DB170420 Forfatteren bruker pseudonymet Bandi , som betyr ildflue.
DB170420 At en skribent som Bandi kan operere inne i mørket, er et signal om det.
DB170420 Bandi er ingen tåredryppende elendighetsbekjenner.