SA171229 En rekke kristne ledere, politikere og andre framstående kristne argumenterer for å gjøre det verdenssamfunnet nå fordømmer USA for å ha vedtatt å gjøre.
AA171229 Argumenterer ikke : Som ellers i 2017 har Donald Trump i jula avfeid flere nyheter som falske.
DB171227 Her er to billige forslag som vil gagne de som forteller eller argumenterer med fakta og nyanse, og i kombinasjon kan ha stor effekt : Gi sosiale nettverk påbud om å gjøre det enkelt ( to trykk maks ) å anonymt rapportere « misvisende innhold », og dersom mer enn en gitt prosent eller antall av dem som ser et innlegg rapporter det, å automatisk gjøre dette synlig ( f.ek
AP171227 Amerikansk politi argumenterer derimot med at Microsoft er amerikansk og ansatte i USA har tilgang til dataene med noen tastetrykk.
AP171227 Departementet argumenterer med at dagens modell neppe er et « matematisk korrekt uttrykk for økonomisk likebehandling ».
AP171223 Enkelte argumenterer for at den Silicon Valley-baserte manipulasjonen har gått så langt at den må reguleres på linje med tobakksindustrien.
SA171222 De argumenterer imidlertid for at klimaendringer kan anses som en faktor som bidrar til å forsterke andre trusler som får folk til å forlate hjemmene sine, blant annet krig, økonomisk stress og sult.
DN171222 De argumenterer imidlertid for at klimaendringer kan anses som en faktor som bidrar til å forsterke andre trusler som får folk til å forlate hjemmene sine, blant annet krig, økonomisk stress og sult.
DB171222 De argumenterer imidlertid for at klimaendringer kan anses som en faktor som bidrar til å forsterke andre trusler som får folk til å forlate hjemmene sine, blant annet krig, økonomisk stress og sult.
AP171222 De argumenterer imidlertid for at klimaendringer kan anses som en faktor som bidrar til å forsterke andre trusler som får folk til å forlate hjemmene sine, blant annet krig, økonomisk stress og sult.
AP171222 Men i motsetning til biskopene Dahl, Nordhaug og Jørgensen, som offentlig argumenterer for sine teologiske posisjoner, opererer Bibelselskapet i skjul, og resultatet er at barnet i krybben blir mer Gud og mindre mennesket, ikke basert på den greske grunnteksten og forskernes råd, men oversetternes overbevisninger.
AA171222 Ekely-kunstnerne har vært nøye med ikke å angripe en kollega ; de argumenterer prinsipielt mot prosjektet, med fokus på Munchs arv og den vernede kunstnerkolonien.
AP171221 Flyselskapet argumenterer med at de kun hefter ved skader på selve emballasjen, og viser til reiseforsikring.
AA171221 Flyselskapet argumenterer med at de kun hefter ved skader på selve emballasjen, og viser til reiseforsikring.
VG171220 - Man argumenterer med at dette vil øke tilliten til rovdyrforvaltningen, og impliserer at det vil redusere ulovlig jakt.
DB171220 - Man argumenterer med at dette vil øke tilliten til rovdyrforvaltningen, og impliserer at det vil redusere ulovlig jakt.
AP171220 Ekely-kunstnerne har vært nøye med ikke å angripe en kollega ; de argumenterer prinsipielt mot prosjektet, med fokus på Munchs arv og den vernede kunstnerkolonien.
DA171219 Og når Nasjonalgalleriet først er nevnt, er det grunn til å minne om Audun Echoffs bok ( Fagbokforlaget ), der den nylig avgåtte direktør ved Nasjonalmuseet argumenterer for at Nasjonalgalleriet fortsatt bør være en del av Nasjonalmuseet.
BT171219 I artikkelen « Til det rettslige voldtektsbegrepets genealogi » argumenterer han med at samtykke ikke er noen avklart størrelse, men et begrep med uklare konturer, og iallfall ikke det samme som et reelt ønske om sex.
AP171219 Dokk Holm argumenterer for at prosjektene i Nasjonal transportplan ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme.
DN171218 Dermed er selskapene havnet i en uvant situasjon der de argumenterer for hvert sitt konsept helt frem til siste time.
DN171218 Aker BP argumenterer for en stor prosessplattform midt i området.
DB171218 Langhofer argumenterer for at slike overgangsteam i realiteten er organisasjoner hvis materiale er privat og ikke underlagt lover som gjelder presidenter.
BT171218 Han er justispolitisk talsperson i Høyre og argumenterer imot dem som ønsker en slik lov.
AP171218 Han er justispolitisk talsperson i Høyre og argumenterer imot dem som ønsker en slik lov.
DB171217 Langhofer argumenterer også for at slike overgangsteam i realiteten er organisasjoner hvis materiale er privat og ikke underlagt lover som gjelder presidenter.
VG171215 Forliksrådet i Oslo onsdag i forrige uke : Styreleder i en Oslo-bedrift argumenterer for hvorfor han vil ha tilbake 237.000 kroner.
NL171215 NRK argumenterer selv med at verbalflatene finner sted på P2, så vi kan enkelt bytte kanal dersom vi ønsker å høre mennesker snakke uavbrutt i lengre strekk.
VG171214 Han argumenterer med at FCC ikke har fulgt korrekt prosedyre og at vedtaket åpner for diskriminering basert på innhold og vil undergrave prinsippet om et fritt og åpent internett.
AP171214 Han argumenterer med at FCC ikke har fulgt korrekt prosedyre og at vedtaket åpner for diskriminering basert på innhold og vil undergrave prinsippet om et fritt og åpent internett.
DB171213 Hvordan kan SV fortsette på denne galeien, samtidig som Lysbakken argumenterer på det han gjorde i Dagbladet ?
AP171213 Partene selv argumenterer statsrettslig og prinsipielt.
AP171213 De argumenterer omtrent slik : ¶
AP171213 American Gaming Association som vil legalisere, argumenterer i et skriv til domstolen omtrent slik for sitt synspunkt : ¶
AP171213 Partene selv argumenterer statsrettslig og prinsipielt.
AP171213 De argumenterer omtrent slik : ¶
AP171213 American Gaming Association som vil legalisere, argumenterer i et skriv til domstolen omtrent slik for sitt synspunkt : ¶
AP171213 Fortsatt argumenterer de med at den økende utbredelsen og bruken av DAB-radioer betyr at lytterne er fornøyde.
NL171212 Det er besynderlig at det er direktøren som redegjør for styrets sammensetning og eventuelle beslutningsdyktighet, og argumenterer MOT at saken utsettes til styret er fulltallig.
NL171212 Grande argumenterer med at Venstre skal skape en rausere regjering.
AP171212 I et innlegg i Khrono argumenterer Rice for hvorfor han mener dette er et godt navnevalg.
AA171212 Utbygger argumenterer med at planområdet ligger tett på kollektivholdeplasser og at det vil tilrettelegges for sykkelparkering.
AP171208 Det gir assosiasjoner til systemer som argumenterer for historiske kortslutninger.
DB171207 Med en svak krone i utgangspunktet vil heller ikke effekten av høyere rentebane være ødeleggende, argumenterer hun.
DA171207 I merknadene argumenterer Fremskrittspartiet med at Stortinget i utgangspunktet skulle velge to faste kandidater og mener at det fortsatt må være gjeldende.
BT171207 I merknadene argumenterer Fremskrittspartiet med at Stortinget i utgangspunktet skulle velge to faste kandidater og mener at det fortsatt må være gjeldende.
AA171207 Høyre argumenterer med at de vil ha et busstilbud som fungerer og som fører til at flere tar bussen, og ikke et pengeslukende monument.
DB171206 I et notat til høyesterett argumenterer departementet for at å tvinge Phillips til å lage kake til likekjønnede ekteskap vil være et brudd på det første grunnlovstillegget, altså ytringsfriheten.
DB171206 Argumenterer med ytringsfrihet ¶
DB171206 Han argumenterer for at det tar fra ham retten til å utøve sin kultur, kunnskaper og hevdvunne tradisjoner.
DA171206 Bane NOR i Vestfold argumenterer nesten identisk med Bedre Byutvikling Moss i spørsmål om plassering av jernbanetrasé.
DA171206 Argumenterer likt : Bane Nor i Vestfold og Bedre Byutvikling Moss i Østfold er helt enige om hvordan det er fordelaktig å bygge jernbane.
VG171205 * Organisasjonen argumenterer for å verne den hvite rasen mot utryddelse grunnet økt innvandring av det de omtaler som « rasefremmende ».
VG171205 Dommer Llarena argumenterer for at det er viktig å unngå motstridende svar i saken mot Puigdemont, ifølge El Pais.
DB171205 Han er enig i at det er problematisk at Europarådets leder sitter i Nobelkomiteen, men forstår ikke at Helleland samtidig argumenterer mot forslaget om å nekte valg av vara- og stortingsrepresentanter.
DA171205 Han er enig i at det er problematisk at Europarådets leder sitter i Nobelkomiteen, men forstår ikke at Helleland samtidig argumenterer mot forslaget om å nekte valg av vara- og stortingsrepresentanter.
AP171205 For det andre argumenterer Egge med at Sergej Kirov var en lojal stalinist.
DB171204 Han argumenterer for at dette ikke vil gagne klima fordi Norges petroleumsutslipp er på halvparten av utslippene i verdensgjennomsnittet.
SA171201 Til slutt argumenterer Madlands advokat med at det vil påføre utbygger store kostnader å sette gateløpene i stand. de ter ekstra uheldig når eier er i gang med ny plan for tomta.
DB171201 - Dagens tall argumenterer for en betydelig oppjustering av rentebanen på møtet i desember, fortsetter Bruce.
AP171130 Steinfeldt argumenterer videre med at alt dette ville åpenbart seg under en domstolsprøvelse ( slik at Meyer ville fått medhold ).
NL171129 Tilhengerne har argumenterer med at de slår for at barnet skal forstå alvoret, ikke ulikt Sandbergs argumentasjon, men de reelle grunnene er annerledes.
DB171129 Bøckman argumenterer for at katten på mange måter har utspilt sin rolle, og at færre personer i Norge bør ha katt.
VG171128 I høringssvaret argumenterer han for at PU heller bør få mandat til etterforskning og påtale, som politidistriktene i dag har.
SA171128 Noen argumenterer for at alle russiske utøvere må utestenges.
SA171128 Andre argumenterer for at noen russiske utøvere må utestenges.
FV171128 Noen argumenterer for at alle russiske utøvere må utestenges.
FV171128 Andre argumenterer for at noen russiske utøvere må utestenges.
BT171128 Noen argumenterer for at alle russiske utøvere må utestenges.
BT171128 Andre argumenterer for at noen russiske utøvere må utestenges.
AP171128 Noen argumenterer for at alle russiske utøvere må utestenges.
AP171128 Andre argumenterer for at noen russiske utøvere må utestenges.
AA171128 Noen argumenterer for at alle russiske utøvere må utestenges.
AA171128 Andre argumenterer for at noen russiske utøvere må utestenges.
AP171127 Han argumenterer med historiografiske kilder, ikke primærkilder. 3rd-party-bio ¶
AP171126 Kairo-erklæringen argumenterer for menneskerettighetene eller « human rights ».
VG171124 Det er mye usakelig, men noen argumenterer godt.
VG171124 Sogndal-sjef Eirik Bakke, hele bygdas hjemvendte fotballsønn, argumenterer for at sesongen til sogningene nesten tilsier at klubben har fått en gratissjanse i at de fortsatt kan unngå direkte nedrykk.
SA171124 Kunnskapsminister Henrik Asheim bekrefter og argumenterer for dette i hans svar til Arbeiderpartiet i Stortinget 14. november.
VG171123 Hva de en gang har betydd, er likegyldig », argumenterer han i NRK Ytring på mandag.
SA171123 - Man kan si at Nobelkomiteen også er et internasjonalt anliggende, argumenterer Wold.
NL171123 Andersen argumenterer altså for et unntak for noen av oss ; at noen på enkelte områder skal møtes med en medisinsk praksis tilpasset en « nasjonal standard », formet av « kulturell kontekst og lover og forskrifter ».
AP171123 - Man kan si at Nobelkomiteen også er et internasjonalt anliggende, argumenterer Wold.
DB171122 Også de « Skamløse » argumenterer for at jenter bør få bære hijab hvis de selv ønsker.
BT171122 Jeg er derfor overrasket over hvordan Økland, Gjerset og Ianssen argumenterer i BT 19. november.
AP171122 Under overskriften « Et norsk skatteparadis som bør dø » argumenterer Andreas Slettholm i Aftenposten lørdag 18. november for at det norske systemet for rederibeskatning bør avvikles.
DB171121 SNL argumenterer for at det er mer presist.
VG171120 En kvinne kan like gjerne være forsvarsminister, argumenterer Chebaro.
DB171120 Islamsk Råd argumenterer for at regjeringen har lagt for liten vekt på det konkrete og omfattende arbeidet som de faktisk har utført.
DB171120 Dette er politikk, ikke jus, og det er farlig om jusen får bestemme over politikken, og domstolene får bestemme over Stortinget, argumenterer de.
AP171120 - Når en ser på hvordan DNB argumenterer , så mener jo DNB at det kan stilles små målbare krav til den ytelsen de skal levere, sier Mageli.
BT171119 Slik argumenterer foreldrene for å ha sendt barna på FK Fyllingsdalens fotballakademi.
SA171118 Slik argumenterer foreldrene for å ha sendt barna på FK Fyllingsdalens fotballakademi.
DB171118 Det han savner, « er noe som argumenterer imot selvmordet ».
AP171118 Firmaet argumenterer i utgangspunktet logisk.
VG171117 Det er fire hovedpunkter som listes opp i brevet når SK Rye argumenterer for hvorfor styret i Norges Cykleforbund ( NCF ) må gå av.
DN171117 Notatet bruker også tid på å diskutere begrepet lønnsomhet, og argumenterer for at det kan være relevant å ta med historiske kostnader i en totalvurdering.
DB171117 Det er fire hovedpunkter som listes opp i brevet når SK Rye argumenterer for hvorfor styret i Norges Cykleforbund ( NCF ) må gå av.
DA171117 Sp-nestlederen mener kritikerne som argumenterer for en Goliat-stans, bedriver en « akademisk øvelse ».
VG171116 Trumps administrasjon argumenterer med det motsatte, og hevder at lovlig og kontrollert jakt vil bidra til å øke bestanden av den afrikanske elefanten.
SA171116 Prosjektdirektør Nikolay Schreuder argumenterer 10. november med knutepunktstrategi og 10-minuttersby.
DB171116 Hvorfor skal vi sponse snop og brus når det er et så stort folkehelseproblem ?, argumenterer Bollestad.
DB171116 I flere land argumenterer høyrepopulistene for at det eneste rette demokratiet er den direkte folkeviljen.
BT171115 Kulturdepartementet argumenterer med at deres støtte skulle gå til annet enn avgiften.
