DA171231 I tillegg dumpes gamle båter og avfall på den idylliske øya like utenfor Stavanger. 5. mars : Hit kommer 2300 tonn plast i året ¶
AP171230 Eksempler på krav i polarkoden er strengere regler om utslipp av oljeholdige væsker, skadelige flytende stoffer, kloakk og avfall .
AP171230 Årsakene er dels at havstrømmer bringer avfall nordover, dels at aktiviteten i nordområdene øker med stigende temperaturer : Skipstrafikken er i vekst, det samme gjelder fiskeriene og oppdrettsnæringen.
AP171230 En tysk undersøkelse av avfall samlet ved Svalbard tyder på at russere kaster mest plast i havet, fulgt av nordmenn og dansker.
DA171229 Her har de satt i gang elevene med å illustrere unge menneskers forbruk ved å lage ting av avfall .
DB171228 Direktoratet kritiserer samtidig Statoil for å glemme miljøkonsekvenser som følge av aktiviteten : Utslipp til luft og sjø, akutte utslipp og avfall .
AA171222 - En slik søknad krever en rapport som bekrefter at oljen er levert som farlig avfall , samt at tanken er rengjort og fylt med skum, sier Helgemo videre.
SA171221 I en sirkulær økonomi er avfall først og fremst råstoff for ny produksjon.
SA171221 Håndtering av avfall gir stadig nye forretningsmuligheter samtidig som belastningen på miljøet reduseres.
SA171221 Det ble også gjort da vi leverte avfall til SAR.
SA171221 DEBATT : Synet på avfall som en ressurs er en viktig del av det grønne skiftet hvor norsk industri vil kunne utvikle et tidsriktig og relevant fagmiljø som internasjonalt kan ligge i front.
SA171221 AF har et ansvar for å analysere og merke alt avfall som sendes til godkjente mottak.
SA171220 Dette gjenspeiles i både FNs pågående miljøkonferanse i Nairobi, i budsjettet for 2018 og i siste meldingen til Stortinget om avfall og sirkulær økonomi.
DB171217 Disse 10 elvene er ansvarlige for en så stor andel av plastforurensing i havene, fordi de er blant verdens lengste elver, de strekker seg gjennom tett befolkede områder, og via land som har dårlig håndtering av avfall , ifølge det tyske « Helmholtz Centre for Environmental Research », som står bak studien.
SA171215 Du skal også vite dette : Andrea Rossi havnet på 90-tallet i fengsel i Italia etter at miljømyndighetene ved flere tilfeller hevdet at han forsøkte å gjenvinne avfall uten de riktige tillatelsene.
SA171215 De konkluderer slik i en rapport : « Utnyttet på riktig måte har denne prosessen potensial til å bli en enorm og i praksis ubegrenset energikilde helt uten langlivet radioaktivt avfall .
SA171215 Arbeidet på 70-tallet med å bruke avfall til å produsere olje.
SA171215 - På 80-tallet delte jeg noen av patentene mine for gjenvinning av avfall .
FV171215 Du skal også vite dette : Andrea Rossi havnet på 90-tallet i fengsel i Italia etter at miljømyndighetene ved flere tilfeller hevdet at han forsøkte å gjenvinne avfall uten de riktige tillatelsene.
FV171215 De konkluderer slik i en rapport : « Utnyttet på riktig måte har denne prosessen potensial til å bli en enorm og i praksis ubegrenset energikilde helt uten langlivet radioaktivt avfall .
FV171215 Arbeidet på 70-tallet med å bruke avfall til å produsere olje.
FV171215 - På 80-tallet delte jeg noen av patentene mine for gjenvinning av avfall .
DN171215 Mens det meste av biodrivstoff i dag kommer fra korn, sukker og annet som kan brukes til menneske og dyrefôr, kan annengenerasjons-drivstoff baseres på rester og avfall fra landbruk, skogbruk eller næringsmiddelindustri, og også marine produkter som tang, alger og slam.
AP171215 Du skal også vite dette : Andrea Rossi havnet på 90-tallet i fengsel i Italia etter at miljømyndighetene ved flere tilfeller hevdet at han forsøkte å gjenvinne avfall uten de riktige tillatelsene.
AP171215 De konkluderer slik i en rapport : « Utnyttet på riktig måte har denne prosessen potensial til å bli en enorm og i praksis ubegrenset energikilde helt uten langlivet radioaktivt avfall .
AP171215 Arbeidet på 70-tallet med å bruke avfall til å produsere olje.
AP171215 - På 80-tallet delte jeg noen av patentene mine for gjenvinning av avfall .
AA171215 Stalkits teknologi er først og fremst ment for renovasjonsbransjen og havbruksnæringen, og legger opp til sporing av blant annet containere og avfall .
AA171215 Du skal også vite dette : Andrea Rossi havnet på 90-tallet i fengsel i Italia etter at miljømyndighetene ved flere tilfeller hevdet at han forsøkte å gjenvinne avfall uten de riktige tillatelsene.
AA171215 De konkluderer slik i en rapport : « Utnyttet på riktig måte har denne prosessen potensial til å bli en enorm og i praksis ubegrenset energikilde helt uten langlivet radioaktivt avfall .
AA171215 - På 80-tallet delte jeg noen av patentene mine for gjenvinning av avfall .
VG171214 - Det trengs mer koordinert arbeid fra myndighetene av samtlige næringer som opererer på denne måten, for å analysere om virksomheten slipper ut denne typen avfall eller ikke, sier Lundberg.
SA171214 Huseiere har plikt til å holde fortau og rennestein som grenser til tomten rent og ryddig, samt å sørge for at sluk og kummer ikke er tettet av avfall eller is.
DB171213 Etter anbud hadde selskapet Veireno vunnet anbudet på å hente inn avfall i Oslo til en altfor lav pris.
VG171212 Blant annet gummistøv fra bildekk, gummi fra kunstgressbaner, utslipp fra tekstiler - og da spesielt fleece - og avfall som følge av slitasje på båter.
AA171211 - Miljødirektoratet jobber for å redusere utslipp av miljøgifter i produkter, både under bruk og når det ender som avfall .
SA171206 Det samme gjelder all brenning av avfall i småovner.
DA171206 - Hvert år dumper vi mellom 4,8 og 12,7 millioner tonn plast i havene våre, og vi produserer 40 millioner tonn elektronisk avfall , sier Thiaw.
DA171206 Det samme gjelder all brenning av avfall i småovner.
DA171206 Der minner de om at det ikke er lov å brenne bål etter skumring, samt at brenning av avfall ikke er tillatt i Stavanger kommune.
DA171206 juli i år trådte « forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner » i kraft i Stavanger kommune.
VG171205 Biokraft vil på Skogn omdanne avfall og biprodukter fra industri og fiskeoppdrett til fornybar, klimavennlig gjødsel og biodrivstoff.
DN171205 eSim har også en miljømessig fordel ved at produksjon og avfall reduseres kraftig.
BT171202 Embetsverket bør brukes til finne løsninger, ikke unnskylde at fjordene fylles med avfall .
DN171122 De siste fem årene har H&M sendt store mengder klær i en spesialbygd plombert container for å brennes som avfall av « sensitiv » karakter.
AP171122 I dag er det avfall, og avfall er en ressurs.
AP171122 I dag er det avfall , og avfall er en ressurs.
AA171122 Tenk på tonnene med avfall , og CO₂-utslipp som konsumet av billige gevanter fører med seg.
AP171121 Selskapet mener utslippet også kan stamme fra destruksjon av radioaktivt avfall .
AP171121 I tillegg er det lagret store mengder radioaktivt avfall som kan spres via elver til Arktis.
AP171121 Her finnes også destruksjonsanlegg og store områder med gammelt radioaktivt avfall , som har påført lokalbefolkningen store skader.
AP171120 - Kaffe er atter et godt eksempel på hva som kan gjøres når vi for alvor begynner å se på avfall som en uutnyttet ressurs, sier Bio-beans grunnlegger, Arthur Kay, til BBC.
AP171120 200.000 tonn avfall
DB171117 - Alle blir berørt av å se så mye plast i naturen, spesielt når vi opplever at uskyldige dyr tar skade av det eller vakre naturområder blir dekket av avfall .
NL171115 Storebrand krever blant annet at selskaper jobber bevisst med å redusere og håndtere avfall fra olje- og gassutvinning på en forsvarlig måte.
DB171115 Ifølge NTB inneholdt en forskrift Trump skrev under på allerede i februar at det ikke lenger skulle være forbudt at avfall fra kullgruver dumpes i elver.
DA171111 Det at vi hver dag må kvitte oss med kroppens avfall ; at vi må skifte bleier på barn og gamle ; at vi må gå ut for å kaste bæsjebleier og annen søppel.
DB171108 På glasskår og avfall
DB171105 - Alle blir berørt av å se så mye plast i naturen, spesielt når vi opplever at uskyldige dyr tar skade av det eller vakre naturområder blir dekket av avfall .
SA171103 Svalbard fikk prisen Miljømerke i 2016 for bærekraftig utvikling av Innovasjon Norge, men har ikke andre tiltak å vise til enn at de oppfordrer turistene om å sortere sitt avfall på miljøstasjoner, og at de har plassert ut el-sykler i sentrum.
VG171101 * Rydde det valgte området for fyllmasse, avfall og alle andre materialer.
DB171101 Noen ganger leverer folk avfall som andre i husstanden har pakket, og det er enkelt å samle feil gjenstander i en sekk, uten å tenke så mye på det der og da.
DB171101 En analyse utført av Renovasjonsetaten i september viser at 38 prosent av avfallet som leveres som brennbart avfall til Oslos gjenvinningsstasjoner sorteres feil, og at mye av grunnen ligger i de svarte søppelsekkene.
DB171101 Det er også endel farlig avfall og EE-avfall som kastes som restavfall.
DB171101 - Det er det viktig at miljøfarlig avfall blir håndtert på en miljøsikker måte, og at de miljøfarlige stoffene tas ut av kretsløpet.
DB171101 ( Dagbladet ) : Det var NRK som først omtalte saken om at de ansatte ved gjenvinningstasjonen på Sem i Tønsberg daglig møtes av mengder av feilsortert avfall .
VG171031 Presidenten har blant annet gjort det lettere for den amerikanske kullindustrien ved å fjerne regler som forbyr selskapene å dumpe avfall fra kullgruvene i elver, bekker og vassdrag.
SA171030 Når alt har raknet, har de gradvis begravet seg selv i avfall , møkk, tomflasker og sigarettstumper.
VG171029 Han blir ledd av når han stiller som kongressrepresentant ( med et løfte om å deponere USAs avfall ut i verdensrommet....
AP171025 Mindre avfall , mindre utslipp ¶
VG171023 Regjeringen bestemte seg i fjor for å utrede Brevik i Porsgrunn som alternativ til Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall .
VG171023 De skal tilsynelatende komme fra motstandere av deponi av farlig avfall i Dalen gruver under Brevik.
VG171023 Behovet for deponering av farlig avfall i Norge er stort, og mange har pekt ut gruvene til Norcem i Brevik som det mest velegnede stedet. | - Trump fikk meg til å gråte enda mer ¶
AP171023 Etter at hval med 30 poser i buken måtte avlives : Plukket opp flere containere med avfall
AA171017 Vi har levert mellom 110 - 114 kubikkmeter avfall .
AA171017 Organisere en nasjonal satsing for å hente inn avfall fra de områdene hvor enkeltmenneskers innsats og dugnad kommer til kort. 8.
DA171016 Dette må de levere på i høst når stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi skal behandles.
DA171016 » * « Tilrettelegging for økt reparasjon av produkter, for eksempel ved å gjøre reparasjon billigere, gjøre produktene mer egnet for reparasjon eller effektivisere reparasjonsvirksomhetene, vil forlenge brukstiden på varer og dermed forebygge avfall .
NL171011 Videofilmer av havbunnen gir også innblikk i forsøplingen av havet, både av plast og annet avfall .
DB171011 100 millioner hver dag ¶ Avfall fra sigarettrøyking er et stort problem i Thailand.
DA171009 Det tilsvarer 1.065 kilo avfall hver eneste dag året rundt.
DA171009 Da produserte stortingsrepresentantene og de øvrige som arbeider på Stortinget, 388.586 kilo avfall .
DA171009 Administrasjonen på Stortinget er selv fornøyd med « oppnådde mål når det gjelder energiforbruk og avfall », får Dagsavisen opplyst.
DA171009 Det tilsvarer 1.065 kilo avfall hver eneste dag året rundt.
DA171009 Da produserte stortingsrepresentantene og de øvrige som arbeider på Stortinget, 388.586 kilo avfall .
DA171009 Administrasjonen på Stortinget er selv fornøyd med « oppnådde mål når det gjelder energiforbruk og avfall », får Dagsavisen opplyst.
SA171003 Et mindre hus betyr færre materialer, lavere energiforbruk, mindre vedlikehold, og i det lange løp mindre avfall som belaster miljøet.
BT171003 Et mindre hus betyr færre materialer, lavere energiforbruk, mindre vedlikehold, og i det lange løp mindre avfall som belaster miljøet.
AP171003 Thon varsler at de nå vil begynne å si nei til avfall utover det de er forpliktet til.
AP171003 Renas AS er ett av tre selskaper som er godkjent for å organisere henting av elektrisk og elektronisk avfall ( EE-avfall ).
AP171003 Innsamling og gjenvinning av elektrisk avfall har sin egen ordning finansiert av importører og produsenter.
AP171003 Ifølge Miljødirektoratet har Norsirk i mange år samlet inn mindre avfall enn de er forpliktet til.
AP171003 Fakta : Returordningen for elektrisk avfall
AP171003 Det vil bety at mye miljøfarlig avfall og verdifulle ressurser ikke vil bli samlet inn, sier adm. direktør Bjørn Arild Thon i Renas AS.
AP171003 Det er krangler på kryss og tvers i bransjen som samler inn elektrisk avfall .
AP171003 Budskapet er dermed at det blir for lite avfall igjen til at Norsirk kan oppfylle sine forpliktelser.
AP171003 Avfallsforskriften fastsatt av Klima- og miljødepartementet regulerer innsamlingen og gjenvinningen av EE-avfall ( Elektrisk og elektronisk avfall ).
AP171003 - Det er ingen logikk i at Norsirk sier opp avtaler om henting samtidig som de klager over at andre tar avfall de ønsker å samle inn.
AP171003 - De to andre selskapene overbyr oss i betaling til kommunene for å få tak i langt mer avfall enn de er forpliktet til å samle inn.
AP171003 Et mindre hus betyr færre materialer, lavere energiforbruk, mindre vedlikehold, og i det lange løp mindre avfall som belaster miljøet.
SA170930 - Det er den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den er blitt avfall .
AP170930 - Det er den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den er blitt avfall .
AA170930 - Det er den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den er blitt avfall .
DB170925 ¶ KONKURS : Søppeltømmere fra renovasjonsselskapet RenoNorden henter avfall i Bærum.
DB170925 Selskapet håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander. 134 kommuner er rammet og over hele landet jobbes det på spreng for å løse problemet.
SA170922 Vi har fjernet 3200 kubikkmeter avfall og skåret bort cirka 200 tonn betong.
SA170922 Fjernet 3200 kubikk avfall
DA170922 Søppeltømmere fra renovasjonsselskapet Renonorden hentet avfall i Bærum tirsdag, dagen etter at avfallsselskapet slo seg konkurs med umiddelbar virkning. 134 kommuner er rammet ¶
AP170922 Vi har fjernet 3200 kubikkmeter avfall og skåret bort cirka 200 tonn betong.
AP170922 Fjernet 3200 kubikk avfall
NL170921 ¶ De som har fulgt Nussir-saken har sikkert fått med seg at jeg er en innbitt motstander av planlagt årlig dumping av 2 milliarder kg tungmetallholdig avfall i Repparfjorden.
NL170921 De som har fulgt Nussirsaken de siste årene har sikkert fått med seg at jeg er en innbitt motstander av prosjektet slik det foreligger, med planlagt årlig dumping av 2 milliarder kg tungmetallholdig avfall i Repparfjorden.
DA170921 Søppeltømmere fra renovasjonsselskapet Renonorden henter avfall i Bærum tirsdag.
DA170921 Svein Kamfjord er direktør i KS Bedrift Avfall , som organiserer avfallsselskaper som eies av kommunene direkte, eller gjennom interkommunale selskap.
DA170921 Selskapet håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander. 134 kommuner er rammet og over hele landet jobbes det på spreng for å løse problemet.
DA170921 Det er flere ledd i håndteringen av avfall , fra innsamling til behandling, og flere hensyn som skal tas.
DN170920 Boet legge nå til rette for at virksomheten fortsetter, og at avfall blir hentet til og med torsdag 28. september.
DB170920 Menneskelig avfall og forurensing skaper store problemer for naturen og dens dyreliv - og øker stadig i omfang.
DA170920 håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander. 134 kommuner er rammet og over hele landet jobbes det på spreng for å løse problemet.
DA170920 Søppeltømmere fra renovasjonsselskapet Renonorden hentet avfall i Bærum tirsdag, dagen etter at avfallsselskapet slo seg konkurs med umiddelbar virkning. 134 kommuner er rammet ¶
DA170920 Boet legge nå til rette for at virksomheten fortsetter, og at avfall blir hentet til og med torsdag 28. september.
DA170920 Norsk Gjenvinngings søppelbiler skal være ute og hente avfall hos folk i drammensregionen fra og med i dag.
AA170920 Boet legge nå til rette for at virksomheten fortsetter, og at avfall blir hentet til og med torsdag 28. september.
AA170920 Trelast vil naturligvis være et stabilt bruksområde, men man trenger avtak av tynnere virke, topper og avfall .
DN170919 - Det går 50.000 trailerlass med avfall i året til Sverige, sier Svein Kamfjord i KS Bedrift Avfall .
DN170919 - Det går 50.000 trailerlass med avfall i året til Sverige, sier Svein Kamfjord i KS Bedrift Avfall.
DN170919 Alle har fått beskjed om å møte på jobb i dag, sier daglig leder Stein Giæver i GLT Avfall , som er avfallsselskapet til kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.
DB170919 I Hordaland henter RenoNorden inn avfall for BIR.
DB170919 BIRs eget transportselskap er klar til å overta innhentingen av avfall inntil videre, opplyser selskapet i en pressemelding.
DB170919 Avfall Sør jobber med kriseløsninger for de 50.000 kundene i Kristiansand, melder Fædrelandsvennen.
DB170919 Mat som likevel går til avfall skal gjennom en ny avtale med Norsk Gjenvinning omdannes til biogass og biogjødsel.
DB170919 Selv er jeg den lykkelige eier av Alfredsons debutbok, med tittelen « En liten bok om å brenne løv, ris, kvister og annet avfall i et hjørne av hagen » ( 1961 ).
DA170919 Selskapet som håndterer avfall i et av tre norske hjem er konkurs.
DA170919 Selskapet skriver på sine nettsider at de håndterer avfall fra en av tre norske husstander.
DA170919 Selskapet håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander.
DA170919 Søppeltømmere fra renovasjonsselskapet RenoNorden henter avfall i Bærum tirsdag.
DA170919 Selskapet håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander. 134 kommuner er rammet og over hele landet jobbes det på spreng for å løse problemet.
DA170919 I Hordaland henter RenoNorden inn avfall for BIR.
DA170919 BIRs eget transportselskap er klar til å overta innhentingen av avfall inntil videre, opplyser selskapet i en pressemelding.
DA170919 Avfall Sør jobber med kriseløsninger for de 50.000 kundene i Kristiansand, melder Fædrelandsvennen.
AP170919 I Hordaland henter RenoNorden inn avfall for BIR.
AP170919 BIRs eget transportselskap er klar til å overta innhentingen av avfall inntil videre, opplyser selskapet i en pressemelding.
AP170919 Avfall Sør jobber med kriseløsninger for de 50.000 kundene i Kristiansand, melder Fædrelandsvennen.
AA170919 Selskapet håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander.
AA170919 Avdelingen på Fosen har Fosen Renovasjon IKS som oppdragsgiver, og dette selskapet håndterer avfall fra Bjugn, Ørland, Åfjord og Rissa kommune.
AA170918 Selskapet skriver på sine nettsider at de håndterer avfall fra en av tre norske husstander.
AA170918 Selskapet håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander.
AA170918 Selskapet håndterer avfall fra en av tre norske husstander og har avdeling på Fosen.
AA170918 Avdelingen på Fosen har Fosen Renovasjon IKS som oppdragsgiver, og dette selskapet håndterer avfall fra Bjugn, Ørland, Åfjord og Rissa kommune.
AA170918 Selskapet skriver på sine nettsider at de håndterer avfall fra en av tre norske husstander.
AA170918 Selskapet håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander.
DA170915 Sammensettingen i kildesortert avfall , viser at over en tredjedel er matavfall, over 10 prosent er plast, og drøyt 13 prosent er papp, papir og kartong.
DA170915 Oslos befolkning har også blitt flinkere til å ikke kaste farlig avfall i restsøpla.
DA170915 Den totale mengden avfall i kilo per innbygger per år går også jevnt nedover, fra 193,8 kg i 2013 til 176,1 i 2017.
DA170915 - Vi finner også for eksempel farlig avfall , tekstiler og glass- og metallemballasje i restavfallet.
DA170915 - Farlig avfall har holdt seg stabilt de siste årene, mens glass og metall og EE-avfall ser ut til å ha en nedadgående trend.
DN170914 Nå er det snakk om behandlet farlig avfall som skipes inn på båt utenfor Brevik, og det er nøytralisert og et helt annet stoff enn miljøavfallet som blir prosessert.
DN170914 Miljødirektoratet har tidligere gitt sin anbefaling til at Brevik skal ta imot denne typen uorganisk avfall .
DN170914 Det Gjelsten-eide selskapet Noah ( Norsk avfallshåndtering ) har møtt massiv lokal motstand i Telemark for planen om et gruvedeponi for farlig avfall i Brevik.
VG170913 Vi ønsker ikke at fylket vårt skal være en dumpingplass for giftig avfall fra hele landet.
VG170913 Støre sa til NRK at « hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik - eller andre steder - mot befolkningens vilje ».
VG170913 Det vakte harme i LO og deler av Arbeiderpartiet da det i sluttspurten av valgkampen ble kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk ut og fredet Brevik mot å få det nasjonale deponiet for giftig avfall .
VG170913 DAGENS DEPONI : Lagring av farlig avfall har i flere år foregått her på Langøya ved Holmestrand i Vestfold.
VG170913 Bruddet har siden 1993 blitt brukt av Bjørn Rune Gjelstens Norsk Avfallshandtering ( NOAH ) til deponi av farlig uorganisk avfall .
VG170913 - Å pøse på med mer avfall og gift i et deponi på Raudsand, er uaktuelt.
VG170913 - Jeg mener at punktene som å vurdere import av avfall og moderne håndtering av avfallet, som Jonas kom med, var gode punkter som bør være med i vurderingene.
VG170913 - Jeg er enig i at anlegget på Raudsand har håndtert dagens avfall i deponiet dårlig.
DB170908 Dagen etter gikk Jonas Gahr Støre ut i NRK og garanterte at det ikke ville bli et nasjonalt deponi for farlig avfall i Brevik.
VG170907 Vi er uenig i at dette vil redusere norsk industris konkurransekraft ; vi vil legge en nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall , som vi mener vi styrke industriens konkurransekraft, sier Aasland og legger til : ¶
VG170907 Bruddet har siden 1993 blitt brukt av Bjørn Rune Gjelstens Norsk Avfallshandtering ( NOAH ) til deponi av farlig uorganisk avfall .
VG170907 2 ) Arbeiderpartiet vil ha nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall , der målet er å redusere deponibehovet.
VG170906 Regjeringen bestemte seg i fjor for å utrede Brevik i Porsgrunn som alternativ til Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall .
VG170906 På spørsmålet « Hva synes du om å opprette et nasjonalt deponi for avfall i Brevik » svarer hele 53 prosent at « det er ikke greit », mens bare 18 prosent svarer at « det er greit ».
VG170906 I dag lagres det meste av Norges farlige avfall hos NOAH AS på Langøya, men anlegget vil etterhvert bli fullt, og det er derfor det utredes alternativer for nye giftdeponi.
VG170906 - Man må ha et deponi for farlig avfall , men vi går ikke inn for å overkjøre Porsgrunn så lenge vi har alternativer.
VG170906 « Debatten om deponi i Brevik har illustrert at vi trenger en helhetlig tilnærming til håndtering av farlig avfall .
VG170906 Han sier han først vil ha en nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall .
VG170906 Bruddet har siden 1993 blitt brukt av Bjørn Rune Gjelstens Norsk Avfallshandtering ( NOAH ) til deponi av farlig uorganisk avfall .
VG170906 Arbeiderpartiet vil ikke tvinge et nasjonalt deponi for farlig avfall på et lokalsamfunn som sier nei, og vi kommer til å legge frem en grundig plan for videre håndtering av farlig avfall i Norge hvis vi vinner valget », skriver han i en mail til VG.
VG170906 Arbeiderpartiet vil ikke tvinge et nasjonalt deponi for farlig avfall på et lokalsamfunn som sier nei, og vi kommer til å legge frem en grundig plan for videre håndtering av farlig avfall i Norge hvis vi vinner valget », skriver han i en mail til VG.
VG170906 - Over 200 bedrifter er avhengig av å levere giftig avfall , 140 av dem er helt avhengige av det.
NL170906 7 millioner tonn avfall årlig i en enorm slamsjø.
AA170906 Regjeringen bestemte seg i fjor for å utrede Brevik som alternativ til Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall .
AA170906 Partiet vil isteden utarbeide en nasjonal strategi for å håndtere farlig avfall .
AA170906 Ifølge Norsk Industri er minst 140 bedrifter helt avhengige av å levere giftig avfall . ( ©NTB ) ¶
AA170906 - La meg gjøre det helt klart : Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik - eller andre steder - mot befolkningens vilje, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
AA170906 - Der vil vi gjøre en helhetlig vurdering av behovet for deponi i Norge, både spørsmålet om avfall , gjenbruk samt deponi, sier Støre.
AA170901 Min holdning er at alt avfall er råstoff til noe annet.
AA170901 De aktuelle næringene kan og har utviklet det som skal til for å bruke avfall til råstoff.
AA170828 - Det har vært brann i elektronisk avfall i en åpen lagerhall, forteller Fred Mælen, brannmester ved 110-sentralen.
DB170823 * Ikke kast avfall på bakken, men i beholdere.
VG170820 I dag finnes det bare 26 kanaler, men de fleste er fulle av avfall , fyllmasser og søppel.
DN170814 juli 2014 hos avfallsselskapet Revac i Re kommune i Vestfold førte til at 140 tonn farlig avfall brant opp.
DB170813 Over 80% av posene brukes om igjen til håndtering av avfall , ifølge Miljødirektoratet.
VG170811 Det er utrolig sterke ord, for de sammenstiller viktige deler av menneskers identitet - innvandrer, muslim - med kroppens avfall og djevelskap.
NL170811 Nordkapp kommune virker så blakk at den ikke har råd til å sette opp toalett og tømmestasjoner for avfall .
SA170809 Ja fordi søvnmangel fører til opphopning av avfall i hjernen.
FV170809 Ja fordi søvnmangel fører til opphopning av avfall i hjernen.
AP170809 Ja fordi søvnmangel fører til opphopning av avfall i hjernen.
DN170806 Mindre svinn og avfall
DN170806 - Du får en situasjon på byggeplassen hvor det blir betydelig mindre svinn og avfall , basert på at hele konstruksjonspakken kommer 100 prosent tilpasset, sier Norum.
DA170805 The Eco Everest Expedition har samlet inn 15 tonn med avfall siden starten for ni år siden.
DA170805 Populære reisemål verden over sliter med at avfall hoper seg opp.
DA170805 Korea, der nasjonale medier sist helg meldte om at tonnevis med avfall nå flommer over landets strender.
DA170805 I Pakistan skal 2,5 millioner turister ha etterlatt seg rundt 100.000 tonn med avfall bare i området Kaghan Valley alene.
DA170805 FOTO : NTB SCANPIX INDIA : Deler av avfall fra Himalayahavner til slutt i indernes hellige elv, Ganges, som sliter hardt med forsøpling.
DA170805 Alt fra vannflasker, matrester og skitne, gjenglemte klær : 2,5 tonn avfall plukkes opp hver dag, bare ved ett enkelt strandanlegg i Busan, melder lokale myndigheter.
DA170805 The Eco Everest Expedition har samlet inn 15 tonn med avfall siden starten for ni år siden.
DA170805 Populære reisemål verden over sliter med at avfall hoper seg opp.
DA170805 Korea, der nasjonale medier sist helg meldte om at tonnevis med avfall nå flommer over landets strender.
DA170805 I Pakistan skal 2,5 millioner turister ha etterlatt seg rundt 100.000 tonn med avfall bare i området Kaghan Valley alene.
DA170805 FOTO : NTB SCANPIX INDIA : Deler av avfall fra Himalayahavner til slutt i indernes hellige elv, Ganges, som sliter hardt med forsøpling.
DA170805 Alt fra vannflasker, matrester og skitne, gjenglemte klær : 2,5 tonn avfall plukkes opp hver dag, bare ved ett enkelt strandanlegg i Busan, melder lokale myndigheter.
AP170803 Videoer på Twitter viser at det regnet brennende avfall ned fra bygningen med mer enn 80 etasjer.
DB170801 Vi trenger derfor bedre kontroll og et mottakssystem for avfall fra skip i norske havner.
DB170801 Vi må utvikle mottakssystem som gjør at båter og skip kan og skal levere alt avfall i havn på en enkel måte.
DB170801 Som en ledende fiskeri- og skipsfartsnasjon bør Norge få på plass et kontroll- og mottakssystem for avfall fra skip snarest og fjerne den største kilden til marin forsøpling i Norskehavet.
DB170801 I tillegg mangler vi landbasert mottaksanlegg i havnene våre som sørger for at marint avfall kan gjenvinnes eller destrueres.
DB170801 I januar i år ba EFTAs overvåkningsorgan ESA Norge om å følge opp dommen i EFTA-domstolen og sikre tilfredsstillende havneanlegg for mottak av avfall fra skip.
DB170801 I Norge har vi liten oversikt over hvor mye avfall som leveres til land og hvor mye som dumpes fra båter og skip.
DB170801 I 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen for manglende overholdelse av våre forpliktelser om å ha mottaksanlegg for skipsgenerert avfall og avfallsrester.
VG170731 Ordførerne forteller om store utgifter for å håndtere avfall , parkering, turstier og offentlige toaletter.
DN170729 Et joint venture mellom Tomra og Cleanaway er oppnevnt som nettverksoperatører for et prosjekt som skal redusere avfall i en av Australias delstater.
DB170729 For å få det til kreves ny teknologi som beskytter oppdrettslaksen mot sykdomsframkallende organismer, gjør merdene rømmingssikre og muliggjør oppsamling av partikulært avfall .
VG170726 - Det hender det blir avfall , men det håndterer vi.
DA170725 Kartongen som følger med multipakkene, og ikke minst plastboksene som kuleisen kommer i, er avfall som enkelt lar seg materialgjenvunne.
SA170724 Stadig flere bedrifter ser mulighetene for egenvinning og profitt gjennom mer sirkulær produksjon, som sørger for at det som før var avfall eller biprodukter, i stedet utnyttes.
DN170724 Jeg har personlig stor tro på bærekraftig resirkulering av avfall .
DA170723 Det samme gjelder all brenning av avfall i småovner.
DA170723 Da trådte « Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner » i kraft.
DB170721 ¶ HÅVER INN PÅ AVFALL : Hellik Teigen gjør det stort på søppel.
DB170721 Hellik Teigen er landets største aktør innen gjenvinning av metall, jern og elektrisk avfall , såkalt EE-avfall.
NL170719 Tatt i betraktning at oppdrettsnæringen i praksis deponerer 300.000 tonn med organisk avfall i sjøen hvert år, utgjør også utslipp av samlet mengde forbudte miljøgifter en betydelig andel.
AA170719 Å lage drivstoff av avfall er god ressursutnyttelse, det kutter klimagasser og gir varige grønne arbeidsplasser over hele landet.
AA170719 Biogass fra avfall vil gi grønne arbeidsplasser og klimakutt i tungtransporten.
AA170719 Biogass fra avfall er tilnærmet det ultimate klimatiltaket.
DA170718 Hun nevner i den forbindelse fokus også på avfall , vannforbruk, biologisk mangfold og forurensning, i tillegg til det Ahlsand er inne på.
AA170718 Vi vet også at havstrømmene bringer med seg avfall nordover.
AA170718 Slik kan avfall fra « hele verden » ende opp som forskningsobjekter i en lagerhall på Svalbard.
AA170718 Ofte, når det er snakk om marint avfall , pekes det på fiskeren.
AA170718 Mange havner er gode på å ta imot avfall fra fartøy som kommer inn til kai.
AA170718 God og forsvarlig avfallshåndtering om bord kan bidra i positiv retning;å gjøre sitt aller beste for at mest mulig avfall blir brakt på land og håndtert på rett måte.
AA170718 Forskere i prosjektet vil i sam-arbeid med Norges Fiskarlag og søsterorganisasjonen i Russland gjennomføre en undersøkelse for å dokumentere fiskernes holdninger og praksis hva mar-int avfall angår.
VG170713 Han sier han kjenner til at husdyr tidligere har blitt skadet av forskjellige typer avfall i naturen, men har aldri opplevd at så mange dyr er funnet med kuttskader på én gang.
NL170707 Vi vet også at havstrømmene bringer med seg avfall nordover.
NL170707 Slik kan avfall fra « hele verden » ende opp som forskningsobjekter i en lagerhall på Svalbard.
NL170707 Ofte når det er snakk om marint avfall pekes det på fiskeren.
NL170707 Mange havner er gode på å ta imot avfall fra fartøy som kommer inn til kai.
