DB171216 Det betyr slutten på mye av livet slik vi kjenner det for en rekke arter og mennesker rundt om på planeten.
SA171215 « Vedtaket om de norske naturområdene innebærer bedre beskyttelse av 36 arter i Europa sett under ett.
SA171215 Vedtaket er en milepæl i arbeidet med å sikre at arter og naturtyper overlever på lang sikt, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
SA171215 Fem av artene er truet på Norsk rødliste for arter ( fra 2015 ).
NL171214 Ambisjonen er å bidra til gode opplevelser for folk som ferdes i området, men også å øke mangfoldet i denne lille oasen og åpne opp for refleksjon rundt tap av arter , biologisk mangfold og hvordan våre handlinger påvirker økosystemet vi er en del av.
DB171213 Men det tredje fiskeslaget som får en blinkende varseltrekant i fagfolks innspill til ny svarteliste for fremmede og skadelige arter i norsk natur, har knapt noen hørt om sør for Finnmark - før i høst.
AP171209 Noen arter av trær brer seg ut med rotsystemer under jorda som forbinder de enkelte stammene og vever de enkelte trærne sammen til et mer stabilt hele, slik at de ikke så lett kan blåses over ende.
VG171208 Alle vet hvordan det arter seg, sier Johnsrud Sundby til VG.
AP171208 I dag er det mulig å redigere gener uten å sette inn gener fra andre arter .
AP171207 Naturhistorisk museum skal motta fire ulike arter som vil kunne vokse utendørs i Norge.
NL171205 Høyesterett slår videre fast at Norge har en ( suveren og ) eksklusiv rett til å utnytte snøkrabben i medhold av havrettskonvensjonen artikkel 77, som gir kyststaten rettigheter over både ikke-levende forekomster på havbunnen og i undergrunnen og levende organismer tilhørende sedentære arter .
AA171205 Selv om flesteparten av elevene i salen ristet forsiktig på hodet på spørsmål om de tror at vi kommer til å spise arter som sjøpølse, tang og kråkeboller i fremtida, så er de fremtidige kokkene i salen av en annen overbevisning. 16 år gamle Mia Kylgaard og Pia Olden går restaurant- og matfag ved Fosen videregående skole, og de er overbeviste om at de
NL171204 Varmere hav fører til at sydlige marine arter trekker nordover, og hele økosystemer blir påvirket av disse endringene.
DN171203 Han tilhører SPF, den svenske foreningen for båter som fisker pelagiske arter som sild og makrell.
DB171202 Som i et tretti ( ? ) år gammelt intervju må forklare det norske folk hvordan kjærligheten deres arter seg.
AP171202 Det handler om å se at sosiale, kulturelle, økonomiske og biologiske faktorer ikke bare påvirker hvordan sykdommer arter seg, eller hvordan vi mestrer sykdom, men at disse faktorene også i seg selv kan skape sykdom.
DB171201 Kyssesyke, også kallet mononukleose, er en infeksjon som arter seg som kraftig halsbetennelse med halssmerter, høy feber og hovne lymfeknuter på halsen.
VG171130 * Økende temperatur på jorden kan føre til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter .
DB171129 - Lever man i områder hvor det skulle være sårbare arter , så kan det hende at man skal innføre forbud mot at katter skal ferdes utendørs, sier han, og understreker at dette må være spesialtilfeller.
AA171129 Én ting er å hente opp tang, tare, snegler, skjell og nye arter fra den blå åkeren.
AP171127 Listen inkluderer arter vi gjerne jakter på for å spise, som fjellrypa.
AA171127 Samtidig er det vår oppgave å påpeke at en i dette arbeidet ikke foretar inngrep med negative følger for sårbare arter og andre naturkvaliteter.
AA171127 I våre lokale fjellområder kan vi med den kunnskap vi har i dag peke på at mange av turistforeningenes gamle og tradisjonelle løyper på enkelte steder burde fulgt litt andre traseer for å unngå forstyrrelse av sårbare arter .
AA171127 For noen få arter har dette temaet lenge vært en aktuell problemstilling, for eksempel når det gjelder forholdet mellom fjellturisme og villrein i Sør-Norge.
AA171127 For det store flertallet av arter har imidlertid dette vært lite påaktet, og det har vært lite diskutert når det gjelder fuglelivet.
AA171127 Alle bør vel kunne bli enige om at turløypene er like bra for folkehelsa om de legges slik at en unngår at ferdselen forstyrrer sårbare arter .
DB171124 Bournemouth : Harry Arter ( 1. juli 2007 ) ¶
AP171123 Utbredelsen for en rekke arktiske arter er i stor endring.
AP171123 Arktis er kulde, is, snø og unike arter .
SA171121 Det kom nye regler om reptiler i august, og på denne listen står tre arter skilpadder.
AP171121 Det kom nye regler om reptiler i august, og på denne listen står tre arter skilpadder.
AA171121 Det kom nye regler om reptiler i august, og på denne listen står tre arter skilpadder.
DA171119 Mål : 1-0 Callum Wilson ( 27 ), 2-0 Wilson ( 31 ), 3-0 Harry Arter ( 70 ), 4-0 Wilson ( 84 ).
DB171118 * Økende temperatur på jorda kan føre til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter .
DN171117 FWS mener lovlig regulert sportsjakt som del av et sunt forvaltningsprogram fungerer bra for enkelte arter - som elefanter - fordi det gir incentiver til lokalbefolkningen å forvalte ressursene sunt.
DN171117 FWS mente, i hvertfall tidligere denne uken, at lovlig regulert sportsjakt som del av et sunt forvaltningsprogram fungerer bra for enkelte arter - som elefanter - fordi det gir incentiver til lokalbefolkningen å forvalte ressursene sunt.
DN171117 FWS mente, i hvertfall tidligere denne uken, at lovlig regulert sportsjakt som del av et sunt forvaltningsprogram fungerer bra for enkelte arter - som elefanter - fordi det gir incentiver til lokalbefolkningen å forvalte ressursene sunt.
AP171117 - Oppropene synliggjør hvordan seksuell trakassering arter seg i ulike bransjer.
DN171116 I oppropet legges det frem en rekke nedslående grafer som viser at jordens ferskvannsressurser stuper, og at det samme skjer både med verdens dyrearter og populasjonen for mange arter .
DN171116 Bevisene er ifølge forskerne udiskutable : Menneskenes nåværende og fremtidige helse og velvære er i alvorlig fare på grunn av klimaendringer, avskoging, tap av tilgang til ferskvann, masseutryddelse av arter og menneskelig befolkningsvekst.
SA171114 Eriksen slo en kort corner til Sisto, som med to kvikke dragninger gjorde narr av Harry Arter og dro seg inn i feltet.
DN171114 Utgangspunktet er at ulv er totalfredet og oppført på den norske rødlisten over truede arter , påpeker organisasjonen.
DA171114 Utgangspunktet er at ulv er totalfredet og oppført på den norske rødlisten over truede arter , påpeker organisasjonen.
BT171114 Eriksen slo en kort corner til Sisto, som med to kvikke dragninger gjorde narr av Harry Arter og dro seg inn i feltet.
AP171114 Utgangspunktet er at ulv er totalfredet og oppført på den norske rødlisten over truede arter , påpeker organisasjonen.
AP171114 Eriksen slo en kort corner til Sisto, som med to kvikke dragninger gjorde narr av Harry Arter og dro seg inn i feltet.
AA171114 Eriksen slo en kort corner til Sisto, som med to kvikke dragninger gjorde narr av Harry Arter og dro seg inn i feltet.
DB171112 Bare en håndfull andre arter er like gamle, og haien blir ofte kalt « levende fossil ».
VG171111 Uansett hvor mange hensyn irene må ta i denne duellen er Arter opptatt av at danskenes yndling blir et kollektivt ansvar.
VG171111 Man kan bare ikke gi en spiller av Eriksen kvalitet så mye tid og plass, advarer Arter .
VG171111 Irlands Harry Arter har gjennom sin midtbanerolle hos Premier League-kollega Bournemouth kunnet følge Tottenham danske superstjerne tett i de siste sesongene, og vet hva som møter ham i kveld.
VG171111 Irlands Harry Arter ( 27 ) er trygg på at laget hans kan « nulle ut » Danmarks kreative hjerne Christian Eriksen ( 25 ).
VG171111 INTET HOKUS POKUS : Irlands Harry Arter vet litt om hvordan man skal får stoppet Danmarks Christian Eriksen.
VG171111 Bruke hele banen og bare ikke gi ham tid til å få drive på, sier Arter .
DN171110 Torsken trekker nordover mot kaldere vann, og arter som sild, lodde og makrell opptrer nå i fjordene på Svalbard.
DB171110 Ulovlig handel med truede arter er et stort dyrevernproblem Debatt ¶
DB171109 Tørke, skogbranner, luftforurensning, tap av lokale arter og økosystemer, erosjon langs kysten og sviktende ferskvannsforsyninger er noen av problemene.
DA171108 Men det er vanskelig å vite hvordan dette presset arter seg, siden NFI-systemet er såpass lukket.
DA171108 Truede arter må holde ut i minst ett år til før de kan gjøre seg noe håp om bedre kår.
DA171108 Totalt er det snakk om omlag 90 arter og 40 naturtyper.
DA171108 Samtidig har bevilgningene til truede arter og naturtyper økt.
DA171108 Noe av bakgrunnen er kutt i bevilgningene til arbeidet med å bevare prioriterte arter og truede naturtyper, med 30 prosent.
DA171108 Mandag omtalte Dagsavisen et nytt notat fra WWF Verdens naturfond, som omtaler ti arter som ifølge miljøorganisasjonen, taper på regjeringens forslag til statsbudsjett.
DA171108 I de fire årene før de blåblå kom til makten, fikk sju arter status som prioriterte arter , forteller Haltbrekken.
DA171108 I de fire årene før de blåblå kom til makten, fikk sju arter status som prioriterte arter, forteller Haltbrekken.
DA171108 Fem nye arter har fått status som prioritete arter , i tillegg til én ny naturtype.
DA171108 Fem nye arter har fått status som prioritete arter, i tillegg til én ny naturtype.
DA171108 Den norske bestanden er anslått til 50 dyr, noe som gjør at grønlandshvalen omtales som kritisk truet i den norske rødlisten over truede arter .
DA171108 juli i år Miljødirektoratet i oppdrag å foreslå virkemidler for bevaring av sterkt og kritisk truede arter som også er arter Norge har et spesielt ansvar for å bevare. (...
DA171108 juli i år Miljødirektoratet i oppdrag å foreslå virkemidler for bevaring av sterkt og kritisk truede arter som også er arter Norge har et spesielt ansvar for å bevare. (...
VG171107 Interessen for spesielle arter har han hatt siden faren hans lærte ham å fiske.
VG171107 Hvis vi egentlig har to arter , men forvalter det som en, er det problematisk.
VG171107 Det er ett vesentlig ubesvart spørsmål : Snakker vi om én eller flere arter ?
AA171107 Vi ser at mye av forskningen selv på de store kommersielle artene har etterslep, og etterslepet på ikke-kommersielle arter som for eksempel svartskater er stort.
AA171107 Hovednytten til prøvene vil ifølge Lynghammar være hjelp til distinksjon av to eller flere mulige arter , i tillegg til å bestemme bestandsstørrelse.
AA171107 Dette for å få et helhetlig bilde av hvordan havet og dets arter påvirkes av oss mennesker, sier Myhre i WWF.
AA171107 Det jeg ønsker å undersøke er om disse ulike funnene representerer flere ulike arter .
DB171106 Ut over dette har vi med noen unntak et generelt krav om tillatelse for import og utsetting av fremmede arter .
DB171106 Storsalamanderen og flere andre arter er allerede truet, og Bd kan gjøre amfibiene våre mer sårbare for andre påvirkninger, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen hos Miljødirektoratet, i en pressemelding.
DB171106 Soppen er en viktig årsak til at en av tre arter av amfibier i verden er truet av utryddelse.
DB171106 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener Norge har et høyt beskyttelsesnivå mot fremmede skadelige arter .
DB171106 Han mener også det bør listes opp flere arter som bør bli forbudt å importere til Norge.
DB171106 Det skal ikke innføres eller settes ut arter hvis det er grunn til å anta at det vil medføre uheldige følger for det biologiske mangfold, sier han og påpeker at det stilles strenge krav til importselskaper : ¶
DB171106 Det er finnes mange flere arter som vi mener burde være forbudt å importere, og oppfordrer myndighetene til å iverksette strengere tiltak, sier Steel.
DB171106 - I tillegg gjør vi mange tiltak for å bekjempe skadelige fremmede arter som allerede er etablert i norsk natur, legger han til.
DB171106 - I Norge har vi et høyt beskyttelsesnivå mot fremmede skadelige arter .
DB171106 - Det er innført forbud mot innførsel og utsetting av 31 svært skadelige fremmede arter .
DB171106 Men du bør holde deg fast i bordkanten før du leser dette : ¶ Arter som dør ut, er egentlig en ganske sjelden begivenhet.
DB171106 Det er en kartlegging av alle naturtyper og arter som forekommer i Norge.
DB171106 Arter blir forsvarløse i møte med nye trusler.
DA171106 | Uartig for arter
DA171106 Stortinget vedtok i fjor at arbeidet med å bevare prioriterte arter og truede naturtyper må styrkes betraktelig.
DA171106 Grønlandshval : Klassifisert som kritisk truet på den norske rødlisten over truede arter .
DA171106 Ett av deres forslag er å øke bevilgningene til truede arter med 60 millioner kroner, og øremerke 10 av disse millionene til den nye handlingsplanen for sjøfugler, som Stortinget har fattet vedtak om.
DB171104 Søli igjen : « Hvis arter vi er avhengig av forsvinner, slike som bestøver planter eller holder bestanden av skadedyrinsekter nede, er det faretruende, og det vil berøre oss alle.
VG171102 Storsalamanderen og flere andre arter er allerede truet, og Bd kan gjøre amfibiene våre mer sårbare for andre påvirkninger, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.
VG171031 * Økende temperatur på jorden kan føre til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter .
DB171031 Stadig flere arter er på randen av utryddelse, naturområder raseres og klimaendringer er en overhengende trussel.
DB171031 24 prosent av de truede artene på Norsk rødliste for arter i 2015 er knyttet til kulturlandskap og åpent lavland, blant disse finner vi flere fuglearter som tidligere var langt mer tallrike.
DA171026 Hessen mye om andre arter , fra encellede organismer og planter til våre nærmeste slektninger, som sjimpansene.
DA171026 - Leser man Bjørneboe, får man inntrykk av at mennesket er en kreftsvulst som både vi selv, andre arter og kloden selv hadde hatt best av at forsvant.
DA171025 Én ting er klimaendringene og den globale oppvarmingen, som det virker som er irreversibel, men at vi i tillegg oppfører oss på en måte som setter tusenvis av arter og biotoper i fare, som kan påvirke vårt levesett på en måte som gjør at vi ikke vil kunne brødfø oss lenger...
DN171024 Stor salamander er på den norske rødlisten over truede arter - hvor nasjonalt regelverk pålegger spesielle hensyn.
DN171024 For eksempel ved « restaurering av våtmark, restaurering av bekker og elver, økning av grunnvannstanden for å gi arter og naturtyper bedre leveforhold, vern eller sikring av verdifull kalkskog » heter det fra Statens vegvesen.
DN171024 Analysen påviste minst 170 mer eller mindre truede arter ; planter, sopp, lav, fugl og ulike dyr.
SA171023 Det samme kan marine ormer eller andre arter som spiser av sedimentene på havbunnen.
DN171023 Det samme kan marine ormer eller andre arter som spiser av sedimentene på havbunnen.
AP171023 Det samme kan marine ormer eller andre arter som spiser av sedimentene på havbunnen.
AP171023 Slik arter E39 seg i dag.
AP171023 Å finne nye arter er ikke bare spennende, det er også viktig.
AP171023 - Skal man si gratulerer, eller er det slik at du aller helst ville ha fortsatt som forsvarsminister ? | Arter i naturen forsvinner i alarmerende hastighet.
AP171023 | Arter i naturen forsvinner i alarmerende hastighet.
AP171022 Truede arter får et kutt i budsjettposten på 10 millioner kroner.
AP171022 På posten for truede arter har det vært underforbruk.
AP171022 Med dette statsbudsjettet får vi knapt reddet én eller to arter , sier Steel.
AP171022 - I et hult eiketre lever 1500 forskjellige arter , deriblant mange insekter.
AP171022 - I eiketrær har vi et av de viktigste levemiljøene for bitte små, men viktige arter .
AP171022 - I Norge har vi 200 arter som står på den mest akutte listen for å bli reddet, blant dem mange insekter.
AP171022 Her kan du studere hvordan det arter seg - på fortfilm.
DA171020 Jeg kan til dels skjønne at Sp stemte slik, men ble tilsvarende overrasket over at KrF faktisk gjorde det samme, sier Nævra, som tok en Buskerud-oppdretter på ordet og besøkte farmen hans, for å se hvordan livet arter seg for dyrene som vokser opp fangenskap.
AP171020 Jeg tenker at alle burde vite at dyr skal leve ute i den frie naturen med andre arter og ikke adskilt alene i trange rom.
AP171020 For i naturen kan de bevege seg fritt, spise det de vil og omgås med andre arter .
AP171018 Nå vet jeg at det finnes to grupper av dovendyr, trefingrede og tofingrede, med noen få arter innen hver gruppe.
DA171017 Viktig yngleplass for selartene havert og steinkobbe og et sentralt næringsområde for mange arter sjøfugl.
DA171017 Stor verdi for mange arter av sjøfugl.
