AP171211 På den måten avdekkes det også om en representant har forhold som kan gjøre at vedkommende er utsatt for press, sier Tetzschner.
AP171210 Jeg er bekymret og overrasket over omfanget som avdekkes , sier Bent Høie ¶
AP171210 - Jeg er bekymret og overrasket over omfanget som avdekkes , men er samtidig glad for at så mange nå engasjerer seg, sier Høie.
AP171209 Lindkvist - som er romanforfatter, dramatiker og feminist - viser oss hvordan ulikheten ikke alltid kan avdekkes mens den pågår, fordi vi formes av opplagrede vaner, som vi ikke uten videre kan kvitte oss med ved å lese andres bekjennelser eller skarpe analyser.
VG171208 * Skolen har også plikt til å iverksette tiltak dersom det avdekkes mobbing.
DA171205avdekkes
DB171204 Forholdene som avdekkes i bransjen må tas tak i.
DA171204 - Hva er poenget med å kreve en ROS-analyse, om man uavhengig av sårbarheten som avdekkes lar kommunen slippe å følge en sterk anbefaling ?
AP171201 Større oppmerksomhet vil bidra til å bevare og utvikle språk og kultur, men også øke synligheten når kritikkverdige forhold må avdekkes .
VG171126 Verkstedene mangler ofte godkjenning fra Vegvesenet, og i mange tilfeller avdekkes det svart betaling, sosial dumping og alvorlig mangelfulle reparasjoner, skriver NRK.
SA171126 Verkstedene mangler ofte godkjenning fra Vegvesenet, og i mange tilfeller avdekkes det svart betaling, sosial dumping og alvorlig mangelfulle reparasjoner, skriver NRK.
VG171124 Vi har visst at dette har vært et stort problem, men ikke så stort som det som avdekkes nå.
DN171124 Nok en gang avdekkes en større svindel hvor annonsører over store deler av verden er svindlet.
DN171124 Nok en gang avdekkes en større svindel hvor annonsører over store deler av verden er svindlet.
VG171123 Alle som har sans for skrekkfilmer bør sette av et par timer til å se Netflix-dokumentaren « Icarus » der det utspekulerte fusket avdekkes ned i minste detalj.
AP171123 - Vi håper det er mørketall som avdekkes og ikke at det skjer flere hendelser, Grosberghaugen.
AP171121 - Bør det få konsekvenser for statsstøtten til kulturorganisasjoner hvor det nå avdekkes denne type ukultur ?
DB171118 Når det avdekkes svakheter i forvaltningens saksbehandling løses ikke disse med å svekke rettssikkerheten til de svakeste gruppene, og å frata disse gruppene mulighetene til en rettslig prøving av sakene sine.
VG171117 Sakene som avdekkes har et stort spenn i konkret innhold, men en del av dem har et tydelig fellestrekk : Det ligger et asymmetrisk maktforhold i bunnen, der dette gjerne er blitt brukt til å sette den med maktmanko i en uønsket og ubehagelig posisjon.
DB171116 I boka kommer det fram at Steele mener det som avdekkes i rapportene hans er mellom 70 og 90 prosent riktig.
VG171115 - Hvis det ikke avdekkes eller anmeldes nye omfattende seriesaker, er håpet vårt at vi skal få tatt de mest alvorlige av disse sakene før sommeren, sier Lid.
AA171103 Snart avdekkes et langt mørkere og større mysterium enn det lå ann til i utgangspunktet.
VG171101 Gjør han det, må Kongressen reagere raskt, utvetydig og tverrpolitisk for å sikre at etterforskningen fortsetter og hele sannheten avdekkes , sier Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet ¶
SA171101 Om disse avdekkes og diskuteres, kan vi forankre en ny fortelling for en ny tid.
DA171031 Sannheten avdekkes
DA171031 - Gjør han det, må Kongressen reagere raskt, utvetydig og tverrpolitisk for å sikre at etterforskningen fortsetter og hele sannheten avdekkes .
DA171024 Mindre saker som utgraving i kjeller og boder uten nødvendig tillatelse, avdekkes opptil flere ganger hver uke, opplyser hun.
BT171020 Det avdekkes stadig lovbrudd hos pelsdyroppdretterne.
AP171018 » Men i forlengelsen av dette står det også at Mueller kan undersøke andre forhold som « oppstår som følge av etterforskningen », pluss eventuelle kriminelle forhold som avdekkes .
DB171012 Med havet bølgende mørkt og truende mot den gylne kysten, avdekkes livene inne på land.
DA171011 Når noen etterforsker disse miljøene, som NRK Brennpunkt gjorde i Bergen, så avdekkes det jo grov kriminalitet.
AP171006 Mangel på kunnskap og frykt for stigmatisering gjør at saker avdekkes for sent, advarer fagfolk.
AP170921 Da avdekkes en risiko, og det er nødvendig med videre testing for å bekrefte resultatet.
DB170915 At overgrepet avdekkes er det som synes å ha størst betydning for å unngå gjentakelse.
DA170912 Forstadiene til livmorhalskreft avdekkes ved celleprøve - det er derfor viktig å sjekke seg regelmessig.
DB170907 At det nå avdekkes plast i drikkevann over hele verden er forholdsvis nytt.
AP170904 Med avansert teknologi og vitenskapelige metoder avdekkes og måles slike prosesser.
DB170902 Sandøy understreker at forskjeller mellom aktører ikke avdekkes ved å kategorisk hevde at offentlig barnevern har bedre motiver enn privat, og at ideelt barnevern automatisk har edlere motiver enn kommersielt barnevern.
DB170821 Da må hun stå til ansvar når skjebner som dette avdekkes .
DB170821 Byråden avviser at forholdet som nå avdekkes viser at hun og det rødgrønne byrådet i Oslo bommer i satsingen på hjemmehjelp framfor sykehjemsplasser.
DB170815 Det er tredje gang Røde Kors gjør en slik måling, og temperaturtendensen som avdekkes er ikke positiv.
AA170730 Det er også den enkelte kommune som må følge opp eventuelle avvik som avdekkes i tilsyn.
AP170728 Det er også den enkelte kommune som må følge opp eventuelle avvik som avdekkes i tilsyn.
AP170723 Undersøkelser fra blant annet Association of Certified Fraud Examiners ( ACFE ) og egen erfaring som gransker, viser at rundt halvparten av alle saker som avdekkes i virksomheter skjer ved varsling.
AA170712 Med sine viktige oppgaver i ulike krisesituasjoner, er det urovekkende når det nå avdekkes at Heimevernets beredskap er « ikke tilfredsstillende ».
DB170711 Lag for lag avdekkes tilstanden i det norske forsvaret.
DB170710 Det avdekkes nye lag av historien hele tiden.
DB170701 Det avdekkes også at ti prosent av overgriperne var ruspåvirket i gjerningsøyeblikket. 27 prosent av ofrene ble tvunget til oralsex, mens 25 prosent ble penetrert.
DA170623 Til NRK Buskerud sier korrupsjonsjeger Henrik Dagestad i rådgivningsselskapet BDO, at den korrupsjonen som avdekkes bare er toppen av isfjellet.
DN170620 Dersom det avdekkes alvorlige feil, må de tar ansvar for det, uttalte SVs Vegar Solhjell.
NL170614 Etikken som avdekkes , og som man seiler etter, synes å være av samme kvalitet som Gjest Bårdsen og Robin Hood sin, bare OMVENDT !
DB170612 - Avdekkes det svindel, blir forsikringen umiddelbart sagt opp, og vi krever våre eventuelle utlegg dekket.
AP170602 - Vi ber statsråden komme tilbake til Stortinget umiddelbart, på egnet måte, dersom det avdekkes at dette vedtaket ikke kan gjennomføres.
AA170602 - Vi ber statsråden komme tilbake til Stortinget umiddelbart, på egnet måte, dersom det avdekkes at dette vedtaket ikke kan gjennomføres.
AP170526 I jakten på sønnen avdekkes ikke bare et samfunn som sliter med å hente frem empati, men et kjærlighetsløst forhold og en øvre middelklasse som er besatt av status. | « Elle » : Hinsides det meste ¶
AP170526 I jakten på sønnen avdekkes ikke bare et samfunn som sliter med å hente frem empati, men et kjærlighetsløst forhold og en øvre middelklasse som er besatt av status.
VG170518 I den sammenheng har det nok betydelig vekt at også samfunnet ønsker at den nye kriminalitet skal avdekkes .
