DA171215 Barometeret viser også at 72 prosent av bedriftene er helt eller delvis enige i at det er viktig at både mannlige og kvinnelige arbeidstakere tar permisjon for å være hjemme med små barn. 2 prosent svarer « vet ikke ».
SA171209 Ellers kan det friste både arbeidsgivere og arbeidstakere til å ty til spekulative ordninger.
DB171209 At det som først handlet om å sette søkelyset på kvinners rett til å gå på jobb som profesjonelle arbeidsutøvere uten å bli redusert til skjørt og to pupper, har forplantet seg til å gjelde alle arbeidstakere , i alle arbeidssituasjoner, i alle bransjer.
DA171208 I bytte mot dette har ikke arbeidstakere lov til å streike utenom lønns- og tariffoppgjør.
DB171207 Vi skal også informere arbeidstakere , slik at de vet hva de skal gjøre dersom de selv eller andre utsettes for seksuell trakassering på jobb. 2 av 5 norske kvinner har opplevd seksuell trakassering : - Jeg er blitt nøye på å låse hotelldøra ¶
DA171207 I bytte mot dette har ikke arbeidstakere lov til å streike utenom lønns- og tariffoppgjør.
SA171206 Vi lever ikke i et likestilt samfunn når tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt sier at 123.000 arbeidstakere opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen.
SA171206 Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt sier at 123.000 arbeidstakere opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen.
DB171206 Moen betoner derimot at ordningen gir arbeidstakere - særlig de over 50 - en større bevissthet om tariffavtaler og organisering.
DA171206 Flere arbeidstakere jobber lengre.
DA171206 * Antallet arbeidstakere som faller utenfor AFP-ordningen har økt som følge av strenge kvalifikasjonskrav.
DN171205 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder, kun vil motta om lag 45 prosent av sin lønn i pensjon fra folketrygden og AFP.
DN171205 LO må ta sin del av ansvaret for at mange norske arbeidstakere ligger an til å få mindre enn forutsatt i pensjon, mener Stein Stugu i de facto.
DN171205 Et hovedproblem er knyttet til de såkalte sliterne - ulike grupper av eldre arbeidstakere som har det til felles at de enkelt sagt er for utslitt til å jobbe og for friske til å motta trygd.
DB171205 Arbeidstakere som varsler i samsvar med loven er omfattet av forbudet mot gjengjeldelse ved varsling.
DN171204 Årets undersøkelse viser at arbeidstakere i olje-, gass- og energibransjen i høyest grad melder om standardisering og kontroll, samt lojalitet og lydighet, og lavest medvirkning og medbestemmelse.
DN171204 Noe overraskende er det også at 46 prosent av arbeidstakere i staten mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning, en 9 prosentpoeng høyere andel enn i private, norske virksomheter.
DN171204 Mens vel én av tre mellom 19 og 25 år mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning, er andelen 47 prosent blant arbeidstakere over 60 år.
DB171204 At folk som utfører arbeid som ikke er av forbigående karakter, skal behandles som ordinære arbeidstakere , sier Nord.
DB171204 - De er maskert som selvstendig næringsdrivende, men i realiteten er de ordinære arbeidstakere , sier Ørjasæter, og legger til : ¶
DB171204 Utvikle gode verktøy mot seksuell trakassering, både for arbeidsgivere og arbeidstakere .
DB171204 Hotell - og restaurantbransjen har tusenvis av plettfrie bedrifter, og like mange kyniske aktører som spekulerer i ubetalt overtid, manglende kontrakter og uakseptabel atferd overfor arbeidstakere .
DB171204 - Noen arbeidstakere vet ikke engang at de har krav på kontrakt, sier hun.
BT171202 Men det er på tide å åpne øynene og se hva kartet faktisk viser : Arbeidsmarkedet er, både for arbeidstakere og arbeidsgivere, mer attraktivt på Østlandet.
BT171202 For bedriftene blir Vestlandet et mer enklere sted å starte opp, når det er mulig å rekruttere arbeidstakere fra et større område.
DA171130 Både kunstnere, arbeidstakere og arbeidsgivere innen film, TV og spill skal delta i markeringen utenfor utenfor Stortinget fredag.
VG171129 Han peker på at det trolig også er en del andre arbeidstakere i Norge som vil være litt i samme bil som langtransportsjåførene.
DB171129 Både arbeidstakere og bedriftsledere i næringsmiddelindustrien var til stede på Stortinget onsdag for å gjøre sitt syn klart når det kommer til avgiftsøkningen på nærmere 2 milliarder kroner.
BT171129 En standhaftig politimann fra Sogn og Fjordane kan bane vei for mange arbeidstakere i Norge etter en dom i EFTA-domstolen denne uken.
BT171129 Jeg ser dessverre stadig flere arbeidsgivere som behandler uønskede arbeidstakere kynisk og brutalt nettopp for å presse frem en egenoppsigelse.
BT171129 Jeg ser dessverre stadig flere arbeidsgivere som behandler arbeidstakere kynisk og brutalt for å presse frem en egenoppsigelse.
BT171129 Det er ofte vanskelig « å ta » arbeidsgiveren, og arbeidstakere må strekke våpen.
BT171129 Arbeidstakere utsettes for alt fra « subtile hint » til ren mobbing.
DN171128 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder kun vil motta om lag 45 prosent av lønnen sin i pensjon fra folketrygden og AFP.
DN171128 Et hovedproblem er knyttet til de såkalte sliterne - ulike grupper av eldre arbeidstakere som har det til felles at de enkelt sagt er for utslitt til å jobbe og for friske til å motta trygd.
DB171128 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder kun vil motta om lag 45 prosent av lønna si i pensjon fra folketrygden og AFP.
DB171128 Et hovedproblem er knyttet til de såkalte sliterne - ulike grupper av eldre arbeidstakere som har det til felles at de enkelt sagt er for utslitt til å jobbe og for friske til å motta trygd.
DB171128 I 2018 skal Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og partene i arbeidslivet gjennomføre informasjons- og veiledningstiltak om seksuell trakassering rettet mot arbeidsgivere, arbeidstakere , kolleger og kunder i serveringsnæringen, opplyser Solveig Horne.
BT171128 LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder kun vil motta om lag 45 prosent av lønnen sin i pensjon fra folketrygden og AFP.
BT171128 Her krever LO at det kommer på plass bedre tilleggsordninger, blant annet for å sikre arbeidstakere som er for utslitt til å jobbe, muligheten til å gå av tidlig med en bedre pensjon enn hva folketrygden alene legger opp til.
BT171128 Et hovedproblem er knyttet til de såkalte sliterne - ulike grupper av eldre arbeidstakere som har det til felles at de enkelt sagt er for utslitt til å jobbe og for friske til å motta trygd.
DB171127 Autoritær ledelse og kontroll fungerer like dårlig overfor elever på skolen som det gjør overfor arbeidstakere på jobben.
DB171125 I dag er i underkant av 50 prosent av norske arbeidstakere med i en fagforening.
DB171125 Arbeidet mot medlemmene kan bli bedre : i tillegg til å levere det medlemmene vil ha, må fagbevegelsen vise hva arbeidstakere kommer til å trenge.
DA171124 En fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning ( ISF ) som lanseres i dag viser at 85 prosent av norske arbeidstakere jobber i et kvinne- eller mannsdominert yrke.
DA171124 85 prosent av norske arbeidstakere jobber i et kvinne- eller mannsdominert yrke.
VG171123 Både arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge har reagert på grepet til Høyre, Frp, Venstre og KrF.
DA171123 Både arbeidstakere og arbeidsgivere reagerer på milliarder i høyere sukkeravgift neste år.
NL171122 Når ordrebøkene er tomme, og nye oppdrag lar vente på seg, kan det bety at arbeidstakere må permitteres eller sies opp.
NL171122 Det forteller meg at for mange arbeidstakere er innleie et springbrett til fast ansettelse.
NL171122 Det er relativt vanlig at innleide arbeidstakere oppnår ansettelse i virksomheten de leies inn til.
DB171122 Det sesongjusterte tallet på arbeidstakere steg med 12.000 personer fra juni til september.
DB171122 Selv om både arbeidsgivere og arbeidstakere har et felles ansvar for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, ligger hovedansvaret for å hindre enhver form for trakassering hos arbeidsgiverne, kommenterer NHO : ¶
DA171122 Det sesongjusterte tallet på arbeidstakere steg med 12.000 personer fra juni til september.
AP171122 Det sesongjusterte tallet på arbeidstakere steg med 12.000 personer fra juni til september.
AP171117 - At flere har stått for trakasseringen, at den har skjedd over tid og også overfor andre arbeidstakere , har etter ombudets oppfatning gitt universitetet en særlig oppfordring til å iverksette forebyggende tiltak mot slik trakassering.
SA171116 | Frykter arbeidstakere blir forbigått når bedriftene ansetter igjen ¶
DN171116 Et hovedbudskap er at arbeidstakere må beskyttes bedre og arbeidsmarkedene bli mer rettferdige.
DB171116 Klassekampen skrev i går om et verft på Vestlandet som har valgt å leie inn arbeidstakere fra et polsk bemanningsbyrå, framfor å la permitterte arbeidstakere komme tilbake til bedriften.
DB171116 Klassekampen skrev i går om et verft på Vestlandet som har valgt å leie inn arbeidstakere fra et polsk bemanningsbyrå, framfor å la permitterte arbeidstakere komme tilbake til bedriften.
DB171116 Da bransjen igjen kom på bena økte antall sysselsatte igjen, men samtidig tok bruken av innleide arbeidstakere seg kraftig opp.
DB171115 Det er et sponsorat som først og fremst treffer gutter og menn landet rundt, på sponsorspråket kalt framtidas arbeidstakere og beslutningstakere.
DB171115 Det vil ramme bransjer og arbeidstakere som både opptrer seriøst, og som har et behov for innleie.
DA171115 Gjennom dette sponsoratet treffer vi jenter i alle aldre, blant annet fremtidens arbeidstakere og beslutningstakere.
DA171113 Vi syntes det er blodig urettferdig at penger som betales inn av arbeidsgivere og organiserte arbeidstakere skal skattlegges, sier Eggum.
DA171113 Den gir et beløp til eldre arbeidstakere som mister jobben i en alder der man har vanskelig for å få ny jobb, men ikke er gamle nok til å få pensjon.
AA171112 5 : Lage et arbeidsliv som legger til rette for effektivisering og fleksibilitet, men også stiller krav som beskytter arbeidstakere .
SA171111 For millioner av europeiske arbeidstakere er det blitt motsatt : Utrygt og sårbart.
BT171110 Jubelen var stor da utfallet kom, fordi den viser at vi som fremtidens arbeidstakere har noe vi skal ha sagt.
SA171109 Mannsdominansen der lønn og mye høyt betalt overtid var normen, erstattes av arbeidstakere med andre prioriteringer.
AA171107 - Hovedforklaringen ser ut til å være at en større andel av utenlandske arbeidstakere har farligere jobber enn de norske, kortere tid hos arbeidsgiver og mindre stabil arbeidstilknytning, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.
AA171107 - Analysene som Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt har gjort, tyder på at risikoen for å miste livet på jobb er 1,5 ganger høyere for utenlandske arbeidstakere enn for norske, skriver Arbeidstilsynet.
DB171106 Det fjernsynsteamet fant var mindreårige arbeidstakere i slaveliknende arbeidsforhold og et dyrehold som har sjokkert tyske tv-seerne.
AA171106 Parat peker på at det i dag finnes 400 høykompetente og spesialiserte arbeidstakere på Kjeller med stor kunnskap om vedlikehold av kampfly og helikoptre.
AA171106 « Er alle arbeidstakere i Norge klar over at arbeidsmiljøloven stadig vekk svekkes og pushes med tanke på dette med normal arbeidsdag ? » spør Maiken Isachsen-Hagen i dette debattinnlegget.
AA171106 Er vi som arbeidstakere tjent med det ?
AA171106 Er alle arbeidstakere i Norge klar over at arbeidsmiljøloven stadig vekk svekkes og pushes med tanke på dette med normal arbeidsdag ?
DB171105 Wiborg vil blant annet gi mer makt og beslutningsmyndighet til lokale arbeidsgivere og arbeidstakere .
DB171105 Det ville innebære en dramatisk maktforskyvning fra norske arbeidstakere til norske arbeidsgivere.
DB171105 Da visste de allerede at de ville foreslå å ta dagpenger fra tusenvis av arbeidstakere , som de gjorde i statsbudsjettet, og nå varsler altså Erlend Wiborg nye angrep på arbeidsfolk, sier Gabrielsen.
DB171105 - Regjeringens åpninger for økt bruk av innleie og midlertidige ansettelser gjør flere arbeidstakere utrygge, og svekker fagforeningenes muligheter til å ta opp ulovligheter, sier LO-lederen.
SA171104 Ved å fjerne tolvmånedersgrensen vil en ny pensjonsordning være godt tilpasset arbeidstakere med hyppige jobbytter, argumenteres det i utkastet.
SA171104 VG har fått tilgang til et utkast, der det foreslås at arbeidstakere selv kan styre sin egen pensjonskonto.
SA171104 Dette blir i så fall første gang arbeidstakere selv kan bestemme at pensjonspengene skal kunne forvaltes av en annen leverandør enn den arbeidsgiveren har valgt.
SA171104 Departementet foreslår videre at arbeidstakere skal ha rett til å samle sin pensjonskapital på sin egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning.
DB171104 ¶ MINDRE MAKT : Leder av arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, Erlend Wiborg, mener LO har for stor makt og innflytelse i norsk arbeidsliv, og vil gi mer makt til arbeidsgivere og arbeidstakere i de enkelte bedriftene.
DB171104 Men flertallet av norske arbeidstakere jobber i små og mellomstore bedrifter, som en rørleggerbedrift med tre ansatte.
DB171104 Avgjørelser bør kunne tas på den enkelte bedrift, av arbeidsgivere og arbeidstakere .
DB171104 - Det ble mye ramaskrik og LO blåste seg opp om endringene i arbeidsmiljøloven, men norske arbeidstakere opplever ikke at arbeidsdagen blitt brutalisert, sier Wiborg.
DB171104 Endringene berører altså noe av det mest sentrale i den norske modellen - det tette trepartssamarbeidet mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere .
SA171103 VG har fått tilgang til et utkast, der det foreslås at arbeidstakere selv kan styre sin egen pensjonskonto.
BT171103 For produktivitetseffekten henger sammen med tetthet av arbeidstakere i et område, og kan påvirkes gjennom næringsarealpolitikken og effektive transportløsninger.
AP171103 Vi har dokumentert at det er veldig mange, spesielt utenlandske arbeidstakere , som har fått en lønn som ligger langt under denne minstelønnen, sier Delp.
AP171103 Nemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale, skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere .
AP171103 Nemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale, skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.
AP171103 Nemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale, skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.
AP171103 Den vil gjelde for rundt 91.000 arbeidstakere i overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet i hele Norge.
AP171103 - Dette er først og fremst en seier for alle arbeidstakere , men også en stor seier for de bedriftene som nå og i fremtiden ønsker å betale folk skikkelig, sier han.
AP171103 Og i IKT-sikkerhetsbransjen er mangelen på kvalifisert arbeidskraft så stor at det for tiden sannsynligvis er det smarteste yrkesvalget fremtidens arbeidstakere kan ta.
NL171102 Men bussen er kanskje satt opp med hensyn til arbeidstakere ved Mack bryggeri i Nordkjosbotn ?
NL171102 Er det da ikke da også på tide å sette opp litt flere bussavganger for arbeidstakere , skoleelever og andre med ulike gjøremål i byen ?
SA171101 Bare seks av ti arbeidstakere sier at de overhodet ikke er bekymret for å miste jobben.
DB171101 I følge en ny rapport er så mye som 1 av 10 europeiske arbeidstakere i risikosonen for å havne i fattigdom.
DB171101 For stadig flere mennesker handler den såkalte frie konkurransen mellom arbeidstakere om at du kan velge hvilket land du vil være fattig i.
DB171101 For millioner av arbeidstakere i Europa står nemlig ikke valget om en dårlig lønn i øst eller en høy lønn i vest.
DB171101 Det er dette som er fasiten etter flere tiår der arbeidstakere har blitt tvunget til å konkurrere på pris fremfor kvalitet.
DB171101 Der den gjeldende beskjeden til arbeidstakere over hele kontinentet har vært at det alltids er noen som er villig til å gjøre jobben billigere.
DA171101 I 2016 innførte de skatt på sluttvederlaget til eldre arbeidstakere som mistet jobben.
DA171030 Nå etterlyser de mer konkrete tiltak fra politikerne rettet spesielt mot Europas glemte arbeidstakere .
DA171030 Her tar arbeidstakere en røykepause i Berlin, som kalles « fattige arbeidsfolks hovedstad ».
DA171030 Den største økningen i fattige arbeidstakere , skjedde i Estland ( 4 prosent ), Bulgaria ( 3.3 prosent ) og Tyskland ( 2.4 prosent ), ifølge EU-rapporten.
DA171030 Deltidsstillinger er en forklaring på økningen i tallet på fattige arbeidstakere i større grad enn lave lønninger, ifølge Eurofound.
DA171030 De jobber, men forblir fattige : 1 av 10 europeiske arbeidstakere er i risikosonen for å havne i fattigdom, ifølge en ny rapport fra EU-byrået Eurofound.
DA171030 Andelen er særlig høy blant dem som i tillegg sliter materielt : ¶ 23,3 prosent oppgir at de har følt seg « nervøse » den siste tida, mot 13,1 prosent av « vanlige arbeidstakere ». 14,1 prosent har følt seg ensomme eller deprimert, mot 5,9 prosent.
VG171028 Nei, utøverne er jo ikke arbeidstakere i den forstand, må vite.
VG171027 Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Senter for seniorpolitikk og baserer seg på svar fra 1.000 arbeidstakere og 750 ledere i privat og offentlig sektor.
VG171027 Samtidig mener halvparten av de yrkesaktive at arbeidstakere over 50 år er lite attraktive.
VG171027 Det ser dessverre ut til at diskriminering av seniorer øker, og nå svarer én av fem arbeidstakere at det foregår diskriminering i arbeidslivet på grunn av alder.
DB171026 Dette er til forveksling likt situasjonen for arbeidstakere i dagens kontorlandskaper.
DA171026 Til store protester fra fagbevegelsen har regjeringen foreslått å begrense registreringsplikten for utenlandske arbeidstakere noe.
DA171026 Regjeringen vil slakke strikken for utenlandske arbeidstakere i Norge etter påtrykk fra ESA.
DA171026 Nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Trond Giske, mener Norge bør sette hardt mot hardt mot ESA i stedet for å føye seg for å sikre kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet blant utenlandske arbeidstakere i Norge.
DA171026 Men å kreve at alle utenlandske arbeidstakere registrerer seg hos skattemyndighetene, kan være EØS-stridig.
DA171026 - Det er selvfølgelig viktig for oss å beholde så mye som mulig av ordningen der skattemyndighetene får opplysninger om utenlandske arbeidstakere .
NL171025 oen av minstepensjonistene, narkomane og andre rusmisbrukere, og ikke minst de mange som dropper ut av videregående skole ( og de som med videregående skole ikke får læreplass i arbeidslivet fordi bedriftene i altfor stor grad bruker underbetalt arbeidskraft fra EU framfor opplæring av unge norske arbeidstakere ).
DN171025 - Vi ønsker styrket samarbeid i Europa for å hindre at fri flyt av arbeidskraft ender i useriøsitet og utnytting av arbeidstakere .
DA171025 Direktivet omfatter mer enn to millioner arbeidstakere som midlertidig sendes ut av hjemlandet for å utføre tjenester, og gjelder også Norge.
DA171025 - Vi ønsker styrket samarbeid i Europa for å hindre at fri flyt av arbeidskraft ender i useriøsitet og utnytting av arbeidstakere .
BT171025 brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere .
SA171024 Det betyr at han fra og med 2018 ikke lenger har krav på de skattefordelene som såkalte utenlandske eksperter kan gjøre krav på de 36 første månedene som arbeidstakere i Sverige.
AP171024 Det betyr at han fra og med 2018 ikke lenger har krav på de skattefordelene som såkalte utenlandske eksperter kan gjøre krav på de 36 første månedene som arbeidstakere i Sverige.
BT171023 Begge nasjoner innførte eksempelvis gradert sykemelding samt tettere kontroll og oppfølging av arbeidstakere .
DA171022 LO og Fellesforbundet er svært skuffet over at regjeringen vil begrense rapporteringsplikten for utenlandske arbeidstakere .
DA171022 I kampen mot arbeidskriminalitet er rapporteringsplikten, det vil si plikten til å opplyse om utenlandske oppdrags- og arbeidstakere til skattemyndighetene, et viktig element.
DA171019 Det setter press på norske arbeidstakere og vil bare forsterkes etter Brexit, mener han.
DB171018 ¶ Tror roboter tar over : Fire av ti arbeidstakere sier at de tror roboter kan overta hele eller deler av jobben deres.
DB171018 De kommer til å ha andre forutsetninger for å tilpasse seg ny teknologi enn eldre arbeidstakere , sier YS-leder Jorunn Berland.
DB171018 Andreassen er imidlertid overbevist om at samfunnet på sikt vil omlegge utdanningssystemet, slik at arbeidsmarkedet forsynes med nye arbeidstakere tilpasset det nye behovet.
DB171018 * Arbeidslivsbarometeret for 2017 er basert på et representativt utvalg med 3042 norske arbeidstakere .
DB171017 Det er en ordning som gir noen kroner som kompensasjon for eldre arbeidstakere som mister jobben ufrivillig, blir kronisk syke eller uføre på jobb.
DN171016 Det innebærer at arbeidstakere som tidligere har hatt dette trekkfritaket, vil få en ekstra stor skatteregning for 2018.
DN171016 Berland minner om at Arbeidslivsbarometeret tidligere har avdekket stor endringsvilje blant norske arbeidstakere .
DN171016 Bare seks av ti arbeidstakere sier at de overhodet ikke er bekymret for å miste jobben.
DA171016 Berland minner om at Arbeidslivsbarometeret tidligere har avdekket stor endringsvilje blant norske arbeidstakere .
DA171016 Bare seks av ti arbeidstakere sier at de overhodet ikke er bekymret for å miste jobben.
BT171015 OPPDATERINGER : Christine Korme i Abelia anslår at arbeidstakere og ledere må oppgradere seg jevnlig fremover.
VG171014 De gode nyhetene er at ferdigheter som kreativitet, empati og fantasi ser ut til å bli mer ettertraktet, og at tre av fire arbeidstakere føler seg klare til omstilling.
DB171014 Men er det så feil at kvinner og menn blir verdsatt på lik linje både som omsorgspersoner og arbeidstakere ?
DB171014 I et europeisk arbeidsmarked som er preget av fri flyt mellom titalls millioner arbeidstakere vil det være direkte provoserende å late som noe annet enn at det betyr veldig lave lønninger for veldig mange hardtarbeidende mennesker.
DB171014 Alternativet til tariffavtaler er individuelle lønnsoppgjør og fritt frem for å sette arbeidstakere opp mot hverandre.
DA171013 Alle land som ønsker at dets borgere skal ha tilgang til barnetrygd må selv sørge for, dersom de ønsker det, å tilby barnetrygd - også til arbeidstakere som jobber i utlandet.
DB171012 Han viser til pensjonister og arbeidstakere som har opplevd en lønnsnedgang, og at uføre og funksjonshemmede har opplevd kutt.
DB171012 Men dersom regjeringen legger opp til at det blir høyere økonomisk vekst og mindre arbeidsledighet neste år, vil også samfunnet kunne få inn mer skatt fra arbeidstakere - og dessuten betale ut mindre penger i arbeidsledighetstrygd.
DA171012 * Flere norske arbeidstakere enn snittet i EU oppgir at de er blitt utsatt for fysisk vold, ydmykende oppførsel og seksuell trakassering de siste tolv månedene.
DA171011 Nå mener han at samtlige arbeidstakere i Norge bør få den samme muligheten som de FLT-organiserte.
DA171011 En miniutgave av et slikt fond er allerede etablert for arbeidstakere organisert i LO-fondet FLT.
VG171010 Norske arbeidstakere har en gjennomsnittlig månedsinntekt på 43.500 sett under ett, og befolkningen uten innvandrere ligger noe høyere med 44.500 kroner i måneden.
NL171009 Hvis dette kan defineres som en virksomhetsoverdragelse, hvilke arbeidstakere vil ha rett til å bli overført til fylkeskommunene ?
DB171008 Blant annet vil Høyre gi mer penger til bedrifter som investerer i ansattes ferdigheter og som gir muligheter for arbeidstakere til å øke sin kompetanse.
NL171006 For å få dette til trenger vi både en standardisert guidekurs, et kvalitetssikringssystem, og ikke minst et incentiv for arbeidstakere til å bruke tid på dette.
SA171005 Nytt togstopp på Lura, nord for Sandnes sentrum, bildet, vil gi et bedre kollektivtilbud til dagens befolkning og eksisterende og fremtidige arbeidstakere og beboere på Lura, går det frem av en ny rapport.
SA171005 Bygges det et nytt togstopp på Lura, vil det føre til et bedre kollektivtilbud til dagens befolkning og eksisterende og fremtidige arbeidstakere og beboere på Lura, går det frem av rapporten.
DB171005 Han peker også på at en stor del av problematikken er knyttet til at det rett og slett ikke er nok arbeidstakere .
DB171005 Leder for juridisk avdeling i LO, Atle Sønsteli Johansen, mener arbeidstakere har fått bedre beskyttelse på områder som masseoppsigelser, vern for gravide arbeidstakere , arbeidstid, arbeidsmiljø, antidiskriminering, rettigheter for deltidsansatte, likelønn, midlertidighet og ferie, på grunn av EØS.
DB171005 Leder for juridisk avdeling i LO, Atle Sønsteli Johansen, mener arbeidstakere har fått bedre beskyttelse på områder som masseoppsigelser, vern for gravide arbeidstakere, arbeidstid, arbeidsmiljø, antidiskriminering, rettigheter for deltidsansatte, likelønn, midlertidighet og ferie, på grunn av EØS.
DA171005 Når Jåttåvågen igjen fylles gradvis med arbeidstakere og det legges på enda flere husstander vil vi i bydelen få en enda vanskeligere hverdag.
DA171005 Da Aker Solutions-bygget var fylt med arbeidstakere var trafikken uhåndterlig.
NL171002 I 2030, knappe 13 år fra nå ( og vi vet alle hvor fort tida flyr ) vil vi med dagens utvikling ha 40% pensjonister og knappe 160 000 arbeidstakere , 100 000 færre enn det vi i følge Konjunkturbarometeret trenger.
AA170930 Men Bjørnstad sier at store grupper arbeidstakere fortsatt sliter i arbeidsmarkedet.
DB170929 Ingen arbeidstakere skal utsettes for utilbørlig atferd, ifølge arbeidsmiljølovens kapittel som omhandler krav til det psykososiale miljøet.
DA170927 Særlig kontroversielt er det at småbedrifter gjennom lokale forhandlinger med uorganiserte arbeidstakere nå kan omgå allmenngjorte tariffavtaler om blant annet minstelønn.
VG170923 Også vanlige arbeidstakere rammes ¶
DB170923 Partiet har potensial til å fange opp bekymringer og ønsker til vanlige arbeidstakere i hele landet, og å treffe mange mulige velgere.
DB170923 Men de er jo fremdeles arbeidstakere .
DB170923 For de som ønsker å spå Arbeiderpartiets framtidige nedgang er det fristende å begrunne dette med strukturelle samfunnsendringer, som at en lavere andel arbeidstakere jobber i industrien, mens en stadig større andel av befolkningen har høyere utdanning og jobber i andre sektorer.
AA170923 Rapporten viser nemlig at en førskolelærer i Norge tjener 66 prosent av gjennomsnittslønnen til arbeidstakere med høyere utdanning, mens snittet for en førskolelærer i OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, er 78 prosent.
AA170923 Lærerlønninger i Norge er relativt sett lavest i Norden, og lærerne tjener under gjennomsnittet for arbeidstakere med høyere utdanning, viser OECD-rapport.
DA170921 Ifølge faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015, fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse ( NOA ), blir hvert år 200.000 arbeidstakere utsatt for vold og trusler på jobb.
AA170921 Flere arbeidstakere sliter med spillavhengighet og milliongjeld.
DB170920 Advokaten deler vanskelige arbeidstakere inn i fire grupper ; giftige arbeidstagere, kranglete arbeidstagere, svake arbeidstagere og uredelige arbeidstagere.
DB170919 Alle arbeidsgivere bør forpliktes til å jobbe fram en individuell kompetanseplan for alle sine arbeidstakere som sikrer at arbeidstakeren er faglig på høyden til å kunne fortsette i virksomheten eller til å kunne skifte jobb.
DA170919 Det var to arbeidstakere som begjærte at firmaet Kvina Transportservice AS ble slått konkurs.
DA170919 « Den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere , midlertidig ansatte og vikarer », heter det i en felles pressemelding fra Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport.
AA170919 « Den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere , midlertidig ansatte og vikarer », heter det i en felles pressemelding fra Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport.
VG170917 Spillerforeningen krever at de kvinnelige spillerne skal betraktes som arbeidstakere når de er på landslagsoppdrag.
VG170916 Spillerne vil regnes som arbeidstakere hos forbundet når de er på landslagsoppdrag, mens forbundet mener de kun er ansatt av klubbene.
AA170913 32,1 millioner mennesker er registrert som arbeidstakere i Storbritannia, en økning på 181.000 personer gjennom mai, juni og juli.
VG170912 Urokkelige og sterke rettigheter for arbeidstakere er noe like fransk som makroner og sjampanje, og den ferske presidentens forsøk på å liberalisere jobbsektoren faller dårlig i smak hos mange franskmenn.
VG170912 Jeg mener vi trenger de rettighetene vi har i dag, fordi vi arbeidstakere må beskyttes, sier 24 år gamle Camille Ferey til VG.
DN170911 - Alle muligheter er på bordet, men sånn vi ser det er det bedre for Storbritannia og våre arbeidstakere å forbli i det indre markedet, sier O'Grady.
DB170911 Spillerforeningen, som representerer spillerne både to lagene, krever at spillerne skal betraktes som arbeidstakere når de er på landslagsoppdrag for DBU.
DB170910 Spillerforeningen, som representerer kvinnelandslaget og U21-landslaget for menn i forhandlingene om nye avtaler, krever at spillerne skal betraktes som arbeidstakere når de er på landslagsoppdrag for DBU.
DB170909 Tillit : Stemningen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere er dårlig.
DB170909 Og hvordan skal han styrke den norske modellen, i en tid hvor EØS-innvandringen skaper store problemer i en rekke bransjer og organisasjonsgraden synker blant arbeidstakere ?
DA170909 Også Markussen tror sysselsettingsandelen vil øke i tida framover, men er ikke ensidig positiv på vegne av norske arbeidstakere .
NL170908 Utvikling og produksjon av hav-anlegg vil kreve et stort antall arbeidstakere med kompetanse og erfaring tilknyttet ingeniør-kunst utøvet under krevende betingelser i åpen sjø.
DB170906 For fire år siden lovet dagens regjering både mer frihet og større arbeidsmuligheter ved å være selvstendig næringsdrivende istedetfor å være arbeidstakere .
DB170906 Dette gjør at man må sjonglere flere jobber for å kunne ha en minsteinntekt, uten å ha de sosiale rettighetene arbeidstakere har - og kommer ut av det med negativt resultat både arbeidsmessig, lønnsmessig, rettighetsmessig og pensjonsmessig.
AA170905 Vi ønsker å gi våre dyktige norske piloter en lønnsøkning på linje med andre norske arbeidstakere , sier Gustafson.
VG170904 - Det handler ikke bare om å bygge kompetanse, men også om å få arbeidstakere og familier til å bli værende etter at de har fått sitt andre barn, sier Eriksen.
AA170904 Å ansette arbeidstakere med ulike utfordringer, bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.
AA170904 Sosialt ansvar : Å ansette arbeidstakere med ulike utfordringer, bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.
AA170902 Dersom Trump trekker USA fra avtalen, kan han prøve å tvinge Sør-Korea til å importere flere amerikanske produkter med svak eller ingen importkontroll, noe presidenten tror kan hjelpe amerikanske selskaper og arbeidstakere , skriver Washington Post. ( ©NTB ) ¶
DB170901 Legger vi til spådommen om at vi får om lag en milliard flere arbeidstakere på verdensbasis over den neste generasjonen, ser jeg ingen grunn til å la være : ¶
DA170901 Eller vil vi at « robotene » skal overta inntektene fra stadig færre arbeidstakere ? 6 ) De Grønne vil ha svindyrt drivstoff !
DN170831 Mye at det materialet regjeringen forbereder, er drøftet i flere omganger med arbeidsgivere og arbeidstakere , men i mer generelle vendinger.
AA170831 Ifølge presidenten vil lavere skatt for amerikanske virksomheter, føre til høyere lønninger for amerikanske arbeidstakere og flere produkter laget i USA.
DN170830 - Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
DB170830 - Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge, til Finansavisen.
DB170830 Likevel har en nesten tverrpolitisk skrekk for å røre ved ordningen gjort at vi fortsatt har en sykelønnsordning som garanterer norske arbeidstakere full lønn opp til 6 G, i år 561 804 kroner, når de er borte fra jobb på grunn av sykdom.
AP170830 Men den norske trepartsmodellen, der myndighetene deltar sammen med arbeidsgivere og arbeidstakere , er viktig for lønnsfastsettelsen.
AA170830 - Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. ( ©NTB ) ¶
VG170827 Ett år senere foreslo regjeringen å ta fra titusenvis av arbeidstakere retten til lønn under sykdom.
DB170826 Rapporten sier blant annet at det er rimelig å anta at utnyttelse av arbeidstakere til tvangsarbeid har økt de siste årene, og at den organiserte kriminaliteten vi kjenner fra byggebransjen nå er på vei inn i barnevern og ungdomsarbeid.
DB170826 Det er også et faktum at dette er tiltak for å beskytte norske arbeidstakere fra ubehagelig konkurranse fra arbeidstakere fra andre land.
DB170826 Det er også et faktum at dette er tiltak for å beskytte norske arbeidstakere fra ubehagelig konkurranse fra arbeidstakere fra andre land.
DN170825 Ett år senere foreslo regjeringen å ta fra titusenvis av arbeidstakere retten til lønn under sykdom.
DA170825 * Tvinge utenlandske arbeidsgivere til å inkludere utgifter til bolig, mat og transport for arbeidstakere , i tillegg til minstelønn.
DA170825 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere
VG170824 * Majoriteten av de innleide er utenlandske arbeidstakere .
DB170823 Flere hundre tusen arbeidstakere har klausuler i sine arbeidsavtaler som gjør at de ikke kan gå til konkurrenter, eller ilegges lange karantener ved overgang til slike stillinger.
DA170823 Hun mener Støre bør vise mer tillit både til arbeidsgivere og arbeidstakere .
DA170823 - I en tid der bedriftene må omstille seg er det viktig med en arbeidsmiljølov som er et forutsigbart verktøy som gir tydelige rettigheter og plikter til arbeidsgivere og arbeidstakere .
AA170823 I tillegg blir det forbudt å rekruttere arbeidstakere fra utlandet som er over 60 år og under 18 år.
DB170822 - Å lete etter mer olje nå er skadlig for norsk økonomi, for norske arbeidstakere og for framtida til barna og barnebarna våre, legger han til.
DB170821 Knallharde fronter mellom arbeidsgivere, myndigheter og arbeidstakere gjorde at åtte millioner arbeidsdager gikk tapt i 1933 alene.
DB170821 Den ledet fram til Hovedavtalen mellom LO og NHO i 1935 og deretter til trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere etter krigen.
DB170821 Men det er ikke gjennom å understreke sin historiske betydning fagbevegelsen gjør seg relevant for framtida og framtidas arbeidstakere .
DB170821 I offentlig sektor er fortsatt hele fire av fem arbeidstakere medlem av en fagforening.
DB170821 Dette er rettigheter som er synlige og gjenkjennelige for arbeidstakere , og kan gjøre organisering attraktivt for dem som i dag ikke fenges av hva fagorganisering kan by på.
DB170821 Andelen norske arbeidstakere som har organisert seg i en fagforening har falt sakte, men sikkert, siden toppen på begynnelsen av 90-tallet.
SA170818 Vi ønsker et trygt og organisert arbeidsliv, hvor arbeidstakere og arbeidsgivere kan møtes på like fot.
SA170818 Et trygt og seriøst arbeidsliv blir betydelig enklere å oppnå hvis arbeidstakere og arbeidsgivere er organisert, og derfor vil vi doble fagforeningsfradraget.
AA170818 EU viser betydelig interesse for næringen fordi den har god vekst, er « grønn », innovasjonsorientert og sysselsetter mange unge arbeidstakere og gründere.
VG170817 Behovet for bedre samferdsel og infrastruktur engasjerer både arbeidstakere og arbeidsgivere over hele landet.
DB170817 ¶ KAMP MOT ARBEIDSKRIMINALITET : Arbeidsminister Anniken Hauglie gir Arbeidstilsynet adgang til å bøtelegge arbeidstakere på byggeplassene som ikke har såkalte HMS.-kort og kan dokumentere hvem de er og hvem de jobber for.
DB170817 Det er opprettet flere servicesentre for å sikre at utenlandske arbeidstakere får god informasjon om sine rettigheter og plikter. 10.
DB170817 Blant de nye tiltakene er at Arbeidstilsynet får hjemmel til å bøtelegge bedrifter på byggeplasser og andre arbeidsplasser med arbeidstakere som ikke kan dokumentere hvem de er gjennom et såkalt HMS-kort.
DB170817 Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstakere , underleverandører og detaljer om betaling av skatt og avgifter.
DB170817 At arbeidstakere skal ha rettigheter, samt at rikdom og goder skal fordeles bredt står fortsatt sterkt i befolkningen.
DB170817 Det krever at uorganiserte arbeidstakere føler et medansvar for utviklingen, og at flere engasjerer seg for å sikre like forhold for alle.
DA170817 - Tilfanget av relativt ressurssvake arbeidstakere har sannsynligvis muliggjort mer arbeidslivskriminalitet, som følge av at arbeidsinnvandrere kan være lettere å utnytte enn norske arbeidstakere , heter det videre.
DA170817 - Tilfanget av relativt ressurssvake arbeidstakere har sannsynligvis muliggjort mer arbeidslivskriminalitet, som følge av at arbeidsinnvandrere kan være lettere å utnytte enn norske arbeidstakere, heter det videre.
DA170817 Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstakere , underleverandører og detaljer om betaling av skatt og avgifter.
AA170817 - Tilfanget av relativt ressurssvake arbeidstakere har sannsynligvis muliggjort mer arbeidslivskriminalitet, som følge av at arbeidsinnvandrere kan være lettere å utnytte enn norske arbeidstakere , heter det videre.
AA170817 - Tilfanget av relativt ressurssvake arbeidstakere har sannsynligvis muliggjort mer arbeidslivskriminalitet, som følge av at arbeidsinnvandrere kan være lettere å utnytte enn norske arbeidstakere, heter det videre.
DB170816 Disse bestemmelsene skal være med og sikre at arbeidstakere ikke skal utsettes for vold og trusler mens de er på jobb.
DB170816 - Samtidig mener jeg det er viktig at vi som samfunn er krystallklare på at netthets mot arbeidstakere er helt uakseptabelt.
AA170816 Utgangspunktet for appen var at arbeidstakere skulle kunne gi konstruktive tilbakemeldinger til sjefen, men i praksis har den også blitt brukt til å sende hets.
DN170815 I en ny undersøkelse sier fire av ti arbeidstakere at roboter kan overta jobben deres.
DB170814 Bestemmelsene skal sikre at arbeidstakere ikke utsettes vold og trusler i forbindelse med arbeidet.
DB170814 Arbeidstakere og arbeidsgivere må derfor ha kunnskap om netthets, hva det er og hvordan man skal forholde seg til det.
DN170813 Utbyggingen har skapt mange arbeidsplasser på Aukra og ført til at mange unge arbeidstakere har flyttet til kommunen.
NL170811 Så gjelder det å gi alle lik rett til nødvendig utdanning for å skaffe seg en jobb, men også for å kunne skape en jobb og en bedrift og samtidig få del i de samme sosiale ordninger som arbeidstakere nyter godt av.
DB170810 Men det må være tre parter, både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og vi har en åpen holdning til alle arbeidstakere .
DB170809 Der regjeringen har nektet for at vi har hatt en krise, har norske arbeidstakere stått sammen for å gi norsk eksportindustri best mulig forutsetninger for å lykkes.
DB170808 Dette skulle gi bedriftene mer fleksibilitet og lavere risiko ved ansettelser, og gjøre det lettere for unge og uerfarne arbeidstakere å få en fot innenfor arbeidslivet.
SA170807 | Myten om polske arbeidstakere
SA170807 Vi oppforder derfor arbeidsgivere til å slå hull på myten om at enkelte grupper arbeidstakere bare ønsker å jobbe.
SA170807 Til tross for dette kan det virke som myten at polske arbeidstakere bare ønsker å jobbe fortsatt lever like insisterende.
SA170807 Polske arbeidstakere fikk ord på seg for å ha en høy arbeidsmoral.
SA170807 Gruppen polske arbeidstakere har blitt mer og mer mangfoldig.
DB170807 « Arbeiderpartiet ble stiftet for å organisere arbeidstakere og fagbevegelsen til kamp for et mer rettferdig, og sosialistisk samfunn.
DA170807 * De skal bli rustet som arbeidstakere til å gå inn i « det tjueførste århundres økonomi ».
AP170807 | Utenlandske arbeidstakere overrepresentert blant de som døde på jobb ¶ 13 har omkommet i ulykker på jobb så langt i 2017, og utlendinger er fortsatt overrepresentert i statistikken.
AP170807 Utenlandske arbeidstakere er overrepresentert blant de omkomne.
AP170807 I fjor var ti av 25 omkomne utenlandske arbeidstakere .
AP170807 I 2014 var 13 av de 43 som omkom utenlandske arbeidstakere .
DB170802 Regningen overlates til vanlige arbeidstakere med vanlige lønninger.
DB170802 Dette skaper enda større press på ufaglærte arbeidstakere , og gjør at behovet for videregående opplæring, også for disse, igjen blir åpnet for folk i alle aldre.
DA170730 Hun anbefaler arbeidstakere som trenger hjelp eller tips om å ta kontakt.
DB170727 I overgangen mellom utdanning og heltidsarbeid er arbeidstakere ekstra sårbare for dårlige tider, og det vil også prege deres framtidige karrieremuligheter om de blir gående uten arbeid lenge.
DA170726 Han vil forsvare bedrifter mer enn arbeidstakere , tror avgangselevene.
AA170725 Både fagorganiserte og Ap mener den økte adgangen til midlertidige ansettelser ikke fører til at det skapes flere jobber, men heller at flere arbeidstakere tvinges til midlertidighet.
NL170724 Noen yrker er mer eller mindre borte, andre er overtatt av arbeidstakere fra lavkostland.
DB170719 ¶ VERRE MED DE BLÅBLÅ : artikkelforfatter mener det har blitt verre for kvinner og andre arbeidstakere i denne regjeringsperioden.
DA170717 Derfor er det foreslått at ordningen kun skal omfatte virksomheter som er registrert innenfor de aktuelle næringsgruppene, og de som leier ut arbeidstakere innenfor næringene.
DN170715 Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeid i fjor, var utenlandske arbeidstakere .
DN170715 Men blant utenlandske arbeidstakere er andelen av det totale antallet høyere.
DN170715 Andelen utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb, øker.
DN170715 - Dette er absolutt ikke tilfeldig, og det er helt uakseptabelt at det er farligere for utenlandske arbeidstakere enn norske.
AP170715 Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeid i fjor, var utenlandske arbeidstakere .
AP170715 Men blant utenlandske arbeidstakere er andelen av det totale antallet høyere.
AP170715 Andelen utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb, øker.
AP170715 - Dette er absolutt ikke tilfeldig, og det er helt uakseptabelt at det er farligere for utenlandske arbeidstakere enn norske.
AA170715 Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeid i fjor, var utenlandske arbeidstakere .
AA170715 Men blant utenlandske arbeidstakere er andelen av det totale antallet høyere.
AA170715 Andelen utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb, øker.
AA170715 - Dette er absolutt ikke tilfeldig, og det er helt uakseptabelt at det er farligere for utenlandske arbeidstakere enn norske.
DA170714 Det burde norske arbeidsgivere og arbeidstakere ha lært seg, sier leder for LOs sommerpatrulje, Pål Spjelkavik, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170714 - Jeg skjønner at glipper kan skje, men jeg er ganske lei av å finne arbeidstakere uten arbeidskontrakt.
AA170714 - For få arbeidstakere er informert om verneombud, og det mangler ofte arbeidskontrakt, oppsummerer hun.
DA170712 Ett av hovedmålene i avtalen er at alle arbeidstakere over 50 år skal stå 12 måneder ekstra i jobb i 2018 sammenliknet med 2009.
DA170712 Det gjør det også enklere for arbeidsgivere å satse på eldre arbeidstakere og gi dem påfyll med kompetanse, sier han.
DA170711 Kritikere roper varsku om Emmanuel Macrons arbeidslivsreform, som skal få fart på økonomien : Franske arbeidstakere kan vente seg en ubehagelig overraskelse etter sommerferien.
DA170711 Han mener franske arbeidstakere vil få seg en ubehagelig overraskelse ved jobbstart.
DB170707 FrPs Ulrikke Holmøy, som selv var rådgiver i Arbeidsdepartementet i 2015, da pensjonistene opplevde å få pensjonskutt til tross for at arbeidstakere fikk lønnsvekst, gjør som Frp-politikere flest og skylder på alle andre for det som skjer på FrPs vakt.
DB170707 Noe av det første de gjorde var å kutte i lønnsgarantiordningen som skal sikre at arbeidstakere får utbetalt lønn ved konkurs.
VG170706 EKSTRA UTSATT : Studenter er ikke beskyttet av samme lovverk som arbeidstakere , og det kan by på utfordringer, mener professor og forsker Ståle Einarsen.
DA170706 I Polen er det frykt for at Macron, som vil reformere EU og beskytte franske arbeidstakere , skal svekke polakkers arbeidsmuligheter i EU.
DN170705 Ifølge det italienske statistikkbyrået Istat er det rundt fem millioner utenlandske arbeidstakere i Italia.
DN170705 - Bidraget til trygde- og sosialtjenester fra utenlandske arbeidstakere vil falle med 73 milliarder euro, mens utbetalingene til utlendinger vil falle med 35 milliarder euro.
DA170705 Dette bidrar til at arbeidstakere blir utnyttet.
NL170703 Etablere en internasjonal bydel for bedrifter og arbeidstakere
SA170630 Det er nå svært mange givere som setter støtten på vent og Kreftforeningen merker « på pungen » at folk har høy terskel for å støtte en arbeidsgiver under en pågående konflikt med egne arbeidstakere .
DN170630 Vi har også en større andel eldre arbeidstakere .
BT170630 Mellom 2006 og 2016 økte gjennomsnittspensjonen med nesten 60 prosent, mens vanlige arbeidstakere opplevde en lønnsvekst på 47 prosent.
AA170630 Vi har også en større andel eldre arbeidstakere .
AA170630 Vi har også en større andel eldre arbeidstakere .
VG170629 I begynnelsen av juni varslet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kamp mot såkalte « nulltimerskontrakter » ; at arbeidstakere er ansatt, men med uten lønn mellom oppdrag.
NL170629 Svak lønnsutvikling for arbeidstakere gir enda svakere utvikling for pensjonister.
DA170629 Hauglie svarer at forslaget hennes rammer inn bruken av midlertidig ansatte på en god måte og sier hjemmelen kun skal gjelde arbeidstakere som leies ut til reelle vikariater, for eksempel ved sykdom eller foreldrepermisjon.
NL170628 Hvis ikke alle barna får den kunnskapen de trenger, får vi verken fremtidens arbeidstakere eller fremtidens gründere.
DA170628 De lovet å ikke endre arbeidsmiljøloven slik at det ble negativt for arbeidstakere , men de skulle modernisere den.
AA170628 Norwegian ville ikke gjøre seg avhengig av mektige fagforeninger og har plassert pilotene i et datterselskap, noe pilotene oppfatter som et forsøk på å undergrave deres rettigheter som arbeidstakere .
VG170627 I den nye ordningen vil pensjonistene få halvparten av det arbeidstakerne får : Pensjonene øker med 0,4 prosent dersom reallønnsveksten for arbeidstakere blir på 0,8 prosent.
DN170627 Er reallønnsveksten 0,4 prosent for arbeidstakere , får pensjonistene 0,2 prosent.
AA170627 - Negotia ( som organiserer arbeidstakere i privat sektor ), kjenner seg dessverre godt igjen i disse tallene.
AA170626 - Det blir bare flere og flere internasjonale arbeidstakere .
DA170621 - Mens øvrige arbeidstakere i norsk arbeidsliv kan prøve en usaklig oppsigelse for retten med vanlige prosessuelle rettigheter, vil det for en statsansatt skje ved at det klages til departementet virksomheten er underlagt.
DB170620 Steen-Mevold er helt enig med Stordalen i at næringslivsledere har et felles ansvar for å få unge arbeidsledige ut i arbeid, derfor har Scandic Hotels Norge en avtale med Ringer i Vannet, som hjelper dem med å finne arbeidstakere som har havnet utenfor.
DB170620 Samtidig synes hun også at Nav kan være mer aktive, slik at arbeidsgiverne vet hvilke arbeidstakere som er tilgjengelig.
DB170620 Nicolaisen synes det er en god idé, men ønsker seg også et system for at arbeidsgiverne kan holde seg oppdatert på hvilke arbeidstakere i Nav-systemet som er tilgjengelige.
DB170620 For arbeidstakere med både handicap, sykdom og som er psykisk utviklingshemmet, er hotellbransjen en fin mulighet, mener Steen-Mevold.
DB170620 Som andre arbeidstakere betaler de sine skatter og bidrar til velferdsstatens økonomiske fundament.
DA170620 Det var ministeren Hatz som satte i gang reformer i tysk arbeidsliv, som omfattet å begrense arbeidsledighetstrygd til 12 måneder og som oppfordret unge arbeidstakere til å akseptere alle jobbtilbud de fikk.
VG170616 le for verftsindustrien som sikrer utenlandske utstasjonerte arbeidstakere dekning for utgifter til reise, kost og losji, med henvisning til at dette handler om å hindre « sosial dumping », er gyldig, er det vanskelig å se dette som et tiltak som først og fremst ivaretar interessene til utsendte arbeidstakere , selv om det umiddelbart kan høres sånn ut.
VG170616 Når for eksempel Høyesterett slår fast at en allmenngjort tariffavtale for verftsindustrien som sikrer utenlandske utstasjonerte arbeidstakere dekning for utgifter til reise, kost og losji, med henvisning til at dette handler om å hindre « sosial dumping », er gyldig, er det vanskelig å se dette som et tiltak som først og fremst ivaretar interessene til
VG170616 Den mye omtalte kampen mot « sosial dumping » er betegnende for en type begrepsbruk som skaper inntrykk av at tiltak som allmenngjøring av tariffavtaler utelukkende handler om å sikre sosial beskyttelse for utenlandske arbeidstakere .
VG170616 Dekning av utgifter til reise, kost og losji er i praksis lite relevant for norske verftsarbeidere, mens dette vil gjelde alle utsendte utenlandske arbeidstakere .
AA170616 I tillegg får innleide arbeidstakere et utvidet varslervern.
VG170615 I undersøkelser sier 9 av 10 arbeidstakere at de er fornøyde med arbeidsmiljøet, og at de trives med arbeidet sitt.
VG170615 Det vil gi alle arbeidstakere , uavhengig av om man er medlem av en fagforening eller ikke, muligheten til å få hjelp til å få lønnen man har krav på.
DB170615 Har du fem ukers ferie er den ordinære satsen 12 prosent, eller 14,3 prosent for arbeidstakere over 60 år.
SA170614 | Dobling i sykefraværet for arbeidstakere over 67 år ¶
DN170614 Dobling i sykefraværet for arbeidstakere over 67 år ¶
DN170614 Dobling i sykefraværet for arbeidstakere over 67 år ¶ ¶
DN170614 | Dobling i sykefraværet for arbeidstakere over 67 år ¶
DN170614 Han viser til at fraværet i aldersgruppen 67 - 69 år fortsatt er under en firedel av fraværet for arbeidstakere generelt.
DB170614 Han viser til at fraværet i aldersgruppen 67 - 69 år fortsatt er under en firedel av fraværet for arbeidstakere generelt.
VG170613 Alle ( NAV, helsetjenesten/behandlere, utdanningsmyndighetene, arbeidsgivere og arbeidstakere ) har et felles ansvar for å hjelpe folk som står uten arbeid og aktivitet.
DN170613 Tariffoppgjøret har omfattet forhandlinger om sju tariffavtaler med over 30.000 arbeidstakere innen helse, utdanning og kultur med over 30 arbeidstagerorganisasjoner.
DN170613 Oppgjøret omfatter 30.000 arbeidstakere .
VG170612 Jeg ønsker derfor å foreslå at bemanningsbyråene kan ansette arbeidstakere midlertidig dersom de skal leies ut for å fylle reelle vikariater.
VG170612 Jeg vil ha slutt på såkalte « nulltimerskontrakter » ; at arbeidstakere får ansettelse, men uten lønn mellom oppdrag.
SA170612 For oss i Rogaland kommer den direkte eller indirekte tilknytningen, som arbeidstakere , naboer, pårørende, politikere og bybrukere, i tillegg.
DN170612 * Å tillate bemanningsbyråene å ansette arbeidstakere midlertidig dersom de skal leies ut for å fylle reelle vikariater.
DA170612 * Å tillate bemanningsbyråene å ansette arbeidstakere midlertidig dersom de skal leies ut for å fylle reelle vikariater.
AA170612 * Å tillate bemanningsbyråene å ansette arbeidstakere midlertidig dersom de skal leies ut for å fylle reelle vikariater.
VG170611 Polske arbeidstakere inviterte 760 000 ukrainere til sesongarbeid i 2015, en dobling fra året før.
SA170608 » DEBATT : Arbeidstakere og ledere skal ha trygghet til å kunne gi beskjed og ha tillit til at de ansvarlige er interessert og følger opp, samt erfare at det etablerte systemet for HMS i virksomheten fungerer.
SA170608 Plikt til å melde fra ¶ Arbeidstakere har plikt til å melde fra om feil og mangler, og komme med forslag til forbedringer.
SA170608 Involvering ¶ Arbeidstakere spiller en sentral rolle, og HMS arbeidet skal være organisert gjennom verneombud, arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte eller andre ansatte.
SA170608 Arbeidstakere og ledere skal ha trygghet til å kunne gi beskjed og ha tillit til at de ansvarlige er interessert og følger opp, samt erfare at det etablerte systemet for HMS i virksomheten fungerer.
DA170607 Vi må også huske på at det er mange arbeidstakere som ønsker seg deltidsstillinger.
DA170607 Så dette må bli en felles oppgave for både arbeidsgivere og arbeidstakere , sier Hans Jørn Rønningen.
BT170607 Norske arbeidstakere må belage seg på at lønnsfesten er over.
DN170605 Hun viser til at 290 fabrikker har deltatt i H&Ms programmer for dialog mellom arbeidsgivere og arbeidstakere , og at dette har berørt 370.000 fabrikkarbeidere.
AA170605 Fram til i dag har det vært vanlig å verne arbeidstakere ut fra en erkjennelse om at denne er den svakeste part i arbeidslivet.
AA170605 Avregulering av arbeidslivet har de siste årene resultert i utnytting av arbeidstakere , ikke minst gjennom vikarbyråer og sosial dumping.
DB170601 Kvinner er i høyere grad enn menn avhengige av velferdsstaten både som brukere og arbeidstakere , og er de store taperne ved privatisering.
DB170531 Oppsigelsestid : Alle arbeidstakere har rett på minimum én måned gjensidig oppsigelsestid.
DB170530 Hvor ingen arbeidstakere skal kunne gjøre en dum feil selv om det har helt ubetydelige konsekvenser.
DA170530 - Det må også være provoserende for norske arbeidstakere å tape kampen om jobbene for folk som er villige til å jobbe ulovlig ?
AA170530 Gjennom tidene, også i dag, har vi sett at det har vært lønnsomt med produksjonsmetoder som verken har tatt hensyn til dyrevelferd, arbeidstakere , miljø eller helse.
SA170529 For Arbeidstilsynet er det viktig å passe på at arbeidstakere ikke jobber ulovlig mye.
DA170529 Rapporten viser også at arbeidstakere i offentlig sektor gjennomgående vurderer ulike sider ved den eksterne ytringsfriheten som signifikant dårligere enn øvrige arbeidstakere .
DA170529 Rapporten viser også at arbeidstakere i offentlig sektor gjennomgående vurderer ulike sider ved den eksterne ytringsfriheten som signifikant dårligere enn øvrige arbeidstakere.
DA170529 Det er snart ti år siden varsling ble lovregulert og arbeidstakere fikk rett og plikt.
NL170526 Med andre ord ; attraktive arbeidstakere og skattebetalere til Tromsø kommune.
AA170526 Siden et enstemmig Storting i 1977 innførte 100 prosent lønn ved sykefravær for norske arbeidstakere , har ordningen så å si stått uforandret.
AA170526 I 2001 fikk vi IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) som skulle redusere sykefraværet, hindre at flere falt utenfor arbeidslivet, få flere mennesker i arbeid - særlig de med nedsatt funksjonsevne og få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobbene sine.
AA170524 Totalt vil da 359 arbeidstakere være tatt ut i streik i alle forbundene.
SA170522 - Vi må bygge for neste generasjons arbeidstakere , sier NHO-direktør Svein Olav Simonsen.
DN170522 - Endringene vil komme, og da må rammeverket ta det opp i seg, så framtidige arbeidstakere har samme retter og plikter som i dag.
NL170519 Stortingsflertallet vedtok ny landbruksmelding for 3 uker siden der de slo fast at Norge skal ha et livskraftig landbruk over hele landet og at bøndene skal løftes økonomisk slik at inntektsgapet mellom sammenlignbare arbeidstakere og bønder skal tettes.
DB170519 6-timersdag kan kanskje være en idé som tidskontoløsning for småbarnsforeldre, eller innenfor enkelte bransjer der arbeidstakere blir utslitt lenge før pensjonsalder.
DN170518 Macron sa også at han ønsker et Europa som både gir økt beskyttelse til arbeidstakere og som gjør det enklere for næringslivet å investere.
DB170518 Unge arbeidstakere må regne med å jobbe nesten alle de « ekstra » leveårene de får sammenliknet med dagens pensjonister.
DA170518 Vårt konkurransefortrinn ligger i den høye kunnskapen til våre arbeidstakere og hvor vi har en svært høy grad av læring i arbeidslivet.
DA170518 - Clemens, som underviste i klasserommet tvers over gangen, burde også ha blitt informert, sier advokaten, som viser til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsgivers ansvar for å beskytte arbeidstakere mot « vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre ».
AA170517 Macron sa også at han ønsker et Europa som både gir økt beskyttelse til arbeidstakere og som gjør det enklere for næringslivet å investere.
AA170516 Verken jeg, Brøndbo eller resten av Høyre tror at Arbeiderpartiets forslag om å sende en skatteregning på 15 milliarder kroner til norske bedrifter og arbeidstakere , vil sette fart på verdiskapningen.
DA170515 LES OGSÅ : Firma slått konkurs av arbeidstakere
VG170514 En ting er om utenlandske arbeidstakere i Storbritannia og briter i EU skal få bo der de nå bor.
VG170514 - Det vil være viktig for Norge å sikre at norske arbeidstakere , studenter og andre skal kunne å bo, arbeide, studere og oppholde seg i Storbritannia, og omvendt, etter den britiske utmeldingen fra EU og EØS, sa Tronstad.
DA170513 | Firma slått konkurs av arbeidstakere
DA170513 Det var to tidligere arbeidstakere i firmaet Bsh 2 AS som begjærte at selskapet ble tatt under rettens behandling som konkursbo.
DB170512 De har innført skatt på sluttvederlag for eldre arbeidstakere som mister jobben.
DA170512 Når man representerer noen og tusen vanlige arbeidstakere , tror jeg det er viktig at man i størst mulig grad deler kår med de man representerer, selv om en topptillitsvalgt har lange dager og et stort ansvar, sier Utgård og legger til : ¶
SA170511 Det viktige for LO er å være relevante for arbeidstakere - uavhengig av om de er i offentlig eller privat sektor, langtidsutdannet eller ikke, sier han.
AP170511 Det viktige for LO er å være relevante for arbeidstakere - uavhengig av om de er i offentlig eller privat sektor, langtidsutdannet eller ikke, sier han.
AA170511 Det viktige for LO er å være relevante for arbeidstakere - uavhengig av om de er i offentlig eller privat sektor, langtidsutdannet eller ikke, sier han.
VG170510 - Det dreier seg ikke om å forby arbeidstakere å komme til Norge, men å forby bruken av bemanningsbyråer i bransjer som er spesielt utsatt for at lønningene presses nedover ; først og fremst innen bygg og anlegg.
NL170510 Det ble registrert 14 arbeidskonflikter med til sammen 8.900 involverte arbeidstakere , ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170509 Grupper som har rett til feriepenger : ¶ Arbeidstakere
DB170509 Fiskere som lignes som arbeidstakere
DB170509 Feriepengene utgjør 10,2 prosent av sykepengene, men for arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, er prosentsatsen forhøyet til 12,5.
DA170509 I sin åpningstale til LO-kongressen mandag, gikk Gerd Kristiansen hardt ut mot regjeringen som hun mener skaper usikre arbeidstakere og fortsatte retorikken om midlertidig ansettelser.
DA170509 Som arbeidstakere har vi grunnleggende felles interesser.
DA170509 « Dersom delingsøkonomien øker i omfang, og de som utfører arbeid ikke betraktes som arbeidstakere , vil dette medføre at Arbeidstilsynet ikke har tilsynsmyndighet for en økende andel av arbeidslivet », heter det.
DN170508 Over 53.000 arbeidstakere har siden starten i 2006 fått opplæring på jobben på denne måten.
DB170508 Utviklingen har skjedd i raskt tempo etter EØS-utvidelsen i 2004, hvor Norge fikk tilgang på et stort antall nye arbeidstakere .
DA170508 Det kan innebære oppmykninger i 35 timers arbeidsuke, og færre rettigheter for arbeidstakere .
DA170508 Et dramatisk økt skatte- og avgiftstrykk for både bedrifter, arbeidstakere og forbrukere kan tette gapet mellom inntekter og utgifter.
BT170507 Men jeg kjenner hver eneste dag på at kvinner er arbeidstakere i et arbeidsliv bedre tilpasset far.
BT170507 For arbeidstakere som er fulltids sykemeldt, betaler arbeidsgiver 10 prosent av sykepengene i hele langtidsfraværsperioden.
AA170506 Vi erfarer at de setter stor pris på « annerledesperspektivet » som våre studenter representerer, og ser det som en gyllen anledning til å bli kjent med neste generasjon arbeidstakere .
DB170504 Hun ønsker å være anonym av hensyn til tidligere og framtidige arbeidstakere .
BT170504 LO er en samling av fagforbund som hver eneste dag jobber for å ivareta rettighetene til vanlige arbeidstakere .
BT170504 Jeg registrerer at høyrefolk gjør et poeng av at LO, som organiserer mer enn 900.000 norske arbeidstakere , gir pengestøtte til Arbeiderpartiet.
DB170502 Det har lenge vært unormalt mange arbeidstakere i høysparegruppen mellom 40 og 60 år, samtidig som det har vært få pensjonister.
DA170502 - Avtalen sikrer norske bedrifter, arbeidstakere og studenter like rettigheter med andre europeere i et fellesskap på 500 millioner mennesker, sier Bakke-Jensen til Dagsavisen.
DA170502 Han tegner et bilde av et arbeidsliv i rask endring, med digitalisering, teknologiutvikling og globalisering som sterke pådrivere, og mener det ikke bør være noen selvfølge at arbeidstakere som velger å stå utenfor det organiserte arbeidslivet bør få de samme fordelene som organiserte arbeidstakere .
DA170502 Han tegner et bilde av et arbeidsliv i rask endring, med digitalisering, teknologiutvikling og globalisering som sterke pådrivere, og mener det ikke bør være noen selvfølge at arbeidstakere som velger å stå utenfor det organiserte arbeidslivet bør få de samme fordelene som organiserte arbeidstakere.
DA170502 - I YS' arbeidslivsbarometer spør vi årlig arbeidstakere om hvorfor de er organiserte eller ikke.
DA170502 - Avtalen sikrer norske bedrifter, arbeidstakere og studenter like rettigheter med andre europeere i et fellesskap på 500 millioner mennesker, sier Bakke-Jensen til Dagsavisen.
AA170502 Innvandrere, fagforeninger og deres allierte igangsatte flere streiker, boikotter og marsjer for å synliggjøre bidraget innvandrere i USA står for, som arbeidstakere og i andre samfunnsnyttige roller.
VG170501 EØS-avtalen er bra for norske arbeidsplasser og bidrar til trygghet for norske arbeidstakere , spesielt i eksportbedriftene, sier Støre til VG.
SA170501 Påsken er over og mange arbeidstakere har satt pris på fridagene som høytiden brakte med seg.
SA170430 Disse besparelsene skal gjøre det mulig å senke skattebyrden på næringslivet og arbeidstakere til det nivået som er vanlig i andre vest-europeiske land.
DB170428 Og mens vi, til tross for avvik, er kommet langt i Norge og har en sterk arbeidsmiljølov, så er det ikke nødvendigvis slik at arbeidstakere utenlands har den samme sikkerheten.
DB170428 Hva betyr trygghet, likestilling og solidaritet for arbeidstakere ?
DA170428 Ifølge redaktøren i den Hong Kong-baserte organisasjonen China Labor Bulletin, Han Dongfang, skyldes det gryende opprøret at kinesere er i ferd med å bli mer bevisst sine rettigheter som arbeidstakere .
DA170428 Et stadig økende antall kinesere har blitt bevisst rettighetene sine som arbeidstakere .
DA170428 Det har gitt kinesiske arbeidstakere bedre kort på hånda.
AA170428 I en høyesterettsdom fra juni i fjor ble det fastslått at avlastere som har barn boende hos seg en helg, er ansatt i kommunene som arbeidstakere , ikke oppdragstakere som tidligere.
BT170427 Dette er familiefolk, arbeidstakere , noens venner og noens naboer.
VG170425 - Arbeidstilsynet vil gjennom 2017 fortsette med styrket oppfølging av arbeidsgivere og arbeidstakere i denne yrkesgruppen.
DB170425 - Stadig flere av Navs brukere har behov for tett oppfølging for å komme ut i jobb, og vi må frigjøre tid ved Nav-kontorene til samtaler, jobbveiledning og til å følge opp arbeidstakere og arbeidsgivere ute på arbeidsplassene.
DA170425 - Framtidens arbeidstakere vil jobber mer og mer som gründere gjør i dag.
DA170425 Han viser til at dersom du tar ut de selvstendig næringsdrivende fra regnestykket, får du et helt annet resultat : Da har andelen av økonomien som tilfaller arbeidstakere falt drastisk siden 70-tallet.
DA170425 De tradisjonelle ulikhetene mellom arbeidstakere og kapitaleiere er endret til arbeidstakernes disfavør.
AA170425 Vi skal utfordre arbeidstakere i Midtbyen til å bli med, og jeg vil også utfordre mine ansatte i formannskapet, sier ordfører Rita Ottervik, som er leder i søkerkomiteen for VM 2023.
AA170425 Inviterer arbeidstakere og kjendiser ¶
VG170424 - Norske arbeidstakere har nytt godt av det fagligpolitiske samarbeidet, og vi mener at landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, sier LO-leder Gerd Kristiansen i en pressemelding.
DN170424 - Norske arbeidstakere har nytt godt av det fagligpolitiske samarbeidet, og vi mener at landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, sier LO-leder Gerd Kristiansen i en pressemelding.
DA170424 Han peker på at arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og at gjengjeldelse ved varsling i henhold til loven er forbudt.
AA170424 På spørsmål om arbeidstakere vil starte for seg selv om de mister jobben, svarer 28 prosent i Norge ja. ( ©NTB ) ¶
BT170423 Et studium i humanistiske fag skaper selvstendige og kunnskapsrike arbeidstakere som kan skrive, innhente informasjon og analysere den.
VG170421 Det dreier seg om underbetalte, utnyttede arbeidstakere , tidvis med svært lave lønninger, til og med falske arbeidskontrakter og trusler om straff om de melder seg inn i en fagorganisasjon.
SA170420 De var ikke registrert som arbeidstakere .
DB170419 Hauglie sier at selv om de aller fleste arbeidstakere trives når de er på jobb, og at det store flertallet av virksomheter driver seriøst, så ser de at den useriøse delen blir mer og mer alvorlig.
SA170418 - Vi mener arbeidsplasser må tilbys amerikanere først, sier Trump, som mener dagens visumprogram har blitt misbrukt for å leie inn utenlandsk arbeidskraft på rimeligere lønn enn det bedriftene har måttet betale for amerikanske arbeidstakere .
DB170418 2015 og 2016 har vært magre år når det kommer til « ekstrafridager » for norske arbeidstakere .
SA170417 Selv om rundt halvparten av norske virksomheter har etablert tiltak for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb, har effekten vært svak.
SA170417 « Folk ønsker å jobbe lenger nå enn før, og lederne mener seniorarbeidstakere presterer minst like godt som andre arbeidstakere », skriver Kari Østerud.
SA170417 Tallene blir klarere for hvert år som går : Folk ønsker å jobbe lenger nå enn før, og lederne mener seniorarbeidstakere presterer minst like godt som andre arbeidstakere .
SA170417 Senter for seniorpolitikk presenterer årlig vårt « seniorpolitiske barometer », hvor vi presenterer tall basert på undersøkelser både hos yrkesaktive arbeidstakere og hos ledere i arbeidslivet.
SA170417 Det har også oppstått en « misforstått generasjonssolidaritet », hvor en økende andel både yngre og eldre arbeidstakere mener at seniorene må tre av for å skape plass i arbeidslivet for de yngre.
DB170417 På nav.no finner du også mer informasjon om selve sykepengene, som for eksempel sykepenger til arbeidstakere og sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere.
SA170411 Langt fra alle arbeidstakere , uavhengig av erfaring, kompetanse og posisjon besitter disse egenskapene.
DA170410 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere
DA170407 Ikke minst for mange arbeidstakere i Oslo og andre byer, kan dermed sykkelen være et høyaktuelt transportmiddel, iallfall når nye sammenhengende sykkelveinett etter hvert kommer på plass.
DA170407 Bedriften vil også kunne framstå som attraktiv for framtidige arbeidstakere og stikke seg ut blant konkurrentene, svarer Løkken.
DB170406 Takket vært ham har norske arbeidstakere fri halve desember og deretter halve mars eller april alt ettersom, dessuten skaffet til veie minst to ovale weekender i mai.
DA170404 * Dette bidrar til en netto innflytting av arbeidstakere til Oslo, særlig fra Vestlandet og Sørlandet, men også fra Trøndelag og Nord-Norge.
DB170403 Nye jobber skapes, svart blir hvitt, man får flere skattebetalere og arbeidstakere får sosiale rettigheter.
SA170402 Spesielt er økningen stor blant unge kvinnelige arbeidstakere .
DN170402 Samtidig synes hun norske arbeidstakere har mye å lære av det franske vektleggingen på prestasjon og resultater.
DB170401 Noe annet er utenkelig, siden stadig færre arbeidstakere skal bære stadig flere eldre på sine rygger.
DB170401 Den høye organisasjonsgraden i arbeidslivet og bruken av kollektive forhandlinger sørger både for en sammenpresset lønnsfordeling og en rettferdig fordeling av inntekten mellom arbeidstakere og kapitaleiere. 9.
DA170401 Selskapers virksomhet virker inn både på egne ansatte, innleid arbeidskraft, arbeidstakere i leverandørkjedene, kunder, lokalsamfunn og omgivelser for øvrig, sier Sevang.
VG170331 Flere nordmenn må reise ut og utfordre norske arbeidstakere når de vender tilbake.
DB170331 - Det er nemlig sånn at selvstendig næringsdrivende som har få fradrag, for eksempel teknologibedrifter, betaler rundt 30.000 mer i skatt enn vanlige arbeidstakere med samme inntekt, sa Grande og viste til at vanlige lønnsmottakere har et stort minstefradrag, mens selvstendig næringsdrivende bare får fradrag for faktiske utgifter, skriver NTB.
DA170331 Regjeringen foreslår at arbeidstakere skal kunne flytte deler av arbeidsdagen til sent på kvelden.
DA170331 - Forslaget gir arbeidstakere som ønsker større fleksibilitet, en mulighet til å planlegge hverdagen sin, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
AA170331 De endringene vi foreslår, vil ivareta varslerne bedre ved at også innleide arbeidstakere nå får varslervern, virksomheter med over ti ansatte må ha rutiner på plass, og offentlige myndigheter får utvidet taushetsplikt om varslerens identitet, sier Hauglie.
AA170331 - Dersom det er slik at arbeidstakere vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, må loven legge tryggere rammer for varsling.
DB170330 De aller fleste arbeidstakere er bundet av taushetsplikt, og omfanget varierer - avhengig av interessene som skal beskyttes.
DB170330 Regjeringens forslag innebærer at varslingsreglene nå også skal gjelde for innleide arbeidstakere .
AA170330 Dette vil skje i et forrykende tempo, så det blir krevende for arbeidstakere , ledere og politikere, men vi har gode forutsetninger for å lykkes, uttalte Mæland og pekte på landets store naturressurser, en høyt utdannet befolkning, god digital infrastruktur og en tradisjon for samarbeid. ( ©NTB ) ¶
AA170330 Nye forskrifter skal sikre et bedre vern av arbeidstakere mot vold eller trusler om vold på jobben. 7,5 prosent av norske arbeidstakerne, om lag 200.000 yrkesaktive, blir hvert år utsatt for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ).
DB170329 For Fagforbundet er det viktigste at medlemmene - arbeidstakere i Norge - har gode lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.
DB170328 Legene jobber lange skift og flere timer i uka enn de fleste andre arbeidstakere , men har samtidig nytt anerkjennelse og blitt vist tillit.
DB170328 Det skyldes både at vi misliker at noen ikke stoler på oss, at vi skifter referanseramme fra å være gode arbeidstakere til å bli nyttemaksimerende egoister, og at det forkludrer signalet vi ønsker å sende, nemlig at vi er gode, når handlingene våre kan se ut som de er drevet av egeninteresse.
DB170327 - Han har lønn i oppsigelsestiden som alle arbeidstakere har.
DB170327 ¶ LØNN FØR AVREISE : I utgangspunktet skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men noen arbeidstakere kan endre på utbetalingsdato.
DB170327 Det er rett og slett et innslag av overformynderi her, for å passe på at arbeidstakere ikke møter lovpålagt ferie uten å være sikret penger til å forsørge seg med, forklarer Larsen videre.
DB170327 - Hensikten med feriepenger er å sikre at arbeidstakere har penger disponible ved ferieavviklingen, siden lønn i ferie er et sjeldent unntak i Norge.
DB170327 Da sikter hun til at loven nå også skal gjelde innleide arbeidstakere og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte.
AA170327 Rutinene for varsling skal nå også gjelde innleide arbeidstakere og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte.
DB170326 Ifølge en rapport fra Italias nasjonale byrå for statistikk, blir nesten en fjerdedel av gravide arbeidstakere sparket under eller etter svangerskapet - selv om dette er ulovlig.
DB170326 Fem måneder betalt fødseslspermisjon er obligatorisk for arbeidstakere og arbeidsgivere.
DB170326 - Men disse jobbene kan ikke norske arbeidstakere konkurrere om hvis ikke myndighetene får orden i sysakene.
DB170325 Unntak gjelder for arbeidstakere som sier opp sin stilling etter 15. august, men de kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30.
AA170324 Han framholder at partiets holdning om at det er nødvendig for arbeidstakere å kjempe for sine interesser, ikke er et hinder for gjennomslag ved forhandlingsbordet, men en forutsetning.
DB170323 Læres studentene til å bli gode forskere innen sitt fag, vil de også bli solide og etterspurte arbeidstakere .
DA170323 * Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn andre.
BT170323 Det reflekteres i traktatens fokus på sysselsetting, arbeidsvilkår, yrkesopplæring og utdannelse, beskyttelse mot arbeidsulykker, sikring av organisasjonsrett og kollektive forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere .
AA170323 Det er i følge statuttene « en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver ».
SA170322 | Toril Nag : « Både arbeidsgivere og arbeidstakere gjør klokt i å forberede seg på gig-økonomien » ¶
SA170322 Dersom vi snur ryggen til, kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få en ubehagelig overraskelse i bakhodet.
SA170322 Både arbeidsgivere og arbeidstakere gjør klokt i å forberede seg på nye tider.
DB170322 Arbeidstakere kan fritas fra overtidsarbeid av helsemessige eller viktige sosiale grunner.
AA170322 Østerud mener undersøkelsen bekrefter at høynet aldersgrense i arbeidslivet i Norge ikke har endret norske lederes positive syn på eldre arbeidstakere .
AA170322 | Ledere positive til eldre arbeidstakere
AA170322 De opplever ikke at de har måttet slite med eldre arbeidstakere som ikke fungerer, og de opplever at de er produktive, lojale og ansvarsfulle når de gjør jobben sin, sier Østerud. ( ©NTB ) ¶
AA170322 - De svarer at de ikke opplever det som et problem at aldersgrensen er blitt hevet, at de har eldre arbeidstakere ansatt, og at de kommer til å bli eldre i framtiden.
DA170321 Utenlandske arbeidstakere som jobber i et « begrenset tidsrom » i Norge kan i dag lovlig unntas viktige deler av arbeidsmiljøloven, blant annet HMS og forhold om varsling.
DA170321 Reglene finnes i utsendingsforskriften, som gjelder arbeidstakere som er sendt for å jobbe i et annet land i en tidsbegrenset periode.
AA170320 Foretaket benyttet seg av egne arbeidstakere ved prosjekteringen, konstrueringen og monteringen av reolsystemet.
DB170319 I motsetning til vanlige arbeidstakere er det kun pensjonsopptjeningen i Folketrygden som går automatisk.
DB170319 BØR SIKRE SEG : I motsetning til vanlige arbeidstakere er det kun pensjonsopptjeningen i Folketrygden som går automatisk for gründere, skriver artikkelforfatteren.
AP170317 - I den offentlige debatten er den blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
AA170317 - I den offentlige debatten er den blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
VG170316 Hagen mener det er greit at Oslo kommune risikerer å miste arbeidstakere med hans nye forslag.
VG170316 - I den offentlige debatten i etterkant, har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
SA170316 - I den offentlige debatten i etterkant har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
DB170316 Vi har eksempler på kontrollperioden vår på arbeidstakere som har jobbet mer enn 70 timer uker, helt opp til 88 timer, fortsetter Luthen.
DB170316 Det ser vi, både som forbrukere og som arbeidstakere , sier Berland.
DB170316 - Vi er nødt til å ha en avtale med arbeidstakere som regulerer arbeidsforholdet.
DA170316 - I den offentlige debatten i etterkant, har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
AA170316 Foretaket benyttet seg av egne arbeidstakere ved prosjekteringen, konstrueringen og monteringen av reolsystemet.
AA170316 - I den offentlige debatten i etterkant har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
DB170315 EU-domstolen har i en kontroversiell dom sagt at arbeidsgiver kan forby arbeidstakere å ha på seg religiøse klesplagg på jobb.
SA170314 FÅR VITE FOR SENT : - Som arbeidstakere får vi vite for sent om arbeidsgivere som ikke har betalt inn tjenestepensjonen vår, sier Rolf Arne Halleraker, som selv er utsatt for det.
DB170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
DA170314 Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere .
DA170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
AP170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
AA170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
DN170313 Intel er fra før den største arbeidsgiveren i Israel med rundt 10.000 arbeidstakere , et tall som nå vil øke ytterligere med overtakelsen av Mobileye.
DB170313 Vi får stadig flere eksempler på arbeidstakere som jobber 12 timers dager ni måneder i strekk, og som lønnes ned til 35 kroner timen !
DB170313 Målet må være at alle arbeidstakere i Norge skal sikres de samme grunnleggende rettighetene som vi tar som en selvfølge på land.
DB170313 Det er verdier og rettigheter som funger godt både for arbeidsgivere og arbeidstakere , og som vi er stolte av.
BT170313 FÅR VITE FOR SENT : - Som arbeidstakere får vi vite for sent om arbeidsgivere som ikke har betalt inn tjenestepensjonen vår, sier Rolf Arne Halleraker, som selv er utsatt for det.
AA170313 Intel er fra før den største arbeidsgiveren i Israel med rundt 10.000 arbeidstakere , et tall som nå vil øke ytterligere med overtakelsen av Mobileye.
AA170313 Trump inntok under valgkampen er hard tone overfor Kina, som han blant annet har beskyldt for å drive en urettferdig handelspolitikk som har skadd USA og amerikanske arbeidstakere .
DB170312 Vi ønsker å unngå at arbeidstakere i byggenæringen blir en sosial og økonomisk 'lavkaste', med de problemer dette medfører for næringen, samfunnet og enkeltmennesker.
DB170311 * Gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing på linje med arbeidstakere .
VG170310 Vi foreslår derfor fem års fritak i arbeidsgiveravgift for folk som har vært uten arbeid i mer enn to år, og 50 prosent lønnstilskudd i en toårsperiode, for arbeidstakere som har vært uten jobb i minst to år.
DB170309 Sysselsettingen faller, og Høyre har gjort arbeidslivet mindre trygt - vi husker at over en million norske arbeidstakere for to år siden streiket mot at Høyre svekket arbeidsmiljøloven, sier Støre.
DB170309 Økt ledighet kunne kanskje vært en pris som var verdt å betale dersom lenger permittering ga økt sannsynlighet for å komme tilbake til den samme jobben, som tross alt er det de fleste permitterte arbeidstakere foretrekker.
DB170309 Uavhengig av lengden på permitteringsperioden tar mange bedrifter tilbake arbeidstakere på slutten av den maksimale permitteringsperioden.
DB170309 Sannsynligvis er det fordi det føles tryggere for arbeidstakere å fortsatt ha en tilknytning til sin gamle bedrift, selv om den tryggheten i realiteten er illusorisk.
DB170309 Når det er grunn til å tro at nedgangen er langvarig, er det derimot viktig at arbeidstakere så raskt som mulig orienterer seg mot nye muligheter.
DB170309 Det finnes store mengder forskning som viser at arbeidstakere som er permitterte i mindre grad ser etter andre jobber, enn arbeidstakere som er på vanlige dagpenger.
DB170309 Det finnes store mengder forskning som viser at arbeidstakere som er permitterte i mindre grad ser etter andre jobber, enn arbeidstakere som er på vanlige dagpenger.
DA170309 Verger er per definisjon oppdragstakere og ikke arbeidstakere .
BT170309 SØKER TIPS : Denne våren ønsker BT tips om arbeidsforholdene til arbeidstakere innenfor alt fra bygg og anlegg, hotell og restaurant, bilverksteder, transport til andre servicenæringer.
BT170309 Sosial dumping og svart arbeid er et alvorlig problem for arbeidstakere i Bergen og omegn.
BT170309 SØKER TIPS : Denne våren ønsker BT tips om arbeidsforholdene til arbeidstakere innenfor alt fra bygg og anlegg, hotell og restaurant, bilverksteder, transport til andre servicenæringer.
BT170309 Sosial dumping og svart arbeid er et alvorlig problem for arbeidstakere i Bergen og omegn.
DA170307 Arbeidsgiverne oppnår dermed fleksible og billige arbeidstakere som gjerne tar ekstravakter, men da selvfølgelig uten overtidsbetaling.
BT170306 Målet er at norske arbeidstakere skal få mer i lommeboka neste år, men LO-lederen åpner også for at kjøpekraften bare blir stående på stedet hvil.
AA170304 Tingstad forteller også at mange arbeidstakere fordekkes som enkeltpersonforetak, slik at arbeidsgiver unngår minstelønn og andre plikter.
FV170303 Ifølge politiet har alle tre ført ut store summer kontanter fra Norge uten å være registrert som arbeidstakere i Norge.
DN170303 800.000 arbeidstakere får 1,5 til 2 millioner kroner mer i pensjon enn dem som ikke jobber i bedrifter med Avtalefestet pensjon ( Afp ).
DA170303 Jeg tror vi både bør diskutere om arbeidsgiver skal få et forlenget ansvar, men også egenandel for arbeidstakere slik det er for alle andre trygdeordninger, sier Rotevatn.
AA170303 På flere områder er fri flyt av kapital og arbeidskraft positivt, men vår oppgave som en sterk fagforening er å ivareta rettigheter til arbeidstakere som jobber i Norge.
AA170303 Parat-nestleder Vegard Einan kaller saken en seier for alle norske arbeidstakere .
AA170303 Parat og norske arbeidstakere har mye å takke henne for.
SA170302 Arbeidstakersiden har lenge advart mot denne utviklingen som medfører at norske arbeidstakere erstattes med billig utenlandsk arbeidskraft.
DN170302 LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik sier Virke kommer til å møte stor motstand fra fagbevegelsen dersom de vil gå inn for kutt i sykelønnsordningene for arbeidstakere .
DA170302 LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik sier Blyverket og Virke kommer til å møte massiv motstand fra fagbevegelsen dersom de vil gå inn for kutt i sykelønnsordningene for arbeidstakere .
DA170302 Det kan bli et insentiv for å få arbeidstakere med langtidsfravær tilbake i jobb og må sees i sammenheng med gradert sykemelding, sier Blyverket.
AA170302 LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik sier Virke kommer til å møte stor motstand fra fagbevegelsen dersom de vil gå inn for kutt i sykelønnsordningene for arbeidstakere .
DB170301 Det vil kunne øke skatteinntektene, samtidig som det gjør mennesker mer attraktive som arbeidstakere , fordi robotene blir dyrere enn uten skatten.
DA170301 | Arbeidstakere taper på lange permitteringer ¶
AA170301 | Arbeidstakere taper på lange permitteringer ¶
DN170228 - Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping, sier Webb.
DB170228 LO-lederen er bekymret for at mange arbeidstakere går glipp av pensjonsopptjening som følge av deltid og kortvarige arbeidsforhold.
DB170228 - Alt i alt betyr det at norske arbeidstakere står overfor fallende pensjonsnivå som følge av levealdersutviklingen og samtidig en stor utrygghet for framtidige tjenestepensjoner, skriver Kristiansen.
DB170228 Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping, sier Trude Vollheim Webb.
DA170228 I 2010 var det cirka fem arbeidstakere per pensjonist, i 2050 vil det være tre arbeidstakere .
DA170228 I 2010 var det cirka fem arbeidstakere per pensjonist, i 2050 vil det være tre arbeidstakere.
DA170228 LO-lederen er bekymret for at mange arbeidstakere går glipp av pensjonsopptjening som følge av deltid og kortvarige arbeidsforhold.
DA170228 - Alt i alt betyr det at norske arbeidstakere står overfor fallende pensjonsnivå som følge av levealdersutviklingen og samtidig en stor utrygghet for framtidige tjenestepensjoner, skriver Kristiansen.
AA170228 YS - en av fire hovedsammenslutninger for arbeidstakere - vedtok tirsdag ettermiddag kravene foran lønnsoppgjøret.
AA170228 LO organiserer desidert flest arbeidstakere i denne sammenhengen.
AA170228 - Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping, sier Webb.
AA170228 - Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping, sier Webb.
VG170227 Det er den norske arbeidslivsmodellen med et tett samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter som nå står på spill, hevder Frøyland.
DA170227 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere
DA170227 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere
DA170227 Det er ikke organisasjonen LO som får fordel av det samarbeidet, det er de 1,5 millioner arbeidstakere som er medlem av en arbeidstakerorganisasjon som nyter godt av det.
DA170227 Fredriksen mener arbeidstakere må ta mer ansvar selv.
DA170227 Forskerne har brukt tall fra 2011, med drøyt to millioner norske arbeidstakere inkludert i studien.
BT170227 Det er den norske arbeidslivsmodellen med et tett samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter som nå står på spill, hevder Frøyland.
AA170227 Det er den norske arbeidslivsmodellen med et tett samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter som nå står på spill, hevder Frøyland.
VG170225 - Løperne er på mange måter arbeidstakere .
DB170224 For selv om både DNB, Orkla og Telenor varsler at behovet for arbeidstakere går ned, spiller paradoksalt nok de samme selskapene en nøkkelrolle i politikernes arbeid for å skape nye arbeidsplasser.
DA170224 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere
DA170224 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere
DA170224 Lovgiver har flere ganger uttalt at det er ønskelig at det legges til rette for faglærte arbeidstakere i regelverket, og at arbeidsgiverne skal ha et større ansvar ved rekruttering.
DB170223 Ifølge tall fra Finans Norge, har 458.000 arbeidstakere behandlingsforsikring betalt av arbeidsgiver, mens 45.000 har privat behandlingsforsikring.
DB170223 Og fortsatt kan mye gjøres for å dempe lønnsdumping og utnytting, sikre lik konkurranse i forhold til norske arbeidstakere .
DA170223 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere
DA170223 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere
DA170223 I tillegg har det vært økt oppmerksomhet mot såkalt innkvartering hvor boforholdene til arbeidstakere kontrolleres.
DA170223 Dette bidrar til konkurransevridning for de seriøse aktørene, arbeidstakere blir utnyttet og det blir unndratt skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet.
DB170222 « Statistikk tyder på at ansatte i barnevernsinstitusjoner er en særlig utsatt gruppe da om lag 41 prosent av arbeidstakere innenfor yrkeskategorien 'vernepleier/sosialarbeider' oppgir at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen.
DA170222 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere
DA170222 - Andre bransjer og sektorer enn oljebransjen ropte på arbeidskraft, og vi ville bruke mulighetene som åpnet seg til å venne norske arbeidstakere til at omstilling kan bety at noen må flytte på seg.
VG170221 - Vi mener at utenlandske arbeidstakere som betaler det samme i skatt som et lands borgere, skal få de samme trygdeytelsene tilbake uavhengig av nasjonalitet eller hvor barna deres bor.
DA170221 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere ¶ 55-åringen driver et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak og 54-åringen fra Jæren har jobbet hos ham som altmuligmann.
BT170221 Målet er at norske arbeidstakere skal få mer i lommeboka neste år, men LO-lederen åpner også for at kjøpekraften bare blir stående på stedet hvil.
BT170221 Mens LO skjerper tonen, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til VG at norske arbeidstakere bør være forberedt på å tape reallønn i år også.
SA170220 HiOA har ambisjoner om å oppnå universitetsstatus, men en gruppe arbeidstakere står i veien for målet.
DN170220 Et av tallene som arbeidstakere venter på, er utviklingen i reallønnen.
DA170220 | Slått konkurs av arbeidstakere
DA170220 LES OGSÅ : Slått konkurs av arbeidstakere
BT170220 Nord mener partene i tariffoppgjøret må ta realitetene inn over seg og bidra til rettferdig fordeling og reallønnsutvikling for alle arbeidstakere .
AA170220 I dagens regelverk heter det at « Arbeidsgivere som benytter seg av utenlandske arbeidstakere som ikke har riktig type oppholdstillatelse, kan få bøter eller fengselsstraff ». ( ©NTB ) ¶
SA170219 Vi skal mot vår vilje påtvinges unntak fra den loven som beskytter andre arbeidstakere , og arbeidsgiver skal ensidig råde over vår tid ; Unntatt loven, diktert av arbeidsgiver.
AA170219 Det var tilfellet for de fleste grupper av arbeidstakere i fjor.
AA170219 I dagens regelverk heter det at « Arbeidsgivere som benytter seg av utenlandske arbeidstakere som ikke har riktig type oppholdstillatelse, kan få bøter eller fengselsstraff ». ( ©NTB ) ¶
DB170217 Pedersen mener løsningen ligger i at arbeidstakere i kunstnerisk og audiovisuell bransje omfattes av et særlig vern gjennom en forskrift i arbeidsmiljøloven.
BT170217 Årsaken til at vi har mange biler på veien er fordi arbeidstakere har behov for biltransport til og fra jobben.
BT170217 Ikke alle arbeidstakere jobber i gåavstand fra jobb, eller har tilgang på et godt kollektivtilbud.
AA170217 Den store utfordringen er å få tak i kvalifiserte arbeidstakere , og veksten stoppes i mange bedrifter fordi de ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft.
SA170216 Han har også fått hard kritikk for sitt syn på minimumslønn og overtidsregler, noe han har kritisert som sjef for en hurtigmatkjede, at han har unnlatt å betale skatt for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA og for sitt syn på kvinner og egne arbeidstakere . ( ©NTB ) ¶
DN170216 Han har også fått hard kritikk for sitt syn på minimumslønn og overtidsregler, noe han har kritisert som sjef for en hurtigmatkjede, at han har unnlatt å betale skatt for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA og for sitt syn på kvinner og egne arbeidstakere . ( ©NTB ) ¶
AA170216 Han har også fått hard kritikk for sitt syn på minimumslønn og overtidsregler, noe han har kritisert som sjef for en hurtigmatkjede, at han har unnlatt å betale skatt for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA og for sitt syn på kvinner og egne arbeidstakere . ( ©NTB ) ¶
DN170215 Det tragiske er at de i stedet kan kaste 20 000 norske arbeidstakere og pensjonister ut i en utrygg økonomisk situasjon, sier Grimsgaard Andersen.
DB170214 Men det åpner også for andre spørsmål : Om disse personene har nedsatt arbeidsevne, skal de da ansettes som ordinære arbeidstakere ?
AA170213 - Vi gikk til streik i høst fordi vi ønsker at alle arbeidstakere i sykehus skal være omfattet av et kollektivt vern for hvor mye det kan jobbes.
DB170212 Men det var først da ferieloven kom i 1947 at alle arbeidstakere ble sikret 3 ukers ferie, og i 1964 ble dette utvidet til 4 ukers ferie.
DB170212 Etter 1900 fikk stadig flere arbeidstakere rett til ferie gjennom ulike tariffavtaler og voldgiftsdommer.
AP170211 Fakta : Seniorer i arbeidslivet : ¶ 59 prosent av arbeidstakere over 60 år kan tenke seg å fortsette i arbeid etter at de får rett til pensjon.
DB170210 Samme rapport oppgir at 39 prosent av norske arbeidstakere tror de vil oppleve store ubehageligheter hvis de varsler om kritikkverdige forhold.
DN170208 - Vi går gjerne i tog sammen med LO for å løfte de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende, men å klassifisere dem som arbeidstakere blir feil medisin, sier Thommessen.
DN170208 - Hvis delingsøkonomien vokser seg større, vil vi få en vekst i antall selvstendig næringsdrivende og en lavere vekst i antall tradisjonelle arbeidstakere .
DB170208 Selvstendig næringsdrivende skal også inkluderes i ordningen, i bytte mot at de da betaler trygdeavgift og forplikter seg til å forsikre seg hos private for å få dekket arbeidsgiverbetalingen arbeidstakere får.
AA170208 Det betyr at det offentlige betaler deler av lønna til arbeidstakere som har hull i CV-en, eller som sliter med lettere sykdom.
DB170207 Dette vil redusere motivasjonen til å misbruke trygdeordningene, og gjøre det mer lønnsomt for arbeidsgivere å sysselsette arbeidstakere som ikke kan jobbe 100 prosent.
AA170207 · IBM skal investere og bidra til at studenter og arbeidstakere utvikler ferdighetene som skal til for å arbeide effektivt sammen med kognitiv teknologi.
DB170206 Ifølge Washington Post argumenterer de også for at immigrasjon og økonomisk vekst er tett knyttet sammen, og at ordren vil skade USAs muligheter til å tiltrekke seg talentfulle arbeidstakere .
DB170204 Etter noen tiår der arbeiderbevegelsens fokus først og fremst hadde vært å bygge landet etter krigen, og der det var gjort en stor innsats for å øke produktiviteten og rasjonalisere, var det en ny generasjon arbeidstakere og tillitsvalgte som reiste debatt om miljøet på og utenfor arbeidsplassen.
DB170204 Arbeidsmiljøloven har sikret arbeidstakere i Norge et trygt og anstendig arbeidsliv.
DB170201 Skulle vi ha sett utenfor Norden, og vi har sondert markedet i Tyskland og så videre, så vet vi at trenerne er veldig godt betalte arbeidstakere - det kan jeg forsikre deg om, sier fotballpresidenten med et smil.
DN170131 Nav avdekket svindel med dagpenger ved å kikke arbeidstakere i kortene.
DB170131 Dessverre har jeg opplevd at det står mye igjen før det er godt tilrettelagt for arbeidstakere med fysiske utfordringer.
DN170130 I en pamflett utgitt av Manifest forlag anfører Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag, at pensjonsordningen slår dårlig ut for unge arbeidstakere .
BT170128 Det dreier seg til sammen om i underkant av 200 arbeidstakere .
SA170126 Hos oss har mange flinke og ekstremt kompetente arbeidstakere mistet jobbene sine.
BT170126 - Det erfares at det er lavere etterspørsel fra østeuropeere, i tillegg til at det er færre arbeidstakere fra oljenæringen som er på boligjakt.
DB170124 Avtalene inneholder nemlig krav om rettigheter for arbeidstakere , miljøet og regler for sikkerhet.
BT170124 I denne saken står altså arbeidsgivere, arbeidstakere og pensjonistene samlet.
DB170123 - Det er en bra ting for amerikanske arbeidstakere , sa Trump ifølge Reuters.
DB170121 Representantene på Stortinget tjener godt over 800 000 kroner i året, og mens vanlige arbeidstakere har maksimale innskuddssatser på fem prosent på lønn inntil 511.000 kroner, og åtte prosent på lønn over denne summen, får stortingsrepresentantene et innskudd på 6 prosent inntil 600.000 kroner i lønn, og hele 24 prosent på lønnen over dette.
SA170119 | Trygge arbeidstakere er produktive arbeidstakere
SA170119 | Trygge arbeidstakere er produktive arbeidstakere ¶
SA170119 Trygge arbeidstakere er produktive arbeidstakere .
SA170119 Trygge arbeidstakere er produktive arbeidstakere.
DN170119 Utenlandske arbeidstakere skal fortsatt være i bransjen, men de må bli en del av den norske modellen, sier han.
DN170119 Nesten 80 prosent av veksten kom gjennom rekruttering av utenlandske arbeidstakere , skriver Dagsavisen.
DB170113 Selv om sparemuligheten er lavere enn for øvrige arbeidstakere , er denne spareformen betydelig gunstigere enn andre spareformer.
DB170111 En ordning med KompetanseFunn vil bidra til at flere bedrifter investerer i sine ansatte og at arbeidstakere får nødvendig kompetansepåfyll til å holde seg relevante for arbeidslivet, sier Røe Isaksen.
DB170111 - Det at flere yrker og arbeidsoppgaver vil forsvinne på grunn av digitalisering, robotisering og automatisering, kan umiddelbart fremstå en som trussel for mange arbeidstakere .
BT170111 Hvis eksempelvis Lerum sysselsetter mange arbeidstakere som ikke synes noe om at den lokale saft- og syltetøyprodusenten ikke finnes i hyllene, så kan det selvfølgelig føre til at mange boikotter Rema 1000 i det aktuelle nedslagsfeltet.
SA170110 Det vil sannsynligvis føre til at tidspunktene for de ansattes vaktskifter vil måtte justeres, noe som lett vil kunne avstedkomme store utfordringer for arbeidsgiver, gjeldende ledelse på den enkelte institusjon, samt arbeidstakere og deres fagforeninger.
SA170109 Oslo ( NTB ) : Forslaget om å verne store deler av Lofoten er et stort svik mot petroleumsindustrien og norske arbeidstakere , mener olje- og energiministeren.
DB170109 Da Hovedorganisasjonen Virke i sin medlemsundersøkelse i 2014 spurte arbeidsgivere og arbeidstakere om næringslivet selv har et ansvar for å bli mer miljøvennlig, svarte 80 prosent ja.
BT170109 Arbeidstakere skal erstattes, og nyvinning og omstilling er fjorårets moteord.
BT170109 Arbeidstakere skal erstattes, og nyvinning og omstilling er fjorårets moteord.
AP170109 Olje- og energiminister Terje Søviknes omtaler Ap-forslaget som « et svik » mot bransjen og norske arbeidstakere .
AP170109 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) går enda lenger, og kaller forslaget « et stort svik » mot petroleumsindustrien og norske arbeidstakere , ifølge NTB.
AP170109 Olje- og energiminister Terje Søviknes omtaler Ap-forslaget som « et svik » mot bransjen og norske arbeidstakere .
AP170109 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) går enda lenger, og kaller forslaget « et stort svik » mot petroleumsindustrien og norske arbeidstakere , ifølge NTB.
DB170105 Det krever et spleiselag mellom staten, næringslivet, arbeidstakere og kunder.
BT170105 Leder av SV, Audun Lysbakken, mener at lønnsreduksjoner blant arbeidstakere krever at ledelsen og bedriftseieren bidrar minst like mye.
BT170105 Men at både arbeidstakere og bedriftsledere i denne landsdelen har endring fremst i pannebrasken allerede, det er et fortrinn.
DB170104 * Ap vil opprette bedrifts- og arbeidsnære programmer for læring i virksomhetene, og sikre at arbeidstakere opparbeider seg rett til etter- og videreutdanning gjennom avtaler i arbeidslivet.
AP170104 Donald Trumps suksess blir blant annet forklart med at arbeidstakere som har tapt på globaliseringen ikke så andre alternativ.
AP161213 « Vanlige » arbeidstakere som mister jobben har kun rett på dagpenger, og de vil aldri kunne få mer enn 694.000 kroner over to år.
SA160915 Som politisk virkemiddel skal det forandre forholdet mellom mor og far, mellom arbeidsgiver og arbeidstakere av begge kjønn, og mellom far og barn.
BT160915 Som politisk virkemiddel skal det forandre forholdet mellom mor og far, mellom arbeidsgiver og arbeidstakere av begge kjønn, og mellom far og barn.
AP160915 Som politisk virkemiddel skal det forandre forholdet mellom mor og far, mellom arbeidsgiver og arbeidstakere av begge kjønn, og mellom far og barn.
SA160827 Sykkelverkstedet til Kirkens bymisjon vil holde det gående i det tidligere garasjeanlegget og stable både skakkjørte sykler og arbeidstakere på beina.
AP160823 Det er derfor ingen grunn til at elevene skulle gå til lege oftere enn vanlige arbeidstakere .
AP160817 Han forsker på innovasjon, og mener omstillingsdyktighet ligger i hvor verdifulle innovative løsninger oppleves, mobile arbeidstakere , og mental omstillingsberedskap.
AP160817 Han forsker på innovasjon, og mener omstillingsdyktighet ligger i hvor verdifulle innovative løsninger oppleves, mobile arbeidstakere , og mental omstillingsberedskap.
BT160715 De siste ukene er det reist en debatt om at den ekstra ferieuken etter fylte 60 år gjør eldre arbeidstakere til dyr arbeidskraft.
BT160705 Økt skatt på arbeidstakere i norske banker og forsikringsselskap vil få den utilsiktede effekt at en enda større andel av finansielle tjenester leveres fra utlandet.
AP160608 I dag er disse omfattet av fri bevegelse av arbeidstakere innenfor EØS-området.
AP160428 Det ble voldelig i Paris og andre franske byer da titusenvis av studenter og arbeidstakere demonstrerte mot et omstridt forslag til ny arbeidsreform.
AP160405 Amerikanske arbeidstakere er blitt skviset i årtier.
AP160319 Lien sier også at i tillegg til lavere utbetalinger for de som har tatt ut pensjon fra 62 år, vil skillet i lønnsutvikling for arbeidstakere og pensjonister også øke.
AP160213 Jobbeksperten : Arbeidstakere har rett til foreldrepermisjon etter reglene i arbeidsmiljøloven.
SA160202 Jeg ønsker forøvrig å tegne et bilde for dere, for å hjelpe dere å forstå hvor skoen trykker, og hvor alt blir så galt at både klienter og arbeidstakere river seg i håret.
AP160124 - Rapporten viser at gjennomsnittssatsen på pensjonssparing for denne gruppen arbeidstakere ligger under 2 prosent fordi de ikke får pensjonssparing på all inntekt.
AP160113 Norwegian sysselsetter flere tusen norske arbeidstakere .
AP160113 I Arbeidstilsynets rapport fra juni heter det nettopp at utilstrekkelig HMS-arbeid har skapt usikkerhet hos både arbeidstagere og arbeidsgiver, og at « denne uklarheten kan eksemplifiseres ved at både arbeidsgiver og arbeidstakere opplever grensegangen mellom " kirkelig sjelesorg " og " verdslig arbeidsgiver " som vanskelig og uklar. » - Roma har bedt om at en geistlig skal lede det p
AP160113 Etter tips om dårlig arbeidsmiljø fra flere arbeidstakere , gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn i juni 2015.
AP160107 Men livslang læring er noe jeg har stor tro på, og mange arbeidstakere viser stor vilje til omstilling.
AP160107 - Sosialistisk Venstreparti har tidligere foreslått å gi penger til arbeidstakere som går og sykler til og fra jobb.
AP160107> - Sosialistisk Venstreparti har tidligere foreslått å gi penger til arbeidstakere som går og sykler til og fra jobb.
AP160107> target="avis" href= - Sosialistisk Venstreparti har tidligere foreslått å gi penger til arbeidstakere som går og sykler til og fra jobb.