP, samt å kreve FN-mandat og stortingsbehandling før internasjonale militære operasjoner, kan alle bli ufravikelige SV-krav ved en rødgrønn valgseier.
DB170314 Karbonskatt, gratis halvdagsplass i barnehagen , nei til letelisenser på norsk sokkel, nei til handelsavtalene TISA og TTIP, samt å kreve FN-mandat og stortingsbehandling før internasjonale militære operasjoner, kan alle bli ufravikelige SV-krav ved en rødgrønn valgseier.
DB170314 Det er også en grunn til at barn i Alna, Bjerke, Grorud og Stovner bydeler ( og Søndre Nordstrand fra høsten ) får gratis kjernetid i barnehagen .
DB170314 Vi har et håp om at Olins film bidrar til at flere ser hva små barn utsettes for med « førskoleopplegget » som inngår i Agderprosjektet, og at flere ser hvilken risiko vi som samfunn løper om vi innfører læringsmål i barnehagen .
DB170314 Slik holder vi fast ved den verdifulle sosialpedagogiske tradisjonen med et klart skille mellom barnehagen og skolen.
DB170314 Men det er naivt å tro at bare kunnskapsministeren får sett filmen, vil han forstå alt og snu i sin iver etter å gjøre barnehagen mer lik skolen.
DB170314 Filmskaperen selv kaller filmen barnas høringssvar til regjeringens utkast til ny rammeplan for barnehagen .
DA170314 | I denne barnehagen er én av tre menn ¶
DA170314 Vi må framsnakke barnehagen som en god arbeidsplass for begge kjønn, sier Askeland til RA.
DA170314 Styrer i barnehagen , Silje Aak Emmerhoff, sier de ikke har hatt en spesiell målsetting eller tilnærming for å tiltrekke seg mannlige barnehageansatte, men at et åpent miljø kan være noe av det som gjør det interessant.
DA170314 Rune Askeland ( V ), nestleder i kommunalstyret for oppvekst, synes det er flott at barnehagen på Tasta stiller mannsterke, men mener vi må se på det store bildet.
DA170314 Per dags dato har vi ingen politikk på området, og vi trenger å få flere menn inn i barnehagen .
DA170314 I tillegg mener han at statusen til barnehagelærere må opp, fordi barnehagen er en viktig del av utdanningsløpet og oppveksten.
DA170314 I barnehagen Espira Scala på Tasta er én tredel av de ansatte menn.
DA170314 Det er viktig med en miks, fordi barnehagen skal gjenspeile samfunnet, og gi et bilde av verden utenfor, sier Sørbø.
DA170314 Dersom en mann ser at det allerede er flere mannlige ansatte i barnehagen er nok terskelen lavere.
DA170314 Damian Peter Wilry Gerhard Hopkin og Svein Inge Arnesen Sørbø har vært med siden barnehagen åpnet for ti år siden, og er tydelige på hvorfor de er glad i jobben sin.
DA170314 - Det vi må gjøre nå, er å se på hvilke kommuner og barnehager som har lyktes, og sette oss klare mål for hvordan vi skal få flere menn inn i barnehagen , sier Askeland.
DA170314 Livet i barnehagen er ikke bare en lek, ifølge FUB og Barneombudet.
DA170314 At barnehagen , parallelt med boligutbyggingen på nabotomta, skal utbedre deler av eget uteområde, gjør ikke saken bedre, mener de : ¶
DA170314 - Vi setter stor pris på at barnehagen tar barna med til alternative uteområder, men er bekymret for hvordan byggearbeid, støy og støv vil påvirke hverdagen deres, sier pappa Tarjei Nysted og mamma Torill Emblem Nysted.
DA170314 - Luftforurensningen ute vil også i noen grad trenge inn i barnehagen .
BT170314 Ledelsen i kjeden som eier barnehagen ønsket tirsdag ikke å kommentere saken.
BT170314 Hun opplyser at mannen var i den aktuelle barnehagen i siste del av 2016 og helt først i 2017.
BT170314 Hun forteller at politiet har gjort tekniske undersøkelser i og ved barnehagen og gjennomført en rekke avhør, blant annet av flere barn.
BT170314 Det var grunn til å etterforske om ett eller flere barn kunne være utsatt for straffbare handlinger i barnehagen , sier Høyland.
BT170314 Det ble tirsdag kveld holdt et informasjonsmøte for foreldre i barnehagen .
BT170314 - Vi var til stede i barnehagen og orienterte om det vi kunne si, slik at de involverte får informasjon.
BT170314 Da er det helt avgjørende at en så viktig institusjon som barnehagen kommer tidlig på banen for å imøtekomme barns naturlige nysgjerrighet og skaper trygge og gode omgivelser for å lære om noe av det mest sårbare - og fineste - ved å være menneske.
AP170314 | Nå skal Oslos barnehagebarn lære å bruke nettbrett i barnehagen
AP170314 Vi ønsker at barna skal være kreative produsenter i barnehagen , sier rådgiver Elin Dybdal Simensen i Senter for IKT i utdanningen.
AP170314 VEBB skal blant annet sammenligne lesing av billedbok-apper og tradisjonelle barnebøker i barnehagen .
AP170314 Ny rammeplan for barnehagen skal være klar i løpet av våren.
AP170314 I høringsutkastet er digital praksis foreslått inn som en egen arbeidsmåte : Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg.
AP170314 I denne og neste uke møtes IKT-folk, pedagoger og forskere i Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim, Stavanger og København for å diskutere bruk av digitale verktøy i barnehagen .
AP170314 I barnehagen skal barna være aktive deltagere.
AP170314 Digital bruk i barnehagen skal være annerledes enn hjemme, der barna i stor grad er konsumenter.
AP170314 Det handler blant annet om kompetanse til å se når digitale verktøy kan fornye og forbedre arbeidet med fagområdene i barnehagen og kombineres med mer tradisjonelle barnehageaktiviteter, sier seksjonssjef Hege Sevatdal i Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.
AP170314 Barnehagemonitor 2015, en kartlegging av digitale tilstander i barnehagen, foretatt av Senter for IKT i utdanningen viser : Interesse og kompetanse blant barnepersonalet er viktige faktorer for å få til en økt og riktig bruk av digitale verktøy i barnehagen .
AP170314 Barnehagemonitor 2015, en kartlegging av digitale tilstander i barnehagen , foretatt av Senter for IKT i utdanningen viser : Interesse og kompetanse blant barnepersonalet er viktige faktorer for å få til en økt og riktig bruk av digitale verktøy i barnehagen.
AP170314 - Vi skal blant annet se på billedbok-apper, der en voksen leser sammen med en gruppe barn i barnehagen , sier forsker Trude Hoel.
AP170314 - Noen barnehageansatte er usikre på om digitale verktøy hører hjemme i barnehagen , og om ikke barna bruker nok tid på skjermer hjemme.
AP170314 - I barnehagen setter vi gode grenser og rammer for bruken av digitale verktøy.
AP170314 Hun forteller at politiet har gjort tekniske undersøkelser i og ved barnehagen og gjennomført en rekke avhør, blant annet av flere barn.
AP170314 Det var grunn til å etterforske om ett eller flere barn kunne være utsatt for straffbare handlinger i barnehagen , sier Høyland.
AP170314 Det ble tirsdag kveld holdt et informasjonsmøte for foreldre i barnehagen , der representanter for politiet, barnehageledelsen og Statens barnehus deltok.
AP170314 - Vi var til stede i barnehagen og orienterte om det vi kunne si, slik at de involverte får informasjon.
AA170314 Tirsdag kveld deltok politiet og representanter for Statens barnehus da barnehageledelsen holdt informasjonsmøte for foreldrene i barnehagen i Bergen.
AA170314 En mann i 20-årene er siktet for seksuell krenkelse og uanstendig atferd mot barn i barnehagen der han jobber.
AA170314 Det var grunn til å etterforske om ett eller flere barn kunne være utsatt for straffbare handlinger i barnehagen , sier politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.
AA170314 Det er også gjort tekniske undersøkelser i og ved barnehagen .
AA170314 Utdanningsforbundet ønsker ikke en innsnevring av læringsbegrepet i barnehagen .
AA170314 Studien, som er laget av NTNU samfunnsforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, er en av få studier her i landet som spør barna direkte om deres egen oppfatning av trivsel og medvirkning i barnehagen .
AA170314 I følge rapporten « Barns trivsel og medvirkning », står det at « det å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen og i samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse ».
AA170314 Gratulerer til alle barn og voksne i barnehagen !
AA170314 Formålet med Barnehagedagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen .
AA170314 Det er verdier som skal gjennomsyre fellesskapet som utdanning i barnehagen skaper hver dag, her og nå, og som bidrar til å ruste barna for framtida.
AA170314 Det er fremdeles stor uvitenhet om hva barn får oppleve og erfare i barnehagen og hvordan man best legger til rette for små barns utvikling og trivsel.
AA170314 Barna forteller til forskere som spør, at det viktigste for deres trivsel i barnehagedagen er å leke og det å ha venner å leke med ( Rapport : Hele barnet, hele løpet ; Mobbing i barnehagen , 2015 ).
AA170314 At barnehagen skal legge til rette for barns lek framgår også tydelig i barnehagelovens formål : Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og LEK, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
AA170314 At barnehagen skal legge til rette for barns lek framgår tydelig i barnehageloven og barnekonvensjonen som slår fast at barn har rett til å leke.
AA170314 At barnehagen skal legge til rette for barns lek framgår også tydelig i barnehagelovens formål : Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og LEK, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
SA170313 Men barn er barn også etter at de er ferdige i barnehagen .
SA170313 Det er vi som er barnehagepartiet ; det var vi som sikret retten til barnehageplass, og vi vil selvsagt gjøre det billigere å sende barn i barnehagen , og jobbe for å fjerne foreldrebetalingen helt.
VG170311 Anders ser bort mot sofaen der datteren Sophia sitter rolig etter at han måtte hente henne i barnehagen tidligere på dagen på grunn av sykdom.
DB170311 Deretter går du hjem, henter toåringen i barnehagen og lager middag sammen med samboeren din.
DA170311 » Unntatt den åpne barnehagen , da.
DA170311 VERVERE : Byråd Tone Tellevik Dahl og Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte den åpne barnehagen på Lindeberg i går.
DA170311 Jonas Gahr Støre fikk både praktisert sin eksemplariske fransk og løftet på unger ( « han er like stor som barnebarnet mitt, jo » ), på besøk i den åpne barnehagen .
DA170311 Den åpne barnehagen skal fungere som en slags rekrutteringsstasjon.
BT170311 Da går jeg ikke i barnehagen lenger, men har kommet godt ut i ungdomsskolen.
AP170311 - Når jeg er hjemme, kan jeg levere i barnehagen, for så å dra hjem for å kle meg ut som en gråtende klovn eller en tinnsoldat, være denne det meste av dagen, så vaske det hele av meg og hente i barnehagen .
AP170311 - Når jeg er hjemme, kan jeg levere i barnehagen , for så å dra hjem for å kle meg ut som en gråtende klovn eller en tinnsoldat, være denne det meste av dagen, så vaske det hele av meg og hente i barnehagen.
VG170310 NAVs rapport viser at kontantstøtten holder mange innvandrerkvinner hjemme, og barna mister muligheten til god integrering i barnehagen .
VG170310 Barnetrygdpengene som ble igjen når SFO og barnehagen var blitt gratis, ville de bruke til en behovsprøvd restbarnetrygd for de med lavest familieinntekt.
SA170310 - Vi vet at barnehagen er et utrolig viktig sted å være, men det er ikke alle barn som får tilgang til barnehagen .
SA170310 - Vi vet at barnehagen er et utrolig viktig sted å være, men det er ikke alle barn som får tilgang til barnehagen.
BT170310 - Vi vet at barnehagen er et utrolig viktig sted å være, men det er ikke alle barn som får tilgang til barnehagen .
BT170310 - Vi vet at barnehagen er et utrolig viktig sted å være, men det er ikke alle barn som får tilgang til barnehagen.
AA170310 - Vi vet at barnehagen er et utrolig viktig sted å være, men det er ikke alle barn som får tilgang til barnehagen .
AA170310 - Vi vet at barnehagen er et utrolig viktig sted å være, men det er ikke alle barn som får tilgang til barnehagen.
VG170309 Da VG var på besøk lå han syk i senga hjemme istedenfor å være i barnehagen .
VG170309 Barna har aldri med seg venner hjem fra skolen eller barnehagen , men får noen ganger besøk er nabobarna i etasjen under.
VG170309 Som eksempler nevner Solberg tiltak som gratis kjernetid i barnehagen og støtte til fritidsaktiviteter.
SA170309 De to barna var på vei til barnehagen sammen med sin mor da de ble truffet, og veien er også i nærheten av en barneskole.
SA170309 Gutten og hans søster på tre år var på vei til barnehagen .
AP170309 Utenfor barnehagen like ved skolen sto en panikkslagen mann med en skadet jente i hendene.
AP170309 For vi synes egentlig det er ganske all right ikke å skyfle ungen ut i barnehagen før han har hatt sin første bursdag.
AA170309 De to barna var på vei til barnehagen sammen med sin mor da de ble truffet, og veien er også i nærheten av en barneskole.
VG170308 Utsatte barn og familier skal fanges opp tidlig, blant annet gjennom gode foreldrestøttende tiltak i kommunene, oppfølging fra helsestasjon, kompetente ansatte i barnehagen og i familievernet.
VG170308 Ved å gjøre barnehagen gratis svarer vi på flere av disse utfordringene.
VG170308 GRATIS : - Barnehagen fungerer også som en integreringsarena, både for barn og voksne, der barn fra ulike kulturer blir kjent.
VG170308 Blant dem med innvandrerbakgrunn er nesten 1/4 av barn i alderen 1 - 5 år utenfor barnehagen .
VG170308 Barnehagen fungerer også som en integreringsarena, både for barn og voksne, der barn fra ulike kulturer blir kjent, er med hverandre hjem, og der de voksne møtes for dugnad og prater sammen i garderoben.
VG170308 Nå er hun opptatt av å gjøre hverdagen så normal som mulig, for barna i barnehagen og femåringens lillesøster, når tiden er inne for at hun kommer tilbake til barnehagen .
