DA171215 Dette er viktig fordi vi får barn seint i Norge, da de fleste er i arbeid.
DA171215 Barometeret viser også at 72 prosent av bedriftene er helt eller delvis enige i at det er viktig at både mannlige og kvinnelige arbeidstakere tar permisjon for å være hjemme med små barn . 2 prosent svarer « vet ikke ».
DA171204 I Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av hyperkinetiske forstyrrelser står det at « ved de fleste henvisninger av barn og ungdom med mistanke om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse vil kriteriene for rett til helsehjelp være oppfylt ».
DA171204 Han hadde de samme utfordringene da han var barn , og ble senere diagnostisert ADD - en hyperkinetisk lidelse som anses å være arvelig.
DA171204 Etter avvisningene fra BUP, har gutten blitt henvist til Habiliteringsseksjonen for barn og unge ( Habu ).
DA171204 Det burde være lettere å få hjelp når man oppdager at et barn sliter.
DA171029 I år koster dette tilbudet 29.205 kroner, hvis politikerne godtar forslaget, vil neste år regningen for ett barn i barnehage bli 30.030 kroner.
DA171029 Administrasjonen i kommunen vil øke egenbetalingen for barnehager med 825 kroner årlig for ett barn i fulltidsplass i barnehage i 2017.
DA171028 Mens dagens skattenivå ligger på rundt 37 prosent, risikerer husholdningene til våre barn og barnebarn å betale rundt 65 prosent skatt i 2060.
DA171026 - Min største bekymring er at vi kutter i skole og i tidlig innsats for barn og unge, for her har vi allerede vedtatt kutt, sier Seland.
DA171026 - For meg er det viktig å skjerme barn og unge.
DA170922 De fratas alle sine rettigheter de har som barn , herunder rett til skolegang, helsehjelp, omsorg, beskyttelse, liv og utvikling, lek, hvile, bistand til å få kontakt med familien, rett til ikke-diskriminering, rett til å bli hørt, rett på informasjon og vern mot vold og utnytting.
DA170631 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
DA170631 Lagmannsretten viste blant annet til bestemmelsen om at fengsling av barn skal være tvingende nødvendig, sammenholdt med vilkårene for fengsling etter Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon.
DA170631 Lagmannsretten har avgjort at staten ikke hadde lov til å fengsle barn , før uttransportering til Afghanistan.
DA170631 Andenæs er opptatt av det moralske, og lurer på hvordan det er mulig å sette barn i fengsel.
DA170631 - Dette hadde aldri skjedd med norske barn , sier han.
DA170630 Både SAS og Norwegian skjermer passasjerer som har spesielle behov på reisen, som barn som reiser alene, eldre, funksjonshemmede, reisende med videreforbindelser og lignende.
AP170616 Hun tror mange barn vil reagere når de oppdager hva foreldrene har lagt ut på sosiale medier.
AP170616 - Vi er godt voksne og ferdig med familielivet eller har store barn de fleste av oss.
AA170616 Ingen barn eller lærere skal være blant ofrene, ifølge lokale myndigheter.
AA170616 En video publisert av den kinesiske avisa People's Daily viser imidlertid kaotiske scener med barn og voksne ligge på bakken utenfor inngangen til barnehagen.
AA170616 Noen barn og unge opplever å bo i barnevernsinstitusjoner i kortere eller lengre perioder i oppveksten.
AA170616 Noen barn og unge kan nok oppleve botiden og oppholdet slik ; andre ikke.
AA170616 Mange barn og unge opplever ikke barnevernsinstitusjonene som et hjem.
AA170616 Hva skal til for at barn og unge som bor i barnevernsinstitusjoner skal oppleve trygghet, trivsel og livskvalitet ?
AA170616 Gro Ulset, forsker, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern Midt-Norge, NTNU ¶
AA170616 Fremfor alt baserer jeg denne innsikten på de forskningsstudier jeg har gjennomført som omhandler barn og unges hverdag i barnevernsinstitusjoner, hvor jeg har anvendt både intervju og feltarbeid som metodiske tilnærminger.
AA170616 Dersom det er enighet om at barn og unge skal kunne oppleve opphold i barnevernsinstitusjon som noe i nærheten av å bo i et hjem som byr på omsorg og bidrar til trygghet, trivsel og livskvalitet.
VG170615 Merket som barn
VG170615 Bor i Moskva, er gift og har to barn .
VG170615 Vitner forteller om barn som ble kastet ut av vinduene i branninfernoet. 69 beboere ble sendt til seks forskjellige sykehus, og 18 av de er kritisk skadet som følge av brannen.
VG170615 Via venninnens søster har hun fått bekreftet at venninnens barn behandles på sykehus og er i stabil tilstand.
VG170615 Flere av de skadede skal være kvinner og barn .
SA170615 Verden reagerer ikke på at palestinaarabiske ledere bruker barn som soldater mot militære og sivile.
SA170615 Også at barn brukes mot soldater ved steinkasting.
SA170615 ¶ Fraråder gravide og barn å bruke enkelte solkremer ¶
SA170615 Testens taper er en krem som er rettet mot barn .
SA170615 IKKE GODKJENT : Også solkremer for barn kommer dårlig ut i årets solkremtest.
SA170615 Han poengterer videre at det er et solid regelverk rundt kostmetiske produkter, og særlig strenge regler på varer rettet mot barn .
SA170615 Funn i kremer for barn : ¶ 3 grønnei ¶ 6 gule på grunn av EDTA og zinc oxide forbindelser, som kan være skadelig for miljøeti ¶ 4 røde herav 3 på grunn av parfyme, og et produkt på grunn av et mistenkt hormonforstyrrende stoffi ¶
SA170615 Forbrukerrådet har testet 45 kremer, 32 til voksne og 13 til barn .
SA170615 - Gravide og barn er spesielt sårbare, og vi ber dem unngå kremene som kommer dårligst ut i testen, mener forbrukerdirektøren.
FV170615 Hun bekrefter at barn ble kastet ut av vinduene i den 24 etasjers bygningen mens ilden var i ferd med å spre seg.
FV170615 På 1970-tallet omkom rundt 100 barn i året i trafikken.
FV170615 Etter det Fædrelandsvennen forstår var gutten ute og lekte med andre barn på skolen.
DB170615 Og dette er mange reisende som ikke er så reisevante, og mange reiser med små barn .
DB170615 Familier som reiser med små barn kan gå i en av de to familieslusene på Gardermoen.
DB170615 Solskjær slår alarm og tar et oppgjør med « nye » Norge og kunstgress : - Norske barn må tilbake til naturgresset ¶
DB170615 Rundt 4500 barn fra 1400 forskjellige familier tapte penger på dette i 2016.
DB170615 Barnehageloven er endret slik at barn som fyller ett år senest i november det året det søker om barnehageplass, har rett til barnehage.
DB170615 En talsperson for politiet opplyser at barn er blant de skadde.
DB170615 Bilder som sirkulerer i lokale medier i Jiangsu-provinsen viser kvinner og barn som sitter eller ligger utenfor det som skal være den aktuelle barnehagen.
DB170615 Ifølge Byombudet klager en del foreldre på samværsordninger mellom foreldre og barn .
DB170615 Det kan synes som at tjenesten ikke ser nytten av å hente frem den ressurs foreldre kan være, selv om de har mistet omsorgen for sine barn , skriver Byombudet og legger til : ¶
DB170615 - Vi politikerne må ha ambisjoner om løfte kommunens arbeid med barn og unge.
DB170615 - Dersom foreldre ikke godtar betingelsene barnevernet har satt for samværene, får de heller ikke møte sine barn .
DB170615 At pårørende vil ha et minnesmerke ved stedet der de mistet sine barn , søsken og venner, er ikke for mye forlangt.
DB170615 Rode skriver at hun ikke vil at hennes barn skal lære om andre religioner enn kristendom.
DB170615 Jeg vil at barn skal lære om kristendom, islam, jødedom, hinduisme, buddhisme og andre religioner.
DB170615 Neste gang kan det være oss og våre barn som trenger den internasjonale beskyttelsen som flyktningkonvensjonen og menneskerettighetene sikrer oss.
DB170615 I 2016 økte forskjellene i Norge, og snart har Norge 100000 barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier.
DB170615 Han etterlater seg helle åtte barn , to ekskoner og en enke.
DA170615 | Hvert femte barn i rike land lever i fattigdom ¶
DA170615 Over 100.000 barn lever i fattigdom i Norge og tallet er økende, påpeker UNICEF Norge.
DA170615 Mentale problemer ¶ Barn på New Zealand mister tilgang til gratis helsetjenester når de fyller 13 år, noe som kan være en av forklaringene på at mange sårbare tenåringer begår selvmord, tror ekspertene.
DA170615 Japan, USA og Canada trekkes fram som land der en feilslått sosial- og skattepolitikk gjør det vanskelig å få ned andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom.
DA170615 Helt i bunnen av lista ligger Romania, Bulgaria og Chile, der andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom er høyest, viser rapporten.
DA170615 Ett av fem barn i rike land vokser opp i relativ fattigdom, slår UNICEF fast.
DA170615 Andelen barn som sliter med mentale problemer, øker i de fleste industriland, og det samme gjør andelen overvektige, konstaterer UNICEF.
DA170615 - Høyere inntekt fører ikke automatisk til at alle barn får det bedre og kan faktisk øke ulikhetene, sier Sarah Cook, som har ledet arbeidet med rapporten.
DA170615 - Det økende antallet barn som vokser opp i fattigdom i Norge er også en utfordring som vil kunne påvirke barnas psykiske helse, sier Stokkereit.
DA170615 Barn i Norge har det best, men alt er ikke like bra her i landet.
DA170615 Han kan slå deg foran dine barn , uten at du kan gjøre noe.
DA170615 På båndene kan foreldre skrive ned navn og kontaktinformasjon, om de skal til utlandet med små barn , forteller Charlotte Gamst, som er daglig leder for Handysize og Travelstuff.no.
DA170615 For barn fra 15 - 36 kilo. ( 949 kr, ukesleie fra 259 kr, Barnombord.no ) Trunki Boostapak er ryggsekk for barn med lagringsplass, som kan gjøres om til et høyt bilsete. ( 899 kr, Handysize ) Yondi Nakkepute gir god hodestøtte til de minste, også om hodet faller framover på reisen. ( 299 kr, Handys
DA170615 - Vi får utrolig mange spørsmål fra foreldre som skal reise med barn på fly.
DA170615 Barn helt opp til seks-sju år kan krølle seg sammen her, tipser hun.
DA170615 ( 949 kr, ukesleie fra 259 kr, Barnombord.no ) Trunki Boostapak er ryggsekk for barn med lagringsplass, som kan gjøres om til et høyt bilsete. ( 899 kr, Handysize ) Yondi Nakkepute gir god hodestøtte til de minste, også om hodet faller framover på reisen. ( 299 kr, Handysize ) ¶
DA170615 Vi lager det for å underholde, med de virkemidlene som store barn er vant med.
DA170615 Lars er som andre barn , bare litt annerledes.
DA170615 Hva er verst, om barn synes dette er fælt, eller om ingen bryr seg ?
DA170615 Han kan slå deg foran dine barn , uten at du kan gjøre noe.
BT170615 Lokale medier i Fengxian i Jiangsu-provinsen viser bilder av flere kvinner og barn som sitter eller ligger på gresset utenfor barnehagen.
BT170615 Hun bekrefter at barn ble kastet ut av vinduene i den 24 etasjers bygningen mens ilden var i ferd med å spre seg.
BT170615 « STØRRE » : - Dark Room har vist at overgrep mot barn er et større problem enn vi har trodd, og at vanlige folk driver med det, sier Øyunn S.
BT170615 - Det er egentlig veldig flaut at vi i Norge ligger så langt bakpå med forebygging av overgrep mot barn , sier fylkesleder Øyunn S.
BT170615 | Færre barn må bo på institusjon ¶
BT170615 Færre på barnevernsinstitusjon og færre barn tvangsflyttet.
BT170615 Testens taper er en krem som er rettet mot barn .
BT170615 IKKE GODKJENT : Også solkremer for barn kommer dårlig ut i årets solkremtest.
BT170615 Han poengterer videre at det er et solid regelverk rundt kostmetiske produkter, og særlig strenge regler på varer rettet mot barn .
BT170615 Funn i kremer for barn : ¶ 3 grønne ¶ 6 gule på grunn av EDTA og zinc oxide forbindelser, som kan være skadelig for miljøet ¶ 4 røde herav 3 på grunn av parfyme, og et produkt på grunn av et mistenkt hormonforstyrrende stoff ¶
BT170615 Fraråder gravide og barn å bruke enkelte solkremer ¶
BT170615 Forbrukerrådet har testet 45 kremer, 32 til voksne og 13 til barn .
BT170615 - Gravide og barn er spesielt sårbare, og vi ber dem unngå kremene som kommer dårligst ut i testen, mener forbrukerdirektøren.
BT170615 Men neste gang vi er på tivoli skal jeg be mine barn passe bedre på meg !
BT170615 I pinsen tok jeg med meg kone, fire barn , to svigerdøtre og to barnebarn til Danmark.
BT170615 Ett av høydepunktene var besøk i Fårup sommerland, en gedigen forlystelsespark med vannsklier, berg-og-dal-baner, karuseller, hesteridning, skattejakt, spisesteder og alt annet små og store barn kan drømme om.
BT170615 Klart foreldre er frustrert når en offentlig tjeneste bruker makt for å trygge et barn .
BT170615 Gi dem tid til å følge opp samværet som er satt opp for foreldre og barn .
BT170615 Byombudet beskriver en fortvilet situasjon for både barn , familier og ansatte.
BT170615 Vi trenger er sterkt barnevern i Norge, fordi det finnes foreldre som forsømmer eller skader sine barn .
AP170615 Over halvparten av dødsofrene er kvinner og barn .
AP170615 Bildet av lekende barn var noe av det som ble stående igjen etter brannen på Toppåsen skole onsdag.
AP170615 august 2005 : 17 personer, hvorav 14 barn , dør i en brann i en blokk i Paris.
AP170615 Ulykken skjedde klokken 08.09 om morgenen mens flere hundre barn var på vei til barnehagen og skolen på Brattås få hundre meter unna.
AP170615 Vi er barn av innvandrere og flyktninger, og vi er det nye Norge.
AP170615 Testens taper er en krem som er rettet mot barn .
AP170615 IKKE GODKJENT : Også solkremer for barn kommer dårlig ut i årets solkremtest.
AP170615 Han poengterer videre at det er et solid regelverk rundt kostmetiske produkter, og særlig strenge regler på varer rettet mot barn .
AP170615 Funn i kremer for barn : ¶ 3 grønne ¶ 6 gule på grunn av EDTA og zinc oxide forbindelser, som kan være skadelig for miljøet ¶ 4 røde herav 3 på grunn av parfyme, og et produkt på grunn av et mistenkt hormonforstyrrende stoff ¶
AP170615 Fraråder gravide og barn å bruke enkelte solkremer ¶
AP170615 Forbrukerrådet har testet 45 kremer, 32 til voksne og 13 til barn .
AP170615 - Gravide og barn er spesielt sårbare, og vi ber dem unngå kremene som kommer dårligst ut i testen, mener forbrukerdirektøren.
AA170615 Hun bekrefter at barn ble kastet ut av vinduene i den 24 etasjers bygningen mens ilden var i ferd med å spre seg.
AA170615 | Hvert femte barn i rike land lever i fattigdom ¶
AA170615 Japan, USA og Canada trekkes fram som land der en feilslått sosial- og skattepolitikk gjør det vanskelig å få ned andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom.
AA170615 Helt i bunnen ligger Romania, Bulgaria og Chile, der andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom er høyest, viser rapporten.
AA170615 Ett av fem barn i rike land vokser opp i relativ fattigdom, og mange av dem får ikke nok trygg og næringsrik mat, slår FNs barnefond fast.
AA170615 Andelen barn som sliter med mentale problemer, øker i de fleste industriland, og det samme gjør andelen overvektige, konstaterer UNICEF.
AA170615 - Høyere inntekt fører ikke automatisk til at alle barn får det bedre og kan faktisk øke ulikhetene, sier Sarah Cook, som har ledet arbeidet med rapporten.
AA170615 Barn på New Zealand mister tilgang til gratis helsetjenester når de fyller 13 år, noe som kan være en av forklaringene på at mange sårbare tenåringer begår selvmord, tror ekspertene.
AA170615 Over halvparten av dødsofrene er kvinner og barn .
AA170615 . Noen av de overlevende har hatt barn , barnebarn og oldebarn på Byåsen skole.
AA170615 Regjeringen foreslår å kutte i barnetrygd og kontantstøtte som sendes til arbeidsinnvandrere med barn bosatt i utlandet.
VG170614 Myrhol om barn : Trenerressursene må brukes på de yngste ¶
VG170614 Hun var sammen med Stones-grunnlegger Brian Jones på midten av 60-tallet, og ble deretter kjæreste med Keith Richards, som hun også fikk tre barn med.
VG170614 Vitner forteller om dramatiske scener da barn skal ha blitt sluppet ut fra vinduer høyt opp i blokken, som heter Grenfell Tower og ligger i området North Kensington nordvest i London.
VG170614 Vitner forteller at barn ble kastet ut av vinduer i branninfernoet.
VG170614 I den bygningen her var det sannsynligvis mange barn og mødre.
VG170614 Det vet jeg fordi jeg er nærmeste nabo, og pleide å leke i blokken da jeg selv var barn .
VG170614 - Mange kvinner og barn i blokken ¶
VG170614 Vitner forteller om barn som ble kastet ut av vinduene i branninfernoet. 69 beboere ble sendt til seks forskjellige sykehus, og 18 av de er kritisk skadet som følge av brannen.
VG170614 Shalad savner søsterens bror, hans kone og deres tre barn . 60-åringen beskriver dagen som den verste han har hatt hele livet og utdyper slik : ¶
VG170614 - Når du har sett barn lene seg ut av vinduet og skrike om hjelp av en brennende bolig, og ikke ser de komme ut, da forstår du hvorfor dette er den verste dagen i livet mitt, forteller han.
VG170614 Spørsmålet blir hvordan vi som samfunn skal håndtere at noen mennesker blir bærere av ytringer mot sin egen vilje, slik noen vil hevde kan være tilfelle med kvinner og da særlig barn , når de bærer hijab.
VG170614 Jeg tror ikke at like barn som leker med like barn , leker best.
VG170614 Jeg tror ikke at like barn som leker med like barn, leker best.
VG170614 Hagen viser i forslaget sitt til det velkjente sitatet « like barn leker best », og at samfunnet må bestrebe muligheten for at vi fremstår og oppleves så likt som mulig.
VG170614 VG mener : Regjeringens regning går til våre barn og barnebarn ¶
VG170614 Dette er en svært vanlig opplevelse blant barn og unge med hørselstap, viser en ny undersøkelse.
VG170614 - Hadde du barn den gangen ?
VG170614 - 124 barn er evakuert fra aktivitetsskolen.
VG170614 124 barn ble evakuert ¶
VG170614 Hvert år får rundt 50 norske barn leukemi.
VG170614 For eksempel barn med leukemi vil ikke kunne få dagens behandling uten antibiotika, sier Ryel.
SA170614 | Øyenvitner i London : Barn ble kastet ut og overlevde ¶
SA170614 Flere barn overlevde å bli sluppet ned fra den brennende bygningen i London, ifølge øyenvitner.
SA170614 Kvinner og barn , pasienter på sykehus, helsepersonell og andre hjelpere, gamle hjelpeløse og krøplinger er primærmål.
SA170614 « Dette er bilder som helt klart kan skape frykt hos barn .
SA170614 | Reagerer på reklamefilm : - Barn har rett til ikke å bli utsatt for denne type voldsomme inntrykk ¶
SA170614 Strengere krav til reklame som barn kan se ¶
SA170614 I det offentlige rom har ikke seerne noe valg, og jeg som forelder kan ikke skjerme mitt barn for dette når vi tar T-banen, avslutter Sbertoli.
SA170614 Hun understreker at Markedsføringsloven stiller strengere krav til reklame som også barn kan se.
SA170614 Er dere komfortable med at små barn som venter på t-banen må se denne typen reklame ?
SA170614 Denne typen reklame skal ikke vises i offentlige rom hvor barn ferdes.
SA170614 Både produsenten, distributøren og den som ellers legger til rette for at reklamen vises, har ansvar for at barn ikke utsettes for reklame med blant annet skremmende innhold, sier forbrukerombudet.
SA170614 - Reklamefilmer i offentlig rom får en kraftigere virkning, og spesielt på barn .
SA170614 - Jeg har to små barn , og datteren min på fire er veldig lettskremt.
SA170614 - Barn har rett til ikke å bli utsatt for denne type voldsomme inntrykk uten å kunne beskytte seg mot det.
SA170614 | Han arrangerer fotballcup for 7000 barn
SA170614 Til helgen braker fotballcupen med over 7000 påmeldte barn løs.
FV170614 Flere barn skal ha blitt kastet ut av vinduene i den brennende bygningen, melder flere medier.
FV170614 Merete og Anders Jortveit har fire barn .
FV170614 | Agder : 95 barn har meldt fra om seksuelle overgrep i år ¶
FV170614 Stadig flere barn melder fra om overgrep i Agder.
FV170614 Antallet anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt med 27 prosent i Norge.
DN170614 Siden 2005 har så å si hele veksten på 46.000 barn i den private barnehagesektoren vært i kommersielle barnehager.
DB170614 - Et vitne fortalte meg at han så en forelder som kastet to barn ut fra et vindu i femte etasje rundt klokka 2 i natt, skriver Hardy, som jobber som journalist for det britiske nyhetsbyrået PA.
DB170614 Ikke alle disse er gjort rede for, blant annet er flere barn og eldre savnet, skriver Telegraph.
DB170614 INGEN PERSONSKADER : Alle voksne og barn er evakuert etter brannen, ifølge politiet.
DB170614 - Alle barn og voksne er evakuerte, sier Engeseth.
DB170614 Ikke alle disse er gjort rede for, blant annet er flere barn og eldre savnet, skriver Telegraph.
DB170614 Formålet er å sikre at ansiktene til barn i barnehagen, elever i skolen, studenter og lærere skal være fullt synlige.
DB170614 Traileren til Olaf's Frozen Adventure viser også at det er duket for en minst én helt ny sang fra de populære karakterene Anna og Elsa, som de siste årene har fått barn ( og voksne ) over hele verden til å synge med til sangen, « Let it go ».
DB170614 KRITISERES FOR SEX-DANS : Seksualisert hiphop er blitt en populær trend i Brasil, hvor barn ned i lav barneskolealder poserer og danser i svært utfordrende musikkvideoer.
DB170614 Paret fikk tre barn sammen, hvorav et av døde i barndomsalder.
DB170614 Hun etterlater seg to voksne barn og flere barnebarn.
DB170614 I andre omgang økte imidlertid Team Skaugum dette til seks spillere - inkludert to barn , prinsen og prinsessen.
DA170614 Flere barn skal ha overlevd etter å ha blitt sluppet ut av vinduer av mødrene sine.
DA170614 - Barn sluppet fra vinduer ¶
DA170614 I intervjuet refererte Labour-lederen til en brann i Camberwell i Sør-London i juli 2009, hvor tre kvinner og tre barn omkom.
DA170614 Vi vet at både elsykler og lastesykler dekker et større behov, for foreldre som må frakte barn i barnehagen, eller for eldre og andre som synes det er litt slitsomt å sykle i Oslo på grunn av bakkene.
DA170614 Regjeringen setter av 42,1 millioner kroner til rusforebygging og psykisk helse blant barn og unge.
DA170614 | Kraftig brann på skole i Oslo - gymsal totalskadd ¶ 124 barn ble evakuert da det brøt ut en voldsom brann i gymsalen på Toppåsen skole i Oslo.
DA170614 - 124 barn ble evakuert fra aktivitetsskolen.
DA170614 » Rektoren sier videre : « Det er barn med særskilt behov, og hvis de i tillegg er minoritetsspråklige, dette henger jo litt sammen, så er jo det en kostnad for skolen ».
DA170614 - Ungdomsskolelærere jeg intervjuet forteller at deres skole jobber aktivt for ikke å miste de « rette » elevene, og henvender seg til foreldre med etnisk norske barn som skolen ønsker å beholde, bekrefter professor Haugen.
DA170614 - Dette går direkte utover våre egne barn , sa en av dem, mens en mor fortalte om hvordan sønnen hennes gråt da han fikk høre om at trenerne var sparket.
BT170614 etasje sammen med kone, to barn og en far på 87 år.
BT170614 | Ber foreldre følge bedre med : - Barn holder nettovergrep for seg selv ¶
BT170614 | Han arrangerer fotballcup for 7000 barn
BT170614 Til helgen braker fotballcupen med over 7000 påmeldte barn løs.
AP170614 Reporteren på stedet har også snakket med Ahmed Chellat, som har snakket med sin bror, som bor i bygningen sammen med kone og tre barn .
AP170614 - Jeg har to små barn og jeg ville ta med noen ting for å holde kvinnene her gående idag, sier en kvinne på vei til hjelpesenteret med bleier, mat og barneutstyr.
AP170614 Flere barn skal ha blitt kastet ut av vinduene i den brennende bygningen, melder flere medier.
AP170614 Torgersen ¶ 124 barn evakuert ¶
AP170614 Skoledagen var over da brannen brøt ut, men 124 barn ble evakuert fra aktivitetsskolen som ligger like ved.
AP170614 Han ble varslet av et av sine barn , som så røyk fra bygningen.
AP170614 Torgersen ¶ 124 barn evakuert ¶
AP170614 Skoledagen var over da brannen brøt ut, men 124 barn ble evakuert fra aktivitetsskolen som ligger like ved.
AP170614 Han ble varslet av et av sine barn , som så røyk fra bygningen.
AP170614 Søstrene er 16 og 19 år ; den ene et barn , og den andre, det vi juridisk anser som voksen.
AP170614 « Dette er bilder som helt klart kan skape frykt hos barn .
AP170614 | Reagerer på reklamefilm : - Barn har rett til ikke å bli utsatt for denne type voldsomme inntrykk ¶
AP170614 Strengere krav til reklame som barn kan se ¶
AP170614 I det offentlige rom har ikke seerne noe valg, og jeg som forelder kan ikke skjerme mitt barn for dette når vi tar T-banen, avslutter Sbertoli.
AP170614 Hun understreker at Markedsføringsloven stiller strengere krav til reklame som også barn kan se.
AP170614 Er dere komfortable med at små barn som venter på t-banen må se denne typen reklame ?
AP170614 Denne typen reklame skal ikke vises i offentlige rom hvor barn ferdes.
AP170614 Både produsenten, distributøren og den som ellers legger til rette for at reklamen vises, har ansvar for at barn ikke utsettes for reklame med blant annet skremmende innhold, sier forbrukerombudet.
AP170614 - Reklamefilmer i offentlig rom får en kraftigere virkning, og spesielt på barn .
AP170614 - Jeg har to små barn , og datteren min på fire er veldig lettskremt.
AP170614 - Barn har rett til ikke å bli utsatt for denne type voldsomme inntrykk uten å kunne beskytte seg mot det.
AP170614 | Han arrangerer fotballcup for 7000 barn
AP170614 Til helgen braker fotballcupen med over 7000 påmeldte barn løs.
AA170614 Flere barn skal ha overlevd etter å ha blitt sluppet ut av vinduer av mødrene sine.
AA170614 Sju mennesker, blant dem seks barn ble drept da en sprengladning skjult på en motorsykkel eksploderte hjemme hos en afghansk offiser onsdag.
AA170614 Flere barn skal ha overlevd etter å ha blitt sluppet ut av vinduer av mødrene sine.
AA170614 - Barn sluppet fra vinduer ¶
AA170614 I intervjuet refererte Labour-lederen til en brann i Camberwell i Sør-London i juli 2009, hvor tre kvinner og tre barn omkom.
AA170614 Minst ni barn mistet livet da flere hus raste sammen som følge av store nedbørsmengder i Niger, opplyser myndighetene i landet.
AA170614 En talsmann for myndighetene i hovedstaden Niamey opplyser at minst ni barn er funnet døde i flere ødelagte hus rundt om i byen. ( ©NTB ) ¶
AA170614 ( ©NTB ) ¶ | Barn omkom da hus raste sammen i Niger ¶
AA170614 | Øyenvitner i London : Barn ble kastet ut og overlevde ¶
AA170614 Flere barn overlevde å bli sluppet ned fra den brennende bygningen i London, ifølge øyenvitner.
AA170614 | Kraftig brann på skole i Oslo - gymsal totalskadd ¶ 124 barn ble evakuert da det brøt ut en voldsom brann i gymsalen på Toppåsen skole i Oslo.
AA170614 - 124 barn ble evakuert fra aktivitetsskolen.
AA170614 | Kraftig brann på skole i Oslo - gymsal totalskadd ¶ 124 barn ble evakuert da det brøt ut en voldsom brann i gymsalen på Toppåsen skole i Oslo.
AA170614 - 124 barn ble evakuert fra aktivitetsskolen.
AA170614 Private barnehager sikrer et mangfold, og foreldrene som har barn der, er ofte svært tilfreds med tilbudet.
AA170614 For med den allsidige bruken parken har i dag, hvor både ansatte, studenter, naboer og barn i alle aldre bruker parken til alle døgnets tider, speiler den også bydelen rundt.
VG170613 Paret har et barn , sønnen Demian ( snart 11 md. ) ¶
VG170613 Og det starter med barn og ungdom, ikke hos en A-landslagssjef.
VG170613 « Dexter»-skuespilleren venter sitt første barn med forloveden Preston J.
VG170613 | Julia Stiles venter barn
VG170613 Ifølge People venter paret barn i løpet av året, noe nærmere tidspunkt er ikke offentliggjort.
VG170613 GRAVID : 36-åringen Julia Stiles venter barn med forloveden Preston J.
VG170613 Nå om dagen er vi alle umodne barn - livet ut.
VG170613 I et nytt intervju forteller Chelsea Manning ( 29 ) om hvorfor hun lekket de graderte dokumentene, og om hvordan hun alt som barn visste at hun var født i feil kropp.
VG170613 Samtidig konfronterer Kelly radioverten med at « folk blir svært sinte når foreldre som har mistet sine barn blir beskyldt for å ha iscenesatt sine barns død ».
VG170613 VG mener : Regjeringens regning går til våre barn og barnebarn ¶
VG170613 Tidlig i mai fremmet regjeringen forslag om å øke strafferammen for gjerningspersoner som har begått flere grove lovbrudd, som blant annet drap, voldtekt og overgrep mot barn .
VG170613 - Jeg synes det svært trist, for her hadde man en unik mulighet til å skjerpe straffen for drapsmenn, de som utøver grov vold og de som begår seksuelle overgrep mot barn gjentatte ganger.
VG170613 Foto : Trond Solberg, VG ¶ - Barn skal ikke høre skyting i skolegården, sier SV-politiker Nicholas Wilkinson.
VG170613 Flere forsinkelser : Beredskapssenter blir dyrere og kommer senere ¶ Barn vil kunne høre skuddene - til tider ¶
VG170613 Dette handler ikke om støysoner og antallet desibel, men hvordan barn reagerer på skudd, sier han.
VG170613 Det har gjort naboer, lærere og foreldre sinte, til tross for forsikringer om at lyden ikke vil føre til hørselsskader for hverken barn eller voksne.
VG170613 Økningen har vært jevn - inntil i vår, hvor antallet barn har økt mer enn tidligere.
VG170613 « Dark room » : - Tjener store penger på å videreformidle overgrep mot barn
VG170613 | Rekordmange norske barn i overgrepsbase ¶
VG170613 Ved nyttår var det 10.000 identifiserte barn fra hele verden registrert i basen.
VG170613 Totalt er nå 342 norske barn identifisert og registrert av Kripos som ofre for nettrelaterte overgrep.
VG170613 Siden databasen ble opprettet i 2012 har det vært en jevn økning av norske barn i registeret, med en økning på omkring 9 prosent i halvåret.
VG170613 Kofoed vil ikke si spesifikt hvilke sosiale medier som brukes mest, men sier at den digitale plattformen som til enhver tid er mest populær hos barn , også er mest « populær » hos gjerningsmennene.
VG170613 Internett legger til rette for at gjerningsmenn kan komme i kontakt med mange barn på kort tid, sier Emil Kofoed, politioverbetjent ved Kripos.
VG170613 Foto : Therese Alice Sanne, VG ¶ 432 BARN : Så mange norske barn er identifisert som ofre for internettrelaterte seksuelle overgrep i Interpols database.
VG170613 Foto : Therese Alice Sanne, VG ¶ 432 BARN : Så mange norske barn er identifisert som ofre for internettrelaterte seksuelle overgrep i Interpols database.
VG170613 Det kan være barn som føler skam over hva som skjedde dem, de kan tro at de er medskyldige og har gjort noe de ikke burde ha gjort, eller de kan være truet til taushet av overgriperen, sier Kofoed.
VG170613 Det er ikke bare Norge som har ny rekord i identifiserte barn .
VG170613 Aldri før har Kripos registrert så mange nye identifiserte barn i Interpol-databasen ICSE, som er en oversikt over ofre for nettrelaterte overgrep.
VG170613 - Vi står inne for sikkerhetstiltakene vi iverksatte, selv om vi har stor forståelse for at enkelte reagerer på bevæpnet politi på en arena der barn er til stede.
VG170613 - Jeg synes ikke bevæpnede vakter hører hjemme på en festival med så mange barn .
SA170613 24 av flyktningene som ble reddet om bord i den norske båten, var barn , opplyser Redningsselskapet.
SA170613 | Hvordan få mot til å få flere barn ?
SA170613 Trekk ved arbeidslivet og samfunnet ellers påvirker folks planer om flere barn .
SA170613 Som eksempel : Mødre som opplevde at fedrene ga god støtte i husarbeidet, var mer disponert for å ville ha et barn til i løpet av de neste tre år enn mødre som ikke opplevde slik støtte.
SA170613 Og det har vist seg at god arbeidsdeling hjemme øker sjansen for barn nummer to eller tre.
SA170613 Når foreldre øst i Europa er mer tilbakeholdende med å planlegge barn enn foreldre i vest, ser det ut til å ha sammenheng med høyere og mer langvarig arbeidsløshet i øst.
SA170613 Når arbeidsplasser gir tydelig støtte til familien, og de ansatte opplever at familiebehov blir forstått og tatt hensyn til, så bidrar det til både trivsel og produktivitet på jobb, og til at folk får tillit til at jobb og flere barn lar seg kombinere.
SA170613 Målet er ikke press til å føde barn, men at de som ønsker seg ( flere ) barn , skal våge å gå i gang i tillit til at det er tilstrekkelig støtte å få både hjemme, på jobb og i storsamfunnet.
SA170613 Målet er ikke press til å føde barn , men at de som ønsker seg ( flere ) barn, skal våge å gå i gang i tillit til at det er tilstrekkelig støtte å få både hjemme, på jobb og i storsamfunnet.
SA170613 Kvinner må i snitt føde 2,1 barn for at innbyggertallet ikke skal falle.
SA170613 Jo mer fornøyde fedre var med familiens praksis, jo mer var de åpne for et barn til.
SA170613 Hvorfor må mødre fremdeles velge mellom å ha fulltidsjobb eller barn , mens fedre ikke må det ?
SA170613 Hva skal til for at norske par skal gå inn for å få flere barn ?
SA170613 Hva er det som betyr noe for om kvinner og menn planlegger å få barn de nærmeste tre årene ?
SA170613 Følger vi forskningen over tid, oppdager vi mer : Da kvinner - i store skarer - gikk ut i jobb, fikk de færre barn .
SA170613 Fødselsraten i Norge er for tiden 1,7 barn per kvinne.
SA170613 Forfatterne mener at slike forskjeller viser at kvinner og menn ikke har like muligheter : Hvorfor må mødre fremdeles velge mellom å ha fulltidsjobb eller barn , mens fedre ikke må det ?
SA170613 For folk som allerede var foreldre, forsvant sammenhengen mellom fulltidsjobb og intensjon om å få barn for kvinner, men den ble opprettholdt for menn.
SA170613 Du har dessuten mer mot på å planlegge flere barn dersom de økonomiske vanskene er der på grunn av egne beslutninger, som eksempelvis at du har kjøpt hus, enn når vanskene kommer av omstendigheter du selv ikke kan kontrollere, som eksempelvis arbeidsløshet.
SA170613 Det var tilfredsheten med delingen som påvirket intensjonen om å få et barn til.
SA170613 Det har vist seg at jo mer foreldrepermisjon far tar, jo større er sjansen for barn nummer to.
SA170613 1 ) var essensielt for både barnløse kvinners og barnløse menns intensjon om å få barn de nærmeste tre årene.
SA170613 UTSATT : Torleiv Ole Rognum minner om at små barn er mer sårbare overfor varme enn voksne fordi de ikke har samme evne til temperaturregulering.
SA170613 Professoren minner også om at små barn er mer sårbare overfor varme enn voksne, og har vanskeligere for å kvitte seg med varmen som oppstår i vognen.
SA170613 Født på vei til sykehuset To barn ble med få timers mellomrom født før de nådde SuS mandag ¶
SA170613 Tendensen er at de yngste og de aller beste brukes basishallene, mens barn og unge som har spesialisert seg, forsømmer det brede spekteret av trening.
SA170613 Slik tror jeg barn også opplever det.
SA170613 KOMMENTAR : Vi bygger hallflater og kunstgressbaner i høyt tempo, men basishaller der barn lærer å løpe, hinke, hoppe, balansere, klatre, henge, slenge, rulle, krabbe, kaste og fange, er svært sjeldne.
SA170613 Ikke minst viktig er det at barn får anledning til å prøve seg i et bredt spekter av idretter i stedet for å sluses inn i de mest populære lagidrettene.
SA170613 Burde det ikke være en selvfølge at barn får velge selv ?
SA170613 Bedre trenings- og lekearena finnes ikke for barn i sin motoriske gullalder ( 5 til 12 år ).
SA170613 Basishallene er gjerne drevet av turnforeningen, men benyttes til breddeidrett for barn , ungdom og voksne - enten man er tre eller 93 kan man ha nytte av å trene i en basishall.
SA170613 Basishallen på Frøya er boltreplass for barn og voksne i alle aldre.
SA170613 | « Det er viktig at barn får anledning til å prøve seg i et bredt spekter av idretter » ¶
SA170613 Selv om denne golfturneringen først og fremst handlet om å samle inn penger til en organisasjon som hjelper barn , var det ingen av de nåværende og tidligere toppidrettsutøverne som liker å tape.
NL170613 Mine fremtidige barn er avhengige av at vi tar ansvar, og at vi tar ansvar nå.
NL170613 Og hvis vedkommende har barn er det åpenbart at der ikke fins rom for ekstra ti-tusener i årlige bompengeutgifter ?
FV170613 | Stor økning i anmeldte seksuallovbrudd mot barn
FV170613 Antall anmeldelser av seksuallovbrudd, især mot barn , har økt kraftig både det siste året og de fem siste årene.
FV170613 Anne-Lise Farstad, leder i Statens barnehus Kristiansand, sier at de har avhørt flere barn som har opplevd seksuelle overgrep i 2016 enn tidligere år.
FV170613 UTSATT : Torleiv Ole Rognum minner om at små barn er mer sårbare overfor varme enn voksne fordi de ikke har samme evne til temperaturregulering.
FV170613 Professoren minner også om at små barn er mer sårbare overfor varme enn voksne, og har vanskeligere for å kvitte seg med varmen som oppstår i vognen.
FV170613 Født på vei til sykehuset To barn ble med få timers mellomrom født før de nådde SuS mandag ¶
FV170613 Reise med barn
FV170613 - Har du barn er det viktig å huske lydbøker, bilbingo, musikk og/eller DVD-filmer til bilturen.
FV170613 GLAD I Å VÆRE AKTIV : Anita Torp Obstfelder var aktiv frem til hun fikk barn for snart seks år siden.
DB170613 Slik straffeloven er utformet der begrepet « voldtekt til samleie » er brukt i forbindelse med minstestraff for voldtekt i § 292, og ved minstestraff for voldtekt av barn under 14 år i § 300, kan det assosieres med noe som er positivt og frivillig, og ikke det brutale som en voldtekt faktisk er, sier Kjell Ingolf Ropstad.
DB170613 Minstestraff for voldtekt til samleie av barn under 14 år ¶
DB170613 - På samme måte som at vi har sluttet å omtale overgrepsbilder av barn som « barneporno » - det er ikke porno, men grovt misbruk av barn - bør man fjerne begrepet « voldtekt til samleie » i straffeloven, sier KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
DB170613 - På samme måte som at vi har sluttet å omtale overgrepsbilder av barn som « barneporno » - det er ikke porno, men grovt misbruk av barn - bør man fjerne begrepet « voldtekt til samleie » i straffeloven, sier KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
DB170613 Det rammet kvinner, små barn og til og med små babyer, uttalte Trump om våpenbruken både syriske myndigheter og Russland benekter.
DB170613 På grunn av ulike former for utagerende atferd, ble de sett på som barn med atferdsproblemer.
DB170613 Oslo har mest rus og kriminalitet blant barn og unge.
DB170613 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ), tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom, deriblant MST.
DB170613 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ), tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom, deriblant MST.
DB170613 Men det er ikke nødvendigvis riktig å trekke den konklusjonen at MST forårsaket dette, sier fagdirektør Bernadette Christensen i Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ).
DB170613 Med varme, tydelige og tilstedeværende foreldre skaper vi de beste utviklingsrammene for barn og unge.
DB170613 Halvparten av alle barn som ble født i 2007 i blant annet USA, Storbritannia, Japan, Italia, Tyskland, Frankrike og Canada, kommer trolig til å leve til de er over 100 år, ifølge rapporten.
DB170613 Dessuten fødes det færre barn i dag.
DB170613 Gir foreldreansvaret rett til å utsette eget barn for hensiktsløs og eksperimentell behandling, dersom det bygger på at foreldrene ikke evner å ta til seg den beste tilgjengelige kunnskap ? Barn er selvstendige individer som også har rett på beskyttelse mot overgrep fra foreldrenes side - selv når det er gjort i beste mening.
DB170613 Gir foreldreansvaret rett til å utsette eget barn for hensiktsløs og eksperimentell behandling, dersom det bygger på at foreldrene ikke evner å ta til seg den beste tilgjengelige kunnskap ?
DB170613 Det illustrerer hvor tungt ansvar man har, når man tilbyr fortvilte og desperate foreldre behandling som kan redde deres barn - da bør man ha godt faglig grunnlag for tilbudet man gir, forklarer Horn.
DB170613 - I noen slike saker kan det være foreldrene som har rett, og kan redde sitt barn gjennom heroisk kamp.
DB170613 - Den handler dels om avveiningen mellom hva foreldre har rett til å gjøre med sine barn , utfra det de mener er best for barnet, og hvilken rett og plikt staten har til å gripe inn av hensyn til barnets beste, skriver han til Dagbladet i en e-post.
DB170613 - Barn er selvstendige individer ¶
DB170613 Vi kan ikke stille se på når nettbaserte propagandasider som angriper våre barn bli hyppig brukt som en kilde eller referanse av folk i våre lokalmiljøer.
DB170613 Marston var gift, og hadde to barn med advokat og psykolog Elizabeth Holloway, før han forelsket seg i studenten Olive Byrne, som senere flyttet inn og fikk to barn med Marston.
DB170613 Marston var gift, og hadde to barn med advokat og psykolog Elizabeth Holloway, før han forelsket seg i studenten Olive Byrne, som senere flyttet inn og fikk to barn med Marston.
DB170613 Jeg vil ikke at mine barn skal lære om alle andre religioner enn sin egen, jeg vil at mine barn skal konfirmere seg, gifte seg i kirken og ha juleforestillinger om Josef og Maria og deres lille frelser.
DB170613 Jeg vil ikke at mine barn skal lære om alle andre religioner enn sin egen, jeg vil at mine barn skal konfirmere seg, gifte seg i kirken og ha juleforestillinger om Josef og Maria og deres lille frelser.
DB170613 | Endelig har noen satt pris på den nå steindaue og bortglemte Oslo-avtalen fra 1993 ¶ ¶ BARN VS FORELDRES RETTIGHETER : At vi har en utfordring på barnevernsfeltet, er godt illustrert gjennom det ekstraordinære i at hele ni saker om norsk barnevernspraksis er fremmet for Den europeiske menneskerettighetsdomstol ( EMD ) - denne domstolen har generelt svært få saker mot Norge.
DB170613 I mai fastslo Borgarting lagmannsrett at Trandum-fengsling av barn bryter forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling.
DB170613 I Norge krenkes rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere krenkes ved at barn på mottak får dårligere omsorg enn andre barn underlagt statens omsorg.
DB170613 I Norge krenkes rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere krenkes ved at barn på mottak får dårligere omsorg enn andre barn underlagt statens omsorg.
DB170613 Over halvparten av barn som er eksponert for LAR-medikamenter i svangerskapet får abstinenser etter fødselen.
DB170613 Ikke la flere barn bli født med samme vonde bagasje som hennes Lea.
DB170613 Hennes budskap er enkelt : Ikke utsett barn for LAR-medikamenter i svangerskapet.
DB170613 Etter barnekonvensjonens artikkel 6 har vi en forpliktelse til å gi barn en relativ beskyttelse og en best mulig start på livet.
DB170613 Dette er svært smertefullt for barnet, og kan skade den sårbare og nødvendige tilknytningen mellom barn og forelder.
DB170613 Det er ikke minst helsemyndighetenes oppgave å gi også barn av tidligere rusmisbrukere nettopp dette.
DB170613 All den tid det er vanskelig å få et nyfødt barn på talerstolen, må man lytte til de barnefaglige miljøene.
DB170613 Paret hevder blant annet at de tjener såpass lite at de ikke har råd til å ha sine egne barn boende hjemme hos seg.
DB170613 Daglig får hun meldinger fra fortvilte barn og unge, og nå vil hun ta et oppgjør mot utseendefikseringen.
DB170613 Bloggeren, som har to barn med eksen, skriver videre om lettelsen som kom over henne etter at det ble klart at hun og Spångberg skal gå hvert til sitt.
DB170613 - Det har fristet litt å kjøpe en leilighet i byen, for tanken på å sitte i et stort hus en uke uten barn kjennes litt vel stort og tomt.
DA170613 Sammen med barn fra over 300 andre kommuner kan alle barn i 1. - 7. klasse i Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker fra 1. juni - 31. august bli med på lesekampanjen.
DA170613 Sammen med barn fra over 300 andre kommuner kan alle barn i 1. - 7. klasse i Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker fra 1. juni - 31. august bli med på lesekampanjen.
DA170613 Også på Drammensbiblioteket er de godt i gang med sommerense store lesekampanje for barn .
DA170613 Også i Øvre Eiker er de godt i gang, og Myrvold Velle er strålende fornøyd med innsatsen så langt : ¶ - 181 barn i Øvre Eiker har hittil lest 652 bøker !
DA170613 I fjor deltok over 200 kommuner og 31 000 barn , og « Sommernes » har vært en stor suksess gjennom flere år.
DA170613 - Vi startet kampanjen for en uke siden og nå er vi allerede på 158 leste bøker og 16.851 leste sider, sier Katrine Kirkeby Arnold ved Drammensbiblioteket, og legger til at dette er et flott lesestimuleringstiltak for barn og unge.
BT170613 - Som barn var jeg veldig aktiv, drev blant annet med turn og spilte fotball.
BT170613 UTSATT : Torleiv Ole Rognum minner om at små barn er mer sårbare overfor varme enn voksne fordi de ikke har samme evne til temperaturregulering.
BT170613 Professoren minner også om at små barn er mer sårbare overfor varme enn voksne, og har vanskeligere for å kvitte seg med varmen som oppstår i vognen.
BT170613 Født på vei til sykehuset To barn ble med få timers mellomrom født før de nådde SuS mandag ¶
BT170613 Vi foreslår å skape en heldagsskole, som skal gi et bedre tilbud de timene de fleste barn uansett er på skolen.
BT170613 En heldagsskole kan gi et bedre tilbud de timene de fleste barn uansett er på skolen.
BT170613 Det er nok ikke bare jeg som kunne nikke gjenkjennende til en fars beskrivelse av en stresset hverdag for barn og foreldre i BT 8. juni.
BT170613 Både voksne og barn befinner seg i ei tidsklemme hvor det blir for lite tid sammen, og for lite tid til å leke på egne premisser.
AP170613 Norske Ruth Johansen var fange hos IS i Raqqa - sammen med sine fem barn - før hun greide å komme seg hjem til Norge.
AP170613 Norske barn
AP170613 Mange av nordmennene har fått barn, trolig bor det minst 40 norske barn i IS-kontrollerte områder i Syria og Irak.
AP170613 Mange av nordmennene har fått barn , trolig bor det minst 40 norske barn i IS-kontrollerte områder i Syria og Irak.
AP170613 Her kan du lese om Aftenpostens kartlegging av norske barn i IS-områder i Syria og Irak.
AP170613 « Jeg ser på meg selv som et lykkelig menneske med en stor familie, barn og barnebarn.
AP170613 UTSATT : Torleiv Ole Rognum minner om at små barn er mer sårbare overfor varme enn voksne fordi de ikke har samme evne til temperaturregulering.
AP170613 Professoren minner også om at små barn er mer sårbare overfor varme enn voksne, og har vanskeligere for å kvitte seg med varmen som oppstår i vognen.
AP170613 Født på vei til sykehuset To barn ble med få timers mellomrom født før de nådde SuS mandag ¶
AP170613 Tendensen er at de yngste og de aller beste brukes basishallene, mens barn og unge som har spesialisert seg, forsømmer det brede spekteret av trening.
AP170613 Slik tror jeg barn også opplever det.
AP170613 KOMMENTAR : Vi bygger hallflater og kunstgressbaner i høyt tempo, men basishaller der barn lærer å løpe, hinke, hoppe, balansere, klatre, henge, slenge, rulle, krabbe, kaste og fange, er svært sjeldne.
AP170613 Ikke minst viktig er det at barn får anledning til å prøve seg i et bredt spekter av idretter i stedet for å sluses inn i de mest populære lagidrettene.
AP170613 FOTO : Rune Robertsen ¶ | « Det er viktig at barn får anledning til å prøve seg i et bredt spekter av idretter » ¶
AP170613 Burde det ikke være en selvfølge at barn får velge selv ?
AP170613 Bedre trenings- og lekearena finnes ikke for barn i sin motoriske gullalder ( 5 til 12 år ).
AP170613 Basishallene er gjerne drevet av turnforeningen, men benyttes til breddeidrett for barn , ungdom og voksne - enten man er tre eller 93 kan man ha nytte av å trene i en basishall.
AP170613 Basishallen på Frøya er boltreplass for barn og voksne i alle aldre.
AP170613 Selv om denne golfturneringen først og fremst handlet om å samle inn penger til en organisasjon som hjelper barn , var det ingen av de nåværende og tidligere toppidrettsutøverne som liker å tape.
AA170613 Ombord var det totalt 57 personer, 24 av disse var barn , noen av disse var under ett år og uten redningsvest, sier skipsfører Lars Solvik.
AA170613 24 av flyktningene som ble reddet om bord i den norske båten, var barn , opplyser Redningsselskapet.
AA170613 En kvinne og et barn døde, og tilstanden for 300 av de andre er kritisk.
AA170613 I sykkelstrategien for kommunen heter det at sykkelandelen skal dobles, og flere barn , unge og kvinner skal frem mot 2025 velge sykkelen som transportmiddel.
AA170613 På Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er det laget eventyrleik for barn der deltagerne også får en piknikkurv.
AA170613 Kulturvandring for barn
VG170612 En kombinasjon av en stadig eldre kropp, langt mer å gjøre på hjemmebane med kone og to barn , og en « del andre oppgaver » gjør at de godt over tusen treningstimene i året trolig blir vesentlig færre inn i OL-sesongen.
VG170612 Og 40 år etter premieren på den første filmen leker fortsatt barn , i alle aldre, som er « Star Wars»-fans med lyssabel.
VG170612 Ifølge studien var 2,2 milliarder barn og voksne overvektige på verdensbasis i 2015.
VG170612 Har du et overvektig barn risikerer de å utvikle diabetes og andre helseproblemer, men man dør ikke umiddelbart av diabetes.
VG170612 De landene med lavest forekomst av sykelig overvekt er Bangladesh og Vietnam, mens Kina og India har flest overvektige barn .
VG170612 Å begrense tilgangen til noe som allerede er forbudt innebærer ikke en krenkelse av ytringsfriheten, og Grunnloven § 100 sier jo også selv at sensur kan skje for å beskytte barn og unge mot skadelige levende bilder.
VG170612 | Stopp pornoflommen som barn og unge utsettes for !
VG170612 Vi er av den klare oppfatning at internett ikke bør være et rettsløst sted, hvor kommersielle interesser tjener rått på brutal porno og porno som seksualiserer barn .
VG170612 Stortinget må derfor ta innover seg at Norge allerede har et forbud mot utbredelse, innføring og fremvisning av slik porno, og et forbud mot å overlate porno til barn .
VG170612 Konsekvensene av dette ser man med all tydelighet når voldtektssaker kommer for retten ; ikke bare i Hemsedalssaken og forfattersaken - på høringsmøtet i Justiskomiteen om forslagene til å beskytte barn mot nettporno, viste også presidenten i Norges juristforbund til alle de unge guttene som møter i retten og som ikke forstår at de har begått en voldtekt.
VG170612 I tillegg foregår det i pornoen en bevisst « adultifisering » av barn , parallelt med at voksne kvinner blir « infantilisert ».
VG170612 Hardporno ( slik all nettporno nå synes å være ) og porno som seksualiserer barn er forbudt i Norge.
VG170612 Forbudene er ikke bare basert på hensynet til barn , men også på at store deler av befolkningen oppfatter porno som støtende og i strid med likestillingshensynet.
VG170612 Et utvalg som skal vurderer tiltak for å beskytte barn mot nettporno må selvsagt legge frem egne forslag - men et mandat bør også være å evaluere effekten av et filter levert av internettleverandør, eller innføring av alderskontroll for tilgang til nettsider med porno ( slik de nå innfører i England ).
VG170612 Dette er et viktig skritt i retning av at norske politikere tar et ansvar for samfunnsutviklingen når det gjelder internett og sosiale medier sin påvirkning av barn og unge.
VG170612 mobil- og internettleverandører ) leverer gratis filter til alle sine abonnenter, og det bør være obligatorisk med filter for alle abonnement hvor et barn er registrert som bruker.
VG170612 har kommet til enighet om å sette ned et utvalg som skal vurdere tiltak for å beskytte barn mot nettporno og økt seksualisering.
VG170612 Barn og ungdom må beskyttes mot nettporno.
VG170612 På veien mot militært nederlag i Syria og Irak massakrerer IS kvinner og barn på flukt.
VG170612 Leder På veien mot militært nederlag i Syria og Irak massakrerer IS kvinner og barn på flukt.
VG170612 juni i vest-Mosul ha skutt og drept minst 163 sivile, menn, kvinner og barn .
VG170612 » Som en kvinne med barn var Aveen ikke blant de dyreste å få kjøpt på terroristenes sinnssyke sexslavemarked.
VG170612 Mennene ble adskilt fra kvinner og barn , og siden har ingen sett dem.
VG170612 Den første måneden etter fangenskapet ble Aveen holdt i en silo sammen med om lag 60 andre kvinner og barn fra landsbyen.
VG170612 Spesielt blant barn i de siste årene på barneskolen - fra 5. til 7. trinn, er det en høy forekomst av mobbing.
VG170612 Det er for mange barn som gruer seg til å gå på skolen.
VG170612 Men jeg synes det er bra at statsministeren stiller opp på arrangementer hvor barn og unge er med, så får man ta de hensynene som det er naturlig å ta, sier Støre.
VG170612 Fikk du med deg denne ? Barn i Oslo kjøper alkohol hos sprittaxier ¶
SA170612 * Bor i Moskva, er gift og har to barn .
SA170612 Antall anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt kraftig, men politiet mottar færre anmeldelser om vinningskriminalitet.
SA170612 Reise med barn
SA170612 - Har du barn er det viktig å huske lydbøker, bilbingo, musikk og/eller DVD-filmer til bilturen.
SA170612 GLAD I Å VÆRE AKTIV : Anita Torp Obstfelder var aktiv frem til hun fikk barn for snart seks år siden.
DB170612 Kommunikasjon er mer enn verbalt språk, det non-verbale er særdeles viktig når barn skal lære å tolke våre følelser, sier hun.
DB170612 - Når vi jobber med barn er ansiktsuttrykk og kroppsspråk helt avgjørende for kommunikasjon og trygghet.
DB170612 Overgrep mot barn
DB170612 Når det gjelder seksuell omgang med barn i alderen 14 - 16 år og seksuell handling med barn under 16 år, er økningen på 27 prosent siden i fjor og 206,7 prosent siden 2013.
DB170612 Når det gjelder seksuell omgang med barn i alderen 14 - 16 år og seksuell handling med barn under 16 år, er økningen på 27 prosent siden i fjor og 206,7 prosent siden 2013.
DB170612 Antall anmeldelser av seksuallovbrudd, spesielt seksuelle overgrep mot barn , har økt kraftig både det siste året og de siste fem årene.
DB170612 * Økt fokus på seksuelle overgrep mot barn kan ha bidratt til flere anmeldelser.
DB170612 * Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen « Ikke alle hemmeligheter skal holdes ».
DB170612 Den 37 år gamle skuespilleren, venter sitt andre barn .
DB170612 Vi er alle små, men med en bevissthet om at de små skrittene i livet teller og at store skritt også er mulig, mobiliserer vi barn - og kanskje også oss selv - til å leve ansvarlig.
DB170612 Vi diskuterer barnehageplasser, kontantstøtte, barnevern og skolepolitikk som politiske tiltaksfelt som omhandler barn - men uten at barn selv regnes med som aktører.
DB170612 Vi diskuterer barnehageplasser, kontantstøtte, barnevern og skolepolitikk som politiske tiltaksfelt som omhandler barn - men uten at barn selv regnes med som aktører.
DB170612 Som foreldre skal vi skal ikke bare oppdra rike, beskyttede barn i materiell velstand.
DB170612 Når barn blir drept i det de går ut av et konsertlokale, da står verden stille og skrekken senker seg over oss - og da stiller Supernytt og barnepsykologer opp med råd om hva vi bør si og hvordan vi bør snakket med barnet vårt.
DB170612 En fundamental oppgave i omsorgen og oppdragelsen av et barn er å gi barnet bevissthet om at det teller hva de gjør med livet sitt, dag for dag - og i livet som helhet.
DB170612 Du kan være ganske sikker på at barn i de fleste aldre får vite om det verste også dersom du holder munn.
DB170612 Dette er blant de grunnleggende elementene vi kan velge å formidle til våre barn og som i langt større grad støtter opp om selvstendighet enn det å legge lokk på saker, snakke om « noe enklere » og/eller usynliggjøre egne standpunkter.
DB170612 Det er å vise barn - vise mennesker - at alle skal tro at de er noe.
DB170612 Det er krig og forfølgelser, bombing av barn , global oppvarming, drukning i Middelhavet, Standing Rock, dødsstraff og Nord-Korea, Manchester, Kabul og London Bridge, mobbing og kroppspress - og for mye plast i havet.
DB170612 Det er et viktig budskap til barn og unge.
DB170612 Derfor må samfunn, ansvar, demokrati og debatt også være en del av den dagligdagse samtalen med barn og unge i hjemmet, ikke bare når bombene går av.
DB170612 Barn blir langt oftere omtalt som « objekter » for politikk, som noen som politikken omhandler og gjelder, enn som egne aktører.
DB170612 Hvordan kan vi få troverdighet hos våre barn på at mobbing er uakseptabelt dersom vi aksepterer det i det offentlige rom ?
DA170612 Samtidig viste tall fra Statistisk sentralbyrå i slutten av mai at siden dagens regjering fikk makten i 2013, har antallet barn i offentlige barnehager sunket med 6.775, ifølge Klassekampen.
DA170612 Det er første gang man har registrert en klar reduksjon i antallet barn i offentlige barnehager.
DA170612 Hvor mange barn det kan være snakk om har han ikke tall på.
DA170612 - Vi har sett barn , jeg har ikke spurt hvor unge de er.
BT170612 | Mann ( 33 ) skal ha lokket barn med kjoler, godteri og kinobesøk ¶
BT170612 En 33 år gammel mann er siktet for å ha sperret inn to barn i sin leilighet og kledd seg naken foran dem.
BT170612 Slik vil hun gi barn flere fristeder fra alkohol, og det kan vel ved første øyekast virke mer enn rimelig.
BT170612 Nei, vinflasken må ikke bli hjemme, for det er ikke sånn at barn blir tryggere av at vinflasken skjules bak hjemmets fire vegger.
BT170612 Ingen skremte barn i faresonen hjelpes av at du påfører en annen person skam.
BT170612 Heldigvis var det ikke en alkoholiker Fanebust ville ha til å skamme seg, men tilsynelatende bare en vanlig kvinne, som ville kombinere det å ha barn med det å drikke vin.
BT170612 Reise med barn
BT170612 - Har du barn er det viktig å huske lydbøker, bilbingo, musikk og/eller DVD-filmer til bilturen.
BT170612 GLAD I Å VÆRE AKTIV : Anita Torp Obstfelder var aktiv frem til hun fikk barn for snart seks år siden.
AP170612 Og rett etter løpeøkten kan oldingrottene forplante seg og få barn .
AP170612 Nylig sa serberne nei til at skolebøker som fortalte om massakren i Srebrenica i 1995 eller beleiringen av Sarajevo skal brukes av serbiske barn i Bosnia-Hercegovina, skriver Balkan Insight.
AP170612 « Jeg ser på meg selv som et lykkelig menneske med en stor familie, barn og barnebarn.
AP170612 Økt fokus på seksuelle overgrep mot barn kan ha bidratt til flere anmeldelser.
AP170612 Overgrep mot barn
AP170612 Når det gjelder seksuell omgang med barn i alderen 14 - 16 år og seksuell handling med barn under 16 år, er økningen på 27 prosent siden i fjor og 206,7 prosent siden 2013.
AP170612 Når det gjelder seksuell omgang med barn i alderen 14 - 16 år og seksuell handling med barn under 16 år, er økningen på 27 prosent siden i fjor og 206,7 prosent siden 2013.
AP170612 Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen « Ikke alle hemmeligheter skal holdes ».
AP170612 Antall anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt kraftig, men politiet mottar færre anmeldelser om vinningskriminalitet.
AP170612 Antall anmeldelser av seksuallovbrudd, spesielt seksuelle overgrep mot barn , har økt kraftig både det siste året og de siste fem årene.
AP170612 | Nedleggelsen av spesialskoler ble en katastrofe for noen barn Grete Fossbakk ¶
AP170612 Mange utviklingshemmede barn fikk et undervisningsopplegg de ikke er modne for med HVPU-reformen.
AP170612 For noen utviklingshemmede barn ble dette en katastrofe.
AP170612 I ettertid har jeg forstått at dette er helt vanlige bivirkninger - det skjer med « alle » barn .
AP170612 Reise med barn
AP170612 - Har du barn er det viktig å huske lydbøker, bilbingo, musikk og/eller DVD-filmer til bilturen.
AP170612 GLAD I Å VÆRE AKTIV : Anita Torp Obstfelder var aktiv frem til hun fikk barn for snart seks år siden.
AA170612 Det jeg håper hun vil prioritere er de mest utsatte, barn og unge - de av dem som faller utenfor fellesskapet, sier ordfører Ottervik.
AA170612 Hvor mange barn det kan være snakk om har han ikke tall på.
AA170612 - Vi har sett barn , jeg har ikke spurt hvor unge de er.
AA170612 Det er for eksempel barn i kuvøse eller pasienter som må holdes kunstig i live.
AA170612 Når det gjelder seksuell omgang med barn i alderen 14 - 16 år og seksuell handling med barn under 16 år, er økningen på 27 prosent siden i fjor og 206,7 prosent siden 2013.
AA170612 Når det gjelder seksuell omgang med barn i alderen 14 - 16 år og seksuell handling med barn under 16 år, er økningen på 27 prosent siden i fjor og 206,7 prosent siden 2013.
AA170612 Antall anmeldelser av seksuallovbrudd, spesielt seksuelle overgrep mot barn , har økt kraftig både det siste året og de siste fem årene.
AA170612 * Økt fokus på seksuelle overgrep mot barn kan ha bidratt til flere anmeldelser.
AA170612 * Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen « Ikke alle hemmeligheter skal holdes ».
AA170612 Som om ikke det var nok, venter Sveinung og kona Siv Jacobsen Sundli sitt første barn sammen i disse dager.
AA170612 På skolen sa de at det ikke var vits at vi kom, og at de aldri kunne ha funksjonshemmede barn der fordi de ikke hadde spesielle bøker eller ressurser.
AA170612 Hun forteller også om et høyt antall funksjonshemmede barn som ikke får relevant undervisning.
AA170612 - For eksempel at 80 prosent av skolene i Norge ikke er tilrettelagt, og som gir en stengt dør til barn med funksjonshemning, mener hun.
VG170611 - Jeg vil være en talskvinne for kvinner og barn og bekjempe mobbing.
VG170611 * Dødeligheten for tidlig fødte barn har falt dramatisk.
VG170611 Spesielt viktig er dette fordi barn har skoleplikt, mener ombudet.
VG170611 Manglende oppfølging av barn som blir mobbet ¶
VG170611 Vi møtte også mange barn og foreldre som kom bort til statsministeren og ønsket å si hei og ta bilde.
VG170611 Skagestad var på Miniøya, Norges største barnefestival, med sine to barn ( 2 måneder og 3 år ).
VG170611 Jeg mener det er kynisk hvis det å smykke seg med en festival for barn er en del av hennes valgkamp, sier hun.
VG170611 - Jeg vet ikke om barna som var der ble redde, men jeg hørte flere barn som ropte til sine foreldre at de hadde sett politi med pistol.
VG170611 - Jeg synes ikke bevæpnede vakter hører hjemme på en festival med så mange barn .
SA170611 juni i 1972 som den andre av Muammar Gaddafis åtte barn og er den eldste sønnen til hans andre kone Safiya.
SA170611 Det var andre barn på stedet som fikk varslet nødetatene.
SA170611 SANDEFJORD : Søndag spiller Norge mot regjerende verdensmester USA, og i timene før avspark i Sandefjord vil i underkant av 3000 påmeldte barn , unge og foreldre og ledere samles i en « fan zone » for underholdning, seminarer og fotballmoro ikke langt fra stadion.
FV170611 En rettsoppnevnt sakkyndig forklarte at barnet har hodeskader som er karakteristisk ved såkalt « Shaken baby syndrome », altså at barn blir utsatt for kraftig filleristing.
DN170611 Egil Stenshagen og hans to barn er gode for 2,3 milliarder kroner.
DN170611 Familie : Mann, tre barn
DB170611 For barn og unge blir effekten av de tjente sekundene lett det motsatte.
DB170611 Nye tall fra Kripos viser at akkurat nå er 77 barn er etterlyst internasjonalt.
DB170611 Alle sakene dreier seg om bortføring av barn de siste 17 årene.
DB170611 Nettavisa iNews har gått igjennom 60-åringens stemmehistorie i Underhuset på sida TheyWorkForYou og funnet at han gjentatte ganger har stemt imot utvidelse av homofiles rettigheter, herunder tilgangen til å gifte seg og adoptere barn .
DB170611 Jude Children´s Research Hospital, for å bekjempe kreft hos barn .
DB170611 Dette til tross for at Eric Trump skal ha sagt til givere at de fikk bruke disse stedene gratis, slik at alle pengene som ble donert, kunne gå til syke barn .
DB170611 - Jeg har samlet inn 16,3 millioner dollar for dødssyke barn på St.
DB170611 Vi møtte også mange barn og foreldre som kom bort til statsministeren og ønsket å si hei og ta bilde, sier han.
DB170611 Statsministeren er opptatt av at både barn og voksne skal føle seg trygge og at vi alle må følge de råd politiet gir, sier hun til avisa.
DB170611 Mitt eldste barn er tre år gammel, og vi prøvde å skjerme ham - så jeg tror ikke han har skjønt det, sier hun.
DB170611 Hun var på festivalen sammen med ektemannen og parets to barn , og sier til Dagbladet at flere reagerte på synet av bevæpnet politi.
DB170611 - Jeg hørte unger som ropte « Mamma, se mannen har pistol », men vi så ikke noen tydelig redde barn .
DB170611 - Hvis trusselvurderingen rundt Erna Solberg er så skarp, at hun er nødt til å ha med seg bevæpnet politi, da synes jeg ikke hun burde ta med seg denne faren inn på et lukket område, fullt av barn .
DB170611 Tidligere på kvelden ble Jose Menendez ( 45 ) og kona Kitty Menendez ( 47 ) skutt og drept av sine egne barn .
DB170611 Saken ble nemlig ekstra komplisert da brødrene hevdet at de hadde handlet i selvforsvar, etter å ha blitt seksuelt, fysisk og emosjonelt misbrukt av foreldrene siden de var barn .
DB170611 Hun giftet seg med kronprins Pavlos ( 50 ) i 1995, og i 2000 grunnla hun sitt eget klesmerke for barn , Marie-Chantal.
DA170611 Vi skal aldri godta overgrep mot barn , forkledd som brutale, gammeldagse skikker, sier Sandberg.
DA170611 - Ett barn utsatt for dette, er ett barn for mange.
DA170611 - Ett barn utsatt for dette, er ett barn for mange.
DA170611 Sønnen min har spilt på laget siden de startet for fem år siden, og jeg har aldri snakket med noen foreldre eller barn her som har tilkjennegitt det som er årsaken for oppsigelsen, sier Wenche Gravdal.
DA170611 Minst 15 barn og seks trenere og lagledere melder overgang til Godset etter betent strid i Skiold.
DA170611 Han understreker at de ikke har oppfordret noen til å bytte klubb for sine barn , men presisert at hver familie selv må bestemme.
DA170611 Det er også stilt spørsmål til foreldre til barn som allerede har sluttet.
DA170611 - Han ville ikke spille mer hvis han mistet trenerne sine, sier Gravdal, som nå er en av minst 15 foreldre som flytter sitt barn over i Strømsgodset - en overgang som blir godkjent så snart drakter er levert inn og sesongens loddbøker er solgt ut.
BT170611 Skribenten ønsket å være åpen, men BT har anonymisert henne av hensyn til involverte familiemedlemmer og barn .
BT170611 Mine barn har ikke rett på å få vite alt.
BT170611 Ikke bare hva det gjør med et barn som opplever det, men også hvilke konsekvenser det har for resten av livet.
BT170611 Ditt eget barn ?
BT170611 Ja, moderne vaksiner er så effektive at de har potensiale til å utrydde livsfarlige sykdommer som skader og kan ta livet av barn .
BT170611 Ja, barnevaksiner gis til friske barn , derfor er de underlagt den aller strengeste regulering og sikkerhetskontroll.
BT170611 For meslinger betyr det at mer enn 95 prosent av barn må være vaksinert.
BT170611 Ett barn kan smitte ca 17 andre.
BT170611 Det vil si − følelser er alltid med når det gjelder barn , derfor skal vi ta dem på alvor.
BT170611 Det siste året har Romania, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Island, Italia, Portugal, Slovakia, Spania Sverige - og Norge ! har meldt om barn med meslinger, en farlig sykdom som vi kan beskytte oss mot.
BT170611 Dersom foreldre er urolige bør de snakke med fastlegen eller helsestasjonen og få individuelle råd for sitt barn .
BT170611 116 millioner barn mottar barnevaksiner globalt hvert år, og 19 millioner barn går glipp av dem.
BT170611 116 millioner barn mottar barnevaksiner globalt hvert år, og 19 millioner barn går glipp av dem.
AP170611 En rettsoppnevnt sakkyndig forklarte at barnet har hodeskader som er karakteristisk ved såkalt « Shaken baby syndrome », altså at barn blir utsatt for kraftig filleristing.
AP170611 Kontoret er underlagt taushetsplikt som bare oppheves når man vet det er barn som lever i en uholdbar situasjon, eller om man må avverge skade for liv og helse.
AP170611 - Våre tall gir ikke det reelle bildet på hvor mange barn og unge som er utsatt, understreker koordinator i teamet Gloria Orellana Hellerud.
AP170611 Barn og unge er mer klar over at de kan få hjelp, blant annet gjennom mediene.
AP170611 Men syttenåringene Himmet og Noman vil være mindre strenge med sine egne barn .
AP170611 Himmet og Noman vil endre noen regler og være litt mindre strenge med sine egne barn .
AP170611 SANDEFJORD : Søndag spiller Norge mot regjerende verdensmester USA, og i timene før avspark i Sandefjord vil i underkant av 3000 påmeldte barn , unge og foreldre og ledere samles i en « fan zone » for underholdning, seminarer og fotballmoro ikke langt fra stadion.
AA170611 Volden har ført til at mange av innbyggerne har lagt på flukt, og om lag 80.000 barn bor nå i midlertidige leire, ifølge UNICEF.
AA170611 Verdens barnefond UNICEF har advart om at kampene om byen truer over 40.000 barn .
AA170611 juni i 1972 som den andre av Muammar Gaddafis åtte barn og er den eldste sønnen til hans andre kone Safiya.
AA170611 Ti barn og fire voksne er brakt til sykehus etter at det begynte å brenne i en bygning som huser flyktninger, nordvest for Bremen.
AA170611 | Mor bortførte barn etter barnevernsvedtak ¶
AA170611 Nye tall fra Kripos viser at akkurat nå er 77 barn er etterlyst internasjonalt.
AA170611 I alt 77 barn er etterlyst internasjonalt.
AA170611 En mor bortførte sine barn etter at Fylkesnemnda i Trøndelag vedtok at barna skulle plasseres i fosterhjem.
AA170611 Alle sakene dreier seg om bortføring av barn de siste 17 årene.
AA170611 Vi skal aldri godta overgrep mot barn , forkledd som brutale, gammeldagse skikker, sier Sandberg.
AA170611 - Ett barn utsatt for dette, er ett barn for mange.
AA170611 - Ett barn utsatt for dette, er ett barn for mange.
AA170611 En rettsoppnevnt sakkyndig forklarte at barnet har hodeskader som er karakteristisk ved såkalt « Shaken baby syndrome », altså at barn blir utsatt for kraftig filleristing.
VG170610 Det er en ting hun nesten ikke takler ; å se barn som har det vondt.
VG170610 Barn er det mest dyrebare man kan ha, svarer Bjørgen.
VG170610 Han etterlater seg sin kone Marcelle, seks barn , fem barnebarn og to oldebarn.
VG170610 Barn ble drept på en konsert i Manchester.
VG170610 - Barn og unge burde slippe måtte omgå og ta stilling til en seksualforbryter, spesielt på et idrettsarrangement.
VG170610 Vi har ingen, ingen barn å miste.
VG170610 MISTET : Mamma Hilde Marie Svenningsen setter pris på at Tobias Gundersens ( 3 ) kan utgjøre en forskjell for andre kreftsyke barn .
VG170610 Kors på halsen, Røde Kors' samtaletilbud for barn og unge : Åpen mandag-fredag 14-22 : 800 333 21 ¶
VG170610 Alarmtelefonen for barn og unge : Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger : 116 111 ¶
VG170610 Like forpliktende som at du kommer på sykehus når du er alvorlig syk sykehus, like selvsagt skal det være at barn får hjelp til å lære å lese og regne før de begynner i tredje klasse, ifølge Giske.
SA170610 Mens Alexander Kristoff valgte å sykle sammen med kone og barn , så tok Stein Ørn ansvar, han debutere i Nordsjørittet.
SA170610 Jeg har gjennomført med barn og barnebarn på ryggen, forteller hun.
DB170610 Monumentet står i byens fredspark, og rett ved siden av ser vi tusener av fargerike origami-traner som barn fra hele verden har brettet.
DB170610 Den dag i dag fortsetter barn fra hele verden å brette traner, med samme ønske.
DB170610 ¶ IKKE TØFT MED FLUOR : Langrennssporten beskytter seg selv ved å stoppe dyr smurning for barn og unge løpere.
DB170610 Det er altså klare rasjonelle grunner til å åpne opp en aktivitet som i byene de siste årene mer og mer er blitt leken for barn fra økonomisk - og utdannelsesmessig ressurssterke familier.
DB170610 Det betyr for eksempel å forby fluor i konkurranser for barn og yngre løpere selv om enda et forbud i seg selv er dumt.
DB170610 Barn under 15 år bør ikke gå på rulleski på trafikkerte veier.
DB170610 Fredag kveld var over 1.000 demonstranter samlet i byen, mange av dem unge menn og kvinner, og noen av dem med barn , for å kreve at protestlederen Nasser Zefzafi og de andre aktivistene blir løslatt. ( ©NTB ) ¶
DB170610 Mor til tre barn på 5, 8 og 19 år.
DB170610 Drømmen var å finne en jobb, mestre, kanskje en partner, flere barn .
DB170610 - Jeg traff en mann, fikk to barn til og ønsket å prioritere tida mi annerledes, ha mer tid med ungene mine mens de var små.
DB170610 Voksne overfører frykt til barn .
DB170610 West etterlater seg seks barn og kona Marcelle Tagand Lear.
DA170610 Voksne 175 kr, barn 80 kr www.blaa.no ¶ 5.
DA170610 Tur-retur-billett for voksne koster 485 kr, barn 240 kr.
DA170610 Inngang koster 100 kr for voksne, og 60 kr for barn . www.folgefonnsenteret.no ¶ 12.
DA170610 Inngang 195 kr for voksne, 98 kr for barn . www.vikingvalley.no ¶
DA170610 Elgen Ea, som har hilst på tusenvis av barn fra det ganske land, nedkom nemlig nylig med to søte okser og ei lita kvige, som garantert kommer til å bli en av parkens mest bedårende attraksjoner denne sommeren.
DA170610 - Vi trenger et mobbeombud for at barn og unge skal ha en uavhengig tredjeperson å henvende seg til som taler deres sak.
DA170610 holder seg i øst : Barn av innvandrerforeldre som gjør suksess på arbeidsmarkedet, velger å holde seg på østkanten, i motsetning til barn av etniske nordmenn, som gjerne flytter til vestkanten.
DA170610 holder seg i øst : Barn av innvandrerforeldre som gjør suksess på arbeidsmarkedet, velger å holde seg på østkanten, i motsetning til barn av etniske nordmenn, som gjerne flytter til vestkanten.
BT170610 I tiden som assistent og vikar har jeg møtt barn , unge og foreldre med mange forskjellige utgangspunkt.
BT170610 Barn og unge bekymrer seg for om den nye røde jakken blir tørr i tørkeskapet til utetiden.
AP170610 Her sørger en mann for å få et barn i sikkerhet og ut av bygget etter angrepet på det iranske parlamentet i Teheran.
AP170610 Færre lever i ekstrem fattigdom og sult, vi er mindre utsatt for vold og krig enn tidligere, respekten har økt for kvinners interesser og verdier og barn har fått bedre rettsbeskyttelse.
AP170610 Barn har fått bedre beskyttelse mot vold i familien.
AP170610 Å skape gode musikkopplevelser for barn er målet for Miniøya.
AP170610 Kunst og dans kan også engasjere barn .
AP170610 Barn skal tas på alvor også når det gjelder musikk, er tanken bak festivalen.
AP170610 Jeg har gjennomført med barn og barnebarn på ryggen, forteller hun.
AA170610 Anslagsvis 100.000 barn er fortsatt i byen, og det er knapt med mat, vann og medisiner.
AA170610 345.000 av dem som er fordrevet, er barn .
AA170610 Angrepet skjedde tidlig om morgenen, og blant de drepte er ett barn og tre kvinner, opplyser en lokal tjenestemann.
AA170610 Fredag kveld var over 1.000 demonstranter samlet i byen, mange av dem unge menn og kvinner, og noen av dem med barn , for å kreve at protestlederen Nasser Zefzafi og de andre aktivistene blir løslatt. ( ©NTB ) ¶
AA170610 - Disse drastiske tiltakene har allerede fått en brutal effekt, de splitter barn fra foreldre og ektemenn fra koner.
AA170610 Det var lett å skjønne at denne presten var mer enn gjennomsnittlig opptatt av barn .
AA170610 Det var lett å skjønne at denne presten var mer enn gjennomsnittlig opptatt av barn .
AA170610 Juba Juba er en festival for barn opp til 12 år.
AA170610 Hundrevis av barn koste seg på barnefestivalen Juba Juba på lørdag.
VG170609 - Vi hadde 1000 barn her for noen dager siden.
VG170609 Vi tror det er behov for en mer åpen samtale rundt egenverdi og selvfølelse, spesielt blant barn og unge.
VG170609 Under det aller siste opptaket til storfilmen var Gadot nemlig fem måneder på vei med sitt andre barn - datteren Maya, som ble født i mars. 32-åringen måtte returnere til settet i november for å filme en scene på nytt.
VG170609 FØDTE I MARS : Gal Gadot fikk sitt andre barn i mars - datteren Maya.
VG170609 Hun mistet kontakten med folket og la frem forslag om kutt i sosiale tiltak til eldre og barn , kutt som ikke egentlig sparer så mye penger, men stikker dypt i folk, sier Whyatt.
VG170609 Det står i avtalen at personer som blant annet er under 18 år, går på skole eller jevnlig mottar besøk av barn ikke skal overføres.
SA170609 Jeg er alene med to barn som snart skal begynne på skolen.
SA170609 Det er aktive barn , og fri lek står høyere i kurs enn organisert aktivitet.
SA170609 Jeg vil heller at mine barn skal vokse opp i nærheten av store grøntarealer enn ved et stadion som dominerer hele området.
SA170609 Når palestinske barn blir torturert eller drept, reises det aldri sak, om da ikke episoden blir filmet !
SA170609 Når jeg ser de systematiske overgrep, tortur, rasering av hjem, fengsling av journalister og intellektuelle uten lov og dom, for ikke å tale om tortur av barn , så kan jeg som feltprest si at dette er en hær som oppdrar sine ungdommer til brutal rasisme.
SA170609 Eller når de drar for å støtte den israelske hær i drapet på 500 palestinske barn i Gaza ?
SA170609 Å se sitt barn ha det vondt, er en ubeskrivelig kronisk smerte.
SA170609 Mitt yngste barn bor i døgnbemannet bolig innenfor PUH ( psykisk utviklingshemming ; red.anm. ).
SA170609 Jeg er i den situasjonen at jeg har to barn som får hjelp fra det kommunale hjelpeapperatet.
SA170609 Ingen velger å bli psykisk psyke, eller å bli rusmisbruker, og alle foreldre ønsker det beste for sine barn .
SA170609 I Norge er det et kompetansemål at barn som går ut av fjerdeklasse skal være svømmedyktige.
SA170609 Forskjellen er stor hvis du har et barn som ikke er vant til det, som plutselig får panikk.
SA170609 - Hvis du har barn som er fortrolige med å være under vann og plutselig havner under vann, da har du noen sekunder ekstra til å hjelpe dem.
NL170609 Andre mister sine foreldre, barn , ektefelle eller kjæreste.
NL170609 Vi vil også kunne bli mere " hands on " i det daglige « åpningsvinduet » og utvikle tilbud, for eksempel rettet mot barn og unge i skoler og barnehager.
NL170609 En eventuell avtale med kommunen vil kunne bidra til at vi etter hvert får på plass en litt utvidet administrasjon, en bunnsolid tilhørighet for barn og unge, samt en uvurderlig mulighet for breddelagene til enda bedre dugnadsbasert inntekt, på hjemmebane !
NL170609 Den ledige tiden for aktivitet i ishallen for barn og voksne som ikke er med i organisert idrett, krymper i takt med økt aktivitet fra ishockey, kunstløp med flere.
NL170609 Vi må forstå fortiden for å kunne forme framtiden, først da kan vi forme tiltak for våre barn og barnebarn som vil kunne stå seg over tid.
NL170609 Han har selv barn og barnebarn og ser nok at det er deres tid til å forme det samfunnet som skal komme.
DN170609 Storbritannia er blitt rammet av tre terrorangrep på tre måneder, to av dem under valgkampen : ¶ 22 mennesker ble drept under terrorangrepet i Manchester forrige måned, deriblant flere barn .
DB170609 Løke meldte forfall før EM-uttaket fordi hun var gravid, og venter sitt andre barn i løpet av juni.
DB170609 FAMILIEFORRØKELSE : Bjørn Vestrum Olsson ( til venstre ) og Heidi Løke venter barn sammen.
DB170609 Stranda var full av badegjester, inkludert mange barn , som ble redde av den utagerende kua.
DB170609 - Fakta viser at det ikke er ønskelig at barn blir oppdratt i et homofilt forhold.
DB170609 Av og til provoserer han også noen med meningene sine, som i debatten om sorteringssamfunnet hvor han blant annet har uttalt at han er tilhenger av at kvinner skal kunne sortere bort barn med Downs syndrom.
DB170609 Senest denne våren har det svirret rykter om at det går mot skilsmisse, og det er blitt hevdet at duoen ønsker å redde forholdet ved å få barn sammen - selv om Portia de Rossi har uttalt at de ikke ønsker seg barn .
DB170609 Senest denne våren har det svirret rykter om at det går mot skilsmisse, og det er blitt hevdet at duoen ønsker å redde forholdet ved å få barn sammen - selv om Portia de Rossi har uttalt at de ikke ønsker seg barn.
DA170609 Under valgkampen ble det skandale da de konservatives presidentkandidat François Fillon ble siktet for å ha ansatt kone og egne barn for å utføre fiktivt arbeid for seg i nasjonalforsamlingen.
DA170609 Ifølge statistikk fra blant annet Statistisk sentralbyrå ( SSB ), vokser 1 av 10 barn i Norge opp i vedvarende fattigdom.
DA170609 Dette gjelder hele 2.386 barn i bydelen.
DA170609 desember 2016 : Sju personer, deriblant to barn , ble drept da Taliban-opprørere stormet huset til en parlamentariker i Kabul. 21. november : Minst 30 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Kabul.
DA170609 Barn utgjør en tredjedel av de drepte i krigen. 2017 : USA og NATO har beholdt 12.000 soldater for å lære opp afghanske styrker.
BT170609 | Statsadvokaten ba om forvaring i ti år : - Ofrene er tilfeldige kvinner og barn ¶ 24 år gammel hadde han voldtatt tre kvinner.
BT170609 - Banalt frieri til barn , mener Silje S.
BT170609 Hvordan vi som samfunn griper inn når vi ser at barn trenger vår hjelp.
BT170609 Jeg synes at de subsidierte midlene skulle vært brukt arrangementer for alle barn , ikke bare dem som allerede har råd til å delta på et slikt dyrt arrangement, hvor det legges til rette for at en kommersiell aktør ikke bare putter subsidier i lommen, men også at småbarnsforeldrene må betale dyrt på toppen av dette.
BT170609 Hvis DNT ikke prioriterer et aktivt og sterkt samfunnsengasjement med fokus på å redusere sosiale og økonomiske forskjeller, samt støtte alle barn , så vil jeg med dette oppfordre DNT å revurdere sitt ståsted i forhold til dette.
BT170609 Disse aktivitetene finnes jo allerede, hvorfor må DNT være med å støtte eksisterende pengedrevne aktiviteter når alternativet kunne vært å bruke de subsidierte midlene på alle barn , og ikke bare de som har penger nok til å delta på disse dyre arrangementene.
BT170609 Burde ikke turer arrangert av DNT tiltenkt barn være tilgjengelig for alle barn ?
BT170609 Burde ikke turer arrangert av DNT tiltenkt barn være tilgjengelig for alle barn ?
BT170609 Av fulle folk og små barn skal du høre sannheten, heter det.
AP170609 Rundt 10.000 barn fra barnehager og skoler var til stede da ulykken skjedde på Dyrskuens første åpningsdag, skriver avisen.
AP170609 Tre barn med alvorlig immunsvikt er fanget opp etter at 13.000 barn er testet.
AP170609 Tre barn med alvorlig immunsvikt er fanget opp etter at 13.000 barn er testet.
AP170609 To vaksiner er forskjøvet frem til seks ukers alder slik at man skulle rekke å oppdage eventuelle barn med immunsvikt.
AP170609 Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet bekrefter at nyfødte barn med SCID som får BCG-vaksine kan få en alvorlig, utbredt infeksjon med BCG-bakterien som ligner alvorlig tuberkulose.
AP170609 Hvert år er det to-tre barn som blir født med alvorlig immunsvikt.
AP170609 Helseminister Bent Høie støtter forslaget om også å teste barn for immunsvikt.
AP170609 Han ønsker at barn testes for nye sykdommer, blant dem SCID.
AP170609 Folkehelseinstituttet ( FHI ) bestemte allerede i 2014 at vaksineringen skulle utsettes til seks ukers alder, slik at man skulle rekke å teste barn i nyfødtscreening først.
AP170609 Flere barn er blitt alvorlig syke etter en BCG-vaksine fordi de har hatt denne immunsvikten.
AP170609 Et prøveprosjekt med testing av barn for slik sykdom startet i 2015.
AP170609 Enkelte vaksiner kan også være årsak til livstruende infeksjoner : ¶ « Barn med SCID må ikke få levende vaksiner som BCG eller Rotavirusvaksine, fordi vaksinene kan gi aktiv infeksjon hos barnet », heter det i søknaden om å utvide screeningtilbudet til å omfatte denne sykdommen.
AP170609 Disse barna har høyere smitterisiko enn andre barn i Norge.
AP170609 Alle barn som fødes i Norge, blir screenet for 23 alvorlige, behandlingsbare sykdommer, de fleste stoffskiftesykdommer.
AP170609 Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose får tilbud om BCG-vaksine gjennom det norske barnevaksinasjonsprogrammet.
AP170609 Advokat Ivar Sveen er bistandsadvokat for syv av Mohammadis åtte barn .
AP170609 Foreldre med to barn vil miste 24.000 kroner idet de tjener den første kronen over grensen dersom behovsprøving skjer ved at barnetrygden bortfaller over en fastsatt inntekt.
AP170609 Selvmordsbombere og jihadister som halshugger sine fanger foran kameraene, nylig var de barn .
AP170609 Asiatiske « Bian » flyttet til Norge med to barn og en drøm om et bedre liv.
AA170609 I mai la UNICEF fram anslag som viser at antall akutt underernærte barn i Somalia nå har nådd 1,4 millioner. 275.000 av dem kategoriseres som livstruende tilfeller.
AA170609 I 2011 døde 260.000 mennesker, halvparten av dem barn , av matmangel i Somalia.
AA170609 Der fikk FNs generalsekretær se menn, kvinner og barn som nærmest var redusert til skjeletter på en sykestue for koleraofre.
AA170609 De aller fleste fordrevne i Baidoa er barn og tenåringer. 6,2 millioner innbyggere i Somalia har nå utilstrekkelig tilgang på mat, ifølge FN.
AA170609 Rundt 10.000 barn fra barnehager og skoler var til stede da ulykken skjedde på Dyrskuens første åpningsdag, skriver avisen. ( ©NTB ) ¶
AA170609 - Min klient var et barn da drapet skjedde, sa Aaløkken, som også legger vekt på at hans klient har gitt en uforbeholden forklaring til politiet.
AA170609 Hovedkonklusjonen i den studien er klar : I løpet av skoleåret minket forskjellene i prestasjoner mellom barn fra fattige og rike familier.
VG170608 Forutsetningene hennes forandret seg tidlig i sesongen da Heidi Løke ble med barn .
VG170608 | Susanne Furøy Wergeland venter barn
VG170608 Spesielt etter å ha født barn , alt blir mer fysisk etter det.
VG170608 Forskerne hevder det dreier seg om knokler fra tre unge voksne, en tenåring og et barn som trolig er rundt åtte år.
VG170608 I løpet av de siste to ukene av valgkampen har de rystende terrorangrepene i Manchester og London drept 30 mennesker, mange av dem barn og unge.
VG170608 En mannlig barneskolelærer er varetektsfengslet siktet for befatning med fremstilling som seksualiserer barn .
VG170608 - Dette er en alvorlig sak, og det er viktig for meg å understreke at ingen barn har vært involvert, sier Myrlund til VG.
SA170608 Minst ti omkomne, blant dem fire barn , er funnet i sjøen etter at et militært passasjerfly styrtet i havet utenfor Myanmar onsdag, opplyser militæret i landet.
SA170608 Fire barn og fem kvinner er blant dem som nå er funnet, i tillegg til en mann, opplyser generalen Myat Min Oo.
SA170608 Blant passasjerene var 15 barn og 35 soldater.
SA170608 I 1980 flyttet han til Harstad med kone og barn .
SA170608 Barn helt ned i syv år kan være med på oppstigningen.
NL170608 Til deg som er forelder : Du er uansvarlig når du lar ditt barn ferdes alene langs fortauet på Dramsvegen.
NL170608 . I dag gikk en innvandrerfar med tre små barn foran meg langs fortauet.
DB170608 Tidligere i år avslørte 35-åringen at hun venter sitt andre barn i høst.
DB170608 15 av de omkomne er barn .
DB170608 Vi har fått bekreftet fra politiet at det ikke er noen barn på filmen.
DB170608 Men det er ingen barn involvert, sier Myrlund.
DB170608 Det går rundt 760 elever på barneskolen som ligger i Nordre Aker bydel, men ingen barn skal ha blitt filmet av kameraet.
DB170608 I et intervju med Aftenpostens Harald Stanghelle sa han at kongehuset ikke kan være omfattet av offentlighetsloven, og ga en underlig begrunnelse : Barn som skriver til kongen må kunne gjøre det uten å måtte risikere å bli referert til.
DB170608 De skriver at når de deltar på konferanser så går de rett opp på hotellrommet etter konferansemiddagen for å unngå alle slibrige kommentarer og hentydninger fra fulle forretningsmenn som er på reise, borte fra kone og barn .
DB170608 Saken handler om et svensk barn som fikk meslinger.
DB170608 Kjekt å vite : Globalt er meslinger en av de vanligste dødsårsakene hos små barn .
DB170608 Jeg har blitt fortalt at hovedgrunnen til vaksineboikott blant foreldre i Italia nettopp er slik skremselspropaganda om autisme hos barn som følge av vaksinen.
DB170608 Hjemme i Norge kommer også nyheter om meslingsmitte blant barn .
DB170608 Deretter skal jeg oppsøke et barn med meslinger og sørge for at ungen min får meslinger.
DB170608 - Er det barn i dette hjemmet ?
DB170608 ¶ VENTER BARN : Sportsjournalist og programleder Susanne Wergeland kunne torsdag avsløre at hun er gravid med sitt første barn .
DB170608 ¶ VENTER BARN : Sportsjournalist og programleder Susanne Wergeland kunne torsdag avsløre at hun er gravid med sitt første barn.
DB170608 Hun kunne avsløre overfor Dagbladet at hun venter sitt første barn med journalist Atle Jørstad ( 32 ), nyhetssjef for VG Rampelys.
DB170608 Han har tidligere vært gift med Mimi Rogers ( 60 ), og Hollywood-stjernen Nicole Kidman ( 49 ), som han har to barn med. | - Å spille inn filmer er som ferie for meg ¶
DA170608 Foreldrerepresentanter ved skolen har fryktet et ødelagt oppvekstmiljø for barn og unge i området.
DA170608 Å føre en aktiv og offensiv politikk for barn og unge vil gjøre det attraktivt for flere barnefamilier å velge Stavanger som sin hjemby.
DA170608 Stavanger har en nedgang i antall barn fra 0-5 år, og det er en utfordring for kommunen i tiden fremover.
DA170608 Skal vi få til det må de store kuttene slutte, og vi må starte opptrappingen av budsjettene til barn og unge.
DA170608 LES OGSÅ : - Ofrer skolemiljøet for å spare penger ( RA+ ) ¶ Barn , unge og foreldre på Tasta og Kampen har med god grunn forventet at de skal ha ungdomsskoletilbud i sitt nærområde.
DA170608 Det er SVs mål at Stavanger skal være en by det er godt å vokse opp i for alle barn .
DA170608 Barn og unge er 20 prosent av befolkningen, men 100 prosent av framtida.
DA170608 Jeg ville aldri forlatt mine barn for å lage film.
DA170608 Jeg vil aldri si et vondt ord om den kvinnen som velger å gjøre det menn alltid har gjort, som forlater sine små barn for å lage kunst.
DA170608 For kvinner begynner frigjørelsen idet man ikke lenger kan føde barn , mener Charlotte Sieling.
BT170608 | Skal svømmeteste alle barn
BT170608 - Det oppleves helt grotesk at vi har et regelverk der vi låser barn på flukt inne, sier advokat Anette Vangsnes Askevold.
BT170608 Som kunnskapsminister er jeg naturlig nok opptatt av at barn har rett til utdanning.
BT170608 Vi må sikre at vi bruker de mulighetene som ligger i det å være verdens beste land for barn .
BT170608 Under et lite takutstikk står mor og barn i striregnet med en fiskekake i hånden.
BT170608 Og hvilken forhold får barn til mat og matopplevelser ?
BT170608 Norge har de beste forutsetninger for et barn å vokse opp i, og på Barnas dag 1. juni ble vi kåret til å være verdens beste land for barn av Business Insider.
BT170608 Noen barn har opp til seks ulike fritidsaktiviteter hver uke.
BT170608 For det er ingenting mer barn ønsker seg enn mer tid sammen med mor og far, søsken og familie.
BT170608 trinn går barn på skolen frem til rundt klokken to.
BT170608 juni ble vi kåret til å være verdens beste land for barn av Business Insider.
BT170608 Barn skal drive med idrett, kunst, musikk etc.
BT170608 Både for barnet det gjelder og andre barn rundt.
AP170608 Mer enn halvparten av passasjerene er fra militære familier, inkludert 15 barn og 35 soldater.
AP170608 - Politiet har bekreftet at ingen barn er blitt filmet.
AP170608 I 1980 flyttet han til Harstad med kone og barn .
AP170608 Teksten er reklame for en ny type dukke du kan få i så mange varianter at det er fullt mulig å finne en som er prikk lik ditt eget barn .
AP170608 Teksten er reklame for en ny type dukke du kan få i så mange varianter at det er fullt mulig å finne en som er prikk lik ditt eget barn .
AP170608 Barn helt ned i syv år kan være med på oppstigningen.
AA170608 Mer enn halvparten av passasjerene er fra militære familier, inkludert 15 barn og 35 soldater.
AA170608 Minst ti omkomne, blant dem fire barn , er funnet i sjøen etter at et militært passasjerfly styrtet i havet utenfor Myanmar onsdag, opplyser militæret i landet.
AA170608 Fire barn og fem kvinner er blant dem som nå er funnet, i tillegg til en mann, opplyser generalen Myat Min Oo.
AA170608 Blant passasjerene var 15 barn og 35 soldater.
AA170608 | Norske barn får voldsalarm ¶
AA170608 Per i dag er elleve barn utstyrt med voldsalarm.
AA170608 13 ganger ble de gitt til barn under 16 år.
AA170608 Målgruppen er barn i alderen fire til seks år.
AA170608 En egen nettportal skal bidra til at barn består regjeringens mål om svømmeferdigheter.
AA170608 Målgruppen er barn i alderen fire til seks år.
AA170608 En egen nettportal skal bidra til at barn består regjeringens mål om svømmeferdigheter.
AA170608 Dersom mor er vaksinert eller har hatt sykdommen, vil veldig små barn være beskyttet av antistoffer det har tatt til seg i løpet av svangerskapet.
AA170608 Dersom man skal ha med små barn på reise til områder med meslingutbrudd, oppfordrer helseministeren til å fremskynde vaksineringen.
AA170608 - I disse tider har vi sett at det har vært økende tilfeller av meslingutbrudd i noen av våre vanligste ferieland, og skal du på ferie med et barn mellom 9 og 15 måneder er det lurt å tenke gjennom om du skal fremskynde vaksinen, sier helseminister Bent Høie ( H ).
VG170607 En oversikt fra Gun Violence Archive viser at rundt 15.000 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2016, hvorav 3700 av dem var barn .
VG170607 På bilder fra arrangementet ser man smilende barn bevæpnet med treningsvåpen forsere hindre, kaste øvelsesgranater, drive tautrekning og opptre i dansenumre.
VG170607 Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land rammet av meslingutbrudd, oppfordrer helse- og omsorgsministeren å fremskynde vaksinering.
VG170607 På grunn av økende meslingutbrudd i flere populære ferieland, som blant annet Italia og Frankrike, oppfordrer nå helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til å fremskynde vaksinasjonen av barn som skal reise til land med høy forekomst av meslinger.
VG170607 Noen er skeptiske : 1 av 5 mener barn kan få alvorlige bivirkninger av vaksiner ¶
VG170607 MESLINGUTBRUDD : Bent Høie, Helse- og omsorgsminister for Høyre, oppfordrer til å vaksinere barn mellom 9 og 15 måneder hvis ferien skal gå til land som er rammet av meslinger.
VG170607 I Norge har vi høy vaksinasjonsdekning, og det er, ifølge Folkehelseinstituttet, ikke behov for å fremskynde vaksinasjonen av barn som skal oppholde seg i landet.
VG170607 I Norge er ni måneder laveste alder for MMR-vaksinasjon av barn .
VG170607 I Norge er det normalt ved 15 måneders alder at barn mottar MMR-vaksinen, som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
VG170607 Høie opplyser at barn i lavere alder vil være beskyttet gjennom antistoffer barnet har tatt til seg fra mor gjennom svangerskapet, forutsatt at mor er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen.
VG170607 - I disse tider har vi sett at det har vært økende tilfeller av meslingutbrudd i noen av våre vanligste ferieland, og skal du på ferie med et barn mellom 9 og 15 måneder er det lurt å tenke gjennom om du skal fremskynde vaksinen, sier Høie, til VG.
VG170607 - Det er en generell oppfordring å gjennomføre vaksinasjon av barn , sier Høie.
VG170607 * Alle barn i Norge får tilbud om to doser MMR-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
SA170607 Et barn løftes ned av en sikkerhetsvakt fra et vindu i parlamentsbygningen i Teheran etter angrepet onsdag formiddag.
SA170607 Et barn blir reddet ut av parlamentsbygningen i Irans hovedstad Teheran etter at væpnede gjerningsmenn angrep bygningen.
SA170607 | Når barn og sivile er målet for ugjerninger, har vi krysset grensen ¶
SA170607 Vi vet jo også at vi berøres mer når et enkeltindivid i form av en nær slektning, ikke minst et barn, dør enn nyheten om at titusen barn har sultet i hjel i andre enden av verden.
SA170607 Vi vet jo også at vi berøres mer når et enkeltindivid i form av en nær slektning, ikke minst et barn , dør enn nyheten om at titusen barn har sultet i hjel i andre enden av verden.
SA170607 Når hensikten og motivet i utgangpunktet er å drepe så mange barn og andre uskyldige sivile som mulig, har det langt større konsekvenser enn bare hensynsløshet og brutalitet.
SA170607 Nazistene derimot hadde som uttalt mål og motiv å drepe nettopp sivile, ikke minst barn , noe som fikk langt større konsekvenser.
SA170607 Likeså må en anta at vår forurensning, produktet av høye velstand og forbruk, rammer mange barn .
SA170607 Hvis det er tilfellet, som det blir påstått, at gjerningsmannen bevisst valgte seg ut barn fordi dette ville skape større redsel og avsky i befolkningen, står vi overfor en situasjon der en med hensikt er ute etter å ramme nettopp barn .
SA170607 Hvis det er tilfellet, som det blir påstått, at gjerningsmannen bevisst valgte seg ut barn fordi dette ville skape større redsel og avsky i befolkningen, står vi overfor en situasjon der en med hensikt er ute etter å ramme nettopp barn.
SA170607 Det var våre barn som ble myrdet, ikke noen fjernt borte et sted.
SA170607 Det er altså ikke snakk om hensynsløshet i den forstand at en ikke bryr seg om at for eksempel barn kommer i veien for bomber ment for en annen fiende.
SA170607 Birkevold er innom en rekke hendelser og fenomener verden over hvor barn er ofre og hvor vi ofte kun reagerer med likegyldighet eller passiv aksept.
SA170607 Bakgrunnen er terroren i Manchester som tilsynelatende nettopp var rettet spesielt inn mot å drepe barn , og som har opprørt en hel verden.
SA170607 Alkoholbruk i samfunnet er noe som skader og kanskje tar livet av barn i mange sammenhenger.
SA170607 mai en kommentarartikkel der han påpeker vårt grenseløse hykleri når det gjelder holdningen til drap på barn .
SA170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
SA170607 Hospiteringen er et ledd i EU-prosjektet « Enhancing Opportunities for Toddlers' Wellbeing » ( ToWe ), som skal forbedre livskvaliteten til små barn .
SA170607 Barn trenger grenser, det er ikke de som skal bestemme.
SA170607 Barn med epilepsi, allergi og diabetes må få tett og god oppfølging, og den kompetansen har ikke barnehagelærere fullt ut, sier Strømøy.
NL170607 Så hvordan skal man da få overtaket, basert på sannhet, virkelighet, fakta, historiske realiteter, klokskap, fornuft og omtanke for livsvilkårene til barn , barnebarn ?
FV170607 Forskerne har kombinert dette med beinfunn som gruvearbeidere gjorde på 1960-tallet, men som ikke var korrekt datert, og slår fast at det dreier seg om minst fem mennesker, blant dem et barn i åtteårsalderen.
DN170607 Ekteparet Pat og Jack Brayshaw ( 78 ) fra Redhill i Surrey synes det er rimelig at formuende eldre må betale mer for hjemmehjelp, også dersom det skulle gjøre barn og barnebarn arveløse.
DN170607 Meglerhusnestor Jan Petter Collier og hans to barn tjente litt mindre på sine investeringer i fjor enn året før.
DN170607 Ekteparet Pat og Jack Brayshaw ( 78 ) fra Redhill i Surrey synes det er rimelig at formuende eldre må betale mer for hjemmehjelp, også dersom det skulle gjøre barn og barnebarn arveløse.
DB170607 Som barn ble hun på grunn av sprinttalentet plukket ut til å være et vitne om vidunderstaten DDR.
DB170607 Lochte venter barn med sin forlovede, og trener fram mot Tokyo-OL.
DB170607 Forskerne har kombinert dette med beinfunn som gruvearbeidere gjorde på 1960-tallet, men som ikke var korrekt datert, og slår fast at det dreier seg om minst fem mennesker, blant dem et barn i åtteårsalderen.
DB170607 Vi har en utfordring når det gjelder å rekruttere fosterhjem, og vi ønsker at folk skal kjenne litt i hjertet sitt at det finnes et behov for å ta vare på barn også i nærmiljøet, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir, til Dagbladet.
DB170607 Ved utgangen av 2015 bodde totalt 11 513 barn og unge i fosterhjem, men behovet for fosterhjem øker hvert år, opplyser Bufdir.
DB170607 Nordli var bare 26 år gammel og hadde selv to barn , så aldersforskjellen mellom ham og da 14 år gamle Andreas var litt lav.
DB170607 - Tanken bak filmen er å vise at det er et behov for å hjelpe barn i nærmiljøet.
DB170607 Men, våre barnebarn, og deres barn , kommer garantert til å bli skremt av hva vi i vår samtid maktet å skrive, si og mente der de svømmer rundt på jakt etter en skyggeplass fra sola.
DB170607 Til sammen 22 personer, inkludert sju barn , ble drept og flere ble skadd, etter at en selvmordsbomber sprengte seg selv etter en Ariana Grande-konsert i Manchester 22. mai.
DB170607 Falsk « Justin Bieber » ( 42 ) lurte barn til å sende ham nakenbilder ¶
DB170607 ( Dagbladet ) : Ungpikeidol, popstjerne, partyprins og storsjarmør - kjært barn har mange navn.
DA170607 Alle er enige om at barnehage og AKS er viktige deler av et løft, men også at nye møteplasser for barn og unge blir viktig.
DA170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
DA170607 Senterpartiet ønsker å gi en slik tilgang kun til barn , og står alene om dette forslaget.
DA170607 En mor gikk med sitt syke barn til legevakten.
DA170607 Alle de tre sentrumspartiene står sammen om at sårbare grupper, som barn , gravide og personer med funksjonshemninger, får et tilbud « på linje med befolkningen for øvrig » og at man får på plass finansieringsordninger til ubemidlede papirløse.
DA170607 - To ting særlig : Jeg synes det er veldig viktig å jobbe med noe som utgjør en forskjell, og jeg blir veldig lykkelig av å være med min familie, jeg har fire barn .
DA170607 Den ene klagesaken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vedrørende en anmerkning fra Sivilombudsmannen på tolkningen av hvordan hensynet til barn og unge ivaretas, gjør at fremdriften i reguleringssaken er stanset.
BT170607 REDDET : Et barn blir reddet ut av parlamentsbygningen i Irans hovedstad Teheran etter at væpnede gjerningsmenn angrep bygningen.
BT170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
BT170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
BT170607 Hospiteringen er et ledd i EU-prosjektet « Enhancing Opportunities for Toddlers' Wellbeing » ( ToWe ), som skal forbedre livskvaliteten til små barn .
BT170607 Barn trenger grenser, det er ikke de som skal bestemme.
BT170607 Barn med epilepsi, allergi og diabetes må få tett og god oppfølging, og den kompetansen har ikke barnehagelærere fullt ut, sier Strømøy.
BT170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
BT170607 Hospiteringen er et ledd i EU-prosjektet « Enhancing Opportunities for Toddlers' Wellbeing » ( ToWe ), som skal forbedre livskvaliteten til små barn .
BT170607 Barn trenger grenser, det er ikke de som skal bestemme.
BT170607 Barn med epilepsi, allergi og diabetes må få tett og god oppfølging, og den kompetansen har ikke barnehagelærere fullt ut, sier Strømøy.
BT170607 Vi husker skoleskytingen i Newtown, Connecticut i desember 2012, der 27 barn og voksne ble drept.
BT170607 | Oppvekst med øreklokker ¶ Barn og unges interesser må ivaretas ved bygging av bybane gjennom Fløen.
BT170607 SÅRBARE : Barn er særlig sårbare for støy, som kan virke negativt på søvn, lærling, psykiske og fysiske helse, skriver innsenderne.
BT170607 Kun søndre trasé fører til at barn i Fløen mister tilgang til alle grøntareal innen gangavstand.
BT170607 Kommunen har i bestemmelsene skrevet at 100 m² lekeareal skal være tilgjengelig under anleggsperioden, men det er vanskelig å se at dette arealet blir et godt tilbud for barn når støyende arbeid foregår på andre siden av gjerdet.
BT170607 Fløen har mange barnefamilier, rundt 50 barn som går og sykler til Haukeland Skole, samt mange yngre barn som går i barnehage.
BT170607 Fløen har mange barnefamilier, rundt 50 barn som går og sykler til Haukeland Skole, samt mange yngre barn som går i barnehage.
BT170607 Fem år er en betydelig del av oppveksten for et barn , og kommunen har ikke synliggjort denne problemstillingen i sitt planarbeid.
BT170607 Et barn i Fløen som nettopp har begynt i barnehagen, skal altså innskrives på skolen når det er slutt på støy, støv og tunge kjøretøy i nabolagets trange gater.
BT170607 Barn er særlig sårbare for støy, som kan virke negativt på søvn, lærling, psykisk og fysiske helse ( Barnehelserapporten, FHI 2016 ).
BT170607 Noen barn lever i konstant kriseberedskap og har få fristeder.
BT170607 Noe som jo også bidro til tryggere barn , argumenterte mammaen.
BT170607 Med to barn som var engasjert i både fotball og håndball, ble det noen overnattinger på campingplasser og hytter i løpet av et år.
BT170607 Hun hadde jo lært sine barn å respektere det som het voksentid.
BT170607 Foreldrene unte seg noen glass vin med venner på kveldstid, og barna var sammen med andre barn .
AP170607 Forskerne har kombinert dette med beinfunn som gruvearbeidere gjorde på 1960-tallet, men som ikke var korrekt datert, og slår fast at det dreier seg om minst fem mennesker, blant dem et barn i åtteårsalderen.
AP170607 - Det dreier seg om å beskytte både oss som lever i dag, og kommende generasjoner mot denne miljøgiften, som ikke minst er farlig for barn i mors liv.
AP170607 Barn leker med en dråpe kvikksølv i et område med kvikksølv-gruver og - produksjon i provinsen Guizhou. 18. mai kom nyheten om at den globale avtalen om å redusere kvikksølvforurensing vil tre i kraft i høst : Minamata-konvensjonen er så langt ratifisert av 55 land, inkludert Norge - og Kina.
AP170607 Og huseierne raste : de mistenkte både ektefeller, barn , hushjelper og au pairer for å ha stjålet pappas penger, skrev Daily Mail i mai for tre år siden.
AP170607 Skuespiller George Clooney er på bedringens vei etter at kona Amal fødte to friske barn , en jente og en gutt, som skal hete Ella og Alexander.
AP170607 I meldingen står det at mor og barn er glade, friske og har det bra, mens George har fått beroligende midler og vil komme seg igjen om et par dager.
AP170607 Oppretter vi grunnskole basert på islam, kan vi ha større kontroll på opplæringen og integreringen til det norske samfunnet, fremfor å la foreldrene oppdra sine barn andre steder ».
AP170607 Ifølge stiftelsen sender noen familier sine barn til skoler i England, Egypt, Pakistan, Somalia, Kenya og andre land fordi de ønsker et alternativ til den offentlige skolen i Norge.
AP170607 Derouiche mener det er vanskelig å anslå hvor mange barn som blir sendt utenlands for å gå på skole.
AP170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
AP170607 For to uker siden fikk et barn i Oslo påvist den smittsomme og potensielt dødelige barnesykdommen.
AP170607 Folkehelseinstituttet anbefaler å fremskynde vaksineringen av uvaksinerte barn hvis de skal til i Europa i sommer.
AP170607 | Barn med meslinger også i Oslo : Her er rådene for vaksinasjon før ferien ¶
AP170607 Ole Giæver er en 38 år gammel, kritikerrost filmskaper som er bosatt på Bjølsen i Oslo med kone og to barn .
AP170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
AP170607 Hospiteringen er et ledd i EU-prosjektet « Enhancing Opportunities for Toddlers' Wellbeing » ( ToWe ), som skal forbedre livskvaliteten til små barn .
AP170607 Barn trenger grenser, det er ikke de som skal bestemme.
AP170607 Barn med epilepsi, allergi og diabetes må få tett og god oppfølging, og den kompetansen har ikke barnehagelærere fullt ut, sier Strømøy.
AP170607 Vårt yngste barn - en nydelig liten jente på snart fire år, er ikke helt som andre barn .
AP170607 Vårt yngste barn - en nydelig liten jente på snart fire år, er ikke helt som andre barn.
AA170607 ¶ Et barn blir reddet ut av parlamentsbygningen i Irans hovedstad Teheran etter at væpnede gjerningsmenn angrep bygningen.
AA170607 Skuespiller George Clooney er på bedringens vei etter at kona Amal fødte to friske barn , en jente og en gutt, som skal hete Ella og Alexander.
AA170607 I meldingen står det at mor og barn er glade, friske og har det bra, mens George har fått beroligende midler og vil komme seg igjen om et par dager.
AA170607 I tillegg styrkes fattigdomsbekjempelse med en rekke tiltak, domstolene og etterforskningskapasiteten til politiet når det gjelder vold og overgrep mot barn får økte bevilgninger, og i tillegg får Andøya kommune 15 millioner kroner ekstra i omstillingstiltak.
AA170607 Tirsdag ble det kjent at et barn i bydel Gamle Oslo var smittet like før vaksinering.
AA170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
AA170607 De gamle skovlehjulene er ikke stort mer effektive enn de vasshjulene vi bygde som barn .
AA170607 Barn kan godt besøke utstillingen, men museet mener at barn fra åtte år og eldre får mest utbytte.
AA170607 Barn kan godt besøke utstillingen, men museet mener at barn fra åtte år og eldre får mest utbytte.
VG170606 På Ullevaal Stadion et par timer senere trente landslaget foran flere hundre barn i anledning « Barnas Dag ».
VG170606 Amal Clooney har født to friske barn .
VG170606 Den unge au pairen fra Brisbane hadde egentlig tenkt å passe barn lørdag kveld.
VG170606 - Jeg kom på grunn av krisen, sier Azir, som har handlevognen full av bleier til sitt 18 måneder gamle barn .
VG170606 Voldsforsker : Barn som dreper, har disse fellestrekkene ¶
VG170606 Vi vil be foreldre og andre med ansvar for barn om å være særlig oppmerksomme.
VG170606 OPERASJON « DARK ROOM » : - Tjener store penger på å videreformidle overgrep mot barn
VG170606 det mulig å komme til ulike svar, men selv de som støtter at nåværende norsk ( eller svensk ) abortlov ivaretar de fleste hensyn på best måte, kan forstå at enkelte kan oppleve store samvittighetskvaler ved å avslutte menneskeliv, fordi de anser det for å ha samme rett til liv som seg selv, sine barn eller foreldre.
VG170606 Disse kvinnene ønsket å bidra som jordmødre, en sårt underbemannet yrkesgruppe i Sverige, i hovedoppgaven av å trygt veilede barn ut av morslivet.
VG170606 Mannen har samboer og to voksne barn på Østlandet, og ifølge kjennelsen ønsket han ikke å bli utlevert til Danmark.
VG170606 Stor VG-spesial : Tjente 52 millioner på norske barn
VG170606 KrF, SV og Venstre har vært tydelige på at de vil skrote ordningen med å bare gi barn midlertidig opphold til de er 18 år.
VG170606 Fikk du med deg ? 326 barn får bare bli i Norge til de fyller 18 år.
SA170606 Bieber-konsert i Danmark : Barn og unge fire timer i kø uten tilgang til mat og drikke.
SA170606 Bieber-konsert i Danmark : Barn og unge fire timer i kø uten tilgang til mat og drikke.
SA170606 Eugene Nkuranyabahizi, som er bosatt i Sandnes, er redd folkemordssaken ødelegger for hans barn .
SA170606 | Bieber-konsert i Danmark : Barn og unge fire timer i kø uten tilgang til mat og drikke.
SA170606 Arrangørene av Bieber-konserten i Aarhus mandag må tåle kraftig kritikk av flere foreldre som mener det var uansvarlig å la barn og unge stå og vente i timevis i Golden Circle-køen uten tilgang til mat og drikke.
SA170606 - Barn og unge sto i køen i alle disse timene, og kunne ikke forlate plassen uten å miste den.
SA170606 Nesten 1200 barn har vært uten et fullverdig barnehagetilbud i denne perioden.
SA170606 VANSKELIG : Opplevelsen av å miste et søsken er voldsom for et barn , forteller ekspertene.
SA170606 Skyldfølelsen kan også handle om man synes at det er litt godt å endelig ha foreldrene for seg selv, forteller Giertsen som selv har mistet to barn .
SA170606 Psykologen understreker at sorgreaksjonene er svært ulike fra barn til barn , og kan ha innvirkning på alt fra skoleprestasjoner, relasjoner til andre, energinivå og evne til følelsesregulering.
SA170606 Psykologen understreker at sorgreaksjonene er svært ulike fra barn til barn, og kan ha innvirkning på alt fra skoleprestasjoner, relasjoner til andre, energinivå og evne til følelsesregulering.
SA170606 Psykolog Cecilie Lobben Munch har ledet flere sorggrupper og mener man har mye å lære av å snakke mer med barn og unge om hva de trenger i tiden etter tapet av et søsken.
SA170606 Kilde : Anne Giertsen i Foreningen « Vi som har et barn for lite » ¶
SA170606 I tillegg kan foreldre ha behov for veiledning rundt hvordan de kan hjelpe gjenlevende barn i deres sorg.
SA170606 Hun sier det ikke finnes noe man kan gjøre for å beskytte barn og ungdom mot sorgen og smerten etter tapet av et søsken, men mener likevel mye kan gjøres for å forebygge tilleggsbelastninger.
SA170606 Hun mener resultatene av den danske undersøkelsen er overraskende, men sier opplevelsen av å miste et søsken og å se sine foreldre i sorg, er voldsomt for et barn .
SA170606 Hun erfarer at barnehager og skoler er veldig gode på å følge opp barn rett etter et dødsfall, men at mye av oppfølgingen forsvinner på sikt.
SA170606 Forskere har fulgt over fem millioner danske og svenske barn fra de var barn og 37 år frem i tid ( periode : 1973 til 2009 ). 56.000 av dem hadde mistet et søsken da de var mellom seks måneder og 18 år gamle.i ¶
SA170606 Forskere har fulgt over fem millioner danske og svenske barn fra de var barn og 37 år frem i tid ( periode : 1973 til 2009 ). 56.000 av dem hadde mistet et søsken da de var mellom seks måneder og 18 år gamle.i ¶
SA170606 ENDRER ALT : Å miste et søsken forandrer hele familiedynamikken, forteller Anne Giertsen i Foreningen « Vi som har et barn for lite ».
SA170606 Den største risikoen for et dødsfall hos etterlatte barn var i det første året etter dødsfallet.i ¶
SA170606 Anne Giertsen er generalsekretær i Foreningen « Vi som har et barn for lite ».
SA170606 - Dette kan dreie seg om lengre sykdomsperioder, sjokket etter et brått dødsfall, endringer i familiestrukturen, endringer i foreldrenes parforhold, samt sørgende foreldres evne til å se og ivareta gjenlevende barn , sier hun til oss.
SA170606 - Det er svært få kommuner som har et tilbud om sorgstøtte for barn og unge.
SA170606 Barn og unge utvikler seg, forstår mer og tenker annerledes etter hvert som de blir eldre.
SA170606 Barn og ungdom som har opplevd tap er ofte bekymret for gjenlevende familiemedlemmer, sier psykologen.
SA170606 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
FV170606 Voksne barn som bor hjemme må også betale.
FV170606 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
DB170606 Vi har valgt den andre måten å gjøre det på, nemlig å si at de som skal undervise våre barn i et klasserom, må ha visse krav til kompetanse i de fagene de har.
