DB171230 Styrken i metoo-kampanjen forteller at verken arbeidsliv , pressen eller politikken har lyttet godt nok.
DA171230 Det er varslet ny Ap-politikk på flere felter : Innvandring, distrikt og arbeidsliv .
VG171229 Det skyldes selvfølgelig at de samme mekanismene slår inn i alle de nordiske landene, som har en noenlunde lik modell, med flere hovedorganisasjoner og et arbeidsliv som endrer seg, sier Nergaard.
VG171229 Den mektigste giganten i norsk arbeidsliv i generasjoner, LO, vakler.
DN171227 Han mente at endringen skyldtes mer abstrakt og rasjonell tenkning i både skole og arbeidsliv .
DB171227 Han mente at endringen skyldtes mer abstrakt og rasjonell tenkning i både skole og arbeidsliv .
DA171227 Han mente at endringen skyldtes mer abstrakt og rasjonell tenkning i både skole og arbeidsliv .
AP171227 Han mente at endringen skyldtes mer abstrakt og rasjonell tenkning i både skole og arbeidsliv .
AA171227 Han mente at endringen skyldtes mer abstrakt og rasjonell tenkning i både skole og arbeidsliv .
BT171225 På samme måte er tverrfaglighet også gunstig i et arbeidsliv som hele tiden må finne nye løsninger på nye problemer, som hele tiden skal omstille seg på grunn av endringer i samfunnet.
BT171225 Likevel verdsetter britiske universiteter og arbeidsliv tverrfagligheten som bare det.
BT171225 Er vi virkelig tjent med et arbeidsliv der alle har spisskompetanse, men ingen har kunnskap utover sitt eget felt, spør innsender.
BT171225 Er vi virkelig tjent med et arbeidsliv der alle har spisskompetanse, der alle er ingeniører eller økonomer, men ingen har kunnskap utover sitt eget felt ?
BT171225 Er vi tjent med et arbeidsliv der alle er ingeniører eller økonomer, og ingen har kunnskap utover sitt eget felt ?
NL171224 Omfanget av maktmisbruk og seksuell trakassering i arbeidslivet har vist seg å være helt enormt, ingen har kunnet forutse hvor bredt problemet faktisk er og har vært i norsk arbeidsliv .
DB171224 Stortingsprepresentant Arild Grande ( Ap ) stilte i juni skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen ( FrP ) om « Hvorfor har ikke regjeringen prioritert å finne løsning på de taushetsbestemmelsene som vanskeliggjør arbeidet for et seriøst og organisert arbeidsliv , og kan vi forvente en løsning på dette snart.
AP171223 Kriminaliteten blant innvandrere går nedover, og folk flest mener nå at innvandrere bidrar positivt til kultur og arbeidsliv .
NL171221 | En julefortelling om de tre vise samfunnstopper i møte med fremtidens arbeidsliv
NL171221 Vil båndet holde også i fremtidens arbeidsliv ?
NL171221 Mens de tre vise menn eller de hellige tre konger trygt tilhører juleevangeliet er tallet tre også et tall vi gjerne hyller i norsk arbeidsliv .
NL171221 For selv om jeg trives med flere puslespillbrikker som til sammen blir mitt arbeidsliv kan det fort bli en vanskelig og utrygg hverdag om vi ikke har systemer for det.
NL171221 Et sitat fra The Guardian ( 2015 ) setter fremtidens arbeidsliv på spissen : ¶
NL171221 Et instrument som danner kjernen av et rettferdig arbeidsliv .
DN171221 Vi vil særlig være opptatt av å styrke fag- og yrkesopplæringen, fordi vi tror at mange av dem som i dag faller utenfor skole og jobb kunne ha utviklet gode praktiske ferdigheter og at fremtidens arbeidsliv trenger flere faglærte.
DA171221 Illustrasjonsfoto : NTB scanpix Best i landet : Oslo har landets mest likestilte arbeidsliv , ifølge en sammenstilling Statistisk sentralby-rå har laget.
DA171221 Best i landet : Oslo har landets mest likestilte arbeidsliv , ifølge en sammenstilling Statistisk sentralby-rå har laget.
VG171220 Statsråden forklarer et langt mer likestilt arbeidsliv i offentlig sektor med politiske vedtak som Høyre og Frp stemte mot.
VG171218 Der har de et arbeidsliv vi ikke ønsker, hvor de har fått « arbeidende fattige » ; de tjener så dårlig at de må ha flere jobber for å fø familien.
DB171218 - Utstyre dagens unge med kunnskap og kompetanse som er relevant og anvendelig i et framtidig arbeidsliv .
AA171218 - Dessuten har vi fått et arbeidsliv hvor det forventes at vi skal stå på døgnet rundt.
AA171218 - Dessuten har vi fått et arbeidsliv hvor det forventes at vi skal stå på døgnet rundt.
DB171216 ¶ ARVET MYNTER : Familien til en tysk lastebilsjåfør arvet alle småpengene han hadde samlet opp gjennom et langt arbeidsliv .
BT171216 Sørg for å stemme inn politikere som aktivt motarbeider det organiserte arbeidsliv .
BT171216 Klarer vi å omdanne det organiserte arbeidslivet til et arbeidsliv mest bestående av enkeltmannsforetak og gründere, slipper vi det maset med rettigheter om lønn og pensjon.
AA171216 Ikke minst tror jeg det vil være med på å skape et inkluderende og spennende arbeidsliv - til beste for oss alle.
DA171215 Det er oppsiktsvekkende gode tall, mener NHOs avdelingsdirektør for arbeidsliv og kompetanse, Kristina Jullum Hagen.
VG171214 Arild Grande har også merket seg hva arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) sa til DN denne uken, at hun ikke vil forlenge den gjeldende avtalen om inkluderende arbeidsliv i dagens form, fordi den ikke har redusert sykefraværet vesentlig.
AP171214 Samtidig var det jo nyttig å se hva slags ukultur det ser ut til å være i deler av norsk arbeidsliv , sier 24-åringen til Fædrelandsvennen.
AP171214 Men min erfaring er dessverre at det er mange faktorer ved vårt samfunn, vårt arbeidsliv og våre individuelle liv som gjør at kvinner som velger å ta den jobben det faktisk er å gå gravid, føde og amme, kan ha behov for en midlertidig lette av arbeidsbyrden.
DB171213 De har laget en sjekkliste for å gjøre det lettere for entreprenørene å overholde sine forpliktelser til å opprettholde et seriøst arbeidsliv .
VG171212 Andelen som er enig i at « innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv », økte med 5 prosentpoeng fra 66 til 71 prosent, mens andelen som er enig i at « innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet », sank med 5 prosentpoeng til 27 prosent.
DB171212 Vi trenger et arbeidsliv som gir ungdom med litt i bagasjen en ekstra sjanse.
DA171212 Arbeiderpartiet kjemper for å få flere statlige arbeidsplasser til regionen og vi trenger sårt et mer mangfoldig arbeidsliv .
BT171212 Vi ønsker å utvikle våre utdanningsprogrammer i tett dialog med samfunns- og arbeidsliv ; slik tror vi at vi best kan både utvikle kvalitet og relevans.
AP171212 Andelen som er enig i at « innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv », økte med 5 prosentpoeng fra 66 til 71 prosent, mens andelen som er enig i at « innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet », sank med 5 prosentpoeng til 27 prosent. 25 prosent av de spurte mener at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene, mens 68 prosent mener
DB171211 - De som da ikke lykkes i utdanning og arbeidsliv , har kanskje ikke like lett for å ta til takke med slit og strev på bunnen.
AP171211 IA-avtalen er en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet og gjelder til 2018.
AP171211 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) ønsker ikke å forlenge avtalen for inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ) slik den er i dag.
VG171210 Siden skuespillerne stilte seg bak emneknaggen #stilleforopptak, har det oppstått liknende emneknagger i andre bransjer i norsk arbeidsliv .
AA171210 Hvordan ville norsk arbeidsliv ha reagert om regjeringen foreslo et eget utvalg som oppnevnte uorganiserte til sentrale forhandlinger ?
VG171207 - I lys av #metoo og Twitter-meldingene til Aleksander Schau ønsket vi å ta et oppgjør med totalt uakseptabel atferd, men det ga oss også en mulighet til å ta et oppgjør med kultur som ikke hører hjemme i et moderne arbeidsliv , som måten Davy har opptrådt overfor flere kolleger.
VG171207 Men også LO ønsker endringer, først og fremst for å gjøre den bedre for de såkalte sliterne, som ordningen var ment å hjelpe : De som trenger AFP for å holde ut etter et langt og slitsomt arbeidsliv .
DN171206 - Afp-ordningen rettes ikke mot dem som trenger den, og den er ikke tilpasset dagens arbeidsliv , sier Virke-direktør Inger Lise Blyverket.
DN171206 Han mener endringen illustrerer det store teknologiskiftet som norsk arbeidsliv enten befinner seg i eller er nødt til å ruste seg for.
DB171206 Han mener endringen illustrerer det store teknologiskiftet som norsk arbeidsliv enten befinner seg i eller er nødt til å ruste seg for.
DA171206 Han mener endringen illustrerer det store teknologiskiftet som norsk arbeidsliv enten befinner seg i eller er nødt til å ruste seg for.
DA171205 - I den offentlige debatten får vi fort inntrykk av at dette er en utfordring som særlig rammer unge menn, men tallene viser at det er like mange unge kvinner, og faktisk litt flere, som faller utenfor, sier Kristina Jullum Hagen, direktør for arbeidsliv i NHO.
DA171205 - I den offentlige debatten får vi fort inntrykk av at dette er en utfordring som særlig rammer unge menn, men tallene viser at det er like mange unge kvinner, og faktisk litt flere, som faller utenfor, sier Kristina Jullum Hagen, direktør for arbeidsliv i NHO.
AP171205 Bemanningsselskaper løser mange problemer for helsevesenet og andre deler av norsk arbeidsliv hver eneste dag.
AP171205 Tysfjord-tiltale : Utga seg for å være sjaman - begikk seksuelle overgrep ¶ | #metoo viser at patriarkatet fortsatt har et godt balletak om norsk arbeidsliv Seher Aydar og Kari Kristensen ¶
AP171205 Et anstendig arbeidsliv krever en skikkelig arbeidskontrakt og en tillitsvalgt som sørger for at det blir lettere å si fra.
VG171204 Det er en utfordring at noen som har vært i Norge i flere år ofte har dårlig språk og kjennskap til norsk arbeidsliv og samfunn.
AP171204 Den militære kunnskapen kompletteres med mer erfaring og ny kunnskap fra studier og sivilt arbeidsliv .
AP171203 Næringslivet og det tilhørende arbeidsliv som er det økonomiske grunnlag for vår velstand og vår velferd, blir stort sett kun dekket når en bedrift nærmer seg konkurs.
AP171203 Medienes dekning av næringsliv og arbeidsliv
AP171202 Hun kunne jo kanskje lyttet til NHO, som mente at et kutt i fedrekvoten ville føre til et mindre likestilt arbeidsliv .
AP171201 Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, snakker om høstens snakkis #metoo.
SA171130 Studentene ved NKF får en tverrfaglig bakgrunn og øvelse i kreativitet som alt arbeidsliv i regionen trenger, mener Erik Lerdahl, professor i kreativitet.
AP171129 - Vi i Arbeiderpartiet er også bekymret for hva slags arbeidsliv dette fører til.
AP171129 Det sier Siri Spillum - coach, foredragsholder og forfatter av flere bøker om arbeidsliv , blant annet « Bryt mønstre » og « Elefanten i rommet ».
BT171128 Pensjonsdiskusjonene i norsk arbeidsliv går langs tre hovedspor.
VG171127 Det finnes en ukultur i norsk arbeidsliv , og det er et lederansvar å ta tak i det, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.
DB171127 nedsatt Kompetansebehovsutvalget, ledet av professor Steinar Holden, som vil finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i framtida.
BT171126 Å komme seg ut i arbeidslivet gir mestringsfølelse og bedre psykisk helse, og et arbeidsliv som er åpent for alle gir en vinn-vinn situasjon.
BT171126 klasse vil styrke båndene mellom skole, elev og arbeidsliv . 3.
DB171125 Viktigst av alt : Framfor å skue bakover mot gårsdagens arbeidsliv må fagbevegelsen gjøre medlemmene best mulig i stand til å kreve sin del av verdiskapingen i framtida.
AP171125 Oppropene har vist at for mange kvinner utsettes for grov kriminalitet, overtramp og ukultur i norsk arbeidsliv .
DA171124 | Innvandrermenn gjør norsk arbeidsliv mindre kjønnsdelt ¶
VG171123 LENGRE ARBEIDSLIV : Stortingsrepresentant Erlend Wiborg fotografert på FrPs landsmøte på Gardermoen i vår.
DB171123 For det andre vil pilaren være en viktig brekkstang for konkrete tiltak, i et arbeidsliv som skriker etter politikk og styring.
DB171123 De dekker mange forhold for arbeidsliv og sosiale ordninger, under de tre overskriftene « Like muligheter og tilgang til arbeidsmarkedet », « Rettferdige arbeidsvilkår » og « Sosial trygghet og inkludering ».
AP171123 Han priste den store koalisjonen av land, delstater, byer og arbeidsliv som nå trer frem.
DB171120 Lovens formål var å skape et inkluderende arbeidsliv gjennom et arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet.
AP171119 Økonomi og næringsliv handler grunnleggende om verdiskapning, arbeidsliv , fordeling og eierskap.
AP171119 Kristin Clemets åpne brev har gjort at jeg denne uken har vært mer oppmerksom på nyheter om økonomi, arbeidsliv , kompetanse og verdiskapning.
AP171119 Hvis vi utvider næringslivsbegrepet en smule, tenker jeg ofte selv på at det er for lite offentlig debatt - og for dårlig dekning i norske medier generelt - om digitaliseringens- og teknologiens betydning for samfunns- og arbeidsliv .
AA171119 Hun framholder at det er viktig å inkludere flere grupper i utdanning og arbeidsliv , samt stimulere til at flere eldre kan stå lenger i jobb.
SA171118 « Fremtidens arbeidsliv trenger at du bygger kompetanse i bedriften, og dine ansatte vil nyte godt av dette », skriver Margret Hagerup.
SA171118 Fremtidens arbeidsliv trenger at du bygger kompetanse i bedriften, og dine ansatte vil nyte godt av dette.
SA171118 Det legger grunnlaget for et produktivt arbeidsliv og for velferdsstaten.
SA171118 Det betyr at vi har en stor utfordring med tanke på nødvendig kompetanse, for å unngå at flere hundre tusen mennesker ikke klarer å delta i fremtidig arbeidsliv .
DB171118 Vanligvis er det pressen som jakter på og avdekker overtramp i politikk og arbeidsliv .
NL171117 Konsekvensene i det litt lengre bildet er mindre tilgang på arbeidskraft, et svakere grunnlag for skatteinntekter og ikke minst større utfordringer med å skaffe spesialister i et stadig mer spesialisert arbeidsliv og tjenestetilbud.
DN171117 | Kamp for et trygt arbeidsliv
VG171116 Det er ofte grov vold, trusler, overgrep og grov kriminalitet, og mange faller utenfor skole og arbeidsliv .
DB171116 Dersom kortsiktige lavlønnsstrategier og økt innleie erstatter faste jobber og satsing på kompetanse, vil det få store konsekvenser for norsk arbeidsliv og økonomi.
DB171116 ¶ FAGARBEIDERE : Norsk arbeidsliv trenger fagarbeidere i framtida, understreker artikkelforfatteren.
DB171116 Norsk arbeidsliv trenger fagarbeidere i framtida for å kunne fortsette å skape og videreutvikle det Norge som vi kjenner i dag.
DB171116 Flere av disse elevene faller utenfor samfunnet, og disse ungdommene må få sine plasser i norsk arbeidsliv .
BT171116 Jeg er enig med Grindheim i at skolenes viktigste oppgave er å sørge for at elevene er rustet med relevant kompetanse for videre studier og arbeidsliv .
DN171115 Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) sa i Stortingets spørretime onsdag at hun er bekymret for bruken av innleie i deler av norsk arbeidsliv , men at hun mener det er feil å forby innleie.
DB171115 Det kunne være snakk om kontrakter i alle livsområder : familie, arbeidsliv , mellom handelspartnere, mellom sivilister.
DA171115 Bakgrunnen for forslaget er at kunstnere og kulturarbeidere gjerne lever utrygge arbeidsliv med perioder uten lønn, sykelønn og pensjonsrettigheter, ifølge SV og MFO.
DB171114 Protestere mot aldersdiskriminering, være seg i pleie og omsorg ( middag når det er middag ! ), arbeidsliv , i NRK og media, i trafikk og transport og på Gardemoen !
DA171114 - Vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsliv og for få kvinnelige ledere, sa hun også.
AP171114 - Dypest sett handler denne kampanjen om hva slags arbeidsliv vi skal ha.
DA171113 - Ordningen er på mange måter en tort og svie for et langt arbeidsliv når det går ille.
AA171113 Den norske rom-minoriteten preges av høyt skolefravær, tidlige ekteskap, høyt internt konfliktnivå og lav deltakelse i ordinært arbeidsliv .
DN171112 Det er et paradoks at mange kvinner ikke vet at de har et stort ledelsespotensial i et arbeidsliv som trenger mer av dem.
DN171112 - Det er et paradoks at mange kvinner ikke vet at de har et stort ledelsespotensial i et arbeidsliv som trenger dem, sier Mette Krogsrud, administrerende direktør i hodejegerselskapet Korn Ferry i Norge.
AA171112 5 : Lage et arbeidsliv som legger til rette for effektivisering og fleksibilitet, men også stiller krav som beskytter arbeidstakere.
SA171111 Fleksibelt arbeidsliv skulle få fart på arbeidsmarkedet og økonomien.
SA171111 Fikk du med deg denne : « Regjeringen ser ikke den økende psykeligheten blant de unge som varsel om et nytt arbeidsliv uten jobb til alle.
DN171110 Det omfattende avtaleverket regulerer det meste i norsk arbeidsliv , bortsett fra lønn.
VG171109 - Artikkelen beskriver en ledelsesfilosofi som etter mitt syn bryter sterkt med den norske tradisjonen for samarbeid og tillit, både i politikk og arbeidsliv , sier Nyborg, som sluttet i SSB i 2001 etter 13 år.
VG171109 Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, er avvisende.
SA171109 Det gir en styrke til prinsippene som preger norsk arbeidsliv generelt, og bidrar til å opprettholde arbeidsmiljølovens posisjon som rettesnor for norsk arbeidsliv .
SA171109 Det gir en styrke til prinsippene som preger norsk arbeidsliv generelt, og bidrar til å opprettholde arbeidsmiljølovens posisjon som rettesnor for norsk arbeidsliv.
DA171109 Tross en utvikling mot et mer likestilt familie- og arbeidsliv , er det fortsatt store forskjeller mellom kjønnene.
VG171107 Direktør for arbeidsliv i Næringslivets hovedorganisasjon ( NHO ), Nina Melsom, er kritisk til Arbeiderpartiets forslag.
BT171107 Dette kan gi store gevinster for samfunnet og velferdsstaten ved økt innsikt i det norske samfunnet i sektorer som folkehelse, skole, arbeidsmarked og arbeidsliv .
VG171106 - Venstre viser igjen sin manglende forståelse for betydningen av et velorganisert arbeidsliv .
VG171106 - Inntil da forholder vi oss til inngått avtaler mellom de berørte partene, svarer Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.
VG171105 Systemet er dårlig tilpasset et moderne arbeidsliv , og ingen er tjent med et system der jobbskifter straffer seg, mener LO.
DB171105 Vi vil heller ta opp kampen mot uryddige forhold i norsk arbeidsliv , sier Gabrielsen.
DB171105 Samlet sett bidrar det til et mindre trygt arbeidsliv .
DB171105 Men det er altså et bærende prinsipp i dagens arbeidsliv at du arbeider så mye du kan, og er sykmeldt så mye du må, sier Gabrielsen.
DB171105 Det ville gitt oss et arbeidsliv som vi ser i blant annet Storbritannia og USA, med mange « working poor » som må ha to eller tre jobber for å overleve.
DB171105 - Erlend Wiborg demonstrerer gang på gang at han mangler helt grunnleggende kunnskap om norsk arbeidsliv .
AP171105 Mens kriminelle nettverk befester sin stilling i norsk arbeidsliv , ser vi en stadig mer passiv regjering i kampen mot arbeidskriminalitet.
DB171104 ¶ MINDRE MAKT : Leder av arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, Erlend Wiborg, mener LO har for stor makt og innflytelse i norsk arbeidsliv , og vil gi mer makt til arbeidsgivere og arbeidstakere i de enkelte bedriftene.
DB171104 Men ifølge Wiborg har vikarbyråene en viktig plass i norsk moderne arbeidsliv . 6.
DB171104 Frp mener EØS-avtalen har problematiske sider for norsk arbeidsliv , og vil reforhandle avtalen.
DB171103 La oss holde fokus på hvordan teknologi kan bidra positivt til samfunnsutviklingen fremover, fremfor å dra oss tilbake til et kjønnssegregert arbeidsliv .
AP171103 I tillegg har en rekke partnere og representanter fra politikk og næringsliv, arbeidsliv og medier, engasjert seg i en sjelden strøm av intervjuer og kronikker.
AP171103 I tillegg har en rekke partnere og representanter fra politikk og næringsliv, arbeidsliv og medier, engasjert seg i en sjelden strøm av intervjuer og kronikker.
NL171102 Vi ønsker nærhet til samfunn og arbeidsliv , vi ønsker dialog og involvering i stedet for distanse og isolasjon.
DB171102 I tillegg til å være interessert i fotball er jeg til orientering også en bredt orientert sosiolog ( og skriver derfor innimellom kronikker om for eksempel arbeidsliv ).
BT171102 Vi har en 8 til 16 barnehage, men ikke lenger et 8 til 16 arbeidsliv .
SA171101 Vi mennesker har blitt sårbare i et kunnskapsbasert arbeidsliv med hyppig automatisering og digitalisering.
VG171030 Det er også den nordiske modellen for velferd og arbeidsliv som har vært under angrep.
DB171030 Selv om vi ikke vet alt om fremtidens arbeidsliv , vil vi i mange år fremover ha behov for godt håndverk.
DB171030 Erfaringer fra ordningen viser at samarbeidet mellom skole og arbeidsliv har blitt bedre, og bidrar til at det blir enklere å utplassere elever, og at bedriftene blir mer positive til å ta imot lærlinger.
DB171030 Da blir fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv involverte direkte i undervisningen.
BT171030 Melankolien i Einar Førdes klassiske utsagn om at kirkegården er full av menn som var uerstattelige på jobb, blir mye mer desperat i møte med et arbeidsliv hvor lojalitet over tid ikke lenger er gjensidig.
AP171030 Både den høye deltagelsen i utdanning og arbeidsliv og endringer i holdninger er viktige indikasjoner på at vi i Norge lykkes med integreringen over tid.
AP171030 Dette er en grunnleggende tenkemåte og en ferdighet som er viktig for å forstå et digitalt samfunn og å delta i fremtidens arbeidsliv .
SA171028 Regjeringen ser ikke den økende psykeligheten blant de unge som varsel om et nytt arbeidsliv uten jobb til alle.
SA171028 " Norsk arbeidsliv står foran forandringer vi knapt forstår rekkevidden av ", sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund til Aftenposten i fjor.
VG171026 Avtalen om inkluderende arbeidsliv ble inngått.
DA171026 Vi ønsker en todeling av permisjonstiden for mor og far, med selvstendige, individuelle rettigheter til mødre og fedre, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Kristina Jullum Hagen, til Dagsavisen, og legger til : ¶
DN171025 - Det vet jeg ikke, men vi kan jo håpe at det skyldes at det er færre tilfeller av det i norsk arbeidsliv .
DN171023 Som medlem av ny FN-ekspertgruppe skal NHO-direktør Kristin Skogen Lund jobbe for å sikre fremtidens arbeidsliv .
DN171023 - Kommisjonen har en ambisjon om å være banebrytende når det gjelder hvordan vi definerer og sikrer fremtidens arbeidsliv , sier Lund.
DB171023 Det var et stort behov for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv .
DB171023 Det gjør de unges overgang fra skole og studier til arbeidsliv lettere, og gir arbeids- og næringslivet bedre tilgang på kvalifisert og relevant arbeidskraft.
DN171022 Et arbeidsliv i rask endring gjør at arbeidsgiverne i dag jakter på jobbkandidater med helt andre egenskaper enn tidligere.
AP171021 Jirde Ali vant for øvrig sist sommer Radikal Portals skrivekonkurranse om arbeidsliv , nettopp med et dikt.
SA171020 - Jeg ønsker å rette et spesielt fokus mot utøveres mulighet til å kombinere idrettskarrière med studier og jobb, slik at overgangen fra endt idrettskarrière til arbeidsliv blir enklere.
DB171020 - Jeg ønsker å rette et spesielt fokus mot utøveres mulighet til å kombinere idrettskarriere med studier og jobb, slik at overgangen fra endt idrettskarriere til arbeidsliv blir enklere.
AP171020 - Jeg ønsker å rette et spesielt fokus mot utøveres mulighet til å kombinere idrettskarrière med studier og jobb, slik at overgangen fra endt idrettskarrière til arbeidsliv blir enklere.
DN171019 Til avisen sier KS' direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø at de ikke er fornøyd med utviklingen.
DB171019 - Det er viktig at dette framover nå handle mest om råd og veiledning om hvordan man gjennom tilleggsutdanning setter folk i stand til å delta i norsk arbeidsliv , ikke bare om å si ja eller nei, sier hun.
DA171019 Til avisen sier KS' direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø at de ikke er fornøyd med utviklingen.
DA171019 Til avisen sier KS' direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø at de ikke er fornøyd med utviklingen.
DA171019 Der har ledelsen foreslått å fjerne formuleringen om at EØS-avtalen må ut av norsk arbeidsliv , skriver ABC Nyheter.
AA171019 Til avisen sier KS' direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø at de ikke er fornøyd med utviklingen.
DB171018 * Hensikten med barometeret er å måle trykket i norsk arbeidsliv .
SA171017 Støre tok utgangspunkt i at EØS-avtalen ofte får skylden for det som er galt i norsk arbeidsliv .
SA171017 I fire år har Fagforbundet ment at EØS-avtalen må ut av norsk arbeidsliv .
SA171017 - Men grunnleggende sett mener jeg den avtalen sikrer oss en ramme rundt arbeidsliv og økonomi som gjør et lite, åpent land trygt mot de bølgene som er der ute i Europa.
SA171017 - Det er en større trussel mot norsk arbeidsliv hva en Høyre/Frp-regjering gjør i Norge, enn hvordan rammeverket rundt oss er, sa Støre.
DN171017 Brexit forverrer gjenopplivingen av produktiviteten i britisk arbeidsliv , mener OECD, som antar at britisk industris produktivitet kommer til å bli redusert med rundt 3 prosent etter ti år som følge av mindre handel med EU.
DB171017 Rapporten har imidlertid ikke bare undersøkt ungdommenes politiske interesser, men også deres syn på fagorganisering og arbeidsliv .
DB171017 Den viser at unge ikke vil ha Erna Solbergs fleksible arbeidsliv uten samtidig å ha trygge og forutsigbare rammer, sier Nord til Dagbladet.
DB171017 Det er på tide med en bedre integreringspolitikk : Vi skal stille krav - om norskkunnskaper, utdanning og arbeid - og vi skal stille opp - med norskopplæring, barnehageplasser og tiltak for å få folk inn i utdanning og arbeidsliv .
AP171017 Støre brukte mye av talen til å snakke om et bedre arbeidsliv og ikke minst mot sosial dumping.
AP171017 Han var tydelig på at EØS-avtalen ofte får skylden for alt som er galt i norsk arbeidsliv .
AP171017 For fire år siden vedtok Fagforbundet at EØS-avtalen burde ut av norsk arbeidsliv .
AP171017 Det blir en sovepute for norske politikere hvis man bare peker på avtalen og ikke politikernes evne og vilje til å ta ansvar for norsk arbeidsliv , legger hun til.
AP171017 - Men grunnleggende sett mener jeg avtalen sikrer oss en ramme rundt arbeidsliv og økonomi som gjør et lite, åpent land trygt mot bølgene som er der ute i Europa.
AP171017 - Det en Høyre/Frp-regjering gjør i Norge, er en større trussel mot norsk arbeidsliv enn hva rammeverket rundt oss er, sa Støre.
AA171017 Brexit forverrer gjenopplivingen av produktiviteten i britisk arbeidsliv , mener OECD, som antar at britisk industris produktivitet kommer til å bli redusert med rundt 3 prosent etter ti år som følge av mindre handel med EU.
AA171017 Den andre siden av saken er at arbeidsgiver nå går bort fra fastsatte prinsipper i norsk arbeidsliv og truer både normalarbeidsdagen og normalarbeidsuken.
AP171016 Sveen mener seksuell trakassering i norsk arbeidsliv er et tema « ingen » interesserer seg for.
DB171014 For noen vil et slikt arbeidsliv fungere helt utmerket.
DB171014 Faktisk viser slike diskusjoner at vi har et organisert arbeidsliv der partene kan fremme sine krav gjennom representative organisasjoner.
DB171014 Et arbeidsliv uten tariffavtaler er derfor selve motsatsen til et organisert arbeidsliv .
DB171014 Et arbeidsliv uten tariffavtaler er derfor selve motsatsen til et organisert arbeidsliv.
AP171014 Men ganske raskt er samtalen over i det som skal bli hovedsporet, nemlig klassereiser og arbeidsliv .
DB171013 Ingen satire kan utkonkurrere en så eklatant og utilsiktet presentasjon av poenget : moderne arbeidsliv består i økende grad av å prate om hva vi gjør og hvorfor, og i mindre grad av faktisk å gjøre det.
VG171012 Han sier at norsk arbeidsliv har en rekke utfordringer.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringens forslag til statsbudsjett kritiseres for skjev fordeling, svak distriktspolitikk, for få miljøtiltak og altfor lite fokus på arbeidsliv .
DB171012 Arbeidsliv : ¶
DA171012 Det er for lite oppmerksomhet rundt seksuell trakassering i norsk arbeidsliv , mener redaktør.
DB171011 Ap ser også mulighet for flertall sammen med KrF i saker om arbeidsliv og sosialpolitikk, som styrking av arbeidsmiljøloven og kamp mot sosial dumping.
VG171009 NHO har også vært klar på at en oppmyking må stille klare krav til alle aktører om seriøst arbeidsliv , det vil si at alle markedsaktører følger allmenne krav til skatt, forbrukersikkerhet og så videre, sier Skogen Lund.
DB171008 Samtidig har statsministeren også lovet at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv .
AA171007 Siden da har kvinner i amerikansk arbeidsliv fått gratis prevensjon som p-piller.
NL171006 De friske sytti- og åttiåringene er en stor ubenyttet ressurs i arbeidsliv og samfunn.
DA171006 Siden da har kvinner i amerikansk arbeidsliv og kvinner de forsørger, kunnet nyte gratis prevensjon.
DB171005 I likhet med uroen mange føler rundt innvandring, er uroen et mer utrygt arbeidsliv fører med seg noe som må tas alvorlig.
DA171005 Det å jobbe for å skape et mer inkluderende arbeidsliv .
DA171004 Vi trenger et sterkere organisert arbeidsliv , sier Tajik, og understreker at dette ikke er EØS-kritikk.
AA171004 Vi trenger et sterkere organisert arbeidsliv , sier Tajik, og understreker at dette ikke er EØS-kritikk.
AP171003 Representantene har en viktig jobb og skal kjempe for gjennomslag for Aps politikk, som rettferdig fordeling og et tryggere arbeidsliv .
AA171003 Representantene har en viktig jobb og skal kjempe for gjennomslag for Aps politikk, som rettferdig fordeling og et tryggere arbeidsliv .
DN170928 Neste år skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv fra 2001 fornyes.
DA170928 Neste år skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv fra 2001, fornyes.
AP170928 Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv . 3rd-party-bio ¶
AP170928 Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv .
AP170928 Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv .
AA170928 Neste år skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv fra 2001 fornyes.
AA170928 Siden 2000 er det kun to år det har vært færre dødsulykker i norsk arbeidsliv enn i fjor.
VG170927 Men mens svenskene har karensdager, har vi « inkluderende arbeidsliv », som gir meg assosiasjoner til « pay as you go ».
DA170927 Reformene som sosialdemokraten Gerhard Schröder innførte i tysk arbeidsliv på 2000-tallet presenteres som en inspirasjonskilde.
DA170927 Mange av demonstratene frykter et enda tøffere arbeidsliv for unge, og at det skal bli enda lettere å gi folk sparken.
DA170927 Macron får også kritikk for sine uttalelser om de nye aktørene i et arbeidsliv i endring.
DA170927 Gata og Mélenchons parti blir presidentens viktigste motmæle, sier Germain Gourmelain ( 25 ), som frykter et tøffere arbeidsliv for unge.
DA170927 Fafo-forsker Jon Erik Dølvik, som forsker på europeisk arbeidsliv , bekrefter at det er større ulikhet i arbeidslivet i Tyskland og Storbritannia.
DA170926 Områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, er ikke overrasket over at dette er noe som opptar kommunene.
DA170926 Det krever store endringer for å kunne lykkes, mener områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.
AP170926 Noen av de klassiske kjennetegnene ved det vi kaller den norske modellen, er et høyt velferdsnivå, høy yrkesdeltagelse og et velorganisert arbeidsliv .
DN170925 I dagens arbeidsliv er mange presset på tid, og det krever ofte et stramt tidsskjema å rekke over alt man bør gjøre i løpet av en arbeidsuke.
DB170923 Et visst tilsig av utenlandsk arbeidskraft er nødvendig for et dynamisk arbeidsliv der medarbeiderne kan kaste seg rundt på kort varsel og ikke er redd for - eller forhindret via avtaler - å ta i en ekstra tørn når det trengs.
AA170923 Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, sier lovverket er utformet for å hindre at kommuner ansetter ukvalifiserte lærere, og at det kun skjer i de tilfellene der kommunene ikke får tak i kvalifiserte lærere.
SA170921 Norsk arbeidsliv har endret seg.
SA170921 Kan Norge bevare et trygt og anstendig arbeidsliv som EØS-medlem ?
SA170921 Jonas Bals og Boye Ullmann kan mye om norsk arbeidsliv og europeiske regler - men de er rykende uenige om EØS.
SA170921 I et organisert arbeidsliv lar dette seg ordne.
SA170921 De som kommer hit, skal møte et arbeidsliv basert på faste ansettelser, ikke på bruk og kast av arbeidskraft.
AA170921 IA-avtalen er en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet, og gjelder til 2018.
DA170920 Et trygt og anstendig arbeidsliv er grunnlaget for velferd og gode liv.
DA170920 - Mot salg av Norge og for et trygt arbeidsliv .
AP170920 Særlig problematisk er det for innvandrerkvinner ettersom uteblivelse fra skole og arbeidsliv fører til økt segregering, både etnisk og sosioøkonomisk.
AP170920 Det viktigste tiltaket mot segregering er deltagelse i arbeidsliv .
DB170919 Dette er dårlig tilpasset et arbeidsliv hvor stadig flere vil skaffe seg en inntekt på andre måter enn ved å jobbe for en fast arbeidsgiver.
AP170919 Hun sier at det var utfordrende å komme på banen med arbeidslivspolitikk fordi det var ekstrem fokus på meningsmålinger, og fordi det tradisjonelt er vanskelig å få tid til å diskutere arbeidsliv .
VG170916 Norsk arbeidsliv er i radikal forandring.
VG170916 Dersom Ap klarer å bli partiet som sørger for at norsk arbeidsliv fortsatt er velordnet og trygt, kan det overleve som det største og viktigste partiet i Norge.
DN170916 Hannah Gitmark, fagansvarlig for arbeidsliv og økonomi i tankesmia Agenda, kjøper ikke argumentet om at investorene sørger for et bedre leiemarked, og dermed er til fordel for grupper som ikke eier egen bolig.
DA170916 - Vi ser at det vokser fram et arbeidsliv med svekka trygghet, mer midlertidighet og lavlønnskonkurranse.
VG170915 De ender opp med å gjøre det like bra eller bedre enn jevnaldrende med etnisk norske foreldre, sier postdoktor ved UiOs Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Are Skeie Hermansen, som har skrevet doktoravhandling om hvordan barn av innvandrere klarer seg i utdanning og arbeidsliv som voksne. 150.000 ¶
NL170915 Arbeiderpartiet har vært og er en forsvarer av rettferdig fordeling, trygghet i arbeidsliv , kamp mot arbeidsledighet, økonomisk trygghet.
AP170915 Arbeidsliv og jordbruk ¶
VG170914 Han hadde enorm betydning for norsk arbeidsliv og for Arbeiderpartiet, sa Aps tidligere partisekretær Martin Kolberg til VG på vei inn til bisettelsen.
DB170911 - Vi vil ha mer målrettede tiltakspakker mot steder med høy arbeidsledighet, sier Lysbakken, som også vil bekjempe sosial dumping, styrke fagbevegelsen, skjerpe straffene for arbeidsrettsbrudd, og få bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv .
DB170911 Både Sjømat Norge og NHO Service stiller gjerne opp i samtaler med Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg etter valget for å bidra til å bygge en moderne, fremtidsrettet og robust politikk for morgendagens arbeidsliv .
DA170911 De har vist til et arbeidsliv i endring, hvor deler av arbeidslivet er fagorganisert står svakere, har vokst.
DA170911 De har vist til et arbeidsliv i endring, hvor deler av arbeidslivet er fagorganisert står svakere, har vokst.
AP170911 Ap har ikke tatt bekymringene folk har om økonomi, arbeidsliv og miljø på alvor, sier nestleder Marie Sneve.
VG170909 Mitt mål er at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv .
VG170909 I nyere tid har Arbeiderpartiet aldri vært tydeligere på kampen for anstendig arbeidsliv , på aktivt statlig eierskap og nei til salg av Norge.
DB170909 Han er spesielt glad for resultatene som gjelder økonomisk styring og arbeidsliv .
DB170909 Andre skulle diskutere ulikhet, utjevning, integrering og eierskapet til naturressursene, for ikke å snakke om arbeidsliv og miljø.
DA170909 Han mener den langvarige sysselsettingsnedgangen blant unge menn er en av de største utfordringene i norsk arbeidsliv .
VG170908 Skikkelige lønninger for alle, et organisert og trygt arbeidsliv , og rettigheter for alle er bra både for den enkelte og for økonomien.
VG170908 Det gir oss et av verdens mest produktive og teknologiske arbeidsliv .
VG170908 Tajik mener Norge kan lære av Oslo-byrådets satsing på eldre, skole og et trygt arbeidsliv .
DB170908 Et organisert arbeidsliv er garantien mot sosial dumping.
DA170908 Han er en viktig mann å følge med på når det gjelder arbeidstakernes rettigheter i et moderne arbeidsliv .
AP170908 På borgerlig side utvikles den beste politikken når tyngdepunktet ligger i Høyre, med innslag av Venstres politikk på klima, nyskapning, skole og arbeidsliv .
NL170907 Et samfunn i omstilling og et arbeidsliv i endring vil i tillegg påvirke hverdagen til mange nordmenn i årene som kommer.
DA170907 Norsk arbeidslivspolitikk skal tilpasses norsk arbeidsliv og ikke lobbyeliten i Brussel.
NL170906 Da velger vi å satse på en stor reform som skal gi folk kompetansen de trenger for å lykkes i et arbeidsliv i endring.
DB170906 Klimavennlig teknologi, trygt arbeidsliv
DB170906 Da velger vi å satse på en stor reform som skal gi folk kompetansen de trenger for å lykkes i et arbeidsliv i endring.
DA170906 Noen vil selvsagt med å skape nye bedrifter, men de store skiftene greier vi ikke å håndtere bra hvis vi skaper et utrygt arbeidsliv .
DA170906 Men for å hente ut dette potensialet, så må vi skape et trygt arbeidsliv .
DA170906 Og for å skape flere jobber og et tryggere arbeidsliv .
DA170906 Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk der.
AA170905 - Jeg konsentrerer meg mest om arbeidsliv og næringspolitikk som vår region trenger, sier Agdestein.
SA170904 Et trygt arbeidsliv , regulert boligmarked og velferdsgoder som foreldrepermisjon er viktig for å gi de små en trygg start og voksne reelle valg.
FV170904 Et trygt arbeidsliv , regulert boligmarked og velferdsgoder som foreldrepermisjon er viktig for å gi de små en trygg start og voksne reelle valg.
DB170904 Lektor 2-ordning for yrkesfag 10,0 millioner kroner Ordningen innebærer at fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv blir involverte direkte i undervisningen.
DB170904 ( Dagbladet ) : Norsk arbeidsliv har vil ha et stort behov for folk med yrkesfag-utdanning i årene som kommer viser de fleste prognoser.
AP170904 Et trygt arbeidsliv , regulert boligmarked og velferdsgoder som foreldrepermisjon er viktig for å gi de små en trygg start og voksne reelle valg.
DB170903 Resultatet vil være det motsatte : Et mer uorganisert arbeidsliv - med alt det innebærer for folk flest.
DB170903 Parodisk nok har kapittelet med disse forslagene tittelen « et organisert arbeidsliv ».
VG170902 Ap mener det viktigste er å legge til rette for å kombinere jobb og familie og at dette gjøres med gode permisjonsordninger, tilgjengelige barnehager med høy kvalitet og et arbeidsliv som gir rom for at livet hjemme krever mer i en kort fase av livet.
DB170902 Hvor vi viser gjennom politikkområder at det blir en klar forskjell i politikk, for arbeidsliv , skole, fordeling, satsing på ny teknologi, sier Støre til Dagbladet.
AA170902 I den forbindelse har de nedsatt en bred kommisjon som skal vurdere fremtidens arbeidsliv .
DN170901 I tillegg til den nevnte usikkerheten rundt rentene, er det uvisst hvordan uværet « Harvey » vil prege amerikansk økonomi og arbeidsliv i høst.
AA170901 Temaer som skole og tidlig innsats, lærlinger og trygt arbeidsliv står på programmet.
AA170901 Her vil han snakket om trygt arbeidsliv og rekruttering til yrkesfag.
NL170831 Dette er det World Economic Forum som sier i en rapport om fremtidens arbeidsliv .
DN170831 Den 39 år gamle presidenten er overbevist om at Frankrike trenger er et mer fleksibelt arbeidsliv for å få ned arbeidsløsheten på 9,5 prosent, et nivå diverse franske regjeringer har slitt med i årevis.
DA170831 Vil Emmanuel Macron stå løpet ut i å snu opp ned på fransk arbeidsliv ? 68 prosent frykter at sjefene vil bruke reformen til å svekke rettigheter.
DA170831 I dag legger regjeringen hans fram et nytt forsøk på å skake opp i grunnvollene i fransk arbeidsliv .
DA170831 Franskmenn tok til gatene i Paris i juni 2016 mot daværende president François Hollande sin reform av fransk arbeidsliv .
DA170831 Den omtales bare som en « overraskelsespakke » i franske medier : I dag legges Emmanuel Macrons reform av fransk arbeidsliv fram.
AP170831 Men vi er klare på at vi ønsker innsats på tre områder ; forebygging, skole og arbeidsliv .
AA170831 Rødt vil blant annet gjeninnføre forbudet mot kommersiell arbeidsformidling og ta tilbake kontrollen over et stadig mer brutalt arbeidsliv .
AA170831 På Stortinget vil Rødt og jeg kjempe videre for et regulert arbeidsliv og løsrivelse fra EUs klamme grep gjennom EØS-avtalen.
VG170830 Vinner han valget, holder det ikke med ny avtale om inkluderende arbeidsliv .
VG170830 Folk er ikke late, men vi finner ikke plass til dem i vårt effektive arbeidsliv , slik professor Steinar Krokstad har påpekt.
DB170830 - I 130 år har Arbeiderpartiets kjernesak vært kampen for et arbeidsliv med gode og trygge arbeidsforhold - ikke for noen, men for alle, kontrer hun.
DB170830 Det fikk en rasende LO-leder Gerd-Liv Valla til anklage den regjeringen for å ha brutt avtalen om et inkluderende arbeidsliv , IA-avtalen.
AP170830 Vi har med bakgrunn i våre undersøkelser altså konstatert at myndighetene har store utfordringer med kontroll og reaksjoner mot stadig grovere og økende omfang av kriminelle forhold som følge av et grenseløst arbeidsliv med utvidelsen av EU og Schengen-samarbeidet.
VG170829 Norge har blant verdens beste helsevesen, et godt regulert arbeidsliv , lang ferie, god folkehelse, høy levealder, generøse ordninger som foreldrepermisjon, lav egenandel, full barnehagedekning også videre.
VG170829 Det forklares ofte med både tidsklemmer og et mer brutalisert arbeidsliv .
DB170829 ¶ ARBEIDSLIV : Nestleder i Ap, Trond Giske og arbeidsminister Anniken Hauglie møttes i dag til debatt om arbeidsliv i Dagbladets valgstudio.
DB170829 Godteriet avslører partivalget : Bare folk fra Høyre liker lakris ¶ | - Plastposen er alt vi har igjen ¶ ¶ ARBEIDSLIV : Nestleder i Ap, Trond Giske og arbeidsminister Anniken Hauglie møttes i dag til debatt om arbeidsliv i Dagbladets valgstudio.
DB170829 ( Dagbladet ) : De fleste piler peker oppover for norsk arbeidsliv , mener Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ).
DA170829 Det skjedde da avtalen om inkluderende arbeidsliv ( IA ) ble reforhandlet i 2014.
DN170828 Jeg tror ingen menn er så uunnværlige i norsk arbeidsliv som de selv tror, sier Venstres Guri Melby om menn som tar kort fedrepermisjon.
AP170828 Macrons viktigste oppgave er å reformere fransk økonomi og arbeidsliv , spesielt med tanke på å få ned arbeidsløsheten som har vært altfor høy lenge.
DB170826 Vi skal sette inn et krafttak for å få orden i de delene av norsk arbeidsliv som preges av useriøsitet, slik at folk kan være trygge for jobb og i jobb, sier Støre.
DB170826 - Arbeid til alle, et trygt og seriøst arbeidsliv , flere lærere i skolen og trygg eldreomsorg framfor skattekutt til de som har mest fra før.
DB170826 Så nei, Erna Solberg, det er ikke « orden i norsk arbeidsliv ».
DB170826 Med andre ord : Vi er i ferd med å få et hardere arbeidsliv for de med de hardeste jobbene, og lavere lønninger for de med de laveste lønningene.
DN170825 - Høyre skriver at de vil ha en kritisk gjennomgang av avtalen om et inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ) før de eventuelt vil fornye den når den utløper.
DA170825 - Vi vil desentralisere Norge, sikre et trygt arbeidsliv - og er det jordnære, grønne alternativet.
VG170824 - Vi har det til felles at vi ønsker fast ansettelse som hovedregel i norsk arbeidsliv og at vi ønsker useriøse aktører til livs.
VG170824 - Faste stillinger er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv .
DB170824 Det kalles skatt og omfordelende støtteordninger, men det kalles også forsvarlige lønnsvilkår, et inkluderende arbeidsliv , bevisst tilrettelegging av rimelige og gode boliger og andre tiltak som vi som fellesskap kan finansiere.
DB170824 Planen er som følger : En gjeng finansfolk med sympatier langt ute på høyresida forteller ordinære arbeidsfolk som bryr seg om et skikkelig arbeidsliv at de ikke må stemme på venstresida siden Ap-lederen har vært involvert i arbeidsforhold og ansettelsesformer som ligner på de høyresida vil tillate men som venstresida er imot.
DA170824 Dessverre har Frp vært med på å stemme ned våre 30 forslag for et tryggere arbeidsliv .
DA170824 - Kampen for et arbeidsliv med gode og trygge arbeidsvilkår er en kjernesak for Arbeiderpartiet.
AA170824 Grupper som kan trenge litt ekstra tilrettelegging i boligmarkedet er familier med lav inntekt, ungdom som har falt ut av utdanning eller arbeidsliv , flyktninger, tidligere innsatte, personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser, og personer med utviklingshemming og/eller nedsatt funksjonsevne.
VG170823 Han forteller at forslaget som ble lagt til Stortinget i er tenkt å sikre bedre ordnede forhold i norsk arbeidsliv mellom firmaer som leies inn og folk som er ansatte i firmaer ¶
DB170823 Tidligere i vår la Jonas Gahr Støre fram et forslag i Stortinget med en handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv .
DB170823 I min tid som deltaker i trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv opplevde vi at alle saker, alltid var diskutert med LO før vi andre kom til bordet.
DB170823 At LO har påvirket utviklingen av norsk arbeidsliv , med bedriftsdemokrati og trepartssamarbeid er uomtvistet.
DA170823 - Når partene kan regulere lønn gjennom forhandlinger, kan også arbeidstid ordnes slik, og ikke gjennom en arbeidsmiljølov som låser oss fast i industrisamfunnet, sier Blyverket, som påpeker at dagens arbeidsliv krever større fleksibilitet enn på den tida Arbeiderpartiet ble stiftet.
DB170822 Vi vet mye om forholdene i den mørkeste delen norsk arbeidsliv .
DA170822 Det retter seg mot ungdom mellom 16 og 25 som har falt ut av skole og arbeidsliv .
DA170822 - Gjennom en kombinasjon av faste grenser, tett individuell oppfølging, og godt samarbeid med relevante partnere i det offentlige og næringslivet har Pøbelprosjektet hjulpet « pøbler » tilbake til arbeidsliv og utdanning i 20 år.
DA170822 Det retter seg mot ungdom mellom 16 og 25 som har falt ut av skole og arbeidsliv .
DA170822 - Gjennom en kombinasjon av faste grenser, tett individuell oppfølging, og godt samarbeid med relevante partnere i det offentlige og næringslivet har Pøbelprosjektet hjulpet « pøbler » tilbake til arbeidsliv og utdanning i 20 år.
DA170822 Skolen må derfor forberede våre barn til et arbeidsliv i omstilling og med stadig høyere krav til kompetanse.
DA170822 DEBATT : Skolen må forberede våre barn til et arbeidsliv i omstilling og med stadig høyere krav til kompetanse.
AA170822 Mange er enige om at arbeidsliv , skole, helse, eldreomsorg og skatt er de fem sakene som betyr mest for velgernes hverdag de neste fire årene.
VG170821 Et halvt arbeidsliv senere starter hun arbeidsdagen med å tråkke over dørterskelen til TV 2 på Karl Johan.
DB170821 Han frykter et arbeidsliv preget av mindre tillit og mer anspente relasjoner mellom ansatte og ledere.
DB170821 Dersom vi makter å holde fast ved tillit, trivsel og arbeidsglede som fundament også i framtidas arbeidsliv , vil vi fortsette å skape verdiene som sikrer velferdsgodene i verdens beste land å bo i.
DB170821 Dersom denne trenden ikke bremses, vil vi få et arbeidsliv preget av mindre tillit og mer anspente relasjoner mellom ansatte og ledere.
AP170821 SPDs valgprogram inneholder klassiske sosialdemokratiske temaer som mer rettferdighet, tryggere arbeidsliv og gratis utdannelse.
AP170821 Tilsynet, som skal sørge for et ryddig arbeidsliv , har ikke fått med seg noe av dette svarte og kriminelle arbeidsmarkedet.
AA170821 - Noe av det viktigste er å legge til rette for at kulturaktører kan få et ordnet og ryddig arbeidsliv .
AP170820 august : Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre ( Ap ) snakker om det som kanskje gjør mest inntrykk i løpet av valgkampen - møter med de unge som står utenfor arbeidsliv og utdanning.
AP170820 august : Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre ( Ap ) snakker om det som kanskje gjør mest inntrykk i løpet av valgkampen - møter med de unge som står utenfor arbeidsliv og utdanning.
VG170819 Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ) ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet første gang i 2001.
VG170819 Det er avtalen om et inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen - som skal evalueres neste år.
SA170818 | Kampen om et seriøst arbeidsliv må tas hardere ¶
SA170818 Vi ønsker et trygt og organisert arbeidsliv , hvor arbeidstakere og arbeidsgivere kan møtes på like fot.
SA170818 Kampen for et seriøst arbeidsliv må tas hardere enn dagens regjering har maktet.
SA170818 Et trygt og seriøst arbeidsliv blir betydelig enklere å oppnå hvis arbeidstakere og arbeidsgivere er organisert, og derfor vil vi doble fagforeningsfradraget.
DA170818 Mange av En Marche-politikerne deler presidentens syn på et arbeidsliv der det både blir lettere å gi folk fyken og å ansette dem. 2.
AA170818 De er ofte preget av amerikansk ledelsesideologi, langt fra vårt arbeidsliv .
DB170817 Sånn fikk vi et arbeidsliv med mye kompetanse og høy omstillingsevne, hvor arbeidsfolk var organiserte, og hvor de hadde stor påvirkning på både samfunnsutvikling og egen arbeidshverdag.
DB170817 Målet var ikke at arbeidsfolk skulle slutte å utdanne seg til å bli arbeidsfolk, men å skape et godt, anstendig og trygt arbeidsliv , med gode lønns- og arbeidsvilkår for alle.
DB170817 Det krever at norske og utenlandske arbeidere innser at de har felles interesser av et ryddig, seriøst og organisert arbeidsliv , og står imot forsøk på å så splid og motsetninger.
VG170816 Ureflekterte angrep fra politikere som inderlig vel vet hvilke konsekvenser det ville fått for norsk økonomi og arbeidsliv om EØS-avtalen ble satt ut av spill.
DB170816 Det er også nærliggende å tenke at den som er i faresonen ikke ønsker å innrømme et problem fordi alkoholen er en såpass naturlig del av både fritid og arbeidsliv at de sosiale konsekvensene blir så store.
DB170816 Halvparten av gruppene dreier seg først og fremst om barn og unge : Unge utenfor utdanning og arbeidsliv , fattige barnefamilier, barn som blir utsatt for mishandling, mobbing og omsorgssvikt og asylsøkere, særlig barn og enslige mindreårige.
DB170815 73 000 barn og unge står utenfor skole eller arbeidsliv .
AP170815 I fagforeningskretser er forklaringen et stadig dårligere organisert arbeidsliv og EØS-utvidelsen på starten av 2000-tallet, kombinert med politiske grep som for eksempel økt adgang til innleie av arbeidskraft.
VG170814 God i runden om skatt og arbeidsliv .
DA170814 Når debatten vris over til fremtidens arbeidsliv , hvor MDG burde skinne av fremtidsoptimisme og fri til sine urbane velgere, starter Bastholm å snakke om ungdomsledigheten.
DA170814 Når debatten vris over til fremtidens arbeidsliv , hvor MDG burde skinne av fremtidsoptimisme og fri til sine urbane velgere, starter Bastholm å snakke om ungdomsledigheten.
AP170814 Men da må han overbevise velgerne om at ingen er så røde og gode på forskjeller og arbeidsliv som det Rødt er.
DN170813 De største « tidstyvene » i norsk arbeidsliv
DB170810 Dermed er det grunn til å tro at trepartssamarbeidet og den norske modellen i norsk arbeidsliv vil bli hyllet.
VG170809 Han fremstår med troverdighet på jobb og arbeidsliv .
DB170809 Under debatten om økonomi og arbeidsliv , ble det høy temperatur de to imellom.
DB170809 Under debatten om økonomi og arbeidsliv , ble det høy temperatur de to imellom.
VG170808 De fleste nordmenn er : ¶ * enige i at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv ¶ * uenige i at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene ¶ * enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge ¶ * uenige i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet ¶ * enige i at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet
DB170808 Men hva har denne oppmykningen for midlertidige ansatte betydd for norsk arbeidsliv ?
DB170808 Fast ansettelse er fortsatt hovedregelen i norsk arbeidsliv .
DB170808 Det bør mane til en mer nyansert debatt om arbeidsliv og midlertidighet i den kommende valgkampen.
DB170808 At andelen midlertidig ansatte nå er tilbake på « normalt » nivå peker mot at økningen vi så i fjor ikke representerte en varig endring i norsk arbeidsliv .
DA170808 Kristina Hagen, avdelingsdirektør i Arbeidsliv og Kompetanse i NHO ( Næringslivets hovedorganisasjon ), kaller sysselsettingsraten blant unge bekymringsverdig.
VG170807 Saken fortsetter under debatten mellom arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) og daværende LO-leder Gerd Kristiansen, der de diskuterer fremtidens arbeidsliv : ¶
SA170807 Sammenhengen mellom opplevd støtte fra arbeidsgiver og partner på den ene siden, og opplevde konflikter mellom arbeidsliv og familieliv på den andre siden, viste seg likevel å variere.
DA170807 Vi trenger et åpent og inkluderende arbeidsliv der det alltid skal lønne seg å jobbe.
DA170807 Venstre vil i regjering for å sørge for et fleksibelt arbeidsliv , der vi legger til rette for selvstendig næringsdrivende og for delingsøkonomien.
DA170807 En liberal arbeidslivspolitikk sikrer et trygt arbeidsliv og gode rettigheter for den enkelte arbeidstaker, og legger til grunn at sterke, uavhengige organisasjoner i arbeidslivet er avgjørende for dette.
VG170806 - Fremtiden for de unge, et trygt arbeidsliv .
AA170804 Spesielt var det arbeidsliv som opptok Ap-lederen.
AA170804 Jonas Gahr Støre var særlig opptatt av arbeidsliv og psykisk helse blant unge da han holdt tale på AUF-ernes sommerleir på Utøya.
DA170803 Mindre forskjeller krever politikere som vil opprettholde et seriøst arbeidsliv , forsvare arbeidsfolk mot sosial dumping som utnytter utsatte grupper og undergraver lønnsnivået, mot uthuling av arbeidsmiljøloven og mot vikarbyråenes midlertidige « ansettelser » av folk i jobber uten fast lønn.
DA170803 Mindre forskjeller krever politikere som vil opprettholde et seriøst arbeidsliv , forsvare arbeidsfolk mot sosial dumping som utnytter utsatte grupper og undergraver lønnsnivået, mot uthuling av arbeidsmiljøloven og mot vikarbyråenes midlertidige « ansettelser » av folk i jobber uten fast lønn, skriver Rune Pedersen ( Rødt ) i dette debattinnlegget.
DA170803 Der gikk turen til teltleirene til Rogaland og Hordaland AUF, hvor nestlederen fikk overlevert ei liste med tittelen « krav om et grønt og fremtidsrettet arbeidsliv som satser på ungdom ».
DA170803 Da vil de ha gjort endringer i landet vårt for alltid : Økt privatisering i skolesektoren, et hardere arbeidsliv og hva Per Sandberg kan finne på de neste fire åra, tør jeg ikke tenke på en gang, sa Hussaini og høstet latter og applaus for sine utfall.
AP170803 Der gikk turen til teltleirene til Rogaland og Hordaland AUF, hvor nestlederen fikk overlevert en liste med tittelen « krav om et grønt og fremtidsrettet arbeidsliv som satser på ungdom ».
AA170803 Der gikk turen til teltleirene til Rogaland og Hordaland AUF, hvor nestlederen fikk overlevert ei liste med tittelen « krav om et grønt og fremtidsrettet arbeidsliv som satser på ungdom ».
AA170803 Da vil de ha gjort endringer i landet vårt for alltid : Økt privatisering i skolesektoren, et hardere arbeidsliv og hva Per Sandberg kan finne på de neste fire åra, tør jeg ikke tenke på en gang, sa Hussaini og høstet latter og applaus for sine utfall.
NL170802 Norsk arbeidsliv har vel aldri gått på slikt et " høygear " som i disse årene.
DB170730 Dagligvarebransjen om inkluderende arbeidsliv : ¶
DB170727 ¶ KJØNNSPOENG : De er ikke der for å gi kjønn et forrang foran andre kvalifiserte søkere, de er der for å sikre et arbeidsliv med mindre ulikhet og mer frihet, skriver artikkelforfatter.
DB170727 Likevel er det rom for forbedringer, uten at det samlede arbeidsmarkedet blir vurdert ved tildeling av kjønnspoeng vil vi ikke nå målet om et likestilt arbeidsliv .
DB170727 De er ikke der for å gi kjønn et forrang foran andre kvalifiserte søkere, de er der for å sikre et arbeidsliv med mindre ulikhet og mer frihet.
AP170725 Norge kan være stolte av sitt treparts arbeidsliv og dets stabiliserende og utviklende kraft.
NL170724 Jeg har i mitt arbeidsliv vært en del rundt i Verden, - og ut i fra det jeg hadde sett der var jeg skeptisk til muslimsk innvandring da de første familiene ankom fra Pakistan rundt årsskiftet 1969-70.
DN170724 Ungdom og arbeidsliv sto på agendaen.
NL170721 Kvinner får ikke delta i produksjons- og arbeidsliv . 50% av dem kan hverken lese eller skrive. ( 2006 ).
AP170721 Det gjenstår å se hvor mye av de planlagte reformene av fransk arbeidsliv som president Macron faktisk får igjennom, understreker professoren.
AP170721 De reformene av norsk arbeidsliv som EØS-avtalen har ført til, har Høyre og Ap stått sammen om.
AA170721 Inviterer til samarbeid Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom barns og familiers levekår og elevers mestring i skole og senere arbeidsliv .
VG170720 Vi tror på et arbeidsliv der felles innsats skaper felles goder.
DB170719 Utviklingen går gal vei i norsk arbeidsliv .
VG170717 Automatiseringen av norsk arbeidsliv har gjort at det er færre jobber tilgjengelig.
VG170717 Én av ti nordmenn faller helt utenfor både skole- og arbeidsliv , ifølge helsedirektoratet.
VG170717 - Arbeidsliv er Aps viktigste sak i valgkampen.
DN170717 - Dette viser et fortsatt presset arbeidsliv for mange unge, sier ungdomsrådsgiver Pål Henriksen Spjelkavik i LO til NRK.
DB170717 Fransk arbeidsliv er stivbeint, og det har vist seg omtrent umulig å reformere, mens det norske arbeidslivet har vist seg tilpasningsdyktig.
DA170717 Vi er avhengige av fagarbeidere og fagarbeiderne er avhengige av politikere som tar ansvar for et seriøst arbeidsliv .
DA170717 Vi er avhengige av fagarbeidere og fagarbeiderne er avhengige av politikere som tar ansvar for et seriøst arbeidsliv , skriver Marianne Chesak og Simon Næsse i dagens kronikk.
AA170717 - Dette viser et fortsatt presset arbeidsliv for mange unge, sier ungdomsrådsgiver Pål Henriksen Spjelkavik i LO til NRK.
VG170716 Vi har en sterk økonomi, penger på bok, kompetanse i verdensklasse, et velorganisert arbeidsliv og tilgang på rike og mangfoldige naturressurser.
AP170715 Franske presidenter har siden 1990-tallet møtt veggen når de har forsøkt å reformere fransk arbeidsliv , forklarer Støre.
DA170714 Vi har et godt arbeidsliv i Norge, men høy organisasjonsgrad, parter som tar ansvar.
NL170713 Det haster med en økt innsats for et anstendig arbeidsliv i Norge.
AP170713 Vi får et arbeidsliv som har plass til færre, og som har plass til mindre mangfold.
VG170712 De siste årene har Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg ( 32 ) vist større interesse for verden utenfor Silicon Valley, og for politiske spørsmål som fremtidens arbeidsliv og automatisering.
DB170712 Og sånn vil vi det skal være, for et godt arbeidsliv er en viktig del av velferdssamfunnet vårt.
DA170712 Neste år skal avtalen om inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ) reforhandles.
DA170711 Denne uka blir avgjørende for Frankrikes ferske president : I går startet debatten i nasjonalforsamlingen om reformen som er ventet å riste fransk arbeidsliv i grunnvollene.
DA170710 Venstre vil ha et inkluderende arbeidsliv hvor det alltid lønner seg å jobbe !
DA170710 En sterk satsing på et godt psykisk helsetilbud, hvor barn og unge får tilbud om behandling tidlig i sykdomsforløpet er viktig for å forhindre at unge med psykiske helseproblemer faller ut av utdanning og arbeidsliv .
VG170709 Ut fra et arbeidsgiver- og samfunnsperspektiv bør imidlertid hensynet til et mer likestilt arbeidsliv veie tyngst.
AA170709 - En nasjonal avtale vil være en kjempemulighet for ungdom, en mulighet til å tenke tidlig på arbeidsliv og CV.
DB170707 Min far, Ulf, ble født i 1925, og var midt i et langt arbeidsliv da folketrygdloven ble innført i 1967.
DB170707 Et bedre organisert arbeidsliv .
AP170707 Vi skal legge frem en gjennomtenkt tiltakspakke for et mer seriøst arbeidsliv og bekjempe useriøse tilstander, særlig i byggebransjen, sier Støre - som varsler at han mener samarbeidet i arbeidslivet må styrkes.
DB170705 SV-nestleder Kjersti Bergstø uttalte i VG den 18.3.17 : « Likestilling handler om trygge, forutsigbare, gode arbeidsforhold, faste og fulle stillinger og et arbeidsliv med rammer som gjør at man kan delta som kvinner og med forskjellig livssituasjon.
DA170705 Derfor må vi sikre nytt og oppgradert utstyr til alle yrkesfagene i skolen, samtidig som vi gjør yrkesfagene mer praktiske, og mindre teoretiske, ved å sikre at man er i praksis allerede fra første skoleår, og ha muligheten til å veksle mer mellom arbeidsliv og skole.
AP170704 Dramatiske omveltninger nærings- og arbeidsliv har vi sett tidligere.
AP170704 De er sanne fordi arbeidsliv og næringsliv vil forandre seg dramatisk i løpet av de neste tiårene.
AP170704 Dramatiske omveltninger nærings- og arbeidsliv har vi sett tidligere.
AP170704 De er sanne fordi arbeidsliv og næringsliv vil forandre seg dramatisk i løpet av de neste tiårene.
AP170703 - Å gå fra et trygt idrettsmiljø til et nytt og skummelt arbeidsliv kan være veldig utfordrende.
SA170702 - Å gå fra et trygt idrettsmiljø til et nytt og skummelt arbeidsliv kan være veldig utfordrende.
DN170702 ¶ Forskeren Mathias Herup Nielsen mente dydene fra « Paradise Hotel » ( her fra sesong 9, 2017 ) om blant annet taktisk spill for å sette seg selv fremst og vennskapsofring er blant dydene som kreves av unge mennesker i dagens arbeidsliv .
DB170701 Debattens anledning var den foruroligende veksten i antall unge mellom 18 og 30 år som er utenfor både arbeidsliv og utdanning.
DN170630 IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) ble til i 2001.
DN170630 Fagsjef Eirik Solberg i kommuneorganisasjonen KS' avdeling for arbeidsliv peker på blant annet turnus og eldre som en del av årsaken.
DN170630 Du må faktisk trene, sier direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kristina Jullum Hagen, til Avisenes Nyhetsbyrå.
AA170630 IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) ble til i 2001.
AA170630 Fagsjef Eirik Solberg i kommuneorganisasjonen KS' avdeling for arbeidsliv peker på blant annet turnus og eldre som en del av årsaken.
AA170630 Du må faktisk trene, sier direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kristina Jullum Hagen, til Avisenes Nyhetsbyrå.
AA170630 IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) ble til i 2001.
AA170630 Fagsjef Eirik Solberg i kommuneorganisasjonen KS' avdeling for arbeidsliv peker på blant annet turnus og eldre som en del av årsaken.
AA170630 Du må faktisk trene, sier direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kristina Jullum Hagen, til Avisenes Nyhetsbyrå.
DA170629 Hun sier hun lenge har jobbet for å begrense omfanget av innleie i deler av norsk arbeidsliv og sier problemet trolig er størst i bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Akershus.
AP170629 Mellom overkvalifisert arbeid og lediggang traff han mange andre som ham, med tragikomiske historier fra jobbsøking og arbeidsliv .
DA170626 Flere partier snakker om nye arbeidsplasser, men kun Venstre tilbyr en politikk hvor man kombinerer et fullt økonomisk virkemiddelapparat ( skattekutt, subsidiering og insentivordninger ) med det sosiale sikkerhetsnettet som trengs for at vi skal ha et anstendig arbeidsliv .
VG170625 « Når de stemmer mot våre forslag nå, følger de i alle fall opp det de har gjort hele denne stortingsperioden, nemlig å stemme ned våre forslag for et mer seriøst arbeidsliv », skriver Støre i en e-post til VG.
AP170625 Mange bekjenner seg til resultatene, men liker ikke virkemidlene, blant annet i form av et godt sosialt sikkerhetsnett og et organisert arbeidsliv , sier han.
AP170625 - Nei, det handler om å ha et samarbeid mellom arbeidsliv og myndigheter som stadig flere i utlandet ser på.
AP170625 Mange bekjenner seg til resultatene, men liker ikke virkemidlene, blant annet i form av et godt sosialt sikkerhetsnett og et organisert arbeidsliv , sier han.
AP170625 - Nei, det handler om å ha et samarbeid mellom arbeidsliv og myndigheter som stadig flere i utlandet ser på.
VG170623 Det ender gjerne med ullent snakk om mer fagforening og inkluderende arbeidsliv , samt problemet med « sykenærvær », altså at syke går på jobb.
VG170622 De to politikerne diskuterte forskjeller og det at flere faller utenfor skole og arbeidsliv .
SA170622 I Rogaland utgjør nord Jæren og Ryfylke to naturlige regioner vurdert mot arbeidsliv , næringsutvikling, arealutnyttelse, utdanning, samferdsel osv.
DB170622 Det koster tolv millioner i verdiskaping per person over et arbeidsliv på 40 år.
AP170622 Målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet er videreført i den gjeldende avtalen om inkluderende arbeidsliv ( IA ).
AP170622 Hvis bedriften er medlem i ordningen med inkluderende arbeidsliv ( IA ) kan arbeidstageren bruke egenmelding i inntil åtte dager.
AP170622 Målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet er videreført i den gjeldende avtalen om inkluderende arbeidsliv ( IA ).
AP170622 Hvis bedriften er medlem i ordningen med inkluderende arbeidsliv ( IA ) kan arbeidstageren bruke egenmelding i inntil åtte dager.
DA170621 Den nye loven gjør det lettere å si opp statsansatte enn andre i norsk arbeidsliv .
DA170621 - Mens øvrige arbeidstakere i norsk arbeidsliv kan prøve en usaklig oppsigelse for retten med vanlige prosessuelle rettigheter, vil det for en statsansatt skje ved at det klages til departementet virksomheten er underlagt.
DB170620 Det er et viktig signal, for de har et langt arbeidsliv i vente.
DA170620 Macron bruker kalenderen for å få gjennom en « mini-revolusjon » som vil ryste fransk arbeidsliv , skriver Jardinaud.
DA170620 Emmanuel Macron mener nøkkelen for å få fart på den franske økonomien er omveltende reform av arbeidsliv i et sosialt ustabilt land.
DA170620 Det var ministeren Hatz som satte i gang reformer i tysk arbeidsliv , som omfattet å begrense arbeidsledighetstrygd til 12 måneder og som oppfordret unge arbeidstakere til å akseptere alle jobbtilbud de fikk.
VG170619 » Svaret er enkelt : Arbeiderpartiet vil ikke være fornøyde før vi har arbeid til alle, og før alle har en trygg jobb i et seriøst arbeidsliv .
VG170619 Siste gang skjedde det for få dager siden, da representanter fra Arbeiderpartiet hadde fremmet 31 konkrete forslag for et seriøst og trygt arbeidsliv . 30 av dem ble nedstemt, blant annet med stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet.
VG170619 Om vi vinner valget til høsten, står Arbeiderpartiet klare med en rekke forslag som vil bidra til et mer seriøst og tryggere arbeidsliv .
VG170619 Norsk arbeidsliv er i endring, og en del utsatte bransjer har opplevd det i sterkere grad enn andre.
VG170619 Gjennom hele stortingsperioden har Arbeiderpartiet fremmet forslag som både ville ha bidratt til at flere kom i jobb, og ikke minst til et tryggere arbeidsliv .
VG170619 Arbeid for et seriøst arbeidsliv er ikke noe man kan si man skal gjøre i skippertak hvert fjerde år i forkant av valg.
AP170618 Den nye presidenten har varslet en lang rekke reformer av blant annet fransk økonomi og arbeidsliv .
AP170618 Den nye presidenten har varslet en lang rekke reformer av blant annet fransk økonomi og arbeidsliv .
VG170616 De praktisk- estetiske fagene må styrkes for at vi skal kunne møte kompetansebehovet i framtidens samfunns- og arbeidsliv .
VG170616 Samtidig har økt arbeidsinnvandring og påfølgende lavlønnskonkurranse skapt problemer for utsatte grupper i norsk arbeidsliv .
VG170616 Den politiske debatten om arbeidsinnvandring og arbeidsliv er imidlertid preget av en bestemt type argumentasjon som er egnet til å tilsløre at det reelt sett er interessekamper det handler om.
AA170616 | Varslere får bedre vern i norsk arbeidsliv
AA170616 Regjeringen styrker vernet av varslere i norsk arbeidsliv med flere endringer i arbeidsmiljøloven.
AA170616 - Nå får vi et bedre varslervern i norsk arbeidsliv .
VG170615 Når Ap forsøker å skape inntrykk av at regjeringens politikk fører til et mer utrygt arbeidsliv , mangler svartmalingen rot i virkeligheten.
DB170615 Og de store svekkelsene i arbeidsmiljøloven som Frp- og Høyre-regjeringen presset igjennom mot en samlet fagbevegelse og til tross for klare advarsler fra blant annet Arbeidstilsynet, har ført oss i retning av et et mer utrygt arbeidsliv enn vi hadde i 2013, sier Hajik.
BT170615 ARBEIDSLIV : Vestlandet er bygget opp av viljen til jobbe hardt, bygge bedrifter og næringsliv, og vi klarer oss egentlig best når høye skatter fra hovedstaden holder seg langt unna, skriver innsenderne.
AP170615 Norske pensjonister skal fortsatt være trygge på at de kan kose seg ved solkysten etter et langt arbeidsliv , sier Hauglie.
AA170615 Norske pensjonister skal fortsatt være trygge på at de kan kose seg ved solkysten etter et langt arbeidsliv , sier Hauglie. ( ©NTB ) ¶
VG170614 Høyst sannsynlig har svært mange av dem slitt seg gjennom et langt arbeidsliv .
AP170614 Han holdt nylig foredrag om byggebransjen for LO og klaget over kyniske pengefolk som gjør at vi får organisert kriminalitet i stedet for et organisert arbeidsliv , melder Fri fagbevegelse.
VG170613 Mellom 15 og 20 prosent av elevene går ut av grunnskolen med så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning og arbeidsliv .
SA170613 Utvalget skal vurdere " i hvilken grad skolens innhold dekker de kompetanser som elevene vil trenge i et framtidig samfunns - og arbeidsliv .
SA170613 Mye forskning om gjensidig påvirkning mellom arbeidsliv og familieliv støtter tanken om at vi ikke kan forklare folks handlinger ved ensidig å vise til hva enkeltpersoner foretrekker.
DN170613 For eksempel om hvordan nærings- og arbeidsliv skal se ut fem, 10 og 20 år frem.
AP170613 Mellom overkvalifisert arbeid og lediggang traff han mange andre som ham, med tragikomiske historier fra jobbsøking og arbeidsliv .
VG170612 LO-sekretær Trude Tinnlund sier LO lenge har presset på for å få flere tiltak som sikrer et organisert arbeidsliv - og begrense bruken av bemanningsselskap.
SA170612 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil fremme et seriøst arbeidsliv i bygg- og anleggsbransjen.
DA170612 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil fremme et seriøst arbeidsliv i bygg- og anleggsbransjen.
DA170609 Reformene av fransk arbeidsliv vil bli Macron-regjeringens første test på om de klarer å finne en middelvei i spørsmålet som splitter Frankrikes politiske klasser, sier Aurélien Preud'homme fra meningsmålingsbarometeret Viavoice.
DA170609 Får han tilliten, står fransk arbeidsliv overfor omfattende omveltninger.
DA170609 En av de første testene for regjeringen blir hvorvidt Macron vil tvinge gjennom omfattende reformer av fransk arbeidsliv .
DN170608 - Jeg har gitt Thommessen tilbakemeldinger som naturlig er i norsk arbeidsliv , men konstruktiv kritikk oppfattes av Thommessen som illojalitet.
DB170607 Mitt engasjement for et seriøst arbeidsliv er sterkt, men det er som politiker jeg virkelig kan - og gjerne vil - bidra til at det ryddes opp i byggebransjen i Oslo og i resten av landet.
DB170607 Han har mer tro på å endre norsk arbeidsliv gjennom politikken.
SA170606 - Det er alltid en overgang å gå fra studier til arbeidsliv , og regjeringen vil gjøre denne overgangen lettere.
DB170606 Som ventet får ikke Ap sine forslag for et mer seriøst arbeidsliv flertall i Stortinget, da Høyre mener de overlapper med regjeringens egne tiltak.
DB170606 Han stemmer jo imot alle forslagene som kunne gjort noe for å rydde opp i norsk arbeidsliv , skriver Støre i e-posten.
DB170606 Han mener han har svart godt ut om anklagen om dobbeltmoral tidligere - og understreker at hans mål er å endre norsk arbeidsliv gjennom politikken, ikke gjennom sitt private eierskap.
DB170606 Han er kritisk til utspillet fra Kambe, og påpeker at Høyre faktisk stemmer ned det han mener er tiltak som vil sikre et mer seriøst arbeidsliv .
DB170606 Det skal skje i forbindelse med at Stortinget skal debattere Aps handlingsplan for et mer seriøst arbeidsliv 9.juni.
AA170606 - Det er alltid en overgang å gå fra studier til arbeidsliv , og regjeringen vil gjøre denne overgangen lettere.
AA170605 Videre ser vi antidemokratiske tendenser bane vei inn i norsk arbeidsliv .
BT170603 Sammen dyrker de myten om at forpliktende klimaavtaler er ødeleggende for amerikansk arbeidsliv .
VG170602 Det er også avgjørende at vi som samfunn har en kompetent befolkning for å ha et produktivt arbeidsliv og et lønnsomt næringsliv.
DB170602 Dagbladets avsløring av arbeidsforholdene i Ensjøbyen var en meget god illustrasjon på de tre formene for moral vi opererer med i norsk arbeidsliv .
DB170601 Men skolen skal utdanne hele mennesket, og nå er tiden inne til å utvide ordningen og sette elevene bedre i stand til å møte både en helt ny digital og medial hverdag og et nytt og annerledes arbeidsliv , sier hun.
DB170601 Vi må spørre oss selv hvilken type samfunn og arbeidsliv vi ønsker å ha.
DB170601 Kvinner som har slitt et helt arbeidsliv står igjen med smuler.
VG170531 Både arbeidsliv og skattesystem er viktig for små forskjeller, men det er i høyeste grad også innvandring og utdanningssystemet vårt.
VG170531 Agenda vil snakke om ulikhet, men kun om arbeidsliv og skatt.
DA170531 Vi må også jobbe politisk med å oppmuntre unge til å velge språk og da særlig de språkene som norsk arbeidsliv og næringsliv har brukt for.
VG170530 De viktigste grepene for å motvirke denne utviklingen, er å jobbe videre med å redusere frafallet i videregående skole og at nye landsmenn lærer seg norsk slik at de kan komme seg over fra trygdeordninger til arbeidsliv , sier Kambe som tviler på at noen annen nasjon har et like høyt nivå på trygdeytelsene som i Norge.
VG170530 Konsekvensene av mobbing og manglende tilrettelegging i skolen, er ofte frafall i utdannelse og arbeidsliv senere, minner Hegre om.
DN170530 ¶ Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre tok i sin landsmøtetale i april et kraftig oppgjør med useriøst arbeidsliv .
DA170530 Vi lyktes i ganske stor grad, og har forhindret en stor klasse av arbeidende fattige i norsk arbeidsliv .
BT170530 Forskjellen i stillingsnivå øker for hvert barn, skriver Halrynjo i artikkelen « Arbeidsliv og familieliv - klassedelt og kjønnsdelt ».
VG170529 Det gjør vi gjennom et godt organisert arbeidsliv , der både arbeidstagerne og arbeidsgiversiden har store, sterke organisasjoner.
DN170529 ¶ Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre tok i sin landsmøtetale i april et kraftig oppgjør med useriøst arbeidsliv .
DB170529 Men dette er jo nok et eksempel på at regjeringen ikke har seriøst arbeidsliv som sin prioritet, sier Aasrud.
DB170529 Jeg kan ikke skjønne at disse oppfyller kriteriene i anbudene og det er i alle fall ikke i tråd med målet om et seriøst arbeidsliv .
DB170529 ¶ KRITISK : Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim har forskjellige syn på hvordan norsk arbeidsliv bør innrettes.
DA170529 En FAFO-rapport om varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv fra 2016 viser at utviklingen i Norge går i feil retning.
DB170527 Foreldre til alvorlig syke barn vil med den nye ordningen presses enda tidligere ut av et arbeidsliv .
DB170526 Vi er glade for at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har et så tydelig og sterkt engasjement for et seriøst arbeidsliv .
DB170526 FORBUNDSFELLER : Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Jørn Eggum ( t.h ) leder i Fellesforbundet er forbundsfeller i kampen for et bedre arbeidsliv , men Eggum synes ikke liv og lære har hengt sammen i saken om byggeplassen Støre deleier.
DB170526 Det går til kjernen i den viktigste politiske saken framover, nettopp å sikre et organisert arbeidsliv .
DB170526 - Jeg har tiltro til at folk, når de investerer penger i norsk arbeidsliv , gjør det på en sånn måte at liv og lære henger sammen.
AA170526 I 2001 fikk vi IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) som skulle redusere sykefraværet, hindre at flere falt utenfor arbeidslivet, få flere mennesker i arbeid - særlig de med nedsatt funksjonsevne og få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobbene sine.
DB170525 Jeg er engasjert i å sikre seriøsitet og ordnede forhold i bygg- og anleggsbransjen og vil videreføre den politiske jobben med å bidra til orden og seriøsitet i norsk arbeidsliv , slik jeg varslet både på Aps landsmøte i april og på LO-kongressen i mai, skriver Støre i eposten.
DB170525 Jeg er engasjert i å sikre seriøsitet og ordnede forhold i bygg- og anleggsbransjen og vil videreføre den politiske jobben med å bidra til orden og seriøsitet i norsk arbeidsliv slik jeg varslet både på Aps landsmøte i april og på LO-kongressen i mai, skriver Støre.
DB170525 I årets valgkamp har førstnevnte bebudet rekordstøtte på 17 millioner til Arbeiderpartiet, nettopp for å bidra til et tryggere arbeidsliv hvor den slags ordninger begrenses eller forbys helt.
AP170523 AUF overser glatt at rapporten omhandler helt forskjellige land med helt forskjellig arbeidsliv , som Sør-Korea, Chile og Polen. 3rd-party-bio ¶
AP170523 AUF overser glatt at rapporten omhandler helt forskjellige land med helt forskjellig arbeidsliv , som Sør-Korea, Chile og Polen.
SA170522 Økonomiprofessor Steinar Holden skal lede utvalget som skal se på hvordan fremtidens arbeidsliv vil arte seg.
SA170522 | Ekspertutvalg skal se på fremtidens arbeidsliv
SA170522 Hva slags kompetanse vil norsk arbeidsliv ha behov for i fremtiden ?
SA170522 - Vi vet at norsk arbeidsliv vil endre seg fremover, og at roboter vil overta flere arbeidsoppgaver, men vi vet for lite om hva slags kompetanse vi vil ha behov for.
SA170522 Økonomiprofessor Steinar Holden skal lede utvalget som skal se på hvordan fremtidens arbeidsliv vil arte seg.
SA170522 | Ekspertutvalg skal se på fremtidens arbeidsliv
SA170522 Hva slags kompetanse vil norsk arbeidsliv ha behov for i fremtiden ?
SA170522 - Vi vet at norsk arbeidsliv vil endre seg fremover, og at roboter vil overta flere arbeidsoppgaver, men vi vet for lite om hva slags kompetanse vi vil ha behov for.
DN170522 Vi er ikke negative til nye måter å organisere arbeidslivet på, men vi har ansvar for å ta vare på et trygt arbeidsliv , sier leder av YS Jorunn Berland til Klassekampen.
DN170522 - Vi må ta konsekvensene av det vi tror blir morgendagens arbeidsliv .
NL170521 Hvem ønsker seg et arbeidsliv der vi skal være redd for at noen sitter og tar opp diskusjoner og samtaler mellom kolleger, ledere og eksterne samarbeidspartnere ?
DB170521 nnsroller, blant annet om moren som best egnet til barnepass, som har snakket opp husarbeid og omsorgsansvar, som har kjempet frem reform etter reform som legger til rette for at både kvinner og menn skal kunne arbeide og passe på ungene sine samtidig, det er feminister som stadig vekk krever et arbeidsliv som retter seg mot det moderne familielivet, og ikke later som om vi alle fremdeles har en husmor hjemme til å gj
DA170520 Vi bruker innkjøpsmakten og lanserer nå nye standardkontrakter med krav vi håper blir nasjonal standard for et seriøst arbeidsliv , sa Johansen.
DA170520 - Oslo kommune skal gå i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sørge for et anstendig arbeidsliv , sa Johansen til forsamlingen, som blant annet besto av nyvalgt LO-leder Hans Christian Gabrielsen og direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening ( BNL ).
VG170519 Kanskje det ikke er plass for sånne som meg i dagens arbeidsliv .
BT170519 I norsk arbeidsliv har vi tradisjon for å finne løsninger uten å måtte gå til konflikt, men det krever at vi lytter til hverandre.
DB170518 Å beholde og videreutvikle trepartssamarbeidet er vesentlig for et godt arbeidsliv med små forskjeller. 7.
DA170518 Vi trenger et godt, trygt og demokratisk arbeidsliv som fungerer for alle, hvor faste ansettelser er normen.
DA170518 Trygge og faste ansettelser en av forutsetningene for vårt konkurransedyktige arbeidsliv .
DA170518 Trygge og faste ansettelser en av forutsetningene for vårt konkurransedyktige arbeidsliv , mener EL & IT forbundet.
DA170518 Norsk arbeidsliv har i alle år vært tuftet på likhet, medbestemmelse og samarbeid.
DA170518 Dette har gitt oss et fleksibelt og endringsdyktig arbeidsliv med høy produktivitet og kvalitet.
DA170518 Dette er ikke norsk arbeidsliv tjent med.
AP170518 Men de får en sjanse til å lære norsk språk, lære om norsk arbeidsliv og til å bygge nettverk og CV.
AP170518 Produktivt og innovativt arbeidsliv
AP170518 Det fører til et produktivt og innovativt arbeidsliv .
AP170518 Dette er den målestokken som resten av norsk arbeidsliv forholder seg til.
DN170516 Direktør for Avdeling for Jus og arbeidsliv i Legeforeningen, Lars Duvaland, sier de antar at det skjer uhyre sjelden at leger bevisst samarbeider med kriminelle nettverk.
VG170515 Guldvog peker også på at én av fem ikke fullfører videregående skole, og om lag én av ti faller helt utenfor både skole- og arbeidsliv .
AP170515 Jeg har putret rundt i politibil og sittet på et politikontor i hele mitt arbeidsliv .
VG170513 På toppen av det hele går Fagforbundet inn for at EØS må ut av norsk arbeidsliv .
DA170513 Den tryggheten trues nå i deler av arbeidslivet og Arbeiderpartiet skal være garantisten for at vi gjenvinner kontrollen over norsk arbeidsliv og bruker det handlingsrommet EØS-avtalen gir, sier Støre i en skriftlig kommentar til Dagsavisen.
DA170513 Debatten og vedtaket på LO-kongressen illustrerer også hvor viktig det er at vi innenfor rammene av EØS-avtalen, fører en nasjonal politikk som gir et seriøst og trygt arbeidsliv for alle.
DA170513 - Ap skal være garantisten for at vi gjenvinner kontrollen over norsk arbeidsliv og bruker det handlingsrommet EØS-avtalen gir, sier Støre.
DB170512 - Arbeidstidsreformer vil kunne gi et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv med flere hele stillinger og større muligheter for flere til å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder, poengteres det i redaksjonskomiteens innstilling til nytt handlingsprogram.
DA170512 - Arbeidstidsreformer vil kunne gi et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv med flere hele stillinger og større muligheter for flere til å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder, poengteres det i redaksjonskomiteens innstilling til nytt handlingsprogram.
AP170512 ¶ Økt likestilling mellom kjønnene er et udiskuterbart gode for barn, foreldre og arbeidsliv .
VG170511 - Å sikre et tett partssamarbeid som bidrar til et kompetent, inkluderende, trygt og seriøst arbeidsliv der det skapes tilstrekkelig mange nye arbeidsplasser, sier Skogen Lund.
VG170511 - Kampen for et tryggere arbeidsliv , en ny regjering og arbeidet for å øke antallet fagorganiserte bli viktig.
VG170511 - Jeg tror Gabrielsen vil bidra til en forbedring i kampen for et ryddigere arbeidsliv .
SA170511 - En annen hovedsak er å sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping, der faste jobber er normen.
DB170511 Hvis unge faller ut tidlig, risikerer vi å miste tolv millioner i verdiskaping per person over et arbeidsliv på 40 år.
DA170511 Vi i fagbevegelsen er i hvert fall helt sikre på at det er viktig å skape heltidskultur i norsk arbeidsliv , og så får de andre svare for seg, sier Kristiansen.
AP170511 - En annen hovedsak er å sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping, der faste jobber er normen.
AP170511 Dette brukes som argument av dem som mener EØS har skylden for mange av problemene i norsk arbeidsliv .
AA170511 - En annen hovedsak er å sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping, der faste jobber er normen.
VG170510 Ja, vi leverte for to uker siden 30 forslag på Stortinget, for et seriøst og organisert arbeidsliv - inspirert av samtalene vi har hatt med tillitsvalgte over hele landet, sa han og la til : ¶
VG170510 - Kampen for et trygt arbeidsliv for alle, innenfor rammene av EØS-avtalen, vinnes aldri en gang for alle.
NL170510 Gjennom et langt arbeidsliv innen nordnorsk næringsliv og fiskerinæring, og med stor interesse for dagens tema, er jeg også blitt klar over at det kreves grunnleggende endring i holdning til hvordan fremtidens behov og løsninger gis oppmerksomhet, og hvordan kommunene og næringen gjennom næringssamarbeid og organisering ka
DN170510 Ap-lederen fikk straks spørsmål som etterlyste hans nærmere vurdering av hva nye lov-grep faktisk vil bety for balansen mellom EØS- og annen regulering av norsk arbeidsliv fremover.
DN170510 Ap-lederen fikk etter talen flere spørsmål om hans egen vurdering av hva hans nye lov-grep faktisk vil bety for balansen mellom EØS- og annen regulering av norsk arbeidsliv .
DB170510 Vi skal ikke ha lovløse tilstander i norsk arbeidsliv , sa Støre og lovet at en Ap-ledet regjering vil : ¶ - forby løsarbeiderkontraktene i bemanningsbransjen. - stramme inn regelverket for bemanningsbransjen. - stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
DB170510 ¶ SVARER PÅ LO-KRITIKKEN : Høyres nestleder Bent Høie mener LO og Ap svartmaler situasjonen i norsk arbeidsliv for å få det til å passe inn i Aps valgkampsretorikk.
DB170510 Han sier at Aps reverseringspolitikk er det siste norsk økonomi og arbeidsliv trenger nå.
DB170510 Han er enig med NHO-sjef Kristin Skogen Lund som til VG sier at Norge har verdens beste arbeidsliv , men at Ap og LO svartmaler det.
DB170510 På spørsmål fra Dagbladet om hvordan Støre i regjering vil bruke handlingsrommet i EØS-avtalen til å sikre et trygt arbeidsliv , svarer Støre : ¶
DB170510 Kritikerne av avtalen mener EØS-avtalen har ført til mer sosial dumping og useriøst arbeidsliv .
DB170510 BEDRE ARBEIDSLIV : Ap-leder Jonas Gahr Støre kom overfor LO-kongressen med flere løfter om å sørge for et bedre og tryggere arbeidsliv hvis Ap kommer til makta.
DB170510 BEDRE ARBEIDSLIV : Ap-leder Jonas Gahr Støre kom overfor LO-kongressen med flere løfter om å sørge for et bedre og tryggere arbeidsliv hvis Ap kommer til makta.
DA170510 Men LO må også ta innover seg diskusjonen om fremtidens arbeidsliv , mener Eggum.
DA170510 mai : « Hvorfor i alle dager skal et samlet arbeidsliv pålegges å jobbe kortere dager i en tid der demografiutvikling, omstilling og internasjonal konkurranse tilsier at folk må jobbe mer framover, ikke mindre.
AP170510 | AUF har misforstått dagens arbeidsliv Ola Berg Edseth og Johan N.
AP170510 Dagens arbeidsliv preges av sterk konkurranse.
AP170510 AUF har ikke bare misforstått reglene, de har også misforstått dagens arbeidsliv . 3rd-party-bio ¶
AP170510 | AUF har misforstått dagens arbeidsliv Ola Berg Edseth og Johan N.
AP170510 AUF har ikke bare misforstått reglene, de har også misforstått dagens arbeidsliv .
VG170509 Vi kan ikke sitte stille og se på hvordan de svartmaler verdens beste arbeidsliv , sier hun til VG.
VG170509 Når det er rene mafiatilstander i sentrale deler av norsk arbeidsliv , så er det vår plikt som tillitsvalgte å si ifra, sier hun.
VG170509 - Vi opplever at de skremmer folk ved å hakke løs på hvor ille det står til i vårt arbeidsliv .
VG170509 - Ja, og jeg erkjenner at det er noen utfordringer i vårt arbeidsliv som vi sammen må gripe fatt i.
DB170509 Samtidig må vi være i stand til å ta vare på et arbeidsliv med ryddige lønns- og arbeidsforhold, der sosial dumping og utrygge ansettelser slås ned på.
DB170509 - Den makta LO har, har vi brukt til å bygge den norske modellen : et samfunn som vektlegger full sysseletting, små forskjeller, økonomisk styring, en sterk velferdsstat og et godt organisert arbeidsliv .
DA170509 Vi kan ikke sitte stille og se på hvordan de svartmaler verdens beste arbeidsliv , sier hun.
DA170509 NHO-leder Kristin Skogen Lund kritiserer LO-leder Gerd Kristiansen for å svartmale norsk arbeidsliv og å prioritere valgkamp for Arbeiderpartiet.
DA170509 - Når det er rene mafiatilstander i sentrale deler av norsk arbeidsliv , så er det vår plikt som tillitsvalgte å si ifra, sier hun.
DA170509 Vi har behov for en fast jobb og et arbeidsliv som også gir rom for et liv utenfor jobben.
AP170509 Slik forsøkte Gabrielsen å vende venstresidens aggresjon bort fra EØS-avtalen og mot regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, som ifølge Gabrielsen undergraver norsk arbeidsliv og « den norske modellen ».
VG170508 Kristiansen viste til at mange av deres medlemmer og andre opplever at det sprer seg en utrygghet i norsk arbeidsliv .
DN170508 Regelen i norsk arbeidsliv skal være faste ansettelser, sa Kristiansen og fulgte opp med et « Basta.
DB170508 Sosial dumping er et anerkjent problem, og både høyre- og venstresiden er enige om at et organisert arbeidsliv er et gode for samfunnet.
DB170508 Når sosial dumping er et anerkjent problem, når både høyre- og venstresiden er enige om at et organisert arbeidsliv er et gode for samfunnet - og politikken i dag ikke gir god nok effekt.
DB170508 Nye sjokktall : Har identifisert 31 kriminelle aktører i norsk arbeidsliv
DB170508 Det gir også samfunnsøkonomisk gevinst i form av bedre yrkesfagsutdanning og et mer oversiktlig arbeidsliv med mindre marked for svart arbeid.
DB170508 Det er dessuten usunt med et arbeidsliv som først og fremst drives av lavtlønnskonkurranse.
DA170508 Det kan også bli omkamp om loven som styrer fransk arbeidsliv , som ble innført da Macron da var finansminister.
DA170508 Senterpartiet er blant dem som har vedtatt at det er nødvendig med en ny handelsavtale for å sikre et anstendig norsk arbeidsliv .
DN170507 Til LO-kongressen som starter mandag er det sendt inn flere forslag enn tidligere om å gå ut av EØS eller å reforhandle eller endre avtalen for å begrense Brussel-direktivenes innflytelse over norsk arbeidsliv .
DN170507 Senterpartiet har nettopp videreført sin EØS-motstand med å vedta at det er nødvendig å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale for å sikre et anstendig norsk arbeidsliv .
DN170507 - Selvfølgelig skal vi arbeide for et anstendig arbeidsliv .
DA170507 Macron framstilles som en kandidat som forstår et digitalisert arbeidsliv i endring.
BT170507 Vi må slutte å spy eder og galle over kvinnene som innrømmer at de slites mellom morsrollen og arbeidsliv .
BT170507 Vi kan begynne med å slutte å spy eder og galle over de kvinnene som innrømmer at de slites mellom morsrollen og arbeidsliv .
BT170507 Men vi trenger et arbeidsliv som er bedre tilpasset morsrollen, og vi må heve status på den jobben kvinnekroppen faktisk gjør med å produsere nye verdensborgere.
BT170507 Men jeg kjenner hver eneste dag på at kvinner er arbeidstakere i et arbeidsliv bedre tilpasset far.
BT170507 I over 16 år har det norske samfunnet jobbet med inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ), hvor et mål har vært 20 prosent reduksjon i sykefraværet.
DB170506 - Dette grove eksempelet viser viktigheten av tre ting : Faste ansettelser, å styrke Arbeidstilsynet, samt det å ha et organisert arbeidsliv .
AA170506 Vi ønsker derfor forpliktende samarbeid med arbeidsliv og organisasjoner om studentoppgaver, praksisplasser og forskning, noe som kommer alle parter i samarbeidet til gode : ¶
AA170506 Vi ser både større grad av globalisering, mer fokus på entreprenørskap, og et mer fragmentert arbeidsliv som gir seg utslag i freelancejobbing, delingsøkonomi og hyppigere jobbskifter.
AA170506 Et mer globalisert arbeidsliv krever variert og tverrfaglig kompetanse.
AA170506 Entreprenørskap gir nye muligheter i et mer fragmentert arbeidsliv .
SA170505 Skyhøyt konfliktnivå i norsk arbeidsliv får Anders Lindstrøm i Parat til å slå alarm.
DA170504 » Fellesforbundets håp er en ny Ap-ledet regjering med en regjeringsplattform tuftet på « formuleringer om eit godt og sterkt organisert arbeidsliv , bekjemping av sosial dumping og arbeidsmarknadskriminalitet, arbeid til alle, nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferden og ei styrking av velferdsordningene våre ». 850.000 kroner ¶
DA170504 Hun viser blant annet til « et betydelig kaldere » arbeidsliv under den sittende regjeringen, og til at « dagens regjering i stor grad tilsidesetter trepartssamarbeidet og den norske modellen i flere saker. » 5.000 kroner ¶
DA170504 Ho førte ein arbeidslivspolitikk som bygde opp under vår modell, og som gjennomførte ei rad med tiltak mot sosial dumping og for eit meir seriøst arbeidsliv .
DA170504 - Pensjonister har opparbeidet seg rettigheter gjennom et langt arbeidsliv i Norge.
BT170504 Høyre og Frp i regjering har skapt et mer usikkert arbeidsliv gjennom å innføre generell adgang til midlertidige ansettelser.
AP170504 Forsøk på å reformere fransk arbeidsliv har flere ganger endt i demonstrasjoner og sammenstøt med politiet.
AP170504 Forsøk på å reformere fransk arbeidsliv har flere ganger endt i demonstrasjoner og sammenstøt med politiet.
DA170503 ¶ LO-kongressen må ta inn over seg at et anstendig arbeidsliv er uforenlig med EØS-avtalen og slå fast at LOs egne vedtak forplikter.
DA170503 » Fellesforbundets håp er en ny Ap-ledet regjering med en regjeringsplattform tuftet på « formuleringer om eit godt og sterkt organisert arbeidsliv , bekjemping av sosial dumping og arbeidsmarknadskriminalitet, arbeid til alle, nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferden og ei styrking av velferdsordningene våre ». 850.000 kroner ¶
DA170503 Hun viser blant annet til « et betydelig kaldere » arbeidsliv under den sittende regjeringen, og til at « dagens regjering i stor grad tilsidesetter trepartssamarbeidet og den norske modellen i flere saker. » 5.000 kroner ¶
DA170503 Ho førte ein arbeidslivspolitikk som bygde opp under vår modell, og som gjennomførte ei rad med tiltak mot sosial dumping og for eit meir seriøst arbeidsliv .
AA170503 Mange kombinerer alt dette i synet på et vanlig arbeidsliv .
DA170502 Han tegner et bilde av et arbeidsliv i rask endring, med digitalisering, teknologiutvikling og globalisering som sterke pådrivere, og mener det ikke bør være noen selvfølge at arbeidstakere som velger å stå utenfor det organiserte arbeidslivet bør få de samme fordelene som organiserte arbeidstakere.
VG170501 Jeg tror ikke dette er riktig tidspunkt å løfte krav om sekstimersdagen, når vi har store utfordringer i deler av norsk arbeidsliv og rekordhøy arbeidsledighet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
VG170501 Det er 30 år siden den ble justert forrige gang og det er på tide å legge til rette for et moderne og fremtidig arbeidsliv , sier Mette Nord.
SA170501 Til tross for denne forskningsbaserte kunnskapen har vi altså krefter som ønsker at norsk arbeidsliv skal gå motsatt vei.
DA170501 De har fått sjansen til å vise at de kunne bidra til et seriøst arbeidsliv , de har misbrukt den, nå må de ut, sa Lysbakken.
AP170501 Han vil at flere fagorganiserer seg fordi det er « en nøkkel til et godt arbeidsliv » som igjen er « nøkkelen til et godt samfunnsliv ».
AA170501 De har fått sjansen til å vise at de kunne bidra til et seriøst arbeidsliv , de har misbrukt den, nå må de ut, sa Lysbakken.
AP170430 Paroler som « Fri Palestina » og « Boikott Israel » har ikke noe med arbeidsliv å gjøre, sier FpU-lederen, som mener hans parti ikke hører hjemme i 1. mai-toget.
AP170430 mai brukes av norsk venstreside til å fronte politikk som ikke har med arbeidsliv å gjøre.
DB170429 Å redusere kostnadene av sykelønnsordningen bør skje i samarbeid med partene i norsk arbeidsliv .
DA170429 Adelheid Seyfarths nyeste roman, « Den hvite elgen », handler om by og land, om klasse og arbeidsliv .
DA170429 - Hva vil du si til de som mener norsk arbeidsliv ville vært tryggere om vi sto utenfor EØS-avtalen ?
BT170429 Leder skal videre legge til rette for at medarbeiderne kan kombinere et arbeidsliv med et liv utenfor sykehuset.
DB170428 - Jeg tror mange flere velgere vil se at KrF har den beste politikken når det gjelder å kombinere familieliv og arbeidsliv .
AP170428 Det ble enda litt mer avtale om inkluderende arbeidsliv ( IA ).
VG170427 Blant annet har forslaget om å innføre borgerlønn til alle for å bøte på et arbeidsliv i stor endring, møtt hard kritikk både i og utenfor partiet, sier førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap, Kjerstin Aukrust ved universitetet i Oslo.
SA170426 - Dette er rettigheter som mødregenerasjon vår har kjempet fram, rettigheter som gjør at det skal være mulig å kombinere familieliv og arbeidsliv .
DA170426 Kunnskap om teknologi og hvordan man kan innhente og bruke informasjon vil bli viktigere i morgendagens arbeidsliv , og da må skolen henge med i utviklingen.
AP170426 Derimot er det et godt bilde på den etablerte praksis som har nedvurdert, fornedret og avsporet kvinners arbeidsliv i tiår, skrev New York Times senere i en lederartikkel.
AP170426 - Dette er rettigheter som mødregenerasjon vår har kjempet fram, rettigheter som gjør at det skal være mulig å kombinere familieliv og arbeidsliv .
VG170424 Han sier de eldre får igjen for innsats i et langt arbeidsliv .
DN170424 Les DNs portrett av Hans-Christian Gabrielsen her - Et organisert arbeidsliv er bra for business !
BT170423 Som ( over )ivrig dataspiller i min ungdomstid, så jeg etter hvert fordelene med dataferdigheter bak kassa i butikken og til senere arbeidsliv .
BT170423 Arbeidslivet bruker stadig mer teknologi, og barn som er på skjerm, forbereder seg indirekte til kommende arbeidsliv .
VG170422 Som skal sørge for at Norge bevarer et velordnet arbeidsliv , som skal kjempe mot sosial dumping og mot løsere bånd mellom arbeidere og bedrifter.
VG170422 Skal han klare det, må han snakke om mer enn økonomi og arbeidsliv .
VG170421 Og en av grunnen til at Norge har opplevd stor rikdom og suksess, handler om at vi har et velorganisert arbeidsliv hvor fagbevegelsen spiller en helt sentral rolle.
VG170421 Bakgrunnen er at flertallet i norsk arbeidsliv snart er uorganisert.
VG170421 Den største trusselen mot et godt regulert arbeidsliv er ikke EØS-avtalen, men en Høyre/FrP regjering.
VG170421 Regjeringen var tydelig på at faste ansettelser fortsatt skulle være hovedregelen i norsk arbeidsliv .
VG170421 At hun nå kaller det « et retorisk og ideologisk luftslott » sier noe om hvor lite kunnskap og kontakt hun har med dagens arbeidsliv .
VG170421 - FAFO-rapporten og SSB-tallene viser at faste ansettelser fortsatt er hovedregelen i norsk arbeidsliv , og at midlertidige ansettelser er et springbrett for mange inn i faste jobber.
DB170421 Språket og kommunikasjon muliggjør all annen form for læring og dessuten mulighet til deltakelse i arbeidsliv og samfunnet.
BT170421 Et arbeidsliv i oppløsning, der flere står utenfor.
BT170421 Av de fem oppgavene Ap skal prioritere i regjering, er arbeid til alle og et trygt arbeidsliv på topp.
AA170421 Et mer brutalt arbeidsliv , privatisering og at landet selges ut, bit for bit.
VG170420 Han er en sterk EU-tilhenger med store planer for å modernisere fransk nærings- og arbeidsliv .
VG170420 Arbeid til alle, trygt arbeidsliv , god skole for alle barn, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.
SA170420 Det er en investering i et bedre organisert arbeidsliv , sier Ap-lederen.
SA170420 Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre varsler en offensiv mot sosial dumping og for et seriøst og organisert arbeidsliv .
DN170420 - At flere ønsker å ta en mastergrad kan være et tegn på at flere søker faglig tyngde for å stille sterkere i tøff konkurranse i et internasjonalt arbeidsliv i kontinuerlig endring, sier Henjesand i en pressemelding. 84 prosent av de 1234 søkerne til skolens engelskspråklige bachelorgradstilbud er utlendinger.
DA170420 Nettopp arbeidsliv står øverst på dagsordenen første dag på jobben hvis han blir statsminister.
DA170420 I stedet var den røde tråden arbeid til alle og et trygt arbeidsliv samt hva Norge skal leve av i fremtiden.
BT170420 Men ordet « fleksibelt » kommer som regel foran et « trygt » arbeidsliv .
BT170420 Arbeidsliv
AA170420 Det er en investering i et bedre organisert arbeidsliv , sier Ap-lederen. ( ©NTB ) ¶
AA170420 Støre sier Ap vil prioritere fem temaer før valget : Arbeid til alle, trygt arbeidsliv , god skole, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.
AA170420 Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre varsler en offensiv mot sosial dumping og for et seriøst og organisert arbeidsliv .
VG170419 Støre sier at kampen for et anstendig arbeidsliv ikke vinnes en gang for alle.
VG170419 Bruke offentlige anbud til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser ¶
VG170419 - Vi kan rett og slett ikke få et seriøst arbeidsliv uten et organisert arbeidsliv .
VG170419 - Vi kan rett og slett ikke få et seriøst arbeidsliv uten et organisert arbeidsliv.
DB170419 Senteret i Oslo kunne i mars opplyse at de har avdekket 11 kriminelle nettverk som opererer i hovedstadens arbeidsliv .
DB170419 De kriminelle aktørene forsøpler arbeidslivet, og selv om de vinner enkelte slag, skal vi som ønsker et seriøst arbeidsliv vinne krigen, sier hun.
DB170419 - Vi ønsker et seriøst arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og vi setter pris på at Arbeids- og sosialdepartementet lover hyppigere bruk av uanmeldte tilsyn.
BT170419 Jeg har fullført ti års høyere utdannelse, men likevel har det til nå ikke vært plass til meg i norsk arbeidsliv .
BT170419 Først da får vi et inkluderende arbeidsliv på ekte.
AP170419 Å styrke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv og å øke fagforeningsfradraget.
AP170419 Ap er avhengig av at dagsorden endres fra distriktsopprør og reformer til arbeidsliv og velferdsstat for å lykkes inn mot valget.
DB170418 » Vi skal selvfølgelig ha et regelverk som sikrer et likestilt arbeidsliv uten diskriminering, men ikke for enhver pris.
BT170418 I seg selv er det ikke problematisk at ulike grupper har ulike ønsker for sitt eget arbeidsliv .
SA170417 Regjeringen slår dermed fast at vi må arbeide lenger enn før, og at vi må øke og utvide kompetansen vår i takt med et stadig mer avansert arbeidsliv .
SA170417 | Et arbeidsliv i rus og dus ¶
BT170417 Martin Luthers ideer grep inn i så godt som alle livets forhold - fra arbeidsliv og skolegang til familieliv og ferieturer - og skapte det Europa vi kjenner i dag.
SA170414 HLR-opplæring har vært vanlig i skole og arbeidsliv .
SA170414 HLR-opplæring har vært vanlig i skole og arbeidsliv .
DA170411 Men norsk arbeidsliv bygger på at du som arbeidstaker også skal kunne utvikle deg.
DA170411 - Om HR og amerikaniseringen av norsk arbeidsliv .
SA170410 Det viktigste er at man trives med jobben for å få et godt arbeidsliv , sier karrièreveileder Mette Manus.
FV170410 Det viktigste er at man trives med jobben for å få et godt arbeidsliv , sier karrièreveileder Mette Manus.
DN170410 - De fleste av våre 25.000 medlemsbedrifter svarer at de ønsker seg fagarbeidere, sier Kristina Jullum Hagen, direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO.
DA170410 Mer løsarbeid, midlertidighet og innleie medfører en oppløsing av det kollektive arbeidsliv .
DA170410 Hele den norske modellen bygger på et godt organisert arbeidsliv .
BT170410 Et inkluderende arbeidsliv forutsetter at helsevesenet definerer jobb som del av behandlingen, at arbeidsgivere er åpne og nysgjerrige, og ikke minst motiverte jobbsøkere.
AP170410 Det viktigste er at man trives med jobben for å få et godt arbeidsliv , sier karrièreveileder Mette Manus.
DN170409 - At så få nordmenn velger å reise ut, er en stor utfordring for norsk arbeidsliv - spesielt når det gjelder innovasjon og entreprenørskap, sier Sneve.
SA170406 april at det er « klinkende klart » at NHO ikke ønsker et arbeidsliv hvor folk jobber gratis.
SA170406 « NHO-fellesskapet er en pådriver for et seriøst arbeidsliv », skriver Kristin Skogen Lund.
SA170406 | NHO ønsker ikke et arbeidsliv hvor folk jobber gratis ¶
SA170406 Selv om dette ikke passer inn i Omdals bilde, skal NHO fortsatt forsvare det unike med norsk arbeidsliv - at arbeidstakerne og arbeidsgiverne setter seg ned og sammen finner gode løsninger for landet vårt.
SA170406 NHO-fellesskapet er en pådriver for et seriøst arbeidsliv , og en premissleverandør for det gode samarbeidet med LO og myndighetene om å løse utfordringer i arbeidslivet.
SA170406 La det være klinkende klart, NHO ønsker ikke et arbeidsliv hvor folk jobber gratis.
SA170406 I NHOs arbeidsgiverbarometer fra i fjor svarer et stort flertall at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv .
SA170406 Her mener han NHO, på kynisk vis, ønsker et arbeidsliv hvor folk jobber gratis.
SA170406 DEBATT : Selv om det ikke passer inn i Sven Egil Omdals bilde, skal NHO fortsatt forsvare det unike med norsk arbeidsliv .
DN170406 Det er én kombinasjon som gjør deg bedre rustet for fremtidens arbeidsliv , ifølge arbeidsforsker.
DB170406 Ifølge Bals skal Ap på sitt landsmøte i april vedta tiltak for å gjenvinne kontrollen med norsk arbeidsliv .
DB170406 Dette viser oss også at Arbeiderpartiets gjentatte svartmaling av norsk økonomi og norsk arbeidsliv er urimelig.
DB170406 Bals tar blant annet opp sin bekymring angående arbeidslivet, der han tar til orde for å få sysselsettingen opp og arbeidsløsheten ned, samt å sikre et mer organisert arbeidsliv .
DA170406 Jeg ønsker spesielt å jobbe for et tryggere arbeidsliv .
BT170405 Selv om dette ikke passer inn i Omdals bilde, skal NHO fortsatt forsvare det unike med norsk arbeidsliv - at arbeidstakerne og arbeidsgiverne setter seg ned og sammen finner gode løsninger for landet vårt.
BT170405 SERIØST ARBEIDSLIV : NHO-fellesskapet er en pådriver for et seriøst arbeidsliv , skriver Kristin Skogen Lund.
BT170405 SERIØST ARBEIDSLIV : NHO-fellesskapet er en pådriver for et seriøst arbeidsliv, skriver Kristin Skogen Lund.
BT170405 NHO-fellesskapet er en pådriver for et seriøst arbeidsliv , og en premissleverandør for det gode samarbeidet med LO og myndighetene om å løse utfordringer i arbeidslivet.
BT170405 La det være klinkende klart, NHO ønsker ikke et arbeidsliv hvor folk jobber gratis.
BT170405 I NHOs arbeidsgiverbarometer fra i fjor svarer et stort flertall at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv .
BT170405 Her mener han NHO, på kynisk vis, ønsker et arbeidsliv hvor folk jobber gratis.
AP170405 Best før 70 : Det eksisterer mange usynlige aldersgrenser i norsk arbeidsliv .
DB170404 Forbundslederen i NTL, John Leirvaag, kom med alvorlige bekymringer over utviklingen i norsk arbeidsliv og viste til hvordan klimaet på arbeidsplassene hadde hardnet til over for ansatte.
SA170403 Et annet alternativ kunne være at regjeringen legger opp til et arbeidsliv hvor det er mulig å jobbe selv om man ikke fungerer 100 prosent.
VG170402 Det får nå være måte på, kommenterer hobbyfiskeren som nå er pensjonist etter et langt arbeidsliv i e-verket.
SA170402 Symbiosen alkohol og arbeidsliv
SA170402 Boka til Sagvaag og Sikveland er en anledning for både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner til å løfte temaet alkohol og arbeidsliv på ny.
DB170402 Partilederen og - sekretæren trekker fram profittfri velferd, arbeidsliv og lokalsykehus som tre områder de vil legge vekt på framover.
DA170402 Partilederen og - sekretæren trekker fram profittfri velferd, arbeidsliv og lokalsykehus som tre områder de vil legge vekt på framover.
AA170402 Partilederen og - sekretæren trekker fram profittfri velferd, arbeidsliv og lokalsykehus som tre områder de vil legge vekt på framover.
VG170401 Jeg trodde at det i Norge var en enighet om å ta avstand fra nikab, og at man er enige om at det ikke er egnet i norsk arbeidsliv fordi man trenger å se hverandres ansikt sier han til VG.
VG170331 Men heller ikke May kan ha gått glipp av de næringslivsstemmer som minner om at britisk arbeidsliv er avhengig av denne innvandringen.
DN170331 Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting ¶
DN170331 Framover vil vi få et arbeidsliv med økte krav til omstilling.
DA170331 Framover vil vi få et arbeidsliv med økte krav til omstilling.
AA170331 Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting, at velstandsvekst når fram til alle og at vi får mer igjen for innsatsen trekkes fram som de største utfordringene. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Et trygt arbeidsliv , velstandsvekst som når fram til alle og at vi får mer igjen for innsatsen, er sentralt for en god utvikling fremover, ifølge regjeringen.
AA170331 Framover vil vi få et arbeidsliv med økte krav til omstilling.
DB170330 Man kan ha en politikk som sørger for rask integrering, at flere kommer i jobb i et ryddig arbeidsliv , og har en rimelig inntekt å leve av, slik at barn slipper å vokse opp i fattigdom, og man kan være et anstendig land som gir beskyttelse til folk som flykter fra krig.
DB170330 For å sikre et framtidig arbeidsliv der så mange som mulig deltar, må vi investere i tiltak som bidrar til dette.
DB170330 Den som i 1970 for eksempel forsøkte å spå om arbeidsliv , økonomi, velstandsnivå og velferd, ville bommet på det meste.
DA170330 Det er viktigere å ha et arbeidsliv som inkluderer alle enn å regne på hva innvandringen koster, mener sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.
DB170329 Det vi trenger er politikere som står opp for norsk arbeidsliv , sier Mette Nord.
DB170329 Det avdekker at vår Europa-minister, som skal fronte norske interesser i utlandet, kjenner norsk arbeidsliv for dårlig, sier han.
DB170329 Ap-lederen mener det er alvorlig at Europa-ministeren har svak forståelse for norsk arbeidsliv .
AA170329 NRKJ har både advart og protestert mot økt bruk av midlertidige, for dette utfordrer en av bautaene i norsk arbeidsliv - nemlig at grunnregelen skal være faste ansettelser, sier Richard Aune, leder i NRKs journalistlag ( RKJ ).
DB170328 På landsmøtet i april vil Arbeiderpartiet vedta en lang rekke helt konkrete tiltak for å gjenvinne kontrollen med norsk arbeidsliv .
DB170328 Politikk må handle om at alle mennesker får mulighet til å være deltakere, og den må gi svar på de utfordringene folk opplever i sitt hverdags- og arbeidsliv .
DB170328 En rød tråd i mye av dette handler om å få sysselsettingen opp og arbeidsløsheten ned, og å sikre et mer organisert arbeidsliv .
DB170328 De siste ukene har jeg selv besøkt en lang rekke partilag på Oslos østkant, der vi har diskutert hvordan vi kan løse problemene i norsk arbeidsliv .
AP170328 Med høye språkrav risikerer vi å skyve innvandrere fra arbeidsliv til arbeidsledighet og samtidig miste helt nødvendig arbeidskraft i viktige yrker.
SA170327 Hun sier det er viktig med flere statlige arbeidsplasser for å få et mer variert arbeidsliv .
DB170327 Den sosiale integrasjonen gjennom skole, arbeidsliv , organisasjonsliv osv. er avgjørende for å få et godt liv i Norge, og danner grunnlaget for den kulturelle integrasjonen.
DB170327 Derfor snakker Vedum stadig mer om et anstendig arbeidsliv , om beredskap og fordeling, saker som vekker bekymring og har appell langt inn i sentrale strøk.
DA170327 Vi vil også jobbe for å beholde et trygt arbeidsliv , utjevne forskjeller ved en mer rettferdig skattepolitikk, styrke fellesskolen, gi de eldre god omsorg og ikke minst ha offentlige sykehus med nok ressurser.
AP170327 - Jeg drømmer om Peking om natten, sier Harald Bøckman ( 71 ) til Aftenposten, og det er trolig ubevisst at forskeren i farten uttaler navnet på Kinas hovedstad slik det ble omskrevet da han i sin ungdom innledet det som skulle bli et langt arbeidsliv med studier av Midtens rike.
DN170326 Ifølge direktør for politikk i Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ), Svein Oppegaard, vil norsk arbeidsliv bli enda mer internasjonalt i fremtiden.
DN170326 Hva du studerer vil ikke nødvendigvis avgjøre hvor godt rustet du er for fremtidens arbeidsliv , mener flere ledere.
DN170326 Hun mener den viktigste egenskapen i fremtidens arbeidsliv - i alle bransjer - handler om kommunikasjon.
DN170326 - I fremtidens arbeidsliv trenger vi det jeg kaller « we, we, we-skills ».
DN170326 Skandalen kan ha store konsekvenser for arbeidsliv og økonomi fordi landets kjøtteksport står for 15 prosent av totaleksporten.
AA170326 Skandalen kan ha store konsekvenser for arbeidsliv og økonomi fordi landets kjøtteksport står for 15 prosent av totaleksporten.
SA170325 Det handler om privatisering, konkurranseutsetting og arbeidsliv , påpeker hun.
AP170325 - Utvalget mener at det må satses mer på veteraner og arbeidsliv for å sikre at veteraner ikke dimitteres til arbeidsledighet, påpeker Mood-rapporten.
AP170325 - Utvalget mener at det må satses mer på veteraner og arbeidsliv for å sikre at veteraner ikke dimitteres til arbeidsledighet, påpeker Mood-rapporten.
AP170325 21 år gamle Stian Galusza fra Polen skiftet navn for å gli lettere inn i norsk arbeidsliv .
AA170325 Det handler om privatisering, konkurranseutsetting og arbeidsliv , påpeker hun.
VG170324 Selv med leilighet, arbeidsliv , studier og storbyliv i Oslo, så bærer det ofte med flyet hjem til flyplassen på Værnes og noen mil lenger nordover til gården på Skatval.
DN170324 Skandalen kan ha store konsekvenser for arbeidsliv og økonomi fordi landets kjøtteksport står for 15 prosent av totaleksporten.
DA170324 Han mener dommen vil få store konsekvenser for norsk arbeidsliv .
DA170324 Dommen vil få store konsekvenser for norsk arbeidsliv , mener LO.
AP170324 Hvordan utdanningssystem og arbeidsliv må rigge seg om ¶
AP170324 Er utdanningssystemet og arbeidsliv rigget for dette behovet ?
AP170324 Anne-Sofie Risåsen ( IBM ), Kjetil Staalesen ( LO ) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen diskuterte en ny retning for utdanning og arbeidsliv .
AP170324 Hvordan utdanningssystem og arbeidsliv må rigge seg om ¶
AP170324 Er utdanningssystemet og arbeidsliv rigget for dette behovet ?
AP170324 Anne-Sofie Risåsen ( IBM ), Kjetil Staalesen ( LO ) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen diskuterte en ny retning for utdanning og arbeidsliv .
AP170324 Han skriver om unge menn i gråsonen mellom gutterommet, jobb og arbeidsliv .
AA170324 Skandalen kan ha store konsekvenser for arbeidsliv og økonomi fordi landets kjøtteksport står for 15 prosent av totaleksporten.
AA170324 - Utvalget mener at det må satses mer på veteraner og arbeidsliv for å sikre at veteraner ikke dimitteres til arbeidsledighet, påpeker Mood-rapporten.
DB170323 Både om arbeidsliv og om hvordan man skal behandle andre ?
SA170322 Men hvilken betydning får det for framtidens arbeidsliv i Norge når denne trenden blir mer utbredt ?
DN170322 Skandalen kan ha store konsekvenser for arbeidsliv og økonomi fordi landets kjøtteksport står for 15 prosent av totaleksporten.
DB170322 Den norske modellen, med høy tillit, frie markeder, en organisert lønnsdannelse og arbeidsliv , ikke-korrupte offentlige institusjoner som behandler borgerne med respekt, får gode skussmål i rapporten.
DB170322 For det andre er det slik at er det noe det å sluse ukvalifisert arbeidskraft inn i norsk arbeidsliv gjør, så er det i alle fall ikke å høyne produktiviteten.
DA170322 Disse oppdragene er rettet mot mennesker som ikke er på attføring, men som må lære norsk, norsk arbeidsliv og norsk kultur.
DA170322 * Noen faller utenfor det ordinære arbeidsliv og må få tilbud om tilrettelagt arbeid, enten for en kortere tid eller varig.
DA170322 Om få dager er det forventet en dom fra Bergen tingrett i en sak som kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv .
DA170322 Dommen kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv .
DA170322 Dette er en utrolig viktig prinsipiell sak der utfallet vil få stor betydning for norsk arbeidsliv , sier distriktssekretær i Fellesforbundet i Hordaland, Geir Olsen, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170322 Skandalen kan ha store konsekvenser for arbeidsliv og økonomi fordi landets kjøtteksport står for 15 prosent av totaleksporten. ( ©NTB ) ¶
DB170321 I tillegg lærer vi mye i løpet av arbeidslivet, som kan si noe om et arbeidsliv som legger til rette for læring på og utenfor jobben, men som også tyder på at mange går ut fra norsk skole med et godt grunnlag for å lære mer når skolelærdommen skal omsettes til lønnet arbeid.
DB170321 15 til 20 prosent av elevene går ut av grunnskolen med svært slett grunnlag for å lykkes i videre skoleløp og arbeidsliv .
AA170321 - For å møte pasientenes behov, er det nødvendig med tiltak på mange samfunnsområder, som helsetjenester, skole og arbeidsliv , sier Høie. ( ©NTB ) ¶
DN170320 Hovedtrekkene i arbeidslivet vil ikke endre seg dramatisk, mener SSBs ekspert på fremtidens arbeidsliv .
BT170320 Han deltok ikke i debattene, og han forholdt seg i liten grad til spørsmål om skole, skatt, helse og arbeidsliv , som valgkampen også handlet om.
BT170320 « Det er ikke skolen som er dårlig tilpasset gutter, men jentene som er bedre tilpasset kravene fra et moderne arbeidsliv », ifølge professor Bjerrum Nielsen.
DN170319 Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg angriper permitteringsordningen i norsk arbeidsliv .
VG170318 Ti år er kort i Norges historie, men det er lenge i et arbeidsliv .
VG170318 - Vi mener at likestilling handler om trygge, forutsigbare, gode arbeidsforhold, faste og fulle stillinger og et arbeidsliv med rammer som gjør at man kan delta som kvinner og med forskjellig livssituasjon, sier Bergstø.
DA170318 De som holdt støttetale for Halse framhevet hvordan han har vært en viktig stemme for kvinner og minoriteter, og en som har hatt kampen for et anstendig arbeidsliv som en hjertesak.
DB170317 Støre lovet en rekke tiltak for å sikre et organisert og trygt arbeidsliv , men gjorde det klart at han trenger fagbevegelsens hjelp for å vinne valget og skifte ut dagens regjering.
DB170317 Han fikk rapporter fra « golvet » om hvordan sosial dumping og halvkriminalitet skaper et utrygt arbeidsliv .
DB170317 Dette er den viktigste sikkerhet for at vi kan opprettholde et seriøst arbeidsliv , og også nå store resultater i politikken.
DB170317 Det at vi har et organisert arbeidsliv , med representativ fagbevegelse, har vært med på å gjøre Norge til det vi er.
DA170317 Det er bare snakk om å følge helt åpenbare rettigheter i norsk arbeidsliv .
AP170317 - Jeg drømmer om Peking om natten, sier Harald Bøckman ( 71 ) til Aftenposten, og det er trolig ubevisst at forskeren i farten uttaler navnet på Kinas hovedstad slik det ble omskrevet da han i sin ungdom innledet det som skulle bli et langt arbeidsliv med studier av Midtens rike.
AP170317 Horne peker på at for mange som har plasser på skjermede bedrifter eller på dagtilbud, kan et ordinært arbeidsliv også virke skremmende.
VG170316 Han har også samlet på noen andre sitater, særlig om arbeidsliv og økonomi, og der mener han at jeg tok feil.
DB170316 Skuespilleres arbeidsliv har alltid vært tøft - det er korte kontrakter og alltid press på å « stille opp » for å lage et best mulig produkt, og som regel langt utover det som er avtalt i kontrakter og vilkår.
AP170316 Fra tiden i den rødgrønne regjeringen har SV hatt indre diskusjoner om hvorvidt partiet skal fokusere mer på miljø som klar hovedsak, eller gå bredere ut og drive valgkamp på spørsmål som helse, eldre og arbeidsliv .
VG170315 Om medlemmene deres inngår avtaler der dette ikke ivaretas, vil det undergrave det organiserte arbeidsliv , frykter de.
SA170314 Ida-Michelle Pedersen ( 22 ) og Martin Nordbø ( 22 ) har psykisk sykdom som gjør at de ikke er i ordinært arbeidsliv .
SA170314 Vi vet at formell kompetanse blir viktigere i et arbeidsliv i stadig endring og da må vi også legge til rette for at de som ikke har opparbeidet seg dette, får en ny sjanse.
SA170314 Tiltak for en bedre skole, opptrappingsplan for psykisk helse og ledighetstiltak må ses i sammenheng med arbeidet med å omstille norsk arbeidsliv .
DA170314 I framtiden vil det stilles større krav til kompetanse i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv, og etter all sannsynlighet vil flere av dagens elever ha jobber som i dag ikke finnes.
DA170314 | Vil tuppe bemanningsbyråer ut av norsk arbeidsliv
DA170314 Da rører man ved hele grunnlaget for et trygt, godt og seriøst arbeidsliv , sier arbeidspolitisk talsperson i SV, Kirsti Bergstø, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170314 - Vi ser et arbeidsliv som beveger seg i retningen av 24-timerssamfunnet, 365 dager i året.
AA170314 - LO er for et regulert arbeidsliv der normalarbeidsdagen er utgangspunktet.
FV170313 Portugisiske Rodrigo Mendes Augusto har overlevd heftige kuttrunder hos MHWirth og liker fleksibiliteten i norsk arbeidsliv .
DB170313 Men vi ønsker et arbeidsliv i Norge tuftet på norske verdier som like konkurransevilkår og nulltoleranse for sosial dumping.
DA170313 Et annet eksempel jeg vil trekke fram er Madla Handelslag som ble vinner av IA ( Inkluderende Arbeidsliv ) prisen i 2016, for å få flere unge inn i arbeidslivet.
DA170313 Arbeidsinnvandringen fra særlig Øst-Europa etter EU-utvidelsen i 2004 har endret norsk arbeidsliv og produktivitet, skriver Olstad, som også peker på at stor innvandring fra ikke-vestlige land har gitt oss heftige verdi- og integreringsdebatter om islam, hijab og Muhammed-karikaturer.
AP170313 Om en skjev kjønnsfordeling er et samfunnsproblem er et politisk spørsmål, men vi snakker altså om en systematisk ubalanse som gjelder store deler av befolkningen og vil prege hele vårt arbeidsliv fremover.
AP170313 Helse, skole og arbeidsliv henger sammen.
DB170312 Etter at Høyre og Frp tok over i 2013 har arbeidet for et seriøst arbeidsliv enten blitt satt i revers eller på pause.
DB170312 Det er alvorlig for norsk arbeidsliv .
DN170311 Hvem er de og hvordan kan disse finne veien tilbake til skolebenk eller arbeidsliv ?
BT170311 Og da tenker jeg ikke bare rent medisinsk, men også i form av økonomiske ordninger som skal sikre dem som ikke kan delta i ordinært arbeidsliv .
VG170310 I Stormberg har vi jobbet målrettet for et inkluderende arbeidsliv siden oppstarten i 1998, og vi vet at arbeid er god medisin og en viktig nøkkel til integrering.
AP170310 Andreas Markusson, som selv har skrevet boken Dødssynder og andre bagateller fra Korsika, forteller om novellens hovedperson, som heller ville ha et kort liv på Capri, enn et traurig arbeidsliv i England.
AA170310 Andreas Markusson, som selv har skrevet boken Dødssynder og andre bagateller fra Korsika, forteller om novellens hovedperson, som heller ville ha et kort liv på Capri, enn et traurig arbeidsliv i England.
DB170309 Vi ønsker å skape jobber, få flere i arbeid, sikre et trygt arbeidsliv for alle og en god omsorg framfor skattekutt, sier Støre i en kommentar til landsmøtetalen.
VG170308 Arbeiderpartiet må holde seg inne med LO i det meste som har med offentlig sektor og arbeidsliv å gjøre.
SA170308 Etter et langt arbeidsliv , kan det være en fristende tanke å nyte roligere dager i det man runder 62 år.
FV170308 Etter et langt arbeidsliv , kan det være en fristende tanke å nyte roligere dager i det man runder 62 år.
DA170308 Vi ser at det gjøres altfor lite for å sikre et mer likestilt arbeidsliv .
BT170308 Etter et langt arbeidsliv , kan det være en fristende tanke å nyte roligere dager i det man runder 62 år.
BT170308 Jeg tror kvotering både i utdannelse og arbeidsliv er et tiltak som kan bedre dette.
AP170308 For å skape et mer seriøst arbeidsliv , må 10 prosent av arbeidstimene utført på oppdrag for Oslo kommune utføres av lærlinger. 10.
AP170308 Etter et langt arbeidsliv , kan det være en fristende tanke å nyte roligere dager i det man runder 62 år.
AA170308 Sangtarash skal i sin appell snakke om feminister i internasjonale relasjoner, Gjersvold skal være en representant for arbeidsliv og kvinner.
DN170307 Professorer og direktører bekymrer seg for guttekrise i skole og arbeidsliv .
DA170307 Kvinner og menn er fortsatt ikke er helt likestilte i norsk arbeidsliv .
DA170307 Jeg mener en likere deling av foreldrepermisjonen er viktig for at kvinner som ønsker det skal kunne delta i større grad i næringsliv, arbeidsliv og politikk.
BT170307 Et likestilt familie- og arbeidsliv henger sammen med hvor likestilt vårt samfunn er, og vi er avhengig av at alle kjønn kjemper kampen for likestilling sammen, skriver Vivian S.
AA170307 Å forhindre at folk faller utenfor skole og et arbeidsliv som blir stadig mer kompetansekrevende, blir en utfordring.
DA170306 » Samtalen mellom oss når også nye høyder når vi leser nok en rapport som slår fast at vi har et kjønnsdelt arbeidsliv , at gjennomsnittslønnen for menn fremdeles er flere hundre tusen kroner høyere enn for kvinner.
AP170306 Partene i fransk arbeidsliv er heller ikke så begeistret, fordi de akkurat nå forhandler om en slik ordning.
VG170305 * En politikk som sørger for et fleksibelt arbeidsliv , der vi legger til rette for selvstendig næringsdrivende og for delingsøkonomien.
BT170305 I alle offentlige meldinger som omhandler innvandring, sosialpolitikk og velferd, omtales den økende utenforskapen, at mange barn og voksne er utenfor viktige arenaer i samfunnet som arbeidsliv , organisasjonsliv, og skole.
BT170305 I alle offentlige meldinger som omhandler innvandring, sosialpolitikk og velferd, omtales den økende utenforskapen, at mange barn og voksne er utenfor viktige arenaer i samfunnet som arbeidsliv , organisasjonsliv, og skole.
DN170302 Selv Nav har tatt til orde for at ordningene bør utredes og ses i sammenheng med andre ordninger, sier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DN170302 IA-avtalen, en intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv , skal reforhandles neste år.
DN170302 Direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, sier den norske sykelønnsordningen er for dyr, og ønsker endring.
DA170302 Selv Nav har tatt til orde for at ordningene bør utredes og ses i sammenheng med andre ordninger, sier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170302 Selv Nav har tatt til orde for at ordningene bør utredes og ses i sammenheng med andre ordninger, sier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170302 IA-avtalen, en intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv , skal reforhandles neste år.
AA170302 Så har Leon helt rett i at vi som samfunn har en utfordring med å redusere utenforskapet, og sikre at alle blir inkludert i arbeidsliv og utdanning.
AA170302 Nav må håndtere et arbeidsliv i raskere omstilling i tiden som kommer.
DB170301 Aarsæther mener at det er viktig å engasjere seg i forretningsliv og politikk slik at du bidrar i arbeidet med å vedlikeholde et anstendig arbeidsliv for alle, og dermed også deg selv.
DB170301 All data viser at amerikansk arbeidsliv og nye industrier er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft, både papirløse immigranter og visaholdere.
AP170301 Eira forteller på radio, TV og nett om kvinnefiendtlige holdninger i et mannsdominert arbeidsliv .
AP170301 Det er virkelig ingen trussel mot norsk arbeidsliv .
AP170301 Eira forteller på radio, TV og nett om kvinnefiendtlige holdninger i et mannsdominert arbeidsliv .
DN170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven, vil dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv , sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
DB170228 ¶ KONSEKVENSER : - Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven ville dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv , sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
DB170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven ville dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv , sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
AA170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven, vil dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv , sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
AA170228 Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven, vil dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv , sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.
VG170227 - Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående.
BT170227 - Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående.
BT170227 Rangeringen ovenfor er gjort på basis av forholdene i norsk arbeidsliv .
AP170227 - Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående.
AA170227 - Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående.
DB170226 I tillegg skriver American Action Forum om konsekvensene for amerikansk arbeidsliv og amerikansk økonomi dersom 11 millioner ulovlige innvandrere forsvinner.
AA170226 Der ber vi regjeringen vurdere en egen utdanning i karriereveiledning, med erfaring og kompetanse fra regionalt arbeidsliv som en forutsetning, sier Kristina Jullum Hagen, NHO-direktør for arbeidsliv og kompetanse, som tror også frafallstallene vil ha godt av en profesjonell ordning. 63 prosent av Finnmarks elever valgte yrkesfag i fjor.
AA170226 Der ber vi regjeringen vurdere en egen utdanning i karriereveiledning, med erfaring og kompetanse fra regionalt arbeidsliv som en forutsetning, sier Kristina Jullum Hagen, NHO-direktør for arbeidsliv og kompetanse, som tror også frafallstallene vil ha godt av en profesjonell ordning. 63 prosent av Finnmarks elever valgte yrkesfag i fjor.
DB170224 Are Skei Hermansens doktoravhandling levert ved UiO har vist at de greier seg på linje med nordmenn i utdanning og arbeidsliv , når vi tar høyde for foreldrenes arbeidssituasjon og utdanningsnivå.
VG170222 - Det må være greit at Fagforbundets medlemmer jobber kollektivt for et rettferdig og solidarisk samfunn og arbeidsliv gjennom å støtte de partiene som er enig med oss.
DB170222 ¶ NHO-SJEFEN FÅR SVAR : - Vi deler NHO-sjef Kristin Skogen Lunds oppfatning om at vi trenger flere realister i framtidas arbeidsliv , men tiltakene må settes inn mye tidligere enn på universitetsnivå, skriver artikkelforfatterne.
DB170222 Vi deler Kristin Skogen Lunds oppfatning om at vi trenger flere realister i framtidas arbeidsliv , men tiltakene må settes inn mye tidligere enn på universitetsnivå.
DN170220 - Et organisert arbeidsliv er bra for business !
DB170220 For å skape et mer seriøst arbeidsliv , skal det bare være ett ledd underleverandører under hovedleverandør, krav om bruk av hovedsakelig fast ansatte, krav om en viss andel faglærte, krav om innbetaling av lønn og annen godtgjørelse til bankkonto, konkrete krav til lønn og arbeidsvilkår knyttet til tariffavtaler, krav ved bruk av
DB170220 Dette er hovedgrunnen til at alle organisasjoner i norsk arbeidsliv i et felles brev har henstilt til Finansdepartementet om å hegne om dagens modellgrunnlag for lønnsoppgjørene.
DB170220 For å skape et mer seriøst arbeidsliv , skal det bare være ett ledd underleverandører under hovedleverandør, krav om bruk av hovedsakelig fast ansatte, krav om en viss andel faglærte, krav om innbetaling av lønn og annen godtgjørelse til bankkonto, konkrete krav til lønn og arbeidsvilkår knyttet til tariffavtaler, krav ved bruk av
AA170219 Fra før er det avklart at pensjonsfeiden i norsk arbeidsliv ikke blir bilagt denne våren heller.
DN170218 I et stadig mer komplekst og kunnskapsintensivt arbeidsliv er internasjonal erfaring en stor styrke, sier BI-rektor Inge Jan Henjesand.
DB170218 For å lykkes med integreringen, påpeker utvalget, er det avgjørende at « omfanget av innvandringen må være i samsvar med absorberingskapasiteten i arbeidsliv og velferdssystem, og nykommere må inkluderes på de sentrale arenaene i samfunnet ».
VG170215 Det er generelt for stort fravær både i utdanning og arbeidsliv i Norge.
VG170213 - Det virker som han legger seg på den klassiske sosialdemokratiske linjen når det gjelder spørsmål om minstelønn og arbeidsliv , sier Brekke.
DB170212 Nye sjokktall : Har identifisert 31 kriminelle aktører i norsk arbeidsliv
DB170212 ( Dagbladet ) : I 2015 ble det lansert et nytt samarbeid for å få bukt med ulovligheter i norsk arbeidsliv .
BT170212 Med Spekters kreative fortolkning av tariffavtalen kombinert med legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven, vil arbeidsgiver dermed ha en grenseløs handlefrihet som moderne norsk arbeidsliv knapt har sett maken til.
DB170211 Lovverket for drosjer handler om transportpolitikk og arbeidsliv .
DB170210 Nå er vi mer konkret på det med utdanning og kvalifisering og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv , sier hun. - - Hvordan er det for en fagperson å se på den politiske debatten om innvandring ?
DB170210 Det forbereder dem heller ikke til et arbeidsliv der udokumentert fravær er uakseptabelt, sier Asheim.
DA170210 - Der Høyre nå pakker politikken sin inn i så mange lag at det er vanskelig å se forskjell på arbeidsministeren og Michelin-mannen, kjører Frp i åpent lende fram en politikk som vil gjøre ubotelig skade på norsk arbeidsliv og sysselsetting.
AP170210 Det forbereder dem heller ikke til et arbeidsliv der udokumentert fravær er uakseptabelt, sier Asheim.
AA170210 Det forbereder dem heller ikke til et arbeidsliv der udokumentert fravær er uakseptabelt, sier Asheim.
AA170210 For å lykkes med det må vi ha et arbeidsliv som verdsetter mangfold, og som muliggjør yrkesdeltakelse også for dem som ikke har en fullverdig arbeidsevne fysisk, psykisk og sosialt.
SA170208 Retten til å gå ut i arbeid og slippe å velge mellom familie og arbeidsliv har vært sentral i kvinnekampen og er et viktig gode i dagens Norge.
SA170208 I stedet bør vi kjempe for likelønn som igjen vil være avgjørende for hvilke valg familien kan ta, og sammen med et fleksibelt arbeidsliv vil det bli enklere både for menn og kvinner å kombinere jobb og familie.
DB170208 Vi har kommet dit at vi har et arbeidsliv , både i offentlig og privat sektor, som ikke er så romslig som det en gang var.
VG170207 Løftene om arbeid for alle og et organisert arbeidsliv ble gjentatt.
DB170207 SUMMER I BAKGRUNNEN : - Moderne radio er utformet som en uforpliktende ledsager til hverdags- og arbeidsliv .
DB170207 Moderne radio er utformet som en uforpliktende ledsager til hverdags- og arbeidsliv .
AA170207 - Han er et forbilde for inkluderende arbeidsliv .
BT170206 Dette har vært en god periode for norsk nærings- og arbeidsliv », sies det.
AP170206 Dette har vært en god periode for norsk nærings- og arbeidsliv », sies det.
AA170206 Deltakelse i arbeidsliv og barnehage er de viktigste nøklene til å komme inn i det norske samfunnet.
AP170205 Vi vektlegger et behov for et seriøst arbeidsliv og kompetanse og læring gjennom hele arbeidslivet.
AP170205 Det andre er understrekingen av at vi i økende grad får et kompetansekrevende arbeidsliv som krever tettere kobling mellom utdanning og jobb.
AP170205 - Vi ønsker et mer seriøst arbeidsliv .
AP170205 Vi vektklegger et behov for et seriøst arbeidsliv og kompetanse og læring gjennom hele arbeidslivet.
AP170205 Det andre er understrekingen av at vi i økende grad får et kompetansekrevende arbeidsliv som krever tettere kobling mellom utdanning og jobb.
AP170205 - Vi ønsker et mer seriøst arbeidsliv .
VG170204 Trumps forgjenger, Barack Obama, innførte flere bestemmelser som sikret lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ( LHBT ), samme rettigheter som alle andre - ikke minst i amerikansk arbeidsliv .
VG170204 Hvordan de kan ta del i arbeidsliv og samfunnsliv, og blir gode og produktive borgere.
DB170204 Vi vil legge til rette for et mer organisert arbeidsliv , og forsterke innsatsen mot de useriøse og kriminelle.
DB170204 Særlig alvorlig var det at disse endringene traff et arbeidsliv som sto, og fremdeles står, midt oppe i en tøff omstillingsperiode.
DB170204 Slik skal vi ikke ha det i norsk arbeidsliv .
DB170204 Men den må fornyes og forsterkes i møte med alvorlige utviklingstrekk i norsk arbeidsliv .
DB170204 HYLLER LOV : Jonas Gahr Støre mener arbeidsmiljøloven må fornyes og forsterkes i møte med alvorlige utviklingstrekk i norsk arbeidsliv .
DB170204 Dette var moderne forbedringer, som ikke svekket, men forsterket lovens fundament : Et trygt og godt arbeidsliv basert på faste og hele ansettelser.
DB170204 Det skal bli enklere å få folk i fast arbeid, og lettere å kombinere familieliv og arbeidsliv .
DB170204 Arbeidsmiljøloven har sikret arbeidstakere i Norge et trygt og anstendig arbeidsliv .
SA170202 Gi oss et fleksibelt utdanningsløp som gjør at vi har mulighet til alltid å være oppdatert og relevante, alltid kunne snu oss om og inneha den kompetansen et skiftende arbeidsliv krever.
SA170201 Hennes forskning og fagforfatterskap belyser samarbeid mellom foreldre og fagfolk og forståelser av kjønn i hjem, arbeidsliv og utdanning. i ¶
SA170201 Fordi vårt kjønnsdelte arbeidsliv er slik at jobber menn typisk gjør, betales bedre enn jobber kvinner typisk gjør, kommer vi inn i en runddans av kjønnede virkninger.
AP170201 - Hovedtrekkene i den norske velferdsmodellen med et velordnet arbeidsliv og en sjenerøs og likebehandlende velferdsstat må videreføres.
AP170201 Hun peker på at det i fremtiden kan bli avgjørende for den norske velferdsmodellen at innvandrere blir bedre integrert i samfunn og arbeidsliv .
AP170201 Hun peker på at det i fremtiden kan bli avgjørende for den norske velferdsmodellen at innvandrere blir bedre integrert i samfunn og arbeidsliv .
AP170201 Hun peker på at det i fremtiden kan bli avgjørende for den norske velferdsmodellen at innvandrere blir bedre integrert i samfunn og arbeidsliv .
AP170201 Hun peker på at det i fremtiden kan bli avgjørende for den norske velferdsmodellen at innvandrere blir bedre integrert i samfunn og arbeidsliv .
DB170131 Jeg forventer at staten skal mene noe med et inkluderende arbeidsliv .
DB170131 Heldigvis for meg har min arbeidsgiver, staten, inngått en avtale med hovedorganisasjonene i arbeidslivet om å skape et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ).
BT170131 Er jeg den eneste som er kritisk til et arbeidsliv der vi forventes å presse oss selv lengre og lengre for den minste ting ?
DN170130 Pensjonsfeiden i norsk arbeidsliv blir ikke bilagt denne våren heller.
DB170130 Hva med å gi USA adgang for hormoninnsprøytet kjøtt eller overprisede medisiner i britisk helsevesen eller å svekke kravene når det gjelder miljø og arbeidsliv i Storbritannia ?
AP170129 Her skjer det nok endringer på et senere tidspunkt, når de går ut i arbeidsliv .
AP170129 Her skjer det nok endringer på et senere tidspunkt, når de går ut i arbeidsliv .
AP170129 Her skjer det nok endringer på et senere tidspunkt, når de går ut i arbeidsliv .
SA170127 Det viktigste med det valget ungdommene skal foreta seg om en knapp måned, er at de velger en retning som de har nok interesse og motivasjon til å fullføre og utvikle gjennom hele sitt arbeidsliv .
DB170127 Når alt kommer til alt er det nok langt på vei å foretrekke at små barn er mulig å kombinere med både daglig- og arbeidsliv .
AP170127 Saken viser også en stor utfordring i russisk arbeidsliv : enormt byråkrati kombinert med korrupsjon og kameraderi. 31 prosent av russerne mener dette er Russlands største utfordring.
DN170125 Loven kan få følger for digitaliseringen av norsk arbeidsliv .
AP170125 Mens en erfaren radiolog kanskje ser noen tusen bilder i løpet av et arbeidsliv , kan KI på kort tid trenes opp med flere millioner bilder fra hele verden.
AP170125 Mens en erfaren radiolog kanskje ser noen tusen bilder i løpet av et arbeidsliv , kan KI på kort tid trenes opp med flere millioner bilder fra hele verden.
SA170124 Norsk arbeidsliv er i drastisk endring, og vi har en regjering som presser fram midlertidige og usikre arbeidsforhold.
SA170124 DEBATT : Norsk arbeidsliv er i drastisk endring, og vi har en regjering som presser fram midlertidige og usikre arbeidsforhold.
DN170120 Det er lederne i den nye organisasjonen som har bemannet sine avdelinger, basert på en helhetsvurdering av forhold som er godt etablert i norsk arbeidsliv , skriver TV 2-sjef Olav T.
SA170119 Trygghet for en fast jobb, trygghet mot vilkårlige oppsigelser, trygghet for at arbeidet ikke fører til skader og svekket helse, trygghet for å kunne si fra og mulighet for innflytelse på jobben, trygghet for inntekt - alt dette legger grunnlaget for et godt arbeidsliv .
DB170118 - I norsk arbeidsliv snakker vi ikke bare om ansiennitet, selv om NJ kun vil snakke om det.
DB170117 På den måten skapes et arbeidsliv utenfor resten av samfunnet.
SA170116 Saken hans er i ferd med å bli et eksempel på tilstanden i norsk arbeidsliv .
SA170116 Juridiske, faglige, systemiske og moralske konflikter og misligheter oppstår dermed på bred front i norsk arbeidsliv .
BT170114 Betydningen av et meningsfullt arbeidsliv eller målrettet utdanningsforløp i prosessen mot en varig endring.
DB170111 Strategien lanseres i februar og vil gi retning til det videre arbeidet med omstilling og utvikling av kompetansen norsk arbeidsliv vil trenge i framtida.
DB170111 Dette medfører høyere krav til rapportering og skriftlig dokumentasjon i norsk arbeidsliv .
DB170111 Kvinnenes frigjøringskamp var det store prosjektet, og vårt bidrag ble avgjørende for kvinnenes inntog i samfunn og arbeidsliv .
DB170111 Det er vi, « Gerhardsens barn », som nå utgjør en stor gruppe eldre med bred erfaring fra arbeidsliv , politikk, frivillig arbeid og familieliv.
DB170111 Det er vi, « Gerhardsens barn », som nå utgjør en stor gruppe eldre med bred erfaring fra arbeidsliv , politikk, frivillig arbeid og familieliv, skriver kronikkforfatterne.
DB170111 Det er et gode i vårt samfunn at mennesker har mulighet til å gå av med pensjon ved fylte 62 år, etter et langt og krevende arbeidsliv .
DB170110 De kunne vist et bilde av noen som ikke får plass i et arbeidsliv med for få plasser til ufaglærte og folk med lav erfaring.
DN170108 Det responderer på behov i arbeidsliv og næringer både regionalt og nasjonalt, opplyser hun.
BT170105 Individuell jobbstøtte har vist gode resultater i andre land i omtrent 20 år, og nå viser en ny forskningsrapport at denne tilnærmingen også er effektiv for mennesker med alvorlige psykiske lidelser i Norge : 10 prosentpoeng flere kommer ut i ordinært arbeidsliv med denne metodikken enn med tradisjonell arbeidsrettet Nav-oppfølging.
AP170105 - Det er tre begreper som jeg mener skal prege vårt næringsliv og arbeidsliv : Grønt, smart og nyskapende.
DN170102 Norge havner helt i toppen når det gjelder balanse mellom arbeidsliv og fritid, og en annenplass for barnehageplass.
AP161207 Overgangen til et annet arbeidsliv er stor, og de gruer seg.
AP161207 Dette ble starten på et bedre arbeidsliv .
AP161116 Norsk arbeidsliv står ikke stille.
AP161015 Virkeligheten i norsk arbeidsliv i dag er at åpenhet er en dyd som bare er utbredt i festtaler.
AP161015 En ny Fafo-rapport som nylig kom, Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv ( for ordens skyld : medfinansiert av Fritt Ord ) har flere tusen arbeidstagere som respondenter.
AP161015 Dette gjelder i norsk arbeidsliv , og helt spesielt faktisk i offentlig sektor.
AP161007 Venstre ligger politisk et godt stykke fra Ap i kjernesaker for begge partiene, som innvandring, arbeidsliv og klima.
AP160810 Vi har en produktiv økonomi med et godt organisert arbeidsliv .
AP160727 - Vi har et kjempetøft arbeidsliv .
BT160724 Jevnere kjønnsfordeling er sunt for arbeidsmiljøet, viser studier av både læringsmiljø og arbeidsliv .
AP160705 I verste fall til en negativ spiral med lav selvtillit, psykiske lidelser og bortfall fra skole og arbeidsliv .
AP160520 Her kan du lese mer om arbeidsliv og - løshet : ¶
AP160516 Han har bodd tre tiår i Norge, fikk ikke beholde sitt doble statsborgerskap i USA og Norge, har en svært høy stilling på sitt felt, men blir etter alle tiårene i norsk arbeidsliv fortsatt betraktet som « innvandrer ».
AP160516 - Jeg har dedikert mitt arbeidsliv til å gjøre folk trygge.
AP160422 Personene er som regel unge menn med muslimsk bakgrunn, de har lav inntekt og et tidligere liv med innslag av mindre forbrytelser og mislykkethet i skole og arbeidsliv .
DA160420 Vi har altså en gruppe som faller mellom ordninger og noen av dem vil ved slutten av et langt arbeidsliv måtte bryte opp og flytte for å skaffe seg arbeid.
VG160416 I senere år har dette blant annet fått praktisk betydning i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ).
AP160414 Horne avviser også at stortingsmeldingen som hun la fram i fjor høst er uten konkrete tiltak, og sier den inneholder 70 tiltak knyttet til arbeidet mot vold og overgrep, kvinnehelse, oppvekst, arbeidsliv , næring og entreprenørskap.
AP160414 ¶ Venstre-leder Trine Skei Grande og hennes partifeller tenker nytt om arbeidsliv og utenforskap.
AP160411 Dermed rører han ved noe som helt alminnelige mennesker drømmer om, men ikke får til på grunn av en stresset hverdag og travelt arbeidsliv , sier Louise Byg Kongsholm i Pej.
AP160408 Temaer er blant annet kraftutbygging, grønn økonomi, arbeidsliv og samferdsel.
AP160407 De flyttet inn i et innvandrerdominert nabolag i Århus og ga seg ut for å være nye naboer, som trengte råd om alt fra økonomi og arbeidsliv til barneoppdragelse og kvinnenes rolle.
AP160402 Rent praktisk beregner TBU lønnsveksten for alle områder i norsk arbeidsliv ved hjelp av statistikk.
AP160401 Tanken var å myke opp et arbeidsliv som er mer regelstyrt og tungrodd enn i mange land Frankrike konkurrerer med, ikke minst Tyskland.
AP160330 - Det beste med norsk arbeidsliv er at vi i stor grad har tillit til hverandre.
AP160322 Gjort arbeidsmiljøloven noe mer fleksibel, samtidig som fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv .
AP160314 - Det er en glede å jobbe med mennesker som i en periode trenger litt ekstra støtte på vei ut i vanlig arbeidsliv .
AP160312 Les flere artikler om arbeidsliv : ¶
AP160312 Les flere artikler om arbeidsliv : ¶ | - Dette blir en av Norges største turistveiattraksjoner ¶
AP160307 Bollestad er enig med forskerne i at det er et mål at det skal bli lettere for kvinner å oppnå karriere.†" Da er det viktig at myndighetene legger til rette for det, blant annet ved å legge til rette for kombinasjon av arbeidsliv og familieliv - gode permisjonsordninger, gode barnehager, kontanstøtte, ammefri, rett til å være hjemme med syke barn.
AP160307 Arbeidsliv og familieliv ¶
AP160306 Hun er sosiolog og nestleder i venstresidens tenketank Manifest, og har engasjert seg spesielt i likestilling og arbeidsliv .
AP160306 Hun er sosiolog og nestleder i venstresidens tenketank Manifest, og har engasjert seg spesielt i likestilling og arbeidsliv .
AP160306 Hun er sosiolog og nestleder i venstresidens tenketank Manifest, og har engasjert seg spesielt i likestilling og arbeidsliv .
AP160229 Velgerne er sultne på politikk som løser den økende byråkratiseringen av velferdsstaten og tidspresset for familier og som bekjemper økte sosiale forskjeller, et råere arbeidsliv med sosial dumping, svart økonomi og tøffere kår for arbeidstagere.
AP160227 Omstillingen i norsk arbeidsliv får flere til å tenke nytt : ¶
AP160227 Før vi endrer lover og regler i troen på at delingsøkonomien skal revolusjonere både arbeidsliv og næringsliv, bør vi stikke fingeren i en eller annen organisk substans og ta en avsjekk på om dette virkelig kommer til å endre vårt liv og hvordan vi gjør forretninger på.
AP160217 NTB spør Jan Hodneland, sjef for arbeidsliv i Norsk olje- og gass, om hvordan dette henger sammen.
AP160211 - Den norske modellen med sammenpresset lønnsstruktur, regulert arbeidsliv , sterke fagorganisasjoner og en omfattende velferdsstat er en produktivitetssuksess, sier hun.
AP160211 Kritikken går på at det er svært uheldig at enslige mindreårige må leve med usikkerhet over flere år, at dette kan påføre dem psykiske helseplager, være et hinder for integrering og gi negativ effekt for disse barnas vei inn i norsk utdanning og arbeidsliv .
AP160210 Vi prøver nå å kartlegge om de tillitsvalgte har noen reell innflytelse på å utforme morgendagens arbeidsliv eller ikke.
AP160210 I 2014 mente så mange som 67 prosent av de tillitsvalgte at norsk arbeidsliv har utviklet seg i autoritær retning.
AP160210 Er det å spøke blitt politisk ukorrekt i dagens arbeidsliv ? : ¶
AP160210 Der det iverksettes toppstyrte verdisystem og utledes adferdsnormer, må en kunne stille spørsmål ved hvor mye det er igjen av det demokratiske arbeidsliv .
AP160210 - Vi tolker dette som en svekkelse av samarbeidsmodellen i norsk arbeidsliv , sier Bitten Nordrik, og legger til at de i intervju med tillitsvalgte får høre at de har resignert.
AP160210 Arbeidsliv og samfunnsliv er et resultat av villede og bevisste valg - det er ikke noe som er forutbestemt og bare må være slik, påpeker de to forskerne.
AP160204 At du i et langt, trofast og dedikert arbeidsliv har sittet der, bøyd over tusenvis av brev.
AP160130 Kvinnedominansen i utdanningssystemet vil måtte prege morgendagens arbeidsliv .
AP160130 Dagens likestillingsdebatt er merkverdig lite opptatt av de nye, store fremvoksende kjønnsforskjellene i utdanning og arbeidsliv .
AP160127 I forbindelse med Aftenpostens konferanse « Teknolog og fremtidens arbeidsliv », der Apple-gründer Steve Wozniak holder foredrag, har Valenzuela programmert 3D-printeren til å lage pannekaker med et bilde av ansiktet til Wozniak på.
AP160127 Følg Aftenpostens konferanse om teknologi og arbeidsliv på vår ¶
AP160127 Amerikanske Miguel Valenzuela printer pannekaker som ligner ansiktet til Apple-gründer Steve Wozniak, en av gjestene på Aftenpostens konferanse om teknologi og fremtidens arbeidsliv .
AP160127 Steve Wozniak ( 65 ), som onsdag var trekkplaster på Aftenpostens konferanse om teknologi og fremtidens arbeidsliv , mener teknologien er best når man ikke behøver å lære hvordan man skal bruke den.
AP160127 Svaret vårt er : Et trygt arbeidsliv .
AP160127 | Direkteblogg : Teknologi og fremtidens arbeidsliv
AP160127 Vil roboter og superdatamaskiner utkonkurrere oss mennesker i fremtidens arbeidsliv ?
AP160127 | Direkteblogg : Teknologi og fremtidens arbeidsliv
AP160127 Vil roboter og superdatamaskiner utkonkurrere oss mennesker i fremtidens arbeidsliv ?
AP160126 På konferansen « Teknologi og fremtidens arbeidsliv », arrangert av Aftenposten, holder han i dag foredrag om hvordan Iphonen satte startskuddet for endringene som nå rister i grunnmuren til næringsliv og arbeidsliv .
AP160126 På konferansen « Teknologi og fremtidens arbeidsliv », arrangert av Aftenposten, holder han i dag foredrag om hvordan Iphonen satte startskuddet for endringene som nå rister i grunnmuren til næringsliv og arbeidsliv.
AP160126 Vil roboter og superdatamaskiner utkonkurrere oss mennesker i fremtidens arbeidsliv ?
AP160123 Hver uke kan du i Aftenposten lese Lucy Kellaways betraktninger fra det moderne arbeidsliv .
AP160121 Utløpsdato er en bevisstgjøring om at det må være lov å være voksen òg lovende i et nytt arbeidsmarked der vi skal omdanne oss flere ganger i løpet av et langt og effektivt arbeidsliv .
AP160121 En løsning på dette ville vært ekte nytenkning om fremtidsrettet arbeidsliv fra verdens mest likestilte land.
AP160120 Les hva som venter deg : Seks ledere om endringene i norsk arbeidsliv .
AP160116 Hver uke kan du i Aftenposten lese Lucy Kellaways betraktninger fra det moderne arbeidsliv .
AP160111 Uber-sjefen kommer på Aftenposten-konferansen Teknologi og fremtidens arbeidsliv den 27. januar.
AP160111 januar arrangerer Aftenposten konferansen Teknologi og arbeidsliv .
AP160111 Uber-sjefen kommer på Aftenposten-konferansen Teknologi og fremtidens arbeidsliv den 27. januar.
AP160109 Hver uke kan du i Aftenposten lese Lucy Kellaways betraktninger fra det moderne arbeidsliv .
AP160108 Aftenposten har gjennom en serie artikler formidlet at roboter i fremtiden vil kunne forbedre og forkludre både arbeidsliv og fritid.
AP160107 januar arrangerer Aftenposten konferansen Teknologi og fremtidens arbeidsliv .
AP160107 Det vi ser i norsk arbeidsliv i dag, er dessuten at unge generasjoner sliter med å få innpass i arbeidslivet.
AP160107 | Seks ledere om endringene i norsk arbeidsliv
AP160107 LO-leder, Gerd Kristiansen og NHO-leder, Kristin Skogen Lund er enige om at norsk arbeidsliv står foran en rekke utfordringer i forbindelse med en rekke teknologiske utfordringer, som er her allerede.
AP160107 Henjesand er enig i at vi er midt oppe i et svært viktig skifte i norsk arbeidsliv .
AP160107 Etter ham presenterte Sintefs nye konsernsjef, Alexandra Bech Gjørv, rapporten Sintef har gjort på oppdrag fra NHO, om fremtidens Arbeidsliv .
AP160107 De to mektige kvinnene i norsk arbeidsliv var enige om mye, men langt ifra alt.
AP160106 I dag starter den store NHO-konferansen, som er blitt kalt " Remix " og som handler om fremtidens arbeidsliv .
AP160106 Arbeidsliv , forbrukere, skattesiden.
AP160105 I rapporten beskrives fremtidens arbeidsliv , med noen av de viktigste teknologitrendene og markedsdriverne som bakteppe.
AP160105 januar arrangerer Aftenposten konferansen Teknologi og fremtidens arbeidsliv .
AP160103 Vi har økende arbeidsløshet og et høyt antall nykommere skal sluses inn i norsk arbeidsliv og i samfunnet for øvrig.
AP160103 Vi har økende arbeidsløshet og et høyt antall nykommere skal sluses inn i norsk arbeidsliv og i samfunnet for øvrig.
AP160102 Og så er det en bunnplanke vi må ha i norsk arbeidsliv uansett : Allmenne krav til skatt, arbeidsforhold, ansvar og sikkerhet bør gjelde alle markedsaktører.
AP160102 Norsk arbeidsliv står foran forandringer vi knapt forstår rekkevidden av.
AP160102 Fakta : Teknologi og arbeidsliv
AP160102 * * * * I januar kommer noen av verdens største teknologistjerner til Aftenpostens konferanse om teknologi og fremtidens arbeidsliv ! * * * * * ¶
AP160101 Et arbeidsliv hvor flere skyves ut vil føre til sosial ulikhet.
AP160101> Et arbeidsliv hvor flere skyves ut vil føre til sosial ulikhet.
AP160101> target="avis" href= Et arbeidsliv hvor flere skyves ut vil føre til sosial ulikhet.