AA171229 Både avl og miljø må bedres dersom den aktive og intelligente grisen skal ha en sjanse til å få oppfylt behovene sine i vår varetekt.
DB171206 Sytten av rådets tjue medlemmer går inn for at genmodifisering fra nå av skal nivådeles etter hvilken endring som er foretatt, fra « endringer som kan oppstå naturlig » ( avl ved krysning og cellefusjon ) til « genetiske endringer som krysser artsbarrierer eller involverer syntetiske ( ikke naturlig forekommende ) DNA-sekvenser ».
NL171204 Vi mener også at det arbeidet som gjøres innen kvantitativ genetikk og avl for å videreutvikle mer robuste individer med hensyn på havbruk, vil være viktig for framtidig næringsutvikling.
VG171118 Men likevel kan det være grener av avl som har fokusert mer på ulveegenskapene, sier han.
NL171106 Det handler om dyr, det handler om avl og det at husdyrhold tar år å bygge opp, ikke noe du kan snu på et år eller to fordi markedet vender seg mot deg.
DB171030 Hakekors, Hitler-malerier og medaljer for arisk avl omsettes fritt på Norges største digitale markedsplass.
DB171029 Hakekors, Hitler-malerier og medaljer for arisk avl omsettes fritt på Norges største digitale markedsplass.
DA171020 Avl av relativt sett nye pelsdyrarter som fremdeles har i hovedsak villdyrgener gjør det etter hans oppfatning innlysende at de ikke kan trives i bur.
AP170830 Reglene gjelder bare hvis eierne vil at hestene skal vises i databasen for salg, avl eller stamtavle.
DB170827 Hun flytter sammen med sin stefar til Frankrike for å drive med avl .
VG170826 Påstandene om avl og utsetting er ikke annet enn løse teorier som ikke har dekning i forskningen, sier politijuristen.
VG170826 - Jeg mener at man må undersøke om det kan være menneskelig avl .
AA170826 Trysil-mannens forsvarer, advokat Jørn Mejdell Jakobsen, mener det foreligger bevis som kan tyde på at ulven stammer fra menneskelig avl , og at den ikke er finskrussisk, slik tingretten og Rovdata har slått fast.
VG170816 Eier Morten Gunnar Sem var så sent som i fjor vår på nippet til å gi opp den nå seks år gamle hoppa og sette henne i avl .
NL170815 Generelt om rein, natur og næringsdrift, men ikke minst ; flokk og beitelære, klima, matproduksjon, anatomi, dyrehold, topografi, naturforvaltning, snø, biologi, rovvilt, selvberging, avl , duodji, historie, kulturformidling, HMS i felt, bedriftsøkonimi osv.
VG170730 Årsak : Avl utført av oppdrettere som enten mangler kunnskap eller er mer opptatt av prestisje enn etikk.
VG170730 » Det er altså ingen tvil om at det i dag drives ulovlig avl på kjæledyr.
VG170730 Vi må som forbrukere kreve en ny linje fra oppdretterne : Slutt med avl som gir dyrene dårligere helse.
VG170730 Om nødvendig må lovverket oppdateres ( i dag finnes det for eksempel ikke en mer detaljert forskrift på hold og avl av kjæledyr ).
VG170730 Myndighetene bør bidra til kartlegging og forskning på kjæledyr, avl og dyrenes helse - og kunnskapen må spres.
VG170730 Men avl kan altså også brukes til å få frem dyr med spesielt utseende.
VG170730 Eksemplene på lidelser og problemer som følge av denne typen avl er mange.
VG170730 Dyrevelferdsloven er nemlig allerede tydelig på dette området, og fastslår at « Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.
VG170730 Det skal ikke drives avl (... ) som endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg, reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller vekker allmenne etiske reaksjoner.
VG170730 Denne typen avl har etter hvert blitt et stort problem som gjelder mange raser.
VG170730 Bedre avtaler ved kjøp og salg av hund, som sikrer kjøper bedre når det gjelder reklamasjonsrett på arvelige sykdommer og tilstander som oppstår i etterkant, kan kanskje også bidra til mer ansvarlig avl .
VG170730 Avl kan være et positivt verktøy, for eksempel når det brukes for å få frem friskere dyr.
VG170723 Han har forsiktig startet med avl av dronninger, men har ikke begynt med salg.
VG170723 * For avl av brunbier trenger man mange kilometer omkring avlskubene for å unngå at dronningen parer seg med andre raser.
DA170707 Veterinærforeningen startet i juni et opprop for å få slutt på avl av hunderaser som får systematiske helseproblemer.
DA170707 Myndighetene må bidra til kartlegging og forskning på kjæledyr, avl og dyrenes helse - og kunnskapen må spres.
DA170707 Dyrevelferdsloven slår tydelig fast at det ikke skal drives avl som gir hunder fysiske eller mentale problemer, og oppdretterne har et juridisk ansvar for å sikre dyrenes helse.
DB170617 Dyrevelferdsloven fast at det ikke skal drives avl som påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt.
DB170617 Det er avl av hunder for å oppnå et bestemt utseende som går på bekostning av dyrenes helse, Veterinærforeningen vil ha slutt på.
DB170617 De sier også at de jobber mye med å kurse oppdrettere i avl .
AP170617 Over 1.500 dyrleger har så langt signert veterinærforeningens opprop mot avl de mener gir mange hunderaser store smerter og helseproblemer.
AP170617 Dyrevelferdsloven fast at det ikke skal drives avl som påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt.
AP170617 Det er avl av hunder for å oppnå et bestemt utseende som går på bekostning av dyrenes helse, Veterinærforeningen vil ha slutt på.
AP170617 De sier også at de jobber mye med å kurse oppdrettere i avl .