DB170606 STERKE BILDER : Byens innbyggere, menn, kvinner og barn , går forbi, tvunget til å la IS-terroristenes advarende maktdemonstrasjon være en del av dagliglivet.
DB170606 Vi har alle hørt sjokkerende fakta at en av fire britiske voksne er sykelig overvektige, og at hver tredje britiske barn som går ut av barneskolen er overvektig eller sykelig overvektig.
DB170606 VIL FJERNE GRATIS SKOLELUNSJ : Storbritannias statsminister, Theresa May, ønsker å endre lunsjtilbudet til barn og unge.
DB170606 Men selv om om det er viktig med et sunt og variert kosthold for barn - og voksne - mener Svihus den viktigste fordelen med gratis lunsj for de engelske skolebarna er en helt annen.
DB170606 May ønsker nemlig å fjerne skolelunsjen for alle skolebarn, som i dag er et gratis tilbud til barn på barneskolenivå i England.
DB170606 Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ), forteller at lunsj for barn er svært viktig.
DB170606 I tillegg observerer Kasbo at den gamle klassikeren, kneippbrødet, har blitt erstattet med typiske matpakkebrød, som er halvgrove/grove brød uten hele frø og korn, som barn liker.
DB170606 ¶ PORNO : KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad er glad for at kommiteen stiller seg bak at det er uheldig og uønsket at barn eksponeres for pornografi.
DB170606 Målet med utvalget er å finne ut hvordan man kan beskytte barn mot pornografi og seksualisert innhold på nett.
DB170606 KrF kom også med tre andre forslag mot porno, blant annet ønske om et pornofilter for barn , men trolig får ingen av de tre forslagene flertall i Stortingets justiskomité.
DB170606 En rapport fra Medietilsynet fra mars i år viser at barn ser tidligere på porno enn før.
DB170606 - Jeg er glad for at hele justiskomiteen stiller seg bak at det er både uheldig og uønsket at barn eksponeres for pornografi, og at KrF nå har fått gjennomslag for at det skal settes ned et utvalg som skal finne nye tiltak for å beskytte barn mot pornografi og økt seksualisering, sier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagen.
DB170606 - Jeg er glad for at hele justiskomiteen stiller seg bak at det er både uheldig og uønsket at barn eksponeres for pornografi, og at KrF nå har fått gjennomslag for at det skal settes ned et utvalg som skal finne nye tiltak for å beskytte barn mot pornografi og økt seksualisering, sier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagen.
DB170606 Dette gjør vi i mer enn 90 land i verden og vi jobber med hele spekteret av menneskerettigheter, inkludert rettigheter for kvinner, barn , mentalt og fysisk uføre, flyktninger og mange andre.
DB170606 Det hjelper ikke når forskning på tilknytning viser at ca 35% av alle mødre ikke evner å skape trygg tilknytning til sine barn .
DB170606 Den er definitivt ikke til fordel for fedre og barn .
DB170606 På hjemmebane venter hun sitt andre barn .
DB170606 Mens ungdommene oppfører seg bra, er foreldre nådeløse : deres barn skal først.
DB170606 - Når man går på konsert med sine barn , er man i min verden forpliktet til å være et godt forbilde, og det er absolutt ikke det vi har sett, sier han i et intervju med dansk TV2.
DB170606 Barn og unge skal ha vært nødt til å stå timesvis i kø uten mat og vann.
DB170606 Syv barn , kjent i byen som « The losers club », blir plukket ut som ofre av klovnen, men velger å kjempe tilbake.
DB170606 Skapningen bor i kloakksystemet under bakken i småbyen Derry, og kidnapper og tar livet av små barn .
DB170606 Men det gjør ikke profesjonelle klovner, som frykter at filmen vil føre til at barn i fremtiden ikke lenger vil se på klovner som noe hyggelig, men skape klovnefrykt.
DB170606 Et barn begynte å gråte, og da sa regissøren « action ».
DB170606 - Føles det bra å vite at barn over hele verden kommer til å ha mareritt om deg i flere tiår framover, spør Alexander på oppdrag for Interview magazine.
DB170606 Å oppdra barn er en enorm forpliktelse, og det må være din førsteprioritet.
DB170606 ¶ BLE FORELDRE : Stjerneparet Amal og George Clooney har fått barn sammen for første gang.
DB170606 Jeg fortsetter å si at jeg aldri kommer til å gifte meg igjen eller få barn , men folk vil ikke tro meg, sa han til Express den gang.
DB170606 Det var i februar det ble kjent at stjerneparet ventet barn sammen.
DB170606 Da både Damon og Clooney var til stede på et promoteringstreff for storfilmen « Suburbicon » i slutten av mars, kom førstnevnte - som selv har tre barn - med en spøk på Clooneys bekostning.
DB170606 Avviste både ekteskap og barn
DB170606 - Vi satt sammen åtte kompiser, som alle har barn på videregående skole, og de var veldig støttende og fortalte hvor fantastisk det er å være far og at jeg kommer til å elske det.
DB170606 - Så ble det helt stille, og alle begynte å imitere gråtende barn før hele bordet knakk sammen i latter, la George Clooney til i det franske tv-intervjuet.
DA170606 Målet med utvalget er å finne ut hvordan man kan beskytte barn mot pornografi og seksualisert innhold på nett.
DA170606 KrF kom også med tre andre forslag mot porno som ble behandlet av justiskomiteen, blant annet et ønske om et pornofilter for barn .
DA170606 En rapport fra Medietilsynet fra mars i år viser at barn ser tidligere på porno enn før.
DA170606 - Jeg er glad for at hele justiskomiteen stiller seg bak at det er både uheldig og uønsket at barn eksponeres for pornografi, og at KrF nå har fått gjennomslag for at det skal settes ned et utvalg som skal finne nye tiltak for å beskytte barn mot pornografi og økt seksualisering, sier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagen.
DA170606 - Jeg er glad for at hele justiskomiteen stiller seg bak at det er både uheldig og uønsket at barn eksponeres for pornografi, og at KrF nå har fått gjennomslag for at det skal settes ned et utvalg som skal finne nye tiltak for å beskytte barn mot pornografi og økt seksualisering, sier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagen.
DA170606 juni 1937, var 10.000 besøkende til stede, etter å ha betalt en krone for voksne og 50 øre for barn .
DA170606 Fysisk fostring : Her lærer turner og frisksport-forkjemper Odd Bye-Nielsen noen barn kunsten å stå på hodet, i Frognerparken rett etter krigen. 17. juni er håpet å se 700 barn og unge stå på hodet på Bragernes torg - dog kanskje i litt mer oppdaterte antrekk.
DA170606 For andre gang arrangeres en egen idrettsdag for barn og unge på Bragernes torg.
DA170606 Det er idrettsrådet, Drammen kommune og Byen Vår Drammen som står bak arrangementet midt i byen, og målet er å rekruttere flere barn og unge til idretten.
DA170606 juni er håpet å se 700 barn og unge stå på hodet på Bragernes torg - dog kanskje i litt mer oppdaterte antrekk.
BT170606 LEDER FESTIVALEN : - Ingen i Bergen rendyrker scenekunst for barn og unge slik vi gjør, så det ville bli et stort savn om Mini Midi Maxi forsvant, sier Frøydis Otre.
BT170606 Frøydis Otre og teaterfestivalen Mini Midi Maxi tilbyr scenekunst av høy kvalitet - fordi barn og unge fortjener det.
BT170606 Vegar Flå og Hilde Olset har også to barn i Sædalen barnehage.
BT170606 Ved noen av barnehagene opprettet de en foreldrestyrt tilsynsordning hvor foreldre har lånt barnehagelokalene og byttet på å passe hverandres barn .
BT170606 VAR STENGT : I forbindelse med barnehagestreiken gikk foreldre i flere av barnehagene sammen for å avlaste hverandre ved å passe hverandres barn .
BT170606 Og vi er glade på vegne av barn og foreldre, sier forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet.
BT170606 Nå er jeg veldig lettet, forteller Margrethe Schønhardt, som har to barn i Sædalen barnehage.
BT170606 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170606 Alt lukter nøyaktig som det gjorde da jeg var barn .
AP170606 Den negative utviklingen kommer særlig av at færre unge og barn sykler nå enn tidligere.
AP170606 Barn spiser nå mer søtsaker enn fisk.
AP170606 VANSKELIG : Opplevelsen av å miste et søsken er voldsom for et barn , forteller ekspertene.
AP170606 Skyldfølelsen kan også handle om man synes at det er litt godt å endelig ha foreldrene for seg selv, forteller Giertsen som selv har mistet to barn .
AP170606 Psykologen understreker at sorgreaksjonene er svært ulike fra barn til barn , og kan ha innvirkning på alt fra skoleprestasjoner, relasjoner til andre, energinivå og evne til følelsesregulering.
AP170606 Psykologen understreker at sorgreaksjonene er svært ulike fra barn til barn, og kan ha innvirkning på alt fra skoleprestasjoner, relasjoner til andre, energinivå og evne til følelsesregulering.
AP170606 Psykolog Cecilie Lobben Munch har ledet flere sorggrupper og mener man har mye å lære av å snakke mer med barn og unge om hva de trenger i tiden etter tapet av et søsken.
AP170606 Kilde : Anne Giertsen i Foreningen « Vi som har et barn for lite » ¶
AP170606 I tillegg kan foreldre ha behov for veiledning rundt hvordan de kan hjelpe gjenlevende barn i deres sorg.
AP170606 Hun sier det ikke finnes noe man kan gjøre for å beskytte barn og ungdom mot sorgen og smerten etter tapet av et søsken, men mener likevel mye kan gjøres for å forebygge tilleggsbelastninger.
AP170606 Hun mener resultatene av den danske undersøkelsen er overraskende, men sier opplevelsen av å miste et søsken og å se sine foreldre i sorg, er voldsomt for et barn .
AP170606 Hun erfarer at barnehager og skoler er veldig gode på å følge opp barn rett etter et dødsfall, men at mye av oppfølgingen forsvinner på sikt.
AP170606 Forskere har fulgt over fem millioner danske og svenske barn fra de var barn og 37 år frem i tid ( periode : 1973 til 2009 ). 56.000 av dem hadde mistet et søsken da de var mellom seks måneder og 18 år gamle.
AP170606 Forskere har fulgt over fem millioner danske og svenske barn fra de var barn og 37 år frem i tid ( periode : 1973 til 2009 ). 56.000 av dem hadde mistet et søsken da de var mellom seks måneder og 18 år gamle.
AP170606 ENDRER ALT : Å miste et søsken forandrer hele familiedynamikken, forteller Anne Giertsen i Foreningen « Vi som har et barn for lite ».
AP170606 Den største risikoen for et dødsfall hos etterlatte barn var i det første året etter dødsfallet.
AP170606 Anne Giertsen er generalsekretær i Foreningen « Vi som har et barn for lite ».
AP170606 - Dette kan dreie seg om lengre sykdomsperioder, sjokket etter et brått dødsfall, endringer i familiestrukturen, endringer i foreldrenes parforhold, samt sørgende foreldres evne til å se og ivareta gjenlevende barn , sier hun til oss.
AP170606 - Det er svært få kommuner som har et tilbud om sorgstøtte for barn og unge.
AP170606 Barn og unge utvikler seg, forstår mer og tenker annerledes etter hvert som de blir eldre.
AP170606 Barn og ungdom som har opplevd tap er ofte bekymret for gjenlevende familiemedlemmer, sier psykologen.
AP170606 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AA170606 - I går informerte mine ansatte meg om at det er funnet døde irakiske kvinner, barn og menn i gatene i området al-Shira vest i Mosul.
AA170606 Nesten 1.200 barn har vært uten et fullverdig barnehagetilbud i denne perioden.
AA170606 Voksne barn som bor hjemme må også betale.
AA170606 Norske barn får tilbud om MMR-vaksinen, som beskytter mot meslinger, når de er fylt 15 måneder.
AA170606 | Barn på 15 måneder smittet av meslinger i Oslo ¶
VG170605 Hun er gift med DJ-en Steve Angello ( 34 ), kjent fra gruppen Swedish House Mafia, og paret har to barn sammen.
VG170605 Vi må gjøre noe, hvis ikke vil våre barn og barnebarn vokse opp i et land i konstant frykt ».
SA170605 Ifølge The Guardian var Butt gift og hadde to barn , hvor ett av dem var tre år, mens det andre ble født nylig.
SA170605 Butt skal ha kommet fra Pakistan til Storbritannia som barn , da hans foreldre søkte asyl i landet, ifølge Sky News.
SA170605 Ifølge The Guardian var Butt gift og hadde to barn .
SA170605 Butt skal ha kommet fra Pakistan til Storbritannia som barn , da hans foreldre søkte asyl i landet, ifølge Sky News.
SA170605 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
NL170605 I britiske aviser kan vi i dag lese hvordan mennene bak de siste angrepene har brukt mye tid på å radikalisere barn og unge muslimer i London.
FV170605 FOTO : Kollstad, Reidar ¶ | Barn til sykehus etter boligbrann ¶
FV170605 Et barn på fire år kan ha fått i seg noe røyk, og sendt til sykehus for en sjekk, sier Ugland.
FV170605 Trine Mjåland kombinerer jobb, utdannelse, trening og barn .
FV170605 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
FV170605 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
DB170605 Det er ingen tvil om at 32-åringen likner på seg selv som barn , selv om håret ser helt annerledes ut.
DB170605 Videre fortalte Fenner at han hadde vært kreftsyk som barn og at han hadde tatt en biopsi bare ei uke før han ble angrepet.
DB170605 På dette bildet fra 2012 holder grunnlegger Jane Whaley og hennes mann Sam et barn under dåp i den omstridte sekten.
DB170605 Ifølge AP har kirka mange strenge regler for å kontrollere medlemmenes liv, inkludert om de kan gifte seg eller få barn .
DB170605 Politibetjenten danser med barn på minnekonserten : - Øyeblikket som fikk meg til å knekke sammen Video ¶
DB170605 Økologisk for barn
DB170605 Når hun skriver for barn og unge, handler mye om det å finne følelser hun selv hadde som barn og ungdom.
DB170605 Når hun skriver for barn og unge, handler mye om det å finne følelser hun selv hadde som barn og ungdom.
DB170605 Hun debuterte med ungdomsromanen « Bølgebiter » i 1998, og har skrevet for barn og ungdom og voksne.
DB170605 Det er veldig moro å snakke med barn og unge underveis i skriveprosessen, men det er jeg som er forfatteren, og barnelitteratur har sin egen estetikk.
DB170605 Sammen har de fått totalt fem barn , og flere av dem har fulgt i farens fotspor inn i underholdningsbransjen.
DB170605 ( Dagbladet ) : For kort tid skjedde det forferdelige da en selvmordsbombe sprengte og tok liv av til sammen 22 personer, hvor sju av dem var barn , under en Ariana Grande konsert i Manchester i England.
DA170605 Foreldrerepresentanter frykter et ødelagt oppvekstmiljø for barn og unge.
DA170605 Foreldrerepresentantene Kjetil Hjertvik, Johannes Finne og Dagbjørn Skipnes er ikke imponert over administrasjonens framgangsmåte rundt Tastaveden skole og frykter for et ødelagt miljø for barn og unge.
DA170605 - Som så mange andre hadde jeg fordommer mot Tveita - men da jeg kom opp hit en varm junidag innså jeg at det var en liten grønn perle, og et fint sted for barn å vokse opp.
BT170605 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170605 Ifølge BBC var Butt gift og hadde barn .
AP170605 Butt skal ha kommet fra Pakistan til Storbritannia som barn , da hans foreldre søkte asyl i landet, ifølge Sky News.
AP170605 Ifølge The Guardian var Butt gift og hadde to barn .
AP170605 Butt skal ha kommet fra Pakistan til Storbritannia som barn , da hans foreldre søkte asyl i landet, ifølge Sky News.
AP170605 Metkel Betew ville bruke sin kriminelle erfaring til å advare barn og unge når han ble løslatt fra Ila.
AP170605 Juno ( Christine Rice ) synger mens hun føder Jupiters åttende barn , og Händels melodi er blitt til pumpende fødselshyl.
AP170605 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170605 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AA170605 Resultatene er i verdensklasse, og utviklingen fortsetter : Stadig færre barn og unge har hull i tennene.
AA170605 » Statlige og offentlig finansierte virksomheter som hittil er blitt drevet ut fra en forpliktelse mot våre barn , syke og gamle, kunne plutselig drives bedre, trodde man, som et risikokapitalprosjekt drevet av krav om lønnsomhet, forteller han.
AA170605 Hva er det som driver oss til å fostre våre barn og ta hånd om våre eldre og syke ? spurte Göran Rosenberg i en kronikk om velferd og målstyring i Sveriges Radio nylig.
AA170605 » Forfatteren har tre barn på 16, 19 og 21 år som har kikket i litt i bøkene underveis.
AA170605 Forfatteren har vært fascinert av erotikksjangeren siden hun var barn , men var redd for å fortelle det til noen.
AA170605 Vi landet på at selvfølgelig passer sangen for barn .
AA170605 Men han synes det er en interessant diskusjon : Hva er innenfor og ikke når man synger for barn ?
AA170605 Men det er veldig fint å snakke med barn om det som er alvorlig.
AA170605 Jeg håper sangen kan åpne opp for en samtale mellom barn og voksne.
AA170605 Jeg er redd for at hvis de bare får det - får vi overfladiske barn .
AA170605 Hva som er passende for barn , var også noe Rohde måtte tenke gjennom da han skrev « Gutten på stranden » - en sang om flyktningebarn som dør på veien til en trygg fremtid.
AA170605 Hva i himmelens navn har sånne sanger å gjøre på en cd for små barn ? », skrev vedkommende, og la til : ¶
AA170605 Alle barn ser disse krigsbildene hele tiden, og vi driver med masse tull og tøys og underholdning.
AA170605 - Det er en del som mener at barn skal vernes og få leve i barneverdenen sin lengst mulig.
AA170605 | - Får ungene bare fjas og tull, får vi overfladiske barn
VG170604 Rennebujenta tror ikke hun hadde vært der hun er i dag uten lagidretten hun var del av som barn og ungdom, noe hun nå fronter som offisiell støtteperson for en UEFA-kampanje rettet mot unge jenter.
VG170604 Naboen beskrives av Pettit som en « omgjengelig » person, med små barn .
VG170604 Det var flere andre mennesker sammen med dem, inkludert barn .
VG170604 Og nå går de etter barn .
VG170604 | Politiker skal ha bestilt sex-overgrep mot barn direktesendt til sin PC ¶
VG170604 Politiet opplyser at sakene har et stort omfang og at de så langt har avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
VG170604 Noen av mannens norske kontakter inngår i den såkalte Dark Room-etterforskningen av overgrep mot barn .
VG170604 Ifølge avisen skal han ha betalt flere titalls personer for å få direktesendt overføring av overgrep mot barn mens de ble utført.
VG170604 En politiker i en Hordalands-kommune skal ha bestilt flere tilfeller av sexovergrep mot barn , filmet og direkteoverført til hans PC i Norge.
VG170604 EKS-POLITIKER PÅGREPET : Politiet i Bergen har siktet en tidligere lokalpolitiker for å ha bestilt en rekke direkteoverførte overgrep mot barn til sin PC : Her politiadvokat Hilde Reikrås sammen med visepolitimester Gunnar Fløystad.
VG170604 Det viste seg å være snakk om flere aktive nettverk av personer med stor interesse for barn , som delte bilder og filmer.
VG170604 - Mange cam-tjenester tjener store penger på å videreformidle overgrep mot barn .
VG170604 * Aksjonen vokste og det ble etablert en egen operasjon som fikk navnet Dark Room, som blant annet har hatt som mål å stoppe pågående overgrep mot barn .
VG170604 mai forteller hun at det finnes en rekke såkalte cam-tjenester som formidler overgrep på barn : ¶
SA170604 Sandnes kommune sikrer med leien brukstid for byens barn og unge i idrettslag og skoler.
SA170604 Lavterskeltilbud for barn og voksne, skole, fritidsordning, fysikalsk klinikk, integreringsprosjekt og selvsagt fotball for mennesker med vidt forskjellig ferdighets- og ambisjonsnivå.
SA170604 Sandnes kommune sikrer med leien brukstid for byens barn og unge i idrettslag og skoler.
SA170604 Lavterskeltilbud for barn og voksne, skole, fritidsordning, fysikalsk klinikk, integreringsprosjekt og selvsagt fotball for mennesker med vidt forskjellig ferdighets- og ambisjonsnivå.
SA170604 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170604 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
FV170604 - Tenk hvis det hadde vært barn der, det kunne gått skikkelig galt, sier Eivind Ljøstad om sin største tabbe.
DB170604 Han har inspirert barn , tenåringer, oss alle.
DB170604 Ifølge Damien Pettit var mannen en godt likt person som hadde små barn .
DB170604 Han hadde kone og barn , sier en nabo til The Guardian.
DB170604 Alle her har barn og jobb.
DB170604 Han hadde kone og barn , sier en nabo til The Guardian.
DB170604 Damien Pettit sier at en av de tre skal ha bodd i blokka, som politiet aksjonerte mot tidligere i dag, i tre år og at han har tre barn og en kone.
DB170604 Alle her har barn og jobb.
DB170604 Et par og tyve tv-serier, omtrent like mange kokebøker, mer enn hundre reklamer for for den britiske supermarkedkjeden Sainsbury's, noen og førti restauranter, kamper mot junkfood til barn på flere kontinenter, og fem barn .
DB170604 Et par og tyve tv-serier, omtrent like mange kokebøker, mer enn hundre reklamer for for den britiske supermarkedkjeden Sainsbury's, noen og førti restauranter, kamper mot junkfood til barn på flere kontinenter, og fem barn.
DB170604 | Skriver roman om å være mamma til et barn med autisme : - Hans personvern er det vanskeligste ¶
DB170604 Olaug Nilssens første roman på 12 år handler om å være mamma til et barn med autisme.
DB170604 Noe av motivasjonen bak den nye romanen, som i bunn og grunn handler om henne og sønnen, har vært å nyansere bildet av hva det vil si å ha et barn med funksjons- eller utviklingshemming.
DB170604 Men rekken av ridende barn som møter oss idet vi svinger inn foran skolen, viser at uteområdene er i en klasse for seg.
DB170604 Det ble ekstra tydelig i fjor, da skoledebatten raste som verst, og ingen av foreldrene hadde lyst til å stå fram og snakke om sine utagerende barn .
DB170604 Vi kjenner stor sorg for foreldrene som har mistet et barn, og barn som har mistet sine foreldre i dette ubegripelige marerittet.
DB170604 Vi kjenner stor sorg for foreldrene som har mistet et barn , og barn som har mistet sine foreldre i dette ubegripelige marerittet.
DB170604 Til sammen 22 personer, inkludert syv barn , ble drept og flere ble skadd, etter at en selvmordsbomber sprengte seg selv etter en Ariana Grande-konsert i Manchester 22. mai.
DB170604 Som barn av en berømt sanger er hun vokst opp i rampelyset, men Miley ble først viden kjent i 2006.
DB170604 Den gang var hun en « helt vanlig », søt og uskyldig skuespiller og sanger som hadde hovedrollen i en av datidens mest populære TV-serier for barn .
DA170604 Pettit tror dette var en av naboene, som han beskriver som « en hyggelig person » med små barn .
BT170604 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
BT170604 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170604 Mohammed Fathi, en 37 år gammel gymlærer, viser videoopptak av barn i fotballklubben han drev under de militante.
AP170604 Pettit tror dette var en av naboene, som han beskriver som « en hyggelig person » med små barn .
AP170604 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170604 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
VG170603 « Hala Madrid » ljomer over høyttaleranlegget på Millenium, spillerne står der med barn og koner og stråler av glede, men først da Marcelo tok grep om pokalen og kjørte på med litt brasilianske følelser ble det litt fart i sakene. Álvaro Morata klippet ned nettmaskene i målet der Real Madrid satte sine tre siste scoringer, og etter mye om og men så det ut som Ronaldo fikk ned sønne
VG170603 Jeg vet at han elsket våre barn , og han ville aldri såret dem med vilje ved å ta sitt liv », uttalte hun og antyddet samtidig at han kan ha hatt sviktende dømmekraft på grunn av medikamentbruk.
VG170603 Han ble 52 år gammel og har etterlatt seg tre barn på 11, 12 og 16 år.
VG170603 - Ettersom vi er foreldre til to barn på 11 og 12 år, ber vi om ro og respekt for situasjonen, ettersom dette spesielt er en vanskelig tid for dem, skrev de i en felles uttalelse om skilsmissen.
VG170603 | Vant i retten : 60 barn får DNA-testes opp mot spermbank-lege ¶
VG170603 Les også : Dansk sædbank dekket over genfeil - ni barn arvet sykdommen ¶
VG170603 Ifølge New York Times ble Karbaat velkjent i det medisinske miljøet, og det er anslått at rundt 10.000 barn er unnfanget via klinikken.
VG170603 I midten mai holdt domstolen en høring i saken, og en advokat som representerer barna la frem eksempler som gir grunn til mistanke : Et barn med brune øyne hvor donoren skal ha vært blåøyd, og et annet barn som fysisk lignet på Karbaat.
VG170603 I midten mai holdt domstolen en høring i saken, og en advokat som representerer barna la frem eksempler som gir grunn til mistanke : Et barn med brune øyne hvor donoren skal ha vært blåøyd, og et annet barn som fysisk lignet på Karbaat.
VG170603 I 2011 : Takker nei til sæd fra menn med rødt hår ¶ 10.000 barn
VG170603 Han skal dessuten oversteget det maksimale antallet barn per donor. 22 av fertilitetsklinikkens barn, og deres foreldre, forberedte på samme tid sitt søksmål, skriver kringkasteren.
VG170603 Det stemmer imidlertid dårlig overens med resultatene som kom inn etter at den avdøde legens sønn avga DNA-test frivillig, og med det avslørte at minst 19 barn fra fertilitetsklinikken kan ha vært hans.
VG170603 Da legen Jan Karbaat gikk bort i april, 89 år gammel, kan han ha etterlatt seg over 60 barn .
VG170603 22 av fertilitetsklinikkens barn , og deres foreldre, forberedte på samme tid sitt søksmål, skriver kringkasteren.
VG170603 De ble siktet i april i fjor, da for overgrep mot i alt fire barn i alderen 11 til 15.
VG170603 - Været får bli som det blir, vi går gjøre det beste ut av det, sier 39-åringen, som skal ta med sine to barn til Middagsbukta i helgen.
SA170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170603 Chiellini er den kompromissløse, han som « aldri » taper en duell og som beskytter området foran eget mål som om det skulle vært hans eget barn .
SA170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
FV170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
FV170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
FV170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
DN170603 Utallige barn i Jemen dør i stillhet hver eneste dag av årsaker som lett kunne ha vært forebygd, som kolera, diaré eller feilernæring, sa han.
DB170603 * Pris for pass voksne kr 450,- og for barn kr 270,-.
DB170603 Utallige barn i Jemen dør i stillhet hver eneste dag av årsaker som lett kunne ha vært forebygd, som kolera, diaré eller feilernæring, sa han.
DB170603 Politiet etterforsker nå om adoptivforeldrene har mishandlet flere barn .
DB170603 Adoptivforeldrene driver et fosterhjem, og hadde omsorgen for flere barn .
DB170603 Barn løftes ut av utbombede hus.
DB170603 Barn leker i en utbombet buss.
DB170603 Vi ble som en stor familie, 40 mennesker giftet seg og det ble født 38 barn i løpet av årene vi jobbet med « 24 ».
DB170603 Sammen har de to barn .
DB170603 Sammen har de to barn - Ivano and Ema.
DB170603 Marchisio giftet seg med Roberta Sinopoli i et sommerbryllup i juni i 2008, og sammen har de to barn . #tbt #pronta#per#il#legami#Thursday#night💃🏼🎉 #tutticarichissimi💪🏠» #grazieatutti😘 ¶
DB170603 Andrea Barzaglis kone, Maddalena Nullo, har tidligere jobbet som modell, men har de siste åra vært hjemmeværende for å oppdra parets to barn , Camilla og Mattia.
DB170603 Ettersom paret har to barn sammen, har de bedt om ro og respekt fra pressen i tida som kommer.
DA170603 Barn under 18 år i følge med en voksen trenger ikke ID-kort på innenlandsreiser.
DA170603 Barn som er eldre enn 12 år og reiser alene, må derimot ha med det med seg.
DA170603 Ett barn savnet.
BT170603 En « rettferdig lønn » er ikke nødvendigvis en lønn som er til å leve av, for eksempel hvis man har barn å ta hånd om.
BT170603 SYKT PRESS : Vi kan ikke akseptere at barn utsettes for press og utestenging på grunn av noe så overfladisk som klær, skriver skoleelev Selma Sofie Norup.
BT170603 VIL IKKE GI SEG : På grunn av barn som trenger hjelp, vil kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal ikke slutte i yrket til tross for hetsen. | « Eg skal banke dritt ut av deg » ¶
BT170603 NAUSTDAL : Bygden på Vestlandet fikk hele verdens øyne rettet mot seg da en norsk-rumensk familie ble fratatt sine fem barn i 2015.
BT170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
BT170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
BT170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
BT170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170603 desember 2016 : Syv personer, deriblant to barn , ble drept da Taliban-opprørere stormet huset til en parlamentariker i Kabul. 21. november : Minst 30 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Kabul.
AP170603 Innenfor stirrer Haddad på dataskjermen, som er fylt av uhyggelige videobilder av døde barn , blodige lik dekket av støv og hauger med knust murpuss.
AP170603 En vanlig morgen kjører Kinda Haddad sine to barn til skolen i et tettsted utenfor London, før hun kommer hjem og begynner å sjekke datamaskinen for dagens første rapporter om syriske sivile som er drept av amerikanske bomber.
AP170603 Det skjelvende mobilkamera-opptaket skifter plutselig til et provisorisk likhus der hender med lateks-hansker på, forsiktig stryker over ansiktene til døde barn som er gravd frem fra ruinhaugene.
AP170603 I Romania har minst 17 barn dødd hittil i år.
AP170603 Gjennom MMR-vaksinen blir alle norske barn vaksinert mot meslinger.
AP170603 For hvert 1500 - 3000 barn som får sykdommen, dør ett barn .
AP170603 For hvert 1500 - 3000 barn som får sykdommen, dør ett barn.
AP170603 - Det gjelder også foreldre med barn under 15 måneder som kan være engstelige for smitte, sier han.
AP170603 Barn får den såkalte MMR-vaksinen først ved 15 måneders alder.
AP170603 1500 - 3000 barn
AP170603 I Romania har minst 17 barn dødd hittil i år.
AP170603 Gjennom MMR-vaksinen blir alle norske barn vaksinert mot meslinger.
AP170603 For hvert 1500 - 3000 barn som får sykdommen, dør ett barn .
AP170603 For hvert 1500 - 3000 barn som får sykdommen, dør ett barn.
AP170603 1500 - 3000 barn
AP170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170603 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AA170603 Utallige barn i Jemen dør i stillhet hver eneste dag av årsaker som lett kunne ha vært forebygd, som kolera, diaré eller feilernæring, sa han.
AA170603 22 mennesker, flere av dem barn , ble drept i angrepet mot Manchester Arena 22. mai.
AA170603 Tvistvold og omegn jultestellarlag AS fikk årets barnepris for sitt innslag med mange barn og unge i toget.
AA170603 Laugen hadde med seg fire barn i bilen, og sier at de alle fem fikk litt av en naturopplevelse.
AA170603 I slutten av mai fikk et barn på halvannet år i Oslo også påvist meslinger. ( ©NTB ) ¶
AA170603 - Vi har gått igjennom navnelister på medelever og barn i samme barnehage som familien.
AA170603 Er vi kodet for å leve på den planeten der vi er et ledd i en utvikling som har pågått i hundrevis av millioner år, eller er vi barn av kosmos ?
VG170602 Det er mest små barn , så om jeg anmelder det må foreldrene ta seg av det.
VG170602 Og så hjelper det selvfølgelig at de to første bøkene i serien har gjort bukkene kjent for mange barn .
VG170602 TRE FUNNET DREPT : I denne bygningen, hvor John Lennon og eks-kona bodde på 60-tallet, ble en kvinne og to barn funnet drept tirsdag.
VG170602 En mann er siktet for drap etter at en kvinne og to barn ble funnet drept i Liverpool.
VG170602 Men målet er helt klart at alle barn og unge som sliter blir fanget opp og får den hjelpen de trenger.
VG170602 Kors på halsen, Røde Kors' samtaletilbud for barn og unge : Åpen mandag-fredag 14-22 : 800 333 21 ¶
VG170602 Alarmtelefonen for barn og unge : Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger : 116 111 ¶
VG170602 - Lærerutdanningene skal gi studentene kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, selv om det finnes ikke nasjonale krav rettet mot selvmordstanker særskilt.
SA170602 Å la være å stille krav til barnehagene om innhold, favoriserer barn med høy sosial bakgrunn.
SA170602 « Sjølvsagt må alle barn få læra språket vårt godt nok til å kunna delta fullt ut, anten det er i leik, skule eller samfunn », skriver Solveig G.
SA170602 « I Oslo er det en spesielt stor utfordring at mange barn ikke kan godt nok norsk til å følge ordinær opplæring når de begynner på skolen », skriver Saida Begum.
SA170602 | Å la være å stille krav til barnehagene om innhold, favoriserer barn med høy sosial bakgrunn ¶
SA170602 Likevel konkluderer Sandelson med at man ikke skal ha som mål at alle barn som går i barnehagen skal lære seg norsk.
SA170602 I Oslo er det en spesielt stor utfordring at mange barn ikke kan godt nok norsk til å følge ordinær opplæring når de begynner på skolen.
SA170602 Det innebærer tydelige mål, god oppfølging av hvert enkelt barn og åpenhet om barnehagens kvalitet.
SA170602 Dessverre er det ikke slik i dag at alle barn får like muligheter til å lykkes uavhengig av bakgrunn.
SA170602 Da trengs det målrettede virkemidler som gir barn likere muligheter for å lykkes med utdanningsløpet.
SA170602 Barnehagens mandat er imidlertid bredere, og vi må ha ambisjoner på vegne av alle barn , slik at de gis like muligheter til å få en god skolestart og like muligheter til å lykkes i skoleløpet.
SA170602 Av disse utgjør barn med minoritetsspråklig bakgrunn 70 prosent, til tross for at den store majoriteten av barna har gått i barnehage.
SA170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170602 - Jeg håper parken vil hjelpe til å skape større interesse for sporten blant kinesiske barn og ungdommer, sa Barcelona-stjernen, ifølge China Daily.
SA170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
NL170602 Det er sannsynligvis en del ting jeg ikke vet om den andres situasjon, selv om det skulle være mitt eget barn .
DN170602 - Hvis vi ikke foretar oss noe vil våre barn oppleve en verden med folkeforflytning, kriger og rasjonering.
DB170602 Dette gjelder også små barn .
DB170602 * Passet koster kr 450 for personer over 16 år og kr 270 for barn under 16 år ¶
DB170602 * Du må ta med eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn , fullmaktskjema finner du her.
DB170602 Han tror likevel ikke at det er særlig sannsynlig at barn vil bruke den.
DB170602 - Det er skummelt å tenke på at barn kan kjøre rundt i dette, sier Sandlie og viser til aldersgrensa på 16.
DB170602 Til sammen 22 personer, inkludert syv barn , ble drept og flere ble skadd, etter at en selvmordsbomber sprengte seg selv etter en Ariana Grande-konsert i Manchester 22. mai.
DB170602 Det er barn som først og fremst er fans av Ariana Grande.
DB170602 Barn .
DB170602 Under programposten « Det vi skrev som barn » hadde fem forfattere rotet i gamle pappesker og funnet gulnede ark og fillete dagbøker.
DB170602 -  Det er ikke nok å la barn være barn lenger.
DB170602 -  Det er ikke nok å la barn være barn lenger.
DB170602 Når myndighetene nå styrker tilbudet har de lyttet til erfaringene, men tar ikke tak i hovedutfordringen : barn og unge som lever i midlertidighet og med en usikker framtid. 120 millioner og psykologtilbud er helt nødvendig, men adresserer ikke de grunnleggende humanitære utfordringene for disse barna. | « Snylter » på terrorofrenes gratiskonsert : - Over 10 000 skruppelløse personer har gjort krav på bil
DB170602 Det tok for øvrig ikke lang tid før skuespilleren fant kjærligheten igjen, og i april 2010 bekreftet en talsperson for stjerna at hun og kjæresten Morty Coyle ventet barn .
DA170602 En 43 år gammel mann har i en to års periode utsatt sine fire barn for grov mishandling.
DA170602 43-åringen kom til Norge sammen med sine fire barn , to jenter og to gutter, som kvoteflyktning våren 2014.
DA170602 De fleste barn , ungdommer, voksne og eldre har måltidene som en del av hverdagsrutinen.
BT170602 | Foreldre sier nei til krav om flere barn i Kina ¶
BT170602 Den kinesiske regjeringen mener at befolkningen vokser for langsomt og vil derfor at foreldre skal få flere barn .
BT170602 BARNAS BESTE : Kinesiske foreldre er mer opptatt av at barn skal ha en trygg og god oppvekst enn regjeringens ønske om flere barn .
BT170602 BARNAS BESTE : Kinesiske foreldre er mer opptatt av at barn skal ha en trygg og god oppvekst enn regjeringens ønske om flere barn.
BT170602 | Bygger takhage for å skape samhold mellom barn og eldre ¶
BT170602 | Turlaget sponser ofte turene for barn og ungdom ¶
BT170602 Vi i Turlaget sponser ofte turene vi arrangerer for barn og ungdom, slik at alle som ønsker skal få delta uavhengig av lommebokens størrelse.
BT170602 Ved å sponse billetter slik, gjør vi det billigere for at barn og unge skal få prøve kostnads- og utstyrskrevende friluftslivsaktiviteter i trygge rammer.
BT170602 LOMMEBOKEN ER IKKE VIKTIG : Vi i Turlaget sponser ofte turene vi arrangerer for barn og ungdom, slik at alle som ønsker skal få delta uavhengig av lommebokens størrelse, skriver André Marton Pedersen fra Bergen og Hordaland Turlag.
BT170602 Hvis du har lyst å være med å bidra til å skape gode naturopplevelser for barn er du hjertelig velkommen hos oss som frivillig.
BT170602 Her får mange barn og ungdom fra økonomisk svakerestilte familier delta gratis på våre sommerleirer, basecamps, turer og aktiviteter.
BT170602 barn er langt høyere enn 450 kroner.
BT170602 Har det gått så langt at vi behøver å betale « instruktører » tusenvis av kroner for å leke med våre egne barn i vannkanten ?
BT170602 Regningen etter oss er bidrag til klimaendringer som først og kraftigst rammer fattige i andre land og i neste omgang våre egne barn .
BT170602 Hensynet til våre barn krever et taktskifte i klimapolitikken.
BT170602 Ansvaret ligger på dagens politikere og kan ikke overlates til våre barn når de etter hvert vil overta styringen.
BT170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170602 Mange har ikke råd til å leve bare av pensjonen, sier Jakimovskaja, som har to barn og tre barnebarn.
AP170602 - Mine barn kan klare det.
AP170602 - Høyere pensjonsalder passer nok bedre for mine barn .
AP170602 Rapport : Barn i Kambodsja produserer klær for H & M - Aftenposten ¶
AP170602 | Immunsviktforeningen : - Hvor mange barn skal dø før alle nyfødte blir screenet for alvorlig immunsvikt ?
AP170602 Mens Røde Kors kåret Norge til verdens beste land for barn , dømte Borgarting lagmannsrett Norge for umenneskelig behandling av asylbarn.
AP170602 Kan små barn i det hele tatt fengsles ?
AP170602 Hva gjør man når man må tvangsreturnere folk med barn ?
AP170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170602 - Jeg håper parken vil hjelpe til å skape større interesse for sporten blant kinesiske barn og ungdommer, sa Barcelona-stjernen, ifølge China Daily.
AP170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170602 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AA170602 Elleve mennesker ble drept da sprengladninger som var festet på to barn , ble detonert i Kamerun.
AA170602 Meslingvaksine som ikke var lagret forsvarlig, har kostet 15 barn livet i en landsby i Sør-Sudan, opplyser helseministeren i landet.
AA170602 - Etterforskningen etter at 15 barn døde i den avsidesliggende landsbyen Nachodopele viser at det var en forurenset vaksine som forårsaket dødsfallene, sier helseministeren.
AA170602 ( ©NTB ) ¶ | Barn døde av forurenset meslingvaksine i Sør-Sudan ¶
AA170602 - Skal det ikke være voksne til stede for å holde øye med barn som er på skolesvømming ?
AA170602 Samtidig vil denne sløyfa ha et B-spor som går utenfor de store hoppene og hindringene som gjør at barn , nybegynnere eller andre kan prøve terrengsykling, sier Ola Resell som har ansvaret for barneidrett i TVK.
AA170602 Resell er trener i klubben og har selv barn som driver med terrengsykling.
AA170602 Mannen ble dømt for å ha bestilt overgrep mot barn via nettet.
AA170602 En 66 år gammel bergensmann som i desember i fjor ble dømt for overgrep mot 62 barn , har bestemt seg for å trekke anken.
AA170602 mer enn 1000 barn fra barnehager og skoler i Iladalen, for å lære om natur og miljø på et av årets arrangementer.
VG170601 « Barn ser på.
VG170601 De to ble et par i 2013, etter at Russell skilte seg fra ektemannen hun har to barn med.
VG170601 Og mens vi er her, for hva det er verdt : Jeg har tre vidunderlige barn , og familien min er komplett ».
VG170601 Kampanjen fikk oppmerksomhet da flere reagerte, blant dem modellen Tess Holliday som blant annet skrev : Hvorfor er det greit å fortelle små barn at tykk = stygg ?
VG170601 Stor oversikt : Norge tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan ¶
VG170601 De fleste ofrene i bombeangrepet var sivile afghanere, blant annet barn .
VG170601 Ifølge FN er det 500.000 innbyggere på flukt inne i Den sentralafrikanske republikk, og halvparten av dem er barn .
VG170601 OVERLEVDE : Jan Harsem mistet kona og et ufødt barn i fergebrannen og overlevde selv ved å rømme ut med sin eldste sønn i armene.
VG170601 Ønsket flere barn
VG170601 Hun og mannen ønsket å få enda et barn og ville derfor fjerne spiralen.
VG170601 Operasjon « Dark room » : - Tjener store penger på å videreformidle overgrep mot barn
VG170601 Alle disse bildene er tatt fra overgrepsmateriale med barn som Europol har kommet over.
VG170601 Alle bildene som legges ut, stammer fra overgrepsmateriale med barn .
VG170601 - Dette er første gang vi ber om hjelp fra offentligheten på overgrep mot barn .
SA170601 - Klimaavtalen skal beskytte den verden som vi overlater til våre barn , sier Obama.
SA170601 - Det var mange barn og voksne i området fordi det var et arrangement i Madlamark kirke som akkurat var avsluttet.
SA170601 | - Utrolig at ingen ble alvorlig skadet ¶ Barn og voksne ble vitner til at en bil i høy fart kolliderte med annen bil før den kjørte inn i en hekk.
SA170601 Vi har mulighet til å skape et moderne og levende sentrum uten å sparke i stykker historien, et sentrum våre barn vil ha lyst å flytte hjem til.
SA170601 Mulighet til å skape et moderne og levende sentrum uten å sparke i stykker historien, et sentrum våre barn vil ha lyst å flytte hjem til.
SA170601 | En soldat som må skyte og drepe for å nøytralisere et steinkastende barn , er ingen soldat ¶
SA170601 Selv er jeg blitt sjokkert over omtrent daglig å kunne lese om israelske soldater som skyter og dreper palestinske steinkastende barn .
SA170601 Og han spør : « Hadde dette blitt stilletiende godtatt om det hadde vært jødiske barn som var blitt mishandlet og terrorisert på samme umenneskelige måte.
SA170601 En soldat som må skyte og drepe for å nøytralisere et steinkastende barn , er ingen soldat.
SA170601 Derfor ble også jeg, sammen med jevnaldrende gutter, et steinkastende barn .
SA170601 mai, der han påtaler staten Israels årelange mishandling og terrorisering av palestinske barn .
SA170601 | Palestinske barn fortjener sin frihet ¶ ¶
SA170601 Så når en knippe advokater spør hva rogalandsbenken på Stortinget mener om Israels ulovlige behandling av palestinske barn , er svaret fra Arbeiderpartiets representanter enkelt og tydelig : Det er uakseptabelt.
SA170601 Når barn og unge fengsles uten lov og dom, er dette en dobbel urett.
SA170601 For Arbeiderpartiet er det selvsagt at barn og unge ikke skal fratas sin frihet.
SA170601 FNs barnekonvensjon stiller svært strenge krav til hvordan barn skal behandles i fengsel, og frihetsberøvelse av barn skal kun være en siste utvei og vare så kort som mulig.
SA170601 FNs barnekonvensjon stiller svært strenge krav til hvordan barn skal behandles i fengsel, og frihetsberøvelse av barn skal kun være en siste utvei og vare så kort som mulig.
SA170601 Det er derfor et alvorlig tankekors at palestinske barn behandles i militære ungdomsdomstoler, mens israelske barn behandles etter sivil lov.
SA170601 Det er derfor et alvorlig tankekors at palestinske barn behandles i militære ungdomsdomstoler, mens israelske barn behandles etter sivil lov.
SA170601 Vi opplever at mange barn blir plassert på institusjoner eller bor på gaten.
SA170601 Hvert år fødes cirka 2000 barn ved hjelp av assistert befruktning.
SA170601 Daglig leder i Verdens Barn , Young K.
SA170601 ADOPSJON : Det adopteres flest barn fra Colombia og Sør-Korea, viser tallene fra SSB.
SA170601 - Jeg pleier å si at vi ikke jobber for at voksne skal få barn, men at barn skal få foreldre, avslutter han.
SA170601 - Jeg pleier å si at vi ikke jobber for at voksne skal få barn , men at barn skal få foreldre, avslutter han.
SA170601 - I tillegg har Kina og en del andre land som Sør-Korea og India en policy på at de skal prioritere innenlandsadopsjon fremfor utenlandsadopsjon når barn trenger en ny familie, sier Gudim.
SA170601 - Det er veldig leit at færre barn får muligheten til å finne familier her i Norge.
SA170601 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170601 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170601 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
SA170601 Hun skal også ha sagt at « transseksuelle barn er djevelens verk ».
SA170601 Hun sa blant annet at tennisen er « full av lesber », og skal ha sammenlignet forsøket på å lære barn om flytende kjønnsroller med metodene til nazismen og kommunismen.
DN170601 - Klimaavtalen skal beskytte den verden som vi overlater til våre barn , sier Obama i en uttalelse.
DN170601 Til våre barn .
DN170601 Fidget spinnere er årets store farsott blant barn og ungdom.
DN170601 En belgisk mann som ble stanset på Svinesund med 438 spinnere i bagasjen - vårens store farsott for barn og ungdom - kan vente seg en bot.
DB170601 Ordningen omfatter i mange tilfeller også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og forsørgede barn over 18 år.
DB170601 Ordningen omfatter i mange tilfeller også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og forsørgede barn over 18 år.
DB170601 Likestilt med ekteskap er registrert partnerskap og samboere som har eller har hatt felles barn .
DB170601 For familier med små barn har situasjonen vært ekstra prekær, siden også barna må være med når man søker pass.
DB170601 Han skilte seg så med Elin Nordgren, som han har to barn sammen med. 5. juli må han møte i retten og svare for bilkjøringen.
DB170601 Seinere i uttalelsen ønsket Putin for øvrig et godt nytt år og inviterte deretter alle amerikanske diplomaters barn til nyttårsmarkeringen i Kreml.
DB170601 Nå vil partiet styrke barn og unges evne til kritisk tenking, gjennom å sikre mer penger til videreutdanning av lærere innen fag som historie, IKT, samfunnsfag og religion.
DB170601 Like heldige var ikke tre av hennes andre barn .
DB170601 ( Dagbladet ) : En 37 år gammel kvinne ble denne uka dømt i Australia for å ha druknet og drept tre av sine egne barn .
DB170601 ¶ MESTRING : Barn bør fra seks måneders alder lære seg å spise fast føde selv, og ikke mates med skje, mener engelsk forsker.
DB170601 Spesielt er det viktig å venne barn til å like mange ulike typer frukt og grønnsaker.
DB170601 Hun påper at barn som fra starten av venner seg til å spise mat med ulik konsistens og ulike smaker, blir mindre kresne senere i barneårene.
DB170601 Foreldre i de fleste andre land vet ikke hva barnegrøt og velling er for noe, og har likevel barn som vokser og har god helse.
DB170601 Fordelene er mange ved at spedbarna får spise selv, først med fingrene, deretter med bestikk, påpeker Vea : ¶ - Barn vil i utgangspunktet gjerne spise selv.
DB170601 Carlsen påpeker at mange ulike typer mat kan og bør gis til barn over seks måneder, så lenge konsistensen tilpasses.
DB170601 Barn i vestlige land har en fattig tarmflora, og fattig tarmflora kobles til overvekt, sier Vea, som mener det bør forskes mer på industriprodusert babymat og babygrøt som gis til barn med skje.
DB170601 - Kan det være slik at denne typen mat påvirker tarmfloraen på en mindre gunstig måte enn fersk og nylaget mat, som barn vanligvis spiser selv ?
DB170601 - Ikke rart at barn nekter å spise irrgrønn brokkoli når de blir litt større, hvis de hele livet har blitt matet med grøt og gråbrun middagsmos på skje, sier Margit Vea.
DB170601 - De fleste matvarer egner seg som fingermat, og barn kan spise det aller meste, så lenge det er godt kokt.
DB170601 ( Dagbladet ) : Spedbarn som blir matet med skje blir oftere overvektige enn barn som får spise selv.
DB170601 Barn tester kjøttprodukter med grønnsaker i : - Det smaker pølse, gulrot og pannekake på en gang ¶
DB170601 Barn i vestlige land har en fattig tarmflora, og fattig tarmflora kobles til overvekt, sier Vea, som mener det bør forskes mer på industriprodusert babymat og babygrøt som gis til barn med skje.
DB170601 Han tirrer på seg andres barn ved å kalle dem dumme, hadde tre filmroller i fjor og er gjenganger på TV i programmer som Brille og Nytt på Nytt.
DB170601 ¶ Svømming : Frp vil ha lovgivning som sikrer at barn får svømme sammen.
DB170601 På denne måten kan Norge gå foran som et godt eksempel ved å sørge for en lovgivning som sikrer at alle barn kan leke og svømme sammen.
DB170601 I dagens multikulturelle samfunn er det spesielt viktig at skolen er tydelige på det liberale verdigrunnlaget og tilrettelegger for å sikre frihet og likestilling for alle barn , uavhengig av religiøs eller kulturell bakgrunn.
DB170601 Det handler om at skolens oppgave er å stimulere til gjensidig respekt og samarbeid mellom barn .
DB170601 Vet du forresten at fire av mine barn er blitt forfattere ?
DB170601 Han vokste opp med fire mødre, som alle var gift med hans far, og anslår at søskenflokken var på 27 barn .
DB170601 Han forteller om sine ni barn , to av dem bor i Kenya, seks i USA og en i Sverige.
DB170601 Det er barn som først og fremst er fans av Ariana Grande.
DB170601 Barn Kommentar ¶
DB170601 Jenny Skavlan har barn , mann og hus : - Det er så fjernt for meg ¶
DB170601 STOR FAMILIE : Gordon og kona Tana har fire barn sammen.
DB170601 I intervjuet forteller han at han ikke ser poenget i at hans fire barn , Megan ( 18 ), Jack og Holly ( 17 ) og Matilda ( 15 ) skal kaste bort tusenvis av kroner på det.
DA170601 Blant dem som er rammet er også barn .
DA170601 desember 2016 : Sju personer, deriblant to barn , ble drept da Taliban-opprørere stormet huset til en parlamentariker i Kabul. 21. november : Minst 30 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Kabul.
DA170601 Ifølge Soma er det i det nylig krypterte datamaterialet funnet omkring 100.000 bilder som viser overgrep av barn , samt noen filmer.
DA170601 I det første beslaget er det ifølge Soma funnet flere hundre tusen overgrepsbilder og flere tusen filmer som viser overgrep av barn .
DA170601 Hun siterer fra et intervju med den da 22 år gamle danske forfatteren Tove Ditlevsen om hennes debutroman « Man gjorde et barn fortred ».
DA170601 Når du bestiller, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn , sier avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetjenester.
BT170601 - Klimaavtalen skal beskytte den verden som vi overlater til våre barn , sier Obama i en uttalelse.
BT170601 Selv om rådet har gått ut til alle fritidsfiskere, bør særlig gravide, små barn og ammende unngå å få i seg brosme fra dette området.
BT170601 Bare kvinner i fruktbar alder og barn frarådes å spise fiskelever fra fisk fanget i åpent hav.
BT170601 - Dette gjelder også kvinner i fruktbar alder som tenker på å få barn , sier Frantzen.
BT170601 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
BT170601 Hun skal også ha sagt at « transseksuelle barn er djevelens verk ».
BT170601 Hun sa blant annet at tennisen er « full av lesber », og skal ha sammenlignet forsøket på å lære barn om flytende kjønnsroller med metodene til nazismen og kommunismen.
AP170601 Noen av dem er barn .
AP170601 Bakgrunnen for angrepet var et rykte om at et barn var slått av en syrisk flyktning.
AP170601 - Klimaavtalen skal beskytte den verden som vi overlater til våre barn , sier Obama.
AP170601 Vi vil bruke det som er igjen av pengene til noe som kan skape aktivitet og glede for alle, særlig for barn og unge i indre by, sier Rina Mariann Hansen ( Ap ) som er byråd for blant annet idrett og frivillighet.
AP170601 Når vinteren ikke er som den var, tror vi det er et bedre alternativ å lage snø der folk bor enn å kjøre barn dit vi lager snø.
AP170601 Vi vil bruke det som er igjen av pengene til noe som kan skape aktivitet og glede for alle, særlig for barn og unge, sier Rina Mariann Hansen ( Ap ) som er byråd for blant annet idrett og frivillighet.
AP170601 Når vinteren ikke er som den var, tror vi det er et bedre alternativ å lage snø der folk bor enn å kjøre barn dit vi lager snø.
AP170601 Ifølge Wikipedia ble spinneren laget for å være et stresslindrende leketøy til hjelp for personer med for eksempel ADHD, autisme eller angst, men nå er spinneren årets dille blant barn og voksne.
AP170601 Fidget spinnere er årets store farsott blant barn og ungdom.
AP170601 Fidget spinner er den nye farsotten blant små og store barn .
AP170601 En belgisk mann som ble stanset på Svinesund med 438 spinnere i bagasjen - vårens store farsott for barn og ungdom - kan vente seg en bot.
AP170601 Han har selv barn på samme alder, sier Arnkværn, som jobber for Norges Lastebileier-Forbund.
AP170601 - Mannskapet var blant de første som forlot « Scandinavian Star », mens de lot kvinner og barn ligge igjen på akterdekket.
AP170601 SSBs kulturbarometer 2016 viser blant annet at andelen barn og unge som brukte folkebibliotekene, sank betydelig fra 1991 til 2016, skriver Minerva.
AP170601 I 1991 var andelen barn i alderen 9 til 15 som brukte bibliotekene i løpet av et år, 76 prosent.
AP170601 Vi opplever at mange barn blir plassert på institusjoner eller bor på gaten.
AP170601 Hvert år fødes cirka 2000 barn ved hjelp av assistert befruktning.
AP170601 Daglig leder i Verdens Barn , Young K.
AP170601 ADOPSJON : Det adopteres flest barn fra Colombia og Sør-Korea, viser tallene fra SSB.
AP170601 - Jeg pleier å si at vi ikke jobber for at voksne skal få barn, men at barn skal få foreldre, avslutter han.
AP170601 - Jeg pleier å si at vi ikke jobber for at voksne skal få barn , men at barn skal få foreldre, avslutter han.
AP170601 - I tillegg har Kina og en del andre land som Sør-Korea og India en policy på at de skal prioritere innenlandsadopsjon fremfor utenlandsadopsjon når barn trenger en ny familie, sier Gudim.
AP170601 - Det er veldig leit at færre barn får muligheten til å finne familier her i Norge.
AP170601 Man var nygift med et barn og man respekterte hverandres privatliv.
AP170601 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170601 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170601 Aftenpodden Sport dro til fjells for å møte langrennsstjernene våre - for å snakke om barn , fotball, ferie og brunfarge.
AP170601 Hun skal også ha sagt at « transseksuelle barn er djevelens verk ».
AP170601 Hun sa blant annet at tennisen er « full av lesber », og skal ha sammenlignet forsøket på å lære barn om flytende kjønnsroller med metodene til nazismen og kommunismen.
AA170601 - Klimaavtalen skal beskytte den verden vi overlater til våre barn , sier Obama.
AA170601 Til sammen 22 personer, inkludert sju barn , ble drept da en bombe eksploderte etter en Ariana Grande-konsert på Manchester Arena mandag 22. mai.
AA170601 - Klimaavtalen skal beskytte den verden som vi overlater til våre barn , sier Obama i en uttalelse.
AA170601 De fleste ofrene var sivile afghanere, blant dem barn .
AA170601 De fleste ofrene var sivile afghanere, blant dem barn , men det er også afghanske sikkerhetsvakter blant de drepte.
AA170601 Fidget spinnere er årets store farsott blant barn og ungdom.
AA170601 En belgisk mann som ble stanset på Svinesund med 438 spinnere i bagasjen - vårens store farsott for barn og ungdom - kan vente seg en bot.
AA170601 | Stadig færre barn adopteres til Norge ¶
AA170601 Til våre barn .
AA170601 SSBs kulturbarometer 2016 viser blant annet at andelen barn og unge som brukte folkebibliotekene, sank betydelig fra 1991 til 2016, skriver Minerva.
AA170601 I 1991 var andelen barn i alderen 9 til 15 som brukte bibliotekene i løpet av et år, 76 prosent.
AA170601 Når du bestiller, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn , sier avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetjenester.
VG170531 Paret har fått to barn sammen.
VG170531 Letourneau og Fualaau bor i Seattle med sine to barn .
VG170531 Han tok med seg parets fire barn , som han fikk eneomsorge for, og flyttet til en annen stat.
VG170531 Da læreren ble dømt til fengsel i 1997, var hun gravid med elevens andre barn .
VG170531 Artisten begynte selv med fotball som barn , og spilte på lokale lag i oppveksten.
VG170531 Ikke bare resulterte det kontroversielle forholdet i to barn - Mary Kay ble i 1997 dømt til seks måneders fengsel for overgrep mot eleven.
VG170531 Politiet i Manchester mener Salman Abedi kjøpte mesteparten av ingrediensene selv til å lage bomben han brukte for å drepe barn og unge på Manchester Arena.
VG170531 Men det er jo ikke dermed uviktig hvem som har mulighet til å nå hvor i arbeidslivet, om også barn av foreldre med kort utdannelse kan bli direktører, sivilingeniører, arkitekter eller lektorer, om de ønsker og vil.
VG170531 I OECD-rapporten In it together : Why less inequality benefits all ( 2015 ) som Gerhardsen lenker til, er ett av hovedpoengene at underinvestering i utdanning fører til samfunnsøkonomisk tap fordi barn og unge fra underpriviligerte grupper ikke får utnyttet sine ferdigheter.
VG170531 Fordi forskjellen i karaktersnitt i matematikk mellom barn av høyt- og lavt utdannede foreldre er en og halv karakter, og fordi deltagelse i arbeidslivet er den sikreste måten å bekjempe langvarig utenforskap på.
VG170531 Tidligere kjæreste : « Hun hadde barn , ikke mat og ingen penger.
VG170531 Vi skal rett og slett ikke ha barn fengslet i Norge, sier Andenæs.
VG170531 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
VG170531 Lagmannsretten viste blant annet til bestemmelsen om at fengsling av barn skal være tvingende nødvendig, sammenholdt med vilkårene for fengsling etter Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon.
VG170531 Jeg er enig med FN-organene som har uttalt at det å sette barn i fengsel er tortur, sier jusprofessor Mads Andenæs.
VG170531 En ny dom stopper all barnefengsling i Norge og kritiserer staten for brudd på torturbestemmelsen, da en afghansk familie ble fengslet med fire barn på Trandum i 2014.
VG170531 - Dommen innebærer at myndighetene må stanse fengslingen av barn på Politiets utlendingsinternat på Trandum.
SA170531 Nordmannen ble løslatt i mars 2013 etter å ha sonet flere år for seksuelle overgrep mot barn .
NL170531 Stadig færre barn og unge har hull i tennene.
DN170531 Alle bilene som er testet oppnådde femstjerners nivå for passasjersikkerhet, sikkerhet for barn og fotgjengersikkerhet, mens de store skillene kommer med avanserte sikkerhetssystemer.
DB170531 Og dersom du skal reise med små barn ber Folkehelseinstituttet om at du fremskynder vaksinasjonen av barnet.
DB170531 - Nettsiden Mine vaksiner lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.
DB170531 * Alle barn i Norge får tilbud om MMR- vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
DB170531 Barn under ni måneder blir normalt ikke vaksinert.
