AP171223 Han skal vente på flere varsler, håndtere og gjøre avveininger .
AP171217 Det er et underlig utspill som viser begrenset vilje til å lytte til argumenter og avveininger hos utvalget.
VG171214 VANSKELIGE AVVEININGER : Det spør forsker Ellen Amundsen.
DB171210 Så er det noen avveininger og summer til slutt, som selvsagt kan bli krevende, sa Solberg i går.
BT171207 Det kan være vanskelige avveininger i praksis, og det er kanskje bedre å melde en gang for mye enn en gang for lite.
BT171122 Utvinning av olje og gass innebærer uhyre vanskelige avveininger .
VG171117 Både hun og trenerteamet er tydelige bevisste på at det må foretas noen vanskelige avveininger her.
AP171112 Dette illustrerer at løsningen på de store samfunnsutfordringene finnes et sted bortenfor fakta, et sted som anerkjenner kompleksitet og kontrovers, og som skaper forståelse og grunnlag for å foreta vanskelige prioriteringer og avveininger mellom motstridende hensyn og verdier.
BT171029 Det vil si, det ligger neppe noen strategiske avveininger fra myndighetene bak.
AP171023 Også for internasjonale menneskerettighetsgrupper som vår egen kan det være vanskelige avveininger .
DA171020 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Avveininger
DA171020 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Avveininger
VG171008 Slike etiske avveininger må politiet gjøre hver eneste dag, uten at vi andre får det med oss.
AP170930 Når avisredaksjonene for noen tiår siden prioriterte sine ressurser, ble det ofte gjort avveininger mellom børs og katedral, mellom stoff som betalte seg, som næringslivsartikler som trakk mye annonser, og det som ikke ga så store inntekter, som artikler om personer og enkeltskjebner.
DB170929 Saksbehandlingen har tatt lang tid fordi det er en vanskelig sak som har krevd grundige avveininger , sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen ( Frp ) i en epost fredag kveld.
AP170929 Saksbehandlingen har tatt lang tid fordi det er en vanskelig sak som har krevd grundige avveininger , sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen ( Frp ) i en epost fredag kveld.
AA170929 Saksbehandlingen har tatt lang tid fordi det er en vanskelig sak som har krevd grundige avveininger , sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen ( Frp ) i en epost fredag kveld.
VG170922 Selv om poengfangsten hans fortsatt er respektabel og flere lag kunne trengt hans rutine, er det likevel flere avveininger som må tas.
AP170815 Vi vet ingenting om hvilke avveininger dansk politi har gjort.
DB170803 - For en NATO-, EU- og EØS-motstander som Lysbakken så er det nok lettere å se utenrikspolitikken bare i en utspillssammenheng, men vi må foreta avveininger .
VG170721 - Vi er nødt til å foreta denne type avveininger .
DB170714 Det sier seg selv at det dermed må foretas subjektive avveininger som ikke kan kalles vitenskapelige når kostholdsråd skal utarbeides.
VG170629 Men våre politikere foretar hele tiden valg og avveininger .
DB170628 Det kommer garantert flere slike avveininger idet søkerprosessen en eller annen gang blir tatt opp igjen.
AP170626 NSB opplyser at de midlertidige endringene i reisetilbudet har vært varslet i lang tid, og at det å gjøre skjønnsmessige avveininger i slike situasjoner ville vært særdeles krevende.
VG170607 Det må selvsagt gjøres avveininger av ressursbruken, men Venstre vil aldri være med på at det betyr at det kuttes i massevis av klimavennlige tiltak i industrien, sier han.
AA170606 Dersom man ønsker å innføre et nytt navn på bekostning av et eksisterende vil det i tillegg være svært utfordrende å gjøre nødvendige avveininger for å beslutte når et stedsnavn er viktig nok til å bevares eller når det ikke er viktig nok til at det kan utgå.
AA170606 Dersom man ønsker å innføre et nytt navn på bekostning av et eksisterende vil det i tillegg være svært utfordrende å gjøre nødvendige avveininger for å beslutte når et stedsnavn er viktig nok til å bevares eller når det ikke er viktig nok til at det kan utgå.
