DB170601 På UDs digitale fellesområder framgår det at det ble produsert interne dokumenter om Dalai Lama-besøket og hvordan det skulle håndteres, men disse ble aldri registrert i saks- og arkivsystemet og er derfor ikke synlige på offentlig journal.
AP170530 Hermansen sier etableringen av dokumenttype A i arkivsystemet ikke knytter seg til publisering på OEP, med behovet for oversikten og gjøre det enklere internt å holde oversikt over inngåtte avtaler, og følge disse opp i et kontraktsarkiv.
AP170530 At dokument A-sakene da ikke fremkom i OEP, skyldtes rett og slett et feil oppsett i arkivsystemet i forbindelse med at kontraktsarkivet ble etablert, sier Hermansen til Aftenposten.
AP170530 « Søkene tyder derfor på at dokumentproduksjonen i sentrale saker er langt større enn det som er registrert i arkivsystemet », slår Riksrevisjonen fast.
AP170530 Riksrevisjonen mener « de svært begrensede funnene » i saks- og arkivsystemet fra de to « mye omtalte og viktige » sakene om Norges forhold til Kina etter fredsprisutdelingen i 2010 og besøket fra Dalai Lama illustrerer dette.
AP170530 På e-post-serveren til UD er det mange treff i søk på Kina og Dalai Lama sammenlignet med arkivsystemet og det felles lagringsområdet.
AP170530 I rapporten kommer det frem at UDs arkivtjeneste mener det er en kultur i deler av departementet der saksbehandling utenfor saks- og arkivsystemet er utbredt.
AP170530 Dokumentene ble aldri opprettet eller registrert i saks- og arkivsystemet og har derfor heller ikke vært synlige på offentlig journal.
AP170530 « Søkene tyder derfor på at dokumentproduksjonen i sentrale saker er langt større enn det som er registrert i arkivsystemet », slår Riksrevisjonen fast.
AP170530 Riksrevisjonen mener « de svært begrensede funnene » i saks- og arkivsystemet fra de to « mye omtalte og viktige » sakene om Norges forhold til Kina etter fredsprisutdelingen i 2010 og besøket fra Dalai Lama illustrerer dette.
AP170530 På e-post-serveren til UD er det mange treff i søk på Kina og Dalai Lama sammenlignet med arkivsystemet og det felles lagringsområdet.
AP170530 I rapporten kommer det frem at UDs arkivtjeneste mener det er en kultur i deler av departementet der saksbehandling utenfor saks- og arkivsystemet er utbredt.
AP170530 Dokumentene ble aldri opprettet eller registrert i saks- og arkivsystemet og har derfor heller ikke vært synlige på offentlig journal.
AA170406 Ifølge utkastet lå det fra 2012 til 2015 mellom 15 og 29 dokumenter med « Gavi » i sakstittelen i arkivsystemet , skriver Aftenposten.
AA170406 I et utkast fra Riksrevisjonen kan det se ut til at Utenriksdepartementets kommunikasjon med vaksinealliansen Gavi til dels er holdt utenfor arkivsystemet .
AP170405 Misforholdet mellom antall dokumenter i arkivet og mengden treff på e-postserver og fellesområdet er en indikasjon på at mye av saksbehandlingen disse årene kan ha skjedd utenfor saks- og arkivsystemet , ifølge utkastet til rapporten.
AP170405 Antall dokumenter med « Gavi » i sakstittelen i arkivsystemet lå mellom 15 og 29 dokumenter pr. år i perioden 2012 til 2015.
AP170405 Misforholdet mellom antall dokumenter i arkivet og mengden treff på e-postserver og fellesområdet er en indikasjon på at mye av saksbehandlingen disse årene kan ha skjedd utenfor saks- og arkivsystemet , ifølge utkastet til rapporten.
AP170405 Antall dokumenter med « Gavi » i sakstittelen i arkivsystemet lå mellom 15 og 29 dokumenter pr. år i perioden 2012 til 2015.
AP170404 - At disse overskridelsesfullmaktene ikke er blitt offentliggjort i Offentlig elektronisk postjournal, skyldes at de er blitt stående i arkivsystemet som reservert og ikke sluttført etter at sakene var ferdige fra PODs side, sier Frede Hermansen, avdelingsdirektør for strategi- og virksomhetsstyring i direktoratet til Aftenposten.