DB170531 Klopp er også gudfar til et av Wagners barn .
DB170531 Og på tross av at han selv opplevde det som en lettelse å få gifte seg med sin utkårede, så støtte han ikke at « barn gifter seg eller har forhold til noen som er vesentlig eldre ».
DB170531 LeTourneau var gift og hadde fire barn da hun utviklet et kjærlighetsforhold til 12-åringen.
DB170531 Fikk to barn
DB170531 Bortsett fra våre vidunderlige barn , er Mary den eneste varme i mitt liv.
DB170531 Pass koster kr 450 for personer over 16 år og kr 270 for barn under 16 år ¶
DB170531 * Eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn
DB170531 Antall døde er ennå ikke bekreftet, men blant de omkomne var fem barn .
DB170531 Bare i forrige uke druknet 58 båtflyktninger, blant dem mange barn , på vei til Italia, melder nyhetsbyrået AFP.
DB170531 Suganob sier han holdes som gissel sammen med lærere, snekkere, hushjelper, barn og kristne.
DB170531 Barn klappet den og folk tok bilder sammen med den, men noen ble også sinte og sparket til den, forteller kunstner Gardega til NBC.
DB170531 ¶ HELT : Skuespiller Pierce Brosnan forteller at han ville bli som Roger Moore da han var barn .
DB170531 Han forteller hvordan Moore ble hans første helt som barn , gjennom rollen som Simon Templar, og senere James Bond.
DB170531 Følgende filmprosjekter er tildelt støtte fra NFI onsdag : ¶ « Barn » ¶
DB170531 Det er slike som oss og de vi representerer som skal ta over landet, og vi vet at det barn og unge i dag trenger er en debatt strippet for polarisering og skittkasting, men tuftet på faktuelle diskusjoner med utgangspunkt i et nyansert bilde.
DB170531 Å legge frem et forslag om tidlig fokus på norsk er som et slag i magen for oss som jobber med barn , det er som å si at vi ikke har nok fokus på språk.
DB170531 ¶ SPRÅK I LEK : - Høyre mener at kjernen i problemet bak at hver fjerde barn med minoritetsbakgrunn i Oslo ikke kan godt nok norsk, skyldes mangel på mer formell lek og mer målrettet norskundervisning i barnehagen.
DB170531 Vi trenger ikke flere barn som allerede er skolelei mens de går sine siste år i barnehagen.
DB170531 Vi som jobber med barn klarer oss ikke igjennom en barnehagehverdag uten å formidle norsk.
DB170531 Så klart har vi et ansvar, og den jobbes med hver dag, men det er viktig med et godt samarbeid i lag med foreldre slik at de forstår og oppnår kunnskap om hvorfor det er viktig å sende sitt barn i barnehagen.
DB170531 Og der kan også problemet ligge, når det er så mange barn med minoritetsbakgrunn som dukker opp på skolen første dag og ikke kan norsk så lurer jeg på hvor ofte de har vært i barnehagen.
DB170531 Jeg merker frustrasjonen bygger seg opp inni meg når jeg leser politikere uttale seg om at barn ikke « bare » skal leke i barnehagen.
DB170531 Høyre mener at kjernen i problemet bak at hver fjerde barn med minoritetsbakgrunn i Oslo ikke kan godt nok norsk, skyldes mangel på mer formell lek og mer målrettet norskundervisning i barnehagen, det er et skremmende utsagn for meg.
DB170531 Flere voksne per barn, slik at vi kan se ikke bare de som har språkvansker, men også de sensitive barna, som for eksempel barn som sliter med deltagelse.
DB170531 Flere voksne per barn , slik at vi kan se ikke bare de som har språkvansker, men også de sensitive barna, som for eksempel barn som sliter med deltagelse.
DB170531 Det er fremdeles altfor mange foreldre som ikke har forståelse for hvor viktig en barnehagehverdag er for deres barn , hva det innebærer for utviklingen til barnet.
DB170531 Vi ønsker noe som bare er for barn , og « Chess for kids » blir mye av det samme, men samtidig helt forskjellig ved at innholdet er designet og rettet direkte for barna, forteller Murphy.
DB170531 Magnus synes det er fint at barn lærer seg sjakk.
DB170531 Magnus Carlsen-selskapet Play Magnus utvikler et nytt sjakkspill for barn .
DB170531 Ifølge infoskrivet er « Chess for kids » et spill « som hjelper barn med å utvikle hukommelse, problemløsning og kreativitet gjennom sjakk ».
DB170531 - « Magnus Trainer » ble godt mottatt, men barn under ti år fikk ikke skikkelig tak på innholdet.
DB170531 Selv da jeg selv for bare 20 år siden trengte barnehageplass til mitt første barn , var det helt utenkelig at ett- til treåringer fikk kommunal plass i min hjemkommune.
DB170531 Samtidig viser undersøkelsen at foreldre med barn i private barnehager, er mer fornøyd med lokaler, leker og utstyr enn foreldre med barn i kommunale barnehager.
DB170531 Samtidig viser undersøkelsen at foreldre med barn i private barnehager, er mer fornøyd med lokaler, leker og utstyr enn foreldre med barn i kommunale barnehager.
DB170531 Den neste revolusjonen når det gjelder barnehager, må være hvordan man kan bruke prissystemet for å sikre at også den siste lille andelen barn som ikke går i barnehage, får et tilbud.
DA170531 De aller fleste ofrene skal ha vært sivile afghanere, blant dem også barn .
DA170531 De aller fleste ofrene skal ha vært sivile afghanere, blant dem også barn .
DA170531 Det er viktig for at barn tidlig skal finne gleden av å lære et nytt fremmedspråk, og for at man tidligere kan komme i gang med læringen og dermed lære språket grundigere.
DA170531 Marguerite Duras lille roman folder ut et stort lerret som synes å vise hvilken livskraft og begavelse barn har, selv i utsatte posisjoner.
DA170531 I denne byen bor en fattig familie med sju barn .
DA170531 Det går frasagn om denne gutten, og en kort periode går han på skolen som andre barn .
DA170531 Den viser samtidig til Marguerite Duras både modige og originale måte å utfordre våre oppfatninger på - om barn og læring, eller om vårt syn på barn , og vårt syn på kunnskap.
DA170531 Den viser samtidig til Marguerite Duras både modige og originale måte å utfordre våre oppfatninger på - om barn og læring, eller om vårt syn på barn, og vårt syn på kunnskap.
DA170531 Regjeringen ønsker å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn for å gi dem en bedre start på skoleløpet og unngå at de blir overrepresentert på « dårlige statistikker », som frafall i videregående skole.
DA170531 Onsdag samler Isaksen eksperter, representanter fra bydeler og etater i Oslo, Drammen, Skedsmo, Moss, Bergen og Stavanger og folk fra minoritetsmiljøer for å drøfte hvordan regjeringen kan nå målet om å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn .
DA170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn .
DA170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
DA170531 Men for barn som skal lære norsk, er det viktig at de kommer i barnehage, sier statsråden.
DA170531 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) skal onsdag diskutere tiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn .
DA170531 Isaksen tror kulturelle normer og barrierer i minoritetsmiljøer kan stå i veien for å sende barn i barnehage.
DA170531 Han er dessuten overbevist om at kontantstøtten ikke er et uoverstigelig hinder for å få flere barn med minoritetsbakgrunn i barnehagen.
DA170531 Der går 42,1 prosent av minoritetsspråklige barn i barnehage, mot 79,1 prosent av øvrige barn .
DA170531 Der går 42,1 prosent av minoritetsspråklige barn i barnehage, mot 79,1 prosent av øvrige barn.
DA170531 De driver rett og slett oppsøkende virksomhet for å rekruttere barn til barnehagen.
DA170531 Blant minoritetsspråklige barn mellom ett og fem år gikk i fjor 79,4 prosent i barnehage, mot 93,8 prosent blant øvrige barn .
DA170531 Blant minoritetsspråklige barn mellom ett og fem år gikk i fjor 79,4 prosent i barnehage, mot 93,8 prosent blant øvrige barn.
DA170531 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.
DA170531 Lagmannsretten viste blant annet til bestemmelsen om at fengsling av barn skal være tvingende nødvendig, sammenholdt med vilkårene for fengsling etter Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon.
DA170531 Lagmannsretten har slått fast at staten ikke kan fengsle barn .
DA170531 Lagmannsretten har avgjort at staten ikke hadde lov til å fengsle barn , før uttransportering til Afghanistan.
DA170531 Andenæs er opptatt av det moralske, og lurer på hvordan det er mulig å sette barn i fengsel.
DA170531 - Dette hadde aldri skjedd med norske barn , sier han.
DA170531 Men hvis jeg trodde det kunne bidra til mindre misbruk og vold mot barn , skulle jeg være enkel å overtale.
DA170531 Han var den første TV-personen jeg husker som snakket med barn gjennom skjermen.
DA170531 Det å fjerne merkevaren på pakkene, kan bidra til å gjøre røyk og snus mindre fristende, særlig for barn og ungdom.
DA170531 Barnevernet overtok omsorgsansvaret for 1665 barn og unge i alderen 0 - 17 år i 2014.
BT170531 De aller fleste ofrene skal ha vært sivile afghanere, blant dem også barn .
BT170531 Hvordan kan vi forvente at våre barn ikke mobber andre ?
BT170531 Over 25 prosent av alle barn i Norge har eller har hatt astma før fylte ti år ¶
AP170531 Over 200 barn ble drept i Afghanistan i årets tre første måneder, noe som tilsvarer en økning på 17 prosent fra samme periode i fjor.
AP170531 FN uttrykte i samme rapport sterk bekymring for at antallet barn og kvinner som blir drept eller såret i konflikten, øker kraftig.
AP170531 desember : Syv personer, deriblant to barn , ble drept da Taliban-opprørere stormet huset til en parlamentariker i Kabul. 21. november : Minst 30 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Kabul.
AP170531 Det er først et knapt tiår senere - når de kanskje er ferdigutdannet, med sin første jobb, barn og egen bolig - at deltakelsen er på vei opp igjen der den var.
AP170531 Staten brøt loven da fire afghanske barn satt fengslet på Trandum i august 2014, mener retten.
AP170531 Men datteren Zahra sa i retten at det også er viktig for dem at andre barn ikke skal oppleve det samme, sier Andenæs.
AP170531 Lagmannsretten ser saken annerledes, blant annet legges det vekt på at fengsling av barn må være « tvingende nødvendig », etter både Den europeiske mennekerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon.
AP170531 Da en afghansk familie med fire barn ble internert på Trandum, skjedde det i strid med Menneskerettighetskonvensjonen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, mener Borgarting lagmannsrett.
AP170531 Regjeringen ønsker å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn for å gi dem en bedre start på skoleløpet og unngå at de blir overrepresentert på « dårlige statistikker », som frafall i videregående skole.
AP170531 Onsdag samler Isaksen eksperter, representanter fra bydeler og etater i Oslo, Drammen, Skedsmo, Moss, Bergen og Stavanger og folk fra minoritetsmiljøer for å drøfte hvordan regjeringen kan nå målet om å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn .
AP170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn .
AP170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
AP170531 Men for barn som skal lære norsk, er det viktig at de kommer i barnehage, sier statsråden.
AP170531 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) skal onsdag diskutere tiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn .
AP170531 Isaksen tror kulturelle normer og barrierer i minoritetsmiljøer kan stå i veien for å sende barn i barnehage.
AP170531 Han er dessuten overbevist om at kontantstøtten ikke er et uoverstigelig hinder for å få flere barn med minoritetsbakgrunn i barnehagen.
AP170531 Der går 42,1 prosent av minoritetsspråklige barn i barnehage, mot 79,1 prosent av øvrige barn .
AP170531 Der går 42,1 prosent av minoritetsspråklige barn i barnehage, mot 79,1 prosent av øvrige barn.
AP170531 De driver rett og slett oppsøkende virksomhet for å rekruttere barn til barnehagen.
AP170531 Blant minoritetsspråklige barn mellom ett og fem år gikk i fjor 79,4 prosent i barnehage, mot 93,8 prosent blant øvrige barn .
AP170531 Blant minoritetsspråklige barn mellom ett og fem år gikk i fjor 79,4 prosent i barnehage, mot 93,8 prosent blant øvrige barn.
AP170531 Nå er den endelig her, og har du små barn , bør du definitivt gå og se den.
AP170531 Jo, Milo - Månens vokter er et sjarmerende, originalt og friskt eventyr for både barn og voksne.
AP170531 Jeg er en ung, velutdannet kvinne i slutten av 30-årene, gift med verdens beste mann og mor til tre skjønne barn , og med mange gode venner og familiemedlemmer rundt meg.
AA170531 Politiet i Manchester mener Salman Abedi kjøpte mesteparten av ingrediensene selv til å lage bomben han brukte for å drepe barn og unge på Manchester Arena.
AA170531 De aller fleste ofrene skal ha vært sivile afghanere, blant dem også barn .
AA170531 De aller fleste ofrene skal ha vært sivile afghanere, blant dem også barn .
AA170531 Suganob sier han holdes som gissel sammen med lærere, snekkere, hushjelper, barn og kristne.
AA170531 | Jussprofessor håper Trandum-dom får konsekvenser for fengsling av barn
AA170531 Lagmannsretten har dømt staten til å betale erstatning for å ha fengslet to foreldre og deres fire barn i alderen 7 - 14 år i 20 dager på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014.
AA170531 Det er altså ikke noe barn skal gå igjennom i Norge, understreker han.
AA170531 - Hun er opptatt av at andre barn ikke skal havne i en lignende situasjon.
AA170531 - Det er et visst antall barn som fengsles på Trandum i forbindelse med utsendelser av familier.
AA170531 - Det er en meget klar og grundig dom som avgjør at det er ulovlig å fengsel barn på Trandum.
AA170531 I løpet av de fire første månedene forsvant 32 barn bare fra mottak i Midt-Norge.
AA170531 Både FNs barnekonvensjon, Grunnloven og barnevernloven fastslår at alle barn har individuelle rettigheter, og unge asylsøkere må behandles på linje med alle andre barn når de først har kommet hit.
AA170531 Både FNs barnekonvensjon, Grunnloven og barnevernloven fastslår at alle barn har individuelle rettigheter, og unge asylsøkere må behandles på linje med alle andre barn når de først har kommet hit.
AA170531 Basisbegrunnelsen for friskolene ligger i menneskerettighetenes konkrete omtale av både trosfrihet og foreldrenes rett til å velge utdanning for sine barn .
AA170531 Smeplass har selv spilt fotball siden hun var barn , og gikk på fotballlinje på skolen.
VG170530 Han etterlot seg kone og to barn .
VG170530 Islamister har drept 19 sivile i byen, inkludert kvinner og barn .
VG170530 Personer dømt for seksuelle overgrep mot barn i Australia vil få passene sine inndratt slik at de ikke kan reise utenlands og begå nye overgrep.
VG170530 Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn .
VG170530 Samlet for alle ytelser ( livsoppholdsytelser, barn og familie, pensjoner og øvrig ) utbetalte NAV i alt 418 milliarder kroner til personer i 2016.
VG170530 Statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet mener at undersøkelsen føyer seg inn blant flere som viser at barn og unge som er litt annerledes opplever betydelig mer mobbing.
VG170530 Mye tyder på at mange barn og unge med hørselstap blir usynliggjort på skolen.
VG170530 Les også : Rapport : Barn som blir mobbet får ikke oppfølging ¶
VG170530 Kunnskapsministeren må ta ansvar, slik at det nå tas grep for å stoppe mobbingen av hørselshemmede barn og unge, sier Hegre.
VG170530 - Sånn som dette kan ikke hørselshemmede barn og unge ha det, avslutter han.
VG170530 | Operasjon « Dark room » : - Tjener store penger på å videreformidle overgrep mot barn
VG170530 Sakene har et stort omfang og så langt har vi avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, skriver politiet.
VG170530 Politiet viser i pressemeldingen til at flere av sakene gjelder live-streaming av seksuelle overgrep mot barn .
VG170530 Politiet opplyser at sakene har et stort omfang og at de så langt har avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
VG170530 Mange store selskaper tjener godt på at overgripere selger misbruk av barn via deres cam-tjenester.
VG170530 Ifølge politiet kan én person ofte stå bak svært mange grove overgrep av mange forskjellige barn .
VG170530 I januar avdekket VG hvordan nordmenn bruker chattetjenester for å bestille direktesendte overgrep av barn fra Filippinene.
VG170530 Det er viktig å raskt kunne dele informasjon hvis vi klarer å identifisere et barn , sier Janne Ringset Heltne.
VG170530 CHATTER MED BARN : « Operasjon Dark Room » hos Bergenspolitiet har avdekket at flere chattetjenester brukes av menn som jakter på barn som kan misbrukes.
VG170530 CHATTER MED BARN : « Operasjon Dark Room » hos Bergenspolitiet har avdekket at flere chattetjenester brukes av menn som jakter på barn som kan misbrukes.
VG170530 Andre av de siktede benyttet seg av « kataloger » over barn som de kunne bestille overgrep mot.
VG170530 - Mange cam-tjenester tjener store penger på å videreformidle overgrep mot barn .
VG170530 - Bør selskapene som tilbyr cam-tjenester holdes ansvarlige for at barn misbrukes via tjenesten ?
VG170530 * I rundt 10-15 prosent av tilfellene, særlig hos små barn , eldre og personer med svekket immunsystem, kan infeksjonen forårsake hemolytisk uremisk syndrom ( HUS ), med nyresvikt.
SA170530 Politiet i Manchester mener Salman Abedi kjøpte mesteparten av ingrediensene selv til å lage bomben han brukte for å drepe barn og unge på Manchester Arena.
SA170530 | Terrorister dreper barn , det gjør vi også ¶
SA170530 KOMMENTAR : Morderen i Manchester drepte barn .
SA170530 Andre ganger har Obama gitt ordre som senere har vist seg å ha kostet barn livet.
SA170530 Det handler om å planlegge og å bygge ut et sammenhengende, effektivt og grønt transportsystem som våre barn og barnebarn vil takke oss for.
SA170530 I rundt 10 - 15 prosent av tilfellene, særlig hos små barn , eldre og personer med svekket immunsystem, kan infeksjonen forårsake hemolytisk uremisk syndrom ( HUS ), med nyresvikt.
SA170530 Det er en bakterie som kan gi komplikasjoner som nyresvikt for små barn , eldre og immunsvekkende.
SA170530 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.i ¶
SA170530 Jeg ønsker å ha kontroll over hva som deles av meg, og det samme vil som regel også barn .
SA170530 Han ber mødre og fedre tenke seg godt om før de deler bilder av nakne eller halvnakne barn .
SA170530 Ha respekt for at barn er mennesker med rett til privatliv.
SA170530 FORHOLDSREGLER : Å dele bilder av barn på nett er ikke helt uproblematisk.
SA170530 Et bilde av et barn i et fotoalbum kan være helt i orden, mens det kan være overgrepsmateriale i en annen sammenheng.
SA170530 En undersøkelse fra Medietilsynet viser at 45 prosent av norske foreldre har lagt ut bilder av egne barn på nett slik at flere enn venner og familie kan se.
SA170530 Det kan være svært uheldig for barn som lever på hemmelig adresse eller er i sårbare situasjoner, sier Hegg.
SA170530 De kan få vanvittig mange likes og delinger, og barn kan oppfatte det som ydmykende.
SA170530 Bilder av andres barn
SA170530 Bilder av barn som har skadet seg eller gråter, er bare trist. 3.
SA170530 Bilder av barn som er syke eller i sårbare situasjoner : ¶
SA170530 Bilder av barn i uheldige eller komiske situasjoner : ¶
SA170530 - Unngå å dele bilder av andres barn , der barnet selv er i fokus.
SA170530 - Noen deler bilder hele tiden og tagger andre familier og barn i dem.
SA170530 - Det er ikke noe hyggelig å dele bilder av et barn som er syk, lei seg eller sint.
SA170530 Vi må legge til rette for at barn og ungdom kan gå på skøyter, kunstløpskøyter eller vanlige skøyter.
SA170530 Barn trenger ikke nødvendigvis bli ishockeyspillere, men den motorikken du får ved å gå på skøyter i ung alder, den tar du med deg gjennom hele oppveksten.
FV170530 « Reiseguide » med tips om overgrep I flere av sakene ser politiet at gjerningspersonene chatter med personer bosatt i utlandet, om å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn .
FV170530 « I en av sakene har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn .
FV170530 | Dark Room : 33 nye overgrepssaker, hundrevis av barn utnyttet og misbrukt ¶
FV170530 Vi har eksempelvis en sak der gjerningspersonen forklarer at han begikk seksuelle overgrep mot egne barn etter å ha bli trigget gjennom å ha chattet med likesinnede.
FV170530 Siden prosjektet startet i januar 2016 har operasjon Dark Room enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn , melder Vest politidistrikt.
FV170530 Politiet skriver at de er bekymret for at personer med seksuell interesse for barn finner hverandre.
FV170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
FV170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
FV170530 Politiet har flere saker som gjelder live-streaming av seksuelle overgrep mot barn , og Kripos bistår Vest politidistrikt i disse sakene.
FV170530 Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet.
FV170530 Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet.
FV170530 Minst 300 barn
FV170530 Minst 300 barn har blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, flere av dem spedbarn.
FV170530 Etterforskningen viser at disse tjenestene også blir benyttet av seksuelle overgrep mot barn .
FV170530 En av disse sakene gjelder fysiske seksuelle overgrep mot egne barn .
FV170530 Det handler om utsatte barn som er de minste og svakeste blant oss, sier han.
FV170530 DIREKTEOVERGREP : I august 2015 ble en 65 år gammel mann fra Bergen varetektsfengslet, siktet for å ha bestilt direkteoverføring av overgrep mot filippinske barn på internett.
FV170530 Beskrivelsene fremstår som en reiseguide med tips til de som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn », heter det i pressemeldingen.
FV170530 - De bryter ned hverandres barrierer mot å begå seksuelle overgrep mot barn .
DN170530 - Hva slags menneske er det som angriper uskyldige barn ?
DN170530 Her gjør et barn skolearbeid utenfor hjemmet sitt i slummen i Indias hovedstad New Delhi.
DB170530 Vi må legge til rette for at barn og ungdom kan gå på skøyter, kunstløpskøyter eller vanlige skøyter.
DB170530 Barn trenger ikke nødvendigvis bli ishockeyspillere, men den motorikken du får ved å gå på skøyter i ung alder, den tar du med deg gjennom hele oppveksten.
DB170530 Når jeg er restituert ser jeg fram til å kunne leve et normalt liv, leke med mine barn og spille på et profesjonelt nivå igjen, uttalte 41-åringen på sitt eget nettsted.
DB170530 Så langt har politiet avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
DB170530 Slik kan overgriperne også finne tjenestene og personene på internett som tilbyr direkteoverføring av overgrep mot barn .
DB170530 Siden den gang har etterforskningsgruppa fra politiet i Bergen opprettet 33 nye saker som gjelder seksuelt misbruk av barn .
DB170530 Politiet mener hovedpersonene bak direktesendingene ofte har kontakt med hundrevis av andre voksne, som tilrettelegger for eller gjennomfører seksuelle overgrep mot barn .
DB170530 Men flere av tjenestene blir også benyttet til seksuelle overgrep av barn .
DB170530 I flere saker politiet har etterforsket blir små barn på Filippinene seksuelt misbruk foran kamera.
DB170530 Gjerningspersonene på Filippinene har gjerne solgt overgrep til en rekke personer bosatt i ulike vestlige land, og gjerningspersonene tilbyr ofte overgrep mot flere ulike barn .
DB170530 De fleste av sakene politiet har opplyst om har dreid seg om nedlasting av overgrepsmateriale mot barn og svært grove chattelogger mellom pedofile. 33 nye Dark Room-saker og misbruk av 300 barn avdekket : - Flere av overgrepene framstår som tortur ¶
DB170530 - Vi erfarer at en person ofte kan stå bak svært mange grove overgrep av mange forskjellige barn .
DB170530 - Gjennom etterforsking ser vi at både tilbud og etterspørsel av livestreaming av seksuelle overgrep mot barn fra blant annet Filippinene øker, og det er all grunn til å tro at det vil bli flere saker i framtida, mener politiet.
DB170530 ( Dagbladet ) : Vest politidistrikt kom i dag med en oppdatering om Operasjon Dark Room, den omfattende etterforskningen av overgrep mot barn som ble kjent i november i fjor.
DB170530 33 nye Dark Room-saker og misbruk av 300 barn avdekket : - Flere av overgrepene framstår som tortur ¶
DB170530 En av dem var Greens kjæreste og moren til hans to barn - milliardærarvingen Tiffany Li.
DB170530 De to kranglet lenge om hvem som skulle ha foreldrett over parets to barn , men skal ha blitt enige om å dele.
DB170530 « I rundt 10-15 prosent av tilfellene, særlig hos små barn , eldre og personer med svekket immunsystem, kan infeksjonen forårsake hemolytisk uremisk syndrom ( HUS ), med nyresvikt », heter det også.
DB170530 Verst for barn
DB170530 - Det er barn som er faren, sier han.
DB170530 - At mange barn var involvert, gjør det følelsesmessig verre for oss i Vesten Dagbladet Pluss ¶
DB170530 ¶ UTREISEFORBUD : Australias utenriksminister Julie Bishop vil bekjempe overgrepsturisme mot barn med utreiseforbud.
DB170530 Hensikten er å bekjempe overgrepsturisme rettet mot barn .
DB170530 ( NTB ) ¶ 33 nye Dark Room-saker og misbruk av 300 barn avdekket : - Flere av overgrepene framstår som tortur ¶
DB170530 Ifølge nyhetsbyrået AP skal gjerningspersonen, Willie Corey Godbolt, ha dukket opp på en adresse i Lincoln County i Mississippi, der hans fraseparerte kone bor, og krevd at deres to felles barn ble med ham, skriver nyhetsbyrået AP.
DB170530 I huset skjøt og drepte Godbolt Mitchells kone, en av konas barn , konas søster og politibetjent William Durr, før han fortsatte drapene i nabohusene.
DB170530 Sakene har et stort omfang og så langt har vi avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, skriver politiet.
DB170530 Politiet har oppdaget omfattende livestreaming av overgrep mot barn .
DB170530 Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding. - 300 barn ¶
DB170530 Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding. - 300 barn ¶
DB170530 Etterforskningen har vist at én person ofte kan stå bak svært mange grove overgrep av mange forskjellige barn .
DB170530 En av tiltalene gjelder fysiske seksuelle overgrep mot egne barn .
DB170530 De ser at tilbud og etterspørsel av livestreaming av overgrep mot blant annet filippinske barn øker, og mener det er all grunn til å tro det vil bli flere saker i framtida.
DB170530 25 etterforskere hadde jobbet med et materiale på over 150 terabyte og fant overgrep mot tolv barn i materialet.
DB170530 - 300 barn
DB170530 Men de som bruker det mest er barn og unge. 35 prosent sier de har lånt en bok på bibliotek i løpet av fjoråret, mens ti prosent har lånt annet.
DB170530 Ifølge undersøkelsen er det barn i aldersgruppen ni til tolv år som sier de oftest er på museum.
DB170530 * Ugift, og har ingen barn .
DB170530 Sammen har paret to barn - datteren North West ( 3 ) og sønnen Saint West ( 1 ).
DB170530 Også ser man at alle vennene sine får barn .
DA170530 | Minst 300 barn grovt misbrukt ¶
DA170530 To dokumenter som etterforskerne har frigitt framstår som detaljerte reiseguider, med anbefalinger om hvor man får tilgang på barn og hvordan man skal oppføre seg for å få tilbud om å begå overgrep mot å betale for det.
DA170530 Siden den gang har politiet enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn .
DA170530 Politiet har funnet minst 300 barn som er blitt utsatt for denne type overgrep.
DA170530 Ofrene i sakene er barn , helt ned i spedbarnsalder, som gjentatte ganger blir utsatt for svært grove overgrep.
DA170530 Minst 300 barn er blitt utsatt for grove seksuelle overgrep som nordmenn har bestilt og sett på over internett.
DA170530 I en av sakene der det er tatt ut tiltale gjelder fysiske seksuelle overgrep mot egne barn .
DA170530 Hos noen av dem er det snakk om flere titalls saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn, besittelse og spredning av bilder og filmer som viser overgrep mot barn og ikke minst en stor mengde tilfeller av direktestrømming av bestilte overgrep.
DA170530 Hos noen av dem er det snakk om flere titalls saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn , besittelse og spredning av bilder og filmer som viser overgrep mot barn og ikke minst en stor mengde tilfeller av direktestrømming av bestilte overgrep.
DA170530 Blant materiale som har etterforskningen har avdekket, er oppskrifter på hvordan man bestiller direktesendte overgrep og hvordan man i Kambodsja og Nepal kan kjøpe prostituerte barn å forgripe seg på.
DA170530 - Flere av politidistriktene i Norge har nå opprettet egne prosjekter på overgrepssaker mot barn på nett.
DA170530 * At barns beste skal ligge til grunn for avgjørelser som berører barn i utøvelsen av asylpolitikken.
BT170530 Personer dømt for seksuelle overgrep mot barn i Australia vil få passene sine inndratt.
BT170530 Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn .
BT170530 FØRST UTE : Australia er først ute med å inndra passene til personer som har begått overgrep mot barn , opplyser utenriksminister Julie Bishop.
BT170530 Bekjempe sexturisme mot barn
BT170530 « I flere av sakene våre ser vi at gjerningspersonene chatter med personer bosatt i utlandet, om å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn .
BT170530 « I en av sakene våre har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn .
BT170530 Politiet har beslaglagt det de beskriver som reiseguider for menn som vil misbruke barn utenlands.
BT170530 Beskrivelsene fremstår som en reiseguide med tips til de som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn . » - Hva mer trenger du ?
BT170530 I rundt 10-15 prosent av tilfellene, særlig hos små barn , eldre og personer med svekket immunsystem, kan infeksjonen forårsake hemolytisk uremisk syndrom ( HUS ), med nyresvikt.
BT170530 Det er en bakterie som kan gi komplikasjoner som nyresvikt for små barn , eldre og immunsvekkende.
BT170530 « I en av sakene har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn .
BT170530 | Dark Room : 33 nye overgrepssaker, hundrevis av barn utnyttet og misbrukt ¶
BT170530 Vi har eksempelvis en sak der gjerningspersonen forklarer at han begikk seksuelle overgrep mot egne barn etter å ha bli trigget gjennom å ha chattet med likesinnede.
BT170530 Siden prosjektet startet i januar 2016 har operasjon Dark Room enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn , melder Vest politidistrikt.
BT170530 Politiet skriver at de er bekymret for at personer med seksuell interesse for barn finner hverandre.
BT170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
BT170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
BT170530 Politiet har flere saker som gjelder live-streaming av seksuelle overgrep mot barn , og Kripos bistår Vest politidistrikt i disse sakene.
BT170530 Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet.
BT170530 Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet.
BT170530 Minst 300 barn
BT170530 Minst 300 barn har blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, flere av dem spedbarn.
BT170530 I flere av sakene ser politiet at gjerningspersonene chatter med personer bosatt i utlandet, om å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn .
BT170530 Etterforskningen viser at disse tjenestene også blir benyttet ved seksuelle overgrep mot barn .
BT170530 En av disse sakene gjelder fysiske seksuelle overgrep mot egne barn .
BT170530 DIREKTEOVERGREP : I august 2015 ble en 65 år gammel mann fra Bergen varetektsfengslet, siktet for å ha bestilt direkteoverføring av overgrep mot filippinske barn på internett.
BT170530 Beskrivelsene fremstår som en reiseguide med tips til de som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn », heter det i pressemeldingen.
BT170530 - De bryter ned hverandres barrierer mot å begå seksuelle overgrep mot barn .
BT170530 Over 300 grovt seksuelt utnyttede barn i utlandet er avdekket gjennom etterforskning av menn i Hordaland og Sogn og Fjordane.
BT170530 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
BT170530 Jeg ønsker å ha kontroll over hva som deles av meg, og det samme vil som regel også barn .
BT170530 Han ber mødre og fedre tenke seg godt om før de deler bilder av nakne eller halvnakne barn .
BT170530 Ha respekt for at barn er mennesker med rett til privatliv.
BT170530 FORHOLDSREGLER : Å dele bilder av barn på nett er ikke helt uproblematisk.
BT170530 Et bilde av et barn i et fotoalbum kan være helt i orden, mens det kan være overgrepsmateriale i en annen sammenheng.
BT170530 En undersøkelse fra Medietilsynet viser at 45 prosent av norske foreldre har lagt ut bilder av egne barn på nett slik at flere enn venner og familie kan se.
BT170530 Det kan være svært uheldig for barn som lever på hemmelig adresse eller er i sårbare situasjoner, sier Hegg.
BT170530 Bilder av andres barn
BT170530 Bilder av barn som har skadet seg eller gråter, er bare trist. 3.
BT170530 Bilder av barn som er syke eller i sårbare situasjoner : ¶
BT170530 Bilder av barn i uheldige eller komiske situasjoner : ¶
BT170530 - Unngå å dele bilder av andres barn , der barnet selv er i fokus.
BT170530 - Noen deler bilder hele tiden og tagger andre familier og barn i dem.
BT170530 - Det er ikke noe hyggelig å dele bilder av et barn som er syk, lei seg eller sint.
BT170530 - De kan få vanvittig mange likes og delinger, og barn kan oppfatte det som ydmykende.
BT170530 « To barn er triggeren.
BT170530 Når kvinner får barn , får de raskt signaler om at de ikke lenger er lovende og uerstattelige A-lagsmedlemmer.
BT170530 Mønsteret er overtydelig : Mens fedrene fortsetter å pleie partnerdrømmen og egen karriere, glir mødrene over i omsorgsrolle og offentlig sektor når de får barn .
BT170530 Men på lang sikt kan det være en klok strategi å holde på alle de dyktige kvinnene som rømmer fra bransjen så fort de får barn nummer to.
BT170530 Forskjellen i stillingsnivå øker for hvert barn , skriver Halrynjo i artikkelen « Arbeidsliv og familieliv - klassedelt og kjønnsdelt ».
BT170530 Dette mønsteret baserer seg på en forventning om at kvinner bryr seg mindre om karrieren når de får barn .
AP170530 Familie : Gift med Philip May, ingen barn .
AP170530 I filmen får man se en mann som bygger en selvmordsbombe mens en barnestemme snakker : « Jeg skal fortelle alt til Gud, at du har fylt gravplassene med våre barn og gjort at skolepultene står tomme.
AP170530 - Omran er i likhet med tusener av barn et offer for Assad-terror, ikke IS.
AP170530 For ti år siden reiste Mai-Britt Søberg ( 61 ) fra Oslo med ektemann og barn til Tyrkia.
AP170530 | Barnehagesjef : - De som mener digitale verktøy er skadelig for små barn , vet ikke hva de snakker om ¶
AP170530 Steinerbarnehagene har 50 barnehager med rundt 2000 barn .
AP170530 Norsk Montessoriforbund har 40 barnehager med 1400 barn .
AP170530 Norlandia har 60 barnehager med 4000 barn .
AP170530 Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har startet forskningsprosjekter som blant annet ser på : Kommunikasjon mellom barn og mellom barn og voksne ved bruk av digitale verktøy.
AP170530 Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har startet forskningsprosjekter som blant annet ser på : Kommunikasjon mellom barn og mellom barn og voksne ved bruk av digitale verktøy.
AP170530 Kanvasbarnehagene har 63 barnehager med cirka 4000 barn .
AP170530 Hvor mye barn får bruke og lærer om digitale verktøy, kommer an på hvilken barnehage de går i.
AP170530 Fus-barnehagene har 175 barnehager med til sammen 13 000 barn .
AP170530 For barn under to år er digital bruk for abstrakt for hjernen.
AP170530 Espira har 95 barnehager med noe over 9000 barn .
AP170530 Det viktigste for de yngste barna er samspill med barn og voksne, bøker, naturmaterialer og leketøy, men digitale verktøy kan også være en kilde til sanseopplevelser, undring og moro for dem.
AP170530 Det finnes foreløpig lite skandinavisk forskning på hvordan bruken av digitale verktøy virker på barn .
AP170530 Barnehagen har eget IKT-rom, der barn i alle aldre deltar i aktivitetene.
AP170530 Barn under to år bør først få oppleve språk og begreper ute i naturen og i samtale med barn og voksne.
AP170530 - Vi mener at et barn som trykker på noe og undres over det som skjer, får en start for videre læring.
AP170530 - Kan digitale verktøy i barnehagen få barn til å føle at de ikke er gode nok ?
AP170530 - Ikke alle barn har tilgang på digitalt verktøy hjemme.
AP170530 - De som mener digitale verktøy i barnehagen er skadelig for små barn , vet ikke hva de snakker om.
AP170530 Barn under to år bør heller få være del av en musikalsk praksis enn noe digitalt, sier han.
AP170530 Barn under to år bør først få oppleve språk og begreper ute i naturen og i samtale med barn og voksne.
AP170530 Barn over to år bruker kopimaskin, Ipad og smartboard.
AP170530 :- Vi er opptatt av at ingen barn skal sitte med digitale verktøy alene.
AP170530 - Barn må ikke ha digitale verktøy i barnehagen, men et digitalt kamera kan brukes til å utforske noe sammen.
AP170530 I rundt 10 - 15 prosent av tilfellene, særlig hos små barn , eldre og personer med svekket immunsystem, kan infeksjonen forårsake hemolytisk uremisk syndrom ( HUS ), med nyresvikt.
AP170530 « I flere av sakene våre ser vi at gjerningspersonene chatter med personer bosatt i utlandet, om å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn .
AP170530 « I flere av sakene ser politiet at gjerningspersonene chatter med personer bosatt i utlandet, om å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn .
AP170530 « I en av sakene våres har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn .
AP170530 « I en av sakene har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn .
AP170530 Siden « Dark Room»-etterforskningen startet i januar 2016 har politiet enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn .
AP170530 Siden prosjektet startet i januar 2016 har operasjon Dark Room enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn , melder Vest politidistrikt.
AP170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt. 33 nye saker siden i november ¶
AP170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt. 33 nye saker siden i november ¶
AP170530 Politiet har flere saker som gjelder live-streaming av seksuelle overgrep mot barn , og Kripos bistår Vest politidistrikt i disse sakene.
AP170530 Politiet har beslaglagt det de beskriver som reiseguider for menn som vil misbruke barn utenlands.
AP170530 Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet, skriver Bergens Tidende.
AP170530 Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet, skriver Bergens Tidende.
AP170530 Minst 300 barn
AP170530 Minst 300 barn er blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
AP170530 Etterforskningen viser at disse tjenestene også blir benyttet av seksuelle overgrep mot barn .
AP170530 DIREKTEOVERGREP : I august 2015 ble en 65 år gammel mann fra Bergen varetektsfengslet, siktet for å ha bestilt direkteoverføring av overgrep mot filippinske barn på internett.
AP170530 Beskrivelsene fremstår som en reiseguide med tips til de som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn », heter det i pressemeldingen.
AP170530 Beskrivelsene fremstår som en reiseguide med tips til de som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn . » « Hva mer trenger du.
AP170530 | 33 nye saker i « Dark Room»-komplekset - hundrevis av barn utnyttet og misbrukt ¶
AP170530 « I flere av sakene våre ser vi at gjerningspersonene chatter med personer bosatt i utlandet, om å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn .
AP170530 « I flere av sakene ser politiet at gjerningspersonene chatter med personer bosatt i utlandet, om å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn .
AP170530 « I en av sakene våres har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn .
AP170530 « I en av sakene har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn .
AP170530 Siden « Dark Room»-etterforskningen startet i januar 2016 har politiet enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn .
AP170530 Siden prosjektet startet i januar 2016 har operasjon Dark Room enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn , melder Vest politidistrikt.
AP170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt sekuelt utnyttet og misbrukt. 33 nye saker siden i november ¶
AP170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt sekuelt utnyttet og misbrukt. 33 nye saker siden i november ¶
AP170530 Politiet har flere saker som gjelder live-streaming av seksuelle overgrep mot barn , og Kripos bistår Vest politidistrikt i disse sakene.
AP170530 Politiet har beslaglagt det de beskriver som reiseguider for menn som vil misbruke barn utenlands.
AP170530 Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet, skriver Bergens Tidende.
AP170530 Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet, skriver Bergens Tidende.
AP170530 Minst 300 barn
AP170530 Minst 300 barn har blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
AP170530 Etterforskningen viser at disse tjenestene også blir benyttet av seksuelle overgrep mot barn .
AP170530 DIREKTEOVERGREP : I august 2015 ble en 65 år gammel mann fra Bergen varetektsfengslet, siktet for å ha bestilt direkteoverføring av overgrep mot filippinske barn på internett.
AP170530 Beskrivelsene fremstår som en reiseguide med tips til de som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn », heter det i pressemeldingen..
AP170530 Beskrivelsene fremstår som en reiseguide med tips til de som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn . » « Hva mer trenger du.
AP170530 | 33 nye saker i « Dark Room»-komplekset - hundrevis av barn utnyttet og misbrukt ¶
AP170530 Når barn sulter og dør av sykdommer som enkelt kan helbredes, forlanger ikke familiene deres økologisk mat.
AP170530 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
AP170530 Jeg ønsker å ha kontroll over hva som deles av meg, og det samme vil som regel også barn .
AP170530 Han ber mødre og fedre tenke seg godt om før de deler bilder av nakne eller halvnakne barn .
AP170530 Ha respekt for at barn er mennesker med rett til privatliv.
AP170530 FORHOLDSREGLER : Å dele bilder av barn på nett er ikke helt uproblematisk.
AP170530 Et bilde av et barn i et fotoalbum kan være helt i orden, mens det kan være overgrepsmateriale i en annen sammenheng.
AP170530 En undersøkelse fra Medietilsynet viser at 45 prosent av norske foreldre har lagt ut bilder av egne barn på nett slik at flere enn venner og familie kan se.
AP170530 Det kan være svært uheldig for barn som lever på hemmelig adresse eller er i sårbare situasjoner, sier Hegg.
AP170530 De kan få vanvittig mange likes og delinger, og barn kan oppfatte det som ydmykende.
AP170530 Bilder av andres barn
AP170530 Bilder av barn som har skadet seg eller gråter, er bare trist. 3.
AP170530 Bilder av barn som er syke eller i sårbare situasjoner : ¶
AP170530 Bilder av barn i uheldige eller komiske situasjoner : ¶
AP170530 - Unngå å dele bilder av andres barn , der barnet selv er i fokus.
AP170530 - Noen deler bilder hele tiden og tagger andre familier og barn i dem.
AP170530 - Det er ikke noe hyggelig å dele bilder av et barn som er syk, lei seg eller sint.
AP170530 Vi må legge til rette for at barn og ungdom kan gå på skøyter, kunstløpskøyter eller vanlige skøyter.
AP170530 Barn trenger ikke nødvendigvis bli ishockeyspillere, men den motorikken du får ved å gå på skøyter i ung alder, den tar du med deg gjennom hele oppveksten.
AA170530 Minst 58 båtflyktninger, blant dem mange barn , mistet livet i Middelhavet på vei til Italia forrige uke.
AA170530 Personer dømt for seksuelle overgrep mot barn i Australia vil få passene sine inndratt slik at de ikke kan reise utenlands og begå nye overgrep.
AA170530 Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn .
AA170530 Prøver å møte barn likevel ¶
AA170530 De to jentene synes det er fint å tenke på at de kan glede barn som får et uventet møte med ambulansen, og sier prosjektet har gitt inspirasjon til flere gode gjerninger.
AA170530 Målet med tiltaket er å bidra til at barn og unge ikke starter med tobakk.
AA170530 Hos små barn , eldre og personer med svekket immunsystem kan infeksjonen forårsake hemolytisk uremisk syndrom ( HUS ) med nyresvikt.
AA170530 Vest politidistrikt understreker i sin pressemelding at informasjonen knyttet til IP-adresser er sentral, og ofte avgjørende for å oppklare stadig flere former for kriminalitet - også grove seksuelle overgrep mot barn over internett.
AA170530 Seksuelle overgrep mot barn er en av de verste formene for kriminalitet.
AA170530 - Lengre lagringstid for IP-adresser er etter vår oppfatning helt vesentlig for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett, skriver Vest politidistrikt. ( ©NTB ) ¶
AA170530 Siden Dark Room-operasjonen startet i hemmelighet i januar 2016, har politiet enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn .
AA170530 Ofrene i sakene er barn , helt ned i spedbarnsalder, som gjentatte ganger blir utsatt for svært grove overgrep.
AA170530 Minst 300 barn er blitt utsatt for grove seksuelle overgrep, som nordmenn har bestilt og sett på over internett.
AA170530 I et stort antall livestreaming-saker har politiet dessuten funnet minst 300 barn som er blitt utsatt for overgrep foran webkamera.
AA170530 De fleste sakene omfatter deling, produksjon og befatning med bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn, men det stadig voksende sakskomplekset omfatter også fysisk overgrep mot egne barn og barn i utlandet.
AA170530 De fleste sakene omfatter deling, produksjon og befatning med bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn, men det stadig voksende sakskomplekset omfatter også fysisk overgrep mot egne barn og barn i utlandet.
AA170530 De fleste sakene omfatter deling, produksjon og befatning med bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn , men det stadig voksende sakskomplekset omfatter også fysisk overgrep mot egne barn og barn i utlandet.
AA170530 ( ©NTB ) ¶ | 33 nye Dark Room-saker - minst 300 barn grovt misbrukt ¶
AA170530 Men for hvem andre enn våre barn er det normalt å bli sett på og beundret mens man leker og trener ?
AA170530 Der barn og unge tidligere syklet til skole, venner og fotballtrening, har de nå fått et alternativ de ikke kan motstå : Mor og fars transportbyrå.
VG170529 Om å være mor til seks barn forteller Jolie at det er den største gaven og ansvaret man kan ha.
VG170529 I denne månedens utgave av franske ELLE forteller skuespiller Angelina Jolie ( 41 ) åpent om at hun inspireres av moren i oppdragelsen av sine seks barn , ifølge People.
VG170529 De er motstandsdyktige barn, men de er barn , og uansett hvor mye de trenger hjelp til å forstå de harde sannhetene i livet, trenger de også hva vi alle gjør - beskyttelse og kjærlighet, sier Jolie.
VG170529 De er motstandsdyktige barn , men de er barn, og uansett hvor mye de trenger hjelp til å forstå de harde sannhetene i livet, trenger de også hva vi alle gjør - beskyttelse og kjærlighet, sier Jolie.
VG170529 Målestokken for læring har utviklet seg til rangering av resultater og ikke behovene til barn og unge.
VG170529 Mens vi ønsker en skole der alle barn bør/skal lykkes.
VG170529 Ingen i vårt samfunn ønsker en skole der våre barn ikke lykkes.
VG170529 Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske skrev nylig i VG at han vil ha en skole der alle barn kan lykkes.
VG170529 I tillegg er velferdsstatens institusjoner, som for eksempel skoler, barnehager, helsestasjoner og barnevern viktige verktøy for å sikre alle barn gode muligheter.
VG170529 Det er disse som skal sikre at det enkelte barn får en sjanse til, når ting har gått på tverke.
VG170529 Linda Steen på sin side, valgte å fortsette å bo i Sverige med mann og tre barn , men pendler hver uke til Stavanger.
VG170529 For Ellinor Grimmark ble løsningen å flytte med mann og to barn til Norge, etter å ha pendlet i to år.
SA170529 Svært mange av disse kvinnene har barn og barnebarn med oppholdstillatelse og gode liv i Norge.
SA170529 Også Norge har gitt amnestier tidligere, blant annet i 2004 da 399 personer, blant dem 238 barn , som hadde bodd i Norge i tre år eller lenger fikk norske papirer.
SA170529 Med et tilskudd fra Musikkutstyrsordningen på kr 250.000 skal Sola kulturhus, med en tydelig profil mot barn , ungdom og familie, gjøre akustiske utbedringer i hovedsalen. 163.00 kroner gikk også til RIMI/IMIR SceneKunst.
SA170529 - Tilgang til gode lokaler er grunnleggende nødvendig for å gi barn , unge, og voksne muligheten til å spille musikk.
SA170529 Risikofaktorer kan være : ¶ at man er etnisk minoritet ( særlig fra Asia og Afrika )i ¶ fedme, det vil si BMI på over 30i ¶ tidligere svangerskapsdiabetesi ¶ dersom foreldre har diabetesi ¶ hvis man har født store barn ( større enn 4500 gram ) tidligerei ¶
SA170529 Ifølge de nye retningslinjene er det kvinner som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene : ¶ førstegangsfødende og over 25 åri ¶ over 40 år og har født barn føri ¶ har hatt svangerskapsdiabetes tidligerei ¶ har BMI på over 25i ¶ har etnisk bakgrunn fra land utenom Europai ¶ har foreldre med diabetesi ¶
SA170529 Huset i Vågsbygd i Kristiansand ble bygget i 1995, og familien på to voksne og tre barn kjøpte det i 2010.
NL170529 Vi blir selv syke og eldre, vi får barn som trenger utdanning for å komme i jobb, gjerne gjennom en lærlingeplass.
NL170529 Dere er barn .
NL170529 Blinde, grådige, egoistiske, ignorante barn .
NL170529 Barn som hater seg selv så sterkt, fordi det er det de har blitt lært opp til å gjøre, at de tar livet av seg.
FV170529 | Jannike og Eivind skiller seg fra folk flest - de er gift, har to barn og er under 30 år ¶
FV170529 Nordmenn får stadig færre barn , det viser en ny rapport fra SSB.
FV170529 Jannike og Eivind er glad de valgte å få barn tidlig.
FV170529 Risikofaktorer kan være : ¶ at man er etnisk minoritet ( særlig fra Asia og Afrika ) ¶ fedme, det vil si BMI på over 30 ¶ tidligere svangerskapsdiabetes ¶ dersom foreldre har diabetes ¶ hvis man har født store barn ( større enn 4500 gram ) tidligere ¶
FV170529 Ifølge de nye retningslinjene er det kvinner som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene : ¶ førstegangsfødende og over 25 år ¶ over 40 år og har født barn før ¶ har hatt svangerskapsdiabetes tidligere ¶ har BMI på over 25 ¶ har etnisk bakgrunn fra land utenom Europa ¶ har foreldre med diabetes ¶
DN170529 Daglig leder Karen Dolva med roboten AV1 som gjør det mulig for barn å følge undervisningen i klasserommet selv om de er på sykehus eller hjemme.
DN170529 Da hun var 25 år, startet Dolva selskapet No Isolation med en idé om å utvikle roboter som skal hjelpe barn som er isolert av for eksempel sykdom.
DB170529 Antonia Brickell, pressesjef i Magpas luftambulanse, tvitrer at ingen dyr rømte, og ingen barn er skadd.
DB170529 Politiadvokaten sier at det så langt ikke er avdekket opplysninger om at den siktede har forgrepet seg på flere barn , men hun vil ikke utelukke at det kan skje.
DB170529 I begynnelsen av mai ble foreldrene i den aktuelle barnehagen bedt om å gjennomføre en samtale med sine egne barn og melde inn utfallet av denne til politiet.
DB170529 Han har erkjent deler av siktelsen, å ha begått overgrep på et barn og besittelsen av beslaget.
DB170529 En barnehageansatt på Romerike har tilstått å ha forgrepet seg på ett barn .
DB170529 Dette er barn som har en språkkompetanse, sier Kiær.
DB170529 Det som hittil er funnet, kan beskrives som grove seksuelle overgrep på barn , sier politiadvokat Kristine Kiær til NTB.
DB170529 - Vi vet at foreldre har vært urolige over at det kan ha vært barn uten språk som har vært utsatt for overgrep, men det kan vi tilbakevise.
DB170529 - Vi har foretatt en rekke avhør av både voksne og barn , og vi fortsetter med nye avhør av sentrale vitner i saken.
DB170529 - Opplysningen om at det skal ha dreie seg om overgrep på to barn er ukjent for oss og må være noe som er kommet fram etter fengslingsmøtet, sier mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til NTB.
DB170529 Barn med språk ¶
DB170529 | Jana synes norske barn får for snill oppdragelse.
DB170529 - Jeg har aldri pakket mine barn inn i bomull.
DB170529 Jeg erkjenner at vi har utfordringer med at familier og barn i Norge lever i relativ fattigdom.
DB170529 Vi ønsker derfor å oppfordre alle til å bry seg og gi våre barn og ungdommer den støtten de trenger.
DB170529 Noen mener i disse tider at det kan være sammenheng mellom serien « 13 reasons why » og det som har blitt tolket som økning i selvmordsforsøk blant barn og unge.
DB170529 En livsviktig faktor er for øvrig umiddelbar tilgjengelighet når barn og unge trenger hjelp med sine problemer.
DB170529 Det får meg til å lure på om det fremdeles er barn og unge det er snakk om.
DB170529 Barn og ungdom skal slippe å kveles av krav og kritikk.
DB170529 På Liberoklubben kan du lage en familieprofil, hvor tanter, onkler, besteforeldre, faddere og alle andre som er interessert i ditt barn , kan legges til.
DB170529 Liberos nye Superhero-kampanje har et tydelig budskap til alle voksne : Alle barn er superhelter - de gjør verden til et bedre sted, og hjelper deg å bli en bedre utgave av deg selv.
DB170529 Ditt barn er helt unikt, og du gjør deg dine egne, unike erfaringer.
DA170529 Fordi alle barn fortjener en god skole, med gode lærere og et godt læringsmiljø.
DA170529 Av : Trine Skei Grande, leder i Venstre, og Iselin Nybø, nestleder i Stortingets utdanningskomité ( V ) ¶ Barn som ikke trives, lærer ikke, og de som går glipp av læring tidlig, har vanskeligere for å ta det igjen senere.
BT170529 Mannen er siktet for å ha sperret inne to barn og blottet seg foran dem i leiligheten sin.
BT170529 Risikofaktorer kan være : ¶ at man er etnisk minoritet ( særlig fra Asia og Afrika ) ¶ fedme, det vil si BMI på over 30 ¶ tidligere svangerskapsdiabetes ¶ dersom foreldre har diabetes ¶ hvis man har født store barn ( større enn 4500 gram ) tidligere ¶
BT170529 Ifølge de nye retningslinjene er det kvinner som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene : ¶ førstegangsfødende og over 25 år ¶ over 40 år og har født barn før ¶ har hatt svangerskapsdiabetes tidligere ¶ har BMI på over 25 ¶ har etnisk bakgrunn fra land utenom Europa ¶ har foreldre med diabetes ¶
BT170529 « Om jeg hadde vært barn nå, ville nok ikke kvinnelige overgripere være så problematisk, men når jeg forteller om det som mann, kommer motforestillingene.
BT170529 « Det er viktig at folk ser og forstår at både menn og kvinner kan forgripe seg på barn og voksne, for kvinnene som forgrep seg på meg gjorde det også når jeg ble mye større, og noen få ganger da jeg også var voksen...
BT170529 Men i dette miljøet, som hadde brutt sterke tabuer om seksuelle overgrep mot barn , var kvinner som utøvde overgrep fremdeles et forbudt område.
BT170529 I vårt århundre ble Alvdal-saken et brutalt eksempel på hva vi mennesker er i stand til å gjøre mot barn .
BT170529 I 2011 ble fem personer tiltalt for seksuelle overgrep mot til sammen fire barn , og aktor Iris Storås stilte et betimelig spørsmål : « Uten bildene og videoene, hadde vi da forstått hva disse barna har vært utsatt for ?
BT170529 En mann sier at han som barn ikke tenkte over at overgripernes kjønn utgjorde noen forskjell.
BT170529 En mann i LMSO forteller at han ble utsatt for « følelsesmessig incest » som barn og i relasjonen han hadde til sin mor så lenge hun levde.
BT170529 Dette har nærmest vært et ikke-tema, men flere medlemmer av LMSO ble krenket seksuelt av kvinner da de var barn .
BT170529 Det er vanskelig å forestille seg at noen kan gjøre slikt mot små barn , men bildene og videoene snakker for seg.
BT170529 Da var seksuelle overgrep mot barn et ikke-tema, og jeg kunne ikke be om hjelp til å bli kvitt overgriperen som fremdeles forfulgte meg.
AP170529 Stort sett er det nettopp dårlig behandling av barn - og dyr - som får russere til å se rødt.
AP170529 Russere som støtter politiet har også laget sin egen kampanje hvor de krever fengsel for Oskars foreldre og andre « foreldre av tiggende barn ».
AP170529 Pågripelsen har utløst en bred debatt i Russland om politiets oppførsel, oppdragelse av barn - og hvor grensen går mellom gatekunstnere og tiggere.
AP170529 Flere peker på at barn som Oskar blir pågrepet, mens politiet ikke gjør noe for å ta bøllene som har angrepet Kreml-kritikere.
AP170529 - Vi så et barn på gaten blant forbipasserende og motorkjøretøy.
AP170529 - Et enslig barn som leser dikt på gaten for penger er etter min oppfatning tigging, mente avisens kommentator Nikolai Varsegov i avisen Komsomolskaja Pravda.
AP170529 - Det var bare et barn .
AP170529barn bidrar hjemme ¶ Én av medgründerne er spillprofessor ved NTNU, Alf Inge Wang, som også er medgründer, oppfinner og forsker i suksessen Kahoot.
AP170529 - Det finnes over 500 millioner familier i verden og undersøkelser viser at under halvparten av alle norske barn bidrar i hjemmet.
AP170529 Øst politidistrikt har utvidet siktelsen mot en barnehageansatt mann til å omfatte seksuelt overgrep mot to barn samt besittelse av overgrepsmateriale.
AP170529 | Siktelsen mot barnehageansatt mann fra Romerike utvidet til å omfatte seksuelt overgrep mot to barn
AP170529 - Vi har foretatt en rekke avhør av både voksne og barn , og vi fortsetter med nye avhør av sentrale vitner i saken.
AP170529 Samboere som har felles barn under 16 år, må fremlegge gyldig meglingsattest for å motta utvidet barnetrygd.
AP170529 Med ni barn fra tilsammen seks havarerte ekteskap visste han at samlivsbrudd ikke alltid lokker frem det vakreste i mennesket.
AP170529 Derfor er det norske samfunnet innrettet slik at alle foreldre med barn under 16 år må møte til en meglingstime dersom de bestemmer seg for å gå fra hverandre.
AP170529 Risikofaktorer kan være : ¶ at man er etnisk minoritet ( særlig fra Asia og Afrika ) ¶ fedme, det vil si BMI på over 30 ¶ tidligere svangerskapsdiabetes ¶ dersom foreldre har diabetes ¶ hvis man har født store barn ( større enn 4500 gram ) tidligere ¶
AP170529 Ifølge de nye retningslinjene er det kvinner som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene : ¶ førstegangsfødende og over 25 år ¶ over 40 år og har født barn før ¶ har hatt svangerskapsdiabetes tidligere ¶ har BMI på over 25 ¶ har etnisk bakgrunn fra land utenom Europa ¶ har foreldre med diabetes ¶
AP170529 Huset i Vågsbygd i Kristiansand ble bygget i 1995, og familien på to voksne og tre barn kjøpte det i 2010.
AA170529 | Sivile drept i angrep mot regjeringskontrollert område i Syria ¶ 14 sivile er drept, blant dem tre barn , i et granatangrep mot et regjeringskontrollert område av byen Deir al-Zor øst i Syria, melder en syrisk eksilgruppe.
AA170529 Flere av de drepte og sårede er barn .
AA170529 Fire menn, tre kvinner og et barn er funnet drept nær et universitet.
AA170529 ¶ Leder i oppvekstkomiteen, Edvin Helland ( Ap ), tok dette bilde av badende barn , og la ut på Facebook i helgen.
AA170529 | Sp-Løvik ville aldri gjort noe slikt mot sitt eget barn
AA170529 Skal vi lære våre barn å respektere andres privatliv, må vi vise at vi også viser dem respekt, sier Venstre-politikeren.
AA170529 Mitt barn skal i hvert fall ikke vinne valgkampen for meg, sier Løvik.
AA170529 Men jeg er restriktiv med det jeg legger ut, og det er nok lettere å legge ut bilder av små barn enn sønnen min på sju år, sier han.
AA170529 Lucie Kathrine Sunde-Eidem ( V ) deler noen bilder av egne barn .
AA170529 Legger ut lettkledde barn
AA170529 Leder i oppvekstkomiteen i Trondheim, Edvin Helland ( Ap ), la senest i helga ut bilde av to sine badende barn på Facebook.
AA170529 Jeg vil i alle fall ikke legge ut bilder av mine barn hvor de latterliggjøres eller kommer dårlig ut, sier Åm.
AA170529 Jeg skjønner at man synes sitt eget barn er det vakreste på jord, men det blir helt feil når det skjer uten samtykke, sier Løvik engasjert og utbryter : ¶
AA170529 Han har tre barn på 23, 11 og 8 år, og mener selv han ikke blottlegger livet deres på sosiale medier.
AA170529 - Jeg håper at noen av disse barna tar hevn en dag, sier Marte Løvik ( Sp ) om hvordan noen foreldre eksponerer sine barn på sosiale medier.
AA170529 - Jeg fikk helt vondt i hjertet, jeg ville aldri gjort noe sånt mot mitt eget barn .
AA170529 - Foreldre skal lære opp ungdommen i hva som er greit å legge ut og ikke, men selv legger de ut nyfødte barn, nakne barn, lettkledde barn og rasende barn .
AA170529 - Foreldre skal lære opp ungdommen i hva som er greit å legge ut og ikke, men selv legger de ut nyfødte barn, nakne barn, lettkledde barn og rasende barn.
AA170529 - Foreldre skal lære opp ungdommen i hva som er greit å legge ut og ikke, men selv legger de ut nyfødte barn, nakne barn , lettkledde barn og rasende barn.
AA170529 - Foreldre skal lære opp ungdommen i hva som er greit å legge ut og ikke, men selv legger de ut nyfødte barn , nakne barn, lettkledde barn og rasende barn.
AA170529 Barn er ikke en gjenstand som voksne kan bruke til underholdning, sa jurist Sara Eline Grønvold til Aftenposten.
AA170529 Barn eier sine egne ansikter og kropper, og de må selv få bestemme om de ønsker å bli lagt ut på sosiale medier.
AA170529 En mann i 30-årene, som er siktet for frihetsberøvelse og blotting mot to små barn i Bergen, skjelte ut retten da han ble varetektsfengslet i to uker.
AA170529 Bakgrunnen for pågripelsen var en bekymringsmelding fra en kvinne om at mannen skulle ha forgrepet seg på to små barn på rundt seks år.
AA170529 | Mann siktet for frihetsberøvelse av barn i Bergen ¶
AA170529 En mann i 30-årene er siktet for frihetsberøvelse og overgrep mot to små barn på Landås i Bergen.
AA170529 Bakgrunnen for pågripelsen var en bekymringsmelding fra en kvinne om at mannen skulle ha forgrepet seg på to små barn på rundt seks år.
AA170529 | Barnehageansatt siktet for overgrep mot to barn
AA170529 Politiet på Romerike har utvidet siktelsen mot en barnehageansatt mann til å omfatte seksuelt overgrep mot to barn samt besittelse av overgrepsmateriale.
AA170529 - Vi har foretatt en rekke avhør av både voksne og barn , og vi fortsetter med nye avhør av sentrale vitner i saken.
AA170529 Politiadvokaten sier at det så langt ikke er avdekket opplysninger om at den siktede har forgrepet seg på flere barn , men hun vil ikke utelukke at det kan skje.
AA170529 I begynnelsen av mai ble foreldrene i den aktuelle barnehagen bedt om å gjennomføre en samtale med sine egne barn og melde inn utfallet av denne til politiet.
AA170529 Han har erkjent deler av siktelsen, å ha begått overgrep på et barn og besittelsen av beslaget.
AA170529 En barnehageansatt på Romerike har tilstått å ha forgrepet seg på ett barn .
AA170529 Dette er barn som har en språkkompetanse, sier Kiær.
AA170529 Det som hittil er funnet, kan beskrives som grove seksuelle overgrep på barn , sier politiadvokat Kristine Kiær til NTB.
AA170529 - Vi vet at foreldre har vært urolige over at det kan ha vært barn uten språk som har vært utsatt for overgrep, men det kan vi tilbakevise.
AA170529 - Vi har foretatt en rekke avhør av både voksne og barn , og vi fortsetter med nye avhør av sentrale vitner i saken.
AA170529 - Opplysningen om at det skal ha dreie seg om overgrep på to barn er ukjent for oss og må være noe som er kommet fram etter fengslingsmøtet, sier mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til NTB.
AA170529 På ett nivå er det selvfølgelig enkelt å mene noe : Å drepe uskyldige mennesker, til og med små barn , er avskyelig.
AA170529 Foreldre som skulle følge barn i 17. mai-tog i Trondheim, fikk utdelt et « tiltakskort » der det sto hva de skulle gjøre hvis større ulykker eller alvorlige hendelser oppsto : Løp unna, kom i skjul og ring nødtelefonen.
VG170528 Takk for at du fødte vårt barn .
VG170528 Disse selges på Solvalla og skal gi 300.000 kroner til « Stall 43 », en forening i Sverige som jobber for barn med autismespekterdiagnoser.
VG170528 mai i år skriver han at han ønsker seg en jobb i Norge for å kutte hodene av de som omskjærer barn .
VG170528 Den pågrepne forteller videre at han gjorde det fordi han elsker sin kone, sine barn og byen han bor i.
VG170528 Barn som ikke vil be må denges til fornuft.
VG170528 Tidligere i dag opplyste operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt at det var noen barn som så RIBen ligge og slå i bølgene.
VG170528 RIB : Båten ble funnet i strandkanten av noen barn ved nitiden søndag morgen, ifølge politiet.
VG170528 Les også : Norges Optikerforbund om økt nettbrett-bruk blant barn : - Kan bli en stor utfordring for synet ¶
SA170528 Robertsen hevder en økning i antallet barn som havner på akuttmottak på grunn av cannabis.
SA170528 - PPT har en viktig rolle i arbeidet med å hjelpe barn å lære å spise.
SA170528 | - PPT bør hjelpe barn med spisevegring ¶
SA170528 - Vi må huske at barn ikke er små voksne.
FV170528 Som barn ville foreldrene at hun skulle gifte seg med en fremmed mann.
DN170528 Kvinner som har opplevd at de alltid har hatt like gode karrieremuligheter som menn, forteller om hvordan de plutselig « blir så veldig mor » i andres øyne når de får barn .
DN170528 Kvinner som har opplevd at de alltid har hatt like gode karrieremuligheter som menn, forteller om hvordan de plutselig « blir så veldig mor » i andres øyne når de får barn , sier Selma Therese Lyng ved Arbeidsforskningsinstituttet.
DN170528 Den baserer seg på forventningen om at kvinner blir mindre karrierededikerte når de får barn .
DB170528 - Tusen takk for at du har gitt oss et barn .
DB170528 Vi foreslår at det statlige barnevernet skal ha et ansvar for å tilby spesialiserte tiltak, hvis kommunen på vegne av et barn ønsker det og det kan bidra til å forhindre at barnet må flytte hjemmefra.
DB170528 Uforståelig atferd hos barn og unge er ofte uttrykk for smerte.
DB170528 Statsråden viser til at mange høringsinstanser, blant annet flere kommuner, NUBU, Helsetilsynet, Barneombudet og Redd Barna, var bekymret for at barnevernet vil miste verdifulle tiltak for sårbare barn og unge hvis man skulle avvikle statens tilbud av spesialiserte hjelpetiltak.
DB170528 På grunn av ulike former for utagerende adferd, ble de sett på som barn med adferdsproblemer.
DB170528 Oslo har mest rus og kriminalitet blant barn og unge.
DB170528 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ), tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom, deriblant MST.
DB170528 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ), tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom, deriblant MST.
DB170528 MST og FFT kaller seg kunnskapsbasert, men uten å ha inkludert barn og unges kunnskap, sier Marit Sanner, leder i Forandringsfabrikken og legger til : ¶ - Barn og unges kunnskap sammenfaller i stor grad med kunnskapsgrunnlaget for traumesensitivt barnevern.
DB170528 MST og FFT kaller seg kunnskapsbasert, men uten å ha inkludert barn og unges kunnskap, sier Marit Sanner, leder i Forandringsfabrikken og legger til : ¶
DB170528 Ikke minst er det viktig å lytte til barn og unges erfaringer når tilbudet skal utvikles videre.
DB170528 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mener det er viktig at vi har gode forebyggende hjelpetiltak i barnevernet som kan hjelpe foreldre til å kunne beholde omsorgen for sine barn .
DB170528 - Jeg er opptatt av at tilbudet til barn og unge skal være basert på kunnskap om hva som virker.
DB170528 Ennis sier han hørte « skrik fra alle retninger » da han kom inn i en foaje full av døde og døende, deriblant barn .
DB170528 Det blir av og til sett på som problematisk dersom et barn ikke har et desperat behov for å ha mennesker rundt seg hele tida.
DB170528 ( Dagbladet ) : Det er en kjent sak at barn ikke alltid reagerer helt som ventet.
DA170528 Rett etter pågripelsen uttalte mannen at han gjennomførte massedrapet fordi han ønsket at politiet skulle drepe ham, og fordi han elsker sin kone og barn , skriver avisa Clarion-Ledger.
DA170528 Colin Farrell er kandidat til skuespillerpris, og mon tro er ikke også Nicole Kidman aktuell her i en opprivende rolle som legens kone og mor til parets to barn .
DA170528 Og der heter det at barn ikke kan interneres for lenger enn 2 uker av gangen, og da bare etter kjennelse fra retten.
DA170528 I saker hvor barn interneres sammen med foreldrene, mener staten regelverket tillater internering i fire uker av gangen.
DA170528 I fjor bodde 143 barn og deres foreldre på familieavdelingen på Trandum mellom ett og 24 døgn - 130 av dem ble sendt ut av landet i løpet av de tre første døgnene.
DA170528 I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.
DA170528 I 2015 var det sju barn som satt lenger enn tre døgn.
DA170528 De foreslåtte endringene i utlendingsloven, hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf, innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.
DA170528 De foreslåtte endringene i utlendingsloven, hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf, innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.
DA170528 - Frihetsberøvelse er et alvorlig inngrep, og det er særlig alvorlig når sakene omfatter barn .
BT170528 | Mann sitter i avhør om overgrep på to barn
BT170528 I AVHØR : En mann i 30-årene avhøres søndag på politihuset for påståtte overgrep mot to barn .
BT170528 En mann i midten av 30-årene avhøres i dag, siktet for seksuell omgang med to små barn .
BT170528 Dette ville gått ut over tusenvis av familier og barn over hele byen vår.
BT170528 - Vi må huske at barn ikke er små voksne.
AP170528 Rett etter pågripelsen uttalte mannen at han gjennomførte massedrapet fordi han ønsket at politiet skulle drepe ham, og fordi han elsker sin kone og barn , skriver avisa Clarion-Ledger.
AP170528 Flere av de drepte og sårede er barn .
AP170528 Særlig vi som har små barn , sier Vladimir.
AP170528 Særlig for eldre, små barn og personer med astma og allergi, sier Tsjuprov.
AP170528 Videre argumenterer hun med at oppførsel barn tillater seg sammen med foreldre, ikke bør eksponeres for resten av verden.
AP170528 Utover sinte og opprørte barn , mener hun foreldre bør unngå å dele grisebilder med mat i hele ansiktet.
AP170528 Nå sist et bilde der han mater sitt nyfødte barn med billedteksten : ¶
AP170528 Nesten halvparten deler ¶ 45 prosent av norske foreldre har lagt ut bilder av egne barn på nettet, slik at flere enn venner og familie kan se, viser en undersøkelse fra Medietilsynet, fra 2016.
AP170528 Komiker Espen Lervaag vil heller ha et barn som har vært med på litt moro.
AP170528 I sitt innlegg i Expressen skriver Neuding at barn som oppfører seg eksemplarisk i barnehagen, kan legge seg på marken i protest på veien hjem, nettopp på grunn av den intimiteten og tryggheten som er i relasjonen til foreldrene.
AP170528 Hun mener foreldre daglig bryter FNs barnekonvensjon artikkel 16 som sier « alle barn har rett til et privatliv ».
AP170528 Det er nettopp de private scenene fra denne toåringens, og andre barns liv for øvrig, som gjør at svenskene nå tar til orde for å beskytte barn mot å få sine personlige kriser gjort til underholdning på internett.
AP170528 Det er de eldste foreldrene og de med høyest utdanning som er mest restriktive når det gjelder deling av bilder, videoer eller informasjon om egne barn på nettet, viser undersøkelsen.
AP170528 Det er de eldste foreldrene og de med høyest utdanning som er mest forsiktige når det gjelder deling av bilder, videoer eller informasjon om egne barn på nettet, viser undersøkelsen.
AP170528 Der poster han jevnlig bilder av sine barn .
AP170528 Der Astrid Lindgren og Ellen Key bidro til å gi barn status som egne individer, har vi nå gått tilbake og ser igjen på barn som objekter, sier Neuding til Aftenposten.
AP170528 Der Astrid Lindgren og Ellen Key bidro til å gi barn status som egne individer, har vi nå gått tilbake og ser igjen på barn som objekter, sier Neuding til Aftenposten.
AP170528 Da skal vi i hvert fall ikke gjøre det av barn , sier Grønvold.
AP170528 Da skal vi i hvert fall ikke gjøre det av barn , sier Grønvold, som mener det er foreldrene som bør kurses i nettvett, ikke bare barna.
AP170528 - I tillegg til at slike bilder lett kan misbrukes til seksuell fremstilling av barn , latterliggjør man også barnet, sier Grønvold.
AP170528 - Hvilke skade mener du barn tar av å bli eksponert i sosiale medier ?
AP170528 - Barn er ikke en gjenstand som voksne kan bruke til underholdning, mener jurist Sara Eline Grønvold.
AP170528 Si ;D-innlegg : Det er barn og unge som må leve med konsekvensene av avgjørelsene som tas i dag og fremover mot 2030.
AP170528 I svaret på min kronikk unnlater Conrad Myrland ( MIFF - Med Israel for Fred ) å kommentere hovedsaken, Israels tortur av barn .
AP170528 - Vi må huske at barn ikke er små voksne.
AA170528 Blant de drepte er også tre kvinner, fire menn og et barn som ble funnet døde nær et universitet.
AA170528 Rett etter pågripelsen uttalte mannen at han gjennomførte massedrapet fordi han ønsket at politiet skulle drepe ham, og fordi han elsker sin kone og barn , skriver avisa Clarion-Ledger.
AA170528 Blant de 19 drepte er tre kvinner og et barn som ble funnet døde nær et universitet.
AA170528 Og haugevis andre barn i Norge.
AA170528 Må man bo nærme makta for å få tilgang til så viktige ting for sine barn ?
AA170528 I mellomtiden vokser tegnspråklige barn i hele landet fortsatt opp uten å kunne snakke med sine søsken.
AA170528 Les bakgrunn : Presenterer Trondheims historie for barn
AA170528 Boka formidler historien til Trondheim for barn på norsk og engelsk gjennom tekst, illustrasjoner, animasjoner og lyd.
AA170528 Familien med foreldre og fire barn kom seg velberget ut av huset før brannen fikk utvikle seg.
VG170527 Blant de drepte er flere barn og unge.
VG170527 Og nå sist i Manchester, der barn og unge på konsert ble drept med utspekulert ondskap.
VG170527 Det er i storsamfunnets interesse at barn og sårbare grupper som opplever uro og frykt i forbindelse med voksnes inntak av alkohol, i mest mulig grad må få slippe å eksponeres for dette.
VG170527 - Å lære barn hvor grensene går for fysisk kontakt går, og at nei betyr nei.
VG170527 NÆRE PÅ : Sofia Sandblom, mannen hennes og tre barn var på vei til Kragerø da denne steinen deiset ned i veien, bare meter foran dem.
VG170527 | To barn i badeulykke i Kristiansand dyrepark ¶
VG170527 - Det er to barn som er involvert, og politi og ambulanse jobber fremdeles på stedet, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, John Repstad, til VG.
VG170527 2 barn innblandet.
VG170527 Populær tursti for barn
SA170527 Flere av ofrene er barn og unge.
SA170527 Flere av de drepte er tenåringer og barn .
SA170527 Jeg vil ikke blande meg opp i hva Viking tilbyr, men å la barn og unge komme å bruke anlegget 3 til 5 dager i uken, tror jeg ikke de vil tilby.
SA170527 | To barn ved bevissthet etter badeulykke i Kristiansand ¶
FV170527 | To barn involvert i badeulykker i Dyreparken ¶
FV170527 To barn har vært involvert i to ulike badeulykker.
FV170527 Lena Håkonsen og hennes tre barn var vitner til en av ulykkene.
FV170527 Lena Håkonsen og hennes tre barn er blant vitnene som var til stede da det ene barnet, en gutt, fikk førstehjelp.
FV170527 KRISTIANSAND : To barn er fraktet til Sørlandet sykehus for behandling etter at de ble skadet i to ulike badeulykker i parkens badeanlegg.
FV170527 Han sier at ulykker med barn er deres store skrekk, men at hendelsene lørdag viser at de har god beredskap.
FV170527 - Vi har hatt ulykker, der barn er fraktet bort i ambulanse.
FV170527 Flere av ofrene er barn og unge.
DN170527 Flere av de drepte er tenåringer og barn .
DN170527 Flere av ofrene er barn og unge. | - Kushner foreslo hemmelig Russland-kanal ¶
DB170527 Bruk av anabole steroider kan ha store skadevirkninger, både fysisk og psykisk : Alvorlige depresjoner, veldig høyt aggresjonsnivå og problemer med å få barn .
DB170527 Små barn har ikke evne til å bevege seg optimalt og justere påkledning.
DB170527 Sheriff Mark Arnett i Parker County, sier at mora smadret et av bilvinduene, da hun fant sine barn .
DB170527 Ifølge dansk TV2 er barn , eldre og dyr særlig sårbare overfor varme.
DB170527 Hjerteskjærende video viser hvorfor du aldri skal etterlate barn i bilen en varm sommerdag ¶
DB170527 ( Dagbladet ) : To små barn ble i går funnet døde i en bil i Parker County, Texas, skriver CNN.
DB170527 Barn , eldre og dyr har vanskelig for å regulere kroppsvarmen.
DB170527 Det skal visstnok ha vært en hel del andre barn der som heller ikke kom inn i dag, sier Haugen til Dagbladet ¶
DB170527 ¶ BADEULYKKE : To barn i alderen fire og fem år ble skadet i to separate hendelser i dyreparkens badeland i dag.
DB170527 Vi vil nå finne ut av hva som har skjedd, før vi uttaler oss ytterligere - men kan på generell basis si at vi ikke ønsker at noe skal skje med noen av de som er i parken, og spesielt ikke med barn , sier han.
DB170527 ( Dagbladet ) To barn i fire - fem-årsalderen er involvert i en badeulykke i Kristiansand Dyrepark, melder Agder-politiet på Twitter.
DB170527 ¶ KUTT : Barn har rett til å ha begge foreldrene der om de er alvorlig syke.
DB170527 Vi skal forsørge 3 barn .
DB170527 Til nå har ordningen med pleiepenger innlemmet alvorlig syke barn med døgnkontinuerlige pleiebehov.
DB170527 Til barn med livstruende progredierende sykdommer har man hatt rett til varige pleiepenger fram til barnet dør.
DB170527 Skal man velge jobben framfor sitt alvorlig syke barn og sette barnet i fare ? § 6 og 6,2 i forskrift om barns opphold i helseinstitusjon sier tydelig at barnet har rett til å ha en av foreldrene hos seg på sykehuset, svært alvorlig eller livstruende syke barn har rett til å ha begge foreldrene hos seg.
DB170527 Skal man velge jobben framfor sitt alvorlig syke barn og sette barnet i fare ? § 6 og 6,2 i forskrift om barns opphold i helseinstitusjon sier tydelig at barnet har rett til å ha en av foreldrene hos seg på sykehuset, svært alvorlig eller livstruende syke barn har rett til å ha begge foreldrene hos seg.
DB170527 Mens foreldre til alvorlig syke barn med store omfattende pleieoppgaver der sykdommen er en sykdom som man kan bli frisk av kan få pleiepenger.
DB170527 I tillegg medfører det å få alvorlige syke barn høyere utgifter, f.eks dekning av medisiner.
DB170527 Frafallet av mulighet for pleiepenger når ditt utviklingshemmede barn er over 18 år ( men som kanskje har en mental alder tilsvarende et lite barn ) oppleves som ekstremt vanskelig.
DB170527 Frafallet av mulighet for pleiepenger når ditt utviklingshemmede barn er over 18 år ( men som kanskje har en mental alder tilsvarende et lite barn ) oppleves som ekstremt vanskelig.
DB170527 Foreldre til alvorlig syke barn vil med den nye ordningen presses enda tidligere ut av et arbeidsliv.
DB170527 For barn med psykisk utviklingshemming har ordningen også vart utover 18 år.
DB170527 Ett unntak, etter 1 300 stønadsdager kan pleiepenger kun ytes til personer som har omsorg for barn som på grunn av en livstruende sykdom eller skade har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
DB170527 Dette er ofte « barn » som trenger stor trygge rammer rundt seg, og hjelp av foreldrene til å bli tolket og forstått.
DB170527 Det er ingen av oss foreldre til alvorlig varig syke barn har noe som ligner et valg.
DB170527 1300 dager høres mye ut, men for barn med kompliserte medisinske tilstander er dette en svært kort tid av barnets liv.
DB170527 Om vi stikker hodet i sanda og later som om de økte utgiftene kan dekkes inn av seg selv, er det i realiteten våre barn og barnebarn som må betale.
DB170527 Foruten å gi et unikt innblikk i den hektiske hverdagen bak kulissene i en av landets største kulturredaksjoner - som dere står helt fritt til å bruke som referanse på kommende media-tentamener, barn - så retter den fokus på noe vi alle har spurt oss selv de siste ukene.
DB170527 Og midt mellom de desperate sosialmediemeldingene med bilder av ( på dette tidspunktet ) savnede barn får forskjellige bruddstykker av låten ny, og vel så tragisk og brutal bunn : ¶
DB170527 Og at Moors-morderen Hindley i likhet med Morrissey og mandagens ugjerningsmann var et ektefødt barn av byen, men dette vet vi jo ikke enda, tirsdag formiddag.
DB170527 Myrdede barn .
DB170527 Myndigheter eller andre klarte ikke å stoppe Brady og hans medsammensvorne Myra Hindley fra å ta livet av ( minst ) fem barn som aldri ble mer enn mellom 10 og 17 år gamle, på nær utenkelig bestialsk og grusomt vis, mellom 1963 og 1965.
DB170527 Det er for jævlig at det var det jeg tenkte på, på vei inn til og ned mot Manchester, på akkurat den mandagen : døde barn .
DB170527 Aune Sand forlater familie og barn til fordel for « Farmen kjendis ».
DB170527 Han har totalt vært gift seks ganger, og fikk fem barn totalt.
DA170527 Flere av de drepte er tenåringer og barn .
DA170527 Flere av ofrene er barn og unge.
DA170527 Har du veldig små barn ? + 200 kr i ekstra « mista i bakken»-pott. 6.
DA170527 Å gi trygghet til foreldre og barn som skulle gå i 17. mai-tog.
DA170527 Bruk av anabole steroider kan ha store skadevirkninger, både fysisk og psykisk : Alvorlige depresjoner, veldig høyt aggresjonsnivå og problemer med å få barn .
BT170527 Flere av de drepte er tenåringer og barn .
BT170527 | To barn ved bevissthet etter badeulykke i Kristiansand ¶
AP170527 Flere av de drepte er tenåringer og barn .
AP170527 Blant de drepte er mange barn .
AP170527 Sikkerhetsmedarbeideren Eddie Maher stakk av med 1,2 millioner pund og levde i 19 år på rømmen i USA med kone og barn .
AP170527 Rammet barn og unge ¶
AP170527 Flere av ofrene er barn og unge.
AP170527 Flere av ofrene er barn og unge.
AP170527 På samme måte som jeg ikke ønsker å bli overvåket på arbeidsplassen min, mener jeg heller ikke barn bør overvåkes på et sted de er tvunget til å være, sier Melby.
AP170527 - Vi aksepterer at overvåkingskameraer brukes utenfor skoletid, når skolen ikke blir brukt av barn .
AP170527 - Barn bør ikke overvåkes ¶
AP170527 Ved samlivsbrudd skal foreldre med barn under 16 år møte til megling om foreldreansvar, barnas bosted og samvær.
AP170527 Og dette mener Regjeringen : Horne vil at flere barn skal ha delt bosted etter samlivsbrudd ¶
AP170527 Kjøs understreker at barn har en juridisk rett til å bli hørt, en rett som altfor sjelden blir oppfylt.
AP170527 Han legger til at de aller fleste foreldre fint klarer å lage en avtale og komme til enighet om omsorgen for barn etter samlivsbrudd.
AP170527 Foreldrekonflikter er blant de viktigste årsakene til at barn får vanskeligheter med følelser og oppførsel - eller får psykiske problemer når foreldrene skilles, fastslår Bufdir.
AP170527 Alle foreldre med barn under 16 år, som går fra hverandre, må møte opp til obligatorisk megling om foreldreansvar, barnas bosted og samvær.
AP170527 | To barn involvert i badeulykke i Dyreparken ¶
AP170527 Lena Håkonsen og hennes tre barn er blant vitnene som var til stede da det ene barnet, en gutt, fikk førstehjelp.
AP170527 Oslopolitiets arbeid blant barn og unge ¶
AA170527 Flere av ofrene er barn og unge. ( ©NTB ) ¶ | - Nesten fysisk umulig å ta så store steg som jeg gjorde i fjor ¶
AA170527 Flere av ofrene er barn og unge. ( ©NTB ) ¶
AA170527 Parallelt med at hun jobbet ved andre sykehus og klinikker i delstaten, har flere andre barn dødd av uforklarlige anfall og andre komplikasjoner.
AA170527 En sykepleier i Texas som soner en dom for å ha drept et småbarn og som er siktet for et annet barnedrap, mistenkes for å ha drept så mange som 60 små barn .
AA170527 Flere av de drepte er tenåringer og barn .
AA170527 Flere av de drepte er tenåringer og barn .
AA170527 Flere av de drepte og sårede er barn .
AA170527 Mange av ofrene skal være barn .
AA170527 Blant de drepte er mange barn .
AA170527 Blant de drepte er mange barn .
AA170527 Flere av ofrene er barn og unge.
AA170527 52-åringen etterlater seg kone og tre barn . ( ©NTB ) ¶
AA170527 | To barn ved bevissthet etter badeulykke i Kristiansand ¶
VG170526 « Good morning Britain»-programlederen påpeker videre at en 23-åring ikke er et barn , og at dersom dronningen greier å komme seg på sykehusbesøk, burde stjernen ofrene betalte for å se gjøre det samme.
VG170526 Blant dem var Chris Cornells enke, Vicky, og hans to yngste barn , skriver AP.
VG170526 Flere av ofrene skal være barn , skriver NTB.
VG170526 Det hadde vært mer effektivt å gjøre dét enn å belære dem som om de var barn .
VG170526 Terrorangrepet i Manchester, der 22 mennesker ble drept, blant dem flere barn , berører oss alle.
VG170526 Det er tross alt en valgsituasjon å stille seg opp foran barn på en konsertarena mens man ser dem inn i øynene for så å blåse seg selv og ungene til himmels.
VG170526 Alle mennesker ( og deres barn ) som ikke bekjenner seg til den rette tolkningen av islam er aktører i krigen og derfor legitime mål.
VG170526 Røde Kors telefonen for barn og unge : Røde kors-telefonen for barn og unge, åpen mandag-fredag 14-20 : 800 333 21 ¶
VG170526 Røde Kors telefonen for barn og unge : Røde kors-telefonen for barn og unge, åpen mandag-fredag 14-20 : 800 333 21 ¶
VG170526 Alarmtelefonen for barn og unge : Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger : 116 111 ¶
VG170526 KOM ALDRI HJEM : Khai Ngoc Dinh ( 44 ) var ute og øvelseskjørte med nevøen sin, men kom aldri hjem til samboeren og deres felles barn på Grønland i Oslo.
VG170526 Det blir musikk, god mat og aktiviteter for både barn og voksne. * 1 Årets SommerfestiHvaler på Hvaler Gjestgiveri kan friste med kjente navn som Postgirobygget, De Lillos, Kurt Nilsen og Bjørn Eidsvåg.
SA170526 Mange av ofrene skal være barn .
SA170526 Kun tre barn overlevde angrepet, melder en nyhetsportal for koptiske kristne.
SA170526 Det er ikke oppgitt hvor mange barn som er blant de drepte og sårede.
SA170526 Det er kuttet ned på antall voksne per barn .
SA170526 Det kan være krevende jobber, hobbyer som tar mye tid, oppfølging av barn , uventede hendelser og sykdom.
NL170526 I det fattige Nord-Norge like etter krigen var nøden stor i mange heimer med utviklingshemmede barn .
NL170526 Vi snakker om ivrige foreldre som kan bli overivrige, med ambisjoner på vegne av egne barn og deres lag som ikke står i stil med barnas egne ambisjoner - eller idealene i barnefotballen, for den saks skyld.
NL170526 Velmente intensjoner fra voksne kan fort bli negative opplevelser for barn og unge.
NL170526 Hvilket barn eller ungdom vil vel stå i veien for at laget, det store fellesskapet, skal vinne ?
NL170526 Derfor er vår innstendige oppfordring til alle trenere i Narvik denne helga, og på seriekamper og turneringer ellers : La alle barn og unge få lik spilletid, fra de starter i 5-6-årsalderen og fram til de blir seniorspillere.
NL170526 Barn og unge får opplevelser som blir minner for livet.
FV170526 Mange av ofrene skal være barn .
FV170526 Kun tre barn overlevde angrepet, melder en nyhetsportal for koptiske kristne.
FV170526 Det er ikke oppgitt hvor mange barn som er blant de drepte og sårede.
DB170526 Mens for barn og ungdom gjelder dette : ¶ * 0-5 år : to år ¶ * 5-10 år : tre år ¶ * 10-16 år : fem år ¶
DB170526 Kan man bestille nødpass til barn ?
DB170526 Huskeliste ved søknad om pass til barn og ungdom ¶
DB170526 Det vil bli utvist skjønn ved innlevering av bilder av svært små barn .
DB170526 Dersom et barn under 18 år skal bestille pass, og det er delt foreldreansvar, må minst en av foreldrene være med når passet skal bestilles.
DB170526 Da skal i utgangspunktet disse kravene til passbilde være oppfylt, men politiet skal utvise skjønn ved veldig små barn .
DB170526 - Og det er viktig å merke seg at for nyfødte barn må barnet har fått navn og at foreldreansvar og personnummer registrert hos folkeregisteret før de kan få nødpass.
DB170526 - Ikke glem at pass til barn har kortere gyldighetstid enn til voksne.
DB170526 Barn som er under 10 år slipper å underskrive passet sitt.
DB170526 Barn som er over tre år skal ta bilde i biometrikiosken hos politiet.
DB170526 Der satt hun selv, mannen og tre barn .
DB170526 ¶ TOÅRING FALT I SEPTIKTANK : Et to år gammelt barn falt torsdag ned i en septiktank i Finnsnes i Troms, og ble fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge.
DB170526 Mange av de døde var barn og kvinner, hevder Abdulrahman.
DB170526 Mange av de drepte i byen Mayadeen skal være barn .
DB170526 I det siste angrepet skal minst 80 mennesker, blant dem 33 barn , ha mistet livet.
DB170526 - Han så barn, muslimske barn , dø overalt - og ville ha hevn ¶
DB170526 - Han så barn , muslimske barn, dø overalt - og ville ha hevn ¶
DB170526 ¶ TILTALT : Tirsdag møter et foreldrepar i Oslo tingrett, tiltalt for grov mishandling av sine egne barn .
DB170526 Mange av ofrene skal være barn .
DB170526 april i år, utenfor et ungdomshjem som tar hånd om barn og ungdommer med utfordringer.
DB170526 stemmerett for kvinner eller for eiendomsløse menn, jøder og jesuitters manglende adgang til riket, alle mulige ting som har blitt nektet LHBT-folk, jenter som ikke kan få hoppe på ski, urbefolkningsbarn som ikke får snakke sitt eget språk, tvangssterilisering av reisende som ikke « burde » få barn , oppfatninger om hvem som ikke bør få bestemme over klesdraktene sine selv av den ene eller andre grunnen,
DB170526 Den økonomiske risikoen er altså noe som angår oss alle, for det er velferden til våre barn og barnebarn som står på spill når stortingsflertallet ukritisk åpner store, nye områder i Barentshavet.
DB170526 Likevel er « The Meyerowitz Stories » en film om hvordan familiekjærligheten likevel ligger der, uutslettelig, også i barn som er sinte på seg selv fordi de ikke klarer å slutte å være glad i faren sin, og ønske at han skal være glad i dem.
DB170526 » Mine barn har flere nære voksne i barnehagen som ikke er etnisk norske.
DB170526 Skjerp deg, ellers kan dine barn ende opp som deg.
DB170526 Ser du at normalen er at barn og unge omgås mennesker fra hele verden ?
DB170526 Barn er ikke født med hat, det er noe de lærer seg.
DB170526 Dette er første gang på mange måneder at 31-åringen viser seg på den røde løperen, og det er kun to måneder siden hun og filmstjernen Bradley Cooper ( 42 ) fikk sitt første barn sammen.
DB170526 Laura Biagiotti lagde også kolleksjoner for herrer og for barn , og hun hadde også et eget merke for pluss size-klær, Laura Piu.
DA170526 Mange av ofrene skal være barn .
DA170526 Kun tre barn overlevde angrepet, melder en nyhetsportal for koptiske kristne.
DA170526 Det er ikke oppgitt hvor mange barn som er blant de drepte og sårede.
DA170526 - Til ektefelle og barn
DA170526 - Mange barn bor i bomiljøer som er uakseptable for barn , sier hun.
DA170526 - Mange barn bor i bomiljøer som er uakseptable for barn, sier hun.
DA170526 Barnefotballens aktiviteter har eksplodert og uhyre ambisiøse spillere og foreldre har små barn i altfor store drakter i gang ute på ( kunst )gresset.
DA170526 Men barn som plager andre barn , en rektor som er mer opptatt av fasade enn av mennesker, misforståelser som ender der ingen kunne forestille seg - det er veldig sterkt å både høre og se.
DA170526 Men barn som plager andre barn, en rektor som er mer opptatt av fasade enn av mennesker, misforståelser som ender der ingen kunne forestille seg - det er veldig sterkt å både høre og se.
DA170526 Kanskje er det fordi det handler om barn , kanskje er det fordi jeg kjenner noen som står oppi en lignende problemstilling, kanskje er det fordi nettopp mobbing og barns selvmord har vært en gjenganger i nyheter, TV-programmer og på sosiale medier ofte det siste året.
DA170526 Forestillingen « 11 år » peker på en rekke problemstillinger skole, foreldre og barn stilles ovenfor i forbindelse med mobbing.
DA170526 Barn leker, spiser nistemat, klatrer og husker.
DA170526 I oppdragelsen av fire barn har han trillet barnevogn, skiftet bleier og tatt pappapraten om åpenhet og verdier.
DA170526 66 prosent av disse mener at en yrkesaktiv mor kan ha et like nært og godt forhold til sine barn som en mor som ikke jobber.
BT170526 Overlevende sier til AP at gjerningsmennene var maskert, og at det var flere barn på bussen.
BT170526 Vi er ferdig med barn , har høy kompetanse og erfaring, er motiverte, organiserte og fleksible i tillegg til å sitte på en stor kunnskapsbase og nettverk, sier jobbsøker Gerd Akse Nordkvist ( 62 ).
BT170526 | Slik avslører politiet overgrepsdømte som vil jobbe med barn
BT170526 Også frivillige som vil gjøre en innsats for barn i idrettslag, korps og kirkesamfunn må vise frem attesten fra politiet som bekrefter at de er skikket.
BT170526 Det kan være krevende jobber, hobbyer som tar mye tid, oppfølging av barn , uventede hendelser og sykdom.
BT170526 Dersom kommunen har problemer med å fylle opp Ulriken skole, må de finne andre enn sårbare barn .
AP170526 Mange av de døde var barn og kvinner, hevder Abdulrahman.
AP170526 Mange av de drepte i byen Mayadeen skal være barn .
AP170526 I det siste angrepet skal minst 80 mennesker, blant dem 33 barn , ha mistet livet.
AP170526 52-åringen etterlater seg kone og tre barn .
AP170526 Mange av ofrene skal være barn .
AP170526 Kun tre barn overlevde angrepet, melder en nyhetsportal for koptiske kristne.
AP170526 Det er ikke oppgitt hvor mange barn som er blant de drepte og sårede.
AP170526 Der har myndighetene nylig vedtatt en lov som pålegger foreldre å vaksinere sine barn mot meslinger og flere andre vanlige sykdommer før barna begynner på skolen.
AP170526 Kommentar : « Skal ditt barn gå i barnetoget ? » - Aftenposten ¶
AP170526 Hun forteller at de også er oppmerksomme på utfordringen med at barn under 13 år oppretter en profil.
AP170526 Hun har tro på familievernets arbeid fordi det er et lavterskeltilbud som hun mener hjelper foreldre og barn til å få et bedre familieliv og et bedre samarbeid etter samlivsbrudd.
AP170526 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) har gjort undersøkelser om hvordan brukere opplever meglingstjenesten, både foreldre, barn og meglerne selv.
AP170526 Alle foreldre med barn under 16 år må gå til én obligatorisk time med megling i forbindelse med separasjon og samlivsbrudd.
AP170526 - Når foreldre skiller lag, innebærer det radikale endringer og store utfordringer i livssituasjonen for både voksne og barn .
AP170526 - Det bidrar i hvert fall ikke til å hjelpe barn i familier med de største konfliktene, som strever og har det skikkelig vanskelig, sier professor Tjersland.
AP170526 | Flytte med barn etter samlivsbrudd Maria C.
AP170526 Det er på høy tid at systemet for folkeregistrering bedre tilpasses barneloven og dagens utvikling hvor det blir stadig mer vanlig at barn har to hjem.
AP170526 mai besvarer Frode Thuen spørsmål fra en far som opplever at han er frarøvet sin omsorgs- og samværsrett fordi mor og barn flytter.
AP170526 Det kan være krevende jobber, hobbyer som tar mye tid, oppfølging av barn , uventede hendelser og sykdom.
AA170526 De overlevende, inkludert et barn , klamret seg til det som var igjen av den punkterte gummibåten før de ble reddet, opplyser marinens talsmann, Ayoub Kacem.
AA170526 De andre ni er sivile syrere, inkludert fem barn , opplyser SOHR-leder Rami Abdulrahman.
AA170526 - Blant de døde er minst 26 slektninger av IS-krigere, mange av dem kvinner og barn .
AA170526 Mange av de døde var barn og kvinner, hevder Abdulrahman.
AA170526 Mange av de drepte i byen Mayadeen skal være barn .
AA170526 I det siste angrepet skal minst 80 mennesker, blant dem 33 barn , ha mistet livet.
AA170526 37 sivile ble ifølge UD drept i angrepet, mange av dem barn .
AA170526 Laura Biagiotti lagde også kolleksjoner for herrer og for barn , og hun hadde også et eget merke for pluss size-klær, Laura Piu. ( ©NTB ) ¶
AA170526 Mange av ofrene skal være barn .
AA170526 Kun tre barn overlevde angrepet, melder en nyhetsportal for koptiske kristne.
AA170526 Det er ikke oppgitt hvor mange barn som er blant de drepte og sårede.
AA170526 Like før henrettelsen sa en gråtkvalt Arthur unnskyld til sine fire barn .
AA170526 Men vi gjør en ekstra vurdering siden det er snakk om så mange barn .
AA170526 - Det handler om at så mange barn hver dag fraktes på denne ruta med høy hastighet, sier Solem.
AA170526 En to år gammelt barn falt torsdag ned i en septiktank i Finnsnes i Troms.
AA170526 | Overgrepsdømte vil jobbe med barn
AA170526 Også frivillige som vil gjøre en innsats for barn i idrettslag, korps og kirkesamfunn må vise fram attesten fra politiet som bekrefter at de er skikket.
AA170526 | Foreldrepar tiltalt for grov mishandling av sine fire barn
AA170526 | Forbrukerrådet ber Høie reagere på snikreklame mot barn og unge ¶
AA170526 Som et typisk eksempel på hva hun mener trekker hun fram Tine, som oppfordret barn og ungdom til å filme at de trikset med en iste-flaske.
AA170526 - Matbransjen har sagt at de vil beskytte barn til og med 12 år mot reklame for usunn mat og drikke.
AA170526 ¶ Kommunikasjon : Våre jenter får tegnspråkopplæring, og det viser at kommunen forstår at opplæring er viktig for alle tegnspråklige barn , skriver foreldrene.
AA170526 Våre jenter får tegnspråkopplæring og det viser at kommunen forstår at tegnspråkopplæring er viktig for alle tegnspråklige barn .
AA170526 Vi har to barn som er Koda ( Kids of Deaf Adults - www.coda-norge.no ).
AA170526 Nylig var vi på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve, sammen med andre Kodaforeldre og deres barn , og vi så to jenter som blomstret.
AA170526 I barnehageloven, §19H står det at barn som er under opplæringspliktig alder og som har tegnspråk som førstespråk har rett til opplæring i tegnspråk.
AA170526 Der møtte de barn som seg selv og voksne som er som mamma.
AA170526 Holder man kronisk syke og foreldre som er hjemme på grunn av syke barn , unna en slik reduksjon i sykelønn, vil de aller fleste av oss leve godt med en egenandel på korttidsfraværet de dagene feberen river i kroppen.
AA170526 ¶ Kommunikasjon : Våre jenter får tegnspråkopplæring, og det viser at kommunen forstår at opplæring er viktig for alle tegnspråklige barn , skriver foreldrene.
AA170526 Våre jenter får tegnspråkopplæring og det viser at kommunen forstår at tegnspråkopplæring er viktig for alle tegnspråklige barn .
AA170526 Vi har to barn som er Koda ( Kids of Deaf Adults - www.coda-norge.no ).
AA170526 Nylig var vi på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve, sammen med andre Kodaforeldre og deres barn , og vi så to jenter som blomstret.
AA170526 I barnehageloven, §19H står det at barn som er under opplæringspliktig alder og som har tegnspråk som førstespråk har rett til opplæring i tegnspråk.
AA170526 Der møtte de barn som seg selv og voksne som er som mamma.
AA170526 Dessuten er det flott for barn å vokse opp med en hund.
VG170525 Nå handler det ikke bare om å kunne leve et normalt liv og makte å kunne leke med sine barn .
VG170525 Vicky og Chris Cornell var gift i 13 år og de har to barn på 11 og 12 år sammen.
VG170525 Det er viktigere at vi også innser at unge muslimer føler avmakt når muslimske barn blir drept av vestlige lands bomber.
VG170525 - Alle blir forvirret når noe slikt skjer, det er ille, men jeg lurer på hvorfor ikke dere journalister reagerer like kraftig og reiser dit hvor amerikanske bomber dreper barn .
VG170525 Det er flere barn blant de drepte og sårede etter det politiet etterforsker som en terrorhandling.
VG170525 Bomben som gikk av etter tenåringsidolet Ariana Grandes konsert mandag sendte en sky av dødelige splinter og metallbiter inn i de intetanende konsertdeltagerne - mange av dem barn . 22 mennesker ble drept i angrepet, og dusinvis ble såret. 32 er fortsatt på sykehuset, og tilstanden er alvorlig for ti av dem.
VG170525 - Mange hoppet ned over rekkverkene og tribunen, små barn gråt og folk løp som gale.
VG170525 Ville møte de « i kulissene » ¶ 34 pasienter ble behandlet på Royal Manchester Children's Hospital, 29 av dem var barn .
SA170525 Mange av ofrene var barn og unge.
SA170525 Tolv barn under 16 år ble brakt til barnesykehuset med skader etter terrorangrepet utenfor Manchester Arena mandag kveld der popstjernen Ariana Grande hadde hatt konsert.
SA170525 | Vi er opptatt av at alle barn skal få være med, uavhengig av foreldrenes inntekt ¶
SA170525 Vi har innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt, gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år, søknadsbasert ordning for forsøk med gratis barnehage og SFO, og vi har sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend.
SA170525 Vi er opptatt av at alle barn får være med, uavhengig av foreldrenes inntekt.
SA170525 Målet med erklæringen er å få til et godt og langsiktig samarbeid om at alle barn , uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
SA170525 At foreldrene har en jobb er den viktigste faktoren for å unngå at barn vokser opp i fattigdom.
SA170525 64 ulike tiltak som skal bidra til at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling.
SA170525 Den eneste generasjonsfølelsen de røpet for meg var et ønske om at egne barn skulle få en pen og ordnet slump etter dem i tillegg til hus, hytte og leilighet - så de slapp å slite så mye som de selv hadde gjort.
SA170525 Vi blir selv syke og eldre, vi får barn som trenger utdanning for å komme i jobb, gjerne gjennom en lærlingeplass.
SA170525 Her plasserer et barn blomster på et minnested i Manchester.
SA170525 Over 90.000 barn lever i familier som defineres som fattige.
SA170525 Dårlig nytt for barn i Norge er at barnefattigdommen øker, mens på den gledelige siden har barnedødeligheten blitt mer enn halvert de siste 20 årene, rapporterer UNICEF Norge.
FV170525 Mange av ofrene var barn og unge.
DN170525 Det er flere barn blant de drepte og sårede etter det politiet etterforsker som en terrorhandling.
DB170525 For en uke siden ga han bort flere hundre tusen kroner til « Stall 43 », en forening i Sverige som jobber for barn med autismespekterdiagnoser.
DB170525 - Han så muslimske barn dø overalt - og ville ha hevn ¶
DB170525 Det var rettet mot barn , mot unge og familier som gjorde noe som absolutt skal være trygt og sikkert, sa Jens Stoltenberg i går om angrepet.
DB170525 22 personer ble drept, deriblant flere barn , og over 50 personer ble skadet.
DB170525 - Han så barn, muslimske barn , dø overalt - og ville ha hevn ¶
DB170525 - Han så barn , muslimske barn, dø overalt - og ville ha hevn ¶
DB170525 - Jeg tror han så barn, muslimske barn , dø overalt - og ville ha hevn.
DB170525 - Jeg tror han så barn , muslimske barn, dø overalt - og ville ha hevn.
DB170525 Når det gjelder mora, har jeg sjeldent sett så godt samspill mellom mor og barn .
DB170525 Det var i fjor høst kvinnen kom hjem til Norge, med sine tre barn .
DB170525 ¶ RETT TIL SAMVÆR : - Barn og deres fedre må også ha rett på et familieforhold etter et samlivsbrudd, akkurat som barn og deres mødre, skriver artikkelforfatteren.
DB170525 ¶ RETT TIL SAMVÆR : - Barn og deres fedre må også ha rett på et familieforhold etter et samlivsbrudd, akkurat som barn og deres mødre, skriver artikkelforfatteren.
DB170525 Barn og deres fedre må også ha rett på et familieforhold etter et samlivsbrudd, akkurat som barn og deres mødre.
DB170525 Barn og deres fedre må også ha rett på et familieforhold etter et samlivsbrudd, akkurat som barn og deres mødre.
DB170525 - Barn er alt.
DB170525 ( Dagbladet ) : Hollywood-stjerner er ofte forbilder for barn og unge, og hva slags signaler de sender til fansen er noe mange er opptatt av.
DB170525 Ifølge Sky News ble 12 barn under 16 år fraktet til Royal Manchester Children's Hospital seint mandag kveld, og dronningen møtte flere av dem under sitt besøk på sykehuset.
DB170525 Foreløpig har terrorangrepet kostet 22 mennesker livet, flere av dem barn , og 59 personer ble lagt inn på sykehus som følge av skadene.
DA170525 Det er flere barn blant de drepte og sårede etter det politiet etterforsker som en terrorhandling.
DA170525 Han skal ha reagert sterkt på amerikanske bombeangrep som har rammet barn i Syria.
BT170525 Salman Abedi drepte 22, mange av dem barn , med selvmordsbomben sin.
BT170525 De var barn av selveste Zevs og Mnemosyne, og vokste opp til å bli gudinner for kunst, poesi, musikk og teater, og etter hvert også vitenskap.
AP170525 Flere av dem som ble rammet i terrorangrepet i Manchester mandag, var barn .
AP170525 Samme dag dro dronning Elizabeth til barnesykehuset Royal Manchester Children's Hospital, der tolv barn får behandling for skadene de fikk i terrorangrepet.
AP170525 Og det var et spesielt ufølsomt og feigt angrep på grunn av hvordan det var bevisst rettet mot uskyldige og forsvarsløse barn og unge.
AP170525 Si ;D-innlegg : At AUF savner reaksjoner etter Frps landsmøte, har kanskje sammenheng med at folk ikke vil skjære i friske barn .
AP170525 Fremskrittspartiet kjemper for rettighetene til barn , kvinner og flyktninger.
AP170525 Vi er i ferd med å frata barn deres grunnleggende menneskerettigheter.
AP170525 Tvert om bør det forbys, fordi barn da i realiteten fratas retten til å kjenne sin far.
AP170525 Men politiske partier kan ikke vedta å frata barn deres rett til å kjenne og bli oppdratt av sine foreldre ved å fjerne barnets rett til sin naturlige mor og far.
AP170525 Et sivilisert samfunn står ikke fritt til å endre de naturgitte, grunnleggende forholdene mellom foreldre og barn , skriver kronikkforfatterne.
AP170525 | Barn har rett til sine foreldre ¶
AA170525 Mange av ofrene var barn og unge.
AA170525 Han skal ha reagert sterkt på amerikanske bombeangrep som har rammet barn i Syria.
AA170525 Og det var et spesielt ufølsomt og feigt angrep på grunn av hvordan det var bevisst rettet mot uskyldige og forsvarsløse barn og unge.
AA170525 Det er flere barn blant de drepte og sårede etter det politiet etterforsker som en terrorhandling.
AA170525 Tolv barn under 16 år ble brakt til barnesykehuset med skader etter terrorangrepet utenfor Manchester Arena mandag kveld der popstjernen Ariana Grande hadde hatt konsert.
AA170525barn bidrar hjemme ¶ Én av medgründerne er spillprofessor ved NTNU, Alf Inge Wang, som også er medgründer, oppfinner og forsker i suksessen Kahoot.
AA170525 - Det finnes over 500 millioner familier i verden og undersøkelser viser at under halvparten av alle norske barn bidrar i hjemmet.
AA170525 Barn bidrar ikke hjemme, oppgavelister fungerer ikke og barna sitter heller opptatt med en eller annen spillapp enn å hjelpe til med å gå ut med søpla eller støvsuge.
AA170525 Tre voksne og to barn kjørt til sykehus etter at to biler kolliderte i et kryss.
AA170525 To barn under 18 år var involvert i ulykken, ifølge Vådan.
AA170525 I en moderne, lett absurd gresk tragedie får hennes mann beskjed om å drepe et av deres to barn , hvis de vil unngå at hele familien blir drept.
VG170524 Han lot det skinne gjennom at det siste fristet mer enn enda en sesong borte fra kona Monica og parets to barn , som er bosatt på Hamar.
VG170524 Skaset ser spenningsfeltet slik : ¶ * 1 Den delen av det som alltid har vært der, mellom idrettskretsene, særforbundene, barn , breddeidrett og toppidrett. * 1 Det internasjonale bildet, nå med korrupsjon, antidoping og kontroversene knyttet til den olympiske idretten. * 1 Eksterne spenninger nasjonalt, mot regjering, storting og departementet.
VG170524 Det vil også være greit å ha en nærhet til idretten, for eksempel gjennom egne barn , sier han.
VG170524 Tyra Banks ( 42 ) har fått barn med sin norske fotografkjæreste ( 51 ) ¶
VG170524 Men etter det kyniske og feige bombeangrepet i Manchester for to dager siden, der 22 personer - blant dem flere barn - ble myrdet under en Ariana Grande-konsert, er det umulig å ikke bli preget av mørket som truer med å strupe dette livsbejaende konseptet.
VG170524 | Stoltenberg : Spesielt brutalt når barn dør av terror ¶
VG170524 - Det er alltid meningsløst når uskyldige mennesker mister livet, men det er spesielt brutalt og meningsløst når barn og ungdom på konsert eller på ungdomsleir, det mest naturlige og det minst farlige i verden, blir drept slik vi nå har sett, sier Stoltenberg.
VG170524 - Alle terrorangrep er ulike, men angrepet i Manchester har det til felles med Utøya at det var først og fremst barn og unge som ble drept, sier Stoltenberg, to dager etter at terroren rammet Ariana Grandes konsert i Manchester og drepte 22 mennesker ¶
VG170524 Hennes mann skal være kritisk skadet og parets to barn skal også være såret i angrepet.
VG170524 Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn ?
VG170524 I tillegg er 64 personer skadet, blant dem et titall barn under 16 år. 20 personer skal være kritisk skadet, melder Sky News.
VG170524 HYLLES : Chris Parker forteller at han dro spiker ut av ansiktet på flere barn etter terrorangrepet mandag.
VG170524 Det var mange barn med blod over hele seg som gråt og skrek.
VG170524 - Det var barn .
VG170524 Blant de drepte er flere barn og unge.
VG170524 Ifølge statuttene skal Abelprisen « bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk ».
VG170524 Det er svært uheldig for mange barn og deres selvtillit hvis de ikke får hjelp til å mestre matte.
VG170524 Det målrettede angrepet på barn og unge.
VG170524 Vi mener barn ikke skal utsettes for irreversible kirurgiske inngrep, uten at medisinske årsaker ligger til grunn.
VG170524 Vi i Frp mener denne friheten ikke innebærer å utføre irreversible inngrep på barn .
VG170524 At vi vil nekte voksne å skjære i barn er hverken uklokt, eller et forbud mot å praktisere jødedom.
VG170524 Sjokkfunn : Beslagla sexdukker fremstilt som barn
SA170524 Mange av ofrene var barn og unge.
SA170524 22 mennesker ble drept og 59 ble såret i terroraksjonen, blant dem mange barn og unge.
SA170524 Salman Abedi er mannen som ifølge politiet plasserte en bombe på Manchester Arena mandag kveld - en bombe som tok livet av 22 personer og såret langt flere, mange av dem barn og unge.
SA170524 Fra før er det kjent at mange av de skadede er barn , ettersom den amerikanske artisten Ariana Grande har en ung fanskare.
SA170524 | Flere barn bekreftet drept i Manchester ¶
SA170524 Flere av dem som ble rammet i terrorangrepet i Manchester mandag, var barn .
SA170524 Dansk terrorforsker hevder barn og unge er typiske mål for terrorgruppen IS.
SA170524 Mange av ofrene var barn og unge.
SA170524 22 mennesker ble drept og 59 ble såret i terroraksjonen, blant dem mange barn og unge.
SA170524 Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn ?
SA170524 Vi kjemper for en byluft som ikke er helseskadelig for barn , unge og eldre.
SA170524 | Mistet lappen for å ha kjørt med usikrede barn ¶ 62 år gammel mann fikk førerkortet beslaglagt.
SA170524 Politiet melder at en 62 år gammel mann i Sandnes onsdag fikk førerkortet beslaglagt etter å kjørt med to usikrede barn i kjøretøyet.
SA170524 Retten finner at 51-åringen har bidratt til at hennes datter kan fortsette med å holde sitt barn borte fra barnevernets omsorg.
SA170524 Mange av ofrene er barn og unge, blant dem åtte år gamle Saffie Rose Roussos.
NL170524 Særlig når man blir foreldre, kjenner mange behovet for å gi språket man sjøl er frarøvet tilbake til sine barn .
NL170524 Hverdagsrasisme, manglende opplæringstilbud til våre barn , rettighetstap, naturinngrep, usynliggjøring, uvilje og latterliggjøring av våre krav er bare en liten del av den strukturelle diskrimineringen jeg anser som den fortsatte fornorskningen.
FV170524 Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn ?
DN170524 Trump fikk omvisning i Det sixtinske kapell og Peterskirken sammen med Melania, som er katolikk og som besøkte et sykehus for barn .
DN170524 Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn ?
DB170524 Selv om det er helt naturlig å få barn , ser alle at kroppen endrer seg dramatisk etterpå, skriver Hjelmer.
DB170524 Noe av grunnen er at Hjelmer er blitt mor til to barn .
DB170524 Hun har født to barn siden gullet i 2012 og viser nå fram kroppen sin.
DB170524 Flere barn
DB170524 El Fakhuri sier at det er en familie med flere barn .
DB170524 14 av dødsofrene navngitt - flere skulle hente barn etter konserten ¶
DB170524 I tillegg er 59 personer skadd, 12 av dem barn under 16 år.
DB170524 - Alle terrorhandlinger er feige angrep på uskyldige, men dette angrepet skiller seg ut gjennom dets frastøtende og kvalmende feighet, sa Storbritannias statsminister, Theresa May, om angrepet som rammet flere barn .
DB170524 14 av dødsofrene navngitt - flere skulle hente barn etter konserten ¶
DB170524 Det er flere barn blant de drepte og sårede etter det politiet etterforsker som en terrorhandling.
DB170524 Det var rettet mot barn , mot unge og familier som gjorde noe som absolutt skal være trygt og sikkert, sa Stoltenberg om angrepet.
DB170524 Det var mange barn tilstede, og den 22 år gamle terroristen ventet tilsynelatende til konserten var ferdig og konsertgjengerne fylte fojaéområdet for å forlate lokalet.
DB170524 22 personer ble drept, deriblant barn , etter at 22 år gamle Salman Abedi - som utpekes av britisk politi som angriperen - sprengte seg selv i lufta.
DB170524 - Hun var på konserten med mannen sin og deres to barn .
DB170524 - Jeg vet om barn som mer enn gjerne smaker seg gjennom hele kjøkkenhagen hjemme, men ikke vil spise noe av det når det kommer på tallerkenen inne.
DB170524 - Denne serien treffer så mange, fra barn til gamle.
DB170524 Flere av de drepte og skadde er barn . 22 år gamle Salman Abedi er hovedmistenkt i saken.
DB170524 Det er barn som først og fremst er fans av Ariana Grande.
DB170524 Barn .
DA170524 Denne gang er det barn og unge som er bevisst rammet.
DA170524 22 mennesker ble drept, deriblant flere barn , og 59 ble såret da en bombe ble utløst rett etter at Ariana Grande hadde gått av scenen i Manchester Arena etter en konsert for 21.000 tilhørere.
DA170524 22 mennesker ble drept og 59 ble såret i terroraksjonen, blant dem mange barn og unge.
DA170524 Mange av ofrene var barn og unge.
DA170524 22 mennesker ble drept og 59 ble såret i terroraksjonen, blant dem mange barn og unge.
DA170524 Denne gang er det barn og unge som er bevisst rammet.
DA170524 er 50 prosent av dagens barnehager i Norge er private og mange av disse har valgt AS som eierform, noe som tydeligvis har vært ganske vellykket siden disse har bidratt til nær full barnehagedekning, og at foreldrene i private barnehager gjennomgående er mer fornøyde med barnehagen enn foreldre med barn i kommunale barnehager.
DA170524 Vår ambisjon er å gi alle barn en fantastisk start på livet !
DA170524 Mange av ofrene var barn og unge.
DA170524 22 mennesker ble drept og 59 ble såret i terroraksjonen, blant dem mange barn og unge.
DA170524 Det har stor appell til særlig barn og ungdom, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.
DA170524 Fem barn
DA170524 I mange tilfeller som en følge av at man har barn som snakker norsk hjemme.
DA170524 Siden 2013 har nærmere 800 barn blitt internert på Trandum.
DA170524 Siden 2013 er nærmere 800 barn blitt internert på Trandum utlendingsinternat.
DA170524 Redd Barna og NOAS mener at det ikke skal gjennomføres kroppsvisitasjon av foreldre med mindre det foreligger begrunnet mistanke, og at barn ikke skal overvære kroppsvisitering av foreldrene.
DA170524 Rapporten konkluderte med at Trandum utlendingsinternat ikke var et egnet sted for barn .
DA170524 Rapporten konkluderer med at tvangsreturprosessen i Norge er en svært skremmende og vond opplevelse for både barn og foreldre.
DA170524 NOAS og Redd Barna har dybdeintervjuet 12 barn og 11 foreldre fra åtte familier som ble tvangsreturnert eller forsøkt tvangsreturnert fra Norge i 2014 og 2015.
DA170524 Mine barn .
DA170524 Men det står ingenting om å begrense adgangen til å internere barn eller makstid på hvor lenge de kan interneres.
DA170524 Kun i noen svært få tilfeller hvor barna har gitt uttrykk for stor frykt med hensyn til å forlate mor, har visitasjon vært gjennomført med barn i rommet, men da ved en fysisk skjerming av mor.
DA170524 Ingen barn skal interneres, og politiet må gå mer skånsomt fram.
DA170524 Det verste var at jeg skulle bøye meg naken med to små jenter, to barn .
DA170524 Det er bra at forslaget innebærer endringer som partsstatus for barn i fengslingssaker og opprettelse av et eget utlendingsinternat for barnefamilier, men det er skuffende at forslaget ikke innebærer en begrensing i adgangen til å internere barn eller en makstid på lengden et barn kan interneres, sier Berglund i NOAS.
DA170524 Det er bra at forslaget innebærer endringer som partsstatus for barn i fengslingssaker og opprettelse av et eget utlendingsinternat for barnefamilier, men det er skuffende at forslaget ikke innebærer en begrensing i adgangen til å internere barn eller en makstid på lengden et barn kan interneres, sier Berglund i NOAS.
DA170524 Det er bra at forslaget innebærer endringer som partsstatus for barn i fengslingssaker og opprettelse av et eget utlendingsinternat for barnefamilier, men det er skuffende at forslaget ikke innebærer en begrensing i adgangen til å internere barn eller en makstid på lengden et barn kan interneres, sier Berglund i NOAS.