AA170617 Over 1 500 dyrleger har så langt signert veterinærforeningens opprop mot avl de mener gir mange hunderaser store smerter og helseproblemer.
AA170617 Dyrevelferdsloven fast at det ikke skal drives avl som påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt.
AA170617 Det er avl av hunder for å oppnå et bestemt utseende som går på bekostning av dyrenes helse, Veterinærforeningen vil ha slutt på.
AA170617 De sier også at de jobber mye med å kurse oppdrettere i avl .
NL170607 Det er tvilsomt at disse dyrene vil få gode og meningsfylte liv, og kontroll med både avl og drap av disse dyrene blir vanskelig.
DB170514 Den kan heller ikke brukes i avl fordi den bare har en testikkel, sier Jensen til Århus Stifttidene, som mener denne informasjonen er viktig å få fram for å avskrekke gjerningspersonen ( e ).
SA170510 » Det framstår som ganske arrogant å kalle dem som er imot genmanipulering for uvitende, og deretter sammenlikne moderne genmanipulering med avl av planter og dyr.
DB170424 Tiger-templet ble blant annet beskyldt for å drive med ulovlig avl av tigre, for å dope ned dyrene og « straffe » dem med smerte om de opptrådte på « uønsket vis », men benektet dette på det sterkeste. 147 levende tigre ble tatt hånd om av myndighetene.
VG170420 Årsaken er at parken i fjor annonserte at de vil slutte med avl og fase ut spekkhogger-showene etter fallende besøkstall og massiv kritikk.
DB170420 Men mora til den nyfødte spekkhoggeren, 25 år gamle Takara, var allerede gravid da SeaWorld for et drøyt år siden bestemte seg for å slutte med avl .
DB170420 I 2015 bannlyste også California, der kjeden har en park i storbyen San Diego, avl av pattedyret i vannparker.
DB170420 Bakgrunnen for at det helt definitivt er den siste fødselen er at SeaWorld i 2016 annonserte at de vil slutte med avl og fase ut spekkhoggershowene i San Antonio og Orlando, etter at de året før hadde sagt det samme om showene i parken i San Diego.
VG170409 Avl er jo genmodifisering, påpeker vitenskapsentusiasten.
DB170328 Å hindre avl hos eide dyr, og innføre regler som ansvarliggjør de som setter flere dyr til verden, er viktig.
BT170220 De lærte og å samarbeide med rådgivingstjenester om avl av gras og kyr tilpasset akkurat denne gården.
AP170211 Myndighetene tilbyr også lån til de som vil satse på avl av kaniner, kalkun, svin og kuer, som kan eksporteres til sultne kinesere. 24 prosent av nybyggerne sier de vil bruke « Putin-hektarene » til å bygge hus.
AP170211 Myndighetene tilbyr også lån til de som vil satse på avl av kaniner, kalkun, svin og kuer, som kan eksporteres til sultne kinesere. 24 prosent av nybyggerne sier de vil bruke « Putin-hektarene » til å bygge hus.
DB170206 De sterkeste oksene blir brukt til avl for å sikre at de sterke genene blir videreført, ifølge Wikipedia.
DB170129 Vi fikk leie, og senere fikk vi overta hoppa Aurora Sign for avl .
DB170129 Vi fikk leie, og senere fikk vi overta hoppa Aurora Sign for avl .
SA170123 I år vil han uansett konsentrere seg om avl , men tåler han ikke treningen blir han pensjonist, sier Grøtte.
AP170123 I år vil han uansett konsentrere seg om avl , men tåler han ikke treningen blir han pensjonist, sier Grøtte.
BT170121 Et inntektsløft for landbruket generelt og sauenæringen spesielt, samt nye tilnærminger til avl og metoder for gjeting er blant viktige virkemidler.
DB170118 Vi har kommet langt i forskningen og har biologer som har gjort avl til vitenskap.
DB170118 De sterkeste oksene blir brukt til avl for å sikre at de sterke genene blir videreført, ifølge Wikipedia.
SA170114 Roger Østvik og Mette Kristin Alstad Østvik burde drive avl på de guttene.
SA170114 Kristoffer og Petter Østvik burde blitt satt til side og kjørt avl på, flirer Øvergård, som var fra seg av begeistringen til de to unge brødrene som sto for henholdsvis 20 og 14 poeng.
SA170114 - Burde hatt avl på de guttene ¶
BT170114 Roger Østvik og Mette Kristin Alstad Østvik burde drive avl på de guttene.
BT170114 Kristoffer og Petter Østvik burde blitt satt til side og kjørt avl på, flirer Øvergård, som var fra seg av begeistringen til de to unge brødrene som sto for henholdsvis 20 og 14 poeng.
BT170114 - Burde hatt avl på de guttene ¶
AP170114 Roger Østvik og Mette Kristin Alstad Østvik burde drive avl på de guttene.
AP170114 Kristoffer og Petter Østvik burde blitt satt til side og kjørt avl på, flirer Øvergård, som var fra seg av begeistringen til de to unge brødrene som sto for henholdsvis 20 og 14 poeng.
AP170114 - Burde hatt avl på de guttene ¶
DB170108 Russiske forsøk har vist at det er mulig å temme rev, men det tar mange generasjoner med intensiv avl .
AP161104 Han sa også at selv om rapporten viser at det er mulig å forby avl , så vil det være vanskelig å opprettholde forbud mot import av pels og dermed vil etterspørselen etter importert pels øke.
AP160127 Avl og genteknologi øker produksjonspotensialet, viktige næringsstoffer tilsettes jord og fôr, og skadedyr og sykdommer holdes borte gjennom moderne produksjonsteknikk og bruk av kjemikalier.