DA170913 Utzon Center er tegnet av og tilegnet byens arkitektstjerne , Jørn Utzon.