DA170524 Dersom det er en aleneforelder med barn ivaretar ansatte barna på et besøksrom i nær tilknytning til visitasjonsrommet.
DA170524 - Enhver pågripelse og uttransport planlegges og tilrettelegges særskilt av hensyn til barna, og skiller seg på den måten fra pågripelse og uttransport av voksne uten barn .
DA170524 - Det var nytt for oss at barn bevitnet kroppsvisitering av enslige mødre.
DA170524 - Det er behov for å se på hele prosessen, barn skal ikke vekkes om natten og sperres inne.
DA170524 - Denne rapporten viser at selve pågripelsen er en stor belastning for barna og bekrefter at Trandum er et uegnet sted for barn .
DA170524 Barn trenger informasjon slik at de kan forberede seg på det som skal skje.
DA170524 - Barn skal få gå alene på toalettet hvis de ønsker det.
DA170524 Siden 2013 har nærmere 800 barn blitt internert på Trandum.
DA170524 Siden 2013 er nærmere 800 barn blitt internert på Trandum utlendingsinternat.
DA170524 Redd Barna og NOAS mener at det ikke skal gjennomføres kroppsvisitasjon av foreldre med mindre det foreligger begrunnet mistanke, og at barn ikke skal overvære kroppsvisitering av foreldrene.
DA170524 Rapporten konkluderte med at Trandum utlendingsinternat ikke var et egnet sted for barn .
DA170524 Rapporten konkluderer med at tvangsreturprosessen i Norge er en svært skremmende og vond opplevelse for både barn og foreldre.
DA170524 NOAS og Redd Barna har dybdeintervjuet 12 barn og 11 foreldre fra åtte familier som ble tvangsreturnert eller forsøkt tvangsreturnert fra Norge i 2014 og 2015.
DA170524 Mine barn .
DA170524 Men det står ingenting om å begrense adgangen til å internere barn eller makstid på hvor lenge de kan interneres.
DA170524 Kun i noen svært få tilfeller hvor barna har gitt uttrykk for stor frykt med hensyn til å forlate mor, har visitasjon vært gjennomført med barn i rommet, men da ved en fysisk skjerming av mor.
DA170524 Ingen barn skal interneres, og politiet må gå mer skånsomt fram.
DA170524 Det verste var at jeg skulle bøye meg naken med to små jenter, to barn .
DA170524 Det er bra at forslaget innebærer endringer som partsstatus for barn i fengslingssaker og opprettelse av et eget utlendingsinternat for barnefamilier, men det er skuffende at forslaget ikke innebærer en begrensing i adgangen til å internere barn eller en makstid på lengden et barn kan interneres, sier Berglund i NOAS.
DA170524 Det er bra at forslaget innebærer endringer som partsstatus for barn i fengslingssaker og opprettelse av et eget utlendingsinternat for barnefamilier, men det er skuffende at forslaget ikke innebærer en begrensing i adgangen til å internere barn eller en makstid på lengden et barn kan interneres, sier Berglund i NOAS.
DA170524 Det er bra at forslaget innebærer endringer som partsstatus for barn i fengslingssaker og opprettelse av et eget utlendingsinternat for barnefamilier, men det er skuffende at forslaget ikke innebærer en begrensing i adgangen til å internere barn eller en makstid på lengden et barn kan interneres, sier Berglund i NOAS.
DA170524 Dersom det er en aleneforelder med barn ivaretar ansatte barna på et besøksrom i nær tilknytning til visitasjonsrommet.
DA170524 - Enhver pågripelse og uttransport planlegges og tilrettelegges særskilt av hensyn til barna, og skiller seg på den måten fra pågripelse og uttransport av voksne uten barn .
DA170524 - Det var nytt for oss at barn bevitnet kroppsvisitering av enslige mødre.
DA170524 - Det er behov for å se på hele prosessen, barn skal ikke vekkes om natten og sperres inne.
DA170524 - Denne rapporten viser at selve pågripelsen er en stor belastning for barna og bekrefter at Trandum er et uegnet sted for barn .
DA170524 Barn trenger informasjon slik at de kan forberede seg på det som skal skje.
DA170524 - Barn skal få gå alene på toalettet hvis de ønsker det.
DA170524 - Med små barn og jobb blir det ikke så mye tid til lesing lenger.
BT170524 Mange av ofrene var barn og unge.
BT170524 22 mennesker ble drept og 59 ble såret i terroraksjonen, blant dem mange barn og unge.
BT170524 Flere barn drept ¶
BT170524 22 mennesker ble drept, blant dem flere barn .
BT170524 Salman Abedi er mannen som ifølge politiet plasserte en bombe på Manchester Arena mandag kveld - en bombe som tok livet av 22 personer og såret langt flere, mange av dem barn og unge.
BT170524 Den store hallen var stedet der 22 mennesker, mange av dem barn , mistet livene sine da Salman Abedi sprengte seg selv.
BT170524 TUNAK TUNAK : Festspillåpningen ble avsluttet med Fargespill og hundrevis av hoppende og dansende barn .
BT170524 Jeg har en vidunderlig familie med tre barn , seks barnebarn og to oldebarn som jeg elsker over alt i verden.
BT170524 Mange av ofrene er barn og unge, blant dem åtte år gamle Saffie Rose Roussos.
AP170524 Trump fikk omvisning i Det sixtinske kapell og Peterskirken sammen med Melania, som er katolikk og som besøkte et sykehus for barn .
AP170524 - Det er vanskelig - og forferdelig at så mange barn ble myrdet, sier Mahmoud.
AP170524 Modellen retter seg spesielt mot barn og ungdom.
AP170524 Fra før er det kjent at mange av de skadede er barn , ettersom den amerikanske artisten Ariana Grande har en ung fanskare.
AP170524 Det betyr at rundt 25.000 mennesker skulle inn portene i kveldssolen onsdag, blant dem mange barn og unge.
AP170524 22 mennesker, deriblant barn og unge, er foreløpig er bekreftet omkommet.
AP170524 Fire av fem barn med somalisk bakgrunn lever nederst på inntektsstigen i Norge ¶
AP170524 Barn av innvandrere er også spurt, men rapporten om denne gruppen blir ikke klar før neste år.
AP170524 Bombeangrepet mot barn og unge som var på konsert i Manchester mandag kveld, føyer seg inn i rekken av målrettede angrep mot sivile på europeisk jord de siste årene.
AP170524 - Jeg husker mens jeg var barn , da kunne vi slippe sauen til fjells og få alle tilbake.
AP170524 Et trettitalls barn klatrer i lekestativet, eller løper til og fra skoletimen, harmonisk omkranset av voksne i gul vest.
AP170524 Skilsmisse er en stor påkjenning for de fleste barn , men av « hensyn til de voksne » snakkes dette altfor lite om.
AP170524 Mange av ofrene er barn og unge, blant dem åtte år gamle Saffie Rose Roussos.
AA170524 Senere onsdag skulle Trump møte andre ledere i Vatikanet og få omvisning i Det sixtinske kapell og Peterskirken sammen med Melania, som er katolikk og som skulle besøke et sykehus for barn .
AA170524 Trump fikk omvisning i Det sixtinske kapell og Peterskirken sammen med Melania, som er katolikk og som besøkte et sykehus for barn .
AA170524 Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn ?
AA170524 juli og Utøya at det først og fremst var barn og unge som ble drept.
AA170524 22 mennesker ble drept og 59 ble såret i terroraksjonen, blant dem mange barn og unge.
AA170524 Salman Abedi er mannen som ifølge politiet plasserte en bombe på Manchester Arena mandag kveld - en bombe som tok livet av 22 personer og såret langt flere, mange av dem barn og unge.
AA170524 22 mennesker ble drept og 59 ble såret i terroraksjonen, blant dem mange barn og unge.
AA170524 UNICEFs regionale direktør for Vest- og Sentral-Afrika, Marie-Pierre Poirier, understreker at barna er ekstra sårbare i denne konflikten, og at 400.000 barn risikerer akutt matmangel.
AA170524 Som følge av volden i Kasai-regionen i Kongo risikerer 400.000 barn å sulte, opplyser UNICEF.
AA170524 | 400.000 barn i akutt fare for matmangel i Kongo ¶
AA170524 22 mennesker ble drept, blant dem flere barn .
AA170524 Parkene våre skal være hyggelige å være i for alle, også for familier som har med seg barn .
AA170524 Det betyr at rundt 25.000 mennesker skulle inn portene i kveldssolen onsdag, blant dem mange barn og unge.
AA170524 22 mennesker, deriblant barn og unge, er foreløpig er bekreftet omkommet.
AA170524 Parkene våre skal være hyggelige å være i for alle, også for familier som har med seg barn .
AA170524 Rundt 1.500 barn blir rammet når ansatte ved ytterligere seks barnehager i Bergen tas ut i streik fra mandag.
AA170524 Vil det bidra til at flere sårbare barn vokser opp ?
AA170524 Dessuten er et polio-rammet barn bare til bry for foreldrene.
AA170524 Festivalen skal være formet slik at alle barn kan komme og benytte seg av aktiviteter på lik linje.
VG170523 De ulike gruppene av barn som leker i skolegården blir også en konstant påminnelser at nettopp der, i skolegården, er det alltid noen som ikke får være med i gruppene.
VG170523 Skitner man til en rolle med en annen seksuell legning enn den heterofile, er det ikke plass til andre karaktertrekk med politiskilt, prinsetitler og kjærlighet for egne barn , mener hun.
VG170523 Flere av ofrene er barn .
VG170523 Moores tre barn Deborah, Geoffrey og Christian skriver i en melding postet på Twitter at den legendariske James Bond-skuespilleren døde i Sveits i dag, etter en kort tids kamp mot kreft.
VG170523 Moores barn melder videre at de nå vil ha hovedfokus på å støtte Moores siste kone, dansk/svenske Kristina « Kiki » Tholstrup.
VG170523 Jeg vet at fansen vil bekymre seg for filmen, men det er syv andre barn som trenger meg.
VG170523 Han har i tillegg to barn fra et senere forhold og to barn med sin nåværende kone.
VG170523 Han har i tillegg to barn fra et senere forhold og to barn med sin nåværende kone.
VG170523 Autumn Snyder var ett av fire barn Zack Snyder har fra første ekteskap.
VG170523 Moores tre barn Deborah, Geoffrey og Christian skriver i en melding postet på Twitter at den legendariske James Bond-skuespilleren døde i Sveits tirsdag, etter en kort tids kamp mot kreft.
VG170523 Flere av ofrene var barn : Åtte år gamle Saffie Rose døde i angrepet ¶
VG170523 Lina forteller at det bodde en familie på to voksne og to barn i huset, og at de holdt seg for seg selv og unngikk kontakt med naboene.
VG170523 Flere barn er blant ofrene.
VG170523 - Det er grusomt å angripe små barn på denne måten.
VG170523 Samtidig samles flere titalls barn og ungdommer på et hotell i nærheten av konsertarenaen.
VG170523 På en pressekonferanse tirsdag morgen bekrefter politiet at det er barn blant de 22 som er bekreftet drept.
VG170523 Popartisten Ariana Grandes største fanskare er barn og ungdommer.
VG170523 Jane Pearson ( 46 ), som var på konserten sammen med sin datter, fortalte AP at arenaen var stappfull av barn .
VG170523 I morgentimene tirsdag gjenforenes foreldre og barn utenfor hotellet Holiday Inn, der mange tenåringer søkte husly i natt.
VG170523 Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn ?
VG170523 Hun er en av mange foreldre som nå søker etter sine savnede barn i Manchester.
VG170523 Flere lokale medier skriver at svært mange barn var på konserten uten foreldrene sine.
VG170523 Etterlyser barn i sosiale medier ¶
VG170523 Daily Mail skriver at foreldre etterlyser barn ned i seksårsalderen.
VG170523 Det var mange som lå på bakken, og barn lette etter foreldrene sine og foreldre lette etter barna sine.
VG170523 Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn ? sier moren til CNN.
VG170523 Hopkins opplyste at det er barn blant de 22 som er bekreftet drept. 8 år gamle Saffie Rose Roussos omkom i angrepet etter at hun kom bort fra moren og søsteren.
VG170523 Barn blant de drepte ¶
VG170523 Flere av ofrene var barn : Åtte år gamle Saffie Rose døde i angrepet ¶
VG170523 Under en pressekonferanse tirsdag morgen bekrefter politiet at det også er barn blant de minst 22 som er bekreftet drept.
VG170523 En stor del av fanskaren til Ariana Grande er barn og unge.
VG170523 Det er 12 barn blant de 59 skadede, melder ambulansetjenesten til AP.
VG170523 Barn og unge blant de døde ¶
VG170523 Minst 22 personer er drept og 59 skadet, blant dem flere barn , i en eksplosjon på en konsert med popstjernen Ariana Grande i England.
VG170523 Hopkins uttalte at det er barn blant de 22 som er bekreftet drept.
VG170523 En rekke lokale hoteller skal ha tatt inn flere barn etter konserten, og på Twitter stilte en rekke av innbyggerne i byen opp natt til tirsdag med emneknaggen #RoomForManchester.
VG170523 En kvinne som var på konserten sammen med sin 13 år gamle datter sier til BBC at det var svært mange barn som var på konserten uten sine foreldre.
VG170523 Ahmed forteller at det bodde en familie på to voksne og to barn i huset, og at de holdt seg for seg selv og unngikk kontakt med naboene. 21-åringen mener familien er fra Libya, etter at hun blant annet har sett dem henge opp det libyske flagget i hagen ved flere anledninger.
VG170523 Britisk ambulansepersonell bekrefter tirsdag at tolv barn under 16 år er blant de sårede. * 1 Identifiserte : 18 år gamle Georgina Callander fra Blackpool, er Manchester-angrepet første identifiserte offer. 8 år gamle Saffie Rose Roussos omkom også i angrepet etter at hun kom bort fra moren og søsteren.
VG170523 * 1 Barn er offer.
VG170523 Ikke noe er mer smittende enn å oppleve så glade barn .
VG170523 Å sprenge en slik bombe på et område tettpakket av barn og svært unge voksne er ikke bare en ren draps-og terrorhandling.
VG170523 Men det direkte, målrettede angrepet på barn må vi til grupper som Boko Haram, ( eller soloterroristen Anders Behring Breivik ) for å finne.
VG170523 Det var en ny generasjon musikkelskere som samlet seg på Manchester Arena mandag kveld for å se, høre og oppleve Ariana Grande - en artist som selv var et barn for få år siden.
VG170523 - Vær så snill, hvem dere enn er, slutt å drepe barn !
SA170523 Her får du svar på spørsmål som barn kan lure på etter terrorangrepet i Manchester.
SA170523 - Det er tragisk at noen kan ønske å skade uskyldige barn og ungdom, som er på konsert for å hygge seg og ha en fin kveld.
SA170523 | Flere barn og unge blant ofrene i Manchester-terroren ¶
SA170523 Flere av dem som ble rammet i terrorangrepet i Manchester mandag, var barn .
SA170523 Dansk terrorforsker hevder barn og unge er typiske mål for terrorgruppen IS.
SA170523 Minst 22 mennesker er drept, blant dem barn og unge, i et selvmordsangrep mot en Ariana Grande-konsert i Manchester, ifølge politiet.
SA170523 Mange av ofrene var ifølge politiet barn og unge.
SA170523 En stor del av dem som var til stede, var barn og unge, og fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.
SA170523 Minst 22 mennesker er drept og over 50 er skadet, blant dem flere barn , i en eksplosjon på en konsert med popstjernen Ariana Grande på Manchester Arena i England mandag kveld.
SA170523 Folk flyktet i panikk etter at en selvmordsbomber drepte minst 22 mennesker, mange av dem barn , i Manchester i går kveld.
SA170523 Rent finansielt blir det sannsynligvis magert, men er forventet avkastning flere aktive barn ?
SA170523 Vi har jo to små barn .
SA170523 FOTO : Peder Klingwall ¶ | - Grusomt og sjokkerende at angrepet var rettet mot barn
SA170523 Du kan ikke få kontantstøtte for barn som er i fosterhjem eller i en institusjon.i ¶
SA170523 Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd.
NL170523 Minst 22 mennesker er drept, blant dem barn og unge, i et selvmordsangrep mot en Ariana Grande-konsert i Manchester, ifølge politiet.
NL170523 Likevel kan altså en terrorist sprenge barn og unge i lufta på en konsertarena.
NL170523 Det samme gjelder barn av en person som har stått i manntallet.
NL170523 At noen faktisk ble gravid med tvillinger og valgte å fjerne den ene for å slippe belastningen det ville føre med seg å få to barn samtidig.
FV170523 Minst 22 mennesker er drept, blant dem barn og unge, i et selvmordsangrep mot en Ariana Grande-konsert i Manchester, ifølge politiet.
FV170523 Mange av ofrene var ifølge politiet barn og unge.
FV170523 En stor del av dem som var til stede, var barn og unge, og fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.
FV170523 Nå har den angrepet våre barn og våre unge.
DN170523 - Hva slags menneske er det som angriper uskyldige barn ?
DN170523 Dette fortsetter å være et problem i dag etter hvert som barn og unge kommuniserer i stadig yngre alder på nettet.
DN170523 Mange av ofrene er barn og unge.
DN170523 Hva slags menneske er det som angriper uskyldige barn , spør Khan.
DN170523 Angrepet i Manchester ¶ | - Hva slags menneske er det som angriper uskyldige barn ?
DN170523 - Det er tragisk at noen kan ønske å skade uskyldige barn og ungdom, som er på konsert for å hygge seg og ha en fin kveld.
DN170523 Nyhetsbyrået AP melder tirsdag ettermiddag at 12 barn under 16 skal være blant de 59 som er skadet etter terroraksjonen.
DN170523 - Feigt å ramme barn og unge på konsert ¶
DN170523 - Feigt å ramme barn og unge på konsert ¶
DN170523 May beskrev angrepet som utspekulert og feigt og sa at det var spesielt rettet mot barn og unge mennesker.
DN170523 - Feigt å ramme barn og unge på konsert ¶
DN170523 Statsminister Erna Solberg er rystet over selvmordsangrepet i Manchester som så langt har drept 22 og skadet 59, blant dem barn og unge.
DN170523 Det er feigt, feigt å ramme barn og unge på konsert, ute for å glede seg og skape frykt i våre samfunn.
DN170523 - Denne artisten var i Norge for 14 dager siden, hva sier du til barn og unge i Norge som merker redselen ?
DN170523 | - Feigt å ramme barn og unge på konsert ¶
DN170523 President Donald Trump fordømmer angrepet på barn og unge i Manchester.
DN170523 I angrepet i Manchester var flesteparten av ofrene uskyldige barn .
DN170523 Politioverbetjent Ian Hopkins har ifølge Manchester Evening News bekreftet at barn er blant de døde.
DN170523 Ifølge politiet er det barn blant de drepte.
DN170523 Går all-in mot utenlandske nettspill ¶ Barn spiller bort tusenvis på nettgambling ¶
DB170523 Det er stikk i strid med den viktige debatten som nå går i norsk idrett når det gjelder bekjempe det økonomisk klasseskillet i sport for barn og unge.
DB170523 Barn blant de drepte ¶
DB170523 Per nå er 22 personer bekreftet drept, deriblant barn , og 59 personer skadet, i det britisk politi etterforsker som et terrorangrep.
DB170523 I talen holdt utenfor statsministerboligen i Downing Street, trakk hun også fram det faktum at angrepet rammet barn .
DB170523 Flere av de drepte er barn .
DB170523 La våre barn komme hit og lære denne historien, så de kan bruke sine stemmer til å forkynne « aldri igjen ».
DB170523 - Millioner av fantastiske og vakre liv, menn, kvinner og barn , ble ødelagt som en del av det systematiske forsøket på å utrydde det jødiske folk.
DB170523 Voksne og barn løp ut i panikk.
DB170523 Tirsdag morgen bekreftet politiet i Manchester at 22 personer ble drept, deriblant barn , og 59 personer skadet.
DB170523 På konserten var det mange barn og ungdom.
DB170523 22 personer er bekreftet drept, deriblant barn , og 59 personer er skadet.
DB170523 I tillegg er 59 personer skadd, 12 av dem barn under 16 år.
DB170523 - Vi har fått melding om at et barn på rundt ti år har vært i en drukningsulykke, sier operasjonsleder Pål-Andre Thorsby i Follo politidistrikt til VG.
DB170523 Mange av publikummerne var barn og ungdom.
DB170523 Flere av de drepte er barn .
DB170523 22 personer ble drept, deriblant barn , og 59 personer ble skadet etter at en bombe gikk av i Manchester sentrum like før klokka 23.30 i går kveld.
DB170523 Mange av publikummerne var barn og ungdom.
DB170523 - G M Police ( @gmpolice ) May 23, 2017 ¶ 22 drept ¶ 22 personer ble drept, deriblant barn , og 59 personer ble skadet etter at en bombe gikk av i Manchester sentrum like før klokka 23.30 i går kveld.
DB170523 - 22 mennesker er drept og 59 er skadd, sier Hopkins som forteller at det er barn blant de drepte.
DB170523 Når barn og ungdom blir brukt som bombemål, er alle grenser sprengt.
DB170523 | Det er barn som først og fremst er fans av Ariana Grande.
DB170523 Om lag 70.000 barn trenger behandling.
DB170523 Ifølge Folkehelseinstituttet har nesten hvert tiende barn i Norge så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse.
DB170523 Det skaper problemer for barn og unge som bor langt unna tjenesten.
DB170523 Det bør også nevnes at psykiske problemer særlig rammer barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status.
DB170523 De behandler barn og ungdom som sliter med for eksempel angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, traumer, forstyrret søvn eller rusproblemer.
DB170523 Angst, depresjon, og atferdsproblemer er kilde til nedsatt funksjonsevne for 15 - 20 prosent av barn og unge mellom tre og atten år.
DB170523 Barn .
DB170523 | Det er barn som først og fremst er fans av Ariana Grande.
DB170523 Barn .
DB170523 | Det er barn som først og fremst er fans av Ariana Grande.
DB170523 Flere av de drepte er barn .
DB170523 Blant de døde er det barn .
DB170523 - Å med vilje angripe uskyldige, forsvarsløse barn og unge som var der for å oppleve en av de mest minneverdige kveldene i livet, sa hun.
DB170523 Barn .
DB170523 Anne stjal barn , bleket håret deres og kledde dem identisk for at de skulle være med i sekten « The Family » I 1969 ble ei nonne funnet brutalt drept.
DB170523 - Det er et slikt sted som gir barn en fryktelig form for fantasi.
DB170523 Barn blant de drepte ¶
DB170523 Har vært gift fire ganger, og har tre barn .
DB170523 Han har tre egne barn fra sitt ekteskap med den italienske skuespilleren Luisa Mattioli.
DB170523 Nå har de et barn sammen - sønnen Bear.
DB170523 - Vi har et barn sammen.
DB170523 Flere av de drepte er barn .
DA170523 Blant de sårede er minst tolv barn under 16 år.
DA170523 May bekrefter også at 22 personer ble drept, og at mange av dem er barn og unge. 59 personer ble såret, hvorav mange har kritiske skader, ifølge May.
DA170523 En følelsesladd May beskrev angrepet som spesielt utspekulert og feigt ettersom det var rettet mot barn og unge mennesker.
DA170523 Dagens leder : Barnemordere ¶ Barn drept ¶
DA170523 22 mennesker ble drept, blant dem flere barn .
DA170523 Flere av dem barn og tenåringer, ifølge politiet.
DA170523 Barn og unge var blant de 22 drepte i terrorangrepet.
DA170523 Det fins ikke noen verre forbrytelse enn drap på barn .
DA170523 De fleste som var til stede under konserten med Ariana Grande i Manchester mandag, var barn og unge.
DA170523 De fleste som overvar mandagskveldens konsert i Manchester, der en kraftig eksplosjon i en selvmordsaksjon kostet minst 22 mennesker livet og såret over 50, var barn og tenåringer.
DA170523 Ariana Grande, som hadde konsert på Manchester Arena der minst 22 mennesker ble drept i en antatt terroraksjon, har mange barn og unge som fans.
DA170523 Flere av ofrene var barn og unge.
DA170523 Minst 22 mennesker er drept, blant dem barn og unge, i et selvmordsangrep mot en Ariana Grande-konsert i Manchester, ifølge politiet.
DA170523 Mange av ofrene var ifølge politiet barn og unge.
DA170523 En stor del av dem som var til stede, var barn og unge, og fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.
DA170523 May bekrefter også at 22 personer ble drept, og at mange av dem er barn og unge. 59 personer ble såret, hvorav mange har kritiske skader, ifølge May.
DA170523 En følelsesladd May beskrev angrepet som spesielt utspekulert og feigt ettersom det var rettet mot barn og unge mennesker.
DA170523 Politiet i Manchester bekrefter at det er barn blant de drepte. ( @NTB ) ¶
DA170523 Fordelen med giftfrie metoder er blant annet at gift ikke kommer på avveie i naturen og at andre dyr eller barn ikke tilfeldigvis får i seg rottegift.
DA170523 Det fins ikke noen verre forbrytelse enn drap på barn .
DA170523 De fleste som var til stede under konserten med Ariana Grande i Manchester mandag, var barn og unge.
DA170523 De fleste som overvar mandagskveldens konsert i Manchester, der en kraftig eksplosjon kostet minst 19 mennesker livet og såret over 50, var barn og tenåringer.
DA170523 Ariana Grande, som hadde konsert på Manchester Arena der minst 19 mennesker ble drept i en antatt terroraksjon, har mange barn og unge som fans.
DA170523 Flere av ofrene var barn og unge.
DA170523 « Det er så hjerteskjærende stor kontrast mellom barn som synger og danser på konsert og terroristers ondskap », skrev tidligere AUF-leder Eskil Pedersen på Twitter onsdag morgen.
DA170523 Noe som gjorde ugjerningen i Manchester til det verste angrepet mot barn og unge i Europa siden Utøya i 2011.
DA170523 Igjen har terroren rammet barn og ungdom.
DA170523 En festforestilling for de fleste i målgruppen, etter hva vi som selv hadde barn der forsto etterpå.
DA170523 - Jeg er villig til å gå for å hjelpe alle barn som ikke får god nok omsorg.
DA170523 Hvordan kan en gruppe mennesker mene at et av mine barn har mindre eller ingen verdi ?
DA170523 Ennå lever barn av de som ble merket av grusomhetene, og som satte livslange spor i generasjoner.
BT170523 Blant de sårede er det tolv barn under 16 år, opplyser ambulansearbeidere.
BT170523 OFFER : Tolv av de drepte i Manchester-angrepet var barn under 16 år, opplyser ambulansetjenesten.
BT170523 Blant de sårede er det tolv barn under 16 år, opplyser ambulansearbeidere.
BT170523 Minst 22 mennesker er drept og over 50 er skadet, blant dem flere barn , i en eksplosjon på en konsert med popstjernen Ariana Grande på Manchester Arena i England mandag kveld.
BT170523 Siden forrige opptrapping har åtte barnehager vært helt stengt, og ifølge Akasia har rundt 1200 barn stått uten et fullverdig barnehagetilbud.
BT170523 Har du barn som skal på disse store konsertene ?
BT170523 Du kan ikke få kontantstøtte for barn som er i fosterhjem eller i en institusjon.
BT170523 Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd.
BT170523 Det bor også barn og familier i Årstadgeilen.
AP170523 Mange barn og unge var på konserten.
AP170523 I denne saken forklarer terrorforsker Thomas Hegghammer på flere spørsmål om terror fra barn .
AP170523 Hun har tidligere vært på mange store konserter sammen med sine egne barn .
AP170523 Her får du svar på spørsmål som barn kan lure på etter terrorangrepet i Manchester.
AP170523 Derfor har dette angrepet gått ekstra sterkt inn på barn og unge.
AP170523 Denne saken er hentet fra Aftenposten Junior, Norges eneste avis for barn og unge.
AP170523 - Terror er skremmende, men norske barn trenger ikke å være redde.
AP170523 Ahmed forteller at det bodde en familie på to voksne og to barn i huset.
AP170523 Hun viser til at hun selv har vært på mange store konserter som den som ble rammet tirsdag, sammen med sine barn .
AP170523 Politiet bekreftet tirsdag morgen at barn er blant de omkomne.
AP170523 Mange av de 22 som er drept var barn .
AP170523 Grande har mange barn og unge i sin fanskare.
AP170523 Flere av de drepte er barn .
AP170523 En mor holder sitt skrikende barn ned mot relikvien av St.
AP170523 « Hele nasjonen er sjokkert over at så mange mennesker - voksne og barn - ble drept og skadet etter å ha kost seg på konsert », heter det i en uttalelse fra dronning Elizabeth, ifølge NTB.
AP170523 MORTEN UGLUM / Aftenposten ¶ 12 barn alvorlig såret ¶
AP170523 Britiske medier melder at det er flere barn og unge voksne blant de døde.
AP170523 | Flere barn bekreftet drept i Manchester ¶
AP170523 Ifølge Metro er 12 barn under 16 år blant de 59 skadde.
AP170523 Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn ?
AP170523 Han legger til at kvinner og barn vanligvis blir skånet i kriger, men i IS' tilfelle mener Bagge Laustsen at de bevisst er valgt som mål.
AP170523 Flere av dem som ble rammet i terrorangrepet i Manchester mandag, var barn .
AP170523 Det oppnår de ved å ramme kvinner og barn .
AP170523 Dansk terrorforsker hevder barn og unge er typiske mål for terrorgruppen IS.
AP170523 Barn gråter over hele skolen.
AP170523 Foreldre leter på sosiale medier etter informasjon om sine savnede barn etter eksplosjonen på Ariana Grande-konserten i Manchester mandag kveld.
AP170523 Flere av de drepte er barn .
AP170523 Avisen skriver også at det er 12 barn under 16 år blant de 59 som er brakt til sykehus etter det som fortsatt etterforskes som en terrorhandling.
AP170523 Benestad mener det viktigste når barn utsettes for mobbing er å gripe inn og være handlingsrettet.
AP170523 Statsminister Erna Solberg viser til at hun selv har vært på mange store konserter som den som ble rammet natt til tirsdag, sammen med sine barn .
AP170523 Mange av de drepte var barn .
AP170523 Hun viser til at hun selv har vært på mange store konserter som den som ble rammet tirsdag, sammen med sine barn .
AP170523 Nå igjen, altså : Minst 22 er drept, mange av dem barn .
AP170523 Du kan ikke få kontantstøtte for barn som er i fosterhjem eller i en institusjon.
AP170523 Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd.
AA170523 Så mange barn
AA170523 Spesielt ille er det at så mange barn er drept og skadet.
AA170523 Selvmordsbomberen Salman Ramadan Abedi fra Manchester drepte altså etter alt å dømme seg selv og 21 andre - hvorav flere barn i Manchester Arena mandag kveld.
AA170523 Et barn som bare ville oppleve sin yndlingsartist.
AA170523 At ditt barn blir drept fordi en galning sprenger seg selv på en konsert.
AA170523 I angrepet i Manchester var flesteparten av ofrene uskyldige barn .
AA170523 Blant de sårede er minst tolv barn under 16 år.
AA170523 Blant de sårede er minst tolv barn under 16 år.
AA170523 Hun viser til at hun selv har vært på mange store konserter som den som ble rammet tirsdag, sammen med sine barn .
AA170523 | Små barn kan bli mer redde av foreldrenes reaksjoner enn av angrepet, mener ekspert ¶
AA170523 Ved å angripe en popkonsert med barn og unge rammes samfunnets mest sårbare, mener han.
AA170523 Små barn kan bli mer redde av de voksnes reaksjon, enn selve hendelsen.
AA170523 Noen barn er engstelige og blir lett redde.
AA170523 Hvor mye vi skal snakke med barn varierer.
AA170523 Dyregrov forstår foreldre som nå er redd for å sende barn på fotballcuper eller andre store arrangementer i England.
AA170523 Atle Dyregrov ved Senter for krisepsykologi er en av Norges fremste eksperter på traumer hos barn .
AA170523 - Må ses i perspektiv ¶ - Barn er det kjæreste vi har.
AA170523 - Alle barn i dag lever i et mediesamfunn, fra de er bitte små.
AA170523 Politiet i Manchester bekrefter at det er barn blant de drepte.
AA170523 Det var mange barn og unge til stede på konserten.
AA170523 - Det er barn blant de døde, bekrefter Hopkins på pressekonferansen, uten at han kan si noe om alder på personene som mistet livet i eksplosjonen.
AA170523 | Politiet : Barn blant de 22 drepte etter eksplosjon i Manchester ¶
AA170523 Det var mange barn og unge til stede på konserten.
AA170523 - Det er barn blant de døde, bekrefter Hopkins på pressekonferansen, uten at han kan si noe om alder på personene som mistet livet i eksplosjonen.
AA170523 May beskrev angrepet som utspekulert og feigt ettersom det var spesielt rettet mot barn og unge mennesker.
AA170523 May bekreftet også at 22 personer ble drept i angrepet og at mange av dem er barn og unge. 59 personer ble såret, hvorav mange har kritiske skader, ifølge May, som senere tirsdag selv skal besøke Manchester. ( ©NTB ) ¶
AA170523 Spesielt ille er det at så mange barn er drept og skadet.
AA170523 - Det er vondt å tenke på at så små barn ble utsatt for noe slikt.
AA170523 Det fins ikke noen verre forbrytelse enn drap på barn .
AA170523 De fleste som overvar mandagskveldens konsert i Manchester, der en kraftig eksplosjon kostet minst 19 mennesker livet og såret over 50, var barn og tenåringer.
AA170523 Ariana Grande, som hadde konsert på Manchester Arena det minst 19 mennesker ble drept i en antatt terroraksjon, har mange barn og unge som fans.
AA170523 Heldigvis får de lov til å være bare barn ennå på barnetrinnet, sier Hilde Klungsøyr.
AA170523 Barn og unge var blant de 22 drepte i terrorangrepet.
AA170523 Mange barn og unge var på konserten.
AA170523 Hun har tidligere vært på mange store konserter sammen med sine egne barn .
AA170523 Her får du svar på spørsmål som barn kan lure på etter terrorangrepet i Manchester.
AA170523 Derfor har dette angrepet gått ekstra sterkt inn på barn og unge.
AA170523 - Terror er skremmende, men norske barn trenger ikke å være redde.
AA170523 Å miste et barn er så dyptgripende som det kan bli.
AA170523 Men å få tilbake et skremt barn , som foreldrene kanskje en stund trodde var død, setter også spor, mener Dyb.
AA170523 Mangler målestokk ¶ - Barn tar til seg ting fort.
AA170523 Foto : NKVTS ¶ - Barn får med seg nyheter, og foreldre må være ærlige med dem.
AA170523 | - Barn kan ikke sette ting i perspektiv ¶
AA170523 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer « det barbariske angrepet, som var bevisst rettet mot barn og deres familier ».
AA170523 Flere av dem er barn og unge, deriblant 8 år gamle Saffie Rose Roussos.
AA170523 Flere barn og unge er blant de 22 døde og de nesten 120 skadde etter eksplosjonen.
AA170523 Barn og unge ¶
AA170523 Mange er opprørt over at barn og unge ble rammet.
AA170523 Minst 22 mennesker er drept, blant dem barn og unge, i et selvmordsangrep mot en Ariana Grande-konsert i Manchester, ifølge politiet.
AA170523 Mange av ofrene var ifølge politiet barn og unge.
AA170523 En stor del av dem som var til stede, var barn og unge, og fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.
AA170523 En mann bar barn i armene sine, forteller hun ti Daily Mail.
AA170523 - Jeg så livredde barn som løp hysterisk og gråtende rundt.
AA170523 Foreldre etterlyser barn
AA170523 Det er barn blant de omkomne.
AA170523 Blant de sårede er det tolv barn under 16 år, opplyser ambulansearbeidere.
AA170523 Av disse var 38 prosent barn , viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170523 30 prosent av dem som fikk norsk statsborgerskap i 2016, var barn .
AA170523 Vi må aldri gi opp i kampen mot en terror som til og med rammer barn og tenåringer på en uskyldig popkonsert.
AA170523 Når barn og tenåringer blir ofre for terror, er enda en grense overskredet.
AA170523 Mange barn og tenåringer var blant de som ble drept av selvmordsbomben etter popkonserten i Machester Arena mandag kveld.
AA170523 På Svartlamon bor det rundt 240 mennesker, i ulike aldre - både voksne og barn .
AA170523 BARN INGEN ADGANG : Vings voksenkonsept Sunprime Hotels har aldersgrense 16 år.
VG170522 Germaine Mason hadde et barn , sønnen Jelani.
VG170522 Dersom man hadde lagt inn filter med begrensninger på hva man kan se på YouTube - slik mange foreldre gjør for sine barn - fikk man simpelthen ikke se den offisielle « Like It Like It»-videoen.
VG170522 LENGE SAMMEN : Chris Cornell og Vicky Karayiannis var gift i 13 år og har to barn på 11 og 12 sammen.
VG170522 - Vi vil jobbe sammen, slik at alle våre barn kan leve i fred, sa han og lot det ikke være tvil om ambisjonsnivået.
VG170522 Regjeringen foreslår derfor å øke strafferammen til inntil 26 års fengsel i saker som gjelder flere lovbrudd med en strafferamme på 15 år eller mer, slik som drap, betydelig kroppsskade, voldtekt eller alvorlige seksuelle overgrep mot barn .
VG170522 Jeg tror de færreste ville ønske et lavere straffenivå for eksempel for seksuelle overgrep mot barn , selv om noen kunne dokumentert at et lavere straffenivå ville gitt den samme preventive virkning.
VG170522 | Norske kvinner : Derfor ventet vi med å få barn
VG170522 VG har spurt norske kvinner om hva som gjorde at de valgte å få barn når de gjorde. 36 ÅR GAMMEL : Stine Madsen var 36 år gammel da hun ble mor for første gang.
VG170522 Siden 2010 har fruktbarhetstallet for norske kvinner falt hvert eneste år, og i 2016 lå tallet på 1,71 barn per kvinne.
VG170522 Politisk leder Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening støtter forklaringen og sier at kvinner i dag får barn senere i livet av flere årsaker : ¶
VG170522 Når man er over 30 år og får sitt første barn sier det seg selv at man som regel ikke får fire stykker, sier Jørgensen.
VG170522 Norske kvinner blir også stadig eldre før de føder sitt første barn .
VG170522 Ifølge Statistisk sentralbyrå blir norske kvinner stadig eldre når de føder sitt første barn , og gjennomsnittlig alder ved første barns fødsel var i fjor 29 år.
VG170522 I tillegg til at det er av betydning å ha arbeidserfaring før man får sitt første barn , uttalte forsker Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå til VG.
VG170522 Dette gir et samlet fruktbarhetstall ( SFT ) på 1,71 barn per kvinne.
VG170522 Da får man barn senere i livet, men også færre barn .
VG170522 Da får man barn senere i livet, men også færre barn.
VG170522 Bakgrunn : Derfor får norske kvinner færre barn
VG170522 - Vi har funnet at tilknytning til arbeidslivet er en viktig faktor til at kvinner venter med å få barn .
VG170522 * I 2016 ble det i alt født 58.89 barn , hvorav 30.386 var gutter og 28.504 jenter.
VG170522 * I 2016 ble det født 58 900 barn , nesten like mange som i 2015.
VG170522 * I 2006 var tilsvarende tall 58.454 barn født totalt, hvorav 29.989 var gutter, og 28.556 jenter.
VG170522 | Derfor får norske kvinner færre barn
VG170522 Våre funn viser også at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier Dommermuth.
VG170522 Siden 2010 har fruktbarhetstallet for norske kvinner falt hvert eneste år, og i 2016 lå tallet på 1,71 barn per kvinne.
VG170522 SSB-rapporten slår fast at nedgangen i tredjefødsler, det vil si kvinner som ikke får mer enn to barn , kan tyde på at færre har preferanser for store barneflokker enn tidligere.
VG170522 Norske kvinner blir også stadig eldre før de føder sitt første barn .
VG170522 NEDGANG I FRUKTBARHET : Norske kvinner blir stadig eldre før de føder sitt første barn, og fruktbarhetstallet er nå nede i 1,71 barn per kvinne.
VG170522 NEDGANG I FRUKTBARHET : Norske kvinner blir stadig eldre før de føder sitt første barn , og fruktbarhetstallet er nå nede i 1,71 barn per kvinne.
VG170522 Les også : Tre kvinner forteller - derfor lever vi uten barn
VG170522 Ifølge rapporten venter flere kvinner i alderen 26 - 32 år med å få sitt første barn før de har minst to år arbeidserfaring.
VG170522 I tillegg til at det er av betydning å ha arbeidserfaring før man får sitt første barn , sier forsker Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå til VG.
VG170522 I 2016 var kvinner i gjennomsnitt 29 år gamle når de fikk sitt første barn .
VG170522 Forskerne har både sett på årsaker til hvorfor norske kvinner venter lenger med å få sitt første barn, samt hvorfor færre enn tidligere velger å få tre eller flere barn .
VG170522 Forskerne har både sett på årsaker til hvorfor norske kvinner venter lenger med å få sitt første barn , samt hvorfor færre enn tidligere velger å få tre eller flere barn.
VG170522 Dommermuth understreker at selv om flere venter med å få barn betyr ikke det nødvendigvis at flere kvinner ikke får barn , men at de heller vil få det på et senere tidspunkt.
VG170522 Dommermuth understreker at selv om flere venter med å få barn betyr ikke det nødvendigvis at flere kvinner ikke får barn, men at de heller vil få det på et senere tidspunkt.
VG170522 Dette gir et samlet fruktbarhetstall ( SFT ) på 1,71 barn per kvinne.
VG170522 Det kan blant annet forklares med at foreldrepermisjonsordningen er knyttet til deltagelse i arbeidsmarkedet, samt antar vi at usikkerheten etter 2009 har gjort at flere trenger lenger tid til å få et fotfeste i arbeidsmarkedet før de får barn .
VG170522 Det kan bidra til at de som står utenfor arbeidslivet kan vente lenger med å få barn enn hva de ville gjort i en tid med mindre usikkerhet, sier Dommermuth.
VG170522 - Vi ser ingen dramatisk økning i barnløse selv om kvinner venter lenger med å få barn , sier Dommermuth.
VG170522 - Vi har funnet at tilknytning til arbeidslivet er en viktigs faktor til at kvinner venter med å få barn .
VG170522 - Etter finanskrisen er det blitt viktigere for kvinner å være i arbeid når de får sitt første barn .
VG170522 * I 2016 ble det i alt født 58.89 barn , hvorav 30.386 var gutter og 28.504 jenter.
VG170522 * I 2016 ble det født 58 900 barn , nesten like mange som i 2015.
VG170522 * I 2006 var tilsvarende tall 58.454 barn født totalt, hvorav 29.989 var gutter, og 28.556 jenter.
VG170522 * 1 Noen bilder av vold eller mobbing mot barn trenger ikke å bli slettet, dersom de ikke inneholder et sadistisk eller « feirende » element. * 1 Bilder av dyremishandling kan deles - kun ekstremt opprørende bilder skal fjernes.
SA170522 | Samtykker den som tier om Israels behandling av palestinske barn ?
SA170522 Siden august 2016 har det israelske fengselsvesenet ikke villet fremlegge oppdatert statistikk som særskilt viser fengsling av palestinske barn .
SA170522 Representantene ble bedt om å klargjøre sitt syn på Israels « omfattende, systematiske og institusjonaliserte mishandling » av Vestbreddens palestinske barn , slik det fremgår av to Unicef-rapporter fra 2013 og 2015.
SA170522 Jeg vil mene at dersom noe land i denne verden hadde mishandlet jødiske barn på samme vis som Israel gjennom tiår har håndtert titusener av palestinske barn , nettopp fordi de er palestinske, så ville det ha avstedkommet unison forferdelse og høyst berettiget fordømmelse fra våre folkevalgte.
SA170522 Jeg vil mene at dersom noe land i denne verden hadde mishandlet jødiske barn på samme vis som Israel gjennom tiår har håndtert titusener av palestinske barn, nettopp fordi de er palestinske, så ville det ha avstedkommet unison forferdelse og høyst berettiget fordømmelse fra våre folkevalgte.
SA170522 I løpet av 2016 ble 32 av Vestbreddens palestinske barn drept av israelske soldater eller av paramilitære settlere. 13 av barna var mellom 13 og 15 år gamle.
SA170522 Hva om det gjaldt jødiske barn ?
SA170522 Hensett til det forestående stortingsvalg, burde vi kunne kreve en klar holdning fra våre stortingsrepresentanter til det som daglig skjer med Vestbreddens palestinske barn .
SA170522 Det er likevel på det rene at det årlig sitter hundrevis av barn fra 12 år og oppover i israelsk fangenskap.
SA170522 DEBATT : Hadde noe land i denne verden mishandlet jødiske barn på samme vis som Israel gjennom tiår har håndtert titusener av palestinske barn , nettopp fordi de er palestinske, ville det ha avstedkommet unison forferdelse og høyst berettiget fordømmelse fra våre folkevalgte. 11 av de 14 stortingsrepresentantene fra Rogaland under grunnlovsmarkeringen i Stortinget 15
SA170522 DEBATT : Hadde noe land i denne verden mishandlet jødiske barn på samme vis som Israel gjennom tiår har håndtert titusener av palestinske barn, nettopp fordi de er palestinske, ville det ha avstedkommet unison forferdelse og høyst berettiget fordømmelse fra våre folkevalgte. 11 av de 14 stortingsrepresentantene fra Rogaland under grunnlovsmarkeringen i Stor
SA170522 Berører det da slett ikke våre representanter at palestinske barn slepes ut av hjemmet ved nattestid med slag og spark, svinebindes og bortføres til fengsling på ukjent sted og på ubestemt tid, frarøvet hjelp og tilsyn fra advokat og omsorgspersoner.
SA170522 - Det viktigste er ikke valg av modell, men å ta hensyn til hvert enkelt barn , sier en av byens mest erfarne styrere.
SA170522 ADVOKAT : Her er advokaten David Tang sammen med sine seks barn i forbindelse med et flyshow.
SA170522 Flere polititopper mener politiet bør prioritere overgrep mot barn fremfor trafikkontroller.
SA170522 Nå reiser kun kona June Utnes Høgli og deres to barn , Wilhelm og Anton, til Nordens Paris.
NL170522 (... )Vi tillater oss kun å si at det gjør tilværelsen for oss og Våre barn tydelig tristere.
NL170522 Svenske barn og unge har 10 prosent færre hull enn norske barn i samme alder.
NL170522 Svenske barn og unge har 10 prosent færre hull enn norske barn i samme alder.
NL170522 Det er viktig å starte i barne- og ungdoms årene og sammen med barn og foreldre, avbryte og endre skadelige livsmønster som har innvirkning på tannhelsen og helsen.
FV170522 Nå er mannen dømt for å ha mishandlet kone og barn i årevis.
DN170522 Skjerpelsen skal bare gjelde for grove volds- og seksualforbrytelsene, drap, svært grov vold, voldtekt og alvorlige seksuelle overgrep mot barn , understreker han.
DN170522 Trump-administrasjonen vil, ifølge nettstedet, blant annet kutte tiltak knyttet til matkuponger for fattige og helseforsikring for barn og handikappede.
DN170522 * Noen bilder av fysiske overgrep av ikke-seksuell art mot barn , eller av mobbing, trenger nødvendigvis ikke å bli slettet, med mindre de inneholder et sadistisk eller « feirende » element.
DB170522 Det varmer hockey-hjertet mitt når jeg vet det er stadig flere barn som sitter foran en skjerm, forteller Zuccarello.
DB170522 Dette gjelder i hovedsak personer som begår flere grove lovbrudd som drap, svært grov vold, voldtekt eller alvorlige seksuelle overgrep mot barn .
DB170522 Han er i tillegg fradømt retten til å inneha en vaktmesterstilling som innebærer kontakt med barn og unge.
DB170522 Botha var gift og hadde fem barn .
DB170522 Voksne og barn løp ut i panikk.
DB170522 « Innesperret i sju år uten anklage mens mine barn vokste opp og mitt navn ble svertet.
DB170522 I følge Nasir er det manglende likestilling blant minoriteter fordi menn ikke tar ansvaret for husarbeid og barn .
DB170522 Videre vil det være grovt krenkende å tillegge foreldre som ønsker sine gutter omskåret andre motiver enn at de ønsker sine barn det beste ved å følge en identitetsskapende religiøs tradisjon.
DB170522 Skulle et parti dominert av fremmedfrykt som nekter omskårne barn på flukt fra krig rom i vårt herberge, plutselig finne grunn til bekymring for de samme barns forhud ?
DB170522 I dåpen tar foreldre ansvar for å følge en tradisjon og tro hvor de får sine barn døpt med tanke på deres beste.
DB170522 Hvorvidt narkose av små barn og nyfødte kan virke uheldig på hjernens utvikling bestrides så langt av eksisterende forskning, men en må aldri glemme at forskning i sitt vesen er kalkulert usikkerhet og således alltid må etterprøve seg selv.
DB170522 Vidoer som blir merket som forstyrrende er videoer eller bilder som bør « skjules fra barn », men som Facebook mener ikke trenger og slettes.
DB170522 Overfor The Guardian bekrefter Facebook at de i « noen tilfeller tillater bilder av ikke-seksuell mishandling av barn for å hjelpe barnet ».
DB170522 Noe som kanskje kan komme som en overraskelse er at Facebook i noen grad tillater bilder av ikke-seksuell mishandling av barn på siden.
DB170522 De vil derimot ikke tillate bilder av « nakne barn i Holocaust-kontekst ».
DB170522 | Det er barn som først og fremst er fans av Ariana Grande.
DB170522 Barn .
DB170522 Mine tre barn er glade mennesker som er trygge på seg selv.
DB170522 Jeg har tre voksne, flotte barn .
DA170522 Vi har intervjuet barn , foreldre, lærere, rektorer, forskere, psykologer og jurister.
DA170522 Tretti barn spiller i stykket.
DA170522 Hvordan kan et barn ha det sånn - hvordan kan et barn tenke den tanken », sier Martens.
DA170522 Hvordan kan et barn ha det sånn - hvordan kan et barn tenke den tanken », sier Martens.
DA170522 For et barn kan det være livsfarlig å oppleve sterk ensomhet over lang tid, sier Goksøyr.
DA170522 Et barn tar sitt liv.
DA170522 - Det er viktig å understreke at dette ikke handler om våre barn eller et spesifikt barn .
DA170522 - Det er viktig å understreke at dette ikke handler om våre barn eller et spesifikt barn.
DA170522 | - For et barn kan det være livsfarlig å oppleve sterk ensomhet ¶
DA170522 En skuespiller kan ikke være en kontrollfrik, du må være beredt på å bli kastet fullstendig rundt på og akkurat det elementet elsker jeg, sier skuespilleren, som er gift med countrystjernen Keith Urban og har barn på sju og ni år.
DA170522 I 2002 lå fruktbarhetstallet på 1,75 barn og økte jevnt til 1,98.
DA170522 Fruktbarheten steg til ny høyder på starten av 2000-tallet, og var på det høyeste 1,98 barn .
DA170522 - Våre funn viser at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo.
DA170522 Skjerpelsen skal bare gjelde for grove volds- og seksualforbrytelsene, drap, svært grov vold, voldtekt og alvorlige seksuelle overgrep mot barn , understreker han.
BT170522 Mange av de drepte er barn og unge.
BT170522 Mange barn blant ofrene ¶
BT170522 Ifølge politiet var mange av ofrene barn og unge.
BT170522 Mange av de drepte er barn og unge.
BT170522 Mange barn blant ofrene ¶
BT170522 Ifølge politiet var mange av ofrene barn og unge.
BT170522 Flere polititopper mener politiet bør prioritere overgrep mot barn fremfor trafikkontroller.
BT170522 Sprengt kapasitet på barn
BT170522 På overvektige barn har kapasiteten vært sprengt og de har hatt noen fristbrudd.
BT170522 Jeg har henvist flere overvektige barn , men det blir ikke noen endring selv om de kommer inn til Haukeland, sier Edward.
BT170522 Edward har en rekke pasienter med overvektsproblemer, både voksne og barn .
BT170522 Her skal syklene bli brukt av barn slik at de kommer seg til og fra skolen.
BT170522 Innholdet er ganske brutalt, med barn i sentrale scener.
BT170522 Men når Gud sier fra, ved å frata ham cellen, går han likevel til kvinnen og får fire barn med henne - før hun forlater ham.
BT170522 Tall fra Helsedepartementet ( 2013 ) viste at barn fra ressurssvake familier har nærmere dobbelt så stor risiko for å bli overvektige som barn fra rike familier.
BT170522 Tall fra Helsedepartementet ( 2013 ) viste at barn fra ressurssvake familier har nærmere dobbelt så stor risiko for å bli overvektige som barn fra rike familier.
BT170522 Nå reiser kun kona June Utnes Høgli og deres to barn , Wilhelm og Anton, til Nordens Paris.
AP170522 » Noen bilder av ikke-seksuell fysisk mishandling og mobbing av barn må ikke slettes, med mindre de også inneholder et sadistisk eller feirende element.
AP170522 For eksempel er misbruk av dyr og ikke-seksuell misbruk av barn , som vold og mobbing, ok.
AP170522 Dyreplageri, mobbing av barn og selvskading kan tillates ¶
AP170522 SSBs definisjon av fruktbarhet omfatter altså ikke utelukkende nordmenns evne til å få barn, men måler faktiske fødte barn .
AP170522 SSBs definisjon av fruktbarhet omfatter altså ikke utelukkende nordmenns evne til å få barn , men måler faktiske fødte barn.
AP170522 Mens den økonomiske usikkerheten vokste fra år til år, falt fruktbarhetstallene, målt ved gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne i løpet av livet, i Norge tilsvarende.
AP170522 I kjølvannet av finanskrisen har nordmenn fått færre barn .
AP170522 I 2016 var norske kvinner i gjennomsnitt 29 år gamle da de fikk sitt første barn .
AP170522 I 2002 lå fruktbarhetstallet på 1,75 barn og økte jevnt til 1,98.
AP170522 Dette gir et samlet fruktbarhetstall ( SFT ) på 1,71 barn pr. kvinne.
AP170522 - Våre funn viser at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo.
AP170522 * I 2016 ble det født 58.890 barn , nesten like mange som i 2015.
AP170522 * I 2006 ble det født totalt 58.545 barn . ( 29.989 var gutter, og 28.556 jenter ).
AP170522 Her er advokaten David Tang sammen med sine seks barn i forbindelse med et flyshow.
AP170522 I større grad enn tidligere ser vi nå at veien inn i arbeidslivet er avgjørende for at unge mennesker etablerer seg med barn .
AP170522 Fødselsraten peker kun én vei etter finanskrisen Norske kvinner får stadig færre barn .
AP170522 530 norske jøder var om bord, deportert av norske myndigheter : 302 menn, 188 kvinner og 42 barn .
AP170522 Nå reiser kun kona June Utnes Høgli og deres to barn , Wilhelm og Anton, til Nordens Paris.
AA170522 Samtidig vil det være masse aktiviteter for barn som skjer i opprigget telt på Torget, og på Trondheim folkebibliotek.
AA170522 Ryjord forteller at Starmus Open Space-programmet blir viet til barn og unge for å gi realfag og kunnskapsformidling et statusløft blant de yngste.
AA170522 Når det ble bestemt at Starmus skulle flyttes til Norge og Trondheim, så var det et ønske å gjøre festivalen tilgjengelig for folk flest, og særlig barn .
AA170522 - Vi har Starmus-programmet på Torget hvor vi, i samarbeid med Martnan og Kulturenheten i Trondheim kommune, vil arrangere Starmus Open Space, som er et eget opplegg myntet på barn og familier.
AA170522 - Det er viktig å inspirere barn til å lære, og vi må gjøre forskere til helter slik at de blir forbilder for barna våre og kan inspirere dem, sier Israelian.
AA170522 juni vil verdensrommet være i fokus, og da får barn mulighet til å møte astronautene Charles Duke fra USA og Christer Fuglesang fra Sverige.
AA170522 Han er i tillegg fradømt retten til å inneha en vaktmesterstilling som innebærer kontakt med barn og unge. ( ©NTB ) ¶
AA170522 I tillegg ser vi at det å ha en del arbeidserfaring før man får sitt første barn , også har fått økt betydning, sier forsker Lars Dommermuth.
AA170522 I 2002 lå fruktbarhetstallet på 1,75 barn , og det økte jevnt til 1,98.
AA170522 Det er nemlig ikke noe nytt at færre enn tidligere velger å få tre eller flere barn , men denne trenden har forsterket seg de siste årene.
AA170522 - Våre resultater viser at å være i arbeid har blitt viktigere for dem som planlegger å få sitt første barn .
AA170522 - Våre funn viser at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo.
AA170522 Skjerpelsen skal bare gjelde for grove volds- og seksualforbrytelsene, drap, svært grov vold, voldtekt og alvorlige seksuelle overgrep mot barn , understreker han.
AA170522 Å se Colin Farrell og Nicole Kidman som et legepar som får beskjed om å ta livet av et av sine barn , som motytelse for en sykehustabbe, skapte den klassiske Cannes-blandingen av jubel og buing.
AA170522 Faren til den 13-årige jenta har ny kone og nytt barn , samtidig som han dyrker et mørkt, intenst forhold til en annen kvinne på nett.
VG170521 Blant annet snakket artisten om The Inspiring Children Foundation, som hjelper vanskeligstilte barn , og som hun selv er partner i.
VG170521 BODDE PÅ GATA : Artisten Jewel, som har vært nominert til Grammy fire ganger, fortalte under en konferanse i Las Vegas denne uken at hun som barn var hjemløs og måtte klare seg ved å stjele.
VG170521 - Jeg var et hjemløst barn som stjal.
VG170521 I dag regnes etterlatte som avdødes ektefelle, samboer, barn og foreldre.
SA170521 Operation Mercy opplyser på sin nettside at de i over 20 år har drevet hjelpearbeid blant fattige og marginaliserte i Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika, først og fremst rettet mot kvinner og barn .
NL170521 | Se 750 spreke barn i felles turn-dans ¶
NL170521 Her danser 750 sperke barn fra Troms og Svalbard sammen i avslutningsnummeret.
NL170521 Ikke en festtale som ser oppvekstmiljøet for barn og unge som et fundament i ethvert samfunn, lite eller stort.
DN170521 I samtalen kalte Trump Sisi « venn » og ga ham ros for arbeidet med å løslate en amerikansk hjelpearbeider som satt fengslet i tre år, anklaget for menneskesmugling og overgrep mot barn .
DB170521 Van der Vaart er sammen med håndballstjerna Estavana Polman - som spiller i Esbjerg - og sammen venter de barn .
DB170521 VENTER BARN : Rafael van der Vaart og Estevana Polman.
DB170521 Så fant hun ut at hun ville hjelpe barn i Afrika.
DB170521 | De færreste barn med trisomi 18 overlever svangerskapet.
DB170521 Mors lille Ole : - Barn som 
Ole blir diskriminert allerede 
før de er født, sier fembarns-
moren Anna Solberg.
DB170521 Kvinner og menn har ikke bare ansvaret for sin egen frigjøring, men like stort ansvar for hverandre, barn , slektninger og i siste instans hele samfunnet.
DB170521 Konsekvensen er at barn lider av ikke å ha jevnlig samvær med far.
DB170521 I 2015 opplevde i overkant av 20000 barn at foreldrene gikk fra hverandre, ifølge tall fra Bufdir.
DB170521 Det dreier seg grovt regnet om 40000 barn .
DB170521 BARN OG SAMLIVSBRUDD : Camilla Fossum Pettersens bok « Samværssabotasje » handler om systemet som gjør at mange fedre mister kontakten med barna.
DB170521 en, kravet om å gi mannen adgang til fødestuen, et ønske om flere menn inn i barnehage og skole nettopp for å ha gode rollemodeller, samt flere forsøk på å løfte både husarbeidet om omsorgsansvaret inn i politisk debatt, er tilsammen kamper som skal bidra til å likestille ansvaret rundt det å ha barn og familie i dag.
DB170521 I følge SSB er det en tredobling i andelen barn som bor hos både mor og far i 2012 sammenlignet med i 2002.
DB170521 Færre barn bor fast hos mor, mens andelen barn som bor fast hos far, har ligget stabilt på 7-8 prosent i denne tiårsperioden.
DB170521 Færre barn bor fast hos mor, mens andelen barn som bor fast hos far, har ligget stabilt på 7-8 prosent i denne tiårsperioden.
DB170521 Forskningen viser, skriver Margareta Regner i boken, ingen tegn på at man kan anklage kvinner generelt for å være en type « grensevakter » som nekter barnas far adgang til egne barn .
DB170521 Det finnes unntak der barn har best av å ikke ha samvær med en forelder, for eksempel i tilfeller av vold eller overgrep, men det utgjør unntakene, og det er ikke dem vi snakke om her.
DB170521 Alt dette er en positiv utvikling, for barn som trenger begge foreldre også etter at de ikke lenger er et par.
DB170521 Premiepotten på 100.000 kroner gir han til UNICEFs arbeid for barn rammet av hungersnøden i Sør-Sudan.
DB170521 Det er et av de verste landene i verden for barn akkurat nå.
DB170521 Bare hvert fjerde barn i Sør-Sudan får skolegang, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, i en pressemelding.
DA170521 - Barn , kvinner og menn, som fra før har lidd mye, burde slippe å leve under slike forhold, sa han.
BT170521 ADVOKAT : Her er advokaten David Tang sammen med sine seks barn i forbindelse med et flyshow.
AP170521 Syrisk TV viste søndag bilder av barn og menn som samlet seg rundt lastebiler som delte ut mat fra myndighetene i al-Waer.
AP170521 Sjøfartsdirektoratet i Haugesund mener det internasjonale regelverket er klart og setter sikkerhet foran alt annet, spesielt om barn i skolealder skal brukes som mannskap.
AP170521 Sjøfartsdirektoratet i Haugesund mener det internasjonale regelverket er klart og setter sikkerhet foran alt annet, spesielt om barn i skolealder skal brukes som mannskap.
AP170521 Det vi nordmenn allerede har, er det mange andre barn og voksne streber etter, skriver gutt ( 17 ).
AP170521 Hvor privat bør forholdet mellom ditt barn og læreren være ?
AA170521 - Barn , kvinner og menn, som fra før har lidd mye, burde slippe å leve under slike forhold, sa han.
AA170521 I samtalen kalte Trump Sisi « venn » og ga ham ros for arbeidet med å løslate en amerikansk hjelpearbeider som satt fengslet i tre år, anklaget for menneskesmugling og overgrep mot barn .
AA170521 Syrisk TV viste søndag bilder av barn og menn som samlet seg rundt lastebiler som delte ut mat fra myndighetene i al-Waer.
AA170521 Operation Mercy opplyser på sin nettside at de i over 20 år har drevet hjelpearbeid blant fattige og marginaliserte i Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika, først og fremst rettet mot kvinner og barn .
AA170521 | Far tiltalt for mishandling av tre barn
AA170521 Ifølge tiltalen har mannen blant annet sparket en sønn med skisko, kastet gjenstander mot barna, låst to barn ute av huset mens de kun var iført undertøy, brølt mot barna og blant annet kalt dem dumme og hjernedøde.
VG170520 - Kjempeviktig ¶ - Barn i dag de ser veldig mye frekk tone og overlegen holdning hos populære, men så kommer den som for min sønn og er den aller største og bare er vennlig og snill, sier hun.
VG170520 Reiser også mye rundt og « tegner trollet » i Bukkene Bruse-bøkene sammen for både barn og voksne.
VG170520 Illustratør Gry gikk grundig til verks for å finne den « barnslige » streken hun er blitt så kjent for - og som får mange voksne til å tro at det er barn som står bak.
VG170520 I dag er det ikke Asbjørnsens nedskrevne versjon av eventyret om Bukkene Bruse ( nedskrevet i 1842-43 ), men bukkene på badeland mange barn kan på rams - med populære kommentarer som « hasta la vista, baby ».
VG170520 I Sverige ble den også årets mest solgte barnebok i 2012, samt kåret til den beste billedboken av 30.000 svenske barn .
VG170520 « Bukkene Bruse begynner på skolen » er en herlig bildebok som vil få voksne til å le og barn til å hvine av skrekk og fryd. til å hvine av skrekk og fryd.
VG170520 Har fått barn
VG170520 Flere av de bortførte jentene har i løpet av de tre årene blitt tvunget til å gifte seg med Boko Haram-medlemmer, og mange har også fått barn , ifølge AP.
VG170520 SVs mål er at barnevernet skal gi barn størst mulig trygghet.
VG170520 Når vi kritiserer de kommersielle barnevernsselskapene, er det dette vi kritisere, ikke de ansatte, som ønsker å gjøre noe bra for barn .
VG170520 Med SV i byråd prioriterer vi dem som bidrar til at barn får det bedre, ikke dem som ønsker å gjøre seg rike på fellesskapets midler.
VG170520 Barn kan miste hjemmene sine når selskaper taper anbud.
VG170520 Les også : Redd barna : - Ingen steder på internett er helt trygt for barn
SA170520 Å miste et barn er ikke noe av det verste foreldre kan oppleve.
SA170520 Vardesentrene tilbyr samtale med likepersoner og fagfolk, samt informasjon og opplæring i trening/fysisk aktivitet, mat/kosthold, rettigheter/juss, aktiviteter for barn og unge, kultur/underholdning/sosialt samvær.i ¶
SA170520 KRONIKK : Å miste et barn er ikke noe av det verste foreldre kan oppleve.
SA170520 Ingen som ikke har opplevd å miste et barn , vet hvordan det er.
SA170520 ( Arkivfoto : Scanpix ) ¶ | 143 unge har forsvunnet fra norske asylmottak ¶ 143 barn og unge har forsvunnet fra norske asylmottak så langt i 2017.
SA170520 Og begge har barn .
SA170520 - For noen år siden var det ikke så vanlig å kombinere det med å være håndballspiller og få barn , men det går faktisk an å være en god og omsorgsfull mor selv om man holder på med andre ting.
NL170520 Det var to mindreårige barn som bar involvert.
NL170520 | Barn involvert i scooterkjøring i Vadsø ¶ ¶
FV170520 FOTO : Håvard Karlsen ¶ | - Ikke å anbefale til barn
DB170520 Siden barn forandrer seg raskt gjelder disse tidsgrensene : ¶ 0-5 år : to år ¶ 5-10 år : tre år ¶ 10-16 år : fem år ¶
DB170520 PASS PÅ : Også barn må ha egne pass.
DB170520 Men for barn er det kortere gyldighetstid forpassene.
DB170520 Alle barn skal ha eget pass, uansett alder.
DB170520 - Nødpass utstedes både til voksne og barn .
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶ ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶ ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 LEI AV Å LEKE : Saida Begum i Oslo Høyre sier barn ikke bare skal leke i barnehagen - de skal også lære norsk skikkelig.
DB170520 I dag kan barnehagene i Oslo sette i særskilte tiltak inn mot barn med svake språkferdigheter, men disse baseres utelukkende på skjønnsmessige vurderinger av den enkelte barnehage.
DB170520 Begum og Høyre vil bruke politiske virkemidler for å stille strengere krav til barnehagene : Alle barn skal lære norsk i barnehagen, og det skal være barnehagenes ansvar at barna kan språket skikkelig innen de setter seg på skolebenken for første gang.
DB170520 Bakgrunnen er tall som viser at én av fire barn i Oslo møter til første skoledag uten å snakke godt nok norsk.
DB170520 - Skal ikke treåringer heller få lov til å leke og være barn , nå ?
DB170520 - Høyre bær være litt forsiktige ¶ - Én av fire barn møter til skolen uten tilstrekkelige språkkunnskaper.
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶ ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170520 Søndagskupongen er full av norsk fotball ! fra norsk tipping ¶ 143 barn og unge har forsvunnet fra norske asylmottak så langt i 2017.
DB170520 I løpet av samme periode i fjor var det i underkant av 50 barn og unge som forsvant fra mottakene.
DB170520 - Det sier oss at dette er barn som har en enorm redsel for å bli sendt ut på 18-årsdagen og bli sendt tilbake til krig.
DB170520 Først blant voksne, deretter eksploderte det totalt blant barn .
DB170520 FIDGET SPINNERS : En barneskole i Wisconsin, USA, forbyr elevene å ha med deg det populære leketøyet på skolen : - Det skaper mer kaos, og gjør barn ukonsentrerte.
DB170520 Denne gangen som et hjelpemiddel til autistiske barn , for å motvirke stress og øke fokus.
DB170520 - Strålende vurderingsevne av TV 2 å sende reklame for orgasmekrem før Norske talenter som mange barn ser på.
DB170520 Glade barn
DB170520 SPENTE BARN : Prinsesse Charlotte ble passet på av mamma Kate før hun skulle delta i seremonien sammen med sin bror prins George.
DB170520 Bare ektemannen, den berømte baseballspilleren Matt Buschmann ( 33 ), visste at paret da ventet et etterlengtet barn .
DB170520 - Kontrasten mellom collegeunger som gikk amok bak oss, mens jeg mistet et barn , var surrealistisk.
DB170520 ) Vi annonserte aldri at vi ventet barn .
DB170520 ( Dagbladet ) : I en svært personlig tekst på Instagram åpner det berømte sportsankeret Sara Walsh ( 39 ) opp om hvordan hun mistet et ufødt barn under en direktesending.
DB170520 Men i brudefølget var det også flere spente barn .
DA170520 | Mest ADHD-legemidler blant barn født sent på året ¶ Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller diagnose enn barn som er født tidlig på året, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
DA170520 | Mest ADHD-legemidler blant barn født sent på året ¶
DA170520 Furu sier at det ikke nødvendigvis er slik at barn som er født seint på året er sterkere biologisk disponert for ADHD eller er utsatt for spesielle miljøfaktorer sammenlignet med andre barn .
DA170520 Furu sier at det ikke nødvendigvis er slik at barn som er født seint på året er sterkere biologisk disponert for ADHD eller er utsatt for spesielle miljøfaktorer sammenlignet med andre barn.
DA170520 En forskergruppe fra Folkehelseinstituttet har undersøkt ADHD-diagnoser og bruken av legemidler ved ADHD blant 510.000 norske barn .
DA170520 Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller diagnose enn barn som er født tidlig på året, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
DA170520 Analysene viser at medisinering og diagnostisering av ADHD er mer utbredt blant barn som er født på slutten av året enn blant barn som er født tidligere på året.
DA170520 Analysene viser at medisinering og diagnostisering av ADHD er mer utbredt blant barn som er født på slutten av året enn blant barn som er født tidligere på året.
BT170520 | Foreldre låner barnehager for å passe barn under streiken ¶
BT170520 PASSER HVERANDRES BARN : - Barna går på veggene når de må være hjemme.
BT170520 Sånn mat regner jeg som usunn, i hvert fall helt ubrukelig til små barn .
BT170520 Jeg som er innvandrer her føler meg veldig beskyttet sosialt : jeg har fått jobb som er god betalt og jeg og mitt barn føler oss trygge.
BT170520 Jeg ble veldig imponert over jobben lærerne på barneskolen gjorde for å hjelpe utenlandske barn til å integrere seg i det norske samfunnet.
BT170520 De overdriver med undervisningsmengden, og mange barn og unge blir slitne og deprimerte.
BT170520 Barnegrupper består av maks 10 - 15 barn, og da er det 3 - 4 voksne som jobber med dem ( i Russland er det vanlig med grupper på 20 - 25 barn med bare to voksne ).
BT170520 Barnegrupper består av maks 10 - 15 barn , og da er det 3 - 4 voksne som jobber med dem ( i Russland er det vanlig med grupper på 20 - 25 barn med bare to voksne ).
AP170520 Salto er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.
AP170520 Trykk her for å sende spørsmål til Nanna ¶ | 143 unge har forsvunnet fra norske asylmottak ¶ 143 barn og unge har forsvunnet fra norske asylmottak så langt i 2017.
AP170520 I løpet av samme periode i fjor var det i underkant av 50 barn og unge som forsvant fra mottakene.
AP170520 - Det sier oss at dette er barn som har en enorm redsel for å bli sendt ut på 18-årsdagen og bli sendt tilbake til krig.
AP170520 Si ;D-innlegg : Problemet er at barn lærer nynorsk for sent.
AP170520 Hun hadde seg selv å takke : I et intervju med The Times sa Leadsome at hun var bedre egnet som statsminister enn May, fordi hun selv hadde barn - to sønner og en datter - mens May bare hadde nieser og nevøer, og derfor ikke hadde samme « andel » i landets fremtid.
AP170520 Denne boken velger helt entydig å svare på behovet for en koselesestund for barn og voksen sammen.
AP170520 Og begge har barn .
AP170520 - For noen år siden var det ikke så vanlig å kombinere det med å være håndballspiller og få barn , men det går faktisk an å være en god og omsorgsfull mor selv om man holder på med andre ting.
AA170520 IS-medlemmer i Syria har likvidert 19 sivile, deriblant to barn , i en landsby i Syria, ifølge Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
AA170520 - IS-krigere gikk inn i landsbyen Jazrat al-Boushams fredag kveld og henrettet 19 sivile, blant dem to kvinner og to barn , med skudd i hodet før de satte fyr på likene, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman til AFP lørdag.
AA170520 Ifølge Jørgensen ønsket politiet å sikre at det ikke forekom noe bråk i sentrum på en tid hvor mange familier og barn oppholder seg i byen.
AA170520 | Forskere : Mest ADHD-legemidler blant barn født sent på året ¶ Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller diagnose enn barn som er født tidlig på året, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
AA170520 | Forskere : Mest ADHD-legemidler blant barn født sent på året ¶
AA170520 Furu sier at det ikke nødvendigvis er slik at barn som er født seint på året er sterkere biologisk disponert for ADHD eller er utsatt for spesielle miljøfaktorer sammenlignet med andre barn .
AA170520 Furu sier at det ikke nødvendigvis er slik at barn som er født seint på året er sterkere biologisk disponert for ADHD eller er utsatt for spesielle miljøfaktorer sammenlignet med andre barn.
AA170520 En forskergruppe fra Folkehelseinstituttet har undersøkt ADHD-diagnoser og bruken av legemidler ved ADHD blant 510.000 norske barn .
AA170520 Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller diagnose enn barn som er født tidlig på året, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
AA170520 Analysene viser at medisinering og diagnostisering av ADHD er mer utbredt blant barn som er født på slutten av året enn blant barn som er født tidligere på året.
AA170520 Analysene viser at medisinering og diagnostisering av ADHD er mer utbredt blant barn som er født på slutten av året enn blant barn som er født tidligere på året.
AA170520 I løpet av samme periode i fjor var det i underkant av 50 barn og unge som forsvant fra mottakene.
AA170520 - Det sier oss at dette er barn som har en enorm redsel for å bli sendt ut på 18-årsdagen og bli sendt tilbake til krig.
AA170520 ( ©NTB ) ¶ | 143 unge har forsvunnet fra norske asylmottak ¶ 143 barn og unge har forsvunnet fra norske asylmottak så langt i 2017.
VG170519 « Dette er nok mye enklere å leve med for oss som har to friske barn allerede, enn for par som prøver å få sitt første barn .
VG170519 « Dette er nok mye enklere å leve med for oss som har to friske barn allerede, enn for par som prøver å få sitt første barn.
VG170519 Eller er det fordi det er for privat å innrømme at man har forsøkt å få barn ?
VG170519 De har to barn sammen fra før, og nå var hun ni uker på vei.
VG170519 Mange ganger har jeg vært alene med to små barn hjemme.
VG170519 LENGE SAMMEN : Chris Cornell og Vicky Karayiannis var gift i 13 år og har to barn på 11 og 12 sammen.
VG170519 Jeg vet at han elsket våre barn og han ville aldri såret dem med vilje ved å ta sitt liv.
VG170519 - Men det visker på ingen måte ut de syv årene jeg har vært anholdt uten tiltale, fem av dem på denne ambassaden uten sollys, mens mine barn vokste opp uten meg.
VG170519 Han forteller at han har fire eldre barn som er flyktninger i Tyskland, men at han og kona bodde med de to minste barna i Idlib-provinsen.
VG170519 FARVEL : Abdel-Hameed Alyousef ba en slektning om å ta bilde av hans farvel med sine to barn , som døde i det kjemiske angrepet i Syria i april.
VG170519 - Å sende en desperat bønn om at ikke flere barn blir drept, er det eneste som gir mitt liv mening nå, sier han.
VG170519 Før den tid var også kristne verdier i læreplaner, men da som etisk rettesnor for oppdragelse og utdanning av barn .
VG170519 Etter hvert som innvandrerbefolkningen får barn uten annet hjemland, blir « gjestfrihet« fra majoriteten ikke lenger likeverdig.
VG170519 På spørsmål om det politiske presset om å prioritere ideelle har ført til at direktoratet har senket kravene til hvem som er ideell, viser Bufdir til at antall barn i fosterhjem har økt kraftig de siste årene.
SA170519 - Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket.
SA170519 « Ettersom Aftenbladets anmelder har valgt å gi boken terningkast én - 1 - er jeg urolig for at det skal feste seg et inntrykk blant Kiellands barn om at jeg har skrevet en dårlig roman », skriver Hans-Olav Thyvold.
SA170519 Ettersom avisens anmelder har valgt å gi boken terningkast én - 1 - er jeg imidlertid urolig for at det skal feste seg et inntrykk blant Kiellands barn om at jeg har skrevet en dårlig roman.
SA170519 Vi har resultater i verdensklasse, og utviklingen fortsetter : Stadig færre barn og unge har hull i tennene.
SA170519 Barnehagen prøver nemlig ut en ny tilvenning/innkjørings-modell som har til hensikt at barnehagestart skal oppleves trygt for både barn og foreldre.
SA170519 10 prosent av barn og unge regnes som fattige.
SA170519 Han etterlot seg ingen kjente barn , men flere har etter hans død meldt seg som mulig etterkommere og arvinger.
SA170519 Det ble født 13.700 barn , mens 11.300 personer døde i første kvartal.
SA170519 Utegrilling og sommeravslutninger gjør at det ofte kan bli mye pølser gjennom våren og sommeren, både til barn og voksne.
SA170519 Spiser du derimot pølser til middag jevnlig, kan det være lurt for både barn og voksne å velge de sunneste variantene.
SA170519 Ved å fortelle sin historie håper han å kunne inspirere og hjelpe andre barn og unge i samme situasjon.
SA170519 Nå er det sterke krefter som vil ha fluoren ut av slike smøretelt når det er renn for barn og ungdom.
SA170519 Akershus skikrets ønsker å få slutt på bruk av miljøfarlig, helseskadelig og rådyr skismurning for barn og ungdom.
SA170519 - Så langt har jeg ikke kommet ennå - men det er noe å tenke på ! | Barn bruker rådyr og helseskadelig skismurning.
SA170519 I Bergen vakte det oppsikt da sykkel-VM arrangøren avslørte at sportens tradisjonelle podiumsdamer ikke blir en del av mesterskapet, og at premiejobben heller skal gjøres av barn i bunad.
SA170519 Nå bor han i Bærum sammen med kone og barn .
NL170519 De to bistandsadvokatene la ned påstand om at tiltalte også skulle dømmes til å betale til sammen 575.000 kroner i menerstatning til den omkomnes tre barn og de to som ble ganske alvorlig skadet i ulykken.
NL170519 Vold mot barn .
NL170519 Psykolog Magne Raundalen har uttalt at det viktigste vi kan lære et barn er empati og kontroll av eget sinne, samtidig som han påpeker at sinne er en viktig og nyttig for vår selvhevdelse, grensesetting og selvmarkering, men det skal ikke brukes til å krenke eller skade andre.
NL170519 Hvordan krenkede barn blir syke voksne.
NL170519 Den viktigste erfaringen får vi som barn fra våre omsorgspersoner, vanligvis våre foreldre.
NL170519 | Dårlige skoleresultater : Utdanning går i arv - hva kan vi gjøre med det ? Barn arver i svært stor grad arver foreldrenes utdanningsnivå.
NL170519 Det andre er at barn i svært stor grad arver foreldrenes utdanningsnivå.
FV170519 Ved å fortelle sin historie håper han å kunne inspirere og hjelpe andre barn og unge i samme situasjon.
DN170519 Han etterlot seg ingen kjente barn , men flere har etter hans død meldt seg som mulig etterkommere og arvinger.
DN170519 Men brent barn skyr tydeligvis ikke ilden, for nå kaster Lidl, som har rundt 10.000 butikker i 27 land, seg inn i den svært tøffe lavpriskampen i USA.
DB170519 De er gift og fikk sitt andre barn i april.
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 STERKE BILDER : Byens innbyggere, menn, kvinner og barn , går forbi, tvunget til å la IS-terroristenes advarende maktdemonstrasjon være en del av dagliglivet.
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 Det er seks involverte barn , og to hele skoler som er berørt av det som har skjedd, sa Siv Høgtun.
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 Vaksinasjonen skal gjøres obligatorisk fra september for barn fra barnehagealder til andre klasse på ungdomsskolen.
DB170519 Helseminister Beatrice Lorenzin sier barn i framtiden ikke vil få barnehageplass uten vaksinebevis.
DB170519 Foreldre som har barn i skolepliktig alder, risikerer store bøter dersom de ikke følger vaksineprogrammet.
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 | Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene : - For mange barn kan ikke norsk første skoledag ¶
DB170519 - Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket.
DB170519 Å se festpyntede barn med Krone-is og flagg i hånden på vei fra Slottsplassen gå langs med uteserveringene som var stappet fulle med hengedrita 25-åringer som har drukket i ett kjør siden klokken 8, blir helt feil.
DB170519 Men kanskje det er en pris verdt å betale for å la barn utforske verden på egne føtter og egne hjul.
DB170519 Jeg tror både barn og foreldre ville bli lykkeligere om vi klarte å rive oss ut av denne vonde sirkelen.
DB170519 Hovedgrunnen til reduksjonen i sykling er at barn og ungdom blir kjørt rundt av foreldrene. arna vokser ikke opp i et landskap, men i løsrevne hus, rom og bilkupéer., skriver artikkelforfatteren.
DB170519 Hovedgrunnen til reduksjonen i sykling er at barn og ungdom blir kjørt rundt av foreldrene.
DB170519 Det å ha barn har blitt det viktigste argumentet mot å ta vare på miljøet.
DB170519 Det er på tide å ta opp kampen for frittgående barn .
DB170519 Å være utenfor, må være noe av den verste følelsen et barn i Norge kan oppleve.
DB170519 Voksne med slike holdninger som det du har, du bunadskledde dame i Kongensgate, får gjerne barn med lignende holdninger.
DB170519 Vi må ta vare på og fremelske ulikhetene som bor i hvert enkelt barn .
DB170519 Noen barn på Steinerskolen har gått der siden 1. klasse, noen har begynt der senere.
DB170519 Mens vi begge sto der i bunadene våre og ventet, kom du med en del utsagn til sidemannen, om barn som går på Steinerskolen.
DB170519 Kanskje disse barna også hadde møtt andre barn med slike holdninger.
DB170519 Kanskje disse barna hadde møtt voksne i den offentlige skolen eller på fritiden sin, som mente at det ikke passet seg for barn å gå med for eksempel joggebukse, rosa hår eller cap på 17. mai eller andre dager, slik at disse barna følte seg utenfor.
DB170519 Jeg vil gjerne si noe om voksne som mener noe om hvordan andres barn skal se ut og hva de skal ha på seg, og som offentlig snakker høyt om dette, for eksempel på 17. mai.
DB170519 Jeg synes dere er med på å ødelegge mine og andres barn .
DB170519 Fordi barn ikke velger det selv, og de kan dermed heller ikke gjøre noe med det.
DB170519 Det jeg med sikkerhet kan si at barn som går på Steinerskolen har til felles, er at det er foreldrene deres som har bestemt at de skal gå der.
DB170519 Dere oppfostrer barn som blir engstelige for alt som er annerledes.
DB170519 De er med andre ord akkurat like unike som alle andre barn .
DB170519 Etter bryllupet bosatte de seg i London og Paris, hvor de sammen fikk to barn .
DB170519 Karlsen har to barn , et av dem er dattera han har med skuespiller Janne Formoe.
DB170519 - Det er litt lenge å være borte fra barn og kjæreste i åtte dager.
DB170519 ¶ LYKKELIG FAMILIE : Goldie Hawn sammen med sine to eldste barn , Kate Hudson og Oliver Hudson, samt samboeren, Kurt Russell, som hun har vært kjæreste med i 34 år.
DA170519 - Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket.
DA170519 Begge mennene møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.
DA170519 Tigerstadsteatret har den siste tida hatt et eget kunstarrangement for barn og unge i Rådhuset.
DA170519 FORSLAG : Ordfører Marianne Borgen ( t.h ) var overveldet over de mange innspillene fra Oslos barn og unge, da hun sammen med representanter fra Tigerstadsteatret åpnet « Rådhuset ».
DA170519 Et barn vil aldri gjøre noe dumt mot noen, om det samme ikke har skjedd den selv.
DA170519 - Vi ønsker å sette opp en permanent stemmeurne utenfor ordførerens kontor, hvor barn og unge, hver dag året igjennom kan komme med forslag, sier kunstnerisk leder Hilde Brinchmann i Tigerstadsteatret.
DA170519 Der er det viktigste rommet kalt « Green Light », et interaktivt verksted der Olafur Eliasson lar barn i alle aldre delta i å skape « grønn » kunst med økologisk tilsnitt.
BT170519 Sammen hadde de seks barn mellom ett og 18 år.
BT170519 Daware sto i tillegg tiltalt for å ha krenket eller utøvd vold mot fem av seks barn over en syvårsperiode, noe 43-åringen nektet for.
BT170519 Daware er i tillegg dømt til å betale over 3,8 millioner kroner til sine seks barn , både i form av oppreisningserstatning og erstatning for tap av forsørger.
BT170519 - Det var en korrekt avgjørelse, og veldig riktig ut fra de forklaringen vi fikk i retten at han ble dømt for vold og krenkelse mot barn og kone i tillegg, sier Greve. 43-åringens forsvarer, Brynjulf Risnes, mener straffen er strengt.
BT170519 En 43 år gammel mann vedgår at han drepte konen med kniv på Askøy i 2015, men ikke at han mishandlet fem av sine seks barn .
BT170519 Utegrilling og sommeravslutninger gjør at det ofte kan bli mye pølser gjennom våren og sommeren, både til barn og voksne.
BT170519 Spiser du derimot pølser til middag jevnlig, kan det være lurt for både barn og voksne å velge de sunneste variantene.
BT170519 Så er det faktisk noen av oss som mener at ekteskapet er en ramme som settes mellom en mann og en kvinne, en ramme som gir barn de beste muligheter for å kjenne sin biologiske mor og sin biologiske far.
BT170519 Kan vi fornekte at skilsmissestatistikken er skyhøy, og at det er vanlig at barn ikke får vokse opp hos begge sine biologiske foreldre.
BT170519 At barn skal få vokse opp sammen med sin biologiske mor og sin biologiske far, og at dette beskyttes gjennom en ramme som vi kaller for ekteskapet.
BT170519 Ved å fortelle sin historie håper han å kunne inspirere og hjelpe andre barn og unge i samme situasjon.
BT170519 I Bergen vakte det oppsikt da sykkel-VM arrangøren avslørte at sportens tradisjonelle podiumsdamer ikke blir en del av mesterskapet, og at premiejobben heller skal gjøres av barn i bunad.
AP170519 Det gjorde jeg selv som barn , noe jeg minnes som veldig hyggelig.
AP170519 Utegrilling og sommeravslutninger gjør at det ofte kan bli mye pølser gjennom våren og sommeren, både til barn og voksne.
AP170519 Spiser du derimot pølser til middag jevnlig, kan det være lurt for både barn og voksne å velge de sunneste variantene.
AP170519 Til det svarte fireåringen med de lyse krøllene at hun aldri skulle gifte seg og aldri få barn .
AP170519 Nei takk til dårlige lønnstilbud, egne barn og for mye alkohol.
AP170519 Ved å fortelle sin historie håper han å kunne inspirere og hjelpe andre barn og unge i samme situasjon.
AP170519 Nå er det sterke krefter som vil ha fluoren ut av slike smøretelt når det er renn for barn og ungdom.
AP170519 Akershus skikrets ønsker å få slutt på bruk av miljøfarlig, helseskadelig og rådyr skismurning for barn og ungdom.
AP170519 - Så langt har jeg ikke kommet ennå - men det er noe å tenke på ! | Barn bruker rådyr og helseskadelig skismurning.
AP170519 I Bergen vakte det oppsikt da sykkel-VM arrangøren avslørte at sportens tradisjonelle podiumsdamer ikke blir en del av mesterskapet, og at premiejobben heller skal gjøres av barn i bunad.
AP170519 Nå bor han i Bærum sammen med kone og barn .
AA170519 Noen timer senere ble elleve personer fra samme familie drept av en veibombe i provinsen Logar, fem kvinner, fem barn og én mann.
AA170519 Vaksinasjonen skal gjøres obligatorisk fra september for barn fra barnehagealder til andre klasse på ungdomsskolen.
AA170519 Helseminister Beatrice Lorenzin sier barn i framtiden ikke vil få barnehageplass uten vaksinebevis.
AA170519 Foreldre som har barn i skolepliktig alder, risikerer store bøter dersom de ikke følger vaksineprogrammet.
AA170519 - Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket.
AA170519 - Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket.
AA170519 Hawking har uttalt at han ønsker å møte barn og unge i Trondheim, og at han vil ta det rolig og være turist i forkant av festivalen.
AA170519 Hawking har tre barn og har vært gift to ganger.
AA170519 Øgler, skilpadder og slanger kan være bærere av salmonellabakterier og føre til alvorlig sykdom dersom barn smittes, advarer Veterinærinstituttet.
AA170519 Veterinærinstituttet betegner også faren for at barn smittes av antibiotikaresistente bakterier fra krypdyr som urovekkende. ( ©NTB ) ¶
AA170519 I 2013 ble det rapportert ett tilfelle der et åtte måneder barn var smittet av en sjelden salmonellavariant som også ble funnet hos skilpaddene familien hadde i huset.
AA170519 Det påpekes at sykdomsforløpet ved salmonella hos barn under ti år ofte er farlig, og barn som blir smittet av krypdyr får et enda alvorligere sykdomsforløp.
AA170519 Det påpekes at sykdomsforløpet ved salmonella hos barn under ti år ofte er farlig, og barn som blir smittet av krypdyr får et enda alvorligere sykdomsforløp.
AA170519 Barn er spesielt utsatt for alvorlig sykdom som følge av salmonellasmitte, og Veterinærinstituttet fraråder derfor barnefamilier å holde reptiler.
AA170519 Det ble født 13.700 barn , mens 11.300 personer døde i første kvartal.
AA170519 I rettssaken mot mannen kom det fram at ekteparet drapsdagen var hjemme med deres yngste barn på ett år.
AA170519 Askøy-mannen var også tiltalt for å ha mishandlet fem av sine seks barn .
AA170519 Jeg ble ikke utsatt for press om at filmen måtte passe for mindre barn , det var ingen restriksjoner, sier han, om en film som er søt, men også brutal, særlig i skildring av kjøttindustrien.
VG170518 Corinna og Michael Schumacher har to barn : Gina-Marie ( 19 ) og Mick ( 18 ).
VG170518 Han etterlater seg kone og tre barn .
VG170518 Han og TV-kjendisen og manageren Sharon Osbourne har vært gift i 34 år og har tre barn sammen : Aimee, Jack og Kelly.
VG170518 Sammen med kona drev drev Cornell en veldedig organisasjon for vanskeligstilte barn .
VG170518 Cornell har to barn med kona Vicky Karayiannis, og ett barn fra et tidligere ekteskap.
VG170518 Cornell har to barn med kona Vicky Karayiannis, og ett barn fra et tidligere ekteskap.
VG170518 Når dere var barn så sparket dere blikkbokser og sånn !
VG170518 Jeg tror barn vil bli interessert i å lære tegnspråk etter å ha sett filmen, sier Michael, som forklarte alt på tegnspråk mens han snakket.
VG170518 Jeg håper barn blir inspirert....
VG170518 Hele hans tilværelse, barn og familie er eksponert.
SA170518 For kort tid for svært mange barn , mener universitetslektor Cecilie Evertsen som heier på nye framgangsmåter.
SA170518 Pengene som samles inn, er med på å finansiere utstillingen som tar for seg barn i vanskelige hjem.
SA170518 Vegard Skogheim forteller selv at han tenkte mest på samboeren og sine to barn da han ble undersøkt på sykehuset.
NL170518 Av berammingslisten til retten fremkommer det at mannen er siktet for « voldtekt til samleie av barn under 14 år ».
NL170518 For hva er poenget med et smertefullt oppgjør med flere generasjoner med barn og voksne som har vonde opplevelser som en del av fornorskningen og rasismen vi har opplevd - uten at det gjøres noe for å reversere og gjøre opp for den uretten som har skjedd ?
NL170518 Regionen hvor kommunegrensene og fylkesgrensene ser ut som de har vært tegnet av et barn som klodrer på et ark.
FV170518 Utegrilling og sommeravslutninger gjør at det ofte kan bli mye pølser gjennom våren og sommeren, både til barn og voksne.
FV170518 Spiser du derimot pølser til middag jevnlig, kan det være lurt for både barn og voksne å velge de sunneste variantene.
DB170518 Ordinas bor i Norge med kone og tre barn .
DB170518 Det kan bety mye for de som har barn med inntekt, sier Helge Andre Njåstad.
DB170518 - Ordningen med bostøtte er på et punkt faktisk noe forbedret, ved at inntekten til et barn under 18 år med inntekt, ikke lenger regnes med i beregningsgrunnlaget for bostøtte.
DB170518 Vi vil forsterke tidlig innsats i 1.-4.-klasse for å gi alle barn like muligheter til en god skolegang. 5.
DB170518 Vi tilbyr alle barn mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, og vi har styrket tilskuddsordningen til ferier for familier med dårlig råd.
DB170518 ¶ FILM OM DØVE BARN : Michelle Williams og Julianne Moore snakket om å lage film med og for barn da de presenterte " Wonderstruck " under filmfestivalen i Cannes.
DB170518 ¶ FILM OM DØVE BARN : Michelle Williams og Julianne Moore snakket om å lage film med og for barn da de presenterte " Wonderstruck " under filmfestivalen i Cannes.
DB170518 « Wonderstruck » handler om to døve barn som lever i forskjellige epoker, på syttitallet og på tyvetallet.
DB170518 Jeg tror barn fremdeles trenger å drive med slike ting.
DB170518 Den største gleden ved å jobbe med barn er å lytte til dem og gi tilbakemelding på personen de faktisk er, ikke den du tror de er.
DB170518 Dagbladet har nettopp spurt Williams om hva hun synes er interessant ved å spille mor til unge barn , som hun har gjort i de siste tre filmene sine, og om hva ved sin egen erfaring som mor hun bruker i rollene.
DB170518 Barn bør ha lim og blekk på hendene ¶
DB170518 De støtter barn , med fokus på de hjemløse og fattige.
DB170518 FIKK TO BARN SAMMEN : Chris Cornell giftet seg med Vicky Karyiannis i 2004.
DA170518 Derfor er denne dommen også viktig for den kunstneriske utviklingen av teater for barn , sier Erik Ulfsby, sjef for Det Norske Teatret ( DNT ).
BT170518 Ifølge Akasia står nesten 1200 barn i Bergen uten et fullverdig barnehagetilbud.
BT170518 Både Grieg og Nilssen jobber hardt og godt for sine barn og for Tveiterås skole.
BT170518 Du sier du har barn , Bjarte.
BT170518 Som far til barn i en Akasia-barnehage ønsker jeg selvsagt at de ansatte, som hver dag bidrar til at både mitt barn og jeg er trygg og fornøyd, skal ha gode arbeids- og lønnsvilkår.
BT170518 Som far til barn i en Akasia-barnehage ønsker jeg selvsagt at de ansatte, som hver dag bidrar til at både mitt barn og jeg er trygg og fornøyd, skal ha gode arbeids- og lønnsvilkår.
BT170518 Som far til barn i en Akasia-barnehage ønsker jeg selvsagt at de ansatte skal ha gode arbeids- og lønnsvilkår.
BT170518 Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim ( Ap ) stilte i 2015 spørsmål til utenriksministeren om hva Norge ville gjøre for å bidra til at også palestinske barn fikk sine rettigheter respektert.
BT170518 Rundt 300 palestinske barn mellom 12 og 18 år sitter nå i israelske fengsler.
BT170518 PALESTINA : Arrestasjonner av barn ned til 12-årsalderen skjer gjerne om natten av maskerte soldater.
BT170518 Nylig holdt den israelske forsvars- og menneskerettighetsadvokaten, Nery Ramati foredrag i Oslo, arrangert av den norske kampanjen Palestinske barn i israelske militærfengsler ( PIM ).
BT170518 Israels behandling av palestinske barn og unge som blir arrestert av de militære styrker på den okkuperte Vestbredden, er brudd på en rekke av barns grunnleggende rettigheter.
BT170518 I Unicef-rapporten fra 2013 uttales det : « mishandlingen av barn som kommer i kontakt med det militære fengselssystemet er omfattende, systematisk og institusjonalisert like fra arrestasjon til domfellelse og soning ».
BT170518 Det er oppsiktsvekkende at Israel uforstyrret kan fortsette denne praksis med tortur mot barn og graverende brudd på barnekonvensjonen og allmenne menneskerettigheter.
BT170518 Det burde være en gylden anledning for Norge til å bruke sin gode forbindelse med Israel til å påvirke landet til en behandling av palestinske barn i tråd med hva som sømmer seg en rettsstat.
AP170518 Skiforeningen ønsker alle barn og voksne velkommen til Barnas Sommerkolldag.
AP170518 Skiene er byttet ut med fritidssko og barna kan ta seg gjennom fire ulike hinderløyper som er spesielt tilrettelagt for barn i alderen 4 til 12 år.
AP170518 Men de er helt samstemte om at barn bør få et best mulig barnehagetilbud.
AP170518 Jo, at alle barn i Oslo skal få et godt barnehagetilbud, at private og kommunale barnehager skal bidra til at Oslo er en foregangskommune i kvalitetsarbeid i barnehagesektoren og mye annet fint.
AP170518 - Vi har mye færre barn pr. voksen, men har for få med barnehagelærerutdannelse.
AP170518 Det var 13.380 rumenske innvandrere, regnet eksklusive barn født av innvandrerforeldre.
AP170518 Man trenger ikke ha egne barn for å skjønne at det har vært tungt.
AP170518 Vegard Skogheim forteller selv at han tenkte mest på samboeren og sine to barn da han ble undersøkt på sykehuset.
AA170518 Minst tre av dem, en mann og hans to barn , ble likvidert med kniv, ifølge SOHR-direktør Rami Abdulrahman.
AA170518 15 av ofrene var barn , heter det.
AA170518 De såkalte novemberbarna er barn som er født i november og som nå er garantert barnehageplass til høsten.
AA170518 Guldahl var skilt og etterlater seg sju barn .
AA170518 ¶ Mange hindringer : Noen synshemmede barn har gorillaforeldre, slik som meg.
AA170518 Noen synshemmede barn har gorillaforeldre, slik som meg.
AA170518 Ikke frådende mot fyll og korrupsjon som « Leviathan », men vel så hjerteskjærende om et barn som ikke orker mer av foreldrene.
VG170517 Kronprinsfamilien tok smilende imot blomster fra feststemte og stivpyntede barn , og det ble sunget nasjonalsangen til korpsmusikk.
VG170517 Lesbiske Anette og homofile Christian venter barn sammen ¶
VG170517 I 2010 tvitret Horne følgende : « Lurer på om det er helt greit at barnehagene leser homoeventyr for små barn ? ».
SA170517 Et annet eksempel er en økning i antall barn som kommer på akuttmottak etter å ha fått i seg voksnes cannabisprodukter, som gjerne kan se ut som sjokoladekake eller gelegodteri og som derfor er fristende, men farlig for små kropper.i ¶
SA170517 - Jeg er underrettet om at han er arrestert og at politiet ransaker hjemme hos ham og ulovlig har satt kone og barn på gata, sier Elden til samme avis.
SA170517 | Datatilsynet : - Det er ingen menneskerett å dele bilder av barn på 17. mai ¶
SA170517 Slik er det for barn også, sier hun og tilføyer : ¶
SA170517 SPØR OM LOV : Be alltid om samtykke før du deler bilder av andre på sosiale medier - også fra dine egne barn .
SA170517 Når dette gjelder bilder av barn , må foresatte gi samtykket på deres vegne.
SA170517 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.i ¶
SA170517 Hva kan konsekvensene bli av å dele bilder av andres barn uten at man har bedt om tillatelse ?
SA170517 Det gjelder særlig bilder av barn . - Én ting er å ta bildet, det kan du gjerne gjøre.
SA170517 Det finnes mange barn som lever på skjult adresse og har behov for beskyttelse.
SA170517 Be derfor alltid om samtykke før du publiserer et bilde av andre - også fra dine egne barn , råder Skåltveit.
SA170517 - Alle barn har etter barnekonvensjonen rett på privatliv.
NL170517 Det var etter at naboer, med barn i huset, hadde gjort noen forsøk først.
FV170517 Feststemte barn med skolerop, flagg og finstas gledet både eldre og yngre i barnetoget på Nodeland.
DB170517 Du kommer langt i kampen mot skrikende barn , hoiende gladturister på femte drinken og høylytt snorking fra sidemannen.
DB170517 Dokumentaren skal avsløre hvordan en mor i tiår har misbrukt sitt eget barn , relatert til sykdommen « Munchausen by proxy syndrome » ( MBPS ).
DB170517 Anne stjal barn , bleket håret deres og kledde dem identisk for at de skulle være med i sekten « The Family » I 1969 ble ei nonne funnet brutalt drept.
DB170517 - Jeg har samboer og barn her i Oslo, fortekker Alkärr.
DB170517 mai-feiringer i Norge, sier Thomas Alkärr, som har slått rot i Oslo med samboer og barn .
DB170517 I fjor var det barn fra 119 skoler som vandret nedover hovedstadens paradegate med flagg, men to nye skoler har altså i år meldt seg.
DB170517 Etter hvert innså jeg at en mann ikke kan føde et barn , og spurte derfor pappa om svar.
DB170517 juni i 2009 og etterlot seg tre barn .
DB170517 mai var da han var barn .
DA170517 Men alt så ut til å gå rolig for seg, og de mange politifolkene var med å skape god stemning med å vifte med flagg, prate med publikum og ta en high five med feststemte barn .
DA170517 - Jeg er underrettet om at han er arrestert og at politiet ransaker hjemme hos ham og ulovlig har satt kone og barn på gata, sier Elden til samme avis.
BT170517 - Jeg har tre barn hjemme.
BT170517 På sekstitallet lekte de fleste barn relativt fritt i gater, lunder og skogholt mens husmødrene kanskje holdt et halvt øye ut vinduet.
BT170517 Prøv å spørre folk om barndommen deres - barn , foreldre, besteforeldre og oldeforeldre - så vil du se at det trer frem et mønster.
BT170517 Hver time barna tilbringer i situasjoner med store, tydelige autoriteter, er en time de kunne brukt på å lære seg å mestre mer ulne og likeverdige relasjoner med andre barn .
BT170517 Det er klart at barn trenger tydelige grenser, de trenger voksne, og noen trenger det mer enn andre.
AP170517 Til barn og unge ¶
AP170517 Spillemidler er en toppfinansiering som du ikke får uten å bygge, så disse tallene er et uttrykk for at byggingen av idrettsanlegg i Oslo har skutt fart, til glede for byens barn og unge.
AP170517 Dette går til anlegg for barn og unge i byen.
AP170517 Høynet sikkerhet, varierende vær og glade barn og voksne.
AP170517 - Jeg har tre barn hjemme.
AP170517 | Datatilsynet : - Det er ingen menneskerett å dele bilder av barn på 17. mai ¶
AP170517 Slik er det for barn også, sier hun og tilføyer : ¶
AP170517 SPØR OM LOV : Be alltid om samtykke før du deler bilder av andre på sosiale medier - også fra dine egne barn .
AP170517 Når dette gjelder bilder av barn , må foresatte gi samtykket på deres vegne.
AP170517 Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
AP170517 Hva kan konsekvensene bli av å dele bilder av andres barn uten at man har bedt om tillatelse ?
AP170517 Det gjelder særlig bilder av barn . - Én ting er å ta bildet, det kan du gjerne gjøre.
AP170517 Det finnes mange barn som lever på skjult adresse og har behov for beskyttelse.
AP170517 Be derfor alltid om samtykke før du publiserer et bilde av andre - også fra dine egne barn , råder Skåltveit.
AP170517 - Alle barn har etter barnekonvensjonen rett på privatliv.
AA170517 - Jeg er underrettet om at han er arrestert og at politiet ransaker hjemme hos ham og ulovlig har satt kone og barn på gata, sier Elden til samme avis.
AA170517 - Jeg er underrettet om at han er arrestert og at politiet ransaker hjemme hos ham og ulovlig har satt kone og barn på gata, sier Elden til samme avis.
VG170516 Serien handlet om familien med tre barn og deres utvidede familie og venner i Lanford, Illinois.
VG170516 I perioden mellom juli 1963 og oktober 1965 myrdet Brady og kjæresten Myra Hindley fem barn og ungdom i alderen ti til 17 år, i området rundt Manchester.
VG170516 Den er et must, men de siste årene av helt andre grunner enn da jeg var et musikkelskende barn .
VG170516 Stor VG-spesial : Tjente 52 millioner på norske barn
VG170516 Stadig flere ansatte i barnevernstjenesten rapporterte om grov netthets, sjikane, trusler eller vold i forbindelse med arbeidet med å finne familier til barn som trenger et hjem.
VG170516 Som barn overhørte jeg folk fra den eldre generasjonen hviske om meg at jeg var « et uekte barn », og av dem på min egen alder ble jeg stadig minnet på at foreldrene mine ikke var de ekte foreldrene mine.
VG170516 Som barn overhørte jeg folk fra den eldre generasjonen hviske om meg at jeg var « et uekte barn », og av dem på min egen alder ble jeg stadig minnet på at foreldrene mine ikke var de ekte foreldrene mine.
VG170516 Rundt tusen barn lever til enhver tid med midlertidige, kortvarige løsninger og på institusjoner fordi for få familier vil eller kan være fosterfamilier.
VG170516 Rundt 11 000 barn og unge bor i fosterfamilier her til lands, og behovet for fosterhjem øker hvert år.
VG170516 For at fosterfamilier forbindes med grådige systemutnyttere på jakt etter profitt og raske penger, kan være katastrofalt for barn som kom til verden med et litt dårligere utgangspunkt enn de fleste andre.
VG170516 Er det noe sårbare barn som ikke kan bo hjemme ikke trenger, er det mer negativ oppmerksomhet rundt fosterfamilie-ordningen.
VG170516 Der fremsettes det påstander om at barnevernet systematisk stjeler barn fra uskyldige foreldre, og gir dem til kyniske familier som vil tjene raske penger på å ta til seg fosterbarn.
VG170516 Barn må aldri bli big business.
VG170516 VG mener : Regjeringens regning går til våre barn og barnebarn ¶
VG170516 SENDTE BREV : Kommunalsjef Hilde Vikan i Trondheim kommune forteller at en økning i selvmord og selvmordsforsøk i løpet av 4-5 uker gjorde at de bestemte seg for å varsle foreldre til barn i grunnskolen.
VG170516 Røde Kors-telefonen for barn og unge : Åpen mandag-fredag 14-20 : 800 333 21 ¶
VG170516 Men kun å gjøre foreldre klar over at det har vært en forhøyning i selvmord og selvmordsforsøk lokalt gjør selvsagt ikke at foreldre med barn i risikofare dermed vet hva de bør gjøre, eller føler seg i stand til å håndtere dette, sier Gjelsvik, som er psykolog og postdoktor ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
VG170516 Men det er samtidig viktig å understreke at det i mange tilfeller er kun i ettertid at man ser faresignalene, og at foreldre på ingen måte kan klandres dersom barn tar livet sitt.
VG170516 Det var tirsdag denne uken at Trondheim kommune sendte ut et varselbrev til alle foreldre som har barn i grunnskolen i Trondheim, etter en økning i selvmord og selvmordsforsøk i kommunen den siste tiden.
VG170516 Brevet differensierer heller ikke mellom ulike aldersgrupper, men ser ut til å være rettet til alle foreldre som har barn i skolen.
VG170516 Alarmtelefonen for barn og unge : Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger : 116 111 ¶
VG170516 Bunadstilvirkerfaget er ikke noe som går i lære i familien, slik som det kanskje gjorde før, ved at bestemor og mor lærer barnebarn og barn .
VG170516 divisjon, men vi liker oss best med de yngre, og når vi kan snakke med barn og ungdom og skape trygghet rundt dem, legger han til.
SA170516 « I frivillige organisasjoner får barn og unge mulighet for opplevelser, mestring, nye venner og sosial tilhørighet », skrev regjeringen i sin pressemelding for to år siden.
SA170516 Vi må sørge for at barna blir sett, at vi yter god oppfølging til barn som trenger noe ekstra, vi må sørge for gode arbeidsforhold til våre lærere.
SA170516 Dette er dagen da både barn og voksne går sammen i tog og synger med den stemmen en har.
SA170516 Den eldste av Kristins tre barn ga klar beskjed : ¶
NL170516 For det andre ser jeg at det er stort behov for en form for granskning av hva som har skjedd på internatskolene i Norge, særlig for samiske og kvenske barn .
NL170516 Bedre løsninger for samiskdrevet og eid næringsliv er ett viktig mål, god opplæring for alle samiske barn er ett annet.
FV170516 Den eldste av Kristins tre barn ga klar beskjed : ¶
DN170516 Statsminister Erna Solberg frykter hennes egne barn vil oppleve at mennesker dør av sykdommer som i dag enkelt kureres.
DB170516 - Hun giftet seg, fødte et barn og skilte seg.
DB170516 Terry sier til avisa at hans andel av pengene skulle tilfalle kreftsjuke barn , og klubben forsvarer ham etterpå.
DB170516 Nubu, tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom.
DB170516 Fra 2000 til 2012 fantes det et MST-team i Oslo, men dette ble avviklet til tross for at tilbudet ble mye brukt og behandlingsresultatene var positive », skrev ansatte i Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ) i en kronikk i Aftenposten 20. april.
DB170516 Barne- og familieetaten sier de har i oppgave å tilby tiltak og tjenester som svarer til barn , unge og familiers behov, og som etterspørres av bydelsbarnevernet.
DB170516 - I Oslo er det stor forekomst av atferdsproblemer blant barn og unge som rus, vold og kriminalitet, men hovedstaden har ikke dette tilbudet som har vist seg å være til hjelp for mange, sier fagdirektør Bernadette Christensen i Nubu til Dagbladet.
DB170516 - Nei, etternavnet er Steen, svarte hun og oppga for øvrig at hun er skilt, ikke har barn under 18 år og har postboksadresse på Hvam i Akershus.
DB170516 - Det er mange små skoler med spesielle barn som blir glemt hver eneste 17. mai, og ved hver eneste spesielle anledning.
DB170516 Her fra en demonstrasjon mot seksuelle overgrep mot barn i India i 2014.
DB170516 « Han kommer til å utrette mirakler », står det skrevet, som et åpenbart stikk til at Trogneux i en alder av 64 ikke nødvendigvis vil kunne få barn med Macron, som hun giftet seg med for ti år siden.
DB170516 Trogneux har allerede tre barn fra et tidligere ekteskap.
DB170516 - Jeg er underrettet om at han er arrestert og at politiet ransaker hjemme hos han og ulovlig har satt kone og barn på gata.
DB170516 Vi har fått hjelp av to ekspertpanel, fem barn og to voksne, til å smake på ni ulike krone-is med smak av jordbær og sjokolade.
DB170516 Testen er gjennomført som blindtest, hverken barn eller voksne har visst hvilken iskrem de har smakt på, med ett unntak : Diplom-is FRI ; som er laktose- og glutenfri, fikk de vite at var nettopp dette.
DB170516 Fem barn og unge fra Hasle Skole Musikkorps, Aleksander ( 12 ), Johannes ( 11 ), Edward ( 11 ), Siri ( 13 ) og Sunniva ( 14 ).
DB170516 Fem barn og unge fra Hasle Skole Musikkorps er nesten ferdig med vår smakstest av ni kroneis, og endelig : Der satt den.
DB170516 Både voksne og barn fikk vite på forhånd at denne var laktose- og glutenfri, fordi den ikke er helt sammenlingnbar med de andre.
DB170516 Siden den gangen den bittelille organisasjonen Norsk Innvandrerforum i 2008 foreslo at barn med flerkulturell bakgrunn skulle få feire nasjonaldagen med andre flagg og folkedrakter, har det vært glissent med stemmer som har tatt til orde for andre flagg på nasjonaldagen. 17. mai-komiteen i Oslo foreslo den gangen et forbud, noe daværende Oslo-ordfører Fabian Stang overprøvde : Han vil
DB170516 Denne dyrebare arven - Norges frihet og selvstendighet - er ikke skjørere enn at den tåler et og annet barn med et annerledes flagg i toget.
DB170516 Skuespillernes barn , Maddox ( 15 ), Pax ( 13 ), Zahara ( 11 ), Shiloh ( 10 ) og tvillingene Knox og Vivienne ( 8 ), har hovedfokuset i det som har vært en svært offentlig skilsmisse.
DB170516 - Barn er alt.
DA170516 Nå meldes det om barn som besvimer på skolen og pasienter som dør på grunn av mangel på medisin.
DA170516 Siden 1996 har barnetrygden stått stille, og det har ført til at mange tusen barn har vokst opp i fattigdom.
DA170516 1765 barn i Stavanger lever i fattigdom, 98.000 i Norge.
DA170516 Blant barn og unge som blir mobbet, sier sju av ti at det skjer når de er på skolen, viser funn fra chattetjenesten « snakkeommobbing.no ».
DA170516 Kommentar : « Er nasjonaldagen virkelig en dag for alle barn her i landet ? » ( Unni Helland ) ¶
DA170516 « Mot veggen»-regissør Fatih Akin vil sannsynligvis stå for noe av det sterkeste når hans « In The Fade » portretterer en kvinne som mister mann og barn i en terroraksjon.
DA170516 Tenk også på hva Lillebjørn har betydd, Barn av regnbuen som ble en ny nasjonalsang etter Utøya.
DA170516 - Foreldre kommuniserer med barn gjennom sang fordi de ikke kan snakke vårt språk, men et musisk språk, rytmer og klang og kontakt.
BT170516 Men det ville vært barn og ungdommer, som ikke hadde noe å gjøre på fritiden.
BT170516 Fotball og skolekorps er faktisk de største aktivitetene for barn i Norge, så det er vel som seg hør og bør at det er disse organisasjonene som har tyngde nok til å få gjennomført et såpass krevende arrangement.
BT170516 Den eldste av Kristins tre barn ga klar beskjed : ¶
AP170516 - Jeg er underrettet om at han er arrestert og at politiet ransaker hjemme hos ham og ulovlig har satt kone og barn på gata.
AP170516 Chattetjenesten er en anonym, nasjonal tjeneste for barn og unge mellom 9 - 19 år, som ble opprettet av Blå Kors Kristiansand i 2015.
AP170516 Av barn og unge som blir mobbet, sier 69 prosent at det bare skjer når de er på skolen, ifølge funn fra chattetjenesten « snakkommobbing.no ».
AP170516 Palestinske barn og ungdommer, arresteres jevnlig, ofte om natten i sine hjem, de får påsatt stramme plaststrips og bind for øynene og utsettes for brutalitet i form av spark, slag og trusler, skriver artikkelforfatter.
AP170516 I årevis har vi sett Israels overgrep og brudd på folkeretten, inkludert torturen av barn .
AP170516 Kvinnelig soldater fra Syrian Democratic Forces ( SDF ) løper sammen med barn i byen Tabaqa etter at den i forrige uke ble frigjort fra IS.
AP170516 Den eldste av Kristins tre barn ga klar beskjed : ¶
AA170516 : Kun 60 prosent av norske barn kan « Ja, vi elsker » ¶ 17. mai-komiteen ønsker ikke å forby noen å bruke flagg fra andre land.
AA170516 Vi liker at barn leker her men hærverk er ikke ok. » - Vi la det ut på Facebook fordi dette er en fin måte å spre informasjon på, selv om dette ikke er noe artig budskap.
AA170516 - Vi vet at barn og unge bruker barnehagens område på kveldstid, og det synes vi er helt fint.
VG170515 Han etterlater seg kone og to barn .
VG170515 Mobbing påfører mange barn og unge livsvarige helseskader.
VG170515 Debatt Arbeiderpartiet vil ha en skole der alle barn kan lykkes.
VG170515 Arbeiderpartiet vil ha en skole der alle barn kan lykkes.
VG170515 Se også : Barn og unge får ikke behandlingen de har krav på i psykiatrien ¶
VG170515 Se også : 70.000 barn trenger behandling for psykiske vansker i landet vårt ¶
VG170515 Kommer barn og unge seg helskinnet gjennom skolen og får en trygg fot innenfor arbeidslivet, forrenter effekten seg i den forstand at de kan bygge en trygg fremtid for sine barn igjen.
VG170515 Kommer barn og unge seg helskinnet gjennom skolen og får en trygg fot innenfor arbeidslivet, forrenter effekten seg i den forstand at de kan bygge en trygg fremtid for sine barn igjen.
VG170515 Hjelpetjeneste tilpasset barn og unge ¶ 1 ) Sørg for en hjelpetjeneste tilpasset barn og unge.
VG170515 Hjelpetjeneste tilpasset barn og unge ¶ 1 ) Sørg for en hjelpetjeneste tilpasset barn og unge.
VG170515 Et godt kvalifisert hjelpeapparat som jobber utadrettet kan bidra med kunnskap om hvordan vi kan lage gode, inkluderende oppvekstmiljøer, enten det skjer i barnehager, skoler eller på fritidsarenaene - alle helt avgjørende møtepunkter for barn og unges trivsel og opplevelse av å bli inkludert.
SA170515 Dag Mossige ( Ap ) synes det er « tragisk » at staten ikke vil betale for at traumatiserte barn fra krigssoner skal få tett oppfølging.
SA170515 Sead Sabanovic etterlater seg to barn .
SA170515 Sabanovic var en ruvende skikkelse for alt fra barn bitt av fotballbasillen til A-lagets spillere.
NL170515 Lørdagen under festivalen vil det være et større arrangement på Aurora kino Fokus, med aktiviteter for barn , og bursdagsfeiring med sang og musikk.
NL170515 Alle hans åtte barn , inkludert min far, lærte ikke samisk.
NL170515 Mange i min mors generasjon var barn som ble tatt fra sine foreldre og internert på internat fra de startet på skolen.
NL170515 Hva var årsaken til at de fleste i min foreldregenerasjon " valgte " å ikke snakke sitt eget morsmål til sine barn ?
NL170515 Da var det en så stor sensasjon at et barn i grunnskolen i Lakselv hadde samisk som morsmål, at Norge rundt lagde en reportasje om denne eleven.
DN170515 Blant flyktningene er 1 million barn , opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) og Verdens matprogram ( WFP ) i en pressemelding mandag.
DB170515 En 22 år gammel mann fra Tromsø er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i åtte og et halvt år for overgrep mot over 70 barn , melder NRK.
DB170515 Mobbing : « Alle » foreldre er enige om at mobbing er et uvesen, at vi vil ha et mobbefritt miljø for ungene våre, men påfallende få tror at deres barn kan være en mobber, skriver Håvard Tjora.
DB170515 Det er de frivillige organisasjonene som eier disse butikkene og som bruker et hardt opparbeidet overskudd til å formidle kunnskap om kulturarven i lokalmiljøet gjennom håndverksopplæring for barn og ungdom.
DB170515 Dere tok en øl sammen, snakket om livet, om musikk, litteratur, fotball, barn , drømmer. 10 måneder tidligere ble du løslatt fra soning av din 17. dom.
DB170515 Titusenvis av fedre nektes å se sine barn .
DB170515 Det antydes at nærmere 50.000 barn vokser opp så å si uten far.
DB170515 Flere av brukerne på nettstedet mener det er upassende å legge ut såpass lettkledde bilder av sine egne barn på nettet, uavhengig av om barna selv har lagt dem ut.
DB170515 Etterlater seg kone og barn
DA170515 Fosterskaden mikrokefali, en tilstand der babyers hode er mindre enn vanlig på grunn av skjevutvikling av hjernen under svangerskapet, kan gi problemer med å snakke, se, høre, gå eller utvikle seg intellektuelt og fysisk som andre barn .
DA170515 Det kan bety at noen barn vil kunne falle utenfor.
BT170515 Han viste frem et bilde av Tang med hans kone og seks barn .
BT170515 FAMILIEFAR : Under mandagens pressekonferanse holdt pilot Quentin Smith gjentatte ganger opp et bilde av 57-åringen David Tang med hans kone og seks barn .
BT170515 Sead Sabanovic etterlater seg to barn .
BT170515 Sabanovic var en ruvende skikkelse for alt fra barn bitt av fotballbasillen til A-lagets spillere.
AP170515 Og de kan fortrenge oppmerksomheten som barn med virkelig matallergi behøver.
AP170515 Men mange barn vokser av seg allergien innen skolestart.
AP170515 Men det finnes også foreldre som gjør det motsatte : de har friske barn som de behandler som syke.
AP170515 Men det er bare mellom fem og åtte prosent barn som har matallergi, ifølge svenske tall.
AP170515 Matallergi er vanligere hos barn enn hos voksne.
AP170515 Mange barn var helt unødvendig satt på diett. 2585 barn på 7 - 8 år var med i studien ved Umeå universitet.
AP170515 Hun fant at ett av fem barn gikk på diett uten å ha matallergi.
AP170515 Foreldre som har barn med alvorlige sykdommer gjør alt de kan for at barna deres skal leve så normalt som mulig.
AP170515 En svensk studie, nylig omtalt på forskning.no, viste at ni av ti barn ikke hadde matallergi, til tross for at foreldrene fortalte at de hadde det.
AP170515 Det vil si 543 barn , som ikke fikk spise melk, egg, fisk eller hvetemel.
