BT171214 Halvmaraton under timen : Sondre Nordstad Moen håper det vanvittige halvmaraton-løpet i oktober skal gjøre ham mer attraktiv for sponsorer.
AP171214 Marie faller for fristelsen - for en drøm om en annen attraktiv mann, et annet liv.
VG171213 Det gjør idretten attraktiv for publikum, men også for dem som skal finansiere gildet ; sponsorer og medier som kjøper TV-rettigheter, skriver Arnøy i kronikken.
VG171213 Det gjør idretten attraktiv for publikum, men også for de som skal finansiere gildet ; sponsorer og medier som kjøper TV-rettigheter.
SA171213 Spørsmålet er om Viking kan kategorisere seg som en mer attraktiv klubb enn Sandefjord ?
AA171213 Vil området gi oss attraktiv adgang til sjøen ?
SA171212 - Vi opplever at Viking er svært attraktiv , men alle trenerne ønsker klare svar i forhold til rammer.
AP171212 - Vi opplever at Viking er svært attraktiv , men alle trenerne ønsker klare svar i forhold til rammer.
AA171212 TV-kundene våre etterspør film, TV-serier og attraktiv sport, sier pressekontakt Magnus Line i Telenor Norge til Dagens Næringsliv.
BT171210 I valget mellom ulike steder å etablere nye virksomheter eller lokalisere internasjonale selskapers forsknings og utviklingsavdelingene, vil det ha betydning for valget hvilke bedrifter som er der allerede, hvor god tilgang er det på attraktiv arbeidskraft, og ikke minst kommunens tjenestetilbud.
AP171210 I Aftenposten onsdag denne uken får jeg tilsvar av professor Karl Øyvind Jordell, Universitetet i Oslo, for å driste meg til å antyde at mange med lærerutdanning som ikke har funnet skolen som en attraktiv arbeidsplass, kan bli fristet tilbake til kateteret med den nye lærernormen.
SA171209 For arbeidstakerne fører det til at ordningen framstår som langt mindre attraktiv .
SA171208 Det er imidlertid hans offensive bidrag som gjør han attraktiv .
BT171208 Det er imidlertid hans offensive bidrag som gjør han attraktiv .
AP171208 Det er imidlertid hans offensive bidrag som gjør han attraktiv .
AA171208 Vega på Helgeland er også en svært attraktiv rådyrøy.
AA171208 Vega på Helgeland er også en svært attraktiv rådyrøy.
DB171207 Dersom eiendomsbransjen skal være konkurransedyktig i framtida, må den også være attraktiv for de beste hodene.
AP171207 Skal Hovinbyen bli attraktiv , må nok folk flytte dit.
SA171205 - Jobb nummer én er å sørge for at norsk sokkel er konkurransedyktig og attraktiv for mange selskap.
BT171205 En attraktiv byutvikling for Ytre Sandviken kan bare oppnås ved å flytte E39 til en forlenget Fløyfjellstunnel og legge Bybanen i dagen i Åsaneveien.
BT171205 Mye av det som bygges som fortettingsprosjekter i dag holder ikke mål, og bidrar lite til å realisere visjonen om en aktiv og attraktiv by.
BT171205 Men i KPA legges det ikke bare vekt på kompakt by som utbyggingsmønster - den er også bygget rundt prinsippet om en aktiv og attraktiv by, der sosial bærekraft står sentralt.
BT171205 BYARKITEKTEN : Mye av det som bygges som fortettingsprosjekter i dag holder ikke mål, og bidrar lite til å realisere visjonen om en aktiv og attraktiv by, skriver byarkitekt Maria Molden.
AP171205 november, spurt meg om jeg «... har tenkt tanken om at flere med lærerutdanning som ikke jobber i skolen nå kan se skolen som en mer attraktiv arbeidsplass og derfor søke seg tilbake til skolen igjen.
SA171204 Fredrikstad satser på at Per-Mathias Høgmos navn og CV vil gjøre klubben attraktiv for nye spillere.
AP171204 Fredrikstad satser på at Per-Mathias Høgmos navn og CV vil gjøre klubben attraktiv for nye spillere.
AP171203 Men hva er det å være fysisk attraktiv ?
SA171202 Halvmaraton under timen : Sondre Nordstad Moen håper det vanvittige halvmaraton-løpet i oktober skal gjøre ham mer attraktiv for sponsorer.
DB171201 ekuttet, knuste fagforeninger, åpnet for boligmarked og arbeidsmarked, og for privatisering av alt fra jernbaner til skoler, de deregulerte, målstyrte, outsourcet og fremelsket det individualistisk orienterte konkurransemennesket, som skulle omstille, omskolere og omforme seg for å gjøre seg attraktiv på de ulike markedene samfunnet nå tilbød.
BT171130 Det blir stadig større behov for høytutdannede i Norge, og marin sektor trenger å fremstå som attraktiv for ungdommen for at sektoren skal kunne oppfylle regjeringens mål.
SA171129 Hvilke småting kan gjøre en helt alminnelig bolig mer attraktiv å selge ?
FV171129 Hvilke småting kan gjøre en helt alminnelig bolig mer attraktiv å selge ?
DN171129 Strategien er å bestille en rigg på et tidspunkt hvor leverandørene er sultne på å få nye prosjekter og hvor man kan få en attraktiv prising på dette.
DN171129 Han tror den nye riggen med navnet Frigstad D90 AWD vil være attraktiv for oljeselskapene på grunn av riggens høye spesifikasjon.
BT171129 Hvilke småting kan gjøre en helt alminnelig bolig mer attraktiv å selge ?
AP171129 Hvilke småting kan gjøre en helt alminnelig bolig mer attraktiv å selge ?
AA171129 Hvilke småting kan gjøre en helt alminnelig bolig mer attraktiv å selge ?
DA171128 Skovveien skal bli en synlig og attraktiv trasé for sykkel, en attraktiv bygate og bidra til et godt bymiljø », skriver Plan- og bygningsetaten i planforslaget.
DA171128 Skovveien skal bli en synlig og attraktiv trasé for sykkel, en attraktiv bygate og bidra til et godt bymiljø », skriver Plan- og bygningsetaten i planforslaget.
DA171128 Hensikten er å etablere en attraktiv bygate og trikketrasé, slik at Briskebylinjen kan trafikkeres av nye trikker.
DA171128 Drammen kommune er nemlig, ifølge Hovengen, så avhengig av at byen blir mer attraktiv for personer som kan bringe inntekter til kommunen at bosetning av bla. flyktninger vil rasere en slik intensjon : « Flyktninger og sosialklientell skal huses på rimeligste vis slik at de eventuelt selv på en bærekraftig måte kan betjene en oppgradering til bedre bolig/strøk.
AP171128 Har han tenkt tanken om at flere med lærerutdanning som ikke jobber i skolen nå kan se skolen som en mer attraktiv arbeidsplass og derfor søke seg tilbake til skolen igjen ?
VG171127 På 30 kilometer med skibytte mener Post at Northug bør være topp seks blant de norske for å gjøre seg attraktiv for Davos-tur.
DB171126 I dokumentet skriver fylkesnemnda i Agder at fylkeskommunen må bli en attraktiv arbeidsgiver « som ønsker å rekruttere, utvikle og beholde kompetente og motiverte medarbeidere ».
AP171125 Landet rundt, fra Riddu Riđđu lengst nord til Norsk countrytreff i vest, har ulike festivalsjefer de siste dagene uttrykt bekymring for om det blir mulig å selge like mange billetter som før hvis campingen blir mindre attraktiv .
SA171124 Han sier at det antagelig også er « tilstrekkelig felles, faglig slektskap mellom Vg1 elektro og Vg2 IKT-servicefag til at dette til sammen vil styrke IKT-opplæringen i skole og bidra til at søkere til læreplass dermed har en mer relevant og attraktiv kompetanse for arbeidslivet ».
DN171124 Så er også tilfelle nå med Black Friday og etter hvert Black Week, en etablert og attraktiv aktivitet og handledag for kundene hvor de kan kjøpe mange av sine julegaver med til dels høye rabatter, sier Mueller.
DN171124 Så er også tilfelle nå med Black Friday og etter hvert Black Week, en etablert og attraktiv aktivitet og handledag for kundene hvor de kan kjøpe mange av sine julegaver med til dels høye rabatter, sier Mueller.
DA171124 Målet er at Snippenparken skal bli attraktiv for forskjellige aldersgrupper.
SA171123 Trønderens prestasjoner denne sesongen, og det faktum at han er Bosman-spiller, gjør han attraktiv på overgangsmarkedet.
NL171123 Arbeiderpartiet ( AP ) har bidratt sterkt til dagens vellykkede fiskeripolitikk, der vi har gått fra å være en subsidiert næring til en attraktiv og lønnsom næring gjennom effektivisering og bærekraftig ressursforvaltning.
DB171123 Jeg spår søkere fra hele verden fordi det er en attraktiv stilling i et veldig godt ensemble.
AP171123 Kirken er gjort attraktiv for konserter, gudstjenester og møter.
AP171123 Trønderens prestasjoner denne sesongen, og det faktum at han er Bosman-spiller, gjør han attraktiv på overgangsmarkedet.
BT171122 Samfunnsdelen av kommuneplanen har visjoner om en attraktiv , aktiv, trygg og særpreget by.
AP171122 Kanskje kan den bli attraktiv igjen og begynne på et nytt liv ?
FV171121 De tre andre i studien, som har vært eller er på et høyt nivå, mener arbeidsmiljøet og presset rundt en slik jobb, gjør den mindre attraktiv for dem.
SA171120 De tre andre i studien, som har vært eller er på et høyt nivå, mener arbeidsmiljøet og presset rundt en slik jobb, gjør den mindre attraktiv for dem.
SA171120 De tre andre i studien, som har vært eller er på et høyt nivå, mener arbeidsmiljøet og presset rundt en slik jobb, gjør den mindre attraktiv for dem.
SA171120 De siste betyr at Brann må spille mer attraktiv og kreativ fotball.
BT171120 De tre andre i studien, som har vært eller er på et høyt nivå, mener arbeidsmiljøet og presset rundt en slik jobb, gjør den mindre attraktiv for dem.
BT171120 De siste betyr at Brann må spille mer attraktiv og kreativ fotball.
AP171120 I tillegg til gjøre gaten mer fremkommelig og attraktiv for handlende, er formålet også bedre luftkvaliteten lokalt.
AP171120 De tre andre i studien, som har vært eller er på et høyt nivå, mener arbeidsmiljøet og presset rundt en slik jobb, gjør den mindre attraktiv for dem.
AP171120 De siste betyr at Brann må spille mer attraktiv og kreativ fotball.
AA171120 De tre andre i studien, som har vært eller er på et høyt nivå, mener arbeidsmiljøet og presset rundt en slik jobb, gjør den mindre attraktiv for dem.
SA171118 Da kan vi fortsette med å være en attraktiv klubb, og det er viktig for oss, sier Kvannli etter triumfen.
SA171118 - Attraktiv klubb ¶
AP171118 Da kan vi fortsette med å være en attraktiv klubb, og det er viktig for oss, sier Kvannli etter triumfen.
AP171118 - Attraktiv klubb ¶
AA171118 Da kan vi fortsette med å være en attraktiv klubb, og det er viktig for oss, sier Kvannli etter triumfen.
AA171118 - Attraktiv klubb ¶
SA171117 - Vi erfarer at Viking er svært attraktiv , men alle ønsker naturligvis klare svar i forhold til rammer.
DB171117 Thoresen er usikker på hva han vil velge om en attraktiv klubb kommer på banen.
DA171117 - Å forplikte seg til å betale et månedlig beløp når du er usikker på hvor mye du skal bruke tjenesten, har vist seg å være en lite attraktiv modell.
AP171117 - Vi erfarer at Viking er svært attraktiv , men alle ønsker naturligvis klare svar i forhold til rammer.
AA171117 - Vi erfarer at Viking er svært attraktiv , men alle ønsker naturligvis klare svar i forhold til rammer.
DA171116 Jeg er ikke smart, dyktig, talentfull, attraktiv eller tynn nok.
VG171115 Som Norges Fotballforbund altså har slitt med å få attraktiv for markedet.
DB171115 I tillegg til å bidra til å gjøre kvinnefotballen mer attraktiv , vil også OBOS bidra til mer enn bare sportslig.
DB171115 - Dette er et produkt som har mye potensial og som vi ønsker gjøre kommersielt attraktiv , legger han til.
SA171114 For 69-åringen vet at hvis spillerne « skrur av » og ikke klarer å heve seg i kamper som i utgangspunktet ikke betyr så mye og rammen er lite attraktiv , så er også sjansen større for at de gjør det samme i kamper hvor det står om viktige poeng.
BT171114 Forlenget Fløyfjellstunnel innebærer ett minutt kortere kjøretid for biltrafikken, men reiseopplevelsen blir mindre attraktiv ved at det er tunnel hele veien.
BT171114 For 69-åringen vet at hvis spillerne « skrur av » og ikke klarer å heve seg i kamper som i utgangspunktet ikke betyr så mye og rammen er lite attraktiv , så er også sjansen større for at de gjør det samme i kamper hvor det står om viktige poeng.
AP171114 For 69-åringen vet at hvis spillerne « skrur av » og ikke klarer å heve seg i kamper som i utgangspunktet ikke betyr så mye og rammen er lite attraktiv , så er også sjansen større for at de gjør det samme i kamper hvor det står om viktige poeng.
AA171114 For 69-åringen vet at hvis spillerne « skrur av » og ikke klarer å heve seg i kamper som i utgangspunktet ikke betyr så mye og rammen er lite attraktiv , så er også sjansen større for at de gjør det samme i kamper hvor det står om viktige poeng.
DB171113 Oslo er en stadig mer attraktiv turistdestinasjon.
DB171113 For å være en attraktiv arbeidsgiver i dag må du etablere deg der kompetente ansatte ønsker å bo.
NL171112 Klarer vi det, ja da vil vi klare å bli en attraktiv og slagkraftig region !
DB171112 Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver.
SA171111 Vi er en attraktiv arbeidsplass der våre ansatte har oppgaver som spenner fra enklere manuelle monteringsoppgaver til kjøring av store grafiske maskiner og installasjon av software på satelittnavigasjonsutstyr som brukes av tankbåter og cruiseskip over hele verden.
DA171111 Nyskapende arkitektur og en flott havnepromenade har bidratt til å gjøre Oslo til en attraktiv by, mener reise, mote- og arkitektureksperter.
DA171111 Mer enn 500 mote- og arkitektureksperter har valgt ut og rangert mer enn 80 byer i verden, ut fra kriterier som blomstrende moteliv, kultur og arkitektur, tiltrekningskraft på turister, samt som en attraktiv innfallsport for besøkende.
AP171110 Halvmaraton under timen : Sondre Nordstad Moen håper det vanvittige halvmaraton-løpet i oktober skal gjøre ham mer attraktiv for sponsorer.
SA171109 Halvmaraton under timen : Sondre Nordstad Moen håper det vanvittige halvmaraton-løpet i oktober skal gjøre ham mer attraktiv for sponsorer.
SA171108 Grunnen er flypassasjeravgiften som gjør Norge lite attraktiv for billigselskapene.
SA171108 Storhaug er en attraktiv bydel på vei opp og frem.
NL171108 Noe som vil føre til at Kattfjorden ikke lenger vil være ei attraktiv bygd å etablere seg i.
DB171108 Overfor Dagbladet forklarer hun at området, som er tilknyttet Hinna bydel i Stavanger, er særs attraktiv .
DB171108 Det er heller ikke til å komme unna at Christiansen sitter på en svært attraktiv eiendom.
DA171108 Grunnen er flypassasjeravgiften som gjør Norge lite attraktiv for billigselskapene.
SA171107 | Tre grep som gjør deg attraktiv på LinkedIn ¶
DN171107 Digitalisering redder liv og sparer penger ¶ Attraktiv portvakt ¶
DB171107 Skattebegrensningene vil gjøre det mindre attraktiv for staten å sette i gang leting.
SA171106 Det vil gjøre klubben mer attraktiv , sier Jan Gunnar Solli.
NL171106 rale politikere, næringslivstopper og andre, og temaer har for eksempel vært utviklingen i nordnorsk økonomi, eierskap og filialisering, EØS-avtalen, regionale ringvirkninger av OL, samferdselsutbygging, omstillingene i Forsvaret, framtidige miljøutfordringer og hva som må til for å skape en attraktiv region.
BT171106 Det vil gjøre klubben mer attraktiv , sier Jan Gunnar Solli.
AP171105 - Å være et offer, er ikke en attraktiv merkelapp.
AP171104 Men det er èn attraktiv gruppe de øst-europeiske landene ikke klarer å lokke hjem.
AP171104 I tillegg satte regjeringen i 2015 inn en attraktiv støtteordning til familier, der barnetrygden ble hevet.
AP171104 Men det er èn attraktiv gruppe de øst-europeiske landene ikke klarer å lokke hjem.
AP171104 I tillegg satte regjeringen i 2015 inn en attraktiv støtteordning til familier, der barnetrygden ble hevet.
AA171104 Nye konsept som bidrar til å gjøre byen mer mangfoldig og attraktiv bør møtes med velvilje heller enn motstand.
SA171103 Laksebransjen har vært attraktiv de siste årene, og har gitt solid avkastning.
NL171103 Samtidig vil Laureng med sin beliggenhet kunne være en særdeles attraktiv fremtidig plassering for virksomheter som er avhengig av bil med sin beliggenhet nær tunellinnslaget på Strandvegen.
DN171103 Samferdselsministeren tror ruteplanlegging kan bli en attraktiv markedsplass.
DN171103 - For å fremstå som attraktiv for dyktige medarbeidere, er det viktig at vi har kvinnelige ledere på høyest mulig nivå.
BT171103 Selv i Bergen der man har gjort mye riktig, har areal- og mobilitetsløsninger stort potensial for å bidra til å skape en by som er mer attraktiv for spennende bedrifter.
AP171103 - For å fremstå som attraktiv for dyktige medarbeidere, er det viktig at vi har kvinnelige ledere på høyest mulig nivå.
SA171102 Bussen skal kunne gå så hyppig at den blir mer attraktiv enn å kjøre bil.
AP171102 I en verden der menneskelig arbeidskraft i større grad automatiseres eller byttes ut med roboter, er det desto viktigere å tilegne seg kunnskaper som sikrer at du blir attraktiv - også i fremtiden.
NL171101 Vi tror på de ville fantasiene om « en moderne, tilpasningsdyktig og attraktiv bydel, med vekt på bærekraftige og grønne løsninger ».
NL171101 Området skal omformes til en moderne, tilpasningsdyktig og attraktiv bydel, med vekt på bærekraftige og grønne løsninger.
DB171101 Og han var så velintegrert i Russland at han hadde tatt russisk statsborgerskap, og hadde en relativt attraktiv jobb som sushi-kokk.
AP171031 I tillegg kan vi skilte med høy utdannelse, digitale innbyggere, rask infrastruktur ( nett kapasitet ) og interessant nok en attraktiv leder- og bedriftskultur ; alle skal med og det er kort vei til sjefen.
NL171030 Vi skal jobbe for å sikre en balansert utvikling i hele det nye fylket i nord gjennom å fremme fylket som en attraktiv region slik at regionen blir godt rustet til å ta på seg nye oppgaver.
DB171027 En bonusmillion gir turneringen kvalitet og gjør den svært attraktiv for utøverne, sier Lund.
BT171026 Boligutbyggingen vil bryte ned et unikt kulturmiljø og gjøre USF til en mindre attraktiv kulturarena og kulturnæringsklynge.
SA171025 Men jobben er attraktiv , da.
DN171025 Pareto har hatt et verdianslag på 31 milliarder kroner på Sapa, mens Nordea Markets har estimert verdien av Sapa til mellom 28 og 38 milliarder kroner, og skrev i en analyse etter salget at kjøpsprisen ser meget attraktiv ut for Hydro.
DB171025 - Jeg fokuserte på tallene, men Simen jobbet med det å gjøre butikken mer attraktiv .
AP171025 Men jobben er attraktiv , da.
AA171025 Men jobben er attraktiv , da. " ¶
SA171023 VARIERT HVERDAG : Jamil Kolahi håper han blir ekstra attraktiv i arbeidsmarkedet fordi han er underrepresentert.
BT171023 VARIERT HVERDAG : Jamil Kolahi håper han blir ekstra attraktiv i arbeidsmarkedet fordi han er underrepresentert.
AP171023 Må være attraktiv for flere grupper ¶
AP171023 VARIERT HVERDAG : Jamil Kolahi håper han blir ekstra attraktiv i arbeidsmarkedet fordi han er underrepresentert.
SA171022 Dette er en attraktiv beliggenhet rett ved jernbanen, sier Wirak.
DN171020 Meglerhuset ser Norwegian som en attraktiv oppkjøpskandidat og kaller aksjen en gratis opsjon.
DN171020 - Til tross for at Norwegian har hatt en del problemer nylig, mener vi at selskapet har en attraktiv forretningsmodell som tilbyr solide utsikter for vekst og marginforbedringer de kommende årene, skriver han.
DN171020 Foto : Mona Pedersen ¶ | Attraktiv portvakt ¶
VG171018 - Jeg liker ikke uttrykket når man snakker om underholdende fotball og attraktiv fotball, for meg handler fotball om å vinne, slo Lagerbäck fast i februar.
DA171018 Artige steder som Moogoo på hjørnet av Kirkegata og Valberget, er blant etablissementene som gjør Stavanger til en attraktiv by, samtidig som isbaren har fått en nokså velfortjent skrape fra Byantikvaren for sitt fargevalg.
AA171018 Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver.
DB171014 Det som ofte brukes som et argument for Klopp er at han spiller attraktiv fotball, i motsetning til flere av sine forgjengere.
NL171013 Det tildekker beklageligvis at nøkkelen til suksess vil handle om noe ganske annet : Om å skape verdier, og være attraktiv for investeringer og kapital.
DB171013 Alle ønsker at langrenn skal fortsette å være en internasjonal idrett som er attraktiv for sponsorer, publikum og utøvere.
DB171013 - Jeg tror det er viktig å tenke på framtiden og fortsatt sørge for at OL er et attraktiv konsept med variasjon i hvor det arrangeres, sier IOC-kandidat Astrid Uhrenholdt Jacobsen til Dagbladet.
DN171010 Det positive synet på sektoren tilskrives attraktiv verdsettelse, muligheter for ekspansjon og oppsiderisiko i estimatene for 2019 og 2020.
DN171009 Jeg tror likevel kjøpet gir mening for Borr, og prisen er nok attraktiv i et langtidsperspektiv, sier Stormyr til TDN Finans.
AP171009 I verste fall kan denne typen kontantytelse være så attraktiv at den står i veien for arbeidstrening og - innsats for enkelte innvandrere.
VG171008 Den rekordtidlige skiløypa ligger i Natrudstilen på Sjusjøen, og er et resultat av lokale investeringer - grunneiere som har investert for å gjøre Sjusjøen enda mer attraktiv for hytte- og skifolk.
AA171007 I tillegg må handelshøyskolen for å bli akkreditert som framstående « Business School » også ha et kjent merkevarenavn ( brand ) for å framstå som attraktiv .
VG171005 Fursenko forsvarte Zenit og mente at spillere fra forskjellige land kan gi en mer attraktiv og offensiv fotball, som i et lengre perspektiv er positivt for klubben.
SA171005 Petersburgs president Sergei Fursenko at en mer attraktiv og offensiv fotball vil tiltrekke supportere og gjøre sporten « russisk » før det kommende mesterskapet.
SA171005 Det er også en svært attraktiv øvelse for publikum, så vi har troen på nok et rekordår, sier daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival.
FV171005 | Tidligere Start-spiller om den ledige trenerjobben : - En attraktiv stilling ¶
DB171005 Det er også en svært attraktiv øvelse for publikum, så vi har troen på nok et rekordår, sier daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival.
DB171005 I et intervju med Arab News i juli, sa Staveley at en Premier League-klubb er en « attraktiv investering ».
DB171005 - Attraktiv
DA171005 - Det er derfor enstatsløsningen med Israel er blitt mer attraktiv , å heller snakke om like rettigheter i en enstatsløsning.
AP171005 | Tidligere Start-spiller om den ledige trenerjobben : - En attraktiv stilling ¶
AP171005 Petersburgs president Sergei Fursenko at en mer attraktiv og offensiv fotball vil tiltrekke supportere og gjøre sporten « russisk » før det kommende mesterskapet.
AP171005 Det er også en svært attraktiv øvelse for publikum, så vi har troen på nok et rekordår, sier daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival.
VG171004 Thorisdottirs drømmedebut i Chelsea : - Her føler du deg som fotballspiller ¶ Attraktiv
VG171004 Hun er attraktiv for de store klubbene.
SA171004 | Tidligere Start-spiller om den ledige trenerjobben : - En attraktiv stilling ¶
DN171003 4 En trivelig og attraktiv post dette å komme til Norge som ambassadør ?
DB171003 I 14 år ble fondet ledet av Bader al-Saad, som i de seneste årene har uttalt i pressen at fondet har tatt høyere risiko for å finne attraktiv avkastning, og blant annet allokert mer penger i infrastruktur og høyrenteobligasjoner.
DN171002 Målgruppen er spesielt attraktiv for annonsører, og har derfor de viktigste seerne for de kommersielle tv-kanalene.
SA170930 Gustad tror det nye stadionet på Valle vil gjøre klubben mer attraktiv fremover.
AP170930 Gustad tror det nye stadionet på Valle vil gjøre klubben mer attraktiv fremover.
DN170929 « Kursen stengte i går på SEK 178.10 pr aksje og vi har en kjøpsanbefaling med et kursmål på SEK 196 pr aksje, mens ser altså noe risiko for at det kommer en mer attraktiv kjøpsanledning på helt kort sikt », fortsatte det i rapporten.
DB170929 Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet sier meglerne om hva som gjør en eiendom attraktiv i markedet.
AP170929 Er du en attraktiv kandidat som stiller som nummer én til jobben kan du derfor ha et godt utgangspunkt når det gjelder å forhandle lønn, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl hos DNB.
AA170928 Disse nye forbindelsene skal sikre at vollen i større grad tas i bruk, at den er attraktiv og naturlig å krysse for fotgjengere.
SA170927 Europaligaen er en attraktiv og ettertraktet rettighet i sterk utvikling.
DB170927 Europaligaen er en attraktiv og ettertraktet rettighet i sterk utvikling.
BT170927 Europaligaen er en attraktiv og ettertraktet rettighet i sterk utvikling.
AP170927 Europaligaen er en attraktiv og ettertraktet rettighet i sterk utvikling.
AP170925 Denne eneboligen på Sagene er et godt eksempel på en bolig som vil være veldig attraktiv .
DB170923 ¶ KYSSET : - I mine øyne så ser man i det andre portrettet hva slags utstråling som gjør en person virkelig attraktiv , sier fotograf Johanna Siring til Dagbladet om fotoprosjektet der hun kysset fremmede under Roskildefestivalen i år.
DB170923 I mine øyne så ser man i det andre portrettet hva slags utstråling som gjør en person virkelig attraktiv , sier hun.
DB170923 I de første portrettene poserte de gjerne med en intensjon om å se attraktiv ut gjennom innøvde poseringer.
AP170921 NRK er en attraktiv arbeidsplass, med utrolig mye flinke folk som jobber der.
AP170921 - NRK er en attraktiv arbeidsplass ¶
DB170920 Han håper folk fra hele verden vil komme til Canada for å utforske deler av sti-systemet - og at de finner den like attraktiv som de mer kjente vandringsrutene « El Camino de Santiago » i Spania og « The Appalachian Trail » i USA.
DB170920 Attraktiv motstander ?
AP170918 - Dette er en attraktiv tomt, som bidrar til å styrke vår posisjon på Fornebu, sier Torstein Storækre, daglig leder i Fornebuporten Holding AS.
NL170917 « Flyplassen vil gjøre regionen enda mer attraktiv for etableringer, rekruttering av kompetanse, og ikke minst økt bolyst.