VG170308 Nå er hun opptatt av å gjøre hverdagen så normal som mulig, for barna i barnehagen og femåringens lillesøster, når tiden er inne for at hun kommer tilbake til barnehagen.
VG170308 Kommunen har ansvaret for anleggsarbeidet ved barnehagen og vil finne ut om alle regler er fulgt.
VG170308 Hun har lagt bak seg noen utfordrende timer som enhetsleder i barnehagen , som plutselig måtte takle en ubegripelig tragedie.
VG170308 Barna i barnehagen , med et aldersspenn fra ett til seks år, reagerer ulikt.
VG170308 Onsdag morgen holdt barnehagen minnestund for gutten.
VG170308 IKKE I SKOLETIDEN : En fem år gammel gutt døde på vei til barnehagen da en mobilkran begynte å skli eller trille ned gang- og sykkelstien han gikk på.
FV170308 Gutten og hans søster på tre år var på vei til barnehagen .
FV170308 I barnehagen ble en god og glad gutt minnet.
FV170308 Barn og voksne minnet onsdag den fem år gamle vennen de mistet utenfor barnehagen .
DB170308 ¶ OMKOM : En fem år gammel gutte døde på vei til barnehagen i Kristiansand i går tidlig.
DB170308 Ulykken skjedde omkring hundre meter fra barnehagen .
DB170308 Ulykken skjedde like ved Karuss barnehage, og den fem år gamle gutten var på vei til barnehagen med mora og søstera.
DB170308 Det skyldes nok at utvalget har mindre tro på omfordelingsparadokset når det kommer til barnetrygden enn barnehagen .
DB170308 Barnehagen er samfunnets investering i våre barn, en investering som vi får igjen når de blir kreative entrepenører, skattebetalere og omsorgsarbeidere.
DB170308 Kanskje vi må være på plass så tidlig som i barnehagen - for allerede der begynner barna å utforske hverandres kropper.
DA170308 Kommunen har ansvaret for anleggsarbeidet ved barnehagen og vil finne ut om alle regler er fulgt.
DA170308 De to var på vei til barnehagen sammen med moren sin.
DA170308 Bakgrunnen for at firmaet brukte gangveien opp til skolen og barnehagen som anleggsvei, og om arbeidet var tilstrekkelig merket og varslet, kan han ikke uttale seg om. ( ©NTB ) ¶
AA170308 Mobilkranen som traff en fem år gammel gutt så han døde i Kristiansand tirsdag, skulle ikke vært inne på området ved skolen og barnehagen da ulykken skjedde.
AA170308 Mens kranføreren kastet seg inn i førerhuset i et forsøk på å stanse mobilkranen da den skled nedover gangveien tirsdag morgen, kastet den andre seg bak i et forsøk på å hindre at de to småbarna som var på vei til barnehagen sammen med moren sin, skulle bli truffet av kjøretøyet.
AA170308 Daglig leder i Nordic Crane Sør, Håvard Jahren, ønsker ikke å si noe om hvorvidt kommunens retningslinjer ble brutt, og om bakgrunnen for at firmaet brukte gangveien opp til skolen og barnehagen som anleggsvei.
VG170307 Fungerende oppvekstdirektør i kommunen, Svein Tore Kvernes, møter også ansatte denne kvelden, i tillegg til foreldre som ønsker å komme til barnehagen .
VG170307 Vi skal holde et informasjonsmøte med foreldre i kveld, og dersom navnet på den omkomne offentliggjøres, ønsker vi å holde en minnestund i barnehagen i morgen, utdyper hun.
VG170307 Var på vei til barnehagen
VG170307 Ulykken skjedde da barna var på vei til barnehagen tirsdag morgen.
VG170307 Seniorrådgiver for oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune, Svein Tore Kvernes, sier til VG at ulykken skjedde da barna var på vei til barnehagen, og at de ikke var ikke ute i regi av barnehagen .
VG170307 Seniorrådgiver for oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune, Svein Tore Kvernes, sier til VG at ulykken skjedde da barna var på vei til barnehagen , og at de ikke var ikke ute i regi av barnehagen.
VG170307 Leder av Karuss barnehage, Helle Schiøtz, forteller til VG at barnehagen drives og holder åpent som normalt foreløpig, men påpeker at dersom foreldre kan hente barna sine tidligere enn planlagt i dag ville det være fint.
VG170307 Han sier det nå er viktig for barna i barnehagen at de møter en hverdag som er mest mulig lik den normale : ¶
VG170307 Det er en trist dag for både familien, barnehagen og kommunen vår, sier han til VG.
VG170307 - Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen .
VG170307 - Alle foreldre har fått en SMS fra oss hvor vi har informert om at det har skjedd en tragisk ulykke på vei til barnehagen i dag.
VG170307 God mat og gode måltider skaper trivsel i barnehagen , på skolen, på sykehjemmet og på sykehuset.
FV170307 Enhetsleder i Karuss og Skårungen barnehageenhet, Helle Schiøtz, åpner barnehagen for foreldre tirsdag kveld.
FV170307 Kriseteamet er på plass i barnehagen tirsdag formiddag.
FV170307 - Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen .
FV170307 - Kommunens beredskapsplan ble iverksatt, og kriseteam ble raskt sendt til barnehagen for å bistå og støtte de involverte.
DB170307 Barnehagen ligger like ved.
DA170307 God mat og gode måltider skaper trivsel i barnehagen , på skolen, på sykehjemmet og på sykehuset.
BT170307 Et av de viktigste forslagene er å gjøre barnehagen gratis og behovsprøve barnetrygden.
BT170307 Et av de viktigste forslagene er å gjøre barnehagen gratis og behovsprøve barnetrygden.
AP170307 Med gratis grunnskole og gratis høyere utdanning ser hun det som naturlig at også barnehagen er et tilbud til alle.
AP170307 - Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen .
AP170307 - Dette er dypt tragisk ¶ Barnehagen har innkalt ekstra bemanning for å opprettholde normal drift i dag, opplyses det på kommunens hjemmeside.
AP170307 God mat og gode måltider skaper trivsel i barnehagen , på skolen, på sykehjemmet og på sykehuset.
AP170307 På kvelden var det åpent møte for foreldrene, med kriseteamet, ansatte fra barnehagen og PP-tjenesten til stede.
AP170307 Kommunens kriseteam bistår nå både pårørende og ansatte ved barnehagen der begge søsknene gikk.
AP170307 Flere barn ble vitner da en stor mobilkran skled ned en bakke og drepte en gutt som skulle i barnehagen rett ved.
AA170307 På kvelden var det åpent møte for foreldrene, med kriseteamet, ansatte fra barnehagen og PP-tjenesten til stede.
AA170307 Barnehagen kalte inn ekstra bemanning for å opprettholde normal drift tirsdag.
AA170307 - Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen .
AA170307 - Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen .
AA170307 Å inkludere barnehagen i det gratis utdanningsløpet vi har i Norge, hadde vært helt strålende, sier hun.
AA170307 ved barnehagen et stort hull i gata som hele foten forsvinner nedi, og vil en gå på fortauet om det er brøytet, er det jammen snublefeller der også.
VG170306 Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak.
VG170306 Venstres programkomité har foreslått å gjøre både barnehagen og SFO gratis og droppe dagens ordninger med barnetrygd og kontantstøtte.
SA170306 - Barn i førskolealder har som regel nok med frilek i barnehagen og trenger ikke delta på voksenstyrt aktivitet.
SA170306 Den pedagogisk-psykologiske tjenesten i kommunen ( PPT ) er enig i at kostholdet har hatt innvirkning på barnet, og barnehagen er overbevist om at kostholdet har bidratt til fremgang hos barnet.
FV170306 - Barn i førskolealder har som regel nok med frilek i barnehagen og trenger ikke delta på voksenstyrt aktivitet.
DN170306 Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak.
DA170306 Venstres programkomité har foreslått å gjøre både barnehagen og SFO gratis og droppe dagens barnetrygd og kontantstøtte.
DA170306 * Barnehagen blir gratis for alle, og det skal være opptak hvert kvartal.
DA170306 Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak.
DA170306 Arbeidsministeren kritiserer også Oslo-byrådets ordning med gratis kjernetid i barnehagen for barn i enkelte bydeler.
DA170306 Helt siden barnehagen har datteren vært kjapp i hodet og kjapp i kroppen - med lopper i blodet og mye armer og bein.
BT170306 Utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter viser til at barnehagen er blitt en viktig felles institusjon i samfunnet, og at særlig barn med innvandrerbakgrunn har nytte av å gå der.
BT170306 - Barn i førskolealder har som regel nok med frilek i barnehagen og trenger ikke delta på voksenstyrt aktivitet.
AP170306 - Barn i førskolealder har som regel nok med frilek i barnehagen og trenger ikke delta på voksenstyrt aktivitet.
AA170306 Utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter viser til at barnehagen er blitt en viktig felles institusjon i samfunnet, og at særlig barn med innvandrerbakgrunn har nytte av å gå der.
AA170306 | Når skolen er gratis, bør barnehagen være det ¶
AA170306 Ungene som ikke går i barnehagen , kan falle utenfor.
AA170306 Mor og far jobber, barna er i barnehagen .
VG170305 I barnehagen fikk hun høre av de andre barna at hun ikke er dansk, og hun har kommet hjem og spurt om pappaen hennes var en terrorist, fordi de andre barna hadde sagt jeg var muslim og kunne tenkes å sprenge meg selv i luften.
DB170305 Foreldrene hans skilte seg da han gikk i barnehagen , og faren flyttet.
DB170304 Regjeringen vil sikre barn en bedre skolestart ved å øke læringstrykket i barnehagen .
DB170304 Filmskaper Margreth Olins tankevekkende film « Barndom », som hadde premiere i går, er en stille protest både mot innhold og arbeidsmåter i barnehagen .
DB170304 Filmen er en varm, morsom skildring av livet i barnehagen fortalt med barnestemmer i samtale med andre barn og voksne.
DB170304 En viktig årsak til den bekymringsfulle utviklingen er at Pisatårnet har veltet ned over barnehagen , og politikere bryr seg ikke om at skoleresultatene har begrenset verdi og er omstridte.
DB170304 Det ligger an til en konflikt mellom enkelte overambisiøse foreldre og barnehagen fordi de hiver seg på regjeringens budskap om at barn bør ha lært mest mulig den dagen de begynner på skolen.
DB170304 Det er grunn til å frykte at leken ikke lenger blir tatt tilstrekkelig på alvor, og at de ansatte i barnehagen ikke tar ut hele potensialet som finnes i læring gjennom den frie leken.
DB170304 De estetiske fagene, som med letthet kan kobles opp mot spontanlek, blir i stor grad skjøvet ut av barnehagen fordi de oppfattes som unyttige.
DB170304 Bedre innhold i barnehagen » ( nr. 19, 2015-2016 ) var opptakten til ny rammeplan for barnehager som har vært ute på høring.
DB170304 Barnehagen har spesielle utfordringer når det gjelder barn fra tospråklig familier som ikke snakker norsk hjemme.
VG170303 Barnehagen i skogen er en visjon av pur barnlig idyll, komplett med voksne som aldri mister besinnelsen eller blir slitne.
VG170303 De som sto nærme barna advarte mot å ta 6-åringen ut av barnehagen .
SA170303 Marte hentet to unger i barnehagen , fulle av sand fra leking i regnværet.
FV170303 Ta noe ansvar for mindre søsken, for eksempel henting i barnehagen .
FV170303 Marte hentet to unger i barnehagen , fulle av sand fra leking i regnværet.
BT170303 Ta noe ansvar for mindre søsken, for eksempel henting i barnehagen .
BT170303 Marte hentet to unger i barnehagen , fulle av sand fra leking i regnværet.
AP170303 Ta noe ansvar for mindre søsken, for eksempel henting i barnehagen .
AP170303 Marte hentet to unger i barnehagen , fulle av sand fra leking i regnværet.
AA170303 Roser barnehagen
AA170303 Hjulstad mener det er bra at barnehagen er oppmerksomme på slike ting, og at det er riktig å få politiet til å sjekke situasjoner som virker ubehagelige for barna.
AA170303 Etter å ha mottatt meldingen i 10.15-tiden, sendte politiet en bil til barnehagen .
AA170303 At han hadde endt opp utenfor barnehagen , var helt tilfeldig.
AA170303 Ansatte i barnehagen tok kontakt med politiet, ettersom barna ble engstelige.
VG170302 Onsdag var Markus i barnehagen da Sundby kjempet om VM-gull i Finland.
VG170302 Markus var i barnehagen da Martin gikk, men han hadde fått med seg at han ble nummer to.
DA170302 Hun oppsummerer pedagogikken ved barnehagen i en fortekst, som lyder « leken er barnets arbeid ».
VG170301 - Det er det samme som om to foreldre fordeler hvem som skal hente i barnehagen , hvor en får alle ukedagene og en får alle helgedagene.
DB170301 ¶ Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DB170301 Studentene påstår også at regjeringen vil fjerne barnas rett til medvirkning i barnehagen .
DB170301 Som det står i forslaget til ny rammeplan, så skal leken ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi anerkjennes.
DB170301 Regjeringens barnehagepolitikk bygger på at alle barn skal å få et like godt tilbud, og at barnehagen skal bidra til en barndom preget av trivsel, vennskap og lek.
DB170301 I vårt forslag understreker vi og viser vi til lovens bestemmelse om barns rett til medvirkning, og at barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen .
DB170301 I vårt forslag til ny rammeplan for barnehagen bygger vi videre på dagens rammeplan.
DB170301 Det vil styrke kvaliteten i barnehagen .
DB170301 februar skriver fire barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Østfold mye klokt om betydningen av omsorg, lek og medvirkning i barnehagen .
AP170301 | Bruker fem millioner på å finne barn som ikke går i barnehagen
AP170301 Lang reisevei kan gjøre at foreldre venter med å sende barn i barnehagen .
AP170301 Byrådet bruker fem millioner kroner på å hente inn barn som ikke går i barnehagen .
AP170301 Trailer : Barndom Margreth Olins nye film ¶ Barnehagen ligger idyllisk til ved skogkanten. 1 2 3 4 5 6 ¶
DB170228 Da de var små konkurrerte mor og far nærmest om å følge eldstemann til barnehagen for å få et avbrekk fra mating, raping og bleieskift.
