DA171215 Dette er en sak som opptar næringslivet, sier Hagen, som peker på at NHO vendte tommelen ned da barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) foreslo å uthule fedrekvoten høsten 2014.
DA171204 Guttens fastlege har to ganger sendt henvisning til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ) med anbefaling fra PPT om utredning av ADD.
SA171018 i ¶ Barne- og likestillingsdepartementet har finansiert prosjektet.i ¶
BT171018https://www.bt.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html Barne- og likestillingsdepartementet har finansiert prosjektet.
AP171018https://www.aftenposten.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html Barne- og likestillingsdepartementet har finansiert prosjektet.
NL171017 Både Bufdir ( Barne-ungdoms- og familiedirektoratet ), Bufetat ( Barne- ungdoms- og familieetaten, departementet og ungdommene i Forandringsfabrikken ( barnevernsproffene ) er bekymret.
DA171017 Da statsminister Erna Solberg ( H ) i desember 2016 plasserte tidenes første ministerpost for innvandring og integrering i Justis- og beredskapsdepartementet ( JD ), ble hele integreringsfeltet flyttet fra budsjettet til Barne- og likestillingsdepartementet til Justisdepartementets budsjett.
AA171017 Barne- og ungdomsorganisasjonen settes i en svært vanskelig situasjon.
VG171013 Nå varsler Barne- og likestillingsdepartementet at næringsdrivende har fått frist til 15. oktober på å rette seg etter lovverket.
DA171013 Ideen bak boken er å oppsøke et solid knippe av hans barne- og ungdoms helter, i deres egne nabolag på Øst- og Vestkysten.
DA171013 Nå varsler Barne- og likestillingsdepartementet at næringsdrivende har fått frist til 15. oktober på å rette seg etter lovverket.
AA171013 Nå varsler Barne- og likestillingsdepartementet at næringsdrivende har fått frist til 15. oktober på å rette seg etter lovverket.
VG171012 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) var i forrige uke tydelig på at dobbeltroller i barnevernet er uakseptabelt.
DA171012 Moralen i låta, du kan få til hva du vil bare du prøver hardt nok, har han kanskje plukket opp bak veggene på fritidsklubben BUSH, eller Barne- og ungdomssenteret på Holmlia.
DB171011 Stengingen berører derimot ikke driften ved barne- og familieklinikken ved Psykologisk institutt, som som drives i samarbeid med Lovisenberg Diakonale sykehus, sier Lundell.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet Regionene i Bufetat leverer statlige barne- og familieverntjenester på vegne av staten.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet Fakta : Dette er Bufetat ¶ Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet Barne-, ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet Aftenposten ba Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) om å lage en oversikt over antallet barn og unge som bor i enetiltak i Norge.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) har ansvar for styringen av Bufetat.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3WmVX/Solberg-forberedt-pa-nye-nederlag---gikk-pa-tap-tirsdag ( Kilder : NTB, Wikipedia, Barne- og likestillingsdepartementet ) ¶
VG171009 Det er naturlig å først peke på barne- og likestillingsminister Solveig Horne, som har ansvar for barns oppvekst og for levekår for LHBT+-grupper.
DA171009 Ifølge statssekretær Kai Morten Terning i barne- og likestillingsdepartementet var regjeringen klar over at lovendringen kunne ramme nordmenn, men målet om bedre integrering ble vektlagt mest da endringen ble foreslått.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/q53dw/Barneminister-Solveig-Horne-etablerer-to-institusjoner-for-barn-og-unge-i-Sogne-og-Bodo - Barna som faller mellom to stoler ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er bekymret for barn og unge som trenger hjelp fra både psykisk helsevern og barnevern samtidig.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/q53dw/Barneminister-Solveig-Horne-etablerer-to-institusjoner-for-barn-og-unge-i-Sogne-og-Bodo Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er bekymret for barn og unge som faller mellom to stoler : barnevern og psykisk helsevern.
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/n3g5o/Aftenposten-mener-Riktig-med-strengere-krav-for-kontantstotte | Aftenposten mener : Riktig med strengere krav for kontantstøtte ¶ ¶ Barne- og familieminister Solveig Horne ( Frp ) fikk i sommer flertall for å et krav om fem års botid knyttet til kontantstøtte.
AA171009 - Dette punktet i regjeringsplattformen er vi ikke helt i mål med ennå, sier statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet til Vårt Land.
VG171007 | Solveig Horne vil gjennomgå regelverket for å unngå dobbeltroller i barnevernet ¶ Barne- og likestillingsministeren mener lovverket er klinkende klart : Dobbeltroller i barnevernet er ikke akseptabelt.
VG171007 Nå oppfordrer Barne- og likestillingsministeren alle kommuner som er i tvil om slike spørsmål, til å ta kontakt med fylkesmannen.
VG171007 Horne sier at de har vært oppmerksomme på problemet lenge, og viser til at de nå har bedt Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet om å få på plass tydeligere rutiner og rammevilkår for kommuners kjøp av private tjenester.
VG171007 - SVÆRT UHELDIG : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener dobbeltroller i barnevernet er uakseptabelt.
VG171007 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne understreker at kommunene står fritt til å kjøpe tjenester, og sier at det ikke er ulovlig å tjene penger.
DB171007 Nedenfor følger en rekke bilder av deltakerne fra deres barne- og ungdomsår.
DA171007 Gusty tror at han i Fredrikstad kommer til å bli husket for å ha vært med på å starte Fredrikstad barne- og ungdomsteater.
DA171007 - Og i dag ser vi at barne- og ungdomsteatrene blomstrer som aldri før.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGM3/Krever-politisk-handling-mot-deling-av-sexvideoer Også barne- og likestillingsminister Solveig Horne og representanter fra justiskomiteen på Stortinget har fått tilsendt rapporten.
VG171005 Han mener kompetente voksenpersoner kombinert med tidlig innsats er det som må til for å hjelpe gutter som har blitt utsatt for trøblete barne- og ungdomsår i lavinntektsfamilier, mulig oppdragervold og rusproblematikk.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod august da han var innlagt på barne- og ungdomsavdelingen.
AA171004 ( ©NTB ) ¶ | - Jeg ble mobbet på skolen ¶ 34-åringen forteller at han ble mobbet på barne- og ungdomsskolen, og at han manglet retning på livet.
VG171003 Ditt Tiltak og Helge Alne sendte et brev til Barne- og familieetaten der de informerte om at de hadde ledige fosterhjem.
VG171003 De siste fire årene har Aps tidligere kultur-, arbeids- og barne- og familieminister Anniken Huitfeldt ( 47 ) fra Akershus vært leder for komiteen.
AA171003 Skolebarna som blir berørt er elever ved Nærøysund Skole, Kolvereid barne- og ungdomsskole, Ytre Namdal VGS og Rørvik skole.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/G4g1x/Psykologiprofessor-advarer-Nettovergrep-like-ille-som-fysiske-overgrep - Disse sakene er svært vanskelige å oppdage, fordi ungdommene skammer seg og er flaue over det de har vært med på, sier Mossige, som er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.
DB170929 I september var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, samt reiseliv og transport, begge med 3,8 prosent av arbeidsstyrken.
DB170929 Tilbudet er utvidet : Barne- og familiekonserter med tema fra film, pop og mye annet legges jevnlig inn i programmet.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Rvnm8/Likestillingsombudet-vil-todele-foreldrepermisjonen Det kommer frem i et høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Det tilsvarer nesten 40.000 elever i norske barne- og ungdomsskoler.
SA170928 Det tilsvarer nesten 40.000 elever i norske barne- og ungdomsskoler.
DB170928 Hun har vært kulturminister, barne- og likestillingsminister og arbeidsminister.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Det tilsvarer nesten 40.000 elever i norske barne- og ungdomsskoler.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Det tilsvarer nesten 40.000 elever i norske barne- og ungdomsskoler.
VG170927 Han viser til brevet Barne- , ungdoms og familiedirektoratet sendte til samtlige av landets fylkesmenn etter VGs omtale av saken.
AP170927https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/l6xL7/Manuela-Ramin-Osmundsen--Det-rammet-meg-hardest-a-bli-kalt-en-logner Ved siden av ham sitter barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.
DB170926 Hun er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og jobber som psykolog på Nøtterøy.
SA170925 Gjesdal er tilknyttet Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole.
DB170925 Skiskyting står for veldig mye av det jeg liker å jobbe med, gjennom alt fra barne- og ungdomsidrett, folkehelse, verdiarbeid til toppidrett.
AP170925https://www.aftenposten.no/norge/i/kllg6/Ny-rapport-til-FN-Barneombudet-kritiserer-norsk-innsats-mot-mobbing-og-vold I juni skal barne- og likestillingsministeren til Genève og svare for seg foran FNs barnekomité.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tidligere-landslagsspiller--Vi-mister-enormt-mange-talenter-til-skader_-prestasjonsangst-og-press-fra-foreldre-242562b.html Gjesdal er tilknyttet Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole.
DB170924 Tidligere nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.
VG170922 - Vil provosere muslimer unødvendig ¶ Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet, Kirkerådet i Den norske kirke og Oslo universitetssykehus understreker at de ikke støtter forslaget.
DA170922 Rapporten fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus ble bestilt av Barne- og likestillingsdepartementet etter at Forbrukerrådet gjorde alvorlige funn som tydet på behov for kunnskap om dette.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/052jE/SIFO-Stor-uvitenhet-om-lekene-som-overvaker-barn Rapporten fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus ble bestilt av Barne- og likestillingsdepartementet etter at Forbrukerrådet gjorde alvorlige funn som tydet på behov for kunnskap om dette.
AP170922https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Jjap8/Jeg-skal-bli-pappa_-men-far-ikke-lov-til-a-ta-pappaperm--Ole-Andr-Kjennerud - Jeg tar ut alt jeg kan av pappapermisjon Lengre pappapermisjon har lenge vært et viktig likestillingspolitisk tiltak for Barne- , likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.
AA170922 Rapporten fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus ble bestilt av Barne- og likestillingsdepartementet etter at Forbrukerrådet gjorde alvorlige funn som tydet på behov for kunnskap om dette.
VG170921 VG hadde fått kjennskap til 47 historier fra kvinner og menn som hevder å ha blitt utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene i en og samme kommune.
VG170920 De siste fire årene har Aps tidligere kultur-, arbeids- og barne- og familieminister Anniken Huitfeldt fra Akershus vært leder for komiteen.
DA170920 En av de mest dramatiske redningsoperasjonene pågår ved en barne- og ungdomsskole sør i hovedstaden, der 21 barn og fire voksne var bekreftet omkommet sent tirsdag kveld.
DA170920 En av de mest dramatiske redningsaksjonene pågår ved en barne- og ungdomsskole sør i byen, der en hel korridor i den tre etasjer høye bygningen i løpet av få sekunder ble redusert til en haug med store betongplater tidlig tirsdag ettermiddag.
AA170920 En av de mest dramatiske redningsoperasjonene pågår ved en barne- og ungdomsskole sør i hovedstaden, der 21 barn og fire voksne var bekreftet omkommet sent tirsdag kveld.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html - Det handler om å se trenerne i barne- og ungdomsklubbene.
SA170919 - Det handler om å se trenerne i barne- og ungdomsklubbene.
DN170919 EBU introduserte i år tre nye kategorier, beste TV-film, barne- og ungdomsprogram og virtual reality, for å gjenspeile dagens trender.
DB170919 EBU introduserte i år tre nye kategorier, beste TV-film, barne- og ungdomsprogram og virtual reality, for å gjenspeile dagens trender.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet I de sammenraste bygningene til en barne- og ungdomsskole sør i hovedstaden ble 22 barn og fire voksne bekreftet omkommet sent tirsdag kveld.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet I de sammenraste bygningene til en barne- og ungdomsskole sør i hovedstaden er 21 barn og fire voksne var bekreftet omkommet sent tirsdag kveld.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html - Det handler om å se trenerne i barne- og ungdomsklubbene.
AA170919 En av de mest dramatiske redningsoperasjonene pågår ved en barne- og ungdomsskole sør i hovedstaden, der 21 barn og fire voksne var bekreftet omkommet sent tirsdag kveld.
AA170919 EBU introduserte i år tre nye kategorier, beste TV-film, barne- og ungdomsprogram og virtual reality, for å gjenspeile dagens trender.
AA170919 Eksempler på slike behov og slike tjenester finnes innen barne- og familietjenester.
AA170919 EBU introduserte i år tre nye kategorier, beste TV-film, barne- og ungdomsprogram og virtual reality, for å gjenspeile dagens trender.
DN170917 Viktige temaer for de norske ministrene er bærekraftmålene, hvordan man skal få en slutt på seksuell utnyttelse og overgrep begått av FN-soldater, finansiering av fredsbygging og arbeidet for barne- og mødrehelse, samt oppfølging av Parisavtalen.
DB170915 Konklusjonen var at det mangler nødvendig kompetanse og kunnskap i hele landet, både i barnevernstjenesten og på de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene.
DB170915 Han fikk akutt-time på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ).
DB170915 Det er en behandlingsoptimisme knyttet til de unge, i motsetning til voksne der det er stilt noe tvil om effekten av behandling, sier Øystein Grov, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og overlege ved V27, en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Betanien i Bergen, som har spesialisert seg på behandling av unge med skadelig seksuell atferd.
DB170915 Det er en behandlingsoptimisme knyttet til de unge, i motsetning til voksne der det er stilt noe tvil om effekten av behandling, sier Øystein Grov, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og overlege ved V27, en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Betanien i Bergen, som har spesialisert seg på behandling av unge med skadelig seksuell atferd.
DA170915 Vi måtte ta barne- og likestilling, skjønneru ?
VG170914 - Det oppleves dramatisk for hele barne- og ungdomsklinikken, og spesielt for de som har vært direkte involvert, sier Hansen.
DA170914 Men om alt går slik han tror og håper, er han inne på Stortinget så fort Solveig Horne får fornyet tillit som barne- og likestillingsminister.
DA170914 Atle Simonsen ( Frp ) er på vei tilbake til hverdagen som politisk rådgiver i Barne- likestillingsdepertementet.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/MOr6m/Djabrail-6-dode-etter-feilbehandling Britt Skadberg, direktør for Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland, forteller at Djabrail var svært syk da han ble innlagt ved Haukeland for å behandles for kreft.
VG170913 * For å kartlegge utviklingen har VG hentet inn regnskapstallene til samtlige bedrifter registrert under bransjekodene " barnevernstjenester " og " Institusjoner innen barne- og ungdomsvern " i Brønnøysundregistrene.
DB170913 Å være ung er annerledes enn alle andre livsfaser, og det er viktig å ha unge som kan representere det perspektivet der de store avgjørelsene tas, sier Rode Hegstad, leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ).
DB170913 Rode Hegstad, leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ), sier til Dagbladet at det er bra for demokratiet at det blir flere unge representanter på Stortinget.
DA170913 Zahid, som fylte 23 år i forrige uke, spilte barne- og ungdomsfotball i Klemetsrud før han gikk til Vålerenga.
AP170913https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/J02Lj/10-tips-for-helgen-15-17-september I helgen blir det full rulle for alle som elsker barne- og ungdomsbøker.
AA170912 Jentekonferansen samarbeider med NHO og støttes av Barne- og likestillingsdepartementet.
DA170911 Fra 2005 har hun vært innvalgt på Stortinget fra Rogland og har i Erna Solbergs regjering fra 2013 vært barne- likestillings- og inkluderingsminister.
DA170911 I Dagsavisen fredag fikk både barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) terningkast 1 av Forskningsrådet for sin forskningsinnsats.
DA170911 - Barne- og likestillingsdepartementet bruker betydelige ressurser på forsknings- og utredningsarbeid, ikke minst gjennom deltakelse i flere av velferdsforskningsprogrammene under Forskningsrådet, påpekte han da.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Barne- , likestillings- og inkluderingsminister fra 2009 til 2012.
VG170910 Direktør ved Haukeland sykehus, Eivind Hansen, og klinikkdirektør for barne- og ungdomsklinikken, Brit Skadberg, har forklart bakgrunnen for saken.
DB170908 Derfor er det god grunn for å spørre hvordan denne langvarige stressbelastningen i barne- og ungdomsskolen påvirker ungdomsbefolkningens framtidige helse, utdannelse og sosiale liv.
DB170908 Artikkelforfatterne er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus.
DA170908 Får 1 : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug blir sett på som en del av Justisdepartementet ).
DA170908 Fingrene legges ikke imellom når det gjelder barne- og likestillingsministeren og justis- og beredskapsministeren og det som skjer i deres departementer.
DA170908 Barne- og likestillingsdepartementet bruker betydelige ressurser på forsknings- og utredningsarbeid, ikke minst gjennom deltagelse i flere av velferdsforskningsprogrammene under Forskningsrådet.
DA170908 - Barne- og likestillingsministeren er svært opptatt av forskning for å sikre en utvikling av gode tjenester.
AA170908 Det viser både tilsyn med tjenestene og flere rapporter, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til Aftenposten.
DB170907 Bare 30 prosent ¶ Barne- og likestillingsministeren ga senest i forrige uke uttrykk for at hun mener flere barn som plasseres i fosterhjem bør plasseres hos slekt eller i nært nettverk.
DB170907 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) skriver til Dagbladet at hun har merket seg at norske myndigheter er blitt frifunnet av menneskerettsdomstolen i denne saken.
DB170907 Et eksempel på en slik mangel på fokus på rus, finner vi i tilsynsrapporten fra Statens helsetilsyn i 2013 og 2014 som gjorde det kjent at 8 av 10 av landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker ( BUP ) ikke spurte om rusmiddelproblemer hos de unge.
DA170907 Fremtidens proffer : Omkranset av politikere fra regjeringspartiene fikk leder Tom Solberg i Dramaskolen Drammen barne- og ungdomsteater, Kristin Isabel Solberg ( 10 ) og flere andre elever kulturminister Linda Hofstad Hellelands ( t.v. ) løfte om en ekstrapott amatørteatergrupper skal kunne søke støtte fra.
DA170907 Det manglet ikke på ros da kulturminister Linda Helleland ( H ) entret scenen på Drammens Teater, knappe tre måneder før Drammens barne- og ungdomsteater har premiere på sin storsatsing « Reisen til Julestjernen ».
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/P1e3z/Mange-barn-far-ikke-god-nok-hjelp-av-barnevernet-Na-vil-Regjeringen-sette-de-ansatte-pa-skolebenken Det viser både tilsyn med tjenestene og flere rapporter, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/P1e3z/Mange-barn-far-ikke-god-nok-hjelp-av-barnevernet-Na-vil-Regjeringen-sette-de-ansatte-pa-skolebenken Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) står sammen bak strategien for hvordan kvaliteten i barnevernet skal bedres - ved å øke de ansattes kompetanse.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/LKdkp/Det-viktigste-temaet-er-glemt-i-valgomatene--Agnes-Nordvik Mandag forrige uke fikk jeg « overta » Solveig Hornes jobb som barne- og likestillingsminister, skriver Agnes Nordvik ( 15 ).
VG170906 * For å kartlegge utviklingen har VG hentet inn regnskapstallene til samtlige bedrifter registrert under bransjekodene " barnevernstjenester " og " Institusjoner innen barne- og ungdomsvern " i Brønnøysundregistrene.
AA170906 Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune går nå i riktig retning ved at de samarbeider med Forandringsfabrikken, en stiftelse som jobber for at barn skal bli hørt, både i barnevernet, i skolen og innenfor psykisk helsevern.
AA170905 Han frykter at kommersielle aktører vil prioritere amerikansk storfilm foran barne- og ungdomsfilmer og norsk film.
AA170905 Han er spesielt bekymret for hva det vil bety for visningen av barne- og familiefilmer, men også smalere film fra de fleste andre land enn USA.
AA170905 - I konsesjonen har vi stilt krav om et bredt tilbud, med barne- og familiefilmer og internasjonale filmer.
SA170904 Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.
SA170904 Halvparten av dem som jobber i barnehagen skal være barnehagelærere, og vi vil ansette flere barne- og ungdomsarbeidere. 11.