NL170515 Realitetene avdekkes i Regjer-ingens melding om Sametingets virksomhet i 2014 : " Sametinget har en bred oppgave-portefølje og virksomheten ved Sametinget har fellestrekk med arbeidet til både Storting, Regjering, departement og direktorat ".
DB170511 Det vil også kunne medvirke til at løpende feilutbetalinger avdekkes tidligere, slik at disse blir lavere enn de ellers ville blitt.
DB170505 De fleste omsorgsovertakelse skjer imidlertid i familier der den reelle omsorgsevnen er mer diffus, og kun kan avdekkes med helt andre virkemidler enn det som skjer i mange saker i dag, sier Salvesen.
AP170504 - Etter en voldtekt kan det godt tenkes at en mistenkt gir opplysninger som kunne avdekkes ved kommunikasjonskontroll.
AP170504 - Etter en voldtekt kan det godt tenkes at en mistenkt gir opplysninger som kunne avdekkes ved kommunikasjonskontroll.
DB170501 De fleste omsorgsovertakelse skjer imidlertid i familier der den reelle omsorgsevnen er mer diffus, og kun kan avdekkes med helt andre virkemidler enn det som skjer i mange saker i dag, sier Salvesen.
DB170427 « Direkte suspekt blir dette når det avdekkes at denne personen privat er nær nabo til kommunaldirektør Sandvik », skriver bydelsutvalget.
DB170427 Spørsmålene til Raymond Johansen ¶ 1 ) Hvordan reagerer byrådsleder på det som nå avdekkes , at flere byråder ikke har fylt ut taxi-regningene slik de skal ? 2 ) Hva synes byrådsleder om at kommunens attestasjonsrutiner ikke har fanget opp at flere titalls taxi-regninger fra byrådene ikke er fylt ut slik de skal ? 3 ) Er du enig med FrP i at kommunens kontrollsystemer m
DB170427 Ja, de kan ha et rimelig årsregnskap, men når det avdekkes at eiere bygger seg opp private formuer i millionklassen, så mener i alle fall SV at det er grunn til å stille spørsmål ved om dette er innenfor rimelighetens grenser.
BT170427 Derfor kommer det som et sjokk når det avdekkes .
DN170424 Nye forhold avdekkes i en av historiens største finansskandaler.
VG170419 SV har ikke noen planer om å gå inn for et tiggeforbud, men ber om at bekjempelse av kriminaliteten som avdekkes i NRKs dokumentar, prioriteres høyere av politiet.
BT170419 Desto mer blir vi rystet av reportasjer som NRKs « Brennpunkt », hvor det avdekkes et stort nettverk nettopp i Bergen, hvor bakmenn får andre personer til å tigge for seg.
AP170419 SV har ikke noen planer om å gå inn for et tiggeforbud, men ber om at bekjempelse av kriminaliteten som avdekkes i NRKs dokumentar prioriteres høyere av politiet.
AP170419 SV har ikke noen planer om å gå inn for et tiggeforbud, men ber om at bekjempelse av kriminaliteten som avdekkes i NRKs dokumentar prioriteres høyere av politiet.
AA170419 SV har ikke noen planer om å gå inn for et tiggeforbud, men ber om at bekjempelse av kriminaliteten som avdekkes i NRKs dokumentar prioriteres høyere av politiet.
BT170418 Sosialbyråd Erlend Horn ( V ) er trist og provosert over det rumenske tiggernettverket som avdekkes i NRK Brennpunkt.
BT170418 Det er provoserende å se folks godvilje bli utnyttet slik det avdekkes her.
VG170416 Det er heller ikke usannsynlig at det vil avdekkes forsøk på juks.
AP170411 Det rokker ved en grunnstein i det norske tillitssamfunnet når det avdekkes at politiet selv ikke opererer på rett side av lovverket.
DA170410 . Gradvis avdekkes en grufull historie som har sitt utspring flere år tidligere, fra opptøyene i India på slutten av 1850-årene.
DA170407 Den ene løgnen etter den andre avdekkes og flere kommer i søkelyset, blant dem offerets eksmann og en drosjesjåfør.
SA170404 Statoils kommunikasjonstrategi avdekkes i en ny dokumentarbok av Anne Karin Sæther : Statoils omstridte oljesand ble rettferdiggjort med omsorg for verdens fattige og deres energibehov.
DN170329 Nå slår han et slag for at varslerne skal få en del av utbyttet når det avdekkes økonomisk kriminalitet.
DN170329 - En andel av beløpene som avdekkes kan gå til varslerne, en andel til myndighetene og en andel til et fond som kan finansiere andre varslere, sier han i podkasten.
DB170316 Dette må da avdekkes for hver enkelt person - som da vil settes til en tilpasset blanding av behandling opplæring og oppgaver - avhengig av hvem vedkommende er.
AA170306 Jeg er redd slike holdninger som avdekkes i denne dommen kan skape ytterligere belastning på alle som jobber i barnevernet.
VG170303 Etter at det onsdag ble kjent at USAs justisminister, Jeff Sessions, møtte Russlands ambassadør to ganger i fjor, avdekkes flere frem til nå ukjente møter mellom Russland og Trump-apparatet.
DA170302 Med ubehaget og overgrepet som utgangspunkt, fører han oss inn i en historie der de psykologisk betente lagene avdekkes som med en mandolin, der tynne flak skjæres av en råtten frukt.
AP170302 Næringsminister Monica Mæland sier til avisen at departementet som eier forventer at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å forhindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd som måtte avdekkes .
AA170302 Næringsminister Monica Mæland sier til avisen at departementet som eier forventer at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å forhindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd som måtte avdekkes . ( ©NTB ) ¶
AP170227 ) Når det avdekkes falske forklaringer, er det et stort behov for markante reaksjoner.
AP170226 Da kisten åpnes, avdekkes på toppen først familiesmykker av gull, videre en pose med gull- og sølvmynter.
AP170226 Da kisten åpnes, avdekkes på toppen først familiesmykker av gull, videre en pose med gull- og sølvmynter.
AA170224 Mange kvinner, blant annet oss selv, har reagert på holdinger som avdekkes i anmeldelsen, der normale funksjoner blir oppfattet som « ekle ».
SA170223 - Har man løyet og jukset seg til opphold, skal det avdekkes , og man skal få det trukket tilbake. understreket innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i januar : ¶
DA170223 Om Lygres tekst skriver juryen at den er imponert over hans evne til å skildre nære relasjoner på en hudløs måte slik at de mer grumsete sidene av makthierarkiene avdekkes .
AP170223 Derfor mener jeg det er riktig at juks avdekkes , også når det har gått tid.
AP170223 Derfor mener jeg det er riktig at juks avdekkes , også når det har gått tid.
AA170223 Om Lygres tekst skriver juryen at den er imponert over hans evne til å skildre nære relasjoner på en hudløs måte slik at de mer grumsete sidene av makthierarkiene avdekkes .
VG170222 Lag for lag avdekkes skjebnen til de elleve personene som var om bord i det luksuriøse privatflyet, som skulle bringe en gruppe milliardærer fra feriestedet Martha's Vineyard tilbake til New York City.
AP170222 - Har man løyet og jukset seg til opphold, skal det avdekkes , og man skal få det trukket tilbake. understreket innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i januar : ¶
AA170221 Behovene bør avdekkes i løpet av dette forløpet, tilbud om dag- og døgnbaserte tilbud må gjøres kjent og tilbudene må styrkes på alle nivåer.
DB170220 Dagbladet har helt siden mandag i forrige uke stilt Renovasjonsetaten spørsmål om forholdene som avdekkes i møtereferatene.
DB170207 I etterkant av bystyremøtet kunne Dagbladet avdekke at Renovasjonsetaten i over en uke hadde sittet på datamaterialet hvor de omtalte lovbruddene avdekkes .
DB170201 Nå forventer vi selvfølgelig at Arbeidstilsynet følger opp disse nye bruddene som avdekkes ut fra tillatelsen som er gitt.
DB170126 - Er det forhold som avdekkes som tilsier at vi må følge opp tilskuddsmottakere, så gjør vi det.
BT170120 Det har vært bred enighet i Stortinget om at personer som jukser seg til opphold og statsborgerskap i Norge, skal avdekkes , og at statsborgerskapet trekkes tilbake.
AP170119 Når man lytter nøye avdekkes et lag av kompleksitet som man ikke nødvendigvis tenker over når tyggispopen spyttes ut av radioen.
DB170116 Her vises det til at det i Arbeidstilsynets rapport fra forrige uke avdekkes hele 344 brudd på arbeidsmiljøloven.
DB170115 Har man løyet og jukset seg til opphold, skal det avdekkes , og man skal få det trukket tilbake.
AP170115 Har man løyet og jukset seg til opphold, skal det avdekkes , og man skal få det trukket tilbake.
AP170115 Har man løyet og jukset seg til opphold, skal det avdekkes , og man skal få det trukket tilbake.
AP170114 » « De som jukser seg til opphold og statsborgerskap må avdekkes og sendes ut.
AP170114 » « De som jukser seg til opphold og statsborgerskap må avdekkes og sendes ut.
DB170112 Renovasjonsetaten gjennomfører jevnlige kontroller av nøkler, og følger opp at eventuelle avvik som avdekkes blir rettet innen gitte frister, sier Bakke Foss.
DB170107 - Det er en jungel av informasjon, men de gode historiene må fortelles, og de kritiske forholdene må avdekkes .
AP170107 Når grov dyremishandling avdekkes , bør barnevernet varsles, mener Dyrevernalliansen ¶
DB161212 At slike saker avdekkes og behandles på en riktig måte bidrar til å styrke vårt arbeid med overholde interne og eksterne regler.
SA161205 På ny og på ny avdekkes både ulovlig og unødig tvang.
AP161203 Henriksen tror det er mange årsaker til at volden ikke avdekkes , blant annet at vold fremdeles tabubelagt, forbundet med skam og helsepersonell spør ikke eller åpner opp for samtaler rundt tema.
AP161203 - Det er blant annet avhengig av den gravides ønsker, volden som avdekkes , er den pågående, er det er andre barn inn i bildet.
AP161203 Henriksen tror det er mange årsaker til at volden ikke avdekkes , blant annet at vold fremdeles tabubelagt, forbundet med skam og helsepersonell spør ikke eller åpner opp for samtaler rundt tema.
AP161203 - Det er blant annet avhengig av den gravides ønsker, volden som avdekkes , er den pågående, er det er andre barn inn i bildet.
SA160909 Men de sakene som avdekkes er alvorlige, både for dyrene selv, men også fordi travsport innebærer spill og store penger.
AP160909 Men de sakene som avdekkes er alvorlige, både for dyrene selv, men også fordi travsport innebærer spill og store penger.
AP160905 E-tjenesten har tidligere tatt til orde for at den bør få tilgang til tele- og datatrafikk slik at trusler kan avdekkes og terrorister tas.
AP160905 E-tjenesten har tidligere tatt til orde for at den bør få tilgang til tele- og datatrafikk slik at trusler kan avdekkes og terrorister tas.
AP160905 E-tjenesten har tidligere tatt til orde for at den bør få tilgang til tele- og datatrafikk slik at trusler kan avdekkes og terrorister tas.
AP160620 Når det avdekkes svikt i pleien og omsorgen på sykehjemmene, får vi ofte høre at det skyldes mangel på penger og folk.
BT160601 Hvis det avdekkes unormale forhold, får kvinnen tilbud om videre utredning hos lege som arbeider med fostermedisin.
BT160601 En sjelden gang avdekkes tilstander som kan behandles, eller som har konsekvenser for svangerskapets forløp og for det nyfødte barnets liv og helse.
AP160404 Skal avdekkes gjennom internrutiner ¶
AP160403 Mossack Fonseca, som har hovedkontor i Panama, er involvert i den pågående korrupsjonssaken som avdekkes rundt det brasilianske oljeselskapet Petrobras.
SA160309 Gjentatte ganger avdekkes dårlig samarbeid mellom skole, politi og ulike helse- og sosialtjenester ved alvorlig vold og mishandling/omsorgssvikt.
AP160224 E-tjenesten har tidligere tatt til orde for at den bør få tilgang til tele - og datatrafikk slik at trusler kan avdekkes .
AP160223 Nordahl mener også at systematikken når mobbing først avdekkes , er for dårlig på mange norske skoler.
AP160114 - Det har vært endel omtale den siste tiden av helsevesenets avvergingsplikt - at politi og barnevern må varsle når det avdekkes vold mot barn.
AP160114 - Det har vært endel omtale den siste tiden av helsevesenets avvergingsplikt - at politi og barnevern må varsle når det avdekkes vold mot barn.
AP160114> - Det har vært endel omtale den siste tiden av helsevesenets avvergingsplikt - at politi og barnevern må varsle når det avdekkes vold mot barn.