SA171215 Regjeringen har foreslått å avvikle denne ordningen.
DB171215 Slik markedet spesielt i Oslo har utviklet seg, så mener vi det er klokt å avvikle de regionale særreglene for Oslo, slik at hele landet får samme forskrift.
SA171214 Rådmannen har foreslått et regionalt varslingssekretariat samt å avvikle bofellesskapet ¶ ¶ | - Tilfeldig at ingen ble skadet ¶
SA171214 Eposten var en reaksjon på rådmannens forslag om å avvikle bofellesskapet.
VG171213 Den amerikanske utenriksministeren, Rex Tillerson, har uttrykt forståelse for at Kim ikke uten videre vil avvikle Nord-Koreas atomvåpenprogram.
VG171213 - Det er urealistisk å forvente at et land med et atomvåpen-program setter seg til forhandlingsbordet og sier at de er klare for å avvikle et program som omfatter masseødeleggelsesvåpen, og som de har investert så store resurser på å utvikle, sa den amerikanske utenriksministeren.
DB171213 Hvilke fritidsklubber og eldresentre skal bydelene avvikle for å få budsjettene til å gå opp ?
AP171213 Vi synes ikke noen av dem er særlig gode, vi ønsker å avvikle stykkprisfinansieringen.
VG171212 - Vi har startet en prosess for å avvikle arbeidsforholdet til Trond Fredriksen som hovedtrener.
SA171212 - Vi har startet en prosess for å avvikle arbeidsforholdet til Trond Fredriksen som hovedtrener.
DB171212 - Vi har startet en prosess for å avvikle arbeidsforholdet til Trond Fredriksen som hovedtrener.
DB171212 - Vi har startet en prosess for å avvikle arbeidsforholdet til Trond Fredriksen som hovedtrener, sier styreleder Jan Petter Hagen.
DA171212 * Frp vil avvikle dagens asylsystem, og innføre asylsentre i nærområdene.
DA171212 * Frp vil avvikle dagens asylsystem, og innføre asylsentre i nærområdene.
AP171212 - Vi har startet en prosess for å avvikle arbeidsforholdet til Trond Fredriksen som hovedtrener.
AA171212 Dersom Venstre vinner fram, håper vi at de lykkes med å avvikle pelsdyrnæringen.
DA171211 « Stortinget ber regjeringen avvikle avtalen mellom Norge og Nederland om leie av fengselsplasser i Nederland », heter det i det opprinnelige forslaget fra Venstres Abid Raja.
DA171211 | Venstre endrer eget forslag om å avvikle fengselsavtale med Nederland ¶
DA171211 Sammen med Senterpartiet ville Ap ha bidratt til flertall under mandagens votering for Venstres forslag om å avvikle avtalen om soningsoverføring mellom Norge og Nederland.
DA171211 Dermed blir det ikke flertall for å avvikle fengselsavtalen med Nederland likevel.
SA171210 - Når disse knutepunktene får problemer med å avvikle trafikken, får det store konsekvenser.
AP171210 - Derfor bør Norge arbeide sammen med andre NATO-land som ikke har atomvåpen, for at forsvarsalliansen skal avvikle atomavskrekking som en del av sitt strategiske konsept på lengre sikt.
DN171209 Den viser til punkt ni i kontoavtalen der det står : « Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle kontoen fremgår av bankens prisliste », men mener denne bestemmelsen ikke er helt treffende for den typen avtalt tilleggstjeneste.
VG171208 BEKLAGET : Biskop Bernt Eidsvig beklaget i 2015 at kirken fortsatte å registrere innvandrere som medlemmer selv etter at bisperådet i 2013 vedtok å avvikle praksisen.
DA171207 I Stortinget forsøker SV å samle opposisjonen bak et forslag om å avvikle leie av soningsplasser i Nederland snarest.
DA171207 Det nærmer seg et flertall i Stortinget for å avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland.
DA171207 - Vil avvikle
DA171207 - Vi ønsker ikke å videreføre en ordning der norske innsatte soner i utlandet, og Venstre vil avvikle soningen i Norgerhaven.
AP171205 Nå er også Borgarting lagmannsrett i ferd med å avvikle ankesakene.
DN171204 Også forslaget om å avvikle Utrykningspolitiet ( UP ) møter motbør. 16 samferdselsorganisasjoner leverte sist uke et brev til justisministeren, der de sterkt fraråder ham å legge ned organet.
DN171204 Førstnevnte utvalg får sterk kritikk for forslag om å slå sammen Økokrim og Kripos, samt å avvikle Politiets utlendingsenhet ( PU ) og Utrykningspolitiet ( UP ).
DA171204 Også forslaget om å avvikle Utrykningspolitiet ( UP ) møter motbør. 16 samferdselsorganisasjoner leverte sist uke et brev til justisministeren, der de sterkt fraråder ham å legge ned organet.
DA171204 Førstnevnte utvalg får sterk kritikk for forslag om å slå sammen Økokrim og Kripos, samt å avvikle Politiets utlendingsenhet ( PU ) og Utrykningspolitiet ( UP ).
AP171204 Også forslaget om å avvikle Utrykningspolitiet ( UP ) møter motbør. 16 samferdselsorganisasjoner leverte sist uke et brev til justisministeren, der de sterkt fraråder ham å legge ned organet.
AP171204 Førstnevnte utvalg får sterk kritikk for forslag om å slå sammen Økokrim og Kripos, samt å avvikle Politiets utlendingsenhet ( PU ) og Utrykningspolitiet ( UP ).
SA171203 PRØVER IGJEN : VM-arrangørene i mexico City skal avvikle VM i månedsskiftet november/desember.
SA171202 Det beste er selvsagt å avvikle all menneskelig kontakt.
DB171130 Men at innstrammingen av boliglånsforskriftene har hatt effekt, bør ikke være et argument for å avvikle dem tidligere enn planlagt.
VG171129 Han er i ferd med å avvikle en liten rast på en bensinstasjonen på Frogner i Sørum.
AP171129 Vil avvikle alle Orange-avtaler ¶
AP171129 Samtidig ber SV lagene lokalt om å fremme forslag i kommunestyrene om å avvikle alle avtaler med kommersielle bemanningsbyråer i omsorgen.
AP171129 - For det første må vi ha en så god grunnbemanning i kommunenes omsorgstjenester at de klarer å avvikle ferier.
VG171128 Utvalget vil gi flere oppgaver til politidistriktene og foreslår å avvikle Politiets utlendingsenhet ( PU ).
NL171128 Derfor bør det egentlig være både i samfunnets og i næringens interesse å avvikle hele fondet og legge det inn under Norges forskningsråd.
VG171127 Den viktigste jobben nå, å sikre dyra og å avvikle driften.
SA171127 Dette er den viktigste jobben nå, å sikre dyra og å avvikle driften.
SA171127 Dette er den viktigste jobben nå, å sikre dyra og å avvikle driften.
DB171127 - Dette er den viktigste jobben nå, å sikre dyra og å avvikle driften.
AP171127 - Dette er den viktigste jobben nå, å sikre dyra og å avvikle driften.
AP171127 Statsansattelovens § 32 regulerer hvordan staten som arbeidsgiver skal gå frem hvis man ønsker å avvikle et slikt ansettelsesforhold.
DA171126 I statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig på privatmarkedet.
AP171120 De ønsker også å avvikle kullkraftverk raskere enn de andre.
AP171119 En stadig mer autoritær Recep Erdogan er i ferd med å avvikle det tyrkiske demokratiet.
DB171118 Men det er trist at folk ganske nært meg tror at jeg vil avvikle Kollensøndagen.
DB171118 Jeg sa ikke at vi må avvikle Kollensøndagen.
NL171117 Det skal skje gjennom å avvikle alle « unødvendige lover og byråkratisk regelverk ».
AP171117 Det bør brukes for å avvikle det norske.
VG171115 - Den nå berømte stafettpinnen var ment som en ordning som kunne inspirere elevene til samarbeid om å avvikle handlingen i friminuttene på en sporty og effektiv måte som stafett innebærer, sier han.
AA171115 - Den nå berømte stafettpinnen var ment som en ordning som kunne inspirere elevene til samarbeid om å avvikle handlingen i friminuttene på en sporty og effektiv måte som stafett innebærer, forklarer han videre.
VG171113 Nord-Korea skal settes under et betydelig press for å stanse og avvikle sitt atomvåpenprogram, det er så å si hele verden enige om.
NL171112 For med begge beina godt planta på jorda står vi som kjent dønn stille, og da vil vi fortsette med å avvikle istedenfor å utvikle Nord-Norge.
VG171111 - Det er intet kommet fra Finansdepartementet om at man vurdere å avvikle hennes ansettelsesforhold.
VG171110 - Det er intet kommet fra Finansdepartementet om at man vurdere å avvikle hennes ansettelsesforhold.
AP171110 Vanskelig å avvikle
AP171110 Siv Jensen og departementet lyktes rett og slett ikke med å avvikle SSB-problemet stille og rolig fredag.
DA171109 Vi foreslår å avvikle både taxfreesalget ved ankomst og den avgiftsfrie innførselskvoten.
DA171109 Frp skåler ikke for forslaget om å avvikle taxfreeordningen.
DA171109 En utredning gjort for Framtiden i våre hender av Samfunnsøkonomisk analyse, som Dagsavisen omtalte tirsdag, viser at det er mulig å avvikle taxfreeordningen uten at det får store konsekvenser for flytilbudet.
DA171107 Det er fullt mulig å avvikle taxfreeordningen uten store konsekvenser for flytilbudet, ifølge ny utredning.
BT171107 Helse Bergen har bestemt seg for å avvikle dette tilbudet av økonomiske grunner, for å spare penger.
NL171102 Forsvarssjefen ga i sitt FMR ( fagmilitære råd ) anbefaling om å avvikle den maritime patruljekapasiteten MPA på Andøya og opprette en mindre og ubevæpnet dronebasert overvåkningskapasitet ( MSA ) på Evenes, under forutsetning av at Orion flyene skulle avvikles og erstattes av droner.
SA171101 Flere barnehageledere råder politikerne til å heller avvikle hele barnehager enn avdelinger.
SA171101 STAVANGER : Ap, SV, Miljøpartiet og Rødt vil ikke gå med på rådmannens forslag om å avvikle Ulsberget, Djupamyra og Soria Moria i Hinna bydel samt Veden på Tasta.
VG171031 - Det er ingen ting i veien for å ha skiflyging i Vikersund og avvikle ishockeykampene i Bergen, mener Pettersen.
VG171031 Trump har også signert en presidentordre om å avvikle Obamas « Clean Power Plan ».
SA171031 STAVANGER : Ap, SV, Miljøpartiet og Rødt vil ikke gå med på rådmannens forslag om å avvikle Ulsberget, Djupamyra og Soria Moria i Hinna bydel samt Veden på Tasta.
DA171031 - Det er ingen ting i veien for å ha skiflyging i Vikersund og avvikle ishockeykampene i Bergen, mener Pettersen.
VG171028 Og da må man evne å gjøre noen vanskelige prioriteringer, også når det gjelder å avvikle kapasiteter som eksisterer i dag.
SA171027 Rådmannen har tidligere foreslått å avvikle disse plassene/si opp avtalen, men flertallet med Høyre og Frp i spissen har sagt nei.
DN171027 USAs forsvarsminister Jim Mattis sier de ikke har som mål å gå til krig mot Nord-Korea, men heller ønsker å avvikle regimets kjernevåpenprogram.
DA171027 Frp : Vil avvikle dagens asylsystem, og innføre asylsentre i nærområdene.
AP171027 - Vi blitt enige med Oslo kommune om å avvikle vår hjemmehjelpsdrift, sier Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge.
DB171025 Jeg syns likevel det er mest merkelig at det stadig er regjeringer dominert av det konservative partiet, Høyre, som står i spissen for å avvikle våre siste institusjoner med historisk sus over.
DB171025 Det foreslår departementet å avvikle .
DA171024 Dessuten foreslo Høyres gruppeleder Tove Paule at dersom reguleringsplanen ikke fikk flertall, ville de gå inn for å be rådmannen forberede en sak med det formål å avvikle avtalene med Ticon og Marienlyst Utvikling.
VG171023 Vil avvikle norsk oljebransje ¶
DN171022 Avgjørelsen i Madrid ble tatt i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven, som åpner for å avvikle regioners selvstyre under gitte betingelser.
DA171022 Regjeringen foreslår å avvikle opptjeningsperioden på tre år.
DA171022 Regjeringen foreslår å avvikle opptjeningsperioden på tre år.
NL171021 | På tide å avvikle pelsdyroppdrett !
DA171021 * Gjøre Norge mindre oljeavhengig gjennom blant annet å avvikle ordninger for oljeindustrien og verne Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP171021 Gjøre Norge mindre oljeavhengig gjennom blant annet å avvikle ordninger for oljeindustrien og verne Lofoten, Vesterålen og Senja.
AA171021 Avgjørelsen i Madrid lørdag ble tatt i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven, som åpner for å avvikle regioners selvstyre under gitte betingelser.
NL171019 Samtidig skal vi avvikle Andøya flystasjon og Bodø hovedflystasjon og utraderer dermed 80 % av vår mottakskapasitet for alliert flystøtte og omplasseringskapasitet ( deployeringskapasitet ) for egne kampfly fra Ørlandet.
DB171019 NOAHs oppfordring til Stortinget er å slå ned på diskrimineringen av frivillig dyrevelferdsarbeid, holde sine løfter om å avvikle pelsdyroppdrett og sørge for at de to millionene som landbruksministeren vil bruke til å pusse fasaden for pelsnæringen i stedet blir brukt til reel dyrevelferd.
AP171019 Kolossalt arbeid å avvikle diktaturstatene ¶
AP171019 Det har vært et kolossalt omfattende juridisk og politisk arbeid med å avvikle diktaturstatene og innføre forfatningsmessige og andre rettslige bestemmelser etter vesteuropeisk mønster.
VG171013 Dette gjør de enten ved å avvikle spesialnumrene eller å tilby et alternativt og synlig kundenummer til normal pris.
DA171013 Dette gjør de enten ved å avvikle spesialnumrene eller å tilby et alternativt og synlig kundenummer til normal pris.
AA171013 Dette gjør de enten ved å avvikle spesialnumrene eller å tilby et alternativt og synlig kundenummer til normal pris.
VG171012 Vi tar første skritt i å avvikle og erstatte katastrofen som heter Obamacare.
VG171012 Jeg vil takke presidenten for hans besluttsomhet for å avvikle og erstatte Obamacare, sier Pence.
VG171012 Regjeringen skriver i budsjettforslaget at de ønsker å målrette dagpengeordningen mot personer som « har en nær arbeidstilknytning og som nylig har hatt et inntektsbortfall som følge av arbeidsløshet, og foreslår å avvikle opptjeningsperioden på tre år ».
VG171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår Regjeringen å avvikle støtteordningen til organisasjoner innenfor landbruks- og matpolitikk. 33 organisasjoner som tidligere har mottatt til sammen 29,5 millioner kroner, rammes.
VG171012 Dale avviser at kritikk fra organisasjoner er bakgrunn for at han foreslår å avvikle bevilgningene.
DN171012 I torsdagens forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å avvikle driften av kullgruvene Svea og Lunckefjell på Svalbard.
DN171012 Regjeringen foreslår nå å avvikle driften i kullgruvene Svea og Lunckefjell på Svalbard, størstedelen av den tradisjonsrike gruvebedriften Store Norskes virksomhet.
DN171012 Regjeringen foreslår også å avvikle den særskilte fordelen for elbiler i firmabilbeskatningen.
DB171012 Jensen bekrefter videre lekkasjene om at regjeringen foreslår å avvikle skatteklasse 2.
DB171012 - Å avvikle skatteklasse 2 vil gjøre det mer attraktivt for innvandrerkvinner å ta lønnet arbeid, sier Jensen.
AP171012 Avvikle skatteklasse 2 ¶
AA171012 Særlig har han kritisert Mexico som han mener « oppfører seg vanskelig », og har truet med at USA mest sannsynlig ender opp med å avvikle hele avtalen.
AA171012 - Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst, noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Regjeringen skriver i budsjettforslaget at de ønsker å målrette dagpengeordningen mot personer som « har en nær arbeidstilknytning og som nylig har hatt et inntektsbortfall som følge av arbeidsløshet, og foreslår å avvikle opptjeningsperioden på tre år ».
AA171012 - Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst, noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland. ( ©NTB ) ¶
VG171011 Steinhovden påpeker at Trump tidligere vedtok å avvikle det såkalte DACA-programmet ( Deferred Action for Childhood Arrivals ) som sikrer amnesti til unge migranter - et program Obama brukte presidentordre til å få gjennom systemet.
VG171011 * President Donald Trump gikk til valg blant annet på å avvikle Obamacare.
AP171011 Bakteppet for den tilspissede konflikten er nettopp ønsket om å avvikle klinikken og legge undervisningen innunder Lovisenberg og Helse Sør-Øst i stedet.
AP171011 Bakteppet for den tilspissede konflikten er nettopp ønsket om å avvikle klinikken og legge undervisningen innunder Lovisenberg og Helse Sør-Øst i stedet.
AP171011 « Danske Bank har besluttet å avvikle MobilePay i Norge og er samtidig i dialog med Vipps om en norsk distribusjonsavtale.