NL170707 God og forsvarlig avfallshåndtering om bord er et område som kan bidra i positiv retning og gjøre sitt aller beste for at mest mulig avfall blir brakt på land og håndtert på rett måte.
NL170707 Forskere i prosjektet vil i samarbeid med Norges Fiskarlag og søsterorganisasjonen i Russland gjennomføre en undersøkelse for å dokumentere fiskernes holdninger og praksis hva marint avfall angår.
DB170707 Mengdene avfall henger sammen med regnmengdene, fortsetter hun.
DB170707 I 2016 ble totalt 371 tonn avfall gjenvunnet, og 2081 tonn brent, opplyser Roskildefestivalen overfor Dagbladet.
DB170707 FORLATT : Det er ikke akkurat lite avfall å håndtere for festivalen.
SA170706 Utslipp til miljøet skjer når jakkene vaskes og når de blir avfall .
FV170706 Utslipp til miljøet skjer når jakkene vaskes og når de blir avfall .
BT170706 Utslipp til miljøet skjer når jakkene vaskes og når de blir avfall .
AP170706 Utslipp til miljøet skjer når jakkene vaskes og når de blir avfall .
DB170703 ¶ FARLIG AVFALL : Et barn går gjennom en søppelhaug av plastflasker i utkanten av den indiske byen Chandigarh.
SA170630 På 1980- tallet dumpet gruveselskapet Titania flere millioner tonn med avfall i Jøssingfjord i Sokndal.
DB170630 Ansatte med kokkeklær går inn i søppelrom og setter opp stativer til transport av mat, samt fjerner avfall .
NL170629 ( Nå er det villmannscamping med ingen kontroll på søppel og annen " avfall " ) ¶
DB170626 Det haster med nye reformer innen energi, transport, mat og avfall .
AA170626 Strategien dekker dermed sektorer som transport, landbruk, avfall og bygg.
DA170623 Brannvesenet minner om at det er forbudt å brenne avfall som bygningsmaterialer, trykkimpregnert og malt trevirke og plast.
DA170623 Alt avfall skal leveres til egne mottak.
FV170620 | Nå skrotes FM-radioene ¶ Avfall Sør er forberedt på å ta i mot store mengder radioapparater etter at NRK har skrudd av sine FM-sendinger.
FV170620 Formann Stein Ove Nilsen ved gjenvinningsstasjonen på Mjåvann og kommunikasjonsansvarlig Lars Pedersen i Avfall Sør forventer et rush av folk som vil levere inn gamle FM-radioer.
NL170619 Sirkulær økonomi tilstreber langvarig ressursutnyttelse blant annet gjennom redusert råvarebruk, avfall , utslipp, energiforbruk.
DN170619 Det betyr harde kutt i sektorer som transport, landbruk, avfall og bygg.
DB170617 Her måtte Norge regne med å ta alle kuttene hjemme, for dette dreier seg om sektorer som vi må ta ansvar for selv : transport, jordbruk, bygg og avfall .
SA170616 Naboer kan tømme postkassen og legge avfall i søppelkassen.
SA170616 Strategien dekker dermed sektorer som transport, landbruk, avfall og bygg.
DN170616 Strategien dekker dermed sektorer som transport, landbruk, avfall og bygg.
DA170616 - Vi må utvikle en mer sirkulær økonomi, der avfall og sidestrømmer fra en verdikjede blir brukt som ressurs i en annen.
DA170616 - I Nortura er det forbudt å bruke ordet avfall .
BT170616 Naboer kan tømme postkassen og legge avfall i søppelkassen.
AP170616 Strategien dekker dermed sektorer som transport, landbruk, avfall og bygg.
AP170616 * Om lag halvparten av kuttene skal skje i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som omfatter transport, jordbruk, avfall og bygg.
AP170616 Strategien dekker dermed sektorer som transport, landbruk, avfall og bygg.
AP170616 * Om lag halvparten av kuttene skal skje i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som omfatter transport, jordbruk, avfall og bygg.
AP170616 Naboer kan tømme postkassen og legge avfall i søppelkassen.
AA170616 Strategien dekker dermed sektorer som transport, landbruk, avfall og bygg.
NL170614 UBÅTKAPTEINEN : Folk rundt norske fjorder er opptatt av all laksedritten og anna giftig avfall som er sluppet ut og har hopet seg opp på botn i løpet av 40 år.
NL170614 Millioner tonn laksedritt og giftig avfall forvandler man i sin språkbruk til « næringssalter » !
NL170614 De er opptatt av all laksedritten og anna giftig avfall som er sluppet ut i fjorden og den delen som har hopet seg opp på fjordbotn i løpet av 40 år.
AA170614 St1 har flere fabrikker i Finland og Sverige som lager biodrivstoff av avfall og sagflis, og ny produksjon er planlagt på Hønefoss.
AA170614 Dette er en av de beste variantene sett i et miljøperspektiv, siden drivstoffet lages av avfall som ellers kunne blitt kastet.
NL170613 vindmølleparker, kraftlinjer, gruvedrift og dumping av giftig avfall i fjordene.
VG170612 Så kan du forestille deg at du tømmer kjøleskapet - og fyller det med søppel og giftig avfall .
AP170611 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
SA170610 Saghaug, som er styreleder i landsforbundet trekker særlig fram jobben Ryfylke friluftsråd gjør hver dag med å plukke, samle inn, frakte og levere tonnevis av plast og annet avfall .
VG170607 Det andre området kalles ikke-kvotepliktig sektor, og består i hovedsak av utslipp fra trafikk og landbruk, samt bygg og avfall .
AP170607 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
AA170607 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
DN170606 Manglende kompetanse er den direkte årsaken til flere store forurensningssaker hos bedrifter som håndterer farlig avfall , ifølge Økokrim, som etterlyser strengere krav.
FV170602 En gravemaskin mater en mekanisk « ballepresse » med tonnevis av avfall .
AP170602 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
AP170602 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
AA170602 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
DN170601 I Oslo har offentlige subsidier ført til så stor kapasitet i forbrenningsanleggene at vi må importere avfall , blant annet fra Storbritannia, for å sikre god anleggsutnyttelse, mener forfatterne.
AP170601 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
DA170531 Også radioaktivt avfall fra brukt brensel kan bli en utfordring, sier Bøhmer.
DA170531 Forbrenning av avfall ved anlegget, fører til enorme utslipp av CO2, også i nasjonal sammenheng.
AA170531 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
NL170530 Utlysing for privatisering av innhenting av avfall fra kommunale institusjoner ( kommunal næringsavfall ) som det kommunalt eide Remiks utfører, ble stanset før anbudene ble utlyst.
AP170529 Teknologen Birkeland hadde 60 patenter som spenner fra den elektromagnetiske kanonen til behandling av organisk avfall , tørking av fisk og fettherding, som tydelig viser at han hadde en konstruktiv fantasi.
VG170528 Regjeringens representanter argumenterer med at målet deres selvsagt er bruk av bærekraftig biodrivstoff laget for eksempel av norsk skog og avfall .
AP170528 Avfall er en ressurs.
DB170523 Plast og annet avfall fra millionbyen fløt og lå slengt over alt langs Versova-stranda, og å bade var bare å glemme.
AP170522 Jens Måge, fagrådgiver Avfall Norge ¶
AP170522 Det beste av alt ; det er tilgjengelig i dag, det lages av avfall og det er klimanøytralt og bærekraftig.
VG170521 | MDG vil betale deg for å dykke etter « spøkelsesgarn » ¶ 10 millioner kroner må settes av til dykkere som henter opp marint avfall , mener MDG.
VG170521 Totalt vil Miljøpartiet De Grønne sette av 40 millioner til rydding av marint avfall .
AP170519 Hver vår og høst velger bønder og privatpersoner å brenne gress, avfall og søppel fremfor å frakte det vekk.
AA170519 Målingene underveis i arbeidet skal ikke ha vist noe unormalt, ifølge SevRAO, et senter for håndtering av radioaktivt avfall .
AA170519 I tillegg lagres det 17.000 kubikkmeter fast og 13.000 kubikkmeter flytende radioaktivt avfall , skriver Bellona.
AA170518 Våtorganisk avfall skal sorteres ut og brukes i biogassproduksjon.
AA170518 I 2030 har vi en solid avfallshåndtering, transport av avfall skal være utslippsfri, og vi skal utnytte de ressursene som finnes i avfallet vårt mye bedre enn i dag.
DB170516 Det er den høyeste tettheten av menneskeskapt avfall registeret i verden.
DN170515 ¶ God behandling av avfall er å ta vare på og foredle ressurser, samtidig som innbyggerne sikres mot helse- og miljøfare, sier forfatteren.
AP170513 februar : Omgjorde regel som forhindret kullselskaper fra å dumpe avfall i lokale elver. 22. februar : Utsatte endringer i et nytt prissettingssystem for olje, gass og gull fra statlig eid landjord. * ¶ 28. februar : Beordret gjennomgang og fjerning av regel som beskytter utsatte myrområder ¶ 2. mars : Fjernet for
DN170512 Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes - ikke forbrennes, skriver artikkelforfatterne.
DA170512 Kollapsen av en tunnel med radioaktivt avfall på atomanlegget Hanford førte til at tusener av ansatte måtte evakueres.
DA170512 - Infrastrukturen som er bygget for midlertidig å lagre radioaktivt avfall er nå mer enn et halvt århundre gammelt, påpekte direktøren i Washingtons miljødepartement, Maia Bellon, onsdag.
DB170511 Ragn-Sells, som arbeider med avfallshåndtering, miljø- og gjenvinning, erfarer at de som snylter på naboen kvitter seg med avfall som egentlig krever en helt annen behandling enn å dumpes i en container.
DB170511 Dette må sorteres ut av en container med blandet avfall .
DB170511 Det kan bety et saftig gebyr for å ha kastet farlig avfall feil.
DB170511 Det dreier seg blant annet om kjemikalier og malingsrester, elektronisk avfall , gipsplater, spraybokser og impregnert trevirke.
SA170510 FOTO : Berit Roald / NTB scanpix ¶ | 5.000 arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA ¶
AA170510 | Tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA ¶
AA170510 Hanford-anlegget ligger langs Columbia River, om lag 275 kilometer sørøst for Seattle, og er en av USAs største lagringsplasser for radioaktivt avfall i forbindelse med produksjon av atomvåpen.
AA170510 Hanford-anlegget ligger langs Columbia River, om lag 275 kilometer sørøst for Seattle, og er en av USAs største lagringsplasser for radioaktivt avfall i forbindelse med produksjon av atomvåpen.
AA170510 ( ©NTB ) ¶ | 5.000 arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA ¶
VG170509 I tunnelen sto det jernbanevogner fulle av radioaktivt avfall , skriver NBC.
VG170509 Det skal være lagret rundt 210 millioner liter ubehandlet radioaktivt avfall i tanker under bakken, i påvente av at dette kan behandles eller destrueres.
VG170509 Deler av en tunnel full av radioaktivt avfall har kollapset på Hanford-komplekset i delstaten Washington.
SA170509 | Hundrevis av arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA ¶
DN170509 Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes - ikke forbrennes, skriver artikkelforfatterne.
DB170509 Hanford-anlegget er en av USAs største lagringsplasser for radioaktivt avfall i forbindelse med produksjon av atomvåpen.
AP170509 | Hundrevis av arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA ¶
AP170509 Hanford-anlegget er en av USAs største lagringsplasser for radioaktivt avfall i forbindelse med produksjon av atomvåpen.
AP170509 Hanford-anlegget ligger langs Columbia River, om lag 275 kilometer sørøst for Seattle, og er en av USAs største lagringsplasser for radioaktivt avfall i forbindelse med produksjon av atomvåpen.
AP170509 | 5.000 arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA ¶
AA170509 Alger, gjær og bakterier omdanner avfall fra havbruk og CO2 fra smelteverk til mat, fôr og biodrivstoff.
SA170508 Tatt eierskap ¶ Avfall fra en bedrift bør bli ressurser i en annen, og avfallsbransjen har tatt eierskap til begrepet sirkulær økonomi.
SA170508 En sirkulær økonomi kjennetegnes av at ressurser holdes i kretsløp, og at ressurseffektivitet er styrende i alle ledd fra råvareutvinning, produksjon, forbruk og til et produkt til slutt havner som avfall , og helst blir innsatsfaktorer i nye produksjonsprosesser.
SA170508 Avfall er det mest konkrete i en sirkulær økonomi, og det som er lettest å ta tak i.
FV170506 Utstyrt med hansker og sekker saumfarte miljøbevisste sørlendinger lørdag strandkanten på jakt etter plast og annet avfall .
BT170506 FOR EN FANGST : Bildet er fra båten Miljødronningen og viser helikopterdekket, som er stappfullt av innsamlet avfall .
AP170506 Målet totalt for de nordiske landene er at 65.000 frivillige skal rydde i alt 1000 tonn avfall , hvorav Norge skal bidra med 500 tonn.
FV170505 Havet fylles opp av plast og annet avfall .
DA170505 - Vannet og jorda var forgiftet av radioaktivt avfall .
BT170504 I denne sammenhengen fremstår « taubåten » som « avfall » jf. forurensningsloven § 28.
BT170504 Dette vraket kommer i kategorien herreløst avfall .
DA170503 HVO100 er laget av vegetabilsk avfall og er en begrenset ressurs.
SA170502 Hovedkilden for varme til Lyses fjernvarmenett er avfallsforbrenningsanlegget på Forus, som innebærer at regionens avfall forbrennes på en miljøriktig måte og bidrar til en fornuftig sirkulær økonomi.
FV170430 Siden 2008 har det vært ryddet opp i avfall etter Forsvaret for flere titalls millioner.
VG170428 SØPPELBERGET : En bil fra Veireno inne på Haraldrud behandlingsanlegg for avfall i Oslo i januar i år.
VG170428 Det sittende byrådet for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg ( MDG ) får noe kritikk for manglende koordinering mellom etatene i Oslo kommune i forbindelse med planlagte stopp i mottaket av avfall .
VG170428 En ulykke der radioaktivt avfall blir sluppet ut eller ikke vil skape stor bekymring blant folk, sier leder Judy Treichel til VG.
SA170428 Strategien vil i hovedsak dreie seg om sektorene transport, avfall , jordbruk og bygg.
DB170428 Da håper jeg du tar ansvar, og ikke lar mange ballonger små bli en elv av avfall .
AP170428 Derfor vedtok bystyret at Renovasjonsetaten burde se på muligheten for å hente avfall noe senere, og også hente avfall på kvelden utenom rushtiden.
AP170428 Derfor vedtok bystyret at Renovasjonsetaten burde se på muligheten for å hente avfall noe senere, og også hente avfall på kvelden utenom rushtiden.
AP170428 Derfor vedtok bystyret at Renovasjonsetaten burde se på muligheten for å hente avfall noe senere, og også hente avfall på kvelden utenom rushtiden.
AP170428 Derfor vedtok bystyret at Renovasjonsetaten burde se på muligheten for å hente avfall noe senere, og også hente avfall på kvelden utenom rushtiden.
FV170427 Avfall i naturskjønne omgivelser på Hamresanden.
AP170427 Nå har direktoratet besluttet å anmelde eierne Julia Shipping Inc og tidligere eier Eide Marine Eiendom for forsøk på ulovlig eksport av avfall , skriver Stavanger Aftenblad.
AP170427 januar 2015 økt for ulovlig grensekryssende transport av avfall .
DN170426 Dermed deiset mange hundre kilo med avfall tilbake i det som uhøytidelig kalles pengebingen.
DB170426 Testene er foreløpig lovende, Klemetsrud skal være i stand til å fange 90 prosent av CO2-utslippene som oppstår når avfall brennes og blant annet produserer fjernvarme.
AA170426 Flere skal også ha pekt på løsninger som bedre avfallsbehandling på land, mindre bruk av plastbæreposer og bedre håndtering av avfall fra fiskeflåten. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Tilreisende til Oslo bor i ulovlige teltleirer og etterlater seg store mengder avfall og avføring.
SA170424 Når vi har et klarere bilde på hvor mye avfall det er snakk om, vil vi evaluere hvordan prosjektet skal driftes videre, sier fagleder i Bergen og Omland havnevesen, Andreas Dyrdal.
SA170424 Dette er en såkalt vrakvik, hvor det ofte samler seg opp store mengder avfall .
SA170424 Avhengig av hvor mye marint avfall som flyter rundt og optimal plassering, kan vi oppnå lignende resultater med « Port Bin », sier Gudding.
SA170424 Avfallssamleren « Port Bin » skal fange opp plast og marint avfall som flyter i Vågen.
SA170424 Avfallsoppsamler for flytende marint avfall .
BT170424 Når vi har et klarere bilde på hvor mye avfall det er snakk om, vil vi evaluere hvordan prosjektet skal driftes videre, sier fagleder i Bergen og Omland havnevesen, Andreas Dyrdal.
BT170424 Dette er en såkalt vrakvik, hvor det ofte samler seg opp store mengder avfall .
BT170424 Avhengig av hvor mye marint avfall som flyter rundt og optimal plassering, kan vi oppnå lignende resultater med « Port Bin », sier Gudding.
BT170424 Avfallssamleren « Port Bin » skal fange opp plast og marint avfall som flyter i Vågen.
BT170424 Avfallsoppsamler for flytende marint avfall .
AA170420 Noen ganger greit når det er avfall fra annen produksjon, men ikke når det gjelder oljebaserte tekstiler.
AP170419 Skal bestå av representanter fra Finansdepartementet, SSB og Miljødirektoratet, samt annen fagekspertise med kompetanse på utslippsberegninger innenfor transport, petroleums- og fastlandsindustri, bygg, avfall , energi og jordbruk.
VG170417 Nasjonalforsamlingen på Sri Lanka ble nylig advart om helsefaren ved den gigantiske søppelfyllingen, som antas å inneholde rundt 23 millioner tonn råtnende avfall .
AP170417 Nasjonalforsamlingen på Sri Lanka ble nylig advart om helsefaren ved den gigantiske søppelfyllingen, som antas å inneholde rundt 23 millioner tonn råtnende avfall .
AA170417 Nasjonalforsamlingen på Sri Lanka ble nylig advart om helsefaren ved den gigantiske søppelfyllingen, som antas å inneholde rundt 23 millioner tonn råtnende avfall .
BT170416 Store mengder avfall .
BT170416 Du kan kildesortere - ikke hiv plast med annet avfall
BT170416 Avfall som er lite nedbrytbart og skader både dyr og mennesker.
VG170415 De foreløpige undersøkelsene på branntomten i Los Angeles viser nemlig at brannen startet i en søppeldunk med brannfarlig avfall som håndverkerne som pusser opp naboen hus, hadde etterlatt seg.
DB170415 Rundt 800 tonn avfall blir brakt til den åpne søppelfyllingen daglig.
DB170415 Landets nasjonalforsamling ble nylig advart om at de 23 millioner tonnene med avfall som råtner i Kolonnawa, utgjør en alvorlig helserisiko.
AP170415 Rundt 800 tonn avfall blir brakt til den åpne søppelfyllingen daglig.
AP170415 Landets nasjonalforsamling ble nylig advart om at de 23 millioner tonnene med avfall som råtner i Kolonnawa, utgjør en alvorlig helserisiko.
AA170415 Rundt 800 tonn avfall blir brakt til den åpne søppelfyllingen daglig.
AA170415 Landets nasjonalforsamling ble nylig advart om at de 23 millioner tonnene med avfall som råtner i Kolonnawa, utgjør en alvorlig helserisiko.
DB170409 - Det bør være en selvfølge at folk som på dugnad plukker opp avfall fra sjøen og i fjæra kan levere det gratis på søppelmottakene, sier Bjørn-Kristian Svendsrud.
DA170406 Den står for om lag 60 prosent av utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor, som også omfatter bygg, jordbruk og avfall .
SA170405 | NHO : Kjør bussene på lokal biogass og vårt eget avfall !
DN170405 Radioaktivt avfall
DN170405 En fjerde foreslår å lagre radioaktivt avfall langs muren, begravet over 30 meter under bakken.
SA170404 Kompostering av avfall hjemme blir stadig mer populært.
SA170404 Dermed betraktes skipet som farlig avfall .
DA170404 Miljødirektoratet opplyser at de pålegger lasteskipet « Harrier » å bli liggende i Gismarvik havn til de er sikret at skipet ikke går til ulovlig opphogging og til større mengder med oljeholdig avfall er levert til forsvarlig behandling i Norge.
DA170404 - Dette skipet både er avfall og har avfall om bord.
DA170404 - Dette skipet både er avfall og har avfall om bord.
AA170404 Miljødirektoratet opplyser at de pålegger lasteskipet Harrier å bli liggende i Gismarvik havn til de er sikret at skipet ikke går til ulovlig opphogging og til større mengder med oljeholdig avfall er levert til forsvarlig behandling i Norge.
AA170404 - Dette skipet både er avfall og har avfall om bord.
AA170404 - Dette skipet både er avfall og har avfall om bord.
DA170403 * Ikke slå ut matrester nær huset, og ikke gi dyrene skjulesteder i form av avfall og lignende inntil husveggen ¶ * « Vil de inn så kommer de inn.
VG170402 Regjeringen i Norge jobber nå med en stortingsmelding om avfall .
AP170401 Alle hverdager i uken er Arild Sundberg opptatt av avfall .
VG170331 Ifølge bransjeorganisasjonen holder avansert biodiesel, som blant annet kan lages av avfall , en så god kvalitet at den kan blandes inn i doser opp mot 30 prosent.
VG170330 Putin landet på Alexandra Land i Arktis på onsdag, og hensikten med reisen er å inspisere prosessen med å rense opp avfall i det øde landskapet som har blitt lagt igjen etter tidligere sovjetiske ekspedisjoner og militære grupper.
SA170330 Punkt 4 : Produksjon av biodrivstoff fra avfall og skogsråstoff har vesentlig bedre klimanytte og lavere miljøbelastning enn annet biodrivstoff.
VG170329 Russlands president Vladimir Putin landet onsdag på Alexandra Land i Arktis, og skal reise rundt i det øde området av landet for å inspisere prosessen med å rense opp avfall som har blitt lagt igjen etter tidligere Sovjetiske ekspedisjoner og militære grupper, skriver den statlige nyhets-kanalen Russia Today.
VG170329 Les også : Radioaktivt avfall kan slippes ut i Arktis når Grønlandsisen smelter ¶
DN170329 ¶ Vår klimaplan viser hvordan vi skal nå Paris-målet om utslippskutt på 10,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i transport, avfall , bygg og landbruk i Norge innen 2030, sier forfatteren.
DB170329 ¶ MINDRE SVINN : Flere høns blir nå mat istedet for avfall .
DB170329 Det er fortsatt noen millioner høner som, når de blir for gamle til å verpe, blir gasset og brukt som avfall , men det er stadig flere som engasjerer seg.
DB170329 ( Dagbladet ) : Så mange som tre millioner verpehøns gasses hvert år og håndteres som avfall istedet for mat.
DB170328 Tidligere har Trump opphevet en forskrift som skulle hindre at avfall fra kullgruver dumpes i elver.
DB170328 Tidligere i år har Trump fjernet biter av Obamas Clean Power, blant annet en forskrift om å hindre at avfall fra gruveindustrien havner i elver.
DA170328 Tidligere har Trump opphevet en forskrift som skulle hindre at avfall fra kullgruver dumpes i elver.
DA170328 Det igjen vil ha en rekke konsekvenser for sikringen av rent drikkevann og bekjempelsen av kjemikalier og farlig avfall .
DA170328 Mesteparten av søppelet er plast og fiskerirelatert avfall som garn, line og vaier.
AA170328 Mesteparten av søppelet er plast og fiskerirelatert avfall som garn, line og vaier.
AP170327 Her finner vi det negative fotavtrykket fra vårt eget friluftsliv, båtliv, fritidsfiske, jakt, badeliv, samt vårt eget sanitæravfall, forbruksavfall og avfall fra bygg- og anleggsaktivitet, sier Lise Keilty Gulbransen.
AP170327 Avfall som ble funnet i fugleparadiset Runde.
FV170326 | Hver av oss kaster over et halv tonn avfall i året ¶
FV170326 Innbyggerne i kristiansandsregionen kaster mer enn tre ganger så mye avfall nå som på begynnelsen av 90-tallet.
DA170324 Ombruk forlenger også brukstiden til et produkt, og dette bidrar til å redusere mengden avfall som oppstår, sier Dalen.
BT170324 En ny dokumentar avslører lemfeldig behandlig av radioaktivt avfall ved atomanlegget Sellafield.
SA170322 Avansert, klimavennlig biodiesel lages av avfall og rester far treindustrien.
SA170322 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
DB170322 Atomkraft er en klimamessig god løsning, men har utfordringer knyttet til avfall og sikkerhet.
AP170322 I tillegg kommer biogass produsert fra ulike typer organisk avfall .
AP170322 Han mener det må finnes vedtekter som regulerer spredning av smittefarlig avfall i boligområder, og tilføyer at « dette er uholdbart da vi har små barnebarn som må tråkke rundt i dette når de er ute og leker ».
AP170322 Avansert, klimavennlig biodiesel lages av avfall og rester far treindustrien.
AA170322 Avansert, klimavennlig biodiesel lages av avfall og rester fra treindustrien.
BT170321 Men selv om de er omringet av skog, produserer de fra avfall fra slakterier og matvareindustrien.
BT170321 Jeg har varslet at vi kommer med en helhetlig plaststrategi i stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi.
SA170320 Men selv om de er omringet av skog, produserer de fra avfall fra slakterier og matvareindustrien.
AP170320 Neste bruker avfall fra matindustrien og slakterier til å produsere avansert biodrivstoff på raffineriet i Porvoo.
AP170320 Men selv om de er omringet av skog, produserer de fra avfall fra slakterier og matvareindustrien.
AP170320 Her i Porvoo har de klart å skape et industrieventyr ved å gjenbruke avfall som de lager biodrivstoff fra.
AP170320 Men selv om de er omringet av skog, produserer de fra avfall fra slakterier og matvareindustrien.
AP170320 Her i Porvoo har de klart å skape et industrieventyr ved å gjenbruke avfall som de lager biodrivstoff fra.
DA170318 Nå kan 3.200 EPA-ansatte miste jobben, og tiltak for å sikre rent drikkevann og håndtere farlig avfall kan bli skrotet.
SA170317 Vårt levesett presser på selve livsgrunnlaget og kloden har store miljøutfordringer innen klimaendringer, biologisk mangfold og handtering av miljøgifter inkl avfall på avveie.
FV170317 Fagansvarlig Trond Værnes i Forskningsrådet sier at det er nok råstoff i form av rester og avfall fra skogbruk og treindustri som potensielt kan dekke 10-15 prosent av drivstofforbruket i transportsektoren i Norge.
FV170317 Det finske selskapet har flere fabrikker for produksjon av avansert bioetanol i Finland og Sverige, basert på avfall .
FV170317 Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet.
DN170316 Etter oppstarten hadde selskapet store problemer med å hente avfall i tide.
DB170316 Så kan jeg legge til at ifølge Trondheims nettsider henter de avfall hver 14 dag, mens i Oslo er det hver uke.
DB170316 Renovasjonsselskapene gjør en meget viktig jobb for miljøet, resirkulering av farlig avfall , metall og industriavfall, hovedsakelig i det private markedet.
BT170316 Jeg er enig i at avfallshåndtering er et enormt viktig virkemiddel, og viktigere i mange land enn i velregulerte Norge hvor avfall forbrennes.
BT170316 I tillegg har forbrukerne makt til å fjerne uønskede produkter, og benytte et velfungerende retursystem for miljøfarlig avfall .
BT170316 Jeg er enig i at avfallshåndtering er et enormt viktig virkemiddel, og viktigere i mange land enn i velregulerte Norge hvor avfall forbrennes.
BT170316 I tillegg har forbrukerne makt til å fjerne uønskede produkter, og benytte et velfungerende retursystem for miljøfarlig avfall .
BT170315 Biodrivstoff fra avfall og rester fra skogsindustrien vil slå positivt ut på klimaregnskapet.
BT170315 Avisene skriver helt riktig at biodrivstoff fra avfall og rester fra skogsindustrien vil slå positivt ut på klimaregnskapet.
BT170315 Avansert biodrivstoff lages av avfall , rester og celluloseholdig materiale. 20 - 30 prosent av biomassen i skogen er i grener og topper som i Norge blir liggende igjen etter hogst, men utnyttes i Sverige.
SA170314 Avisene skriver helt riktig at biodrivstoff fra avfall og rester fra skogsindustrien vil slå positivt ut på klimaregnskapet.
SA170314 Avansert biodrivstoff lages av avfall , rester og celluloseholdig materiale. 20 - 30 prosent av biomassen i skogen er i grener og topper som i Norge blir liggende igjen etter hogst, men utnyttes i Sverige.
DB170314 - India har 1,8 millioner tonn av verdens 93,5 millioner tonn elektrisk avfall .
AP170314 Avisene skriver helt riktig at biodrivstoff fra avfall og rester fra skogsindustrien vil slå positivt ut på klimaregnskapet.
AP170314 Avansert biodrivstoff lages av avfall , rester og celluloseholdig materiale. 20 - 30 prosent av biomassen i skogen er i grener og topper som i Norge blir liggende igjen etter hugst, men utnyttes i Sverige.
SA170313 Trevirke, elektriske produkter, glass, tekstiler, isopor, farlig avfall og lignende.
BT170313 Trevirke, elektriske produkter, glass, tekstiler, isopor, farlig avfall og lignende.
AP170313 Trevirke, elektriske produkter, glass, tekstiler, isopor, farlig avfall og lignende.
VG170310 Friluftsrådet på Jæren setter ut containere hvor folk kan legge avfall de plukker opp, og heldigvis fylles containerne raskt opp.
VG170310 - Det skal være gratis for fiskebåter å levere marint avfall i havn.
DB170309 Noe er jo selvfølgelig også lokalt avfall , som følge av fiskerivirksomhet.
DB170309 Såkalt avansert biodrivstoff, produsert av avfall , rester eller skogråstoff, skal utgjøre 1,5 prosent av totalforbruket.
AA170309 Tanken er at hogstavfall og annet avfall skal gi råstoff til produksjon av « avansert biodrivstoff », noe som skal ha en gunstig klimaeffekt.
VG170308 juli 2014 oppsto det en brann i en haug på om lag 1250 tonn med delvis sanert elektrisk og elektronisk avfall , såkalt EE-avfall.
DN170308 140 tonn avfall inneholdende blant annet metaller, batterier, kretskort og plast brant opp.
DN170307 Håpet er å bruke mye såkalt avansert biodrivstoff, laget av avfall eller skogråstoff.
DN170307 Håpet er å bruke mye såkalt avansert biodrivstoff, laget av avfall eller skogråstoff.
DB170307 En stor andel av innbyggere i Norge får i dag hentet sitt avfall av private bedrifter.
BT170307 Et annet forslag han nå vil ha utredet, er en ordning der produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen selv får et ansvar for produktene gjennom hele livsløpet, også når det er blitt til avfall .
BT170307 - Jeg ønsker å få plass et system som sikrer at fiskere og andre kan levere avfall i havn gratis.
AA170307 Høyabsorberende fødelaken, solcellelamper, håndtering av medisinsk avfall og telt med solcellepanel som sikrer strøm til sykehus er noen av eksemplene som kvinnelige norske gründere allerede står bak.
AA170307 Satsingen bygger på et håp om at man på sikt kan bruke mye såkalt avansert biodrivstoff, laget av avfall eller skogråstoff.
FV170306 Nå har Avfall Sør bestemt seg for hvem de mener bør få oppdraget.
DA170306 | Tømmer Oslos avfall
AA170306 Autofagi er cellens eget system for søppelsortering og resirkuleringer, og sørger for at cellen holdes i balanse og at cellens farlige avfall blir fjernet for å hindre blant annet kreftutvikling.
DA170305 I Europa snakker vi om det grønne skiftet, og avfall og gjenvinning er en del av det, legger han til, og forteller at for hver kilo plast du gjenvinner, sparer du to liter olje. 22 av 30 kilo ¶
DA170305 - Sorteringsanlegget har sensorer som gjenkjenner materialer, og kan på den måten skille plast fra annet avfall , noe som gjør at større mengder vil bli resirkulert, sier Tjelflaat.
DA170302 I tillegg dumpes gamle båter og avfall på den idylliske øya like utenfor Stavanger.
DA170227 Bilen henter avfall fra osloskolene.
AP170227 Byrådslederen har ikke mistet troen på å sette avfall ut på anbud.
AA170227 I EUs fornybardirektiv gis biodrivstoff basert på avfall og produksjonsrester dobbelt verdi. 1 liter slik biodiesel teller som 2 liter når utslippsreduksjoner i transportsektoren skal regnes ut.
AP170226 Nå, når PFAD ikke lenger defineres som avfall , må opprinnelsen spores for at det skal telles som « klimanøytralt ».
AP170226 januar var palmeoljeavfall ( PFAD ) definert som avfall og dermed ikke underlagt krav om sporing slik det er for vanlig palmeolje.
AP170226 Nå, når PFAD ikke lenger defineres som avfall , må opprinnelsen spores for at det skal telles som « klimanøytralt ».
AP170226 januar var palmeoljeavfall ( PFAD ) definert som avfall og dermed ikke underlagt krav om sporing slik det er for vanlig palmeolje.
DN170224 Etter at selskapet Veireno overtok kontrakten på henting av avfall i Oslo kom det tusenvis av klager til Renovasjonsetaten.
DN170224 september 2015 tildelt kontrakten for henting av avfall hos alle husstander i hele Oslo.
AA170224 september 2015 tildelt kontrakten for henting av avfall hos alle husstander i hele Oslo.
DA170223 Det er i så fall ulovlig eksport av farlig avfall fra Norge, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
BT170223 For mindre ryddeprosjekter oppfordrer Miljødirektoratet privatpersoner og mindre grupper til å søke refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall i regi av « Hold Norge Rent ».
AP170223 Kontrakten, som var verdt over 400 millioner kroner, ga selskapet ansvaret for å hente avfall i hele Oslo.
AA170223 Det er i så fall ulovlig eksport av farlig avfall fra Norge, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
VG170221 Slik ble han rik på lastebiler og avfall : Søppelsjefens vekst og fall ( VG+ ) ¶
BT170221 - Etter hvert som bossnettet bygges ut, så blir vi kvitt flere og flere av de løse spannene til avfall i sentrum.
AP170221 Frafall i avfall
AP170221 Fra og med denne uken er det Oslo kommune selv som står for innhenting av innbyggernes avfall .
AA170221 Vie reagerer på at kommunen bare har fått inn 29 søknader om refusjon fra dem som har pådratt seg ekstrautgifter til blant annet privat fjerning av avfall kommunen ikke har hentet.
VG170220 Et fyldig nøkkelknippe sikrer adgang til befolkningens avfall .
DN170220 Etter at selskapet Veireno overtok kontrakten på henting av avfall i Oslo kom det inn tusenvis av klager til Renovasjonsetaten.
DB170220 « Transport av avfall : Det er ikke lengre likegyldig hvordan avfall transporteres.
DB170220 « Transport av avfall : Det er ikke lengre likegyldig hvordan avfall transporteres.
AP170220 Først på antall klager og manglende henting av avfall , deretter på forholdene til de ansatte i Veireno og brudd på arbeidsmiljøloven.
VG170219 Det er befriende å kunne presentere en løsning som sikrer at avfall også blir hentet i morgen og i tiden fremover, og som gjør at vi kommer ut av en kontrakt som Oslo kommune etter alt og dømme ikke burde inngått. Én aktør fikk privat monopol over en samfunnskritisk tjeneste, sa Lan.
DN170219 Etter at selskapet Veireno overtok kontrakten på henting av avfall i Oslo har det kommet tusenvis av klager til Renovasjonsetaten.
DB170219 Søppelkaoset i Oslo inntraff nærmest umiddelbart da selskapet Veireno AS i oktober i fjor overtok ansvaret for å tømme alle Oslo-borgeres avfall .
DB170219 Søppelkaoset i Oslo inntraff nærmest umiddelbart da selskapet Veireno AS i oktober i fjor overtok ansvaret for å tømme alle Oslo-borgeres avfall .
DA170219 Det er befriende å kunne presentere en løsning som sikrer at avfall også blir hentet i morgen og i tiden fremover, sier hun videre.
DA170219 Det er befriende å kunne presentere en løsning som sikrer at avfall også blir hentet i morgen og i tiden fremover, sier hun videre.
AP170219 - Søppelhentingen i Vestfold vil fortsette som vanlig, sier styreleder Hans Hilding Hønsvall i Vestfold Avfall og Ressurs ( Vesar ) til NRK og Tønsbergs Blad.
AA170219 - Søppelhentingen i Vestfold vil fortsette som vanlig, sier styreleder Hans Hilding Hønsvall i Vestfold Avfall og Ressurs ( Vesar ) til NRK og Tønsbergs Blad.
AA170219 ( ©NTB ) ¶ | Avfall i Vestfold og på Romerike blir fortsatt hentet hvis Veireno går konkurs ¶
BT170218 At dumping av plast fra fiskeflåter og andre fartøyer bøtelegges, samtidig som at fiskere får levere marint avfall gratis når de legger til kai.
BT170218 At det innføres en ordning der produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen får et ansvar for produktene gjennom hele livsløpet, også når de har blitt avfall .
BT170218 - Som umiddelbart tiltak bør BIRs overskudd dekke kostnadene med herreløst avfall , sier Skogland.
DA170217 Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) ¶ Avfall Norge ¶
BT170217 USAs president Donald Trump og Republikanerne i Kongressen har opphevet en forskrift som skulle hindre at avfall fra kullgruver dumpes i elver.
DB170216 Ifølge den ferske tiltalen var hestenes uteområde fullt av farlige gjenstander som maskiner, avfall , glasskår og andre farlige gjenstander de kunne skade seg på.
SA170215 Flatebrenning i skogbruketi ¶ Avfall som aksepteres : rene tre- og papirprodukteri ¶
SA170215 Avfall som aksepteres : rene tre- og papirprodukteri ¶ Avfall som aksepteres utenfor tettbebygde strøk : kvister og hageavfall.i ¶
SA170215 Avfall som ikke aksepteres : ¶
DN170215 De fant 9.500 tonn plast, og da er ikke avfall fra næringslivet tatt med.
BT170215 - Det er lite avfall som kommer fra skip, rundt 70 prosent av avfallet vi finner kommer fra land.
DB170214 Alle tilbudene inneholdt flere renovatører, biler og en bedre miljøprofil enn vi har i dag, sier Svein-Erik Svendsen, teamleder for avfall og renovasjon i Sarpsborg kommune til NRK.
SA170213 Har du noen av disse stoffene hjemme, må du levere dem til din lokale stasjon for farlig avfall .
DB170213 « I denne saken vil også ansvaret ligge på Boligbygg Oslo KF, som i henhold til § 9 i forskrift om miljørettet helsevern er pålagt å håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte », skriver bydelsoverlegen.
DB170213 Vi har blant annet en vaktmestertjeneste i alle våre eiendommer som fjerner annet avfall og hensatte møbler og gjenstander hver uke, skriver Øyen til Dagbladet.
DB170213 Bestemmelsen han sikter til, slår fast at virksomheter « skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte ».
DB170213 - Vi har samme ansvar for håndtering av avfall som andre gårdeiere og borettslag, og vi har de samme utfordringene som andre hvis avfallet ikke blir hentet, skriver kommunikasjonssjef Kristin Øyen i en kommentar til Dagbladet.
BT170213 Har du noen av disse stoffene hjemme, må du levere dem til din lokale stasjon for farlig avfall .
AP170213 Har du noen av disse stoffene hjemme, må du levere dem til din lokale stasjon for farlig avfall .
DB170212 ( Dagbladet ) : Søppelkaoset i Oslo inntraff nærmest umiddelbart da selskapet Veireno AS i oktober overtok ansvaret for å tømme alle Oslo-borgeres avfall .
BT170211 Torsdag tilrådde utvalget å løyve 750 000 kroner til å samle inn avfall som skader naturen, dyr og fugler.
BT170211 Torsdag tilrådde utvalget å løyve 750 000 kroner til å samle inn avfall som skader naturen, dyr og fugler.
BT170211 Regjeringen har allerede satt i gang et omfattende arbeid for å redusere omfanget av marint avfall i Norge.
AP170211 I en nedslitt liten husklynge i utkanten av byen Elisovo omgitt av tomme tønner, avfall og bjeffende vakthunder, prøver familien til Tanja Babosjka å bygge et bedre liv.
AP170211 I en nedslitt liten husklynge i utkanten av byen Elisovo omgitt av tomme tønner, avfall og bjeffende vakthunder, prøver familien til Tanja Babosjka å bygge et bedre liv.
AP170211 Torsdag tilrådde utvalget å løyve 750 000 kroner til å samle inn avfall som skader naturen, dyr og fugler.
AP170209 Vi kaller det overskuddsmat, ikke avfall .
AP170208 Russland har fremdeles 500 millioner kubikkmeter radioaktivt avfall som må håndteres.
SA170207 Vi ber blant annet regjeringen om en utvidet prøveordningen med Fishing for Litter til en landsomfattende og permanent belønningsordning der fiskere kan få betalt for å levere inn marint avfall .
DB170206 En av « øyene » av plast og avfall dekker et område av Stillehavet på anslagsvis 700 000 til ti millioner kvadratkilometer.
AP170206 Temaet der er nettopp tiltak mot det enorme problemet som plast og annet avfall i havet utgjør, globalt som lokalt.
AP170206 Hvalen gjorde at folk klarte å se for seg problemet, sier Lise Gulbransen, daglig leder av Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling og farlig avfall i norsk natur.
AP170206 - Vi ser også mye avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet som havner i sjøen.
AP170206 Temaet der er nettopp tiltak mot det enorme problemet som plast og annet avfall i havet utgjør, globalt som lokalt.
AP170206 Hvalen gjorde at folk klarte å se for seg problemet, sier Lise Gulbransen, daglig leder av Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling og farlig avfall i norsk natur.
AP170206 - Vi ser også mye avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet som havner i sjøen.
BT170205 Temaet der er nettopp tiltak mot det enorme problemet som plast og annet avfall i havet utgjør, globalt som lokalt.
BT170205 Hvalen gjorde at folk klarte å se for seg problemet, sier Lise Gulbransen, daglig leder av Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling og farlig avfall i norsk natur.
BT170205 - Vi ser også mye avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet som havner i sjøen.
BT170205 Temaet der er nettopp tiltak mot det enorme problemet som plast og annet avfall i havet utgjør, globalt som lokalt.
BT170205 Hvalen gjorde at folk klarte å se for seg problemet, sier Lise Gulbransen, daglig leder av Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling og farlig avfall i norsk natur.
BT170205 - Vi ser også mye avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet som havner i sjøen.
BT170203 Dingen synes utviklingen er svært skremmende, og forteller at hans folk finner mest plast, tauverk og en god del avfall fra oppdrettsnæringen. 86 millioner tonn plast ¶
DB170202 Rottene i videoene ble observert rundt avfall i bakgården som deles av flere virksomheter.
DB170201 De er kjent med problematikken, og har erfart samme type problematikk ved oppstart av tidligere kontrakter på innsamling av avfall .
AP170201 De er kjent med problematikken, og har erfart samme type problematikk ved oppstart av tidligere kontrakter på innsamling av avfall , sier Enger.
DB170127 Det må sies at det var Avfall Norges direktør som startet et angrep på offentlig drevet renovasjon.
AP170127 At etaten skriver avfall nå skal hentes én eller tre dager etter en klage, må ikke oppfattes som en garanti.
DN170126 - Vi er flinke til å sortere avfall på hjemmebane.
DB170124 Å si at Avfall Norges administrerende direktør demonstrerer lite kunnskap om bransjen, er lavmål.
DB170124 januar går Stein Guldbrandsen fra Fagforbundets Arbeidsutvalg til angrep på Avfall Norge og de private renovasjonsaktørene.
DB170124 Avfall Norge sin « Renovasjonsbenchmark 2016 » viser at det som er minst viktig for innbyggerne med hensyn til husholdningsrenovasjonen er prisen.
AP170124 Tirsdag ble en av søppelbilene stanset med tre tonn for mye avfall ombord.
AP170124 Renovasjonsselskapet Veireno fikk 12.000 kroner i bot etter at en av deres søppelbiler kjørte rundt i Oslo med tre tonn for mye avfall om bord.
DN170119 Miljøvernere ber investorer boikotte Nordic Mining etter at Esa lar gruveselskapet dumpe avfall i Førdefjorden.
DB170119 Strand, administrerende direktør i Avfall Norge, at konkurranse har vært med på å øke kapasitet og mulighet for en innovativ bransje.« » ¶
DB170119 Strand, administrerende direktør i Avfall Norge demonstrerer så lite kunnskap om avfallsbransjen at hun tror utvikling bare skjer der driften settes ut til private.
DB170119 Fagforbundet mener at hvis Avfall Norge-direktøren vil se innovasjon, utvikling og moderne drift, burde hun ta en tur til Steinkjer, Trondheim, Bodø, Bergen og ikke minst Tromsø, som har årlige studiebesøk fra hele verden, til og med fra Kina, for nettopp å studere avansert renovasjon i kommunal regi.
DB170119 Etter at selskapet Veireno overtok kontrakten på henting av avfall i Oslo har det kommet titusenvis av klager til Renovasjonsetaten.
DB170119 Å si opp kontrakten med Veireno uten å ha på plass operatører som på en effektiv og trygg måte kan ta seg av hovedstadens avfall , kan gjøre vondt verre.
DB170118 ¶ GRUVEDRIFT OG AVFALL PÅ HAVBUNNEN : EFTAs overvåkningsorgan ESA har nå avvist klagene mot Nordic Minings planer for gruvedrift i Enegbøfjellet og dumping av avfall i Førdefjorden.
DB170118 ¶ GRUVEDRIFT OG AVFALL PÅ HAVBUNNEN : EFTAs overvåkningsorgan ESA har nå avvist klagene mot Nordic Minings planer for gruvedrift i Enegbøfjellet og dumping av avfall i Førdefjorden.
AP170117 Etter det Aftenposten forstår er det snakk om å ha egne folk i beredskap, som kan hente avfall dersom det blir nødvendig.
AP170116 SV støtter Rødt-kravet om at kommunen må ta tilbake oppgaven med å hente byens avfall .
DB170113 I over halvparten av disse tilfellene, 1728 ganger, førte nøkkelproblemene til at avfall ikke ble hentet.
DB170113 Tvert imot er avfall og gjenvinning en stor vekstbransje, som blir stadig viktigere for verdiskapning og grønn omstilling i Norge.
DB170113 Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.
DB170113 Strand i Avfall Norge.
DB170113 I Avfall Norge er det naturlig å ta ansvaret for å drive bransjen framover, ettersom vi er en samlende organisasjon for hele avfalls- og gjenvinningsbransjen.
DB170113 Hos oss er offentlige bestillere og private renovatører og gjenvinningsselskap i aktiv dialog blant annet gjennom Avfall Norges nettverk for anskaffelser for å finne løsninger som fremmer innovasjon og bærekraft.
DB170113 For Moxnes virker til å ha grodd fast i et syn på avfall som søppel - et problem som skal ryddes unna.
DB170113 Et slikt utsagn støttes heller ikke av Avfall Norges medlemmer, som består av kommunale, interkommunale, statlige og private aktører.
DB170113 Erfaringene vi har med konkurranseutsetting av avfallsinnhentingen er i det store og hele positive, og er blant hovedårsakene til at vi i dag ser på avfall som viktig råstoff i ny produksjon framfor et problem som skal ryddes unna.
DB170113 Det er derfor Avfall Norges medlemmer, enten de er private eller kommunale, støtter konkurranseutsetting.
FV170112 Biodisel herfra kan også brukes på kommunens kjøretøy og på avfallsbiler fra Avfall Sør.
DB170112 I over halvparten av disse tilfellene, 1728 ganger, oppga mannskapet at nøkkelproblemene førte til at avfall ikke ble hentet.
AP170110 - Kan det politiske presset i denne saken, om å få orden på hentingen av avfall , ha ført til bruddene på arbeidsmiljøloven ?
DB170109 Stortinget har bedt om en stortingsmelding om sirkulær økonomi og avfall .
DB170109 Løsningene kan være alt fra materialvalg og lukkede verdikjeder ved at avfall blir innsatsfaktorer i nye produkter til returløsninger og vedlikehold.
AP170109 Hun er en av mange som har kontaktet Aftenposten med samme budskap, avfall , spesielt papiravfall, hoper seg opp, og det hjelper ikke å klage.
AP170109 Og man har jo beregnet at avfall i dunken skal hentes rundt en gang i uken, sier Johansen, til Dagbladet.
AP170109 Selv de minst robuste kommunene - for å låne et uttrykk fra kommunalminister Jan Tore Sanner - forventes å klare å hente innbyggernes avfall i tide.
DB170108 - Innkjøringsfasen for den nye leverandøren er over, men vi er fortsatt inne i en beredskapsperiode, med ekstra bemanning og lengre åpningstider på mottakene, for at alt avfall skal bli hentet og levert.
DB170108 Og man har jo beregna at avfall i dunken skal hentes rundt en gang i uka, sier Johansen.
DB170108 Det betyr at mer avfall , mer papir og mer papp blir henta.
BT170108 DE SOM VIL : - I første omgang ønsker vi å tiltrekke oss de gode menneskene som virkelig ønsker å sette handling bak tanken om å redusere avfall og bidra til at mindre mat kastes, sier Anita Bui ( til venstre ) og Hilde Øvreeide som i mai neste år starter en kolonialforretning som skal bidra til mindre matkasting og mindre emballasjeavfall.
BT170105 Det er ikke ett enkelt, men kombinasjonen av flere ulike råstoff som skal dekke etterspørselen etter biodrivstoff ; skog, avfall og landbruksvekster.
AP161227 Ellers har renovasjonsetaten har iverksatt kontroller av innsamlingen av alle typer avfall de to siste ukene i desember, og de vil følge opp videre de to første ukene i januar.
AP161111 Når det flere steder har gått uker uten at avfall er hentet, kan det bli saftige bøter.
AP161111 Aftenposten får hver eneste dag en håndfull henvendelser fra folk som betaler for avfallshenting, men som ikke har fått hentet avfall på flere uker.
AP161110 Veireno har nylig tatt over avfallshentingen i Oslo, og det har vært utfordringer i oppstarten med at avfall har hopet seg opp i og rundt kasser og containere.
AP161110 Det er en tøff jobb å hente avfall , selv på brøytede veier.
AP161006 Det er basert på avfall eller skogsråstoff, i motsetning til konvensjonelt biodrivstoff fra for eksempel palmeolje eller rapsolje.
BT161005 Det stammer fra avfall eller skogsråstoff, i motsetning til biodrivstoff fra for eksempel palmeolje eller rapsolje.
AP160930 Det vil gjøre fornybart drivstoff produsert fra avfall og biomasse konkurransedyktig, og skape nye arbeidsplasser i industrien, sier Holm.
DB160721 30 prosent skal skje innenfor ikke-kvotepliktig sektor, som omfatter transport, jordbruk, avfall og bygg.
BT160602 Men tallene for avfall viser at svært mange fortsatt har en vei å gå om vi skal redusere forbruket og avfallsmengdene.
BT160602 KASTER MER : Hver og en av oss kastet 443 kilo avfall i 2015.
BT160602 Hver og en av oss kastet 443 kilo avfall i 2015.
SA160518 På oppdrag fra Avfall Norge kartla Framtiden i våre hender ( FIVH ) i 2015 torvinnholdet i hagejord til forbrukermarkedet.
SA160518 Klimaminister vurderer utfasing ¶ Avfall Norge, Fremtiden i våre hender og Sabima sendte i februar i år brev til klima - og miljøminister Vidar Helgesen der de ber om en plan for utfasing av torv fra det norske markedet.
SA160518 Jens Måge, prosjektleder for biologisk avfallsbehandling i Avfall Norge, mener torv har liten verdi i hagejorden.
BT160518 På oppdrag fra Avfall Norge kartla Framtiden i våre hender ( FIVH ) i 2015 torvinnholdet i hagejord til forbrukermarkedet.
BT160518 Klimaminister vurderer utfasing ¶ Avfall Norge, Fremtiden i våre hender og Sabima sendte i februar i år brev til klima - og miljøminister Vidar Helgesen der de ber om en plan for utfasing av torv fra det norske markedet.
BT160518 Jens Måge, prosjektleder for biologisk avfallsbehandling i Avfall Norge, mener torv har liten verdi i hagejorden.
AP160518 På oppdrag fra Avfall Norge kartla Framtiden i våre hender ( FIVH ) i 2015 torvinnholdet i hagejord til forbrukermarkedet.
AP160518 Klimaminister vurderer utfasing ¶ Avfall Norge, Fremtiden i våre hender og Sabima sendte i februar i år brev til klima - og miljøminister Vidar Helgesen der de ber om en plan for utfasing av torv fra det norske markedet.
AP160518 Jens Måge, prosjektleder for biologisk avfallsbehandling i Avfall Norge, mener torv har liten verdi i hagejorden.
SA160504 EU har klargjort at avfall ikke kan regnes som fornybart, de har også beskrevet hvordan utslipp fra energiproduksjon skal beregnes.
SA160427 Energigjenvinning av avfall regnes som miljøvennlig, ikke-fossil energi i fjernvarme av både NVE og Enova.
SA160427 ) er fagrådgiver i Avfall Norge, bransjeorganisasjonen for avfalls- og gjenvinningsbransjen.
SA160421 Kort fortalt er det slik at energi fra avfall gir store utslipp av CO2.
SA160421 Det burde ikke være nødvendig at bystyret debatterer om vi får CO2-utslipp fra brenning av avfall eller ei.
AP160323 Ordet « miljøvern » lå jo flere hundre år frem i tid, så slikt avfall gikk rett ut i elven.
AP160322 Visste du at kaffegrut er mer enn bare avfall ?
AP160322 Les om hvordan hun forvandler kafeenes « avfall » til kaffesåpe og gourmetsopp.
AP160319 Fiskene i akvariet omdanner fiskemat til avfall .
AP160308 Som følge av karbonfangst-prosessen blir det avfall som samles i slike tønner.
AP160308 I Oslo tester de nå karbonfangst på forbrenningsanlegg for avfall på Klemetsrud.
AP160304 Det muliggjør en videreutvikling av viktige kulturminner og innebærer samtidig en stor miljøgevinst som følge av gjenbruk og redusert miljøfarlig avfall . 4.
AP160302 Søknaden fra Neste ser ut til å ha gått glatt gjennom da selskapet ba om å få godkjent PFAD som avfall , i motsetning til det som er tilfellet f.eks.
AP160302 Eksperter ved Transportøkonomisk institutt, miljøstiftelsen Zero og Regnskogfondet mener PFAD ikke er avfall , men et biprodukt i palmeoljeproduksjon.
FV160224 HVO er en forkortelse for hydrogerert vegetabilsk olje, og kan framstilles fra vegetabilske oljer og animalsk fett og avfall , som under prosesseringen tilføres hydrogen.
BT160224 HVO er en forkortelse for hydrogerert vegetabilsk olje, og kan framstilles fra vegetabilske oljer og animalsk fett og avfall , som under prosesseringen tilføres hydrogen.
AP160211 - Vi stiller oss positive til alle tiltak som kan redde god mat fra å bli kastet som avfall .
BT160208 Regjeringen og matbransjen skrev i 2015 under på en intensjonsavtale som innebærer at forbrukerne skal få bedre informasjon, og hindre at store mengder avfall havner i bosset.
AP160126 Om vi klarer å fange karbon fra biologisk avfall regnes det som karbonnegativt.
AP160126 Karbonfangst på Klemetsrudanlegget er en verdensnyhet på grunn av den spesielle sammensetningen av avfall . 60 prosent av søppelet som kommer til Klemetsrud er biologisk avfall, og trekkes dermed ut av kretsløpet om man fanger utslippene.
AP160126 60 prosent av søppelet som kommer til Klemetsrud er biologisk avfall , og trekkes dermed ut av kretsløpet om man fanger utslippene.
AP160112 Helt nøyaktig hva den finske produsenten av biodrivstoffet benytter for å lage drivstoffet, avhenger av hva slags avfall de får tak i.†" De kjøper inn industriavfall fra fjernt og nær.
AP160112> Helt nøyaktig hva den finske produsenten av biodrivstoffet benytter for å lage drivstoffet, avhenger av hva slags avfall de får tak i.†" De kjøper inn industriavfall fra fjernt og nær.