NL170904 I år viser tall fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( BUFDIR ) at 1 av 10 norske barn vokser opp i relativ fattigdom i Norge.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Halvparten av dem som jobber i barnehagen skal være barnehagelærere, og vi vil ansette flere barne- og ungdomsarbeidere. 11.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/xnVqX/Seksaring-feilbehandlet-Haukeland-har-hittil-endret-n-rutine Direktør ved Barne- og ungdomsklinikken, Britt Skadberg, og administrerende direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssjukehus var i møte med guttens familie søndag kveld.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Halvparten av dem som jobber i barnehagen skal være barnehagelærere, og vi vil ansette flere barne- og ungdomsarbeidere. 11.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste Taushetsplikten gjør at vi ikke har anledning til å kommentere saken ytterligere, sier direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg. », står det i uttalelsen.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste Sammen med direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg og en intensivlege var de i møte med guttens familie.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste Direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg, skriver i en uttalelse at de bekrefter at Helsetilsynet er varslet.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste Direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg og administrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus, Eivind Hansen var i møte med guttens familie søndag kveld.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste Det dreier seg om en hendelse på Barne- og ungdomsklinikken som vi umiddelbart varslet Helsetilsynet om.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste - Det dreier seg om en hendelse på Barne- og ungdomsklinikken som vi umiddelbart varslet Helsetilsynet om, heter det i uttalelsen.
VG170902 Han ga ut en rekke barne- og ungdomsbøker, men var kanskje aller mest kjent fra Tramteatret og rollen som Pelle Parafin fra TV-seriene på 80-tallet.
VG170902 Taushetsplikten gjør at vi ikke har anledning til å kommentere saken ytterligere, sier direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg », står det i uttalelsen.
VG170902 Direktør ved Barne- og ungdomsklinikken Britt Skadberg, skriver i en uttalelse til Bergens Tidende at de bekrefter at Helsetilsynet er varslet.
VG170902 Det dreier seg om en hendelse på Barne- og ungdomsklinikken som vi umiddelbart varslet Helsetilsynet om.
DB170902 - Ikke belegg ¶ Barne- , ungdoms og familieetaten ( Bufdir ) hevder at det ikke kan påvises forskjeller i kvalitet på barnevernstjenester fra offentlige, ideelle eller kommersielle leverandører.
DB170902 - Det Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufdir ) kan si, er at de har inngått avtaler med private leverandører om kvalitetskrav.
DB170902 I en uttalelse bekrefter direktør ved Barne- og ungdomsklinikken, Britt Skadberg at Helsetilsynet er varslet, skriver BT.
DA170902 Målet er å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag på videregående, og etter det jobbe ved siden av mens hun tar videre studier.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/vL9BX/6-aring-i-respirator-etter-feilmedisinering - Det dreier seg om en hendelse på Barne- og ungdomsklinikken som vi umiddelbart varslet Helsetilsynet om, heter det i en uttalelse fra Haukeland sykehus.
AP170902https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MQdeE/De-glemte-barna--Anne-Bitsch FOTO : Stenersen, Tor ¶ Barne- og likestillingsdepartementet sendte i midten av august ut en offentlig utredning som tar for seg vold og seksuelle overgrep mot barn på høring.
AA170902 Direktør Britt Skadberg ved sykehusets barne- og ungdomsklinikk bekrefter at Helsetilsynet er varslet og at de har en pågående tilsynssak. ( ©NTB ) ¶
VG170901 Oslo : Nesten alle som dømmes for familievold har innvandrerbakgrunn ¶ Barne- og likestillingsministeren sier regjeringen har et spesielt ansvar for å hindre overgrep, og at barn som lever under dårlige forhold må oppdages og få hjelp.
VG170901 Fredag formiddag legger regjeringen frem sitt nye forslag til endringer i barne- og straffeloven.
VG170901 BEST FOR BARNA : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener det nye lovforslaget sikrer rettsvernet til barn mot vold og overgrep.
DB170901 ¶ FORESLÅR ENDRINGER : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) ønsker lovendringer « for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet ».
DB170901 Vi foreslår å ta begrepet kjærlighet inn i barnevernlovens formålsbestemmelse, og slik bidra til at barn skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, sier barne- og likestillingsministeren.
DB170901 Rettighetslov ¶ Barne- og likestillingsministeren er opptatt av at barnevernloven nå skal bli en rettighetslov.
DB170901 Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet skal endringene styrke barneperspektivet i loven og bidra til å bedre saksbehandlingen i barnevernet.
DB170901 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) ønsker lovendringer « for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet ».
DA170901 Barne- og likestillingsdepartementet har sendt et brev til alle landets kommuner og tingretter med informasjon om lovendringen og hva det innebærer.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72B2B/Departementet-ber-Forbrukerradet-tenke-seg-om-for-neste-prissammenligning | Departementet ber Forbrukerrådet tenke seg om før neste prissammenligning ¶ Barne- og likestillingsdepartementet ber Forbrukerrådet ta nødvendige skritt for å sikre at fremtidige varekurver baseres på et korrekt datamateriale.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72B2B/Departementet-ber-Forbrukerradet-tenke-seg-om-for-neste-prissammenligning Det er i et brev til Forbrukerrådet Barne- og likestillingsdepartementet, som har ansvar for forbrukerpolitikken, nå understreker viktigheten av at prisportalen for dagligvarer er korrekt.
AP170901https://www.aftenposten.no/okonomi/i/72B2B/Departementet-ber-Forbrukerradet-tenke-seg-om-for-neste-prissammenligning Barne- og likestillingsdepartementet har sendt brev til Forbrukerrådet i forbindelse med prisportalen.
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/yPxr2/Aftenposten-mener-Forbrukerradet-ma-legge-ned-prisportalen ¶ Forbrukerdirektør Randi Flesland og barne- og likestillingsminister Solveig Horne lanserte prissammenligningstjenesten Sjekk dagligvarer under Arendalsuka.
AA170901 Vi vil lovfeste barnets rett til nødvendige barnevernstiltak, slik at barnevernsloven blir en rettighetslov, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AA170901 Nå foreslås det å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tiltak når vilkårene er oppfylt, ifølge Barne- og likestillingsdepartementet.
AA170901 Barne- og likestillingsdepartementet har sendt et brev til alle landets kommuner og tingretter med informasjon om lovendringen og hva det innebærer.
VG170831 VIL HA MER TID MED BARNA : Fastlege Ane EmAus ( 43 ) slutter som fastlege, for å jobbe med barne- og ungomspsykiatri.
VG170831 Dette er hovedgrunnen til at Emaus nå sier opp jobben, til fordel for å jobbe med barne- og ungdomspsykiatri i spesialisthelsetjenesten.
DA170831 Hun er glad for at barne- og likestillingsministeren ville besøke Barnehuset i Moss, selv om Barnehuset er underlagt Politidirektoratet og justisministeren.
DA170831 - Er det virkelig så mye vold og overgrep som rammer barn, spurte en forbauset barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) da hun gjestet Barnehuset i Moss.
DA170831 Barne- og likestillingsdepartementet har forvaltningsansvaret for barnevernsloven.
AA170831 Nidarvoll - Sunnland - på barne- og ungdomstrinnet.
AA170831 Hårstad - Okstad - på barne- og ungdomstrinnet.
AA170831 Heimdal vest - Huseby - på barne- og ungdomstrinnet.
DB170830 ¶ SKOLEBESØK : For noen dager siden presenterte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og barne- og familieminister Solveig Horne ( t.v. ) en ny digital strategi for norsk skole.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla Likestillingen i Norge er blitt dårligere etter fire år med barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) i ministerstolen, mener 22 organisasjoner.
AA170830 Gjennom denne ordningen har alle elever i videregående skole muligheten for å få hjelp og samtaler med behandlere fra Barne- og Ungdomspsykiatrien ( BUP ) på egen skole.
DB170829 Forbrukerrådet har laget appen på oppdrag fra Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ).
AP170829https://www.aftenposten.no/okonomi/i/P1P6J/Prisportalen-stoppet-nok-en-gang I frustrasjon over hvordan pristjenesten til Forbrukerrådet har fungert, ba NHO Handel, der Rema er medlem, om møte med Barne- og familiedepartementet, som er ansvarlig for forbrukerpolitikken i Norge.
NL170828 Dette nærarbeidet, hvor dialog og kontakt med familien er en viktig forutsetning for å kunne inkludere og etter hvert også integrere disse familiene inn i vår foreldredrevne barne- og ungdomsidrett i Norge, er oversett som suksessfaktor.
DA170828 Helseminister Bent Høie ( H ), barne- og inkluderingsminister Solveig Horne ( Frp ), Sola-ordfører Ole Ueland ( H ), leder for Folkehallene Per A.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge Hun var Barne- og familieminister to ganger og satt på Stortinget for Ap fra 1989 til 2009.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge Hun var Barne- og familieminister to ganger og satt på Stortinget for Ap fra 1989 til 2009.
AP170827https://www.aftenposten.no/okonomi/i/P1dke/Forbrukerradet-ble-advart-mot-feil-ved-sin-nye-prisportal-Likevel-ble-den-lansert En prissammenligning mellom matvarekjedene i Norge utviklet av Forbrukerrådet på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet.
AP170827https://www.aftenposten.no/okonomi/i/P1dke/Forbrukerradet-ble-advart-mot-feil-ved-sin-nye-prisportal-Likevel-ble-den-lansert ) og barne- og familieminister Solveig Horne under lanseringen av prisportalen onsdag 15. august i Arendal.
DN170825 Mer opplæring i programmering og teknologi gjennom hele skolegangen, økt satsing på lærernes digitale kompetanse og bedre utstyr er blant tiltakene i regjeringens nye digitale skolestrategi, som statsminister Erna Solberg ( H ), kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) la fram på Bekkestua barneskole i Bærum fredag.
DN170825 - Fremveksten av falske nyheter og mobbing i sosiale medier stiller dagens barn og unge overfor store utfordringer når det gjelder kildekritikk og nettvett, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
DA170825 Gjennom kampanjen Unge stemmer, av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ), har Hole Polden, elev ved Gand videregående skole og representant for LNU, stilt seg til tjeneste for å snakke med ungdommen om viktigheten av å bruke stemmeretten.
AA170825 I dag vil barn og unge med psykiske helseplager bli henvist til fastlegen, en kommunal tjeneste eller barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.
DA170824 På Bragernes torg blir det konsert med tre barne- og ungdomskor fra kl. 11.30.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen - Umiddelbart må vi styrke samarbeidet mellom skole, barnevern, politi, NAV, barne- og ungdomspsykiatrien, og eventuelt andre instanser.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/52EM6/Forbrukerradet-stopper-prisportalen-etter-n-uke Forbrukerdirektør Randi Flesland er sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne i Arendal i forrige uke da prisportalen ble lansert.
AA170822 Det var like før skoletid mandag morgen at den siktede angrep en 15 år gammel elev ved Namsos barne- og ungdomsskole utenfor skoleområdet.
AA170822 Visste du at dagens unge har mindre sex enn tidligere generasjoner ? Barne- og ungdomsskoleelever klemmer hverandre etter en lang sommerferie - mens artisten Fonsi synger at han vil gå langsomt og forsiktig frem for å erobre drømmedama.
VG170821 En elev ved Namsos barne- og ungdomsskole er påført skader i ansiktet utenfor skolen. Én person er siktet for kroppsskade.
AA170821 Foreløpig kan vi ikke si noe mer enn at vi tidligere i dag fikk melding om en voldshendelse ved Namsos barne- og ungdomsskole, sier etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen i Trøndelag politidistrikt til NTB.
AA170821 Tenåringen som er pågrepet og siktet for å ha angrepet og skadet en elev ved Namsos barne- og ungdomsskole, erkjenner voldshandlingen.
AA170821 Hendelsen skjedde utenfor Namsos barne- og ungdomsskole før skoletid mandag morgen.
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/B8RQv/Kronikk-Politikernes-effektivitetskur-er-ikke-til-de-psykiatriske-pasientenes-beste--Ragnhild-Holm-og-Lise-Tveter | Kronikk : Politikernes effektivitetskur er ikke til de psykiatriske pasientenes beste Ragnhild Holm og Lise Tveter ¶ Barne- og ungdomspsykiatrien : Å la oss styre av de nye økonomiske betingelsene vil bety å samarbeide mindre, sette verre diagnoser og være mindre tilgjengelig på telefon.
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/B8RQv/Kronikk-Politikernes-effektivitetskur-er-ikke-til-de-psykiatriske-pasientenes-beste--Ragnhild-Holm-og-Lise-Tveter FOTO : Lightspring, Shutterstock / NTB scanpix ¶ Barne- og ungdomspsykiatrien ( BUP ) er i økonomisk krise.
VG170818 Fredag ble det holdt et møte i gymsalen på Torpa barne- og ungdomsskole hvor drøye 50 personer møtte opp for å høre hvordan de best kunne bidra til å lete etter tobarnsfaren og den administrerende direktøren i Implenia Norge.
AA170818 Også barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) sier at hun gleder seg over økningen i denne gruppen det siste året.
DA170817 Alle elever på barne- og ungdomstrinnet bortsett fra 1. og 8. trinn starter klokken 08.30. 1. og 8. trinn starter klokken 09.00, skriver Stavanger kommune på sine hjemmesider.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/LV8b4/Agnes-15-var-juryens-favoritt-i-var-valgkonkurranse-for-ungdom-Se-bildeserien-hennes-her - Rode Margrete Hegstad, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ).
VG170816 Thorkildsen var barne- likestillings- og inkluderingsminister under Stoltenberg og er nå byråd for eldre- helse- og sosialtjenester i Oslo.
VG170816 Solveig Horne : Avviser kritikken ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) avviser Thorkildsens kritikk, og mener denne regjeringen og samarbeidspartiene har gjort et større arbeid enn den forrige, selv om tallene viser at mye fortsatt gjenstår.
VG170816 Tjenesten « Sjekk dagligvarer » er utviklet av Forbrukerrådet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.
VG170816 Med tjenesten vi lanserer i dag vil vi bidra til at kundene kommer i førersetet og får mulighet til å gjøre valg på egne premisser, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
DA170816 Omtrent hver sjette opplevde urettferdig eller negativ forskjellsbehandling ukentlig mens de gikk på barne- og ungdomsskolen.
DA170816 Det er flest opplevelser med rasisme i barne- og ungdomsskolen, men også på videregående er det rasisme.
AP170816https://www.aftenposten.no/okonomi/i/bVRR5/Forbrukerradet-med-ny-pris-app--Trist-for-forbruker_-mener-lokalmatforkjemper En prissammenligning mellom matvarekjedene i Norge utviklet av Forbrukerrådet på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet.
AP170816https://www.aftenposten.no/okonomi/i/bVRR5/Forbrukerradet-med-ny-pris-app--Trist-for-forbruker_-mener-lokalmatforkjemper Appen er laget på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet.
AA170816 Onsdag stiller barne- og familieminister Solveig Horne til debatten « Barnefattigdom i Norge - hva er riktig medisin ? ".
AA170816 Barnefattigdommen i Norge har allerede økt og er tre ganger så høy som i 2001, viser tall fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet.
DN170815https://www.dn.no/nyheter/2017/08/15/2048/Handel/-en-tjeneste-med-en-handlekurv-der-man-ikke-vet-innholdet-og-med-forrige-ukes-priser Dette er oppdraget vi har fått fra regjeringen ved barne- og likestillingsministeren, sier Flesland som presenterer.
DN170815 Dette er oppdraget vi har fått fra regjeringen ved barne- og likestillingsministeren, sier Flesland som presenterer.
DB170815 Trøen opplyser at Høyres nasjonale pårørendestrategi skal utarbeides i nært samarbeid med de pårørende selv og tre departementer ; Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170815 Det framgår av en landsrepresentativ undersøkelse fra Sentio på oppdrag fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
DA170814 Likelønn : Statsminister Erna Solberg, Olaug Vervik Bollestad ( KrF ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og Venstre-leder Trine Skei Grande besøker Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/qqg5O/Ny-rapport-avliver-myter-om-innvandrere-og-barnevernet En ny forskningsrapport utført av NTNU for Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) tar sikte på å avdekke om « vedtatte sannheter » om barnevernet og innvandrere har rot i virkeligheten.
DB170813 ¶ Statsminister Erna Solberg, Olaug Vervik Bollestad ( KrF ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og Venstre-leder Trine Skei Grande besøker Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo.
DA170813 Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet ( AFI ) for Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
DA170813 - Målrette ressursene ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) sier til NTB at hun er glad for at de i det siste har fått flere rapporter om barnefattigdom.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet ( AFI ) for Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo - Målrette ressursene ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) sier til NTB at hun er glad for at de i det siste har fått flere rapporter om barnefattigdom.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Barnefattigdom-i-Norge-tredoblet-siden-2001 Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet ( AFI ) for Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/01ma0/Kvinnelige-ledere-tjener-kun-77-prosent-av-mannlige-lederes-lonn Statsminister Erna Solberg, Olaug Vervik Bollestad ( KrF ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og Venstre-leder Trine Skei Grande besøker Thor Olsens barnehage på Torshov i Oslo.
DB170812 barne- eller ungdomsbillett, sier Catharina Solli, som er informasjonssjef i Widerøe.
VG170811 For boka « Tonje Glimmerdal » ( 2009 ) mottok forfatteren Brageprisen, Kritikerprisen, Nynorsk barnelitteraturpris og Kulturdepartementets pris for beste barne- og ungdomsbok.
AA170811 Lørdag starter Frp offisielt sin valgkamp i Sandnes i Rogaland, med blant andre partileder Siv Jensen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og barne- , likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til stede.
VG170810 For en som ikke har vokst opp med YouTube og YouTube-kanaler på samme måte som barne- og ungdomsgenerasjonen gjør i dag, er det vanskelig å forstå greia : Et par kompiser fra folkehøgskolen flytter sammen, spiller dataspill, kommenterer det, driver med prænks og legger det ut på videodelingstjenesten.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/mqqe0/Drapssaken-i-Kristiansand-Knivstukket-23-aring-ute-av-sykehuset- Jenta er ifølge NRK overført til Bjørgvin ungdomsfengsel i Bergen, etter å ha vært frivillig innlagt ved barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet Sykehus. 15-åringen ble onsdag varetektsfengslet i to nye uker med brev- og besøksforbud, opplyser påtalelederen til NTB.
AA170809 Jenta er ifølge NRK overført til Bjørgvin ungdomsfengsel i Bergen, etter å ha vært frivillig innlagt ved barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet Sykehus. 15-åringen ble onsdag varetektsfengslet i to nye uker med brev- og besøksforbud, opplyser påtalelederen til NTB. ( ©NTB ) ¶
VG170808 Jenta ble lagt inn frivillig til observasjon ved barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet sykehus.
DB170808 FOSTERHJEMSKAMPANJE : Barne- , ungdoms- og familiedirektoratets nye reklamefilm har rørt hjerter over hele verden.
DB170808 Antallet barn som bor i barnevernsinstitusjoner derimot har vært noenlunde stabilt, ifølge Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet.
AA170808 Jenta er ifølge NRK overført til Bjørgvin ungdomsfengsel i Bergen, etter å ha vært frivillig innlagt ved barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet Sykehus. ( ©NTB ) ¶
DB170807 Direktør i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), Mari Trommald, viser til at åtte av ti barn i barnevernstiltak har det bra.
DB170806 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne legger vekt på å holde det ryddig i kjøleskapet, og å samle like produkter i grupper for bedre oversikt.
SA170803 Takket være at jeg har barn og barnebarn, har jeg sett mange barne- og ungdomskamper de siste to-tre tiårene.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hvordan-kan-norsk-fotball-bli-bedre-nar-vi-ikke-en-gang-er-enige-om-hva-som-er-god-fotball-239667b.html Takket være at jeg har barn og barnebarn, har jeg sett mange barne- og ungdomskamper de siste to-tre tiårene.
DB170802 Det er Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) som sammen med Helsedirektoratet skal avgjøre plasseringen av institusjonene.
AA170802 Det er Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) som sammen med Helsedirektoratet skal avgjøre plasseringen av institusjonene.
AA170802 Trønderske trenere i barne- og ungdomsfotballen har aldri vært bedre utdannet enn nå.
AA170802 Det er nettopp disse aktørene som burde vist langt større ærlighet, respekt og ydmykhet overfor de mange tusen barne- og ungdomstrenere som faktisk legger grunnlaget for at de ansatte i de ulike firmaene har et levebrød i dag.
AA170802 Den ydmykheten velger vi dog å bruke til ytterligere å fremheve den jobben som de mange tusen frivillige trenerne og lederne i trøndersk barne- og ungdomsfotball gjør hver dag.
AA170802 De private aktørene, som ikke overholder retningslinjene og verdigrunnlaget for barnefotballen, utfordrer og skader det som av UEFA ( Det europeiske fotballforbundet ) betegnes som en av Europas beste barne- og ungdomsfotballmodeller.
VG170801 Mandag denne uken ble hun overført til Bergen fengsel etter å ha vært innlagt ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal siden pågripelsen.
VG170801 15-åringen, som har vært under behandling i barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet sykehus over lengre tid, skrev tidligere i år et åpent leserinnlegg som sin fortid med psykiske lidelser.
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/LVGKV/Ukentlig-skyting-i-danske-byer--dette-er-gjengen-bak-den-nye-bandekrigen I samarbeid med barne- og ungdomstjenesten arbeider politiet nå intenst for å motvirke at fler skal lokkes - eller skremmes - inn i gjengens rekker.
DB170731 Det har tidligere kommet fram at den siktede 15-åringen har vært til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien på Sørlandet sykehus i mange år.
DN170730 I midten padler barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
DA170730 - For øvrig har vi et utrolig godt besøk på barne- og familiefilmer i Drammen, blant de beste i landet.
DB170728 15-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk etter en alvorlig hendelse i Kristiansand på onsdag har vært til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien på Sørlandet sykehus i mange år.
DA170728 Samtidig går månedene, årene, iblandet tilbakeblikk på barne- og ungdomstid.
DA170728 I forkant av knivstikkingen onsdag hadde hun rømt fra en barnevernsinstitusjon som drives av det private selskapet Næromsorg Sør ( NOS ) på oppdrag fra Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ).
AA170728 Ledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid, og lavest innen undervisning og akademiske fag.
AA170728 I forkant av knivstikkingen onsdag hadde hun rømt fra en barnevernsinstitusjon som drives av det private selskapet Næromsorg Sør ( NOS ) på oppdrag fra Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ).
VG170727 Hun er innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal, sier Hille.
VG170727 Hun er nå innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal.
VG170727 Fungerende påtaleleder, Cecilie Pedersen Hille fortalte under en pressekonferanse torsdag formiddag, at jenta nå er innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal.
VG170727 Drapssiktede 15-åring har vært behandlet i barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet sykehuset over lengre tid.
VG170727 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen, ved Sørlandet sykehus bekrefter at den siktede 15 år gamle jenta har vært til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien ved sykehuset over lengre tid.
VG170727 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen ved Sørlandet sykehus bekrefter at den siktede 15 år gamle jenta har vært til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien ved sykehuset over lengre tid.
VG170727 Hun er nå innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal.
VG170727 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen ved Sørlandet sykehus bekrefter at den siktede jenta har vært til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien ved sykehuset over lengre tid.
DB170727 Hun er nå lagt inn på Barne- og ungdomspsykiatrisk i Arendal, sier Hille.
DB170727 Etter det Fædrelandsvennen kjenner til skal Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) ha kjent til 15-åringens situasjon over lengre tid.
DB170727 KRISTIANSAND ( Dagbladet ) : - Når en 15-åring blir drapsmann, er det ikke sånn det skal være, sier Petter Stanger, konstituert virksomhetsleder i Kristiansand kommunes barne- og familietjenester.
DB170727 Hun er nå lagt inn på Barne- og ungdomspsykiatrisk i Arendal, sier Cecilie Pedersen Hille, fungerende påtaleleder Agder politidistrikt under en pressekonferanse torsdag formiddag.
DB170727 - Vi må se på samfunnet vårt og hvordan det virker når slike ting skjer, sier Stanger i barne- og familietjenesten også.
DA170727 Etter det Fædrelandsvennen kjenner til skal Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) ha kjent til 15-åringens situasjon over lengre tid.
DA170727 Hun er innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal, sier Hille.
AA170727 Hun er innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal, sier Hille.
AA170727 Hun er innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal, sier Hille.
AA170727 Petter Stranger, konstituert virksomhetsleder på barne- og familiekontoret i Kristiansand, forteller til NRK at kommunen vil se på hva de kunne gjort annerledes.
AA170727 15-åringen hadde fram til onsdag bodd på en barnevernsinstitusjon som drives av det private selskapet Næromsorg Sør ( NOS ) på oppdrag fra Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ). 15-åringen ble ifølge politiet etterlyst av barnevernsinstitusjonen en time etter hendelsen, Men NOS vil ikke kommentere om det var først etter at de fikk vi
AA170727 Skal ha rømt fra barnevernsinstitusjon ¶ 15-åringen hadde fram til onsdag bodd på en barnevernsinstitusjon som drives av det private selskapet Næromsorg Sør på oppdrag fra Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ).
AA170727 I mellomtiden vil jenta oppholde seg på en barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal, der hun ble frivillig innlagt onsdag kveld.
AA170727 juli ) : « Grunnen til at det er et marked for private aktører i barne- og ungdomsfotballen, er jo nettopp fordi det offentlige tilbudet er for svakt.
DB170725 Seksjonssjef Anders Henriksen i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) skriver i en e-post til Dagbladet at de opplever at barneverntjenestene i stor grad forstår at de må ta hensyn til politiets etterforskning i familievold- og overgrepssaker, men at det er behov for nasjonale retningslinjer både for politiet og barnevern
DB170724 Seksjonssjef Anders Henriksen i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) skriver i en e-post til Dagbladet at de opplever at barneverntjenestene i stor grad forstår at de må ta hensyn til politiets etterforskning i familievold- og overgrepssaker.
DB170724 Det meste av overskuddet pløyes ifølge generalsekretæren tilbake til barne- og ungdomsidretten i BSK og andre klubber i Oslo-området.
SA170722 Og derfor jobber vi med å få trenerutdanning inn på pensum for gymlærere - det aller siste er at utdanningsdepartementet i Vietnam har bedt oss om å levere læreplan og pensum for gymfaget på barne- , ungdoms- og videregående skole, for hele landet.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-mottok-fotball-pris-i-Asia-239084b.html Og derfor jobber vi med å få trenerutdanning inn på pensum for gymlærere - det aller siste er at utdanningsdepartementet i Vietnam har bedt oss om å levere læreplan og pensum for gymfaget på barne- , ungdoms- og videregående skole, for hele landet.
SA170721 For tiden spilles verdens største barne- og ungdomsturnering, Gothia Cup, i Sverige.
DB170721 Jeg mener tiden er moden for et tiltak, sier Ropstad, som mener at spesielt barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) kunne jobbet mer aktivt mot nettporno.
DB170721 Barne- og ungdomsstjerne Brooke Shields spiller hovedrollen i denne til dels cheesy, men severdige filmen om seksuell oppvåkning hos to ungdommer strandet alene på ei øde øy.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-gjorde-Tromso-lagene-det-i-Gothia-Cup-239070b.html For tiden spilles verdens største barne- og ungdomsturnering, Gothia Cup, i Sverige.
AA170721 Jeg mener tiden er moden for et tiltak, sier Ropstad, som mener at spesielt barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) kunne jobbet mer aktivt mot nettporno.
AA170720 Men barne- og ungdomskriminaliteten øker i hovedstaden.
DA170719 Kirchhoff, fungerende avdelingsdirektør i avdeling for barne- og ungdomshelse i Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet.
AA170718 Barne- , ungdoms- og familiedirektoratets ( bufdir ) oppvekstrapport for 2017 forteller at mer enn 98 000 norske barn lever i fattigdom.
DN170717https://www.dn.no/nyheter/2017/07/17/2113/Utenriks/krisen-i-venezuela-unikt-for-et-land-i-fredstid - Barn er underernært, barne- og mødredødelighet skyter i været og det er mangel på mat og medisiner, sier Marsteintredet.
DN170717 - Barn er underernært, barne- og mødredødelighet skyter i været og det er mangel på mat og medisiner, sier Marsteintredet.
DB170717 Og det handler ikke bare om barnevernet, det handler om alle yrkesgrupper som møter foreldre og barn fra jordmor, fastlegen, helsestasjonspersonale, barnehagen, PPT, skolen, barne- , ungdoms- og voksenpsykiatrien.
DB170714 ¶ ÅPNER OPP : I den nye boka til Emily Clarkson, dattera til Jeremy Clarkson, åpner hun opp om vektproblemene som plaget hennes barne- og ungdomstid.
DB170714 ( Dagbladet ) : Emily Clarkson ( 23 ), datter av den verdenskjente Top Gear-stjerna Jeremy Clarkson ( 57 ), åpner opp i sin nye bok « Can I Speak to Someone in Charge ? » om hvordan hun gjennom barne- og ungdomstida strevde med vektproblemer.
DA170713 Det er interessant å se at SV gjør det til et poeng at det er flere barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager, uten å nevne med ett ord at de private barnehager leverer på de områder som har bred, politisk prioritert - nemlig å øke pedagogandelen.
DA170713 Tall som Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) lanserte tidligere i år, viser faktisk at Drammen er på fattigdomstoppen, foran Oslo og andre norske storbyer. 17,7 prosent av barna i Drammen lever under fattigdomsgrensa.
AP170713https://www.aftenposten.no/norge/i/2WKOB/Gutten-med-matboksen-er-sett-av-250-millioner Hun er direktør i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
DA170711 Det viser den årlige Barne- og ungdomsundersøkelsen gjennomført av Ipsos.
DA170711 Den nye undersøkelsen « Stress og press blant ungdom », utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet, viser at mange unge sliter med stress i hverdagen.
VG170707 Han åpner også for å la private aktører bidra barne- og ungdomsfotballen, men da gjennom klubbene.
DA170707 Kun 12 prosent av de ansatte i private barnehager har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, mot 21 prosent i de kommunale barnehagene.
VG170706 - Vi har en klar og tydelig posisjon som også Forbrukerrådet er kjent med, skriver Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet til VG i en epost.
VG170706 Barne- og likestillingsministeren : Forvirrende for forbrukeren ¶
DB170705 Aldag er klar på Sagan fortjener straff for å gi en signaleffekt om at dette ikke er greit, slik det ikke skal spre seg videre til barne- og juniorritt.
DA170705 Dagsavisen har ikke lyktes med å få kontakt med barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ), men statssekretær Kai-Morten Terning svarer at dette er uakseptabelt.
AP170705https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fa-utfordringer-er-mer-krevende-enn-faren-som-tror-han-har-en-ny-Messi-pa-soverommet-238321b.html Fotballkretsens daglige leder Jan Roar Saltvik skapte storm ved å sable ned de private selskapene som tilbyr sine tjenester til barne- og ungdomsfotballen.
VG170703 - Dobbeltmoralsk fra SV ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne uttaler seg som førstekandidat for Frp i Rogaland.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Da-arkeologene-gransket-hodeskallene-fra-det-mexicanske-tempelet_-fikk-de-seg-en-overraskelse-624450b.html Årsaken : Det var barne- og kvinnekranier blant skallene.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html RAPPORT : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) fikk torsdag 22. juni overlevert NOU-rapporten « Svikt og svik » av barnevoldsutvalget.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html FOTO : Barne- og likestillingsdepartementet ¶
BT170701https://www.bt.no/btmagasinet/Kampen-om-tvillingene-335657b.html UNDERSØKELSE : Hvert år kommer det barn inn til Barne- og ungdomsklinikken med mistanke om påført vold fra deres nærmeste.
BT170701https://www.bt.no/btmagasinet/Kampen-om-tvillingene-335657b.html Her fra ett av to akuttrom på Barne- og ungdomsklinikken.
BT170701https://www.bt.no/btmagasinet/Kampen-om-tvillingene-335657b.html Her fra et akuttrom for barn på Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland.
BT170701https://www.bt.no/btmagasinet/Kampen-om-tvillingene-335657b.html FOR BARN : Bilde fra ett av to akuttrom ved Barne- og ungdomsklinikken, der de tar imot barn ved mistanke om mishandling og misbruk.
VG170630 Ifølge barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil staten kunne spare 120 millioner kroner i året på regelendringen.
SA170630 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne foreslår en ny pakkereiselov som vil gi forbrukere som setter sammen egen reise økte rettigheter.
DB170630 Barne- og likestillingsdepartementet foreslår nå en ny pakkereiselov som vil gi forbrukerne som setter sammen egne reiser på nett økte rettigheter.
DB170630 Ifølge barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil staten kunne spare 120 millioner kroner i året på regelendringen.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/leder/Idrettens-dyre-bakrus-336316b.html Pengene kunne gått til barne- og ungdomsidrett.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yq80g/Na-skal-Hoyre-ut-for-a-selge-Erna-Solberg Bussen ruller mot Gjøvik, og mellom barne- og bedriftsbesøkene øver statsministeren på en fortelling fra Hakkebakkeskogen som hun skal holde for noen unger på Gjøvik senere samme dag.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Na-skal-Hoyre-ut-for-a-selge-Erna-Solberg-624272b.html Bussen ruller mot Gjøvik, og mellom barne- og bedriftsbesøkene øver statsministeren på en fortelling fra Hakkebakkeskogen som hun skal holde for noen unger på Gjøvik senere samme dag.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ha-ny-pakkereiselov-for-dem-som-ikke-velger-chartertur-624351b.html FOTO : ELTON, GUNN GRAVDAL ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne foreslår en ny pakkereiselov som vil gi forbrukere som setter sammen egen reise økte rettigheter.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ha-ny-pakkereiselov-for-dem-som-ikke-velger-chartertur-624351b.html Barne- og likestillingsdepartementet foreslår nå en ny pakkereiselov som vil gi forbrukerne som setter sammen egne reiser på nett økte rettigheter.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Noytral-tobakk-kommer-i-lopet-av-det-neste-aret-624319b.html Ifølge barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil staten kunne spare 120 millioner kroner i året på regelendringen.
DA170629 Kai Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet har hatt møte med Cecilia Dinardi om hennes innvendinger.
DA170629 - Det er ikke uvanlig at det er dissens i utvalgsarbeid, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kai Morten Terning i en skriftlig kommentar til Dagsavisen.
VG170627 Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, sier politiet.
VG170627 Det gjelder også barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansund.
VG170627 juni sendte Helse Møre og Romsdal ut brev om at de har valgt å stenge barne- og ungdomsavdelingen ved Kristiansund og Barnepoliklinikken i Molde fra fredag 23. juni til og med søndag 20. august.
BT170627https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Barn-kritisk-skadd--mor-og-stefar-i-Namdal-siktet-for-vold-336226b.html Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, opplyser Vikaune.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Barn-kritisk-skadd--mor-og-stefar-i-Namdal-siktet-for-vold-624094b.html Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, ifølge pressemeldingen.
AA170627 Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, ifølge pressemeldingen.
AA170627 Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, ifølge pressemeldingen.
AA170627 Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, opplyser Vikaune.
VG170626 Hun ble fulgt av av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i fire år.
VG170626 Nå vil Lysbakken ha svar fra Barne- , likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne ( Frp ).
VG170626 Lørdag denne uken kunne VG dokumentere at Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) allerede for ti måneder siden selv slo fast at den private fosterhjemsstiftelsen, Fyrlykta, ikke kunne anses som ideell.
VG170626 Lysbakken ledet Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet før Solveig Horne tok over.
DB170626 ¶ ENIG MED KRITIKERNE : Torsdag denne uka hadde barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) møte med representanter fra nystiftede Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern ( KIB ) som ønsker at politikerne skal diskutere omfattende endringer av hele barnevernssystemet.
DB170626 Vi har hatt mange forslag som har fått gjennomslag på Stortinget, og som vi jobber med nå for å endre barnevernet til det bedre, sier barne- og likestillingsministeren.
DB170626 Initiativtaker og psykolog Einar Salvesen ser positivt på et videre samarbeid med barne- og likestillingsministeren.
DB170626 ( Dagbladet ) : - Jeg synes det var et godt møte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til Dagbladet.
DB170626 De øvrige regjeringsmedlemmene på topp 10 er tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) 828, finansminister Siv Jensen 668, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) 634, klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) 570, barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) 534 og næringsminister Moni
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Barne- ungdoms- og familiedirektoratet offentliggjorde nylig Oppvekstrapport 2017.
VG170624 Han ga ut flere barne- og ungdomsbøker og står bak serien om Muffe.
VG170624 Nå er behandlingsansvaret flyttet over til Barne- og ungdomsklinikken.
VG170624 Behandlingen av transeksualisme hos barn er nylig lagt inn under Barne- og Ungdomsklinikken.
VG170624 - Vi på Barne- og ungdomsklinikken også kjent med at pasienter opplever at utredningsforløpet kan ta svært lang tid.
VG170624 - Behovet for utredning i andrelinjetjenesten, som Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ), i nærheten av der pasienten bor, vil fortsatt være viktig, svarer Wæhre og Diseth.
VG170624 DIREKTØR : Mari Trommald leder Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet.
SA170624 Han ga ut flere barne- og ungdomsbøker og står bak serien om Muffe.
FV170624 Koordinator for barne- og ungdomsutvalget i Mandal Anne Grønsund, varaordfører Ingvild Wetrhus Thorsvik ( V ) og bystyrerepresentant Alf G.
FV170624 I mange år har barne- og ungdomsrådet hatt møte- og talerett i Mandal bystyre.
BT170624https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Skuespiller_-musiker-og-forfatter-Arne-Garvang-er-dod_-melder-NRK-336115b.html Han ga ut flere barne- og ungdomsbøker og står bak serien om Muffe.
AA170624 Han ga ut flere barne- og ungdomsbøker og står bak serien om Muffe.
SA170623 Dette er barne- og likestillingsminister Solveig Hornes ( Frp ) største hodepine : Hvordan få de som jobber med barn til å snakke med dem ?
AA170623 NTNU-rektoren trekker spesielt frem de populære barne- og ungdomsarrangementene.
VG170622 » - Den undersøkelsen understreker bare behovet for det som skal skje nå, sier fotballpresidenten og viser til kampanjen og NFFs langsiktige prosjekt om å skape trygghet i barne- , ungdom- og voksenfotballen, sier Svendsen.
DB170622 Undersøkelsen er en del av Ipsos' barne- og ungdomsundersøkelse for 2017. 800 respondenter mellom 8 og 19 år har svart på spørsmålene.
DB170622 Han og broren Christian ( 25 ) ble pekt ut som drapsmenn som barn, men ble aldri dømt på grunn av sin unge alder og overført til barne- og ungdomspsykiatrien.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-diagnoser-kamuflerer-vold--335969b.html En av dem ble medisinert for ADHD fra åtte års alder, og fikk oppfølging av medisineringen ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ) frem til voksen alder.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-diagnoser-kamuflerer-vold--335969b.html Denne uken leverte vi rapporten fra arbeidet til barne- og likestillingsminister Solveig Horne, i form av en NOU vi valgte å kalle « Svikt og svik ».
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Norges-mektigste-kvinner-fikk-goodiebag-med-antirynkekrem_-interiormagasin-og-strompebukse-623730b.html Solveig Horne ( 48 ), Barne- og likestillingsminister ( Frp ) ¶ 9.
VG170621 I retten tirsdag redegjorde spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Lene Christin Holum seg om konklusjonen i sakkyndigrapporten som er skrevet om den tiltalte 16-åringen.
VG170621 I retten tirsdag forklarte spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Lene Christin Holum seg om konklusjonen i sakkyndigrapporten.
DA170621 Solveig Horne ( Frp ), barne- og likestillingsminister ¶ 9.
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/KVzA4/Barnevoldsutvalget-Vart-nasjonale-svik-mot-barna--Ann-Kristin-Olsen-og-Dag-Oystein-Nordanger juni vår rapport til barne- og likestillingsminister Solveig Horne, i form av en NOU som vi valgte å kalle « Svikt og svik ».
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Barnevoldsutvalget-Vart-nasjonale-svik-mot-barna--Ann-Kristin-Olsen-og-Dag-Oystein-Nordanger-623525b.html juni vår rapport til barne- og likestillingsminister Solveig Horne, i form av en NOU som vi valgte å kalle « Svikt og svik ».
AP170621 juni vår rapport til barne- og likestillingsminister Solveig Horne, i form av en NOU som vi valgte å kalle « Svikt og svik ».
DB170620 Flere barn som har foreldre med høyere utdanning svarer ja, enn de uten ( 30 prosent ) Undersøkelsen er en del av Ipsos' barne- og ungdomsundersøkelse for 2017. 800 respondenter mellom 8 og 19 år har svart på spørsmålene.
AP170620 I retten tirsdag forklarte spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Lene Christin Holum seg om konklusjonen i sakkyndigrapporten, ifølge Fædrelandsvennen.
AA170620 I retten tirsdag forklarte spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Lene Christin Holum seg om konklusjonen i sakkyndigrapporten, ifølge Fædrelandsvennen.
DA170619 - Klubben er veldig stolt av å knytte til oss Lyse som ny hovedsamarbeidspartner i barne- og ungdomsavdelingen.
BT170618 Utredningen kom med forslag om å opprette barne- og familiesentre der helsestasjon og barnevernstjenesten samarbeider om å bedre foreldres omsorgskompetanse.