VG171010 Uttalelsen kommer i kjølvannet av at sjefen for den amerikanske miljøetaten EPA, Scott Pruitt, mandag sa at han vil signere et lovforslag som skal avvikle et av Barack Obamas viktigste klimatiltak - den såkalte Clean Power Plan som hadde som formål å senke utslipp fra kullfyrte kraftverk.
AP171010 Da Høyre etter en opphetet debatt på landsmøtet i 2010 vedtok å avvikle fedrekvoten og tok til orde for at foreldrene fritt burde kunne dele permisjonen mellom seg, tilhørte Høyre-lederen mindretallet som ønsket å beholde fedrekvoten.
VG171009 - Vi har sett at regjeringen har utsatt sin avklaring på hva de vil svare på ESAs klare krav om at Norge må avvikle den såkalte antallsbegrensningen på drosjeløyver i Norge.
DB171009 Atommaktene etterlever ikke sine plikter etter ikkespredningsavtalen ( NPT ), at de skulle avvikle sine egne atomvåpen.
AA171009 I august besluttet Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon ( AØF ) å avvikle datterselskapet Nova Hotell Kurs og Konferanse AS.
AP171004 - Når Stortinget i vår vedtok å avvikle juryordningen, ønsker naturlig nok departementet at endringene skal settes i kraft så snart det lar seg gjøre.
SA171003 PRØVER IGJEN : VM-arrangørene i mexico City skal avvikle VM i månedsskiftet november/desember.
AP171003 - Vi er kommet for å fullføre forsoningsprosessen, sikre nasjonal enhet, avvikle de skadelige virkningene av splittelse og gjenoppbygge Gaza sten for sten, sier Al- Hamdallah.
AP171003 PRØVER IGJEN : VM-arrangørene i mexico City skal avvikle VM i månedsskiftet november/desember.
VG171001 USAs mål med samtalene er å få Nord-Korea til avvikle sitt atomvåpenprogram.
VG170930 USAs mål med samtalene er å få Nord-Korea til avvikle sitt atomvåpenprogram.
DA170930 USAs mål med samtalene er å få Nord-Korea til avvikle sitt atomvåpenprogram.
AA170930 USAs mål med samtalene er å få Nord-Korea til avvikle sitt atomvåpenprogram.
DB170929 Skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) har også signalisert at hun ønsker å avvikle stykkprisordningen i Oslo, der pengene følger den enkelte eleve inn i skolebudsjettene.
VG170928 Det rødgrønne byrådet vil nå avvikle stykkprisordningen for videregående skoler i Oslo.
DB170928 Sivilgarden har gått inn i regjeringskontorene i Barcelona, gjort beslag og arrestert 14 personer med ansvar for å avvikle folkeavstemninga.
DA170928 Vil avvikle stykkprisordningen ¶
DA170928 Det rødgrønne byrådet vil nå avvikle ordningen og håper å ha en ny modell på plass til skolestart i 2019.
AA170928 Det rødgrønne byrådet vil nå avvikle stykkprisordningen for videregående skoler i Oslo.
VG170927 Loven om helligdagsfred er omstridt - flere ønsker å avvikle hele ordningen.
AP170927 Vi har fortsatt som målsetting å avvikle eiendomsskatten, sier Solberg.
AP170927 Dette til tross for at et høyt antall ansatte samtidig må avvikle ferie frem mot desember, sier han.
VG170926 - Etter det vil vanlige regler gjelde for å avvikle og erstatte « Obamacare ».
DA170926 Det er konsekvensen av at regjeringen foreslår å avvikle bidragsordningen for hvit resept 1. januar 2018, ifølge de nye tallene fra Helsedirektoratet.
AP170924 En dyreeier ( rev ) må avvikle dyreholdet.
AP170924 Dyreeier må avvikle dyrehold : 18 ¶
AP170924 Avlive dyr ¶ Avvikle dyrehold ¶
DB170923 De to republikanske senatorene Lindsey Graham fra Sør-Carolina og Bill Cassidy fra Louisiana la forrige uke fram et nytt lovforslag som skulle avvikle Obamacare og gi delstatene større makt til å fastsette egen helsestandard.
VG170922 Donald Trump tvitret nylig at han håpet alle republikanerne i Senatet ville stemme for dette forslaget for å avvikle og erstatte Obamacare, slik de har lovet.
VG170922 Igjen har Vestlandets hovedstad vist hvordan denne byen ikke bare er i stand til å avvikle store arrangementer, men også mobilisere til folkelig festivitas.
NL170922 Byrådet ønsket den gang, og bekrefter i avisen i dag at de fortsatt ønsker å avvikle en profesjonell og seriøs renholdsbedrift fordi det er penger å spare på de ansattes lønninger og pensjon.
DN170922 Forlaget vil også kutte i og omdanne Medicaid, la statene fastsette sine egne minimumskrav til helsetjenester, tillate forsikringsselskapene å øke premien for folk med alvorlige sykdommer og avvikle kravet i Obamacare om at alle må skaffe seg helseforsikring, og at bedrifter tilbyr sine ansatte helseforsikring.
DN170922 Basert på tallene fra Brookings Institution vil dermed 49 millioner amerikanere være uten helseforsikring i 2026 dersom det nye forslaget om å avvikle Obamacare blir vedtatt.
DB170922 De to republikanske senatorene Lindsey Graham fra Sør-Carolina og Bill Cassidy fra Louisiana la forrige uke fram et nytt lovforslag som skulle avvikle Obamacare og gi delstatene større makt til å fastsette egen helsestandard.
VG170920 Nettopp derfor er avtalen et klart signal om å intensivere arbeidet med å forby og avvikle våpenet som kan ødelegge oss alle, sier Mollekleiv.
VG170920 Å avvikle FM, en velfungerende verdensstandard som brukes i absolutt alle land, til fordel for en 25 år gammel teknologi som aldri kommer til å bli noen standard, er noe helt annet.
VG170920 Det pågående hastverk for å avvikle FM-båndet er Solberg-regjeringens lastverk.
DA170920 - Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen.
AP170920 - Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen.
NL170919 Tromsø kommune sparer derfor ingenting på å avvikle fritt brukervalg.
NL170919 Knutsens innlegg bekrefter bare min påstand om at Ap, SV og Rødt ikke har noen holdbare argumenter for å avvikle fritt brukervalg.
NL170919 Knutsen vil altså avvikle fritt brukervalg i Tromsø, men hun har ikke noe bedre å komme med enn et to år gammelt eksempel på noe som ikke fungerte i Oslo.
NL170919 Da flertallet vedtok å avvikle fritt brukervalg fremgikk det av saksfremlegget fra administrasjonen at det er kostnadsnøytralt om kommunen eller en privat utfører tjenesten.
DN170919 - Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen.
AA170919 To republikanske senatorer har lagt fram et nytt forslag om å avvikle Barack Obamas helsereform og gi delstatene større makt til å fastsette egen helsestandard.
AA170919 Forlaget vil også kutte i og omdanne Medicaid, la statene fastsette sine egne minimumskrav til helsetjenester, tillate forsikringsselskapene å øke premien for folk med alvorlige sykdommer og avvikle kravet i Obamacare om at alle må skaffe seg helseforsikring, og at bedrifter tilbyr sine ansatte helseforsikring.
AA170918 Ti år etter finanskrisen vurderer de å avvikle sine stimuleringsordninger, skriver Reuters.
NL170917 Skjalg Fjellheim vil neppe ta til orde for at Tromsø skal avvikle sin lufthavn fordi det bare er 68 km i luftlinje mellom Tromsø og Bardufoss.
DB170917 Han legger til at det er mange baller i lufta i Washington om dagen, og nevner både Trumps ønske om å avvikle DACA-programmet og situasjonen med Nord-Korea.
VG170915 - I kjølvannet av Saddam Husseins fall gikk Gaddafi med på å avvikle sitt atomprogram.
DB170915 I så måte ble det ansett som en seier for Sessions da han i forrige uke kunngjorde at USAs regjering kommer til å avvikle DACA ( Deferred Action for Childhood Arrivals ).
DB170914 At man i hovedsak skal kunne avvikle ferien innenfor skoleferien.
DA170914 Så langt har 19 amerikanske delstater valgt å gå til søksmål mot Trumps beslutning om å avvikle programmet.
DA170914 Forhandlingslederne oppgir at avtalen sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen, at man i hovedsak skal kunne avvikle ferien innen forbedringer i arbeidstidsmønsteret, samt en lønnsøkning på 6 prosent over tre år.
DA170914 - At man i hovedsak skal kunne avvikle ferien innen forbedringer i arbeidstidsmønsteret.
AP170914 Forhandlingslederne oppgir at avtalen sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen, at man i hovedsak skal kunne avvikle ferien innenfor skoleferien samt en lønnsøkning på 6 prosent over tre år.
AA170914 Å avvikle det har vært et av Trumps valgkampløfter.
AA170914 Så langt har 19 amerikanske delstater valgt å gå til søksmål mot Trumps beslutning om å avvikle programmet.
AA170914 Styret anbefaler også årsmøtet å avvikle Fiff som samvirkeselskap.
AA170913 Forhandlingslederne oppgir at avtalen sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen, at man i hovedsak skal kunne avvikle ferien innenfor skoleferien samt en lønnsøkning på 6 prosent over tre år.
AA170912 Vi vil i husstanden avvikle muligheten for å se ordinær TV, således ei heller finansiere mer av dette med lisenspenger, heter det i en av klagene.
NL170908 Det finnes heller ingen holdbare argumenter for å avvikle fritt brukervalg - annet enn ren ideologi og et ønske om å styre andre menneskers liv.
NL170908 Det er heller ingenting å spare på å avvikle fritt brukervalg.
NL170908 mai vedtok likevel det røde flertallet å avvikle fritt brukervalg når kontraktene med Privat omsorg nord og Prima omsorg utløper 1. september 2019.
AP170908 - Jeg synes MDG vil avvikle oljenæringen for raskt.
NL170907 Regjeringa foreslo i meldinga å avvikle markedsbalanseringen for geitmelk med påfølgende bortfall av reguleringstiltak.
DA170907 - Ap vil avvikle hele ordningen med at folk ikke eier tomtene som boligene deres står på, og at de må betale høy leie for tomter som uten boligene ofte er lite verdt.
AP170907 Men når vi skal avvikle normal trafikk i hele anleggsperioden, så tar det så lang tid.
AP170907 Også Nortura vurderer å avvikle samarbeidet med rådet ettersom de « ikke er tjent med et samarbeid med noen som ikke har tillit fra storsamfunnet ».
AA170907 Også Nortura vurderer å avvikle samarbeidet med rådet ettersom de « ikke er tjent med et samarbeid med noen som ikke har tillit fra storsamfunnet ».
VG170906 VIL IKKE AVVIKLE : En landmakt-rapport fra juni foreslo å halvere Telemark Bataljon i nord.
VG170906 Drammen ( VG ) Regjeringen avviser forslaget i Landmaktutredningen om å avvikle deler av Telemark Bataljon på Rena.
SA170906 Han vet i alle fall at banen er oppgradert til å kunne avvikle et verdensmesterskap, men at det også er muligheter for sidevind.
NL170906 » Sandberg, du valgte feil politisk løsning med forslaget om å avvikle pliktsystemet for trålerne.
DN170906 Teknologiselskaper og ledere i andre næringer kritiserer planen om å avvikle amnestiprogrammet for 800.000 unge immigranter som jobber eller studerer i USA.
DN170906 Planen om å avvikle amnestiprogrammet for 800.000 unge immigranter som jobber eller studerer i USA har skapt omfattende protester.
DN170906 Motstand mot innvandring var en av årsakene til at president Donald Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA, som står for Deferred Action for Childhood Arrivals.
DN170906 Beslutningen om å avvikle det er en av de vanskeligste han har foretatt som president, har han sagt.
DB170906 ( Dagbladet ) : Tirsdag erklærte USAs regjering at de kommer til å avvikle DACA ( Deferred Action for Childhood Arrivals ).
DB170906 Trump besluttet tirsdag å avvikle det såkalte DACA-programmet.
BT170906 Han vet i alle fall at banen er oppgradert til å kunne avvikle et verdensmesterskap, men at det også er muligheter for sidevind.
AP170906 Trump besluttet tirsdag å avvikle det såkalte DACA-programmet.
AP170906 Tidligere president Barack Obama gikk tirsdag ut og fordømte Donald Trumps beslutning om å avvikle amnesti-ordningen.
AP170906 Han vet i alle fall at banen er oppgradert til å kunne avvikle et verdensmesterskap, men at det også er muligheter for sidevind.
AA170906 Teknologiselskaper og ledere i andre næringer kritiserer planen om å avvikle amnestiprogrammet for 800.000 unge immigranter som jobber eller studerer i USA.
AA170906 Motstand mot innvandring var en av årsakene til at president Donald Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA, som står for Deferred Action for Childhood Arrivals.
AA170906 Beslutningen om å avvikle det er en av de vanskeligste han har foretatt som president, har han sagt.
AA170906 Trump besluttet tirsdag å avvikle det såkalte DACA-programmet.
DN170905 Barack Obama fordømmer Donald Trumps beslutning om å avvikle programmet som gir amnesti til immigranter som ble tatt med ulovlig til USA før de var voksne.
DN170905 Trump tvitret tirsdag at Kongressen må være innstilt på å avvikle DACA-programmet for unge migranter.
DN170905 Motstand mot innvandring var en av årsakene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.
DN170905 800.000 unge immigranter risikerer å bli kastet ut av USA etter Donald Trumps ønske om å avvikle det såkalte DACA-programmet.
DN170905 Motstand mot innvandring var en av hovedgrunnene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.
DB170905 Trump tvitret tirsdag at Kongressen må være innstilt på å avvikle DACA-programmet for unge migranter.
DB170905 Motstand mot innvandring var en av hovedgrunnene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.
DB170905 Trump tvitret tirsdag at Kongressen må være innstilt på å avvikle DACA-programmet for unge migranter.
DB170905 Motstand mot innvandring var en av hovedgrunnene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.
DA170905 Barack Obama fordømmer Donald Trumps beslutning om å avvikle programmet som gir amnesti til immigranter som ble tatt med ulovlig til USA før de var voksne.
DA170905 Men i det siste vedtaket står det at departementet har foreslått å avvikle ordningen fra 2018, forteller Dagfinn Wold Haavik ( 63 ) til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AP170905 Mexico fordømmer Donald Trumps beslutning om å avvikle amnestiprogrammet.
AP170905 Barack Obama fordømmer Donald Trumps beslutning om å avvikle amnesti-ordningen for immigranter som ble tatt med ulovlig til USA før de var voksne.
AA170905 Trump tvitret tirsdag at Kongressen må være innstilt på å avvikle DACA-programmet for unge migranter.
AA170905 Motstand mot innvandring var en av årsakene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.
AA170905 Motstand mot innvandring var en av årsakene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.
AA170905 Beslutningen om å avvikle programmet er en av de vanskeligste han har foretatt som president, har han sagt.
AA170905 Motstand mot innvandring var en av hovedgrunnene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA.
AA170905 Barack Obama fordømmer Donald Trumps beslutning om å avvikle programmet som gir amnesti til immigranter som ble tatt med ulovlig til USA før de var voksne.
AA170905 I sommer sendte Kulturdepartementet ut et høringsnotat der de forslår å avvikle ordningen med kommunal konsesjon for kinofilmvisning.
SA170904 Arbeiderpartiet vil avvikle kontantstøtten.
FV170904 Arbeiderpartiet vil avvikle kontantstøtten.
DA170904 Det beste Norge kan gjøre er å avvikle oljenæringen på en kontrollert måte og berede overgangen fra oljenasjon til fornybarnasjon.
DA170904 Frp vil også avvikle og privatisere Avinor, og åpne opp for konkurranse.
AP170904 « Vi kan ikke avvikle Norges mest lønnsomme næring og erstatte det med luftslott og ønskedrømmer », sa Høyres energipolitiske talsperson Tina Bru til NRK.
AP170904 Arbeiderpartiet vil avvikle kontantstøtten.
AA170903 Det er klart at man skal fordømme dette, men man må også legge en strategi for hvordan Kim Jong UN og Nord-Korea kan legge til side og avvikle dette atomprogrammet gjennom en politisk og diplomatisk prosess, sier han.
AA170903 Resolusjoner i FNs sikkerhetsråd krever at Pyongyang ikke skal gjennomføre flere kjernefysiske tester, og avvikle sitt atomvåpenprogram.
AA170903 - Man må også legge en strategi for hvordan Kim Jong UN og Nord-Korea kan legge til side og avvikle dette atomprogrammet gjennom en politisk og diplomatisk prosess, sier utenriksminister Brende.
AA170903 - Man må også legge en strategi for hvordan Kim Jong UN og Nord-Korea kan legge til side og avvikle dette atomprogrammet gjennom en politisk og diplomatisk prosess, sier utenriksminister Brende.
DA170831 Det beste Norge kan gjøre er å avvikle oljenæringen på en kontrollert måte og berede overgangen fra oljenasjon til fornybarnasjon.
AP170831 Likevel vil Aftenposten avvikle ordningen.
NL170830 Dette var bakgrunnen for at Keskitalo2-rådet foreslo å avvikle veilederen.
NL170830 På lengre sikt vil Fremskrittspartiet avvikle dagens asylinstitutt, og innføre et nytt og mer rettferdig system.
AA170830 Under et besøk i bosetningen Barkan tidligere i uka, sa Netanyahu at han aldri kommer til å avvikle én eneste bosetning på den okkuperte Vestbredden.
NL170829 Dette gjør det mulig å avvikle både sivil og militær flytrafikk på en smidig og effektiv måte, og uten at sikkerhetsavstander til sivil terminal brytes.
DN170829 juli til å avvikle reformer som anses være en trussel mot selve rettsstatens grunnlag.
AA170829 Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han aldri kommer til å avvikle én eneste bosetning på den okkuperte Vestbredden.
AA170829 juli til å avvikle reformer som anses være en trussel mot selve rettsstatens grunnlag.
AA170829 Kvelden før sa Netanyahu at han aldri kommer til å avvikle en eneste bosetting på Vestbredden.
AA170829 Frps forslag om å avvikle prøveprosjektet miljøgate i Innherredsveien nå bør avvises av bystyret, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170829 Frp i Trondheim vil avvikle prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien med umiddelbar virkning.
NL170828 Vi ble av Nordlys utpekt som avgjørende for at vi klarte å samle kysten mot forslagene til fiskeriministeren om å avvikle leveringspliktene.
NL170828 Dersom MDG i stedet for å avvikle petroleumsnæringen i stedet fulgte to andre spor som forskning og utvikling av lavutslippsteknologier og andre teknologier for reduksjon av CO2 ved å kreve økte økonomiske ressurser til disse to formålene, har partiet for øvrig noen programforslag som bør vurderes.
NL170828 Det er trist at disse partiene i kommunestyret i mai gikk inn for å avvikle fritt brukervalg i hjemmetjenesten, og med dette tromsøværingers rett til selv å bestemme hvem som skal komme hjem til dem.
NL170828 Da Arbeiderpartiet, SV og Rødt brukte sin flertallsmakt til å avvikle fritt brukervalg, gjenskapte de et klasseskille mellom de som kun kan benytte seg av det offentlige tilbudet og de som har råd til å kjøpe seg private hjemmetjenester.
DA170828 Når vi vet at MDG og SV i tillegg vil avvikle olje- og gassnæringen kan vi også få en feilslått klimapolitikk som fører til at fellesskapet taper store inntekter.
VG170826 Vi i De Grønne er i motsetning til Ap tydelige på at vi vil avvikle disse oljesubsidiene.
AP170826 VG melder nå at flere ungdomspartier - Unge Venstre, KrFU og Sosialistisk Ungdom - prisverdig nok vil avvikle ordningen.
VG170824 | Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶
VG170824 VIL AVVIKLE : Unge Venstre og leder Tord Hustveit mener BSU-ordningen ikke fungerer godt nok.
VG170824 For eksempel vil Unge Venstre avvikle ordningen slik vi kjenner den i dag, og heller se på andre muligheter.
DN170824 Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶
DN170824 | Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶ 92 prosent av befolkningen er positive til boligsparing for unge ( BSU ).
DN170824 Unge Venstre vil avvikle ordningen og har støtte fra flere ungdomspartier.
DB170824 ¶ VIL KUTTE : Unge Venstre-leder Tord Hustveit vil avvikle BSU-ordningen.
DB170824 Stemmer du på MDG, så er det i håp om å avvikle Norges viktigste næring raskest mulig.
DA170824 | Ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶ 92 prosent av befolkningen er positive til boligsparing for unge ( BSU ).
DA170824 Unge Venstre vil avvikle ordningen og har støtte fra flere ungdomspartier.
DA170824 | Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶ 92 prosent av befolkningen er positive til boligsparing for unge ( BSU ).
DA170824 Unge Venstre vil avvikle ordningen og har støtte fra flere ungdomspartier.
AP170824 | Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶ 92 prosent av befolkningen er positive til boligsparing for unge ( BSU ).
AP170824 Unge Venstre vil avvikle ordningen og har støtte fra flere ungdomspartier.
AA170824 | Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen ¶ 92 prosent av befolkningen er positive til boligsparing for unge ( BSU ).
AA170824 Unge Venstre vil avvikle ordningen og har støtte fra flere ungdomspartier.
DB170823 Den allmenne oppfatningen nå er at det har vært gitt mange finanspolitiske impulser, og at man nå bør innrette politikken mer nøytralt, herunder avvikle krisetiltak, sier Cappelen.
AA170823 MDG har med sitt krav om å avvikle norsk oljeindustri innen 15 år diskvalifisert seg til å bli med.
VG170822 Alle disse tre partiene har programfestet at de vil avvikle næringen på få år, og ikke tildele nye letelisenser på norsk sokkel.
NL170822 ¶ RADIKALT : En fjerdedel av velgerne her i Oslo foretrekker nå partier som vil stoppe leiting etter olje eller avvikle olljenæringen i Norge.
DA170822 Venstre, MDG og SV har tidligere gått inn for å avvikle ordningen.
DA170822 - Jeg sier at vi i praksis skal avvikle de ansettelsesformene som gjør at du er ansatt uten rettigheter.
AA170822 Venstre, MDG og SV har tidligere gått inn for å avvikle ordningen.
AP170821 Venstre, MDG og SV har tidligere gått inn for å avvikle ordningen.
AP170821 Venstre, MDG og SV har tidligere gått inn for å avvikle ordningen.
VG170820 Flertallet i fylket og over 80 prosent av de som ville stemt Sp er negative til å avvikle pliktsystemet, slik Sandberg foreslår.
VG170820 * Regjeringen har foreslått å avvikle pliktsystemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
AP170820 Tidligere har både Venstre, MDG og SV anbefalt å avvikle ordningen.
AP170820 Presisering : I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev Aftenposten at Regjeringens grønne skattekommisjon anbefalte å avvikle leterefusjonsordningen.
AA170820 Både opposisjonen i Venezuela, regjeringen i USA og flere andre land har anklaget Maduro for å undergrave eller forsøke å avvikle det venezuelanske demokratiet.
AP170819 Videre er det mulig å lage en målrettet verdsettelsesrabatt for børsintroduksjoner uten å avvikle all formuesskatt på gamle formuer.
AA170819 Både opposisjonen i Venezuela, regjeringen i USA og flere andre land har anklaget Maduro for å undergrave eller forsøke å avvikle det venezuelanske demokratiet. ( ©NTB ) ¶
NL170818 Her hadde fiskeriminister Per Sandberg ( FrP ) rett i sak da han ville avvikle ordningen, selv om innretningen hans fremsto som en ren gavepakke til utvalgte redere.
DA170818 Vi må ha en plan for å avvikle oljeutvinningen !
AA170818 Både opposisjonen i Venezuela, regjeringen i USA og flere andre land har anklaget Maduro for å undergrave eller forsøke å avvikle det venezuelanske demokratiet.
VG170817 Regjeringens regionreform skaper ubalanse og ussymmetri og er første steg på veien til å avvikle tre folkevalgte nivå i Norge, sier Lien Aasland.
DB170817 juli ble det i sommer endelig avklart at meglerhuset må avvikle driften.
VG170816 Regjeringen har foreslått å avvikle pliktsystemet, men endte med å trekke forslaget.
VG170816 I VGs måling oppgir 64,7 prosent av finnmarkingene at de er negative til å avvikle ordningen.
VG170816 * Regjeringen har foreslått å avvikle pliktsystemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
DA170816 Hun ser at MDG kan tillate seg å være ytterliggående om klima, mens Venstre ikke kan avvikle oljå uten å kvitte seg med velgerne på Vestlandet.
VG170814 Klima-lobby : Vil avvikle norsk oljebransje ¶
AP170814 « Senterpartiet vil avvikle foretaksmodellen og mener at sykehusene må tas tilbake til fylkeskommunens folkevalgte styring og offentlig forvaltning » ¶
AP170814 Denne modellen vil Senterpartiet nå avvikle dersom de kommer til regjeringsmakt, ifølge partiets nasjonale helse- og sykehusplan.
AP170812 Formuesskatt : Frp vil avvikle formuesskatten.
VG170810 - Skal skattegarantiene til vanlige familier ha noen verdi, må rikspolitikerne sørge for å avvikle eiendomsskatten på folks hjem.
AP170810 Videre har angrepene vært mange og truslene om å avvikle ordningen utallige.
AA170810 - Vi ønsker å påvirke rushtrafikken minst mulig, og bruker derfor sørgående løp til å avvikle denne, sier prosjektleder Thomas Kalleberg.
NL170809 Dette medfører at økonomi, i tillegg til det forsvarsfaglige, ikke er et tilstrekkelig argument for å avvikle Andøya flystasjon og flytte MPA til Evenes.
DA170809 - Spørsmålet har aldri vært hvorvidt vi skal avvikle olje- og gassnæringen.
DA170809 NHO-sjefens forslag ligge tett opptil et forslag fra daværende næringsminister, nå Ap-nestleder Trond Giske, som i 2011 foreslo å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt.
DA170809 - Spørsmålet har aldri vært hvorvidt vi skal avvikle olje- og gassnæringen.
DA170809 NHO-sjefens forslag ligge tett opptil et forslag fra daværende næringsminister, nå Ap-nestleder Trond Giske, som i 2011 foreslo å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt.
DA170809 I 2011 ville daværende næringsminister Trond Giske ( Ap ) avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt.
DA170808 Dermed ble løsningen å invitere ungdommen til konsertscenen, og avvikle konserter på samme måte som med ordinære konserter.
DN170807 Dette innebar blant annet å avvikle ulønnsomme selskaper, redusere varelager, lage nye rutiner med mer.
AP170807 Høyre gikk til valg på å avvikle de regionale helseforetakene.
AP170807 Avvikle helseforetak.
VG170804 HARDT PRESSEN : Russlands friidrettspresident Dmitri Shlyakhtin forsøkte å overtale det internasjonale friidrettsforbundet til å avvikle suspensjonen av sine egne utøvere foran VM i London - men mislyktes.
VG170804 Skillet mellom intelligens og bevissthet er i ferd med å bli en realitet, noe som truer med å avvikle selve begrepet om et udelelig individ, og dermed også grunnlaget for liberalismen - den ideologien som ifølge forfatteren gikk ut av det 20. århundret som den store seierherren.
VG170804 Og det er ingen grunn til å avvikle dem nå.
VG170804 Han vil ikke garantere at Ap skal avvikle kontantstøtten etter valget.
VG170804 - Arbeiderpartiet går til valg på å avvikle kontantstøtten og innføre en ventestøtte til du får barnehageplass.
AP170804 » Fremskrittspartiet vil : « redusere skatte- og avgiftsnivået, ha et flatere og mer oversiktlig skattesystem med solide bunnfradrag, avvikle formuesskatten ».
DN170803 Frp ønsker å avvikle loven som gir kommunene mulighet til å kreve inn eiendomsskatt.
DN170803 - Vi vet at det vil være utfordrende å avvikle det over natten, derfor må vi trappe det ned.
DB170803 - Det å avvikle kontantstøtten er Arbeiderpartiets politikk, og AUFs mål er å jobbe for at Arbeiderpartiet blir så stort som mulig - og også slippe å samarbeide med partier som har gammeldags politikk.
AP170803 Hvis ikke må vi avvikle ytelser som innvandrerne får fra Nav-systemet, sier Frp-leder Siv Jensen til Aftenposten.
AA170803 Frp ønsker å avvikle loven som gir kommunene mulighet til å kreve inn eiendomsskatt.
AA170803 - Vi vet at det vil være utfordrende å avvikle det over natten, derfor må vi trappe det ned.
DB170802 Om de ønsket å avvikle privat aktivitet på helse- og velferdsområdet gjennom å bygge opp et større offentlig tilbud, kunne de gjort det.
DB170801 ¶ REAGERER PÅ EØS-PENGEBRUK : Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil avvikle ordningen med en egen EU-minister - og på sikt jobbe for en kraftig redusjon i EØS-midlene.
DB170801 De går til valg på å avvikle kontantstøtten, i likhet med SV og Venstre.
DB170801 - Vi har som ambisjon å avvikle ordningen og erstatte den med en ventestøtte-ordning.
DB170801 Når alle rasjonelle argumenter tilsier å avvikle kulldriften på Svalbard, drar kullforkjemperne opp sitt trumfkort : Kulldriften er viktig av « geopolitiske hensyn », for å sikre norske arbeidsplasser, og derigjennom vår suverenitet over Svalbard.
DN170729 Høyreekstreme marsjerer i Kristiansand lørdag etter at søknaden om å avvikle en demonstrasjon i Fredrikstad ble avvist.
DN170729 Iran vil foreløpig ikke avvikle missilprogrammet sitt.
DB170728 ( Dagbladet ) : Minst tre republikanske senatorer stemte sammen med Demokratene mot å avvikle og erstatte deler av Obamacare under nattas avstemming i senatet i USA.
AP170728 Politikerne er feige som ikke tør avvikle taxfreeordningen.
DA170727 Det pågår en hissig debatt i Senatet i Washington, der Republikanerne forsøker å samle flertall for å avvikle og erstatte president Barack Obamas helsereform.
VG170726 Presidentens håp om å avvikle og erstatte Obamacare er igjen i senatorenes hender - men etter en mindre seier gikk Trump på nok et nederlag på grunn av republikanerne.
VG170726 * President Donald Trump gikk til valg blant annet på å avvikle Obamacare.
VG170726 Tirsdag ettermiddag fikk han imidlertid en etterlengtet seier da Senatet med knappest mulig margin vedtok å starte den politiske prosessen for å avvikle ObamaCare.
NL170726 Å avvikle fritt brukervalg handler blant annet om penger.
DB170726 ¶ KAN IKKE AVVIKLE : - Så lenge land utenfor alliansen beholder sine kjernevåpen vil Nato måtte forbli en kjernefysisk allianse, understreker utenriksminister Børge Brende.
VG170725 Siden har partiets ledere i Senatet jobbet med en plan B : Avvikle « Obamacare » umiddelbart, for så deretter å bruke to år på å komme opp med en ny reform som skal erstatte den.
VG170725 NEW YORK ( VG ) Med knappest mulig margin vedtok Senatet tirsdag ettermiddag å starte den politiske prosessen for å avvikle Barack Obamas helsereform.
NL170725 En av de viktigste stegene mot et grønnere samfunn er å avvikle kull som energikilde.
DA170725 Å ta til orde for å avvikle norsk petroleumsnæring er ikke annet enn fryktelig kostbar symbolpolitikk.
AA170725 Selv om Israel lover å avvikle de omstridte sikkerhetstiltaket i løpet av et halvt år, er ikke dette nok for palestinerne.
DN170720 Bare en dag etter at selskapet opplyste om at de skulle avvikle driften, skrev DN at Eklund begjærte sin norske meglervirksomhet konkurs.
DB170720 Kampen for å avvikle moralistiske lovverk er dessuten langdryg, og seieren kommer sent ; da aktivist og Fritt Ord-prisvinner Kim Friele endelig fikk inngå partnerskap med sin Wenche Lowzow i 1993, hadde hun kjempet i 30 år for seksuelle minoriteters rettigheter.
DB170719 Vil ikke avvikle
DB170719 I november i fjor var det knyttet spenning til hvorvidt regjeringa ville avvikle pelsdyrnæringa.
VG170718 Et FN-forslag om å igangsette politiske forhandlinger, avvikle garantimaktene ( med den suverenitet det ville gitt et uavhengig, forent Kypros ) og starte utfasingen av tyrkiske soldater ville vært en start på reelle samtaler for å oppnå en reell avtale.
DN170718 Han ønsker også å avvikle zombie-selskaper som er blitt holdt kunstig i live med lett tilgang til kreditt fra kommuner og provinser.
DN170717 Miljøpartiets nasjonale talsmann og eneste stortingsrepresentant lader opp til en valgkamp der partiet blant annet går til valg på å gradvis avvikle olje- og gassektoren innen 15 år.
DA170715 Den konservative senatoren Rand Paul fra Kentucky har lik flere på den andre siden vært kritisk fordi de mener forslaget ikke går langt nok i å avvikle hele helsereformen til Obama.
DN170714 Den konservative senatoren Rand Paul fra Kentucky har med flere på den andre siden vært kritisk fordi de mener forslaget ikke går langt nok i å avvikle hele helsereformen til Obama.
AA170714 Den konservative senatoren Rand Paul fra Kentucky har med flere på den andre siden vært kritisk fordi de mener forslaget ikke går langt nok i å avvikle hele helsereformen til Obama.
DB170713 Narkotikatrafikken er blitt kriminalisert, og produsentland utsettes for betydelig politisk, moralsk og noen ganger militært press for å avvikle denne.
VG170712 Det ene er et ønske om å diskreditere Trump og redusere hans regjerings muligheter til å få gjennomført politikken sin, som blant innebærer å avvikle Obamacare.
AP170707 Vi skal fremme lov om å avvikle generell adgang til midlertidige ansettelser.
VG170705 Vil avvikle regelen ¶
DN170704 Flere av de politiske partiene i Norge ønsker å avvikle au-pair-ordningen, men i slutten av mai ble den sikret videre liv av Venstre og KrF, noe som fikk LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik til å rase.
