BT171211 Statsminister Erna Solberg møter lederen Beatrice Fihn fra kampanjen for å avskaffe atomvåpen.
VG171210 Hun påpekte at kampen mot atomvåpen har blitt hedret med fredspris i alt tolv ganger, og sa at ICAN hedres for å ha gitt nytt momentum til arbeidet med å avskaffe dem.
DB171210 Hun påpekte at kampen mot atomvåpen har blitt hedret med fredspris i alt tolv ganger, og sa at ICAN hedres for å ha gitt nytt momentum til arbeidet med å avskaffe dem.
DB171210 Det var også en viktig del av bakgrunnen for opprettelsen av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ( ICAN ), som i dag mottar Nobels fredspris i Oslo rådhus.
DA171210 Hun påpekte i sin overrekkelsestale at kampen mot atomvåpen er blitt hedret med fredspris i alt tolv ganger og understreket at ICAN hedres for å ha gitt nytt momentum til arbeidet med å avskaffe dem.
BT171210 Hun påpekte i sin tale at kampen mot atomvåpen er blitt hedret med fredspris i alt tolv ganger, og understreket at ICAN hedres for å ha gitt nytt momentum til arbeidet med å avskaffe dem.
AA171210 Hun påpekte at kampen mot atomvåpen har blitt hedret med fredspris i alt tolv ganger, og sa at ICAN hedres for å ha gitt nytt momentum til arbeidet med å avskaffe dem.
DA171209 I 2010 gikk den daværende president Barack Obama inn for å avskaffe alle atomvåpen.
VG171208 Å ha en klar plan for nedrustning er viktig, og derfor var det med stor glede jeg mottok nyheten om at Nobels fredspris skulle gå til den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen - bedre kjent som ICAN.
AP171207 Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ( ICAN ) får Nobels fredspris.
DB171206 Men å avskaffe atomvåpen er mye vanskeligere.
SA171205 For at dette skal virke motiverende hos elever og foreldre, kan en samtidig benytte denne gylne anledning til å avskaffe hjemmeleksene i grunnskolen.
AA171205 FNs første tusenårsmål er å avskaffe sult.
DB171204 Folk som vil avskaffe økonomisk vekst har ingen virkemidler for å nå et av FNs viktigste bærekraftmål : å bekjempe fattigdom.
DB171204 Stadig flere designere og motehus tar avstand fra pels, nå sist Armani som har lovet å avskaffe bruken av pels i sine kolleksjoner, sier hun.
DB171201 Hvis medlemmene ønsker å avskaffe toledermodellen blir det slik, sier partisekretær Lars Gaupset.
AP171128 Nylig undertegnet Barrow en FN-erklæring om å avskaffe dødsstraffen som Jammeh hadde gjeninnført.
AP171128 Hva gjør en president når han arver et lovverk han har gått til valg på å avskaffe ?
DB171125 Det handler om likestilling mellom kjønnene, og å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030.
DB171121 Tilgang til skole og helsetjenester er helt sentralt for å avskaffe fattigdom.
DB171120 - I går kveld arrangerte afghanske og amerikanske myndigheter operasjoner i Helmand for å avskaffe prosessering av opiumprosesseringsfabrikker.
DB171117 Det som er viktigst for å rette opp situasjonen nå, er å gjeninnføre rimelighetsvilkåret og avskaffe midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge, sier Skybak.
BT171117 Vi kommer derfor fremover til å jobbe for å avskaffe denne typen strafferabatt i saker som gjelder overgrep og vold mot barn.
BT171114 For eksempel vil ikke Venstre få gjennomslag for å skaffe 650 millioner kroner ved å avskaffe taxfree-ordningen, og KrF vil ikke få inn 450 millioner kroner med kutt i privat konsulentbruk i staten.
DB171112 Da hun seinere ba om at verden presset på for å avskaffe Nord-Koreas atomprogram sa landet at hun var « ukjent med elementær etikette i det internasjonale samfunnet ».
AP171111 Vi må slutte å sende ungdommer tilbake til Afghanistan, og skal vi få slutt på at barn forsvinner, må vi avskaffe midlertidig opphold med én gang !
DN171110 ¶ Sovjet i perioden 1917 - 21 var et unikt samfunnseksperiment : Å avskaffe kjerneverdier i kapitalismen : eiendomsretten og retten til frivillige bytter av ting og tjenester, skriver innleggsforfatteren.
AP171110 I fjor vedtok delstatsforsamlingen å avskaffe dødsstraff, men velgerne overstyrte dem i en folkeavstemning.
AP171109 Skal vi høre på den indre nasjonalisten og beholde kongehuset, eller være ekte demokrater og avskaffe det ? spør Kristoffer R.
AP171109 Skal vi høre på den indre nasjonalisten og beholde kongehuset, eller være ekte demokrater og avskaffe det ?
DB171107 Han vil avskaffe Obamas helsesystem, og han har ikke noe alternativ han vil innføre i stedet.
DB171107 Det går ikke an å avskaffe helseforsikringen og si at forsikringen han har avskaffet er fantastisk.
DA171106 Venstre vil blant annet avskaffe kontantstøtten, gi skattelettelser som først og fremst kommer de som tjener mellom 250.000 og 400.00 kroner til gode, innføre én times dataundervisning allerede fra 1. klasse og ta et krafttak for bedre integrering for flyktninger og innvandrere i Norge.
AA171106 Venstre vil blant annet avskaffe kontantstøtten, gi skattelettelser som først og fremst kommer de som tjener mellom 250.000 og 400.00 kroner til gode, innføre én times dataundervisning allerede fra 1. klasse og ta et krafttak for bedre integrering for flyktninger og innvandrere i Norge.
DB171105 - Nasjonal minstelønn er en naturlig tanke for partier som vil avskaffe nasjonale fagorganisasjoner og nasjonale tariffavtaler, slik Frp vil, men noe en samlet norsk fagbevegelse avviser.
AP171104 Partiet har spurt om hvor mye penger man taper på å avskaffe dagens miljøavgift på emballasje og hvor mye man kan få inn ved å innføre en ny avgift på plastflasker som graderes etter fossilt plastinnhold.
VG171102 Menneskerettighetsforkjemperen Aziza Al-Yousef har dessuten samlet 15.000 underskrifter fra kvinner og menn i Saudi Arabia som ønsker å avskaffe vergesystemet.
AP171101 Et lovforslag som vil avskaffe lotteriet, ble fremmet av to republikanske senatorer i sommer, og det fikk støtte av Trump.
AP171101 Nobels fredspris ble i år tildelt Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ( ICAN ).
AP171030 Det er en misforståelse at Luther ville avskaffe skriftemålet.
DB171027 « Spania er en stor nasjon og vi godtar ikke at enkelte personer foregir å avskaffe grunnloven vår », sa statsminister Mariano Rajoy fra Folkepartiet ( Partido Popular, PP ) til pressen etter senatsmøtet i ettermiddag.
VG171026 Finland er blant landene som nå vurderer å avskaffe ordningen.
NL171026 Men å åpne opp for nye tjenester er ikke synonymt med å avskaffe taxi.
DB171021 Han sier at han vil be om at det katalanske parlamentet kalles inn i plenum for å diskutere Rajoys « forsøk på å avskaffe selvstyret ».
AP171019 Utenriksminister Børge Brende : Ytre press vil neppe bidra til å avskaffe atomvåpen ¶
DB171017 Trygve Slagsvold Vedum mener dermed Siv Jensen og Frp førte velgerne bak lyset da det ble lovet å avskaffe eiendomsskatten.
DB171017 Den gang lovet partiet som kjent å avskaffe bompengene, men fire år senere har ingen regjering i historien håvet inn like mye bompenger som Solberg-regjeringen, hvor samferdselsministeren heter Ketil Solvik Olsen og representerer Frp.
DB171017 Dagbladet har også stilt Jensen følgende spørsmål : « Hvorfor ikke avskaffe eiendomsskatten helt ? » og « hvordan er det å minske muligheten til å øke eiendomsskatten, det samme som å fjerne den ? ».
DB171017 - Og likevel lovet Frp å avskaffe eiendomsskatten.
DB171017 ( Dagbladet ) : « Frp går til valg på å avskaffe eiendomsskatten », het det på plakater og i brosjyrer under valgkampen, ofte med partileder Siv Jensens ansikt som garantist.
BT171016 Å avskaffe ekstrem fattigdom de neste 13 årene vil kreve massiv ekstern bistand og kan bli mest effektiv om den gis direkte, utenom nasjonale systemer.
BT171016 Inspirert av suksessen vedtok FN gjennom bærekraftsmålene å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030.
BT171016 Den Afrikanske Unions « Agenda 2063 », som tar sikte på å avskaffe fattigdom innen 2063, er kanskje mer realistisk.
BT171016 oktober kl.13:00, Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, om hvordan Norge kan bidra til å avskaffe ekstrem fattigdom.
AP171014 Organisasjonen A21, som har som mål å avskaffe slaveri, ønsker å bevisstgjøre folk på at « slaveriet i vår tid er et samfunnsproblem som ikke kun skal løses av politikere, men noe vi alle kan ta del i ».
AA171014 Organisasjonen A21, som har som mål å avskaffe slaveri, ønsker å bevisstgjøre folk på at « slaveriet i vår tid er et samfunnsproblem som ikke kun skal løses av politikere, men noe vi alle kan ta del i ».
VG171013 USAs president Donald Trump har over lang tid forsøkt å avskaffe og erstatte forgjengeren Barack Obamas helsereform, populært kalt Obamacare.
VG171013 Forsøkene har ikke lyktes i Kongressen, og nå prøver Trump å avskaffe Obamas helsereform på egenhånd i stedet.
DN171013 De tre, sammen med alle demokratene, gjorde blant annet at Trumps forslag om å avskaffe Obamacare falt med knappest mulig margin.
DN171013 McCain vil stemme mot nok et forslag om å avskaffe Obamacare ¶
AP171012 | Ytre press vil neppe bidra til å avskaffe atomvåpen Børge Brende ¶
AP171012 Tilhengerne av et forbud håper at ytre press og stigma vil bidra til å avskaffe atomvåpen.
AP171012 Nobels fredspris 2017 : Tildeles Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ¶
VG171011 Fakta om Obamacare og Trumps forsøk på å avskaffe den : ¶
AP171011 I desember 2010 skrev Brende et brev til de nordiske regjeringene der han ordla seg slik : « Vi ber regjeringen prioritere forhandlinger med sikte på å forby og totalt avskaffe atomvåpen gjennom en juridisk bindende, internasjonal traktat. » | Godstemning på borgerlig side Trine Eilertsen ¶
AP171011 I desember 2010 skrev Brende et brev til de nordiske regjeringene der han ordla seg slik : « Vi ber regjeringen prioritere forhandlinger med sikte på å forby og totalt avskaffe atomvåpen gjennom en juridisk bindende, internasjonal traktat. » 3rd-party-bio ¶
DB171009 NPT-avtalen var en overenskomst mellom to sider, et grunnleggende premiss var at alle andre land avsto fra atomvåpen - mot at atommaktene skulle avskaffe sine.
DB171009 Alle medlemsland i NPT har ifølge Haag-domstolens enstemmige avgjørelse i juli 1996 rettslig plikt til å avskaffe atomvåpen.
VG171007 Men som Nobelkomiteen påpeker i sin begrunnelse, et folkerettslig forbud vil ikke i seg selv avskaffe et eneste atomvåpen.
VG171007 Kennedy snakket om å avskaffe atomvåpen før de avskaffet oss.
DB171007 Norge bør finne sin plass i den flokken verden over som arbeider for å avskaffe atomvåpen.
VG171006 Jeg nominerte de fordi de kanskje har vært den aller viktigste pådriveren for avtalen om å avskaffe avtomvåpen, sier han.
VG171006 Han viser til at Norge etter hans mening sto som en pådriver for en internasjonal avtale om å avskaffe atomvåpen, som regjeringen tidligere i år valgte å ikke undertegne.
VG171006 Arbeidet for å avskaffe atomvåpen er et minst like viktig fredsarbeid som for noen tiår siden.
VG171006 - Det skal fortsatt være rom for julenisser, jeg tør ikke gjøre meg til en av de politikerne som også vil avskaffe ham, sier hun.
VG171006 Nobelkomiteen sier i sin begrunnelse at et folkerettslig forbud i seg selv ikke vil avskaffe et eneste atomvåpen.
VG171006 Arbeidet for å avskaffe atomvåpen er et minst like viktig fredsarbeid som for noen tiår siden.
VG171006 Nobelkomiteen er klar over at et folkerettslig forbud i seg selv ikke vil avskaffe et eneste atomvåpen, og at verken de statene som allerede har atomvåpen eller deres nærmeste allierte, så langt støtter avtalen.
DN171006 Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ( ICAN ) er årets vinner av Nobels fredspris.
DB171006 Nobelkomiteen er klar over at et folkerettslig forbud i seg selv ikke vil avskaffe et eneste atomvåpen, og at verken de statene som allerede har atomvåpen eller deres nærmeste allierte, så langt støtter avtalen.
DB171006 Det å avskaffe kjernefysisk våpen ville gjort verden tryggere, sier statsminister Erna Solberg.
DB171006 Samtidig avslo Utenriksdepartementet søknader fra alle andre frivillige organisasjoner som arbeider for å avskaffe atomvåpen.
DB171006 Samtidig avslo Utenriksdepartementet søknader fra alle andre frivillige organisasjoner som arbeider for å avskaffe atomvåpen.
DA171006 - Det å avskaffe kjernefysiske våpen ville gjort verden tryggere, fastslår hun.
DA171006 Nobelkomiteen er klar over at et folkerettslig forbud i seg selv ikke vil avskaffe et eneste atomvåpen, og at verken de statene som allerede har atomvåpen eller deres nærmeste allierte, så langt støtter avtalen.
DA171006 Hvis Norge, som medlem av NATO, skulle stemt for et forbud, ville det innebære at Norge måtte si at NATO måtte avskaffe sin atomstrategi samtidig som vi skal se på at andre land har atomvåpen.
DA171006 - Det å avskaffe kjernefysiske våpen ville gjort verden tryggere, fastslår hun.
AP171006 - Det å avskaffe kjernefysiske våpen ville gjort verden tryggere, fastslår hun.
AP171006 Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ( ICAN ) får Nobels fredspris ¶
AP171006 | Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ( ICAN ) får Nobels fredspris ¶
AP171006 » | Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ( ICAN ) får Nobels fredspris ¶
AP171006 I sin begrunnelse medgir den at en traktat som forbyr atomvåpen i seg selv ikke vil avskaffe dem.
AP171006 Fredsprisen til Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ( ICAN ) kan sees som en protest mot alle stater og allianser som hindrer et forbud blir realisert, inkludert Norge i rollen som medlem av NATO.
AP171006 Bakgrunn : Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen ( ICAN ) får Nobels fredspris ¶
AA171006 - Det skal fortsatt være rom for julenisser, jeg tør ikke gjøre meg til en av de politikerne som også vil avskaffe ham, sier hun.
AA171006 - Hvis Norge, som medlem av NATO, skulle stemt for et forbud, ville det innebære at Norge måtte si at NATO måtte avskaffe sin atomstrategi samtidig som vi skal se på at andre land har atomvåpen.
AA171006 - Det å avskaffe kjernefysiske våpen ville gjort verden tryggere, fastslår hun.
AA171006 Så er komiteen klar over at et forbud ikke vil avskaffe et eneste våpen.
AA171006 - Hvis Norge, som medlem av NATO, skulle stemt for et forbud, ville det innebære at Norge måtte si at NATO måtte avskaffe sin atomstrategi samtidig som vi skal se på at andre land har atomvåpen.
DN170929 Presidenten og helseministeren fikk ikke gjennom forslaget sitt og republikanerne må se stadig lenger etter å avskaffe og erstatte Obamacare.
VG170928 Trump vil også avskaffe arveskatten.
SA170927 Det er disse gamle regelendringene i NFL som opptar den amerikanske presidenten på linje med konflikten med Nord-Korea, syklonens herjinger på Puerto Rico og eget forsvar av hvordan han skal avskaffe Obamacare.
AP170927 Det er disse gamle regelendringene i NFL som opptar den amerikanske presidenten på linje med konflikten med Nord-Korea, syklonens herjinger på Puerto Rico og eget forsvar av hvordan han skal avskaffe Obamacare.
VG170926 Og denne uken startet med at republikanerne nok en gang tapte slaget om å avskaffe Obamas helsereform i kongressen.
DN170926 McCain vil stemme mot nok et forslag om å avskaffe Obamacare ¶
DN170926 McCain vil stemme mot nok et forslag om å avskaffe Obamacare ¶
AP170926 - Om vi ikke kan avskaffe hele ordningen, må vi ha et sårbarhet- eller rimelighetsvilkår så vi kan sikre flere mindreårige en trygg hverdag, sier Ropstad.
VG170925 Om vi ikke kan avskaffe hele ordningen, må vi ha et sårbarhet- eller rimelighetsvilkår så vi kan sikre flere mindreårige en trygg hverdag, sier Ropstad ( KrF ).
VG170925 - Vi fremmet et forslag om å avskaffe hele ordningen med midlertidig opphold i vår, men der ble vi dessverre nedstemt av Ap, Sp og regjeringen.
AP170925 Dermed blir det så godt som umulig for republikanerne å få flertall i Senatet for å avskaffe Obamacare.
DB170923 Han drev valgkamp på å avskaffe og erstatte ( « repeal and replace » ).
DA170923 Men han kjempet bare for at folk skulle behandle folk i lavere kaster pent, ikke for å avskaffe hele kastesystemet.
AA170923 Gruppene vil avskaffe kontantstøtten og understreker at både kommunene og Nav må styrke innsatsen for å inkludere minoritetskvinner i arbeidslivet. ( ©NTB ) ¶
DN170922 | McCain vil stemme mot nok et forslag om å avskaffe Obamacare ¶
DN170922 Republikanernes senator Rand Paul fra Kentucky mener det nye forslaget ikke går langt nok i å avskaffe Obamacare og har allerede varslet at han ikke vil støtte det.
DN170922 McCain stemte også i mot republikanernes forrige forslag om å avskaffe helsereformen da det ble tatt opp til votering i slutten av juli i år.
DN170922 Ifølge CNN betyr McCains nei at heller ikke dette forsøket på å avskaffe reformen vil få nok stemmer i Senatet.