AA171115 » Saksøkerne argumenterer med at disse utvinningstillatelsene er gitt for områder som ligger i særlig sårbare naturområder i Barentshavet og vil kunne gi klimagassutslipp i mange tiår fremover.
DN171114 På tross av dette, har altså rovviltmyndighetene vedtatt å holde bestanden på et kritisk lavt nivå, argumenterer WWF. 50 ulv kan felles ¶
DB171114 ¶ MENTALE UTFORDRINGER : En studie utført av barneleger ved Dalhousie Universitet i Canada argumenterer for at Ole Brumm har ADHD, at Nasse Nøff har generalisert angst, at Tussi har en depressiv lidelse og at Petter Sprett kan være narsissist.
DB171114 Milne » argumenterer de, på en humoristisk måte, for at Ole Brumm og vennene hans har en rekke psykiske utfordringer.
DA171114 På tross av dette, har altså rovviltmyndighetene vedtatt å holde bestanden på et kritisk lavt nivå, argumenterer WWF. 50 ulv kan felles ¶
AP171114 På tross av dette, har altså rovviltmyndighetene vedtatt å holde bestanden på et kritisk lavt nivå, argumenterer WWF. 50 ulv kan felles ¶
BT171113 I artikkelen « Klimasøksmål og demokrati » i Nytt Norsk Tidsskrift argumenterer han for at søksmålet faktisk har en demokratisk funksjon, ved at vurderingene blir gjort tilgjengelig for offentlig undersøkelse og debatt.
DA171112 Der argumenterer han for at det lønner seg for staten å investere i økonomiske motgangstider, blant annet fordi det bremser arbeidsledighet og holder økonomien i gang.
NL171110 I 75 prosent av artiklene argumenterer kommentatoren tydelig for et standpunkt, mens 25 prosent er mer åpne i formen.
AP171110 Norske soldater hjelper også til i Irak, og innad i NATO argumenterer flere medlemsland for at alliansen bør styrke innsatsen der.
DB171109 Regjeringen argumenterer for karakterkravet, som innføres fra og med 2019, langs tre linjer.
AP171109 Mens NRAs motstandere mener det er for mange våpen i omløp og for lett å få kjøpt dem, argumenterer organisasjonen helt motsatt.
AP171109 I denne situasjonen argumenterer oljeindustrien og en del politikere som om det er trygt å fortsette å forurense atmosfæren med store mengder klimagasser.
AP171109 Hvorfor mener Sjåstad at man burde bruke foto hvis han ikke mener at maleriet har utspilt sin rolle, slik han egentlig argumenterer ?
AA171109 Hvorfor argumenterer så mange av politidistriktene da mot dette ?
DB171108 PST argumenterer for at norsk politi skal bevæpnes med at - selv om faren for terrorangrep er liten - må befolkningen ha tillit til at politiet løser oppdraget.
DB171108 Amundsen mener PST i høringsuttalelsen argumenterer svært godt for generell bevæpning av politiet.
DB171108 - PST argumenterer svært godt.
DA171108 I Arbeiderpartiet pågår en dragkamp der tidligere statsråder, AUF og flere fylkeslag argumenterer sterkt for en midlertidig returstans.
AA171108 Tre politimestre, i Oslo, Trøndelag og Vest politidistrikt, argumenterer for en generell bevæpning.
VG171107 De to anleggene er særegne i den forstand at de koster mye å vedlikeholde, uten at inntektene står i stil, argumenterer Ap-politikeren.
NL171107 Mens Uber i dag argumenterer for jobben til sjåførene sine, vil det i neste omgang være de stakkars forbrukerne som betaler for mye som vil brukes som argument i møte med lokale myndigheter.
NL171107 Han svarer ikke på en stund, jeg innser flaut at jeg på entusiastisk vis argumenterer for at jobben hans er vei inn i historiebøkene.
NL171107 Erlend Svardal Bøe argumenterer for å modernisere taxi-regelverket for å dra nytte av den teknologiske utviklingen, og mener at delingsøkonomien må reguleres og ikke kveles.
NL171107 Stein Sneve mener at « Kritikken mot Helse Nord og Lars Vorland har gått over fra journalistikk tilbrønnpissing », og argumenterer for et løft av den offentlige debatt i to punkter : « Det ene er at alle påstander må belegges med fakta, fakta, fakta.
DA171107 - Det største problemet til de som argumenterer for skatteparadiser, er at det samme systemet brukes til menneskehandel, narkotikahandel, våpenhandel og terrorfinansiering.
VG171104 Virtanen mener avisene brøt god presseskikk grovt da de identifisere ham, og argumenterer i klagen med at beskyldningene om voldtekt er over ti år gamle og at etterforskningen av saken ble henlagt.
VG171104 Mange fremstiller det som om de som argumenterer for fremskrivninger av innvandringen til Norge, er innvandringsmotstandere, mens de som ikke ønsker det, er liberale og ønsker alle nykommere velkommen.
SA171103 Og Blidensol ( som er et sykehjem for demente med 58 plasser ) har jo masse kompetanse på demens, argumenterer Gabrielsen som har formidlet sine synspunkter til Kåre Reiten ( H ), leder av levekårstyret.
SA171103 Dessuten er området litt for lite og det går ikke buss dit, argumenterer Gabrielsen.
SA171103 - Er det mer enn to vinduer ved siden av hverandre, så har Vestlandsfanden spilt der, sier Alf Terje Hana, som har spilt med sjølvaste Fanden, og melder seg inhabil, før har argumenterer knallhardt og lenge både for og mot Vestlandsfanden.
DB171103 oktober argumenterer Helleland for at dette vil gi « mer makt til kunstnerne ».
DB171103 Ikke minst vil eksterne øyne og ører under diskusjonene i utvalget gjøre at alle skjerper seg og argumenterer godt for favoriseringer og tilsidesettelser.
AP171103 Elisabeth Holvik argumenterer i Aftenposten 3. november for hvorfor SSBs modeller må bygge på fakta og erfaring om hvordan økonomien fungerer, at de er empiriske.
DN171101 CEO argumenterer på sin side for at gassbransjen bidrar til å låse Europa til fossile brensler, blant annet ved å fremme bygging av rørledninger og annen infrastruktur som vil bli stående i mange tiår framover.
DA171101 Stavanger-administrasjonen argumenterer med byutviklingsmessige fordeler ved å velge Nytorget.
AP171101 Økonomiprofessor Jørn Rattsø og Knut Anton Mork argumenterer for at mer av forskningen bør overføres til universitetene.
VG171031 Rieber-Mohn er blant dem som nå argumenterer for returstans.
DA171031 Men her er det noen helt oppe i partiledelsen som sitter og argumenterer for dette, utdyper han overfor Dagsavisen.
DA171031 71-åringen, som fortsatt sitter i bystyret for Arbeiderpartiet, er særlig oppgitt over partiledelsen som argumenterer for at dette er greit, og sikter til uttalelsen fra assisterende generalsekretær i Ap, Kristine N.
DB171030 DÅRLIG RYKTE_ Biolog Dag O Hessen argumenterer for at mennesker er bedre enn sitt rykte i boka « Vi.
VG171028 Forbundets markedssjef Espen Bjervig argumenterer med viktigheten av å « støtte opp om laget og klubbene » når han omtaler avtalen, som i kjent skiforbund-stil er inngått med et selskap toppene har tette bånd til.
VG171028 Det er noe lettere paradoksalt over hvordan Norges Skiforbund argumenterer om forholdet mellom ledelse og utøvere, avhengig av hva som står på agendaen.
VG171027 - Men dette er spesielt fordi det gjelder verdens beste og på et helt spesielt tidspunkt, argumenterer den polske journalist ?
DB171027 De som argumenterer mot en todeling av foreldrepermisjonen, mener ofte at den svekker valgfriheten for den enkelte familie.
VG171026 Men alle ligaprodukter kan fornyes og forbedres, argumenterer han.
SA171026 Olsen argumenterer videre med at hvis fondet forblir i banken, vil opprettelsen av en egen komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet kunne bidra til å « redusere spennet i hovedstyrets ansvarsområde ».
SA171026 Rådmannen og barnehagesjefen på sin side argumenterer med at barnehagene er for små, og at det legger opp til et lite robust fagmiljø.
DA171026 Samarbeid - fra celle til samfunn » argumenterer Dag O.
AP171026 Hvis man mener Singer argumenterer umoralsk, er det nettopp filosofenes oppgave å konfrontere argumentet hans og tale det imot.
AP171023 Han argumenterer for at man bør se kolonitiden i et nytt lys og vurdere både fordeler og ulemper for de koloniserte landene.
AP171023 Be Reasonable Scotland argumenterer i sitt materiell med at et klapseforbud kan gjøre gode foreldre til kriminelle.
AP171023 - Hvis myndighetene ikke kan se forskjell, bør de ikke gi lover om dette, sier hun og argumenterer med at lovgivningen allerede beskytter barn mot mishandling.
NL171020 De argumenterer juridisk og hevder at dette er Norge folkerettslig forpliktet til å gjøre fordi at Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr.169.
DB171019 Journalist Johann Hari argumenterer for at det ikke er avhengighet til kjemiske stoffer som gjør folk narkomane, men snarere mangelen på meningsfulle forbindelser.
DA171019 Bydelsutvalget og en rekke naboer argumenterer imot prosjektet fordi de eventuelle leilighetsbyggene ikke er tilpasset eksisterende bebyggelse i området, og kan være ødeleggende for strøkets karakter.
DA171019 Veivesenet argumenterer med at deres løsning vil være til nytte for byen også den dagen ferja er borte.
DB171018 - Det er UD som har levert klagen, men jeg synes det er klart at når man er generalsekretær i Europarådet, og dermed har ansvaret for mediefrihet, så må man være litt ryddig i måten man argumenterer på, sier Solberg til Dagbladet.
AP171018 Andre byer legger også vekt på gunstig klima, men Austin i Texas argumenterer med sitt livlige konsert- og barliv i stedet for antall turstier.
AP171018 Lindgren mener ingen argumenterer med barnets beste.
AP171018 Her kan du lese Erna Solbergs blogginnlegg der hun argumenterer for endringene i ordningen med pleiepenger.
AP171018 Lindgren mener ingen argumenterer med barnets beste.
AP171018 Her kan du lese Erna Solbergs blogginnlegg der hun argumenterer for endringene i ordningen med pleiepenger.
DN171017 - Finansdepartementet argumenterer også med at dette er skatteinntekter som ikke kan flyttes.
DA171017 » De argumenterer likevel ikke for at HRS bør miste statsstøtten, slik mange har oppfattet.
NL171016 Enkelte argumenterer som om Troms og Tromsø er det samme.
AP171016 Wyller må være ganske desperat når han faller for denne type argumenterer .
AA171015 « Da er det mye bedre å trene to ganger i uken på høy intensitet », argumenterer Wisløff.
AP171014 De argumenterer for at det er mulig å finne kompromisser på områder som bevaring av velferdsstaten, pensjoner og tiltak mot sosial dumping.
VG171013 - Til og med Utenriksdepartementet anbefaler Uber : De argumenterer i sine reiseråd å bruke Uber blant annet i Sør-Afrika, fordi det er trygt, sier Venstre-lederen.
SA171013 Regjeringen argumenterer med at elbilene er konkurransedyktige og at fordelene medfører for store inntektstap for staten.
DA171013 Utlysningsteksten inneholdt et eksplisitt krav om at hovedredaksjonen og sentral nyhetsredaksjon skal være lokalisert minst ti mil utenfor Oslo, men kanalen argumenterer på flere punkter mot dette kravet i sin søknad, skriver Kampanje.
SA171012 NFFs monopolsituasjon innebærer mye makt og det er et minimumskrav at makten benyttes til å ta samfunnsansvar til beste for alle medlemmene argumenterer Klaveness.
SA171012 Likevel argumenterer han for at subsidier « ikke bare er en distraksjon, men en trussel ».
DN171012 Mulvaney og finansminister Stephen Mnuchin argumenterer med at skattekuttene tvert imot vil redusere budsjettunderskuddene.
BT171012 NFFs monopolsituasjon innebærer mye makt og det er et minimumskrav at makten benyttes til å ta samfunnsansvar til beste for alle medlemmene argumenterer Klaveness.
BT171012 Likevel argumenterer han for at subsidier « ikke bare er en distraksjon, men en trussel ».
AP171012 Regjeringen argumenterer med at elbilene er konkurransedyktige og at fordelene medfører for store inntektstap for staten.
AP171012 NFFs monopolsituasjon innebærer mye makt og det er et minimumskrav at makten benyttes til å ta samfunnsansvar til beste for alle medlemmene argumenterer Klaveness.
AP171012 Likevel argumenterer han for at subsidier « ikke bare er en distraksjon, men en trussel ».
AP171010 Saugstad argumenterer som om jeg mener at ME « bare er psykisk » - men det er å tillegge meg et standpunkt jeg ikke har.
DB171009 « Selv en såkalt « enkel » eller passiv forvaltning av Oljefondet krever mye kompetanse og ressurser, » argumenterer NHH-miljøet.
DB171009 I likhet med utvalgsleder Svein Gjedrem, argumenterer de som om Oljefondet er en næring, og viser til at kontantstrømmen fra fondet overstiger eksportinntektene fra fisk og nesten når halvparten av olje- og gassinntektene.
DB171009 For Oljefondets del innebærer en utskilling « klare ansvarslinjer, gode muligheter for åpenhet og den følger prinsipper for god virksomhetsstyring », argumenterer de.
AP171009 Jo da, mus og rotter kan oppleve sukkerabstinens, sier de som argumenterer for sukkeravhengighet.
VG171008 Ofte argumenterer man slik når man gjør noe som intuitivt føles feil - og de fleste vil nok kjenne at det er feil at politiet administrerer et ulovlig marked for overgrepsmateriale.
NL171008 Jeg har registrert at noen som argumenterer for å velge navnet « Troms og Finnmark » trekker fram « Møre og Romsdal » som et vellykket eksempel til etterfølgelse.
DB171006 Ole Martin Moen argumenterer i et innlegg i Dagbladet ( 20. september ) for at moral må frikobles fra gudsforestillinger, ja, at moral faktisk er umulig med gud.
DB171006 I etikken argumenterer Moen for en ren hedonisme - en nytelses- eller gledesfilosofi, der glede ansees som et gode i seg selv og lidelse et tilsvarende onde.
DA171006 Hun er særlig glad for måten nobelkomiteen argumenterer for tildelingen i sin begrunnelse.
AA171006 Hun er særlig glad for måten nobelkomiteen argumenterer for tildelingen i sin begrunnelse.
DB171003 Mangena argumenterer i dokumentaren for at Steenkamp falt ned over en magasin-hylle inne på baderommet.
AP171003 « Denne tverrpolitiske komiteen vil komme med anbefalinger for å unngå tragedier som masseskytingen i Las Vegas », skriver Pelosi i brevet der hun blant annet argumenterer for å styrke bakgrunnssjekken ved våpenkjøp.
VG171002 Motstanderne argumenterer med at strengere våpenkontroll bare vil gjøre det vanskeligere for lovlydige borgere å bære våpen.
NL171002 Hva står den så for, og hvordan argumenterer gruppa ?
DB171002 Dagbladet argumenterer for privat renovasjon på lederplass 25. september.
AP171002 Johnson argumenterer sterkt for at kognitiv adferdsterapi og lightning process ( varianter av psykologisk behandling ) har god effekt på ME, og etterlater dermed et inntrykk av at ME er et psykisk/psykosomatisk problem. 3rd-party-bio ¶
AP171002 Johnson argumenterer sterkt for at kognitiv adferdsterapi og lightning process ( varianter av psykologisk behandling ) har god effekt på ME, og etterlater dermed et inntrykk av at ME er et psykisk/psykosomatisk problem.
DB170930 Regjeringen argumenterer med at den er grunnlovsstridig, slik spansk høyesterett også har fastslått.
AP170930 Regjeringen argumenterer med at den er grunnlovsstridig, slik spansk høyesterett også har fastslått.
DA170928 Like fullt argumenterer den administrerende direktøren i Bedriftsforbundet for en dårligere sykelønnsordning enn dagens.
DB170927 Han argumenterer som en forsentkommer som har fått enda en grunn til å somle.
DB170926 PFU argumenterer også med at Langeland har vært aktiv i offentligheten, der han har kommet med omstridte ytringer som har fått oppmerksomhet og kritikk.
AP170926 Israelske myndigheter argumenterer for at bruk av palestinsk arbeidskraft i Israel og i israelske bosetninger bidrar til å dempe konfliktnivået.
AP170926 Samtidig argumenterer han for at penger er en del av ethvert forhold.
AA170926 Israelske myndigheter argumenterer for at bruk av palestinsk arbeidskraft i Israel og i israelske bosetninger bidrar til å dempe konfliktnivået. ( ©NTB ) ¶
DA170925 Lavutslippssoner med gebyrer også i mindre byer, vil bidra til å få fart på overgangen til utslippsfri biler, argumenterer Gjerset.
AA170925 Innholdet i denne er klausulert, men i sitt støtteskriv til lagmannsretten argumenterer forsvarer Torfinn Svanem med at innholdet i rapporten « svekker mistanken om vold i hjemmet ».
AP170924 Eilertsen har derfor helt rett når hun argumenterer for nødvendigheten av reformer. 3rd-party-bio ¶
AP170923 Mens politikere over hele Europa argumenterer for å stenge grenser og øke arbeidernes produktivitet, har den nederlandske journalisten og forfatteren Rutger Bregman skrevet boken Utopia for realister, hvor han argumenterer for det motsatte.
AP170923 Mens politikere over hele Europa argumenterer for å stenge grenser og øke arbeidernes produktivitet, har den nederlandske journalisten og forfatteren Rutger Bregman skrevet boken Utopia for realister, hvor han argumenterer for det motsatte.
DN170921 - Det er ikke allment kjent hvilke tilpasninger Norge argumenterer for, sier Bramness Arvidsson.
AP170921 Si ;D-innlegg : Mange argumenterer med at oljen bare er en dråpe i havet, men det handler om å ta tak i problemet og ikke være en del av det.
AP170919 Internasjonalt er den somalisk-amerikanske politikeren og forfatteren Ayaan Hirsi Ali blant dem som argumenterer ivrigst for endringer, for eksempel i boken Why Islam Needs a Reformation now.
DA170918 « Helga Hjorth argumenterer langs to rekker.
AA170918 Der argumenterer hun for økt satsing på kulturskolen, i samspill med de private tilbudene.
AP170915 I en aviskronikk argumenterer han for at homofile par allerede har samme rettigheter som gifte.
AP170915 Hun ble landskjent da en video der hun argumenterer mot et program for sex-undervisning i skolen, fikk viral spredning.
SA170914 Forfatter Heard argumenterer til og med så bra for drakter jeg tidligere synes jeg var stygge, at jeg muligens har begynt å skifte mening om dem.
SA170914 Forfatter Heard argumenterer blant annet godt for hvorfor Saint Etienne sin drakt fra 1981 er tidenes beste drakt.
DA170914 - Programmet er bra, og NRK argumenterer godt i sin presentasjon av programmet her på dette møtet.
AP170914 Forfatter Heard argumenterer til og med så bra for drakter jeg tidligere synes jeg var stygge, at jeg muligens har begynt å skifte mening om dem.
AP170914 Forfatter Heard argumenterer blant annet godt for hvorfor Saint Etienne sin drakt fra 1981 er tidenes beste drakt.
VG170913 USA mener at hardere sanksjoner vil tvinge regimet til å forhandle, mens Russland og Kina argumenterer for at også USA må jenke seg for.
DN170913 Samtidig er andre analytikere mer overbevist om de tekniske detaljene, spesielt trådløs lading, såkalt « augmented reality»-støtte og 3D-funksjoner, og argumenterer for at dette vil føre til høy utskiftning av eldre Iphone-modeller.
DN170913 USA mener at hardere sanksjoner vil tvinge regimet til å forhandle, mens Russland og Kina argumenterer for at også USA må jenke seg for.
AA170913 USA mener at hardere sanksjoner vil tvinge regimet til å forhandle, mens Russland og Kina argumenterer for at også USA må jenke seg for.
DN170912 USA mener at hardere sanksjoner vil tvinge regimet til å forhandle, mens Russland og Kina argumenterer for at også USA må jenke seg for.
DB170911 Mangena argumenterer i dokumentaren for at Steenkamp falt ned over en magasin-hylle inne på baderommet.
AP170910 Høyesterettsadvokat Neal Katyal argumenterer overfor USAs høyesterett for at tiden har løpt fra dødsstraffen og at den er grunnlovsstridig.
VG170909 Vedum argumenterer imidlertid for at togstasjonen skal ligge i sentrum.
VG170909 I tillegg argumenterer han med at å legge den rundt sentrum kan bli mer kostbart og mener matjord kan bli ødelagt.
DB170909 Bru argumenterer for at én debatt med MDG er gøy fordi deres politikk er så way out, men lander - smakfullt nok - på Rødt i håp om å kunne le av de helrøde på flere områder enn klima.
DA170908 Argumenterer godt fra defensiv posisjon om forsvar, uten helt å vinne duellen.
NL170907 Videre argumenterer han for at småpartiene hindrer at « de virkelig store sakene » havner på dagsorden i valgkampen.
NL170907 Melbye unngår problemstillingen og argumenterer som om verden kan klare seg uten økt utslippsfri produksjon av elektrisk kraft.
DN170906 Han argumenterer med at et tverrindustrielt samarbeid må til for å reparerere skaden.
VG170905 Welhaven mener at en toppfotballsjef bør ha en begrenset tid i jobben, og argumenterer for at stillingen bør gå på åremål.
DB170905 Madsen kan heller ikke påvirke etterforskningen om han er på frifot, argumenterer hun.
VG170904 Man kan ikke kjøpe seg ut av en dopingsak, argumenterer Anders Solheim.
VG170904 Finansdepartementet argumenterer for at en bestemmelse i rammeavtalen åpner for at man kan anskaffe den type oppdrag Metier har fått.
NL170904 Fylkesnes argumenterer videre med at ungdommen ikke kommer seg inn i fiskeriyrket på grunn av struktureringspolitikken.
NL170904 Flere av disse brukerne er sterke motstandere av motorisert ferdsel i utmark men er helt hjelpeløse uten oppkjørte løyper og argumenterer med at dette går utover ungene, som det ikke er plass nok i lysløypene som står tomme store deler av uka.
DN170903 - Flere argumenterer for at det hadde vært enklere å få 16-åringer til å delta i valg enn dagens førstegangsvelgere, som er mellom 18 og 21 år.
AP170903 ¶ Ordfører Eva Vinje Aurdal ( Ap ) argumenterer godt for å si opp de interkommunale avtalene med nabokommunene.
AP170903 Ordførerne i storkommunene argumenterer tvert imot nøkternt for endringene, og ordførerne i de mindre kommunene synes å forstå de stores ståsted.
DB170901 Arbeiderpartiet argumenterer helt korrekt med at det økonomiske handlingsrommet framover vil være trangere, og at skattekutt følgelig kan betyr mindre velferd.
AP170831 Samtidig argumenterer Lavrov med at det var USA som startet konflikten.
DA170830 Det vil føre til de samme klimautslippene, argumenterer han.
VG170829 Han reagerer på uttalelser fra Thorstvedt, den tidligere Tottenham-keeperen som i dag jobber som Premier League-ekspert for TV 2, der han argumenterer for hvorfor han tror King ikke har blitt solgt til en større klubb i sommer.
DB170829 Litt mer famlende og mindre rammende når han argumenterer for hva som truer det.
AP170829 De argumenterer med at Nord-Korea kan ha hatt slike motorer liggende på lager helt siden starten av 90-tallet.
AP170829 Frp er det eneste partiet som tydelig argumenterer for skattekutt, men sier lite om hvor de vil kutte for å få råd til dette, og alle de utgiftene de samtidig vil øke.
DB170826 Flere argumenterer for at Cruise bruker en falsk rumpe som polstring, siden Cruise selv gjør mange av stuntene i filmene han spiller i.
DB170823 - Vi opplever kraftig vekst i undervisning som gjøres av lærere som ikke har lærerutdanning, argumenterer han.
DA170823 - Tajik argumenterer godt mot Solviks-Olsens reform, og da er det desto mer uforståelig at ikke Ap kan si tydelig at dette skal vi stanse, sier Moxnes.
DA170823 - Mange argumenterer med at private neppe kan gjøre det dårligere enn NSB, men bare se til andre land med privatisert drift - som England og Sverige.
VG170822 Der argumenterer dommerne videre med at Johaug har vært i cirka 140 dopingkontroller i løpet av sin 10 år lange karriere som langrennsløper : ¶ «... og derfor burde hun vært godt kjent med de strenge reglene, som er forventet av utøvere som henne.
VG170822 Og argumenterer med at Heerenveen-spilleren utvikler seg best på U21-landslaget inntil videre.
SA170822 De argumenterer for at Johaugs plikt til å konsultere landslagslegene ikke handlet om doping spesifikt.
FV170822 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
FV170822 De argumenterer for at Johaugs plikt til å konsultere landslagslegene ikke handlet om doping spesifikt.
BT170822 De argumenterer for at Johaugs plikt til å konsultere landslagslegene ikke handlet om doping spesifikt.
AP170822 Skilsmisse kan være den beste løsningen, argumenterer han, men mener det i dag altfor sjelden gjøres en innsats for forsoning mellom ektefellene.
AP170822 Diwani påpeker at kvinner som vil skilles, ofte argumenterer med at mannen er veik, uromantisk, en stabeis eller har vært utro.
AP170822 De argumenterer for at Johaugs plikt til å konsultere landslagslegene ikke handlet om doping spesifikt.
VG170821 - Man bør lese Immanuel Kant, og slutte å argumenterer til fordel for seg selv.
VG170821 Argumenterer for seg selv ¶
SA170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
NL170821 Sirkka bruker veloverveide politiske argumenter og han argumenterer med substans.
DB170821 Eller, som noen argumenterer for, at det er en sammenheng mellom antallet innvandrere som kommer til Norge og omfanget av kriminaliteten i storbyene.
BT170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
AP170821 I klagen argumenterer Bellona for at ordningen med skatterefusjon for leting er i strid med retningslinjene EU har laget for støtte til energi og miljøprosjekter.
AP170821 I klagen argumenterer Bellona for at ordningen med skatterefusjon for leting er i strid med retningslinjene EU har laget for støtte til energi og miljøprosjekter.
AP170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
DA170817 Sakariassen og Lerbrekk argumenterer videre for at de private barnehagene har krav om pengeinnsparinger, noe som går ut over tilværelsen.
DA170817 SV-politikerne argumenterer derfor for profittfrie barnehager.
DN170814 Hun mener strømmen av innvandrere flyktninger og immigranter som kommer til Norge setter norske verdier under press og argumenterer for en strengere flyktningpolitikk.
DB170814 Da Arya spør hvorfor hun ikke halshogger lordene som snakker nedsettende om Jon, argumenterer hun stikk motsatt av Daenerys : Det er ikke slikt som får folk til å samarbeide.
DB170814 Da Arya spør hvorfor hun ikke halshogger lordene som snakker nedsettende om Jon, argumenterer hun stikk motsatt av Daenerys : Det er ikke slikt som får folk til å samarbeide.
DA170814 Det å bygge opp under det er det viktigste målet i et samfunn, argumenterer Spetalen.
DA170814 Det å bygge opp under det er det viktigste målet i et samfunn, argumenterer Spetalen.
AP170812 Argumenterer for noen skattelettelser.
NL170811 Det er altså slett ikke uvanlig å møte ledere i nordnorsk næringsliv som møter jernbane med et åpent sinn, og ikke argumenterer imot på refleks, som tidligere.
DB170811 - Jeg ville ikke brukt hylekor mot folk som argumenterer mot meg.
DB170810 - Hun snakker ikke som en borgerlig KS-leder når hun er opptatt av å verne om eiendomsskatten, og det er i realiteten det hun gjør når hun argumenterer for at eiendomsskatten ikke skal kunne være en nasjonal skatt.
VG170809 Jeg argumenterer ikke for at skattene i Norge skal ned, det er en annen debatt, men går ut mot en skatt som er veldig skadelig for norsk eierskap.
NL170809 Om du argumenterer godt for det, så er velgerne smarte nok til å trekke konklusjonen selv.
AP170808 La oss håpe at de politiske aktørene er ærlige på hvilke hensyn og verdier de vektlegger mest når de argumenterer for sine syn.
DB170807 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) argumenterer med at tvangen var nødvendig ved å vise til hvor svake Leka og Bindal kommuner er, både når det gjelder tilflytting, rekruttering og fagmiljøer.
AP170807 Aftenposten argumenterer 29. juli mot NOAS' kritikk av Regjeringens forslag om å endre reglene for utvisning av asylsøkere.
AA170806 Myhr argumenterer for dette med jazzkonserten som trakk 650 mennesker i Vår Frue kirke.
DB170804 Parlamentarisk leder Marit Arnstad ( Sp ) bruker sitt eget hjemfylke som eksempel når hun argumenterer mot modellen til Røe Isaksen.
VG170802 I VG argumenterer hun med at dette ikke er et fordelingspolitisk tiltak, men et verdiskapningstiltak.
VG170802 Høyre argumenterer med at formuesskatten gjør det mindre lønnsomt å spare og investere - og at de vil skape flere arbeidsplasser.
DN170802 Ellers er Pareto Securities ute med oppdatering om tørrbulkshipping, hvor meglerhuset argumenterer for at dette fortsatt er shipping-segmentet med best avkastning i forhold til risiko.
VG170731 Legelisten argumenterer med at de forhåndsgodkjenner alle vurderinger, sletter alle personangrep, og gjør folk i stand til å velge riktig lege.
NL170731 OECD argumenterer for at dette er feil.
NL170731 Den argumenterer for at myndigheter bør stimulere til vekst i alle regioner, i stedet for å kun fokusere på noen få vekstmotorer.
DB170731 - Jeg tenker at han argumenterer fra sitt ståsted, og det må en jo akseptere og møte.
AA170731 Folkestad argumenterer med at rapportene deres viser en gjennomgående dårlig ungeproduksjon, og at det derfor er en dårlig idé å skyte ørn.
VG170729 Det tilhører sjeldenhetene i Norge at politikere argumenterer for sitt syn med sitater fra Bibelen.
DN170728 Amerikanske luftfartsmyndigheter argumenterer for at dette ikke setter liv i fare, ifølge Reuters. 20 prosent mindre plass ¶
VG170727 Lokalpolitikerne argumenterer med at overføringene fra staten dekker de kommunale utgiftene til egne innbyggere, ikke ekstrautgiftene til å legge forholdene til rette for turister.
DB170727 Hun setter kvinners rettigheter opp mot transpersoners rettigheter, påstår at transkvinner ikke er kvinner og argumenterer med grunnlag i sin egen, irrasjonelle frykt.
AP170727 Men da argumenterer man utelukkende på basis av relative tall ( side 36 SINTEF-Øren, Leistad og Haugan 2010 ).
VG170726 De argumenterer for at situasjonen må komme tilbake til « status quo », slik det var før 14. juli.
DB170726 - Kort fortalt argumenterer man med at ulike grupper er likeverdige, men at de må leve separat, for å ivareta mangfoldet.
NL170725 I den sammenheng sender jeg som en påminnelse at Tone Angell Jensen finner støtte for sitt syn hos ingen ringere enn Nordlandsbanens far, Ole Tobias Olsen, som argumenterer for Balsnes som startsted for Nordlandsbanen.
DA170725 Amundsen og Henriette Helland, som står bak oppgaven, argumenterer for at man må sørge for at helsepersonell forstår at de har et ansvar for å vaksinere seg.
DB170724 - Både romanene og showet skildrer ekstremiteter, argumenterer han.
VG170722 Mens kritikerne mener at loven bryter det demokratiske prinsippet om at rettsvesenet må være uavhengig og beskyttet mot politisk påvirkning, argumenterer den polske regjeringen med at rettsvesenet må bli mer effektivt og rettferdig.
AA170722 Mens kritikerne mener at loven bryter det demokratiske prinsippet om at rettsvesenet må være uavhengig og beskyttet mot politisk påvirkning, argumenterer den polske regjeringen med at rettsvesenet må bli mer effektivt og rettferdig.
DB170721 Robeyns hevder det kan gis en objektiv definisjon av hva som skal til for å kunne leve et rikt liv og argumenterer for at alle ressurser som kommer i tillegg til de som trengs for å leve et rikt liv legitimt kan konfiskeres av staten.
VG170719 Populære kampsaker gjør deg ikke til en populist, argumenterer han.
AP170719 Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, argumenterer i Aftenposten 19. juli for at han har mer til felles med Frankrikes president Emmanuel Macron enn at de begge snakker fransk.
DN170717 Forsvarsdebattanter snakker både om begrenset militær aktivitet i Finnmark, samtidig som landmaktutredningen argumenterer for økt tilstedeværelse i Finnmark.
DN170716 Forsvarsdebattanter snakker både om begrenset militær aktivitet i Finnmark, samtidig som landmaktutredningen argumenterer for økt tilstedeværelse i Finnmark.
DB170716 Homo-lovene, oppmuntring av rollen til Den russisk-ortodokse kirken, som spiller en veldig konservativ rolle, og argumenterer for at kvinnens rolle er hjem og barn, er en side av denne politikken.
AP170716 De argumenterer også med at hver telefon med Ruters app installert, får en unik ID.
SA170715 Sports Integrity Initiative argumenterer videre for å operere med nedre grenser i sammenheng med dopingprøver.
DB170715 Venstre-leder Trine Skei Grande og andre samfunnsaktører har engasjert seg i debatten og argumenterer for at avsløringene viser behovet for et åpent lobby-register på Stortinget, noe som har blitt avvist av stortingsflertallet en rekke ganger.
AP170715 Sports Integrity Initiative argumenterer videre for å operere med nedre grenser i sammenheng med dopingprøver.
DB170714 I et blogginnlegg argumenterer han for at det umulig kan være Earhart på bildet, og peker på at bildet ble publisert første gang i en fotobok i 1935 - to år før Earharts fly forduftet.
DB170714 Han argumenterer også mot at skipet på bildet er « Koshu Maru », og identifiserer fartøyet som « Koshu » - et tysk lasteskip som ble beslaglagt under første verdenskrig.
VG170712 Dette beskriver han i en lang post der han argumenterer for det høyst politiske temaet borgerlønn, og skriver om hvordan han mener kunnskap fra næringslivet kan brukes til å gjøre et land bedre.
VG170712 Knight First Amendment Institute argumenterer med at Trump ikke bruker Twitter-kontoen sin som en privat konto, og hevder at å blokkere brukere på grunn av deres meninger, er et grunnlovsbrudd.
VG170712 Hun argumenterer for at Trump ikke kan ekskludere enkeltbrukere samtidig som han bruker Twitter til å kommunisere ut Trump-administrasjonens offisielle politikk.
DB170709 For å unngå en at det blir en såkalt tilysningssak ut av dette, argumenterer Fishers advokater for at eiendelene som ikke ble skrevet opp tydelig skulle til Lourd.
DA170708 Ved å utnytte eksisterende infrastruktur på Rygge, fremfor å bygge en ny rullebane på Gardermoen, vil det både flys mindre fra Gardermoen og føre til mindre biltrafikk til flyplassen, argumenterer han.
VG170706 Underveis stopper han blant annet i gasskamrene og i krematoriene, hvor han diskuterer nasjonal sikkerhet, og argumenterer for at USAs forsvar må være « uovervinnelig » for å forhindre at noe slikt skjer igjen.
DN170705 « Fallende boligpriser argumenterer klart for mindre bekymringer knyttet til høy gjeldsvekst og finansiell ubalanse i Norges Bank, og således er dette et argument for et senere hopp dersom alt annet er likt », skriver Nordea.
DB170705 - Politikerne argumenterer for et stadig høyere skatte- og avgiftsnivå med bakgrunn i at de vil bruke mer penger på slikt.
DN170702 Maugham argumenterer med at hvis Uber er en tjeneste, så skal det kreves inn 20 prosent moms.
VG170701 FAMILIEMIDDAG : Innbyggerne i Yulin argumenterer med at det er en lang tradisjon for dem å spise hund.
VG170701 Slik argumenterer også Joner.
VG170701 Derfor er det enda merkeligere at helseministeren argumenterer med en påstått nikotin-fare.
VG170629 - De argumenterer for at innleie-bedriftene trenger fleksibilitet, men det betyr ikke at bemanningsbyråene trenger det.
SA170629 En kverulant argumenterer mot det meste, ofte uten hensyn til om enighet eller ikke.
DN170626 Virke-rapporten argumenterer for at dette tallet bør økes betraktelig.
DB170626 Det er nesten komisk å høre et parti som argumenterer for å ruinere kultursektoren, privatisere NRK og avskaffe sidemålsundervisningen den ene dagen, og vil belære andre om verdien av norsk kultur den andre dagen.
DB170622 De argumenterer dermed i de samme baner som den føderale domstolen i Milwaukee, som opprinnelig avviste anken.
DB170622 Advokaten argumenterer for at eks-kjæresten skal ha lurt politiet ved å gi feilaktige opplysninger om skader på bilen til Hallbach, i tillegg at Zellner peker på det hun mener er en rekke feil i etterforskningen og rettssaken.
VG170621 De kjører like lange distanser frem til 16-årsklassen, argumenterer Fodstad.
NL170621 Det Nordlys og Fjellheim egentlig argumenterer for er at UiT bør fjerne fakultetene helt og innføre en organisasjonsmodell med to nivå : Nivå 1 med universitetsledelsen og en sentral administrasjon og nivå 2 med institutter og faglig virksomhet.
DB170620 Jeg argumenterer for menneskehetens framtid, og en lengre strategi for å sikre dette, sa Hawking.
SA170619 De fleste mener det bare godt, og argumenterer med at « sånn oppdro vi barna våre og det gikk jo bra », men så har jo mye endret seg i barneoppdragelsen siden den gangen, sier Winther, og legger til : ¶
BT170619 De fleste mener det bare godt, og argumenterer med at « sånn oppdro vi barna våre og det gikk jo bra », men så har jo mye endret seg i barneoppdragelsen siden den gangen, sier Winther, og legger til : ¶
AP170619 » De argumenterer med at den delen som finansieres av Oslopakke 3, blir brukt opp på den første strekningen.
AP170619 De fleste mener det bare godt, og argumenterer med at « sånn oppdro vi barna våre og det gikk jo bra », men så har jo mye endret seg i barneoppdragelsen siden den gangen, sier Winther, og legger til : ¶
AA170619 I hovedinnlegget for Arbeiderpartiet argumenterer Trine Reitan for at omstilling i skolestrukturen er tvingende nødvendig på grunn av nedgang i elevtall, at nedgangen vil fortsette, og at det foreligger et sterkt investeringsbehov.
DB170617 Noora argumenterer til og med fra et islamsk perspektiv : siden muslimer tror på skjebnen har Allah en plan med at hun og Yousef møttes, og den må hun finne ut av.
DB170616 Støttespillerne av loven argumenterer for at monarkiet er en hellig grunnstein i det thailandske samfunnet, og må beskyttes for en hver pris.
FV170615 Helge Røsstad argumenterer under by- og miljøutvalgets befaring hos Oddernes Gartneri torsdag.
DB170615 Mens regjeringen argumenterer med valgfrihet, mener Ap at regjeringen setter likestillingen i revers.
DB170615 Vi lever i en tid hvor enkelte politikere og andre argumenterer for større rom for nasjonale egeninteresser, i stedet for å søke felles holdninger tuftet på internasjonalt samarbeid.
DB170615 I boka « Hva er en flyktning », som gis ut i dag, argumenterer jeg for økt bevissthet om denne glidningen, og for at stater langt mer aktivt enn tilfellet er i dag bør vise vilje til å respektere rettsnormene de selv har etablert.
BT170615 Hun argumenterer med at de har en sterkere tilknytning til Polen enn til Norge, og at faren for rømning er til stede når tiltale nå er tatt ut.
SA170614 KRONIKK : Det finnes gode argumenterer for et paradigmeskifte med hovedfokus på et mer helhetlig og åpent læringssyn i skolen med utgangspunkt i dagens teknologiske hverdag og utvikling.
SA170614 De argumenterer for et paradigmeskifte med hovedfokus på et mer helhetlig og åpent læringssyn med utgangspunkt i dagens teknologiske hverdag og utvikling.
DA170614 Hvis man argumenterer for at det er ok å produsere SodaStream i ulovlige bosetninger, er man ganske langt utafor alt som berøres av folkeretten, svarer Tavridis-Hansen, som sier han « heller ikke har sett noe sted at BDS-bevegelsen alene tar æren for LOs vedtak ».
DB170613 Rapporten argumenterer med at Israel er en apartheidstat, fordi de behandler palestinere og jøder bevisst ulikt med bedre standard for de sistnevnte.
VG170611 Stiftelsen argumenterer med at lederlønningene er rimelige og konkurransedyktige.
VG170610 Steven Avery og nevøen Brendan Dassey ble dømt for drapet på Teresa Halbach i 2007, og dokumentaren argumenterer for Avery og Dassey er uskyldige.
DB170610 « The Handmaid's Tale », som vises på HBO Nordic og er basert på Margaret Atwoods roman med samme navn fra 1985, argumenterer sterkt for at det er mulig.
DB170610 Ifølge papirene argumenterer advokaten videre for at eks-kjæresten til Hallbach lurte politiet når han forklarte seg om skader på bilen til Hallbach.
DA170609 Påtalemyndigheten argumenterer for at angrepene ikke var ment å skape alvorlig frykt i en befolkning eller befolkningsgruppe.
DA170609 I sitt beslutningsbrev argumenterer UNE med at Hosseini ikke tilhører særlig sårbare grupper.
VG170608 De argumenterer videre for at isolasjonen er nødvendig på grunn av faren Breivik utgjør for samfunnet.
AP170607 Han argumenterer for at Kennedy elsker å slå ned på historiske feilgrep av Høyesterett.
AP170607 Stiftelsen argumenterer for at en skole basert på islam vil bedre integreringen.
DN170606 ¶ Det er uforståelig at tilhengerne av E18 nå argumenterer for å bruke titalls milliarder på å bygge en større vei for å frakte færre bilister, sier forfatteren.
DA170606 Oxford-forskerne Collier og Betts argumenterer ut ifra økonomisk teori, der Vesten har et komparativt fortrinn ved å sponse jobber i nærområdene i stedet for å ta imot flyktninger selv, mens fattigere nærområder som Jordan, som kulturelt ligner på Syria, skal gi flyktningene husrom og jobb.
VG170605 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven.
VG170603 Real Madrids lykketroll har vært så god denne sesongen at enkelte argumenterer for at han har vært lagets aller beste.
VG170603 Når de klarer å argumenterer for slipp på nett, så klarer de å logge seg inn på NAV.
DA170603 - Det fins antidemokratiske strømninger som argumenterer med at folk ikke kan tas på alvor.
VG170602 Mens Trump argumenterer med at det å trekke seg ut av klimaavtalen vil være til fordel for USAs økonomi, har storselskapene forsøkt å få presidenten på andre tanker over lengre tid.
DB170602 Trump-administrasjonen argumenterer nå for at de bør få lov til å iverksette innreiseforbudet umiddelbart, mens Høyesterett vurderer saken.
DA170531 I en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag argumenterer Bjerkan for at den makten disse private aktørene nå utøver på vegne av det offentlige er ulovlig.
VG170530 Subsidiært argumenterer vi for at utelukkelsen skal være kortere enn utmålt av domsutvalget, sier han.
DB170530 Guri Melby argumenterer som om denne saken handler om « mest mulig effektiv veibygging ».
DB170530 Dette er en form for alderisme, argumenterer Ingeborg Svartsund Arntsen her.
DA170530 Det skal gjøres store investeringer, og pengene bør gå tilbake til samfunnet, argumenterer hun.
VG170529 Skattesystemet er også svært viktig, selv om Civita og Høyre argumenterer iherdig for at det ikke er tilfelle.
VG170528 Regjeringens representanter argumenterer med at målet deres selvsagt er bruk av bærekraftig biodrivstoff laget for eksempel av norsk skog og avfall.
SA170528 Dersom vi argumenterer som Vormedal, kan vi si.
DN170528 Det vil likevel være behov for fossil energi i fremtidens energimiks, argumenterer Giæver.
BT170528 I høringen argumenterer departementet med at en straffeskjerpelse hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd vil medføre færre straffesaker og redusere utgiftene for domstolene.
AP170528 Det vil likevel være behov for fossil energi i framtidens energimiks, argumenterer Giæver.
AP170528 Videre argumenterer hun med at oppførsel barn tillater seg sammen med foreldre, ikke bør eksponeres for resten av verden.
DB170527 De argumenterer med at det ikke er åpent fordi det er hverdag, men det er for de aller fleste en inneklemt dag, som igjen blir en fridag, så man må jo regne med at folk har lyst til å dra, sier Tormod Haugen.
SA170525 For mange eldre er for opptatt av seg og sitt og ikke samfunnet som helhet, argumenterer Jan Inge Reilstad.
AP170525 Enkelte argumenterer for at en kraftig opprustning i Europa kan være destabiliserende.
DB170524 Hvis vi blar tilbake i sykkelhistorien, tror jeg du vil finne mange liknende eksempler som det som skjedde i dag, argumenterer Nibali.
AA170524 Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er blant dem som sterkt argumenterer for at uansett hvor stort omfang et russisk angrep får, er det meningsløst å satse på en mekanisert hær med tungt materiell.
AA170524 Han argumenterer omtrent slik : ¶
VG170523 | Bøndene argumenterer med ren norsk mat, men Tine vil bygge meieri i EU ¶
VG170523 - Jeg ber retten forkaste denne historien om 100 påmeldte, den stemmer ikke overrens, sier Holden, som går gjennom flere tekstmeldinger og argumenterer for at de ikke kan tolkes slik Cappelen har forklart.
VG170522 Noen mener at vi ikke kan ha så mange gårder i Norge, at landbruket er oversubsidiert og gammeldags, og argumenterer med store bruk som løsningen.
NL170522 Med klokketro på prosjektet hevder han at de argumenterer med fakta og fortrinn for Evenes framfor å snakke negativt om andre alternativ.
NL170520 Jeg merker meg at noen argumenterer om at bønder bare ønske å sutre seg til enda mer subsidier.
VG170519 I andre sammenhenger argumenterer regjeringen og Høyre for hvor viktig det er at vi ikke snevert ser på utslipp i Norge, men ser på hele den globale effekten.
NL170519 Sametingspresident Vibeke Larsen argumenterer for sannhetskommisjonen med at den " handler om veien videre for oss som nasjon og folk ".
BT170518 De argumenterer også for at deres ordning gir mer valgfrihet for de ansatte.
AP170518 Bondelaget argumenterer med at bønder lever av kroner og ikke prosenter.
AP170518 Aftenposten argumenterer i sin lederartikkel 16. mai som om reguleringen av alderspensjonene er i samsvar med pensjonsreformen.
VG170515 På motsatt side finner vi Frp og Høyre, som argumenterer for at antall lærere ikke er viktig.
AP170513 Mange motstandere av et forbud argumenterer med at et forbud ikke endrer praksisen.
VG170512 - Den nyslåtte lederen argumenterer voldsomt i mot.
DB170511 Boka som nå argumenterer for Nasjonalgalleriets fortsatte eksistens, inneholder den faglige og kulturhistoriske bakgrunnen som er helt fraværende i begge rapportene fra Statsbygg og Menon.
AA170511 Myndighetene argumenterer for at samfunnet vil spare store summer på denne omleggingen.
AA170510 Det blir feige lag, sier hun og argumenterer for storkommune.
DB170509 I denne kronikken argumenterer han for hvorfor vi bør beholde fysiske kontanter i Norge.
DB170509 Selskapet argumenterer blant annet for at tilbudet til Frontline som innebærer 0,8 Frontline-aksjer pr DHT-aksje, ikke tar hensyn til at DHT sine skip ville bidratt med over 45 prosent av et fusjonert rederi sin EBITDA, og at DHT-flåten er mye yngre og mer moderne enn flåten til Frontline.
DB170509 For eksempel argumenterer fiskeriminister Per Sandberg for at forslaget kan øke oppslutningen om demokratiet.
AP170509 Nå kommer han med bok hvor han argumenterer sterkt for at Nasjonalgalleriet fortsatt må være en del av Nasjonalmuseet fremover. | « King Arthur : Legend Of The Sword : » Brutalistisk fantasy ¶
DA170508 Vegvesenet argumenterer med at den smale veibredden er valgt på grunn av komplisert og kostbar 6 meter heving av veien forbi Dirdal kai.
DB170507 « Det er nærliggende å tro at menneskesmuglerne gambler på at skip fra Norge eller andre europeiske land skal plukke opp migrantene og ilandsette disse i Europa », argumenterer blant annet Oslo Frp i forslaget som altså er vedtatt av partiet som helhet.
AP170507 Høyre og Frp argumenterer med at det er lettere å få seg jobb og etablere seg i livet.
VG170506 Belastningsskader og det jeg slet med før, er så og si borte, argumenterer han og banker i bordet.
VG170506 Hvorpå faren argumenterer med at hans andre sønn ble sendt med et annet fly, nettopp fordi toåringen skulle få slippe å sitte usikret i fanget på en så lang reise.
DA170504 Når han argumenterer for forslaget viser Hagen både til terrorangrepet i Stockholm nylig og til behovet for å motvirke radikalisering.
AP170504 Republikanerne, på sin side, argumenterer med at Obamacare ikke har fungert slik det skal, og at den eksisterende helselovgivningen gjør det stadig vanskeligere for folk å skaffe seg helseforsikring.
AP170504 Republikanerne, på sin side, argumenterer med at Obamacare ikke har fungert slik det skal, og at den eksisterende helselovgivningen gjør det stadig vanskeligere for folk å skaffe seg helseforsikring.
AP170504 I stedet ender den opp med å svekke arbeidstagernes rettigheter og styrke store multinasjonale selskaper, argumenterer hun.
AP170504 Republikanerne, på sin side, argumenterer med at Obamacare ikke har fungert slik det skal, og at den eksisterende helselovgivningen gjør det stadig vanskeligere for folk å skaffe seg helseforsikring.
AP170504 I stedet ender den opp med å svekke arbeidstagernes rettigheter og styrke store multinasjonale selskaper, argumenterer hun.
AP170504 Hagen viser til terroraksjonen i Stockholm og uskadeliggjøringen av en bombelignende gjenstand i Oslo når han argumenterer for forslaget.
VG170502 Flere argumenterer riktignok for at mer vågalhet på sosiale medier bare er overfladiske tegn på at unge mennesker tillates mer frihet.
DB170502 De argumenterer for at denne ordningen vil gi mer til oss andre over tid ved at 10H-midlene fryses på 2015-nivå.
DA170502 - Og det er også fordi Europa ligger så nede at høyrepopulistene går så sterkt fram, argumenterer hun.
VG170501 Jeg mener de som argumenterer for å videreføre EØS-avtalen har gode argumenter, så blir det opp til kongressen å gjøre sine vedtak.
DB170429 Det er mange år siden så mange politiske partier som nå har snakket om spørsmål som bio- og genteknologi, familiepolitikk, menneskeverd og religionens plass i skolen og samfunnet, argumenterer han, og er sikker på hvor det vil ende.
DB170429 Samtidig argumenterer deler av venstresida og humanetikere som om kristendommen har makta.
AP170429 Han argumenterer mot forfatter Marte Michelet, som mener at det legitime Norge var delaktige i Holocaust.
DB170427 Det er et synspunkt Greenwood forstår og respekterer, men i brevet til guvernøren argumenterer hun for at å henrette Williams bare vil føre til mer lidelse.
DB170427 Teatersjef ved Det Norske Teatret, Erik Ulfsby, argumenterer i retten for at søndagsjobbingen ikke medfører en ekstra belastning.
AP170427 I Aftenposten 18.april argumenterer styreleder i Norsk - Russisk Handelskammer, Liv Monica Stubholt, for en norsk oppheving av sanksjonene mot Russland.
VG170426 Myndighetene i San Francisco og Santa Clara har gått til sak mot presidentordren, og argumenterer med at den kan stanse flere milliarder dollar i føderale overføringer.
SA170426 Myndighetene i San Francisco og Santa Clara har gått til sak mot presidentordren, og argumenterer med at den kan stanse flere milliarder dollar i føderale overføringer.
DN170426 Myndighetene i San Francisco og Santa Clara har gått til sak mot presidentordren, og argumenterer med at den kan stanse flere milliarder dollar i føderale overføringer.
DB170426 Han argumenterer med at det vil være å endre norsk FN-politikk.
AP170426 Guttens forsvarer og familie argumenterer med at han er mentalt syk, har autisme og en svulst på hjernen.
AA170426 Myndighetene i San Francisco og Santa Clara har gått til sak mot presidentordren, og argumenterer med at den kan stanse flere milliarder dollar i føderale overføringer.
DN170425 - Med redusert politisk risiko, ligger det derfor an til at europeiske aksjer skal overgå de amerikanske fremover, argumenterer Gjerde, samtidig som hun minner om at de europeiske har litt å ta igjen, etter et svakt år i fjor.
AP170425 Rizwani argumenterer med at moren har hatt den daglige omsorgen for døtrene og at far aldri har bodd sammen med dem.
DB170424 I boka argumenterer Murray og medforfatter Richard J.
DB170423 Slagsvold Vedum ser ironien når sentraliseringsmotstanderpartiet framfor noe argumenterer for å slå sammen NSBs underselskaper.
VG170422 Den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron er den som sterkest argumenterer for at Frankrike har et ansvar for å styrke EU-samarbeidet.
AA170422 Vi må ikke la terroristene vinne, hevder noen, og argumenterer med arroganse : Alt skal gå slik det alltid har gått !
DB170419 SPØRSMÅLET skal behandles på det svenske idrettstinget i neste måned, og forkjemperne for en uavhengig og mer troverdig dopingkontroll argumenterer med Johaug-saken for å vise at dette gjelder mer enn hvem som skal betale regningen : ¶
DB170419 I likhet med andre som har bedrevet dehumanisering tidligere argumenterer FrP-politikeren for « enorm maktbruk mot muslimske enklaver ».
AP170419 May argumenterer for at et valg er nødvendig for å sikre stabilitet gjennom brexit-forhandlingene med EU.
VG170417 I et svar fra Tore Kopperud i Kopperud Bygg Invest AS argumenterer han for at avgrensningen mellom rivning og total ombygging ikke var entydig i byggetillatelsen kommunen ga i november i fjor.
VG170415 Dagens partileder, Kemal Kilicdaroglu, viser konsekvent til landsfaderen når han argumenterer mot forslagene.
VG170415 Men Erdogan bryr seg ikke om kritikk fra Vesten, og hans parti AKP argumenterer med at Tyrkia må endre det politiske systemet for å kunne sikre en sterkere og mer effektiv stat.
DB170414 Hans kritikere argumenterer for « den naturlige kroppen ».
VG170413 Erdogan bryr seg ikke om kritikk fra Vesten, og hans AKP-parti argumenterer med at Tyrkia må endre det politiske systemet for å kunne sikre en sterkere og mer effektiv stat.
AA170413 Vi argumenterer for at stat og myndigheter bør gi kommune og fylkeskommune muligheten til å kunne velge å utvikle skolebaserte videreutdanningstilbud i samarbeid med universitet og høgskoler, og ikke bare sende enkeltlærere på videreutdanningstilbud når det skal arbeides videre med å utvikle fremtidens skole.
DN170410 Nordea Markets har en oppdatering på Statoil mandag, hvor meglerhuset argumenterer for at en sterkere enn ventet interngasspris i første kvartal taler for at kvartalsresultatene kan blir solide.
DB170409 Etter forklaringen legger varehuset seg paddeflat, men argumenterer for at e-posten som gikk ut fredag var « informasjonsmail », ikke en oppfordring til å bruke Stockholm-angrepet som en anledning til å kjøpe varer til nedsatt pris : ¶
DB170409 De argumenterer for at historien om Lot handler om straff for drap, voldtekt og mangel på gjestfrihet.
VG170408 - Det er forunderlig at Solvik-Olsen argumenterer med at vi får penger til metrotunnelen i stedet, når den ligger mange år fram i tid og ikke skal stå ferdig før nærmere 2030.
AP170405 Overfor Interfax argumenterer Ozerov med at så raskt noen vestlige ledere indikerte at president Bashar al-Assad ikke lenger var det største hinderet for en løsning i Syria, så sørget noen for å få nye anklager mot ham.
AP170405 Overfor Interfax argumenterer Ozerov med at så raskt noen vestlige ledere indikerte at president Bashar al-Assad ikke lenger var det største hinderet for en løsning i Syria, så sørget noen for å få nye anklager mot ham.
AP170405 I den ferske perspektivmeldingen argumenterer den for at flere private tilbydere vil skape mer innovasjon.
SA170403 Leder Tone Steinsland i Rogaland fjørfelag synes det er betenkelig at Norgesgruppen argumenterer med at forbrukerne vil ha egg fra frittgående høner, så lenge det fortsatt er mange forbrukere som kjøper egg fra høner i bur med miljøinnredning.
DB170403 Jeg tror det er denne « omvendte » tilnærmingen som gjør at noen argumenterer for mobilforbud, tekniske sperrer o.l.
DB170401 I klimapartiet Venstre er det folk som går på talerstolen og argumenterer for at Norge har den reineste olja i verden og at vi bare må fortsette utvinningen.
VG170331 En ny kurs må stakes ut, argumenterer han sedvanlig rolig, men samtidig engasjert, fra den andre siden av bordet.
SA170331 Det vi argumenterer for er at vi må forenkle det, forklarer Knut Ivar Karevold.
BT170331 Det vi argumenterer for er at vi må forenkle det, forklarer Knut Ivar Karevold.
AP170331 Det vi argumenterer for er at vi må forenkle det, forklarer Knut Ivar Karevold.
VG170330 Samtidig argumenterer tunge fagmiljøer med at det er konfliktdempende i seg selv at politiet ikke bærer våpen.
DA170330 Andre argumenterer for at Donald Trumps nye takter i flyktningpolitikken er grunn god nok til å slutte å sende asylsøkere tilbake til USA.
VG170328 IKKE LOVFESTET : Hva som er forsvarlig omsorg av asylbarna er i dag ikke lovfestet, og UDI argumenterer for at det blir gjort.
VG170328 - Det er ikke noen politisk vilje for å ta 15- til 18-åringene under barnevernet, og det er ikke det vi argumenterer for, men vi argumenterer for at selv om det skal være hos oss, bør det være tydeligere regulert og tydeligere standarder, sier Lange til VG.
VG170328 - Det er ikke noen politisk vilje for å ta 15- til 18-åringene under barnevernet, og det er ikke det vi argumenterer for, men vi argumenterer for at selv om det skal være hos oss, bør det være tydeligere regulert og tydeligere standarder, sier Lange til VG.
DB170328 De som er kritiske til frihandel argumenterer gjerne for at vi ikke bør handle med land der det skjer barnearbeid eller miljøforurensning.
DB170328 Vi har ingenting imot å gi ham en kongetittel, som han åpenbart ikke kan leve uten, på sine eldre dager, », argumenterer avisa.
BT170328 « Det er verken bra for mor eller barn å vera under økonomisk tvang », argumenterer Rødt-medlem og feminist Ebba Wergeland i Klassekampen.
VG170327 Denne problemstillingen er alt annet enkel - og en rekke representanter for idrettsbevegelsen argumenterer godt for hvorfor deres egen organisasjon er så viktig her.
VG170327 Da tilfører man friske penger og unngår en « fraksjonering » vi ser i dag, argumenterer Säfvenbom.
DB170327 Selskapet argumenterer med at de som reiser med gratisbilletter i utgangspunktet representerer reiseselskapet, og at det er opp til de ansatte ved gaten å avgjøre om de reisende er tilstrekkelig kledd.
DA170327 Vi tror ikke det er til det beste for regionen vår, argumenterer trioen i brevet.
AA170327 Også andre NATO-land argumenterer med at forbudet reelt sett ikke vil bidra til global kjernefysisk nedrustning.
DN170326 Han argumenterer kun for en mer optimal sammensetning av statens aksjeportefølje.
AA170325 De skal ikke bare passe på at mediene gir korrekt informasjon, men også følge med på sosiale medier og i politisk debatt og se om politikere og andre bruker korrekte opplysninger når de argumenterer for sine synspunkter.
DB170324 Det er slike endringer som for alvor kan få prisene på forsikring ned, argumenterer de konservative.
VG170323 Han argumenterer for at det er bedre med 90 minutter for U21-landslaget enn å sitte på benken for A-landslaget, men hvis han hadde hatt skikkelig god tro på Ødegaard og ville bygge laget rundt ham på sikt, så hadde han hatt ham med i første tropp, sier Mathisen og avslutter : ¶
AP170323 Torsdag la Rotevatn frem et representantforslag hvor han argumenterer for at deler av hundeloven bør evalueres på nytt.
AP170323 Torsdag la Rotevatn frem et representantforslag hvor han argumenterer for at deler av hundeloven bør evalueres på nytt.
VG170322 * Organisasjonen argumenterer for å verne den hvite rasen mot utryddelse grunnet økt innvandring av det de omtaler som « rasefremmede ».
SA170322 Sjeføkonom Roger Schjerva i IKT Norge argumenterer for at man bør bruke begrepet formidlingsøkonomi når man beskriver kjøp og salg, og begrepet delingsøkonomi når man beskriver tjenester som har mer karakter av vennetjenester.
SA170322 En av partenes advokater mener saken nærmest er en parodi, på grunn av måten Vegvesenet argumenterer på.
DN170322 Mens TV 2 nedbemanner og argumenterer for at kanalen trenger statsstøtte, har de danske Egmont-toppene Steffen Kragh og Hans Jacob Carstensen fått en lønnsøkning på nesten 43 prosent på tre år.
DA170322 Jacobsen argumenterer med at Hovseter ikke bare har mange boliger, men også seks skoler, fire idrettsanlegg, tolv barnehager, Røa-hjemmet ( som tidligere het Hovseterhjemmet, men det får være en annen historie ), i tillegg til bydelsadministrasjonen og Husebyleieren.
DB170320 Hun vil ikke overraske noen når hun argumenterer for økt likestilling.
AP170320 Djani Behram argumenterer i sitt Si;D-innlegg 17. mars mot et obligatorisk andre fremmedspråk.
VG170319 Al-Qaida har begynt å sluke den syriske opposisjonen opp i seg, argumenterer Syria-eksperten Charles Lister i en fersk Foreign Policy-artikkel.
DA170319 Det er slik vi argumenterer overfor myndighetene, sier Eliane Luthi, kommunikasjonsrådgiver i UNICEF i Mali. 26 prosent av barna er kronisk underernært.
DB170318 Når vi synger, danser eller nynner med til « Chained To The Rhythm », er det vi som er « lenket til rytmen », hevder teksten, og argumenterer for at behagelige distraksjoner og beskyttelsesmekanismer holder oss fanget i vår egen lille boble, vårt eget lille ekkokammer : ¶
DB170317 - Aasland og Arbeiderpartiet argumenterer mot en stråmann.
DB170317 Vegvesenet kan dermed ikke si at vi har registrert noen drastisk trafikkøkning i Oslo-området samlet sett de siste årene, argumenterer Johnsen.
DB170317 I lovforslaget argumenterer departementet for at brudd på lojalitetsplikten skal kvalifisere som vilkår for oppsigelse.
SA170316 - Vi argumenterer for at tema i Skam og diskusjonene i etterkant er trygge rom for unge å utforske voksne tema i, uten å være redde, sier Rustad.
DB170316 I kjennelsen fra Hawaii trekker dommer Watson fram Donald Trump og hans nære rådgiveres uttalelser om innvandring, og argumenterer for at det beviser at presidentordren intensjon var å diskriminere muslimer, skriver Washington Post.
DB170316 I stedet for å vedta kutt i sykelønn, som mange av Høyres støttespillere og representanter argumenterer for, har landsmøtet vedtatt å sette ned et utvalg for å se på sykelønnsordningen.
DB170316 Wiik argumenterer videre for at denne bare var et påskudd for å baksnakke og fryse ham ut foran de andre i firmaet.
BT170316 BT argumenterer for at kontantstøtteordningen bør fjernes, og viser til Brochmann-2 utvalgets rapport hvor det hevdes at innvandrerkvinner med minoritetsbakgrunn ikke får den ønskete integreringen som følge av ordningen.
AA170316 - Vi argumenterer for at tema i « Skam » og diskusjonene i etterkant er trygge rom for unge å utforske voksne tema i, uten å være redde, sier Rustad.
VG170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven.
BT170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at det er et svært viktig redskap for å fastholde den nasjonale sikkerheten og holde ekstremister ute, påpeker kritikerne at de verste terrorangrepene i USA siden 11. september 2001 er begått av enten radikaliserte amerikanske statsborgere eller av personer fra land som ikke omfattes av Trump
BT170315 Kritikerne argumenterer også for at det vil ramme både skoler, universiteter og næringsliv selv om det denne gangen ikke gjelder for personer som allerede har oppholdstillatelse.
BT170315 Hawaii argumenterer for at forbudet diskriminerer basert på nasjonalitet, og det vil gjøre at innbyggere på Hawaii ikke kan få besøk av slektninger fra de muslimske landene som er del av presidentordren.
AA170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at det er et svært viktig redskap for å fastholde den nasjonale sikkerheten og holde ekstremister ute, påpeker kritikerne at de verste terrorangrepene i USA siden 11. september 2001 er begått av enten radikaliserte amerikanske statsborgere eller av personer fra land som ikke omfattes av Trump
AA170315 Kritikerne argumenterer også for at det vil ramme både skoler, universiteter og næringsliv selv om det denne gangen ikke gjelder for personer som allerede har oppholdstillatelse.
AP170314 I fredagens Aftenposten argumenterer Tor A.
SA170313 Fylkesmannen og fylkesordføreren sender nå et felles brev der de argumenterer for hvorfor Landbruksdirektoratet bør legges til Rogaland.
SA170313 Fylkesmannen og fylkesordføreren sender nå et felles brev der de argumenterer for hvorfor Landbruksdirektoratet bør legges til Rogaland.
AP170312 Flere egyptiske aktivister argumenterer i dag for at den siste masseflukten fra Al-Arish er nok et eksempel på myndighetenes manglende beskyttelse av de kristne i landet.
AP170312 Begge landene argumenterer med hensyn til den offentlige ro og orden når de ikke tillater tyrkiske ministre å holde møter.
DB170311 » På et landsmøte er det mange som tar ordet og argumenterer sterkt for sitt syn, med henvisning til hva partiet « er ».
DB170311 Utvalget argumenterer på en nokså pragmatisk måte.
VG170310 Russebussgutta og produsentene av låtene argumenterer med at selv om de liker å høre på sanger om voldtekt, så betyr ikke det at de selv driver med den slags.
VG170310 I Morgenbladet argumenterer Torbjørn Røe Isaksen for at kultur må spille en rolle i integrerings-/innvandringsdebatten.
VG170310 Han viser både til Portugal og Nederland når han argumenterer for å bytte ut straff med hjelp.
VG170310 Hun er dyktig til å snakke og hun argumenterer godt.
DB170310 Også de argumenterer for at innreiseforbudet er svært likt det forrige.
DB170310 I et notat til dommer Robart, innlevert mandag, argumenterer Justisdepartementet for at den nye presidentordren « faller utenfor rammen » av Robarts avgjørelse om å blokkere det opprinnelige forbudet.
DA170310 Høie argumenterer for at spørsmålet om eggdonasjon bør diskuteres sammen med en rekke andre spørsmål knyttet til ny genteknologi.
AP170310 Markusson argumenterer på italiensk for å få en båtplass skjermet for bølger og støyen fra rutebåttrafikken.
AP170310 Høyres ledelse argumenterer med mer tid, men i over 20 år har partiet debattert temaet.
AA170310 Markusson argumenterer på italiensk for å få en båtplass skjermet for bølger og støyen fra rutebåttrafikken.
VG170309 Tilhengerne av å tillate eggdonasjon argumenterer både med at det bør likestilles med sæddonasjon, som er lovlig i Norge, og med at mange norske kvinner reiser til utlandet for å få donert egg.
DA170309 Jeg er likevel uenig i at om vi argumenterer for likestilling av sæd og egg som genmateriale, så åpner det døren for surrogati.
AP170309 Samsungs advokatteam mener påtalemyndighetens tiltale er mangelfull, og det mangler bevismateriale, argumenterer de. - 340 millioner i bestikkelse ¶
AP170309 Men nå er tilhengerne av eggdonasjon under sterkt press : Høyre-ledelsen anført av helseminister Bent Høie argumenterer nå for at hele spørsmålet om eggdonasjon skal utsettes til 2018.
AP170309 Helseminister Bent Høie ( H ) og statsminister Bent Høie argumenterer for at Høyres landsmøte ikke skal vedta noe om eggdonasjon i sitt program for de neste fire årene.
DB170308 For, argumenterer hun, det er « masse bevis » for at selskaper som har større bredde i styrerommet presterer bedre.
DB170308 Siden kommunene styrer barnevernet, er barnevernet også styrket, argumenterer hun.
DB170308 Fargos ordfører Tim Mahoney argumenterer for at det er byene selv som må få ta avgjørelsen om de vil ha parkometre eller ikke.
DB170308 Justisdepartementet leverte mandag inn en rekke merknader til føderale domstoler, der de varslet dommere om den nye ordren og argumenterer for at den « faller utenfor » det som blokkerte det opprinnelige forbudet.
AP170308 Flere av tilhengerne av eggdonasjon argumenterer med at det er urettferdig at det ikke er tillatt å donere egg så lenge sæddonasjon er lov i Norge.
DB170307 De argumenterer med at midazolam ikke nødvendigvis forhindrer at mennene må gjennomgå en smertefull død.
AP170307 Slik argumenterer Vinje for forslaget ¶
BT170306 POD argumenterer med at bruk av ulovlige rusmidler i seg selv er « grenseoverskridende », og mener all bruk av « ulovlige rusmidler » representerer misbruk - i motsetning til kontrollert bruk av alkohol.
VG170301 Jens Stoltenberg ga høsten 2016 ut en selvbiografi hvor han blant annet argumenterer mot bruk av tilskudd i klima- og energipolitikken.
VG170301 Jens Stoltenberg argumenterer mot tilskudd i klimapolitikken.
SA170301 Bystyret argumenterer for sitt vedtak ved å mene at dette er de unges ønske og for de unge.
DB170228 i et brev sendt til politikerne i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget argumenterer statsråden for at forslaget « svekker det parlamentariske og konstitusjonelle styrings- og ansvarssystemet » i den norske rettstaten, ved at domstoler får utøvende makt.
AA170228 Anmeldelsen ble levert mandag, og argumenterer for at det foreligger brudd både på Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven.
AA170228 - Du kan ikke bruke arealer som allerede er ulovlig tilegnet, til annen byggevirksomhet, argumenterer han.
VG170227 For å redusere spenningene og øke samfunnets absorberingsevne i møte med innvandring, argumenterer han blant annet for tydeligere forventninger om at innvandrere tilpasser seg norsk kultur og norske verdier.
DN170227 Sørgaard argumenterer for at det å vite hva folk faktisk leter etter på Finn, er mer verdifull data enn å for eksempel kjøpe annonsering til brukere på Facebook, basert på at de oppholder seg i den samme bydelen boligen skal selges i.
DA170227 Kommunens administrasjon argumenterer med at det første og fremst er svevestøv som er problemet i Stavanger, mens datokjøring - altså at halve bilparken, basert på nummerskilt, må stå stille på dager med akutt forurensning - først og fremst er rettet mot nitrøse gasser, og vil ha mindre betydning for luftkvaliteten i Stavanger. -
DB170226 | Øye for øye mot Russland ¶ ¶ ARGUMENTERER MOT STRÅMENN : - Det er stråmenn, påhitt og uredelig argumentasjon, skriver artikkelforfatteren om Espen Teigens innlegg mot ham.
VG170224 Historien hans er ikke sannsynlig, argumenterer staten.
VG170224 Det er to personer uavhengig av hverandre som har studert disse bildene i åtte timer hver og begge har konkludert med at det er mer sannsynlig at det er samme person enn at det ikke er det, argumenterer Lersbryggen.
SA170224 Veland argumenterer for at undersøkelse og vurdering ved spørsmål om omsorgsovertakelse bør overføres fra barneverntjenesten til Bufetat.
FV170224 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen og fagdirektør Per Engstrand argumenterer for reduksjon i akuttilbudet i Flekkefjord.
DN170224 Meglerhuset argumenterer i analysen med at den viktigste indikatoren for om markedet faktisk balanseres ligger i den offisielle salgsprisen for saudiarabisk olje av typen Arab Light Crude til Asia.
AP170224 Mood mener derimot at McMasters tanker viser at Norge trenger flere soldater på bakken enn det Diesen argumenterer for.
VG170223 DOKUMENTER : Advokat Erik Bratterud ( UNE ) og advokatfullmektig Ellen Idun Lersbryggen Drolsum argumenterer for at Mahamuds dokumentasjon ikke er til å stole på.
SA170223 I debattinnlegget « Proteksjonisme på norsk sokkel ? », 18.februar 2017, argumenterer Sturla Henriksen, adm. direktør i Norges Rederiforbund ( NR ), for det bestående.
SA170223 ) argumenterer mot hverandre med harde ord, sier Larsson.
FV170223 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen og fagdirektør Per Engstrand argumenterer for reduksjon i akuttilbudet i Flekkefjord.
FV170223 ) argumenterer mot hverandre med harde ord, sier Larsson.
BT170223 ) argumenterer mot hverandre med harde ord, sier Larsson.
AP170223 ) argumenterer mot hverandre med harde ord, sier Larsson.
VG170222 Kommisjonen argumenterer at de ikke finner spor av flere gjerningsmenn i samtalene på lydfilene fra NBPDs telefon- og radiosamband.
VG170222 Flere LO-forbund mener lønningene i år bør øke med minst tre prosent, mens sterke krefter på arbeidsgiversiden argumenterer for fortsatt reallønnsnedgang.
VG170222 Staten argumenterer for at Mahamud og familien har forskjellige forklaringer som omhandler så grunnleggende hendelser i livene deres som det ikke er mulig å forklare ved hukommelsestap, og staten mistenker derfor at deler av historiene og personene er konstruerte.
VG170222 Derfor bygger statsborgerskapet hans på feil premisser, argumenterer advokat Bratterud ved Regjeringsadvokaten.
DB170222 Ledere for politiske partier og organisasjoner som jobber med skeiv problematikk og likestilling forholder seg tause når Amal Aden argumenterer for å ta et oppgjør med æres - og klankulturen.
DA170222 Forsvarsdepartementet argumenterer for at den militære minimumsvirksomheten ikke er den samme som Rygge Sivile Lufthavn ( RSL ) hadde.
DA170222 Der argumenterer han for at bildestyrte medier som TV - i vår tid også internett - gjør form viktigere enn fakta.
AA170222 Det ene er at departementet argumenterer for at Stortingets mål er krevende med dagens rettstilstand, noe Bondelaget er uenig i.
AA170222 Da kan handlingsrommet bli innskrenket, argumenterer Bondelaget.
VG170221 KUTT : Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri argumenterer for at du må tåle ett år til med reallønnsnedgang.
DB170221 Departementet argumenterer imidlertid med at Stortinget har gitt mandat til å starte implementeringen av kuttene fra 1.januar i år - og har ikke oppfattet noe krav fra Stortinget om at kuttene skal komme etter landmaktsutredningen.
BT170221 Norges konkurranseevne er fortsatt betydelig dårligere enn våre handelspartneres, argumenterer han.
AP170219 februar argumenterer leder for Allmennlegeforeningen mot fastlønn.
VG170218 Selv SV'ere argumenterer nå for mer forsvar.
DA170218 Hvorfor : Argumenterer for at Trump ikke er fascist i klassisk forstand.
AP170218 Kreml argumenterer med at de uanmeldte « testene » er nødvendig for å sjekke den reelle militære beredskapen.
AP170218 - Regjeringen argumenterer jo selv med at små kommuner mangler kompetanse til å utføre basale velferstjenester.
AA170218 - Regjeringen argumenterer jo selv med at små kommuner mangler kompetanse til å utføre basale velferstjenester.
DN170217 Den tidligere Fed-sjefen, som selv ble beskyldt for å fyre opp økonomien som utløste finanskrisen i 2008, argumenterer også for at regelverket og kapitalkravene til finansbransjen burde vært « mye høyere enn de er i dag ».
DB170217 Når Skogen argumenterer for at det å få delta på slik jakt kan virke konfliktdempende, så aksepterer han at individer tilhørende kritisk truede arter, kan drepes instrumentelt for å dempe konflikter, som etter hva Skogen hevder, egentlig ikke angår den i særlig grad, da den bare « dumpet » inn i det.
DB170217 Disse ( men ikke alle arbeidene fra von Essen ), argumenterer med en forståelse for at såkalte « crimes of dissent » handler om opprør mot rådende ulveforvaltning, handlingene ses som « folk crimes » altså kriminalitet som ikke er særlig alvorlig, at det er handlinger som har stor aksept blant folk flest.
DB170217 Det er også forskning fra Finland som argumenterer langs de samme linjer, av Mari Pohja-Mykrä.
DB170217 Da hun tredde et kondom over beinet på Instagram for to år siden, som et stikk til alle menn som argumenterer mot kondombruk, ble hun kalt et « feministisk geni ».
DA170217 Flere synes det er underlig at regjeringen argumenterer mot en gjennomgang av Libya-oppdraget med at det ikke er naturlig å granske beslutninger tatt under den forrige regjeringen.
DN170216 Han viser til at Oljefondet er svært utsatt for svingninger i både oljepris og i finansmarkedene, og han argumenterer for at finanspolitikken og norsk økonomi må skjermes fra disse svingningene i årene som kommer.
DN170216 På samme måte argumenterer den for finansiell stabilitet, sier Bruce.
DB170216 Faktisk er det dette Chapron og Treves argumenterer for, selv om de pakker det pent inn.
SA170215 På bloggen sin argumenterer Facebook med at « når folk ser stadig mer video på mobilen, forventer de å høre lyd når de har skrudd på lyden på mobilen ».
SA170215 Det er nemlig hva Arbeiderpartiet argumenterer med når de foreslår å åpne Lofoten for oljeboring.
FV170215 På bloggen sin argumenterer Facebook med at « når folk ser stadig mer video på mobilen, forventer de å høre lyd når de har skrudd på lyden på mobilen ».
BT170215 På bloggen sin argumenterer Facebook med at « når folk ser stadig mer video på mobilen, forventer de å høre lyd når de har skrudd på lyden på mobilen ».
AP170215 På bloggen sin argumenterer Facebook med at « når folk ser stadig mer video på mobilen, forventer de å høre lyd når de har skrudd på lyden på mobilen ».
DB170214 direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass - her i Hammerfest i april 2015 - har beskyldt klimaforskere for å smykke seg med faglige fjær når de argumenterer mot oljeutvinning i Barentshavet.
AP170214 Trump argumenterer for at økonomisk vekst, koblet med tilbakeføring av det store kontantfjellet, skal veie opp for statens tapte inntekter i skatt og dermed forhindre at gjelden øker.
AP170214 Trump argumenterer for at økonomisk vekst, koblet med tilbakeføring av det store kontantfjellet, skal veie opp for statens tapte inntekter i skatt og dermed forhindre at gjelden øker.
AA170214 - Kulturministeren argumenterer med at Trondheim og NTNU har mye kompetanse på teknologi.
AA170214 - Hun argumenterer jo faglig for valget, men fokuserer ikke på de hensynene vi i SV ville vektlagt, altså den kunstfaglige kompetansen, sier hun.
SA170213 Motstandere av eggdonasjon argumenterer med at egg- og sæddonasjon ikke kan likestilles siden eggdonasjon innebærer større inngrep og skaper etiske dilemmaer.
SA170213 Hvorfor argumenterer da ikke de samme personene for et forbud mot sæddonasjon med å si at det er en trygghet for barnet å vite at faren faktisk er biologisk far ?
VG170212 århundret » hvor han argumenterer for at de rikeste stadig blir rikere, mens de store massene som livnærer seg ved å jobbe taper sammenlignet med kapitaleierne.
VG170212 - Jeg argumenterer ikke for å ta penger eller ressurser fra forskning på voksenkreft, for det er også viktig, men Norge burde få de samme ordningene som nabolandene våre der vi vet at barna blir prioritert, sier hun.
DB170212 Han argumenterer med et prinsipp om at « respekt for lovene » utelukker forsøk på å endre dem.
AA170212 Bennett og justisminister Ayelet Shaked argumenterer med at Trumps valgseier har åpnet for muligheten for å fjerne tostatsløsningen fra agendaen, skriver Haaretz.
AA170212 Foreningen argumenterer også med at folk som bruker slike tester, i neste omgang vil oppsøke fastlegen sin fordi de er bekymret og søker mer informasjon.
VG170211 Cyborg argumenterer for at stoffet var nødvendig i etterkant av de tøffe vektkuttene sine.
SA170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
FV170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
DB170211 » Her argumenterer han for at politiet som forvalter tvangsmakt, bør holde seg til nøkterne oppdateringer i sosiale medier.
DB170211 I sitt høringssvar argumenterer ombudet iherdig for at loven er til for å « bedre kvinners stilling ».
DB170211 Mine kolleger argumenterer beinhardt for hvem som vinner « Farmen kjendis ».
BT170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
AP170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
SA170210 Men nybygget vil vise seg å bli altfor lite, argumenterer Legeforeningens foretakstillitvalgte.
SA170210 | Derfor ble Johaug dømt til 13 måneders utestengelse - slik argumenterer dommerne ¶
FV170210 | Derfor ble Johaug dømt til 13 måneders utestengelse - slik argumenterer dommerne ¶
BT170210 | Derfor ble Johaug dømt til 13 måneders utestengelse - slik argumenterer dommerne ¶
AP170210 | Derfor ble Johaug dømt til 13 måneders utestengelse - slik argumenterer dommerne ¶
SA170209 - I næringslivet finnes det kommersielle aktører som sier at teambygging skjer gjennom rafting og rappellering, og de argumenterer med at teambygging er viktig.
SA170209 Eller Asma Lamrabet, marokkansk lege, forfatter og feminist som argumenterer sterkt og overbevisende om kvinnens likestilling med mannen i boka « Le Coran, et les femmes : une lecture de liberation » ( Koranen og kvinner : lesning om frigjøring ).
DA170209 - I næringslivet finnes det kommersielle aktører som sier at teambygging skjer gjennom rafting og rappellering, og de argumenterer med at teambygging er viktig.
BT170209 De som ønsker å forsvare institusjonene, må ikke falle i en forsvarsposisjon der de kun argumenterer for utvannede kompromiss.
SA170208 Mange argumenterer for likestilling fordi det lønner seg for arbeidslivet.
DA170208 - Regjeringen argumenterer for at det er viktig å opprettholde praksisen for å sende signal til andre barn om å ikke legge ut på flukt.
AP170208 Selskapene argumenterer med at de rammes økonomisk av presidentordren.
AA170208 I et innlegg i The Wall Street Journal argumenterer gruppen for at " det foreligger stadig flere bevis for problemer med atmosfæren som er blitt umulig å ignorere ".
SA170207 Herzog argumenterer med at det kun er én dommer som har signert avgjørelsen, og han viser også til at det finnes en " klar meningsforskjell ".
DN170207 Herzog argumenterer med at det kun er én dommer som har signert avgjørelsen, og han viser også til at det finnes en « klar meningsforskjell ».
DB170207 Herzog argumenterer med at det kun er én dommer som har signert avgjørelsen, og han viser også til at det finnes en " klar meningsforskjell ".
AP170207 Ifølge nyhetsbyrået AFP argumenterer justisdepartementet i sin anke med at innreiseforbudet er en lovlig utøvelse innenfor presidentens autoritet.
AP170207 Ifølge nyhetsbyrået AFP argumenterer justisdepartementet i sin anke med at innreiseforbudet er en lovlig utøvelse innenfor presidentens autoritet.
AA170207 Herzog argumenterer med at det kun er én dommer som har signert avgjørelsen, og han viser også til at det finnes en " klar meningsforskjell ".
AA170207 I en uttalelse tirsdag argumenterer Mengozzi, som har som rolle å gi råd til EU-domstolen, at ethvert EU-medlemsland må utstede visum på humanitært grunnlag hvis det dreier seg om frykt for alvorlige konsekvenser.
AA170207 Familien har ingen sterke bånd til Belgia, argumenterer belgiske myndigheter.
VG170206 I sitt brev argumenterer de for at « innreiseforbudet er en lovlig utøvelse av presidentens myndighet til å beskytte nasjonal sikkerhet ».
DB170206 Ifølge Washington Post argumenterer de også for at immigrasjon og økonomisk vekst er tett knyttet sammen, og at ordren vil skade USAs muligheter til å tiltrekke seg talentfulle arbeidstakere.
AP170206 De betviler tilsynelatende ikke at presidenten har fått mye makt innen utenriks- og sikkerhetspolitikk, men argumenterer blant annet med at « retten ikke har noen mer hellig rolle enn å beskytte marginaliserte grupper mot irrasjonell og diskriminerende opptreden ».
AP170206 » IT-gigantene argumenterer med at innreiseforbudet gjør det vanskeligere å rekruttere dyktige utlendinger, og at det vil skade amerikansk næringsliv.
AP170206 De betviler tilsynelatende ikke at presidenten har fått mye makt innen utenriks- og sikkerhetspolitikk, men argumenterer blant annet med at « retten ikke har noen mer hellig rolle enn å beskytte marginaliserte grupper mot irrasjonell og diskriminerende opptreden ».
AP170205 Den fungerende regjeringsadvokaten, Noel Francisco, argumenterer i sitt skriv til domstolen med at presidentens myndighet til å avgjøre hvem som får komme inn i USA, i stor grad ikke kan begrenses av domstolene.
AP170205 Den fungerende regjeringsadvokaten, Noel Francisco, argumenterer i sitt skriv til domstolen med at presidentens myndighet til å avgjøre hvem som får komme inn i USA, i stor grad ikke kan begrenses av domstolene.
AP170205 Den fungerende regjeringsadvokaten, Noel Francisco, argumenterer i sitt skriv til domstolen med at presidentens myndighet til å avgjøre hvem som får komme inn i USA, i stor grad ikke kan begrenses av domstolene.
VG170204 Han argumenterer med at bindingen gir begrensninger for det karakteristiske telemarknedslaget.
VG170203 Han argumenterer med at Houthi-militsen ikke har tradisjon for å bruke selvmordsbombere, i motsetning til al-Qaida og IS.
VG170203 Han vil ha et digitalt totalforsvar, og argumenterer også for at E-tjenesten får tilgang til et digitalt grenseforsvar, slik e-sjefen Morten Haga Lunde ønsket seg i et VG-intervju i januar.
DB170203 Han argumenterer for borgerlønn som et viktig skritt til en ny tilnærming.
BT170203 Han argumenterer med at Houthi-militsen ikke har tradisjon for å bruke selvmordsbombere, i motsetning til al-Qaida og IS.
AA170203 Han argumenterer med at Houthi-militsen ikke har tradisjon for å bruke selvmordsbombere, i motsetning til al-Qaida og IS.
DB170202 - Argumenterer som « se på russerne, de vil ikke en gang ta imot våre politikere.
DB170131 Goushun argumenterer med at sjansen for krig øker, på grunn av stadig større spenning rundt Nord-Korea og Sør-Kinahavet.
DB170130 Vi argumenterer for å styrke individets frihet til å bestemme over sin egen tid, og ikke bare muligheten til å benytte mer effektive offentlige institusjoner.
BT170130 Her kan du lese to leserinnlegg fra 2013 hvor det ene argumenterer for at næringslivet skal holde seg unna Vest-Sahara, mens det andre argumenterer for at næringslivet bør investere der.
BT170130 Her kan du lese to leserinnlegg fra 2013 hvor det ene argumenterer for at næringslivet skal holde seg unna Vest-Sahara, mens det andre argumenterer for at næringslivet bør investere der.
DB170127 Hagen får snakke bredt og fritt i alle store medier om sin klimaskepsis, til tross for at han argumenterer mot en nær unison forskerstand verden over.
AP170126 Det militære utvalget i krigsdekorasjonssaken argumenterer på en måte som må tolkes som at de anser at Sovjet ikke kan betraktes som en alliert under annen verdenskrig.
SA170125 Jeg kan slutte med til de som argumenterer for at idrettsutøvere trenger bedre rettssikkerhet, men det arbeidet kan ikke starte med særbehandling i en enkeltstående sak.
FV170125 Bjørge, Stein ¶ Argumenterer for ingen utestengelse ¶
FV170125 Jeg kan slutte med til de som argumenterer for at idrettsutøvere trenger bedre rettssikkerhet, men det arbeidet kan ikke starte med særbehandling i en enkeltstående sak.
DB170125 - Håpnes argumenterer mot sauenæringen, ikke mot meg.
DB170125 I boka « The Curse of Cash » av Harvard-økonomen Kenneth Rogoff, argumenterer han for nettopp dette.
BT170125 Jeg kan slutte med til de som argumenterer for at idrettsutøvere trenger bedre rettssikkerhet, men det arbeidet kan ikke starte med særbehandling i en enkeltstående sak.
AP170125 I søksmålet argumenterer juristene for at Trumps selskaper, inkludert hoteller, kasinoer og golfanlegg rundtom i verden, ikke kan ta imot betaling fra personer eller grupper tilknyttet andre nasjonalstater, så lenge Trump eier dem.
AP170125 I søksmålet argumenterer juristene for at Trumps selskaper, inkludert hoteller, kasinoer og golfanlegg rundtom i verden, ikke kan ta imot betaling fra personer eller grupper tilknyttet andre nasjonalstater, så lenge Trump eier dem.
AP170125 Jeg kan slutte med til de som argumenterer for at idrettsutøvere trenger bedre rettssikkerhet, men det arbeidet kan ikke starte med særbehandling i en enkeltstående sak.
SA170124 Bjørge, Stein ¶ Argumenterer for ingen utestengelse ¶
SA170124 Bjørge, Stein ¶ Argumenterer for ingen utestengelse ¶
BT170124 Argumenterer for ingen utestengelse ¶
AP170124 Bjørge, Stein ¶ Argumenterer for ingen utestengelse ¶
SA170123 CREW argumenterer med at Trumps forretninger i utlandet delvis er avhengig av velvilje fra utenlandske regjeringer og etater.
AP170123 Han argumenterer med at troverdighet er en av USA største aktiva og at tidligere George W.
DN170122 I boken argumenterer forfatterne for at demokratiet i dag er så tett sammenvevd med et utilgjengelig økonomifag at man må være ekspert for i det hele tatt å forstå eller kunne ta del i politiske beslutninger.
DB170119 Hva vil du gjøre med 160 millioner ? fra norsk tipping ¶ bI boka « The Wealth of Humans » argumenterer forfatter og journalist Ryan Avent for at de største metropolene i den vestlige verden er blitt - og andre er i ferd med å bli - en lekegrind for « the 1 per cent ».
DB170118 Tilhengerne av forslaget argumenterer med at det vil synliggjøre kriminelle transaksjoner og svart arbeid.
AP170118 De argumenterer med oss mot dem, sier Orban.
DB170115 - Enhver norsk statsborger har rett til å investere hvor som helst i verden så sant man følger det eksisterende norske regelverket for det, argumenterer han.
BT170113 Det preger også BTs 9.1 leder « Ja til eggdonasjon » der man argumenterer med likestilling og bagatelliserer det biologiske prinsipp.
DN170112 Argumenterer for Lofoten ¶
DN170112 Argumenterer for Lofoten ¶
SA170111 januar i Aftenbladet argumenterer min kollega Terje Aven for viktigheten av å introdusere våre barn til risikoforståelse og risikostyring i en tidlig alder.
DN170110 Generalsekretær Inger-Lise Melby Nøstvik i NP argumenterer for at dagens veibruksavgifter på drivstoff må endres.
DB170110 Demokratene argumenterer sterkt for at den føderale anti-nepotisme-loven også skal gjelde ansatte i Det hvite hus.
DB170110 Statoil er sterk tilhenger av Parisavtalen, og vi argumenterer for at vi trenger sterkere politiske tiltak for å nå den målsettingen.
AP170110 Generalsekretær Inger-Lise Melby Nøstvik i NP argumenterer for at dagens veibruksavgifter på drivstoff må endres.
AP170110 Helsedirektoratet argumenterer med at det ikke finnes medisinske grunner for dagens skille mellom de to behandlingene.
DB170108 På vithvadukjøper.no argumenterer snusprodusenten mot det de kaller forbrukerfientlige pakker.
AP170108 Knutsen argumenterer mot et tredje juridisk kjønnsalternativ og uttrykker at han ikke anerkjenner transpersoners eksistens.
AP170108 Knutsen argumenterer mot et tredje juridisk kjønnsalternativ og uttrykker at han ikke anerkjenner transpersoners eksistens.
AP170106 Både statsråden og andre argumenterer som om lovavdelingen var en domstol.
DB170105 Disse åtte mener det er unødvendig å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, og de argumenterer iherdig for at folk må fly mindre.
DN170104 - Minst like viktig for de globale markedene som den økonomiske resesjonen i 2008, argumenterer forfatterne i rapporten.
DB170104 Han argumenterer i begynnelsen forståelig nok med at flyselskapet burde forstått at det ikke var greit å sette andre mellom to som reiste sammen, og i tillegg hadde samme etternavn.
AP170104 Forskerne bak den norske studien argumenterer for at økt kunnskap og kombinert bruk av medikamentene mifepristone og misoprostol - som brukes ved medikamentell abort - kan bidra til å redusere mødredødelighet.
AP170102 Noen mener det glorifiserer volden, andre argumenterer for at det er misvisende.
AP161225 Mange argumenterer nå med at vedtaket i FN, som palestinske interesser har ønsket seg i flere tiår, vil oppfattes som en belønning for palestinske terrorangrep mot Israels befolkning. 2.
AP161225 Mange argumenterer nå med at vedtaket i FN, som palestinske interesser har ønsket seg i flere tiår, vil oppfattes som en belønning for palestinske terrorangrep mot Israels befolkning. 2.
SA161121 Bjørnsen tar til orde for mindre og ikke mer regulering, mens Get argumenterer med at private selskaper gjør store investeringer for at norske kunder fremdeles skal ha et av Europas beste bredbåndstilbud.
AP161121 Bjørnsen tar til orde for mindre og ikke mer regulering, mens Get argumenterer med at private selskaper gjør store investeringer for at norske kunder fremdeles skal ha et av Europas beste bredbåndstilbud.
VG161010 Jentas advokater argumenterer for at Facebook har teknologi som ville gjort det mulig å blokkere bildet permanent, skriver Guardian.
VG161007 Flere gatehundimportører argumenterer med at Mattilsynet har skrevet under på at de synes dagens importregler er forsvarlige.
SA161007 Finucane og Reed argumenterer som om det pågår en maktkamp mellom streetarten og det de kaller konservatisme, og argumenterer for at streetarten i sin « dokumenterte gjennomføringsevne » har noen andre kvaliteter.
SA161007 Finucane og Reed argumenterer som om det pågår en maktkamp mellom streetarten og det de kaller konservatisme, og argumenterer for at streetarten i sin « dokumenterte gjennomføringsevne » har noen andre kvaliteter.
AP161007 - Jeg argumenterer tydeligvis mot en mental vegg av uvitenhet.
AP160916 Jeg argumenterer ikke for et klassesystem som skal behandle redaktører bedre enn massene.
AP160916 Jeg argumenterer for at Facebook ved å anerkjenne signalene tillit, autoritet, troverdighet og kvalitet vil forbedre sine anbefalinger og tjenester.
AP160905 Hjemme i USA argumenterer imidlertid begge presidentkandidatene mot den store TTP-avtalen som skal sikre frihandel mellom USA og en rekke land med stillehavskyst.
AP160905 Hjemme i USA argumenterer imidlertid begge presidentkandidatene mot den store TTP-avtalen som skal sikre frihandel mellom USA og en rekke land med stillehavskyst.
AP160829 I tillegg har enkelte medier hevdet at Abedin, som er av saudisk herkomst, var medredaktør i et islamistisk tidsskrift som argumenterer mot likestilling og kvinners rettigheter.
AP160821 Trump argumenterer nå for at demokratene har tatt svartes stemmer for gitt.
AP160622 De franske selskapene argumenterer med at fremtidig sysselsetting og investeringer i Storbritannia er avhengig av at landet fortsatt er « fast og varig forankret i det indre markedet ».
AP160621 - Han lente seg over bordet og sa : « Du vet, hvis du argumenterer mot EU fra mandag til lørdag, kan du ikke forvente at folk skal stemme for EU på søndag.
AP160601 I en kommentar i Morgenbladet argumenterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for at noe av svaret kan ligge i deler av kristen-Norges infrastruktur.
AP160514 Slik argumenterer faginstanser mot Regjeringens innvandringspakke : Fagdirektorater direkte underlagt Justisdepartementet argumenterer sterkt mot flere av Listhaugs forslag.
AP160514 Slik argumenterer faginstanser mot Regjeringens innvandringspakke : Fagdirektorater direkte underlagt Justisdepartementet argumenterer sterkt mot flere av Listhaugs forslag.
SA160512 Slik argumenterer rektorene som vil beholde russefeiringen : ¶
BT160512 Slik argumenterer rektorene som vil beholde russefeiringen : ¶
AP160512 Slik argumenterer rektorene som vil beholde russefeiringen : ¶
SA160504 Problemet er at hvis fjernvarme blir regnet som utslippsfri, slik som Stavanger har funnet på og disse lobbyistene argumenterer for, kan andre og bedre løsninger aldri klare å konkurrere.
AP160503 Noen argumenterer med at dette kan gjøre Norge utsatt for terrorangrep.
AP160420 Hvis det skal være forbudt å agitere for steining av kvinner, må det vel også være forbudt å agitere for innføring av « henging, halshugging, waterboarding eller andre torturformer som har et antall tilhengere i den danske befolkning », argumenterer Vestergaard ( Politiken, 7. april ).
AP160404 Det er ikke ulovlig i seg selv å ha penger eller selskaper i skatteparadiser, og det er mange som argumenterer for skatteparadiser.
AP160404 Agenda-leder Marte Gerhardsen argumenterer i kronikken « Høyrepolitikk skaper høyrepopulister » i Aftenposten 1. april for at « tradisjonell høyrepolitikk » fører til økt støtte til høyrepopulistiske partier.
AP160330 Regjeringen argumenterer for å stramme inn asylsøkeres mulighet til familiegjenforening ved å bruke tall for innvandrere som ikke er asylsøkere.
AP160330 - Men Regjeringen argumenterer med at en flyktning som har lært språket, kommet seg i jobb med en ok lønn, står bedre rustet til å integrere resten av familien når de følger etter.
AP160323 Tror de blir beseiret neste årOgså andre argumenterer slik.
AP160321 - Den islamske staten er i økende grad isolert og blir oppfattet som på nedtur, skriver Jane's og argumenterer for at ytterligere nederlag vil gjøre det vanskeligere for IS å trekke til seg nye rekrutter til Syria fra tilhengerskaren av utenlandske hellige krigere.
AP160321 De som tror på de gode kreftene, argumenterer for at menneskehjernen aldri har utviklet seg til å mestre tenkingen som må til i vår moderne, komplekse verden.
AP160316 Hun argumenterer , slik de rødgrønne har gjort helt siden valgkampen, for athver krone bør gå til drift, ikke ut i den andre enden i form av utbytte.
AP160316 - Ser du noe forskjell i måten han argumenterer ?
AP160306 Taunton argumenterer godt for at Hitchens ateisme primært var et resultat av uheldige møter med mennesker og institusjoner som representerte kristendom.
AP160304 Partieliten frykter Trump ikke kan vinne et valg mot for eksempel Hillary Clinton og argumenterer med at han ikke er valgbar blant folk utenfor partiet.
AP160304 Den republikanske partieliten forsøker forgjeves å bli kvitt Donald Trump, men nå argumenterer flere for at han kan være gunstig for partiet.
AP160303 The Washington Posts Chris Cillizza, som skriver den politiske spalten The Fix, argumenterer langs samme linjer og påpeker at Mitt Romney nettopp er en representant for den partieliten Trump har hatt suksess med å utfordre.
AP160303 Argumenterer for å stramme inn asylsøkeres mulighet til familiegjenforening ved å bruke tall for innvandrere som ikke er asylsøkere.
AP160302 Han argumenterer for USA mot andre land ¶
AP160302 - Jeg må si jeg er enig med Sundelin som argumenterer med at dette er teit, for det er det eneste argumentet mot forslaget, kontret Shoaib Sultan ( MDG ).
AP160302 Slik argumenterer
AP160302 Staten avviser søksmålet, og argumenterer i sitt sluttinnlegg for hvorfor Breivik får den behandlingen han gjør i Skien fengsel.
AP160302 Breiviks advokat Øystein Storrvik argumenterer i sitt sluttinnlegg for « klare isolasjonsskader » i materialet som skal brukes som bevis i saken.
AP160224 Sylvi Listhaug ( Frp ) argumenterer for å stramme inn asylsøkeres mulighet til familiegjenforening ved å bruke tall for innvandrere som ikke er asylsøkere.
AP160218 Klagerne argumenterer for bruddet med henvisning til flere bilder med omtrent samme motiv, hentet i basen til illustrasjonsbyrået Shutterstock.
AP160216 Det er på en måte et statistisk faktum, og der argumenterer jeg ikke ».
AP160215 I tillegg til trusselen for trekkfugler, er det også en trussel mot et « nasjonalt viktig gytefelt », argumenterer Olje- og energidepartementet.
AP160211 Mer oppsiktsvekkende er det at fagdirektorater som er direkte underlagt Justisdepartementet argumenterer sterkt mot flere av innvandringsminister Sylvi Listhaugs forslag.
AP160209 Ekspresidenten mener de opptrer som internettroll mot folk som argumenterer for Clinton.
AP160207 Han peker på resultatlisten når han argumenterer for at søndagens tremil var spennende, tross Johaugs parademarsj.
AP160204 Sist uke skrev jeg en kommentar hvor jeg argumenterer for at Norge har spilt alle sine kort - og at Russland vinner i nord.
AP160203 Hun argumenterer rasjonelt, men hun skaper lite entusiasme - noe jeg har sett på flere av folkemøtene hennes, sist her i Des Moines på søndag.
AP160201 Slik argumenterer Aftenpostens Per Anders Madsen : ¶
AP160201 januar et debattinnlegg i Aftenposten hvor hun argumenterer hvorfor SSB sa nei til et begrenset statistikkoppdrag om straffede etter innvandringskategori og landbakgrunn.
SA160125 Det må noen fortelle oss, argumenterer Backer.
BT160125 Det må noen fortelle oss, argumenterer Backer.
AP160119 - Noen reagerer med ryggmargsrefleksen når de ser noen av tiltakene, og argumenterer med at det ikke skal være et A- og B-lag i arbeidslivet.
AP160115 Stian Larsen, megler i Eiendomsmegler 1 som har ansvar for salget, argumenterer for hvorfor en liten leilighet blir så dyr.
AP160114 Stian Larsen, megler i Eiendomsmegler 1 som har ansvar for salget, argumenterer for hvorfor en liten leilighet blir så dyr.
AP160106 Pyongyangs propagandaapparat argumenterer med at Nord-Korea er et teknologisk maktsenter (...