BT170618 Sommeren 2015 leverte godt over hundre fagpersoner en bekymringsmelding om norsk barnevern til barne- og likestillingsministeren.
VG170617 I forrige uke ble det kjent at Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) sier opp alle barnevern- og fosterhjemsavtaler med Fyrlykta på grunn av høye lederlønninger og stifterens økonomiske disposisjoner.
AP170617 Tall fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) viser at i overkant av 11.500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge per i dag, mens 309 venter på å få plass i slike.
AA170617 I forrige uke ble det kjent at Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) sier opp alle barnevern- og fosterhjemsavtaler med Fyrlykta på grunn av høye lederlønninger og stifterens økonomiske disposisjoner.
VG170616 Når det gjelder ressursøkning fremover, må vi komme tilbake til det i de årlige budsjettene, skriver barne- og likestillingsminister Solveig Horne i en e-post.
VG170616 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ), lanserte igangsettingen av arbeidet på Dixi ressurssenter.
VG170616 De opplever å ikke bli hørt av Oslo kommune og Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) når de sier at større pågang må bety større tilskudd.
VG170616 Barne- og likestillingsminister Horne har særlig ansvar for det forebyggende arbeidet på feltet.
VG170616 Barne- og likestillingsdepartementet opplyser til VG at tilskuddsbeIøpet som ble utbetalt i fjor var basert på de søknadene man fikk inn og hvorvidt de oppfylte kravene i regelverket.
VG170616 * For halvannet år siden ble Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) bekymret for at stiftelsen seilte med falskt flagg.
AA170616 Enten det er barneministeren, barne- , ungdoms- og familieetaten, kommunale barnevernstjenester, helsetilsynet, tilsynsmyndighetene, institusjonsledere og miljøpersonale så bør de tenke over hva forholdene nevnt over kan ha å si for hvordan hverdagslivet og oppveksttiden der oppleves.
DB170615 Daglig leder Kjell Gunnar Larsen ble i Haugaland tingrett i november i fjor dømt til fengsel i to år, hvorav halvannet år betinget, for blant annet grove bedragerier gjennom SOS Rasisme overfor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) og Barne- og likestillingsdepartementet ( BLI ).
DB170615 Daglig leder Kjell Gunnar Larsen ble i Haugaland tingrett i november i fjor dømt til fengsel i to år, hvorav halvannet år betinget, for blant annet grove bedragerier gjennom SOS Rasisme overfor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) og Barne- og likestillingsdepartementet ( BLI ).
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Na-vil-Regjeringen-kutte-i-kontantstotte-og-barnetrygd-som-sendes-til-utlandet-623216b.html - Våre velferdsordninger skal ikke være en sovepute for familier i utlandet, sier barne- og likestillingsministeren.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Na-vil-Regjeringen-kutte-i-kontantstotte-og-barnetrygd-som-sendes-til-utlandet-623216b.html ( Bildet er tatt i 2013 ) FOTO : Torbjørn Katborg Grønning ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( t.v. ) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er bekymret for at trygdeeksporten på sikt kan bli en økonomisk utfordring, og vil ta grep.
AP170615 - Våre velferdsordninger skal ikke være en sovepute for familier i utlandet, sier barne- og likestillingsministeren.
AP170615 ( Bildet er tatt i 2013 ) FOTO : Torbjørn Katborg Grønning ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( t.v. ) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er bekymret for at trygdeeksporten på sikt kan bli en økonomisk utfordring, og vil ta grep.
AA170615 Men det han ble mest bekymret over i revisjonens rapport, var at når Barne- og familietjenesten kobles inn, er ansvarsforholdene mellom skole og BFT uklare, noe som kan føre til at eleven ikke følges godt nok opp.
AA170615 - Da må Barne- og familietjenesten ( BFT ) kobles inn og så må man finne løsninger i fellesskap.
AA170615 Daglig leder Kjell Gunnar Larsen ble i Haugaland tingrett i november i fjor dømt til fengsel i to år, hvorav halvannet år betinget, for blant annet grove bedragerier gjennom SOS Rasisme overfor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) og Barne- og likestillingsdepartementet ( BLI ).
AA170615 Daglig leder Kjell Gunnar Larsen ble i Haugaland tingrett i november i fjor dømt til fengsel i to år, hvorav halvannet år betinget, for blant annet grove bedragerier gjennom SOS Rasisme overfor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) og Barne- og likestillingsdepartementet ( BLI ).
AA170615 Det er kommunene som har ansvar for å følge opp at grensen for radon i inneluft overholdes i barne- , ungdoms- og videregående skoler. ( ©NTB ) ¶
VG170614 Rapporten ble bestilt av Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), som meldte at de sier opp alle avtaler med stiftelsen.
VG170614 - Bakgrunnen for at tilsynet har valgt å åpne tilsynssak er informasjonen Stiftelsestilsynet har fått gjennom VG, dialog med Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), rapport fra Deloitte og egen kartlegging, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.
VG170614 * For halvannet år siden ble Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) bekymret for at stiftelsen seilte med falskt flagg.
AA170614 I forrige uke ble det kjent at Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) sier opp alle barnevern- og fosterhjemsavtaler med Fyrlykta på grunn av høye lederlønninger og stifterens økonomiske disposisjoner.
SA170613 God stemning : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ), fra venstre, Preben Falck og Ivar Anton Nøttestad.
DB170613 Behandlingstilbudet drives av Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ).
VG170612 Osloskolen ¶ * 62.149 elever i grunnskolene ( barne- og ungdomsskoler ). * 16.405 elever i videregående skoler. * 473 elever i spesialskoler - grunnskole. * 317 elever i spesialskoler - videregående.
SA170612 Det er ikke første gang barne- og ungdomssenteret opplever dette.
SA170612 Barne- og ungdomssenteret har konsekvent valgt å ikke offentliggjøre hærverk tidligere.
BT170612 « La vinflasken bli hjemme » er overskriften når Gro Anette Fanebust i BT oppfordrer alle om å ikke nyte vin på barne- og ungdomsidrettens mange arrangementer.
BT170612 Det er ikke første gang barne- og ungdomssenteret opplever dette.
BT170612 Barne- og ungdomssenteret har konsekvent valgt å ikke offentliggjøre hærverk tidligere.
AP170612 Det er ikke første gang barne- og ungdomssenteret opplever dette.
AP170612 Barne- og ungdomssenteret har konsekvent valgt å ikke offentliggjøre hærverk tidligere.
DA170611 merferie og økt reiseaktivitet, ber vi dere være ekstra oppmerksomme på at noen unge står i faresonen til å bli tatt med til utlandet og tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep, heter det i brevet, som sendes til alle grunn- og videregående skoler, helsesøstre og barne- og familievernet.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Stadig-flere-unge-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-kommer-i-kontakt-med-hjelpeapparatet-620751b.html Politidirektoratet : Dekker det politifaglige ¶ Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet : Koordinerer og dekker det barnefaglige og det nasjonale bo- og støttetilbudet ¶
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Hva-er-egentlig-sosial-kontroll-og-aresvold-Her-er-definisjonene-622690b.html For å gjenopprette familiens ære, må en jente som har fått seg en ulovlig kjæreste, gifte seg med noen andre som familien finner til henne, sier Elisabeth Grøtteland i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Hva-er-egentlig-sosial-kontroll-og-aresvold-Her-er-definisjonene-622690b.html Det som kontrolleres i psykisk vold, kan være hva en person gjør, hvor den går og hvem den er sammen med, forklarer Elisabeth Grøtteland i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet.
AP170611 Politidirektoratet : Dekker det politifaglige ¶ Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet : Koordinerer og dekker det barnefaglige og det nasjonale bo- og støttetilbudet ¶
AP170611 For å gjenopprette familiens ære, må en jente som har fått seg en ulovlig kjæreste, gifte seg med noen andre som familien finner til henne, sier Elisabeth Grøtteland i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
AP170611 Det som kontrolleres i psykisk vold, kan være hva en person gjør, hvor den går og hvem den er sammen med, forklarer Elisabeth Grøtteland i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet.
AA170611 merferie og økt reiseaktivitet, ber vi dere være ekstra oppmerksomme på at noen unge står i faresonen til å bli tatt med til utlandet og tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep, heter det i brevet, som sendes til alle grunn- og videregående skoler, helsesøstre og barne- og familievernet.
DA170610 Ada Sofie Austegard som leder Stine Sofies Stiftelse etter møte med barne- og likestillingsministeren i Oslo torsdag ¶
DA170610 - Nei, jeg har vært kjempeheldig, både på barne- og ungdomsskolen og på videregående.
BT170610 Barne- og ungdomsarbeidere kan være en som gir håp og troen på seg selv.
VG170608 Som følge av funnene sier Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet opp avtalene de har med stiftelsen.
VG170608 * For halvannet år siden ble Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) bekymret for at stiftelsen seilte med falskt flagg.
AP170608 Fyrlykta har levert tjenester til Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ), som er underlagt Bufdir, både gjennom en rammeavtale forbeholdt ideelle organisasjoner og gjennom enkeltkjøp.
AP170608 Det er konklusjonen i en ekstern revisjonsgjennomgang som Deloitte har gjort på oppdrag for Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
AA170608 Fyrlykta har levert tjenester til Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ), som er underlagt Bufdir, både gjennom en rammeavtale forbeholdt ideelle organisasjoner og gjennom enkeltkjøp.
AA170608 Det er konklusjonen i en ekstern revisjonsgjennomgang som Deloitte har gjort på oppdrag for Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
DB170607 ¶ FOSTERHJEMSKAMPANJE : Barne- , ungdoms- og familiedirektoratets nye reklamefilm har rørt hjerter over hele verden.
DB170607 ( Dagbladet ) : Den siste uka har Barne- , ungdoms- og familiedirektoratets ( Bufdir ) nye kampanjefilm « Løsningen er ofte nærmere enn du tror » blitt sett av over hundre millioner mennesker verden over.
VG170606 I 2013 rapporterte Fyrlykta til Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) at stiftelsen hadde brukt norske barnevernspenger til å finansiere styremøter og seminarer i Köln, Tallinn og Milano.
VG170606 * For halvannet år siden ble Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) bekymret for at stiftelsen seilte med falskt flagg.
DB170606 Men det eksisterer også et stort overtall av kvinner i den offentlige likestillings- og familieforvaltningen som BUFDIR, Likestillingsombudet, Barneombudet samt barne- og familievernet.
DB170605 Sammen med faren og søsteren skrev hun manus til NRK Supers julekalender « Snøfall », og innkasserte prisen for beste barne- eller ungdomsprogram under årets « Gullruten » for et par uker siden.
DB170605 Har skrevet barne- og ungdoms- og voksenromaner ¶
AA170605 Stendal ble fascinert av erotikksjangeren allerede da hun gikk på barne- og ungdomsskolen, og begynte så smått å skrive små erotiske noveller i samme tidsrom.
DB170603 Et forlagsagentur som representerer bredt, alt fra en omfattende liste av barne- og ungdomsbøker til sakprosa, klassikere og norske samtidsforfattere.
DA170601 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Barne- og ungdomsteateret stod for musikken under åpningen av Stavanger museum, sammen med Stavanger studentsangforening og Jernbanens musikkorps Stavanger.
VG170531 Dagen etter VGs avsløring kunngjorde barneminister Solveig Horne at hun ville kalle Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ) inn på teppet.
DA170531 Hun viser til at barnevernsloven sier at man kan bruke private barnevernsinstitusjoner godkjent av Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ), men den sier ikke at de andre oppgavene barnevernet har etter barnevernsloven kan overføres til private, selv om dette gjøres.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) offentliggjorde onsdag rapporten « På vei mot et demokratisk utenforskap ? ».
AP170531 Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) offentliggjorde onsdag rapporten « På vei mot et demokratisk utenforskap ? ».
VG170530 Hørselshemmedes Landsforbund har spurt sine medlemmer om trivsel, tilrettelegging og mobbing i barne- og ungdomsskolen.
DA170530 Kulturministeren har ikke PEN-arrangementene på sitt program, men deltar onsdag på to arrangementer for barne- og ungdomslitteratur, samt NORLAs internasjonale oversetterseminar.
DB170529 Psykolog Linn Rødevand skriver dette om hennes opplevelse av å jobbe med ungdommer kliniske arbeid ved Barne- og ungdomsklikken på Akershus universitetssykehus : ¶
DB170528 Behandlingstilbudet drives av Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ).
DB170528 - Må ta hensyn til barnas beste ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mener det er viktig at vi har gode forebyggende hjelpetiltak i barnevernet som kan hjelpe foreldre til å kunne beholde omsorgen for sine barn.
VG170527 NYE GREP : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne skal iverksette arbeidet med nye tiltak mot voldtekt.
VG170527 - Når én av ti kvinner sier at de har blitt voldtatt, og det fortsatt er så mange som ikke melder fra, er vi nødt til å intensivere arbeidet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
NL170526 | Inkludér alle i barnefotballen ¶ ¶ ¶ Barne- og ungdomsfotballen ruller for fullt igjen.
NL170526 De aller fleste blir aldri toppspillere, men de har like stor på rett på gode opplevelser i barne- og ungdomsfotballen.
FV170526 Kirsti Solstad Karlsen jobber som barne- og ungdomsarbeidet på to skoler i Kristiansand.
DB170526 Støtten for de som ikke er medlem noen steder burde gå til frivillighet i barne- og ungdomsorganisasjoner.
DA170526 Hvorfor hører vi mindre om dem ? - Barne- og ungdomspsykiatrien ved St.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/17000-foreldrepar-ma-mote-til-tvungen-megling-arlig-Bortkastet-for-mange_-mener-forskere-621344b.html Horne vil fortsette med tvungen megling ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er klinkende klar når det gjelder den obligatoriske meglingen : ¶
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/17000-foreldrepar-ma-mote-til-tvungen-megling-arlig-Bortkastet-for-mange_-mener-forskere-621344b.html Deler inn foreldre etter konfliktnivå ¶ Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) har gjort undersøkelser om hvordan brukere opplever meglingstjenesten, både foreldre, barn og meglerne selv.
AP170526 Horne vil fortsette med tvungen megling ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er klinkende klar når det gjelder den obligatoriske meglingen : - Det er ikke aktuelt å endre dagens ordning, sier hun.
AP170526 Deler inn foreldre etter konfliktnivå ¶ Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) har gjort undersøkelser om hvordan brukere opplever meglingstjenesten, både foreldre, barn og meglerne selv.
AA170526 Da brevet fra barne- og familietjenesten med positivt svar kom, ble vi lettet.
AA170526 Da brevet fra barne- og familietjenesten med positivt svar kom, ble vi lettet.
DB170525 Dette er saker som har gått hele veien i det norske rettssystemet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
DB170525 Dagbladet intervjuet barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) 17. oktober i fjor.
DB170525 ( Dagbladet ) : Barne- og likestillingsdepartementet bekrefter overfor Dagbladet at Den europeiske menneskerettsdomstol ( EMD ) i Strasbourg har kommunisert nok en barnevernssak mot Norge.
AP170524 Oppdragsgiver er Justis- og beredskapsdepartementet ( tidligere Barne- , familie- og likestillingsdepartementet ).
AA170524 I meldingen gikk det frem at elevene som var i nærheten av ulykken har blitt tatt hånd om av både kriseteam, kommunens barne- og familietjeneste, helsesøster, lærere og andre ansatte ved skolen.
DB170523 Et av tilbudene som finnes er barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker ( BUP ).
DB170523 23-åringen som, som så mange andre av dagens popstjerner, slo igjennom på amerikansk barne- og ungdoms-tv, men som først og fremst karakteriseres av den fantastiske stemmen.
BT170523 Dette var dagen statsministeren både spilte piano med føttene og foretok den høytidelige åpning av det nye Barne- og Ungdomssykehuset.
VG170522 Vi kan ikke være bekjent av at så mange ofre ikke får den hjelp de trenger og har behov for, skriver sametingspresidenten i et åpent brev til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
NL170522 Det er viktig å starte i barne- og ungdoms årene og sammen med barn og foreldre, avbryte og endre skadelige livsmønster som har innvirkning på tannhelsen og helsen.
DA170522 Vi kan ikke være bekjent av at så mange ofre ikke får den hjelp de trenger og har behov for, skriver sametingspresidenten i et åpent brev til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AP170522 - Det som har skjedd er veldig beklagelig, sier rektor Gunn Dirdal ved Tryggheim Forus barne- og ungdomsskole.
DB170521 For fakta er : I følge barne- og familie loven, er hovedregelen et delt juridisk foreldreansvar etter brudd, og det er et sjeldent unntak at mor blir idømt alene det juridiske foreldreansvaret.
VG170520 Tirsdag denne uken møtte toppledelsen i Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet opp hos barneminister Solveig Horne.
VG170520 STATSRÅD : Barne- , likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne møtte VG på sitt kontor forrige uke.
VG170520 Barne- , likestillings - og inkluderingsdepartementet viser til at det er opp til Bufdir å vurdere hvordan saken skal følges opp.
SA170520 Alle fortjener ros for sitt engasjement i både barne- og folketog i Stavanger.
DB170520 Nå skal vi finne ut hva som skjedde og gå gjennom rutinene slik at den type reklame ikke blir vist i når vi sender barne- og familieprogram, sier Dahl.
AP170520https://www.aftenposten.no/osloby/Ni-grafer-som-viser-hvordan-ungdomskriminaliteten-i-Oslo-utvikler-seg-621366b.html Salto er en forkortelse for « Sammen lager vi et tryggere Oslo », og utarbeider årlig en rapport om barne- og ungdomskriminalitet i Oslo.
AP170520 Salto er en forkortelse for « Sammen lager vi et tryggere Oslo », og utarbeider årlig en rapport om barne- og ungdomskriminalitet i Oslo.
VG170519 Stiftelsen etablerte seg i Norge to dager før Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet lyste ut en konkurranse for fosterhjemstjenester 6. mai 2011.
SA170519 - Det er ingen rød tråd mellom de verdiene som skiforbundet fremsetter i sitt skipolitiske dokument og det som praktiseres i norsk barne- og ungdomsidrett, sier Henrik Pay som er sportslig leder i Holmen IF Langrenn i Asker.
AP170519 - Det er ingen rød tråd mellom de verdiene som skiforbundet fremsetter i sitt skipolitiske dokument og det som praktiseres i norsk barne- og ungdomsidrett, sier Henrik Pay som er sportslig leder i Holmen IF Langrenn i Asker.
DA170518 En avtale med Norsk Forfatterforening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere inngått i 2007 gjør at forfattere som leser opp i NRK har fått et standardhonorar på 5.162 kroner for innlesning av verk på inntil en halvtime, oppjustert til 5.924 kroner i fjor.
VG170517 TAR ÆREN : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mener regjeringen gjør en bra jobb for LHBTI-personer.
DB170517 GOD UTSIKT : « Mini » har en flott utsikt mot barne- og borgertoget.
VG170516 Konsekvensen av forrige ukes avsløringer må bli at Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) rydder opp og renvasker egen instans.
VG170516 * For halvannet år siden ble Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) bekymret for at stiftelsen seilte med falskt flagg.
DB170516 « Dette vil være i strid med hensynet til barnets beste og reformens overordnede målsetting om å forebygge inngripende tiltak », skriver Barne- og likestillingsdepartementet.
DB170516 MST ( multisystemisk terapi ) er et behandlingstilbud som drives av Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ).
DB170516 Dette avviser avdelingsdirektør Kari Elmholt Birkeland i Barne- og familieetaten.
DB170516 De få bydelene som ikke hadde utviklet egne tiltak, benyttet eller ville benytte private forebyggende tiltak for denne målgruppa, sier Birkeland og understreker : ¶ - Barne- og familieetaten er kjent med at det gjøres mye viktig og spennende arbeid for å utvikle hjelpetiltak lokalt.
DB170516 Avdelingsdirektør Kjetil Andreas Ostling i barnevernavdelingen i Barne- og familieetaten i Oslo sier kommunen avviklet MST for rundt fem år siden.
DB170516 Barne- og familieetaten sier de har i oppgave å tilby tiltak og tjenester som svarer til barn, unge og familiers behov, og som etterspørres av bydelsbarnevernet.
VG170514 Vervepraksisen er ukjent for Barne- , ungdoms og familiedirektoratet ( Bufdir ).
VG170514 * For halvannet år siden ble Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) bekymret for at stiftelsen seilte med falskt flagg.
AP170513https://www.aftenposten.no/kultur/i/WpXVg/Bokanmeldelse-Sammen-er-vi-mer-alene 1960 ) har skrevet og illustrert barne- og ungdomsbøker i mer enn tyve år.