DA171017 Høy planteplanktonproduksjon som utnyttes av dyreplankton, som igjen beites på av andre arter høyere opp i næringskjeden. 6 ) Polarfronten : Her møter det varme vannet fra Atlanterhavet det kalde og mindre salte vannet fra Arktis.
DA171017 15 ) Kystsonen : Mange arter bruker det kystnære området som leveområde og område for næringssøk, og særlig finnes mange viktige områder for lokale fiskebestander og sjøfugl.
DA171017 13 ) Jan Mayen og Vesterisen : Jan Mayen er et viktig hekkeområde for sjøfugl, med 15 arter som hekker i 22 sjøfuglkolonier.
DA171017 Viktig yngleplass for selartene havert og steinkobbe og et sentralt næringsområde for mange arter sjøfugl.
DA171017 Stor verdi for mange arter av sjøfugl.
DA171017 Høy planteplanktonproduksjon som utnyttes av dyreplankton, som igjen beites på av andre arter høyere opp i næringskjeden. 6 ) Polarfronten : Her møter det varme vannet fra Atlanterhavet det kalde og mindre salte vannet fra Arktis.
DA171017 15 ) Kystsonen : Mange arter bruker det kystnære området som leveområde og område for næringssøk, og særlig finnes mange viktige områder for lokale fiskebestander og sjøfugl.
DA171017 13 ) Jan Mayen og Vesterisen : Jan Mayen er et viktig hekkeområde for sjøfugl, med 15 arter som hekker i 22 sjøfuglkolonier.
DB171015 Kanskje bør vi gjøre det samme med pingviner og andre arter som rammes.
DB171015 Det vil i så fall påvirke en rekke arter , deriblant adéliepingviner.
DB171014 Overfor den britiske storavisa forteller hun at ekteskap og monogami som samlivsform arter seg på forskjellige måter.
DB171012 Vi trenger å bevare skogen vår med truede arter og natur.
DB171012 Truede arter
DA171012 Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter , og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter , og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018.
NL171011 Resultatet er verdifull ny biologisk og geologisk kunnskap om blant annet bunnsedimenter, landskap, naturtyper og arter , forurensning og annen påvirkning fra menneskelig aktivitet.
VG171008 - Du har vært så rolig på TV, hvordan arter det seg når du blir sint ?
AA171007 Selv om mangfoldet av arter er blitt mangedoblet siste årene, og handledisken flyttet fremst i butikken, går forbruket ned.
AA171007 De har mer enn 80 arter i lønnsom produksjon og et høyt forbruk.
DA171005 - Statoil gjør mye bra og er et solid og seriøst selskap, men i dette tilfellet er det snakk om en viktig bestand av tobis, som er en sårbar art, som har blitt bygd opp over lang tid, som er unntatt fra fiske og som er livsgrunnlaget for andre arter .
DA171004 Lundefuglen står nå oppført i Nasjonal rødliste, en oversikt over arter som kan dø ut i Norge.
DA171004 Den er yndlingsfisken til veldig mange arter i havet inkludert lundefuglen, som er en av flere truede sjøfugler.
DA171004 Lundefuglen står nå oppført i Nasjonal rødliste, en oversikt over arter som kan dø ut i Norge.
DA171004 Den er yndlingsfisken til veldig mange arter i havet inkludert lundefuglen, som er en av flere truede sjøfugler.
AP171004 Det utgjør snaue 60 prosent av utrydningstruede arter i Australia, sier professor og medforfatter Sarah Legge.
AP171004 - Katter har drept fugler i 71 utrydningstruede australske arter .
AP171004 - Alle vet at katter dreper fugler, men på et nasjonalt nivå er omfanget forbløffende, og det bidrar sannsynligvis til å true allerede utrydningstruede arter , sier professor og studieforfatter John Woinarski ved Charles Darwin University til The Guardian.
AA171004 Det utgjør snaue 60 prosent av utrydningstruede arter i Australia, sier professor og medforfatter Sarah Legge. ( ©NTB ) ¶
AA171004 - Katter har drept fugler i 71 utrydningstruede australske arter .
AA171004 - Alle vet at katter dreper fugler, men på et nasjonalt nivå er omfanget forbløffende, og det bidrar sannsynligvis til å true allerede utrydningstruede arter , sier professor og studieforfatter John Woinarski ved Charles Darwin University til The Guardian.
AP171002 | Uønskede arter som krysser grensene truer norske planter ¶
AP171002 Redusert planteimport kan være et effektivt tiltak for å redusere trusselen fra fremmede arter .
AP171002 Kjempespringfrø var opprinnelig en prydplante i hagen, som har spredt seg og fortrengt andre arter .
AP171002 Kjempespringfrø har i rekordfart spredt seg over hele landet, og fortrengt andre arter .
AP171002 Fremmede arter truer biologisk mangfold og landbruket.
AP171002 Et varmere klima kan gjøre det enklere for mange fremmede arter å etablere seg.
AP171002 Dør asketrærne, mister vi trolig også mange arter som er knyttet til ask.
AP171002 Dette gjør at kjempespringfrø i dag utgjør en økologisk fare for noen av våre hjemlige arter .
AP171002 Halvparten av de truede artene på Norsk rødliste for arter i 2015 er knyttet til kulturlandskap og kulturmark.
DB170930 Istedenfor ønsker myndighetene å plante andre arter som er bedre tilpasset klimaet i byen, skriver den amerikanske avisa L.A.
DB170930 - Sykdommer, insekter og parasitter truer alle plantearter, og importerte arter er kanskje særlig utsatte nettopp på grunn av at de ikke hører hjemme der.
DB170930 - Som følge av at klimaet endrer seg, har det blitt større fokus på lokalt tilpassede arter .
VG170924 Mange arter har store svingninger i bestanden.
NL170922 Rypejakta er derfor en jakt på arter i tilbakegang.
DB170922 Dette er et ørkenliknende område, og forskere mener det kan finnes mange arter her som enda ikke er kjent for vitenskapen.
DA170922 « Arter som tilsiktet eller utilsiktet flyttes til steder der de ikke forekommer naturlig ( fremmede arter ), kan i en del tilfeller medføre svært negative effekter på naturmangfoldet.
DA170922 Sitkagran er en av artene som står på Artsdatabankens svarteliste, oversikten over fremmede arter her til lands som utgjør en høy eller svært høy økologisk risiko.
DA170922 Også regjeringen er opptatt av fremmede arter .
DA170922 « Arter som tilsiktet eller utilsiktet flyttes til steder der de ikke forekommer naturlig ( fremmede arter ), kan i en del tilfeller medføre svært negative effekter på naturmangfoldet.
VG170921 Den humanitære og politiske tragedien for rohingya-folket som nå utfolder seg i Myanmar arter seg som en serie av fallgruver som gir stadig færre valgmuligheter ut av uføret.
VG170921 Debatt Den humanitære og politiske tragedien for rohingya-folket som nå utfolder seg i Myanmar arter seg som en serie av fallgruver som gir stadig færre valgmuligheter ut av uføret.
DB170921 - I Australia finner man to arter fra denne slekta som bygger nett på bakken.
DB170920 Og nyheten om at bestandene av marine arter er blitt redusert med nesten 40 prosent de siste 40 årene.
DB170920 Korallrevene dør av for høye temperaturer, mens arter som krill, hoppekreps og skalldyr vil slite med å bygge skall.
DB170920 Dette kan være steder mange arter kommer for å formere seg, spesielt næringsrike områder som er viktige for mattilgangen, eller områder med høyt naturmangfold.
NL170918 UNEP-rapportene fra 1998 og 2016 viser at antallet arter som er berørt av plastforurensningen har økt fra 130 til over 800 arter .
NL170918 UNEP-rapportene fra 1998 og 2016 viser at antallet arter som er berørt av plastforurensningen har økt fra 130 til over 800 arter.
AA170918 Etter en lang sveiveøkt kom det opp en svartskate, uten tvil mitt livs fisk, og det med god margin, forteller Selbach, som tidligere i år fikk flere sjeldne arter på en fisketur ved Svalbard, blant annet ei håkjerring på over 600 kilo.
DN170914 Disse er sårbare når havet blir surere og kan i verste fall dø ut eller bli utkonkurrert av arter som tåler forsuringen bedre.
DN170914 - De er viktige for økosystemet i havet og sørger for mat og levested for mange andre arter , som brosme, sei og uer, sier han.
DB170914 Han setter stor pris på naturlivet i området, og tar også bilde av mange andre arter .
DB170914 Og her snakker vi ikke bare om honningbier, men om honningbier og 38 arter villbier.
DB170914 Hun tror vi vil se mange eksempler der klimaendring påvirker samspillende arter på forskjellig måte, slik at finjusterte sammenhenger endres.
DB170914 Sykdommen arter seg svært ulikt fra person til person.
VG170913 Den skjønne dyreparken er forseggjort og flott, med alskens dyr og arter .
DA170913 Både velkjente arter , så vel som mer eksotiske.
AP170913 | Dette er en av de 100 verste fremmede arter i Europa ¶
AP170913 Vi følger selvsagt med på mange arter som har spredningspotensial.
AP170913 Likevel : når du drar til en sentraleuropeisk eller britisk elv på ferie er det lurt å være oppmerksom på disse problemene, og hjelpe til med ikke å spre fremmede arter videre.
AP170913 Invaderende arter har andre sykdommer og parasitter enn de lokale, og de lokale artene har ofte ikke motstandskraft mot de ukjente plagene.
AP170913 I Norge kjenner vi godt til de marine artene som vi ofte kaller tanglopper, og i våre vassdrag finnes det en liten håndfull arter som har vært der siden isen trakk seg tilbake fra vår del av verden.
AP170913 De er « den perfekte erobrer », med kortere reproduksjonstid enn lokale arter , flere avkom, og kortere generasjonstid.
AP170913 villosus er nå karakterisert som en av de 100 verste fremmede arter i Europa.
AP170911 Hesteskokrabben Fire nålevende arter : USA : Limulus polyphemus Asia : Tachypleus tridentatus, Tachypleus gigas, Carcinoscorpius rotundicauda.
AP170911 Det finnes i dag fire arter av hesteskokrabber.
AP170911 Vi kan ikke engang være sikre på hvor mange arter har vi i Norge.
AP170911 Verdens arter utryddes 1000 ganger raskere enn det som er naturlig, slår to forskere fast på forskning.no.
AP170911 Hvordan tar vi vare på arter når vi ikke vet om de finnes eller hvor de er ?
AP170911 Artsdatabanken anslår at det finnes 17000 uoppdagede arter i Norge.
VG170910 Stanse utrydding av arter og natur.
DA170908 I boka har jeg laget en kombinasjon av steder jeg vet om, og lagt den til Oslo, for å se hvordan europeisk historie arter seg her, sier Faldbakken.
VG170907 Det er mye man kan spise, til og med tre arter fluesopp som kan spises etter varmebehandling.
DB170907 Selv om det er 56 ulike jaktbare arter i Norge så er det rypejakta som er den virkelige jakta for de fleste jegerne.
AP170906 Observasjoner viser allerede tendenser til at arter trekker lenger nord ettersom havet blir varmere og større havområder blir isfrie.
DA170905 Vi står midt i den sjette masseutryddelsen av arter nå, den første av de seks som er skapt av en av artene, nemlig mennesket.
DA170905 Også Terje i boka spiser biff og kjører lange og unødvendige turer i bil - samtidig som han kjemper for trønderflekklav og gullprikklav og andre rødlistede arter helt lokalt.
DA170905 - Han jobber med å ta vare på truede arter .
DA170905 Skogeiere som verner skogen sin frivillig må få rask og rettferdig erstatning for de ressursene de taper ved å la skogen stå i fred til glede for utrydningstrua arter og folk på tur.
DA170905 Ellers gjør jo bekkekløftene i Gudbrandsdalen med sine frodige skoger og spesielle sjeldne og fuktighetskrevende arter , veldig inntrykk.
DA170905 - Skogvern er Norges viktigste naturvernsak, fordi de fleste av våre utrydningstrua arter lever i skog og sliter i mangel på gamle og døde trær.
AP170905 300 dyr og rundt 20 arter .
DA170903 Noe skog har sjeldne arter og naturtyper, og må vernes for å ivareta artsmangfoldet.
AA170901 Postmyra er ei flott rikmyr med arter som nebbstar ( vurdert som sårbar på rødlista ) som indikerer ekstremrike forhold, mens Fuglmyra og Gaddmyra er høgmyrer.
AA170901 Myra scorer faktisk mye høyere enn regnskogen når det kommer til karbonlagring ( men selvfølgelig ikke på antall arter ).
AA170901 En mengde forskjellige arter hører hjemme her.
AA170901 Ekstremrike myrer har gjerne et høyt artsmangfold, ofte med flere trua arter .
DN170830 Fremmede/introduserte arter : ¶
DB170829 Det er ikke vanskelig å finne integreringsutfordringer også i Norge, men de arter seg annerledes enn i Sverige.
AA170829 Kulturlandskapet blir ikke ødelagt, men det blir forringet som leveområde for en del arter .
AA170829 Av sjeldne arter kan bl.a. nevnes vendehals, varsler, konglebit, bånd-korsnebb og gulbrynsanger, samt rovfuglarter som hønsehauk, musvåk, vandrefalk og dvergfalk.
AA170829 Denne høsten kommer Kunsthallen til å fokusere på økologi - på menneskets nye rolle og plass i en sammenheng av jordens alle arter - i økosystemet som jorden utgjør, som vi som mennesker har påvirket så dramatisk at geologene har utnevnt vår tidsalder til den « antropocene » tidsalder ( av « antropo » som betyr menneske ).
NL170828 Konsekvensene er at vekstvilkårene for andre biologiske arter og mulighetene for annet fiske er sterkt truet.
DB170828 All beplantningen skal også bidra til å redusere den gjennomsnittlige lufttemperaturen, til å skape støybarrierer og til å forbedre biodiversiteten til levende arter , og generere habitater for fugler, insekter og små dyr som bor i Liuzhou-territoriet.
DB170828 Den dødelige bakterien Xylella Fastidiosa kan infisere opp til 300 arter .
DB170825 Pukkellaksen står oppført i Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien « høy risiko ».
DB170823 Målet med naturforvaltning må være å få truede arter til ikke lenger være truet, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.
DB170822 Hovedbudskapet i boka var at arter utvikler seg gjennom naturlig utvalg.
AA170822 Også mange ville dyr er hardt rammet av flommen, blant annet det sjeldne neshornet i India og andre utryddelsestruede arter . ( ©NTB ) ¶
VG170821 Lillesand-mannen har drevet med fiske siden han var seks år gammel, men siden 2012 har han gjort det til en egen sport å samle flest mulig arter .
DA170821 I dag vil hun helst snakke om hvordan hverdagen arter seg helt konkret for en som er uføretrygdet og enslig.
DA170821 I dag vil hun helst snakke om hvordan hverdagen arter seg helt konkret for en som er uføretrygdet og enslig.
AP170818 Herpes arter seg forskjellig hos alle.
SA170811 I dammen vokser blant annet vannlilje, sverdlilje og bukkeblad, mens rundt dammen har jeg plantet arter som trenger eller tåler mye fuktighet.
NL170811 ¶ Venstre tar inn over seg at de menneskeskapte klimaendringene vil gi akselererende negative konsekvenser for kloden : Oversvømmelser, matmangel, store folkevandringer, og biologiske arter trues og utryddes. skriver Roar Sollied i Troms Venstre.
NL170811 Venstre tar inn over seg at de menneskeskapte klimaendringene vil gi akselererende negative konsekvenser for kloden : Oversvømmelser, matmangel, store folkevandringer, og biologiske arter trues og utryddes.
DB170811 PARADIS : På Guam er det tropisk klima og på øya holder det til mer enn 90 fuglearter, der halvparten av disse er sjeldne arter .
BT170811 I dammen vokser blant annet vannlilje, sverdlilje og bukkeblad, mens rundt dammen har jeg plantet arter som trenger eller tåler mye fuktighet.
AP170811 I dammen vokser blant annet vannlilje, sverdlilje og bukkeblad, mens rundt dammen har jeg plantet arter som trenger eller tåler mye fuktighet.
AP170810 Dessuten er det dumt for norsk miljø med fremmede arter i landet, som for eksempel mink. 3.
AP170809 Et kritisk unntak er ved de rundt 600 salteplassene for sau, der flere arter møtes og også spiser jord.
AP170809 Det er likevel en adferdsmessig barrière fordi det er sjelden to ulike arter har direkte kontakt.
DA170808 Hun virket oppriktig interessert i å høre mer om hvordan ME arter seg, sier Gilje.
DB170807 Det betyr ikke å produsere olje litt renere, utrydde arter litt saktere, bygge ned matjorda vår litt mer skånsomt, resirkulere litt mer av plastikken vår.
AP170806 Kantarellen er en av de såkalt sikre soppene, som er spiselige sopper uten særlig fare for forveksling med giftige arter .
AP170806 - Filosofien er å lage mat av det vi finner, ikke å gå og lete etter noen bestemte arter .
AA170806 Kantarellen er en av de såkalt sikre soppene, som er spiselige sopper uten særlig fare for forveksling med giftige arter .
AA170806 - Filosofien er å lage mat av det vi finner, ikke å gå og lete etter noen bestemte arter .
VG170805 Nesten 2.000 levende kyllinger, parakitter og andre fugler, inkludert noen eksotiske arter , ble reddet fra lageret i Montclair øst for Los Angeles, meldte den lokale radiostasjonen KTLA5.
DB170805 Nesten 2000 levende kyllinger, parakitter og andre fugler, inkludert noen eksotiske arter , ble reddet fra lageret i Montclair øst for Los Angeles, meldte den lokale radiostasjonen KTLA5.
DB170804 Vil ha vekst og satse på nye arter i fiskeoppdrett.
DB170804 KrF : « Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og øke produksjonen samt satse på nye arter i fiskeoppdrett.
DB170804 Frp : « Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og ekspandere samt satse på nye arter i fiskeoppdrett.
AA170803 Ved Orkelsjøen har mange arter gjennom lange tider til dels tilpasset seg trafikken på veiene og de mange hyttene, men noen unntak er det, bla. storlommen.
AA170803 Prisene på egg av attraktive arter er skyhøye, men nesten ingen blir tatt.
AA170803 Orkelsjøen : Her har mange arter til dels tilpasset seg trafikken og de mange hyttene, men noen unntak er det, bla. storlommen.
AA170803 Noen arter skyr veldig lett reiret, for eks. lirypa.
DN170802 - En masseutryddelse av arter er i gang ¶
AP170802 To fremmede, svartelistede arter i skjermplantefamilien.
AA170802 Edelkrepsen er oppført på både nasjonal og internasjonal rødliste over truede arter .
DB170801 Mikroplastpartikler er funnet i over 800 marine arter og organismer så langt, inkludert fisk og andre arter vi spiser som sjømat.
DB170801 Mikroplastpartikler er funnet i over 800 marine arter og organismer så langt, inkludert fisk og andre arter vi spiser som sjømat.
DB170730 Kan endre DNA i alle mulige arter
DB170730 CRISPR-metoden ble utviklet for fem år siden, da forskere oppdaget hvordan de kan bruke et slags immunforsvar i bakterier som verktøy til å endre DNA i alle mulige arter .
AA170727 Det arter seg først og fremst i form av en hang til å hevde i tide og utide at alt eller det meste var bedre før.
DB170726 Gigantiske isberg løsner ved polene, isbreer smelter og arter dør ut fortere enn normalt.
NL170725 Men kunnskap om skadelige aktiviteter, spesielt viktige områder, sårbare arter og perioder må tas i bruk.
VG170724 Truet : Fossiler forteller om hvilke arter som er truet ¶
VG170724 I tillegg til disse biene er det mange ville arter i Norge.
DA170724 Skal det å begrense byråkrati gå foran å redde arter som er truet ?
DA170724 Mange fantastiske skoger er reddet fordi det er blitt påvist truede arter eller andre naturverdier der skogbruket har ønsket å hugge.
DA170724 I fire av dem oppdaget NOA også kritisk truede arter .
DA170724 Flere truede arter kan bli tatt av saga når regjeringen vil åpne for hogst uten søknadsplikt i marka-kommunene, advarer Naturvernforbundet.
DA170724 - Har påvist truede arter Gjermund Andersen omtaler Marka som « Norges aller viktigste friluftsområde.
AP170723 Svært mange av klagene han har vært med på å sende inn, er basert på funn av truede arter , der hensynssonene som må ivaretas oftest har en radius på 30 meter.
AP170723 I fire av områdene var det ifølge NOA sterkt truede arter, altså arter som står i fare for å bli utryddet i Norge.
AP170723 I fire av områdene var det ifølge NOA sterkt truede arter , altså arter som står i fare for å bli utryddet i Norge.
AP170723 I 17 av disse mener de å ha funnet rødlistede arter som myndighetene ikke hadde kjennskap til da hugsten ble godkjent.
VG170721 I følge viltloven er det strengt forbudt å jakte på jerv og alle andre arter i hekke- og yngletiden.
AA170721 Med fremmede arter er det ofte uforutsigbare konsekvenser, og det kan oppstå negative effekter om de gyter i de samme områdene som laks og ørret, sier Thorstad.
AA170721 - Med fremmede arter er det ofte uforutsigbare konsekvenser, og det kan oppstå negative effekter om de gyter i de samme områdene som laks og ørret, sier lakseforsker.
VG170720 Som med alle fremmede arter , er det vanskelig å forutsi effekten.
VG170720 Risikoen er forbundet med at den kan fortrenge arter som befinner seg i norske farvann fra før.
VG170720 Pukkellaksen er en stillehavsfisk, og befinner seg på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien « høy risiko ».
AA170720 Natur - og miljøkoordinator i Trøndelag politidistrikt, Vidar Sunde, som leder etterforskningen etter « gjeddemafiaen », bekrefter at politiet ser alvorlig på dette og peker på at man risikerer opptil tre års fengsel for utsetting av ulovlige arter .
AA170718 Problemet arter seg annerledes i Norge enn i land med et lavere inntektsnivå enn hos oss.
AA170717 Til og med vår statsminister Erna Solberg omtaler rødelista arter på denne måten.
AA170717 Mijøpartiet De Grønne ( MDG ) er det eneste partiet som tar til orde for at forvaltning av sårbar natur og truede arter skal være kunnskapsbasert, ikke interessestyrt.
VG170716 - Den er en av flere arter som har blitt mer vanlige i Norge de siste årene.
DB170715 Lunden står på nasjonal rødliste for truede arter .
DB170715 Vi snakker om måneder med ferieplanlegging, som arter seg akkurat som kontorarbeid foran skjerm.
DA170714 klet seg til å bli en politisk science fiction-serie verden ikke hadde sett maken til, og Christin og Mézières presenterte sine lesere for et stadig voksende rollegalleri bestående av « glapumpter », « shingouzer », « alflololer », « syrter », « baguliner », « ombrier » og andre helt spesielle arter eller livsformer, som forsøksvis skal leve i en slags sameksistens selv om det kan være hele solsystemer mellom dem
AA170714 - Det finner mange eksempler på at nye arter får uforutsette konsekvenser.
AA170711 Svært mange arter som ennå ikke er utrydningstruet, er i rask tilbakegang.
AA170711 Situasjonen for 27.600 arter , halvparten av alle virveldyr på landjorda, beskrives i den nye studien.
AA170711 Reduksjonen i antall arter omtales som en " biologisk tilintetgjørelse ".
AA170711 I tillegg tar han til orde for nye tiltak for å verne arter og få ned forbruket.
AA170711 Ehrlich og de andre forskerne bak studien mener deres funn bekrefter at en menneskeskapt masseutryddelse av arter er i gang.
AA170711 Bestandene av tusenvis av arter over hele verden er allerede kraftig redusert, ifølge en ny studie.
DB170709 Fire genmodifiserte arter dyrkes i større grad : soya, mais, oljeraps og bomull.
AA170708 Forskere følger utviklingen nøye og forsøker å finne svar på hva utviklingen vil bety for andre arter , ifølge NRK.
AA170708 Det er stor konkurranse om føden i havet og når det er såpass mye makrell kan de true andre arter .
DN170706 25 prosent av alle arter i havet anslås å leve på eller ved korallrev, og mange hundre millioner mennesker får dekket deler av matbehovet sitt av fisk som lever nær revene.
DB170706 Blir vi mennesker stadig mer uegnet til å leve i nærhet av andre arter ?
DB170705 Thygeson er opptatt av det usynlige artsmangfoldet, som insekter og sopp - arter vi sjelden tenker over, men som likevel er avgjørende for prosesser i naturen og dermed for oss mennesker.
SA170703 Susanne Steen Christensens fotografier beskrives som « en trist hyllest til trua arter .
NL170703 Vi må se for oss store verdier i utvikling av nye produkter, inkludert nye arter fra havet.
NL170703 Jakten på arter i havet som kan bli medisin og mat foregår med stor styrke - fra Tromsø.
DB170703 45-åringen er tiltalt for fjærtyveri fra 127 forskjellige arter over en periode på over sju år.
AP170703 Miljøorganisasjonen Sabima kjemper intenst mot torvjorden for å redde truede arter og økosystemene på myrene.
AP170703 Miljøorganisasjonen Sabima kjemper intenst mot torvjorden for å redde truede arter og økosystemene på myrene.
DB170701 Mens noen upartåede hovdyr etter hvert ble til hester og neshorn, skilte stamfaren til den langhalsede lamaen vei med sine nær beslektede arter på omtrent samme tid.
DN170629 En av følgene issmelting på land kan få, er at de isfrie områdene som i dag ligger atskilt, blir forbundet og at arter fra disse områdene vil kunne utkonkurrere hverandre i økosystemet.
DN170629 - Selv om dette kanskje vil gi artene nye områder å spre seg til, kan det også føre til spredning av invaderende arter og, på lengre sikt, utryddelse av mindre konkurransedyktige arter hjemmehørende der, sier seniorforsker Aleks Terauds ved Australian Antarctic Division.
DN170629 - Selv om dette kanskje vil gi artene nye områder å spre seg til, kan det også føre til spredning av invaderende arter og, på lengre sikt, utryddelse av mindre konkurransedyktige arter hjemmehørende der, sier seniorforsker Aleks Terauds ved Australian Antarctic Division.
DN170629 Arter vil kunne utkonkurrere hverandre ¶
BT170629 I alt 19 ulike arter unntas fra det generelle forbudet.
AA170629 En av følgene issmelting på land kan få, er at de isfrie områdene som i dag ligger atskilt, blir forbundet og at arter fra disse områdene vil kunne utkonkurrere hverandre i økosystemet.
AA170629 - Selv om dette kanskje vil gi artene nye områder å spre seg til, kan det også føre til spredning av invaderende arter og, på lengre sikt, utryddelse av mindre konkurransedyktige arter hjemmehørende der, sier seniorforsker Aleks Terauds ved Australian Antarctic Division.
AA170629 - Selv om dette kanskje vil gi artene nye områder å spre seg til, kan det også føre til spredning av invaderende arter og, på lengre sikt, utryddelse av mindre konkurransedyktige arter hjemmehørende der, sier seniorforsker Aleks Terauds ved Australian Antarctic Division.
DA170627 Temperaturen i havet er viktig for hvilke arter som finnes der, svarer Nybø. 213 av de 336 foreslåtte indikatorene kan ifølge Nybø relativt enkelt tas i bruk.
DA170627 Systemer som allerede er på plass, Naturindeksen for Norge og rødlistene for arter og naturtyper, viser at tilstanden for det biologiske mangfoldet er dårligst i skog og semi-naturlig mark, supplerer Nybø.
DA170627 Havforsuring, forurensning og spredning av fremmede arter er andre eksempler på påvirkninger som kan svekke økosystemene, svarer Helgesen.
AA170627 Ved etablering av nye turveier, særlig langs våtmark og fjæreområder, bør det være fullt mulig å ta hensyn til hekkende fugler og andre sårbare arter .
NL170623 Vi skjønner at arter sulter og tilslutt dør når de skremmes bort fra matfatet eller at maten blir drept ned.
NL170623 I virkeligheten skremmer undervannseksplosjonene arter på veldig mye større avstander enn 33 km.
NL170622 Det er fylket som har den så absolutt høyeste produktivitet av stedegne arter - skyhøyt over andre fylker.
DB170620 Hvert år forsvinner arter for alltid delvis på grunn av denne handelen, og nå advarer Tollvesenet nordmenn om ulovlig innførsel etter sommerferien i utlandet.
DB170620 Handel med ville dyr og planter truer også mange arter og nå advarer Miljødirektoratet nordmenn mot å ta med ulovlige gjenstander hjem fra ferien.
DB170620 Fra Mexico er det forbudt å eksportere fugler og mange arter av vill kaktus.
DB170620 Belter, vesker, sko og tilsvarende kan nemlig være produkter laget av truede arter .
NL170619 Store muligheter venter innenfor næringsrettet forskning, som utvikling av autonome skip, bærekraftig fôrproduksjon, oppdrett av nye arter og høsting lenger ned i næringskjeden.
AA170618 CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr.
VG170613 - Man har ingen garanti for at hundene bare jakter på ulv eller om de vil svitsje til andre arter .
BT170613 - Hvordan arter det seg ?
AP170613 Pandaene har lenge vært blant verdens mest utrydningstruede arter , men i fjor høst endret Verdens naturvernunion ( IUCN ) statusen fra utrydningstruet til sårbar.
AP170612 Så langt vi vet, er mennesker og nakenrotter de eneste artene som har noen få gener som man ikke har sett hos andre arter .
AP170612 Så langt vi vet, er mennesker og nakenrotter de eneste artene som har noen få gener som man ikke har sett hos andre arter .
AP170612 Ifølge Wikipedia sent mandag kveld, er det bare 65 arter maur som lever her til lands.
AP170612 Ifølge Wikipedia er det registrerte 12.500 arter i verden, og man antar at det det er mellom to og tre tusen som ennå ikke er oppdaget og kartlagt.
AP170612 Etter at insektforsker Ødegaard fant sumpeitermaur ( Myrmica gallienii ), kan vi skryte av at det nå er registrert 66 arter maur i Norge.
AP170612 Da klarte man å påvise forskjellige 18 arter .
AA170612 Et stort antall arter er observert, mange i betydelige antall.
VG170611 Stadig færre arter gjør at vi er desto mer sårbare overfor klimaendringer, epidemier og naturkatastrofer, sier Stordalen til VG.
VG170611 Noen arter er det lett å konservere for evigheten, som hvete, som kan lagres i hvelvet på Svalbard og være spiredyktig i 1200 år, mens kokosnøtter og kaffe for eksempel må være i egne felt ute i naturen, sier Haga.
VG170611 - Hvordan arter din sykdom seg ?
VG170609 Ikke nevner du hvor mange arter i den biologiske rikdommen i norsk natur som blir utryddet på grunn av nedbeiting, heller.
DB170609 » Han har også forklart at han er en « intergalaktisk romherre », og at han « liker å ta over planeter, å dominere mindreverdige arter og Lovejoy ( britisk tv-serie ) ».
VG170608 Mange arter har tilpasset seg det beiteskapte miljø og er avhengig av fortsatt beiting.
VG170608 Kulturlandskapet er tilholdssted for en tredjedel av Norges truede arter .
BT170608 Fisker man nå så hardt at noen arter holder på å bli overfisket ?
DB170607 Vi kan allerede slå fast at isavhengige arter som narhval, isbjørn og klappmyss vil oppleve voldsomme reduksjoner i sine leveområder i årene og tiårene foran oss.
DB170607 Mest sårbare for klimaendringer er arter som er spesialister på å overleve under helt bestemte vilkår.
DB170607 En internasjonal forskergruppe dokumenterte at nesten halvparten av pattedyrene på den offisielle, internasjonale rødlista over truede arter er påvirket negativt av klimaendringer.
DB170607 Bare i Norge - inkludert Svalbard - er 172 arter på rødlista oppført som truet på grunn av klimaendringer.
DA170607 Truede arter
AP170607 Av og til får nye arter fotfeste i norsk natur.
AP170607 Av og til får nye arter fotfeste i norsk natur.
AP170607 Av og til får nye arter fotfeste i norsk natur.
SA170606 Forklar overfor de unge at sorg arter seg ulikt.
NL170606 Klimaendringer som et globalt fenomen er noe som det er vanskelig å gjøre noe med lokalt, men man kan belyse konsekvensene av klimaendringer og på hvilken måte klimaendringer endrer atferd hos rovdyr, og om dette medfører økt konkurranse fra nye arter .
BT170606 Forklar overfor de unge at sorg arter seg ulikt.
AP170606 Forklar overfor de unge at sorg arter seg ulikt.
AP170605 Begrepet god økologisk tilstand brukes om natur som har sine opprinnelige arter og funksjoner intakt.
AP170605 Begrepet god økologisk tilstand brukes om natur som har sine opprinnelige arter og funksjoner intakt.
AA170603 Arter kommer og går.
SA170602 Arter utryddes nå 1000 ganger raskere enn det som er naturlig, og den globale oppvarmingen har allerede oversteget én grad.
AA170602 | Vern Sør-Trøndelags globalt trua arter
AA170602 Vi er inne i den sjette utryddelsen av arter i jordas historie.
AA170602 Oversikten over hvilke arter som står i fare for å dø ut på jorda, er på den globale rødlista utarbeidet av den internasjonale naturvernunionen ( IUCN ).
AA170602 Også i Sør-Trøndelag lever det arter som står i fare for å bli utryddet.
AA170602 Med en felles innsats kan vi kanskje også snu den uheldige utviklingen med utryddelse av arter som skjer i raskt tempo.
AA170602 Mange hensyn og tiltak i riktig retning vil til sammen gi en god effekt for våre globalt trua arter .
AA170602 God kunnskap om natur er en forutsetning for å ta vare på arter og naturtyper.
AA170602 Et av målene er å stanse tap av arter .
AA170602 Arter dør ut i et katastrofalt omfang.
NL170531 Isen smelter i rekordfart og is-avhengige arter lever under et stadig større press.
NL170531 Hvor iskanten defineres på kartet, kan nemlig bety et være eller ikke for et enormt antall arter som lever i dette viktige naturområdet i Arktis.
NL170531 Det kan virke som en liten teknisk detalj, men det får like fullt store konsekvenser for fisk, sjøfugl og mange utrydningstruede arter i våre mest sårbare havområder.
NL170530 Ikke minst ligger det et stort potensiale i å høste av arter som ligger lenger nede i næringskjeden enn det vi høster av i dag.
DN170529 Forsvinner de forsvinner store mengder fisk og andre arter .
DN170529 * Svært mange typer fisk og andre arter lever på revene som koralldyrene bygger. 25 prosent av alle arter i havet anslås å leve på eller ved korallrev.
DN170529 25 prosent av alle arter i havet anslås å leve på eller ved korallrev.
DB170529 Dyrehagen har hatt stort hell med å avle opp truede arter , og har de siste åra ekspandert kraftig, med bl.a. malaysiske tigrer i 2015.
DB170529 100 mål, og har rundt 500 dyr fra 100 forskjellige arter , med hovedfokus på lemurer, kattedyr og fugler.
AP170529 Frø fra seks arter skal reparere norsk natur ¶
DA170527 Fristed for truede arter
SA170525 Dette er arter som lever flere år og utvikler et stadig større rotsystem.
BT170525 Dette er arter som lever flere år og utvikler et stadig større rotsystem.
AP170525 Dette er arter som lever flere år og utvikler et stadig større rotsystem.
DA170522 | Mindre penger til arter i fare ¶
DA170522 Vi vet også at det er mange prosjekter på å skaffe kunnskap om trua arter rundt om i Norge, som ikke får nok penger, fortsetter han.
DA170522 Til tross for fagre løfter kutter regjeringen kraftig i bevilgningen til trua arter og naturtyper.
DA170522 Som del av regjeringens budsjettforlik med Venstre og KrF, ble bevilgningen til trua arter og naturtyper økt til 75 millioner kroner i 2017, ti millioner mer enn i 2016.
DA170522 På tampen av fjoråret skrev Dagsavisen en rekke artikler om trua arter i Norge.
DA170522 Nye arter vil bli prioritert, uttalte statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet til Dagsavisen i november.
DA170522 Minst 114 arter har allerede dødd ut i Norge, advarte Sabima.
DA170522 Lomvien er en av flere kritisk trua arter i Norge, likevel er den ennå ikke blitt prioritert i henhold til naturmangfoldloven, i likhet med mange andre arter som er i samme utsatte posisjon.
DA170522 Lomvien er en av flere kritisk trua arter i Norge, likevel er den ennå ikke blitt prioritert i henhold til naturmangfoldloven, i likhet med mange andre arter som er i samme utsatte posisjon.
DA170522 Likevel skriver regjeringen nå følgende i revidert statsbudsjett om « tilskudd til truede arter og naturtyper » : ¶
DA170522 I revidert statsbudsjett skriver nemlig regjeringen også følgende om « tilskudd til truede arter og naturtyper » : ¶
DA170522 Det betyr at arbeidet med truede arter vil kunne pågå med samme aktivitet i år som i fjor.
DA170522 Departementet jobber blant annet med en utvidelse av kunnskapsgrunnlaget for å vedta flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper fram mot 2020.
DA170522 De 18 millionene regjeringen vil kutte i tilskuddet til trua arter og naturtyper, vil den i stedet bruke til « delvis finansiering av arkeologisk utgraving, restaurering og omprosjektering av næringsbygg forbundet med funnet av det som antas å være Klemenskirken i Trondheim ».
DA170522 Dagsavisen har spurt Klima- og miljødepartementet om hvorfor bevilgningene i 2015 og 2016 ikke ble brukt opp, og hvordan regjeringens uttalte ønske om å prioritere utsatte arter , rimer med kuttet i årets bevilgning.
DA170522 - Det vi ser er at regjeringens innsats for trua arter og naturtyper er ganske begredelig.
DA170522 * Stortinget har satt seg et mål om å prioritere 400 arter , men med dagens tempo vil det ta 215 år.
DA170522 * Nye handlingsplaner som kan redde arter fra å bli utryddet, ble lovet i 2013.
DA170522 » - Det er svært alvorlig at myndighetene flere år på rad ikke klarer å benytte seg av tildelte midler for å fordele tilskudd til tiltak for å nå det nasjonale målet om at ingen arter og naturtyper skal utryddes, sier SVs Lars Haltbrekken.
DA170522 114 arter har dødd ut ¶
AP170522 Frø fra seks arter skal reparere norsk natur ¶
DB170519 Ikke minst ligger det et stort potensial i å høste av arter som ligger lenger nede i næringskjeden enn det som blir høstet i dag.
AA170518 Det betyr at vårt bidrag blir viktig i den globale kampen for å bremse utryddelsen av arter , hindre at flere viktige korallrev dør, at livsviktige økosystemtjenester forsvinner og at ekstremvær får eskalere uhemmet.
VG170516 Feiringen slik den arter seg for mange i dag, tar selvfølgelig fokus vekk fra det som burde være den viktigste aktivitet i denne tiden.
AP170515 Men at arter faktisk kunne dø ut var allerede kjent.
AP170515 Linné mente at alle arter nedstammet fra Paradiset, som han mente hadde ligget på en stor øy som senere hadde sunket i havet, og som de hadde spredt seg fra ved Syndefallet.
AP170515 Frø fra seks arter skal reparere norsk natur ¶
SA170514 Takket være en danske og rhododendronturist Oddbjørn Fosse kan rogalendingene denne sommeren nyte synet av 200 ulike arter av rhododendron i full blomst.
FV170514 Andre arter hekker senere på våren og kan komme til å få problemer grunnet denne kalde mai-måneden.
DB170514 Ulv er på lista over truede arter ( rødlista ) i staten Wyoming, men ikke i Idaho og Montana, ifølge miljøvernorganisasjonen WWF ( World Wide Fund for Nature ).
DB170514 - Det har også vært rapporter om nedgang i andre arter , som insekter og enkelte pattedyr, sier han.
DB170514 Det handler om å berge arter fra utryddelse, hindre kollaps av økosystem, ta ansvar overfor kommende generasjoner og dempe lidelsene til millioner av mennesker som rammes av klimaendringene nå.
AP170514 Norske bestander av li - og fjellryper har falt dramatisk de siste par tiår, og har ført disse nøkkelartene i fjelløkologien inn på rødlisten over truede og sårbare arter .
VG170512 I resten av Europa ser vi at myndigheter arbeider sammen med natur- og dyrevernsorganisasjoner for å stramme inn på antall tillatte arter , men i Norge går vi altså nå i motsatt retning, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland.
AP170512 Frø fra seks arter skal reparere norsk natur ¶
AP170512 Frø fra seks arter skal reparere norsk natur ¶
VG170511 I resten av Europa ser vi at myndigheter arbeider sammen med natur- og dyrevernsorganisasjoner for å stramme inn på antall tillatte arter , men i Norge går vi altså nå i motsatt retning, sier kommunkasjonsleder Live Kleveland.
SA170511 I alt 19 ulike arter unntas fra det generelle forbudet.
DB170511 Sju øgle-arter tillates også, i tillegg til tre arter av skilpadde.
DB170511 Blant dyrene som nå tillates, finner vi ni slanger, blant annet flere arter av pyton og boa-slanger.
DB170511 august åpnes det for hold av ni slanger, blant annet flere arter av boa og pyton i Norge, i tillegg til sju øglearter og tre skilpaddearter i Norge.
DA170511 Totalt kommer myndighetene til å tillate 19 ulike arter , hvorav ni av dem er slanger, sju er øgler og tre er skilpadder, erfarer avisen.
BT170511 I alt 19 ulike arter unntas fra det generelle forbudet.
BT170511 Her kan høsting nedover i næringskjeden på mesopelagiske arter ( en enorm biomasse som lever på dyp mellom 200 og 100 meter ) og plankton være en løsning.
AP170511 Selv om det generelle forbudet i forskriften fortsatt ikke er fjernet, er nå altså 19 arter unntatt fra forbudet.
AP170511 I resten av Europa ser vi at myndigheter arbeider sammen med natur- og dyrevernsorganisasjoner for å stramme inn på antall tillatte arter , men i Norge går vi altså nå i motsatt retning, sier Kleveland.
AP170511 I alt 19 ulike arter unntas fra det generelle forbudet.
AP170511 Av den nye forskriften går det fram at i alt 19 ulike arter unntas fra det generelle forbudet.
AA170511 Selv om det generelle forbudet i forskriften fortsatt ikke er fjernet, er nå altså 19 arter unntatt fra forbudet.
AA170511 I resten av Europa ser vi at myndigheter arbeider sammen med natur- og dyrevernsorganisasjoner for å stramme inn på antall tillatte arter , men i Norge går vi altså nå i motsatt retning, sier Kleveland.
AA170511 I alt 19 ulike arter unntas fra det generelle forbudet.
AA170511 Av den nye forskriften går det fram at i alt 19 ulike arter unntas fra det generelle forbudet.
AA170511 Selv om det generelle forbudet i forskriften fortsatt ikke er fjernet, er nå altså 19 arter unntatt fra forbudet.
AA170511 I resten av Europa ser vi at myndigheter arbeider sammen med natur- og dyrevernsorganisasjoner for å stramme inn på antall tillatte arter , men i Norge går vi altså nå i motsatt retning, sier Kleveland.
AA170511 I alt 19 ulike arter unntas fra det generelle forbudet.
AA170511 Av den nye forskriften går det fram at i alt 19 ulike arter unntas fra det generelle forbudet.
NL170510 Den har helt spesielle oppgaver fra naturens side å ivareta, og kan forklares ut fra at regionens sjøterratorium og fjordene innafor er gyte- og oppvekstområde for flere fiskeslag, og har det mangfold av næringsinnhold og kvaliteter som er avgjørende for at yngel, fisk og andre marine arter kan overleve og forbli eller vende tilbake til regionen som en bærekraftig og nyttbar resurs.
NL170510 marine arter , kapasitet, gyteforhold, kystklima, miljø, fangststruktur, utviklingspotensiale og mange andre faktorer.
DB170510 De elefantene som ennå finnes i Europa er innført fra Asia, og på grunn av internasjonale regler om handel av truede arter , så er ikke dette tillatt lengre.
DB170510 Dusiner av arter berøres, inkludert prioriterte arter - de artene vi har identifisert som mest trengende og som mest sannsynlig vil dra god nytte av hjelpen vår - slik som Chaparralkolibri, Båndtrost, Gullvingeparula og Marskspurv.
DB170510 Dusiner av arter berøres, inkludert prioriterte arter - de artene vi har identifisert som mest trengende og som mest sannsynlig vil dra god nytte av hjelpen vår - slik som Chaparralkolibri, Båndtrost, Gullvingeparula og Marskspurv.
AP170510 Frø fra seks arter skal reparere norsk natur ¶
AP170510 Frø fra seks arter skal reparere norsk natur ¶
AP170510 Ettersom beregningsmetoden kan finne interaksjoner i kjernegenomet hos en bakterieart, kan man forsøke å minimere risikoen for at resistens sprer seg til andre arter .
DN170509 Risikorapporten peker også på at høy dødelighet for såkalt rensefisk, det vil si arter som berggylt og rognkjeks som spiser lakselus i merdene, er en stor utfordring for næringen.
VG170508 CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr.
AP170508 Frø fra seks arter skal reparere norsk natur ¶
SA170505 Ifølge naturmangfoldsloven har man en aktsomhetsplikt, et ansvar for ikke å spre fremmede arter i norsk natur.
SA170505 I tillegg er 17 arter er forbudte, og blir ikke solgt lenger.
SA170505 Gederaas forteller at de har merket en betydelig større interesse og etterspørsel etter informasjon om fremmede arter .
SA170505 For myndighetene er « svartelisten » viktig når de skal vurdere hvilke arter som bør lovreguleres, og hvilke arter det er viktigst å bekjempe i naturen, sier Heide.
SA170505 For myndighetene er « svartelisten » viktig når de skal vurdere hvilke arter som bør lovreguleres, og hvilke arter det er viktigst å bekjempe i naturen, sier Heide.
SA170505 For eksempel ved at de utkonkurrerer stedegne truede arter .
SA170505 Disse artene er på forbudslisten i forskriften om fremmede arter i Naturmangfoldloven : ¶
SA170505 Det er mange fremmede arter i norsk natur som ikke er på « svartelisten », sier Gederaas.
SA170505 Dessverre er det mange arter som er spredt på den måten.
SA170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter .
SA170505 De fortrenger arter som naturlig hører hjemme i Norge, sier Lisbeth Gederaas i Artdatabanken.
SA170505 Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge.
SA170505 - Samfunnet er blitt mer opptatt av fremmede arter .
SA170505 - Både « svartelisten » og internasjonale studier viser at problemene med fremmede arter er økende.
BT170505 Ifølge naturmangfoldsloven har man en aktsomhetsplikt, et ansvar for ikke å spre fremmede arter i norsk natur.
BT170505 I tillegg er 17 arter er forbudte, og blir ikke solgt lenger.
BT170505 Gederaas forteller at de har merket en betydelig større interesse og etterspørsel etter informasjon om fremmede arter .
BT170505 For myndighetene er « svartelisten » viktig når de skal vurdere hvilke arter som bør lovreguleres, og hvilke arter det er viktigst å bekjempe i naturen, sier Heide.
BT170505 For myndighetene er « svartelisten » viktig når de skal vurdere hvilke arter som bør lovreguleres, og hvilke arter det er viktigst å bekjempe i naturen, sier Heide.
BT170505 For eksempel ved at de utkonkurrerer stedegne truede arter .
BT170505 Disse artene er på forbudslisten i forskriften om fremmede arter i Naturmangfoldloven : ¶
BT170505 Det er mange fremmede arter i norsk natur som ikke er på « svartelisten », sier Gederaas.
BT170505 Dessverre er det mange arter som er spredt på den måten.
BT170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter .
BT170505 De fortrenger arter som naturlig hører hjemme i Norge, sier Lisbeth Gederaas i Artdatabanken.
BT170505 Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge.
BT170505 - Samfunnet er blitt mer opptatt av fremmede arter .
BT170505 - Både « svartelisten » og internasjonale studier viser at problemene med fremmede arter er økende.
AP170505 Løpet arter seg som en blanding av løp og gjørmebryting og er kanskje landets tøffeste mosjonsløp, et løp som bokstavelig talt går over stokk og stein og gjennom myr og vann.
AP170505 Ifølge naturmangfoldsloven har man en aktsomhetsplikt, et ansvar for ikke å spre fremmede arter i norsk natur.
AP170505 I tillegg er 17 arter er forbudte, og blir ikke solgt lenger.
AP170505 Gederaas forteller at de har merket en betydelig større interesse og etterspørsel etter informasjon om fremmede arter .
AP170505 For myndighetene er « svartelisten » viktig når de skal vurdere hvilke arter som bør lovreguleres, og hvilke arter det er viktigst å bekjempe i naturen, sier Heide.
AP170505 For myndighetene er « svartelisten » viktig når de skal vurdere hvilke arter som bør lovreguleres, og hvilke arter det er viktigst å bekjempe i naturen, sier Heide.
AP170505 For eksempel ved at de utkonkurrerer stedegne truede arter .
AP170505 Disse artene er på forbudslisten i forskriften om fremmede arter i Naturmangfoldloven : ¶
AP170505 Det er mange fremmede arter i norsk natur som ikke er på « svartelisten », sier Gederaas.
AP170505 Dessverre er det mange arter som er spredt på den måten.
AP170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter .
AP170505 De fortrenger arter som naturlig hører hjemme i Norge, sier Lisbeth Gederaas i Artdatabanken.
AP170505 Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge.
AP170505 - Samfunnet er blitt mer opptatt av fremmede arter .
AP170505 - Både « svartelisten » og internasjonale studier viser at problemene med fremmede arter er økende.
DB170504 Prionsykdommer kan forekomme hos både mennesker og dyr, og kan smitte mellom arter .
AP170503 | Frø fra seks arter skal reparere norsk natur ¶
AP170503 | Frø fra seks arter skal reparere norsk natur ¶
AP170503 Vi valgte ut seks arter som er vanlige i alle fjellområder i Norge.
AP170503 Forskningen har ført til at du nå kan få kjøpt frøblandinger basert på frø av norske arter , som er i tråd med Naturmangfoldlovens intensjon og som gjør restaureringsarbeidet vesentlig enklere for utbygger.
AP170503 Derfor har frømateriale som lupiner, rødsvingel og andre arter som ikke hører hjemme i norsk flora blitt importert.
AP170503 Alle artene vi jobbet med er utkryssende arter som enten har vindpollinering eller frøspredning med vind.
SA170502 Arter med relativt små hjerner, for eksempel duer, blir påfallende ofte overkjørt, mens kråkefugler som kråker, ravn og skjærer sjelden dør i trafikken.
AA170502 Det at den feller trær gir livsgrunnlag for andre arter .
AA170501 På artsobservasjoner.nokan alle registrere arter de har sett, og sjekke hva andre har observert.
DB170427 Nordområdesatsingen handler om en mye mer aktiv havsatsning hvor vi henter kompetansen fra kystfiskerne, industrien, forskningsmiljøene og våre ledende fagmyndigheter, og kobler forskning med utforskningen av nye arter og organismer som verden kommer til å trenge.
DA170425 | Plaff i vei mot truede arter
DA170425 SKYT I VEI : Hettemåken er blant artene som fortsatt « kan felles uten særskilt tillatelse året rundt », selv om den er en sårbar art, ifølge Rødlista 2015, som omfatter et stort antall arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge.
DA170425 Også sterkt truede arter
DA170425 Kommunen kan gi tillatelse til felling av følgende arter : Storskarv, toppskarv, gråhegre, grågås, kanadagås, ærfugl, siland, laksand, tjeld, krykkje, grønnspett, svartspett, flaggspett, kjøttmeis, kaie, kornkråke, stær, pilfink, bokfink, grønnfink, dompap, gulspurv, viltlevende kanin og ekorn.
DA170425 Hensynet til truede arter vil være et viktig hensyn i departementets vurdering, avs-lutter han.
DA170425 Handlingsplanen inneholder blant annet tiltak for å ta vare på truede arter , begynner han.
DA170425 Forklaringen på dette er enkel, men også sørgelig : Siden 1997 har det gått gal vei for en rekke arter i norsk natur : ¶ 241 arter er nå kritisk truet. 879 arter er sterkt truet. 1.235 arter er sårbare.
DA170425 Forklaringen på dette er enkel, men også sørgelig : Siden 1997 har det gått gal vei for en rekke arter i norsk natur : ¶ 241 arter er nå kritisk truet. 879 arter er sterkt truet. 1.235 arter er sårbare.
DA170425 Fordi Miljødirektoratet ikke har klart å revidere en forskrift, kan flere truede arter nå skytes av nær sagt hvem som helst.
DA170425 Disse tre artene omtales også i Rødlista 2015, som er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge.
DA170425 Det er tilbakemeldingen Dagsavisen får på spørsmålet om det er viktigere for regjeringen å avbyråkratisere enn å redde truede arter .
DA170425 Av den grunn har Miljødirektoratet i lengre tid arbeidet med en revisjon av forskriften om felling av arter som gjør skade.
DA170425 - Flere arter som har opplevd bestandsnedgang, og som er kommet på Rødlista, bør ha et bedre vern mot skadefelling, sier seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik.
DA170425 879 arter er sterkt truet. 1.235 arter er sårbare.
DA170425 1.235 arter er sårbare.
AP170424 Bakgrunnen er at Helgesen før jul trakk tilbake en tillatelse fra Rovviltnemnda om å felle 32 ulver, fordi felling ville stride mot både Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen om bevaring av truede arter .
VG170423 Forskerne samlet sammen 133 kranie-, kjeve- og tannbiter fra ulike arter for sammenligning og analyser.
DB170422 Benik Afobe doblet ledelsen like etter da Harry Arter vant ballen høyt i banen og spilte fri Afobe, som økte til 2-0.
AA170422 Andre deler av verden vil bli ubeboelig, og arter vil utryddes, mens vi plages med ras og skred.
DB170421 Truede arter krever spesiell ivaretakelse.
DA170420 Støre mener Norge kan bli verdensledende innen hav - det vil si fisk, oppdrett, energi og nye arter .
AP170419 Slik genetisk-deterministisk kjønnsbestemmelse er vanlig, selv om « kjønnsgenet » varierer mellom arter , men det finnes også mange andre løsninger.
DA170418 På « orkesterplass » i Studio 2 er det iallfall mulig å føle seg som en del av albumet, så gjenstår å se hvordan det arter seg på hjemmeanlegget når den nye versjonen slippes 26. mai.
AP170418 For mange arter lav, sopp og annet naturmangfold er konsekvensene enda større - listen over truede arter med tilhold i gammel skog er skremmende lang.
AP170418 For mange arter lav, sopp og annet naturmangfold er konsekvensene enda større - listen over truede arter med tilhold i gammel skog er skremmende lang.
DB170416 Seniorforsker ved Norsk Institutt for naturforskning ( NINA ), Frode Ødegaard, forteller Dagbladet at han gjennom sin forskning har kommet fram til at nye arter kan overføre sykdom.
DB170416 Nye arter
AP170410 Sammenlignet med andre land har vi i Norge liten tradisjon for å restaurere naturområder og arter .
AP170410 Natur og økosystem som fungerer er helt avgjørende for å begrense effektene av klimaendringene ; flom, ras og tap av arter .
AP170410 For å unngå spredning av fremmede arter, forskes det på å dyrke frø og planter av lokale arter som kan brukes til å gjenskape vegetasjon som er ødelagt av veier og kraftanlegg.
AP170410 For å unngå spredning av fremmede arter , forskes det på å dyrke frø og planter av lokale arter som kan brukes til å gjenskape vegetasjon som er ødelagt av veier og kraftanlegg.
AP170410 Sammenlignet med andre land har vi i Norge liten tradisjon for å restaurere naturområder og arter .
AP170410 Natur og økosystem som fungerer er helt avgjørende for å begrense effektene av klimaendringene ; flom, ras og tap av arter .
AP170410 For å unngå spredning av fremmede arter, forskes det på å dyrke frø og planter av lokale arter som kan brukes til å gjenskape vegetasjon som er ødelagt av veier og kraftanlegg.
AP170410 For å unngå spredning av fremmede arter , forskes det på å dyrke frø og planter av lokale arter som kan brukes til å gjenskape vegetasjon som er ødelagt av veier og kraftanlegg.
SA170406 CWD kan ramme og spres mellom andre arter som rein, elg, hjort og rådyr.
DN170406 Verdens første globale tre-database viser at 9.600 treslag er utrydningstruet, av i alt 60.065 ulike arter .
DN170406 Også regnskogland som Colombia og Indonesia har svært mange ulike arter .
DN170406 Colombia er et av landene i verden med flest ulike arter trær, hvorav mange risikerer å bli utryddet.
DN170406 - Disse tallene inkluderer over 300 arter som er kritisk utrydningstruet, med under 50 gjenlevende trær, sier botanikk-organisasjonen Botanic Gardens Conservation International i London i en uttalelse.
DB170406 Sibirsk tiger faller inn under kategorien over truede arter .
AA170406 CWD kan ramme og spres mellom andre arter som rein, elg, hjort og rådyr.
AA170406 CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr.
DB170405 Den kom etter et langt kast fra Bournemouths Harry Arter .
DA170405 Dyrlege Pål Abrahamsen ved Dyrlege Abrahamsens Smådyrklinikk, sier hovedgrunnen til båndtvangen er så andre arter skal få fri.
SA170404 Klimagassutslipp ( 10-15 prosent av verdens globale klimagassutslipp skyldes hogging av regnskog ), sykdom, konflikter med urfolk og tap av uerstattelige arter : Det er mat med bismak det.
DB170404 Stortinget har vedtatt at vi ikke skal akseptere tap av arter ; og det gjelder dem alle sammen - fra de minste insektene til det største pattedyret.
DA170404 Sykdommen arter seg som en langvarig og kraftig hoste, ofte med karakteristiske kikeanfall etterfulgt av brekninger.
DB170401 Denne gangen skjøt innbytter Harry Arter ballen høyt over.
DN170331 Lxs også : ¶ 3785 arter truet av utryddelse ¶
DN170331 - De fleste arter kan utryddes ¶
DB170331 Blant annet at supportere synger mer og lager mer lyd, og at dette bare delvis er avhengig av hvordan kampen arter seg.
AA170331 CWD kan ramme og spres mellom andre arter som rein, elg, hjort og rådyr.
VG170330 Mer enn hundre truede arter holder til innenfor en avstand på fem mil fra grensen, inkludert truede jaguarer og ulver.
DB170330 * Terminal 3 har utendørs Butterfly Garden med tusen sommerfugler av 47 arter .
AA170330 Oppvarmingen, som med svært høy sannsynlighet skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser, kan føre til tørke, ekstrem hete, havnivåstigning, ekstremvær og utryddelse av arter .
VG170329 CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr.
BT170329 CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr.
AP170329 Ikke minst bør man studere andre arter og deler av økosystemet, sier Carroll.
AP170329 I rapporten presiseres noen viktige forbehold : Prosjektet har bare analysert effektene av utslipp på skrei og skreilarvenes hovedmatkilde raudåte, og ikke andre arter .
AA170329 CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr.
AA170329 CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr.
VG170328 Skal ha 100 arter
VG170328 Selv har Artur dratt opp 61 arter , 11 flere enn junior.
VG170328 PS Det er bare rundt 30 personer som har fått 100 arter eller mer på stang i Norge, men med kanskje så mye som 150 potensielt arter å fiske, ifølge redaktør Endre Hopland i Hooked.no ¶
VG170328 PS Det er bare rundt 30 personer som har fått 100 arter eller mer på stang i Norge, men med kanskje så mye som 150 potensielt arter å fiske, ifølge redaktør Endre Hopland i Hooked.no ¶
DA170328 * Økende temperatur på jorda kan føre til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter .
SA170327 Også for arter som hyse, sild og kveite er disse havområdene en viktig gyteplass.
SA170327 Den sier ikke noe om hvordan andre arter eller økosystemet som helhet påvirkes.
DN170327 Pelagiske fiskeslag omfatter arter som øyepål og kolmule, som i dag sjelden spises av mennesker. 120 millioner i egenkapital ¶
AP170327 Også for arter som hyse, sild og kveite er disse havområdene en viktig gyteplass.
AP170327 Den sier ikke noe om hvordan andre arter eller økosystemet som helhet påvirkes.
SA170322 I Havforskningsinstituttets rapport « Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter » fra 2016 ender omtrent hvert eneste avsnitt med en ganske enkel konklusjon : Man mangler kunnskap og trenger mer forskning.
DN170322 - En masseutryddelse av arter er i gang ¶
DA170321 Jeg har god punch, er vant til å kjøre i felt og vet hvordan sykkelrittene arter seg.
SA170320 Bruk av palmeolje er med på å redusere verdens regnskoger og forverre livsvilkårene for de arter som lever der.
AP170320 Pooideae inneholder arter som hvete, bygg, rug, havre, og alle fôrgressene som timotei, svingel og raigras.
AP170320 Gressfamilien har over ti tusen arter organisert i tolv underfamilier.
AP170320 For gressene og mange andre arter i vår natur er det altså temperatur og daglengde som signaliserer at de er klare til å blomstre.
AP170320 Dette senteret er det samme for alle gressartene vi studerer, og også mange andre fjernt beslektede arter .
BT170318 - Nå sitter jeg med 67 noterte arter , inkludert alle de tre tangbrosmeartene det er realistisk å få på stang i Norge.
DN170317 Jakt på småfugl er forbudt på Kypros, der arter som rødstrupe og munk er regnet delikatesser.
DN170317 - En masseutryddelse av arter er i gang ¶
BT170317 I tillegg er det tatt 4,15 tonn som bifangst i fiske etter andre arter .
AA170317 Rovdyrdebatten, og særlig saker som omhandler jakt på rødlistede arter opprører folk og det syns vi ikke man skal skjule, legger hun til. | - Nedslående bilbeltekontroll ¶
SA170315 Det kommer til å ta årevis før de skjermer mot innsyn, men vi ønsker ikke å bringe nye arter inn i vegetasjonen, sier hun.
DN170315 - En masseutryddelse av arter er i gang ¶
AP170315 Det kommer til å ta årevis før de skjermer mot innsyn, men vi ønsker ikke å bringe nye arter inn i vegetasjonen, sier hun.
VG170311 Så gikk West Ham rett i angrep, fikk en gavepakke av en feilpasning av Harry Arter , og Michail Antonio banket ballen i nettet.
DA170310 Hvordan dette arter seg tekstmessig er ikke umiddelbart innlysende, tekstene er ikke opplagt forklarlige sånn sett, men desto mer fengslende, og åpne for fortolkninger.
AA170308 På verdensbasis regnes fremmede skadelige arter som en av de største truslene mot naturmangfoldet.
AA170308 I dag ble det lagt frem en egen handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Nord-Trøndelag.
AA170308 I Norge er det nå påvist 2320 fremmede arter . 1180 av disse reproduserer i norsk natur, eller er antatt å gjøre det de kommende 50 år.
AA170308 Følgende arter er prioritert for kartlegging og bekjempelse : ¶
AA170308 En rekke internasjonale avtaler og konvensjoner som omhandler biologisk mangfold, har derfor egne bestemmelser som gjelder fremmede arter .
AA170308 - I tilknytning til arbeidet må det i samtlige kommuner etableres ordninger for mottak av fremmede skadelige arter fra hageeierne, som sikrer destruering og ikke ytterligere spredning, sier Pedersen.
AA170308 - De er veldig dominante, og tar knekken på stedegne arter som har tilhold i samme området.
AA170308 2320 fremmede arter
AA170308 ) og prosjektleder Paul Harald Pedersen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag la onsdag frem handlingsplanen mot fremmede skadelige arter .
AP170306 Det er dokumentert hos mange arter , fra mus og rotter til løver, tigre og bjørner.
AP170306 Dessverre er Norge hovedmotstanderen mot å få tareskogen oppført på liste over truede og/eller sårbare arter og habitater, skriver artikkelforfatteren.
DB170305 Kunnskapen forskerne tilegner seg kan også være nyttige i 2017, for den kan være til hjelp for arter som står på randen av utryddelse.
DB170305 - Hvis dette viser seg å stemme når vi får testet flere mammutgenomer, og også genomer fra andre arter , så vil det ha mye å si for konservasjonsbiologi, sier Love Dalen, professor i evelusjonær genetikk ved Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
DA170304 Situasjoner som den der dommer valgte å ikke vise ut Harry Arter vil nok forbli, da det er en mer skjønnsmessig vurdering enn de to foregående der det tydelig har blitt brutt noen regler.
VG170303 - Å undergrave Bern-konvensjonen ved å tolke den til fordel for ytterligere nedskyting av truede arter i norsk natur, er det motsatte av konvensjonens intensjoner, legger han til.
VG170303 - Å undergrave Bern-konvensjonen ved å tolke den til fordel for ytterligere nedskyting av truede arter i norsk natur, er det motsatte av konvensjonens intensjoner.
DB170303 Sakene omhandlet kritisk truete arter , og den siste svært mange.
DB170303 Papegøyene tilhører en kritisk truet art som derfor er beskyttet under CITES-konvensjonen ( Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna ).
DB170303 Nyhetene som når oss i Norge om dette berører først og fremst ikoniske arter som elefanter, tigere, løver og neshorn, og i senere år, skjelldyr.
DB170303 Listede arter må følges av gyldige tillatelser, men i mange land er forfalskning og korrupsjon et problem.
DB170303 Handelen med truede arter anses av FN og EU som et stort problem, fordi vi mister arter , og fordi verdiene, f.eks. i elfenbenshandelen, tiltrekker organiserte kriminelle og finansierer terrorgrupper som al-Shabaab.
DB170303 Handelen med truede arter anses av FN og EU som et stort problem, fordi vi mister arter, og fordi verdiene, f.eks. i elfenbenshandelen, tiltrekker organiserte kriminelle og finansierer terrorgrupper som al-Shabaab.
DB170303 Handel med truede arter er ikke forbudt, men i takt med en økende naturbevissthet på 70-tallet og i erkjennelse av at man ville miste mange arter , ble handelen regulert gjennom CITES-konvensjonens tre lister.
DB170303 Handel med truede arter er ikke forbudt, men i takt med en økende naturbevissthet på 70-tallet og i erkjennelse av at man ville miste mange arter, ble handelen regulert gjennom CITES-konvensjonens tre lister.
DB170303 Han hadde også en samling på 10000 gjenstander, inkludert utstoppede fugler - mange fra truede arter .
DB170303 Den siste saken viser også den betydning internett har fått i omsetning av truede arter , da mannen handlet på eBay.
DB170303 Der de valgte å sette lokk på hovedgata så hele sentrum arter seg som et kjøpesenter og fyllikene får ikke komme inn.
AA170303 Vi er også bekymret for hvilken effekt dette kan få for andre sårbare og truede arter i Norge, hvis det skal være mulig å utvanne og oppheve arters beskyttelse gjennom hastige lovendringer og uten et naturfaglig grunnlag, sier WWFs generalsekretær.
AA170303 - Dette vil gjøre det lettere å skyte ikke bare ulv, men også bjørn og jerv, som alle er truede og fredede arter som Norge gjennom Bernkonvensjonen har internasjonalt ansvar for å bevare, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.
AA170303 Det er den enkeltes ansvar å sjekke regelverket før kjøp av slike arter og før man vurderer å ta det med inn i landet.
AA170303 - Vi har deltatt i denne globale operasjonen for å bekjempe ulovlig handel med truede arter og mot ulovlig tømmerhogst.
AA170303 - CITES-forskriften er helt sentral i bekjempelsen av handelen med truede arter .
VG170302 Straffen ble 11 måneders fengsel og forbud mot « enhver aktivitet omfattet av dyrevelferdsloven for alle arter », sistnevnte med en minstetid på ti år.
DN170302 Watson mener det er viktig å få fram hvordan miljøødeleggelse og utryddelse av arter også rammer mennesker.
DN170302 Vil ikke slutte å forske ¶ ¶ | - En masseutryddelse av arter er i gang ¶
DN170302 Mennesker gjør det stadig vanskeligere for mange arter å overleve.
DN170302 I tillegg er mange arter truet av nye arter som mennesker har brakt inn i deres leveområder.
DN170302 I tillegg er mange arter truet av nye arter som mennesker har brakt inn i deres leveområder.
DN170302 En menneskeskapt masseutryddelse av arter er i gang, mener Bob Watson, som leder det internasjonale naturpanelet IPBES.
DN170302 Både planter, dyr, fisk, insekter og andre arter forsvinner nå fra jordens overflate opptil tusen ganger raskere enn naturlig.
DN170302 Både miljøvernere og forskere har advart om at en ny masseutryddelse av arter er igangsatt.
DN170302 - Tapet av arter skjer mellom hundre og tusen ganger raskere enn det som ville vært naturlig, sier han til NTB.
DB170302 - Det er mer enn 150 arter i dyrehagen.
AA170302 Watson mener det er viktig å få fram hvordan miljøødeleggelse og utryddelse av arter også rammer mennesker.
AA170302 I tillegg er mange arter truet av nye arter som mennesker har brakt inn i deres leveområder.
AA170302 I tillegg er mange arter truet av nye arter som mennesker har brakt inn i deres leveområder.
AA170302 Et langt høyere antall mindre arter anslås å forsvinne hvert år uten at de noen gang er blitt oppdaget og dokumentert av forskere.
AA170302 En menneskeskapt masseutryddelse av arter er i gang, mener Bob Watson, som leder det internasjonale naturpanelet IPBES.
AA170302 Både miljøvernere og forskere har advart om at en ny masseutryddelse av arter er igangsatt.
AA170302 - Tapet av arter skjer mellom hundre og tusen ganger raskere enn det som ville vært naturlig, sier han til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170302 - Tapet av arter skjer mellom hundre og tusen ganger raskere enn det som ville vært naturlig, sier han til NTB.
AA170302 ( ©NTB ) ¶ | - En masseutryddelse av arter er i gang ¶
VG170301 | Trumps mur kan få betydning for over hundre truede arter
VG170301 Totalt er det snakk om 111 utrydningstruede arter og 108 trekkfugler, fire naturreservater og et ukjent antall beskyttede våtmarker som kan bli ødelagte eller utryddet av den mye omtalte muren mellom Mexico og USA. 3.200 kilometer med mur ¶
VG170301 Det kommer til å bli viktig for overlevelsen til mange arter , sier han.
AP170301 Noen arter vil ha små flekker med bar jord til reiret sitt, andre bor i hulrom i gamle eller døde trær.
AP170301 I områder der honningbien ikke er innført, har forskerne talt mer enn 30 ulike arter av solitære bier på jobb i kaffeblomstene.
AP170227 Vitenskapelig brukes begrepet likevel oftest for å omtale kombinasjoner av celler fra ulike arter .
AP170227 Den etiske diskusjonen dreier seg imidlertid i hovedsak om kimærer som er laget med embryonale celler fra ulike arter , spesielt med kombinasjonen menneske-dyr.
AA170227 Mineraler på havbunnen, fiske og høsting av nye arter , bedre utnyttelse av råstoff, produksjon av næringsrik tang og tare, mer fisk, mer sjøgående transport, havvind, tidevannskraft og CO 2 - deponering er noen av mulighetene som havet byr på.
DA170226 I motsetning til enkelte andre arter som sannsynligvis er i bedre stand til å tilpasse seg og å overleve klimaendringene enn oss, tror jeg dessverre ikke vi har så lenge igjen på jorden.
DB170225 - Men det henger av hvordan sesongen arter seg, om man gjør gode løp tidlig i sesongen.
DB170224 Oppfostring av tigere i fangenskap ble fordømt av Konvensjonen om internasjonal handel av truede arter ( CITES ) i 2007.
BT170224 - Hvordan arter det seg ?
DB170223 Kanskje er det uttrykk for et idealistisk, men urealistisk håp, men i en tid hvor utryddelsen av andre arter skjer med rekordfart, er det kanskje nettopp det vi bør tilstrebe.
DB170223 Det kan ikke kun være disses, eller andre næringsinteresser, som skal få avgjøre hvilke arter vi skal ha i norsk natur.
DB170223 Det er dermed også klart at den jaktkulturen - og praksisen som finnes i visse deler av befolkningen, og la oss håpe det kun er snakk om subkulturer, også gir skalkeskjul for å drepe beskyttede arter .
DB170222 Og hun er meget god til å spå hvordan skisesongen arter seg.
DB170221 Vi har transportert fremmede arter til øyer og kontinenter.
DB170221 Hvor mange arter vi har utryddet vet ingen, men det er mer enn noen gang i historisk tid.
DB170221 Forskere kan påvise at de fleste arter av større pattedyr ble utryddet da homo sapiens ankom nye kontinenter og øyer.
DB170221 Disse har fortrengt stedegne arter og endret biogeografien mer enn noensinne siden Amerika hang sammen med Afrika.
AA170221 Vi er sikre på at petroleum, nye arter og mineraler representerer enorme muligheter.
AA170221 Fiskeriforvaltningen skal i framtiden se flere arter i sammenheng, og regjeringen vil legge til rette for at havbruksnæringen kan oppdrette flere arter i framtida.
AA170221 Fiskeriforvaltningen skal i framtiden se flere arter i sammenheng, og regjeringen vil legge til rette for at havbruksnæringen kan oppdrette flere arter i framtida.
AA170221 Vi er sikre på at petroleum, nye arter og mineraler representerer enorme muligheter.
AA170221 Fiskeriforvaltningen skal i framtiden se flere arter i sammenheng, og regjeringen vil legge til rette oppdrett av flere arter i framtida.
AA170221 Fiskeriforvaltningen skal i framtiden se flere arter i sammenheng, og regjeringen vil legge til rette oppdrett av flere arter i framtida.
AA170221 Fiskebåt, interesseorganisasjon for de store fiskebåtrederne, er fornøyd med at det fra politisk hold legges opp til utnyttelse av nye arter .
DB170220 I sitt siste debattinnlegg om ulvejakt framholder professor Ragnhild Sollund at vi ikke « kan drepe individer av truede arter for å dempe konflikter ».
BT170220 På beitet bidrar storfe og småfe til å opprettholde mangfoldet av arter som har tilpasset seg kulturlandskapet gjennom årtusener.
AA170220 | Vannprøver kan avsløre uønskede arter
AA170220 Vannprøver er dermed nok for å avsløre om det for eksempel finnes uønskede arter i en innsjø, sier forsker Frode Fossøy i NINA.
AA170220 Miljø-DNA kan også brukes for å finne ut om truede arter finnes i et område eller ikke.
AA170220 Kan hjelpe truede arter
DB170217 Når Skogen argumenterer for at det å få delta på slik jakt kan virke konfliktdempende, så aksepterer han at individer tilhørende kritisk truede arter , kan drepes instrumentelt for å dempe konflikter, som etter hva Skogen hevder, egentlig ikke angår den i særlig grad, da den bare « dumpet » inn i det.
DB170217 Men det å drepe individer av truede arter er alvorlig miljøkriminalitet som bør behandles som sådan.
DB170217 Hvis man anser at ulven har en naturlig rett til å være i norsk natur, og at kritisk truede arter ikke skal anvendes instrumentelt, blir dette en svært betenkelig politikk.
BT170217 Obamas forskrift er beskrevet som svært viktig for mange sårbare arter i amerikanske elver, bekker og vassdrag.
DB170216 « Vi kan ikke si at en fremmedart er et problem, men vi har mange eksempler på at når nye arter blir innført i et nytt område hvor de ikke hører hjemme, kan nye problemer dukke opp, » sier for eksempel zoologen Roar Solheim til NRK Sørlandet.
DB170214 ¶ BRYR SEG : TV-kameraene plukket opp hva Pep Guardiola sa til Harry Arter .
DB170214 Tidligere denne sesongen fikk en non-league-spiller sparken etter å ha kommer med sjikanerende meldinger til Harry Arter på Twitter.
DB170214 Harry Arter har en tatovering til ære for sin avdøde datter Renee på armen, skriver Daily Mail.
DB170214 Han er en person jeg har kjemperespekt for, sier Arter ifølge Bournemouth Echo.
DB170214 For Harry Arter og kjæresten Rachel opplevde at datteren var dødfødt i desember 2015.
DB170214 Det at han sier det til meg, er noe jeg respekterer og aksepterer med et smil om munnen, sier Arter .
DB170214 ( FourFourTwo ) : Da dommerne blåste av gårsdagens Premier League-kamp, gikk Pep Guardiola resolutt mot Bournemouth-spiller Harry Arter på gressmatta.
DN170213 - Det er grunn til å tro at flere arter av krepsdyr, fisk og muslinger ikke får dekket sine behov.
DB170213 Mens andre arter går rett på sak, legger skreien hodene varsomt mot hverandre og glir langsomt bort før farten øker, driftene tar overhånd og det blir buk mot buk.
DA170213 Noen av dem sliter på grunn av fremmede arter som sprer seg inn utenfra.
DA170213 GODT FOR MYE : Restaurering av myrer, slik som den Ragn-Sells Miljøsanering har gjort i to naturreservater i Akershus, er både et godt klimatiltak og til god hjelp for en rekke arter på rødlista.
DA170213 Bruk av fremmede arter i skogbruket er fortsatt tillatt.
DA170213 - Restaurering kan redusere utslippene og bidra til klimatilpasning og flere leveområder for truede arter , svarer Holte.
DA170213 - Myr og våtmark er leveområde for masse arter , de er flomforebyggende og karbonlager.
DA170213 - Hovedmålet med restaureringen er å hindre klimagassutslipp og sikre leveområder for arter knyttet til myr, primært i vernede områder.
AP170213 CWD har i USA flere ganger hoppet mellom arter av hjortedyr.
AP170213 Én studie vi gjorde her ved Universitetet i Bergen på bedøvelse av rognkjeks viste at rognkjeksen responderer annerledes på ekstern stimuli enn andre arter .
AP170213 I en rapport fra Norsk Genressurssenter, « Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring » går det frem at mer enn 740 ulike arter har tilhold i jordbrukslandskapet.
AP170213 I de gamle beiteområdene har det gjennom tusenårene utviklet seg spesielt tilpassede arter som trues dersom det skjer en gjengroing.
AP170213 Først konstaterer Jensen at arter forsvinner og karakteriserer dette som en tragedie, dernest hylles ulven som et sunnhetstegn for naturen !
AP170213 januar skriver Nina Jensen, WWF, innledningsvis følgende : « Over hele verden forsvinner arter og dyrebestander skrumper inn.
AA170213 - Det er grunn til å tro at flere arter av krepsdyr, fisk og muslinger ikke får dekket sine behov.
AA170213 Han sier restaurering kan redusere utslipp og bidra til klimatilpasning og økte leveområder for truede arter .
VG170212 Kreft hos barn arter seg ofte helt annerledes enn de samme diagnosene hos en voksen.
BT170211 NVE har gjennomgått utbyggingsplanene på nytt etter at stiftelsen Biofokus fant en rekke rødlistede arter i nedre deler av vassdraget i Kvam.
BT170211 Funnene av mange rødlistede arter får ingen konsekvenser for energimyndighetenes ja til kraftutbygging i Øystesevassdraget.
BT170211 - Funnene av truede arter og naturtyper i området gir Solberg de argumentene hun trenger for å sikre vassdraget mot utbygging.
BT170211 NVE har gjennomgått utbyggingsplanene på nytt etter at stiftelsen Biofokus fant en rekke rødlistede arter i nedre deler av vassdraget i Kvam.
BT170211 Funnene av mange rødlistede arter får ingen konsekvenser for energimyndighetenes ja til kraftutbygging i Øystesevassdraget.
BT170211 - Funnene av truede arter og naturtyper i området gir Solberg de argumentene hun trenger for å sikre vassdraget mot utbygging.
VG170210 Medlemslandene vedtok i fjor høst å inkludere en del truede treslag i listene over hvilke arter som skal reguleres etter konvensjonens bestemmelser. 6. januar ble artslisten under den norske CITES-forskriften oppdatert.
VG170210 Handel med truede treslag omfattes nå av konvensjonen som regulerer internasjonal handel med truede arter og deres produkter, skriver Miljødirektoratet.
VG170210 Handel med truede arter og produkter fra dem er en av de største truslene mot det globale naturmangfoldet.
VG170210 Dersom instrumentene inneholder treslag som for eksempel palisander, havner de på den såkalte CITES-listen over truede arter .
SA170210 Noen gifter får arter til å skifte kjønn, andre ødelegger forplantningsevnen, mens atter andre fører til kreft og sykdommer.
SA170210 Jærens rev er som havets « Serengeti », med et særs viktig mangfold av arter og sårbart matfat, der fiskeyngel vokser opp.
AA170210 Medlemslandene vedtok i fjor høst å inkludere en del truede treslag i listene over hvilke arter som skal reguleres etter konvensjonens bestemmelser. 6. januar ble artslisten under den norske CITES-forskriften oppdatert. ( ©NTB ) ¶
AA170210 Handel med truede arter og produkter fra dem er en av de største truslene mot det globale naturmangfoldet.
AA170210 Dersom instrumentene inneholder treslag som for eksempel palisander, havner de på den såkalte CITES-listen over truede arter .
AA170209 De ser fram til å møte folk fra hele verden og snakke om hvordan diskriminering arter seg rundt om i verden og også vise andre hvordan situasjonen er i deres land.
DA170208 - Av de sju ulike skilpaddetypene i verden, lever fem arter her i farvannet utenfor Sri Lanka.
DB170207 Vi ser også at arter som torsk, lodde, hyse, fugler og isbjørner flytter seg nordover når klimaet endrer seg.
DB170207 og CITES ( konvensjonen som regulerer handel med truede arter ), er begge etablert som en følge av en erkjennelse av at mennesket har utryddet og er i ferd med å utrydde en rekke andre arter, både ved sin voldsomme ekspansjon og ved måten vi med vår tallmessige overlegenhet forholder oss til andre arter på, som ved jakt og handel.
DB170207 Internasjonale konvensjoner som tar sikte på å bevare naturmangfold, som Bern og CITES ( konvensjonen som regulerer handel med truede arter ), er begge etablert som en følge av en erkjennelse av at mennesket har utryddet og er i ferd med å utrydde en rekke andre arter , både ved sin voldsomme ekspansjon og ved måten vi med vår tallmessige overlegenhet forholder oss til andre arter på, som ved jakt og handel.
DB170207 Internasjonale konvensjoner som tar sikte på å bevare naturmangfold, som Bern og CITES ( konvensjonen som regulerer handel med truede arter ), er begge etablert som en følge av en erkjennelse av at mennesket har utryddet og er i ferd med å utrydde en rekke andre arter, både ved sin voldsomme ekspansjon og ved måten vi med vår tallmessige overlegenhet forholder oss til andre arter på, som ved jakt og handel.
DB170207 Hva som er rett og galt bør i denne sammenhengen overlates til domstolene, uten at man dermed setter vårt moralske ansvar overfor andre arter til side.
DB170207 Det er nå avgjørende at Norge i fremtiden overholder sine nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor truede arter og ikke lar seg presse av lokale interesser.
DB170207 Dessverre har den gryende erkjennelsen ikke medført en radikal endring i vårt forhold til andre arter , men det å jakte på dem og handle med dem er i det minste regulert, dels kriminalisert.
BT170205 Det er artig med sånne svære arter , forteller han.
BT170205 - Vi vet jo at fremmede arter er et problem.
SA170204 Harry Arter reduserte til 3 - 5 på overtid, men Ross Barkley trygget seieren for Everton med 6 - 3 like etter.
FV170204 Harry Arter reduserte til 3 - 5 på overtid, men Ross Barkley trygget seieren for Everton med 6 - 3 like etter.
BT170204 Harry Arter reduserte til 3 - 5 på overtid, men Ross Barkley trygget seieren for Everton med 6 - 3 like etter.
AP170204 Han understreker at genredigering hvor man ikke setter inn nytt arvestoff, skiller seg fra det man tradisjonelt har ansett som genmodifisering, der gener fra andre arter tilsettes arvestoffet.
AP170204 Harry Arter reduserte til 3 - 5 på overtid, men Ross Barkley trygget seieren for Everton med 6 - 3 like etter.
DB170202 Det er svært alarmerende at våre marine arter blir syke og dør som følge av vår plastforurensning.
BT170202 Får inn flere arter
SA170130 Så langt er det registrert 219.764 individ og 141 arter fra 4.570 hager.
SA170130 Oversikt over antall hager, arter og individer som registreres oppdateres med en gang noen har lagt inn sine observasjoner.
SA170130 Antall registrerte fugler var forventet å bli minst 350.000 fordelt på et stort antall arter .
FV170130 Så langt er det registrert 219.764 individ og 141 arter fra 4.570 hager.
FV170130 Oversikt over antall hager, arter og individer som registreres oppdateres med en gang noen har lagt inn sine observasjoner.
FV170130 Antall registrerte fugler var forventet å bli minst 350.000 fordelt på et stort antall arter .
BT170130 Så langt er det registrert 219.764 individ og 141 arter fra 4.570 hager.
BT170130 Oversikt over antall hager, arter og individer som registreres oppdateres med en gang noen har lagt inn sine observasjoner.
BT170130 Antall registrerte fugler var forventet å bli minst 350.000 fordelt på et stort antall arter .
AP170130 Så langt er det registrert 219.764 individ og 141 arter fra 4.570 hager.
AP170130 Oversikt over antall hager, arter og individer som registreres oppdateres med en gang noen har lagt inn sine observasjoner.
AP170130 Antall registrerte fugler var forventet å bli minst 350.000 fordelt på et stort antall arter .
AP170126 To ulike arter i Gibbon-familien er nær utryddelse på grunn av utbyggingen av gummiplantasjer i Kina.
AP170126 Tiltalende og fotogene dyrearter trekker penger, publisitet og oppmerksomhet : Det taper andre arter og miljøer på ¶
AP170126 Som grafen ovenfor viser, er det nå sårbare arter i alle 16 familier av primater.
AP170126 Rundt 300 arter av menneskeaper, aper og halvaper går en usikker fremtid i møte, advarer forskerne bak en ny studie.
AP170126 Nesten 60 prosent av alle arter av primater er utrydningstruet, ifølge ny studie.
AP170126 Menneskelig aktivitet har allerede utryddet visse arter av primater, men det er vanskelig å slå fast nøyaktig hvor mange.
AP170126 For å stanse utviklingen må vi, ifølge forskerne, øke folks bevissthet om årsakene til at rundt 300 arter nå er utrydningstruet.
AP170126 Det finnes om lag 504 arter av primater.
AP170126 Det er utrydningstruede arter i alle 16 primat-familier.
AP170126 Dyr med celler fra ulike arter kalles for chimera.
AP170126 Svarttrost, rødstrupe, gjerdesmett og munk er arter der størstedelen av bestanden trekker ut av landet på høsten, men som nå stadig flere prøver å overvintre.
AP170126 Spettmeis og pilfink er andre arter som har vist stor fremgang.
AP170126 Antall registrerte fugler forventes å bli minst 350.000 fordelt på et stort antall arter .
AP170126 - Blant enkelte fuglearter ser vi tydelige endringer i utbredelse, mens andre arter som normalt trekker ut av landet i økende grad velger overvintring, sier Morten Ree.
AP170126 Ikke primært ved å fortelle personlige historier rundt psykiske lidelser, men ved å formidle hvordan selve psykoseopplevelsen arter seg, innenfra.
AP170126 Ikke primært ved å fortelle personlige historier rundt psykiske lidelser, men ved å formidle hvordan selve psykoseopplevelsen arter seg, innenfra.
DB170125 Forskerne har oppdaget en rekke nye arter i den samme åssiden.
AP170125 Langs grensen i California lever 18 beskyttede arter og langs grensen i Arizona er antall sårbare og truede arter 39.
AP170125 Langs grensen i California lever 18 beskyttede arter og langs grensen i Arizona er antall sårbare og truede arter 39.
AP170125 Langs grensen i California lever 18 beskyttede arter og langs grensen i Arizona er antall sårbare og truede arter 39.
AP170125 Langs grensen i California lever 18 beskyttede arter og langs grensen i Arizona er antall sårbare og truede arter 39.
DN170124 - Det er blitt svært gode beiteforhold for små fisk og andre planktonspisende arter som lodde og sild.
AP170124 Tranebær, arter i planteslekten Oxycoccus i lyngfamilien, av og til regnet til bærlyngslekten Vaccinium.
AP170124 Tranebær, arter i planteslekten Oxycoccus i lyngfamilien, av og til regnet til bærlyngslekten Vaccinium.
AP170124 Naturvernforbundet har funnet rødlistede arter på området og er sterkt imot Melgaards kunstprosjekt : ¶
AP170123 Rødlistede arter
AP170123 Den inneholder sjeldne, utrydningstruede arter .
AP170123 Rødlistede arter
AP170123 Den inneholder sjeldne, utrydningstruede arter .
DB170121 De som kommer til å leve lenger enn fornektelsesgjengen, vil måtte betale prisen og føle konsekvensene på kroppen : ekstremvær, stigende hav, arter som dør ut eller flytter på seg, mindre mat.
DB170119 Korallrevene representerer et imponerende naturmangfold, og det er allerede funnet mer enn 600 arter her, blant annet mange fiskearter.
DB170118 Ulven vil - som alle andre arter mennesker fortrenger fra deres habitater - savnes av de mange som nå innser at det ikke er nytten for mennesker som skal bestemme om natur får bestå eller ei.
DB170118 Alle arter har en nyttefunksjon for naturen de er en del av, for eksempel uttaler Norsk institutt for naturforskning at « ulvens fravær kan endre kursen til hele økosystemet ».
AP170118 Regjeringen har endelig satt den amerikanske biearten Bombus affinis på listen over truede arter .
AP170118 Regjeringen har endelig satt den amerikanske biearten Bombus affinis på listen over truede arter .
AP170116 Over hele verden forsvinner arter og dyrebestander skrumper inn.
DB170113 Sistnevnte representerer et norsk bidrag til den internasjonale trenden, Wildlife watching, som kan gi grunnlag for bedre levekår for lokalsamfunn over hele verden gjennom å forvalte og stille sine ville arter til disposisjon for opplevelsesturister i veloverveide former.
AP170111 Sejersted sier til Aftenposten at han ønsket å vise noen korte utsnitt fra dagliglivet i fengselet slik det arter seg for Behring Breivik.
DB170109 Det er én av flere arter som kalles fleskeklanner ( Dermestes lardarius ), men klannere er en billefamilie ( Dermestidae ) med mange arter .
DB170109 Det er én av flere arter som kalles fleskeklanner ( Dermestes lardarius ), men klannere er en billefamilie ( Dermestidae ) med mange arter.
DB170109 Cirka 25 arter av klannere er kjent i Norge.
AP170109 Vi vet strengt tatt ikke nøyaktig hva som får spøkelseskrepsen og andre arter til å forekomme i så stort antall enkelte år.
AP170109 Uønskede arter kommer til Aktis med skip ¶
AP170109 Så selv om biodiversiteten holder seg jevnt høy fra vinter til vinter, ser ingen arter ut til å dominere hvert år.
AP170109 Slike endringer krever at vi kjenner økosystemet, hvilke arter som lever der og ikke minst hvordan de er tilpasset et liv i nord.
AP170109 Noen år har det vært spøkelseskreps, mens andre år er det andre arter .
AP170109 En del arter bambus er også kjent for ikke å blomstre hvert år, men heller synkronisere sin blomstring med opptil flere års mellomrom.
AP170109 Vi vet strengt tatt ikke nøyaktig hva som får spøkelseskrepsen og andre arter til å forekomme i så stort antall enkelte år.
AP170109 Uønskede arter kommer til Aktis med skip ¶
AP170109 Så selv om biodiversiteten holder seg jevnt høy fra vinter til vinter, ser ingen arter ut til å dominere hvert år.
AP170109 Slike endringer krever at vi kjenner økosystemet, hvilke arter som lever der og ikke minst hvordan de er tilpasset et liv i nord.
AP170109 Noen år har det vært spøkelseskreps, mens andre år er det andre arter .
AP170109 En del arter bambus er også kjent for ikke å blomstre hvert år, men heller synkronisere sin blomstring med opptil flere års mellomrom.
DB170108 Tross alt har også AP lovet å bevare våre truede arter .
DB170108 Skulle han bedt så meget om unnskyldning fordi vi har lover som beskytter truede arter ?
BT170108 Når skogene åpnes, gir dette plass og lys slik at nye trær kan vokse opp, og ulike arter vil konkurrere om disse nye lysåpningene i skogen.
SA170106 Nye arter kommer til ¶
SA170106 Ja, det fører til at noen arter som er særegne for vårt åpne kulturlandskap, vil forsvinne, men nye arter vil komme til i nye mer urørte økosystemer.
SA170106 Ja, det fører til at noen arter som er særegne for vårt åpne kulturlandskap vil forsvinne, men nye arter vil komme til i nye mer urørte økosystemer.
SA170106 Ja, det fører til at noen arter som er særegne for vårt åpne kulturlandskap, vil forsvinne, men nye arter vil komme til i nye mer urørte økosystemer.
SA170106 Ja, det fører til at noen arter som er særegne for vårt åpne kulturlandskap vil forsvinne, men nye arter vil komme til i nye mer urørte økosystemer.
DB170106 Noen arter , som meitemarken, er uerstattelige for å sikre jordas fruktbarhet.
DB170106 I innstillingen fra energi- og miljøkomiteen står det : « Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti... viser til at ulven er fredet i Norge, den er fåtallig og den er klassifisert som kritisk truet i 'Norsk rødliste for arter 2015'.
DB170106 I Norge har vi registrert 206 forskjellige arter av bier.
BT170106 Skogvern skal sikre at et representativt utvalg av skog blir tatt vare på for fremtidige generasjoner, og at truede arter og naturtyper ikke utryddes.
BT170106 Nær halvparten av alle truede arter i Norge lever i skog.
BT170106 Det er i skogen vi finner flest truede arter i norsk natur.
BT170106 Skogvern skal sikre at et representativt utvalg av skog blir tatt vare på for fremtidige generasjoner, og at truede arter og naturtyper ikke utryddes.
BT170106 Nær halvparten av alle truede arter i Norge lever i skog.
BT170106 Det er i skogen vi finner flest truede arter i norsk natur.
DB170105 ¶ GROVT HETSET : Harry Arter spilte 3-3 mot Arsenal da en yngre spiller på Twitter hetset Bournemouth-profilen på det groveste.
DB170105 Jeg aner ikke hvorfor jeg fokuserte på Harry Arter og hans familie, og jeg er så lei meg for det jeg har gjort, sier Barker, som legger til at han forstår at han fikk sparken av laget sitt på syvendenivå i det engelske ligasystemet.
DB170105 Da 25 år gamle Harry Arter og partneren mistet datteren under fødsel i desember 2015, og Bournemouth-profilen ble hyllet da han var på banen mot Manchester United bare noen dager senere.
DB170105 Barker fulgte Bournemouths dramatiske 3-3-kamp mot Arsenal tirsdag kveld, da han langet ut mot Arter , som opplevde tragedien da han og partneren gikk gjennom en dødfødsel for et drøyt år siden.
DB170105 ( Dagbladet ) : Den 19-årige non-league-spilleren Alfie Barker har fått sparken av klubben sin etter å ha hetset Bournemouths Harry Arter på Twitter, skriver BBC.
BT170105 Ulv står på rødlisten for arter , noe som betyr at den er kritisk truet.
BT170105 Et annet eksempel er ulvens bidrag til tilgjengelighet av kadaver som virker positivt i forhold til en rekke arter som direkte drar nytte av kadavre og nedbrytingsprosessen.
DB170104 Kompetansekrav for flere arter og dyrehold mangler også i lovverket.
DB170104 Det mangler også forskrifter for mange arter .
DB170102 Produsentene fortsetter å reise til stadig mindre dyrereservater hvor de skaper en forførende illusjon av at sjeldne arter fortsatt eksisterer og lever helt upåvirket av oss, skriver Hughes-Games.
DB170101 - Selv håper jeg på en trend om bærekraftig aquakultur og uutnyttede arter fra sjøen, men har mer tro på vannpanada ( vannbakkels/empanada ), sier Haatuft og fortsetter : ¶
AP170101 Svært mange truede arter trenger gammel skog med dødt trevirke.
AP170101 Skogeiere som vil hugge i egen skog, storsamfunnet som vil verne sjeldne arter .
AP170101 Men å redde måltrost og myr, gjør det ikke lettere for andre truede arter .
AP170101 Halvparten av norske plante- og dyrearter som er truet av utryddelse lever i gammel skog ; drøyt 1600 ulike arter .
AP170101 Det skal bli forbudt å starte nye torvuttak i norske myrer, og 40 - 50 av våre mest truede norske arter skal få egne verneplaner i løpet av 2017.
DB161231 - Vi begynte å se mange døde arter i slutten av forrige uke, men de siste 48 timene har vi fått flere rapporter, sier Doug Wentzell, regional direktør for Fiskeridepartementet til National Post.
AP161231 Verdens naturfonds ( WWF ) ekspert på handel med truede arter , Mats Forslund, sier til nyhetsbyrået TT at det kinesiske forbudet vil ha en effekt på det svarte markedet for elefantstøttenner.
VG161227 Men vi har allerede flere lyse arter - hvete, mais og ris er alt ganske lyse.
AP161220 Vi har gått inn i saken og funnet flere rødlistede plantearter og små dyr og arter som lever i området.
AP161220 George Reiss, leder i Naturvernforbundets avdeling Oslo vest, påpeker at det er flere hule eiketrær og mange arter som er avhengig av hverandre i området.
AP161207 Det består av få arter , og relasjonene mellom artene i den korte næringskjeden er ganske velkjente.
AP161023 Da blir det umulig å forsvare at nettopp arter som mink og rev skal holdes innesperret i små bur.
FV161012 Problemet med Iphone 6 har fått navnet « Touch Disease » og arter seg ved at berøringsfunksjonaliteten gradvis forsvinner samtidig som at det dukker opp en blinkende, grå stripe helt øverst på skjermen.
FV161012 PROBLEM : Touch Disease » arter seg ved at berøringsfunksjonaliteten gradvis forsvinner samtidig som at det dukker opp en blinkende, grå stripe helt øverst på skjermen.
BT161012 Problemet med Iphone 6 har fått navnet « Touch Disease » og arter seg ved at berøringsfunksjonaliteten gradvis forsvinner samtidig som at det dukker opp en blinkende, grå stripe helt øverst på skjermen.
BT161012 PROBLEM : Touch Disease » arter seg ved at berøringsfunksjonaliteten gradvis forsvinner samtidig som at det dukker opp en blinkende, grå stripe helt øverst på skjermen.
AP161012 Problemet med Iphone 6 har fått navnet « Touch Disease » og arter seg ved at berøringsfunksjonaliteten gradvis forsvinner samtidig som at det dukker opp en blinkende, grå stripe helt øverst på skjermen.
AP161012 PROBLEM : Touch Disease » arter seg ved at berøringsfunksjonaliteten gradvis forsvinner samtidig som at det dukker opp en blinkende, grå stripe helt øverst på skjermen.
AP160916 Norge har hatt ulv i tusenvis av år, men vi får mange nye arter .
FV160909 Det skaper blanse mellom ulike arter samt relativt lite sykdom på plantene.
AP160909 Det skaper blanse mellom ulike arter samt relativt lite sykdom på plantene.
AP160906 | Ekstrem økning av fremmede arter i Norge ¶
AP160906 Ti fremmede arter har etablert seg i den sårbare naturen på Svalbard og 69 andre er observert der.
AP160906 Rømming og blindpassasjer er to typiske eksempler på hvordan arter havner i norsk natur.
AP160906 NINA har altså analysert spredningsveiene til mer enn to tusen arter .
AP160906 Hvert år slår fem nye fremmede arter seg ned i norsk natur.
AP160906 Forskerne har studert hvordan fremmede arter har kommet seg til Norge.
AP160906 Forskerne har studert 1170 fremmede arter som har etablert seg i Norge, og 1071 arter som foreløpig ikke reproduserer seg og derfor ikke er skikkelig etablert.
AP160906 Forskerne har studert 1170 fremmede arter som har etablert seg i Norge, og 1071 arter som foreløpig ikke reproduserer seg og derfor ikke er skikkelig etablert.
AP160906 Forskerne frykter at mange flere arter vil etablere seg for godt i Norge etter hvert som klimaet endres.
AP160906 Forskere i Polen har nylig publisert en artikkel i Avian Biology der de påviser at brunskogsnegler har angrepet og drept fugleunger til arter som legger redene på bakken eller lavt i busker.
AP160906 Ekstrem økning av fremmede arter
AP160906 Det store flertallet arter er ulike karplanter ( alle landplanter, minus mosene ).
AP160906 Den største kilden er arter som har rømt eller forvillet seg eller kommet som blindpassasjerer sammen med planleimport, sier seniorrådgiver Tomas Holmern i Miljødirektoratet.
AP160906 Antall fremmede arter i norsk natur øker raskere enn noen gang.
AP160906 Antall fremmede arter i Norge øker raskt og mye.
AP160906 Antall fremmede arter i Norge går rett til værs.
AP160906 - Vi vet at fremmede arter er et økende problem, og nå har vi for første gang fått dokumentert utviklingen her i Norge, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
SA160901 - Kritikk er greit, men jeg liker ikke måten noe av kritikken arter seg.
AP160829 I tillegg til at berøringsfunksjonaliteten forsvinner, noe som skal skje gradvis, arter feilen seg også ved at det dukker opp en blinkende, grå stripe helt øverst på skjermen.
FV160817 - Etablering av vindkraftverket kan derfor komme i konflikt med forvaltningsmål for enkelte naturtyper og arter , heter det i pressemeldingen.
DA160804 Er det mange fremmede arter som truer norsk natur ?
DA160804 - Verst er nok klimaendringer, men spredning av fremmede arter som brunsnegler er en stor utfordring.
DA160804 - Det har vært en naturlig spredning av arter etter istiden, men brunsneglen har særlig spredd seg mot slutten av forrige århundre ved hjelp av mennesker.
AP160729 PalmegråtJeppe Urban kom til hagen for fire år siden, og kan smilende over en grønn kaffekopp bekrefte at det både er tårer og latter blant palmer, eføy, rhododendron, roser, mammuter og hundrevis av andre arter .
AA160729 PalmegråtJeppe Urban kom til hagen for fire år siden, og kan smilende over en grønn kaffekopp bekrefte at det både er tårer og latter blant palmer, eføy, rhododendron, roser, mammuter og hundrevis av andre arter .
AP160728 | Trodde du det var mange uoppdagede arter i Amazonas ?
AP160728 Totalt har han funnet ti nye arter for vitenskapen.
AP160728 Siden 2010 er det funnet 2500 nye arter for Norge.
AP160728 Planteriket : Tre familier har et relativt høyt antall ukjente arter : kurvplantefamilien ( 1439 estimerte ukjente arter ), soleiefamilien ( 110 estimerte ukjente arter ) og rosefamilien ( 59 estimerte ukjente arter ).
AP160728 Planteriket : Tre familier har et relativt høyt antall ukjente arter : kurvplantefamilien ( 1439 estimerte ukjente arter ), soleiefamilien ( 110 estimerte ukjente arter ) og rosefamilien ( 59 estimerte ukjente arter ).
AP160728 Planteriket : Tre familier har et relativt høyt antall ukjente arter : kurvplantefamilien ( 1439 estimerte ukjente arter ), soleiefamilien ( 110 estimerte ukjente arter ) og rosefamilien ( 59 estimerte ukjente arter ).
AP160728 Planteriket : Tre familier har et relativt høyt antall ukjente arter : kurvplantefamilien ( 1439 estimerte ukjente arter ), soleiefamilien ( 110 estimerte ukjente arter ) og rosefamilien ( 59 estimerte ukjente arter ).
AP160728 Nye arter som ikke har fått navn, eller som ikke engang er registrert at de er her.
AP160728 Noen arter spiller større rolle enn andre.
AP160728 Men for hver utryddelse, eller allerede når arter blir fåtallige, fungerer økosystemene litt dårligere og blir litt mindre robuste.
AP160728 Mange fagbiologer mener at myndighetene ikke prioriterer kartlegging av arter og naturtyper nok, og at de er feige når de lar mange utbyggere slippe unna uten at det er gjort godt nok.
AP160728 Kvifte er bare en av mange naturinteresserte folk som bruker fritiden sin på skattejakt etter ukjente arter i norsk natur : ¶
AP160728 Kun fire arter er kjent fra Norge, mens det reelle tallet antas å ligge rundt 500.
AP160728 Havet : Her er det funnet særlig mange ubeskrevne arter , i gruppene leddormer, flatormer, bløtdyr og svamper.
AP160728 Gjengen på Varaldsøy samler arter de er usikre på i glassrør og poser.
AP160728 Fakta : Ukjente arter i Norge ¶ 16.131 arter er fortsatt uoppdaget.
AP160728 Fakta : Ukjente arter i Norge ¶ 16.131 arter er fortsatt uoppdaget.
AP160728 Fakta : Nye arter i Norge ¶ 2300 nye arter er funnet og registrert i Norge siden 2011.
AP160728 Fakta : Nye arter i Norge ¶ 2300 nye arter er funnet og registrert i Norge siden 2011.
AP160728 Det er lovfestet i Norge at vi skal ta vare på artsmangfoldet, og at ingen arter skal utryddes.
AP160728 De er skjønt enige om at alle arter har en plass i systemet, selv om vi mennesker ikke alltid vet hvordan.
AP160728 Da må vi vite hvilke arter som lever her, og vi må vite hvor de lever og tilstanden til den enkelte art.
AP160728 Christian Steel i Sabima mener vi kan klare oss uten mange arter .
AP160728 Antagelig finnes de 423 ulike sørgemyggarter, 408 arter gullmygg og 226 ukjente pukkelfluer.
AP160728 - Vi er midt i den sjette masseutryddelsen av arter .
AP160728 - Spiller det noen rolle om arter forsvinner ?
AP160728 - Jeg mener alle arter har en egenverdi, ikke bare de som har nytteverdi for mennesker.
AP160728 - Det vil ikke plutselig inntreffe en Hollywood-aktig global katastrofe om noen arter forsvinner.
AP160728 - Det er fascinerende å finne variasjoner og oppdage nye arter , og samtidig bidra til at natur blir vernet, og at verden blir et marginalt bedre sted, sier Gunnar Kvifte.
AP160728 4438 arter står på den listen. 114 er utryddet i Norge de siste hundre årene.
AP160728 16 millioner kroner på å kartlegge dårlig kjente arter .
AP160723 Nå er 200 arter svartelistet fordi de har alvorlige, negative konsekvenser for norsk natur, sier han.
AP160723 Forskriften om fremmede arter kunne vært sterkere.
AP160723 Bøhn mener humler og parklind er en del av et større problem : At man setter ut fremmede arter til Norge uten å vite nok om konsekvensene.
AP160723 - I tillegg til å skade i seg selv fortrenger de stedegne, norske arter .
AP160629 Bestemte arter legger egg i pytter og dammer, og resultatet er masse mygg.
AP160611 Dette utforskningsrommet arter seg ikke lenger som et samfunnsopprør mot det bestående, det er en universell livserfaring uavhengig av fødselsår.
SA160602 Men enkelte steder er det viktig å passe på at enkelte arter ikke blir fortrengt, sier Bragdø.
SA160602 Ifølge naturmangfoldsloven har man en aktsomhetsplikt, et ansvar for ikke å spre fremmede arter i norsk natur.
SA160602 I tillegg er 17 arter er forbudte, og blir dermed ikke solgt lenger.
SA160602 Det kommer forbud mot ytterliggere elleve arter i 2021.
SA160602 Dessverre er det mange arter som er spredt på den måten, sier Gederaas.
SA160602 Derfor svartelistes arter
SA160602 Arter dør, nye arter kommer til - naturen er ikke et museum.
SA160602 - Vi har mange eksempler på fremmede arter som fortrenger rødlistede ( truede arter , journ.anm. ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
SA160602 - Vi har mange eksempler på fremmede arter som fortrenger rødlistede ( truede arter, journ.anm. ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
SA160602 Arter dør, nye arter kommer til - naturen er ikke et museum.
SA160602 ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
SA160602 ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
BT160602 Men enkelte steder er det viktig å passe på at enkelte arter ikke blir fortrengt, sier Bragdø.
BT160602 Ifølge naturmangfoldsloven har man en aktsomhetsplikt, et ansvar for ikke å spre fremmede arter i norsk natur.
BT160602 I tillegg er 17 arter er forbudte, og blir dermed ikke solgt lenger.
BT160602 Det kommer forbud mot ytterliggere elleve arter i 2021.
BT160602 Dessverre er det mange arter som er spredt på den måten, sier Gederaas.
BT160602 Derfor svartelistes arter
BT160602 Arter dør, nye arter kommer til - naturen er ikke et museum.
BT160602 - Vi har mange eksempler på fremmede arter som fortrenger rødlistede ( truede arter , journ.anm. ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
BT160602 - Vi har mange eksempler på fremmede arter som fortrenger rødlistede ( truede arter, journ.anm. ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
BT160602 Arter dør, nye arter kommer til - naturen er ikke et museum.
BT160602 ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
BT160602 ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
AP160602 Men enkelte steder er det viktig å passe på at enkelte arter ikke blir fortrengt, sier Bragdø.
AP160602 Ifølge naturmangfoldsloven har man en aktsomhetsplikt, et ansvar for ikke å spre fremmede arter i norsk natur.
AP160602 I tillegg er 17 arter er forbudte, og blir dermed ikke solgt lenger.
AP160602 Det kommer forbud mot ytterliggere elleve arter i 2021.
AP160602 Dessverre er det mange arter som er spredt på den måten, sier Gederaas.
AP160602 Derfor svartelistes arter
AP160602 Arter dør, nye arter kommer til - naturen er ikke et museum.
AP160602 - Vi har mange eksempler på fremmede arter som fortrenger rødlistede ( truede arter , journ.anm. ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
AP160602 - Vi har mange eksempler på fremmede arter som fortrenger rødlistede ( truede arter, journ.anm. ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
AP160602 Arter dør, nye arter kommer til - naturen er ikke et museum.
AP160602 ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
AP160602 ), arter som endrer naturtyper og arter som har negativ betydning for næring, sier Gederaas.
AP160523 Midtbanespillere : Aiden McGeady ( Sheffield Wednesday ), James McClean ( West Brom ), Glenn Whelan ( Stoke City ), James McCarthy ( Everton ), Jeff Hendrick ( Derby County ), David Meyler ( Hull City ), Stephen Quinn ( Reading ), Darron Gibson ( Everton ), Harry Arter ( Bournemouth ), Wes Hoolahan ( Norwich ), Eunan O'Kane ( Bournemouth ), Anthony Pilkington ( Cardiff ), Robbie Brady ( Norwich )
SA160512 Men både her og blant rektorene i nei-kategorien gir flere uttrykk for bekymring over hvordan deler av feiringen arter seg.i ¶ - 90 prosent burde sagt at russefeiringen burde avvikles.
BT160512 Men både her og blant rektorene i nei-kategorien gir flere uttrykk for bekymring over hvordan deler av feiringen arter seg. - 90 prosent burde sagt at russefeiringen burde avvikles.
AP160512 Men både her og blant rektorene i nei-kategorien gir flere uttrykk for bekymring over hvordan deler av feiringen arter seg. - 90 prosent burde sagt at russefeiringen burde avvikles.
AP160506 Oppstår når tilfeller av meningokokksykdom arter seg som hjernehinnebetennelse.
AP160430 FNs klimapanel slår fast at en global oppvarming på over to grader gir høy risiko for å utløse massedød av arter , utstrakt økosystemkollaps og utarming av livsgrunnlaget for hundretalls millioner av mennesker.
AP160428 | Bak dyr med likt utseende kan det skjule seg flere forskjellige arter
AP160428 To eller flere arter anses som kryptiske hvis de har blitt feilaktig klassifisert som én art.
AP160428 Slik kan ulike arter separeres i tid eller rom.
AP160428 På fagspråk kalles slike arter i forkledning kryptiske arter .
AP160428 På fagspråk kalles slike arter i forkledning kryptiske arter.
AP160428 Om det skulle skje en forveksling av to kryptiske arter i en slik situasjon kan utfallet i verste fall være dødelig.
AP160428 Også invaderende arter kan være et problem om de sniker seg over landegrenser forkledd som innfødte arter .
AP160428 Også invaderende arter kan være et problem om de sniker seg over landegrenser forkledd som innfødte arter.
AP160428 Noen arter kan være store som stuebord, men er likevel usynlige for oss fordi de ligner andre arter .
AP160428 Noen arter kan være store som stuebord, men er likevel usynlige for oss fordi de ligner andre arter.
AP160428 Naturen kommer gjerne fram til det samme utseendet flere ganger, men selv om to arter ligner hverandre betyr det ikke at de kan bekjempes med samme metode.
AP160428 Kartlegging av mangfold forteller oss ikke bare hvilke arter vi har, men også ( http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/abstract/S0169-5347 ( 06 )00370-3?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0169534706003703%3Fshowall%3Dtrue ).
AP160428 Heldigvis er ikke alle arter like opptatt av utseendet som oss.
AP160428 Før slike arter oppdages kan de rekke å spre seg, utgjøre skade og i verste fall utkonkurrere lokale arter .
AP160428 Før slike arter oppdages kan de rekke å spre seg, utgjøre skade og i verste fall utkonkurrere lokale arter.
AP160428 Det viste seg at alligatorskilpadden ikke utgjorde én stor populasjon, men tre små populasjoner av tre ulike arter .
AP160428 Denne innsikten er viktig de gangene forveksling av arter kan føre til økonomiske tap, eller når det står om menneskeliv.
AP160428 Denne forvekslingen kan true både arter og mennesker.
AP160428 Avdekking av kryptiske arter har ikke minst stor betydning for arten selv.
AP160428 At arter er kryptiske for oss, betyr ikke at de er det for sine artsfrender.
AP160428 Arter kan gjenkjenne hverandre gjennom luktesansen og ulike kurtisespråk.
AP160427 Regjeringen går til full krig mot brunsnegler, harlekinmarihøner, rynkeroser, tromsøpalmer, prydstorklokker og en lang rekke andre uønskede arter i norske hager og naturområder.
AP160425 - I Sverige og Norge kan skogflåtten mest sannsynlig være bærer av over 20 arter virus, bakterier og encellede organismer som utgjør en fare for mennesker.
AP160417 Og kanskje få hele arter til å utslette seg selv.
AP160417 Det forskerne ikke vet så mye om, er hvilke roller malariamyggen spiller for andre arter i økosystemet, og om en slik genmodifisering vil kunne få uante negative konsekvenser.
AP160417 Og kanskje få hele arter til å utslette seg selv.
AP160416 I praksis betyr setningen, som også følges av et ønske om mer kartlegging av arter - at sommerfugler og salamandre skal gå foran vei- og boligutbygging.
AP160401 Også i norske fiske - og frysedisker finnes arter som burde fått svømme i fred.
AP160401 Men andre arter sliter : ¶ 55 prosent tror vi blir lurt !
AP160401 Folk reiser stadig mer og lærer nye retter med nye arter .
AP160401 Dette er arter hvor det er stor risiko for overfiske og ulovlig fiske.
AP160401 - Mengden ulovlig fisket fisk øker, og stadig flere arter og bestander er truet.
SA160323 Oppstår når tilfeller av meningokokksykdom arter seg som hjernehinnebetennelse.
BT160323 Oppstår når tilfeller av meningokokksykdom arter seg som hjernehinnebetennelse.
AP160323 Oppstår når tilfeller av meningokokksykdom arter seg som hjernehinnebetennelse.
AP160316 Vi spurte oss selv : Er det slik at forskning på noen arter forfordeles på grunn av artenes utseende ?
AP160316 Tropiske regnskoger for eksempel, huser to tredjedeler av alle verdens arter .
AP160316 Treff i Google Scholar på ulike arter
AP160316 Når alle disse kommer fra de samme områdene, og kun fokuserer på en håndfull av de myriader av arter og miljøer som finnes, så er grunnlaget for beslutningene subjektivt i utgangspunktet.
AP160316 Hvis vår kunnskap om truede arter og miljøer i hovedsak baseres på data samlet inn på de stedene der bestandene er godt beskyttet og økosystemene fungerer best, vi har sannsynligvis et overdrevent optimistisk syn på verden.
AP160316 Gjelder dette også når man velger hvilke prosjekter som blir finansiert, og hvilke arter det da skal forskes på ?
AP160316 Dyr man ofte finner i store nasjonalparker forskes mer på enn andre arter .
AP160316 Det taper andre arter og miljøer på.
AP160316 Det er kanskje på tide å fjerne de rosa filtrene, og vende noe av oppmerksomheten mot klodens mindre og mer uanselige arter og verneområder.
AP160316 Denne skjevheten betyr at det er skrikende kunnskapshull : Vi vet nesten ingenting om mange verneområder i tropene, og vi vet svært lite til ingenting om de fleste arter som ikke er pattedyr i disse områdene.
AP160315 Innen 2100 vil det inntreffe massedød av arter , og det blir ulevelig for menneskene på planeten Jorda.
AP160311 - Naturen har kommet seg greit på fote, selv om noen arter fremdeles mangler, sier han.
AP160301 Enten det gjelder å forske frem nye fôrråstoffer til oppdrettsnæringen, høsting av nye arter eller bedre bruk av restråstoff. 10. mars er det NTNU som står for tur.
AP160216 I Cowspiracy forteller hovedpersonen Kip Anderson at husdyrhold er den største trusselen mot klimaendringer, regnskog, drikkevann og utrydningstruede arter .
AP160215 Undervannsskoger av brunalger er blant klodens mest produktive økosystemer - på en eneste kvadratmeter tareskog kan hundre tusen smådyr ha tilhold, og et vrimmel av ulike arter .
AP160215 Det er en dramatisk utvikling hvor vi ser utryddelse av arter på en skala menneskene aldri har sett før.
AP160213 - Han lærte meg en del om hvordan plateselskap behandler artister og visa versa og om hvordan turnélivet arter seg.
BT160211 De mente at det ville føre til « vesentlig skade » på arter som pigghå og blålange, som begge er på rødlisten over truede arter .
BT160211 De mente at det ville føre til « vesentlig skade » på arter som pigghå og blålange, som begge er på rødlisten over truede arter.
AP160205 Ulike arter .
AP160205 De mest vanlige dyrene besøkende kan regne med å se er : Wombat, emu, kenguru, wallaby og possum, i tillegg til fugler som ugle, papegøye og en rekke andre arter .
AP160205 30 arter av forskjellig størrelse.
AP160120 Økende temperatur på jorda kan føre til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter .
SA160115 Vi opplever også i dag at mobbing og trakassering i skolen arter seg langt mer subtilt og skjult enn på lærer Bjørndals tid.
FV160115 Vi opplever også i dag at mobbing og trakassering i skolen arter seg langt mer subtilt og skjult enn på lærer Bjørndals tid.
AP160115 Vi opplever også i dag at mobbing og trakassering i skolen arter seg langt mer subtilt og skjult enn på lærer Bjørndals tid.
SA160113 Men noen arter kan trives med å bo så tett som dette, blant annet stær og gråspurv.
SA160113 Hun har hatt blåmeis, kjøttmeis og svart-hvit fluesnapper boende i sine kasser, i tillegg til besøk av et større antall arter på fuglebrettet hver vinter.
SA160113 De fleste arter flytter inn i mars-april, men enkelte begynner å se seg om etter bolig allerede i februar.
SA160113 BALKONGKASSE : Arter som rødstrupe, linerle og gråfluesnapper trives med egen « balkong ».
SA160113 - Noen arter , som rødstrupe, linerle og gråfluesnapper trives i en mer åpen kasse der de kan kikke ut, sier hun.
BT160113 Men noen arter kan trives med å bo så tett som dette, blant annet stær og gråspurv.
BT160113 Hun har hatt blåmeis, kjøttmeis og svart-hvit fluesnapper boende i sine kasser, i tillegg til besøk av et større antall arter på fuglebrettet hver vinter.
BT160113 De fleste arter flytter inn i mars-april, men enkelte begynner å se seg om etter bolig allerede i februar.
BT160113 BALKONGKASSE : Arter som rødstrupe, linerle og gråfluesnapper trives med egen « balkong ».
BT160113 - Noen arter , som rødstrupe, linerle og gråfluesnapper trives i en mer åpen kasse der de kan kikke ut, sier hun.
AP160113 Siden en del arter imidlertid også krysser Nordsjøen lenger nord og vest, vil trekkomfanget trolig øke videre oppover langs kysten.
AP160113 Men noen arter kan trives med å bo så tett som dette, blant annet stær og gråspurv.
AP160113 Hun har hatt blåmeis, kjøttmeis og svart-hvit fluesnapper boende i sine kasser, i tillegg til besøk av et større antall arter på fuglebrettet hver vinter.
AP160113 De fleste arter flytter inn i mars-april, men enkelte begynner å se seg om etter bolig allerede i februar.
AP160113 BALKONGKASSE : Arter som rødstrupe, linerle og gråfluesnapper trives med egen « balkong ».
AP160113 - Noen arter , som rødstrupe, linerle og gråfluesnapper trives i en mer åpen kasse der de kan kikke ut, sier hun.
AP160109 Titusener av individer fra minst 150 arter flyr gjennom området vår og høst.
AP160109 Det vil være et paradoks for historiebøkene hvis arter som er truet på grunn av klimaendringer utryddes av tiltak som skal begrense klimaendringene.
AP160101 På sin egen Instagram-konto gir Reykjavik-politiet et innblikk i hvordan politihverdagen arter seg i et av de mest fredelige hjørnene av verden.
AP160101 På sin egen Instagram-konto gir Reykjavik-politiet et innblikk i hvordan politihverdagen arter seg i et av de mest fredelige hjørnene av verden.
AP160101> På sin egen Instagram-konto gir Reykjavik-politiet et innblikk i hvordan politihverdagen arter seg i et av de mest fredelige hjørnene av verden.
AP160101> target="avis" href= På sin egen Instagram-konto gir Reykjavik-politiet et innblikk i hvordan politihverdagen arter seg i et av de mest fredelige hjørnene av verden.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= På sin egen Instagram-konto gir Reykjavik-politiet et innblikk i hvordan politihverdagen arter seg i et av de mest fredelige hjørnene av verden.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= På sin egen Instagram-konto gir Reykjavik-politiet et innblikk i hvordan politihverdagen arter seg i et av de mest fredelige hjørnene av verden.