DB171217 Han har også argumentert for finanspolitiske innstramminger i hjemlandet.
AA171215 Lubangas advokat, Jean-Marie Biju-Duval, har argumentert for at den tidligere krigsherren ikke skal betale noe som helst.
DB171214 Svein Larsen har tidligere argumentert for at Radio Metro må kunne fortsette å sende på FM innen en avgjørelse foreligger fra ESA.
DA171214 Mens regjeringen hadde argumentert hardt for å flytte helikoptrene til Rygge, insisterte opposisjonen på å beholde noen av dem på Bardufoss.
DN171213 Disse har tidligere argumentert for at tidligere rentehevinger har kommet for tidlig, i en økonomi med lav inflasjon og noe overskudd i arbeidsmarkedet, skriver Marketwatch.com.
DN171213 Disse har tidligere argumentert for at tidligere rentehevinger har kommet for tidlig, i en økonomi med lav inflasjon og noe overskudd i arbeidsmarkedet, skriver Marketwatch.com.
AP171213 Trump har gitt Moore støtte, og argumentert med at det var viktig å få inn en republikaner i setet som ble tomt etter at Jeff Sessiosn ble justisminister.
AA171212 Den nye FCC-lederen har argumentert med at kravet om nettnøytralitet hindrer investeringer som kan gi folk bedre nettilgang.
DB171211 Rodrik har lenge argumentert for at økonomene ikke har vært ærlige om de negative konsekvensene som kan komme av handel.
VG171210 Anført av nestleder Terje Breivik, som skal ha argumentert sterkt for dette, stemte 11 personer - én tredel - for dette forslaget, og mot at Venstre skal gå i forhandlinger med Høyre og Frp om regjeringsdeltagelse.
VG171208 De som har argumentert for at Norge ikke skulle stemme for atomvåpenforbud, har i all hovedsak begrunnet det med vårt medlemskap i NATO.
VG171206 Men « careful what you wish for », sier kona Ann Irene, som har argumentert for noen flere julekranser og elektrisk lys på det hvite gjerdet.
VG171204 lærer på barnetrinnet og 21 elever på ungdomstrinnet, har han argumentert mot i flere år. * 1 Flertallsinnstillingen fra Stortingets helse- og omsorgskomité ( ! ) om trim eller fysisk aktivitet minst en time daglig for landets drøye 600.000 elever fra 1. til 10. klasse, er han en like sterk motstander av.
SA171204 Trumps administrasjon har argumentert med at innreiseforbudet er nødvendig av sikkerhetsårsaker og ikke er knyttet til religion.
AP171204 Mange i Brussel har argumentert for at britene ville trenge en overgangsavtale som regulerer forholdet mellom EU og Storbritannia fra mars 2019 og frem til en fremtidig handelsavtale er på plass.
AA171204 Trumps administrasjon har argumentert med at innreiseforbudet er nødvendig av sikkerhetsårsaker og ikke er knyttet til religion.
DN171203 Obamas kommunikasjonsstab har argumentert med at mye blir donert til veldedighet.
AP171203 Flere debattinnlegg i Aftenposten har argumentert for mer praksis i grunnskolelærerutdanningene ( trinn 1-7, 5-10 ).
DB171202 Sylvi Listhaug har gjentatte ganger argumentert for innstramminger i asylpolitikken på uredelig vis.
SA171130 Forus Næringspark har ment at nærheten til det høyteknologiske, oljerelaterte Forus kan være like interessant og har argumentert for at Ullandhaug og Forus bør koples nærmere sammen.
VG171129 « Departementet har flere ganger uttrykt sin misnøye med meg og SSB og argumentert for at jeg må være forsiktig så jeg ikke mister statsrådens tillit og støtte », skriver Meyer.
DB171124 Har han noen gang argumentert for at en gruppe asylsøkere skal behandles mer skånsomt, eller er budskapet gitt på forhånd ?
VG171123 Selv er hun en aktiv ulvemotstander, og har tidligere både argumentert for fri jakt på ulv, og provosert ved å vise fram sin ulvepels.
VG171123 Helge Eide i KS konstaterer at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har gått med på en budsjettavtale om lærernorm som de i flere år har argumentert mot.
VG171122 Lærernormen, som setter et statlig krav for hvor mange elever det skal være per lærer, faller ikke i smak hos regjeringspartiet Høyre, som har argumentert mot en slik norm i flere år.
DN171122 Den nye FCC-lederen har argumentert med at kravet om nettnøytralitet hindrer investeringer som kan gi folk bedre nettilgang.
AP171122 Også i Høyre ble det argumentert for at HRS ikke skulle få videre støtte fra Regjeringen.
SA171121 Hjort bekrefter at dette også ble argumentert for i CAS.
SA171121 Hjort bekrefter at dette også ble argumentert for også i CAS.
FV171121 Hjort bekrefter at dette også ble argumentert for i CAS.
BT171121 Hjort bekrefter at dette også ble argumentert for i CAS.
AP171121 Hjort bekrefter at dette også ble argumentert for i CAS.
AA171121 Hjort bekrefter at dette også ble argumentert for i CAS.
DB171120 Han har tilsynelatende argumentert for at Stortinget ikke visste hva de gjorde da de forsterket grunnlovens miljøparagraf.
DA171120 Bispedømmet har argumentert med at en må skille mellom rene feilregistreringer, eksempelvis personer som ikke er katolikker, og personer som er uvitende registrert, men som i ettertid har vist seg å være katolikker.
AP171120 Landene øst i EU har også argumentert for at en overvekt av EUs byråer ligger i land vest i unionen, og at det derfor er på tide at Øst-Europa kompenseres.
AP171120 Mange har argumentert for at vi må ha et sterkere eget forsvar, og selv om det er mange gode argumenter for det, vil vi alltid være avhengig av allierte.
AP171120 Hensynet til Nobelkomiteen er det ingen av Hagen-tilhengerne som har argumentert med.
DB171119 - Som treneren hans hadde jeg argumentert sterkt for å beholde ham koste hva det koste ville, men det var utskiftninger av de som ledet akademiet og vi mistet ham.
AP171116 Partiet har jo selv argumentert for å styrke komiteens uavhengighet fra aktive politikere.
DB171114 Kommunen har tidligere argumentert med at det gjennom mange tiår er investert mye i kunsten til Gustav Vigeland og til promotering av den, og at man ønsket å høste fruktene av innsatsen.
BT171114 Det er tidligere også argumentert med at forlenget Fløyfjellstunnel « tilrettelegger for økt biltrafikk ».
AP171114 Kommunen har tidligere argumentert med at det gjennom mange tiår er investert mye i kunsten til Gustav Vigeland og til promotering av den, og at man ønsket å høste fruktene av innsatsen.
AP171114 Kommunen har tidligere argumentert med at det gjennom mange tiår er investert mye i kunsten til Gustav Vigeland og til promotering av den, og at man ønsket å høste fruktene av innsatsen.
AA171114 Høyre og Frp har argumentert kraftig mot forslagene fra SV i forrige uke og Arbeiderpartiet mandag kveld.
AA171114 Høyre og Frp har argumentert kraftig mot forslagene fra SV i forrige uke og Arbeiderpartiet mandag kveld.
DN171111 Han peker på at sentralbanken utviser skjønn i rentesettingen og at den tidligere har argumentert for å gå forsiktig frem når rentene er lave.
VG171110 - Jeg har argumentert for at politiets forslag ligger vesentlig for høyt.
DN171110 Fra tid til annen dukker det også opp argumentert om å stanse eller reversere den prosessen som nå er i gang.
AP171109 Fra tid til annen dukker det også opp argumentert om å stanse eller reversere den prosessen som nå er i gang.
NL171108 I Nordlys har vi, basert på en nordnorsk tradisjon, innenfor rammen av vår historie og vårt formål, argumentert for landsdelsløsninger i vår meningsbærende journalistikk.
AP171104 Alle er blitt avvist av fagforeningene, som har argumentert med at yrket er utsatt og kan kreve bruk av våpen.
DN171101 I løpet av etterforskningen har forsvarerne argumentert for at saken burde henlegges som « intet straffbart forhold anses bevist ».
SA171028 Johaug har hele veien argumentert med at hun er uskyldig i dopingsaken.
DA171028 - En MC eller moped tar mye mindre plass enn bil, og vi har lyttet til dem som har argumentert for dette, sa byråden da.
AP171028 Forsvarerne har argumentert for at Talluto var uforsiktig, men at han ikke smittet kvinnene med vilje.
AP171028 Johaug har hele veien argumentert med at hun er uskyldig i dopingsaken.
AP171028 Johaug har hele veien argumentert med at hun er uskyldig i dopingsaken.
AA171028 Johaug har hele veien argumentert med at hun er uskyldig i dopingsaken.
AP171025 Forskning innen matematikkdidaktikk har gjennom lang tid argumentert for at norsk skolematematikk burde legge mindre vekt på ren innlæring av metoder og mer vekt på forståelse.
NL171023 Altapasientene har lenge argumentert for sykehus med nærhetsargumentet.
AP171023 I årevis hadde vi argumentert for snusens rolle for å få redusert røkingen, og så kokte det ned til et grisete tilbud om korrupsjon.
AP171023 De har spesielt argumentert med at det kan gjøre det lettere for mange å slutte med den farligere sigarettrøkingen.
AP171023 Når vi har kritisert forholdene i Europarådet og argumentert for at Aserbajdsjan burde miste stemmerett og ekskluderes fra forsamlingen, har vi blitt møtt med motargumenter om at dette ikke vil bidra til å styrke rettssikkerheten for ofre for overgrep i landet.
AP171023 Men det ble argumentert hardt for at medlemskap i den velfungerende organisasjonen ville føre til at Aserbajdsjan, Russland og de andre statene etter hvert ville begynne å følge reglene for demokrati og menneskerettigheter. 3rd-party-bio ¶
AP171023 Men det ble argumentert hardt for at medlemskap i den velfungerende organisasjonen ville føre til at Aserbajdsjan, Russland og de andre statene etter hvert ville begynne å følge reglene for demokrati og menneskerettigheter.
DA171020 I forbindelse med straffeutmålingen ble det av Inger Marie Sunde, 30-åringens forsvarer, og foreldrenes bistandsadvokat, Tore Helseth Høyer, argumentert for en deldom.
VG171016 I Østerrike hadde dette langt på vei vært mulig, med øvelser spredd utover regionen, og i innsalget ble det argumentert hardt for at arrangementet hadde vært forsvarlig både miljømessig og økonomisk.
VG171014 Flere leger VG har snakket med har argumentert med at unntaksbestemmelsen skaper store forskjeller i helse-Norge.
AP171013 I snart fem år har Jorg Lerberg argumentert mot Nord-Odal kommune, men nå har han gitt opp.
SA171012 Det blir blant annet argumentert med at koreanere har for vane å vente til siste liten med å kjøpe billetter.
FV171012 Det blir blant annet argumentert med at koreanere har for vane å vente til siste liten med å kjøpe billetter.
BT171012 Det blir blant annet argumentert med at koreanere har for vane å vente til siste liten med å kjøpe billetter.
AP171012 Det blir blant annet argumentert med at koreanere har for vane å vente til siste liten med å kjøpe billetter.
AA171012 SVs Karin Andersen setter antallet kvoteflyktninger i sammenheng med nivået på nødhjelpsbudsjettet, og mener dette viser at regjeringen bare farer med « løst prat » når den har argumentert for å hjelpe folk der de er.
SA171011 Det har tidligere blitt argumentert mot en økt økonomisk satsing på kvinnefotballen med at det er herrefotballen som genererer inntektene.
BT171011 Det har tidligere blitt argumentert mot en økt økonomisk satsing på kvinnefotballen med at det er herrefotballen som genererer inntektene.
AP171011 Aftenposten har i denne lederartikkelen vært blant dem som har argumentert for at HRS skal miste statsstøtten.
AP171011 Aftenposten har i denne lederartikkelen vært blant dem som har argumentert for at HRS skal miste statsstøtten.
AP171011 En gruppe kolleger har i Aftenposten argumentert for å forby heldekkende ansiktsdekkende plagg.
AP171011 Det har tidligere blitt argumentert mot en økt økonomisk satsing på kvinnefotballen med at det er herrefotballen som genererer inntektene.
AP171010 En av dem som har argumentert gang på gang for å få på plass et forbud, er Ingvild Heier.
DB171009 Blant annet ble det argumentert med at Nerdrums helse gjorde at han skulle få sone dommen betinget, men nå er han altså benådet.
DA171009 - Det er blitt argumentert med at flybransjen bidrar til mange arbeidsplasser.
DA171009 - Det er blitt argumentert med at flybransjen bidrar til mange arbeidsplasser.
DB171006 Vanligvis er det Håvard Nordtveit som tar frisparkene med høyrefoten, men denne gangen fikk kantspilleren argumentert til seg et forsøk.
NL171004 Dernest vil forslagstillerne understreke at våre fremste økonomer, både nasjonalt og internasjonalt, har argumentert for at det å sikre gode oppvekstforhold hører til de mest lønnsomme investeringer i det moderne samfunn.
DB171004 Etter at partene innledningsvis har argumentert for sine syn på ev. avvisning av tiltaltepunktet, skal tingretten ta stilling til spørsmålet før hovedforhandlingen ev. fortsetter - eller blir utsatt.
DB170930 Trump og hans advokater har også argumentert mot liknende søksmål med å peke på at de som vedtok korrupsjonsloven ikke mente at den skulle inkludere helt normalt prisede transaksjoner mellom forretninger og kunder, sånn som å ta betalt for en natt på hotell.
DB170930 Marylands justisminister har også argumentert med at tap av kunder vil føre til at skatteinntektene synker.
DB170928 28-åringens forsvarer har argumentert for Wrights uskyld ved å si at han levde i en annen slags virkelighet, og at det hele bare var en fase.
AP170925 I dommen avviste lagmannsretten at det forelå noen provokasjon, slik forsvarerne hadde argumentert med : ¶
VG170923 Dette er kanskje det mørkeste med hele serien, som heller aldri blir argumentert godt nok for.
VG170923 Det ble også argumentert for det under dagens landsstyre, bekrefter Hareide.
DN170921 Tidligere statssekretær og Ap-representant Laila Gustavsen har i et innlegg på Facebook argumentert sterkt for Marthinsen.
DA170921 Tidligere statssekretær og Ap-representant Laila Gustavsen har i et innlegg på Facebook argumentert sterkt for Marthinsen.
AP170921 Tidligere statssekretær og Ap-representant Laila Gustavsen har i et innlegg på Facebook argumentert sterkt for Marthinsen og hun har fått mye støtte.
AP170921 Tidligere statssekretær og Ap-representant Laila Gustavsen har i et innlegg på Facebook argumentert sterkt for Marthinsen.
AP170921 Tidligere statssekretær og Ap-representant Laila Gustavsen har i et innlegg på Facebook argumentert sterkt for Marthinsen.
DB170920 Digital radio Norge, anført av NRK, har som vanlig også argumentert for at DAB er viktig for å bevare norsk språk og kultur.
DA170920 ¶ I valgkampen ble det argumentert det for at foreslåtte strukturendringer vil medføre dårligere brannberedskap i Distrikts-Norge.
DA170920 - Når jeg har argumentert for at « vi må ta havet tilbake », har jeg ment dette i dobbelt forstand.
AP170919 - Jeg har sittet i en rekke møter med Jagland og argumentert for at Europarådet må bruke kraftigere skyts mot Aserbajdsjan.
AP170919 Der er reformarbeidet de siste hundre årene drevet frem av grupperinger som har argumentert for nødvendigheten av et tolkningsmessig slingringsmonn.
AA170919 McCain har blant annet argumentert med at manglende bevilgninger har ført til at flere soldater mister livet under trening og rutineoperasjoner enn i kamp.
NL170917 Dette har vi argumentert for i en periode da mange andre i landsdelen har ment at vi klarer oss best hver for oss, og at Nord-Norge verken bør eller kan snakke med en felles stemme.
DB170916 Men den har aldri vendt ryggen til idealet om folkeopplysning og kravet om at sakene skal være grundig dokumentert eller argumentert for.
DB170916 Det ble argumentert for at tradisjonen kunne brytes, selv om kutymen er at en av hvert kjønn danner parene.
DA170915 - Jeg har argumentert for vår plan A i møte med velgere på valgkampstand, og jeg har sagt at vi ikke har noen plan B.
DN170914 - Jeg har argumentert for vår plan A i møte med velgere på valgkampstand, og jeg har sagt at vi ikke har noen plan B.
DA170914 Hun har blant annet argumentert med at her i Buskerud ville en stemme til Venstre kunne bety at det siste setet på buskerudbenken gikk til henne - og ikke til Frps Jon Helgheim.
DB170912 Minerva-kommentator og valgekspert Jan Arild Snoen er blant dem som tidligere har argumentert for at det å stemme blankt er bedre enn å ikke stemme.
AP170912 På den andre siden ble det argumentert for å løfte frem det rødgrønne samarbeidet i hovedstaden mer.
DB170910 Siden 70-tallet har aktivister argumentert for å avkriminalisere hasj.
SA170909 Både Perugia og Cagliari har argumentert for at lønnen betales direkte til Han Kwang-song, og at de ikke har noe med hva han gjør med pengene etter det.
AP170909 Både Perugia og Cagliari har argumentert for at lønnen betales direkte til Han Kwang-song, og at de ikke har noe med hva han gjør med pengene etter det.
NL170908 Håkon Haugli, leder for « Abelia » ( NHO's forening for kunnskaps- og teknologibedrifter ), har argumentert for 'kreativ destruksjon' av offentlig sektor : « Diagnosen er riktig og resepten er riktig.
NL170908 argumentert for retten til velferdsprofitt som et forsvar for små virksomheter, og sågar satt det inn i et kvinnesaksperspektiv.
VG170907 På samme måte som slaveeierne må ha tenkt og argumentert med at sørstatene ville stoppe opp uten slaver.
SA170907 FIS skal ha argumentert for at det er « høyst trolig » at Legkov jukset.
DB170907 Forskeren har heller ikke noen tro på at det å frata Aung San Suu Kyi fredsprisen, slik blant annet Venstres Abid Raja har argumentert for overfor VG, og som også The Guardian-kommentator George Monbiot støtter.
DA170907 Mens både Ap og Frp iherdig har forsvart leterefusjonsordningen under valgkampen, har andre like intenst argumentert mot den, ikke bare MDG, men også regjeringens samarbeidsparti Venstre.
BT170907 FIS skal ha argumentert for at det er « høyst trolig » at Legkov jukset.
AP170907 FIS skal ha argumentert for at det er « høyst trolig » at Legkov jukset.
AA170907 FIS skal ha argumentert for at det er « høyst trolig » at Legkov jukset.
VG170906 En rekke store teknologiselskaper har argumentert med at amerikansk økonomi vil tape 460,3 milliarder dollar fra BNP, og 24,6 milliarder dollar i skatt, hvis « drømmerne » blir sendt ut av landet.
AA170906 Motstanden har vært spesielt innbitt i Øst-Europa, der politikere blant annet har argumentert med at de ikke er i stand til å integrere asylsøkerne, som hovedsakelig kommer fra muslimske land.
AA170906 De har argumentert for at DACA utgjør grunnlovsstridig misbruk av presidentordrer.
DN170905 ¶ Det vi har argumentert for, er at Norge hadde en relativt lik inntektsfordeling sammenlignet med andre europeiske land på begynnelsen av 1900-tallet.
DA170904 Amnesty har lenge argumentert med at Norge bør ta imot flere fra denne gruppen, og er sterkt uenig i at Norge først og fremst skal prioritere flyktninger som lett lar seg integrere i det norske samfunnet.
AP170904 Siden i fjor har Baudenbacker argumentert ivrig for EØS-medlemskap som løsning for britene.
AP170904 Professor Lee er en av dem som lenge har argumentert for en hardere linje mot nordkoreanerne.
AP170904 Jeg ville argumentert for at vi var et av de beste kjæresteparene på skolen på den tiden.
AA170904 Siden i fjor har Baudenbacker argumentert ivrig for EØS-medlemskap som løsning for britene.
DA170901 Flere pro-EU-folk i partiet har lenge argumentert for at landet bør fortsette å være med i det indre marked, slik blant annet Norge er uten å være EU-medlem.
DN170829 Miljøbevegelsen og flere partier har argumentert for å begrense norsk oljeleting av globale klimahensyn, og for å stramme til de økonomiske betingelsene for oljeselskapene i Norge.
VG170825 La meg presisere at jeg aldri har argumentert for at en islamkritiker er en muslimhater.
DN170824 - Vi har argumentert for at renten burde være lavere enn de ni prosentene.
VG170823 Påtalemyndigheten har på sin side argumentert for at henrettelsen bør gå sin gang, da de mener at de nye DNA-funnene ikke overgår andre bevis som knytter 48-åringen til drapet.
DA170823 Hvis det var sånn at domstolen sto og vippet mellom 15 eller 17 måneder, og 15 måneder ville gitt anledning til å delta i OL, og 17 ikke, så ville jeg argumentert for 15, sier den tidligere CAS-dommeren.
VG170822 I Norge har Johaugs advokat, Christian Hjort, argumentert med at langrennsstjernen allerede hadde sjekket om medisinen var fri for dopingmidler, da hun spurte Bendiksen og fikk « nei ».
VG170822 Derfor var ikke merket på pakken relevant, har Hjort argumentert .
NL170822 Ludvigsens eget parti anført av kommunalminister Sanner har nå i fire år mast om forgubbing, manglende kompetanse, stupende folketall og påstander om all annen elendighet i de samme distrikter for å argumentert for sine sentraliseringsreformer.
FV170822 Mens Rauste altså spekulerer rundt hvorvidt Johaug kan få maksimumsstraffen, har skistjernes advokatteam hele veien argumentert i retning den andre siden av skalaen : Full frifinnelse.
SA170821 Mens Rauste altså spekulerer rundt hvorvidt Johaug kan få maksimumsstraffen, har skistjernes advokatteam hele veien argumentert i retning den andre siden av skalaen : Full frifinnelse.
BT170821 Mens Rauste altså spekulerer rundt hvorvidt Johaug kan få maksimumsstraffen, har skistjernes advokatteam hele veien argumentert i retning den andre siden av skalaen : Full frifinnelse.
AP170821 Mens Rauste altså spekulerer rundt hvorvidt Johaug kan få maksimumsstraffen, har skistjernes advokatteam hele veien argumentert i retning den andre siden av skalaen : Full frifinnelse.
AP170820 Venstresiden har argumentert med at det er sannsynlig at færre menn vil ta mer enn kvoten.
AP170819 Forbundet har argumentert med at en slik skatt må ramme minst halvparten av boligeierne hvis den skal være lovlig.
DB170816 Hadde VG argumentert for at slike elementære ting må komme på plass før båtene med folk på flukt skal returneres kunne man i hvert fall ha forstått argumentasjonen.
AA170816 I konservative kretser i Midtøsten blir det argumentert for at loven redder æren til kvinnen og hennes familie.
DB170812 Det ble argumentert med at ballen ble slått bakover i banen, og at Britos sto rolig foran Mignolet.
VG170809 Dette har han gjort frivillig, men Washington Post skriver at selve ransakelsesordren indikerer at FBI har argumentert for at Manafort ikke kunne stoles på, og har fått medhold fra dommeren som underskrev.
DB170809 Avisa skriver tross dette at tidspunktet tyder på at etterforskerne ikke har følt seg trygge på at Manafort ville utlevere alt, og at de har argumentert med dette overfor dommeren som ga ransakingsordren.
DB170809 Vi har ingenting imot å gi ham en kongetittel, som han åpenbart ikke kan leve uten, på sine eldre dager », har avisa argumentert .
DA170809 Det ble argumentert med at en av landets toppledere ikke kan styre med slike korrupsjonsmistanker hengende over seg.
DA170804 - En MC eller moped tar mye mindre plass, og vi har lyttet til dem som har argumentert for dette, sier byråden.
VG170803 - Hadde man forstått motivasjonen hans bedre, så kunne man argumentert for om den var riktig eller gal.
DB170803 Påtalemyndigheten har argumentert med at Carter presset kjæresten til å ta sitt eget liv fordi hun var desperat etter oppmerksomhet og sympati fra klassekamerater, og at hun ønsket å spille rollen som sørgende kjæreste.
DB170803 Forsvareren hadde tidligere argumentert med at Roy hadde en historie med depresjon og selvmordsforsøk, og at han var fast bestemt på å avslutte sitt eget liv.
DB170803 Vi har ingenting imot å gi ham en kongetittel, som han åpenbart ikke kan leve uten, på sine eldre dager », har avisa argumentert .
DB170802 Han har så langt ikke villet gå inn på en diskusjon om flere fastleger slik fastlegene selv mener er nødvendig, og slik tidligere ministere har argumentert for.
DN170801 Statsministerens advokater har argumentert for at skrifttypen var tilgjengelig for spesielt interesserte lenge før 2007 via testversjoner.
SA170731 Etter høringen i juni ble det kjent at FIS-advokat Stephan Netzle hadde argumentert for at Johaug bør utestenges i 16 - 20 måneder.
BT170731 Etter høringen i juni ble det kjent at FIS-advokat Stephan Netzle hadde argumentert for at Johaug bør utestenges i 16 - 20 måneder.
AP170731 Etter høringen i juni ble det kjent at FIS-advokat Stephan Netzle hadde argumentert for at Johaug bør utestenges i 16 - 20 måneder.
AP170731 Etter høringen i juni ble det kjent at FIS-advokat Stephan Netzle hadde argumentert for at Johaug bør utestenges i 16 - 20 måneder.
DB170727 Kanskje man av og til kunne argumentert fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.
VG170720 Noen av oss har, uten hell, argumentert overfor Utdanningsdirektoratet med at skolen må ha kompetanse i gjenkjenning av psykisk helseplager hos barn og unge og vite hva som skal gjøres med dem.
DB170719 ¶ TYNT ARGUMENTERT : Kolbeinstveit kommer ikke med ett konkret eksempel på saker hvor høyresida har gått i bresjen for kamp mot ulikhet.
DB170716 Regjeringen har tidligere argumentert for en slik støtte med at menneskene som bor i skogen må kunne leve av « bærekraftig bruk » av skogen, og at storskala, industriell tømmerhogst spiller en rolle i dette.
DN170713 Flere eksperter har argumentert for at det ikke kan tas for gitt at utmelding av EU også betyr utmelding av EØS.
AA170713 Flere eksperter har argumentert for at det ikke kan tas for gitt at utmelding av EU også betyr utmelding av EØS.
VG170712 Det har også blitt argumentert med at blokken hadde mange praktiserende muslimer, som ofte har store familier, og også besøk under Ramadan.
NL170710 Noen av oss har, uten hell, argumentert overfor Utdanningsdirektoratet med at skolen må ha kompetanse i gjenkjenning av psykisk helseplager hos barn og unge og vite hva som skal gjøres med dem.
AA170708 Kritikerne av fraværsreglene har argumentert med at det er viktigere å motivere elevene til lærelyst enn å bruke pisken.
DB170706 - For å argumentere for en kollaps i boligmarkedet i 2017, burde vi ha argumentert for at 2016 var en boble.
VG170630 FN-diplomater har gjentatte ganger argumentert for at kostnadene av fredsoperasjoner utgjør en brøkdel av militærbudsjettene verden rundt.
AA170630 FN-diplomater har gjentatte ganger argumentert for at kostnadene av fredsoperasjoner utgjør en brøkdel av militærbudsjettene verden rundt.
NL170629 Utfra signaler i Finnmark føles det som et skudd for baugen for aktører i nord som over tid har argumentert Statoil sin sak og vært selskapets støttespiller mot skeptiske stemmer i regionen.
VG170628 De mener også at Charlies foreldre har argumentert ut ifra sitt eget behov, og at gutten dermed er fratatt sin frihet i strid med menneskerettighetslovgivningen.
VG170628 Statsadvokatene har hele veien argumentert for at det likevel er de bosnisk-serbiske troppene som bærer eneansvar for drapene.
VG170622 Tysfjord kommune har tidligere argumentert med at det ikke finnes bevis for at det er en sammenheng mellom skadene kvinnen fikk i barndommen, og det faktum at kommunen ikke overtok omsorgsansvaret for henne.
DB170622 De som taler Dasseys sak har argumentert for at han ikke skjønte konsekvensene av det han sa eller at han faktisk innrømmet et drap.
AA170622 TUVs advokater har argumentert for at også TUV ble villedet av den franske produsenten.
VG170620 Tore Kopperud i Kopperud Bygg Invest AS har ifølge Budstikka tidligere argumentert for at det ikke er grunnlag for å ilegge noe gebyr.
NL170616 Regjeringen har ikke akkurat stått klar med en hjelpende hånd til de i nord som har argumentert for reformen.
NL170616 Dersom eksempelvis Forsvarssjefens fagmilitære råd hadde dimensjonert hvilket forsvar Norge trenger sett i lys av den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjonen og fremtidig usikkerhet, - på et rent faglig grunnlag, måtte gjerne politikerne prioritert annerledes, men da måtte de også argumentert og svart for sine prioriteringer overfor velgerne og allmennheten.
DN170610 Republikanere har argumentert for at en mindre omfattende regulering vil gjøre det enklere for bankene å bidra til økonomisk vekst, gjennom utlån.
DA170610 Advokatforeningen har også argumentert for at ordningen er et brudd på likhetsprinsippet.
VG170609 Det ble argumentert med fordelen av å samarbeide med et klesmerke med base i Norge, og ikke Japan.
VG170607 Flere har argumentert for at tweeten viser det motsatte av hva Trump ønsket å formidle : Dersom angriperne hadde hatt tilgang på pistoler og geværer, kunne langt flere ha blitt drept, skriver flere store aviser, som Washington Post, Independent og Metro.
AP170606 Forbundet har argumentert med at en slik skatt må ramme minst halvparten av boligeierne hvis den skal være lovlig.
AP170602 Trump har argumentert med at han har gjort dette av hensyn til USAs befolkning, sysselsetting og at han vil ha en ny avtale, som han sier, « er mer rettferdig for USA.
NL170601 ¶ Hver gang noen prøver å tale imot ordningen blir det argumentert med at Avinor vil tape store summer.
NL170601 Hver gang noen prøver å tale imot ordningen blir det argumentert med at Avinor vil tape store summer.
DN170601 Det har vi argumentert for i retten, sier Ulvesæter.
DN170531 Det har vi argumentert for i retten, sier Ulvesæter.
DB170531 Langs en slik linje har også landets bedriftseiere, investorer og næringslivsorganisasjoner argumentert .
DA170531 Ali ( Ap ) har argumentert for å opprette et kommunalt varslerombud, og hun har fått uforbeholden støtte av Frps Leif Arne Moi Nilsen.
BT170531 Handelshøyskoler vokste gradvis frem i Europa og i USA helt på slutten av 1800-tallet, og særlig handelsstanden hadde lenge argumentert for at også Norge måtte bli med på den internasjonale trenden.
BT170531 juni 1917 behandlet innstillingen om opprettelsen av en handelshøyskole i Bergen, ble det argumentert visjonært for den nasjonale betydningen en slik utdanning ville få.
AP170531 Det er en stor mulighet for Kina til å bli en virkelig supermakt for fremtiden, sier forskeren, som tidligere har argumentert for at det er bedre med USA utenfor Parisavtalen i en artikkel i tidsskriftet Nature Climate Change.
SA170530 Johaug-leiren har hele veien argumentert for at skistjernen brukte salven Trofodermin etter råd fra landslagslegen Fredrik Bendiksen.
FV170530 Johaug-leiren har hele veien argumentert for at skistjernen brukte salven Trofodermin etter råd fra landslagslegen Fredrik Bendiksen.
DN170530 EU har argumentert for at problemet med litiumbatterier uansett ikke vil kunne løses siden laptopene transorteres i flyenes lasterom.
BT170530 Johaug-leiren har hele veien argumentert for at skistjernen brukte salven Trofodermin etter råd fra landslagslegen Fredrik Bendiksen.
AP170530 Johaug-leiren har hele veien argumentert for at skistjernen brukte salven Trofodermin etter råd fra landslagslegen Fredrik Bendiksen.
AP170530 Johaug-leiren har hele veien argumentert for at skistjernen brukte salven Trofodermin etter råd fra landslagslegen Fredrik Bendiksen.
DB170525 USA har vært pådriver, og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har internt argumentert for.
DB170525 Samtlige har da argumentert imot delt omsorg som utgangspunkt i loven, altså at foreldrene skal ha samme avgjørelsesmyndighet.
DB170525 De har også argumentert mot at flyttespørsmålet legges under foreldreansvaret, som betyr at bostedsforelderen kan flytte med barnet uten samværsforelderens samtykke.
AP170524 NTB er kjent med at NATO-sjefen skal ha argumentert for medlemskap i diskusjonene internt i alliansen.
AA170524 NTB er kjent med at NATO-sjefen skal ha argumentert for medlemskap i diskusjonene internt i alliansen.
AA170524 NTB er kjent med at NATO-sjefen skal ha argumentert for medlemskap i diskusjonene internt i alliansen.
BT170523 I flere innlegg har beboere i Fløen de siste dagene argumentert for at politikerne bør velge trasé over Årstadgeilen.
DB170522 Effektiv ombordstigning er faktisk et forskningsfelt, og resultatene peker helt tydelig i den retningen jeg har argumentert for her : Både å velge sete selv og å boarde vindusplasser først og midtgangsseter til slutt er langt mer effektivt enn å starte med de bakerste radene.
AP170522 Han har hele tiden trodd på og argumentert for at hans innrømmelser for å få dømt en korrupt politimann, ville gi ham en betydelig strafferabatt.
VG170520 Flere har protestert mot planene, og argumentert for at monumentene representerer historie og arv.
VG170519 Og prosedyren var overbevisende fremført og argumentert av aktor Schilling.
DB170515 Tvert imot har man fokusert på at kvinnen burde være den primære omsorgsperson, spesielt de første årene - slik blant annet psykolog og SV-er Torild Skard flere ganger har argumentert for.
BT170515 I diskusjoner om ytterligere delegasjon av oppgaver og ansvar innen rammen av lokaldemokratiet i Bergen har det vært argumentert med at politiske organ i bydelen vil føre til ulikhet for innbyggerne.
AP170512 Forsvarerne har argumentert for at grunnstøtingen skyldtes organisatoriske mangler, som rederiet Costa Crociere, den indonesiske styrmannen og den italienske kystvakten bør dele ansvaret for.
AA170512 Forsvarerne har argumentert for at grunnstøtingen skyldtes organisatoriske mangler, som rederiet Costa Crociere, den indonesiske styrmannen og den italienske kystvakten bør dele ansvaret for.
DN170511 Skeie-siden har hele tiden argumentert med at dette garantiansvaret ikke gjelder for hverken Økokrim-forelegget eller skattekravet, kun for operativ risiko relatert til oljeutslipp og denslags.
VG170508 Justisdepartementet i Washington har argumentert med at innreiseforbudet er nødvendig for nasjonens sikkerhet.
DA170508 Frp-nestleder Per Sandberg og partileder Siv Jensen har de siste ukene advart mot liberal asylpolitikk og argumentert for innstramming med å vise til høy familieinnvandring.
DB170506 Kritikerne til forslaget har argumentert for at dette utfordrer personvernet, og at det er et steg i retning overvåkningssamfunnet.
DB170505 Fremskrittspartiet har i årevis argumentert for et tiggeforbud.
DB170504 Hvis operasjefen er øverste myndighet, eller hvis musikksjefen er underordnet operasjefen, som avtroppende operasjef Per Boye Hansen har argumentert for, havner balletten uunngåelig i en stebarnsrolle.
AP170503 May har argumentert med at et nyvalg nå vil styrke hennes konservative parti og dermed landets ståsted i brexit-forhandlingene med EU.
AP170503 Jeg har over lang tid argumentert for en sammenslåing mellom Troms og Finnmark, sier hun.
AP170503 Jeg har over lang tid argumentert for en sammenslåing mellom Troms og Finnmark, sier hun. 5 : Har Finnmark noe å frykte sørfra ?
AP170503 Jeg har over lang tid argumentert for en sammenslåing mellom Troms og Finnmark, sier hun. 5 : Har Finnmark noe å frykte sørfra ?
AP170503 Jeg har over lang tid argumentert for en sammenslåing mellom Troms og Finnmark, sier hun.
SA170502 Hellas har lenge argumentert for at det trengs gjeldslettelser hvis ikke gjelden bare skal fortsette å stige og enda mer penger skal gå til å betale renter på de enorme lånene.
DN170502 Der har de begge gangene argumentert for at fondet bør få investere i infrastrukturprosjekter.
DB170429 De siste tre dagene har flere norske kulturtopper argumentert i Arbeidsretten.
AA170429 Lund var en av dem som har argumentert for å styrke Heimevernet under landsmøtet.
VG170428 Drapsmannens forsvarer, som har argumentert for at hans klient kun fortjener livstid i fengsel, har varslet at de vil anke saken videre til neste rettsinstans.
DB170427 I de tre årene som har gått, har Støre konsekvent argumentert for, og stemt for økt oljeutvinning, og mot alle forslag om å la olje ligge.
AA170427 - Hadde vi hatt mulighet til å diskutere dette på regjeringsnivå, ville jeg selvsagt ha argumentert for at vi ikke skulle godkjenne det, sa Michel.
VG170426 Trump har tidligere uttalt at han er villig til å forhandle med Nord-Korea, og det er dette Kina hele tiden har argumentert for, sier Tønnesson.
DB170426 Jurist Anine Kierulf er blant dem som har argumentert for at akademia tar for lett på sin lovfestede plikt til formidling.
BT170426 Hun påpeker at man har argumentert mot det nordlige alternativet, fordi det medfører at stoppeplassen kommer lenger bort fra den nye Kunsthøgskolen og sentrum av Møllendal.
VG170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
DA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
AP170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
AA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
AA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
AA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
DB170423 Nasjonal Fronts Leder, Marine Le Pen, har imidlertid argumentert tungt for å styrke landets sikkerhet.
AP170423 Har ikke du tidligere argumentert for programforslaget overfor Aftenposten ?
AP170423 Har ikke du tidligere argumentert for programforslaget overfor Aftenposten ?
AA170422 Partiledelsen har argumentert for at det er nødvendig å legge om ordningen.
VG170420 Derfor ble det argumentert for at Russland skulle slutte å utarbeide propaganda til fordel for Trump.
DN170420 Av den grunn ble det argumentert for at Russland skulle slutte med å utarbeide propaganda til fordel for Donald Trump, og i stedet plante et budskap om valgfusk samt å undergrave Clinton, ifølge Reuters' kilder.
DB170419 Av den grunn ble det argumentert for at Russland skulle slutte med å utarbeide propaganda til fordel for Donald Trump, og i stedet plante et budskap om valgfusk samt å undergrave Clinton, ifølge Reuters' kilder.
AP170419 Nei-siden har argumentert med at valgloven tilsier at slike stemmer skulle regnes som ugyldige.
AP170419 CHP har argumentert med at det ble nyvalg i en valgkrets ved en tilsvarende situasjon i 2014.
AP170419 Nei-siden har argumentert med at valgloven tilsier at slike stemmer skulle regnes som ugyldige.
AP170419 CHP har argumentert med at det ble nyvalg i en valgkrets ved en tilsvarende situasjon i 2014.
AA170419 Av den grunn ble det argumentert for at Russland skulle slutte med å utarbeide propaganda til fordel for Donald Trump, og i stedet plante et budskap om valgfusk samt å undergrave Clinton, ifølge Reuters' kilder. ( ©NTB ) ¶
DB170418 Der ble det argumentert for at den russiske opprørsrepublikken Tsjetsjenia, der islamister på 1990- og 2000-tallet forsøkte å opprette et eget « emirat », også kan klassifiseres som en russisk klient-stat.
SA170417 De har argumentert for at mental helse må bli like viktig som andre helseproblemer, og at det skal bli mulig å snakke åpent om psykiske problemer uten å bli stigmatisert.
DB170417 Angrepet var akkurat den typen hendelser Bannon så lange hadde argumentert for at USA skulle holde seg unna.
DB170417 Kommunen, som har argumentert for at boligen fra 1924 er kulturhistorisk interessant, mener at de ikke hadde gitt tillatelse til rivingen.
BT170417 De har argumentert for at mental helse må bli like viktig som andre helseproblemer, og at det skal bli mulig å snakke åpent om psykiske problemer uten å bli stigmatisert.
AP170417 De har argumentert for at mental helse må bli like viktig som andre helseproblemer, og at det skal bli mulig å snakke åpent om psykiske problemer uten å bli stigmatisert.
VG170412 Foreldrene har argumentert for at Charlie ikke vil ta skade av reisen til USA, men høyesterett i London hentet inn flere eksperter som sådde tvil om mulighetene for at babyen kunne bli bedre av behandlingen.
DN170406 Fiskeriminister Per Sandberg har argumentert for at dagens system er utdatert, lite lønnsomt og har liten reell oppslutning.
DB170405 - Han snakker også imot det Ap har argumentert for siden programutkastet ble lagt fram.
VG170403 Kardashian-søstrene har i dokumenter som People har fått innsyn i, argumentert med at Chyna bevisst søker om å få økonomisk utbytte og andre fordeler ved å benytte etternavnet.
DB170401 Men vi skulle gjerne sett at vedkommende highbrow som har forfattet disse linjene, hadde argumentert faglig for påstanden om at « Tørst » er « usedvanlig slett » skrevet.
DN170331 Flere miljøorganisasjoner har argumentert for at slike investeringer vil kunne gi store utslippskutt.
DB170331 Myndighetene har argumentert for at fengslingsforholdene er passende, med tanke på at El Chapo rømte fra fengsel i Mexico to ganger.
VG170330 Delstatens justisminister Douglas Chin har argumentert med at det underliggende signalet i det reviderte innreiseforbudet er " som et neonskilt som blinker 'muslimforbud, muslimforbud', uten at regjeringen bryr seg med å skru det av.
SA170330 Han påpeker også at de føderale myndigheten ikke har argumentert for en slik innsnevring før en annen føderal dommer - i delstaten Maryland - blokkerte innreiseforbudet, men sa det var uklart om også flyktningstansen var motivert av religiøs partiskhet.
SA170330 Dommer Watson noterte seg at departementet hadde argumentert med at Hawaii bare har tatt imot 20 flyktninger siden 2010.
SA170330 Delstatens justisminister Douglas Chin har argumentert med at det underliggende signalet i det reviderte innreiseforbudet er " som et neonskilt som blinker 'muslimforbud, muslimforbud', uten at regjeringen bryr seg med å skru det av.
DN170330 Han påpeker også at de føderale myndigheten ikke har argumentert for en slik innsnevring før en annen føderal dommer - i delstaten Maryland - blokkerte innreiseforbudet, men sa det var uklart om også flyktningstansen var motivert av religiøs partiskhet.
DN170330 Dommer Watson noterte seg at departementet hadde argumentert med at Hawaii bare har tatt imot 20 flyktninger siden 2010.
DN170330 Delstatens justisminister Douglas Chin har argumentert med at det underliggende signalet i det reviderte innreiseforbudet er « som et neonskilt som blinker 'muslimforbud, muslimforbud', uten at regjeringen bryr seg med å skru det av.
DB170330 - Utad har vi argumentert med at den politiske avstanden er for stor.
DB170330 Delstatens justisminister Douglas Chin har argumentert med at det underliggende signalet i det reviderte innreiseforbudet er « som et neonskilt som blinker 'muslimforbud, muslimforbud', uten at regjeringen bryr seg med å skru det av », skriver NTB.
DB170330 Politiforbundet har stadig argumentert med at perioden med generell bevæpning ( fra november 2014 til januar 2016 ) var en suksess.
AP170330 Han påpeker også at de føderale myndigheten ikke har argumentert for en slik innsnevring før en annen føderal dommer - i delstaten Maryland - blokkerte innreiseforbudet, men sa det var uklart om også flyktningstansen var motivert av religiøs partiskhet.
AP170330 Dommer Watson noterte seg at departementet hadde argumentert med at Hawaii bare har tatt imot 20 flyktninger siden 2010.
AP170330 Delstatens øverste påtalemyndighet, Douglas Chin, har argumentert med at det underliggende signalet i det reviderte innreiseforbudet er « som et neonskilt som blinker 'muslimforbud, muslimforbud', uten at regjeringen bryr seg med å skru det av.
AA170330 Han påpeker også at de føderale myndigheten ikke har argumentert for en slik innsnevring før en annen føderal dommer - i delstaten Maryland - blokkerte innreiseforbudet, men sa det var uklart om også flyktningstansen var motivert av religiøs partiskhet.
AA170330 Dommer Watson noterte seg at departementet hadde argumentert med at Hawaii bare har tatt imot 20 flyktninger siden 2010.
AA170330 Delstatens justisminister Douglas Chin har argumentert med at det underliggende signalet i det reviderte innreiseforbudet er " som et neonskilt som blinker 'muslimforbud, muslimforbud', uten at regjeringen bryr seg med å skru det av.
VG170328 I tillegg har det vært uenighet om virkemidlene som er blitt brukt for å oppnå oppmerksomhet i pressen, hvor flere som satt i partiets ledelse har argumentert at enkelte i partiet har vært for radikale når de har omtalt innvandring som et problem for blant annet mangel på velferdsgoder, økt kriminalitet og utfordringer på boligmarkedet.
AA170328 Under den to uker lange rettssaken har påtalemyndigheten argumentert for at " alt " peker på at Carlos var involvert.
AP170324 Og vi har i våre innlegg ikke argumentert mot den gjeldende språkpolitikken, som Melby til vår forbauselse vil ha det til at vi gjør.
AP170322 Fillon har argumentert for å dempe sanksjonene mot Russland og har distansert seg fra den tøffeste delen av EUs sanksjonspolitikk.
DA170321 I denne sammenheng ble det argumentert med at de indiske arbeiderne i hovedsak var omfattet av indisk arbeidsmiljølov, ettersom de kun var i Norge i 4-5 måneder, skriver NRK.
AP170320 Andre talsmenn har i ettertid argumentert for at han ikke mente avlytting konkret og heller ikke Obama personlig.
FV170317 De som har argumentert for dette, må levere, sier Limi.
AP170317 - SAS har gjennom hele prosessen samarbeidet med EU-kommisjonen og har i løpet av drøyt elleve år argumentert mot EU-kommisjonens oppfatning av at SAS Cargo skulle ha deltatt i en global kartell, fortsetter Marie Wohlfahrt.
DB170316 Familiens advokat har imidlertid argumentert med at Tove Prue ikke var klar over at hun mistet sitt norske statsborgerskap da hun ble registrert som amerikansk statsborger i 1991.
SA170314 O'Neill har gjennom sine bøker også argumentert sterkt for en verden med porøse grenser og mer rettferdig fordeling av makt.
BT170314 O'Neill har gjennom sine bøker også argumentert sterkt for en verden med porøse grenser og mer rettferdig fordeling av makt.
AA170314 De har argumentert for at planen er en stor forbedring sammenlignet med Obamas reform, som ofte omtales som Obamacare.
VG170313 - Johaug har argumentert med at hun forhørte seg med den aller beste eksperten hun kjente : Landslagslegen.
VG170313 Den tidligere Manchester United-stopperen Rio Ferdinand har gått ut og argumentert for at klubben burde forsterke seg laget til sommeren for å ha en bredere tropp og flere strenger å spille på.
VG170313 I tillegg til å forsøke å bevise at han er fra Somalia, har Mahamud også argumentert for at utvisningen er et uforholdsmessig tiltak overfor ham.
DA170313 Mubaraks advokat har argumentert for at Mubarak bør settes fri fordi han i påvente av denne dommen allerede har sonet tre år for underslag av offentlige midler.
BT170313 Mubaraks advokat har argumentert for at Mubarak bør settes fri fordi han i påvente av denne dommen allerede har sonet tre år for underslag av offentlige midler.
AP170313 Mubaraks advokat har argumentert for at Mubarak bør settes fri fordi han i påvente av denne dommen allerede har sonet tre år for underslag av offentlige midler.
AA170313 Mubaraks advokat har argumentert for at Mubarak bør settes fri fordi han i påvente av denne dommen allerede har sonet tre år for underslag av offentlige midler.
AA170313 Han anket over fengslingstidens lengde, og har overfor lagmannsretten argumentert med at det ikke virker som om tingretten har « vært seg tilstrekkelig bevisst » innholdet i et av dokumentene fra etterforskningen.
DB170311 ¶ MODERAT : Finanspolitisk talsmann Svein Flåten ( H ) har en rekke ganger argumentert for skattelettelser og fjerning av formuesskatten.
DA170311 Mæland har selv vist til Color Lines trussel om å flytte til Danmark når hun har argumentert for hvorfor selskapet bør få flagge ut.
AA170309 Det ble argumentert med at det påførte skade på enkeltpersoner og at det diskriminerte muslimer.
VG170308 Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har gang på gang argumentert med at hennes skattekutt er « vekstfremmende » og dermed bidrar til å skape arbeidsplasser i Norge.
DB170308 Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) har kjempet kvinnens sak, og argumentert for at tvilen i saken bør komme kvinnen til gode.
DN170307 Den syriske flyktningen Anas Modamani ( til venstre ) og hans advokat Chan-jo Jun har argumentert for at Facebook burde slettet innleggene som feilaktig koblet Modamani til islamistiske angrep.
DB170307 Torbjörn Nordvall har tidligere argumentert for Johaugs sak blant annet på sin blogg på Nettavisen.
DB170307 Det samme har flere av de andre advokatene argumentert med.
AP170307 Tidligere har mindretallet argumentert for at barnetrygden skal helt bort, men Vinje og mindretallet åpner for en fortsatt form for kontantytelse for de med lavest inntekt, i tråd med det regjeringens utvalg har anbefalt.
VG170306 Comey skal denne helgen ha argumentert for at Trumps påstander om telefonavlytting av Trump Tower er falske og må irettesettes, og dermed bedt Justisdepartementet om å offentlig gå ut og avkrefte påstandene, melder New York Times.
VG170305 Det var god stemning i salen, og det ble argumentert på saklig og godt vis, både for og mot paroler, opplyste Størset til NTB etter møtet.
AA170305 Det var god stemning i salen, og det ble argumentert på saklig og godt vis, både for og mot paroler, opplyste Størset til NTB etter møtet.
VG170303 Det ville vært dårlig forretningsskikk har man tidligere argumentert .
DN170303 Siden lønnsoppgjør og streik i fjor har legene argumentert for at døgnlange arbeidsøkter truer helsen og er i strid med arbeidsmiljøloven.
DB170303 Han har blant annet argumentert for at kvinners meninger er formet av spermen til mennene de har sex med.
DB170303 Det har sin bakgrunn i at Korwin-Mikke påstår at det ikke finnes noe bevis for at Adolf Hitler visste om Holocaust og at han i årevis har argumentert for at Mussolini, som tok fra jødiske innbyggere eiendommer og rettigheter og sendte tusenvis til konsentrasjonsleire, « forsøkte å beskytte jødene ».
BT170303 Ordførerne i disse tre kommunene har avholdt folkemøter der vi har stått side om side og argumentert for både fordeler og ulemper.
DA170302 - Jeg er helt enig med Torbjørn Røe Isaksen, og dette har jeg og andre argumentert for i årevis, mener Solhjell.
DB170301 Som jeg har argumentert for i tre kommentarer om rapporten ( her, her og her ), kan ikke de relevante spørsmålene om Norges absorberingsevne og kulturelle bærekraft besvares med matematikk eller statistikk alene.
BT170301 Men hvor lenge vil en slik praksis vare med løsningene Nilssen har argumentert varmt for og som faktisk er hovedårsaken til tidenes lengste sykehusstreik i fjor høst ?
AP170301 Trump har foreløpig fredet dem, mens Ryan har argumentert for omfattende endringer. 2.... men også strekke ut en hånd til demokratene ¶
VG170228 - Det er vel i tråd med hva Trump har argumentert for i valgkampen og kanskje litt i overkant.
DB170228 ¶ RYAN VIL KUTTE : Leder for republikanerne i Representantenes hus, Paul Ryan, har lenge argumentert for å kutte i velferdsordninger for å begrense budsjettunderskuddet.
DB170228 Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, har gjennom hele sin karriere argumentert for at for å redusere budsjettunderskuddet uten økte skatter og tøffe kutt i føderale programmer, må Kongressen være villig til å endre og kutte der det renner ut mest penger : ¶
AA170228 Flere Ap-ordførere har imidlertid argumentert for det motsatte, altså at det skal være mulig å tvinge enkeltkommuner inn i en storkommune.
DB170227 Jeg kunne argumentert for at båten kunne synke hvis vi tok dem om bord.
VG170224 - Det staten har argumentert for er at det samlede bevisbildet viser at forklaringen hans til norske myndigheter ikke har vært riktig, sier Bratterud.
VG170223 Advokat Erik Bratterud har tidligere argumentert i retten at dokumentene som kommer fra somaliske myndigheter og skal bekrefte Mahads identitet fremstår som falske.
VG170222 Presleys advokat skal ha argumentert mot at hun måtte bære utgiftene.
DN170222 Departementet skriver i en pressemelding at saken kom opp etter en klage i 2014, og at departementet har holdt fast ved og argumentert for at den norske reguleringen ikke er i strid med EØS-regelverket.
VG170221 Riksrevisoren mener regjeringen har argumentert dårlig for hvorfor den avgraderte rapporten ikke kan offentliggjøres : ¶
VG170220 Hun hadde derimot argumentert mot å gi den daværende amerikanske presidenten Barack Obama fredsprisen, som han ble tildelt i 2009, under et år etter at han ble tatt i ed i Det hvite hus.
SA170220 Begge parter har argumentert for at deres løsning ville føre til færre tvister og bevisproblemer i lignende saker, det er dommeren uenig i.
BT170220 Begge parter har argumentert for at deres løsning ville føre til færre tvister og bevisproblemer i lignende saker, det er dommeren uenig i.
AP170220 Begge parter har argumentert for at deres løsning ville føre til færre tvister og bevisproblemer i lignende saker, det er dommeren uenig i.
AA170220 Begge parter har argumentert for at deres løsning ville føre til færre tvister og bevisproblemer i lignende saker, det er dommeren uenig i.
BT170218 Jana Midelfart Hoff og Henning Warloe har i BT argumentert godt for hvorfor konservative idealer bør omsettes i vern av de unike havområdene, mens Erik Abrahamsen og Eivind Bolstad-Nævdal svarer med økonomiske argumenter og ønske om mer kunnskap.
SA170217 Det er sannsynligvis på grunn av at vi aktivt har argumentert mot doping.
DN170217 Advokatene og analytikere har argumentert for at en varetektsfengsling av Landets mektigste forretningsmannen vil være skadelig for Sør-Koreas økonomi.
AP170217 Det er sannsynligvis på grunn av at vi aktivt har argumentert mot doping.
VG170216 Han har i flere år argumentert for å nedjustere handlingsregelen og advart mot å pøse mer penger inn i økonomien.
VG170215 Norge har i tillegg argumentert for en sterkere kommandostruktur i NATO, og at alliansen bryr seg mer om de russiske ubåtene som truer forsyningslinjene over Atlanteren i tilfelle krig.
BT170213 Han har lenge argumentert for å bygge digitial utvikling i eget hus.
DA170210 Hun har argumentert for at en lovendring fra i fjor som skjerpet straffen for vold i nære relasjoner, ikke støtter opp om russiske familietradisjoner, at kvinner ikke bryr seg om en mann slår kona si og at det bør være lov å slå barna sine, ifølge russiske medier HRW henviser til.
AP170209 De har også argumentert med at gutten var svært sårbar.
AA170209 Det var god stemning i salen, og det ble argumentert på saklig og godt vis, både for og mot paroler, sier Størset til NTB.
DB170208 Særlig fra kommunen, som har argumentert for at boligen er kulturhistorisk interessant.
DB170207 Flere forskere har argumentert for at ulvekonflikter reduseres når lokale interessehavere involveres i forvaltningen.
DB170206 Kompromisset er godt argumentert for, og jeg håper det vinner tilslutning, men jeg vil ikke komme med noen spådom om utfallet.
AP170204 Trump-administrasjonen har argumentert med at det midlertidige innreiseforbudet gjør nasjonen tryggere og forhindrer terrorister fra å komme seg inn i landet mens nye prosedyrer iverksettes.
AP170204 Trump-administrasjonen har argumentert med at det midlertidige innreiseforbudet gjør nasjonen tryggere og forhindrer terrorister fra å komme seg inn i landet mens nye prosedyrer iverksettes.
DB170203 Vedtakene gjøres da etter at klageren har argumentert for sin sak, med advokat og tolk til stede.
AP170203 Kommunalfraksjonen, ved stortingsrepresentant Geir Toskedal, har argumentert for at KrF ikke burde trekke seg på oppløpssiden og være med på noen « fornuftige » tvangssammenslåinger, mens andre har vært bastant imot.
DB170201 Vi har argumentert for at atomvåpen er så farlig, og sannsynligheten for at de vil bli brukt så stor, at intet menneske, uavhengig av intellekt og fornuft, burde ha disse våpnene.
DB170201 Mange har argumentert for at den kommende presidenten ville vise seg som en mer moden og fornuftig mann så snart valget var over.
AP170201 De aller fleste av Senatets demokratiske medlemmer har argumentert mot Tillerson, noe som har irritert republikanske senatorer som har sagt at Tillerson er godt kvalifisert for jobben, skriver nyhetsbyrået AP.
DB170131 Dette har jeg tidligere argumentert for gjennom artikler og diverse debattinnlegg, både i dagspresse og fagtidsskrifter.
DB170130 Der ble det argumentert med at krigsinnsatsen til Akershus infanteriregiment nr. 4 ( I.R.4 ), hvor Tofte deltok i 1940, burde bli vurdert.
DB170127 En viss hjelp er det naturligvis i disse, men som jeg har argumentert for i en annen kommentar, kan det av og til også gjøre vondt verre.
DN170126 ¶ Tidligere har Trump vist til illegal innvandring og narkotikasmugling når han har argumentert for muren.
DN170126 Tidligere har Trump vist til illegal innvandring og narkotikasmugling når han har argumentert for muren.
DB170125 Jeg har hele tiden, helt fra 2003, argumentert med at ulv er et spørsmål om respekt for enkeltmenneskers livskvalitet, lokalsamfunns rett til trygghet og eiendomsrett.
AP170125 CREW har argumentert for at de har fått så mange henvendelser om presidentens interessekonflikter at det påvirker deres daglige drift.
AP170125 CREW har argumentert for at de har fått så mange henvendelser om presidentens interessekonflikter at det påvirker deres daglige drift.
BT170124 May har argumentert for at behandlingen i Parlamentet er unødvendig, og kjennelsen er derfor et nederlag for regjeringen.
DN170116 Trump har argumentert mot frihandel og hevdet at teorien om menneskeskapt oppvarming er en kinesisk svindel.
DN170116 Trump har argumentert mot frihandel og hevdet at teorien om menneskeskapt oppvarming er en kinesisk svindel.
DB170116 Derfor har også Jensens forsvarere hele tida argumentert for mest mulig åpne dører, slik at han skal kunne renvaske seg offentlig.
DB170114 Norge har ikke gjort noe galt ved å ikke bruke dette direktivet, men man kunne ha argumentert for å tillegge det betydning ved tolkningen av konvensjonen, sier Ulfstein.
DB170114 - Vi har argumentert for at et skadepotensial må sees videre enn at det bare skal omfatte beitedyr i utmarka, sier hun til Dagbladet.
DB170113 Ifølge Masslive skal advokaten også ha argumentert for at mannens promille både i fornøyelsesparken og på politistasjonen var så høy at bruk av makt var nødvendig, og rettferdiggjort under politiets egen policy.
DN170112 Tallrike miljøvernere, men også næringslivsfolk og analytikere, har likevel argumentert mot oljeutforskning i nordområdene ut fra at det ikke vil være lønnsomt fordi ny grønn teknologi vil få oljeetterspørselen og oljeprisen til å falle om få år.
DN170112 Tallrike miljøvernere, men også næringslivsfolk og analytikere, har likevel argumentert mot oljeutforskning i nordområdene ut fra at det ikke vil være lønnsomt fordi ny grønn teknologi vil få oljeetterspørselen og oljeprisen til å falle om få år.
DB170112 Helt til i kveld har nemlig Borg Høiby, som fyller 20 år i morgen, hatt en egen biografi-side på slottets nettsider - et holdepunkt for pressen når de har argumentert hvorfor man bør kunne omtale Borg Høiby.
DB170110 Infantino har også argumentert med at økningen vil tilføre FIFA betydelige midler.
DB170110 Roof har på ingen måte argumentert mot at han skal få dødsstraff.
DB170110 Roof har på ingen måte argumentert mot at han skal få dødsstraff.
DB170108 - Vi har argumentert for at de som har investert i å etablere en kabel, bør ha enerett på den en stund, men de kan ikke ha monopol inn i evigheten.
DB170105 Det har også blitt argumentert for at den burde fjernes.
AA161231 The Internet Association, som blant annet representerer Facebook, Google og Twitter, har argumentert for at ordningen både er en trussel mot ytringsfriheten og en personvern- og sikkerhetsrisiko for utlendinger som kommer til USA.
SA161120 Gang på gang har sjakkeksperter i sosiale medier og i TV-ruten nemlig argumentert for at satsene computerne opererer med er feil.
FV161120 Gang på gang har sjakkeksperter i sosiale medier og i TV-ruten nemlig argumentert for at satsene computerne opererer med er feil.
AP161120 Gang på gang har sjakkeksperter i sosiale medier og i TV-ruten nemlig argumentert for at satsene computerne opererer med er feil.
AA161120 Gang på gang har sjakkeksperter i sosiale medier og i TV-ruten nemlig argumentert for at satsene computerne opererer med er feil.
AP161119 I en situasjon der DAB-nettet vil kunne gi plass til 37 riksdekkende kanaler, har Stortinget argumentert med at de ikke ser behovet for å stille innholdskrav for å ivareta kulturpolitiske mål.
AP160901 Høyre har tidligere argumentert for større valgfrihet og brukerstyring i eldreomsorgen.
AP160830 EU-kommisjonen har argumentert for at en avtale vil gi unionens økonomi en sårt tiltrengt vitamininnsprøytning, men motstanden har vokst seg større og større.
AP160826 UNESCO-status er ikke nok, og i en sviktende gresk økonomi har mange argumentert for at Meteoras klostre er avhengig av turistbaserte inntekter for å bevares.
AA160826 UNESCO-status er ikke nok, og i en sviktende gresk økonomi har mange argumentert for at Meteoras klostre er avhengig av turistbaserte inntekter for å bevares.
AA160826 UNESCO-status er ikke nok, og i en sviktende gresk økonomi har mange argumentert for at Meteoras klostre er avhengig av turistbaserte inntekter for å bevares.
AP160610 Curiel er født i den amerikanske delstaten Indiana, men Trump har den siste uken argumentert for at dommerens meksikanske hærkomst gjør ham inhabil i en sak mot presidentkandidaten som vil bygge en mur langs grensen mot Mexico.
AP160514 Regjeringen og Listhaug har på sin side argumentert for at innskjerpingen vil bidra til bedre integrering, men har få støttespillere bak det synspunktet.
BT160509 Bilimportørenes Landsforening ( BIL ) har argumentert med at det ikke finnes tilstrekkelig rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil, og at FM-slukkingen burde vært utsatt til 2019.
AP160509 Bilimportørenes Landsforening ( BIL ) har argumentert med at det ikke finnes tilstrekkelig rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil, og at FM-slukkingen burde vært utsatt til 2019.
AP160416 Ingen på landsmøtet har så langt argumentert mot å « forby import av gåselever produsert ved tvangsforing.
AP160415 Hun mener ingen hører på henne, men hun tåler ikke å bli motsagt eller argumentert med.
AP160406 Regjeringen la i går frem sine forslag til innstramminger av landets asylpolitikk, og Sylvi Listhaug ( Frp ) har ¶ e-mail ¶ argumentert for en innstramming i dagens asylpolitikk for enslige mindreårige asylsøkere « til deres eget beste ».
AP160318 Det er allikevel usikkert om kommunen til sist lander på et nei, fordi det blir argumentert blant kommunestyrerepresentanter med at bare 1 av 4 innbyggere har stemt direkte nei.
AP160317 * Som i strafferetten tas saken opp tildoms når begge parter i sine prosedyrer har argumentert for hvilkenjuss og rettspraksis som er korrekt og lagt ned påstand om hvilketutfall de mener saken bør få.
AP160315 * Som i strafferetten tas saken opp tildoms når begge parter i sine prosedyrer har argumentert for hvilkenjuss og rettspraksis som er korrekt og lagt ned påstand om hvilketutfall de mener saken bør få.
AP160314 * Som i strafferetten tas saken opp tildoms når begge parter i sine prosedyrer har argumentert for hvilkenjuss og rettspraksis som er korrekt og lagt ned påstand om hvilketutfall de mener saken bør få.
AP160314 * Som i strafferetten tas saken opp tildoms når begge parter i sine prosedyrer har argumentert for hvilkenjuss og rettspraksis som er korrekt og lagt ned påstand om hvilketutfall de mener saken bør få.
AP160303 Det er argumentert for viktigheten av god kommunikasjon og behov for nærhet til leder.
AP160302 Flynn har argumentert for tettere samarbeid mellom Russland og USA i Midtøsten, og har kritisert USAs Irak-krig for å danne grunnlaget for kaos, krig og IS.
AP160225 Enkelte muslimske ledere i Norge har argumentert for at hijab er en beskyttelse mot seksuelle overgrep.
AP160219 Hennes valgkampmedarbeidere har lenge argumentert for støtten til konkurrenten Bernie Sanders vil falle når nominasjonssirkuset flytter seg til mer diversifiserte stater rasemessig.
DA160218 Ved en rekke anledninger, som i kommunalutvalget for miljø og utbygging, har Fr argumentert mot administrasjonens ønske om å opprette en ny målestasjon ved Schancheholen.
DA160218 Ved en rekke anledninger, som i kommunalutvalget for miljø og utbygging, har Fr argumentert mot administrasjonens ønske om å opprette en ny målestasjon ved Schancheholen.
AP160216 Regjeringen har også argumentert for at de mange enslige, mindreårige asylsøkerne kan utløse mange familiegjenforeninger.
AP160124 Tidligere har de amerikanske myndighetene argumentert med at e-post som lagres hos tekno-selskaper skal regnes som selskapsinformasjon.
AP160116 Israels statsminister Benjamin Netanyhu har argumentert mot atomavtalen, som han mener setter Israels sikkerhet i fare.