AP170703 - Når vi nå velger å bruke vår hjemmel i totalisatorloven og retter et pålegg mot Norsk Rikstoto, skyldes dette at selskapet ikke har lykkes med å avvikle denne typen sidesystem, opplyser Lotteritilsynet.
AA170703 - Når vi nå velger å bruke vår hjemmel i totalisatorloven og retter et pålegg mot Norsk Rikstoto, skyldes dette at selskapet ikke har lyktes med å avvikle denne typen sidesystem, opplyser Lotteritilsynet.
NL170630 Både for å få økonomisk kontroll og en mest mulig rasjonell, god og helhetlig helse- og omsorgstjeneste i Tromsø kommune var det riktig av kommunestyret å avvikle det fordyrende ideologiske prosjektet til høyresida.
NL170630 Vi har en regjering som kan tenke seg å avvikle konsesjonsloven og dermed selge allmenningsgrunn til hvem som helst, også til utenlandsk storkapital.
AP170628 - Det er ikke uvanlig at vi ser opphørssalg som varer lenge, men det er et prinsipp at det villeder forbrukerne dersom man ikke har planer om å avvikle .
VG170627 Da måtte Ap presse igjennom en sterkere satsing i nord, vi måtte styrke, ikke avvikle Kystjegerkommandoen, og øke bevilgning en til heimevern i nord, men også presisere betydning av å beholde det helikopterfaglige miljøet.
NL170627 Men fordi de må ta alle kostnadene selv, vil flere av dem trolig velge å avvikle driften.
DB170627 Å avvikle Obamacare er ett av Donald Trumps mange valgløfter, men nå ser det ut til å spøke for løftet han ga velgerne.
DB170627 Senator Ron Johnson er en av fem republikanere som har uttalt at ikke ønsker å stemme for å avvikle Obamacare.
DB170627 Republikanerne jobber nå på spreng for å få nok stemmer i Senatet tirsdag for å avvikle « Obamacare ».
DB170627 I helga skal Mitch McConnell ha jobbet for å verve andre senatorer til å stemme for å avvikle Obamacare, ifølge Politicos kilder.
DB170627 ( Dagbladet ) : Mandag ble muligens til en « blåmandag » for republikanerne som hadde håpet å avvikle Obamacare.
AP170627 - Det er problematisk for Norwegian, og passasjerene som er rammet, at selskapet ikke klarer å avvikle sine flyvninger.
AP170627 - Det er problematisk for Norwegian, og passasjerene som er rammet, at selskapet ikke klarer å avvikle sine flyvninger.
DN170626 Med mindre noen av de fem kan overbevises om å endre standpunkt, ser det ut til å gå mot et sviende nederlag for Trumps forsøk på å avvikle Obamacare.
DA170626 Med mindre noen av de fem kan overbevises om å endre standpunkt, ser det ut til å gå mot et sviende nederlag for Trumps forsøk på å avvikle Obamacare.
DA170626 LES OGSÅ : Vurderer å avvikle Rygge Airport ¶
BT170626 - Hvordan skal reisende de nærmeste dagene forholde seg når det er skapt så stor usikkerhet om selskapets evne til å avvikle trafikken ?
AP170626 - Hvordan skal reisende de nærmeste dagene forholde seg når det er skapt så stor usikkerhet om selskapets evne til å avvikle planlagt trafikk ?
AA170626 Med mindre noen av de fem kan overbevises om å endre standpunkt, ser det ut til å gå mot et sviende nederlag for Trumps forsøk på å avvikle Obamacare. ( ©NTB ) ¶
AA170626 Med mindre noen av de fem kan overbevises om å endre standpunkt, ser det ut til å gå mot et sviende nederlag for Trumps forsøk på å avvikle Obamacare. ( ©NTB ) ¶
AA170626 I mars truet Utdanningsdirektoratet med å avvikle driften av This, noe som ville gjort situasjonen med manglende plasser enda mer prekær.
DN170624 Tidligere har fire konservative senatorer, deriblant Ted Cruz fra Texas og Rand Paul fra Kentucky, gjort det klart at de mener forslaget ikke går langt nok i å avvikle hele helsereformen til president Barack Obama.
DN170624 Dermed ligger det an til nederlag for forsøket på å avvikle Obamacare.
NL170623 Å avvikle FM har vært en forutsetning for å kunne gjennomføre denne oppgraderingen av den digitale infrastrukturen og sikre radiomottakere inn i alle hjem og i biler.
NL170623 ¶ DAB : Perioden med dobbeltdistribusjon har nå pågått i 10 år og vi vil ikke havne i samme situasjon som en del andre teknologier som ikke lar seg avvikle til tross for at det investeres i nye og bedre løsninger., skriver NRKs Øyvind Vasaasen.
NL170623 Perioden med dobbeltdistribusjon har nå pågått i 10 år og vi vil ikke havne i samme situasjon som en del andre teknologier som ikke lar seg avvikle til tross for at det investeres i nye og bedre løsninger.
SA170622 Styret i Follo Fotballklubb innstilte torsdag på at klubben skal avvikle sin drift og nedlegges etter sesongslutt, om ikke rammebetingelsene endres vesentlig.
DB170622 Vi har hatt gode trenere og en god ungdomsavdeling det er forferdelig leit å avvikle , sier Ruud.
DB170622 divisjonsklubben Follo melder torsdag på sine nettsider at de på et ekstraordinært styremøte har innstilt et forslag om å avvikle all drift og legge ned om ikke « rammebetingelsene for klubbens drift endres vesentlig ».
AP170622 Styret i Follo Fotballklubb innstilte torsdag på at klubben skal avvikle sin drift og nedlegges etter sesongslutt, om ikke rammebetingelsene endres vesentlig.
DB170621 Han har nemlig regnet på for eksempel hvor mye det vil koste å avvikle all næring som som utvinner fossilt brennstoff.
DB170621 - De estimerte kostnadene ved å avvikle all karbonbasert industri er én prosent av hele verdens BNP.
DA170621 - Kravet om effektivisering og omstilling medfører at Folkehelseinstituttet må redusere omfanget av en del tjenester, løse oppgaver mer effektivt og avvikle lavere prioriterte oppgaver, fortsetter Hestnes i sitt svar.
DA170621 - Vi ønsker bare å avvikle avtalen så fort det er praktisk mulig.
NL170620 Hardheten overfor barn skulle likevel vise seg å bli vanskelig å avvikle .
AA170620 ALLE VEIER ÅPNES MELLOM 15 OG 18 FOR Å AVVIKLE RUSHTRAFIKK ¶
SA170619 Norge må fortsette å legge press på palestinske myndigheter for å avvikle « martyrfondet ».
NL170619 Men å avvikle pliktene, og dermed kutte båndet mellom fisken i havet og bearbeiding på land er defensivt og vitner om manglende tro på at det er mulig med verdiskaping i hele landet.
AP170617 På Arbeiderpartiets landsmøte så sent som i april i år lå det an til en aldri så liten taxfree-thriller siden partiet kunne komme til å gå inn for å avvikle hele taxfree-ordningen.
NL170616 ¶ Høyre har gjort seg ekstremt upopulær i forsvarsfylket Troms, gjennom å gå inn for å avvikle Bardufoss som hovedbase for helikopter, flytte Bell 412-helikoptrene til Rygge.
NL170616 Men Høyre har selv gjort seg ekstremt upopulær i forsvarsfylket Troms, gjennom å gå inn for å avvikle Bardufoss som hovedbase for helikopter, flytte Bell 412-helikoptrene til Rygge og nedlegge 139 skvadron.
DN170616 - Vi vil forslå å oppheve Lov om eiendomsskatt og avvikle formuesskatten helt, sier Frps finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi.
SA170615 Å avvikle skriftlig eksamen før 17. mai, anbefales ikke.
AP170615 Å avvikle skriftlig eksamen før 17. mai, anbefales ikke.
AP170615 Å avvikle skriftlig eksamen før 17. mai, anbefales ikke.
VG170613 De har 55 timer på seg til å avvikle det Alice håper skal bli den « beste helgen i livet ».
DB170613 verdenskrig å avvikle det britiske imperiet.
DA170613 Lundteigen beskriver beslutningen om å avvikle SAMLOK Drammen som vanvittig og tar gjerne omkamp etter valget.
AA170613 Lundteigen beskriver beslutningen om å avvikle SAMLOK Drammen som vanvittig og tar gjerne omkamp etter valget.
BT170612 Mitt innlegg i BT 19.mai var rettet mot de som ønsker å avvikle næringen som er grunnlaget for vår velferdsstat.
DA170610 Du må avvikle privatbilismen.
AP170610 Ledelsen tapte avstemningen på landsmøtet : MDG vil avvikle oljevindustrien helt innen 15 år.
AP170610 Ledelsen tapte avstemningen på landsmøtet : MDG vil avvikle oljevindustrien helt innen 15 år.
VG170608 Rygge Airport, et selskap som ville gjenopplive den sivile driften på Rygge lufthavn utenfor Moss, vurderer å kaste inn håndkleet og avvikle seg selv.
DN170608 I Finland pågår nå en folkeaksjon for å avvikle ordningen.
DN170608 Rygge Airport, et selskap som ville gjenopplive den sivile driften på Rygge lufthavn utenfor Moss, vurderer å kaste inn håndkleet og avvikle seg selv.
DA170608 | Vurderer å avvikle Rygge Airport ¶
DA170608 Rygge Airport vurderer å avvikle selskapet nå som Jotunfjell Partners har tatt over Rygge Sivile lufthavn ( RSL ), med tilhørende terminalbygg ( bildet ) og annen infrastruktur.
DA170608 - Har dere vurdert å avvikle selskapet ?
BT170608 En annen norsk bedrift, Solstrand kurs- og konferansehotell på Vestlandet, har opplevd en skatteskjerpelse som er så stor at eierne nå lurer på om de skal avvikle en over 120 år gammel virksomhet og selge tomten til boligutviklere eller hotellet til utenlandske eiere.
AP170608 Rygge Airport, et selskap som ville gjenopplive den sivile driften på Rygge lufthavn utenfor Moss, vurderer å kaste inn håndkleet og avvikle seg selv.
AA170608 Rygge Airport, et selskap som ville gjenopplive den sivile driften på Rygge lufthavn utenfor Moss, vurderer å kaste inn håndkleet og avvikle seg selv.
VG170607 Det første var rettet mot et selskap som selger programvare brukt for å registrere stemmeberettigede, det andre mot 122 personer som jobbet lokalt med å avvikle valget.
AP170607 Men ratifiseringen av Minamata-konvensjonen innebærer at landet nå forplikter seg til å avvikle gruvedriften, som ved siden av å levere råstoff til forurensende industriprosesser, forgifter matjorden. 19,1 prosent av Kinas landbruksarealer er forurenset ¶
VG170606 Dermed står Qatar overfor en periode der stengte grenser vil kunne få konsekvenser for råvarepriser, og igjen påvirke Qatars enorme byggeprosjekter i forkant av at golfstaten skal avvikle Fotball-VM i 2022.
NL170606 Når regjeringen har foreslått å avvikle pliktene, er det altså i tråd med faglige anbefalinger.
VG170604 Den eneste gangen man har sett seg nødt til å flytte på en valgdato, var i 2001 da et stort utbrudd av munn- og klovsyke på den britiske landsbygda gjorde det nødvendig å vente en måned for å kunne avvikle et forsvarlig valg.
VG170604 | Flere vil avvikle lov om helligdagsfred ¶
NL170602 Fiskeriminister Per Sandberg har trukket sitt forslag om å avvikle pliktsystemet for trålerne.
NL170602 Etter en hard politisk debatt i kommunestyret 31.5.17, vedtok flertallet å stoppe de årlige utlysningene av nye tjenestekonsesjoner og avvikle fritt brukervalg innen hjemmetjenestene når kontraktsperioden går ut i 2019.
DB170602 - Au pair-ordningen har i realiteten utviklet seg til å bli en ordning der unge kvinner fra fattige land bor hos rike familier og stort sett blir satt til å være hushjelper, sier SV-representant Karin Andersen som sammen med Kirsti Bergstø fremmet forslaget om å avvikle au-pair-ordningen.
DA170602 SV ønsker på sin side å avvikle hele pliktsystemet, som fiskeriministeren.
AP170602 mai, og det ble da besluttet å avvikle prosjektet.
NL170601 I og med at inntektene fra taxfree bidrar til å holde billettprisene nede og til å finansiere små flyplasser i mindre sentrale deler av Norge er det lett å se hvorfor Avinor stiller seg på bakbeina når det snakkes om å avvikle ordningen.
DN170601 Flere partier er kritiske til au pair-ordningen, og landsmøtene til både Arbeiderpartiet og SV vedtok denne våren at de vil avvikle den.
DB170601 Sandberg har møtt mye motbør for forslaget om å avvikle det såkalte pliktsystemet, som skal sørge for råstoff til fiskeriavhengige småsamfunn i Nord-Norge.
DA170601 Som Dagsavisen omtalte i midten av mai, er regjeringen langt unna et flertall for å avvikle pliktsystemet.
DA170601 Han foreslo å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
DA170601 FLERTALLET GLAPP : Akkurat her, på pressekonferansen i mars da fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) la fram stortingsmeldingen om pliktsystemet, hadde han flertall for å avvikle pliktene for torsketrålerne.
AA170601 Det finnes muligheter til å endre Økokrims praksis på dette området, uten å avvikle selve spesialenheten.
AP170531 Det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalget presenterte nylig sitt forslag om å avvikle UP og overføre trafikkoppgavene til landets 12 politidistrikter.
AA170531 - Man kan ikke avvikle Obamacare i sin helhet.
VG170530 « Kan statsråden redegjøre for sitt ansvar i arbeidet som førte til avgjørelsen om å avvikle den samlokaliserte operasjonssentralen SAMLOK i Drammen, samt begrunne hvorfor dette har vært en « god og skikkelig » prosess fra politimester, Politidirektorat og Justis- og beredskapsdepartementet ? », skriver Kontrollkomiteen i brevet til justisministeren.
SA170530 Stangeland Maskin har bestemt seg for å avvikle sin satsing på fundamentering og peling, og selger derfor utstyret til Seabrokers Fundamentering.
DN170530 Stortinget kommer ikke til å gå inn for avvikle au pair-ordningen denne uken.
DN170530 Flere partier er kritiske til ordningen, og landsmøtene til både Arbeiderpartiet og SV vedtok denne våren at de vil avvikle den.
DA170530 SV og Senterpartiet ønsker også å avvikle ordningen.
DA170530 Både Venstre og KrF har tidligere truet med å avvikle ordningen om man ikke får gjort noe med au pairenes situasjon.
DA170530 Arbeiderpartiet var sist ut, og vedtok på sitt landsmøte at de ønsker å avvikle ordningen.
DA170530 - Vi har drevet på dispensasjon fra kommunen de siste årene fordi vi har for små utearealer - og med to ansatte som skal av med pensjon, har vi valgt å avvikle driften nå.
DA170530 SV og Senterpartiet ønsker også å avvikle ordningen.
DA170530 Både Venstre og KrF har tidligere truet med å avvikle ordningen om man ikke får gjort noe med au pairenes situasjon.
DA170530 Arbeiderpartiet var sist ut, og vedtok på sitt landsmøte at de ønsker å avvikle ordningen.
DA170530 « Kan statsråden redegjøre for sitt ansvar i arbeidet som førte til avgjørelsen om å avvikle den samlokaliserte operasjonssentralen SAMLOK i Drammen, samt begrunne hvorfor dette har vært en « god og skikkelig » prosess fra politimester, Politidirektorat og Justis- og beredskapsdepartementet ? » heter det i brevet.
AP170530 Uten drahjelp fra Venstre og KrF får ikke Karin Andersen flertall for forslaget om å avvikle au pair-ordningen.
AP170530 Stortinget kommer ikke til å gå inn for avvikle au pair-ordningen denne uken.
AP170530 Flere partier er kritiske til ordningen, og landsmøtene til både Arbeiderpartiet og SV vedtok denne våren at de vil avvikle den.
NL170529 Til SV, Rødt og AP vil jeg si : At dere tør å ta en slik avgjørelse med å avvikle fritt brukervalg.
DA170529 Det er ikke sikkert at løsningen i den omtalte varslersaken om bofellesskapet er å avvikle det i sin form slik som levekårssjefen i Stavanger kommune har tatt til orde for.
DB170528 Statsråden viser til at mange høringsinstanser, blant annet flere kommuner, NUBU, Helsetilsynet, Barneombudet og Redd Barna, var bekymret for at barnevernet vil miste verdifulle tiltak for sårbare barn og unge hvis man skulle avvikle statens tilbud av spesialiserte hjelpetiltak.
DB170525 - MDGs politikk er å avvikle norsk oljevirksomhet, ikke ha noen ny oljevirksomhet noen steder i norske områder, sier Hansson, som mener MDG er det partiet som vil være den beste garantisten for å begrense oljeaktiviteten.
DB170524 Hva det vil koste å eventuelt avvikle avtalen, har helseregionen ikke kommentert.
DA170524 Når vi er inne på Sandberg : hva synes du om forslaget hans om å avvikle pliktsystemet for torsketrålere ?
AP170524 De valgte heller å avvikle driften.
