AA170802 Enkelte private selskaper ønsker å selektere barnefotballspillere etter noen få treninger.
AA170802 De ønsker å selektere barnefotballspillere etter noen få treninger.
AA170802 De kommersielle aktørene som forankrer sin aktivitet i klubben, som bidrar til økt trenerkompetanse, som bidrar til anleggsutvikling, som ikke danner egne lag som forstyrrer klubbens aktivitet og som ikke selekterer barnefotballspillere kan bidra til en positiv aktivitetsutvikling.
FV161223 KOMMENTAR : Til alle dere barnefotballspillere i Norge : Dropp å kjøpe Ronaldo-drakt neste gang.
BT161223 KOMMENTAR : Til alle dere barnefotballspillere i Norge : Dropp å kjøpe Ronaldo-drakt neste gang.
AP161223 KOMMENTAR : Til alle dere barnefotballspillere i Norge : Dropp å kjøpe Ronaldo-drakt neste gang.