DA171214 Meling mener smartby-bransjen på sikt kan skape 50.000 arbeidsplasser i regionen.
DA171214 LES OGSÅ : - Vil skape 6000-7000 arbeidsplasser
DA171212 Søndeland mener flerpartienes smartby-satsing vil redusere klimautslipp og skape nye arbeidsplasser .
DA171212 En egen smartby-avdeling i Stavanger vil kunne skape 6000-7000 arbeidsplasser , mener Jan Erik Søndeland ( V ).
DA171212 - Klimavennlig og nye arbeidsplasser
DA171212 - Hvis vi satser like stort som Barcelona, men tilpasset vår egen størrelse, vil vi kunne skape cirka 6000-7000 nye, lokale arbeidsplasser , sier Søndeland.
DA171212 | - Vil skape 6000-7000 arbeidsplasser
DA171101 Nytt tinghus trengs, og dette blir et svært stort og statlig finansiert byggeprosjekt som vil gi mange arbeidsplasser , sier Nordtun.
DA171101 - Nytorget støtter opp om målet om flere arbeidsplasser i sentrum.
DA171007 Smartbyen Stavanger trenger engleinvestorene som kan dra i gang de nye bedriftene som kan gi nye arbeidsplasser .
DA171007 En ting er sende Microsoft-topper som Tim Turitto og Jose Antonio Ondiviela Carcia til Stavanger, noe ganske annet er å sende inn penger og arbeidsplasser .
DA171007 Nordic Edge-sjef Tjeltveit håper og tror at Nordic Edge også kan bidra til å skape nye arbeidsplasser i regionen.
DA171006 Illustrasjon : Stavanger kommune Utfylling i sjø ved Holmen for å få plass til nye boliger og arbeidsplasser er kanskje den delen av sentrumsplanen som er mest kritisert.
DA171006 Dette skal brukes til å etablere nye kvartaler med bolig og arbeidsplasser .
DA171004 LES OGSÅ : Kronikk : Vekstfond skaper arbeidsplasser
DA171004 Dette vil igjen kunne føre til flere arbeidsplasser .
DA171004 - Vi trenger nye arbeidsplasser og vi trenger å kapitalisere på veksten.
AA170903 - Her kommer nettopp denne ordningen inn slik at man kan avhjelpe økonomisk risiko for å teste ut en ny løsning som på et senere tidspunkt kan kommersialiseres og skape nye arbeidsplasser i fremtiden, sier han.
NL170902 Målet er å få særlig de mellom 25 og 35 år til å føle seg inkludert i å utforme politikken som skal bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser .
NL170902 Det skapes ikke nok arbeidsplasser .
NL170902 Det er vårt felles ansvar å sikre nyskapning, utvikling og trygge arbeidsplasser .
NL170902 Arbeiderpartiet har valgt å ta et aktivt grep for å gjenvinne tilliten til at partipolitikken kan prioritere gode arbeidsplasser for unge voksne.
DB170902 Sandøy viser til at Aleris Ungplan & BOI AS i 2016 hadde i overkant av fem prosent årsresultatsmargin på barnevernvirksomheten i selskapet, noe som er nødvendig « for å ha en robust virksomhet med trygge arbeidsplasser og kvalitative tjenester som tåler svingninger i driften ».
AA170902 I likhet med Støre har hun jobbskaping og flere arbeidsplasser øverst på sin politiske handleliste.
AA170902 - Hvis en større del av veksten kommer i denne typen selskaper, skaper det ikke arbeidsplasser , det gagner ikke samfunnene pengene hentes ut av, og over tid vil det på mange måter være en trussel mot selve fundamentet av samfunnsordenen, sier hun, og legger til : ¶
VG170901 Oljeministeren svarte straks at « tusenvis av arbeidsplasser kan bli satt i fare ».
NL170901 I Finnmark blir partiene hardt straffet for sentraliseringen av statlige arbeidsplasser , nedlegging av lensmannskontorer og ikke minst tvangssammenslåingen mellom fylkeskommunene i Finnmark og Troms.
DB170901 Selv om det er grunn til å være optimistisk over markedets evne til å tilpasse seg, og på ny skape arbeidsplasser i stor skala, kan ventetiden bli lang og tung å takle, slik den også var etter den forrige store industrielle revolusjonen.
DB170901 Når vi kombinerer det med de lange trendene på digitalisering og automatisering av arbeidslivet, som kan skrelle vekk tusenvis av arbeidsplasser , ser det enda styggere ut.
DA170901 Vi tror også på mer innovasjoner og flere arbeidsplasser .
DA170901 Jeg er stolt over at arbeidsledigheten i dag faktisk ikke er høyere enn da vi gikk inn i regjeringen, dette til tross for at rundt 50.000 arbeidsplasser har blitt borte innen oljerelaterte virksomheter.
AA170901 Macron sier at det fremste målet for hele denne prosessen er å skape flere arbeidsplasser og dermed styrke Frankrikes svake konkurransekraft. ( ©NTB ) ¶
AA170901 | Solberg : Nå skapes det mange nye arbeidsplasser
AA170901 For å utvikle distriktene videre, bør vi slutte å kun etablere statlige arbeidsplasser i Oslo.
VG170831 Han sier regjeringen må se at det i grensesnittet mellom norsk offshorekompetanse og oppdrettsnæring, ligger betydelige muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping.
DN170831 Mens ringvirkningene fra oljeselskapene er stabile i Hammerfest, med 1,5 milliarder kroner i omsetning og 650 årsverk i de lokale leverandørbedriftene, faller omsetningen i resten av landsdelen, der mange politikere har håpet på at oljeboring i nord skal skape lokale arbeidsplasser .
DB170831 På toppen av det taper vi masse arbeidsplasser , hevder han.
DB170831 Det som setter arbeidsplasser i fare er klimaendringene.
DB170831 Ser man bort fra verdiskapningen i form av arbeidsplasser og skatteinntekter fra oljeselskapenes leverandører, er Statens nominelle Barentshav-tap på rundt 61 milliarder kroner.
DA170831 Utvikling av nye jobber i oljesektoren er et risikoprosjekt for klima, økonomi og arbeidsplasser .
DA170831 De Grønne vil skape grønne arbeidsplasser .
DA170831 Relokaliseringen fra Bardufoss til Rygge, vil føre til noen flere arbeidsplasser .
AA170831 Haugianerne ble foregangsmenn i næringslivet og skapte mange nye arbeidsplasser . 8.
VG170830 VG møter Löfven i den svenske småbyen Kathrineholm onsdag der han la frem ny plan for å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktet.
DN170830 Petro Arctic spår at olje- og gassnæringen vil skape 3000 nye arbeidsplasser i Nord-Norge innen 2027.
DN170830 Administrerende direktør Kjell Giæver i den nordnorske leverandørsammenslutningen Petro Arctic spår at det kan bli 3000 nye arbeidsplasser i oljenæringen i nord i løpet av de neste ti årene.
DN170830 - Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger, lønnsomme olje- og gassfunn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater, ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av ti år, sier han.
DN170830 Arbeidsledigheten er høy i Østfold, men Haltbrekken mener ny aktivitet på Rygge ikke er den beste måten å skaffe sårt tiltrengte arbeidsplasser .
DN170830 - En satsing på tog, som vi ønsker i stedet, vil også gi nye arbeidsplasser , svarer Haltbrekken.
DB170830 Før kveldens debatt, arrangert av Tankesmien Agenda og DNB, ble det lovet debatt om blant annet ulikhet, boligpolitikk, morgendagens arbeidsplasser , kompetanseskiftet, og politisk deltakelse.
DB170830 Fikk godt fram at valget for AUF handler om å skape arbeidsplasser , satse på skolen, samt innføre et skattesystem som utjevner mer.
DA170830 Petro Arctic spår at olje- og gassnæringen vil skape 3000 nye arbeidsplasser i Nord-Norge innen 2027.
DA170830 Direktør i Petro Arctic tror olje- og gassnæringen vil sørge for 3.000 nye arbeidsplasser i Nord-Norge de neste ti årene.
DA170830 - Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger, lønnsomme olje- og gassfunn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater, ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av ti år, sier han.
DA170830 En satsing på tog, som vi ønsker i stedet, vil også gi nye arbeidsplasser , svarer Haltbrekken.
DA170830 - Har du ikke noen forståelse for at ny aktivitet ved Rygge vil innebære mange etterlengtede arbeidsplasser i et av fylkene med høyest ledighet ?
AP170830 Østfold har opplevd flere politiske nesestyvere i det siste : Rygge flyplass med i alt 1000 arbeidsplasser ble lagt ned etter vedtaket om flyseteavgift, dobbeltsporet til Halden er utsatt og fylket skal legges ned og tvangssammenslås med Akershus og Buskerud til Viken.
AP170830 - Jeg forteller om forskjellene i politikken, og betydningen de har for arbeidsplasser og sysselsetting.
AA170830 Samferdsel, veibygging og plassering av statlige virksomheter og arbeidsplasser , er noen av områdene der partipolitiske motsetninger ikke bør stå i veien for tverrpolitisk, regionalt samarbeid.
NL170829 Når Høyres forsvarspolitiske talsmann Elvenes, med sine røtter i Vesterålen, hevder at kritikken mot LTP'en, og dermed nedleggelsen av Andøya Flystasjon, kun har med tap av lokale arbeidsplasser å gjøre, stemmer ikke dette !
NL170829 Da ville ikke Andøy-samfunnet blitt rasert, med tap av 350 arbeidsplasser !
DA170829 Oljå vil være viktig i mange år fremover både med tanke på arbeidsplasser og med tanke på kompetanse som vi kan bruke videre i det grønne skiftet, men vi kan ikke tillate oljeboring i sårbare områder med viktige naturressurser som også kan bidra til verdiskapning.
DA170829 Der er det naturlig å ta opp hvordan et stort samferdselsprosjekt som Intercity-utbyggingen vil påvirke Oslo, veksten i statlige arbeidsplasser , og befolknings- og boligutviklingen, mener han, og snakker varmt om variert bebyggelse i Oslo : ¶
DA170829 Det viktigste blir å få i gang skiftet fra olje mot grønne arbeidsplasser .
AA170829 Stoppe sentraliseringen og legge til rette for arbeidsplasser , bosetting og likeverdige tjenester over landet. 3.
AA170829 Sverdrup-utbygg-ingen sørger for 50000 norske arbeidsplasser .
AA170829 Arbeidsplasser : Høyre styrker forsvarsregionen Trøndelag med ny kampflybase på Ørland.
NL170828 Vi vil ha en ny, offensiv havstrategi, ledet fra Statsministerens kontor - en strategi for å utvikle nye og bærekraftige arbeidsplasser innenfor havnæringene.
NL170828 Opphevelse av kvotenes fylkesbindinger har derved ført til at kapitalsterke redere av havfiskefartøy i sør har kunne kjøpe opp kvoter fra mindre fartøy ( særlig i nord ) med den følge at mange lokalsamfunn har mistet ytterligere kvoterettigheter og arbeidsplasser .
DN170828 Ferskt NHO-barometer spår flere arbeidsplasser , ikke færre.
DN170828 Digitalisering og automatisering vil føre til at noen arbeidsplasser forsvinner, mens andre vil oppstå, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.
DN170828 Det er liten grunn til å frykte at den teknologiske utviklingen vil føre til færre arbeidsplasser i norske bedrifter, ifølge et ferskt NHO-barometer.
DN170828 - Det kan være et uttrykk for at de ikke ser for seg at arbeidsplasser vil forsvinne som følge av den teknologiske utviklingen, eller at nye arbeidsoppgaver vil oppstå når andre digitaliseres bort, sier Kristoffer Rørstad.
DB170828 Produsenter av plastposer har kritisert loven og mener den fører til nedleggelse av arbeidsplasser .
DB170828 Men miljøvernminister Judi Wakhungu sier forbudet vil skape nye og flere arbeidsplasser ved å produsere poser laget med miljøvennlig materiale.
DB170828 - Skaper arbeidsplasser
DB170828 Vi fikk en forsmak på nedturen i oljebransjen som vil komme de neste tiårene, og et godt synlig bevis på hvor viktig det er at landet utvikler andre næringer som kan erstatte arbeidsplasser og verdiskapning.
DA170828 McDonald's skriver at restauranten vil gi 50 nye arbeidsplasser .
DA170828 Vi har vist at vi kan føre en klimapolitikk som både skaper arbeidsplasser og kutter utslipp.
DA170828 Derfor gjennomfører vi et grønt skifte der vi reduserer klimagassutslippene, samtidig som vi skaper flere nye arbeidsplasser .
DA170828 statlig finansiering av nye store kollektiv- og jernbaneutbygginger og vi skal fortsatt ha gode støtteordninger for bedriftene til å skape nye grønne arbeidsplasser .
AP170828 Produsenter av plastposer har kritisert loven og mener den fører til nedleggelse av arbeidsplasser .
AP170828 Men miljøvernminister Judi Wakhungu sier forbudet vil skape nye og flere arbeidsplasser ved å produsere poser laget med miljøvennlig materiale.
AA170828 Produsenter av plastposer har kritisert loven og mener den fører til nedleggelse av arbeidsplasser .
AA170828 Men miljøvernminister Judi Wakhungu sier forbudet vil skape nye og flere arbeidsplasser ved å produsere poser laget med miljøvennlig materiale.
AA170828 Stortinget sier vi skal ha som ambisjon å opprettholde bosetting i alle deler av landet, men det blir bare snakk så lenge vi ikke satser sterkere på å sikre arbeidsplasser der folk helst vil bo.
AA170828 Min interesse for politikk kom fordi jeg så at flere måtte stille opp for å sikre arbeidsplasser og gode oppvekstkår i mitt lokalsamfunn.
AA170828 Mange distriktskommuner har bygd opp et tilbud til asylsøkere som gir god integrering ved siden av at det gir viktige arbeidsplasser til bygdefolk.
AA170828 Jeg reagerer også på at statlige myndigheter griper inn mot kommuner som satser på å utvikle sine lokalsamfunn gjennom å spre arbeidsplasser og boliger.
AA170828 Jeg og Senterpartiet ønsker en bedre regional balanse i plasseringen av statlige arbeidsplasser .
AA170828 Etablering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo-området er viktig.
AA170828 Likevel gir den et tydelig signal til politikere som på autopilot ser bort fra hensynet til matsikkerhet, klima og natur når det handler om penger og arbeidsplasser .
VG170827 Nettopp derfor vil vi gi Sveaas honnør for at han nå velger å bruke tid, penger og krefter på å forsøke å redde Norske Skog og konsernets 1000 arbeidsplasser i Norge.
VG170827 Vi har vesentlige forpliktelser i skattereformen og vi vil prioritere å stimulere bedriftene og gründerskap ; det som skal skape nye arbeidsplasser og bedrifter.
AP170827 De møter daglig utstrakt diskriminering på skoler og universiteter, på arbeidsplasser eller når det gjelder lønnsforhold.
AA170827 Skal vi få andre næringer til å spire og vokse må vi legge til rette for vekst, verdiskapning, trygge arbeidsplasser og ny teknologi for å nevne noe.
AA170827 Jeg er en svoren tilhenger av olje- og gasseventyret, som har bidratt til arbeidsplasser og velferd i snart 50 år.
AA170827 At de skaper flere trygge, verdiskapende arbeidsplasser .
VG170826 NAV-direktør Sverre Jespersen i Østfold viser til en stor nedgang i arbeidsplasser i industrien.
DB170826 Vi skal følge opp Paris-avtalen på en måte som skaper ny teknologi og nye arbeidsplasser .
DB170826 Han forsvarer Støre Aps skatteøkning som nødvendig, rettferdig og ærlig for å få til satsing på skolen, på eldreomsorg, et teknologisk skifte til beste for klimaet og nye arbeidsplasser .
DB170826 Vi betaler altså 360 millioner kroner mer i skatt hvert år enn vi trenger for å opprettholde arbeidsplasser skatteetaten sier er overflødige, fordi vi ikke vil gjøre ting annerledes.
DB170826 Likevel insisterer vi på å opprettholde kontorene, slik at vi bruker ressurser på å opprettholde gårsdagens strukturer og arbeidsplasser , i stedet for å bruke ressursene på å sørge for at innbyggerne får best mulig tjenester.
DB170826 » Det er søtt av en regjeringssjef å anerkjenne at Facebook Norway har skapt fire nye arbeidsplasser i landet.
DB170826 Fordi hun har vært på mange andre bedriftsåpninger : « Jeg anerkjenner at det kommer nye arbeidsplasser , som er fint, ikke minst i den omstillingsperioden vi er inne i.
DA170826 Dette gir både arbeidsplasser og optimisme.
DA170826 Arbeidsplasser
AP170826 Han bekrefter at en indianerstamme « har uttrykt engstelse for virksomheten vår og for øyeblikket oppholder seg på våre private arbeidsplasser uten lov ».
AP170826 - Punkt én er å klare å skape nok jobber, det kan vi gjøre ved å få flere til å satse, og bedriftene til å vokse, slik at flere arbeidsplasser skapes.
AP170826 - I fire år har Solberg snakket om viktigheten av jobbskaping, men faktum er at det skapes nesten ikke arbeidsplasser her i landet, og unge menn er dem som betaler den største prisen for det, sier Tajik.
AA170826 Venstre har vært garantisten for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo-gryta, det er en av forutsetningene som må til for at Trøndelag skal ha et variert arbeidsmarked.
AA170826 Det er viktig at regionen har tilstrekkelig mangfold i arbeidsplasser som gjør at ungdommer vil flytte hit og satse på en fremtid her.
VG170825 Samtidig mener 35 prosent av respondentene at han gjør en god jobb i forbindelse med arbeidsplasser i USA.
VG170825 President Donald Trump har et negativt omdømme når det gjelder arbeidsplasser og scorer lavt når det gjelder håndtering av rasemessige saker, sier Tim Malloy, assisterende direktør ved Quinnipiac University som har gjennomført studien.
VG170825 Nye investeringer på sokkelen er viktig for statens framtidige inntekter, for sikring av eksisterende og fremtidige lønnsomme arbeidsplasser og dermed vår velferd, sier hun.
VG170825 Dersom vi får en Støre-regjering med sterk innflytelse av De Grønne så setter man tusenvis av arbeidsplasser i fare.
VG170825 - Dette viser at Arbeiderpartiets påstander om at det står svært dårlig til for norsk økonomi, for norske arbeidsplasser og for norsk sysselsetting i petroleumsindustrien ikke er i samsvar med virkeligheten, sier statsministeren.
VG170825 - Arbeidsplasser i fare ¶
NL170825 Det blir etter deres utregninger 1.036 nye båter med 2.382 fiskere, samt 866 nye arbeidsplasser på land.
NL170825 Vår løsning vil føre til flere fiskere, det vil føre til flere arbeidsplasser i landindustrien.
NL170825 Norge trenger flere arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, og ikke flere arbeidsplasser som lever av statsbudsjettet.
NL170825 Norge trenger flere arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, og ikke flere arbeidsplasser som lever av statsbudsjettet.
NL170825 Det skjer ikke ved å øke skattene med 15 milliarder kroner slik at 900.000 nordmenn får økt inntektsskatt, 250.000 pensjonister får økt formueskatt og næringslivet får mindre penger til å investere i bedrift og arbeidsplasser .
DA170825 Dermed skapes heller ikke nok arbeidsplasser .
NL170824 « Om vi aksepterer premissene til regjeringen, at kutt i formueskatten skaper arbeidsplasser , så skapes de ikke i Nord-Norge », er også Hadia Tajiks konklusjon.
NL170824 Tidligere i valgkampen har statsminister Solberg hatt vanskelig for å dokumentere at skatteopplegget til regjeringen har ført til nye arbeidsplasser .
NL170824 Omfordelingseffekten av dette skattekuttet fra Høyre og Frp er av negativ art og vil skape større ulikheter mellom regionene, og i liten grad, om noen, vil det skapes nye arbeidsplasser i Nord-Norge som følge av denne skattepolitikken.
NL170824 Kanskje vil det vært lurere å låne øre til både uavhengige økonomer og regjeringens egne eksperter, som i de aller fleste tilfeller har hevdet at kutt i formuesskatten har liten dokumentert effekt som motor for å skape nye arbeidsplasser .
NL170824 Dersom man virkelig insisterer på å kutte skatt for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser , vil det være langt mer effektivt å kutte ytterligere i selskapsskatten.
NL170824 For her vil det være mulig å skape nye arbeidsplasser utenfor byen.
DB170824 Tusenvis av arbeidsplasser er avhengige av næringen, og olje- og gassindustrien er en av årsakene til at vi kan opprettholde verdens beste velferdssamfunn.
DB170824 Svaret er likevel hver gang at de skal skape et gitt antall nye « grønne arbeidsplasser » i en ny grønn industri.
DB170824 På den andre siden står fagforeningene, som frykter et vedtak som i praksis vil nedlegge framtidige lønnsomme arbeidsplasser .
DB170824 I det ene øyeblikket snakker de om viktigheten av å skape flere arbeidsplasser .
DB170824 I det andre øyeblikket går de inn for å nedlegge framtidige lønnsomme arbeidsplasser .
DB170824 Det er derfor gambling med både arbeidsplasser og velferden til folk flest Arbeiderpartiet driver med når de vingler i olje- og gasspolitikken.
DB170824 Som kan snakke varmt og nært om et stykke kunst og potensialet for å begeistre, som resulterer i økt omsetning og arbeidsplasser ?
DB170824 Både følelser og tall, arbeidsplasser og inntekter.
VG170823 At staten skal holde liv i arbeidsplasser , for eksempel i Norske Skog, kalles omstilling.
VG170823 Hun legger til at Støre også bør svare på hva som er Støre-prosjektet fremover med et MDG som sier nei til flere arbeidsplasser i olje- og gassindustrien.
NL170823 Landbasert havbruk, havmerder og andre løsninger på luseproblem, forurensing og så videre gir oss som bor på kysten nye muligheter for arbeidsplasser , verdiskaping og matproduksjon til en stadig økende befolkning i verden.
NL170823 Her bør diskusjonen ha flere perspektiver ; miljø, tradisjonelt fiske versus havbruk, verdens behov for mat og arbeidsplasser og verdiskaping på Tromskysten som tiltrekker seg nye kunnskapsrike generasjoner som bor og livnærer seg og sine fra havet.
NL170823 Verken Vadsø eller tettsteder i det nye fylket vil tape på at nye oppgaver og arbeidsplasser blir opprettet.
DB170823 Etter oljeprisfallet, tap av 50 000 arbeidsplasser i oljenæringen og 87,1 milliarder i reduserte petroleumsinvesteringer, går det nå bedre i norsk økonomi, meldte statsministeren og finansministeren i et møte med pressen i dag tidlig.
DA170823 Ett valg mellom en Frp- og Høyre-regjering som setter klimafornektere inn i regjering, eller en Arbeiderparti-ledet regjering, som tar tak i problemene og skaper grønne og fornybare arbeidsplasser .
AP170823 I Høyres program står det at partiet vil : « Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser , (... ) ».
VG170822 At den borgerlige regjeringen skulle felles av nedlagte arbeidsplasser og økonomisk pessimisme utløst av det kraftige fallet i oljeprisen.
VG170822 Leteaktivitet gir grunnlag for funn, som igjen kan resultere i utbygginger, arbeidsplasser og inntekter til velferden vår.
VG170822 Ett av kravene var « stabile og forutsigbare skatteregler som gir petroleumsselskapene trygghet til å investere i norske arbeidsplasser ».
VG170822 De har utviklet et ledende globalt laboratorium, som har bidratt til norske inntekter og arbeidsplasser - og til stadig mer klimavennlig produksjon.
NL170822 Om alle de blå-blås reformer blir gjennomført, forsvinner ubønnhørlig en rekke offentlige arbeidsplasser til mer sentrale strøk, og det vil i neste omgang ramme annen virksomhet.
DN170822 - Det vil sikre nye arbeidsplasser , men også utvikling av ny teknologi som er viktig for både Norge og Tyskland, ifølge statsråden.
DN170822 Dessuten gir reviderte estimater for olje- og gassressurser i Barentshavet et berettiget håp om økte investeringer og flere arbeidsplasser i regionen, sier Kreutzer.
DB170822 Det er politikk som skal bidra til å beskytte og styrke den norske velferdsmodellen, styrke næringslivet - og slik også være med på å skape arbeidsplasser , som er det beste tiltaket mot fattigdom og for integrering.
DB170822 Markedsreformer og « demokrati » - i anførselstegn, for anledningen - betydde for folk flest kaos, tap av trygge arbeidsplasser , eksplosjon av åpen vold og lovløshet, og en ideologisk selvpisking, der det som hadde vært rammene rundt menneskenes liv, det kommunistiske systemet, skulle kritiseres og tas avstand fra.
DB170822 Det må skapes arbeidsplasser , landene må involveres i verdenshandelen, klimagassutslippene må kuttes, kapitalflukt stanses, konflikter må forebygges.
DB170822 Miljøvennlig produksjon, norsk design og arbeidsplasser her hjemme er avhengig av EØS og stabile rammer.
DB170822 EØS er eksportmuligheter, konkurransekraft, arbeidsplasser i distriktene og inntekter til Norge.
AP170822 - Nå går ledigheten ned, arbeidsplasser skapes, veksten er på vei opp og vi ser at skatteinntektene øker.
AA170822 - Det vil sikre nye arbeidsplasser , men også utvikling av ny teknologi som er viktig for både Norge og Tyskland, ifølge statsråden.
VG170821 - Men det står tusener av arbeidsplasser på spill i Norge ?
DN170821 I Norge i dag plasseres kapitalen i eiendom heller enn i å skape arbeidsplasser .
DB170821 Hvis vi skal ha en opplyst samtale om prioriteringer i teknologi, arbeidsplasser og klimautslipp framover, er det den urokkelige ( over )troen oljelobbyen har på at næringas framtid er like lysende som den har vært til nå, vi må til livs.
DA170821 Man har ikke funnet de riktige insentivene til å skape arbeidsplasser til denne gruppen.
AP170821 Vaskehaller er blant de arbeidsplasser der det er avslørt svart arbeid, elendig lønn og svært dårlige arbeidsforhold.
AA170821 Det finnes arbeidsplasser som er skapt gjennom kreative fag.
VG170820 Nye statlige arbeidsplasser
VG170820 Ifølge regjeringens liste over statlige arbeidsplasser som skal ut av Oslo, er det kommet til fire nye helseforetak i de siste fire årene : ¶
VG170820 - Dette er en veldig dårlig idé, og viser at politikernes omsorg for nye arbeidsplasser i distriktene er sterkere enn viljen til å yte maksimalt for de som ligger i sykesengen akkurat nå, sier Askvik.
VG170820 august åpnet Helleland Kreativt Norge i Trondheim, en ny avdeling i Kulturrådet, hvor 10 ansatte skal bidra til « vekst, verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner ».
DN170820 Stadig flere etterspør arbeidsplasser som har noe spennende foran seg og ikke bare en stolt historikk.
AP170820 Det har sikret viktige arbeidsplasser og inntekter til statskassen.
DB170819 Vi har ingen tall som tilsier at regjeringens reduksjon i skatt på formue faktisk har ført til flere investeringer og arbeidsplasser , slik Erna Solberg mener det vil.
AP170819 Men ingen pekte på hva som må til for å løfte mennesker ut av fattigdom : Å skape arbeidsplasser og bedrifter som gir varige inntekter.
VG170818 - Vi har brukt de store pengene på bedre velferd og samferdsel, samtidig har vi redusert skatten for arbeidsfolk og arbeidsplasser .
NL170818 ¶ TORSKEN ER LEVEBRØDET : Det utrolig lønnsomme kystfisket i Nord-Norge skaper både arbeidsplasser og ringvirkninger.
NL170818 Det er rett og slett liten grunn til å tro at en fiskeindustri basert på råstoff fra trålere, noen gang kan sikre lønnsomme og varige arbeidsplasser i stort omfang i Nord-Norge.
DB170818 Vi har mistet mer enn 50 000 arbeidsplasser i oljeindustrien og det er ingen lyse utsikter.
DB170818 De er et parti som er opptatt av arbeidsplasser og av markedskrefter, og det de svarer er i strid med dette.
DB170818 - Frp er stolte av å være garantisten for videre satsing og utvikling av fossile ressurser, noen som vil sikre arbeidsplasser og velferd for Norge i overskuelig framtid.
DB170818 Vi kan ikke la partiene som vil sitte ved roret etter valget få slippe unna uten troverdige planer for å sikre arbeidsplasser og framtidige generasjoner.
DB170818 Slik de nå styrer, setter de klodens framtid og norske framtidige arbeidsplasser i fare.
DB170818 Ingen statsministerkandidat i Norge i 2017 bør få snakke om klimapolitikk uten å legge fram en plan for hvordan Norges oljeutvinning skal fases ut og erstattes med arbeidsplasser og verdiskapning som vil vare også i en fornybar framtid.
DB170818 Det handler derimot om at partiene som kjemper om regjeringsmakten, Høyre og Arbeiderpartiet, fortsatt ikke leverer troverdige løsninger på den utfordringen som vil ha størst betydning for folks helse, arbeidsplasser og landets økonomi i all overskuelig framtid.
DA170818 Vi vil ha statlige arbeidsplasser hit, mer næringsvirksomhet og gode arbeidsforhold, svarer Tveiten, og understreker også at Rødt er imot midlertidige ansettelser i ikke-midlertidige stillinger.
DA170818 Skaffe flere arbeidsplasser , jobbe for bedre fellesløsninger - og det skal skinne av Østfold.
AA170818 Vi frykter derfor at de varslede plangrep kan medføre rasering av næringslivet i våre bygater og tap av arbeidsplasser », skriver han til PBE, ifølge Estate.
VG170817 VGs kommentator Meland er åpenbart forført av tanken om at « Når en riking blir rikere, blir vi gjerne rikere og, vi får mer lønn, nye arbeidsplasser , økte skatteinntekter ».
VG170817 Det gjenstår imidlertid et siste spørsmål : Blir det flere arbeidsplasser av at de rikeste betaler mindre skatt ?
VG170817 Det finnes ingen forskning eller erfaring fra Norge eller andre land som viser at det blir mer verdiskaping og flere arbeidsplasser når de rikeste får en større andel av den totale inntekten i et samfunn.
VG170817 Debatt VGs kommentator Meland er åpenbart forført av tanken om at « Når en riking blir rikere, blir vi gjerne rikere og, vi får mer lønn, nye arbeidsplasser , økte skatteinntekter ».
VG170817 Vil ditt parti være garantist for stabile og forutsigbare skatteregler som gir petroleumsselskapene trygghet til å investere i norske arbeidsplasser ?
VG170817 Vi trenger å skape flere arbeidsplasser og vil gi langsiktige rammebetingelser.
VG170817 - Vi mener også at det er viktig å sørge for nye arealer, midler til teknologiutvikling og lavere klimautslipp, og sørge for kompetent arbeidskraft slik at vi beholder arbeidsplasser i næringen.
DB170817 Blant de nye tiltakene er at Arbeidstilsynet får hjemmel til å bøtelegge bedrifter på byggeplasser og andre arbeidsplasser med arbeidstakere som ikke kan dokumentere hvem de er gjennom et såkalt HMS-kort.
DA170817 - Alle disse har ofret egne ressurser og tatt personlig risiko for å skape arbeidsplasser som utfører tjenester på vegne av det offentlige.
DA170817 Vi har arealer, boliger, vi har muligheten til å utvikle arbeidsplasser , og da må vi ha et skikkelig pendleropplegg for å kunne gjøre Østfold enda mer attraktivt - både for dem som skal skape arbeidsplassene og for dem som skal bosette seg her.
DA170817 I løpet av de nærmeste årene vil Østfold trenge rundt 6.000 nye arbeidsplasser dersom vi skal holde sysselsettingen oppe.
AA170817 Det avgjørende for norske arbeidsplasser , næringslivet og eksportindustrien at Ap setter foten ned og sikrer avtalen.
AA170817 Den sikrer felles regelverk og bedre konkurransevilkår for norske bedrifter og trygger norsk eksportindustri som er med på å sikre arbeidsplasser og inntekt over hele landet.
VG170816 Men slike nyanser forhindrer ikke at venstresiden durer på med de rike nullskatteyterne, og at høyresiden snakker om tyningen av arbeidsplasser .
VG170816 Utgangspunktet var ifølge NorSIS en app arbeidsplasser kunne bruke slik at ansatte kan gi anonyme tilbakemeldinger til sjefen.
VG170816 Høyre har foran stortingsvalget programfestet at partiet vil « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser , samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formueskatten ».
VG170816 Den særnorske straffeskatten på norskeide arbeidsplasser skal reduseres og alle med skatteevne skal betale skatt.
NL170816 Vi bør heller skattlegge privat eiendom og forbruk - og ikke bedriftenes innsats for å skape viktige arbeidsplasser i våre lokalsamfunn.
NL170816 Verdiene som nordnorske bedrifter skaper bør gå til vekst og lokale arbeidsplasser , og ikke brukes på en skjev og kortsiktig formueskatt til det offentlige.
NL170816 Siden tilførselen av egenkapital er begrenset, må bedriftene i større grad lånefinansiere investeringene som skal bidra til utvikling og nye arbeidsplasser .
NL170816 Omtrent like mange svarer at det blir færre arbeidsplasser hvis denne skatten økes.
NL170816 Dette gjelder særlig mindre bedrifter på små steder, hvor de representerer viktige arbeidsplasser for lokalsamfunnet.
NL170816 | Arbeidsplasser versus formueskatt ?
NL170816 58 prosent mener at det vil skapes flere arbeidsplasser de neste 3 - 5 årene hvis formuesskatten på arbeidende kapital blir fjernet. 22 prosent svarer antageligvis.
DN170816 . Jeg har skapt over én million nye arbeidsplasser .
DN170816 Dette kan bli en viktig vekstnæring og skape arbeidsplasser i distriktene, sier Vidar Helgesen.
DN170816 Tidligere finansminister Kristin Halvorsen frykter for norske arbeidsplasser uten en stresstest av hvilke oljeinvesteringer som overlever i et lavutslippssamfunn.
DN170816 Gi formuesfradrag for arbeidsplasser
DB170816 Norges fremste utfordring framover blir å skape nye og lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.
DB170816 Konkurransedyktige bedrifter vil skape større verdier og trygge arbeidsplasser for framtida.
DB170816 God næringspolitikk handler om å skape verdier, arbeidsplasser , industriell kompetanse, ny teknologi og bedre handelsbalanse.
DB170816 Det som burde oppta debatten i Norge er hvordan vi kan legge til rette for at industrien kan fortsette å investere i arbeidsplasser og verdiskapning i Norge.
DA170816 Vi har den laveste andelen offentlige arbeidsplasser av fylker i Norge.
DA170816 Johansen sier samtidig at han ikke har noe imot at nye statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, men er mer skeptisk til flytting.
DA170816 Det er dessuten en myte at Oslo har så mange offentlige arbeidsplasser .
AA170816 Og en revidert handelsavtale er ingen garanti for at Trumps løfte om gjenopprettelse av millioner av arbeidsplasser kan bli virkelighet.
AA170816 Han lovet å trekke USA ut, under påstander om at avtalen har rasert amerikanske arbeidsplasser .
AA170816 Dette kan bli en viktig vekstnæring og skape arbeidsplasser i distriktene, sier Helgesen.
VG170815 Presidentet passet også på å fremme at han mener relasjonene mellom svarte og hvite i USA blitt bedre i hans periode, og vil bli enda bedre hvis det skapes flere arbeidsplasser i USA.
NL170815 Tromsø har et svært godt kvalifisert teknologisk fagmiljø som også har gitt mange gode knoppskytinger i form av bedrifter og arbeidsplasser .
NL170815 Vi trenger å omplassere fordelene regjeringen gir petroleumsvirksomheten til subsidieringsordninger for gründere og småbedrifter, som vil skape både nye arbeidsplasser og internasjonale fremskritt.
DN170815 Han fulgte også opp i en ny melding med å hevde at Merck flytter selskapets arbeidsplasser ut av USA.
DB170815 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170815 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170815 På det verste kom det fire avbrytelser på rad når hun hadde ordet om arbeidsplasser .
DB170815 Det vi er opptatt av er å utvikle nye bransjer, som gir oss nye og flere arbeidsplasser , for det er en merverdi at andre også satser mer på kunsten og kulturen vår, sier Helleland.
AP170815 Når en utbygger kommer til en kommunepolitiker og sier at et nytt kjøpesenter utenfor sentrum vil gi så og så mange nye arbeidsplasser , så er det vanskelig å si nei når ikke finnes tilsvarende tall som viser hvor mye det er verdt å bygge et sterkere bysentrum der folk kan møtes og bruke mindre bil, sier Siri Holmboe Høibo, rådgiver arkitektur ved DOGA.
AP170815 * Gi flere arbeidsplasser og økt handel ¶
AP170815 Når en utbygger kommer til en kommunepolitiker og sier at et nytt kjøpesenter utenfor sentrum vil gi så og så mange nye arbeidsplasser , så er det vanskelig å si nei når ikke finnes tilsvarende tall som viser hvor mye det er verdt å bygge et sterkere bysentrum der folk kan møtes og bruke mindre bil, sier Siri Holmboe Høibo, rådgiver arkitektur ved Design og arkitektur Norg
AP170815 * Gi flere arbeidsplasser og økt handel ¶
VG170814 I stedet er pengene fortsatt i selskapene og investert i ulike virksomheter og tusenvis av arbeidsplasser i Norge.
VG170814 Vi vil også sikre at flinke kommuner, som skaper arbeidsplasser , får beholde mer av verdiskapningen. 1,5 prosent ¶
VG170814 Vi vil fjerne den særnorske straffeskatten på norsk eierskap for å sikre likebehandling mellom norskeide jobber og utenlandske arbeidsplasser i Norge, sier Sanner, og legger til : ¶
DN170814 - Klimaendringene og tapte arbeidsplasser i oljesektoren er to av Norges største utfordringer i dag.
DB170814 Tvert i mot legges det opp til en broderlig fordeling av arbeidsplasser mellom de to fylkene.
DB170814 Ordføreren frykter at også arbeidsplasser vil forsvinne fra fylkesadministrasjonen i Leikanger, som i dag har 150 ansatte.
DB170814 Mister arbeidsplasser Ordfører on Håkon Odd ( Ap ) Foto : Nina Hansen / Dagbladet ¶
DB170814 Mens NAVs regionkontor flyttes til Bergen, skal hovedsetet til Fylkesmannen i det nye Vestlandsfylket ligge i Leikanger, uten at Leikanger nødvendigvis får flere arbeidsplasser av den grunn.
DB170814 Leikanger-samfunnet er således et utstillingsvindu for statlige arbeidsplasser i distriktene som er nesten helt unikt i Norges-sammenheng.
DB170814 I første omgang mister de 20 arbeidsplasser ved NAVs regionkontor, og de risikerer å miste rundt 20-25 NAV-arbeidsplasser til.
DB170814 Hun er redd regionreformen kan føre til en tapping av arbeidsplasser fra Sogn til Bergen.
DB170814 BEKYMRET : Senterpartiets tidligere leder, Liv Signe Navarsete, er redd regionreformen vil tappe Sogn for arbeidsplasser og kompetanse.
DB170814 - Vi sier tydelig at vi har vært med skatteletter for å skape arbeidsplasser .
DB170814 En råere utgave av Støre gikk i angrep fra start om regjeringens skattekutt, som ifølge Ap går til landets rikeste uten å gi nye arbeidsplasser .
DB170814 Men med asylmottakene forsvinner også kunder fra allerede pressede lokale butikker, og viktige arbeidsplasser i samfunn som har for få.
DB170814 Kommunen har mistet rundt 50 offentlige arbeidsplasser bare siden 2015, og kan ifølge ordføreren regne med å miste rundt førti til når de danner ny kommune med naboene Førde, Gaular og Naustdal fra 2020.
DB170814 Dette er avgjørende for å bevare trygge arbeidsplasser og godt kompetente fagmiljø.
DB170814 Nå skal det snart komme på plass krav om elektronisk id-register på norske arbeidsplasser .
AP170814 - Vi har vært med på skattelettelser for å skape arbeidsplasser .
AA170814 Valgkampen åpnet med en skarp debatt om skatt, velferd og arbeidsplasser mandag kveld.
AA170814 - Vi var nødt til å senke skattene for å skape arbeidsplasser .
AA170814 - Klimaendringene og tapte arbeidsplasser i oljesektoren er to av Norges største utfordringer i dag.
AA170814 Men midt oppe i generasjon navle føler jeg at jeg nærmest drukner i folk som vil presse på meg privatlivet sitt, og tar meg i å tenke at jeg foretrekker at dersom noen blir kjent så er det fordi de faktisk presterer noe utover det normale : Bedriftseierne som klarer å skape gode, trygge arbeidsplasser , musikerne som klarer å skape noe som føles nytt og friskt selv i vår tid, legen som frivillig oppsøker
DN170813 Utbyggingen har skapt mange arbeidsplasser på Aukra og ført til at mange unge arbeidstakere har flyttet til kommunen.
DN170813 - Spørsmålet er om den tyske bilindustrien har forstått dette tidsnok og vil bestemme seg for en fremtid - og med det en fremtid for hundretusener av arbeidsplasser , sa hun lørdag.
DA170813 Men Wickholm kan ikke svare på hvor mange, eller hvilke statlige arbeidsplasser Ap vil flytte ut.
DA170813 I Aps program står det at de vil skape nye statlige arbeidsplasser over hele landet.
DA170813 - Vi er for statlige arbeidsplasser i distriktene, men synes ikke det er en god idé å rive opp disse fagmiljøene, og plassere dem andre steder, sier Truls Wickholm, som sitter i finanskomiteen på Stortinget.
AP170813 - Spørsmålet er om den tyske bilindustrien har forstått dette tidsnok og vil bestemme seg for en framtid - og med det en framtid for hundretusener av arbeidsplasser , sa hun lørdag.
NL170812 Arbeiderpartiet vil gjennomføre en ambisiøs havstrategi for Norge, for å lede utviklinga internasjonalt og skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i nord.
AP170812 De mener praksisen med å bruke kvoteordninger og anti-diskrimineringstiltak på universiteter og arbeidsplasser er grunnleggende urettferdig og udemokratisk.
AP170812 De mener praksisen med å bruke kvoteordninger og anti-diskrimineringstiltak på universiteter og arbeidsplasser er grunnleggende urettferdig og udemokratisk.
AA170812 Naturviterne støtter lokalisering av nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, og at flytting kan vurderes dersom oppgavene i sum har en opplagt særskilt begrunnelse for en bestemt geografisk plassering.
AA170812 Naturviterne støtter en aktiv distriktspolitikk og lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
AA170812 Ja, det er gode eksempel på flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, f. eks Sjøfartsdirektoratet til Haugesund og Konkurransetilsynet til Bergen.
VG170811 - I stedet er beløpet blitt værende i bedriftene og blitt investert i norske virksomheter, som skaper mange arbeidsplasser og bidrar med verdiskapning og således trygger velferdsstaten og blant annet mange sykehjemsplasser, skriver Hagen.
VG170811 Det at du får selge varene dine og bygger arbeidsplasser , så folk får noe å leve av, sier Listhaug.
DB170811 Olsen i Stormberg har tatt et viktig initiativ når han holder av arbeidsplasser til ungdom som gikk i demonstrasjonen i Kristiansand.
DA170811 * Styrke kulturelle gratisordninger som Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken ( kulturtanken ) og Den kulturelle bæremeisen ( kultur i barnehage ), gi flere kulturopplevelser over hele landet og samtidig sikre arbeidsplasser for profesjonelle kulturutøvere.
AP170811 Vil skape nye arbeidsplasser
AP170811 Dette mener vi er skadelig for mulighetene til å investere i nye arbeidsplasser , sier adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO.
AP170811 - Hvordan kan da formuesskatten bremse investeringene dine i nye arbeidsplasser ?
AP170811 - Hvis politikerne mener alvor om at de vil skape nye arbeidsplasser , bør formuesskatten fjernes, sa Sjøen til E24.
AA170811 I en kommune som vokser så mye som Trondheim, er det politikernes oppgaver å sørge for at det tilrettelegges for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser .
VG170810 Når en riking blir rikere, blir vi gjerne rikere og, vi får mer lønn, nye arbeidsplasser , økte skatteinntekter.
VG170810 Det burde være krav til at man må ansette de med en diagnose, på lik linje som visse arbeidsplasser har krav til kjønnsfordeling.
DB170810 Selv om det faglige grunnlaget peker en annen vei, skyves hensynet til verdiskapning og arbeidsplasser fram som sentrale argumenter for å kutte i skatten istedenfor.
DB170810 Men i det store og det hele dreier argumentene i skattedebattene seg om arbeidsplasser og fordeling, ikke minst i valgkampen.
DB170810 Det må utformes effektivt, slik at det ikke hindrer vekst og arbeidsplasser i all for stor grad.
DB170810 Det faglige grunnlaget, hvorvidt kutt i formuesskatten faktisk er effektivt og skaper arbeidsplasser , har utredning etter utredning undersøkt.
DB170810 Formuesskatten svekker derfor norsk eierskap og reduserer tilgangen til kapital for virksomheter som er avhengig av norsk egenkapital for å kunne investere i ny virksomhet og arbeidsplasser .
DA170810 « Kommunen rangeres fortsatt meget høyt på de fleste øvrige indikatorene ; med høyt inntektsnivå, høy andel private arbeidsplasser , høyt teknisk og naturvitenskapelig utdanning og god kommuneøkonomi », heter det i begrunnelsen.
DA170810 - Noen anstrenger seg ekstra for å stimulere nye arbeidsplasser , mens andre kommuner ikke forstår fullt ut at også offentlig sektor vinner på å skape et næringsvennlig klima lokalt.
AA170810 I tillegg krever partiet 10.000 grønne arbeidsplasser .
VG170809 Vi er alle avhengige av et skattesystem som fungerer best mulig - og som legger opp til at norske bedrifter gjør det bra, betaler skatt og skaper verdier og arbeidsplasser , sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund i forbindelse med lanseringen.
VG170809 I en undersøkelse publisert av NHO tirsdag fremgår det at fire av fem spurte bedriftseiere tror det vil skapes flere arbeidsplasser de nærmeste årene dersom formuesskatten fjernes.
NL170809 Selv om det er umulig å ta superrikingen Hagens redsel for den norske skattekommunismen alvorlig, er det all grunn til å ha forståelse for en utkantbedrift i Nord-Norge som sliter med en formuesskatt som heller burde vært reinvestert i bedriften for å utvikle den og skape flere arbeidsplasser .
NL170809 Og kan hun dokumentere at flere eksperter tar feil når de sier at det er lettelser i selskapsskatten, ikke i formuesskatten, som skaper arbeidsplasser ?
NL170809 Høyre-lederen har lenge hevdet at kuttene regjeringen har gjort i formuesskatten har skapt nye og flere arbeidsplasser .
NL170809 For fisketurisme skaper viktige arbeidsplasser , bidrar til opprettholdelse og utvikling av infrastruktur samt gir verdiskaping og skatteinntekter langs kysten vår.
DB170809 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170809 Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg mener skatteøkninger er feil oppskrift for næringslivet som skal lage nye arbeidsplasser , og anklager Støre for å velge gammeldagse løsninger.
DB170809 Solberg fastholdt at formuesskatten hindrer jobbskaping, og viste til en at bedriftsledere mener fjerning av denne skatten vil gjøre at de kan skape flere arbeidsplasser .
DB170809 - Det er skapt færre arbeidsplasser under Erna Solberg enn i snitt hvert år under Stoltenbergs regjering.
DB170809 Hagen er et forbilde, en person som skaper verdier, arbeidsplasser og som aldri stikker av fra regninga.
DB170809 Verken regjeringen, Skatteutvalget eller landets fremste fagfolk klarer å finne bevis for at denne typen skattekutt fører til flere arbeidsplasser eller økt vekst.
DA170809 Ifølge Kvam er det rundt 200.000 mennesker tilknyttet til oljenæringen i dag, som må få nye arbeidsplasser .
DA170809 Han mener at politikerne må ta den virkelige debatten som handler om norsk oljepolitikk og om å finne nye arbeidsplasser til oljeansatte.
DA170809 - Vi må skape rundt 15.000 nye arbeidsplasser fra og med i år og fram til 2035.
DA170809 8 av 10 svarer ja på spørsmål om de mener at det vil skapes flere arbeidsplasser de kommende årene dersom skatten fjernes.
DA170809 Ifølge Kvam er det rundt 200.000 mennesker tilknyttet til oljenæringen i dag, som må få nye arbeidsplasser .
DA170809 Høyre : Vil fortsette å satse på bedre kollektivtrafikk, flere grønne arbeidsplasser og økt innsats for å bevare regnskogen.
DA170809 Han mener at politikerne må ta den virkelige debatten som handler om norsk oljepolitikk og om å finne nye arbeidsplasser til oljeansatte.
DA170809 - Vi må skape rundt 15.000 nye arbeidsplasser fra og med i år og fram til 2035.
DA170809 8 av 10 svarer ja på spørsmål om de mener at det vil skapes flere arbeidsplasser de kommende årene dersom skatten fjernes.
AP170809 Det argumenteres med inntekter til Avinor, med arbeidsplasser og med at om vi avviklet ordningen, ville de reisende kjøpe sine kvoter andre steder.
AA170809 | Leier ut kunst til 150 arbeidsplasser over hele Norge ¶
AA170809 Vi reiser gjerne på befaring på arbeidsplasser , eller snakker med dem for å finne ut hva de trenger.
AA170809 - Noen arbeidsplasser ønsker seg helt konkrete utstillinger.
VG170808 Asylmottak kan føre til flere arbeidsplasser , økt handel og rett og slett booste økonomien i små kommuner, forteller Tronstad.
DN170808 Åtte av ti mener det vil skape flere arbeidsplasser , viser en fersk NHO-undersøkelse. 45 prosent av de spurte trekker frem at lavere skatter og avgifter bør prioriteres av myndighetene for å sikre bedriftens suksess, viser en undersøkelse presentert av administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.
DN170808 Gründer og bedriftseier Brian Sjøen i Stillasgruppen fortalte under fremleggelsen tirsdag om konsekvenser han opplever av formuesskatten - både for bedriften og arbeidsplasser .
DN170808 - Når åtte av ti sier at de tror det vil bli skapt flere arbeidsplasser på tre til fem års sikt ved en fjerning av skatt på arbeidende kapital, så mener jeg det er et veldig viktig signal, sier hun.
DN170808 58 prosent av de spurte sier det definitivt vil skape flere arbeidsplasser de neste tre til fem årene om formuesskatten fjernes, 22 prosent sier at det antagelig vil gjøre det. 42 prosent sier de garantert ville ansatt flere om bedriftsbeskatningen ble redusert, viser undersøkelsen.
DN170808 De drømmer ikke om å skape arbeidsplasser eller bidra med inntekter til vårt velferdssamfunn.
DB170808 Hun har skapt arbeidsplasser som har gitt Norge skatteinntekter, men det er likevel ikke en selvfølge at familieformuen vil bli investert i Norge framover, sier Hagen.
AP170808 Omtrent like mange svarer at det blir færre arbeidsplasser hvis denne skatten økes.
AP170808 Men ulikheter handler også om tilgang på arbeidsplasser , utdanning, likestilling mellom kjønn og omfordeling gjennom velferdsstaten, sier hun.
AP170808 Men hvis skadevirkningene av dette, i form av færre arbeidsplasser , er større enn fordelene, så må vi ta hensyn til dette, sier hun.
AP170808 Lund avviser å komme med tall som viser antall nye arbeidsplasser etter at Regjeringen har kuttet formuesskatten med drøyt 5 milliarder kroner de siste fire årene.
AP170808 Det er en rekke andre forhold som bestemmer investeringene i nye arbeidsplasser , sier hun.
AP170808 Bedriftseierne har ingen problemer med å melde tilbake om formuesskatten : ¶ 58 prosent mener at det « definitivt » vil skapes flere arbeidsplasser de neste 3 - 5 årene hvis formuesskatten på arbeidende kapital blir fjernet. 22 prosent svarer « antageligvis » ¶
AP170808 Omtrent like mange svarer at det blir færre arbeidsplasser hvis denne skatten økes.
AP170808 Men ulikheter handler også om tilgang på arbeidsplasser , utdanning, likestilling mellom kjønn og omfordeling gjennom velferdsstaten, sier hun.
AP170808 Men hvis skadevirkningene av dette, i form av færre arbeidsplasser , er større enn fordelene, så må vi ta hensyn til dette, sier hun.
AP170808 Lund avviser å komme med tall som viser antall nye arbeidsplasser etter at Regjeringen har kuttet formuesskatten med drøyt 5 milliarder kroner de siste fire årene.
AP170808 Det er en rekke andre forhold som bestemmer investeringene i nye arbeidsplasser , sier hun.
AP170808 Bedriftseierne har ingen problemer med å melde tilbake om formuesskatten : ¶ 58 prosent svarer at de « definitivt » vil skape flere arbeidsplasser de neste 3 - 5 årene hvis formuesskatten på arbeidende kapital blir fjernet. 22 prosent svarer « antageligvis » ¶
AA170808 En like stor andel tror det vil skapes færre arbeidsplasser de neste tre-fem årene hvis formuesskatten økes.
AA170808 De rødgrønne fremholder at regjeringen ikke klarer å bevise at kutt i formuesskatten skaper nye arbeidsplasser , men Skogen Lund mener dette er en altfor enkel fremstilling.
AA170808 Skjer ikke det kan Norske Skog bli slått konkurs, og 2500 arbeidsplasser vil stå i fare.
DB170807 Snart mister Leka både arbeidsplasser i kommuneadministrasjonen og lensmannen.
DB170807 I stedet for å forhandle med nabokommunene om arbeidsplasser og oppgaver, venter han nå på at de rødgrønne skal vinne høstens valg.
DB170807 Han frykter også at de vil miste både arbeidsplasser og tilbud på kommunesammenslåingen.
DA170807 Vi vil føre en politikk som satser på gründere, fordi vi sammen skal skape nye arbeidsplasser over hele landet.
DA170807 Vi satser på gründere fordi sammen skaper vi nye arbeidsplasser .
DA170807 Venstre vil i regjering for å bidra til omstilling og fremvekst av nye arbeidsplasser .
DA170807 Sammen vil vi kunne satse på kunnskap og forskning og få flere dyktige lærere, ta vare på miljøet og gjennomføre det grønne skiftet, satse på gründere og legge til rette for nye arbeidsplasser , og føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer gode fellesskapsløsninger i framtiden.
DA170807 Da må vi legge til rette for at veien inn i arbeidslivet er kort for dem som står utenfor, enten veien går via redusert arbeidstid eller oppstart av egne arbeidsplasser .
DA170807 Hans-Christian Gabrielsen, Trond Giske og Masud Gharahkhani går hardt ut mot Ernas kutt i formuesskatten, som de mener kan koste kommunene arbeidsplasser .
DA170807 Han mener ingen lenger tror på regjeringens påstander om at skattekutt gir flere arbeidsplasser .
DA170807 - Om du så vil innføre noe som skaper enda større forskjeller, flere nullskattytere og vil kunne koste oss enda flere arbeidsplasser , skal du være rimelig sikker på hva du gjør, altså.
VG170806 Da betaler både nordmenn og utlendinger den, den er lett å kreve inn og belaster ikke arbeidsplasser .
VG170806 - Hvorfor personer med titalls milliarder i formue plassert i eiendom slipper unna formuesskatt mens de som tar risiko med å investere i bedrifter med norske arbeidsplasser skal ilegges en særskatt som rammer vekstmulighetene til bedriften viser hvor feil formuesskatten er.
VG170806 Han mener det blir viktig å fokusere på arbeidsplasser og sikre en god eldreomsorg ¶
VG170806 « Stoltenbergs dørfabrikk » ble bygget i 2007 med statlige omstillingsmidler for å kompensere for tapte arbeidsplasser ved Hydro.
VG170806 Men å redde arbeidsplasser frister i en valgkamp.
NL170806 Det gir penger, arbeidsplasser og skatteinntekter.
DN170806 Jeg samler folk fra bedrifter som skaper arbeidsplasser , forteller Grande til de inviterte.
DN170806 Johansen er imidlertid forsiktig med å love bort nye arbeidsplasser , men forteller at det i første omgang vil bli ansatt mellom ti og 15 personer.
DN170806 - Greier vi å skape mange arbeidsplasser er det veldig ålreit, men vi er mer opptatt av å skape arbeidsplasser som er der om 15 år enn å love noe som helst, sier han.
DN170806 - Greier vi å skape mange arbeidsplasser er det veldig ålreit, men vi er mer opptatt av å skape arbeidsplasser som er der om 15 år enn å love noe som helst, sier han.
DA170806 - Den teknologiske utviklingen vil kunne fjerne mange arbeidsplasser som i dag krever lav kompetanse, sier hun.
DA170806 - Den teknologiske utviklingen vil kunne fjerne mange arbeidsplasser som i dag krever lav kompetanse, sier hun.
VG170805 - Jeg registrerer det, men tallene viser også tydelig at Ap og Gahr Støre har liten støtte for sitt forslag om å øke skatten på norske arbeidsplasser .
DB170805 Oppdrett gir aktivitet og viktige arbeidsplasser langs kysten, men veksten må spille på lag med naturen.
DB170805 Alt fra Vadsø der innbyggerne føler at lokale kontorer stadig tappes for ressurser og arbeidsplasser , via Lofoten der fiskeriene kjemper både mot oljeutbygging og for tilgang til ressursene i havet og Andøya som kommer tapende ut av moderniseringen av forsvaret.
DB170805 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
AP170805 Beredskapssenteret planlegges for inntil 300 arbeidsplasser som inkluderer beredskapsressursene, samt administrasjon og servicefunksjoner, heter det videre.
NL170804 Det virker som om forståelsen for det havbruksnæringen bidrar med av arbeidsplasser og verdiskapning, er helt fraværende.
NL170804 De store kjøpesentrene i Tromsø er viktige, de trekker til seg kunder fra hele distriktet, og det er mange som har sine arbeidsplasser her.
NL170804 Om Norge trekker seg ut av den er det ikke bare fatalt for miljøet og framtidas arbeidsplasser , det er også noe som vil svekke Norges forhold til de forpliktede landene, og det vinner vi ikke noe som helst på.
DB170804 Det vil ikke gi staten mindre inntekter fra tobakk- og alkoholavgiftene, men det vil kunne skape mellom 20 og 40 000 arbeidsplasser .
DA170804 Framtidens arbeidsplasser vil trenge både teknisk og sosial kompetanse, og de fleste vil være innom flere forskjellige bransjer i løpet av et langt yrkesliv.
DA170804 Det er liten grunn til å tro at norsk oljebransje vil kunne gjenskape samtlige arbeidsplasser innen olje- og gassvirksomhet så lenge prisen forblir så lav som den er i dag.
DA170804 AIM Norways etablering i Rygge vil tilføre kommunen omkring 40 sårt tiltrengte arbeidsplasser .
DA170804 - Sikrer arbeidsplasser
AP170804 Høyre vil : « Gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser . (...
AP170804 ) Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser , samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
AP170804 Politikerne sørget for at norske penger gikk til norske flyplasser og norske arbeidsplasser da de innførte taxfree ved ankomst i Norge.
AA170804 Totalt 209.000 arbeidsplasser ble skapt i juli.
AA170804 Et stort antall nye arbeidsplasser skaper også forventning om forbruksvekst og økt pengebruk.
AA170804 Amerikansk økonomi opplever en sterk vekst i antallet nye arbeidsplasser , opplyser arbeidsdepartementet.
AA170804 Det er mulig å bygge ny virksomhet og skape arbeidsplasser med grunnlag i mat med lokal identitet og særpreg, seier Dale.
VG170803 Det er vårt verktøy for å følge opp reiselivet og skape flere arbeidsplasser .
NL170803 Fordi Tromsø trenger flere studieplasser eller arbeidsplasser for å overleve som samfunn ?
DB170803 I Distrikts-Norge er folk opprørt over Oslo-styring, reformer og tap av arbeidsplasser .
DB170803 Denne regjeringen er opptatt av at det skapes verdier og arbeidsplasser over hele landet, inkludert i Lofoten og Vesterålen.
DB170803 - Men vil dere ikke ha nye arbeidsplasser her oppe, da ?
DB170803 Arbeidsplasser
DB170803 Dette utgjør mange arbeidsplasser rundt omkring i landet, og ikke minst er det mottaksplasser som kunne ha blitt brukt til å ta imot flere asylsøkere som sitter fast i forferdelige forhold i Hellas og Italia.
DB170803 ¶ Høyre respekterer folks arbeidsinnsats og sparepenger, og mener både arbeidsfolk og de som skaper arbeidsplasser skal få beholde mer av egne penger og verdiskaping selv, skriver Heidi Nordby Lunde ( H ) i et svar til Ap-nestleder Trond Giske.
DB170803 Nå går ledigheten ned og veksten opp, og det skapes nye arbeidsplasser hver dag.
DB170803 Høyre respekterer folks arbeidsinnsats og sparepenger, og mener både arbeidsfolk og de som skaper arbeidsplasser skal få beholde mer av egne penger og verdiskaping selv.
DB170803 Bedriftseiere og investorer bygger landet gjennom å skape verdier og arbeidsplasser som kommer alle til gode.
DA170803 Selv om dette kan skape arbeidsplasser også i Norge, ønsker vi oss jo alle en klode i balanse, sier vinkjenneren.
DA170803 I årene som kommer, er vi nødt til å sørge for at det blir skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser for at det skal bli skapt nok verdier til at vi kan opprettholde det velferdstilbudet som vi vil ha, sier Tajik til NTB.
DA170803 De krever nye grønne arbeidsplasser på Vestlandet.
DA170803 Blant annet krever AUF-erne at det må skapes 100.000 nye grønne arbeidsplasser .
DA170803 100.000 nye grønne arbeidsplasser var ett av ti krav Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik fikk overlevert da hun møtte AUF-ere fra Rogaland og Hordaland.
AP170803 | Tajik møtt med kravliste på Utøya ¶ 100.000 nye grønne arbeidsplasser var ett av ti krav Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik fikk overlevert da hun møtte AUF-ere fra Rogaland og Hordaland.
AP170803 I årene som kommer, er vi nødt til å sørge for at det blir skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser for at det skal bli skapt nok verdier til at vi kan opprettholde det velferdstilbudet som vi vil ha, sier Tajik til NTB.
AP170803 Blant annet krever AUF-erne at det må skapes 100.000 nye grønne arbeidsplasser .
AA170803 | Tajik møtt med kravliste på Utøya ¶ 100.000 nye grønne arbeidsplasser var ett av ti krav Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik fikk overlevert da hun møtte AUF-ere fra Rogaland og Hordaland.
AA170803 I årene som kommer, er vi nødt til å sørge for at det blir skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser for at det skal bli skapt nok verdier til at vi kan opprettholde det velferdstilbudet som vi vil ha, sier Tajik til NTB.
AA170803 Blant annet krever AUF-erne at det må skapes 100.000 nye grønne arbeidsplasser .
VG170802 Vi vil at norske bedriftseiere skal likebehandles med utenlandske, og ønsker derfor å redusere formuesskatten som kun rammer norske eiere og norske arbeidsplasser , sier statsråden.
VG170802 Høyre argumenterer med at formuesskatten gjør det mindre lønnsomt å spare og investere - og at de vil skape flere arbeidsplasser .
VG170802 Hauglie legger til at Høyre har et godt samarbeid med LO om både å skape flere arbeidsplasser og bekjempe arbeidslivskriminalitet, og at de ønsker å fortsette med det.
VG170802 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) skriver i en e-post til VG at både arbeidstagere og samfunnet for øvrig er avhengig av at det går godt i bedriftene, at de er konkurransedyktige og sikrer norske arbeidsplasser .
NL170802 Disse overføringene til landets rike havner i svært liten grad på nordnorske hender, og uansett så viser de meste av forskning at slike overføringer til de rikeste i svært dårlig grad bidrar til å skape nye arbeidsplasser .
DN170802 Det vil ikke trygge arbeidsplasser eller bidra til verdiskaping i selskapet, det vil bare begrense tapet til eierne, sier Giske.
DB170802 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170802 I Distrikts-Norge er folk opprørt over Oslo-styring, reformer og tap av arbeidsplasser .
DB170802 - Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger ?
DB170802 Hvorfor har ikke SV på et noe tidspunkt i debatten svart på vårt spørsmål om hvilke konsekvenser deres politikk vil få for kvinneskapte og kvinnedominerte arbeidsplasser ?
DB170802 juli da hun sa at hun ikke kunne vise til at det var skapt noen arbeidsplasser som følge av skattekuttene hun og Siv Jensen har gitt til de som har mest i Norge.
DB170802 Verken regjeringen, Skatteutvalget eller landets fremste fagfolk klarer å finne bevis for at denne typen skattekutt fører til flere arbeidsplasser eller økt vekst.
AP170802 Ikke bare står det 800.000 arbeidsplasser på spill, men valgkampen opp mot valget 24. september er i full gang.
VG170801 Han skriver at ved siden av å være en viktig del av skotsk kultur og identitet, står whiskyindustrien for rundt 20.000 arbeidsplasser .
NL170801 økning av sysselsettingen gjennom nye og arbeidsplasser ¶ 2 ) Produksjonsøkning på 1,2 prosent direkte som følge av ny transport ¶ 3 ) Lønnsomhet i næringslivet bedres, lønnsøkninger på 4,2 pst ¶ 4 ) 40-50 mrd SEK mer i skatteinntekter ( 20-års periode ) ¶ 5 ) 20-40 pst verdiøkning for eiendomsprisene ¶
NL170801 Å skape arbeidsplasser på bygdene handler i stor grad om å ta i bruk de naturgitte ressursene en har rundt seg.
NL170801 Samtidig ser jeg det flyttes ut flere ganger så mange statlige arbeidsplasser fra Oslo, enn da Vedum satt i regjering.
NL170801 Og Vedum, vi må gjøre det mer lønnsomt å skape nye arbeidsplasser .
NL170801 Når dagens regjering har kuttet skattene på norske arbeidsplasser , fjernet arveavgiften, senket selskapsskatten og inntektsskatten - da styrker vi først og fremst de små og mellomstore bedriftene i distriktene.
NL170801 Det skapes mere frykt og usikkerhet for oss som skal skape arbeidsplasser , og forme fremtiden her i distriktene ( og byene ) med alt som ropes skal reverseres visst bare de får makta.
NL170801 Det er ikke god medisin for å skape trygge arbeidsplasser langs kysten.
DN170801 - Å øke utvinningen vil kunne ha en enorm betydning både for industri, arbeidsplasser og velferd.
DB170801 Problemet med argumentet er bare at staten selvsagt kan sikre arbeidsplasser gjennom mer framtidsrettede bransjer.
DB170801 Når alle rasjonelle argumenter tilsier å avvikle kulldriften på Svalbard, drar kullforkjemperne opp sitt trumfkort : Kulldriften er viktig av « geopolitiske hensyn », for å sikre norske arbeidsplasser , og derigjennom vår suverenitet over Svalbard.
DA170801 Lokalt, norsk eierskap er avgjørende for å bevare og bygge opp arbeidsplasser .
DA170801 Høyre vil redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser , samt øke bunnfradraget og - på lengre sikt - fjerne formuesskatten.
DA170801 Dette vil gi økt vekst, økt optimisme og styrke norske arbeidsplasser , samtidig som det økte bunnfradraget kommer de aller fleste som eier egen bolig til gode.
DA170801 - Å øke utvinningen vil kunne ha en enorm betydning både for industri, arbeidsplasser og velferd.
AP170801 Britene mister to attraktive tilsynsbyråer med over tusen arbeidsplasser når de fratrer unionen en gang i 2019, og det mangler ikke på byer som vil huse dem.
AP170801 Vi trenger boliger og arbeidsplasser nær knutepunkt.
AA170801 Britene mister to attraktive tilsynsbyråer med over tusen arbeidsplasser når de fratrer unionen en gang i 2019, og det mangler ikke på byer som vil huse dem.
VG170731 Turismen sikrer både inntekter og arbeidsplasser , men fører også med seg utfordringer for vertskommunene.
AP170731 Ved norske arbeidsplasser er det påbudt å tilby hørselvern gjennom en arbeidsdag på åtte timer med vedvarende støy over 85 desibel.
DB170730 De skal skape arbeidsplasser , de skal kurse 37 000 mennesker, arrangere sykkelløp mellom Ukrainia og Polen, og styrke vennskapet mellom de to landene.
DB170730 De misliker masseturistene, men liker fortsatt at de får mange nye arbeidsplasser og en sterk økonomi.
DA170730 15 millioner i 2016 sikrer både fremtidig god drift og trygge arbeidsplasser , påpeker Steinar Johansen.
DN170729 Demokratene lover ti millioner nye arbeidsplasser i nye infrastrukturprosjekter, utvidelse av lærlingeordningene og skattelette for bedrifter som ansetter og lærer opp nye arbeidstagere.
AP170729 Norsk bistand bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom, til å gi barn utdanning og fremtidsmuligheter, til å bekjempe pandemier og bekjempe barnedødelighet, til å sikre vaksinasjonsprogrammer og til å skape arbeidsplasser .
DB170728 Kløften splittet familier, vennskap og arbeidsplasser .
DB170728 Penger som kunne vært investert i nye arbeidsplasser innen grønn skipsfart, havvind, romfart eller andre framtidsrettede løsninger.
DA170728 Tvert imot frykter partiets skattepolitisk talsperson Svein Flåtten at skatteøkningen kan sette arbeidsplasser i fare, og hindre sårt tiltrengt økonomisk vekst.
DA170728 Høyre stoler ikke på at Aps skatteplan vil skape flere arbeidsplasser i privat sektor.
DA170728 Her har han snakket på inn-og utpust om Arbeiderpartiets plan for å få flere jobb, og skape flere arbeidsplasser .
DA170728 - Regjeringens egne fagmiljøer sier at dette ikke gir nye arbeidsplasser , legger han til.
DA170728 Sommeren 2015 gjorde ordføreren det med å proklamere et stort, hårete mål : Innen 2020 skal 10.000 nye arbeidsplasser skapes i oljebyen.
DA170728 - Vi har et høyere investeringsnivå enn noen gang, og vi har etablert et eget vekstfond på 40 millioner kroner for å bidra til flere arbeidsplasser og økt verdiskaping.
DA170728 - I tillegg har det vært viktig å sørge for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser , og ikke minst få flere til å jobbe i andre næringer enn bare oljebransjen, sier Sagen Helgø.
DA170728 Tvert imot frykter partiets skattepolitisk talsperson Svein Flåtten at skatteøkningen kan sette arbeidsplasser i fare, og hindre sårt tiltrengt økonomisk vekst.
DA170728 Høyre stoler ikke på at Aps skatteplan vil skape flere arbeidsplasser i privat sektor.
DA170728 Her har han snakket på inn-og utpust om Arbeiderpartiets plan for å få flere jobb, og skape flere arbeidsplasser .
DA170728 - Regjeringens egne fagmiljøer sier at dette ikke gir nye arbeidsplasser , legger han til.
NL170727 ¶ Det er d en differensiert flåten som sørger for arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten.
NL170727 Det er en differensiert flåte som sørger for arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten.
DN170727 Jonas Gahr Støre brukte deler av tirsdagen i Rogaland på å møte folk som får jobb gjennom tilrettelagte arbeidsplasser .
DN170727 Trump lovet under valgkampen at han skulle bringe arbeidsplasser tilbake fra Asia og Mexico.
DN170727 Delstatens guvernør sa under seremonien at fabrikken på rundt 2 millioner kvadratmeter indirekte kan gi 22.000 nye arbeidsplasser i Wisconsin, hvor Trump fikk en overraskende seier under valget i fjor.
NL170726 Den skaper arbeidsplasser og aktivitet, men har dessverre også sine negative sider.
DA170726 - Veldig mange gründere føler ikke at den jobben de gjør verdsettes, og at det ikke verdsettes at de skaper arbeidsplasser .
DA170726 - Jeg vil være på lag med dem som har skjønt at vi hele tida må være i endring for å klare å skape arbeidsplasser for framtida.
DA170726 - Veldig mange gründere føler ikke at den jobben de gjør verdsettes, og at det ikke verdsettes at de skaper arbeidsplasser .
DA170726 - Jeg vil være på lag med dem som har skjønt at vi hele tida må være i endring for å klare å skape arbeidsplasser for framtida.
AA170726 Å stille seg disponibel som « potet » på ulike arbeidsplasser i Trondheim er og har vært, en interessant affære i sommer.
NL170725 Det blir arbeidsplasser og gode penger for mange.
NL170725 Vi må også se på arbeidsplasser , siden vi også må fokusere på hvordan klimautfordringene påvirker resten av samfunnet.
NL170725 Samtidig som vi utvinner olje og gass er vi nødt til å gradvis legge over til å utvikle nye og klimavennlige arbeidsplasser .
NL170725 Fremtidens grønne jobber må derfor stå på skuldrene til dagens arbeidsplasser , og de bedriftene vi allerede har.
DB170725 Det kan gi Norge markedsfordeler og arbeidsplasser .
DA170725 Veien til flere arbeidsplasser , økt vekst og nye teknologiske gjennombrudd går gjennom kompetanse og utdanning.
AP170725 Tidligere LO-leder Yngve Hågensen beskrev solidaritetsalternativet som den kollektive fornuft, der lønnsmoderasjon bidro til å skape rom for økt utbytte men samtidig økte investeringer i arbeidsplasser .
AP170725 I det ligger også en grunnleggende respekt for at alle partene må få sitt og med konkurransekraft som forutsetning for utbytte, god lønn og sikre arbeidsplasser .
AA170725 Målet er å trygge arbeidsplasser for framtiden samtidig som vi tar bort en del manuelle og tunge arbeidsoppgaver som heller kan utføres av maskiner.
AA170725 Informasjonssjef Øyvind Breivik i Norsk Hydro uttaler til Adresseavisen at de gjør dette for å trygge fremtidige arbeidsplasser ved verket.
NL170724 Partiet vil legge til rette for flere arbeidsplasser for mennesker med gradert uføretrygd.
DB170724 Han synes det å få tilbake 20 til 40 prosent av lettelsen som gis til bedrifter og arbeidsplasser er for dårlig.
DB170724 De gir derimot bedriftene styrket mulighet å investere i fremtiden, trygge arbeidsplasser og ansette flere.
DB170724 100 kroner til styrking av arbeidsplasser .
DB170724 Derfor går vi imot å øke skatten på arbeidsplasser .
DB170723 Mister arbeidsplasser
DB170723 Det blir mangel på arbeidsplasser .
AP170723 I Bergen er den basert på tre pilarer : Trygg økonomisk styring som skaper arbeidsplasser , sosial utjevning, samt at Bergen skal konkurrere med Oslo om å være Norges mest miljøvennlige by.
AP170723 - Det handler om ledighet og her må det skapes nye arbeidsplasser .
AA170723 Det er et budskap som resonnerer i vest, der mange arbeidsplasser forsvant da oljeprisen kollapset i 2014. - Én av ti unge er utenfor arbeid eller opplæring, påpeker Støre.
NL170721 Salmar liker å fortelle at pengene de tjener kommer lokalsamfunn i landsdelen til gode, i form av arbeidsplasser , nye investeringer og kjøp fra lokale og regionale leverandører.
NL170721 Arbeidsplasser ?
DN170721 Som samtidig gjør at samfunnet lykkes med omstillingsarbeidet og utvikler nye arbeidsplasser og bransjer, og som fører til skatter slik at vi har noe å leve av i fremtiden.
DB170721 Regjeringene har ønsket å nå andre mål, som for eksempel bedre incentiver til arbeid, god integrering eller større investeringer i næringslivet, som skaper vekst og nye arbeidsplasser og på sikt dermed også større likhet enn vi ellers ville fått.
AP170721 Baktanken har vært at skattekutt skal øke investeringsviljen slik at det blir flere arbeidsplasser .
VG170720 De fire neste årene skal vi skape enda flere arbeidsplasser som bidrar til fellesskapet.
VG170720 De fire neste skal vi skape enda flere arbeidsplasser som bidrar til fellesskapet.
VG170720 Alstadsæter presiserer at de siste fire årene har kunnet by på et historisk oljeprisfall og dermed tusenvis av arbeidsplasser som har gått tapt i oljenæringen.
DA170720 Verdier må skapes før de kan deles, og vi må ha en vekst i arbeidsplasser i privat sektor.
DA170720 Verdier må skapes før de kan deles, og vi må ha en vekst i arbeidsplasser i privat sektor.
AP170720 Det vil jeg gjøre noe med, ved å skape flere faste jobber og arbeidsplasser .
VG170719 Et hefte, som ble ferdigutarbeidet av ambassaden omtrent samtidig som Trump ble president, anslår at det er snakk om nesten en halv million arbeidsplasser .
DB170719 Glem desperate forsøk på å bli urbane med kunst og kaffe latte, glemt kunstig åndedrett i form av statlige arbeidsplasser .
DB170719 Derfor er vi opptatt av å ha politikere som satser på trygge arbeidsplasser .
DB170719 Arbeidsmiljøloven ( AML ), som er laget for å sikre trygge og gode arbeidsplasser , har blitt svekket gjentatte ganger.
AA170719 Å lage drivstoff av avfall er god ressursutnyttelse, det kutter klimagasser og gir varige grønne arbeidsplasser over hele landet.
AA170719 | Slik får vi klimakutt og nye arbeidsplasser
AA170719 Sammenholdt med en analyse som Thema Consulting har gjort av verdiskapingspotensialet i biogassbransjen, tilsier dette et potensial i størrelsesorden 5000 arbeidsplasser og seks milliarder i verdiskaping.
AA170719 Biogass fra avfall vil gi grønne arbeidsplasser og klimakutt i tungtransporten.
NL170718 Jo, det blir noen få arbeidsplasser , men de store inntektene går til finansmogulene.
NL170718 Da det ble avslørt at regjeringa som skulle slanke byråkrati, hadde sørget for fire tusen flere byråkrater i sin regjeringstid, de fleste i Oslo, fikk de panikk og skulle flytte fredskorpset med 40 arbeidsplasser til Førde.
DB170718 For alle skjønte at poenget til de rødgrønne var å bedre vilkårene for norske bedrifter og derigjennom skape arbeidsplasser , sikre skattegrunnlaget og velferden.
DN170717 Dette senker renten, som igjen skaper aktivitet, investeringer, arbeidsplasser og i siste konsekvens vekst.
DN170717 LOs sommerpatrulje har avdekket flere lovbrudd ved norske arbeidsplasser enn tidligere.
DA170717 Venstre går til valg på sosialt ansvar og en storsatsing på nye arbeidsplasser .
DA170717 Venstre bruker skattesystemet til å skape flere arbeidsplasser
DA170717 Oppsummert er altså skattereduksjonene til Venstre en investering for å generere enda større skatteinntekter og enda flere arbeidsplasser for Norge i fremtiden.
DA170717 Når disse produktene er klare til salg, blir det mulig å etablere nye arbeidsplasser i bedriften, samtidig som staten får nye skatteinntekter.
DA170717 Med din stemme kan vi sammen skape et varmere og mer rettferdig samfunn, som tar klimautfordringene på alvor, satser på barna, og som gjør det enklere og tryggere å skape nye norske arbeidsplasser . 11. september er det du som er sjefen !
DA170717 Formålet er å skape flere arbeidsplasser og nye inntekter for landet vårt.
DA170717 Dette er viktig både fordi norsk eierskap i seg selv er positivt, men aller mest fordi det på sikt vil flytte mer og mer av « de rikes » penger inn i norske bedrifter og arbeidsplasser , i stedet for at det skal være investert i utlandet.
DA170717 Det har vi også tro på, og da skal vi gjøre Norge enda mer sosialliberalt, gi barna en enda bedre oppvekst og fortsette det harde arbeidet for å skaffe flere arbeidsplasser .
DA170717 De kunne knapt valgt et dårligere tidspunkt om de hadde ambisjoner om å skape nye arbeidsplasser i fylket vårt.
DA170717 DEBATT : Vi går til valg på sosialt ansvar og en storsatsing på nye arbeidsplasser .
DA170717 Slik forskriften er i dag har bransjene et regionalt verneombud, som skal bistå på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller har opprettet et arbeidsmiljøutvalg.
AA170717 LOs sommerpatrulje avdekker flere lovbrudd ved norske arbeidsplasser enn tidligere.
AA170717 LOs sommerpatrulje avdekker flere lovbrudd ved norske arbeidsplasser enn tidligere.
AA170717 Andelen arbeidsplasser som på en eller annen måte lar sine sommervikarer jobbe under ulovlige forhold, har økt fra 36,5 prosent i fjor til 40,2 prosent i år.
VG170716 Verdensbanken har anslått at det trengs 600 millioner nye arbeidsplasser frem til 2028.
VG170716 Men skaper vi arbeidsplasser og god forvaltning slik at folk har en inntekt og betaler skatt, så vil et fattig land på sikt selv kunne betale for brønnene og skolene.
VG170716 Han pekte på at innkjøpet av kampflyene er den største fastlandsinvesteringen noensinne, og at det da er avgjørende at Norge prøver å få merverdi ut av det i form av arbeidsplasser i driftsfasen.
VG170716 - Vedlikehold av de norske F-35-flyene handler både om nasjonal beredskap og viktige norske arbeidsplasser , sier Huitfeldt.
DB170716 En del av hans bekymring er at kunstig intelligens vil føre til sosial destabilitet og tap av arbeidsplasser .
DB170715 Tap av arbeidsplasser er også blant grunnene til regjeringen bes revurdere.
AA170715 Tap av arbeidsplasser er også blant grunnene til regjeringen bes revurdere.
AA170715 Titusenvis av arbeidsplasser er blitt skapt, og millioner har fått leve ut sine reisedrømmer.
DN170714 Dette innebærer store og viktige kontrakter for selskaper, og dermed også mange potensielle arbeidsplasser .
DB170714 Det gjør vi gjennom å gi kommunene inntekter til å styrke velferdstjenestene, gjennom å gjøre offentlige tjenester tilgjengelig for folk, satse mer på samferdsel og på drive en aktiv næringspolitikk for å skape arbeidsplasser i hele landet.
DA170714 I år har de besøkt rekordmange 7000 arbeidsplasser Norge rundt.
AA170714 LOs sommerpatrulje finner få brudd på trønderske arbeidsplasser , men to ting går igjen mange steder.
VG170713 Da er det avgjørende at vi prøver å få merverdi i form av arbeidsplasser i driftsfasen av flyene. sier Slagsvold Vedum.
DN170713 President Barack Obama lovet 11 milliarder dollar i økt eksport og 70.000 nye arbeidsplasser fra en frihandelsavtale med Sør-Korea.
DN170713 Løftene om en betydelig økning i amerikansk eksport til Sør-Korea og etablering av over 70.000 nye arbeidsplasser i USA har ikke blitt innfridd.
DN170713 - Sørkoreanske bilprodusenter investerer og etablerer arbeidsplasser i den amerikanske industrien.
DB170713 Slik kan man kan bidra til økt vekst, skape gode, trygge og lønnsomme arbeidsplasser langs Norges langstrakte kyst.
DB170713 Det er tvingende nødvendig med både nasjonale og internasjonale politiske beslutninger om å la karbonkilder forbli unyttet, selv om det på kort sikt kan medføre tap av arbeidsplasser og penger.
AA170713 Oppdrettsnæringen skaper aktivitet og arbeidsplasser langs kysten, og den kan bidra til å finansiere velferdsstaten Norge i fremtiden.
NL170712 Det betyr selvsagt ikke at det ikke skal være lov å flørte, lov å ta initiativ - også på arbeidsplasser , i klasserom eller på bussen.
NL170712 Oppdrettsnæringen skaper aktivitet og arbeidsplasser langs kysten, og den kan bidra til å finansiere velferdsstaten Norge i fremtiden.
DB170712 Jeg kan ikke forstå at dette ikke er vanlig praksis på alle arbeidsplasser .
DB170712 Oppdrettsnæringen skaper aktivitet og arbeidsplasser langs kysten, og den kan bidra til å finansiere velferdsstaten Norge i fremtiden.
DB170712 Å skape framtidas arbeidsplasser , næringer og bedrifter.
AA170712 Han er ekstra stolt av å være med på å skape arbeidsplasser og aktivitet ute i det trønderske øyriket.
NL170711 Dette ville styrket lokaldemokratiet, og gitt flere arbeidsplasser lokalt i distriktene.
DA170711 Dette grepet mener Macron vil gjøre bedriftene mer fleksible, og skape flere arbeidsplasser , som Frankrike sårt trenger.
DA170710 For Rogaland er dette gode nyheter, for norske gründere skaper rundt 20.000 nye arbeidsplasser hvert år.
DA170710 DEBATT : Norske gründere skaper rundt 20.000 nye arbeidsplasser hvert år.
DA170710 Budsjettet var en seier for norske småbedrifter og gründere, som gjennom egen innsats skaper egen og andres arbeidsplasser .
DA170710 Vi merker at det er et sug der ute etter god gründerpolitikk som skaper arbeidsplasser .
VG170709 - Det er mye penger, men slike arrangementer gir mye tilbake i form av blant annet arbeidsplasser .
SA170709 - Slike arrangementer gir mye tilbake i form av blant annet arbeidsplasser .
SA170709 - Det er mye penger, men slike arrangementer gir mye tilbake i form av blant annet arbeidsplasser .
SA170709 - Det er mye penger, men slike arrangementer gir mye tilbake i form av blant annet arbeidsplasser .
FV170709 - Slike arrangementer gir mye tilbake i form av blant annet arbeidsplasser .
AP170709 - Slike arrangementer gir mye tilbake i form av blant annet arbeidsplasser .
AP170709 - Det er mye penger, men slike arrangementer gir mye tilbake i form av blant annet arbeidsplasser .
AP170709 - Det er mye penger, men slike arrangementer gir mye tilbake i form av blant annet arbeidsplasser .
AA170709 Flere arbeidsplasser
AA170709 - Politiet N-Trøndelag ( @politiNTrondops ) July 9, 2017 ¶ | - Vil bety et betydelig større antall arbeidsplasser på Fosen ¶
AA170709 - Når vi lykkes med dette samarbeidet, vil det bety et betydelig større antall arbeidsplasser på Fosen, sier han.
VG170708 På hjemmesiden til Det hvite hus proklamerer Trump-administrasjonen at hans politikk vil skape 25 millioner nye arbeidsplasser og dermed gjenreise USA som en stor nasjon.
VG170708 Amazon skaper 100.000 nye arbeidsplasser
DB170708 Hun sammenlikner opplevelsen med situasjoner som kan oppstå på arbeidsplasser .
DA170708 Det betyr at vi får flere helårs arbeidsplasser , sier turistsjefen.
SA170707 Han vil ha flere arbeidsplasser i norsk fotball : ¶
SA170707 Nå vil Koteng ha flere arbeidsplasser i norsk fotball : ¶
DN170707 Endringer i sysselsettingen utenom jordbruket beregnes ut fra tall i en undersøkelse som blir gjort på 557.000 arbeidsplasser .
DB170707 Han skal også ha understreket sterkt at han ikke kan godta en klima- og miljøpolitikk som hindrer økonomisk vekst og fører til tap av arbeidsplasser .
DB170707 Da presidenten kunngjorde at han ville trekke USA ut av Parisavtalen, begrunnet han det med at avtalen kan koste USA millioner av arbeidsplasser , samtidig som avtalen stiller altfor få krav til land som Kina.
DB170707 I motsetning til skatteekspertene, har Jensen stor tro på at skatteletter vil kunne være med på å betale for seg selv på lengre sikt, ved at ekstra investeringer og arbeidsplasser gir høyere skatteinntekter.
DA170707 Når Ap vil skape nye arbeidsplasser , bekjempe forskjeller og frafallet i skolen, handler det også om kvaliteten på demokratiet vårt, fortsetter hun.
DA170707 Når Ap vil skape nye arbeidsplasser , bekjempe forskjeller og frafallet i skolen, handler det også om kvaliteten på demokratiet vårt, fortsetter hun.
AP170707 Han vil ha flere arbeidsplasser i norsk fotball : ¶
AP170707 Nå vil Koteng ha flere arbeidsplasser i norsk fotball : ¶
AA170707 Han skal også ha understreket sterkt at han ikke kan godta en klima- og miljøpolitikk som hindrer økonomisk vekst og fører til tap av arbeidsplasser .
AA170707 Da presidenten kunngjorde at han ville trekke USA ut av Parisavtalen, begrunnet han det med at avtalen kan koste USA millioner av arbeidsplasser , samtidig som avtalen stiller altfor få krav til land som Kina.
VG170706 - Tradisjonelt i Norge har hverken arbeidsplasser eller universiteter og høgskoler hatt gode systemer for klaging og rapportering i slike saker, sier professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen.
NL170706 Lokale bedrifter som leier ut rorbuer og båter gir gode inntekter og arbeidsplasser i distriktene.
DN170706 Samtidig vet vi at prosjekter offshore gir ringvirkninger på land i form av aktivitet og arbeidsplasser , sier Søviknes.
DB170706 Han vil ha sosial boligbygging, sykehus for folket, utrulling av nye veier, nye arbeidsplasser og en visjon om det norsk hus.
DA170706 Søndeland beskriver skattekutt som et viktig økonomisk virkemiddel for å sikre flere arbeidsplasser .
DA170706 Men kan han dokumentere at skattekutt sikrer flere arbeidsplasser ?
DA170706 Den rødgrønne regjeringen kuttet derfor selskapsskatten, mens de fire borgerlige partiene har gitt formueskattefest for de rikeste - som ikke skaper arbeidsplasser .
AA170706 Faktisk.no mener for eksempel at Siv Jensen ( Frp ) uttalte seg helt i strid med fakta da hun snakket om nye arbeidsplasser i privat næringsliv.
DN170705 Trumps motto er « Amerika først », med klare løfter om å beskytte amerikanske bedrifter og arbeidsplasser mot globalisering og frihandel.
DN170705 Jensen har opptil flere ganger kommet med påstanden om at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri og at den største sysselsettingsveksten i samme periode for landet har kommet i privat næringsliv.
DN170705 - Det er heller ikke riktig at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri.
DB170705 « Den største veksten - etter at vi har tapt 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri - har kommet i privat næringsliv ».
DB170705 Det er heller ikke riktig at Norge har tapt 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri.
DB170705 « FAKTISK HELT FEIL » : Jensen har opptil flere ganger kommet med påstanden om at Norge har tapt 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri og at den største sysselsettingsveksten i samme periode for landet har kommet i privat næringsliv.
AP170705 Jensen har opptil flere ganger kommet med påstanden om at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri og at den største sysselsettingsveksten i samme periode for landet har kommet i privat næringsliv.
AP170705 - Det er heller ikke riktig at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri.
AA170705 Trumps motto er « Amerika først », med klare løfter om å beskytte amerikanske bedrifter og arbeidsplasser mot globalisering og frihandel.
AA170705 Jensen har opptil flere ganger kommet med påstanden om at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri og at den største sysselsettingsveksten i samme periode for landet har kommet i privat næringsliv.
AA170705 - Det er heller ikke riktig at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri.
SA170704 Oppdrettsnæringa skaper store verdier og arbeidsplasser langs kysten, næringa er ikke subsidiert og markedet er globalt.
NL170704 | Statoil må levere arbeidsplasser i Nord-Norge ¶
NL170704 Nå er det litt bedring å spore når det gjelder antall lokale og regionale arbeidsplasser i driftsfasen.
NL170704 Ergo må slike arbeidsplasser komme Nord-Norge til gode også.
NL170704 At det blir lokale og regionale arbeidsplasser av olje og gass-utbygginger i Nord-Norge, er selve kronargumentet for at næringa skal møte forståelse, i den vanskelige balansen mellom den og fiskeri og miljø.
DB170704 Oppdrettslaksen i Norge er ellers ganske taus om betente politiske spørsmål ettersom hann ikke vil ødelegge for økt vekst og gode norske arbeidsplasser .
SA170703 « Fullstendig useriøst » hvis fylker skal premieres med statlige arbeidsplasser for å være « lydige », mener Geir Pollestad ( Sp ).
SA170703 | Går i strupen på Høyre i kampen om statlige arbeidsplasser
SA170703 ) Torstein Tvedt Solberg ( Ap ) og Geir Pollestad ( Sp ) kritiserer Siri Meling ( H ) for signaler hun nå sender om prosessen rundt utflagging av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
DB170703 For oss handler det bl.a om å legge til rette for flere arbeidsplasser og flere gründere.
DB170703 Det handler om å tilrettelegge for flere arbeidsplasser .
AP170703 Når vi beskatter overskudd kan vi gå glipp av viktige investeringer, nyvinninger og arbeidsplasser ».
AP170703 - Tror han virkelig at det hadde blitt flere bedrifter og arbeidsplasser av høyere skatt på bedrifter og kapital ?
AP170703 - Poenget er at hvis du gjennom å ha et konkurransedyktig skattesystem sikrer flere bedriftsinvesteringer som sikrer flere arbeidsplasser , så betyr det at flere kommer i jobb, at flere betaler skatt og at skatteinntektene på den måten går opp og ikke ned.
AP170703 Når vi beskatter overskudd kan vi gå glipp av viktige investeringer, nyvinninger og arbeidsplasser ».
AP170703 - Tror han virkelig at det hadde blitt flere bedrifter og arbeidsplasser av høyere skatt på bedrifter og kapital ?
AP170703 - Poenget er at hvis du gjennom å ha et konkurransedyktig skattesystem sikrer flere bedriftsinvesteringer som sikrer flere arbeidsplasser , så betyr det at flere kommer i jobb, at flere betaler skatt og at skatteinntektene på den måten går opp og ikke ned.
AA170703 Skaper arbeidsplasser
AA170703 - Dette kan redde et hundretalls arbeidsplasser og skape mange nye.
SA170702 Vel to måneder før valget er nordmenn langt mer opptatt av at det skapes nye arbeidsplasser enn av egen økonomi, ifølge en fersk studie.
SA170702 Opinions tall viser at 47 prosent har størst tillit til Ap når det gjelder å skape arbeidsplasser i offentlig sektor, mens bare 13 prosent tror Høyre er flinkest til dette.
SA170702 Når det gjelder å skape arbeidsplasser i privat sektor, viser en studie fra Opinion at 44 prosent av velgerne har størst tillit til Høyre, mens 18 prosent stoler mest på Ap.
SA170702 Mer en fire av ti oppgir at det å skape nye arbeidsplasser er den viktigste økonomiske saken før stortingsvalget 11. september, viser rundspørringen fra Opinion.
SA170702 Men når det gjelder å skape arbeidsplasser i privat sektor, er tallene snudd : 44 prosent har størst tillit til Høyre, mens 18 prosent stoler mest på Ap.
SA170702 - Langt flere rangerer det å skape nye arbeidsplasser foran lav arbeidsledighet, økonomisk vekst for Norge og nordmenns personlige økonomi når de blir spurt om å rangere betydningen av disse fire sakene ved årets stortingsvalg, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion til NTB.
SA170701 Og landet levde med det, og fotball ble diskutert på alle kafeer og arbeidsplasser , over alle hagegjerder, vinteren og sommeren igjennom.
DB170701 Forhåpentlig vil flere velge dette alternativet for å skape arbeidsplasser .
DB170701 Vi har sett det før, som da oljekrisen var på sitt verste og de moderate lønnsoppgjørene trygget arbeidsplasser .
DB170701 Og vi ser det nå, i omstillingen som fulgte : Når digitalisering, robotisering og automatisering skreller vekk arbeidsplasser , svarer partene med en felles strategi om kompetanseheving.
DA170701 - Jeg føler ansvar for alle arbeidsplasser , svarer hun.
BT170701 Videre har Bergen viktige institusjoner som Døvekirken, Signo Konow senter og Signo Dokken, tospråklige arbeidsplasser også med tolkefaglig kompetanse.
AA170701 Utviklinga på Brattøra har kommet langt og bidrar til både arbeidsplasser og aktivitet i havneområdet.
SA170630 Reiseliv er en næring som gir arbeidsplasser .
SA170630 Mange arbeidsplasser , også til de unge, de uten mye skole og de med flerkulturell bakgrunn.
SA170630 Stavanger kunne fått 40 internasjonalt orienterte, statlige arbeidsplasser .
NL170630 For kommunen handler det selvsagt om arbeidsplasser , men for de ansatte handler det om personlige forhold og familiesituasjon.
DB170630 På samme måte som forståelsen av « gode og framtidsrettede arbeidsplasser , med åpne og levende byrom », som Jan Tore Sanner snakker om, er sånt som andre mennesker kan finne på å karakterisere som « helt for jævlig ».
DA170630 Skei Grande lytter oppmerksomt og er helt enig : Innovasjon er nøkkelen for framtidens arbeidsplasser og bærekraft.
DA170630 Men for å gjøre dem om til levedyktige arbeidsplasser trengs penger og bedre rammer.
BT170630 I podkasten 36,9 diskuteres også utflytting av statlige arbeidsplasser .
BT170630 BT-kommentator Hans Mjelva forklarer hvorfor det er så vanskelig å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo.
AP170630 Hauglie er enig med ordføreren i Iveland i at det er viktig å følge opp ungdom tidlig og mener i tillegg at flere arbeidsplasser i privat sektor er en viktig del av løsningen.
AP170630 Hauglie er enig med ordføreren i Iveland i at det er viktig å følge opp ungdom tidlig og mener i tillegg at flere arbeidsplasser i privat sektor er en viktig del av løsningen.
AA170630 Skaper arbeidsplasser
SA170629 Vi må stå sammen og stoppe denne utvikling som vil redusere folks kjøpekraft og truer tusenvis av arbeidsplasser fra neste år.
NL170629 Selskapets omdømme har vært synonymt med ny aktivitet og arbeidsplasser .
DA170629 » Selv om Kvammen vil problematisere ulike synsvinkler ved jobbene han har hatt, lover han å ikke utlevere noen, ved å finne på nye arbeidsplasser som ligner de han tidligere har hatt.
BT170629 Vi har vært krystallklare på at det som er viktig for oss, er å flytte arbeidsplasser ut av hovedstaden og bygge sterke kompetansemiljøer andre steder i landet, ikke bare i de største byene, sier Skjelstad.
BT170629 I februar ble det bestemt at Fredskorpset var et av de statlige organene som trolig ville få ny adresse som en del av regjeringens strategi for å få flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
BT170629 FLYTTES : Førde skal få statlige arbeidsplasser fra Oslo som en del av regjeringens regional- og distriktspolitikk.
BT170629 Det var også målet - å oppfylle planen for lokalisering av statlige arbeidsplasser .
SA170628 Tenk hvor fantastisk gøy det vil være for en ny, urban bydel å få en brannstasjon inn i sitt nærmiljø, med besøksdager, skolebesøk og arbeidsplasser .
NL170628 Det er ikke uten grunn at regjeringen har vedtatt å flytte arbeidsplasser fra Oslo til Tromsø.
DA170628 Det er ventet at det vil ha store negative konsekvenser for matforsyning og tap av arbeidsplasser , i en region der svært mange lever av landbruk.
DA170628 Den kan skape arbeidsplasser og bidra til verdiskaping.
BT170628 To år etter at Venstre fikk gjennomslag for å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo, sa partiet nei til å etablere Språkrådet i Bergen.
AP170628 I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
AP170628 I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
AP170628 - Dette blir fremtidens google-hovedkvarter i form av spennende arbeidsplasser hvor alt vil handle om samhandling.
AP170628 Vi har vært krystallklare på at det som er viktig for oss, er å flytte arbeidsplasser ut av hovedstaden og bygge sterke kompetansemiljøer andre steder i landet, ikke bare i de største byene, sier Skjelstad.
AP170628 Les mer om flyttingen av statlige arbeidsplasser fra Oslo : - Det går ikke an å behandle folk sånn, mener LO.
AP170628 I februar ble det bestemt at Fredskorpset var et av de statlige organene som trolig ville få ny adresse som en del av regjeringens strategi for å få flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AP170628 Førde skal få statlige arbeidsplasser fra Oslo som en del av Regjeringens regional- og distriktspolitikk.
AP170628 Det var også målet - å oppfylle planen for lokalisering av statlige arbeidsplasser .
AA170628 Venstre-leder Trine Skei Grande skal ha snudd i spørsmålet om å flytte Språkrådet og dets 40 arbeidsplasser fra Oslo til Bergen.
AA170628 Dette kommer to år etter at Venstre fikk gjennomslag for å flytte statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden.
VG170627 Hun sier det handler om å skape arbeidsplasser som kan ta over etter oljeindustrien.
VG170627 - Kan skape arbeidsplasser
VG170627 - Jeg tenker først og fremst på dette som et kjempepotensial knyttet til arbeid, arbeidsplasser , bedre kompetansemiljøer og et mer konkurransedyktig Norge.
NL170627 I disse regionsamtalene må Ørnebakk raskt etablere som et faktum at frykten for å tømme Finnmark for arbeidsplasser , er helt ubegrunnet.
AP170627 Havnebyen Great Yarmouth har fått flere arbeidsplasser etter at vindkraftprodusentene kom til byen.
AP170627 Havnebyen Great Yarmouth har fått flere arbeidsplasser etter at vindkraftprodusentene kom til byen.
AA170627 Nyhavna er i dag fylt opp av ulike virksomheter og bedrifter, tusenvis av arbeidsplasser er knyttet til dem.
NL170626 En forlengelse av Nord-Norge-banen fra Fauske og nordover vil gi effektiv godstransport og varige arbeidsplasser , blir miljøvennlig, vil øke bolyst og hindre fraflytting, vil skåne veinettet og minske trafikkulykker.
DN170626 Korallrevet Great Barrier Reef utenfor Australia er verdt til 360 milliarder kroner og 64.000 arbeidsplasser - tolv ganger mer enn operahuset i Sydney.
DB170626 Kjetil Bentsen er primus motor bak ideen om « Trollpikken » som hormoninnsprøytning for Eigersund-området, med nye arbeidsplasser som bieffekt.
DB170626 Investering i lavkarbonøkonomi vil skape nye arbeidsplasser og forbedre folkehelsen.
AA170626 Trump prioriterer kull og arbeidsplasser framfor klimatiltak og har besluttet å trekke USA fra Parisavtalen.
VG170625 Initiativtager Bentsen var « målløs » over at noen kunne finne på å ødelegge Trollpikken, som han mener hadde et stort potensial til å tiltrekke turister og skaffe arbeidsplasser i regionen.
NL170625 Dette handler også om hvordan en kommune tar imot en aktør som vil satse for å skape enda flere arbeidsplasser og enda større inntekter til hele Tromsø - ikke bare havnevesenet.
NL170625 Det er dette som ligger i DNA-et vårt når våre 2600 ansatte hver dag går på jobb for å levere de livsviktige tjenestene og skape verdier, arbeidsplasser og aktivitet i lokalsamfunn langs hele kysten.
NL170625 At vi seiler langs kysten, skaper store verdier, arbeidsplasser og ringvirkninger langs hele leia.
BT170625 - Jeg føler meg ganske sikker på at vi kommer til å flytte ut flere statlige arbeidsplasser enn Victor Norman, sier Venstres André N.
BT170625 ) og Venstre klarte i vinter å få regjeringspartiene med på en utflyttingspakke av statlige arbeidsplasser .
AP170625 Spør du økonomer, er dette det mest effektive for å skape flere arbeidsplasser .
AP170625 Spør du økonomer, er dette det mest effektive for å skape flere arbeidsplasser .
SA170624 Disse grupperingene har til nå, fra bekvemme ståsteder og i trygge jobber, kunnet leve godt av å nøye seg med å beskrive kriseomfanget i dagens oljeindustri ; bortfall av 45.000 arbeidsplasser og et betydelig redusert oljebidrag til den norske vellferdskassen.
SA170624 Tapte arbeidsplasser
SA170624 - Dette kunne blitt til mange arbeidsplasser .
FV170624 Tapte arbeidsplasser
FV170624 - Dette kunne blitt til mange arbeidsplasser .
DB170624 Mener flere arbeidsplasser gikk tapt da « Trollpikken » ble hogget av : - Dette var på vei til å bli noe stort ¶
DB170624 Han omtalte det som et stort tap for regionen og ga klart uttrykk for at flere arbeidsplasser gikk tapt da steinen ble ødelagt.
DB170624 Alt dette kunne skapt mange arbeidsplasser , sier Snaupstad.
DB170624 Mener flere arbeidsplasser gikk tapt da « Trollpikken » ble hogget av : - Dette var på vei til å bli noe stort ¶
DB170624 Han sier det ikke er noen tvil om at flere arbeidsplasser gikk tapt, da steinen ble ødelagt.
DB170624 Kampen for nye arbeidsplasser er også viktig for å bekjempe fattigdom og for å få til en vellykket integrering av innvandrere.
DB170624 4 Nye arbeidsplasser .
DA170624 Og det aller, aller viktigste er å legge til rette for å skape flere arbeidsplasser .
BT170624 Historien har vist at det går fint an å flytte ut statlige arbeidsplasser , sier Olsen.
BT170624 Det er nemlig Venstre som har presset regjeringen til å være med på en større utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
BT170624 Tapte arbeidsplasser
BT170624 - Dette kunne blitt til mange arbeidsplasser .
BT170624 Derfor måtte budsjettpolitikken og de målrettede tiltakspakkene bidra både til arbeidsplasser og til omstilling.
BT170624 50.000 arbeidsplasser har gått tapt.
AP170624 Politikerne har vedtatt at det skal bygges rundt 10.000 nye boliger og 3700 arbeidsplasser der.
NL170623 Ombordfrosset fisk på store fiskefartøyer skaper som kjent lite arbeidsplasser i våre kystsamfunn.
DN170623 Trump ble innsatt som president møtte han Ford-ledelsen for å diskutere investeringer og arbeidsplasser i USA.
DB170623 Vi skal skape arbeidsplasser til det amerikanske folk.
DB170623 Vi er også her for å feire arbeidsplasser .
DB170623 Og vi skal kjempe for å skaffe flere arbeidsplasser, og bedre arbeidsplasser for lojale amerikanske borgere, sa presidenten i februar.
DB170623 Og vi skal kjempe for å skaffe flere arbeidsplasser , og bedre arbeidsplasser for lojale amerikanske borgere, sa presidenten i februar.
DB170623 Budskapet om at Trump skulle kjempe for arbeidsplasser , ble i all hovedsak godt mottatt blant de Boeing-ansatte som allerede i desember i fjor hadde fått vite at selskapet jobbet med en nedbemanningsplan.
DB170623 Boeing har nemlig bestemt seg for at inntil 200 av stillingene, ved fabrikken der Trump hyllet sin egen evne til å skape arbeidsplasser , skal kuttes, ifølge Washington Post.
DB170623 ( Dagbladet ) : - Arbeidsplasser er en av hovedgrunnene til at jeg står her i dag som deres president, og jeg vil aldri, aldri, skuffe dere.
DA170623 Macrons svar er både en storsatsing på politiet og et fokus på å legge til rette for nye arbeidsplasser , også i forstedene.
VG170622 Og vi trenger mer familievennlige og fleksible arbeidsplasser , samt rimeligere barneomsorg for alle.
SA170622 Palestinere ønsker en økonomi som skaper arbeidsplasser , men lite gjøres for å etablere økonomisk infrastruktur i de palestinske områdene.
NL170622 Derfor venter jeg fortsatt på at finansministeren skal fortelle hvor mye av lettelsene i formueskatten som har havnet i Nord-Norge, men enda viktigere, hvor mange arbeidsplasser denne skattelettelsen har skapt.
DB170622 - Vi trenger flere kvinner og foreldre i parlamentet, og vi trenger flere familievennlige arbeidsplasser , samt fleksibel og rimelig barnepass for alle, skriver Larissa Waters på Facebook.
BT170622 Det samme gjelder den lokale industribedriften som har hatt flere leveranser til de store oljeselskapene, og som de siste årene har måttet kjempe for å opprettholde lokale arbeidsplasser .
BT170622 Det gir ikke nødvendigvis store lånekunder fra første dag, men nye arbeidsplasser og fremvekst av bedrifter som skal bli « den nye oljen ».
AA170622 En byutvikling som legger bedre til rette for å skape sentrumsnære boliger og nye arbeidsplasser , er viktige tiltak for å holde liv i hjertet av Trondheim.
SA170621 Vi senker formuesskatten for å styrke norsk privat eierskap, og gjøre det enklere å investere i egen bedrift og nye arbeidsplasser .
SA170621 Tajik uttaler : « Vi trenger en regjering som legger til rette for at det skapes nye arbeidsplasser , flest i privat sektor, i motsetning til det denne regjeringen har klart.
SA170621 Skaper vi flere arbeidsplasser ved å skatte mer ?
SA170621 Da handler valget til høsten om følgende spørsmål : Skaper vi flere arbeidsplasser ved å skatte mer ?
SA170621 Vi trenger minst 10.000 nye arbeidsplasser innen 2020.
SA170621 Så har Nav sett på det tallet og vurdert om det er riktig i forhold til hvor mange arbeidsplasser vi trenger i fremtiden.
SA170621 På Stiklestad i Nord-Trøndelag gror det arbeidsplasser , teater og turisme ut av historien om Olav den helliges død.
DN170621 Den nye organiseringen medfører naturlig nok at byene som er valgt, vil få flere arbeidsplasser , noe som kommer innbyggerne til gode, sier Fremskrittspartiets arbeidspolitiske talsperson, Erlend Wiborg til NTB.
AP170621 Nylig opprettet Siemens fabrikk i Hull, som tilsammen har fått rundt 1000 nye arbeidsplasser med vindindustrien.
AP170621 Nylig opprettet Siemens fabrikk i Hull, som tilsammen har fått rundt 1000 nye arbeidsplasser med vindindustrien.
VG170620 Det vil antageligvis også bli et kraftig kjør fra lokalpolitikere på Rena og fra Hedmark, når en rekke arbeidsplasser der forsvinner.
SA170620 Arbeidsplasser
DN170620 Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst.
DA170620 I løpet av de siste 15 årene har 800.000 arbeidsplasser i den franske industrien gått tapt.
BT170620 ) og Venstre klarte i vinter å få regjeringspartiene med på en utflyttingspakke av statlige arbeidsplasser .
AA170620 Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst.
NL170619 Det er viktig for å skape nye arbeidsplasser og økt aktivitet langs kysten.
NL170619 Derfor styrker vi satsingen på det som gjør det mulig å skape enda flere arbeidsplasser , nemlig næringsrettet kunnskap og infrastruktur.
NL170619 For det første var det maktpåliggende å styrke bosetting og offentlige arbeidsplasser i den aller ytterste periferi av riket, med liten befolkning, men med enormt rike naturressurser.
NL170619 Dette er forståelig tatt i betraktning Finnmarks sårbarhet med hensyn til offentlige arbeidsplasser , mangel på store bedrifter og den historiske forestillingen om å utgjøre en periferi i periferien.
NL170619 Det er ikke vanskelig å spå at kjernen i spørsmålet i alle fall for mange politikere i Finnmark vil dreie seg om arbeidsplasser og om sentraliseringsspøkelset.
NL170619 Det er ikke vanskelig å spå at i utredningene og forhandlingene som kommer, vil både spørsmål om fordeling av forvaltningsoppgaver på ulike steder og hovedsete også for det regionpolitiske feltet bli viktige, fortsatt med kampen om arbeidsplasser i fokus.
NL170619 juni, da det ble bestemt at fylkesmannsembetene skulle slås sammen med Vadsø som sete, med « minst like mange arbeidsplasser » som i dag, med virkning fra 1.1. 2019.
DB170619 Når det kommer til det å sette arbeidsplasser opp mot langsiktige klimabehov, velger Arbeiderpartiet førstnevnte gang på gang.
AA170619 Dermed mister Midtre Gauldal hjørnesteinsbedriften med over 300 arbeidsplasser .
SA170618 Oppdragene bidro til lokale arbeidsplasser både hos leverandører og entreprenører, og hjalp arbeidsfolk og bedrifter med å komme seg gjennom en krevende bølgedal.
NL170618 Sektoren skaper også over 7,5 millioner arbeidsplasser i hovedsakelig små og mellomstore bedrifter.
NL170618 Et annet viktig initiativ for å fremme lokalt entreprenørskap, nye arbeidsplasser og kreativitet er de europeiske kulturhovedstedene.
BT170618 Når kutt i formuesskatten står høyt på listen over tiltak rammede bedrifter ønsker seg, er det fordi skatten gjør det vanskeligere å beholde verdiene der de skaper arbeidsplasser .
AP170618 - Det er ingen tvil om at oljeaktivitet vil bidra til arbeidsplasser og utvikling på land i Nord-Norge.
DB170617 Jevn utvikling og norsk landslagssuksess sørger for at de stadig blir hentet til bedre arbeidsplasser .
DB170617 Og hvor var Ap når deres egen Lisbeth Berg-Hansen fortalte til VG at hun ville endre formueskatten, blant annet på sin egen formue som hun selv ganske presist beskrev som " arbeidsplasser til 170 mennesker " ?
VG170616 Men jeg mener at akkurat formuesskatten er en uheldig skatt, fordi den tapper bedriftene for ressurser som kunne vært brukt til å investere mer og utvide virksomheten og antall arbeidsplasser eller starte flere bedrifter.
VG170616 Men jeg håper uansett at jeg kan få være med å skape flere arbeidsplasser i fremtiden.
SA170616 Ja, selvsagt skal vi også satse på andre næringer, støtte opp om alle som vil starte bedrifter, bidra med verdiskapning og skape lønnsomme arbeidsplasser .
DA170616 Slik kan vi legge til rette for flere grønne arbeidsplasser , sier næringsminister Monica Mæland ( H ).
AA170616 Trolig mister Telemark over 100 statlige arbeidsplasser i prosessen, ifølge NRK.
AA170616 Regjeringen har tidligere uttalt at man legger stor vekt på regional balanse og fordeling av arbeidsplasser .
AA170616 - For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres i Skien.
AA170616 Rapportering og møtevirksomhet har de siste årene tatt mer og mer tid på en rekke offentlige arbeidsplasser .
FV170615 Gamle Lund Trafostasjon står i veien for arbeidsplasser , hevdet eierne av Oddernes Gartneri.
DN170615 | Regjeringen flytter arbeidsplasser i kunnskapssektoren ut av Oslo ¶
DN170615 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil omorganisere kunnskapssektoren og varsler at 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
DN170615 Deler av kunnskapssektoren skal legges om, og 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
DB170615 Regjeringen har begrunnet kutt i formuesskatten med at det fremmer vekst og investeringer i nye arbeidsplasser .
DB170615 Ap : - Skapes ikke arbeidsplasser
DB170615 - Fra en tid med optimisme og stor jobbvekst og trygghet i arbeidslivet har vi nå beveget oss over i en situasjon der det nesten ikke skapes arbeidsplasser .
DB170615 De mener restriksjoner på den reiser til Cuba vil ramme amerikansk økonomi og føre til tap av arbeidsplasser i fly- og cruiseselskapene.
DA170615 Plassering av en stasjon inntil et stort areal med lav tetthet med boliger og arbeidsplasser er ikke i tråd med de Rikspolitiske retningslinjene for knutepunktutvikling. â - ª KU fra 1993 handlet kun om strekningen fra Sandbukta og med endepunkt Moss Havn.
BT170615 En sterk klynge av slike institusjoner skaper publikumsmessig attraksjon, gir relevans internasjonalt, styrker byens omdømme og skaper attraktive arbeidsplasser både i og utenfor feltet selv.
BT170615 | Knuser Vestlandets arbeidsplasser
BT170615 Hvis du skal bytte arbeidsplasser mot nedlagte bedrifter, er Arbeiderpartiets skattepolitikk helt glimrende.
AP170615 - Klarer vi ikke å øke produktiviteten, klarer vi heller ikke å øke inntektene og skape flere arbeidsplasser , sa Putin.
AP170615 - Klarer vi ikke å øke produktiviteten, klarer vi heller ikke å øke inntektene og skape flere arbeidsplasser , sa Putin til det russiske folk i sitt årlige TV-show torsdag.
AA170615 Deler av kunnskapssektoren skal legges om, og 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
AA170615 − Vi vil legge til rette for at vi lettere kan nå de målene vi har satt oss, at oppgavene blir løst på en mer effektiv måte og at vi får flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AA170615 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
AA170615 Derimot vil han ikke ha medansvar for at bolivianere flest i samme slengen mistet 70 prosent av kjøpekraften, at 80000 arbeidsplasser forsvant, at de fleste gruvearbeiderne ble oppsagt, at 20000 av dem ble tvangsflyttet, at fagforeningsledere ble fengslet og velferdsordninger forsvant.
VG170614 Få land er like avhengige av flytransport som Norge, og flytrafikk inn til Norge skaper tusenvis av arbeidsplasser i hele landet.
VG170614 Arbeidsplasser og viktig kompetanse føres da ut av landet.
DA170614 - Eid sier boikott rammer palestinerne selv, og deres arbeidsplasser , og bruker SodaStream-fabrikken som eksempel.
DA170614 Sånne ting må vi snakke om, på alle arbeidsplasser og i de fleste fora.
AP170614 Det er bra at undersøkelsen viser at offentlig sektor representerer trygghet, attraktive arbeidsplasser og konkurransedyktige lønnsbetingelser, men det er et tankekors at ikke flere ønsker å jobbe i privat sektor.
VG170613 På flere arbeidsplasser hvor det har vært tilløp til konflikt rundt dette har det vært innført lokale forbud, for eksempel i Østfold og Akershus.
VG170613 I den grad dette er et reelt problem på norske arbeidsplasser burde det kunne løses gjennom vanlig arbeidsreglement om passende bekledning være tilstrekkelig.
SA170613 Når arbeidsplasser gir tydelig støtte til familien, og de ansatte opplever at familiebehov blir forstått og tatt hensyn til, så bidrar det til både trivsel og produktivitet på jobb, og til at folk får tillit til at jobb og flere barn lar seg kombinere.
SA170613 Tilrettelegging for utvikling av nye arbeidsplasser og sentrumsutvikling.i ¶
DN170613 Nye EU-regler kan radere bort 700 arbeidsplasser i Norge ¶
DN170613 Gode vilkår kreves nemlig for å skape lønnsomme arbeidsplasser og med det generere skatteinntektene som trengs.
DN170613 - Å skape nye arbeidsplasser .
DN170613 Samtidig har vi de store strategiske utfordringene knyttet til klimautfordringene, det grønne skiftet og behovet for å skape mange nye arbeidsplasser i Norge de neste tiårene.
SA170612 Fremtiden byr antagelig på en overbefolket verden med stadig færre arbeidsplasser på grunn av automatisering, arbeidstagere må i fremtiden regne med å betale relativt mer for pensjonen og allikevel få mye mindre igjen som gamle, osv.
NL170612 Vekst, velstand og arbeidsplasser vil i mange tilfeller stå mot behovet for vern, klima og miljø.
AA170612 En samlet komité gikk i stedet inn for å be regjeringen fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet ikke bare i skolen, men også i barnehager, på arbeidsplasser , i eldreomsorgen og flere andre samfunnsområder. ( ©NTB ) ¶
SA170611 I 2013 viste en rapport at bearbeiding av norsk laks direkte og indirekte skapte 100.000 arbeidsplasser i Europa.
SA170611 Frp er redd den nye avgiften på oppdrettsfisk som Stortinget har banket gjennom, vil føre til at nye arbeidsplasser havner i Polen i stedet for i Norge.
SA170611 - Dette er 100.000 arbeidsplasser vi heller burde hatt her hjemme, sier Roy Steffensen ( Frp ) til NTB.
AA170611 Men Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen ber mandag i et skriftlig spørsmål partifelle og fiskeriminister Per Sandberg legge fram oppdaterte tall på hvor mange arbeidsplasser bearbeiding av norsk laks direkte og indirekte skaper i Europa.
AA170611 Han frykter den nye avgiften i ytterste konsekvens kan føre til flere arbeidsplasser i Polen fremfor i Norge.
AA170611 Frp er redd den nye avgiften på oppdrettsfisk som Stortinget har banket gjennom, vil føre til at nye arbeidsplasser havner i Polen i stedet for i Norge.
AA170611 - Dette er 100.000 arbeidsplasser vi heller burde hatt her hjemme, sier Steffensen til NTB.
DB170610 Raseriet over dødsfallet har ført til etableringen av en stor grasrotbevegelse i den nordlige Rif-regionen, der mange unge aktivister krever arbeidsplasser og økt innsats mot korrupsjon.
AP170610 Han viser til at rundt 50.000 arbeidsplasser har forsvunnet fra oljenæringen de siste fire årene, og sier « alt tyder på » at både oljeprisen, etterspørselen etter olje og sysselsettingen i sektoren kommer til å falle.
AA170610 Raseriet over dødsfallet har ført til etableringen av en stor grasrotbevegelse i den nordlige Rif-regionen, der mange unge aktivister krever arbeidsplasser og økt innsats mot korrupsjon.
AA170610 Besøker menigheter, skoler, barnehager, arbeidsplasser , snakker med politikere, folk på gater og kafeer.
AA170610 Besøker menigheter, skoler, barnehager, arbeidsplasser , snakker med politikere, folk på gater og kafeer.
NL170609 Også det er en feilinformasjon, hvis Kystflåten hadde fått overtatt 20% eller mer av trålkvotene, ville dette gitt en aktivitetsøkning på kysten, og følgende mange arbeidsplasser lokalt.
DN170609 Nye EU-regler kan radere bort 700 arbeidsplasser i Norge ¶ ¶
DN170609 | Nye EU-regler kan radere bort 700 arbeidsplasser i Norge ¶
AP170609 Ifølge Ohr kan en slik endring bety at inntil 700 arbeidsplasser kan bli truet.
AA170609 Etablering av nye datasentre i Norge kan skape flere hundre arbeidsplasser og milliardverdier, ifølge en ny rapport.
AA170609 Ifølge Ohr kan en slik endring bety at inntil 700 arbeidsplasser kan bli truet.
SA170608 Han er lei av at sikkerhet blir brukt som et argument i diskusjonen om antall arbeidsplasser ute i havet.
DN170608 Etablering av datasentre kan skape mange tusen arbeidsplasser i Norge, viser ny rapport.
BT170608 De mange små og mellomstore bedriftene i Norge er motoren for verdiskaping og arbeidsplasser .
AP170608 Lange tallrekker forteller at tillegget for frontfagene stort sett gir lønnstillegg også på andre arbeidsplasser .
AA170608 Grensehandelen går direkte ut over tusenvis av norske arbeidsplasser , sier direktør Ingvild Størksen for Virke Dagligvare.
VG170607 Men når de skal tegne arbeidsplasser ser det ut til at de tror alle menneskers drøm er å drikke designerkaffe i åpent landskap.
VG170607 Nå søler de bort milliarder som kunne vært brukt på nye arbeidsplasser , mer velferd, eller å bekjempe fattigdom, sier Valen.
VG170607 I valgkampen 2013 var den største kampsaken for Solberg og Jensen at formuesskatten måtte kuttes fordi den hindrer verdiskapning og truer arbeidsplasser .
VG170607 Erna Solberg og Siv Jensens milliardkutt i formuesskatten skulle gi økte investeringer og flere arbeidsplasser .
VG170607 Det vil si investeringer i næringslivet, flere arbeidsplasser og ferske skattekroner tilbake til statskassen.
VG170607 - Vi senker både skattene på norske arbeidsplasser og for pensjonistene.
SA170607 Nå ønsker hun ekstra bevilgninger for flere tilrettelagte arbeidsplasser .
SA170607 Flertallspartiene vil se på muligheten for å finne penger til flere tilrettelagte arbeidsplasser .
DN170607 USAs president Donald Trump har trukket USA ut av viktige samarbeid i sin streben etter å sikre amerikansk økonomi og amerikanske arbeidsplasser .
DB170607 Jeg håper de positive tallene slår ut i lønnsomme bedrifter og solide arbeidsplasser , sier næringsminister Monica Mæland.
AA170607 Jeg håper de positive tallene slår ut i lønnsomme bedrifter og solide arbeidsplasser , sier næringsminister Monica Mæland.
AA170607 - Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ¶
AA170607 Å bygge vindmøller og ødelegge naturen for å skaffe arbeidsplasser , er en helt håpløs tankegang.
AA170607 « Å bygge vindmøller og ødelegge naturen for å skaffe arbeidsplasser , er en helt håpløs tankegang » skriver Harald N.
NL170606 Samlet sett er det beregnet at alle de leveringspliktige kvotene som i dag fryses om bord på trålerne kunne gitt 1000 nye arbeidsplasser direkte i primær fangst- og foredling og kanskje like mange i andre næringer på kysten fra Lofoten og nordover om de ble landet for verdiskaping på land mot under 200 på dagens frysetrålere.
NL170606 Forslagene har en viktig historisk bakgrunn : Det dreide seg i sin tid om tildeling av kvoter for styrking av fiskeleveranser og arbeidsplasser i bestemte distrikter som var og er begrunnelsen for at de leveringspliktige trålerkonsesjonene ble tildelt fiskeindustribedrifter med dispensasjon fra Deltakerloven.
NL170606 Dette ville gitt driftsgrunnlag for 10 store kystfiskefartøy på 15-20 meter, som sammen med verdiskaping i mottaksleddet på land direkte ville kunne gitt 100 nye arbeidsplasser mot de 14-15 arbeidsplasser i den trålflåten som i dag disponerer kvoten til landing av frossenfisk for direkte eksport.
NL170606 Dette ville gitt driftsgrunnlag for 10 store kystfiskefartøy på 15-20 meter, som sammen med verdiskaping i mottaksleddet på land direkte ville kunne gitt 100 nye arbeidsplasser mot de 14-15 arbeidsplasser i den trålflåten som i dag disponerer kvoten til landing av frossenfisk for direkte eksport.
NL170606 Permitteringer i fiskeindustrien er blitt vanligere enn trygge, lønnsomme helårlige arbeidsplasser .
NL170606 Hvordan skal Arbeiderpartiet forsvare at de ønsker å gå inn i fremtiden med et system som har bidratt til permitteringer fremfor sikre arbeidsplasser ?
NL170606 Øyvind Korsberg er sendt ut med det glade budskap om makt, arbeidsplasser og millioner til alle.
NL170606 De hadde OVDS, og så at administrative arbeidsplasser ville forsvinne.
FV170606 Det kan gi mellom 90 og 120 helt nye arbeidsplasser .
DN170606 Den største veksten denne måneden kommer internasjonalt, noe som bidrar til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i de områdene vi flyr.
DA170606 Dette sikrer at vi kan tilby gode barnehager til barn og foreldre, og at våre ansatte kan ha trygge og gode arbeidsplasser .
BT170606 | Nye hotell vil skape minst 300 arbeidsplasser
BT170606 Hotellnæringen har skapt minst 300 nye arbeidsplasser på hotellene som åpner det kommende året.
SA170604 Stavanger har mistet mange arbeidsplasser .
SA170603 | Biltema får ja på Forus - lover 50 nye arbeidsplasser
DB170603 Et hovedargument har vært at avtalen vil koste amerikanske arbeidsplasser , og torsdag uttalte han at opptil 2,7 millioner jobber vil gå tapt innen 2025 dersom USA blir værende.
DB170603 Vi vil ha mer kultur til publikum, mer stabile og gode arbeidsplasser for en tøff frilansbransje.
DB170603 Vi kunne gått glipp av mange nye, arbeidsplasser med lave utslipp.
DB170603 Vi kjenner igjen posituren : Tøffingen Trump vil sette foten ned, denne gangen ved å si at USA ikke er lettlurte klimanaivister som lar seg herse med av en kravstor og kynisk omverden som vil stjele USAs penger og arbeidsplasser .
BT170603 Nye arbeidsplasser vil erstatte de som forsvinner, mener NHHs mest profilerte professorer.
BT170603 Hensynet til amerikanske arbeidsplasser i kullindustrien skal altså veie tyngre enn alle andres liv, helse og fremtid.
AA170603 Siden har mange innbyggere i byen demonstrert med krav om arbeidsplasser og økonomisk utvikling. ( ©NTB ) ¶
VG170602 I talen hevdet han at avtalen både nå og på sikt ville være svært ødeleggende for den amerikanske økonomien og at den konsekvent eksporterer arbeidsplasser ut av USA - til land som Kina og India.
VG170602 Flere store selskaper som Apple, Mars og Unilever har imidlertid signalisert at Parisavtalen vil generere arbeidsplasser og åpne handelsmarkeder. 2.
VG170602 Et av hovedpoengene i presidentens tale var at avtalen fører til tapte arbeidsplasser , lavere lønninger, stengte fabrikker og økonomisk nedgang.
VG170602 Blant annet hevdet Trump at 2,7 millioner arbeidsplasser ville gå tapt innen 2025.
VG170602 Alle miljø- og klimatiltak som « dreper » amerikanske arbeidsplasser må bort, inkludert Parisavtalen som 195 land undertegnet.
SA170602 En regjering som fortsatt tror at skattelettelser på magisk vis skaper arbeidsplasser .
NL170602 Arbeidsplasser på land og i båtene.
DN170602 - Den største taperen på at USA trekker seg fra Parisavtalen er USA og amerikanske arbeidsplasser , sier Solheim.
DN170602 « Å takle klimaendringer og modernisere energisystemene våre er videre drivkraft for å skape nye arbeidsplasser , investeringsmuligheter og økonomisk vekst », sier Kina og EU i en felles uttalelse.
DN170602 Dette vil skape 13 millioner nye arbeidsplasser fra 2016 til 2020, ifølge China National Energy Administration.
DN170602 - Obama fremforhandlet en forferdelig dårlig avtale som får dramatiske følger for amerikanske arbeidsplasser , sier han om Trumps forgjenger i Det hvite hus, Barack Obama, som var en av arkitektene bak den internasjonale avtalen.
DB170602 - Obama framforhandlet en forferdelig dårlig avtale som får dramatiske følger for amerikanske arbeidsplasser , sier han.
DB170602 Det er lett å glemme at Trumps egen fanklubb sitter i Regjering her hjemme, og at Trumps retorikk om å sette gammeldagse arbeidsplasser foran tryggheten og velferden til alle framtidige generasjoner er akkurat like vanlig i Norge.
DB170602 Vanligvis pleier Asheim og co å snakke om at investorer « skaper arbeidsplasser ».
DA170602 - Vi hadde en helt annen forventning til dette både når det gjelder økonomi og arbeidsplasser .
AP170602 Vil skaffe flere « grønne » arbeidsplasser
AP170602 Byrådslederen sier videre han har hatt et møte « knyttet til å skaffe flere grønne arbeidsplasser », uten å spesifisere dette nærmere.
AA170602 Der er i gjennomsnitt skapt 121.000 nye arbeidsplasser i måneden de siste tre månedene, mens gjennomsnittet for de tolv siste månedene er på 181.000.
SA170601 Trump kritiserte videre Parisavtalen for ikke å stille større krav til India og Kina, og han hevdet at avtalen for USAs del ville ha resultert i tap av 2,7 millioner arbeidsplasser innen 2025.
SA170601 FOTO : Fredrik Refvem ¶ | - Langt mer enn 200 arbeidsplasser
SA170601 Det å få Landbruksdirektoratet til Jæren handler om langt mer enn 220 statlige arbeidsplasser .
NL170601 At SV, Rødt og AP vil utestenge privat omsorgstjeneste i Tromsø, ser jeg hittil bare en reell forklaring på : Ivaretakelse av kommunale arbeidsplasser .
DN170601 Myhrvold venter ikke noe stort opprør, men at det blir tautrekking om hvor kommunale arbeidsplasser skal ligge.
DN170601 Børsoppgang og tusenvis av arbeidsplasser ble brukt som eksempel på at USA er vei tilbake på sporet.
DN170601 Børsoppgang og tusenvis av arbeidsplasser ble brukt som eksempel på at USA er vei tilbake på sporet.
DB170601 Trump benyttet anledningen til å holde en politisk avtale om amerikanske arbeidsplasser i blant annet kullindustrien, og hvor urettferdig den er for USA.
DB170601 - Avtalen fjerner ikke arbeidsplasser i kullindustrien, men flytter dem ut av Amerika og USA, sa han i sin tale.
DB170601 Et hovedargument har vært at avtalen vil koste amerikanske arbeidsplasser , og i kveld uttalte han at opptil 2,7 millioner jobber vil gå tapt innen 2025 dersom USA blir værende.
DB170601 arbeidsplasser i industrien.
DB170601 Trump mener Parisavtalen er dårlig og urettferdig for USA, og at den koster landet arbeidsplasser .
DB170601 Akasia hevder at en rettferdig pensjon vil sette arbeidsplasser på spill og at dette er noe de ikke har råd til.
DA170601 Trump kritiserte videre Parisavtalen for ikke å stille større krav til India og Kina, og han hevdet at avtalen for USAs del ville ha resultert i tap av 2,7 millioner arbeidsplasser innen 2025.
DA170601 Han sa videre at han setter amerikanske arbeidsplasser høyere enn klimaet.
DA170601 Når et solid flertall nå ønsker å gi Biltema den dispensasjonen de trenger, så åpner dette for 50 nye arbeidsplasser og et kjærkomment nytt handelstilbud på Forus.
BT170601 - 14 dagers utslipp fra Kina vil utslette hele USAs reduksjon av utslipp innen 2030, etter at vi har brukt milliarder av dollar og utradert amerikanske arbeidsplasser .
AP170601 Syv fremragende arkitektteam har lagt frem sine svar på et overmåte viktig spørsmål for utformingen av sentrum i Norges hovedstad : Hvorledes bør man plassere og forme nye bygninger for flere tusen arbeidsplasser i departementene ?
AA170601 Trumps hovedargument mot avtalen er at det ville ha resultert i tap av 2,7 millioner arbeidsplasser fram mot 2025 dersom USA skulle ha levd opp til det de i avtalen har forpliktet seg til.
AA170601 Trump kritiserte videre Parisavtalen for ikke å stille større krav til India og Kina, og han hevdet at avtalen for USAs del ville ha resultert i tap av 2,7 millioner arbeidsplasser innen 2025.
AA170601 Vi ønsker at kontoret skal være dimensjonert for 15 arbeidsplasser , sier Sæther Ask.
AA170601 I utlysningen søker Kulturrådet etter tre midlertidige arbeidsplasser fra 15. august, tre til fra 1. november, før den endelige kontorløsningen skal være på plass til nyttår.
VG170531 I valgkampen lovet Trump sine velgere å kansellere klimaavtalen fordi den « dreper » amerikanske arbeidsplasser .
VG170531 De mener det vil styrke USAs konkurranseevne, skape arbeidsplasser og redusere risikoen for et endret klima.
SA170531 Oppdragene bidro til lokale arbeidsplasser både hos leverandører og entreprenører og hjalp arbeidsfolk og bedrifter med å komme seg gjennom en krevende bølgedal.
DN170531 - En fjerning vil bidra til å sikre norske private arbeidsplasser .
DB170531 Kort oppsummert har de sagt det slik : Skatt på formuen vår hindrer oss i å investere i norske arbeidsplasser .
VG170530 Men vi jobber med det kontinuerlig med å skape flere arbeidsplasser og bedre levekår i fylket, sier Haabeth til VG.
NL170530 Likeså, er det en kjensgjerning at Nord-Norge har for få, eller i hvert fall for små private arbeidsplasser .
DB170530 I 2016 var det 184 000 arbeidsplasser direkte eller indirekte knyttet til petroleumssektoren i Norge.
AP170530 Han mener norske politikere burde være opptatt av hvordan de kan legge til rette for næringslivet i Norge, mer enn å se hvor langt de kan strekke strikken før den ryker og arbeidsplasser forlater Norge i enda større grad.
AP170530 - Virke har sagt at Norge taper 6000 arbeidsplasser som følge av dette fritaket, og det er et tall jeg ikke har noe grunnlag for å bestride.
AP170530 - En fjerning vil bidra til å sikre norske private arbeidsplasser .
AA170530 Hagens forslag om å forby politiske, filosofiske og religiøse symboler på kommunale arbeidsplasser .
AA170530 Hagen, som sitter i bystyret for Oslo Frp, et privat forslag om forbud mot synlige politiske, filosofiske og religiøse symboler på kommunale arbeidsplasser .
NL170529 Hvis de seriøse bedriftene taper kontrakter til fordel for de useriøse, brutaliseres arbeidslivet med tap av arbeidsplasser og svekket tillit mellom partene som resultat.
NL170529 Den statlig velsigna og banksubsidierte kvoteopphopinga hos rederier med større fiskebåter viser seg også å bidra til tap av arbeidsplasser i fiskeindustrien og til samfunnsmessig sløsing i form av unødvendig kapasitetsoppbygging i flåten.
DN170529 I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid.
DN170529 Norwegian mener at såkalt preclearance vil gi økt trafikkskaping, verdiskaping og arbeidsplasser .
DN170529 Norwegian mener at såkalt preclearance vil gi økt trafikkskaping, verdiskaping og arbeidsplasser , skriver Aftenposten.
DB170529 Den har skapt arbeidsplasser og tilflytting, som har gjort det mulig å holde butikker, skoler og barnehager i drift.
DA170529 I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid.
DA170529 Vi leser om forhold vi knapt kan tro det er mulig å leve under, og om arbeidsplasser vi knapt kan tro det er mulig å ha i byen vår.
BT170529 Samtidig kan vi være med på å utvide det globale forretningspotensialet for nordiske virksomheter, og dermed skape arbeidsplasser og fortsatt vekst og velferd i Norden.
AP170529 Vil gi nye arbeidsplasser
AP170529 - For å komme videre trenger vi utviklere, flinke folk og investorer, sier forretningsutvikler i Serious Games, Jørgen Nordahl, som også håper husarbeidsappen vil skape nye arbeidsplasser .
AA170529 Siden har mange innbyggere i byen Al-Hoceima demonstrert med krav om arbeidsplasser og økonomisk utvikling.
AA170529 I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid.
DB170528arbeidsplasser og i lag går det automatisk.
AP170528 Norwegian fastholder sin tro på preclearance, og at den vil gi mulighet for økt trafikk, verdiskaping og ikke minst arbeidsplasser .
DB170527 Etter å før ha hyllet britenes utmelding av EU, skal han nå være bekymret for om dette vil ramme arbeidsplasser i USA.
BT170527 I uttalelsen fra G7-møtet heter det at fri og rettferdig handel er helt sentralt for å skape arbeidsplasser , men det føyes også til en formulering om urettferdig handelspraksis : ¶
AA170527 I uttalelsen fra G7-møtet heter det at fri og rettferdig handel er helt sentralt for å skape arbeidsplasser , men det føyes også til en formulering om urettferdig handelspraksis : ¶
VG170526 - Vi må sørge for at USA forstår at millioner av amerikanske arbeidsplasser er avhengig av handel med EU.
DN170526 Blant annet vil de prøve å overtale ham til å satse mer på fornybar energi og mer miljøvennlig teknologi som kan skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst.
AA170526 De vil trolig også forsøke å overtale ham til å satse mer på fornybar energi og mer miljøvennlig teknologi som kan skape flere arbeidsplasser og økonomisk vekst. ( ©NTB ) ¶
AA170526 Vi mener samtidig at vi skal fase ut oljenæringa over tid, og dermed sikre industrielle arbeidsplasser .
SA170525 Hvis de seriøse bedriftene taper kontrakter til fordel for de useriøse, brutaliseres arbeidslivet med tap av arbeidsplasser og svekket tillit mellom partene som resultat.
AP170525 For dem blir det bare flere og flere av, med røde løpere og proff lyd og ballonger, i foreninger og lag og særlig på arbeidsplasser .
AP170525 For dem blir det bare flere og flere av, med røde løpere og proff lyd og ballonger, i foreninger og lag og særlig på arbeidsplasser .
AA170525 Vil gi nye arbeidsplasser
AA170525 - For å komme videre trenger vi utviklere, flinke folk og investorer, sier forretningsutvikler i Serious Games, Jørgen Nordahl som også håper husarbeidsappen vil skape nye arbeidsplasser .
NL170523 | Kroken på døra etter 15 år : - Kommunen mister arbeidsplasser og innbyggere ¶
NL170523 Uten denne kompetansen hadde tusenvis av norske arbeidsplasser stått i fare.
NL170523 Det er å leke med norske arbeidsplasser , forskeres muligheter, studenter og rettigheter som jeg og du tar for gitt.
NL170523 Et av regjeringas viktigste argumenter for støtten til trålerne, er arbeidsplasser .
NL170523 Den havgående fiskeflåten gir nesten ikke arbeidsplasser på land.
NL170523 Trålkvotene bør derfor frigjøres til virksomheter som skaper lønnsomhet og arbeidsplasser langs kysten i nord.
BT170523 Det er ingen utopi å erstatte oljejobbene med nye arbeidsplasser på femten år.
AP170523 Si ;D-innlegg : Med AUFs nei-politikk risikerer vi å miste titusener av arbeidsplasser .
AA170523 - Situasjonen kan bringe norske arbeidsplasser i fare om den vedvarer.
SA170522 | Vil ha tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger til Stavanger sentrum ¶
SA170522 Stavangerordfører Christine Sagen Helgø og NHO-direktør Svein Olav Simonsen ønsker seg flere tusen arbeidsplasser til Stavanger sentrum.
SA170522 Den nye sentrumsplanen for Stavanger skal legge til rette for mellom 3000 og 6000 nye boliger og mellom 14.000 og 24.000 nye arbeidsplasser i sentrum.
NL170522 Stopper næringslivet opp, stopper også etableringen av private arbeidsplasser , og en hardt tiltrengt skatteinngang...
DB170522 Partiet har som uttalt mål å skape 10 000 nye arbeidsplasser utenfor oljesektoren de neste 20 årene, for å erstatte de 200 000 som jobber i næringen i dag.
DB170522 Å ta vare på folk og arbeidsplasser i oljeindustrien, vil si at de får hjelp og støtte til omstilling.
DB170522 Norge er nødt til å redusere utslippene sine, samtidig som vi skaffer oss to ting : Nok arbeidsplasser og nok eksport.
DA170522 Byvekstavtalen inneholder nå klare bestemmelser om å samordne de statlige retningslinjene for en samordnet areal- og transportplanlegging med statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjeneproduksjon, og forplikter seg til å lokalisere statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon i tråd med disse retningslinjene.
DA170522 Byvekstavtalen inneholder nå klare bestemmelser om å samordne de statlige retningslinjene for en samordnet areal- og transportplanlegging med statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjeneproduksjon, og forplikter seg til å lokalisere statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon i tråd med disse retningslinjene.
BT170522 Det som overrasker, er at LOs konklusjon er at dette må vi gjøre og erstatte jobbene med offentlige arbeidsplasser .
BT170522 De har fått laget en rapport som sier at stans i leteboring og utvikling av nye felt vil medføre et tap på 63.000 arbeidsplasser .
DN170521 Trump la til at « ingen lager militærutstyr som USA », og sa at en avtale om salg av militært utstyr til Qatar vil skape arbeidsplasser i USA og bedre Qatars sikkerhet.
DA170521 Når Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet flytter til Ås i 2020, mister Adamstuen og Oslo om lag 750 arbeidsplasser og 600 studenter.
DA170521 Hvordan skal og bør dette området gjenskapes når både arbeidsplasser og studenter forsvinner, er noe Oslo AP ønsker en større debatt om, sier Jacobsen.
DA170521 Vi må komme opp med mange nye grønne arbeidsplasser .
AA170521 Trump la til at « ingen lager militærutstyr som USA », og sa at en avtale om salg av militært utstyr til Qatar vil skape arbeidsplasser i USA og bedre Qatars sikkerhet.
VG170520 Pengene vil partiet få gjennom å bygge nye grønne arbeidsplasser og næringer som skal erstatte oljenæringen, samt « en viss økning » i skatter og avgifter.
VG170520 Gondolbanen styrker turismen og gir ekstra arbeidsplasser .
NL170520 Ingen andre næringer enn landbruket gir så store ringvirkninger i form av verdiskapning og arbeidsplasser lokalt og regionalt.
DN170520 Pengene vil partiet få gjennom å bygge nye grønne arbeidsplasser og næringer som skal erstatte oljenæringen, samt « en viss økning » i skatter og avgifter.
DB170520 Vi vil i denne sammenhengen understreke at det å trappe ned aktivitetsnivået i oljenæringa og å skape nye grønne arbeidsplasser er to sider av samme sak.
DA170520 For eksempel har bedriften Big Fish Adventure Hasvik Hotel & Housing nå 45.000 gjestedøgn i Hasvik i Finnmark, noe som skaper 45 arbeidsplasser i bygda, ifølge NRK.
DA170520 Fisketurisme skaper også aktivitet og arbeidsplasser i utkantdistriktene.
BT170520 Søviknes sier han ønsker alle nye arbeidsplasser velkommen, så sant de er lønnsomme og ikke skal betales over folks skatteseddel.
BT170520 Potensial for titusenvis av arbeidsplasser i matproduksjon og skog. 15.000 arbeidsplasser innen skipsfart og fiske. 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av norske bygg ¶
BT170520 Minst ti tusen slike arbeidsplasser må skapes årlig, mener partiet.
BT170520 Det er også helt meningsløst å undergrave vår kompetansebase, sette 200.000 arbeidsplasser i spill og ramme lommeboken til enda flere privatpersoner, sier Søviknes.
BT170520 50.000 nye arbeidsplasser i en sirkulærøkonomi, innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.
BT170520 15.000 arbeidsplasser innen skipsfart og fiske. 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av norske bygg ¶
BT170520 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av norske bygg ¶
AP170520 Ifølge et anslag Virke har gjort, koster grensehandelen det norske samfunnet 14.000 arbeidsplasser i tillegg til tapte inntekter.
SA170519 Une Bastholm og Rasmus Hansson vil skape 10.000 grønne arbeidsplasser sammen med Høyre og Arbeiderpartietr hvert eneste år framover.
SA170519 Miljøpartiet De Grønne ber Ap og Høyre om hjelp til å skape 10.000 nye arbeidsplasser i året for å erstatte 200.000 oljejobber.
NL170519 Dette viser viktigheten av matproduksjon og videreforedling av mat i Norge, en næring som skaper 90.000 arbeidsplasser , sier bondelederen.
NL170519 Nord norske småbrukere og bønder - produserer rein og trygg mat til nord norske forbrukere ¶ produserer et åpent og velstelt kulturlandskap ¶ beitende småfe og storfe holder gjengroinga i sjakk ¶ hver av dem bidrar til 4 arbeidsplasser i transport, industri og andre tilknyttede næringer innen service- og tertiærnæringene ¶ har stor betydning for den stadig voksende turistnæringa i nord ¶ opprettholder stabiliteten i nor
NL170519 Det er da også snakk om mange hundre arbeidsplasser som vil forsvinne fra Bergen ved en slik flytting.
DB170519 Vi har ikke noe valg : 200.000 oljeavhengige arbeidsplasser må erstattes, sa hun, og listet opp potensial for titusener av nye arbeidsplasser i matproduksjon og skog, skipsfart og fiske og energieffektivisering av alle norske bygg.
DB170519 Vi har ikke noe valg : 200.000 oljeavhengige arbeidsplasser må erstattes, sa hun, og listet opp potensial for titusener av nye arbeidsplasser i matproduksjon og skog, skipsfart og fiske og energieffektivisering av alle norske bygg.
DB170519 Miljøpartiet De Grønne ber Ap og Høyre bli med på å skape 10.000 nye grønne arbeidsplasser hvert år fremover.
DB170519 - Derfor utfordrer vi her og nå Erna og Jonas til å sammen med oss å skape 10 000 nye, grønne arbeidsplasser hvert eneste år de neste 20 årene.
DB170519 Det er verken klima, reiseliv eller arbeidsplasser som bør telle tyngst i debatten om konsekvensutgreiing av Lofoten og Møreblokkene.
DA170519 Og så gleder jeg meg til diskusjonene om grønne arbeidsplasser og en ansvarlig klimapolitikk.
BT170519 FOTO : Elias Dahlen ¶ | - Vi tør å banne i oljekatedralen ¶ 200.000 oljeavhengige arbeidsplasser må erstattes, mener Miljøpartiet De Grønne.
AP170519 Potensial for titusenvis av arbeidsplasser i matproduksjon og skog. 15.000 arbeidsplasser innen skipsfart og fiske. 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av alle bygg i Norge. 50.000 i en sirkulærøkonomi, hvor det kommer nye jobber innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.
AP170519 LILLEHAMMER ( Aftenposten ) : Miljøpartiet De Grønne ber Ap og Høyre om hjelp til å skape 10.000 nye arbeidsplasser i året for å erstatte 200.000 oljejobber.
AP170519 Er det ikke veldig uansvarlig, spurte Batsholm og besvarte sine egne spørsmål : - Vi har ikke noe valg : 200.000 oljeavhengige arbeidsplasser må erstattes.
AP170519 Bastholm la også fram en liste over nye arbeidsplasser i Norge : ¶
AP170519 - Derfor utfordrer vi her og nå Erna og Jonas til å sammen med oss å skape 10.000 nye, grønne arbeidsplasser hvert eneste år de neste 20 årene.
AP170519 15.000 arbeidsplasser innen skipsfart og fiske. 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av alle bygg i Norge. 50.000 i en sirkulærøkonomi, hvor det kommer nye jobber innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.
AP170519 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av alle bygg i Norge. 50.000 i en sirkulærøkonomi, hvor det kommer nye jobber innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.
AA170519 Vi har ikke noe valg : 200.000 oljeavhengige arbeidsplasser må erstattes, sa hun.
AA170519 Talspersonene ber Ap og Høyre bli med på å skape 10.000 nye grønne arbeidsplasser hvert år fremover.
AA170519 Bli med å skape 10.000 nye, grønne arbeidsplasser hvert eneste år de neste 20 årene sammen med oss.
AA170519 Bastholm listet opp potensial for titusener av nye arbeidsplasser i matproduksjon og skog, skipsfart og fiske og energieffektivisering av alle norske bygg.
AA170519 * Jobber : Grønne arbeidsplasser , sirkulærøkonomi, utslippsfri kyst og bioøkonomi, redusert arbeidsgiveravgift for lavtlønnede, fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, minstefradrag for selvstendig næringsdrivende, skattefordeler for skipsbygging, fjerne moms på reparasjon.
AA170519 * Jobber : Grønne arbeidsplasser , sirkulærøkonomi, utslippsfri kyst og bioøkonomi, redusert arbeidsgiveravgift for lavtlønnede, fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, minstefradrag for selvstendig næringsdrivende, skattefordeler for skipsbygging, fjerne moms på reparasjon.
AA170519 Miljøpartiet De Grønne ber Ap og Høyre om hjelp til å skape 10.000 nye arbeidsplasser i året for å erstatte 200.000 oljejobber.
AA170519 MDG-toppen la også fram en liste over mulige nye arbeidsplasser i Norge : ¶
AA170519 - Vi utfordrer her og nå Erna og Jonas til sammen med oss å skape 10.000 nye, grønne arbeidsplasser hvert eneste år de neste 20 årene.
AA170519 - Vi har ikke noe valg : 200.000 oljeavhengige arbeidsplasser må erstattes.
AA170519 * Potensial for titusenvis av arbeidsplasser i matproduksjon og skog. * 15.000 arbeidsplasser innen skipsfart og fiske. * 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av norske bygg. * 50.000 nye arbeidsplasser i en sirkulærøkonomi, innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.
AA170519 * 50.000 nye arbeidsplasser i en sirkulærøkonomi, innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.
AA170519 * 15.000 arbeidsplasser innen skipsfart og fiske. * 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av norske bygg. * 50.000 nye arbeidsplasser i en sirkulærøkonomi, innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.
AA170519 * 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av norske bygg. * 50.000 nye arbeidsplasser i en sirkulærøkonomi, innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.
SA170518 Utarmingen av sentrum som har pågått gjennom flere tiår, henger direkte sammen med massiv etablering av arbeidsplasser langt utenfor bykjernen.
SA170518 Mangelen på nye arbeidsplasser i den indre byen utgjør den største utfordringen.
SA170518 KRONIKK : Mangelen på nye arbeidsplasser i den indre byen er den største utfordringen.
SA170518 Dette løses mest effektivt ved å plassere nye boliger, arbeidsplasser , handel, service og kultur nært kollektivknutepunkter og sentrum.
SA170518 Den økonomiske veksten har resultert i en massiv etablering av arbeidsplasser langt ut fra sentrum, et ikke særlig forbilledlig eksempel på byutvikling, og særlig når dette sees i sammenheng med Stavanger sentrums fravær av utvikling.
NL170518 Nå planlegger Salmar å bygge nok et gigantanlegg i regionen, som kan gi flere hundre arbeidsplasser .
NL170518 Realiteten er tvert imot ; vi trenger avtalen for å sikre norske arbeidsplasser .
NL170518 Motstanderne trekker fram norske arbeidsplasser som årsak til å gå ut.
NL170518 Hvordan norske arbeidsplasser , verdiskaping og velferd faktisk er avhengig av EØS-avtalen og europeisk samarbeid.
NL170518 Enten det gjelder økonomisk vekst, arbeidsplasser , migrasjon eller klimautfordringer.
NL170518 Om offentlige embeter og arbeidsplasser i den nye nordnorske regionen.
NL170518 Hva gjør vi selv for å skape lønnsomme arbeidsplasser og knoppskyting i privat sektor ?
DB170518 Skatten på arbeid og arbeidsplasser er redusert.
AA170518 Når vi hele tiden pusher grenser på global oppvarming, og begrunner oljeleting med arbeidsplasser så tenker man ikke langt.
AA170518 * Jobber : Grønne arbeidsplasser , sirkulærøkonomi, utslippsfri kyst og bioøkonomi, redusert arbeidsgiveravgift for lavtlønnede, fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, minstefradrag for selvstendig næringsdrivende, skattefordeler for skipsbygging, fjerne moms på reparasjon.
SA170517 Regjeringen vil få en høyrepreget økonomisk politikk som kommer til å true arbeidernes rettigheter og offentlige arbeidsplasser , hevder sosialistene.
AA170517 Regjeringen vil få en høyrepreget økonomisk politikk som kommer til å true arbeidernes rettigheter og offentlige arbeidsplasser , hevder sosialistene.
SA170516 Og vi jobber med rammebetingelser for næringslivet på en fornuftig måte som skaper arbeidsplasser og vekst.
NL170516 Arne Hjeltnes blir på ingen måte bare en gallionsfigur på skuta som skal gi Mehamn minst 40 helårlige arbeidsplasser .
NL170516 Slik legges det bedre til rette for flere bedrifter og nye arbeidsplasser .
NL170516 Regjeringens forslag til RNB er et godt utgangspunkt for disse forhandlingene som nå skal skje på Stortinget, og vi er glade for at regjeringen har lyttet til flere av de forslagene vi har fremmet for å legge til rette for alt folk over hele landet skal kunne skape flere arbeidsplasser .
NL170516 Dette er viktig for svært mange skapende nordmenn som brenner for å skape nye varige arbeidsplasser over hele landet ikke minst i vår egen region.
NL170516 Det vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper morgendagens arbeidsplasser .
DN170516 Heldigvis har vi betydelig støtte i kommunen, ikke bare for å bevare og utvikle arbeidsplasser , men også for å utvikle hotellet med tilhørende fritidsboliger.
DB170516 * Klima : Hvordan oppfylle klimamålene, nye grønne arbeidsplasser , utfasing av olje på 15 eller 20 år, klimatoll på klimaverstingland, krav om nullutslippsbiler fra 2020 eller 2017.
DA170516 En regjering som fortsatt tror at skattelettelser på magisk vis skaper arbeidsplasser .
DA170516 Det er en forutsetning at slike opplæringsplasser ikke skal fortrenge ordinære arbeidsplasser eller utlysninger.
BT170516 For å skape og trygge arbeidsplasser er det viktig å ha klare spilleregler, som man kan legge til grunn, som man kan stole på.
AA170516 Heldigvis finnes det et parti som ikke tror at det er politikerne som skaper arbeidsplasser , men at det er skaperlysten, kreativiteten og drivkraften til enkeltmennesker som gjør at veksten nå er på vei opp, ledigheten på vei ned, og at det skapes flere jobber.
SA170515 Penger som tidligere finansierte kriminelle bander og karteller, gir nå unge amerikanere arbeidsplasser , fremtidshåp og aspirasjoner fordi man finansierer utdanning med skatteinntektene fra regulert salg av cannabis.
DB170515 Etter min mening står og faller Europas framtid ved evnen til å investere i sitt naboskap og sin evne til å investere i sosiale goder og arbeidsplasser for egen befolkning.
AA170515 En annen konsekvens av hennes politikk er at hun ønsker at arbeidsplasser og utdanning skal i all hovedsak skal kun gå til franskmenn.
DB170514 Vi må kutte i vårt fossile forbruk, og i vår fossile produksjon, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser .
DB170514 Konklusjonen er at utfordringene med tap av arbeidsplasser i oljeindustrien er fullt ut håndterbare.
DB170514 Klokka tikker for norsk olje, men heldigvis er det fullt mulig å skape både arbeidsplasser og velferd i et samfunn uten oljeutvinning.
DB170514 Fallet i sysselsettingen kan kompenseres ved å øke offentlige investeringer og konsum og tilrettelegging av grønne arbeidsplasser .
VG170513 Norske arbeidsplasser er avhengige av at vi får solgt varene våre i Europa, slik denne avtalen gir oss mulighet til.
AP170513 Skaper bare 35 faste arbeidsplasser på sikt ¶
AP170513 Han påpeker at en satsing på fornybar energi også ville skapt langsiktige arbeidsplasser .
AP170513 En rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet konkluderte i 2014 med at rørledningen vil skape rundt 42.000 arbeidsplasser i utbyggingsprosessen, men at det deretter kun vil være nødvendig med 35 fulltidsansatte for å holde Keystone XL i drift.
AP170513 Donald Trump lovet tidligere i år at rørledningen vil skape 28.000 nye arbeidsplasser , men det er uklart hvor han hentet dette tallet fra.
VG170512 Med nykommer ( Las ) Vegas Golden Knights, øker antall arbeidsplasser i NHL og farmerligaen AHL med rundt 50.
VG170512 - Det som er litt flott er at vi kan bruke offentlige penger til å skape andre arbeidsplasser , sier Handel og Kontors Ingunn Gjerstad samtidig til NRK.
VG170512 Titusener av arbeidsplasser er gått tapt i olje- og leverandørindustrien de siste årene.
VG170512 Offentlig sektor-forbundene synes også å overse at mange private bedrifter må øke produktiviteten mer enn i dag for å være lønnsomme og kunne opprettholde arbeidsplasser .
VG170512 Dette er arbeidsplasser som har bidratt med over sju millioner kroner hver i verdiskapningen.
VG170512 « Arbeiderpartiet står på vanlige arbeidsfolks side og er opptatt av arbeid til alle og å skape trygge arbeidsplasser over hele landet.
SA170512 På den måten hindrer vi at norske innbyggere i evig tid skal leve som rentenister, og vi tilbakefører et stort antall arbeidsplasser for produksjon av nødvendige varer til Norge.
VG170511 - Å sikre et tett partssamarbeid som bidrar til et kompetent, inkluderende, trygt og seriøst arbeidsliv der det skapes tilstrekkelig mange nye arbeidsplasser , sier Skogen Lund.
NL170511 Om få år kan det bli mellom 300 og 400 nye arbeidsplasser i Medby næringspark i Bjerkvik.
NL170511 De er driftssjefer for lokalitetene på henholdsvis Sessøya, Tussøy og Angstauren - totalt 25 arbeidsplasser på yttersida i Tromsø.
DN170511 Venstre er glad for at budsjettforslaget satser på gründere, fordi det vil bidra til å skape flere varige arbeidsplasser .
DN170511 Det styrker det sosiale sikkerhetsnettet for dem som skaper morgendagens arbeidsplasser , og gjør det mer attraktivt å ta sjansen på å skape en ny bedrift, sier Breivik, som mener forslaget er et godt utgangspunkt for forhandlinger.
DB170511 17 millioner kroner mer legges i potten til opplæring i grunnleggende ferdigheter på landets arbeidsplasser . 10 millioner til å prosjektere scenekunst i sentralbadet i Bergen.
AP170511 I tillegg er norske arbeidsplasser styrket gjennom lav kostnadsvekst.
AA170511 I tillegg er det uklart om en ny storkommune kan få nye statlige arbeidsplasser .
VG170510 Støre meddelte også LO-kongressen hva han vil gjøre for å bedre forholdene på norske arbeidsplasser .
VG170510 Vi er så avhengige av å få solgt våre varer og ha stabile rammevilkår for vårt næringsliv og våre arbeidsplasser , at det vil være risikosport for Norge å skape usikkerhet rundt EØS-avtalen nå, sier hun.
SA170510 Slik kan vi skape trygge arbeidsplasser og verdier vi vet vil vare i en verden som når de globale klimamålene. | Én stortingsrepresentant alene avgjør ikke ¶
NL170510 Vi vil legge til rette for å utvikle flere konkurransedyktige leverandørbedrifter og flere arbeidsplasser innafor vekstnæringene i landsdelen, som reiseliv, sjømat, petroleum og offentlig infrastruktur, ikke minst veibygging, sier Sanner.
NL170510 Vi vil legge til rette for å utvikle flere konkurransedyktige leverandørbedrifter og flere arbeidsplasser innafor vekstnæringene i landsdelen, sier kommunal- og moderiniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
NL170510 - På den måten skal vi bidra til at utbygging i Nord-Norge gir arbeidsplasser lokalt og regionalt i nord, ikke i sør, sier Sanner.
DN170510 Selv om oljenedturen har kostet Norge omkring 45.000 arbeidsplasser i denne næringen, sørger næringen fortsatt for jobb til rundt 250.000 personer.
DB170510 - Vi trenger flere kvinner og foreldre i parlamentet, og vi trenger flere familievennlige arbeidsplasser , samt fleksibel og rimelig barnepass for alle, skriver Larissa Waters på Facebook.
DA170510 - Dette forslaget ville skapt problemer for titusener av arbeidsplasser .
DA170510 Vekslet inn i arbeidsplasser sier undersøkelsen TNS Gallup har gjort for SR-Bank, at det blir en bruttøkning i sysselsettingen på mellom 5000 og 10.000 jobber i Rogaland det neste året.
DA170510 * 17 millioner kroner mer legges i potten til opplæring i grunnleggende ferdigheter på landets arbeidsplasser . * 10 millioner til å prosjektere scenekunst i sentralbadet i Bergen.
DA170510 - Dette forslaget ville skapt problemer for titusener av arbeidsplasser .
BT170510 » - Dette forslaget ville skapt problemer for titusener av arbeidsplasser .
AP170510 Selv om oljenedturen har kostet Norge omkring 45.000 arbeidsplasser i denne næringen, sørger næringen fortsatt for jobb til rundt 250.000 personer.
VG170509 Moon Jae-har lovet å skape over 800.000 nye arbeidsplasser i et land hvor ti prosent av den arbeidsføre befolkningen ikke har lønnet arbeid.
VG170509 - Vi har ikke vært flinke nok til å formidle hvor utrolig viktig EØS-avtalen er for norske arbeidsplasser , og at den sikrer grunnlaget for hele velferdsstaten vår.
SA170509 | Slik vil regjeringen sikre norske arbeidsplasser til sjøs ¶
DB170509 Med de riktige tiltakene kan Norge både redusere egne utslipp av CO2 og samtidig skape nye framtidsrettede arbeidsplasser .
DB170509 Johan Sverdrup-feltet skal produsere til langt etter 2050, et prosjekt som alene har over 50.000 arbeidsplasser knyttet til seg, sier Frp-statsråden.
DB170509 - Tusenvis av arbeidsplasser settes i fare, statens inntekter vil falle så dramatisk at vi vil få store problemer med å finansiere velferden vår, sier Søviknes. 50.000 arbeidsplasser alene ¶
DB170509 - Særlig de som har mange arbeidsplasser knyttet til næringen.
DB170509 50.000 arbeidsplasser alene ¶
DB170509 VI trenger å beholde markedsadgangen og forutsigbarheten for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser .
AP170509 Og til tross for den altomfattende interessen for Nord-Korea i valgkampdekningen, legger sørkoreanske velgere flest mer vekt på kamp mot korrupsjon, økt økonomisk vekst og flere arbeidsplasser , især for ungdom, viser en meningsmåling fra Real Meter, gjengitt av CNN.
AA170509 I tillegg er dette et fantastisk byutviklingsprosjekt, som blant annet vil føre til at vi flytter arbeidsplasser nærmere sentrum, folk vil gå, sykle og bruke kollektivtrafikk til jobben.
AA170509 I tillegg bidrar vi med dette til å sikre arbeidsplasser i denne delen av Sør-Trøndelag, sier nettdirektør Bård Olav Uthus i Trønderenergi i en pressemelding.
AA170509 Dermed forsvinner 300 arbeidsplasser , og kommunen frykter at hver femte innbygger i kommunen må flytte.
AA170509 - Det er sterkt beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik i Akasia for å få byttet ut selskapets innskuddspensjonsordning med en pensjonsordning som vil true både arbeidsplasser og videre drift av selskapet, sa Bratten.
VG170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem, ti år, sa hun og fortsatte : ¶
VG170508 - Norske økonomer er helt tydelige på at vi kan skape titusenvis av arbeidsplasser om vi prioriterer tiltak og aktivitet fremfor å stue bort penger hos Stein Erik Hagen, sa LO-leder Gerd Kristiansen i sin åpningstale til LO-kongressen.
SA170508 Likevel, mens EU-kommisjonens politikkpakke for omstilling til en sirkulær økonomi handler om vekst, nye arbeidsplasser , forskning og utvikling, virker det som Norge er mest opptatt av resirkulering og forsøpling.
SA170508 Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å legge 17 millioner kroner mer i potten til opplæring på landets arbeidsplasser .
SA170508 - Vi kommer til å bruke mye ressurser på å utvikle mulighetene innenfor miljøtransportsektoren med tanke på arbeidsplasser .
FV170508 - Vi kommer til å bruke mye ressurser på å utvikle mulighetene innenfor miljøtransportsektoren med tanke på arbeidsplasser .
DN170508 Det er en klar trend i markedet at bedriftene bruker færre kvadratmeter til tradisjonelle arbeidsplasser .
DN170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
DN170508 - Norske økonomer er helt tydelige på at vi kan skape titusenvis av arbeidsplasser om vi prioriterer tiltak og aktivitet framfor å stue bort penger hos Stein Erik Hagen.
DN170508 - Den brukes til alt fra å kurse ansatte i jobbens nye operativsystemer til norskopplæring på arbeidsplasser som har mange ansatte som trenger å lære seg norsk, forteller Isaksen.
DB170508 EU MÅ MODERNISERES : Alain Chamek håper Macron kan klare å få EU-systemet til å bli et bedre sted : - Det går ikke for noen EU-land at alle arbeidsplasser forsvinner østover fordi de har lavere lønninger der.
DB170508 ¶ ADVARTE : Avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen advarte kongressen mot å vrake EØS-avtalen og sette norske arbeidsplasser i spill.
DB170508 Talen var for øvrig en tordentale mot dagens Høyre/Frp-regjeringen, skattekuttene som ifølge LO-lederen har gitt de superrike 160 ganger mer i skattekutt enn folk flest, men ikke skapt nye arbeidsplasser .
DB170508 - Når våre medlemmers arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem, ti år.
DB170508 ( Dagbladet ) : Avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen advarte i sin åpningstale LO-kongressen mot å sette arbeidsplasser i spill ved å skrote EØS-avtalen.
DA170508 Som Sjøfartsdirektoratet var det sist det ble flyttet ut arbeidsplasser fra Oslo.
DA170508 Skal det historisk verdiskapende Rogaland, vi som har bidratt til eksportinntekter og skatteinntekter fra lønnsomme private arbeidsplasser gjennom så mange år, jobbe aktivt for å få enda flere passe-på-jobber, så lenge de bare kommer her til oss ?
DA170508 Samtidig er det slik at den sterke veksten i offentlige arbeidsplasser må løye.
DA170508 Det som er problematisk er at det ikke er lansert noen god plan for å løse disse utfordringene, og det gir grunn til bekymring, sier Myrhol til RA, og legger til at utbyggingen av Paradis med flere tusen boliger og arbeidsplasser også vil føre med seg en del ekstra biltrafikk.
DA170508 - Vi ønsker både næringsvirksomhet og arbeidsplasser i denne byen, og « Sjå Inge » er med på å skape begge deler, sier Sagen Helgø, og roser Anda for sitt mot og engasjement i forbindelse med etablering og åpning i sentrum.
DA170508 Hun gikk til frontalangrep mot regjeringen, som hun mener ikke skaper nok arbeidsplasser , ikke tar kampen mot useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet på stor nok alvor, og som ikke satser nok på opplæring og utdanning.
DA170508 - Når norske arbeidsplasser, våre medlemmers arbeidsplasser , skal sikres må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
DA170508 - Når norske arbeidsplasser , våre medlemmers arbeidsplasser, skal sikres må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
BT170508 Siden 2001 er det knapt skapt nye arbeidsplasser i privat sektor, mens 430.000 virksomheter er lagt etter finanskrisen i 2008, ifølge journalist og historiker Jonathan Fenby.
BT170508 - Det er sterkt beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik i Akasia for å få byttet ut selskapets innskuddspensjonsordning med en pensjonsordning som vil true både arbeidsplasser og videre drift av selskapet, sa toppsjef Anne-Kari Bratten i Spekter til NTB i helgen.
BT170508 I tillegg må regionen skape arbeidsplasser som gjør at våre mange gode studenter blir værende i regionen.
BT170508 - Vi kommer til å bruke mye ressurser på å utvikle mulighetene innenfor miljøtransportsektoren med tanke på arbeidsplasser .
AP170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
AP170508 - Vi kommer til å bruke mye ressurser på å utvikle mulighetene innenfor miljøtransportsektoren med tanke på arbeidsplasser .
AA170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
VG170507 Faktisk så er egentlig arbeidsPLASSER gammeldags.
DB170506 Et storstilt pilotprosjekt har nå skapt 39000 arbeidsplasser i en vinn-vinn-situasjon der alle parter får utnyttet sine « komparative fortrinn » : Vesten har pengene og firmaene, nabolandene har jobbene og bostedene, flyktningene har ferdighetene, arbeidsviljen, ønsket om å brødfø seg selv - og på sikt ta med seg jobben til hjemlandet.
DA170506 For eksempel at folk med lav utdanning i større grad er bekymret for at innvandrere skal ta arbeidsplasser .
SA170505 Vi har fått elferge, vi kan få hybrider og modifiserte ferger, dette skaper arbeidsplasser i distriktene.
SA170505 Vi har fått elferge, vi kan få hybrider og modifiserte ferger, dette skaper arbeidsplasser i distriktene ¶
SA170505 Skaper arbeidsplasser
SA170505 Det må bli en del av dagligtalen, dette kan vi få til som et samarbeid mellom skoler og arbeidsplasser , fagfolk og oss i ungdomsorganisasjonene.
DN170505 I tillegg vil det bli kontorarealer tilrettelagt for neste generasjon arbeidsplasser », med ulike typer kontorfellesskap.
DN170505 Det bidrar til produktivitetsforbedringer og arbeidsplasser .
DB170505 - Det er sterkt beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik i Akasia for å få byttet ut selskapets innskuddspensjonsordning med en pensjonsordning som vil true både arbeidsplasser og videre drift av selskapet, sier Bratten.
DB170505 Irlandssatsingen er omstridt, fordi de ansatte er urolige for at arbeidsplasser skal flagges ut, slik lederen i Norske SAS-flygeres Forening, Jens Lippestad, nylig ga uttrykk for i Dagbladet.
DA170505 - Et parti som sier nei til arbeidsplasser i dette omfanget, kan ikke kalle seg et parti for arbeidere, sa Jensen og viste til at Norsk olje og gass har beregnet at et nei til Nordland VII og Troms II innebærer et velferdstap på 225 milliarder kroner.
BT170505 - Det er sterkt beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik i Akasia for å få byttet ut dagens pensjonsordning med en pensjonsordning som vil true både arbeidsplasser og videre drift av selskapet.
BT170505 - Det er sterkt beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik i Akasia for å få byttet ut dagens pensjonsordning med en pensjonsordning som vil true både arbeidsplasser og videre drift av selskapet.
BT170505 - Et parti som sier nei til arbeidsplasser i dette omfanget, kan ikke kalle seg et parti for arbeidere, sa Jensen og viste til at Norsk olje og gass har beregnet at et nei til Nordland VII og Troms II innebærer et velferdstap på 225 milliarder kroner.
AA170505 Vi mister arbeidsplasser , og vi mister makt, sier hun.
AA170505 Veksten fortsetter internasjonalt, noe som er viktig for selskapets globale ekspansjon og verdiskaping, samt gjør oss i stand til å etablere nye arbeidsplasser , sier Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos.
AA170505 - Et parti som sier nei til arbeidsplasser i dette omfanget, kan ikke kalle seg et parti for arbeidere, sa Jensen og viste til at Norsk olje og gass har beregnet at et nei til Nordland VII og Troms II innebærer et velferdstap på 225 milliarder kroner.
SA170504 Dette må også sees i sammenheng med kommunens ambisjoner om fremtidige utbygginger og ønske om å skape 15.000 nye arbeidsplasser i sentrum med parkeringsbehovet det vil skape.
BT170504 Den befinner seg i den skumle sonen mellom regjeringens ønske om å skape næring og arbeidsplasser , og kulturfeltets prisverdige forsøk på å minne om kulturens evige egenverdi.
AP170504 Trump lovet under valgkampen at han ville stanse utflaggingen av amerikanske arbeidsplasser , og truet med straffetoll på import fra Mexico.
AP170504 Denne uken kunngjorde Apple, som er blitt kritisert av Trump, at de vil investere en milliard dollar i arbeidsplasser i USA.
AP170504 Amazon har lovet å skape 100.000 arbeidsplasser .
AA170504 - Tyskland er en av våre fremste handelspartnere, og vi har en felles interesse i å skape flere arbeidsplasser og stimulere til mer industri og næringsliv, sier Solberg.
VG170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
SA170503 Både Bob Stylister og Hanekam er firmaer startet av meg, og det med en visjon om å skape arbeidsplasser og gi rom for mennesker med ideer og ønsker utenom A4-mønsteret.
SA170503 - Jeg mener det er viktig at vi ivaretar våre naturressurser og ser på mulighetene for å bruke av dem til å skape arbeidsplasser og verdier for fremtidige generasjoner, sier Søviknes som mener det er dårlig ressursforvaltning å la oljen bli liggende.
FV170503 Ordfører Kjetil Glimsdal ( KrF ) jubler for 200 nye arbeidsplasser i kommunen sin.
DB170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DB170503 Er flyttingen av ti arbeidsplasser til Bodø verdt raseringen av et fagfelt ?
DB170503 Skattesatsen for personer og selskaper var på 28 prosent i 2013, er nå redusert til 24 prosent og skal i 2018 reduseres til 23 prosent for slik å sikre økt aktivitet, økte investeringer og trygge arbeidsplasser .
DA170503 Vil kutte 120.000 arbeidsplasser i det offentlige for å få ned utgiftene og imøtekomme EUs krav om budsjettdisiplin.
DA170503 Vil beholde 35 timers arbeidsuke, men innføre en « franskmenn først»-politikk som gir franske statsborgere førsterett til arbeidsplasser , sosiale boliger og velferdsgoder.
DA170503 * Le Pen vil ha det hun kaller en « intelligent proteksjonisme », med statlig inngripen for å beskytte franske arbeidsplasser .
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
BT170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AP170503 Vadsø er i dag fylkeshovedstad i Finnmark og har mange offentlige arbeidsplasser .
AP170503 Men det er fylket selv som avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser .
AP170503 Høyres eneste stortingsrepresentant i Finnmark, Laila Davidsen, svarer slik på spørsmålet om hun frykter tap av offentlige arbeidsplasser i Finnmark.
AP170503 Helge Andre Njåstad ( FrP ), leder av kommunalkomiteen, sier det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser .
AP170503 Det vil ligge føringer fra Stortinget som sikrer en fordeling av arbeidsplasser og at det tas særlige hensyn til Vadsø, sier Davidsen.
AP170503 Det siste året har det vært stor uro i lokalmiljøet over tapte statlige arbeidsplasser blant annet i NRK, som flyttet sin distriktsredaksjon til mer folkerike Alta.
AP170503 - Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.
AP170503 Vadsø er i deg fylkeshovedstad i Finnmark og har mange offentlige arbeidsplasser .
AP170503 Han sier at det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser .
AP170503 Det vil ligge føringer fra Stortinget som sikrer en fordeling av arbeidsplasser og at det tas særlige hensyn til Vadsø, sier Davidsen.
AP170503 - Jeg forventer at Regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AP170503 - Du frykter ikke tap av offentlige arbeidsplasser i Finnmark ?
AP170503 - Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.
AA170503 - Jeg mener det er viktig at vi ivaretar våre naturressurser og ser på mulighetene for å bruke av dem til å skape arbeidsplasser og verdier for fremtidige generasjoner, sier Søviknes som mener det er dårlig ressursforvaltning å la oljen bli liggende.
AA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DB170502 At Trump har fjernet reguleringer som « tok livet av » amerikanske arbeidsplasser , stemmer heller ikke.
BT170502 Dessuten er hun nokså omstridt i Bergen og andre storbyer, etter at hun arrangerte en meningsløs « audition » for byer som ville ha Kulturrådets nye kontor og arbeidsplasser .
VG170501 På Youngstorget i Oslo er hovedparolen i år : " Bekjemp arbeidsløsheten - nei til utflytting av statlige arbeidsplasser ".
VG170501 Det har blitt skapt hundretusenvis av arbeidsplasser og norsk eksport til EU-markedet har økt sterkt, sier han.
VG170501 Vi står foran store endringer med roboter og ny teknologi, som vil gi høyere effektivitet og produksjon : Arbeidsplasser blir overflødige og vi kan stå overfor et sysselsettingsproblem.
VG170501 EØS-avtalen er bra for norske arbeidsplasser og bidrar til trygghet for norske arbeidstakere, spesielt i eksportbedriftene, sier Støre til VG.
DN170501 I jakten på en digital økonomi må vi rette all oppmerksomhet inn mot å skape nye arbeidsplasser som kan vokse og sysselsette flere, skriver artikkelforfatteren.
DN170501 I jakten på en digital økonomi må vi rette all oppmerksomhet inn mot å skape nye arbeidsplasser som kan vokse og sysselsette flere, skriver artikkelforfatteren.
DA170501 - Arbeidsmiljøloven er kraftig svekket av Høyre og Frp, og de er ennå ikke ferdige med den, sa hun, og anførte at stadig flere opplever sine arbeidsplasser som truet av konkurranseutsetting, sentralisering og salg til utlandet.
DA170501 Under sin appell gikk Tajik hardt ut mot regjeringen, og mangel på arbeidsplasser .
DA170501 Også Eirik Faret Sakariassen ( SV ) la vekt på mangel på arbeidsplasser i sin appell i Byparken.
AA170501 - Arbeidsmiljøloven er kraftig svekket av Høyre og Frp, og de er ennå ikke ferdige med den, sa hun, og anførte at stadig flere opplever sine arbeidsplasser som truet av konkurranseutsetting, sentralisering og salg til utlandet.
SA170430 I forbindelse med at regjeringen ønsker å flytte inntil 1200 statlige arbeidsplasser ut av Oslo, er Landbruksdirektoratet en av virksomhetene som vurderes.
SA170429 Slik sikrer vi at bygging av infrastruktur som toglinjer og bybanestasjoner følges opp med boliger, arbeidsplasser og fritidstilbud der det investeres penger.
SA170429 Det gir nye arbeidsplasser i en økonomi i rask endring.
DN170429 Skogen Lund peker på at fallet i sysselsettingsraten pågikk også under Aps regjering, - samtidig med at antall arbeidsplasser da vokste sterkt, som en følge av en sterkere befolkningsvekst enn nå.
DN170429 Skogen Lund peker på at fallet i sysselsettingsraten pågikk også under Aps regjering, - samtidig med at antall arbeidsplasser da vokste sterkt, som en følge av en sterkere befolkningsvekst enn nå.
DB170429 « Vi forklarte hvordan Norwegian er organisert og hvorfor vi er avhengige av trafikkretttighetene vårt irske og britiske selskap ( NAI og NUK ) gir oss for å vokse internasjonalt og dermed trygge og skape amerikanske arbeidsplasser .
DB170429 Nå ser han fram til « et samarbeid som gjør at Norwegian kan fortsette å vokse og dermed trygge og skape amerikanske arbeidsplasser . » - Ikke fiendtlig ¶
DB170429 « Vi forklarte hvordan Norwegian er organisert og hvorfor vi er avhengige av trafikkretttighetene vårt irske og britiske selskap ( NAI og NUK ) gir oss for å vokse internasjonalt og dermed trygge og skape amerikanske arbeidsplasser .
DB170429 Vi hadde et positivt og konstruktivt møte med lederen i AFA tidligere i uka og ser fram til et samarbeid som gjør at Norwegian kan fortsette å vokse og dermed trygge og skape amerikanske arbeidsplasser », skriver han også.
DA170429 PARADOKSALT : Hvis du er opptatt av norske arbeidsplasser , så kan du ikke være imot EØS-avtalen, mener arbeids minister Anniken Hauglie ( H ).
DA170429 - Skal vi stenge for det markedet vil det få store konsekvenser for norske bedrifter, og spesielt arbeidsplasser i distriktene.
DA170429 - Er du opptatt av norske arbeidsplasser , kan du ikke være imot EØS-avtalen.
AP170429 Her er de siste SSB-tallene på hvor mange arbeidsplasser som har gått tapt.
AA170429 Dermed kan det gå mot en omkamp omkring den omstridte nedleggelsen av Kjevik og flyttingen som kunne gi flere hundre nye arbeidsplasser i Trøndelag.
VG170428 POSITIV : Ordfører i Amargosa Valley i Nevada, Scott Mattox, ønsker det omstridte prosjektet velkommen siden det vil skape flere arbeidsplasser i området.
SA170428 - Tiltakspakkene begynner å resultere i både private og kommunale jobber, støtteordninger stimulerer til å skape nye bedrifter, og jeg tror at flere av dem som brukte sluttpakken sin på å skape nye arbeidsplasser nå lykkes, sier Strøm.
SA170428 Det er grunnen til at Fylkeskommunen får så tøff kritikk i biogass-saken : Når valget er mellom palmeolje, som gir jobber i Finland, og kumøkk som gir arbeidsplasser på Grødaland, burde valget være lett.
SA170428 DEBATT : Lønnsomme, faste arbeidsplasser i privat sektor er og blir det som betaler regningen for velferden vår.
SA170428 Rogaland har sterke tall å slå i bordet med når tre ledende kvinner drar til Oslo for å få 200 statlige arbeidsplasser til fylket.
DB170428 - Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd fram.
DB170428 Så er det riktig at det skaper noen arbeidsplasser å bygge nye kabler til utlandet.
DB170428 Norsk vannkraft bør brukes til å sikre arbeidsplasser , industri og verdiskapning i Norge, fremfor å selges på børs i Europa ¶
DB170428 Det er et lite antall arbeidsplasser som må settes opp mot de hundretusenvis av arbeidsplassene vi har i norsk industri i dag og det store potensiale Norge har for å bygge ny, ren og fremtidsrettet industri i årene som kommer. 2 øre økt kraftpris kan gi ekstra eksportinntekter på 2 milliarder hvis vi eksporterer 10 twh.
DB170428 At industrier ødela naturressursene, med påfølgende alvorlige konsekvenser, ble ignorert så lenge de skapte arbeidsplasser .
DA170428 Å få flere arbeidsplasser er én ting.
BT170428 - Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd frem, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.
AP170428 | Vinneren får tusenvis av arbeidsplasser .
AP170428 Noen tusen arbeidsplasser er allerede planlagt flyttet, men foreløpig holder de aller fleste bankene kortene tett til brystet.
AA170428 - Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd fram, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.
SA170427 Stavanger er den norske storbyen med færrest statlige arbeidsplasser .
DN170427 Ved å kutte skatten for konserner og mindre bedrifter helt ned mot 15 prosent håper Trumps administrasjon at overskytende beløp skal brukes til oppgradering av utstyr og opprettelse av nye arbeidsplasser .
DB170427 Ved å kutte skatten for konserner og mindre bedrifter helt ned mot 15 prosent håper Trumps administrasjon at overskytende beløp skal brukes til oppgradering av utstyr og opprettelse av nye arbeidsplasser .
DB170427 Denne skal ha konkrete tiltak på flere samfunnsområder som barnehage, arbeidsplasser , i eldreomsorgen og transport.
DB170427 Vi syter ikke over at folk handler på nettet fra utlandet, men påpeker at skattefordeler på utenlandsk netthandel går ut over norske arbeidsplasser .
DB170427 Det er nettopp det 350-kronersgrensen handler om : en statsstøtte til bortelaget på bekostning av norske arbeidsplasser .
DB170427 Tirsdag foreslo De Grønne på Stortinget å fase ut oljeindustrien over en 20-årsperiode, og bygge opp grønne arbeidsplasser .
DA170427 Ved å kutte skatten for konserner og mindre bedrifter helt ned mot 15 prosent håper Trumps administrasjon at overskytende beløp skal brukes til oppgradering av utstyr og opprettelse av nye arbeidsplasser .
AA170427 Le Pens budskap til velgerne har vært at Macron står for « total deregulering », « vill globalisering », grenser uten beskyttelse og utflytting av arbeidsplasser til andre land, og som representerer elitene og det politiske etablissementet.
DN170426 Dette rammer arbeidsplasser .
DB170426 Den skaper både arbeidsplasser , og inntekter.
DA170426 Vi kan aldri vinne på å være billigst, men særnorske skatter kan bidra til at Norge går glipp av både arbeidsplasser og skatteinntekter som vi trenger for å opprettholde dagens velstandsnivå.
DA170426 Hvor mange arbeidsplasser som vil forsvinne er usikkert, og ekspertene peker på alt fra 20%, og opp mot 90% innenfor visse yrkesgrupper.
AP170426 Innføre toll mot selskaper som flytter arbeidsplasser utenlands : Ikke gjennomført.
AP170426 Ved Folkehelseinstituttet ( FHI ) konkluderer ledelsen med at vi må belage oss på å miste 80 - 150 arbeidsplasser de neste årene.
AA170426 - Folk vil ha flere arbeidsplasser og mer velstand, ikke dårlig politikk som undergraver sysselsettingen, sier Marcegaglia.
DN170425 I 2002 innførte USA straffetoll på opptil 30 prosent på kanadisk tømmer, noe kanadierne hevder kostet dem 30.000 arbeidsplasser .
DA170425 Tiltakene skal være med å skape til sammen 20.000 nye arbeidsplasser i reiselivet, om det går som direktøren vil.
BT170425 Dialogen med Lastebileierforbundet, NHO og LO har vært god, og vi har stått på i forhandlingene med staten for å sikre arbeidsplasser og næringsliv i Bergen.
BT170425 Dialogen med Lastebileierforbundet, NHO og LO har vært god, og vi har stått på i forhandlingene med staten for å sikre arbeidsplasser og næringsliv i Bergen.
BT170425 Særordninger for Norge vil føre til tap av trygge norske arbeidsplasser og det har jeg vanskelig for å tro at AP ønsker, skriver Skånvik.
BT170425 Skulle dette skje vil konsekvensen være bortfall av svært mange arbeidsplasser i europeisk luftfart, sier Carlsen.
BT170425 Lastebilsjåførene er utsatt for sosial dumping i markedet, og arbeidsplasser går tapt.
AA170425 Denne industrien gir mange arbeidsplasser , og det gjør dette uhyre komplisert.
VG170424 Regjeringens skattelettelser på 25 milliarder kroner siden 2013, går i stor grad til de rikeste i Norge og bidrar ikke til å skape nye arbeidsplasser , sier påtroppende LO-leder Hans Christian Gabrielsen.
DN170424 - Vi ser for oss rundt 50 arbeidsplasser som følge av kontraktsinngåelsen.
DN170424 Han mener at politikken til EU-motstanderen og høyrenasjonalisten Marine Le Pen vil føre til at tusenvis av arbeidsplasser går tapt, og han tror også hun vil true det franske samholdet og kampen mot terror.
DB170424 For når oljebransjen kan få 22 000 nye arbeidsplasser i perioden 2018-2020 håper Norges nye reiselivsdirektør, Bente Bratland Holm, at reiselivet får 20 000 nye arbeidplasser.
DB170424 - Vi skal skape ny stolthet i norsk reiseliv og vi skal ta mange og viktige grep, som til sammen kan utvikle reiselivet fra dagens 160 000 arbeidsplasser til 180 000 i løpet av få år.
DB170424 ( Dagbladet ) : Norsk reiseliv kan de neste åra få nesten like mange nye arbeidsplasser som skal skapes i norske oljebransjen.
DB170424 Med Jonas Gahr Støre som statsminister vil skatten på norske arbeidsplasser og for norske arbeidstagere gå opp.
DB170424 Like klart er det at den sikreste måten å kvele den forsiktige bedringen i økonomien på, er å øke skatten på norske arbeidsplasser , sier hun.
DB170424 Legaliseringen har skapt tusenvis av nye arbeidsplasser , og befolkningen er fornøyd.
BT170424 Utdanning handler om arbeidsplasser .
AA170424 - Vi ser for oss rundt 50 arbeidsplasser som følge av kontraktsinngåelsen.
AA170424 Vi kan bare ane hvor stort potensialet er for arbeidsplasser , næringsutvikling og matproduksjon.
FV170423 | Hunsøya park - en bydel til to milliarder kroner ¶ 500 boliger og kjøpesenter med 250 arbeidsplasser .
DB170423 « Vi har gjort det enhver ansvarlig virksomhet ville gjort, nemlig opplyst de som jobber for Norwegian i USA om at landets største fagforening farer med usannheter og har en agenda som i ytterste konsekvens kan føre til at hundrevis av arbeidsplasser går tapt.
DB170423 Fredrik Øygard, kommersiell direktør OSM, skriver at « som arbeidsgiver er det vår plikt og rett å informere våre ansatte om at AFA aktivt arbeider mot OSM Aviation sin modell og mot Norwegian som operatør, da dette potensielt kan sette medlemmene av NCCA sine arbeidsplasser i fare ».
DA170423 Hadde Høyre vært opptatt av kulturnæring, burde de skapt arbeidsplasser av kultur ved å bruke penger på bedre kulturtilbud i hele landet.
BT170423 I en tid der arbeidsplasser forsvinner må vi spørre hvordan vi som samfunn skal fordele arbeidet og hvem som skal høste gevinsten av den nye teknologien ?
BT170423 Det automatiserte arbeidet tar flere arbeidsplasser enn det skaper, og skillet mellom dem som eier arbeidsplassen og dem som står utenfor blir stadig større.
DN170422 - Godt man har funnet en løsning, det handler om viktige arbeidsplasser ¶ ¶
DB170422 « Det er ikke uvanlig at det kan være uenighet i forhandlingssituasjoner, men vi er opptatt av å tilrettelegge for gode prosesser og dialog for å sikre et godt samarbeid og gode løsninger som både trygger eksisterende arbeidsplasser og skaper grobunn for tusenvis av nye », skriver Sandaker-Nielsen.
DA170422 Den har vært en fordel for noen, gjerne de med høyere utdannelse som bor i byene, men er en ulempe for dem som stiller svakere i arbeidslivet, som faktisk opplever å tape arbeidsplasser , hevder Frederiksen.
BT170422 Som i den tredje verden, skapes det nå stort sett bare lavtlønte arbeidsplasser , men i motsetning til forholdene i den fattige delen av verden, belastes velferdsstaten her med de nødvendige og stadig økende sosiale ytelser.
BT170422 Landet har tapt én million arbeidsplasser i industrien på femten år ; store deler av landet er i krise, og byer i provinsen ligger øde.
AP170422 Og samtidig som arbeidsplasser for ufaglærte flyttes nærmere migrantarbeidernes hjemsteder, krever stadig flere jobber i de mer utviklede områdene av Kina høyere kompetanse.
AP170422 | Å skape arbeidsplasser Hadia Tajik ¶
AP170422 Politikere skaper ikke arbeidsplasser .
AP170422 Likevel hender det jeg blir ivrig og sier « Vi skapte 360.000 nye arbeidsplasser da vi satt i regjering sist, to tredjedeler i privat sektor !
VG170421 Rundt omkring på norske arbeidsplasser støter Arbeidstilsynet og fagforeningsansatte stadig på kritikkverdige forhold.
VG170421 Det skapes knapt nye arbeidsplasser .
DN170421 Har vi prøvde å gjøre det rette for å skape lønnsomme arbeidsplasser i trålrederiet, og fremtidsrettede virksomheter og arbeidsplasser i foredlingsanleggene ?
DN170421 Har vi prøvde å gjøre det rette for å skape lønnsomme arbeidsplasser i trålrederiet, og fremtidsrettede virksomheter og arbeidsplasser i foredlingsanleggene ?
DB170421 Det siste vi trenger når norsk økonomi ser tegn til bedring er at vanlige folk og norske bedrifter får en ekstra skatteregning som setter arbeidsplasser i fare, sier Jensen.
DB170421 Nasjonal Front ønsker ikke at Frankrike skal være en del av EU, de vil beskytte franske varer og arbeidsplasser , de vil ut av Euro-samarbeidet og ha den franske franc-en tilbake - samt å sette Frankrike først.
DB170421 Nå skaper den i stedet verdier for åtte milliarder og 1500 arbeidsplasser ved siden av.
DA170421 Det arrangeres knapt et møte med ordet « næring » foran uten at det diskuteres muligheter for arbeidsplasser i andre bransjer enn olje og gass.
DA170421 Datalagre vil kreve mer og mer plass og kapasitet, og de vil gi arbeidsplasser .
BT170421 Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø kunne opplyse at med ferdig utbygd bybane til Flesland får i dag 9000 bosatte og 13.000 arbeidsplasser et høystandard kollektivtilbud innenfor 600 meter.
BT170421 Ap burde heller støtte De Grønnes forslag om en planlagt og styrt nedskalering av oljeindustrien, og samtidig skape ti tusen nye grønne arbeidsplasser hvert år.
VG170420 Vi fikk 264 statlige arbeidsplasser sist vi hadde rødgrønn regjering.
VG170420 Han mener at både den såkalte nærpolitireformen, utflytting av arbeidsplasser , regionreformen og kommunereformen - er saker der Senterpartiet har tatt føringen på bekostning av et avventende og til tider tafatt Arbeiderparti.
VG170420 Det må komme infrastruktur, arbeidsplasser .
SA170420 Både utbygging av biogass og overgang fra fossil til fornybar energi vi gi mange grønne arbeidsplasser i en region som virkelig trenger et skifte.
SA170420 Hvis ikke politikere og investorer tar innover seg klimarisiko, kan det føre til feilinvesteringer og tap av enda flere arbeidsplasser , mener Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
DN170420 Moore peker på at det er ikke billig stål som er hovedårsaken til tapte arbeidsplasser, men lav etterspørsel etter stål og automatiseringen av tidligere manuelle arbeidsplasser .
DN170420 Moore peker på at det er ikke billig stål som er hovedårsaken til tapte arbeidsplasser , men lav etterspørsel etter stål og automatiseringen av tidligere manuelle arbeidsplasser.
DN170420 - Satt på spissen bør vi kanskje slutte å bygge brønner og begynne å skape arbeidsplasser
DB170420 - Boligprisene og skattesystemet gjør at flere og flere investerer i både bolig II og bolig III, istedenfor å investere i arbeidsplasser .
DB170420 Og lover at Ap også vil satse på utvikling av nye arbeidsplasser innen e-helse.
DB170420 Og bidra til at fremtidens arbeidsplasser skapes i Norge og at selskapene som driver utviklingen betaler skatt etter evne.
DB170420 Gjennom internasjonale partnerskap og politisk lederskap, kan vi sørge for nye arbeidsplasser og verdiskaping som kommer hele samfunnet til gode.
BT170420 - Økning av bompengeavgifter er ikke den medisinen vi trenger nå med tusenvis av tapte arbeidsplasser i oljerelatert virksomhet.
VG170419 Resultatet blir en mer ressurs- og miljøvennlig oljeindustri, samtidig som vi trygger arbeidsplasser , verdiskaping og velferd kombinert med en kunnskapsbase for gradvis utvikling av morgendagens næringer. | - Du må ikke legge bunaden i plastikkpose ¶
VG170419 Olje og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser .
VG170419 OLJELANDET : - Olje og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser , og vi trenger et Ap og et LO som er opptatt av arbeid, verdiskapning og velferd, skriver kronikkforfatterne.
VG170419 De som vil avvikle norsk olje- og gassindustri raskere enn energimarkedet forandrer seg, oppnår ikke annet enn å legge ned arbeidsplasser .
SA170419 I hvert fall ikke når beregninger viser at det skapes 1,7 arbeidsplasser per GW/H som produseres.
DN170419 - Vi mener arbeidsplasser må tilbys amerikanere først, sier Trump, som mener dagens visumprogram er blitt misbrukt for å leie inn utenlandsk arbeidskraft på rimeligere lønn enn det bedriftene har måttet betale for amerikanske arbeidstagere.
DA170419 Det handler om ikke å bruke pengene på skattekutt, men bruke dem på skole, tidlig innsats, eldreomsorg, og arbeidsplasser , sier Støre.
BT170419 Skal utviklingen snus i Odda, må det bli liv i industrien eller komme nye arbeidsplasser .
SA170418 - Vi mener arbeidsplasser må tilbys amerikanere først, sier Trump, som mener dagens visumprogram har blitt misbrukt for å leie inn utenlandsk arbeidskraft på rimeligere lønn enn det bedriftene har måttet betale for amerikanske arbeidstakere.
SA170418 | Solvik-Olsen hevder førerløs kollektivtransport skal gi flere arbeidsplasser
SA170418 Han hevder denne satsingen kan bidra til å skape arbeidsplasser , sterke tekno- og produksjonsmiljøer som kan gjøre Norge attraktivt for utenlandske aktører.
SA170418 - Hvordan skal førerløse busser som frakter folk fra dør til dør skape nye arbeidsplasser ?
AA170418 - Jo, selvsagt, men det handler om å skaffe flere arbeidsplasser , ikke om drivstoffavgiftene, sier Lønseth.
DN170417 I dag er hovedsesongen februar-september, men vi ønsker flere arbeidsplasser og flere hotellsenger - og så vil vi bli mer enn en typisk weekend-destinasjon.
BT170417 Våre erfaringer gjør at vi tviler på at dette vil skape flere arbeidsplasser eller økt tilfriskning.
AP170417 | Solvik-Olsen hevder førerløs kollektivtransport skal gi flere arbeidsplasser
AP170417 Han hevder denne satsingen kan bidra til å skape arbeidsplasser , sterke tekno- og produksjonsmiljøer som kan gjøre Norge attraktivt for utenlandske aktører.
AP170417 - Hvordan skal førerløse busser som frakter folk fra dør til dør skape nye arbeidsplasser ?
SA170416 Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
SA170416 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( Frp ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser .
SA170416 LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen mener det kunne vært skapt over 27.000 arbeidsplasser ved å bruke penger direkte til det formålet i stedet for å gi skattelette.
SA170416 Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser , fremfor å gi skattelette.
SA170416 Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser, fremfor å gi skattelette.
SA170416 - Det viser at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, ville gitt 27.600 jobber, hvis pengene i stedet hadde blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser , sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.
DN170416 Deloitte er enig i BCGs resonnement : Robotene fjerner ikke arbeidsplasser, men endrer arbeidsplasser .
DN170416 Deloitte er enig i BCGs resonnement : Robotene fjerner ikke arbeidsplasser , men endrer arbeidsplasser.
DN170416 Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
DN170416 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( Frp ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser .
DN170416 LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering.
DN170416 Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser , fremfor å gi skattelette.
DN170416 Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser, fremfor å gi skattelette.
DN170416 - Det viser at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, ville gitt 27.600 jobber, hvis pengene i stedet hadde blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser , sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.
DB170416 Da en million arbeidsplasser skulle over til privat sektor, utarbeidet myndighetene ei liste på 201 godkjente yrker.
DB170416 - Etter Sovjetunionens fall, og seinere da Raúl Castro tok over, kom det et gigantisk initiativ som skulle flytte over en million arbeidsplasser fra statlig sektor over til det private, forteller han.
DA170416 Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
DA170416 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( Frp ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser .
DA170416 LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen mener det kunne vært skapt over 27.000 arbeidsplasser ved å bruke penger direkte til det formålet i stedet for å gi skattelette.
DA170416 Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser , fremfor å gi skattelette.
DA170416 Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser, fremfor å gi skattelette.
DA170416 - Det viser at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, ville gitt 27.600 jobber, hvis pengene i stedet hadde blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser , sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.
DA170416 Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
DA170416 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( Frp ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser .
DA170416 LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen mener det kunne vært skapt over 27.000 arbeidsplasser ved å bruke penger direkte til det formålet i stedet for å gi skattelette.
DA170416 Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser , fremfor å gi skattelette.
DA170416 Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser, fremfor å gi skattelette.
DA170416 - Det viser at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, ville gitt 27.600 jobber, hvis pengene i stedet hadde blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser , sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.
AP170416 The Trampery investerer i rimelige boliger og kreative arbeidsplasser i området rundt Olympiaparken.
AA170416 Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
AA170416 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( Frp ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser .
AA170416 Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser , fremfor å gi skattelette.
AA170416 Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser, fremfor å gi skattelette.
AA170416 - Det viser at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, ville gitt 27.600 jobber, hvis pengene i stedet hadde blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser , sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.
VG170415 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( FrP ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser .
VG170415 Nå er ledigheten fortsatt langt over 100.000, og det er stort behov for å vri pengebruken til å skape arbeidsplasser .
VG170415 Det er bekymringsfullt at det skapes så få arbeidsplasser under Solberg-regjeringen.
VG170415 - Høyre- og FrP-regjeringen har en kraftinnsats for å sette ledige hender i arbeid, og for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser .
VG170415 - Finansminister Siv Jensen vil si at LO vil ha nesten 30.000 nye offentlige byråkrater ; det er stort sett i kommunene og offentlig sektor det vil bli skapt arbeidsplasser med LOs modell ?
VG170415 - Det viser at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, ville gitt 27.600 jobber, hvis pengene i stedet hadde blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser , sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.
VG170415 - Da er det siste vi trenger at oppgangen bremses av at norske bedrifter og arbeidsplasser får en ekstra skatteregning.
VG170415 LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen uttalte til VG at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, kunne gitt 27.600 nye arbeidsplasser .
VG170415 - Lavere selskapsskatt bidrar derimot til økte investeringer og varige arbeidsplasser , sier Dørum.
DB170415 The Guardian skriver at filmprosjektet kan gi opptil 1600 arbeidsplasser .
DN170413 Det er ventet at satsingen vil skape 3.000-3.5000 arbeidsplasser .
FV170410 At UiA-forskning skal resultere i bedrifter, verdier og arbeidsplasser , er ingen ny tanke.
DB170410 Med de ekstra ressursene vil den svenske regjeringen blant annet at politiet skal gjennomføre flere kontroller på arbeidsplasser for å avsløre arbeidsgivere som ansetter personer svart.
DB170410 De skal også gjennomføre flere kontroller på arbeidsplasser for å bukt med arbeidsgivere som har ansatte som jobber svart.
DB170410 Joda, og jeg lurer samtidig på om det fins andre arbeidsplasser i dette landet der en slik oppførsel hadde vært akseptabel.
SA170408 Vi har gudegitte naturressurser, som vi utvinner på en miljømessig så skånsom måte som mulig, som verden trenger og som gir oss viktige arbeidsplasser og betaler for viktige velferdsgoder og for omstillingen til enda smartere teknologier og løsninger for fremtiden.
DN170407 Det ble skapt 98.000 nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i mars, mot ventet 180.000.
DN170407 Arbeidsmarkedsrapporten for mars viste et lavere antall nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren enn ventet.
DN170407 Xi vil ifølge kilder AFP har snakket med legge fram en rekke kompromisser om handel og arbeidsplasser - to av de viktigste politiske områdene for Trump - i et forsøk på å bygge bro til USA.
DB170407 Menneskene i Stockholm har åpnet sine hjem og arbeidsplasser for hverandre.
DA170407 - Utenom de åtte pilotene har vi fått 30 henvendelser fra ulike arbeidsplasser , noen for å få mer informasjon om ordningen, mens andre er mer klare for å sette i gang prosessen.
AA170407 Xi vil ifølge kilder AFP har snakket med legge fram en rekke kompromisser om handel og arbeidsplasser - to av de viktigste politiske områdene for Trump - i et forsøk på å bygge bro til USA.
AA170407 Banker, skoler og de fleste offentlige arbeidsplasser måtte stenge. ( ©NTB ) ¶
VG170406 Trump har senere forsikret om at han støtter denne politikken, men har også kommet med mange andre provoserende uttalelser knyttet til valuta, arbeidsplasser og Nord-Korea.
DN170406 - Resultatet blir at fisken fritt kan sendes ut av landet og at arbeidsplasser forsvinner.
DN170406 ¶ Omstillingen til lavere oljeinntekter kan ikke løses ved å ansette flere i offentlig sektor, men gjennom å skape nye lønnsomme arbeidsplasser i privat næringsliv, sier forfatteren.
DN170406 Vi trenger en politikk som bidrar til et næringsliv som kontinuerlig endrer virksomhet fra det som ikke er lønnsomt over til det som er lønnsomt - og slik skaper nye arbeidsplasser , sier forfatteren.
DB170406 Jeg har vanskeligheter med å forstå hvordan Arbeiderpartiets lakeier oppriktig kan mene at Ap er et parti for arbeidere flest, når politikken så til de grader vil ramme norske arbeidsplasser .
DA170406 I årene før han inntok presidentstolen har Trump beskyldt Kina for alt fra å stjele arbeidsplasser , lyve, trikse med valutaer, lyve, hacke og spionere på USA.
DA170406 - Møtet med Kina i neste uke kommer til å bli veldig vanskelig siden vi ikke lenger kan ha massive handelsunderskudd og tap av arbeidsplasser .
AA170406 Hus og arbeidsplasser er oversvømt etter at en elvevoll i betong ga etter.
AA170406 - Skal vi klare å øke eksportinntektene våre, få mer verdiskapning og flere arbeidsplasser , må vi skalere på løsningene våre.
SA170405 | Biogass skaper arbeidsplasser
DN170405 Le Pen lot seg ikke vippe av pinnen under angrepene og snakket om nedleggelser av franske arbeidsplasser , den islamske fare og hvordan innvandrere utvanner den franske identiteten.
DB170405 Norsk laks er nemlig på en måte også en menneskerettighet ettersom den metter sultne munner og gir oss eksport, overskudd, rart hav og trygge arbeidsplasser .
DB170405 Det kan være forslag om kinesiske investeringer i amerikansk infrastruktur, noe som kan bety både nødvendig opprustning av veier og jernbane og mange arbeidsplasser i USA.
AA170405 Le Pen lot seg ikke vippe av pinnen under angrepene og snakket om nedleggelser av franske arbeidsplasser , den islamske fare og hvordan innvandrere utvanner den franske identiteten.
SA170404 Le Pen lot seg ikke vippe av pinnen under angrepene og snakket om nedleggelser av franske arbeidsplasser , den islamske fare og hvordan innvandrere utvanner den franske identiteten.
FV170404 Det går i engelsk, polsk og gebrokkent norsk på de fleste arbeidsplasser i Bykle nå.
DN170404 Uttalelsen var en lissepasning til Støre som nikket enig i tallet fra Grefstad, og samtidig kunne gjenta budskapet om at 360.000 arbeidsplasser ble skapt i Arbeiderpartiets åtte år lange regjeringstid fra 2005 til 2013.
DN170404 Statsminister Erna Solberg avfeide blankt tallene for tap av arbeidsplasser som Grefstad og Støre la frem.
DN170404 Jonas Gahr Støre mener det viktigste tiltaket for å skape flere arbeidsplasser er at det offentlige har en mer aktiv næringspolitikk.
DN170404 Jeg er bekymret for at denne regjeringen ikke klarer å skape flere arbeidsplasser i privat sektor, men at jobbene ender i offentlig sektor, sa Ap-lederen.
DN170404 I en av de første statsminister-duellene mellom statsminister Erna Solberg ( H ) og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre ( Ap ) gikk diskusjonen om arbeidsplasser i norsk økonomien høyt.
DN170404 Det er tapt 50.000 arbeidsplasser i oljeindustrien, men samtidig er det pluss på antall arbeidsplasser i Norge på 17.000.
DN170404 Det er tapt 50.000 arbeidsplasser i oljeindustrien, men samtidig er det pluss på antall arbeidsplasser i Norge på 17.000.
DN170404 De har i stor grad blitt erstattet med nye offentlige arbeidsplasser , sa han.
DN170404 - De siste tre årene har 35.000 arbeidsplasser forsvunnet fra olje- og industrisektoren.
DN170404 « Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare » ¶
DB170404 At vi er mot nye arbeidsplasser stemmer ikke, Erna, sa han og la til : ¶
DB170404 - Da vi styrte ble det skapt 360 000 nye arbeidsplasser .
DB170404 For distriktene kan det å utnytte lokal biomasse bidra til at det skapes nye arbeidsplasser .
DA170404 | Kommentar : Innovasjon, arbeidsplasser og økt livskvalitet ¶
DA170404 Vi trenger nye ideer der det både skapes arbeidsplasser og bedre muligheter til beste for alle innbyggere.
DA170404 Selv om Osloregionen har landets sterkeste vekst i sysselsettingen, er det nødvendig med enda flere arbeidsplasser med høy verdiskapning her, mener forsker.
DA170404 Ikke minst har det vært fokus på å få på plass nye arbeidsplasser i Rogaland og andre fylker på Vestlandet, til erstatning for de om lag 50.000 arbeidsplassene som er blitt borte i oljeindustrien der.
DA170404 Her har både nye arbeidsplasser med høy verdiskapning og mange nye boliger kommet på plass i tråd med den politiske målsettingen om en bærekraftig byutvikling.
DA170404 Fordi slike arbeidsplasser verken støyer eller har utslipp, kan de plasseres nær der hvor folk bor, og det er noe man bør etterstrebe for å kunne oppfylle de politiske målsettingene om et bærekraftig bysamfunn, mener Langeland.
DA170404 Behovet for å skape flere og nye arbeidsplasser i Norge, har vært et viktig tema for mange politikere i lang tid nå.
DA170404 - Så lenge det legges til rette for at befolkningen skal vokse, er det nødvendig med en tilsvarende økning i antallet arbeidsplasser , slik at man klarer å opprettholde sysselsettingen på samme nivå som i dag.
DA170404 - Nydalen er et eksempel på et vellykket blandingsområde med både arbeidsplasser og boliger, og en høy andel som sykler og går, nevner han.
DA170404 - Hvor mange nye arbeidsplasser trenger Oslo ?
DA170404 * Osloregionen har også sterkest vekst i nyetableringer av arbeidsplasser , med nær 40 prosent de seneste ti årene.
DA170404 * Om lag 10 prosent av alle arbeidsplasser i Oslo-området forsvinner hvert år.
VG170403 Partier som vil avvikle norsk olje- og gassindustri langt raskere enn det internasjonale energimarkedet forandrer seg, oppnår ikke stort annet enn å legge ned arbeidsplasser utenfor det sentrale østlandsområdet.
SA170403 Tiltakene presentert her vil styrke reiselivets konkurransekraft, bidra til å skape og trygge arbeidsplasser , høyne næringens status og bidra til at norsk økonomi får nye bein å stå på.
DN170403 Mye av omstillingen som har skjedd til nå, har ført til at tapte arbeidsplasser innen industri- og oljesektor er blitt erstattet av flere arbeidsplasser i det offentlige.
DN170403 Mye av omstillingen som har skjedd til nå, har ført til at tapte arbeidsplasser innen industri- og oljesektor er blitt erstattet av flere arbeidsplasser i det offentlige.
DN170403 Foto : Jeff Gilbert ¶ | - Satt på spissen bør vi kanskje slutte å bygge brønner og begynne å skape arbeidsplasser
DN170403 - Satt på spissen bør vi kanskje slutte å bygge brønner og begynne å skape arbeidsplasser slik at folk har råd til å bygge brønner selv.
DN170403 - Man må være katalytisk og få på plass prosjekter som utløser arbeidsplasser og inntekter.
DN170403 - Fremover må vi gi bistand slik at den styrker de prosessene som bidrar til at land greier å skape private investeringer og arbeidsplasser , sier Brende.
DB170403 Det er knyttet til muligheten til å drive næringsvirksomhet og skape nye arbeidsplasser på Vestbredden, sier Brende.
DB170403 Norsk Fjørfelag er derimot overrasket over beslutningen og mener det kan true arbeidsplasser .
DA170403 Jeg kan ikke med beste evne forstå hvordan vi på andre måter kan skape tilsvarende arbeidsplasser .
AA170403 Norsk Fjørfelag er derimot overrasket over beslutningen og mener det kan true arbeidsplasser .
AA170403 Sentral lokalisering betyr mest for arbeidsplasser , handel og service.
VG170402 - Vi er i den situasjonen at Kina meget aktivt stenger ned kullkraftverk og går i bresjen for å få ned sine utslipp, mens Trump vil åpne for igjen å åpne kullkraftverk for å skape amerikanske arbeidsplasser .
AA170402 Og som alle andre arbeidsplasser , så har vi humor i hverdagen, sier Hansen.
VG170401 Ifølge nyhetsbyrået Associated Press vil alle få tilbud om nye hjem og arbeidsplasser , blant annet som turistguider i den nye parken.
VG170401 - Det setter fremtidige arbeidsplasser og velferd i fare, sier Søviknes til NRK.
VG170401 Det kan vi ikke oppmuntre til, og da bør vi ikke komme med oppmuntring til at det skal være greit å bruke på arbeidsplasser , slik Rafiq gjør, sier han.
DN170401 Han viser at dette i stor grad vil handle om fremtidige arbeidsplasser i Norge.
DN170401 Etter at Johan Castberg i Barentshavet er bygd ut trenger vi nye store funn for å opprettholde arbeidsplasser i leverandørindustrien og verdiskapning for å sikre velferden vår.
DN170401 - Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare, sier olje- og energiminister Terje Søviknes til DN.
DN170401 - Dette er spesielt viktig for arbeidsplasser i Nord-Norge. 93 av 102 foreslåtte blokker ligger i Barentshavet, resten i Norskehavet, sier Søviknes.
DN170401 konsesjonsrunde ¶ | « Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare » ¶
DB170401 Som den humanitære situasjonen, den humanitære situasjonen i Gaza, som er svært bekymringsfull, og mulighetene til å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling på Vestbredden, sier Børge Brende.
DB170401 Fredag ettermiddag var det to ordre til hans egen administrasjon og etater om å granske alle utenlandske eksportører inn til USA for å sjekke at ingen underpriser varer og tjenester på bekostning av amerikanske arbeidsplasser .
DA170401 Nå kan også hans vyer om å skape arbeidsplasser gjennom å gi nytt liv til landets kullindustri falle i grus.
BT170401 Han mener den nye runden er spesielt viktig for arbeidsplasser i Nord-Norge, og peker på at 93 av de 102 nye blokkene er i Barentshavet.
BT170401 FARLIG : Å si nei til ny oljeleting vil få store konsekvenser for norske arbeidsplasser , mener Terje Søviknes.
BT170401 Etter at Johan Castberg i Barentshavet er bygd ut trenger vi nye store funn for å opprettholde arbeidsplasser i leverandørindustrien og verdiskapning for å sikre velferden vår.
BT170401 - Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare.
BT170401 - Farlig for arbeidsplasser
BT170401 - Dette setter norske arbeidsplasser i fare, svarer Terje Søviknes.
AP170401 Han mener den nye runden er spesielt viktig for arbeidsplasser i Nord-Norge, og peker på at 93 av de 102 nye blokkene er i Barentshavet.
AP170401 Etter at Johan Castberg i Barentshavet er bygd ut trenger vi nye store funn for å opprettholde arbeidsplasser i leverandørindustrien og verdiskapning for å sikre velferden vår.
AP170401 - Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare.
AP170401 - Venstres vedtak setter arbeidsplasser og fremtidig velferd i fare, sier han.
AP170401 - Kan koste arbeidsplasser
AA170401 Andre viktige temaer for partiet er en klimapolitikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og oppnår klimamålene og Parisavtalen, renere hav og et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og skattelette til dem som skaper arbeidsplasser .
AA170401 - Det setter fremtidige arbeidsplasser og velferd i fare, han om Venstres vedtak om å stanse 24. konsesjonsrunde.
VG170331 Normaliseringen skaper store muligheter for norsk næringsliv og arbeidsplasser .
VG170331 Sikkerhet er storindustri, arbeidsplasser og offentlige sektorer som konkurrerer om budsjetter.
VG170331 Fordi hundretusener av arbeidsplasser er avhengig av full tilgang til EUs indre marked.
VG170331 Det ble sagt i klartekst at avdelinger, arbeidsplasser og milliardinntektene fra denne bransjen ville bli flyttet ut av Storbritannia for å opprettholde full tilgang til EUs indre marked.
DN170331 Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser , sier Jensen.
DN170331 Trump begrunner sin spådom med at USA ikke kan fortsette med store underskudd i handelen med Kina og påfølgende tap av arbeidsplasser .
DB170331 Normaliseringen skaper store muligheter for norsk næringsliv og arbeidsplasser .
DB170331 Kanskje har ledere i norske bedrifter vært for lite til stede i debatten, og for lite flinke til å snakke om vår rolle - om hvordan vi skal bidra til å sikre arbeidsplasser , miljø og velferd.
AP170331 Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser , sier Jensen.
AP170331 Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser , sier Jensen.
AA170331 - Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser , sier Jensen. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser , sier Jensen. ( ©NTB ) ¶
VG170330 I temaene innvandring og fremmedfrykt, terrorisme, mangel på arbeidsplasser , EU og det bestående franske politiske systemets ansvar for alt som går galt i Frankrike, er hun en retorisk mester.
VG170330 Makt, innflytelse og arbeidsplasser flyttes nå ut av distriktene og også ut av landet.
DN170330 Vi må bli grønnere, smartere og mer nyskapende for å skape vekst, gode arbeidsplasser og sikre finansieringen av det velferdssamfunnet vi alle er veldig stolte av, sier statsministeren.
DB170330 VI sliter med en situasjon med lav sysselsetting, det er veldig få arbeidsplasser i privat sektor og så komme regjeringen med denne meldinga rett før de skal gå av.
DB170330 Det blir færre arbeidsplasser som ikke krever spesialkompetanse, tvert imot blir kravene til kompetanse mye høyere.
DB170330 Dette er ikke særegent for Hoffet, det skjer på alle arbeidsplasser .
DA170330 Selve oppdrett vil ikke generere mange arbeidsplasser .
DA170330 Ifølge Halseth er det leverandørindustrien rundt som genererer arbeidsplasser .
DA170330 - På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet, sier Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen.
DA170330 Det mest grunnleggende er arbeidsplasser .
AP170330 Nå er det 30.000 arbeidsplasser der, flyplass, skoler, havn og sykehus, sa Mikhelson i Arkhangelsk.
AA170330 Lloyd's oppga ikke om dette vil føre til tap av arbeidsplasser i London.
AA170330 Smartere og mer nyskapende fordi kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høyt lønnsomhet vil være helt avgjørende fremover, uttalte Solberg.
AA170330 - Kontinuerlig forbedring er nødvendig for å trygge arbeidsplasser og for å omstille seg.
AA170330 Med ny teknologi og mer bruk av automatisering kan arbeidsplasser som tidligere var flagget ut, flyttet tilbake til Norge, påpeker Solberg til NTB.
AA170330 Forutsetningen er imidlertid at industrien klarer å få ned utslippene, skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet, og også flere bedrifter, uttalte Solberg.
AA170330 - På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet, sier Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen.
VG170329 Ved å arrestere journalister og stenge deres arbeidsplasser sendes et tydelig signal om hvor grensen for ytringsfriheten går.
SA170329 - De fleste skaper ikke 100 nye arbeidsplasser , sier daglig leder Suzanne de Kok Selstad.
SA170329 Resultat : penger hopes opp på få hender, spredd på mange boliger, og nye arbeidsplasser med påfølgende skatteinntekter går tapt.
SA170329 På Stortinget er de på etterskudd med diskusjonen om hva slags skattesystem som skal møte robotisering av arbeidsplasser .
DN170329 Hensynet var norsk industri og arbeidsplasser .
DN170329 | Fire av ti mener globalisering truer norske arbeidsplasser ¶ 40 prosent er helt eller delvis enig i at globalisering er en trussel mot norske arbeidsplasser , mens 34 prosent svarer det motsatte, viser en fersk måling.
DN170329 | Fire av ti mener globalisering truer norske arbeidsplasser ¶ 40 prosent er helt eller delvis enig i at globalisering er en trussel mot norske arbeidsplasser, mens 34 prosent svarer det motsatte, viser en fersk måling.
DN170329 Målingen gjort av Respons Analyse for Aftenposten og Adresseavisen viser at det er personer i alderen 45 og eldre som i størst grad mener globalisering truer norske arbeidsplasser , og det er også en overvekt av menn og personer som bor på mindre befolkede steder.
DB170329 « RENT KULL » : Trump vil sette amerikanske arbeidsplasser før klima.
BT170329 SPRÅKRÅDET PÅ REISE : « Det første Bergen bør gjøre, er nettopp å innse at utflytting av statlige arbeidsplasser også er symbol- og distriktspolitikk, uansett hvor mye regjeringen nekter for det.
BT170329 I utflyttingen av statlige arbeidsplasser har regjeringen nærmest latt det gå sport i å gi blaffen i sterke, faglige råd.
BT170329 Det første Bergen bør gjøre, er nettopp å innse at utflytting av statlige arbeidsplasser også er symbol- og distriktspolitikk, uansett hvor mye regjeringen nekter for det.
BT170329 Bergen kan derfor ikke lene seg på sitt grandiose selvbilde som innbilt europeisk storby, når kampen om statlige arbeidsplasser drar seg til.
AP170329 Tirsdag ble det klart at USAs president Donald Trump har signert en presidentordre som setter nye, amerikanske arbeidsplasser , blant annet i den sterkt forurensende kullindustrien, foran klimahensyn.
AP170329 Kanskje opplever du at globalisering er en trussel mot norske arbeidsplasser , eller så føler du at det er for mye Oslo-makt.
AP170329 Den viser at Hurtigruten skaper milliardverdier og flere tusen lokale arbeidsplasser langs hele kysten.
AA170329 Adresseavisen har tidligere skrevet at investeringene på 20 milliarder kroner i Njord og nabofeltet Bauge sikrer midtnorske arbeidsplasser i 20 år fremover.
AA170329 | Fire av ti mener globalisering truer norske arbeidsplasser ¶ 40 prosent er helt eller delvis enig i at globalisering er en trussel mot norske arbeidsplasser , mens 34 prosent svarer det motsatte, viser en fersk måling.
AA170329 | Fire av ti mener globalisering truer norske arbeidsplasser ¶ 40 prosent er helt eller delvis enig i at globalisering er en trussel mot norske arbeidsplasser, mens 34 prosent svarer det motsatte, viser en fersk måling.
AA170329 Målingen gjort av Respons Analyse for Aftenposten og Adresseavisen viser at det er personer i alderen 45 og eldre som i størst grad mener globalisering truer norske arbeidsplasser , og det er også en overvekt av menn og personer som bor på mindre befolkede steder.
VG170328 Trump-regjeringen sier målet med å fjerne miljøreguleringene som ble innført under Obama-administrasjonen er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien.
DN170328 Trump-regjeringen sier målet med å fjerne miljøreguleringene er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien.
DN170328 Ifølge lederen for USAs miljødirektorat ( EPA ) Scott Pruitt vil presidentordren skape flere arbeidsplasser i amerikanske kullgruver og føre til lavere pris på strøm.
DB170328 Vi vil investere i fengsler og flere arbeidsplasser i Norge.
DB170328 « RENT KULL » : Trump vil sette amerikanske arbeidsplasser før klima.
DB170328 Trump-regjeringen sier målet med å fjerne miljøreguleringene er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien.
DB170328 « RENT KULL » : Trump vil sette amerikanske arbeidsplasser før klima.
DB170328 - Amerikanske arbeidsplasser går foran hensynet til klimatiltak, var et annet av Trumps utvetydige utsagn.
DA170328 Trump-regjeringen sier målet med å fjerne miljøreguleringene er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien.
DA170328 Regionen vår er avhengig av at det skapes enda flere arbeidsplasser , og da må vi se på bredden av virksomheter.
DA170328 Det må skapes arbeidsplasser i mange forskjellige sektorer, og da vil Tou Scene være første skritt på veien for kulturfeltet.
BT170328 Trump-regjeringen sier målet med å fjerne miljøreguleringene er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien.
AP170328 | Ny presidentordre : Trump vil ha arbeidsplasser - ikke klimatiltak ¶
AP170328 Ifølge lederen for USAs miljødirektorat ( EPA ), Scott Pruitt, vil presidentordren skape flere arbeidsplasser i amerikanske kullgruver og føre til lavere pris på strøm.
AP170328 Ifølge CNN velger presidenten å prioritere amerikanske arbeidsplasser foran reguleringer som tar sikte på å bremse klimaendringer.
AP170328 - På enkelte arbeidsplasser innledes det nærmest automatisk oppsigelsesprosess mot ansatte som er kritiske, hevder forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne. 3300 ble spurt ¶
AA170328 Ifølge lederen for USAs miljødirektorat ( EPA ) Scott Pruitt vil presidentordren skape flere arbeidsplasser i amerikanske kullgruver og føre til lavere pris på strøm.
AA170328 - På enkelte arbeidsplasser innledes det nærmest automatisk oppsigelsesprosess mot ansatte som er kritiske, hevder forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.
AA170328 Trondheim by på sin side ønsker seg blant annet vekst og utvikling, arbeidsplasser , internasjonale mesterskap, store konsertbegivenheter og et godt bymiljø.
SA170327 Samtidig gjør nedturen og nedskjæringene i oljebransjen at tvilen øker rundt hvor mange lokale arbeidsplasser oljeaktivitet i realiteten vil gi.
SA170327 Oljeaktivitet kan demme opp for dette og skape nye arbeidsplasser , sier Ørjan Pedersen i foreningen LoVe Petro - en organisasjon bestående av 150 bedrifter fra Lofoten og Vesterålen som jobber for konsekvensutredning.
SA170327 Men i Vesterålen har kommunene ikke gitt opp håpet om at oljeaktivitet kan bringe nye arbeidsplasser og næringsvirksomhet til øysamfunnene.
SA170327 Lavere oljepris vil også redusere antall arbeidsplasser som skapes fremover.
SA170327 Industrien skaper tusenvis av arbeidsplasser , men det er ikke slik at alle får forgylte kraner på kjøkkenet med en gang oljen kommer til nord, sier han.
SA170327 Hun vil ha konsekvensutredning, men sier det er en « absolutt forutsetning » for oljevirksomhet at det gir lokale arbeidsplasser og at oljen kan leve i sameksistens med fiskeri og turisme.
SA170327 Fakta : Argumenter for ¶ Arbeidsplasser : Oljeaktivitet kan gi flere lokale arbeidsplasser og regionen flere ben å stå på økonomisk.
SA170327 Arbeidsplasser : Oljeaktivitet kan gi flere lokale arbeidsplasser og regionen flere ben å stå på økonomisk.
SA170327 - Det er kun en konsekvensutredning som vil gi svar på hva de reelle mulighetene for arbeidsplasser og ringvirkninger for næringslivet her vil bli.
DN170327 Under et intervju på ABCs « This Week » sier Pruitt at Trumps hensikt er å skape flere arbeidsplasser i kullgruvene, samt å kutte prisene på elektrisitet.
DN170327 Tilhengere av Obamas plan, som inkluderer flere demokratiske stater og miljøvernorganisasjoner, hevder på sin side at regelen vil skape flere arbeidsplasser innen fornybar energi samt bidra til at USA kan redusere sine utslipp i henhold til klimaavtalen i Paris.
DN170327 Flere arbeidsplasser ?
DN170327 Donald Trump lover 25 millioner nye arbeidsplasser i USA neste tiåret, men forskere og næringslivsledere mener presidenten må få øynene opp for hva som skjer innen automatisering.
DN170327 15-20 arbeidsplasser
DB170327 Også her hjemme er det enkelte arbeidsplasser som har innført noe utradisjonelle fridager.
DB170327 Han mener hennes og AFAs agenda - hvis den lykkes - vil gi både færre ruter og arbeidsplasser .
DB170327 Da sikter hun til at loven nå også skal gjelde innleide arbeidstakere og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte.
AP170327 Samtidig gjør nedturen og nedskjæringene i oljebransjen at tvilen øker rundt hvor mange lokale arbeidsplasser oljeaktivitet i realiteten vil gi.
AP170327 Oljeaktivitet kan demme opp for dette og skape nye arbeidsplasser , sier Ørjan Pedersen i foreningen LoVe Petro - en organisasjon bestående av 150 bedrifter fra Lofoten og Vesterålen som jobber for konsekvensutredning.
AP170327 Men i Vesterålen har kommunene ikke gitt opp håpet om at oljeaktivitet kan bringe nye arbeidsplasser og næringsvirksomhet til øysamfunnene.
AP170327 Lavere oljepris vil også redusere antall arbeidsplasser som skapes fremover.
AP170327 Industrien skaper tusenvis av arbeidsplasser , men det er ikke slik at alle får forgylte kraner på kjøkkenet med en gang oljen kommer til nord, sier han.
AP170327 Hun vil ha konsekvensutredning, men sier det er en « absolutt forutsetning » for oljevirksomhet at det gir lokale arbeidsplasser og at oljen kan leve i sameksistens med fiskeri og turisme.
AP170327 Fakta : Argumenter for ¶ Arbeidsplasser : Oljeaktivitet kan gi flere lokale arbeidsplasser og regionen flere ben å stå på økonomisk.
AP170327 Arbeidsplasser : Oljeaktivitet kan gi flere lokale arbeidsplasser og regionen flere ben å stå på økonomisk.
AP170327 - Det er kun en konsekvensutredning som vil gi svar på hva de reelle mulighetene for arbeidsplasser og ringvirkninger for næringslivet her vil bli.
AA170327 Rutinene for varsling skal nå også gjelde innleide arbeidstakere og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte.
SA170326 Under et intervju på ABCs " This Week " sier Pruitt at Trumps hensikt er å skape flere arbeidsplasser i kullgruvene, samt å kutte prisene på elektrisitet.
SA170326 Tilhengere av Obamas plan, som inkluderer flere demokratiske stater og miljøvernorganisasjoner, hevder på sin side at regelen vil skape flere arbeidsplasser innen fornybar energi samt bidra til at USA kan redusere sine utslipp i henhold til klimaavtalen i Paris.
DN170326 Hun begrunner dette med globalisering av arbeidslivet, at arbeidsplasser i større grad legger opp til samarbeid og at tilgangen på informasjon er større og mer tilgjengelig enn noensinne.
DN170326 Donald Trump lover 25 millioner nye arbeidsplasser i USA neste tiåret, men forskere og næringslivsledere mener presidenten må få øynene opp for hva som skjer innen automatisering.
DB170326 Norges landskamper ble overført på radio og fotballen var ennå noen tiår unna å bli milliardbutikk med et betydelig antall arbeidsplasser .
DB170326 Grøthe viser til at det nå er bred enighet om at det skal bli tusenvis av nye arbeidsplasser på havet.
DB170326 - De har vært tydelig på vår side i kampen om rettferdig arbeidsbetingelser og i den dramatiske kampen vi fører mot utflagging av 700 arbeidsplasser i Color Line, sier Ronny Øksnes.
AP170326 Bjørvika skal få 5000 boliger og 20.000 arbeidsplasser .
VG170325 Han mener store skatteendringer vil stimulere næringslivet og gi flere arbeidsplasser .
VG170325 Senterpartiet har på den annen side nylig tatt til orde for å beholde asylmottakene for de samme flyktningene, selv om det nok i hovedsak dreier seg om å redde arbeidsplasser i kommunene.
DB170325 Vi ønsker selvsagt at Norge skal være så attraktivt at enda flere ønsker å bli boende har i landet, for å skape arbeidsplasser og bidra til det norske velferdssamfunnet.
DB170325 - Selv om han personlig har valgt å bosette seg i utlandet, investerer Fredly stort i norske virksomheter, som i sin tur kan skape verdier, arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge, sa John-Ragnar Aarseth til Dagbladet.
DB170325 Fredagsvaffel er innført på mange arbeidsplasser og er et kjærkomment høydepunkt på slutten av uka.
VG170324 Det er greit å flytte ut er par hundre statlige arbeidsplasser , men det løser lite.
VG170324 Derfor må det til en enda mer målrettet satsing på at distriktene foretrekkes som stedsvalg for forvaltning av naturressurser - og statlige arbeidsplasser fremfor storbyene, sier Ada Arnstad.
VG170324 Dette vil gi flere arbeidsplasser og flere innbygger, sier Waage til E24.
SA170324 I dag har Molde HK Elite etablert ti kvinnelige arbeidsplasser fordelt mellom heltids- og deltidsstillinger.
DB170324 Vi ser nå tydeligere en mye sterkere reaksjon mot sentralisering på et bredt felt ; sykehus, politi, kommune og statlige arbeidsplasser , sier Marit Arnstad.
AP170324 - Det er veldig viktig å bevare tjenester nær folk og beholde arbeidsplasser i distriktene.
AP170324 Dette vil gi flere arbeidsplasser og flere innbyggere, sier ordføreren. ( ©NTB ) ¶
AA170324 Dette vil gi flere arbeidsplasser og flere innbyggere, sier ordføreren. ( ©NTB ) ¶
DN170323 Sjefstrategen frykter at Trump ikke vil klare å innfri løftene han har gitt, blant annet om å skape flere arbeidsplasser .
DA170323 Det er meningsløst å ikke sikre oss at krisemillionene går til lokale arbeidsplasser .
AA170323 De har erfaring fra flere arbeidsplasser i Posten og har vist stor omstillingsdyktighet og pågangsmot, sier Stene.
AA170323 På den måten ønsker vi å sikre at ungdommene i størst mulig grad kommer ut på ordinære arbeidsplasser der de får møte kunder og kolleger og får opp-leve en normal arbeidshverdag.
DB170322 - I teorien kan ansatte på alle arbeidsplasser måtte belage seg på overtid, men utfordringen er nok størst i virksomheter som har store variasjoner i omfang eller typer arbeidsoppgaver, sier Blyverket.
DB170322 Vi ønsker selvsagt at Norge skal være så attraktivt at enda flere ønsker å bli boende har i landet, for å skape arbeidsplasser og bidra til det norske velferdssamfunnet.
DB170322 Selv om han personlig har valgt å bosette seg i utlandet, investerer han stort i norske virksomheter, som i sin tur kan skape verdier, arbeidsplasser og skatteinntekter til Norge, sier Aarseth.
DB170322 Fredly er engasjert i at Norge skal bli et enda mer attraktivt land å skape lønnsomme arbeidsplasser i.
DA170322 Sakariassen ønsker å støtte fagforeningene i at offentlige innkjøpere må sikre norske arbeidsplasser .
DA170322 I formannskapet torsdag kveld foreslår Sakariassen at Rådmannen får i oppdrag å legge til rette for at pengene skaper lokale arbeidsplasser , og at det benyttes lokale vare- og tjenesteleverandører.
DA170322 - Det vil være meningsløst at kommunen bruker krisemillioner uten at vi sikrer at de går til lokale arbeidsplasser , sier Sakariassen til RA.
DA170322 I oljevirksomheten har vi nå tapt tusenvis av arbeidsplasser .
DA170322 En VTA-bedrift gir de yrkesvalghemmede fysisk tilrettelagte arbeidsplasser , ivaretaking av behov knyttet til fysisk aktivitet, koordinering av tjenester, utvikling av ressurser, motivering og trening av sosiale ferdigheter og rådgivning om kosthold og ernæring.
DA170322 Statsråd Jan Tore Sanner ( H ) sier han vil flytte arbeidsplasser ut av Oslo.
DA170322 Slik argumenterte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) da det i februar ble kjent at regjeringen og Venstre var blitt enige om å flytte inntil 1.200 arbeidsplasser ut fra Oslo.
DA170322 I likhet med mange andre direktorater fikk også Kulturtanken plass i Oslo, på bekostning av distriktene som gjerne vil ha flere statlige arbeidsplasser .
DA170322 Distriktene ville også ha fått mange nye arbeidsplasser hvis alle de nye direktoratene var blitt plassert der : ¶
DA170322 - Statlige arbeidsplasser skal lokaliseres ulike steder i Norge, og Oppland er et av fylkene som har blitt forsømt av ulike regjeringer.
DA170322 - Jeg er skuffa over at staten ikke oftere ser i vår retning når det etableres nye arbeidsplasser , men det at dagens regjering fortsetter å drive fram sentralisering, overrasker meg dessverre ikke, fortsetter han.
AP170322 Mer bruk av biodrivstoff kan gi både utslippskutt, mer miljøvennlig energi og flere nye grønne arbeidsplasser .
AA170322 Utbyggingen er ventet å skape 6.000 arbeidsplasser .
AA170322 - Det kan være mange motiver for at man flytter utenlands, sier Solberg og viser blant annet til selskaper i hennes egen hjemby Bergen har flyttet utenlands rett og slett for å ta vare på arbeidsplasser .
SA170321 | Feirer 100 arbeidsplasser med kake ¶
SA170321 Aker Solutions kontrakt med Statoil for utviklingen av fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen sikrer rundt 100 arbeidsplasser i Stavanger.
FV170321 At leverandørene lykkes også framover, er viktig for titusenvis av arbeidsplasser , for kompetansen i næringen og den langsiktige verdiskapingen fra våre store olje- og gassressurser, sier Søviknes.
DA170321 Vi vil ha et samfunn der vi i fellesskap sikrer alle gode barnehager, skoler og helsetjenester, og et samfunn der vi i fellesskap tar vare på naturverdiene, skaper klimavennlige arbeidsplasser og reduserer klimagassutslippene.
DA170321 Lykkes vi vil det bety flere arbeidsplasser i regionen, og økt omsetning for handels-, restaurant og turistnæringen, sier Wedler.
DA170321 Den islandske regjeringens likelønnsstandard skal gjelde for alle arbeidsplasser i både privat og offentlig sektor med mer enn 25 ansatte.
BT170321 MOTANGREP : - Det er meningsløst om vi som produserer olje med små CO₂-avtrykk skal ofre titusenvis av arbeidsplasser , sier statsråd Terje Søviknes.
BT170321 - Det er meningsløst om vi som produserer olje med lave CO₂-avtrykk skal ofre titusenvis av arbeidsplasser , og dessuten fraskrive oss muligheten til å høste ressurser som skaper store verdier til fordeling i fellesskapet, sier Søviknes.
AP170321 Kampanjen, kalt Partnership for Open and Fair Skies, hevder at flyselskapene, deriblant Emirates og Qatar Airways, har fått store subsidier fra sine hjemland og truer amerikanske arbeidsplasser .
AA170321 At leverandørene lykkes også framover, er viktig for titusenvis av arbeidsplasser , for kompetansen i næringen og den langsiktige verdiskapingen fra våre store olje- og gassressurser, sier Søviknes.
AA170321 Fristen for å innfri loven er satt til 2022, og den gjelder alle arbeidsplasser i privat og offentlig sektor med over 25 ansatte. ( ©NTB ) ¶
AA170321 På mange arbeidsplasser er det lagt til rette for fysisk aktivitet i arbeidstiden, og mange steder er det egne treningsrom.
DN170320 Samferdselsministeren håper teknologien vil skape mange nye arbeidsplasser .
BT170320 Den lille bygda Åmli er forespeilet ny fabrikk, 70 arbeidsplasser og investeringer i milliardklassen.
AA170320 | Verisure vurderer å flytte nærmere 70 arbeidsplasser bort fra Trondheim ¶
SA170319 Den lille bygda Åmli er forespeilet ny fabrikk, 70 arbeidsplasser og investeringer i milliardklassen.
FV170319 Den lille bygda Åmli er forespeilet ny fabrikk, 70 arbeidsplasser og investeringer i milliardklassen.
DB170319 - Regjeringen satser på forenkling og digitalisering, for at bedriftene skal kunne bruke mindre tid på rapportering og oppfølging av regelverk, og mer tid på å skape verdier og arbeidsplasser , sier Mæland som forstår Terje Hansen frustrasjon.
AP170319 juni i fjor ga stor usikkerhet om fremtiden for britisk økonomi, arbeidsplasser og dermed også for kontorlokaler i London.
AP170319 Den lille bygda Åmli er forespeilet ny fabrikk, 70 arbeidsplasser og investeringer i milliardklassen.
FV170318 | På Rona finner vi en av Norges beste arbeidsplasser
FV170318 Arbeidsgiveren hennes ble torsdag kåret til en av landets beste arbeidsplasser .
DB170318 Det betyr en rasering av eksisterende sjømatindustri i Nord, hundrevis av arbeidsplasser i havflåten og sjømatindustrien vil bli lagt ned pga ulønnsomhet.
DB170318 Da vil flere få sjansen og kysten vår får flere arbeidsplasser og flere lokale fiskere.
DB170318 Jeg er redd vi skal miste mange arbeidsplasser dersom vi fortsetter å presse på med oljeboring i nord, fordi den oljen kan fort bli så dyr at vi aldri får hentet den opp.
DA170318 Det er knapt lagd grønne arbeidsplasser de siste tre årene og det er ingen tegn til at vi gjør et reelt skifte av norsk økonomi.
AA170318 Det er stillstand i veksten av nye arbeidsplasser , sa Karianne Tung fra talestolen like før det ble klart at hun er ønsket på topp.
AA170318 Ikke minst for å sørge for å beholde arbeidsplasser og kompetanse i landet, sier Støre.
SA170317 | Aarbakke og Rosenberg samarbeider for å skape arbeidsplasser
SA170317 Et samarbeid mellom oljeserviceselskapene Aarbakke og Rosenberg skal gi 200 millioner i økte inntekter og 140 nye arbeidsplasser .
SA170317 Administrerende direktør Inge Brigt Aarbakke tror Aarbakkes samarbeid med Rosenberg Worley Parsons vil gi 140 nye arbeidsplasser .
SA170317 - Målet er at vi kan øke omsetningen med 200 millioner kroner og sammen sikre 140 nye arbeidsplasser , sier Aarbakke til DN.
FV170317 Problemet er at det ikke blir mange arbeidsplasser av dette og at lønnsomheten ved rendyrket produksjon i Norge er høyst usikker.
DN170317 - Sommelet med målrettet politikk for det som faktisk skaper arbeidsplasser i hele landet står i kontrast til hastverket regjeringen hadde med å gi ikke-vekstfremmende skattekutt til landets rikeste, sier hun og viser til at reiselivsmeldingen ble varslet allerede i 2014, men først kommer nå.
DN170317 Han understreker at prosjektet sikrer arbeidsplasser , verdiskaping og ringvirkninger i lang tid fremover.
DN170317 Prøver å berge alle arbeidsplasser
DN170317 - Jeg er svært glad for at det nå er funnet en løsning som sikrer over 700 arbeidsplasser og som samtidig sikrer levering av lørdagsaviser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fredag.
DN170317 - Det er viktig for oss å bevare norske arbeidsplasser .
DB170317 Spørsmålet tilbake blir da : « Ja, men er det VÅRE arbeidsplasser som sikres ? », sier Lippestad, og trekker en ny parallell, nå til shippingnæringen : ¶
DB170317 Det er manglende lønnsomhet som truer de skandinaviske arbeidsplassene, hvilket gjør at offensive tiltak er nødvendige for at SAS skal ekspandere - og med det trygge eksisterende og skape enda flere arbeidsplasser både ute og hjemme.
DB170317 - Når de flagger ut arbeidsplasser , har selskapet satt seg i en situasjon der det er naturlig at det blir diskutert i tarifforhandlingene, sier Skogvang til Dagbladet.
DB170317 Det er manglende lønnsomhet som truer de skandinaviske arbeidsplassene, hvilket gjør at offensive tiltak er nødvendige for at SAS skal ekspandere - og med det trygge eksisterende og skape enda flere arbeidsplasser både ute og hjemme. » | Da Trump og Merkel ble oppfordret til å håndhilse, stirret han bare tomt ut i lufta ¶
DB170317 Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser , verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier han i en kommentar.
DB170317 I mellomtiden er hundrevis av arbeidsplasser blitt borte.
DB170317 Økonomen Claudia Goldin viser at når arbeidsplasser blir mer fleksible, utjevnes lønnsforskjellene mellom kjønnene.
DB170317 ¶ Et politisk svik : At regjeringen prioriterte formuesskatten som det viktigste stedet å kutte for å sikre vekst og arbeidsplasser , er kanskje det største skattepolitiske sviket i nyere tid, skriver innleggsforfatteren.
DB170317 Om regjeringens mål virkelig er å skape arbeidsplasser er det helt absurd at de ikke kutter i arbeidsgiveravgiften før formuesskatten.
DB170317 Flere har den siste tiden tatt til orde for en egen « robotskatt » for å kompensere for bortfall av arbeidsplasser .
DB170317 At de prioriterte formuesskatten som det viktigste stedet å kutte for å sikre vekst og arbeidsplasser er kanskje det største skattepolitiske sviket i nyere tid.
DB170317 Hun måtte også gjøre det enkelt og tydelig for ham hvordan tyske selskaper og frihandel bidrar til viktige amerikanske arbeidsplasser .
DA170317 Le Pen mener det i hjertet av det europeiske folk er en massiv avvisning av EU og det hun mener EU representerer : uhemmet globalisering, utflagging av arbeidsplasser , avindustrialisering, massiv innvandring, og å utsette folk for fare.
DA170317 Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser , verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier Søviknes.
BT170317 Han mener at SV er for fundamentalistisk imot å benytte naturrressurser som olje og mineraler for å skape arbeidsplasser i Norge.
BT170317 Han mener at SV er for fundamentalistisk imot å benytte naturrressurser som olje og mineraler for å skape arbeidsplasser i Norge.
AP170317 Rettighetsutvalget har også sett på tilgangen på varig tilrettelagte arbeidsplasser , såkalte VTA-plasser, som både tilbys i skjermet virksomhet og som enkeltplasser i ordinære virksomheter.
AA170317 - Jeg er svært glad for at det nå er funnet en løsning som sikrer over 700 arbeidsplasser og som samtidig sikrer levering av lørdagsaviser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
AA170317 Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser , verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier Søviknes.
VG170316 Hagen foreslår å innføre en regel mot bruk av hijab og andre religiøse, politiske og filosofiske symboler på arbeidsplasser i Oslo kommune.
DN170316 Også Kristelig Folkeparti har tidligere understreket betydningen av å skape nye arbeidsplasser i Norge - selv om det medfører økte klimautslipp.
DN170316 Det er mange arbeidsplasser å redde her, så det ville vært fint om vi klarte videre drift.
DN170316 - Norposts konkurs er et sørgelig eksempel på tapte arbeidsplasser blant annet som konsekvens av manglende reell konkurranse.
DB170316 man blant annet lese følgende formuleringer om statlig eierskap ( side 30 ) : « Det statlige eierskapet skal forvaltes på en aktiv, dynamisk og profesjonell måte, der langsiktighet, forutsigbarhet og samfunnsansvar er kjennetegn i en strategi for økt verdiskaping, industriell utvikling og trygge arbeidsplasser .
DB170316 Vi vil bidra med kapital til statlig eide selskaper der det er fornuftig for verdiskaping og framtidsrettede arbeidsplasser ...
BT170316 Det handler ikke om å skjerme egne arbeidsplasser , fordi Statoil har mange pensjoneringer de neste årene, sammen med nye installasjoner som skal settes i produksjon som også vil kreve personell.
AP170316 Også Kristelig Folkeparti har tidligere understreket betydningen av å skape nye arbeidsplasser i Norge - selv om det medfører økte klimautslipp.
VG170315 Wilders spiller på frykten for de fremmede, for tapte arbeidsplasser og for tapt identitet.
VG170315 ) På den ene siden viser det seg at innvandrere er flinke til å skape egne arbeidsplasser , og det kan dessuten hende at de blåser liv i industrier som vi ikke lenger har.
VG170315 Det må være bedre at vi fortsetter å eksportere aluminium som gir oss arbeidsplasser , enn å sende kraftoverskuddet til utlandet, sier Sande.
VG170315 - Det kan ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge en kabel som kan føre til at hele smelteverksindustrien med 12.000 arbeidsplasser går tapt, sier Sande til VG.
DN170315 - Og at de siste årenes skatteendringer har stimulert næringsliv og arbeidsplasser tror dere ikke på ?
DB170315 - Reiselivsnæringa er ei viktig næring, som skaper mange arbeidsplasser .
DB170315 Selskapet Miles AS har tidligere blitt kåret til en av Norges beste arbeidsplasser .
VG170314 Dermed gikk hundrevis av arbeidsplasser tapt.
DB170314 Det er hverken verdiskaping i næringen, som er avhengig av subsidier, eller særlig mange arbeidsplasser eller annen samfunnsnytte.
DA170314 De siste 10 - 15 årene har bruken av bemanningsbyråer eksplodert på norske arbeidsplasser , og har etablert seg på omtrent 1 prosent av arbeidsstyrken.
DA170314 Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier hijab stort sett er akseptert på norske arbeidsplasser .
AA170314 Som gründer og ildsjel for næringsutvikling og arbeidsplasser i Lierne håper jeg og øvrige som har stått bak etableringen at andre med markedsadgang og ressurser kan se nytten av å føre driften videre i det vi har lagt til rette for ved anlegget i Lierne, sier Inderdal.
VG170313 Da får vi igjen tilbake kontrollen over vårt eget land, økonomien vil vokse og det vil skapes flere arbeidsplasser , sa Wilders i debatten.
VG170313 Solberg mener at han ikke har tatt inn over seg at 45.000 oljerelaterte arbeidsplasser har gått tapt.
VG170313 PS : Under avslutningen av Høyres landsmøte tok Erna Solberg et knallhardt oppgjør med Jonas Gahr Støres påstander om at hun har sviktet i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser .
DN170313 Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser
DN170313 Mange mistet sine arbeidsplasser og hadde ikke penger til å betale gjeld da Islands tre største banker kollapset.
DB170313 - Å forlate EU er uansvarlig og vil tvinge landet vårt ut i kaos, sa Rutte og hevdet at 1,5 millioner arbeidsplasser kan komme til å forsvinne hvis Nederland forlater EU.
DB170313 - Det eneste Arbeiderpartiet er klare på er at de vil øke skattene med 15 milliarder kroner, noe som ikke akkurat kan sies å være positivt for norske arbeidsplasser og lønnsmottakere, sier Stefan Heggelund.
DB170313 Det skal skapes mange tusen nye framtidige arbeidsplasser i norske havområder.
DA170313 - Vår jobb nummer én vil være å legge til rette for hele og trygge arbeidsplasser .
AA170313 - Å forlate EU er uansvarlig og vil tvinge landet vårt ut i kaos, sa Rutte og hevdet at 1,5 millioner arbeidsplasser kan komme til å forsvinne hvis Nederland forlater EU.
AA170313 Mange mistet sine arbeidsplasser og hadde ikke penger til å betale gjeld da Islands tre største banker kollapset.
SA170312 Paradoksalt nok anklaget han i samtidig Kina hyppig for å stjele arbeidsplasser fra USA med urettferdig handelspraksis og valutamanipulasjon.
DN170312 | Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser
DN170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
DN170312 Paradoksalt nok anklaget han i samtidig Kina hyppig for å stjele arbeidsplasser fra USA med urettferdig handelspraksis og valutamanipulasjon.
DB170312 Vi ønsker en byggenæring med bedrifter som er i stand til å by sine medarbeidere - både utenlandske og norske - anstendige vilkår og gode arbeidsplasser .
DA170312 - Jeg synes det er rart å stå i Rogaland og snakke uten å ta inn over seg at vi har mistet 45.000 arbeidsplasser i oljerelaterte næringer, sier hun til NTB.
AP170312 Paradoksalt nok anklaget han i samtidig Kina hyppig for å stjele arbeidsplasser fra USA med urettferdig handelspraksis og valutamanipulasjon.
AA170312 Paradoksalt nok anklaget han i samtidig Kina hyppig for å stjele arbeidsplasser fra USA med urettferdig handelspraksis og valutamanipulasjon.
AA170312 - Jeg synes det er rart å stå i Rogaland og snakke uten å ta inn over seg at vi har mistet 45.000 arbeidsplasser i oljerelaterte næringer, sier hun til NTB.
AA170312 Det har den siste tiden pågått en intens debatt om flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo. ( ©NTB ) ¶
AA170312 | Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser
AA170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
SA170311 | Color Line vil kutte 700 norske arbeidsplasser ¶ 700 norske arbeidsplasser Color Lines Kiel-ferje erstattes av billigere utlendinger hvis sjøfartsminister Monica Mæland ( H ) gir etter for Color Lines krav.
SA170311 | Color Line vil kutte 700 norske arbeidsplasser ¶ 700 norske arbeidsplasser Color Lines Kiel-ferje erstattes av billigere utlendinger hvis sjøfartsminister Monica Mæland ( H ) gir etter for Color Lines krav.
FV170311 | Color Line vil kutte 700 norske arbeidsplasser ¶ 700 norske arbeidsplasser Color Lines Kiel-ferje erstattes av billigere utlendinger hvis sjøfartsminister Monica Mæland ( H ) gir etter for Color Lines krav.
FV170311 | Color Line vil kutte 700 norske arbeidsplasser ¶ 700 norske arbeidsplasser Color Lines Kiel-ferje erstattes av billigere utlendinger hvis sjøfartsminister Monica Mæland ( H ) gir etter for Color Lines krav.
FV170311 Statsminister Erna Solberg og kommunalminister Jan Tore Sanner skal fordele 1200 arbeidsplasser .
FV170311 Men de vil få en tøff oppgave med å overbevise regjeringen om flere statlige arbeidsplasser til landsdelen.
DN170311 Og stadig flere arbeidsplasser skapes ( utenfor landbruket ).
DN170311 Man henter ut penger av bedriftene, det svekker arbeidsplasser og det må vi gjøre noe med, sier hun.
DN170311 I en situasjon der vi vet at oljeinntektene går ned så mener jeg vi må tørre og si at det aller viktigste vi må gjøre nå er å skape nye arbeidsplasser .
DN170311 - Jeg har hele tiden ment at det er hensynet til norsk eierskap og norske arbeidsplasser som er grunnen til at vi står fast på at formueskatten bør fjernes.
DB170311 Isteden samlet landsmøtet seg om å « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap ti lnorske arbeidsplasser , samt øke bunnfradraget på lengre sikt fjerne formuesskatten.
DB170311 - Det er en særnorsk skatt som hindrer trygge arbeidsplasser og verdiskaping, sa Nordby Lunde i debatten.
DB170311 Høyre sier også de vil ha små forskjeller, flere arbeidsplasser og muligheter for alle.
DA170311 - Alternativet er at vi mister ikke 700, men 2.500 arbeidsplasser , dersom Color Line flagger ut til Danmark.
DA170311 Det er fortsatt viktig for næringslivet å senke skatte- og avgiftsnivået, spesielt nå som vi trenger flere arbeidsplasser , sier Skogen Lund til Dags- avisen.
BT170311 Dette var nødvendig fordi industriene var farlige arbeidsplasser , og praktisk fordi det var der folk bodde.
AP170311 Høyre vil « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser , samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formueskatten ».
AP170311 Den finnes på mange arbeidsplasser .
AA170311 Samtidig vedtok Høyre å " redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser , samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
AA170311 I debatten minnet stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde om at formuesskatten er en " særnorsk skatt som hindrer trygge arbeidsplasser og verdiskapning ".
AA170311 Der heter det at Høyre vil " redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser , samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten ".
AA170311 Næringsminister Monica Mæland skal innlede til en debatt om næringsliv, skatt og arbeidsplasser .
VG170310 Ifølge VG var den « spesielt skadelig » for små bedrifter, fordi det lønte seg å holde verdien av selskapet så lav som mulig, fordi mange ville kvie seg for å foreta investeringer som kunne gjøre bedriften større og bedre og føre til flere arbeidsplasser , fordi det var en særnorsk skatt, fordi den måtte betales uavhengig av om bedriften gikk med overskudd, fordi den kunne tappe bedriften for kapital, og fordi de
VG170310 Blir det for eksempel flere arbeidsplasser av å redusere selskapsskatten eller formuesskatten ?
VG170310 84 prosent av likningsformuen investert i bedrifter og arbeidsplasser .
VG170310 Føyer seg inn i en rekke av underlige avgifter fra denne regjeringen som rammer vanlige folk og arbeidsplasser , sier hun, og legger til : ¶
VG170310 - Det er bra at de nå tar til fornuft, men trist at det skjer etter at hundrevis av arbeidsplasser har gått tapt rundt omkring i landet.
VG170310 - Jeg får tilbakemeldinger om at mange delegasjoner bruker møtene sine på å krangle om man skal mene noe eller ikke om eggdonasjon istedenfor å diskutere forsvar, skole, helse og arbeidsplasser , sier Bruflot.
SA170310 Det gir inntekter i milliardklassen til staten, sikrer norsk velferd og skaper arbeidsplasser , særlig i Stavanger-regionen, i tiår fremover.i ¶
DN170310 Fallet i oljeprisen har ført til at Statoil har kuttet både kostnader, investeringer og antall arbeidsplasser kraftig.
DB170310 november så seg tvunget til å legge ned flyplassdriften etter regjeringsvedtaket om å innføre en flypassasjeravgift - med tap av en mengde arbeidsplasser som resultat.
DB170310 I rapporten, som utarbeides av det amerikanske arbeidsdepartementet, heter det at 235 000 nye arbeidsplasser ble skapt i februar.
DB170310 ( Dagbladet ) : Hver måned gir amerikanske myndigheter ut en oversikt over hvor mange arbeidsplasser som ble skapt den foregående måneden.
DB170310 - Det er bra at de nå tar til fornuft, men trist at det skjer etter at hundrevis av arbeidsplasser har gått tapt rundt omkring i landet, sier LO-sjef Gerd Kristiansen om Høyres snuoperasjon.
DB170310 - Den føyer seg inn i en rekke av underlige avgifter fra denne regjeringen som rammer vanlige folk og arbeidsplasser .
DB170310 Eller de gjør det fordi de er redde for at arbeidsplasser og levestandard skal ofres på et skrivebordsteoretisk miljøalter.
DA170310 Fallet i oljeprisen har ført til at Statoil har kuttet både kostnader, investeringer og antall arbeidsplasser kraftig.
DA170310 Her snakker vi langtidsperspektiver og arbeidsplasser .
DA170310 Det gir inntekter i milliardklassen til staten, sikrer norsk velferd og skaper arbeidsplasser , særlig i Stavanger-regionen, i tiår framover.
BT170310 Jeg er glad for at vi har en modell med delt lokalisering, og at det er bekreftet at det skal være minst like mange arbeidsplasser i Sogn og Fjordane som i dag, sier fylkesmann Ann Karin Hamre til NRK. 332 ansatte informert ¶
BT170310 I Sogn og Fjordane blir det om lag samme antall ansatte, og ikke færre arbeidsplasser , opplyser regjeringen.
BT170310 - For å få en god regional balanse i offentlige arbeidsplasser , ønsker regjeringen å vurdere fylkesmannens lokalisering i sammenheng med lokalisering av fylkeskommunenes administrasjoner, sier Sanner.
AP170310 Når det gjelder fordeling av ansatte sier Sanner at det « minst skal bli like mange ansatte som i dag i Drammen og i Moss » og at det ikke skal bli færre arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
AP170310 Jeg mistenker at det er en avledningsmanøver for å få oppmerksomheten vekk fra at Regjeringen mangler resultater når det gjelder sysselsetting og å skape nye arbeidsplasser .
AP170310 I sektorer som forsvar og samferdsel ser man gjerne på hvor mange arbeidsplasser som skapes eller hvor mye tid som spares.
AA170310 Hun la vekt på at de borgerlige har gjort mye for å skape flere arbeidsplasser og bygge landet.
AA170310 Fallet i oljeprisen har ført til at Statoil har kuttet både kostnader, investeringer og antall arbeidsplasser kraftig.
AA170310 Den føyer seg inn i en rekke av underlige avgifter fra denne regjeringen som rammer vanlige folk og arbeidsplasser , sier Kristiansen.
VG170309 Skattesystemet skal forbedres ytterligere for å legge til rette for å skape nye arbeidsplasser , la hun til.
VG170309 Hun sa at skaping av nye arbeidsplasser vil stå sentralt de neste fire årene.
VG170309 Derfor lover vi moderate skattelettelser som skal gjøre det lettere å være gründer og å skape nye arbeidsplasser , sa hun.
DN170309 - Vi ønsker å være enda mer ambisiøse på å ha en politikk som gjør det mer lønnsomt å investere, eie og skape arbeidsplasser i Norge.
DN170309 Hvordan kan vi være sikker på at han vil ivareta og fremme amerikanske interesser, for eksempel ved å stanse flyttingen av amerikanske arbeidsplasser fra USA til Kina, spør Norm Eisen overfor den britiske avisen The Independent.
DB170309 Høyres politikk skaper ikke nye arbeidsplasser .
DB170309 - Jeg var på et 8.mars-arrangement i Trondheim der tema blant annet var arbeidet for at flere kvinner skal kunne leve av eget virke verden over, og jeg besøkte jeg en kvinnelig grunder som på få år har skapt over 30 arbeidsplasser , og delte ut prisen for Female Entreprenur of the year.
DA170309 I tillegg lovet hun milliarder til forskning og utvikling av teknologi som kan bli til nye næringer og arbeidsplasser , så vel som bedre kvalitet i eldreomsorgen, satsing på skole, forsvar, integrering og tiltak mot utenforskap.
DA170309 - Høyres politikk skaper ikke nye arbeidsplasser .
AP170309 Oljenedturen har på tre år rammet nesten 47.000 arbeidsplasser .
AP170309 Lavere investeringer i oljen rammer mange norske arbeidsplasser .
AP170309 Det betyr : Oljenedturen er alvorlig for dem som blir rammet, men økningen i ledigheten hos Nav er mye mindre enn antall arbeidsplasser som er rammet av oljesjokket.
AA170309 Det kan se ut som om hensikten i stor grad har vært å stimulere til ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser .
VG170308 De rikeste i Norge har ofte skapt store verdier og mange arbeidsplasser .
VG170308 Solberg viser til at Ap vil øke skattene for folk og på norske arbeidsplasser med 15 milliarder kroner.
VG170308 Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har gang på gang argumentert med at hennes skattekutt er « vekstfremmende » og dermed bidrar til å skape arbeidsplasser i Norge.
VG170308 - Vi har vist at vi klarer å redusere ventetidene for helsehjelp, øke byggingen av vei og jernbane, gi rekordmange lærere etter- og videreutdanning samtidig som vi har redusert skattene på arbeidsplasser og for vanlige familier, sier Solberg.
VG170308 Og nå ser vi at vi ikke klarer å skape nye arbeidsplasser raskt nok, og i takt med den voksende befolkningen.
VG170308 Men Kristin Skogen Lund, NHOs toppsjef, sier at det fortsatt er behov for å fjerne skatten på arbeidende kapital for å skape flere arbeidsplasser .
VG170308 Derfor må arbeidet med å fjerne formuessskatten på arbeidende kapital fortsette, slik at det blir investert enda mer i nye arbeidsplasser , sier Kristin Skogen Lund til VG.
VG170308 De burde heller ha brukt pengene til å investere i nye arbeidsplasser , og til å kvalifisere folk bedre for jobb, sier Gerd Kristiansen.
VG170308 - Ja, det er vi helt enig om, men den viktigste måten å oppnå det på er at folk er i arbeid og da må bedriftene skape nok arbeidsplasser .
DN170308 Målet er at det skal skapes minst 11 millioner nye arbeidsplasser og en lønnsvekst på 6,5 prosent.
DB170308 Vi trenger arbeidsplasser som gjør det de kan for hindre seksuell trakassering.
AP170308 - Hvis vi senker skattene, fjerner destruktive reguleringer, frigjør energiressursene og reforhandler handelsavtaler slik at de setter Amerika først, da er det ingen grenser for antallet arbeidsplasser vi kan skape eller på rikdommen vi kan frigjøre, sa Trump i en tale til New York Economic Club i august.
AP170308 I Filippinenes hovedstad Manila oppfordret demonstranter president Rodrigo Duterte til å konsentrere seg mer om arbeidsplasser og fred enn jakt på narkoselgere og narkomane.
AA170308 - Det er viktig å skape nye arbeidsplasser , selv om det gjør at utslippene øker i Norge.
DN170307 Regjeringen tilrettelegger derfor for nye lønnsomme investeringer og nye arbeidsplasser i vannkraftnæringen, sier Næsje.
DN170307 De øvrige åtte har sine arbeidsplasser andre steder i landet.
DN170307 - 13,8 milliarder kroner i grensehandel utgjør godt over 10.000 tapte arbeidsplasser hos norske bønder, hos matprodusenter og i handelen.
AA170307 - 13,8 milliarder kroner i grensehandel utgjør godt over 10.000 tapte arbeidsplasser hos norske bønder, hos matprodusenter og i handelen.
AA170307 - Min drivkraft er å bygge solide selskaper og verdifulle arbeidsplasser .
AA170307 De øvrige åtte har sine arbeidsplasser andre steder i landet.
VG170306 - En avskaffelse av Obamacare vil føre til at delstaten mister 4,1 milliarder dollar i føderale midler og i verste fall miste 62 000 arbeidsplasser .
DN170306 Over en halv million arbeidsplasser i gruve- og stålverksindustrien forventes å forsvinne.
DB170306 Å legge den ned i løpet av 20 år, slik MDG og Hansson ønsker, er ikke bare gambling, men en bevisst rasering av lønnsomme arbeidsplasser og tapte inntekter som kunne vært brukt på skole, sykehus og velferd.
DB170306 Dette har vært avgjørende for utviklingen av det norske velferdssamfunnet og i form av norske arbeidsplasser .
DB170306 Det Hansson gjør er å spille rulett med lønnsomme norske arbeidsplasser og verdiskapingen i Norges største næring.
DB170306 Den representerer rundt 200000 arbeidsplasser og store inntekter til staten.
BT170306 Det vil kreve investeringer på en halv milliard og gi rundt 30 arbeidsplasser .
BT170306 I Hordaland har vi til alle tider vært prisgitt naturens ressurser og lunefulle atferd, for å skape inntekter og arbeidsplasser .
BT170306 Dersom området åpnes for oljevirksomhet, kan det skape mellom 400 og 1100 arbeidsplasser fra Namsos til Tromsø.
AP170306 Oppkjøpsplanene har vært kjent siden midten av februar, noe som har skapt britisk og tysk frykt for at den nye franske eieren ville legge ned fabrikker utenfor Frankrike og prioritere franske arbeidsplasser .
AA170306 Planene ble kjent i midten av februar, noe som skapte britisk og tysk frykt for at den nye franske eieren ville kutte arbeidsplasser utenfor Frankrike.
AA170306 Utbyggingen av Ivar Aasen og Johan Sverdrup vil utløse investeringer i størrelsesorden 110 - 120 milliarder kroner og skape tusenvis av arbeidsplasser .
AA170306 Med andre ord ville en slik avvikling kun føre til at andre Europeiske land fikk anledning til å slippe ut mer, og det på bekostning av norske arbeidsplasser og vår velferd.
VG170305 Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser , og føre en ansvarlig økonomisk politikk ».
VG170305 * En politikk som bidrar til omstilling og fremvekst av nye bedrifter, herunder en politikk som gir skattelette til de som skaper arbeidsplasser .
DB170305 Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser , og føre en ansvarlig økonomisk politikk.
BT170305 Viktigere enn lokale arbeidsplasser er muligheten for at fondet skal lykkes.
BT170305 Tilgangen på og nærhet til gode og relevante fagmiljøer går igjen når en ser på hva som skal til for å lykkes med utflytting av statlige arbeidsplasser .
BT170305 Regjeringens Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser er omfattende.
BT170305 Regjeringen omtaler utflytting av flere statlige arbeidsplasser i Meld.
BT170305 Regjeringen la fredag den 17.02 frem en helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
BT170305 Politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen skrev den 17.02 at utflytting av statlige arbeidsplasser er dyrt og risikofylt.
BT170305 Når statlige arbeidsplasser flyttes ut av hovedstadsregionen, bør de legges i nærheten av solide fagmiljøer.
BT170305 NYE LOKALER : Skribenten mener det er gode grunner til å skjele til erfaringene fra den gang Konkurransetilsynet ble flyttet til Bergen, når nye flyttinger av statlige arbeidsplasser planlegges.
BT170305 Hvilke statlige arbeidsplasser har Bergen og kunnskapsmiljøene i byen særskilte forutsetninger for å ta imot ?
BT170305 Fondet representerer relativt få arbeidsplasser og skal investere nasjonalt og ikke lokalt ; i så måte medfører fondet i liten grad lokal verdiskapning.
BT170305 Erfaringene fra den gang er verdt å skjele til når nye arbeidsplasser skal flyttes.
BT170305 En rekke av disse bør legges til Bergen - ikke fordi Bergen sårt trenger flere statlige arbeidsplasser , men fordi etatene og enhetene som flyttes da har størst forutsetning for å lykkes.
BT170305 Bergen er en mer enn kompetent vert for større deler av statlige arbeidsplasser knyttet til forvaltning innen forskning og høyere utdanning.
AP170305 Samtidig har kulltrafikken gitt penger i kassen til de russiskstøttede opprørerne og krigsherrene, skattepenger til Ukraina og arbeidsplasser til 75.000 ukrainere.
FV170304 Det er snakk om hundrevis av arbeidsplasser som skal plasseres på Sørlandet.
DN170304 Vi snakker om flere hundre arbeidsplasser , fortsatte han.
DN170304 KrF vil etablere et nytt, nasjonalt selskap for å satse på fiber og elektrisitet offshore gjennom å dele Statnett og etablere arbeidsplasser i Agder.
DA170304 De skal tiltrekke seg turister og skape nye arbeidsplasser i en økonomi der kunstfaglige premisser stilles langt bak i køen.
DA170304 De mener det er god klimapolitikk og tar ikke hensyn til utflagging av arbeidsplasser og karbonflukt.
DA170304 - I Norge er det 16.000 industriarbeidsplasser som produserer metall som det er stort behov for, og som Norge, med vårt kraftoverskudd, kan øke produksjonen av, som vil skape flere arbeidsplasser .
BT170304 En sushirestaurant i byen hadde fått en Michelin-stjerne, og regjeringen hadde bestemt seg for å plassere et fornybarfond med tilhørende arbeidsplasser til byen.
BT170304 Byene skal gi moderne arbeidsplasser og skape levelige bomiljø for en voksende befolkning.
DN170303 Mindre gode kontorarealer tilsvarende rundt 10.000 arbeidsplasser vil bli boliger de neste årene, tror DNB Næringseiendom.
DA170303 Det er helt åpenbart at det ikke er noe poeng at arbeidsplasser og kraftkrevende industri skal flytte til land som har kullkraft istedenfor vannkraft.
BT170303 Dette vil sikre våre arbeidsplasser og bidra til nye arbeidsplasser .
BT170303 Dette vil sikre våre arbeidsplasser og bidra til nye arbeidsplasser.
SA170302 Henriksen har rett i at stadig flere er i ferd med å innse at frie markedskrefter uten regulering medfører at europeiske arbeidsplasser forsvinner.
DN170302 - Jeg er enig med Frølich i at det er viktig å fjerne formuesskatten for norsk næringsliv og arbeidsplasser på Vestlandet.
DA170302 EN SLASK PÅ RÅDHUSET : Hvor mange tusen arbeidsplasser vil dø på grunn av eiendomsskatt ?
DA170302 - Eiendomsskatten gir skatteøkning på 2300 kroner på hver eneste arbeidsplass i Oslo, hva vil byrådet gjøre med at den kan ta knekken på mange tusen nye og sårbare arbeidsplasser i Oslo, spør Eirik Lae Solberg.
BT170302 Støtt tilpasset undervisning og arbeidsplasser som først og fremst skaper glede og iver.
BT170302 Støtt tilpasset undervisning og arbeidsplasser som først og fremst skaper glede og iver.
AA170302 Håp om at han kan skape nye arbeidsplasser , få bukt med den høye arbeidsledigheten og bygge bruer mellom ulike etniske og religiøse grupper.
AA170302 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170302 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170302 Når det er sagt ; nye arbeidsplasser skapes som følge av digitaliseringen.
VG170301 - Sørget for flere arbeidsplasser i USA ¶
VG170301 - Fiskeri er viktig for oss, men hvis oljeutvinning vil kunne gi flere arbeidsplasser , så kan det være verdt det.
SA170301 Rogaland og Agder er Norges « cable corner » ut mot Europa ; verdens lengste el-kabel gir norske arbeidsplasser , leveres av norske Nexans og går fra Kvildal i Rogaland til Englands østkyst ( Blyth ).
SA170301 Partiet mener et slikt fradrag vil bidra til flere arbeidsplasser .
DN170301 Trump uttalte tirsdag formiddag at regelen var et « massivt makttyveri » fra miljødirektoratet EPAs side, som førte til at arbeidsplasser gikk tapt og rammet amerikanske bønder og entreprenører.
DB170301 For å komme på god fot med Trump-administrasjonen, som ønsker å beholde flest mulig arbeidsplasser i USA, har også Brende med seg en fersk rapport fra den norske ambassaden.
DB170301 Den viser at norske investeringer bidrar til 470.000 arbeidsplasser i USA.
DB170301 Gjennom en ambisiøs satsing på grønne arbeidsplasser og miljøvennlig infrastruktur kan vi begynne å inngå veddemål som alle vinner på.
DB170301 Hittil har vi evnet å skape nye arbeidsplasser når tidligere arbeidsplasser har forsvunnet til robotene eller utenlandske arbeidere.
DB170301 Hittil har vi evnet å skape nye arbeidsplasser når tidligere arbeidsplasser har forsvunnet til robotene eller utenlandske arbeidere.
DB170301 At automatiseringen av arbeidsplasser skaper problemer på kort sikt er det liten tvil om.
DA170301 Med stor sannsynlighet ville Aps politikk ført til enda færre arbeidsplasser .
DA170301 Dersom LOs medlemmer vil ha grobunn for arbeidsplasser , fortsatte prioritering av investering og vedlikehold av vei og jernbane, er det kun ett valg til høsten : Fortsatt regjeringsdeltakelse for Frp.
BT170301 Regjeringen Solberg har vist handlekraft og vilje til å styrke storbyene og stimulere til nye arbeidsplasser .
BT170301 Bergen har fått 120 arbeidsplasser i den statlige utflyttingen.
AP170301 Trump presenterte som sedvanlig en skryteliste av sine meritter, deriblant hvordan presidenten har presset amerikanske selskaper til å flytte arbeidsplasser fra Mexico til USA.
AP170301 På forhånd sa flere konseravtive kommentatorer at Trump burde benytte anledningen til å komme tilbake til sitt kjernebudskap om økonomisk vekst og arbeidsplasser .
AP170301 Si ;D-innlegg : Det som er kritikkverdig, er ikke dette forsøket på oljehumor, men troen på at oljen vil sikre fremtidens arbeidsplasser .
AP170301 De begrunner uttalelsen med at de vil ha flere arbeidsplasser .
AP170301 På landet derimot, hvor det er nok av tomme boliger og fin flyt i trafikken, kan man ha arbeidsplasser uten at det koster så mye.
AP170301 Det betyr at blant tusen norske arbeidsplasser er det bare tre og en halv stilling som utgjør innleide i byggebransjen.
AA170301 Trump uttalte tirsdag formiddag at regelen var et " massivt makttyveri " fra miljødirektoratet EPAs side, som førte til at arbeidsplasser gikk tapt og rammet amerikanske bønder og entreprenører.
AA170301 Multiconsult ligger i et område som de nærmeste årene vil få mange nye arbeidsplasser , og Multiconsult er et forbilde for bedrifter som vil legge til rette for at ansatte kan bruke sykkel.
AA170301 Dette innebærer at 12 ansatte mister sine arbeidsplasser .
AA170301 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170301 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
FV170228 | Kristiansand mister over 200 statlige arbeidsplasser : - Galskap å flytte fra Kjevik nå ¶
FV170228 Kristiansand mister over 200 statlige arbeidsplasser når Luftforsvarets skolesenter på Kjevik legges ned.
DN170228 I et tøft marked blir hver kontrakt et spørsmål om å sikre arbeidsplasser og utvikle selskapet.
DA170228 | Kan vi vedta arbeidsplasser , eller må de skapes også ?
DA170228 Vi må altså skape flere lønnsomme arbeidsplasser .
DA170228 Samfunnet vårt trenger slike arbeidsplasser , og da kreves mer enn politiske vedtak.
DA170228 KRONIKK : Politikere kan vedta og opprette arbeidsplasser, det er bra, men det er veldig sjeldent vi politikere vedtar arbeidsplasser som betaler skatt inn til felleskapet.
DA170228 KRONIKK : Politikere kan vedta og opprette arbeidsplasser , det er bra, men det er veldig sjeldent vi politikere vedtar arbeidsplasser som betaler skatt inn til felleskapet.
DA170228 For å skape nye arbeidsplasser trengs det først og fremst entusiastiske og flinke folk, så må det en god idé eller teknologi til, det må utvikles en god strategi og plan, og sist, men ikke minst trengs det kapital for å vokse.
DA170228 For at kreative mennesker skal påta seg det arbeidet det er å skape nye arbeidsplasser , må politikere legge forholdene til rette for det, ikke skape barrierer, byråkrati og hinder.
DA170228 For Høyre er privat eierskap normalen i Norge, og vi må enda bedre legge til rette for at private eiere vil og kan investere i utvikling av norske arbeidsplasser .
DA170228 Det som avgjør om dette er en suksess for Stavanger-regionen er om vi har de rette prosjektene og ideene som får kapital fra fondet, og blir til varige lønnsomme arbeidsplasser .
DA170228 Det nærmer seg valgkamp, og alle partiene vil påstå at de kan sikre flere arbeidsplasser enn andre.
DA170228 Det er det mange gode grunner til, men det er viktig å minne om at forvaltningen av disse pengene betyr bare et begrenset antall arbeidsplasser .
DA170228 Derfor vil Høyre sikre at vi skaper flere arbeidsplasser i Norge.
DA170228 Alle som står på i disse dager og skaper nye bedrifter og arbeidsplasser trenger at politikere heier på dem og gjør det mulig å lykkes.
AP170228 Tror ikke arbeidsplasser blir flyttet hjem ¶
AP170228 Mener økte lønninger gir flere arbeidsplasser i Norge ¶
AP170228 Halvor Mehlum, professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo er også overbevist om at kineserne vil få økt kjøpekraft, men han tviler på at dette betyr at europeiske bedrifter vil flytte arbeidsplasser hjem.
AP170228 - Det har ikke vært et stort antall arbeidsplasser som har kommet tilbake til Norge, men det har vært en tydelig trend, sier Sunde.
AP170228 Den er med på å vri investeringer fra eiendom til virksomheter som skaper arbeidsplasser .
AA170228 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
SA170227 Norge bidrar med nesten en halv million amerikanske arbeidsplasser , ifølge ny rapport.
SA170227 I det politiske hjertet av USA legger Børge Brende ( H ) torsdag fram Norges bidrag til Donald Trump : Nesten en halv million amerikanske arbeidsplasser .
DN170227 Utenriksminister Børge Brende ( H ) lander i USA med ferske tall over hvor mange arbeidsplasser norske bedrifter og Oljefondet bidrar til.
DN170227 Mitchell/Afp/NTB scanpix ¶ 470.000 arbeidsplasser i USA. 390.000 av dem et resultat av investeringene til Oljefondet.
DN170227 Ifølge rapporten bidrar norske bedrifter og investeringer til 470.000 arbeidsplasser i USA, og hvis vi inkluderer indirekte sysselsetting, gjennom økonomiske ringvirkninger på nærliggende områder, nærmer antallet jobber seg én million.
DN170227 - Saudiarabiske investeringer i Malaysia forventes å skape flere tusen arbeidsplasser .
DA170227 - Ved å bruke billige målere, til rundt 5000 kroner, kan vi måle ved arbeidsplasser og ved butikker.
DA170227 Skatteletten på titalls milliarder som så langt er gitt i perioden Høyre og Fremskrittspartiet har styrt, har ikke skaffet flere arbeidsplasser som har gjort at ledigheten har sunket.
DA170227 MDG-talspersonen tror på å utforske et skattesystem som sørger for at gevinstene fra aggressiv automatisering og robotisering av arbeidsplasser ikke flyter ut av landet og havner i lomma på få eiere.
DA170227 Han mener et typisk eksempel er Facebook, som er verdt kolossalt med penger på børsen og håver inn enorm profitt, men skaper minimalt med arbeidsplasser , og tilfører staten lite skatt.
DA170227 - Der stadig mer av omsetningen og verdiskapingen blir knyttet til færre arbeidsplasser , må staten ha et sosialt sikkerhetsnett, mener Hansson.
DA170227 Noen flere arbeidsplasser i tilknytning til flyplassen vil ikke rettferdiggjøre en slik økning, ifølge dommen.
DA170227 Sammenlignet med arbeidsplasser uten fagorganiserte, så øker lønna med seks prosent for kvinner og åtte prosent for menn - dersom da altså inntil en firedel av de ansatte er organiserte.
DA170227 De aller fleste arbeidsplasser i Norge med fem eller flere ansatte er undersøkt.
BT170227 Besøk arbeidsplasser , og møt de som faktisk står for hjelpen til flesteparten av de eldre.
AP170227 USA har tapt millioner av arbeidsplasser til lavkostland, uten alternative jobber til samme lønn og med dyp usikkerhet langt inn i middelklassen.
AA170227 Trump gikk til valg på å bringe arbeidsplasser tilbake til USA, samtidig som han ønsker en langt strengere innvandringspolitikk. ( ©NTB ) ¶
VG170226 Det er spesielt når temaet er innvandring, arbeidsplasser eller hans egen biografi at Trump havner et annet sted enn sannheten, ifølge Fact Checker.
DN170226 Mange av disse er arbeidsplasser for byens innbyggere, det er tjenestesteder og butikker som brukes hver dag og som bidrar til at Oslo er en spennende og livlig by å bo i.
DA170226 Vi vil bygge landet, skape nye trygge arbeidsplasser og sikre arbeid til alle.
DA170226 Vi foreslår en ny, offensiv industripolitikk der satsing på områder som offshore vind, el-ferjer, karbonfangst og romindustrien vil skape nye, trygge arbeidsplasser .
DA170226 Vestlandet trenger tiltak på kort sikt som øker aktiviteten nå, og tiltak som skaper nye, trygge arbeidsplasser på lengre sikt.
DA170226 For oss vestlendinger er det en ny situasjon at det ikke skapes nye arbeidsplasser , at rekordmange er uten jobb, og at tryggheten i arbeidslivet svekkes.
DA170226 En aktiv næringspolitikk, gode fagarbeidere og trygghet i arbeidslivet er våre viktigste virkemidler for å skape flere arbeidsplasser på Vestlandet.
DA170226 Arbeiderpartiet velger nye, trygge arbeidsplasser , en god eldreomsorg og en skole for alle, framfor skattekutt til dem som har mest fra før.
SA170225 Advokat Dag Steinfeld oppfordrer Statoil til å droppe kanselleringen av avtalen med Norsk Helikopterservice og redde 19 arbeidsplasser .
DA170225 Vi klarte å lage arbeidsplasser for hele den familien med enkle midler.
DA170225 Uffe skulle ikke bli sjef nå, han skulle trene for å komme seg opp i Himalaya-fjellene for å besøke sherpafamilien han laget arbeidsplasser til for sytti kilo siden.
BT170225 Den sterke sentraliseringen vi opplever i Norge, gjør at vi vil oppleve mangel på interessante arbeidsplasser for ungdom i vår region.
AP170225 « Det blir flere nye arbeidsplasser i distriktene med Høyre.
AP170225 | Skal flere hundre statlige arbeidsplasser flyttes fra Oslo til distriktene ?
AP170225 Utflyttingsplanene har fått stor oppmerksomhet, men hvor mange statlige arbeidsplasser flyttes egentlig fra Oslo til Distrikts-Norge ?
AP170225 Tønsberg - 23 arbeidsplasser - Valgdirektoratet ¶
AP170225 Stortingsrepresentant Heidi Greni ( Sp ) kaller Regjeringens utflytting og nyetablering av statlige arbeidsplasser fra Oslo en « dråpe i havet ».
AP170225 Språkrådet ( KUD ) : Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurderer å lokalisere Språkrådet ( 34 arbeidsplasser ) utenfor Oslo.
AP170225 Sanner synes det « er spesielt av Senterpartiet å sammenligne Distrikts-Norge med en amputert fot, all den tid Distrikts-Norge går svært bra », og sier planen viser at Regjeringen i løpet av tre år har flyttet ut eller nyetablert mer enn dobbelt så mange arbeidsplasser som i Sps siste regjeringsperio
AP170225 Samtidig flytter en rekke arbeidsplasser fra Oslo og ut i distriktet », skrev Høyre på egne nettsider.
AP170225 Regjeringen og Venstre har vedtatt å flytte 236 arbeidsplasser og etablere 394 utenfor Oslo.
AP170225 Longyearbyen - 3 - 5 arbeidsplasser - Norsk helsenett ¶
AP170225 I kartet og tabellen under kan du studere hvilke arbeidsplasser som skal hvor, hvor mange av disse som er nyetableringer og hvor mange som er utflyttinger fra Oslo.
AP170225 Hun etterlyser et langt større antall, mer til mindre kommuner og stans av nyetablering av statlige arbeidsplasser i Oslo.
AP170225 Harstad - 23 arbeidsplasser - Forsvarets personell- og vernepliktssenter ¶
AP170225 Hamar - 35 arbeidsplasser - Forsvarets personell- og vernepliktssenter ¶
AP170225 Flere arbeidsplasser til bl.a.
AP170225 Er det riktig å kalle utflytting av 96 statlige arbeidsplasser en distriktssatsing ?
AP170225 Da står det igjen 236 arbeidsplasser som skal ut av Oslo ( flere utflyttinger skal vurderes, se faktaboks nederst i saken ).
AP170225 Bodø - 10 arbeidsplasser - Norsk kulturråd, museumsfaglige oppgaver ¶
AP170225 - Vi flytter arbeidsplasser blant annet til Bodø, Harstad, Hamar, Lillehammer, Kristiansund, Tynset og i Longyearbyen.
AP170225 - Vi flytter arbeidsplasser blant annet i Bodø, Harstad, Hamar, Lillehammer, Kristiansund, Tynset og i Longyearbyen, sier Jan Tore Sanner ( H ).
AP170225 - Senterpartiet snakket høyt og mye om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, men i praksis sørget de først og fremst for å styrke maktapparatet i Oslo, skriver Sanner.
AP170225 - Regjeringen har allerede vedtatt å flytte eller etablere om lag 600 arbeidsplasser til hele landet, blant annet i Bodø, Harstad, Hamar, Lillehammer, Kristiansund, Tynset og i Longyearbyen.
AP170225 - Regjeringen har allerede etablert eller flyttet om lag 600 arbeidsplasser utenfor Oslo, og vi har laget en offensiv plan for å utrede ytterligere utflytting.
AP170225 - Lokaliseringspolitikken er et bidrag i en bred distriktspolitikk, men det viktigste er å skape trygge arbeidsplasser i privat sektor.
AP170225 - Hvorfor flytter ikke Regjeringen flere statlige arbeidsplasser til mindre steder ?
AP170225 - Er det skapt et feilaktig inntrykk av at flere hundre statlige arbeidsplasser skal ut av Oslo ?
AP170225 - Er det distriktspolitikk å flytte og etablere statlige arbeidsplasser i andre storbyer ?
AP170225 - Det er foreløpig 236 arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslo. 140 skal til Bergen, Trondheim og Stavanger.
AA170225 De nye økonomiske lederne må også håndtere den krasse retorikken til USAs president Donald Trump, som gjentatte ganger har anklaget Kina for valutamanipulasjon og for å stjele amerikanske arbeidsplasser .
AA170225 Det er ingen som tvinger dem, de har et mål å nå og det er de som skal skaffe landet nye arbeidsplasser .
AA170225 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
DB170224 Etter det Dagbladet forstår skal Venstre også ha vært en pådriver for sammenslåingen mellom Balestrand, Leikanger og Sogndal, til dels fordi lokallagene i alle tre kommuner ønsket det, men også fordi Venstre så behov for å gjøre kommunen mer robust fordi det er en høy andel statlige arbeidsplasser der.
DB170224 Virke varslet nylig at en av tre norske arbeidsplasser vil forsvinne, og en fersk rapport anslår at antall arbeidsplasser globalt blir redusert med fem millioner om tre år og at to milliarder vil forsvinne på sikt.
DB170224 Virke varslet nylig at en av tre norske arbeidsplasser vil forsvinne, og en fersk rapport anslår at antall arbeidsplasser globalt blir redusert med fem millioner om tre år og at to milliarder vil forsvinne på sikt.
DB170224 Når topplederne i Norges største virksomheter varsler rasering av arbeidsplasser og frykt for egen overlevelse, er det på tide at politikerne våkner fra oljedvalen.
DB170224 For selv om både DNB, Orkla og Telenor varsler at behovet for arbeidstakere går ned, spiller paradoksalt nok de samme selskapene en nøkkelrolle i politikernes arbeid for å skape nye arbeidsplasser .
DB170224 Den kommer til å utradere langt flere arbeidsplasser enn den kommer til å skape.
DA170224 Mange arbeidsplasser forsvant den gang også, men fraflyttingstallet var ikke like høyt som i slutten av 2016, forteller Skjæveland til RA.
DA170224 I 2015 besøkte de regionale verneombudene over 4000 arbeidsplasser og stanset arbeidet på over 1200 av dem.
BT170224 | Nye hotell vil skape minst 300 arbeidsplasser
BT170224 Hotellnæringen har skapt minst 300 nye arbeidsplasser på hotellene som åpner det kommende året.
AP170224 Han lovet vekst og velstand og nye arbeidsplasser, og sa at nye arbeidsplasser nærmest flommer tilbake til landet, etter at næringslivstopper har vært i møte med ham og fått tydelig beskjed om at det er arbeidsplasser i USA som gjelder.
AP170224 Han lovet vekst og velstand og nye arbeidsplasser, og sa at nye arbeidsplasser nærmest flommer tilbake til landet, etter at næringslivstopper har vært i møte med ham og fått tydelig beskjed om at det er arbeidsplasser i USA som gjelder.
AP170224 Han lovet vekst og velstand og nye arbeidsplasser , og sa at nye arbeidsplasser nærmest flommer tilbake til landet, etter at næringslivstopper har vært i møte med ham og fått tydelig beskjed om at det er arbeidsplasser i USA som gjelder.
AP170224 De vil opprette mange nye arbeidsplasser .
AA170224 Det handler om å skape arbeidsplasser slik at folk kan forsørge seg selv.
AA170224 Knutepunktene er definert som nav i kollektivsystemet, er stasjonsområder med kiosker og toaletter nær boliger og arbeidsplasser .
VG170223 Dernest er det å gjenoppbygge landet, skape arbeidsplasser og sørge for Somalia får en stabil utvikling, forklarer Khaire.
SA170223 Sjelden har lukten av 20 nye direkte arbeidsplasser skapt så mye jubel som under lanseringen av Fonybar AS i Jåttåvågen.
DN170223 I tillegg var det en faktor at Stavanger har en lavere andel statlige arbeidsplasser enn både Bergen og Trondheim.
DB170223 De fattige østeuropeiske landene skulle få muligheten til å bygge velferd, skape arbeidsplasser , handle gjennom eksport og import, krysse landegrenser, jobbe i andre land.
DA170223 Dette vil skape arbeidsplasser og verdiskapning både i denne regionen og resten av landet, og det gjør at Stavanger går foran når det gjelder det grønne skiftet, sier hun.
DA170223 - Målsettingen er å bidra til å finansiere virksomheter som over tid vil skape verdier, og nye, lønnsomme arbeidsplasser , sier Søviknes.
DA170223 Heller ikke LO-leder Gerd Kristiansen tror arbeidsplasser vil bli spart.
DA170223 - I første omgang er det snakk om 700 arbeidsplasser , men vi tror ikke det vil stoppe der.
BT170223 | Bergen taper statlige arbeidsplasser
BT170223 Det vil generere flere arbeidsplasser til storbyen i Rogaland.
BT170223 Men slikt kommer i skyggen når regjeringen trosser faglige råd for å legge nye arbeidsplasser andre steder.
BT170223 Flere mennesker vil gå uforutsigbare jobber i vente, og det å finne nye arbeidsplasser vil bli mye vanskeligere.
BT170223 Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at erke-borgerlige Bergen, oppbygget på handel, maritim sektor, industribygging og privat næringsinitiativ, nå roper på nødhjelp etter flere offentlige arbeidsplasser fra sentralmakten innerst i Oslofjorden.
BT170223 I kommentaren « Skal noen hilse hjem til Bergen snart ? », synger Gudbrandsen sin klagesang over at regjeringens Bergens-statsråder, ved Erna Solberg og Monica Mæland, ikke hilser godt nok hjem til Bergen, ved å tildele byen flere offentlige arbeidsplasser .
BT170223 Det kler verken Bergen eller Vestlandet å krangle og syte om omfordeling/tildelingen av et par hundre statlige arbeidsplasser som skal flyttes og plasseres utenfor Oslo.
BT170223 Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at erke-borgerlige Bergen, oppbygget på handel, maritim sektor, industribygging og privat næringsinitiativ, nå roper på nødhjelp etter flere offentlige arbeidsplasser fra sentralmakten innerst i Oslofjorden.
BT170223 I kommentaren « Skal noen hilse hjem til Bergen snart ? », synger Gudbrandsen sin klagesang over at regjeringens Bergens-statsråder, ved Erna Solberg og Monica Mæland, ikke hilser godt nok hjem til Bergen, ved å tildele byen flere offentlige arbeidsplasser .
BT170223 Det kler verken Bergen eller Vestlandet å krangle og syte om omfordeling/tildelingen av et par hundre statlige arbeidsplasser som skal flyttes og plasseres utenfor Oslo.
AP170223 Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet er blitt enige om å flytte ut mange hundre statlige arbeidsplasser fra Oslo. 630 arbeidsplasser er vedtatt så langt, 1200 nye vurderes.
AP170223 Er det ikke bedre å skape nye arbeidsplasser i stedet for å bruke en milliard på flytte rundt på dem ? spør Julie Lødrup.
AP170223 Ansatte i Fredskorpset var fullstendig uforberedte på at Regjeringen ønsker å flytte deres arbeidsplasser fra Oslo til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AP170223 630 arbeidsplasser er vedtatt så langt, 1200 nye vurderes.
AA170223 Dette blir stasjonsområder med kiosker og toaletter nær boliger og arbeidsplasser .
AA170223 - Norwegians nye ruter er ikke bare godt nytt for de reisende, men også for lokal verdiskaping i USA, Irland, Nord-Irland og Skottland gjennom økt turisme og flere arbeidsplasser , skriver selskapet.
AA170223 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
SA170222 Det vil generere flere arbeidsplasser til storbyen i Rogaland.
SA170222 Han tror det har gode muligheter til å lykkes med å skape nye arbeidsplasser .
DN170222 Møller-sjefen går av ¶ ¶ | Én av to bedrifter selges til utlandet ¶ Én av fire arbeidsplasser . Én av tre kroner i omsetning.
DB170222 I utgangspunktet er de halvautomatiske, men på for eksempel arbeidsplasser , kiosker og bensinstasjoner finner du helautomatiske.
DA170222 I en avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre offentliggjort i forrige uke, ble det klart at Oslo mister veldig mange statlige arbeidsplasser .
DA170222 - Vi støtter at det flyttes arbeidsplasser ut fra Oslo, det står i vårt forslag til politisk program.
DA170222 - Vi kan flytte så mange statlige arbeidsplasser ut i distriktene som bare det.
DA170222 - Men hovedutfordringen under denne regjeringen er at det ikke skapes nye arbeidsplasser , sier rogalending Tajik.
DA170222 - Arbeiderpartiet er grunnleggende positiv til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, men vi skal studere nøye det forslaget som kom i forrige uke før vi sier ja eller nei til de enkelte forslagene, sier Ap-lederen til Dagsavisen.
DA170222 Tall Dagsvisen har fått tilgang til, viser at nemlig de ansatte sjelden blir med på flyttelasset når statlige arbeidsplasser flyttes ut av hovedstaden.
DA170222 Sist det var en storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo ble ikke de ansatte med på flyttelasset.
DA170222 Men å flytte eksisterende arbeidsplasser har store menneskelige omkostninger for de som rammes, sier fagforeningsleder Bjørn Halvorsen i NTL Sentralforvaltningen.
DA170222 Fredag forrige uke la kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner fram en plan for utflytting av inntil 1200 statlige arbeidsplasser fra Oslo.
DA170222 Fagforeningslederen mener regjeringen må basere seg på kunnskap fra tidligere utflyttinger av statlige arbeidsplasser .
DA170222 De frykter at regjeringens forslag om å flytte statlige arbeidsplasser fra hovedstaden vil sende dem ut i arbeidsledighet.
DA170222 - Det er dyrt å flytte ut statlighe arbeidsplasser og få av de ansatte blir med.
BT170222 | Bergen taper statlige arbeidsplasser
BT170222 Det vil generere flere arbeidsplasser til storbyen i Rogaland.
AA170222 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170222 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
SA170221 Brasil øker eksporten og skaper nye arbeidsplasser , mens Mexico sikrere seg innflytelse i et nytt stort marked.
DB170221 Et rettferdig samfunn med små forskjeller innebærer en satsing på lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, solid infrastruktur og mulighet til å leve gode liv.
BT170221 I snitt ble det skapt 44.800 arbeidsplasser hvert år under den rødgrønne regjeringen ( 2005-2013 ), mens det samme tallet for Høyre- og Frp-regjeringen er 14.400.
AP170221 | Hard dom over Bondevik II-regjeringens utflytting av arbeidsplasser
AP170221 Regjeringen har vedtatt utflytting og nyetablering av 620 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
AP170221 Og for de små stedene som får en statlig virksomhet vil det være et solid bidra av arbeidsplasser selv om det ikke er så mange.
AP170221 Han ville gjort det samme igjen, og han støtter Sanners nye forslag til utflytting av arbeidsplasser .
AP170221 Forrige uke avdekket Aftenposten at kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) ville flytte hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AP170221 Et større mangfold av arbeidsplasser har gjort regionen mer attraktiv, men har ikke ført til mange nye arbeidsplasser .
AP170221 Et større mangfold av arbeidsplasser har gjort regionen mer attraktiv, men har ikke ført til mange nye arbeidsplasser.
AP170221 Det var dommen over Bondevik II-regjeringens utflytting av 900 statlige arbeidsplasser i 2003, ifølge en omfattende evaluering foretatt seks år senere.
AP170221 - Både Sanners forslag og utflyttingen jeg tok initiativ til svarer til mindre enn et års vekst av statlige arbeidsplasser i Oslo.
AP170221 januar 2003 proklamerte daværende arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman ( H ) med brask og bram at åtte statlige tilsyn og 900 arbeidsplasser skulle ut av Oslo.
AA170221 Regjeringen samler virkemidler i en ny havstrategi for å skape arbeidsplasser og øke verdiskapningen i havbaserte næringer.
AA170221 - Til tross for at næringen er inne i en krevende periode, vil den fortsatt bidra til arbeidsplasser , verdiskaping og store inntekter til fellesskapet.
AA170221 Flere arbeidsplasser og større økonomisk utbytte er målet for regjeringens nye havstrategi.
AA170221 - Til tross for at næringen er inne i en krevende periode, vil den fortsatt bidra til arbeidsplasser , verdiskaping og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
AA170221 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
VG170220 Valget av Trump som president i USA og britenes ønske om å forlate EU truer rammebetingelsene for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser .
VG170220 Et sterkt EU og et USA som er åpent mot omverden, er derfor svært viktig for Norge og norske arbeidsplasser .
VG170220 Den viktigste jobben nå er å beholde og skape nye arbeidsplasser .
SA170220 I tillegg til alt annet vil det være svært kjærkomne arbeidsplasser for entreprenørene våre i de sju årene prosjektet er i byggefase.
SA170220 For dette blir det arbeidsplasser , vekst og velstand av.
SA170220 Det dreier seg om å knytte sammen UiS, OD, Petil, IRIS, Ipark, SUS og Forusmiljøet - i sum mer enn 60.000 arbeidsplasser .
DA170220 Og det kunne godt vært 4.000 statlige arbeidsplasser regjeringen gikk inn for å lokalisere utenfor Oslo, sier Jenny Følling ( Sp ), fylkesordfører i Sogn og Fjordane.
DA170220 Nederst på lista er Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark med henholdsvis 1,2, 1,3 og 1,6 prosent av statlige arbeidsplasser .
DA170220 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) under pressekonferansen om regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser .
DA170220 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) har fått kritikk etter at han torsdag la fram regjeringens plan om å flytte 1.200 statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
DA170220 - Regjeringen skal tross alt ha pluss for å forsøke på tusen arbeidsplasser , selv om det godt kunne vært flere, sier Følling.
AP170220 Og jo da, hensynet både til egen by og til arbeidsplassene ( såpass ærlig synes jeg forkjemperne bør være : Oslo har rent faktisk den største tilgangen på kompetent arbeidskraft ) taler mot å fjerne statlige arbeidsplasser herfra.
AA170220 Og det kunne godt vært 4.000 statlige arbeidsplasser regjeringen gikk inn for å lokalisere utenfor Oslo, sier Jenny Følling ( Sp ), fylkesordfører i Sogn og Fjordane.
AA170220 Nederst på lista er Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark med henholdsvis 1,2, 1,3 og 1,6 prosent av statlige arbeidsplasser . ( ©NTB ) ¶
AA170220 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) har fått kritikk etter at han torsdag la fram regjeringens plan om å flytte 1.200 statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AA170220 - Regjeringen skal tross alt ha pluss for å forsøke på tusen arbeidsplasser , selv om det godt kunne vært flere, sier Følling.
VG170219 RUNGENDE NEI : Innbyggerne i Leikanger kommune frykter for selvråderetten, velferdstjenestene, arbeidsplasser og skoler, sier ordfører Jon Håkon Odd ( Ap ).
VG170219 Frykten er at arbeidsplasser skal forsvinne hvis de blir slått sammen med det større Sogndal, og at Sogndal får kommunehuset.
SA170219 To viktige momenter i lørdagens tale var i likhet med tidligere valgkamptaler arbeidsplasser i USA og landets sikkerhet.
DN170219 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal etablere 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo og vurderer å flytte ytterlige 1200.
DN170219 To viktige momenter i lørdagens tale var i likhet med tidligere valgkamptaler arbeidsplasser i USA og landets sikkerhet.
AA170219 To viktige momenter i lørdagens tale var i likhet med tidligere valgkamptaler arbeidsplasser i USA og landets sikkerhet.
AA170219 Tajik sier også at Ap gjentatte ganger har lagt fram målrettede forslag om å bruke kompetansen fra oljesektoren til å skape nye arbeidsplasser i andre sektorer - men at regjeringspartiene har stemt dette ned.
AA170219 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
VG170218 Arbeidsplasser kommer tilbake, slik dere aldri har sett før.
VG170218 Å flytte allerede eksisterende arbeidsplasser er en større oppgave som koster penger og rammer fagmiljø.
VG170218 | Ja til statlige arbeidsplasser utenfor Oslo ¶
VG170218 Vi er glade for at regjeringen lover flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
VG170218 Sanner varsler at opp til 1200 arbeidsplasser og 600 studieplasser kan bli flyttet ut, men antakelig færre.
VG170218 Men det er ikke verdt å presse igjennom utflytting dersom eneste gevinst er håndfull nye arbeidsplasser i distriktene.
VG170218 En håndfull statlige arbeidsplasser alene er ikke nok til å få folk i husene.
VG170218 Norsk forsvarspolitikk har alt for ofte handlet om arbeidsplasser og bosetting i distriktene, og alt for lite om forsvar av landet.
SA170218 Selv om forslagene har forskjellige utgangspunkt og berører forskjellige temaer, har de til felles at de vil svekke norsk sokkels konkurransedyktighet og neppe skape flere norske arbeidsplasser .
FV170218 Sørlandet er taperen i kampen om å få statlige arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslo.
FV170218 Jan Tore Sanner ( H ) offentliggjorde torsdag hvilke arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslo.
DB170218 Når det gjelder fokus på arbeidsplasser , er visst Ap det eneste saliggjørende.
DB170218 Men mange partier gjør mye for å skape arbeidsplasser .
DB170218 Men Ap vil jo øke skattene med 15 milliarder kroner, noe som ikke betyr ny utvikling og nye arbeidsplasser .
DB170218 Han viser også til at regjeringen torsdag la fram en strategi for å ta hele landet i bruk ved å flytte ut statlige arbeidsplasser .
DB170218 Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik mener det er sterkt beklagelig at LO-leder Gerd Kristiansen underslår hva regjeringen og andre partier gjør for å skape arbeidsplasser Foto : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶
DB170218 Det problematiske er at LO bruker så mye av medlemmenes penger til å fremme ett partis politkk, og underslår fakta om hva denne regjeringen har gjort for å skape arbeidsplasser og gode rammebetingelser, sier Nesvik.
DB170218 - Høyre og Frp-regjeringen skaper ikke arbeidsplasser , rekordmange er uten jobb, og tryggheten i arbeidslivet svekkes.
DB170218 Men intensjonen bak en utflytting må være mer visjonær enn bare å skulle styrke en by med ti, ( 10 ! ) arbeidsplasser .
DB170218 FLYTTEFOT : Kulturminister Linda Hofstad Helleland har fått beskjed om å flytte noen statlige arbeidsplasser .
DB170218 Er flyttingen av ti arbeidsplasser til Bodø verdt raseringen av et fagfelt ?
DB170218 Det er selvfølgelig åpenbar t at alle statlige arbeidsplasser ikke skal ligge i Oslo.
DB170218 630 statlige arbeidsplasser skal ut av Oslo.
DB170218 | Er flyttingen av ti arbeidsplasser til Bodø verdt raseringen av et fagfelt ?
DB170218 Og det er nettopp det som må være poenget : Flytting av statlige arbeidsplasser bør fortrinnsvis skje til steder der det finnes relevante kompetansemiljøer eller der det er gode muligheter for å utvikle slik kunnskap.
DB170218 I dag er det 50 000 statlige arbeidsplasser i Oslo, så det er nok å ta av. 1200 arbeidsplasser og 600 studieplasser kan bli flyttet ut av Oslo ¶
DB170218 Derfor var det knapt noen tilfeldighet at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner - sammen med pådriveren Venstre - denne uka kunne legge fram en plan for utflytting av 630 statlige arbeidsplasser .
DB170218 Derfor er det i prinsippet ikke noe galt når også den nåværende regjeringen vil flytte statlige arbeidsplasser til andre deler av landet.
DB170218 De har som mål at ytterligere 1200 arbeidsplasser og 600 studieplasser ( Politihøgskolen ) skal ut av hovedstaden de nærmeste årene.
DB170218 1200 arbeidsplasser og 600 studieplasser kan bli flyttet ut av Oslo ¶
DB170218 | Er flyttingen av ti arbeidsplasser til Bodø verdt raseringen av et fagfelt ?
BT170218 Utflyttingen av statlige arbeidsplasser bør være startskuddet, ikke målgangen.
BT170218 UT MOT HAVET : Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) annonserte denne uken at over 600 arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
BT170218 Torsdag annonserte kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ), sammen med samarbeidspartiet Venstre, at regjeringen flytter ut 630 statlige arbeidsplasser fra Oslo.
BT170218 I Oslo er det over 50.000 statlige arbeidsplasser .
BT170218 Flere av punktene på listen er også nyetableringer, ikke direkte utflytting av eksisterende arbeidsplasser .
BT170218 Dette er likevel ikke helt lett å regne på, fordi noen av dem erstatter eksisterende arbeidsplasser .
BT170218 Det er ingen grunn til at statlige arbeidsplasser skal hope seg opp i hovedstaden.
BT170218 Derfor var den mest positive nyheten denne uken at regjeringen også vurderer utflytting av flere større arbeidsplasser , blant dem Språkrådet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.
BT170218 - Jeg føler meg ganske sikker på at vi kommer til å flytte ut flere statlige arbeidsplasser enn Victor Norman, sier Venstres André N.
BT170218 Samme rapport viser at det frem mot 2030 er potensial for over 12 000 nye arbeidsplasser innen fiskeri og havbruk, så vel som 2000 nye arbeidsplasser innen reiseliv.
BT170218 Samme rapport viser at det frem mot 2030 er potensial for over 12 000 nye arbeidsplasser innen fiskeri og havbruk, så vel som 2000 nye arbeidsplasser innen reiseliv.
BT170218 Oljeplattformer, utslipp og ulykker kan gjøre at bærekraftige arbeidsplasser forsvinner for noen få år med fossilsatsing.
BT170218 Maksimalt 1100 arbeidsplasser innen oljenæringen fremstår ikke som noe vesentlig løft for Nord-Norge, snarere kan det bli helt motsatt.
BT170218 I tillegg kommer det frem at oljeutvinning i de sårbare havområdene neppe gir mange arbeidsplasser .
BT170218 I regjeringsrapporten « Framtid i nord » kan vi lese om muligheten for mellom 400 og 1100 nye, men kortsiktige, arbeidsplasser i oljenæringen ved oljeboring i LoVeSe.
BT170218 De 1100 arbeidsplassene i oljen kan raskt fortrenge tusenvis av både eksisterende og fremtidige arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv.
AP170218 - Bedriftsskattene får endelig sin nødvendige reform, bedriftsreguleringer blir fjernet, investeringer i infrastruktur vil øke og selskaper investerer mer i å skape amerikanske arbeidsplasser .
AP170218 Hva er da lettere enn å dra Oslo-kortet, spør han, og understreker at han aldri har vært mot å opprette nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
AP170218 Han begynner med forslaget om å flytte statlige arbeidsplasser , som han betegner som ren symbolpolitikk.
AP170218 Det har vært en uke der by og land har stått mann mot mann : Regjeringen varsler utflytting av 1000 statlige arbeidsplasser fra Oslo, Aftenposten har skrevet om raseriet i distriktene, og en meningsmåling viser at seks av ti nordmenn mener at Oslo har for mye makt.
AP170218 Det er ikke snakk om å fylle opp arbeidsplasser på Andøya som mister mange.
AP170218 - Men å flytte etablerte arbeidsplasser er aldri bra, heller ikke i distriktene.
AP170218 Langsomt skapes nye arbeidsplasser i Italia takket være forsiktige endringer av arbeidsmarkedet, ifølge en OECD-rapport som ble lagt frem for et par dager siden.
AA170218 Hva er da lettere enn å dra Oslo-kortet ? spør han og understreker at han aldri har vært mot å opprette nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
AA170218 Han begynner med forslaget om å flytte statlige arbeidsplasser , som han betegner som ren symbolpolitikk.
AA170218 Det har vært en uke der by og land har stått mann mot mann : Regjeringen varsler utflytting av 1000 statlige arbeidsplasser fra Oslo, Aftenposten og Adresseavisen har skrevet om raseriet i distriktene, og en meningsmåling viser at seks av ti nordmenn mener at Oslo har for mye makt.
AA170218 Det er ikke snakk om å fylle opp arbeidsplasser på Andøya som mister mange.
AA170218 - Men å flytte etablerte arbeidsplasser er aldri bra, heller ikke i distriktene.
AA170218 Stenseng er positiv til at arbeidsplasser etableres utenfor Oslo og i noen tilfeller flyttes ut av hovedstaden, mens Johansen er motstander av utflytting av eksisterende arbeidsplasser .
AA170218 Stenseng er positiv til at arbeidsplasser etableres utenfor Oslo og i noen tilfeller flyttes ut av hovedstaden, mens Johansen er motstander av utflytting av eksisterende arbeidsplasser.
AA170218 Men å flytte ut eksisterende arbeidsplasser er noe ganske annet.
AA170218 Han viser at Oslo-representant Jan Bøhler protesterer mot utflytting, mens Oppland-representant Rigmor Aasrud er skuffet over at det ikke kommer flere arbeidsplasser til hennes hjemfylke.
AA170218 Fra før er 630 arbeidsplasser så langt i stortingsperioden vedtatt utflyttet eller nyetablert utenfor hovedstaden.
AA170218 Den indre Ap-striden om utflytting av statlige arbeidsplasser får Høyres kommunalpolitiske talsperson Frank Jenssen til å trekke på smilebåndet.
AA170218 At Høyre-representanter i Oslo også protesterer mot utflytting av eksisterende arbeidsplasser , er noe annet.
AA170218 - Jeg er glad for alle nye statlige arbeidsplasser som etableres utenfor Oslo.
AA170218 - I Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo.
AA170218 TA OSLO I BRUK : Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, liker dårlig at statlige arbeidsplasser skal flyttes fra hovedstaden til andre steder i landet.
AA170218 Oslos byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) har i et intervju med VG fyrt seg opp over regjeringen og Venstre som vil flytte noen hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AA170218 Hvor er Raymond Johansens stemme når Oslo hvert eneste år får mange hundre nye statlige arbeidsplasser ?
AA170218 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
SA170217 I motsetning til enkelte andre lokale prosjekter i offentlig regi er vi imidlertid svært opptatt av å skape gode økonomiske resultater slik at vi kan sikre nye arbeidsplasser , aktivitet i regionen og sikre at nye prosjekter kan utvikles.
SA170217 Stavanger-området blir ikke kompensert for oljenedtur eller skjevfordeling av statlige arbeidsplasser i mesterskapet om å få byråkrater fra Oslo.
SA170217 Jan Tore Sanner ( H ) presenterte fredag hva som skal avgjøre kampen om lokalisering av statlige arbeidsplasser .
SA170217 I motsetning til enkelte andre lokale prosjekter i offentlig regi er vi imidlertid svært opptatt av å skape gode økonomiske resultater slik at vi kan sikre nye arbeidsplasser , aktivitet i regionen og sikre at nye prosjekter kan utvikles.
FV170217 | Null arbeidsplasser til Agder : Venstre-spark til Høyre ¶
DN170217 | Ap-sekretær positiv til utflytting av arbeidsplasser
DN170217 Men i Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.
DN170217 Fra før er 630 arbeidsplasser så langt i stortingsperioden vedtatt utflyttet eller nyetablert utenfor Oslo.
DN170217 Det er 47.000 statlige arbeidsplasser i Oslo.
DN170217 Ap-toppene i Oslo som gikk kraftig ut mot regjeringens forslag om utflytting av statlige arbeidsplasser , er ikke på linje med partiledelsen.
DN170217 Ap-sekretær Kjersti Stenseng slår fast at partiet er positivt til utflytting av statlige arbeidsplasser .
DB170217 Nye arbeidsplasser skapes og forurensingen er redusert.
DA170217 Vel, rett medisin for flere arbeidsplasser er ikke flere kulturmidler.
DA170217 Stavanger trenger flere arbeidsplasser .
DA170217 I en tid hvor Rogaland og Stavanger trenger lavere skatter og avgifter for å skape grobunn for nye arbeidsplasser og investeringer, vil Ap øke skattenivået med 15 milliarder for å dele ut 1300 millioner på kulturfeltet.
DA170217 Hadia Tajik og Arbeiderpartiet hadde store utfordringer med å finne ut om de var for flere arbeidsplasser i « oljå ».
DA170217 Det er ikke staten som skal være grobunn for arbeidsplasser .
DA170217 DEBATT : Det er ikke staten som skal være grobunn for arbeidsplasser .
DA170217 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) klager over utflytting av arbeidsplasser fra Oslo.
DA170217 At de samme områdene får 630 arbeidsplasser i retur betyr at mindre steder kan tilby jobb til personer med høyere utdannelse.
BT170217 Trump uttalte at forskriften ville ha medført tap av arbeidsplasser da han satte sin signatur på vedtaket. ( ©NTB ) ¶
BT170217 KASTET UT : Arbeiderpartiet kaster eldre ut fra sine hjem for å skaffe lokaler til kommunale arbeidsplasser , skriver innsender.
AP170217 Steen vil også slå et slag for holdningen til statlige arbeidsplasser .
AP170217 Steen mener bestemt at det å flytte arbeidsplasser er et dårlig verktøy.
AP170217 Jan Bøhler reagerte kraftig på utflytting av arbeidsplasser fra Oslo.
AP170217 I går lot han seg provosere i debatten om utflytting av arbeidsplasser .
AP170217 Hundrevis av arbeidsplasser skal ut av Oslo.
AP170217 Han tror heller ikke at flytting av noen offentlige arbeidsplasser vil påvirke befolkningspresset i Oslo.
AP170217 Han peker på at det å bygge opp arbeidsplasser tar lang tid, og at flytting raserer arbeidsplasser og miljøer.
AP170217 Han peker på at det å bygge opp arbeidsplasser tar lang tid, og at flytting raserer arbeidsplasser og miljøer.
AP170217 Det er en undervurdering av offentlige arbeidsplasser , og man bommer hvis man tror at disse bare kan flyttes rundt, mener han.
AP170217 Bjørlo mener at det finnes en mengde miljøer og arbeidsplasser i Sogn og Fjordane som beviser at Utkant-Norge har evnene til å samle kompetanse og bygge opp avanserte kunnskapsmiljø.
AP170217 - Undervurderer offentlige arbeidsplasser
AP170217 - Mange tror at offentlige arbeidsplasser ikke krever noe.
AP170217 - Det er ufattelig provoserende å sitte her å vite hvilke kompetansemiljøer vi sitter på ute i distriktene, og så alltid bli møtt av kompetanse-kortet - argumentet om at kompetanse blir rasert dersom statlige arbeidsplasser blir flyttet ut av Oslo, sier Bjørlo.
AP170217 - Det blir ikke flere arbeidsplasser av å flytte dem.
AP170217 Torsdag presenterte kommunalminister Jan Tore Sanner sin plan for flytting av statlige arbeidsplasser .
AP170217 Ja, det virker slik når 630 statlige arbeidsplasser planlegges flyttet ut av Oslo.
AP170217 Ansatte demonstrerte i 2003 foran Stortinget da statlige arbeidsplasser skulle flyttes ut av Oslo.
AP170217 Jo mer Raymond Johansen ( Ap ) raser mot utflytting av arbeidsplasser , desto viktigere blir det for Regjeringen å gjennomføre det.
AA170217 Vi skal skape arbeidsplasser til det amerikanske folk.
AA170217 | Ap-topper i klinsj om statlige arbeidsplasser
AA170217 Men å flytte ut eksisterende arbeidsplasser er noe ganske annet.
AA170217 Men i Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, sier Stenseng til NTB.
AA170217 Han mener det er snakk om en omfattende utflytting av statlige arbeidsplasser , selv om flertallet av de 630 arbeidsplassene som skal ut av Oslo, er nyetableringer.
AA170217 Fra før er 630 arbeidsplasser så langt i stortingsperioden vedtatt utflyttet eller nyetablert utenfor hovedstaden.
AA170217 Det er 47.000 statlige arbeidsplasser i Oslo.
AA170217 Den tidligere Ap-sekretæren er helt uenig med sin etterfølger Kjersti Stenseng i synet på hva som er " omfattende utflytting " av statlige arbeidsplasser .
AA170217 Ap-ledelsen er positiv til utflytting av statlige arbeidsplasser , men møter motbør i Oslo.
AA170217 - Jeg er glad for alle nye statlige arbeidsplasser som etableres utenfor Oslo.
AA170217 - At vi ikke har et sterkt behov for statlige arbeidsplasser , er feil.
AA170217 | Økt boligbygging og utflytting av arbeidsplasser skal redde distriktene ¶
AA170217 I tillegg kommer planene om utflytting av statlige arbeidsplasser som ble kjent torsdag. ( ©NTB ) ¶ | - Norsk skole er ikke lagd for gutter ¶
AA170217 Dessuten flyttes altså statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AA170217 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170217 Noen voldsom flytting av makt og arbeidsplasser er det ikke, men like fullt et svært riktig og viktig grep.
AA170217 Mest forunderlig er det at det kalles « utflytting » av statlige arbeidsplasser .
AA170217 Mens byråkratiet vokser, har lite skjedd av nytenkning ved lokalisering av statlige institusjoner og arbeidsplasser .
AA170217 Fredag kommer en plan om lokalisering av hundrevis av statlige arbeidsplasser utenfor hovedstaden.
AA170217 Det burde samtidig lages en plan for nye statlige arbeidsplasser i Oslo, ikke bare utenfor.
VG170216 Sanner planlegger å flytte ut flere statlige arbeidsplasser enn den rødgrønne regjeringen klarte i løpet av sine åtte år.
VG170216 Regjeringen har bestemt seg for å flytte 630 arbeidsplasser i staten ut av Oslo.
VG170216 PÅDRIVER : Det er Venstre som har vært den største pådriveren for å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
VG170216 FLYTTESJAU : Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) vil flytte inntil 1800 arbeidsplasser i staten ut av hovedstaden.
VG170216 Da partiet inngikk en avtale med regjeringspartiene om nytt inntektssystem for kommunene, krevde Venstre omfattende utflytting av statlige arbeidsplasser .
VG170216 Arnstad viser til at det er tre år siden Stortinget ba regjeringen fremme forslag om en helhetlig plan for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
VG170216 - Vi vil vurdere å flytte arbeidsplasser både til Nord-Norge, Vestlandet, Stavanger, Agder, Trøndelag og Innlandet, sier han.
VG170216 - I tillegg må vi ikke glemme at regjeringen har sentralisert 600 arbeidsplasser i Skatteetaten, og at Oslo hadde en vekst på 2000 statlige arbeidsplasser de to første årene etter at regjeringen tiltrådte.
VG170216 - I tillegg må vi ikke glemme at regjeringen har sentralisert 600 arbeidsplasser i Skatteetaten, og at Oslo hadde en vekst på 2000 statlige arbeidsplasser de to første årene etter at regjeringen tiltrådte.
VG170216 Regjeringen har bestemt seg for å flytte 630 arbeidsplasser i staten ut av Oslo.
VG170216 OPPGITT : Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) mener regjeringen ikke har noen grunn til å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
VG170216 Jeg har ikke noe imot at det skal etableres nye og statlige arbeidsplasser, men her er det snakk om å flytte allerede eksisterende arbeidsplasser og miljøer, sier Johansen.
VG170216 Jeg har ikke noe imot at det skal etableres nye og statlige arbeidsplasser , men her er det snakk om å flytte allerede eksisterende arbeidsplasser og miljøer, sier Johansen.
VG170216 Hvis de skal øke sysselsettingen i Norge ved å fjerne statlige arbeidsplasser i Oslo så blir jeg helt oppgitt, sier Raymond Johansen til VG.
VG170216 Byrådsleder Raymond Johansen er nådeløs mot regjeringspartiene og Venstre som vil flytte hundrevis av arbeidsplasser ut av Oslo.
VG170216 - Regjeringen har knapt klart å skape noen arbeidsplasser i privat sektor.
VG170216 - Det er jo statlige arbeidsplasser over hele landet.
SA170216 Sluttspurten i kampen om hundrevis av arbeidsplasser har startet.
SA170216 Jan Tore Sanner ( H ) og Siv Jensen ( Frp ) er enige om en plan om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
SA170216 Inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser kan bli flyttet ut av Oslo som følge av en enighet mellom regjeringspartiene og Venstre.
FV170216 Ytterligere 1200 arbeidsplasser under er vurdering, men Sørlandet får ingen løfter.
FV170216 | 1200 arbeidsplasser kan bli flyttet ut : Ingen løfter til Agder ¶ 630 statlige arbeidsplasser er vedtatt flyttet ut fra Oslo.
FV170216 | 1200 arbeidsplasser kan bli flyttet ut : Ingen løfter til Agder ¶ 630 statlige arbeidsplasser er vedtatt flyttet ut fra Oslo.
DN170216 Sist arbeidsplasser ble flyttet ut, kostet det én million per arbeidsplass.
DN170216 Regjeringen vurderer å flytte 1200 arbeidsplasser ut av Oslo.
DN170216 - Han er litt bekymret for at omstillingen har skapt arbeidsplasser i offentlig sektor og bygg og anlegg, men ville nok helst se at det var vekst i tradisjonell eksportindustri som ekspanderte, sier Bruce.
DN170216 » Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vurderer å flytte en rekke arbeidsplasser ut av Oslo.
DN170216 « Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo, i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser .
DN170216 Regjeringen vurderer å flytte 1200 arbeidsplasser ut av Oslo.
DN170216 de statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.
DN170216 Satsing på arbeidsplasser i hele landet er viktigste poenget i meldingen, sier kommunalminister Sanner.
DN170216 Flere arbeidsplasser og færre reguleringer er noe av det statsråd Jan Tore Sanner ( H ) håper skal lokke utflyttet ungdom tilbake til landet.
DN170216 - Vi gjennomfører også forenklinger av utmarksforvaltningen, som betyr mye for arbeidsplasser i distriktene, sier kommunalministeren.
DB170216 Satsing på arbeidsplasser i hele landet er viktigste poenget i meldingen, sier kommunalminister Sanner.
DB170216 Flere arbeidsplasser og færre reguleringer er noe av det statsråd Jan Tore Sanner ( H ) håper skal lokke utflyttet ungdom tilbake til bygda.
DB170216 - Vi gjennomfører også forenklinger av utmarksforvaltningen, som betyr mye for arbeidsplasser i distriktene, sier kommunalministeren.
DB170216 Å bygge nye arbeidsplasser i distriktene er noe annet enn å flytte eksisterende institusjoner, sier Tybring-Gjedde.
DB170216 ¶ KRITISK : Oslo-representant og Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde kritiserer regjeringen for forliket med Ventre om å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
DB170216 Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for distrikts-Norge.
DB170216 Så langt i denne regjeringsperioden er det vedtatt å flytte ut eller etablere om lag 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
DB170216 Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget etter en avtale i fjor vår.
DB170216 Han er også sterkt mot flytting av eksisterende arbeidsplasser og miljøer.
DB170216 Det står i samarbeidserklæringen av det skal flyttes arbeidsplasser ut fra Oslo, men ikke noe om hvilke arbeidsplasser , når og hvor mange.
DB170216 Det står i samarbeidserklæringen av det skal flyttes arbeidsplasser ut fra Oslo, men ikke noe om hvilke arbeidsplasser, når og hvor mange.
DB170216 ( Dagbladet ) : Regjeringspartiene og Venstre la i ettermiddag fram en plan for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet.
DB170216 Regjeringen ønsker å flytte mange hundre statlige arbeidsplasser til andre steder i landet.
DB170216 Men det som blir leit er når de velger å flytte arbeidsplasser som allerede er i Oslo, fordi de som jobber der har et nettverk og en familie.
DB170216 Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser ut av Oslo.
DB170216 Dette er 40 arbeidsplasser som kan bli flyttet 400-500 kilometer unna.
DB170216 Begge to har forståelse for at man ønsker å ha statlige arbeidsplasser spredt rundt i landet, men misliker at det betyr en flytting av allerede eksisterende arbeidsplasser .
DB170216 Begge to har forståelse for at man ønsker å ha statlige arbeidsplasser spredt rundt i landet, men misliker at det betyr en flytting av allerede eksisterende arbeidsplasser.
DB170216 - Vi støtter og har forståelse for at statlige arbeidsplasser skal spres rundt i hele landet, men når man jobber med det vi jobber med så er det utfordrende å skulle bli dratt helt ut av fagmiljøet og bli plassert et annet sted, sier Thompson. 1200 arbeidsplasser og 600 studieplasser kan bli flyttet ut av Oslo ¶
DB170216 1200 arbeidsplasser og 600 studieplasser kan bli flyttet ut av Oslo ¶
DB170216 ¶ FLYTTEPLANER : Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser ut av Oslo.
DB170216 Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget etter en avtale i fjor vår.
DB170216 Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser ut av Oslo.
DB170216 - Vi har tro på at det finnes gode kompetansemiljø rundt i landet, og vil bruke statlige arbeidsplasser for å styrke disse.
DB170216 - Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for Distrikts-Norge.
DB170216 - Selv om vi ikke skal flytte alle disse, er det et betydelig omfang av oppgaver vi nå vurderer å flytte ut av Oslo, heter det i en pressemelding fra regjeringspartiene og Venstre om planen for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet.
DB170216 Å skaffe arbeidsplasser som gjør at vi overlever oljen, er ikke noe det frie markedet kan gjøre alene.
DB170216 Kampen for klimajobber og grønne arbeidsplasser er broen til en bedre framtid.
DB170216 Raymond Johansen-byrådet har intensivert innsatsen mot arbeidsledigheten, men for den blåblå regjeringen har flere arbeidsplasser ikke vært en prioritet.
DA170216 Så langt i denne regjeringsperioden er det vedtatt å flytte ut eller etablere om lag 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
DA170216 Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget etter en avtale i fjor vår.
DA170216 Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte inntil 1200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser ut av Oslo.
DA170216 Fakta om statlige arbeidsplasser som vurderes flyttet ut av Oslo : ¶ * 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser skal gjennomgås med tanke på utflytting.
DA170216 - Vi har tro på at det finnes gode kompetansemiljø rundt i landet, og vil bruke statlige arbeidsplasser for å styrke disse.
DA170216 - Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for Distrikts-Norge.
DA170216 - Selv om vi ikke skal flytte alle disse, er det et betydelig omfang av oppgaver vi nå vurderer å flytte ut av Oslo, heter det i en pressemelding fra regjeringspartiene og Venstre om planen for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet.
DA170216 Med nedleggelser følger imidlertid ofte tap av arbeidsplasser .
DA170216 Det er ikke snakk om å legge ned noen arbeidsplasser på nåværende tidspunkt.
DA170216 | Slik skal bygda reddes ¶ Arbeidsplasser og færre reguleringer skal få ungdom som flytter fra bygda til å reise hjem igjen.
DA170216 Sanner understreker at det viktigste poenget i meldingen er satsingen på arbeidsplasser i hele landet.
DA170216 Meldingen legges fram rett etter at regjeringen varslet en storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
DA170216 I tillegg til en satsing på arbeidsplasser i distriktene opplever også storbyene en rekke utfordringer, blant annet knyttet til enorm tilflytting.
DA170216 - Vi gjennomfører også forenklinger av utmarksforvaltningen, som betyr mye for arbeidsplasser i distriktene.
DA170216 Statlige arbeidsplasser som vurderes flyttet ut av Oslo ¶ * 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser skal gjennomgås med tanke på utflytting.
DA170216 Bakgrunnen for flyttingen er et kompromiss mellom regjeringspartiene og Venstre, som støttet det nye inntektssystemet til kommunene mot at statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo. 630 jobber skal legges utenfor hovedstaden, men over halvparten av dem er nye etableringer.
DA170216 - Dette betyr flere spennende arbeidsplasser som kan bidra til at flere unge flytter hjem etter endte studier, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) om flytteplanen.
DA170216 | Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte 1.200 arbeidsplasser og 600 studieplasser ut av Oslo ¶
DA170216 Statlige arbeidsplasser som vurderes flyttet ut av Oslo ¶ * 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser skal gjennomgås med tanke på utflytting.
DA170216 Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget etter en avtale i fjor vår.
DA170216 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under pressekonferansen om regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser .
DA170216 Inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser kan bli flyttet ut av Oslo som følge av enigheten mellom regjeringspartiene og Venstre.
DA170216 I alt 1.200 arbeidsplasser og rundt 600 studieplasser er aktuelle for utflytting, ifølge de tre partiene.
DA170216 - Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for Distrikts-Norge, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André Skjelstad.
DA170216 - Utflytting av arbeidsplasser gir spennende karrieremuligheter og kan føre til at flere flytter hjem igjen etter studiene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) da de tre partiene, som sammen har flertall på Stortinget, presenterte sine planer på en pressekonferanse i Oslo torsdag.
AP170216 | Regjeringen og Venstre vurderer å legge 1800 arbeidsplasser utenfor Oslo ¶
AP170216 Vi har god erfaring med utflytting av arbeidsplasser , sa han.
AP170216 Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for Distrikts-Norge.
AP170216 Språkrådet ( KUD ) : Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurderer å lokalisere Språkrådet ( 34 arbeidsplasser ) utenfor Oslo.
AP170216 Rundt 394 av de 630 er nyetableringer, 236 er faktisk flytting av eksisterende arbeidsplasser .
AP170216 Regjeringen legger fredag frem en planen for lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
AP170216 Regjeringen har vedtatt utflytting og nyetablering av 620 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
AP170216 Men når det etableres nye arbeidsplasser , er vi opptatt av at det skal skje utenfor Oslo.
AP170216 Med unntak av etablering av 58 arbeidsplasser på Tynset, på det lenge planlagte « Norsk helsearkiv », går arbeidsplassene stort sett til store og små byer.
AP170216 Hvorfor presenterer du ikke en ferdig utredet liste over arbeidsplasser som skal flyttes, Sanner ?
AP170216 Flere arbeidsplasser til bl.a.
AP170216 Den utflyttingen som nå foreslås, skjer etter samme mal som i Bondeviks andre regjering, da Høyre, KrF og Venstre vedtok utflytting av rundt 900 statlige arbeidsplasser i 2003.
AP170216 Den største utflyttingen av en enkeltarbeidsplass er utflytting av 100 arbeidsplasser i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.
AP170216 De flyttes til Bergen, som også får 23 nyetablerte arbeidsplasser .
AP170216 - Av totalt 1800 arbeidsplasser så skal hele 1200 utredes.
AP170216 235 arbeidsplasser og nyetablere i underkant av 400 utenfor Oslo.
AP170216 | Regjeringen og Venstre kan komme til å sende 1800 arbeidsplasser ut av Oslo ¶
AP170216 Vi har god erfaring med utflytting av arbeidsplasser , sa han.
AP170216 Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for Distrikts-Norge.
AP170216 Språkrådet ( KUD ) : Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurderer å lokalisere Språkrådet ( 34 arbeidsplasser ) utenfor Oslo.
AP170216 Rundt 394 av de 630 er nyetableringer, 236 er faktisk flytting av eksisterende arbeidsplasser .
AP170216 Regjeringen legger fredag frem en planen for lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
AP170216 Regjeringen har vedtatt utflytting og nyetablering av 620 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
AP170216 Men når det etableres nye arbeidsplasser , er vi opptatt av at det skal skje utenfor Oslo.
AP170216 Med unntak av etablering av 58 arbeidsplasser på Tynset, på det lenge planlagte « Norsk helsearkiv », går arbeidsplassene stort sett til store og små byer.
AP170216 Hvorfor presenterer du ikke en ferdig utredet liste over arbeidsplasser som skal flyttes, Sanner ?
AP170216 Flere arbeidsplasser til bl.a.
AP170216 Den utflyttingen som nå foreslås, skjer etter samme mal som i Bondeviks andre regjering, da Høyre, KrF og Venstre vedtok utflytting av rundt 900 statlige arbeidsplasser i 2003.
AP170216 Den største utflyttingen av en enkeltarbeidsplass er utflytting av 100 arbeidsplasser i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.
AP170216 De flyttes til Bergen, som også får 23 nyetablerte arbeidsplasser .
AP170216 - Av totalt 1800 arbeidsplasser så skal hele 1200 utredes.
AP170216 235 arbeidsplasser og nyetablere i underkant av 400 utenfor Oslo.
AP170216 | LO mot flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo : - Det går ikke an å behandle folk sånn ¶
AP170216 Opp mot 1000 arbeidsplasser flyttes ut fra Oslo : Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser
AP170216 Opp mot 1000 arbeidsplasser flyttes ut fra Oslo : Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ¶
AP170216 Kraftige reaksjoner på flytting av arbeidsplasser : - Hadde noe sånt skjedd hvor som helst ellers i landet, så ville det blitt et ramaskrik ¶
AP170216 Han sier de i LO Stat synes det er helt greit at statlige instanser og arbeidsplasser etableres utover landet.
AP170216 Etter det Aftenposten erfarer skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ha jobbet med en plan om utflytting av 600 arbeidsplasser , mens Venstre skal ha hatt 1000 som mål.
AP170216 Etter at Aftenposten avslørte regjeringens planer om å flytte hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo, har telefonen ringt jevnt og trutt på kontoret hos Aas.
AP170216 Egil André Aas, leder i LO Stat, tordner mot regjeringens utflytting av statlige arbeidsplasser .
AP170216 Det er stor spenning knyttet til hvilke andre etater som blir berørt og hvor mange arbeidsplasser som flyttes ut fra hovedstaden.
AP170216 - Men vi er knallhardt imot at etablerte arbeidsplasser flyttes.
AP170216 Nå flytter regjeringen hundrevis av arbeidsplasser ut av Oslo ¶
AA170216 Satsing på arbeidsplasser i hele landet er viktigste poenget i meldingen, sier kommunalminister Sanner.
AA170216 Flere arbeidsplasser og færre reguleringer er noe av det statsråd Jan Tore Sanner ( H ) håper skal lokke utflyttet ungdom tilbake til bygda.
AA170216 - Vi gjennomfører også forenklinger av utmarksforvaltningen, som betyr mye for arbeidsplasser i distriktene, sier kommunalministeren.
SA170215 Samtidig anslår Nærings- og handelsdepartementet at oljevirksomhet i området kan skape mellom 400 og 1100 arbeidsplasser .
SA170215 Rapporten « Framtid i Nord » fra Nærings- og handelsdepartementet i 2014 viser et stort potensial for tusenvis av arbeidsplasser i fornybare næringer.
SA170215 Oljeboring kan skape maksimum 1100 på bekostning av tusenvis av arbeidsplasser i fiskeriene.
SA170215 Ifølge med rapporten « Framtid i Nord » finnes det 10.000 mulige fremtidige arbeidsplasser i regionen.
SA170215 I dag finnes det 6500 arbeidsplasser i turist- og fiskerinæringen i Lofoten, Vesterålen og Senja.
SA170215 I Lofoten, Vesterålen og Senja er det 6500 arbeidsplasser innen fiskeri og turisme.
SA170215 Det vil si 10.000 arbeidsplasser innen fiskerinæringen, havbruk, og fornybar energi.
SA170215 Det er ikke en satsing på arbeidsplasser om vi skal ofre hele den bærekraftige industrien som allerede er i Lofoten.
FV170215 | Nye statlige arbeidsplasser til Sørlandet ¶
FV170215 Både Arendal og Kristiansand har gode nyheter i vente når regjeringen fredag legger fram en helhetlig plan for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
DN170215 Innsatsen for å redusere den globale oppvarmingen vil gi grunnlag for nye produksjonsmåter, nye virksomheter og nye arbeidsplasser .
DN170215 I møte med økt internasjonal konkurranse og ny produksjonsteknologi forsvinner arbeidsplasser , og arbeidsvilkår settes under press.
DB170215 Å endre ordningen, vil bety færre arbeidsplasser , mindre verdiskaping og at vi ikke får realisert alle verdiene på sokkelen.
DA170215 I tillegg er infrastruktur ekstremt viktig for å klare å skape helårs arbeidsplasser og spre turismen.
DA170215 - Det kan bli vanvittig mange arbeidsplasser av dette, svarer Willoch.
DA170215 Arbeidsplasser
DA170215 Med nedleggelser følger imidlertid ofte tap av arbeidsplasser .
DA170215 Det er ikke snakk om å legge ned noen arbeidsplasser på nåværende tidspunkt.
AP170215 | Kraftige reaksjoner på flytting av arbeidsplasser fra Oslo ¶
AP170215 Støttet av Venstre ønsker regjeringspartiene å flytte hundrevis av statlige arbeidsplasser ut i distriktene.
AP170215 Samtidig skal vi ta hele landet i bruk, og da er statlige arbeidsplasser et godt hjelpemiddel.
AP170215 Hva som nå skal skje er han ikke informert om, men generelt, når det gjelder etablerte institusjoner og arbeidsplasser , så er det ikke så lett.
AP170215 Han er slett ikke enig i at det allerede bor for mye folk her i byen og at distriktene trenger arbeidsplasser .
AP170215 Forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) sier til Aftenposten at de ikke er blitt orientert om hvilke arbeidsplasser som blir berørt og hvor mange ansatte det gjelder.
AP170215 En statlig arbeidsplass betyr mange steder mye mer enn i Oslo som i mange år har hatt en sterk og vellykket vekst i både innbyggere og statlige arbeidsplasser , sier Elvestuen.
AP170215 Deler av Oslo har like høy arbeidsløshet som oljekriserammede Stavanger, og både Tromsø og Trondheim har minst like mange statlige arbeidsplasser som Oslo i forhold til folketallet, sier Bøhler som ikke har noe imot å legge nye, statlige arbeidsplasser som ikke er avhengig av tett kontakt med de hovedstadsfunksjonene som bare finnes i Oslo, ut av byen.
AP170215 Deler av Oslo har like høy arbeidsløshet som oljekriserammede Stavanger, og både Tromsø og Trondheim har minst like mange statlige arbeidsplasser som Oslo i forhold til folketallet, sier Bøhler som ikke har noe imot å legge nye, statlige arbeidsplasser som ikke er avhengig av tett kontakt med de hovedstadsfunksjonene som bare finnes i Oslo, ut av byen.
AP170215 - Noe helt annet er å flytte veletablerte arbeidsplasser med hundrevis av ansatte som har etablert seg her i byen, ut på landet, sier Bøhler som håper å samle Oslo-benken på Stortinget i en samlet front mot forslaget.
AP170215 - Det er ingen tvil om at statlige arbeidsplasser bør være et virkemiddel i distriktspolitikken, men vi har vært skeptiske til utflytting.
AP170215 Blant annet arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser , miljø og sikkerhet, sier Morten Danielsen i Statsbygg.
AP170215 | Kraftige reaksjoner på flytting av arbeidsplasser fra Oslo ¶
AP170215 Støttet av Venstre ønsker regjeringspartiene å flytte hundrevis av statlige arbeidsplasser ut i distriktene.
AP170215 Samtidig skal vi ta hele landet i bruk, og da er statlige arbeidsplasser et godt hjelpemiddel.
AP170215 Hva som nå skal skje er han ikke informert om, men generelt, når det gjelder etablerte institusjoner og arbeidsplasser , så er det ikke så lett.
AP170215 Han er slett ikke enig i at det allerede bor for mye folk her i byen og at distriktene trenger arbeidsplasser .
AP170215 Forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) sier til Aftenposten at de ikke er blitt orientert om hvilke arbeidsplasser som blir berørt og hvor mange ansatte det gjelder.
AP170215 En statlig arbeidsplass betyr mange steder mye mer enn i Oslo som i mange år har hatt en sterk og vellykket vekst i både innbyggere og statlige arbeidsplasser , sier Elvestuen.
AP170215 Deler av Oslo har like høy arbeidsløshet som oljekriserammede Stavanger, og både Tromsø og Trondheim har minst like mange statlige arbeidsplasser som Oslo i forhold til folketallet, sier Bøhler som ikke har noe imot å legge nye, statlige arbeidsplasser som ikke er avhengig av tett kontakt med de hovedstadsfunksjonene som bare finnes i Oslo, ut av byen.
AP170215 Deler av Oslo har like høy arbeidsløshet som oljekriserammede Stavanger, og både Tromsø og Trondheim har minst like mange statlige arbeidsplasser som Oslo i forhold til folketallet, sier Bøhler som ikke har noe imot å legge nye, statlige arbeidsplasser som ikke er avhengig av tett kontakt med de hovedstadsfunksjonene som bare finnes i Oslo, ut av byen.
AP170215 - Noe helt annet er å flytte veletablerte arbeidsplasser med hundrevis av ansatte som har etablert seg her i byen, ut på landet, sier Bøhler som håper å samle Oslo-benken på Stortinget i en samlet front mot forslaget.
AP170215 - Det er ingen tvil om at statlige arbeidsplasser bør være et virkemiddel i distriktspolitikken, men vi har vært skeptiske til utflytting.
AP170215 Med nedleggelser følger imidlertid ofte tap av arbeidsplasser .
AP170215 Det er ikke snakk om å legge ned noen arbeidsplasser på nåværende tidspunkt.
AP170215 | Vil flytte 200 statlige arbeidsplasser til Steinkjer ¶
AP170215 Venstre støttet da en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AP170215 I løpet av det siste halvåret har regjeringen og samarbeidspartiet Venstre vurdert utflytting av flere hundre statlige arbeidsplasser fra hovedstaden Oslo, skriver Adressa.no.
AP170215 De helhetlige planene blir lagt på bordet torsdag ettermiddag - og kan bety at så mange som 1000 konkrete statlige arbeidsplasser vil få sin adresse revurdert i løpet av månedene som kommer med tanke på utflytting.
AP170215 Reaksjonene på planen om å flytte hundrevis av arbeidsplasser ut av Oslo er sterke : - Hadde noe sånt skjedd hvor som helst ellers i landet, så ville det blitt et ramaskrik, sier Jan Bøhler fra Oslo Ap.
AP170215 Aftenposten avslørte tirsdag regjeringens planer om å flytte hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AA170215 Lederen for Journalistforbundet, Lars Werge, mener at saken også vil ha betydning for en rekke andre arbeidsplasser .
AA170215 - Vår advokat har sett på perspektivene, og hun vurderer at det vil danne presedens i forhold til andre arbeidsplasser på vårt område, sier han.
AA170215 | Vil flytte 200 statlige arbeidsplasser til Steinkjer ¶
AA170215 Venstre støttet da en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AA170215 Partiene ønsket onsdag ettermiddag ikke å være tydelige på antallet statlige arbeidsplasser man nå vil vurdere, men understreker at antallet vil være « betydelig ».
AA170215 I løpet av det siste halvåret har regjeringen og samarbeidspartiet Venstre vurdert utflytting av flere hundre statlige arbeidsplasser fra hovedstaden Oslo.
AA170215 FLYTTESJAU : Regjeringspartiene og Venstre vil gjennomføre en storstilet utflytting av statlige arbeidsplasser .
AA170215 De helhetlige planene blir lagt på bordet torsdag ettermiddag - og kan bety at så mange som 1000 konkrete statlige arbeidsplasser vil få sin adresse revurdert i løpet av månedene som kommer med tanke på utflytting.
AA170215 Da Høyres Victor Norman sto i spissen for utflytting av 800 arbeidsplasser i ulike statlige tilsyn, ble det bråk.
AA170215 Med nedleggelser følger imidlertid ofte tap av arbeidsplasser .
AA170215 Det er ikke snakk om å legge ned noen arbeidsplasser på nåværende tidspunkt.
VG170214 - Uforholdsmessig mange offentlige arbeidsplasser ligger i Oslo.
VG170214 Investeringene uteblir, lønnsomheten faller og mange arbeidsplasser er borte eller truet av nedleggelse.
VG170214 Vi skal ikke bare kjøpe ubåter, men også lage et militært industrisamarbeid som er viktig for oss, som gir arbeidsplasser i Norge, og som utvikler vår forsvarsindustri, sier Solberg til VG.
SA170214 | Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo ¶
SA170214 Venstre, Frp og Høyre ble i fjor enige om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
SA170214 Fredag legger Regjeringen frem en helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
SA170214 80 arbeidsplasser til sjøs blir sikret.
DN170214 Det vil også bidra til å sikre norske arbeidsplasser fremover, sier konserndirektør for produksjon, Webjørn Eikrem i Aker BioMarine.
DN170214 Aftenposten : Regjeringen vil flytte hundrevis av arbeidsplasser
DN170214 | Aftenposten : Regjeringen vil flytte hundrevis av arbeidsplasser
DN170214 Regjeringen skal fredag denne uken fremlegge en ny og helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser .
DN170214 Da støttet Venstre en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
DN170214 Aftenposten erfarer også at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal ha jobbet med en plan om utflytting av 600 arbeidsplasser , mens Venstre skal ha hatt 1000 som mål.
DN170214 President Donald Trump har varslet at han vil investere stort i infrastruktur for å skape flere arbeidsplasser .
DN170214 Trump har helt siden han lanserte sitt presidentkandidatur i 2015 stadig angrepet Mexico på områder som handel, arbeidsplasser og immigrasjon, og han har beskrevet naboene som voldtektsmenn, narkotikasmuglere og « bad hombres ».
DN170214 President Donald Trump har varslet at han vil investere stort i infrastruktur for å skape flere arbeidsplasser .
DB170214 Målet er å bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser gjennom økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner.
DB170214 Det er ikke noe galt i å samarbeide med utenlandske firmaer, men Norge går her glipp av arbeidsplasser og inntekter.
DB170214 Færre kyr og mindre kjøttproduksjon er ikke det samme som færre arbeidsplasser .
DA170214 Under åpningen på Ivar Aasen-plattformen la Søviknes vekt på at denne feltutbyggingen alene vil gi arbeidsplasser i anslagsvis 20 år framover.
DA170214 I dag er den søndre delen av Jåttåvågen omformet til et mangfoldig område med en blanding av boliger, arbeidsplasser , stadion, kjøpesenter med spisesteder og butikker, flotte friområder med turstier og småbåthavner - og ikke minst enkel tilgang til tog og buss.
DA170214 Bussveien er vedtatt å gå gjennom området da det her planlegges mange flere boliger og arbeidsplasser .
DA170214 Sammen skal vi ta Norge videre og gi bedrifter de beste forutsetningene for nye arbeidsplasser .
DA170214 Heller ikke til bedrifter som ønsker å bruke penger på å opprette nye arbeidsplasser enn å betale skatt.
BT170214 « Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre.
BT170214 | Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo ¶
BT170214 Venstre støttet da en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
BT170214 Venstre og regjeringspartiene er enige om utflytting av statlige arbeidsplasser .
BT170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer.
BT170214 Planen som presenteres fredag dreiser seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende.
BT170214 I løpet av det siste halvåret har Regjeringen vurdert utflytting av en rekke statlige arbeidsplasser .
BT170214 Fredag legger Regjeringen frem en helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
BT170214 Etter det Aftenposten erfarer skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ha jobbet med en plan om utflytting av 600 arbeidsplasser , mens Venstre skal ha hatt 1000 som mål.
BT170214 − Her i Bergen - som mange andre steder - kan det tenkes at patriotiske holdninger rundt fordeler til lokale bedrifter og arbeidsplasser påvirker holdningen til regler for statlig og kommunal beslutningstaking, sier hun.
BT170214 « Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre.
BT170214 | Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo ¶
BT170214 Venstre støttet da en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
BT170214 Venstre og regjeringspartiene er enige om utflytting av statlige arbeidsplasser .
BT170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer.
BT170214 Planen som presenteres fredag dreiser seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende.
BT170214 I løpet av det siste halvåret har Regjeringen vurdert utflytting av en rekke statlige arbeidsplasser .
BT170214 Fredag legger Regjeringen frem en helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
BT170214 Etter det Aftenposten erfarer skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ha jobbet med en plan om utflytting av 600 arbeidsplasser , mens Venstre skal ha hatt 1000 som mål.
BT170214 − Her i Bergen - som mange andre steder - kan det tenkes at patriotiske holdninger rundt fordeler til lokale bedrifter og arbeidsplasser påvirker holdningen til regler for statlig og kommunal beslutningstaking, sier hun.
AP170214 « Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre.
AP170214 | Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo ¶
AP170214 Venstre støttet da en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AP170214 Venstre og regjeringspartiene er enige om utflytting av statlige arbeidsplasser .
AP170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer.
AP170214 Planen som presenteres fredag dreiser seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende.
AP170214 Kulturministeren holder pressekonferanse om utflytting av arbeidsplasser i Bodø klokken 13.
AP170214 I løpet av det siste halvåret har Regjeringen vurdert utflytting av en rekke statlige arbeidsplasser .
AP170214 Fredag legger Regjeringen frem en helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
AP170214 Etter det Aftenposten erfarer skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ha jobbet med en plan om utflytting av 600 arbeidsplasser , mens Venstre skal ha hatt 1000 som mål.
AP170214 « Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre.
AP170214 | Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo ¶
AP170214 Venstre støttet da en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AP170214 Venstre og regjeringspartiene er enige om utflytting av statlige arbeidsplasser .
AP170214 Samtidig vil Regjeringen legge frem et forslag om at man ved enhver ny etablering av statlige arbeidsplasser skal vurdere tre mulige lokaliseringer før man konkluderer.
AP170214 Planen som presenteres fredag dreiser seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende.
AP170214 I løpet av det siste halvåret har Regjeringen vurdert utflytting av en rekke statlige arbeidsplasser .
AP170214 Fredag legger Regjeringen frem en helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
AP170214 Etter det Aftenposten erfarer skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ha jobbet med en plan om utflytting av 600 arbeidsplasser , mens Venstre skal ha hatt 1000 som mål.
AA170214 President Donald Trump har varslet at han vil investere stort i infrastruktur for å skape flere arbeidsplasser .
AA170214 Det vil også bidra til å sikre norske arbeidsplasser fremover, sier konserndirektør for produksjon, Webjørn Eikrem i Aker BioMarine.
AA170214 | Aftenposten : Regjeringen vil flytte hundrevis av arbeidsplasser ut av Oslo ¶
AA170214 Regjeringen vil fredag offentliggjøre at de vil flytte arbeidsplasser ut av Oslo.
AA170214 Planen som presenteres fredag, dreier seg både om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende - og ansatte i alt fra NVE til Fredskorpset vil bli berørt.
AA170214 Fredag legger regjeringen fram en helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.
AA170214 Etter det avisen erfarer skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) ha ønsket å legge fram en plan om utflytting av 600 arbeidsplasser , mens Venstre skal ha hatt 1.000 som mål.
AA170214 Da støttet Venstre en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
DN170213 - Vi er svært bekymret for at denne forskjellsbehandlingen kan ende opp med at flyselskapene på sikt vil trekke seg ut av Norge, med de konsekvenser det vil ha for arbeidsplasser og verdiskaping i Norge, sier Vegard Einan i Parat.
DA170213 | Møkster tildelt nye kontrakter med Statoil ¶ 80 arbeidsplasser til sjøs blir sikret.
DA170213 Kontrakten skal være den største enkeltkontrakten i Møksters historie, og medfører ifølge selskapet at 80 arbeidsplasser til sjøs blir sikret.
BT170213 Alle byene bør heller fortsette kampen for at staten skal flagge ut arbeidsplasser fra Oslo.
BT170213 At Oslo deltar i en skjønnhetskonkurranse der målet er å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, er parodisk.
AP170213 Kampen mot lusen har ført til nye arbeidsplasser innen forskning, produkt - og teknologiutvikling.
AP170213 Det er bevilget 17,5 millioner kroner til arbeidet, og kontoret vil gi nye arbeidsplasser i Trondheim.
AA170213 - Vi skal snakke om arbeidsplasser og økonomisk vekst, muligheter for middelklassen og det faktum at millioner av gode arbeidsplasser på begge sider av grensen avhenger av smidig flyt av varer og tjenester over grensen, har Trudeau sagt i forkant av møtet.
AA170213 - Vi skal snakke om arbeidsplasser og økonomisk vekst, muligheter for middelklassen og det faktum at millioner av gode arbeidsplasser på begge sider av grensen avhenger av smidig flyt av varer og tjenester over grensen, har Trudeau sagt i forkant av møtet.
AA170213 - Kontrakten er den største enkeltkontrakten i Møksters historie og medfører at 80 arbeidsplasser til sjøs blir sikret, skriver Simon Møkster Shipping i en pressemelding.
AA170213 Departementet håper at Kreativt Norge vil bidra til omstilling, verdiskaping og flere arbeidsplasser regionalt, men også sørge for kulturell vekst og talentutvikling over hele landet.
VG170212 I tillegg til kjønnsdelte restauranter, arbeidsplasser , kjøpesentre, utdanningsinstitusjoner og flyplasser, finnes det egne bankfilialer og bankautomater for kvinner.
BT170212 Vi har erstattet mange manuelle arbeidsplasser med maskiner og selv om det hadde vært vanskeligere uten oljen, styrker dette evnen til å holde inntektsnivået oppe for dem som av en eller annen grunn er ute av arbeidslivet.
BT170212 Således er det plausibelt at ufullstendig handelsliberalisering, og dermed fortsatt store lønnsforskjeller, er en faktor bak både utflytting av arbeidsplasser og automatisering.
AA170212 - Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser , og føre en ansvarlig økonomisk politikk, står det videre.
DB170211 Rundt i de tusen hjem, over kafébord, på arbeidsplasser eller på by'n diskuteres det heftig om hvem som egentlig er verdig seieren i den krevende konkurransen.
VG170210 Midford trekker også fram at den japanske statsministeren tok muligheten til å promotere japansk investeringer i USA og spesielt å skape arbeidsplasser i USA.
VG170210 Det er det siste arbeidsledige og norskeide arbeidsplasser trenger nå.
VG170210 Han mener gründerne bak Gobi står frem som et godt eksempel, og understreker viktigheten av at Norge løfter frem gründere som skaper produkter og arbeidsplasser .
DB170210 Kravene omfatter " gode og framtidsrettede arbeidsplasser ", åpne og levende byrom samt effektive og diskrete sikkerhetstiltak.
AP170210 - Den skal gi oss forslag som møter de ulike kravene til det nye regjeringskvartalet ; blant annet gode og fremtidsrettede arbeidsplasser , åpne og levende byrom, effektive og diskrete sikkerhetstiltak, og samspill med de historiske byggene rundt, sier Sanner.
AP170210 Afghanistans ambassadør : - Vi klarer ikke å dekke de grunnleggende behovene for alle de som returneres, hverken skaffe husly, skole eller arbeidsplasser
AP170210 Afghanistans ambassadør : - Vi klarer ikke å dekke de grunnleggende behovene for alle de som returneres, hverken skaffe husly, skole eller arbeidsplasser
AA170210 På forhånd var det antatt at Abe ville bruke besøket til å varsle nye japanske investeringer i USA - noe som kan hjelpe Trump med å skape flere arbeidsplasser .
AA170210 Kravene omfatter " gode og framtidsrettede arbeidsplasser ", åpne og levende byrom samt effektive og diskrete sikkerhetstiltak.
VG170209 Trump har videre uttalt en « Amerika først»-politikk hvor det å skape arbeidsplasser i USA er det viktigste og hvor han truer med straffetoll på kinesiske varer.
VG170209 Et hovedproblem i norsk økonomi er at det opprettes for få nye arbeidsplasser i forhold til befolkningsveksten.
SA170209 « Tar vi med alt som automatiseres, også innen kategoriene skade, liv, megling, kreditt, forbrukslån, regnskapstjenester med mer, vil summen av arbeidsplasser som går tapt på grunn av automatisering kunne nå 25.000 innen 2025.
SA170209 Spesielt på tjenester som boliglån regnes det potensielle tapet av arbeidsplasser som stort.
SA170209 Det tilsvarer halvparten av alle arbeidsplasser i norsk finansnæring », skriver Espen Eide i et innlegg i DN.
SA170209 Med tilsynelatende gode argumenter, som flere arbeidsplasser , har vi tillatt utbyggere av store handelsmaskiner å nærmest få fritt spillerom utenfor sentrumskjernene.
SA170209 Dette betyr tjue nye arbeidsplasser utenfor sentrum og mer biltrafikk.
SA170209 Ren energi og energieffektivisering sto for den største veksten i nye arbeidsplasser i årene frem til 2035.
SA170209 Vi har ikke gjort krav på vår andel av statlige arbeidsplasser i forhold til de andre storbyregionene.
DN170209 - Det blir justeringer på bemanningssiden ja, men vi vil ikke gå ut med hvor mange arbeidsplasser det er snakk om og på hvilke fabrikker ennå, sier han, samtidig som han understreker at Yaras organisasjon ikke er veldig tung på bemanning.
DN170209 Å skape nye arbeidsplasser har vært blant Trumps kjernesaker og utgjør en bærebjelke i hans konsept om å « gjøre Amerika stort igjen ».
DN170209 Abe foreslår nemlig å legge fram tiltak som vil skape hundretusener av nye arbeidsplasser i USA.
DB170209 - Prosjektet vil ikke bare bli en enorm attraksjon, det vil også skape tusenvis av arbeidsplasser , sier ordføreren.
DB170209 - For Fellesforbundet handler det mest om arbeidsplasser .
DB170209 Norwegian Air Internationals businessmodell ødelegger for mange amerikanske arbeidsplasser , sier ASA-president Dan Carey i pressemeldingen.
DA170209 Styrelederen antar at de fleste av sjåførene hos Stavanger taxi helst vil være tilknyttet en sentral, fordi det skaper fellesskap og trygger arbeidsplasser .
DA170209 - Dere er ikke bare mot for å skjerme egne arbeidsplasser ?
BT170209 Det tilsvarer halvparten av alle arbeidsplasser i norsk finansnæring ", skriver Espen Eide i et innlegg i DN.
BT170209 BANK I LOMMEN : Spesielt på tjenester som boliglån regnes det potensielle tapet av arbeidsplasser som stort.
BT170209 " Tar vi med alt som automatiseres, også innen kategoriene skade, liv, megling, kreditt, forbrukslån, regnskapstjenester med mer, vil summen av arbeidsplasser som går tapt på grunn av automatisering kunne nå 25.000 innen 2025.
BT170209 Argumentasjonen vil alltid høres hul og lite troverdig ut, om usikkerhet for arbeidsplasser og sånt, akkurat de samme argumentene som tapte i USA og Storbritannia i fjor.
AA170209 Å skape nye arbeidsplasser har vært blant Trumps kjernesaker og utgjør en bærebjelke i hans konsept om å " gjøre Amerika stort igjen ".
AA170209 Abe foreslår nemlig å legge fram tiltak som vil skape hundretusener av nye arbeidsplasser i USA.
VG170208 Hun sier Høyre kommer til å prioritere skattelettelser som er rettet mot å skape arbeidsplasser .
SA170208 | Virke : - Det skapes for få nye arbeidsplasser
SA170208 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke, er bekymret over at det skapes for få nye arbeidsplasser i Norge.
SA170208 Hovedorganisasjonen Virke er bekymret over at det skapes for få nye arbeidsplasser i Norge, og de mener det haster å få på plass en god vekstpolitikk.
SA170208 Mange har kuttet det de kan innenfor dagens løsninger, men flere kostnadskutt må til for å skape solide, fremtidige arbeidsplasser , mener konserndirektør Geir Austigard ( til venstre ) i Øglænd System.
DN170208 Vi er også på full fart inn i en digital revolusjon der én tredjedel av dagens arbeidsplasser kan forsvinne i løpet av de neste 20 årene, påpeker Virke-direktøren.
DN170208 Virke mener blant annet at det må bli mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser .
DN170208 Og det skjer samtidig som vi står på trappene til en dramatisk utvikling der en tredjedel av dagens arbeidsplasser kan forsvinne, advarer Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.
DN170208 Medlemsbedriftene har rundt 225.000 arbeidsplasser
DN170208 Madsen mener næringslivet må få hjelp til å skape nye arbeidsplasser .
DN170208 Automatisering og digitalisering vil føre til at mange av dagens tradisjonelle arbeidsplasser forsvinner fremover.
DN170208 Trump dager før han ble innsatt som USAs neste president for en måned siden og lovte å skape en million nye arbeidsplasser i USA - uten å gi detaljer.
DB170208 gradert uføretrygd, samt å støtte arbeidsgiver i å legge til rette for personer med spesielle behov, og i siste instans ved at kommunen oppretter arbeidsplasser .
DA170208 For oss er det veldig viktig å få frem et oppdatert bilde av hva reiselivet faktisk er i dag : En moderne, digitalisert næring som skaper arbeidsplasser , understreker hun.
DA170208 Denne meldingen kan få stor betydning for å sikre fortsatt vekst i reislivsnæringen og skape mange nye viktige arbeidsplasser i Norge.
DA170208 - Handler dette om mange arbeidsplasser ?
BT170208 januar noe vi kan gjøre, nemlig satse på havvind som vil skape nye arbeidsplasser , løse utslippsproblemene og øke verdien av norsk vannkraft.
BT170208 Økt butikkdød og tap av arbeidsplasser trenger imidlertid ikke utvikle seg som det « Den kokende frosk»-syndromet.
BT170208 Det er interessant da bortfallet av arbeidsplasser kan være på høyde med hele oljenæringen.
AP170208 Å gjøre det mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser, slippe flere private til i det offentlige, på like vilkår, og det å heve statusen på læringen i arbeidslivet er blant grepene Virke foreslår for å sikre en politikk for lønnsomme arbeidsplasser .
AP170208 Å gjøre det mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser , slippe flere private til i det offentlige, på like vilkår, og det å heve statusen på læringen i arbeidslivet er blant grepene Virke foreslår for å sikre en politikk for lønnsomme arbeidsplasser.
AP170208 | Virke : - Det skapes for få nye arbeidsplasser
AP170208 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke, er bekymret over at det skapes for få nye arbeidsplasser i Norge.
AP170208 Hovedorganisasjonen Virke er bekymret over at det skapes for få nye arbeidsplasser i Norge, og de mener det haster med å få på plass en god vekstpolitikk.
AP170208 Å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo er et slikt grep.
AA170208 Mister arbeidsplasser
AA170208 Mister arbeidsplasser og kompetanse : Etter snart 20 år legges nå asylmottaket med 150 plasser nå legges ned i Grong.
AA170208 Å gjøre det mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser, slippe flere private til i det offentlige, på like vilkår, og det å heve statusen på læringen i arbeidslivet er blant grepene Virke foreslår for å sikre en politikk for lønnsomme arbeidsplasser .
AA170208 Å gjøre det mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser , slippe flere private til i det offentlige, på like vilkår, og det å heve statusen på læringen i arbeidslivet er blant grepene Virke foreslår for å sikre en politikk for lønnsomme arbeidsplasser.
AA170208 | Virke : - Det skapes for få nye arbeidsplasser
AA170208 Hovedorganisasjonen Virke er bekymret over at det skapes for få nye arbeidsplasser i Norge, og de mener det haster å få på plass en god vekstpolitikk.
SA170207 Mange av tiltakene Miljøpartiet De Grønne foreslår vil ikke bare redde dyreliv, øke resirkulering av materialer og ressurser men også kunne bidra til å skape nye varige grønne arbeidsplasser over hele landet.
FV170207 FOTO : NTB Scanpix ¶ | - En hel rekke arbeidsplasser vil bli borte ¶
FV170207 - En hel rekke arbeidsplasser vil bli borte, sier NOVs teknologidirektør.
DN170207 Jolts-indikatoren ( job openings and labor turnover survey ) viser at det ble opprettet hele 5,501 millioner nye arbeidsplasser i USA i desember, fra reviderte 5,505 millioner måneden før ( 5,522 ), ifølge tall fra Bureau of Labor Statistics tirsdag.
DN170207 Trumps planer om å bringe arbeidsplasser tilbake til USA.
DN170207 Trump har sagt han vil bringe arbeidsplasser tilbake til USA.
DB170207 Norge ligger langt framme når det gjelder digitalisering og tilgjengelighet for befolkningen, men henger etter når det gjelder å ta potensialet ut i nye bedrifter og arbeidsplasser .
DA170207 Selskapet anklages for å hyre ansatte fra lavkostland, og kritikere mener de nye planene vil føre til tap av arbeidsplasser i USA og Europa.
DA170207 Norwegian mener på sin side at de nye rutene vil skape flere arbeidsplasser .
BT170207 Det er ikke gjort noen analyser av hvor mange arbeidsplasser som ryker under marsjen mot høyere strømpriser.
BT170207 KASTET UT : Arbeiderpartiet kaster eldre ut fra sine hjem for å skaffe lokaler til kommunale arbeidsplasser , skriver innsender.
BT170207 De kaster eldre ut fra sine hjem for å skaffe lokaler til kommunale arbeidsplasser .
AP170207 Selskapet anklages for å hyre ansatte fra lavkostland, og kritikere mener de nye planene vil føre til tap av arbeidsplasser i USA og Europa.
AP170207 Norwegian mener på sin side at de nye rutene vil skape flere arbeidsplasser .
AP170207 Men i tillegg handler saken også om arbeidsplasser .
AP170207 Hensynet til arbeidsplasser ved norske callsentre er en av årsakene til at Regjeringen vil slite med å få flertall for alle forslagene til ny markedsføringslov.
AP170207 Flere bransjer frykter at hundrevis av arbeidsplasser kan forsvinne.
AA170207 Sitter vi på gjerdet og ser utviklingen gå sin gang, settes arbeidsplasser i fare - og menneskeliv kan gå tapt.
SA170206 Vi kan gjerne dokumentere at flere hundre arbeidsplasser er utsatt, mange av dem i grisgrendte strøk - hvis det er til hjelp.
SA170206 For mediebransjen handler ikke dette først og fremst om hvor mange arbeidsplasser som blir rammet av det nye lovforslaget.
DN170206 Han signaliserer at ECB vil holde renten rekordlav for å beholde momentumet i økonomien, og skape flere arbeidsplasser .
DN170206 Blant annet kan tapte arbeidsplasser i oljenæringen og politisk turbulens som følge av flyktningkrisen ha påvirket tilfredsheten, i likhet med at mange er kritiske til hvordan småpartiene KrF og Venstre presser regjeringen og får større makt enn partistørrelsen tilsier.
DN170206 Blant annet kan tapte arbeidsplasser i oljenæringen og politisk turbulens som følge av flyktningkrisen ha påvirket tilfredsheten, i likhet med at mange er kritiske til hvordan småpartiene KrF og Venstre presser regjeringen og får større makt enn partistørrelsen tilsier.
DB170206 Han har kritisert landets handelspolitikk og gitt dem skylda for tap av amerikanske arbeidsplasser .
DB170206 I programutkastet slår Ap fast at regjeringens skattekutt ikke har bidratt til å skape flere arbeidsplasser , men har bidratt til å øke forskjellene.
BT170206 Vi kan gjerne dokumentere at flere hundre arbeidsplasser er utsatt, mange av dem i grisgrendte strøk - hvis det er til hjelp.
BT170206 For mediebransjen handler ikke dette først og fremst om hvor mange arbeidsplasser som blir rammet av det nye lovforslaget.
AA170206 Det vil av og til dukke opp noen konflikter der storsamfunnet trenger også å bruke område for å skaffe arbeidsplasser , sier Erna Solberg.
AA170206 Blant annet kan tapte arbeidsplasser i oljenæringen og politisk turbulens som følge av flyktningkrisen ha påvirket tilfredsheten, i likhet med at mange er kritiske til hvordan småpartiene KrF og Venstre presser regjeringen og får større makt enn partistørrelsen tilsier.
AA170206 - Det er ikke ofte at staten etablerer nye arbeidsplasser utenfor Oslo.
SA170205 Sentrumsplanen viser at det fortsatt er stort potensiale for fortetting med flere boliger og arbeidsplasser i bykjernen.
SA170205 Nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og tjenestetilbud er et at de viktigste grepene vi kan gjøre for en enda bedre by.
AP170205 Det vil prege og utfordre arbeidsplasser , særlig i offentlig sektor.
AP170205 Det vil prege og utfordre arbeidsplasser , særlig i offentlig sektor.
VG170204 Og når den har handlet om sysselsetting, har det ofte dreid seg om arbeidsplasser i kommunene som mottar flyktninger.
DB170204 Det er ikke rart når skattesystemet er rigget slik at det lønner seg mer å kjøpe leiligheter, enn å investere i nye arbeidsplasser .
BT170204 Da de dårligere tidene satte inn, ble alt gjort for å redde bedrift og arbeidsplasser - kommunen og næringslivet engasjerte seg.
AA170204 - Vi har vært i kontakt med arbeidsplasser , linjeforeninger på campusene i Trondheim, Sit og Trondheim kommune.
VG170203 TOMME ARBEIDSPLASSER : Et tomt kontorlandskap for et selskap som leverer ingeniørtjenester til oljebransjen.
SA170203 Heller ikke han hadde tid til å debattere et forslag som har så store konsekvenser for arbeidsplasser i Rogaland.
SA170203 Dette er noe alle som er opptatt av arbeidsplasser i Rogaland bør merke seg.
SA170203 Det handler om arbeidsplasser , spesielt i vår region.
SA170203 Det er synd at Ap ikke våger å stå for det standpunktet som er riktig, nemlig å åpne opp for full konsekvensutredning av disse områdene, og at de dermed sier nei til kunnskap, og nei til arbeidsplasser .
SA170203 Det er også skremmende at en representant fra Rogaland Arbeiderparti forsøker å latterliggjøre og undergrave hva dette forslaget faktisk betyr for arbeidsplasser i Rogaland.
DN170203 Endringer i sysselsettingen utenom jordbruket beregnes ut fra tall i en undersøkelse som blir gjort på 557.000 arbeidsplasser .
DB170203 I Norge har vi lyktes godt med å bruke både statlig og lokalt eierskap, og demokratisk styring for å skape arbeidsplasser og et samfunn med relativt små forskjeller.
DB170203 Felles eierskap til vannkrafta har lagt grunnlaget for arbeidsplasser i Norge gjennom bevisste valg for å bruke denne ressursen til å bygge industri.
DB170203 Selv tech-eliten i Silicon Valley, som representerer de bedrifter, som ved hjelp av nye produksjonsmetoder, bruk av digitale plattformer, « big data », kunstig intelligens og utnyttelse av frilansøkonomiens muligheter får arbeidsplasser til å forsvinne, peker på at borgerlønn kan være løsningen.
AA170203 Spesielt i Irland, Spania og Frankrike ble det skapt mange nye arbeidsplasser .
SA170202 Alternativet til Høybakk, som altså betyr full stopp i samferdselsinvesteringene, blir et betydelig mørkere scenario enn bompenger for regionen - for rammebetingelsene til næringslivet og vår evne til å skape arbeidsplasser framover.
DN170202 | Siv Jensen venter « industriell revolusjon » for den norske finansbransjen ¶ - Arbeidsplasser gikk tapt, men det førte til mange flere arbeidsplasser på sikt, sa Jensen om den industrielle revolusjon.
DN170202 Hun tror det samme kan skje i Norge, og la i foredraget frem sitt argument til hvorfor robotisering og teknologiske nyvinninger kan skape flere arbeidsplasser i Norge.
DN170202 Arbeidsplasser gikk tapt, men det førte til mange flere arbeidsplasser på sikt, sa Jensen.
DN170202 - Arbeidsplasser gikk tapt, men det førte til mange flere arbeidsplasser på sikt, sa Jensen om den industrielle revolusjon.
DN170202 Arbeidsplasser gikk tapt, men det førte til mange flere arbeidsplasser på sikt, sa Jensen.
AP170202 Utvalgets foreslår å nasjonale retningslinjer som kan hindre konflikter på skoler og arbeidsplasser .
SA170201 Men antallet arbeidsplasser har økt med 800.000 siden februar 2010. ( ©NTB ) ¶
SA170201 Direktør Marcus Noland ved Peterson Institute of International Economics mener likevel premisset om en direkte sammenheng mellom handelsunderskudd og færre arbeidsplasser er feil.
SA170201 1,2 millioner arbeidsplasser har gått tapt i denne sektoren.
DN170201 Men antallet arbeidsplasser har økt med 800.000 siden februar 2010.
DN170201 Direktør Marcus Noland ved Peterson Institute of International Economics mener likevel premisset om en direkte sammenheng mellom handelsunderskudd og færre arbeidsplasser er feil.
DN170201 1,2 millioner arbeidsplasser har gått tapt i denne sektoren.
DN170201 Forhandlingsleder for Unio, Eli Gunhild By sier konsekvensene av en streik ville blitt for stor i forhold til de ansattes arbeidsplasser ved LHL-klinikkene.
DN170201 Tanken er å beskytte innenlandske arbeidsplasser ved å stenge ute plagsomme utenlandske konkurrenter fra hjemmemarkedet.
AP170201 Men antallet arbeidsplasser har økt med 800.000 siden februar 2010.
AP170201 Kina har hatt en enorm vekst i denne type arbeidsplasser .
AP170201 Direktør Marcus Noland ved Peterson Institute of International Economics mener likevel premisset om en direkte sammenheng mellom handelsunderskudd og færre arbeidsplasser er feil.
AP170201 1,2 millioner arbeidsplasser har gått tapt i denne sektoren.
SA170131 Der er de bekymret for arbeidsplasser og jobbene til folk.
NL170131 Under denne regjeringen er det skapt få arbeidsplasser i privat sektor, arbeidsledigheten er høy og sysselsettingsgraden dalende.
NL170131 Argumentasjonen har ofte vært at slike skattekutt skaper arbeidsplasser i privat sektor.
DN170131 Trump har lovet å bringe arbeidsplasser tilbake til USA.
BT170131 Der er det omtrent 50 arbeidsplasser , og de fleste jobber med kommunikasjon og strategiske politiske beslutninger.
AP170131 Trump mener avtalen har kostet USA arbeidsplasser fordi bedrifter flytter produksjon til Mexico der lønningene er lavere.
AP170131 Trump mener avtalen har kostet USA arbeidsplasser fordi bedrifter flytter produksjon til Mexico der lønningene er lavere.
DN170130 Vil ikke en konflikt være med på å true de streikende arbeidsplasser ?
DN170130 - Regjeringen sier de vil hindre utflagging, men de vil ikke hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser , sier Hansen til Sysla.
DB170130 Omstillingen må styrke det private eierskapet, og basisen må være lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser .
DB170130 Det er resultatet i verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser som må avgjøre hvilke virkemidler som tas i bruk.
DB170130 Det er fullt mulig å kutte utslipp gjennom knallharde nasjonale reguleringer som skyver industri og arbeidsplasser ut av landet, men det redder verken klimaet eller sikrer bærekraftig vekst og utvikling i det norske velferdssamfunnet.
DB170130 Da kan vi gi løsningene en global betydning som har klimaeffekt - samtidig som vi skaper arbeidsplasser her hjemme.
DB170130 « Vi må skape flere arbeidsplasser ! », sier politikerne og næringslivslederne til hverandre når automatiseringen kommer.
DB170130 Nå står vi foran det samme gamle spørsmålet : Skal vi sørge for at overskuddet fra maskinene blir fordelt til å gi hverandre bedre tid, eller skal politikerne la én mann eller kvinne ta profitten og streve etter å skape flere travle arbeidsplasser som vanlige slitere kan løpe til ?
SA170127 Ved å bygge nye idrettsanlegg er kommunen med på å opprettholde arbeidsplasser .
SA170127 De idrettshallene og anleggene som bygges, er viktig for å skape aktivitet og arbeidsplasser i regionen, slik at flere kan ha en jobb og gå til.
SA170127 Og da anklager de Arbeiderpartiet for å undergrave både kunnskap og arbeidsplasser .
SA170127 Jeg skal spare leserne for å utfyllende kommentarer rundt alle de usaklige utsagnene om mindre velferd, færre arbeidsplasser og andre ting Bergh kommer med i forbindelse med kompromissforslaget.
SA170127 I motsatt fall, dersom de fortsatt vil går for full konsekvensutredning, så anbefaler jeg alle som er opptatt av arbeidsplasser og utvikling av velferdssamfunnet til å stemme slik at Høyre/Frp-regjeringen må pakke sammen og flytte ut av regjeringslokalene i høst !
DB170127 Men hvis ikke vi klarer å være mer lønnsomme og bedre på teknologi enn konkurrentene, blir det usikre arbeidsplasser - det kan jeg love, sa konsernsjefen.
DB170127 Mens fagforeningene mener NAIs lisens setter titusenvis av amerikanske arbeidsplasser i fare, kunne ikke Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen ha vært mer uenig.
DB170127 EU-selskapet vårt har fått flytillatelse og kommer til å fortsette å skape amerikanske arbeidsplasser , bringe hundretusener av turister til USA og sørge for at amerikanerne har råd til å fly til Europa, innen utgangen av året vil Norwegian ha over tusen amerikanske kolleger, både kabinpersonale og piloter », skriver han til Dagbladet.
DB170127 De mener striden med Norwegian er en ypperlig anledning for Trump til å gjøre alvor av sine valgløfter om å redde amerikanske arbeidsplasser .
AP170127 Japans finansminister Taro Aso sa at det nå vil være viktig å forklare grundig hvordan japanske selskaper har skapt arbeidsplasser i USA.
AP170127 Japans finansminister Taro Aso sa at det nå vil være viktig å forklare grundig hvordan japanske selskaper har skapt arbeidsplasser i USA.
AP170127 De fleste arbeidsplasser har mange videokameraer, og alle sjåfører skal ha Glonassystemet på plass for at sjefene kan følge med.
AP170127 Sjøfolkene anklager regjeringen for å si at de vil hindre utflagging, men ikke hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser .
AP170127 Næringsministeren mener imidlertid hun redder mange flere arbeidsplasser med forslaget.
AP170127 - Regjeringen sier de vil hindre utflagging, men de vil ikke hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser , sa Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund til sysla.no.
AP170127 Staten må skape arbeidsplasser , ikke stole på at jobben blir gjort av de aller rikeste, skriver Mia Cathryn Haugen Chamberlain ( 18 ).
SA170126 Sammenlignet med de andre norske storbyene har vi svært få statlige arbeidsplasser .
SA170126 Nylig fikk vi dessverre et eksempel på en dreining vekk fra å hjelpe frem lønnsomme arbeidsplasser , da Arbeiderpartiets programkomite gikk inn for å ikke konsekvensutrede oljeleting i Vesterålen og Senja.
SA170126 Men politikere kan likevel gjøre vedtak og ta initiativer som er med å dra oss i riktig retning, og det minste vi kan forvente er at sentrale politikere ikke ødelegger mulighetene våre, for å skape nye arbeidsplasser i vår desidert viktigste industri.
SA170126 Men det som er sikkert er at et nei til konsekvensutredning betyr nei til kunnskap, og et definitivt nei til både arbeidsplasser og inntekter en eventuell åpning ville ført med seg.
SA170126 Det vil bli færre arbeidsplasser , og mindre velferd.
SA170126 Det er ikke politikere som skaper arbeidsplasser , det er det næringslivet som gjør.
SA170126 Aller minst happy er de som er opptatt av arbeidsplasser på Vestlandet og i Nord-Norge.
DN170126 - Man må stille seg spørsmålet om Aps nye skatteløfter er et effektivt virkemiddel for å skape flere arbeidsplasser , og vi mener dette er ikke er riktig medisin, sier Dørum.
DN170126 - Altså handler en grønn økonomi i Norge ikke bare om å redusere negativ klimapåvirkning, men også om å redusere risiko og skape nye arbeidsplasser .
DB170126 Det er derfor den ofte betegnes som den konjunkturavhengige ledigheten, fordi dette er personer som først og fremst trenger at det skapes arbeidsplasser .
DB170126 Samfunnslønn til alle mellom 18 og 25 år vil frigjøre 600 000 arbeidsplasser som i dag er opptatt av studenter.
DN170125 Det er et signal til investorene om å sende pengene rett ut av landet istedenfor å legge til rette for at de blir investert i nye bedrifter og arbeidsplasser i Norge, sier finansminister Siv Jensen. 15 milliarder ¶
DN170125 Det er et signal til investorene om å sende pengene rett ut av landet istedenfor å legge til rette for at de blir investert i nye bedrifter og arbeidsplasser i Norge, sier finansminister Siv Jensen.
DN170125 Det blir ikke flere arbeidsplasser eller mer velferd av det.
DN170125 Etter hvert huser Fornebu tusenvis av arbeidsplasser og boliger med betydelige trafikkproblemer.
DN170125 President Donald Trump mener frihandel har mye av skylden for tapte amerikanske arbeidsplasser , og han vil heller ha topartsavtaler med handelspartnere.
DN170125 Alibabas grunnlegger Jack Ma møtte USAs president Donald Trump nylig og lovte å skape en million nye arbeidsplasser i USA - uten å forklare i detalj hvordan det skal skje.
DB170125 - Når det er sånn over hele området, sier det seg selv at det er snakk om betydelige verdier, som kunne gitt grunnlag for ikke-subsidierte arbeidsplasser i distrikts-Norge.
DB170125 Men selv om det er riktig at en fjerdedel av statlige jobber er lokalisert i Oslo, så betyr ikke dette nødvendigvis at verdiskapningen fra statlige arbeidsplasser har et netto positivt bidrag til Oslos verdiskapning per innbygger og sysselsatt.
DB170125 Det er altså stor sannsynlighet for at en reduksjon av offentlige arbeidsplasser i Oslo, for eksempel gjennom utflytting av statlige arbeidsplasser , vil frigjøre verdifulle arbeidskraftressurser som vil ha en høyere verdiskapning i privat sektor, enn i offentlig sektor.
DB170125 Det er altså stor sannsynlighet for at en reduksjon av offentlige arbeidsplasser i Oslo, for eksempel gjennom utflytting av statlige arbeidsplasser, vil frigjøre verdifulle arbeidskraftressurser som vil ha en høyere verdiskapning i privat sektor, enn i offentlig sektor.
DB170125 Dette er med på å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter, og kanskje vil vi se etablering av flere spennende arbeidsplasser knyttet til prosjektene.
BT170125 Nettopp fordi det handler om å redde arbeidsplasser , blir prioriteringene i hver enkelt bedrift tøffe.
BT170125 Intenst arbeid for å bedre lønnsomheten både i Statoil og resten av bransjen har sikret mange arbeidsplasser .
BT170125 - Ap tar med dette et langt skritt til venstre når de vil øke skatteregningen på norske arbeidsplasser med flere milliarder kroner, sier kommunalministeren, som spår en helt ny skattedebatt.
AP170125 Mange tror store investeringer i infrastruktur kan gi økonomien et oppsving og skape arbeidsplasser .
AP170125 - Ap tar med dette et langt skritt til venstre når de vil øke skatteregningen på norske arbeidsplasser med flere milliarder kroner, sier kommunalministeren, som spår en helt ny skattedebatt.
SA170124 Insentivordningen legger til rette for flere arbeidsplasser , mer erfaring for norske filmarbeidere og viktig markedsføring for Norge.
SA170124 Keystone XL ville ha dannet grunnlag for sårt tiltrengte arbeidsplasser , argumenterte republikanske politikere.
DN170124 | Redd for norske arbeidsplasser ¶ ¶
DN170124 Trumps trang til å beskytte USA for utenlandsk konkurranse kan true norske arbeidsplasser , ifølge administrerende direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.
DN170124 Hvis Trump fortsetter med å beskytte hjemmemarkedet, vil det redusere norsk eksport, bidra til lavere omsetning og true norske arbeidsplasser , sier Thommessen.
DN170124 Trump-administrasjonen vil omfavne skiferolje- og gassrevolusjonen og skape arbeidsplasser og velstand for millioner av amerikanere », står det i energiplanen.
DN170124 Trump sier frigjøringen fra Opec er et ledd i å bringe arbeidsplasser tilbake til USA, som han har lovet under hele valgkampanjen.
DB170124 Keystone XL ville ha dannet grunnlag for sårt tiltrengte arbeidsplasser , argumenterte republikanske politikere.
DB170124 Mange amerikanske arbeidere har i løpet av de siste tiårene sett sine arbeidsplasser forsvinne uten at de har kunnet finne liknende arbeid.
DB170124 I den grad industrien kommer tilbake til USA, skyldes det heller at lønningene i Kina øker og automatiseringen gjør industrien så fattig på arbeidsplasser at tilgangen på den amerikanske infrastrukturen blir relativt sett viktigere.
DB170124 De konkurrerer også med mange lavt utdanna innvandrere om dårlig betalte arbeidsplasser i tjenestesektoren.
BT170124 Keystone XL ville ha dannet grunnlag for sårt tiltrengte arbeidsplasser , argumenterte republikanske politikere.
AP170124 Trump ser på det som sin viktigste oppgave å beholde og skape nye arbeidsplasser , sa han mandag.
AP170124 Keystone XL ville ha dannet grunnlag for sårt tiltrengte arbeidsplasser , argumenterte republikanske politikere.
AP170124 I Stavanger er det ikke sentrumstrafikken som er problemet, men transporten ut til bydelen Forus mellom Sandnes og Stavanger, et område med tusenvis av arbeidsplasser .
SA170123 I tillegg varsler presidenten en ny tollsats på varer som importeres fra selskaper som har flyttet arbeidsplasser ut av USA.
SA170123 Frihandelsavtaler truer amerikanske arbeidsplasser , mener han.
SA170123 Jeg er glad for at regjeringen også ser at slik situasjonen er i vår region nå, er det viktig at man ikke flytter ut arbeidsplasser herfra, sier Roy Steffensen i FrP.
SA170123 - Regjeringen er opptatt av å beholde statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
SA170123 - I en tid med økt ledighet er det viktig at arbeidsplasser ikke flyttes fra Stavanger-regionen.
FV170123 Frihandelsavtaler truer amerikanske arbeidsplasser , mener han.
DN170123 Tirsdag møter Trump noen av de han håper vil skape arbeidsplasser .
DN170123 - Trumps viktigste prioritet er å øke antall amerikanske arbeidsplasser , sa Spicer.
DN170123 - Han vil diskutere hvordan man skal få flere arbeidsplasser i bilindustrien, sa Sean Spicer på pressekonferansen mandag kveld.
DB170123 Den borgerlige regjeringen har så langt flyttet ut 324 arbeidsplasser .
DB170123 Kutt i regionale utviklingsmidler, Innovasjon Norge og andre viktige virkemidler for å etablere nye arbeidsplasser i distriktene.
DB170123 Jeg synes det er rart at omstilling er deres nye moteord når de ikke klarer å skape flere arbeidsplasser , sier Kjersti Stenseng.
DB170123 - Høyre og Frp har pratet mye om å ta i bruk ny teknologi om det skiftet vi skal gjennom, og om at vi må tåle en periode med utrygghet og ledighet mens det skapes nye arbeidsplasser .
DB170123 Om vi møter fremtiden med ryggen først og forutinntatte holdninger, vil vi kunne gå glipp av mulighetene til å skape nye arbeidsplasser .
BT170123 Frihandelsavtaler truer amerikanske arbeidsplasser , mener han.
BT170123 I tillegg varsler presidenten en ny tollsats på varer som importeres fra selskaper som har flyttet arbeidsplasser ut av USA.
BT170123 Frihandelsavtaler truer amerikanske arbeidsplasser , mener han.
BT170123 I tillegg varsler presidenten en ny tollsats på varer som importeres fra selskaper som har flyttet arbeidsplasser ut av USA.
AP170123 Det er 49 seter i selve rommet, og bak dette har pressen arbeidsplasser og små båser de kan sende fra.
AP170123 Trump har tidligere varslet at han er imot frihandelsavtalen ettersom han mener den vil true amerikanske arbeidsplasser .
AP170123 I tillegg til å love skattekutt så varsler president Trump en ny tollsats på varer som importeres fra selskaper som har flyttet arbeidsplasser ut av USA.
AP170123 Amerikanske selskaper som flytter ut arbeidsplasser risikerer straffetoll.
DB170122 Det har også vært et gründerprosjekt med ambisjoner om å skape minst to nye arbeidsplasser .
BT170122 Mens tradisjonelle arbeidsplasser utkonkurreres av roboter og kunstig intelligens.
AP170122 WARREN, MICHIGAN ( Aftenposten ) : Å skrote Obamas helsereform kan koste 2,6 millioner arbeidsplasser i USA.
AP170122 - Vi har ansvar for tusenvis av arbeidsplasser, og det å forvalte eierskapet på en sunn måte, men også videreutvikle, innovere og å skape flere arbeidsplasser er noe av den viktigste jobben vi gjør.
AP170122 - Vi har ansvar for tusenvis av arbeidsplasser , og det å forvalte eierskapet på en sunn måte, men også videreutvikle, innovere og å skape flere arbeidsplasser er noe av den viktigste jobben vi gjør.
AP170122 - Vi har ansvar for tusenvis av arbeidsplasser, og det å forvalte eierskapet på en sunn måte, men også videreutvikle, innovere og å skape flere arbeidsplasser er noe av den viktigste jobben vi gjør.
AP170122 - Vi har ansvar for tusenvis av arbeidsplasser , og det å forvalte eierskapet på en sunn måte, men også videreutvikle, innovere og å skape flere arbeidsplasser er noe av den viktigste jobben vi gjør.
SA170121 Stokkebø kommer imidlertid ikke med noen løsninger på hvordan denne omstillingen skal foregå, og hvordan nye arbeidsplasser skal skapes for de 133.000 mennesker uten arbeid - utover å bore etter mer olje i sårbare områder i nord.
SA170121 Nettopp slik skapes grønnere arbeidsplasser for fremtiden.
SA170121 Industrien er fremdeles en betydelig næring som gir nødvendige arbeidsplasser til vår region - og vil gjøre det i tiden fremover.
SA170121 Grønnere arbeidsplasser for fremtiden ¶
SA170121 Det de arbeidsledige i Rogaland trenger er ikke først og fremst utvinning av olje i nord som muligens kan gi arbeidsplasser om noen år - etter ferdig konsekvensutredning.
SA170121 DEBATT : Det de arbeidsledige i Rogaland trenger er ikke først og fremst utvinning av olje i nord som muligens kan gi arbeidsplasser om noen år - etter ferdig konsekvensutredning.
DB170121 Arbeidsplasser .
AP170121 Finansminister Siv Jensen krangler med Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen om hvem som har gjort mest for å skape arbeidsplasser .
SA170120 Andre dokumenter som ble presentert like etter innsettelsen av Trump, omhandler blant annet energipolitikk, utenrikspolitikk, arbeidsplasser og handelsavtaler.
FV170120 Andre dokumenter som ble presentert like etter innsettelsen av Trump, omhandler blant annet energipolitikk, utenrikspolitikk, arbeidsplasser og handelsavtaler.
DB170120 Dette representerer et tap på 790 000 arbeidsplasser , opplyser Patentstyret.
DB170120 Dette med å sette nasjonen først og passe på egne arbeidsplasser er en strømning som er i Norge og over hele Europa.
DB170120 Men hans generelt aggressive retorikk over tid ser ut til å ha fått næringslivsledere til å revurdere eksport av arbeidsplasser .
BT170120 Andre dokumenter som ble presentert like etter innsettelsen av Trump, omhandler blant annet energipolitikk, utenrikspolitikk, arbeidsplasser og handelsavtaler.
AP170120 Trump lovet også, som han gjorde flere ganger i valgkampen, at han skulle skape nye arbeidsplasser i USA fremfor å sende dem til utlandet.
SA170119 Til tross for betydelig økning i bruk av oljeinntektene over statsbudsjettet for å stimulere økonomien og legge grunnlaget for nye arbeidsplasser , har sysselsettingen stagnert og ledigheten økt.
SA170119 Stortinget bestemmer også mye av vilkårene for å drive næringsvirksomhet, og dermed også grunnlaget for å bevare eller etablere arbeidsplasser .
SA170119 Som olje- og energiminister er det min jobb å få fram hvilke konsekvenser kutt i den norske olje- og gassproduksjonen vil få for både arbeidsplasser , verdiskaping og for klimautslippene.
SA170119 Regjeringen har en bred strategi for å møte begge utfordringene og samtidig ivareta norske arbeidsplasser og velferd.
SA170119 Det har betydd mye for utviklingen av det norske velferdssamfunnet og rundt 200.000 arbeidsplasser spredt over hele landet.
SA170119 Duoen mener det er store muligheter for næringsutvikling og nye arbeidsplasser tilknyttet et slikt hestesportsenter, og ser for seg at travbanen for eksempel kan brukes til utstillinger, messer og andre større arrangementer.
FV170119 Duoen mener det er store muligheter for næringsutvikling og nye arbeidsplasser tilknyttet et slikt hestesportsenter, og ser for seg at travbanen for eksempel kan brukes til utstillinger, messer og andre større arrangementer.
DB170119 Gjennom handel og produksjon vil arbeidsplasser bli skapt og presumptivt fjerne behovet for å flytte på seg.
AP170119 Trump brukte mye tid i valgkampen på og fortelle at han skal øke den økonomiske veksten i USA og skaffe millioner av nye arbeidsplasser .
BT170118 Lokalproduserte varer som gir arbeidsplasser , tilhørighet og et bedre og mer variert tilbud til deg som kunde.
BT170118 Norske gründere har funnet en ny metode for å produsere strøm ved hjelp av bølgekraft, noe som kan skape store muligheter for grønn industri og grønne arbeidsplasser .
BT170118 Norske gründere har funnet en ny metode for å produsere strøm ved hjelp av bølgekraft, noe som kan skape store muligheter for grønn industri og grønne arbeidsplasser .
DN170117 Utviklingen kan føre til at mange tusen arbeidsplasser kan forsvinne eller bli endret fundamentalt på kort tid.
DN170117 Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sveriges statsminister Stefan Löfven tror automatisering og kunstig intelligens utgjør en stor trussel mot mange arbeidsplasser .
DB170117 Videre er det også nødvendig at EU-kommisjonen stiller krav til åpenhet rundt finansielle strukturer, slik at det er mulig å avdekke ulovlig statsstøtte og subsidier som ofte bidrar til kunstig lave priser og resulterer i tap av norske arbeidsplasser .
DB170117 En uttalelse fra IATA viser at lavprisflyselskapene generelt skaper 20 prosent færre arbeidsplasser enn nettverksselskapene.
DB170117 Det skaper både arbeidsplasser og bedre framkommelighet i samfunnet vårt.
DB170117 Det er et politisk ansvar at denne veksten gjenspeiles i form av flere norske arbeidsplasser og bedre velferd for alle.
DN170116 De nye initiativene skal samlet kunne skape 12.000 milliarder dollar i forretningsmuligheter i 2030, tilsvarende ti prosent av verdensøkonomien da, og gi grunnlag for 380 millioner arbeidsplasser .
DN170116 De nye initiativene skal samlet kunne skape 12.000 milliarder dollar i forretningsmuligheter i 2030, tilsvarende ti prosent av verdensøkonomien da, og gi grunnlag for 380 millioner arbeidsplasser .
DB170116 Ingen arbeidsplasser eller parkeringplasser i Oslo ligger i grøfta langs Ring 3 eller E18, men hundre meter eller litt mer fra en avkjøring.
DB170116 Det skaper verdier, arbeidsplasser og er en viktig del av landets beredskap.
BT170116 Vi har aldri før hatt et like stort behov for lokale arbeidsplasser som det vi har nå.
BT170116 Vi har aldri før hatt et like stort behov for lokale arbeidsplasser som det vi har nå.
SA170115 « Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bevare dagens arbeidsplasser og samtidig skape nye, er å gi oljenæringen tilgang på nye leteområder », skriver Aleksander Stokkebø i Høyre.
SA170115 Tusenvis av nye arbeidsplasser
SA170115 Regjeringens grønne lys til utbygging av Johan Sverdrup har allerede bidratt til tusenvis av nye arbeidsplasser .
SA170115 Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bevare dagens arbeidsplasser og samtidig skape nye, er å gi oljenæringen tilgang på nye leteområder.
SA170115 Det vil bety færre permitterte og arbeidsledige samt tusenvis av nye arbeidsplasser i Rogaland.
SA170115 De sier nei til tusenvis av potensielle arbeidsplasser både her i regionen og resten av landet, bremser for næringsutvikling og takker nei til 300 milliarder mer til velferd.
DB170115 Arbeidsinnvandring og - utvandring mellom afrikanske land vil kunne gi arbeidsplasser og mindre lyst på å dra til Europa.
AP170115 I Europa var Irland det første landet som innførte røykeforbud på arbeidsplasser , restauranter, puber og i alle offentlige lokaler i mars 2004, mens Norge fikk røykeloven et par måneder senere.
AP170115 Ifølge myndighetenes beregninger vil de store miljøinvesteringene skape mer enn 13 millioner arbeidsplasser i Kina.
AP170115 - Den kåringen var omstridt, sier Slagsvold Vedum, som viser til at Sp har en « praktisk klimapolitikk der man kombinerer målet om å få ned utslippene med en politikk som går ut på å skape arbeidsplasser .
AP170115 - Den kåringen var omstridt, sier Slagsvold Vedum, som viser til at Sp har en « praktisk klimapolitikk der man kombinerer målet om å få ned utslippene med en politikk som går ut på å skape arbeidsplasser .
AP170115 Hadde vi fått bygget den ferdig kunne vi sørget for god vekst i boliger og arbeidsplasser på Høvik, som kunne væt dekket opp med den planlagte sykkelveien og den forbedrede lokaltoglinjen.
DN170114 Utspillet vakte stor uro hos Lockheed Martin, men observatører påpekte at Trump neppe vil få Kongressen med på dramatiske kutt ettersom titusenvis av arbeidsplasser over hele USA står å spill.
DN170114 Flyprodusenten Lockheed Martin lover tusenvis av nye arbeidsplasser i USA, til tross for at Donald Trump truer med drastiske kutt i utvikling og innkjøp av kampflyet F-35.
DN170114 En rapport flyselskapet har bestilt fra Menon Economics, viser at det ville blitt 18.000 nye arbeidsplasser og økt omsetning på over 13 milliarder kroner i Norge dersom selskapet fikk fly til Asia via russisk luftrom.
DB170114 | Lover Trump 1000 nye arbeidsplasser
DB170114 - Vi har fått beregnet at en slik tillatelse ville ført til at Norwegian hadde bidratt til 18 000 nye arbeidsplasser i Norge og en omsetningsvekst for landet på 18,3 milliarder kroner.
DB170114 - Er det noen som skaper arbeidsplasser i USA, som Trump jo vil, så er det oss, hehe, sa Kjos da han møtte pressen i hovedkvarteret på Fornebu og redegjorde for Norwegian-rikets tilstand.
DB170114 Denne er drevet etter økologiske prinsipper og med fokus på at kvinner i området skal få arbeidsplasser og utdannelse.
BT170114 - Totalt er det cirka 100 arbeidsplasser som går tapt, sier Arne Roland, administrerende direktør i CHC Helikopter Service.
AP170114 Via Twitter har Trump gått i strupen på blant annet Toyota for å få dem til å plassere arbeidsplasser i USA istedet for Mexico.
AP170114 Ford bestemte nylig å skrinlegge planer om en fabrikk til over ti milliarder i Mexico, og opprettet istedet arbeidsplasser i USA, til den nye presidentens store glede.
AP170114 Via Twitter har Trump gått i strupen på blant annet Toyota for å få dem til å plassere arbeidsplasser i USA istedet for Mexico.
AP170114 Ford bestemte nylig å skrinlegge planer om en fabrikk til over ti milliarder i Mexico, og opprettet istedet arbeidsplasser i USA, til den nye presidentens store glede.
AP170114 Flere enn før har ambisjoner om å prøve seg på ulike arbeidsplasser i løpet av karrièren, tror Maalfrid Brath.
DB170113 Når Norge har den sterke kompetansen på industri og på selvkjørende maritime fartøyer som vi har, så gir det et potensial til å skape nye arbeidsplasser innen nye sektorer, mener Tajik.
DB170113 Det vil både være bra for å få ned klimautslippene og skape arbeidsplasser i Norge, ¶
DB170113 - Er det noen som skaper arbeidsplasser i USA så er det oss, sier Kjos, som sier han kommer til å ansette 1000 nye medarbeidere bare i USA i løpet av 2017.
BT170113 Arbeidsplasser settes i fare og kundene roper gjerne på regulering for å tøyle makten til de kyniske kjedene.
BT170113 Arbeidsplasser settes i fare og kundene roper gjerne på regulering for å tøyle makten til de kyniske kjedene.
BT170113 Store bane- og veiprosjekter og satsing på vedlikehold og oppussing i kommune-Norge gir nye arbeidsplasser .
BT170113 I nedgangstider kan det derimot bety kroken på døren for mange arbeidsplasser .
BT170113 Dette har ringvirkninger for titusenvis av arbeidsplasser - også her vest.
SA170112 De fleste arbeidsplasser av en viss størrelse har slike medarbeidere.
DB170112 Ingen tjener på at industrien flagger ut og arbeidsplasser legges ned, heller ikke klimaet.
BT170112 - Totalt er det cirka 100 arbeidsplasser som går tapt, sier Arne Roland, administrerende direktør i CHC Helikopter Service.
BT170112 Aker Solutions varslet på et allmøte torsdag formiddag at inntil 170 arbeidsplasser kan ryke på Ågotnes.
BT170112 De skal også få leve og kunne opprettholde sine arbeidsplasser .
BT170112 De skal også få leve og kunne opprettholde sine arbeidsplasser .
AP170112 70-åringen fastholdt at frihandelsavtaler som TPP - og en tilsvarende avtale med EU kjent som TTIP - utgjør klare trusler mot amerikanske arbeidsplasser .
AP170112 70-åringen fastholdt at frihandelsavtaler som TPP - og en tilsvarende avtale med EU kjent som TTIP - utgjør klare trusler mot amerikanske arbeidsplasser .
SA170111 Vår barnehage ligger på to lokasjoner hvor begge har god kollektivdekning, og de ligger nær store arbeidsplasser som for eksempel sykehus, skoler, kjøpesenter og industri.
DB170111 Politikere må legge fra seg billig retorikk om arbeidsplasser i oljeindustrien.
DB170111 Fremskrittspartiet og Høyre svinger seg opp til retoriske høyder og anklager Ap for å svikte norske arbeidsplasser .
BT170111 - Dette handler også om lokale arbeidsplasser .
SA170110 For effektivisering, for innovasjon - for å skape arbeidsplasser og for å få til det grønne skiftet.
DN170110 Virke mener en nedsettelse av aksjekapitalkravet kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i privat sektor.
DN170110 Vi mener det er viktig å fjerne slike barrierer for å starte noe nytt og ta risiko i en tid da vi står midt oppe i store omstillingsutfordringer og bør ta i bruk de mekanismene vi har for å skape nye arbeidsplasser , sier Andersen.
DN170110 Flere arbeidsplasser ?
DN170110 Virke mener en nedsettelse av aksjekapitalkravet kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i privat sektor.
DN170110 Vi mener det er viktig å fjerne slike barrierer for å starte noe nytt og ta risiko i en tid da vi står midt oppe i store omstillingsutfordringer og bør ta i bruk de mekanismene vi har for å skape nye arbeidsplasser , sier Harald J.
DN170110 Flere arbeidsplasser ?
DN170110 Søndag opplyste Fiat Chrysler at konsernet vil skape 2.000 nye arbeidsplasser i USA.
DN170110 | Lover Trump en million arbeidsplasser
DN170110 Ved inngangen til 2016 hadde selskapet over 10 millioner aktive selgere og Alibaba sa i den siste årsrapporten at de har skapt over 15 millioner arbeidsplasser i Kina.
DN170110 Internettgrunnleggeren Jack Ma lover å skape over en million nye arbeidsplasser i USA.
DN170110 Ifølge en pressemelding fra Alibaba kan internettsalgsplattformen føre til at det blir skapt én million nye arbeidsplasser i USA.
DN170110 Alibaba tror de kan skape en million nye arbeidsplasser i USA med å øke den internasjonale internetthandelen Foto : Mike Segar/Reuters/NTB Scanpix ¶
DB170110 Jensen mener Støre utviser svakt lederskap og setter arbeidsplasser og velferd i fare.
DB170110 Den ferske statsråden anslår at opprettelsen av fengselet vil skape rundt 245 arbeidsplasser i Froland i Aust-Agder og 135 i Mandal i Vest-Agder.
BT170110 Ny kunnskap og kompetent arbeidskraft er helt avgjørende for å sikre både eksisterende og fremtidige arbeidsplasser .
BT170110 Men det må for all del ikke bety at nærheten til næringslivet og offentlige arbeidsplasser rundt om i regionen blir svekket.
AP170110 Selskapet har varslet kutt av 30.000 arbeidsplasser .
SA170109 Statsminister Erna Solberg innledet Solamøtet som i år har temaet « Det handler om arbeidsplasser ».
SA170109 Han legger til grunn at oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi positive ringvirkninger for Rogaland med opptil 10 000 - 15 000 arbeidsplasser .
SA170109 Det er desto mer forståelig at hun da valgte å droppe å delta på Solamøtet i dag, fylkets viktigste møte, hvor nettopp oljevirksomhet og flere arbeidsplasser i fylket var tema, mener Steffensen.
SA170109 - Da er det overraskende at Hadia Tajik starter sin karrière som rogalandspolitiker med å si nei takk til såpass mange arbeidsplasser .
DN170109 Fiat Chrysler sier konsernet vil skape 2.000 nye arbeidsplasser i USA.
DB170109 Bryggeriet rykket ut, advarte mot tap av arbeidsplasser og ba forbrukerne engasjere seg.
DB170109 Sirkulær økonomi vil være med på å trygge norske arbeidsplasser - som er smart, lønnsom og faktisk eneste mulige vei framover.
AP170109 Jeg vil tro at nordmenn fortsatt vil støtte opp om norske arbeidsplasser , norsk industri, sier direktør Aass.
AP170109 - Det kan fortsatt spøke for arbeidsplasser hos dere ?
AP170109 Jeg vil tro at nordmenn fortsatt vil støtte opp om norske arbeidsplasser , norsk industri.
AP170109 - Det kan fortsatt spøke for arbeidsplasser hos dere ?
AP170109 - Vi arbeider i hele samfunnet med å fremme den betydningen oljenæringen har for velferd og arbeidsplasser , sier Schjøtt-Pedersen.
AP170109 - Svært mange er opptatt av den betydning olje og gass har for landets inntekter, velferd og arbeidsplasser .
AP170109 - Vi arbeider i hele samfunnet med å fremme den betydningen oljenæringen har for velferd og arbeidsplasser , sier Schjøtt-Pedersen.
AP170109 - Svært mange er opptatt av den betydning olje og gass har for landets inntekter, velferd og arbeidsplasser .
AP170109 Si ;D-innlegg : Seriøse arbeidsplasser bør kunne bruke 20 minutter på å sende en e-post til alle søkerne som ikke får jobben.  ¶
AP170109 Det jeg er, er en bitter fyr som mener seriøse arbeidsplasser bør kunne bruke 20 minutter på å sende en e-post til alle de ikke vil gi jobben.
DN170108 Bryggeridirektøren frykter det kan koste arbeidsplasser .
BT170107 GRØNN MOTOR : 3500 boliger og 8000 arbeidsplasser i en solrik og miljøvennlig bydel som er selvforsynt med varme og strøm fra eget biogassanlegg.
SA170106 Aarbakke har tidligere fortalt om et knallhardt 2015, der han tidlig så at han måtte ta grep for å redde flest mulig arbeidsplasser .
FV170106 Anlegget skal også skape mange nye arbeidsplasser .
DN170106 Han mener folk blir mer opptatt av å bo sentralt med nærhet til tilbud og arbeidsplasser .
DN170106 I desember ble det skapt 156.000 arbeidsplasser utenom jordbruket i USA, viser den månedlige jobbrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet.
DN170106 Konsensus, ifølge Thomson Reuters, er at det ble skapt 178.000 nye arbeidsplasser i desember - tilsvarende november måned.
DB170106 - Norwegian vil fortsette å satse globalt, det er helt nødvendig for oss å vokse internasjonalt for dermed også å sikre våre norske arbeidsplasser , sier hun til avisen.
BT170106 Anlegget skal også skape mange nye arbeidsplasser .
AP170106 Anlegget skal også skape mange nye arbeidsplasser .
SA170105 Tilgang på fornybar energi er en forutsetning for utvikling av nye grønne arbeidsplasser .
FV170105 USA : Med utvidelsen av anlegget i Flat Rock, Michigan, blir det 700 nye arbeidsplasser .
FV170105 Satsingen på fabrikken i Flat Rock skal gi 700 nye arbeidsplasser .
DN170105 Skal vi skape flere lønnsomme arbeidsplasser er vi avhengige av gode handelsavtaler som gjør at vi har noen å selge varene våre til.
DN170105 - Jeg vil advare mot dem som tror at vi skal kunne skape flere private arbeidsplasser samtidig som de vil kutte båndene til de avtalene som nettopp gir oss markedsadgangen til å få solgt varene som vi skal leve av i fremtiden.
DN170105 Trump har varslet at han vil hente hjem amerikanske arbeidsplasser og jobbe for nasjonale interesser, ikke de globale.
DN170105 VIRKE MENER AVGIFTSFRI IMPORT UNDERGRAVER NORSKE ARBEIDSPLASSER .
DN170105 Stor etterspørsel og lavere produksjon kan føre til tap av arbeidsplasser tross jubeltall, tror Lerøys toppsjef for havbruk, Stig Nilsen.
DN170105 Rekordhøy laksepris kan føre til tap av arbeidsplasser , mener laksedirektør.
DN170105 Prisrekord kan true jobber Rekordhøy laksepris kan føre til tap av arbeidsplasser , mener laksedirektør.
DN170105 Skal vi skape flere lønnsomme arbeidsplasser er vi avhengige av gode handelsavtaler som gjør at vi har noen å selge varene våre til.
DN170105 - Jeg vil advare mot dem som tror at vi skal kunne skape flere private arbeidsplasser samtidig som de vil kutte båndene til de avtalene som nettopp gir oss markedsadgangen til å få solgt varene som vi skal leve av i fremtiden.
DB170105 Målet med NHOs årskonferanse « Made in Norway » som ble arrangert torsdag, var ifølge NHO å « vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser ».
DB170105 Så hva sier nå biodrivstoffprodusentene selv om potensialet for arbeidsplasser og grønn vekst ?
DB170105 SARPSBORG ( Dagbladet ) : - Vi tror ikke nødvendigvis at et økt omsetningskrav for biodrivstoff fører til flere arbeidsplasser i Norge, fordi påbudet ikke nødvendigvis innebærer at produksjonen blir gjort her hjemme, sier Borregaards direktør for forretningsutvikling og FoU Gisle L.
DB170105 Målet med konferansen er ifølge NHO å « vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser ».
DB170105 Men selv om det sikrer våre nåværende arbeidsplasser har bioetanolprosjektet foreløpig kun ført til ansettelser innen prosjektledelse hos oss.
DB170105 Johansen understreker at myndighetenes forskningsstøtte til utvikling av blant annet mikrofibrillær cellulose har gitt 50 arbeidsplasser , hvorav et titalls nye, og at det har vært helt avgjørende for selskapets satsing på prosjektet ettersom det er risikoavlastende.
DB170105 Det målet passer godt overens med mantraet til Erna Solberg og de tre andre partilederne i den borgerlige samarbeidskonstellasjonen : Kutt i klimagassutslipp skal gå hånd i hånd med nye, grønne arbeidsplasser .
DB170105 Dermed burde Borregaard vært en spydspiss i regjeringens drøm om et grønt skifte som gir nye arbeidsplasser , og torsdag skal Borregaard holde et innlegg på NHOs årskonferanse.
DB170105 - Vårt verste mareritt er at regjeringen og myndighetene i sin iver etter å skape noe nytt, forfordeler bruk av tømmer til biodrivstoff på bekostning av andre produkter som gir lønnsomhet og arbeidsplasser .
DB170105 - Hva bør Erna Solberg og de andre politikerne gjøre annerledes for å tilrettelegge for flere grønne arbeidsplasser innenfor deres virksomhet ?
DB170105 I realiteten skal det være enda en konferanse om hvordan vi kan skape produktive arbeidsplasser i en ny grønn økonomi, men tittelen har en annen assosiasjon : Vi må bry oss om norske bedrifter, produkter og arbeidsplasser .
DB170105 I realiteten skal det være enda en konferanse om hvordan vi kan skape produktive arbeidsplasser i en ny grønn økonomi, men tittelen har en annen assosiasjon : Vi må bry oss om norske bedrifter, produkter og arbeidsplasser.
DB170105 Et land kan kanskje tjene på å særbehandle egne bedrifter og arbeidsplasser , men en fri verdenshandel forutsetter at alle begrenser seg for vårt felles beste.
DB170105 Det er ikke måten å sikre arbeidsplasser som kan lage produkter vi kan leve av.
DB170105 Det bør derfor ikke overraske oss at Jon Sandnes i NHO-foreningen Byggenæringens Landsforbund i Klassekampen går inn for at staten må utforme offentlige anskaffelser på en måte som prioriterer norske arbeidsplasser .
DB170105 At arbeidsplasser tapes til Kina og andre lavkostnadsland, provoserer mange.
BT170105 I fjor gikk de ansatte med på å redusere lønnen med ti prosent for å trygge egne arbeidsplasser .
BT170105 - En lønnsreduksjon for å redde mange arbeidsplasser må da være et godt signal til de unge.
BT170105 USA : Med utvidelsen av anlegget i Flat Rock, Michigan, blir det 700 nye arbeidsplasser .
BT170105 Satsingen på fabrikken i Flat Rock skal gi 700 nye arbeidsplasser .
AP170105 Fornebu, med store arbeidsplasser som Telenor, Aker Solutions og Statoil, og med store trafikale problemer, er et av områdene som er peilet ut.
AP170105 Kunnskapsbaserte arbeidsplasser er nødvendig og vi står overfor en omstilling der det må skapes mange nye arbeidsplasser , sier Solberg.
AP170105 Kunnskapsbaserte arbeidsplasser er nødvendig og vi står overfor en omstilling der det må skapes mange nye arbeidsplasser, sier Solberg.
AP170105 - Vi som skal utforme klimapolitikken må forstå hvordan lønnsomme arbeidsplasser skapes.
AP170105 vise at det er mulig å redusere klimautslipp og samtidig skape verdier og arbeidsplasser . drøfte ledelse og rammebetingelser som er nødvendige på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.
AP170105 USA : Med utvidelsen av anlegget i Flat Rock, Michigan, blir det 700 nye arbeidsplasser .
AP170105 Satsingen på fabrikken i Flat Rock skal gi 700 nye arbeidsplasser .
DN170104 Trump fortalte helt uventet at en japansk investor skulle plassere 50 milliarder dollar i USA, noe som ifølge Trump ville skape 50.000 arbeidsplasser .
DB170104 Men hvis du har en skattepolitikk som ikke bidrar til å skape arbeidsplasser , men som målrettet øker forskjellene mellom foreldrene, så hjelper ikke det, sier Støre med adresse til regjeringen.
AP170104 Dette undergraver både norske arbeidsplasser og i dette tilfellet også en prioritert helsepolitisk målsetting om å få ned sukkerforbruket blant nordmenn, sier Størksen til Aftenposten.
AP170104 - Å verne om norske arbeidsplasser er å sikre vår felles velferd fremover, sier han.
AP170104 Dette undergraver både norske arbeidsplasser og i dette tilfellet også en prioritert helsepolitisk målsetting om å få ned sukkerforbruket blant nordmenn, sier Størksen til Aftenposten.
AP170104 - Å verne om norske arbeidsplasser er å sikre vår felles velferd fremover, sier han.
AP170104 Både Johnsen og Norman mener at besparelsene som kommer som følge av digitaliseringen vil munne ut i nye arbeidsplasser og fôre nye ideer.
FV170103 - Fremskrittspartiet vil ha velferd og inntekter til skoler, sykehus, veier og politi, vi vil skape arbeidsplasser - derfor ønsker vi også velkommen oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, slo hun fast.
DN170103 Beslutningen om i stedet å utvide fabrikken i Flat Rock i Michigan, for å bygge elbiler der, vil skape 700 nye amerikanske arbeidsplasser , opplyser selskapet.
DN170103 - Spesielt som hjørnestensbedrift føler man på ansvaret for å sikre arbeidsplasser .
AP170103 - Dette er et eksempel på myndighetenes handlingslammelse når det gjelder å rette opp åpenbare svakheter i en avgift som vrir konkurransen, fremmer grensehandelen og reduserer antall norske arbeidsplasser .
DN170102 - Spesielt som hjørnestensbedrift føler man på ansvaret for å sikre arbeidsplasser .
AP170102 Vise at det er mulig å redusere klimautslipp og samtidig skape verdier og arbeidsplasser .
SA170101 Framsnakking og lojalitet til lokale bedrifter, Egersund by som handelssentrum og Eigersund kommune som et godt sted å leve gode liv, vil bidra til å sikre arbeidsplasser og skape grunnlag for nye.
SA170101 Vi satser på smartby fordi det er skal komme innbyggerne våre til gode, fordi det ligger muligheter for nye arbeidsplasser , og for å drive mer effektivt og klimavennlig.
SA170101 Nå jobber Stavanger kommune sammen med andre sentrale aktører som blant annet Greater Stavanger, Universitetet og Næringsforeningen for å legge til rette for flere arbeidsplasser og fortsatt høy verdiskaping : både som energihovedstad og gjennom nye næringsveier.
SA170101 Johan Sverdrup er et av de aller viktigste industriprosjektene i Norge over de neste tiårene, og skal bidra til arbeidsplasser og verdiskaping i lang tid framover.
SA170101 En næring som satser på framtiden som matprodusenter, skaper verdier og arbeidsplasser og pleier et fabelaktig flott kulturlandskap som NRK viste frem og skrøt av i sommerens regnvåte øyeBLINK med langløp gjennom fagre Gjesdal.
SA170101 Det betyr økte inntekter, flere arbeidsplasser og utvikling.
BT170101 VIKTIGST : Næringsminister Monica Mæland ( H ) sier til VG : « Å få ledige i jobb og å skape nye arbeidsplasser , spesielt i privat sektor, er vår viktigste oppgave i 2017 » FOTO : NTB scanpix ¶
BT170101 VIKTIGST : Næringsminister Monica Mæland ( H ) sier til VG : « Å få ledige i jobb og å skape nye arbeidsplasser , spesielt i privat sektor, er vår viktigste oppgave i 2017 » FOTO : NTB scanpix ¶
AP170101 Vår kontakt med verden rundt oss sikrer arbeidsplasser , gode lønninger og finansierer velferdsordningene våre.
AP170101 Vi må ha arbeidsplasser nok, og flest mulig i arbeid.
AP170101 For å skape arbeidsplasser .
AP170101 - Vår kontakt med verden rundt oss sikrer arbeidsplasser , gode lønninger og finansierer velferdsordningene våre.
SA161220 Den lokale folkevalgte som ikke ønsker arbeidsplasser til sin kommune, bør virkelig vurdere sin rolle.
SA161220 DEBATT : Det har visst vært litt tungt for Per Thorbjørnsen og Rolf Evensen i Stavanger at jeg som folkevalgt og varaordfører i Sandnes ønsker nye arbeidsplasser til byen vår.
SA161220 At vi har ulike syn på lokaliseringer, har ingenting med at vi ikke tenker regionalt, og når vi lanserte Stokka som sykehustomt, var det ikke på grunn av kommunegrenser eller arbeidsplasser , men rett og slett av hensyn til pasientene og er langsiktig perspektiv.
AP161218 Norwegian-gründer Bjørn Kjos har store planer for Asia-satsingen, som han lover vil skaffe Norge tusenvis av nye arbeidsplasser .
AP161218 Menon mener at en slik omsetning legger grunnlaget for etableringen av nær 16.000 arbeidsplasser .
AP161218 Norwegian-gründer Bjørn Kjos har store planer for Asia-satsingen, som han lover vil skaffe Norge tusenvis av nye arbeidsplasser .
AP161218 Menon mener at en slik omsetning legger grunnlaget for etableringen av nær 16.000 arbeidsplasser .
AP161208 - Vi går nå inn i høysesongen og omgangssyken går både i barnehager, på arbeidsplasser og på skoler.
AP161207 Fortsatt høy arbeidsinnvandring gir hard konkurranse om arbeidsplasser som kunne vært særlig aktuelle for unge med lite utdanning.
FV161128 Og hvis det nå skulle være slik at ansatte ønsker å komme til et av de mange treningssentrene rundt omkring i landet, ville det skape nye arbeidsplasser .
BT161128 Og hvis det nå skulle være slik at ansatte ønsker å komme til et av de mange treningssentrene rundt omkring i landet, ville det skape nye arbeidsplasser .
AP161127 Men fordi disse båtene kunne gi arbeidsplasser ved Umoes verk i Mandal, ble det presset gjennom av LO, NHO og lokale politikere, og flertallet i Stortinget omgjorde regjeringens beslutning.
VG161123 De kunne gått til investeringer i nye arbeidsplasser .
AP161118 Nye investeringer i elbilteknologi er imidlertid ventet å skape 9.000 nye arbeidsplasser , oppgir kilder til nyhetsbyrået Reuters.
VG161115 Det betyr 550 arbeidsplasser , rundt 70 av dem i Trondheim.
BT161108 HMS-kortene er ID-kort som forteller hvem de ansatte på arbeidsplasser er og hvem de jobber for.
AP161108 Ved å frarøve landene penger som trengs til utdanning, helsehjelp og å skape arbeidsplasser , bidrar skatteparadisene til fattigdom og forskjeller over hele verden », heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsgruppen Oxfam, som ønsker at Sveits, Nederland, Belgia, Kypros og Luxembourg settes på svartelisten.
AP161106 Vi har for tiden en venteliste på over 6000 piloter og kabinansatte som håper å få jobb hos Ryanair i våre godt betalte arbeidsplasser med gode arbeidsforhold, » skriver selskapet i e-posten, formidlet av Ryanairs markedssjef for Norden, Arune Jaraite.
SA161104 Lave boligpriser tiltrekker seg folk med lavere inntekter, men også næringslivet i området blir preget av mindre produktive arbeidsplasser og næringsliv, sier Bjørnstad.
SA161104 - Flere steder opplever man frafall av arbeidsplasser .
AP161104 Lave boligpriser tiltrekker seg folk med lavere inntekter, men også næringslivet i området blir preget av mindre produktive arbeidsplasser og næringsliv, sier Bjørnstad.
AP161104 - Flere steder opplever man frafall av arbeidsplasser .
AP161031 Bakgrunn : - Flyseteavgiften kan ramme nærmere 6000 arbeidsplasser
AP161024 Barnehageekspert mener det er bedre tilsyn ved norske arbeidsplasser enn i barnehager ¶
AP160913 - Når oljenæringa skal spare penger kutter de utslippsreduserende elektrifisering og lokale arbeidsplasser .
DA160905 | Kronikk : Vekstfond skaper arbeidsplasser
DA160905 Vi gjør hva vi kan i et kommunalt perspektiv å skape nye arbeidsplasser og bevare eksiterende.
DA160905 Men vi ville bruke dem til å skape arbeidsplasser i en vanskelig situasjon for byen med 5 prosent arbeidsledighet.
DA160905 Kommunen har derfor vært i dialog med et bredt utsnitt av eksterne samarbeids- partnere for å få innspill til hvordan Vekstfondet kan bidra til å skape arbeidsplasser i regionen, deriblant Innovasjon Norge, Universitetet i Stavanger, Næringsforeningen, NHO, Greater Stavanger, Lyse, Region Stavanger, Validé og Stavanger Forum.
DA160905 Ingen kan skape 10 000 arbeidsplasser alene.
DA160905 Det er samarbeid som bidrar til at vi utvikles videre, og med dette genuine samarbeidet kan nå arbeidsplasser skapes.
DA160905 Arbeidsplasser som sannsynligvis ikke hadde sett dagens lys uten støtte fra de nye vekstfondet.
AP160902 Solenergi er størst med 2.8 millioner arbeidsplasser i verden, med biodrivstoff og vindkraft på de neste plassene på listen.
BT160705 Vi fulgte trekningen for fjerde runde med chat : ¶ | - Ny skatt truer arbeidsplasser
BT160705 Skatteforliket har som formål å skape vekst, omstilling og nye arbeidsplasser .
BT160705 Det minner mer om et skattesvik når partier som ellers er kjent for å være opptatt av å bevare arbeidsplasser i hele Norge, vil innføre en finansskatt som får stikk motsatt effekt.
BT160705 Der har over 8000 arbeidsplasser i finansnæringen forsvunnet i kjølvannet av lønnsumsavgiften.
AP160619 Huser også bokhandel, restaurant og arbeidsplasser for forfattere.
AP160604 Det ville i så fall ikke vært av hensyn til klima, men for å bygge opp arbeidsplasser i en ny industri.
SA160603 Pengene sikret arbeidsplasser og arbeid til leverandørene Kruse Smith, Stangeland maskin, ABB, Risa, Siemens Norge, Gann Tre, Jæren Hotel, Multiconsult, turiststasjon og Kafe Karlsbu og arkitektene Helen & Hard, samt at vertskommunene Time og Hå får sine årlige miljøfondsmidler på 3 mill. kr og skatteinntekter fra
SA160514 Dette har resultert i at matjorda har blitt bygget ned over en lav sko i dyrebare områder, og at nye boligfelt har blitt etablert langt utenfor både kollektivdekning og arbeidsplasser .
AP160510 - Vi ønsker å trekke til oss næringsliv og arbeidsplasser .
AP160427 Oslo er selve hovedmagneten for både Bærum og Asker med kommunikasjon og arbeidsplasser .
AP160421 Venstre er opptatt av å få flyttet statlige arbeidsplasser ut i distriktene, og særlig til Vestlandet, som har vært hardt rammet av innskrenkninger i oljeindustrien.
AP160421 Utflytting av statlige arbeidsplasser
AP160421 Skjelstad, kommunalpolitisk talsmann i Venstre, understreker at partiet har fått til en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser og flytting av makt til kommunene gjennom at forsøkskommuner får oppgaver fra Nav.
AP160421 Hvor mange arbeidsplasser det er snakk om er foreløpig uklart.
AP160421 Det er snakk om allerede etablerte arbeidsplasser, hele direktorater og om fremtidige, statlige arbeidsplasser .
AP160421 Det er snakk om allerede etablerte arbeidsplasser , hele direktorater og om fremtidige, statlige arbeidsplasser.
AP160418 En vekst uten arbeidsplasser
AP160418 Det har vært en vekst uten arbeidsplasser .
BT160406 Det handler om alvorlige konsekvenser for sikkerhet, arbeidsplasser , rettigheter og vår felles natur.
AP160403 Dette vil bidra til å sikre norske arbeidsplasser sier Aune.
AP160331 Mennesker skal følge etter, sammen med arbeidsplasser , skoler og sykehus, ifølge byplanleggerne, som vil lette presset på bykjernen og samtidig forberede integrering med Beijings naboer.
SA160325 For voksne uten skolegang, må tilretteleggingen bli enda bedre, for eksempel gjennom tett oppfølging og et større samarbeid mellom arbeidsplasser og voksenopplæringssentre.
DA160323 Ønsket om frisk luft, ekstrem natur, kinesisk betalingsvilje, lav norsk kronekurs og et regionalt sug etter nysatsinger og arbeidsplasser , taler virkelig for begeistring.
BT160318 De tenker på arbeidsplasser og skattepenger.
BT160311 Å knytte opp utdanninger til arbeidsplasser blir nesten som å ansette lærlinger.
AP160308 Men han bekrefter langt på vei at det blir færre arbeidsplasser .
AP160308 Det betyr ikke nødvendigvis flere arbeidsplasser på land, sa Sandberg.
AP160308 - Men vil det bli flere eller færre arbeidsplasser på land ?
AP160308 å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, ogc. å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode.»Kilde : Nærings- og fiskeridepartementet ¶
AP160307 Men to og et halvt år senere er det ingen tegn på at Fremskrittspartiet og regjeringspartner Høyre har klart å stagge veksten i statlige arbeidsplasser .
AP160229 Regjeringen satser sterkt på forskning for å omstille Norge og skape nye arbeidsplasser og næringer.
NL160222 Norge står overfor en nødvendig omstilling for å skape nye arbeidsplasser .
DA160220 Nå kan 120 arbeidsplasser ryke.
DA160220 Nå kan 120 arbeidsplasser ryke.
AP160219 Franske politikere tror blockchain-teknologi vil føre til tap av arbeidsplasser .
BT160211 I en rapport anslår Sintef - den største, uavhengige forskningsstiftelsen i Skandinavia - at gruvedriften vil føre til 170 nye arbeidsplasser i Naustdal, 300 i regionen og 500 nasjonalt.
BT160211 Fører dette til mange arbeidsplasser ?
BT160211 De mener at sjødeponiet ikke vil skade livet i sjøen i vesentlig grad, og at gruvedriften sikrer viktige arbeidsplasser : De positive sidene overskygger de negative.
DA160207 I tillegg kommer det 50 arbeidsplasser .
DA160207 I tillegg kommer det 50 arbeidsplasser .
DA160205 Ville vi som voksne akseptere nedleggelse av velfungerende høykvalifiserte arbeidsplasser foran dem hvor lederne ikke besitter den samme faglige utdanningen ; den som i stillingsannonser kreves.
DA160205 Nei, dersom kommunen ønsker å følge rådmannens « effektivitetskrav » bør de holde seg for god til å avvikle arbeidsplasser hvor både faglighet og tilfredshet overgår kommunegjennomsnittet og er tilnærmet dobbelt så høy som sammenlignbare barnehager i Madla bydel.
DA160205 Hvis effektivisering skal gjennomføres bør kommunen først se etter arbeidsplasser hvor utdanning og tilfredshet er lav.
DA160205 Arbeidsplasser hvor ikke arbeidstakerne, i dette tilfelle ; barna, har den ledelse og det arbeidsmiljø de har krav på.
DA160205 Ville vi som voksne akseptere nedleggelse av velfungerende høykvalifiserte arbeidsplasser foran dem hvor lederne ikke besitter den samme faglige utdanningen ; den som i stillingsannonser kreves.
DA160205 Nei, dersom kommunen ønsker å følge rådmannens « effektivitetskrav » bør de holde seg for god til å avvikle arbeidsplasser hvor både faglighet og tilfredshet overgår kommunegjennomsnittet og er tilnærmet dobbelt så høy som sammenlignbare barnehager i Madla bydel.
DA160205 Hvis effektivisering skal gjennomføres bør kommunen først se etter arbeidsplasser hvor utdanning og tilfredshet er lav.
DA160205 Arbeidsplasser hvor ikke arbeidstakerne, i dette tilfelle ; barna, har den ledelse og det arbeidsmiljø de har krav på.
DA160127 - Selv om denne regionen er i en utfordrende situasjon, både når det gjelder arbeidsplasser og boligmarkedet, så er det viktig å tenke langsiktig når det gjelder studentboligtilbudet i området, sier Lorentzen.
DA160127 - Selv om denne regionen er i en utfordrende situasjon, både når det gjelder arbeidsplasser og boligmarkedet, så er det viktig å tenke langsiktig når det gjelder studentboligtilbudet i området, sier Lorentzen.
AP160124 Nå har vi fått et eget Valgdirektorat i Tønsberg med opp mot 30 statlige arbeidsplasser .
DA160115 Da er det viktig at vi skaper nye arbeidsplasser for å fylle tomrommet, forklarer Nordahl.
DA160115 Da er det viktig at vi skaper nye arbeidsplasser for å fylle tomrommet, forklarer Nordahl.
BT160106 Komplette bydeler med balanse mellom boliger og arbeidsplasser vil redusere biltrafikk og utslipp og gjør det mulig med sykkel og gange som viktigste transportform.
NL160105 Gründere skaper arbeidsplasser, men størstedelen av arbeidsplasser blir likevel skapt i bedrifter som allerede finnes.
NL160105 Gründere skaper arbeidsplasser , men størstedelen av arbeidsplasser blir likevel skapt i bedrifter som allerede finnes.
AP160105 Teknologiske nyvinninger har alltid ødelagt arbeidsplasser , men skapt en bedre fremtid for de fleste.
AP160105> Teknologiske nyvinninger har alltid ødelagt arbeidsplasser , men skapt en bedre fremtid for de fleste.
AP160105> target="avis" href= Teknologiske nyvinninger har alltid ødelagt arbeidsplasser , men skapt en bedre fremtid for de fleste.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Teknologiske nyvinninger har alltid ødelagt arbeidsplasser , men skapt en bedre fremtid for de fleste.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Teknologiske nyvinninger har alltid ødelagt arbeidsplasser , men skapt en bedre fremtid for de fleste.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Teknologiske nyvinninger har alltid ødelagt arbeidsplasser , men skapt en bedre fremtid for de fleste.