AA170524 Nå skal han styre sammen med et parti som vil avvikle oljevirksomheten innen 2032.
BT170522 INGEN PLAN : Et parti som vil avvikle en av Norges viktigste næringer på rekordtid, må ha en troverdig plan for hvordan det skal skje.
BT170522 Et parti som vil avvikle en av Norges viktigste næringer på rekordtid, må ha en troverdig plan for hvordan det skal skje.
AP170522 Tiltalen inkluderer « forsøk på å avvikle det tyrkiske parlamentet med bruk av vold, ledelse av en væpnet organisasjon, forsøk på å drepe presidenten, drap på 250 borgere, legemsbeskadigelse på 2735 andre ».
SA170521 MDG kan ikke beskyldes for å fri til velgerne med vedtak som å avvikle taxfreeordningen, kutte biltrafikken i storbyene med 20 prosent på fire år, redusere trafikken på norske flyplasser med 30 prosent og avblåse reallønnsvekst i bytte mot kortere arbeidstid.
DN170521 - Vi håper at Rouhani bruker sin nye termin til å starte en prosess for å avvikle landets terrornettverk og avslutte all støtte til destabiliserende krefter i denne regionen, sa Tillerson som er på besøk hos Irans erkefiende og regionale rival Saudi-Arabia.
VG170519 Aktivistgruppens Kina-ekspert, Peter Li, hevder overfor BBC at myndighetene over tid har jobbet for å avvikle festivalen.
NL170519 En fersk rapport foreslår å avvikle UP i dagens form.
DB170519 Men, hvis MDG vil vokse og få det meste ut av sin ganske talentfulle gjeng med politikerspirer, må de avvikle toledermodellen og velge en partileder.
VG170518 Nylig fikk Stavanger nei til sin søknad om statsstøtte til å avvikle VM i hurtig- og lynsjakk i romjulen 2017.
DN170518 Regjeringsoppnevnt utvalg vil avvikle både Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet.
DB170518 Det er ikke som et valg i Norge, der infrastrukturen er på plass og det bare er trykke på en knapp mot det som kreves for å avvikle et valg i Kongo med anslagsvis 80 millioner innbyggere.
DA170518 På folkemøter har han informert om hvorfor regjeringen vil avvikle pliktsystemet i fiskeriene.
DA170518 Partileder Jonas Gahr Støre og to tidligere fiskeriministre var sentrale i en intern ekspertgruppe som utviklet Aps svar på regjeringens forsøk på å avvikle pliktsystemet i fiskeriene.
DB170516 - MST hadde over flere år lav etterspørsel, og det ble etter hvert vurdert å avvikle tilbudet.
DA170516 Nå jobber næringskomiteen på Stortinget med fiskeriministerens stortingsmelding « Pliktsystemet for torsketrålere », der regjeringen foreslår å avvikle det såkalte pliktsystemet.
DA170516 Men der kystbefolkningen og flere partier på Stortinget vil stramme inn pliktene, har regjeringen med Sandberg i spissen gått i motsatt retning : Han vil avvikle pliktene, og overføre en liten del av kvotene fra trålflåten til kystflåten.
DA170516 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) vil avvikle pliktsystemet i fiskeriene, men får ikke flertall i Stortinget.
DB170515 Sentralstyret støtter et forslag om å avvikle BSU-ordningen.
DB170515 Det ville ha endret premissene for hele den norske EU-debatten om LO hadde gått innfor å avvikle EØS-avtalen.
DA170515 Sentralstyret støtter et forslag om å avvikle BSU-ordningen.
AP170515 « Elisenberg valgte ikke å rette seg etter kravet om straks å avvikle de biervervene som kunne avvikles.
AP170515 Politidirektoratet sier til Aftenposten styrevervet er godkjent av politidirektøren, og at det ikke har vært praktisk mulig å avvikle advokatpraksisen fordi det er en fordring rettet mot firmaet.
DN170514 Staten vil avvikle det generelle beitetilskuddet for dyr på innmarksbeite, men kompenserer for noe av bortfallet ved økt arealtilskudd.
DA170514 mai et stortingsflertall mot å avvikle akuttkirurgien i Odda i Hordaland, og i morgen skal politikerne på Stortinget fatte vedtak i saken.
DA170514 april om å avvikle den akuttkirurgiske beredskapen.
DA170514 Staten vil avvikle det generelle beitetilskuddet for dyr på innmarksbeite, men kompenserer for noe av bortfallet ved økt arealtilskudd.
AP170511 Den nye presidenten, som klart vant valget tirsdag, ønsker at dialog skal ledsage sanksjoner for å påvirke Pyongyang-regimet til å avvikle sitt atomprogram og stanse prøveskytingen av ballistiske missiler.
VG170510 Fagbevegelsen er blitt en av de viktigste arenaene for dem som ønsker å avvikle EØS-avtalen.
VG170509 - Det er fortsatt slik at det er flere som vil beholde EØS-avtalen, enn å avvikle den.
DB170509 En annen avgjørelse som ble fattet av FIFA-rådet tirsdag var å flytte gallaen for kåring av årets spillere og trenere fra Zürich til London og avvikle den allerede 23. oktober.
DB170509 ¶ SETTER PRIS PÅ UTFASING AV OLJE : En ny rapport har beregnet hva det vil koste for Norge om vi bevisst skulle gå inn for å avvikle oljeindustrien.
DA170509 I 2014 gikk diskusjonen høyt om Oljefondet burde avvikle sine investeringer i internasjonale kullselskaper.
DB170508 Under landsmøtet i helga gikk Frps landsmøte inn for å beholde direktoratet som ledelsen for fire år siden ville avvikle . 4.
BT170508 - Dette ser bra ut, og svarer godt på den usikkerheten som har vært i etterkant av vedtaket om å avvikle den akuttkirurgiske virksomheten ved Odda sykehus.
AA170508 - Dette ser bra ut, og svarer godt på den usikkerheten som har vært i etterkant av vedtaket om å avvikle den akuttkirurgiske virksomheten ved Odda sykehus.
DA170507 Det samme gjorde forslaget om å avvikle Politidirektoratet og forslaget om å åpne for surrogati.
AP170507 Det samme gjorde forslaget om å avvikle Politidirektoratet og forslaget om å åpne for surrogati.
AA170507 Med jevne 114 mot 112 stemmer sa landsmøtet nei til å avvikle Politidirektoratet.
AA170506 Det er også klart at Frp holder fast ved kommunetvang, og at de ikke vil avvikle Politidirektoratet.
SA170505 Fylkesrådmannen går inn for å avvikle gratis ferje for biler som går på strøm eller hydrogen.
DN170505 Hagen og Oslo Frp å få vedtatt en politisk uttalelse som tar til orde for å avvikle kommunenes rett til å kreve inn skatt på eiendom fra 2020.
AA170505 Amerikanske medier betegner kjøreturen til New York som en sjarmøretappe for Trump, som torsdag innkasserte sin kanskje største seier som president da han fikk flertall i Kongressen for å avvikle deler av Obamacare.
DB170504 Å overbevise demokratene om å avvikle Barack Obamas - og en av demokratenes - største politiske triumfer, blir vanskelig.
DB170504 ¶ VEKK MED OBAMACARE : Representantes hus stemte i kveld for en lov som tar sikte på å avvikle store deler av Barack Obamas helsereform Obamacare.
DB170504 Med 217 ja-stemmer fikk republikanerne et snevert flertall for den foreslåtte reformen som etter planen skal avvikle store deler av forhenværende president Barack Obamas helsereform.
VG170503 Men DSB og Sivilforsvaret har vært strenge og avslått mange søknader fra private eiere om å avvikle tilfluktsrommene.
DB170503 Nord-Korea-eksperten mener videre at det vil være mer eller mindre umulig å få regimet til å avvikle atomprogrammet før forhandlingene har begynt.
DB170503 Rådmannen vil avvikle ordningen, mens det gjør bl.a. tidligere ordfører Marvin Wiseth ( H ) oppgitt.
DB170503 Rådmann går i dag inn for å avvikle æresprisen og innføre en flatere og mindre pompøs Trondheim bys hederspris.
DB170503 - Å avvikle ordningen er en god idé, for å være æresborger er for meg svært kunstig, sier Tellefsen til Adressa.
AP170503 Macron presset på sin side Le Pen hardt på planen hennes for å avvikle euroen og innføre franc som en parallell valuta.
AA170503 Rådmannens argumentasjon for å avvikle ordningen og heller innføre en ny pris, er tynn og merkelig.
AA170503 Rådmannen foreslår overfor formannskapet å avvikle ordningen og heller innføre « Trondheim bys hederspris ».
AA170503 Det er derfor på tide å hente frem nye kandidater til en slik tittel, fremfor å avvikle ordningen.
AA170502 ¶ Flere spørsmål : På formannsskapsmøtet onsdag har kommunalråd Ingrid Skjøtskift ( H ) flere spørsmål til rådmannens forslag om å avvikle ordningen med æresborgere.
AA170502 Etter den tid har ingen fått tittelen, og i formannskapet onsdag kommer rådmannen med en innstilling om å avvikle hele ordningen.
VG170501 Vil avvikle avtalen ¶
FV170501 Kunstmaling ble smerteterapi for Solveig Tambs etter at hun måtte avvikle motebutikken La Maison.
VG170430 Trump-administrasjonen har varslet at de vil presse Nord-Korea til å avvikle sitt atomvåpen- og rakettprogram gjennom tøffere sanksjoner og diplomatisk press, men samtidig være klare til å forsvare seg selv og sine allierte.
SA170430 Nå skal han fronte vedtaket om å avvikle foretakene.
AP170430 KrF vil avvikle de regionale helseforetakene.
SA170428 Det er Ståle Solbakken klar over, og derfor er han innstilt på til en viss grad å avvikle laget igjen.
BT170428 Det er Ståle Solbakken klar over, og derfor er han innstilt på til en viss grad å avvikle laget igjen.
AP170428 Det er Ståle Solbakken klar over, og derfor er han innstilt på til en viss grad å avvikle laget igjen.
DB170427 I stortingsmeldinga som nylig ble lagt fram, foreslår han å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
DB170427 Programkomiteen ønsker å avvikle dagens regionale helseforetak og utrede å overføre driftsansvaret til de nye store regionene som er vedtatt.
BT170427 Arrangørene håper de kan avvikle festen neste lørdag.
SA170426 Selv om Norge var okkupert i 1940 valgte fotballforbundet å avvikle cupmesterskapet.
DN170426 Arbeiderpartiet har allerede bestemt seg for å avvikle selskapet Nye Veier as, begrunnelsen er blant annet å « sikre politisk styring av beslutninger og prioriteringer av veiprosjekter ».
AP170426 Selv om Norge var okkupert i 1940 valgte fotballforbundet å avvikle cupmesterskapet.
BT170425 Europarådet reagerer sterkt og ber USA avvikle dødsstraff.
AP170425 Europarådet reagerer sterkt og ber USA avvikle dødsstraff.
AA170425 Europarådet reagerer sterkt og ber USA avvikle dødsstraff.
AA170425 Europarådet ber USA avvikle dødsstraff etter at tre fanger er henrettet i Arkansas i løpet av få dager.
DA170423 Kulturministrene Anniken Huitfeldt og Hadia Tajik fikk beredt grunnen og vedtatt den, men det første Høyre og Frp gjorde, var å avvikle den.
AP170423 I regjering vil de gå gjennom juridiske avtaler med private aktører og trolig avvikle dem så fort det lar seg gjøre - uten at pasienter blir skadelidende. 14.
AP170423 Ap og Sp vil begge avvikle reformen.
AP170423 Ap og Sp vil avvikle avtalen med nederlandske myndigheter. 20.
AP170423 Ap og Sp vil avvikle avtalen med nederlandske myndigheter.
VG170422 Partiledelsen ba landsmøtet avvise et forslag fra Fjell Ap om å avvikle hele taxfree-ordningen.
DN170421 At den amerikanske sentralbanken til tross for gjentatt snakk om renteøkninger siden slutten av 2015 bare har klart å øke renten tre ganger, tror Drusebjerg er et varsel om at det vil ta en hel generasjon å avvikle det forsøket man har satt i gang : ¶
DN170421 - Byggvirksomheten har over tid slitt med lønnsomheten og med å få tilstrekkelig med ordre, og dermed ser vi oss nødt til å avvikle mellom 40 og 45 årsverk i Stavanger.
DA170421 - Byggvirksomheten har over tid slitt med lønnsomheten og med å få tilstrekkelig med ordre, og dermed ser vi oss nødt til å avvikle mellom 40 og 45 årsverk i Stavanger.
VG170419 De som vil avvikle norsk olje- og gassindustri raskere enn energimarkedet forandrer seg, oppnår ikke annet enn å legge ned arbeidsplasser.
VG170419 Noen ønsker å stramme inn regelverket, mens andre vil avvikle tiggeforbudet, sier han.
DN170419 Et ferskt Esa-vedtak pålegger Norge å avvikle drosjemonopolet innen to måneder.
AP170419 At de har ulikt syn på pelsdyrnæringen, som Ap vil avvikle , kan de nok leve med.
AA170419 En kraftig reduksjon i antall melkeregioner og forslag om å avvikle markedsreguleringene for korn og egg, blir også stoppet av næringskomiteen.
SA170418 | Besteforeldre vil at Statoil skal avvikle all ny letevirksomhet ¶
DA170418 Atatürk ville skape en sekulær stat, som Erdogan nå kan avvikle .
DB170415 Sana har ingen planer om å la denne fellesfestingen skje, inntil Elias tilbyr seg å avvikle familiens interne slavedrift med umiddelbar virkning.
SA170411 Årets store påskemysterium er hvordan regjeringa kan hevde å stå bak en suksess som skyldes godt vær, gode avlinger og en politikk de selv prøver å avvikle .
DN170411 Og at det faktisk kan tenkes, hvis hun kjenner ekstra godt etter, at det er ørlite feighet som hindrer regjeringen i gjøre det eneste moralsk riktige : Avvikle dyreplageriet.
DA170409 - Le Pen vil avvikle gratis skolegang for innvandrerbarn.
DA170409 - Le Pen vil avvikle gratis skolegang for innvandrerbarn.
DA170407 Statsråden gikk opprinnelig inn for å kutte melkeregionene til ti, samt avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg.
DA170407 Regjeringen foreslo å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon.
SA170406 Regjeringen foreslo å avvikle opplysningskontorene, men fikk ikke flertall.i ¶
SA170406 Regjeringen foreslo å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon.
SA170406 Regjeringen foreslo å avvikle avløsertilskudd og ordningen med tidligpensjon, men stoppes av komiteen.i ¶
SA170406 * Regjeringen får heller ikke flertall for å avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg, men markedsordningene for svin endres.
SA170406 Statsråden gikk opprinnelig inn for å kutte melkeregionene til ti samt avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg.
SA170406 * Regjeringen får heller ikke flertall for å avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg, men markedsordningene for svin endres.
DN170406 - Vi setter foten ned for Frp og Høyres defensive og historieløse forslag om å avvikle båndet mellom fiske i havet og aktivitet på land i nord, sier Støre til NTB.
DB170406 Da er det bedre at de får avvikle arrangementet på en trygg og sikker måte nå i år, men så er arrangørene også forberedt på at det må gjøres på en annen måte neste år, sier Dahl til Dagbladet.
DB170406 Det er ingen liten kamel å svelge for Høyre og FrP, som etter valget proklamerte at fylkeskommunens levetid bare handlet om hvor raskt det var mulig å avvikle .
DA170406 Trump vil presse Nord-Korea til å avvikle sitt atomvåpen- og rakettprogram.
AP170406 Statsråden gikk opprinnelig inn for å kutte melkeregionene til ti samt avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg.
AP170406 Regjeringen foreslo å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon.
AA170406 Statsråden gikk opprinnelig inn for å kutte melkeregionene til ti samt avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg.
AA170406 Regjeringen foreslo å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon.
DA170405 Fiskeriminister Per Sandberg har møtt motbør for regjeringens forslag om å avvikle trålrederienes plikter overfor lokalsamfunnene langs kysten.
VG170404 Venstre, KrF og SV vil avvikle ordningen, men uten Ap eller regjeringen har de ikke flertall i Stortinget.
VG170404 Regjeringen er ikke villig til å avvikle ordningen med midlertidig opphold, en ordning som ble innført under den rødgrønne regjeringen.
SA170404 I løpet av to år vil Stavanger kommune avvikle driften ved Blidensol sykehjem.
DN170404 Sandberg vil avvikle systemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
DN170404 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) møter motstand også fra samarbeidspartiene Venstre og KrF for forslaget om å avvikle torsketrålernes pliktsystem.
DB170404 Sandberg vil avvikle systemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
DB170404 Fra før har Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet tatt til motmæle mot å avvikle torsketrålernes pliktsystem.
BT170404 Tryggheten til befolkningen vil bli svekket ved å avvikle akuttkirurgisk virksomhet.
BT170404 Det er motsigende at dere vil avvikle akuttkirurgisk virksomhet, men samtidig gå inn for at Odda sjukehus skal kunne ta i mot og stabilisere skadde pasienter, utføre enkle kirurgiske prosedyrer og ha skadepoliklinikk, uten å ha kirurg på vakt.
BT170404 En del politikere og miljøorganisasjoner har påstått at Norge må avvikle oljeleting og produksjon for å imøtekomme Parisavtalen om reduksjon av CO2-utslipp.
AA170404 Det skal også ha vært skepsis til forslag om å avvikle ordning med markedsregulering for korn og egg.
VG170403 Partier som vil avvikle norsk olje- og gassindustri langt raskere enn det internasjonale energimarkedet forandrer seg, oppnår ikke stort annet enn å legge ned arbeidsplasser utenfor det sentrale østlandsområdet.
VG170402 - Det spørs hvor mange år Odd kan utvikle spillerne før de må avvikle dem, var blant stikkene fra Rosenborg-treneren.
VG170402 Men søndag morgen vedtok landsmøtet å avvikle kontantstøtten.
VG170401 ÅLESUND ( VG ) Et stort flertall på Venstre-landsmøtet avslo partiledelsens krav om å avvikle nordmenns taxfree-ordning, etter å ha hørt Carl-Erik Grimstad be tynt for posen.
VG170401 Fredag skrev han et innlegg på NRK Ytring, hvor han oppsummerte sitt syn foran Venstres landsmøte : Kongedømmet kommer til å avvikle seg selv når tiden er inne.
VG170401 NEI TIL HALAL-MONOPOL : Oskar Grimstad i Frp vil avvikle dagens ordning med halal-sertifisering, som han mener skaper en monopol-situasjon.
VG170401 Grimstad mener dette skaper en form for monopolsituasjon, som han ønsker å avvikle .
FV170401 Etter planen skal Listhaug avvikle fødselspermisjon til og med 2. juli.
DN170401 * avvikle sexkjøpsloven. * ikke søke norsk EU-medlemskap.
DB170401 Grimstad mener dette skaper en form for monopolsituasjon, som han ønsker å avvikle .
DB170401 Jeg hadde følt at jeg bor på et sted som de der inne gjør alt de kan for å avvikle .
DA170401 Etter planen skal Listhaug avvikle fødselspermisjon til og med 2. juli.
DA170401 Grimstad mener dette skaper en form for monopolsituasjon, som han ønsker å avvikle .
AP170401 Etter planen skal Listhaug avvikle fødselspermisjon til og med 2. juli.
AA170401 Etter planen skal Listhaug avvikle fødselspermisjon til og med 2. juli.
VG170331 Også Organisasjonen av amerikanske stater ( OAS ) mener Venezuelas regjering er i ferd med å avvikle demokratiet i landet.
VG170331 ANKLAGER : Venezuelas president Nicolas Maduro anklages for å prøve å gjennomføre statskupp og avvikle demokratiet i landet.
VG170331 Det er tidligere foreslått å avvikle ordningen av hensyn til småbarnsforeldre, dyrevelferd og folkehelsen.
SA170331 Forslag om å avvikle taxfree-ordningen ¶
DN170331 Også et forslag om å avvikle taxfreeordningen kan skape opphetet stemning.
AP170331 Forslag om å avvikle taxfree-ordningen ¶
AP170331 Men skulle Norge avvikle olje- og gassnæringen det neste tiåret, ved å strupe tilgangen på nye leteområder, vil andre land overta Norges andel av oljemarkedet.
AA170331 Også et forslag om å avvikle taxfreeordningen kan skape opphetet stemning.
DB170330 Sammen med to andre demokrater står han derfor bak et lovforslag som vil tvinge to av Californias statlige pensjonsfond til å avvikle investeringer i selskap som arbeider med muren, skriver New York Daily News.
DA170330 Etter det Dagsavisen forstår, er det knyttet spenning til hvordan KrF og Venstre stiller seg overfor regjeringens forslag om å gjøre omfattende endringer i markedsreguleringsordningene, som å avvikle samvirkebasert ordninger for korn og egg, og om å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 10.
AP170330 Grasrota i partiet Venstre er mot at partiledelsen, eller eliten i Oslo, foreslår å avvikle taxfree-ordningen på flyplassene.
AA170330 Også Organisasjonen av amerikanske stater ( OAS ) mener Venezuelas regjering er i ferd med å avvikle demokratiet i landet.
AA170330 Det er usikkert om Trump vil sette truslene ut i livet ettersom han også er avhengig av Kinas hjelp for å presse Nord-Korea til å avvikle sitt atomvåpen- og rakettprogram.
DN170329 » Å avvikle statsrådenes mulighet til tvungen lønnsnemnd og å stille krav til at en bestemt andel av nye boliger skal være utenfor markedet « i borettslag med kontrollerte priser og kontrollert omsetning », er blant endringsforslagene landsmøtet skal drøfte.
DB170329 - Vi skal blant annet avvikle nulltimerskontrakter og styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.
DA170329 I løpet av helgen ble man enige om å avvikle arbeidsforholdet.
DA170329 Å avvikle statsrådenes mulighet til tvungen lønnsnemnd og å stille krav til at en bestemt andel av nye boliger skal være utenfor markedet « i borettslag med kontrollerte priser og kontrollert omsetning », er blant endringsforslagene landsmøtet skal drøfte.
AP170329 I realiteten er det ventet at det vil måtte forhandles frem minst tre sett med avtaler : ¶ 1 ) Skilsmisseavtale : Disse forhandlingene dreier seg om å avvikle dagens medlemskap.
AP170329 Forslag om å avvikle taxfree-ordningen ¶
DN170328 Trump kommer også til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, som ville ha lagt restriksjoner på klimagassutslipp fra amerikanske kullkraftverk.
DB170328 Selv ønsker Arbeiderpartiet å avvikle avtalen dersom de kommer i regjering til høsten.
DA170328 Det er ventet at Trump vil avvikle moratoriumet på ny kullutvinning som Obama annonserte for ett år siden.
DA170328 - Jeg vet at landsstyret har innstilt på å avvikle ordningen gitt at det kommer på plass en realistisk finansiering av kortbanenettet for flytrafikk.
AP170328 Trump kommer også til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, som ville ha lagt restriksjoner på klimagassutslipp fra amerikanske kullkraftverk.
AA170328 Trump kommer også til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, som ville ha lagt restriksjoner på klimagassutslipp fra amerikanske kullkraftverk.
VG170327 - Det spørs hvor mange år Odd kan utvikle spillerne før de må avvikle dem.
VG170327 Det henger sammen med at regjeringen i forrige uke foreslo å avvikle pliktsystemet for torsketrålere, et forslag det ikke ble rent lite kritikk og rabalder av.
SA170327 Øvrige partier vil avvikle eller la Vinmonopolet overta.
DN170327 Videre sier han at den kommer til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, en miljøregulering som legger restriksjoner på klimagassutslipp fra kullkraftverk.
DN170327 USAs miljøsjef sier Donald Trump i løpet av de neste dagene signerer en presidentordre som skal avvikle ett av Obamas nasjonale tiltak mot global oppvarming.
AP170327 Målet var å påvirke Oljefondet til å avvikle sine investeringer i selskaper som er inne den omstridte rørledningen Dakota Access i USA.
AP170327 Målet var å påvirke Oljefondet til å avvikle sine investeringer i selskaper som er inne den omstridte rørledningen Dakota Access i USA.
AA170327 april til et protestmøte mot fiskeriminister Per Sandbergs ( Frp ) forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem, skriver Klassekampen.
SA170326 Videre sier han at den kommer til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, en miljøregulering som legger restriksjoner på klimagassutslipp fra kullkraftverk.
SA170326 USAs miljøsjef sier Donald Trump i løpet av de neste dagene signerer en presidentordre som skal avvikle ett av Obamas nasjonale tiltak mot global oppvarming.
DN170326 Hver femte kommune i en undersøkelse foretatt av VG sier de tenker på å avvikle små skoler.
AP170326 Hver femte kommune i en undersøkelse foretatt av VG sier de tenker på å avvikle små skoler.
AA170326 Hver femte kommune i en undersøkelse foretatt av VG sier de tenker på å avvikle små skoler.
AA170326 Hver femte kommune i en undersøkelse foretatt av VG sier de tenker på å avvikle små skoler.
DB170325 Arbeidstaker kan selv kreve ferie i oppsigelsesperioden hvis denne perioden sammenfaller med hovedferieperioden, eller hvis oppsigelsesfristen faller på slutten av året slik at det etter fratredelse ikke er tid til å avvikle ferie før ferieåret er over.
DB170325 Arbeidstaker kan også motsette seg å avvikle allerede avtalt ferie i slike tidsrom.
DB170325 - Arbeidstaker kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristen utløper, hvis det etter oppsigelsestiden ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, sier advokaten videre.
BT170325 Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning.
AA170325 I 1965 klarte bøndene å overbevise Stortinget om at kyrne med sommertid kom i utakt med melketiden, og med et flertall på 84 mot 47 stemmer besluttet Stortinget å avvikle sommertiden.
VG170323 « Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til vedlikehold av fredede bygg utenfor virksomhet, samt fremme forslag om å avvikle kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt på fredede bygg i privat eie.
SA170323 Å avvikle tax free-ordningen er ikke et målrettet virkemiddel for den som er opptatt av å redusere flytrafikken.
DA170323 Dale ville også gjøre omfattende endringer i markedsreguleringsordningene, som å avvikle samvirkebasert ordninger for korn og egg.
AP170323 avvikle ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte områder og fase ut leterefusjonsordningen.
VG170322 I avhør har politiinspektøren forklart at Jensen skulle avvikle alt av informanter - og i den grad det skulle drives, så skulle det skje i henhold til instruks.
BT170322 Gyldendal besluttet i 2013 å avvikle samarbeidet med Interpress Norge AS.
SA170321 Vikingtrener Ian Burchnall er optimist med tanke på å stille et skadefritt lag til seriestart, men må først avvikle den siste testen uten mange av de beste.
AP170321 Vikingtrener Ian Burchnall er optimist med tanke på å stille et skadefritt lag til seriestart, men må først avvikle den siste testen uten mange av de beste.
SA170320 Bør vi avvikle den ?
VG170319 * Arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ¶
DB170319 SV vil avvikle au pair-ordningen og forby plastposer ¶
DB170319 I det vedtatte punktet sier SV at partiet skal « arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ».
DB170319 ( Dagbladet ) : Landsmøtet i SV har søndag - med stort flertall - vedtatt å gå inn for å avvikle au pair-ordningen.
BT170319 SV skal også « arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ».
AP170319 * Arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ¶
AA170319 | SV vil avvikle au pair-ordningen ¶
AA170319 Landsmøtet i SV har med stort flertall vedtatt å gå inn for å avvikle au pair-ordningen.
AA170319 Det innebærer at SV skal " arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ".
AA170319 Landsmøtet vedtok også at SV vil vurdere forbud mot plastposer, vil avvikle au pair-ordningen, avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika og reversere nærpolitireformen.
DB170318 Frp-toppen foreslår også å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten, og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
DB170318 Bakgrunnen er at Sandberg nå foreslår for Stortinget å avvikle trålernes plikt til å levere fangst til fiskerisamfunn i Nord-Norge.
DN170317 Det koster SV rundt halvannen million kroner å avvikle helgens landsmøte for 209 delegater, et femtitall gjester og stab fra partikontoret.
DN170317 Regjeringen la fredag frem pliktmeldingen, med forslag om å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.
DN170317 Regjeringen la i dag frem pliktmeldingen, og foreslår i den å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.
DN170317 * Avvikle aktivitetsplikten og forskriftsfeste en avkortning på 20 prosent av relevante torskekvoter.
DN170317 Han foreslår å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
DN170317 Fiskeriminister Per Sandberg vil med et pennestrøk avvikle de siste restene av leveringspliktene, og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten.
DN170317 * Avvikle aktivitetsplikten og forskriftsfeste en avkortning på 20 prosent av relevante torskekvoter.
DB170317 Han foreslår å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
DB170317 Fiskeriminister Per Sandberg vil med et pennestrøk avvikle de siste restene av leveringspliktene, og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten.
DB170317 Erna Solberg holder sterke innlegg om at de som er mot den, har ikke gjennomføringskraft, og så kommer hennes første landsmøte etter innføring av avgiften, og så vil de avvikle den igjen.
AP170317 Sandberg vil avvikle systemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
AP170317 Sandberg karakteriserer leveringsplikten som et utdatert næringspolitisk virkemiddel og vil avvikle restene av ordningen og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten.
AP170317 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) høster motbør blant de folkevalgte for sitt kontroversielle forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem.
AP170317 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) foreslår å avvikle pliktsystemet for torsketrålere.
AA170317 Sandberg vil avvikle systemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
AA170317 Sandberg karakteriserer leveringsplikten som et utdatert næringspolitisk virkemiddel og vil avvikle restene av ordningen og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten.
AA170317 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) høster motbør blant de folkevalgte for sitt kontroversielle forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem.
AA170317 Sandberg karakteriserer pliktene som et utdatert næringspolitisk virkemiddel, og foreslår å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten, og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
VG170316 I Polen og Ungarn sitter høyrepopulistene nå ved makten, der er de i ferd med å avvikle rettsstaten og demokratiet.
DA170316 - De forsøkte å avvikle stiftelsen i 2015 og 2016 da de fant ut at den ikke var bærekraftig.
AP170316 Selv om partiet vil avvikle kontantstøtten, vil partiet gi alle foreldre uten opptjent rett til foreldrepermisjon en minsteytelse på 185.000 kroner.
AA170316 Nå er det ikke opp til dere, Rema 1000, å avvikle sirkus med dyr.
AA170316 Å avvikle Dragvoll har åpenbare organisatoriske konsekvenser for NTNU, men konsekvensene for Trondheim kommune og Trondheim som by vil være historiske.
VG170315 Olsen i Private Barnehagers Landsforbund sier det skal bli vanskelig å avvikle private barnehager, fordi eierne ofte ikke bare driver, men også eier barnehagene, etter oppfordring fra nettopp SV.
DA170315 * I desember « besluttet toppledelsen å avvikle eller nedskalere » seminarer, samlinger, reiser, fruktordninger, bevertning i møter, aviser, årsfest for ansatte og julelunsj for pensjonister. » | En passe debut ¶
VG170314 Mens Arbeiderpartiets Kari Henriksen mener dagens regjering kaster penger ut av vinduet ved å leie fengselsplasser i Norgerhaven fengsel, mener Høyres Margunn Ebbesen at leieavtalen har vært en suksesshistorie og at det vil være å gå tilbake i tid å avvikle den.
VG170314 I Aps forslag til nytt partiprogram for 2017-2021 står det nemlig at de vil « lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet ».
VG170314 BEKYMRET : Høyrepolitiker Margunn Ebbesen synes det er bekymringsfullt at Ap går til valg med å avvikle leieavtalen med Norgerhaven fengsel.
DN170314 Også om bestandsmålet for ulv blir det debatt, i likhet med forslaget om å avvikle alle oppdrettsanlegg i nasjonale laksefjorder.
DB170314 Også om bestandsmålet for ulv blir det debatt, i likhet med forslaget om å avvikle alle oppdrettsanlegg i nasjonale laksefjorder.
DB170314 Jeg mener ikke at vi bør sette hunder i bur, men vi bør definitivt avvikle pelsdyrnæringa.
DA170314 - Utvidelsen gjør det mulig å kople Universitetsparken sammen med et nytt stort parkrom på Tullinløkka, ved å avvikle og fjerne asfalten i den mellomliggende delen av Kristian VI s gate », sier hun.
VG170312 - Vi hadde ikke en god nok oppskrift på hvordan man skulle avvikle det.
DN170311 - Kan dere ikke ha som målsetning å avvikle den i løpet av åtte år ? ​ - Jeg håper det, men det viktigste er skatten skal trappes ned for arbeidende kapital.
DA170311 Utvidelsen gjør det mulig å kople Universitetsparken sammen med et nytt stort parkrom på Tullinløkka, ved å avvikle og fjerne asfalten i den mellomliggende delen av Kristian VI s gate », sier forslagsstiller Beate Habhab ( MDG ) til Dagsavisen.
VG170310 GARDERMOEN ( VG ) Høyre-landsmøtet hørte på partiveteranen Kåre Willoch, og har avvist forslaget om å avvikle barnetrygden til fordel for gratis barnehage, med stort flertall.
SA170310 Hun viste til en fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som går inn for å avvikle universell barnetrygd og i stedet bruke pengene på barnehage.
SA170310 Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen.
DA170310 Hun viste blant annet til en fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som går in for å avvikle universell barnetrygd og i stedet tilby gratis barnehage.
DA170310 Et forslag om å avvikle kontantstøtten ble blankt avvist.
BT170310 Hun viste til en fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som går inn for å avvikle universell barnetrygd og i stedet bruke pengene på barnehage.
BT170310 Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen.
AA170310 Hun viste blant annet til en fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som går in for å avvikle universell barnetrygd og i stedet tilby gratis barnehage.
AA170310 Et forslag om å avvikle kontantstøtten ble blankt avvist.
AA170310 Hun viste til en fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som går inn for å avvikle universell barnetrygd og i stedet bruke pengene på barnehage.
AA170310 Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen.
SA170309 | Erna Solberg vil avvikle pelsdyrnæringen - Høyre sa nei ¶
DB170309 Et mindretall vil avvikle pelsdyrnæringen, men forslaget får neppe flertall.
BT170309 Om 10 - 15 år kan Akvariet i Bergen måtte avvikle hvis ikke institusjonen blir del av en fremtidig marin klynge, som nå foreslås etablert i byen.
AA170309 Et mindretall ønsket å gå inn for å avvikle næringen.
AA170309 Et forslag om å avvikle næringen falt.
VG170308 Statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) i Justisdepartementet sier det ikke er aktuelt for regjeringen å avvikle ordningen med midlertidig opphold.
VG170308 Regjeringen : Ikke aktuelt å avvikle ordningen ¶
DN170307 Mediemangfoldsutvalgets forslag om å avvikle « storbystøtten » til nummer to-mediene kan få konsekvenser for Bergensavisen, ifølge sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson.
BT170307 Tirsdag gikk styret i Helse Fonna inn for å avvikle akuttkirurgien ved Odda sjukehus.
FV170306 De mener de kan få råd til både gratis SFO og gratis barnehage ved å avvikle barnetrygden.
DB170306 De vil også avvikle den såkalte engangsstønaden til småbarnsforeldre, og erstatte den med en løpende minsteytelse til alle foreldre, hvor foreldre som ikke egentlig har tjent opp retten til foreldrepenger får en minsteytelse på 2G.
DB170306 Da det såkalte Brochmann-utvalget også foreslo å avvikle kontantstøtten for en drøy måned siden, var innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) tydelig på at hun nå mente det var på tide å avvikle ordninga, slik Frps programkomite også har foreslått.
DB170306 Da det såkalte Brochmann-utvalget også foreslo å avvikle kontantstøtten for en drøy måned siden, var innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) tydelig på at hun nå mente det var på tide å avvikle ordninga, slik Frps programkomite også har foreslått.
AP170306 De mener de kan få råd til både gratis SFO og gratis barnehage ved å avvikle barnetrygden.
AP170306 De mener de kan få råd til både gratis SFO og gratis barnehage ved å avvikle barnetrygden.
AA170306 Forestill deg at Stortinget vedtok å forby leting etter mer olje og gass, og at vi bestemte oss for å avvikle den produksjonen vi har.
AP170305 De mener de kan få råd til både gratis SFO og gratis barnehage ved å avvikle barnetrygden.
DA170304 Gjør deg klar for tominuttere i fotball, videodømming under kamper, en ekstra innbytter i ekstraomgangene og en ny måte å avvikle straffesparkkonkurranser på.
AA170303 På grunn av veiarbeid er riksvei 13 helt stengt, og Vegvesenet måtte dermed sette opp ferger for å avvikle trafikken i området gjennom natten. ( ©NTB ) ¶
SA170301 AFTENBLADET MENER : Foran øynene på resten av Europa er Polen i ferd med å avvikle rettsstaten.
DN170301 Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning.
BT170301 Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning.
AA170301 « Sjøl om erfaringene med tiltaket er godt, anbefales det å avvikle tiltaket til sommeren.
AA170301 Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning.
VG170228 På Island har regjeringen programfestet et løfte om å avvikle alkoholmonopolet innen 2018.
DN170228 På Island har regjeringen programfestet et løfte om å avvikle alkoholmonopolet innen 2018.
DB170228 Det ligger i kortene at Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil benytte anledningen til å presse på for at kommunene skal kunne avvikle løyveordningen lokalt, noe som igjen åpner for å legalisere de tjenester som Uber tilbyr.
DA170228 På Island har regjeringen programfestet et løfte om å avvikle alkoholmonopolet innen 2018.
AP170228 På Island har regjeringen programfestet et løfte om å avvikle alkoholmonopolet innen 2018.
AA170228 På Island har regjeringen programfestet et løfte om å avvikle alkoholmonopolet innen 2018.
DB170227 Der foreslår de å avvikle ordningen med taxiløyver, slik at det skal bli lovlig å kjøre Uber.
DN170224 Pesoen raste i verdi etter at Trump vant valget i november og truet med å bygge en mur mot landet, kaste ut ulovlige innvandrere, legge toll på import og avvikle frihandelsavtalen NAFTA.
BT170223 Om 10 - 15 år kan Akvariet i Bergen måtte avvikle hvis ikke institusjonen blir del av en fremtidig marin klynge, som nå foreslås etablert i byen.
AP170223 - Vil dere avvikle den planlagte konkurransen på jernbanen ?
AP170223 • Vurdere en sammenslåing av transportetatene for å se transportsystemene mer i sammenheng og for å avvikle unødvendig byråkrati. • Starte en nasjonal satsing på ubemannet bilteknologi - både utvikling og utprøving. • Gjøre veiutbyggingen mer helhetlig og sammenhengende. • Sikre næringstrafikken fremk
DN170222 Løyveordningen i Norge er omstridt, og nylig foreslo det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget å avvikle ordningen, for å slippe til konkurrenter som for eksempel transportplattformen Uber.
DA170221 Like ille er det å avvikle Sjøheimevernet.
VG170220 ? Mindre reising, færre konsulenter og midlertidig ansatte, avvikle bidrag til ulike prosjekter, samt trappe ned på seminarer og turneer som ikke har dokumentert effekt på kjerneoppgavene til NIF.
VG170220 januar i år, begynte Trump å avvikle deler av sin forgjengers politikk med en ordre ment som første steg for å erstatte Obamacare.
AA170220 Han mener alternativet med å kjøre inn til Sorgenfri eller Sandmoen, for så å avvikle spisepausen, vil bli « fryktelig dyrt ».
VG170219 Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg sier jobben med å avvikle kontrakten med Veireno uten å skape enda flere søppel-problemer for oslobeboerne, har vært vanskelig.
VG170219 Kommunen opplyser at de både har vurdert å avvikle hele kontrakten eller deler av den, men at Veirenos varsel om mulig oppbud gjorde at det nå var mulig å få til en avtale med selskapet om virksomhetsoverdragelse.
DN170219 De siste ukene har vi jobbet med å avvikle forholdet til Veireno.
DB170219 De siste ukene har vi jobbet med å avvikle forholdet med Veireno.
DA170219 Oslo kommune har vurdert flere muligheter for å avvikle samarbeidet med Veireno.
DA170219 Oslo kommune har vurdert flere muligheter for å avvikle samarbeidet med Veireno.
DA170219 Det er nok ikke akkurat en vinnersak i dag, å si at man vil avvikle staten.
AP170219 - De siste ukene har vi jobbet med å avvikle forholdet til Veireno, sier byrådsleder Raymond Johansen.
AP170219 - De siste ukene har vi jobbet med å avvikle forholdet til Veireno, sier byrådsleder Raymond Johansen.
DB170218 Det er skremmende at byrådet av ideologiske grunner vil avvikle et godt privat tilbud som koster det samme som eller mindre enn kommunal drift, sa Fabian Stang ( H ) til Aftenposten i sommer.
SA170217 Listhaug skal etter planen avvikle fødselspermisjon fra og med 5. mars til og med 2. juli 2017, melder Regjeringen i statsråd fredag.
DB170217 Fram til nå har han ikke fått signaler fra regionale politikere i Russland om at Moskva ønsker å avvikle samarbeidet, sier han.
DA170217 Listhaug skal etter planen avvikle fødselspermisjon fra og med 5. mars til og med 2. juli 2017, melder Regjeringen i statsråd fredag.
BT170217 Listhaug skal etter planen avvikle fødselspermisjon fra og med 5. mars til og med 2. juli 2017, melder Regjeringen i statsråd fredag.
AP170217 Listhaug skal etter planen avvikle fødselspermisjon fra og med 5. mars til og med 2. juli 2017, melder Regjeringen i statsråd fredag.
AA170217 Listhaug skal etter planen avvikle fødselspermisjon fra og med 5. mars til og med 2. juli 2017, melder Regjeringen i statsråd fredag.
VG170216 Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen, som også er FrPs innvandrings- og samepolitiske talsmann, vil avvikle alt av samiske institusjoner og lover om samiske spørsmål som er innført de siste 30 år.
VG170216 Frp vil « avvikle forvaltningsområde for samisk språk » og gjeninnføre norsk som hovedspråk i skolen i samiske områder.
VG170216 Med de helt nye toner fra Europas fremste allierte i Det hvite hus, der den nye presidenten har tilkjennegitt ønske om å avvikle EU og er heller ikke så veldig tydelig i synet på NATO, må Europa forberede seg på å klare seg selv.
AA170216 Et mindretall i Senterpartiets programkomité tar til orde for å avvikle kjøp og salg av fiskekvoter.
VG170215 Leder Arbeiderpartiet åpner i sitt programforslag for å avvikle de nye fraværsreglene.
VG170215 Arbeiderpartiet åpner i sitt programforslag for å avvikle de nye fraværsreglene.
SA170215 - På en del områder har vi praksis også i Norge som ikke er holdbare eller bærekraftige og som vi må avvikle .
VG170212 Han er et rent produkt av systemet, og selv om han kan oppfattes som « sexy » fordi han ikke vil avvikle EU, slik Le Pen vil, så vil politikken hans føre til at de rike blir rikere og de fattigere enda fattigere.
VG170211 Nå foreslår Ap å avvikle dagens ordning, og erstatte den med noe annet og bedre.
DB170210 Fire måneders manglende levering av tjenestene etter kontrakt og utallige lovbrudd, både på arbeidsmiljøloven og veiloven, er mer enn tilstrekkelig til at kommunen kan og bør avvikle kontrakten.
DA170209 Vil avvikle kontantstøtten ¶
DA170209 Et flertall i komitéen vil også avvikle kontantstøtten.
AA170209 - Jeg har vært bistandsadvokat der fornærmede har reagert veldig sterkt på at tiltalte skal få vesentlig strafferabatt fordi staten ikke har klart å avvikle saken innen rimelig tid, sier advokat Kjetil Nilsen til NRK.
VG170208 - Jeg oppfatter ikke Aps forslag dit hen at de ønsker å avvikle ordningen.
VG170208 Avvikle
DA170208 Når vi kommer i regjeringen vil vi ønske å avvikle den, sier Tajik.
DA170208 Hun understreker at Ap må se på hvilke vilkår som står i kontrakten med Nederland og hvilke konsekvenser det å avvikle en slik avtale før tida vil kunne få.
DA170208 Ap har hele tida uttalt seg negativ til denne avtalen, og i utkastet til nytt partiprogram foreslår Aps programkomité å : « Lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet. » - Vi vil heller bygge i Norge, og det er en rekke fengselsplasser som er prosjekterte, men som trenger penger.
DA170208 Å avvikle avtalen vil være som å legge inn en søknad om økt soningskø igjen, slik det var da vi overtok i 2013.
DA170208 Når vi kommer i regjeringen vil vi ønske å avvikle den, sier Ap-nestleder Hadia Tajik, som har ledet programarbeidet.
DA170208 I utkastet til nytt partiprogram skriver programkomiteen at de vil avvikle ordningen med leie av soningsplasser i utlandet, og samtidig lovfeste at straffedømte nordmenn skal sone i Norge.
AA170208 Kjerkol viser til at UDI har besluttet å avvikle mottakssenteret i Grong kommune, hvor det er drevet mottak siden 1998.
FV170207 | LO vil prøve å avvikle Nye Veier ¶
DB170207 ¶ FORESLÅS NEDLAGT : Frps programkomite vil avvikle POD.
DB170207 Utvalget foreslår å avvikle løyvene.
AP170207 Justispolitisk talsmann Ulf Leirstein sier til Aftenposten at tiden er moden for å avvikle direktoratet.
VG170205 Stortinget ber regjeringen starte arbeidet for å avvikle au pair-ordningen.
VG170205 Statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) hos innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) lukker ikke døren for å avvikle ordningen, men vil ikke konkludere nå : ¶
SA170205 Kongsberg-hopperen landet på 225,5 meter i den ene omgangen som lot seg avvikle etter hvert som vinden dro inn over Oberstdorf. 213 poeng holdt til delt fjerdeplass sammen med fjorårets verdenscupvinner Peter Prevc. 2,1 poeng skilte opp til pallen, hvor Jurij Tepes fra Slovenia knep tredjeplassen.
BT170205 Kongsberg-hopperen landet på 225,5 meter i den ene omgangen som lot seg avvikle etter hvert som vinden dro inn over Oberstdorf. 213 poeng holdt til delt fjerdeplass sammen med fjorårets verdenscupvinner Peter Prevc. 2,1 poeng skilte opp til pallen, hvor Jurij Tepes fra Slovenia knep tredjeplassen.
AP170205 Kongsberg-hopperen landet på 225,5 meter i den ene omgangen som lot seg avvikle etter hvert som vinden dro inn over Oberstdorf. 213 poeng holdt til delt fjerdeplass sammen med fjorårets verdenscupvinner Peter Prevc. 2,1 poeng skilte opp til pallen, hvor Jurij Tepes fra Slovenia knep tredjeplassen.
VG170204 Donald Trump lover også at han ikke vil avvikle Obamas presidentordre som forbyr alle former for diskriminering av LHBT-personer i bedrifter som jobber for føderale myndigheter.
VG170204 Da kan vi like gjerne avvikle den.
VG170204 sekretær Peggy Hessen Følsvik i LO sier det er på tide å avvikle au pair-ordningen.
SA170204 Balaidos stadion i Vigo ble nemlig skadet i stormen nylig, og lokale myndigheter mener at det vil være utrygt å avvikle fotballkamp der søndag.
DB170204 Balaidos stadion i Vigo ble nemlig skadet i stormen nylig, og lokale myndigheter mener at det vil være utrygt å avvikle fotballkamp der søndag.
AP170204 Balaidos stadion i Vigo ble nemlig skadet i stormen nylig, og lokale myndigheter mener at det vil være utrygt å avvikle fotballkamp der søndag.
AA170203 Til og med Venstre-høvdingen Lars Ramndal, medlem av lovkomiteen og mangeårig formann i Stortingets justiskomité, gikk sterkt inn for å avvikle juryordningen.
DB170202 Unntaket er Værnes ; der blir det langt færre på jobb, og vi vet ikke ennå om vi kan avvikle trafikken som normalt, sier Brandvoll.
DN170201 Siden statsminister Narendra Modi tok over makten i 2014, har regjeringen jobbet med å avvikle det kompliserte skattesystemet i landet.
DN170131 Ap vurderer å avvikle selskapet.
AP170131 Flere kommuner har søkt om å avvikle stiftelser fordi politikerne « ikke ser behovet for dem ».
AP170131 De siste årene har mange av dem, som Harstad, Nord-Fron, Drangedal og Høyanger, ønsket å avvikle dem og overføre verdiene til kommunen.
AP170131 * Trysil og Engerdal kommuner har forsøkt å avvikle en museumsstiftelse for å få en mer direkte linje til museumsdriften.
AP170130 Trump har også varslet at han vil avvikle de økonomiske sanksjonene mot Russland etter annekteringen av Krim.
DB170129 Å avvikle konsulentbruk i hele UD-systemet, så raskt som mulig, er en drastisk reform med store konsekvenser for forvaltningen.
DB170129 For det tredje er det vanskelig å se for seg at beslutningen om å avvikle konsulentbruken i UD-systemet kan være særlig godt utredet rent praktisk og administrativt.
VG170127 Det er et like viktig og riktig vedtak å avvikle ordningen i år.
DB170127 Mens den sittende regjeringen vil avvikle gulerøttene i inntektssystemet, vil Ap fortsette å beholde dem i flere år framover.
SA170126 Er det ønskelig fra regjeringen å avvikle ganske så vellykkede ordninger fra regjeringer, uten å erstatte det med tilsvarende tilbud - og klarer regjeringen å kanalisere de treffsikre tiltakene til fri og uavhengig kultur ?
SA170126 Om man heller skal avvikle praksisen for å sette et eksempel, hvis man kommer til at hun er helt uskyldig i dette, så kan det bli alt fra advarsel til fire-fem måneder.
SA170126 Om man heller skal avvikle praksisen for å sette et eksempel, hvis man kommer til at hun er helt uskyldig i dette, så kan det bli alt fra advarsel til fire-fem måneder.
BT170126 Om man heller skal avvikle praksisen for å sette et eksempel, hvis man kommer til at hun er helt uskyldig i dette, så kan det bli alt fra advarsel til fire-fem måneder.
AP170126 Om man heller skal avvikle praksisen for å sette et eksempel, hvis man kommer til at hun er helt uskyldig i dette, så kan det bli alt fra advarsel til fire-fem måneder.
AP170126 Om man heller skal avvikle praksisen for å sette et eksempel, hvis man kommer til at hun er helt uskyldig i dette, så kan det bli alt fra advarsel til fire-fem måneder.
BT170124 Sp har gjentatte ganger fremmet forslag om å avvikle hele ordningen.
BT170124 - Det er feil å avvikle en hel ordning med bakgrunn i at det finnes enkeltfamilier som misbruker den, sier Høyres Siri Meling til Aftenposten.
SA170123 Etter det som omtales som « en helhetlig vurdering », har Lånekassen fått fullmakt til å avvikle kontoret i Tromsø innen 2020 og kontoret i Bergen i løpet av 2023.
SA170123 - Lånekassen har fått god tid til avvikle kontorene, og både Bergen og Tromsø er relativt store arbeidsmarkeder med mulighet for å få nye jobber, sier kunnskapsministeren.
DN170123 Etter det som omtales som « en helhetlig vurdering », har Lånekassen fått fullmakt til å avvikle kontoret i Tromsø innen 2020 og kontoret i Bergen i løpet av 2023.
DN170123 - Lånekassen har fått god tid til avvikle kontorene, og både Bergen og Tromsø er relativt store arbeidsmarkeder med mulighet for å få nye jobber, sier kunnskapsministeren.
BT170123 Etter det som omtales som « en helhetlig vurdering », har Lånekassen fått fullmakt til å avvikle kontoret i Tromsø innen 2020 og kontoret i Bergen i løpet av 2023.
BT170123 - Lånekassen har fått god tid til avvikle kontorene, og både Bergen og Tromsø er relativt store arbeidsmarkeder med mulighet for å få nye jobber, sier kunnskapsministeren.
BT170123 BEGRAVER JURYEORDNINGEN : Stortingsrepresentantene Peter Christian Frølich ( H ), Ulf Leirstein ( Frp ) og Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) skrev forrige uke under en avtale mellom de tre partiene, som sikrer flertall for å avvikle dagens juryordning.
AP170120 Hanssen har tvilt seg frem til at det er riktig å avvikle juryordningen.
SA170119 Det kommunale foretaket Stavanger Parkering ønsket å avvikle gratisparkeringen og innføre full betaling.
SA170119 Høyre og Frp varslet i regjeringserklæringen at juryordningen skulle endres, men så vedtok stortingsflertallet å avvikle den, noe regjeringen i statsbudsjettet for 2017 slo fast at skulle følges opp.
FV170119 Det har de siste årene vært flertall på Stortinget for å avvikle juryordningen.
DB170119 - Flertall for å avvikle juryordningen ¶
BT170119 Det har de siste årene vært flertall på Stortinget for å avvikle juryordningen.
BT170119 Det har de siste årene vært flertall på Stortinget for å avvikle juryordningen.
AP170119 Det har de siste årene vært flertall på Stortinget for å avvikle juryordningen.
AP170119 Det har de siste årene vært flertall på Stortinget for å avvikle juryordningen.
DB170116 For Norges Mållag er det naturligvis et « angrep på nynorsken » når Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister og leder av Høyres programkomité, foreslår å avvikle ordningen med egen sidemålskarakter på ungdomstrinnet og i videregående skole.
BT170114 Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene, og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte ».
AP170112 De ønsker isteden å avvikle pelsdyrnæringen.
AP170112 De ønsker isteden å avvikle pelsdyrnæringen.
AP170112 De ønsker isteden å avvikle pelsdyrnæringen.
DN170111 « Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte », står det i brevet.
AP170111 Høyre vil avvikle egen karakter og eksamen i sidemål ¶
AP170111 Høyre vil avvikle egen karakter og eksamen i sidemål ¶
DB170110 Henrik Asheims primærstandpunkt er å avvikle pelsdyrnæringen.
DB170110 Flere profilerte Høyre-folk som Henrik Asheim, Stefan Heggelund og Tina Bru, har tatt til orde for å avvikle næringen, og spørsmålet skal opp til avstemning på Høyres landsmøte til våren.
FV170105 Jeg synes juryen gjorde det beste de kunne for å kunne avvikle en så rettferdig konkurranse som mulig.
SA170104 Jeg synes juryen gjorde det beste de kunne for å kunne avvikle en så rettferdig konkurranse som mulig.
SA170104 Jeg synes juryen gjorde det beste de kunne for å kunne avvikle en så rettferdig konkurranse som mulig.
BT170104 Frps programkomité går inn for å senke aldersgrensen for sprit til 18 år, avvikle Vinmonopolet, fjerne regulering av åpnings- og skjenketider og senke alkoholavgiftene.
BT170104 Jeg synes juryen gjorde det beste de kunne for å kunne avvikle en så rettferdig konkurranse som mulig.
BT170104 Jeg synes juryen gjorde det beste de kunne for å kunne avvikle en så rettferdig konkurranse som mulig.
AP170104 Jeg synes juryen gjorde det beste de kunne for å kunne avvikle en så rettferdig konkurranse som mulig.
AP170104 Jeg synes juryen gjorde det beste de kunne for å kunne avvikle en så rettferdig konkurranse som mulig.
DB170103 Det urokkelige faktum er i tillegg at Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk går inn for å avvikle pelsdyroppdrett av hensyn til dyrevelferden.
SA161203 Istedenfor å neddimensjonere eller avvikle barnehageplasser burde Stavanger satse på å øke antall voksne per barn, og ikke bruke det som en anledning å avvikle barnehager som leverer høy kvalitet.
SA161203 Istedenfor å neddimensjonere eller avvikle barnehageplasser burde Stavanger satse på å øke antall voksne per barn.
SA161203 Istedenfor å neddimensjonere eller avvikle barnehageplasser burde Stavanger satse på å øke antall voksne per barn, og ikke bruke det som en anledning å avvikle barnehager som leverer høy kvalitet.
SA161129 | Hva ligger til grunn for å avvikle en velfungerende barnehage med flotte resultater i foreldreundersøkelsene, år etter år ?
SA161129 Nei, dersom kommunen ønsker å følge rådmannens « effektivitetskrav », bør de holde seg for god til å avvikle arbeidsplasser hvor både faglighet og tilfredshet overgår kommunegjennomsnittet og er tilnærmet dobbelt så høyt som sammenliknbare barnehager i Madla bydel.
SA161129 Hva ligger til grunn for å avvikle en velfungerende barnehage med stabilt personale, flotte resultater i foreldreundersøkelsene ; år etter år.
SA161129 Er de blitt tatt hensyn til når kommunen velger å avvikle en barnehage som topper listene i foreldreundersøkelsene, år etter år ?
SA161129 DEBATT : Stavanger kommune skal « dimensjonere og avvikle barnehageplasser ». 240 barn står snart uten barnehageplass.
AP161112 Der kom det fram at regjeringen ikke vil avvikle næringen, men heller innføre en rekke skjerpede krav.
AP161104 Regjeringen vil ikke avvikle pelsdyrnæringen, men vil skjerpe kravene.
VG161027 - I løpet av de kommende månedene vil vi avvikle mobilapplikasjonen.
AP161002 Den norskpakistanske firebarnsmoren Azra Gilani har i en mye delt kronikk i Aftenposten tatt til orde for å avvikle begrepene ære og skam.
AP160904 | Frp-forslag : Vil avvikle kontantstøtten ¶
AP160904 Programkomitéen foreslår å avvikle kontantstøtten.
AP160901 Stang kaller byrådets planer om å overta driften av Manglerudhjemmet en « politisk vendetta », og at byrådet vil avvikle tilbudet av ideologiske grunner.
AP160831 I Oslo er debatten særlig intens, fordi det sittende byrådet gikk til valg på å avvikle privat sykehjemsdrift.
AP160830 - Det er skremmende at byrådet av ideologiske grunner vil avvikle et godt privat tilbud som koster det samme som eller mindre enn kommunal drift.
AP160826 Det er alltid tungt å måtte avvikle , uttaler Brekke på selskapets nettside.
AP160824 Regjeringen har foreslått å avvikle 11 baser.
AP160824 Dette er basene Regjeringen vil avvikle , beholde eller styrke ¶
AP160823 De mener det vil koste 600 millioner å avvikle anlegget, sanere bygningsmassen og tilbakeføre området til landbruksareal.
AP160705 Vi bygger ikke ned mer kapasitet nå, men dersom det lave antallet skulle holde seg, vil vi avvikle mottaksplasser til høsten, sier UDI-direktør Frode Forfang til Aftenposten.
AP160702 Jeg skulle ønske at vi hadde flere valgmuligheter, at vi hadde penger til å la ting gå sin gang og avvikle plassene gradvis.
AP160617 Ved å avvikle Kystjegerkommandoen helt, hadde Forsvaret mistet en av sine best trente avdelinger.
AP160617 Regjeringen foreslår å avvikle 11 baser og forsvarsanlegg de neste årene.
AP160617 Etter en samlet vurdering av operative og økonomiske forhold, anbefales det å redusere Heimevernets områdestruktur fra 42 000 til 30 000 mannskaper og å avvikle Sjøheimevernet.
AP160615 Brasils fotballforbund vedtok samtidig også å avvikle landslagets tekniske komité, noe som også gjør at koordinator Gilmar Rinaldi er ferdig i sin jobb.
AP160614 I tillegg til Dunga har Brasils fotballforbund vedtatt å avvikle landslagets tekniske komité, noe som også gjør at koordinator Gilmar Rinaldi er ferdig.
AP160609 Ap fikk heller ikke komiteen på å avvikle kontantstøtten.
VG160525 Av de offentlige virksomhetene VG har tatt kontakt med svarer bare én at de skal avvikle bruk av femsifret telefonnummer.
AP160525 Å avvikle oljefondets datterselskaper i Luxemburg og Delaware er helt nødvendig for at det Norge sier og det Norge gjør ikke skal undergrave hverandre.
AP160525 Å avvikle oljefondets datterselskaper i Luxemburg og Delaware er helt nødvendig for at det Norge sier og det Norge gjør ikke skal undergrave hverandre, skriver artikkelforfatteren.
AP160523 Kjetil Rekdal og Christian Grindheim prøver å avvikle konflikten i Vålerenga.
SA160520 - Grunnbemanningen ved fødestedene er så dårlig at vi er helt avhengige av sommervikarer for å avvikle ferier.
FV160520 - Grunnbemanningen ved fødestedene er så dårlig at vi er helt avhengige av sommervikarer for å avvikle ferier.
SA160512 Lind understreker at russefeiring er et elevdrevet initiativ, som de selvfølgelig ikke vil gå inn for å avvikle .
BT160512 Umulig å avvikle .
BT160512 Lind understreker at russefeiring er et elevdrevet initiativ, som de selvfølgelig ikke vil gå inn for å avvikle .
AP160512 Umulig å avvikle .
AP160512 Lind understreker at russefeiring er et elevdrevet initiativ, som de selvfølgelig ikke vil gå inn for å avvikle .
AP160428 Fra Tax Justice Network Norge er budskapet klart : Oljefondet må avvikle sine kontorer i skatteparadiser, og det må stilles større krav til fondet som eier.
AP160427 Disse mottakene har UDI den siste tiden jobbet med å avvikle , og flytter fortløpende beboerne der ut til vanlige asylmottak.
DA160418 I den turbulente tida etter beslutningen om å avvikle Visit Moss i fjor, ble Wiig anmeldt for grovt underslag av avviklingsstyret.
AP160418 Men i fjor vedtok Stortinget å avvikle driften ved Botsfengselet - « Botsen » - eller Oslo fengsel avdeling A, som det egentlig heter.
AP160411 For i Stortinget stemte Tajik - sammen med blant andre Høyres Heidi Nordby Lunde og Venstres Sveinung Rotevatn - for et grunnlovsforslag som i tidens fylde vil avvikle ordningen med at den krevende jobben som statsoverhode går i arv. 3rd-party-bio ¶
AP160406 Vi foreslo sammen med SV å avvikle parkeringskjelleren i forrige periode, sa Nissen fra talerstolen.
AP160404 | NRK : Kristin Halvorsen ba DNB om å avvikle Luxemburg-praksisen i 2007 ¶
AP160404 Også representantskapet i Norges Bank avviste i fjor et forslag fra medlem Morten Lund om å avvikle denne virksomheten.
AP160403 Så brukte man tiden deretter for å avvikle sitt forhold internasjonalt, sier Rathke. * * Tidenes største dokumentlekkasje avslører : Statsledere og politikere gjemmer bort milliarder ¶ * * Se hele intervjuet med Rune Bjerke 4. april : ¶
AP160402 Én av årsakene til det var at partiet, nok en gang, foreslo å avvikle støtten på ca. 80 millioner kroner til Oslo nye teater.
AP160331 Ukraina skal ifølgeavtalen avvikle landbrukssubsidiene og importbegrensningene som beskytterstålindustrien i det russisktalende Øst-Ukraina.
AP160320 Presidenten i landet forsøker å avvikle parlamentarismen og innføre enevelde.
AP160320 Presidenten i landet forsøker å avvikle parlamentarismen og innføre enevelde.
AP160317 Bakgrunnen er forslagene om å regionalisere leveringsplikten, fjerne bearbeidingsplikten, og sette ned en kommisjon med henblikk på å avvikle aktivitetsplikten.
AP160316 - Byrådet har flertall for å avvikle den private driften, så det kan vi ikke gjøre noe med.
AP160309 Opprinnelig var planen å avvikle disse oppkjøpene i september i år.
AP160305 en mener uttalelsene Ap - og SV-politikere kom med i 2013 står seg godt i dag.- Selv om jeg var en av dem som advarte mot hva en Høyre/Frp-regjering ville bety for likestillingen i valgkampen i 2013, hadde jeg ikke i mine villeste drømmer trodd at de ville foreslå reservasjonsrett for leger eller å avvikle likestillingsloven.
AP160305 De har kuttet i bevilgningene til likestillingssentrene og vil nå avvikle likestillingsloven.
AP160229 Jobben med å avvikle og pakke ned utstyrt varer helt til 22. mars. 7 ) Hva er det amerikanerne lagrer i Trøndelag ?
AP160215 Regjeringen har foreslått å avvikle ordningen.
AP160213 Advarer mot å avvikle sanksjonene ¶
AP160213 Advarer mot å avvikle sanksjonene ¶
AP160211 | Høyre vil ikke avvikle akuttkirurgien ¶
DA160209 Administrasjonen i Stavanger kommune foreslår å avvikle disse barnehageplassene for året 2017/2018 : ¶
DA160209 Administrasjonen i Stavanger kommune foreslår å avvikle disse barnehageplassene for året 2017/2018 : ¶
DA160207 Det er en stor sak hvor det er snakk om å avvikle 240 barnehageplasser.
DA160207 Det er en stor sak hvor det er snakk om å avvikle 240 barnehageplasser.
DA160205 » Stavanger kommune skal « dimensjonere og avvikle barnehageplasser ». 240 barn står snart uten barnehageplass.
DA160205 Nei, dersom kommunen ønsker å følge rådmannens « effektivitetskrav » bør de holde seg for god til å avvikle arbeidsplasser hvor både faglighet og tilfredshet overgår kommunegjennomsnittet og er tilnærmet dobbelt så høy som sammenlignbare barnehager i Madla bydel.
DA160205 Hva ligger til grunn for å avvikle en velfungerende barnehage, med stabilt personale, flotte resultater i foreldreundersøkelsene, år etter år.
DA160205 Er de blitt tatt hensyn til, når kommunen velger å avvikle en barnehage som topper listene i foreldreundersøkelsene, år etter år ?
DA160205 » Stavanger kommune skal « dimensjonere og avvikle barnehageplasser ». 240 barn står snart uten barnehageplass.
DA160205 Nei, dersom kommunen ønsker å følge rådmannens « effektivitetskrav » bør de holde seg for god til å avvikle arbeidsplasser hvor både faglighet og tilfredshet overgår kommunegjennomsnittet og er tilnærmet dobbelt så høy som sammenlignbare barnehager i Madla bydel.
DA160205 Hva ligger til grunn for å avvikle en velfungerende barnehage, med stabilt personale, flotte resultater i foreldreundersøkelsene, år etter år.
DA160205 Er de blitt tatt hensyn til, når kommunen velger å avvikle en barnehage som topper listene i foreldreundersøkelsene, år etter år ?
AP160202 Plan- og bygningsetaten ( sammen med andre involverte etater )foreslår å avvikle sommerserveringen.
AP160202 Blant de viktigste tiltakene i meldingen, oppsummert av departementet, ligger forslag om å regionalisere leveringsplikten, fjerne bearbeidingsplikten, utrede løsninger for å avvikle aktivitetsplikten, og endringer både i fiskesalgsloven og deltagerloven.
DA160130 Derfor vil vi etter nyttår avvikle telefontjeneste og chat, sier Bjørn Andreas Bang i Helsedirektoratet til NRK.
AP160125 På denne bakgrunn må vi forstå at Den norske kirkes preses, biskop Helga Haugen Byfuglien, i et intervju med NTB avviser kravet fra Justisdepartementets statssekretær Jøran Kallmyr ( Frp ) om at den skal avvikle ordningen.
AP160125 Mange norske kommuner er i ferd med å avvikle sykehjemsplasser, mens det satses på omsorgsboliger.
AP160124 Andre undrer seg over om et land i nær total økonomisk og politisk kaos vil klare å avvikle de olympiske leker.
AP160112 Storhaug ber norske politikere - som hun stadig beskylder for å være naive - om å avvikle grunnleggende menneskerettigheter.
AP160112 Ber politikerne avvikle trosfriheten ¶
AP160111 Overfor Aftenposten forklarer hun at Regjeringen og Stortinget fort kan komme til å beholde militære baser som forsvarssjefen har anbefalt å legge ned, og avvikle baser han ønsker å beholde.
AP160109 Men en forklaring er at hastigheten er satt ned til 50 km/t, som er optimal hastighet for å avvikle trafikk.
AP160107 I 2014 la Miljøpartiet De Grønne fram et forslag for Stortinget om å avvikle pelsdyrindustrien og forby import av pels.
AP160107> I 2014 la Miljøpartiet De Grønne fram et forslag for Stortinget om å avvikle pelsdyrindustrien og forby import av pels.