DB170916 At det er et liv etter døden er en besnærende og attraktiv tanke.
VG170913 Tenk om hun kler seg dristig, eller for guds skyld blir sensuell og er attraktiv for det motsatte kjønn ?
DB170913 Med de høye prisene på mat og drikke på de fleste ordinære spisestedene på Oslo Lufthavn Gardermoen blir lounge-alternativet en attraktiv løsning for mange reisende.
SA170911 De Boer fikk i oppgave å gjøre Crystal Palace sin spillestil mer attraktiv . 77 dager senere er han imidlertid ferdig i klubben etter sviktende resultater.
SA170911 Hovland har signert en treårskontrakt med gamleklubben, og håper at oppholdet kan gjøre han attraktiv for større klubber og landslaget igjen.
DB170911 - Jeg ville lagd en veldig attraktiv turistattraksjon ved å bygge noe veldig høyt.
BT170911 Hovland har signert en treårskontrakt med gamleklubben, og håper at oppholdet kan gjøre han attraktiv for større klubber og landslaget igjen.
AP170911 De Boer fikk i oppgave å gjøre Crystal Palace sin spillestil mer attraktiv . 77 dager senere er han imidlertid ferdig i klubben etter sviktende resultater.
AP170911 Hovland har signert en treårskontrakt med gamleklubben, og håper at oppholdet kan gjøre han attraktiv for større klubber og landslaget igjen.
AA170911 De Boer fikk i oppgave å gjøre Crystal Palace sin spillestil mer attraktiv . 77 dager senere er han imidlertid ferdig i klubben etter sviktende resultater.
DN170909 Det betyr at man som arbeidsgiver bør gjøre seg så attraktiv som mulig, blant annet ved å åpne for fleksible ordninger.
DN170909 - Bli attraktiv - lokk med fleksible ordninger ¶
DA170909 - Et skisseprosjekt har identifiserte behov og tiltak som var nødvendig for å transformere Oslo Bussterminal til en moderne, trygg og attraktiv bussterminal.
NL170908 Det andre målet må være et kunnskapsbasert næringsliv som gjør togsystemer så grønne, bærekraftige og fremtidsrettede at norsk kunnskap og teknologi blir attraktiv for internasjonal eksport.
AA170908 Jentekonferansen informerer på vgs-nivå om hvor attraktiv en ingeniørutdanning faktisk kan være, og hvilke spennende jobber man kan få.
DB170907 ( Dagbladet ) : - Min kone Ragnhild var lys og vakker og veldig attraktiv .
DA170907 - Et skisseprosjekt har identifiserte behov og tiltak som var nødvendig for å transformere Oslo Bussterminal til en moderne, trygg og attraktiv bussterminal.
VG170906 Tanken er nok at folk som har vært gjennom en prøvelse ser på linjeforeningen som mer attraktiv etterpå.
DA170906 - Den store interessen viser at olje- og gasselskapene oppfatter norsk sokkel som attraktiv , men det kommer ikke av seg selv.
DB170905 - Kos og Zakynthos partyfaktor har vist seg svært attraktiv for ungdom som vil feste litt og ser etter rimeligere alternativer enn Ibiza, sier Tony Hopkins.
DN170903 Med sitt store areal og flotte beliggenhet er tomten svært attraktiv for utbyggere.
VG170902 Det er hyggelig å få bekreftet at hun er attraktiv i markedet.
DB170902 - Rødviner fra 2017 kan bli en god og attraktiv årgang, antyder Jordheim.
VG170901 - Moss er en sentral og attraktiv by.
SA170901 Plahte forklarer at IPS er en ordning som tidligere har vært lite attraktiv for de aller fleste.
SA170901 Fra uattraktiv til attraktiv spareform ¶
SA170901 - Med ny IPS får man et spareprodukt som for mange vil være en attraktiv spareform.
BT170901 Plahte forklarer at IPS er en ordning som tidligere har vært lite attraktiv for de aller fleste.
BT170901 Fra uattraktiv til attraktiv spareform ¶
BT170901 - Med ny IPS får man et spareprodukt som for mange vil være en attraktiv spareform.
AP170901 Plahte forklarer at IPS er en ordning som tidligere har vært lite attraktiv for de aller fleste.
AP170901 Fra uattraktiv til attraktiv spareform ¶
AP170901 - Med ny IPS får man et spareprodukt som for mange vil være en attraktiv spareform.
AA170901 Plahte forklarer at IPS er en ordning som tidligere har vært lite attraktiv for de aller fleste.
AA170901 Fra uattraktiv til attraktiv spareform ¶
AA170901 - Med ny IPS får man et spareprodukt som for mange vil være en attraktiv spareform.
DA170831 Zahids nye klubb skal spille gruppespill i mesterligaen denne sesongen der de kom inn i en svært tøff og attraktiv gruppe.
AA170831 Det handler om å gjøre ordningen mer attraktiv , sier han.
VG170830 Det er ingen eksterne årsaker til at Gjøvik ikke skulle være attraktiv for en fastlege i sin beste alder.
SA170830 NM-motstanderne i Vålerenga er overbevist om at samarbeidet med herrene gjør klubben mer attraktiv .
NL170830 Med ambisjoner å være en attraktiv landsdel å bo med gode kvaliteter, basert på ønsker og behov.
AP170830 NM-motstanderne i Vålerenga er overbevist om at samarbeidet med herrene gjør klubben mer attraktiv .
DB170829 Men akkurat nå gleder vi oss over at en norsk spiller et attraktiv for en sånn klubb.
NL170828 Turistfiske er blitt en attraktiv næring til glede for mange kystsamfunn, men den utenlandske fangstinnsatsen skaper økende bekymring for kystfisket.
DB170828 Når et velfungerende forskningsnettverk i primærhelsetjenesten er på plass, vil den kliniske ( pasientnære ) forskningen i kommunehelsetjenesten få langt høyere kvalitet og større omfang enn i dag, og norske forskningsmiljøer vil bli en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale forskningsprosjekter.
AP170827 Heller ikke svensker finner Oslo like attraktiv å flytte til som før.
NL170825 Vi må alle støtte opp om tiltak som gjør Tromsø til en enda mer attraktiv kulturby.
DB170825 » En annen pasient kunne fortelle om hvordan hun hadde begynt å legge på seg som syvåring i håp om at hennes far skulle finne henne mindre seksuelt attraktiv .
VG170824 Han gir nærmest en lovnad til spillere som hentes ; i løpet av to-tre år blir de sluppet videre, og FCK er en attraktiv klubb, i 2017 er to mann solgt til Bundesliga, én til Premier League og én til Serie A.
FV170824 Det kommer fra én-to til 20 personer på visning, alt ut i fra hvor attraktiv boligen er, sier Meier.
DB170824 Men like viktig er det at Norges beste fotballag rykker noen plasser fram i den internasjonale køen, blir et større utstillingsvindu og en mer attraktiv klubb.
DB170824 Trump har tidligere forklart at han fant Paris Hilton attraktiv da hun var 12 år gammel, og mange reagerte på at Hilton valgte å stemme på Donald Trump, til tross for at han tidligere har antydet at han kunne ha gått til sengs med den halvparten så gamle kjendiskvinnen.
AA170824 Kombinasjonen av store folkemengder og stor symbolverdi er som kjent særlig attraktiv som mål for anslag enten fra religiøse fundamentalister eller høyreekstreme terrorister.
SA170823 ATTRAKTIV : Björn Bergmann Sigurdarson skal være aktuell for russisk fotball.
NL170823 Kommunen vil også være attraktiv som arbeidsplass, og de vil få kompetansemiljøer som vil tiltrekkes dyktige fagfolk.
DB170823 - Skal du gjøre det attraktivt for ungdom å bli i skolen, må du gjøre arbeidssituasjon så attraktiv og interessant at lærerne blir der og vil dit.
AP170823 ATTRAKTIV : Björn Bergmann Sigurdarson skal være aktuell for russisk fotball.
SA170822 Det kommer fra én-to til 20 personer på visning, alt ut i fra hvor attraktiv boligen er, sier Meier.
BT170822 Det kommer fra én-to til 20 personer på visning, alt ut i fra hvor attraktiv boligen er, sier Meier.
AP170822 Det kommer fra én-to til 20 personer på visning, alt ut i fra hvor attraktiv boligen er, sier Meier.
AA170822 Det kommer fra én-to til 20 personer på visning, alt ut i fra hvor attraktiv boligen er, sier Meier.
DB170819 Og er du en ung spiller - i utvikling - gjør du deg attraktiv for andre klubber.
DB170819 - Jeg synes Andrea er veldig attraktiv , akkurat som at Henrik ( Holm, spilte kjæresten i « Skam », journ. anm. ) er en veldig pen mann.
DB170819 - Jeg synes Andrea er veldig attraktiv , akkurat som at Henrik ( Holm, spilte kjæresten i « Skam », journ. anm. ) er en veldig pen mann.
DB170818 - Jeg synes Andrea er veldig attraktiv , akkurat som at Henrik ( Holm, spilte kjæresten i « Skam », journ. anm. ) er en veldig pen mann.
DA170818 - Jeg tenker at Oslo, i stadig større grad, blir en attraktiv by, når det kommer til å gjennomføre kulturarrangementer.
VG170817 Norsk sokkel må være attraktiv
VG170817 Norsk sokkel må være attraktiv for internasjonale selskaper å lete, investere og produsere.
SA170817 Nå drømmer han om utlandet ¶ 13 mål på 13 kamper har gjort Endre Kupen til en attraktiv mann : - Jeg ønsker jo å komme lengst mulig.
BT170817 Nå drømmer han om utlandet ¶ 13 mål på 13 kamper har gjort Endre Kupen til en attraktiv mann : - Jeg ønsker jo å komme lengst mulig.
AP170817 Nå drømmer han om utlandet ¶ 13 mål på 13 kamper har gjort Endre Kupen til en attraktiv mann : - Jeg ønsker jo å komme lengst mulig.
AP170816 » « Med Follobanen vil jernbanen bli langt mer attraktiv og konkurransedyktig overfor biltrafikken, med positive ringvirkninger for folk og næringsliv også utenfor Østfoldbanens influensområde.
AA170816 Dette er nok den største hemskoen for at Oslo skal bli en attraktiv sykkelby.
AP170815 Det er attraktiv med et konkurransevennlig prisbilde, sier Grønli.
AP170815 Det er attraktiv med et konkurransevennlig prisbilde, sier Grønli.
AA170815 Det er attraktiv med et konkurransevennlig prisbilde, sier Grønli.
SA170814 De spiller attraktiv fotball nå, sier Stengel.
AP170814 De spiller attraktiv fotball nå, sier Stengel.
DN170813 Siden 2012 har samlingen av næringsliv, toppolitikere, medier og pr-selskaper på Sørlandet i august blitt svært attraktiv for den politiske og økonomiske eliten.
VG170812 At ungdom ned i 16 år skal kunne selge alkohol og tobakk, er ett av tiltakene FpU mener kommer til å gjøre ungdom mer attraktiv for arbeidsgivere.
DA170812 - Vi har en kompetanse og kunnskap som er attraktiv .
DA170812 - Attraktiv kompetanse ¶
AA170811 NHO burde heiet frem en mer klimavennlig og attraktiv byutvikling sentrumsnært, fremfor å rose en politikk som åpner for å bygge « drabantbyer » i utkantene.
AA170811 | Bussjåførers hverdag er slitsom og lite attraktiv
NL170810 Vi tror sammenslåingen av Senja til en storkommune vil gjøre Senja til en enda mer attraktiv region.
AA170810 Vi vil at innbyggerne skal være med å bestemme hvilke av forslagene de mener vil gjøre byen mer attraktiv , sier Gjessen.
AA170810 I 2015 vant Trondheim kommune « Attraktiv by-prisen » for prosjektet St.
DB170809 Økt tilrettelegging og forbedret infrastruktur vil sørge for at turmålene forblir attraktive, og samtidig, gjort riktig, kan tilretteleggingen gjøres så attraktiv at den vil ha en kraft som får enda flere besøkende ut i den norske naturen.
AA170809 Utviklingen av Granåsen som en attraktiv arena for folkefest og store begivenheter, sommer som vinter, er i alle disse aktørenes interesse.
VG170808 Det som kan gjøre klubben attraktiv for eventuelle oppkjøpere, er vedtaket om å bygge ut Nadderud stadion.
SA170808 Samtidig må vi satse for å tjene, for å være attraktiv nok for publikum og nye samarbeidspartnere.
AP170808 Samtidig må vi satse for å tjene, for å være attraktiv nok for publikum og nye samarbeidspartnere.
VG170804 - Slik er det ikke jeg som bestemmer, men NRK Sørlandet er en attraktiv arbeidsplass.
SA170804 Er boligen attraktiv vil det være flere interessenter.
DN170804 - Jeg har den oppfatning at vi la inn et bud på DHT som var for høyt, og at nybygg blir en mer og mer attraktiv mulighet, sa Fredriksen da slaget var tapt.
AP170804 Er boligen attraktiv vil det være flere interessenter.
DB170803 - Vi vil være den vi tror gir suksess, man tenker at man blir mer vellykket og attraktiv hvis man er pen.
DN170801 « Vi vurderer også begge selskapene som høyaktuelle oppkjøpsmål som følge av sofistikerte flåter som kan operere i regionen og med attraktiv ordrebok », fortsetter hun, og understreker at Odfjell og Songa er gode kandidater til å erstatte Transocean, Diamond Offshore og Fred.
DB170801 Dette vil være oppskriften på å sette i gang en økt migrantstrøm fra Italia til Norge og andre land i Europa som fremstår som attraktiv for økonomiske migranter.
VG170730 Det vil også gjøre ligaen mer attraktiv , øke snittalder og øke markedsverdien i kvinnefotballen.
VG170727 - Konkurranse er sunt, og norsk fotball blir mer attraktiv hvis klubbene fra de store byene er gode.
DN170727 - Dette gjør Mindoro mye mer attraktiv blant andre industrielle aktører, noe vi også bruker i kommunikasjonen med dem.
DB170726 Overspising, depresjon, sosial angst og et ønske om å få føle seg litt attraktiv slik at dama kikker din vei og jeg forstår at PC-spill kan friste.
