AP171229 Politiets utlendingsenhet har egne ansatte som jobber med familier på familieenheten, men de som deltar som transportledsagere ut av landet er ansatte fra flere avdelinger i PU.
AP171229 - Det har gjennom hele 2017 vært fokus på barnefaglig kompetanseheving i alle avdelinger i Politiets utlendingsenhet for å sikre at barn blir godt ivaretatt i alle deler av prosessen, herunder også selve uttransporten, påpeker Lægreid.
DN171227 Det nye budsjettet inkluderer kutt i de fleste avdelinger og kontorer.
DB171227 Det nye budsjettet inkluderer kutt i de fleste avdelinger og kontorer.
DA171223 - Men jeg jobber ved Norges største fødeavdeling og ser jo oftere det andre, mindre avdelinger bare leser om i statistikkene.
AP171220 HÆRBATALJON BESTÅENDE AV SIVILE : En av Hærens største avdelinger skal ikke ha soldater til daglig.
VG171219 Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at forskjellige avdelinger blir berørt.
DB171219 Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at forskjellige avdelinger blir berørt.
AA171219 Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at forskjellige avdelinger blir berørt.
AP171218 Høibacks bekymring er at det finnes lite forskning på kvinner i stridende avdelinger , og at kravene til soldater i slike situasjoner er temmelig ekstreme.
DN171217 Mange av våre avdelinger forteller om en kraftig økning i antallet barnefamilier som trenger julehjelp. 3.
AP171217 Ved andre avdelinger har det også kommet klager fra soldater som hevder de blir tvunget til prostitusjon.
NL171216 Så får det bli et lite valg om man fordeler fagansvaret slik at hele avdelinger er samlet eller delt mellom geografiene, det er ingen stor beslutning.
SA171215 Guro Haugen Fossum og Johanne Sundby mener det må skapes en bevissthet om det store omfanget av trakassering blant legene og at ledere i alle avdelinger må diskutere med ansatte.
AP171212 På samme måte kan Norge kontrollere russiske avdelinger , noe de gjør med lange mellomrom.
AP171210 Sykehusapoteket leverer legemidler til sykehusets ulike avdelinger , men selger også til kunder som kommer innom.
BT171209 HENGER FAST : På noen avdelinger med høy sikkerhet er brødknivene lenket fast til veggen.
SA171208 Guro Haugen Fossum og Johanne Sundby mener det må skapes en bevissthet om det store omfanget av trakassering blant legene og at ledere i alle avdelinger må diskutere med ansatte.
AP171207 At ledelsen ved samtlige avdelinger ved alle helseinstitusjoner igangsetter tiltak for å bekjempe sexistiske og nedlatende holdninger mot kvinner.
AP171207 At ledelsen ved samtlige avdelinger ved alle helseinstitusjoner igangsetter tiltak for å bekjempe sexistiske og nedlatende holdninger mot kvinner.
AP171207 Sundby mener det må skapes en bevissthet om det store omfanget av trakassering i alle avdelinger .
AP171207 Guro Haugen Fossum og Johanne Sundby mener det må skapes en bevissthet om det store omfanget av trakassering blant legene og at ledere i alle avdelinger må diskutere med ansatte.
AP171207 De mener likevel at alle avdelinger i helsesektoren må jobbe med å endre den gjennomgående ukulturen.
AA171207 Olav ved å besøke ulike avdelinger .
AA171207 Dette året er de i korte praksisopphold på forskjellige avdelinger på St.
AA171207 Olav ved å besøke ulike avdelinger .
SA171205 Etter at politi, sikkerhetsvakter og ansatte hadde gjennomsøkt alle avdelinger , samt at vi hadde sjekket overvåkningskameraer som er plassert på strategiske steder i bygningene, ble vi enige om at det ikke var nødvendig.
DA171205 Avdelinger i både Norge, Storbritannia, India, Malyasia og Brasil vil delta i arbeidet, og de første leveransene skal etter planen skje i løpet av andre kvartal 2019, mens sluttleveransene skal gjøres innen første halvdel av 2023.
AP171205 Statoil får inngå milliardkontrakter - før Stortinget har godkjent utbygging av oljefelt ¶ Avdelinger i både Norge, Storbritannia, India, Malyasia og Brasil vil delta i arbeidet, og de første leveransene skal etter planen skje i løpet av andre kvartal 2019, mens sluttleveransene skal gjøres innen første halvdel av 2023.
BT171204 Hovedhuset rommet én av fire avdelinger av en barnehage, et arkitektkontor og kontorer for kirkelig fellesråd.
AA171204 De ansatte kan gå mellom prosjekter og avdelinger , eller til og med mellom ulike byer, om det passer slik.
SA171202 Før hadde Norge ikke bare én toppdivisjon, men lokale avdelinger og sluttspill.
FV171202 Før hadde Norge ikke bare én toppdivisjon, men lokale avdelinger og sluttspill.
BT171202 Før hadde Norge ikke bare én toppdivisjon, men lokale avdelinger og sluttspill.
AP171202 Før hadde Norge ikke bare én toppdivisjon, men lokale avdelinger og sluttspill.
AA171202 Før hadde Norge ikke bare én toppdivisjon, men lokale avdelinger og sluttspill.
SA171201 | Sykehuset går med underskudd til tross for tøffe innsparingskrav i alle avdelinger
DN171130 Det er vanlig at kommunistpartiet er representert i kinesiskeide selskaper med egne avdelinger .
DN171130 - Enkelte tyske selskaper er under press om å endre de eksisterende samarbeidsavtalene med kinesiske partnere og la kommunistpartiets avdelinger i selskapene ha større innflytelse på driften, sa Tysklands Kina-ambassadør Michael Clauss på en pressekonferanse i november.
VG171129 Berli har ansvaret for avdelinger som ligger nær opptil spesialstyrkene, og enkelte hvor de fysiske kravene er lavere.
AP171129 Samtlige nye avdelinger blir inspisert av bydelsoverlegen.
DN171123 Ikke ulikt enhver annen organisasjon som er inndelt i avdelinger .
DN171123 - Det er et vanlig salgssystem, med en toppleder som har avdelinger som selger under seg.
VG171122 Avdelinger slås sammen.
DB171122 Det kongelige hoff ledes av hoffsjefen og er delt inn i fire avdelinger og to staber med til sammen 150 ansatte.
VG171121 Andre steder blir de holdt i separate « muslimske avdelinger » som er bevoktet av politiet.
SA171121 | Sykehuset går med underskudd til tross for tøffe innsparingskrav i alle avdelinger
NL171121 Bell er ikke et transporthelikopter, og er ikke egna til forflytning av større avdelinger .
AP171121 En av Hærens største avdelinger : Skal ikke ha soldater til daglig ¶
BT171120 Regjeringens plan for 2017 er å bevilge 302 millioner kroner til leie av fengselsplasser i Nederland, men i Norge skal altså avdelinger legges ned.
BT171120 INNSATTE REAGERER : Regjeringens plan for 2017 er å bevilge 302 millioner kroner til leie av fengselsplasser i Nederland, men i Norge skal avdelinger legges ned.
BT171117 Det står to norske militære avdelinger i regionen.
SA171116 - Jeg kan ikke gå inn på nå hvilke områder som blir rammet hardest, men jeg regner med at alle avdelinger vil bli berørt, sier generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.
SA171116 - Jeg kan ikke gå inn på nå hvilke områder som blir rammet hardest, men jeg regner med at alle avdelinger vil bli berørt, sier generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.
DN171116 Kuttene vil gå hardest ut over Siemens' avdelinger for fossilt energi.
DB171116 Kuttene vil gå hardest ut over Siemens' avdelinger for fossilt energi.
BT171116 - Jeg kan ikke gå inn på nå hvilke områder som blir rammet hardest, men jeg regner med at alle avdelinger vil bli berørt, sier generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.
AP171116 Teaterhøgskolen er en seks avdelinger i Kunsthøgskolen.
AP171116 - Våre studentundersøkelser viser hvert år tilløp til uønsket seksuell oppmerksomhet - ikke bare på teaterhøgskolen, men også på andre avdelinger .
AP171116 - Jeg kan ikke gå inn på nå hvilke områder som blir rammet hardest, men jeg regner med at alle avdelinger vil bli berørt, sier generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.
DB171115 « FIN støtter gjennomgangen av SSBs avdelinger og pekte på at også forskningsavdelingen må tåle å bli vurdert.
VG171114 Han var innom flere avdelinger og vant blant annet Gullrute-statuett for programserien « Vårt Lille Land ».
NL171114 Vårt fiskebruk her i Myre har to avdelinger , et her i havna på Myre og et 20 minutt unna på Stø.
AP171110 - Av et innrykk på 456 soldater til to avdelinger i Brigade Nord ble 15 dimittert på innrykksdag, av ulike årsaker.
BT171109 GOD DIALOG : Robert Skaar fra Delta, Arvid Langeland fra Sykepleierforbundet, Irene Hopsdal fra Fagforbundet og Lorentz Linde fra Yngre legers forening fikk gjennomslag for at enkelte avdelinger skal se på hele kuttlisten sin på nytt.
BT171109 Flere avdelinger skal gå gjennom kuttlistene sine på nytt.
DB171108 Rettens flertall fant det bevist at omorganiseringen i seg selv var begrunnet i saklige og legitime forhold, der blant annet effektiv organisering med færre avdelinger og avdelingsledere sto sentralt.
AA171107 Flere avdelinger under etablering ¶
AA171107 Etter åpningen av den europeiske avdelingen skal nettverket av tidligere NTNU-studenter åpne avdelinger i først Kina, deretter Ghana rundt årsskiftet og senere Brasil.
DA171104 Ifølge dyrevernsorganisasjonen World Animal Protections avdelinger i Bolivia og Peru har antall instagrambilder av typen « selfier med ville dyr » fra amazonasområdet nesten tredoblet seg siden 2014.
AA171103 Svenskene vil overta : Muruvik barnehage i Malvik har fem avdelinger med rundt 80 barn.
SA171102 I tillegg har Dalingan to 5.-plasser fra 1993 og 1995, da 1.-divisjon bestod av to avdelinger .
AP171102 I tillegg har Dalingan to 5.-plasser fra 1993 og 1995, da 1.-divisjon bestod av to avdelinger .
AA171102 I tillegg har Dalingan to 5.-plasser fra 1993 og 1995, da 1.-divisjon bestod av to avdelinger .
SA171101 Både Ulsberget og Djupamyra holder til i egne bygg, men ble i fjor avdelinger under Bamsefaret barnehage.
SA171101 | Barnehageledere : - legg heller ned barnehager enn enkelte avdelinger
SA171101 Flere barnehageledere råder politikerne til å heller avvikle hele barnehager enn avdelinger .
NL171101 Nå er skogforskningen splittet opp på flere avdelinger ved NIBIO.
AP171031 I US Marines og US Air Force løser de såkalte flyvåpenets operative avdelinger , ( i luftforsvarssammenheng kalt skvadroner ), med F-35.
AP171029 Det finnes totalt 43 fengsler i Norge, noen med flere avdelinger .
VG171028 Norges begrensede antall helikoptre vil gjøre best nytte for seg som en ressurs dedikert til spesialstyrkene, ikke som to små avdelinger på hver sin kant av landet.
AP171028 Lag nummer 12, 13 og 14 i begge avdelinger rykker direkte ned i 5. divisjon.
AP171028 Lag nummer 12, 13 og 14 i begge avdelinger rykker direkte ned i 5. divisjon.
SA171027 Flere av disse skal bli på skjerma avdelinger for demente.
DB171027 Fredag fikk ABC Nyheter bekreftet fra flere kilder at det er slutt for MC-gjengen, som siden 2015 har hatt tre avdelinger på Østlandet.
DA171027 Loppemarkedet inneholder 12 avdelinger , alt fra store møbler til bitte små teskjeer og nips, og Pedersen blir å finne i gymsalen blant leketøy.
AP171027 Fredag fikk ABC Nyheter bekreftet fra flere kilder at det er slutt for MC-gjengen, som siden 2015 har hatt tre avdelinger på Østlandet.
AP171025 To av postene er lukkede avdelinger .
VG171024 divisjon, er Moss, Stabæk 2, Fløy, Brattvåg, Stjørdals-Blink og Mjølner, som alle vant sine respektive avdelinger .
NL171024 IKKE nok med det, den " sterke styrkingen " i Finnmark, med at verdens minste kavaleribataljon skal lokaliseres på Porsangmoen, med rotasjonssystem fra Hærens øvrige avdelinger ( Brigaden ) frem til 2025, må basere seg innenfor samme mekaniserte materiellmengde Hæren disponerer i dag sMT personellmengde i Brigaden.
DB171024 - Da vi stengte Oslo avdeling A og opprettet nye avdelinger ved Ullersmo fengsel og Indre Østfold fengsel tidligere i år, gikk vi fra lav til nesten hundre prosent aktivisering, sier Amundsen.
SA171023 Det legges samtidig frem forslag om å vurdere nedskjæringer i avdelinger i ni barnehager.
SA171023 Frp ønsker heller at avdelinger i barnehager legges ned enn at noen barnehager kuttes når det blir færre barn i fremtiden.
VG171022 Hun har vært programleder for TV-sporten i en årrekke, men også utlånt til andre avdelinger i NRK.
SA171020 - I stedet for å ha en barnehage med 16 avdelinger, har vi delt den opp i fire enheter med fire avdelinger i hver, noe som gir en mer vanlig barnehagestørrelse.
SA171020 - I stedet for å ha en barnehage med 16 avdelinger , har vi delt den opp i fire enheter med fire avdelinger i hver, noe som gir en mer vanlig barnehagestørrelse.
VG171019 Lynoffensiv mot oljefelter ¶ Avdelinger fra regjeringshæren rykket torsdag fram mot oljefeltene ved Ain Zala i området Zumar, nordvest for Mosul.
AA171019 Avdelinger fra regjeringshæren rykket torsdag fram mot oljefeltene ved Ain Zala i området Zumar, nordvest for Mosul.
VG171018 Det foreslås også å samle Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark under en felles ledelse.
AP171017 | En av Hærens største avdelinger skal ikke ha soldater til daglig ¶
DA171016 En ansatt fra en av Nettbuss' avdelinger i Bergen reiste opp til ulykkesstedet for å ta hånd om passasjerenes bagasje etter ulykken.
AA171016 En ansatt fra en av Nettbuss' avdelinger i Bergen reiste opp til ulykkesstedet for å ta hånd om passasjerenes bagasje etter ulykken.
VG171014 Han mener at legene i helseregionen er godt kjent med tilbudet, men at det er relativt få leger ved avdelinger der ordningen er mest aktuell, som viser interesse for alle muligheter til å bruke nye og bedre medikamenter.
VG171013 Det er ikke for å transportere større avdelinger , men for å postere ut speidere, og ikke minst til medisinsk evakuering av soldater, sier hærsjefen til VG.
DB171013 - Jeg er ikke interessert i at noen andre avdelinger skal brukes.
DB171013 Regjeringen foreslår også å samle Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark under en felles ledelse som skal kalles Finnmark landforsvar.
DB171013 I tillegg foreslås det å ha flere innrykk i året samt skille rekrutt- og fagutdanningen fra operative avdelinger .
AP171013 Regjeringen foreslår også å samle Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark under en felles ledelse som skal kalles Finnmark landforsvar.
AP171013 I tillegg foreslås det å ha flere innrykk i året samt skille rekrutt- og fagutdanningen fra operative avdelinger .
VG171012 - Uten å gå inn i detaljer, kan det nevnes at våre avdelinger har både rutiner og beredskap for å håndtere slik uønsket aktivitet, både når vi øver og gjennomfører operasjoner her hjemme og utenlands.
AP171012 De har som primæroppgave å holde sambandslinjer mellom militære ledere og avdelinger trygge, og tilgjengelige, enten det er her i Norge eller under internasjonale operasjoner der norske soldater deltar.
AP171012 De regionale helseforetakene er pålagt å utpeke det nødvendige antall helseinstitusjoner eller avdelinger i slike institusjoner.
NL171009 Det er ikke hele avdelinger som en kan peke på som skal overføres men deler av oppgavene i en eller flere avdelinger .
NL171009 Det er ikke hele avdelinger som en kan peke på som skal overføres men deler av oppgavene i en eller flere avdelinger.
AP171008 Jeg tror nemlig denne holdningen allerede dessverre lever, hvordan ellers skal en kunne forklare at pasienten ikke var velkommen i noen avdelinger til tross for behovet for hjelp ?
AA171006 Bergens Tidende fortalte denne uka om bruduljer utenfor en av universitetets avdelinger i byen.
DB171004 Men så snudde de skuta, og nå legges ulønnsomme avdelinger i mange land ned.
AP170930 - Det har manglet en helhetlig kommunikasjonsstrategi, i stedet har mange enheter og avdelinger hatt ansvar for sin del, sier hun.
DB170929 Cooper vil likevel ha det overordnede ansvaret for merkevaren innenfor alle avdelinger , noe som foruten magasinet inkluderer Playboy-klær, nattklubber og TV-serier.
VG170927 Den norske isbilen har avdelinger over hele landet.
AA170926 Politiet aksjonerte mot en av Kongsberg videregående skoles avdelinger i sentrum mandag formiddag.
AA170926 Ludvig og søsteren Adele er på ulike avdelinger , men spesielt Ludvig synes det er stas å ha storesøster i samme barnehage.
AA170923 « Vi har i alle avdelinger i Byåsen IL sett den mildt sagt imponerende tilstedeværelsen til Leif. » heter det i begrunnelsen.
AA170923 Han har vært en viktig drivkraft i alle klubbens avdelinger .
AA170921 I fjor skrev VG at Sørlandet sykehus, som ett av mange sykehus i Norge, brukte ulovlig og unødvendig mye tvang i sine psykiatriske avdelinger .
DN170918 - Dette er noe vi gjør for å samle oss og bringe oss tettere sammen, på kryss og tvers av avdelinger og ferdigheter, sier Halvor Heiland, styremedlem i Nordeas lokale bedriftsidrettslag.
AP170918 Eirik Jensen var ikke en vanlig politimann, men hadde tvert imot lederstillinger innen de avdelinger i politiet som skulle bekjempe alvorlig og organisert kriminalitet.
DN170917 - Endringene fører til nedleggelse av flere av Lånekassens avdelinger , og mange ansatte mister jobben sin.
VG170916 - Det er mange avdelinger og seksjoner i fotballforbundet, og man må jobbe på tvers av disse.
DA170915 Fredholt sykehjem/bo og servicesenter på Konnerud er en institusjon for personer med demenssykdom eller kjent kognitiv svikt, og består av to avdelinger à 14 plasser, en med korttidsplasser og en med fast botilbud.
DB170914 Også gjester bør påføres dette ved ankomst til NRKs avdelinger med ansvar for nyheter og valgdekning.
AA170912 Særlig ansatte som har jobbet i avdelinger hvor det har vært lite å gjøre.
AA170911 - Vi stanset planlagt virksomhet på noen avdelinger .