AA170531 Vi har forståelse for at myndighetene står overfor krevende avveininger .
VG170529 Skal han sette dem i banken, eller skal han investere dem i noe annet ? Avveininger som de fleste av oss slipper.
AP170525 Særlig Engles prosjekt skal prøve å finne ut hvordan slike avveininger kan og bør skje.
AP170525 Særlig Engles prosjekt skal prøve å finne ut hvordan slike avveininger kan og bør skje.
AA170525 Stortingsmeldingen medgir rett nok at det « i regjeringens tilnærming ligger en erkjennelse av at man i menneskerettighetsarbeidet vil støte på dilemmaer og måtte foreta avveininger », noe kuttene i støtte til israelske menneskerettighetsorganisasjoner trolig er et eksempel på. ( ©NTB ) ¶
BT170503 Slike spørsmål må legges til grunn for behandlingen i de regionale forskningsetiske komiteene, men må også være førende for etiske avveininger hos den enkelte lege som påtar seg oppdrag i forskning.
VG170423 KS : Vanskelige avveininger
VG170423 Hun legger til at det er vanskelige avveininger og prioriteringer i hver enkelt kommune.
DB170412 Det er vanskelige avveininger som det er viktig å diskutere grundig med den største allierte, USA, sier generalsekretæren.
DA170406 Når dette skal avgjøres i Stortinget, vil vi ta de miljømessige avveininger samt vurdere behovet for en kapasitetsutvidelse, sier Eirik Sivertsen.
SA170327 Nå har Tvedt sjansen til å ta nye grep, uhindret av kompliserte avveininger mellom lojalitet til en medarbeider og det som medlemmene og omgivelsene krever.
FV170327 Nå har Tvedt sjansen til å ta nye grep, uhindret av kompliserte avveininger mellom lojalitet til en medarbeider og det som medlemmene og omgivelsene krever.
BT170327 Nå har Tvedt sjansen til å ta nye grep, uhindret av kompliserte avveininger mellom lojalitet til en medarbeider og det som medlemmene og omgivelsene krever.
DB170316 Brustad har gode forutsetninger for å foreta avveininger mellom de mange hensynene som inngår i rollen til Aker Kværner Holding.
AA170316 Nær en tredel av utredningene mangler også viktige prinsipielle vurderinger og avveininger for eksempel knyttet til personvern, likestilling og menneskerettslige forpliktelser.
DN170228 I den amerikanske sentralbanken Federal Reserves rentemøter kommer det for eksempel ikke frem hvem som har sagt hva, men i stedet en beskrivelse av hvor mange eller få som trekker frem ulike risikomomenter og avveininger .
DN170228 - Spørsmål og avveininger knyttet finansiell stabilitet og usikkerhet om rentens effekt har vært adressert i hovedstyrets vurderinger i en rekke rapporter bakover.
DN170228 Samtidig understreker han at det var vanskelige avveininger i både politikkutformingen, og spesielt i kommunikasjonen.
DN170228 I referatene fra Fed kommer det for eksempel ikke frem hvem som har sagt hva, men i stedet en beskrivelse av hvor mange eller få som trekker frem ulike risikomomenter og avveininger .
VG170217 - Dette er vanskelige avveininger , som dessuten vil kreve endringer i abortforskriften.
DN170216 Krevende avveininger bak renten ¶
DN170216 Det bør være et bredere stabilitetsmål som inkluderer realitetene, nemlig at banken tar mange avveininger og at inflasjonen ikke har den overordnede rollen, sier Andreassen.
AA170215 Det bør være et bredere stabilitetsmål som inkluderer realitetene, nemlig at banken tar mange avveininger og at inflasjonen ikke har den overordnede rollen, sier Andreassen. ( ©NTB ) ¶
AP170213 Forvaltningen står ovenfor særdeles krevende avveininger .
VG170212 Samtidig må det gjøres avveininger mot personvernet.
DB170212 De hemmelige tjenestenes virksomhet befinner seg midt i et veikryss av vanskelige avveininger : Individets rettigheter står mot statlig kontroll og overvåking, trygghet veies mot frihet, ny teknologi utvider demokratiske kanaler, men kan også brukes mot borgerne osv.