DN170922 Den republikanske senatoren John McCain fra Arizona uttaler fredag kveld at han ikke vil stemme for Republikanernes nye forsøk på å avskaffe helsereformen Affordable Care Act, melder CNBC.
DA170922 For det andre har CDU beveget seg mot sentrum, og storkoalisjonen har implementert noen venstresideprosjekter som minstelønnen, å avskaffe atomkraft, innføre likekjønnet ekteskap.
AP170922 Dermed er det andre gang på kort tid at McCain ødelegger Trumps drøm om å avskaffe Obamacare.
AP170922 Dermed blir det så godt som umulig for republikanerne å få flertall i Senatet for å avskaffe Obamacare.
DN170919 Leder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere gått hardt ut mot tollgrensen og lovet å avskaffe den ved valgseier.
DB170915 Juncker fridde til dem med å love å opprette Europeisk Solidaritetskorps for frivillige unge som vil hjelpe mennesker i nød, han lovte å utstyre hver by og landsby med gratis trådløs forbindelse til internettet innen år 2020 og han lovte å avskaffe streifeavgiften innenfor EU, som gjorde det kostbart å bruke mobiltelefon i andre EU-land enn sitt eget.
AP170913 Mediene kan ikke - og skal ikke - avskaffe konflikter, men dekke innvandrings- og islamrelaterte saker på en måte som gjør at folk kan kjenne seg igjen.
DN170912 De færreste av oss ville ønske å avskaffe mobiltelefoner av den grunn, skriver Leif Veggum i Norges Bank som svar på om fysiske kontanter bør avskaffes.
AP170910 En anke til USAs høyesterett tar sikte på å avskaffe landets dødsstraff.
DB170909 De kvinnene og barna som blir skadelidende er så tunge argumenter at vi må avskaffe dem.
DB170909 Ingen regjering vil uansett avskaffe foretaksmodellen.
NL170908 Er tiden inne for å avskaffe hele kvoteordningen ?
DB170905 VALGLØFTE : President Donald Trump, her med visepresident Mike Pence ved sin side, lovte under valgkampen at han skulle avskaffe DACA-programmet.
SA170904 Vi vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass. 12.
FV170904 Vi vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass. 12.
AP170904 Vi vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass. 12.
DB170902 For noen dager siden nedgraderte Sylvi Listhaug menneskerettighetenes betydning, og nå er det justisminister Per Willy Amundsen som vil avskaffe uskyldspresumpsjonen i deler av strafferetten.
NL170901 Det hadde vært tverrpolitisk enighet om å avskaffe urimeligheten øyeblikkelig.
DB170828 Det var faktisk slik at Sp « vurderte » - på et tidlig idemyldringsstadium - å gå inn for å avskaffe alt taxfreesalg av alkohol og tobakk.
DA170825 - SV tar til orde for å avskaffe nemndene og erstatte dem med en annen ordning etter uke 16, sa SVs stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski til Klassekampen i juli.
AP170825 Det finnes vel ingen i dag som ville kjempe for å avskaffe post-i-butikk, for eksempel.
AP170824 Å avskaffe skatten vil styrke tyske flyselskaps konkurranseevne i Europa, sier Zypries nå.
AA170820 Vi trenger ikke mer ovenfra og ned snakk fra styrende partier, vi trenger en felles folkebevegelse som vil avskaffe forskjeller.
DA170818 Vi ville avskaffe opplegget.
VG170817 En meningsmåling Ipsos gjorde for Manifest Tankesmie i fjor, viste at 88 prosent av dem som har tatt stilling vil begrense eller avskaffe adgangen til privat profitt fra fellesskapets barnehager, barnevern, sykehus og eldreomsorg.
DN170816 Trump svarte med å kritisere McCain, som stemte mot å avskaffe helsereformen Obamacare i juli.
AA170813 Irans nasjonalforsamling har vedtatt å avskaffe dødsstraff for enkelte narkotikaforbrytelser.
DB170810 Nå tar KS-leder og Høyre-politiker Gunn Marit Helgesen et oppgjør med Frp-leder Siv Jensens løfte om å avskaffe eiendomsskatten.
AP170810 Både når det gjelder barnevern og asylmottak er det relativt ukomplisert og lite omstridt å avskaffe anbudsinstituttet, sier SVs nestleder Snorre Valen.
VG170806 Tidligere har partileder Trygve Skagsvold Vedum tatt til orde for at Norge bør avskaffe EU-ministeren, fordi ministerposten kun har jobbet for byråkratiet i Brussel.
VG170804 Forskjellen mellom Frp og SV sine forslag er at førstnevnte vil avskaffe retten til å søke asyl i landet du kommer til med asylsentre, mens SV vil ha asylsentre i andre land som et supplement til dagens ordning.
AP170804 Vil avskaffe « sanctuary cities » ¶
AP170804 I tillegg øker de skattene ved å avskaffe den mer gunstige skatteklasse 2.
VG170803 FpU mener løyvesystemet er et tungt og utdatert system og ønsker å avskaffe praksisen med løyver.
DN170801 - Da Stortinget stemte over klimaloven, gikk Ap og Sp inn for å avskaffe de norske klimamålene, og kun ha felles mål med EU.
DB170801 Men nå har han altså funnet det mest tjenelig å skrive ny grunnlov for å holde på makta og da avskaffe den grunnloven som er arven etter Chávez.
VG170731 SVs stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski ønsker å utvide grensene for selvbestemt abort utover dagens 12 uker, og å avskaffe nemndene som behandler søknader om abort etter uke 12.
VG170731 Leder SVs stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski ønsker å utvide grensene for selvbestemt abort utover dagens 12 uker, og å avskaffe nemndene som behandler søknader om abort etter uke 12.
DB170731 Man kan jo lure på hvem det egentlig var som avskaffa kringkastingsmonopolet, eller stemte for å avskaffe statskirka og fjerne kristendommen fra grunnloven ?
VG170730 Hans parti var åpent imot å avskaffe statskirken, som kultur. og kirkeminister Hofstad Helleland nå gjennomfører siste del av.
DB170729 Et av de store framstegene er å avskaffe den illgjetne og forhatte paragraf 227 B i Straffeloven, kalt « Skammens paragraf » av kvinnebevegelsen, som fritar en mann for straff etter voldtekt av ei mindreårig jente dersom han gifter seg med henne.
AA170729 | SV vil avskaffe ordningen med abortnemnd ¶
AA170729 - SV tar til orde for å avskaffe nemndene og erstatte dem med en annen ordning etter uke 16, sier Kari Elisabeth Kaski.
DN170728 Republikanere har kjempet for å avskaffe den såkalte Obamacare siden 2010, uten hell.
DN170728 Fredag ble det siste forsøket på å avskaffe deler av Obamacare, kalt « skinny reform », avvist i Senatet.
DB170728 Først har Polen fått en « anbefaling » med en måneds frist til å svare, som innebærer å avskaffe lovene.
DN170727 Både Rob Portman som representerer Ohio i Senatet og Dean Heller som representerer Nevada, stemte tirsdag for å avskaffe og erstatte Obamacare.
VG170726 Fakta om Obamacare og Trumps forsøk på å avskaffe den ¶
DN170726 Fremover skal det diskuteres flere mulige alternativer på å avskaffe eller gjøre den om.
DN170726 Et forsøk på å avskaffe deler av Obamacare allerede er stemt ned.
DN170726 Senatorene Shelley Moore Capito, Susan Collins og Lisa Murkowski var blant dem som allerede før avstemningen sa de ikke ville stemme for å avskaffe Obamacare før et nytt og bedre alternativ er på plass.
DN170726 Dette er trolig den første av mange avstemninger denne uken i forsøk på å avskaffe og erstatte Obamacare.
DB170726 Senatorene Shelley Moore Capito, Susan Collins og Lisa Murkowski var blant dem som allerede før avstemningen sa de ikke ville stemme for å avskaffe Obamacare før et nytt og bedre alternativ er på plass.
DB170726 Dette er trolig den første av mange avstemninger denne uken i forsøk på å avskaffe og erstatte Obamacare.
AA170726 Senatorene Shelley Moore Capito, Susan Collins og Lisa Murkowski var blant dem som allerede før avstemningen sa de ikke ville stemme for å avskaffe Obamacare før et nytt og bedre alternativ er på plass.
AA170726 Dette er trolig den første av mange avstemninger denne uken i forsøk på å avskaffe og erstatte Obamacare.
AA170726 Senatorene Shelley Moore Capito, Susan Collins og Lisa Murkowski var blant dem som allerede før avstemningen sa de ikke ville stemme for å avskaffe Obamacare før et nytt og bedre alternativ er på plass.
AA170726 Dette er trolig den første av mange avstemninger denne uken i forsøk på å avskaffe og erstatte Obamacare.
DN170725 President Donald Trump har gjort det klart at han ønsker at senatorene stemmer for å avskaffe og erstatte Obamacare.
DN170725 USAs president Donald Trump har sagt han vil foretrekke at de blir enige om å avskaffe og erstatte Obamacare, men vil godta at man avskaffer Obamacare uten noen ny plan dersom de ikke kommer til enighet.
DN170725 Han sa til dem at helseminister Tom Price helst bør få flertall for å avskaffe Obamacare.
DN170725 - Vi vet ikke om vi stemmer over presidentens forslag, Senatets første eller andre utkast, eller et nytt utkast fra Senatet eller et forslag fra 2015 om å avskaffe den nåværende helsereformen Affordable Care Act, sier senator Susan Collins som representerer Maine.
AA170725 USAs president Donald Trump har sagt han vil foretrekke at de blir enige om å avskaffe og erstatte Obamacare, men vil godta at man avskaffer Obamacare uten noen ny plan dersom de ikke kommer til enighet.
AA170725 Han sa til dem at helseminister Tom Price helst bør få flertall for å avskaffe Obamacare.
AA170725 - Vi vet ikke om vi stemmer over presidents forslag, Senatets første eller andre utkast, eller et nytt utkast fra Senatet eller et forslag fra 2015 om å avskaffe den nåværende helsereformen Affordable Care Act, sier senator Susan Collins som representerer Maine.
VG170724 Under valgkampen hevdet Trump at det ville være en enkel sak å avskaffe forgjengerens reform, men presidenten har møtt stor motstand i egne rekker.
VG170724 To republikanske senatorer har allerede gjort det klart at å avskaffe Obamacare uten et klart alternativ ikke er aktuelt.
VG170724 Nye beregninger fra Kongressens budsjettkontor viser at 32 millioner amerikanere vil kunne stå uten helseforsikring innen 2026, dersom Senatet vedtar å avskaffe Obamacare uten å ha på plass en ny helsereform.
VG170724 - I syv år har dere lovet amerikanere å avskaffe Obamacare.
DB170724 Brutte løfter : Denne videoen viser utallige ganger der Trump i løpet av kampanjen lovet å avskaffe og ertsatte Obamacare.
DB170722 Begge er konstituerende menneskerettigheter som individet eier, og som politiske institusjoner ikke har noen rett til å avskaffe , og som de bare kan regulere i ytterkantene.
VG170720 Max Factors eiere er verdensledende på å forske frem alternative testmetoder med formål å avskaffe dyreforsøk helt, og de jobber hardt for og få aksept for alternative metoder.
VG170720 - Vi mener Max Factor er tydelige i sin motstand mot dyretesting gjennom sin mangeårige innsats for å avskaffe dette helt.
DN170720 Under valgkampen hevdet Trump at det ville være en enkel sak å avskaffe forgjengerens reform, men har møtt stor motstand i Republikanernes egne rekker.
DN170720 To senatorer har allerede gjort det klart at å avskaffe Obamacare uten et klart alternativ ikke er aktuelt.
DN170720 Det skjer dersom Senatet vedtar å avskaffe Obamacare uten å ha på plass en ny helsereform.
DN170720 - I syv år har dere lovet amerikanere å avskaffe Obamacare.
AA170720 Under valgkampen hevdet Trump at det ville være en enkel sak å avskaffe forgjengerens reform, men har møtt stor motstand i Republikanernes egne rekker.
AA170720 To senatorer har allerede gjort det klart at å avskaffe Obamacare uten et klart alternativ ikke er aktuelt.
AA170720 Dersom Senatet vedtar å avskaffe Obamacare uten å ha på plass en ny helsereform, vil 32 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026.
AA170720 - I sju år har dere lovet amerikanere å avskaffe Obamacare.
DN170719 Å avskaffe Obamacare uten noen klar plan videre vil skape usikkerhet og kaos, sier senator Lisa Ann Murkowski fra Alaska.
DN170719 - Å avskaffe dommen og si « stol på oss, vi fikser det om et par år », er ikke spesielt beroligende for familier i Alaska som er bekymret for fremtiden, sier Murkowski.
DN170719 | Ap vil avskaffe egen ordning ¶
DB170719 Brutte løfter : Denne videoen viser utallige ganger der Trump i løpet av kampanjen lovet å avskaffe og erstatte Obamacare.
AA170719 Å avskaffe Obamacare uten noen klar plan videre vil skape usikkerhet og kaos, sier senator Lisa Ann Murkowski fra Alaska.
AA170719 - Å avskaffe dommen og si « stol på oss, vi fikser det om et par år », er ikke spesielt beroligende for familier i Alaska som er bekymret for fremtiden, sier Murkowski.
VG170718 I syv år har jeg hørt republikanere snakke om å avskaffe og erstatte « Obamacare », men nå har de ikke benyttet muligheten når den først var her, sier Donald Trump i et kort møtet med pressen tirsdag.
VG170718 Etter kollapsen ønsket han, McConnell og flere andre republikanere i stedet gå for plan B, å bare avskaffe « Obamacare » umiddelbart, for så å bruke to år på å komme opp med en ny reform som skal erstatte den.
VG170718 Allerede tidlig i valgkampen gikk Donald Trump offensivt ut og sa at han skulle avskaffe og erstatte « den katastrofale » helseloven hans forgjenger Barack Obama fikk gjennom.
VG170718 - Vi støtter McConnels forslag om å avskaffe « Obamacare » nå og erstatte den senere.
DN170718 Jeg kan ikke stemme for å avskaffe Obamacare uten en erstatningsplan som tar opp sakene som bekymrer meg og møter behovene til folk i West Virginia, sier Capito i en uttalelse.
DB170718 Jeg kan ikke stemme for å avskaffe Obamacare uten en erstatningsplan som tar opp sakene som bekymrer meg og møter behovene til folk i West Virginia, sier Capito i en uttalelse.
AA170718 Jeg kan ikke stemme for å avskaffe Obamacare uten en erstatningsplan som tar opp sakene som bekymrer meg og møter behovene til folk i West Virginia, sier Capito i en uttalelse.
AA170714 Forbudet mot svart arbeid regulerer også privatpersoners kjøp, men ingen vil avskaffe det bare fordi det kan være vanskelig å håndheve.
DN170705 ¶ I 2016 ble EØS-landene enige om å avskaffe roamingavgiftene for reisende, ferierende, og besøkende fra andre EØS-land på overføring av tale, data og sms-er.
SA170704 | Da lillesøsteren ble giftet bort som elleveåring, skjønte Memory Banda at hun måtte gjøre noe ¶ 14 år gammel bestemte hun seg for å avskaffe barneekteskap i Malawi.
DB170704 De mener Nord-Korea må si seg villig til å avskaffe sitt atomprogram før det kan bli snakk om forhandlinger.
VG170703 Vi må avskaffe individualismen.
AP170703 - Det hjelper ikke å avskaffe de parkeringsplassene som finnes uten å komme med attraktive alternativer, som for eksempel billigere elsykler og et rimeligere kollektivtilbud, sier han.
DB170701 Representantenes hus vedtok seinere en ny versjon, som tar sikte på å avskaffe Obamacare.
DB170701 Bildet ble resirkulert to uker seinere av Obamas talsperson da republikanerne ikke fikk klarte å få flertall for å avskaffe Obamas helsereform.
AP170629 Foreningen som arrangerer Oslo Pride vil avskaffe sexkjøpsloven.
AP170629 Foreningen som arrangerer Oslo Pride vil avskaffe sexkjøpsloven.
AP170629 | Da lillesøsteren ble giftet bort som elleveåring, skjønte Memory Banda at hun måtte gjøre noe ¶ 14 år gammel bestemte hun seg for å avskaffe barneekteskap i Malawi.
VG170627 - Sånn er det når Frp er det eneste partiet som ønsker å avskaffe underreguleringen.
DB170626 Det er nesten komisk å høre et parti som argumenterer for å ruinere kultursektoren, privatisere NRK og avskaffe sidemålsundervisningen den ene dagen, og vil belære andre om verdien av norsk kultur den andre dagen.
AP170624 Gjør seg klar til å avskaffe loven som fritar voldtektsmenn fra straff, dersom han gifter seg med offeret.
DN170623 13 senatorer fra den republikanske ledelsen har behandlet og revidert forslaget til Donald Trump, som nå må støttes av minst 50 senatorer for å kunne avskaffe og erstatte Obamacare.
AP170612 Stanse rullebaneutbygging på Gardermoen og avskaffe Tax-free-ordningen.
AP170612 Stanse rullebaneutbygging og avskaffe Tax-free-ordningen.
AP170612 Stanse rullebaneutbygging på Gardermoen og avskaffe Tax-free-ordningen.
DB170611 I fjor stemte Lidington dessuten for å avskaffe Human Rights Act, som inkorporerer Den europeiske menneskerettskonvensjon i britisk lovverk, og har sju ganger stemt mot å forby revejakt. 60-åringen sier etter utnevnelsen at han er tilfreds og beæret.
DA170610 Haka er at vi må avskaffe privatbilismen : Ruter ønsker seg en flåte av selvkjørende kjøretøy.
NL170609 Gjennom Schengen-avtalen har Norge måttet avskaffe vår grensekontroll.
AP170608 Corbyn kommer fra den radikale venstresiden i arbeiderpartiet og har blant annet tatt til orde for å trekke britene ut av NATO og for å avskaffe kongehuset.
AP170608 Corbyn kommer fra den radikale venstresiden i arbeiderpartiet og har blant annet tatt til orde for å trekke britene ut av NATO og for å avskaffe kongehuset.
AP170608 Corbyn kommer fra den radikale venstresiden i arbeiderpartiet og har blant annet tatt til orde for å trekke britene ut av NATO og for å avskaffe kongehuset.
DB170607 Hvis partiet kommer i regjering lover han å avskaffe adgangen til midlertidige ansettelser, som denne regjeringen har innført, som noe av det første han gjør.
VG170606 Et KrF-forslag om å avskaffe ordningen med midlertidig opphold for asylbarn ble også behandlet i justiskomiteen i dag.
DB170605 Han vil avskaffe studiebetaling og gjeninnføre stipender.
AP170602 - Det er gledelig at et stort flertall ønsker å avskaffe paragrafen.
AA170602 - Det er gledelig at et stort flertall ønsker å avskaffe paragrafen.
AP170530 Der står det ingenting om å avskaffe monarkiet eller om å trekke seg ut av NATO og partiet går også til valg på å fornye landets atomvåpenarsenal, til tross for at Corbyn er en sterk motstander av dette.
DB170520 Vi ønsker å avskaffe ordningen så raskt som mulig, sier han.
SA170519 Et enstemmig formannskap i Trondheim gikk nylig inn for å avskaffe æresborger-ordningen, og erstatte den med en hederspris.
BT170519 Et enstemmig formannskap i Trondheim gikk nylig inn for å avskaffe æresborger-ordningen, og erstatte den med en hederspris.
AP170519 Et enstemmig formannskap i Trondheim gikk nylig inn for å avskaffe æresborger-ordningen, og erstatte den med en hederspris.
AA170519 Et enstemmig formannskap i Trondheim gikk nylig inn for å avskaffe æresborger-ordningen, og erstatte den med en hederspris.
AP170516 Et flertall av skolerektorer ville avskaffe hele russetiden og kalte hele opplegget « en ødeleggende fyllefest som har utspilt sin rolle. » - Russen er ikke noe bedre i 2017 enn i fjor, mener politioverbetjent Ann-Gørild Kjeldsen ved Sandvika politistasjon.
AP170516 Et flertall av skolerektorer ville avskaffe hele russetiden og kalte hele opplegget « en ødeleggende fyllefest som har utspilt sin rolle. » - Russen er ikke noe bedre i 2017 enn i fjor, mener politioverbetjent Ann-Gørild Kjeldsen ved Sandvika politistasjon.
AP170512 Aps familiepolitiske talskvinne, Anette Trettebergstuen, vil ikke avskaffe Regjeringens nye kjernetidordning i barnehagen.
VG170510 At deler av den politiske venstresiden og prinsipielle republikanere på høyresiden årlig omfavner hverandre i kravet om å avskaffe kongehuset, er mer som et ritual å betrakte.
AA170509 Et enstemmig formannskap går inn for rådmannens innstilling om å avskaffe æresborger-ordningen.
DB170508 Frp har i årevis ønsket å avskaffe NRK-lisensen, men i regjering har partiet bare fått gjennomslag for å fryse den.
DB170508 Frp gikk i sitt partiprogram for inneværende perioden inn for å avskaffe eiendomsskatten helt.
FV170507 Aust-Agders Frps resolusjonsforslag om å avskaffe matskatten for offshorearbeidere fikk flertall på partiets landsmøte, og det gleder statsråd Terje Søviknes.
DA170507 Konkret vil partiet avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn slik skatt.
DA170507 Konkret vil partiet avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn slik skatt.
DB170506 Partiet lovet å avskaffe bompenger dersom det kom i regjering.
DB170506 Først ville hun avskaffe euro i Frankrike og gjeninnføre franske franc.
AP170506 Partiet vedtok å foreslå å avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn skatt.
AP170506 Partiet vedtok å foreslå å avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn skatt.
VG170504 Det har vært en brokete vei for den amerikanske presidenten i kampen om å avskaffe og erstatte helsereformen Obamacare - et av Trumps viktigste valgløfter.
DB170504 Da president Trump kommenterte sine første hundre dager som president i slutten av april, gjentok han sitt løfte om å avskaffe Obamas helsereform.
DB170504 Brutte løfter : Denne videoen viser utallige ganger der Trump i løpet av kampanjen lovet å avskaffe og ertsatte Obamacare.
AP170504 Saken er blant de mest betente i Washington - ikke minst fordi partiet har lovet helt siden Obamacare ble innført i 2010 at de skulle avskaffe ordningen.
AP170504 Med 217 mot 213 stemmer vedtok Representantenes hus å innføre en helsereform som skal avskaffe og erstatte helseordningen som ble innført av president Barack Obama i 2010.
AP170504 I flere år har han kjempet for å avskaffe Obamacare.
AP170504 Demokratene står samlet i sin sterke motstand mot det nye forslaget til å avskaffe og erstatte helselovgivningen kjent som Obamacare.
AP170504 Saken er blant de mest betente i Washington - ikke minst fordi partiet har lovet helt siden Obamacare ble innført i 2010 at de skulle avskaffe ordningen.
AP170504 Med 217 mot 213 stemmer vedtok Representantenes hus å innføre en helsereform som skal avskaffe og erstatte helseordningen som ble innført av president Barack Obama i 2010.
AP170504 I flere år har han kjempet for å avskaffe Obamacare.
AP170504 Demokratene står samlet i sin sterke motstand mot det nye forslaget til å avskaffe og erstatte helselovgivningen kjent som Obamacare.
AP170504 Saken er blant de mest betente i Washington - ikke minst fordi partiet har lovet helt siden Obamacare ble innført i 2010 at de skulle avskaffe ordningen.
AP170504 Med 217 mot 213 stemmer vedtok Representantenes hus å innføre en helsereform som skal avskaffe og erstatte helseordningen som ble innført av president Barack Obama i 2010.
AP170504 Demokratene står samlet i sin sterke motstand mot det nye forslaget til å avskaffe og erstatte helselovgivningen kjent som Obamacare.
VG170501 FRP-Keshvari i 2009 : Vil avskaffe 1. mai som fridag ¶
VG170430 Vi holder løfte etter løfte, og folket er glad for det de ser, sa presidenten som igjen lovet å avskaffe Barack Obamas helsereform.
DN170430 Vi holder løfte etter løfte, og folket er glad for det de ser, sa presidenten som igjen lovet å avskaffe Barack Obamas helsereform.
BT170430 Vi holder løfte etter løfte, og folket er glad for det de ser, sa presidenten som igjen lovet å avskaffe Barack Obamas helsereform.
VG170429 I løpet av de første 100 dagene har Trump mislykkes med å levere på flere av de største valgløftene : Hans innreiseforbud har blitt stoppet flere ganger, byggingen av muren ser ut til å bli midlertidig blokkert og han har ikke innfridd løftet om å avskaffe og erstatte Obamacare.
VG170429 - Men jeg skulle ønsker at han kunne avskaffe Obamacare og ordne skattene, men demokratene vil jo ikke samarbeide.
DB170427 Loven går likevel i riktig retning ved å avskaffe tidligere menneskerettighetskrenkende praksis og ved å gi transpersoner samme rett til respekt og anerkjennelse av sitt kjønn som cis-personer.
DB170427 For det første foreligger en plikt til å avskaffe skadelige kjønnsstereotypier, herunder forestillinger om transkvinner som overgripere.
BT170425 Europarådet understreker at man ved hjelp av Den europeiske menneskerettskonvensjonen har lyktes med å avskaffe dødsstraff i et område der det bor i alt 820 millioner mennesker.
AP170425 Europarådet understreker at man ved hjelp av Den europeiske menneskerettskonvensjonen har lyktes med å avskaffe dødsstraff i et område der det bor i alt 820 millioner mennesker.
AA170425 Europarådet understreker at man ved hjelp av Den europeiske menneskerettskonvensjonen har lyktes med å avskaffe dødsstraff i et område der det bor i alt 820 millioner mennesker.
AA170425 Europarådet understreker at man ved hjelp av Den europeiske menneskerettskonvensjonen har lyktes med å avskaffe dødsstraff i et område der det bor i alt 820 millioner mennesker.
VG170424 Alle som støtter ikkespredning bør prise seg lykkelige over at fremvoksende stormakter som Brasil og Filippinene nå prøver å avskaffe det kjernefysiske klassesamfunnet heller enn å foreta en klassereise. ( 2 ) Påstanden om at atomvåpen ikke må forbys fordi et forbud kan skape splid i det internasjonale samfunnet er heller ikke spesielt overbevisende.
DN170421 | På tide å avskaffe forliksrådet ¶
AP170420 Vær med på å avskaffe midlertidige oppholdstillatelser for barn nå !
AP170420 Mitt aller beste råd til dere er å avskaffe midlertidige oppholdstillatelser uten rett til fornyelse til enslige asylsøkende barn.
AP170420 Mitt aller beste råd til dere er å avskaffe midlertidige oppholdstillatelser uten rett til fornyelse til enslige asylsøkende barn.
VG170419 I tillegg skal vi fjerne hindre mot organisering, som å avskaffe usikre ansettelseskontrakter og regulere bemanningsbransjen strengere. 2.
DB170419 Dette er en tvilsom praksis antidopingbevegelsen forsøker å avskaffe over hele verden, og ordningen rimer ikke med svenskenes ellers korrekte oppfatning av egen høye dopingmoral.
SA170418 Høyre og Frp har fått gjennomslag for å avskaffe arveavgiften - mot Aps stemmer.
AP170418 Høyre og Frp har fått gjennomslag for å avskaffe arveavgiften - mot Aps stemmer.
AP170418 Høyre og Frp har fått gjennomslag for å avskaffe arveavgiften - mot Aps stemmer.
AP170417 Det var EU-søknaden som fikk landet til å avskaffe dødsstraff.
DB170416 Tyrkia skal med dette avskaffe det parlamentariske regimet og gå over til et svært sterkt president-styre.
DB170415 Selv ikke Sanas ønske om å holde sine to verdener segregert trumfer muligheten til å avskaffe slaveriet.
AP170413 I august i fjor beordret Obamas justisdepartement fengselsvesenet til å gradvis fase ut og avskaffe privatdrevne fengsler i den føderale kriminalomsorgen.
DB170412 Erdogan vil overføre den utøvende makta til presidenten og avskaffe embetet som statsminister.
VG170411 Han tror nøkkelen til å avskaffe dødsstraff i Kina er å offentliggjøre tallene over hvor mange som henrettes.
VG170411 - Offentliggjøring kan avskaffe dødsstraff ¶
VG170411 - Men å avskaffe dødsstraff står ikke høyest på kommunistpartiets prioriteringsliste ettersom det hverken fremmer økonomisk utvikling eller er i majoriteten av folkets interesse, konkluderer He.
VG170411 - Hvis vi offentliggjør tallene og reduserer bruken av dødsstraff over en tiårsperiode vil det være på tide å avskaffe dødsstraff i Kina, sier He.
DB170407 Erna Solberg og Ma sitter sammen i FNs spesialgruppe for bærekraftsmål, som blant annet har som mål å avskaffe ekstrem fattigdom i verden innen 2030.
VG170406 Blant annet skulle han i en TV-debatt liste opp de tre departementene han aktet å avskaffe dersom han kom til makten.
DB170405 Statsråden har selv vært en ivrig bompengemotstander, og representerer som kjent et parti som lovet å avskaffe bompenger dersom de vant valget i 2013.
DB170404 IKKE INNFØRT : - Under Fafo-konferansen hevdet statssekretær Paul Chaffey at det ikke er mulig å avskaffe New Public Management, fordi det aldri har vært innført i Norge.
DB170404 Han hevdet at det ikke er mulig å avskaffe NPM, fordi det aldri har vært innført i Norge.
AP170402 Ved å avskaffe ordningen med begrenset opphold vil både liv og helse kunne bli spart.
DB170331 Det handlet blant annet om å avskaffe førstegangstjenesten.
DB170331 Abid Raja sa fra talerstolen at han mener det blir feil å avskaffe førstegangstjenesten.
AA170330 Ved å avskaffe dette presset vinner ikke bare barn og unge nye muligheter for sine liv.
DB170328 Brutte løfter : Denne videoen viser utallige ganger der Trump i løpet av kampanjen lovet å avskaffe og ertsatte Obamacare.
DA170328 Hun tror ikke at å avskaffe taxfree i Norge vil føre til at folk i stedet handler alkoholvarer og tobakk andre når de reiser i stedet for når de lander.
BT170328 Når vi foreslår å avskaffe straff for bruk og besittelse av brukerdoser med rusmidler, er det med utgangspunkt i den beste kunnskapen vi har på feltet.
VG170327 De som føler at landet er i ferd med å oversvømmes av muslimer som i løpet av et par tiår vil overta styre og stell, innføre sharialover og avskaffe 17. mai, og som bare er interessert i fakta som passer inn i dette puslespillet.
DN170327 Marine Le Pen sier at hun vil trekke seg fra en eventuell presidentpost hvis franskmennene skulle si nei til å avskaffe euroen i en folkeavstemning.
DB170327 Mer sex i skolen, avskaffe abortnemnder og gratis tannlege : Dette er 10 viktige vedtak fra SVs landsmøte ¶
AP170327 Full av selvtillit fortalte han landsmøtet i partiet sitt at han vil avskaffe posten som Europaminister bare de kommer i regjering igjen.
AA170327 Marine Le Pen sier at hun vil trekke seg fra en eventuell presidentpost hvis franskmennene skulle si nei til å avskaffe euroen i en folkeavstemning.
VG170326 Les også : Børge Brende : Håper Hviterussland vil avskaffe dødsstraff ¶
DB170326 Brutte løfter : Denne videoen viser utallige ganger der Trump i løpet av kampanjen lovet å avskaffe og ertsatte Obamacare.
SA170325 Å avskaffe og erstatte Barack Obamas såkalte Obamacare med en ny helsereform var et sentralt valgkampløfte for Trump, som har dyrket et image som den store mesteren i å hale i land avtaler.
DN170325 Å avskaffe og erstatte Barack Obamas såkalte Obamacare med en ny helsereform var et sentralt valgkampløfte for Trump, som har dyrket et image som den store mesteren i å hale i land avtaler.
DB170325 ¶ Brutte løfter : Denne videoen viser utallige ganger der Trump i løpet av kampanjen lovet å avskaffe og ertsatte Obamacare.
AA170325 Å avskaffe og erstatte Barack Obamas såkalte Obamacare med en ny helsereform var et sentralt valgkampløfte for Trump, som har dyrket et image som den store mesteren i å hale i land avtaler.
VG170324 - Vi skal avskaffe EU-ministeren, også skal vi igjen ha en egen bistands- og utviklingsminister, sier Vedum.
SA170324 Å avskaffe og erstatte Barack Obamas såkalte Obamacare med en ny helsereform var et sentralt valgkampløfte for Trump, som har dyrket et image som den store mesteren til å hale i land avtaler.
DN170324 Donald Trump varslet at noe av det første han ville gjøre etter overtakelsen i Det hvite hus var å avskaffe Obamacare.
DN170324 Donald Trump varslet at noe av det første han ville gjøre etter overtakelsen i Det hvite hus var å avskaffe Obamacare.
DN170324 Vi kommer til å avskaffe EU-ministeren fra oktober.
AP170324 Donald Trump lovet i valgkampen å avskaffe Obamacare.
AP170324 - Vi kommer til å avskaffe EU-ministeren i oktober.
AP170324 Søvnekspert vil avskaffe sommertid, og forklarer : Derfor bør vi ha vintertid hele året ¶
AA170324 Å avskaffe og erstatte Barack Obamas såkalte Obamacare med en ny helsereform var et sentralt valgkampløfte for Trump, som har dyrket et image som den store mesteren til å hale i land avtaler.
AA170324 Å avskaffe og erstatte Barack Obamas såkalte Obamacare med en ny helsereform var et sentralt valgkampløfte for Trump, som har dyrket et image som den store mesteren til å hale i land avtaler.
AA170324 Vi vil avskaffe EU-ministeren i oktober, og vi kommer til å styrke utenriksministerrollen.
AA170324 | Vedum vil avskaffe EU-ministeren ¶
AA170324 Senterpartiet kommer til å avskaffe EU-ministerposten umiddelbart dersom partiet kommer i regjering etter valget, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.
AA170324 - Vi kommer til å avskaffe EU-ministeren i oktober.
AA170324 - Vi kommer til å avskaffe EU-ministeren i oktober.
DN170323 Den amerikanske politiske avisen The Hill har laget en liste over hvordan republikanske kongressmedlemmer stiller seg til å avskaffe og erstatte Obamacare.
AP170323 Å avskaffe Obamas helsereform har siden 2010 vært en av republikanernes viktigste kampsaker - spesielt for partiets høyrefløy.
AP170323 Siden 2010 er det denne gruppen som har kjempet hardest for å avskaffe Obamacare.
AP170323 Dette er partiets mest konservative medlemmer, og som regel politikere som er blitt valgt inn på et løfte om å avskaffe Obamacare fullstendig.
AP170323 Å avskaffe Obamas helsereform har siden 2010 vært en av republikanernes viktigste kampsaker - spesielt for partiets høyrefløy.
AP170323 Siden 2010 er det denne gruppen som har kjempet hardest for å avskaffe Obamacare.
AP170323 Dette er partiets mest konservative medlemmer, og som regel politikere som er blitt valgt inn på et løfte om å avskaffe Obamacare fullstendig.
AP170322 Å avskaffe Obamas helsereform har siden 2010 vært en av republikanernes viktigste kampsaker - spesielt for partiets høyrefløy.
AP170322 Siden 2010 er det denne gruppen som har kjempet hardest for å avskaffe Obamacare.
AP170322 Dette er partiets mest konservative medlemmer, og som regel politikere som er blitt valgt inn på et løfte om å avskaffe Obamacare fullstendig.
DB170321 Mer sex i skolen, avskaffe abortnemnder og gratis tannlege : Dette er 10 viktige vedtak fra SVs landsmøte ¶
DB170319 Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås ønsket å votere over forslaget, men innstillingen fra redaksjonskomiteen om å arbeide for å avskaffe ordningen ble vedtatt.
DB170319 Landsmøtet går også inn for å tillate eggdonasjon og avskaffe abortnemndene og sa nei til et forslag om å tilby tidlig ultralyd til alle.
DB170319 Holmås ønsket ikke å avskaffe ordningen.
DB170319 » Avskaffe abortnemdene.
DB170319 Avskaffe au pair-ordningen, som partiet mener oppfordrer til sosial dumping.
BT170319 I arbeidsprogrammet vedtok SV blant annet å tillate eggdonasjon og avskaffe abortnemndene.
AA170319 | SV sier ja til eggdonasjon - vil avskaffe abortnemndene ¶
AA170319 Landsmøtet i SV går inn for å tillate eggdonasjon og avskaffe abortnemndene.
AA170319 Nestleder Snorre Valen fikk landsmøtet med seg på å videreføre formuleringene i det forrige arbeidsprogrammet om å tillate eggdonasjon og avskaffe abortnemndene.
AA170319 Han fikk også flertall for å avskaffe abortnemnd for svangerskap i 12. til 18. uke.
DB170318 Flertallet ønsker å ta lærdom av 2005-løftet om å avskaffe barnefattigdommen.
AP170318 Situasjonen er kinkig for republikanerne fordi de helt siden Obamacare ble innført i 2010 har lovet å avskaffe den fullstendig - før de endret dette til et løfte om å erstatte det med noe bedre.
AP170318 Ikke så lenge en ny helsereform betyr å avskaffe Obamacare, helselovverket som ble innført i 2010.
BT170317 Det vil fortsatt være læremål i sidemål, men vi kan avskaffe en egen eksamen og karakter i faget.
BT170317 Det vil fortsatt være læremål i sidemål, men vi kan avskaffe en egen eksamen og karakter i faget.
AP170317 Vil avskaffe hele komiteen ¶
BT170316 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug « lufter tanken » i eget parti for å finne måter å forbedre ordningen på, men å avskaffe den helt blir neppe aktuelt.
BT170316 Det virker helt unødvendig å avskaffe hele ordningen for å få bukt med dette problemet.
BT170315 Det øvrige var såkalt « alternativ minimumsskatt », kjent som AMT, en skatteordning som opprinnelig ble innført for å hindre de rikeste i å utnytte smutthull, og som Trump tidligere har ivret etter å avskaffe .
AA170315 Det øvrige var såkalt " alternativ minimumsskatt ", kjent som AMT, en skatteordning som opprinnelig ble innført for å hindre de rikeste fra å utnytte smutthull og som Trump tidligere har ivret etter å avskaffe .
VG170314 HAMBURG ( VG ) Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke uten videre avskaffe private behandlingsvalg, veibygging i privat regi, eller den store togreformen, om han bli statsminister til høsten.
DA170314 I forslaget til partiprogram vil SV stramme kraftig inn på når det er lov å benytte seg av bemanningsbyråer, og avskaffe ansettelsesformer som « fast ansatt uten garantilønn » og « nullprosentstillinger », slik at ansatte er sikret å få lønn også mellom oppdrag.
AA170314 Gamle gjengangere som å avskaffe monarkiet og å la 16-åringer få stemmerett er blant forslagene som de folkevalgte har lagt fram for å endre Grunnloven.
FV170310 Etter at Kåre Willoch hadde talt varmt for å beholde barnetrygden, var det svært få som ville avskaffe den.
FV170310 Arne Thomassen ( framme ) og Harald Furre ville avskaffe barnetrygden, men de fleste andre på landsmøtet ville beholde den Til høyre sitter leder familie- og kulturkomiteen Svein Harberg.
DN170310 Som DN skrev tidligere i uken, kjempet hun tidligere for å avskaffe kvoten.
BT170310 Regjeringspartiene, som gikk til valg på å avskaffe hele kvoten, endte med et kompromiss sammen med KrF og Venstre : Fire uker forsvant, og kvoten er nå på ti uker.
AA170310 - Jeg synes vi skal avskaffe kongehuset.
AA170310 | - Jeg synes vi skal avskaffe kongehuset ¶
VG170309 - Det enkleste og ryddigste er å avskaffe formuesskatten i sin helhet.
VG170308 Selvsagt kan man alltid ønsker seg mer, men penger alene vil ikke kunne avskaffe vold i nære relasjoner.
AP170308 Kritikere på høyresiden ønsker å avskaffe Obamacare - helsereformen den forrige presidenten innførte i mars 2010 og som republikanerne har forsøkt å ødelegge helt siden den gang - fullstendig.
AP170308 Høyrefløyen vet at de er sendt til Washington delvis fordi de har lovet å avskaffe Obamacare, og de vet også at de vil bli straffet av velgerne ved neste korsvei dersom de ikke kan vise til at de har gjort det de kunne for å holde sine løfter.
DA170306 Vi har tro på at en iherdig og ukuelig innsats fra oss og våre politikerkolleger sakte, men sikkert vil avskaffe de fortsatte urettferdigheter.
DB170301 Et hovedpunkt i talen var dessuten Obamacare, som han til stor jubel blant republikanerne, forsikret igjen at han ville avskaffe .
AP170301 Alle vil de reformere skattesystemet og avskaffe og erstatte Obamas helsereform.
AA170301 Trump var dermed mer spesifikk enn ved mange andre tidligere anledninger når han har snakket om å avskaffe Obamas helsereform.
SA170227 Aftenbladet har i starten av valgkampen gitt en gavepakke til et parti som ønsker å avskaffe det regionale forvaltningsnivået.
SA170227 Aftenbladet har i starten av valgkampen gitt en gavepakke til et parti som ønsker å avskaffe det regionale forvaltningsnivået.
DB170221 Der skal politikerne nemlig diskutere et forslag om å avskaffe testen helt.
DB170221 - Det lurer altså Røe Isaksen på, som sitter i regjering med et parti som lovet å avskaffe bompenger, repliserer Aasen syrlig, og sikter til at Frp ikke fikk gjennom sin bompengepolitikk til tross for at de har stortingsflertall sammen med Høyre, V og KrF.
VG170218 Hun vil avskaffe Schengen, EU-lover og euro som valuta.
VG170216 FORNEBU ( VG ) Fritt behandlingsvalg skulle korte ned sykehuskøene og avskaffe behovet for privat helseforsikring.
DN170215 Senatet i USA har stemt for å avskaffe en lovregulering som skulle hindre at anslagsvis 75.000 mennesker med psykiske lidelser fikk kjøpe skytevåpen.
AA170215 Senatet i USA har stemt for å avskaffe en lovregulering som skulle hindre at anslagsvis 75.000 mennesker med psykiske lidelser fikk kjøpe skytevåpen.
DB170212 Han ber dem om å endre Grunnloven og avskaffe det parlamentariske styresettet.
DB170212 Endringene i Grunnloven som velgerne skal ta stilling til, innebærer å avskaffe vervet som statsminister.
AA170206 ¶ Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) har åpnet for å avskaffe kontantstøtten.
AA170206 | Mer enn pennestrøk må til for å avskaffe fattigdom ¶
AA170206 Fattigdom lar seg som kjent ikke avskaffe med et pennestrøk.
AA170206 Det er på høy tid å avskaffe en omstridt og kostbar ordning.
DB170205 I FNs bærekraftmål fra 2015, er et av punktene å avskaffe barneekteskap innen 2030.
DB170205 Bekjempelsen av barneekteskap er satt på dagsorden i FN, og organisasjonen har som mål å avskaffe det innen 2030.
DB170204 Derfor vil vi regulere bemanningsselskapene, og avskaffe såkalte « faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag » og nulltimerskontrakter.
AA170202 Presidenten trenger Kongressens støtte for å avskaffe loven.
DB170201 De kan ikke nedruste unilateralt, men de kan, og må, bestemt lede andre atomvåpenstater i retningen av å avskaffe atomvåpen.
VG170127 | Riktig å avskaffe juryen ¶
VG170127 Stortinget kommer til å avskaffe juryordningen i løpet av våren.
VG170127 Nå er det riktig å avskaffe den.
DN170125 - Det betyr ikke at vi vil avskaffe det nasjonale statsborgerskapet, men komplettere det.
DB170125 - Det betyr ikke at vi vil avskaffe det nasjonale statsborgerskapet, men komplettere det.
DB170123 » Så fikk Le Pen holde på med å avskaffe euro og oppløse EU.
AP170121 I seg selv utgjør ikke Trumps presidentordre noen betydelig endring i politikken - det må Kongressen gjennomføre - men det er et tydelig signal om at at presidenten mente alvor da han i valgkampen lovet å avskaffe Obamas helsereform.
DB170120 Det er i praksis umulig å avskaffe Obamacare over natta uten noen form for erstatning.
DB170120 Det er i praksis umulig å avskaffe Obamacare uten noen form for erstatning.
BT170120 Republikanerne, som styrer både Det hvite hus og Kongressen, ønsker å avskaffe reformen.
BT170119 Men skal man ha håp om et velfungerende demokrati, kan man ikke legge til grunn at alle bønder er mot EU, at alle bedriftseiere vil avskaffe formuesskatten, eller at alle offentlige ansatte er mot privatisering.
AP170119 Grunnlovsendringene innebærer blant annet å avskaffe statsministerposten og plassere den utøvende makten hos presidenten og visepresidenten. ( ©NTB ) ¶
AP170116 | Senatet med første viktige steg for å avskaffe en av Obamas største seire ¶
AP170116 Stridstemaet er om de skal avskaffe Obamacare før de har en erstatning på plass.
AP170116 Stemmetallet var 51 - 48 for å godkjenne en såkalt budsjettresolusjon som instruerer komiteer i både Senatet og Representantens hus å starte lovarbeidet med å avskaffe Obamacare.
AP170116 Natt til torsdag amerikansk tid fattet Senatet det første viktige vedtaket i kampen for å avskaffe Barack Obamas omstridte helsereform.
AP170116 | Senatet med første viktige steg for å avskaffe en av Obamas største seire ¶
AP170116 Stridstemaet er om de skal avskaffe Obamacare før de har en erstatning på plass.
AP170116 Stemmetallet var 51 - 48 for å godkjenne en såkalt budsjettresolusjon som instruerer komiteer i både Senatet og Representantens hus å starte lovarbeidet med å avskaffe Obamacare.
AP170116 Natt til torsdag amerikansk tid fattet Senatet det første viktige vedtaket i kampen for å avskaffe Barack Obamas omstridte helsereform.
AP170113 Høyres digitalsieringsutvalg foreslår å avskaffe butikkenes plikt til å ta imot kontanter innen 2020.
AP170113 Der går han inn for å avskaffe store sedler fordi de blir brukt i all slags kriminell virksomhet.
AP170112 | Harvard-professor vil avskaffe store sedler ¶
AP170112 - Jeg vil ikke avskaffe kontanter.
AP170112 | Harvard-professor vil avskaffe store sedler ¶
AP170112 - Jeg vil ikke avskaffe kontanter.
DB170111 Da godkjente en komité i Tyrkias nasjonalforsamling utkastet til nye grunnlovsendringer, som blant annet innebærer å avskaffe statsministerposten og plassere den utøvende makten hos presidenten og visepresidenten.
DB170110 Trump var i sin tid en tilhenger av Hillary Clintons mislykkete forsøk på helsereform og har allerede sagt at han ikke kommer til å avskaffe Obamacare helt og holdent.
SA170105 Det er ingen grunn til å avskaffe rådmannsinstitusjonen fordi den har klart seg dårlig ; en avskaffelse må begrunnes på andre måter.
AP170103 Men Obamas innspurt har gjort det ekstra vanskelig å avskaffe den seks år gamle helsereformen. 6.
AP170103 Men Obamas innspurt har gjort det ekstra vanskelig å avskaffe den seks år gamle helsereformen. 6.
AP161218 Energiminister Rick Perry, en tidligere Texas-guvernør, stilte til presidentvalget i 2012 med et løfte om å avskaffe energidepartementet.
AP161218 Energiminister Rick Perry, en tidligere Texas-guvernør, stilte til presidentvalget i 2012 med et løfte om å avskaffe energidepartementet.
AP161101 Angela Merkel har lovet å avskaffe paragraf 103 neste år.
FV161025 Vil avskaffe monopolet ¶
BT161025 Vil avskaffe monopolet ¶
SA161024 Frp vil avskaffe den ¶
SA161024 Debatten har stilnet etter at Frp, den fremste pådriveren for å avskaffe avgiften, havnet i regjering.
FV161024 Frp vil avskaffe den ¶
FV161024 Debatten har stilnet etter at Frp, den fremste pådriveren for å avskaffe avgiften, havnet i regjering.
BT161024 Frp vil avskaffe den ¶
BT161024 Debatten har stilnet etter at Frp, den fremste pådriveren for å avskaffe avgiften, havnet i regjering.
AP161024 Frp vil avskaffe den ¶
AP161024 Debatten har stilnet etter at Frp, den fremste pådriveren for å avskaffe avgiften, havnet i regjering.
AA161024 Frp vil avskaffe den ¶
AA161024 Debatten har stilnet etter at Frp, den fremste pådriveren for å avskaffe avgiften, havnet i regjering.
AP161019 Den rødgrønne regjeringen, som hadde det å avskaffe fattigdom som ett av sine viktige mål, styrte i perioden 2005 til 2013.
AP161019 Den rødgrønne regjeringen, som hadde det å avskaffe fattigdom som ett av sine viktige mål, styrte i perioden 2005 til 2013.
SA160714 I 2011 vedtok de å avskaffe bruken av dumdristige bilder av turister på kanten av farlige stup som ledd i markedsføringen.
AP160616 De kan faktisk komme til å avskaffe sodomi-lovene.
DB160615 Tros - og ytringsfriheten tilhører den type konstituerende menneskerettigheter som individet eier, og som politiske institusjoner ikke har noen rett til å avskaffe eller begrense.
AP160602 Da måtte han undertegne en avtale med kreditorene om å videreføre den sparepolitikken han gikk til valg for å avskaffe .
AP160511 Frp har tidligere lovet å avskaffe kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt, og Høyre har også vært et parti som nasjonalt har gitt uttrykk for å være motstander av skatten.
AP160422 Hadia Tajik ønsker å avskaffe Kongehusetog gjøre Norge til en republikk.
AP160414 - Arbeidet i Norge for å avskaffe homofili som sykdomsdiagnose.
AP160409 Hadia Tajik tok et oppgjør med nettroll og andre som har hetset henne etter utspillet om å avskaffe monarkiet.
AP160409 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik tok et oppgjør med alle som hetset henne etter saken om å avskaffe monarkiet da hun inntok talerstolen i Nord-Trøndelag Arbeiderparti lørdag.
AP160408 - De representantene som i går stemte for å avskaffe monarkiet, gjør altså noe som de er i sin fulle rett til.
AP160407 Ap-nestlederen er ikke alene i hverken Stortinget eller Arbeiderpartiet om å ønske å avskaffe monarkiet.
AP160403 Til neste år kan det være Donald Trump, en mann som vurderer å avskaffe NATO, som møter ham der.
AP160401 Hollandes opprinnelige forslag gikk ut på en oppmykning av arbeidstidsbestemmelsene, uten å avskaffe arbeidsuken på 35 timer.
AP160331 Når saken kommer opp torsdag, er det eneste spenningsmomentet hvor stort mindretallet - som vil avskaffe kongehuset - er denne gang.
AP160313 Bhatti sier hun er temmelig lei av at « innvandrerkvinner misbrukes som argument » for å avskaffe støtten.
AP160313 Bhatti sier hun er temmelig lei av at « innvandrerkvinner misbrukes som argument » for å avskaffe støtten.
SA160226 Men å avskaffe den vil ta lengre tid enn en presidentperiode eller tre, så dypt som den sitter.
AP160226 Men å avskaffe den vil ta lengre tid enn en presidentperiode eller tre, så dypt som den sitter.
AP160222 Det har forarget kommentator Jan Arild Snoen som tidligere denne måneden tok til orde for å avskaffe vinterferien i et innlegg i Aftenposten.
AA160222 Det har forarget kommentator Jan Arild Snoen som tidligere denne måneden tok til orde for å avskaffe vinterferien i et innlegg i Aftenposten.
AA160222 Det har forarget kommentator Jan Arild Snoen som tidligere denne måneden tok til orde for å avskaffe vinterferien i et innlegg i Aftenposten.
AP160217 Poenget hans var at føderalstaten skulle avskaffe diskriminering på områdene der denne hadde kompetanse, altså for eksempel i USAs væpnede styrker, men ikke tvinge hverken delstatene eller private næringsdrivende til å følge sin vilje.
AP160217 I årene forut for den politiske karrièren var han pilot og yrkesmilitær, og han hadde spilt en pådriverrolle for å avskaffe raseskillet i det amerikanske flyvåpenet.
AP160213 Tidligere denne uken tok kommentator Jan Arild Snoen til orde for å avskaffe vinterferien i Aftenposten spalter.
AP160208 En rekke ideelle organisasjoner, inkludert Redd Barna, og fagforbund sendte tirsdag et åpent brev til de parlamentariske lederne på Stortinget, med et innstendig krav om å avskaffe - fremfor å utvide - ordningen med midlertidig opphold til barn og unge alene på flukt.
AP160206 Under årsmøtet i Oslo Frp foreslo påtroppende leder Aina Stenersen å plassere alle asylsøkere i lukkede mottak og avskaffe permanent opphold.
AP160205 I resolusjonsforslagene heter det blant annet at samtlige akuttmottak omgjøres til lukkede mottak, at man bør fjerne asylsøkeres rett til fri rettshjelp og at man skal avskaffe alle former for permanent opphold for asylsøkere.
AP160130 Samtlige republikanske kandidater vil avskaffe helsereformen - populært kalt Obamacare. 5.
AP160130 Derfor vil også alle republikanerne avskaffe Obamas innstramminger.
AP160130 Avskaffe Obamas helsereform.
AP160129 Og for republikanerne vil det være enkelt å fremstille det som at « sosialisten » Sanders er for statlig eierskap i næringslivet og vil avskaffe den private eiendomsretten, til tross for at han selv avviser det.
AP160118 Jeg mener at vi bør avskaffe monarkiet, rett og slett fordi det er det beste for samfunnet.
AP160118 » Den forsonlige tonen inviterer Kaczynski til å bruke Orbans - og Putins - strategier for å avskaffe konstitusjonelle demokrati og bygge en sterk stat som president Duda kaller for « euro-realistisk ».
AP160115 Jeg har spesielt merket meg hans innsats for å avskaffe dødsstraff i Maryland.
AP160111 Musks « store hårete mål » er å avskaffe fossilt brensel i all transport av mennesker.
AP160105 Han sier en rekke politikere i Europa har tatt til orde for å oppheve dagens flyktningkonvensjon og avskaffe dagens asylinstitutt til fordel for et nytt og forbedret kvotesystem.