BT160904 - Det er mye redsel i befolkningen i forhold til matallergi, men det er svært sjelden noen dør av matallergi, sa Håvard Trønnes, barneallergolog ved Barneklinikken på Haukeland til BT for en uke siden.
BT160824 Håvard Trønnes, barneallergolog ved Barneklinikken på Haukeland universitetssjukehus, stiller seg bak synspunktene til Storaas.