SA170424 Et viktig element her er å sette et felles sparemål sammen med barna.i
SA170108 Ditt nærvær smitter over på barna.i
SA170108 Det viktigste er at man er oppmerksomt til stede og tilgjengelige for barna.i