AP170513https://www.aftenposten.no/kultur/Bokanmeldelse-Sammen-er-vi-mer-alene-620957b.html 1960 ) har skrevet og illustrert barne- og ungdomsbøker i mer enn tyve år.
AP170513 1960 ) har skrevet og illustrert barne- og ungdomsbøker i mer enn tyve år.
AA170513 Jannike Vik, miljøterapeut i Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten ¶
VG170512 Beste barne- eller ungdomsprogram : ¶
VG170512 I slutten av februar ba Barne- , ungdoms og familiedirektoratet ( Bufdir ) om en ekstern vurdering av hvorvidt Stiftelsen Fyrlykta seiler under falskt flagg.
VG170512 * For halvannet år siden ble Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) bekymret for at stiftelsen seilte med falskt flagg.
DB170512 Beste barne- eller ungdomsprogram ¶
SA170511 Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) er dypt skuffet.
DN170511 Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
DB170511 Pengene Jensen har hostet opp ønskes velkommen av både konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og familieminister Solveig Horne ( Frp ).
DA170511 Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) er dypt skuffet.
BT170511 « SKREMMENDE » : På bildet av veien ligger Sundve barne- og ungdomsskolen til høyre.
AA170511 Dagbladet skriver at Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
AA170511 Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
AA170511 Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) er dypt skuffet.
VG170510 Alle pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien kartlegges rutinemessig for suicidale tanker.
VG170510 - Jeg har i ettermiddag vært i kontakt med Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved St.
VG170510 - Det har vært en rekke hendelser som bekymrer oss og derfor har vi nå sendt ut dette brevet, sier kommunalsjef for barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, Hilde Vikan.
VG170510 SVARER : Assisterende direktør Aud Lysenstøen Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) under et intervju med VG i slutten av mars.
VG170510 Kjenner seg ikke igjen ¶ Barne- , ungdoms og familiedirektoratet ( Bufdir ), som styrer Bufetat, er uenig i kritikken.
VG170510 * For halvannet år siden ble Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) bekymret for at stiftelsen seilte med falskt flagg.
FV170510 Svein Ove Ueland er virksomhetsleder for barne- og familietjenester i Kristiansand, og tidligere barnevernssjef i ti år.
DB170510 13 ( 2011 - 2012 ) og av Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet i Prop. 106 L ( 2012 - 2013 ).
BT170510 Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) later til å ha sviktet fullstendig i oppfølgingen.
BT170510 Tilhører Betanien sykehus i Fyllingsdalen, og er tilknyttet Betanien Barne- og ungdomspsykiatriske enhet ( BUP ).
AA170510 ¶ Camilla Brønnich Eikeland, sjefredaktør for barne- og ungdomslitteratur i Forlaget Vigmostad & Bjørke ¶
VG170509 VIL HA SVAR : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
VG170509 Stor VG-spesial : Tjente 52 millioner på norske barn ¶ Barne- og likestillingsministeren reagerer på avsløringen.
VG170509 Det er hun som har anledning til å rettlede Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.
VG170509 I 2011 utlyste Barne- , ungdoms og familiedirektoratet ( Bufdir ) rammeavtaler for ideelle med en totalverdi på opptil 1,5 milliarder kroner.
VG170509 * For halvannet år siden ble Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) bekymret for at stiftelsen seilte med falskt flagg.
DB170509 STYRKING, MEN... : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne hevder at likestillings- og diskrimineringsreformen vil styrke diskrimineringsvernet.
AA170509 Snakk sammen : Hilde Vikan, kommunalsjef for barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, oppfordrer foreldre til å snakke med barn om vonde tanker - på deres nivå.
AA170509 Kommunalsjefen for barne- og familietjenesten viser til forskning og fagmiljøene når hun råder foreldre til å snakke åpent med barna om selvmord.
AA170509 Kommunen har satt ned en ressursgruppe bestående av to kommunalsjefer, kommuneoverlege, kommunikasjonsdirektør, barnevernsvakta, leder Enhet for psykisk helse og rus, beredskapsleder, enhetsleder for barne- og familietjenesten og kommunaldirektøren selv.
AA170509 Det samme gjelder barne- og familietjenesten, ungdomsteamene i bydelene, helsestasjonen for ungdom, Statens helsetilsyn, fylkeslegen og fylkeskommunen.
AA170509 Barne- og ungdomspsykiatrien ( BUP ) og barnevernsvakta ( psykososialt kriseteam for barn ) er også påkoblet.
VG170508 Om en statlig etat, Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), som år etter år pøser ut millioner av kroner til en stiftelse som bruker deler av sitt overskudd på eiendommer, på høye lederlønninger og på mystiske medlemskontingenter til organer i utlandet.
VG170508 Mens Barne- og familieetaten i Oslo kommune reagerte på de høye utbetalingene til stiftelsens egne ledere, og avsluttet avtalen med Fyrlykta, fortsatte Bufdir med sine millionutbetalinger.
AP170508 Så langt jeg kan huske tilbake til barne- og ungdomsår har jeg følt dragning og lengsler mot eget kjønn. 72 år gammel kjenner jeg det samme.
DB170505 Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet uttalte at KIB « kommer med god og konstruktiv kritikk av barnevernet, og vi vil helt klart lytte til dem ».
DA170505 Ariana Grande er en av mange amerikanske popstjerner som kommer fra barne- og ungdomsserier på TV.
AP170505 Barne- og likestillingsministeren er mot forslaget ¶
AP170505 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til Aftenposten er blant dem som ikke støtter et forbud.
AA170505 På bakgrunn av blant annet slike bekymringer utarbeidet Barne- og likestillingsdepartementet forslag til ny lov om barnevern med tiltak for å bedre rettssikkerheten for familier og barn i barnevernssaker.
AA170505 Kronikkforfatteren : Yngve Rønsen er fastlege og tidligere seniorrådgiver i Statens helsetilsyn ¶ Barne- og likestillingsdepartementet har lagt fram forslag til ny lov om barnevern.
AA170504 Det daglige miljøet som barn og unge er i fra fødsel og i barne- og ungdomsårene er derfor avgjørende for god barnehelse.
VG170503 Derfor er reprimanden som Børge Brende, Per-Willy Amundsen, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) nå får langt alvorligere en hvilken som helst korreks en statsråd kan pådra seg. 22. juli er en evig påminnelse om hvilke ytterligheter som kan ramme når systemet ikke fungerer og « ressurs
BT170503 Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ) har ansvaret for å tilby kvalifisert mekling ved brudd.
VG170502 De fem er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ), kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) utenriksminister Børge Brende ( H ) og justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
SA170502 Det kan være helsesøster, familievernkontoret eller barne- og ungdomspsykiatrien ( BUP ) som bistår familien.
DA170502 Det er inngått en bemanningsavtale om 50 prosent barnehagelærere og 25 barne- og ungdomsarbeidere.
AP170502 Ifølge rapporten er det i Arbeids- og sosialdepartementet, barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet det er brudd.
VG170501 De fullfører videregående opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Osterøy videregåande skule utenfor Bergen denne våren.
VG170501 ) og Connie Halvorsen fullfører videregående opplæring som barne- og ungdomsarbeidere i vår.
DB170501 En god debatt om barnevernets utvikling er viktig og bra, sier statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet til Dagbladet.
DB170501 Antallet barn med et akutt plasseringsvedtak økte med 70 prosent fra 2008 til 2013, og har deretter stabilisert seg, viser statistikk fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
VG170430 Jeg fikk spørsmål fra to elever fra barne- og ungdomsarbeiderlinjen, om de kunne gå med russeklær på skolen.
VG170430 Hun og venninnen Connie Halvorsen går på barne- og ungdomsarbeiderlinjen på Osterøy videregåande skule et stykke utenfor Bergen.
VG170430 Celine Sanden og Connie Halvorsen fullfører videregående opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget denne våren.
VG170430 ) og Connie Halvorsen fullfører videregående opplæring som barne- og ungdomsarbeidere i vår.
VG170428 Fra høsten av innføres også den nye femårige masterutdanningen for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen.
AA170428 Siden den gang har Hauglie hatt møter med både helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ), kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner ( H ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ), samt KS og Fagforbundet.
VG170427 Torsdag morgen møtte hun VG på Sørenga i Oslo sammen med helseminister Bent Høie ( H ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
VG170427 Han viste også til at BUP ( Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ) i 1993 opplyste at oppfølgingen kvinnen fikk fra barnevernet var tilstrekkelig.
SA170427 Skal det virkelig være slik, helse- og omsorgsminister Bente Høie og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ?
SA170427 skoler, barnehager, pedagogisk-psykologisk tjeneste ( PPT ) og barne- og ungdomspsykiatrien ( BUP ).
AP170427 - Vårt mål er at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig og velferdsordningene så gode, at gravide kvinner også av den grunn beholder barnet de bærer, slås det innledningsvis fast i et kapittel om « Menneskeverd i alle livets faser ».
VG170426 Barne- og elevtallet er sterkt synkende.
SA170426 Tilskuddet til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner har gått ned med 170.000 kr i faste priser fra 2011 til 2016.
DB170426 I stedet kontret han med en utfordring til Lysbakken, som var barne- likestillings- og inkluderingsminister i den rødgrønne regjeringen.
AP170426 Danske barne- og ungdomsfilmer har satt dype spor i flere generasjoner norske kinogjengere.
AP170426 Danske barne- og ungdomsfilmer har satt dype spor i flere generasjoner norske kinogjengere.
AA170426 Hun peker videre på at det er særlig viktig for kontrollkomiteen å tydeliggjøre og å avdekke svikten i samarbeidet mellom barne- og familietjenesten - og skolen.
AA170426 Han får også pålegg om å sørge for at samarbeidet mellom skolene og barne- og familietjenesten fungerer bedre.
AP170425https://www.aftenposten.no/norge/Parwin-og-dotrene-romte-fra-tvangsekteskap-Norske-myndigheter-viser-til-sharialover-nar-hun-nektes-a-fa-barna-til-Oslo-616902b.html - Man fremmer barne- og kvinnerettigheter i internasjonale fora, men glemmer disse når man skal ta innvandringsbegrensende hensyn nasjonalt.
AP170425 - Man fremmer barne- og kvinnerettigheter i internasjonale fora, men glemmer disse når man skal ta innvandringsbegrensende hensyn nasjonalt.
VG170424 I alle årene er det barne- og ungdomsfilmer som er de sikreste vinnerne, og de filmene som trekker folk i hopetall på kino.
VG170424 Et barn hun opplever å ha kjempet for og forsvart som en hunnløve - mot skoleverket, mot leger, mot barnevernet og mot barne- og ungdomspsykiatrien.
SA170424 Moren skal ikke ha benyttet seg av tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien for datteren, selv om dette ble satt som en forutsetning da jenta ble utskrevet fra sykehus.
SA170424 Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for DNB og er en barne- og ungdomsundersøkelse.i ¶
FV170424 Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for DNB og er en barne- og ungdomsundersøkelse.
DB170424 Dette ble ifølge 45-åringen fulgt av treg og manglende oppfølging fra barne- og ungdsomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ).
DB170424 ¶ FÅR SKRYT : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne får mye skryt for den nye felles likestillings- og diskrimineringsloven, men det er også enkelte innsigelser.
DB170424 Med den nye felles likestillings- og diskrimineringsloven har Barne- og likestillingsminister Solveig Horne gjort mer enn de aller fleste for å vise hvordan all diskriminering er like alvorlig, uansett om det rammer noen på grunn av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder, seksuell orientering eller kjønnsidentitet.
BT170424https://www.bt.no/familieogoppvekst/Hvor-tidlig-bor-du-snakke-med-barna-dine-om-okonomi-Her-er-ekspertradet-som-kanskje-vil-forbloffe-10043b.html Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for DNB og er en barne- og ungdomsundersøkelse.
BT170424 Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for DNB og er en barne- og ungdomsundersøkelse.
AP170424 Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for DNB og er en barne- og ungdomsundersøkelse.
AA170424 Moren skal ikke ha benyttet seg av tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien for datteren, selv om dette ble satt som en forutsetning da jenta ble utskrevet fra sykehus.
AA170424 Moren skal ikke ha benyttet seg av tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien for datteren, selv om dette ble satt som en forutsetning da jenta ble utskrevet fra sykehus.
AA170424 Moren skal ikke ha benyttet seg av tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien for datteren, selv om dette ble satt som en forutsetning da jenta ble utskrevet fra sykehus.
AA170424 Det som utløste akkurat de symptomene jeg fikk, var at jeg leste ei barne- og ungdomsbok da jeg var åtte, ni år.
VG170421 Kommentatoren spilte barne- , ungdoms- og seniorfotball i Stabæk i tidsperioden 1978-1994.
VG170421 Lovverket er ikke til hinder for at NAV endrer skjemaene sine, skriver kommunikasjonsrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, Ingrid Brandal Myklebust, til VG.
VG170421 I 2007 konkluderte Barne- og likestillingsdepartementet i en proposisjon til Stortinget med å ikke endre alle aktuelle lover knyttet til det å være far til et barn, men heller lage en ny regel i Barneloven ( paragraf 4 a ).
VG170420 Han er FrP-politiker og jobber for tiden som politisk rådgiver i barne- og likestillingsdepartementet.
VG170420 I sluttinnlegget skriver han at kvinnen ble fulgt opp på en tilfredsstillende måte av barnevernstjenesten, skole, helse- og sosialetat, og at hun også fikk tett oppfølging fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste ( PPT ) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ).
DN170420 I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, uttalte barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til NRK tidligere i måneden.
DN170420 De store forskjellene mellom kjønnene på studier innen helse- og sosialfag, psykologi og medisin har likevel fått barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til å vurdere å åpne for kjønnskvotering av menn til høyere utdannelse i den nye likestillings- og diskrimineringsloven.
DA170419 Enten dette er innen elektrofag, innen teknikk og industriell produksjon, barne- og ungdomsfaget, tømrer, matfaget eller helsefaget.
DB170418 ¶ HAR SAGT SITT : Barne- , likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har sagt sitt.
DB170418 En rapport fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet bekrefter det som allerede er kjent : Hvis barnets foreldre har høyere utdannelse, er det langt mer sannsynlig at barnet selv gjør det bra på skolen og tar utdannelse på et universitet eller en høyskole. 73 prosent av norske studenter på dette nivået har biologis
AP170418https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-byrad_-ikke-la-leiligheter-ta-solen-var-619370b.html Kjære byråd, hvorfor skal Obos få lov til å bygge en 22-etasjers høy bygning rett utenfor en barne- og ungdomsskole ?
AP170418 Kjære byråd, hvorfor skal Obos få lov til å bygge en 22-etasjers høy bygning rett utenfor en barne- og ungdomsskole ?
DB170414 I tillegg til at SpareBank 1 Gruppen er skilandslagets hovedsponsor og at RBK er SMNs største sponsorobjekt, har banken flere barne- og ungdomsengasjement, sier Haugan.
BT170414 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil neppe foreslå det samme for norske borgere.
DB170413 Jeg gir ut barne- og ungdomsbøker, også.
DB170413 Har også stor suksess med sine barne- og ungdomsbøker.
DA170412 En fersk rapport fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) viser at 1 av 10 norske barn i dag lever i fattigdom.
DA170411 Sist var turen kommet til Nordre Aker, der informasjon om det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i bydelen var ett av hovedtemaene.
DN170410 De resterende 73 prosentene har altså foreldre med høyere utdannelse, viser Oppvekstrapporten fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
AP170410 Av Utdanning og jobb er nøkkelen til fattigdomsbekjempelse Av Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister ( H ), Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister ( H ) og Solveig Horne, barne- og likestillingsminister ( FrP ) Regjeringen jobber for et samfunn som gir muligheter for alle.
FV170408 | Barneministeren : - Ligger våken mange ganger ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ), er bekymret over at stadig flere unge sliter psykisk.
VG170407 Anton Lundin-Pettersson drepte to og skadet to ved Kronans barne- og ungdomsskole i Trollhättan.
VG170405 Ifølge årets Elevundersøkelse er det over 39.000 elever i norske barne- og ungdomsskoler som blir mobbet.
SA170405 Onsdag ble han nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.
DN170405 | DN mener : Regjeringen har ikke gått for langt i å bremse forbrukslånsveksten ¶ ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, finansminister Siv Jensen og justisminister Per Willy Amundsen presentere regjeringens arbeid for å begrense omfanget av usikret kreditt og forbrukslån.
DB170405 ¶ NY LOV : Regjeringen foreslår nå en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov som vil gi et mer rettferdig, sterkere og tydeligere vern mot diskriminering, skriver barne- og likestillingsminister Solveig Horne i denne kronikken.
BT170405 Derfor foreslår jeg en ny styrket Diskrimineringsnemnd som skal lokaliseres i Bergen, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AA170405 Tre tidligere barnevernsledere er formelt siktet i forbindelse med brannen på et barne- og ungdomshjem i Guatemala der 41 jenter døde.
AA170405 Barne- og ungdomshjemmet har også tidligere vært anklaget for mishandling og overgrep mot de mindreårige beboerne.
AA170405 Nå er han nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris for 2017.
AA170405 Med enkle virkemidler formidler Kvammen et vell av følelser, skrev Bragejuryen da Kvammen fikk prisen for beste barne- og ungdomsbok i fjor.
AA170405 I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
SA170404 | Horne hører på kritikerne i forslag til felles likestillingslov ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) dropper flere av de mest kontroversielle punktene i forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov.
DN170404https://www.dn.no/privat/2017/04/04/0839/Finans/slik-skal-siv-jensen-stoppe-veksten-av-forbrukslan Tirsdag fremla hun nye retningslinjer for å begrense veksten i kreditt og forbrukslån sammen med beredskapsminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
DN170404https://www.dn.no/privat/2017/04/04/0839/Finans/slik-skal-siv-jensen-stoppe-veksten-av-forbrukslan Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( til venstre ), finansminister Siv Jensen og justisminister Per-Willy Amundsen la tirsdag frem nye tiltak for å begrense omfanget av kreditt og forbrukslån for nordmenn.
DN170404 Tirsdag fremla hun nye retningslinjer for å begrense veksten i kreditt og forbrukslån sammen med beredskapsminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
DN170404 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( til venstre ), finansminister Siv Jensen og justisminister Per-Willy Amundsen la tirsdag frem nye tiltak for å begrense omfanget av kreditt og forbrukslån for nordmenn.
DB170404 BLE BRIEFET : Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og barne- , likestillings- og inkluderingsminister Sylvia Horne ( Frp ) ble seint i mars briefet om hvor ressurskrevende tilrettelagte avhør er for politiet.
DB170404 Stadig flere får problemer med tilbakebetalinger, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til E24.
DB170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter, forklarer barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til Dagbladet.
DA170404 | Horne vraker kjønnsnøytral likestillingslov ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) snur og vraker kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov.
DA170404 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
AP170404 Finansminister Siv Jensen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen holdt en pressekonferanse tirsdag morgen der de presenterte Regjeringens arbeid med å stramme inn bruken av forbrukslån.
AP170404 Fra venstre : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, finansminister Siv Jensen og justisminister Per-Willy Amundsen, alle fra Frp.
AP170404 | Horne vraker kjønnsnøytral likestillingslov ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) snur og vraker kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov.
AP170404 I høst foreslo barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) endringer i barneloven for å bidra til å likestille foreldrene som omsorgspersoner til barnas beste.
AA170404 Finansminister Siv Jensen annonserte endringene på en pressekonferanse tirsdag morgen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
AA170404 | Horne hører på kritikerne i forslag til felles likestillingslov ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) dropper flere av de mest kontroversielle punktene i forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov.
SA170403 Når barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) legger fram ny adopsjonslov, blir det uten noe forslag om stebarnsadopsjon etter surrogati.
SA170403 - Forslaget om stebarnsadopsjon etter surrogati reiser juridiske og etiske utfordringer og kan bli oppfattet som en legitimering av surrogati, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
DN170403 Finansminister Siv Jensen, justisminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( alle Frp ) vil være til stede under pressekonferansen tirsdag morgen.
DB170403 Tas med ufrivillig ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne hevder regjeringen også får opplyst at identitetsarbeid er « særlig vanskelig » på norske utenriksstasjoner.
DA170403 Finansminister Siv Jensen, justisminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( alle Frp ) vil være til stede under pressekonferansen tirsdag morgen.
AA170403 Finansminister Siv Jensen, justisminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( alle Frp ) vil være til stede under pressekonferansen tirsdag morgen.
AA170403 Når barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) legger fram ny adopsjonslov, blir det uten noe forslag om stebarnsadopsjon etter surrogati.
