VG171215 PÅLA ANSATTE TERAPI : Arbeidstilsynet slo til mot Oslo-bedrift ¶
SA171214 Noen av de ansatte, deriblant de to varslerne, kontaktet i 2015 Arbeidstilsynet som gjennomførte tre postale tilsyn knyttet til arbeidsmiljøet.
SA171214 KPMG konkluderer også at de to mest sentrale varslerne ikke har gjort noe galt - verken ved å varsle kommunen og Arbeidstilsynet , eller stå fram med kritikk i Aftenbladet.
SA171214 Det ble jobbet systematisk med pålegg fra Arbeidstilsynet som gradvis ble lukket.
SA171214 november 2014, det gjelder også varslingen til Arbeidstilsynet og i Stavanger Aftenblad.
SA171214 Jarle Aasland ¶ | Arbeidstilsynet : - Det var nettopp meldingene fra varslerne som gjorde at vi gikk inn i bofellesskapet ¶
SA171214 De kontaktet Arbeidstilsynet som avdekket en rekke ulovlige forhold.
SA171214 Da varslet de Arbeidstilsynet .
SA171214 Arbeidstilsynet er også varslet.
DA171214 Arbeidstilsynet er varslet.
VG171212 PÅLA ANSATTE TERAPI : Arbeidstilsynet slo til mot Oslo-bedrift ¶
DB171212 Arbeidstilsynet er varslet, og politiet etterforsker saken for å finne årsaken til ulykken.
VG171210 PÅLA ANSATTE TERAPI : Arbeidstilsynet slo til mot Oslo-bedrift ¶
VG171209 | Arbeidstilsynet slo til mot Det Norske Kartselskapet etter VG-avsløring ¶ Arbeidstilsynet mener innholdet i VGs avsløring av arbeidsforholdene på Det Norske Kartselskapet fremstår så alvorlige og graverende at de umiddelbart har tatt affære.
VG171209 VG får bekreftet at Arbeidstilsynet i Oslo var på uanmeldt tilsyn hos Det Norske Kartselskapet på Økern allerede fredag.
VG171209 Martin Andresen mener han inspirerte Guardiola : ¶ | Arbeidstilsynet slo til mot Det Norske Kartselskapet etter VG-avsløring ¶
VG171209 I forkant av dette hadde VG rettet en henvendelse til Direktoratet for Arbeidstilsynet med flere spørsmål vedrørende reportasjen avisen arbeidet med rundt forholdene på bedriften, samt rundt forhold som kom frem i Oslo tingretts dom mot selskapet.
VG171209 I en e-post til VG skriver hun at hun opplevde tilsynet fra Arbeidstilsynet som konstruktivt.
VG171209 I 2016 førte Arbeidstilsynet 15 265 tilsyn mot norske bedrifter, over halvparten av disse var uanmeldt.
VG171209 Hun legger til at Arbeidstilsynet årlig mottar om lag 7000 tips og meldinger, og at de ikke har anledning til å følge opp alle disse med tilsyn.
VG171209 GJENNOMFØRT TILSYN : Arbeidstilsynet gjennomførte fredag et uanmeldt tilsyn hos Det Norske Kartselskapet.
VG171209 Det sier avdelingsdirektør for lov og regelverk, Gry Singsaas, i Direktoratet for arbeidstilsynet til VG.
VG171209 Avdelingsdirektør Singsaas i Direktoratet for arbeidstilsynet understreker overfor VG at arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet, og at de beskrevne forholdene ved kartselskapet fremstår langt utenfor det normale.
VG171209 - Ja, det stemmer at Arbeidstilsynet var hos oss på fredag.
VG171209 Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere hvilke funn som eventuelt har blitt gjort under tilsynet.
VG171209 Arbeidstilsynet på sin side ønsker ikke å gå i detaljer på forhold vedrørende tilsynet deres hos bedriften.
VG171209 Arbeidstilsynet har en rekke sanksjonsmuligheter for virksomheter, om de mener de bryter med lovgivningen i arbeidsmiljøloven.
DB171209 På bakgrunn av situasjonen de ansatte beskriver, har fylkeslegen sendt en bekymringsmelding til Arbeidstilsynet .
DB171209 - Da arbeidstilsynet var inne i TV 2 i 2015-2016 prøvde vi i redaksjonsklubben å kommunisere at det er en type ukultur i TV 2, men ledelsen anerkjente ikke det da.
AP171209 Hun forklarer at mye skjer internt før teateret sender søknad om dispensasjon fra lov om vern mot tobakksskader til arbeidstilsynet .
AP171209 HMS-leder for produksjonen sender så søknad om dispensasjon til arbeidstilsynet , sier hun.
AP171209 - Neste uke skal jeg besøke en stor scene og informere om hvor de kan få hjelp fra oss, sier Hanseth, som også berømmer arbeidstilsynet for godt samarbeid og fleksibilitet.
AP171209 - Det måtte hastevedtak til fra arbeidstilsynet .
VG171208 Når Arbeidstilsynet heretter banker på døra til bedriftene, kan det like gjerne være seksuell trakassering som står på agendaen, understreker Hauglie.
VG171208 - Arbeidstilsynet forbereder en tilsyns- og veiledningskampanje, det lages en ny opplæringspakke om seksuell trakassering rettet mot arbeidsgiverne og egne inspektører skoleres i seksuell trakassering.
DB171207 Bransjeprogrammet er et samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og myndighetene : Fellesforbundet, NHO Reiseliv, Virke, KS, Parat og Arbeidstilsynet .
DB171207 Da arbeidstilsynet var inne i TV 2 i 2015-2016 prøvde vi i redaksjonsklubben å kommunisere at det var en type ukultur i TV 2, men ledelsen anerkjente ikke det da.
DB171205 Som en følge av det forsterkede fokuset på problemstillingen, styrker nå Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) samarbeidet mot seksuell trakassering.
DB171205 Kilder : LDO, FAFO, Arbeidstilsynet
DB171205 Dersom arbeidsgiver ikke følger virksomhetens rutine, eller unnlater å behandle saken seriøst, kan man melde fra til Arbeidstilsynet .
DB171205 - Den nye satsingen fra Arbeidstilsynet og LDO betyr at unge kvinner nå får et sterkere vern.
DB171205 * Vi snakker med ansatte og ledelse i bedriftene, Arbeidstilsynet , Likestillings-og diskrimineringsombudet, forskere og fagforeninger, politikere og NHO ¶
DB171204 » Sammen mot trakassering ¶ Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) gjør felles front mot seksuell trakassering.
DB171204 ¶ SMÅ MARGINER : Unge kvinner i hotell-og restaurantbransjen er særlig utsatt når noen går over streken, og det topper seg i desember, bekrefter Trine Hammer i Arbeidstilsynet .
DB171204 Vi snakker med ansatte og ledelse i bedriftene, Arbeidstilsynet , Likestillings-og diskrimineringsombudet, forskere og fagforeninger, politikere og NHO ¶
DB171204 Siden i vår har de samarbeidet med Arbeidstilsynet , Likestillings- og diskrimineringsombudet og Hovedorganisasjonen Virke for å sette temaet på dagsordenen.
DB171204 Kilder : LDO, FAFO, Arbeidstilsynet
BT171201 AKTIV : Birthe Eriksen er plukket ut til å sitte i en lovutvalgsgruppe, samt et prosjekt med arbeidstilsynet som jobber med varsling.
VG171130 AKSJONERER : Statens vegvesen samarbeider med politiet, skattemyndighetene og Arbeidstilsynet , og noen ganger tollmyndighetene under aksjoner.
DB171128 I 2018 skal Arbeidstilsynet , Likestillings- og diskrimineringsombudet og partene i arbeidslivet gjennomføre informasjons- og veiledningstiltak om seksuell trakassering rettet mot arbeidsgivere, arbeidstakere, kolleger og kunder i serveringsnæringen, opplyser Solveig Horne.
DA171128 Både SV og Rødt har foreslått tiltakspakker for å bekjempe seksuell trakassering i forlengelse av #metoo-kampanjen, og VG skrev i går at LO og NHO har gått sammen med Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet for å sette problemet på dagsorden.
VG171127 Nå går LO og NHO sammen med Arbeidstilsynet og Likestillings og diskrimineringsombudet for å sette problemet på dagsorden.
VG171127 NHO, LO, Arbeidstilsynet og Likestillings og diskrimineringsombudet gir bedriftene fem råd om seksuell trakassering i arbeidslivet : ¶ 1.
VG171127 Fra venstre : Hanne Bjurstrøm ( LDO ), Trude Vollheim ( Arbeidstilsynet ), Peggy Hessen Følsvik ( LO ), Nina Melsom ( NHO ).
VG171127 Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim mener seksuell trakassering er minst like utbredt i andre bransjer, og trekker frem restauranter og helsesektoren som bransjer der det trolig er store mørketall.
DA171126 Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet , sier at de trapper opp arbeidet rettet mot arbeidslivskriminalitet med rundt 20 årsverk i 2018.
DA171126 Ifølge Haakaas har Arbeidstilsynet knapt hatt kjennskap til noen av de kriminelle nettverkene han har avslørt.
DA171126 I sitt alternative budsjett setter Ap blant annet av 25 millioner kroner til Arbeidstilsynet , 15 millioner til nytt A-krimsenter, 10 millioner til Skatteetaten og 5 millioner til Økokrim.
DA171126 Ett av tiltakene var å få til et bedre tverrfaglig samarbeid mellom Arbeidstilsynet , Nav, Skatteetaten og politiet og samlokalisere dem i egne A-krimsentre.
DA171126 - Tidkrevende saker ¶ Arbeidstilsynet og regjeringen mener Einar Haakaas svartmaler situasjonen for mye.
DA171124 * Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet .
VG171122 Det er nesten ingen som bryr seg når seniorrådgivere i Direktoratet for brannvern ikke gis opprykk eller forkontorene i Arbeidstilsynet slås sammen.
DN171122 | Trakasseringssak i TV 2 havnet hos Arbeidstilsynet
DN171122 Willand sier TV 2 tok henvendelsen fra Arbeidstilsynet alvorlig, men mener ledelsen fulgte rutinene og håndterte varslingssaken etter beste evne.
DN171122 Tillitsvalgte i TV 2 synes bedriften håndterte en trakasseringssak så dårlig at de valgte å varsle Arbeidstilsynet .
DN171122 Klubbleder Henrikke Helland i TV2 varlset Arbeidstilsynet om en trakasseringssak.
DN171122 Gikk ikke videre ¶ Arbeidstilsynet kalte inn til møte i september.
DN171122 Dette var en kompleks sak, derfor valgte vi å involvere Arbeidstilsynet , sier klubbleder Henrikke Helland.
DN171122 Det var journalistklubben som valgte å ta saken videre til Arbeidstilsynet i sommer, skriver Bergens Tidende.
DN171122 - I henvendelsen vi fikk ble det beskrevet forhold av en slik karakter at vi måtte undersøke hva TV 2 hadde gjort, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet .
DN171122 Trakasseringssak i TV 2 havnet hos Arbeidstilsynet
DB171122 Initiativet har mye til felles med den aktuelle #metoo-kampanjen, men NHO og Fellesforbundet opplyser at de helt siden i vår har samarbeidet med Arbeidstilsynet , Likestillings- og diskrimineringsombudet og Hovedorganisasjonen Virke for å sette temaet på dagsordenen.
BT171122 | Tillitsvalgte i TV 2 gikk til Arbeidstilsynet
BT171122 MELDTE FRA : En varslingssak som ikke ble tatt på alvor gjorde at de tillitsvalgte i TV 2 varslet Arbeidstilsynet .
BT171122 Journalistklubben i TV 2 mente ledelsen håndterte en trakasseringssak så dårlig at de varslet Arbeidstilsynet .
DB171120 Han sier også at arbeidstilsynet er innom bedriftene flere ganger i året.
DB171120 - Vi blir passet like godt på som alle andre, men jeg synes Arbeidstilsynet bør være strengere og sjekke flere av dem som jobber i gråsonen.
AA171120 Politiet etterforsker saken og Arbeidstilsynet blir varslet.
AA171120 Arbeidstilsynet fortalte tidligere i høst til Adresseavisen at to av tre tilsyn i byggebransjen i Midt-Norge i år hadde ført til reaksjoner, men at dette ikke var høyere enn for andre bransjer.
VG171118 Straffbare forhold må anmeldes, og andre forhold er det arbeidsgiver og eventuelt Arbeidstilsynet som må stoppe, sier han.
DB171118 - Straffbare forhold må anmeldes, og andre forhold er det arbeidsgiver og eventuelt Arbeidstilsynet som må stoppe, sier han. 487 norske, kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med seksuell trakassering ¶
AP171117 Straffbare forhold må anmeldes og andre forhold er det arbeidsgiver og eventuelt Arbeidstilsynet som må stoppes.
AA171116 Arbeidstilsynet er varslet etter ulykken.
DB171115 I tillegg krever vi at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med ulovlig innleie og gi kraftigere sanksjoner ved gjentatte brudd.
DA171113 Det er politiet som melder at A-krim-gruppen i politiet, Mat- og Arbeidstilsynet har hatt kontroller av spisesteder i Hå og på Sola søndag kveld.
DA171113 A-krim, Mattilsynet og Arbeidstilsynet aksjonerte søndag kveld.
DB171112 Arbeidstilsynet er informert om ulykken.
DN171110 SSBs ansatte med bekymringsbrev til Arbeidstilsynet
DB171110 De har sendt bekymringsbrev til Arbeidstilsynet .
DA171110 Under møtet ble styret også orientert om et brev til Arbeidstilsynet fra Norsk Tjenestemannslag, som styret vil komme tilbake til på neste styremøte.
AP171110 Onsdag kveld skrev Aftenposten at tillitsvalgte hadde sendt et bekymringsbrev til Arbeidstilsynet om et svært vanskelig arbeidsmiljø i SSB.
AP171110 Brevet var sendt fra SSBs representanter i Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) til Arbeidstilsynet , med kopi til Finansdepartementet ved avdelingsdirektør Håkon Tandstad.
AP171110 Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet
AP171110 Onsdag kveld skrev Aftenposten at tillitsvalgte hadde sendt et bekymringsbrev til Arbeidstilsynet om et svært vanskelig arbeidsmiljø i SSB.
AP171110 Brevet var sendt fra SSBs representanter i Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) til Arbeidstilsynet , med kopi til Finansdepartementet ved avdelingsdirektør Håkon Tandstad.
AP171110 Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet
SA171109 | SSBs ansatte med bekymringsbrev til Arbeidstilsynet
SA171109 Tillitsvalgte i SSB er bekymret over at bråket i og rundt SSB går utover de ansattes helse og har sendt bekymringsbrev til Arbeidstilsynet .
DN171109 | SSBs ansatte med bekymringsbrev til Arbeidstilsynet
DN171109 Tillitsvalgte i SSB er bekymret over at bråket i og rundt SSB går utover de ansattes helse og har sendt bekymringsbrev til Arbeidstilsynet .
DN171109 Nå har ansatte sendt bekymringsbrev til Arbeidstilsynet .
DB171109 Tillitsvalgte i SSB er bekymret over at bråket i og rundt SSB går utover de ansattes helse og har sendt bekymringsbrev til Arbeidstilsynet .
AP171109 Onsdag kveld skreve Aftenposten at tillitsvalgte hadde sendt et bekymringsbrev til Arbeidstilsynet om et svært vanskelig arbeidsmiljø i SSB.
AP171109 Brevet var sendt fra SSBs representanter i Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) til Arbeidstilsynet , med kopi til Finansdepartementet ved avdelingsdirektør Håkon Tandstad.
AP171109 Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet
AP171109 Politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet jobber nå tettere og langt mer koordinert enn tidligere.
AP171109 Einar Haakaas : Legg ned Arbeidstilsynet ! Arbeidstilsynet er allerede i gang med å etablere et operativt tilsynssamarbeid med andre lands myndigheter.
AP171109 Einar Haakaas : Legg ned Arbeidstilsynet !
AP171109 Det gjelder miljømyndighetene, Finanstilsynet, Arbeidstilsynet , NAV og ikke minst ligningsforvaltningen.
VG171108 De tillitsvalgte slår i et brev til Arbeidstilsynet alarm om arbeidsmiljøet i SSB.
VG171108 Aftenposten omtaler onsdag et brev sendt fra NTL til Arbeidstilsynet der de varsler om fysiske og psykiske reaksjoner fra de ansatte.
VG171107 Arbeidstilsynet skal gis i oppgave å føre tilsyn med ulovlig innleie ».
DA171107 Rapporten er basert på alle ulykker som ble innrapportert til Arbeidstilsynet mellom 2012 og 2016, en analyse av samtlige arbeidsulykker i 2015 og tall fra Statistisk sentralbyrå.
DA171107 En ny rapport utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt ( Stami ) viser at det er en unaturlig høy andel utlendinger som omkommer på norske byggeplasser.
AA171107 Rapporten er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt.
AA171107 - Hovedforklaringen ser ut til å være at en større andel av utenlandske arbeidstakere har farligere jobber enn de norske, kortere tid hos arbeidsgiver og mindre stabil arbeidstilknytning, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet .
AA171107 - Analysene som Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt har gjort, tyder på at risikoen for å miste livet på jobb er 1,5 ganger høyere for utenlandske arbeidstakere enn for norske, skriver Arbeidstilsynet .
AA171107 - Analysene som Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt har gjort, tyder på at risikoen for å miste livet på jobb er 1,5 ganger høyere for utenlandske arbeidstakere enn for norske, skriver Arbeidstilsynet.
DB171105 Og det har ingen ting med å styrke Arbeidstilsynet å gjøre, sier Gabrielsen.
DB171105 Men det er illusorisk å tro at Arbeidstilsynet kan fange opp alt.
DB171105 Han sier LO også er for å styrke Arbeidstilsynet - og NAV, politiet, Skatteetaten og Tollvesenet, og har bedt regjeringen gjøre det lettere for disse etatene å utveksle informasjon seg imellom, uten å komme i konflikt med personvernlovgivningen.
AP171105 Som erstatning skulle man opprette såkalte A-krimsentre, et samarbeid mellom skatteetaten, Nav, tolletaten, Arbeidstilsynet og politiet.
DB171104 Styrke Arbeidstilsynet
DB171104 Og vi må sørge for at Arbeidstilsynet har ressurser til flere kontroller, sier Wiborg. 5.
DB171104 KAMP MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET : I kampen mot sosial dumping vil de blå styrke Arbeidstilsynet og fjerne skranker for tett samarbeid mellom NAV, politi, tollvesen og utlendingsmyndigheter.
DB171104 Det er Arbeidstilsynet man skal varsle til.
DA171102 Politiet og Arbeidstilsynet tilkalt til arbeidsulykke torsdag formiddag.
DA171102 Arbeidstilsynet er varslet, og sak er opprettet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. | - Ruskjørte med barn i bilen ¶
VG171101 Sjefene i både Arbeidstilsynet og Likestilling- og diskrimineringsombudet har opplevd seksuell trakassering.
VG171101 Dette er noen av tiltakene som følger med i det nye samarbeidet : ¶ Arbeidstilsynet og LDO jobber frem en felles definisjon av trakassering og seksuell trakassering som dekker begge lovverk og brukes i begge etater.
VG171101 Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) er positiv til samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og LDO.
DB171031 Gjennom en svært godt koordinert aksjon slo seks inspektører fra Mattilsynet, tollvesenet og Arbeidstilsynet til mot skjulestedet hvor en kjøttbutikk i Oslo hadde oppbevart smuglerkjøtt for et omfattende beløp - og under svært kritikkverdige forhold.
DB171031 Aksjonen ble gjennomført i samarbeid med politiet, tollvesenet og Arbeidstilsynet .
AA171030 - Vi oppretter sak og Arbeidstilsynet er varslet, sier operasjonsleder i politiet, Stig-Roger Olsen.
BT171028 Det er illevarslende at Arbeidstilsynet har funnet alvorlige mangler ved sikkerhetstiltakene ved Strax-huset.
BT171028 BA omtaler en rapport fra Arbeidstilsynet , som beskriver hvordan brukere med våpen skal ha kommet inn.
BT171028 Arbeidstilsynet tror også at Strax-huset har rapportert for få politianmeldelser, sett i forhold til alle de uønskede hendelsene.
DN171027 Til de 200 medarbeiderne fra blant annet Nav, politiet, arbeidstilsynet , kemneren og Skatteetaten som jeg møtte torsdag.
DB171026 ¶ TILSYN : I mai gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn hos klesbutikken Brandy Melville i Oslo.
DB171026 Tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen ved Arbeidstilsynet forteller at det var tre hovedpunkter de reagerte på ved tilsynet hos butikken i Oslo ; manglende hovedvernombud, fotografering av ansatte, og at butikken hadde for mange midlertidige ansatte.
DB171026 I rapporten skriver Arbeidstilsynet at de under tilsynet spurte butikkens arbeidsgiver om det var foretatt noen formell drøfting med de ansatte om tiltaket om å fotografere dem daglig - noe som er krav i arbeidsmiljøloven når det gjelder alle kontrolltiltak.
DB171026 Hun var den første som klaget inn butikken til Arbeidstilsynet .
DB171026 Etter tilsynet skriver Arbeidstilsynet følgende om fotograferingen : ¶ « Arbeidstilsynet ser på tiltaket som en potensiell belastning for den enkelte siden den kan knyttes til egen opplevelse av kroppsfokusering og seksualisering, selv om det ikke foreligger noen påstand om misbruk av bildematerialet ».
DB171026 Etter tilsynet skriver Arbeidstilsynet følgende om fotograferingen : ¶
DB171026 Emilie Ilsaas Rønning, tidligere ansatt i Brandy Melville i Oslo, var den første som klagde inn butikken til Arbeidstilsynet .
DB171026 Dette støtter Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet henne i : ¶
DB171026 Dagbladet har fått innsyn i rapporten fra Arbeidstilsynet .
DB171026 - Butikken fikk kritikk av Arbeidstilsynet , men vi har nå ordnet opp i alt de har påpekt av feil og mangler, understreker hun.
DB171026 ( Dagbladet ) : Arbeidstilsynet startet i mai tilsyn av klesbutikken Brandy Melville i Oslo, etter at ansatte blant annet hadde klaget over å ha bli fotografert da de kom på jobb.
DA171026 Industrien er en næring med et stort forebyggingspotensial, ifølge Arbeidstilsynet .
DA171026 - Det har blitt gjort veldig mye bra HMS-arbeid i sektoren, men næringen har fremdeles veldig mye å gå på, sier Hilde Austerheim i Arbeidstilsynet til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA171026 Du kan ikke be arbeidstilsynet sjekke ut bedrifter du ikke engang vet er i landet, sukker Eggum.
BT171026 PÅ LØFTEBUKK : Denne BMW-en var én av to biler i verkstedet da Statens vegvesen, politiet, Skatteetaten, Kemneren og Arbeidstilsynet slo til.
DN171025 Han etterlyser kraftigere lut på hjemmebane og ber om økte bevilgninger til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet samt midler til flere sentre mot arbeidslivskriminalitet.
DA171025 LO-lederen etterlyser kraftigere lut på hjemmebane og ber om økte bevilgninger til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet samt midler til flere sentre mot arbeidslivskriminalitet.
BT171025 Statens vegvesen, politiet, Skatteetaten, Kemneren og Arbeidstilsynet var med.
BT171025 Den daglige lederen, som ifølge Arbeidstilsynet er en mann i 40-årene, ble raskt arrestert og tatt med til politistasjonen for avhør.
BT171025 Arbeidstilsynet skal tidligere i år ha gitt verkstedet en del pålegg som er blitt rettet på.
BT171025 Arbeidstilsynet , Skatt vest, Vest politidistrikt, Nav og Kemneren i Bergen er med i gruppen.
AA171025 Arbeidstilsynet er også varslet om saken.
DA171024 - Vi mottar også henvendelser fra publikum, andre etater i kommunen, Arbeidstilsynet , politiet og andre om byggeaktivitet som de reagerer på.
VG171023 Hun sier videre at det i Arbeiderpartiets alternative budsjett vil bli foreslått mer penger til Arbeidstilsynet , Petroleumstilsynet og A-krimsentrene, men at summene ikke er fastsatt enda.
SA171023 - Arbeidstilsynet er varslet, sier Føyen. | - Elevene virker gladere når de sykler til skolen ¶ 7A ved Hundvåg skole er blant landets beste til å gå og sykle til skolen.
SA171023 - Arbeidstilsynet er varslet, sier Føyen.
SA171023 Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen.
VG171021 VARSLER TILSYN : Regiondiektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet .
VG171021 Unge i Bergen med brutal voldsvideo ¶ Arbeidstilsynet har også generelt registrert en økning i antall meldte skader som følge av vold i arbeidslivet den senere tid.
VG171021 Neste år vil Arbeidstilsynet føre tettere tilsyn med den økende volden i skolen.
VG171021 Leder for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen, observerer utviklingen i skolene.
VG171021 Foto :, Arbeidstilsynet
VG171021 ( Kilder : Arbeidstilsynet , Utdanningsforbundet ) ¶
DB171020 FARLIG HØYDE : For dårlig oppsatte stillas, manglende sikring mot å falle utfor tak, og etasjeskiller eller usikrede åpninger inne i bygg er blant noe av det Arbeidstilsynet reagerer på.
AA171020 Kritikk fra Arbeidstilsynet
AA171020 I notatet fra Arbeidstilsynet til politiet henvises det til et vitneavhør med en ansatt hos Winsnes maskin & transport : « Slik Arbeidstilsynet vurderer utsagnet tyder det på at et påmontert deksel vil koste virksomheten både tid og penger og at de derfor har prioritert lønnsomhet, effektivitet og tid fremfor sikkerheten til arbeidstakerne. », skrev NRK.
AA171020 I notatet fra Arbeidstilsynet til politiet henvises det til et vitneavhør med en ansatt hos Winsnes maskin & transport : « Slik Arbeidstilsynet vurderer utsagnet tyder det på at et påmontert deksel vil koste virksomheten både tid og penger og at de derfor har prioritert lønnsomhet, effektivitet og tid fremfor sikkerheten t
AA171020 Etter ulykken kritiserte Arbeidstilsynet Winsnes maskin & transport.
AA171020 Arbeidstilsynet var på befaring samme dag som ulykken skjedde, og stanset maskinen på grunn av overhengende fare ved bruk.
AA171018 Arbeidstilsynet er varslet, sa operasjonsleder Rune Brandmo ved Trøndelag politidistrikt like etter at politiet meldte om arbeidsulykken.
BT171016 Her diskuteres tvert imot behovet for å styrke JobbFast, muligheten for å bygge ut konseptet flere steder i landet, koble det tettere på Arbeidstilsynet slik at det også kan jobbe mer preventivt og forhindre enda mer omfattende utstøtelse fra arbeidslivet.
AP171010 Johannesen opplyser til Fædrelandsvennen at også Arbeidstilsynet er koblet inn etter hendelsen.
AA171010 Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.
DA171008 Politi og Arbeidstilsynet har innledet etterforskning av ulykken.
AA171007 Politi og Arbeidstilsynet har innledet etterforskning av ulykken.
VG171004 Byråden har vært opptatt av at skolene varsler hendelser til både Arbeidstilsynet og politiet.
VG171004 Kilde : Arbeidstilsynet og Nav.
AA171004 - Arbeidstilsynet er varslet om saken.
AA171004 Arbeidstilsynet er varslet.
VG171002 Morten Larsen er tilsynsleder i Arbeidstilsynet , Oslo.
VG171002 - Arbeidstilsynet har merket seg at Utdanningsetaten sammen med skolene håndterer dette.
VG170929 Vi har ikke gjort en endelig vurdering av om vi skal gjøre et tilsyn i saken, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet til VG.
VG170929 Her kan du se politiet bli med på folkefesten : ¶ Arbeidstilsynet har ikke konkludert på om de skal gå videre med saken.
VG170929 Før VM sendte Politiets Fellesforbund et varsel til Arbeidstilsynet om at det kunne bli brudd på arbeidsmiljøloven for politiet under sykkel-VM.
VG170929 Det førte til et møte med politiet, fagforbundet og Arbeidstilsynet .
VG170929 Arbeidstilsynet har ikke konkludert ¶
DB170929 For det første bør de gå skikkelig opp hvorfor ikke voldsepisodene som involverer lærere er meldt inn til Arbeidstilsynet , noe som er skoleledelsens ansvar.
AA170928 Arbeidsgivere er lovpålagt å rapportere arbeidsulykker med dødelig utfall i Norge til henholdsvis Arbeidstilsynet , Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet.
AA170928 Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall i fjor, noe som er sju færre enn i 2015.
NL170926 Saken er meldt til Arbeidstilsynet .
AP170926 ( Kilde : Arbeidstilsynet ) ¶
DA170921 På spørsmål om rektor har en klar plikt til å informere lærere om elever som utgjør en mulig risiko for dem, svarer seniorrådgiveren i Arbeidstilsynet : ¶
DA170921 Lærerne har rett på informasjon om farer forbundet med jobben, mener Arbeidstilsynet .
DA170921 En risikovurdering der enkeltelever inngår som et av flere forhold, må vurderes hvis rektor får kjennskap til at elever kan utgjøre en fare eller trussel, sier Gunn Robstad Andersen, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet , med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som spesialfelt.
DA170921 * Ingen av de alvorlige eller svært alvorlige voldshendelsene er rapportert til Arbeidstilsynet .
DA170921 * Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet .
DB170920 Arbeidstilsynet er varslet om ulykken, som skjedde i 14-tiden onsdag.
VG170916 Videre skriver de at både Arbeidstilsynet og en bilinspektør er tilkalt for å undersøke omstendighetene rundt ulykken, og at de ikke har ytterligere opplysninger før disse er klarlagt.
VG170916 | Bekymring i politiet før sykkel-VM : Holdt møte hos Arbeidstilsynet
VG170916 I en fersk bekymringsmelding til Arbeidstilsynet varsler Politiets Fellesforbund om det de mener er brudd på arbeidsmiljøloven.
VG170916 Denne uken møttes representanter fra Vest politidistrikt, PF og POD til et møte hos Arbeidstilsynet , bekrefter Ørn.
DA170916 Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.
DN170915 Statnett har meldt forholdet til Arbeidstilsynet og krever at Valard rydder opp : - Dette er meget alvorlige forhold og fullstendig uakseptabelt for Statnett.
AP170915 Statnett har meldt forholdet til Arbeidstilsynet og krever at Valard rydder opp : - Dette er meget alvorlige forhold og fullstendig uakseptabelt for Statnett.
AA170912 - Vi har fått melding om ulykken og skal på befaring med arbeidsgiver onsdag morgen, sier seniorrådgvier i Arbeidstilsynet Ann Sølberg Røv.
AA170912 Arbeidstilsynet er varslet.
AP170911 « Nytt » nasjonalteater, kritikk av Arbeidstilsynet , barnehagen Sophies Hage, kritikk av MDG og viktigheten av estetiske fag.
DN170908 Dessuten mistenker vi at de har hvitvasket penger og i perioder har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft fra personer uten arbeidstillatelse, sa politiadvokaten etter den storstilte aksjonen der 50 personer fra politiet og Arbeidstilsynet deltok.
AA170908 Dessuten mistenker vi at de har hvitvasket penger og i perioder har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft fra personer uten arbeidstillatelse, sa politiadvokaten etter den storstilte aksjonen der 50 personer fra politiet og Arbeidstilsynet deltok. ( ©NTB ) ¶
AA170908 Dessuten mistenker vi at de har hvitvasket penger og i perioder har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft fra personer uten arbeidstillatelse, sa politiadvokaten etter den storstilte aksjonen der 50 personer fra politiet og Arbeidstilsynet deltok. ( ©NTB ) ¶
AA170908 Da Arbeidstilsynet gikk til aksjon for å sjekke sikkerheten i høyden på byggeplasser, så de seg nødt til å stanse 40 prosent av arbeidet. 345 virksomheter ble kontrollert, av dem fikk 150 virksomheter arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse.
AA170908 - Næringen er risikoutsatt, men mange ulykker og dødsulykker, og er derfor en av Arbeidstilsynets hovedprioriteringer også de kommende årene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet .
AA170908 ( ©NTB ) ¶ | Arbeidstilsynet aksjonerte mot usikkert høydearbeid ¶
DA170907 Man får tross alt det man betaler for, sier Stø, som også mener Arbeidstilsynet og politiet har en jobb å gjøre her.
DN170906 | Storstilt aksjon i Bergen mot bilpleiesteder ¶ 50 personer fra politiet og Arbeidstilsynet har aksjonert mot tre bilpleiesteder i Bergen som mistenkes for medvirkning til økonomisk kriminalitet.
AP170906 Politiadvokat Rudolf Christoffersen ved Vest politidistrikt har samarbeidet med andre etater som Arbeidstilsynet i forbindelse med aksjonen mot bilpleiesentrene i Bergen.
AP170906 50 personer fra politiet, Arbeidstilsynet og Skatt vest deltok i aksjonen.
AA170906 | Storstilt aksjon i Bergen mot bilpleiesteder ¶ 50 personer fra politiet og Arbeidstilsynet har aksjonert mot tre bilpleiesteder i Bergen som mistenkes for medvirkning til økonomisk kriminalitet. 50 personer, i all hovedsak fra politiet, aksjonerte onsdag mot tre bilpleiefirmaer i Bergen og et familienettverk som er knyttet til dem.
AA170906 Etterforskningen i forkant av aksjonen er gjort av A-krim Hordaland, et samarbeid mellom politiet, Nav, skatteetaten og Arbeidstilsynet .
AP170905 Løsningen er, ifølge Riksrevisoren, at Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidstilsynet , Justis- og beredskapsdepartementet og politiet alle utnytter samarbeids- og reaksjonsmulighetene de har mer effektivt.
AP170905 I forrige uke gikk tidligere Aftenposten-journalist Einar Haakaas i en kronikk inn for å legge ned hele Arbeidstilsynet og erstatte det med spesialpoliti.
AP170905 I en SINTEF-undersøkelse mener mer enn halvparten av de spurte bedriftene at useriøse aktører slipper unna fordi det er tidkrevende for Arbeidstilsynet å kontrollere dem.
AP170905 Det er imidlertid viktig å merke seg at Arbeidstilsynet ikke kan bære hele ansvaret på sin såre rygg.
DB170904 Arbeidstilsynet vil bli varslet om saken.
AA170904 Arbeidstilsynet er varslet om saken. ( ©NTB ) ¶
DN170902 - Vi ga under vår forrige regjering Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, men riksrevisor Per-Kristian Foss har senest denne uken påpekt at slike reaksjoner benyttes i altfor liten grad.
DA170902 Kontrollene er trappet opp, de kriminelle straffes hardere og det operative samarbeidet mellom Arbeidstilsynet , politiet, skatteetaten og Nav er styrket, sier Jensen.
DA170902 - Vi ga under vår forrige regjering Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, men riksrevisor Per-Kristian Foss har senest denne uken påpekt at slike reaksjoner benyttes i altfor liten grad.
AP170830 SINTEF : Rapport kritiserer Arbeidstilsynet
AP170830 Riksrevisjonen har påvist at Arbeidstilsynet nå mangler en del kompetanse til å kunne møte de nye utfordringene i arbeidslivet.
AP170830 Milde reaksjoner og lite eller manglende oppfølging svekker den avskrekkende effekten og respekten for både Arbeidstilsynet og de øvrige myndighetene.
AP170830 Her er statsminister Erna Solberg på en nylig kontroll i Tønsberg med politiet, arbeidstilsynet , nav og skatteetaten.
AP170830 Einar Haakaas : Legg ned Arbeidstilsynet !
AP170830 Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim har delvis sagt seg enig i innlegget til forfatter og journalist Einar Haakaas om at Arbeidstilsynet ikke er godt nok rustet i bekjempelsen av kriminelle. 3rd-party-bio ¶
AP170830 Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim har delvis sagt seg enig i innlegget til forfatter og journalist Einar Haakaas om at Arbeidstilsynet ikke er godt nok rustet i bekjempelsen av kriminelle.
AP170830 Alle involverte og de ansvarlige statsrådene har sagt seg enig i at Arbeidstilsynet , politiet, skatteetaten og NAV må styrke og koordinere innsatsen bedre for å kunne bekjempe et økende omfang av kriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet.
AP170830 Arbeidstilsynet mangler kompetanse ¶
AA170830 Stedet blir nå sperret av til Arbeidstilsynet kommer.
AA170830 De har også varslet Arbeidstilsynet .
AA170829 Arbeidstilsynet har vært på stedet og politiet har avhørt eierne av steinbruddet og personen som fant den omkomne.
AA170826 Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet.
VG170824 - Vi ønsker at Arbeidstilsynet skal få i oppgave å føre tilsyn med ulovlig innleie.
VG170824 - At det finnes en god del ulovlig innleie i denne bransjen må Arbeidstilsynet ta på alvor, noe vi har ment i alle år.
VG170824 Arbeidstilsynet skal gi sanksjoner som svir mot ulovlig innleie og utleie, i form av overtredelsesgebyrer, og eventuelt karantenebestemmelser mot ut- og innleie ved gjentatte brudd.
AP170824 | Arbeidstilsynet bør bestå Trude Vollheim ¶ Arbeidstilsynet trengs, både i det seriøse arbeidslivet og i kampen mot de kriminelle.
AP170824 Statsminister Erna Solberg var nylig med på en kontroll utført av politiet, Arbeidstilsynet , NAV og Skatteetaten på en byggeplass i Tønsberg.
AP170824 Det er mange år siden Arbeidstilsynet tok konsekvensen av at de kriminelle var så avanserte at våre virkemidler alene ikke var nok.
AP170824 Derfor var vi pådriver for å få på plass sentre i de største byene hvor politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet sitter sammen.
AP170824 | Arbeidstilsynet bør bestå Trude Vollheim ¶
VG170823 Arbeidstilsynet og fagforeninger vet hvor utspekulert jukset kan bli.
DB170823 Dagbladet har vært i kontakt med Arbeidstilsynet i Aust- og Vest-Agder.
DA170823 Det ble gitt skriftlig mangel og det blir i tillegg sendt rapport til Arbeidstilsynet for videre oppfølging, informerer kontrolleder Arnstein Stangeland.
DA170823 De hemmelige vekterne på Oslo handelsgymnasium ¶ Arbeidstilsynet ble ikke varslet ¶
DB170822 I bilvaskehaller har Arbeidstilsynet møtt folk som jobber for 19 kroner i timen fra tidlig morgen til seint på kveld og bor på arbeidsplassen.
AA170822 Stokke opplyser at politiet har varslet Arbeidstilsynet .
AA170822 Arbeidstilsynet får vurdere hva de vil gjøre videre med saken, sier han.
AA170822 Politiet og Arbeidstilsynet er varslet etter at en elev fikk varige skader da han skulle ta fagprøven ved Osterøy videregående skole i Hordaland.
AA170822 Arbeidstilsynet skal også se på hendelsen. ( ©NTB ) ¶
AP170821 | Legg ned Arbeidstilsynet !
AP170821 Under dette arbeidet har jeg jevnlig sjekket postlistene hos Arbeidstilsynet .
AP170821 Fra 2006 har sosial dumping i arbeidslivet vært et prioritert område for Arbeidstilsynet , men resultatene er ikke like imponerende.
AP170821 Erstatt Arbeidstilsynet med noe mer effektivt !
AP170821 Einar Haakaas ¶ Arbeidstilsynet i Norge kommer til kort i kampen mot hardbarkede kriminelle og sosial dumping i arbeidslivet.
AP170821 Dette har gått Arbeidstilsynet hus forbi.
AP170821 Det er like greit å legge ned hele Arbeidstilsynet og erstatte det med noe helt nytt som er langt mer effektivt, for eksempel et spesialpoliti.
AP170821 Ansatte tok kontakt med Arbeidstilsynet , som kom på besøk.
AP170821 Arbeidstilsynet fungerer i dag på en måte som gir fritt spillerom for de kriminelle.
SA170818 Arbeidstilsynet , advarte og var bekymret for helsa til arbeidsfolk, men heller ikke det gjorde innrykk.
AP170818 Også her vil Ap at Arbeidstilsynet skal hindre ulovlig innleie og gi sanksjoner « som svir ».
DB170817 ¶ KAMP MOT ARBEIDSKRIMINALITET : Arbeidsminister Anniken Hauglie gir Arbeidstilsynet adgang til å bøtelegge arbeidstakere på byggeplassene som ikke har såkalte HMS.-kort og kan dokumentere hvem de er og hvem de jobber for.
DB170817 Må velge « hvitt » ¶ Arbeidstilsynet åpner også en ny nettportal som skal gjøre det lettere for folk å velge « hvitt » når de skal hyre håndverkere eller folk til å vaske huset.
DB170817 Flere uanmeldte kontroller og mer samordnede tilsyn mellom Arbeidstilsynet , politiet, Skatteetaten, NAV og andre relevante myndigheter.
DB170817 Blant de nye tiltakene er at Arbeidstilsynet får hjemmel til å bøtelegge bedrifter på byggeplasser og andre arbeidsplasser med arbeidstakere som ikke kan dokumentere hvem de er gjennom et såkalt HMS-kort.
DB170817 Arbeidstilsynet åpner en nettportal som gjør det lettere for forbrukerne å velge « hvitt » når de kjøper tjenester.
DB170817 Arbeidstilsynet får mulighet til å bøtelegge bedrifter som ikke sørger for at arbeidstakerne har HMS-kort. 2.
VG170816 Siden dette er en arbeidsulykke er også Arbeidstilsynet varslet.
DB170816 Saken blir etterforsket og Arbeidstilsynet er varslet.
DB170816 Statsråden nevner noen aktuelle grep som Arbeidstilsynet peker på når det gjelder netthets.
DB170816 Dreier det seg om alvorlig skade eller trusler, skal arbeidsgiver melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet.
DB170816 januar 2017 og temaet er noe Arbeidstilsynet jobber mye med.
AP170816 Oslo kommunes avdeling for konserninnkjøp opplyser at de samarbeider og deler informasjon gjennom et eget lovlighetsteam bestående av Arbeidstilsynet , kemneren, Skatt Øst, Plan- og bygningsetaten og kommunens fire separate eiendomsforetak.
AP170816 Arbeidstilsynet er varslet om saken.
AA170816 Arbeidstilsynet er varslet om saken.
DB170815 De vil opprette sak, og Arbeidstilsynet er varslet.
DB170815 Arbeidstilsynet er varslet ¶
AA170815 Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge opplyste i forrige uke om at de ville gjennomføre tilsyn hos bedriften tidlig denne uken.
AA170815 - Det vil bli opprettet en sak og arbeidstilsynet er varslet.
DB170814 Haakaas viser hvordan knapt noen av de hundrevis av firmanene han har undersøkt, dukker opp i klager hos Arbeidstilsynet .
AA170814 | Meget alvorlig for mann som ble skadd i tankulykke på Hitra ¶ Arbeidstilsynet skal gjøre undersøkelser i dag.
AA170814 Inspektører fra Arbeidstilsynet er på Lerøy Midt for å gjøre undersøkelser mandag.
AA170814 Arbeidstilsynet undersøker ¶
AA170811 Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge opplyser at de vil gjennomføre tilsyn hos Lerøy Midt tidlig i neste uke.
AA170811 For Arbeidstilsynet er det fortsatt for tidlig å si noe om bruken av maursyren.
AA170811 Arbeidstilsynet er rutinemessig koblet inn i saken.
AP170807 Hittil i år har 13 personer omkommet i arbeidsulykker, viser tall frifagbevegelse.no har fått fra Arbeidstilsynet og medieoppslag.
AP170807 En av de omkomne i 2017 døde på en fiskebåt, og Arbeidstilsynet registrerer ikke dødsfall til sjøs, dermed er denne hendelsen hentet fra mediene.
AP170807 De øvrige 12 har Arbeidstilsynet registrert.
VG170804 Sverige 2012 : Dyrepasser drept av ulv - arbeidstilsynet krever tiltale ¶
DN170804 ¶ På den annen side er det dessverre svært vanskelig og tidkrevende for Arbeidstilsynet å kontrollere at utenlandske sjåfører virkelig får utbetalt allmenngjort lønnssats i hjemlandet, skriver forfatteren.
AA170804 Ingen ble skadd i ulykken, men både politiet og Arbeidstilsynet har undersøkt skadestedet og skal forsøke å finne årsaken til at kranen veltet.
AP170803 Arbeidstilsynet er også på stedet, hvor det fortsatt jobbes med etterforskning og berging av mobilkranen.
AA170803 Ingen ble skadd i ulykken, men Arbeidstilsynet undersøker saken.
AP170731 - Vi har hatt kontroller hos selskaper der alle ansatte har forsvunnet idet vi ankommer stedet, fortalte Hjalti Tómasson i det islandske arbeidstilsynet i en artikkel i Nordic Labour Journal i april i år.
NL170728 Hvor mange brudd på Arbeidsmiljøloven foregår her i landet, og sjekker Arbeidstilsynet vilkårene til gjestearbeiderne ?
AA170727 Arbeidstilsynet er varslet om saken. ( ©NTB ) ¶
AA170727 Arbeidstilsynet er varslet om saken. ( ©NTB ) ¶
AA170727 Politiet har opprettet sak, og har rapportert hendelsen til Arbeidstilsynet . ( ©NTB ) ¶
AA170726 | Arbeidstilsynet frykter helsefarlige kirkeklokker ¶ Arbeidstilsynet ilegger Nord-Aurdal kirkelige fellesråd daglige på bøter på 1.000 kroner til de har redusert støynivået fra kirkeklokkene.
AA170726 I 2015 ble Nord-Aurdal kirkelige fellesråd pålagt av Arbeidstilsynet å redusere støyen i kirkeklokkene.
AA170726 Her gjelder det i begrensede perioder, men likevel er lyden så høy at det må gjøres tiltak slik at de ansatte ikke blir eksponert for den, sier regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet Indre Østland.
AA170726 | Arbeidstilsynet frykter helsefarlige kirkeklokker ¶
AA170726 juli i år gir Arbeidstilsynet derfor prestegjeldet bøter på 1.000 kroner dagen som et pressmiddel for å få gjennomført tiltaket.
AP170719 Ifølge Arbeidstilsynet finnes det ingen definisjon av « trainee » i arbeidsrettslig forstand, men det er det reelle innholdet og ikke navnet på stillingen som er relevant for om det faktisk kan defineres som et ordinært arbeidsforhold.
AP170719 Avdelingsdirektør for lov og regelverk i Arbeidstilsynet , Gry Singsaas ¶
AP170719 - Frivillig, ulønnet politisk arbeid vil vanligvis ikke være i strid med arbeidsmiljøloven, uttaler avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet , Gry Singsaas.
AP170719 Arbeidstilsynet
DA170717 Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.40, og rykket ut sammen med Arbeidstilsynet for å undersøke ulykkesstedet.
DA170717 Dette blir som Arbeidstilsynet light.
AA170717 Politi og Arbeidstilsynet undersøker ulykkesstedet.
DN170715 Seem sier Arbeidstilsynet er bekymret over tallene.
DN170715 Bekymringsfullt, sier avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet .
DN170715 Antallet arbeidsskadedødsfall er ifølge Arbeidstilsynet på det laveste nivået på 40 år, men andelen dødsfall blant utenlandske arbeidere er høyere enn for folk flest.
DN170715 Arbeidstilsynet har nå satt i gang en intern analyserapport for å få svar på bakgrunnen for disse tallene. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
AP170715 Seem sier Arbeidstilsynet er bekymret over tallene.
AP170715 Bekymringsfullt, sier avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet .
AP170715 ( Foto : Hedvig Vollsnes, Oslo Ladegård ) ¶ | Arbeidstilsynet bekymret over andelen dødsfall blant utenlandske arbeidere ¶
AP170715 Arbeidstilsynet har nå satt i gang en intern analyserapport for å få svar på bakgrunnen for disse tallene.
AA170715 Seem sier Arbeidstilsynet er bekymret over tallene.
AA170715 Bekymringsfullt, sier avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet .
AA170715 Arbeidstilsynet har nå satt i gang en intern analyserapport for å få svar på bakgrunnen for disse tallene. ( ©NTB ) ¶
AA170715 ( ©NTB ) ¶ | Arbeidstilsynet bekymret over andelen dødsfall blant utenlandske arbeidere ¶
DB170714 Arbeidstilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med at disse kravene til studentenes læringsmiljø overholdes.
DA170714 Det ble også skrevet ut en mangellapp for defekt påløpsbrems på tilhenger og en skriftlig rapport til arbeidstilsynet for manglende årlig kontroll på kran.
DA170714 Bakke understreker overfor Dagsavisen at han nå står fram som fagperson med egne faglig baserte synspunkter, og ikke som overlege i Arbeidstilsynet .
DA170714 Bakke har i mange år arbeidet som overlege i Arbeidstilsynet .
AA170714 Politiet foretar åstedsundersøkelse, og Arbeidstilsynet er varslet. ( ©NTB ) ¶
AA170714 Å sjekke om renholdsfirmaene vi bruker er godkjent av Arbeidstilsynet , krever bare et par klikk.
AA170714 Nå foreslår NHO at det bør bli forbudt for privatpersoner å bruke firmaer som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet .
AA170714 I 2012 innførte Stoltenberg-regjeringen en ordning som gjorde det forbudt for bedrifter å leie inn vaskehjelp som ikke er godkjent eller har søkt om godkjenning av Arbeidstilsynet .
AA170713 Bakgrunnen for anmeldelsen er en inspeksjon Arbeidstilsynet hadde i mars, opplyser selskapet selv i en børsmelding.
AA170713 Arbeidstilsynet i Norge, der RenoNorden henter søppel i 120 kommuner, politianmeldte i forrige måned selskapet for brudd på overtidsbestemmelsene.
AA170713 Denne ordningen trådte i kraft i 2012, og gjorde at alle renholdsvirksomheter måtte ha godkjenning av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig.
DB170711 Av de nesten 2000 voldstilfellene som lærerne ble utsatt for i 2016, meldte verken oslorektorene eller Utdanningsetaten et eneste av dem til Arbeidstilsynet .
DB170711 For å regulere forholdene føres det tilsyn av Arbeidstilsynet .
DN170708 Kilde : Arbeidstilsynet
DN170708 Det vil også være et tilsynstema for oss hvis forslaget blir vedtatt, og vi vil selvsagt følge opp tips om brudd på forskriftene, skriver Ronny Jørgenvåg, fungerende direktør i Arbeidstilsynet , i en epost til DN.
DN170708 Arbeidstilsynet opplyser til DN at det ikke er naturlig å kommentere lovforslaget om allmenngjøring innen hotell, restaurant og catering midt i høringsrunden.
AA170706 Både Arbeidstilsynet og politiet anmeldte saken.
DA170705 100 kontrollører fra Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet , kemneren og politiet deltok under aksjonen.
DA170631 Det blir sendt rapport til arbeidstilsynet på dette forholdet for videre oppfølging.
DB170630 Arkitektbedriftene, Norske arkitekters landsforbund ( NAL ), Norges Handikapforbund, SINTEF Byggforsk, Arbeidstilsynet , Helsedirektoratet, Forbrukerrådet, Støyforeningen og Leieboerforeningen er bare noen av kritikerne blant de nesten 200 som har levert merknader til høringsforslaget.
AA170629 | Stengte barnehage på dagen ¶ Arbeidstilsynet stenger barnehagen som følge av bygningsmessige forhold og brudd på arbeidsmiljøloven.
AA170629 Som mor blir man jo litt skeptisk når man har barn som har gått i en barnehage som nå blir stengt av Arbeidstilsynet , sier Hild Mari Kvikne til Nea Radio.
AA170629 Onsdag kveld stengte Arbeidstilsynet Egga i Kvitsanden barnehage på Røros, melder Nea Radio.
AA170629 Arbeidstilsynet er varslet, og politiet vil etterforske saken.
AA170629 Arbeidstilsynet er orientert om saken.
DB170628 Nå etterforsker Arbeidstilsynet og politiet saken.
DA170628 Saken etterforskes sammen med arbeidstilsynet , opplyser politiet.
AA170628 Politiet og Arbeidstilsynet etterforsker saken. ( ©NTB ) ¶
SA170627 Arbeidstilsynet er varslet og politiets kriminalteknikere har foretatt undersøkelser på stedet.
AA170627 - Vi har også vært i kontakt med Arbeidstilsynet som nå vil vurdere om de skal igangsette egen gransking.
DN170626 Ifølge en børsmelding var det RenoNorden selv som varslet Arbeidstilsynet om overtidsbruken.
DN170626 Etter at dette ble kjent innledet Arbeidstilsynet granskning av RenoNorden, og mandag melder tilsynet at de anmelder RenoNorden til politiet for brudd på overtidsbestemmelsene.
AA170626 | Arbeidstilsynet politianmelder RenoNorden ¶ Arbeidstilsynet har politianmeldt renovasjonsselskapet RenoNorden for brudd på overtidsbestemmelsene.
AA170626 Bakgrunnen for anmeldelsen er en inspeksjon Arbeidstilsynet hadde i mars, opplyser selskapet selv i en børsmelding. ( ©NTB ) ¶
AA170626 ( ©NTB ) ¶ | Arbeidstilsynet politianmelder RenoNorden ¶
AA170624 Arbeidstilsynet er varslet om saken. ( ©NTB ) ¶
SA170623 - Arbeidstilsynet er varslet og etterforskning iverksatt, opplyser politiet.
FV170623 | Fem byggeplasser ble stengt da Arbeidstilsynet aksjonerte i skjærgården ¶ Arbeidstilsynet mener resultatet er oppløftende etter at de aksjonerte på byggeplasser langs sørlandskysten i juni.
FV170623 | Fem byggeplasser ble stengt da Arbeidstilsynet aksjonerte i skjærgården ¶
FV170623 Arkivfoto fra 2013, da Arbeidstilsynet og Kystvakta gikk sammen om en tilsvarende aksjon.
DA170623 Ett kjøretøy med påmontert lastebilkran hadde ikke gyldig årskontroll på kranen og det blir sendt rapport til arbeidstilsynet for vider oppfølging.
DA170622 Ingen er meldt til Arbeidstilsynet .
VG170619 Vi vil ha arbeidskrimsentre i alle politidistrikt, og styrke Arbeidstilsynet og kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim.
DA170619 Det blir i dette tilfelle sendt rapport til Arbeidstilsynet for videre oppfølging.
AA170617 Vi har også vært i kontakt med arbeidsgiveren hans, og Arbeidstilsynet vil bli varslet, opplyser operasjonsleder André Skram Hansen i Sør-Vest politidistrikt til NTB.
SA170616 - Vi har også vært i kontakt med arbeidsgiveren hans, og Arbeidstilsynet vil bli varslet, sier Skram Hansen.
DA170616 Dagsavisen har den siste tida satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet .
DB170615 Og de store svekkelsene i arbeidsmiljøloven som Frp- og Høyre-regjeringen presset igjennom mot en samlet fagbevegelse og til tross for klare advarsler fra blant annet Arbeidstilsynet , har ført oss i retning av et et mer utrygt arbeidsliv enn vi hadde i 2013, sier Hajik.
AA170615 Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, og både politiet og Arbeidstilsynet jobber med informasjonsinnhenting, ifølge Adresseavisen.
FV170614 - I den videre dialogen med Arbeidstilsynet vil vi finne ut om rutinene må endres for å sikre oss mot at dette ikke skjer igjen, sier Lunden.
FV170614 Arbeidstilsynet er varslet.
DA170614 Dagsavisen har den siste tida satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet .
DA170614 * Ingen av de alvorlige eller svært alvorlige voldshendelsene er rapportert til Arbeidstilsynet .
AA170614 Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, og både politiet og Arbeidstilsynet jobber med informasjonsinnhenting.
AA170614 I tillegg vil de bistå politiet og Arbeidstilsynet med etterforskningen.
FV170613 Arbeidstilsynet er varslet og vil gjøre undersøkelser på stedet.
AA170613 Skriver tilsynsrapport ¶ Arbeidstilsynet hadde tilsyn på stedet fredag.
AA170613 Både politiet og Arbeidstilsynet etterforsker saken.
AA170613 Skriver tilsynsrapport ¶ Arbeidstilsynet hadde tilsyn på stedet fredag.
AA170613 Både politiet og Arbeidstilsynet etterforsker saken.
AA170613 Arbeidstilsynet er varslet om ulykken. ( ©NTB ) ¶
AA170613 Både politiet og Arbeidstilsynet etterforsker saken. ( ©NTB ) ¶
NL170612 Arbeidstilsynet vil bli varslet der NSF mener UNN trenger å få et tilsyn.
SA170609 Norgesbuss varsler selv Arbeidstilsynet , ulykken har skjedd på lukket område.
AA170609 | Alvorlig skadd i fallulykke - arbeidstilsynet koblet inn ¶
AA170609 Tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Trondheim, Inger Marie Seth, sier at de vil gjennomføre tilsyn på stedet i løpet av fredag.
AA170609 Arbeidstilsynet koblet inn ¶ Arbeidstilsynet ble varslet og politiet opprettet sak.
AA170609 Arbeidstilsynet koblet inn ¶
SA170608 Påleggene og veiledningen som Arbeidstilsynet gir for å styrke arbeidsmiljøarbeidet i den enkelte virksomhet, må forventes å gi effekt.
SA170608 Konflikter om arbeidsmiljøproblemer bør løses internt i virksomheten, men Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning og kan vurdere om tilsyn er hensiktsmessig i de ulike sakene som meldes.
SA170608 Dersom systemet ikke fungerer, vil Arbeidstilsynet kunne gi pålegg til arbeidsgiver og kreve at tiltak settes inn.
SA170608 Arbeidstilsynet kan kontaktes dersom virksomheten ikke kan eller vil rette på forholdene.
SA170608 Arbeidstilsynet kan følge opp arbeidet og dersom ikke tiltak iverksettes kan tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og anmeldelse ilegges.
DB170608 Arbeidstilsynet er varslet, og mannen fraktes med ambulanse til St.
AA170608 - Arbeidstilsynet er varslet, og vi oppretter sak, sier Tiller.
FV170606 Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet, opplyser Eide.
DA170606 Flommen av utenlandske aktører inn i den norske byggebransjen har skjedd som følge av åpningen av grensene gjennom EØS-avtalen, påpeker Mame, som slår fast at kapasiteten både hos verneombudene og i Arbeidstilsynet er altfor liten til å virkelig kunne rydde opp i byggebransjen, spesielt i den mørkeste delen.
AA170602 Under rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett kom det frem at Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bilopphuggeriet litt under en måned før ulykken skjedde, uten at det ble gitt pålegg.
FV170601 Arbeidstilsynet ble varslet, og politiet opprettet en sak på hendelsen.
DA170531 Varsling er ubehagelig, det samme er besøk av Arbeidstilsynet og andre myndigheter, men dette er noe Stavanger kommunes ledere og alle andre ledere må tåle uten frykt for omdømmet.
DA170531 * Ingen av de alvorlige eller svært alvorlige voldshendelsene er rapportert til Arbeidstilsynet .
SA170529 Så kom Arbeidstilsynet på besøk ¶
SA170529 For Arbeidstilsynet er det viktig å passe på at arbeidstakere ikke jobber ulovlig mye.
DN170529 Kommunen overtar søppelkjøringen - koster 40 millioner ¶ Arbeidstilsynet politianmelder Veireno ¶
DN170529 Til sammen 320 medarbeidere fra skatteetaten, politiet, Nav, Arbeidstilsynet og lokale kemnere utførte kontrollen av 1.200 byggearbeidere på 536 privatadresser.
DB170529 Forrige uke sendte ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen, et varslingsbrev til Skatt Nord, Toll- og avgiftsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Finnmark politidistrikt.
DA170529 Til sammen 320 medarbeidere fra skatteetaten, politiet, Nav, Arbeidstilsynet og lokale kemnere utførte kontrollen av 1200 byggearbeidere på 536 privatadresser.
DA170529 I både 2015 og i 2016 slo Arbeidstilsynet fast at det var farlig å jobbe ved det kommunale bofellesskapet, og våren 2017 var Rogaland brann og redning IKS på befaring etter nok en bekymringsmelding.
BT170529 FOTO : Arbeidstilsynet
AA170529 Arbeidstilsynet er også varslet.
AA170529 Arbeidstilsynet er varslet om saken.
AA170529 Til sammen 320 medarbeidere fra skatteetaten, politiet, Nav, Arbeidstilsynet og lokale kemnere utførte kontrollen av 1.200 byggearbeidere på 536 privatadresser.
DA170527 Utdanningsetaten ( UDE ) gjennomgår nå samtlige av de 901 alvorlige eller svært alvorlige voldshendelsene for å se om noen skulle vært meldt videre til Arbeidstilsynet .
DA170527 SKULLE VÆRT RAPPORTERT : - At det finnes saker her som skulle vært rapportert til Arbeidstilsynet , er jeg ikke i tvil om, sier direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Astrid Søgnen.
DA170527 På direkte spørsmål om innrapportering av alvorlig vold mot lærere til Arbeidstilsynet noensinne har vært tema mellom skoledirektøren og områdedirektørene, sier Søgnen : ¶
DA170527 Over sommeren vil det bli arrangert et fagseminar i Oslo kommune i samarbeid med Arbeidstilsynet med varslings- og meldeplikt som tema.
DA170527 Også hovedverneombudet skal delta i møtene med Arbeidstilsynet .
DA170527 Når Dagsavisen på nytt henvender seg til Søgnen kommer det fram at hun både har forutsatt og trodd at rektorene meldte de alvorligste voldsepisodene videre til Arbeidstilsynet .
DA170527 Når Dagsavisen ber direktøren svare på hvorfor ikke én eneste sak er meldt til Arbeidstilsynet , verken fra etatens eller rektorenes side, er hun rask til å påpeke rektorenes ansvar for å gjøre nettopp dette som første punkt i HMS-rutinen.
DA170527 Ingen i Oslo kommune varslet Arbeidstilsynet da lærer Clemens Saers ble skadet for livet av en elev.
DA170527 Forstår du at det stilles spørsmål ved om manglende rapportering til Arbeidstilsynet kan skyldes at du som øverste leder har hatt for lite fokus på dette ?
DA170527 Etaten har allerede tatt kontakt med Arbeidstilsynet for å be om bistand til forståelse av regelverket og klargjøre kriterier for innrapportering.
DA170527 - Vi er helt sikre på at mange av disse sakene ikke under noen omstendighet er saker som skal meldes inn til Arbeidstilsynet .
DA170527 Arbeidstilsynet skal også bistå med å vurdere eventuelle enkeltsaker.
DA170527 Arbeidstilsynet har en veldig streng definisjon av hva som skal rapporteres inn.
DA170526 Nå setter Arbeidstilsynet i gang en landsomfattende aksjon for å stoppe utviklingen.
DA170526 I 2016 kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 3500 virksomheter i bygge- og anleggsbransjen.
DA170526 - For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet , Trude Vollheim Webb.
DA170526 - For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb.
AA170526 Nå setter Arbeidstilsynet i gang en landsomfattende aksjon for å stoppe utviklingen.
AA170526 I 2016 kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 3.500 virksomheter i bygge- og anleggsbransjen.
AA170526 - For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet , Trude Vollheim Webb.
AA170526 - For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb.
SA170524 Arbeidstilsynet er varslet.
DA170524 Politi til stedet for undersøkelse, Arbeidstilsynet varslet.
SA170523 Kilde : Arbeidstilsynet og NAV ¶
SA170523 I tillegg til disse tolv månedene, har hver av foreldrene rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.
DA170523 I 2016 gjennomførte Arbeidstilsynet over 800 tilsyn med godstransport og turbil, herunder tilsyn med 18 bestillere.
DA170523 Blant kontrollspørsmålene Hauglie og Arbeidstilsynet mener alle bestillere må stille, er : ¶
DA170523 - Nå kommer vi til å drive veiledning hos transportbestillerne og ha en del tilsyn rettet mot dem, sier Kjell Haugen, regiondirektør i Arbeidstilsynet , til Dagsavisen.
DA170523 Arbeidstilsynet har tidligere avdekket at transportbestillere mangler kunnskap om regelverket de skal følge.
BT170523 Kilde : Arbeidstilsynet og NAV ¶
BT170523 I tillegg til disse tolv månedene, har hver av foreldrene rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.
AP170523 Kilde : Arbeidstilsynet og NAV ¶
AP170523 I tillegg til disse tolv månedene, har hver av foreldrene rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.
SA170522 De kontaktet Arbeidstilsynet som avdekket en rekke ulovlige forhold.
SA170522 Da varslet de Arbeidstilsynet .
SA170522 klassingene ved Tryggheim Forus FOTO : Kristian Jacobsen ¶ | Arbeidstilsynet : - Det var nettopp meldingene fra varslerne som gjorde at vi gikk inn i bofellesskapet ¶
DA170522 « Ved registrering av hendelser må leder vurdere om saken er av en slik karakter at det skal meldes til Arbeidstilsynet », skriver Søgnen, som bekrefter at ingen saker er meldt inn til Arbeidstilsynet fra osloskolen i 2016.
DA170522 « Ved registrering av hendelser må leder vurdere om saken er av en slik karakter at det skal meldes til Arbeidstilsynet », skriver Søgnen, som bekrefter at ingen saker er meldt inn til Arbeidstilsynet fra osloskolen i 2016.
DA170522 Professor emeritus Henning Jakhelln, ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, mener det følger direkte av loven at Clemens Saers' sak skulle vært meldt til Arbeidstilsynet .
DA170522 Når Arbeidstilsynet ikke varsles om alvorlige avvik, har de heller ikke mulighet til å komme med pålegg for å forebygge at lignende ting skjer igjen, sier Tellnes til Dagsavisen.
DA170522 Nå viser en gjennomgang hos Arbeidstilsynet at ingen av disse sakene er meldt til Arbeidstilsynet .
DA170522 Nå viser en gjennomgang hos Arbeidstilsynet at ingen av disse sakene er meldt til Arbeidstilsynet.
DA170522 Likevel ble forholdet altså aldri meldt til Arbeidstilsynet .
DA170522 Ingen i Oslo kommune varslet Arbeidstilsynet da lærer Clemens Saers ble skadet for livet av en elev.
DA170522 Han stiller seg undrende til at Utdanningsetaten i Oslo kommune ikke har varslet Arbeidstilsynet i en så alvorlig sak : ¶
DA170522 Han er både kritisk til måten lærer Clemens Saers er blitt behandlet på av sin egen arbeidsgiver, og det faktum at ingen av de 901 alvorlige volds- og trusselepisodene i osloskolen det siste året, er meldt til Arbeidstilsynet .
DA170522 Generelt understreker hun at rektor plikter å varsle Arbeidstilsynet ved dødsulykker og alvorlige skader.
DA170522 Direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Astrid Søgnen, svarer i en e-post til Dagsavisen slik på spørsmål om hvorfor alvorlige tilfeller av vold og trusler i osloskolen ikke meldes til Arbeidstilsynet slik loven gir pålegg om : ¶
DA170522 Det bekrefter Arbeidstilsynet overfor Dagsavisen.
DA170522 - Når det gjelder ditt spørsmål om Saers-saken og Arbeidstilsynet , må jeg gjenta at vi ikke kan uttale oss i denne enkeltsaken.
DA170522 - At denne saken ikke er meldt inn både til Arbeidstilsynet og Nav er en stor og alvorlig glipp.
DA170522 - At denne saken ikke er meldt inn både til Arbeidstilsynet og Nav er en stor og alvorlig glipp, sier professor Gunnar Tellnes.
DA170522 - Arbeidstilsynet har ikke mottatt meldinger fra Oslo Handelsgymnasium eller Utdanningsetaten i Oslo kommune om denne hendelsen, sier tilsynsleder Morten Kjærstad Larsen i Arbeidstilsynet .
DA170522 * Ifølge Arbeidsmiljøloven § 5-2 plikter arbeidsgiver å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en ulykke i forbindelse med arbeid, eller når en arbeidstaker blir alvorlig skadet eller dør på arbeidsplassen.
DA170522 - Arbeidstilsynet har ikke mottatt meldinger fra Oslo Handelsgymnasium eller Utdanningsetaten i Oslo kommune om denne hendelsen, sier tilsynsleder Morten Kjærstad Larsen i Arbeidstilsynet.
DA170522 ( ©NTB ) ¶ | Arbeidstilsynet ble ikke varslet ¶
AP170522 Det gjør at skattemyndigheter, politi, Nav og Arbeidstilsynet samarbeider tettere.
AP170522 Det er ikke mange år siden Arbeidstilsynet rapporterte at en litauer bygget barnehage for 17 kroner timen for Oslo kommune.
AA170522 Arbeidstilsynet vil bli varslet om saken, opplyser Mollan.
VG170518 Les også : Arbeidstilsynet fant lovbrudd hos tre av fire brannvesen ¶
SA170516 Politiet og Arbeidstilsynet er i gang med etterforskningen, opplyser Hamre.
SA170516 Dersom det er aktuelt, vil vi varsle pålegg for å forhindre at det skjer ulykker igjen, sier tilsynsleder Guro Fykse i Arbeidstilsynet .
SA170516 - Vi bestrider ikke de forholdene Arbeidstilsynet påpeker.
SA170516 Arbeidstilsynet er varslet.
AA170516 Arbeidstilsynet er varslet og politiet foretar avhør på stedet, skriver politiet på Twitter klokken 13.13.
AA170512 Arbeidstilsynet blir rutinemessig varslet om hendelsen.
AA170511 Politiet har opprettet sak, og i tillegg blir Arbeidstilsynet rutinemessig varslet om saken.
AA170511 - Vi har hatt Arbeidstilsynet her og vi har tidligere hatt en såkalt sikker jobb-analyse.
VG170510 Arbeidstilsynet avslørte sosial dumping, underbetaling og dårlige boforhold for firmaets polske arbeidere.
VG170510 * Gi Arbeidstilsynet adgang til å utstede høye bøter ved ulovlig innleie.
VG170509 « SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen », skriver SHT i pressemeldingen.
VG170509 Nå varsler de Arbeidstilsynet og Statens vegvesen om sikkerhetskritiske forhold : ¶
DB170509 « SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen », heter det.
DB170509 SHT velger å oversende dette sikkerhetskritiske varselet til både Arbeidstilsynet og Statens vegvesen som relevante offentlige myndigheter i saken », heter det.
DB170509 I november i fjor varslet Emilie Ilsaas Rønning ( 20 ) Arbeidstilsynet om butikkens bruk av midlertidige kontrakter.
DB170509 I dokumentene som ble oversendt arbeidstilsynet i 2014 fantes også en vaktoversikt hvor de tidligere påståtte ulønnede bakvaktene står skrevet opp.
DB170509 Etter dette tilsynet ga Arbeidstilsynet pålegg for at arbeidsgiver ikke hadde gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, for at arbeidsgiver ikke hadde sørget for at arbeidstakerne hadde valgt verneombud, for at opplæring av verneombud ikke var gjennomført og for at arbeidsavtalene brøt med bestemmelsen om krav til in
DB170509 Denne oversikten over vakter ble oversendt Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsyn i 2014.
DB170509 Alle de 13 arbeidskontraktene som Brandy Melville sendte til Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsynet i 2014, som Dagbladet har fått innsyn i, var avtaler om midlertidige ansettelser.
DB170509 » « Hva gjelder kontraktene er disse allerede godkjent av det norske arbeidstilsynet .
DB170509 Arbeidstilsynet kommer ikke til å uttale seg om saken før en endelig rapport er utarbeidet.
DB170509 Arbeidstilsynet førte fredag varslet tilsyn med butikken.
DA170509 « Dersom delingsøkonomien øker i omfang, og de som utfører arbeid ikke betraktes som arbeidstakere, vil dette medføre at Arbeidstilsynet ikke har tilsynsmyndighet for en økende andel av arbeidslivet », heter det.
DA170509 | Arbeidstilsynet kritiske til Delingsøkonomiutvalgets rapport ¶ Arbeidstilsynet frykter en vanskeligere jobb i kampen mot useriøse forhold i arbeidslivet.
DA170509 Nå får de støtte fra Arbeidstilsynet , som i sitt høringssvar foreslår raskest mulig å sette ned et nytt utvalg som klargjør nettopp disse begrepene.
DA170509 Nå advarer Arbeidstilsynet regjeringen mot følgene av konklusjonene i rapporten.
DA170509 Hun er svært glad for at Arbeidstilsynet er så tydelige som de er.
DA170509 - Samlet sett, og ut fra en føre-var-vurdering, mener Arbeidstilsynet at man allerede nå bør nedsette et lovutvalg for å vurdere arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep, skriver avdelingsdirektør for Lov og regelverk i tilsynet, Gry Singsaas.
DA170509 | Arbeidstilsynet kritiske til Delingsøkonomiutvalgets rapport ¶
AA170509 Mobilkraner er underlagt årlige tredjepartskontroller av sertifiserte sakkyndige virksomheter, som Arbeidstilsynet har tilsynsansvar for.
AA170509 - SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen, heter det i en melding fra SHT.
AA170508 Arbeidstilsynet er varslet om ulykken.
AA170508 Nødetatene rykket ut til stedet, og Arbeidstilsynet ble informert.
AA170508 Arbeidstilsynet er informert om ulykken. ( ©NTB ) ¶
BT170507 I et transportpoliti vil personell fra politiet, Vegdirektoratet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene finne sammen for å øke slagkraften mot kriminelle i transportbransjen.
DB170506 « Hva gjelder kontraktene er disse allerede godkjent av det norske arbeidstilsynet .
DB170506 I november i fjor varslet hun Arbeidstilsynet om butikkens bruk av midlertidige kontrakter.
DB170506 - Dette grove eksempelet viser viktigheten av tre ting : Faste ansettelser, å styrke Arbeidstilsynet , samt det å ha et organisert arbeidsliv.
DB170506 Arbeidstilsynet kommer imidlertid ikke uttale seg om saken før de har utarbeidet ferdig rapport.
DB170505 « Hva gjelder kontraktene er disse allerede godkjent av det norske arbeidstilsynet .
DB170505 I november i fjor varslet hun Arbeidstilsynet om butikkens bruk av midlertidige kontrakter.
DB170505 Arbeidstilsynet kommer imidlertid ikke uttale seg om saken før de har utarbeidet ferdig rapport etter tilsynet.
AA170505 I tillegg til skatteetaten har politiet, Arbeidstilsynet og Nav deltatt i aksjonen.
AA170505 Det kan medføre personskade, og det ser Arbeidstilsynet alvorlig på.
DA170504 | Aksjonerte mot 174 byggeplasser - fant mange brudd ¶ 177 byggeplasser med 392 arbeidere ble kontrollert da 100 personer fra Arbeidstilsynet , Skatteetaten, politiet, Kemner og Nav aksjonerte i Rogaland.
DA170504 I hele Rogaland deltok rundt 100 personer fra Arbeidstilsynet , Skatteetaten, politiet, Kemner og Nav, som utgjør den såkalte A-krim-gruppen.
DA170504 * Totalt 60 team med over 320 medarbeidere fra Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet , Nav Kontroll og lokale kemnere deltok i de fem fylkene.
AP170504 De to har meldt butikken til Arbeidstilsynet for blant annet ulovlig bruk av midlertidige kontrakter.
AA170504 Arbeidstilsynet er også koblet inn i forbindelse med arbeidsulykken, opplyser Solveig Eide, som er politiets innsatsleder på stedet.
AA170504 Arbeidstilsynet er også rutinemessig varslet.
AA170502 Arbeidstilsynet er varslet om ulykken. 59-åringen etterlater seg tre voksne barn og to barnebarn. ( ©NTB ) ¶
VG170501 Les VGs spesial : Brannheltenes kreftkamp ¶ Arbeidstilsynet : Kommunene gjør ikke nok for å beskytte brannmenn ¶
SA170429 Men etter at dette av Arbeidstilsynet ble påtalt som « uprofesjonell overstyring », har det opphørt idet vi i stedet uttrykkelig har pålagt daglig ledelse å sørge for vikarer ved eget og andres fravær.
SA170429 Her skal kun nevnes at vår administrasjon ( daglig leder og oversykepleier ) tidlig engasjerte seg mot styret, samtidig som de sykemeldte seg og klarte å engasjere både kommunens helsetjeneste, Arbeidstilsynet og Sykepleierforbundet mot oss.
SA170429 Dette førte til at vi fant å måtte skifte fra kommunens til annen lovpålagt helsetjeneste og å anmelde Arbeidstilsynet til Arbeidsdirektoratet for myndighetsmisbruk og tjenesteforsømmelse.
VG170428 Siden er både Enger og selskapet politianmeldt av Arbeidstilsynet , og det er innledet etterforskning.
SA170428 Havarikommisjonen : Turøy-ulykken har klare likhetstrekk med helikopterulykke på britisk sektor i ¶ Arbeidstilsynet varsler Blidensol om tvangsmulkt i ¶
SA170428 Havarikommisjonen : Turøy-ulykken har klare likhetstrekk med helikopterulykke på britisk sektor i ¶ Arbeidstilsynet varsler Blidensol om tvangsmulkt i ¶
SA170428 FOTO : Marie von Krogh ¶ | Arbeidstilsynet varsler Blidensol om tvangsmulkt ¶
SA170428 Arbeidstilsynet vil vurdere om Blidensol sykehjem har « et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
FV170428 Retten er også kommet til at situasjonen for verkstedlederen ikke framsto som så dramatisk og akutt som veivesenet, Arbeidstilsynet og politiet har lagt til grunn. 18-åringens foreldre hadde gjennom sin bistandsadvokat nedlagt påstand om oppreisningserstatning, men retten har ikke funnet grunnlag for å idømme dette.
DB170428 Som følge av lovbruddene ble Veireno kritisert i to tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet , og politianmeldt to ganger.
DB170428 Veireno-sjef Jonny Enger er politianmeldt av Arbeidstilsynet
DB170428 Som følge av lovbruddene ble Veireno kritisert i to tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet .
DB170428 Som følge av lovbruddene ble Veireno kritisert i to tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet , og politianmeldt to ganger.
DA170428 I mars politianmeldte Arbeidstilsynet Veireno-sjef Jonny Enger for brudd på arbeidsmiljøloven, få uker etter at selskapet hadde slått seg konkurs.
AP170428 Arbeidstilsynet har politianmeldt selskapet Veireno for gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven.
AP170428 Arbeidstilsynet har politianmeldt selskapet Veireno for gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven.
AP170428 Arbeidstilsynet har politianmeldt selskapet Veireno for gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven.
AA170428 I mars politianmeldte Arbeidstilsynet Veireno-sjef Jonny Enger for brudd på arbeidsmiljøloven, få uker etter at selskapet hadde slått seg konkurs.
SA170427 I 2010 ble Arbeidstilsynet og Statens vegvesen bedt om å ta grep, etter flere uhell med mobilkraner som hadde dårlige bremser.
FV170427 I 2010 ble Arbeidstilsynet og Statens vegvesen bedt om å ta grep, etter flere uhell med mobilkraner som hadde dårlige bremser.
FV170427 Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen.
AP170427 Situasjonen for de politiansatte i grensekontrollen ble så kritisk at verneombudet varslet Arbeidstilsynet .
AP170427 Situasjonen for de politiansatte i grensekontrollen ble så kritisk at verneombudet varslet Arbeidstilsynet .
AA170427 Situasjonen for de politiansatte i grensekontrollen ble så kritisk at verneombudet varslet Arbeidstilsynet .
VG170425 Les mer : Arbeidstilsynet fant lovbrudd ved tre av fire brannvesen ¶
VG170425 - Arbeidstilsynet vil gjennom 2017 fortsette med styrket oppfølging av arbeidsgivere og arbeidstakere i denne yrkesgruppen.
VG170424 Arbeidstilsynet om kreftrisiko : Mangler hos tre av fire brannvesen ¶
FV170424 FOTO : Arbeidstilsynet
AA170424 Arbeidstilsynet er også varslet.
VG170423 | Arbeidstilsynet om kreftrisiko : Mangler hos tre av fire brannvesen ¶ Arbeidstilsynet mener kommunene vet at brannmenn utsettes for farlig eksponering i jobben.
VG170423 Når de gir pålegg om bedring, mener Arbeidstilsynet at arbeidsgiveren ikke oppfyller de lovfestede kravene til å sikre de ansatte et trygt arbeidsmiljø.
VG170423 Les også : Ny undersøkelse : Halve Oslo kan ikke brannvesenets nødnummer ¶ Arbeidstilsynet : - Alvorlig ¶
VG170423 Justis- og beredskapsdepartementet svarer at både Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) inkluderer kreftrisiko i sine tilsyn, og viser til at kommunen som arbeidsgiver for de ansatte i brann- og redningsvesenet, og har det primære ansvaret for deres arbeidsmiljø : ¶
VG170423 I fjor og i år har Arbeidstilsynet valgt å kontrollere samtlige av landets brannstasjoner fordi de mener brannmenn er en av arbeidsgruppene der risikoen for helseskader er størst.
VG170423 Foto :, Skatteetaten ¶ 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶ Arbeidstilsynet gjennomførte 171 tilsyn i fjor for å se hvordan landets brannvesen beskytter sine tjenestemenn mot kreftfremkallende røyk. 127 av disse brannkorpsene har fått pålegg om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk.
VG170423 DIREKTØR : Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet .
VG170423 Arbeidstilsynet : - Alvorlig ¶ Arbeidstilsynet sier at ansvaret for et sikkert arbeidsmiljø ligger hos den enkelte brannstasjonssjef - og kommuneledelsen eller styret i det interkommunale selskapet.
VG170423 Arbeidsgivere må gjøre alt som gjøres kan for å ivareta helsen og sikkerheten til de som passer på alle oss andre, sier direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet .
VG170423 - Har det ikke vært god nok kunnskap om hvilken risiko som kan ligge i brann- og feieryrket de siste årene - eller har det ikke blitt prioritert av kommunene ? - Arbeidstilsynet kan ikke svaret på om det er mangel på kunnskap i kommunene - eller om det ikke har vært nok prioritert.
VG170423 - Det er lett å kjenne seg igjen noen av funnene til Arbeidstilsynet .
VG170423 | Arbeidstilsynet om kreftrisiko : Mangler hos tre av fire brannvesen ¶
VG170423 Arbeidstilsynet har gitt mange pålegg om risikovurderinger og tiltak - og et flertall av tilsynssakene er ennå ikke avsluttet.
VG170421 Rundt omkring på norske arbeidsplasser støter Arbeidstilsynet og fagforeningsansatte stadig på kritikkverdige forhold.
SA170420 - Og vi vil styrke Arbeidstilsynet , kontrollfunksjonen i skatteetaten og Økokrim, og sørge for etatene har de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle aktørene, sier Støre.
DA170420 - I hovedsak er det Arbeidstilsynet , som skal følge opp denne typen hendelser.
AA170420 Arbeidet med teknologipiloten er nå stanset, og politiet og Arbeidstilsynet er i gang med undersøkelser på stedet.
AA170420 - Og vi vil styrke Arbeidstilsynet , kontrollfunksjonen i skatteetaten og Økokrim, og sørge for etatene har de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle aktørene, sier Støre. ( ©NTB ) ¶
VG170419 Vi vil i tillegg styrke Arbeidstilsynet , kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim, og sørge for etatene har de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle aktørene.
DN170411 Det er ifølge Arbeidstilsynet ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står oppført i register over godkjente renholdsvirksomheter, eller som har status " ikke godkjent ".
DN170411 De foreslår også at Arbeidstilsynet skal kunne avvise søknader om godkjenning, som er " framsatt i den hensikt å omgå reglene. " - Vi vil øke mulighetene til å drive kontroll fra Arbeidstilsynet slik at de er helt sikre på at de bedriftene som driver også driver seriøst, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) til NR
DN170411 " - Vi vil øke mulighetene til å drive kontroll fra Arbeidstilsynet slik at de er helt sikre på at de bedriftene som driver også driver seriøst, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) til NRK.
AA170411 Det er ifølge Arbeidstilsynet ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står oppført i register over godkjente renholdsvirksomheter, eller som har status " ikke godkjent ".
AA170411 De foreslår også at Arbeidstilsynet skal kunne avvise søknader om godkjenning, som er " framsatt i den hensikt å omgå reglene. " - Vi vil øke mulighetene til å drive kontroll fra Arbeidstilsynet slik at de er helt sikre på at de bedriftene som driver også driver seriøst, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) til NR
AA170411 " - Vi vil øke mulighetene til å drive kontroll fra Arbeidstilsynet slik at de er helt sikre på at de bedriftene som driver også driver seriøst, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) til NRK.
DN170410 Nå intensiverer Arbeidstilsynet kontrollene med hytteutbyggerne.
DN170407 Politiet i Follo går i disse dager gjennom dokumentasjon fra Arbeidstilsynet , og bekrefter overfor NRK at etterforskningen går over i neste fase, blant annet med avhør.
DN170407 Foto : Gunnar Lier ¶ Arbeidstilsynet politianmeldte Enger 16. mars for brudd på arbeidsmiljøloven.
DN170407 Derfor har vi nå gått til politianmeldelse av øverste leder, sa Hanne Luthen, regiondirektør for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, da anmeldelsen ble kjent.
DA170407 Politiet i Follo går i disse dager gjennom dokumentasjon fra Arbeidstilsynet , og bekrefter overfor NRK at etterforskningen går over i neste fase, blant annet med avhør.
DA170407 Derfor har vi nå gått til politianmeldelse av øverste leder, sa Hanne Luthen, regiondirektør for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, da anmeldelsen ble kjent.
DA170407 Arbeidstilsynet politianmeldte Enger 16. mars for brudd på arbeidsmiljøloven.
AP170407 Men politiadvokaten bekrefter at Arbeidstilsynet har pekt på momenter som tilsier at dette er en sak med stort alvor, og vil la politiet selvstendig etterforske om det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.
AP170407 Fordi Arbeidstilsynet har anmeldt Veireno-sjefen Jonny Enger personlig, risikerer han bøter eller fengselsstraff hvis han blir dømt, melder NRK.
AP170407 Arbeidstilsynet politianmeldte først selskapet Veireno for gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven, men etter konkurserklæringen valgte de å holde daglig leder Jonny Enger ansvarlig, ved å anmelde ham personlig.
FV170406 Ellers arbeider vi tett sammen med Glencore Nikkelverk, politi og Arbeidstilsynet for å kartlegge hva som har skjedd, sier Jon Syrtveit.
FV170406 Arbeidstilsynet og politi har startet etterforskning.
DA170406 Arbeidstilsynet ble rutinemessig varslet og vil gjennomføre egne undersøkelser på byggeplassen.
AA170406 Arbeidstilsynet ble rutinemessig varslet og vil gjennomføre egne undersøkelser på byggeplassen.
VG170405 Den svenske avisen har denne uken sett på statistikk fra det svenske Arbeidstilsynet , og hevder at busselskapet har vært innblandet i et kraftig økende antall alvorlige ulykker de siste årene.
DB170404 STORAKSJON : Politiet og Arbeidstilsynet gikk til stor aksjon og pågrep åtte personer i Bergen og Førde i april 2016.
DB170404 - Hvis man observerer disse firmaene eller de kommer på døra, meld ifra til politiet, Skatteetaten eller Arbeidstilsynet , slik at for eksempel a-krimsenteret i Oslo kan rykke ut.
DA170404 - Når vi sender en oppsigelse av driftsavtalen, er ikke det bare på grunn av hijabforbudet, men også på grunn av forhold som Arbeidstilsynet har påpekt.
BT170404 Arbeidstilsynet
DA170403 Nav samarbeider også med skattemyndigheter, arbeidstilsynet og politiet.
DN170330 Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet , Nav og andre offentlige etater har den siste tida styrket innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, skriver NRK.
DA170330 Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet , Nav og andre offentlige etater har den siste tida styrket innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, skriver NRK.
AA170330 Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet , Nav og andre offentlige etater har den siste tida styrket innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, skriver NRK.
DB170329 Arbeidstilsynet har i sin nye strategi varslet en betydelig mersatsing på risikobaserte tilsyn.
FV170328 Arbeidstilsynet er varslet.
DA170328 - Jeg mener dette ansvaret burde vært lagt til en egen avdeling hos Arbeidstilsynet , som behandler saker som angår voksnes arbeidsmiljø.
DB170327 - Stemmer det at dere ble tatt av Arbeidstilsynet for dette i fjor ?
DB170327 Arbeidstilsynet returnerte ikke våre gjentatte henvendelser om dette innen deadline.
AP170327 Kriminalitet må bekjempes av arbeidstilsynet .
AA170327 Under vitneførselen kom det imidlertid frem av verken Arbeidstilsynet eller brannvesenet hadde undersøkt tankanlegget da de besøkte bedriften.
AA170327 Beslutningen ble gjort etter at Arbeidstilsynet og én branninspektør tidligere på dagen hadde avgitt forklaring for retten.
AA170327 Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bilopphuggeriet litt under en måned før ulykken skjedde, uten at det ble gitt pålegg.
AA170327 | Kragerø kommune får kritikk etter at kvinne døde ¶ Arbeidstilsynet gir Kragerø kommune to pålegg etter at en 59-årig kvinnelig ansatt ved en omsorgsbolig døde på jobb i september i fjor.
AA170327 april, og ifølge avisa har kommunen god dialog med Arbeidstilsynet .
DB170325 Arbeidstilsynet opplyser ¶
DB170324 A-krimsentrene er satt sammen av flere forskjellige etater, blant annet Arbeidstilsynet , Skatteetaten, NAV Kontroll og politiet.
DA170323 NOVA-rapporten har sett på behovet for rettshjelp blant polske arbeidsfolk med korttidskontrakter og lav lønn i Sør-Trøndelag, og bygger på intervju med 15 polske gjestearbeidere, Arbeidstilsynet, en tidligere konsulent i rekrutteringsfirma, Jusshjelpa, Fellesforbundet, Arbeidsmannsforbundet, Arbeidstilsynet , NAVs internasjonale avdeling, husleietvistutvalget, Senter for utenlandsk arbeidskraft og Polonia
DA170323 * NOVA-rapporten har sett på behovet for rettshjelp blant polske arbeidsfolk med korttidskontrakter og lav lønn i Sør-Trøndelag, og bygger på intervju med 15 polske gjestearbeidere, Arbeidstilsynet , en tidligere konsulent i rekrutteringsfirma, Jusshjelpa, Fellesforbundet, Arbeidsmannsforbundet, Arbeidstilsynet, NAVs internasjonale avdeling, husleietvistutvalget, Senter for utenlandsk arbeidskraft og Polon
BT170323 FOTO : Arbeidstilsynet ¶ | 7 spørsmål om biodrivstoff-krangelen ¶
DB170322 Hvis det er uenighet om den ansatte har rett til å bli fritatt for overtidsarbeid, kan den ansatte få råd fra sitt fagforbund eller fra Arbeidstilsynet , opplyser Brodschöll.
DB170322 Arbeidstilsynet kan tillate ytterligere utvidet overtidsarbeid i særlige tilfeller.
DB170322 Navn og tid manglet ¶ Arbeidstilsynet etterforsket også omstendighetene rundt sprengningen, som var den mest alvorlige arbeidsulykken her i landet i 2014.
DN170321 Konsernsjef Harald Rafdal ber Arbeidstilsynet om bistand.
DA170321 Blant annet om hvordan Arbeidstilsynet har gitt DNBs indiske Vipps-team, med underleverandøren Tata Consultancy Services, pålegg om å rette opp brudd på arbeidsmiljøloven.
AA170321 Representanter fra Skatteetaten, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet dro sammen til bilopphuggeriet.
AA170321 Også overingeniøren i Arbeidstilsynet , som dro ut på kontrollen, vitnet i retten.
AA170321 I retten tirsdag forklarte Stig Magnar Løvås, regiondirektør i Arbeidstilsynet , at aksjonen ble gjennomført som følge av et anonymt tips de hadde mottatt.
AA170321 Forsvareren viser til hvilke utfordringer Belinda Skibnes sto ovenfor, når verken Arbeidstilsynet eller brannvesenet avdekket feil eller mangler da de kontrollerte bedriften, kort tid før dødsbrannen.
AA170321 Beslutningen ble gjort etter at arbeidstilsynet og én branninspektør tidligere på dagen hadde avgitt forklaring for retten.
AA170321 Aksjonerte etter tips ¶ Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn 29. april 2015, litt under en måned før ulykken skjedde.
AA170321 - Jo, Arbeidstilsynet har rådgivingsansvar forklarte overingeniøren.
AA170321 - Har ikke arbeidstilsynet en plikt til å gi råd til virksomheter, spurte Frode Wisth som forsvarer Belinda Skibnes og bilopphuggeriet.
SA170320 « Ulovlig myndighetsmisbruk og grov uforstand », skriver styreledere ved Blidensol om to ansatte i Arbeidstilsynet .
SA170320 | Blidensol-styret anklager ansatte i Arbeidstilsynet for grov uforstand ¶
SA170320 Driftsstyret og Pleiehjemsforeningen angriper Arbeidstilsynet og mener to av tilsynets ansatte er skyldig i « ulovlig myndighetsmisbruk og grov uforstand. » | Branntilløp på sykehuset ¶
DN170320 I likhet med VeiReno har også RenoNorden fått tett oppfølging av Arbeidstilsynet .
AA170320 Han trakk frem at både Gauldal brann- og redningstjeneste og Arbeidstilsynet hadde vært på tilsyn ved bedriften i månedene før brannen brøt ut.
VG170317 Det betyr at etater som Politiet, NAV, Arbeidstilsynet og Skatteetaten nå samarbeider om å ta de kriminelle aktørene, sier hun.
FV170317 Politiet, veivesenet, havarikommisjonen og Arbeidstilsynet skal granske alle omstendigheter for å får klarhet i årsaken til mobilkranulykka i Vågsbygd.
DA170317 A-krim er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet , NAV Kontroll, Skatteetaten, politiet og Kemneren i Stavanger.
VG170316 | Veireno-sjefen politianmeldt ¶ Arbeidstilsynet har politianmeldt Veireno-sjef Jonny Enger for brudd på arbeidsmiljøloven.
VG170316 Derfor har vi nå gått til politianmeldelse av øverste leder, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Oslo og Akershus Vigdis Tingelstad.
DN170316 Veireno-sjef Jonny Enger er anmeldt til politiet av Arbeidstilsynet for brudd på ¶
DN170316 Veireno-sjef Jonny Enger er anmeldt til politiet av Arbeidstilsynet for brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge NRK.
DN170316 Selskapet har fått inntil 115.000 kroner i dagbøter av Arbeidstilsynet .
DN170316 - Selv om et selskap har gått konkurs er det noen som er ansvarlig, derfor har vi nå gått til politianmeldelse av øverste leder, sier regiondirektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus.
DB170316 Nå mener Arbeidstilsynet at det er riktig å politianmelde selskapet for andre gang, denne gang er det selskapet ved daglig leder som anmeldes.
DB170316 Mer enn 400 av forholdene Dagbladet fant, brøt med vilkårene Arbeidstilsynet satte i tillatelsen til bruk av utvidet overtid fra og med 12. desember.
DB170316 Dette er nå forhold som Arbeidstilsynet i Oslo undersøker i et tilsyn med Oslo kommune som innkjøper.
DB170316 Det gjorde vi fordi Dagbladet gjennom et oppslag hadde tipset oss om at det fortsatt ble jobbet ulovlig hos Veireno etter vårt første tilsyn, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, Hanne Luthen.
DB170316 Dagbladet avdekket da at selskapet kan ha brutt vilkårene Arbeidstilsynet satte for samtykket til ekstra-overtiden mer enn 400 ganger.
DB170316 Da søpla fløt som verst i Oslos gater i november, sendte renovasjonsselskapet Veireno en søknad til Arbeidstilsynet om bruk av utvidet overtid for å komme i mål med oppstartsfasen.
DB170316 Da Arbeidstilsynet på bakgrunn av dette rykket ut på tilsyn nummer to, ba de om å få kopier av timelistene til de 30 ansatte som har jobbet mest.
DB170316 ANMELDER ENGER : Regiondirektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus.
DB170316 ( Dagbladet ) : Arbeidstilsynet har denne uka politianmeldt Veireno-sjef Jonny Enger for brudd på arbeidsmiljøloven.
DB170316 Arbeidstilsynet innvilget et samtykke men på en rekke vilkår.
DB170316 Arbeidstilsynet har allerede politianmeldt selskapet en gang på bakgrunn av sitt første tilsyn med Veireno.
DA170316 Derfor har vi nå gått til politianmeldelse av øverste leder, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Oslo og Akershus Vigdis Tingelstad.
AA170316 | Veireno-sjefen politianmeldt ¶ Arbeidstilsynet har politianmeldt Veireno-sjef Jonny Enger for brudd på arbeidsmiljøloven.
AA170316 Derfor har vi nå gått til politianmeldelse av øverste leder, sier Hanne Luthen, regiondirektør for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus.
VG170315 Nå jobber politiet med å avklare om det trengs flere avhør, og om arbeidstilsynet skal kobles inn.
VG170315 I oktober dro derfor både Fellesforbundet og Arbeidstilsynet på tilsyn til adressen.
VG170315 Han forteller VG at Arbeidstilsynet nå vil politianmelde eller gi eiendomsselskapet overtredelsesgebyr.
VG170315 Det vi oppdaget var så alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens krav til innkvartering, at vi har valgt å gå videre med saken, sier Bjørn Tore Hansen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet Sør-Norge.
VG170315 Arbeidstilsynet vedtok tidligere å stanse driften i selskapet, og eventuelt å gi dem tvangsmulkt på 30.000 kroner til det var ordnet opp med de polakkene.
SA170315 Statens Havarikommisjon og Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.
FV170315 Statens Havarikommisjon og Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.
BT170315 FOTO : Arbeidstilsynet
BT170315 Arbeidstilsynet fant spor av mugg og råte på flere adresser.
AP170315 Statens Havarikommisjon og Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.
DB170314 Hos Veireno avdekket Arbeidstilsynet at sjåfører jobbet 29 dager i strekk. 15-timersvakter flere dager på rad, uten skikkelig hvile mellom øktene.
DB170313 Svar fra Arbeidstilsynet
DB170313 Du kan også ringe Arbeidstilsynet på telefon 73 19 97 00.
AA170313 - Vi vet ikke, de har antagelig hatt nok med å ta seg av den skadde og varsle Arbeidstilsynet , sier Tiltnes.
AA170313 Arbeidstilsynet er også varslet, og politiet sendte mannskap til arbeidsplassen.
AA170311 Arbeidstilsynet er varslet om ulykken.
AA170311 Arbeidstilsynet er varslet om ulykken. ( ©NTB ) ¶
VG170309 Saken etterforskes av politiet og Arbeidstilsynet .
FV170309 Arbeidstilsynet ble varslet om ulykken.
FV170309 Mens politi og Arbeidstilsynet undersøker om regelverket er fulgt, ønsker Personskadeforbundet en gjennomgang av gjeldende bestemmelser.
BT170309 FOTO : Arkivfoto : Arbeidstilsynet og Vegvesenet.
BT170309 FOTO : Arkivfoto : Arbeidstilsynet og Vegvesenet.
VG170308 - Jeg vil overlate til politi og Arbeidstilsynet å ta stilling til om retningslinjene er fulgt og om disse var gode nok, sier Hege Ose.
DB170308 Nordic Crane skal nå gå gjennom sine arbeidsrutiner mens de venter på rapportene fra politiet, Arbeidstilsynet og Statens havarikommisjon.
AA170308 Han er avdelingssjef ved Arbeidsmiljöverket, som tilsvarer det norske Arbeidstilsynet .
AA170308 Hun forteller at politiet har opprettet sak og at Arbeidstilsynet er varslet om ulykken.
AA170308 - Jeg vil overlate til politi og Arbeidstilsynet å ta stilling til om retningslinjene er fulgt, og om disse var gode nok, sier rektoren.
VG170307 - Vi er på stedet med politi, og forholder oss til deres planer og instrukser fra Arbeidstilsynet .
FV170307 Gram ønsker ikke å si noe om hva mobilkrana skulle brukes til, og viser til at ulykken skal granskes av Arbeidstilsynet .
DB170307 Arbeidstilsynet er også varslet, skriver politiet i pressemeldinga.
AP170307 Arbeidstilsynet er også varslet, sier operasjonsleder Hyberg.
AP170307 Arbeidstilsynet er også varslet om hendelsen.
AA170307 Nordic Crane skal nå gå gjennom sine arbeidsrutiner mens de venter på rapportene fra politiet, Arbeidstilsynet og Statens havarikommisjon.
AA170307 Arbeidstilsynet er også varslet, sier Hyberg.
AA170307 Arbeidstilsynet er også varslet, sier Hyberg.
DB170304 - Dette er ny informasjon for meg, og jeg må vite mer før jeg uttaler meg, skriver regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet .
DB170304 januar, etter at Arbeidstilsynet hadde gitt klar beskjed til selskapet om hvor mye hver ansatt maksimum kunne jobbe ¶
DB170304 Arbeidstilsynet i Oslo ber om å få komme tilbake til hvordan de vurderer bruddene som kommunen nå selv melder om.
AA170304 Vi prøver å bruke de virkemidlene som er enklest og billigst, uavhengig om det er fra Arbeidstilsynet , Skatteetaten eller politiet.
AA170304 Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Arbeidstilsynet , politiet, Skatteetaten, NAV Kontroll, Trondheim kemnerkontor og Tolletaten.
AA170304 Foto : Arbeidstilsynet
SA170303 - Dette er en alvorlig sak, sier Guro Fykse i Arbeidstilsynet om flere forhold ved Blidensol sykehjem i Stavanger.
SA170303 | Arbeidstilsynet ser alvorlig på forholdene på Blidensol ¶
AA170303 Opprettes undersøkelsessak ¶ - Arbeidstilsynet er varslet, og kommer til å gjøre nærmere undersøkelser på mandag, sier Viken.
DN170302 Lovbrudd, sier Arbeidstilsynet .
DN170302 Da har vi ikke noe annet valg enn å gå til Arbeidstilsynet , sier klubbleder Richard Aune i Journalistlaget i NRK.
DA170302 Samtidig ble Veirenos dispensasjon fra Arbeidstilsynet knyttet til utvidet bruk av overtid ble trukket tilbake.
AA170302 NRK bryter arbeidsmiljøloven når hver de bruker et unntak i arbeidsmiljøloven og kan slippe å betale overtid til hver femte ansatt, mener Arbeidstilsynet .
AA170302 Arbeidstilsynet mener NRK ikke har begrunnet unntakene godt nok.
AA170302 ( ©NTB ) ¶ | Arbeidstilsynet : NRK bryter arbeidsmiljøloven ¶
BT170301 | Frydenbø kan få 100.000 kr i straff etter at Arbeidstilsynet kom på besøk ¶
BT170301 Seks dager etter at Arbeidstilsynet nektet Frydenbø Bilsenter å lakkere biler på verkstedet, lakkerte de likevel biler.
BT170301 BRUDD : Arbeidstilsynet har avdekket brudd på arbeidsmiljøloven og forskriftene hos Frydenbø Bilsenter på Minde FOTO : Lindberg, Per ¶
AP170301 Workshop sjekkes ofte av Arbeidstilsynet , uten at tilsynet noen gang har kommet med alvorlig kritikk av oss.
AP170301 Hvorfor er Jonas Bals mer kritisk til oss enn det Arbeidstilsynet er ?
DN170228 Nå ønsker hun å diskutere et forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet
DN170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven, vil dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet , Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
DB170228 ¶ KONSEKVENSER : - Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven ville dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet , Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
DB170228 Selskap som ikke er registeret som et godkjent renholdsselskap hos Arbeidstilsynet har ikke lov til å selge eller tilby renholdstjenester.
DB170228 Rapporten er bestilt av samarbeidsorganet « treparts bransjeprogram renhold », som består av representanter fra NHO Service, Norsk Arbeidsmandsforbund, Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, KS og Arbeidstilsynet .
DB170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven ville dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet , Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
DB170228 - Treparts bransjeprogram renhold har blant annet foreslått at det skal være forbudt for forbrukere å kjøpe renhold fra en virksomhet som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet , og å innføre incentiv-ordninger som gjør det attraktivt å kjøpe renholdstjenester fra en godkjent virksomhet.
DB170228 Funnet samsvarer godt med det Arbeidstilsynet konstaterte etter 171 tilsyn i fjor på offentlige og private barnevernsinstitusjoner.
AA170228 Hendelsen blir registrert som et avvik, og det vurderes om saken også skal meldes til Arbeidstilsynet .
AA170228 Nå ønsker hun å diskutere et forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet
AA170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven, vil dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet , Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
AA170228 Nå ønsker hun å diskutere et forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet
AA170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven, vil dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet , Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
AA170228 Arbeidstilsynet er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det når de kjøper vasketjenester.
AA170227 Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet.
VG170226 Hos Veireno avdekket Arbeidstilsynet at sjåfører jobbet 29 dager i strekk. 15-timersvakter flere dager på rad, uten skikkelig hvile mellom øktene.
VG170226 Arbeidstilsynet fant flere brudd på arbeidsmiljøloven da de undersøkte saken.
DA170224 I tillegg utfører Arbeidstilsynet tilsyn.
DA170224 Han viser til at den forrige rødgrønne regjeringen igangsatte et tettere samarbeid mellom Arbeidstilsynet , Nav, politiet og Skatteetaten for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet.
AP170224 Arbeidstilsynet vil også granske kommunen.
SA170223 - Arbeidet vi gjør har stor effekt, men situasjonen er fremdeles svært bekymringsfull, mener Gro Ellingsen i Arbeidstilsynet .
SA170223 Jeg kan ringe til Arbeidstilsynet , det kan direktøren i NR også.
DA170223 A-krim Rogaland er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet , NAV Kontroll, Skatteetaten, politiet og Kemneren i Stavanger.
SA170222 Under overskriften « Blidensol-styret får refs og knallhard kritikk fra Arbeidstilsynet » viser avisen til et brev fra Arbeidstilsynet ( 16. februar ).
SA170222 Under overskriften « Blidensol-styret får refs og knallhard kritikk fra Arbeidstilsynet » viser avisen til et brev fra Arbeidstilsynet ( 16. februar ).
DB170222 Vi merker oss at Arbeidstilsynet mener vi fortsatt har en vei å gå, og dette tar vi på stort alvor.
DB170222 Trude Vollheim Webb, direktør i arbeidstilsynet , sier at tilsynene som er gjennomført viser at barnevernet er blitt bedre.
DB170222 Med utgangspunkt i de 171 tilsynene, kommer Arbeidstilsynet fram til at det fortsatt er utfordringer knyttet til vold og trusler i barnevernsinstitusjonene.
DB170222 Etter gjennomført tilsyn, har Arbeidstilsynet avdekket avvik som medfører varsel om pålegg i 93 av totalt 171 tilsyn.
DB170222 Arbeid som dette medfører økt risko for vold og trusler, med Arbeidstilsynet understreker også at alenearbeid av og til er ønskelig ut fra et miljøterapautisk perspektiv.
DB170222 ( Dagbladet ) : Fra juni til desember i fjor, førte Arbeidstilsynet 171 tilsyn overfor offentlige og private barneverninstitusjoner.
AP170222 Arbeidstilsynet vil undersøke hendelsen.
AP170222 Arbeidstilsynet ble varslet under en time etter at ulykken skjedde. ( ©NTB ) ¶
AA170222 Hansen opplyser at arbeidstilsynet er koblet inn i saken. ( ©NTB ) ¶
AA170222 Arbeidstilsynet er koblet inn i saken.
AA170222 Arbeidstilsynet vil undersøke hendelsen.
AA170222 Arbeidstilsynet ble varslet under en time etter at ulykken skjedde. ( ©NTB ) ¶
DB170221 Veireno granskes nå for andre gang av Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, etter at Dagbladet avslørte at selskapet 400 ganger kan ha brutt med vilkårene som Arbeidstilsynet satte i samtykket til bruk av utvidet overtid fra og med 12. desember i fjor.
DB170221 Veireno granskes nå for andre gang av Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, etter at Dagbladet avslørte at selskapet 400 ganger kan ha brutt med vilkårene som Arbeidstilsynet satte i samtykket til bruk av utvidet overtid fra og med 12. desember i fjor.
DB170221 I går ble det kjent at Arbeidstilsynet i Oslo åpner tilsyn med Oslo kommune.
DB170221 Arbeidstilsynet har også politianmeldt selskapet på bakgrunn av sitt første tilsyn med selskapet.
AP170221 | Søppelskandalen : Arbeidstilsynet undersøker Oslo kommunes rolle da Veireno brøt arbeidsmiljøloven ¶
AP170221 Nå skal Oslo-avdelingen til Arbeidstilsynet se nærmere på om Oslo kommune som oppdragsgiver har gjort nok for å sikre de Veireno-ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
AP170221 Etter at Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus avdekket mange og grove brudd på arbeidsmiljøloven, ble selskapet Veireno politianmeldt.
AP170221 Det er ett av flere spørsmål Arbeidstilsynet nå vil ha svar på.
AP170221 - Det Arbeidstilsynet har avdekket, og det som er kommet frem i mediene, anser vi som så alvorlig at vi prioriterer å følge det opp med oppdragsgiver, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast.
AP170221 Arbeidstilsynet ber Oslo kommune svare på følgende : ¶
DB170220 Regiondirektør i Arbeidstilsynet , Ørnulf Halmrast, bekrefter nå overfor Dagbladet at de vil vite alt om hva kommunen visste om disse forholdene.
DB170220 Nå vil Arbeidstilsynet ha tilsyn av kommunen.
DB170220 Nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, er ikke overrasket over at Arbeidstilsynet nå rykker ut på tilsyn.
DB170220 I brevet, som Dagbladet har fått innsyn i, ber Arbeidstilsynet også om et eget møte med kommunen.
DB170220 Det endte med at Veireno til sammen brøt selskapet arbeidsmiljøloven over 2000 ganger, hvorav 400 av bruddene brøt med tillatelsen selskapet til slutt fikk av Arbeidstilsynet fra 12. desember.
DB170220 - Vi har sendt et brev der vi ber om å bli redegjort om ulike forhold knyttet til kontrakten og oppfølging, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet i Oslo, Ørnulf Halmrast til Dagbladet.
DB170220 - I lys av alle lovbruddene som har vært, og at Arbeidstilsynet nylig politianmeldte Veireno for dette, er et tilsyn med kommunen nå neste naturlige skritt, sier Delin til Dagbladet.
DB170220 Arbeidstilsynet varsler nå at de vil undersøke om Oslo kommune har overholdt norsk lov gjennom sin oppfølging av Veireno.
DB170220 Arbeidstilsynet bruker selv disse formuleringene for å beskrive hvilke forhold de nå vil kreve at Oslo kommune svarer på : ¶ 1 ) Hvordan kommunen sikrer at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår etterleves.
DB170220 januar, da Arbeidstilsynet hadde gitt klar beskjed til selskapet om hvor mye hver ansatt maksimum kunne jobbe.
VG170219 I januar ble det kjent at Arbeidstilsynet hadde funnet titalls brudd på arbeidsmiljøloven hos firmaet.
DN170219 En rapport fra Arbeidstilsynet skal ifølge Klassekampen ha dokumenterte 344 brudd på arbeidsmiljøloven i Veireno.
DN170219 Anmeldt ¶ Arbeidstilsynet har anmeldt renovasjonsselskapet Veireno for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.
DN170219 Nylig ble selskapet anmeldt til politiet av Arbeidstilsynet for grove brudd på en rekke arbeidstidsbestemmelser.
DB170219 - Nå må Arbeidstilsynet på banen og gjøre den jobben Dagbladet har gjort, uttalte han.
DB170219 159 brudd på arbeidsmiljøloven ¶ Arbeidstilsynet politianmelder Veireno ¶
DA170219 Søppel har hopet seg opp og skapt kaos flere steder i byen, klagene har rent inn og Arbeidstilsynet har anmeldt selskapet for brudd på flere bestemmelser om arbeidstid.
DA170219 Søppel har hopet seg opp og skapt kaos flere steder i byen, klagene har rent inn og Arbeidstilsynet har anmeldt selskapet for brudd på flere bestemmelser om arbeidstid.
AP170219 Kommunen har innrømmet at de var for opptatt av prisen i anbudet, Veireno-sjef Jonny Enger har flyttet inn i 45 millioners-leiligheten på Tjuvholmen, og Arbeidstilsynet har politianmeldt bedriften for grove brudd på arbeidsmiljøloven.
AP170219 Aftenposten vet at Arbeidstilsynet dessuten i nær fremtid vil sende Oslo kommune et brev hvor det varsler gransking av om kommunen har fulgt opp sine forpliktelser overfor Veireno etter at kontrakten ble inngått høsten 2015.
AP170219 Kommunen har innrømmet at de var for opptatt av prisen i anbudet, Veireno-sjef Jonny Enger har flyttet inn i 45 millioners-leiligheten på Tjuvholmen, og Arbeidstilsynet har politianmeldt bedriften for grove brudd på arbeidsmiljøloven.
AP170219 Aftenposten vet at Arbeidstilsynet dessuten i nær fremtid vil sende Oslo kommune et brev hvor det varsler gransking av om kommunen har fulgt opp sine forpliktelser overfor Veireno etter at kontrakten ble inngått høsten 2015.
DB170218 - Det vil eventuelt være opp til arbeidstilsynet å forfølge saken, men det ser ikke ut til å være noe straffbart.
DB170218 | Slik har farens dramatiske ulykke preget den nye direktøren i Arbeidstilsynet
DB170217 Via sin kommunikasjonsavdeling viser hun til at det er Arbeidstilsynet som skal se til at arbeidsmiljøloven følges, og at det følgelig er et ansvar som sorterer under Arbeids- og sosialdepartementet.
DB170217 Verken Produsentforeningen, Norsk filminstitutt, Arbeidstilsynet eller Kulturdepartementet har lyttet, mener han.
DB170217 Ba Arbeidstilsynet om hjelp ¶
DB170217 Alternativt kan det opprettes et regionalt verneombud som skal ligge under Arbeidstilsynet .
DB170217 - Vi har flere eksempler på at vi har gått til Arbeidstilsynet og bedt dem dra på tilsyn, hvor de svarer oss at de ikke har kapasitet til å gjøre noe med dette, sier Pedersen.
DA170217 Denne uka ble det kjent at Arbeidstilsynet har politianmeldt Veireno for et utall grove brudd på Arbeidsmiljøloven.
AP170217 Lokalavisen avslørte ¶ Arbeidstilsynet har ikke vært på tilsyn og kan ikke uttale seg om forholdet på Hedmarken, men « følger med på situasjonen ».
AA170217 Arbeidstilsynet i Trondheim er et godt eksempel på en vellykket flytting, selv om den var smertefull.
DB170216 - Da Veireno ikke lyktes med å avtale utvidet bruk av overtid med tillitsvalgtapparatet valgte bedriften å søke Arbeidstilsynet om tillatelse om utvidet bruk av overtid.
AP170216 Da ble Arbeidstilsynet ( direktoratet ), Konkurransetilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet, Medietilsynet, Post- og teletilsynet, Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet og Petroleumstilsynet flyttet ut av Oslo.
AP170216 Da ble Arbeidstilsynet ( direktoratet ), Konkurransetilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet, Medietilsynet, Post- og teletilsynet, Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet og Petroleumstilsynet flyttet ut av Oslo.
SA170215 | Blidensol-styret får refs av Arbeidstilsynet
SA170215 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem får knallhard kritikk fra Arbeidstilsynet i en ny rapport.
DB170215 Vi mener alvorlighetsgraden er så stor at det var riktig å anmelde forholdet til politiet, sier Hanne Luten, regiondirektør i Arbeidstilsynet Akershus og Østfold.
DB170215 Tidligere denne uka var Arbeidstilsynet på et nytt tilsynsbesøk med Veireno for å undersøke Dagbladets avsløring om at selskapet også brøt arbeidsmiljøloven i november, desember og januar.
DB170215 Han gir uttrykk for at ansvaret for å anmelde først og fremst ligger på Arbeidstilsynet : ¶
DB170215 - Det er Arbeidstilsynet som har primæransvar for kontroll med arbeidstidsbestemmelsene i arbeidslivet.
DB170215 ( Dagbladet ) : Arbeidstilsynet politianmelder renovasjonsselskapet Veireno etter at et tilsyn avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i oktober.
DB170215 Arbeidstilsynet varslet allerede forrige uke at avsløringen ville bli fulgt opp, og nå har altså Veireno fått besøk.
DB170215 Arbeidstilsynet sier til Aftenposten at de mener bruddene kan gå på både helse og sikkerhet løs for arbeiderne.
DB170215 Arbeidstilsynet politianmelder Veireno ¶
DB170215 - Arbeidstilsynet har ansvaret ¶
DB170215 « Søknad til Arbeidstilsynet vil bli sendt i nær fremtid », heter det her.
DB170215 Kommunen forsikret seg ikke om at Veireno hadde sendt søknad til Arbeidstilsynet og fått innvilget dispensasjon fra arbeidsmiljøloven.
DB170215 I et referat fra et møte mellom kommunen og Veireno i august står det eksplisitt at Veireno skulle sende dispensasjonssøknad til Arbeidstilsynet i nær fremtid.
DB170215 Dagbladets undersøkelser viser at Veireno ikke sendte noen dispensasjonssøknad til Arbeidstilsynet før oppstarten.
DB170215 Av et møtereferat fremgår det imidlertid at framdriften for dispensasjonssøknaden til Arbeidstilsynet var et tema mellom kommunen og Veireno allerede 29. august : ¶
DB170215 - Da Veireno ikke lyktes med å avtale utvidet bruk av overtid med tillitsvalgtapparatet valgte bedriften å søke Arbeidstilsynet om tillatelse om utvidet bruk av overtid.
DB170215 * Hvorfor søkte dere ikke før oppstart Arbeidstilsynet om dispensasjon fra arbeidsmiljøloven, når dere tross alt selv varslet Oslo kommune om at dette var noe dere skulle gjøre ?
DB170215 Veireno søkte Arbeidstilsynet om dispensasjon i november, og fikk først samtykke til utvidet overtid fra og med 12. desember.
DB170215 Hun legger til : ¶ - Arbeidstilsynet innvilget en slik dispensasjon fra desember.
DB170215 Gitt enighet med fagforening eller Arbeidstilsynet er det ikke uvanlig at et selskap planlegger for utvidet bruk av overtid i perioder, som for eksempel i en innkjøringsfase, sier Berg.
BT170215 - Det er alvorlig brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet , Morten Kjerstad Larsen, som sier det er helsefarlig å jobbe så mye.
AA170215 - Det er alvorlig brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet , Morten Kjerstad Larsen, som sier det er helsefarlig å jobbe så mye.
AA170215 Hun sier Arbeidstilsynet innvilget en slik dispensasjon fra desember.. ( ©NTB ) ¶
DN170214 Tidligere har Arbeidstilsynet anmeldt Veireno for forhold i Vestfold, der selskapet overtok innsamling av husholdningsavfall i ti kommuner i oktober 2015.
DN170214 Selskapet har de siste månedene fått kritikk fra flere hold, blant annet fra Arbeidstilsynet , og nå har tilsynet levert en anmeldelse til politiet, melder NRK.
DN170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
DN170214 Mot gigantfusjon i bilbransjen ¶ | Arbeidstilsynet politianmelder Veireno ¶
DB170214 Tidligere har Arbeidstilsynet anmeldt Veireno for forhold i Vestfold, der selskapet overtok innsamling av husholdningsavfall i ti kommuner i oktober 2015. ( ©NTB ) ¶
DB170214 Selskapet har de siste månedene fått kritikk fra flere hold, deriblant fra Arbeidstilsynet , og nå har tilsynet levert en anmeldelse til politiet, melder NRK.
DB170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
DB170214 Nå anmeldes Veireno av Arbeidstilsynet .
DB170214 Det var opp fra 50 prosent i forrige anbudsprosess, men heller ikke det var nok til å unngå at et av selskapene som fikk tilslaget den gang, RenoNorden, fikk smekk av arbeidstilsynet for omfattende brudd på arbeidsmiljøloven.
DA170214 Tidligere har Arbeidstilsynet anmeldt Veireno for forhold i Vestfold, der selskapet overtok innsamling av husholdningsavfall i ti kommuner i oktober 2015.
DA170214 Selskapet har de siste månedene fått kritikk fra flere hold, blant annet fra Arbeidstilsynet , og nå har tilsynet levert en anmeldelse til politiet, melder NRK.
DA170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
DA170214 | Arbeidstilsynet politianmelder Veireno ¶
AP170214 | Veireno anmeldt av Arbeidstilsynet ¶ Arbeidstilsynet har gått til politianmeldelse av avfallsfirmaet Veireno for brudd på flere av arbeidstidsbestemmelsene.
AP170214 | Veireno anmeldt av Arbeidstilsynet
AP170214 Vi mener alvorlighetsgraden er så stor at det var riktig å anmelde forholdet til politiet, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Akershus og Østfold, Hanne Luthen.
AP170214 Vi kan også trekke tilbake det samtykket vi har gitt til begrenset merbruk av overtid, sier Luthen i Arbeidstilsynet .
AP170214 Til slutt begynte kommunen å gi dagsmulkt..... så fant Arbeidstilsynet en haug med lovbrudd ¶
AP170214 Det sier hun etter det i dag ble kjent at Arbeidstilsynet har valgt å anmelde avfallsselskapet Veireno til politiet.
AP170214 Blant annet på bakgrunn av tips om at Veireno har benyttet seg av overtid utover det begrensede samtykket selskapet har fått, hadde Arbeidstilsynet et nytt tilsyn i bedriften i fire uker i desember og januar.
AP170214 Arbeidstilsynet mener Veirenos brudd på arbeidsmiljøloven er så mange og så grove at det har valgt å anmelde selskapet til politiet FOTO : Rolf Øhman ¶
AA170214 Arbeidstilsynet er varslet om saken.
AA170214 Arbeidstilsynet gjennomførte et ulykkestilsyn dagen etter ulykken, og påpekte flere brudd på arbeidsmiljøloven. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Tidligere har Arbeidstilsynet anmeldt Veireno for forhold i Vestfold, der selskapet overtok innsamling av husholdningsavfall i ti kommuner i oktober 2015.
AA170214 Selskapet har de siste månedene fått kritikk fra flere hold, blant annet fra Arbeidstilsynet , og nå har tilsynet levert en anmeldelse til politiet, melder NRK.
AA170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
AA170214 ( ©NTB ) ¶ | Arbeidstilsynet politianmelder Veireno ¶
DB170213 Slik har Veireno holdt Arbeidstilsynet for narr.
DB170213 november var Arbeidstilsynet på besøk etter klager og tips om uryddige arbeidsforhold.
DB170213 Etter hendelsen anmeldte SVT seg selv til Arbeidstilsynet , og pressesjef for « Melodifestivalen » Lili Assefa, har sagt at de tar på seg det fulle ansvaret for ulykken.
BT170213 Hun peker på at trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet , Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene.
AA170213 Trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet , Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene.
AA170213 Hun peker på at trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet , Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene.
DB170212 Skatteetaten, Økokrim, Arbeidstilsynet og NAV flyttet sammen i fem såkalte a-krimsentere.
DB170212 Det viser tall fra Arbeidstilsynet som Dagbladet har fått tilgang til.
DB170212 Arbeidstilsynet slakter service-gigant ISS i ny rapport ¶
DB170212 I natt har SVT hatt krisemøte, og besluttet å anmelde seg selv til Arbetsmiljöverket ( Arbeidstilsynet ), melder Expressen.
DB170212 Hun bekrefter at de har anmeldt ulykken og seg selv til Arbeidstilsynet .
DB170210 Opptil 80-timersuke og 29 dager i strekk, er funn fra Arbeidstilsynet .
DB170210 Brudd på arbeidsmiljøloven og politianmeldelse fra Arbeidstilsynet .
AP170209 Veireno har ikke svart Arbeidstilsynet - nå risikerer de politianmeldelse ¶
AP170209 I tillegg har Arbeidstilsynet funnet 344 brudd på arbeidsmiljøloven i selskapet.
DB170208 ¶ SØPPELKAOS : Renovasjonsselskapet Veireno søkte Arbeidstilsynet om tillatelse til bruk av utvidet overtid i november, da også dette bildet er tatt.
DB170208 Vi har gjennom media blitt tipset om at Veireno kan ha brutt vilkårene til dette samtykket », skriver Arbeidstilsynet i et brev til Veireno, som Dagbladet har fått innsyn i.
DB170208 På spørsmål fra Dagbladet om Veireno har noen kommentar til at Arbeidstilsynet nå varsler enda et nytt tilsyn, svarer Enger : ¶
DB170208 Nå reagerer Arbeidstilsynet , og varsler et nytt tilsyn med Veireno : ¶
DB170208 Kan bety overtids-stopp ¶ Arbeidstilsynet sier til Dagbladet at formålet med det nye tilsynet er å komme til bunns i om vilkårene til tillatelsen for utvidet overtid faktisk er overholdt.
DB170208 Enger kommenterer ikke uttalelsen fra Arbeidstilsynet som gjelder spørsmålet om mulig politianmeldelse.
DB170208 Dagbladet avdekket nylig at selskapet kan ha brutt vilkårene Arbeidstilsynet satte for samtykket til ekstra-overtiden mer enn 400 ganger.
DB170208 - Finner vi at vilkårene er brutt, så vil vi vurdere om gjeldende tillatelse kalles tilbake, sier tilsynsleder Vigdis Tingelstad i Arbeidstilsynet til Dagbladet.
DB170208 ( Dagbladet ) : Da søpla fløt som verst i Oslos gater i november, sendte renovasjonsselskapet Veireno en søknad til Arbeidstilsynet om bruk av utvidet overtid for å komme i mål med oppstartsfasen.
DB170208 Arbeidstilsynet innvilget et samtykke men på en rekke vilkår.
VG170207 | Veireno får pålegg fra Arbeidstilsynet
VG170207 VG har ikke fått svar fra Veireno på spørsmål om påleggene, men selskapet hadde ingen innsigelser overfor Arbeidstilsynet .
VG170207 Tilsynsleder Vigdis Tingelstad i Arbeidstilsynet sier til VG at de nå avventer svar fra selskapet før de kan vurdere om det har vært tilfredsstillende oppfølging av forholdene de har avslørt.
VG170207 TRØBLETE START : Veireno har fått pålegg fra Arbeidstilsynet .
VG170207 Flere hundre av disse skal ha funnet sted etter at Arbeidstilsynet ga selskapet tillatelse til utvidet bruk av overtid til sterke protester fra fagforeningen.
VG170207 Etter hundrevis av brudd på arbeidsmiljøloven trådte to pålegg fra Arbeidstilsynet i kraft før helgen.
VG170207 Det er heller ikke første gang selskapet har vært i trøbbel med Arbeidstilsynet .
VG170207 denne måneden til å rette opp en rekke forhold som ble avdekket da Arbeidstilsynet besøk hos selskapet i Oslo.
AP170207 | Veireno har ikke svart Arbeidstilsynet - nå risikerer de politianmeldelse ¶
AP170207 Vigdis Tingelstad, tilsynsleder ved Arbeidstilsynet i Østfold, karakteriserer flere av bruddene som grove.
AP170207 Jobbet 29 dager i strekk ¶ Arbeidstilsynet kontrollerte timelistene for oktober hos 29 ansatte i virksomheten.
AP170207 I varselet fra Arbeidstilsynet , som Veireno fikk 10. januar, fikk selskapet frist til å kommentere pålegget innen 3. februar.
AP170207 I et tilsyn Arbeidstilsynet gjennomførte hos Veireno, som siden 3. oktober har hatt ansvaret for innsamling av alt husholdningsavfall i Oslo, ble det påvist en rekke graverende brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
AP170207 Dermed har Arbeidstilsynet gitt Veireno pålegg om å « iverksette tiltak som sikrer kontroll med at arbeidstidsordningen er i samsvar med kapittel 10 i arbeidsmiljøloven » og om å « iverksette rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid ».
AP170207 Den finner, som Arbeidstilsynet , en lang rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
AP170207 Anmeldelse ¶ Arbeidstilsynet ser det annerledes : ¶
AP170207 Altfor mye ifølge Arbeidstilsynet som vurderer om det skal anmelde arbeidsgiver Veireno.
AP170207 | Veireno har ikke svart Arbeidstilsynet - nå risikerer de politianmeldelse ¶
AP170207 Vigdis Tingelstad, tilsynsleder ved Arbeidstilsynet i Østfold, karakteriserer flere av bruddene som grove.
AP170207 Jobbet 29 dager i strekk ¶ Arbeidstilsynet kontrollerte timelistene for oktober hos 29 ansatte i virksomheten.
AP170207 I varselet fra Arbeidstilsynet , som Veireno fikk 10. januar, fikk selskapet frist til å kommentere pålegget innen 3. februar.
AP170207 I et tilsyn Arbeidstilsynet gjennomførte hos Veireno, som siden 3. oktober har hatt ansvaret for innsamling av alt husholdningsavfall i Oslo, ble det påvist en rekke graverende brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
AP170207 Dermed har Arbeidstilsynet gitt Veireno pålegg om å « iverksette tiltak som sikrer kontroll med at arbeidstidsordningen er i samsvar med kapittel 10 i arbeidsmiljøloven » og om å « iverksette rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid ».
AP170207 Den finner, som Arbeidstilsynet , en lang rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
AP170207 Anmeldelse ¶ Arbeidstilsynet ser det annerledes : ¶
AP170207 Altfor mye ifølge Arbeidstilsynet som vurderer om det skal anmelde arbeidsgiver Veireno.
AP170207 Veireno har ikke svart Arbeidstilsynet - nå risikerer de politianmeldelse ¶
BT170206 FOTO : Arbeidstilsynet
SA170204 Selv har jeg erfaring om mangelen på ansvarsforhold mellom statlige tilsynsinstanser ( Oljedirektoratet og Arbeidstilsynet ).
DB170204 I åpen strid med en samlet fagbevegelse, og mot de klare rådene til blant annet Arbeidstilsynet , vedtok de å åpne opp for midlertidige ansettelser, de innførte mer pålagt overtid og svekket fagforeningenes rolle.
BT170204 Det Norske Veritas, Skipskontrollen og Arbeidstilsynet var pyntelig på plass, de også.
DB170203 Brudd på hviletidsbestemmelsene og reglene for beregning av arbeidstid, som var blant vilkårene Arbeidstilsynet stilte for bruk av utvidet overtid, er det ikke sendt rapporter om.
DB170201 Et av lønnstrekkene NTF reagerer kraftig på, og som Dagbladet viste fagforeningen, skjedde bare tre dager etter at Veireno søkte Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke utvidet overtid.
DB170201 - Ikke til forkleinelse for journalist-verdenen, men noe er galt når journalister har bedre tilgang til lønnsdata og klarer å finne ut mer enn hva Arbeidstilsynet gjør, mener Adamsrød.
DB170201 - Det er brudd på tillatelsen til bruk av utvidet overtid som selskapet fikk innvilget av arbeidstilsynet .
DB170201 ¶ MYE OVERTID : Til tross for påpakk fra Arbeidstilsynet jobber renovasjonsarbeiderne i Oslo fortsatt ulovlig mye.
DB170201 Seks ansatte har allerede jobbet mer enn 200 timer overtid, som er maksimumsgrensen for hva Arbeidstilsynet tillater i løpet av et halvt år.
DB170201 På generelt grunnlag sier regiondirektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus : ¶
DB170201 Nå forventer vi selvfølgelig at Arbeidstilsynet følger opp disse nye bruddene som avdekkes ut fra tillatelsen som er gitt.
DB170201 Norsk transportarbeiderforbund forventer nå at Arbeidstilsynet følger opp bruddene på tillatelsen fra Arbeidstilsynet på utvidet overtidsbruk.
DB170201 Norsk transportarbeiderforbund forventer nå at Arbeidstilsynet følger opp bruddene på tillatelsen fra Arbeidstilsynet på utvidet overtidsbruk.
DB170201 Mer enn 400 av avvikene bryter dessuten med vilkårene Arbeidstilsynet satte i tillatelsen til bruk av utvidet overtid fra 12. desember.
DB170201 Dagbladet har vært i kontakt med Arbeidstilsynet , som på det nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere denne saken.
DB170201 Ber Arbeidstilsynet gripe inn ¶
DB170201 - Vi har klaget på at Arbeidstilsynet ga den tillatelsen.
DB170201 - Nå må Arbeidstilsynet på banen og gjøre den jobben Dagbladet har gjort, mener Adamsrød.
DB170201 - Hvis vi med bakgrunn i søknad om utvidet bruk av overtid, noe som ble godkjent med vedtak av Arbeidstilsynet , tar utgangspunkt i at det er 402 reelle brudd tilsvarer dette i snitt 2,36 brudd pr. ansatt fra oppstarten, med bakgrunn i 170 ansatte, sier Enger videre.
DB170201 ( Dagbladet ) : Arbeidsforholdene i renovasjonsselskapet Veireno, som har ansvaret for søppeltømmingen i Oslo, ble nylig kritisert i en rapport fra Arbeidstilsynet som ble offentlig i midten av januar.
DB170201 desember ga Arbeidstilsynet tillatelse til utvidet overtid, meldte Fagbladet tidligere i år.
AP170201 Nylig ble renovasjonsselskapet Veireno, de ansvarlige for søppeltømmingen i Oslo, kritisert i en rapport fra Arbeidstilsynet for ikke å overholde kravene om arbeidsforhold.
AP170201 Dagbladet har vært i kontakt med Arbeidstilsynet , som foreløpig ikke vil kommentere saken.
SA170128 Arbeidstilsynet er varslet om saken og vil undersøke ulykken like over helgen.
DB170120 Arbeidstilsynet og skatteetaten var også med.
AP170117 Rødt peker både på problemene med avfallshåndteringen og en rapport fra Arbeidstilsynet om forholdene for de ansatte.
AP170117 Da rapporten fra Arbeidstilsynet kom tidligere i januar, sa miljøbyråden til Aftenposten at det hittil ikke var juridisk grunnlag til å si opp kontrakten.
AP170117 - Har man vurdert kontrakten i lys av rapporten fra Arbeidstilsynet , og kommet frem til at det ikke er anledning til å si opp kontrakten med Veireno ?
AP170117 Arbeidstilsynet tillater utvidet overtid til april ¶
AP170117 - Arbeidstilsynet har gitt Veireno dispensasjon for bruk av ekstra overtid frem til april.
DB170116 I sitt forslag viser Rødt til at en kritisk rapport fra Arbeidstilsynet i forrige uke avdekket over 344 brudd på arbeidsmiljøloven.
DB170116 I høst, bare tre uker etter oppstart, ble Veireno politianmeldt av Arbeidstilsynet for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
DB170116 I forrige uke kom Arbeidstilsynet med skarp kritikk av arbeidsforholdene for arbeidere i selskapet.
DB170116 Avvikene fra Arbeidstilsynet handler i all hovedsak brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
BT170116 I forrige uke kom også en rapport fra Arbeidstilsynet som konkluderte med flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno.
BT170116 Arbeidstilsynet fant 344 brudd på arbeidsmiljøloven etter å ha kontrollert 29 ansatte.
AP170116 I forrige uke kom også en rapport fra Arbeidstilsynet som konkluderte med flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno.
AP170116 I forrige uke kom også en rapport fra Arbeidstilsynet som konkluderte med flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno.
AP170116 Arbeidstilsynet fant 344 brudd på arbeidsmiljøloven etter å ha kontrollert 29 ansatte.
BT170113 FOTO : Arbeidstilsynet
SA170112 Politidirektoratet ( POD ) og Arbeidstilsynet er også varslet.
FV170112 Spesialenheten for politisaker, Politidirektoratet og Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen, opplyser politiet. ( ©NTB ) ¶
BT170112 Spesialenheten for politisaker, Politidirektoratet og Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen, opplyser politiet.
AP170112 Byrådsleder Raymond Johansen klaget på søppelhentingen hos seg selv ¶ Arbeidstilsynet om Veireno : Fant flere brudd på Arbeidsmiljøloven ¶
AP170112 - Jeg informerte på bystyremøtet den 26.10 at det hadde dukket opp påstander om brudd på arbeidsmiljøloven og at Arbeidstilsynet skulle gjennomføre tilsyn.
AP170112 Spesialenheten for politisaker, Politidirektoratet og Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen, opplyser politiet.
AP170110 « I kontrollperioden 01.10.16 - 31.10.16 har renovatørene arbeidet mye og utover rammene for tillatt arbeidstid uten at det forelå nødvendige avtaler med tillitsvalgte eller samtykke til gjennomsnittsberegning og tillatelse til utvidet overtid fra Arbeidstilsynet , jf. aml. §§ 10-5 og 10-6. » skriver Arbeidstilsynet i rapporten.
AP170110 Vi venter med endelig konklusjon til etter det, sier Vigdis Tingelstad, tilsynsleder i Arbeidstilsynet .
AP170110 Nå har Arbeidstilsynet hatt tilsyn hos selskapet.
AP170110 Ingen lønnsbrudd ¶ Arbeidstilsynet krever at Veireno AS iverksetter tiltak slik at de ansatte ikke jobber mer enn det som er lovlig og forsvarlig.
AP170110 I løpet av oktober har Arbeidstilsynet avdekket følgende brudd : ¶ 71 tilfeller hvor det ikke har vært 11 timer sammenhengende arbeidsfri mellom arbeidsøktene ¶ 81 tilfeller hvor ansatte har jobbet mer enn 13 timer om dagen ¶ 69 tilfeller hvor ansatte « ofte » har jobbet mer enn samlet tillatt arbeidstid i løpet av én uke, som er 48 ti
AP170110 Født i Somalia, bor i Bodø : Når folk fremmedgjør meg, bryter de ned alt arbeidet jeg har gjort ¶ | Arbeidstilsynet om Veireno : Fant flere brudd på Arbeidsmiljøloven ¶
AP170110 » skriver Arbeidstilsynet i rapporten.
AP170110 » skriver Arbeidstilsynet .
AP170110 Arbeidstilsynet konsentrerte seg om oktober måned, den måneden Veireno overtok ansvaret for søppelhentingen.
AP170110 Arbeidstilsynet fant 344 brudd på arbeidsmiljøloven etter å ha kontrollert 29 ansatte.
AP170110 Og dette er et pålegg fra Arbeidstilsynet til Veireno, og vi forventer at arbeidsmiljøloven blir fulgt.
AP170110 Nå har Arbeidstilsynet kontrollert hos selskapet.
AP170110 Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) sier de var klar over brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno i slutten av oktober, men ikke det omfanget som rapporten fra Arbeidstilsynet viser.
AP170110 Byråden : - Må ordnes opp i ¶ - Arbeidstilsynet skriver blant annet at Veireno ikke har hatt gode nok rutiner.
AP170110 Bakgrunn : Rapport fra Arbeidstilsynet fant flere brudd på Arbeidsmiljøloven hos Veireno ¶
AP170110 - Vi har mottatt rapporten fra Arbeidstilsynet i dag.
AP170110 - Det har vært tydelig både i media og at Arbeidstilsynet har gitt beskjed om brudd på arbeidsmiljøloven.
AP170110 » skriver Arbeidstilsynet .
AP170110 - Én måned med brudd på arbeidsmiljøloven, som rapporten fra Arbeidstilsynet viser, er ikke nok til å heve kontrakten ?
AP170110 « I kontrollperioden 01.10.16 - 31.10.16 har renovatørene arbeidet mye og utover rammene for tillatt arbeidstid uten at det forelå nødvendige avtaler med tillitsvalgte eller samtykke til gjennomsnittsberegning og tillatelse til utvidet overtid fra Arbeidstilsynet , jf. aml. §§ 10-5 og 10-6. » skriver Arbeidstilsynet i rapporten.
AP170110 Vi venter med endelig konklusjon til etter det, sier Vigdis Tingelstad, tilsynsleder i Arbeidstilsynet .
AP170110 Nå har Arbeidstilsynet hatt tilsyn hos selskapet.
AP170110 Ingen lønnsbrudd ¶ Arbeidstilsynet krever at Veireno AS iverksetter tiltak slik at de ansatte ikke jobber mer enn det som er lovlig og forsvarlig.
AP170110 I løpet av oktober har Arbeidstilsynet avdekket følgende brudd : ¶ 71 tilfeller hvor det ikke har vært 11 timer sammenhengende arbeidsfri mellom arbeidsøktene ¶ 81 tilfeller hvor ansatte har jobbet mer enn 13 timer om dagen ¶ 69 tilfeller hvor ansatte « ofte » har jobbet mer enn samlet tillatt arbeidstid i løpet av én uke, som er 48 ti
AP170110 FOTO : Jens Petter Søraa ¶ | Arbeidstilsynet om Veireno : Fant flere brudd på Arbeidsmiljøloven ¶
AP170110 » skriver Arbeidstilsynet i rapporten.
AP170110 » skriver Arbeidstilsynet .
AP170110 Arbeidstilsynet konsentrerte seg om oktober måned, den måneden Veireno overtok ansvaret for søppelhentingen.
AP170110 Arbeidstilsynet fant 344 brudd på arbeidsmiljøloven etter å ha kontrollert 29 ansatte.
DB170108 I høst, bare tre uker etter oppstart, ble Veireno politianmeldt av Arbeidstilsynet for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
BT161108 I løpet av de første åtte månedene i år har Arbeidstilsynet ført tilsyn ved 2.500 virksomheter i byggenæringen, og fant ut at 35 prosent av arbeidstakerne manglet kortene, ifølge Dagbladet.
BT161108 Dersom det ikke er på plass vil vi gå videre og for eksempel sjekke arbeidskontrakter, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet i Oslo.
BT161108 Arbeidsgivere som slurver med HMS-kort får pålegg fra arbeidstilsynet om å rette opp i dette.
AP161025 Fellesforbundet er skremt og ber Arbeidstilsynet reagere, mens Nordic Crane avviser ulovlig overtid.
AP161016 Arbeidstilsynet ¶ 16.
DB160420 Når Oslo-bydelen Bjerke i saken om « Villa Eik » ikke følger opp tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet , Fylkesmannen og Statens helsetilsyn, ødelegger de ikke bare for egne ansatte og beboere.
AP160404 Forbrukerrådet har 10, arbeidstilsynet har syv.
AP160310 | Arbeidstilsynet straffer pornoprodusent for å droppe kondom ¶ Arbeidstilsynet i California mener en pornoprodusent bør betale 665.000 kroner i bot for manglende kondombruk, noe som utsetter skuespillerne for smittefare.
AP160310 Har du fått med deg siste utgave av Kultur ? | Arbeidstilsynet straffer pornoprodusent for å droppe kondom ¶
AP160310 | Arbeidstilsynet straffer pornoprodusent for å droppe kondom ¶
AP160310 Arbeidstilsynet sier skuespillerne ikke brukte kondom på en filminnspilling i januar, noe som er et brudd på delstatens bestemmelser for å beskytte ansatte mot smitte.
AP160310 | Arbeidstilsynet straffer pornoprodusent for å droppe kondom ¶ Arbeidstilsynet i California mener en pornoprodusent bør betale 665.000 kroner i bot for manglende kondombruk, noe som utsetter skuespillerne for smittefare.
AP160310 - Ikke gi barnet ditt et kjæledyr i julegave ¶ | Arbeidstilsynet straffer pornoprodusent for å droppe kondom ¶
AP160123 Samtlige pålegg fra Arbeidstilsynet er nå oppfylt.
AP160113 Etter tips om dårlig arbeidsmiljø fra flere arbeidstakere, gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn i juni 2015.
AP160106 Hver fjerde sykepleier jobber ikke helg i det hele tatt Derfor vil utvalget gi arbeidsgiveren utvidet rett til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, og sette opp en turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet .
AP160106> Hver fjerde sykepleier jobber ikke helg i det hele tatt Derfor vil utvalget gi arbeidsgiveren utvidet rett til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, og sette opp en turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet .
AP160106> target="avis" href= Hver fjerde sykepleier jobber ikke helg i det hele tatt Derfor vil utvalget gi arbeidsgiveren utvidet rett til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, og sette opp en turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet .