DN171215 Bankens hovedstyret ser nå for seg at renten skal heves i starten av neste år, mot tidligere signaler om sommeren 2019.
DN171214 Bankens hovedstyre venter nå at neste renteoppgang kommer i slutten av 2018, mot tidligere prognose om sommeren 2019.
DN171209 For kontoeiere under 18 år er tjenesten gratis, men klageren påpeker i sin forklaring at denne informasjonen kun skal ha kommet frem på bankens hjemmeside under fanen « Priser/SMS-tjenester ».
DN171209 Finansklagenemnda skriver i sin begrunnelse at kvitteringen for bestillingen av tjenesten ikke inneholdt noen opplysninger om prisen på tjenesten, og heller ikke noen form for henvisning til bankens alminnelige prisliste.
DN171209 Den viser til punkt ni i kontoavtalen der det står : « Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle kontoen fremgår av bankens prisliste », men mener denne bestemmelsen ikke er helt treffende for den typen avtalt tilleggstjeneste.
DN171209 Da klager fylte 18 år ble kontoen belastet for et gebyr på to kroner hver gang han mottok en av bankens sms-er.
DN171209 DNB får kritikk av Finansklagenemnda for å ha informert for dårlig om at bankens sms-tjeneste går fra å være gratis til betalt i det kunden fyller 18 år.
AP171208 - DNB mener forvaltningen har vært i tråd med informasjonen og at den har vært forsvarlig, sa bankens advokat Helge Lundestad i retten.
DN171206 - Slik banken oppfatter det, har klager inngått et kundeforhold med et brukersted som tilbyr en form for pyramidespill hvor man ved kjøp av såkalte « Credit-packs » gis muligheten til å tjene penger ved å klikke på annonser, heter det i bankens svar.
DN171206 - Slik banken oppfatter det, har klager inngått et kundeforhold med et brukersted som tilbyr en form for pyramidespill hvor man ved kjøp av såkalte « Credit-packs » gis muligheten til å tjene penger ved å klikke på annonser, heter det i bankens svar.
DA171205 Mueller er ute etter data omkring bankens forhold til Donald Trump, skriver Fox News.
DB171130 Her jaktes den norske milliardærens kone av bankens etterforskere ¶
DB171130 Denne gjelda er ifølge bankens siste stevning nå på 317 millioner dollar.
DB171130 De siste årene har en katt-og-mus-lek pågått, hvor Alexander Vik etter bankens syn gjør sitt ytterste for å unndra seg denne gjelda.
SA171123 Søknadsskjema finnes på bankens nettside og fristen for å søke er som sagt 1. desember.
DN171123 Bankens oljeprisprognoser er noe lavere enn de fleste andre bankenes prognoser.
AP171122 Bankens advokat avviser påstanden om at fondskundene har fått passivitet i stedet for smarte valg.
AP171122 ) taler bankens sak mot Forbrukerrådet.
DN171121 DNB-sjef Rune Bjerke er i London for å legge frem bankens finansielle mål tirsdag.
DN171121 Tirsdag er han og resten av DNB-ledelsen i London for å legge frem bankens finansielle mål de neste årene på DNBs kapitalmarkedsdag.
DN171121 DNB-sjef Rune Bjerke ( til høyre ) og leder for personmarked Trond Bentestuen er på plass i Mayfair i London for å legge frem bankens finansielle mål tirsdag.
AA171121 DNB varsler betydelig effektivisering i de kommende årene for å øke bankens avkastning.
AP171118 Konsernsjef Rune Bjerke og DNB møter Forbrukerrådet og direktør Randi Flesland i retten om bankens forvaltningspraksis.
AP171118 Da jobber bankens forvaltere med å oppnå mer avkastning enn avkastningen i det brede markedet.
DN171117 Rato anklages for å ha pyntet på bankens regnskap, og bare ett år etter børsnoteringen måtte den spanske stat gripe inn for å redde banken.
VG171116 - Hun gleder seg enormt til å få pengene på konto, og sier det første hun skal gjøre er å ringe bankens kontofon og sette på høyttaler, sier forteller Mathisen, og legger til at kvinnen beskrev seg selv som « dødsforvirret » og opplever det hele som uvirkelig.
NL171115 Til bankens kunder og samarbeidspartnere vil jeg dessuten si : Fortsett å presse banken din.
VG171112 Norge er både aksjonær i banken og bidragsyter til bankens utviklingsfond.
VG171112 Dette er beslutninger som normalt fattes av bankens ledelse, ikke av medlemslandene.
DN171110 Det var stor interesse for bankens aksjer som lenge var det mest omsatte selskapet på børsen fredag.
DN171110 Bankens vekststrategi er basert på geografisk og produktmessig diversifisering og ekspansjon.
DN171108 - Om oljeprisen holder seg her frem til neste rentemøte i desember vil det gi et bidrag opp på renteprognosen, skrev Berhardsen i bankens morgenrapport onsdag.
DN171108 Finansklagenemnda utelukker ikke at bankens forklaring stemmer, men mener det ikke er tilstrekkelige holdepunkter til å legge den til grunn som bevist.
DN171108 Snittrenten har siden økt svakt og så ligget stabilt, mens bankens rentemargin har økt fra 1,19 til 1,7 prosent på nye lån.
DN171108 Snittrenten har siden økt svakt og så ligget stabilt, mens bankens rentemargin har økt fra 1,19 til 1,7 prosent på nye lån.
AP171105 Bankens nåværende ledelse kjente ikke til praksisen, tok selvkritikk og ryddet opp.
AA171103 Renteinntektene per tredje kvartal er på 3,83 milliarder kroner for bankens norske virksomhet.
AA171103 Mellingsæter, landsjef i Danske Bank, er fornøyd med å ha økt bankens resultat før skatt med 56 prosent i tredje kvartal sammenlignet med samme tid i fjor.
DN171102 Datum står oppført med nesten to prosent av aksjene i banken, og er med det bankens niende største aksjonær.
DN171031 - Bankens kjernekapitaldekning på 16,6 prosent overstiger minstekravet på 15,3 prosent med god margin og banken er godt posisjonert for videre vekst, sa finansdirektør Pål Svenkerud på presentasjonen.
VG171030 En maskert gjerningsmann skal ha truet en kvinnelig bankansatt til å åpne minibanken før bankens åpningstid.
DN171030 Også forsikringsselskapet Protector selger seg gradvis ned i bankens eierselskap.
DN171030 Også Protector Forsikring har de siste månedene solgt seg ned i bankens eierselskap. 28. august i år eide forsikringsselskapet rundt 3,67 millioner aksjer i Norwegian Finans Holding.
DN171030 Han truet en kvinnelig bankansatt til å åpne minibanken før bankens åpningstid.
AA171030 Mannen hadde truet en kvinnelig bankansatt til å åpne minibanken før bankens åpningstid.
AP171027 I fjor sa statsministeren offentlig at han ikke eide noe av betydning i et av bankens fond som satt på verdiløse verdipapirer.
DN171026 Torsdag redegjorde han for bankens høringssvar under et foredrag på Handelshøyskolen BI.
DN171026 Et svakere nyboligmarked vil kunne påvirke bankens tilgang på nye kreditter i 2018 », heter det i meldingen.
DN171026 Sentralbanksjef Øystein Olsen holder foredrag på Handelshøyskolen BI torsdag om bankens høringsuttalelse til Gjedrem-utvalget.
DN171026 Et svakere nyboligmarked vil kunne påvirke bankens tilgang på nye kreditter i 2018 », heter det i meldingen.
DB171026 Makroøkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov skriver i en fersk oppdatering at med tanke på utsiktene for rentebanen, var pressemeldingen, nøytral som ventet og at bankens vurdering var helt på linje med september-rapporten.
AP171026 I høringsuttalelsen knytter bankens hovedstyre utflyttingen opp til den investeringsstrategien fondet skal følge.
AP171026 Hvis fondet forblir i Norges Bank, blir spriket i bankens oppgaver for stort.
AP171026 Det vil gå bedre ¶ Bankens prognose er betinget av at utviklingen i norsk økonomi blir slik banken spår.
AP171026 » Bankens hovedstyre hadde rentemøte i går, men beslutningen blir først offentliggjort dagen etter.
AA171026 Det vil gå bedre ¶ Bankens prognose er betinget av at utviklingen i norsk økonomi blir slik banken spår.
AA171026 » Bankens hovedstyre hadde rentemøte i går, men beslutningen blir først offentliggjort dagen etter.
