BT171211 Lav oljepris er hardt for den oljeavhengige økonomien, som nå har verdens høyeste inflasjon og arbeidsledighet , ifølge IMF.
DB171208 Omstillingsevnen til en 55 år gammel matros uten annen skole enn ungdomsskolen er ikke nødvendigvis veldig stor, og da vil ofte et liv i arbeidsledighet være eneste alternativ.
VG171206 Ifølge konjunkturstatistikk publisert av Statistisk sentralbyrå ventes det en moderat nedgang i arbeidsledighet til neste år.
DB171205 Herfra er veien kort til å gi liberalismen skylden for de fleste store samfunnsproblemer i vår tid, som økende ulikhet, finanskrise, eurokrise, klimakrise, arbeidsledighet , forvitring av små og store fellesskap og framvekst av høyrepopulisme.
DB171204 Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet , og er i så stor krise at de mangler mat og nødvendige medisiner, noe som har ført til at flere stormer grensa til Colombia for å kjøpe mat til en rimeligere pris.
VG171202 I tillegg er Jemen preget av høy arbeidsledighet og stor matmangel.
SA171201 Suldal ligger best an, med kun 1,1 prosent arbeidsledighet . 1 834 utlyste stillinger ¶
SA171201 Størst arbeidsledighet er det i Sola, Sandnes og Stavanger der ledigheten re henholdsvis 4,9 prosent, 4,8 prosent og 4,6 prosent i november.
DA171201 Størst arbeidsledighet per november er det i Sola, Sandnes og Stavanger der bruttoarbeidsledigheten er på henholdsvis 4,9 prosent, 4,8 prosent og 4,6 prosent i november.
AA171201 | Har ikke sett lavere arbeidsledighet på 30 år ¶
NL171129 Vadsø har imidlertid høy andel av human kapital og lav arbeidsledighet .
NL171128 Den sosiale nøden var stor, det var arbeidsledighet , skolen sviktet, og kunnskapene både i norsk og andre fag var elendige.
VG171125 Han trekker også frem arbeidsledighet , trygd og dyrevern som viktige saker for bevegelsen, men sier innvandring vil få en mindre altoverskyggende plass i Patriotenes program, enn hva det har i dag i Nasjonal Front.
NL171123 Tross bedring av norsk økonomi med tiltagende aktivitet og fallende arbeidsledighet , oljepris som igjen har klatret over 60 $ fatet og utsikter til god vekst internasjonalt - faller kroneverdien.
NL171123 Lav og fallende arbeidsledighet vil forsterke denne effekten.
NL171123 Fortsatt lav rente og fallende arbeidsledighet - i kombinasjon med at det skjer tilpasninger på tilbudssiden når det gjelder boligbygging - bygger oppunder vårt syn på et moderat boligprisfall.
NL171122 Vi vet også at om lag 40 prosent av de innleide kommer fra arbeidsledighet .
NL171122 For disse er ikke alternativet til innleie fast jobb ; alternativet er arbeidsledighet .
DB171122 Om renter og arbeidsledighet kan styre boligprisene på kort sikt, er det produksjonskostnadene som betyr noe på lang sikt, uttalte sjeføkonomen ifølge avisa på Norges Banks finansielle fagdag i går.
DB171122 ¶ STOR FATTIGDOM : Etter ti år med blokade, okkupasjon, kriger, høy arbeidsledighet og dårlig infrastruktur er fattigdommen stor på Gazastripen.
DB171120 Lovens formål var å skape et inkluderende arbeidsliv gjennom et arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet .
DB171119 Økonomien i landet går dårlig, det er stor arbeidsledighet og fattigdom, og det har nærmest vært et totalitært diktatur.
NL171116 Ta det lille tettstedet Myre i Øksnes kommune, som tradisjonelt har hatt Nordlands høyeste arbeidsledighet .
DA171112 Der argumenterer han for at det lønner seg for staten å investere i økonomiske motgangstider, blant annet fordi det bremser arbeidsledighet og holder økonomien i gang.
DA171112 Bak seg har de mellomkrigstida, med børskrakket i 1929, høy arbeidsledighet og galopperende inflasjon.
SA171108 BNP Paribas Cardif Skadeforsikring tapte 181 millioner kroner på forsikringen mot arbeidsledighet , som mange oljeledige kjøpte, skriver Dagens Næringsliv. 7968 personer tegnet forsikringen mot oljeledighet gjennom SR-Bank.
DB171107 Hvis man ser litt lenger framover, tror Mathisen at utviklingen av kunstig intelligens kan gi problemer med arbeidsledighet og økende ulikhet i samfunnet.
AP171104 Tsjekkia kan skilte med lavest arbeidsledighet i hele EU ( 3,5 prosent ).
AP171104 Rekordlav arbeidsledighet og høy sysselsettingsgrad preger Øst-Europa.
AP171104 I tillegg til stigende arbeidsledighet har svekket kronekurs gjort det norske arbeidsmarkedet mindre attraktivt.
AP171104 - Det er lav arbeidsledighet og stor mangel på arbeidskraft i nøkkelindustrier i Tsjekkia, Ungarn og Polen, sier Svendsen.
AP171104 Tsjekkia kan skilte med lavest arbeidsledighet i hele EU ( 3,5 prosent ).
AP171104 Rekordlav arbeidsledighet og høy sysselsettingsgrad preger Øst-Europa.
AP171104 I tillegg til stigende arbeidsledighet har svekket kronekurs gjort det norske arbeidsmarkedet mindre attraktivt.
AP171104 - Det er lav arbeidsledighet og stor mangel på arbeidskraft i nøkkelindustrier i Tsjekkia, Ungarn og Polen, sier Svendsen.
NL171103 For tallene for arbeidsledighet og sosialhjelp, blant annet, viste noe annet : integreringspolitikken, i den grad vi hadde noen, virket ikke.
DN171103 Under Yellens ledelse har sentralbanken i USA gradvis økt rentene mot et bakteppe av fallende arbeidsledighet og fortsatt lav inflasjon.
DN171103 På forhånd var det av ni analytikere ventet en arbeidsledighet på 2,5 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg News.
DN171103 Handelsbanken ventet på forhånd en arbeidsledighet på 2,5 prosent.
AP171031 Hadde vi kunnet svare på disse spørsmålene, hadde vi kommet langt i kampen mot fattigdom, ulikhet og arbeidsledighet .
AA171031 Inviterer vi land og selskaper med ekstremt lave lønninger og elendige arbeidslivsavtaler inn i den framtidige bygginga av Norge, så undergraver vi velferdsstaten vår og styrer mot stor arbeidsledighet .
AP171029 Vi trenger politikere som tar Oslos høyeste andel arbeidsledighet og den høye andelen barnefattigdom i bydelen på alvor.
VG171028 På midten av 1970-tallet preget arbeidsledighet , streik og demonstrasjoner det britiske samfunnet.
VG171028 Krisepakkene var helt riktig medisin, men når vi nevner vi at vi har like høy arbeidsledighet i tre av bydelene i Oslo får vi ikke noe respons.
VG171027 - Hvis det blir for mange situasjoner kan det bli farlig for turismen - og det kan bli mer arbeidsledighet .
DA171026 Sviktende skatteinntekter som et resultat av økt arbeidsledighet er noe av bakgrunnen for rådmannens forslag.
DB171023 På samme måte signaliserer ekstraordinært høy eller lav arbeidsledighet gjerne ytterpunkter i den økonomiske syklusen, ifølge DNBs strategen.
VG171022 Til tross for høy vekst og lav arbeidsledighet er velgerne nå så misfornøyde at de gjør « Tsjekkias Trump » til statsminister.
DA171021 Jihadistene har ikke samme sosiale bakgrunn, og vi kan ikke legge skylda på arbeidsledighet og rasisme, sier Roy til Dagsavisen.
AP171019 Lav arbeidsledighet , stor aldersfattigdom ¶
DN171018 Inntektsforskjeller, arbeidsledighet og utdannelse var blant utfordringene Xi nevnte.
DN171018 Inntektsforskjeller, arbeidsledighet og utdannelse var blant utfordringene Xi nevnte.
DB171018 Det vil nødvendigvis skape økt arbeidsledighet for en periode.
DB171018 - Jeg kan ikke tenke meg at vi får en arbeidsledighet på over 30 prosent i Norge.
DB171018 Flere østlige bydeler har en rekke problemer med høy arbeidsledighet , høyt frafall fra utdanningsløpet og høy andel sosialhjelpsmottakere.
AP171018 Utfordringer når det kommer til inntektsforskjeller, arbeidsledighet og utdannelse ble også nevnt i Xis tale.
AP171018 Samtidig har Tsjekkia en arbeidsledighet på kun 3,8 prosent, noe som er det laveste nivået siden 1998.
DB171016 Arbeidsledighet er ikke noe du velger, men noe som oppstår i en sårbar situasjon, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB etter fredagens møte om statsbudsjettet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.
DA171016 Stavanger Venstre er opptatt av framvekten av en ny underklasse, at stadig flere barn vokser opp i fattigdom, at ungdom dropper ut av skolen, høyere arbeidsledighet og endrede arbeidsforhold.
AP171015 Vi kutter ikke arbeidsledighet ved å jobbe mindre ¶
AA171013 Arbeidsledighet er ikke noe du velger, men noe som oppstår i en sårbar situasjon, sier Gabrielsen, som mener regjeringen skyver utgiftene over på kommunene i form av økte sosialhjelpskostnader.
DB171012 Men dersom regjeringen legger opp til at det blir høyere økonomisk vekst og mindre arbeidsledighet neste år, vil også samfunnet kunne få inn mer skatt fra arbeidstakere - og dessuten betale ut mindre penger i arbeidsledighetstrygd.
DB171012 Regjeringen mener at arbeidsmarkedet er i bedring, med høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet .
DB171012 Ifølge Aftenposten vil reglene for å få dagpenger ved arbeidsledighet bli strammet inn.
DB171012 Arbeidsledighet ( AKU ) : 4,0 pst.
DA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet .
DA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet .
AP171012 Denne uken tvitret Trump selv om sterkt vekst i aksjemarkedet og lav arbeidsledighet .
AP171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet ».
AA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet .
AA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet .
AA171012 Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet .
AP171011 Det innebærer at kommuner på Vestlandet og Sørlandet, som har fått ekstra penger de siste årene for å bekjempe arbeidsledighet , vil se at overføringer nå forsvinner. 9.
DN171010 Nedgangen i samlet arbeidsledighet har sammenheng med at flere går ut av arbeidsstyrken, understreker sjeføkonomen.
AA171010 IMF har også notert seg at lønningene i liten grad presses oppover til tross for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet i mange vestlige land. ( ©NTB ) ¶
VG171009 Hellas har EU høyeste arbeidsledighet på 21,7 prosent, og det tredje høyeste nivå av fattigdom og sosial utstøting, mens gjelden fortsetter å være på umulige 184 prosent av BNP.
VG171009 - Jeg tror bestemt at politikken som tvinges på dem ikke vil virke, den vil føre til endeløs økonomisk depresjon, uakseptable nivåer av arbeidsledighet og stadig økende ulikhet.
SA171009 Depresjon tidligere i livet eller under svangerskapet, negative livshendelser som alvorlig sykdom eller død hos nærstående personer, økonomiske problemer, arbeidsledighet , konflikter i parforholdet, manglende sosialt nettverk, dårlig selvfølelse, genetikk og fysiske utfordringer under svangerskap eller i forbindelse med fødsel, kan være
FV171009 Depresjon tidligere i livet eller under svangerskapet, negative livshendelser som alvorlig sykdom eller død hos nærstående personer, økonomiske problemer, arbeidsledighet , konflikter i parforholdet, manglende sosialt nettverk, dårlig selvfølelse, genetikk og fysiske utfordringer under svangerskap eller i forbindelse med fødsel, kan være årsaker
DA171009 De fundamentale forholdene banken viser til, er blant annet en rekke rentekutt de siste årene og mindre frykt i befolkningen for arbeidsledighet og økonomisk nedgang.
BT171009 Depresjon tidligere i livet eller under svangerskapet, negative livshendelser som alvorlig sykdom eller død hos nærstående personer, økonomiske problemer, arbeidsledighet , konflikter i parforholdet, manglende sosialt nettverk, dårlig selvfølelse, genetikk og fysiske utfordringer under svangerskap eller i forbindelse med fødsel, kan være årsaker t
AP171009 Depresjon tidligere i livet eller under svangerskapet, negative livshendelser som alvorlig sykdom eller død hos nærstående personer, økonomiske problemer, arbeidsledighet , konflikter i parforholdet, manglende sosialt nettverk, dårlig selvfølelse, genetikk og fysiske utfordringer under svangerskap eller i forbindelse med fødsel, kan være
DB171005 » « Her er enda en grunn », skriver en, og legger ved « miserabel-indeksen » fra Bloomberg, som legger sammen prisstigning og arbeidsledighet .
DN171004 - På kort sikt er en økning av husholdningenes gjeld i forhold til bnp typisk forbundet med høyere økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet , men effektene snur etter tre til fem år, skriver IMF-økonomene i rapporten.
DN171004 Lave renter og lysere tider i norsk økonomi, med fallende arbeidsledighet og stigende inntektsvekst, tror vi begrenser hvor mye boligprisene vil falle og gjør at vi fra midten av 2018 igjen venter svak vekst, skriver Aamdal.
DN171003 Fortsatt lav rente, fallende arbeidsledighet , samt utsikter til sterkere vekst i norsk økonomi styrker oss imidlertid i troen på at korreksjonen blir kortvarig, avslutter Eek.
AA171003 Fortsatt lav rente, fallende arbeidsledighet , samt utsikter til sterkere vekst i norsk økonomi styrker oss imidlertid i troen på at korreksjonen blir kortvarig, skriver Eek. ( ©NTB ) ¶
DN171002 I tillegg ser vi stadig økende forskjeller, arbeidsledighet og manglende tilgang til rettshjelp.
AP170930 Jeg har aldri opplevd krig eller sult, ikke arbeidsledighet og fattigdom, ingen dødelige epidemier, heller ingen store personlige tragedier.
DN170929 Fredag la NAV frem nye tall for arbeidsledighet .
DN170929 Etter nedgang i arbeidsledighet i ni måneder på rad, har antallet helt ledige holdt seg stabilt i september, ifølge nye tall fra Nav.
AA170929 | Overraskende nedgang i tysk arbeidsledighet
DN170928 Fallende arbeidsledighet følger oppsvinget i økonomien, men : ¶
DN170928 Bedriftsforbundet minner om Navs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet .
DA170928 Bedriftsforbundet minner i den sammenheng også om NAVs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet .
AP170928 - Meningsmålinger fra tidligere i år viser at de fleste spanjoler er mest bekymret over arbeidsledighet og politisk korrupsjon.
AP170928 Arbeidsledighet og korrupsjon ¶
AA170928 Bedriftsforbundet minner om Navs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet .
VG170927 Og det er bra å holde hjulene i gang med offentlige penger når konkurser og arbeidsledighet rammer.
DA170927 Reformen er Macrons oppskrift på å senke Frankrikes høye arbeidsledighet på ti prosent, som er nær dobbelt så høy som hos tyskerne og britene, med en skyhøy ungdomsledighet.
AP170927 Motvirker arbeidsledighet
AP170927 De siste årene har vi brukt budsjettet til å øke aktiviteten i økonomien og til å motvirke arbeidsledighet .
VG170925 Tyskland er Europas største og mest vellykkede økonomi, med lav arbeidsledighet og stigende inntekter.
NL170916 Med enorme natur- og råstoffressurser, lav arbeidsledighet og høyere økonomisk vekst enn landet for øvrig, har vi de aller beste forutsetninger for å lykkes.
DB170916 Med Høyre og Frp i regjeringskontorene kom Norge seg på beina igjen etter perioder med høy arbeidsledighet og lav oljepris.
AP170916 For det første : Vi har år bak oss med høy arbeidsledighet , og få nye jobber ble skapt.
NL170915 Arbeiderpartiet har vært og er en forsvarer av rettferdig fordeling, trygghet i arbeidsliv, kamp mot arbeidsledighet , økonomisk trygghet.
DB170913 Hva er din forventning om utviklingen i arbeidsledighet det kommende året ? 4.
DB170913 Folk opplever endringer i økonomien før de registreres i statistikk, som for eksempel i tall for arbeidsledighet og konsumprisindeks.
DB170913 Det merkelige er at Ap ikke la om strategien, men fortsatte å framheve kampen mot arbeidsledighet og problemer i økonomien.
AA170913 Da var det høy arbeidsledighet og mange reiste da til Norge for å få seg jobb.
DB170912 Velgerne kjenner seg ganske enkelt ikke igjen i fortellingen om økonomiske utfordringer, nedgangstider og arbeidsledighet .
AP170912 Høy innvandring vil derfor kunne bety både økt ulikhet, større utenforskap, lavere tillit, høyere arbeidsledighet og høyere kriminalitet.
DB170911 - Vi vil ha mer målrettede tiltakspakker mot steder med høy arbeidsledighet , sier Lysbakken, som også vil bekjempe sosial dumping, styrke fagbevegelsen, skjerpe straffene for arbeidsrettsbrudd, og få bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv.
VG170908 Allerede før regjeringen Solberg tok plass på Slottsbakken i 2013 førte brems i den norske økonomien til økende arbeidsledighet .
NL170908 Det skjer samtidig med at fall i oljepris og økt arbeidsledighet i oljesektoren gir tilgjengelig kompetanse og store muligheter for teknologioverføring til andre næringer.
DB170908 Folk kjenner seg ikke igjen i en fortelling om økonomiske nedgangstider, påtrengende arbeidsledighet - og behovet for å øke skattene når landets skatteinngang er god.
AA170908 Ifølge SSBs beregninger får vi en arbeidsledighet på 3,9 prosent i 2020.
VG170907 Lavere arbeidsledighet
VG170907 - Beregningene våre gir en arbeidsledighet på 3,9 prosent i 2020, skriver SSB.
DN170907 Flere av landene sør i Europa, spesielt Hellas, sliter fortsatt med høy arbeidsledighet i kjølvannet av finanskrisen.
DN170907 - Den kommer til å ta seg opp grunnet bedret lønnsomhet i industrien, lavere arbeidsledighet og lavere arbeidsinnvandring, sier Von Brasch.
AA170907 likevel fremdeles den nest største gruppen asylsøkere i Europa etter syrere i første kvartal, og push-faktorene som har bidratt til at svært mange afghanere ønsker å forlate sitt hjemland er fortsatt tilstedeværende : En vedvarende svak afghansk økonomi, fortsatt ustabil sikkerhetss
AA170907 Oppsvinget i Norge vil gi seg utslag i høyere vekst, en arbeidsledighet som gradvis faller til 3,9 prosent i 2020, noe økt lønnsvekst og mer fart i forbruket.
AA170907 Oppsvinget i Norge vil gi seg utslag i høyere vekst, en arbeidsledighet som gradvis faller til 3,9 prosent i 2020, noe økt lønnsvekst og mer fart i forbruket.
DN170906 Med lavere arbeidsledighet , fortsatt lav rente og høyere realinntektsvekst de neste årene tro vi det vil gi støtte til en liten oppgang i boligprisene i store deler av landet utenom Oslo.
DA170906 - Det er lavere arbeidsledighet i Buskerud nå enn da vi overtok for fire år siden, konstaterte han ¶
DB170904 Fortsetter dette i ett år til, så er vi innenfor normalen på arbeidsledighet , sier Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-bank.
DB170904 Arbeidsledighet
NL170902 Vi skal ikke se lenger enn til våre europeiske naboland for å få et inntrykk av hvilke følger arbeidsledighet blant unge voksne kan få på sikt.
NL170902 Studier fra det britiske Royal College of Psychiatrists ( RCP ) viser at arbeidsledighet i mer enn tolv måneder øker sannsynligheten for angstlidelser og depresjon med 4-5 ganger.
NL170902 Studiene viser også at arbeidsledighet fører til mer sykdom og økt dødelighet.
NL170902 Regjeringens temaside om arbeidsledighet viser selv til at det finnes mange unge som er underrepresentert i NAVs ledighetstall.
DA170902 Denne valgkampen har mye handler om arbeidsledighet på Vestlandet.
DA170902 Barre vil at politikere og flere skal få øynene opp for situasjonen langvarig arbeidsledighet fører dem inn i : ¶
AP170902 ¶ Emmanuel Macron vil bli målt på om han lykkes med å redusere Frankrikes høye arbeidsledighet .
DN170901 ¶ Arbeidsminister Anniken Hauglie er på XXL på Strømmen Storsenter for å møte Ida Prestvik ( til høyre ) som gjennom NAV-tiltak har kommet seg ut av 7 års arbeidsledighet og blitt fast ansatt i XXL.
DN170901 Arbeidsminister Anniken Hauglie er på XXL på Strømmen Storsenter for å møte Ida Prestvik ( til høyre ) som gjennom NAV-tiltak har kommet seg ut av 7 års arbeidsledighet og blitt fast ansatt i XXL.
DN170901 På tross av lav arbeidsledighet og solid sysselsettingsvekst over en lengre periode, har lønnsveksten holdt seg svak.
DN170901 I tillegg ble det ventet en uendret arbeidsledighet på 4,3 prosent.
DN170901 På forhånd ventet åtte av ni analytikere en arbeidsledighet på 2,7 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg News.
DB170901 Regjeringens skattekutt til de formuende, svekking av arbeidsmiljøloven, åpning for mer midlertidighet og økende arbeidsledighet etter oljeprisfallet, er punkter som vil stå igjen som viktige markører i Solbergs ettermæle.
DB170901 Heller ikke høy arbeidsledighet ble en mobiliseringsfaktor for Ap.
DB170901 Arbeiderpartiet har prøvd å nyansere og komplisere budskapet i takt med fallende arbeidsledighet , men lykkes ikke nevneverdig godt.
DA170901 Dalstrøket nordøst i Oslo er tradisjonelt politisk rødt, det har en stor innvandrerbefolkning og høy arbeidsledighet .
AP170901 Fakta om arbeidsledighet
AA170901 Frankrike har i årevis slitt med en arbeidsledighet på nærmere 10 prosent, om lag det dobbelt av hva Storbritannia og Tyskland har.
AA170901 Han legger til at boligprisutviklingen i resten av landet er positiv med utsikter til lave renter i lang tid fremover, god vekst i innenlandsk økonomi og lav arbeidsledighet som hoveddrivere.
DN170831 Frankrike er eurosonens nest største økonomi, men taper konkurransekraft gjennom arbeidsledighet og rigide regler som ifølge Macron hindrer nyskaping og vekst.
DA170831 Frankrikes arbeidsledighet , som ligger over gjennomsnittet i EU, er rekordhøy for unge ; over 20 prosent står uten jobb.
DA170831 Høyre har kun fokusert på ledighetsstatistikken, vi er opptatt av å snakke om folkene som rammes av arbeidsledighet og utenforskap.
AP170831 Blant annet trekker forfatterne frem at bydelen deres ligger i toppen når det gjelder arbeidsledighet , barnefattigdom og bruk av kontantstøtte.
VG170829 De har hatt årtier med høyere arbeidsledighet .
VG170829 Rinkeby er et av 23 områder svensk politi omtaler som « særlig utsatt », preget av lave inntekter, arbeidsledighet og kriminelle gjenger.
VG170829 Rinkeby er et av 23 områder svensk politi omtaler som « særlig utsatt », preget av høy innvandring, lave inntekter og arbeidsledighet .
DB170829 Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet , skrev departementet da besøket ble kunngjort i forrige uke.
DB170829 Områdene preges av dårlige levekår, arbeidsledighet , trangboddhet, dårlig helse, skolefrafall og lav tillit til politi.
DA170829 Områdene preges av dårlige levekår, arbeidsledighet , trangboddhet, dårlig helse, skolefrafall og lav tillit til politi.
AP170829 Tyskland har nå en arbeidsledighet på 3,8 prosent - en av de laveste i Europa.
AP170829 Der arbeidsledighet i årevis var den største bekymringen for tyskere, er det nå innvandring og integrasjon, skriver Die Welt.
AP170829 Rinkeby er et av 23 områder svensk politi omtaler som « særlig utsatt », preget av lave inntekter, arbeidsledighet og kriminelle gjenger.
AP170829 Områdene i Sverige preges av dårlige levekår, arbeidsledighet , trangboddhet, dårlig helse, skolefrafall og lav tillit til politi.
AP170829 I ettermiddag skal hun besøke drabantbyen Rinkeby, som har slitt med kriminalitet, arbeidsledighet og segregering.
AP170829 Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet », skrev departementet da besøket ble kunngjort i forrige uke.
AA170829 Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
AA170829 Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet , skrev departementet da besøket ble kunngjort i forrige uke.
AA170829 Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet , skrev departementet da besøket ble kunngjort i forrige uke.
AA170829 Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet , skrev departementet da besøket ble kunngjort i forrige uke.
AA170829 Områdene preges av dårlige levekår, arbeidsledighet , trangboddhet, dårlig helse, skolefrafall og lav tillit til politi.
DN170828 - Fredagens arbeidsmarkedsrapport er ventet å vise 175 tusen nye jobber, og en uendret arbeidsledighet .
AA170828 Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem mener Arbeiderpartiet burde tatt tak i andre saker enn angivelig svekket økonomi og arbeidsledighet for å nå velgerne.
AA170827 Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, mener forsker.
VG170826 Oljefylket har høyest arbeidsledighet i landet med 4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige i juli, ifølge tall fra NAV.
VG170826 Ap-nestleder og førstekandidat i Rogaland, Hadia Tajik, tror rivalene blir straffet for å ha vært for passive i å motvirke arbeidsledighet etter oljeprisfallet i 2015.
DA170826 Østfold er et av fylkene med høyest arbeidsledighet .
NL170825 Og selve hovedstrategien for valgkampen, at arbeidsledighet og økonomisk nedtur skulle være hovedtemaet som ville vippe Erna av pinnen, har forvitret i takt med at landet er på vei ut av oljepriskrisen.
DN170825 CCI brukes i alle EU-land og er et mål på forbrukernes tillit til egen økonomi, landets økonomi og forventningene for de neste tolv månedene på områdene sparing og arbeidsledighet .
AP170825 Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet , skriver departementet i en kunngjøring fredag.
AA170825 Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet , skriver departementet i en kunngjøring fredag.
VG170823 Fortellingen, analysen, om økt arbeidsledighet , stagnasjon og blåblå dyrtid holdt ikke vann.
DN170823 Hun tror likevel det er utsikter til svært moderat oppgang i lønnsveksten, til tross for at vekst over trend og fallende arbeidsledighet vil gi mindre ledig kapasitet og mer press i økonomien.
DB170823 « De voksne » har vokst opp med lav arbeidsledighet , og lønningene har steget betydelig hele livet.
DA170821 - Det er bare å si ordet petroleumsingeniør og se på utfordringer med økt arbeidsledighet blant ingeniører.
DA170821 - Det er bare å si ordet petroleumsingeniør og se på utfordringer med økt arbeidsledighet blant ingeniører.
AA170821 - Det er bare å si ordet petroleumsingeniør og se på utfordringer med økt arbeidsledighet blant ingeniører.
AP170819 - De siste signalene knyttet til arbeidsledighet og aktivitet i norsk økonomi viser at det er noe mer positive impulser i økonomien enn vi har sett de siste to årene, sier han.
DN170818 Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
DB170818 Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
DA170818 Da partiets topper reiste rundt og diskuterte strategi i fjor vinter var det åpenbart at kampen mot arbeidsledighet ble pekt ut som selve vinnersaken.
AA170818 Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
DN170817 KrF-flørt og manglende arbeidsledighet ?
AA170817 - Jeg snakker om arbeidsledighet og jobbvekst fordi det er dette som er viktigst for Norge, sier Tajik til NTB.
DN170816 Veksten i Italia er fortsatt lavere enn gjennomsnittet i eurosonen, og landet sliter fortsatt med høy arbeidsledighet og lav produktivitet.
DB170816 Oppturene har hatt én ting felles : det har skjedd samtidig med at én stor, dominerende sak har mobilisert kraftig for dem : Endringene i arbeidsmiljøloven, kuttet i formuesskatten og oljekrise med økende arbeidsledighet .
DA170816 Tiltak direkte rettet mot sysselsettingen er det mest effektive virkemiddelet for å hindre arbeidsledighet på kort sikt.
AP170816 I perioder med økt arbeidsledighet , som Norge opplevde etter oljeprisfallet, øker bekymringen for at unge mennesker faller ut av arbeidsmarkedet for godt.
AA170816 Veksten i Italia er fortsatt lavere enn gjennomsnittet i eurosonen, og landet sliter fortsatt med høy arbeidsledighet og lav produktivitet. ( ©NTB ) ¶
VG170815 - Skolen er nøkkelen for å hindre utenforskapet som skapes av arbeidsledighet og uførhet.
DB170815 Sosial lidelse : Arbeidsledighet , utestengning, diskriminering, stigmatisering ¶
DB170815 Han tror dessuten at Ap har satset på feil kort i valgkampen så langt, ved å snakke om saker som sysselsettingsgrad og arbeidsledighet .
DB170815 - Jeg tror Ap har gjort flere store taktiske brølere, ved å satse på en arbeidsledighet som aldri ble en realitet, og jeg tror også det var en stor taktisk brøler å vende MDG ryggen, sier Geelmuyden.
DB170815 - Det jeg tror har vært problematisk for Ap er at de har satset på at arbeidsledighet skulle bli et hovedtema i valgkampen, men situasjonen for noen måneder siden med økende ledighet på Vestlandet har bedret seg, i alle fall i regjeringens syn.
AP170814 - Det handler om en høy arbeidsledighet og en regjering som prioriterer skattekutt til de rike fremfor tiltak som kan motvirke fattigdom.
VG170812 Venezuelas regjering blir stadig mer isolert internasjonalt, og det oljerike landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
VG170812 TILTAK : Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud vil redusere arbeidsledighet blant ungdom ved å myke opp i arbeidsmiljøloven.
VG170812 Han mener arbeidslivet allerede er presset for ungdom på grunn av høy arbeidsledighet , og at andelen utrygge jobber er alt for høy.
VG170812 Arbeidsledighet blant unge ¶ 55 prosent av ungdom i alderen 15-24 år i 2016 var en del av den norske arbeidsstyrken.
AA170812 Venezuelas regjering blir stadig mer isolert internasjonalt, og det oljerike landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
AA170811 Det oljerike landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
DB170810 Konklusjonen er sånn cirka at formuesskatten som medisin mot arbeidsledighet i beste fall kan kalles alternativ.
DB170810 I valgkampen har Odinga og hans valgforbund gått til harde angrep på president Kenyatta for korrupsjon, økende sosiale forskjeller, stor arbeidsledighet og økende levekostnader.
DA170810 NHO påpeker også at Solas førsteplass gjennom alle år er « en sterk prestasjon, særlig når vi ser at Sola er nummer 420 av 426 når det kommer til arbeidsledighet ».
DN170809 Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
DB170809 Som ventet sto slaget først og fremst om skatt, jobbskaping og arbeidsledighet .
AP170809 Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
AA170809 Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
VG170807 Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
DN170807 Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
DB170807 Fra minus 47 til skolebenken - og arbeidsledighet
DB170807 Vedum vet godt at et konkurstruet Norske Skog, med sine 800 ansatte i Norge, har stor symbolverdi i en valgkamp, ikke minst etter flere år med høy arbeidsledighet .
AP170807 Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
AP170807 Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer. | 11-åring overlevde tre år i IS-fangenskap - foreldrene fikk gledessjokk ¶
AA170807 Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer. ( ©NTB ) ¶
AA170807 Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer. ( ©NTB ) ¶
AP170806 Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.
AA170806 Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer. ( ©NTB ) ¶ | 26 døde i flom i Vietnam ¶
DB170805 Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet og mangel på medisiner og andre basisvarer.
DB170805 En av årsakene til oppslutningen om nazismen før andre verdenskrig var økonomiske krise og høy arbeidsledighet .
DA170804 Norsk arbeidsledighet er på vei ned, delvis på grunn av klok borgerlig økonomisk politikk.
DA170804 DEBATT : Arbeidsledighet er en utfordring for den arbeidsledige, men også for samfunnet vårt.
DA170804 Juli-tallene fra Nav som kom denne uka viser at Søndre Nordstrand har en arbeidsledighet på 5.1 mot 4,7 i Rogaland.
DB170803 Vi vet av erfaring for finanskrisen og andre kriser at når en risikerer dyrere lån og arbeidsledighet , prioriter folk egen økonomi, sier Moe.
AP170802 * Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet og mangel på medisiner og andre basisvarer.
AP170801 Dette frigjorde arbeidskraft til utvikling av nye produkter og tjenester, men for mange var « frigjort arbeidskraft » bare et annet ord for arbeidsledighet .
AA170801 - De underliggende forholdene er ganske solide : lav arbeidsledighet , lav rente og den norske økonomien er i ferd med å hente seg inn etter oljenedturen.
DN170731 ¶ Den tyske storbanken Commerzbank viser til at det fortsatt er høy arbeidsledighet i flere av eurolandene, for eksempel i Italia, Spania og Portugal.
DB170731 * Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet og mangel på medisiner og andre basisvarer.
DN170730 Venezuela har svært høy inflasjon, arbeidsledighet og manglende mat og medisiner.
DB170730 Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet og mangel på medisiner og andre basisvarer.
AP170730 * Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet og mangel på medisiner og andre basisvarer.
DN170728 På forhånd var det ventet en arbeidsledighet på 2,8 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg News.
DA170728 Sammenligner vi oss med byer i andre land, er ikke en arbeidsledighet på litt over fem prosent stort.
DN170727 - Skulle inflasjonen fortsette å skuffe kan vi få en utsettelse av neste renteøkning, men med en arbeidsledighet som etter hvert kryper ned mot og under fire prosent er vi nokså overbevist om at lønnsveksten vil tilta og at inflasjonen dermed drives videre opp etter hvert, skriver Olsen.
DB170727 Slik ble tallet på arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken mindre enn det reelt var, og det oppsto en skjult arbeidsledighet .
DB170727 Med en arbeidsledighet som nå er for høy til å skryte av, og for lav til å kalle en krise, peker det mot at politi- og kommunereformen vil sette tiltakspakker og permitteringsregelverk i skyggen.
DB170727 Man kan si mye om nivået på studiestøtta, men arbeidsledighet blant ferdigutdannede er en god del mer alvorlig enn å ikke finne deltidsjobb.
DB170727 Fra å snakke om en dramatisk arbeidsledighet , er fokus flyttet til en ny hovedutfordring : Sysselsettingsandelen.
DB170727 En fallende arbeidsledighet er selvsagt ikke dårlig nytt for noen, men jubelen var nok større hos regjeringspartiene og Senterpartiets turnebuss enn på Youngstorget i dag morges.
DB170727 En arbeidsledighet på 4,3 prosent, det samme som for tre måneder siden, var overskriften da SSB i morges kunne presentere sine tall for arbeidsmarkedet i andre kvartal, de såkalte AKU-tallene.
DB170727 Dette pekes på som beviset på at arbeidsmarkedet fortsatt er langt fra friskmeldt, selv om de offisielle målene på arbeidsledighet er fallende.
DB170727 Arbeidsledigheten i april ble justert ned, antall sysselsatte i fulltid øker, og den gjennomsnittlige lengden på arbeidsledighet og antall undersysselsatte har gått ned.
DB170727 Arbeiderpartiet er partiet med klart høyest troverdighet i kampen mot arbeidsledighet , og de ønsker nok også å utnytte nettopp dette i valgkampen.
DB170727 Alene er verken 4,3 prosent i arbeidsledighet eller null endring siden forrige kvartal noe å hoppe i taket for, men det store bildet bekrefter at norsk økonomi er på bedringens vei.
NL170724 Arbeidsledighet blant ungdom er et stort problem fordi det kan lede arbeidsføre mennesker inn i en vond sirkel som det kan bli vanskelig å komme ut av.
DA170721 Da er det bedre å være forberedt som samfunn, for å unngå arbeidsledighet og en ustabil økonomi.
DA170721 Da er det bedre å være forberedt som samfunn, for å unngå arbeidsledighet og en ustabil økonomi.
VG170720 Høyres radioreklame skrøt av lavere arbeidsledighet og bedre økonomisk vekst.
DN170720 Nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken går ned, ifølge SSB.
DN170719 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) oppjusterer sin prognose for spansk økonomi, men advarer mot høy arbeidsledighet .
AA170719 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) oppjusterer sin prognose for spansk økonomi, men advarer mot høy arbeidsledighet .
DA170717 Etter år hvor Rogaland har blitt hardt rammet av stigende arbeidsledighet , er det skuffende at SV og Arbeiderpartiet nå går til valg på å øke skattene for næringslivet.
DB170712 Vi vil fortsatt ha lav rente og lav arbeidsledighet lenge i Norge, og det er de viktigste faktorene vi ser på.
DA170712 Milo er, ifølge forfatteren, en representant for et Europa med høy arbeidsledighet , og hvor de unge tvinges til å flytte på seg for å få jobb.
AP170712 Vi vil fortsatt ha lav rente og lav arbeidsledighet lenge i Norge, og det er de viktigste faktorene vi ser på.
AA170712 Vi vil fortsatt ha lav rente og lav arbeidsledighet lenge i Norge, og det er de viktigste faktorene vi ser på.
DA170710 Fylket vårt har opplevd en nedgang i arbeidsledighet på 16 prosent fra juni 2016 og til i dag.
VG170708 Det er ikke få som ville knekke under situasjoner man nesten burde regne med er en risiko over et livsløp : en resesjon, en arbeidsledighet , en rente på over 10 %, eller et samlivsbrudd med negativ egenkapital.
DB170708 Det er generelt mer arbeidsledighet og større fattigdom her, sammenliknet med andre deler av Oslo.
DN170707 Det offentliggjøres samtidig tall for arbeidsledighet , og lønnsvekst.
AA170706 Ap gikk inn i 2017 med arbeidsledighet som kampsak.
DB170705 Fordi produktivitetsvekst er så viktig for velstandsøkning mener Crook vi er moralsk forpliktet til å gjenopplive den : Uten vekst får vi høyere arbeidsledighet og stagnerende lønninger, lavere tillit til hverandre og en svakere vilje til å støtte opp om fellesskapet.
AA170703 Partiet til Tysklands statsminister Angela Merkel lover sikkerhet og lavere arbeidsledighet før valget i september.
SA170702 Når det gjelder å bekjempe arbeidsledighet har 38 prosent størst tillit til Ap, mens 24 prosent stoler mest på Høyre.
SA170702 I undersøkelsen svarer 13 prosent at de innen økonomiområdet er mest opptatt av sin personlige økonomi, mens 19 prosent svarer økonomisk vekst for Norge og 25 prosent svarer lav arbeidsledighet .
SA170702 - Langt flere rangerer det å skape nye arbeidsplasser foran lav arbeidsledighet , økonomisk vekst for Norge og nordmenns personlige økonomi når de blir spurt om å rangere betydningen av disse fire sakene ved årets stortingsvalg, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion til NTB.
DN170630 På forhånd var det ventet en arbeidsledighet på 2,6 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg News.
DB170630 ¶ BYGGEBOOM : Nedgangen i arbeidsledighet er størst innen bygg- og anleggsarbeid, med en nedgang på 2.100 personer fra juni i fjor.
DA170630 Rogaland har fremdeles høyest arbeidsledighet i landet, og selv om ledigheten er på vei nedover er langtidsledigheten og ledighet blant unge fortsatt store utfordringer for fylket.
AA170627 I økonomibarometeret tror NHO på moderat vekst og synkende arbeidsledighet .
DA170626 Rogaland har de siste årene opplevd høy arbeidsledighet som følge av store fall i oljeprisen.
DA170626 Det har vært en regel at høy arbeidsledighet i valgår betyr høy nok oppslutning til at Ap går i regjering.
FV170625 - Betalingsutfordringene på Sør-Vestlandet har tiltatt de siste åren som en følge av oljenedturen, hvor konsekvensen har vært høyere arbeidsledighet .
DN170625 - Betalingsutfordringene på Sør-Vestlandet har tiltatt de siste åren som en følge av oljenedturen, hvor konsekvensen har vært høyere arbeidsledighet .
DB170625 Innvandringspresset vil vedvare så lenge det er stor forskjell i velstand mellom land, stor arbeidsledighet hvor innvandrerne kommer fra - og så lenge det er konflikter.
DN170623 Med en simulert arbeidsledighet på 10 prosent, 35 prosent fall i verdien på næringseiendommer og press på bedriftslånemarkedet, viser beregningen et tap på utlån på nesten 3,3 trillioner kroner i løpet av drøyt to år.
DA170623 For sosialdemokrater er en tydelig kamp mot arbeidsledighet og utenforskap, noe som egentlig burde være en selvfølge, og ikke bare kamp mot diskriminering, sier han.
DA170623 - Det er samfunnsøkonomisk irrasjonelt å dytte disse lojale og arbeidsomme medarbeidere ut i arbeidsledighet , og jeg mener at vi som statlig virksomhet og IA-bedrift har et særskilt ansvar.
AP170623 Med en simulert arbeidsledighet på 10 prosent, 35 prosent fall i verdien på næringseiendommer og press på bedriftslånemarkedet, viser beregningen et tap på utlån på nesten 3,3 trillioner kroner i løpet av drøyt to år.
AP170623 Med en simulert arbeidsledighet på 10 prosent, 35 prosent fall i verdien på næringseiendommer og press på bedriftslånemarkedet, viser beregningen et tap på utlån på nesten 3,3 trillioner kroner i løpet av drøyt to år.
SA170622 Hovedstyret peker i sin rapport på at inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
DB170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
DB170622 Etter fire år med borgerlig budsjettkaos, usosiale skattelettelser, og høy arbeidsledighet , er stortingsvalget i 2017 hans å tape.
DA170622 - Fallende arbeidsledighet , høyest antall mennesker i jobb som noen gang er registrert.
AP170622 - Vi observerer både i Norge og internasjonalt et fenomen der lønnsveksten er mer dempet enn det historiske relasjoner mellom lønnsvekst og arbeidsledighet skulle tilsi.
AP170622 - Vi observerer både i Norge og internasjonalt et fenomen der lønnsveksten er mer dempet enn det historiske relasjoner mellom lønnsvekst og arbeidsledighet skulle tilsi.
AA170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AA170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AA170622 Hovedstyret peker i sin rapport på at inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
SA170621 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.
AP170621 Byen, som har slitt med høy arbeidsledighet og en fiskeriindustri i nedgang, har fått seg en ny oppsving med havvindutbyggingen.
AP170621 Byen, som har slitt med høy arbeidsledighet og en fiskeriindustri i nedgang, har fått seg en ny oppsving med havvindutbyggingen.
AA170621 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.
VG170620 Piffen har gått ut av Aps valgkampsak, arbeidsledighet .
VG170620 - Ap opplever nå at den viktigste valgkampsaken deres, arbeidsledighet , ikke har noe futt lengre.
DB170620 SSB skriver i sin siste konjunkturrapport at nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken har gått ned, sier han.
DN170619 Macrons suksess er ifølge analytikerne bygget på det overveldende ønsket velgerne har om å kaste ut de kjente politikerfjesene, som har fått skylda for mange år med lav vekst, korrupsjon, sosiale spenninger og høy arbeidsledighet .
VG170618 - Ingen av politikerne gir meg tro på at de virkelig vil klare å endre problemene Frankrike har i dag, med arbeidsledighet blant unge og dårlig økonomi.
DN170618 Macrons suksess er ifølge analytikerne bygget på det overveldende ønsket velgerne har om å kaste ut de kjente politikerfjesene, som har fått skylda for mange år med lav vekst, korrupsjon, sosiale spenninger og høy arbeidsledighet .
DA170618 Sosiale ulikheter, arbeidsledighet og psykisk helse blant unge er punkter Rådmannen ser på som de største helseutfordringene i Stavanger. helseutfordringene i Stavanger.
SA170616 I realiteten så betyr « noe annet » konkurser, arbeidsledighet og ødelagte familier.
DB170615 Etter at oljeprisfallet satt inn har regjeringen også brukt millarder av kroner for å motvirke arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet.
SA170612 | Mener begrunnelsen for å droppe forsikring mot arbeidsledighet er syltynn ¶
SA170612 Andersen er kritisk til at forsikringen mot arbeidsledighet han har gjennom SR-Bank droppes.
AP170612 Høy arbeidsledighet , svak økonomi og store interne motsetninger mellom bosniere og serbere preger fremdeles Bosnia-Hercegovina.
VG170611 Faktorer som dytter ukrainere i utlendighet er høy arbeidsledighet , gjennomsnittlig månedslønn på 2100 kroner, og ikke minst krigen i Øst-Ukraina og den politiske og økonomiske ustabiliteten den fører med seg.
SA170611 For Ap har kampen mot arbeidsledighet alltid vært en grunnmur.
DA170610 | Unge palestinere mister håpet ¶ Arbeidsledighet på 43 prosent er blant grunnene til at mange palestinske ungdommer vurderer å flytte ut.
SA170609 | Sparebank 1 dropper forsikring mot arbeidsledighet .
SA170609 Nesten 8000 kunder i SR-Bank har forsikret seg mot arbeidsledighet .
SA170609 Denne uken fikk kunder i Sparebank 1 Forsikring beskjed om at forsikringen mot arbeidsledighet avvikles.
SA170608 | Dropper forsikring mot arbeidsledighet .
SA170608 Nesten 8000 kunder i SR-Bank har forsikret seg mot arbeidsledighet .
SA170608 Forsikring mot arbeidsledighet ble ingen gullgruve for Sparebank 1 Forsikring.
DN170607 En uventet renteoppgang, sviktende konjunkturer med økende arbeidsledighet og inntektsbortfall for husholdningene, eller et stemningsskifte i boligmarkedet kan føre til et kraftig prisfall », skriver Finanstilsynet.
DN170607 En uventet renteoppgang, sviktende konjunkturer med økende arbeidsledighet og inntektsbortfall for husholdningene, eller et stemningsskifte i boligmarkedet kan føre til et kraftig prisfall », skriver Finanstilsynet.
DN170607 - Et omslag i form av betydelig renteøkning eller økt arbeidsledighet vil med stor sannsynlighet føre til lavere privat konsum og boligprisfall, viser finanstilsynet til, og forklarer samtidig at enkelte grupper er særlig sårbare.
DN170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet , lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
DA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet , lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
AA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet , lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
AA170606 Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet , lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne.
DN170605 Privat forbruk står for om lag halvparten av fastlandsøkonomien og har mye å si for aktivitet og arbeidsledighet .
DN170605 Privat forbruk står for om lag halvparten av fastlandsøkonomien og har mye å si for aktivitet og arbeidsledighet .
VG170603 Statsminister Erna Solberg anklager Arbeiderpartiet for å overdrive elendighetsbeskrivelsen av norsk arbeidsledighet og de økonomiske utsiktene.
DA170602 I befolkningen forøvrig, blir klima sett på som kun den fjerde største utfordringen for Norge, bak både innvandring, arbeidsledighet og helse, går det fram av TNS Gallups klimabarometer for 2016.
DA170602 I Teknas undersøkelse må bekjempelse av arbeidsledighet nøye seg med å bli rangert som Norges nest største utfordring, til tross for at nedturen i oljesektoren har kostet mange jobben.
DA170602 Maitallene viser at det har vært en nedgang i arbeidsledighet for de fleste yrkesgrupper, med unntak for ledere og undervisning.
DA170602 * I befolkningen forøvrig, blir klima sett på som kun den fjerde største utfordringen for Norge, bak både innvandring, arbeidsledighet og helse, går det fram av TNS Gallups klimabarometer for 2016.
DA170602 * I Teknas undersøkelse må bekjempelse av arbeidsledighet nøye seg med å bli rangert som Norges nest største utfordring, til tross for at nedturen i oljesektoren har kostet mange jobben.
DA170601 Rundt to tredeler av dem kommer fra konkret statistikk over for eksempel arbeidsledighet og handel, mens en tredel hentes fra spørreundersøkelser om opplevelsen av korrupsjon, miljøstandarder og livskvalitet. 63 land er med i årets rangering.
DN170531 Rundt to tredeler av dem kommer fra konkret statistikk over for eksempel arbeidsledighet og handel, mens en tredel hentes fra spørreundersøkelser om opplevelsen av korrupsjon, miljøstandarder og livskvalitet. 63 land er med i årets rangering.
AA170531 | Rekordlav arbeidsledighet i Tyskland i mai ¶
AA170531 Tyskland kunne enda en gang notere seg rekordlav arbeidsledighet i mai, viser offisielle tall.
DA170530 Meisingseth viser til Høyre-politikeren Heidi Nordby Lundes Facebook-utblåsning mot Dagbladet der Yngve Hågensen ble irettesatt av Kåre Willoch for å ha fusket med historiske tall om renter og arbeidsledighet .
VG170529 Ap er ledende i Norge på å lage negative reklamer, de har blant annet laget en video om arbeidsledighet der de underslår at arbeidsledigheten faktisk er på vei ned, sier han.
AP170527 Forebyggingstiltakene er dertil konkrete : Samfunnet som helhet har et ansvar for å fange opp utenforskap, inkludere, sette inn tiltak mot arbeidsledighet , oppløse isolasjonstendenser.
AP170527 En hyppig forklaring på radikaliseringen av unge muslimer, er kontekstuell og tar utgangspunkt i den opplevde situasjonen til ungdommen i det landet de har innvandret til : Det handler om utenforskap, om immigranter som kommer til vestlige land og kjenner på isolasjon, arbeidsledighet og fattigdom.
DB170526 - Kvinner som kjøper sex på ferie blir ofte feid bort som en « ferieflørt », men i land med høy arbeidsledighet og stor turistindustri, så er sexturisme et stort problem.
VG170522 Våre funn viser også at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier Dommermuth.
VG170522 - Vi har bare funnet en faktor for nedgangen i tredjefødsler i perioden 2010-2015, og det er fallende arbeidsledighet i kommunene.
DA170522 - Våre funn viser at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo.
DA170522 Arbeidsledighet og dårlige økonomiske utsikter er trolig årsaken.
AP170522 I april 2008 hadde Rogaland landets laveste arbeidsledighet , på 1 prosent av arbeidsstyrken ifølge Nav-tall.
AP170522 - Våre funn viser at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo.
AP170522 Arbeidsledighet og dårlige økonomiske utsikter er trolig årsaken.
AA170522 - Våre funn viser at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009, sier seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo.
AA170522 Arbeidsledighet og dårlige økonomiske utsikter er trolig årsaken.
BT170521 Som mange andre på Vestlandet i dag sliter jeg også med arbeidsledighet .
DB170520 Er populær blant urbane middelklassevelgere og kritiseres for å ha gjort lite for å få bukt med fattigdom og arbeidsledighet .
VG170519 Han har brukt folks misnøye med treg økonomisk vekst og arbeidsledighet til å oppnå stor støtte.
NL170519 Tidligere død, dårligere helse, arbeidsledighet og lavere livsinntekt er de alvorlige følgene av at Finnmark har det desidert laveste utdanningsnivået i Norge.
DA170516 « Rogaland har over 15.000 helt eller delvis arbeidsledige, eller 5,8 prosent arbeidsledighet ( april ).
VG170515 Som av ulike årsaker har levd på vippen til å droppe ut av skolen med risikoen det innebærer for store personlige belastninger senere i livet i form av helseproblemer, arbeidsledighet og utenforskap.
DB170514 Det er fullt mulig å opprettholde et høyt velferdsnivå og lav arbeidsledighet , samtidig som vi faser ut norsk petroleumsproduksjon.
FV170513 Sørlandets høyeste arbeidsledighet og liten befolkningsvekst ser ikke ut til å legge noen demper når Flekkefjord i sommer skal feire 175 år som by.
VG170512 De viser til fallende arbeidsledighet og økonomisk vekst både i oljesektor og fastlands-Norge.
DB170512 For en regjering som de siste fire årene er blitt presset hardt av oppsosisjonen og økonomiske fagmiljøer på høy arbeidsledighet , rekordstor oljepengebruk og lite vekstfremmende skattelettelser, var dette gode nyheter.
AA170512 - Landet står overfor en økonomisk krise, med arbeidsledighet , resesjon og inflasjon.
DN170511 Han peker på at arbeidsledighet er et av de største problemene, for den enkelte og for samfunnet.
DB170511 I fire år har de høstet kritikk av opposisjonen og økonomiske fagmiljøer for høy arbeidsledighet , rekordstor oljepengebruk og lite vekstfremmende skattelettelser.
SA170510 De positive tallene gjelder blant annet økonomisk vekst og arbeidsledighet .
NL170510 De positive tallene gjelder blant annet økonomisk vekst og arbeidsledighet .
DN170510 Alle lovet lavere arbeidsledighet , bedret økonomisk vekst og oppgjør med korrupsjonen i landet.
DB170510 Hågensen mener regjeringspartiene ikke har peil på hva den norske modellen handler om, og ikke bruker trepartssamarbeidet i kampen mot arbeidsledighet .
DB170510 Politikere som tror på samarbeid, på Europa og på felleskapene våre må fortsette å ta kampen mot utenforskap, arbeidsledighet og fremmedfrykt på alvor.
DA170510 De positive tallene gjelder blant annet økonomisk vekst og arbeidsledighet .
DA170510 - Vi har også høy arbeidsledighet .
BT170510 Skal debatten ligne mer på den britiske eller franske, trengs en kombinasjon av trangere økonomi, mindre velstandsvekst, større arbeidsledighet og større tilstrømming av innvandrere.
AP170510 Begge lovet i valgkampen lavere arbeidsledighet , bedret økonomisk vekst og et oppgjør med korrupsjonen i landet - men bare Moon tok til orde for en mer forsonende holdning til Nord-Korea.
AA170510 Begge lovet i valgkampen lavere arbeidsledighet , bedret økonomisk vekst og et oppgjør med korrupsjonen i landet - men bare Moon tok til orde for en mer forsonende holdning til Nord-Korea. ( ©NTB ) ¶
VG170509 Det er den dårlige økonomiske situasjonen, høy arbeidsledighet og korrupsjonsanklager som har gjort at den forrige presidenten ble veldig upopulær og måtte trekke seg.
DN170509 Øverst på lista over det folket vil ha orden på, står korrupsjonsproblemene, svak økonomisk vekst, arbeidsledighet og luftforurensing fra Kina.
DA170509 Øverst på lista over det folket vil ha orden på står korrupsjonsproblemene, svak økonomisk vekst, arbeidsledighet og luftforurensing fra Kina.
DA170509 Øverst på lista over det folket vil ha orden på, står korrupsjonsproblemene, svak økonomisk vekst, arbeidsledighet og luftforurensing fra Kina.
AA170509 | Historisk lav arbeidsledighet i Polen ¶
AA170509 Landet har, som flere andre tidligere kommuniststater, slitt med høy arbeidsledighet på 1990-tallet og utover etter at ineffektive fabrikker kollapset under den vanskelige overgangen til markedsøkonomi.
VG170508 En splittet nasjon, høy arbeidsledighet og misnøye med EU.
SA170508 En av følgene kan være økt arbeidsledighet , mener forbrukerøkonom.
DN170508 De to viktige målene på arbeidsledighet har fortalt helt forskjellige historier de siste årene.
DA170508 Regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet for Sørvestlandet har vært en tilnærmet bløff og som har gitt svært få resultat for vår region i form av aktivitet og sysselsetting.
DA170508 Når det er sagt, så vet vi at vestlandsregionen spesielt sliter med høy arbeidsledighet og kommuneøkonomien er hardt rammet.
BT170508 Han overtar en dypt splittet nasjon, på mange måter som USA, Storbritannia og andre store demokratier, med mange folk som føler seg tilsidesatt av globalisering, økonomiske nedgangstider, et lite effektivt regjeringsapparat, arbeidsledighet , terrorisme og en immigrasjonsbølge ».
AP170508 Noen hadde skrevet « FN SOLUTION » på en av gruvehaugene utenfor Hénin-Beaumont i april med henvisning til at Front National kan løse problemene med fattigdom og arbeidsledighet i Nord-Frankrike.
AP170508 Noen hadde skrevet « FN SOLUTION » på en av gruvehaugene utenfor Hénin-Beaumont i april med henvisning til at Front National kan løse problemene med fattigdom og arbeidsledighet i Nord-Frankrike.
AP170508 - Arbeidsledighet vil bli byttet ut med svært lavtlønte jobber.
AA170508 « Han overtar en dypt splittet nasjon, på mange måter som USA, Storbritannia og andre store demokratier, med mange folk som føler seg tilsidesatt av globalisering, økonomiske nedgangstider, et lite effektivt regjeringsapparat, arbeidsledighet , terrorisme og en immigrasjonsbølge », skriver The New York Times.
VG170507 Mange av dem bor i regioner med svært høy arbeidsledighet , og de blir desperate, tror jeg, sier Corinne Roehri ( 49 ) til VG på vei ut av stemmelokalet.
VG170507 - Macron har sagt gang på gang at han skal gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, som betyr at folk kan bli sparket lettere, og det i et land med veldig høy arbeidsledighet .
VG170507 Le Pens budskap ble tatt godt i mot hos store velgergrupper som opplever at de ikke har fått del i den økonomiske velstanden og i områder med særlig høy arbeidsledighet .
DN170507 Det har lenge vært stor arbeidsledighet uansett om sosialister eller høyreside har styrt.
DN170507 - Arbeidsledighet er den store svøpen.
DN170507 Ekspertene viser både til økt økonomisk vekst, stabil eller fallende arbeidsledighet og at oljenedturen går mot slutten.
DA170507 Også når det gjelder arbeidsledighet blant unge, er Frankrike i Europa-toppen i ledighet, hver fjerde franskmann mellom 16 og 25 år står uten jobb.
AP170507 Å få bukt med Frankrikes notorisk høye arbeidsledighet blir jobb nummer én for den nye presidenten.
AP170507 Å få bukt med Frankrikes notorisk høye arbeidsledighet blir jobb nummer én for den nye presidenten.
VG170506 I småbyer med stor arbeidsledighet , trekkes velgerne til Marine Le Pens proteksjonistiske og patriotiske « Frankrike for franskmenn»-linje.
SA170506 Etter flere år i sus og dus har oljenedtur og arbeidsledighet gjort det kult å forbruke mindre, kjøpe brukt og leve mer nøkternt i Rogaland.
FV170506 Etter flere år i sus og dus har oljenedtur og arbeidsledighet gjort det kult å forbruke mindre, kjøpe brukt og leve mer nøkternt i Rogaland.
DA170506 Vanligvis er ikke utenrikspolitikk spesielt avgjørende, men franskmennene er veldig opptatt av innvandring, arbeidsledighet og kjøpekraft.
BT170505 INDUSTRI : Nord-Frankrike, med høy arbeidsledighet etter avindustrialiseringen, var det første området Front National gjorde det godt i.
AA170505 Analytikernes prognoser viste en arbeidsledighet på 4,6 prosent for april og tilførsel av 180.000 nye stillinger. ( ©NTB ) ¶
SA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet , og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
DN170504 | Politikerforakt hos de fattigste ¶ Arbeidsledighet og politikerforakt kan avgjøre søndagens presidentvalg.
DN170504 Forstaden sliter med høy arbeidsledighet og kriminalitet.
DB170504 Ved inntektsfall, som følge av for eksempel arbeidsledighet eller sykdom, vil mange slite med å betjene sine boliglån.
DA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet , og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
AP170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet , og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
AP170504 Hun skal beskytte Frankrike fra en elite som bare handler ut ifra egeninteresse og som derfor fører landet ut i sosial uro, arbeidsledighet og terrorisme.
AA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet , og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
AA170504 Nå viser imidlertid prognosene at toppen er nådd når det gjelder arbeidsledighet , og at både vekst og aktivitet er i ferd med å ta seg opp.
VG170503 Frankrike og franskmenn fortjener bedre !, sa Macron, og ga deretter sin forklaring på hvorfor Le Pen har svært høy oppslutning i de fattigste delene av Frankrike med høyest arbeidsledighet : ¶
DN170503 | Politikerforakt hos de fattigste ¶ Arbeidsledighet og politikerforakt kan avgjøre søndagens presidentvalg.
DN170503 Forstaden sliter med høy arbeidsledighet og kriminalitet.
DB170503 Om at familien har slitt økonomisk i flere år, og at Frankrike er i full fart nedover, med en arbeidsledighet på over 10 prosent, med fabrikknedleggelser, vold og problemer.
VG170501 Jeg tror ikke dette er riktig tidspunkt å løfte krav om sekstimersdagen, når vi har store utfordringer i deler av norsk arbeidsliv og rekordhøy arbeidsledighet , sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
SA170501 - Han ønsker å gjøre økonomien dynamisk, men han er blant dem som brukte dynamitt mot vår økonomi, sa Le Pen, med henvisning til Frankrikes stillestående økonomi, landets høye arbeidsledighet , og Macrons rolle som økonomiminister.
DN170501 - Han ønsker å gjøre økonomien dynamisk, men han er blant dem som brukte dynamitt mot vår økonomi, sa Le Pen, med henvisning til Frankrikes stillestående økonomi, landets høye arbeidsledighet , og Macrons rolle som økonomiminister. ( ©NTB ) ¶
DA170501 - Han ønsker å gjøre økonomien dynamisk, men han er blant dem som brukte dynamitt mot vår økonomi, sa Le Pen, med henvisning til Frankrikes stillestående økonomi, landets høye arbeidsledighet , og Macrons rolle som økonomiminister.
DA170501 - Han ønsker å gjøre økonomien dynamisk, men han er blant dem som brukte dynamitt mot vår økonomi, sa Le Pen, med henvisning til Frankrikes stillestående økonomi, landets høye arbeidsledighet , og Macrons rolle som økonomiminister.
BT170501 - Der ser vi allerede at økt arbeidsledighet slår ut i boligmarkedet, sier han.
AA170501 - Han ønsker å gjøre økonomien dynamisk, men han er blant dem som brukte dynamitt mot vår økonomi, sa Le Pen, med henvisning til Frankrikes stillestående økonomi, landets høye arbeidsledighet , og Macrons rolle som økonomiminister. ( ©NTB ) ¶
AA170501 Kampen mot arbeidsledighet og militante angrep har vært to av hovedsakene i valgkampen i Frankrike, som avgjøres søndag når franskmenn skal velge mellom sentrumspolitikeren Emmanuel Macron og ytre høyre-kandidaten Marine Le Pen, skriver Reuters.
SA170430 Frankrike har kronisk høy arbeidsledighet , på tross av høy produktivitet og utdannelse blant arbeidsstyrken og mange selskaper i verdensklasse, i stor grad fordi det er dyrt å ansette folk og lite lønnsomt å investere.
DB170430 ¶ SKYHØY ARBEIDSLEDIGHET : Hele ti prosent, eller rundt seks millioner franskmenn, er uten arbeid, og mange av innbyggerne føler at politikerene ikke er til for dem.
DB170430 En industri som sliter og en arbeidsledighet som er større enn den burde være, hvis vi sammenligner Frankrike med andre europeiske land.
DB170430 Derfor er det rart at ikke alle presidentkandidatene satte arbeidsledighet på topp, sier hun.
AP170430 I landsbyer og byer opptrer styrkene som rekrutterer til radikal islam, helt åpenlyst : Regionen er blitt ignorert av regjering etter regjering og sliter med høy arbeidsledighet , fattigdom og dårlige sosiale ordninger.
DA170429 - Fjorårets parole i Oslo handlet om arbeidsledighet , så det at de gikk bort fra det i år betyr nok at de ser at politikken til regjeringen begynner å virke.
SA170427 Forskning og statistikk viser at svært mange av fengselsinnsatte i norske fengsler har en vanskelig bakgrunn, herunder med foreldre som ruser seg, kontakt med barnevernet, arbeidsledighet og rusproblemer.
SA170427 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.
AP170427 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.
AA170427 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.
DA170425 Vareide peker på at Stavanger står overfor store og komplekse utfordringer, demografisk utvikling, økende arbeidsledighet , klimaendringer og behov for å tilpasse ressursbruk etter nye økonomiske vilkår.
VG170424 Oljepengebruken justeres for arbeidsledighet , men burde nok også korrigeres for eldrebølge.
DN170424 Det har lenge vært stor arbeidsledighet uansett om sosialister eller høyreside har styrt.
DN170424 - Arbeidsledighet er den store svøpen.
DN170424 Konkursen fikk dramatiske følger i landsdelen med et ras av konkurser og arbeidsledighet på over 50 prosent hvorpå det ble tatt initiativ til å stifte Det norske Arbeiderparti ved Ormetjern utenfor Arendal året etter.
AP170424 Velgerundersøkelser fra første valgomgang viser at økonomi og arbeidsledighet er de viktigste temaene for Macrons velgere, mens innvandring og terror er fullstendig dominerende blant dem som stemmer på Le Pen. 5.
AP170424 Macron, som har fortid som ansatt i banken David de Rothschild, har gått til valg på at han vil reformere fransk økonomi som preges av notorisk høy arbeidsledighet og lav vekst.
AP170424 Velgerundersøkelser fra første valgomgang viser at økonomi og arbeidsledighet er de viktigste temaene for Macrons velgere, mens innvandring og terror er fullstendig dominerende blant dem som stemmer på Le Pen. 5.
AP170424 Macron, som har fortid som ansatt i banken David de Rothschild, har gått til valg på at han vil reformere fransk økonomi som preges av notorisk høy arbeidsledighet og lav vekst.
AA170424 Det sier antakelig mye om nordmenns søken etter trygghet, og om lav arbeidsledighet og våre gode lønns- og sosiale ordninger, sier han til avisen.
VG170423 Ifølge SVT er Hénin-Beaumont en by som tidligere hadde en blomstrende tekstil- og metallindustri, men som nå har nær dobbel så høy arbeidsledighet som snittet i Frankrike.
VG170423 Gruppen hun har mest økning av stemmere er unge folk, som også er delen av befolkningen som er mest rammet av arbeidsledighet med.
BT170423 I gjennomsnitt har nyutdannede humanister en arbeidsledighet omtrent på linje med andre utdanningsgrupper på mastergradsnivå, men det er store forskjeller mellom fagene.
VG170422 Macron er en liberal sentrumspolitiker som vil bekjempe høy arbeidsledighet ved hjelp av økonomiske reformer.
DN170421 Konkursen fikk dramatiske følger i landsdelen med et ras av konkurser og arbeidsledighet på over 50 prosent hvorpå det ble tatt initiativ til å stifte Det norske Arbeiderparti ved Ormetjern utenfor Arendal året etter.
DN170421 Det påfølgende krakket i sørlandsbyen med en arbeidsledighet på over 50 prosent, førte til etableringen av Arbeiderpartiet året etter.
DA170421 Da hun stilte for Hénin-Beaumont i 2007, var det, ifølge henne selv, fordi Hénin-Beaumont var et symbol på Frankrikes problemer : « arbeidsledighet , utflagging og sikkerhetsproblemer ».
AP170421 SSB har skrevet en artikkel om årsaker til ulike tall på arbeidsledighet .
SA170420 Kun én gang på 40 år har en regjering blitt felt når den har gått til stortingsvalg med synkende arbeidsledighet .
DB170420 Han mener utviklingen har gått i gal retning også i Norge de siste årene, og trekker fram økt arbeidsledighet , en økning i andelen unge uføre, og en økning i konfliktene mellom by og land.
AP170420 For det andre er det ikke slik at høyrepopulistiske partier gjør det best i land med store forskjeller og høy arbeidsledighet .
AA170420 - For utviklingen i Norge har på mange områder gått i gal retning i disse urolige årene, sa Støre og pekte blant annet på økt arbeidsledighet , flere unge uføre, økt underskudd i statsbudsjettet og flere konflikter mellom by og land og mindre optimisme i distriktene.
VG170419 - Folk er redde for arbeidsledighet og innvandring, og håper at de selv er blant dem som Fillon vil ta vare på.
VG170419 VG følger arbeidsledighet Les alle våre saker om temaet her !
DA170419 Regjeringen kan vise til lysninger i økonomien, lavere arbeidsledighet , kortere helsekøer og et høyere kunnskapsnivå i skolen, sier Sanner til ANB.
BT170417 Fra neste år skal arbeidsledighet behandles med en ny og tøffere medisin.
DB170415 Denne ferien koster skattebetalerne 32 millioner kroner +++ mens det er 20% arbeidsledighet ».
AA170414 68-åringen, som ble president i 2013, sier at en moderne utenrikspolitikk, økonomiske reformer og bekjempelse av arbeidsledighet vil være hans hovedprioritet dersom han blir valgt.
DB170411 Uroen knyttet til økt arbeidsledighet , velferdsstatens bærekraft og økt innvandring blir større.
VG170410 Skyhøy arbeidsledighet og den lokale elitens kyniske egoisme provoserte mange unge mennesker så voldsomt moralsk, at de lot seg verve av terroristene.
BT170408 I tillegg kommer økt risiko for arbeidsledighet , manglende utdannelse og kriminell aktivitet senere i livet.
VG170406 Arbeidsledighet
VG170406 - Det er utfordrende tider, og veldig høy arbeidsledighet på grunn av oljeprisfallet.
SA170406 Høyest arbeidsledighet i landet.
DN170406 Høyre-nestleder Bent Høie mener at lavere arbeidsledighet og større optimisme i næringslivet gjør at Ap må endre sin retorikk før valgkampen.
DN170406 « Økende optimisme hos amerikanske forbrukere og næringsliv - sammen med fallende arbeidsledighet - har ført til økt økonomisk vekst i USA, men det er usikkerhet rundt den fremtidige økonomiske politikken », skriver ADB i rapporten.
DB170405 Her slår tallknuserne fast at Norges Banks strategi med å « lene seg mot vinden » er kontroversiell fordi den har kostnader i form av lavere inflasjon og høyere arbeidsledighet .
SA170331 I arbeiderbyen har det i senere år også vært nedgang i oljesektoren, som igjen har ført til stor arbeidsledighet .
SA170331 Det har vært god medisin for Kristiansund, som har slitt med sykehusstrid, arbeidsledighet og nedgang i oljesektoren.
DB170331 Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Finnmark har alle en arbeidsledighet på 3,4 prosent.
AP170331 I arbeiderbyen har det i senere år også vært nedgang i oljesektoren, som igjen har ført til stor arbeidsledighet .
AP170331 Det har vært god medisin for Kristiansund, som har slitt med sykehusstrid, arbeidsledighet og nedgang i oljesektoren.
VG170330 Delebekk, VG ¶ Arbeidsledighet , økonomiske problemer og sykdom har preget livet til Ijeh etter at han la opp i 2012.
DN170328 - Med tiltagende vekst, noe fallende arbeidsledighet og fortsatt solid boligprisvekst virker et rentekutt lite sannsynlig i Norge, på tross av lav inflasjon og kapasitetsutnytting under normalen.
DB170328 Denne ferien koster skattebetalerne 32 millioner kroner +++ mens det er 20% arbeidsledighet ».
AP170328 Med høye språkrav risikerer vi å skyve innvandrere fra arbeidsliv til arbeidsledighet og samtidig miste helt nødvendig arbeidskraft i viktige yrker.
SA170327 Helse kommer på tredjeplass på nordmenns prioriteringsliste, etter innvandring og arbeidsledighet .
DA170327 I år ligger helse på tredjeplass, etter innvandring og integrering og økende arbeidsledighet .
DA170327 Helse kommer på tredjeplass på nordmenns prioriteringsliste, etter innvandring og arbeidsledighet .
DA170327 I år ligger helse på tredjeplass, etter innvandring og integrering og økende arbeidsledighet .
DA170327 Helse kommer på tredjeplass på nordmenns prioriteringsliste, etter innvandring og arbeidsledighet .
AA170327 I år ligger helse på tredjeplass, etter innvandring og integrering og økende arbeidsledighet .
AA170326 Dersom det blir økonomisk usikkerhet og økende arbeidsledighet , vender mange seg mot Ap.
AP170325 - Utvalget mener at det må satses mer på veteraner og arbeidsliv for å sikre at veteraner ikke dimitteres til arbeidsledighet , påpeker Mood-rapporten.
AP170325 - Utvalget mener at det må satses mer på veteraner og arbeidsliv for å sikre at veteraner ikke dimitteres til arbeidsledighet , påpeker Mood-rapporten.
AA170325 Politisk undertrykkelse, klimaendringer og arbeidsledighet er bare noen av dem.
AP170324 Det er en enkel og hverdagslig bok som handler om unge menn i gråsonen mellom gutterommet, jobb og arbeidsledighet .
AA170324 - Utvalget mener at det må satses mer på veteraner og arbeidsliv for å sikre at veteraner ikke dimitteres til arbeidsledighet , påpeker Mood-rapporten.
SA170322 Personer over 24 år og menn var gruppene som hadde den sterkeste nedgangen i arbeidsledighet .
DB170322 Et forsøk på å finne ut hvilke gevinster i form av økt lykke en kan få ved å fjerne fattigdom, lav utdanning, arbeidsledighet , ensomhet og fysiske og psykiske lidelser, viser at den største effekten kommer av å fjerne depresjon og angstlidelser.
AA170322 Få nordmenn frykter arbeidsledighet .
AA170322 Personer over 24 år og menn var gruppene som hadde den sterkeste nedgangen i arbeidsledighet .
DA170321 Det var høy arbeidsledighet .
AP170321 - Ikke uvanlig å oppleve arbeidsledighet
AP170321 - Det er ikke uvanlig å oppleve arbeidsledighet , sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav.
VG170320 Arbeidsledighet er et annet svært viktig tema.
SA170320 Forfatterne peker på en økning i arbeidsledighet etter 1990 samt at kjøpekraften har vekket ytterligere materialistiske behov.
SA170320 - Grunnen til at arbeidsledighet har en stor påvirkning på folks lykkefølelse er enkel.
FV170320 Forfatterne peker på en økning i arbeidsledighet etter 1990 samt at kjøpekraften har vekket ytterligere materialistiske behov.
FV170320 - Grunnen til at arbeidsledighet har en stor påvirkning på folks lykkefølelse er enkel.
BT170320 Fra 1950-tallet har guttene gått fra å være vinnere til å bli tapere i utdanningssystemet, både i forhold til karakterer, frafall under skoleløpet i videregående skole, opptak til mange av studiene med høye karakterkrav og høyest arbeidsledighet .
AP170320 Forfatterne peker på en økning i arbeidsledighet etter 1990, samt at kjøpekraften har vekket ytterligere materialistiske behov.
AP170320 - Grunnen til at arbeidsledighet har en stor påvirkning på folks lykkefølelse er enkel.
AP170320 Forfatterne peker på en økning i arbeidsledighet etter 1990, samt at kjøpekraften har vekket ytterligere materialistiske behov.
AP170320 - Grunnen til at arbeidsledighet har en stor påvirkning på folks lykkefølelse er enkel.
AA170320 Forfatterne peker på en økning i arbeidsledighet etter 1990, samt at kjøpekraften har vekket ytterligere materialistiske behov.
AA170320 - Grunnen til at arbeidsledighet har en stor påvirkning på folks lykkefølelse er enkel.
DA170318 - Jeg vil ha en sentralbanksjef som har full oppmerksomhet rettet mot norsk økonomi og lav arbeidsledighet
DB170317 Det er faktisk helt riv ruskende, rablende galt at vi i møte med digitalisering og arbeidsledighet prioriterer å skatte bedrifter for å ansette folk.
BT170317 Stord kommune har slitt med stadig høyere arbeidsledighet .
VG170316 - Det er betydelig arbeidsledighet , så det er ikke et problem.
FV170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet , optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
DB170316 Vi har en fordel i at det er høy arbeidsledighet blant ingeniører for tida, og de har arbeidet med oppgaver som krever nytenking og høyteknologisk kunnskap.
DA170316 Vi ønsker ikke å utdanne folk til arbeidsledighet .
BT170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet , optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
AP170316 Han har vært forsiktig med å bli for detaljert når det gjelder politikk, men en av de få tingene han har snakket om er arbeidsledighet .
AP170316 Han har vært forsiktig med å bli for detaljert når det gjelder politikk, men en av de få tingene han har snakket om er arbeidsledighet .
AA170316 Samtidig taler fallende arbeidsledighet , optimisme i norske bedrifter og utsikter til økt vekst her til lands, samt høyere vekst og renter enn ventet hos Norges handelspartnere, for en høyere rentebane.
VG170315 På den andre siden vet vi av historiske eksempler at høy arbeidsledighet som følge av store folkeforflytninger er et overgangsfenomen.
AA170315 | Rekordlav arbeidsledighet i Storbritannia ¶
DB170314 Lavere arbeidsledighet i flere distriktsfylker.
DA170313 All erfaring viser at de land som har den største andelen av befolkning i arbeid ( yrkesdeltakelse ) også er de som over tid har lavest arbeidsledighet .
AP170313 | Aftenposten mener : Tenk helhetlig om arbeidsledighet
DN170311 - I det hele tatt virker det som om Nav tar lite tak i det økende problemet med arbeidsledighet blant unge i Norge, sier Normann.
AP170311 Millioner av russiske ungdommer vokser opp i et liv preget av narkotika, alkohol, vold, arbeidsledighet og 15 år gamle mødre.
AP170311 Men han har også uttrykt stor respekt for Merkels lederskap, blant annet da han i 2013 tvitret han at hun gjorde en fantastisk jobb som kansler, med lav arbeidsledighet og budsjettoverskudd : ¶
AP170311 Men han har også uttrykt stor respekt for Merkels lederskap, blant annet da han i 2013 tvitret han at hun gjorde en fantastisk jobb som kansler, med lav arbeidsledighet og budsjettoverskudd : ¶
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst, høy arbeidsledighet , lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DN170309 SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst, høy arbeidsledighet , lav prisvekst og lave renter i utlandet.
DB170309 Da det kraftige oljeprisfallet høsten 2014 førte til stadig økende arbeidsledighet , særlig på Sør- og Vestlandet, hadde Arbeiderpartiet et mantra de gjentok igjen og igjen for å karakterisere regjeringens innsats : « For lite, for sent ».
VG170308 - Regjeringen har foran lønnoppgjøret manet til moderasjon, og LO er enig i at med stor arbeidsledighet er det ikke rom for å ta ut de store lønnsøkningene.
SA170307 Slik går økonomien inni krise med fall i produksjon og økt arbeidsledighet .
DN170306 Yellen holder nøye øye med utviklingen i arbeidsmarkedet, ettersom lav arbeidsledighet er et av målene for rentesettingen.
DN170303 De to ulike målene for arbeidsledighet , arbeidskraftundersøkelsen og registrert ledighet, er blitt mer ulike den siste tiden.
DN170303 « Økonomer bør seriøst vurdere muligheten for at millioner av mennesker kan risikere arbeidsledighet om disse teknologiene blir tatt i bruk i bred skala.
DA170303 Rogaland har fortsatt høyest arbeidsledighet i Norge.
DA170303 LES OGSÅ : Stabil arbeidsledighet i Rogaland ¶
DA170303 I tillegg til nedgang i arbeidsledighet , øker tallet på ledige stillinger som ble lyst ut.
VG170301 Fordi Trump arver en økonomi som er i medgang, med fallende arbeidsledighet og betydelig optimisme.
DN170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet , øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DB170301 Han hevdet at hans strenge innvandringspolitikk vil føre til lavere arbeidsledighet og høyere lønner.
DA170301 Men å skylde på regjeringen for høy arbeidsledighet når vi har sett det oljeprisfallet som vi har, det er å ha liten tiltro til at velgerne tenker selv.
AA170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet , øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DN170228 Navs tall over registrerte ledige viste en arbeidsledighet på 3,2 prosent av arbeidsstyrken i januar.
DN170228 De to ulike målene for arbeidsledighet , arbeidskraftundersøkelsen og registrert ledighet, er blitt mer ulike den siste tiden.
AP170227 Mange ser på årets karneval som en anledning til å slippe seg løs og lette trykket etter to år med bratt økonomisk nedgang og en arbeidsledighet på 12 prosent.
AA170224 Angrep mot utlendinger har skjedd med jevne mellomrom i Sør-Afrika de siste årene, noe som forklares blant annet med misnøye fyrt opp av høy arbeidsledighet og dyp fattigdom.
AA170224 Den bidrar til økonomisk stabilitet, konfliktløsning, ansvarlig styring og mindre arbeidsledighet enn i alle land Norge kan sammenlignes med.
SA170222 I DNB Markets hadde de ventet at de nye tallene ville vise en uendret arbeidsledighet på 4,7 prosent, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.
DA170222 De frykter at regjeringens forslag om å flytte statlige arbeidsplasser fra hovedstaden vil sende dem ut i arbeidsledighet .
AA170222 I DNB Markets hadde de ventet at de nye tallene ville vise en uendret arbeidsledighet på 4,7 prosent, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.
DB170221 Støtte som kan gi makt til å gjennomføre tradisjonell høyrepolitikk, men forankret i folks frustrasjon over lønnsnedgang, arbeidsledighet , frykt for islam og innvandring og en følelse av å ha blitt forlatt av globaliseringens vinnende eliter.
BT170221 Sysselsetting og arbeidsledighet styres av langt flere faktorer enn bare dem politikere rår over.
BT170221 Snart fire år senere kan finansminister Jonas Gahr Støre skryte av en historisk lav arbeidsledighet og enorm høy sysselsettingsgrad.
DN170218 - Selv om arbeidsmarkedet er i endring og færre vil få jobb innen bank og finans, tror jeg ikke høyere økonomiutdannede har grunn til å frykte økt arbeidsledighet .
DN170217 Stagflasjon innebærer en økonomi med høy arbeidsledighet og laber vekst i kombinasjon med høy prisstigning, og kalles ofte økonomenes verste mareritt.
DB170217 Uforutsette utgifter, ventet på lønn, flere utgifter, arbeidsledighet og høyt forbruk.
DB170217 Hun forklarer noe av økningen med arbeidsledighet og høyt forbruk.
AP170217 - Hva ville Bjørlo tenkt om alle disse kreative arbeidsplassene som Bjørlo viser til måtte flytte til Finnmark, fordi det var arbeidsledighet der ?
SA170216 Uforutsette utgifter, arbeidsledighet og høyt forbruk troner ifølge Willumsen høyt på årsaker til gjelden.
FV170216 Uforutsette utgifter, arbeidsledighet og høyt forbruk troner ifølge Willumsen høyt på årsaker til gjelden.
DN170216 - Og at utfordringene nå heller ligger på finansiell ustabilitet og problemene med lave renter, heller enn risikoen for høy arbeidsledighet og en kraftig nedtur, sier Nordea-analytikeren.
DB170216 Vi vet også at varig arbeidsledighet er hovedårsaken til lav inntekt.
DB170216 Ustabil økonomi og høy arbeidsledighet virker også på holdningene til innvandring.
DB170216 Svekkelse av arbeidstakernes rettigheter og høy arbeidsledighet som vi har vært vitne til de siste åra styrker ikke den norske modellen.
DB170216 I land med høy arbeidsledighet er skepsisen mot høy innvandring størst, særlig hvis det allerede bor høy andel innvandrere i landet.
DB170216 Enkelte bydeler i Oslo sliter med like stor arbeidsledighet som det kriserammede Sørvestlandet.
DA170216 - I møte med oljeprisfallet har regjeringen de siste årene brukt finanspolitikken aktivt for å støtte opp under aktivitet og sysselsetting, og for å motvirke arbeidsledighet , sier Jensen.
BT170216 Uforutsette utgifter, arbeidsledighet og høyt forbruk troner ifølge Willumsen høyt på årsaker til gjelden.
AP170216 Uforutsette utgifter, arbeidsledighet og høyt forbruk troner ifølge Willumsen høyt på årsaker til gjelden.
SA170215 Vedvarende høy arbeidsledighet gjennom hele 2016 har imidlertid medført at tjenester fra Nav har et merforbruk på nesten kr 40 mill.
SA170215 Tross høy arbeidsledighet og dystre spådommer, gikk Sandnes med 219 millioner kroner i pluss i 2016.
DN170215 Denne praksisen er det slutt på, men med lav arbeidsledighet og lav deltagelse fra kvinner, må det endringer til.
DN170215 Høy arbeidsledighet og lav yrkesdeltaking blant kvinner kan gi rom for videre vekst i sysselsettingen selv om befolkningen ikke vokser.
DA170215 Vedvarende høy arbeidsledighet har medført vekst i sosiale tjenester.
AA170215 Blant annet har Norges Bank åpnet for at inflasjonen i perioder kan avvike fra målet for å kunne ta hensyn til andre forhold, som arbeidsledighet og vekst.
DN170214 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet , lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet , lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet , lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet , lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet , lavere lønn og flere på trygd.
DN170212 Lavere arbeidsledighet enn ventet ¶
DN170212 De 42 prognosemakerne venter i snitt 4,6 prosent arbeidsledighet i 2017.
DN170212 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet , lavere lønn og flere på trygd.
VG170211 * SSB publiserer også prognoser for blant annet arbeidsledighet og inflasjon som organisasjonene benytter seg av.
DN170210 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet , lavere lønn og flere på trygd.
DN170210 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet , lavere lønn og flere på trygd.
DN170210 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet , lavere lønn og flere på trygd.
DN170209 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet , lavere lønn og flere på trygd.
DN170209 Trump overtok et land med relativt arbeidsledighet og et aksjemarked hvor blant annet Dow Jones-indeksen ble mer enn fordoblet - fra under 8000 da Obama ble innsatt til nesten 20000 åtte år senere.
AA170208 - Det er nok slik at denne type økonomi vil trives bedre i et samfunn med stor ulikhet og høy arbeidsledighet , sier han til avisen. ( ©NTB ) ¶
DN170207 Hellas har nå 23 prosent arbeidsledighet og gjelden utgjør ifølge IMF 180 prosent av det mest optimistiske anslaget for brutto nasjonalprodukt.
AA170207 Hellas har nå 23 prosent arbeidsledighet og gjelda utgjør ifølge IMF 180 prosent av det mest optimistiske anslaget for brutto nasjonalprodukt.
VG170206 - Det har sine årsaker, Europa, immigrasjon, arbeidsledighet , at folk flest føler at makten ikke tilhører folket lenger, men en elite som ikke hører etter.
VG170205 - Globalisering, arbeidsledighet og økende økonomiske forskjeller er åpenbart medvirkende til populismens vekst.
DB170203 Årsaken til at Nav sminker på tallene er at politikerne har et behov for å vise at det er liten arbeidsledighet , noe som sees på som et suksesskriterium.
DB170203 TV 2 hevder på sin side at det er 223.165 arbeidsledige, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 7,8 prosent.
DB170203 Det foregår en revolusjon i teknologisk utvikling som fører til at økt produktivitet går hånd i hånd med økt arbeidsledighet .
DB170203 Arbeidslinja dekker over arbeidsledighet , samtidig som den sørger for at industrien får dekket sitt behov for billig og kvalifisert arbeidskraft.
SA170202 De som strever med å komme seg inn i arbeidslivet igjen fra arbeidsledighet .
DB170202 Konsekvensene av dette forsømte vedlikeholdet og den manglende institusjonelle fornyelsen kan vi nå avlese i en rekke samfunnssykdommer, som er spesielt fremtredende i de landene som har forsømt seg aller mest : økonomisk stagnasjon, økende ulikheter, høy arbeidsledighet , lavere valgdeltagelse, lavere deltagelse i sivilsamfunnet, sviktende tillit til offentlige myndigheter og synkende sosial
DN170201 Professorene peker på at SSBs modeller riktignok har gitt rimelig treffsikre prognoser på utviklingen i for eksempel bnp, inflasjon og arbeidsledighet , men understreker samtidig at de tilhører et rammeverk som ble sterkt kritisert og etter hvert gitt opp av forskningen for over 30 år siden.
SA170131 Et distrikt som har store problemer med høy arbeidsledighet og bedrifter som går konkurs mer eller mindre daglig.
DB170130 Fem hundre mann er kastet ut i arbeidsledighet , og i sin lediggang går de sultne, og tyr til kriminalitet.
SA170129 Nygård Bergh har også rett i at det nok kan være vanskelig for Østlandet å forstå situasjonen på Vestlandet, og at enkelte tar for lett på arbeidsledighet som ikke rammer der enn selv bygger og bor.
DB170126 Valls står for « arbeidslinja », mens samfunnslønn er å « godta arbeidsledighet ».
BT170126 | SSB : Hordaland hadde sterkest vekst i registrert arbeidsledighet
AP170125 To av tre spurte i vår undersøkelse frykter for arbeidsledighet som følge av KI.
AP170125 To av tre spurte i vår undersøkelse frykter for arbeidsledighet som følge av KI.
DN170124 Sammenlignet med andre land har Norge historisk sett ifølge Nav både hatt lav arbeidsledighet og kort gjennomsnittlig varighet som arbeidssøker.
DB170123 I begynnerkurset i makroøkonomi lærer man for eksempel ulike teorier om arbeidsledighet , mens mer videregående kurs i makroøkonomi gir andre tilnærminger.
AP170122 Verdens mektigste mann foreskriver feil kur mot arbeidsledighet .
AP170122 Murer mot arbeidsledighet er en kur som er verre enn sykdommen.
AP170122 Verdens mektigste mann foreskriver feil kur mot arbeidsledighet .
AP170122 Murer mot arbeidsledighet er en kur som er verre enn sykdommen.
AP170121 Diskusjonen om sysselsetting og arbeidsledighet mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, senest i spørretimen i Stortinget og i Politsk kvarter i NRK denne uken, har utviklet seg til en tallek.
AP170121 Theaster Gates bruker kunst til å skape sosial endring i Chicagos South Side - en bydel som har lenge vært preget av fattigdom, kriminalitet, vold, og arbeidsledighet .
DB170120 Hans svartmaling av dagens Amerika virket som hentet ut av en dystopisk Springsteen-låt fra 1980-tallet ; fabrikker som gravsteiner, arbeidsledighet og sosial nød, lovløse gjenger og blodbad i gatene.
SA170119 Derfor har vi opp til et bestemt inntektsnivå full lønn under sykdom, vi har dagpenger ved arbeidsledighet , og vi har arbeidsavklaringspenger ved bistand for å komme i arbeid.
DN170118 | Ap og Frp uenighet om norsk arbeidsledighet
SA170117 Spesiell på grunn av høy arbeidsledighet .
DN170115 Flere frykter økende arbeidsledighet og få har høye forventninger til lønnsutviklingen.
AP170115 Flere frykter økende arbeidsledighet og få har høye forventninger til lønnsutviklingen.
AP170114 Guri Larsen, Aftenpostens jobbekspert og seniorrådgiver i DNBs HR-avdeling, tror også den viktigste forklaringen på nedgangen i lønnsøkningen er høyere arbeidsledighet i 2016.
AP170114 Guri Larsen, Aftenpostens jobbekspert og seniorrådgiver i DNBs HR-avdeling, tror også den viktigste forklaringen på nedgangen i lønnsøkningen er høyere arbeidsledighet i 2016.
DB170113 - Risikerer vi ikke økt arbeidsledighet som følge av automatiseringen ?
BT170113 Det er flere muligheter, skriver næringsminister Monica Mæland ( H ) om arbeidsledighet .
FV170111 - Dette er fantastisk i et år hvor det har vært mye « uro » og negativ omtale i mediene rundt norsk økonomi, med blant annet stadig økende arbeidsledighet .
AP170111 - Dette er fantastisk i et år hvor det har vært mye « uro » og negativ omtale i mediene rundt norsk økonomi, med blant annet stadig økende arbeidsledighet .
AP170110 Søndre Nordstrand hadde høyest arbeidsledighet med 4,4 prosent i desember 2016.
AP170110 NAV er langt mer positive enn ifjor, og tror på lavere arbeidsledighet i Oslo i 2017.
AP170110 Dette sier NAVs prognoser over sysselsetting og arbeidsledighet i Oslo for 2016 og 2017 : ¶
AP170110 - Er det noen bydeler i Oslo som faller utenfor og kommer til å ha høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet ?
AP170110 ( Eks : desember 2015 : 11634 helt ledige, 3,2 prosent arbeidsledighet / desember 2016 : 10603 helt ledige, 2,8 prosent ledighet. ) ¶
AP170110 De ville hatt skyhøy arbeidsledighet , men det har de ikke, sier Manning.
DN170108 Agder-fylkene er hardt truffet av nedgangen i oljerelatert industri, og har en arbeidsledighet høyere enn gjennomsnittet for resten av landet, ifølge Nav.
BT170107 Situasjonen er alvorlig mange steder langs kysten, noe som kan gi Arbeiderpartiet en fordel i valget : Partiet har høyere troverdighet for å bekjempe arbeidsledighet enn Høyre.
BT170107 Frem mot valget venter en rekke vanskelige saker : ¶ Arbeidsledighet i hjemfylket ¶
DN170105 Olav Thon Gruppen venter fortsatt høy arbeidsledighet og usikkerhet rundt norsk økonomi, men tror ikke dette vil påvirke nordmenns handlevaner nevneverdig.
DB170104 Lønnsveksten kan ikke over tid overstige produktivitetsveksten uten å føre til arbeidsledighet .
DB170103 Det gjør økonomien din mer robust for ytre påvirkninger, som for eksempel arbeidsledighet og sykdom.
DN170102 Lav boligbygging, lave renter og lav arbeidsledighet er faktorer som taler for vekst, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en kommentar.
DB170102 Lav boligbygging, lave renter og lav arbeidsledighet er faktorer som taler for vekst, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en melding.
SA170101 Arbeidsledighet
SA170101 Skal vi forebygge langtidsvirkningen av høy arbeidsledighet må vi alle bidra i dugnaden.
SA170101 Eigersund kommune går inn i 2017 med Rogalands høyeste arbeidsledighet . 530 personer står ufrivillig utenfor arbeidsfellesskapet.
SA170101 Det vil mest sannsynlig gi høy arbeidsledighet i hele 2017, og vi må være forberedt på at den kan øke.
SA170101 Arbeidsledighet gir utrygghet om økonomi og fremtid.
SA170101 De som er rammet av arbeidsledighet , opplever at denne tryggheten er truet.
AP170101 - Vi står foran store utfordringer, sa Erna Solberg og pekte på arbeidsledighet og omstillingen av Norges oljeøkonomi.
BT161229 Det nedbemannes, vi ser for stor arbeidsledighet , for mange skip i opplag og omstillingsarbeidet pågår for fullt.
AP161207 I « gråsonen mellom arbeidsledighet og et helseproblem » har bruken av Navs helseytelser økt de siste 20 årene.
AP161207 I « gråsonen mellom arbeidsledighet og et helseproblem » har bruken av Navs helseytelser økt de siste 20 årene.
AP161201 Redusert fall i oljeinvesteringene og høyere vekst i eksport og næringsinvesteringer på fastlandet er ifølge SSB ventet å gi økt økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet .
AP161006 * 4 milliarder til tiltakspakke for å motvirke arbeidsledighet , ifølge NTB.
AP161006 Det er uansett ikke, som finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen ( Ap ) sa i Stortinget torsdag, at omstilling ikke behøver å medføre arbeidsledighet .
AP161006 Tiltak mot økende arbeidsledighet på Vestlandet forklarer dessuten bare en bitteliten del av utgiftene på budsjettet neste år - og ingen ting av økningen.
DA160905 Stavanger sine seks samarbeidspartier Høyre, Frp, Venstre, Krf, Sp og Pp satte seg ned i budsjettforhandlinger i fjor høst med en bekymring som overskygget alle andre : Økt arbeidsledighet i vår region.
DA160905 Sjelden kommer det så klart fram at en kommune aktivt ønsker å ta økende arbeidsledighet på ramme alvor, skriver Venstres Per A.
DA160905 Men vi ville bruke dem til å skape arbeidsplasser i en vanskelig situasjon for byen med 5 prosent arbeidsledighet .
DA160829 Sammenlignet med i fjor har arbeidsløsheten i Rogaland økt med 34 prosent og fylket har høyest arbeidsledighet i landet nå.
DA160829 Eigersund har høyest arbeidsledighet med 5,9 prosent.
AP160821 - Det er vanskelig å forestille seg et mye verre utspill fra Trump for å få svarte stemmer, skriver The Washington Posts Philip Bump og viser til at de generaliserende uttalelsene om fattigdom og arbeidsledighet er feilaktige.
SA160729 PRISENE HAR GÅTT NED : I Stavanger har prisene gått ned på leiemarkedet som en konsekvens av synkende boligpriser og høyere arbeidsledighet .
BT160729 PRISENE HAR GÅTT NED : I Stavanger har prisene gått ned på leiemarkedet som en konsekvens av synkende boligpriser og høyere arbeidsledighet .
AP160729 PRISENE HAR GÅTT NED : I Stavanger har prisene gått ned på leiemarkedet som en konsekvens av synkende boligpriser og høyere arbeidsledighet .
AP160724 I Barcelona skaper turisme for første gang større bekymring enn arbeidsledighet .
BT160712 Økonomien går inn i resesjon, med påfølgende arbeidsledighet og ytterligere velferdskutt.
AP160628 IMF har samlet nøkkeltall og laget prognoser for økonomisk vekst, arbeidsledighet , levestandard, gjeldsbyrder og statsfinanser.
AP160622 Det vil igjen føre til høyere arbeidsledighet og dårligere velferdstilbud kombinert med høyere skatter for å kompensere for tapte statsinntekter.
DA160620 - Arbeidsledighet , skatteinngang og økt sosialhjelp, forteller Sivertsen som sier Sandnes også på nytt må se på investeringsbudsjettet.
AP160618 Regjeringen satte alt inn på å sikre fortsatt import av mat og kull, og at normal økonomisk aktivitet skulle opprettholdes og arbeidsledighet unngås.
AP160618 Kostnaden ble høy i form av økt arbeidsledighet og konkurser.
DB160613 Fra før av var Jemen et av verdens fattigste land med matmangel, stor arbeidsledighet , høy barnedødelighet, analfabetisme og mangel på infrastruktur i store områder.
AP160610 Frankrike var inne i en vanskelig tid med mye arbeidsledighet og lite håp, ikke minst for de mange unge innvandrerne.
AP160604 I år er dette begrunnet med økt arbeidsledighet på Vestlandet.
AP160601 Norge har vært en oase, men når oljerikdommen svinner, arbeidsledighet stiger og høyrepopulismen blomstrer i møte med utfordringene fra innvandring og immigrasjon, så vil det være større rom for et moderne venstreparti enn det har vært de siste årene.
AP160517 De frykter prosessen fører til nedlegging av viktige arbeidsplasser i lokalmiljøene og at mange vil bli tvunget ut i arbeidsledighet i et svakt arbeidsmarked.
AP160511 I Revidert budsjett for 2016 la Regjeringen blant annet frem en tiltakspakke med 900 millioner kroner for å bekjempe arbeidsledighet .
AP160511 Økningen skyldes lavere skatte- og avgiftsinntekter, reduserte utbytter og økte utgifter til innvandring og integrering samt nye tiltak mot arbeidsledighet , ifølge forslaget til revidert nasjonalbudsjett.
AP160511 Nye tiltak mot arbeidsledighet inkluderer : ¶
AP160510 Lavere oljepris og økende arbeidsledighet har skapt hodebry for finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) under arbeidet med det justerte budsjettet for 2016 som legges frem onsdag og arbeidet med et nytt budsjett for 2017.
FV160509 Årsaken kan være uføretrygd, arbeidsledighet og såkalt svak yrkestilknytning hos foreldrene, inkludert lavt utdanningsnivå.
AP160506 | Økt arbeidsledighet gir ikke flere Ap-velgere ¶
AP160506 Vanligvis flokker velgere seg rundt Arbeiderpartiet i tider med høy arbeidsledighet , slik som nå.
AP160502 Å slå årets utgave av Chelsea er kanskje ikke et underi seg selv, men det varda de vant 2-1 rett før jul og sendte Jose Mourinho uti arbeidsledighet , at stadig flere våget å tenke tanken på at dette kunne bli noe stort.
AP160501 Og Erna Solberg vet godt at dersom dagens høye arbeidsledighet vedvarer, vil hun få vansker med å overleve som statsminister etter stortingsvalget neste år.
AP160501 Gerd Kristiansen hevdet likevel at Regjeringen « tvinner tommeltotter » i kampen mot arbeidsledighet , fordi « skatteletter for de rikeste, det er jobb nr. én ».
AP160501 Og Erna Solberg vet godt at dersom dagens høye arbeidsledighet vedvarer, vil hun få vansker med å overleve som statsminister etter stortingsvalget neste år.
AP160425 - Det sto generelt mye dårligere til på 80-tallet, med sosiale problemer, et dysfunksjonelt barnevern, arbeidsledighet og boligkrise.
AP160425 - Det sto generelt mye dårligere til på 80-tallet, med sosiale problemer, et dysfunksjonelt barnevern, arbeidsledighet og boligkrise.
DA160420 Arbeidsledighet skaper store problemer for alle som rammes, uansett alder.
AP160419 Påstanden om at det er i land med høy arbeidsledighet at høyrepopulistiske partier får størst oppslutning, er derfor ikke riktig.
AP160419 april, om at « det er en veldig klar sammenheng mellom økende ulikhet, høy arbeidsledighet , en følelse av utenforskap og mennesker som opplever manglende fremtidshåp », og fremveksten av høyrepopulistiske partier.
AP160418 Det er høy arbeidsledighet og lav gjennomsnittsinntekt i dette området, men de aller fleste som bor her, er skikkelige mennesker som stadig opplever stigmatisering fordi de har adresse her.
AP160408 Innvandring, integrering, skole, arbeidsledighet , forsvar - og en lang skryteliste over hva Høyre/Frp-regjeringen har fått til.
AP160402 Likevel er det en jevn og stødig fremgang med seks års konstant vekst i jobber og en arbeidsledighet på under fem prosent.
AP160402 De viser litt økt arbeidsledighet , flat utvikling i varehandelen og svakere utvikling i industrien.
AP160401 Han leder en av Russlands fattigste republikker, med en anslått arbeidsledighet på over 50 prosent.
AP160331 Men med fallende oljepriser opplever også vi større utfordringer og økende arbeidsledighet , samtidig som flere flyktninger og arbeidsinnvandrere presser både arbeidsmarkedet og velferdsordningene.
AP160330 Til kravet fra KrF svarer Jensen at regjeringen fortløpende vurderer nye tiltak mot arbeidsledighet .
AP160330 I statsbudsjettet anslår regjeringen en arbeidsledighet på 4,5 prosent i 2016.
AP160328 Utenforskap er en nøkkel, og høy arbeidsledighet øker risikoen for at flere blir marginaliserte.
AP160316 Store forskjeller i arbeidsledighet : ¶
AP160316 Store forskjeller i arbeidsledighet : ¶
AP160315 Resultatet er en kunstig, men permanent, høy arbeidsledighet med alle de konkurranseulempene det fører med seg for folk i arbeid. 3rd-party-bio ¶
AP160310 SSB understreker at mange land i OECD-området fortsatt er preget av en dyp og langvarig lavkonjunktur med høy arbeidsledighet , og inflasjonen er lav.
AP160310 Ikke minst ESB aksepterer altfor lett høy arbeidsledighet og så lav prisstigning at de nærmer seg deflasjon.
AP160306 Den voksende økonomiske krisen i Russland som har ført til halvering av rubelens verdi, kraftig prisvekst, skyhøye lånerenter og økt arbeidsledighet fører til at Forbes's lister har fått stor oppmerksomhet i russiske aviser og nettmedier.
AP160304 Åtte år med økonomisk krise har gitt grekerne lavere levestandard, dårligere pensjonsvilkår, høyere arbeidsledighet og et venstreradikalt regjeringsparti.
AP160304 Les hva grekerne vi møtte hadde å si om krisen : ¶ Arbeidsledighet på 24,6 prosent ¶
AP160303 Men disse partiene har etter hvert godtatt altfor høy arbeidsledighet og altfor store forskjeller.
AP160303 En av grunnene til at sosialdemokratiske partiene sliter er at de har godtatt altfor høy arbeidsledighet , sier Marte Gerhardsen, som er leder i tankesmien Agenda.
AP160229 De to påpekte at handlingsrommet er mindre og usikkerheten større på grunn av lav oljepris, høyere arbeidsledighet og uvissheten knyttet til asyltilstrømmingen.
AP160227 For hvem var det å ansette i et fylke med bare 2,3 prosent arbeidsledighet ?
AP160227 Fakta : Arbeidsledighet i Norge ¶
AP160226 Fakta : Fakta om arbeidsledighet
BT160225 Tror på økte boligpriser - tross økende arbeidsledighet
BT160225 - Det hadde vært mer nærliggende å tro at økende arbeidsledighet og varsel om lavere lønnsvekst ville legge en demper på folks oppfatning av boligprisenes vekstpotensial, sier Reitan.
AP160225 En av de største nettavisene i Russland, Gazeta.ru, peker på følgende årsaker til at kriminaliteten i Russland fortsatt er høy : Den økonomiske krisen har ført til høyere priser, mer arbeidsledighet og lavere lønninger. 110.000 stillinger i justis - og politisektoren er kuttet for å redusere de offentlige utgiftene.
AP160225 Tror på økte boligpriser - tross økende arbeidsledighet
AP160225 - Det hadde vært mer nærliggende å tro at økende arbeidsledighet og varsel om lavere lønnsvekst ville legge en demper på folks oppfatning av boligprisenes vekstpotensial, sier Reitan.
AP160224 Tallene fra NAV viser at det er Rogaland som har opplevd den største økningen i registrert arbeidsledighet . 84 prosent flere ble ledige i 2015, etterfulgt av Hordaland og Møre og Romsdal, der økningen har vært på 38 prosent.
AP160224 Regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet på fire milliarder kroner skulle særlig gå til Sørvestlandet.
AP160224 Fakta : Arbeidsledighet i Norge ¶ 118.000 personer, eller 4,3 prosent, er arbeidsledige i Norge pr. fjerde kvartal 2015.
SA160215 For en del nordmenn er økonomien skrantende etter fallende oljepriser og økt arbeidsledighet .
BT160215 For en del nordmenn er økonomien skrantende etter fallende oljepriser og økt arbeidsledighet .
AP160215 For en del nordmenn er økonomien skrantende etter fallende oljepriser og økt arbeidsledighet .
AP160213 Politikken skapte konkurser og arbeidsledighet , men Rygg var urokkelig i sitt syn på at det prinsipielt riktige var gjenopprette en sterk krone, med samme gullverdi som før verdenskrigen.
BT160211 Per i dag er det også lav arbeidsledighet i Naustdal kommune.
AP160207 Den kan koble oss sammen eller distansere og polarisere ; den kan gi oss nye næringer og jobber, eller skape ny underklasse og arbeidsledighet .
AP160204 Her følger eksempler fra rapporten på kriminalitet og lovløshet i bydelene og forstedene, som mange er preget av en stor innvandrerbefolkning, høy arbeidsledighet og dårlige boforhold : ¶
AP160203 Og selv med fallende oljepris, økende arbeidsledighet og en god del spørsmålstegn knyttet til norsk økonomi, realiserer nordmenn hyttedrømmen som aldri før.
AP160203 Likevel, på hyttemarkedet merker de lite til økt arbeidsledighet og lav oljepris.
AP160202 | Norske studenter lar seg ikke skremme av lav kronekurs og økt arbeidsledighet
AP160202 Lav kronekurs, usikker økonomi, økende arbeidsledighet .
AP160202 Men vi vil kortvarig, i statistikken, få høyere arbeidsledighet , og mer barnefattigdom.
AP160131 Millioner av mennesker ble kastet ut i arbeidsledighet .
AP160130 Oljekrise og høy arbeidsledighet får mye av skylden.
AP160129 Dette var i delingsøkonomibegrepets tidlige, idealistiske fase, og boken handlet i stor grad om hvordan millennials, eller tusenårsgenerasjonen, som i USA var klemt mellom dyre studielån og enorm arbeidsledighet , valgte nye løsninger utenfor det tradisjonelle « systemet » de følte hadde ødelagt fremtiden deres.
AP160125 I statsbudsjettet for 2017 har Regjeringen lagt til grunn en registrert arbeidsledighet på 3,2 prosent som et gjennomsnitt for hele året.
AP160125 Både Solberg og Jensen understreket at det ikke er noen krise i norsk økonomi selv etter det dramatiske fallet i oljeprisen det siste året, investeringstørke og masseoppsigelser i oljeindustrien og stigende arbeidsledighet .
DA160122 - Noe av det viktigste som kommer fram i rapporten, spesielt for denne regionen, er tallene som omhandler arbeidsledighet og situasjonen i boligmarkedet.
AP160120 Italia er et land med en arbeidsledighet på nærmere 12 %.
AP160117 Det er en viktig årsak til at den økonomiske veksten nesten har stoppet opp, som igjen har ført til en arbeidsledighet på 26 prosent. 8,7 millioner står i dag uten jobb.
AP160116 I en ny periode med nyliberal og kapitalistisk politikk ville denne økonomiske situasjonen presset folket ut i arbeidsledighet , sa Maduro, som står midt i en heftig maktkamp med opposisjonen.
AP160116 I en ny periode med nyliberal og kapitalistisk politikk ville denne økonomiske situasjonen presset folket ut i arbeidsledighet , sa Maduro, som står midt i en heftig maktkamp med opposisjonen.
AP160116 Ifølge økonomisk teori om folkevandringer påvirker forhold som arbeidsledighet og inntektsnivå, både i hjemlandet og landet de har utvandret til, avgjørelsen om de velger å bryte opp på ny.
AP160111 - Vi kan få sterk inflasjon i en periode med stigende arbeidsledighet , sier han.
BT160107 Det er viktig å styrke fokuset på arbeidsledighet .
BT160107> Det er viktig å styrke fokuset på arbeidsledighet .
BT160107> target="avis" href= Det er viktig å styrke fokuset på arbeidsledighet .
BT160107> target="avis" href= target="avis" href= Det er viktig å styrke fokuset på arbeidsledighet .
BT160107> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Det er viktig å styrke fokuset på arbeidsledighet .
BT160107> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Det er viktig å styrke fokuset på arbeidsledighet .