DA170726 - Kvalitet og omdømme, at byen har blitt attraktiv , og ligger utrolig godt tilgjengelig når det gjelder infrastruktur og studenthybler.
VG170723 Samtidig har lisensen gått ut på flere velkjente legemidler, slik at inntjeningen er mindre og produksjonen mindre attraktiv .
SA170723 Det er mye som skal klaffe, på kort sikt og lang sikt med studier og sånn, men han er veldig attraktiv for oss, det skal jeg ikke legge skjul på, sier Helstrup.
DN170723 Utfordringene står i kø, noe som gjør næringen mer attraktiv og interessant, sier Andrea Nordvik Brunner.
AP170723 Det er mye som skal klaffe, på kort sikt og lang sikt med studier og sånn, men han er veldig attraktiv for oss, det skal jeg ikke legge skjul på, sier Helstrup.
DA170722 Jeg skjønner at man ønsker å finne tiltak som kan gjøre idretten mer attraktiv for publikum, men tror ikke det er enden å starte i.
DA170722 Jeg skjønner at man ønsker å finne tiltak som kan gjøre idretten mer attraktiv for publikum, men tror ikke det er enden å starte i.
DN170721 En slik tjeneste vil være mindre attraktiv for forbrukere, og vi vil tape i konkurransen mot internasjonale tjenester, sier Mykland i HBO.
DN170721 - Vi ønsker med tiden å utvikle en tjeneste med en lokal norsk profil som oppleves attraktiv av norske forbrukere.
VG170720 Året etter fulgte hun opp med å si at rivalen var ett av de ekleste menneskene på jorden, og sammenlignet Aguilera med en mindre attraktiv drag queen.
SA170720 Men en del av det å være kvinne, og spesielt en kvinnelig idrettsutøver, er å se attraktiv , sporty og veltrent ut.
FV170720 Men en del av det å være kvinne, og spesielt en kvinnelig idrettsutøver, er å se attraktiv , sporty og veltrent ut.
AP170720 Men en del av det å være kvinne, og spesielt en kvinnelig idrettsutøver, er å se attraktiv , sporty og veltrent ut.
SA170719 « En slik praksis medfører at klubben får en fordel i forhold til andre konkurrerende klubber ved at det kan tilbys bedre vilkår til spillerne, og således kan klubben fremstå som mer attraktiv enn andre, overfor potensielle spillere », skriver NFF i sin begrunnelse for straffen.
FV170719 Han sier klubbene i større grad må bli i stand til å gjøreToppserien og kvinnefotballen mer attraktiv , og å legge til rette for et større kommersielt potensial.
AP170719 « En slik praksis medfører at klubben får en fordel i forhold til andre konkurrerende klubber ved at det kan tilbys bedre vilkår til spillerne, og således kan klubben fremstå som mer attraktiv enn andre, overfor potensielle spillere », skriver NFF i sin begrunnelse for straffen.
VG170718 - Det er litt urettferdig at Ghayas tar Kristiansund, for de spilte veldig attraktiv fotball mot Rosenborg forrige helg.
SA170718 Han sier klubbene i større grad må bli i stand til å gjøreToppserien og kvinnefotballen mer attraktiv , og å legge til rette for et større kommersielt potensial.
DB170718 Astrid Borgen fra Oslo eier en stor og attraktiv leilighet i Cala Vinas på Mallorca, rundt ti minutters bilkjøring fra byen Palma.
DA170718 Likevel mener de Oslo er et attraktiv reisemål for unge.
DA170718 Attraktiv beliggenhet ¶
BT170718 Han sier klubbene i større grad må bli i stand til å gjøreToppserien og kvinnefotballen mer attraktiv , og å legge til rette for et større kommersielt potensial.
AP170718 Han sier klubbene i større grad må bli i stand til å gjøreToppserien og kvinnefotballen mer attraktiv , og å legge til rette for et større kommersielt potensial.
AA170718 Samtidig mener hele 87 prosent - 86 prosent i Norge - at kontinuerlig læring er den viktigste måten å sikre at man forblir en attraktiv ansatt.
VG170716 Og endelig ser angreps-talentet ut til å ha funnet tilbake til noe av det som har gjort han til en attraktiv spiller for større klubber enn Odd.
AP170714 - Gjennom siste halvdel i år og inn i neste år vil ferdigstilling og innflytting av nybygg øke gradvis, noe som bidrar til ytterligere kjøpers marked i de lavere segmenter, mens det ikke er bygd så mye nytt av dyrere enheter, så det vil fortsatt være et knapphetsgode, gitt attraktiv beliggenhet.
AA170714 Tesla har frigjort samtlige patenter med den argumentasjonen at det er innovasjonsevnen heller enn patentene som gjør Tesla attraktiv .
SA170712 ATTRAKTIV : Rafik Zekhnini skal være ønsket av italiensk toppklubb.
DB170712 Vi kan også glemme å snakke om at vi skal gjøre eldreomsorgen attraktiv for fagfolk.
AP170712 ATTRAKTIV : Rafik Zekhnini skal være ønsket av italiensk toppklubb.
AA170711 Attraktiv sykkelparkering regnes som et av de meste effektive tiltakene for å få flere til å sykle.
DN170710 « Meget attraktiv » Sapa-deal for Hydro ¶
DN170710 « I lys av dette ser kjøpsprisen meget attraktiv ut for Hydro », konstaterer Nordea-analytikerne ifølge TDN Finans.
DN170710 Foto : Per Ståle Bugjerde ¶ | « Meget attraktiv » Sapa-deal for Hydro ¶
DN170710 - Attraktiv pris ¶
DB170710 - I tillegg til at verdsettelsen skal være attraktiv , må nedsiden være begrenset.
AP170710 For å lykkes må man gjør byen attraktiv , les hyggelig - og her er det mye hver gårdeier og leietager kan gjøre.
VG170703 Og i følge hans kone, er Stara Zagora en mer attraktiv klubb enn Sofia ( CSKA ).
DB170702 Han tok den gangen angivelig livet av unge, vakre kvinner fordi han var sint, utstøtt og følte seg lite attraktiv .
VG170630 Men siden kontrakten hans med Florida Panthers utløp ved sesongslutt, har han tilsynelatende ikke vært ansett som særlig attraktiv .
AP170630 Å selge bil er litt som å selge bolig - du vil gjerne oppnå høyest mulig pris ved å gjøre den attraktiv for potensielle kjøpere.
NL170628 Både budsjettene og stadion må derfor opp på et nivå som gjør klubben mer attraktiv for både publikum, nasjonale sponsorer og TV-selskaper.
DA170628 KLIKK PÅ BILDENE I KARUSELLEN OG SE HVA ELEVENE HAR VALGT DENNE UKA ! Attraktiv jobb ¶
AP170628 Hacking kan også være svært innbringende og er derfor en attraktiv form for kriminalitet.
AP170628 Min kone er en fantastisk kvinne : Vakker, intelligent, oppofrende, veldig omsorgsfull og ærlig, og ikke minst attraktiv og sexy.
AA170628 Målet med miljøgate-prosjektet er å redusere gjennomgående trafikk slik at gata kan gjøres mer attraktiv og tas i bruk av beboerne, og prøveprosjektet har en varighet på seks måneder.
AA170627 Byen som møter vannet er avgjørende for å gjøre Trondheim til en attraktiv og miljøvennlig storby.
DB170626 Vi skal spille attraktiv fotball, sa de Boer.
DA170626 Vi skal spille attraktiv fotball, sa de Boer.
AA170626 Disse trenger et bedre tilbud for å gjøre Trondheim enda mer attraktiv som by, sier Michelsen.
SA170624 Vil spille attraktiv fotball ¶
SA170624 Han gjentok også målsettingen om at Vålerenga skal spille attraktiv og offensiv fotball.
DN170624 Lavere pris og bedre skjerm har gjort 9,7-tommers utgaven av Apples iPad enda mer attraktiv .
AP170624 Vil spille attraktiv fotball ¶
AP170624 Han gjentok også målsettingen om at Vålerenga skal spille attraktiv og offensiv fotball.
AP170624 Vil spille attraktiv fotball ¶
AP170624 Han gjentok også målsettingen om at Vålerenga skal spille attraktiv og offensiv fotball.
SA170623 | Start-spillerne gleder seg : - Vil gjøre klubben mer attraktiv
SA170623 Klubben har et rykte på seg for å ha en sterk og stabil struktur og spille attraktiv fotball, sier Pellegrino selv.
SA170623 For det første spille attraktiv og offensiv fotball og vinne kamper.
FV170623 | Start-spillerne gleder seg : - Vil gjøre klubben mer attraktiv
DB170623 Klubben har et rykte på seg for å ha en sterk og stabil struktur og spille attraktiv fotball, sier Pellegrino selv.
AP170623 Man trenger ofte varme, omsorg og bekreftelse på at man er attraktiv og ønsket - helst ansikt til ansikt.
AP170623 | Start-spillerne gleder seg : - Vil gjøre klubben mer attraktiv
AP170623 Klubben har et rykte på seg for å ha en sterk og stabil struktur og spille attraktiv fotball, sier Pellegrino selv.
AP170623 For det første spille attraktiv og offensiv fotball og vinne kamper.
AA170623 Målet er at gata skal bli mer urban og attraktiv , med småbutikker og restauranter på gatenivå.
SA170622 - Jeg tror vi er en veldig attraktiv klubb, spesielt med disse planene, sier Brandsdal.
FV170622 - Jeg tror vi er en veldig attraktiv klubb, spesielt med disse planene, sier Brandsdal.
AP170622 - Jeg tror vi er en veldig attraktiv klubb, spesielt med disse planene, sier Brandsdal.
AA170621 Hvor attraktiv er jeg for arbeidsgiver når jeg ikke kan tilpasse ferien etter bedriftens behov ?
VG170620 Mandag møtte Brann et lag med attraktive spillere som Ohi Omoijuanfo, og en attraktiv motstander, historisk sett.
DB170620 Fra opprykket i 2015, sølvet i fjor og tabelltoppen 13 runder inn i Eliteserien 2017 - Lars Arne Nilsens tanker og ideer har ikke bare gjort Brann ekstremt konkurransedyktige på rekordtid, det har fått laget til å spille attraktiv fotball også, skriver Pedersen.
DB170619 Fra opprykket i 2015, sølvet i fjor og tabelltoppen 13 runder inn i Eliteserien 2017 - Lars Arne Nilsens tanker og ideer har ikke bare gjort Brann ekstremt konkurransedyktige på rekordtid, det har fått laget til å spille attraktiv fotball også.
DB170619 Det er en attraktiv region.
VG170618 Warholm har ikke blitt stjerne over natten, men prestasjonene de siste ukene gjør ham trolig attraktiv på sponsormarkedet.
SA170617 Åshild Garvik Pedersen har gått fra en attraktiv jobb i Statoil til bestyrer på Stranddalen turisthytte i Suldal.
SA170616 Johansen erkjenner at en spiller som Espejord fort blir attraktiv for andre klubber når han presterer.
SA170616 - Attraktiv spiller ¶
AP170616 Johansen erkjenner at en spiller som Espejord fort blir attraktiv for andre klubber når han presterer.
AP170616 - Attraktiv spiller ¶
AA170616 Johansen erkjenner at en spiller som Espejord fort blir attraktiv for andre klubber når han presterer.
AA170616 - Attraktiv spiller ¶
AA170615 Skal Trondheim bli en attraktiv og bærekraftig by å bo i, må vi planlegge godt.
DB170614 Slik er ordningen selvfinansierende og ikke mer attraktiv enn finansiering gjennom egenkapital.
SA170613 Da blir basishallen brått attraktiv igjen !
BT170613 Da blir basishallen brått attraktiv igjen !
AP170613 Bygging av tunneller og andre prosjekter gjør Statens Vegvesen til en attraktiv arbeidsplass for mange, forteller Arve Kvalsvik, som står bak Karrierebarometeret.
AP170613 Bygging av tunneler og andre prosjekter gjør Statens vegvesen til en attraktiv arbeidsplass for mange, forteller Arve Kvalsvik som står bak Karrierebarometeret.
AP170613 - Målet vårt er å tilby en flyplass som er så attraktiv for både passasjerer og flyselskaper at vekst er en naturlig del.
AP170613 Da blir basishallen brått attraktiv igjen !
AA170613 Da blir basishallen brått attraktiv igjen !
VG170612 Det er forkastelig hvordan denne industrien spekulerer i bruk av barnlighet for å gjøre pornoen enda mer salgbar og attraktiv .
AA170610 Studentene meldte seg på i en åpen plan- og designkonkurranse, hvor fokuset var trygg og attraktiv parkering for sykler på tog- og t-banestasjoner.
SA170609 Han tror det faktum at 3mot3 basketball blir en OL-gren, automatisk vil gjøre sporten mer attraktiv .
NL170609 Det er fordi Trøndelag ønsker å være en attraktiv region og vinne i den internasjonale konkurransen, mot regioner i nabolandet Sverige og andre deler av Europa.
DN170609 Roland ønsker ikke å kommentere dette men viser til at selskapets utvidede bruktbilgaranti på 80.000 kilometer er attraktiv .
AP170609 Han tror det faktum at 3mot3 basketball blir en OL-gren, automatisk vil gjøre sporten mer attraktiv .
AP170609 Han tror det faktum at 3mot3 basketball blir en OL-gren, automatisk vil gjøre sporten mer attraktiv .
VG170608 Cecilia er en utrolig flott og attraktiv kvinne.
VG170608 At vegetarianeren og avholdsmannen Corbyn selv fremstår som et asketisk eksempel på en politiker som etterlever det han prediker, gjør ham til en attraktiv knoll i et system hvor både den ene og den andre har avslørt seg som en nydelig nellik.
SA170608 − Det er noe alle alltid har slitt med og alltid vil slite med - jaget etter å være attraktiv og lik de andre, sier May-Linn Remme ( 18 ) i anledning av post-it kampanjen.
FV170607 Han får støtte av Mike Klein, som også tror at Norway Chess er mer attraktiv nettopp fordi den spilles i verdensmesterens hjemland.