DB170228 Det er ensomhet, uoppdaget omsorgssvikt, vanskelige familieforhold og uoppdagede psykososiale vansker fra barnehagen og småskolen.
AP170228 I barnehagen lærer de så mye om så mye, de lærer rett og slett å bli små folk.
AP170228 Det var det i den gamle barnehagen og det liker ikke jeg.
AP170227 Moren hans fremstår som lettere humoristisk og overbærende når hun skildrer turen hjem fra barnehagen - spaserturen hvor datteren lekser opp for moren at hun er gutt.
DA170225 Han skal bli profesjonell fotballspiller - eller eventuelt gravemaskinfører, for han har et annet talent : å grave seg under et gjerde i barnehagen og stikke av første dag.
DA170225 Det blir med én dag i barnehagen .
DA170225 Da datteren min hadde gått i barnehagen en stund, ringte de og ville snakke med meg, om faren for at hun kanskje kunne bli ertet på grunn av vekta mi.
VG170223 Flere av barna går i dag i barnehagen , mens eldstemann går på skolen.
VG170223 Linda Ekrem er leder av barnehagen på Leka, hvor det for tiden er 21 barn og fem ansatte.
DB170222 Vi mener at barn skal få være barn og at vi tar bort mye av barnd ommen dersom det blir innført mer formell læring og voksenstyrte aktiviteter i barnehagen .
DB170222 Ved at kunnskapsministeren nå ønsker å innføre mer formell læring, og da særlig innenfor språk og realfag, er vi i barnehagen redde for hva det vil ha å si for noen av punktene i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.
DB170222 Kunnskapsministeren mener at mer målrettet læring i barnehagen er veien å gå for bedre og enklere skolestart.
DB170222 Barn lærer ikke på den måten mange nå ønsker å innføre i barnehagen .
SA170220 Novemberbarna skal nok klare seg, for de trenger ikke begynne i barnehagen før de er ett år.
DA170220 Tidlig i de fleste barns liv møter en barnehagen .
DA170220 Tidlig i de fleste barns liv møter en barnehagen , som er en viktigere arena for barnas oppvekts enn mange kanskje tror, mener Venstres Rune Askeland.
DA170220 Det er viktig nok det, men la oss nå også se på den jobben som blir gjort før barnet blir elev også både av helsestasjoner og barnehagen .
DA170220 Barnehagen er viktig, kanskje viktigere enn hva mange tror.
DA170220 Barnehagen er en arena for inkludering og legger grunnlaget for sosial mobilitet.
BT170220 ET SUSS : Line følger datteren Martine ( 2 ) i barnehagen .
DB170219 Skal alle barna i barnehagen hete hen ?
DB170219 I Sverige har de innført et nytt hen-kjønn i barnehagen .
VG170218 VORMSUND ( VG ) Lei av dårlige vintre og snøen som aldri kom, gikk den private barnehagen i Vormsund til innkjøp av egen snøkanon.
VG170218 Nå kan ungene ake og gå på ski inne i barnehagen , utenfor gjerdet er det nemlig altfor lite av det hvite pudderet.
VG170218 Lager løype ¶ Barnehagen pleier å lage skiløype inne på området, og det har de tenkt å gjøre nå også bare snøkanonen får produsert nok av det hvite « gullet ».
VG170218 Innsatsviljen og balansen var det ingenting å si på da VG besøkte barnehagen onsdag.
VG170218 - Den er kul og fin fordi den kan lage snø over hele barnehagen .
AA170217 Det betyr at de yngste barnehagebarna bare vil være åtte måneder gamle når de begynner i barnehagen .
AA170217 - Forskning viser at det kan bety en risiko for barnets psykiske helse hvis ikke barnehagen klarer å ivareta dem godt nok.
VG170216 Rasmussen og samboeren har tatt både Michelle og William ut av barnehagen , og nå går de i en privat familiebarnehage.
VG170216 - Frykten er at Michelle er i barnehagen , og at hvem som helst kan komme og snakke til henne over gjerdet.
DB170216 På den måten vil gutta kunne løpe fra seg litt lenger i barnehagen før de starter på skolebenken.
SA170215 Flere barn enn tidligere har redusert betaling eller gratis kjernetid i barnehagen .
DN170215 Vi vet at for noen foreldre er prisen en grunn til at de velger å ikke ha barna sine i barnehagen , sier kunnskapsministeren.
DA170215 Mobbeombudet kan veilede i vanskelige enkeltsaker som barnehagen og skolen ikke håndterer, ha en dialog med ledelsen, følge opp barn og foreldre, og holde saken til den er løst, sier Tellevik Dahl.
DA170215 I tillegg til eget mobbeombud vil det senere komme tiltak som egne mobbeundersøkelser blant barn i barnehagen og elever på 1. - 4. trinn, og fadderordning i ungdomsskolen.
DA170215 - Målet er null mobbing i barnehagen og skolen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl ( Ap ) til Dagsavisen.
AP170215 Han hadde på seg stilige solbriller, og gikk med selvsikkerhet til den rammede barnehagen .
AA170215 Simon kommer hjem fra barnehagen mens Adresseavisen er på besøk.
AA170215 - Da vi gikk til barnehagen i morges så han at vinterlekene var borte, og lurte på hvorfor.
VG170214 Ledelsen i barnehagen sier at ansatte som blir siktet for slike forhold ikke får jobbe eller oppholde seg i barnehagen så lenge saken etterforskes.
VG170214 Ledelsen i barnehagen sier at ansatte som blir siktet for slike forhold ikke får jobbe eller oppholde seg i barnehagen så lenge saken etterforskes.
VG170214 - Det er én hendelse som skal ha funnet sted høsten 2016 i barnehagen , sier politioverbetjent Jan-Henrik Håkestad i Sør-Øst politidistrikt.
DN170214 Janne Aalborg Reitevold og Markus Reitevold ( bak ) har fått Ole ( 4 ) og Maja ( 1 ) hjem fra barnehagen .
DB170214 Ledelsen i barnehagen sier at ansatte som blir siktet for slike forhold ikke får jobbe eller oppholde seg i barnehagen så lenge saken etterforskes.
DB170214 Ledelsen i barnehagen sier at ansatte som blir siktet for slike forhold ikke får jobbe eller oppholde seg i barnehagen så lenge saken etterforskes.
DB170214 - Det er én hendelse som skal ha funnet sted høsten 2016 i barnehagen , sier politioverbetjent Jan-Henrik Håkestad i Sør-Øst politidistrikt.
BT170214 Ledelsen i barnehagen sier at ansatte som blir siktet for slike forhold ikke får jobbe eller oppholde seg i barnehagen så lenge saken etterforskes.
BT170214 Ledelsen i barnehagen sier at ansatte som blir siktet for slike forhold ikke får jobbe eller oppholde seg i barnehagen så lenge saken etterforskes.
BT170214 - Det er én hendelse som skal ha funnet sted høsten 2016 i barnehagen , sier politioverbetjent Jan-Henrik Håkestad i Sør-Øst politidistrikt.
AA170214 Ledelsen i barnehagen sier at ansatte som blir siktet for slike forhold ikke får jobbe eller oppholde seg i barnehagen så lenge saken etterforskes. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Ledelsen i barnehagen sier at ansatte som blir siktet for slike forhold ikke får jobbe eller oppholde seg i barnehagen så lenge saken etterforskes. ( ©NTB ) ¶
AA170214 - Det er én hendelse som skal ha funnet sted høsten 2016 i barnehagen , sier politioverbetjent Jan-Henrik Håkestad i Sør-Øst politidistrikt.
BT170213 FORNØYD : I sitt forskningsprosjekt om polske foreldres syn på den norske barnehagen, fant Alicja Sadownik at foreldrene blir fornøyde med barnehagen når de får forklart hvorfor man gjør som man gjør.
BT170213 FORNØYD : I sitt forskningsprosjekt om polske foreldres syn på den norske barnehagen , fant Alicja Sadownik at foreldrene blir fornøyde med barnehagen når de får forklart hvorfor man gjør som man gjør.
VG170212 Heldigvis er storebror Theo blitt en bestekamerat for Oliver både i barnehagen og hjemme.
SA170212 I sitt forskningsprosjekt om polske foreldres syn på den norske barnehagen, fant Alicja Sadownik at foreldrene blir fornøyde med barnehagen når de får forklart hvorfor man gjør som man gjør.
SA170212 I sitt forskningsprosjekt om polske foreldres syn på den norske barnehagen , fant Alicja Sadownik at foreldrene blir fornøyde med barnehagen når de får forklart hvorfor man gjør som man gjør.
DB170212 For allerede i barnehagen ble barn undersøkt for å finne ut hvilken sport de hadde størst forutsetninger for å bli gode i.
DB170212 En mat-termos vil for mange bli brukt på kortere søndagsturer eller den lengre fjellturen, men kan også fint brukes til varm lunsj for eksempel på skolen eller i barnehagen .
AP170212 Si ;D-innlegg : Vi blir målt og veid helt fra barnehagen , og vi blir utelukkende dømt ut ifra vår faglige kompetanse.
DA170211 Sørbø har jobbet i barnehagen i 10 år.
DA170211 Men hvor stor skal barnehagen være ?
DA170211 Hoveddelen av torget ( som vist på tegningen over ) skal brukes til uteområde for barnehagen på dagtid, mens området skal være åpent for alle på kampdagene.
DA170211 - Videre framdrift rundt barnehagen har blitt svært kritisk for Vålerenga Kultur og Idrettspark nå, skriver styreleder Åge Petter Christensen i et notat til byrådet.
DB170210 Moe i friluftsbarnehagen forteller barna koser seg i barnehagen om dagen.
DA170210 Eiendommen omfatter i dag blant annet Sentrum barnehage og store deler av parkeringsområdet mellom barnehagen og Jon Torbergssons vei.
BT170210 Fredag morgen falt det en strømledning ned over uteområdet i den internasjonale barnehagen i Sollien.
BT170210 En strømledning falt ned over uteområdet i den internasjonale barnehagen i Sollien.
BT170210 Det var et smell da ledningen røk og falt ned over uteområdet i barnehagen , sier innsatsleder Øyvind Haga i politiet.
BT170210 Barnehagen har mistet deler av strømmen, sier brannmester Knut Arne Gjerde i Bergen brannvesen.
BT170210 FRA BARNEHAGEN : Treåringen Alma Otilie har begynt i barnehage.
SA170209 Som de vil ha på veggen i barnehagen .
DB170209 Da jeg gikk i barnehagen puttet jeg perler i nesa, fordi de andre barna gjorde det.
DB170208 Oxendine skal ha sagt nei til kollegaen to ganger, men kvinnen ammet likevel sønnen hennes da hun var alene med gutten i ett rom i barnehagen .
DB170208 Oxendine arbeider i den samme barnehagen som kvinnen, og fikk forrige fredag flere spørsmål fra kollegaen hun ikke følte seg komfortabel med.
DB170208 En tredje kollega skal så ha rapportert hendelsen til ledelsen i barnehagen .
DB170208 Det er lettere å drive stordrift i industriproduksjon enn i barnehagen .
AP170208 Lørdag viser Animalske produksjoner forestillingen Under barnehagen i Teaterlørdag UNG.
AP170208 Lørdag viser Animalske produksjoner forestillingen Under barnehagen i Teaterlørdag UNG.
AP170208 Han går i barnehagen Onkel Toms hytte ved Øvresetertjern på Tryvn ¶
AP170208 Barna i barnehagen Onkel Toms hytte ved Øvresetertjern på Tryvann har ventet lenge på snøen.
AP170208 Lørdag viser Animalske produksjoner forestillingen Under barnehagen i Teaterlørdag UNG.
VG170207 Når far kom hjem, kom også to-åringen hjem fra barnehagen .
SA170207 Til tross at for den er Norges aller største med hele 492 barn, har ikke barnehagen ifølge styrer Line Bjørnskau Brandt vært rammet av mye omgangssyke denne sesongen.
SA170207 Særlig hvis alle foreldre i barnehagen gjør det samme, sier Lise Barvik Bergli.
SA170207 RÅD FRA HELSEMYNDIGHETENE : I mange år har Folkehelseinstituttet rådet foreldre og barnehager til å holde barnet hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at diaré har opphørt eller barnet har sluttet å kaste opp.
SA170207 Plakaten « Smittsomme sykdommer i barnehagen » er i flere år blitt sendt ut.
SA170207 Kaster et barn opp i barnehagen og blir hentet, er vi nøye med å fortelle at det ikke får komme tilbake før 48 timer etter siste utbrudd.
SA170207 I mange år har derfor Folkehelseinstituttet rådet foreldre og barnehager til å holde barnet hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at diaré har opphørt eller barnet har sluttet å kaste opp.
SA170207 Håndvask og spritdispensere ga 38 prosent færre syke barn i ¶ Barnehagen praktiserer ikke noe direkte forbud eller krav om 48-timers « karantene ».
SA170207 Hun mener det er første gangen barnehagen har sett seg nødt til å stenge.
SA170207 Det har hendt at vi har stoppet foreldre i døren, og de kan ha opplevd det som et overtramp, men det smitter så lett og barnehagen har et ansvar for alle barnas ve og vel, sier Bergli.
SA170207 Det gikk så langt at barnehagen måtte avlyse juleavslutningen.
SA170207 Det fleste barnehager opplever å samarbeide godt med foreldrene rundt dette, mens enkelte forteller om foreldre som sender syke barn i barnehagen og skylder på press på jobben.
SA170207 De fikk tilbud om midlertidig plass i en annen barnehage sammen med en kjent ansatt fra barnehagen dersom de ikke hadde mulighet til å være hjemme med barna selv.
SA170207 Da romjulen kom, og det likevel kun var en håndfull barn som skulle komme i barnehagen , tok Bergli i samråd med helsesøster og smittevernlege beslutningen om å stenge - og desinfisere.
SA170207 - Det opplyses gjerne i barnehagens kontrakter og/eller vedtekter at barnehagen følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.
AP170207 Til tross at for den er Norges aller største med hele 492 barn, har ikke barnehagen ifølge styrer Line Bjørnskau Brandt vært rammet av mye omgangssyke denne sesongen.
AP170207 Særlig hvis alle foreldre i barnehagen gjør det samme, sier Lise Barvik Bergli.