DN171025 Bankens totale driftsinntekter ble 11.141 millioner kroner, mot ventet 10.976 millioner.
BT171024 Av bankens utlån til personmarkedet, gikk 96 prosent av pengene til kjøp av bolig.
VG171022 Dermed kan det se ut som om Benediktsson brukte informasjon han fikk som folkevalgt om bankens status til å redde seg og sine.
VG171020 Hackerne fra den såkalte Lazarus-gruppen klarte å trenge seg inn i bankens betalingssystem i begynnelsen av februar 2016.
DN171020 Fredriksens oppkjøp betyr derfor at han ikke eier mer enn 1,79 prosent av de lett omsettelige og børsnoterte egenkapitalbevisene, som til sammen utgjør rundt halvparten av bankens kapital.
SA171017 Utdelingen må tas fra bankens overskudd, og da blir det feil å ta dette over driften, har bankens finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon tidligere sagt til Aftenbladet.
SA171017 Utdelingen må tas fra bankens overskudd, og da blir det feil å ta dette over driften, har bankens finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon tidligere sagt til Aftenbladet.
SA171017 I dag brukes 65 prosent av bankens overskudd til utbytte til eierne og 35 prosent til gavefondet.
SA171017 For mange kunder kan dette betyr flere tusen kroner i året, der størrelsen vil være avhengig av bankens overskudd ¶
SA171017 De har vært redd for at en ny praksis med kundeutbytte vil gå ut over bankens gavefond til allmennyttige formål, særlig innenfor idrett og kultur.
DN171016 I siste utgave av Nordea Economic Outlook skriver bankens økonomer at vi tvert imot bør ønske dem velkommen.
DA171014 Hans far David Thrane var en av fire riksbankdirektører og en holdningsløs spekulant, som tok penger av bankens kasse for å finansiere sine tapsprosjekter.
SA171013 Vi mener det bør være som i dag, at avkastningen fra bankens grunnfondskapital uavkortet skal gå til gavefondet.
SA171013 Vi er nok noe forundret over at bankens ledelse har gått ut med denne saken før den er diskutert og behandlet i bankens øverste organ.
SA171013 Vi er nok noe forundret over at bankens ledelse har gått ut med denne saken før den er diskutert og behandlet i bankens øverste organ.
SA171013 Slik vil denne bankens samfunnskapital kunne opprettholde sin eierbrøk, fordi den også får utdelt utbytte.
SA171013 Ordninger som skal øke attraktiviteten for bankens kunder, bør alle eiere bidra like mye med.
SA171013 I Sparebanken 1 Østlandet, som bankens ledelse viser til, ble 60 prosent av bankens egenkapital skilt ut i en egen stiftelse med egenkapitalbevis.
SA171013 I Sparebanken 1 Østlandet, som bankens ledelse viser til, ble 60 prosent av bankens egenkapital skilt ut i en egen stiftelse med egenkapitalbevis.
SA171013 Fem Sandnes-politikere går, som valgte representanter til forstanderskapet ( generalforsamlingen ) i Sandnes Sparebank, tverrpolitisk i rette med bankens toppsjef, Trine Stangeland.
SA171013 Det banken nå foreslår er at bankens samfunnskapital alene skal ta kostnaden med å betale « utbytte » til dagens kunder.
DN171011 Etter å ha vurdert opplysningene i sakens dokumenter, inkludert et opptak av samtaler mellom kunden og to av bankens meglere, mener nemnda at banken heller ikke har erstatningsansvar for dårlig rådgivning eller for svake rutiner ved iverksettelsen av en stopp-loss-ordre.
DN171011 Bildet er fra bankens hovedkvarter i Sydney.
AA171011 Nordea Norge har inngått en samarbeidsavtale med Vipps for distribusjon til bankens kunder i Norge.
AP171010 Bankens sjeføkonom Paul Romer sier ifølge BBC at det er helt nødvendig å erkjenne at mange barn ganske enkelt ikke har noe utbytte av å gå på skolen.
DA171009 - Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp noe raskere enn ventet, men konjunkturoppgangen er likevel moderat, skriver bankens sjeføkonom Kari Due-Andresen.
AP171009 * Økonomiprisen er ikke innstiftet av Alfred Nobel i hans testamente, men ble etablert av Sveriges Riksbank i forbindelse med bankens trehundreårsjubileum i 1968.
AP171009 * Økonomiprisen er ikke innstiftet av Alfred Nobel i hans testamente, men ble etablert av Sveriges Riksbank i forbindelse med bankens trehundreårsjubileum i 1968.
AP171008 Breivik understreker at det som skjer ut mot deres kunder selvsagt er bankens ansvar og lover en oppvask, skriver nettavisen.
AP171007 Bakgrunn : Derfor kjemper katalanerne for løsrivelse fra Spania ¶ Bankens ledelse sier at flyttingen skjer fordi den ønsker å sikre banken, som er den tredje største totalt i Spania, og sine ansatte i den usikre tiden regionen står overfor.
AP171007 Bankens eier, bankstiftelsen La Caixa, meldte lørdag at de flytter sitt hovedkvarter til Palma de Mallorca så lenge den politiske uroen i Catalonia fortsetter.
DN171006 IT-sjef Geir Grime sier til NRK at det er en feil i bankens kjernesystem som påvirker all kommunikasjon mot nettbank, mobilbank og betalingsløsninger på kort.
DB171006 IT-sjef Geir Grime i Sparebanken Sogn og Fjordane, der over 100 000 kunder er rammet, sier til NRK at det er en feil i bankens kjernesystem som påvirker all kommunikasjon mot nettbank, mobilbank og betalingsløsninger på kort.
DA171006 IT-sjef Geir Grime sier til NRK at det er en feil i bankens kjernesystem som påvirker all kommunikasjon mot nettbank, mobilbank og betalingsløsninger på kort.
AA171006 IT-sjef Geir Grime sier til NRK at det er en feil i bankens kjernesystem som påvirker all kommunikasjon mot nettbank, mobilbank og betalingsløsninger på kort.
AA171006 Dermed kan vi møte helga atskillig lettere til sinns, skriver bankens kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad på Facebook.
VG171004 De har i flere år tilbudt folk 250 kroner i startbonus for å begynne å bruke bankens kredittkort ( 250 cashpoint som kan brukes på å fly med Norwegian ).
DB171002 Klappjakten ¶ Bankens mange framstøt mot Alexander Vik, hans selskap Sebastian Holdings i skatteparadiset Turks & Caicos, og mot flere familiemedlemmer, skyldes en serie katastrofale valutahandler i 2008.
DB171002 I en rettssak i London i 2013 ble selskapet dømt til å dekke bankens tap pluss renter og saksomkostninger.
DB171002 Alexander Viks far vant mot Deutsche Bank - bankens pant i IT-selskapet Confirmit oppheves ¶
AP171001 Finansdepartementet, som har det politiske ansvaret for Oljefondet, påpeker at departementet ikke legger seg opp i bankens håndtering av enkeltselskaper.
DB170925 Den største skandalen ble avdekket i 1817 da direktøren for Riksbanken, datidas sentralbank, David Thrane, tok en sum fra bankens kasse som tilsvarte sju prosent av statens årlige utgifter.
DN170922 Den sveitsiske storbanken UBS har i bankens egen undersøkelse « UBS Evidence Lab Survey » spurt 1200 bedrifter i eurosonen hvordan de vurderer politisk risiko, hvordan de anser konkrete politiske risikoer og hvordan de planlegger å reagere på Storbritannias beslutning om å forlate EU.
DN170921 Søndag har Bjerke og resten av ledelsen invitert de norskspråklige ansatte i Norge og utlandet til en samling på Telenor Arena på Fornebu i Bærum, der bankens nye strategi skal fremlegges.
DN170921 Ser ikke snurten av bankens rentegevinst ¶ ¶
DN170921 Selv om bankens innlånsrente i markedet har falt jevnt og trutt, har bankene opprettholdt omtrent samme nivå på utlånsrentene.
AA170921 Det kan bety at styringsrenten settes opp et hakk i tredje kvartal av 2019, mot bankens prognose i juni om mulig renteøkning i fjerde kvartal 2019.
AA170921 Nordea sperrer 1.300 privatkontoer med over 100 millioner kroner som følge av bankens anti-hvitvaskingsarbeid.
DN170920 Ekspertene venter ingen overraskelser i form av renteendringer, men tror Fed-sjef Janet Yellen vil varsle reduksjon i bankens månedlige obligasjonskjøp i markedet og starte en redusering av bankens svulmende balanse på 4500 milliarder dollar ( nesten 36.000 milliarder kroner ).
DN170920 Ekspertene venter ingen overraskelser i form av renteendringer, men tror Fed-sjef Janet Yellen vil varsle reduksjon i bankens månedlige obligasjonskjøp i markedet og starte en redusering av bankens svulmende balanse på 4500 milliarder dollar ( nesten 36.000 milliarder kroner ).
AA170920 Det var imidlertid knyttet vel så stor interesse til bankens vurdering av stimuleringstiltakenes framtid som renteavgjørelsen.
DN170919 ¶ Litt over klokken 15 fredag sluttet DNBs betalingstjeneste Vipps, bankens nettbank, alle bankens minibanker og enkelte korttransaksjoner å fungere på grunn av en teknisk feil.
DN170919 ¶ Litt over klokken 15 fredag sluttet DNBs betalingstjeneste Vipps, bankens nettbank, alle bankens minibanker og enkelte korttransaksjoner å fungere på grunn av en teknisk feil.
DB170919 Det var bankens overvåkningskamera som avslørte menneskene som gikk rett forbi den skadde mannen, uten å sjekke tilstanden hans, eller be om hjelp.
DB170919 De ble identifisert av bankens overvåkningskamera, og er nå blitt straffet.
DB170919 I en rettssak i London i 2013 ble selskapet dømt til å dekke bankens tap.
DN170915 Den førerløse fremtiden er her allerede ¶ Bankens analyse av flyselskapene : Kvitt dere med pilotene og spar 277 milliarder ¶
DN170912 Her kunngjør Nordea-sjef Casper von Koskull for en uke siden at bankens hovedkontor skal flyttes fra Stockholm til Helsingfors.
DB170912 Anslaget kommer fra Thorodd Bakken, leder for bankens storkundesegment.
DN170907 Ifølge BN Bank ligger snittrenten for bankens forbrukslån på rundt 10,2 prosent, og banken avslår mellom 85 og 90 prosent av alle søknadene som kommer inn.
DB170906 ( Dagbladet ) : Danske Bank Norge har for øyeblikket tekniske problemer, og som følge av det er flere av bankens tjenester nede.
AP170906 Dermed er økonomien nær full kapasitet neste år, skriver bankens økonomer.
DN170904 Nordea Markets mener det er knyttet mest spenning til om ESB vil kunngjøre tidspunktet for den ventede nedtrappingen av bankens verdipapirkjøpsprogram.
DB170904 Bunnen i oljekrisa er definitivt nådd, sier bankens tallknusere og peker på grafer som peker mot himmelen.
AP170903 Forbrukerrådet liker ikke bankens markedsføring av ordningen.
DN170902 Rammene for bankens virksomhet er godkjent av IAEAs styre, sier Røsland til DN.
DN170831 Det var en av bankens første store avtaler med Trump.
DB170830 Politiet har uttalt at forbryterne, som var ikledd sorte og hvite nonneklær, ble fanget opp av bankens videoovervåkningskamera.
DN170828 Bankens styreleder Catherine Livingstone sier de støtter APRAs kunngjøring og vil samarbeide fullt ut.
DN170827 I brevet fra Finanstilsynet ber det om halvårlige oversendelser med bankens beskrivelser av planlagte tiltak for nedbygging.
DN170827 - Sparebanken Øst har frem til 2011 kjøpt ulike eiendommer der utgangspunktet for denne strategien var bankens ønske om å bidra til by- og stedsutvikling, samt at utviklingen av disse eiendommene skulle bidra til økt verdiskaping i konsernet.
DN170827 - Når det gjelder bankens investeringer i de såkalt kommersielle eiendommene, mener Finanstilsynet at disse investeringene må anses som bankfremmed virksomhet, skriver seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen og tilsynsrådgiver Anders Hole i Finanstilsynet i brevet.
AP170827 Om oljefondet skulle gå på en smell - ledelsen av fondet dummer seg ut - ville det kunne svekke bankens omdømme og gjøre det vanskeligere for den å løse sine sentrale oppgaver ; prisstabilitet, finansiell stabilitet samt bidra til jevn og høy sysselsetting.
DN170826 Ser ikke snurten av bankens rentegevinst ¶
AA170823 DNB-analytikerne la onsdag fram bankens anslag for utviklingen av norsk økonomi framover.
AP170819 Bankens skriver at tapsavsetningene i andre kvartal « skyldes fortsatt usikkerhet innen oljerelatert sektor.
DN170816 Demonstrantene oppordret til at bankens toppsjef Jamie Dimon skulle trekke seg fra Trumps strategiråd.
DN170813 Tidligere i år kontaktet hun bankens administrerende direktør, John Cryan.
DN170813 Kongresskvinnen vil også se Deutsche Banks interne dokumenter om bankens rolle i overføringer av milliarder av dollar fra Russland til Vesten gjennom såkalt « mirror trading ».
DN170812 Denne skal begynne å gi spare- og investeringsråd til bankens kunder allerede i høst.
DN170811 Her henter en ansatt sine personlige eiendeler fra bankens kontorer dagen før konkursen var et faktum.
SA170810 Da kan de hente ut startnummerene i sekretariatet på Prostneset mellom klokken 12 og 14, og være klar til puljevis start fra klokken 14, opplyser Trulsen, og legger til at foreldre kan melde på barna sine på bankens hjemmeside.
DN170810 Her henter en ansatt sine personlige eiendeler fra bankens kontorer dagen før konkursen var et faktum.
AP170810 Da kan de hente ut startnummerene i sekretariatet på Prostneset mellom klokken 12 og 14, og være klar til puljevis start fra klokken 14, opplyser Trulsen, og legger til at foreldre kan melde på barna sine på bankens hjemmeside.
DN170809 Oljekrisen som startet i 2014 har ikke vært lett for mange av bankens kunder.
DN170809 Bankens aksjekurs ble bortimot halvert fra sommeren 2014 til inngangen av 2016.
DN170809 Bankene rapporterer om at utlånsmarginen, som er forskjellen mellom bankens utlånsrente og renten i pengemarkedet, ble økt noe i løpet av kvartalet.
DN170808 Bedriftseiere sier samlet nei til formuesskatt ¶ Bankens analyse av flyselskapene : Kvitt dere med pilotene og spar 277 milliarder ¶ ¶
DN170808 | Bankens analyse av flyselskapene : Kvitt dere med pilotene og spar 277 milliarder ¶
VG170804 I tillegg stusser han over mangelen på informasjon fra bankens side.
DN170803 Bankene rapporterer om at utlånsmarginen, som er forskjellen mellom bankens utlånsrente og renten i pengemarkedet, ble økt noe i løpet av kvartalet.
DB170802bankens konkurrenter ¶
DN170801 DNB-topp tjente 43 millioner på bankens konkurrenter ¶ 90 dagers fengsel for innsidehandel ¶ ¶
DN170801 | DNB-topp tjente 43 millioner på bankens konkurrenter ¶
DN170725 Der skriver bankens analytikere at verdens etterspørsel etter olje i deres « ekstrem-case » kan nå toppen allerede i 2024, skriver Reuters.
DN170725 Hun omfattes nemlig av bankens aksjebaserte program for ledende ansatte, noe som vil gi henne SEB-aksjer hvert år.
DN170720 Varslerne hjalp kommisjonen å finne ut av at storbanken JPMorgan ikke opplyste rike klienter om at investeringen de gjorde var for bankens og ikke klientenes beste.
DN170718 Resultatet til Goldman Sachs var preget av de ulike prestasjonene i bankens forskjellige avdelinger.
DN170718 Som følge av den norske finansskatten økes bankens kostnader med 16 millioner kroner første halvår, står det i pressemeldingen fra Handelsbanken.
DN170716 Bankens økonomer, ledet av Kevin Daly, skrev om arbeidet i en rapport i juli.
DA170710 Ifølge Dagens Næringsliv står det til sammen mer enn én milliard kroner på kontoene som blir gransket som ledd i bankens arbeid mot hvitvasking.
AA170710 Ifølge Dagens Næringsliv står det til sammen mer enn én milliard kroner på kontoene som blir gransket som ledd i bankens arbeid mot hvitvasking.
DB170706 - Likevel tror vi ikke dette vil bety så mye for bankens rentesyn, ettersom vi ikke ser for oss en bred nedgang.
VG170701 Men før lånene ble utbetalt, oppdaget bankens egne sikkerhetsfolk bedrageriforsøket.
SA170628 For eksempel taster du ikke inn nettbankpassordet hvis du ikke er sikker på at det faktisk er bankens riktige nettside du er inne på.
FV170628 For eksempel taster du ikke inn nettbankpassordet hvis du ikke er sikker på at det faktisk er bankens riktige nettside du er inne på.
BT170628 For eksempel taster du ikke inn nettbankpassordet hvis du ikke er sikker på at det faktisk er bankens riktige nettside du er inne på.
AP170628 For eksempel taster du ikke inn nettbankpassordet hvis du ikke er sikker på at det faktisk er bankens riktige nettside du er inne på.
DB170624 Her jaktes den norske milliardærens kone av bankens etterforskere ¶
DB170624 Formålet er å få kontroll over enorme verdier som Vik-selskapet Sebastian Holdings har overført utenfor bankens rekkevidde.
SA170623 Samtidig er spennet i bankens ansvar stort, sier hun.
SA170623 Derfor signaliserte vi at vi ønsket en avklaring fra idrettsforbundet, for å sikre at avtalen ville være i tråd med bankens verdigrunnlag og etiske standard, sier Tronstad.
SA170623 - Vi opplever innholdet i avtaleforslaget som meget ensidig og styrende fra bankens side.
SA170623 Bankens forslag til avtale var på grensen til mistillit.
AP170623 Samtidig er spennet i bankens ansvar stort, sier hun.
AP170623 Utvalget mener også at høringene av bankens ledelse og styrende organer i finanskomiteen i Stortinget kan utvikles videre.
AP170623 Samlet mener vi forslaget styrker den demokratiske forankringen for bankens virksomhet og tilsynet med pengevesenet, sier Svein Gjedrem.
AP170623 De fire første oppnevnes av Regjeringen, mens den ansatte oppnevnes av bankens styre.
AP170623 Utvalget mener også at høringene av bankens ledelse og styrende organer i finanskomiteen i Stortinget kan utvikles videre.
AP170623 Samlet mener vi forslaget styrker den demokratiske forankringen for bankens virksomhet og tilsynet med pengevesenet, sier Svein Gjedrem.
AP170623 De fire første oppnevnes av Regjeringen, mens den ansatte oppnevnes av bankens styre.
AP170623 Samtidig er spennet i bankens ansvar stort, sier hun.
AA170623 Samtidig er spennet i bankens ansvar stort, konstaterer Siv Jensen.
AA170623 - Samtidig er spennet i bankens ansvar stort.
AP170622 Bankens tall viser at det i 2020 ikke vil være ledig kapasitet i norsk økonomi.
AP170622 Klart for valgkamp ¶ Bankens nye prognoser er de siste prognosene før stortingsvalget 11. september.
AP170622 Bankens tall viser at det i 2020 ikke vil være ledig kapasitet i norsk økonomi.
AP170622 Klart for valgkamp ¶ Bankens nye prognoser er de siste prognosene før stortingsvalget 11. september.
DN170621 Fallet i Nibor siste halvår påvirker ikke bankens rentestrategi p.t ¶
DN170621 Avdelingsbanksjef Anne Siri Rhoden Jensen sier Nibor kun er ett element som bidrar til bankens prissetting, og fallet det siste halve året påvirker ikke deres rentestrategi nå.
DA170619 DNB synes det « er gledelig med stort engasjement rundt klima og bærekraft », går det fram av bankens svar på henvendelsen fra kunstnerne.
AP170617 Ifølge VG har enkelte av bankens kunder problemer med å komme inn på nettbanken i det hele tatt.
AP170617 Dette vil føre til at bankens nettsider er ustabile lørdag.
BT170616 Med andre ord : Mindre enn en fjerdel av bankens utlån går til næringslivskunder.
BT170616 I tillegg kommer at bankens adm.dir.
BT170616 Etter å ha analysert bankens utlånsportefølje blir konklusjonen at Sparebanken Vest er en beskjeden aktør i finansiering av næringslivet på Vestlandet.
BT170616 En nærmere analyse av bankens utlånsvirksomhet hentet fra dens årsberetninger, gir et annet bilde.
BT170616 Den er et fint tiltak fra bankens side og gir en interessant temperaturmåling for mange bedrifter her vest.
DN170615 Vi kommer tilbake med oppdatering når vi ser at det er stabilt, sier Skjennald, som beklager ulempene dette medfører for bankens kunder.
DN170615 Vi kommer tilbake med oppdatering når vi ser at det er stabilt, sier Skjennald, som beklager ulempene dette medfører for bankens kunder.
DB170615 Her jaktes den norske milliardærens kone av bankens etterforskere ¶
DB170615 Det mener Deutsche Bank var en slu metode for å styre verdier utenfor bankens rekkevidde.
DA170615 Vi kommer tilbake med oppdatering når vi ser at det er stabilt, sier Skjennald, som beklager ulempene dette medfører for bankens kunder.
AA170615 Vi kommer tilbake med oppdatering når vi ser at det er stabilt, sier Skjennald, som beklager ulempene dette medfører for bankens kunder.
AA170615 Vi kommer tilbake med oppdatering når vi ser at det er stabilt, sier Skjennald, som beklager ulempene dette medfører for bankens kunder.
VG170613 Les hele historien : Blondinen som temmet Trump ¶ Bankens markedssjef Kristin Lemkau sier hun er støtt over at Kelly vil slippe til en person som kaller Sandy Hook-massakren for en bløff.
DB170612 Her jaktes den norske milliardærens kone av bankens etterforskere ¶
DB170610 Folk kan bli usikre på bankens soliditet og kreve innskuddene sine i kontanter.
DN170608 Teknologien skal bli en viktig del av bankens fremtidige sparetilbud, i tillegg til å samle aksje- og fondssparing på ett sted.
AP170604 Ifølge bankens prognoser blir veksten i den amerikanske økonomien på 2,1 prosent i år, opp fra 1,6 prosent i fjor.
AA170604 Ifølge bankens prognoser blir veksten i den amerikanske økonomien på 2,1 prosent i år, opp fra 1,6 prosent i fjor.
SA170603 Oppgraderingen og moderniseringen av bankens systemer gjør at flere av bankens tjenester stenges fra søndag klokken 01.00.
SA170603 Oppgraderingen og moderniseringen av bankens systemer gjør at flere av bankens tjenester stenges fra søndag klokken 01.00.
AP170603 Oppgraderingen og moderniseringen av bankens systemer gjør at flere av bankens tjenester stenges fra søndag klokken 01.00.
AP170603 Oppgraderingen og moderniseringen av bankens systemer gjør at flere av bankens tjenester stenges fra søndag klokken 01.00.
AA170603 Oppgraderingen og moderniseringen av bankens systemer gjør at flere av bankens tjenester stenges fra søndag klokken 01.00.
AA170603 Oppgraderingen og moderniseringen av bankens systemer gjør at flere av bankens tjenester stenges fra søndag klokken 01.00.
DN170602 Tvert imot er retten tydelig når den tilbakeviser bankens påstander om at det skal være for store forskjeller på de 180.000 kundene, uttaler Jensen.
DB170602 Tvert imot er retten tydelig når den tilbakeviser bankens påstander om at det skal være for store forskjeller på de 180.000 kundene, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.
AA170602 Tvert imot er retten tydelig når den tilbakeviser bankens påstander om at det skal være for store forskjeller på de 180.000 kundene, sier Jensen.
DB170601bankens ytterdør er det i ettermiddag satt opp en lapp med påskriften « Stengt pga. ran », skriver Agderposten.
VG170531 Nasjonalforsamlingens president, Julio Borges, har på vegne av opposisjonen skrevet et åpent brev til Goldman Sachs' toppsjef Lloyd Blankfein, med anklager om at Goldmans investering er i strid med bankens adferdskodeks og menneskerettighetserklæring.
VG170531 Den venezuelanske Harvard-økonomen Ricardo Hausmann har anmodet FBI om å etterforske transaksjonen, og anmodet JP Morgan om å fjerne Venezuela fra bankens indeks for fremvoksende markeder, ( hvilket ville medført et substansielt kapitalbortfall fra indeks-trackende investorer ).
BT170526 De avviser at kommunen har omgått anbudsreglene ved å ta imot bankens gave som innebærer at UIP får levere bysykler til bergenserne for andre år på rad.
DN170523 - Norge blir sett på som et lukrativt marked, sier bankens sjef Christian Eek.
AP170522 Fondet skal styres av Verdensbanken, og det var bankens president Jim Yong Kim som mandag kunngjorde pengegaven.
SA170518 Derfor har bankens beslutninger stor effekt.
AA170515 Konsernsjef Gunnar Nordseth i Signicat forteller at Rabobank vil sette 100 selgere på å selge løsningene inn til bankens bedriftskunder.
SA170513 For eksempel taster du ikke inn nettbankpassordet hvis du ikke er sikker på at det faktisk er bankens riktige nettside du er inne på.
FV170513 For eksempel taster du ikke inn nettbankpassordet hvis du ikke er sikker på at det faktisk er bankens riktige nettside du er inne på.
BT170513 For eksempel taster du ikke inn nettbankpassordet hvis du ikke er sikker på at det faktisk er bankens riktige nettside du er inne på.
AP170513 For eksempel taster du ikke inn nettbankpassordet hvis du ikke er sikker på at det faktisk er bankens riktige nettside du er inne på.
DN170512 Hovedstyret i Norges Bank åpner for at bankens ansatte kan spare i aksjer, og det er omfattende regler for aksjesparing for å sikre at det ikke oppstår interessekonflikter mellom ansattes sparing og fondets investeringer, skriver Sevang og legger til : ¶
DN170511 Og nå vil banken bidra med innkjøp av enkeltinstrumenter som Kristiansand Symfoniorkester selv ikke har mulighet til å kjøpe, sier bankens styreleder Stein Hannevik.
DA170510 Optimismeoppgangen har vært så sterk blant de 600 undersøkte bedriftene, at bankens sjeføkonom måtte dobbeltsjekke svarene.
SA170509 En treårsavtale gir klubben et stødig fundament, og en litt annen stabilitet, sier Kolbjørn Heggdal, banksjef i Sparebanken Møre, på en pressekonferanse i bankens lokaler tirsdag.
DB170509 Den praktiske sannheten er dessverre at våre penger i banken er bankens penger.
DN170507 Dermed er de godt på vei mot at halvparten av bankens møter med kundene skjer på nett, og ikke ved tradisjonelle oppmøter i bankens lokaler, forteller Sætre.
DN170507 Dermed er de godt på vei mot at halvparten av bankens møter med kundene skjer på nett, og ikke ved tradisjonelle oppmøter i bankens lokaler, forteller Sætre.
DN170507 Dermed er de godt på vei mot at halvparten av bankens møter med kundene skjer på nett, og ikke ved tradisjonelle oppmøter i bankens lokaler, forteller Sætre.
DN170507 Dermed er de godt på vei mot at halvparten av bankens møter med kundene skjer på nett, og ikke ved tradisjonelle oppmøter i bankens lokaler, forteller Sætre.
DN170504 Nordea Markets er ute med sin månedlige Kina-rapport og bankens sjefanalytiker med ansvar for Asia advarer om at vil komme mindre offentlig støtte for å opprettholde den økonomiske veksten.
DN170503 Bankens oppdatering til markedet ble sendt ut i forbindelse med at DNB onsdag kjøpte i overkant av 212.000 aksjer på vegne av ledende ansatte og risikotagere i banken.
DN170503 Bankens konsernsjef Rune Bjerke har aksjer som med dagens sluttkurs er verdt rundt åtte millioner kroner.
DB170503 mars, etter at nettbanken gikk ned som følge av problemer med bankens lagringssystemer.
FV170501 Men en sterkere oppgang enn ventet i eurosonen og signaler om renteheving fra sentralbanken ESB, kan endre bildet også i Norge, ifølge bankens sjeføkonom Kjetil Olsen.
DN170501 Men en sterkere oppgang enn ventet i eurosonen og signaler om renteheving fra sentralbanken ESB, kan endre bildet også i Norge, ifølge bankens sjeføkonom Kjetil Olsen.
AP170501 Men en sterkere oppgang enn ventet i eurosonen og signaler om renteheving fra sentralbanken ESB, kan endre bildet også i Norge, ifølge bankens sjeføkonom Kjetil Olsen.
DN170430 Ifølge DNB er den nye metoden litt bedre enn dagens strategi for å identifisere risikable kunder, og når metodene kombineres kan det trolig redusere bankens tap betydelig.
DN170428 DNB-sjef Rune Bjerke og bankens nye finansdirektør Kjerstin Braathen på vei inn i auditoriet for å presentere resultatene for første kvartal.
DN170428 DNB fastholder bankens finansielle ambisjoner for 2017 - 2019, påpeker TDN Finans, somv viser til presentasjonsmateriellet til bankens kvartalsrapport fremlagt fredag.
DN170428 DNB fastholder bankens finansielle ambisjoner for 2017 - 2019, påpeker TDN Finans, somv viser til presentasjonsmateriellet til bankens kvartalsrapport fremlagt fredag.
DB170427 Det etter at nettbanken gikk ned som følge av problemer med bankens lagringssystemer.
DA170427 - Resultatet er godt, selv om nedskrivninger på bankens utlån fremdeles er på et høyt nivå som følge av et fortsatt krevende marked innen olje og gass sektoren.
DA170425 I retten erkjente SR-Bank at bankens medarbeider har gått ut over sine fullmakter ved innvilgelse av lån til ekteparet.
DN170424 Ifølge Swedbank blir Bakkers primære oppgave å sørge for at styrke bankens nordiske posisjon gjennom det nettverket hun har opparbeidet seg i norsk næringsliv.
DN170424 Han kombinerer sterk kunnskap om bankens regulatoriske premisser med kunnskap om bankens tjenester, sier Beskow.
DN170424 Han kombinerer sterk kunnskap om bankens regulatoriske premisser med kunnskap om bankens tjenester, sier Beskow.
DN170424 - Jeg ser frem til å ta over ansvaret for Swedbanks norske virksomhet og å få bidra til å styrke bankens posisjon i det norske markedet.
DN170424 Aksjebrev i Arendals Privatbank har betydelig verdi på grunn av bankens spektakulære historie og etterspill.
AP170423 Goldman er den mest innflytelsesrike av alle de amerikanske finansgigantene, og Cohn har vært involvert i noen av bankens mest kontroversielle handlinger de siste femten årene : ¶
DN170421 Også aksjebrev i Arendals Privatbank har betydelig verdi på grunn av bankens spektakulære historie og etterspill.
DN170420 Bankens aksjekurs steg over 8 prosent torsdag formiddag.
DN170419bankens nettsider ligger det en beskjed om at " enkelte kunder opplever ustabilitet i nettbanken, dette gjelder både bedrift og privat ".
DN170419 Det har vært problemer med bankens nettløsning ved flere anledninger de siste månedene.
AA170419bankens nettsider ligger det en beskjed om at " enkelte kunder opplever ustabilitet i nettbanken, dette gjelder både bedrift og privat ".
AA170419 Det har vært problemer med bankens nettløsning svært ofte de siste månedene. ( ©NTB ) ¶
AA170419 Ved 12-tiden opplyste DNB på sine nettsider at alle systemer fungerte igjen, selv om flere kunder på bankens Facebook-side skrev at det ikke stemte.
AA170419bankens nettsider lå det en beskjed om at " enkelte kunder opplever ustabilitet i nettbanken, dette gjelder både bedrift og privat ".
AA170419 Det har vært problemer med bankens nettløsning svært ofte de siste månedene. ( ©NTB ) ¶
DN170414bankens generalforsamling 29. april 2016 ble det vedtatt kortsiktige bonuser på 34,6 millioner sveitsiske franc og langsiktige bonuser på 49 millioner sveitsiske franc.
DN170414 Razziaer er gjennomført ikke bare mot bankens kontorer i flere land, men også i private hjem, koordinert av Eurojust - et EU-organ som jobber med kriminalitet på tvers av landegrenser i Europa, ifølge den nederlandske påtalemyndigheten Openbaar Ministerie.
DN170414 Credit Suisse fortsetter å følge denne strategien, skriver Sexton i epost hvor hun ramser opp bankens skatteavtaler med flere europeiske land.
DB170414 I tillegg kommer bankens kostnader for å ta ut potensialet.
DB170414 - Samtidig er en fotballarena et sted hvor bankens kundeansvarlige kan møte bedriftskunder.
DN170410 Brevene gikk både til Barclays' styre og til en direktør i banken, og ble loggført som varsling av bankens compliancegruppe.
DN170410 Sår tvil om bankens håndtering av mulig hvitvasking.
DN170410 Da hvitvaskingssaken havnet på bordet til Danske Banks norske toppsjef Thomas Borgen i slutten av mars, forklarte han at banken oppdaget forholdene først i 2014, og at man da straks strammet inn rutinene i bankens Tallinn-avdeling.
DA170409 RA er flue på veggen når bankdirektør Stangeland har en av sine siste speed-dater med bankens ansatte.
DA170409 mars, har hun hatt cirka 120 speed-dater med bankens ansatte.
DN170406 Referatene viste at rentekomiteens medlemmer ser for seg å starte en slanking av bankens balanse mot slutten av året, noe som vil føre til mindre kapital i markedet.
DN170406 Referatene viste at rentekomiteens medlemmer ser for seg å starte en slanking av bankens balanse mot slutten av året, noe som vil føre til mindre kapital i markedet.
DN170406 Larsen i Skandiabanken opplyste om at ingen av bankens kunder kom seg inn i nettbanken.
DN170405 En som ikke har planer om å gjøre forandringer er DNB-sjef Rune Bjerke, som sier til Bloomberg at brexit ikke vil endre bankens London-virksomhet.
DN170404 For å virkelig være digital og være konkurransedyktig må bankens kjerne endres og forenkles, legger han til.
AP170403 Tilsynet viser deretter til bankens merknader og skriver : « Finanstilsynet registrerer at banken ennå ikke har tatt den kvantitative AML-rapporteringen inn i den løpende oppfølgingen av kvalitet og etterlevelse, men at dette vil bli vurdert ».
AP170403 Tilsynet viser deretter til bankens merknader og skriver : « Finanstilsynet registrerer at banken ennå ikke har tatt den kvantitative AML-rapporteringen inn i den løpende oppfølgingen av kvalitet og etterlevelse, men at dette vil bli vurdert ».
DN170402 « Bankens ambisjon er å skalere opp kundebasen og å tilby boliglån når forholdet mellom risiko og avkastning er attraktivt », skriver banken i en melding.
AA170329 - Det fremgår av bankens egne styrepapirer at de så den muligheten.
AA170329 40 prosent av 600-700 millioner er 240-280 millioner på bankens andel.
DN170327 Nå tror ett av bankens styremedlemmer at kursen skal videre opp og øker eksponeringen med 42 prosent.
DN170327 I tillegg er bankens kapitalkrav nådd.
DN170327 I alt dreier det seg om 371 vikarer som bemanner bankens kundeservice, som utgjør rundt ti prosent av bankens kunderådgivere i Storbritannia.
DN170327 I alt dreier det seg om 371 vikarer som bemanner bankens kundeservice, som utgjør rundt ti prosent av bankens kunderådgivere i Storbritannia.
DN170327 Her bankens filial i Oxford Street.
DB170325 I en spektakulær operasjon ble milliardverdier flyttet utenfor bankens rekkevidde, til selskaper og personer i Alexander Viks sfære.
DB170325 Han tror ikke verdier kan bli styrt ut av bankens rekkevidde som følge av den nye styresammensetningen.
DN170323 I løpet av året skal bankens kunder få råd fra iskald kunstig intelligens.
DN170323 Derfor er bankens omdømme avhengig av at robotene gjør en veldig god jobb.
DB170321 Ifølge E24 mottok SEB knappe 150 overføringer til bankens filialer i Sverige, Finland og Baltikum på rundt 35 millioner dollar mellom 2011 og 2014.
AP170321 Danske Banks sjefjurist Flemming Pristed medgår overfor avisen at bankens kontroll har vært utilstrekkelig.
AP170321 Danske Banks sjefjurist Flemming Pristed medgår overfor avisen at bankens kontroll har vært utilstrekkelig.
AP170321 Danske Banks sjefjurist Flemming Pristed medgår overfor avisen at bankens kontroll har vært utilstrekkelig.
AA170321 Ifølge E24 mottok SEB knappe 150 overføringer til bankens filialer i Sverige, Finland og Baltikum på rundt 35 millioner dollar mellom 2011 og 2014.
SA170320 - Svært frustrerende, sier bankens talsperson..
DB170320 Torsdag morgen i forrige uke gikk DNBs nettsider, nettbank og betalingssystemet Vipps ned etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
DB170320 Så seint som i forrige uke var bankens systemer nede en hel dag.
AP170320 Også mandag får brukere denne beskjeden når de prøver å logge inn på bankens nettsider.
AP170320 - Finanstilsynet har en løpende oppfølging av hendelsene i DNB for å klarlegge årsaker og bankens tiltak.
AA170320 UBS vil bli tiltalt for ulovlig bankpraksis og for å skjule skattejuks, og bankens franske filial vil også bli tiltalt, opplyser de ikke navngitte kildene til nyhetsbyrået AFP mandag.
AA170320 I juni fjor anbefalte etterforskerne at det skulle tas ut tiltale om skattetriksing og hvitvasking mot UBS, samt mot bankens franske filial for medvirkning. ( ©NTB ) ¶ | 29-åring nekter straffskyld for dobbeltdrap i Sverige ¶
AA170320 Torsdag morgen i forrige uke gikk DNBs nettsider, nettbank og betalingssystemet Vipps ned etter at det oppsto problemer med bankens lagringssystemer.
AA170320 Feilen hadde denne gangen å gjøre med kapasiteten til en av bankens databaser.
AA170320 - Svært frustrerende, sier bankens talsperson.
AA170320 Torsdag morgen i forrige uke gikk DNBs nettsider, nettbank og betalingssystemet Vipps ned etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
AA170320 Så sent som i forrige uke var bankens systemer nede en hel dag.
AA170320 Også mandag får brukere denne beskjeden når de prøver å logge inn på bankens nettsider.
SA170316 Bartholdsen mener likevel at forbrukere bør være oppmerksomme på at meglere kan dytte bankens lån på forbrukere, og at bankens ansatte vil dytte meglertjenester på boliglånskunder.
SA170316 Bartholdsen mener likevel at forbrukere bør være oppmerksomme på at meglere kan dytte bankens lån på forbrukere, og at bankens ansatte vil dytte meglertjenester på boliglånskunder.
FV170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
FV170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
DN170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
DN170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
DN170316 Swedbank-sjef Birgitte Bonnesen vil at bankens ansatte skal jobbe mer over landegrensene.
DB170316 Flere irriterte DNB-kunder har skrevet inn på bankens Facebook-sider.
DA170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
DA170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
BT170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
BT170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
BT170316 Bartholdsen mener likevel at forbrukere bør være oppmerksomme på at meglere kan dytte bankens lån på forbrukere, og at bankens ansatte vil dytte meglertjenester på boliglånskunder.
BT170316 Bartholdsen mener likevel at forbrukere bør være oppmerksomme på at meglere kan dytte bankens lån på forbrukere, og at bankens ansatte vil dytte meglertjenester på boliglånskunder.
AP170316 Budskapet i bankens prognoser til 2020 er at norsk økonomi kommer til å gå stadig bedre de neste tre-fire årene : ¶
AP170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
AP170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
AP170316 Bartholdsen mener likevel at forbrukere bør være oppmerksomme på at meglere kan dytte bankens lån på forbrukere, og at bankens ansatte vil dytte meglertjenester på boliglånskunder.
AP170316 Bartholdsen mener likevel at forbrukere bør være oppmerksomme på at meglere kan dytte bankens lån på forbrukere, og at bankens ansatte vil dytte meglertjenester på boliglånskunder.
AA170316 DNB forteller i en epost til NTB at også bankens storsatsing sammen med flertallet av norske banker i personmarkedet, mobilbetalingstjenesten Vipps, er satt ut av spill på ubestemt tid.
AA170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
AA170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
AA170316 DNB forteller i en epost til NTB at også bankens storsatsing sammen med flertallet av norske banker i personmarkedet, mobilbetalingstjenesten Vipps, er satt ut av spill på ubestemt tid.
AA170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
AA170316 Både bankens nettsider, nettbanken og betalingssystemet Vipps gikk ned torsdag morgen etter at det natt til torsdag hadde oppstått problemer med bankens lagringssystemer.
DN170314 ¶ Hvis den svenske regjeringens siste forslag om økte bankavgifter blir vedtatt så er sannsynligheten « veldig, veldig stor » for at storbanken Nordea flytter sitt hovedkontor ut av Sverige, sier bankens konsernsjef Casper von Koskull i et intervju med Dagens Industri.
DN170314 Hvis den svenske regjeringens siste forslag om økte bankavgifter blir vedtatt så er sannsynligheten « veldig, veldig stor » for at storbanken Nordea flytter sitt hovedkontor ut av Sverige, sier bankens konsernsjef Casper von Koskull i et intervju med Dagens Industri.
DB170314 I dommen heter det at bankens begjæring ikke behøver å overleveres til den norske milliardæren personlig, men kan overleveres « på alternative måter, nærmere bestemt, til hans advokater ».
DB170314 Grunnen er at han etter bankens mening ikke har lagt fram de dokumentene retten har pålagt ham, og dessuten skal ha løyet under ed.
DB170314 Et av bankens problemer med Alexander Vik har mange ganger vært at han ikke er så lett å finne.
DN170313 Fredlys investering står på hans Apollo Asset Limited, og er ned en million til syv millioner aksjer, og han går dermed fra å dele plassen som bankens syvende største aksjonær med tidligere Skagen-forvalter Kristian Falnes, til å bli bankens åttende største aksjonær.
DN170313 Fredlys investering står på hans Apollo Asset Limited, og er ned en million til syv millioner aksjer, og han går dermed fra å dele plassen som bankens syvende største aksjonær med tidligere Skagen-forvalter Kristian Falnes, til å bli bankens åttende største aksjonær.
DN170313 Tandberg hadde en sentral rolle da banken ble etablert og har vært en viktig bidragsyter til bankens utvikling, skriver Villum i en sms.
DB170310 Hele 80 prosent av alle oppslagene på Trumps server ble gjort av den russiske bankens server.
DB170310 Det kan ha trigget bankens nettsikkerhetsverktøy, der serverne ville svare ved et forsiktig DNS-oppslag.
SA170309 Bankens egenkapitalavkastning falt til drøyt 10 prosent i fjor, 2 prosent under målsettingen.
DN170309 Økte minibankgebyrer og Panama-lekkasjene skadet DNBs omdømme så mye at bankens styre barberte Rune Bjerkes bonus for 2016.
DN170309 DNB Markets-sjef Ottar Ertzeid er bankens best betalte.
DN170309 Bare ifjor fikk han en samlet kompensasjon på 13,2 millioner kroner i lønn og bonus, ifølge bankens årsrapport.
AA170309 Bankens egenkapitalavkastning falt til drøyt 10 prosent i fjor, 2 prosent under målsettingen.
DN170303 Nå kan ikke bankens modeller forklare veksten.
DN170302 Initiativet til Nordsjøbanken er tatt av Christian Ravnå ( 43 ), tidligere Handelsbanken/Bergensbanken og den erfarne bankmannen Leif Holst ( 71 ), som er bankens styreleder.
DB170302 - Renter og gebyrer, inklusive termingebyr, går til dekning av bankens kostnader ved lånet.
DN170224 Bankens mest eksklusive bankkort, som vanligvis utelukkende ble tilbudt til multimillionærer, ble isteden brukt av bankens egne toppsjefer i hele ti år.
DN170224 Bankens mest eksklusive bankkort, som vanligvis utelukkende ble tilbudt til multimillionærer, ble isteden brukt av bankens egne toppsjefer i hele ti år.
DN170224 86 utvalgte personer som mottok de svarte kortene brukte mer enn 150 millioner kroner av bankens midler på fornøyelser i en årrekke, ifølge lekkasjer.
FV170223 ( Bankens , ikke hans !
DN170222 Danske Frank Vang-Jensen, som ble sparket fra stillingen som toppsjef i Handelsbanken ifjor, blir Nordeas landssjef for Danmark og sjef for bankens privatmarkedssatsning, melder Di.se.
DN170222 Beslutningen er i tråd med anbefalingene som bankens eksternrevisor ga generalforsamlingen for et år siden, sier styreleder Lars Idemark i Swedbank.
DN170221 I en ny rapport før helgen, kalt « A shoulder to lean on » - en skulder å lene seg på - anslår bankens analytikere at tegn til svakheter i oljemarkedet kun er midlertidige og at oljelagre vil fortsette å falle.
AP170221 - Beslutningen for dette er todelt ; Både usikkerheten knyttet til den såkalte valutaens legitimitet og bankens omdømme.
DB170220 Den saudiarabiske storbanken Samba meldte søndag at Rania Mahmoud Nashar er blitt ansatt som bankens administrerende direktør.
DB170220 Slik fikk de en pen PR-gevinst, og satt musestille og så hele verden skryte av bankens sosiale ansvarlighet.
DB170220 Mens DNB kunne valgt å si opp lånet, overlot de det til bankens kredittavdeling.
BT170220 Den saudiarabiske storbanken Samba meldte søndag at Rania Mahmoud Nashar er blitt ansatt som bankens administrerende direktør.
AA170220 Den saudiarabiske storbanken Samba meldte søndag at Rania Mahmoud Nashar er blitt ansatt som bankens administrerende direktør.
DN170214 Men gjennom fjoråret falt fortjenesten ( yield ) for bankens røde kredittkort forsiktig.
DN170213 Det siste året har bankens utlånsvekst ligget på over 50 prosent grunnet kraftig vekst i utlandet.
DN170213 Bankens utlånstap endte på 468 millioner kroner i fjor, mot vel 200 millioner kroner året før.
BT170211 Fana Sparebank har levert det beste årsresultatet i bankens historie.
DN170209 Ved utgangen av fjerde kvartal var bankens samlede utlån til kunder 63,5 milliarder, sammenlignet med 56,9 milliarder ved utgangen av fjerde kvartal i fjor.
DN170205 Her er bankens hovedkontor i Oslo Foto : Aleksander Nordahl ¶
DN170202 Danske Bank Markets er på sin side forsiktig med å anbefale kjøp av kroner på dagens nivå, men er langsiktig positiv til kronen mot euro, fremgår det av bankens morgenrapport.
DN170202 Finansmyndighetene mener Deutsche Bank ulovlig har ført 10 milliarder dollar ut av Russland ved å speile handler utført av bankens kontorer i New York, London og Moskva.
DN170202 Bloomberg hadde ventet at bankens juridiske utgifter ville ligge på 1,28 milliarder euro.
DB170202 Comprehensiv income ( inkludert detaljerte resultater fra alle bankens aktiviteter ) var 16 milliarder kroner ( 29,7 ) ¶
DB170202 Comprehensiv income ( inkluderer detaljerte resultater fra alle bankens aktiviteter ) var 6,5 milliarder kroner ( 8,5 ) ¶
DN170201 Driftsresultatet for bankens virksomhet i Norge ble på 2,32 milliarder kroner i 2016, som er en økning på 14 prosent sammenlignet med 2015. - 2016 har vært et veldig godt år for SEB i Norge, sier administrerende direktør William Paus.
DN170131 Finansmyndighetene mener Deutsche Bank ulovlig har ført 10 milliarder dollar ut av Russland ved å speile handler utført av bankens kontorer i New York, London og Moskva.
DN170131 Bildet viser bankens hovedkvarter i Frankfurt.
DN170130 Videre påpekes det at politikken vanskeliggjør bankens evne til å betjene sine kunder, og dermed bidra til økonomisk vekst.
DB170127bankens nettsider framgår det at DNB har snaut 10.900 ansatte, mens de i 2011 var rundt 14.000 ansatte i konsernet.
DB170127 Det var på en konferanse om styring i staten at DNB-sjef Rune Bjerke luftet sitt syn på bankens framtid, foran 800 ansatte i departementer og statlige virksomheter, melder Dagens Næringsliv.
DB170127 Det er ny teknologi som gjør bankens framtid så uviss.
DN170126 Bankens utlånsvekst har stoppet opp i vinter.
DN170126 Det sier konsernsjef Casper von Koskull om året som har vært i forbindelse med fremleggelsen av bankens kvartalsrapport torsdag.
DN170125 For Sparebank 1 skal Elkjøp sende ut telefoner og nettbrett og håndtere returer og reklamasjoner for alle bankens avdelinger.
DN170125 Avisen Financial Times ( FT ) skriver at det i rapporten kommer frem at Cohn fikk med seg 65 millioner dollar i kontanter i det øyeblikket han gikk ut av døren i bankens hovedkvarter på nedre Manhattan.
DN170124 - Vi har greid å snu bankens forretningsdrift i løpet av ett år, samtidig som vi doblet resultat.
DN170120 Trumps tale gjør ikke at bankens sjefstrateg Christian Lie går tilbake på de dystre spådommene.
DN170118 Bankens styre opplyste samtidig i en pressemelding at det vil starte arbeidet med å finne en ny toppsjef.
DN170116 Styret kommer nå til å starte rekrutteringen av en ny konsernsjef, opplyser bankens styre i en pressemelding, ifølge Svenska Dagbladet.