DN170910 Stilling : Leder av BDOs avdelinger i Europa, Midtøsten og Afrika ¶
DB170907 Norsk MPA samarbeider tett med mange militære avdelinger og flere offentlige instanser.
DB170906 I noen avdelinger skal behagelig lys og temperaturer være enerådende.
AP170906 I dag har flere avdelinger fått en skarpere beredskap.
AP170906 De borgerlige har gjort flere avdelinger utrykningsklare.
SA170904 Her er det plass til om lag 170 barn, men foreløpig er bare fem avdelinger åpnet.
AP170901 Sørenga Sjømat er blitt en gigantisk restaurant i to avdelinger .
AA170831 Familien fikk sagt noen ord, og det gjorde også studenter fra forskjellige avdelinger .
SA170830 Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen.
FV170830 Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen.
BT170830 Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen.
AP170830 I løpet av Obama-årene har de dannet en stor privat milits med avdelinger over hele USA.
AP170830 Aftenposten har gått igjennom alle høringsforslag som er sendt fra Listhaugs avdelinger i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170830 Aftenposten har gått igjennom alle høringsforslag fra Listhaugs avdelinger i Justis- og beredskapsdepartementet : ¶
AP170830 Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen.
AA170828 2 ) ambulerende spesialpedagoger flyttes mellom barnehager, baser eller avdelinger og har lite ressurser på hvert enkeltvedtak.
VG170825 - Vår skole har tre avdelinger , og rektor har sørget for at det flagges på alle avdelingene, sier hun stolt.
AA170823 Quak er fadderukearrangøren for studentene ved Dronning Mauds Minne Høgskole, Høyskolen Kristiania og enkelte avdelinger ved NTNU.
DB170822 Med unntak av to avdelinger var det ikke dusj eller toalett på cellene, ifølge rapporten.
DB170822 Ila fengsel har 124 plasser fordelt på 12 avdelinger og 230 ansatte.
AA170822 Med unntak av to avdelinger var det ikke dusj eller toalett på cellene.
AA170822 Ila fengsel har 124 plasser fordelt på 12 avdelinger og 230 ansatte.
DB170821 Dagens Næringsliv skrev i fjor om hvordan ansatte i enkelte avdelinger i Nordea var pålagt å bruke dataprogrammet Provide, som måler og kontrollerer innsatsen deres.
DA170819 Amy Hearst jobber midt i musikken på Londons mest kjente platebutikk, Rouch Trade, som har avdelinger i både vest og øst.
DA170816 - Ja, nå blir det flere elever i klassene ved flere avdelinger .
AP170816 Vi har over 19.000 artikler fordelt på åtte avdelinger med opp til 27 hyller på én avdeling.
SA170811 Skarphagen har laget flere avdelinger rundt om i hagen, men karpedammen fungerer som « hovedscene ».
BT170811 Skarphagen har laget flere avdelinger rundt om i hagen, men karpedammen fungerer som « hovedscene ».
AP170811 Skarphagen har laget flere avdelinger rundt om i hagen, men karpedammen fungerer som « hovedscene ».
DN170810 Denne uken har det gått instrukser til lokale avdelinger av kommunistpartiet over hele Kina med beskjed om å innrapportere alt alkoholforbruk på banketter, middager og andre arrangementer fra januar til i august i år.
VG170809 Han forteller at de har ulike systemer på ulike avdelinger , som medfører en viss risiko og som krever god kommunikasjon.
VG170809 - Vi jobber med å innføre et elektronisk kurvesystem for alle avdelinger .
AP170809 Hevder å ha avdelinger i København, Hillerød, Helsingør og Nivå og jobber nå for å få fotfeste i Århus.
AP170809 Gjengen Loyal to Familia fortsetter å skape uro i flere danske byer, og skal nylig ha etablert to nye avdelinger i Sverige.
AP170809 Denne uken skriver Politiken at LTF nå også har etablert avdelinger i Malmø og Helsingborg i Sverige.
AP170809 De to som ble syke hadde spist rosastekte hamburgere ved to forskjellige avdelinger av Oslo-restauranten Døgnvill.
AP170808 De som ble syke hadde begge spist mediumstekte burgere på to forskjellige avdelinger av restauranten Døgnvill i Oslo.
AA170807 En rekke avdelinger i det amerikanske militærapparatet har mottatt nye retningslinjer som skal videresendes til baser landet rundt, opplyser Pentagons talsmann Jeff Davis.
DN170803 I dag benektes virkeligheten av makt og elite som har mistet kontakten med det som skjer på sengekanten, i hjemmene og ved kuttrammede avdelinger , skriver artikkelforfatteren.
DA170801 Teglsteinsbygningene er opprinnelig oppført som staller og kaserne for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning, og utgjør totalt rundt 12.000 kvadratmeter.
DA170801 Bygget mot Myntgata, var brukt som kaserne for militære avdelinger .
AP170801 Like etter bekreftet Khan til Fredriksborg Amts Avis at gjengen « åpner nye avdelinger .
AP170801 Hevder å ha avdelinger i København, Hillerød, Helsingør og Nivå og jobber nå for å få fotfeste i Århus.
SA170731 - Vi trodde at siden det var forskjellige avdelinger , så kunne vi mikse litt og la noen spille på begge lag, men det var helt uaktuelt, så derfor er vi nå egentlig litt få spillere på begge lag, forteller Haugestad.
AP170731 - Vi trodde at siden det var forskjellige avdelinger , så kunne vi mikse litt og la noen spille på begge lag, men det var helt uaktuelt, så derfor er vi nå egentlig litt få spillere på begge lag, forteller Haugestad.
VG170730 Norske myndigheter er svært tilbakeholdne med opplysninger om hva soldatene holder på med og hvilke irakiske avdelinger de samarbeider med, men ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er de norske soldatene ikke direkte involvert i kamphandlinger.
AA170730 Norske myndigheter er svært tilbakeholdne med opplysninger om hva soldatene holder på med og hvilke irakiske avdelinger de samarbeider med, men ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er de norske soldatene ikke direkte involvert i kamphandlinger.
DB170728 Når det gjelder hvilke sambandssystemer Forsvarets avdelinger skal ha, vurderes dette opp imot hovedoppgavene de ulike avdelingene skal løse.
NL170727 Kommunen sliter fremdeles med veldig høyt sykefravær i enkelte avdelinger , og sykefraværet øker, i motsetning til utviklingen generelt i landets øvrige kommuner.
DB170725 Omleggingen har skjedd gradvis, men er ikke helt ferdig, så ved to avdelinger er det fortsatt tidlig middagsservering.
DN170718 Resultatet til Goldman Sachs var preget av de ulike prestasjonene i bankens forskjellige avdelinger .
NL170710 langt sør i landet og bort fra hæren og infanteriet som vel har de avdelinger som har mest bruk og nytte av helikoptre - både i krig og fred.
VG170709 Unge menn er i klart flertall av dem som kommer til førstegangs opphold på sykehusets avdelinger for ryggmargsskade, hjerneskade og store skader forårsaket av for eksempel trafikkulykker, idrett eller voldshendelser, forteller fysioterapeut Wesche.
VG170630 Humanitære organisasjoner har egne avdelinger som kun jobber med dette, og mange særforbund i idretten finansierer store deler av sin drift på automatene.
VG170630 Avdelingsledelsen har vedgått at de i det siste har opplevd noe forsinkelser og at det er høyere sykefravær på denne avdelingen enn på andre avdelinger på Rikshospitalet.
SA170630 Når man da velger NHO som ny organisasjon, hvor mange av tobakksindustriens norske avdelinger er organisert, setter i alle fall jeg spørsmålstegn ved om det var uenighet interessepolitisk.
DB170630 SA var militært organisert avdelinger av nasjonalsosialister som fra 1921 ble brukt mot politiske motstandere.
VG170627 Så har vi laget behandlingsplaner for barn med særlige behov, der man har økt oppmerksomhet rundt hvordan man gjør det i perioder med stengte avdelinger .
VG170627 - Vi har over mange år hatt avdelinger og seksjoner som er stengt i perioder med lav aktivitet.
DB170627 Store firma, flyplasser og flere statlige avdelinger i Ukraina er rammet som følge av angrepet som skal ha startet tirsdag ettermiddag.
AP170627 Med lokal hjelper oppsøkte Aftenposten tirsdag flere av sykehusets avdelinger .
NL170625 Northern ( Arctic ) Federal University, Murmansk Arctic State University har internasjonale avdelinger og kan anbefale fagpersoner med omfattende kunnskap om lokalhistorie, muntlig arv, visuell arv, design og arkitektur fra Nord.
DN170624 Den har avdelinger for klær og gadgets med masser av lommer, inklusiv skjulte for verdisaker.
SA170623 FOTO : Jon Ingemundsen ¶ | « Det var for mange i noen avdelinger og ingen unge igjen » ¶
SA170621 Også politi ved de lokale stasjonene er trukket inn i arbeidet, det samme er avdelinger som jobber spesielt opp mot ungdomsmiljøene i hovedstaden.
DA170621 Også politi ved de lokale stasjonene er trukket inn i arbeidet, det samme er avdelinger som jobber spesielt opp mot ungdomsmiljøene i hovedstaden.
AA170621 De som tjenestegjør i avdelinger med stående beredskap, bør ha lengre tjeneste enn de som skal til Garden eller på vakttjeneste.
VG170620 Derfor kan ingen avdelinger legges ned eller flyttes uten enorm støy.
VG170620 At man flytter ildkraft og avdelinger til Finnmark er ikke tilfeldig.
VG170620 Laboratoriet har flere avdelinger innenfor hverandre.
AA170620 For noen avdelinger er 15 minutter helt uproblematisk.
AA170620 For noen avdelinger er 15 minutter helt uproblematisk.
DN170619 BFOs Jahren tror det rett og slett kan bli kamp mellom avdelinger om å få vernepliktige soldater under nye rammer.
AP170619 Og helt andre behov enn det avdelinger og verneplikt dekker i dag.
AP170619 Og de skal være under samme kommando som Hærens avdelinger .
AP170619 Etter rekruttskolen blir soldatene overført til stående avdelinger , som Panserbataljonen i Troms, og blir en del av blandede lag bestående av erfarne og ferske soldater.
AP170619 Det blir to opptak i året for noen avdelinger , fire for andre, slik det var frem til midt på 1990-tallet, i stedet for dagens hovedopptak i juli og august.
AP170619 - Nei, vi beholder det som to adskilte avdelinger , sier landmaktutrederen.
AP170619 Og helt andre behov enn det avdelinger og verneplikt dekker i dag.
AP170619 Og de skal være under samme kommando som Hærens avdelinger .
AP170619 Etter rekruttskolen blir soldatene overført til stående avdelinger , som Panserbataljonen i Troms, og blir en del av blandede lag bestående av erfarne og ferske soldater.
AP170619 Det blir to opptak i året for noen avdelinger , fire for andre, slik det var frem til midt på 1990-tallet, i stedet for dagens hovedopptak i juli og august.
AP170619 - Nei, vi beholder det som to adskilte avdelinger , sier landmaktutrederen.
DA170617 Utstillingen presenteres i to avdelinger der den viktigste, i arkitekt Sverre Fehns vakre glasspaviljong, er så ulik alt du kunne tenke deg at løsningen blir en attraksjon i seg selv.
AP170617 Støttes av flere andre avdelinger på Rena, som gir en stridsgruppe med alle støtteelementer.
AP170617 - Avdelinger som US Marines, der jeg selv ble utdannet, skvetter når de oppdager at soldatene tiltaler meg med fornavn.
AA170617 Nedbemanningen ble løst med sluttpakker, og tre ansatte ble omplassert til andre avdelinger i NRK Trøndelag.
AA170616 - For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres i Skien.
AP170614 Noe som skyldes at Hæren er bitte liten, målt i antall soldater og avdelinger .
AP170614 Noe som skyldes at Hæren er bitte liten, målt i antall soldater og avdelinger .
BT170611 Men i motsetning til finnene prioriterer Norge jagerfly, avdelinger og andre verktøy som er nyttig i begrensede utenlandsoperasjoner.
SA170609 I påvente av en lovendring ønsker jeg meg mange psykiatriske avdelinger , lik rusavdelingen på Stokka sykehjem.
SA170608 Skjerming oppleves som en form for tortur, og på enkelte avdelinger benyttes den rutinemessig og systematisk som en avstraffelsesmetode.
BT170607 For eksempel Bergen katedralskole, som har svake tall på gjennomføring, noe som kan skyldes flere spesielle avdelinger .
SA170604 Statoils nye koster har måttet rydde opp i sløsekulturen som nokså uhemmet fikk utvikle seg under Helge Lunds ledelse, og som ga seg mange utslag ; avdelinger som este ut over alle breddegrader, overmodige oppkjøp utenlands med påfølgende milliardnedskrivinger, og ikke minst eskalerende overbetaling til en leverandørindustri som må ha skrevet regning med atskillige gafler uten kritiske blikk fr
AA170602 Høyskolen har avdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen ¶
SA170530 Har avdelinger i Sverige, Polen og Kina i ¶
NL170530 En serie med saker som har avdekket tvilsomme forhold i en av kommunens viktigste avdelinger , Brann og redning, har versert nærmest som føljetong her i Nordlys de siste månedene.
VG170528 WAKF er en binasjonal moské med avdelinger i Danmark og Sverige.
DB170528 Vi som jobber sammen i vår avdeling eller seksjon eller divisjon er snillere, kvikkere, kjekkere og flinkere enn de som jobber sammen i andre avdelinger eller seksjoner eller divisjoner.
NL170526 Gjennom en enorm dugnadsinnsats av privatpersoner og frivillige organisasjoner, og med kirka som hoveddrivkraft gjennom Nordnorsk Diakonistiftelse, ble på løpende bånd flere avdelinger bygget opp på Trastad i perioden 1954 til 1966.
DB170526 23 av Mattilsynets avdelinger fordelt på 5 regioner deltok i kontrollen.
AA170526 Hvis man tar en kikk på alderssnittet vil det på en rekke avdelinger være veldig lavt.
DN170523 Det er innkalt til fellesmøter ved selskapets tre avdelinger i USA på tirsdag morgen.
AP170523 Han understreker at det ikke er snakk om å kutte ut stoffområder, eller legge ned avdelinger .
VG170522 De skjer inne i departementene, mellom ulike avdelinger og miljøer.
BT170522 Det ble ellers benyttet såkalt avdelingskonto ( AK-konto ), hvor avdelinger fra sykehuset førte overskudd fra prosjekter og personlig - 7 - 16-025171ASD-BORG/03 konto ( PK-konto ), hvor forskere kunne føre egengenererte inntekter fra forskningsprosjekter, foredragsvirksomhet og liknende.
BT170518 Byrådet har dyp respekt for engasjementet, men må samtidig ha med seg historikken om skoleforfallet, et helhetlig blikk på skolehverdagen for nærmere 29.000 grunnskoleelever, skolestrukturen i Bergen generelt og for spesialskolen på Tveiterås skole med forsterkede avdelinger spesielt.
AP170515 I NSM jobber flere avdelinger fortsatt med å motta informasjon om mulig angrep, analysere hva som skjer og skanne virksomheter.
AP170515 I NSM jobber flere avdelinger fortsatt med å motta informasjon om mulig angrep, analysere hva som skjer og skanne virksomheter.
DB170514 Da vil totalt 237 barnehageansatte være i streik, i tillegg til 43 som jobber i andre avdelinger i Akasia-konsernet.
DA170514 divisjon, 6 avdelinger ) omfatter totalt 144 lag.
DA170514 divisjon, 2 avdelinger ) og Norsk-Tipping-ligaen ( 3. divisjon, 6 avdelinger ) omfatter totalt 144 lag.
AA170514 Da vil totalt 237 barnehageansatte være i streik, i tillegg til 43 som jobber i andre avdelinger i Akasia-konsernet.
AP170513 Den ene av bokens tre avdelinger har overskriften « Ei grantell bekke », og diktene er fulle av rare ord som « stæggsangen », « sfæretak », « træærn », « læg », « sir ».
AP170513 Den ene av bokens tre avdelinger har overskriften « Ei grantell bekke », og diktene er fulle av rare ord som « stæggsangen », « sfæretak », « træærn », « læg », « sir ».
DA170512 - Vi har lykkes veldig godt med etableringen vår i Norge så langt og har per i dag over 12.000 gjester daglig i våre 29 avdelinger i Oslo og Akershus.
DA170511 Foruten å ta tallene til orientering, foreslår rådmannen også at det pekes ut to virksomheter eller avdelinger som kan fremlegge eksempler på gode prosesser og forebyggende tiltak.
BT170511 Hovedkontoret ligger i Bergen med avdelinger flere andre steder.
DA170510 I sykehus over hele landet blir det færre ansatte ved mange ulike avdelinger og klinikker.
SA170509 sunn kropp i et sunt legesenter, kvotering av kvinner i styret, kvotering av menn i kvinner, statens glidemiddel på gul respekt, kontatstøtte til kortvokste, skomaker bli ved din hest, blogging å blå resept, gratis frukt på skolen, gratis befruktning på jobben, åpenhet rundt sex på tvers av avdelinger på årets julebord, sett deg oppi kørja og la
DB170509 Ikke før hadde skandalen begynt å rulle, så ble det kjent at rituelle opptakssjikaner fortsatt praktiseres i mange militære avdelinger .
SA170504 I denne saken mener Seniorsaken at det er helt uforsvarlig at en person har ansvar for opptil 27 beboere, og en sykepleier har ansvar for tre avdelinger .
DN170504 Abrahamsen er medlem av forbundsstyret og leder en av Fellesforbundets største avdelinger .
DB170504 Det er ikke klart hvilke avdelinger som blir rammet av nedskjæringene.
AP170504 Utstillingen er delt opp i fire avdelinger . de tre første fungerer godt, mener vår anmelder.
VG170503 I oktober jobbet fire overleger fra ulike avdelinger på Rikshospitalet sammen, da det stod på som verst.
DA170503 Arbeiderpartiet er overrasket over at Helsedirektoratet ikke har undersøkt om sykehus eller avdelinger pynter på ventelistetallene.
AP170503 Utstillingen er delt opp i fire avdelinger . de tre første fungerer godt, mener vår anmelder.
AA170503 Arbeiderpartiet er overrasket over at Helsedirektoratet ikke har undersøkt om sykehus eller avdelinger pynter på ventelistetallene.
VG170501 Det var lørdag ettermiddag at en gruppe innsatte på interneringsmottaket Trandum gjorde opprør og smadret fellesarealer og bad på fem avdelinger .
VG170501 Advokat Zulifqar Munir Foto : BJØRN THUNÆS/VG ¶ 20170430_152221.jpg - RAMPONERT : Flere avdelinger ved Trandum ble herpet i opprøret lørdag, men ingen mennesker ble skadet.
VG170430 De har også ansvar for å bistå med psykiatrisk konsultasjon hos pasienter som ligger på andre avdelinger på Rikshospitalet.
VG170430 Ingen personer ble skadet i gårsdagens opprør, men Lægreid forteller at det i hovedsak er bad, TV-er og fellesarealer på to avdelinger har fått store skader.
VG170430 - Det var innsatte fra fem avdelinger involvert, men hvor mange som var involvert totalt sett har vi ikke oversikt over ennå, sier Lægreid.
DN170430 Einan tror det er underliggende forsvarsetaters behov for å nå mål om kostnadskutt som ligger bak at vedlikeholdsoppdrag i økende grad fordeles på henholdsvis utlandet og egne avdelinger med innleid hjelp fra andre land.
AA170430 Innsatte fra fem avdelinger var involvert, men politiet vet ikke nøyaktig hvor mange som deltok.
AP170429 Avdelingsleder Kristina Lægreid sier til VG at det var innsatte fra fem ulike avdelinger involvert.
SA170426 Etterforskerne gjør nesten ikke noe annet hver dag enn å ringe folk, snakke med folk, ta avhør av mistenkte/vitner, snakke med andre avdelinger og etater m.v.
SA170426 Dette er et samarbeid mellom avdelinger , og de tekniske hjelpemidlene den uniformerte styrken har tatt i bruk på gata avlaster selvfølgelig etterforskerne, og gir kvalitativt bedre start på sakene.
SA170426 Alle avdelinger må uansett gjøre sitt.
SA170426 For eksempel ble klubbene i Aust-Agder ble i to geografiske avdelinger for å spare reiseutgifter.
BT170426 De fleste kom seg vel over på den andre siden, vervet seg inn i en av de britiske våpengrenene eller i norske avdelinger .
AP170426 For eksempel ble klubbene i Aust-Agder ble i to geografiske avdelinger for å spare reiseutgifter.
VG170425 Det er seks arbeidsmedisinske avdelinger i Norge.
VG170425 Det er seks arbeidsmedisinske avdelinger i Norge.
DN170425 Diskusjonene dreier seg i blant annet om hvilke avdelinger som skal drifte hvilke type skip, hvem som skal ha ansvaret for hva - også når det gjelder ulike kontor ute i verden.
DN170425 Diskusjonene dreier seg i blant annet om hvilke avdelinger som skal drifte hvilke type skip, hvem som skal ha ansvaret for hva - også når det gjelder ulike kontor ute i verden.
AA170425 - Trøndelag Teater er en aktør både på det regionale, det nasjonale og det internasjonale scenekunstfeltet, samtidig som man skal få alle avdelinger i en stor institusjon til å spille på lag.
BT170424 VURDERER : Ap helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen har tidligere sagt at Stortinget ikke skal gjøre vedtak om avdelinger på enkeltsykehus.
DN170421 Syse betegner økonomien i avdelingen som « ikke tilfredsstillende » og sier den skiller seg fra andre avdelinger i konsernet ¶ ¶
DN170421 Han sier noen av de rammede muligens kan flyttes til andre avdelinger og oppgaver i Skanska, men sier oppsigelser er uunngåelig.
DA170421 Syse betegner økonomien i avdelingen som « ikke tilfredsstillende » og sier den skiller seg fra andre avdelinger i konsernet.
DA170421 Han sier noen av de rammede muligens kan flyttes til andre avdelinger og oppgaver i Skanska, men sier oppsigelser er uunngåelig.
AA170421 Gjennom samskaping i ordets rette forstand, har ansatte og ledere på sykehjemmene, i hjemmetjenesten og andre avdelinger i eldreomsorgen deltatt i konkret løsningsutvikling for livsgledesertifisering av sykehjem.
DN170420 Samtlige av Den amerikanske sentralbankens avdelinger rapporterer om vekst, ifølge Feds « Beige Book ».
AA170419 Mange er nødt å skaffe seg vikariater på andre avdelinger for å få endene til å møtes.
AA170419 Jeg gikk inn på helseforetakets hjemmeside for å finne informasjon om avdelinger som stenges i påsken og ferier.
DB170415 - Vi endte opp med at flere av dem jobbet i forskjellige avdelinger .
DA170412 divisjon er skåret ned fra fire til to avdelinger .
VG170411 Mangfoldhuset, med avdelinger i en rekke norske byer, er det viktigste gulenistmiljøet i Norge.
FV170411 På selve markedsdagen innredes festningen som en butikk, med ulike avdelinger .
DA170409 divisjon i år av bare to avdelinger .
DA170407 Den andre gruppen blir en administrativt opprettet gruppe med fagpersoner fra alle relevante avdelinger , samt at idrettsorganisasjonene utnevner én deltaker til prosjektgruppen.
DB170403 Jeg er blitt kastet ut av avdelinger fordi jeg var farlig for meg selv.
AP170403 Med unntak av Telemark bataljon ( rundt 470 soldater ), etterretningsbataljonen og spesialstyrkene har Hæren ingen avdelinger som er klar til strid i løpet av få timer, mener utrederne.
AP170403 Det handler om pansrede avdelinger med stridsvogner og lettere kjøretøyer som kan bevege seg raskt, har stor mobilitet og som har stor ildkraft.
AP170403 Bred erfaring fra ulike stillinger ved avdelinger i Hæren og fellesstaber.
AP170403 Med unntak av Telemark bataljon ( rundt 470 soldater ), etterretningsbataljonen og spesialstyrkene har Hæren ingen avdelinger som er klar til strid i løpet av få timer, mener utrederne.
AP170403 Det handler om pansrede avdelinger med stridsvogner og lettere kjøretøyer som kan bevege seg raskt, har stor mobilitet og som har stor ildkraft.
AP170403 Bred erfaring fra ulike stillinger ved avdelinger i Hæren og fellesstaber.
VG170331 Det ble sagt i klartekst at avdelinger , arbeidsplasser og milliardinntektene fra denne bransjen ville bli flyttet ut av Storbritannia for å opprettholde full tilgang til EUs indre marked.
VG170328 Resultatet blir avdelinger og våpensystemer uten skikkelig kampkraft, fordi man ikke får trent nok.
VG170328 Fordi alle nedleggelser av baser og avdelinger utløser så sterke reaksjoner, velger politikere å beholde mange av dem, men uten at man har råd til skikkelig drift.
VG170327 Kampvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra syv avdelinger i det svenske forsvaret.
DB170327 Stridsvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra sju avdelinger i det svenske forsvaret.
DA170327 Teglsteinsbygningene er opprinnelig oppført som staller og kaserne for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning, og utgjør totalt rundt 12.000 kvadratmeter.
BT170327 Stridsvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra syv avdelinger i det svenske forsvaret.
AP170327 Stridsvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra syv avdelinger i det svenske forsvaret.
AA170327 Stridsvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra sju avdelinger i det svenske forsvaret.
AA170327 Alt vi får beskjed om, melder vi videre til entreprenørene, eventuelt nødetater, bilberging eller andre avdelinger i Vegvesenet.
AP170325 Rapporten foreslår også at det forskes mer på veteraner, at alle skal tilhøre en avdeling ved hjemkomst, og at alle operative avdelinger skal ha et opplegg for mental trening.
AP170325 Rapporten foreslår også at det forskes mer på veteraner, at alle skal tilhøre en avdeling ved hjemkomst, og at alle operative avdelinger skal ha et opplegg for mental trening.
AP170324 Og noen litt bleke menn lukket seg inn på egne avdelinger og fikset det som hadde med dataparken å gjøre.
AA170324 Rapporten foreslår også at det forskes mer på veteraner, at alle skal tilhøre en avdeling ved hjemkomst, og at alle operative avdelinger skal ha et opplegg for mental trening.
VG170320 Både FBIs avdelinger i Denver, Los Angeles og Washington, bisto i jakten på bedragerne.
DB170320 Den første restauranten ble åpnet i 2004 i Paris, og deretter fulgte avdelinger i blant annet London, Moskva, Barcelona, Sankt Petersburg og New York.
DN170317 De skal innom flere avdelinger for å lære mest mulig om hverdagen i selskapet.
DB170316 Du kan også eventuelt spørre om de kan videresende søknaden til andre aktuelle avdelinger .
AA170316 Og ettersom NTNU skal samarbeide med avdelinger i Ålesund og Gjøvik, må det gå an å få til et samarbeid med Gløshaugen selv om man er i Midtbyen.
BT170313 I enkelte avdelinger har de innarbeidete rutiner om at stellet ikke er fullført før munnen er stelt - i andre avdelinger har de det åpenbart ikke !
BT170313 I enkelte avdelinger har de innarbeidete rutiner om at stellet ikke er fullført før munnen er stelt - i andre avdelinger har de det åpenbart ikke !
DB170311 « Interne budsjettkamper mellom hoffets avdelinger og seksjoner kan neppe kalles verdige.
DB170311 Interne budsjettkamper mellom hoffets avdelinger og seksjoner kan neppe kalles verdige.
DB170311 « Interne budsjettkamper mellom hoffets avdelinger og seksjoner kan neppe kalles verdige.
VG170307 Ringerike fengsel har 160 celler fordelt over flere avdelinger .
DB170307 Ringerike har 160 celler fordelt på flere avdelinger .
SA170306 Carpoint har avdelinger i Oslo og Trondheim.
FV170306 Carpoint har avdelinger i Oslo og Trondheim.
BT170306 Carpoint har avdelinger i Oslo og Trondheim.
AP170306 Carpoint har avdelinger i Oslo og Trondheim.
AA170306 Carpoint har avdelinger i Oslo og Trondheim.
DN170303 I en stor bedrift som NRK kan man for eksempel lete etter behov ved andre kontorer eller avdelinger , sier Aune.
DN170303 Hun sier øvrige avdelinger har løst sine reduksjoner med frivillige sluttpakker i denne omgang.
AP170303 Utstillingen består av to avdelinger : en retrospektiv del og en avdeling hvor kunstneren selv har fått bestemme : et slags atelier, hvor han skal jobbe videre med verkene i utstillingsperioden.
DN170228 Mange har tilhørighet til ulike avdelinger i militæret som anklages for å ha deltatt i kuppforsøket.
AP170228 Mange har tilhørighet til ulike avdelinger i militæret som anklages for å ha deltatt i kuppforsøket.
AA170228 Mange har tilhørighet til ulike avdelinger i militæret som anklages for å ha deltatt i kuppforsøket.
BT170227 For kontakt med spesielle avdelinger i Bergens Tidende : ¶
VG170226 Ifølge Svenkerud har noen anstalter egne avdelinger for innsatte som er dømt for seksuelle lovbrudd.
AP170226 Ringerike fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og er ett av tre fengsel i Norge med egne avdelinger som er autorisert som høyrisikoavdeling.
AP170226 Ringerike fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og er ett av tre fengsel i Norge med egne avdelinger som er autorisert som høyrisikoavdeling.
AP170226 Det er Tysland som har kjørt frem tanken om at de større NATO-landene bør opptre som « rammenasjon » for mindre allierte, for å øve sammen - helst med det samme utstyret - og trene på ledelse av litt større avdelinger .
AA170226 Ringerike fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og er ett av tre fengsel i Norge med egne avdelinger som er autorisert som høyrisikoavdeling.
AP170225 Ringerike fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og er ett av tre fengsel i Norge med egne avdelinger som er autorisert som høyrisikoavdeling.
AP170224 Flere avdelinger med lokalkunnskap rundt om i hele landet er nødvendig, mener han.
VG170223 En normal dag ligger på 10 timer, og så er det noen avdelinger som må ha arbeidstid i forkant og i etterkant.
VG170223 april, hevdet varsleren at avdelinger i politidistriktet hadde blitt gitt føringer om at man ikke skal gripe inn mot alvorlig narkotikakriminalitet, og at praksisen i denne perioden understøtter denne påstanden.
DA170221 Heimevernets operative evne er avhengig av materiell på oppsettings-sted, godt trente avdelinger , tilstrekkelig antall soldater, befal med riktig kompetanse, logistikk og gode planverk.
DA170220 Plutselig så måtte vi vedta en reduksjon av avdelinger og barnehager.
DA170219 To avdelinger karakteriseres som « ille », én som « en skandale ».
DN170218 Hun varslet da sammenslåing av avdelinger og påfølgende nedbemanning, men sa ikke hvor mange og hvem som vil bli berørt.
AA170218 Hun varslet da sammenslåing av avdelinger og påfølgende nedbemanning, men sa ikke hvor mange og hvem som vil bli berørt.
VG170217 Hun varslet sammenslåing av avdelinger og at prosessen vil bety nedbemanninger.
SA170217 De er fornøyde med at de kan jobbe på tvers av sine avdelinger , og forsøker å dra nytte av hverandre.
BT170217 I tillegg kommer Bergen kommunes egne avdelinger som holder til i Bergen sentrum.
BT170217 De er fornøyde med at de kan jobbe på tvers av sine avdelinger , og forsøker å dra nytte av hverandre.
AP170217 De er fornøyde med at de kan jobbe på tvers av sine avdelinger , og forsøker å dra nytte av hverandre.
BT170216 LEVENDE : Det vestlandske landforsvar har siden 1628, med bare 68 års avbrudd, brukt navnet Bergenhus i sine avdelinger , skriver innsender.
BT170216 Det vestlandske landforsvar har siden 1628, med bare 68 års avbrudd, brukt navnet Bergenhus i sine avdelinger med oppsetning i områder innen dagens Hordaland og Sogn og Fjordane, og navnet er i dag levende i Bergenhus heimevernsdistrikt 09.
DA170215 Boka er delt inn i flere avdelinger .
SA170211 Håper på toppkamp ¶ 2.-divisjon et kuttet fra fire til to avdelinger , noe som ifølge den tidligere TIL-keeperen gjør sesongen noe vanskeligere å spå.
DA170211 « PBE gir positive signaler til maksimalt 4 avdelinger », skriver han i notatet.
DA170211 « En barnehage på 4 avdelinger gir både VKIP og Ulna en stor utfordring i forhold til bærekraftig grunnlag.
DA170211 Vålerenga vil nemlig bygge en stor barnehage på åtte avdelinger .
DA170211 - Vi har hatt prosessmøter, og da har vi jo for så vidt blitt kjent med at det vil bli en diskusjon om det vil bli fire eller åtte avdelinger , sier han.
DA170211 - Vi har gitt tilbakemelding at det kan bli vanskelig å få innpasset en barnehage med mange avdelinger i stadion, spesielt på grunn av manglende uteareal, uttaler avdelingsdirektør Andreas Vaa Bergmann i Plan og bygg i en e-post til Dagsavisen.
DA170211 - Men hvis dere ikke får lov til å bygge åtte avdelinger da ?
DA170211 - Jeg håper man kommer til en løsning som inneholder fler enn fire avdelinger , sier byråden for oppvekst og kunnskap.
DA170208 Flere avdelinger
DN170207 - Det neste produktet som kommer på markedet er nok pakker med data som kan deles av grupper, enten familier eller avdelinger i en bedrift.
AA170204 « Juryen er spesielt imponert over lagarbeidet på tvers av avdelinger , både når det gjelder det journalistiske innholdet og tekniske løsninger », heter det i begrunnelsen.
BT170131 FELLESOPPGAVE : Å belønne fremragende undervisere er en måte å synliggjøre at undervisning er en fellesoppgave som krever samarbeid, også på tvers av avdelinger og institutt, skriver Arild Raaheim.
BT170131 Det er også en måte å synliggjøre at undervisning er en fellesoppgave som krever samarbeid, også på tvers av avdelinger og institutt.
BT170131 FELLESOPPGAVE : Å belønne fremragende undervisere er en måte å synliggjøre at undervisning er en fellesoppgave som krever samarbeid, også på tvers av avdelinger og institutt, skriver Arild Raaheim.
BT170131 Det er også en måte å synliggjøre at undervisning er en fellesoppgave som krever samarbeid, også på tvers av avdelinger og institutt.
AP170131 FSB og GRU har de siste årene bygget opp flere avdelinger som driver med datakrigføring.
DN170130 Likevel har det vært nedbemanningen og outsourcing på flere avdelinger i bant annet i SAS.
DN170130 desember i fjor hadde selskapet rundt 1.800 ansatte i Norge, 1.630 av dem jobber ved fem avdelinger i Møre og Romsdal.
DB170130 desember i fjor hadde selskapet rundt 1800 ansatte i Norge, 1630 av dem jobber ved fem avdelinger i Møre og Romsdal.
AP170130 Offiser vil ha prestene ut av Forsvarets avdelinger .
FV170128 Sykehusets avdelinger i Flekkefjord og Arendal har fått midler til både tak og fasader.
DN170125 For Sparebank 1 skal Elkjøp sende ut telefoner og nettbrett og håndtere returer og reklamasjoner for alle bankens avdelinger .
BT170125 Bergen fengsel har seks avdelinger totalt, A, B, C, M, D og Osterøy.
AP170125 Flere av de siktede skal tilhøre 1%-klubben Rock Machine MC Norway som har avdelinger i Oslo og på Jessheim.
AP170125 Flere av de siktede skal tilhøre 1%-klubben Rock Machine MC Norway som har avdelinger i Oslo og på Jessheim.
DB170124 krim er jo seks avdelinger , sier Jensen.
AP170124 MYE RART : På Electric Picnic utenfor Dublin finnes mange avdelinger og heftige inntrykk.
AP170124 - Her er det mange ulike avdelinger med særdeles gjennomført dekor.
DN170120 Det er lederne i den nye organisasjonen som har bemannet sine avdelinger , basert på en helhetsvurdering av forhold som er godt etablert i norsk arbeidsliv, skriver TV 2-sjef Olav T.
AP170119 Sikkerhetstjenestene FSB og GRU har egne avdelinger for dataspionasje - i likhet med vestlig etterretning.
AP170119 Sikkerhetstjenestene FSB og GRU har egne avdelinger for dataspionasje - i likhet med vestlig etterretning.
SA170118 Mindre barnehager med færre avdelinger og mindre barn per avdeling gir mer tid til hvert enkelt barn.
SA170118 Ifølge loven kan store avdelinger ha maks 18 barn og små avdelinger maks åtte.
SA170118 Ifølge loven kan store avdelinger ha maks 18 barn og små avdelinger maks åtte.
SA170118 Dette vil øke pedagogtettheten og vi kan beholde flere avdelinger .
SA170118 Derfor har vi bedt barnehagesjefen om å utrede hvor mange avdelinger som blir i overtall med dette forslaget.
DN170118 - Vil dette innebære sammenslåing av avdelinger og nedbemanning ?
AP170118 Norge blir hovedsete for satsingen som også vil ha avdelinger i London og Delhi.
AP170116 Forsvarsministeren og sentrale forsvarspolitikere svarer nei og viser til dette kun dreier seg om trening og avdelinger som er her i noe tid.
AP170116 Forsvaret viser til at amerikanerne heller ikke etablerer en permanent tilstedeværelse, men sier det er roterende avdelinger som skal trene her, slik de har gjort i mange år.
AP170116 - Det er viktig for meg å understreke at dette ikke hadde vært mulig uten et godt samarbeid mellom mange avdelinger og etater.
SA170111 Vi stiller oss undrende til at politikere ber om utredning for å legge ned avdelinger ved permanente barnehager, mens de beholder en del av de midlertidige.
SA170111 Sett ut i fra et barneperspektiv med fokus på barns beste, vil redusering av ansatte og avdelinger ( 40 prosent ), gå hardt ut over de mest sårbare barna i vår bydel.
SA170111 I Hillevåg bydel er det sammenlagt 11 avdelinger som forslås nedlagt, samt et ukjent antall i Bekketunet barnehage.
SA170111 DEBATT : Vi stiller oss undrende til at politikere ber om utredning for å legge ned avdelinger ved permanente barnehager, mens de beholder en del av de midlertidige.
SA170111 Vi stiller oss undrende til at politikere ber om utredning for å legge ned avdelinger ved permanente barnehager, mens de beholder en del av de midlertidige.
SA170111 Sett ut i fra et barneperspektiv med fokus på barns beste, vil redusering av ansatte og avdelinger ( 40 prosent ), gå hardt ut over de mest sårbare barna i vår bydel.
SA170111 I Hillevåg bydel er det sammenlagt 11 avdelinger som forslås nedlagt, samt et ukjent antall i Bekketunet barnehage.
SA170111 DEBATT : Vi stiller oss undrende til at politikere ber om utredning for å legge ned avdelinger ved permanente barnehager, mens de beholder en del av de midlertidige.
FV170110 Det er flere avdelinger i VIF, alle har sin personlighet, men vi må bli " vi ", vi må bli ett.
SA170109 Det er flere avdelinger i VIF, alle har sin personlighet, men vi må bli " vi ", vi må bli ett.
BT170109 Det er flere avdelinger i VIF, alle har sin personlighet, men vi må bli " vi ", vi må bli ett.
AP170109 Det er flere avdelinger i VIF, alle har sin personlighet, men vi må bli " vi ", vi må bli ett.
SA170106 Mange ble låst inne på avdelinger uten juridisk vurdering.i ¶
BT170105 Det eneste en kan vite med sikkerhet er at det er tre avdelinger , der hver avdeling får 20 minutter til improvisasjon.
SA170102 Monsterbarnehagen Jåttå ble bygget 2011, og har i dag 17 avdelinger , ca. 70 ansatte og omtrent 230 barn.
SA170102 Gjennom systematisk observasjon på alle avdelinger klarte vi å avdekke et mønster i leken blant barna : Barn med minoritetsbakgrunn og barn med majoritetsbakgrunn fikk ikke like muligheter i leken.
SA170102 En redusering i antall avdelinger vil føre til fatale konsekvenser for den humankapitalen vi har bygget opp i løpet av de fem siste årene.
SA170102 Dette fagmiljøet står nå i fare for å raseres, hvis politikernes forslag om å legge ned inntil seks avdelinger blir virkelighet.
SA170102 Monsterbarnehagen Jåttå ble bygget 2011, og har i dag 17 avdelinger , ca. 70 ansatte og omtrent 230 barn.
SA170102 Gjennom systematisk observasjon på alle avdelinger klarte vi å avdekke et mønster i leken blant barna : Barn med minoritetsbakgrunn og barn med majoritetsbakgrunn fikk ikke like muligheter i leken.
SA170102 En redusering i antall avdelinger vil føre til fatale konsekvenser for den humankapitalen vi har bygget opp i løpet av de fem siste årene.
SA170102 Dette fagmiljøet står nå i fare for å raseres, hvis politikernes forslag om å legge ned inntil seks avdelinger blir virkelighet.
BT170102 Jeg gikk på sykehusskolen sammen med ungdom fra institusjoner og avdelinger .
SA161222 Det er nå foreslått å kutte tre av åtte avdelinger i barnehagen.
SA161222 desember ble det vedtatt å vurdere nedskjæringer i avdelinger i ni barnehager.
SA161220 Kutt i hele barnehager er tøft når det skjer, nedskjæringer av avdelinger gir vanskeligere vilkår for de som er igjen, og er tøft lenge.
SA161220 Et kutt på inntil tre avdelinger ( ca. 30 prosent av plassene ) vil ramme barnehagen vår hardt.
DN161103 Ved utgangen av 2015 hadde selskapet 70 ulike mottak og avdelinger .
AP161103 Det høye tempoet trekkes også frem som grunnen til at kjedens 27 avdelinger i Norge har kun én kvinnelig juicer. 3rd-party-bio ¶
AP161028 Regjeringens forslag innebærer at avdelinger som Kystjegerkommandoen avvikles, sammen med baser som Andøya, og HV-basen ved Åndalsnes, Norges siste militære base langs kysten mellom Trondheim og Bergen.
AP161028 Da skal Stortinget vedta hvilke baser og avdelinger som skal beholdes eller avvikles.
AP161022 Både EU og NATO har opprettet egne avdelinger for å slå tilbake mot den russiske informasjonsflommen.
SA160927 Vi representerer avdelinger som anvender såkalte rullerende, kollektive planer som rammeverk.
SA160927 Vi har til og med avdelinger der flere leger har individuelle planer.
AP160901 For øvrig har den tre avdelinger med korte, essayistiske tekster der Knausgård tar for seg alt fra rips og måker til isbiter og lekeplasser.
AP160831 Som regel besøkte de flere avdelinger ved samme sykehjem.
AP160831 Det er lettere å skape trivsel blant beboere med samme funksjonsnivå : i noen avdelinger bor mennesker med svært ulikt psykisk og fysisk funksjonsnivå tett på hverandre, som kan gå utover trivselen til beboere.
AP160830 Danmarks vandrerhjem/Copehagen Danhostel har flere avdelinger i byen.
AA160830 Danmarks vandrerhjem/Copehagen Danhostel har flere avdelinger i byen.
AP160826 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige.
AP160812 « Måtte gud forby å få kreft i flere organer som tilhører samme kropp, men ulike avdelinger ved Ahus og Radiumhospitalet.
AP160807 I dag har bedriften 90 ansatte i Hvalstad i Asker, Eggemoen i Hønefoss og to avdelinger i USA, og arbeider med rekruttere flere medarbeidere.
AP160617 Ved å avvikle Kystjegerkommandoen helt, hadde Forsvaret mistet en av sine best trente avdelinger .
AP160617 Innretningen av Hæren med høyt innslag av vervet personell i enkelte avdelinger utvikles videre, i tråd med tidligere beslutninger.
AP160617 Alle avdelinger i hæren i dag blir videreført ¶
AP160604 Mens andre avdelinger har kuttet, har Statoils fornybarsjef Irene Rummelhoff nesten doblet staben.
AP160603 Jan-Ole har også forhandlet med kommunen om at beboere på asylmottaket får bruke klubbens baner på dagtid og asylbarn inkluderes i klubbens avdelinger .
VG160525 Politiet har for eksempel både 112 og sentralbordnumre til sentrale, regionale, lokale og spesielle avdelinger og enheter - i tillegg til 02800.
SA160525 Solide og komfortable møbler i moteriktig design bidrar til å skape stilfulle avdelinger utenfor husets yttervegger, der avslapning og selskapsliv sømløst glir inn i hjemmets tradisjonelle sfære.
BT160525 Solide og komfortable møbler i moteriktig design bidrar til å skape stilfulle avdelinger utenfor husets yttervegger, der avslapning og selskapsliv sømløst glir inn i hjemmets tradisjonelle sfære.
AP160525 Solide og komfortable møbler i moteriktig design bidrar til å skape stilfulle avdelinger utenfor husets yttervegger, der avslapning og selskapsliv sømløst glir inn i hjemmets tradisjonelle sfære.
SA160520 I tillegg stenger flere mindre fødesteder, noe som øker presset på allerede travle avdelinger , sier Kirsten Jørgensen, leder av Den norske jordmorforening.
FV160520 I tillegg stenger flere mindre fødesteder, noe som øker presset på allerede travle avdelinger , sier Kirsten Jørgensen, leder av Den norske jordmorforening.
AP160509 TIL er i øyeblikket på 7.-plass, som akkurat vil fornye kontrakten i divisjonen, etter neste års omlegging der man kutter to avdelinger .
AP160422 Kystjegerkommandoen, en av landets få avdelinger med elitesoldater, legges ned.
AP160418 Det utgjør i dag den ene av to avdelinger i Oslo fengsel.
AP160417 Holdningene dere to har, hvordan dere tør å være der selv i jobb på psykiatriske avdelinger , er unikt.
AP160411 Militære avdelinger deltar også på NATO-oppdrag, andre er på beredskap.
AP160411 Forsvaret har i dag oppdrag mange steder i verden, der små avdelinger er ute.
AP160411 Det er mangel på nøkkelpersonell i avdelinger med nøkkelkompetanse.
AP160411 Bemanningen er så lav i avdelinger som ikke er plukket ut og som skal ha kort reaksjonstid, at de ikke er i stand til å levere som de skal.
AP160404 Interne revisjoner utført av og ved Mossack Fonsecas avdelinger i London, Singapore, Thailand, Brasil og Dubai avdekker imidlertid at selskapets ansatte ikke engang har søkt på nettet for å sjekke kundenes bakgrunn, ifølge dokumentene.
AP160329 Terroristene er knyttet til forskjellige militære avdelinger i IS, får strategiske ordre fra organisasjonen sentralt og utvikler deretter sine egne taktiske planer.
AP160328 Fordi likhusene er blitt overfylte, blir lik oppbevart på ulike avdelinger på det lokale sykehuset, skriver pakistanske medier ifølge Al Jazeera.
AP160316 - Vi har konkurransedyktige avdelinger som alle er på den nedre delen av kostnadskurven og verdien på eiendelene våre er i tråd med våre europeiske konkurrenter.
AP160315 Med reetablering og nyetablering av en rekke avdelinger , baser og moderne våpensystemer i Arktis har Russland økt sin evne til tidlig varsling av innkommende trusler, sin evne til å forsvare seg mot fly og fartøyer, og sin evne til å hindre andre stater i å operere i Norges nærområder, konstaterer E-tjenesten.
AP160309 Det er utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte personer fra andre « alminnelige » avdelinger i fengslet etter straffegjennomføringsloven § 6 - 3 tredje ledd.
AP160309 Det er tre anstalter i Norge som har egne avdelinger som er autorisert som høyrisikoavdeling ; Ringerike, Skien og Ila fengsel.
FV160302 Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen.
AP160302 - Å skulle tillate at allmennheten skal være med inn på avdelinger for særlig høyt sikkerhetsnivå i Kriminalomsorgen kan forspille hele formålet med den type avdeling, sier Emberland i en kommentar til kjennelsen fra NTB.
AP160301 Vår agenda er å besøke ulike avdelinger mens det er stille før stormen, og være der når det braker løs.
AP160229 Med ny russisk evne til å flytte store, tunge avdelinger på oppsiktsvekkende kort tid, som NATO må lære seg å matche.
AP160229 I dag holdes " show-off " med mange fly, marinefartøyer og ulike avdelinger som skal « demonstrere sine kapasiteter », ved Namsos, blant annet til ære for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
AP160229 For mange avdelinger er den blitt en vane, der de gjør de samme tingene.
SA160227 ULLEVAAL STADION : Fotballtinget stemte for Troms FKs benkeforslag om ny seriestruktur med 24 avdelinger på nivå fem.
SA160227 Forbundsstyrets opprinnelige forslag om 18 avdelinger ble nedstemt. 127 delegater stemte for, mens 55 stemte mot.
SA160227 Eliteserien : 1 avdeling med 16 lag ¶ divisjon : 1 avdeling med 16 lagi ¶ divisjon : 4 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon : 12 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon : 18 avdelinger med 12 lagi ¶
SA160227 Eliteserien : 1 avdeling med 16 lag ¶ divisjon : 1 avdeling med 16 lagi ¶ divisjon : 4 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon : 12 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon : 18 avdelinger med 12 lagi ¶
SA160227 Eliteserien : 1 avdeling med 16 lag ¶ divisjon : 1 avdeling med 16 lagi ¶ divisjon : 4 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon : 12 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon : 18 avdelinger med 12 lagi ¶
SA160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 24 avdelinger med 14 lag.i ¶
SA160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.i ¶
SA160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 24 avdelinger med 14 lag.i ¶
SA160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.i ¶
SA160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 24 avdelinger med 14 lag.i ¶
SA160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.i ¶
SA160227 Det skal være 24 avdelinger med 12 lag.
SA160227 divisjon ) : Økes fra 18 til 24 avdelinger ( etter benkeforslag fra Troms FK ).
SA160227 divisjon ) : Kuttes fra fire til to avdelinger med 14 lag.
SA160227 divisjon ) : Antallet avdelinger halveres fra 12 til 6.
SA160227 ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.i ¶
AP160227 ien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.
AP160227 ULLEVAAL STADION : Fotballtinget stemte for Troms FKs benkeforslag om ny seriestruktur med 24 avdelinger på nivå fem.
AP160227 Forbundsstyrets opprinnelige forslag om 18 avdelinger ble nedstemt. 127 delegater stemte for, mens 55 stemte mot.
AP160227 Eliteserien : 1 avdeling med 16 lag ¶ divisjon : 1 avdeling med 16 lag ¶ divisjon : 4 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon : 12 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon : 18 avdelinger med 12 lag ¶
AP160227 Eliteserien : 1 avdeling med 16 lag ¶ divisjon : 1 avdeling med 16 lag ¶ divisjon : 4 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon : 12 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon : 18 avdelinger med 12 lag ¶
AP160227 Eliteserien : 1 avdeling med 16 lag ¶ divisjon : 1 avdeling med 16 lag ¶ divisjon : 4 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon : 12 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon : 18 avdelinger med 12 lag ¶
AP160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 24 avdelinger med 14 lag.
AP160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.
AP160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 24 avdelinger med 14 lag.
AP160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.
AP160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 24 avdelinger med 14 lag.
AP160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.
AP160227 Det skal være 24 avdelinger med 12 lag.
AP160227 divisjon ) : Økes fra 18 til 24 avdelinger ( etter benkeforslag fra Troms FK ).
AP160227 divisjon ) : Kuttes fra fire til to avdelinger med 14 lag.
AP160227 divisjon ) : Antallet avdelinger halveres fra 12 til 6.
AP160226 Det er flere slike komparative avdelinger i utstillingen.
DA160216 Før møtet skal det blant annet bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla.
DA160216 Før møtet skal det blant annet bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla.
DA160216 Før møtet skal det blant annet bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla.
DA160216 Før møtet skal det blant annet bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla.
DA160216 Før møtet skal det blant annet bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla.
DA160216 Før møtet skal det blant annet bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla.
AP160216 Gjennom snart 20 år som sykepleier har jeg jobbet ved ulike avdelinger på sykehuset, i primærhelsetjenesten, samt et år innom høgskolen.
AP160216 Det krever teknologisk innsikt, idet store deler av en sykepleiers hverdag i kliniske avdelinger , både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, består i å kunne ta i bruk en stadig økende mengde medisinsk-teknisk utstyr.
DA160209 Tastavarden, avdeling Smiene/Triade barnehage ( 12 plasser ), avdeling Veden ( 5 ) : Noe redusert barnetall i begge avdelinger .
DA160209 eller 18 - 19 avdelinger , rundt 50 årsverk.
DA160209 250 færre barnehageplasser, eller 18 - 19 avdelinger , vil utgjøre rundt 50 årsverk, viser tall administrasjonen legger på bordet for politikerne i kommunalstyret for oppvekst nå onsdag.
DA160209 Tastavarden, avdeling Smiene/Triade barnehage ( 12 plasser ), avdeling Veden ( 5 ) : Noe redusert barnetall i begge avdelinger .
DA160209 eller 18 - 19 avdelinger , rundt 50 årsverk.
DA160209 250 færre barnehageplasser, eller 18 - 19 avdelinger , vil utgjøre rundt 50 årsverk, viser tall administrasjonen legger på bordet for politikerne i kommunalstyret for oppvekst nå onsdag.
AP160209 På Lørenskog sykehjem bor ca 156 omsorgstrengende pasienter fordelt på syv forskjellige avdelinger .
AP160201 - Uansett hvor mye teknologi vi tilfører våre soldater og avdelinger , så kan vi ikke fullt ut erstatte behovet for soldater som står på bakken og holder et stykke land, sier hærsjefen.
AP160131 Brigaden, som er en av Nordflåtens avdelinger, ligger nord for polarsirkelen og kan derfor tilby høyere lønn og bedre forhold for sine ansatte enn det som er tilfelle for avdelinger lenger sør.
AP160131 Brigaden, som er en av Nordflåtens avdelinger , ligger nord for polarsirkelen og kan derfor tilby høyere lønn og bedre forhold for sine ansatte enn det som er tilfelle for avdelinger lenger sør.
AP160131 april omfattet begge Hærens to store avdelinger i nord ¶
AP160123 Organisasjonen nå er veldig annerledes enn før, det er allmøter og flere møteplasser på tvers av avdelinger , og vi har fått på plass et tydeligere organisasjonskart.
AP160122 Ingar Storfjell ¶ †" Men vi fikk organisert barnehagen såpass tydelig, med tydelige avdelinger og klar ledelse, at foreldrene fort ble beroliget og glad for å få barnehageplass.
AP160122 Les saken : Matlary sier at innleveringen av håndvåpen i Hæren og flere avdelinger og sentrale skoler i Forsvaret gir et forferdelig signal til Russland.
AP160120 Unntak gjøres for dem som enten er ute i, eller som skal ut i utenlandsoperasjoner, og avdelinger som står på det vi kaller « pågående beredskap », der dobbeltbevæpning er krevet.
AP160120 Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter ¶ †" Det betyr at også soldater og offiserer i Telemark bataljon, i andre profesjonelle avdelinger , og i Hærens hurtige reakjonsstyrke, skal levere inn sine pistoler ? †" Ja, de skal også levere inn.
AP160120 Frustrasjonen og fortvilelsen er stor i Hæren, ikke minst i de profesjonelle avdelinger og hurtigreakjonsstyrkene.
AP160120 Brigade Nord utgjør i praksis det meste av den norske Hæren, med avdelinger både i nord og på Rena ved Elverum i Sør-Norge.
AP160117 Idag har Home-Start 32 avdelinger med tilsammen 45 koordinatorer og 709 familiekontakter.
AP160113 To av deltakerne i desembermøtet har lederansvar i sine respektive avdelinger , men det er i ferd med å endre seg.
AP160113 Det er ansatte i ulike stillinger og avdelinger nedover i organisasjonen som etter det kilder forteller er utsatt for ryktespredning og stemplet som illojale.
AP160105 - De siste tre månedene har jeg besøkt Sintefs avdelinger og kunder rundt om i landet.
AP160105> - De siste tre månedene har jeg besøkt Sintefs avdelinger og kunder rundt om i landet.
AP160105> target="avis" href= - De siste tre månedene har jeg besøkt Sintefs avdelinger og kunder rundt om i landet.