VG171230 - Videre etterforskning må avdekke nøyaktig nøyaktig årsak til ulykken, sier operasjonsleder Eivin Hellesund i politiet.
DA171230 Men når man ikke ser nytteverdien av å avdekke bistandsbehov tidlig, blir ringvirkningene at det offentlige hjelpeapparatet må bruk mer ressurser og tid senere på noe man potensielt kunne hindret i å utfolde seg, sier Ask.
AP171230 Flere leger fra forskjellige land skildret hvordan man på apotek kunne kjøpe gentester som ikke bare registrerte kromosomavvik hos fosteret, men også avdekke anlegg for fedme, blodpropp, laktoseintoleranse, og ved å studere genet ACTN3 kunne man undersøke om avkommet har eksplosiv eller utholdende muskelstyrke.
DB171229 Hvis alle vet at alle skal granskes, vil det lønne seg å avdekke mest mulig klanderverdig atferd hos den andre.
DB171229 Det ville skape en motiverende konkurranse om forsidene kappes om å avdekke « VG-topper » og « Dagbladet-profiler ».
VG171228 Den omstridte blodprøven som kan avdekke om gravide bærer på et foster med Downs syndrom kommer trolig neste vår.
AP171228 Jenta som omkom skal obduseres for å avdekke dødsårsak.
AP171228 Og flyktningkrisen akselererte det hele ved å avdekke latente motsetninger i samfunnet.
DN171224 Metoo har rett og slett økt bevisstheten i mediene om seksuell trakassering og om medienes rolle i å avdekke det.
DB171224 - Det er ikke noen tvil å at HMSREG kunne vært et effektivt verktøy for oss i arbeidet med å avdekke svart arbeid.
VG171223 Vegvesenets inspeksjoner skal avdekke om broene på riks- og fylkesveier har alvorlige skader eller akutt behov for vedlikehold.
DB171223 Det handler blant annet om at det ikke er riktig å pålegge offeret ansvar ved å spørre om håndteringen er god nok, slik som det ble gjort i denne saken, og å sikre oppfølging også etter at en sak er avslutning, for å avdekke eventuelle senvirkninger.
AP171223 | Appene kan avdekke sykdom, men flere leger er skeptiske. Én av to nordmenn er villig til å dele helseopplysninger med en digital tjeneste som for eksempel en app-test.
AA171222 - Vi gjennomfører også en gratis befaring for å avdekke akkurat hva du trenger.
BT171221 På denne måten ønsker vi å sikre at alle barn deltar på helseundersøkelser som kan bidra til å avdekke kjønnslemlestelse og andre former for overgrep.
BT171221 Derfor må arbeidet med å forebygge og avdekke kjønnslemlestelse styrkes.
BT171221 De følger opp foreldre og barn gjennom helsekontroller, og har dermed mulighet til avdekke overgrep som kjønnslemlestelse.
BT171221 Da er vi avhengig av å ha et velfungerende sikkerhetsnett rundt disse barna, som bidrar til å avdekke eventuelle overgrep.
BT171221 Barnehusene gjør en formidabel jobb for å avdekke vold mot barn.
DA171220 Og #meetoo har ført til trygghet i mange miljøer for å avdekke slike saker, sier Jensen til NRK.
BT171220 Mål : avdekke f.eks. brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. | « Jeg er kald.
BT171220 Og #meetoo har ført til trygghet i mange miljøer for å avdekke slike saker, sier Jensen til NRK.
AP171220 Sandmoe mener helsevesenet må bli mer aktive i å avdekke vold i alle aldersgrupper.
AP171220 Og #metoo har ført til trygghet i mange miljøer for å avdekke slike saker, sier Jensen til NRK.
AA171220 Og #meetoo har ført til trygghet i mange miljøer for å avdekke slike saker, sier Jensen til NRK.
AA171220 Og #metoo har ført til trygghet i mange miljøer for å avdekke slike saker, sier Jensen til NRK.
DB171219 Sandmoe mener helsevesenet må bli mer aktive i å avdekke vold i alle aldersgrupper.
AA171219 Det er en metode for å fange subjektivitet i utsagn og hvor man kan avdekke tanker, meninger, holdninger, verdier, følelser og forståelse på en slik måte at nyanser og preferanser kommer tydelig fram, står det beskrevet i saksutredningen.
DB171215 VG framstiller det som et ærlig ønske om å avdekke maktmisbruk.
VG171214 - Som forventet ligger det spennende oppdagelser i Keplers arkiv, som venter på riktig redskaper eller teknologi for å avdekke dem, sier direktør i NASAs astrofysikk-divisjon Paul Hertz i pressemeldingen fra NASA.
DB171213 Jeg ønsker et enkelt og oversiktlig system som gjør det enkelt å avdekke dem som prøver seg, sier Wiborg.
VG171212 Han viser til at regjeringen jobber med å avdekke kildene til mikroplast i Norge og tiltak for å redusere utslippet.
SA171212 Når det er sagt, skal Mattilsynet og mediene ha en stor takk for å bidra til å avdekke uholdbare forhold.
DB171212 Den gang sa forskerne at det trolig vil la seg analysere hvert enkelt plantes atmosfære for å avdekke eventuelle kjemiske kjennetegn på biologisk aktivitet.
VG171211 Senest i november i år kunne VG avdekke en hemmelig forbindelse mellom Ghanas eks-president, John Mahama og Oslo-mannen.
AP171210 Med vårt fuktige engelske klima kan vi likevel ikke avdekke for mye på grunn av faren for nedbrytning av bygningsrestene.
AP171210 Etter hvert som eldre bygninger rives uten at man får bygget nytt, vil vi kunne avdekke stadig mer av sirkuset.
AP171208 Aftenposten kunne denne uken avdekke at Justis- og beredskapsdepartementet jobber for fullt med å åpne et norsk barnehjem i Kabul.
VG171207 Hun understreker at det finnes mange ryddige og dyktige private velferdsleverandører, og at utredningene like gjerne kan avdekke deres viktige plass.
VG171207 - Med denne kartleggingen vil vi avdekke hvor skattebetalernes penger går, og gjøre det mulig å innføre viktige begrensinger i kommersielle selskapers mulighet til å ta ut profitt, sier Øvstegård.
DB171207 Forslaget er flåsete, og jeg sliter med å ta det seriøst, men de kaster kanskje ut en brannfakkel for å prøve å avdekke en dobbeltmoral hos andre for å styrke egen sak, sier Kaggestad til Dagbladet.
DA171207 I åtte år har han jobbet med å avdekke hvordan kriminelle nettverk har spist seg inn i arbeidsmarkedet i Norge, og da spesielt i byggebransjen.
AP171207 Aftenposten kunne denne uken avdekke at Justis- og beredskapsdepartementet jobber for fullt med å åpne et norsk barnehjem i Kabul.
AP171207 Aftenposten kunne denne uken avdekke at Justis- og beredskapsdepartementet jobber for fullt med å åpne et norsk barnehjem i Kabul.
DA171206 Slike aksjoner gir politiet god anledning til å avdekke om ungdommene har et vedvarende rusproblem, og gi foreldre og eventuelt barnevern anledning til å sette inn nødvendige tiltak for å stanse rusbruken.
DA171206 Kan avdekke
AA171206 Det er kjent fra forskning at BUP ikke klarer å avdekke vold.
AA171206 Det er kjent fra forskning at BUP ikke klarer å avdekke vold : De klarer altfor sjelden å skille mellom ADHD og vold, enda det er større forekomst av vold ( ca. 10 prosent ) enn ADHD ( 2-5 prosent ) blant barn i Norge.
AA171206 BUP lukker øynene for det åpenbare : Noen voldelige barn utøver vold fordi de lever i vold, omsorgssvikt eller er utsatt for overgrep som BUP ikke evner å avdekke , men altså heller bidrar til å skjule.
VG171205 Politiet har åpnet sak og driver nå med forundersøkelser for å avdekke om ulykken skyldes uaktsomhet.
AP171205 Politiet har åpnet sak og driver nå med forundersøkelser for å avdekke om ulykken skyldes uaktsomhet.
AA171205 Politiet har åpnet sak og driver nå med forundersøkelser for å avdekke om ulykken skyldes uaktsomhet.
AP171204 Muellers team forsøker å avdekke om noen av Trumps valgkamparbeidere sto i ledtog med Russland om å påvirke fjorårets valgkamp.
AP171204 Det viktigste er å avdekke bredt.
NL171203 Til syvende og sist koker dette ned til enkeltpersoners ord, holdninger, valg og gjerninger, skriver Nordlys-journalist Thor Harald Henriksen, som tidligere jobbet ved VGs Tromsø-kontor og var med på å avdekke saken i 2016.
AP171202 Trusselvurderingen påpeker at politiet må vektlegge å « utvikle bedre kapasitet for å avdekke og etterforske ulovlige aktiviteter på internett ».
AP171201 Den fremstående demokratiske politikeren Dianne Feinstein sier imidlertid det er viktig å avdekke om Flynn snakket med russerne på eget initiativ og hvem som eventuelt visste og godkjente dette.
AP171201 Den fremstående demokratiske politikeren Dianne Feinstein sier det er viktig å avdekke om Flynn snakket med russerne på eget initiativ og hvem som eventuelt visste og godkjente dette.
VG171130 I fjor etablerte Vegvesenet en egen « krimenhet » som skal forebygge og avdekke kriminell aktivitet.
DB171130 Den omfattende rettssaken er en del av et forsøk på å avdekke torturen og forbrytelsene mot menneskeheten som fant sted ved ESMA under den argentinske juntatiden fra 1976 til 1983.
AP171130 - Anbefalte normtall fra 2010 er ikke tilpasset dagens oppgaver i tjenesten : Ansvaret for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep er blitt tydeliggjort.
VG171129 BEKLAGER : Politimester Tone Vangen erkjenner at Nordland politidistrikt ikke har gjort nok for å avdekke overgrep i Tysfjord tidligere.
VG171129 UP i dag kontroller over hele landet for å avdekke ulovlig kjøring : ¶
AP171129 - Jeg tror det er vanskelig å avdekke alt før man ansetter.
VG171128 Serienummeret var profesjonelt fjernet, men Kripos-ingeniørene klarte å avdekke deler av det.
VG171128 - Vi noterer oss vurderingene som VGs kilde har gjort, og vil ta dette med oss videre i etterforskningen som nå gjennomføres for å avdekke avdødes identitet.
DN171128 Avdekke debattkultur ¶
DB171128 Angrepet førte til en rekke granskninger i Kongressen for å avdekke hva som gikk galt, og om daværende president Barack Obamas administrasjon hadde gitt villedende opplysninger om angrepet.
BT171128 Avdekke debattkultur ¶
AP171128 DLD omhandlet lagring av data for å avdekke , etterforske og straffeforfølge alvorlig kriminalitet.
AP171128 Les Jarle Aabøs svar : Den avskyelige teksten om Lan Marie Berg ? Avdekke debattkultur ¶
DB171127 Du vil ikke være dommeren som hindret PST i å avdekke et terrorangrep.
DA171126 I åtte år har den tidligere Aftenposten-journalisten jobbet med å avdekke hvordan kriminelle nettverk har spist seg inn i arbeidsmarkedet i Norge, og da spesielt i byggebransjen.
DA171126 - Det er ekstremt ressurskrevende å jobbe med å avdekke denne typen nettverk.
AP171126 Skatteetaten har videre etablert egne analyse- og kontrollmiljøer for å avdekke skjulte midler i utlandet.
DA171124 - Å avdekke vold og overgrep er nå et nasjonalt satsingsområde.
DA171124 - Å avdekke vold og overgrep er nå et nasjonalt satsingsområde.
SA171123 Hvordan kan man avdekke at prisantydning er lokkepris ?
FV171123 Hvordan kan man avdekke at prisantydning er lokkepris ?
AP171123 Om bevisene ikke holder i « din » sak, kan den bidra til å avdekke andre saker eller serieovergripere.
AP171123 Hvordan kan man avdekke at prisantydning er lokkepris ?
AA171123 Hvordan kan man avdekke at prisantydning er lokkepris ?
AP171122 I bransjen som lever av å avdekke kritikkverdige forhold hos andre, er det ingen tradisjon for å feie for egen dør.
AA171122 Det ble tatt blodprøver for å avdekke eventuell smitte.
DB171121 Men da Dagbladet nylig kunne avdekke at havnedirektøren selv har deltatt på samme type lukus-reise, greide ikke styremedlem Silje Kjosbakken lenger å « sitte stille i båten ».
DB171118 Dette viser helt klart at lovverket og forvaltningen ikke klarer å følge opp ekstra sårbare barn og unge, at systemet ikke er laget for å avdekke sårbare mindreårige med spesielle behov til tross for at « sårbarhet og spesielle behov er viktige elementer i utlendingsmyndighetenes vurdering av asylsaker.
AP171118 Medisinen kan forhindre hjerneslag, derfor forskes det mye på metoder som kan avdekke atrieflimmer på et tidlig tidspunkt.
SA171117 Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge understreker at Posten og Brings medarbeidere ikke er involvert i smuglersaken - men at deres kontrollrutiner bidro til å avdekke saken.
DB171117 Norske utlendingsmyndigheter vil således i denne perioden ha god tid på seg til å avdekke eventuell identitetsjuks.
AP171117 I prosjektene « Silkeveiene » ( 2014 ) og særlig « Teppefall » ( 2015 ) klarte han blant annet å avdekke en av bakmennene bak butikken « Alfa & Omega » før politiet startet etterforskningen.
AP171117 De er i ferd med å avdekke en svært problematisk kultur i den amerikanske hovedstaden.
AP171117 Med oppdatert informasjon er det lettere å avdekke om noen svikter sitt ansvar, sier Urfjell.
VG171115 POLITIOVERBETJENT : Fredy Salazar er politispesialist og jobber i E-spor-avsnittet til Oslo politidistrikt med å avdekke overgrep, blant annet på internett.
AP171114 Justisdepartementet svarte at de har satt i gang undersøkelser for å avdekke om det er grunnlag for en etterforskning, men nevner ikke spesifikt hva de undersøker.
AP171114 Ifølge regelverket skal skolen, hvis den ikke oppnår kontakt med foresatte/eleven etter tre dager, innen en uke gjennomføre tiltak for å avdekke elevens oppholdssted.
VG171113 Politiets ansvar er både å avdekke og stanse pågående seksuelle overgrep mot barn, identifisere fornærmede i både inn- og utland, samt kartlegge og identifisere overgripere.
DB171113 I stedet var det modell og tidligere Miss Colombia Paulina Vega Dieppa, som også er skuespiller og TV-vert, som ble valgt til å avdekke drakten.
DB171113 Utfordringene for politiet er ikke mangel på våpen til å uskadeliggjøre terrorister og ekstremister, men å avdekke terrorplaner før de gjennomføres.
AP171113 Politifolk får opplæring av helsevesenet for å avdekke mer av den usynlige volden mot helt små barn.
VG171112 Hun forteller at Ghana har innført en rekke mekanismer som skal avdekke og hindre korrupsjon, blant annet et særskilt etterforskningsorgan, veletablert riksrevisjon, og en egen kommisjon for etterforskning av mulig svindel av offentlige midler.
BT171112 Vi har felles befaringer for sammen å avdekke ulike konsekvenser i forbindelse med regulering.
BT171112 Et synlig politi som er ute i trafikken, enten det er på landevei eller i by, er med på å forhindre kriminalitet og avdekke lovbrudd.
VG171111 Vegvesenets inspeksjoner skal avdekke om broene på riks- og fylkesveier har alvorlige skader eller akutt behov for vedlikehold.
DB171111 I første omgang haster det med å avdekke omfanget, hvilke barn det gjelder og hvordan man kan redde dem fra det som er blitt beskrevet som grov vold og frihetsberøvelse med hensikt « å rehabilitere » unge som er blitt for vestlige.
VG171110 Det påpekes at mangelfulle rutiner når det gjelder å avdekke og utbedre farlige forhold ved rekkverk kan være en viktig organisatorisk faktor som bidrar til dette », står det i rapporten.
VG171110 - Rapporten etter ulykken på Offersøybrua påpeker mangelfulle rutiner for å avdekke og utbedre farlige forhold ved rekkverk.
NL171110 I Tromsø, hvor konferansen er, har NRK spilt en avgjørende rolle i å avdekke flere kritikkverdige forhold i kommunens forvaltning.
NL171110 I Tromsø har NRK spilt en avgjørende rolle i å avdekke flere kritikkverdige forhold i kommunens forvaltning.
AP171110 Statssekretæren viser også til at Finanstilsynet de siste årene har påpekt svak oppfølging av hvitvaskingsregelverket i en rekke banker, og har et tett samarbeid med Økokrim for å avdekke og informere om konsekvensene av hvitvasking.
VG171109 Vegvesenets inspeksjoner skal avdekke om broene på riks- og fylkesveier har alvorlige skader eller akutt behov for vedlikehold.
VG171109 Nå kan VG avdekke at 924 broer hadde det Vegvesenet omtalte som store eller kritiske skader for trafikksikkerheten i deres eget registreringssystem Brutus.
AA171109 MVK er forkortelsen for mobile vinningskriminelle, og kriminalitet begått av tilreisende, utenlandske vinningsforbrytere er gruppens hovedfokus å avdekke og forebygge.
VG171108 Et sentralt tema i etterforskningen har vært å avdekke eventuelle konflikter og motiver for å drepe « Onkel Skrue », men det har vist seg vanskelig.
SA171108 Den tidligere engelske landslagsspilleren har fått undersøkt hjernen for å avdekke om den har tatt skade av alle headingene.
FV171108 Den tidligere engelske landslagsspilleren har fått undersøkt hjernen for å avdekke om den har tatt skade av alle headingene.
AA171108 Den tidligere engelske landslagsspilleren har fått undersøkt hjernen for å avdekke om den har tatt skade av alle headingene.
SA171107 Uforutsette rystelser i verdensøkonomien eller kriser som krever konstruktivt samarbeid med USA og Vesten for øvrig, vil kunne avdekke russisk maktesløshet.
DN171107 Det er for tidlig å ha noen meninger om hva bobehandlingen eventuelt vil avdekke .
AA171106 - Det er åpnet etterforskning for å avdekke hendelsesforløpet.
AA171106 Politiet har startet etterforskning for å avdekke brannårsaken.
DB171105 Kritisk og god journalistikk kan dokumentere hvordan organisasjonene arbeider og avdekke hvor de lykkes og hvor de mislykkes.
DN171104 Advokatfirmaet Appleby bekrefter å ha blitt frastjålet dokumenter fra en rekke kontorer, men sier de ikke vil avdekke lovbrudd.
BT171104 Gjennom å dokumentere, føre rettsaker, avdekke overgrep og skape rom for dialog og fredelige løsninger i den fastlåste konflikten, inspirerer de nye generasjoner fra ulike samfunnsgrupper til å ta del i menneskerettighetsbevegelsen i Jammu og Kashmir.
DN171103 Årsaken var at Knutsen mente unndragelsene ble avdekket fordi han selv meldte fra om det via sin advokat og selv bidro til å avdekke forholdet.
DB171103 - Det er et reelt problem at uriktige anmeldelser framsettes, og det er vanskelig å avdekke dette.
AP171103 Romaner vil alltid avdekke menneskenes svakheter, vår smålighet, barnslighet, forfengelighet og uansvarlighet.
VG171102 Jeg synes det som dukker opp er fornuftig å avdekke .
SA171101 - Dette er et nytt, uutforsket område hvor mer leting er nødvendig for å forstå og avdekke dets fulle potensial, sier Schneiter.
AP171101 Den tidligere FBI-direktøren Robert Mueller ble i juni utnevnt som spesialetterforsker for å avdekke Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget - samt Trump-kampanjens mulige samarbeid med russiske aktører i løpet av valgkampen.
AP171101 Hun sa at politifolkene gjennom mer medisinsk kunnskap lettere kan avdekke om barn er utsatt for vold.
AP171101 Han minnet også om den plikt politidistriktene har til å kontakte Kripos i de groveste voldssakene, slik at lokalt politi kan få råd, hjelp og veiledning for å avdekke om alvorlige skader på barn skyldes vold, sykdom eller uhell.
AP171101 For første gang får politifolk fra hele landet råd fra leger og rettsmedisinere for å avdekke vold mot små barn.
AP171101 Det er første gang politifolk kurses i hvordan medisinsk kunnskap kan hjelpe dem til å avdekke og etterforske vold mot barn på en bedre måte.
AA171101 De siste ukene har FNs sikkerhetsråd vært oppslukt av en konflikt mellom Russland og USA om hvorvidt Sikkerhetsrådet skal gi FNs undersøkelseskommisjon mer tid til å avdekke hvem som brukte nervegass mot sivilbefolkningen i Khan Sheikhoun i 2012.
VG171031 Saken etterforskes videre når det gjelder å avdekke eventuelt andre involverte.
DB171031 - Jeg vil ikke spekulere på om det fins noen sammenheng - det er det opp til etterforskningen å avdekke .
AP171030 Men de kan også avdekke sykdomsrisiko.
AP171030 Stephen Paddocks hjerne skal undersøkes ved Stanford University for å avdekke eventuelle nevrologiske problemer.
AP171030 Granskingen vil forhåpentligvis avdekke om Stephen Paddock hadde en eller annen form for lidelse - som for eksempel slag eller epilepsi.
AP171030 Angrepet i Benghazi førte til en rekke granskninger i Kongressen for å avdekke hva som gikk galt og om president Barack Obamas regjering og daværende utenriksminister Hillary Clinton hadde gitt villedende opplysninger om angrepet.
VG171029 Israelske arkeologer har holdt på med utgravingene i to år og de måtte fjerne 70 tonn med masse for hånd for å avdekke teateret ved Vestveggen, som er en hellighet for både kristne, muslimer og jøder.
VG171029 Årsaken til det må vi avdekke i en eventuell videre etterforskning der vi kartlegger det som er skjedd.
DB171029 Dagbladet kan i dag avdekke at Mathisen i 2010, mens han var havnedirektør i Bodø, selv reiste på en luksustur med kolleger fra andre havner.
AP171028 - Ved å bruke sikkerhets- og etterretningstjenestene skal vi avdekke hvordan Soros' nettverk forsøker å påvirke Europa.
DA171027 - Etikkrådet overvåker fondets portefølje med sikte på å avdekke om fondets investeringer er i strid med kriteriene i retningslinjene.
DA171027 - Etikkrådet overvåker fondets portefølje med sikte på å avdekke om fondets investeringer er i strid med kriteriene i retningslinjene.
VG171026 Stortingsrepresentant Jon Helgheim i Fremskrittspartiet synes det er vanskelig å godta at ingen har blitt dømt, og mener det er grov omsorgssvikt dersom man ikke klarer å avdekke at et barn har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.
DB171026 Stortingsrepresentant Jon Helgheim i Fremskrittspartiet synes det er vanskelig å godta at ingen har blitt dømt, og mener det er grov omsorgssvikt dersom man ikke klarer å avdekke at et barn har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.
DB171026 ( Dagbladet ) : Den amerikanske skuespilleren Corey Feldman ( 46 ) - kjent blant annet fra filmer som « Gremlins » og « Teenage Mutant Ninja Turtles » - truer med å avdekke et pedofili-nettverk i Hollywood.
AP171026 Å avdekke riktig ID er blitt viktigere for norske utlendingsmyndigheter.
AP171026 Hun opplyser at man i denne prosessen lettere vil avdekke om asylsøkere kan utgjøre en sikkerhetsrisiko og at det er en sak der PST bør kobles inn.
AP171026 Big Dataanalyse kan brukes til profilering, altså analysering av personopplysninger for å avdekke adferd, preferanser, evner eller behov.
AP171026 - Vi skal oppnå bedre kvalitet og kontroll ved å bruke mer tid innledningsvis, med det formål å forebygge feil senere i prosessen, for eksempel i form av tilbakekallingssaker flere år etterpå, sier hun og sikter til at UDI nå bruker ressurser på å avdekke gamle asyljukssaker.
DA171025 LES OGSÅ : - Kvinnene som har hevet sine stemmer for å avdekke dette misbruket er våre helter ¶
DA171025 Burde ikke språket kunne avdekke noe om livet, kanskje, og gjerne noe om kjærligheten ?
DA171025 At språket, ordene, setningene, skal avdekke noe hemmelig, noe hun aner fins men ikke klarer å gripe.
BT171025 Mål : avdekke f.eks. brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
AP171025 Politiet kan for eksempel få tilgang til en persons Facebook-konto for å avdekke noe kriminelt, men da må det gjennom en juridisk avgjørelse først.
DB171024 Vi har hovedfokus på veier og infrastruktur, og har løpende dialog med veitrafikksentralen for å avdekke problemer, sier Hyberg.
AP171024 - Sammen med ny teknologi som kan avdekke egenskaper på fostre, frykter vi at dårlige støtteordninger til familier med funksjonshemmede barn kan bety et sorteringssamfunn og da også et fattigere samfunn.
SA171023 Den viktigste konklusjonen er at det trengs mer forskning, og at det må utvikles bedre metoder for hvordan man kan avdekke og måle omfanget av plastproblemet.
DN171023 Deres viktigste konklusjon er at det trengs mer forskning, og at det må utvikles bedre metoder for hvordan man skal avdekke og måle plastproblemet.
AP171023 Deres viktigste konklusjon er at det trengs mer forskning, og at det må utvikles bedre metoder for hvordan man skal avdekke og måle plastproblemet.
AP171023 Parlamentarikerforsamlingen har på sitt beste vært avgjørende i å avdekke overgrep og fremme løsninger.
VG171022 - Generelt er et godt internasjonalt samarbeid er ofte nødvendighet for å avdekke og oppklare straffesaker, herunder overgrepssaker mot barn for å sikre bevis i straffesaker, sier Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksualforbrytelser, Kripos.
SA171020 Dette er for å avdekke situasjoner der det kan være aktuelt med korrupsjon, mottagelse av gaver og oppførsel som er i strid med regelverket, sier Kloster Aasen.
DB171020 I boka skriver Eggen videre at det ifølge Jensen i løpet av dette prosjektet « inntraff en hendelse som kunne eskalere til å avdekke og spolere prosjektet - og føre til at menneskeliv gikk tapt ».
AP171020 Dette er for å avdekke situasjoner der det kan være aktuelt med korrupsjon, mottagelse av gaver og oppførsel som er i strid med regelverket, sier Kloster Aasen.
VG171019 - VG har iverksatt tiltak og et sikkerhetsteam arbeider med å avdekke hvordan koden injiseres på nettsidene.
DB171019 - Depps søksmål, som ble levert i dag ( onsdag, journ anm ), speiler hans syn på egenrådige og egoistiske bedrifter i Hollywood som han i dag håper på å avdekke og stoppe, sier stjernas advokat Adam Waldman i et intervju med People.
DN171018 - I dommen pekes det på at transaksjonene er vel planlagte og vanskelig å avdekke , sier hun videre.
AP171017 Caruana Galizias sønn Matthew, som selv er gravejournalist og medvirket til å avdekke de såkalte Panama-papirene, anklager i et følelsesladd Facebook-innlegg Muscat for å være medskyldig i drapet på moren og hevder at statsministeren har fylt regjeringskontorene med skurker og gjort Malta til en « mafia-øy ».
AA171017 Caruana Galizias sønn Matthew, som selv er gravejournalist og medvirket til å avdekke de såkalte Panama-papirene, anklager i et følelsesladd Facebook-innlegg Muscat for å være medskyldig i drapet på moren og hevder at statsministeren har fylt regjeringskontorene med skurker og gjort Malta til en « mafia-øy ».
VG171016 Myndighetene ble etter hvert klar over at Borats egentlige intensjon var å bruke karakteren til å avdekke amerikaneres uvitenhet og ignoranse.
VG171016 Det at man leier en kommunal leilighet er ikke grunnlag for hyppig kontakt med kommunen, men vi jobber nå med å avdekke hvorvidt det har vært andre kontaktpunkter med bydelen, sier Søreide til VG.
BT171016 Vi må ikke glemme hva varsling er : En mekanisme som kan utfordre makt - og avdekke maktmisbruk.
VG171014 I uttalelsen heter det også at de vil samarbeide med myndighetene fullt og helt, og ikke er urolige for hva etterforskningen vil avdekke .
VG171013 - Vi jobber nå med å avdekke hva som skjedde og omstendighetene rundt hendelsen, forteller Dahl.
DB171013 På en pressekonferanse fredag kom Lombardo med en ny versjon av hendelsesforløpet, men han sa at etterforskningen fortsatt ikke har brakt politiet og FBI noe nærmere å avdekke noe motiv for massakren.
DB171013 - Det er en del av politiets etterforskning å avdekke bakgrunnen for at personene oppholdt seg på vannet og omstendighetene rundt bruk av båten, bl.a. bruk av redningsvester, skriver politiet.
AP171013 På en pressekonferanse fredag kom Lombardo med en ny versjon av hendelsesforløpet, men han sa at etterforskningen fortsatt ikke har brakt politiet og FBI noe nærmere å avdekke noe motiv for massakren.
AP171013 Et « responsmiljø » skal avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser rettet mot disse systemene.
AP171013 Et « responsmiljø » skal avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser rettet mot disse systemene.
AA171013 På en pressekonferanse fredag kom Lombardo med en ny versjon av hendelsesforløpet, men han sa at etterforskningen fortsatt ikke har brakt politiet og FBI noe nærmere å avdekke noe motiv for massakren.
AA171013 - Det blir gjort mye for å avdekke hva som egentlig skjedde under denne forferdelige handlingen, sier FBIs øverste sjef Christopher Wray.
DB171012 I starten av oktober kunne avisa avdekke at « fem selskaper som solgte private barnehager til Læringsverkstedet i 2016 sitter igjen med en samlet gevinst på rundt en halv milliard kroner ».
DA171012 Streep hyller samtidig kvinnene som har hevet stemmen for å avdekke misbruket for « våre helter ».
DA171012 I virkeligheten var de fra politiet i en topp hemmelig aksjon som gikk ut på å forhindre drap og avdekke narkotikasmugling.
DN171011 « Det er allerede bevis for at hans handlinger kan ha blitt gjennomført med en upassende intensjon om å hindre etterforskningen fra å avdekke skadelig informasjon om Trump, kampanjen familien og hans fremste medhjelpere », skriver analytikerne.
DN171011 Det betyr at båten må testes langvarig under røffe forhold for å avdekke alle svakheter.
DB171011 Førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim kan ikke kommentere Cloetta-saken konkret, men bekrefter at mistanke om innsidehandel ofte er svært krevende å avdekke og oppklare.
DB171011 En skriftlig spørreundersøkelse kan avdekke viktige forhold som ellers ikke kommer fram, sier hun.
VG171010 Men de presiserer at et godt internasjonalt samarbeid i mange tilfeller er nødvendighet for å avdekke og oppklare overgrepssaker mot barn.
VG171009 Debatt De mest avanserte digitale truslene mot Norge har vi i dag ikke mulighet til å avdekke .
VG171009 De mest avanserte digitale truslene mot Norge har vi i dag ikke mulighet til å avdekke .
VG171009 Men hvis det er påtalemessig kontroll med operasjonen, og formålet er å avdekke grove forbrytelser, og at politiet dokumenterer hva de sanker inn av informasjon - så tror jeg dette kunne ha vært gjort i Norge.
VG171009 De presiserer imidlertid at et godt internasjonalt samarbeid i mange tilfeller er nødvendighet for å avdekke og oppklare overgrepssaker mot barn.
DA171009 Streep hyller samtidig kvinnene som har hevet stemmen for å avdekke misbruket for « våre helter ».
DA171009 ( NTB ) ¶ | - Kvinnene som har hevet sine stemmer for å avdekke dette misbruket er våre helter ¶
AP171009 - Han har bidratt til å avdekke at vi er motivert av mye mer enn vår egeninteresse, blant annet rettferdighetsoppfatning, og at vi er systematisk irrasjonelle i måten vi gjør våre valg på, sier han.
AP171009 - Vi håper at den videre etterforskningen vil avdekke hva som er årsaken til at slåsskampene startet, sier Gulbrandsen.
AA171009 - Han har bidratt til å avdekke at vi er motivert av mye mer enn vår egeninteresse, blant annet rettferdighetsoppfatning, og at vi er systematisk irrasjonelle i måten vi gjør våre valg på, sier han.
VG171008 Men hvis delingen settes inn i en kontekst hvor dette er viktig for å avdekke identiteten til overgripere, mener jeg at ¶
DB171008 - Jeg skjønner at dette er vanskelig å avdekke , men man må ha samtaler med elevene.
SA171006 Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, mener at tallet er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar ansvaret de har for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. i ¶
SA171006 Gjennom denne relasjonen kan du avdekke og forebygge mye - særlig personlige problemer hos eleven.
FV171006 Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, mener at tallet er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar ansvaret de har for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing.
FV171006 Gjennom denne relasjonen kan du avdekke og forebygge mye - særlig personlige problemer hos eleven.
BT171006 Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, mener at tallet er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar ansvaret de har for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing.
BT171006 Gjennom denne relasjonen kan du avdekke og forebygge mye - særlig personlige problemer hos eleven.
AP171006 Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, mener at tallet er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar ansvaret de har for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing.
AP171006 Gjennom denne relasjonen kan du avdekke og forebygge mye - særlig personlige problemer hos eleven.
AA171006 Jeg vil bli Norges Røde Kors' president fordi jeg er overbevist om at frivillig innsats for å avdekke , hindre og lindre nød er noe av det fineste og viktigste vi har.
AA171006 Gjennom denne relasjonen kan du avdekke og forebygge mye - særlig personlige problemer hos eleven.
VG171005 Men jeg tror at en videoovervåking både vil virke forebyggende samt bidra til å avdekke hendelser i etterkant, sier Solberg til VG.
VG171005 Leder Rahman Chaudhry i Elevorganisasjonen mener elevenes personvern trumfer behovet for video-overvåking av skoler og skolegårder for å forebygge og avdekke vold.
VG171005 Elevene selv og Venstres Abid Raja avviser bruk av video-overvåking på videregående skoler for å motvirke og avdekke vold og mobbing.
AP171005 I arbeidet med å avdekke Paddocks motiv har FBI har konsentrert seg om å kartlegge drapsmannens bevegelser i tiden før skytingen.
AA171005 Kartleggingen av Paddocks bevegelser i tiden før Las Vegas-skuddene er et ledd i arbeidet med å avdekke hva hans motiv for drapene kan ha vært. ( ©NTB ) ¶
AA171005 I arbeidet med å avdekke Paddocks motiv har FBI har konsentrert seg om å kartlegge drapsmannens bevegelser i tiden før skytingen.
DA171004 FBI har nå iverksatt en massiv etterforskning for å avdekke om Paddock handlet alene.
DN171003 FBI har iverksatt en massiv etterforskning for å avdekke om Paddock handlet alene.
DA171003 Når det blir kaldt nok venter tekniske undersøkelser og vitneavhør for å avdekke årsaken, opplyser politiet.
AP171003 I juni avviste Facebook-ledelsen på årets generalforsamling et forslag om å utarbeide en rapport for å avdekke hvor stort problemet med falske nyheter faktisk er for selskapet.
AP171003 I juni avviste Facebook-ledelsen på årets generalforsamling et forslag om å utarbeide en rapport for å avdekke hvor stort problemet med falske nyheter faktisk er for selskapet.
AP171003 Når det blir kaldt nok venter tekniske undersøkelser og vitneavhør for å avdekke årsaken, opplyser politiet.
AA171003 Når det blir kaldt nok venter tekniske undersøkelser og vitneavhør for å avdekke årsaken, opplyser politiet. ( ©NTB ) ¶
VG171002 september 2001 har amerikanske myndigheter fått langt større ressurser og handlingsrom til å avdekke og forhindre nye terroranslag på amerikansk jord.
DB170930 Podkastskaperne Marvin Johnson og Anton Berg klarte dermed det « Serial » ikke maktet : Å avdekke justismord med en lydopptaker.
DB170929 Dagbladet kan i dag avdekke at flere varsler med sterke beskrivelser av direktørens lederstil og arbeidsmiljøet i Oslo Havn var kjent på høyeste nivå i Oslo kommune, før hun ble ansatt i den nye toppjobben.
AP170927 Amerikanske myndigheter utelukker ikke at de pågående medisinske undersøkelsene vil avdekke at enda flere har blitt syke.
AA170923 - Videre etterforskning vil avdekke hva som har skjedd, sier Olsen. | 18-åring siktet for T-baneangrepet i London ¶
DB170922 Oslo kommune gjør ikke nok for å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn ¶
DB170922 Det å avdekke vold og overgrep mot barn er noe som både kan skje på skoler og barnehager, men også på helsestasjonen, på hjemmebesøk eller hos tannlegen, påpeker Stenersen.
DB170922 - Vi er rett rundt hjørnet for å presentere en strategi i byråd om hvordan Oslo kommune skal settes i stand på tvers av tjenester til å forebygge, identifisere, avdekke seksuelle overgrep, og hjelpe barn.
DB170922 ( Dagbladet ) : Kommunerevisjonen i Oslo har avdekket store svakheter i hvordan to bydeler jobber med å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn.
AP170922 Men han advarer mot å tro at Facebook vil klare å avdekke absolutt alt av uønsket materiale før det publiseres.
AA170922 Men han advarer mot å tro at Facebook vil klare å avdekke absolutt alt av uønsket materiale før det publiseres.
AA170922 - Forståelsen av risikoen knyttet til hvitvasking, gjennomføring av kundekontroll i tråd med regelverket og et velfungerende elektronisk overvåkingssystem er avgjørende for at banken skal kunne avdekke mistenkelige transaksjoner og finansiering av terror, skriver Finanstilsynet i sin merknad.
AP170921 Og det er nettopp det moderne forskning nå synes å avdekke .
DB170920 I over ett år har hun i hemmelighet hjulpet britiske etterforskere med å avdekke korrupsjon i internasjonal fotball.
AP170920 Overskriften lød : « Datamaskin viste seg å avdekke hvem som var homofil ».
AP170920 Han bruker omfattende observasjonsstudier, fysiologiske målinger og ulike tester for å avdekke hva det er som gjør at noen parforhold lykkes i det lange løp, mens andre ender i et brudd.
DB170919 Rapporten beskriver « svakheter på viktige områder » som : ¶ barnehagenes arbeid med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse i bydelene når det gjaldt å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ samarbeidet mellom enkelte tjenester og barnevernstjenesten ¶ arbeidet med å sikre nødvendi
DB170919 Rapporten beskriver « svakheter på viktige områder » som : ¶ barnehagenes arbeid med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse i bydelene når det gjaldt å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ samarbeidet mellom enkelte tjenester og barnevernstjenesten ¶ arbeidet med å sikre nødvendi
DB170919 De har tatt stikkprøver for å finne ut om to bydeler i kommunen har gjort nok for å avdekke vold og seksuelle overgrep mot små barn.
VG170918 De ville se hvem som snakket med hvem for å avdekke folk i nettverket.
VG170917 Et sentralt tema i etterforskningen har vært å avdekke eventuelle konflikter og motiver for å drepe « Onkel Skrue », noe som har vist seg vanskelig å avdekke .
VG170917 Et sentralt tema i etterforskningen har vært å avdekke eventuelle konflikter og motiver for å drepe « Onkel Skrue », noe som har vist seg vanskelig å avdekke.
AP170916 | Datamaskin viste seg å avdekke hvem som er homofil ¶
DB170915 Som fagansvarlig i direktoratets kontrollavdeling har Elisabeth Nettum stor kunnskap om hvordan tollerne stadig erverver seg ny kunnskap for å kunne avdekke kriminalitet over landegrensene : ¶
DB170915 EKSPERT : Elisabeth Nettum i Tolletaten forteller at tollerne tar i bruk en rekke tekniske hjelpemidler for å avdekke sofistikert smugling.
DN170914 Elbilprodusenten Tesla har planer om å avdekke og teste Tesla Semi, selskapets første semitrailer, 26. oktober ifølge gründer og sjef Elon Musk.
VG170913 Han tok sin sosial-medisin på fullt og udelt alvor : Å forsøke å avdekke forhold i samfunn, kultur og politisk klima som hadde betydning for folks helse.
VG170913 Vi vil granske dette for å avdekke hva som er skjedd.
VG170913 Onsdag skal det åpnes for å avdekke pavens navn.
VG170912 En studie som hevder at algoritmer evner å avdekke om en person er homofil eller ikke, har fått flere LHBT-organisasjoner til å reagere sterkt.
VG170912 Denne datateknologien har bedre dømmekraft, og evner i større grad enn et menneske å avdekke en persons seksuelle legning, konkluderer studiet med.
DA170912 Kombinasjonen av HPV-test og celleprøve vil gjøre at vi i framtida med større sikkerhet vil avdekke alvorlige celleforandringer.
AP170912 Primært ønsker de militære å bli flinkere til å avdekke forsøk på propaganda og påvirkning, der beste botemiddel er « sannferdig og tidsmessig kommunikasjon i ord, bilder, film og annen dokumentasjon ».
AP170912 Ambisjon : Avdekke og korrigere propaganda ¶
AP170907 Tidligere FBI-sjef Robert Mueller leder for tiden en spesialetterforskning for å avdekke Russlands rolle i det amerikanske presidentvalget - og om Trump-kampanjen samarbeidet med russerne.
VG170906 Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, psykiske problemer og andre utfordringer tidlig i utdanningsløpet, sier hun.
DB170906 Han opplyser at politiet kommer til å ta avhør av de involverte for å avdekke hva som skjedde på en studentarrangement i Trondheim i går.
DN170905 Nå må vi avdekke hvordan dette har skjedd, og hvilke tiltak vi kan iverksette for at ikke det skal skje igjen, skriver administrerende direktør Oddmund Kroken i Østfold Energi i pressemeldingen.
AP170905 Politiet lykkes riktignok i å sende en og annen fattig arbeider ut av landet, men mislykkes i sin viktigste oppgave : å avdekke de kriminelle nettverkene.
AA170905 - Det er viktig å avdekke forskjellene mellom partiene, og i demokratiets ånd mener jeg det er viktig at NRK og Adresseavisen bidrar til en høyest mulig valgdeltagelse.
VG170904 Årets tilsyn vil kunne avdekke om det har vært en økning her, sier Haugseth.
SA170904 Vi er også opptatt av å avdekke omsorgssvikt og ha gode hjelpetilbud der det forekommer.
SA170904 I tillegg tror jeg det er vanskeligere for foreldre som oppdager at barnet har avvik å fortsatt velge å beholde det, dersom vi som samfunn signaliserer til foreldre at dette er så problematisk og uønsket at alle skal gjennom en tidlig sjekk for å avdekke avvik, selv når sjansene er små ( som hos normalt friske mødre ). 2.
FV170904 Vi er også opptatt av å avdekke omsorgssvikt og ha gode hjelpetilbud der det forekommer.
FV170904 I tillegg tror jeg det er vanskeligere for foreldre som oppdager at barnet har avvik å fortsatt velge å beholde det, dersom vi som samfunn signaliserer til foreldre at dette er så problematisk og uønsket at alle skal gjennom en tidlig sjekk for å avdekke avvik, selv når sjansene er små ( som hos normalt friske mødre ). 2.
DB170904 Kniven som ble brukt er beslaglagt, og politiet opplyser til NRK at den siktede har vært på legevakta og det er tatt blodprøver for å avdekke om han var påvirket av alkohol eller narkotika.
DB170904 - Politiet har opprettet sak for å forsøke å avdekke årsaken til ulykken.
DB170904 Å avdekke og stanse ungdommen i oppstarten av en ruskarriere er et viktig forebyggende tiltak for nettopp å hindre en utvikling og oppdage de bakenforliggende årsakene.
AP170904 Vi er også opptatt av å avdekke omsorgssvikt og ha gode hjelpetilbud der det forekommer.
AP170904 I tillegg tror jeg det er vanskeligere for foreldre som oppdager at barnet har avvik å fortsatt velge å beholde det, dersom vi som samfunn signaliserer til foreldre at dette er så problematisk og uønsket at alle skal gjennom en tidlig sjekk for å avdekke avvik, selv når sjansene er små ( som hos normalt friske mødre ). 2.
AA170904 - Politiet har opprettet sak for å forsøke å avdekke årsaken til ulykken.
DB170903 ¶ KRITIKK : Ny rapport hveder UCI ikke klarer å avdekke motordoping. ( foto : Faksimile, Corriere delle Sera ) ¶ norsk tipping ¶
DB170903 Teknologien for å avdekke motordoping er av UCI blitt markedsført for salg til de nasjonale forbundene.
DB170903 Etter å ha testet avdekningsmetoden sammen med den tyske ingeniøren Bernd Valeske, konkluderer den italienske journalisten Marco Bonarrigo med UCIs iPad-teknologi har alvorlige mangler når det gjelder å avdekke teknologisk juks.
DB170903 De siste to årene har UCI-personell skannet om lag 42,000 sykler, uten å avdekke noen form for teknologisk juks.
DB170902 Det får etterforskningen avdekke , sier operasjonsleder Arild Bråthen hos politiet på Romerike til NTB.
AP170902 Til tross for at utredningen fremstår som solid og godt faglig fundert, mangler den en helhetlig problemforståelse av hvilke bekymringstegn man skal se etter for å avdekke omsorgssvikt.
AA170902 Det får etterforskningen avdekke , sier operasjonsleder Arild Bråthen hos politiet på Romerike til NTB.
DB170831 Ofte må det analyser til for å avdekke jukset, sier Marit Kolle, avdelingsleder for Mattilsynet Oslo, Asker og Bærum.
DB170831 Matsvindel er et økende problem hvor både Mattilsynet, Tollvesenet og Politiet må jobbe tett for å avdekke jukset.
VG170830 - Radarbildene vil vise oss størrelsen på « Florence », og vil kunne avdekke overflatedetaljer ned mot 10 meter, opplyser NASA.
DB170830 Hege Haukeland Liadal ( Ap ) mener finansminister Siv Jensen har somlet med innføringen av et gjeldsregister, som vil kunne avdekke at folk ikke har økonomi til å ta opp flere lån.
DA170830 Målet med aksjonen er å avdekke omsetning og bruk av narkotika i tilknytning til arrangementet.
DA170830 Derfor er det viktig for oss å avdekke dette, sier politioverbetjent Torstein Soma.
DB170828 - Vi dro ut og fant levninger av et menneske som bar preg av å ha ligget ute i en stund uten at det var mulig å avdekke kjønn eller alder.
DB170828 Cast-medlemmene er medietopptrent til å avdekke så lite av handlinga som mulig når de møter pressen før sesongen.
AA170828 - Vi dro ut og fant levninger av et menneske som bar preg av å ha ligget ute i en stund uten at det var mulig å avdekke kjønn eller alder, sier Geir Bakk Anthonsen, politioverbetjent ved Nittedal lensmannskontor i en pressemelding.
VG170827 Og det krever at den dømte får medisinsk oppfølging, dette vil også gjøre det lett å avdekke bruk av anabole steroider.
VG170827 De har blant annet bygd kompetansemiljøer for å avdekke pedofili på nett, og vil jobbe videre med å utvikle disse.
VG170827 - Den økte satsingen vi har hatt på å avdekke vold og overgrep mot barn, den har vist at vi har å gjøre med et større samfunnsproblem enn mange har trodd, sier han og legger til : ¶
VG170825 På Helsedirektoratets hjemmesider heter det at målene med helsestasjonsprogrammet i Norge er å « å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig » og « å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn ».
DA170825 Arbeiderpartiet mener på sin side at det er viktigere å forbedre systemet og prioritere medisinske tiltak som kan avdekke alvorlige sykdommer tidligere i svangerskapet.
DA170825 Helsetilsynet og fylkesmennene har kartlagt kommunene i Norge for å avdekke om det fremdeles finnes fastleger som ikke retter seg etter påbudet som trådte i kraft 1. januar 2015 : Ingen fastleger kan nekte å henvise gravide til abort, skriver Vårt Land.
AP170825 En av verdens mest kjente kunstfotografer lever av å avdekke menneskers selvbedrag med humor og kritisk snert.
AA170825 Helsetilsynet og fylkesmennene har kartlagt kommunene i Norge for å avdekke om det fremdeles finnes fastleger som ikke retter seg etter påbudet som trådte i kraft 1. januar 2015 : Ingen fastleger kan nekte å henvise gravide til abort, skriver Vårt Land.
AA170825 Politiet opplyser at hensikten med tiltaket er å kunne avdekke eventuelle aktører som kan tenkes å utgjøre en trussel mot arrangementet.
VG170823 Folk som er eksperter på å avdekke svart arbeid, kjenner disse triksene, og mange som er mye verre.
VG170822 Vitner sitter nå i avhør med politiet for å avdekke hva som har skjedd, og er interessert i videoer fra vitner dersom noen er i besittelse av det.
DB170822 Gruppa Fredy Salazar leder, har ansvaret for å avdekke overgrep mot barn på nettet, og de opplever en eksplosiv i sakene de etterforsker : I fjor etterforsket Oslo-politiet 61 nye saker med mistanke om framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.
DB170822 Framover må vi selvsagt innføre strengere registreringsordninger, bedre kontrollrutiner og tettere samarbeid mellom etatene som jobber med å avdekke arbeidslivskriminalitet.
DB170822 At pris verdsettes som det viktigste kriteriet i alle anbud og at antall underleverandører vokser i de fleste bransjer gjør det attraktivt å drive kriminelt og vanskelig å avdekke .
DN170821 Selv om det på forhånd er begrenset med informasjon om hva de to faktisk skal snakke om, kommer foredragene fra verdens mektigste sentralbanksjefer til å bli studert nøye i et forsøk på å avdekke eventuelle nye signaler.
AP170819 Politiet jobber nå med å identifisere angriperen og avdekke et eventuelt motiv for angrepene.
AP170819 Men rapporten antyder at myndighetene også har blindflekker i sin kamp for å avdekke slik kriminalitet.
DA170818 Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke eventuelle lærevansker, psykiske problemer og utfordringer, og de trenger ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov.
AA170818 Det første vi gjør er å avdekke hvilke behov man har, og hva man ønsker av et kjøkken.
NL170817 I mange måneder har det blitt rettet en åpenbart berettiget kritikk mot forhold ved UNN som har vært viktig å avdekke .
VG170816 Hun peker på at vold i nære relasjoner ikke er en obligatorisk del av utdannelsen til helsepersonell, og synes kunnskapen om dette burde vært økt i alle yrker der man jobber med barn slik at man enklere kan avdekke vold.
DA170816 Makter Bjørnar Moxnes ( Rødt ) å avdekke velferdsprofitørenes grådighet ?
AA170816 Dette får politiets etterforskning avdekke , sier Orre til Aftenbladet.
DB170815 - Det er mange som har vært mye ute i forbindelse med fellingsforsøk og for å avdekke ferske skader.
DB170815 Obligatorisk kroppsundersøkelse av jenter i grunnskolen for å avdekke og hindre omskjæring, å nekte imamer med ekstreme holdninger og andre hatpredikanter å komme inn i Norge samt oppfordre til å melde ifra til UDI om flyktninger som reiser til hjemlandet, er blant øvrige Frp-forslag.
VG170814 Statoil er involvert i geologiske undersøkelser i havet utenfor New Zealand, såkalt seismikkskyting, for å avdekke om det kan finnes drivbare forekomster av olje eller gass under havbunnen.
NL170814 I dag sitter Frp med barne og- likestillingsminister, samt justisminister og ingen av disse ministrene er i stand til å få på plass en uhildet granskingskommisjon for å avdekke den enorme kritikken som over år har blir rettet mot det norske barnevernet, ikke bare i Norge, men langt utover landets grenser.
AP170814 En ny forskningsrapport utført av NTNU for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) tar sikte på å avdekke om « vedtatte sannheter » om barnevernet og innvandrere har rot i virkeligheten.
DB170812 I anledning årsmarkeringen for hans arrestasjon, er det igjen laget nye dokumentarer som kan avdekke nye sider ved den makabre historien.
AA170812 Politiet fått melding om overgrep og har åpnet etterforskning for å avdekke hva som har skjedd.
AA170812 Politiet fått melding om overgrep og har åpnet etterforskning for å avdekke hva som har skjedd.
AA170812 Politiet fått melding om overgrep og har åpnet etterforskning for å avdekke hva som har skjedd.
DA170811 Vil avdekke og hindre omskjæring.
DA170811 Frp vil innføre obligatorisk kroppsundersøkelse av jenter i grunnskolen for å avdekke og hindre omskjæring.
AA170811 Frp vil innføre obligatorisk kroppsundersøkelse av jenter i grunnskolen for å avdekke og hindre omskjæring.
AP170810 De opplyser at de vil følge situasjonen nøye og utelukker ikke at de vil avdekke flere tilfeller av saker om import av egg eller eggprodukter med fipronil til Danmark.
AA170810 De opplyser at de vil følge situasjonen nøye og utelukker ikke at de vil avdekke flere tilfeller av saker om import av egg eller eggprodukter med fipronil til Danmark. ( ©NTB ) ¶
DA170808 Vi tar prøver av hendene hans for å avdekke eventuelle kruttrester, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB i går morges.
AP170808 - Istedenfor å avverge og avdekke forbrytelser, begikk du selv en kriminell handling, sa dommeren. | 27 dømt til døden for deltakelse i IS-massakre ved Tikrit ¶
DB170807 Vi tar prøver av hendene hans for å avdekke eventuelle kruttrester, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.
DA170807 Vi tar prøver av hendene hans for å avdekke eventuelle kruttrester, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170807 Vi tar prøver av hendene hans for å avdekke eventuelle kruttrester, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170807 Tidligere på mandag ble det tatt prøver av den mistenkte guttens hender for å avdekke eventuelle kruttrester.
DA170805 Dette handler ikke om angi eller tyste på andre, men om å avdekke undergraving av asylsystemet.
DA170805 Dette handler ikke om angi eller tyste på andre, men om å avdekke undergraving av asylsystemet.
AP170804 Det har derfor vært knyttet spenning til hva en ny oppsummering vil avdekke .
VG170803 Denne værmodellen ble innført i 2013 og skal nettopp være egnet til å avdekke blant annet kraftig regnvær som dette - såkalt konveksjon.
VG170803 Hun mener det er viktig å avdekke det når folk forsøker å jukse, enten det handler om asylsystemet eller andre ordninger.
DB170803 Systemer er laget for å straks og enkelt avdekke forsøk på valgfusk, forklarer han.
DB170802 Danwatch brukte i 2015 og 2016 mer enn ti måneder på å avdekke forholdene i Brasils kaffeproduksjon.
DA170802 - Vi er her for å avdekke misoppfatningene rundt religionen, spesielt nå når så mye falsk informasjon spres på sosiale nettverk og på religiøse satellittstasjoner tilknyttet de radikale gruppene, sier Ramzy.
DB170801 Det håper vi den videre etterforskningen vil avdekke , sier Hoft.
VG170731 - Min klient vedgår å ha møtt den fornærmede kvinnen, men den videre etterforskningen må avdekke det nærmere handlingsløpet, sier Håkon Sætre Rasmussen, som er mannens forsvarer, ifølge NRK.
DB170731 Vi har flere tusen prosjekter, og vi mener vi har et godt system for å avdekke mislighold og følge opp når det er nødvendig.
SA170730 Pound har vært en viktig bidragsyter med å avdekke de massive dopingproblemene innenfor friidrett.
DB170730 Vi har flere tusen prosjekter, og vi mener vi har et godt system for å avdekke mislighold og følge opp når det er nødvendig.
BT170730 Pound har vært en viktig bidragsyter med å avdekke de massive dopingproblemene innenfor friidrett.
AP170730 Pound har vært en viktig bidragsyter med å avdekke de massive dopingproblemene innenfor friidrett.
AA170730 Pound har vært en viktig bidragsyter med å avdekke de massive dopingproblemene innenfor friidrett.
AA170729 Arbeiderpartiet mener på sin side at det er viktigere å forbedre systemet og prioritere medisinske tiltak som kan avdekke alvorlige sykdommer tidligere i svangerskapet.
DB170728 Å være såpass tidlig ute for å avdekke og forebygge.
DB170728 - Vi må ikke bare se på sykehusets rutiner, men også samspillet mellom kommune, skole, barnehage og andre om hvordan vi kan avdekke denne typen problemstillinger og forebygge, sier Olsen.
DB170728 Avdekke tidlig ¶
DB170727 ¶ GRENSESJEKK : ID-arbeidet må starte allerede ved ankomst mens informasjonen er tilgjengelig og mulig å avdekke , skriver artikkelforfatter.
DB170727 ID-arbeidet må starte allerede ved ankomst mens informasjonen er tilgjengelig og mulig å avdekke .
DB170727 Dette er også et tidspunkt hvor det er mulig å avdekke om kriminalitet har blitt begått, eller kan komme til å bli begått.
VG170726 Det er like før murens fall og den iskalde MI6-agenten Lorraine Broughton ( Charlize Theron ) er på oppdrag i Øst-Berlin for å avdekke en ukjent britisk forræder, noe hun får hjelp til av hipsteragenten David Percival, spilt av en tydelig Guy Ritchie-påvirket James McAvoy.
DN170725 Tallet på 20 - 25 prosent er dessuten en underdrivelse, da det i en tredel av ulykkene ikke blir tatt blodprøver som undersøkes for å avdekke mulige rusmidler, ifølge en ny rapport som bygger på Vegvesenets analysetall.
DB170725 Særlig når ny forskning viser at det finnes metoder for enklere å avdekke og forebygge depresjon hos eldre.
DB170725 Når forskning viser at to så enkle spørsmål kan avdekke begynnende depresjon og psykisk helseplage, bør alle som jobber med eldre i norsk helsetjeneste vurdere å bruke en slik metode.
DB170725 Hvis vi kan avdekke en begynnende depresjon hos eldre så tidlig som mulig, vil vi kunne bidra til at eldre ikke isolerer seg og blir ensomme.
DB170725 En studie nylig publisert i The British Journal of Psychiatry viser at to enkle spørsmål kan avdekke depresjon like effektivt som andre screeningmetoder.
DB170725 Dette er viktige funn som bør få betydning for hvordan helsepersonell jobber for å avdekke depresjon blant eldre i Norge.
DA170725 Tallet på 20 - 25 prosent er dessuten en underdrivelse, da det i en tredel av ulykkene ikke blir tatt blodprøver som undersøkes for å avdekke mulige rusmidler, ifølge en ny rapport som bygger på Vegvesenets analysetall.
DB170724 Dette er én av tre granskinger som løper parallelt for å avdekke hva som ligger i påstandene om russiske innblanding i valget høst 2016.
DA170724 Dette er én av tre granskinger som løper parallelt for å avdekke hva som ligger i påstandene om russiske innblanding i valget høst 2016.
DN170723 Ifølge avisen forsøker Trumps advokater å vingestekke Mueller, blant annet ved å avdekke spesialetterforskerens mulige interessekonflikter i saken.
VG170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
VG170721 Ifølge avisen forsøker Trumps advokater å vingestekke Mueller, blant annet ved å avdekke spesialetterforskerens mulige interessekonflikter i saken.
NL170721 Avisa « Politiken » i Danmark kunne for kort tid siden avdekke omfattende overvåking av familier og enkeltpersoner via deres egne overvåkningssystemer som er koplet opp mot internett.
DN170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
DN170721 Ifølge avisen forsøker Trumps advokater å vingestekke Mueller, blant annet ved å avdekke spesialetterforskerens mulige interessekonflikter i saken.
DB170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
DB170721 Ifølge avisen forsøker Trumps advokater å vingestekke Mueller, blant annet ved å avdekke spesialetterforskerens mulige interessekonflikter i saken.
DB170721 I mange tilfeller vil laboratoriet oppdage at prøven er uegnet, og be om at det tas en ny, men det er ikke alltid mulig å avdekke dette.
AP170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
AP170721 Ifølge avisen forsøker Trumps advokater å vingestekke Mueller, blant annet ved å avdekke spesialetterforskerens mulige interessekonflikter i saken.
AA170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
AA170721 Ifølge avisen forsøker Trumps advokater å vingestekke Mueller, blant annet ved å avdekke spesialetterforskerens mulige interessekonflikter i saken.
AA170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
AA170721 Ifølge avisen forsøker Trumps advokater å vingestekke Mueller, blant annet ved å avdekke spesialetterforskerens mulige interessekonflikter i saken.
AA170721 Flere hender, hoder og hjerter En god barnehage handler også om tidlig innsats, dvs å jobbe forebyggende med holdninger og verdier, styrke det allmennpedagogiske tilbudet, avdekke og håndtere utfordringer på lavest mulig nivå.
DA170720 - Det er presisert at Bane NOR er ansvarlig for å påse at måleprogrammet er tilstrekkelig for å kunne avdekke eventuell uakseptabel forurensning.
AA170720 Dette beskrives i halvårsrapporten som i tråd med målsettingen om å avdekke flere slike tilfeller.
DA170719 Det ble tatt blodprøver for å avdekke om han var ruspåvirket.
AA170719 Det ble tatt blodprøver for å avdekke om han var ruspåvirket.
AA170718 Det er tatt blodprøver av ham for å avdekke om han kjørte i påvirket tilstand, skriver TV 2.
AP170717 Hensikten er både å identifisere politiske standpunkter og avdekke ulovlig eller uetisk oppførsel, forklarer Corrado.
VG170715 Det kan avdekke sykdom tidlig hos dem som kvier seg for å oppsøke lege, men som opplever det tryggere å bli undersøkt hjemme.
DB170715 Fra brua gikk de frammøtte lørdag kveld videre via en avsperret motorvei til et sted nær brua der Erdogan og hans kone Emine senere på kvelden skulle avdekke et minnesmerke for de 250 som ble drept mens de forsøkte å hindre kuppmakerne.
DB170714 Det skorter på selv enkle prosedyrer for varsling og på rutiner for å kartlegge og avdekke trakassering, til tross for at det er lovpålagt.
DB170712 - RYDD OPP : I går kunne Dagbladet avdekke at lakselobbyister i det skjulte kontaktet fiskeriminister Per Sandberg og hans statssekretær.
DB170712 I tillegg til fagkunnskapen lærerne har, trenger skolene også mer kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, og mer ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning til barn som trenger det.
DN170711 Wang Qishan, som er ansvarlig for å avdekke korrupsjon i kommunistpartiet, skal være innblandet.
DB170711 Dagbladet kan også avdekke at Reppe ikke benyttet statssekretær Roy Angelvik og fiskeriminister Per Sandbergs offisielle e-poster, men valgte å bruke private Gmail-kontoer.
DB170711 Våre tjenestemenn er vår største ressurs når vi skal avdekke smugling og organisert kriminalitet, forteller Nettum.
DB170711 Tolletaten bemanner grensene til alle døgnets tider, og jobber målrettet med å avdekke organisert smugling.
DB170711 Som fagansvarlig i direktoratets kontrollavdeling har Elisabeth Nettum stor kunnskap om hvordan tollerne stadig erverver seg ny kunnskap for å kunne avdekke kriminalitet over landegrensene : ¶
DB170711 Det nye skiltgjenkjenningssystemet er også et svært nyttig hjelpemiddel når tollerne skal avdekke smugling på grensestasjonene.
DB170711 - Skiltlesende kameraer gjør at vi kan jobbe effektivt, og avdekke mer smugling.
VG170710 Det krever stor kompetanse hos nettverket barnet henvender seg til, og tid til samtaler for å avdekke hvem som er i reell fare, og hvem som vil slippe unna ferie med storfamilien.
DB170710 GPS-testene skal avdekke alle hull i alle terreng og bidra til å innhente avgjørende tideler her og der, som til slutt kan utgjøre viktige sekunder i totaltida.
DB170709 Omdømme er ikke viktigere enn å avdekke trakassering, forskningsjuks, mobbing, eller andre alvorlige saker.
DN170707 Ifølge Bloomberg News er endringer i timelønninger en viktig indikator for å avdekke om det er tegn til inflasjonspress ¶
DB170707 GPS-testene skal avdekke alle hull i alle terreng og bidra til å innhente avgjørende tideler her og der, som til slutt kan utgjøre viktige sekunder i totaltida.
DB170707 Essensen handler om å avdekke svakheter og finne ut hvem som er best i hvilket terreng og analysere hvorfor det er sånn, slik at hver enkelt langrennsløper kan lære av den som er best på sitt felt.
VG170706 Stormberg har bedt Forbrukerrådet sende over deres laboratorietest og identifikasjonsnummer på jakken, slik at de kan avdekke hva som har skjedd i dette tilfellet.
SA170706 - Vi har bedt Forbrukerrådet sende over deres laboratorietest og identifikasjonsnummer på jakken, slik at vi kan avdekke hva som har skjedd i dette tilfellet.
SA170706 Han sier videre at kartlegging av blodverdier er et meget viktig tiltak for å forebygge og avdekke dopingbruk.
FV170706 - Vi har bedt Forbrukerrådet sende over deres laboratorietest og identifikasjonsnummer på jakken, slik at vi kan avdekke hva som har skjedd i dette tilfellet.
FV170706 Han sier videre at kartlegging av blodverdier er et meget viktig tiltak for å forebygge og avdekke dopingbruk.
BT170706 - Vi har bedt Forbrukerrådet sende over deres laboratorietest og identifikasjonsnummer på jakken, slik at vi kan avdekke hva som har skjedd i dette tilfellet.
AP170706 - Vi har bedt Forbrukerrådet sende over deres laboratorietest og identifikasjonsnummer på jakken, slik at vi kan avdekke hva som har skjedd i dette tilfellet.
AP170706 Han sier videre at kartlegging av blodverdier er et meget viktig tiltak for å forebygge og avdekke dopingbruk.
AA170706 Som en ideell organisasjon med en klar oppgave, får de muligheten til å avdekke faktafeil som ellers kunne ha passert uten at noen hadde protestert.
AA170706 Han sier videre at kartlegging av blodverdier er et meget viktig tiltak for å forebygge og avdekke dopingbruk.
VG170705 Målet er å bidra til et mer faktabasert og raust ordskifte i Norge ved å avdekke falske nyheter, og faktasjekke påstander i den offentlige debatten.
DN170705 Faktisk.no understreker at det er et selvstendig, ikke-kommersielt og uavhengig selskap som vil granske påstander og avdekke feil også hos mediene, inkludert hos sine egne eiere, uten å fungere som et meningspoliti.
DB170705 Kocbach forteller at formålet er å avdekke svakheter og finne ut hvordan man kan forbedre disse i de aktuelle terrengene.
DB170705 Vi skal også avdekke falske nyheter som sprer seg i Norge, sier Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.
AP170705 Faktisk.no understreker at det er et selvstendig, ikke-kommersielt og uavhengig selskap som vil granske påstander og avdekke feil også hos mediene, inkludert hos sine egne eiere, uten å fungere som et meningspoliti.
AA170705 Faktisk.no understreker at det er et selvstendig, ikke-kommersielt og uavhengig selskap som vil granske påstander og avdekke feil også hos mediene, inkludert hos sine egne eiere, uten å fungere som et meningspoliti.
VG170704 Målet med Faktisk er å bidra til et rausere og mer faktabasert ordskifte i Norge gjennom å avdekke falske nyheter og faktasjekke det offentlige ordskiftet.
VG170704 « Det arbeides aktivt for å avdekke bakmenn i saken.
VG170704 Vil avdekke bakmenn ¶
DB170704 - Det arbeides aktivt for å avdekke bakmenn i saken.
DB170704 - Det arbeides aktivt for å avdekke bakmenn i saken.
AP170704 Utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) har satt inn ressurser for å avdekke for store utbytter blant de kommersielle barnehagene i Oslo.
AP170704 Håper å avdekke organisert kriminalitet ¶
AP170704 Håper å avdekke organisert kriminalitet ¶
AA170704 Han legger til at selskapet fremover vil avdekke slurv eller feil i mediene, og falske eller oppdiktede historier som sprer seg på Facebook.
AA170704 Faktisk er et selvstendig, ikke-kommersielt og uavhengig selskap som vil granske påstander og avdekke feil hos mediene, inkludert hos sine egne eiere, skriver selskapet i en pressemelding.
AA170703 Helsevesenet er nå bedre rustet til å avdekke både denne bakterien og andre parasitter og virus enn tidligere.
SA170702 Han vil gjennomgå ytterligere undersøkelser for å avdekke om han har andre alvorlige skader.
DB170702 UTGRAVING : Lorena Vazquez, en arkeolog fra det meksikanske nasjonale instituttet for antropologi og historie ( INAH ), deltar i utgravingen, som forventes å avdekke flere hodeskaller.
DB170702 Dagbladet kan avdekke at søknader som ble behandlet av en Facebook-venn i snitt fikk mer penger.
AP170702 Han vil gjennomgå ytterligere undersøkelser for å avdekke om han har andre alvorlige skader.
AA170702 Han vil gjennomgå ytterligere undersøkelser for å avdekke om han har andre alvorlige skader.
BT170701 Utvalgets oppgave er å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene.
VG170630 Etterforskningen skulle også avdekke hvorvidt produsentene hadde forsømt seg ved ikke å stanse begivenhetenes gang.
DN170630 Kjernen i vårt samfunnsoppdrag er å drive undersøkende journalistikk og avdekke kritikkverdige forhold.
DB170630 Kjernen i vårt samfunnsoppdrag er å drive undersøkende journalistikk og avdekke kritikkverdige forhold.
DA170630 - Det er for tidlig å si noe om årsak til ulykken, det får etterforskningen avdekke , sier leder i Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Åslaug Høgemark, til avisen.
AP170630 Ifølge den spanske avisen El Pais jobber « en stille hær » på 3000 offiserer fra sikkerhetsstyrker, etterretningsfolk, anklagere, dommere og analytikere i skyggene for å avdekke og hindre terroranslag.
AP170630 Ifølge den spanske avisen El Pais jobber « en stille hær » på 3000 offiserer fra sikkerhetsstyrker, etterretningsfolk, anklagere, dommere og analytikere i skyggene for å avdekke og hindre terroranslag.
AP170630 Det er fordi vi først må avdekke årsak til at dette skjedde.
DB170629 . En forebyggende helsekontroll kan avdekke sykdom i tidlig fase og forhindre videre utvikling.
DA170627 - Ved å bruke disse indikatorene vil man kunne avdekke endringer i naturen som vi ikke oppdager med det blotte øye, og som skjer uten at vi merker det, sier Signe Nybø, som har ledet ekspertrådet.
DB170625 Dagbladet kan avdekke at søknader som ble behandlet av en Facebook-venn i snitt fikk mer penger.
DB170623 Han sier at det er blitt gjort en for dårlig jobb med å kontrollere og avdekke feil.
DB170623 Etterforskningen er innrettet mot å avdekke dette, sier Lian i pressemeldingen.
DB170623 Ofte har flere offentlige instanser vært involvert i en sak med praktisk hjelp og økonomisk bistand uten å avdekke at barna i familien er utsatt for grov vold.
AP170623 Etterforskningen er innrettet mot å avdekke dette.
AA170623 Enrique Pena Nieto lover nå en rask gransking av anklagene, men flere av dem som har blitt overvåket, mistenker presidenten for å være mer opptatt av å tilsløre enn av å avdekke hva som har skjedd.
AA170623 Det er definitivt ikke folket, sier Luis Fernando García i R3D, en mexicansk menneskerettsgruppe som har bidratt til å avdekke hvem som har blitt overvåket. ( ©NTB ) ¶
AA170623 Etterforskningen er innrettet mot å avdekke dette.
BT170622 Han tror lærdommen fra Monika-saken gjør politiet bedre til å avdekke mulige drapssaker.
BT170622 Barnevoldsutvalget ble satt ned i november 2015 og hadde som mandat å avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i sin håndtering av saker der barn har vært utsatt for alvorlig vold og overgrep.
BT170622 En viktig side ved prosedyrene er at de sikrer godt samarbeid og kollegastøtte i og på tvers av tjenester, slik at ingen blir stående alene i krisen man utløser i familier ved å avdekke vold og overgrep mot barn.
SA170621 Det er også tatt blodprøver av siktede som blant annet kan avdekke om han var ruset på gjerningstidspunktet.
DB170621 Dagbladet kan avdekke søknader med som ble behandlet av en Facebook-venn i snitt fikk mer penger.
DA170620 Undersøkelser pågår for avdekke hva som har forårsaket brannen.
AP170620 Forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶
SA170619 Det er ikke utelukket at politiet i sitt arbeid vil komme til å avdekke andre lovbrudd i den daglige driften av selskapet, noe som også kan ha betydning i en eventuell gransking i fylkeskommunens regi.
DB170619 Beboerne med gjentatte advarsler : « Bare en katastrofe vil avdekke huseierens inkompetanse » ¶
BT170618 Vi har tatt et bitte lite skritt på veien når det kommer til hva som er mulig å avdekke .
DB170617 Obduksjonsrapporten vil avdekke hvem det er, sier operasjonsleder Væråmoen.
AA170617 Statens havarikommisjon skal bistå i arbeidet med å avdekke hva som var årsaken til at flyet gikk ned.
DA170616 Så langt vi har klart å avdekke , har ingen av monumentene av kvinner kommet i stand som følge av statlig finansiering.
DB170615 Hun sier at banken jobber på spreng med å avdekke årsaken til den siste feilen, samtidig som de jobber for å få systemene opp å gå igjen.
DB170615 « Det er en fryktelig skremmende tanke, men Grenfell Action Group tror innstendig bare en katastrofe vil avdekke huseiernes og KCTMOs inkompetanse, og føre til en slutt på de farlige boforholdene og forsømmelsene av leieboernes helse og sikkerhet » skrev gruppa i en bloggpost i november i fjor.
DB170615 Beboerne med gjentatte advarsler : « Bare en katastrofe vil avdekke huseierens inkompetanse » ¶
BT170615 Vi skal selvsagt forholde oss til lover og regler, og planlegger å innføre auksjonskontroll for raskere å kunne avdekke ulovlige produkter som blir forsøkt solgt gjennom oss, sier daglig leder Kai Møller i Auksjonen.no.
BT170615 Det er nødvendig for å avdekke feil.
VG170614 - Dette har vært mulig å avdekke , det må vi erkjenne.
SA170614 - Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.
DB170614 « Det er en fryktelig skremmende tanke, men Grenfel Action Group tror innstendig bare en katastrofe vil avdekke huseiernes og KCTMOs inkompetanse, og føre til en slutt på de farlige boforholdene og forsømmelsene av leieboernes helse og sikkerhet » skrev gruppa i en bloggpost i november i fjor.
DB170614 « Det er en fryktelig skremmende tanke, men Grenfel Action Group tror innstendig bare en katastrofe vil avdekke huseiernes og KCTMOs inkompetanse, og føre til en slutt på de farlige boforholdene og forsømmelsene av leieboernes helse og sikkerhet » skrev gruppa i en bloggpost i november i fjor.
DB170614 « Det er en fryktelig skremmende tanke, men Grenfel Action Group tror innstendig bare en katastrofe vil avdekke huseiernes og KCTMOs inkompetanse, og føre til en slutt på de farlige boforholdene og forsømmelsene av leieboernes helse og sikkerhet » skrev gruppa i en bloggpost i november i fjor.
DB170614 « Det er en fryktelig skremmende tanke, men Grenfel Action Group tror innstendig bare en katastrofe vil avdekke huseiernes og KCTMOs inkompetanse, og føre til en slutt på de farlige boforholdene og forsømmelsene av leieboernes helse og sikkerhet » skrev gruppa i en bloggpost i november i fjor.
DB170614 Disse stikkprøvene klarer imidlertid ikke å avdekke de mest sofistikerte unndragelsene, og utgjør heller ikke et stort nok utvalg til av vi kan si noe sikkert om omfanget.
DA170614 - Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.
DA170614 - Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.
AP170614 - Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.
AP170614 Beboerforening varslet flere ganger om dårlig brannsikkerhet i London-blokk : « Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er » ¶
AP170614 - Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.
AA170614 - Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170614 - Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.
AA170614 - Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.
AA170614 - Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.
AA170614 - Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.
DA170613 Det viser at disse tiltakene er viktige for å avdekke disse lovbruddene og for å bedre kvaliteten for alle som berøres av tjenesten.
DA170613 Selv om millioner står på spill ved et boligkjøp, er det bare fire av ti som sjekker boligens tilstandsrapport for å avdekke mulige feil og mangler.
DB170612 UTREDER : Askjell Hjellvik i Europeiske Reiseforsikring sier selskapene er blitt mye flinkere til å avdekke forsøk på svindel.
DB170612 - Vi greier ikke å avdekke all svindel, men oppdagelsesrisikoen er mye høyere i dag enn bare for noen år siden.
AP170612 Derfor håper forskerne at nakenrottene kan avdekke hemmeligheter som kan hjelpe oss å forebygge og behandle en rekke sykdommer.
AP170612 Derfor håper forskerne at nakenrottene kan avdekke hemmeligheter som kan hjelpe oss å forebygge og behandle en rekke sykdommer.
VG170611 Problemet ble tatt opp flere ganger, slike spørsmål er vanskelig å avdekke og finne ut av.
SA170610 Derfor forsker vi for å finne nye metoder til å avdekke hvilke personer som har høyere risiko for å få helseproblemer, underveis i et sykkelritt, sier han.
AA170610 - Det var ingen vanskelig oppgave for tollerne å avdekke vodkaen som hadde russisk skrift på etikettene, sier seksjonssjef i Tollregion Midt-Norge Bjørn Arild Sørli.
SA170609 Etterforskere arbeidere videre for å avdekke om det er flere lik i gravene.
DN170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
DB170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
AA170609 Etterforskere arbeidere videre for å avdekke om det er flere lik i gravene.
AA170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
SA170608 Så lenge det ikke finnes statlige tilsynsmyndigheter som både har ansvar for å avdekke og reagere på slik praksis, og som samtidig har tilstrekkelig sanksjonsmyndighet til å sørge for at praksisen endres, vil selv ikke det beste lovverk kunne verne pasientene mot overgrep.
SA170608 Så lenge det ikke finnes statlige tilsynsmyndigheter som både har ansvar for å avdekke og reagere på slik praksis, [... ] vil selv ikke det beste lovverk kunne verne pasientene mot overgrep.
DB170608 Comey var, ifølge eget utsagn, svært bekymret for Russlands innblanding i det amerikanske valget, og fordi han var bekymret for det amerikanske justisdepartementets evne til å avdekke dette.
DB170607 Som et ledd i den etterforskningen ser FBI - USAs øverste politimyndighet - også på Trump-leirens bånd til Russland for å avdekke mulig samordning mellom partene.
SA170606 Med ubåt skal historikerne avdekke om norgeshistorien må skrives på nytt.
AA170606 - Og den vil ikke være egnet til å avdekke likestillingsutfordringene i egen bedrift, sier Bjurstrøm.
DB170603 Det søkes i sjøen for å avdekke om flere personer kan være i vannet.
AP170601 Han sier at kontroll med forsendelser under den tollfrie grensen ikke er en høyt prioritert oppgave for etaten i forhold til å avdekke smugling av mer alvorlig karakter, men forsikrer at mange tjenestemenn jobber daglig med kontroll av tollfrie småpakker på flere kontrollpunkter for Tollvesenet.
AA170601 Vi har gjort en omfattende kartlegging av personer tilknyttet avdøde og siktede i saken, for å avdekke om det er har vært andre personer på åstedet i tidsrommet for drapet.
DB170531 Det politiet faktisk gjør, er å avdekke og straffeforfølge kriminalitet.
AP170531 Høy fart og ruskjøring tar fortsatt flest liv i trafikken, og UP gjør en solid jobb med å forebygge og avdekke trafikkfarlig adferd, slik at veiene blir tryggere for oss alle, skriver innleggsforfatteren.
AA170530 Gjennom bedre metoder har vi mulighet for å avdekke sakene tidligere, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
BT170529 Britisk politi har jobbet intenst for å avdekke om Salman Abedi handlet alene da han tok livet av 22 mennesker og skadet 119 etter en konsert i Manchester Arena.
AA170529 Hva som har skjedd, vil vi forsøke å avdekke i den videre etterforskningen, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sør-Øst politidistrikt til VG. ( ©NTB ) ¶
VG170526 Etterforskerne jobber iherdig med å følge opp alle spor etter angrepet og det meldes om flere store fremskritt i jakten på å avdekke terroristens medhjelpere.
DB170526 Unntak fra dette er bare situasjoner der slik innføring vil avdekke forhold som er undergitt lovbestemt taushetsplikt, opplyser Bernt.
AP170526 Halvparten av sensorene har hatt oppgaver der de mistenker plagiat, men de har ikke tid til å avdekke det.
DB170525 Dere skal avdekke og bevise.
AA170525 Dere skal avdekke og bevise.
NL170524 En hensikt med forslaget er å avdekke fornorskingspolitikkens konsekvenser både på individ og samfunnsnivå.
NL170524 Det har tidligere blitt gjennomført et arbeid for å avdekke norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag, der statlige overgrep ble omtalt.
AP170524 - Alle vestlige land har en etterretningsbasert tilnærming for å avdekke terrorisme før det skjer, men rammene varierer fra land til land, sier Cato Hemmingby, forsker og ekspert på ekstremisme, terrorisme, trusselanalyse og samfunnssikkerhet ved Politihøgskolen.
AP170524 - Alle vestlige land har en etterretningsbasert tilnærming for å avdekke terrorisme før det skjer, men rammene varierer fra land til land, sier Cato Hemmingby, forsker og ekspert på ekstremisme, terrorisme, trusselanalyse og samfunnssikkerhet ved Politihøgskolen.
DB170523 Dere skal avdekke og bevise.
DB170523 De mener at det som foregår i miljøet rundt Visjon Norge er av vesentlig samfunnsmessig betydning, og nettopp derfor er det viktig å avdekke kritikkverdige forhold ved virksomheten.
AA170523 Det må gjøres en tidsmåling for å avdekke forholdet.
AA170523 Dere skal avdekke og bevise.
AA170523 Dere skal avdekke og bevise.
VG170522 - Det er fryktelig viktig å motivere folk til å oppklare alvorlig kriminalitet, særlig hvor det er vanskelig for politiet å avdekke denne kriminaliteten, og særlig hvor man har satt seg selv i fare ved å komme med innrømmelser, sier Malling.
VG170522 - The Guardian har markert seg som et av de mediene i verden som har evnet å avdekke de største digitale og sosiale trusselbildene og sakene de siste årene.
DB170522 Kaja de Vibe Malling legger også vekt på at Cappelen har snakket om saker politiet ikke visste om fra før, og at tilståelsen hans dekker mer enn det politiet kunne avdekke .
AA170522 - Dette er en hån mot norsk politi og de som arbeider med å avdekke alvorlig kriminalitet.
AP170521 - Så langt jeg har klart å avdekke i dag, har skipet pr. i dag ingen godkjenning hos oss hverken som passasjerskip eller lasteskip.
AP170521 - Så langt jeg har klart å avdekke i dag, har skipet pr. i dag ingen godkjenning hos oss hverken som passasjerskip eller lasteskip.
AA170521 Det norske forsvaret ønsker ikke å kommentere saken, men svarer på generelt grunnlag « at noe av hensikten med å øve på militære operasjoner under utfordrende klimatiske forhold, nettopp er å avdekke eventuelle behov for endringer i soldatenes utrustning ».
AP170520 I rapporten hevdes det at økningen « må knyttes til innsatsen for å avdekke denne typen forhold.
AP170520 I rapporten hevdes det at økningen « må knyttes til innsatsen for å avdekke denne typen forhold.
BT170519 Det er prekært å avdekke hva som har foregått.
SA170518 Familien skal jobbe tett med rettsmedisinere for å avdekke dødsårsaken.
SA170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid.
DN170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid.
DN170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid.
AA170518 Familien skal jobbe tett med rettsmedisinere for å avdekke dødsårsaken.
AA170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid.
VG170516 De neste timene og dagene vil forhåpentligvis gradvis avdekke sannheten.
DB170516 Sommeren 2015 kunne Dagbladet avdekke at den pensjonerte offiseren omga seg med dyrt forsvarsutstyr på familiens sommersted, inkludert en RIB til 650 000 kroner, en ATV til 132 500 kroner og en fliskutter til 198 750 kroner.
DA170516 Russetida bidrar til å avdekke sosiale og kulturelle forskjeller i Oslo.
VG170514 - Jeg tror det blir et viktig virkemiddel for å avdekke doping.
DB170513 Ole Solvang er visedirektør i Human Rights Watchs ( HRWs ) kriseavdeling, og jobber med å avdekke menneskerettsbrudd i en rekke land, bl.a.
DB170512 Dagbladet kan nå avdekke flere uheldige forhold knyttet til RusseID.
SA170511 Kun en etterforskning fra Politiet kan avdekke om disse redegjørelsene er skrevet i 2013 eller om de er skrevet i 2017.
DB170511 ¶ MER PENGER TIL KONTROLL : Regjeringen vil gi Nav 30 millioner mer i 2017 for å avdekke feilutbetalinger.
DB170511 Pengene skal brukes til å avdekke og kreve tilbake feilutbetalinger.
DB170511 Her kan du blant annet se hvilke metoder Nav bruker i dag for å avdekke misbruk.
DB170511 Dermed søker forskere seg oftere til arbeid der de kan avdekke nye forhold og sammenhenger.
DN170510 I en ny undersøkelse har Transportøkonomisk Institutt testet to ladbare hybridbiler i et avgass-laboratorium ved tilnærmet norsk bruk, for å avdekke CO2-utslipp, energiforbruk og utslipp av lokalt forurensende avgasser.
DB170510 Men på ett område likner denne saken både Watergate og andre politiske skandaler ; jo mer presidenten anstrenger seg for å stanse den, desto større interesse er det for å avdekke sannheten.
DB170509 Det store spørsmålet for mange er hvorfor James Comey ble sparket akkurat nå, spesielt med tanke på at det er han som leder etterforskningen som skal avdekke hvorvidt Trumps valgkampanje hadde noe samarbeid med Russland.
DA170509 « Vi ser allerede i dag en økning i kreative organisasjonsformer og selskapsstrukturer for å unngå eller omgå et arbeidsgiveransvar, noe som medfører økt ressursbruk i tilsyn for å avdekke de reelle arbeidstaker- og arbeidsgiverforholdene » skriver tilsynet.
AP170509 Blant dem er Arizona-senator John McCain, som mener at det nå må opprettes en spesialetterforskning for å avdekke Trump-kampanjens forhold til Russland : ¶
VG170507 Den avdøde vil bli obdusert for å avdekke dødsårsak. Én av teoriene politiet arbeider ut i fra er at hendelsen dreier seg om en nødvergesituasjon.
DB170507 Søndag fortsetter behandlingen av paritets nye politikk og landsmøtet vedtok med overveldende flertall at samtlige moskeer i Norge bør granskes for å avdekke eventuelle radikale miljøer.
DB170507 Den avdøde var bosatt i Oslo, og politiet håper obduksjonen av mannen vil avdekke dødsårsaken.
BT170507 Den skal forebygge og avdekke samfunnsskadelig og kriminell aktivitet på trafikant- og kjøretøyområdet.
BT170507 Den avdøde var bosatt i Oslo, og politiet håper obduksjonen av mannen vil avdekke dødsårsaken.
AA170507 Den avdøde var bosatt i Oslo, og politiet håper obduksjonen av mannen vil avdekke dødsårsaken.
DB170506 Å avdekke hva klokken kan være verdt, trenger ikke være noen komplisert eller kostbar seanse.
DN170505 Det er viktig å avdekke hva som er skjedd, og lære av det, påpeker han.
DA170505 Han sier formålet med granskingen er å avdekke om moskeene fungerer som rekrutteringsarena for ekstreme miljøer.
AA170505 De hadde satt noen møbler foran pallene, men det var ingen vanskelig oppgave for tollerne å avdekke vodkaen som hadde russisk skrift på etikettene, sier Sørli.
VG170504 - Vi jobber med å avdekke om siktede har begått flere overgrep, og vi er helle rikke ferdig med å gjennomføre avhør, sier Knutsen-Berge.
SA170504 Ikke bare for å avdekke og informere, men også for å få svar.
DB170504 - Vi jobber med å avdekke om siktede har begått flere overgrep, samt gjennomføre avhør med flere sentrale personer, sier hun.
DA170504 - Vi jobber med å avdekke om siktede har begått flere overgrep, samt gjennomføre avhør med flere sentrale personer, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt til avisen.
DA170504 Mathisen håper det gjøres en grundig jobb for å avdekke risikoen ved en slik antihomo-marsj.
AP170504 - Vi jobber med å avdekke om siktede har begått flere overgrep, samt gjennomføre avhør med flere sentrale personer, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt til avisen.
AA170504 De hadde satt noen møbler foran pallene, men det var ingen vanskelig oppgave for tollerne å avdekke vodkaen som hadde russisk skrift på etikettene.
AA170504 - Vi jobber med å avdekke om siktede har begått flere overgrep, samt gjennomføre avhør med flere sentrale personer, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt til avisen.
DA170503 Forsvaret hadde ikke gjort en bakgrunnssjekk av det antatt greske selskapet Seaways, for å avdekke slike eierforhold før de skrev under på en bindende avtale.
DA170503 Nå blir det lettere å avdekke hvor behovene er, så vi kan ha fokus på rett område, forteller Buind.
DA170503 Digitaliseringen av informasjonen gir også mulighet til lettere å avdekke gamle rørtilkoblinger ved salg av boliger.
DB170502 Samfunnet har organisert slagkraftige ordensmyndigheter, innrettet på å bekjempe kriminalitet i bred forstand og for å avdekke kriminelle strukturer.
AA170502 Viktigst for oss nå er å avdekke om flere er smittet, og forebygge videre spredning av bakterien.
DB170501 Danne grunnlag for bedre å avdekke foreldrenes ressurser og faktisk omsorgsevne i de tilfeller der tilbakeføring kan være aktuelt.
AP170501 Grunnskoler er ikke pålagt å registrere eller avdekke seksuell vold, og mange skoler føler seg dessuten presset til å skjule rapporterte overgrep, skriver AP.
SA170429 Fredag ba hans advokater om at henrettelsen etterforskes for å avdekke om klienten ble utsatt for tortur under henrettelsen.
DB170429 Akkurat som man ikke trenger noen nådeløs åpenhet for å avdekke at det slett ikke er krise i norsk idrett for tida.
DB170428 Med hjelp fra etterretningsbyråer har de klart å avdekke den siste meldingen han sendte via meldingstjenesten WhatsApp.
DB170428 Han forteller at selv om stoffet er svært potent, og bare få milligram av det kan være dødelig, har politiet gode analysemetoder for å avdekke stoffet.
DB170428 - Analysemetodene kan avdekke minimale mengder, sier han. 96 overdoser ¶
DN170427 Håper Trump vil avdekke « Trumpeconomics » ¶
DB170427 KALDT : En privat finansiert forskningsekspedisjon som skulle avdekke global oppvarming har fryst fast i Antarktis.
AA170427 Videre vil politiet gjøre åstedsundersøkelse for å kunne avdekke brannårsaken, sier Tuset.
AA170426 Hun peker videre på at det er særlig viktig for kontrollkomiteen å tydeliggjøre og å avdekke svikten i samarbeidet mellom barne- og familietjenesten - og skolen.
VG170425 KrF-lederen fulgte i helgen med på Arbeiderpartiets landsmøte, som åpnet for at et barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre, innføring av et tredje kjønn i Norge, at gravide skal tilbys å ta en blodprøve som kan avdekke blant annet Downs syndrom hos foster og Ap vil fjerne K-en ( kristendom, red.anm. ) fra KRLE-faget på skolene.
DA170425 Direktoratet skriver at en viktig milepæl i 2017 blir å avdekke potensialet for å finne olje og gass i Barentshavet sørøst.
BT170425 I erkjennelse av at vi ikke vil klare å avdekke , oppklare og pådømme all den kriminalitet som begås av dette miljøet, bør det sørges for regelverk som kan bidra til forebygging.
AA170425 Etterforskningen skal avdekke hvor mye materiale hver av de mistenkte bestitter, og i hvor stor grad de har delt bildene.
AA170425 Direktoratet skriver at en viktig milepæl i 2017 blir å avdekke potensialet for å finne olje og gass i Barentshavet sørøst.
AA170425 Direktoratet skriver at en viktig milepæl i 2017 blir å avdekke potensialet for å finne olje og gass i Barentshavet sørøst.
DB170424 Det var seer Karl Henry Nøkling ( 61 ) som først brukte Googles bildesøk til å avdekke hvordan flere av bildene ikke stammer fra de personene som « Brennpunkt » hevder de tilhører.
DA170424 - Levekårsjef Eli Karin Fosse har bedt HR-støtte om å gjennomføre en nøytral undersøkelse ; for å avdekke om det har forekommet gjengjeldelse etter varsling, skriver rådgiver Per-Øyvind Steen i HR-støtte i en e-post til Krüger fredag.
BT170424 Det første oppholdet ble ifølge tyske medier antakeligvis brukt til å undersøke området for å finne et passende sted til bombene, og avdekke rommene han kunne holde øye med spillerbussen og utløse bombene fra.
DN170423 I helgen ble Aps nei til K-en i KRLE-faget i skolen og et vedtak om å innføre en test for å avdekke kromosomfeil hos fostre, føyd til listen over kjente uenigheter som kontantstøtte, eggdonasjon og oljeutredning i nord.
DB170423 ¶ KOFFERT MED PENGER : Brennpunkt sier selv at Facebook ble deres viktigste kilde for å avdekke bakmennenes luksusliv.
DB170422 Serien kan ha klart å avdekke nye bevis om det flere tiår-gamle drapet, skriver The Telegraph.
DB170422 Dokumentarserien skal, ifølge avisa, avdekke at drapet på Cesnik ikke bare handler om et drap, men muligens også avdekke en pedofiliring og korrupsjon blant kirkens menn, politiet og politikere i Baltimore.
DB170422 Dokumentarserien skal, ifølge avisa, avdekke at drapet på Cesnik ikke bare handler om et drap, men muligens også avdekke en pedofiliring og korrupsjon blant kirkens menn, politiet og politikere i Baltimore.
DA170421 Vi har ikke kunnet avdekke noe i nærheten av omfanget fra Bergen.
BT170420 Politiets førsteprioritet bør være å avdekke om kvinnene utsettes for tvang.
BT170420 Hvis man ønsker å avdekke aktører som bruker tigging som et skalkeskjul bør politiet heller bli bedre til å kartlegge og etterforske disse miljøene, f.eks. ved aktivt å bruke registreringsplikten for tiggere.
AP170420 Et lite stikk i den nyfødtes hæl kan avdekke 23 forskjellige sykdommer.
AP170420 Alle foreldre får tilbud om helseundersøkelser av sitt nyfødte barn for å avdekke eventuelle avvik eller medfødte sykdommer.
SA170419 Hun råder par til å ha en åpen og ærlig dialog om økonomi helt fra starten av forholdet, for å avdekke eventuelle problemer.
BT170419 Hun råder par til å ha en åpen og ærlig dialog om økonomi helt fra starten av forholdet, for å avdekke eventuelle problemer.
AP170419 Hun råder par til å ha en åpen og ærlig dialog om økonomi helt fra starten av forholdet, for å avdekke eventuelle problemer.
AA170419 - Det som er spennende med hobbyen er å avdekke historien bak disse aksjebrevene, gjennom å grave i dokumenter og lignende.
AA170419 - Avdekke historien ¶
DN170417 I mars signerte president Donald Trump to presidentordre, såkalte « executive orders », for å avdekke handelsmisbruk og redusere amerikansk handelsunderskudd.
DA170412 - Ved å politianmelde saken håper vi etterforskningen vil avdekke hvem som har påført katten disse lidelsene og at de blir trukket for retten og gitt sin rettmessige traff, sier Strand.
AA170412 AP har intervjuet angivelige ofre, tidligere og nåværende FN-tjenestemenn og etterforskere i 23 land for å avdekke omfanget av slike beskyldninger mot FN-personell.
VG170411 - For 10 til 15 år siden var det mye mer planlagte aksjoner, men sikkerhetstjenestene har blitt veldig flinke til å avdekke disse planene.
DB170411 Prisen for gravende journalistikk går til International Consortium for Investigative Journalism, McClatchy newspapers og Miami Herald for det enorme prosjektet med å avdekke Panama-papirene, der hundrevis av journalister på seks kontinenter deltok.
DB170411 Da er det viktig at de etablerte mediene holder fast på verdier og prinsipper som er grunnlaget for maktkritikk, og som er helt nødvendige for å avdekke forhold som ikke tåler dagens lys.
SA170410 Samtidig håper forsvareren at PSTs etterforskning skal avdekke at han ikke kan mistenkes etter siktelsen.
DN170410 Trump signerte to presidentordrer for å avdekke handelsmisbruk og redusere amerikansk handelsunderskudd i slutten av mars, som blant annet ba om å øke og forbedre innsamlingen av antidumpingtoll og utjevningstoll.
DN170410 Prisen for gravende journalistikk går til International Consortium for Investigative Journalism, McClatchy newspapers og Miami Herald for det enorme prosjektet med å avdekke Panama-papirene, der hundrevis av journalister på seks kontinenter deltok. ( ©NTB ) ¶
DN170410 Journalistene gikk gjennom 516 tilfeller for å avdekke hvordan politiet på ulovlig vis fikk hundrevis av mennesker kastet ut av hjemmene sine, enda mange av dem ikke hadde gjort noe ulovlig.
DB170410 Utestedene må ha kontroll, vurdere gjester, sjekke toaletter og avdekke ulovlig virksomhet.
DA170410 - Poenget med arbeidet er å avdekke verneverdier.
AP170410 PST ønsker å avdekke om det har vært kontakt mellom 17-åringen og den 39 år gamle usbekeren som er siktet for terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag.
AA170410 Samtidig håper forsvareren at PSTs etterforskning skal avdekke at han ikke kan mistenkes etter siktelsen.
AA170410 Samtidig håper forsvareren at PSTs etterforskning skal avdekke at han ikke kan mistenkes etter siktelsen.
FV170409 For PST er det nå viktig å avdekke mannens intensjon og om han har vært alene om dette, sier Aalling.
FV170409 Etterforskningen vil forhåpentlig avdekke om politiet har avverget et terroranslag, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
AP170409 Søndag kveld meldte Svenska Dagbladet at PST « med stor sannsynlighet » vil kontakte svenske Säpo for å avdekke om det har vært kontakt mellom 17-åringen og den 39 år gamle usbekeren som er siktet for terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag.
AP170409 For PST er det nå viktig å avdekke siktedes intensjon og om han har vært alene om dette, sier Aalling.
AP170409 For PST er det nå viktig å avdekke mannens intensjon og om han har vært alene om dette, sier Aalling.
AP170409 Etterforskningen vil forhåpentlig avdekke om politiet har avverget et terroranslag, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
SA170407 Forsker Trine Eggen, nærmest, og forskningstekniker Anne Kvitvær ved Bioforsk på Særheim er spente på hva Bioforsk-prosjektet vil avdekke om risikoen ved å beise rapsfrø med plantevernmiddel som er svært giftig for bier.
DB170407 De sto bak en undersøkelse man kunne mistenke hadde som formål å avdekke hvor lite nordmenn vet om eggproduksjon.
DB170406 « Det foreligger opplysninger om at det er flere fornærmede i saken og etterforskningen vil derfor også rettes mot å avdekke om siktede har begått flere overgrep.
DA170406 Hvilke tegn er det lærere ( og andre ) skal se etter for å kunne avdekke overgrep ?
VG170405 - Ettersom man ikke benytter kontanter på Uber-plattformen i Norge, har skattemyndighetene mulighet til å avdekke all feilrapportering.
DA170405 Høyesterett slo fast at alle journalister og filmskapere har rett til å avdekke forhold i samfunnet.
AP170405 Aftenposten kunne tirsdag avdekke hvordan ekstraordinær pengebruk ( dokumentet på bildet ) og prosjektproblemer har vært skjult for offentlighetens søkelys.
DN170404 Og like før helgen avsluttet også Konkurrensverket sine granskninger uten å avdekke noe straffbart, skriver ABC Nyheter.
DB170404 - I en del saker, kan det være behov for omfattende etterforskning for å avdekke hva det straffbare kan være, eller det kan være en situasjon der det ikke er mulig å avhøre barnet på grunn av traumer, sykdom, ferie eller annet.
DB170404 - Det handler om at barnehager og skoler og folk flest er blitt flinkere til å snakke med unger og avdekke vold og overgrep, sier Lysholm.
DB170404 - Følelsen av ekte glede og takknemlighet man får ved å avdekke viktig bevis, har vært belønning nok, sier Royen.
AP170404 Aftenposten kan nå avdekke hvordan ekstraordinær pengebruk ( dokumentet på bildet ) og prosjektproblemer har vært skjult for offentlighetens søkelys.
AP170404 Aftenposten kan nå avdekke hvordan ekstraordinær pengebruk ( dokumentet på bildet ) og prosjektproblemer har vært skjult for offentlighetens søkelys.
AP170404 Og like før helgen avsluttet også Konkurrensverket sine granskninger uten å avdekke noe straffbart, skriver ABC Nyheter.
VG170403 Dette er standard prosedyre i alle alvorlige narkotikasaker at man ber om romavlytting og telefonavlytting for å avdekke eventuelle medsammensvorne.
SA170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
DN170403 Men ikke minst krever det etater som har forutsetning for å avdekke at summen av det som foregår er forsøk på manipulasjon eller på å påvirke valgresultatet, sier Tajik.
DN170403 Ti årsverk i Nav jobber med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
DN170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
DB170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
DA170403 Aktivister som jobber for å avdekke brudd på menneskerettighetene, utestenges systematisk fra Gazastripen av både Israel og Egypt, hevder Human Rights Watch.
DA170403 - Hvis Israel ønsker at ICC skal ta landets argumenter seriøst, om at Israels etterforskning av lovbrudd er tilstrekkelig, vil det være et godt første trekk å la menneskerettsforkjempere å avdekke relevant informasjon, sier Sari Bashi, som leder HRWs virksomhet på Vestbredden og Gazastripen.
DA170403 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) ber Medietilsynet om å jobbe med kompetanseheving for å avdekke falske nyheter ¶
DA170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
BT170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
AP170403 For å avdekke mistenkelige transaksjoner skal det også være rutiner i bankenes IT-systemer som overvåker strømmene av penger.
AP170403 For å avdekke mistenkelige transaksjoner skal det også være rutiner i bankenes IT-systemer som overvåker strømmene av penger.
AP170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
AA170403 Aktivister som jobber for å avdekke brudd på menneskerettighetene, utestenges systematisk fra Gazastripen, ifølge HRW.
AA170403 - Hvis Israel ønsker at ICC skal ta landets argumenter seriøst, om at Israels etterforskning av lovbrudd er tilstrekkelig, vil det være et godt første trekk å la menneskerettsforkjempere å avdekke relevant informasjon, sier Sari Bashi, som leder HRWs virksomhet på Vestbredden og Gazastripen.
AA170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
AP170402 Magnus skal bruke de neste årene på å avdekke svenske tilstander i Chicago, Texas og New York.
DN170401 Det er gått halvannen uke siden VG, Dagbladet og NRK på en felles pressekonferanse fortalte om det nye selskapet Faktisk, som ifølge daglig leder og redaktør Kristoffer Egeberg beskrev som en tjeneste som skal « faktasjekke og avdekke falske nyheter ».
AP170401 Ved NTNU jobber Per Magnus Veierland med å utvikle et dataprogram som skal avdekke feil på strømnettet ved å analysere bilder tatt fra luften.
SA170331 For noen år siden utviklet han en metode som kan avdekke personlighetstrekk med stor nøyaktighet ved hjelp av vanlige folks Facebook-likes.
SA170331 Datamaskiner kan på en mye mer nøyaktig måte avdekke folks personlighetstrekk enn mennesker kan, mener Michal Kosinski.
DN170331 USAs president Donald Trump signerer nå to presidentordrer, såkalte « executive orders », for å avdekke handelsmisbruk og redusere amerikansk handelsunderskudd.
DA170331 - Vi fortsetter etterforskningen i helgen med å avhøre vitner og avdekke et eventuelt motiv.
AP170331 Den kanskje mest alvorlige saken er avslørt av EUs organ for å avdekke svindel, OLAF.
AP170331 - Vi fortsetter etterforskningen i helgen med å avhøre vitner og avdekke et eventuelt motiv.
AP170331 De tre lederne mener at en utredning av folk med spesialkompetanse på sentrene kan avdekke og veilede foreldrene i deres omsorgskompetanse bedre enn mange i det kommunale barnevernet har mulighet til selv.
AA170331 Men når kommuneadvokaten ikke kan utelukke lovbrudd så er det mest riktig at vi overlater til politiet å avdekke hva som har skjedd i denne saken, sier Rita Ottervik.
AA170331 Tannhelsepersonell har en nøkkelrolle i å avdekke og forebygge overgrep mot barn, sier helseministeren.
AA170331 - Vi fortsetter etterforskningen i helgen med å avhøre vitner og avdekke et eventuelt motiv.
AA170331 De kan også sjekke og avdekke falske nyheter gjennom nettstedet « Faktisk », et samarbeid mellom landets tre største mediehus, og som lanseres sommeren 2017.
VG170330 Etterforskningen vil avdekke om vedkommende har brukt medikamentet i henhold til anvisning fra lege, sier UP-sjef Runar Karlsen til VG.
AP170330 Datamaskiner kan på en mye mer nøyaktig måte avdekke folks personlighetstrekk enn mennesker kan, mener Michal Kosinski.
SA170329 Tilstand på vegger, og tak er viktig å kontrollere for å avdekke skader som kan koste mye å utbedre.
BT170329 Tilstand på vegger, og tak er viktig å kontrollere for å avdekke skader som kan koste mye å utbedre.
AP170329 For mye av oppmerksomheten er hittil rettet mot å stoppe og avdekke strømmen av selve varene i de kriminelle nettverkene.
AP170329 Bruke databaser for verdensmarkedspriser for ulike varer for å avdekke villedende fakturering for å flytte penger og varer mellom land.
AP170329 For mye av oppmerksomheten er hittil rettet mot å stoppe og avdekke strømmen av selve varene i de kriminelle nettverkene.
AP170329 Bruke databaser for verdensmarkedspriser for ulike varer for å avdekke villedende fakturering for å flytte penger og varer mellom land.
AP170329 Tilstand på vegger, og tak er viktig å kontrollere for å avdekke skader som kan koste mye å utbedre.
AA170329 Det var Utdanningsdirektoratet som i fjor sommer ville stenge skolen ved Festningen i Trondheim etter flere tilsyn hvor de hevdet å avdekke både gjentatte og alvorlige brudd på regelverket.
VG170328 | Ny HPV-test kan avdekke flere krefttilfeller ¶
SA170328 | Ny HPV-test kan avdekke flere krefttilfeller ¶
DB170328 Hva gjelder oppførsel i sosiale medier, sier politioverbetjenten at det ikke er så lett å avdekke og at mye befinner seg på grensen mellom hva som er straffbart og ikke.
DB170328 Danwatch bruker store ressurser på å avdekke urett som begås rundt i verden - og starter undersøkelser dels på tips, lekkede dokumenter og ut fra områdene de interesserer seg for.
AP170328 - Vi har ikke helsefag i utdanningen, vi blir ikke kvalifisert til å avdekke dette, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170328 | Ny HPV-test kan avdekke flere krefttilfeller ¶
AA170328 - Vi har ikke helsefag i utdanningen, vi blir ikke kvalifisert til å avdekke dette, sier hun. ( ©NTB ) ¶
FV170327 I februar reiste han til frontlinjen i Mosul for å avdekke krigens grusomheter.
DB170327 Disse sier imidlertid noe om « det store bildet » og egner seg ikke til å avdekke grove enkeltepisoder, eller enkelte elever som opplever mobbing over tid.
AP170327 Det kan ikke utelukkes at disse bekymringene over « en skremmende utvikling » også kan handle om at politiet blir stadig bedre i stand til å avdekke problemhendelser og ha kontroll med slike miljøer.
DB170325 Overgrepssaker har fått en helt annen prioritet i politiet, selv om vi også selvfølgelig kunne ønsket å avdekke mer, sier Metlid, som oppfordrer gruppa og andre til å selvfølgelig tipse politiet om personer, men ikke drive privat etterforskning.
DB170325 - Vi forstår at de har et sterkt ønske om å avdekke mer og at de mener at vi ikke gjør jobben vår godt nok.
AA170325 Dagbladet, VG og NRK samarbeider om å sjekke fakta i norsk debatt og avdekke falske nyheter.
VG170324 * Det var nødvendig å holde operasjonen gående for å avdekke hvem som var hovedmennene bak innførselen.
AP170324 Michal Kosinski viste hvordan digitale spor kan avdekke folks personlighet.
AP170324 Michal Kosinski viste hvordan digitale spor kan avdekke folks personlighet.
DB170323 Politiets etterforskning vil avdekke hvorvidt det foreligger et straffeansvar i den enkelte sak.
BT170323 - Etterforskningen vil avdekke hvor mange fornærmede det kan være snakk om.
AP170323 MI5, som formelt heter The Security Service, er britenes sikkerhetstjeneste med ansvar for å avdekke og forhindre terror i Storbritannia.
AP170323 MI5, som formelt heter The Security Service, er britenes sikkerhetstjeneste med ansvar for å avdekke og forhindre terror i Storbritannia.
AP170323 MI5, som formelt heter The Security Service, er britenes sikkerhetstjeneste med ansvar for å avdekke og forhindre terror i Storbritannia.
AP170323 Derfor vil de kommende utgravingene kunne avdekke om det faktisk fantes at gateløp som gikk på tvers gjennom hele feltet, eller om dette var deler av noe helt annet.
DA170322 Etterforskningen vil nå forsøke å avdekke om det var en solo-handling eller om mannen var tilknyttet en gruppe.
AA170322 Etterforskningen vil nå forsøke å avdekke om det var en solo-handling eller om mannen var tilknyttet en gruppe.
AA170322 " Ser at VG, Dagbladet og NRK har startet et selskap som skal avdekke falske nyheter og samtidig definere hva som er sant og feil i mediebildet.
VG170321 Derfor vil VG, i samarbeid med Dagbladet og NRK, faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
VG170321 Og vi skal også avdekke falske nyheter, sier han under dagens pressekonferanse.
VG170321 Nå har mediehusene VG, Dagbladet og NRK blitt enige om å gå sammen om tjenesten Faktisk, som skal motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
SA170321 Og vi skal også avdekke falske nyheter, sier han under dagens pressekonferanse.
SA170321 Den nye tjenesten skal faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter, skriver NRK.
FV170321 Gjøres dette arbeidet godt og grundig vil faktasjekken kunne avdekke feil og i verste fall løgner, sier hun.
FV170321 Dagbladet, VG og NRK skal sammen faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
FV170321 - Vi skal ikke utelukkende avdekke falske nyheter.
DN170321 - Vi skal faktasjekke og avdekke falske nyheter, sier nybakt redaktør Kristoffer Egeberg ( 42 ) i Faktisk.
DB170321 - Det kan være krevende å avdekke juks.
DB170321 Sammen ønsker mediehusene å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
BT170321 Dagbladet, VG og NRK inngår et samarbeid for å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
AA170321 Gjøres dette arbeidet godt og grundig vil faktasjekken kunne avdekke feil og i verste fall løgner, sier hun.
AA170321 Dagbladet, VG og NRK skal sammen faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
AA170321 - Vi skal ikke utelukkende avdekke falske nyheter.
AA170321 Dagbladet, VG og NRK inngår et samarbeid for å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
VG170320 Men så et det slik at det skje feil, og det er Riksrevisjonens kjerneopgave å avdekke .
DB170320 Men for B-laget finnes ikke engang en foreldelsesfrist, en frist for myndighetene til å avdekke feil eller mangler ved vedtaket ditt om å få statsborgerskap.
DA170320 Vi trenger at personer som skal jobbe tett med barn mer systematisk får oppdatert kunnskap om hvordan de kan avdekke vold mot barn, sier KrF-politikeren.
DA170320 For å hjelpe flere barn, vil Ropstad at flere som er ansatt i stat og kommune skal lære hvordan de kan avdekke vold og overgrep mot barn og unge.
AP170320 - Stort samarbeid for å avdekke
DA170319 - Vi har nulltoleranse for misbruk av norske bistandsmidler, sier statssekretæren, og viser til at Norge kontrollsystemer for å avdekke misligheter.
DB170318 - Skolen har så langt ikke klart å avdekke hva som skjuler seg bak tallene i elevundersøkelsen og har derfor bedt om ekstern bistand for å finne ut hvilke elever som blir utsatt for mobbing og hvem som mobber, for deretter å iverksette nødvendige tiltak.
DA170318 Kan man tenke seg at det er legitimt å « krenke » noen for å avdekke kritikkverdige forhold eller samfunnsstrømninger ?
BT170318 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil åpne for å sjekke asylsøkeres telefoner og PC-er for å avdekke om de er en sikkerhetstrussel.
BT170318 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen vil endre utlendingsloven slik at politiet skal kunne avdekke hvorvidt asylsøkere utgjør en sikkerhetstrussel for Norge gjennom å undersøke deres mobiltelefoner og PC-er.
SA170317 Ifølge Bergby har It's Learning en egen operasjonssentral som nå jobber for å avdekke hvor sikkerhetsbruddet er.
DA170317 A-krim jobber for å avdekke organisert arbeidskriminalitet og bakmenn, og bidra til en sunn, ærlig konkurranse i de ulike bransjene.
AP170317 Han sier at Helsetilsynet i slike tilfeller har gode muligheter til å avdekke om det er svakheter i systemet som går igjen.
AA170317 Det er nemlig en fare for at en slik etterforskning vil avdekke informasjon som er i mistenktes disfavør, og siden mistenkte i dette tilfellet er død, kan han ikke forsvare seg mot denne informasjonen.
DN170316 Torsdag opplyser en kilde til nyhetsbyrået AFP at også gaver fra en ikke navngitt giver skal etterforskes for å avdekke om det dreier seg om et forsøk på å kjøpe seg innflytelse.
DB170316 Etterforskerne vil forsøke å avdekke om det dreier seg om et forsøk på å kjøpe seg innflytelse.
DB170316 ¶ TOPPEN AV ISFJELLET : Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) mener at A-krimsenteret fortsatt har mye kriminalitet igjen å avdekke , selv om de nå har avslørt 11 nettverk i Oslo.
DB170316 Det ville da måttet forskning til for å avdekke hva som er lurt å lære.
BT170316 Det høye antallet saker i restanse har påvirket politiets evne til aktivt å avdekke nye saker.
BT170316 - Organisert kriminalitet er skjult og vanskelig å avdekke , og det er svært viktig at vi prioriterer de riktige sakene.
BT170316 Det høye antallet saker i restanse har påvirket politiets evne til aktivt å avdekke nye saker.
BT170316 - Organisert kriminalitet er skjult og vanskelig å avdekke , og det er svært viktig at vi prioriterer de riktige sakene.
AA170316 Etterforskerne vil forsøke å avdekke om det dreier seg om et forsøk på å kjøpe seg innflytelse.
SA170315 Det må gjøres ytterligere undersøkelser for å avdekke hva denne feilen dreier seg om, sier politiadvokat Rune Amundsen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.
FV170315 Det må gjøres ytterligere undersøkelser for å avdekke hva denne feilen dreier seg om, sier politiadvokat Rune Amundsen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.
DB170315 Derfor vil det styrke kvinnehelsen at vi kan forebygge kreft eller avdekke ¶ celleforandringer tidligst mulig, sier Tone W.
AP170315 Det må gjøres ytterligere undersøkelser for å avdekke hva denne feilen dreier seg om, sier politiadvokat Rune Amundsen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.
VG170314 Ei heller virker man interessert i å bidra til å avdekke sannheten.
DN170314 - Det er et lite klapp på skulderen til oss selv som har blitt bedre og mer systematiske i å avdekke den typen kriminalitet.
DA170314 En lovfestet rett til et trygt barnehagemiljø vil forplikte ansatte i barnehagene til å forebygge og avdekke mobbing og utestengelse, til å si fra om det og gjøre noe med det, og ikke minst åpner det for klagemuligheter hvis barn opplever noe slikt, påpeker Kløcker.
AA170313 Varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) ber om at kontrollkomiteen går gjennom alle forhold rundt avtalen for å avdekke om det foreligger brudd på det etiske regelverket og om reglene bør endres.
DB170312 Journalistikkens rolle er nemlig å avdekke sannheten med en brodd mot makta.
DB170312 Hvis ikke pressen forsøker å avdekke eventuelle strategiske hensyn bak bruken av slike symboler, står den igjen med å akseptere Listhaug og andre maktpersoners egen fortelling.
DB170312 Det er derfor deres gjøren og laden det er viktigst å avdekke .
DB170311 - På et tidspunkt skjønner de at det er mulig å avdekke hvem som står bak, og ber om et samarbeid med oss.
VG170310 Les også : Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom ¶
AA170310 Vi opplever et godt samarbeid med både politiet og Toll, som har ansvaret for å avdekke denne typen ulovlig virksomhet, sier pressesjef Eckhoff.
AP170309 « Vold, trusler og andre krenkelser som finner sted i hjemmet er vanskelig å avdekke og frarøver ofrenes mulighet til å føle seg trygge i eget hjem.
AP170309 Så i stedet for å tolke dataene i én lineær kurve for å avdekke hva folk likte best, systematiserte han funnet i ulike grupper.
AA170309 Og det er nettopp for å avdekke feil og misforståelser vi gjennomfører flere runder med kontroll av fakta og spørsmål til relevante kilder.
DB170308 Altfor mange arbeidsgivere mangler retningslinjer når det gjelder å håndtere hendelser som oppstår, de mangler rutiner for å avdekke risiko, og de mangler opplæring og veiledning i forebyggende tiltak og rutiner.
DB170307 Vi trenger fortsatt hjelp fra vaktbikkja Dagbladet til å ha kontroll med samfunnet og avdekke svakheter !
AA170307 Regelmessige helseundersøkelser av små barn er viktig de første leveårene, og det er et stort ansvar å oppdage eventuelle avvik i utviklingen, samt å skulle avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt.
AA170307 Dette bidrar til å styrke barns helse, forebygge, avverge og avdekke skjevutvikling og gir mulighet for å oppdage barn som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.
DB170306 Produsenten opplyser videre at Solguden og Mannen ønsker å gi 5000 kroner fra hver låt til 2018-kullet til Stine Sofies Stiftelse, som jobber for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.
AA170304 Hun mener målet med arrangementet er å demonstrere mot etterforskningsdommere, politi og journalister som vil " avdekke sannheten ". ( ©NTB ) ¶
AA170304 Når den svarte delen av virksomheten kombineres med den hvite, blir det vanskeligere å avdekke og bevise kriminalitet.
DB170303 Å sjekke utreisende for å avdekke CITES-saker er heller ikke prioritert av Tollvesenet.
DB170303 Tollerne prioriterer ikke å avdekke det som kommer inn av CITES-arter.
AA170303 En etterforskning av slike tilfeller kan også avdekke flere lovbrudd, slik som besittelse av pornografi der barn er involvert og enda verre overgrep mot barn, sier Ulf Leirstein, medlem i justiskomiteen for Fremskrittspartiet.
DB170302 I den følte vi at vi var ganske nær å avdekke nettverket hans.
DA170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil åpne for å sjekke asylsøkeres telefoner og PC-er for å avdekke om de er en sikkerhetstrussel.
DA170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen vil endre utlendingsloven slik at politiet skal kunne avdekke hvorvidt asylsøkere utgjør en sikkerhetstrussel for Norge gjennom å undersøke deres mobiltelefoner og PC-er.
DA170302 I tillegg vil hun at undersøkelsene skal kunne avdekke opplysninger om menneskehandel eller - smugling.
DA170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
DA170302 - Vi vil at politiet skal kunne gjennomføre undersøkelser for å avdekke forhold som kan ha betydning for om søkeren kan utgjøre en sikkerhetstrussel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
BT170302 - Vi er veldig fornøyde, spesielt med at vi får midler til å styrke jobbingen med å avdekke kriminalitet mot barn og unge, sier visepolitimester Ida M.
BT170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil åpne for å sjekke asylsøkeres telefoner og PC-er for å avdekke om de er en sikkerhetstrussel.
BT170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen vil endre utlendingsloven slik at politiet skal kunne avdekke hvorvidt asylsøkere utgjør en sikkerhetstrussel for Norge gjennom å undersøke deres mobiltelefoner og PC-er.
BT170302 I tillegg vil hun at undersøkelsene skal kunne avdekke opplysninger om menneskehandel eller - smugling.
BT170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
BT170302 - Vi vil at politiet skal kunne gjennomføre undersøkelser for å avdekke forhold som kan ha betydning for om søkeren kan utgjøre en sikkerhetstrussel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
AP170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil åpne for å sjekke asylsøkeres telefoner og PC-er for å avdekke om de er en sikkerhetstrussel.
AP170302 I tillegg vil hun at undersøkelsene skal kunne avdekke opplysninger om menneskehandel eller - smugling.
AP170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
AP170302 - Vi vil at politiet skal kunne gjennomføre undersøkelser for å avdekke forhold som kan ha betydning for om søkeren kan utgjøre en sikkerhetstrussel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
AP170302 - Jeg følte at vi var ganske nær ved å avdekke nettverket hans.
AP170302 Hele poenget med en testperiode er å avdekke flest mulige feil eller ting man må utbedre, sier Hanche.
AA170302 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil åpne for å sjekke asylsøkeres telefoner og PC-er for å avdekke om de er en sikkerhetstrussel.
AA170302 I tillegg vil hun at undersøkelsene skal kunne avdekke opplysninger om menneskehandel eller - smugling.
AA170302 Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.
AA170302 - Vi vil at politiet skal kunne gjennomføre undersøkelser for å avdekke forhold som kan ha betydning for om søkeren kan utgjøre en sikkerhetstrussel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
VG170301 | Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom ¶
VG170301 SIER JA TIL NY TEST : Helseminister Bent Høie ( H ) tillater nå bruk av en blodprøve som kan avdekke Downs syndrom for enkelte gravide.
VG170301 NIPT-testen kan avdekke kromosomfeilene 13,18 og 21.
VG170301 Helseministeren gir gravide over 38 år mulighet til å ta en blodprøve som kan avdekke om fosteret har Downs syndrom.
SA170301 | Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom ¶
SA170301 Helseminister Bent Høie ( H ) godkjenner nå bruk av blodprøve for å avdekke Downs syndrom.
DB170301 ( Dagbladet ) : Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag sagt ja til en blodprøve som kan avdekke kromosonavvik som Downs, - Pataus- og Edwards syndrom.
DA170301 | Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom ¶
BT170301 | Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom ¶
BT170301 Helseminister Bent Høie ( H ) godkjenner nå bruk av blodprøve for å avdekke Downs syndrom.
BT170301 | Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom ¶
BT170301 Helseminister Bent Høie ( H ) godkjenner nå bruk av blodprøve for å avdekke Downs syndrom.
AP170301 | Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom ¶
AA170301 | Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom ¶
AA170301 Helseminister Bent Høie ( H ) godkjenner nå bruk av blodprøve for å avdekke Downs syndrom.
VG170228 Prosjektet med å avdekke statsborgerskapssaker ble igangsatt i UDI lenge før Listhaug ble innvandringsminister.
DN170228 Håper Trump vil avdekke « Trumpeconomics » ¶
DB170228 Det er flere forslag, som vi har nå lagt frem til partiene på Stortinget for å sikre bedre rettssikkerhet, samtidig som vi ivaretar muligheten til å avdekke juks og løgn overfor norske myndigheter.
DB170228 Sommeren 2015 kunne Dagbladet avdekke at den pensjonerte offiseren omga seg med dyrt forsvarsutstyr på familiens sommersted, inkludert en RIB til 650 000 kroner, en ATV til 132 500 kroner og en fliskutter til 198 750 kroner.
AA170228 Israel hadde ikke tilgjengelig tilstrekkelig teknologi for å avdekke tunneler, flyvåpenet var ikke forberedt godt nok på å slå ut Hamas-tunnelene, mens hæren manglet kamptrening for å kunne settes inn på riktig måte.
AA170228 Vi ønsker å avdekke om det er enkle ting som kan endres for å hindre lignende tilfeller, sier Rolf Mellum, avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon for transport.
DN170227 Håper Trump vil avdekke « Trumpeconomics » ¶
DN170227 Håper Trump vil avdekke « Trumpeconomics » ¶
DN170227 Håper Trump vil avdekke « Trumpeconomics » ¶
DN170227 | Håper Trump vil avdekke « Trumpeconomics » ¶
DN170227 Håper Trump vil avdekke « Trumpeconomics » ¶
AA170227 MVK er forkortelsen for mobile vinningskriminelle, og teamets hovedfokus er å avdekke og forebygge kriminalitet begått av tilreisende, utenlandske vinningsforbrytere.
FV170226 - Politiet skal avhøre vitner for om mulig å avdekke hva som har skjedd, sier han.
BT170226 Så vil den nærmere etterforskningen avdekke hva som har skjedd.
BT170226 Ved å avdekke farlige ingredienser kan liv reddes, og viktig helseinformasjon gis.
BT170226 Så vil den nærmere etterforskningen avdekke hva som har skjedd.
AP170226 - Så vil den nærmere etterforskningen avdekke hva som har skjedd.
AA170226 Norsk institutt for vannforskning ( NIVA ) har nå satt i gang et nytt forskningsprosjekt " MicoTyre " for å avdekke hvor mye av mikroplastforuresningen som skyldes nettopp bildekkslitasjen, opplyser NIVA-forsker David Pettersen Eidsvoll.
AA170226 - Vi vil skaffe til veie sedimentprøver og vannprøver fra vasking av veitunneler - samt prøver fra sedimentasjonsbassenger - for å avdekke tilstedeværelse av partikler fra bildekk, sier Pettersen Eidsvoll.
AA170226 Så vil den nærmere etterforskningen avdekke hva som har skjedd.
DB170225 ( Dagbladet ) : I anledning av at Oslo Spektrum den første helga i mars åpner dørene for Norges største årlige vin- og matfestival, Spis & Drikk, har Respons Analyse gjort en undersøkelse for å avdekke om hva vi drikker også sier noe om vår personlighet.
BT170225 Det burde være tilstrekkelig tid til å avdekke juks og falske premisser for opphold.
BT170225 Det burde være tilstrekkelig tid til å avdekke juks og falske premisser for opphold.
AA170225 Blant annet ønsker vi å avdekke om det har vært ruskjøring, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen.
DA170224 Johnsen har vært med å avdekke at litauere er blitt betalt så lite som 17 kroner timen - og nesten daglig møter han arbeidere som ikke aner hva slags rettigheter de har.
AP170224 - En varsling fra en person førte til at vi iverksatte en intern gransking for å avdekke et mulig brudd på intern regelverk, sa informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen til Aftenbladet 15. desember da saken ble offentlig kjent.
VG170223 Men vi synes det er viktig å avdekke om dette er årsakssammenhenger og ikke bare tilfeldige assosiasjoner, sier Helle Katrine Knutsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, til VG.
SA170223 Ved å se utbetalingene i en strukturert sammenheng, kunne Aftenbladet avdekke at selskapet ikke hadde fulgt sine egne regler for anbud.
DB170222 Man skal så langt det er mulig forebygge farlige situasjoner, og der skal jo risikovurderinger avdekke hvor stor sannsynlighet det er for at det oppstår en risiko ved alenearbeid.
DB170222 - Noen er helt eksemplariske og samarbeider tett med oss for å avdekke det som kan ha ført til branntilløpet.
DA170222 Det vil trolig la seg gjøre å analysere hver enkelt planets atmosfære for å avdekke eventuelle kjemiske kjennetegn på biologisk aktivitet, mener forskerne, som viser til at TRAPPIST-1 er svaktlysende og ligger i relativt nær avstand til vår egen planet.
AA170222 Det vil trolig la seg gjøre å analysere hver enkelt planets atmosfære for å avdekke eventuelle kjemiske kjennetegn på biologisk aktivitet, mener forskerne, som viser til at TRAPPIST-1 er svaktlysende og ligger i relativt nær avstand til vår egen planet.
FV170221 - I ettertid følte jeg skuffelse over at kommisjonen fremsto som så mediedrevet i sine spørsmål og at den ikke var mer interessert i å avdekke andre forhold, sier han i boken.
SA170220 Laboratoriet i Helsingfors var sammen med det i Köln de eneste som kunne avdekke Hemohes.
FV170220 Laboratoriet i Helsingfors var sammen med det i Köln de eneste som kunne avdekke Hemohes.
DB170220 Han håper at tester på flere målere vil avdekke om dette er tilfelle.
DB170220 Det er gjort som en kvalitetskontroll og for eventuelt å avdekke feil.
AP170220 Laboratoriet i Helsingfors var sammen med det i Köln de eneste som kunne avdekke Hemohes.
AP170220 Laboratoriet i Helsingfors var sammen med det i Köln de eneste som kunne avdekke Hemohes.
DB170219 Nielsen og hans team jobber hver dag med å avdekke .
DB170219 - Noen er helt eksemplariske og samarbeider tett med oss for å avdekke det som kan ha ført til branntilløpet.
DN170218 Kjenner ikke egne rutiner ¶ 40 prosent av de spurte lederne i undersøkelsen mener at de har gode nok rutiner for å avdekke og håndtere lekkasjer av persondata fra bedriften. 20 prosent mener at de burde hatt bedre rutiner og 20 prosent oppgir at de ikke vet om rutinene er gode nok. 60 prosent svarer at de ikke vet om de kan legge frem dokumentasjon på hvordan deres bedrift håndterer personopp
DA170218 Det er grunnen til at forfattere som Ola Karlsen kan avdekke ny informasjon om de som var på « på feil side » under krigen.
AA170218 Teamets hovedfokus er å avdekke og forebygge kriminalitet begått av tilreisende, utenlandske vinningsforbrytere. 30. oktober i fjor ble en 80 år gammel kvinne frastjålet en lommebok med nær 2000 kroner i kontanter ved Amfi Moa i Ålesund.
AA170218 Å flytte radioen til et annet sted kan redusere eller fjerne problemet, og bidra til å avdekke om årsaken er en lokal støykilde.
FV170217 « Retten har i sin straffeutmåling i skjerpende retning vektlagt at forsikringsbedrageri er et betydelig samfunnsmessig problem ved at det er vanskelig å avdekke », heter det i dommen.
DB170217 En åpnere debatt før, under og etter militæroperasjoner vil forhåpentligvis bidra til å avdekke motiv, ambisjoner og mål på en langt bedre måte.
AP170216 Hensikten var å samle kunnskap om bytte av sex blant unge og avdekke kunnskapshull.
DB170215 Dagbladet kan i dag avdekke at Oslo kommune alt syv måneder før Veireno tok over søppelhentingen visste at selskapet planla at de ansatte skulle jobbe mer enn arbeidsmiljøloven tillater.
DB170213 Det går fram av hittil ukjent korrespondanse Dagbladet kan avdekke i dag.
DB170213 Det går fram av hittil ukjent korrespondanse Dagbladet kan avdekke i dag.
VG170212 - Vi skal forebygge voldtekt, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtektsofre og deres pårørende.
DB170212 - Midlertidige ansettelser gjør det vanskeligere å avdekke kriminalitet ¶
AA170212 - Vi skal forebygge voldtekt, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtektsofre og deres pårørende.
BT170211 Studentombudet som først tok imot meldingen om ritalinsalg, mener universitetet må være mer aktiv i å avdekke bruk av rusmidler.
AP170210 Helsesøster Solveig Ude ble kåret til Årets Osloborger 2016 for sin innsats for å avdekke vold mot barn.
AP170210 Helsesøster Solveig Ude ble kåret til Årets Osloborger 2016 for sin innsats for å avdekke vold mot barn.
AP170210 Helsesøster Solveig Ude ble kåret til Årets Osloborger 2016 for sin innsats for å avdekke vold mot barn.
DB170209 Også ved å smake på vinen, vil man kunne avdekke korkfeil : Vinen vil virke flat og tam i munnen når du smaker på den.
AA170209 - Allah bisto oss i å gjennomføre 9/11, i å ødelegge kapitalismens økonomi, i å ta deg med buksene på knærne, og ved å avdekke hykleriet av din langvarige påstand om demokrati og frihet, skriver Mohammed.
DB170208 27 spørsmål skal avdekke om du er høysensitiv.
VG170207 Sammen med KrF og Venstre har regjeringen besluttet at det eneste uavhengige hjelpetilbudet for au pairer skal legges ned innen utgangen av mars, slik at det blir enda vanskeligere å avdekke den type utnytting som saken fra tingretten forteller om.
VG170207 Da blir det enda vanskeligere å avdekke utnytting av au pairer.
DB170207 Nå kan Dagbladet avdekke at Renovasjonsetaten hele denne tida også satt på sin egen rapport der alvorlige lovbrudd ble dokumentert.
DB170207 I etterkant av bystyremøtet kunne Dagbladet avdekke at Renovasjonsetaten i over en uke hadde sittet på datamaterialet hvor de omtalte lovbruddene avdekkes.
AP170207 Dermed har Arbeidstilsynet gitt Veireno pålegg om å « iverksette tiltak som sikrer kontroll med at arbeidstidsordningen er i samsvar med kapittel 10 i arbeidsmiljøloven » og om å « iverksette rutine for å avdekke , rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid ».
AP170207 Dermed har Arbeidstilsynet gitt Veireno pålegg om å « iverksette tiltak som sikrer kontroll med at arbeidstidsordningen er i samsvar med kapittel 10 i arbeidsmiljøloven » og om å « iverksette rutine for å avdekke , rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid ».
VG170205 Mandag var Horne i møte med avdelingen i New York-politiet som jobber med nettopp å avdekke overgrep mot barn på internett.
SA170203 Hun peker på at Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) derfor har fått i oppdrag å prioritere evnen til å avdekke , analysere og koordinere håndteringen av IKT-angrep i perioden 2017-2020.
SA170203 - Vi videreutvikler evnen vår til å avdekke og håndtere slike angrep, sier underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet til NTB.
SA170203 Hun peker på at Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) derfor har fått i oppdrag å prioritere evnen til å avdekke , analysere og koordinere håndteringen av IKT-angrep i perioden 2017-2020.
SA170203 - Vi videreutvikler evnen vår til å avdekke og håndtere slike angrep, sier underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet til NTB.  ¶
DN170203 Ifølge Bloomberg News er endringer i timelønninger en viktig indikator for å avdekke om det er tegn til inflasjonspress ¶
DB170203 Det viser jo Dagbladets avsløring, hvor flere kriterier ble brukt for å avdekke over 400 lovbrudd fra uke 50, sier Adamsrød videre.
DB170203 Dagbladet kan i dag avdekke at Renovasjonsetaten samtidig hadde sittet på de samme opplysningene i godt og vel en uke, men uten at byråden ble varslet.
AP170203 Gjennomgangen som Oslo kommune skal i gang med, skal avdekke både fordeler og ulemper ved at biblioteket er underlagt kulturetaten, og kostnadene forbundet med å skille ut biblioteket som egen etat.
AA170203 Hun peker på at Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) derfor har fått i oppdrag å prioritere evnen til å avdekke , analysere og koordinere håndteringen av IKT-angrep i perioden 2017-2020.
AA170203 - Vi videreutvikler evnen vår til å avdekke og håndtere slike angrep, sier underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet til NTB.
AA170203 Vi videreutvikler evnen vår til å avdekke og håndtere slike angrep.
AA170203 NSM skal forbedre sin evne til å avdekke og analysere alvorlige IKT-angrep, blant annet gjennom å oppgradere sensorteknologien i varslingssystem for digital infrastruktur.
AA170203 NSM har derfor fått i oppdrag å prioritere evnen til å avdekke , analysere og koordinere håndteringen av IKT-angrep i perioden 2017-2020, sier underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet til Adresseavisen.
AA170203 I Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev heter det også at NSM spesielt skal prioritere « evnen til å avdekke , analysere og koordinere håndteringen av IKT-angrep » i perioden 2017-2020.
SA170202 Vi har siden hendelsen gjennomført ytterligere sikkerhetstester med ekstern leverandør for å avdekke andre mulige svakheter, og vil fortsette med kontinuerlig forbedring av sikkerheten i Æ i tiden fremover, skriver kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum.
SA170202 Dersom det bare er kunder med inngående kunnskap om lyd og bilde som klarer å avdekke den, kan det være greit å selge et slikt produkt til den jevne bruker.
FV170202 I avhør erkjente serberen umiddelbart straffskyld, og valgte å samarbeide med politiet for å avdekke mottakerleddet i Oslo.
BT170202 Dersom det bare er kunder med inngående kunnskap om lyd og bilde som klarer å avdekke den, kan det være greit å selge et slikt produkt til den jevne bruker.
AP170202 Dersom det bare er kunder med inngående kunnskap om lyd og bilde som klarer å avdekke den, kan det være greit å selge et slikt produkt til den jevne bruker.
DN170131 ¶ Fjernes kontanter vil « noen » til enhver tid kunne avdekke hva du bruker pengene på : For eksempel hva slags mat du handler og om du bruker penger på kino eller trening, sier forfatteren.
BT170131 De som forsøker å svindle bør merke seg at vi har gode metoder for å avdekke slike saker, sier avdelingsdirektør for NAV Kontroll Vest, Gerda Sirnes.
AP170127 - Det er ett av forholdene vi søker å avdekke .
DB170126 For fire år siden kunne Dinside avdekke hvordan klagesaker brukte svært lang tid på å få en avgjørelse i utvalget.
AP170126 I en orientering i nasjonalforsamlingen onsdag sa statsministeren at regjeringen ikke er redd for sannheten, og at etterforskningen vil avdekke hvem som har ansvaret.
FV170125 Denne helga var vi også ute lørdagen, men klarte ikke å avdekke noen tilfeller, sier Tallaksen.
BT170125 I en orientering i nasjonalforsamlingen onsdag sa statsministeren at regjeringen ikke er redd for sannheten, og at en etterforskning vil avdekke hvem som har ansvaret.
BT170125 I en orientering i nasjonalforsamlingen onsdag sa statsministeren at regjeringen ikke er redd for sannheten, og at en etterforskning vil avdekke hvem som har ansvaret.
BT170125 I budsjettet for 2017 har regjeringen satt av ekstra penger til kompetansehevingstiltak, slik at voksne i skole og barnehage skal få mulighet til å lære mer om hvordan de kan avdekke mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
AP170125 Kunstig intelligens kan for eksempel brukes til å forutse behov, tilpasse tjenester eller avdekke svindel.
AP170125 Kunstig intelligens kan for eksempel brukes til å forutse behov, tilpasse tjenester eller avdekke svindel.
DN170124 Amerikanske myndigheter har innledet en etterforskning for å avdekke hvorvidt Yahoo burde ha informert investorer tidligere om to store brudd på datasikkerheten, ifølge the Wall Street Journal.
DB170124 Det betyr at vi raskere kan være på banen og gir oss økt mulighet til å avdekke mangler i kontrollen, forklarer Seljevoll.
DB170124 Skolen bør avdekke behov for oppfølging gjennom tidlig kartlegging slik at hvert enkelt barn får den opplæringen de skal ha.
AP170124 En forutsetning for å jobbe bedre sammen er at barnevernet har ressurser nok til å løfte oppgaven med å avdekke økningen av vold i nære relasjoner.
AP170124 Skolen skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker.
AP170124 I budsjettet for 2017 har regjeringen satt av ekstra penger til kompetansehevingstiltak, slik at voksne i skole og barnehage skal få mulighet til å lære mer om hvordan de kan avdekke mobbing, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
SA170121 I håp om å avdekke mannen bak skuespillerens maske, prøvde han seg derfor på en annen måte : ¶
SA170121 I dette essayet vil jeg forsøke å avdekke de viktigste disposisjoner, tenkemåter, motivasjon og selvopplevelse som sammen utgjør hans unike psykologiske sammensetning.
SA170121 I håp om å avdekke mannen bak skuespillerens maske, prøvde han seg derfor på en annen måte : ¶
SA170121 I dette essayet vil jeg forsøke å avdekke de viktigste disposisjoner, tenkemåter, motivasjon og selvopplevelse som sammen utgjør hans unike psykologiske sammensetning.
DB170121 - Etterforskningen går nå ut på å kartlegge de involverte personenes ulike roller, samt å avdekke hvem som satt i bilen og hvem som avfyrte skuddene, og selvfølgelig også motivet bak og årsaken til at det ble skutt mot utestedet.
BT170121 Radioovervåking av ulvenes bevegelser er tydeligvis løsningen på problemet, og skal avdekke om endring i ulvens adferd kan tillate felling.
SA170120 Et uavhengig granskningsutvalg skal avdekke eventuelle regelbrudd og etiske gråsoner i norsk langrenn.
SA170120 - Jeg vil på vegne av meg selv og på vegne av Olympiatoppen komme med en uforbeholden beklagelse til familien fordi vi ikke klarte å avdekke dette tidligere, sa Rønsen på en pressekonferanse samme år.
SA170120 Et uavhengig granskningsutvalg skal avdekke eventuelle regelbrudd og etiske gråsoner i norsk langrenn.
SA170120 - Jeg vil på vegne av meg selv og på vegne av Olympiatoppen komme med en uforbeholden beklagelse til familien fordi vi ikke klarte å avdekke dette tidligere, sa Rønsen på en pressekonferanse samme år.
FV170120 Et uavhengig granskningsutvalg skal avdekke eventuelle regelbrudd og etiske gråsoner i norsk langrenn.
FV170120 - Jeg vil på vegne av meg selv og på vegne av Olympiatoppen komme med en uforbeholden beklagelse til familien fordi vi ikke klarte å avdekke dette tidligere, sa Rønsen på en pressekonferanse samme år.
BT170120 Et uavhengig granskningsutvalg skal avdekke eventuelle regelbrudd og etiske gråsoner i norsk langrenn.
BT170120 - Jeg vil på vegne av meg selv og på vegne av Olympiatoppen komme med en uforbeholden beklagelse til familien fordi vi ikke klarte å avdekke dette tidligere, sa Rønsen på en pressekonferanse samme år.
AP170120 Et uavhengig granskningsutvalg skal avdekke eventuelle regelbrudd og etiske gråsoner i norsk langrenn.
AP170120 - Jeg vil på vegne av meg selv og på vegne av Olympiatoppen komme med en uforbeholden beklagelse til familien fordi vi ikke klarte å avdekke dette tidligere, sa Rønsen på en pressekonferanse samme år.
AP170118 Vi analyser adferden til alle kundene individuelt for å avdekke eventuell spilleavhengighet, opplyser Kindred Group.
AP170118 Vi analyser adferden til alle kundene individuelt for å avdekke eventuell spilleavhengighet, opplyser Kindred Group.
DB170117 FBI utplasserer utstyr som skal kunne avdekke mulige usynlige angrep, som kjemiske våpen eller stråling.
DB170117 Statsråd Sylvi Listhaug har gjort det klart at hun ønsker en økt innsats for å avdekke slike tilfeller, for å sende et signal til folk som vil prøve å få opphold i Norge på falske premisser.
DB170117 Videre er det også nødvendig at EU-kommisjonen stiller krav til åpenhet rundt finansielle strukturer, slik at det er mulig å avdekke ulovlig statsstøtte og subsidier som ofte bidrar til kunstig lave priser og resulterer i tap av norske arbeidsplasser.
AP170117 Utvalgets forslag gjelder ikke bare digitale trusler, som hacking, men alle trusler mot « norske interesser » som overvåking av elektronisk kommunikasjon kan avdekke .
FV170115 Det vi jobber med akkurat nå er å avdekke hvilke strukturer i kroppen som står for denne endringen i bevegelighet.
DN170115 Alle tak i området rundt skal bemannes med skarpskyttere, og FBI skal sette ut utstyr for å avdekke mulige usynlige angrep, som kjemiske våpen eller stråling.
BT170115 Det vi jobber med akkurat nå er å avdekke hvilke strukturer i kroppen som står for denne endringen i bevegelighet.
AP170115 Det har lenge vært en viktig oppgave hos UDI å avdekke de som har jukset seg til opphold eller statsborgerskap.
AP170115 Det har lenge vært en viktig oppgave hos UDI å avdekke de som har jukset seg til opphold eller statsborgerskap.
AP170115 Det vi jobber med akkurat nå er å avdekke hvilke strukturer i kroppen som står for denne endringen i bevegelighet.
SA170114 Det vi jobber med akkurat nå er å avdekke hvilke strukturer i kroppen som står for denne endringen i bevegelighet.
DB170113 - Når det gjelder å avdekke vandringsmønstrene spiller det nok ikke noe særlig rolle om det tar noen dager, sier Lunde.
DB170113 - Når det gjelder å avdekke vandringsmønstrene spiller det nok ikke noe særlig rolle om det tar noen dager, sier Lunde.
DB170113 Da har hele systemet rundt Jensen sviktet, siden ledere har latt ham holde på i mange år uten å avdekke det nære samarbeidet med en kriminell som har vært godt kjent for politiet.
SA170112 - Selv om det er lenge siden drapet på Birgitte Tengs, har vi tro på at en ny etterforskning kan avdekke hvem som sto bak handlingen.
FV170112 - Selv om det er lenge siden drapet på Birgitte Tengs, har vi tro på at en ny etterforskning kan avdekke hvem som sto bak handlingen.
DB170112 Jensen forklarte i går at han registrerte Cappelen informant som for politiet i 1993 under dekknavnet « GT 007 », etter at han bidro til å avdekke det som er blitt kjent som « Flydropp-saken ».
DN170111 Etter at en lekket etterretningsrapport som angivelig skulle avdekke skandaler om Donald Trump, har interessen rundt pressekonferansen i Trump Tower onsdag gått i været.
DB170111 Hvor store mengder, hadde vært interessant å avdekke .
DB170111 - Han ble ved en anledning utlånt til en avdeling i København for å avdekke hasjomsetning fra Bandidos rundt 2001-2002, hevder Jensen.
DB170111 - Han ble utlånt til avdeling én i Købevnhavn for å avdekke hasjomsetning fra Bandidos rundt 2001 - 2002, sa Jensen, som forteller at Nederland i en lang periode var et hasjmekka for kriminelle.
DB170111 Hvor store mengder, hadde vært interessant å avdekke .
DB170111 Vi vil ta i bruk de ressursene eldre mennesker representerer gjennom å avdekke praksis og strukturer som er til hinder for ønsket deltakelse i samfunnet.
DB170110 SSP ser alvorlig på situasjonen, og har sier de har testet ansatte for å avdekke hvor mange som eventuelt kan ha blitt smittet.
BT170110 Samtidig er det vanskelig å avdekke hele forbruket, sier hun.
BT170110 - Jo lenger tilbake i tid, jo vanskeligere vil det være å avdekke et kontantforbruk, sier Kleppe.
AP170110 « Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke , rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. » skriver Arbeidstilsynet.
AP170110 « Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke , rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. » skriver Arbeidstilsynet.
AP170110 « Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke , rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. » skriver Arbeidstilsynet.
BT170109 Rettssaken vil avdekke arbeidsmetoder og interne forhold.
AP170109 - Det håper vi etterforskningen vil avdekke .
DN170108 Den britiske statsministeren Theresa May sier hun vil avdekke detaljene i planene for brexit i løpet av de neste ukene.
DB170106 I sin begrunnelse for å kåre Qantas til verdens sikreste flyselskap, peker AirRatings-com blant annet på at selskapet har vært en pioner i å utvikle framtidas navigeringssystemer og i å utvikle overvåkingssystemer som avdekke problemer før de oppstår og eventuelt utgjør en sikkerhetsrisiko.
DB170106 Her bruker Symantec avansert maskinlæring, i tillegg til informasjon fra selskapets egne sikkerhetseksperter, som jobber daglig med å avdekke nye trusler.
AP170106 Politiet opplyser i en pressemelding at de skulle gjennomføre teknisk og taktisk etterforskning på åstedet fredag kveld for å avdekke omstendighetene rundt dødsfallet.
DB170105 Det har vært sagt at det kan være akutt overtrening, men det kan også ha vært et virus i kroppen som de ikke har klart å avdekke .
BT170105 | Nye retningslinjer for helsesøstrene : Skal gjøre det lettere å avdekke vold mot barn ¶
DB170104 I dag skjer det motsatte gjennom den jakten som er innledet mot somaliere for å avdekke mulige falske identiteter for så å tilbakekalle oppholdstillatelser, permanente oppholdstillatelser og statsborgerskap.
AP170104 | Nye retningslinjer på trappene for helsesøstrene : Bedre rutiner for å avdekke vold mot barn ¶
AP170104 Solveig Ude ble kåret til « Årets osloborger 2016 » av Aftenpostens lesere for sin innsats for å avdekke vold mot barn.
AP170104 Carlsen understreker at de nye retningslinjene legger vekt på tydelige, gode systemer og rutiner for å forebygge, avverge og avdekke vold mot barn, og at dette ikke har vært gjort før i de tidligere veilederne for helsestasjonene.
AP170104 | Nye retningslinjer på trappene for helsesøstrene : Bedre rutiner for å avdekke vold mot barn ¶
AP170104 Solveig Ude ble kåret til « Årets osloborger 2016 » av Aftenpostens lesere for sin innsats for å avdekke vold mot barn.
AP170104 Carlsen understreker at de nye retningslinjene legger vekt på tydelige, gode systemer og rutiner for å forebygge, avverge og avdekke vold mot barn, og at dette ikke har vært gjort før i de tidligere veilederne for helsestasjonene.
AP170103 Ude har også tidligere deltatt i samfunnsdebatten om å forebygge og avdekke vold mot barn : Derfor spør jeg foreldrene om de slår ¶
AP170103 Ude har også tidligere deltatt i samfunnsdebatten om å forebygge og avdekke vold mot barn : Derfor spør jeg foreldrene om de slår ¶
AP170103 Ude har også tidligere deltatt i samfunnsdebatten om å forebygge og avdekke vold mot barn : Derfor spør jeg foreldrene om de slår ¶
SA170102 Gjennom systematisk observasjon på alle avdelinger klarte vi å avdekke et mønster i leken blant barna : Barn med minoritetsbakgrunn og barn med majoritetsbakgrunn fikk ikke like muligheter i leken.
SA170102 Gjennom systematisk observasjon på alle avdelinger klarte vi å avdekke et mønster i leken blant barna : Barn med minoritetsbakgrunn og barn med majoritetsbakgrunn fikk ikke like muligheter i leken.
AP161222 - Aftenpostens lesere har kåret Solveig Ude ( 69 ) til Årets osloborger for hennes utrettelige arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn.
AP161215 Nominert for sitt utrettelige arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn.
AP161214 Nominert for sitt utrettelige arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn.
AP161212 - Vi anbefaler vi å kontakte vårt kundesenter slik at de kan se på saken og avdekke om det eventuelt er blitt gjort en feil, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.
AP161212 Ved å avdekke disse ulikhetene er det lettere å ta tak i de største utfordringene og bevisstgjøre seg dem, mener Sverre Haugen. | - Nå kan jeg dø som en lykkelig mann ¶
AA161212 - Vi anbefaler vi å kontakte vårt kundesenter slik at de kan se på saken og avdekke om det eventuelt er blitt gjort en feil, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.
AP161207 Hun påpeker at det er viktig at voksne som jobber med barn i skoler og barnehager har god nok kunnskap om å forebygge og avdekke vold.
AP161201 ster i Oslo kommune, har gjennom mange år vist et brennende engasjement for barna, blant annet med fjorårets Du ser det ikke før du tror det - et kampskrift for barns rettigheter, eller det ferske Barnehjernevernet, grunnlagsdokumentet for pilotbydelene som nå har begynt å dele ut skjemaer for å avdekke problemer med vold og rus i familiene.
AP161201 Men et skjema vil selvsagt ikke avdekke noe som helst.
AP161201 De to tredjedelene som ikke har relevant utdanning kan være helt herlige folk, jeg har møtt mange av dem gjennom mine mange år med barn i barnehage, men når den eneste relevante erfaringen du har er å passe småsøsken, er du ikke rustet til å avdekke rusproblemer i familiene, gjøre gode observasjoner av et barn over tid eller stille de riktige spørsmåle
AP161201 nødvendige politiske grepene er å rekruttere flere til barnehagelærerutdanningen, styrke selve utdanningen og videreutdanningen, gi rom for flere barnevernspedagoger i tillegg til barnehagelærerne, og ikke minst få på plass en bemanningsnorm i barnehageloven, slik at de som er kvalifisert til å avdekke rus og vold får tid til å jobbe med det i stedet
AP161119 Statsminister Medvedev, Putin og patriark Kirill på vei til å avdekke Vladimir-statuen i Moskva.
BT161118 Dette er historien om hva som skal til for å avdekke spedbarnsvold og få foreldrene stilt for retten.
AP161118 Barneombud Anne Lindboe synes det tar altfor lang tid å få gjennomført tiltak i helsevesenet for å avdekke og behandle barn som er utsatt for vold.
AP161118 Barneombud Anne Lindboe mener det snakkes mye, men skjer lite i helsevesenet når det gjelder å forebygge og avdekke vold mot barn.
AP161118 Barneombud Anne Lindboe synes det tar altfor lang tid å få gjennomført tiltak i helsevesenet for å avdekke og behandle barn som er utsatt for vold.
AP161118 Barneombud Anne Lindboe mener det snakkes mye, men skjer lite i helsevesenet når det gjelder å forebygge og avdekke vold mot barn.
AP161117 Dette er historien om hva som skal til for å avdekke spedbarnsvold og få foreldrene stilt for retten.
AP161117 Dette er historien om hva som skal til for å avdekke spedbarnsvold og få foreldrene stilt for retten.
AP161117 Dette er historien om hva som skal til for å avdekke spedbarnsvold og få foreldrene stilt for retten.
SA161108 Først og fremst er det viktig å avdekke hva som er årsaken til at det er for dyrt for så mange.
AP161108 Først og fremst er det viktig å avdekke hva som er årsaken til at det er for dyrt for så mange.
AP161015 Villa di Papyrus er gradvis blitt kartlagt, ikke på tradisjonell måte ved å avdekke jord- og steinmasser over ruinene, men gjennom å grave tunneler.
AP161015 Dermed skjøt arbeidet med å avdekke rullenes innhold fart.
AP161010 Når det blir utslag i metalldetektorportalen skal passasjeren benytte securityskanneren for å avdekke hvor det ble utslag - også kalt rettet søk.
AP161007 Historien vil kanskje avdekke om komiteen opprinnelig hadde tenkt å la Santos dele prisen med lederen for geriljabevegelsen FARC, Rodrigo Londoño, men så ombestemte seg etter at utfallet av folkeavstemningen ble kjent.
AP161006 Mattilsynets tilsynspersonell har imidlertid mye erfaring med å avdekke helseproblemer hos folk når de er på tilsynsbesøk.
FV160929 Nå har de to store flaggskipmodellene blitt utsatt for en hard test for å avdekke eventuelle forskjeller i kvaliteten på vannsikringen, og resultatet må sies å være overraskende.
BT160929 Nå har de to store flaggskipmodellene blitt utsatt for en hard test for å avdekke eventuelle forskjeller i kvaliteten på vannsikringen, og resultatet må sies å være overraskende.
AP160906 « Uten digitalt grenseforsvar vil det i praksis ikke være realistisk å avdekke at kommunikasjon samlet i Midtøsten faktisk har en norsk ende. » står det i rapporten.
AP160905 » og at norske myndigheter i dag har minimal mulighet til å « avdekke at andre stater driver spionasje mot norske offentlige og private virksomheter i og ved hjelp av det digitale rom.
AP160905 » og at norske myndigheter i dag har minimal mulighet til å « avdekke at andre stater driver spionasje mot norske offentlige og private virksomheter i og ved hjelp av det digitale rom.
AP160905 » og at norske myndigheter i dag har minimal mulighet til å « avdekke at andre stater driver spionasje mot norske offentlige og private virksomheter i og ved hjelp av det digitale rom.
SA160831 Blant annet driver vi med testspilling for å avdekke hvem disse tredjepartsselskapene er, og vi er i dialog med flere aktører som blant annet Mastercard.
FV160831 Blant annet driver vi med testspilling for å avdekke hvem disse tredjepartsselskapene er, og vi er i dialog med flere aktører som blant annet Mastercard.
BT160831 Blant annet driver vi med testspilling for å avdekke hvem disse tredjepartsselskapene er, og vi er i dialog med flere aktører som blant annet Mastercard.
AP160831 Blant annet driver vi med testspilling for å avdekke hvem disse tredjepartsselskapene er, og vi er i dialog med flere aktører som blant annet Mastercard.
AP160827 Nicolai Houms roman Jane Ashlands gradvise forsvinning handler om et menneske som har mistet alt, det er vi aldri i tvil om, men forfatteren bruker hele romanen til å avdekke hva og hvordan.
AP160827 I hvert fall at Yanagiharas roman har en eksepsjonell emosjonell kraft og en velutviklet evne til å avdekke de aller ømmeste smertepunktene i tilværelsen.
SA160825 Spillet skal kunne få bilder til å falle ned fra veggene og avdekke skummel skrift i blod på tapetet.
BT160825 Spillet skal kunne få bilder til å falle ned fra veggene og avdekke skummel skrift i blod på tapetet.
AP160825 Hendelsen er behandlet svært alvorlig, og forløpet i saken har vært midlertidig internt gransket for å avdekke eventuelle feil og mangler.
AP160824 I 1967 begynte arkeologer så å avdekke en tredje villa beliggende mellom de to første, Villa del Pastore, oppkalt etter liten statue av en gjeter funnet på stedet.
AP160824 Politiet har jobbet målrettet i årevis for å avdekke flere familievoldssaker.
AP160821 Det er bakgrunnen for at Politihøgskolen har satt i gang et forskningsprosjekt for å avdekke hva moderne politiledelse er i praksis.
AP160821 De står bak et forskningsprosjekt som skal avdekke hva moderne politiledelse faktisk er i praksis.
AP160818 Er ment å avdekke hva rektorer etterlyser hos nyutdannede lærere.
AP160809 - Norske myndigheter har aldri vært interessert i å avdekke hva som skjedde med Scandinavian Star.
AP160724 Julia Stepanova, en av varslerne som har bidratt til å avdekke det russiske dopingsystemet, skulle i utgangspunktet få delta i OL under nøytralt flagg.
AP160719 - Måten jukset ble gjort på, gjorde det vanskelig å avdekke .
AP160715 Derfor er det vår plikt å avdekke og stanse enhver gruppe som tar sikte på å få i gang kamper mellom samfunn.
AP160615 Politiet vil også avhøre familie i både Norge og i Russland med tanke på å avdekke hva som kan ha vært motivet for drapet.
AP160607 Vi hjalp til med å avdekke systematisk doping i landet.
BT160601 Ultralydundersøkelsen i svangerskapsuke 17- 19 kan avdekke om fosterstørrelsen passer med svangerskapsalderen, og på bakgrunn av fosterets størrelse beregnes termin, et 5 ukers intervall mellom svangerskapsuke 37- 42 der man forventer at fødselen skal skje.
BT160601 Selv om denne undersøkelsen i henhold til bioteknologiloven ikke regnes som fosterdiagnostikk, kan den avdekke forhold ved fosteret som kan lede til spørsmål om fosterdiagnostisk utredning, som har som formål å skaffe informasjon om fosterets genetiske egenskaper, sykdom eller utviklingsavvik.
BT160601 Dette er en målrettet undersøkelse som skal avdekke trisomi 21 - 13 eller 18 ( Downs syndrom og to andre alvorlige syndromer ) hos fosteret.
AP160531 De vil at metoden ikke skal kunne brukes for å avdekke simpel narkotikaovertredelse, simpelt narkotikaheleri og uaktsomt narkotikaheleri.
AP160528 Det må bare brukes når politiet anser det som helt nødvendig for å avdekke enda alvorligere kriminalitet.
AP160526 Dataavlesing er et helt nødvendig verktøy for å avdekke alvorlige lovbrudd i en tid der kryptering blir stadig mer vanlig.
AP160517 Gruppen av journalister, som blant annet får støtte fra norske Fritt Ord, jobber med å avdekke korrupsjon.
AP160505 Ved å få tilgang til stedet der bildene var lagret, kunne politiet avdekke kriminaliteten.
AP160505 Dataavlesning er et helt nødvendig verktøy for å kunne avdekke og iretteføre alvorlige straffbare handlinger i en tid der kryptering av innhold blir stadig mer vanlig.
AP160501 Deichman har hatt et nært samarbeid med Kultur - og idrettsbygg for å avdekke hvilke områder i biblioteket som kan leies ut.
AP160425 Noen av de største skandalene som er blitt avslørt i senere tid har vært fullstendig avhengige av at modige folk er villige til å jobbe med journalister for å avdekke ugjerninger, sier Ryle i ICIJ.
SA160418 I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen, sier Røe Isaksen.
SA160418 Anti-mobbe-system : Tydeligere plikt til å jobbe systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker.i ¶
SA160418 Aktivitetsplikt : Klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing og andre tilfeller der eleven ikke har det trygt og godt på skolen.
AP160418 En klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing.
AP160415 Det er en viktig del av Aftenpostens samfunnsoppdrag å « avdekke kritikkverdige forhold », slik det er formulert i pressens Vær Varsom-plakat.
SA160411 I mandatet til Bernander-utvalget heter det : « Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk eller uforsvarlig ressursbruk i virksomheten eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.
FV160411 I mandatet til Bernander-utvalget heter det : « Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk eller uforsvarlig ressursbruk i virksomheten eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.
AP160411 I mandatet til Bernander-utvalget heter det : « Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk eller uforsvarlig ressursbruk i virksomheten eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.
AP160407 Offentligheten er helt avhengig av deres språklige og religiøse kompetanse for å avdekke hva som skjer i lukkede muslimske miljøer.
AP160405 En stor svakhet ved overvåking for å avdekke terrorplaner er nettopp at det gir svært mange såkalt falske positive treff : ¶
AP160404 Bjerke sier dette er ett av temaene bankens interne undersøkelser skal avdekke .
AP160403 - Vi har svart ( journalistene ) på generelt grunnlag og har ikke gitt dem detaljer som ville avdekke ytterligere konfidensiell informasjon », heter det fra Mossack Fonseca.
AP160317 Norske myndigheter : Kjøper nytt utstyr for å avdekke falske basestasjoner ¶
AP160316 †" På et generelt grunnlag kan vi si at personer med Aspergers har et fortrinn der det kreves analytiske evner for å avdekke og se detaljer ikke andre ser.
AP160316 †" Jeg er mer kreativ når det gjelder å rive ting ned og avdekke feil, enn å bygge ting opp.
AP160316 †" På et generelt grunnlag kan vi si at personer med Aspergers har et fortrinn der det kreves analytiske evner for å avdekke og se detaljer ikke andre ser.
AP160316 †" Jeg er mer kreativ når det gjelder å rive ting ned og avdekke feil, enn å bygge ting opp.
AP160311 - Slik kan vi ikke ha det, sier Thon, som stiller spørsmål ved om de foreslåtte tiltakene faktisk vil forebygge, avdekke eller forhindre alvorlige kriminelle handlinger, slik hensikten er.
AP160311 Dette vil effektivisere annen tvangsmiddelbruk og enklere avdekke blant annet lagring av våpen og narkotika.
AP160306 - Jeg er ikke redd for å kartlegge på etnisitet hvis det kan avdekke mer vold, sier Horne.
AP160305 Det bør gjennomføres tester for å avdekke sårbarheter.
AP160305 En gruppe på åtte familievoldsanalytikere skal analysere alle anmeldte familievoldssaker i hele Oslo for å avdekke risiko for ny vold og iverksette nødvendige tiltak for å forhindre dette.
AP160305 En gruppe på åtte familievoldsanalytikere skal analysere alle anmeldte familievoldssaker i hele Oslo for å avdekke risiko for ny vold og iverksette nødvendige tiltak for å forhindre dette.
AP160224 - Vi må ha spesifikke mekanismer som gjør det mulig for oss å avdekke de mest alvorlige truslene.
AP160223 Hun er opptatt av at skoler skaper gode og kjente rutiner både for forebyggende arbeid, for å kartlegge og avdekke mobbing og for å håndtere en konkret sak når den dukker opp.
SA160221 Ble det gjort nok for å avdekke ukultur, gråsoner og skittent økonomisk spill i norsk fotball ?
SA160221 - Har dere gjort nok for å avdekke juks rundt overganger ?
AP160221 Ble det gjort nok for å avdekke ukultur, gråsoner og skittent økonomisk spill i norsk fotball ?
AP160221 - Har dere gjort nok for å avdekke juks rundt overganger ?
AP160219 I september i fjor kunne nettstedet aldrimer.no og avisen Nordlys avdekke at svært mye sviktet under fellesøvelsen « Gemini », i juni 2015.
AP160216 Politiet hadde merket bildene for å avdekke pressens kilder, og to av bildene som ble publisert bar Klomsæts merke.
AP160216 Hele hensikten med etterforskningen var å avdekke medienes kilder, skriver Arne Jensen og Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.
AP160212 - Nei, det får etterforskningen avdekke , svarer Hatlo.
AP160130 Den angolanske gravejournalisten og korrupsjonsjegeren Rafael Marques de Morais har jobbet i årevis for å avdekke hvordan presidenten og hans nærmeste tapper statskassen for penger.
AP160126 Han bidro til å avdekke at den ledende avisen Dagens Nyheter ( DN ) unnlot å rapportere om seksuell trakassering av svenske jenter.
AP160120 - Vi måler ikke luftkvaliteten, men har utstyr for å avdekke akutte forurensninger.
AP160120 - Vi måler ikke luftkvaliteten, men har utstyr for å avdekke akutte forurensninger.
AP160118 Politiets ledere på alle nivå skal ha et personlig eierskap til å avdekke og bekjempe alvorlig kriminalitet mot barn.
AP160118 Norsk politi må avdekke og etterforske vold mot de mest sårbare blant oss på en bedre måte enn vi klarer i dag.
AP160118 For meg står det helt klart : Norsk politi må avdekke og etterforske vold mot de mest sårbare blant oss på en bedre måte enn vi klarer i dag.
AP160118 Det hjelper lite om politiet gjennomfører avhør raskt, dersom vi ikke også evner å avdekke flest mulig forhold eller å fullføre sakene innen rimelig tid.
AP160114 Denne saken bekrefter at tilsynsvirksomheten er nødvendig for å avdekke systemer som ikke fungerer, sier han.
AP160107 Også generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund, sier det er viktig å avdekke spiseforstyrrelser før sykdommen blir for alvorlig.
SA160106 Vi trenger gode tekniske rapporter for å avdekke feil og mangler, mener Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
BT160106 Vi trenger gode tekniske rapporter for å avdekke feil og mangler, mener Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP160106 Vi trenger gode tekniske rapporter for å avdekke feil og mangler, mener Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP160106> Vi trenger gode tekniske rapporter for å avdekke feil og mangler, mener Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP160106> target="avis" href= Vi trenger gode tekniske rapporter for å avdekke feil og mangler, mener Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= Vi trenger gode tekniske rapporter for å avdekke feil og mangler, mener Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Vi trenger gode tekniske rapporter for å avdekke feil og mangler, mener Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Vi trenger gode tekniske rapporter for å avdekke feil og mangler, mener Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.