DN171211 - En av hovedutfordringene for oss som samfunn fremover blir å skape mange nok jobber med høy verdiskaping, og nok kompetent arbeidskraft til å fylle disse jobbene, skriver NHO i rapporten.
DB171211 Etter østutvidelsen av EU i 2004, med påfølgende tilbudssjokk av arbeidskraft , har vi sett et betydelig omfang av sosial dumping, svart arbeid og redusert lønnsvekst i deler av det norske arbeidsmarkedet.
DB171211 Den norske modellen har ikke vært like godt rustet til å takle denne bevegelsen av arbeidskraft .
BT171210 I valget mellom ulike steder å etablere nye virksomheter eller lokalisere internasjonale selskapers forsknings og utviklingsavdelingene, vil det ha betydning for valget hvilke bedrifter som er der allerede, hvor god tilgang er det på attraktiv arbeidskraft , og ikke minst kommunens tjenestetilbud.
DB171209 - Det som ofte glemmes er at handelen på « feil side av grensen » medfører at arbeidskraft fra norsk side søker seg til disse arbeidsplassene, for eksempel Nordby eller Töcksfors.
DB171208 Det er et stort potensiale av god arbeidskraft blant denne gruppa mennesker.
AP171208 Det vil si at britene skal fortsette å betale inn til EUs budsjetter, godta alle gamle og nye lover og reguleringer, underlegge seg EU-domstolen og godta fortsatt fri flyt av arbeidskraft .
AP171208 Britene vil også gjøre slutt på fri flyt av arbeidskraft .
NL171207 Tilgang på kompetent arbeidskraft er viktige utfordringer i årene som kommer.
NL171207 Den nye regionen må utvikles slik at den blir sterkest mulig i nasjonale og internasjonal konkurranse med andre regioner om kompetanse, arbeidskraft , nye innbyggere og kapital.
DN171206 Det gjør det vanskeligere for bedriftene å få tak i kvalifisert arbeidskraft .
DB171206 Det gjør det vanskeligere for bedriftene å få tak i kvalifisert arbeidskraft .
DA171206 Det gjør det vanskeligere for bedriftene å få tak i kvalifisert arbeidskraft .
AA171206 For å bøte på manglende arbeidskraft ble skoleelever, handikappede, eldre og smågutter nå kommandert til arbeid på gårdene.
NL171205 Disse høgt utdannete tilbyr sin arbeidskraft for private og offentlige bedrifter.
BT171204 VURDERER OPPSIGELSE : Mange år på sparebluss gjør at ledelsen i Bergen fengsel vurderer oppsigelse av sårt tiltrengt arbeidskraft .
AP171204 Ettersom de ikke vil godta fri flyt av arbeidskraft eller EUs lover og reguleringer, betyr det i praksis en handelsavtale som ligner den Canada har.
AP171204 Der kunngjorde statsminister May at britene ville be om en overgangsavtale der de vil fortsette å godta EUs lover og regler, inkludert fri flyt av arbeidskraft . 4.
AA171204 Vi er bare rike, i et stort land med mye plass og et lite folk som avfolker sine steder, mister sin arbeidskraft , mens vi holder andre ute, for enhver pris.
AA171204 Likevel : Fölster tror ikke menneskelig arbeidskraft vil bli like etterspurt som før.
AP171203 Midt på 1850-tallet førte de mange nye fabrikkene langs Akerselva til et nesten umettelig behov for arbeidskraft .
VG171202 For eksempel mener de bedriftseiere vil investere i mer arbeidskraft når de får bedre råd, som vil gagne alle amerikanere.
NL171202 Med større ansvar for å styre vår egen fremtid vil den største utfordringen være rekruttering av arbeidskraft og kompetanse, i sterk konkurranse med de andre regionene i Norge.
VG171201 - Meningen var hele tiden at de skulle dø, men før det kunne de bidra med tilnærmet gratis arbeidskraft .
NL171201 Billig arbeidskraft , utførsel av naturresurser til bunnpris eller gratis, Vestens undertrykkende dominans innen elektronikk, kommunikasjon og avansert industri.
AA171201 Vi ser allerede at bedriftene sliter med å få tak i faglært arbeidskraft og personell i helsesektoren, sier Arve Winsnes, konstituert fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, i en pressemelding.
AA171201 Ned : Konstituert fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, Arve Winsnes, er redd man vil se betydelig mangel på arbeidskraft i flere yrker.
AA171201 - Fortsetter ledighetsnedgangen i samme tempo vil vi oppleve betydelig mangel på arbeidskraft innen flere yrker.
DN171129 Det andre var fri flyt av arbeidskraft .
AP171129 Også helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, sender skriftlig spørsmål til Bent Høie onsdag der hun ber ham svare for hvordan han mener kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten sikres ved utstrakt bruk av innleid arbeidskraft , og om han har tenkt å engasjere seg i de utfordringer det gir kommuner og sykehus.
AP171129 Arbeiderpartiet er generelt negativ til bruk av kommersielle vikarbyråer, og fremmet nylig forslag om å innføre et midlertidig forbud mot innleie av arbeidskraft begrenset til de mest utsatte områdene eller bransjene.
AP171129 Men å begrense jakten etter arbeidskraft til kun sitt eget nettverk kan føre til at talenter glipper unna.
DN171128 Ifølge dommen hadde Norwegian også drevet ulovlig innleie av arbeidskraft .
NL171127 Tromsø mangler i dag kvalifiserte arbeidskraft innenfor flere sektorer.
NL171127 Tilgang på kompetent arbeidskraft er en viktig utfordringene i årene som kommer for hele regionen.
NL171127 For å sikre en videre positiv befolkningsutvikling og tilgang på arbeidskraft , er det viktig at å se bo- og arbeidsmarkedsregionen i sammenheng med bolyst.
NL171127 Det nye fylket i nord må utvikles slik at den står sterkest mulig i den nasjonale og internasjonale konkurransen med andre regioner om kompetanse, arbeidskraft , nye innbyggere og kapital.
DN171127 Årsaken er mangel på kvalifisert arbeidskraft .
DN171127 « Det er forbløffende å se fortsatt svak lønnsvekst til tross for mangel på arbeidskraft .
DN171127 | Kronisk mangel på arbeidskraft i Japan ¶
DN171127 Nå forsøker de å lokke til seg utenlandsk arbeidskraft under mottoet « Cool Japan ».
DA171127 desember, ble alle kvinner og barn skilt ut, sammen med menn som ikke kunne brukes som arbeidskraft , og sendt rett i gasskammer.
AP171125 Med lærernormen vil enda flere bli tilbudt jobb i Oslo, som kan komme til å nærmest støvsuge markedet for kvalifisert arbeidskraft .
SA171124 Operasjon Ved i Oslo er en av flere organisasjoner som benytter seg av eldres frivillige arbeidskraft for å levere tørr ved til minstepensjonister og andre vanskeligstilte.
SA171124 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning.
SA171123 Derfor bør Fylkestinget fremfor å ta for drastiske beslutninger, se viktigheten av langsiktig planlegging rundt behovet for arbeidskraft , og unngå oppsigelser.
DN171123 Men det tror jeg ikke vi som har lagt masse arbeidskraft ned i den ville gjort, sier Omberg.
SA171122 I virkeligheten består denne magien i at man ikke bare tillater, men også oppfordrer næringslivet til å benytte seg av høyt kvalifisert gratis arbeidskraft », skriver Merete Haugland.
SA171122 I virkeligheten består denne magien i at man ikke bare tillater, men også oppfordrer næringslivet til å benytte seg av høyt kvalifisert gratis arbeidskraft .
SA171122 Gratis arbeidskraft
NL171122 Samtidig som vi ønsker å redusere bruken av innleie i enkelte bransjer, må vi også ivareta bedriftenes behov for å leie inn arbeidskraft for å ta unna " topper " når ordrebøkene er fulle, eller ved sykdom eller annet lovlig fravær i bedriften.
NL171122 Jeg er ikke overrasket over at Hadia Tajik og Ap i Nordlys foreslår forbud som løsning på overbruk av innleie av arbeidskraft ( 22.11 ).
NL171122 Det må da være bedre at folk jobber som innleid arbeidskraft , enn at de ikke har jobb i det hele tatt.
AA171122 I tillegg er det uetisk når superbillig arbeidskraft jobber under kritikkverdige forhold for at vi her hjemme skal kunne skaffe oss en ny bluse med sesongens « må ha»-puffermer.
NL171121 I tillegg har man forsynt landsdelen med arbeidskraft , og ny statistikk viser at 7 av 10 som uteksamineres, velger å arbeide i Nord-Norge.
VG171120 * 1 55 prosent av studentene i høyere utdanning er kvinner, men kvinner utgjør kun 32 prosent av landets arbeidskraft .
DN171120 - De nordiske landene topper talentrangeringen, men må gjøre mer for å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft , konkluderer IMD.
AP171120 Vi mister arbeidskraft i Norge.
AP171120 Historiene om dem som behandles som gratis arbeidskraft gjennom praksis etter praksis og aldri får en fast jobb, hører jeg fra sykesengene.
DB171119 Ved å tilby en prøveperiode i form av en lisens i Norge vil Staten få oppfylt så vel sitt kontrollbehov av utenlandskutdannet helsepersonell, som sin plikt til fri bevegelighet av arbeidskraft innen EØS-området.
DB171119 EU-domstolen har gått langt i å beskytte hensynet til fri flyt av arbeidskraft i Europa, også for helseprofesjonene.
AP171118 Samtidig er de underlagt EUs regler om konkurranse og fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.
AP171118 Samtidig er de underlagt EUs regler om konkurranse og fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.
SA171117 Derfor har Rødt på Stortinget foreslått å innføre et forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter innen byggebransjen som ikke er produksjonsbedrifter, i fylkene rundt Oslofjorden.
SA171117 85 prosent av innleid arbeidskraft var ulovlig. 90 prosent av de innleide var hyret inn fra bemanningsbyråer.
NL171117 Tromsøs sterke kunnskapsmiljøer, med Universitetet i spissen, bidrar til å holde på kompetent arbeidskraft i landsdelen som ellers ville forsvunnet sørover til Oslo, Bergen og Trondheim.
NL171117 Konsekvensene i det litt lengre bildet er mindre tilgang på arbeidskraft , et svakere grunnlag for skatteinntekter og ikke minst større utfordringer med å skaffe spesialister i et stadig mer spesialisert arbeidsliv og tjenestetilbud.
NL171117 Samtidig som det også da var mange andre aktører innenfor næringa som gjerne ville innordne seg under EU's fire liberalistiske friheter : fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft .
DB171117 Det er lettere å skaffe billig arbeidskraft til innhøstingen, og produksjonen er modernisert.
AA171117 Målet er å sikre høy kvalitet i barnehagetjenestene og kompetent og stabil arbeidskraft i sektoren.
DB171116 Omsetningsindeksen for næringstjenester viser det samme bildet, med den sterkeste veksten innen utleid arbeidskraft på fem og et halvt år.
DB171116 Ifølge SSB skyldes denne økningen i stor grad vekst i utleie av arbeidskraft .
DB171116 I SSB-termer sorterer utleie av arbeidskraft under det som kalles 'Forretningsmessig tjenesteyting'.
DB171116 De siste tallene viser samtidig at en stor del av veksten vi nå ser kommer innen utleie av arbeidskraft .
DB171116 Er det slik at vi i framtida bare kommer til å hente inn arbeidskraft fra andre land fordi vi ikke har våre egne arbeidere som kan gjøre jobben ?
VG171115 UT MOT LO : NHO-leder Kristin Skogen Lund sier det vil være ødeleggende for det hun mener er de store og seriøse selskapene innen byggebransjen, hvis det blir forbud mot innleie av arbeidskraft .
VG171115 Streiken har som formål å rette fokus mot å få til et forbud mot bemanningsbyråenes utleie av arbeidskraft .
VG171115 Høyre- og venstresiden i Norge smeller sammen i en heftig kamp om innleie av arbeidskraft bør forbys.
NL171115 Vi trenger å slå sammen kommuner for å yte bedre tjenester og ikke minst frigjøre arbeidskraft for de mange oppgaver i offentlig og privat sektor.
DN171115 Der foreslås det blant annet å innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer, og en presisering av begrepet « fast ansettelse » i loven, blant annet for å sørge for at fast ansatte får lønn mellom oppdrag.
DB171115 Samtidig vil vi opprettholde muligheten til å leie arbeidskraft mellom byggebedrifter, noe som gir bransjen nødvendig fleksibilitet.
DB171115 Ti tusen arbeidere fra tjue fagforeninger og fjorten forbund gikk i dag til politisk streik mot innleie av arbeidskraft i byggebransjen.
DB171115 Der er det forbudt for bemanningsbyråer å leie ut arbeidskraft til byggebransjen, og for bedrifter å leie inn fra byråer.
NL171114 Fremfor alt er mangelen på arbeidskraft en hovedutfordring for Nord-Norge, og i et lengre perspektiv henger det sammen med den svake befolkningsutviklingen i landsdelen.
DN171114 Og hvis det for eksempel er etterspørsel etter lokal arbeidskraft , er det ikke hensiktsmessig å stille konkrete krav til geografisk mobilitet, skriver Axelsen.
DN171114 Og hvis det for eksempel er etterspørsel etter lokal arbeidskraft , er det ikke hensiktsmessig å stille konkrete krav til geografisk mobilitet, skriver Axelsen.
BT171114 Polen er den største mottakeren av norske EØS-midler, samt en viktig handelspartner og eksportør av arbeidskraft .
NL171112 Vi bor i en landsdel rik på ressurser, men med behov for flere innbyggere og kompetent arbeidskraft .
NL171112 " Vi bor i en landsdel rik på ressurser, men med behov for flere innbyggere og kompetent arbeidskraft .
DA171111 I tillegg taper statistikkavdelingene arbeidskraft fra personer som skulle blitt overført.
VG171110 * 1 Gulfrådet ( GCC ), som ble opprettet i 1981 for å sikre fri flyt av varer, kapital og arbeidskraft mellom Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Kuwait, Oman og Bahrain er i sin største krise noensinne.
DB171110 - Slik kan vi få frigjort arbeidskraft til å lage en enda bedre butikk for kundene.
VG171107 Ved siden av forslaget om forbud mot innleie av arbeidskraft , fremmer Ap forslag om at Stortinget skal be regjeringen kartlegge omfanget av innleie og geografiske forskjeller i byggebransjen.
VG171107 Arbeiderpartiet mener forholdene i byggebransjen er så dramatiske at de fremmer forslag om å forby innleie av arbeidskraft .
VG171107 - Oppdragsmengden varierer til dels mye, noe som betyr at bedriftene i perioder kan ha et legitimt behov for ekstra arbeidskraft .
DB171107 Den totale skattesatsen på arbeidskraft ( inkluderer inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift ) er faktisk lavere i Norge enn land som Tyskland, Hellas, Spania og Storbritannia.
SA171105 Selv om flere jobber blir automatisert, betyr imidlertid ikke det at behovet for menneskelig arbeidskraft i samfunnet blir borte.
SA171105 Selv om flere jobber blir automatisert, betyr det ikke at behovet for menneskelig arbeidskraft i samfunnet blir borte ¶
AA171105 Ved å utnytte billig utenlandsk arbeidskraft blir nye produkter altfor billige i forhold til hva det koster å reparere dem av håndverkere og servicepersonale her.
DB171104 Et forslag om skjerping av regelverket rundt innleie av arbeidskraft er til høring.
AP171104 Over 70 prosent av spurte ungarske bedrifter sier de mangler arbeidskraft .
AP171104 Og behovet for arbeidskraft er skrikende.
AP171104 Hvis det skulle bli stor mangel på arbeidskraft der, vil nok lønningene justeres opp så de jobbene blir attraktive, sier Svendsen.
AP171104 Han forklarer denne såkalte hjerneflukt-effekten med at arbeidsmarkedene i Europa åpnet grensene for utveksling av arbeidskraft .
AP171104 - Fordi det er behov for arbeidskraft , kommer mange for å få polsk statsborgerskap, for siden å reise videre i Europa, forklarer Godzimirski.
AP171104 - Det er lav arbeidsledighet og stor mangel på arbeidskraft i nøkkelindustrier i Tsjekkia, Ungarn og Polen, sier Svendsen.
AP171104 Over 70 prosent av spurte ungarske bedrifter sier de mangler arbeidskraft .
AP171104 Og behovet for arbeidskraft er skrikende.
AP171104 Hvis det skulle bli stor mangel på arbeidskraft der, vil nok lønningene justeres opp så de jobbene blir attraktive, sier Svendsen.
AP171104 Han forklarer denne såkalte hjerneflukt-effekten med at arbeidsmarkedene i Europa åpnet grensene for utveksling av arbeidskraft .
AP171104 - Fordi det er behov for arbeidskraft , kommer mange for å få polsk statsborgerskap, for siden å reise videre i Europa, forklarer Godzimirski.
AP171104 - Det er lav arbeidsledighet og stor mangel på arbeidskraft i nøkkelindustrier i Tsjekkia, Ungarn og Polen, sier Svendsen.
AP171103 Og i IKT-sikkerhetsbransjen er mangelen på kvalifisert arbeidskraft så stor at det for tiden sannsynligvis er det smarteste yrkesvalget fremtidens arbeidstakere kan ta.
SA171102 De må si tydeligere nei til privatisering, nei til innleie av billig arbeidskraft fra utlandet, og nei til de tidvis mafialignende tilstandene i byggebransjen i de store byene.
SA171102 Arbeidskraft , kontrakter, logistikk, støttefartøy.
AP171102 I en verden der menneskelig arbeidskraft i større grad automatiseres eller byttes ut med roboter, er det desto viktigere å tilegne seg kunnskaper som sikrer at du blir attraktiv - også i fremtiden.
VG171101 * Bidra med å skaffe arbeidskraft , ved å stille tre-fire personer til rådighet til støtte for teknikerne under byggearbeidene.
DB171101 De store tallene viser også at de som har snakket varmt om arbeidstakeres « mulighet » til å konkurrere på billig arbeidskraft eller til og med brukt begrepet som « sosial jumping » tar feil på et helt grunnleggende plan.
DN171031 I dag har eldre arbeidstagere mange fordeler som gjør dem til dyrere arbeidskraft .
AA171031 SV mener alle land har rett til å bruke egen arbeidskraft , egne bedrifter, egne arbeidslivsbestemmelser og egne miljømål for å utvikle sitt eget land.
AA171031 SV mener alle land har rett til å bruke egen arbeidskraft , egne bedrifter, egne arbeidslivsbestemmelser og egne miljømål for å utvikle sitt eget land, skriver innleggsforfatterne.
AA171031 SV er derfor imot at USA, EU og WTO skal påtvinge alle land fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft .
VG171029 Transatlantisk arbeidskraft
AP171028 Kanskje er callsenteret flyttet til et land med billigere arbeidskraft , og Leni har fulgt etter.
VG171027 I fjor bidro pensjonistene med gratis arbeidskraft verdt 25 milliarder kroner, ifølge en analyse gjort på oppdrag av Statens seniorråd.
DA171027 Frp : Norge skal i utgangspunktet dekke behovet for arbeidskraft ved å ta i bruk sin egen befolkning.
NL171025 upper der trygdeordningene ikke treffer skikkelig, noen av minstepensjonistene, narkomane og andre rusmisbrukere, og ikke minst de mange som dropper ut av videregående skole ( og de som med videregående skole ikke får læreplass i arbeidslivet fordi bedriftene i altfor stor grad bruker underbetalt arbeidskraft fra EU framfor opplæring av unge norske arbeidstakere ).
DN171025 - Vi ønsker styrket samarbeid i Europa for å hindre at fri flyt av arbeidskraft ender i useriøsitet og utnytting av arbeidstakere.
DA171025 Det er gjort nyere politiske bestemmelser som heller ikke hjelper, for eksempel om friere bruk av innleid arbeidskraft .
DA171025 - Vi ønsker styrket samarbeid i Europa for å hindre at fri flyt av arbeidskraft ender i useriøsitet og utnytting av arbeidstakere.
BT171025 brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
AP171025 Hun mener Norge derfor har et stort behov for midlertidig utsendt arbeidskraft .
AP171025 Siden ingen av byene er store nok i seg selv, så satser en på at et punkt ( beklager Moelven ) skal fylle rollen som attraksjon for høyt kvalifisert arbeidskraft til sykehuset.
AA171025 Da må kommunene sette av arbeidskraft og penger til ledelse, mens næringsdrivende leger må vise vilje til å samarbeide med kommunen. § ¶
AP171024 Fra Bergen til Stord, med sterk verftsindustri, maritim næring og tidvis stort behov for arbeidskraft , kuttes reisetid fra to timer til tre kvarter.
VG171023 Men også transportbransjen henter arbeidskraft andre steder, den arbeidskraften er billigere.
DB171023 På enda lengre sikt vil veksten i antall eldre bety økt behov for arbeidskraft og skatteinntekter.
DB171023 Det gjør de unges overgang fra skole og studier til arbeidsliv lettere, og gir arbeids- og næringslivet bedre tilgang på kvalifisert og relevant arbeidskraft .
DA171023 (... ) » « De mener at den menneskelige Arbeidskraft paa en Maade kan blive overflødiggjort af Maskinerne ? (... ) ».
DA171023 Høyesterettsdommen diskuterer også om nedbemanningen kan bryte med EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av arbeidskraft over landegrensene.
VG171022 Danskene vil importere arbeidsinnvandrere og øke pensjonsalderen for å få nok arbeidskraft .
SA171020 | Holdt ikke løftet om lokal arbeidskraft på Atlantic ¶
DN171020 Det finnes ingen bedre måte å styrke fremtidens arbeidskraft på enn investeringer i barns utvikling, trygghet og læring, sier forfatteren.
VG171019 Da hjelper vi unge inn i jobb og samfunnet får fylt et helt nødvendig behov for arbeidskraft i fremtiden.
SA171019 Dahl innrømmer at det er ingen enkel jobb å hente « gratis » utenlandsk arbeidskraft .
SA171019 Eksport av arbeidskraft er Nord-Koreas viktigste inntektskilde.
AP171019 Eksport av arbeidskraft er Nord-Koreas viktigste inntektskilde.
AP171018 Potensial for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft .
DB171017 Fri flyt av arbeidskraft i EU betyr i prinsippet at dersom du er kvalifisert til å være psykolog i Ungarn, så er du også kvalifisert i Norge, sier Lars Swanstrøm.
DN171016 Etterhvert vil bedriftene måtte begynne å overby hverandre for å få tak i arbeidskraft .
DN171016 - Det er viktig for oss å ha en stabil arbeidskraft , sier daglig leder Terje Horsevik i Sunnfjord Betong as.
DN171016 Effekten på arbeidsmarkedet i rike land kan i en viss forstand sammenlignes med masseimmigrasjon av billig arbeidskraft .
DB171016 - Fri flyt av arbeidskraft i EU betyr i prinsippet at dersom du er kvalifisert til å være psykolog i Ungarn, så er du også kvalifisert i Norge, sier Lars Swanstrøm.
AP171016 Vi trenger all den fremgangen vi kan få ved å øke produktiviteten, både i privat og offentlig sektor, sikre kompetent arbeidskraft , innovasjon, effektivisering, bedre organisering og økt bruk av teknologi.
BT171015 Datamaskiner er vår nye arbeidskraft .
AP171015 Utdanning og omskolering av voksen arbeidskraft , økt arbeidsmobilitet, og velferdsordninger for dem som ikke evner å tilpasse seg.
AA171013 Vi vet fra både Statistisk Sentralbyrå sine fremskrivninger av tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet og av NHO's kompetansebarometer at det blir mangel på arbeidskraft innenfor helse, bygg, teknologi og undervisning.
DB171012 Men mine entreprenører har stablet opp med arbeidskraft til å kunne sette i gang med NTP.
AP171012 En svært stor del av budsjettes utgifter går med til å kjøpe arbeidskraft fra statsansatte sykepleiere, politifolk, soldater og byråkrater.
AA171012 For samtidig mangler bedriftene arbeidskraft .
DN171010 I Norge beklager Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik i Klassekampen at Ap har overlatt til ytre venstre å være alene om å være kritiske til konsekvensene av fri flyt av arbeidskraft i Europa.
DA171010 Partiet fremmet også forslag for å begrense bruken av innleid arbeidskraft og sikre læreplasser til alle kvalifiserte søkere.
AA171010 Men forslagene om å begrense innleie av arbeidskraft samt å skrinlegge den nye store Viken-regionen, kunne han ikke kvittere ut på stående fot.
DN171009 I Norge beklager Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik i Klassekampen at Ap har overlatt til ytre venstre å være alene om å være kritiske til konsekvensene av fri flyt av arbeidskraft i Europa.
AP171009 Vil stramme inn bruk av innleid arbeidskraft
AP171009 I tillegg fremmer Ap et forslag om å stramme inn bruken av innleid arbeidskraft .
AP171009 Forslagene om fedrekvote, innleid arbeidskraft og læreplass er såkalte direkteforslag som det blir votert over allerede onsdag.
NL171008 Til Klassekampen peker hun på tre debatter partiet nå må ta : innvandring, klima og fri flyt av arbeidskraft .
DA171008 Det vil hjelpe oss med å bevare nødvendig arbeidskraft i NHS ( det nasjonale helsevesenet ), og i offentlig sektor, sier han.
DA171008 - SNP mener Storbritannia fortsatt bør være en del av EUs indre marked og fortsette å nyte godt av fordelene med fri flyt av arbeidskraft , heter det i en programuttalelse før partiets landsmøte i Glasgow.
AA171008 Det vil hjelpe oss med å bevare nødvendig arbeidskraft i NHS ( det nasjonale helsevesenet ), og i offentlig sektor, sier han.
AA171008 - SNP mener Storbritannia fortsatt bør være en del av EUs indre marked og fortsette å nyte godt av fordelene med fri flyt av arbeidskraft , heter det i en programuttalelse før partiets landsmøte i Glasgow.
DB171007 Andreassen tror Brexit til føre til en varig svekkelse på Storbritannias økonomi, som at det blir vanskeligere for bedrifter å handle med andre land og vanskeligere å hente arbeidskraft fra Øst-Europa.
DB171007 Horen er arbeidskraft .
NL171006 Dette fører til et stort gjennomtrekk av arbeidskraft , noe som i tillegg til guidefaglige utfordringer dette fører med seg, også er en bærekraftsutfordring.
DN171005 I tillegg til sjømat, viser APs avsløring at nordkoreansk arbeidskraft også brukes i tekstilfabrikker og hos gulvprodusenter.
DA171005 - JobLearn er en ledende aktør innen kursvirksomhet og formidling av kvalifisert arbeidskraft , hovedsakelig på oppdrag fra Nav.
AP171005 I tillegg til sjømat, viser APs avsløring at nordkoreansk arbeidskraft også brukes i tekstilfabrikker og hos gulvprodusenter.
DA171004 Etter Arbeiderpartiets mislykkede valgkamp mener nestleder Hadia Tajik at partiet må tørre å ta debattene om klima, innvandring og fri flyt av arbeidskraft .
DA171004 - Vi kan ikke la det være opp til ytterste venstre å være de eneste som er kritiske til konsekvensene av fri flyt av arbeidskraft .
AA171004 Etter Arbeiderpartiets mislykkede valgkamp mener nestleder Hadia Tajik at partiet må tørre å ta debattene om klima, innvandring og fri flyt av arbeidskraft .
AA171004 - Vi kan ikke la det være opp til ytterste venstre å være de eneste som er kritiske til konsekvensene av fri flyt av arbeidskraft .
VG171003 I streikeoppropet kreves det et forbud mot innleie av arbeidskraft i dette området, men det fremholdes at den politiske streiken ikke er rettet mot ansatte i bemanningsbransjen.
VG171003 * Profiterer på å leie ut arbeidskraft .
NL171003 Kunnskapsmiljøene i Tromsø og Bodø er de aller viktigste redskapene vi har for å motvirke et forventet underskudd på arbeidskraft .
DB170929 At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft alene, presiserer NAV.
AP170929 Samtidig er de underlagt EUs regler om konkurranse og fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.
DB170928 - Dette er en revolusjonær endring, og de største vinnerne vil være vanlige amerikanske arbeidere ettersom jobber kommer til å strømme til landet vårt, og selskaper kommer til å konkurrere om amerikansk arbeidskraft , sier Trump.
AP170928 Samtidig er de underlagt EUs regler om konkurranse og fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.
AP170928 Samtidig er de underlagt EUs regler om konkurranse og fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.
DA170927 - Dette er en revolusjonær endring, og de største vinnerne vil være vanlige amerikanske arbeidere ettersom jobber kommer til å strømme til vårt land og selskaper kommer til å konkurrere om amerikansk arbeidskraft , sa Trump.
DA170927 Men Fafo-forskeren sier at den tyske ledigheten først sank da veksten i økonomien og etterspørselen etter arbeidskraft tok seg opp.
AP170927 - Dette er en revolusjonær endring, og de største vinnerne vil være vanlige amerikanske arbeidere ettersom jobber kommer til å strømme til vårt land og selskaper kommer til å konkurrere om amerikansk arbeidskraft , sa Trump.
AA170927 - Dette er en revolusjonær endring, og de største vinnerne vil være vanlige amerikanske arbeidere ettersom jobber kommer til å strømme til vårt land og selskaper kommer til å konkurrere om amerikansk arbeidskraft , sa Trump.
AA170927 I glasskula skimter vi en hverdag med en mer slunken offentlig pengepung, tøffere klimainnsats, mangel på arbeidskraft og et skrikende behov for å bruke ressurser smartere.
DA170926 Snart vil det ikke være nok arbeidskraft til å håndtere eldreomsorgen på samme måte som i dag, fordi det samtidig med eldrebølgen blir færre ungdommer, og dermed større kamp om arbeidskraften, påpeker han.
DA170926 På denne måten vil også tilgangen til arbeidskraft øke betydelig, i og med at hver ansatt jobber flere timer, ifølge KS-direktøren.
AP170926 Israelske myndigheter argumenterer for at bruk av palestinsk arbeidskraft i Israel og i israelske bosetninger bidrar til å dempe konfliktnivået.
AP170926 Eldrebølgen treffer ikke Oslo før om 7-8 år, tilstrømmingen av arbeidskraft har vært stor, kommunenes frie inntekter er høye og prognosene for fremtidige skolebehov er lavere enn før.
AA170926 Israelske myndigheter argumenterer for at bruk av palestinsk arbeidskraft i Israel og i israelske bosetninger bidrar til å dempe konfliktnivået. ( ©NTB ) ¶
DB170923 Et visst tilsig av utenlandsk arbeidskraft er nødvendig for et dynamisk arbeidsliv der medarbeiderne kan kaste seg rundt på kort varsel og ikke er redd for - eller forhindret via avtaler - å ta i en ekstra tørn når det trengs.
SA170922 INNGANGSPARTIET : - Vi er lokalpatrioter og har brukt mye lokal arbeidskraft .
AP170922 Hun trakk frem raffinerte oljeprodukter og arbeidskraft - to punkt som var tydelig rettet mot Kina og Russland.
AP170922 Selv om britene formelt trer ut av EU i mars 2019, innebærer dette at de fortsatt vil ha fri flyt av arbeidskraft og godtar å være underlagt EUs domstol til 2021.
AP170922 Fortsatt fri flyt av arbeidskraft
AP170922 INNGANGSPARTIET : - Vi er lokalpatrioter og har brukt mye lokal arbeidskraft .
DN170920 Mange av de store kjedene har fysiske butikker i sentrumsnære områder, noe som betyr dyr arbeidskraft og plassering.
DB170919 ngen på skole økt, det har ikke vært så mange aviser i Norge siden mellomkrigstiden, kommuneøkonomien blomstrer, det investeres i vei og jernbane, Norge kom nest best ut i Europa på LHBT-rettigheter, flere kvinner jobber heltid og flere barn går i barnehage, Nord-Norge går så bra at de mangler arbeidskraft , helsekøene går ned og Norge ble kåret til verdens lykkeligste land.
DA170919 LES OGSÅ : Angriper billig arbeidskraft
AP170919 Det siste betyr også å fjerne bruken av tidsbegrenset utleie av arbeidskraft .
AA170919 Så vedkommende som har rekruttert dem, har overtrådt utlendingslovens bestemmelser om ulovlig arbeidskraft og utnyttet mennesker i en sårbar situasjon, sier Strømme til NRK.
DN170918 ¶ Fiskeforedlingsindustrien sliter med å være konkurransedyktig om norsk arbeidskraft .
DB170918 Det er ikke naivt å ta imot flyktninger når ung arbeidskraft er essensielt for å møte eldrebølgen.
NL170915 Så er det greit å minne om at da Arbeiderpartiet hadde 21 milliarder mer i skatteinntekter, vekst i økonomien og en oljepris på 120 dollar fatet, så økte faktisk sykehuskøene, det ble 15 000 flere fattige barn og hele sysselsettingsveksten fra 2008 gikk ifølge SSB til utenlandsk arbeidskraft .
DB170914 Den brasilianske kaffeindustrien benytter blant annet arbeidskraft på tvangsarbeid, arbeiderne stues sammen i brakker, må drikke av samme vannkilde som dyra, og jobber uten beskyttelse mot dødelige giftstoffer.
AA170913 Cuba har svært mye billig arbeidskraft som kunne vært viktig for amerikansk økonomi om forholdene hadde vært annerledes.
DN170912 Prisøkningen for SFO kan delvis forklares med økte driftskostnader, særlig arbeidskraft har blitt dyrere.
AA170912 Prisøkningen for SFO kan delvis forklares med økte driftskostnader, særlig arbeidskraft har blitt dyrere.
DA170911 Sektorer der fagbevegelsen har sterke tradisjoner, som industri, har tapt terreng og sektorer som byggebransjen utfordres av utenlandsk arbeidskraft .
DA170911 Sektorer der fagbevegelsen har sterke tradisjoner, som industri, har tapt terreng og sektorer som byggebransjen utfordres av utenlandsk arbeidskraft .
AA170911 Nettsamfunnet bruker både kunstig intelligens og manuell arbeidskraft i kampen mot uønsket innhold.
DN170909 Slik unngår du å ha for mye arbeidskraft i rolige perioder.
VG170908 En tilnærming er at dette tar markedet seg av, bare det finnes kapital og arbeidskraft tilgjengelig.
NL170908 Tromsbane-tilbudet vil framtvinge levering til landbaserte anlegg, med stor verdiøkning, samt behov for lokal arbeidskraft og bosetting som resultat.
NL170908 ) Kapitalisme er et økonomisk system basert på at den økonomiske virksomhet organiseres av kapitaleiere, som benytter sin kapital til å anskaffe produksjonsmidler og råvarer med mer, og til å lønne arbeidskraft ».
DN170908 Dessuten mistenker vi at de har hvitvasket penger og i perioder har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft fra personer uten arbeidstillatelse, sa politiadvokaten etter den storstilte aksjonen der 50 personer fra politiet og Arbeidstilsynet deltok.
DB170908 Det dreier seg både om bruk av ufaglærte der det skulle være faglært arbeidskraft , og om mulig urettmessig betaling.
DB170908 Polens statsminister Beata Szydlo svarte da at Polen ikke vil endre sin holdning til EUs direktiv om utenlandsk arbeidskraft .
AA170908 Dessuten mistenker vi at de har hvitvasket penger og i perioder har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft fra personer uten arbeidstillatelse, sa politiadvokaten etter den storstilte aksjonen der 50 personer fra politiet og Arbeidstilsynet deltok. ( ©NTB ) ¶
AA170908 Dessuten mistenker vi at de har hvitvasket penger og i perioder har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft fra personer uten arbeidstillatelse, sa politiadvokaten etter den storstilte aksjonen der 50 personer fra politiet og Arbeidstilsynet deltok. ( ©NTB ) ¶
DB170907 - I tillegg blir det jo brukt arbeidskraft internt som er vanskelig å regne på.
DB170906 Tyrkisk arbeidskraft ville oversvømme det indre markedet.
AA170906 Dessuten mistenker vi at de har hvitvasket penger og i perioder har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft fra personer uten arbeidstillatelse, sier politiadvokaten.
AP170905 Økt tilstrømming av arbeidskraft fra dem som blir overflødige i det midtre sjiktet er trolig en viktig forklaring.
AP170905 Utviklingen har ikke gjort arbeidskraft overflødig.
AP170905 Studier basert på amerikanske data viser at denne prosessen har gitt økt etterspørsel etter både lav- og høykvalifisert arbeidskraft , mens sysselsetting i den midtre gruppen har falt.
AP170905 Men en ting blir annerledes, tilbudet av arbeidskraft vil ikke vokse som før.
AP170905 Med en utdannet og fleksibel arbeidsstyrke blir det lettere å møte etterspørsel etter arbeidskraft som er i stand til å dra nytte av den nye teknologien.
AP170905 Mangel på arbeidskraft kan bli en stor utfordring.
AP170905 Lønnsnivået til høyt kvalifisert arbeidskraft øker dels fordi det er begrenset tilgang på denne typen arbeidskraft , men også fordi verdien av dere arbeidsinnsats ofte øker med ny teknologi.
AP170905 Lønnsnivået til høyt kvalifisert arbeidskraft øker dels fordi det er begrenset tilgang på denne typen arbeidskraft, men også fordi verdien av dere arbeidsinnsats ofte øker med ny teknologi.
AP170905 Etterspørselen etter arbeidskraft øker dermed i sektorer hvor produksjonen ikke effektiviseres.
VG170904 Bedriftene i Nordland forteller at de trenger mer kompetent arbeidskraft .
DA170904 - Nav har alltid tilgjengelig arbeidskraft til praksisplass.
AA170903 Utkast til plan sier : « Legge til rette for at arbeidslivet får tilgang på kvalifisert arbeidskraft ».
DN170902 Han er dessuten tiltalt for å ha brukt seks personer som ikke hadde lovlig opphold i Norge som arbeidskraft .
AA170902 Han er dessuten tiltalt for å ha brukt seks personer som ikke hadde lovlig opphold i Norge som arbeidskraft .
AP170831 Det at vi skal betale til budsjettet og godta fri flyt av arbeidskraft uten å ha noen påvirkning, er en « non starter », sier Rahman.
AA170831 Vi vil ta kampen mot sosial dumping, innleid arbeidskraft , nulltimerskontrakter og usosiale skattekutt, og vi vil prioritere omfordeling og velferd.
DN170829 ¶ Noe av forskjellen ser ut til å skyldes at omsetningsveksten i næringer med lav arbeidsproduktivitet, som pleie- og omsorgstjenester, personlig tjenesteyting og utleie av arbeidskraft , har vært sterkere enn omsetningsveksten i næringer med høyt arbeidsproduktivitet, som industrien, sier forfatteren.
DB170829 Her spurte han etter arbeidskraft til « kommunen » sin.
NL170828 I distriktene bør arbeidskraft og ressurser primært brukes til å yte tjenester, ikke til å administrere.
NL170828 Det er de unge som skal stå for arbeidskraft og den største andelen av skatteinntektene.
DN170828 Ifølge NHO-barometeret øker bedriftenes behov for utdannede håndverkere og ingeniører, mens etterspørselen etter ufaglært arbeidskraft daler.
DN170828 - Det er veldig positivt at bedriftene svarer at en motivasjon for automatisering og digitalisering er å frigjøre arbeidskraft til å gjøre andre oppgaver i bedriften.
DB170828 Likevel økte sykehuskøene, det ble 15 000 flere fattige barn og hele sysselsettingsveksten fra 2008 gikk ifølge SSB til utenlandsk arbeidskraft .
DB170828 Det er bruk av ny teknologi og å frigjøre arbeidskraft til nye oppgaver som har gitt oss den økonomiske veksten og velferdsutviklingen vi har sett siden 1900-tallet.
AP170827 Det britiske arbeiderpartiet kan godta fortsatt britisk medlemskap i EUs indre marked, og dermed akseptere fri bevegelse av arbeidskraft , varer, tjenester og kapital i en overgangsperiode.
DB170826 Derfor, mener hylekoret, må denne stakkaren stoppes, slik at han ikke tilbyr sin arbeidskraft til denne lave lønnen.
DB170826 Bernander definerte sarkastisk « såkalt sosial dumping » som « faren for at arbeidstagere fra europeiske lavkostland skulle kunne ta arbeid her til gunstigere betingelser enn norsk arbeidskraft kan tilby ».
DA170825 Å beskytte lokal arbeidskraft mot konkurranse fra land som Polen, var et viktig løfte under presidentvalgkampen.
DA170825 | Angriper billig arbeidskraft
DA170825 Onsdag søkte Macron støtte fra regjeringssjefene i Østerrike, Tsjekkia og Slovakia for strengere EU-regler som skal bremse eksporten av billig arbeidskraft fra Øst- og Sentral-Europa til rikere naboer i vest.
DA170825 Han går til angrep på en av pilarene i EU, fri flyt av arbeidskraft , for å bekjempe konkurransen fra lavtlønte arbeidere.
DA170825 Emmanuel Macron vil kutte strømmen av billig arbeidskraft fra land som Polen.
DA170825 Emmanuel Macron ( 39 ) vil bekjempe konkurranse fra lavtlønt arbeidskraft .
DA170825 Det gjør at de utenlandske arbeiderne blir billigere enn lokal arbeidskraft .
DA170825 Bremse billig arbeidskraft
DA170825 * Bekjempe juks med arbeidskraft fra andre EU-land, og få til et bedre samarbeid om bekjempelse av dette.
AA170825 Polens statsminister Beata Szydlo svarte da at Polen ikke vil endre sin holdning til EUs direktiv om utenlandsk arbeidskraft .
VG170824 Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er ikke ulovlig i Norge, men det kreves at sentrale punkter er oppfylt : ¶
DA170824 Over mange år har Skau sett en stadig større andel innleid arbeidskraft på norske byggeplasser gå på bekostning av faste ansettelser.
DA170824 For at et firma skal kunne bruke en stor andel innleid arbeidskraft må de tillitsvalgte i bedriften gi grønt lys.
AP170824 Haugland liker å se på volumveksten i eksporten fordi det forteller noe om etterspørselen etter arbeidskraft .
AA170824 Han sier redusert etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft og økt krav til utdanning er en trend man har sett lenge.
AA170824 De har havnet i en dobbel skvis ved at teknologiske endringer gjør etterspørselen etter slik arbeidskraft mindre.
DN170823 Macron viste til at bemanningsselskaper i lavkostland i EU sender midlertidig arbeidskraft til andre land i unionen, som kan nyte godt av rause sosiale ordninger der, mens selskapene de er ansatt i, skatter til hjemlandet.
DN170823 Frankrikes president Emmanuel Macron vil ha slutt på helt fri flyt av arbeidskraft innen EU og hevder at det er « et svik mot den europeiske ånd ».
DN170823 Ifølge Lurås skal avisen basere seg på mye frivillig arbeidskraft .
DN170823 Baserer seg på mye frivillig arbeidskraft
AA170823 Macron viste til at bemanningsselskaper i lavkostland i EU sender midlertidig arbeidskraft til andre land i unionen, som kan nyte godt av rause sosiale ordninger der, mens selskapene de er ansatt i, skatter til hjemlandet.
AA170823 Frankrikes president Emmanuel Macron vil ha slutt på helt fri flyt av arbeidskraft innen EU og hevder at det er « et svik mot den europeiske ånd ».
AA170823 Ifølge Lurås skal avisen basere seg på mye frivillig arbeidskraft . ( ©NTB ) ¶
DB170822 En viktig del av bakteppet er at vi ellers ville hatt underskudd på arbeidskraft i flere av disse bransjene, så etterspørselen har vært stor.
AP170822 De er billig - eller til og med gratis - arbeidskraft .
AP170822 Støre avviser at han har brukt svart arbeidskraft .
NL170821 Flere av bygdene mangler arbeidskraft , og tilflytting, husbygging og barnehager og skoler drives og fornyes.
AP170821 Samtidig er de underlagt EUs regler om konkurranse og fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.
AP170821 Samtidig er de underlagt EUs regler om konkurranse og fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.
AP170821 De har rett og slett ikke den verktøykassen som trengs for å møte den nye situasjonen som har oppstått med tilstrømning av billig arbeidskraft etter EU-utvidelsen.
DA170820 Når Stavanger ønsker å beholde og tiltrekke høyt utdannet arbeidskraft , må vi bare anerkjenne at kultur vil få en sentral rolle.
DA170818 Denne uka gjester han Østerrike, Romania og Bulgaria for å diskutere konkurransen øst-europeiske arbeidere utgjør mot fransk arbeidskraft , et brennhett tema i EU, som Macron ønsker å reformere.
VG170817 Vil ditt parti sørge for en helhetlig næringsrettet utdanningsplan som gir industrien tilgang på kompetent arbeidskraft ? 5.
VG170817 Uten menneskelig kompetanse og arbeidskraft kan ikke de norske naturressursene finnes, foredles og eksporteres.
VG170817 Tilgang på kompetent arbeidskraft
VG170817 - Vi mener også at det er viktig å sørge for nye arealer, midler til teknologiutvikling og lavere klimautslipp, og sørge for kompetent arbeidskraft slik at vi beholder arbeidsplasser i næringen.
DN170816 Han påpeker imidlertid at lønningene ikke følger den sterke etterspørselen etter arbeidskraft .
AA170816 Han påpeker imidlertid at lønningene ikke følger den sterke etterspørselen etter arbeidskraft .
VG170815 Den gir oss alle rettigheter, som arbeidstaker, student, pensjonist og turist i tillegg til å gi norsk næringsliv verdifull arbeidskraft .
AP170815 I fagforeningskretser er forklaringen et stadig dårligere organisert arbeidsliv og EØS-utvidelsen på starten av 2000-tallet, kombinert med politiske grep som for eksempel økt adgang til innleie av arbeidskraft .
AP170815 Det har vært svart arbeidskraft og dårlig kontroll, hvitvasking og sosial dumping, estlendere som tjener 40 kroner timen og løsarbeiderkontrakter.
AA170815 Derfor er det overraskende og nedslående at forslaget til rammeplan synes å være mer opptatt av at opplæringen i grunnskolen må « legge til rette for at arbeidslivet får tilgang på kvalifisert arbeidskraft », som det heter, enn et mer helhetlig perspektiv på læring og dannelse.
DN170814 ¶ Rett tilgang til arbeidskraft gjør det norske arbeidsmarkedet mer fleksibelt.
DN170814 Bedrifter får lettere tak i arbeidskraft når de trenger det, enten de skal jobbe i åkeren eller i oljen.
DA170814 Sektorer der fagbevegelsen har sterke tradisjone, som industri, har tapt terreng og sektorer som byggebransjen utfordres av utenlandsk arbeidskraft .
DA170814 Behovet for arbeidskraft vokste i samme takt.
DA170814 Sektorer der fagbevegelsen har sterke tradisjone, som industri, har tapt terreng og sektorer som byggebransjen utfordres av utenlandsk arbeidskraft .
DN170811 Aftenposten : Norge taper milliarder på feildisponert arbeidskraft
DN170811 | Aftenposten : Norge taper milliarder på feildisponert arbeidskraft
DN170811 A-magasinet har ut ifra denne informasjonen kommet fram til at det utgjør over fem milliarder kroner årlig for de 28.000 innvandrerne som regnes som overkvalifisert arbeidskraft .
NL170810 Her i fylket er arbeidsledigheten så lav, ( 1,8 prosent ) at NAV uttrykker bekymring for at dette gjør at man ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft .
AP170810 Hagelien trekker frem mangel på norsk arbeidskraft som en av grunnene til bransjens fremvekst.
AP170810 - Det som er på det rene er at mange prosjekter ikke kunne vært gjennomført uten tilførsel av arbeidskraft fra bemanningsbransjen.
AA170810 Veier og kollektivtransport bidrar til å skape velfungerende regioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.
DN170809 Regjeringen har gjort tiltak for å lukke gapet mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft innen IKT-sikkerhet.
DB170809 Bygg og anlegg er blant bransjene med størst etterspørsel etter arbeidskraft .
DB170809 Innenriksminister Amber Rudd, som lik May og Hammond var mot utmelding, sier næringslivet skal få den arbeidskraft de trenger fra EU, og alt EU-borgerne i øyriket trenger å gjøre er å registrere seg.
AA170809 Regjeringen har gjort tiltak for å lukke gapet mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft innen IKT-sikkerhet.
AP170808 Lærermangelen vil øke, og bruken av ufaglærte arbeidskraft i skolen vil øke, sier Tyvand.
AA170808 Lærermangelen vil øke, og bruken av ufaglærte arbeidskraft i skolen vil øke, sier Tyvand.
DA170806 Det frigir arbeidskraft og vi kan fokusere mer på komplekse oppgaver, ifølge Ekeland.
DA170806 - Unge utenfor arbeidslivet vil være en form for sløsing med ressurser og et tap av potensielt produktiv arbeidskraft , sier Strand.
DA170806 - Det må jobbes for at arbeidsgivere skal ønske å ta inn arbeidskraft som ikke alltid har en perfekt CV.
DA170806 Det frigir arbeidskraft og vi kan fokusere mer på komplekse oppgaver, ifølge Ekeland.
DA170806 - Unge utenfor arbeidslivet vil være en form for sløsing med ressurser og et tap av potensielt produktiv arbeidskraft , sier Strand.
DA170806 - Det må jobbes for at arbeidsgivere skal ønske å ta inn arbeidskraft som ikke alltid har en perfekt CV.
DB170804 Høyre-folk som jobber i næringslivet i Sør-Trøndelag er livredde for dette, fordi de innser at de vil kunne miste viktig arbeidskraft , sier fylkesordføreren.
AA170804 - Dette skulle bidra til å dra avgangsalderen i fylket ned, men vi er likevel på topp, sier Henden, som blant annet roser bedriftene for å legge til rette for voksen arbeidskraft .
VG170803 70 prosent som tar utdanningen i nord blir værende i landsdelen og vi trenger høyt utdannet arbeidskraft i tiden fremover, sier Jakobsen.
DB170803 Olsen, nok en anledning til å hente inn ny arbeidskraft .
VG170802 Av LTP kommer det også frem at « bruk av sivil arbeidskraft i Forsvaret i væpnet konflikt må være i samsvar med distinksjonsprinsippet ».
DB170802 Danwatch kan dokumentere at den brasilianske kaffeindustrien benytter arbeidskraft på tvangsarbeid, at arbeiderne stues sammen i brakker, må drikke av samme vannkilde som dyra, og jobber uten beskyttelse mot dødelige giftstoffer.
NL170801 De øvrige grunneierne på øya er selvsagt med og bidrar økonomisk og med arbeidskraft , men å ruste opp en kai er for tiden en dyr affære, og det trengs sårt at flere er med på laget.
AP170801 Dette frigjorde arbeidskraft til utvikling av nye produkter og tjenester, men for mange var « frigjort arbeidskraft » bare et annet ord for arbeidsledighet.
AP170801 Dette frigjorde arbeidskraft til utvikling av nye produkter og tjenester, men for mange var « frigjort arbeidskraft » bare et annet ord for arbeidsledighet.
DB170731 Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Håkon Randgaard Mikalsen, tror forslaget kan avhjelpe problemet med for få studentboliger, men understreker at det er viktig at ikke studentene utnyttes som billig arbeidskraft .
DA170731 Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Håkon Randgaard Mikalsen, tror forslaget kan avhjelpe problemet med for få studentboliger, men understreker at det er viktig at ikke studentene utnyttes som billig arbeidskraft .
AP170731 Det har utviklet seg en svart økonomi i tilknytning til reiselivet, med billig arbeidskraft fra hovedsakelig Øst-Europa.
AA170731 Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Håkon Randgaard Mikalsen, tror forslaget kan avhjelpe problemet med for få studentboliger, men understreker at det er viktig at ikke studentene utnyttes som billig arbeidskraft .
AA170725 Behovet for arbeidskraft innen fagarbeid er stort.
NL170724 Hvordan de greide det, ingeniørene og sluskene, uten andre hjelpemidler enn egen arbeidskraft , hest og kjerre ?
DA170720 termin i 2011 da mannen var styreleder og daglig leder i et firma som drev med utleie av arbeidskraft .
DA170720 Så det kommer til å være stort behov for kvalifisert arbeidskraft .
DA170720 Så det kommer til å være stort behov for kvalifisert arbeidskraft .
VG170717 Mange av de manuelle yrkene er i ferd med å forsvinne eller erstattes av utenlandsk arbeidskraft .
DB170717 Ikke utnytt sårbar arbeidskraft : Fordi piratkopier ofte blir produsert ulovlig i den svarte økonomien, finnes ingen kontroll av arbeidsforholdene der piratkopiene lages.
AP170715 - Først og fremst er det arbeidsgivers ansvar å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft .
AP170714 De tvangsmobiliserte arbeidskraft og benyttet både sivile tvangsarbeidere og krigsfanger fra Sovjetunionen og andre land i Øst-Europa.
AP170713 Vi har snakket om eldrebølgen og behovet for å stå i jobb lenger, og vi har bekymret oss for en fremtidig mangel på arbeidskraft i pleie og omsorg.
DB170712 Norge har ikke verdens billigste arbeidskraft og vi er ikke det landet hvor vi jobber de lengste dagene.
DA170712 I tillegg til de vanlige argumentene, om fosterets juridiske rettigheter, begynte han å argumentere med at det fødes for få barn i Norge, og viste til at vi blant annet trenger arbeidskraft fra Polen.
AP170712 Den gir fri flyt av arbeidskraft mellom mer enn 30 land.
VG170710 Samtidig fører lavlønnskonkurransen til at arbeidsgivere velger billig og fleksibel arbeidskraft fra Øst-Europa fremfor norske fagarbeidere, sier Haakestad.
VG170710 I slike jobber er det derimot enklere for utenlandsk arbeidskraft å konkurrere.
DB170710 Og spesielt narkotikakriminalitet ; ingen annen bransje har så store inntekter, og så stort behov for ukvalifisert arbeidskraft .
VG170709 Dermed mister arbeidslivet verdifull kompetanse og arbeidskraft .
VG170708 - Isteden må vi basere på oss på regjeringens program for gjestearbeidere for å få dekket vårt behov for arbeidskraft , forklarer Sarah M.
DN170708 Allmenngjøring av tariffavtaler er et av flere virkemidler for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.
DN170708 - Kjerneformålet med allmenngjøring er jo å forhindre sosial dumping av utenlandsk arbeidskraft .
DA170705 - Dette er områder som har høy grad av utflytting og trenger all arbeidskraft de kan få.
DN170704 Saken førte til en debatt om hvorvidt au pair-ordningen, som er ment som kulturutveksling, bare fungerer som billig arbeidskraft for høytlønnede nordmenn.
VG170703 Norge er avhengig av utenlandsk arbeidskraft , som de nevnte polske mennene.
VG170703 De fleste av oss vet ikke hva det vil si å få sine menneskerettigheter brutt for andres raske fortjeneste og billig arbeidskraft .
AP170703 Omstillingen fra oljevirksomhet til andre næringer vil innebære at arbeidskraft flyttes fra den mest lønnsomme bransjen akkurat nå til andre bransjer.
AP170703 Med « indirekte sysselsatte » menes jobber som stammer fra næringens etterspørsel av varer og tjenester innenfor varehandel, IKT, utleie av arbeidskraft og maskiner, hotell- og restaurantbransjen, samt bistand innenfor jus og regnskap.
AP170703 Ansatte i det private næringslivet på land skaper verdier fra bunnen av ved å bruke kapital og arbeidskraft .
AP170703 Omstillingen fra oljevirksomhet til andre næringer vil innebære at arbeidskraft flyttes fra den mest lønnsomme bransjen akkurat nå til andre bransjer.
AP170703 Med « indirekte sysselsatte » menes jobber som stammer fra næringens etterspørsel av varer og tjenester innenfor varehandel, IKT, utleie av arbeidskraft og maskiner, hotell- og restaurantbransjen, samt bistand innenfor jus og regnskap.
AP170703 Ansatte i det private næringslivet på land skaper verdier fra bunnen av ved å bruke kapital og arbeidskraft .
AA170703 Lavere avgifter vil bli investert i arbeidskraft eller driftsmidler, sier Nome og dermed avviser også han at forslaget vil kunne føre til billigere øl.
VG170701 Tilgang til arbeidstillatelser er en av de største utfordringene, og flere rapporter har avdekket at syrisk arbeidskraft utnyttes i blant annet klesindustrien.
VG170629 LO og Ap har tidligere tordnet mot løsarbeidersamfunnet og lovløse tilstander i norsk bygge- og anleggsbransje, med økende og omfattende bruk av innleid arbeidskraft og hvor arbeidere ikke får lønn mellom ulike jobber.
VG170629 FORESLÅR LOVENDRINGER : Arbeidsminister Anniken Hauglie vil stramme kraftig inn reglene for utleie av arbeidskraft i byggesektoren og sender et forslag på høring ut nå med sikte på å fremme lovendringer til høsten.
VG170629 Enten skal man ha faste ansatte eller formidle arbeidskraft .
VG170629 Arbeidere må ha en stillingsprosent og det skal være et tak for innleie av arbeidskraft .
NL170629 Fagmiljøet ved det juridiske fakultet utdanner ikke bare viktig arbeidskraft til landsdelen.
DN170629 Saken har allerede ført til gnisninger mellom Frankrike og østlige land som Polen, som insisterer på fri flyt av arbeidskraft i det indre markedet.
DN170629 Han vil ha langt strengere tiltak for å beskytte franske arbeidere fra billig arbeidskraft fra øst.
DN170629 Fra østeuropeisk side må vi forstå at fri flyt av arbeidskraft , noe som er en hjørnestein i EU, må balanseres mot frykten for en svekking av arbeidsforholdene og velferdsgodene.
BT170628 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft , sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AA170628 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft , sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AA170628 Innbetalingene til fondet bør være høye nok til å sikre at bedrifter som bidrar til å utdanne framtidens arbeidskraft , får en tilstrekkelig kompensasjon, men ikke høyere.
DN170627 - Vi ser ennå ikke et tegn til at mangel på kvalifisert arbeidskraft er et hinder.
DB170627 Nå åpner =Oslo kaffebar i Oslo hvor de skal ha arbeidskraft fra gatemiljøet i Oslo.
DA170627 Økt profitt til eierne skapes også ved at man har flere barn per ansatt, lengre åpningstid uten flere ansatte, mindre bruk av faglært arbeidskraft , lav bemanning eller at man ikke setter inn vikar ved fravær.
AP170627 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft , sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
VG170625 Forslaget kommer bare halvannen uke etter at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie lovet å sende ut flere forslag på høring som skulle sikre et tak for innleie av arbeidskraft , og hindre at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag.
VG170625 Da blir man kvitt ordningen med at enkelte leier inn arbeidskraft til oppdragene, og baserer virksomheten på den måten.
AP170625 Han ser heller på ny teknologi som veien til å få stadig mer ut av arbeidskraft og kapital.
AP170625 Han ser heller på ny teknologi som veien til å få stadig mer ut av arbeidskraft og kapital.
BT170624 Også av hensyn til tilgang på kompetent arbeidskraft må ressursene brukes mer effektivt.
DA170623 Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, har gått gjennom bruken av ufaglært arbeidskraft på Vålandstunet sykehjem.
DA170623 Fredrikstad holder byen ren ved hjelp av arbeidskraft som ellers ikke er arbeidsdyktig.
SA170622 Norske redere sparer store utgifter på å benytte seg av billig utenlandsk arbeidskraft framfor norske sjøfolk.
AP170619 Hun vil ut av det indre marked, ut av tollunionen og gjøre slutt på den frie flyten av arbeidskraft fra EU til Storbritannia.
AP170619 Om man skal beregne kostnadene for samfunnet tar man gjerne med helsetjenestekostnader og produksjonstap ( tapt arbeidskraft ).
VG170618 De stadig større bistandsbudsjettene legger beslag på en stadig større del av Utenriksdepartementets arbeidskraft .
VG170616 Reglene om fri bevegelse av arbeidskraft i EØS gir i dag jobbmuligheter til 10 millioner mennesker.
VG170616 Fri bevegelse av arbeidskraft er en av grunnpilarene i EU, og en av de fire frihetene innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som Norge fra 1994 har vært en del av gjennom EØS-avtalen.
VG170616 Dermed fører allmenngjøring av denne typen ordninger til at det fort blir betydelig dyrere å bruke utenlandsk arbeidskraft enn norsk, som allerede i utgangspunktet har konkurransefortrinn.
DA170616 * 17 dødsfall under byggingen av VM-arenaene og rå utnyttelse av arbeidskraft .
VG170615 Selv om det norske arbeidslivet i det store og hele er seriøst, ser vi at bruken av innleid arbeidskraft og såkalte nulltimerskontrakter øker i noen bransjer - særlig innen bygg og anlegg.
DA170615 Men den er bygget på billig arbeidskraft .
DA170615 Men den er bygget på billig arbeidskraft .
VG170614 I det russiske tilfellet kan problemer med rasisme, diskriminering av homofile og korrupsjonsanklager legges til listen, samt avsløringen av hvordan nordkoreansk arbeidskraft er blitt brukt til stadionbygging, med slavelignende vilkår.
NL170614 Slik vekst er et samfunnsmessig sunnhetstegn, der tilgang på kvalifisert arbeidskraft er essensielt. it : forum Bodø sin påstand er at vi har bidratt til at UiT sine dataingeniørstudenter i Bodø er landets mest bortskjemte studenter, med positiv undertone.
NL170613 Fagmiljøet ved universitetet i Tromsø utdanner ikke bare viktig arbeidskraft til landsdelen.
DN170613 Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft
DB170613 Stor lønnsvekst i offentlig sektor trakk arbeidskraft vekk fra privat verdiskapning.
VG170612 TAR GREP OM BYGGEPLASSENE : Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) vil stramme kraftig inn reglene for utleie av arbeidskraft i byggesektoren og blant annet sette prosenttak på hvor mange som skal kunne leies inn.
VG170612 LO og Ap har tordnet mot løsarbeidersamfunnet og lovløse tilstander i norsk bygge- og anleggsbransje, med økende og omfattende bruk av innleid arbeidskraft og hvor arbeidere ikke får lønn mellom ulike jobber.
VG170612 Jeg ønsker å foreslå at det innføres en kvote ; at innleid arbeidskraft i den enkelte virksomhet begrenses til en gitt prosentandel, og at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
VG170612 Jeg ønsker å foreslå at det innføres en kvote ; at innleid arbeidskraft i den enkelte virksomhet begrenses til en gitt prosentandel, og at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
VG170612 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ha et tak for innleie av arbeidskraft .
VG170612 - Men i enkelte bransjer, særlig i byggenæringen, øker bruken av innleid arbeidskraft .
VG170612 Mandag varslet Hauglie kamp mot nulltimerskontrakter og innleie av arbeidskraft , og sa at hun vil endre loven for å hindre at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag.
SA170612 | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft
SA170612 Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10 - 15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.
NL170612 Samtidig vet vi at utdanningsinstitusjoner i landsdelen styrt fra landsdelen er viktige for å sikre arbeidskraft til næringsliv og offentlig virksomhet i nord.
DN170612 | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft
DN170612 Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10 - 15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.
DN170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
DN170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
DA170612 | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft
DA170612 Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10 - 15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.
DA170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
DA170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
AA170612 | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft
AA170612 Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10 - 15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.
AA170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
AA170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
VG170611 De er bare noe få tilpasninger unna meget dyktig arbeidskraft .
DN170608 - Og Norge har et unikt utgangspunkt med alt fra politisk stabilitet til god tilgang på miljøvennlig kraft og stabil arbeidskraft .
BT170608 Sudan er et av mange utviklingsland som mister kompetent arbeidskraft .
AP170608 Den konservative regjeringen tok i utgangspunktet til orde for en « hard Brexit » der de går ut av de indre marked, EUs tollunion og gjør slutt på fri flyt av arbeidskraft .
AP170608 Den konservative regjeringen tok i utgangspunktet til orde for en « hard Brexit » der de går ut av de indre marked, EUs tollunion og gjør slutt på fri flyt av arbeidskraft .
AP170608 Den konservative regjeringen tok i utgangspunktet til orde for en « hard Brexit » der de går ut av de indre marked, EUs tollunion og gjør slutt på fri flyt av arbeidskraft .
VG170607 Inntil hun ble arrestert i sitt hjem i delstaten Georgia forrige uke, jobbet hun i Pluribus International Corporation, et selskap som solgte arbeidskraft og tjenester til amerikansk etterretning.
NL170607 ( En riktigere betegnelse burde jo være arbeidsselgere, Vi TAR absolutt ikke noe arbeid, vi SELGER vår arbeidskraft ) Og hva er viktig for denne delen av befolkningen ?
DB170607 Den legger til rette for at vi kan ta i bruk eldres kompetanse og arbeidskraft på en bedre måte.
AP170607 Samtidig tar hun til orde for et klart og tydelig brudd med EU og lover å jobbe for betydelige kutt i innvandringen, blant annet ved å stoppe fri flyt av arbeidskraft fra EU.
AP170607 Det er nemlig bare noen uker siden han møtte opp hos de konservative og tilbød dem sin arbeidskraft i stedet.
VG170606 Fillipinene skal nå ha midlertidig stanset å sende arbeidskraft til det krise rammede landet.
DB170606 Der vil Støre bli konfrontert med forholdene på byggeprosjektet på Ensjø - hvor partilederen har benyttet uorganisert arbeidskraft , tariffløse bedrifter, og « løsarbeidere » stikk i strid med egen politikk.
DA170606 I industrisoner som dem i Jordan tilbys jobber med lav eller medium kraft til arbeidskraft , med lange og repetitive arbeidsdager.
DA170606 Det har tidligere vært ulovlig å gi syriske flyktninger arbeidstillatelse i Jordan, blant annet for å unngå å konkurrere med lokal arbeidskraft .
DA170606 - Det er mange som virkelig spekulerer på å ta inn svart arbeidskraft , sier han til Dagsavisen Fremtiden, som han tar imot på sitt kontor i Folkets Hus i Drammen.
AP170605 De 30 landene, 27 EU-land og tre EFTA-land, som dette vil omfatte etter britenes uttreden, vil fortsatt være et område med fri flyt av arbeidskraft , varer, kapital og tjenester.
NL170604 Ved sølvgruvene på Svensk side i Nasafjellet, oppstart i 1634, var det bare tysk arbeidskraft .
AA170602 Men hva er egentlig mest fornuftig av å ta veivalg utifrå « samfunnets behov for fremtidig arbeidskraft », eller å velge noe man føler både mestring, glede og engasjement for ?
AA170602 Det er mange gode grunner til å stimulere flere ungdommer til å satse på yrkesfag, for å møte behovet for arbeidskraft og kompetanse i tiden som kommer.
BT170601 Vi ønsker ikke at ordningen skal omgjøres til arbeidsinnvandring for ufaglært arbeidskraft .
BT170601 Vi mener det er gode grunner for at reglene i husarbeidsforskriften til Arbeidsmiljøloven innarbeides i regelverket for au pairer for den tiden au pairene arbeider, men vi ønsker ikke å omgjøre ordningen til en ordning for arbeidsinnvandring for ufaglært arbeidskraft .
VG170531 - Selve ordningen må gjennomgås slik at den blir det den var ment å være, og ikke en ordning med billig arbeidskraft for folk flest som trenger hjelp i huset, understreker Geir Jørgen Bekkevold.
DB170531 Færre kvinner hadde kunnet delta i arbeidslivet i heltid, og dermed hadde vi hatt mindre arbeidskraft til både privat og offentlig sektor.
BT170531 BILLIG ARBEIDSKRAFT : Kulturkriteriet er et lett gjennomskuelig dekke for en ordning som mest av alt handler om å skaffe norske familier billig hushjelp, mener BT.
DN170530 Det er stor mangel på arbeidskraft i Japan, til tross for at 800.000 har inntatt arbeidslivet det siste året.
DN170530 Det er mangel på arbeidskraft , men lønningene øker ikke.
DA170530 Det heter import av underbetalt og lett utnyttelig arbeidskraft .
DA170530 Hadde vi ikke hatt så stor tilgang på utenlandsk arbeidskraft , hadde vi måttet prioritere annerledes for å bygge og holde landet i gang sjøl, sier Krogstad.
DA170530 - Jeg tror det er viktig for ethvert land, både for å bygge landet og holde det i drift, å ikke bare satse på en konstant tilførsel av arbeidskraft utenfra.
DA170530 - Hvis du fyller opp en byggeplass med utenlandsk billig arbeidskraft fra bemanningsbyråene, så gjør du det i stedet for å utdanne neste generasjons bygningsarbeidere, hevder Andersen, som denne våren har lest Jonas Bals` bok med stor interesse.
DA170530 - Det at vi har hatt så gode oljeinntekter og så god tilgang på utenlandsk arbeidskraft , har ført til at vi har tillatt en overakademisering her i landet, mener Krogstad.
AP170530 Hun har signalisert at hun vil prioritere å stanse fri flyt av arbeidskraft fra EU ettersom hun mener at dette var et viktig signal fra det britiske folk.
AA170530 Dette er også viktig for oppdrettsselskapene for at de skal kunne tiltrekke seg god arbeidskraft og utvikle seg videre.
DA170529 Selskapet har drevet med utleie av arbeidskraft innenfor flere håndverkerbransjer og har jobbet mot prosjekter.
DA170529 Sykepleieren Linda Krüger varslet Fylkesmannen om det hun mener er alvorlige forhold i bruk av ufaglært arbeidskraft på Vålandstunet sykehjem.
AP170528 Økt innvandring av arbeidskraft med lav utdanning og aldring av arbeidsstyrken gir lavere vekst i produktiviteten ¶
AP170528 Etterkrigstidens overflytting av arbeidskraft fra landbruk til industri er det klassiske eksempelet på en endret ressursbruk som har økt produktiviteten.
NL170523 Kystflåten bruker mer arbeidskraft pr. kilo fanget fisk enn trålerne.
AA170523 | - Vi trenger arbeidskraft på Fosen !
VG170522 Sterke faktorer gjør at folk trekkes til Europa og Vesten : flukt fra forfølgelse, fattigdom og konflikter, koblet med Vestens behov for arbeidskraft til å fylle på der folketallet synker.
AP170522 Operaen i Bjørvika og Konserthuset i Stavanger er også reist blant annet ved hjelp av underbetalt utenlandsk arbeidskraft .
AP170521 Da kan ikke Norge låse så mye arbeidskraft , eller andel av privat og offentlig økonomi i en solnedgangsnæring, argumenteres det.
AP170521 Da kan ikke Norge låse så mye arbeidskraft , eller andel av privat og offentlig økonomi i en solnedgangsnæring, argumenteres det.
DA170520 En fersk rapport fra byggmiljøene i Oslo og Akershus viser at 40 prosent av byggeplassene har innleid arbeidskraft , og 80 prosent av disse jobber ulovlig.
BT170519 STENGES UTE : Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraft , skriver innsenderen.
NL170518 Men det trengs flere mennesker, mer arbeidskraft .
DA170518 Gjennom en sterkt voksende bemanningsbransje ser vi at mange bransjer endrer fokus fra innovasjon til lavkost, hvor billig arbeidskraft uten faste ansettelser er viktigere enn kvalitet.
NL170516 EØS-avtalen innskrenker våre folkevalgtes valg, og forplikter dem til å følge en nyliberalistiske frihandelspolitikken med sin fire « friheter » : Fri bevegelse av arbeidskraft , kapital, varer og tjenester.
DB170516 Hun sier videre at i en tid hvor det er mange ledige i en del av landet og etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler, er det viktig å minne om at dagpengemottakere må være villig til å flytte eller pendle for ta arbeid der det finnes arbeid.
DB170516 - Vi støtter ikke svart arbeidskraft , og prøver å være så transparente som mulig.
VG170512 Vår største felles utfordring fremover, er å sikre nok arbeidskraft til både økonomisk verdiskapning og velferdstjenester, samtidig som vi reduserer belastningen på miljøet.
VG170512 Fremover trenger vi uansett så mye arbeidskraft for å sikre økonomisk verdiskapning i privat sektor og offentlige velferdstjenester i verdensklasse, at vi alle må belage oss på å jobbe både mer og lenger.
VG170512 - Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er i enkelte bransjer i ferd med å utkonkurrere faste ansettelser, heter det i LOs nye handlingsprogram.
SA170512 Det kan med tyngde hevdes at å bruke utenlandsk arbeidskraft for å realisere verdiene i Oljefondet er etisk riktig.
DB170512 - Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er i enkelte bransjer i ferd med å utkonkurrere faste ansettelser, heter det i LOs nye handlingsprogram.
VG170511 - Da vil jeg si at jeg er betinget pessimist : Strømmen av billig utenlands arbeidskraft fortsetter og vil fortsette.
VG170510 Ifølge utredningen til Agenda er det mulig « å forby innleie av arbeidskraft i svært utsatte bransjer ».
VG170510 - Fri flyt av arbeidskraft er en bærebjelke i EU og i EØS-avtalen : Hvordan kan man forby innleie ?
DA170510 Felles for alle sektorene, er den teknologiske utviklingen som utfordrer behovet for menneskelig arbeidskraft , påpeker Heimli.
BT170510 Fabrikker er lagt ned og erstattet med billigere arbeidskraft i Kina og Mexico.
BT170510 Det gjelder særlig byggebransjen, der østeuropeisk arbeidskraft presser prisene ned og utkonkurrerer nordmenn.
DA170509 I rapporten kommer det fram at nesten all innleid arbeidskraft kommer fra bemanningsbyråer, ikke fra andre produksjonsbedrifter.
DA170509 For at innleid arbeidskraft skal være lovlig må flere punkter være på plass.
DA170509 En undersøkelse ved 59 byggeplasser i Oslo og Akershus viser at 40 prosent har innleid arbeidskraft , og 80 prosent av disse jobber ulovlig.
AP170509 I rapporten kommer det frem at nesten all innleid arbeidskraft kommer fra bemanningsbyråer, ikke fra andre produksjonsbedrifter.
AP170509 For at innleid arbeidskraft skal være lovlig må flere punkter være på plass.
AP170509 En undersøkelse ved 59 byggeplasser i Oslo og Akershus viser at 40 prosent har innleid arbeidskraft , og 80 prosent av disse jobber ulovlig, ifølge rapport.
AP170509 Trendveksten i økonomien viser den underliggende veksten som skyldes vekst i produktiviteten og økt tilgang på arbeidskraft og kapital.
AA170509 - Det er ikke landets behov for arbeidskraft som skal avgjøre hvordan familier skal drive barneoppdragelse, sier Geirmund Lykke ( KrF ) Foto : Vegard Eggen, Adresseavisen ¶
DB170508 Med mer oversiktlige forhold på arbeidsplassene gir det dessuten bedre mulighet for å organisere - også utenlandsk arbeidskraft fra EØS-området.
DB170508 For en interessert og dyktig journalist har det nærmest vært nok å sette foten utenfor døra for å fylle avisa med en rekke tilfeller av grov sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft .
DB170508 Andelen fagorganiserte synker, etterspørselen etter fagarbeidere og lærlingeplasser forsvinner når tilgangen på annen, billig arbeidskraft er stor.
DA170508 Vi går gradvis bort fra arbeidsintensiv produksjon som olje og gass, og over på næringer som krever mindre arbeidskraft .
BT170508 KUNNSKAP : Solide kunnskapsmiljøer tiltrekker seg ikke bare arbeidskraft , men virksomheter som ønsker å trekke på fagkunnskapen, mener innsenderne.
AP170508 Trendveksten i økonomien viser den underliggende veksten som skyldes vekst i produktiviteten og økt tilgang på arbeidskraft og kapital.
DA170506 - Vi trenger fortsatt arbeidskraft i en del sektorer, for eksempel innen helse.
DA170506 - Vi trenger fortsatt arbeidskraft i en del sektorer, for eksempel innen helse.
DA170506 Mens EØS-avtalen splitter LO, er NHO-sjef Kristin Skogen Lund klar i talen : uten fri flyt av arbeidskraft ville Norge stoppet opp. eøs-forsvarer : NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener Norge har arbeidsinnvandringen å takke for den veksten vi har opplevd de siste 15-20 årene.
DB170505 Man kan benytte seg av midlertidig arbeidskraft , det er klassisk i klesbransjen i for eksempel jula og i sommerferien, men ikke på generell basis.
DA170505 - Jeg har lagt veldig mye personlig både arbeidstid og arbeidskraft og prestisje i denne kontrakten.
SA170504 Setter ledelsen hensynet til økonomien høyere enn hensynet til pasienten ; ufaglært arbeidskraft er billigere ?
AP170504 Samtidig mener hun at høy innvandring av lavt utdannet arbeidskraft , både fra Øst-Europa og fra ellers i verden, har drevet etniske franskmenn ut av arbeidsmarkedet.
AP170504 I tillegg planlegger hun en ekstra skatt på utenlandsk arbeidskraft i Frankrike for å gjøre den franske mer konkurransedyktig.
AP170504 Samtidig mener hun at høy innvandring av lavt utdannet arbeidskraft , både fra Øst-Europa og fra ellers i verden, har drevet etniske franskmenn ut av arbeidsmarkedet.
AP170504 I tillegg planlegger hun en ekstra skatt på utenlandsk arbeidskraft i Frankrike for å gjøre den franske mer konkurransedyktig.
VG170503 Slik forsøker de å vinne tilhengere blant dem som ser fri bevegelse av arbeidskraft som en trussel.
DA170503 Vil innføre en skatt på utenlandsk arbeidskraft .
DN170502 For å kunne benytte utenlandske arbeidere på H-2B-visum må en arbeidsgiver først ha avertert etter jobben i USA og ikke funnet amerikansk arbeidskraft .
AA170502 For å kunne benytte utenlandske arbeidere på H-2B-visum må en arbeidsgiver først ha avertert etter jobben i USA og ikke funnet amerikansk arbeidskraft .
AA170502 Arbeidsgivere sliter med å få tak i midlertidig arbeidskraft etter at USA har strammet inn på utstedelsen av sesongvisum til utenlandske arbeidere.
AA170501 - Det betyr titalls millioner kroner for oss hvert år i arbeidskraft det de leverer.
DA170431 Vi ser også at de i større grad hyrer inn arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer.
VG170430 En av Nord-Koreas straffeleir skal ligge i Punngye-ri og fanger skal ha blitt brukt som arbeidskraft ved bygging av testtunellene.
FV170430 - Det betyr titalls millioner kroner for oss hvert år i arbeidskraft det de leverer.
SA170429 - Det betyr titalls millioner kroner for oss hvert år i arbeidskraft det de leverer.
BT170429 - Det betyr titalls millioner kroner for oss hvert år i arbeidskraft det de leverer.
AP170429 - Det betyr titalls millioner kroner for oss hvert år i arbeidskraft det de leverer.
AA170428 Yrket det er nest størst mangel på arbeidskraft , er sykepleieryrket.
AA170428 Innen helse- og sosialtjenester, samt bygg- og anleggsvirksomhet, er det stor mangel på arbeidskraft .
AA170428 Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse er det økende mangel på arbeidskraft i sykepleieryrket i Norge.
AA170428 Høyest er mangelen på arbeidskraft i hovedstaden, med 7.900 personer.
AA170428 Bedriftsundersøkelsen fra Nav kartlegger etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft .
AA170428 Innen helse- og sosialtjenester, samt bygg- og anleggsvirksomhet, er det stor mangel på arbeidskraft .
AA170428 Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse er det økende mangel på arbeidskraft i sykepleieryrket i Norge.
AA170428 Høyest er mangelen på arbeidskraft i hovedstaden, med 7.900 personer.
AA170428 Bedriftsundersøkelsen fra Nav kartlegger etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft .
DB170427 Det ble imidlertid tidlig klart at Badarneh ønsket å utnytte min arbeidskraft gratis, hevder Reikerås overfor Dagbladet.
BT170427 Sykepleieryrket er det yrket i Norge med største mangel på arbeidskraft , ifølge bedriftsundersøkelse til Nav.
BT170427 Bedriftsundersøkelsen fra Nav kartlegger etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft , både fylkesvis og innenfor den enkelte næring.
AA170427 - Vi mener at det ikke er landets behov for arbeidskraft som skal avgjøre hvordan familier skal drive barneoppdragelse.
AA170427 - Det er ikke landets behov for arbeidskraft som skal avgjøre hvordan familier skal drive barneoppdragelse, sier Geirmund Lykke ( KrF ) Foto : Vegard Eggen, Adresseavisen ¶
DA170426 Kombinasjonen av gode og stabile rammebetingelser for næringslivet og tilgang til kvalifisert arbeidskraft vil være avgjørende for om et selskap blir lokalisert i Norge eller i utlandet.
DA170424 I e-posten viser Haarr til Krügers blogg, om at varselet gjelder bruk av ufaglært arbeidskraft på natt.
DA170424 Fylkeslege Janne Dahle-Melhus har sett på sykepleier Linda Krügers anmodning om tilsyn for det som etter sykepleierens mening er svært alvorlige forhold knyttet til bruk av ufaglært arbeidskraft på sykehjemmet på Våland.
AP170424 Marine Le Pen dominerer i gruppen som ofte omtales som « taperne av globalisering », folk med lav utdanning og med jobber som møter hard konkurranse fra innvandret arbeidskraft .
AP170424 Hun vil prioritere franske selskaper i kampen om offentlige kontrakter og ønsker seg en ekstra skatt på ansettelser av utlendinger for å gjøre fransk arbeidskraft mer konkurransedyktig.
AP170424 Marine Le Pen dominerer i gruppen som ofte omtales som « taperne av globalisering », folk med lav utdanning og med jobber som møter hard konkurranse fra innvandret arbeidskraft .
AP170424 Hun vil prioritere franske selskaper i kampen om offentlige kontrakter og ønsker seg en ekstra skatt på ansettelser av utlendinger for å gjøre fransk arbeidskraft mer konkurransedyktig.
BT170423 Skal man skattlegge markedsverdien av bilen, verdien den skaper eller verdien den erstatter av tilsvarende arbeidskraft ?
BT170423 Det er et gode å gå inn i en tid der vi trenger mindre menneskelig arbeidskraft for å utføre en rekke oppgaver.
AP170423 Olje er noe vi bruker mye maskineri og lite arbeidskraft for å hente opp, og vi selger den på verdensmarkedet med høy fortjeneste.
BT170422 I hans verden flyter alt uhindret : Mennesker, arbeidskraft og kapital.
AP170422 Nå avtar denne jevne strømmen av billig, mobil arbeidskraft .
AP170422 Men i alle fall på kort sikt vil mange bedrifter fortsatt ha behov for ufaglært, billig arbeidskraft også i Guangdong, den kinesiske provins som i alle år har tiltrukket seg flest arbeidere fra andre deler av landet.
AP170422 I den travle vårsesongen for rekruttering av arbeidskraft i Guangdong ble det i år rapportert om økt etterspørsel etter teknisk utdannet personell.
AP170422 Andre provinser som er kjent for å avgi mye mobil arbeidskraft , opplever det samme.
VG170421 I talen til landsmøtet fikk Støre trampeklapp da han lovet å fjerne loven som åpner for mer bruk av midlertidig arbeidskraft .
DA170421 Frankrike trengte arbeidskraft .
DN170420 Arbeidsmarkedet forble stramt, og arbeidsgivere i de fleste distriktene hadde større problemer med å finne ufaglært arbeidskraft .
DB170420 - Det er umulig å peke ut hva som tar mest ressurser, dette er en kombinasjon av rigg, lys, lyd, scenografi og arbeidskraft .
AA170420 Da rådmannen i fjor høst la frem forslag til handlings- og økonomiplan frem til 2020, understreket han at den største utfordringen blir å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft .
VG170419 Denne utviklingen hvor det i flere bransjer er hovedvekt av innleid arbeidskraft , er noe som utfordrer hele velferdssamfunnet vårt - hvor fast arbeid har gitt arbeidstakerne trygge rammer om jobbsituasjonen, sier Støre.
VG170419 Allmenngjøring betyr at det innføres en minstelønn, for å etablere et gulv ingen kan gå under, ei heller utenlands innleid arbeidskraft .
VG170419 - I flere bransjer, som innen bygg og anlegg, ser vi en urovekkende utvikling, med omfattende innleie av utenlands arbeidskraft .
DN170419 Visumprogrammet H1-B har til hensikt å hente inn utenlandsk arbeidskraft der man ikke har tilgang på kvalifisert innenlandsk arbeidskraft .
DN170419 Visumprogrammet H1-B har til hensikt å hente inn utenlandsk arbeidskraft der man ikke har tilgang på kvalifisert innenlandsk arbeidskraft.
DN170419 Kritikere av ordningen sier den i hovedsak løper konsulentbransjens ærend ved å la teknologiselskaper spare penger på å leie inn utenlandsk arbeidskraft .
DN170419 - Vi mener arbeidsplasser må tilbys amerikanere først, sier Trump, som mener dagens visumprogram er blitt misbrukt for å leie inn utenlandsk arbeidskraft på rimeligere lønn enn det bedriftene har måttet betale for amerikanske arbeidstagere.
DB170419 - Dagbladets historie om Røssbakken er noe vi ikke har kjent til før Dagbladet informerer, og dersom dette viser seg å stemme bekrefter dette viktigheten av at kommunen forholder seg til egne og kjente planer for rekruttering av arbeidskraft , skriver Lervoll.
DB170419 Mens 77 prosent av norske menn og kvinner er i arbeid, bidrar bare litt over halvparten av ikke-vestlige menn og kvinner med sin arbeidskraft .
DA170419 Behovet for faglært arbeidskraft vil øke framover.
DA170419 - Hjelpen som vi har fått fra blant Polen, Baltikum, Sverige og Danmark, er i ferd med å forsvinne ; behovet for kvalifisert arbeidskraft øker i deres egne hjemland.
SA170418 Visumprogrammet H1-B har til hensikt å hente inn utenlandsk arbeidskraft der man ikke har tilgang på kvalifisert innenlandsk arbeidskraft .
SA170418 Visumprogrammet H1-B har til hensikt å hente inn utenlandsk arbeidskraft der man ikke har tilgang på kvalifisert innenlandsk arbeidskraft.
SA170418 Kritikere av ordningen sier den i hovedsak løper konsulentbransjens ærend ved å la teknologiselskaper spare penger på å leie inn utenlandsk arbeidskraft . ( ©NTB ) ¶
SA170418 - Vi mener arbeidsplasser må tilbys amerikanere først, sier Trump, som mener dagens visumprogram har blitt misbrukt for å leie inn utenlandsk arbeidskraft på rimeligere lønn enn det bedriftene har måttet betale for amerikanske arbeidstakere.
DN170418 Ordren som skal stikke kjepper i hjulene på de selskapene som ønsker å ansette utenlandsk arbeidskraft på lavere lønn enn det amerikanske arbeidere vil ta, vil ha størst betydning for it-selskaper, ifølge New York Times.
AA170418 President Donald Trump vil tirsdag undertegne en presidentordre som på sikt skal endre reglene for arbeidsvisum til høyt utdannet utenlandsk arbeidskraft .
AA170418 Kritikerne frykter at det ikke er tilstrekkelig kompetent amerikansk arbeidskraft til disse jobbene, og at regelendringer kan gjøre at selskaper flytter aktiviteter til utlandet.
AA170418 Fri flyt av arbeidskraft må ikke gå på bekostning av bærekraften til norske velferdsordninger, advarte han.
AA170415 I enkelte deler av samfunnet er det skrikende mangel på arbeidskraft .
SA170411 Argumentet som bedriftslederne bruker er at de har ansettelsesstopp på faste stillinger, og leier derfor inn nødvendig arbeidskraft via vikarbyrå, selv om en fast ansatt bytter jobb.
AP170411 Politiet skal også gjennomføre flere arbeidsplasskontroller for å sørge for at bedrifter ikke ansetter svart arbeidskraft .
VG170410 Da hadde han nettopp mistet jobben i Aker, etter 32 år som ingeniør i olje- og offshoreindustrien, og kjente på følelsen av å ikke lenger være ettertraktet arbeidskraft .
DA170410 NHO reiseliv offentliggjorde i 2014 rapporten : Kompetanse og arbeidskraft fram til 2019.
DB170409 Han har vært engasjert i debatter om russiske rikfolk som angivelig skor seg på innvandring til Russland og « svart » arbeidskraft fra de gamle Sovjet-republikkene.
SA170407 Mens 1300 norske sjøfolk går arbeidsledige, vil Geir Pollestad gjøre som Canada og innføre like lønns- og arbeidsvilkår norske farvann for å hindre at billig utenlandsk arbeidskraft konkurrerer bort norske sjøfolk.
DB170407 Bidraget til det norske samfunnet kom gjennom skatt av lønna, arbeidskraft da vi manglet det, og tilsvarende hardt arbeid og kompetanse som norske arbeidere på samme skip.
SA170406 Nyttig opplæring eller utnytting av gratis arbeidskraft ?
SA170406 Dette er ikke en ordning for å sikre bedriftene gratis arbeidskraft , men for å sikre bedriftene bedre kandidater å velge mellom når de skal rekruttere, og for å sikre at studentene har erfaring med arbeidslivet når de er ferdig utdannet.
BT170405 Dette er ikke en ordning for å sikre bedriftene gratis arbeidskraft , men for å sikre bedriftene bedre kandidater å velge mellom når de skal rekruttere, og for å sikre at studentene har erfaring med arbeidslivet når de er ferdig utdannet.
DA170404 - Med fagbrev får den enkelte bedre lønns- og karrieremuligheter, og bransjen får faglært arbeidskraft , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.
BT170404 De vil dermed kunne produsere i 40 nye år og gi stor etterspørsel etter arbeidskraft .
DN170403 Arbeiderpartiet og Høyre i krangel om forslaget som lar Color Line ansette utenlandsk arbeidskraft på utenlandske vilkår.
DN170403 - Er det sånn at Norge skal være et foregangsland for å sette norske sjøfolk på land og importere billig utenlandsk arbeidskraft ?
DB170403 Leieprisene har blant annet ført til at flere arbeidsgivere - deriblant politiet - har fortalt at de sliter med å skaffe stabil arbeidskraft da de ansatte sliter med å finne boliger de har råd til å bo i.
DA170403 - Er det sånn at Norge skal være et foregangsland for å sette norske sjøfolk på land og importere billig utenlandsk arbeidskraft ?
AA170403 Arbeiderpartiet og Høyre i krangel om forslaget som lar Color Line ansette utenlandsk arbeidskraft på utenlandske vilkår.
AA170403 - Er det sånn at Norge skal være et foregangsland for å sette norske sjøfolk på land og importere billig utenlandsk arbeidskraft ?
DB170402 « Utlån » av arbeidskraft med lønn rett til enehersker Kim Jong un og hans prosjekter, er en av Nord-Koreas største kilder til internasjonal valuta.
DB170402 Trumps nærmeste rådgivere har 103 milliarder på bok ¶ Arbeidskraft
DB170402 - Trump kan be Kina om å slutte å bruke arbeidskraft fra Nord-Korea.
SA170401 Flere menn i barnehagen må igjen bli et satsingsområde fra myndighetene slik at vi kan rekruttere kvalifisert arbeidskraft fra hele befolkningen, og ikke bare halve, til det beste for barna.
DB170401 Selv om vi er nødt til å kutte i offentlige utgifter for å få budsjettene til å gå opp, er vi nødt til å spare investeringene som går til morgendagens arbeidskraft .
DA170401 Selskapers virksomhet virker inn både på egne ansatte, innleid arbeidskraft , arbeidstakere i leverandørkjedene, kunder, lokalsamfunn og omgivelser for øvrig, sier Sevang.
VG170331 Norske ansatte utkonkurrerer kinesisk arbeidskraft på grunn av teknologi.
AP170331 Det blir et sug etter arbeidskraft i eldreomsorgen.
VG170330 Patrik Persson ( C ), ordfører i omsorgsnemnden Storumans kommune på den andre siden av grensen, har ifølge SVT forståelse for hvorfor Hattfjelldal søker etter svensk arbeidskraft men mener hans kommune ikke kan møte lønnen.
DA170330 Så lenge Storbritannia har vært en del av EU og det indre markedet har disse kunnet bo og arbeide i Storbritannia, som en del av prinsippet om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor området.
DA170330 Hvis ikke, frykter han en masseutflytting av verdifull arbeidskraft fra den britiske hovedstaden.
AP170330 Det vil bli et sug etter arbeidskraft i omsorgssektoren.
DN170329 EØS-avtalen innebærer blant annet fri flyt av arbeidskraft over landegrensene.
DA170329 En slik løsning vil kreve at britene vil måtte framforhandle en egen frihandelsavtale med EU, men samtidig slipper Storbritannia å være bundet av de fire friheter, blant annet fri flyt av arbeidskraft .
DA170329 EØS-avtalen innebærer blant annet fri flyt av arbeidskraft over landegrensene.
SA170328 Når tilgangen til kvalifisert arbeidskraft blir knappere, pleier også lønningene å stige raskere, påpeker Nordea Markets i forbindelse med presentasjonen av den siste makroøkonomiske rapporten tirsdag.
SA170328 - Med en bedring på arbeidsmarkedet vil også normalt tilbudet av arbeidskraft stige, og vi regner derfor med en veldig moderat nedgang i registrert ledighet de kommende årene, skriver Bruce i rapporten.
SA170328 - I enkelte næringer og områder av landet kan det oppstå knapphet på arbeidskraft , og her kan de lokale lønnstilleggene etter hvert blir relativt gode, skriver Bruce.
DN170328 - Mæland risikerer å sette 700 norske sjøfolk på land og la dem bli erstattet med billigere utenlandsk arbeidskraft fordi hun baserer seg på tre år gamle regnestykker, sier Arbeiderpartiets Else-May Botten til NTB. ( ©NTB ) ¶
DN170328 Men med bedring på arbeidsmarkedet vil også normalt tilbudet av arbeidskraft stige og vi regner derfor med en veldig moderat nedgang i registrert ledighet de kommende årene, skriver Bruce.
DN170328 I enkelte næringer og områder av landet kan det oppsto knapphet på arbeidskraft og her kan de lokale lønnstilleggene etter hvert bli relativt gode.
DN170328 - Med tiltagende produksjonsvekst vil etterspørselen etter arbeidskraft tilta.
DB170328 « Med tiltagende produksjonsvekst vil etterspørselen etter arbeidskraft tilta.
DB170328 « I enkelte næringer og områder av landet, kan det oppstå knapphet på arbeidskraft og her kan de lokale lønnstilleggene etter hvert bli relativt gode.
DB170328 Men med bedring på arbeidsmarkedet vil også normalt tilbudet av arbeidskraft stige og vi regner derfor med en veldig moderat nedgang i registrert ledighet de kommende årene », heter det i rapporten.
AP170328 Med høye språkrav risikerer vi å skyve innvandrere fra arbeidsliv til arbeidsledighet og samtidig miste helt nødvendig arbeidskraft i viktige yrker.
AA170328 Når tilgangen til kvalifisert arbeidskraft blir knappere, pleier også lønningene å stige raskere, påpeker Nordea Markets i forbindelse med presentasjonen av den siste makroøkonomiske rapporten tirsdag.
AA170328 - Med en bedring på arbeidsmarkedet vil også normalt tilbudet av arbeidskraft stige, og vi regner derfor med en veldig moderat nedgang i registrert ledighet de kommende årene, skriver Bruce i rapporten.
AA170328 - I enkelte næringer og områder av landet kan det oppstå knapphet på arbeidskraft , og her kan de lokale lønnstilleggene etter hvert blir relativt gode, skriver Bruce.
DN170327 I en kronikk skriver erkebispedømmet søndag at flere mexicanske selskaper har sagt seg villige til å levere materialer eller arbeidskraft til å bygge den omstridte grensemuren USAs president Donald Trump vil oppføre.
DB170327 Jeg vil ikke utelukke at dette kan få negative konsekvenser da etterspørselen etter kvinnelig arbeidskraft kan synke.
DB170327 I Furus tilfelle var det flere bygningstekniske mangler, og anonyme håndverkere forteller om ufaglært arbeidskraft og mangelfullt arbeid ?
DB170327 Finansavisen har også mottatt anonyme tips fra håndverkerhold om at Bonum spekulerer i trenering av betalinger og utstrakt bruk av ufaglært arbeidskraft .
DA170327 Vi vil ikke greie å få bukt med arbeidsledigheten i Norge, så lenge det er fri tilgang på utenlandsk arbeidskraft , hevder Per Olaf Lundteigen ( Sp ).
DA170327 Men da kan man jo regulere det slik at de selskapene som trenger arbeidskraft de skal kunne få en kontrakt med en arbeidstaker.
DA170327 - Vi vil ikke greie å få vekk arbeidsledigheten hvis det er fri tilgang til billig arbeidskraft .
DA170327 - Men har ikke også Norges økonomi vært helt avhengig av arbeidsinnvandring i perioder der vi har hatt mangel på arbeidskraft ?
DA170327 Sjøfolk fra hele Norden frykter å bli erstattet av billigere, utenlandsk arbeidskraft med næringsminister Monica Mælands ( H ) forslag om å myke opp regelverket for det norske internasjonale skipsregisteret ( NIS ).
DA170327 - Er det sånn at Norge skal være et foregangsland for å sette norske sjøfolk på land og importere billig utenlandsk arbeidskraft ?
AP170326 - Det lar seg ikke gjøre å ordne problemet fordi det ikke er nok arbeidskraft tilgjengelig som følge av de kraftige kampene.
AA170326 - Det lar seg ikke gjøre å ordne problemet fordi det ikke er nok arbeidskraft tilgjengelig som følge av de kraftige kampene.
SA170324 Kultur og idrett på nasjonalt toppnivå er også viktig for rekrutteringa av ny arbeidskraft til regionen.
DN170324 SE DNs STORE BOLIGSPESIAL HER ¶ bemanningsbyrå om innleie av arbeidskraft på mer regulær basis, sier direktør for tariff og medlemstjenester i NHO, Nina Melsom, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170324 - Særlig de siste årene har vi sett en utvikling i bruk av innleie fra de typiske vikarsituasjoner mot en økende tendens til at bedriftene inngår avtaler med et bemanningsbyrå om innleie av arbeidskraft på mer regulær basis, sier direktør for tariff og medlemstjenester i NHO, Nina Melsom, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
VG170323 Ifølge tall fra Unicef blir nesten 12.000 kvinner og barn i Nepal ofre for menneskehandel hvert år, og utnyttet som arbeidskraft i gruver og fabrikker eller i prostitusjon.
DB170323 Men bruk av svart arbeidskraft er ulovlig, og det er alvorlig.
DA170323 ter og lav lønn i Sør-Trøndelag, og bygger på intervju med 15 polske gjestearbeidere, Arbeidstilsynet, en tidligere konsulent i rekrutteringsfirma, Jusshjelpa, Fellesforbundet, Arbeidsmannsforbundet, Arbeidstilsynet, NAVs internasjonale avdeling, husleietvistutvalget, Senter for utenlandsk arbeidskraft og Polonia.
DA170323 Konsekvensen er at utenlands arbeidskraft står helt uten stillingsvern.
AP170323 Selv om EØS-avtalen medfører fri flyt av arbeidskraft mellom landene, kunne man med overgangsordningen be arbeidsinnvandrere om å dokumentere et konkret tilbud om fulltidsstilling før de fikk oppholdstillatelse.
AP170323 Omstridte planer diskuteres : Brexit kan endre den frie flyten av arbeidskraft for hele EU.
AP170323 Mange av arbeidsinnvandrerne er polakker, og det begynner nå å bli underskudd på arbeidskraft innenfor en del håndverksyrker i Polen, påpeker Solbakken.
AP170323 » - Og hvis vi da over en kort periode skulle få veldig mye større tilbud av arbeidskraft inn i lavlønnsgruppene, så tror jeg det vil være veldig uheldig for dem som jobber i disse yrkene i dag, sier hun.
DB170322 Overtid er bare tillatt hvis det er særlig og tidsavgrenset behov for det : uforutsette hendelser og uforutsett arbeidspress, mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse eller når det er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoff eller produkter skal ta skade.
DB170322 Men, overtidsarbeid er bare lovlig i unntakstilfellene, og dersom bedriften har en konstant mangel på arbeidskraft må dette løses på andre måter, ifølge Blyverket.
DB170322 Det kan for eksempel være i situasjoner der bedriften har et uventet arbeidspress eller behov for arbeidskraft på grunn av andre ansattes sykefravær.
DB170322 Videre i teksten kan en lese at underbefolkning og behovet for arbeidskraft er to av argumentene Hylland Eriksen bruker i boka for å øke innvandringen til Norge : ¶
DB170322 Vi trenger arbeidskraft .
DB170322 For det andre er det slik at er det noe det å sluse ukvalifisert arbeidskraft inn i norsk arbeidsliv gjør, så er det i alle fall ikke å høyne produktiviteten.
DB170322 Et eksempel som ofte er brukt for å illustrere problemstillinga, er det å ansette billig arbeidskraft på en byggeplass og bruke lavt betalte arbeidere til å bære materialene opp i etasjene snarere enn å installere en dyr heis.
DB170322 Vi taper arbeidskraft og menneskeliv til et liv i skjul og skam hver dag. | - Russlands utestengelse kan bety slutten for Melodi Grand Prix ¶
DB170321 Vi ble overrasket over hvor mye bra arbeidskraft vi fikk for det budsjettet vi hadde i Los Angeles, sier Borgli.
AA170321 Med glimt i øyet talte han om Islands EM-triumf, samt utvekslingen av arbeidskraft , fotballtrenere, håndballtrenere og TV-serier de siste årene.
SA170317 Nummer tre er at området må kunne tiltrekke seg relevant arbeidskraft , utdanne riktig kompetanse og være nært koblet opp mot kapital og industri.
FV170317 Nå jakter utenlandske arbeidsgivere på sørlandsk arbeidskraft .
FV170317 For fem år siden jaktet sørlandske arbeidsgivere på utenlandsk arbeidskraft .
FV170317 Danske, svenske, tyske og nederlandske rekrutteringsrådgivere var torsdag på utkikk etter norsk arbeidskraft under jobbmessa i Nav Kristiansands lokaler torsdag ettermiddag.
DB170317 Å kutte der i stedet vil skape større etterspørsel etter arbeidskraft , og samtidig gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
DB170317 Hele formålet med formuesskatten er jo nettopp å skattlegge kapital ( roboter ) framfor arbeidskraft ( mennesker ).
DB170316 I dag er arbeidsmarked tøft, og mange bedrifter må heller kutte arbeidskraft enn å hente inn ny.
VG170315 Men er det « dårlig gjort » å sette foten ned for fortsatt masseinnvandring av lavt kvalifisert arbeidskraft fra Asia og Afrika til Europa ?
SA170315 Dagfinn Dalva formidler kontakt mellom hender på jakt etter jobb og dem som trenger arbeidskraft .
AP170315 Da kan de to landene fortsatt ha fri handel og fri flyt av arbeidskraft .
AP170315 Da kan de to landene fortsatt ha fri handel og fri flyt av arbeidskraft .
DB170314 Der det trengs ekstra arbeidskraft leies utenlandsk arbeidskraft som regel inn i sesong.
DB170314 Der det trengs ekstra arbeidskraft leies utenlandsk arbeidskraft som regel inn i sesong.
DA170314 - Men det er noe helt annet å drive kommersiell business ved å leie ut andres arbeidskraft .
BT170313 Vi glemmer også at dette førte til at selskaper måtte importere utenlandsk arbeidskraft da vi igjen så en kraftig oppgang i etterspørsel og pris på nordsjøoljen.
AP170313 - En fordel med å ta inn ufaglært arbeidskraft i produksjonen, er at vi kan lære opp de dyktigste til nettopp slikt spesialisert vedlikehold.
SA170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
DN170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
DB170312 » Uten en allmenngjøringsordning vil importen av arbeidskraft kunne trekke etter seg en lang rekke uheldige virkninger, herunder styrke uheldige tendenser som vi ser i dag.
DB170312 Bernander definerte « såkalt sosial dumping » som « faren for at arbeidstagere fra europeiske lavkostland skulle kunne ta arbeid her til gunstigere betingelser enn det norsk arbeidskraft kan tilby.
DA170312 Han sa : « Det blir aldri nok av arbeidskraft som kan hjelpe barn og unge ».
AP170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
AP170312 På 1960-tallet trengte land som Tyskland, Nederland, Frankrike, Østerrike og Belgia arbeidskraft og inngikk avtaler med Tyrkia om innvandring.
AP170312 Også Dongguan ble for cirka 25 år siden en suksesshistorie, med billig arbeidskraft og store volumer som bidro sterkt til å nå myndighetenes stadig mer ambisiøse BNP-mål.
AA170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
SA170310 Nå har huseieren vedtatt forelegget på 20.000 kroner for bruk av svart arbeidskraft .
SA170310 A-krim intensiverer kampen mot huseiere som benytter seg av ulovlig arbeidskraft .
DB170310 TECH-HOVEDSTAD : Wellington, hovedstaden i New Zealand, rekrutterer internasjonal arbeidskraft og inviterer nå 100 interesserte til gratis jobbintervju.
DB170310 Jobbrekrutterings-kampanjen er et samarbeid mellom Wellingtons regionale utviklingsbyrå ( WREDA ) og Workwhere New Zealand, et privat firma som spesialiserer seg på global rekruttering av arbeidskraft til tech-industrien.
DB170309 Det gjør at bedrifter kan holde på kompetent arbeidskraft gjennom vanskelige perioder med lite å gjøre.
AP170309 Utenlandsk arbeidskraft kan ha reist hjem.
AP170309 - Dette tyder på at den økte ledigheten vi måler, er knyttet til generelt lav etterspørsel etter arbeidskraft i mange næringer.
AP170309 Utenlandsk arbeidskraft kan ha reist hjem.
AP170309 - Dette tyder på at den økte ledigheten vi måler, er knyttet til generelt lav etterspørsel etter arbeidskraft i mange næringer.
DB170308 Kompisene mine som er uten jobb ser ikke på pleieyrket som et reelt alternativ i det hele tatt, selv om det skrikes etter å få mer arbeidskraft inn i pleieyrkene.
DB170308 Da var jeg ufaglært arbeidskraft i hjemmesykepleien i kanskje ett år før jeg begynte på sykepleien, sier studenten.
DB170308 Argumentet om at barnetrygd er en betaling vi som samfunn gir til dem som tar på seg arbeidet med å skape framtidas arbeidskraft og samfunnsborgere, blir tillagt mindre tyngde av utvalgets flertall.
DN170307 Du trenger ikke billig arbeidskraft , men du trenger ingeniører med ferdigheter, sier Cerruti.
DB170307 Bedriftene rapporterer fortsatt om god tilgang på arbeidskraft , men andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger har økt litt.
BT170307 Å selge arbeidskraft er å tilby ideer, fysisk eller mental energi, håndverk eller talent, mens å selge kroppen sin er å selge sitt eget selv.
BT170307 Er det så stor forskjell på å selge arbeidskraft og å selge kroppen sin ?
BT170307 Å selge arbeidskraft er å tilby ideer, fysisk eller mental energi, håndverk eller talent, mens å selge kroppen sin er å selge sitt eget selv.
BT170307 Er det så stor forskjell på å selge arbeidskraft og å selge kroppen sin ?
AP170304 Likevel representerer utvandringen et « brain drain » : Mange av dem som drar er høyt utdannede mennesker, mens dem som kommer er ufaglært arbeidskraft .
AA170303 Vår situasjon med lav ledighet og etterspørsel etter arbeidskraft gir nok noe av forklaringen.
AA170303 På flere områder er fri flyt av kapital og arbeidskraft positivt, men vår oppgave som en sterk fagforening er å ivareta rettigheter til arbeidstakere som jobber i Norge.
SA170302 Arbeidstakersiden har lenge advart mot denne utviklingen som medfører at norske arbeidstakere erstattes med billig utenlandsk arbeidskraft .
AA170302 Men Navs kontakt med arbeidsgivere gjør at vi også får i oppdrag å skaffe bedrifter arbeidskraft blant arbeidssøkere som er registrert på nav.no.
AA170302 Paradokset er jo at arbeidslivet skriker etter faglært arbeidskraft : I dag er det over 1000 ledige jobber i Trøndelag, av disse er 500 innen helse- og omsorg.
AA170302 Men en konsekvens av automatisering er at ufaglært arbeidskraft vil bli mindre etterspurt i fremtiden.
VG170301 - Laget et råd om kvinnelig arbeidskraft med Canada ¶
VG170301 februar var Trump i møte med Canadas statsminister Justin Trudeau for å diskutere kvinnelig arbeidskraft .
DN170301 Dette vil bli ledet av to kjerneprinsipper : kjøp amerikansk og bruk amerikansk arbeidskraft , sa Trump.
DB170301 All data viser at amerikansk arbeidsliv og nye industrier er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft , både papirløse immigranter og visaholdere.
DA170301 Det heter import av underbetalt og lett utnyttelig arbeidskraft .
DA170301 Rapporten konkluderer med at endringer i regelverket må gjøres med varsomhet, ikke minst fordi regelverket gjelder for hele landet og på tvers av næringer, uavhengig av eventuelle forskjeller i etterspørselen etter arbeidskraft .
AA170301 Rapporten konkluderer med at endringer i regelverket må gjøres med varsomhet, ikke minst fordi regelverket gjelder for hele landet og på tvers av næringer, uavhengig av eventuelle forskjeller i etterspørselen etter arbeidskraft .
DB170228 Dermed skal ingen faktiske kriminelle ha gått fri som en følge av tapt arbeidskraft .
AA170227 Det er et enkelt bytteforhold mellom noen som kjøper arbeidskraft , i Norge 37,5 timer av uka di, i bytte mot penger.
DA170224 Ellers går vi tom for arbeidskraft når utlendingene stikker.
DB170223 De som styrer vet hvor vanskelig det er å få høyt kvalifisert arbeidskraft til lav stillingsbrøk og i hvor stor grad små kommuner i dag er avhengige av å kjøpe tjenester fra større nabokommuner.
DB170222 - Det vi ser nå, er kanskje en sen respons på tilbudssiden, det vil si et fall i yrkesdeltakelsen grunnet den generelt svake etterspørselen etter arbeidskraft , fortsetter han.
DA170222 - Andre bransjer og sektorer enn oljebransjen ropte på arbeidskraft , og vi ville bruke mulighetene som åpnet seg til å venne norske arbeidstakere til at omstilling kan bety at noen må flytte på seg.
VG170221 - Industrien er avhengig av kompetent arbeidskraft og de skal selvsagt ha sin del av veksten som skapes.
DA170221 « Men for å ha krav på lønn må imidlertid 54-åringen uansett ha stilt sin arbeidskraft til disposisjon », heter det i dommen.
DA170221 Retten kom videre til at 54-åringen ikke hadde gjort nok for å stille sin arbeidskraft til disposisjon, og viste til at han enkelt kunne ha kontaktet 55-åringen per telefon.
BT170221 Du sa i 2013, Erna, at vi må gjøre Norge mer attraktivt for høyt utdannet arbeidskraft fra andre land.
BT170220 Regjeringen forstår at om den resterende oljen og gassen skal utvinnes, må teknologi og arbeidskraft videreutvikles nå.
AP170220 Og jo da, hensynet både til egen by og til arbeidsplassene ( såpass ærlig synes jeg forkjemperne bør være : Oslo har rent faktisk den største tilgangen på kompetent arbeidskraft ) taler mot å fjerne statlige arbeidsplasser herfra.
DB170219 Det er arbeidskraft som bedriftseiere og små forretninger er helt avhengig av ; det er også naboer, venner og kolleger som Trump nå vil kaste ut.
DB170218 I Malmö har det gått så langt at bedrifter annonserer etter mennesker med statssubsidierte lønninger og takker nei til vanlig arbeidskraft .
BT170218 Med billig innleid arbeidskraft kan jeg etablere pasienttransport opp og ned fortauene langs Kalvedalsveien.
AA170218 Selv om jobben deres flytter, er det i hovedstaden alltid stort behov for høyt utdannet arbeidskraft .
DB170217 Vi burde innsett at den norske middel- og overklasse kun var interessert i billig arbeidskraft .
AA170217 Den store utfordringen er å få tak i kvalifiserte arbeidstakere, og veksten stoppes i mange bedrifter fordi de ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft .
DB170216 Her på berget er vi heller dårlige til å kommunisere hvordan konkurranse fra Kina, i form av billige importvarer, eller fra Øst-Europa, i form av arbeidskraft, frigjør arbeidskraft som kan brukes til andre formål.
DB170216 Her på berget er vi heller dårlige til å kommunisere hvordan konkurranse fra Kina, i form av billige importvarer, eller fra Øst-Europa, i form av arbeidskraft , frigjør arbeidskraft som kan brukes til andre formål.
DB170216 til flinke nok til å løfte fram de mange diffuse gevinster dette skaper, i form av billigere varer og tjenester, som kommer de aller fattigste mest til gode, og i form av økt produktivitet og lønn hos dem som finner og har arbeid i sektorer som tar i bruk billigere importerte varer og utenlandsk arbeidskraft .
VG170215 For alle de glimrende lærerne som skal utdanne fremtidens arbeidskraft blir jobben nærmest umulig hvis elevene kan være borte fra den daglige undervisningen uten konsekvenser.
DN170215 Det japanske arbeidsmarkedet åpnes opp for utenlandsk arbeidskraft - for å få flere kvinner ut i arbeidslivet.
DN170215 Teknologisk fremgang, bedre organisering av arbeid og gevinster av flytting av arbeidskraft mellom næringer er sentrale faktorer bak TFP-veksten.
DN170215 Over tid er det to faktorer som bestemmer hvor raskt en økonomi kan vokse : Tilgangen på arbeidskraft og hvor effektivt arbeidet foregår, det vi gjerne omtaler som produktivitet.
AP170215 Utenlandsk arbeidskraft kjenner de kulturelle kodene, og sitter på verdifull og ulik kunnskap.
AP170215 Utenlandsk arbeidskraft i bedriftene legger til rette for internasjonale koblinger, som igjen påvirker innovasjonsevnen positivt.
AP170215 Utenlandsk arbeidskraft har en annen kompetanse ( for eksempel ved at de snakker andre språk, har arbeidserfaring og utdanningsbakgrunn fra andre steder ) samtidig som at de har andre sosiale og profesjonelle nettverk.
AP170215 Utenlandsk arbeidskraft besitter en annen type kunnskap og nettverk enn etnisk norske.
AP170215 Med utenlandsk arbeidskraft fra en del andre land, ser man ikke denne positive sammenhengen.
AP170215 Dermed ser vi at utenlandsk arbeidskraft i bedriftene legger til rette for internasjonale koblinger, som igjen påvirker innovasjonsevnen positivt.
AP170215 Denne positive sammenhengen mellom utenlandsk arbeidskraft og eksport ser vi særlig for utenlandsk arbeidskraft fra EU15-land : Østerrike, Danmark, Finland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Luxembourg, Nederland, Hellas, Irland, Italia.
AP170215 Denne positive sammenhengen mellom utenlandsk arbeidskraft og eksport ser vi særlig for utenlandsk arbeidskraft fra EU15-land : Østerrike, Danmark, Finland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Luxembourg, Nederland, Hellas, Irland, Italia.
AP170215 Basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå som er koblet med en stor innovasjonsundersøkelse ( Community Innovation Survey ), finner jeg at utenlandsk arbeidskraft og internasjonale samarbeidspartnere setter norske bedrifter i stand til å lansere varer og tjenester på internasjonale markeder.
DB170214 Hensikten med aupairordningen er å bidra til kulturutveksling, ikke å gi travle familier billig arbeidskraft i hjemmet.
DB170213 Han sendte en rekke bombastiske eposter til Kongress-ansatte og journalister og gikk hardt ut mot ondene ved « utenlandsk arbeidskraft ».
DB170213 For øyeblikket jobber Miller med en ny presidentordre om gjestearbeiderprogrammet, som antagelig inneholder nye restriksjoner på billig utenlandsk arbeidskraft , som han lenge har vært en uttalt motstander av.
DB170213 Han mener det er naivt og utopisk å tro at det er mulig at innvandrere på samme måte skal kunne bidra som norske arbeidere til det norske velferdssamfunnet, siden innvandrere i « betydelig grad er lavkvalifisert, lavskolert arbeidskraft som ankommer i voksen alder.
DB170212 I en mer internasjonal verden, men fri flyt av arbeidskraft og salg av tjenester på tvers av landegrenser er det stadig vanskeligere å holde oversikten over at det ikke arbeides i strid med lover og regler.
DB170212 - Hvis det for eksempel er mistanke om bruk av ulovlig arbeidskraft kan det også tenkes at det også snytes med momsen, sier hun.
BT170212 Kanskje er disse svekket ved at både kapital og høyt utdannet arbeidskraft er mer mobile.
AP170212 Behovet for arbeidskraft ville ha økt og mange vietnamesere kunne fått bedre livsvilkår, sier fagforeningslederen Dang Tuan Tu, som er øverste tillitsmann for 26.000 arbeidere ved skofabrikken Chang Shin Viet Nam i Dong Nai-provinsen, noen mil øst før Ho Chi Minh City.
AP170212 Spørsmålet har vært tett knyttet til Sveits' identitet som et attraktivt alpeland som i lang tid har tiltrukket seg utenlandsk rikdom, næringsliv og arbeidskraft .
AP170212 Behovet for arbeidskraft ville ha økt og mange vietnamesere kunne fått bedre livsvilkår, sier fagforeningslederen Dang Tuan Tu, som er øverste tillitsmann for 26.000 arbeidere ved skofabrikken Chang Shin Viet Nam i Dong Nai-provinsen, noen mil øst før Ho Chi Minh City.
AA170212 Spørsmålet har vært tett knyttet til Sveits' identitet som et attraktivt alpeland som i lang tid har tiltrukket seg utenlandsk rikdom, næringsliv og arbeidskraft .
AA170212 Alle sakene berører Sveits' identitet som et attraktivt alpeland som i mange år har fungert som et trekkplaster for utenlandsk rikdom, næringsliv og arbeidskraft .
DA170211 - Den har betydd mye for sysselsetting og verdiskaping, men har også hatt negative konsekvenser : Særlig har det store tilbudet av arbeidskraft utfordret oss.
DB170210 Helse- og omsorgssektoren kommer til å rope på arbeidskraft i årene som kommer.
DA170210 NHO reiseliv offentliggjorde i 2014 rapporten : Kompetanse og arbeidskraft fram til 2019.
SA170209 Når vi organiserer næringslivet på denne måten, styrkes også regionens attraktivitet for bedrifter som ønsker å etablere seg her og for kompetent arbeidskraft som søker spennende miljøer.
AP170209 - De ansatte veterinærene og dyrepleierne er høykompetent arbeidskraft som selvfølgelig må ha lønn i forhold til utdanning og kompetanse.
VG170208 I fjor bidro pensjonistene med gratis arbeidskraft verdt 25 milliarder kroner.
SA170208 Operasjon Ved i Oslo er en av flere organisasjoner som benytter seg av eldres frivillige arbeidskraft for å levere tørr ved til minstepensjonister og andre vanskeligstilte.
SA170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning.
DN170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning.
DB170208 For det fjerde frigjør det kompetent arbeidskraft som heller kan finne jobber i privat sektor.
DB170208 Dette vil motivere kommunen til å ta i bruk svært subsidiert arbeidskraft for å kunne levere bedre tjenester til sine borgere.
AA170208 I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verd 25 milliarder kroner, ifølge en ny beregning.
VG170206 Konsekvensene vil merkes godt : Familier vil bli splittet, næringer som lever av immigranter vil rammes, avlinger vil råtne på rot og næringer som lener seg på immigranter vil oppleve mangel på billig arbeidskraft .
SA170205 Au pair-ordningen har utviklet seg til en ordning der man henter billig arbeidskraft til Norge, og da synes jeg den bør avvikles, sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad da.
DN170205 Mange håper strømmen av høyt kvalifisert arbeidskraft vil snu og gå nordover.
DN170205 ¶ Frigjøring av arbeidskraft på en rekke områder vil gjøre det lettere å rekruttere og fylle de titusener av nye jobber som vil oppstå innen omsorgssektoren, sier forfatteren.
AP170205 Men det er riktig at på noen områder har import arbeidskraft fra Øst-Europa ført til sosial dumping.
AP170205 - Det er en oppgave for nasjonale politikere å sikre at det er mulig for arbeidskraft å flytte fra en fabrikk som stenger til en fabrikk som åpner, sier hun.
AP170205 Men det er riktig at på noen områder har import arbeidskraft fra Øst-Europa ført til sosial dumping.
VG170204 Siden har det dukket opp stadig flere saker, hvor de ikke er au pairer, men bli behandlet som billig asiatisk arbeidskraft .
VG170204 - Jeg ser bygg som siger, baderomsdører som ikke tåler vann, murpuss som faller av veggene - ofte arbeid som er gjort billig med masse innleid arbeidskraft .
DB170204 Aarebrot ser videre et stort potensial for en region med til sammen 1,3 millioner innbyggere, med tanke på arbeidskraft og utvikling av kystnæringene.
DB170203 I et samfunn med overflod, og hvor automatisering har fortrengt manuell arbeidskraft , bør velferdstjenestene være utformet for å gi folk ressurser og ferdigheter til å leve et verdig liv.
DB170203 Arbeidslinja dekker over arbeidsledighet, samtidig som den sørger for at industrien får dekket sitt behov for billig og kvalifisert arbeidskraft .
AP170202 Samtidig vil kvalifisert arbeidskraft fra alle verdenshjørner nå i økende grad begynne å se til andre land enn USA når de planlegger å emigrere for å bedre sine kår.
SA170201 - Samlet sett ser vi at kostnaden for arbeidskraft er 35-40 prosent lavere i mange andre land i Europa enn i Skandinavia, sier SAS-sjefen.
DN170201 - Samlet sett ser vi at kostnaden for arbeidskraft er 35-40 prosent lavere i mange andre land i Europa enn i Skandinavia, sier SAS-sjefen.
DB170201 Den største utfordringen med å integrere innvandrere er imidlertid ikke sjenerøse velferdsordninger, men manglende etterspørsel etter lavproduktiv arbeidskraft i arbeidsmarkedet.
DN170130 Leder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund sier han regner med at om lag 700 av de ansatte om bord på skipene M/S Color Fantasy og M/S Color Magic, som trafikkerer strekningen mellom Oslo og Kiel, vil bli erstattet av utenlandsk arbeidskraft .
DN170130 - Dette er å ofre norske sjøfolk for å gi selskapene mulighet til å bruke billig utenlandsk arbeidskraft , sier LO-nestleder og påtroppende leder Hans-Christian Gabrielsen til Dagsavisen.
DB170130 Særlig teknologiselskaper som Apple, Google og Microsoft var krystallklare og beinharde ; selskapene er bygget på innvandring og utveksling av ideer og arbeidskraft .
AP170127 Norsk Sjømannsforbund frykter det vil medføre sosial dumping, og at 700 ansatte om bord på fergene erstattes av rimeligere utenlandsk arbeidskraft .
DB170126 Mangler arbeidskraft
DB170126 I Nord-Norge traff vi bedriftsledere som manglet arbeidskraft .
DB170126 Den registrerte ledigheten vil uansett gå ned på sikt, fordi Norge kommer til å kunne få mangel på arbeidskraft på grunn av en aldrende befolkning og tidlig tilbaketrekking fra arbeidslivet.
DB170126 Den norske modellen, med en sammenpresset lønnsstruktur, sikrer både oppslutning om velferdsstaten, samt styrker innovasjonstakten i næringslivet ved å belønne et lykkelig samkvem mellom maskiner og relativt billig høyproduktiv arbeidskraft .
AP170126 | Frykter at 700 ansatte på Kiel-fergene kan bli skiftet ut med utenlandsk arbeidskraft
DB170125 Det vil nok bli en blandet arbeidsstyrke ( med både meksikanere og amerikanere, red.am ), men meksikansk arbeidskraft er mye billigere, sier Gleeds-sjef Richard Steer, til The Guardian.
DN170124 Det skal være enkelte å flytte arbeidskraft og helsetjenester over grensene.
DB170124 Snarere enn å forsterke sosial dumping og et « race to the bottom », er dette med på å sikre mer rettferdige konkurransevilkår for amerikansk industri, men også for arbeidskraft i andre land.
DB170124 Og når bedrifter blir utkonkurrert av teknologi eller andre land frigjør det arbeidskraft som kan brukes til å fylle andre behov.
DB170124 Mange lokalsamfunn har gått dukken etter en ond spiral, hvor færre skatteinntekter svekker skoletilbudet og annen kritisk infrastruktur, som igjen svekker tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og på kapital.
DB170124 Det kan friste mer å konkurrere om høykompetent arbeidskraft i de store byene.
BT170124 Au pair-ordningen er blitt et alibi for misbruk av billig arbeidskraft .
SA170119 Dette utfordres også av en lettere tilgang på arbeidskraft fra andre land.
DN170119 Og hvis vi fortsetter å konkurrere på billig utenlandsk arbeidskraft , tror jeg utviklingen vil forsterke seg.
DB170119 Med mindre hun oppfatter utvikling av teknologi, fagbrev i gjenvinningsfag og trygge arbeidsforhold som bakstreversk, og selskapenes bunnlinje og mest mulig utnyttelse av arbeidskraft som eneste suksesskriterium ?
AP170119 De fire frihetene - fri flyt ikke bare av arbeidskraft og varer men også av kapital og tjenester, felles europeisk regelverk og tilsynsorganer som sikrer at alle medlemsland etterlever reglene og gir et reelt indre marked med likebehandling, gir ikke bare virksomheter forutsigbarhet for handel og investeringer, men også enkeltindivider som ønsker å
BT170118 Et brutalt farvel til fri flyt av arbeidskraft , varer og tjenester kan ramme det britiske næringslivet hardt.
BT170118 Et brutalt farvel til fri flyt av arbeidskraft , varer og tjenester kan ramme det britiske næringslivet hardt.
DN170117 SAS vurderer å søke lisens for å drive luftfart fra Irland, slik som Norwegian, for å åpne for billigere arbeidskraft , skriver danske medier.
AP170117 Storbritannia har ønsket seg å kunne begrense fri flyt av arbeidskraft , men samtidig være en del av det indre marked for tjenester, varer og kapital.
AP170117 De nyter godt av å være innenfor EUs indre marked, ikke minst hva gjelder tilgangen på kvalifisert arbeidskraft .
AP170117 I slike avtaler vil det ikke være fri flyt av arbeidskraft , finansnæringen vil kunne møte hindringer og avtalen vil være statisk, sier Dørum.
AP170117 I slike avtaler vil det ikke være fri flyt av arbeidskraft , finansnæringen vil kunne møte hindringer og avtalen vil være statisk, sier Dørum.
VG170116 Skrekkbildet er at vi blir tvunget til å hente kvalifisert arbeidskraft fra utlandet, mens våre egne blir hektet av.
BT170116 Et av parene er også tiltalt for å ha gjort bruk av utlendingenes arbeidskraft til tross for at disse ikke hadde arbeidstillatelse.
DN170115 - Det er noe av den kompetansen norsk næringsliv og også offentlig sektor kommer til å etterspørre i fremtiden, mye mer dynamisk utdannet arbeidskraft som kan litt mer enn kun det spesialiserte fagfeltet, sa finansministeren.
DB170115 Foruten oppmerksomheten rundt de mindre fornøyde deltakerne har seriens problematisering av øst-europeisk arbeidskraft sammenlignet med dansk arbeidskraft skapt debatt, det er redaktøren fornøyd med : ¶
DB170115 Foruten oppmerksomheten rundt de mindre fornøyde deltakerne har seriens problematisering av øst-europeisk arbeidskraft sammenlignet med dansk arbeidskraft skapt debatt, det er redaktøren fornøyd med : ¶
DB170115 - Ideen vår er å bruke et dokumentarisk eksperiment til å sette i gang en debatt om hva man som forbruker får for pengene, når man henholdsvis hyrer inn dask og østeuropeisk arbeidskraft , forteller redaktør for serien, Jes Schrøder til Dagbladet.
AP170115 » I tillegg har Civita utpekt Sp som det mest innvandringskritiske partiet - når Sps EØS-motstand, som medfører et nei til fri flyt av arbeidskraft over landegrensene, tas med i regnestykket.
AP170115 » I tillegg har Civita utpekt Sp som det mest innvandringskritiske partiet - når Sps EØS-motstand, som medfører et nei til fri flyt av arbeidskraft over landegrensene, tas med i regnestykket.
DB170112 Det er snakk om akutthendelser hvor de trenger kompetanse og arbeidskraft , svarer Jensen.
AP170112 Spesielt den nordamerikanske handelsavtalen NAFTA fikk unngjelde, som regel til stor jubel fra kjernevelgere som frykter at arbeidsplassene skal forsvinne til Mexico og andre land med billig arbeidskraft .
AP170112 Spesielt den nordamerikanske handelsavtalen NAFTA fikk unngjelde, som regel til stor jubel fra kjernevelgere som frykter at arbeidsplassene skal forsvinne til Mexico og andre land med billig arbeidskraft .
DB170111 Kompetanseframskrivinger viser at det fortsatt vil være etterspørsel etter arbeidskraft med høyere utdanning og fagbrev.
BT170110 Ny kunnskap og kompetent arbeidskraft er helt avgjørende for å sikre både eksisterende og fremtidige arbeidsplasser.
AP170110 Stort behov for faglært arbeidskraft
AP170110 Oslo har et generelt godt arbeidsmarked der etterspørselen etter arbeidskraft er stor.
AP170110 Farnes Hildrum sier at det er stort behov for faglært arbeidskraft innen bygg- og anlegg, og at behovet for arbeidskraft innen serverings- og overnattingsvirksomhet også øker.
AP170110 Farnes Hildrum sier at det er stort behov for faglært arbeidskraft innen bygg- og anlegg, og at behovet for arbeidskraft innen serverings- og overnattingsvirksomhet også øker.
AP170110 Dette er et uttrykk for at det er mange ting i arbeids og næringslivet i Oslo som går veldig bra, og at næringslivet etterspør arbeidskraft , sier hun. nyebilder.no ¶
AP170110 Det gjøres også ganske store offentlige investeringer i bygninger og anlegg, noe som driver opp behovet for arbeidskraft , sier Farnes Hildrum.
AP170110 Bygg- og anlegg har størst mangel på arbeidskraft .
AP170110 Behov for arbeidskraft innen serverings- og overnattingsvirksomhet øker i Oslo.
AP170110 - Den store driveren er at arbeidsgivere i Oslo trenger arbeidskraft .
AP170110 Ved at de kjøper ting, etterspør de arbeidskraft , sier han.
AP170110 Grunnen er enkel : Innvandrere øker tilgangen på arbeidskraft , men de kjøper også ting.
AP170110 Det øker behovet for arbeidskraft , sier Manning.
DB170107 Det er ungdommer som tror at de er med på å gjøre en forskjell for løvene, i stedet blir de gratis arbeidskraft for løvefarmene, sier Michler til Expressen.
DB170106 Det betyr at vi trenger mindre manuell arbeidskraft ved produksjonslinjene.
DB170105 Det handler om ressurser og ren arbeidskraft .
AP170105 I stedet for at underskuddet på fagarbeidere har gitt press på lønningene, benyttes det bortimot ubegrensede tilbudet av ufaglært arbeidskraft fra Øst-Europa.
AP170104 - Bedriftene vet ikke hva slags arbeidskraft de trenger.
DN170103 Singapore er imidlertid populært for utenlandsk arbeidskraft .
BT170103 Næringen blir mindre attraktiv, og rekruttering av god arbeidskraft svikter.
DB170102 De går nemlig glipp av kompetent arbeidskraft .
AP170102 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) analyserte i høst tilgang og etterspørsel på ulike typer arbeidskraft frem mot 2035.
AP161207 Samtidig er det her behovet for arbeidskraft blir størst.
AP161207 Aldringen kan bidra til en mangel på arbeidskraft på 200.000 personer, men med store regionale forskjeller.
AP161207 Samtidig er det her behovet for arbeidskraft blir størst.
AP161207 Aldringen kan bidra til en mangel på arbeidskraft på 200.000 personer, men med store regionale forskjeller.
AP161020 Hun sier Høyre er opptatt av å få større lønnspress i arbeidslivet og at arbeidskraft skal bevege seg ukontrollert over landegrensene.
AP161018 Polske Hind etterlyser stemmer som snakker høyt og tydelig om de positive sidene ved fri flyt av arbeidskraft i EU.
AP161013 Terskelen inn i arbeid kan i den norske velferdsstaten være høy hvis man er innvandrer med lite formell utdanning, fordi små lønnsforskjeller gjør ufaglært arbeidskraft relativt sett dyr.
AP160920 - Jeg stiller spørsmål ved om den veksten vi ser i tjenestenæringer er et godt nok svar på de framtidige utfordringer Norge har, nemlig å få utnyttet høyt kvalifisert arbeidskraft .
AP160920 - Ettersom eldrebølgen skyller over oss for alvor fra midten av 2020-årene, kan vi vente en fortsatt betydelig økning i etterspørselen etter slik arbeidskraft .
AP160916 For en nasjon er mangel på arbeidskraft en større utfordring enn at arbeidsoppgaver forsvinner.
DN160831 For eksempel er det stor forskjell på selskaper som formidler arbeidskraft og de som kun formidler driller, biler og husrom, ifølge Heggernes.
DA160824 Totalrenoveringen vil sysselsette 220 årsverk og ifølge Backe Entreprenør vil det bli brukt 90 prosent lokal arbeidskraft .
DA160824 Renoveringen vil sysselsette 220 årsverk og det vil bli brukt 90 prosent lokal arbeidskraft , det opplyser KLP Eiendom i en pressemelding.
AP160811 Vi har valgt en modell med frivillig arbeidskraft som er veldig verdifull for oss, både i kraft av den jobben de gjør, og som rekrutteringsbase.
DA160804 - 1000 - 1100 av disse ble fylt opp av tilflyttere, arbeidskraft .
BT160715 De siste ukene er det reist en debatt om at den ekstra ferieuken etter fylte 60 år gjør eldre arbeidstakere til dyr arbeidskraft .
BT160715 Alle forhold tilsier at vi bør stå lenger i arbeid og at AS Norge trenger mer arbeidskraft i fremtiden.
AP160707 Fri flyr av arbeidskraft liker de ikke.
SA160701 Fra 1960-tallet var behovet for arbeidskraft stort.
BT160701 Fra 1960-tallet var behovet for arbeidskraft stort.
AP160701 Fra 1960-tallet var behovet for arbeidskraft stort.
AP160622 Dersom de får en ordning som ligner Norges EØS-avtale, vil arbeidskraft fortsatt kunne flyte fritt.
AP160622 - Vi vil ha et system der vi kan slippe inn mennesker med kvalifikasjoner vi trenger, ikke ufaglært arbeidskraft som tærer på velferdsordningene.
AP160620 Fri bevegelse av arbeidskraft er en av det indre markeds fire friheter.
DB160617 | På kort sikt er skattelette, billigere arbeidskraft og mindre solidaritet en sober løsning ¶
DB160617 Her finnes det ingen enkle svar på lang sikt, men på kort sikt er skattelette, billigere arbeidskraft og mindre solidaritet en sober løsning.
AP160517 Kritikerne kaller det moderne slaveri og mener det er en måte for staten å skaffe seg billig arbeidskraft på, men forkjemperne svarer at det er et springbrett inn i arbeidslivet.
AP160414 Venstrepolitikeren legger til at hun dessuten tror enda mer likestilt foreldrepermisjon kan være et konkurransefortrinn som gjør at Norge kan tiltrekke seg arbeidskraft fra utlandet.
AP160414 Venstrepolitikeren legger til at hun dessuten tror enda mer likestilt foreldrepermisjon kan være et konkurransefortrinn som gjør at Norge kan tiltrekke seg arbeidskraft fra utlandet.
AP160414 - Vi har brukt masse tid og krefter, og satt på intern arbeidskraft for å forsøke å drive inn det UDI skylder oss.
BT160406 Et selskap kan profittere på skjulte datterselskaper som bruker slaver som arbeidskraft , selger våpen til terrorgrupper, eller som bryter regler som skal hindre forurensning - uten at det blir kjent.
AP160403 Fellesforbundet klager over at enkelte bedrifter har funnet smutthull som gjør at utenlandsk arbeidskraft ikke får disse tilleggene.
AP160403 - Vi har kommet dem i møte på det og funnet en modell som vi mener balanserer både disse partenes behov for å beholde kompetanse med andre bedrifters behov for arbeidskraft andre steder.
AP160402 Han sier også at den nye avtalen gjør det vanskeligere å bruke svært billig utenlandsk arbeidskraft .
AP160402 Billig arbeidskraft oppleves som en trussel, også av de som jobber i leverandørindustrien.
AP160401 Da vred Fellesforbundet oppmerksomheten mot konkurransen fra billig utenlandsk arbeidskraft .
AP160328 Det gjelder konkurransen fra billig østeuropeisk arbeidskraft .
AP160328 Den viktigste er at mye arbeidskraft er overflyttet til en næring med vesentlig høyere lønnsomhet enn andre næringer.
NL160317 - Gården med utmark, maskinpark og bondens arbeidskraft er en del av gårdens ressursgrunnlag.
AP160317 Det kraftige fallet i kronekursen har gjort norsk arbeidskraft mye billigere for bedrifter som får betalt for sine varer i dollar eller euro.
NL160308 Innkreving av avgift har etter manges mening vært i strid med friluftsloven, kommunen har sett lite til skatteinntekter fra den store omsetningen, og fremmed arbeidskraft har tatt med seg sin personbeskatning til andre himmelstrøk.
AP160307 Vi vet at det er stort behov for arbeidskraft , spesielt innenforpleie- og omsorgssektoren.
AP160227 Mange av disse underentreprenørene har mye ufaglært, utenlandsk arbeidskraft og har knapt ansatt lærlinger.
AP160227 Da firmaene begynte å hente inn billig arbeidskraft fra Øst-Europa, uten fagutdanning, ble prisene presset nedover og nedover.
AP160227 - Det begynte med EØS-medlemskapet og fri flyt av arbeidskraft .
AP160227 - Det er fremdeles størst utfordringer på Sør- og Vestlandet, mens det er etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av landet.
SA160226 En rapport fra Kunnskapsdepartementet og Statistisk sentralbyrå ( SSB ) konkluderer med at etterspørselen etter faglært arbeidskraft innen viktige håndverksfag er betydelig høyere enn det vi utdanner fram mot 2030.
SA160226 Arbeidslivet trenger arbeidskraft med fagbrev.
AP160226 - Det er fremdeles størst utfordringer på Sør- og Vestlandet, mens det er etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av landet.
AP160226 - Det er fremdeles størst utfordringer på Sør - og Vestlandet, mens det er etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av landet.
AP160220 I tråd med Mandelas omfordelingsprogram Black Economic Empowerment ( BEE ) måles selskapene blant annet på hvor mye lokal arbeidskraft de bruker, hvor mye de kjøper fra selskaper som drives og eies av svarte personer generelt, og svarte kvinner spesielt.
AP160218 Kornmo skriver om EUs frie flyt av arbeidskraft som gjør at det strømmer ufaglærte inn i byggenæringen.
AP160217 Det åpnes også for innskrenkninger i trygdeytelser som borgere av andre EU-land kan gjøre krav på i Storbritannia, men tiltakene må være tidsbegrensede og ikke komme i konflikt med prinsippet om fri bevegelse av arbeidskraft .
AP160216 Det er innenfor helse- og omsorgsyrkene vi kommer til å ha størst behov for arbeidskraft i årene som kommer.
AP160216 Fri flyt av arbeidskraft var ment å være en likeverdig flyt, det vil si at cirka like mange drar fra for eksempel Spania til Tyskland, fra Belgia til Hellas og fra Norge til Polen.
AP160216 90 prosent av all arbeidskraft fra Øst-Europa.
AP160213 Som kommisjonen påpeker, er denne utviklingen i Norge blitt maskert av høye oljepriser og overføring av stadig mer arbeidskraft til en næring med overlegen betalingsevne - oljeindustrien.
AP160213 Arbeidskraft og kapital må nokså raskt kunne flyttes dit hvor de kaster mest av seg..
AP160203 I USA har de gjort en mesterlig jobb i å tygge opp organisert arbeidskraft .
DA160122 For bedriftene betyr det at man får tilgang på arbeidskraft som er dønn lojale, som er utrolig motiverte og som gjennom takknemlighet, innsats og holdninger på andre måter bidrar sterkt til å berike arbeidsmiljøet.
DA160122 For bedriftene betyr det at man får tilgang på arbeidskraft som er dønn lojale, som er utrolig motiverte og som gjennom takknemlighet, innsats og holdninger på andre måter bidrar sterkt til å berike arbeidsmiljøet.
AP160120 Regissør Jonas Carpignano har laget et dystert portrett preget av desillusjonisme, håpløshet og kynisk utnytting av billig arbeidskraft .
AP160120 Laura Tyson, tidligere leder for president Clintons råd av økonomiske rådgivere og direktør ved Haas School of Business, Berkeley : - Jeg er bekymret fordi den nye teknologien fjerner behovet for arbeidskraft over hele spekteret av ferdigheter.
AP160120 Asylsøkere i mottak må selv utføre alt arbeid som er nødvendig for et normalt livsopphold med kun instruktører og vakter som norskbetalt arbeidskraft .
AP160119 Delingsøkonomien er en fantastisk måte for arbeidskraft med lav eller lite anvendbar kompetanse å komme seg inn i arbeidslivet på.
AP160119 - Etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft endrer seg.
AP160119 - Ettersom man da kan tilby arbeidskraft som selvstendig næringsdrivende blir man ikke bundet til samme lønns- og arbeidstidskrav som ligger i en tariffavtale.
AP160118 - Får vi slike jobber bruker vi både norsk og lokal arbeidskraft .
AP160116 Den andre er faren med flere innvandrere med lav kompetanse kan bidra til at bransjer velger billig arbeidskraft fremfor å investere i ny teknologi.
AP160107 Deres undersøkelser om hvor behovet for arbeidskraft vil være størst i årene fremover, viser at 30 % av norske arbeidsgivere sliter med å finne rett kompetanse, globalt er tallet enda høyere - hele 38 %.
AP160107 Det betyr blant annet at oppgaver som før kunne løses best i markeder med billig arbeidskraft , plutselig kan gjøres hvor som helst.
AP160105 Datamaskiner og roboter kan i mye større omfang enn tidligere erstatte menneskelig arbeidskraft .
AP160105 Datamaskiner og roboter kan i mye større omfang enn tidligere erstatte menneskelig arbeidskraft .