VG171027 Dessuten er arveskatt klokt hvis vi fortsatt vil ha et samfunn med små forskjeller.
DB170420 Skal vi bekjempe økende ulikhet er det nødvendig å få på plass en form for arveskatt .
DB170420 Men siden de aller fleste andre land vi ellers sammenligner oss med har arveskatt , er det ikke vanskelig å finne en mer treffsikker modell, sier Gerhardsen.
DB170420 - De fleste har arveskatt
VG170406 Det finnes ikke personlig skatt, eiendomsskatt eller arveskatt , så staten står selv for det meste av fattigdomsreduksjon, forteller Dalen.
DN170123 Åpnet for arveskatt
AP170122 De har en veldig høy arveskatt , sier Hagen.
AP170122 De har en veldig høy arveskatt , sier Hagen.
DB170104 For å finansiere tiltakene og samtidig redusere ulikhetene foreslår han en mer progressiv inntektsskatt, eiendomsskatt og arveskatt .