DB170913 Grunnene til problemene vi står overfor og de mulige resultatene av hva enn vi ender med å foreta oss i det henseende når det kommer til integrering, vern av norske verdier og grad av asyl-mottakelser etc. er for vage foreløpig slik jeg ser det.