AP170207 RÅD FRA HELSEMYNDIGHETENE : I mange år har Folkehelseinstituttet rådet foreldre og barnehager til å holde barnet hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at diaré har opphørt eller barnet har sluttet å kaste opp.
AP170207 Plakaten « Smittsomme sykdommer i barnehagen » er i flere år blitt sendt ut.
AP170207 Kaster et barn opp i barnehagen og blir hentet, er vi nøye med å fortelle at det ikke får komme tilbake før 48 timer etter siste utbrudd.
AP170207 I mange år har derfor Folkehelseinstituttet rådet foreldre og barnehager til å holde barnet hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at diaré har opphørt eller barnet har sluttet å kaste opp.
AP170207 Håndvask og spritdispensere ga 38 prosent færre syke barn ¶ Barnehagen praktiserer ikke noe direkte forbud eller krav om 48-timers « karantene ».
AP170207 Hun mener det er første gangen barnehagen har sett seg nødt til å stenge.
AP170207 Det har hendt at vi har stoppet foreldre i døren, og de kan ha opplevd det som et overtramp, men det smitter så lett og barnehagen har et ansvar for alle barnas ve og vel, sier Bergli.
AP170207 Det gikk så langt at barnehagen måtte avlyse juleavslutningen.
AP170207 Det fleste barnehager opplever å samarbeide godt med foreldrene rundt dette, mens enkelte forteller om foreldre som sender syke barn i barnehagen og skylder på press på jobben.
AP170207 De fikk tilbud om midlertidig plass i en annen barnehage sammen med en kjent ansatt fra barnehagen dersom de ikke hadde mulighet til å være hjemme med barna selv.
AP170207 Da romjulen kom, og det likevel kun var en håndfull barn som skulle komme i barnehagen , tok Bergli i samråd med helsesøster og smittevernlege beslutningen om å stenge - og desinfisere.
AP170207 - Det opplyses gjerne i barnehagens kontrakter og/eller vedtekter at barnehagen følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.
VG170206 PYNTET : Barnehagen var pyntet flott opp på nasjonaldagen.
VG170206 Leder i barnehagen , Máre Helander, er svært fornøyd med feiring midtveis ut i dagen.
VG170206 I barnehagen blir barna underholdt med samisk eventyr, musikk og sang, og alle barna er kledd opp i samedrakt.
VG170206 De yngste går i barnehagen , mens Shavi har nettopp begynt på skolen.
FV170206 Sønnen til Aleksander Solli, fem år gamle David, danset for de andre i barnehagen til samisk musikk.
DB170206 Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen som sikrer at halvparten av de som jobber i barnehagen , skal være barnehagelærere.
DB170206 Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen som sikrer at halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere.
DB170206 I dag huser barnehagen unger fra 35 forskjellige nasjonaliteter.
DB170206 Gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språks- og levekårsutfordringer ¶
DB170206 Det rødgrønne byrådet i hovedstaden gikk til valg på et kvalitetsløft i barnehagen , og innførte fra nyttår den samme pedagognormen som Ap sentralt nå vil adoptere.
DB170206 - Velgerne i Oslo stemte fram en satsing på kvalitet i barnehagen , men seks av ti barnehager i kommunen kan jeg ikke pålegge noen bemanningsnorm for, sier byråden.
DB170206 - Ofte når det er snakk om personer som har kommet skeivt ut, blir det sagt at man kunne se det allerede i barnehagen .
DB170205 Men da hun en måneds tid senere fikk et epilepsianfall i barnehagen , satt hun bare der og ristet i våken tilstand, forteller Anne.
AP170203 Hun jobber i en barnehage i nærheten og går forbi plassen Bråtan en gang i uken med en gruppe barn fra barnehagen .
SA170202 Det begynner i barnehagen og slutter når vi en gang etter 70 finner ut at vi har anledning å bli pensjonist.
DB170201 Det gir en mer formyndersk velferdsstat, men kan samtidig være gunstig for å opprettholde tilliten til velferdsstaten, stimulere til arbeid og for å sørge for at barn av innvandrerforeldre lærer språk og ferdigheter i barnehagen .
DB170131 - Ja, svarer Cappelen, som sier at han kjørte barna på skolen og i barnehagen og seinere hentet dem, lagde mat, gjorde lekser.
SA170130 LEDETRÅDER : Det kan være hjelp på veien at den voksne sporer barnet vekk fra det generelle inn på det spesielle.- Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
SA170130 - Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
FV170130 LEDETRÅDER : Det kan være hjelp på veien at den voksne sporer barnet vekk fra det generelle inn på det spesielle.- Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
FV170130 - Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
DB170130 Samfunnsplanleggere kikker seg frenetisk rundt etter nye problemer vi kan løse, slik at folk skal løpe rundt i møter, haste til barnehagen før jobb, irritere seg i bilkø i rushtida og ha dårlig samvittighet for å ikke ha besøkt sine pensjonerte foreldre på flere uker.
BT170130 LEDETRÅDER : Det kan være hjelp på veien at den voksne sporer barnet vekk fra det generelle inn på det spesielle.- Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
BT170130 - Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
AP170130 LEDETRÅDER : Det kan være hjelp på veien at den voksne sporer barnet vekk fra det generelle inn på det spesielle.- Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
AP170130 - Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
DB170129 | Rebekka ( 20 ) ble mobbet allerede i barnehagen .
DB170129 | Rebekka ( 20 ) ble mobbet allerede i barnehagen .
DB170129 | Rebekka ( 20 ) ble mobbet allerede i barnehagen .
DB170128 betydelige lettelser for de mest miljøvennlige bilen ( el og plug-in hybrid ) ¶ 8 ) 1.2 mrd til klassisk naturvern ¶ 9 ) Gratis kjernetid i barnehagen for 3-5 åringer. 25.000 barn i familier med dårlig råd får gratis barnehage og 50.000 barn får rett til vesentlig lavere barnehagepris gjennom en moderasjonsordning. 10 ) Forsøk med gratis SFO for de med dårligt råd i Drammen, Oslo, Stavanger og Skedsmo ¶ 11 ) Gratis bar
DB170128 Likevel måtte han bare fortsette med sine daglige gjøremål - som altså denne morgenen var å levere datteren i barnehagen .
DB170128 Da han tidlig på morgenen dro for å levere datteren i barnehagen , skjønte han fortsatt ikke hva som hadde skjedd.
BT170125 De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing.
BT170125 Så da skal de som tar bussen i hverdagen til barnehagen bli straffet ?
BT170125 Dette e jo særdeles dårlige nyheter for barnefamilier som bruker buss til barnehagen i hverdagen.
BT170125 Det er hun og fire-åringen som pleier å bruke familiebillett på bussen til barnehagen .
DB170124 Til slutt et godt råd til dere indirekte mordere som forventer empati for trøblete logistikk med barnehagen .
AP170124 De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing.
AP170124 − Alle barn skal ha det trygt og godt på skolen og i barnehagen .
SA170118 Studien viste også at barna som skulle være lenge i barnehagen var mer stresset.
SA170118 STRESS : Lange dager i barnehagen kan være stressende for de minste.
SA170118 En studie av de yngste barnehagebarna viser at de som er lengst i barnehagen blir mer stresset enn dem har kortere dager.
SA170118 - Det virker som det å være lenge borte fra foreldrene sine, det å være en lang dag i barnehagen med mange voksne og mange barn kan være krevende for mange småbarn.
SA170118 Situasjonen med for mange barnehageplasser har endelig gitt oss muligheten til å satse på økt kvalitet i barnehagen .
FV170118 Studien viste også at barna som skulle være lenge i barnehagen var mer stresset.
FV170118 STRESS : Lange dager i barnehagen kan være stressende for de minste.
FV170118 En studie av de yngste barnehagebarna viser at de som er lengst i barnehagen blir mer stresset enn dem har kortere dager.
FV170118 - Det virker som det å være lenge borte fra foreldrene sine, det å være en lang dag i barnehagen med mange voksne og mange barn kan være krevende for mange småbarn.
DB170118 Han mener det er viktig å huske på at skolen er en videreføring av barnehagen .
BT170118 Studien viste også at barna som skulle være lenge i barnehagen var mer stresset.
BT170118 STRESS : Lange dager i barnehagen kan være stressende for de minste.
BT170118 En studie av de yngste barnehagebarna viser at de som er lengst i barnehagen blir mer stresset enn dem har kortere dager.
BT170118 - Det virker som det å være lenge borte fra foreldrene sine, det å være en lang dag i barnehagen med mange voksne og mange barn kan være krevende for mange småbarn.
AP170118 Lånte bil for å kjøre astmabarn til barnehagen ¶ | 10 tips for helgen ¶
AP170118 Studien viste også at barna som skulle være lenge i barnehagen var mer stresset.
AP170118 STRESS : Lange dager i barnehagen kan være stressende for de minste.
AP170118 En studie av de yngste barnehagebarna viser at de som er lengst i barnehagen blir mer stresset enn dem har kortere dager.
AP170118 - Det virker som det å være lenge borte fra foreldrene sine, det å være en lang dag i barnehagen med mange voksne og mange barn kan være krevende for mange småbarn.
SA170117 | Kvalitet i barnehagen - vet politikerne hva det er ?
SA170117 Politikeren må løfte blikket, søke mer kunnskap og ta en revurdering på hva et bredt og godt fagmiljø er, og hva som faktisk er kvalitet i barnehagen .
SA170117 Flere internasjonale forskningsstudier peker på at barn som har gått i barnehager av høy kvalitet, klarer seg bedre i skolen, både sosialt og faglig, og at barnehagen har positiv effekt på barns livskvalitet i voksen alder.
SA170117 Det er ikke tvil om at dette sikrer en trygghet, profesjonalitet og et faglig miljø som virker markant inn på den kvaliteten og verdien barnehagen gir våre barn hver dag.
SA170117 DEBATT : Politikeren må løfte blikket, søke mer kunnskap og ta en revurdering på hva et bredt og godt fagmiljø er, og hva som faktisk er kvalitet i barnehagen .
DB170117 Hvis man har barn, mister de barnehagen eller skolen.
AP170117 | Lånte bil for å kjøre astmabarn til barnehagen
AP170117 Ofte tar Eli Skeid sønnen Sondre i sykkelvognen til barnehagen , men med så høy forurensning som nå, er det uaktuelt.
AP170117 Hun synes det er betenkelig at hun i dette bilbyttet har forurenset mer enn om hun kunne kjørt sønnen til barnehagen i sin egen bil.
AP170117 - Vi sykler ofte til barnehagen , men med den luftforurensingen som er nå, kan ikke sønnen min være ute.
AP170117 - Hadde bare varebilene og taxiene også måtte stå i dag, så kunne vi syklet til barnehagen , sier Eli Skeid.
DB170116 Turen til barnehagen tar 24 minutter, hjem tar den 17 minutter.
AP170116 Selv om Frognerkilen barnehage ligger veldig nærme en vei som fører til mye luftforurensning, så kan barnehagen vurdere å la friske barn få være ute selv om det er rød luftkvalitetsmelding.
AP170116 Lurer du på hvordan den dårlige luften påvirker helsa ? Barnehagen forholder seg til målingsstasjonen på Hjortneskaia i Frognerkilen, mandag viste den rødt på informasjonssiden luftkvalitet.info.
AP170116 Hun sier at hvis barnehagen ligger i et område med mye trafikk, og det er varslet rødt, så bør man følge med på ungene, sier hun.
AP170116 Allerede klokken syv om morgenen, før hun åpner barnehagen for de 52 barna, mottar Ingrid Kvithyld et varsel om dagens luftkvalitet på appen Plume.
AP170116 - Vi stenger aldri barnehagen , men vi har våre rutiner som vi informerer foreldrene om.
AP170116 - Rødt er innedag, sier Ingrid Kvithyld, daglig leder i Frognerkilen barnehagen .
AP170116 det blir spennende å se hvordan dieselforbudet påvirker målingene, sier Kvithyld, som er klar over at barnehagen hun jobber i har en svært utsatt beliggenhet.
AP170116 Barnehagen med den hyggelige hagen ligger bare 100 meter fra eksosen på den sterkt trafikkerte E18 i Frognerkilen i Oslo.
AP170116 Selv om Frognerkilen barnehage ligger veldig nærme en vei som fører til mye luftforurensning, så kan barnehagen vurdere å la friske barn få være ute selv om det er rød luftkvalitetsmelding.
AP170116 Lurer du på hvordan den dårlige luften påvirker helsa ? Barnehagen forholder seg til målingsstasjonen på Hjortneskaia i Frognerkilen, mandag viste den rødt på informasjonssiden luftkvalitet.info.
AP170116 Hun sier at hvis barnehagen ligger i et område med mye trafikk, og det er varslet rødt, så bør man følge med på ungene, sier hun.
AP170116 Allerede klokken syv om morgenen, før hun åpner barnehagen for de 52 barna, mottar Ingrid Kvithyld et varsel om dagens luftkvalitet på appen Plume.
AP170116 - Vi stenger aldri barnehagen , men vi har våre rutiner som vi informerer foreldrene om.
AP170116 - Rødt er innedag, sier Ingrid Kvithyld, daglig leder i Frognerkilen barnehagen .
AP170116 det blir spennende å se hvordan dieselforbudet påvirker målingene, sier Kvithyld, som er klar over at barnehagen hun jobber i har en svært utsatt beliggenhet.
AP170116 Barnehagen med den hyggelige hagen ligger bare 100 meter fra eksosen på den sterkt trafikkerte E18 i Frognerkilen i Oslo.
BT170115 Vi trenger flere barnehagelærer og flere ansatte totalt for å øke kvaliteten i barnehagen .
BT170115 I tillegg vil de fjerne barnehagenes metodefrihet, slik at eier - og ikke pedagoger - kan styre hvilke metoder som brukes i barnehagen .
BT170115 I tillegg risikerer vil dårligere trivsel blant barn i barnehagen .
BT170115 I høringsutkastet skriver Kunnskapsdepartementet at barnehagen skal fremme barns læring, mens barns lek bare skal ivaretas.
BT170115 I forbindelse med en eksamen i barnehagekunnskap var jeg på besøk i en barnehage for å intervjue barna om lek i barnehagen .