AP170515 Det kan se ut som foreldre i dag leker doktor med egne barn .
AP170515 Bare ett av ti barn var allergiske mot en eller flere matvarer.
AP170515 2585 barn på 7 - 8 år var med i studien ved Umeå universitet.
AP170515 | Mann dømt til åtte og et halvt års fengsel for overgrep mot over 70 barn
AP170515 En 22 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i åtte og et halvt år for overgrep mot over 70 barn .
AP170515 | Kun 60 prosent av norske barn kan « Ja, vi elsker » ¶
AP170515 Glade barn går i tog på 17. mai.
AP170515 En undersøkelse viser at kun 60 prosent av norske barn kan det første verset av nasjonalsangen.
AP170515 | Åtte år for overgrep mot 70 barn
AP170515 Mann dømt til åtte og et halvt års fengsel for overgrep mot over 70 barn .
AP170515 En 22 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i åtte og et halvt år for overgrep mot over 70 barn .
AP170515 Det å vise følelser er den viktigste måten mennesker kommuniserte på før vi fikk språk - både som art og når vi vokser opp som barn .
AP170515 Jeg har hørt det bli diskutert, og jeg har fått spørsmålet selv : « Skal ditt barn gå i barnetoget ? ».
AP170515 | « Skal ditt barn gå i barnetoget.
AP170515 Sead Sabanovic etterlater seg to barn .
AP170515 Sabanovic var en ruvende skikkelse for alt fra barn bitt av fotballbasillen til A-lagets spillere.
AA170515 Blant flyktningene er 1 million barn , opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) og Verdens matprogram ( WFP ) i en pressemelding mandag.
AA170515 Trondheim kommune omtalte serien i et brev til alle foresatte til barn i trondheimsskolen.
AA170515 Trondheim kommune har også oppfordret voksne til å prate med barn og unge, og tørre å være brysomme voksne som spør spørsmål om hvordan ungdommen har det.
AA170515 Nesten en tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker, ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging ved Universitetet i Oslo.
AA170515 Kvinnen råder foreldre til å bruke tid sammen med barn og unge som de tror kan ha det vanskelig.
AA170515 I juni blir den trønderske brannbamsen frontfigur i en nasjonal kampanje hvor barn oppfordres til å sjekke besteforeldrenes brannsikkerhet.
AA170515 Han ville ha noe å gi til fortvilte barn som de traff etter branner og ulykker.
AA170515 Erfaringen er at Bjørnis er et uvurderlig verktøy i møte med barn i situasjoner som kan oppleves traumatisk, sier Richard B.
AA170515 De har lang erfaring i å drive landsomfattende informasjonsprosjekter med barn som hovedmålgruppe.
AA170515 De første 2000 Bjørnis-bamsene er delt ut til barn som er rammet av brann eller ulykker.
AA170515 - Statistikk viser at det ikke brenner hos barn , det er veldig sjelden de omkommer i brann.
AA170515 | Mann dømt til over åtte års fengsel for overgrep mot over 70 barn
AA170515 Han ga seg ut for å være en 15 år gammel jente og fikk på denne måten unge gutter til å sende seg nakenbilder og videoer med barn på nettet.
AA170515 En 22 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i åtte og et halvt år for overgrep mot over 70 barn .
AA170515 | Kun 60 prosent av norske barn kan « Ja, vi elsker » ¶
AA170515 Glade barn går i tog på 17. mai.
AA170515 En undersøkelse viser at kun 60 prosent av norske barn kan det første verset av nasjonalsangen.
AA170515 Ifølge Frankrikes statistiske sentralbyrå INSEE, var i 2015 så mange som hvert femte barn i Frankrike og generelt sett 14% av den franske befolkningen fattig.
VG170514 Journalisten Jane Harper ble født i Storbritannia, men flyttet med familien til Australia som barn .
VG170514 Noe annet er hva som skjer med pensjonsrettigheter, sosiale ytelser, barn som ennå ikke er født, arbeidsrettigheter, tilgang til helseytelser, studentordninger, ekteskap, skilsmisser også videre.
VG170514 NESTEN BRITISK : Norske Elin Sandal har bodd i England i mer enn 25 år og har født barn i landet.
VG170514 « Forventer at du kjører en lignende tekst mot islam, med halshugging av barn i nordlige deler av Thailand i full offentlighet på grunn av religion ? » heter det i en av dem.
VG170514 Å være motstander av gutteomskjæring er en ting, men å fremstille det som villet brutalitet passer dessverre, men helt sikker ikke-intendert, inn i gamle fordommer om jøden som et ondsinnet og utspekulert folk, der rituelle okkulte overgrep - som å ofre barn , har vært et fast innslag.
VG170514 Hvordan tror en rekke av de argeste kritikerne at omsorgen deres for jødiske barn blir oppfattet av norske jødiske foreldre ?
VG170514 Hva slags « folk » er det som kan tillate at egne barn « amputeres », « mishandles » og vokser til i kroppslig traume ?
VG170514 En kommentar på sosiale medier hos en profilert skribent lød : « Så logisk sett, med Holocaust i minnet, er det særdeles skuffende å se jødene bedrive et slikt systematisk overgrep mot barn .
VG170514 Vi vet at barn helt ned i 4. klasse følger med.
VG170514 Røde Kors-telefonen for barn og unge : Åpen mandag-fredag 14-20 : 800 333 21 ¶
VG170514 Det har gått tre dager siden kommunen valgte å sende ut et brev til alle foreldre som har barn i grunnskolen i Trondheim kommune, etter en økning i selvmord og selvmordsforsøk.
VG170514 Alarmtelefonen for barn og unge : Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger : 116 111 ¶
VG170514 - Vi har identifisert 50 personer som har delt eller mottatt overgrepsbilder eller deltatt i samtaler på nett som omhandler overgrep mot barn , opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.
VG170514 Stor VG-spesial : Tjente 52 millioner på norske barn
VG170514 Vise frem barn , korps, musikk og spise is.
SA170514 I hensynsløshetens ånd skal idretten forme sine barn .
NL170514 Mange barn benyttet sjansen til å fylle på i russekortsamlinga i dag.
NL170514 Flere hudnre russ og mange flere barn og voksne var samlet i Telegrafbukta i Tromsø.
NL170514 Mange barn benyttet sjansen til å fylle på i russekortsamlinga i dag.
NL170514 Flere hudnre russ og mange flere barn og voksne var samlet i Telegrafbukta i Tromsø.
FV170514 | Hvordan skal vi straffe et barn vi sviktet ?
DB170514 Antall barn som ønsker behandling har fordoblet seg det siste året ¶
DB170514 Hun lærte seg å bruke protesen, men slet med posttraumatisk stress etter å ha opplevd borgerkrigen som barn .
DB170514 Rundt tusen barn mangler dermed et fullverdig barnehagetilbud, ifølge Akasia-konsernet, som driver barnehagene.
DB170514 Vi lærer barn og ferdes i trafikken, og på samme måte bør de lære seg hvordan de skal opptre i den digitale verden, sier Waterhouse til Dagbladet.
DB170514 - Vil ikke gravlegge et barn til ¶
DB170514 - Det siste jeg vil er å stå ansvarlig for en lovgivning som kommer til å bryte med personvernet, men jeg vil heller ikke gravlegge et barn til, sier han til AP.
DB170514 - Vi har identifisert 50 personer som har delt eller mottatt overgrepsbilder eller deltatt i samtaler på nett som omhandler overgrep mot barn , opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.
DB170514 Som stolt medlem av NAMBLA, The North American Man/Boy Love Association, brukte Ginsberg uforholdsmessig store deler av livet sitt til å agitere for sin rett til å ligge med barn .
DB170514 Hun tenker på at det kan skje igjen, hvis hun får flere barn , men vil ikke uroe seg.
DB170514 - Jeg tenker jo på at det kan skje igjen, hvis jeg skal få flere barn , men samtidig kan man ikke tenke for mye på det.
DA170514 Sønnen hadde tross alt fast jobb, familie og barn .
BT170514 Rundt 1000 barn i Bergen mangler et fullverdig barnehagetilbud.
BT170514 - Da var det bare å få ut kone og barn .
AP170514 I alt 24 menn, 18 kvinner og tre barn er nå brakt til land på den greske øya Lesvos.
AP170514 - Men denne regjeringen har også prioritert innsatsen mot overgrep mot barn , som i stor grad skjer over nettet.
AP170514 På skoleveien har barn erstattet sykkelen med å gå.
AP170514 Hun er ansatt ved Transportøkonomisk institutt og har forsket på aktiviteter og reisevaner for barn i alderen 6 til 12 år.
AP170514 - Vi har sett samme tendensen blant barn , så jeg er ikke overrasket over at færre sykler, men jeg har ikke kjent til at det er så enorm nedgang.
AP170514 - Det er viktig å få inn erfaring når man er barn , man kan ikke begynne i voksen alder.
AP170514 Påstått 36 barn i Kirov, Russland i årene 1944 - 1953.
AP170514 Fredag morgen stanset han minibussen for å slippe på fire barn .
AP170514 Fire barn i Spania i 1957 - 1974.
AP170514 Dette er områder der barn ofte befinner seg uten følge av voksne.
AP170514 århundre : Fem barn i Polen i 1937.
AP170514 På skoleveien har barn erstattet sykkelen med å gå.
AP170514 Hun er ansatt ved Transportøkonomisk institutt og har forsket på aktiviteter og reisevaner for barn i alderen 6 til 12 år.
AP170514 Det er viktig å få inn erfaring når man er barn , man kan ikke begynne i voksen alder.
AP170514 - Vi har sett samme tendensen blant barn , så jeg er ikke overrasket over at færre sykler, men jeg har ikke kjent til at det er så enorm nedgang.
AA170514 I alt 24 menn, 18 kvinner og tre barn er nå brakt til land på den greske øya Lesvos.
AA170514 | Flere barn drept i angrep i Afghanistan ¶
AA170514 To andre barn ble såret.
AA170514 Fem barn er drept i Laghman-provinsen øst i Afghanistan i det som antas å være et Taliban-angrep.
AA170514 - Vi har identifisert 50 personer som har delt eller mottatt overgrepsbilder eller deltatt i samtaler på nett som omhandler overgrep mot barn , opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.
AA170514 Rundt tusen barn mangler dermed et fullverdig barnehagetilbud, ifølge Akasia-konsernet, som driver barnehagene.
AA170514 Rundt tusen barn er rammet av barnehagestreiken i Bergen - og denne uka kan det bli flere.
VG170513 Hun kom med fire barn , Kourtney, Kimberly ( Kim ), Khloe og Robert.
VG170513 Det handler om livsvalg og generasjonskonflikter mellom foreldre og barn , politikk, kjærlighet og uoppfylte drømmer.
SA170513 Blant ofrene skal det være flere kvinner og barn .
SA170513 | Hun har samlet inn 10 millioner kroner til barnehjem ¶ Barn i Kambodsja har en god støttespiller i Eli Svanhild Riska Thorsen på bruktmarkedet på Nytorget i Stavanger.
DN170513 - Det kommer til å gå mye i vann og eplejuice, siden jeg har små barn og skal på jobb dagen etter.
DB170513 Pass koster kr 450 for personer over 16 år og kr 270 for barn under 16 år ¶
DB170513 * Eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn
DB170513 Bruden var en kvinne han hadde fått to barn med - mens han satt i fengsel.
DB170513 Blant ofrene skal det være flere kvinner og barn .
DB170513 Blant dem skal det være flere kvinner og barn .
DB170513 Reaksjonen på at Trump-administrasjonen har satt en stopper for « Obama-reguleringer », som var ment å sørge for sunnere skolemat for amerikanske barn , var ikke overraskende negativ.
DB170513 ( Dagbladet ) : I løpet av de åtte åra hun tilbrakte i Det hvite hus, som USAs førstedame, sørget Michelle Obama ( 53 ) for å gjøre kampen mot farlig fedme blant barn og unge til en av sine viktigste kampsaker.
DB170513 Terrorister lokket barn og sivile til seg ved å si at de hadde med godteri.
DB170513 De struper all økonomi og rammer ikke regjeringen, men de svakeste - barn som er syke, får ikke medisiner, sier hun.
DB170513 « Han kommer til å utrette mirakler », står det skrevet, som et åpenbart stikk til at Trogneux i en alder av 64 ikke nødvendigvis vil kunne få barn med Macron, som hun giftet seg med for ti år siden.
DB170513 Trogneux har allerede tre barn fra et tidligere ekteskap.
DB170513 Særlig hvis vi bor i Oslo og har barn som skal gå i barnetog.
DB170513 Etter å ha tilbrakt opptil flere år med barn som gleder seg til 17. mai innser jeg også at så lenge denne dagen feires i Norge, kommer vi republikanere til å slite i evig motvind.
DB170513 De mest trassige av oss kan muligens ha oppsøkt steder uten flagg og iskrem på dager som dette - helt fram til vi fikk barn .
DB170513 En innrømmelse av at intet annet hjelper og at lovforbudet potensielt kan ta livet av barn .
DB170513 En gang i tiden, vi snakker før vi hoppet av sporet og ble kvalme av for mye kanapé, ble barn fortalt at uten utdanning fikk de ikke en ordentlig jobb.
DB170513 Jeg var spesielt bekymret for mine to yngste barn , Kendall og Kylie ( se bildet over. red.anm ).
DB170513 Jeg har ti barn , og med noen har forholdet blitt bedre, mens noen få har distansert seg, innrømmer hun.
DB170513 Caitlyn har vært gift tre ganger, og har seks egne barn i tillegg til fire stebarn som hun har vært med å oppdra.
DA170513 Flere av Brigittes barn har deltatt aktivt i valgkampen for Macron.
DA170513 Emmanuel Macron ( 39 ) er allerede stebestefar til Brigittes sju barnebarn, etter hennes tre barn fra et tidligere ekteskap.
DA170513 november 2015 ha oppbevart minst 193 bilder og 103 filmer som framstiller seksuelle overgrep mot barn .
BT170513 TI BARN : Knut ( 63 ) og Elly ( 62 ) Lauritzen synes det er en velsignelse at de har fått så mange barn .
BT170513 TI BARN : Knut ( 63 ) og Elly ( 62 ) Lauritzen synes det er en velsignelse at de har fått så mange barn.
AP170513 mai med barn i folkedrakter fra alle verdenshjørner under norske flagg er inkluderende, skriver Kristin Clemet.
AP170513 | Bokanmeldelse : Hun vil ha barn , ikke han ¶
AA170513 Blant ofrene skal det være flere kvinner og barn .
AA170513 Der sa Obama at det er behov for mer ernæringsrike måltider på skolen, fordi millioner av barn over hele landet spiser føderalt subsidiert frokost og lunsj der.
AA170513 - Tenk på hvorfor det er ok for noen at dine barn spiser dritt, sier Obama, i det som er hennes mest tydelige politiske innblanding etter at hun og ektemannen Barack Obama forlot Det hvite hus.
AA170513 - Du må stoppe og tenke, hvorfor vil du ikke at våre barn skal ha god mat på skolen ?
AA170513 Barn spiser dritt, hevder hun.
AA170513 - Spedbarn og barn virker underernærte, og det er tydelig at folk lider av både sult og traumer, sier Diedrich.
AA170513 Fem personer, blant dem tre barn , omkom da et småfly styrtet sør i Bosnia-Hercegovina.
AA170513 Fem personer omkom i ulykken - en mann, tre barn og piloten, opplyser politiet.
AA170513 Hun jobber ved EM Basen, som ligger under Omsorgsenhenten for barn og unge i Trondheim kommune.
AA170513 Operasjonsleder Kimo oppfordrer foreldre med mindreårige barn , til å holde de hjemme fra disse områdene på kvelds- og nattestid.
AA170513 Et foreldrepar i dag får ti sykedager hver for hvert barn , det blir tyve dager i løpet av ett år.
AA170513 Det er mye snakk om pensjonsbobla, og om vi burde spare mer penger til barn og barnebarn.
AA170513 Vi tror kanskje det blir ekstra spennende for barn og unge å finne punktene ute i terrenget når de kan bruke telefonen og appen.
AA170513 Tvilen skyldes at siktede er alene med omsorgen for et barn .
AA170513 Norge skal være verdens beste land for barn og unge å vokse opp i.
AA170513 Løsningen på å få bukt med psykiske problemer må ifølge Solberg være forebyggende tiltak mot barn og unge allerede i skolealder.
AA170513 Det neste vi skal gjøre, er å styrke arbeidet for å hjelpe barn og unge, sa Solberg og høstet applaus fra salen. ( ©NTB ) ¶
AA170513 Derfor har vi for eksempel innført gratis kjernetid for lavinntektsfamilier, og vi tilbyr alle barn mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, sier statsminister Erna Solberg ( H ), ifølge Aftenposten.
AA170513 - Tanken har vært at vi har ønsket å gå spesielt inn der vi vet det er utfordringer med å få barn i barnehage, og de er mer sammensatt enn foreldrenes inntekt.
AA170513 Slike program kan være døråpnere mellom barn og voksne, mener artikkelforfatteren.
AA170513 Det er en pågående og viktig debatt om TV-serien « 13 gode grunner » som går på Netflix, og som mange barn og unge følger med på.
AA170513 Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn .
AA170513 Alarmtelefonen for barn og unge, gratis og åpen 15-08 og døgnåpen på helligdager og i helger : 116 111 ¶
AA170513 Med sterk vilje og stort pågangsmot bygde hun opp en institusjon som er blitt et naturlig fritidstilbud for barn og unge, på lik linje med fotball, alpint og andre tilbud.
VG170512 Kona Monica bor sammen med parets to barn på Hamar, der også landslagssjefen bor sammen med kona/mamma Heidi.
VG170512 « Fra barn til borger », Aftenposten TV og NRK ¶
VG170512 I dokumentaren, titulert « Marcus & Martinus - Når barn blir popstjerner », faller ovennevnte sitat i forbindelse med en diskusjon ekteparet har om arbeidmengde.
VG170512 | Kvinner pågrepet for å ha strømmet overgrepsvideoer av barn på Filippinene ¶
VG170512 To uker etter ble tre kvinner pågrepet for å ha strømmet seksualiserte videoer av barn til menn i USA og Australia.
VG170512 Kvinnene er siktet for menneskehandel, barnemishandling, seksuelle overgrep mot barn og nettkriminalitet.
VG170512 En amerikansk mann ble pågrepet på Filippinene i slutten av april, mistenkt for å ha vært operatør for seksuelle fremstillinger av barn på nett.
VG170512 Elleveåringen ble funnet i en separat redningsaksjon, og alle fire er nå i hjem for mishandlede barn .
VG170512 Regningen går til våre barn og barnebarn.
VG170512 Men slik samvittighetslindring bidrar ikke til den økonomiske veksten vi trenger for å løse kreftens gåte, få enda bedre eldreomsorg, løse det uløste i klimapolitikken eller til å finansiere forskning på vaksiner som kan redde barn i andre land.
VG170512 Vi vet at barn helt ned i 4. klasse følger med.
VG170512 Forsker om selvmord blant barn : - Meget sjeldent ¶
VG170512 VGs « matbørsfamilie » er et ektepar i førtiårene med to barn på fem og elleve år som i gjennomsnitt har en årsinntekt på 774.000 kroner etter skatt.
VG170512 VG kartlegger det mørke nettet : Her dyrker de seksuelt misbruk av barn ( VG+ ) ¶
VG170512 VG avslører : Ukjent stiftelse tjente 52 millioner på norske barn
VG170512 Så må man se til at leverandørene levere gode tjenester og være sikre på at vi får de tjenestene fra private aktører som er tilpasset det enkelte barn .
VG170512 Men vi må ikke glemme det kontraktsjuridiske og at det er barn involvert.
VG170512 Bruk av private har ofte blitt brukt til barn som trenger ekstra oppfølging og foreldrene er kanskje frikjøpt.
SA170512 Det kan bety at noen barn vil kunne falle utenfor.
SA170512 Bramat tester grillpølseri ¶ Barn spiser for mye salt!i ¶
SA170512 Siden har det blitt en stor fotballkarrière, barn og barnebarn som imponerer på fotball- og håndballbanen.
FV170512 Vennesla kommune har avtalt å flytte Nav og Enhet for barn og familie til Hunsøya.
FV170512 FOTO : Privat bilde ¶ | Barn på sykkel påkjørt av bil ¶
FV170512 - Bil har kjørt på et barn på sykkel, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt.
DN170512 Deres voksne barn fikk på sin side hver sin London-leilighet til henholdsvis 29 og 7 millioner pund.
DB170512 Han reddet ifølge CBS News kvinnen og hennes ti måneder gamle barn , men måtte selv bøte med livet.
DB170512 Han etterlot seg sin kone, samt to barn .
DB170512 Nærmere 15.000 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2016, drøyt 3.700 av dem barn .
DB170512 James Sparks-Henderson hadde da allerede innrømmet å ha drept fem personer ; Sherita Johnson ( 41 ), hennes ufødte barn , Lemon Bryant ( 60 ), Ja'Ria Taylor ( 19 ) og Shaylona Williams ( 17 ).
DB170512 Han er gift, for andre gang, med 41 år yngre Grace som han har tre barn med.
DB170512 I dag er han igjen blitt en helt vanlig familiefar med jobb, kone og barn , sier han til Dagbladet, men tida som minekaster, sjåfør, sanitet og skarpskytter påvirket ham sterkt.
DB170512 Økningen i antall fattige barn i Norge er tredoblet, ett av ti barn er nå fattige.
DB170512 Økningen i antall fattige barn i Norge er tredoblet, ett av ti barn er nå fattige.
DB170512 - Fra barn til borger/NRK ¶
DB170512 Sakskomplekset omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
DB170512 Sakskomplekset omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
DB170512 « Fra barn til borger Sant & Usant » - Aftenposten TV/NRK ¶
DB170512 Lily og Lasse ( ytterst til høyre ) røpet av de venter barn .
DB170512 « Fra barn til borger Sant & Usant » - Aftenposten TV/NRK ¶
DB170512 På tross av at Johanne er singel, var ikke søstera i tvil om at det var tvillingen som kom til å få barn først.
DB170512 - Johanne får nok barn først, vi er litt treige, forteller Kristine.
DB170512 - Får barn først ¶
DA170512 - Vi har jo hele tiden jobben for norsk idrett, for barn og unge.
DA170512 En lavterskelfestival for barn , med formål om å samle, styrke og vise fram byens kulturtilbud.
DA170512 Barn , familier, folk på vei til og fra jobb, folk som sliter med rus, alle.
DA170512 I Norge og i USA prøver vi å lære barn å stole på systemet.
DA170512 Som barn gråt jeg av « Brødrene Løvehjerte » av Astrid Lindgren.
DA170512 Les portrett med den nye LO-lederen her : Den hardtslående Hans-Christian Gabrielsen ¶ | - Lærer mer av å skrive for hånd ¶ Barn lærer mer av skrive for hånd enn på datamaskin, viser hjerneforskning fra NTNU i Trondheim.
DA170512 - Å lære å skrive for hånd er et viktig og vanskelig stadium alle barn bør gå gjennom.
DA170512 Barn lærer mer av skrive for hånd enn på datamaskin, viser hjerneforskning fra NTNU i Trondheim.
DA170512 De vil for øvrig prioritere minstepensjonister, lærlingtilskudd og barn i familier med dårlig råd når de går inn i forhandlinger med regjeringen.
BT170512 SØNNEN FORKLARTE : Advokat Anette Vangsnes Askevold representerer avdødes to voksne barn , en datter og en sønn, samt avdødes mor.
BT170512 Bramat tester grillpølser ¶ Barn spiser for mye salt !
BT170512 Fordi folk er finere enn du tror, og fordi barn ennå ikke har lært den utsøkte og godt innøvde kunsten det er å forholde seg likegyldig til omgivelsene sine, så kommer det en jente i syvårsalderen bort til deg, bærende på en stokk lengre enn seg selv og sier « Du kan bruke denne ? ».
AP170512 Da vil den eneste muligheten til å få friske, genetisk egne barn være å endre genet.
AP170512 Sanders har tre barn , og Scarlet er den eldste.
AP170512 Høyre og de andre borgerlige partiene mener det ikke er målrettet politikk å gi alle barn i utvalgte årskull - uavhengig av foreldrenes inntekt - gratis kjernetid i barnehage, bare fordi de bor i et område med mange minoritetsspråklige.
AP170512 Høyre har reagert på at det rødgrønne byrådet i Oslo har innført en ordning for skolefritidsordningen/aktivitetsskolen ( SFO ( AKS ) som medfører at barn i utvalgte bydeler får gratis kjernetid, mens barn fra familier med samme økonomiske bakgrunn i andre bydeler ikke får det.
AP170512 Høyre har reagert på at det rødgrønne byrådet i Oslo har innført en ordning for skolefritidsordningen/aktivitetsskolen ( SFO ( AKS ) som medfører at barn i utvalgte bydeler får gratis kjernetid, mens barn fra familier med samme økonomiske bakgrunn i andre bydeler ikke får det.
AP170512 Formålet har vært er å forberede barn til skolestart gjennom å styrke norskkunnskapene til minoritetsspråklige barn og å bidra til sosialisering.
AP170512 Formålet har vært er å forberede barn til skolestart gjennom å styrke norskkunnskapene til minoritetsspråklige barn og å bidra til sosialisering.
AP170512 - Tanken har vært at vi har ønsket å gå spesielt inn der vi vet det er utfordringer med å få barn i barnehage, og de er mer sammensatt enn foreldrenes inntekt.
AP170512 - Det mest målrettede må være å se hvordan man har det inntektsmessig, ikke hvor mange innvandrere det bor i et område, sier hun og påpeker at hvis man vil bruke mer penger på slike tiltak, kunne man i stedet heve inntektsgrensen eller innlemme flere alderskull med barn , slik at flere med lav inntekt får et gratis deltidstilbud.
AP170512 - Betyr dette at dere vil beholde den nye ordningen i tillegg til at dere vil gjeninnføre en tilsvarende ordning for barn i utvalgte bydeler ?
AP170512 innført gratis kjernetid for lavinntektsfamilier, og vi tilbyr alle barn mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, sier statsministeren som minner om at Regjeringen også har styrket tilskuddsordningen til ferier for familier med dårlig råd.
AP170512 Det å vise følelser er den viktigste måten mennesker kommuniserte på før vi fikk språk - både som art og når vi vokser opp som barn .
AP170512 ¶ Økt likestilling mellom kjønnene er et udiskuterbart gode for barn , foreldre og arbeidsliv.
AP170512 Zahid Ali vil forby foreldre å prakke religion på barn
AP170512 Kan du forestille deg at mannen din gjennom 11 år og pappaen til dine to barn plutselig falt død om på en tredemølle i Mexico ?
AP170512 Hun måtte reise hjem med noe av den tyngste bagasjen et menneske kan bære, nemlig budskapet til sine små barn om at pappaen deres var død.
AP170512 Bramat tester grillpølser ¶ Barn spiser for mye salt !
AP170512 Siden har det blitt en stor fotballkarrière, barn og barnebarn som imponerer på fotball- og håndballbanen.
AA170512 Torsdag hadde 836 personer, deriblant 163 enslige barn , flyttet til slike asylmottak, opplyser FNs høykommissær for flyktninger.
AA170512 Paven er i Fatima for å delta på en markering av at det er hundre år siden jomfru Maria skal ha åpenbart seg for tre barn i byen ved seks forskjellige anledninger fra og med mai 1917.
AA170512 | Kvinner pågrepet for å ha strømmet overgrepsvideoer av barn på Filippinene ¶
AA170512 Kvinnene er siktet for menneskehandel, barnemishandling, seksuelle overgrep mot barn og nettkriminalitet.
AA170512 Elleveåringen ble funnet i en separat redningsaksjon, og alle fire er nå i hjem for mishandlede barn .
AA170512 Zikaviruset knyttes til alvorlige fosterskader, blant annet mikrokefali, som innebærer at barn blir født med underutviklede hodeskaller.
AA170512 Sammen med Terje Eidsvåg, Harry Tiller og Tone Sofie Aglen diskuterer hun kroppspress, hvordan snakke med barn om vanskeligheter, omskjæring og Grand Prix.
AA170512 Hun har skrevet boka « Kroppsklemma » som omhandler kroppspress og gir råd til foreldrene om hvordan man skal være rollemodeller, og hvordan man kan snakke med sine barn om det presset mange opplever.
AA170512 Denne uka sendte Trondheim kommune ut brev til foreldre på skolene og iverksatte en rekke tiltak for å kunne hjelpe barn som sliter.
AA170512 Under bordet leker seks år gamle Ivar, den yngste av hans seks barn .
AA170512 | Forskere advarer mot mer data i skolen ¶ Barn lærer mer av skrive for hånd enn på datamaskin, viser hjerneforskning fra NTNU i Trondheim.
AA170512 - Å lære å skrive for hånd er et viktig og vanskelig stadium alle barn bør gå gjennom.
AA170512 Mannen er i tillegg til forvaringsdommen dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til hver av Holøiens tre barn .
AA170512 Det virker dramatisk at foreldre i Trondheim får bekymringsmelding om barn og unge fra rektorene, med henvisning til en amerikansk tv-serie.
VG170511 De har to voksne barn sammen.
VG170511 - Nå er det åpent for oss alle, både barn og voksne.
VG170511 26-åringen og ektemannen Odd Spångberg har to barn sammen : Sønnen Gillis og datteren Sally.
VG170511 Vi har også en tendens til å henge oss opp i ting som kan sees med det blotte øyet, men visste du at barn utsettes for irreversible psykiske påvirkninger ?
VG170511 Samme type ord, sammen med « barnemishandling », « skjæring i forsvarsløse barn » osv. ble daglig kost i kommentarfeltene dagene etter landsmøtet, på tvers av partisympatier.
VG170511 Likevel har vi en tendens til å bruke ord som « barnehijab » og « forsvarsløse barn » når ting som konservative muslimske eller jødiske foreldres religiøse påvirkning på barn diskuteres.
VG170511 Likevel har vi en tendens til å bruke ord som « barnehijab » og « forsvarsløse barn » når ting som konservative muslimske eller jødiske foreldres religiøse påvirkning på barn diskuteres.
VG170511 La det ikke være tvil : Barn har viktige rettigheter, nedfelt bl.a.
VG170511 Jeg har tidligere skrevet om grensene hva gjelder hijab og barn i Utrop.
VG170511 Dette er ikke « whataboutism », men å peke på paralleller som fort viser hykleriet ved uttalelser som « barn må bestemme selv », « barnemishandling » o.l.
VG170511 Det har blitt vanlig å argumentere mot « fremmede » praksiser man ikke liker ved å skyve barn foran alle andre argumenter.
VG170511 De som skyver barn foran seg, lever i den villfarelsen at alt vi gjør skal kunne velges, at all påvirkning som er religiøst eller « fremmedkulturelt » er av den dårlige sorten, og at « valg » trumfer alt annet.
VG170511 Bildet : Frps landsmøte vedtok et forbud mot rituell omskjæring av barn .
VG170511 At foreldre velger operasjoner for sine barn som ikke er medisinsk begrunnet, finnes så klart, f.eks. fjerning av fødselsmerker.
VG170511 At foreldre påvirker sine barn med ulik type plagg som har med identitet å gjøre heller enn å seksualisere ungene sine, finnes så klart ellers også.
VG170511 være bikini på barn , som foreldre kan velge uten å tenke så mye på dette annet enn at det er « normalt » og noe moren selv gjør, så får barnet også gjøre det.
VG170511 Vi mener det bør gjelde alle barn .
VG170511 Vi mener alle enslige mindreårige asylsøkere bør være barnevernets ansvar og ha rett til omsorg på lik linje med andre barn .
VG170511 Vi kan ikke ha det slik at barn med fluktbakgrunn skal ha mindre krav til omsorg og støtte enn andre barn .
VG170511 Vi kan ikke ha det slik at barn med fluktbakgrunn skal ha mindre krav til omsorg og støtte enn andre barn , skriver kronikkforfatterne.
VG170511 Vi kan ikke ha det slik at barn med fluktbakgrunn skal ha mindre krav til omsorg og støtte enn andre barn.
VG170511 Vi kan ikke ha det slik at barn med fluktbakgrunn skal ha mindre krav til omsorg og støtte enn andre barn, skriver kronikkforfatterne.
VG170511 Uansett oppholdsstatus : barn er først og fremst barn . 5.
VG170511 Uansett oppholdsstatus : barn er først og fremst barn. 5.
VG170511 Bedre omsorg for enslige mindreårige asylsøkere ¶ Barn er barn, uansett hvilket land de kommer fra.
VG170511 Barnehage til alle barn i mottak ¶ Barn i asylmottak er en spesielt sårbar gruppe som trenger god omsorg og oppfølging.
VG170511 Barnehage til alle barn i mottak ¶
VG170511 Barnehage er en viktig integreringsarena hvor barna blir venner med norske barn og foreldrene blir kjent med norske foreldre.
VG170511 Barn er barn , uansett hvilket land de kommer fra.
VG170511 ASYLSØKERE : - Barn er barn , uansett hvilket land de kommer fra.
VG170511 ASYLSØKERE : - Barn er barn, uansett hvilket land de kommer fra.
VG170511 * I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
VG170511 * I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
VG170511 Rundt hundre barn og voksne med Downs syndrom, hjerneskader og andre funksjonshemninger kommer hit for å ri hver uke.
VG170511 juli 1967, er gift og har ett barn .
NL170511 Det vil si avhør av barn og ungdom eller spesielt sårbare personer, ifølge politiadvokat Rengård.
FV170511 Når statsråd Per Sandberg ( Frp ) ikke ønsker å finne ut hvor mange barn i Norge som har en av foreldrene utvist, tar Barneombudet saken videre til FNs barnekomité.
FV170511 Startet i 2016 eget nyhetsnettsted for barn som har fått en imponerende følgerskare.
FV170511 De tar barn og unge i alle aldre på alvor og møte de på deres nivå.
FV170511 | Forsvarer støtter omstridt utspill om fengsling av barn
DB170511 Det er tydelig at noen menn mener at det eneste kvinner skal gjøre er å lage mat og få barn .
DB170511 Fisking har vært en stor del av 27-åringens liv, helt siden han var barn .
DB170511 Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
DB170511 Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
DB170511 En del av vitnene som er avhørt er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn , ungdom og spesielt sårbare personer.
DB170511 En del av vitnene som er avhørt er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn, ungdom og spesielt sårbare personer.
DB170511 Barn mellom 7 og 16 år ¶
DB170511 Vi vil derfor prøve ut et lavterskeltiltak for barn i omsorgssentrene.
DB170511 Satsingen vil bidra til å bygge opp kompetansen i mottak og i kommunene om å fremme helse og livskvalitet hos krise- og traumeutsatte barn . 6.
DB170511 Sandberg innrømmer at mange barn i norske asylmottak sliter, og sier regjeringen tar saken på alvor.
DB170511 Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, både i omsorgssentre og i mottak, sier Solveig Horne.
DB170511 - Regjeringens hovedmål er å føre en politikk som fører til at færre barn sendes ut på en farefull reise til Norge.
DB170511 - Det har over tid vært en alvorlig situasjon for mange barn i asylmottak.
DB170511 Virginia var gravid med parets barn , og skriver at hun begynte å få ganske stor mage.
DB170511 I tillegg har du andre som for eksempel kjøper til sine barn , men har tenkt å leie ut et år eller to før barna flytter inn.
DB170511 - De forurenset dammen ved siden av, og det gikk rykter om narkotikasalg og til og med om at de gravla barn som døde av sykdom på stedet.
DB170511 - Det blir stor variasjon ; dikt, musikk, opera, teater, hip hop - for barn og voksne, sier Bonnevie.
DB170511 Familie, utdanning, bli gift og få barn .
DB170511 « Å få barn er fantastisk, det forandrer livet, og man er sjelden forberedt på det.
DB170511 Men som mange andre kvinner, ble jeg rammet av fødselsdepresjon etter at mitt første barn ble født », skriver hun til et bilde av dattera.
DB170511 Jeg tenkte at jeg kom til å skremme bort alle andre kvinner som var der for å føde sitt første barn , fortsatte hun.
DB170511 Blant annet at man ikke ville være i nærheten av sitt eget barn , frykt for å skade barnet, eller frykt for at man ikke gjør en god nok jobb.
DB170511 har vært gift siden 2002 og har to barn sammen.
DB170511 Paret giftet seg i 1964 og fikk tre barn sammen ; Carl, Christina Louise og Hélène.
DB170511 Foto : Charbonneau/rex/shutterstock ¶ BARN : Kate viser stolt frem barna, Ryder og Bingham.
DA170511 86-åringen fra Sandnes ble nylig dømt for seksuell omgang med barn under 14 år.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn , unge og familier.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn , unge og familier.
DA170511 | - Barn viktigst, ikke mosjonister ¶
BT170511 Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
BT170511 Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
BT170511 En del av vitnene som er avhørt, er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn , ungdom og spesielt sårbare personer.
BT170511 En del av vitnene som er avhørt, er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn, ungdom og spesielt sårbare personer.
BT170511 Barn mellom 7 og 16 år ¶
BT170511 Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, sier statsråd Solveig Horne til Dagbladet.
BT170511 - Regjeringens hovedmål er å føre en politikk som fører til at færre barn sendes ut på en farefull reise til Norge.
BT170511 Jeg er også lærer i barneskolen, og må altfor ofte forklare barn hva de egentlig sier når de roper « homo » til hverandre, både i krig og fred.
BT170511 Jeg er heteroseksuell, jeg har to barn og jeg er attpåtil gift.
BT170511 ØDELAGTE BARN : Max-Hendrik Wathne Gelink og de andre frivillige fikk inn et stort antall alvorlig skadde barn under offensiven mot IS i Mosul.
BT170511 ØDELAGTE BARN : Max-Hendrik Wathne Gelink og de andre frivillige fikk inn et stort antall alvorlig skadde barn under offensiven mot IS i Mosul.
BT170511 - Jeg har jobbet med dette når jeg har vært frisk, mellom barn og bikkjer.
AP170511 Fire av de omkomne er barn .
AP170511 Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
AP170511 Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
AP170511 Mannen er etter det NTB erfarer siktet for flere voldtekter, for å ha utnyttet ha utnyttet sin posisjon til å skaffe seg seksuelle tjenester og for ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.
AP170511 Barn mellom 7 og 16 år ¶
AP170511 | Forskere advarer mot mer data i skolen ¶ Barn lærer mer av skrive for hånd enn på datamaskin, viser hjerneforskning fra NTNU i Trondheim.
AP170511 Forskere sier at barn lærer mer av å skrive for hånd enn på tastatur.
AP170511 - Å lære å skrive for hånd er et viktig og vanskelig stadium alle barn bør gå gjennom.
AP170511 « Ikke si ting som 'de aller fleste barn og unge blir friske', uten å kunne dokumentere det.
AP170511 Barna vil jo bli friske, men mister tillit til legene når årene går uten at de blir bedre » sier en pårørende i ME-foreningens nye rapport om hvordan barn og unge med ME blir møtt av helsevesen og skole.
AP170511 - Jeg har jobbet med dette når jeg har vært frisk, mellom barn og bikkjer.
AA170511 | Over 63.000 enslige barn søkte asyl i EU-land i fjor ¶ 63.300 mindreårige som kom uten foresatte, søkte asyl i EU-land i fjor.
AA170511 Nesten 24.000 kom fra Afghanistan, mens knapt 12.000 syriske barn i fjor kom alene til Europa.
AA170511 Vi ser at det er et behov blant barn og unge som sliter med psykiske problemer å ha noen å snakke med.
AA170511 Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim sier at de ikke har lagt føringer for hvordan skolene skal snakke med barn og unge om psykisk helse etter at foreldrebrevet ble sendt ut.
AA170511 Flere trondheimsskoler har i disse dager også foreldremøter der psykisk helse er et tema, der foreldrene kan få råd om hvordan de snakker med barn og unge om temaet.
AA170511 Det er mange eksempler på at barn har reddet livet til foreldre og andre voksne.
AA170511 Det er mange eksempler på at barn har reddet livet til foreldre og andre voksne.
AA170511 Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, sier Horne.
AA170511 - Regjeringens hovedmål er å føre en politikk som fører til at færre barn sendes ut på en farefull reise til Norge.
AA170511 - Det har over tid vært en alvorlig situasjon for mange barn i asylmottak.
AA170511 Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
AA170511 Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.
AA170511 En del av vitnene som er avhørt, er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn , ungdom og spesielt sårbare personer.
AA170511 En del av vitnene som er avhørt, er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn, ungdom og spesielt sårbare personer.
AA170511 - Vi har sykler for alle behov, for både barn og voksne.
AA170511 Stopp store utbyggingsprosjekt som fremmer mer støv og trafikkstøy, som gir helseplager og som utsetter våre barn for trafikkfarlige situasjoner, inntil veinettet er utviklet i takt med den økte trafikken.
AA170511 Samtidig kan ingen beskytte seg bak religiøse overbevisninger for å gjennomføre ritualer som innebærer overgrep mot barn .
AA170511 » Hvorfor er da pensum og prøver så trange at de utestenger alle barn som ikke fungerer på den standardiserte måten ?
AA170511 « Myndighetene påstår at de vil redusere antall barn som faller fra i skolen.
AA170511 Vrange barn blir diagnostisert og tvangsmedisinert.
AA170511 God læring stimuleres best ved at elevene får oppmerksomhet og omsorg fra sine lærere ; det er hva våre barn trenger.
AA170511 Foreldre flest er opptatt av at deres barn lærer så mye som mulig, men myndighetene sørger for at alle barn følger samme « normal », dvs. alle blir gjennomsnittlige og dermed også middelmådige.
AA170511 Foreldre flest er opptatt av at deres barn lærer så mye som mulig, men myndighetene sørger for at alle barn følger samme « normal », dvs. alle blir gjennomsnittlige og dermed også middelmådige.
AA170511 Direktøren ved MIT Media Lab, Joichi Ito, påpeker : « Det er et paradoks at vi utvikler maskiner som oppfører seg stadig mer som mennesker, samtidig som vi skaper et utdanningssystem som presser barn til å tenke som datamaskiner og oppføre seg som roboter.
AA170511 Den britiske forfatteren George Monbiot reiser noen grunnleggende spørsmål : ¶ « Barn lærer best når undervisningen samsvarer med deres naturlige begeistring, energi og nysgjerrighet.
AA170511 De stoler ikke på noen ; de tror det er makt og direktiver som skal til for å utdanne våre barn ; de tror menneskene blir snille, kunnskapsrike og kreative ved byråkratiske dekreter.
VG170510 Fikk du med deg : « Vikingane»-skuespillernes barn ble sykt : Måtte på legevakt i vikingkostyme ¶
VG170510 med barn på fanget ) sammen med Christian Skolmen, Anne Marie Ottersen og Linn Skåber i « Best før ».
VG170510 Ifølge Huffington Post var kjempehiten inspirert av bilder Miles hadde sett, av barn som ble krigsofre i Jugoslavia.
VG170510 Rundt 60 av dem var barn .
VG170510 Den syriske legen var i båten sammen med sin kone og deres tre barn .
VG170510 268 mennesker døde, av dem var 60 barn , skriver Washington Post.
VG170510 Vi vet at barn helt ned i 4. klasse følger med.
VG170510 TIL FORELDRE : Dette brevet ble sendt til alle foreldre med barn i grunnskolen i Trondheim tirsdag.
VG170510 Jeg er enig i at veldig unge barn ikke bør se serien alene, eller uten at de har noen å snakke med.
VG170510 Etter flere selvmord og selvmordsforsøk den siste tiden har kommunen sendt ut varselbrev til alle foreldre som har barn i grunnskolen i Trondheim.
VG170510 Statsråden ser for seg at pengene først og fremst brukes på barn som trenger ekstra hjelp i barnehagen, SFO eller skolen.
VG170510 LESER HJEMME : Barn som leser hjemme med- og for foreldrene, får verdifull lesetrening i tillegg til lesing i barnehagen og skolen.
VG170510 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) er opptatt av at selv om midlene gis som såkalte frie inntekter til kommunene, så er pengene ment å komme elever og barn i barnehagene til gode.
VG170510 En sterk kommuneøkonomi må til for at kommunene skal kunne gi tilbud av god kvalitet når noen barn i barnehage, skole og SFO har behov for ekstra støtte.
VG170510 Fra jeg var flyktning som barn - til å bli en godt voksen monark.
VG170510 Dronning Sonja takket dronning Margrethe, Ari Behn, sine barn og prinsesse Astrid i sin tale under gallamiddagen.
VG170510 Men i dag brukes hjemmene også til barn med vanlige behov, uten at hverken tiltakene eller prisene nødvendigvis reduseres, ifølge rapporten.
VG170510 Les avsløringen : Ukjent stiftelse tjente 52 millioner på norske barn
VG170510 - De private har all interesse av å late som de leverer hjem til barn med veldig store behov.
SA170510 Skolen tilbyr blant annet turer i robåt, kano og trøbåt for både barn , ungdom og voksne.
SA170510 Ektepar som hater hverandre, og barn som slites i stykker ?
SA170510 - I tillegg vet jeg at mange hos oss er opptatt av at vi ser på fattigdomstiltak overfor barn .
NL170510 - I tillegg vet jeg at mange hos oss er opptatt av at vi ser på fattigdomstiltak overfor barn .
FV170510 | Nedleggelse av asylmottak utløste kraftig protest ¶ Barn kan bli tvunget til å slutte på skolen og flytte til et nytt sted når kommunens eget asylmottak legges ned.
FV170510 | Han har ansvaret for barnevernet : Mener flere barn bør i fengsel ¶
FV170510 Han mener kriminelle barn i for liten grad fengsles - og møter kraftig motbør.
FV170510 Per Sandberg vil ikke be om en oversikt over hvor mange barn i Norge som har en av foreldrene sine utvist.
FV170510 Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) mener det er unødvendig å få oversikt over hvor mange barn i Norge som har en av foreldrene sine utvist.
DN170510 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) ser for seg at pengene først og fremst brukes på barn som trenger ekstra hjelp i barnehagen, SFO eller skolen.
DN170510 Comey er gift og har fem barn .
DB170510 I formiddag var alpintstjernen med på TINEstafetten på Bislett Stadion i Oslo, der barn og ungdom løp.
DB170510 - Fysisk aktivitet er viktig, og når man er barn legges grunnlaget for at man skal fortsette å holde seg i aktivitet når man er voksen.
DB170510 Norske barn blir visstnok dullet med.
DB170510 - Jeg er ikke allergisk mot hund lenger, jeg var visst bare det som barn , smiler Jacobsen da Dagbladet spør.
DB170510 - Akkurat der har jeg arva noe bra fra pappa, vi var allergiske mot hund som barn men så har vi vokst det av oss, fortsetter hun.
DB170510 Det store dyret står plutselig over ham, mens skrikende barn kan høres i bakgrunnen.
DB170510 ¶ AMMET I SALEN : Senator Larissa Waters er den første politikeren som har ammet sitt barn i salen i Senatet i Canberra, Australia.
DB170510 - Kvinner kommer til å fortsette å få barn .
DB170510 | Mye er lagt til rette for å få barn , likevel har vi ikke født mindre siden 80-tallet ¶ -  Jeg mener noe av problemet ligger i det at alle tror alt må være på plass før de får baby, sier professor Stein Erik Ulvund.
DB170510 Hva skal til for at norske kvinner føder flere barn ?
DB170510 Barn : Vi føder mindre og førstefødende blir eldre.
DB170510 Over tre millioner barn går ikke på skolen i Niger, Mali og Burkina Faso.
DB170510 Jeg leste Aftenpostens skremmende, viktige artikkelserie om « Barn av IS » rett før jeg reiste til Niger, Mali og Burkina Faso.
DB170510 Fordi et barn med ei bok og et kritisk sinn skremmer vettet av terroristene.
DB170510 Barn kidnappes, kjøpes og trues til et liv i frykt og vold.
DB170510 Ansvarlige politikere frykter ikke framtida til sine barn, men tar ansvar for for å forme framtida til alle våre barn .
DB170510 Ansvarlige politikere frykter ikke framtida til sine barn , men tar ansvar for for å forme framtida til alle våre barn.
DB170510 Noen konsekvent praksis når det gjelder unødvendige kirurgi på barn finnes heller ikke.
DB170510 Likevel hevder mange tilhengere av et forbud at det kun dreier seg om å beskytte barn mot et unødvendig medisinsk inngrep det ikke kan samtykke i.
DB170510 Det blir ikke omtalt som å skjære i barn .
DB170510 Samtidig donerer selskapet 100 000 dollar til et veldedig formål som arbeider med å finne permanente hjem for barn i fosterhjem.
DB170510 Løsninger må også ta utgangspunkt i barnevernets dokumenterte kompetansebehov, barn og unges rettssikkerhet eller hvordan barnevernet skal møte økte krav til kunnskapsbasert praksis.
DB170510 Det som bekymrer meg mest med innlegget er mangelen på ambisjon og visjon på vegne av våre mest sårbare barn .
DB170510 Dét er presset, forteller låtskriveren - som for et par måneder siden fikk sitt første barn med samboeren Rita Rybakova.
DB170510 Fra jeg var flyktning som barn , til å bli en godt voksen monark, sa kongen blant annet, som også røpet at dronning Sonjas kjole var laget etter et av dronningens grafiske trykk.
DA170510 Hvert år arrangerer han en veldedighetskamp til inntekt for fattige barn .
DA170510 - I tillegg vet jeg at mange hos oss er opptatt av at vi ser på fattigdomstiltak overfor barn .
DA170510 Mener statsråden at kommunens planvedtak, med tanke på betydningen for barn og unges interesser, er fattet på rett grunnlag ? » spør Lundteigen i det skriftlige spørsmålet til statsråden.
DA170510 - Det virkelig alvorlige er barn og unges interesser når det gjelder Marienlyst-saken.
DA170510 Tirsdag åpnet hun den nasjonale konferansen om barn og unge med skadelig seksuell atferd på Litteraturhuset i Fredrikstad.
DA170510 På konferansen er det barn som utfører overgrep som står i sentrum.
DA170510 Opp mot 50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge utøves nemlig av en under 18 år.
DA170510 Og det sitter barn og ser på, sier han.
DA170510 Målet er å redusere seksuelle overgrep mot barn , og spesielt se på de barna som har en farlig seksualitet.
DA170510 Men vi må ikke glemme at barn har seksuelle fantasier.
DA170510 Jeg tror ungdom omfavner det, og så lenge det er barn og unge er det håp.
DA170510 Ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon koster nemlig vold og overgrep mot barn samfunnet mellom én og to prosent av Bruttonasjonalprodukt.
DA170510 At barn gjør det mot barn er enda vanskeligere å begripe.
DA170510 At barn gjør det mot barn er enda vanskeligere å begripe.
DA170510 - Når vi ser på konsekvensene av overgrep mot barn , er det rart det ikke satses mer på forebygging, sier barneombud Anne Lindboe.
DA170510 - Barn som utsettes for eller utsetter andre barn for overgrep har det ikke bra.
DA170510 - At voksne begår overgrep og kan gjennomføre et samleie med små barn er vanskelig å forstå.
DA170510 - Barn som utsettes for eller utsetter andre barn for overgrep har det ikke bra.
BT170510 Første gang jeg var i Syden med barn skulle vi bestille pizza.
BT170510 Slik får kyniske forretningsfolk gjøre seg rike på innsatsen til folk som stiller opp for vanskeligstilte barn .
BT170510 Slik får kyniske forretningsfolk gjøre seg rike på innsatsen og medmenneskeligheten til folk som stiller opp for vanskeligstilte barn .
BT170510 | Når barn er overgripere ¶
BT170510 Ressursenheten V27 hjelper barn og unge under 18 år med å stoppe å begå seksuelle overgrep.
BT170510 Ofrene er som regel barn de kjenner.
BT170510 JEVNALDRENDE : Barn og unge med skadelig seksuell adferd er i snitt er 13 år når de begår overgrep første gang.
BT170510 Halvparten gjør det mot jevnaldrende, og ofrene er som regel barn de kjenner, skriver Helle Kleive.
BT170510 Gjennom arbeidet vårt har vi fått kunnskap om hva som kjennetegner barn og unge som utøver skadelig seksuell adferd ( SSA ).
BT170510 Far er blitt gift på nytt og har to barn med sin nye kone.
BT170510 Av seksuelle overgrep mot barn og unge står andre barn og unge for omkring en tredjedel, viser tall fra USA og Storbritannia.
BT170510 Av seksuelle overgrep mot barn og unge står andre barn og unge for omkring en tredjedel, viser tall fra USA og Storbritannia.
BT170510 Barn og unge med SSA har utfordringer som både er knyttet til kognitive evner og sosial fungering.
BT170510 For å vise mine barn, og andres barn , at også voksne ser verdien av å bevege seg.
BT170510 For å vise mine barn , og andres barn, at også voksne ser verdien av å bevege seg.
BT170510 Ord ødelegges og forvrenges, seksualitet og kjønn fremstilles som et valg, menneskemateriale kan kjøpes og selges, og barn har mistet rettigheter til far i norsk barnelov ( 2009, § 4 a ).
BT170510 Hvis homoseksuelle har så mye kjærlighet, burde de være så glad i barn at de ikke vil påføre dem tap av far eller mor og sosial identitet.
BT170510 Samtidig er det få som trekker inn den viktige tilknytningspsykologien, og hvordan barn reagerer forskjellig på det å være borte fra mor store deler av dagen.
BT170510 Noen barn klarer overgangen til barnehage bedre enn andre, og trives godt i barnehagen, mens mange andre blir presset inn i dette systemet, og lider under det, for så å « kapitulere », som en pedagogisk leder bemerket det.
AP170510 Passer for barn fra fire til 13 år.
AP170510 Kollasj for kidsa ¶ nyMusikk-festivalen Only Connect lager festival for barn sammen med Kulturtanken.
AP170510 Gratis for barn
AP170510 - Vi har også gratis inngang for barn under 12, sier Maria Carmona.
AP170510 Dere har barn og barnebarn.
AP170510 Nasjonaldagen forbinder vi med glade barn og helium-ballonger som suser mot himmelen.
AP170510 Norsk presse har bare én måte å dekke det transseksuelle feltet på : Dyrking av stereotypier og servil feiring av alvorlig medisinsk behandling - også av barn .
AP170510 Det høres kanskje ut som en motsetning, barn og fengsel.
AP170510 Jeg vet om flere familier som er splittet på grunn av at voksne barn har tatt avstand fra sine foreldre og ikke lar sine barn få treffe besteforeldrene.
AP170510 Jeg vet om flere familier som er splittet på grunn av at voksne barn har tatt avstand fra sine foreldre og ikke lar sine barn få treffe besteforeldrene.
AP170510 Jeg har et ønske om at dere setter søkelys på et tema som er lite debattert i mediene, nemlig å miste et barn , ikke på grunn av dødsfall, men på grunn av fiendskap.
AA170510 Ytterligere sju sivile, blant dem fire barn , ble drept i luftangrep mot byen al-Sour i provinsen Deir al-Zor øst i Syria, ifølge SOHR.
AA170510 Der ble elleve sivile drept, blant dem fire barn og seks kvinner, opplyser Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
AA170510 Representantene fra Ungdommens bystyre understreker hvor viktig det er at voksne snakker med barn og unge om det de har sett i den omtalte TV-serien.
AA170510 Adresseavisen møtte fire av ungdommene før møtet for å snakke om serien « 13 Reasons Why », som også var tema i brevet kommunen tirsdag sendte til alle med barn i grunnskolen.
AA170510 Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn .
AA170510 Ordføreren peker særlig på det rådmannen sier om bruk av sosiale medier og nye kanaler der barn og unge kommuniserer.
AA170510 Alarmtelefonen for barn og unge, gratis og åpen 15-08 og døgnåpen på helligdager og i helger : 116 111 ¶
AA170510 - Det har blitt vanskeligere for oss som foreldre å vite alt som foregår mellom barn og unge, sier Ottervik.
AA170510 Vi vet at barn helt ned i 4. klasse følger med, » skriver kommunen.
AA170510 Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn .
AA170510 Organisasjonen Voksne for barn har fått henvendelser om serien fra flere steder i landet.
AA170510 I et brev til alle med barn i grunnskolen skriver kommunen om den veldig populære Netflix-serien, som omhandler Hannah ( 17 ).
AA170510 Hun anbefaler foreldre å se på serien sammen med sine barn og ha en spørrende og undrende holdning i samtale med barnet.
AA170510 Alarmtelefonen for barn og unge, gratis og åpen 15-08 og døgnåpen på helligdager og i helger : 116 111 ¶
AA170510 Barn og unge som sliter, kan for eksempel snakke med foreldre, lærere eller helsesøstre som hjelper dem videre, sier han.
VG170509 Drapene på barn , kvinner og menn har rystet Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona i over ett år.
VG170509 AVSLAPNING OG LÆRDOM : Fra venstre : Choi Hee-chol, Choi Jae-woong, Kim Mi-kyung, og Choi Jin-young har en rolig dag på minnestedet som danner bakteppe for farens historieundervisning overfor sine barn .
VG170509 Etter flyttingen møttes tiltalte og sønnen fordi de hadde felles barn , men moren sier hun vet ikke om de to hadde en kjærlighetsrelasjon, skriver Expressen.
VG170509 - Jeg hadde faktisk tenkt å gå inn i den bransjen for å forsørge mine barn , men det ble ikke slik, sier hun.
VG170509 SAMLIVSBRUDD : - Måten man behandler sine barn på etter samlivsbrudd er like fullt et folkehelseproblem som røyking og drikking, skriver kronikkforfatteren.
VG170509 Måten man behandler sine barn på etter samlivsbrudd er like fullt et folkehelseproblem som røyking og drikking.
VG170509 Likevel bor ca 200 000 norske barn fast hos bare én av sine foreldre - som regel mor. 45 000 norske barn ser ikke sine fedre en vanlig måned.
VG170509 Internasjonal og nasjonal forskning viser at barn som har delt bosted i familier der foreldrene ikke er samboende, har fordeler som bedre psykisk helse, bedre fysisk helse ( da de i større grad får delta på fritidsaktiviteter som avhenger av foreldrenes økonomi ), bedre skoleprestasjoner, bedre trivsel, bedre forhold til foreldrenes skilsmiss
VG170509 I en studie fra Universitetet i Bergen, kom det fram at barn som mister kontakten med en av foreldrene sine etter samlivsbrudd oftere sliter med psykiske helseplager.
VG170509 Fedre som har fokusert mest på jobb sliter med anger, og barn som vokser opp uten en tilstedeværende pappa uttrykker ofte sorg over det i terapisammenheng i voksen alder.
VG170509 Europarådet anbefaler delt bosted som utgangspunkt for barn i familier hvor foreldrene ikke bor sammen, med mindre sterke grunner taler imot det.
VG170509 Det finnes flere årsaker til at mange barn ikke ser sine fedre.
VG170509 Barn med foreldre med høy utdanning og høy inntekt har altså større mulighet til å få tilbringe like mye tid med hver av foreldrene, og til å utvikle god psykisk helse, sammenlignet med barn som bor fast hos bare én.
VG170509 Barn med delt bosted har bedre psykisk helse, enn barn som bor fast hos én av foreldrene sine.
VG170509 som bedre psykisk helse, bedre fysisk helse ( da de i større grad får delta på fritidsaktiviteter som avhenger av foreldrenes økonomi ), bedre skoleprestasjoner, bedre trivsel, bedre forhold til foreldrenes skilsmisse, og har bedre relasjoner til sine foreldre i voksen alder, sammenlignet med barn som bor fast hos kun én av foreldrene.
VG170509 mars vedtok Stortinget å løfte fram delt bosted som alternativ bostedsløsning for barn etter foreldrenes samlivsbrudd, i barneloven.
VG170509 Barn trenger god omsorg fra både sine mødre og fedre når de skal utvikle seg til å leve gode og sunne liv.
VG170509 Barn må få like muligheter til god utvikling.
VG170509 Barn med foreldre med høy utdanning og høy inntekt har altså større mulighet til å få tilbringe like mye tid med hver av foreldrene, og til å utvikle god psykisk helse, sammenlignet med barn som bor fast hos bare én.
VG170509 Barn med delt bosted har bedre psykisk helse, enn barn som bor fast hos én av foreldrene sine.
VG170509 45.000 norske barn ser ikke sine fedre en vanlig måned.
VG170509 45 000 norske barn ser ikke sine fedre en vanlig måned.
VG170509 Norge må selvfølgelig kunne forby religiøse tradisjoner som uomtvistelig innebærer overgrep mot barn .
VG170509 Et tilbud som forhindrer at barn utsettes for skade på grunn av ukyndighet, er innenfor dette.
VG170509 Vi vet mye om hvor skadelig det er for barn å bli sendt fra foreldrene i en krisesituasjon, og hjelpeorganisasjonene skiller nå aldri barn fra foreldrene.
VG170509 Vi vet mye om hvor skadelig det er for barn å bli sendt fra foreldrene i en krisesituasjon, og hjelpeorganisasjonene skiller nå aldri barn fra foreldrene.
VG170509 Vi berøres av håpløsheten for barna som når fram, men hvor mange vettskremte 13 - 15 år gamle barn dør underveis, utsettes for overgrep eller sitter fast under forferdelige forhold ?
VG170509