SA171228 Asyl- og innvandringsspørsmålet er det fremste eksempelet på dette, men også i spørsmål som angår økonomiske forhold, skole og helse, altså de tunge postene på statsbudsjettet, er det ikke alltid enkelt å se forskjellen på regjeringens linje og Arbeiderpartiets.
BT171228 « Fremskrittspartiet er veldig tydelig på at vi ikke sitter i en regjering som liberaliserer asyl- og innvandringspolitikken », sa Jensen til NTB onsdag.
VG171227 - Fremskrittspartiet er veldig tydelig på at vi ikke sitter i en regjering som liberaliserer asyl- og innvandringspolitikken.
DA171221 - Fattigdomsproblematikk og asyl- og innvandringsspørsmål.
VG171216 I boken skriver Stoltenberg : « Flere sosialdemokratiske partier i Europa har undervurdert den kraften som ligger i asyl- og innvandringspolitikken.
AP171213 Pecha Kucha : Derfor feiler mange bistandsorganisasjoner ¶ Asyl- og flyktningpolitikken er et av de mest splittende temaene i norsk politikk.
DB171209 Venstre er ikke varme beundrere av Sylvi Listhaug, men pragmatiske Venstre-folk peker på at Ap er på samme restriktive asyl- og innvandringslinje som regjeringen.
AP171207 Men Tino Sanadaji har markert seg som en skarp og omstridt kritiker av svensk asyl- og integreringspolitikk.
NL171123 Både Listhaug og Jon Helgheim, FrPs asyl- og innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, gjentar at NOAS rettshjelpsarbeid er støtte til folk uten beskyttelsesbehov.
NL171122 synspunkter i saken eller ikke, skaper han en situasjon der lokale og nasjonale ledere i Høyre må ta stilling til følgende problemstilling : Vil Høyre i neste periode kunne leve med at ordføreren i Tromsø driver en kontinuerlig, politisk hjemme alene-fest, og taler Erna og regjeringen midt imot i asyl- og innvandringspolitikken akkurat når det passer ham ?
NL171122 Men denne gangen deltar altså den mulige ordførerkandidaten til Tromsø Høyre i en kjendistung kampanje på Facebook og Twitter, rettet mot sin egen regjering i asyl- og innvandringsdebatten.
DA171121 Asyl- og flyktningpolitikk og klimaspørsmål har vært blant de vanskeligste spørsmålene.
AA171120 Hennes ledelse og opposisjon mot moderpartiets asyl- og flyktningepolitikk, står det respekt, mener Lykke.
NL171115 I Norge øker derimot avstanden mellom Ap og Frp for hver politisk og retorisk trefning i asyl- og innvandringspolitikken, og selv om asylopprørerne i Ap nå feirer å ha påført Listhaug et nederlag, kan det vise seg å bli en dyrekjøpt seier. | " Kystruten Bergen-Kirkenes og historien som følger den går ikke nødvendigvis til bunns med Hurtigruten. " ¶
DN171115 ¶ Erna Solberg mener Jonas Gahr Støre ikke står like fast som Jens Stoltenberg i asyl- og innvandringspolitikken.
BT171115 Det er tvert imot viktig at Norge fører en forutsigbar asyl- og innvandringspolitikk over tid.
AA171113 - Ap, som ellers stort sett har vært konsekvente og konsistente i sin asyl- og innvandringspolitikk, viser her sitt sanne jeg, og vender kappen etter vinden.
AP171112 Og forrige ukes diskusjon om de afghanske oktoberbarna ble en påminnelse om hvor farlig splittende asyl- og innvandringspolitikken kan være nettopp i Arbeiderpartiet.
SA171111 Tror virkelig ledelsen i Arbeiderpartiet at det er Høyre og Frp som kommer til å utvikle den mest solidariske asyl- og innvandringspolitikken ?
NL171107 Vi kan ikke fortsette å støtte regjeringen i asyl- og innvandringspolitikken, i utenriks- og forsvarspolitikken, innenfor landbruk, justis, helse, fiskeri, næring, olje, samferdsel osv., osv..
AP171102 Dessverre har de sosialdemokratiske verdiene i Arbeiderpartiets asyl- og flyktningpolitikk lenge vært glemt, som Robert Bjørn i AUF også er inne på i Si ;D 1. november.
DB171101 Selv om de nordiske landene ikke har helt lik asyl- og flyktningpolitikk, og selv om det er vanskelig å få øye på i ei tid der vi sender enslige barn til Afghanistan : Vi har en felles respekt for asylretten og en følelse av plikt til å hjelpe mennesker i nød.
DB171101 Det er nemlig verken nødvendig eller ønskelig å la ytre høyre sette premissene for debatten rundt asyl- og flyktningpolitikken.
DB171023 - Jeg håper at Ap i denne perioden finner tilbake til en klar retning i asyl- og innvandringspolitikken som danner grunnlaget for stø kurs og en streng og bærekraftig innvandringspolitikk.
AP171011 - HRS har vært en spydspiss i å føre asyl- og innvandringsdebatten videre i Norge.
AP171011 - HRS har vært en spydspiss i å føre asyl- og innvandringsdebatten videre i Norge.
AP171007 Det er i virkeligheten svært liten forskjell på Høyre/Frp-regjeringen og de øvrige partiene når det gjelder asyl- og flyktningpolitikken.
VG171004 - Vi leverer stevning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidligere asyl- og utvisningsvedtak er ugyldige.
DB171004 - Vi leverer stevning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidligere asyl- og utvisningsvedtak er ugyldige.
DA171004 - Vi leverer stevning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidligere asyl- og utvisningsvedtak er ugyldige.
AA171004 - Vi leverer stevning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidligere asyl- og utvisningsvedtak er ugyldige.
AA171004 - Vi leverer stevning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidligere asyl- og utvisningsvedtak er ugyldige.
DN171001 ¶ I populistenes fryktpolitikk blir spesielt Sverige med sin tradisjonelt liberal asyl- og innvandringspolitikk fremstilt som en dystopi.
DB170928 Men skal denne velgergruppen få mest mulig gjennomslag for miljø og liberale verdier, ikke minst innenfor asyl- og flyktningpolitikk, kreves det at regjeringens politikk legges mer mot sentrum.
AP170928 Macrons EU-tale i Sorbonne var en oppvisning i klassisk EU-visjonær retorikk : dypere integrasjon, felles investeringer, felles forsvars-, asyl- og skattepolitikk.
AP170926 Men partiet har måttet svelge mye annet, ikke minst større skattelettelser og en mer restriktiv asyl- og flyktningpolitikk enn de har ønsket.
AP170926 De er motpoler i alt fra bistandspolitikk til alkohol- og landbrukspolitikk, og svært uenige om asyl- og flyktningpolitikken, bio- og genteknologi, distriktspolitikk, økonomisk politikk og klima- og miljøspørsmål. 2.
AA170926 Vedtaket var i tråd med partileder Jonas Gahr Støres klare oppfordring om ikke å gjøre noe med regelverket i asyl- og innvandringspolitikken.
AA170926 Vedtaket var i tråd med partileder Jonas Gahr Støres klare oppfordring om ikke å gjøre noe med regelverket i asyl- og innvandringspolitikken.
DB170923 - Det er først og fremst asyl- og integreringspolitikk som har stått i sentrum i valgkampen.
DB170918 Det bør heller ikke overraske at en blå regjering som har strammere asyl- og flyktningepolitikk som en av sine viktigste saker, jobber målbevisst for å hindre flyktninger og migranter fra å legge ut på reisen.
DB170912 Ap har i stortingsperioden inngått forlik med regjeringen om store saker, som forsvar og asyl- og innvandringspolitikk.
DB170911 Innvandring og asyl : Høyre er opptatt av « en streng og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk ».
DB170911 Innvandring og asyl : Frp vil stramme inn på familieinnvandring som et ledd i kampen for en fortsatt streng asyl- og innvandringspolitikk.
DB170908 Jeg tror faktisk velgerne fortsatt lurer på : Hva mener faktisk Jonas Gahr Støre om ulike sider ved asyl- . og innvandringspolitikken ?
DB170907 I kveld nevnte hun knapt asyl- og innvandringspolitikk med ett ord.
DA170907 Valgkampen begynte med formuesskatt, og har siden stirret seg blind på Jonas Gahr Støres vinglete håndtering av egen formue og Sylvi Listhaugs monomane forsøk på å lage splittelse og konflikt ut av en asyl- og innvandringspolitikk Stortinget har inngått et bredt forlik om.
AA170907 Det ene er asyl- , innvandrings- og integreringspolitikken.
DB170905 Bergh sier at det er tydelig at Høyre og Frps utspill i asyl- og innvandringsdiskusjoner ikke appellerer til unge velgere.
DA170904 Generalsekretæren tror også mange som egentlig er for en mer human linje i asyl- og flyktningpolitikken nå ties til stillhet i frykt for å bli møtt med et svært hardt debattklima der det er om å gjør å være strengest mulig.
DB170901 - Folks tilbakemeldinger på valgmøter og på gata er at Arbeiderpartiet er for likt Høyre, også i asyl- og innvandringspolitikken.
DA170901 Hva slags asyl- og integreringspolitikk bør Norge ha ?
AA170901 - Folks tilbakemeldinger på valgmøter og på gata er at Arbeiderpartiet er for likt Høyre, også i asyl- og innvandringspolitikken.
NL170831 For de som hadde håp om at en historisk migrasjonskrise skulle skape brede forlik om en grunnleggende omlegging av asyl- og innvandringspolitikken, bidrar nettopp Listhaugs egenmarkeringer nå til å gjøre dette mer eller mindre uoppnåelig.
DB170831 Jeg satt mellom Mona Sahlin og Bertel Haarder etter at Sahlin skjelte ut dansk asyl- og flyktningpolitikk, så jeg vet jeg at det kan gå varmt for seg rundt dette temaet, sier Solberg.
DN170829 Hun understreket at engangsvedtaket ikke er normen for en langsiktig tysk asyl- og innvandringspolitikk.
AP170829 Det er også viktig for oss å reversere innstrammingene som er gjort i asyl- og flyktningpolitikken på familiegjenforening og enslige, mindreårige asylsøkere.
AP170829 Hun besøker Rinkeby for å se hva som kan skje i norske storbyer i fremtiden hvis asyl- og integreringspolitikken mislykkes.
AA170829 Hun understreket at engangsvedtaket ikke er normen for en langsiktig tysk asyl- og innvandringspolitikk.
DN170828 Kommunestruktur, responstid i politiet, forsvar, asyl- , integrering- og innvandringspolitikk var blant de andre temaene Sp-lederen måtte svare på.
AA170828 - Det viser med all tydelighet at det er helt vanlige folk, og ikke bare ytterliggående, som ønsker en streng asyl- og innvandringspolitikk og kontroll med grensene, sier hun.
DB170826 Støre unnlater å snakke om om asyl- og innvandringspolitikken, og vrir det over til å handle om retorikk.
DA170826 Vi mener det er betydelig handlingsrom innenfor de internasjonale konvensjonene til å føre en streng og forutsigbar asyl- og innvandringspolitikk, svarer Solberg.
DA170825 Hva slags asyl- og integreringspolitikk bør Norge ha ?
DB170816 På enkelte av feltene Røde Kors setter søkelys på er det stor politisk uenighet, ikke minst i spørsmålene knyttet til asyl- og integreringspolitikk.
DB170815 Statsministeren ser imidlertid ikke det store behovet for en strengere asyl- og innvandringspolitikk og viser til lave ankomsttall.
DA170815 Vi har vært veldig tydelige og synlige på våre hovedsaker : Fjerning av eiendomsskatt, en fortsatt streng asyl- og innvandringspolitikk, tiltak for å bedre integreringen, samferdsel og eldrepolitikk, sier Jensen til NTB.
AA170815 Vi har vært veldig tydelige og synlige på våre hovedsaker : Fjerning av eiendomsskatt, en fortsatt streng asyl- og innvandringspolitikk, tiltak for å bedre integreringen, samferdsel og eldrepolitikk, sier Jensen til NTB.
DA170814 Blant annet for deres asyl- og klimapolitikk.
DA170807 Hva slags asyl- og integreringspolitikk bør Norge ha ?
AP170805 Under valgkampen i 2013 skrev Fremskrittspartiets Per Sandberg en kronikk i VG : « Det er bare Frp som har vist at vi tar ansvar i asyl- og innvandringspolitikken.
NL170804 Der baserer en streng asyl- og innvandringspolitikken seg på en tverrpolitisk konsensus.
AP170803 - Vi skal i valgkampen fortsette å være tøffe i justispolitikken og presentere nye restriktive løsninger i asyl- og innvandringspolitikken, sa hun da til Aftenposten da.
DB170801 Det er på tide at norsk asyl- og flyktningpolitikk handler mer om denne kombinasjonen, sier KrF-lederen.
DB170801 BØMLO ( Dagbladet ) : I en kronikk i Dagbladet tar KrF-leder Knut Arild Hareide til orde for et skifte i deler av norsk asyl- og flyktningpolitikk.
DB170801 - KrFs asyl- og flyktningpolitikk er mye mer nyansert og realistisk enn Frps politikk.
DB170729 Fremskrittspartiet er i valgkampmodus, og tyr som vanlig til asyl- og innvandringspolitikken for å vekke oppmerksomhet.
DN170728 - Det er ikke store forskjeller på Siv Jensen og Jonas Gahr Støre i den reelle asyl- og innvandringspolitikken.
DA170717 Venstre vil aldri stemme for inhumane grep i asyl- , innvandringspolitikken.
DA170717 Venstre er for en rettferdig asyl- og innvandringspolitikk ¶
DA170717 SV's andre koalisjonspartner, Arbeiderpartiet, har også bemerket seg ved at de langt oftere stemmer sammen med Høyre/Frp enn med SV i asyl- og innvandringssaker.
DA170717 De politiske realitetene på Stortinget er likevel slik at det er bred enighet om alle viktige grunnprinsipper i asyl- og flyktningepolitikken.
DA170624 Har Norge en god nok asyl- og flyktningpolitikk for lesbiske lhbti-personer ?
AP170624 Fører vi en naiv asyl- og innvandringspolitikk kombinert med en integreringspolitikk som ikke virker, kan det også skje i Norge, sier Teigen.
DN170623 Selv om Jensen var fornøyd med Fremskrittspartiets innflytelse i asyl- og innvandringspolitikken, lanserte hun fem tiltak om ytterligere innstramninger. | - Den motsatte Robin Hood-loven ¶
DN170623 Selv om Jensen var fornøyd med Fremskrittspartiets innflytelse i asyl- og innvandringspolitikken, lanserte hun fem tiltak om ytterligere innstramninger.
DB170623 Frp har helt rett i at de fleste partiene har kommet etter dem når det gjelder en restriktiv asyl- og innvandringspolitikk.
AP170623 Ved siden av strengere asyl- og innvandringspolitikk, vil Frp gjøre samferdsel, helse- og omsorg og skatte-og avgiftslettelser til sine hovedsaker i valgkampen.
SA170622 Der Theresa May, til venstre, har fremmet nasjonal agenda og streng asyl- og innvandringspolitikk har Emmanuel Macron løftet den liberale fanen og stått opp mot Le Pen, Putin og Trump », skriver Christian P.
SA170622 Der May har fremmet nasjonal agenda og streng asyl- og innvandringspolitikk har Macron løftet den liberale fanen og stått opp mot Le Pen, Putin og Trump.
DA170619 Barna ved Grønland Asyl kom ifølge « Asyl- og Skoletidende » ( gjengitt i « Fra asyl til barnehage : barnehager i Norge i 150 år » ) mellom klokka 6 og 8 og ble henta mellom 18 og 21.
AP170616 De skriver at jeg har brukt deres kamp mot sosial tvang til å argumentere for en « snever og inhuman holdning i innvandrings-, asyl- og integreringsdebatten ».
DB170615 Etter forlik i Stortinget med Ap og Sp har de endret utlendingsloven og gjort asyl- og innvandringspolitikken strengere.
AA170610 Det gjelder særlig i asyl- og flyktningpolitikken og i klima- og energipolitikken.
AA170601 - Dublin-samarbeidet er svært viktig for norsk asyl- og flyktningpolitikk, og det er i vår interesse at alle land som deltar i dette samarbeidet etterlever sine forpliktelser.
AP170518 En mindre restriktiv asyl- og flyktningpolitikk.
DN170511 « Viktige årsaker til at oljepengebruken reduseres, er lysere utsikter for norsk økonomi og færre ekstraordinære utgifter til asyl- og innvandringsområdet og arbeidsledighetstiltak.
DA170511 I tillegg er det nå færre ekstraordinære utgifter på asyl- og innvandringsområdet og til arbeidsledighetstiltak.
AA170511 I tillegg er det nå færre ekstraordinære utgifter på asyl- og innvandringsområdet og til arbeidsledighetstiltak.
DA170508 april : Arbeiderpartiet driver et farlig innvandringseksperiment, og vil liberalisere og myke opp asyl- og innvandringspolitikken.
AA170506 Hun roset Frp for å ha innført den strengeste asyl- og innvandringspolitikken vi noensinne har hatt.
AA170506 Før Teigen gikk på talerstolen var det duket for et innlegg fra asyl- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
AA170505 I regjeringens asyl- og integreringsforlik fra 2015, samlet stortingsflertallet seg om en formulering der det fremgikk at religiøse ledere som « svekker integreringen » ikke bør få innvilget oppholdstillatelse. ( ©NTB ) ¶
AP170504 En restriktiv asyl- og flyktningpolitikk ¶
AP170504 En restriktiv asyl- og flyktningpolitikk ¶
AP170428 Hun vil ha klarhet i om statsråden synes det er greit at Norge kan bruke kvinnediskriminerende sharialover som begrunnelse for å gi avslag på asyl- og familiegjenforeningssaker.
AP170428 Hun vil ha klarhet i om statsråden synes det er greit at Norge kan bruke kvinnediskriminerende sharialover som begrunnelse for å gi avslag på asyl- og familiegjenforeningssaker.
VG170427 Men der mange tradisjonelt har sett på Arbeiderpartiet, Frp og Høyre som enige om en restriktiv asylpolitikk, er dette et signal om at Arbeiderpartiet nå åpner for en noe mer human praksis i asyl- og innvandringspolitikken enn de blå partiene.
DB170427 Det tærer på et parti som, kanskje mer enn noe annet, virkelig brenner for asyl- og bistandspolitikken.
AP170427 å gå inn for flere kvoteflyktninger og alt i alt en mer liberal asyl- og flyktningpolitikk enn den som føres. gå inn for EØS-avtalen, men si nei til norsk EU-medlemskap. store overføringer til små og store gårdsbruk og distrikter. kontantstøtte og en rekke ordninger som gir familien mer tid til egne barn. å styrke kristendommens rolle i skolen og ellers i samfun
VG170424 Vedtaket er i tråd med Ap-leder Jonas Gahr Støres klare oppfordring fredag, om ikke å endre regelverket i asyl- og innvandringspolitikken.
VG170422 Sandberg mener man fremdeles har god grunn til å bruke begrepet, og hevder det er godt dokumentert at Sverige har lidd som en konsekvens av det han kaller « en naiv asyl- og innvandringspolitikk ».
SA170422 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.
DB170422 - FrP har på forhånd bestemt seg for å gi inntrykk av at Arbeiderpartiet ikke lenger står for en streng, rettferdig og human asyl- og flyktningepolitikk.
DA170422 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.
AA170422 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.
AA170422 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.
DA170421 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.
AA170421 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.
DB170419 Til tross for dette ser vi at flere tidligere Arbeiderparti-ministere, Ap-fylkeslag og AUF går ut i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte for å kjempe for en mykere i asyl- og innvandringspolitikk.
VG170418 Dette er i det hele tatt ikke et spørsmål om innvandrings- asyl- eller flyktningpolitikk.
SA170418 Men nå vil flere Ap-lag ha debatt på landsmøtet og foreslår ulike former for liberalisering av asyl- og innvandringspolitikken.
AP170418 Men nå vil flere Ap-lag ha debatt på landsmøtet og foreslår ulike former for liberalisering av asyl- og innvandringspolitikken.
AP170418 Men nå vil flere Ap-lag ha debatt på landsmøtet og foreslår ulike former for liberalisering av asyl- og innvandringspolitikken.
DB170411 - Blant de 10.000 med oversittet utreisefrist er det snakk om asyl- , bort- og utvisning og Dublin-saker.
AA170411 - Blant de 10.000 med oversittet utreisefrist er det snakk om asyl- , bort- og utvisning og Dublin-saker.
VG170410 Vi har en innvandrings- og inkluderingsminister som bruker ord som « godhetstyranni » om dem som kjemper for en liberal asyl- og innvandringspolitikk, og i distriktene brenner asylmottakene.
AP170331 Likhetstrekkene mellom SV og Venstre finnes i både klima- og miljøpolitikken, likestillingspolitikken, asyl- og innvandringspolitikk og når det gjelder trosnøytralitet og ønsket om fullt skille mellom kirke og stat.
AP170331 En mer liberal asyl- og innvandringspolitikk både for enslige mindreårige asylsøkere og når det gjelder familieforening.
AP170330 Likhetstrekkene mellom SV og Venstre finnes i både klima- og miljøpolitikken, likestillingspolitikken, asyl- og innvandringspolitikk og når det gjelder trosnøytralitet og ønsket om fullt skille mellom kirke og stat.
AP170330 En mer liberal asyl- og innvandringspolitikk både for enslige mindreårige asylsøkere og når det gjelder familieforening.
DB170328 - Asyl- og flyktningfeltet har vært vanskelig for Venstre fordi regjeringen har søkt flertall med Arbeiderpartiet istedet for med oss.
VG170327 Frp har vært for en streng asyl- og innvandringspolitikk over 20 år før Geert Wilders' parti ble stiftet.
VG170327 De vil koble den demokratiske politikken vi fører med lavere skatter og avgifter, valgfrihet for folk flest og en streng asyl- og innvandringspolitikk til nazisme, hvit nasjonalisme og andre grumsete elementer som eksisterer rundt om i verden.
AP170316 Lofoten, Vesterålen og Senja ¶ en mer liberal asyl- og flyktningpolitikk ¶ makspris i barnehage og på sikt gratis barnehage og SFO ¶ detaljerte nasjonale normer for lærertetthet på hver skole ¶ kvotering som virkemiddel i kampen for likestilling ¶ å gå mot oppmyking av arbeidsmiljøloven og en sterk fagbevegelse ¶
VG170311 Men i stedet ser vi en asyl- og flyktningpolitikk med stadige innstramminger og tiltak som skal sende et signal for at færrest mulig kommer hit, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas Norgesprogram i en pressemelding.
AA170311 Men i stedet ser vi en asyl- og flyktningpolitikk med stadige innstramminger og tiltak som skal sende et signal for at færrest mulig kommer hit, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas Norgesprogram i en pressemelding.
DA170309 Det er svært utfordrende å jobbe som verge om dagen med alle innstramningene som har blitt innført på asyl- og flyktningfeltet.
VG170305 * En politikk som respekterer, og aktivt, overholder Norges internasjonale forpliktelser i asyl- og utenrikspolitikken.
AP170305 « En politikk som respekterer, og aktivt, overholder Norges internasjonale forpliktelser i asyl- og utenrikspolitikken, » heter det.
SA170302 Statsminister Erna Solberg har valgt sine statsråder, også Sylvi Listhaug, som iverksetter regjeringens asyl- og integreringspolitikk.
DN170228 Nå merker imidlertid asyl- og omsorgsinvestorene at tilstrømmingen bremser opp.
DB170226 Bortsett fra utropstegnene har den politiske rådgiveren ikke fått med seg noen ting av det jeg skrev om hvor begredelig regjeringens asyl- og flyktningepolitikk er.
DB170225 - I Høyre er vi vært opptatt av at vi skal ha en streng, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk.
AP170224 - I Høyre er vi vært opptatt av at vi skal ha en streng, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk.
AP170224 - I Høyre er vi vært opptatt av at vi skal ha en streng, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk.
AA170220 Blant andre mulige årsaker er stengingen av den såkalte Balkan-ruta, avtalen mellom EU og Tyrkia om retur av flyktninger og migranter, samt flere innstramminger i den danske asyl- og innvandringspolitikken. ( ©NTB ) ¶
DB170123 Men ledende regjeringsmedlemmer skryter av å ha ett av Europas strengeste asyl- og innvandringsregimer, og kommer unna med det.
AP170117 I årets statsbudsjett fokuseres det på at antall ubehandlede asyl- og oppholdssaker skal ned, samtidig som det foreslås økte bevilgninger til retur av folk uten oppholdstillatelse.
SA170105 Frps Helge Andre Njåstad, som leder Kommunalkomiteen på Stortinget, sa i høst at han var bekymret for utsiktene til velferdsstaten om Norge ikke klarte å føre en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk.
FV170103 Frp-sjefen varslet også at partiet kommer til å gå til valg på ytterligere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.
DN161103 | Hero innblandet i mulig korrupsjonssak ¶ Asyl- og omsorgsselskapet Hero er trukket inn i mulig korrupsjonsak i Sverige.
DN161103 Svensk tv meldte onsdag at Göteborg by har sendt en politianmeldelse til den svenske Riksenheten mot korruption i forbindelse med kommunens avtale med det norske asyl- og omsorgsselskapet Hero.
AP160920 - Vi må ta hensyn til at dersom det skal være en fungerende asyl- og flyktningpolitikk i et land innenfor Schengen, må det være muligheter for for eksempel å holde tilbake, i en periode, for å registrere og annet.
AP160918 Redd Barna mener forhandlingene og endringsforslagene fra Norge handler om at Norge på bekostning av barns rettigheter vil skaffe seg politisk handlingsrom i asyl- og flyktningpolitikken.
AP160918 - Dette handler om at Norge på bekostning av barns rettigheter vil skape seg politisk handlingsrom i asyl- og flyktningpolitikken, sier generalsekretær Tove R.
AP160821 « Kvinner og barn ofres på asyl- og flyktninginstituttets alter ».
AP160821 Når politiinspektøren trekker frem eksempler om norske barn som er blitt voldtatt av asylsøkere, så gjør han det for å illustrere at en naiv tilnærming i asyl- og innvandringspolitikken får enorme kostnader for enkeltmennesker.
AP160810 Ingjerd Schou, asyl- og innvandringspolitisk talskvinne for Høyre, mener mange asylsøkere påstår å være noen andre enn de er.
AP160810 Ingjerd Schou, asyl- og innvandringspolitisk talskvinne for Høyre, mener det kan være problematisk å gi rask arbeidstillatelse, og viser til at innvilgelsesprosenten til asylsøkere fra land som Syria og Eritrea er langt høyere enn fra en rekke andre land.
AP160810 Ingjerd Schou, asyl- og innvandringspolitisk talskvinne for Høyre, mener mange asylsøkere påstår å være noen andre enn de er.
AP160810 Ingjerd Schou, asyl- og innvandringspolitisk talskvinne for Høyre, mener det kan være problematisk å gi rask arbeidstillatelse, og viser til at innvilgelsesprosenten til asylsøkere fra land som Syria og Eritrea er langt høyere enn fra en rekke andre land.
AP160610 Stortingspolitikerne jobbet relativt raskt med å snakke seg sammen til et overordnet forlik på asyl- og integreringsområdet.
AP160603 Opptatt av asyl- og flyktningpolitikk og medlem i flere frivillige organisasjoner.
AP160514 Innvandrings- og integreringsministeren finner faktisk ingen likheter å peke på mellom Norge og Sverige på asyl- innvandring, - og integreringsfeltet.
AP160508 Politikkens muligheter i folkevandringens tid », hvor han kritiserer norsk asyl- og integreringspolitikk.
AP160424 Der er pragmatismen mindre, og en streng asyl- og integreringspolitikk blir raskere stemplet som rasisme.
AP160421 Det er dagens asyl- og integreringspolitikk.
AP160318 - Vi har ham, sier Belgias asyl- og migrasjonsminister Theo Francken i en Twitter-melding etter politiaksjonen i Brussel der Salah Abdeslam, én av Paris-terroristene, ble såret og pågrepet av politiet.
AP160316 Angela Merkel sier at Tysklands åpne asyl- og flyktningpolitikk ligger fast etter protestvalget i helgen.
AP160308 Si ;D-innlegg : Det å ikke støtte en liberal asyl- og flyktningpolitikk, betyr ikke at en stiller seg likegyldig til mennesker i nød.
AP160308 Det ikke å støtte en liberal asyl- og flyktningpolitikk, betyr<i> ikke</i> at en stiller seg likegyldig til mennesker i nød, skriver Preben Dimmen.
AP160217 De 40 forslagene til innstramming i asyl- og innvandringspolitikken som ble presentert i romjulen, var ferdig behandlet i Regjeringen før Sylvi Listhaug ( Frp ) tiltrådte som innvandrings- og integreringsminister.
AP160216 Statsministeren måtte tåle kraftig skyts fra opposisjonen, forlikskameratene Venstre og KrF inkludert, da hun nylig forsvarte Regjeringens høringsnotat om innstramning i asyl- og innvandringspolitikken i Stortinget.
AP160211 Hard kritikk fra fagmiljøene : Listhaugs asyl- og innvandringsforslag : - Flere av forslagene er nærmest en oppskrift på marginalisering ¶
AP160209 | Listhaugs asyl- og innvandringsforslag : - Flere av forslagene er nærmest en oppskrift på marginalisering ¶
AP160209 Sp var i høstregjeringens tydeligste alliertepå Stortinget i ønsket om en strengere asyl- og innvandringspolitikk.
AP160209 Utlendingsdirektoratet kommer også med kritikk mot flere av innstramningene som Regjeringen har foreslått i asyl- og innvandringspolitikken.
AP160209 Høringen om nye asyl- og flyktnigeregler : ¶
AP160204 - Vil ikke styrke integreringen ¶ februar går fristen ut for å sende inn kommentarer til de 40 forslagene om innstramninger i asyl- og innvandringspolitikken som Regjeringen la frem i romjulen.
AP160127 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven, inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160126 Dette tidsperspektivet er kortet ned grunnet asyl- og migrantstrømmen inn i Europa dominert av unge muslimske menn, mange av dem « sinte », som Hadia Tajik formulerte seg i fjor.
AP160125 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven, inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160125 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven, inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160125 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven, inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160122 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven, inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160120 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven, inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160120 FNs høykommissær styrer ikke norsk asyl- og flyktningpolitikk.
AP160120 * I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven, inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken.
AP160105 ¶ Hvis det internasjonale samfunnet, basert på et europeisk verdigrunnlag, i dag skulle bygge et nytt asyl- og flyktningregime fra et nullpunkt, er det grunn til å tro at mye ville sett annerledes ut, mener innleggsforfatteren.
AP160101 I romjulen varslet Listhaug flere nye innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, som igjen kan gi enda større behov for uttransportering.