BT170115 I disse dager er utkast til ny rammeplan for barnehagen ute på høring.
BT170115 En tid der de ansatte i barnehagen drikker kaffe og slapper av.
BT170115 En dag hadde den ene avdelingen i barnehagen blitt til en kafé i løpet av natten - dette har selvsagt ikke skjedd av seg selv, men er gjort av en ansatt.
BT170115 Det vi trenger for å øke kvaliteten i barnehagen er en debatt der barndommens- og lekens egenverdi verdsettes.
BT170115 Bør ikke leken få stå i sentrum i barnehagen ?
BT170115 Barna mener at å leke er det mest spennende som skjer i barnehagen : « Vi kan leke hva som helst !
BT170115 Barna forteller at « ryddetid » er en kjedelig tid i barnehagen .
BT170115 Da Lea Hall skulle bygges om til barnehage, krevet standarden 12 parkeringsplasser i tilknytning til barnehagen .
DB170114 Det blir nok et større problem i barnehagen , tror Hattestad, som forteller at de ikke har søkt råd hos andre idrettsforeldre.
DB170113 ULV PÅ VILLE VEIER : Erik Hammer tok denne videoen med mobiltelefonen sin på vei til barnehagen med sønnen.
SA170112 Som kjører Harley Davidson til jobb mens kollegene sitter på trikken og leverer i barnehagen .
DB170112 Slakte hele barnehagen og ?
DB170112 Når det er mye snø har vi hatt rein på åkrene utenfor barnehagen .
DB170112 Hun skriver i kveld et innlegg på sin Facebook-side der hun berømmer barnehagen for at de tok med barna på reinslakt : ¶
DB170112 Det grunnlaget man får i barnehagen påvirker en del holdninger og forståelse senere i livet.
DB170112 Det er som jeg skriver - all ære til den barnehagen for at de faktisk prioriterer å ha opplæring om samiske forhold og reindrift-kulturen.
DB170112 De ansatte i barnehagen fortalte onsdag til Dagbladet at de forsøker å være med på så store deler av prosessen som mulig.
DB170112 Berømmer barnehagen
DB170112 Barnehagen , som ligger i Steinkjer i Nord-Trøndelag, lot de eldste barna være med på reinslakten, og saken har vekket et voldsomt engasjement.
AP170112 | Jenter får mer utbytte av gratis kjernetid i barnehagen enn gutter ¶
AP170112 Tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen gir økt deltagelse.
AP170112 Språkundervisningen i barnehagen foregår blant annet ved bruk av gjenstander og bøker som er tilpasset aldersgruppen og språknivået til barna.
AP170112 Samtidig med tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen har mange barnehager hatt språkopplæring for barna i grupper.
AP170112 Rapport 1 : Oppfølging av barna på tredje trinn, antyder at barnehagen bidrar til bedre resultater i lesing og regning de første skoleårene.
AP170112 Målet med å innføre gratis kjernetid er å få flere barn til å begynne i barnehagen , slik at også minoritetsspråklige barn kan lære norsk bedre. 3-, 4- og 5-åringer får 4 timer gratis opphold hver dag.
AP170112 Men i sin helhet viser dette betydningen av tidlig innsats i barnehagen , så det jobber vi videre med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
AP170112 I Madamløkken barnehage i Bjerke bydel bruker de blant annet kjernetiden i barnehagen til språkgrupper med barna.
AP170112 Gratis kjernetid i barnehagen fortsetter i 2017 ¶
AP170112 Fra høsten 2017 vil ordningen med 20 timer gratis kjernetid i barnehagen tilbys familier med under 428 000 kroner i årlig inntekt.
AP170112 Formålet med gratis kjernetid er å rekruttere barn til barnehagen ved å gjøre det økonomisk enklere for foreldrene.
AP170112 Det er en forskjell mellom jenter og gutter : Jentene gjør det bedre i lesing og regning på tredje trinn i skolen, i bydeler med gratis kjernetid i forhold til bydeler uten gratis kjernetid i barnehagen .
AP170112 august 2015 innførte regjeringen gratis kjernetid i barnehagen for fire- og femåringer fra familier med lav inntekt, og også for treåringer fra 1. august 2016.
SA170111 Voldsom debatt ¶ Barnehagen la ut bilder fra slaktingen på Facebook tirsdag kveld, og reaksjonene har vært mange.
SA170111 Voldsom debatt etter at barnehagen la ut bilder på Facebook.
SA170111 Reindrift står sterkt i området rundt barnehagen .
SA170111 Men de aller fleste i kommentarfeltet støtter barnehagen .
SA170111 - Det går mye rein rett utenfor barnehagen , så reindrift er noe de ser mye til.
SA170111 Barnehagen ga foreldrene muligheten til å velge om barna deres skulle avstå fra å være med slaktingen på forhånd.
SA170111 Hjalli ¶ Ólafsdottir innførte filosofien i barnehagen Hjalli i Hafnarfjörour, like sør for Rekjavik, for 27 år siden.
FV170111 Voldsom debatt ¶ Barnehagen la ut bilder fra slaktingen på Facebook tirsdag kveld, og reaksjonene har vært mange.
FV170111 Voldsom debatt etter at barnehagen la ut bilder på Facebook.
FV170111 Reindrift står sterkt i området rundt barnehagen .
FV170111 Men de aller fleste i kommentarfeltet støtter barnehagen .
FV170111 - Det går mye rein rett utenfor barnehagen , så reindrift er noe de ser mye til.
FV170111 Barnehagen ga foreldrene muligheten til å velge om barna deres skulle avstå fra å være med slaktingen på forhånd.
FV170111 Hjalli ¶ Ólafsdottir innførte filosofien i barnehagen Hjalli i Hafnarfjörour, like sør for Rekjavik, for 27 år siden.
DB170111 Slakte hele barnehagen og ?
DB170111 Når det er mye snø har vi hatt rein på åkrene utenfor barnehagen .
DB170111 Dag Olav Stølan, daglig leder i barnehagen , forteller at de forsøker å være med på så store deler av prosessen som mulig.
DB170111 - Foreldrene var positivt innstilt til det, og barna fikk også gå tilbake til barnehagen om de ikke ville mer.
DB170111 Barnehagen ligger i Steinkjer i Nord-Trøndelag, et fylke hvor det drives reindrift flere steder som en del av en lang, sørsamisk tradisjon ¶
BT170111 En ansatt i barnehagen kom til og en gutt løp bort, sier Nysæther.
BT170111 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen .
BT170111 Voldsom debatt ¶ Barnehagen la ut bilder fra slaktingen på Facebook tirsdag kveld, og reaksjonene har vært mange.
BT170111 Voldsom debatt etter at barnehagen la ut bilder på Facebook.
BT170111 Reindrift står sterkt i området rundt barnehagen .
BT170111 - Det går mye rein rett utenfor barnehagen , så reindrift er noe de ser mye til.
BT170111 Barnehagen ga foreldrene muligheten til å velge om barna deres skulle avstå fra å være med slaktingen på forhånd.
BT170111 Ólafsdottir innførte filosofien i barnehagen Hjalli i Hafnarfjörour, like sør for Rekjavik, for 27 år siden.
AP170111 Voldsom debatt ¶ Barnehagen la ut bilder fra slaktingen på Facebook tirsdag kveld, og reaksjonene har vært mange.
AP170111 Voldsom debatt etter at barnehagen la ut bilder på Facebook.
AP170111 Reindrift står sterkt i området rundt barnehagen .
AP170111 Men de aller fleste i kommentarfeltet støtter barnehagen .
AP170111 - Det går mye rein rett utenfor barnehagen , så reindrift er noe de ser mye til.
AP170111 Barnehagen ga foreldrene muligheten til å velge om barna deres skulle avstå fra å være med slaktingen på forhånd.
AP170111 Hjalli ¶ Ólafsdottir innførte filosofien i barnehagen Hjalli i Hafnarfjörour, like sør for Rekjavik, for 27 år siden.
BT170110 | Jeg er forelsket i den norske barnehagen
BT170110 Oslo feirer det nye lovpålegget om at det skal være minst 50 prosent barnehagelærere i barnehagen .
BT170110 Men hva skjer med den norske barnehagen ?
BT170110 Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med de minste barna, men kunne ikke tenke meg å jobbe i barnehagen som institusjon, på grunn av mine egne dårlige minner fra barnehagetiden.
BT170110 Jeg er redd for at private barnehageeiere, politikere, og kanskje også foreldre, skal tenke på barnehagen som en investering, og glemme barnet i denne regnskapsføringen.
BT170110 I dag innser jeg at årsaken var stress, forbundet med måten jeg ble behandlet på i barnehagen .
BT170110 Fortellinger om skitne barn som går med hengende snott og spiser sand fra sandkassen, er polakkers bilde av den norske barnehagen .
BT170110 Dette er den barnehagen jeg har forelsket meg i.
BT170110 Den beveger seg nå i retning av å bli mer lik den polske barnehagen jeg husker ( og fremdeles hater, innerst inne ).
BT170110 Barna mine elsket å gå i barnehagen og snakker fortsatt varmt om sine venner og de voksne som de traff der.
BT170110 | Jeg er forelsket i den norske barnehagen
BT170110 Oslo feirer det nye lovpålegget om at det skal være minst 50 prosent barnehagelærere i barnehagen .
BT170110 Men hva skjer med den norske barnehagen ?
BT170110 Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med de minste barna, men kunne ikke tenke meg å jobbe i barnehagen som institusjon, på grunn av mine egne dårlige minner fra barnehagetiden.
BT170110 Jeg er redd for at private barnehageeiere, politikere, og kanskje også foreldre, skal tenke på barnehagen som en investering, og glemme barnet i denne regnskapsføringen.
BT170110 I dag innser jeg at årsaken var stress, forbundet med måten jeg ble behandlet på i barnehagen .
BT170110 Fortellinger om skitne barn som går med hengende snott og spiser sand fra sandkassen, er polakkers bilde av den norske barnehagen .
BT170110 Dette er den barnehagen jeg har forelsket meg i.
BT170110 Den beveger seg nå i retning av å bli mer lik den polske barnehagen jeg husker ( og fremdeles hater, innerst inne ).
BT170110 Barna mine elsket å gå i barnehagen og snakker fortsatt varmt om sine venner og de voksne som de traff der.
BT170107 | Nå kommer den digitale barnehagen
BT170107 Skjermen i barnehagen skal brukes i fellesskap med andre barn.
BT170107 Nå kommer den digitale barnehagen Mange ettåringer er allerede drevne skjermbrukere.
BT170107 Han synes det ok at barnehagen bruke Ipad av og til, men er glad for at Juni er mer interessert i vanlige leker enn i nettbrett.
DB170105 Kostpenger kommer i tillegg, men prisen for dette er ikke regulert av Staten - denne prisen settes av kommunen eller barnehagen .
DB170105 Gratis kjernetid : Familier med en inntekt på under 417.000 kroner får 20 timer gratis i barnehagen hver uke.
DB170105 Barn i barnehagen ?
DB170103 Når hverdagskabalen skal gå opp, vil svette småbarnsforeldre ofte velge vekk trærne, benkeplassen og løvkronen til fordel for den sjarmløse klossen på en fordums åker, der alle dagens tyve ærend kan gjennomføres, friksjonsfritt og med gratis parkering, og det etter at ungene er hentet i barnehagen , behørig foret og sysselsatt.
SA170102 Vi har tatt utgangspunkt i nyere småbarnsforskning og tilknytningsteori, og fått til en ny og bedre oppstart for de minste barna i barnehagen .
SA170102 I oppstarten var foreldrene skeptiske til størrelsen på barnehagen .
SA170102 Dermed får barna med seg ulike erfaringer og læring fra barnehagen .
SA170102 Barnehagen har i løpet av disse fem årene motbevist de verste antagelsene om å bli et stort monster.
BT170102 VARMESTUE : - Helt topp å være vikar på denne barnehagen , synes Jan Risøy ( til v. ), her som bålvakt i utestuen.
BT170102 Her er det trolig på vei til barnehagen igjen. widget-list ¶
BT170102 BARNEHAGEEKORNET : I fjor hadde barnehagen besøk hver morgen av et ekorn som spiste rester av ungenes brødskiver.
SA170101 Og selv om de ikke er like splitter nye i år som i fjor, så kommer jeg i tanker om at det satses også på bygdene i Gjesdal når jeg passerer den nye barnehagen i Oltedal og den nye idrettshallen i Dirdal.
SA161231 Klokken 23.15 melder brannvesenet at brannen i skuret i barnehagen på Vassøy er slukket.
SA161231 Tidligere lørdag kveld brant et skur ned til grunnen i barnehagen på Vassøy.
BT161230 « Lurer på når denne barnehagen stenger », skriver to innsatte som ikke fikk lov å få inn en hullemaskin.
AP161229 Makspris i barnehagen og kontantstøtte øker ¶
BT161223 Vi som voksne tror utfordringene starter på skolen, når de begynner i barnehagen .
AP161214 | Nå har den første private barnehagen fått nei fra byrådet ¶
AP161214 Spørsmålet er nå hvem som skal drive barnehagen .
AP161214 Selvaag opplyser at de forholder seg til kontrakten de har med Espira, og at barnehagen blir bygget.
AP161214 Oslo kommune fikk tilbud om å drifte barnehagen selv ¶
AP161214 Når det er sagt, opplever vi at søknaden om tilskudd er en ren formalitet all den tid kommunen har krevd at barnehagen skal bygges.
AP161214 Kommunen takket ikke ja til å drive barnehagen i april, men nekter nå å støtte det private selskapet som har søkt om penger til å drive den.
AP161214 I april i år kontaktet Selvaag flere selskaper for å innhente tilbud på kjøp og drift av barnehagen .
AP161214 Etter planen skal barnehagen åpne i midten av september 2018.
AP161214 En e-post Aftenposten har fått, som byrådsavdelingen bekrefter å ha mottatt, viser imidlertid at kommunen ble spurt minst én gang om de ønsket å drifte barnehagen selv.
AP161214 Da gis det som følge av det en plikt til å yte tilskudd til barnehagen , sier Schei Hansen i Espira.
AP161214 Byråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) vil ikke svare ja på spørsmål om kommunen nå ønsker å drifte barnehagen de har pålagt Selvaag å bygge.
AP161214 - Ønsker kommunen å drive barnehagen selv ?
AP161214 - Espira kan selv velge å drive barnehagen uten offentlig tilskudd.
AP161203 Ikke bare jordmødre blir bedt om å kartlegge vold : Foreldre må svare barnehagen på om de drikker eller slår.
AP161031 Innenfor rammen av barnehagelovens § 14 a første ledd skal offentlige midler og foreldrebetaling komme barna i barnehagen til gode.
AP161031 Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes kvalitetsstandarder eller ha tilsvarende eller bedre kvalitetssikringsverktøy.
AP161031 Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes fremtidige standard for tilvenning til barnehage.
AP161031 Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.
SA161027 Barnehagen nektet ham det.
FV161027 Barnehagen nektet ham det.
BT161027 Barnehagen nektet ham det.
AP161027 Barnehagen nektet ham det.
AP161024 Det er brudd på barnehagelovens paragraf 14a, som sier at « barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad pr. heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.
AP161024 - Vi trenger også de private aktørene for å nå målet om full barnehagedekning, sa byråd Tone Tellevik Dahl til Aftenposten etter åpningen av den private barnehagen Espira Grefsen Stasjon for en måned siden.
SA161020 « Sist søndag tok vi valget og sendte oppsigelse til barnehagen , 22.000 kr i måneden er for mye.
SA161020 Vi spurte våre lesere om de har reagert på tvangs - eller maktbruk i barnehagen .
SA161020 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen .
SA161020 En annen tidligere barnehageansatt skriver at barnehagen håndterte en del situasjoner « helt hårreisende ».
FV161020 « Sist søndag tok vi valget og sendte oppsigelse til barnehagen , 22.000 kr i måneden er for mye.
FV161020 Vi spurte våre lesere om de har reagert på tvangs - eller maktbruk i barnehagen .
FV161020 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen .
FV161020 En annen tidligere barnehageansatt skriver at barnehagen håndterte en del situasjoner « helt hårreisende ».
BT161020 « Sist søndag tok vi valget og sendte oppsigelse til barnehagen , 22.000 kr i måneden er for mye.
BT161020 Vi spurte våre lesere om de har reagert på tvangs - eller maktbruk i barnehagen .
BT161020 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen .
BT161020 En annen tidligere barnehageansatt skriver at barnehagen håndterte en del situasjoner « helt hårreisende ».
AP161020 « Sist søndag tok vi valget og sendte oppsigelse til barnehagen , 22.000 kr i måneden er for mye.
AP161020 Vi spurte våre lesere om de har reagert på tvangs - eller maktbruk i barnehagen .
AP161020 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen .
AP161020 En annen tidligere barnehageansatt skriver at barnehagen håndterte en del situasjoner « helt hårreisende ».
AP161017 Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen .
SA161013 LEDETRÅDER : Det kan være hjelp på veien at den voksne sporer barnet vekk fra det generelle inn på det spesielle.- Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
SA161013 - Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
FV161013 LEDETRÅDER : Det kan være hjelp på veien at den voksne sporer barnet vekk fra det generelle inn på det spesielle.- Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
FV161013 - Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
BT161013 LEDETRÅDER : Det kan være hjelp på veien at den voksne sporer barnet vekk fra det generelle inn på det spesielle.- Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
BT161013 - Spør « I barnehagen da det snødde i dag.
SA160928 Hun har ikke sertifikatet, og har dermed ikke så veldig mange alternativ når hun følger samboerens fem år gamle datter til barnehagen .
AP160928 Hun har ikke sertifikatet, og har dermed ikke så veldig mange alternativ når hun følger samboerens fem år gamle datter til barnehagen .
AP160916 Når henter foreldre i barnehagen ?
FV160902 | Bye-bye, barnehagen ...
FV160902 Sist søndag tok vi valget og sendte oppsigelse til barnehagen , 22.000 kr i måneden er for mye.
SA160901 | Bye-bye, barnehagen ...
SA160901 Sist søndag tok vi valget og sendte oppsigelse til barnehagen , 22.000 kr i måneden er for mye.
BT160901 | Bye-bye, barnehagen ...
BT160901 Sist søndag tok vi valget og sendte oppsigelse til barnehagen , 22.000 kr i måneden er for mye.
AP160901 | Bye-bye, barnehagen ...
AP160901 Sist søndag tok vi valget og sendte oppsigelse til barnehagen , 22.000 kr i måneden er for mye.
BT160824 STØTTER FORBUD : Aleksander og Othilie Solhaug Vallestad var nervøs for hvordan det ville gå da gutten skulle begynne i barnehagen .
BT160824 Det har gjort at vi føler oss trygg når vi leverer han i barnehagen , sier Solhaug Vallestad.
BT160824 Barnehagen innførste tilsvarande forbud som Os barneskule.
BT160823 Den vil også si noe om hvordan man skal forholde seg når barn og unge får allergiske reaksjoner på skolen og i barnehagen .
AP160817 Max og Sofia er ferdig i barnehagen og står ved terskelen til de voksnes verden og aller første skoledag.
AP160817 Max og Sofia er ferdig i barnehagen og står ved terskelen til de voksnes verden og aller første skoledag.
SA160810 Så er det neste spørsmål : Hva trengs for de minste i barnehagen ?
SA160810 Men glem aldri dette når du går fra barnehagen .
SA160810 Mange lar det være i barnehagen i løpet av uken, for så å ta det med hjem og vaske det i helgene.i ¶
SA160810 I tillegg til alt som har med barnets trivsel på det nye stedet å gjøre, kommer alt det praktiske med start i barnehagen .
SA160810 Hva trenger barnet i hyllen sin når det begynner i barnehagen ?
SA160810 Etter å ha vært hjemme sammen med mor eller far i lang tid, starter i disse dager mange små i barnehagen for første gang.
SA160810 Dress, regntøy, støvler og sko bør være i barnehagen .
SA160810 Avskjeden i barnehagen kan være vond og vanskelig.
FV160810 Så er det neste spørsmål : Hva trengs for de minste i barnehagen ?
FV160810 Men mange synes det er stas å ha en ryggsekk, og bruker den til å ha med ting i barnehagen .
FV160810 Men glem aldri dette når du går fra barnehagen .
FV160810 Mange lar det være i barnehagen i løpet av uken, for så å ta det med hjem og vaske det i helgene.
FV160810 I tillegg til alt som har med barnets trivsel på det nye stedet å gjøre, kommer alt det praktiske med start i barnehagen .
FV160810 Hva trenger barnet i hyllen sin når det begynner i barnehagen ?
FV160810 Etter å ha vært hjemme sammen med mor eller far i lang tid, starter i disse dager mange små i barnehagen for første gang.
FV160810 Du bør ikke ha på barnet klær du er redd for i barnehagen .
FV160810 Dress, regntøy, støvler og sko bør være i barnehagen .
FV160810 Det er viktig at skoene gir god støtte til foten, siden barnet enten nettopp har lært å gå eller vil lære å gå i løpet av den første tiden i barnehagen .
FV160810 Avskjeden i barnehagen kan være vond og vanskelig.
BT160810 Så er det neste spørsmål : Hva trengs for de minste i barnehagen ?
BT160810 Men mange synes det er stas å ha en ryggsekk, og bruker den til å ha med ting i barnehagen .
BT160810 Men glem aldri dette når du går fra barnehagen .
BT160810 Mange lar det være i barnehagen i løpet av uken, for så å ta det med hjem og vaske det i helgene.
BT160810 I tillegg til alt som har med barnets trivsel på det nye stedet å gjøre, kommer alt det praktiske med start i barnehagen .
BT160810 Hva trenger barnet i hyllen sin når det begynner i barnehagen ?
BT160810 Etter å ha vært hjemme sammen med mor eller far i lang tid, starter i disse dager mange små i barnehagen for første gang.
BT160810 Du bør ikke ha på barnet klær du er redd for i barnehagen .
BT160810 Dress, regntøy, støvler og sko bør være i barnehagen .
BT160810 Det er viktig at skoene gir god støtte til foten, siden barnet enten nettopp har lært å gå eller vil lære å gå i løpet av den første tiden i barnehagen .
BT160810 Avskjeden i barnehagen kan være vond og vanskelig.
AP160810 Så er det neste spørsmål : Hva trengs for de minste i barnehagen ?
AP160810 Men mange synes det er stas å ha en ryggsekk, og bruker den til å ha med ting i barnehagen .
AP160810 Men glem aldri dette når du går fra barnehagen .
AP160810 Mange lar det være i barnehagen i løpet av uken, for så å ta det med hjem og vaske det i helgene.
AP160810 I tillegg til alt som har med barnets trivsel på det nye stedet å gjøre, kommer alt det praktiske med start i barnehagen .
AP160810 Hva trenger barnet i hyllen sin når det begynner i barnehagen ?
AP160810 Etter å ha vært hjemme sammen med mor eller far i lang tid, starter i disse dager mange små i barnehagen for første gang.
AP160810 Du bør ikke ha på barnet klær du er redd for i barnehagen .
AP160810 Dress, regntøy, støvler og sko bør være i barnehagen .
AP160810 Det er viktig at skoene gir god støtte til foten, siden barnet enten nettopp har lært å gå eller vil lære å gå i løpet av den første tiden i barnehagen .
AP160810 Avskjeden i barnehagen kan være vond og vanskelig.
SA160808 Se etter om noe av det barna dine var vant til å leke i barnehagen , er mulig å gjøre i SFO/Aktivitetskolen.
SA160808 SFO-ansatte og skole bør kommunisere med barnehagen og få vite noe om barnas lekeerfaringer.
SA160808 SFO-FORSKNING : Mange tror SFO er veldig lik barnehagen .
SA160808 Mange tror at SFO er nokså likt barnehagen .
SA160808 Barna var for eksempel vant til å leke i skogen i barnehagen .
SA160808 - Mange tror at SFO er likt barnehagen
SA160808 - I barnehagen er det krav om pedagogisk utdannet personale.
SA160808 Barnehagen ligger ved siden av, så utearealene er like.
SA160808 - Man kan for eksemepel tenke seg at barnet er sammen med far på dagtid istedenfor å gå i barnehagen , sier Rækken.
FV160808 Se etter om noe av det barna dine var vant til å leke i barnehagen , er mulig å gjøre i SFO/Aktivitetskolen.
FV160808 SFO-ansatte og skole bør kommunisere med barnehagen og få vite noe om barnas lekeerfaringer.
FV160808 SFO-FORSKNING : Mange tror SFO er veldig lik barnehagen .
FV160808 Mange tror at SFO er nokså likt barnehagen .
FV160808 Barna var for eksempel vant til å leke i skogen i barnehagen .
FV160808 - Mange tror at SFO er likt barnehagen
FV160808 - I barnehagen er det krav om pedagogisk utdannet personale.
FV160808 Barnehagen ligger ved siden av, så utearealene er like.
BT160808 Se etter om noe av det barna dine var vant til å leke i barnehagen , er mulig å gjøre i SFO/Aktivitetskolen.
BT160808 SFO-ansatte og skole bør kommunisere med barnehagen og få vite noe om barnas lekeerfaringer.
BT160808 SFO-FORSKNING : Mange tror SFO er veldig lik barnehagen .
BT160808 Mange tror at SFO er nokså likt barnehagen .
BT160808 Barna var for eksempel vant til å leke i skogen i barnehagen .
BT160808 - Mange tror at SFO er likt barnehagen
BT160808 - I barnehagen er det krav om pedagogisk utdannet personale.
BT160808 Barnehagen ligger ved siden av, så utearealene er like.
AP160808 Se etter om noe av det barna dine var vant til å leke i barnehagen , er mulig å gjøre i SFO/Aktivitetskolen.
AP160808 SFO-ansatte og skole bør kommunisere med barnehagen og få vite noe om barnas lekeerfaringer.
AP160808 SFO-FORSKNING : Mange tror SFO er veldig lik barnehagen .
AP160808 Mange tror at SFO er nokså likt barnehagen .
AP160808 Barna var for eksempel vant til å leke i skogen i barnehagen .
AP160808 - Mange tror at SFO er likt barnehagen
AP160808 - I barnehagen er det krav om pedagogisk utdannet personale.
AP160808 Barnehagen ligger ved siden av, så utearealene er like.
SA160608 Barnehagene representerer derfor både et pedagogisk og et kjønnspolitisk prosjekt, og i svenske læreplaner heter det at barnehagen skal motvirke tradisjonelle kjønnsmønster og kjønnsroller, og de lærer at den tradisjonelle spenningen og komplementariteten mellom kjønnene er uten betydning.
AP160524 Innenfor rammen av barnehagelovens § 14 a første ledd skal offentlige midler og foreldrebetaling komme barna i barnehagen til gode. 3.
AP160524 Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes kvalitetsstandarder eller ha tilsvarende eller bedre kvalitetssikringsverktøy. 4.
AP160524 Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes fremtidige standard for tilvenning til barnehage. 5.
AP160524 Barnehagen må på daglig basis ha samme voksentetthet per antall barn som i de kommunale barnehagene.
AP160524 Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen. 7.
SA160518 Kanskje har ikke alle vennene fra barnehagen sett barnets rom før, og barnet kan stolt vise det fram.
SA160518 I mange barnehager er det regler for dette - at hvis du skal levere innbydelse i barnehagen ( som er veldig praktisk ), så skal enten alle guttene, alle jentene, alle på samme alder eller gruppe inviteres.
SA160518 Ett alternativ kan være å arrangere to feiringer, eller invitere et par venner utenom barnehagen til resteparty dagen etter. 4.
SA160518 Det er fordeler og ulemper å tenke på : På en hverdag kan det fort bli travelt om dere skal ha full dag på jobb, hente barnet i barnehagen og være klar til feiring i løpet av kort tid.
AP160518 Kanskje har ikke alle vennene fra barnehagen sett barnets rom før, og barnet kan stolt vise det fram.
AP160518 I mange barnehager er det regler for dette - at hvis du skal levere innbydelse i barnehagen ( som er veldig praktisk ), så skal enten alle guttene, alle jentene, alle på samme alder eller gruppe inviteres.
AP160518 Ett alternativ kan være å arrangere to feiringer, eller invitere et par venner utenom barnehagen til resteparty dagen etter. 4.