DN170116 Etter nær 30 år i SEB, hvorav de siste 11 årene som konsernsjef har Annika Falkengren informert bankens styre om at hun har besluttet å forlate SEB.
DN170116 Bankens representantskap etterlyser blant annet mer informasjon om kostnadsstyringen i forvaltningen av fondet.
SA170115 Sentralbanksjef Øystein Olsen svarer at det er vedtatt en egen strategiplan for Norges Bank, og han lover at han vil sende over mer informasjon til bankens representantskap innen fristen.
SA170115 Lederen i representantskapet i Norges Bank, Reidar Sandal, kritiserer bankens hovedstyre for ikke å ha levert konkrete strategier og mål i tide, skriver Dagens Næringsliv.
AP170113 I november hadde sentralbanksjef Øystein Olsen elever fra videregående skole på besøk i bankens nye kunnskapssenter.
AP170113 Bankene avventer ¶ Bankens næringsorganisasjon Finans Norge er kjent med sentralbankenes utredningsarbeid om nettsedler.
DN170111 I 2016 anslår bankens økonomer at veksten var på 2,3 prosent, som er den svakeste i perioden etter finanskrisen.
DB170110 Bankens administrerende direktør, Steve Swofford, forteller at hans ansatte er i sikkerhet, men han er usikker på om det er andre inne i bygningen, som ligger i et travelt området i byen Tuscaloosa.
DN170102 Bankens aksjer er også nær doblet i verdi siden oljebunnen i januar.
DN170102 Bankens aksjer er også nær doblet i verdi siden oljebunnen i januar.
DB170101 I oktober kunne storbanken DNB varsle sine kunder om at de vil måtte betale 10 kroner for uttak av kontanter i bankens egne minibanker, noe som ikke ble godt mottatt av bankens kunder.
DB170101 I oktober kunne storbanken DNB varsle sine kunder om at de vil måtte betale 10 kroner for uttak av kontanter i bankens egne minibanker, noe som ikke ble godt mottatt av bankens kunder.
AP161202 Nå angrer DNB-ledelsen på bankens praksis.
SA161125 Hun trer ut av bankens styre fra nå av.
SA161112 Bøker topper dessuten ønskelisten til både menn og kvinner, viser bankens undersøkelse fra i år.
AP161012 Konserndirektør for kommunikasjon, Thomas Midteide, har følgende reaksjon på bankens omdømmefall : ¶
AP160922 Bankens prognose for egen rentesetting er nesten flat de neste par årene, før det kan bli én eller to renteøkninger i 2019.
AP160922 Bankens oppdrag er å holde den årlige prisveksten rundt 2,5 prosent over tid.
SA160818 Samarbeidsavtalen innebærer at hun skal bidra i bankens talentuviklingsprogram og varer i ett år.
AP160818 Men i 2011 ble den nedlagt, og ble stående tom i to år, inntil Kjell-Erik Ruud kjøpte bankens lokaler.
AP160818 Samarbeidsavtalen innebærer at hun skal bidra i bankens talentuviklingsprogram og varer i ett år.
AP160815 Det var da John Gabriel Borkman gikk fra å være statsrådskandidat og banksjef, til å bli forrådt av en venn, dømt for mislighold av bankens penger og deretter fengslet i åtte år.
AP160720 Når det gjelder bankens samarbeid med Mossack Fonseca, blir dette formelt avsluttet i løpet av året.
AP160720 Konsernsjefen understreker at det ikke er funnet bevis for at bankens medarbeidere « har tatt initiativ » til å etablere selskaper i skatteparadiser på vegne av sine kunder.
AP160720 Bankens medarbeidere har heller ikke « aktivt bistått kunder med å unndra seg eventuell skatt ».
AP160720 Når det gjelder bankens samarbeid med Mossack Fonseca, blir dette formelt avsluttet i løpet av året.
AP160720 Konsernsjefen understreker at det ikke er funnet bevis for at bankens medarbeidere « har tatt initiativ » til å etablere selskaper i skatteparadiser på vegne av sine kunder.
AP160720 Bankens medarbeidere har heller ikke « aktivt bistått kunder med å unndra seg eventuell skatt ».
AP160623 Han og bankens hovedstyre besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AP160622 Toppsjefen i den amerikanske storbanken JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, har sagt en fjerdedel av bankens 16.000 jobber i London forsvinner med Brexit.
AP160616 Men grensen er der ved at bankens rente ut til folk flest vanskelig kan følge med nedover under null, sier Olsen.
AP160616 Forskjellen mellom bankens utlånsrente og innskuddsrente blir dermed mindre.
AP160611 Selv om Brofoss hadde sørget for å legge sentralbanken under regjeringens styringsapparat, la han vekt på styrke bankens rådgivende oppgaver.
AP160611 Getz Wolds kandidat til stillingen var Einar Magnussen, direktør i bankens pengepolitiske avdeling og senere Ap-statsråd.
AP160611 Brofoss mobiliserte bankens store nett av avdelingskontorer rundt om i landet til bedrifts- og regnskapsanalyser og annen rådgivning for det nye fondet.
DN160531 Jeg ville likevel foretrekke at danske brukte noe av innskuddet til å nedbetale gjeld, sier bankens sjeføkonom Jes Asmussen til Finans.dk.
AP160411 Hjemdal påpeker at selv om bankens konsernsjef Rune Bjerke har avvist at han har visst om dette, viser avsløringer gjennom siste uke at han har direktører som har kjent til det.
AP160409 Süddeutsche Zeitung rapporterte at tyske myndigheter vurderte å gå til sak mot ansatte hos Mossack Fonseca for mulig hjelp til skatteunndragelser ved bankens kontor i Luxembourg.
BT160407 Bankens toppsjef Rune Bjerke hadde en travel dag på jobb mandag med å beklage bankens aktiviteter i en gråsone.
BT160407 Bankens toppsjef Rune Bjerke hadde en travel dag på jobb mandag med å beklage bankens aktiviteter i en gråsone.
AP160404 Bankens største eier er staten gjennom Nærings- og fiskeridepartementet, som eier 34 prosent av konsernet.
AP160404 Bjerke sier dette er ett av temaene bankens interne undersøkelser skal avdekke.
AP160403 At også statsministeren også sto som eier, var bankens tabbe, ifølge Pálsdottir.
AP160403 Finanspolitisk talsperson i Venstre, Terje Breivik, mener den statseide bankens bedrifter er skandaløse.
AP160403 Han sier også at de tar det svært alvorlig hvis loven og bankens etiske retningslinjer er brutt.
AP160403 Bankens kunder følger en klassisk oppskrift for selskaper i skatteparadiser : Selskapene er registrert med en postboks på De britiske jomfruøyene eller i Panama, eierne er ukjente overfor myndigheter og omverden, styret består av innleide stråmenn fra Mossack Fonseca og styret gir en fullmakt til eieren
AP160317 I de analyser som presenterer i bankens pengepolitiske rapport, anslås styringsrenten å avta til rundt 1/4 prosent mot slutten 2016 for så å stige til nær 3/4 prosent mot slutten av prognoseperioden ( 2019 ).
AP160315 Danmark : Bankens innskuddsrente i sentralbanken Danmarks Nationalbank er minus 0,65 prosent.
AP160315 Bankens økonomer mener styringsrenten her hjemme blir kuttet til null i løpet av året.
SA160308 Ifølge undersøkelsen er menn også flinkere til å innhente informasjon, eksempelvis gjennom Finansportalen for å sammenligne priser før de går inn på bankens egne nettsider eller tar kontakt med banken / finansagenten.
BT160308 Ifølge undersøkelsen er menn også flinkere til å innhente informasjon, eksempelvis gjennom Finansportalen for å sammenligne priser før de går inn på bankens egne nettsider eller tar kontakt med banken / finansagenten.
AP160308 Ifølge undersøkelsen er menn også flinkere til å innhente informasjon, eksempelvis gjennom Finansportalen for å sammenligne priser før de går inn på bankens egne nettsider eller tar kontakt med banken / finansagenten.
FV160307 Ifølge undersøkelsen er menn også flinkere til å innhente informasjon, eksempelvis gjennom Finansportalen for å sammenligne priser før de går inn på bankens egne nettsider eller tar kontakt med banken / finansagenten.
AP160203 Med disse kuttene er halvparten av bankens filialer lagt ned i løpet av fem år.
AP160131 Samtidig fastholder bankens oljeanalytikere sine tidligere forventninger om at oljeprisen kommer til å stige til 65 dollar fatet i gjennomsnitt i 2017.