AA170403 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶
AA170403 Det kan skape tvil om barnets identitet, og man risikerer at barnet har en annen far og allerede er statsborger i sitt fødeland, sier barne- og familieminister Solveig Horne.
DB170401 Norsk forfatter, særlig av barne- og ungdomsbøker.
VG170331 Beste barne- eller ungdomsprogram : ¶
VG170331 Andvendtsserien « Snøfall » sikret også to nominasjoner, i kategoriene « Beste barne- eller ungdomsprogram » og i « Beste kvinnelige skuespiller » med Kjersti Elvik.
VG170331 Fra høsten innføres en ny, femårig lærerutdanning for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen.
SA170331 Fra høsten innføres en ny, femårig lærerutdanning for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen.
DN170331 Fra høsten innføres en ny, femårig lærerutdanning for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen.
DB170331 På spørsmål om hvordan barnevernet forholder seg til stikk som dette, svarer direktør i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), Mari Trommald, følgende : ¶
DA170331 Fra høsten innføres en ny, femårig lærerutdanning for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen.
DA170331 Siden de blåblå tok over roret, har barnefattigdommen i Norge økt med 4,1 prosent, viser ferske tall fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
BT170331 Jo, i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) brosjyre « Barnets beste ved samlivsbrudd » : ¶
AP170331 Tilbudet om utredning kan gis ved dagens statlige og private barne- og familiesentre, eller det kan åpnes opp for ambulante spesialistteam som reiser rundt og gir utredning i hjemmet.
AP170331 På Gullhella barne- og familiesenter i Asker sitter de tre enhetslederne ved sentrene i Region Øst og har planleggingsdag.
AP170331barne- og familiesentre kan barn utredes og foreldre få veiledning, slik at plasseringer av barn utenfor hjemmet kan unngås.
AP170331 Mens barne- og familiesentrene sto i fare for å bli nedlagt i 2014, vil Horne og Regjeringen satse på å bygge dem opp.
AP170331 Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet vil skadevirkningene av omsorgssvikt ofte være større desto yngre barna er.
AP170331 Her kan du lese om et ungt par som fikk hjelp på barne- og familiesenter : « Vi visste ikke mye om hvordan vi skulle være foreldre og trodde vi gjorde det rette » ¶
AP170331 Familierom på Seljelia barne- og familiesenter på Gjøvik, der familier med barn kan bli utredet og få veiledning.
AP170331 Fakta : 200 millioner til barne- og familiesentre i år ¶
AP170331 - Etter høringsrunden har vi nå gått inn for å lovfeste et statlig tilbud om spesialutredning for de aller minste og å gi staten et mye tydeligere ansvar, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AP170331 - Det gir store konsekvenser for de minste barna hvis barnevernet kommer for sent inn med hjelpetiltak, sier barne- og familieminister Solveig Horne.
AA170331 Fra høsten innføres en ny, femårig lærerutdanning for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen.
AA170331 Fra høsten innføres en ny, femårig lærerutdanning for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen.
AA170330 Andelen har tredoblet seg siden 2001, og denne utviklingen er vi bekymret for, sier direktør Mari Trommald i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
DN170329 Lovendringer innen likestilling, diskriminering og barnevern ventes fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) før påske.
DA170329 Da Venstre spurte Barne- og likestillingsdepartementet svarte de slik : ¶
VG170328 I 2008 fikk de enslige flyktningbarna under 15 år tilbud om opphold på omsorgssentre, som er regulert i barnevernloven og underlagt Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet.
SA170328 UT AV OSLO : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil flytte Likestillings- og diskrimineringsnemnda til Bergen.
BT170328 UT AV OSLO : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil flytte Likestillings- og diskrimineringsnemnda til Bergen.
VG170327 Pengene kan også komme fra både helsedepartementet og barne- og likestillingsdepartementet.
AP170327 502 av lærerne i barne- og ungdomsskolene er 60 år eller mer, mens 1428 er 50 år eller mer.
AP170327 305 av lærerne i barne- og ungdomsskolene er 60 år eller mer, mens 905 er 50 år eller mer.
AP170327 176 av lærerne i barne- og ungdomsskolene i Finnmark er 60 år eller mer, mens 557 er 50 år eller mer.
AA170327 Politiet på Romerike hadde besøk av justisminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne om etterforskningen « OP Edit » i forrige uke, hvor politiet fortalte at de føler de løper fra avhør til avhør.
AA170327 - Dette kan bidra til å beskytte ungdommene fra kontakt med rusmiljøer, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AP170326 Planen er å få en ny barne- og ungdomsskole på plass i 2022.
SA170325 Det går øremerket til barne- og ungdomsarbeidet deres, sier Robin Iversen, som er megler og partner i Hjem.
AP170325 Sp-kildene Aftenposten har snakket med, tviler på om Ap lar Toppe få jobben som helseminister, men hun kan også være aktuell som barne- og familieminister.
AP170325 Det går øremerket til barne- og ungdomsarbeidet deres, sier Robin Iversen, som er megler og partner i Hjem.
DB170324 Jeg ønsker å bli kvitt den unødvendige dubbingen av barne- og ungdomsprogrammer ved å kunne bevisstgjøre media/politikere/skole/andre interesserte med dette innlegget.
BT170324 Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufetat ) og Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå har utarbeidet nye tall som viser sammenhengene mellom det å få hjelp av barnevernet, og resultatene i skolen.
AA170324 Det blir en barne- og undomsmusikal forfattet av Tore Renberg.
DB170323 FIKK SE MATERIALET : Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og barne- , likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ( Frp ) reagerte med avsky på materialet de fikk se.
DB170323 BEVIS : Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og barne- , likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ( Frp ) fikk se chat-logger som beskriver et planlagt overgrep.
DB170323 - Hvor gamle er de som chatter, spør barne- , likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ( Frp ).
DB170322 I kjølvannet av Dagbladets artikler har barne- og likestillingsminister Solveig Horne kalt inn til møte med barnevern og politi for å se hva de kan gjøre med trussel-flommen.
DA170322 Hun har skrevet en lang rekke barne- og ungdomsbøker, og var en av forfatterne bak NRK-suksessen « Snøfall », fjorårets julekalender.
DA170322 Forfatterne som har skrevet under representerer ulike sjangere, fra krim til lyrikk, via barne- og ungdomsbøker og romaner.
DB170321 Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) står nå for driften gjennom familievernkontorene.
DA170321 IMI planla idrettshall, privat barne- og ungdomsskole og studentboliger for IMIs bibelskolestudenter ut mot Madlaveien.
AA170321 Det har også blitt gjort 18 intervju med flyktningfamilier og 13 intervju med barne- og ungdomseksperter. ( ©NTB ) ¶
VG170320 Her er vårt åpne brev til barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
SA170320 Her sammen med barne- , likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken og kronprins Haakon under tildelingen.
DA170320 Stortingsrepresentant ( KrF ) Kjell Ingolf Ropstad ¶ 6 prosent av alle norske barn har vært utsatt for grov vold fra foreldrene sine, viser 2015-statistikk fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
AP170319 Alle ungdommer under 25 år bør « tilbud om gratis psykologhjelp », mener SV og tilbudet skal gis gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ).
VG170318 I 2012, bare to uker før Lysbakken ble valgt som partileder, måtte han gå av som barne- og likestillingsminister etter saken om bevilgninger til Jenteforsvaret.
VG170318 I 2012 gikk Kirsti Bergstø av som statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, og Audun Lysbakken måtte etter massivt press gå av som statsråd.
SA170317 It's learning brukes både i barne- ungdoms- og videregående skoler.
SA170317 It's Learning brukes både i barne- og ungdomsskoler og i videregående skoler.
AP170317 - I dag havner utviklingshemmede ofte på uføretrygd uten å få evnene sine kartlagt, fordi de er unntatt kravet om arbeidsevnevurdering i NAV, sier Osmund Kaldhim, som ledet Rettighetsutvalget som leverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet i fjor.
DB170316 Kontrasten er stor fra rotløse barne- og ungdomsår, til dagens velorganiserte og ansvarlige voksenliv.
BT170316 Utgangspunkt er en ny NOU-rapport levert til barne- og likestillingsminister Solveig Horne på mandag, hvor flertallet går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
AP170316https://www.aftenposten.no/osloby/Ungdomskriminaliteten-oker-i-Oslo-617305b.html Salto er en forkortelse for « Sammen lager vi et tryggere Oslo », og utarbeider årlig en rapport om barne- og ungdomskriminalitet i Oslo.
AP170316 Salto er en forkortelse for « Sammen lager vi et tryggere Oslo », og utarbeider årlig en rapport om barne- og ungdomskriminalitet i Oslo.
AA170316 Rachel Matthews, administrerende direktør for medarrangør Aarhus 2017 Europeisk kulturhovedstad, sier festivalen er en feiring av mangfoldet i den europeiske barne- og ungdomslitteraturen.
AA170316 Hennes første bok i serien, « Hei, det er meg ! », ble nominert til Brageprisen i 2010 i klassen barne- og ungdomslitteratur, og til Arks barnebokpris samme år.
AA170316 Grøntvedt er plukket ut som en av de beste nye barne- og ungdomsbokforfatterne i Europa.
AA170316 - De 39 forfatterne vi har valgt ut, viser styrken til barne- og ungdomslitteraturen i dag, og vi er stolte over å kunne tilby en ny global plattform for å dele deres arbeid, sier La Roche.
DN170315https://www.dn.no/dnaktiv/2017/03/15/2047/Langrenn/fra-null-til-tusen-seriose-treningstimer-i-aret Mens omtrent samtlige av dagens toppløpere i langløp kommer fra mangeåring satsing gjennom barne- og ungdomsår i vanlig langrenn, kommer Vesterheim fra det store intet.
DN170315 Mens omtrent samtlige av dagens toppløpere i langløp kommer fra mangeåring satsing gjennom barne- og ungdomsår i vanlig langrenn, kommer Vesterheim fra det store intet.
AP170315 Se barne- og likestillingsminister Solveig Hornes svar til Omar i reportasjen øverst i saken.
VG170314 Selv de mest strømlinjeformede barne- og familiefilmene har stadig oftere « tøffe jenter » i hovedrollen.
AA170314 Så langt er 40 ungjenter omkommet etter brannen på barne- og ungdomshjemmet Hogar Seguro i San Jose Pinula like utenfor Guatemala by onsdag.
VG170313 Første gangen han så Kraft var i et barne- og ungdomsrenn i Garmisch-Partenkirchen.
DB170313 KrF-VALGJERD : « Mandagsklubben » på TVNorge med barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland som gjest i 1999.
DB170312 Det sa Tyrkias statsminister, Binali Yildirim, etter at barne- og familieminister Fatma Kaya ble stoppet av politiet i Rotterdam lørdag.
DB170311 vurdert om det bør oppettes en egen særdomstol for barne- og familiesakene, og om det skal opprettes en forvaltningsdomstol for utlendingssakene.
DA170311 Derfor er vi veldig glade for at det koker av barne- og ungdomsaktiviteter her.
DB170310 Nå er han tilknyttet institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer - med særlig fokus på å få frem at alkohol er en av de aller farligste giftene å få i seg mens man er gravid.
AA170310 Siona var en av 37 tenåringsjenter i alderen 14 til 17 år som mistet livet i den voldsomme brannen på barne- og ungdomshjemmet Hogar Seguro i San Jose Pinula like utenfor Guatemala by onsdag. 19 av ofrene omkom i selve brannen mens 18 andre døde på sykehus av skadene de hadde fått.
AA170310 Nå krever president Jimmy Morales en gransking av alle barne- og ungdomshjem i landet. ( ©NTB ) ¶
AA170310 Serien peker på en selvmotsigelse : Barne- og ungdomssport handler om deltagelse, og skal ikke være så konkurransestyrt.
DB170309 ¶ TAR GREP : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne reagerer kraftig på avsløringer om trusselsituasjonen mot barnevernsansatte.
DB170309 Vil endre barnevernet ¶ Barne- og likestillingsministeren mener barnevernet selv kan endre måten de jobber på i offentligheten for å dempe trusselbildet.
DB170309 På frammarsj ¶ Barne- og likestillingsministeren går nå tydelig ut mot trusselsituasjonen mot barnevernsansatte, etter at det i en undersøkelse gjennomført av Dagbladet kom fram at 33 av 104 barnevernsledere som svarte meldte om trusler mot sine egne barn. 85 av de 104 barnevernstjenestene som svarte sa at sosiale med
DB170309 KS, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet inviterer nå blant annet barnevernet og politiet til et møte for å se hva som kan gjøres.
DB170309 KS, Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet inviterer nå blant annet barnevernet og politiet til et møte for å se hva som kan gjøres.
DB170309 KRITISK : Barne- og likestillingsministeren mener barnevernet selv også kan endre måten de jobber på i offentligheten for å dempe trusselbildet.
DB170309 ( Dagbladet ) : - Når dette har kunnet eskalere til et slikt nivå, har vi feilet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til Dagbladet.
DB170309 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) fortalte Dagbladet allerede tidlig på kvinnedagen at hun ikke pleier gå i tog.
VG170308 SOLVEIG HORNE, barne- og likestillingsminister ( FrP ).
VG170308 - Kunnskap er det som best kan stoppe kjønnslemlestelse og barne- og tvangsekteskap, slår Solberg fast.
FV170308 ) overleverte denne uka rapporten om barnetrygd og kontantstøtte til barne- og familieminister Solveig Horne.
DB170308 - Kunnskap er det som best kan stoppe kjønnslemlestelse og barne- og tvangsekteskap, slår Solberg fast.
DB170308 Som opposisjonspolitiker kritiserte nåværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) gjentatte ganger den rødgrønne regjeringa og statsråd Audun Lysbakken ( SV ) for ikke å bruke nok penger på barnevern, selv om Barnevernsløftet sikret kommunalt barnevern 580 ekstra millioner kroner fra 2011 til 2014.
DB170308 Derfor synes den tidligere barne- og likestillingsministeren det er « trist å se » hva Horne har fått til i hans gamle jobb.
DA170308 Klokken 08.00-09.30 : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne på frokostmøte « En ødelagt barndom varer livet ut » om vold mot barn hos Norske Kvinners Sanitetsforening på Sentralen, Oslo.
AP170308 Proffe sangere og musikere lager hitparade, og barne- og ungdomsdansere er med på å skape ekstra liv på scenen.
AP170308 Men barne- og likestillingsminister Solveig Horne skriver i en e-post til Aftenposten at det må lovendringer til for å gjennomføre Johansens forslag.
AP170308 - Kontantstøtten gir barnefamiliene frihet til å velge den omsorgsløsningen de mener er best for sitt barn, mener Barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
AP170308 - Kunnskap er det som best kan stoppe kjønnslemlestelse og barne- og tvangsekteskap, slår Solberg fast.
AA170308 - Kunnskap er det som best kan stoppe kjønnslemlestelse og barne- og tvangsekteskap, slår Solberg fast.
AA170308 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) sier det må en lovendring til før Oslo eventuelt kan fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler.
VG170307 Men Ellingsæter-utvalget har i hvert fall levert noen gode argumenter for hvorfor kontantstøtten er i strid med det som bør være grunnlaget for norsk barne- og familiepolitikk.
VG170307 Et viktig mål for norsk barne- og familiepolitikk bør være at flest mulig yrkesaktive par velger å få flere enn ett barn, og at de i størst mulig grad forblir yrkesaktive mens barna vokser opp.
VG170307 Dette er et grunnleggende prinsipp i barne- og familiepolitikken, og det bør ikke fravikes.
VG170307 BARNESTØTTERAPPORT : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter ¶
VG170307 Utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter overleverte utredningen til barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) i går.
SA170307 | Prisdryss over norske barne- og ungdomsbøker ¶
SA170307 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H delte tirsdag ut Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2016.
SA170307 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sto for utdelingen, og juryen bemerker at 2016 har vært et usedvanlig godt år for den norske barne- og ungdomsboka.
SA170307 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) ( helt til høyre ) delte tirsdag ut Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2016 i Nasjonalbiblioteket i Oslo.
SA170307 Ifølge TV2 forrige uke fikk en jente på 13 år diagnosen « lett psykisk utviklingshemmet » av behandlere ved Barne- og ungdomspsykiatrisk ( BUPA ) i Stavanger.
DB170307 Mandag fikk barne- og likestillingsminister Solveig Horne overlevert en offentlig utredning om den samla støtten til barnefamilier, ledet av sosiologiprofessor Anne Lise Ellingsæter.
DB170307 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶
DA170307 Hvorfor : Nominert til en av Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2016 for tegneserieromanen « Undomsskolen ».
DA170307 Montarou har over 30 års erfaring i arbeid med barn og unges helse både i skolen og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ).
DA170307 Mens det på 90-tallet jobbet flere fysioterapeuter i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, jobber det i dag ingen.
DA170307 Hvorfor : Nominert til en av Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2016 for tegneserieromanen « Undomsskolen ».
BT170307 Norsk barne- og familiepolitikk har vært en suksess over mange tiår.
BT170307 NY UTREDNING : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter.
BT170307 Målet for barne- og familiepolitikken må være å gi alle barn like gode utgangspunkt i livet.
BT170307 Norsk barne- og familiepolitikk har vært en suksess over mange tiår.
BT170307 NY UTREDNING : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter.
BT170307 Målet for barne- og familiepolitikken må være å gi alle barn like gode utgangspunkt i livet.
AA170307 | Prisdryss over norske barne- og ungdomsbøker ¶
AA170307 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sto for utdelingen, og juryen bemerker at 2016 har vært et usedvanlig godt år for den norske barne- og ungdomsboka.
VG170306 - Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier.
VG170306 ( Kilde : Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet ) ¶
SA170306 - Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier.
SA170306 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
SA170306 POSITIVT : Skjermbruken kan være positiv så lenge den ikke går utover andre relasjoner, sier Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
SA170306 Dette er kroppens måte å vise at den har fått nok, mener Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør.
FV170306 POSITIVT : Skjermbruken kan være positiv så lenge den ikke går utover andre relasjoner, sier Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
FV170306 Dette er kroppens måte å vise at den har fått nok, mener Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør.
DN170306 - Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier.
DN170306 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er ikke udelt postiv til forslagene om endring i støtteordninger for barnefamilier som ble lagt frem mandag.
DN170306 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter ( til høyre ).
DN170306 | DN mener : Barnetrygden bør gjøres om ¶ ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( til venstre ) mottok mandag forslag fra utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter om endringer i støtten til barnefamiliene.
DA170306 - Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier.
DA170306 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
BT170306 - Da vi fikk saken fra Fylkeslegen i Hordaland, erkjente vi at hadde gjort en feil allerede før de hadde konkludert, sier Anders Alme, rådgivende overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland.
BT170306 Et ekspertutvalg ledet professor Anne Lise Ellingsæte leverte forslag til store endringer i barne- og familiepolitikken til barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
BT170306 Et ekspertutvalg ledet professor Anne Lise Ellingsæte leverte forslag til store endringer i barne- og familiepolitikken til barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
BT170306 - De sparer ikke på kruttet, sa barne- og familieminister Solveig Horne ( Frp ) etter å ha mottatt forslagene fra utvalget som har sett på de offentlige ytelsene til barnefamilier.
BT170306 POSITIVT : Skjermbruken kan være positiv så lenge den ikke går utover andre relasjoner, sier Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
BT170306 Dette er kroppens måte å vise at den har fått nok, mener Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør.
BT170306 POSITIVT : Skjermbruken kan være positiv så lenge den ikke går utover andre relasjoner, sier Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
BT170306 Dette er kroppens måte å vise at den har fått nok, mener Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør.
BT170306 Når vi opplever autoritære grenseoverskridende handlinger fra norsk barnevern, kan forklaringen være at norske sakkyndige med stor påvirkning på barne- og barnevernspolitikk og på familieretten har store hull i sin forskningskunnskap.
AP170306 FOTO : Poppe, Cornelius / NTB scanpix ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) fikk mandag overlevert en utredning om ulike former for støtte til barnefamilier.
AP170306 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne blir rådet til å innføre gratis barnehager av utvalget, som ble ledet av professor Anne Lise Ellingsæter.
AP170306 POSITIVT : Skjermbruken kan være positiv så lenge den ikke går utover andre relasjoner, sier Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
AP170306 Dette er kroppens måte å vise at den har fått nok, mener Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør.
AA170306 Mannen sto tiltalt for vold mot ansatte i barne- og familietjenesten i Trondheim.
AA170306 Hun hadde symptomer som etter hvert passet bedre og bedre med at hun hadde en kronisk utmatting, sier rådgivende overlege Anders Alme ved Barne- og ungdomsklinikken til NRK.
AA170306 - De sparer ikke på kruttet, sa barne- og familieminister Solveig Horne ( Frp ) etter å ha mottatt forslagene fra utvalget som har sett på de offentlige ytelsene til barnefamilier.
VG170305 Storberget stiller seg undrende til at Listhaug ikke nevnte at partikollega og Barne- og likestillingsminister Solveig Horne deltok i homoparaden.
VG170305 DELTOK : Barne- og - likestillingsminister Solveig Horne og helse- og omsorgsminister Bent Høie var med i fjorårets Pride-parade.
AP170305 Det er som om vi hører et lettelsens sukk over at Barne- og likestilingsdepartementet ( BLD ) ikke lenger foreslår lovfesting av delt bosted som foretrukken ordning etter samlivsbrudd, men går for det mer moderate forslaget ; at det skal nevnes først av de ordningene foreldrene kan velge mellom.
DA170303 Da altså i tillegg til en pris i kategorien for barne- og ungdomslitteratur for 33 år siden.
VG170302 Tronstad vant prisen for beste barne- og ungdomsbok for sin roman « Mørket kommer innenfra », mens Elena Ferrante-oversetter Kristin Sørsdal fikk prisen for beste oversettelse - og NRKs litteraturanmelder Anne Cathrine Straume ble kåret til årets kritiker.
DB170302 Tyra Teodora Tronstad ble tildelt Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok for « Mørket kommer innenfra », om krig og uro, ondskap og frykt.
DA170302 I alt seks instanser ble klaget inn : Bærum kommune ( BUP-Vest, avdeling Vinderen ), Drammen sykehus ( Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ), Diakonhjemmet, Oslo Universitetssjukehus ( Regional seksjon for spiseforstyrrelser ) samt to fastleger i Bærum.
AP170302 Styrelederen i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ), Stian Seland, syns funnene i forskningsrapporten er veldig gledelig.
AP170302 Seland mener at barne- og ungdomsorganisasjoner rekrutterer enda mer på tvers av sosiale skillelinjer enn idretten gjør.
AA170302 En fri ", utgitt på Pax forlag, mens Tyra Teodora Tronstad fikk prisen for beste barne- og ungdomsbok for " Mørket kommer innenfra " ( Aschehoug ).
AA170302 Direktør Mari Trommald i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) forteller til NRK at det er nesten 30 prosent « turnover ».
AA170302 En fri ", utgitt på Pax forlag, mens Tyra Teodora Tronstad fikk prisen for beste barne- og ungdomsbok - " Mørket kommer innenfra " ( Aschehoug ).
AA170302 Det er Bærum kommune ( BUP-Vest, avdeling Vinderen ), Drammen sykehus ( Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ), Diakonhjemmet, Oslo Universitetssjukehus ( Regional seksjon for spiseforstyrrelser ) samt to fastleger i Bærum. 13-åringen ble nyttårsaften 2015 funnet død i hytta på Beitostølen hvor hun og moren bodde, og obduksjonen viste at jenta døde av avmagring.
AA170302 I alt seks instanser ble klaget inn : Bærum kommune ( BUP-Vest, avdeling Vinderen ), Drammen sykehus ( Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ), Diakonhjemmet, Oslo Universitetssjukehus ( Regional seksjon for spiseforstyrrelser ) samt to fastleger i Bærum.
AA170302 Det er Bærum kommune ( BUP-Vest, avdeling Vinderen ), Drammen sykehus ( Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ), Diakonhjemmet, Oslo Universitetssjukehus ( Regional seksjon for spiseforstyrrelser ) samt to fastleger i Bærum.
VG170228 - Dessuten er det en overraskende og ny barne- og ungdomsprofil blant annet knyttet til skoleveier og gang- og sykkelstier hvor vi ser på prosjekter som ikke dreier seg om de voksnes behov, sier Eriksen til VG.
DB170228 OVERTOK ETTER SV : Solveig Horne ( Frp ) tok som Barne- likestillings- og inkluderingsminister pver bosettingsansvaret fra Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
AA170228 Endringer i barnetrygden er en del av mandatet til et utvalg som skal levere en utredning til barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) i løpet av mars.
AA170228 En slik regulering vil koste 8 milliarder kroner, ifølge Barne- og likestillingsdepartementet.
AA170228 Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet startet 15. mai 2016 en meglingsbasert prosess i fylkesnemnda, såkalt samtaleprosess.
VG170227 En aktiv politikk som prioriterer barne- og ungdomsfamilier er derfor en sentral faktor for å forebygge psykiske helseproblemer.
SA170226 Dette skyldes en feil med IQ testen PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien benyttet for å utrede blant annet lærevansker i sju år, skriver TV 2.
AP170226 FOTO : Olav Olsen ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) ønsker å endre loven om barn og foreldre, også kalt barneloven.
AP170226 Barne- og familieminister Solveig Horne ( Frp ) har lagt frem nye forslag til endringer i barneloven.
AA170226 Dette skyldes en feil med IQ testen PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien benyttet for å utrede blant annet lærevansker i sju år, skriver TV 2.
VG170225 Vinner av ALMA-prisen, verdens største barne- og ungdomslitteraturpris, i fjor.
AP170225 Likestillings- og diskrimineringsnemnda ( BLD ) : Barne- og likestillingsdepartementet vurderer innen 1.4.2017 lokalisering av en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd.
BT170224 Fakta : Nasjonalt kompetansemiljø ¶ Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) har opprettet et nasjonalt spisskompetansemiljø.
DB170223 ¶ SLÅR RING OM EU-SAMARBEIDET : - Unge år formet en drøm om fred og samarbeid i Europa, skriver Grete Berget, tidligere barne- og familieminister og nestleder i AUF.
DB170222 ¶ REDUKSJON : Direktør i Barne- , ungdoms- og familieetaten ( Bufdir ), Mari Trommald sier systematisk arbeid har gitt en reduksjon på nesten 50 prosent i registrerte skademeldinger siden 2011.
DB170222 I 2016 gjennomførte vi en grundig kartlegging av utfordringer på HMS-området, og i år har vi pålagt Bufetats regioner å sørge for at alle barnevernsinstitusjonene gjennomfører risikovurdering på overordnet nivå og av alenearbeid, sier Mari Trommald, direktør i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), til Dagbladet.
DB170222 Dette er vi glade for, fordi det overveldende flertallet av instanser verdt å lytte til, inkludert Barneombudet og Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet, er entydige på at en slik lovendring ikke ville tatt tilstrekkelig høyde for at barnas beste må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
DA170222 Av de 35 undersøkte landene har USA høyest barne- og mødredødelighet, drapsrate og overvekt.
DA170222 Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet er skuffet over at kommisjonen ikke har foreslått å innføre en adgang til kjøpekraftjustering.
AA170222 Av de 35 undersøkte landene har USA høyest barne- og mødredødelighet, drapsrate og overvekt.
AA170222 Bailey skrev over 20 barne- og ungdomsbøker, deriblant en populær bokserie for tenåringer kalt " Electra Brown ".
AA170222 Sara Sølberg ( 33 ) er nominert til Tarjei Vesaas' debutantpris, mens Ingrid Ovedie Volden ( 35 ) er nominert til debutantprisen for barne- og ungdomsbøker.
AA170222 Prisnominert : Ingrid Ovedie Volden er nominert til debutantprisen for barne- og ungdomsbøker for « Alt som teller ».
AA170222 Nå er den altså også nominert som en av tre til debutantprisen i Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2016.
AA170222 I fjor kom ungdomsbokdebuten « Alt som teller », som fikk gode kritiker mange steder og ble kåret til en av årets beste barne- og ungdomsbøker her i avisa.
VG170221 Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet er skuffet over at kommisjonen ikke har foreslått å innføre en adgang til kjøpekraftjustering.
VG170221 GIR SEG IKKE : Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet lover å fortsette kampen for kjøpekraftjustering av barnetrygd og kontantstøtte selv om EU sier nei.
VG170221 ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) ønsker å justere barnetrygden og kontantstøtten i takt med kostnadsnivået i landet mottakerens barn bor i.
AA170221 Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet er skuffet over at kommisjonen ikke har foreslått å innføre en adgang til kjøpekraftjustering.
DB170220 Forskernes informanter kan bekrefte at de lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene ( BUP ) ikke alltid har nødvendig kompetanse og bemanning til å gi forsvarlig helsehjelp til denne gruppen.
DA170220 Venstre er glad for at vi har et godt tilbud til våre ufaglærte å ta et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i Stavanger.
DA170220 Dette kan for eksempel være fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
DB170219 REAGERER : Direktør i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald.
DB170219 Her ligger navn, fødselsnummer og tidligere eller nåværende adresse på statsminister Erna Solberg ( H ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ), tidligere barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ( Ap ), samt to barnevernsledere.
DB170219 Her ligger navn, fødselsnummer og tidligere eller nåværende adresse på statsminister Erna Solberg ( H ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ), tidligere barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ( Ap ), samt to barnevernsledere.
DB170219 De jobber med vanskelige familieproblemstillinger og med foreldre som av og til føler seg veldig krenket av barnevernet, sier Mari Trommald, direktør i Barne- , undoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), til Dagbladet.
DB170219 - Departementet er klar over Facebook-gruppa og har vært i kontakt med politiet som vurderer saken, opplyser Barne- og likestillingsdepartementet.
DB170219 Andre debattanter som var til stede på Munch-museet forrige uke var blant annet Språkrådet-direktør Åse Wetås, litteraturviter Guri Viken og forlagsredaktør for barne- og ungdomsredaksjonen i Cappelen Damm, Steffen Sørum. | - Uakseptabelt når jeg ser noen si noe ordentlig stygt, for så å legge på et smilefjes ¶
VG170218 Dette bekrefer Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.
BT170218 Barneklinikken fra 1950 skal rives i 2017 for å gi plass til andre byggetrinn av det nye Barne- og ungdomssykehuset.
VG170217 Problemet med denne typen eventyrlige barne- og ungdomsfilmer er at de ofte blir for åpenbare og skuespillet for overtydelig.
VG170217 Foto :, NordicStories / Nordisk Film Distribusjon ¶ BARNE- OG UNGDOMSFILM ¶
SA170217 I panelet satt barne- og likestillingsminister Solveig Horne, direktør Mari Trommald i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet, Mimmi Kvisvik, leder av Fellesorganisasjonen ( FO ), som organiserer de fleste barnevernarbeiderne, og direktør Helge Eide i Kommunenes Sentralforbund ( KS ).
SA170217 I panelet satt barne- og likestillingsminister Solveig Horne, direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mimmi Kvisvik, leder av Fellesorganisasjonen ( FO ), som organiserer de fleste barnevernarbeiderne, og direktør Helge Eide i Kommunenes Sentralforbund ( KS ).
SA170217 Her i diskusjon med barne- og likestillingsminister Solveig Horne etterpå.
DN170217 Bergstø var statssekretær da Audun Lysbakken var barne- , likestillings- og inkluderingsminister, men gikk av som følge av kontroversene rundt bevilgningene til Jenteforsvaret i 2012.
DB170217 Dette gjelder i barne- og ungdomfotball, men også i toppen.
DB170217 Regjeringen, med barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) i spissen, ønsker presisert i folketrygdloven at hovedregelen skal tilsi at foreldrene skal avtale seg imellom hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles ved samlivsbrudd ¶
DB170217 Nå har Pakistan fått sin nådeløse hevn ¶ ¶ Barne- , likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ( Frp ) på talerstolen da Stortinget behandlet likestillingsmeldingen i 2016.
DA170217 Mer enn 33.000 gutter og over 15.000 jenter i barne- og ungdomsskolen får spesialundervisning, viser tall NRK har hentet inn fra grunnskolens innrapporteringssystem.
BT170217 Bergstø var statssekretær da Audun Lysbakken var barne- , likestillings- og inkluderingsminister, men gikk av som følge av kontroversene rundt bevilgningene til Jenteforsvaret i 2012.
AP170217 Neste uke tar hun opp saken med barne- og familieminister Solveig Horne ( Frp ) i Stortingets spørretime.
AP170217 Neste uke tar hun opp saken med barne- og familieminister Solveig Horne ( Frp ) i Stortingets spørretime.
AP170217 | Aftenposten mener : Opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner bør ikke sendes i retur ¶ ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) frykter at viktige tiltak kan bli satt på vent om opptrappingsplanen sendes tilbake.
AP170217 I løpet av de siste 14 dagene har jeg deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering : En i regi av Norsk sosiologforening, en i regi av Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet og en i regi av Nettavisen i samarbeid med LIM ( Nettverket for likestilling, integrering og mangfold ) og SSI ( Senter for Sekulær Integrering ).
AP170217 I løpet av de siste 14 dagene har jeg deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering : En i regi av Norsk sosiologforening, en i regi av Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet og en i regi av Nettavisen i samarbeid med LIM ( Nettverket for likestilling, integrering og mangfold ) og SSI ( Senter for Sekulær Integrering ).
AA170217 Mer enn 33.000 gutter og over 15.000 jenter i barne- og ungdomsskolen får spesialundervisning, viser tall NRK har hentet inn fra grunnskolens innrapporteringssystem.
AA170217 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) ønsker imidlertid at hovedregelen skal være at foreldrene selv skal avtale hvordan foreldrepermisjonen fordeles ved samlivsbrudd.
AA170217 Bergstø var statssekretær da Audun Lysbakken var barne- , likestillings- og inkluderingsminister, men gikk av som følge av kontroversene rundt bevilgningene til Jenteforsvaret i 2012.
AA170217 Mer enn 33 000 gutter og over 15 000 jenter i barne- og ungdomsskolen får spesialundervisning, viser tall NRK har hentet inn fra grunnskolens innrapporteringssystem.
SA170216 Fra venstre : Henning Garsjø, klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken, avdelingssykepleier Kjersti Juell og Siren Irene Rettedal, seksjonsoverlege ved nyfødtintensiven ved Stavanger universitetssjukehus.
DN170216 » Likestillings- og diskrimineringsnemnda ¶ « Barne- og likestillingsdepartementet vurderer innen 1.4.2017 lokalisering av en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd.
AP170216 Likestillings- og diskrimineringsnemnda ( BLD ) : Barne- og likestillingsdepartementet vurderer innen 1.4.2017 lokalisering av en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd.
AP170216 Likestillings- og diskrimineringsnemnda ( BLD ) : Barne- og likestillingsdepartementet vurderer innen 1.4.2017 lokalisering av en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd.
AA170216 Hun er klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken, St.
SA170215 Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken holdt pressemøte om surrogati tirsdag morgen.
AP170215 - Å ville sende planen tilbake viser en handlingslammelse fra et parti som har hatt saken til behandling i fire måneder, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AP170215 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) slår knallhardt tilbake.
AA170214 Verken religion, kultur eller tradisjon kan forsvare fysisk avstraffelse av barn, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til NTB.
SA170213 Så sent som under idrettstinget på Brattøra i 2015, i kort gangavstand fra Byåsens hjemmebane, fattet idretten dette vedtaket : « Det er avgjørende for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon at vi er finansiert på en etisk god og ansvarlig måte.
AP170213 Så sent som under idrettstinget på Brattøra i 2015, i kort gangavstand fra Byåsens hjemmebane, fattet idretten dette vedtaket : « Det er avgjørende for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon at vi er finansiert på en etisk god og ansvarlig måte.
DB170211 Vi har samlet et knippe barne- og ungdomsbilder av de populære deltakerne.
BT170211 Tallene på fattige barn i Bergen er to år gamle og hentet inn fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet.
BT170211 Tallene på fattige barn i Bergen er to år gamle og hentet inn fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet.
AP170211 Da tror jeg vi har truffet rett for noe vi kan få gjennomslag for, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
AP170211 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) deltar på ungdomskonferansen « Sammen mot hatprat ».
AA170211 Da tror jeg vi har truffet rett for noe vi kan få gjennomslag for, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
SA170210 Paneldeltakere : Solveig Horne, statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet ( BLD ), Mari Trommald, direktør, Bufdir, Helge Eide, områdedirektør, KS, Mimmi Kvisvik, forbundsleder, FO Tilbakemeldinger og innspill fra salen.
SA170210 Innledninger : Monica Finstad, barnevernsleder, Steinkjær, Helge Eide, områdedirektør, KS, Mari Trommald, direktør, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), Harald Bøhler, seksjonssjef i Seksjon for straffesaker, Politidirektoratet, Johan Torgersen, divisjonsdirektør, Spesialisthelsetjenestedivisjonen, Helsedirektoratet ¶ 16.00 - 16.15 Pause ¶ 16.15 - 18.00 Hvordan kan « Glassjenta-saken » bidra til
SA170210 Innledning : Solveig Horne, statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet ( BLD ) ¶
SA170210 Blant deltakerne er barne- og likestillingsministeren og representanter fra barnevern, barnevernsansatte, helsevesen, politi, og for barnevernsbarn og foreldre som er blitt fratatt omsorgen for sine barn.
VG170208 Men som altfor mange filmer som sitter plantet midt mellom barne- og voksenfilm, sliter den norske kinoversjonen med å gjøre de komiske nyansene rettferdighet.
FV170208 Kommunalminister Jan Tore Sanner hadde møte med Barne- og ungdomsutvalgets Sara Mathea Helmersen, Christine Uteng Andersen og Endre Hægeland nylig.
DA170208 Kritikerprisene blir støttet av Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Det skjønnlitterære oversetterfond, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag og Norsk Oversetterforening.
DA170208 * Kristin Sørsdal : « Historia om det tapte barnet » av Elena Ferrante ( Samlaget ) ¶ Barne- og ungdomsbok ¶
AP170208 Samarbeidspartnere er Nofima, Østfoldforskning, Næringslivets emballasjeoptimeringskomité samt Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet ¶
AA170208 Seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) synes det er uheldig " dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap ".
DB170207 Men i skrivet som til sist gikk ut fra Kunnskapsdepartementet, som var utformet etter å ha skjelt til rådgivere i Barne- og likestillingsdepartementet, heter det at « det ikke er i samsvar med gjeldende likestillingslov å særbehandle menn i samme grad som kvinner ».
AP170206 Spesielt rammer dette mye av litteraturen som allerede er i en utsatt posisjon, som lyrikken og barne- og ungdomslitteraturen, samt det nyskrevne og uetablerte forfatterskap.
AA170206 I tillegg er tilbudet til ungdom med kronisk utmattelse styrket ved barne- og ungdomsklinikken.
VG170205 VG møtte barne- og likestillingsministeren utenfor politiets hovedkvarter etter møtet.
VG170205 Tirsdag møter barne- og likestillingsministeren statsadvokatembetet for å høre hvordan de jobber med disse sakene.
VG170205 I USA : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne besøkte mandag New York-politiets hovedkvarter på Manhattan.
VG170205 Barne- og likestillingsministeren er denne uken i New York i forbindelse med FNs toppmøte om ungdom, og har også ryddet plass til møter hos New York-politiet ( NYPD ) og statsadvokatembetet.
SA170205 Det bygger sterkt under det som kalles « den store frafallsalderen », som går på overgangen fra barne- til ungdomsidrett, sier Tjønndal.
FV170205 Det bygger sterkt under det som kalles « den store frafallsalderen », som går på overgangen fra barne- til ungdomsidrett, sier Tjønndal.
BT170205 Det bygger sterkt under det som kalles « den store frafallsalderen », som går på overgangen fra barne- til ungdomsidrett, sier Tjønndal.
AP170205 Det bygger sterkt under det som kalles « den store frafallsalderen », som går på overgangen fra barne- til ungdomsidrett, sier Tjønndal.
AP170204 Rektor Nick Trenkamp ved barne- og ungdomsskolen i Elkader mener at småbyen, som har 98,6% hvite innbyggere, ikke har plass til flyktninger.
AA170204 Tall fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) viser at i overkant av 20 000 barn i Norge opplevde at foreldrene ble skilt eller separert i 2015.
VG170203 Først : La oss trekke frem Svingens kritikerroste bok « Sangen om en brukket nese » fra 2012 - som nylig ble kåret til beste oversatte barne- og ungdomsbok i 2016 av American Library Association.
VG170203 Bakgrunn : « Sangen om en brukket nese » beste barne- og ungdomsroman også her hjemme ¶
SA170202 Lag et integrert laboratorium for læring ; fra barnehagene, barne- og ungdomsskole via fagskole og videregående skole til høyskolene og universitetet.
FV170202 - Den største utfordringen er at toppidretten blir brakt så langt ned i barne- og ungdomsidretten, sier Marit Elveos. 51-åringen var tidligere åtte år på landslaget.