AP160518 Det er fordeler og ulemper å tenke på : På en hverdag kan det fort bli travelt om dere skal ha full dag på jobb, hente barnet i barnehagen og være klar til feiring i løpet av kort tid.
AP160512 Mange hadde sett frem til den varslede meldingen om kvalitet i barnehagen .
AP160510 - Ellers har gratis kjernetid i barnehagen vist seg å være svært vellykket og er blitt innført i hele landet.
BT160507 Dagen blir i stedet feiret i barnehagen i nabolaget, og trebarnsmoren har jobbet intenst med å skaffe de voksne gjestene noe annet enn tripp-trapp-stoler å sitte på.
SA160506 For eksempel kan du undersøke om det er noen i barnehagen som kan hjelpe.
SA160506 - Naboer, venner eller foreldre i barnehagen kan gjøre hverandre tjenester og passe hverandres barn.
AP160506 For eksempel kan du undersøke om det er noen i barnehagen som kan hjelpe.
AP160506 - Naboer, venner eller foreldre i barnehagen kan gjøre hverandre tjenester og passe hverandres barn.
SA160503 Å « tydeliggjøre krav til progresjon » og å innføre en « språknorm » fremstår som steg mot å gjøre barnehagen mer lik skolen.
SA160503 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens nylige melding til Stortinget om innholdet i barnehagen legger dessverre opp til det.
SA160503 Etter et initiativ fra SV i november samlet samtlige partier på Stortinget, minus Høyre og Frp, seg bak et forslag fra Ap og KrF om å be regjeringen legge frem en plan om en bemanningsnorm i barnehagen , og å vurdere et krav om at halvparten skal være barnehagelærere.
BT160426 Noen har laget åpninger mellom rommene i barnehagen slik at det til enhver tid skal være innsyn til alle rom.
BT160426 IKKE GODT NOK : Hva skal mor eller far gjøre når barnet plutselig virker utrygg og ikke vil gå i barnehagen mer ?
BT160426 Hva skal mor eller far gjøre når barnet plutselig ikke får sove, virker utrygg og slett ikke vil gå i barnehagen mer ?
BT160426 Det som har oppstått nå, og lignende hendelser, gjør at det ikke føles nok å stille spørsmål i barnehagen om noe spesielt kan ha funnet sted.
AP160421 Samtidig åpner den for at barnehagen kan ha « et rimelig årsresultat ».
AP160421 Barnehagelovens §14a er tydelig : « Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode ».
AP160421 - Det kan være at barnehagen har spesielt lave personalkostnader eller svært høye leiekostnader, det kan være at de har mye innkjøpte tjenester internt i selskapet eller at bydelene mener at de har uorden i økonomien.
BT160420 | Gi oss flere menn i barnehagen
BT160420 Men det er nok en del tiltak som dessverre må iverksettes for å gjøre det mye vanskeligere å begå overgrep mot barn i barnehagen : ¶
BT160420 Det høres kanskje rart ut, siden de fleste kjente tilfeller av seksuelle overgrep i barnehagen gjennomføres av menn : Det vi trenger er flere menn som søker utdanninger knyttet til barnehager, SFO og lignende.
SA160418 Kompetanseløft : De voksnes kompetanseskal styrkes, enten de jobber i barnehagen , skolen eller i kommunen.
SA160418 I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen , sier Røe Isaksen.
SA160418 I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen, sier Røe Isaksen.
SA160418 I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen, sier Røe Isaksen.
SA160418 - Det er flott at Røe Isaksen vil innføre en aktivitetsplikt for skolene når de oppdager mobbing, og at innsatsen rettet spesielt mot digital mobbing og mobbing i barnehagen trappes opp.
SA160418 − Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen .
AP160408 Allerede i 2016-budsjettet ble det lagt inn 10 millioner kroner slik at kommunene kan oppsøke familier som ikke sender barna sine i barnehagen .
SA160327 Ha noen ekstra par gode sokker på barnets plass i barnehagen , og ta alltid med på tur.
AP160327 Ha noen ekstra par gode sokker på barnets plass i barnehagen , og ta alltid med på tur.
BT160326 Barnet vil ikke gå fra barnehagen , så du lokker med tyggis i bilen om hun kommer nå.
FV160323 Ha noen ekstra par gode sokker på barnets plass i barnehagen , og ta alltid med på tur.
BT160315 Seksualundervisningen bør begynne i barnehagen : ¶
SA160309 I tillegg spør vi : Hvor var helsestasjonen, barnehagen og skolen i Glassjentas oppvekst ?
BT160308 | Kampen mot voldtekt begynner i barnehagen
BT160308 Kampen mot voldtekt og overgrep begynner i barnehagen og må fortsette gjennom hele skolegangen.
BT160308 Elevene bør få årlig, alderstilpasset og tilrettelagt seksualundervisning fra barnehagen til de går ut av videregående.
AP160306 Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret : vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen - Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren, Katrine V.
AP160306 Henting og levering i barnehagen er ikke bare en transportetappe, det er samvær.
AP160306 - Mange synes det er tidlig nok at barnet skal i barnehagen ett år gammel.
AP160306 Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret : vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen - Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren, Katrine V.
AP160306 Henting og levering i barnehagen er ikke bare en transportetappe, det er samvær.
AP160306 - Mange synes det er tidlig nok at barnet skal i barnehagen ett år gammel.
AP160305 - Vi må få berammet avhør på Barnehuset og snakke med de ansatte i barnehagen .
AP160223 Stian hadde blitt mobbet siden barnehagen .
AP160220 Ida er fremme i barnehagen .
AP160220 Hanshaugen for å leverte sønnen i barnehagen .
AP160220 Fremme i barnehagen .
AP160219 Høyre-topp : Vrak barnetrygden, gjør barnehagen gratis for alle ¶
AP160218 Tre til fire ganger i uken sykler han syv og en halv kilometer fra leiligheten i Pilestredet Park opp til Kjelsås for å hente og bringe sønnen på fire år i barnehagen .
DA160216 Onsdag kveld ble det klart at barnehagen ikke blir lagt ned.
DA160216 Hun var på vei til rådhuset for å høre mer om vedtaket som ble gjort i kommunalstyret for oppvekst, mens feiringen fortsatte med nissefest i barnehagen .
DA160216 Det samme gjelder også for barnehagen på Roaldsøy.
DA160216 Det er mange som har gått og trodd at barnehagen på Austre Åmøy skulle legges ned.
DA160216 Barn og ansatte markerte i går den årlige nissefesten, og ekstra kjekt var det at barnehagen på øya ikke blir stengt.
DA160216 Alle spente på om hva som skjer i barnehagen de har barn, eller er ansatt i. 18. januar er neste møte i kommunalstyret.
DA160216 Onsdag kveld ble det klart at barnehagen ikke blir lagt ned.
DA160216 Hun var på vei til rådhuset for å høre mer om vedtaket som ble gjort i kommunalstyret for oppvekst, mens feiringen fortsatte med nissefest i barnehagen .
DA160216 Det samme gjelder også for barnehagen på Roaldsøy.
DA160216 Det er mange som har gått og trodd at barnehagen på Austre Åmøy skulle legges ned.
DA160216 Barn og ansatte markerte i går den årlige nissefesten, og ekstra kjekt var det at barnehagen på øya ikke blir stengt.
DA160216 Alle spente på om hva som skjer i barnehagen de har barn, eller er ansatt i. 18. januar er neste møte i kommunalstyret.
AP160212 Leverer du babyen i barnehagen ?
AP160212 Barnehagen ringer mor først : Vi kan ikke tenke likestilling når barnet spyr i barnehagen .
AP160212 Barnehagen ringer mor først : Vi kan ikke tenke likestilling når barnet spyr i barnehagen.
DA160209 Silje Aak Emmerhoff har vært styrer på barnehagen i Eskelandssvingene siden oppstarten av Scala barnehage for ti år siden. 1. juni i år ble den kjøpt opp av Espira. 94 barn går der nå.
DA160209 Rådmannen konkluderer med at arealet tilsier at barnehagen kan ha mellom 12 og 17 flere barn, men vil uansett si nei til økning : Hvis finansieringen innvilges må de kommunale barnehagene reduseres med ytterligere 12 - 17 plasser.
DA160209 LES OGSÅ : Kjemper for barnehagen på Austre Åmøy ¶
DA160209 Bytte til ønsket barnehage forutsetter ledig plass i barnehagen det søkes overflytting til.
DA160209 - Vi mener vi bør få utvide, i og med at lokalene har større plass enn beregnet, og vi ønsker å ta i bruk den kapasiteten som barnehagen har.
DA160209 Silje Aak Emmerhoff har vært styrer på barnehagen i Eskelandssvingene siden oppstarten av Scala barnehage for ti år siden. 1. juni i år ble den kjøpt opp av Espira. 94 barn går der nå.
DA160209 Rådmannen konkluderer med at arealet tilsier at barnehagen kan ha mellom 12 og 17 flere barn, men vil uansett si nei til økning : Hvis finansieringen innvilges må de kommunale barnehagene reduseres med ytterligere 12 - 17 plasser.
DA160209 LES OGSÅ : Kjemper for barnehagen på Austre Åmøy ¶
DA160209 Bytte til ønsket barnehage forutsetter ledig plass i barnehagen det søkes overflytting til.
DA160209 - Vi mener vi bør få utvide, i og med at lokalene har større plass enn beregnet, og vi ønsker å ta i bruk den kapasiteten som barnehagen har.
AP160208 Å styrke den ansattes språk er en styrke både for den enkelte og for språkmiljøet i barnehagen .
AP160208 Jeg må tenke mer på hvem jeg leser jeg for og hva vil jeg oppnå med å lese, forteller Sarah Bang, som jobber i barnehagen .
AP160208 Han får støtte fra styrer Marit Heesbråten i Skillebekk barnehage, som også opplever at det er en høy andel med minoritetsspråklig bakgrunn som søker til stillinger i barnehagen .
AP160208 Denne barnehagen lager sin egen skibakke : ¶
AP160208 - Voksne i barnehagen er språklige rollemodeller.
DA160207 | Kjemper for barnehagen på Austre Åmøy ¶
DA160207 Vi mener at hvis barnehagen ryker, så er det nok en nedtur for oss her ute.
DA160207 Skolen vil kommunen rive og tar de barnehagen har vi ikke noe igjen, sier Bjørn-Axel Aunan.
DA160207 Skolen er allerede lagt ned og barnehagen kan slå følge, hvis Rådmannens innstilling følges av politikerne.
DA160207 Selv om mange er misfornøyd med at barnehagen nå kan forsvinne, så er det også andre som ser at det nok går den veien.
DA160207 På mange måter blir også barnehagen et av få samlingspunkt.
DA160207 Også FAU i barnehagen er engasjert.
DA160207 Hun og familien flyttet til øya i fjor og har to barn som bruker barnehagen .
DA160207 Det er ikke mer enn fem-seks år siden barnehagen på Austre Åmøy sto ferdig.
DA160207 Barnehagen på Austre Åmøy er ikke mer enn fem-seks år gammel, men står i fare for å bli lagt ned.
DA160207 Barnehagen i seg selv har ikke annen funksjon enn å være barnehage.
DA160207 Barnehagen er jo ingen møteplass for folk, det er en liten andel som har barn i barnehage, og de vil en jo treffe i Vestre Åmøy barnehage.
DA160207 | Kjemper for barnehagen på Austre Åmøy ¶
DA160207 Vi mener at hvis barnehagen ryker, så er det nok en nedtur for oss her ute.
DA160207 Skolen vil kommunen rive og tar de barnehagen har vi ikke noe igjen, sier Bjørn-Axel Aunan.
DA160207 Skolen er allerede lagt ned og barnehagen kan slå følge, hvis Rådmannens innstilling følges av politikerne.
DA160207 Selv om mange er misfornøyd med at barnehagen nå kan forsvinne, så er det også andre som ser at det nok går den veien.
DA160207 På mange måter blir også barnehagen et av få samlingspunkt.
DA160207 Også FAU i barnehagen er engasjert.
DA160207 Hun og familien flyttet til øya i fjor og har to barn som bruker barnehagen .
DA160207 Det er ikke mer enn fem-seks år siden barnehagen på Austre Åmøy sto ferdig.
DA160207 Barnehagen på Austre Åmøy er ikke mer enn fem-seks år gammel, men står i fare for å bli lagt ned.
DA160207 Barnehagen i seg selv har ikke annen funksjon enn å være barnehage.
DA160207 Barnehagen er jo ingen møteplass for folk, det er en liten andel som har barn i barnehage, og de vil en jo treffe i Vestre Åmøy barnehage.
DA160205 « En forutsetning for læring og utvikling er at barn har tilknytning til trygge og stabile ansatte i barnehagen .
DA160205 Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formal og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.
DA160205 « En forutsetning for læring og utvikling er at barn har tilknytning til trygge og stabile ansatte i barnehagen .
DA160205 Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formal og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.
AP160204 Rune Buset håper barnehagen også vil ringe ham om noe skulle skje, men forteller at da hans ti år gamle sønn gikk i barnehagen , var det som oftest mor som ble ringt først.
AP160204 Rune Buset håper barnehagen også vil ringe ham om noe skulle skje, men forteller at da hans ti år gamle sønn gikk i barnehagen, var det som oftest mor som ble ringt først.
AP160204 Ifølge Svendsen har det blitt naturlig at barnehagen kontakter henne og ikke far.
AP160204 I barnehagen handler mye om dialog med foreldrene, så man kan vite hvem som har mulighet til å hente når.
AP160204 En annen mor vi møter, Elin Furnes Solheim, tror barnehagen ringer den forelderen de har mest kontakt med, men hun innrømmer at hun som mor alltid foretrekker å bli involvert.
AP160204 Elin Furnes Solheim mener det er naturlig at barnehagen kontakter henne om det er noe, ettersom hun er i permisjon og far i jobb.
AP160204 Det er nok for dem å komme før barnehagen stenger.
AP160204 - Vi kan ikke tenke likestilling når barnet spyr i barnehagen , skriver Sivertsen.
AP160204 - Når barna er små tror jeg det som oftest er mor som blir kontaktet, men barnehagen er flink til å legge merke til hvem det er best å ringe i ulike situasjoner.
AP160204 - Mødrene i mitt utvalg viser tydelig at overgangen fra jobb til henting i barnehagen stresser dem, og det er ofte også slik at fedrene leverer barna om morgenen mens mødrene henter.
SA160202 Det er det opp til barneverntjenesten å vurdere, ikke barnehagen , skolen eller helsestasjonen.
SA160127 | Jenter kler seg ut som prinsesser og gutter som superhelter - nå dropper barnehagen karnevalet ¶
SA160127 Vi ønsker ikke å forsterke kjønnsstereotypier i barnehagen og har derfor valgt å endre formen på arrangementet i år, sier leder Renate Kvivesen ved Presthus gård og Vikåsen barnehage til Adresseavisen.
SA160127 VIL DROPPE KARNEVAL : Enhetsleder Renate Kvivesen ved Presthus gård og Vikåsen barnehage ønsker ikke forsterke kjønnsstereotypene i barnehagen .
SA160127 Selv om det ikke blir arrangert karneval på barnehagen betyr det ikke at barna ikke får anledning til å kle seg ut.
SA160127 Saken har vært diskutert både i brukerrådet ved barnehagen , der noen av foreldrene sitter, og i personalgruppen.
SA160127 Mange småjenter drømmer om å være prinsesse på karneval i barnehagen .
SA160127 Kjøpepress er en annen grunn til at barnehagen ikke fortsetter med karnevalene.
SA160127 I e-posten til foreldrene står det at karneval har vært en tradisjon ved barnehagen i flere år, men at de siste årene har de sett en endring i hvordan barn opplever karnevalet og hvilke verdier de kommuniserer med en slik dag.
SA160127 Hun håper at barnehagen finner andre løsninger.
SA160127 Det er heller ikke kreativitet rundt kostymevalget og vi ønsker at barnehagen skal være en del av de kreative prosessene til barnet.
SA160127 - Nå vet jeg ikke hvilke andre tiltak denne barnehagen har prøvd, men forhåpentligvis kan mye løses gjennom noen retningslinjer og god dialog med foreldre og barn, sier Bjurstrøm.
SA160127 - Jeg synes det er bra at barnehagen ser på hvordan barna har det og endrer seg med tanke på det, sier hun.
SA160127 - Det kan være store ulikheter mellom de forskjellige gruppene på barnehagen .
SA160127 - Det er heller ikke kreativitet rundt kostymevalget og vi ønsker at barnehagen skal være en del av de kreative prosessene til barnet.
SA160127 Barnehagen ønsker å ha utkledning som en aktivitet på andre premisser og på andre måter.
SA160127 Barnehagen er inspirert av en filosofi der de skal fordype seg, undre seg og søke svar på spørsmål sammen med barna.
FV160127 | Jenter kler seg ut som prinsesser og gutter som superhelter - nå dropper barnehagen karnevalet ¶
FV160127 Vi ønsker ikke å forsterke kjønnsstereotypier i barnehagen og har derfor valgt å endre formen på arrangementet i år, sier leder Renate Kvivesen ved Presthus gård og Vikåsen barnehage til Adresseavisen.
FV160127 VIL DROPPE KARNEVAL : Enhetsleder Renate Kvivesen ved Presthus gård og Vikåsen barnehage ønsker ikke forsterke kjønnsstereotypene i barnehagen .
FV160127 Selv om det ikke blir arrangert karneval på barnehagen betyr det ikke at barna ikke får anledning til å kle seg ut.
FV160127 Saken har vært diskutert både i brukerrådet ved barnehagen , der noen av foreldrene sitter, og i personalgruppen.
FV160127 Mange småjenter drømmer om å være prinsesse på karneval i barnehagen .
FV160127 Kjøpepress er en annen grunn til at barnehagen ikke fortsetter med karnevalene.
FV160127 I e-posten til foreldrene står det at karneval har vært en tradisjon ved barnehagen i flere år, men at de siste årene har de sett en endring i hvordan barn opplever karnevalet og hvilke verdier de kommuniserer med en slik dag.
FV160127 Hun håper at barnehagen finner andre løsninger.
FV160127 Det er heller ikke kreativitet rundt kostymevalget og vi ønsker at barnehagen skal være en del av de kreative prosessene til barnet.
FV160127 - Nå vet jeg ikke hvilke andre tiltak denne barnehagen har prøvd, men forhåpentligvis kan mye løses gjennom noen retningslinjer og god dialog med foreldre og barn, sier Bjurstrøm.
FV160127 - Jeg synes det er bra at barnehagen ser på hvordan barna har det og endrer seg med tanke på det, sier hun.
FV160127 - Det kan være store ulikheter mellom de forskjellige gruppene på barnehagen .
FV160127 - Det er heller ikke kreativitet rundt kostymevalget og vi ønsker at barnehagen skal være en del av de kreative prosessene til barnet.
FV160127 Barnehagen ønsker å ha utkledning som en aktivitet på andre premisser og på andre måter.
FV160127 Barnehagen er inspirert av en filosofi der de skal fordype seg, undre seg og søke svar på spørsmål sammen med barna.
BT160127 | Jenter kler seg ut som prinsesser og gutter som superhelter - nå dropper barnehagen karnevalet ¶
BT160127 Vi ønsker ikke å forsterke kjønnsstereotypier i barnehagen og har derfor valgt å endre formen på arrangementet i år, sier leder Renate Kvivesen ved Presthus gård og Vikåsen barnehage til Adresseavisen.
BT160127 VIL DROPPE KARNEVAL : Enhetsleder Renate Kvivesen ved Presthus gård og Vikåsen barnehage ønsker ikke forsterke kjønnsstereotypene i barnehagen .
BT160127 Selv om det ikke blir arrangert karneval på barnehagen betyr det ikke at barna ikke får anledning til å kle seg ut.
BT160127 Saken har vært diskutert både i brukerrådet ved barnehagen , der noen av foreldrene sitter, og i personalgruppen.
BT160127 Mange småjenter drømmer om å være prinsesse på karneval i barnehagen .
BT160127 Kjøpepress er en annen grunn til at barnehagen ikke fortsetter med karnevalene.
BT160127 I e-posten til foreldrene står det at karneval har vært en tradisjon ved barnehagen i flere år, men at de siste årene har de sett en endring i hvordan barn opplever karnevalet og hvilke verdier de kommuniserer med en slik dag.
BT160127 Hun håper at barnehagen finner andre løsninger.
BT160127 Det er heller ikke kreativitet rundt kostymevalget og vi ønsker at barnehagen skal være en del av de kreative prosessene til barnet.
BT160127 - Nå vet jeg ikke hvilke andre tiltak denne barnehagen har prøvd, men forhåpentligvis kan mye løses gjennom noen retningslinjer og god dialog med foreldre og barn, sier Bjurstrøm.
BT160127 - Jeg synes det er bra at barnehagen ser på hvordan barna har det og endrer seg med tanke på det, sier hun.
BT160127 - Det kan være store ulikheter mellom de forskjellige gruppene på barnehagen .
BT160127 - Det er heller ikke kreativitet rundt kostymevalget og vi ønsker at barnehagen skal være en del av de kreative prosessene til barnet.
BT160127 Barnehagen ønsker å ha utkledning som en aktivitet på andre premisser og på andre måter.
BT160127 Barnehagen er inspirert av en filosofi der de skal fordype seg, undre seg og søke svar på spørsmål sammen med barna.
AP160127 | Jenter kler seg ut som prinsesser og gutter som superhelter - nå dropper barnehagen karnevalet ¶
AP160127 Vi ønsker ikke å forsterke kjønnsstereotypier i barnehagen og har derfor valgt å endre formen på arrangementet i år, sier leder Renate Kvivesen ved Presthus gård og Vikåsen barnehage til Adresseavisen.
AP160127 VIL DROPPE KARNEVAL : Enhetsleder Renate Kvivesen ved Presthus gård og Vikåsen barnehage ønsker ikke forsterke kjønnsstereotypene i barnehagen .
AP160127 Selv om det ikke blir arrangert karneval på barnehagen betyr det ikke at barna ikke får anledning til å kle seg ut.
AP160127 Saken har vært diskutert både i brukerrådet ved barnehagen , der noen av foreldrene sitter, og i personalgruppen.
AP160127 Mange småjenter drømmer om å være prinsesse på karneval i barnehagen .
AP160127 Kjøpepress er en annen grunn til at barnehagen ikke fortsetter med karnevalene.
AP160127 I e-posten til foreldrene står det at karneval har vært en tradisjon ved barnehagen i flere år, men at de siste årene har de sett en endring i hvordan barn opplever karnevalet og hvilke verdier de kommuniserer med en slik dag.
AP160127 Hun håper at barnehagen finner andre løsninger.
AP160127 Det er heller ikke kreativitet rundt kostymevalget og vi ønsker at barnehagen skal være en del av de kreative prosessene til barnet.
AP160127 - Nå vet jeg ikke hvilke andre tiltak denne barnehagen har prøvd, men forhåpentligvis kan mye løses gjennom noen retningslinjer og god dialog med foreldre og barn, sier Bjurstrøm.
AP160127 - Jeg synes det er bra at barnehagen ser på hvordan barna har det og endrer seg med tanke på det, sier hun.
AP160127 - Det kan være store ulikheter mellom de forskjellige gruppene på barnehagen .
AP160127 - Det er heller ikke kreativitet rundt kostymevalget og vi ønsker at barnehagen skal være en del av de kreative prosessene til barnet.
AP160127 Barnehagen ønsker å ha utkledning som en aktivitet på andre premisser og på andre måter.
AP160127 Barnehagen er inspirert av en filosofi der de skal fordype seg, undre seg og søke svar på spørsmål sammen med barna.
SA160125 Når henter foreldre i barnehagen ?
SA160125 Noen ganger leverer jeg barna i barnehagen selv om jeg har fri hele dagen.
SA160125 HENTING : I august skrev Marte Frimand-Anda følgende på bloggen sin : « Noen ganger venter jeg med å hente barna i barnehagen selv om jeg er ferdig på jobb en time tidligere.
SA160125 Fra vi kom inn døren fra barnehagen kunne jeg gire meg opp til den store middagsfighten.
FV160125 Når henter foreldre i barnehagen ?
FV160125 Noen ganger leverer jeg barna i barnehagen selv om jeg har fri hele dagen.
FV160125 HENTING : I august skrev Marte Frimand-Anda følgende på bloggen sin : « Noen ganger venter jeg med å hente barna i barnehagen selv om jeg er ferdig på jobb en time tidligere.
FV160125 Fra vi kom inn døren fra barnehagen kunne jeg gire meg opp til den store middagsfighten.
BT160125 Noen ganger leverer jeg barna i barnehagen selv om jeg har fri hele dagen.
BT160125 HENTING : I august skrev Marte Frimand-Anda følgende på bloggen sin : « Noen ganger venter jeg med å hente barna i barnehagen selv om jeg er ferdig på jobb en time tidligere.
AP160125 Når henter foreldre i barnehagen ?
AP160125 Noen ganger leverer jeg barna i barnehagen selv om jeg har fri hele dagen.
AP160125 HENTING : I august skrev Marte Frimand-Anda følgende på bloggen sin : « Noen ganger venter jeg med å hente barna i barnehagen selv om jeg er ferdig på jobb en time tidligere.
AP160125 Fra vi kom inn døren fra barnehagen kunne jeg gire meg opp til den store middagsfighten.
AP160124 Per Thomas Skaanes har akkurat plukket opp sønnen Henrik ( 3 ) i barnehagen .
AP160122 Med god struktur, organisering og ledelse har den store barnehagen en rekke fortrinn, legger hun til, og nevner større fagmiljø, flere barn og voksne å spille på og muligheter for spesialrom og spesialtilbud innen for eksempel kunst eller musikk.
AP160122 Ingar Storfjell ¶ †" Men vi fikk organisert barnehagen såpass tydelig, med tydelige avdelinger og klar ledelse, at foreldrene fort ble beroliget og glad for å få barnehageplass.
AP160122 I Fafo-rapporten kommer det frem at foreldrene generelt er veldig godt fornøyd med barnehagen .
AP160122 Enkelte kommuner har spurt om det er trygt å bygge stort, og da svarer Bråten « ja, bare bygg stort, men da skal dere være ekstremt bevisste på hvordan dere organiserer og leder barnehagen ».
AP160122 Det handler om hvordan du organiserer og leder barnehagen , svarer Bråten.
AP160122 Ariana Jøndal ( 5 1/2 ), Ebba Lou Sollie Krogstad ( 5 1/2 ) og Viktoria Lykke Randem-Nielsen ( 4 1/2 ) liker den nye, store barnehagen bedre enn den gamle fordi det er nye leker her.
AP160120 Oslo brann- og redningsetat bisto politiet med målinger av luften ved barnehagen .
AP160120 Flere lastebiler sto på tomgang kort unna barnehagen i forbindelse med filminnspilling av Jo Nesbøs « Snømannen » i parken.
AP160120 Det ble raskt besluttet at barnehagen måtte stenge ventilasjonsanlegget midlertidig, for ikke å få mer eksos inn i barnehagen .
AP160120 Det ble raskt besluttet at barnehagen måtte stenge ventilasjonsanlegget midlertidig, for ikke å få mer eksos inn i barnehagen.
BT160108 Henriette hadde skjønt at det betydde noe for meg at hun hadde mange venner da hun gikk i barnehagen og hadde derfor ikke sagt noe.
BT160108 Fra å være en populær og lykkelig jente med mange venner i barnehagen , ble skolehverdagen for datteren helt annerledes.
AP160106 Småbarnsforeldre kan få mulighet til å jobbe et par timer om kvelden, dersom de vil hente tidlig i barnehagen .
AP160106 - Vi vil at de skal slippe å hente i barnehagen rett før stengetid på grunn av at noe måtte bli ferdig på jobben, sier Ulltveit-Moe.
AP160106 - Det er viktig å snakke med barnehagen eller skolen først.
AP160106> - Det er viktig å snakke med barnehagen eller skolen først.
AP160106> target="avis" href= - Det er viktig å snakke med barnehagen eller skolen først.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= - Det er viktig å snakke med barnehagen eller skolen først.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Det er viktig å snakke med barnehagen eller skolen først.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Det er viktig å snakke med barnehagen eller skolen først.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Det er viktig å snakke med barnehagen eller skolen først.