SA170327 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil endre reglene for å trekke statsborgerskap, slik at asyl-juks ikke rammer uskyldige barn og barnebarn.
AP170327 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil endre reglene for å trekke statsborgerskap, slik at asyl-juks ikke rammer uskyldige barn og barnebarn.
AP170327 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil endre reglene for å trekke statsborgerskap, slik at asyl-juks ikke rammer uskyldige barn og barnebarn.