DB170607 Det er en veldig attraktiv klubb, så klart.
SA170606 Han får støtte av Mike Klein, som også tror at Norway Chess er mer attraktiv nettopp fordi den spilles i verdensmesterens hjemland.
DN170606 Norske Skog skrev i en melding fredag at det med en refinansiering på plass vil være en « attraktiv » konsolideringspartner i Europa.
BT170606 Han får støtte av Mike Klein, som også tror at Norway Chess er mer attraktiv nettopp fordi den spilles i verdensmesterens hjemland.
AP170606 Han får støtte av Mike Klein, som også tror at Norway Chess er mer attraktiv nettopp fordi den spilles i verdensmesterens hjemland.
VG170605 Foto : Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix ¶ ATTRAKTIV : Mostafa Abdellaoues agent har mottatt mange henvendelser vedrørende Aafk-toppscorerens fremtid.
NL170603 Det blir en bedre situasjon for alle og gjør sikkert at Tromsø blir en bedre by å bo i og dermed en mere attraktiv by.
DB170603 Det jeg mener er at dette kan skje når man regnes som attraktiv , sier Paltrow.
DB170603 - Jeg sier ikke at jeg er attraktiv .
DB170602 Oppgradering av Markveien og Kirkegata som forlengelse av Torggata vil kunne gi byen en attraktiv trasé for gående og syklende fra Grünerløkka til sentrum og gi en ny mulighet til å skape gode byrom i Kvadraturen.
BT170602 VIDERE : Når vi mister kloke hoder til andre byer, vet vi at Bergen er en attraktiv by, skriver kulturbyråd Julie Andersland ( V ).
AA170602 - Transaksjonsforslaget innebærer en balansert løsning for de nåværende aksjonærene i Norske Skog og vil gi en attraktiv mulighet til å investere i den nye kapitalstrukturen til Norske Skog, opplyser Sperre i børsmeldingen.
DB170601 Verdsettelsen er ikke attraktiv i seg selv, og vil ikke gi støtte ved kraftig forverring av vekstutsiktene, mener banken, som uansett konstaterer at aksjer er mer attraktive enn obligasjoner.
AP170601 Mange delstater vil fortsatt være offensive, mens næringslivet vil være opptatt av å fortsette sin omstilling for å være attraktiv for amerikanske selskaper og teknologimiljøer, tror han.
AA170601 Mange delstater vil fortsatt være offensive, mens næringslivet vil være opptatt av å fortsette sin omstilling for å være attraktiv for amerikanske selskaper og teknologimiljøer, tror han.
VG170531 Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
VG170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
SA170531 Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
SA170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
DN170531 - En attraktiv bank, sier bankanalytiker.
DN170531 Analytiker Håkon Astrup i DNB Markets sier banken er « attraktiv », men er ikke sikker på hva slags pris egenkapitalbevis ender på til slutt.
DN170531 - En attraktiv bank, sier bankanalytiker.
DN170531 Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
DN170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
DA170531 Velger du tysk som valgfag på skolen og videreutvikler denne kunnskapen også etter endt skolegang vil du bli attraktiv på jobbmarkedet.
AP170531 Statens pris for attraktiv by består av 250.000 kroner, et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.
AP170531 Fredrikstad utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av, er juryens begrunnelse for å gi byen Statens pris for attraktiv by.
SA170529 I England har Eddie Howes suksess med Bournemouth gjort ham attraktiv for større oppgaver.
DA170529 Dette mener vi gjør utdanningen mer konkurransedyktig og attraktiv for flere.
DA170529 Da må utdanningen bli enda mer attraktiv .
VG170528 Det betyr at en vanligvis attraktiv spiller som Fredrik Midtsjø ( 23 ) - eller noen av de andre rosenborgerne - ikke forlater Lerkendal før det internasjonale overgangsvinduet nærmer seg lukning.
AP170528 Lite attraktiv opposisjon ¶
DB170527 Det begynner kanskje å virke som en mer og mer attraktiv mulighet å nærme seg hennes verden, nå som hun er støtt ut av russebussfellesskapet.
BT170526 I stedet for å klage på at noen andre vil gjøre noe bra for yrkesfagelevene i Hordaland, bør de rødgrønne skolepolitikerne heller konsentrere seg om å gjøre den offentlige skolen så god at den blir like attraktiv .
BT170526 At skolen vil være så attraktiv at folk ville søke seg dit i stedet for til den fylkeskommunale skolen.
AP170526 - Høye priser og lav kvalitet på maten gjør Oslo Lufthavn mindre attraktiv
AP170526 - Gjør kvaliteten og prisene på maten Oslo Lufthavn mindre attraktiv ?
AA170526 På grunn av ekstremt lave ulykkestall er hensynet til å gjøre kollektivtrafikken attraktiv prioritert.
DA170524 En attraktiv studentby kjennetegnes for det første av å være et godt sted for å lære, med studiesteder av høy faglig kvalitet.
DA170524 * Campus/universitetsområdet - hvordan skal vi skape en attraktiv campus ?
SA170523 Ajax begeistrer igjen sine supportere, og de spiller en løssluppen og attraktiv angrepsfotball som kan gi selv Mourinhos United hodebry.
FV170523 Ajax begeistrer igjen sine supportere, og de spiller en løssluppen og attraktiv angrepsfotball som kan gi selv Mourinhos United hodebry.
DB170523 Nå er tusenvis av tonn med plast og søppel ryddet, og stranda er igjen attraktiv .
BT170523 Ajax begeistrer igjen sine supportere, og de spiller en løssluppen og attraktiv angrepsfotball som kan gi selv Mourinhos United hodebry.
NL170522 Alta har befestet sin posisjon som et tyngdepunkt i Finnmark, og har blitt en attraktiv kunnskapsby med tilflytting og en ung befolkning.
DA170519 Plandirektør Hanne Bertnes Norli forteller at trikken oppleves som mer attraktiv for de reisende.
DA170519 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! Attraktiv transport ¶
SA170518 Det vil ikke gi noe svar på hvordan vi forblir en attraktiv region med en by som tiltrekker de unge talentene.
SA170518 Det viser at vi er en attraktiv klubb å spille for, og det blir spennende å se det han har å bidra med på isen i gult og blått, sier Storhamar-lederen Sjur Rakstad-Larsen.
DA170518 Søndag er en attraktiv teaterdag, kanskje spesielt for barnefamiliene.
AA170518 Dette er også viktig for at vi skal anses som en attraktiv arbeidsgiver, sier Waage.
DN170517 Bloomberg skriver at sentralbanken på Island har hamstret utenlandsk valuta for å kunne takle en situasjon hvor pengene først strømmer inn i landet så lenge valutaen er attraktiv , for så å strømme ut enda raskere idet investorene vil ut igjen.
SA170515 Den knallsterke vårsesongen har ifølge engelske medier gjort Joshua King attraktiv på overgangsmarkedet.
SA170515 Den knallsterke vårsesongen har ifølge engelske medier gjort Joshua King attraktiv på overgangsmarkedet.
BT170515 Målet må uansett være at det kun er større klubber ute i Europa som er mer attraktiv å spille i enn Brann.
BT170515 Den knallsterke vårsesongen har ifølge engelske medier gjort Joshua King attraktiv på overgangsmarkedet.
AP170515 Den knallsterke vårsesongen har ifølge engelske medier gjort Joshua King attraktiv på overgangsmarkedet.
AP170515 Den knallsterke vårsesongen har ifølge engelske medier gjort Joshua King attraktiv på overgangsmarkedet.
SA170514 Noen av oss har etterlyst litt flere sjanser, litt flere mål, og litt mer attraktiv fotball på Stadion.
DN170514 Arbeidsgivere som ikke tilbyr dette vil gå glipp av mye attraktiv kompetanse, sier Rut Elise Samuelsen.
BT170514 Noen av oss har etterlyst litt flere sjanser, litt flere mål, og litt mer attraktiv fotball på Stadion.
AP170514 Noen av oss har etterlyst litt flere sjanser, litt flere mål, og litt mer attraktiv fotball på Stadion.
DB170511 Vi snakker riktignok ikke om den gjeveste versjonen - altså den som Ole Gunnar Solskjær var med på å vinne i 1998/99, men en litt annerledes vri og mindre attraktiv utgave med seirer i Europa League, ligacupen og Charity Shield - altså noe helt annet enn Champions League, Premier League og FA-cupen.
AA170511 Trondheim opplever allerede en voksende pilegrimsinteresse, og dette kommer til å gjøre byen enda mer attraktiv , strålte Lykke.
DN170509 Konsolideringen i bransjen er veldig sterk, og selskapet han leder, er en attraktiv partner ¶
AA170509 Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi sier at det igjen er hyggelig å få bekreftet at selskapet « er en attraktiv partner ».
SA170508 I VM får han vist frem flere sider av seg selv og kan gjøre seg attraktiv for eventuelle andre friere.
SA170508 I VM får han vist frem flere sider av seg selv og gjøre seg attraktiv til eventuelle friere.
FV170508 I VM får han vist frem flere sider av seg selv og kan gjøre seg attraktiv for eventuelle andre friere.
FV170508 I VM får han vist frem flere sider av seg selv og gjøre seg attraktiv til eventuelle friere.
BT170508 I VM får han vist frem flere sider av seg selv og kan gjøre seg attraktiv for eventuelle andre friere.
BT170508 I VM får han vist frem flere sider av seg selv og gjøre seg attraktiv til eventuelle friere.
AP170508 I VM får han vist frem flere sider av seg selv og kan gjøre seg attraktiv for eventuelle andre friere.
AP170508 I VM får han vist frem flere sider av seg selv og gjøre seg attraktiv til eventuelle friere.
VG170507 Min jobb var å gjøre Bislett Games så attraktiv som mulig.
SA170507 Min jobb var å gjøre Bislett Games så attraktiv som mulig.
FV170507 Min jobb var å gjøre Bislett Games så attraktiv som mulig.
DB170507 Jeg vil lage musikk og bli ansett som attraktiv .
BT170507 Min jobb var å gjøre Bislett Games så attraktiv som mulig.
AP170507 Min jobb var å gjøre Bislett Games så attraktiv som mulig.
DB170506 Mer generelle detaljer som ytre og teknisk stand, servicehistorikk, komponentenes ekthet, samt tilbehør som bokser og dokumentasjon, har også en stor innvirkning på hvor attraktiv en klokke er.
SA170505 - Dette gjør at vi er sikker på at valget er korrekt og at Martin rett mann til å bidra til at TUIL fortsatt skal være attraktiv klubb, skriver klubben videre.
AP170505 - Dette gjør at vi er sikker på at valget er korrekt og at Martin rett mann til å bidra til at TUIL fortsatt skal være attraktiv klubb, skriver klubben videre.
VG170504 Skal du være attraktiv så gjelder det at spillere får vist seg frem på den aller største scenen, og det er spill i Champions League.
VG170504 Samtidig så vil mesterligaspill ha mye å si for den sportslige stemningen i spillergruppen, og ved å kvalifisere seg gjør man seg attraktiv på overgangsmarkedet.
SA170504 Bolig vil fortsatt være en god og attraktiv investering, tross utflating, mener både Øye og Reitan i Nordea.
DA170504 - Framover planlegger vi flere tiltak for å legge press på beslutningstakerne, så de skal se at åpne plasser for aktiviteter og rekreasjon bare gjør byen mer attraktiv .
BT170504 Bolig vil fortsatt være en god og attraktiv investering, tross utflating, mener både Øye og Reitan i Nordea.
AP170504 Bolig vil fortsatt være en god og attraktiv investering, tross utflating, mener både Øye og Reitan i Nordea.
DB170503 - Vi vil vinne, og vi vil gjøre det på en attraktiv måte.
DB170502 I åra som fulgte var Wood, som fikk sitt gjennombrudd i kult-såpeserien « Peyton Palace » på 60-tallet, en attraktiv skikkelse i Hollywood - med en stadig fyldigere merittliste innen film og TV.
DN170501 Dette handler om et selskap og et samarbeid som dessverre ikke lyktes, og om en teknologi som tross alle gode intensjoner, store forhåpninger og stor arbeidsinnsats fra alle parter dessverre ikke var god nok til å skape en attraktiv og effektiv markedsplass for brukerne.
DB170501 Stranda er også attraktiv for snorkling, vulkansteinene på havbunnen gir skaper spennende formasjoner og tiltrekker seg mye liv.
SA170430 Han er så sikker på at en mastergrad innen petroleumsfag vil være så attraktiv at han går til et nokså uvanlig skritt : ¶
SA170430 Mål : Å gjøre triatlon til en folkesport, attraktiv for barn, unge og voksne.
AP170430 Mål : Å gjøre triatlon til en folkesport, attraktiv for barn, unge og voksne.
SA170429 Vi mener imidlertid at slik situasjonen for kronen er nå må man må se en tydelig oppgang i oljeprisen før kronen på nytt fremstår som attraktiv og kursen blir bedre for oss nordmenn, sier Øwre-Johnsen.
AP170429 Han er så sikker på at en mastergrad innen petroleumsfag vil være så attraktiv at han går til et nokså uvanlig skritt : ¶
AA170429 Festningen er ikke attraktiv som friområde når dette pågår, og jeg har også sett turister snu.
DB170428 Siden det er høyre-venstreaksen som først og fremst strukturerer regjeringsalternativene, er de i en strategisk attraktiv posisjon.
AP170428 - Dersom Oslo vil være en attraktiv arbeidsplass for folk med høy kompetanse, må lønn kunne brukes som virkemiddel i større grad.
AP170428 Vi mener imidlertid at slik situasjonen for kronen er nå må man må se en tydelig oppgang i oljeprisen før kronen på nytt fremstår som attraktiv og kursen blir bedre for oss nordmenn, sier Øwre-Johnsen.
DN170426 Meglertoppen legger til at high yield er en « attraktiv business » også fordi den er repetitiv og må gjøres på nytt for eksempel hvert tredje eller femte år.
DA170426 Fra å være en bydel som fremsto noe slitt og for mange lite attraktiv å bosette seg i, har dette sakte, men sikkert endret seg.
DA170426 Torsdagens vinner kan få en attraktiv motstander og tjene litt penger på en 2. runde-kamp.
AA170426 Hva er det som skal til for at akkurat jeg skal bli attraktiv for akkurat deg ?
DA170425 - Åpningen av Wintershalls nye hovedkontor viser at den norske kontinentalsokkelen byr på store muligheter, og at Norge er en attraktiv forretningspartner for internasjonale aktører, sa hun til de frammøtte i det nye kontoret i Hinna Park.
DB170424 Det betyr jo at dersom man fort kan komme for høyt dersom man har en mindre attraktiv bolig i i det aktuelle området.
SA170423 For noen er det en attraktiv utfordring, mens for andre betyr det tungt press.
AP170423 For noen er det en attraktiv utfordring, mens for andre betyr det tungt press.
DA170422 - Hvorfor er Sandnes en attraktiv by ?
DA170422 Den norske livsstilen er både attraktiv - og oppsiktsvekkende - i utlendingers øyne.
SA170419 Sittegruppen foran det gamle Haugehuset, for tiden disponert av Burger King, er dessverre lite attraktiv og kler ikke byens representative uterom.
SA170419 Sittegruppen foran Burger King i Haugehuset er lite attraktiv og kler ikke byens representative uterom.
SA170418 Tvert imot : Airbus satser nå på å gjøre flytypen mer økonomisk attraktiv .
AP170418 Vårt mål er å skape den mobiliteten som Oslo og Akershus trenger for å være en attraktiv og bærekraftig region.
AP170418 Å dyrke frem forskningsmiljøer av høy kvalitet krever at en gjør Universitetet i Oslo til en attraktiv arbeidsplass for de aller beste.
AP170417 Tvert imot : Airbus satser nå på å gjøre flytypen mer økonomisk attraktiv .
DB170415 Filmbransjen mener at det må til for å kunne bli et attraktiv mål for filmer og tv-serier som « Game of Thrones » og « Star Wars ».
DB170411 - Jeg har en følelse av at hypen handler mye om den biten, at Pulisic er veldig attraktiv markedsmessig, sier Eivind Sundet. 18-årige Pulisic signerte for Borussia Dortmund i 2015, etter å ha spilt fotball i hjemlandet hele oppveksten.
DB170411 Attraktiv merkevare ¶
DB170411 I løpet av vintermånedene er dette en svært attraktiv destinasjon for skiglade nordmenn.
SA170410 Lederen av ECA, den tidligere storspilleren Karl-Heinz Rummenigge mente endringene var « på høy tid » og at de ville gjøre turneringen « sterkere og mer attraktiv ».
DB170410 Men det er ikke bare snobbete klær og trendy barer som gjør Palma så attraktiv .
BT170410 Lederen av ECA, den tidligere storspilleren Karl-Heinz Rummenigge mente endringene var « på høy tid » og at de ville gjøre turneringen « sterkere og mer attraktiv ».
AP170410 Lederen av ECA, den tidligere storspilleren Karl-Heinz Rummenigge mente endringene var « på høy tid » og at de ville gjøre turneringen « sterkere og mer attraktiv ».
AA170410 Lederen av ECA, den tidligere storspilleren Karl-Heinz Rummenigge mente endringene var « på høy tid » og at de ville gjøre turneringen « sterkere og mer attraktiv ».
DA170407 Bedriften vil også kunne framstå som attraktiv for framtidige arbeidstakere og stikke seg ut blant konkurrentene, svarer Løkken.
VG170406 Vi ønsker å være en så attraktiv kommune at vi får folk til å bo her, sier han.
DN170406 « Vi mener at den nåværende verdsettelsen og risiko/avkastningsforholdet er attraktiv igjen, da vi tror vi står foran to og et halvt år med ubetydelig flåtevekst », skriver meglerhuset.
BT170406 Rune Sævig ¶ « Attraktiv og nyskapende ».
BT170406 Det å være attraktiv og nyskapende må faktisk må koste litt mer, også litt mer plan og arbeid, enn det Kyrre skole er avspist med nå.
AA170406 Noe som også kan gjøre hele Østbyen mer attraktiv å bo i, og å komme til, for å se og oppleve.
AA170406 Det kan gjøre hele Østbyen mer attraktiv å bo i.
SA170405 Supporterne er de som gjør fotballen attraktiv utenom spillerne på banen, så det er rart det ikke finnes midler til det når det er et lisenskrav, utdyper Hanne Mari Jordsmyr, NSA-styrets nestleder og Klanen-medlem.
DB170405 Men nei, den har ikke blitt mer attraktiv .
DB170405 De siste månedene har det kommet flere nye funksjoner til Messenger for å gjøre « Dagen min » til en mer attraktiv funksjon å bruke.
AP170405 Supporterne er de som gjør fotballen attraktiv utenom spillerne på banen, så det er rart det ikke finnes midler til det når det er et lisenskrav, utdyper Hanne Mari Jordsmyr, NSA-styrets nestleder og Klanen-medlem.
DN170404 - Vi må overbevise flyselskapene om at Rygge kan være konkurransedyktig og attraktiv som flyplass, og vi vil nå ta kontakt med mange potensielle aktører som kan være interessert i å opprette ruter herfra, sier han.
DN170404 For å gjøre avtalen attraktiv , vil TV-kanalen få opp mot 15 millioner euro i kompensasjon, i første omgang for en periode på tre til fem år.
DA170404 Også for trafikken i Tasta-senteret mener vi det blir positivt med en attraktiv Europris-butikk, melder butikksjef Andreas Jecht.
SA170403 | Vi trenger nok attraktiv parkering i Sandnes ¶
SA170403 DEBATT : Vi i Næringsforeningen er redde for at strenge restriksjoner for adkomst med bil, fjerning av parkeringsplasser og for lite attraktiv parkering i sentrum i Sandnes, vil medføre en utarming av sentrumshandelen.
SA170403 Begge steder handler det like mye om attraktiv parkering, i kort avstand til butikkene - som nok parkering.
DB170403 Det at man har valgt å tjene penger på at man er attraktiv betyr ikke at det er fritt fram for å kommentere eller trakassere.
AA170403 Færre biler i sentrum kan gjøre Midtbyen mer attraktiv , men er ikke noe effektivt tiltak for å klare statens krav om nullvekst i personbiltrafikken, nedfelt i Bymiljøavtalen.
SA170401 Barnehagen må gjøres til en attraktiv arbeidsplass for menn og kvinner.
FV170401 At Lillestrøm i dag er en moderne, attraktiv by har ikke endret språkbruken.
AA170401 Partiet vil både løfte lærerens status og gjøre utdanningen mer attraktiv .
VG170331 Akkurat nå vurderer vi ikke den kanalen som så attraktiv , og vi vil derfor konsentrere oss om andre arenaer, sier parets felles manager Erland Bakke til VG, og påpeker samtidig at de har hatt et godt samarbeid med « Bloggerne » frem til nå.
SA170331 At Lillestrøm i dag er en moderne, attraktiv by har ikke endret språkbruken.
AP170331 At Lillestrøm i dag er en moderne, attraktiv by har ikke endret språkbruken.
FV170330 Arkitektfirmaet Trollvegg mener Randesund kan omgjøres til en attraktiv by med sentrum ved Korsvikfjorden, 25.000 innbyggere og hurtigbåt til Kristiansand.
BT170330 Utfordringen er at slutten av november er veldig attraktiv .
AA170330 Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
SA170329 Hva kan man selv gjøre for å få en lite attraktiv bolig litt mer attraktiv ?
SA170329 Hva kan man selv gjøre for å få en lite attraktiv bolig litt mer attraktiv ?
SA170329 Hva er det som gjør en bolig lite attraktiv for kjøperne ?
SA170329 Fem spørsmål og svar om hva som gjør boligen din lite attraktiv i boligmarkedet ¶
SA170329 - Hvis du har kjøpt en lite attraktiv bolig uten å gjøre noe med den, kan det være vanskelig å selge den igjen.
SA170329 - Det som også kan gjøre boligen lite attraktiv er en slitsom nabo som krangler eller en trafikkert vei.
SA170329 ATTRAKTIV BOLIG ELLER EI : - Er du på en visning der leiligheten virker utrivelig, er det kanskje mange som snur i døren.
DB170329 Blant argumentene vi hører, er at man er mye mer attraktiv for yngre ansatte når man ligger i sentrum, forteller analysesjef i Akershus Eiendom, Ragnar Eggen.
DA170329 - Vårt mål er å være så jevne som mulig, og spille attraktiv og underholdende fotball.
BT170329 Hva kan man selv gjøre for å få en lite attraktiv bolig litt mer attraktiv ?
BT170329 Hva kan man selv gjøre for å få en lite attraktiv bolig litt mer attraktiv ?
BT170329 Hva er det som gjør en bolig lite attraktiv for kjøperne ?
BT170329 Fem spørsmål og svar om hva som gjør boligen din lite attraktiv i boligmarkedet ¶
BT170329 - Hvis du har kjøpt en lite attraktiv bolig uten å gjøre noe med den, kan det være vanskelig å selge den igjen.
BT170329 - Det som også kan gjøre boligen lite attraktiv er en slitsom nabo som krangler eller en trafikkert vei.
BT170329 ATTRAKTIV BOLIG ELLER EI : - Er du på en visning der leiligheten virker utrivelig, er det kanskje mange som snur i døren.
AP170329 Hva kan man selv gjøre for å få en lite attraktiv bolig litt mer attraktiv ?
AP170329 Hva kan man selv gjøre for å få en lite attraktiv bolig litt mer attraktiv ?
AP170329 Hva er det som gjør en bolig lite attraktiv for kjøperne ?
AP170329 Fem spørsmål og svar om hva som gjør boligen din lite attraktiv i boligmarkedet ¶
AP170329 - Hvis du har kjøpt en lite attraktiv bolig uten å gjøre noe med den, kan det være vanskelig å selge den igjen.
AP170329 - Det som også kan gjøre boligen lite attraktiv er en slitsom nabo som krangler eller en trafikkert vei.
AP170329 ATTRAKTIV BOLIG ELLER EI : - Er du på en visning der leiligheten virker utrivelig, er det kanskje mange som snur i døren.
DN170327 - Jeg har den oppfatning at vi la inn et bud på DHT som var for høyt, og at nybygg blir en mer og mer attraktiv mulighet, sa Fredriksen.
AA170327 Ralph Carlsson er ny i Elden-sammenheng, men en attraktiv skuespiller som også har bred erfaring fra frilutsteater, blant annet som Arnljot Gelline på Stiklestad.
AP170323 På den ene siden krymper Netflix-katalogen og blir stadig mindre attraktiv som eneste nødvendige tjeneste, men samtidig ser vi at flere av de tidligere lineære kanalenes strømmebibliotek ( Viaplay, Sumo osv. ) vokser hyggelig bak sportssendingene som driver abonnementssalget deres.
DN170321 Han beskriver en mer attraktiv hverdag med jobber på Oslos beste vestkant.
DA170321 Det gjør igjen Stavanger mer attraktiv for å anlegge bedrifter og som reisedestinasjon.
DN170320 Etter en uke med økte rater i markedet, flat utvikling for Avance Gas Holding på børsen og det meglerhuset omtaler som en attraktiv prising i forhold til verdiene på selskapets eiendeler, såkalt P/NAV-rate, gjør at meglerhuset tar inn selskapet.
DN170320 Der gjør prisingen i banken attraktiv , ifølge Westby.
DN170319 Dagligvarekjeden Kiwi fremstår fortsatt som en attraktiv arbeidsgiver med rekordstor søkerstrøm.
DN170319 Dagligvarekjeden Kiwi fremstår fortsatt som en attraktiv arbeidsgiver med rekordstor søkerstrøm.
AA170319 Trondheim kommune satser nå stort på omdømmebygging for å bli en attraktiv arbeidsgiver.
SA170317 - Mens andre nedbemanner og skrur av lyset, står vi nå rustet til å ta imot trafikken som kommer, Quality Hotel Pond har en meget attraktiv beliggenhet på Forus og er derfor en viktig investering for Strawberry Properties, sier Petter A.
SA170317 mars - bør Brann lokke oss med offensiv og attraktiv fotball.
BT170317 mars - bør Brann lokke oss med offensiv og attraktiv fotball.
DB170315 Til tross for at han ble veid og funnet for lett i den norske troppen til verdenscupavslutningen i Canada, så er ikke Northug blir mindre attraktiv for arrangørene.
DA170315 Til tross for at han ble veid og funnet for lett i den norske troppen til verdenscupavslutningen i Canada, så er ikke Northug blir mindre attraktiv for arrangørene.
DA170315 Nylig endret Boreal på ruten for å bli mer attraktiv og synlig.
DN170314 - vi vurderer den oppnådde prisen som attraktiv og regner med at kjøpet vil være betydelig verdiøkende for våre aksjonærer, sier Golden Ocean-sjef Birgitte Ringstad Vartdal i en melding.
DA170313 Norsk sokkel må være konkurransedyktig og attraktiv også for de store internasjonale aktørene, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.
AA170313 Norsk sokkel må være konkurransedyktig og attraktiv også for de store internasjonale aktørene, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.
AA170312 Vannkraften gjør oss også til en attraktiv partner i det nordiske og europeiske kraftmarkedet, som batteri til annen fornybar kraftproduksjon som ikke har reguleringsmuligheten som vannkraften har, sier Aarbergsbotten.
SA170310 USA arrangerte VM alene i 1994, og har infrastrukturen og arenaene som gjør landet til en attraktiv arrangør.
DB170310 - Det finnes andre ting som kan gjøre en ektefelle attraktiv , som statsborgerskap og god lønn ¶
AP170310 USA arrangerte VM alene i 1994, og har infrastrukturen og arenaene som gjør landet til en attraktiv arrangør.
AA170310 - En viktig grunn er nok at vi er blitt en mer attraktiv arbeidsgiver.
DB170309 Disse prisene gjør uansett bilen svært attraktiv i sin klasse og vi regner ikke med at den fullt utstyrte stasjonsvognen med de tidligere nevnte opsjonene hengerfeste, OPC-styling, ventilerte seter med massasje og head-up display, vil koste særlig mer enn 400.000.
DB170309 Prisen på 390.000 kroner godt utstyrt er attraktiv og bilen har greit med krefter - 205 hestekrefter og 375 newtonmeter - som en kraftfull dieselmotor.
DB170309 Bilutstillingen i Genève har vært anledningen til å fortsette i dette sporet, foruten å lansere en ny attraktiv minibil, Picanto, og en oppsiktsvekkende sportsbil - Stinger GT.
DN170308 | Norwegian klatrer på lite attraktiv liste ¶
DN170308 Norwegian klatrer på lite attraktiv liste ¶ ¶
DB170308 Hun viser til lønn og mulighet for full stilling, som noe som bør tas tak i, for å gjøre utdanningen mer attraktiv .
DB170308 - Det finnes andre ting som kan gjøre en ektefelle attraktiv , som statsborgerskap og god lønn ¶
DB170307 Det er bra og gjør Eliteserien mer attraktiv for alle.
DB170306 Det finnes andre forhold som kan gjøre en ektefelle attraktiv , som oppholdstillatelse/statsborgerskap, utdanning og jobb, noe som også blir bekreftet av landinfo.
DA170306 Stylistene Edel Stabel og Kjersti Oline Hermez gir sine viktigste tips til hvordan boligselgere kan få boligen til å framstå mer attraktiv : ¶
DA170306 Slike ting koster gjerne 100.000 kroner, men boligen vil framstå mye mer attraktiv , og man vil trolig få lønn for strevet, forteller Øverås, som også har råd for hva man ikke trenger å gjøre.
DN170305 Når toppsjefen sier han kaller selskapet « Boob-er » fordi Uber-suksessen har gjort ham så attraktiv på kjønnsmarkedet, er tonen for arbeidskulturen satt.
DB170303 LAHTI ( Dagbladet ) : Hver gang Sergej Ustjugov kjemper i toppen, er han et attraktiv intervjuobjekt for mange internasjonale medier. 24-åringen behersker ikke engelsk og bruker derfor tolk i samtlige intervjuer med mediene som ikke behersker dette kompliserte språket.
DN170302 « Vi mener at selskapet tilbyr en sjelden kombinasjon av en ekstremt god balanse, tidlig og mer omfattende kostnadskutt, utsikter for en bedre konkurranseposisjon innen 2019-2020, bedret momentum på kort sikt, en attraktiv verdsettelse med stor rabatt til sektoren, og undervurdert potensial for verdiøkende oppkjøps- og fusjonsaktivitet », skriver Société Générale.
DA170302 Og var en attraktiv reklameplass.
AA170301 Men, med noen enkle tiltak kan man gjøre sentrum til en mye mer attraktiv plass å komme til.
DN170228 For å realisere potensialet vil vi nå styrke samarbeidet med våre naboland og gjøre vår region attraktiv for gründere og investorer.
AP170228 For å realisere potensialet vil vi nå styrke samarbeidet med våre naboland og gjøre vår region attraktiv for gründere og investorer.
AA170228 For å realisere potensialet vil vi nå styrke samarbeidet med våre naboland og gjøre vår region attraktiv for gründere og investorer.
VG170226 Russell er sektens midtpunkt og opphav, men han blir ikke skildret som en spesielt attraktiv , smart eller hellig figur.
BT170225 Vi dreneres for talenter og står i reell fare for å bli en « fattigere » og mindre attraktiv region å bosette seg i.
SA170224 Det har gjort henne attraktiv også for andre klubber.
DB170223 For hver dag som gikk ble posisjonen i India mindre og mindre attraktiv , sier analytiker Petter Kongslie i Sparebank1 markets.
SA170221 Dale Eiendomsutvikling ville gjøre den planlagte bydelen på Dale attraktiv for ungdom.
DN170221 Køsitting i hovedstaden har økt såpass mye på ett år at Oslo overtar en lite attraktiv førsteplass på lista over Nordens verste købyer, og skyver Stockholm ned på andreplass.
DA170221 Køsitting i hovedstaden har økt såpass mye på ett år at Oslo overtar en lite attraktiv førsteplass på listen over Nordens verste købyer, og skyver Stockholm ned på andreplass.
BT170221 Køsitting i hovedstaden har økt såpass mye på ett år at Oslo overtar en lite attraktiv førsteplass på lista over Nordens verste købyer, og skyver Stockholm ned på andreplass.
AP170221 Køsitting i hovedstaden har økt såpass mye på ett år at Oslo overtar en lite attraktiv førsteplass på listen over Nordens verste købyer, og skyver Stockholm ned på annenplass.
AP170221 Et større mangfold av arbeidsplasser har gjort regionen mer attraktiv , men har ikke ført til mange nye arbeidsplasser.
AA170221 Det vil være en del av mitt program å være attraktiv for denne type mennesker, sa Macron, som også gikk hardt ut mot en av sine motkandidater, Marine Le Pen fra Nasjonal front.
SA170220 Mathis Olimb ble matchvinner lørdag, men er på en lite attraktiv liste hos svensk storavis.
DA170220 I tillegg har matuka fått byen til å vokse og bli mer attraktiv , sier markedssjef i sentrumsforeningen, Sigrun Gabrielsen.
AP170220 Mathis Olimb ble matchvinner lørdag, men er på en lite attraktiv liste hos svensk storavis.
VG170218 For de av dere som ikke er intimt kjent med veien en utøver må gå for å gjøre seg attraktiv for UFC, så er det ikke alltid en enkel vei.
DB170216 Det gode liv, med større frihet og mer uavhengighet, er kjernen i det som gjør utkanttilværelsen attraktiv .
DB170215 - Men det er ikke noen vits i å spille attraktiv fotball dersom du ikke vinner noe.
DB170215 - Noen hevder at dine lag ikke spiller attraktiv fotball og at det er kjedelig å se på.
DB170215 Attraktiv fotball er jo veldig ulik fra menneske til menneske.
DB170215 KONGE MED CASH : At en mann med penger blir attraktiv blant damene ble også observert på dette magasincoveret fra 1923.
DN170213 « Vi fortsetter å vurdere kombinasjonen av fem til seks prosent omsetningsvekst, sterke marginer og høy kontantkonvertering attraktiv », skriver meglerhuset.
AP170213 VAKKERT : Den italienske kysten har alltid vært attraktiv .
VG170209 Minst to kandidater har takket nei til tilbud om jobben, som vanligvis er en svært attraktiv stilling i det politiske miljøet i Washington.
SA170209 - Rosenborg er en veldig bra og attraktiv klubb, og er helt klart et spennende alternativ, sier Eggen Hedenstad.
DN170209 I tiden fremover vil vi fortsette å fokusere på høy kundetilfredshet og kostnadseffektiv drift samtidig som vi sikrer en attraktiv avkastning for aksjonærene våre, sier Baastad i pressemeldingen.
DB170209 - Rosenborg er en veldig bra og attraktiv klubb.
AP170209 - Rosenborg er en veldig bra og attraktiv klubb, og er helt klart et spennende alternativ, sier Eggen Hedenstad.
AA170209 i tiden framover vil vi fortsette å fokusere på høy kundetilfredshet og kostnadseffektiv drift, samtidig som vi sikrer en attraktiv avkastning for aksjonærene våre, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. ( ©NTB ) ¶
SA170207 Skolen vil fremstå som mindre attraktiv for dem som liker matematikk og kvantitative fag, og som ikke ønsker å bli ingeniører.
DA170207 - Vi må utnytte det handlingsrommet som finnes og sikre at Norge forblir en attraktiv vertsnasjon for kraftkrevende industri.
AA170207 - Vi må utnytte det handlingsrommet som finnes og sikre at Norge forblir en attraktiv vertsnasjon for kraftkrevende industri.
DN170206 | Oslo 2.0 må være attraktiv for de smarteste ¶
DN170206 Hvis Oslo skal være attraktiv for de smarteste folkene, må dere som former fremtidens hovedstad bygge mer enn skoler og bomaskiner.
DN170206 Det er et innovasjonsmiljø i verdensklasse, og sammen med Founders House i København og norske MESH, signaliserer de mye av det som gjør en by attraktiv for de smarteste digitale hodene : Tilrettelegging for frilansere og digitale globetrottere.
AA170206 Denne klausulen har minimal effekt, og ved å selge kamprettighetene bidrar RBK og resten av Tippeligaen til å gjøre Eurosport til en svært attraktiv kanal for reklame fra internasjonale spillselskaper.
VG170203 Vålerenga er en attraktiv klubb.
SA170201 Norges nye landslagssjef ser ikke noe poeng i å spille underholdende og attraktiv fotball.
SA170201 Liker ikke underholdende og attraktiv fotball ¶
SA170201 - Jeg liker ikke å snakke om underholdende eller attraktiv fotball, for meg handler fotball om å vinne, sier svensken, som sier at han blir overrasket om ikke Norge spiller på samme måte mot Nord-Irland i slutten av mars som det Sverige og Island gjorde under hans ledelse.
FV170201 Norges nye landslagssjef ser ikke noe poeng i å spille underholdende og attraktiv fotball.
FV170201 Liker ikke underholdende og attraktiv fotball ¶
FV170201 - Jeg liker ikke å snakke om underholdende eller attraktiv fotball, for meg handler fotball om å vinne, sier svensken, som sier at han blir overrasket om ikke Norge spiller på samme måte mot Nord-Irland i slutten av mars som det Sverige og Island gjorde under hans ledelse.
DB170201 - Jeg ser på meg selv som omtrent like attraktiv som før.
DB170201 - Har jeg en god vårsesong nå, så tenker jeg at jeg er like attraktiv som før.
BT170201 Norges nye landslagssjef ser ikke noe poeng i å spille underholdende og attraktiv fotball.
BT170201 Liker ikke underholdende og attraktiv fotball ¶
BT170201 - Jeg liker ikke å snakke om underholdende eller attraktiv fotball, for meg handler fotball om å vinne, sier svensken, som sier at han blir overrasket om ikke Norge spiller på samme måte mot Nord-Irland i slutten av mars som det Sverige og Island gjorde under hans ledelse.
AP170201 Norges nye landslagssjef ser ikke noe poeng i å spille underholdende og attraktiv fotball.
AP170201 Liker ikke underholdende og attraktiv fotball ¶
AP170201 - Jeg liker ikke å snakke om underholdende eller attraktiv fotball, for meg handler fotball om å vinne, sier svensken, som sier at han blir overrasket om ikke Norge spiller på samme måte mot Nord-Irland i slutten av mars som det Sverige og Island gjorde under hans ledelse.
DB170131 - Jeg oppfatter fortsatt at denne jobben er attraktiv ute i markedet, men utviklingen økonomisk i mange ligaer gjør det mer utfordrende for oss, sier toppfotballsjef Semb til NTB.
AP170131 Si ;D-innlegg : Som om jeg ikke følte meg lite attraktiv fra før av.
AP170131 Høyere utdanning som reklamerer med slagordet « Bli attraktiv », bidrar ikke til et mindre kroppsfiksert samfunn, skriver jente ( 19 ).
SA170129 Det gjør naturligvis 43-åringen svært attraktiv for store klubber.
FV170129 Det gjør naturligvis 43-åringen svært attraktiv for store klubber.
DB170129 Ved at Norge fremstår mindre attraktiv for økonomiske immigranter, og tilstrømningen er lav, kan vi bidra til å hjelpe flere mennesker i nærområdene til krig og konflikt der flesteparten av flyktningene befinner seg.
BT170129 Det gjør naturligvis 43-åringen svært attraktiv for store klubber.
AP170129 Oslo S kan gi våre besøkende en mye mer innbydende og attraktiv velkomst gjennom å lyse av noe annet enn neonblinkende reklamer for billige klesmerker.
AP170129 Det gjør naturligvis 43-åringen svært attraktiv for store klubber.
SA170127 « En by som tilrettelegger for fysisk aktivitet, bidrar også til å gjøre byen mer attraktiv », skriver Morten Landråk Asbjørnsen.
SA170127 En by som tilrettelegger for fysisk aktivitet, bidrar også til å gjøre byen mer attraktiv .
DB170127 - Blant de fire-fem beste kan cupen oppleves som litt mindre attraktiv .
AP170127 - Det vil gjøre byen mer attraktiv , og dra flere folk til sentrum, ikke færre.
AP170127 - Det vil gjøre byen mer attraktiv , og dra flere folk til sentrum, ikke færre.
BT170126 Når man tilbyr denne samfunnsgruppen slike arbeidstilbud, er det derfor viktig at produktet gir en attraktiv inntekt for selgerne.
DB170125 Oslo er trendy, produktiv, lønnsom og attraktiv .
DB170125 Myte 4 : Oslo er en lite attraktiv by ¶
DB170125 En annen myte om Oslo, er at Norges hovedstad er en lite attraktiv , stygg og kjedelig by.
DB170124 Et annet faktum som gjør Gdansk attraktiv for norske turister, er avstanden.
AP170122 « Grønn, attraktiv gangforbindelse » ¶
AP170122 Men de legger et nytt forslag på bordet : Det skal bygges et parklokk over E18, « et grønt lokk, som gir en attraktiv gangforbindelse som krysser E18 til sjøsiden ».
AP170122 - Det kan nå ligge til rette for mer handel med Iran, og Kværner ser at det kan komme prosjekter i landet der selskapets ekspertise kan være attraktiv , skriver informasjonssjef Torbjørn Andersen i Kværner i en e-post.
SA170121 En amerikansk utgave av autoritærisme kan bidra til å forklare hvorfor den tre ganger gifte, grovkjeftede Donald Trump kunne være så attraktiv for hvite evangelisk kristne.
SA170121 En amerikansk utgave av autoritærisme kan bidra til å forklare hvorfor den tre ganger gifte, grovkjeftede Donald Trump kunne være så attraktiv for hvite evangelisk kristne.
DN170120 « Jeg er sosiolog, så dette er naturligvis en mer utdanningsrelevant og attraktiv jobb for meg », skriver Schreiner i en sms til DN.
DB170120 Vi er en attraktiv kommune med 2000 ferieboliger og jeg skjønner at ingen liker en ekstra skatt, men i valget mellom onder, var det dette vi endte opp med.
DN170119 Forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet mener sosial dumping og arbeidslivskriminalitet bidrar til å gjøre bransjen mindre attraktiv for de unge.
DN170118 Men hvis jeg har rett i at etterspørselen når et tak, og at denne endringen vil finne sted i markedene, er denne ideen om at det er store funn å gjøre i Barentshavet mindre attraktiv enn den var for fem år siden.
AP170118 - Et av våre argumenter er at vi ønsker å tilrettelegge for dem som ønsker å jobbe i helsevesenet, og være en attraktiv arbeidsplass for også ansatte med hijab.
SA170117 TUILs kontraktsløse høyreback er attraktiv for flere klubber.
DN170117 Norsk sokkel er ikke lenger attraktiv nok til å tiltrekke seg de internasjonale gigantene, mener oljeøkonom.
AP170117 TUILs kontraktsløse høyreback er attraktiv for flere klubber.
SA170116 Ved å tilby flytypen håper Widerøe å kunne være en attraktiv underleverandør til andre flyselskaper som leier inn mindre fly på enkelte strekninger.
AP170116 Ved å tilby flytypen håper Widerøe å kunne være en attraktiv underleverandør til andre flyselskap som leier inn mindre fly på enkelte strekninger.
AP170116 Ved å tilby flytypen håper Widerøe å kunne være en attraktiv underleverandør til andre flyselskap som leier inn mindre fly på enkelte strekninger.
SA170114 Likevel er hun helt sikker på at enkle grep som dette, kan gjøre boligen mer attraktiv ved et boligsalg.
DN170114 - De nye dagligvarebutikkene på nett treffer en veldig attraktiv gruppe.
BT170114 Likevel er hun helt sikker på at enkle grep som dette, kan gjøre boligen mer attraktiv ved et boligsalg.
AP170114 Likevel er hun helt sikker på at enkle grep som dette, kan gjøre boligen mer attraktiv ved et boligsalg.
DB170113 Har NFF havnet i en situasjon der landslagstrenerjobben ikke framstår så attraktiv som den burde være ?
DB170112 ¶ POPULÆR WEEKEND-BY : Barcelona er attraktiv for norske reisende.
DB170112 Også det tredje store reiselselskapet i Norge, Ving, har langhelger til flere destinasjoner på programmet, og også de merker at denne ferieformen er attraktiv blant nordmenn.v ¶
AP170112 Det gjør klubben mye mer attraktiv for partnerne.
DB170111 ¶ ATTRAKTIVT : Vestlandet med sine fjorder, som Geirangerfjorden, blir stadig mer attraktiv for utenlandske turister.
DB170109 Han påpekte at det står TV 2 og andre fritt til å søke, og er avtalen attraktiv , forventer han flere på søkerlista.
BT170103 Vi ønsker at taxibransjen skal være en attraktiv næringsvirksomhet.
BT170103 Næringen blir mindre attraktiv , og rekruttering av god arbeidskraft svikter.
AP161224 De kan gjøre kollektivtrafikk mindre attraktiv . posteriori / Shutterstock ¶
SA161222 | Ikke gjør Hillevåg mindre attraktiv for barnefamilier ¶
BT161211 Hun liker å ta ansvar og håper og tror hun vil være attraktiv på arbeidsmarkedet med den erfaringen hun har fått gjennom idrett og utdannelse.
AP161211 Hun liker å ta ansvar og håper og tror hun vil være attraktiv på arbeidsmarkedet med den erfaringen hun har fått gjennom idrett og utdannelse.
SA161028 Jeg tror FyllingenBergen er en attraktiv klubb å trene for mange, sier Gjesdal.
SA161013 Ifølge Norsk Helseinformatikk brukes syntetiske anabole androgene steroider ofte for å oppnå en mer attraktiv kropp, eller for å forbedre idrettsprestasjoner.
SA161013 - Brukes for å oppnå en mer attraktiv kropp ¶
FV161013 Ifølge Norsk Helseinformatikk brukes syntetiske anabole androgene steroider ofte for å oppnå en mer attraktiv kropp, eller for å forbedre idrettsprestasjoner.
FV161013 - Brukes for å oppnå en mer attraktiv kropp ¶
BT161013 Ifølge Norsk Helseinformatikk brukes syntetiske anabole androgene steroider ofte for å oppnå en mer attraktiv kropp, eller for å forbedre idrettsprestasjoner.
BT161013 - Brukes for å oppnå en mer attraktiv kropp ¶
AP161013 Ifølge Norsk Helseinformatikk brukes syntetiske anabole androgene steroider ofte for å oppnå en mer attraktiv kropp, eller for å forbedre idrettsprestasjoner.
AP161013 - Brukes for å oppnå en mer attraktiv kropp ¶
AP161003 Bør du ta et bilde sammen med din pene venn, eller mindre pene venn, hvis du selv vil fremstå mest mulig attraktiv ?
SA160930 - Vi gleder oss til å jobbe videre med detaljer rundt etapper og stilart, og jeg tror dette blir en spennende og attraktiv nyvinning for langrennssporten, sier Åge Skinstad.
AP160930 - Vi gleder oss til å jobbe videre med detaljer rundt etapper og stilart, og jeg tror dette blir en spennende og attraktiv nyvinning for langrennssporten, sier Åge Skinstad.
AP160921 Et nytt bibliotek vil bli en attraktiv møteplass for alle beboere, særlig barn og unge, sier Alsabeehg.
AP160917 Har du det som trengs for å være attraktiv på jobben i fremtiden ?
FV160914 SEOPP-prosjektet skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til et ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen.
BT160914 SEOPP-prosjektet skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til et ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen.
AA160914 SEOPP-prosjektet skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til et ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen.
DA160905 Attraktivitet : Stavanger skal være en fremragende vertskapsby for alle arrangement, en attraktiv by å bo i, drive virksomhet i og besøke.
SA160817 Nå legger vi opp til tidenes nattkamp og kommer til å bygge om sendingene våre i forkant slik at det blir en særdeles attraktiv natt å sitte oppe for å vente på kampen.
FV160817 Nå legger vi opp til tidenes nattkamp og kommer til å bygge om sendingene våre i forkant slik at det blir en særdeles attraktiv natt å sitte oppe for å vente på kampen.
AP160817 Nå legger vi opp til tidenes nattkamp og kommer til å bygge om sendingene våre i forkant slik at det blir en særdeles attraktiv natt å sitte oppe for å vente på kampen.
AP160801 Dette kan true kvaliteten og gjøre eldreomsorgen mindre attraktiv å jobbe i for fagfolk.
SA160727 Da virker leiligheten mer attraktiv .
BT160727 Da virker leiligheten mer attraktiv .
AP160727 Da virker leiligheten mer attraktiv .
DA160719 På denne måten kan vi få til en attraktiv by med en diversifisert boligmasse og spennende bo- og arbeidsmiljøer som tiltrekker seg mennesker.
AP160707 « For å være ærlig har han ikke en særlig attraktiv jobb » ¶
AP160707 Og for å være ærlig har han ikke en særlig attraktiv jobb.
AP160702 - Det stemmer at det har vært uenighet angående fridagskjøp, en attraktiv ordning både for kabinansatte og piloter.
AP160701 Slik situasjonen er i Storbritannia nå etter Brexit-sjokket, med begge de store partiene i hver sin borgerkrig og landets fremtid i det blå, kan The Magic of EØS bli attraktiv for briter også ?
AP160608 Målet må være at lærerutdanningen blir enda mer attraktiv , og at enda flere av de beste søker seg til studiet.
AP160601 Det er klart at sjøfronten er attraktiv i forhold til byutvikling ; vi ser jo hvor vellykket det har vært med byutvikling langs havnefronten.
DA160526 - Flere direkteruter vil hjelpe regionen og gjøre den enda mer attraktiv for både næringsliv og turisme, sier Ueland til RA under åpningen.
AP160519 Trump er etter sine aggressive utspill i innvandringspolitikken, ingen attraktiv kandidat for denne viktige velgergruppen.
AP160518 Hun beskriver Kjetil Siems overgang til Fifa som overraskende, men tror det er mange som vil finne stillingen han forlater i fotballforbundet som attraktiv .
AP160505 Slik har man tatt vare på en by som er vakker, og svært attraktiv både å bo i og besøke.
SA160428 Før den tid håper han å gjøre seg enda mer attraktiv gjennom å spille VM for Norge i mai.
AP160428 Vår visjon er å skape Norges mest attraktiv bydel.
AP160428 Før den tid håper han å gjøre seg enda mer attraktiv gjennom å spille VM for Norge i mai.
AP160427 Dere har utvist lederskap lokalt og vil få en sterk og attraktiv region.
AP160425 Cruise vokser fortsatt og utreise fra Florida om vinteren er attraktiv , mener markedssjef Ellen Wullf Andresen i Ticket.
AP160423 Målet er at gaten skal bli en attraktiv handlegate med plass til både gående, syklister og en kastanjeallé som kan blomstre og trives.
AP160423 Målet er at gaten skal bli en attraktiv handlegate med plass til både gående, syklister og en kastanjeallé som kan blomstre og trives.
BT160421 Dette er Bergens største adelsmerke, og det må dyrkes enda mer skal byen fortsette å være sivilisatorisk attraktiv i regnet mellom de trange fjell.
AP160421 Miksen bør gjøre dem enda mer attraktiv . 3rd-party-bio ¶
AP160420 Han ønsker å ta et kurs i jus, fordi han har fått tilbakemelding fra en potensiell arbeidsgiver om at det ville gjøre ham mye mer attraktiv å ansette.
AP160417 Hvis man er ekstra tøff, kan det være en idé å gjøre sykkelen lite attraktiv .
AP160417 En ukomplett sykkel er mindre attraktiv . 5.
AP160415 - Vi forventer at politikerne nå tar grep for å ivareta infrastrukturen for kunstnere i byen, sier Ruben Steinum, nyvalgt styreleder i Unge Kunstneres Samfund ( UKS ).- I Kommuneplan 2030 gis det uttrykk for at Oslo skal være attraktiv som arbeidssted for nyskapende kunstnere.
AP160415 - Det gjør Oslo til en pulserende og attraktiv kulturby.
AP160415 - Vi forventer at politikerne nå tar grep for å ivareta infrastrukturen for kunstnere i byen, sier Ruben Steinum, nyvalgt styreleder i Unge Kunstneres Samfund ( UKS ).- I Kommuneplan 2030 gis det uttrykk for at Oslo skal være attraktiv som arbeidssted for nyskapende kunstnere.
AP160415 - Det gjør Oslo til en pulserende og attraktiv kulturby.
AP160331 Jeg tror vi kommer til å gjøre det på en mer fleksibel og mer attraktiv måte for kundene enn det vi gjør i dag, når vi etter hvert blir enda flinkere til å ta i bruk teknologien som finnes.
AP160328 Men når man står her med 7.000 solgte billetter på en arena som tar 20.000 flere, så har man priset seg ut og trodd at man er mer attraktiv enn man egentlig er.
AP160328 En kvalikkamp, eventuelt en kamp mot en mer attraktiv motstander, ville selvsagt generert større interesse.
DA160316 Dermed skal, om vi tror KrF, ordningen bli mer attraktiv også for menn.
AP160312 En kandidat som har vært mange år i en bedrift er ikke nødvendigvis heller så attraktiv .
AP160312 De nye har ofte sagt opp en attraktiv stilling og har store forventninger til arbeidsplassen.
AP160312 En kandidat som har vært mange år i en bedrift er ikke nødvendigvis heller så attraktiv .
AP160312 De nye har ofte sagt opp en attraktiv stilling og har store forventninger til arbeidsplassen.
AP160309 Ifølge megleren som solgte eiendommen var det ikke huset, men tomten på 1,5 mål som var attraktiv for kjøperen.
AP160225 . I flere år har Årvoll slitt med å få oppgradert en sliten grusbane til en attraktiv kunstgressbane.
AP160211 Det er artig at TIL klarer å være attraktiv for sånn en profil som Morten.
AP160209 Har mangel på attraktiv data ¶
AP160204 Det viser også at vi er en attraktiv bank for norske personkunder.
DA160203 - Hvis Stavanger skal lykkes med å bygge en attraktiv by og samtidig bygge tett, må det være store grønne lunger, fellesarealer, møteplasser og steder for rekreasjon, konserter og andre større arrangementer, sier hun.
AP160203 De har jobbet med Gersbach i en god stund, og tror de har fått en spiller med et potensial som på sikt vil gjøre ham attraktiv for enda større klubber : ¶
AP160130 Det er denne iøynefallende og problematiske skjevheten som skaper engasjement og debatt, rundt en mindre krets mer eller mindre kjente menn og kvinner som får eller ikke får en attraktiv stilling.
AP160129 Alternativet til å gjøre seg avhengig av slike « strategiske posisjoner », som man aldri kan regne med uttelling for, er å utvikle attraktiv politikk.
AP160128 En attraktiv kunde ¶
SA160122 Mer attraktiv
SA160122 - Totalen av dette kan fort bli bedre og mer attraktiv .
AP160121 Skulle du mislykkes i å etablere deg i Real Madrid, er du fortsatt attraktiv for 90 prosent av alle klubber i verden.
AP160119 - Vi har jobbet godt med å skape et fornyet prosjekt til en vesentlig lavere kostnad, og til en lønnsomhet som begynner å bli attraktiv , sa Sætre.
DA160115 - Er Stavanger blitt en mindre attraktiv destinasjon ?
AP160114 Gaten skal bli attraktiv for beboere ¶
AP160114 Gaten skal bli attraktiv for beboere ¶
AP160110 Men dette skjer samtidig som vi satser massivt på å bygge ut en kollektivtransport som vil bli attraktiv for folk, sier Solvik-Olsen.
AP160110 Bilen er ikke lenger like attraktiv som forskernes modeller legger til grunn.
BT160109 Adressen er attraktiv , standarden er god, og prisen er det ingenting å si på.
BT160106 Bergen sentrum : Bergen sentrum har ett særmerke i forhold til de andre bydelene : Bydelen skal ikke bare fungere for dem som bor i sentrum, men være en attraktiv magnet og kulturell smeltedigel for de andre bydelene, for regionen og som internasjonalt reisemål.