DN170210 Det er høyst usikkert hvorvidt det store inflasjonsavviket betyr endringer i sentralbankens avveininger , men dagens tall understreker nedsiderisikoen for styringsrenten og skal normalt trekke rentebanen ned, skriver Grangård.
DB170207 Dette er vanskelige etiske avveininger , og Høyre har tradisjon for å fristille delegatene i slike spørsmål.
DB170124 Men politikere er notorisk uvillige til å være eksplisitte om slike avveininger .
DB170117 Uttrykket forteller at slike avveininger er en iboende del av politiets virksomhet.
DB170117 Og når man først gjør det, innebærer det at politiet i praksis er nødt til å foreta avveininger mellom kriminalitet og informasjon.
BT170116 « Krisehåndteringen ble preget av manglende planlegging og koordinering av krisehåndteringsarbeidet, at ledelsen ved stiftelsen og Betanien rehabilitering og sykehjem til en viss grad måtte prøve seg frem, og at man måtte foreta vurderinger og avveininger underveis som kunne ( og burde ) vært gjort på forhånd.
BT170113 Regjeringen står foran tunge avveininger , men har ingen grunn til å la seg skremme av russernes trusler. | - Det blir viktig å levere der lensmannskontorene legges ned ¶ 17 lensmannskontorer i Vest politidistrikt legges ned.
AP170112 Avgjørelsen i Strasbourg sikrer statene og deres skolemyndigheter et større politisk handlingsrom i avveininger mellom religionsfrihet og innvandringshensyn.
AP170110 En konsekvensutredning er en formell del av en åpningsprosess, hvor man gjør avveininger mellom ulike interesser som finnes i et område.
AP170110 En konsekvensutredning er en formell del av en åpningsprosess, hvor man gjør avveininger mellom ulike interesser som finnes i et område.
AP170110 En konsekvensutredning er en formell del av en åpningsprosess, hvor man gjør avveininger mellom ulike interesser som finnes i et område.
AP170110 En konsekvensutredning er en formell del av en åpningsprosess, hvor man gjør avveininger mellom ulike interesser som finnes i et område.
AP161002 Her kommer avveininger mellom ulike hensyn inn.
AP160903 Her er det mange vanskelige etiske avveininger hvor også hensynet til robuste fagmiljøer må vurderes for å sikre den enkelte pasient, sier hun.
AP160607 Det vil alltid innebære vanskelige avveininger mellom hensynet til kriminalitetsbekjempelse på den ene siden og til personvern og rettssikkerhet på den andre.
AP160601 Regjeringen er opptatt av sterk og god grensekontroll, samtidig som denne saken krever avveininger opp mot hensynet til personvern, skriver statssekretæren i en e-post.
AP160531 Han mener Regjeringen foretar gode avveininger mellom samfunnssikkerhet og personvern i lovforslaget.
AP160510 Forfang understreker at det er svært krevende å anslå hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge og at man er nødt til å gjøre mange vanskelige avveininger .
AP160423 - Men det vil bety noen krevende avveininger .
AP160311 Å gi adgang til skjulte tvangsmidler innebærer vanskelige avveininger mellom hensynet til effektiv kriminalitetsbekjempelse på den ene siden og til personvern og rettssikkerhet på den andre. 3rd-party-bio ¶
AP160224 - En tilgang krever at det er gjort grundige avveininger mellom den etterretnings- og sikkerhetsmessige verdien en slik tilgang vil ha og hvilket inngrep dette vil medføre i den personlige frihet/personvernet og kommunikasjonsvernet i elektronisk kommunikasjon, heter det i pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet.
AP160211 « Det fremgår ikke av høringsnotatet (... ) hvilke nærmere avveininger som ligger bak forslaget vurdert mot forholdet til Norges internasjonale forpliktelser, særlig EMK art. 8 og Barnekonvensjonen ( BK ) art. 3. », skriver UDI.
AP160207 Hvor langt vi skal gå i den ene eller andre retningen, byr på krevende avveininger .
AP160103 Kultur og byutvikling henger tett sammen, og mange avveininger skal gjøres fremover for å møte boligmangelen.