AP170612 PR-sjef i Google Norge, Helle Skjervold, ønsker ikke å kommentere de spesifikke søkeordene, men skriver følgende i en mail : ¶ - Autoforslagene genereres algoritmisk, og er på den måten ingen eksakt vitenskap - det betyr at funksjonen enkelte ganger kan generere støtende forslag.
AP170612 I en video publisert fredag på Aftenposten reagerte forfatter og blogger Susanne Kaluza på søkeforslagene som Google foreslo og spurte om selskapet hadde et moralsk ansvar for autoforslagene som ble foreslått.
AP170612 Etter at Aftenposten fredag fortalte at flere søkeforslag knyttet opp til ordene « kvinner skal » kunne oppleves diskriminerende, har selskapet nå forandret autoforslagene .
AP170612 Blant annet er autoforslagene « kvinner skal tie i forsamlinger » og « kvinner skal være på kjøkkenet » nå borte fra søkefeltet til selskapet.
AP170609 Skriver du derimot inn « menn skal » eller « menn bør », er autoforslagene ganske annerledes, og langt mer positivt ladet.
AP170609 Men autoforslagene som dukker opp når du skriver inn « kvinner bør » eller « kvinner skal » kan oppleves som kjønnsdiskriminerende.