SA170201 - Den største utfordringen er at toppidretten blir brakt så langt ned i barne- og ungdomsidretten, sier Marit Elveos. 51-åringen var tidligere åtte år på landslaget.
SA170201 - Den største utfordringen er at toppidretten blir brakt så langt ned i barne- og ungdomsidretten, sier Marit Elveos. 51-åringen var tidligere åtte år på landslaget.
FV170201 - Den største utfordringen er at toppidretten blir brakt så langt ned i barne- og ungdomsidretten, sier Marit Elveos. 51-åringen var tidligere åtte år på landslaget.
BT170201 - Den største utfordringen er at toppidretten blir brakt så langt ned i barne- og ungdomsidretten, sier Marit Elveos. 51-åringen var tidligere åtte år på landslaget.
BT170201 - Den største utfordringen er at toppidretten blir brakt så langt ned i barne- og ungdomsidretten, sier Marit Elveos. 51-åringen var tidligere åtte år på landslaget.
AP170201 Norske menn bidrar årlig med 54.000 kroner ( i 2013-kroner - omregnet til 2016-kroner : 59 022 ) når en ser bort fra barne- og ungdomsårene, der det offentlige investerer i skole og utdanning.
AP170201 I den første beregningen vil nettoutgiften bli høyere fordi man i tar med investering i utdanning under barne- og ungdomsårene, mens 25-årsberegningen får med seg avkastningen fra sysselsetting og lønn.
AP170201 Norske menn bidrar årlig med 54.000 kroner når en ser bort fra barne- og ungdomsårene, der det offentlige investerer i skole og utdanning.
AP170201 I den første beregningen vil nettoutgiften bli høyere fordi man i tar med investering i utdanning under barne- og ungdomsårene, mens 25-årsberegningen får med seg avkastningen fra sysselsetting og lønn.
AP170201 - Den største utfordringen er at toppidretten blir brakt så langt ned i barne- og ungdomsidretten, sier Marit Elveos. 51-åringen var tidligere åtte år på landslaget.
SA170130 Der får han selskap av fru Turid, som er i etablert jobb, og barna Emre og Erle som går på Hanstad barne- og ungdomsskole.
FV170130 Der får han selskap av fru Turid, som er i etablert jobb, og barna Emre og Erle som går på Hanstad barne- og ungdomsskole.
BT170130 Der får han selskap av fru Turid, som er i etablert jobb, og barna Emre og Erle som går på Hanstad barne- og ungdomsskole.
AP170130 Der får han selskap av fru Turid, som er i etablert jobb, og barna Emre og Erle som går på Hanstad barne- og ungdomsskole.
DB170129 Hun legger til at interessen for interkjønn er økende også i Norge, og at FRI er glade for at Barne- og likestillingsdepartementet har inkludert interkjønn i sin handlingsplan.
DB170129 Hun legger til at interessen for interkjønn er økende også i Norge, og at FRI er glade for at Barne- og likestillingsdepartementet har inkludert interkjønn i sin handlingsplan.
SA170126 Tall fra Barne- ungdoms og familieetaten ( som ikke er offentlig tilgjengelige, og som det av uklare grunner er vanskelig å få fatt i ) viser at antall hasteplasseringer i Norge i perioden 2008 til 2013 økte fra 945 til 1609.
SA170126 I forslaget til ny barnevernlov gjør statsråd Solveig Horne og Barne- og familiedepartementet det for enkelt for seg når det verken i NOU 2016 : 16 eller i det utsendte høringsbrevet er en nærmere vurdering av grunnlaget for bruk og økningen i bruken av hastevedtak i barnevernet.
SA170126 Sigrid McEntire ( 46 ), avdelingsdirektør i Barne- , ungdoms- og familieetaten. i ¶
SA170126 Tall fra Barne- ungdoms og familieetaten ( som ikke er offentlig tilgjengelige, og som det av uklare grunner er vanskelig å få fatt i ) viser at antall hasteplasseringer i Norge i perioden 2008 til 2013 økte fra 945 til 1609.
SA170126 I forslaget til ny barnevernlov gjør statsråd Solveig Horne og Barne- og familiedepartementet det for enkelt for seg når det verken i NOU 2016 : 16 eller i det utsendte høringsbrevet er en nærmere vurdering av grunnlaget for bruk og økningen i bruken av hastevedtak i barnevernet.
DB170126 Nå gjør vi det enda bedre, sier « forbrukerminister », bedre kjent som barne- og likestillingsminister, Solveig Horne ( FrP ) i en pressemelding.
DB170126 Regjeringen og barne- , likestillings- og integreringsminister Solveig Horne ( Frp ) gjør ingenting.
FV170124 - At barne- og ungdomskriminaliteten øker, er noe vi må ta på alvor, sier Lindeberg.
DB170122 Ragnhild Hals, spesialsykepleier og leder for barne- og ungdomsprogrammet ved Oslo Universitetssykehus, har vært med på å bygge opp tilbudet om Sykehusklovner fra første klovn kom på sykehuset.
AP170121 FOTO : Tor Stenersen ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) mener kvinner og barn ikke er godt nok beskyttet.
AP170121 - Alvorlig at de får holde på ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) mener kvinner og barn ikke er godt nok beskyttet.
SA170119 På ungdomstrinnet var det blant annet Høle barne- og ungdomsskole i Sandnes, Lindebøskauen skole i Kristiansand, Davik oppvekst i Bremanger og Grong skole i Grongløftet elvene mest.
SA170119 På mellomtrinnet var det blant annet Dingemoen skule i Fjaler, Grindbakken skole i Oslo og Høylandet barne- og ungdomsskole på Høylandet.
DN170119 Forskere har kartlagt hvor mye den enkelte barne- og ungdomsskole bidrar til det elevene lærer.
BT170119 Barne- og ungdomspsykiatri.
SA170118 Turistforeningen søkte Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet om penger for tiltaket « Tilrettelegging for deltakelse på turer, aktiviteter og ferietilbud ».
DB170117 Det har vi Solveig Horne ( Frp ) som er barne- , likestillings- og inkluderingsminister til.
AP170113 Berlin-festivalen kunngjorde fredag i en pressemelding barne- og familiefilmene som skal vises under årets fesival, som går av stabelen i tidsrommet 9.-19 februar.
DB170111 Nest svakest er Barne- og likestillingsdepartementet med et snitt på 21,9 virkedager, etterfulgt av Klima- og miljødepartementet ( 17,8 ), Utenriksdepartementet ( 17,6 ), Forsvarsdepartementet ( 17,6 ) og Kunnskapsdepartementet.
SA170110 « Ida-saken har vist oss at barn som får hjelp av barnevernet, ikke har fått tilstrekkelig hjelp fra barne- og ungdomspsykiatrien.
SA170110 På sine faste bilturer sammen har Bent Høie og barne- og likestillingsminister Solveig Horne funnet løsninger på problemer Idas sak har pekt på.
SA170110 På samme måte som andre barn får hjemmesykehus, vil barna i barneverninstitusjonen få spesialiserte tilbud fra barne- og ungdomspsykiatrien.
SA170110 I flere år har det vært en diskusjon om behovet for felles institusjoner mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien.
BT170107 Når vi nå skal utvide og gi mer helhetlig hjelp på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, opprette tverrfaglige ressurssentre kalt Barne- og familiehjelpen og forbedre utredningsarbeidet i barnevernet, så innebærer dette at barn i barnevernet vil få bedre oppfølging..
BT170107 Ansvaret for barnevernsinstitusjoner har barne- , ungdoms-, og familiedirektoratet ( gjennom Bufetat ).
BT170107 Når vi nå skal utvide og gi mer helhetlig hjelp på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, opprette tverrfaglige ressurssentre kalt Barne- og familiehjelpen og forbedre utredningsarbeidet i barnevernet, så innebærer dette at barn i barnevernet vil få bedre oppfølging..
BT170107 Ansvaret for barnevernsinstitusjoner har barne- , ungdoms-, og familiedirektoratet ( gjennom Bufetat ).
DB170105 Særlig etter FBI og barne- og familieombudets etterforskning rundt påstandene om barnemishandling », heter det videre i rettsdokumentene fra Jolie og hennes advokat Laura Wasser.
BT170104 De sier at det bør etableres institusjoner som har både barnevernfaglig og barne- og ungdomspsykiatrisk kompetanse.
BT170104 De sier at det bør etableres institusjoner som har både barnevernfaglig og barne- og ungdomspsykiatrisk kompetanse.
AP170104 - Dersom et barn gjentatte ganger ikke møter til helseundersøkelser, kan det gi grunn til bekymring, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Avdeling for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.
SA170102 Alarmtelefonen ( 116111 ) er et statlig tilbud finansiert av Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet.
BT170102 Regiondirektør i Barne- , ungdoms- og familieetaten, Øistein Søvik, sier fosterfamilien er sterkt preget av situasjonen, og tar dette svært tungt.
BT170102 Alarmtelefonen ( 116111 ) er et statlig tilbud finansiert av Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet. matrix-tags ¶
AP170102 Alarmtelefonen ( 116111 ) er et statlig tilbud finansiert av Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet.
SA170101 Vedkommende er født i 1987 og startet sin skuespillerkarriere ved Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland Teater.
SA161217https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Bjornebye-om-foreldretrenere---Barn-far-gjennomga-hvis-resultattavla-ikke-er-som-far-vil-227531b.html » Som frivillig i barne- og ungdomsidretten gjennom 12 år, er den tidligere toppspilleren rystet over utviklingen han ser.
SA161217https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Bjornebye-om-foreldretrenere---Barn-far-gjennomga-hvis-resultattavla-ikke-er-som-far-vil-227531b.html Stig Inge Bjørnebye ønsker en debatt om verdiene i barne- og ungdomsidretten.
SA161217https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Bjornebye-om-foreldretrenere---Barn-far-gjennomga-hvis-resultattavla-ikke-er-som-far-vil-227531b.html - Jeg brenner for at barne- og ungdomsidretten blir godt nok ivaretatt med kompetanse.
SA161217https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Handball-stjernene-advarer-mot-press-fra-foreldretrenere---Vi-tapte-sa-det-sang-227572b.html Marit Malm Frafjord er enig med Stig Inge Bjørnebye i at barne- og ungdomsidretten ikke må bli for alvorlig.
SA161217https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Handball-stjernene-advarer-mot-press-fra-foreldretrenere---Vi-tapte-sa-det-sang-227572b.html Landslagsspillerne har et klart råd til foreldre og trenere i barne- og ungdomsidretten.
AP161217https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Bjornebye-om-foreldretrenere---Barn-far-gjennomga-hvis-resultattavla-ikke-er-som-far-vil-227531b.html » Som frivillig i barne- og ungdomsidretten gjennom 12 år, er den tidligere toppspilleren rystet over utviklingen han ser.
AP161217https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Bjornebye-om-foreldretrenere---Barn-far-gjennomga-hvis-resultattavla-ikke-er-som-far-vil-227531b.html Stig Inge Bjørnebye ønsker en debatt om verdiene i barne- og ungdomsidretten.
AP161217https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Bjornebye-om-foreldretrenere---Barn-far-gjennomga-hvis-resultattavla-ikke-er-som-far-vil-227531b.html - Jeg brenner for at barne- og ungdomsidretten blir godt nok ivaretatt med kompetanse.
AP161217https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Handball-stjernene-advarer-mot-press-fra-foreldretrenere---Vi-tapte-sa-det-sang-227572b.html Marit Malm Frafjord er enig med Stig Inge Bjørnebye i at barne- og ungdomsidretten ikke må bli for alvorlig.
AP161217https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Handball-stjernene-advarer-mot-press-fra-foreldretrenere---Vi-tapte-sa-det-sang-227572b.html Landslagsspillerne har et klart råd til foreldre og trenere i barne- og ungdomsidretten.
AP161207 Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet sier at arbeidet mot vold og overgrep mot barn har vært - og er - en viktig satsing for regjeringspartiene og Venstre og KrF.
AP161114https://www.aftenposten.no/norge/Mister-pappaperm--Likestillingen-gar-feil-vei-609032b.html Saken er nå til vurdering i ESA, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kai-Morten Terning ( Frp ).
SA161111https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Politiker-ber-NFF-om-a-ta-grep-for-a-fjerne-klasseskillet-i-barneidretten-188838b.html Vidar Davidsen skrev et omfattende innlegg på sin Facebook-profil om barne- og ungdomsfotballen.
AP161111https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Politiker-ber-NFF-om-a-ta-grep-for-a-fjerne-klasseskillet-i-barneidretten-188838b.html Vidar Davidsen skrev et omfattende innlegg på sin Facebook-profil om barne- og ungdomsfotballen.
SA161109https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/NFF-reagerer-pa-hva-foreldre-betaler---40-000-kroner-i-treningsavgift-er-helt-vanvittig-176880b.html Vidar Davidsen skrev et omfattende innlegg på sin Facebook-profil om barne- og ungdomsfotballen.
AP161109https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-reagerer-pa-hva-foreldre-betaler---40-000-kroner-i-treningsavgift-er-helt-vanvittig-176880b.html Vidar Davidsen skrev et omfattende innlegg på sin Facebook-profil om barne- og ungdomsfotballen.
SA161108https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsstjerne-advarer-Av-og-til-lurer-jeg-pa-om-barna-er-blitt-de-nye-trofeene-vare-170582b.html Et eller annet sted på veien har dette blitt veldig viktig også i barne- og ungdomsidrett, som om denne i stor grad er blitt profesjonalisert.
AP161108https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsstjerne-advarer-Av-og-til-lurer-jeg-pa-om-barna-er-blitt-de-nye-trofeene-vare-170582b.html Et eller annet sted på veien har dette blitt veldig viktig også i barne- og ungdomsidrett, som om denne i stor grad er blitt profesjonalisert.
VG161101 I dag gjorde barne- og ungdomsbiblioteket to unntak fra sine faste regler : ¶
AP161018https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-slar-alarm-om-svikt-i-regjeringens-beredskapsarbeid-607018b.html NAV følger ikke opp godt nok at mange barn ikke får de barnebidragene de har krav på, og Barne- , ungdoms- og familieetaten gir ikke fosterforeldre god nok opplæring og oppfølging i å ta vare på barn med spesielle behov.
AP161018https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-slar-alarm-om-svikt-i-regjeringens-beredskapsarbeid-607018b.html Andre etater som nevnes spesielt er Barne- ungdoms- og familieetaten, Departementenes sikkerhets- og service-organisasjon, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, men det er også avdekket svakheter ved informasjonssikkerheten i flere andre virksomheter.
AP161018 NAV følger ikke opp godt nok at mange barn ikke får de barnebidragene de har krav på, og Barne- , ungdoms- og familieetaten gir ikke fosterforeldre god nok opplæring og oppfølging i å ta vare på barn med spesielle behov.
AP161018 Andre etater som nevnes spesielt er Barne- ungdoms- og familieetaten, Departementenes sikkerhets- og service-organisasjon, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, men det er også avdekket svakheter ved informasjonssikkerheten i flere andre virksomheter.
DA160916 Sandven, som er overlege og barne- og ungdomspsykiater ved Åsebråten-klinikken i Fredrikstad, stilte i gårsdagens Dagsavisen Østfold spørsmålet : Når er man voksen ?
AP160916https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/--Dagens-unge-er-morgendagens-voksne-lesere-604512b.html Det startet etter et initiativ fra noen av forlagene som ønsket å løfte barne- og ungdomslitteraturen, sier Ellen Hogsnes i Cappelen Damm.
FV160816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html Slik oppførsel overfor barn gjør at folk flest reagerer og sier fra, viser en ny undersøkelse fra Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ), som legges frem under Arendalsuka torsdag.
FV160816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html Fakta : Om undersøkelsen ¶ Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet legger frem den representative undersøkelsen«Komfortsonen : sosial korreks i det offentlige rom»under Arendalsuka på torsdag.
FV160816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html ( Kilde : Studie fra Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ) ¶
FV160816 Slik oppførsel overfor barn gjør at folk flest reagerer og sier fra, viser en ny undersøkelse fra Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ), som legges frem under Arendalsuka torsdag.
FV160816 Fakta : Om undersøkelsen ¶ Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet legger frem den representative undersøkelsen«Komfortsonen : sosial korreks i det offentlige rom»under Arendalsuka på torsdag.
FV160816 ( Kilde : Studie fra Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ) ¶
BT160816https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html Slik oppførsel overfor barn gjør at folk flest reagerer og sier fra, viser en ny undersøkelse fra Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ), som legges frem under Arendalsuka torsdag.
BT160816https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html Fakta : Om undersøkelsen ¶ Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet legger frem den representative undersøkelsen«Komfortsonen : sosial korreks i det offentlige rom»under Arendalsuka på torsdag.
BT160816https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html ( Kilde : Studie fra Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ) ¶
BT160816 Slik oppførsel overfor barn gjør at folk flest reagerer og sier fra, viser en ny undersøkelse fra Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ), som legges frem under Arendalsuka torsdag.
BT160816 Fakta : Om undersøkelsen ¶ Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet legger frem den representative undersøkelsen«Komfortsonen : sosial korreks i det offentlige rom»under Arendalsuka på torsdag.
BT160816 ( Kilde : Studie fra Barne- , ungdoms - og familiedirektoratet ( Bufdir ) ¶
SA160808 Nå ønsker barne- og likestillingsminister Solveig Horne å styrke fars mulighet til å beholde fedrekvoten FOTO : Frank May / picture alliance ¶
SA160808 Hvis de ikke blir enige, må det løses ved megling eller ved domstolene, sier barne- og familieminister Solveig Horne.
SA160808 Foreldrene må bli enige om samværsordningen, oppfordrer barne- og likestillingsminister Solveig Horne.  ¶
VG160707 OSLO TINGHUS ( VG ) Den britiske kvinnen som er tiltalt for å ha kastet en kake i fjeset på barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener hun er uskyldig.
DA160617 Da bør de virkelig kjenne sin besøkelsestid, og sørge for å få stoppet dette barne- og familiefiendtlige forslaget som nå er på bordet.
FV160527 Hun har også vær leder for faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.
SA160525 Hun har også vær leder for faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.
AP160525https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Den-viktige-veien-til-krabbing-8556b.html Hun har også vær leder for faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.
AP160525 Hun har også vær leder for faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.
BT160522 - Det finnes ingen hjemmel i barneloven for omsorgsovertakelse ut ifra religion, men det er forbudt å slå barn, sa barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til avisen i januar.
SA160509 Hvilken plass er det da til å begynne med noe annet, spør Nicolas Lemyre, senterleder ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole.
AP160509https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/--Idrettene-ma-ikke-slass-om-barna-211395b.html Hvilken plass er det da til å begynne med noe annet, spør Nicolas Lemyre, senterleder ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole.
AP160509 Hvilken plass er det da til å begynne med noe annet, spør Nicolas Lemyre, senterleder ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole.
BT160416 Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kai-Morten Terning ( Frp ) sier til NTB at han tar kritikken på alvor, men at det er mye som ikke har rot i virkeligheten.
BT160406 Det er Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) som har bestilt rapporten, som også viser at tiltakene som er evaluert ikke viser særlig reduksjon av mobbingen.
SA160321 På oppdrag fra Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet har NOVA utarbeidet en kunnskapsstatus om generasjonsforskning.
SA160309 « Ida » ble forsømt av både helsestasjonen, barnevernet, skolen, barnevernsinstitusjoner, politi, legevakt, sykehusavdelinger og barne- og ungdomspsykiatrien, slår de fast.
SA160309 Politi, barnvernsansatte, personell innen helse, barne- og ungdomspsykiatrien og rusbehandling må få bedre opplæring i å behandle traumatiserte barn og unge - og dette må inn i alle relevante utdanninger.i ¶
AP160304 - De svikter ikke bare kvinnene, de svikterlikestillingen, sa daværende barne- og familieminister Inga Marte Thorkildsen ( SV ) om Erna Solberg og Siv Jensen i juni 2013.
SA160303 Solveig Horne, barne- og likestillingsminister ( Frp ).
AP160219https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Skjerper-reglene-for-barnetrygd-i-utlandet-10551b.html Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) deler bekymringen.
AP160120 Elektronisk søknadsskjema for søknad om separasjon er utviklet av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
AP160120 Elektronisk søknadsskjema for søknad om separasjon er utviklet av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane på oppdrag fra Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
FV160106https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html De kan henvise videre til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUPP ).
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html De kan henvise videre til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUPP ).
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html De kan henvise videre til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUPP ).
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html De kan henvise videre til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUPP ).
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html De kan henvise videre til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUPP ).
AP160106https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-ADHD_-og-dette-er-mytene-9281b.html De kan henvise videre til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUPP ).