DA170913 Han av-tabuiserte sykdom og død som tema i Norge, sier Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord.