DA171215 Den sikrer nettopp en større valgfrihet uavhengig av hva slags arbeidsgiver du har.
DA171213 LES OGSÅ : - Arbeidsgiver må dokumentere at det er nødvendig å forby hijab ¶
BT171129 Svar : Hvis det er en nødvendig reise som er pålagt av arbeidsgiver , og er i arbeidsgivers interesse, kan du regne inn reisetid som arbeidstid i dette tilfellet.
BT171129 Svar : Dersom du står til disposisjon for din arbeidsgiver under reisetiden, skal denne tiden være arbeidstid, etter det EFTA-domstolen sier.
BT171129 Jeg bistår begge sider i situasjoner der arbeidsgiver ikke ønsker å ha med seg arbeidstaker videre.
BT171129 Derfor vil jeg jobbe videre for at Bergen kommune skal være en offensiv arbeidsgiver som bidrar til at menn og kvinner får like muligheter i arbeidslivet.
VG171128 ( Watford - Manchester United 2-4 ) Ashley Young ( 32 ) skrudde tiden noen år tilbake og scoret to kremmerhus mot sin gamle arbeidsgiver .
DN171128 Tingretten ga de ansatte medhold i at Norwegian Air Shuttle ASA er deres reelle arbeidsgiver .
DN171128 Dette når de fortsetter å gjøre den samme jobben som de alltid har gjort, kun med den endring at de har fått ny arbeidsgiver , sier leder Trygve Bergsland for Parats kommunikasjonsavdeling til NTB.
DN171128 De ansatte krevde ansettelse i selskapet de mener er deres reelle arbeidsgiver .
DN171128 - Så lenge selskapet har et fast behov for ansatte er innleie ulovlig, og omorganiseringene gjør at en arbeidsgiver ikke kan slippe unna arbeidsgiveransvaret, sier han.
DN171128 - Parat mener at en arbeidsgiver ikke kan flytte ansatte til ulike datterselskaper for deretter å leie dem inn igjen neste dag.
DA171128 - Styringsretten gir ikke arbeidsgiver adgang til å detaljstyre lærere på deres fagfelt, fastslår Jens Garbo.
DA171128 Jeg har en arbeidsgiver som heier på fotballdømmingen.
DA171128 Ifølge Sandnes er det opp til hver enkelt arbeidsgiver å sørge for at trakassering ikke forekommer på arbeidsplassen.
DA171128 Hviler på arbeidsgiver
DA171128 Da vil man ikke bare sikre vern av ansatte, men også forplikte arbeidsgiver , sier Asper, som etterlyser konkrete tiltak fra regjeringen.
DA171128 - Det er alltid slik at vi kan bli bedre på å få oversikt, både som arbeidsgiver og organisasjon, sier Asper.
BT171128 Om arbeidsgiver klarer å gjøre disse enkle lovpålagte grepene ville mange trakasseringssaker vært unngått, og alle ansatte ville fått en trygg arbeidsplass.
BT171128 Hvilken arbeidsgiver vil du være ?
BT171128 Dette betyr at arbeidsgiver må gi ansatte opplæring i hva rutinene og retningslinjene består i.
BT171128 Det første en arbeidsgiver bør spørre seg er : Hvorfor har ikke ansatte varslet når de er blitt utsatt for seksuell trakassering ?
BT171128 Da kan ansatte velge å melde fra til verneombudet i stedet for til arbeidsgiver .
BT171128 Arbeidsplasser er satt i et dårlig lys, og de aller fleste har ikke varslet sin arbeidsgiver når seksuell trakassering har skjedd.
BT171128 Arbeidsgiver må sørge for at det blir tydeliggjort og skriftliggjort hva som er saksgangen internt når noen sier fra om brudd på de interne retningslinjene for god oppførsel.
VG171127 Blir dere utsatt for seksuell trakassering, ikke nøl med å si fra til arbeidsgiver eller en tillitsvalgt.
VG171127 - Jeg er glad for at arbeidsgiver her formidler en tydelig holdning og ber sine ansatte si ifra om de opplever noe ubehagelig, sier hun.
SA171127 Total : En betydelig andel ansatte vil skifte arbeidsgiver
DB171127 Hans belgiske arbeidsgiver har selvsagt også andre spurtere i stallen, men Mørkøv virker tilfreds med løsningen som er trukket opp for ham under sesongforberedelsene så langt : ¶
DA171127 Jeg har en arbeidsgiver som heier på fotballdømmingen.
BT171127 EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted.
BT171127 Noe av det viktigste for å sikre at kampanjen ikke fisler bort i vasne løfter om nulltoleranse, er at arbeidsgiver legger til rette for at det skjer.
BT171127 Men hvis ingen rapporterer, mister arbeidsgiver en verdifull mulighet til å forstå mønstre og skaffe seg oversikt.
AP171127 Statsansattelovens § 32 regulerer hvordan staten som arbeidsgiver skal gå frem hvis man ønsker å avvikle et slikt ansettelsesforhold.
AP171127 Nevnte regler utgjør den prosessuelle del av den ansattes stillingsvern og tilsier at den ansatte, hvis og når arbeidsgiver ønsker å vurdere en mulig avvikling av ansettelsesforholdet, skal meddeles skriftlig årsaken til dette for deretter å bli kalt inn til et møte hvor den ansatte får forklare seg muntlig om det grunnlag som vurderes brukt i en oppsigelsessak.
AP171127 En slik manglende tillit må være saklig begrunnet, i likhet med hva som er tilfelle når en arbeidsgiver ellers ønsker å si opp en av sine ansatte med tilhørende stillingsvern.
SA171126 | Total : En betydelig andel ansatte vil skifte arbeidsgiver
DB171126 I dokumentet skriver fylkesnemnda i Agder at fylkeskommunen må bli en attraktiv arbeidsgiver « som ønsker å rekruttere, utvikle og beholde kompetente og motiverte medarbeidere ».
DB171126 Den fikk terningkast seks av kollega Christopher Pahle, og er, som boka, inspirert av den virkelige historien om den kanadiske tjenestejenta Grace Marks, som i 1843 ble dømt for drapet på sin arbeidsgiver og husholdersken hans.
BT171126 Som arbeidsgiver i mer enn 25 år, vet jeg at mange av de som defineres som arbeidsuføre har arbeidsevne og mye å bidra med på arbeidsmarkedet.
BT171126 En løsning kan være å gi en arbeidsgiver som ansetter ungdom under 25 år som har vært minimum fem måneder uten arbeid, 50 prosent lønnstilskudd i fem år. 2.
BT171126 Da må sykelønn i større grad bli et spleiselag mellom arbeidstager, arbeidsgiver og det offentlige.
AP171125 Kan jeg skreddersy hvilke karakterer jeg sender til en arbeidsgiver ?
AP171125 Det må enhver arbeidsgiver ha plikt til å bekjentgjøre, også for midlertidig ansatte.
SA171124 Vi kjenner til krav om lojalitet fra arbeidsgiver og kanskje er kravet blitt for strengt, siden stemmen til virksomhetslederne blir savnet i mediene.
SA171124 Vi erkjenner at det noen ganger kan være utfordrende hvis både leder og ansatt er medlem, for noen ganger vil det være motstridende interesser hos arbeidsgiver og ansatt.
SA171124 Du kan ikke nekte noen å komme på jobb, men arbeidsgiver har instruksjonsrett, sier Kleven.
SA171124 - Som sagt møtte alle i garderoben til samme tid, men det er vår rett som arbeidsgiver å sette ansatte til alternativt arbeid for å løse konflikt.
SA171124 - Det er helt åpenbart at en arbeidsgiver kan løse en konflikt ved å sette en ansatt til annet arbeid.
BT171124 Misbruk av alkohol har medført at han over de siste år har opptrådt på måter som hans arbeidsgiver , og også noen av hans kolleger, har reagert på.
BT171124 Disse forholdene har vært tatt opp av arbeidsgiver , og professor Langeland har beklaget sin væremåte og har hatt de beste intensjoner om å skaffe seg kontroll over sitt alkoholforbruk.
BT171124 Arbeidsgiver vil derfor ikke kommentere bakgrunnen for og forholdene rundt avskjeden nærmere nå.
AP171124 Misbruk av alkohol har medført at han over de siste år har opptrådt på måter som hans arbeidsgiver , og også noen av hans kolleger, har reagert på.
AP171124 Disse forholdene har vært tatt opp av arbeidsgiver , og professor Langeland har beklaget sin væremåte og har hatt de beste intensjoner om å skaffe seg kontroll over sitt alkoholforbruk.
AP171124 Arbeidsgiver vil derfor ikke kommentere bakgrunnen for og forholdene rundt avskjeden nærmere nå.
AP171124 Du kan ikke nekte noen å komme på jobb, men arbeidsgiver har instruksjonsrett, sier Kleven.
AP171124 - Som sagt møtte alle i garderoben til samme tid, men det er vår rett som arbeidsgiver å sette ansatte til alternativt arbeid for å løse konflikt.
AP171124 - Det er helt åpenbart at en arbeidsgiver kan løse en konflikt ved å sette en ansatt til annet arbeid.
SA171123 Norsk Lektorlag i Rogaland har i møter med både arbeidsgiver og sentrale politikere i Rogaland pekt på betydningen av å tenke langsiktig og utradisjonelt, for å unngå at man må si opp ansatte.
SA171123 DEBATT : Norsk Lektorlag i Rogaland har i møter med både arbeidsgiver og politikere pekt på betydningen av å tenke langsiktig og utradisjonelt, for å unngå at man må si opp ansatte.
SA171123 « DEKNING AV ARBEIDSTAKERS UTGIFTER TIL ADVOKAT Arbeidsgiver dekker Arbeidstakers utgifter til nødvendig advokatbistand etter regning oppad begrenset salærmessig til NOK 175.000,- eks. mva.
SA171123 Neste arbeidsgiver ble videre kinesiske Guangzhou Evergrande. 33-åringen står med 100 kamper for hjemlandet.
FV171123 Neste arbeidsgiver ble videre kinesiske Guangzhou Evergrande. 33-åringen står med 100 kamper for hjemlandet.
DN171123 Dommen understreker at terskelen for oppsigelse er høy og at arbeidsgiver må ha gode grunner : « Bevisføringa har vist at dette ikkje er snakk om enkeltståande tilfelle, men eit mønster med seksualisert kontakt mot unge kvinner.
DA171123 Neste arbeidsgiver ble videre kinesiske Guangzhou Evergrande. 33-åringen står med 100 kamper for hjemlandet.
BT171123 « DEKNING AV ARBEIDSTAKERS UTGIFTER TIL ADVOKAT Arbeidsgiver dekker Arbeidstakers utgifter til nødvendig advokatbistand etter regning oppad begrenset salærmessig til NOK 175.000,- eks. mva.
AP171123 « DEKNING AV ARBEIDSTAKERS UTGIFTER TIL ADVOKAT Arbeidsgiver dekker Arbeidstakers utgifter til nødvendig advokatbistand etter regning oppad begrenset salærmessig til NOK 175.000,- eks. mva.
AP171123 Neste arbeidsgiver ble videre kinesiske Guangzhou Evergrande. 33-åringen står med 100 kamper for hjemlandet.
AA171123 Neste arbeidsgiver ble videre kinesiske Guangzhou Evergrande. 33-åringen står med 100 kamper for hjemlandet.
DN171122 Redaksjonsklubben til mannens nye arbeidsgiver reagerer på TV 2s manglende varslingsrutiner.
DN171122 Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, mener at mannens nye arbeidsgiver kunne fått mer informasjon om hvorfor han ikke fikk fortsette i kanalen.
DN171122 Men så vidt jeg har forstått, så ble det ikke informert til mannens nye arbeidsgiver .
DN171122 - Med den kjennskap jeg har til denne saken, synes jeg at sjefene der burde ha informert neste arbeidsgiver , sier lederen for journalistklubben.
DN171122 - Jeg vil egentlig fraråde tidligere arbeidsgiver å informere om slike forhold, i og med at det kan være så mangefasettert.
DN171122 - Det er også en betraktning her at jeg vanskelig kan se at det kan komme noe ansvar for tidligere arbeidsgiver .
BT171122 | Informerte ikke ny arbeidsgiver om sextrakassering ¶
VG171121 Mannens nye arbeidsgiver setter nå ansettelsesforholdet på vent.
VG171121 Den tidligere TV2-ansattes nye arbeidsgiver skal ikke ha vært kjent med årsaken til at mannen forlot sin tidligere stilling da han begynte hos dem, skriver Kampanje.
VG171121 Da nåværende arbeidsgiver ble klar over mannens historie, ble det iverksatt en intern gransking på arbeidsplassen, som ifølge mannens nye sjef ikke skal ha avdekket noe som tyder på at mannen har oppført seg uanstendig som ansatt hos dem.
SA171121 Det finnes nok av eksempler på spillere som blir straffet, og noen som må finne seg ny arbeidsgiver etter mindre forseelser.
SA171121 Ni minutter senere skulle det ta fyr da tidligere Sevilla-spiller Alberto Moreno ga sin gamle arbeidsgiver en gavepakke.
FV171121 Det finnes nok av eksempler på spillere som blir straffet, og noen som må finne seg ny arbeidsgiver etter mindre forseelser.
DB171121 - Hans tidligere arbeidsgiver har hatt en veldig usunn kultur hvor en gruppe menn, inklusive vår medarbeider, har oppført seg helt uakseptabelt overfor flere kvinner.
DB171121 ( Dagbladet ) : En svensk sportskommentator, som fikk sparken hos sin tidligere arbeidsgiver grunnet grov og gjentatte episoder av seksuell trakassering, vil i tida framover ikke utføre journalistiske oppdrag for sin nye arbeidsgiver , SVT.
DB171121 ( Dagbladet ) : En svensk sportskommentator, som fikk sparken hos sin tidligere arbeidsgiver grunnet grov og gjentatte episoder av seksuell trakassering, vil i tida framover ikke utføre journalistiske oppdrag for sin nye arbeidsgiver, SVT.
DA171121 Paradoksalt nok til Erik Espeseth og Ronny Deilas tidligere arbeidsgiver , og høstens suverent beste lag i Norge : Strømsgodset.
DA171121 Det er Dagbladet som melder dette tirsdag kveld, uten å identifisere tidligere arbeidsgiver .
DA171121 - Hans tidligere arbeidsgiver har hatt en veldig usunn kultur hvor en gruppe menn, inklusive vår medarbeider, har oppført seg helt uakseptabelt overfor flere kvinner.
AP171121 Det finnes nok av eksempler på spillere som blir straffet, og noen som må finne seg ny arbeidsgiver etter mindre forseelser.
AP171121 Ni minutter senere skulle det ta fyr da tidligere Sevilla-spiller Alberto Moreno ga sin gamle arbeidsgiver en gavepakke.
AA171121 Det finnes nok av eksempler på spillere som blir straffet, og noen som må finne seg ny arbeidsgiver etter mindre forseelser.
AA171121 Ni minutter senere skulle det ta fyr da tidligere Sevilla-spiller Alberto Moreno ga sin gamle arbeidsgiver en gavepakke.
VG171120 Etter det Khrono erfarer skal han ha fått minst tre muntlige advarsler og tre skriftlige fra sin arbeidsgiver siden 2010.
VG171120 Arbeidsgiver har ikke ytterligere kommentarer til saken eller innholdet i varselet nå, skriver Universitetet på sine nettsider.
SA171120 Khrono kjenner til at professoren skal ha ha fått minst tre muntlige advarsler og tre skriftlige fra sin arbeidsgiver siden 2010.
SA171120 Arbeidsgiver har ikke ytterligere kommentarer til saken eller innholdet i varselet nå.
SA171120 - Fravær er noe av det første arbeidsgiver ser på.
SA171120 Det opplyser hans irske arbeidsgiver i en pressemelding. - 2017 var et vanskelig år for meg med et tilbakefall av CMV-virus, som påvirket hva jeg kunne prestere gjennom sesongen.
DB171120 En mer nærliggende forklaring er at dette ikke tas på alvor, fordi overgrep og trakassering som regel begås av ledere og maktpersoner som arbeidsgiver har tillit til.
AP171120 Det opplyser hans irske arbeidsgiver i en pressemelding. - 2017 var et vanskelig år for meg med et tilbakefall av CMV-virus, som påvirket hva jeg kunne prestere gjennom sesongen.
DB171119 Det var ikke naturlig at hennes daværende arbeidsgiver skulle dekke dette.
BT171119 Som arbeidsgiver kan man ikke kommentere enkeltheter i konkrete personalsaker, med mindre de involverte medarbeiderne selv har brakt detaljene ut i offentligheten.
BT171119 Slikt kan selvsagt ikke en arbeidsgiver bidra til offentliggjøring av, uten at de ( eventuelt tidligere ) medarbeiderne det gjelder selv medvirker.
BT171119 Det kan nok fremstå som en unnskyldning for å slippe unna et kritisk lys på seg selv som arbeidsgiver, men det ligger altså reelle rettslige skranker i veien for en arbeidsgiver i mange av disse tilfellene.
BT171119 Det kan nok fremstå som en unnskyldning for å slippe unna et kritisk lys på seg selv som arbeidsgiver , men det ligger altså reelle rettslige skranker i veien for en arbeidsgiver i mange av disse tilfellene.
BT171119 Det er imidlertid viktig både for pressen og for publikum å forstå hvilke arbeids- og personvernrettslige rammer en arbeidsgiver må forholde seg til i den sammenheng.
BT171119 At arbeidsgiver må forholde seg til disse skrankene, kan like ofte innebære man ikke kan dele informasjon som ville stille selskapet i et bedre lys.
AA171119 Problemet er at deres kompetanse og arbeidsevne ikke treffer en arbeidsgiver som er villig til å satse på dem, tilføyer hun.
VG171118 Straffbare forhold må anmeldes, og andre forhold er det arbeidsgiver og eventuelt Arbeidstilsynet som må stoppe, sier han.
VG171118 Deretter hørte ikke den tidligere kommunikasjonssjefen mer fra sin tidligere arbeidsgiver .
VG171118 Utfallet ble at saken ikke ble politianmeldt, men at vi i samråd med Harbo ga informasjon om hva som hadde skjedd til mannens arbeidsgiver .
VG171118 Målet fra vår side var å få arbeidsgiver til å gi en formell reaksjon.
VG171118 Harbo har for øvrig hele tiden vært tydelig på hvordan vi som arbeidsgiver kunne håndtert saken bedre, og det har både jeg og Aftenposten lært av.
DB171118 Den norske landslagsspilleren forlater Avaldsnes og reiser til Australia, hvor Canberra United er neste arbeidsgiver de neste tre månedene.
DB171118 - Straffbare forhold må anmeldes, og andre forhold er det arbeidsgiver og eventuelt Arbeidstilsynet som må stoppe, sier han. 487 norske, kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med seksuell trakassering ¶
DB171118 Arbeidsgiver må sørge for rutiner for varsling og håndtering når slike saker kommer opp.
BT171118 I disse tilfellene har det vært snakk om saker som allerede har vært håndtert og avsluttet i forholdet mellom TV 2 som arbeidsgiver og de involverte medarbeiderne før jeg startet i 2015.
AP171118 « Målet fra vår side var å få arbeidsgiver til å gi en formell reaksjon.
AP171118 Utfallet ble at saken ikke ble politianmeldt, men at vi i samråd med Harbo ga informasjon om hva som hadde skjedd til mannens arbeidsgiver .
AP171118 Målet fra vår side var å få arbeidsgiver til å gi en formell reaksjon.
AP171118 Harbo har for øvrig hele tiden vært tydelig på hvordan vi som arbeidsgiver kunne håndtert saken bedre, og det har både jeg og Aftenposten lært av.
AA171118 I disse tilfellene har det vært snakk om saker som allerede har vært håndtert og avsluttet i forholdet mellom TV 2 som arbeidsgiver og de involverte medarbeiderne før jeg startet i 2015.
VG171117 Så har man et ansvar som arbeidsgiver for å sjekke disse historiene.
VG171117 Det bekrefter mannens arbeidsgiver overfor VG.
NL171117 Fordi det ikke forventes at menn skal ta ut like mye fødselspermisjon som kvinner kan noen menn oppleve det som vanskelig å ta opp spørsmål om permisjon med arbeidsgiver .
DB171117 Hun oppfordrer alle som berøres til å sette seg inn i alle alternative reiseruter, ta høyde for at det blir store forsinkelser og orientere arbeidsgiver om situasjonen.
DB171117 Hun oppfordrer alle som berøres til å sette seg inn i alle alternative reiseruter, ta høyde for at det blir store forsinkelser og orientere arbeidsgiver om situasjonen.
AP171117 Straffbare forhold må anmeldes og andre forhold er det arbeidsgiver og eventuelt Arbeidstilsynet som må stoppes.
AP171117 Ansvaret er faktisk enkelt å plassere, det er arbeidsgiver som skal rydde opp, men da må det også meldes dit, sier han.
AP171117 - Vi har fulgt opp tips i en konkret sak, og hatt dialog med arbeidsgiver og arbeidstagernes organisasjoner.
SA171116 - Som ansvarlig arbeidsgiver kan vi ikke kommentere enkeltsaker.
DB171116 - Som ansvarlig arbeidsgiver kan vi ikke kommentere enkeltsaker.
DA171116 Vi mener derfor at en arbeidsgiver som blir varslet om en slik hendelse, skal ta varselet på største alvor og iverksetter en undersøkelse.
DA171116 - Selv om det er slik på mange arbeidsplasser at de ansatte selv tar initiativ til lønningspils, og sånn sett ikke er en aktivitet initiert av arbeidsgiver , vil en negativ hendelse som skjer på lønningspils eller nachspiel påvirke arbeidsmiljøet på jobben, naturlig nok.
DA171116 - Er hendelsen alvorlig nok, for eksempel seksuelt overgrep, bør arbeidsgiver oppfordre fornærmede om å anmelde forholdet til politiet.
DA171116 Arbeidsgiver kan ikke unnskylde seg med at hendelsen skjedde på fritiden eller at det ikke var et arrangement i regi av jobben, sier Jervell, og legger til : ¶
VG171115 - Skuespillerne har i castingsituasjonen ikke en arbeidsgiver ennå.
VG171115 - Etter at jeg sluttet i TV 2 har jeg hatt som prinsipp ikke å uttale meg om saker hos min gamle arbeidsgiver .
DB171115 NRK har dessuten snakket med sjåførens arbeidsgiver , transportselskapet Kreiss, som sier at sjåføren er svært preget av hendelsen.
DB171114 Briskmans arbeidsgiver likte ikke hennes spontane reaksjon til den amerikanske presidenten.
DB171114 Ifølge Schau skal hendelsene ha skjedd både hos hans tidligere arbeidsgiver TV 2, og hos hans nåværende arbeidsgiver NRK.
DB171114 Ifølge Schau skal hendelsene ha skjedd både hos hans tidligere arbeidsgiver TV 2, og hos hans nåværende arbeidsgiver NRK.
DA171114 Schau har bekreftet at de fleste av disse overgrepshistoriene kommer fra Schaus tidligere arbeidsgiver TV 2, men at det også er saker som omhandler NRK.
BT171114 I mange virksomheter vil det være mulig å gjøre tilpasninger som gjør at ansatte med små barn kan forholde seg til de tradisjonelle åpningstidene i barnehagen, dersom det fins vilje og forståelse i samfunnet og hos den enkelte arbeidsgiver .
AA171114 Hans arbeidsgiver Foraas Områdesikring leverte og monterte selve pullertene, en type teknologi som er godt kjent ellers i verden.
VG171113 Til tross for klubbens elendige start, har den kommet i søkelyset etter at spillergruppen har støttet opp om deres tidligere lagkamerat og siste arbeidsgiver for Colin Kaepernick.
VG171113 Andre får « låne » penger av arbeidsgiver inntil de klarer å dra inn nok selv - og da må de også betale tilbake den « lånte » lønnen.
DB171113 For å være en attraktiv arbeidsgiver i dag må du etablere deg der kompetente ansatte ønsker å bo.
VG171112 Bakkerud står nå uten arbeidsgiver foran neste sesong.
VG171112 VG meldte først på fredag : SSB-sjef Christine Meyer forhandler med sin arbeidsgiver om sluttavtale ¶
VG171112 Jeg synes hele behandlingen av meg, fra Finansdepartementet som arbeidsgiver , er beklagelig.
DN171112 Avtalen slår fast at departementet som arbeidsgiver dekker advokatutgifter begrenset oppad til 175.000 kroner eksklusive moms.
DB171112 Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver .
DB171112 Hun oppfordrer alle som har opplevd trakassering og overgrep på arbeidsplassen om å melde ifra til klubb og arbeidsgiver .
BT171112 Da er det svært viktig at vi som arbeidsgiver ivaretar våre ansatte i utførelsen av arbeidet, og bidrar til at de kan utføre en sikker tjeneste og ha en trygg arbeidshverdag.
VG171111 Heitmann i Steenstrup Stordrange er ekspert på arbeidsrett, og sier det er vanlig at arbeidsgiver dekker advokatregningen i en forhandling om sluttavtale så lenge omkostningen er rimelig.
VG171111 FÅR LØNN FRA SSB : Det er Meyers arbeidsgiver som tar regningen for Dag Steinfelds tjenester.
VG171111 VG har vært i kontakt med Schaus arbeidsgiver , og direktør for juridisk avdeling i NRK, Olav Nyhus, sier han ikke kjenner til at Schau skal ha vært i kontakt med dem angående noen av episodene.
SA171111 I en tekstmelding til Aftenposten svarer NRK, hans nåværende arbeidsgiver , at han foreløpig ikke ønsker å snakke med pressen.
AP171111 Dersom en arbeidsgiver ikke er fornøyd med jobben man gjør, betyr det ikke automatisk at man har grunnlag for oppsigelse.
AP171111 I en tekstmelding til Aftenposten svarer NRK, hans nåværende arbeidsgiver , at han foreløpig ikke ønsker å snakke med pressen.
VG171110 | SSB-sjef Christine Meyer forhandler med sin arbeidsgiver om sluttavtale ¶
VG171110 Det er heller ikke tilstrekkelig at staten som arbeidsgiver mener at det foreligger « saklig grunn » til oppsigelse, etter arbeidsmiljøloven.
SA171110 Roger Naustan har hatt RBK som arbeidsgiver i hele sin trenerkarriere.
DA171110 Det heter også at arbeidsgiver kan si opp arbeidsforhold « på de grunnlag og med de frister som følger av tjenestemannsloven ».
BT171110 Det heter også at arbeidsgiver kan si opp arbeidsforhold « på de grunnlag og med de frister som følger av tjenestemannsloven ».
BT171110 Verken arbeidsgiver eller staten kan overkjøre arbeidstakernes rettigheter i spørsmålet om arbeidstid utover arbeidsmiljølovens rammer.
BT171110 Mer splid mellom legene og arbeidsgiver vil til syvende og sist ramme pasientene.
BT171110 Jeg vil at min fremtidige arbeidsgiver skal ta sine ansatte på alvor.
BT171110 Fremover må vi se en helt annen oppførsel fra arbeidsgiver .
AP171110 På gaten etter møtet gjorde arbeidsrettsekspert Steinfeld det klart at han mener statsråden som arbeidsgiver har opptrådt kritikkverdig overfor Meyer.
AP171110 Securedrop brukes i mange redaksjoner verden over, og gir varslere en mulighet til å melde fra om kritikkverdige forhold uten at arbeidsgiver , kriminelle eller statlige aktører lett kan avsløre dem.
AP171110 På gaten etter møtet gjorde han det klart at statsråden som arbeidsgiver har opptrådt kritikkverdig overfor Meyer.
AP171110 På gaten etter møtet gjorde arbeidsrettsekspert Steinfeld det klart at han mener statsråden som arbeidsgiver har opptrådt kritikkverdig overfor Meyer.
AP171110 Roger Naustan har hatt RBK som arbeidsgiver i hele sin trenerkarriere.
AA171110 Roger Naustan har hatt RBK som arbeidsgiver i hele sin trenerkarriere.
VG171109 Dette handler om å få på plass en bedre modell for samling av pensjonsmidler og ikke om innføring av nye pensjonsrettigheter, økt opptjeningsgrunnlag eller overføring av forvaltningskostnader til arbeidsgiver .
SA171109 LEDER : Arbeidsretten har gitt legeforeningen medhold i at arbeidsgiver ikke ensidig kan pålegge sykehuslegene omfattende overtidsarbeid.
DA171109 - Og som alenemor nå kunne jeg ikke jobbet heltid dersom jeg ikke hadde hatt en fleksibel arbeidsgiver .
DB171108 - Jeg sa at jeg i behandlingen av saken tiltrådte forslaget til vedtak med en kommentar om at « jeg oppfordrer arbeidsgiver om å behandle de berørte ansatte på en god måte », fortalte Laskemoen.
SA171107 Dette er en vesentlig endring fra varslingsreglene vi har i dag, som kun pålegger arbeidsgiver å utarbeide rutiner for forsvarlig varsling dersom forholdene i virksomheten tilsier det.
SA171107 Den danske avisen Ekstra Bladet som også er arbeidsgiver til forfatteren Peter Sloth, har brakt flere utdrag fra boken.
FV171107 Den danske avisen Ekstra Bladet, som også er arbeidsgiver til forfatteren Peter Sloth, har brakt flere utdrag fra boken.
DA171107 Det som kjennetegner utlendinger som dør på norske bygge- og anleggsplasser er at de er unge, har kort tid hos arbeidsgiver , ikke behersker norsk og er innleid gjennom bemanningsforetak.
BT171107 Den danske avisen Ekstra Bladet, som også er arbeidsgiver til forfatteren Peter Sloth, har brakt flere utdrag fra boken.
AA171107 Av de utenlandske som omkom, hadde alle vært ansatt i mindre enn fire år hos arbeidsgiver , og 60 prosent hadde vært ansatt i mindre enn ett år.
AA171107 - Hovedforklaringen ser ut til å være at en større andel av utenlandske arbeidstakere har farligere jobber enn de norske, kortere tid hos arbeidsgiver og mindre stabil arbeidstilknytning, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.
VG171106 - Vi foreslår at arbeidsgiver skal overta ansvaret for feriepenger til sykmeldte.
DB171106 Briskman forsøkte å få firmaet til å vektlegge at bildet ikke ble tatt i arbeidstida, og at hennes sosiale-medier ei heller nevner hennes arbeidsgiver .
DB171106 Fire av ti mener arbeidsgiver håndterer varsling på en dårlig måte.
DB171106 Det er ulovlig for arbeidsgiver å straffe den som varsler.
DB171106 ( Dagbladet ) : I 1843 ble den 16 år gamle irske immigranten og hushjelpen Grace Marks dømt for drapet på sin arbeidsgiver Thomas Kinnear og hushjelpen Nancy Montgomery, som i tillegg til å være Kinnears elskerinne også var gravid.
DA171106 Halvor Schou skal etter datidas målestokk ha vært en god arbeidsgiver .
AA171106 Dette fordi arbeidsgiver har funnet ut at han vil tjene mer penger på å ha kontoret åpent for kundehenvendelser på lørdager også.
AA171106 Denne reduksjonen av daglig arbeidstid som arbeidsgiver nå foreslår er KUN mulig fordi sykepleieren jobber 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og har nettopp 365 dager i året til å ta ut arbeidstimene sine på.
VG171105 På spørsmål fra VG om hvordan saken har blitt håndtert av arbeidsgiver , svarer en styreleder i et underselskap i Schibsted på vegne av konsernet : ¶
VG171105 - Arbeidsgiver står ansvarlig for kostnader til administrasjon og forvaltning av pensjonen til den ansatte mens han eller hun er ansatt - men når vedkommende slutter, legger vi til grunn at arbeidstager selv håndterer kostnadene.
VG171104 Regjeringen foreslår at tolvmånedersregelen, som innebærer at man som arbeidsgiver må jobbe i minst ett år før man har rett til pensjonssparing, forsvinner.
VG171104 Men nå har du uansett en konto som følger deg og blir med deg videre inn til en ny arbeidsgiver , så det er ikke et problem lenger at summene er så små - fordi alt summeres, forteller hun.
VG171104 Det har vært litt av diskusjonen, nemlig at arbeidstager sitter med hele risikoen, mens arbeidsgiver velger både leverandør og hvilke profiler arbeidstager kan velge mellom.
VG171104 - Du får med deg det du har opparbeidet, kan ta det med til en ny arbeidsgiver , dele kostnadene og dermed slippe små pensjonskapitalbevis som spises opp av gebyrer.
VG171104 I høringsutkastet argumenteres det med at endringen vil gjøre det lettere for folk som ofte får ny arbeidsgiver : ¶
VG171104 Finansdepartementet foreslår at arbeidstager dekker kostnadene av pensjon som er opptjent i tidligere jobber, mens arbeidsgiver dekker kostnadene av det du opptjener i det nåværende arbeidsforholdet.
DB171104 For arbeidsgiver kan det oppleves som en risiko å ansette noen som ikke er 100 prosent friske.
SA171103 Det er Edvartsens advokat John Christian Elden som har sendt stevningen til NFF og saksøkt sin tidligere arbeidsgiver .
NL171103 » Det er nok det som er meningen, og det er ikke tilfeldig at advarselen kommer nå og i denne snedige formen som arbeidsgiver ynder å framføre.
NL171103 Det er oppsiktsvekkende at arbeidsgiver går ut på denne måten, etter at forhandlingene er startet og partene har lagt fram krav og tilbud.
NL171103 Det endte med at partene valgte å sette ned et utvalg som skulle se på lærernes arbeidstid og dermed bidra til et bedre klima mellom arbeidstakerorganisasjonene og KS som arbeidsgiver .
DB171103 Det er Edvartsens advokat John Christian Elden som har sendt stevningen til NFF og saksøkt sin tidligere arbeidsgiver .
DB171103 Her må vi som arbeidsgiver og samarbeidspartner opptre ryddig over for involverte kunstnere og medarbeidere, sier Tømta.
AP171103 Det er Edvartsens advokat John Christian Elden som har sendt stevningen til NFF og saksøkt sin tidligere arbeidsgiver .
AA171103 Sarah Gadon ( « 11.22.63 », « A Royal Night Out » ) gjør en karriereomveltende innsats i rollen som tjenestepiken Grace Marks som blir mistenkt for å ha drept sin arbeidsgiver Thomas Kinnear og hushjelpen Nancy Montgomery.
AA171103 Det er Edvartsens advokat John Christian Elden som har sendt stevningen til NFF og saksøkt sin tidligere arbeidsgiver .
SA171102 Regjeringspartiene er også ihuga forkjempere for privatisering, selv om eksempel etter eksempel viser at dette alt for ofte gir de ansatte dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn der hvor stat og kommune er arbeidsgiver .
NL171102 Trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver , arbeidstaker og staten, som vår velferd og konkurransekraft til nå er bygget på, vil bli svekket om vi setter i gang med tiltak som undergraver disse rettighetene.
DB171102 Hans tilstedeværelse i Trump-apparatet skapte også reaksjoner blant Papadopoulos tidligere arbeidsgiver Barry Bennett.
DB171102 Selv min egen arbeidsgiver , NTNU, kjøpte nylig en meningsmåling av et eksternt byrå som hadde svært slett kvalitet, og det til tross for at vi har kompetanse internt som kunne gjort en langt bedre jobb for en brøkdel av prisen.
BT171102 Som ansvarlig arbeidsgiver vil Bergen kommune imidlertid medvirke til at legene får sine rettigheter etter arbeidsmiljøloven ivaretatt.
VG171101 Det viser seg at Norges Idrettsforbund langt på vei har basert seg på å utstyre sentrale personer med et firmakort, som er trukket direkte fra arbeidsgiver , snarere enn å basere det meste av det som er brukt på individuelle reiseregninger.
VG171101 Samarbeidet skal samordnes med Arbeidstilsynets bransjeprogrammet for utelivsbransjen, som er en ordning der arbeidsgiver , arbeidstaker og myndigheter tar fatt på utfordringer i arbeidsmiljøet i utsatte bransjer.
DN171101 - Dette er en avtale som vi mener ivaretar Norwegian som arbeidsgiver på en god måte.
VG171031 Edvartsen varslet umiddelbart søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver .
NL171031 Her må direktørene gjerne være lojale mot sin arbeidsgiver , og erklære seg uenige med meg.
DN171031 Det er jo også fullt mulig å forhandle inn en ekstra ferieuke med arbeidsgiver , sier Heidi Nordby Lunde.
DN171031 - Arbeidsgiver har et klart ansvar.
DA171031 Han fikk støtte av YS-forbundet Negotia, som mener Nav-reglene skaper unødvendige utfordringer for arbeidsgiver .
DA171031 august i år, fremkommer det at arbeidsgiver ikke utelukker overtallighet ved Ulsrud og Bjørnholt.
AP171031 Vedtaket slo imidlertid fast at Per Egil ( og senere Beret ) var og er herre over sin egen pleie, med kommunen som arbeidsgiver .
DB171030 Et sted der du opplever mening med det du gjør, og inviteres inn i pågående prosesser slik at du kan bidra med dine meninger og innspill, et sted som praktiserer involverende ledelse og der man anstrenger seg for å følge med i timen både som arbeidsgiver og overfor kundene ?
DA171030 Men de færreste har en fagforening som arbeidsgiver , påpeker han.
DA171030 Han får støtte av Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia og Engvins arbeidsgiver .
DA171030 Engvin synes han er heldig, som har en arbeidsgiver som er villig å ta risikoen uten å ha svar på om han får foreldrepenger.
DA171030 - Det skaper utfordringer både for arbeidsgiver og for meg.
BT171030 På samme måte som fars valg ikke problematiseres, slipper også fars arbeidsgiver unna en rekke forpliktelser.
BT171030 Når mor tar mesteparten av foreldrepermisjonene og de fleste hjemme med sykt barn-dagene, blir det en tilsvarende skjevfordeling på bekostning av mors arbeidsgiver og til fordel for fars.
BT171030 Min far jobbet fullt gjennom hele karrieren og stort sett for samme arbeidsgiver hele tiden.
BT171030 Denne generasjonen menn kunne med rimelighet forvente at lojaliteten mellom dem selv og arbeidsgiver ville være relativt toveis.
BT171030 Den byrden er det omtrent alltid mors arbeidsgiver som må bære mest av.
VG171029 Lagdommer : Behandlet sak mot tidligere arbeidsgiver
DA171029 - Hvem er det du vil legge deg ut med når alle er din potensielle neste arbeidsgiver ?
DA171029 - Hvem er det du vil legge deg ut med når alle er din potensielle neste arbeidsgiver ?
VG171028 Tammy Abraham ( 20 ), som er på utlån til Swansea fra nettopp Chelsea, hadde kanskje sin egentlige arbeidsgiver i tankene i London. 22 minutter ut i kampen kom han seg fri foran mål og pirket enkelt inn 1-0 til waliserne.
VG171027 To år senere fikk han 9,5 millioner kroner i erstatning, etter som arbeidsgiver hadde tegnet en yrkesskadeforsikring for ham.
VG171027 Blant dem er hans tidligere arbeidsgiver SKA St.
VG171026 Det ble stilt krav til den enkelte arbeidsgiver om å tilrettelegge for at folk kunne jobbe.
DB171026 I rapporten skriver Arbeidstilsynet at de under tilsynet spurte butikkens arbeidsgiver om det var foretatt noen formell drøfting med de ansatte om tiltaket om å fotografere dem daglig - noe som er krav i arbeidsmiljøloven når det gjelder alle kontrolltiltak.
DB171026 Arbeidsgiver har svart godt på dette punktet, sier tilsynsleder Kjerstad Larsen.
DB171026 Men dette er også en mann som ba min arbeidsgiver om min kontaktinfo, for så å uoppfordret sende meg drøye beskrivelser av hva han liker å gjøre med kvinner : « En ting jeg elsker.. er å dra dama ned på kne foran meg, med et myndig tak i håret hennes... gni pikken min i ansiktet hennes, og få henne til å be pent om å få suge meg....
DA171026 Far må jo ofte forhandle både med mor og med arbeidsgiver om fedrekvoten, sier Åsholt.
DA171026 I et likestillingsperspektiv så skjønner jeg forslaget, for da vil man som arbeidsgiver ikke sitte med tanker i bakhodet som man kanskje ikke burde.
DA171026 Dersom ansatte skal kunne stå i arbeidet fra ungdom til pensjonsalder, må også arbeidsgiver sørge for å forebygge helseplager og skader helt fra starten, sier Austerheim.
AP171026 Les innlegget her : Kjære arbeidsgiver .
AP171026 ID for arbeiderne vil bli levert av staten, ikke arbeidsgiver .
VG171025 Branns Daniel Braaten, ( kåret til banens beste fire ganger i år ), Moldes Vegard Forren, Lillestrøms Frode Kippe, Tromsøs Morten Gamst Pedersen ( flest assist ) og Aalesunds Mustafa Abdellaoue ( fjerdemann på toppscorerlisten ) er andre profiler som ikke har arbeidsgiver for 2018 ennå.
DB171025 - Storebrand blir en sterk og god eier som kan utvikle Skagen videre i tråd med kundenes interesser, og være en god arbeidsgiver for de ansatte.
DB171025 Nå vil ikke Roitfelds tidligere arbeidsgiver jobbe med ham.
AP171025 Du skal være arbeidsgiver og betale husleie i tillegg til all dokumentasjonen og rapporteringen som følger av selve jobben.
VG171024 Vi kan gi veiledning og vurdere om arbeidsgiver og utdanningsinstitusjoner har gjort nok for å forebygge og hindre seksuell trakassering, forklarer Bjurstrøm.
DB171024 Verken arbeidsgiver eller rettsapparatet synes å ha kompetanse eller ressurser til å håndtere slike klager.
AP171024 | Kjære arbeidsgiver : Du er blitt lurt.
AP171024 Kjære arbeidsgiver : Det er på tide å våkne.
AP171024 Men skulle din arbeidsgiver sendt faktura for arbeid du har utført, ville nok prisen bli minst like høy.
AP171024 Men skulle din arbeidsgiver sendt faktura for arbeid du har utført, ville nok prisen bli minst like høy.
SA171023 - Jeg skulle ønske at de som nå står frem heller hadde gått til en arbeidsgiver for lenge siden og blitt tatt på alvor.
DA171023 - Når det skjer, har vi tydelige varslings- og rapporteringsrutiner, og sender bekymringsmelding til arbeidsgiver umiddelbart.
DA171023 Men jeg leser også at dommen ikke er like tydelig om tilfeller hvor arbeidsgiver alene har fastsatt kriteriene, sier Waage, og legger til : ¶
BT171023 - Jeg skulle ønske at de som nå står frem heller hadde gått til en arbeidsgiver for lenge siden og blitt tatt på alvor.
AP171023 - Jeg skulle ønske at de som nå står frem heller hadde gått til en arbeidsgiver for lenge siden og blitt tatt på alvor.
DN171022 - Dersom du ønsker å « eie » jobbintervjuet, setter du deg godt inn i hva arbeidsgiver ser etter - før intervjuet.
VG171021 Strengere krav til arbeidsgiver
VG171021 I bestemmelsen trekkes det frem at arbeidsgiver skal ta særlig hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen, vedlikehold av for eksempel alarmutstyr, muligheter for tilkalling av hjelp samt bemanning, herunder bruk av alenearbeid.
VG171021 * Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om vold og trussel om vold, og hvilke rutiner som er iverksatt for å for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner.
VG171021 * Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er utsatt for vold og trussel om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført.
VG171021 Arbeidsmiljøloven definerer plikter til arbeidsgiver og plikter til arbeidstaker, spesielt de i ledende posisjoner, og dette er et minst like sentralt punkt for oss i denne saken, skriver Thommessen.
DB171021 I går falt dommen i saken mellom Ellen Dahl, Killengreen og hans arbeidsgiver Nordvik & Partners, der Dahl i utgangspunktet krevde eiendomsmeglerne for 7,6 millioner kroner etter at de formidlet et salg av Langmyrveien 12 på Nordberg i Oslo i fjor høst.
AP171021 Mens deltagerne, personer som er bekymret for sitt alkoholforbruk, har betalt 9900 kroner hver for kurset, har Duckert lånt lokaler gratis av sin arbeidsgiver , Universitetet i Oslo ( UiO ).
AP171020 Dahl gikk til sak mot eiendomsmegleren og hans arbeidsgiver Nordvik & Partners fordi hun mente megleren hadde opptrådt uaktsomt og i strid med god meglerskikk.
SA171019 En virksomhetsoverdragelse betyr at Stavanger kommune i så fall blir arbeidsgiver for de ansatte på Blidensol.
DA171019 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶
DA171019 Lærerorganisasjonene og arbeidsgiver KS kom til en løsning til slutt, men nå løper den fireårige avtalen mot slutten.
VG171018 Norges fotballforbund innkalte ikke Svein Erik Edvartsen ( 38 ) til forhandlinger før fristen utløp, etter at toppdommeren har varslet søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver .
SA171018 Den ene lesemåten er en kritikk av Myhrvolds arbeidsgiver om at de burde vært nøyere med prosedyrer og habilitetsvurderingen den gang hun ble ansatt.
SA171018 At ingen skal bli oppsagt og at de som må skifte jobb ikke skal måtte gå ned i lønn, er det viktigste som er nedfelt i en omstillingsavtale mellom arbeidsgiver og de ansatte i Nye Stavanger.
DN171018 Den tidligere salgssjefen i Kongsberg med ansvar for Øst-Europa var tiltalt for grov utroskap mot sin tidligere arbeidsgiver , der beløpet summerte seg til over 200 millioner kroner.
DN171018 Hva synes du om måten din gamle arbeidsgiver snakker om din relativt nye arbeidsgiver på ?
DN171018 Hva synes du om måten din gamle arbeidsgiver snakker om din relativt nye arbeidsgiver på ?
DN171018 Din gamle arbeidsgiver TV 2, samt flere andre norske mediehus, har den siste tiden gått ut mot NRKs rekrutteringspolitikk og lønnsnivå.
AA171018 En arbeidsgiver eller skolevesenet ville ha vært oppmerksomme hvis noen holdt seg borte.
VG171017 Opdahl fremholder også at en arbeidsgiver neppe har innsyn i anropsloggene hos et mobilselskap.
VG171017 Mobiltelefonen hennes var betalt av arbeidsgiver for bruk til både arbeid og privat bruk, og ble skattet av.
VG171017 Men det finnes foreløpig ingen saker som gir arbeidsgiver rett til å se hvem ansatte har ringt til.
VG171017 Marit Momrak Wright ønsker ikke å kommentere saken, men bekrefter at hun aldri har vært informert om eller sagt ja til at hennes arbeidsgiver kan sjekke hennes mobil eller e-postkonto.
VG171017 Hvis teleoperatøren har delt det med arbeidsgiver , er det et klart brudd på regelverket, sier han.
VG171017 En arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke gå inn og systematisk sjekke hvem en medarbeider har pratet med på mobilen, fastslår professor Bygrave.
VG171017 - Det finnes mange saker som har tillatt at arbeidsgiver har fått innsyn i ansattes e-poster og filer, for eksempel hvor det har vært mistanke om at jobbmail har vært brukt til ulovligheter.
VG171017 Vi ønsker ikke å kommentere personalsaken med Wright, men generelt er det slik at hvis man har en begrunnet mistanke om at arbeidstaker er « utro », gjør noe som kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed, så kan det gi arbeidsgiver rett til innsyn, skriver han og legger til : ¶
AA171017 Når prosessene uteblir fører det til uro og støy blant ansatte - det skulle man faktisk tro at arbeidsgiver hadde lært.
AA171017 Kortere daglig arbeidstid fører til flere oppmøter, noe som gjør at arbeidsgiver kan spare penger på innleie.
AA171017 Den andre siden av saken er at arbeidsgiver nå går bort fra fastsatte prinsipper i norsk arbeidsliv og truer både normalarbeidsdagen og normalarbeidsuken.
VG171016 For hans nåværende arbeidsgiver er det ikke lenger noen tvil etter de siste fire ukene med tre seirer på hjemmebane.
DN171016 Totalt vil besparelsen være 22.950 kroner i året for arbeidsgiver og arbeidstaker, når vi regner med 205 kroner dagen i 230 arbeidsdager, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.
DN171016 Men ifølge Infotjenester er disse utgiftene skattefrie hvis de dekkes av arbeidsgiver .
DN171016 Med et enkelt grep kan arbeidsgiver og arbeidstaker spare flere tusen kroner i skatter og avgifter dersom forslaget til ny pendlerskatt blir vedtatt, skriver teknologi- og kompetanseselskapet Infotjenester i et notat mandag.
DN171016 Han understreker at ordningen ikke kan gjennomføres som et bruttolønnstrekk, men i form av en reell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der det reduserte beløpet fremkommer som arbeidstakers lønn, og retten til diett fremkommer.
DN171016 Det betyr at både arbeidsgiver og arbeidstaker vil spare mange tusen på å dekke diettutgiftene for pendlerne, i stedet for å betale ut pengene som lønn.
DN171016 Bakteppet er at regjeringen i sitt budsjettforslag sist torsdag foreslo å ta bort pendlerfradraget for diett på 205 kroner i døgnet for dem som kan lage mat i pendlerboligen, og som ikke får disse utgiftene dekket av arbeidsgiver .
DN171016 - Da vil arbeidsgiver spare 6.650 kroner i arbeidsgiveravgift og arbeidstakeren spare 16.300 kroner i skatt.
DN171016 Arbeidsgiver vil spare tilsvarende på reduserte utgifter til sykepenger, feriepenger og pensjonssparing.
DB171016 Vogntogsjåføren, som kjørte på oppdrag for Asko Vest, kom fra ulykken uten alvorlige skader, ifølge sjåførens arbeidsgiver .
AP171016 Totalt vil besparelsen være 22.950 kroner i året for arbeidsgiver og arbeidstager, når vi regner med 205 kroner dagen i 230 arbeidsdager, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.
AP171016 Men ifølge Infotjenester er disse utgiftene skattefrie hvis de dekkes av arbeidsgiver .
AP171016 Med et enkelt grep kan arbeidsgiver og arbeidstager spare flere tusen kroner i skatter og avgifter dersom forslaget til ny pendlerskatt blir vedtatt, skriver teknologi- og kompetanseselskapet Infotjenester i et notat mandag.
AP171016 Han understreker at ordningen ikke kan gjennomføres som et bruttolønnstrekk, men i form av en reell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager der det reduserte beløpet fremkommer som arbeidstakers lønn, og retten til diett fremkommer.
AP171016 Det betyr at både arbeidsgiver og arbeidstager vil spare mange tusen på å dekke diettutgiftene for pendlerne, i stedet for å betale ut pengene som lønn.
AP171016 Bakteppet er at Regjeringen i sitt budsjettforslag sist torsdag foreslo å ta bort pendlerfradraget for diett på 205 kroner i døgnet for dem som kan lage mat i pendlerboligen, og som ikke får disse utgiftene dekket av arbeidsgiver .
AP171016 - Da vil arbeidsgiver spare 6.650 kroner i arbeidsgiveravgift og arbeidstageren spare 16.300 kroner i skatt.
AP171016 Arbeidsgiver vil spare tilsvarende på reduserte utgifter til sykepenger, feriepenger og pensjonssparing.
AP171016 Hun fortalte meg at regissøren, en mann på rundt 50 år, og vår arbeidsgiver , hadde kommet naken inn på rommet hun sov på.
AP171014 Nå har Daniels arbeidsgiver funnet dem et midlertidig hus, de har fått låne en bil og forsikringskravene er innlevert.
DB171013 - Christian er en topp eliteseriespiller og det må vi som sagt vurdere, men det er ikke den rette tiden for det nå, sa Horneland etter lagets skuffende prestasjon mot Grindheims nåværende arbeidsgiver .
AP171013 - Påstandene har en så alvorlig karakter at Boligbygg av hensyn til ansvaret som arbeidsgiver og tilliten til foretaket iverksetter en granskning av de fremsatte påstandene, sier Boligbyggs direktør Jon Carlsen, ifølge pressemeldingen.
AP171013 Lastebilsjåføren blir tatt hånd om av arbeidsgiver
SA171012 | Arbeidsgiver kan teste humoren din på intervjuet.
FV171012 FOTO : Ruud, Vidar / NTB scanpix ¶ | Arbeidsgiver kan teste humoren din på intervjuet.
AA171012 Sjåføren merket at han kom borti noe under arbeidet, og varslet arbeidsgiver da han kom tilbake fra jobben ved nasjonalhelligdommen.
AA171012 Tid som verken mor eller arbeidsgiver kan ta ifra dem.
VG171011 Så det er bra å rullere i treningskamper, sa Lagerbäck og dro frem sin tidligere arbeidsgiver Island som et eksempel.
VG171011 Det vil hjelpe de kanskje rundt 20 millioner kundene som ikke er fattige nok til å få støtte fra staten, men heller ikke rike nok til å få dekket forsikringen av arbeidsgiver , forklarer Steinhovden.
VG171011 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjenn om arbeidsgiver .
BT171011 | Arbeidsgiver kan teste humoren din på intervjuet.
AP171011 | Arbeidsgiver kan teste humoren din på intervjuet.
AP171010 For at du i det hele tatt skal komme til et jobbintervju må det være noe med søknaden og CV-en din som gjør at arbeidsgiver vil ta deg videre.
AA171010 Selv er Mesut svært smigret og ydmyk over all heder og ære fra sin arbeidsgiver .
NL171009 Både vi tillitsvalgte og arbeidsgiver undersøker nå om hvilke regler som regulerer forholdet for videre å finne ut hvordan vi på best måte kan løse stortingsvedtaket og oppgaveoverføringen.
VG171008 Flere spillere hos Kaepernicks forrige arbeidsgiver , San Francisco 49ers, protesterte også denne uken ved å knele under fremførelsen av nasjonalsangen.
SA171008 « Denne saken er jo ikke kun en personalsak, men handler om UiS sitt ansvar og omdømme både som arbeidsgiver og utdannelsesinstitusjon », skriver Sara Nustad Mauland og Randi Mobæk.
SA171008 Denne saken er jo ikke kun en personalsak, men handler om UiS sitt ansvar og omdømme både som arbeidsgiver og utdannelsesinstitusjon.
DB171007 Løsningen ble at de to kollegene flyttet sammen i et stort hus i Kirkenes hvor de fikk dekket husleie og én hjemreise i måneden av arbeidsgiver .
VG171006 Lindal sier at tallene hans arbeidsgiver legger frem er korrekte.
NL171006 Uvanlige arbeidstider er det nok lite man kan gjøre med, men timeantallet og lønnsnivået, samt utbredt bruk av midlertidige kontrakter, gjør reiselivsbransjen ikke til en yndet arbeidsgiver for folk flest.
NL171006 Opplæringen guidene får, varierer sterkt fra arbeidsgiver til arbeidsgiver , noe som også gjenspeiles i tilbakemeldingene fra gjestene på plattformer som TripAdvisor.
NL171006 Opplæringen guidene får, varierer sterkt fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, noe som også gjenspeiles i tilbakemeldingene fra gjestene på plattformer som TripAdvisor.
DB171005 Miwa Sado har altså blitt en del av den sørgelige og urovekkende statistikken, selv om det tok mer enn fire år før hennes tidligere arbeidsgiver gikk ut med den egentlige dødsårsaken.
DB171005 I Japan er det vanligere at man blir lengre hos en arbeidsgiver , og at selskapet « tar vare på deg ».
DB171005 31 år gamle Miwa Sado gikk bort bare tre dager etter valget sommeren 2013, men først denne uka gikk hennes tidligere arbeidsgiver ut med dødsårsaken.
DA171005 Over 150 dedikerte medarbeidere jobber daglig med koblingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, på 19 steder.
VG171004 Martinsens nye arbeidsgiver møter Pittsburgh, Stanley Cup-vinner sist sesong.
VG171004 Noe av årsaken er at jeg fikk med meg endel prosjekter, da min forrige arbeidsgiver Pöyry, la ned den delen av sin virksomhet i Norge.
VG171004 Sarah fikk tilbud om fire måneders lønnet permisjon fra arbeidsgiver .
VG171004 Presset av arbeidsgiver
VG171004 Luke fikk fire ukers permisjon av arbeidsgiver da sønnene ble født, men også i denne perioden jobbet han mye hjemmefra.
VG171004 Den legger en institusjonell føring på hvor lang pappaperm man tar, og arbeidsgiver vil gi.
VG171004 Ber man om mer, blir dette fort en ekstratjeneste fra arbeidsgiver , sier Simen Willgohs.
VG171004 Alle amerikanske mødre har riktignok rett på tolv ukers permisjon fra jobb i forbindelse med fødsel, men de fleste steder er det opp til arbeidsgiver om de betaler lønn i permisjonstiden.
NL171004 En jobbsøker kan ifølge Lindberg « miste muligheten for forfremmelse hos nåværende arbeidsgiver , det blir sådd tvil om vedkommendes motivasjon der de er, det skaper usikkerhet i arbeidsgruppen eller arbeidsmiljøet, under- og overordnede mister tillit til vedkommende ».
VG171003 Det er tøft som arbeidsgiver å si opp folk.
VG171003 Vi forutsetter at de lokale tillitsvalgte varsler arbeidsgiver så tidlig som mulig om aksjonen, slik Hovedavtalen krever, sier Johansen.
VG171003 Etter Hovedavtalen skal arbeidsgiver varsles, men det er det ingen regler om hvem som kan beslutte politisk streik.
NL171003 Tilbakemeldinger jeg får er at de kan miste muligheten for forfremmelse hos nåværende arbeidsgiver , det blir sådd tvil om vedkommendes motivasjon der de er, det skaper usikkerhet i arbeidsgruppen eller arbeidsmiljøet, under- og overordnede mister tillit til vedkommende.
VG171002 De er begge tilknyttet promotorselskapet Team Sauerland, som altså er Brækhus' tidligere arbeidsgiver .
DB171002 Han besøker byen i forbindelse med en pokerturnering som arrangeres av Langlis arbeidsgiver Unibet.
AP171002 Også Rachel Parker var blant ofrene, opplyser hennes arbeidsgiver Manhattan Beach Police Department i en pressemelding.
AP171002 Også Rachel Parker var blant ofrene, opplyser hennes arbeidsgiver Manhattan Beach Police Department i en pressemelding.
DN171001 | Sykehuslegene møter arbeidsgiver i retten ¶
VG170930 Nå skifter de arbeidsgiver og hovedkontor - fra Malta til Estland.
VG170930 ) og Mikael Mellqvist poserer foran en reklamevegg hos sin nye arbeidsgiver .
VG170930 Saken skal for retten, og som arbeidsgiver ønsker ikke NFF å prosedere detaljer i en personalsak i media, skriver NFFs kommunikasjonssjef Svein Graff i en sms til TV 2.
VG170930 Da måtte dere ha byttet arbeidsgiver .
DB170930 « Videre synes det å være generelt et tøft miljø ved Oslo Havn KF, og slik fakta er beskrevet er ikke avdelingsledernes integritet tilstrekkelig ivaretatt av arbeidsgiver .
DB170930 - Jeg sa at jeg i behandlingen av saken tiltrådte forslaget til vedtak med en kommentar om at « jeg oppfordrer arbeidsgiver om å behandle de berørte ansatte på en god måte », forteller Laskemoen til Dagbladet.
DB170929 Belgieren, som er bosatt i Tønsberg, har skrevet under en toårsavtale med Edvald Boasson Hagens arbeidsgiver , Team Dimension Data.
AA170929 Arbeidsgiver vil fortsette med å skape en tøffere arbeidsdag for sykepleierne, og sørge for at stressnivået heves og at det blir mindre tid til alt.
VG170928 Mikkelsen tok VM-bronse i 2016, men opplevde at hans arbeidsgiver Volkswagen trakk seg ut av rally-VM.
VG170928 Det ble torsdag klart at Hyundai er hans nye arbeidsgiver ut 2019.
BT170928 | Hva sier du når arbeidsgiver på slutten av jobbintervjuet spør : « Har du flere spørsmål » ?
AA170928 Vi hadde i slike tilfeller også eksempler på at tingretten ( som den gang fysisk var på Orkanger ) drøftet ordning om ny arbeidskontrakt med lensmann og arbeidsgiver .
VG170927 Det blir kampen mellom Diego Costas nye og gamle arbeidsgiver , men bråkebøtta fra Brasil spiller ikke denne kampen ettersom han må vente til januar med å bli registrert for Atlético.
SA170927 | Hva sier du når arbeidsgiver på slutten av jobbintervjuet spør : « Har du flere spørsmål » ?
FV170927 | Hva sier du når arbeidsgiver på slutten av jobbintervjuet spør : « Har du flere spørsmål » ?
DB170927 Lukaku scoret med det sitt tiende mål på ni kamper for sin nye arbeidsgiver .
AP170927 | Hva sier du når arbeidsgiver på slutten av jobbintervjuet spør : « Har du flere spørsmål » ?
AP170927 Et av de kanskje viktigste øyeblikkene i et jobbintervju kommer like før slutten, når arbeidsgiver spør : « Har du noen spørsmål til meg.
DB170926 Han gjør det også klart at dersom rytterne ikke innfinner seg med forbundet, kan de begynne å se seg om etter en ny arbeidsgiver .
DA170926 - Det gjøres mye godt arbeid ute i virksomhetene med gode prosesser mellom arbeidsgiver , tillitsvalgte og ansatte.
AP170926 Hun har også mottatt kritikk fra egen arbeidsgiver : BBC har ifølge Independent selv sagt at hun brøt kanalens regler om upartiskhet og nøyaktighet i en sak om Labour-lederens politikk.
AP170926 Fleksitid kan også innebære at arbeidstagerne kan innarbeide ekstra arbeidstid som så kan avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd med arbeidsgiver .
AP170926 Arbeidsgiver kan hverken pålegge noen å jobbe mer eller å bruke fleksitiden til å jobbe utover kvelden, sier Sanner.
DB170925 Da får vi også vite om den tidligere profilerte dommeren velger krig eller ydmykhet i konflikten med sin tidligere arbeidsgiver .
VG170924 For eksempel hvis en arbeidsgiver i Norge ansetter en utlending som er avhengig av arbeid for å få opphold her, og samtidig tilbyr bolig som han må betale så stor del av lønnen i husleie for, at det åpenbart er snakk om maktmisbruk.
VG170924 Eller hvis utlendingen som gis arbeid også tilbys bolig, men må betale arbeidsgiver en stor engangssum, og må ta opp lån for å klare det.
DB170923 Heller ikke mannens arbeidsgiver er glad for mailen som ble sendt fra firmaet e-postadresse.
DB170923 Dette har selvsagt heller ikke noe med min arbeidsgiver å gjøre ».
DB170923 Dette er mitt personlige inntrykk og har intet å gjøre med min arbeidsgiver .
DB170922 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver .
AP170922 Intervjuet går mot slutten, og du føler du har fått vist alt det positive du har å tilby en potensiell fremtidig arbeidsgiver .
DA170921 Samtidig har arbeidsgiver ansvar for å sikre at arbeidstakerne har et forsvarlig arbeidsmiljø.
DA170921 Hun framholder videre at lærere som har blitt utsatt for truende situasjoner må melde dette snarest til arbeidsgiver , slik at skoleledelsen blir klar over problemene.
DA170921 De nye bestemmelsene stiller klare krav om at : ¶ * Arbeidsgiver kartlegger hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler.
DA170921 Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og øvelse gjentas ved behov.
DA170921 * Arbeidsgiver gjennomfører de tiltak som må til.
DB170920 Likevel bruker arbeidstageren muligheten til å stå i stillingen som et pressmiddel mot arbeidsgiver .
DB170920 - Hvis du som arbeidsgiver ikke vet hvem som har skylden, kan du ha saklig grunnlag for å flytte en eller flere parter i en konflikt.
AA170920 E-postene gjaldt blant annet en sak i Hardangerfjorden hvor Reppe opptrådte på vegne av sin arbeidsgiver og medlemmer i NSL.
DN170919 Saklig kritikk må tåles og lojalitet til arbeidsgiver er ikke alltid det samme som lydighet.
DB170919 Dette er dårlig tilpasset et arbeidsliv hvor stadig flere vil skaffe seg en inntekt på andre måter enn ved å jobbe for en fast arbeidsgiver .
DA170919 Statnett opplyser nå at Valard forplikter seg til at arbeiderne får tilbakebetalt all lønn de har innbetalt til sin bosniske arbeidsgiver UMEL og er lovet videre langsiktige arbeidskontrakter hos Valard Construction.
AA170919 Statnett opplyser nå at Valard forplikter seg til at arbeiderne får tilbakebetalt all lønn de har innbetalt til sin bosniske arbeidsgiver UMEL og er lovet videre langsiktige arbeidskontrakter hos Valard Construction.
AA170919 Tillitsvalgte ønsker prinsipielt å være hjelperne en presset arbeidsgiver behøver for å navigere riktig og klokt.
AA170919 Likevel er det medlemmer hos oss, varslere, som opplever å måtte stå til rette overfor en arbeidsgiver som åpenbart ikke forstår at nettopp arbeidsgiver er en del av problemet.
AA170919 Likevel er det medlemmer hos oss, varslere, som opplever å måtte stå til rette overfor en arbeidsgiver som åpenbart ikke forstår at nettopp arbeidsgiver er en del av problemet.
DB170918 Karrieremålene er langt mer hårete enn det, derfor valgte han også å bytte arbeidsgiver foran neste sesong.
VG170917 Hvis karanteneutvalget mener det er fare for inhabilitet, - at det kan skade hensynet til statsmaktens anseelse eller gi ny arbeidsgiver spesielle fordeler av at han har vært statsråd, så kan Brende få karantene.
VG170916 « Som en ansvarlig arbeidsgiver kan ikke NFF prosedere detaljer i en personalsak i media.
VG170916 Edvartsen bruker ord som maktmisbruk, maktarroganse, drittpakker og heksejakt i sin beskrivelse av sin tidligere arbeidsgiver .
DB170916 Partene strides om forbundet er spillernes arbeidsgiver eller ikke.
DA170916 Også Jabalys arbeidsgiver i Tromsø, produksjonsselskapet Jabfilm, har brukt mye tid på å hjelpe ham.
VG170915 Dersom NFF har rett i at dette lar seg bevise, har han unektelig opptrådt illojalt overfor egen arbeidsgiver .
VG170915 Onsdag ga advokat John Christian Elden denne uttalelsen : ¶ - Arbeidsgiver har presisert skriftlig at det kun er de fire oversendte e-postene som er grunnlag for deres avslutning av arbeidsforholdet.
VG170915 Har Edvartsen blitt etterforsket av egen arbeidsgiver uten at han var informert ?
VG170915 Han kjenner jo sin nye arbeidsgiver godt fra før.
DB170915 Han trekker fram sin tidligere arbeidsgiver Røde Kors' tilbud på Grønland som et eksempel på hvordan man kan lede ungdom i riktig retning.
DB170915 Som blogger tjener man som oftest penger på annonsesalg, men et rykte om Ullebø sørget for at hun mistet en potensiell arbeidsgiver .
SA170914 Hvor mye og hvor lenge, handler jo også om hans nye arbeidsgiver , sier Slokvik.
SA170914 Hvor mye og hvor lenge, handler jo også om hans nye arbeidsgiver , sier Slokvik.
DB170914 - Det er høyst uvanlig å ha en motstander som burde være en seriøs arbeidsgiver som bevisst bløffer media og forsøker å avspore hva saken handler om, skriver Elden, og fortsetter : ¶
DB170914 Hun blir avslørt av sine egne, og for å redde henne, sviker Malotru sin arbeidsgiver .
AP170914 Hvor mye og hvor lenge, handler jo også om hans nye arbeidsgiver , sier Slokvik.
AP170914 Hvor mye og hvor lenge, handler jo også om hans nye arbeidsgiver , sier Slokvik.
AP170914 Hvor mye og hvor lenge, handler jo også om hans nye arbeidsgiver , sier Slokvik.
VG170913 Hvorfor arbeidsgiver sender den til pressen nå, er imidlertid uklart.
DB170913 I arbeidsmiljøloven heter det at en arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
VG170912 Arbeidsgiver må da påvise at arbeidstager er skyldig i såkalt grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold.
AA170912 - Vi har fått melding om ulykken og skal på befaring med arbeidsgiver onsdag morgen, sier seniorrådgvier i Arbeidstilsynet Ann Sølberg Røv.
VG170911 Even Hovland ( 28 ) er klar for sin gamle arbeidsgiver Sogndal etter å ha vært kontraktsløs i sommer.
DN170911 DN skrev nylig om avtalen som er inngått i Danmark og Sverige, som blant annet skal innebære en videreføring av dagens avtaler om arbeidstid, en garanti fra arbeidsgiver om at det meste av besetningen på SAS-fly fortsatt skal være fra selskapet, samt en begrensning på innleie av fly.
VG170909 VG har snakket med Brækhus, som bekrefter at hun har vært i kontakt med Cyborg, via hennes arbeidsgiver UFC.
DN170909 I Arbeiderpartiets program for de neste fire årene, har partiet nærmest tatt en blåkopi av forslagene LO har fremmet tidligere i år for endring av pensjon gjennom arbeidsgiver .
DN170909 Hun tas opp i ordningen og arbeidsgiver innbetaler 2% på henne som for øvrige ansatte.
DN170909 Ettersom hun ikke var fylte 20 år fikk hun ingen glede av at arbeidsgiver hadde obligatorisk tjenestepensjon.
DN170909 Det betyr at man som arbeidsgiver bør gjøre seg så attraktiv som mulig, blant annet ved å åpne for fleksible ordninger.
VG170908 At arbeidsgiver ber om møter, betyr ikke at det er noen forhandlinger.
VG170908 - Vi kommer i møter når arbeidsgiver ber om det, men har avvist å diskutere noen sluttpakke.
VG170908 At arbeidsgiver ber om møter, betyr ikke at det er noen forhandlinger.
DN170908 - Det spørs hvordan arbeidsgiver håndterer saken.
DB170908 Før Fred Sands gikk bort, uttalte han til magasinet The Jewish Journal at han hadde lite til overs for Donald Trump, som nå er enkekonas arbeidsgiver .
VG170907 Min arbeidsgiver og mine kollegaer støttet meg.
VG170906 Den aldrende spionen tilkalles til sin tidligere arbeidsgiver i London - The Circus - fra sitt hjemlige eksil i Bretagne.
DB170906 Utover dette betaler ikke arbeidsgiver obligatorisk tjenestepensjon ( 2% ) eller yrkesskadeforsikring.
DB170906 Men det er forferdelig i hverdagen for mennesker som må slåss for hvert eneste arbeidsoppdrag, som ikke har noen rettigheter overfor arbeidsgiver .
DB170906 Så selv om du ikke har toppkarakterer, vil et vitnemål med lavt fravær vise arbeidsgiver at du likevel har det som trengs for bedriften.
DB170906 Skal en arbeidsavtale være noe poeng for arbeidsgiver å inngå, må man anta at arbeidstaker møter opp og utfører oppgavene.
DN170905 Vedkommende vil bli fulgt opp av arbeidsgiver , og har også fått tilbud om oppfølging fra bedriftshelsetjenesten.
SA170904 Svensk motstand : Ole Gunnar Solskjær og Molde skal måle krefter med Mark Dempseys tidligere arbeidsgiver Djurgården tirsdag.
DB170904 Nå skal Aalbu fri til andre mediehus i Norge, også sin gamle rival TV 2 - som i hele år har kranglet med Aalbus tidligere arbeidsgiver Discovery om retten til å vise mål fra Eliteserien på direkten.
DA170904 Underveis får de sosialstønad fra Nav, og det er ingen utgifter for arbeidsgiver å ha en i praksis.
AP170904 Svensk motstand : Ole Gunnar Solskjær og Molde skal måle krefter med Mark Dempseys tidligere arbeidsgiver Djurgården tirsdag.
DB170903 Partiets handlingsprogram sier at de skal likestille uorganiserte og organiserte, myke opp reglene for midlertidige ansettelser, ha større lokal forhandlingsrett, justere det kollektive avtalesystemet og sørge for mer « fleksible » arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver .
VG170902 september, dagen før « The Toffees » møter hans gamle arbeidsgiver over 13 år, Manchester United, på Old Trafford.
VG170902 * 1 Spissen var klar på at det bare var én klubb han ville signere for : Atlético Madrid, hans gamle arbeidsgiver .
DB170902 Også hans arbeidsgiver , Oslo Taxi, innrømmer at de har sett lite til de konkrete tiltakene fra Oslo-byrådet.
DB170901 « OSM Aviation er de ansattes formelle arbeidsgiver og dermed også forhandlingspart.
DB170901 « Formell arbeidsgiver » ¶
DB170901 Han skriver at de henvises til å snakke med bemanningsselskapet OSM Aviation om slike spørsmål, selv om meklingsorganet National Mediation Board i fjor avgjorde at Norwegian og OSM Aviation i fellesskap er de ansattes arbeidsgiver .
VG170831 Men planen er at han fullfører sesongen i Norge før han reiser ut til sin neste arbeidsgiver .
DA170831 I bedrifter som har færre enn 20 ansatte, kan arbeidsgiver ha direkte samtaler med ansatte, uten representanter fra fagforeninger eller ansatte.
VG170830 Han har 11 måneder igjen av kontrakten, og klubben ønsker han skal forlenge - nå kan det være at han i stedet bytter arbeidsgiver til Manchester City.
VG170830 Våre helsemyndigheter kan for eksempel legge til rette for et regime der kommunelegen er arbeidsgiver for fastleger.
VG170830 - Jeg har fått fantastisk bra støtte fra familie, mine venner og min arbeidsgiver , som vil at jeg skal komme tilbake.
DB170829 Samtidig kan procycling.no avsløre at hans nye arbeidsgiver er klar. 23-åringen blir nemlig lagkamerat med August Jensen i Israel Cycling Academy.
DN170828 Det er uvant for en gruppe som da markedet var på det heteste, kunne forlange overgangsbeløp i millionklassen bare for å skifte arbeidsgiver .
DN170828 - Problemet skyldes åpenbart ikke arbeidsgiver .
DN170828 Ellers er det en svak overvekt i alle aldersgrupper for å beholde ordningen der arbeidsgiver dekker de første 16 dagene, mens staten gir full refusjon deretter.
DN170828 Selskapet er verdens femte største arbeidsgiver , og svært interessert i Disruptives teknologi.
DB170828 Han har ikke vunnet etappeseirer i touren siden 2014, men likevel var det franske etapperittet en av tingene som ble utslagsgivende når han skulle velge seg en ny arbeidsgiver .
DB170826 Nå har også Vilks' egen arbeidsgiver , Stradins-Universitetet, lagt ut en pressemelding på Facebook.
DB170825 Isaksen har som utgangspunkt at alle lærere har fast jobb, og ønsker å knytte seg til én arbeidsgiver i flere år.
DA170825 Hun forteller at begge Jabalys arbeidsgivere innen film på hjemstedet Gaza vitnet for ham via Skype og telefon, mens han nåværende arbeidsgiver i Tromsø, John Arvid Berger fra Jabfilm, vitnet i tingretten.
DN170824 De tillitsvalgte i Farstad Shipping skriver i en pressemelding at det er svært trist dag for de ansatte, selskapet og hele regionen der Farstad Shipping har vært en stor og anerkjent arbeidsgiver , og en betydelig aktør i den maritime klyngen.
VG170823 Søndag skrev VG om 28 år gamle Jannicke Hansen fra Fosnavåg i Møre og Romsdal som opplevde å bli overvåket av arbeidsgiver ved Thon hotell Fosnavåg gjennom videokamera på arbeidsplassen.
VG170823 Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, forteller at den raske utviklingen innen sosiale medier gjør forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager ekstra skjørt.
VG170822 Derfor må vi sette grenser som gjør at menn skal slippe dette presset fra arbeidsgiver .
SA170822 Neymar anklages av sin tidligere arbeidsgiver for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom.
DB170822 Neymar anklages av sin tidligere arbeidsgiver for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom.
DA170822 Neymar anklages av sin tidligere arbeidsgiver for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom.
DA170822 | Vil sette loven i revers ¶ Arbeidsgiver kan ikke lenger pålegge ansatte til å jobbe lenger, senere og flere helger med loven i hånd dersom Støre blir statsminister.
DA170822 Det betyr at arbeidsgiver ikke lenger kan bruke loven til å pålegge ansatte til å jobbe lengre dager og flere søndager og helligdager, samt at fagforeningene nok en gang får adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie, såkalt « kollektive søksmålsrett ».
AP170822 Neymar anklages av sin tidligere arbeidsgiver for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom.
SA170821 Han er tydelig på at hans tidligere arbeidsgiver ledes dårlig.
SA170821 Etter kampen snakket han om sin forrige arbeidsgiver .
DB170821 Slike systemer kan være fristende for arbeidsgivere å implementere, men bryter ned tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og griper som nevnt inn i de ansattes personvern, selv om det ikke er hensikten.
DA170821 Vi vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans.
DA170821 Når arbeidsgiver må betale full pris for å ansette noen som ikke kan jobbe for fullt, blir det dårlig butikk, sier han og legger til : ¶
DA170821 Da vil arbeidsgiver betale for den arbeidsevnen man får.
DA170821 Vi vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans.
DA170821 Vi er en seriøs arbeidsgiver , og ønsker å fortsatt være seriøse gjennom en krevende situasjon, sier Conradi, og legger til : ¶
DA170821 Det forutsetter imidlertid at arbeidsgiver følger arbeidslivets spilleregler.
BT170821 Han er tydelig på at hans tidligere arbeidsgiver ledes dårlig.
BT170821 Etter kampen snakket han om sin forrige arbeidsgiver .
AP170821 Ved å kutte i den, har mange menn mistet et viktig kort på hånden i møte med arbeidsgiver , sier nestleder Kirsti Bergstø.
AP170821 Han er tydelig på at hans tidligere arbeidsgiver ledes dårlig.
AP170821 Etter kampen snakket han om sin forrige arbeidsgiver .
AA170821 | Høie lover sykepleierne at de får forhandle om turnus ¶ Arbeidsgiver skal ikke ensidig kunne pålegge turnus, sier helseminister Bent Høie ( H ).
AA170821 Partene som omfattes av en avtale skal selvfølgelig ha forhandlingsrett, og en arbeidsgiver skal ikke ensidig kunne pålegge turnus.
VG170820 | Jannicke Hansen ble overvåket av arbeidsgiver : - Jeg ble ganske paranoid ¶
VG170820 Videre kan arbeidsgiver ha brutt arbeidsmiljøloven ved å ikke ha utbetalt lovpålagt overtidstillegg til vår klient, sier Holmeland-Hagen til VG.
VG170820 REAGERER : Advokat Øystein Holmeland-Hagen mener arbeidsgiver har utvist dårlig skjønn og personalledelse i saken.
VG170820 - På generelt grunnlag kan det sies at arbeidsgiver fra tid til annen kan bli stilt i en situasjon hvor det kan være grunnlag for å stille NAV spørsmål om fraværet dreier seg om et reelt sykefravær som etter folketrygden gir rett på sykepenger i arbeidsgiverperioden, skriver han i en e-post til VG.
VG170820 - En arbeidsgiver kan ikke bruke videokameraene til å kontrollere den ansattes arbeidsinnsats.
SA170820 Kanskje kan Etzaz Hussain fortsette scoringsformen mot sin forrige arbeidsgiver .
DB170820 Kanskje kan Etzaz Hussain fortsette scoringsformen mot sin forrige arbeidsgiver .
DB170820 Husk også at du kan tjene inntil 6.000 kroner per arbeidsgiver , på såkalte skattefrie småjobber.
AP170820 Kanskje kan Etzaz Hussain fortsette scoringsformen mot sin forrige arbeidsgiver .
VG170819 Vi tror blant annet at det kan være fornuftig å endre perioden for når arbeidsgiver skal betale.
SA170818 Derfor vil vi lage tydelige definisjoner av begrepene « arbeidstaker » og « arbeidsgiver » i arbeidsmiljøloven.
AP170818 Gulottas arbeidsgiver har gått ut med denne meldingen, der Gulotta er avbildet i svart skjorte midt i bildet : ¶
AP170818 Dødsfallet ble kunngjort av Gulottas arbeidsgiver , dataselskapet Tom's Hardware.
AP170818 Det er ikke nødvendigvis arbeidsgiver som skal ta regningen, mener Sandnes.
AA170818 Dødsfallet ble kunngjort av Gulottas arbeidsgiver , dataselskapet Tom's Hardware.
VG170817 Vi forholder oss til at NFF er en ansvarlig arbeidsgiver som følger lover og regler, og ikke driver cowboyvirksomhet som en useriøs aktør i arbeidslivet skulle ønske å lære av » skriver han til VG.
DB170817 Offentlige arrangementer, næringskonferanser, og politiske sammenkomster slik som Arendalsuka vil delvis oppfattes som et jobbintervju om du tror at din fremtidige arbeidsgiver er til stede.
SA170816 Nå blir det å fortsette med psykologistudier, i tillegg til at jeg skal se etter en deltidsjobb med en relativt fleksibel arbeidsgiver , sier hun.
DB170816 Dreier det seg om alvorlig skade eller trusler, skal arbeidsgiver melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet.
DB170816 Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte blir kjent med rutinene for dette.
DB170816 - Arbeidsgiver har plikt til å registrere og følge opp alle vold og trusselsituasjoner som skjer i forbindelse med jobben, sier arbeidsministeren.
DB170816 Som ansatt i brukerorganisasjonen A-larm ville det overrasket meg stort om min arbeidsgiver la til rette for vinlotteri, lønningspils eller ansattsamlinger med alkohol.
VG170813 Siden tok Swifts støtteapparat kontakt med Muellers arbeidsgiver , hvilket han mener var nok til å få ham sparket fra jobben.
DB170812 Et semester innom arbeidslivet er like mye, om ikke mer, verdt for dem som studerer fag hvor arbeidsgiver og stillingstittel etter fullført grad er langt fra gitt.
AA170812 Vi forventer at staten som arbeidsgiver opptrer profesjonelt og forutsigbart med respekt for ansatte og deres livssituasjon.
AA170812 Det har betydning langt utover denne saken for staten sitt omdømme som arbeidsgiver .
VG170811 Hans arbeidsgiver har ingen planer om å bruke penger på kvinnefotball med det første.
DN170811 Blir Norges største arbeidsgiver
DN170811 - Jeg er overrasket over at Handel og Kontor som arbeidsgiver har gått fram på denne måten, sier Lølands forsvarer, advokat Thomas Smedsvig, til avisen.
DA170811 - Jeg er overrasket over at Handel og Kontor som arbeidsgiver har gått fram på denne måten, sier Lølands forsvarer, advokat Thomas Smedsvig, til avisen.
VG170808 VG har vært i kontakt med drapssiktedes siste arbeidsgiver , som sier at 38-åringen har vært sykemeldt i over et år.
VG170808 Han var en helt gjennomsnittlig ansatt, sier hans tidligere arbeidsgiver .
SA170808 USIKKER FRAMTID : Mushaga Bakenga har fått beskjed hos RBK at han kan finne seg en ny arbeidsgiver .
AA170808 Den nye særavtalen kan arbeidsgiver si opp med en måneds varsel uten at sykepleierne kan protestere gjennom etablerte protest-aksjoner som streik.
VG170807 Arbeidsgiver stiller hverken materiell, utstyr eller transportmiddel.
SA170807 Sammenhengen mellom opplevd støtte fra arbeidsgiver og partner på den ene siden, og opplevde konflikter mellom arbeidsliv og familieliv på den andre siden, viste seg likevel å variere.
SA170807 Liten støtte fra arbeidsgiver
SA170807 Hvilket ansvar har arbeidsgiver ?
SA170807 For polakker i Polen og nordmenn i Norge bidro støtten fra arbeidsgiver til at parene opplevde få konflikter mellom arbeid og familieliv.
SA170807 Derimot bidro ikke støtten fra arbeidsgiver til å minske denne konflikten for polske par i Norge.
SA170807 Den støtten som bofaste par opplever fra arbeidsgiver i henholdsvis Polen og Norge hjelper ikke innvandrerparene, og de må med andre ord hente støtte hos hverandre.
AP170807 - Jeg har vært med på forhandlinger i mange år, men jeg har aldri opplevd en arbeidsgiver som overhodet ikke har tatt kontakt, sier By.
AP170807 USIKKER FRAMTID : Mushaga Bakenga har fått beskjed hos RBK at han kan finne seg en ny arbeidsgiver .
AA170807 - Jeg har vært med på forhandlinger i mange år, men jeg har aldri opplevd en arbeidsgiver som overhodet ikke har tatt kontakt, sier By.
DA170806 - Jeg har vært med på forhandlinger i mange år, men jeg har aldri opplevd en arbeidsgiver som overhodet ikke har tatt kontakt, sier By.
DB170805 Ikke fra sin tidligere arbeidsgiver , men fra popdronning Taylor Swift ( 27 ) - som han mener har skyld i oppsigelsen.
DA170805 Med dagens ordninger er det opp til enhver arbeidsgiver i privat sektor om de ønsker å tilby sine ansatte avtalefestet pensjon ( AFP ) eller en god tjenestepensjon.
DA170805 Med dagens ordninger er det opp til enhver arbeidsgiver i privat sektor om de ønsker å tilby sine ansatte avtalefestet pensjon ( AFP ) eller en god tjenestepensjon.
VG170804 - Dermed har selskapet trusselen, og de ansatte har ikke råd til å gjøre annet enn å føye seg, for de står i gjeld til sin egen arbeidsgiver .
AA170803 Jeg kan ikke finne meg i en arbeidsgiver som dikterer hva jeg skal gjøre, og når jeg ikke gjør hva han vil kritiserer meg for det, sa Gullaksen tirsdag til Nea Radio.
SA170802 Bystrøm vil ikke røpe sin nye arbeidsgiver overfor statskanalen, men innrømmer at han « kommer til å signere en toårskontrakt veldig snart ».
DN170802 ¶ Rett til ferie og balanse mellom jobb og fritid er lovbestemt og et gode som gagner både arbeidstager og arbeidsgiver , skriver forfatteren.
DB170802 Hans nye arbeidsgiver blir UAE Team Emirates.
DB170802 Mange lokkes til plantasjene hvor de tvinges til å skrive under avtaler, hvor innholdet i avtalen skrives etter at arbeidsgiver har sikret seg underskriften.
BT170802 Bystrøm vil ikke røpe sin nye arbeidsgiver overfor statskanalen, men innrømmer at han « kommer til å signere en toårskontrakt veldig snart ».
AP170802 Bystrøm vil ikke røpe sin nye arbeidsgiver overfor statskanalen, men innrømmer at han « kommer til å signere en toårskontrakt veldig snart ».
AP170802 Bystrøm vil ikke røpe sin nye arbeidsgiver overfor statskanalen, men innrømmer at han « kommer til å signere en toårskontrakt veldig snart ».
AA170802 Bystrøm vil ikke røpe sin nye arbeidsgiver overfor statskanalen, men innrømmer at han « kommer til å signere en toårskontrakt veldig snart ».
VG170801 Bystrøm vil ikke røpe sin nye arbeidsgiver overfor statskanalen, men innrømmer at han « kommer til å signere en toårskontrakt veldig snart ».
DA170801 Etter sesongslutt skifter han trolig arbeidsgiver .
DA170801 Bystrøm vil ikke røpe sin nye arbeidsgiver overfor statskanalen, men innrømmer at han « kommer til å signere en toårskontrakt veldig snart ».
AP170801 Da meldte radiostasjonen NPR ( National Public Radio ) på sine nettsider at Fox-kommentator og tidligere politietterforsker, Rod Wheeler, har innlevert et søksmål mot sin arbeidsgiver .
VG170731 Søndag var Djordijc i Oslo for å se sin gamle arbeidsgiver vise Vålerenga hvor listen faktisk ligger i internasjonal fotball.
SA170731 Du kan tjene inntil 6000 kroner fra hver arbeidsgiver på å gjøre arbeidsoppgaver i hjemmet eller i fritidsboligen til den du mottar betaling fra.
DB170731 Under den nye prosessen med å finne en ny arbeidsgiver , har Aqua Blue Sport, Wanty-Groupe Gobert og Cannondale-Drapac alle vist interesse.
DB170731 Vanligvis er det slik at arbeidsgiver aldri får se svarene på spørsmålene.
DB170731 Normalt får altså ikke arbeidsgiver se spørsmålene som er stilt, så at de er krenkende blir kanskje et akademisk spørsmål.
BT170731 Du kan tjene inntil 6000 kroner fra hver arbeidsgiver på å gjøre arbeidsoppgaver i hjemmet eller i fritidsboligen til den du mottar betaling fra.
AP170731 Du kan tjene inntil 6000 kroner fra hver arbeidsgiver på å gjøre arbeidsoppgaver i hjemmet eller i fritidsboligen til den du mottar betaling fra.
VG170730 Vi foreslår derfor en endring av arbeidsmiljøloven hvor deltidsansatte gis fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse, sier Hauglie til VG.
VG170730 I lovendringsforslaget står det at « Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten ».
DN170730 Vi foreslår derfor en endring av arbeidsmiljøloven hvor deltidsansatte gis fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) til VG.
DB170730 Scaramucci har ikke bekreftet bruddet selv, men har - som sin arbeidsgiver - brukt Twitter til å formidle to beskjeder.
AA170730 Vi foreslår derfor en endring av arbeidsmiljøloven hvor deltidsansatte gis fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) til VG.
DB170729 Du kan som student tjene inntil 6 000 kroner per arbeidsgiver på oppgaver som gjøres innenfor hjemmet. 4.
DB170729 Med loven i hånd kan man anmelde en arbeidsgiver som lønner likt arbeid ulikt etter kjønn.
VG170728 Forsikringsbasert modell der arbeidsgiver må sørge for hjelp til arbeidstaker.
SA170727 - De vil ikke få medisinsk assistanse eller noen av de andre godene en arbeidsgiver er forpliktet til å gi, slår avisen fast.
DA170727 Ifølge Riiser er testen og spørsmålene like, uavhengig av stilling og arbeidsgiver .
DA170727 Bjørklund håper at dette sender et kraftig signal om at dette er en arbeidsgiver de ikke bør jobbe for.
DA170727 - Dette bryter med en av paragrafene i arbeidsmiljøloven, der arbeidsgiver er forpliktet til å ivareta de ansattes verdighet og integritet, sier Bjørklund.
DA170727 Ifølge Riiser er testen og spørsmålene like, uavhengig av stilling og arbeidsgiver .
DA170727 Bjørklund håper at dette sender et kraftig signal om at dette er en arbeidsgiver de ikke bør jobbe for.
DA170727 - Dette bryter med en av paragrafene i arbeidsmiljøloven, der arbeidsgiver er forpliktet til å ivareta de ansattes verdighet og integritet, sier Bjørklund.
AP170727 - De vil ikke få medisinsk assistanse eller noen av de andre godene en arbeidsgiver er forpliktet til å gi, slår avisen fast.
NL170726 De koster kommunen mye mer når de jobber for sin private arbeidsgiver enn når de jobber for kommunen.
DN170726 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver .
DN170726 Morgan Kane-gründer Ryan Wiik vil ha 90 millioner kroner fra sin tidligere arbeidsgiver .
DA170726 Ronny Deila ønsker norsk suksess i Europa, men har fremdeles følelser for sin gamle arbeidsgiver .
AA170726 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver . ( ©NTB ) ¶
SA170725 Måltyven har signert en lukrativ treårsavtale med sin nye arbeidsgiver .
DB170725 Måltyven har signert en lukrativ treårsavtale med sin nye arbeidsgiver .
DA170725 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver . ( ©NTB ) ¶ | - Her er vi alle kollegaer ¶
BT170725 Måltyven har signert en lukrativ treårsavtale med sin nye arbeidsgiver .
AP170725 Måltyven har signert en lukrativ treårsavtale med sin nye arbeidsgiver .
AA170725 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver . ( ©NTB ) ¶
AA170725 Men Nav har en rolle sammen med din arbeidsgiver når det gjelder å finne gode og tilrettelagte løsninger for deg i din situasjon, slik at du til tross for helseprob-lemer etter hvert kan komme tilbake på jobb, og dermed også kan opprettholde ditt inntekts-nivå.
AA170725 Jeg håper at du opplever å bli godt ivaretatt både av din arbeidsgiver og av ditt Nav-kontor i denne fasen.
AP170724 Ap-lederen slår fast at det offentlige også har et ansvar som arbeidsgiver .
AA170724 ¶ Hjelpepleier : Hun elsket jobben som hjelpepleier, men følte seg tvunget til å slutte da arbeidsgiver ikke kunne tilrettelegge en 60 prosent stilling for henne.
SA170723 TV-kanalen skriver videre at etter det de erfarer, blir det Vegard Stake Laengens lag, UAE Team Emirates, som blir Kristoffs neste arbeidsgiver .
SA170723 Også VG erfarer søndag kveld at Kristoffs neste arbeidsgiver blir UAE Team Emirates.
SA170723 Kristoff har bekreftet at Katusha har vært en mulig arbeidsgiver også neste år.
BT170723 TV-kanalen skriver videre at etter det de erfarer, blir det Vegard Stake Laengens lag, UAE Team Emirates, som blir Kristoffs neste arbeidsgiver .
BT170723 Også VG erfarer søndag kveld at Kristoffs neste arbeidsgiver blir UAE Team Emirates.
BT170723 Kristoff har bekreftet at Katusha har vært en mulig arbeidsgiver også neste år.
AP170723 TV-kanalen skriver videre at etter det de erfarer, blir det Vegard Stake Laengens lag, UAE Team Emirates, som blir Kristoffs neste arbeidsgiver .
AP170723 Også VG erfarer søndag kveld at Kristoffs neste arbeidsgiver blir UAE Team Emirates.
AP170723 Kristoff har bekreftet at Katusha har vært en mulig arbeidsgiver også neste år.
AP170722 Og dersom jeg tar ut fire uker ferie, slik arbeidsgiveren min foreslår, kan arbeidsgiveren min eventuelt pålegge meg å avspasere på de dagene arbeidsgiver selv ønsker i løpet av høsten 2017 ?
AP170722 Men kan arbeidsgiver nekte deg det ?
AP170722 Dette tilsier at arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ut ferie før du får avspasere.
AP170722 Dersom du velger å ta ut fire uker ferie, kan arbeidsgiver bestemme hvilke dager du skal avspasere i løpet av 2017.
AP170722 Arbeidsgiver har også en plikt til å sørge for at arbeidstaker får tatt ut lovens angitte ferietid ( 25 virkedager ) innen gjeldende ferieår.
AP170722 Arbeidsgiver har også anledning til å avgjøre når ferie skal tas ut.
DN170720 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver .
AA170720 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver .
VG170719 Det meste tyder på at han returnerer til sin gamle arbeidsgiver , Atlético Madrid.
SA170719 NY KLUBB : Sofien Moussa, her etter en scoring for TIL i 2016, har funnet ny arbeidsgiver .
DN170719 Blir Norges største arbeidsgiver ¶ 20 år siden kollapsen - strammer inn for å unngå bobler ¶
DB170719 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver .
DB170719 Virksomhetene som lykkes i å få flere hele stillinger er de som har utviklet et godt samarbeid mellom arbeidsgiver , tillitsvalgte og lokale politikere.
DB170719 Nye regler for skift- og turnusordninger innebærer at arbeidsgiver ensidig bestemmer arbeidstiden for de ansatte i helse- og omsorgssektoren.
DB170719 I dag skjer dette i samarbeid mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.
DB170719 Er det moderne å styrke styringsretten til arbeidsgiver ?
DB170719 Dette er en utfordring for både arbeidsgiver og arbeidstaker.
DB170719 Da er det ikke frislipp av midlertidige stillinger og større styringsrett for arbeidsgiver vi trenger.
AP170719 NY KLUBB : Sofien Moussa, her etter en scoring for TIL i 2016, har funnet ny arbeidsgiver .
VG170718 - For meg ser dette ut som en jobb med en arbeidsgiver , arbeidstid, lengde for ansettelsen, og konkrete arbeidsoppgaver.
DB170718 Til VG uttaler LOs ungdomsrådgiver, Pål Henriksen Spjelkavik, at arbeidet « ser ut som en jobb med arbeidsgiver , arbeidstid, lengde for ansettelsen og konkrete arbeidsoppgaver.
AP170718 Vi pendlere loves et produkt vi ikke får, noe som går ut over meg og min arbeidsgiver , sier han.
AA170718 Konseptet med samme arbeidsgiver gjennom hele yrkeskarrieren har gått ut på dato for en stund siden.
AA170718 Både internasjonalt og i Norge mener de fleste at tiden er forbi for livslang ansettelse hos samme arbeidsgiver .
DB170717 Dermed tyder ting på at tilbudene fra Astana og UAE Team Emirates overgår det som foreligger fra hans nåværende arbeidsgiver .
DN170716 Statssekretær Bjørn Haugstad ( H ) i Kunnskapsdepartementet mener også at arbeidsgiver burde strekke seg ytterligere for å møte nyutdannede.
VG170715 I instruksen fra Forsvarsdepartementet er det presisert at Forsvaret ikke skal inngå en direkte ansettelse av tolkene, men at kurdiske selvstyremyndigheter må forbli arbeidsgiver .
VG170715 I Afghanistan ble tolker ansatt lokalt, men i Irak har Norge lønnet dem uten å være arbeidsgiver .
AP170715 Retter blikket mot arbeidsgiver
AP170715 Bjørn Haugstad, statssekretær for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), mener arbeidsgiver burde strekke seg ytterligere for å møte nyutdannede.
VG170714 En alvorlig kneskade mot Anderlecht i april satte ham i imidlertid ut av spill, som blant annet førte til at han ikke fikk spille Europa League-finalen mot sin gamle arbeidsgiver Ajax.
DB170714 Som en konsekvens av det, jobber Askøy-mannens agent, Joona Laukka, med å finne en ny arbeidsgiver for 22-åringen. procycling.no vet at interessen luftes opp mot flere forskjellige lag i WorldTouren.
DA170714 Jon Dadi Bödvarsson gikk ikke arbeidsledig lenge etter at Wolves ba han finne seg en ny arbeidsgiver .
AA170714 Vi mener det er viktig at arbeidsgiver sørger for at alle ansatte får kontrakt, og at alle ansatte bør lese gjennom og sjekke at de er enige i kontrakten.
VG170713 Katsyv, tidligere regional transportminister i Moskva og nåværende visepresident i det statseide jernbanemonopolet Russlands Statsbaner - Russlands største arbeidsgiver .
DB170713 I andre omgang var storebror Christian Gytkjær på farten og etter ti minutter spilt var han nære ved å utlikne for sin nye polske arbeidsgiver .
AP170713 Kjære fremtidige arbeidsgiver .
VG170712 Gjennom Norges Skiforbund-sponsoren Sparebank 1, der Shafizadehs arbeidsgiver sorterer under, har nemlig langrennslandslaget involvert seg i prosjektet.
DA170712 september, med forbehold om at dette aksepteres av nåværende arbeidsgiver .
AP170712 Kjøperen Hydro ble med dette ifølge Dagens Næringsliv ( DN ) Norges største private arbeidsgiver , med 35.500 ansatte globalt.
AA170712 - Vi er bekymret og har uttrykt bekymring til ledelsen, men har tiltro til at tiltakene fra arbeidsgiver er tilstrekkelig.
VG170711 - Vedkommende har selv erkjent og beklaget saken og har fått en skriftlig tilrettevisning av arbeidsgiver , sier han.
DN170711 | Blir Norges største arbeidsgiver ¶ ¶
DB170711 Dersom det oppstår trakassering får både arbeidsgiver og den som har krenket noen konsekvenser.
DA170711 En ryddig og ordentlig arbeidsgiver vil utføre en risikoanalyse og utstyre de på jobb riktig, sier Næss.
NL170710 Poenget er jo at en arbeidsgiver skal kunne se hvor godt den nyutdannede jobbsøkeren kan faget sitt.
DN170710 | Blir Norges største arbeidsgiver ¶ ¶
VG170709 13 år etter at han forlot Goodison Park, returnerer han til sin gamle arbeidsgiver .
VG170709 For arbeidsgiver , særlig i små bedrifter, kan flere mellomlange permisjoner bli utfordrende å håndtere hvis permisjonen skal deles likt.
VG170709 Far vil ikke lenger trenge å forhandle med arbeidsgiver eller mor om å ta ut lengre foreldrepermisjon.
SA170709 Allerede før overgangen er offisielt bekreftet klar, har 24-åringen gitt sitt første intervju om sin kommende arbeidsgiver .
DB170709 Allerede før overgangen er offisielt bekreftet klar, har 24-åringen gitt sitt første intervju om sin kommende arbeidsgiver .
AP170709 Allerede før overgangen er offisielt bekreftet klar, har 24-åringen gitt sitt første intervju om sin kommende arbeidsgiver .
AA170709 Ved å løfte blikket kan de oppdage at for eksempel planting av klimaskog kan settes på en CV og trekkes fram i møte med arbeidsgiver , i større grad enn mye annet, sier Skogseth.
DB170708 Det er en dårlig forhandlingsposisjon i møtet med en ny europeisk arbeidsgiver , og gir kyniske klubbledere enda en fristelse.
DB170708 Det er en dårlig forhandlingsposisjon i møtet med en ny europeisk arbeidsgiver , og gir kyniske klubbledere enda en fristelse.
DB170708 I Norge kan du få oppholdstillatelse for ett år av gangen, men kravene fra UDI er mange : Du må ha et konkret tilbud fra en arbeidsgiver her.
DN170707 I undersøkelsen svarer 17 prosent av de intervjuede norske arbeidstagerne at de har skiftet arbeidsgiver de siste seks månedene. Én av tre oppgir dessuten at de enten er i en aktiv søkerprosess, eller orienterer seg rundt i arbeidsmarkedet.
DN170707 - Nå viser mobilitetsindeksen at fem prosent flere arbeidstagere enn for bare tre måneder siden ser for seg at de har en ny arbeidsgiver i løpet av det neste halvåret.
DB170707 Hun skal ha jobbet som busssjåfør i 21 år, men etter enighet med arbeidsgiver har hun nå avsluttet sitt arbeidsforhold med Nettbuss.
DB170705 En arbeidsgiver som ønsker ordnede arbeidsforhold for sine ansatte, og som er opptatt av å støtte oppunder hvordan det norske arbeidslivet er innrettet.
DB170705 Det handler om feil arbeidsgiver .
DB170703 Vegard Stake Laengens arbeidsgiver fikk First Abu Dhabi Bank med på laget foran Tour de France, og skal etter sigende være i markedet etter forsterkninger.
DB170703 LIÈGE ( procycling.no ) : Tre av lagene som fremdeles er med i kampen om Alexander Kristoffs underskrift er Astana, UAE Team Emirates og hans nåværende arbeidsgiver , Katusha.
DB170703 FORSKER : Cecilie Mauritzen og hennes arbeidsgiver NIVA har nylig åpnet et kontor i Kina.
AP170703 Walltin mener utøvere som har vært i gamet i mange år kan overføre en rekke kvaliteter til en arbeidsgiver .
VG170702 Som den syvende staten i landet krever nå Arizona at de fleste arbeidsgiver betaler sine ansatte selv om de blir sykemeldt.
SA170702 Walltin mener utøvere som har vært i gamet i mange år kan overføre en rekke kvaliteter til en arbeidsgiver .
DA170631 Prosessen er ikke kommet så langt at den ikke lar seg reversere - og jeg tror ikke Drammen er noen dårligere arbeidsgiver enn Holmestrand.
DA170631 Hun vil også at Sande skal være en forutsigbar arbeidsgiver - hva er ditt syn på dette ?
DA170631 - Jeg vil hevde at vi definitivt er en ansvarlig arbeidsgiver .
VG170630 Nyberg oppfordrer ansatte til å gi beskjed om at slik oppførsel ikke er greit, samt å levere en rapport til arbeidsgiver som kan vurdere anmeldelse.
SA170630 Det er nå svært mange givere som setter støtten på vent og Kreftforeningen merker « på pungen » at folk har høy terskel for å støtte en arbeidsgiver under en pågående konflikt med egne arbeidstakere.
AP170630 Joshua Wong forteller at mange studenter har mistet sine deltidsjobber i restauranter og butikker etter at arbeidsgiver har sett deres navn eller bilde i medierapporter om demonstrasjoner.
DB170629 Bakelants' arbeidsgiver AG2R har gått ut og beklaget det hele : ¶
DA170629 Quick-Step har vært nevnt som ny arbeidsgiver .
VG170627 Tilfeldighetene førte ham dit, han ville bort fra Norge, gjorde noen søk på nettet, og plutselig dukket den opp - annonsen som, etter litt frem og tilbake, gjorde et spillselskap på Malta til neste arbeidsgiver .
VG170627 Han ønsker ikke stå frem med navn og bilde i frykt for hva hans tidligere arbeidsgiver da vil foreta seg, men har likevel godtatt å la seg intervjue.
SA170627 Pilotene har i ettertid gått til rettssak mot selskapet for å få fastslått at uansett organisasjonsform er NAS deres egentlige arbeidsgiver .
AP170627 Pilotene har i ettertid gått til rettssak mot selskapet for å få fastslått at uansett organisasjonsform er NAS deres egentlige arbeidsgiver .
AP170627 Pilotene har i ettertid gått til rettssak mot selskapet for å få fastslått at uansett organisasjonsform er NAS deres egentlige arbeidsgiver .
SA170626 Bård er hovedtrener i et eliteserielag, men har familie og venner, så arbeidsgiver har et ansvar for det også, som jeg mener de ikke har ivaretatt godt nok, legger han til.
AP170626 Personer som er kommet inn på amerikanske universiteter eller som har fått tilbud om jobb fra en amerikansk arbeidsgiver er blant dem som ikke skal omfattes av innreiseforbudet.
AP170626 Bård er hovedtrener i et eliteserielag, men har familie og venner, så arbeidsgiver har et ansvar for det også, som jeg mener de ikke har ivaretatt godt nok, legger han til.
VG170625 En tidligere Fjord Line-ansatt er dømt til 21 dagers fengsel etter at han ble tatt på fersk gjerning i å stjele øl fra tollageret til sin arbeidsgiver .
DB170625 Selv om Korsæths arbeidsgiver foreløpig kun er et av mange lag agent Joona Laukka har konferert med, begynner mange å føle at det er en god idé.
DB170625 I august heller han mer mot endagersritt og Arctic Race enn Vuelta a Espana - og har fortsatt bare lovord å si om sin kasakhstanske arbeidsgiver .
DB170625 Hun understreker at de i Unibuss, som er arbeidsgiver for bussjåfører som blant annet kjører bussruter i Oslo sentrum, har nokså strenge uniformsregler.
DB170625 ( Dagbladet ) : Hva gjør du når sommertemperaturen bikker 30 grader, og arbeidsgiver ikke tillater shorts som en del av det mannlige arbeidsantrekket ?
VG170624 Om han derimot forlenger med sin nåværende arbeidsgiver , regner han men at det vil komme ut i løpet av det franske rittet.
VG170624 Både Kristoff og Ørn er klare på at hvis han skal bytte arbeidsgiver , så skal det være fordi det sportslige opplegget rundt 29-åringen er godt nok.
DA170624 To år er gått siden Marie Skjelbred klarte å overbevise sin arbeidsgiver om å gå med på å sette opp bikuber på taket.
SA170623 Nå vil han strippe sin tidligere arbeidsgiver for en stor og prestisjetung oppgave.
DA170623 I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale i overkant av 5 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver .
DA170623 En 38 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha svindlet sin tidligere arbeidsgiver for mer enn fem millioner kroner.
AP170623 Nå vil han strippe sin tidligere arbeidsgiver for en stor og prestisjetung oppgave.
AP170623 Nå vil han strippe sin tidligere arbeidsgiver for en stor og prestisjetung oppgave.
AA170623 I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale i overkant av 5 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver .
AA170623 En 38 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha svindlet sin tidligere arbeidsgiver for mer enn fem millioner kroner.
SA170622 Arbeidsgiver må ikke abdisere.
DN170621 Men disse kan velge å gi en potensiell arbeidsgiver tilgang til opplysningene.
DB170621 King er kanskje særlig kjent for sitt timeslange intervjuprogram hos TV-giganten CNN, en arbeidsgiver han forlot i 2010.
AA170621 Hvor attraktiv er jeg for arbeidsgiver når jeg ikke kan tilpasse ferien etter bedriftens behov ?
VG170620 Han er så godt som klar for klubben, og ser frem til å forsøke å hjelpe sin tidligere arbeidsgiver med å holde plassen i Eliteserien.
VG170620 I et intervju med VG en liten tid tilbake uttalte hennes norske arbeidsgiver inntil nå, nordisk repertoaransvarlig for Universal Music, Bjørn Rogstad, dette : ¶
NL170620 Sett fra ståstedet til hennes nye arbeidsgiver , er det liten tvil om at Rambergs inngående kunnskap om kommunale beslutningsprosesser vil bli viktig.
DB170620 For både arbeidsgiver og arbeidstaker taper på å ha en ansatt som ikke får mestringsfølelse i jobben sin.
VG170619 Vi vil ha tydelige definisjoner av « arbeidsgiver » og « arbeidstaker », i lovverket.
VG170619 Først skal arbeidsgiver granske og undersøke alle forhold rundt det mislige forholdet.
VG170619 - En konsekvens av dette er for eksempel at arbeidsgiver ikke senere kan gi strengere reaksjoner ( omplassering/oppsigelse ) for de forhold som advarselen bygger på.
DN170619 - Nofis utlånstap er høyere enn andre « vanlige » banker, men kreditorvernet i Norden er særlig sterkt sammenlignet med andre markeder, sier Tunaal, og viser til ordningen med at namsmannen kan pålegge arbeidsgiver å trekke arbeidstager i lønn til fordel for tredjemann.
DN170619 Dermed får 24 ansatte ved Oslo-kontoret og 29 ansatte i Stockholm ny arbeidsgiver .
DB170619 I løpet av søndagen har Ladefoged mottatt mye ros på sosiale medier, men også fra arbeidsgiver , busselskapet Arriva.
VG170617 Skulstad hevder videre at arbeidsgiver har i tillegg fastsatt en sjablongmessig kompensasjon for det tilfelle enkelte taper inntektsmessig på beordringen ¶
DN170617 Samtidig viser undersøkelsen at bare 27 prosent av syklistene synes arbeidsgiver tilrettelegger godt nok for sykling til jobben.
BT170617 Nå synes han ikke det virker som om arbeidsgiver ønsker å føre denne tradisjonen videre.
AA170617 Samtidig viser undersøkelsen at bare 27 prosent av syklistene synes arbeidsgiver tilrettelegger godt nok for sykling til jobben.
DA170616 I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 47-åringen i 2014 ble dømt for lignende forhold og at det var skjerpende at han flere ganger har misbrukt den tilliten han er gitt fra arbeidsgiver .
DN170615 - Vi kan bekrefte at saken er forlikt og at vedkommende ikke lenger jobber i NRK, men for en annen arbeidsgiver , sier nestleder Hege Fagerheim i NRKs journalistlag ( NRKJ ).
DB170615 For å sikre at folk hadde penger til ferien avsatte arbeidsgiver en viss prosentsats, som en form for tvungen sparing.
VG170614 Som administrerrende direktør for produksjonsselskapet UMC kommer han til å jobbe tett med sin tidligere arbeidsgiver Discovery.
VG170614 Trofast mot arbeidsgiver , arbeidskamerater og lokalsamfunn.
SA170614 Venstre vil fjerne skatt på avisabonnement betalt av arbeidsgiver og har tro på gjennomslag allerede i neste års statsbudsjett.
SA170614 Mange arbeidere turte ikke å snakke med HRWs folk i frykt for å havne i trøbbel med sin arbeidsgiver .
DN170614 Ullevaal Media Center ( UMC ) produserer studiosendinger for flere av Discoverys sportssendinger, og Aalbu kommer dermed til å jobbe tett med sin gamle arbeidsgiver også i tiden fremover.
AP170614 Mange arbeidere turte ikke å snakke med HRWs folk i frykt for å havne i trøbbel med sin arbeidsgiver .
VG170613 Det var sitatet Norges landslagssjef Lars Lagerbäck brukte på mandagens pressekonferanse om sin gamle arbeidsgiver Sverige og deres fotballspillere.
BT170613 Hva gjør vi dersom vi ikke kan stole på at arbeidsgiver har tiltro til at vi tar riktige avgjørelser ?
BT170613 FOTO : Dmitry Sharomov / Greenpeace Russia ¶ | - For oss fremstår det som at arbeidsgiver ikke stoler på oss ¶
BT170613 - Vi skjønner at arbeidsgiver må be om en redegjørelse etter å ha fått inn en bekymringsmelding.
AP170613 Hva gjør vi dersom vi ikke kan stole på at arbeidsgiver har tiltro til at vi tar riktige avgjørelser ?
AP170613 - Vi skjønner at arbeidsgiver må be om en redegjørelse etter å ha fått inn en bekymringsmelding.
AP170613 | - For oss fremstår det som at arbeidsgiver ikke stoler på oss ¶
NL170612 NSF er skuffet over at arbeidsgiver ignorerer Arbeidsmiljøloven og velger bort å lage avtaler med organisasjonene om utvidet arbeidstid i sommer.
NL170612 Arbeidsgiver lokker med ekstra betaling for planlagte overtidsvakter.
NL170612 Og selvsagt kommer mange militære på Andøya til å velge å ikke bli med på flyttelasset om de kan, hvem vil jobbe for en slik arbeidsgiver ?
VG170611 Hun har ikke fullført videregående skole på grunn av sykdommen og sier ingen arbeidsgiver har ønsket å ansette henne.
VG170611 - Jeg har søkt mye og vært inne på intervjuer, men ingen arbeidsgiver er villig til å ansette en som må ha tilrettelagte rammer om jobben.
VG170611 - Jeg har fått til en ordning hvor arbeidsgiver slipper å betale sykepenger.
VG170610 Og i håp om at vikarbyrået, som har erstattet oljeserviceselskapet som arbeidsgiver , skal ringe neste gang også.
DB170610 Hun startet i matbransjen i 2013 og har igjen gått gradene, denne gang uten rus, men med støttet av familie, venner og arbeidsgiver .
VG170609 Aftonbladet-kommentator Patrik Benning tror derfor at den svenske superstjernen kommer til å stå uten arbeidsgiver når de europeiske ligaene starter opp igjen i august.
DN170609 Med lang ansiennitet, fagbrev i elkraft og gode tilbakemeldinger fra arbeidsgiver trodde 44-åringen lenge at han skulle klare å beholde jobben, men i februar i fjor fikk han beskjed om at han måtte gå.
DB170609 Hans nye arbeidsgiver , Aqua Blue Sport, hadde fått innpass i Ardenner-klassikerne, og Nordhaug hadde ønsker om å kjøre godt i de belgiske rittene.
DB170609 Jeg ønsker ikke å snakke nedsettende om en tidligere arbeidsgiver .
AA170609 Vi drar til stedet og snakker med folk der og mannens arbeidsgiver .
VG170608 Costa har lenge vært koblet til sin tidligere arbeidsgiver Atlético Madrid, men den spanske klubbens overgangsnekt gjør den situasjonen både usannsynlig og vanskelig.
SA170608 Dersom systemet ikke fungerer, vil Arbeidstilsynet kunne gi pålegg til arbeidsgiver og kreve at tiltak settes inn.
SA170608 Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.
SA170608 Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.
BT170608 - BLE VERRE : Da gruven gikk konkurs, ble det verre, sånn jeg forsto det på henne, forteller Pims arbeidsgiver Knut Rollstad.
VG170607 Men vinduet kom og gikk uten at keeperen fikk noen ny arbeidsgiver .
AP170607 Vilkåret for at en ytring fra arbeidstager rettet mot arbeidsgiver skal falle inn under varslingsreglene, er at forholdene som tas opp anses som « kritikkverdige ».
VG170606 Han har vært i søkelyset til både Inter og Premier League-klubber, men det kan ifølge Marca se ut som PSG blir hans nye arbeidsgiver .
DA170606 - Jeg kan bekrefte at jeg skal få meg en ny arbeidsgiver , men det er ikke noe drama i dette, sier Henning Johannessen til RA.
DA170606 - Jeg har opplevd at arbeidere får lønnsslipper som viser at lønnen er innenfor loven, og som så tvinges til å betale tilbake kontant til arbeidsgiver , forteller han.
DB170604 Kent Robin Tønnesens kommende arbeidsgiver Veszprém tapte 26-27 i semifinalen mot Paris-Saint Germain, men slo tilbake mot Barcelona i søndagens kamp om tredjeplassen i mesterligaen.
VG170603 - Jeg er blitt bedt av Jan Erik Strøm om å representere ham i møter med arbeidsgiver .
DB170603 Den traff rundt to personer foran meg og så tre bak meg, sier hun til sin egen arbeidsgiver , ifølge The Guardian. #londonbridge pic from baby shard pic.twitter.com/UBFZ3sdGSm ¶ - jo ( @jo55adams ) June 3, 2017 ¶
DB170603 Den traff rundt to personer foran meg og så tre bak meg, sier hun til sin egen arbeidsgiver , ifølge The Guardian.
BT170602 Da vil arbeidsgiver også betale innskudd til arbeidstakernes pensjon, og samtidig sikre dem en livslang og trygg pensjon som er like god for kvinner som for menn.
VG170601 Og når du kommer så langt at du skal velge utdannelse, så sørg for å velge en som gir deg et håndtverk som du kan tilby din kommende arbeidsgiver .
BT170601 Så lenge loven blir fulgt, er det arbeidsgiver som bestemmer dette.
BT170601 Arbeidsgiver har tilbudt å la innskuddspensjonsordningen være midlertidig, og å ta på seg deler av de ansattes egenbidrag til pensjonsordningen.
AP170601 Piloten Ola Giæver har startet FlyViking for å konkurrere mot sin tidligere arbeidsgiver Widerøe.
SA170531 Varslere får ingen beskyttelse fra Petroleumstilsynet hvis arbeidsgiver går til gjengjeldelse.
DB170531 Og når du kommer så langt at du skal vælge en utdannelse, sørg for å velge en som gir deg et håndverk som du kan tilby en kommende arbeidsgiver .
DB170531 Vær klar over at arbeidsgiver må ha gode og saklige grunner for å kunne si deg opp.
DB170531 Synes du opplæringen er mangelfull kan du spørre arbeidsgiver om bedre opplæring.
DB170531 Det er ingen lovfestet minstelønn i Norge, så dette er noe du og arbeidsgiver i utgangspunktet må blir enige om.
DB170530 En person blir ansatt og lønnet av byrået, for så å bli leiet ut til en arbeidsgiver .
DB170530 En person blir ansatt og lønnet av byrået, for så å bli leiet ut til en arbeidsgiver .
DB170530 - Dette betyr at arbeidsgiver går inn for en nulltoleranselinje.
BT170530 Dermed får kvinner mer tid på jobb, og arbeidsgiver kan ikke automatisk anta at det er kvinnene som blir borte i månedsvis.
AA170530 I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen. ( ©NTB ) ¶
VG170529 - Men da jeg kontaktet arbeidsgiver , gikk rullegardinnen ned på direkten.
FV170529 Den tidligere Olsen Bil-ansatte mannen sitter igjen med et lån på en bil han verken eier eller disponerer etter Olsen Bil-konkursen, og føler seg lurt av sin tidligere arbeidsgiver .
DA170529 HMS-kortets funksjon er å identifisere den enkelte arbeidstaker og opplyse om hvem som er vedkommendes arbeidsgiver .
DA170529 Det er viktig at man er enige med arbeidsgiver om dette, sier Spjelkavik til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170529 Da må du være enig med arbeidsgiver om når arbeidsdagen begynner og når den slutter, sier Spjelkavik i LO.
DA170529 Da kan det være at du og arbeidsgiver har en totalt ulik oppfatning av hva jobben faktisk innebærer.
DA170529 - Det viktigste er at kontrakten inneholder grunnleggende ting, som hvem som er din arbeidsgiver , hva du skal jobbe med, hvor du skal jobbe og når du skal jobbe, sier han.
AP170529 Det er grunnleggende å kunne si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen uten å bli sagt opp eller utsatt for reaksjoner fra arbeidsgiver .
AP170528 - Arbeidslivet er blitt mye bedre med kommunen som arbeidsgiver , sier renovatørene Janak Espen Greiner og Tadas Petkus.
SA170526 Han har fått fri av sin vanlige arbeidsgiver Honda som han kjører for i F1-sirkuset, for å kjøre Indy 500 i USA.
SA170526 Jakten på en ny arbeidsgiver overlater han til agent Jim Solbakken.
DB170526 Jakten på en ny arbeidsgiver overlater han til agent Jim Solbakken.
DB170526 Appen Spare samler privatpersoners bankinnskudd, aksjebeholdning, fondsandeler og pensjonssparing - også den pensjonen som er knyttet til arbeidsgiver og folketrygden.
BT170526 Jakten på en ny arbeidsgiver overlater han til agent Jim Solbakken.
AP170526 Han har fått fri av sin vanlige arbeidsgiver Honda som han kjører for i F1-sirkuset, for å kjøre Indy 500 i USA.
AP170526 Jakten på en ny arbeidsgiver overlater han til agent Jim Solbakken.
AA170526 Men det er all mulig grunn til å tro at misbruk av ordningen vil bli mindre interessant dersom staten og arbeidsgiver ikke stiller opp med 100 prosent lønn fra første sykedag.
SA170525 Nylig ble det klart at Pablo Zabaleta må se seg om etter en ny arbeidsgiver .
DB170525 Nylig ble det klart at Pablo Zabaleta må se seg om etter en ny arbeidsgiver .
DB170525 - Han taklet meg i gulvet, sier Jacobs til sin egen arbeidsgiver The Guardian, før han legger til : ¶
BT170525 Nylig ble det klart at Pablo Zabaleta må se seg om etter en ny arbeidsgiver .
AP170525 Nylig ble det klart at Pablo Zabaleta må se seg om etter en ny arbeidsgiver .
VG170523 Denne turneringen er en fin mulighet for ham til å imponere sin nye italienske arbeidsgiver og vise at han er klar for store oppgaver allerede.
VG170523 - En trist dag for den fantastiske byen Manchester, fastslår Manchester City-kaptein Vincent Kompany, mens hans arbeidsgiver gikk tidlig ut med denne Twitter-meldingen : ¶
SA170523 Britiske medier har spekulert i at Bournemouth kan komme til å slite med å få beholde måltyven, og Tottenham er én av klubbene som er nevnt som mulig ny arbeidsgiver .
DB170523 Britiske medier har spekulert i at Bournemouth kan komme til å slite med å få beholde måltyven, og Tottenham er én av klubbene som er nevnt som mulig ny arbeidsgiver .
DB170523 Det betyr at den tidligere Molde-spilleren må finne seg en ny arbeidsgiver .
BT170523 Ifølge Spekter er de også innstilt på å tilby en bedre pensjonsordning enn det Akasia allerede har, ved at arbeidsgiver dekker mer av de ansattes andel i pensjonssparingen.
BT170523 - I dette tilbudet er arbeidsgiver villig til å ta en større andel av pensjonsinnskuddet på syv prosent.
AP170523 Britiske medier har spekulert i at Bournemouth kan komme til å slite med å få beholde måltyven, og Tottenham er én av klubbene som er nevnt som mulig ny arbeidsgiver .
AA170523 Flere kunstnerorganisasjoner har reagert kraftig på formuleringer i lovteksten som etter deres mening overfører opphavsretten fra ansatt til arbeidsgiver .
DA170522 Han er både kritisk til måten lærer Clemens Saers er blitt behandlet på av sin egen arbeidsgiver , og det faktum at ingen av de 901 alvorlige volds- og trusselepisodene i osloskolen det siste året, er meldt til Arbeidstilsynet.
DA170522 * Ifølge Arbeidsmiljøloven § 5-2 plikter arbeidsgiver å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en ulykke i forbindelse med arbeid, eller når en arbeidstaker blir alvorlig skadet eller dør på arbeidsplassen.
DA170522 » Hva slags arbeidsgiver ville vi vært om vi fratok våre ansatte deres lønn og rettigheter med et pennestrøk ?
BT170522 Arbeidsavtalen til Gulsvik var signert av ham selv både som arbeidsgiver og arbeidstaker.
BT170522 Som et tilleggsmoment ved vurderingen av partsforholdet har institusjonene gjort gjeldende at Gulsvik har opptrådt illojalt overfor sin arbeidsgiver ved ikke å fortelle om sine inntekter i prosjektet - at han drev " butikk i butikken " - til kolleger og overordnede.
BT170522 Rettighetshaver skal meddele til Innovest endringer i sitt arbeidsforhold ved å opplyse navn på arbeidsgiver , adresse, telefonnummer, e-post m.v. 5.3.
BT170522 Dette er forhold Helse Bergen som arbeidsgiver kunne ha tatt opp med Gulsvik, men som uansett ikke får betydning for hvem som er kontraktsparter.
BT170522 At Innovest inngikk arbeidsavtaler, og var arbeidsgiver for forskerne, ble også bekreftet av tidligere universitetsdirektør Kåre Rommetveit i hans vitneforklaring.
BT170522 Arbeidsavtalene Gulsvik viser til etablerer ikke noen rett overfor Innovest utover den rett Innovest selv har overfor forskernes arbeidsgiver .
SA170521 Det kokte over etter at Luis Muriel ( 26 ) feiret scoring mot sin tidligere arbeidsgiver .
SA170521 Det falt ikke i smak hos hans tidligere arbeidsgiver , og situasjonen endte med fullstendig kaos mellom flere spillere.
AP170521 Det kokte over etter at Luis Muriel ( 26 ) feiret scoring mot sin tidligere arbeidsgiver .
AP170521 Det falt ikke i smak hos hans tidligere arbeidsgiver , og situasjonen endte med fullstendig kaos mellom flere spillere.
SA170520 Atlético Madrid kan bli hans neste arbeidsgiver . 25-åringen har i flere år vært ryktet bort fra den franske storklubben.
AP170520 Sørge for at kommunene som er en veldig stor arbeidsgiver har midler til å gjennomføre kompetanseløft for ansatte i blant annet skole, barnehager eldreomsorg.
AP170520 Atlético Madrid kan bli hans neste arbeidsgiver . 25-åringen har i flere år vært ryktet bort fra den franske storklubben.
VG170519 Tvert om mener de han ødela for sin arbeidsgiver .
VG170519 juni 2011 : Morten Hauge sender et nytt brev til direktoratet der han opplyser at arbeidsforholdet til hans nåværende arbeidsgiver er avsluttet og at han nå representerer Stiftung Leuchtfeuer NUF. 1. juli 2011 : Bufdir gir stiftelsen lov til å delta i konkurransen, men påpeker at det er uklarheter i søknaden.
NL170519 Flertallet viser både til de vanskelige føre- og veiforholdene, at hun kontaktet arbeidsgiver for råd før hun kjørte, og at hun heller ikke hadde kunnskap om kvaliteten på dekkene til trekkvognens tredje aksling.
NL170519 Arbeidsgiver også ansvarlig ¶
NL170519 Arbeidsgiver har slik ikke hjulpet henne tilstrekkelig slik at hun tok de riktige valgene når det oppsto et mer krevende føre og kjøreforhold, enn det som hun behersket, heter det i dommen.
BT170519 Vi har tilbudt arbeidsgiver et kompromiss : Vi har bedt arbeidsgiver oppgradere pensjonsordningen de selv har etablert til en hybrid tjenestepensjon.
BT170519 Vi har tilbudt arbeidsgiver et kompromiss : Vi har bedt arbeidsgiver oppgradere pensjonsordningen de selv har etablert til en hybrid tjenestepensjon.
BT170519 Det vil gi arbeidsgiver mer forutsigbare kostnader enn en ytelsespensjon, samtidig som den inneholder viktige kvaliteter som ytelsespensjonen har : En livslang og forutsigbar pensjon som er like god for kvinner og menn.
BT170519 Det kunne de fått om arbeidsgiver Akasia hadde søkt om dispensasjon for dette, men det ønsker de ikke.
BT170519 De ansatte i Akasia har sagt nei til pensjonsordningene arbeidsgiver har påtvunget dem.
AP170519 Den slo fast at den tiden en arbeidstager kunne være tilgjengelig for sin arbeidsgiver , ikke skulle overstige mer enn 40 timer pr. uke.
AP170519 - Hva hvis vi ikke opplever at det er meningsfullt å binde seg til en arbeidsgiver på full tid, en som eier ideene dine og som kanskje ikke gir nok tilbake ?
DB170518 I fjor hadde han en god sesong for Jerv, før Stabæk ble arbeidsgiver .
DA170518 Men jeg forventer at min egen arbeidsgiver tar ansvar.
DA170518 - I denne saken mener vi Oslo kommune og skoleledelsen grovt har forsømt sine plikter som arbeidsgiver , noe som har påført Clemens Saers alvorlig skade, sier Aschehoug.
AA170518 Dette er også viktig for at vi skal anses som en attraktiv arbeidsgiver , sier Waage.
AA170518 Mer debatt : Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
VG170517 Han hadde vært pensjonist i ett år da han ble kontaktet av sin tidligere arbeidsgiver i Utenriksdepartementet.
NL170516 Giæver i strupen på sin tidligere arbeidsgiver .
NL170516 Giæver i strupen på sin tidligere arbeidsgiver .
DB170516 Kort fortalt er din pensjon summen av det du tjener opp i folketrygden ( som er 18, 1 prosent av livsinntekten din ), det din arbeidsgiver avsetter til deg ( i privat sektor ofte innskuddspensjon ) pluss eventuelle egne sparemidler.
DA170516 Utgifter til forsikring, arbeidstøy, ekstern kursing eller annen tilrettelegging kan arbeidsgiver få dekket fra Nav.
DA170516 - Partene vil jobbe for at flere arbeidsledige går fra å være passive dagpengemottakere til å komme i aktivitet, få vist seg fram for en ny arbeidsgiver i en ny bransje, og få ny erfaring og kompetanse.
DA170516 , mottar kandidaten stønad fra Nav, og arbeidsgiver har ingen lønnsforpliktelse.
DN170514 Dette bidrar til at lønn og betingelser blir mindre viktig, mens fleksibilitet, utviklingsmuligheter og jobbinnhold får høyeste prioritet når nordmenn skal velge arbeidsgiver , sier konserndirektør HR Rut Elise Samuelsen i ManpowerGroup til DN.
SA170513 Like før han skulle starte i jobben som daglig leder i Dale Eiendomsutvikling, ble Svend Erik Haavik politianmeldt for bedrageri av sin forrige arbeidsgiver .
SA170513 Få var klar over at noe av det siste som skjedde før han tiltrådte stillingen, var at Haavik ble politianmeldt for bedrageri av sin forrige arbeidsgiver , Kristiansand kommune.
SA170513 Det er viktig for ham som skal få en ny arbeidsgiver .
AP170513 Det er viktig for ham som skal få en ny arbeidsgiver .
AA170513 - Ja, som arbeidsgiver er jeg også opptatt av tariffavtalen vi i Norsk Industri har med Fellesforbundet.
VG170512 Røymark håper han får ny arbeidsgiver ganske snart etter VM.
SA170512 Jeg vet ikke hvor lang tid Munch faktisk brukte på å male Skrik, men ingen arbeidsgiver i verden ville være i stand til å betale den timelønna bildet faktisk er verdt.
SA170512 Ifølge lovforslaget får man riktignok betalt av en « arbeidsgiver », men man mister samtidig eierskapet til det man har skapt, og dermed den verdien verket har utover den arbeidstiden man har brukt på selve jobben.
DN170512 Posten hadde en verdi på 2,6 millioner kroner, men oljeanalytikeren hadde også mindre poster i seismikkselskapet PGS, gassrederiet Avance Gas, og en liten post i sin arbeidsgiver DNB.
DN170512 Sjefen der, Knut Brundtland, har på sin side ikke DNB i sin portefølje, men stod ved nyttår i stedet oppført med aksjer i egen arbeidsgiver , Voss of Norway, samt indirekte mindre eierposter i interiørkjeden Kid og treverksprodusenten Kebony.
DN170512 Den største posten er i egen arbeidsgiver DNB, der han har aksjer for mer enn 33 millioner kroner.
DN170512 I paragrafen het det at « opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold ».
DN170512 Han var først taus om ny arbeidsgiver , men fredag kveld kom en melding fra Holta Invest som opplyste at Lorentzen var blitt ansatt som ny porteføljeforvalter.
DN170512 - Hos Holta Invest vil jeg kunne bygge videre på forvaltningen jeg har utøvet de siste årene og samtidig utvikle meg videre, sier Lorentzen i meldingen fra sin nye arbeidsgiver .
DB170512 Verdioverførselen fra arbeidsgiver til arbeidstager var skattefri da det var utarbeidet en takst.
DB170512 ( Finansavisen : ) Prester og forsvarsansatte som kjøper billige boliger av arbeidsgiver slipper skatt dersom de kan vise til en takst fra en murer med inntil 12 dagers takstkurs, skriver Finansavisen.
DB170512 I paragrafen het det at « opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold ».
DB170512 Han er kritisk til RusseID-praksisen hos sin tidligere arbeidsgiver .
DA170512 Paragraf 71 sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold.
AA170512 I paragrafen het det at « opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold ».
AA170512 Stridens kjerne er paragraf 71, som sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold.
DN170511 Skeies tidligere oljesjef Christian Selmer mener signalene fra hans gamle arbeidsgiver er forvirrende.
DN170510 - Han bestrider tiltalen i sin helhet, sier Bjerke og viser til pressemeldingen fra Sjursens tidligere arbeidsgiver , Pareto Securities.
DB170510 Arbeidsgiver kan faktisk sjekke e-posten din ¶
DA170510 Den enkelte arbeidsgiver vil bare se kostnadene av kortere arbeidstid, men samfunnsøkonomisk vil det gå opp, sier Roger Haga Heimli.
AA170510 Vanebo forteller at de likevel fungerer som arbeidsgiver , i tilfellet Springsteen i Granåsen for i alt 1200 mennesker.
SA170509 Eirik Verås Larsen er allerede i gang, men har fortsatt med noe jobb for sin gamle arbeidsgiver Olympiatoppen. 1. juni er han padleforbundets med hud og hår.
FV170509 Eirik Verås Larsen er allerede i gang, men har fortsatt med noe jobb for sin gamle arbeidsgiver Olympiatoppen. 1. juni er han padleforbundets med hud og hår.
DN170509 En nyansatt i Jernbaneverket, nå Banenor, ga et flere år langt oppdrag til sin tidligere arbeidsgiver .
DB170509 Hvis bare én av foreldrene har arbeidsgiver , er det denne forelderen som får utbetalt feriepenger.
DB170509 Hvis arbeidsgiver utbetaler foreldrepenger, er det også de som utbetaler feriepengene.
DB170509 Noen av dem sa frivillig opp jobben, mens andre skal ha fått beskjed om at arbeidsgiver ikke ønsket å forlenge midlertidige ansettelser.
DB170509 Etter dette tilsynet ga Arbeidstilsynet pålegg for at arbeidsgiver ikke hadde gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, for at arbeidsgiver ikke hadde sørget for at arbeidstakerne hadde valgt verneombud, for at opplæring av verneombud ikke var gjennomført og for at arbeidsavtalene brøt med bestemmelsen om krav til innhold til arbeidsavta
DB170509 Etter dette tilsynet ga Arbeidstilsynet pålegg for at arbeidsgiver ikke hadde gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, for at arbeidsgiver ikke hadde sørget for at arbeidstakerne hadde valgt verneombud, for at opplæring av verneombud ikke var gjennomført og for at arbeidsavtalene brøt med bestemmelsen om krav til innhold til arbeidsavta
DB170509 Arbeidsgiver har heller ikke opplyst at det finnes spesielle omstendigheter som skal rettferdiggjøre dette.
DB170509 Opphevelsen av redegjørelsesplikten, som i dag overvåkes av ombudet med klageadgang til nemnda, begrunnes i et ønske om å redusere tidkrevende og byråkratiserende pålegg rettet mot arbeidslivet : « Departementet forutsetter at arbeidsgiver selv ønsker å drive likestillingsarbeid ».
DA170509 Det paradoksale er at Edvardsen er en av få norske dommere som også har Norges Fotballforbund som arbeidsgiver gjennom sin sivile jobb der.
DA170509 Dette inkluderer både personer som i dag står uten jobb og personer som fortsatt jobber i BRP-en på Rygge, men da med Forsvaret som arbeidsgiver .
DA170509 De fryktet blant annet at begrep som arbeidsgiver og arbeidstaker ble utvannet, og at rapporten ville gjøre kampen mot sosial dumping vanskeligere.
AP170509 Eirik Verås Larsen er allerede i gang, men har fortsatt med noe jobb for sin gamle arbeidsgiver Olympiatoppen. 1. juni er han padleforbundets med hud og hår.
VG170508 For det er grenser for hvor lenge samme arbeidsgiver kan ha både tillit og mistillit til én og samme mann.
VG170508 * 1 På dagtid er Norges Fotballforbund arbeidsgiver for seksjonslederen Edvartsen - og de har ikke gitt ham en hvilket som helst stilling.
VG170508 - Av dem er det 94 som er medlemmer i Fagforbundet : Barnehageansatte som har viet sitt liv til å passe andres barn, men som nå nektes rettferdig pensjon av en kynisk arbeidsgiver .
SA170508 Hvem som blir hans neste arbeidsgiver , vet han ikke.
SA170508 Den norske landslagsspissen er i voldsom form og scorer mål på løpende bånd for sin engelske arbeidsgiver om dagen. 11 mål på de 12 siste kampene lyder fasiten.
FV170508 Hvem som blir hans neste arbeidsgiver , vet han ikke.
FV170508 Den norske landslagsspissen er i voldsom form og scorer mål på løpende bånd for sin engelske arbeidsgiver om dagen. 11 mål på de 12 siste kampene lyder fasiten.
DN170508 En nyansatt i Jernbaneverket, nå Banenor, ga et flere år langt oppdrag til sin tidligere arbeidsgiver .
DB170508 Den norske landslagsspissen er i voldsom form og scorer mål på løpende bånd for sin engelske arbeidsgiver om dagen. 11 mål på de 12 siste kampene lyder fasiten.
BT170508 Hvem som blir hans neste arbeidsgiver , vet han ikke.
BT170508 Den norske landslagsspissen er i voldsom form og scorer mål på løpende bånd for sin engelske arbeidsgiver om dagen. 11 mål på de 12 siste kampene lyder fasiten.
AP170508 Hvem som blir hans neste arbeidsgiver , vet han ikke.
AP170508 Den norske landslagsspissen er i voldsom form og scorer mål på løpende bånd for sin engelske arbeidsgiver om dagen. 11 mål på de 12 siste kampene lyder fasiten.
BT170507 Om mor og far deler byrden for arbeidsgiver likt, om det blir like belastende å ansette en mann som en kvinne i reproduktiv alder, ja da er vi i mål.
BT170507 Sykefravær i denne perioden er et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
BT170507 Men dessverre er vi som arbeidsgiver i et klart mindretall, for de fleste er tilbakeholdne med å ansette mennesker som har høy risiko for fravær.
BT170507 Høyt sykefravær fører til store kostnader for arbeidsgiver , som i Norge er forpliktet til å betale full sykelønn og sørge for det sosiale sikkerhetsnettet de første 16 dagene den ansatte er hjemme.
BT170507 Gjennom mine 30 år som arbeidsgiver har jeg møtt mange tusen nordmenn som har stått utenfor arbeidsmarkedet.
BT170507 For arbeidstakere som er fulltids sykemeldt, betaler arbeidsgiver 10 prosent av sykepengene i hele langtidsfraværsperioden.
BT170507 Arbeidsgiver , det offentlige og den syke betaler en tredjedel hver.
VG170506 Jeg er arbeidsgiver for Mos, og har gitt ham et tilbud direkte.
VG170506 I 30 år har han vært sin egen arbeidsgiver , og gjennom like mange år har han latt være å benytte stemmeretten sin.
DB170506 Den første gangen lå restene av en 18-mannsbrudd i tet, blant annet med to ryttere fra Team Veloconcept ( Gulhammers arbeidsgiver ).
DA170506 Det er særlig forslaget til ny paragraf 71 om overdragelse av opphavsmanns rettigheter til arbeidsgiver som har vakt sterke protester.
DA170506 - Vi synes det er viktig at dette nå blir regulert gjennom lovverket slik at åndsverk som er skapt i et arbeidsforhold kan overdras arbeidsgiver .
SA170505 Som arbeidsgiver kan du vurdere å sørge for at dine ansatte får tilbud om førstehjelpskurs.
DN170505 Rettssaken mellom tidligere Alevo-direktør Ola Toftegaard Hox, og hans tidligere arbeidsgiver , gir stadig nye opplysninger om de uortodokse avtalene som ble inngått i seriegründer Jostein Eikelands batteri-selskap Alevo ved oppstarten.
DN170505 Hox som har mistet jobben, krever nå sin tidligere arbeidsgiver for 50 millioner kroner i en rettssak.
DB170505 I midten av mai skal han bli med sin franske arbeidsgiver på høydeopphold i den spanske fjellkjeden Sierra Nevada.
DB170505 « Videre synes det å være generelt et tøft miljø ved Oslo Havn KF, og slik fakta er beskrevet er ikke avdelingsledernes integritet tilstrekkelig ivaretatt av arbeidsgiver .
DB170505 Dette avviser jentenes arbeidsgiver .
VG170504 På nettsidene til sin tidligere arbeidsgiver er Benz sitert på følgende under punktet « målsetting » : « Jeg vet selv godt at det må være en vinner og en taper i sportsverden.
DB170504 Sammen med Morten Ramm har jeg hatt lyst til å jobbe med et prosjekt, som TV 2 nå gir oss muligheten til å gjøre, sier Erik Solbakken, til sin nye arbeidsgiver .
DA170504 HMS-kortets funksjon er å identifisere den enkelte arbeidstaker og opplyse om hvem som er vedkommendes arbeidsgiver .
AA170503 Mer debatt : Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
DN170502 For å kunne benytte utenlandske arbeidere på H-2B-visum må en arbeidsgiver først ha avertert etter jobben i USA og ikke funnet amerikansk arbeidskraft.
AA170502 For å kunne benytte utenlandske arbeidere på H-2B-visum må en arbeidsgiver først ha avertert etter jobben i USA og ikke funnet amerikansk arbeidskraft.
AA170502 Mer debatt : Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
AA170502 Mer debatt : Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
AA170502 Mer debatt : Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
VG170501 Arbeidsfolk i Norge har sluttet å stå med lua i hånden overfor sin arbeidsgiver .
SA170501 Disse unntakene avtales i dag mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.
SA170501 Arbeidstidsutvalgets flertall foreslår å endre arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgiver ensidig kan fastsette slike turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte.
DN170501 Arbeidsfolk i Norge har sluttet å stå med luen i hånden overfor sin arbeidsgiver .
AA170501 Mer debatt : Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
AA170501 Mer debatt : Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
SA170429 Tiden synes nå moden for at kommunen, som tydeligvis anser seg selv som den reelle driftsherre og arbeidsgiver , overtar disse rollene også formelt og eventuelt leier hjemmet av foreningen.
SA170429 DEBATT : Tiden synes nå moden for at Stavanger kommune, som tydeligvis anser seg selv som den reelle driftsherre og arbeidsgiver ved Blidensol sykehjem, overtar disse rollene også formelt og eventuelt leier hjemmet av Pleiehjemsforeningen.
DB170429 OSM Aviation er arbeidsgiver til mer enn 3500 ansatte i 18 land.
DB170429 OSM Aviation er arbeidsgiver til mer enn 3500 ansatte i 18 land.
VG170428 Men NRK skal ha kilder i NFF som gjør det klart at Hauge kommer til å trekke seg fra jobben dersom hans arbeidsgiver ikke lytter til dommerforeningens anmodning i saken.
VG170428 Øvrige spørsmål bes rettes til arbeidsgiver .
FV170428 Den mente at verkstedlederen, som ansvarlig arbeidsgiver , hadde opptrådte grovt uaktsomt og at det forelå skjerpende omstendigheter i saken.
DN170428 Aas ble frikjent for punktet om markedsmanipulasjon, mens Ahlsand ble frikjent for beskyldningene om at han skulle ha oppmuntret sin arbeidsgiver , investeringsfondet Northzone, til å selge aksjer mens han satt på innsideinformasjon om selskapet.
DB170428 I sakspapirene i forkant av dagens møte, heter det at det er opp til sjefen i selskapet å « sørge for åpenhet og god intern kommunikasjon i virksomheten » : ¶ « Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.
DB170428 Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold.
DB170428 Jeg anmeldte ham fordi han og andre over tid har sendt sjikane-eposter til min arbeidsgiver og en rekke andre instanser, sier Bjørndal til Dagbladet.
DB170428 Øvrige spørsmål bes rettet til min arbeidsgiver , skriver Sommernes i en tekstmelding til Dagbladet.
AP170428 Sommernes, viser til svarene han har gitt Deloitte og skriver, via kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for byutvikling ( hvor han nå jobber ), at øvrige spørsmål bes rettes til arbeidsgiver .
AA170428 Mer debatt : Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
AA170428 Les også : Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
VG170427 Organisasjonen skal bare ha nok egenkapital til å være en ansvarlig arbeidsgiver og håndtere oppståtte utfordringer eller endringer i rammebetingelsene.
VG170427 Det er også en måte for arbeidsgiver å styre hva vi kan si og ikke si, mener han.
SA170427 Den tidligere Vålerenga-treneren er også klar på at hans gamle arbeidsgiver har en jobb å gjøre for å sikre et tettere samarbeid med sine naboer.
FV170427 Den tidligere Vålerenga-treneren er også klar på at hans gamle arbeidsgiver har en jobb å gjøre for å sikre et tettere samarbeid med sine naboer.
DN170427 NOV-konsernet er fortsatt Sørlandets største private arbeidsgiver selv om antall ansatte her i regionen er blitt mer enn halvert fra godt over 3000.
DB170427 Sammenlign årsoppgaven fra arbeidsgiver , NAV eller pensjonsutbetaler med tallene i skattemeldingen.
DB170427 « Hun opplevde at hennes arbeidsgiver dolket henne i ryggen », heter det.
BT170427 Den tidligere Vålerenga-treneren er også klar på at hans gamle arbeidsgiver har en jobb å gjøre for å sikre et tettere samarbeid med sine naboer.
AP170427 Den tidligere Vålerenga-treneren er også klar på at hans gamle arbeidsgiver har en jobb å gjøre for å sikre et tettere samarbeid med sine naboer.
AA170427 Hvis det skinner gjennom at søknaden er masseprodusert, og at søkeren ikke vil ha akkurat denne jobben, blir man som arbeidsgiver mer forsiktig med å kalle inn til intervju, sier han.
AA170427 - Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb, og ikke få et eneste positivt svar ?
AA170427 Arbeidsgiver Mikal Sunde tilbyr intervjumulighet og tips til jobb.
AA170427 Les også : Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
SA170426 - Da vil vi kunne få flere menn til å ta lengre permisjon, og det sender et signal til arbeidsgiver om at de må forvente at foreldrene tar ut omtrent like stor permisjon og må tilrettelegge for det, sier Lindtveit.
BT170426 Nå ønsker han å utfordre sin tidligere arbeidsgiver på mobilmarkedet.
AP170426 - Da vil vi kunne få flere menn til å ta lengre permisjon, og det sender et signal til arbeidsgiver om at de må forvente at foreldrene tar ut omtrent like stor permisjon og må tilrettelegge for det, sier Lindtveit.
AA170426 | Kjære arbeidsgiver , vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb ?
AA170426 Kjære arbeidsgiver !
FV170425 Verkstedlederen hos 18-åringens arbeidsgiver står nå tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven.
DB170425 Landslagsveteranen skal være enig med sin makedonske arbeidsgiver om å avslutte kontrakten ett år før tiden.
DA170425 - De Børge Brende mener er populister må da inkludere generalsekretæren i FN, paven, og Brendes tidligere arbeidsgiver Røde Kors.
FV170424 Mandag startet rettssaken mot verkstedlederen hos 18-åringens arbeidsgiver .
DN170424 Begrunnelsen er at partiet må ha en en mer forsonlig syn på arbeidsgiver før de skal få pengestøtte.
VG170423 Stopperens neste arbeidsgiver blir ikke Rosenborg.
VG170423 Justis- og beredskapsdepartementet svarer at både Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) inkluderer kreftrisiko i sine tilsyn, og viser til at kommunen som arbeidsgiver for de ansatte i brann- og redningsvesenet, og har det primære ansvaret for deres arbeidsmiljø : ¶
SA170423 Tidligere Liverpool-spiss Christian Benteke rystet sin gamle arbeidsgiver på Anfield.
SA170423 Christian Benteke senket sin tidligere arbeidsgiver og gir Liverpool-manager Jürgen Klopp hodebry.
DB170423 Fredrik Øygard, kommersiell direktør OSM, skriver at « som arbeidsgiver er det vår plikt og rett å informere våre ansatte om at AFA aktivt arbeider mot OSM Aviation sin modell og mot Norwegian som operatør, da dette potensielt kan sette medlemmene av NCCA sine arbeidsplasser i fare ».
AP170423 Tidligere Liverpool-spiss Christian Benteke rystet sin gamle arbeidsgiver på Anfield.
AP170423 Christian Benteke senket sin tidligere arbeidsgiver og gir Liverpool-manager Jürgen Klopp hodebry.
SA170421 Per Steinar Stamnes i Industri Energi i Statoil er kraftig provosert av at hans egen arbeidsgiver Statoil skyver foran seg store industriprosjekter for å unngå en lovendring for oljearbeidere.
SA170420 Til syvende og sist er det klubbene, som arbeidsgiver som bestemmer, men klubbene føyer seg etter Norsk Toppfotballs anbefaling i denne saken.
SA170420 Men om han får streng beskjed fra klubben som er hans arbeidsgiver , settes han i en skvis, og da blir det vanskelig for ham.
FV170420 Men om han får streng beskjed fra klubben som er hans arbeidsgiver , settes han i en skvis, og da blir det vanskelig for ham.
DA170420 Når arbeidsgiver nå skal få bedre rutiner, tror jeg det vil merkes, sier Hauglie.
DA170420 Her stiller vi flere krav til arbeidsgiver .
DA170420 Det kreves også at arbeidsgiver iverksetter tiltak om nødvendig, sier Hauglie.
DA170420 Arbeidsgiver skal både kartlegge risikoen for at ansatte kan på deres arbeidsplass kan bli utsatt for vold og trusler, men også legge til rette for at ansatte selv får opplæring om hvordan de kan forebygge dette.
BT170420 Til syvende og sist er det klubbene, som arbeidsgiver som bestemmer, men klubbene føyer seg etter Norsk Toppfotballs anbefaling i denne saken.
BT170420 Men om han får streng beskjed fra klubben som er hans arbeidsgiver , settes han i en skvis, og da blir det vanskelig for ham.
AP170420 Men om han får streng beskjed fra klubben som er hans arbeidsgiver , settes han i en skvis, og da blir det vanskelig for ham.
VG170419 Etter fire sesonger med « Dynamite Girls » endret hun arbeidsgiver til Stabæk.
DB170419 Året etter var han på benken da Lillestrøm serieåpnet med et brak mot Ohis framtidige arbeidsgiver Stabæk.
DA170419 Bye mener arbeidsgiver sitter med mye av ansvaret og nøkkelen til å løse problemene, og tror det anmeldes mer vold og trusler mot helsepersonell.
BT170419 Siden har han ligget i kunstig koma, inntil han onsdag døde av skadene, opplyser hans arbeidsgiver , avisen Novij Peterburg.
DB170418 Arbeidsgiver har ikke anledning til å betale for dagene som er til overs.
DA170418 Arbeidsgiver er ikke villig til å kompensere dette, verken i form av avspasering eller timebetaling ».
VG170417 Yrkessjåføren skal også i perioden desember 2013 til oktober 2015 ha tatt 63.000 liter diesel og parafin fra sin egen arbeidsgiver .
VG170417 Videre skal mannen fra januar til juli 2015 ha levert timelister til sin arbeidsgiver med timer han ikke hadde arbeidet.
VG170417 Arbeidsgiver utbetale dermed 152.062 kroner som han ikke hadde krav på.
FV170417 Drivstoffet tilhørte Uno-X Energi, samt mannes egen arbeidsgiver .
DB170417 Vit at arbeidsgiver betaler de første 16 kalenderdagene, altså arbeidsgiverperioden.
DB170417 Sykmeldingens del C skal du alltid levere til arbeidsgiver .
DB170417 Ofte vil arbeidsgiver kompensere det overskytende som et personalgode, forklarer Isaksen videre.
DB170417 Medvirkning- og opplysningsplikt for den sykemeldte ved at det skal gis opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne, samt bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøvning av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt.
DB170417 Folketrygden vil i slike tilfeller ha krav på refusjon fra arbeidsgiver for sykepenger utbetalt under arbeidsgiverperioden, forklarer advokaten videre.
DB170417 Da vil arbeidsgiver få refundert dette fra NAV, forklarer Øde videre.
DB170417 - Man har en rett til sykepenger ved arbeidsuførhet, og det er folketrygdens ansvar å utbetale sykepenger dersom arbeidsgiver ikke utbetaler sykepenger under arbeidsgiverperioden - de første 16 kalenderdagene, understreker Anisa Isaksen, advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Thommesen AS.
DB170417 - Er du sykmeldt lenger, er det NAV som betaler sykepenger, men i noen tilfeller forskutterer arbeidsgiver lønn under sykdom.
DB170417 - Ellers kan god dialog med arbeidsgiveren din bidra til at arbeidsgiver raskt sender oss inntektsopplysningene vi trenger for å behandle kravet.
DB170417 - Dersom den ansatte har en årlig lønn som overstiger dette, anbefaler vi at vedkommende undersøker arbeidsavtalen eller arbeidsgivers arbeidsreglement eller personalhåndbok for å se om arbeidsgiver kompenserer beløp som overstiger 6G.
DB170417 Sistnevnte tips har gått Hannah hus forbi, og vår heltinne tråkker rett i jobbsøker-salaten når hun med pekefinger i munnvik hinter til at hennes mulige arbeidsgiver har en suspekt fortid.
DB170417 . Kle deg pent, still forberedt, vær høflig - og ikke antyd at din potensielle arbeidsgiver er tidligere voldtektsmann.
DA170416 Jeg er glad, men ikke fordi det var mot nettopp Chelsea, men fordi vi trengte disse tre poengene, sa Mourinho til BBC etter triumfen mot sin tidligere arbeidsgiver .
SA170411 Det er din arbeidsgiver , det vil si vikarbyrået, som skal sørge for at du får lønn etter likebehandlingsregelen.
SA170411 Din største fordel som nyutdannet er at du gjennom flere år på skolebenken allerede har bevist, overfor deg selv og overfor din arbeidsgiver at du er en person som er i stand til å ta i mot ny informasjon.
DA170411 - Generelt : Det skal være lav terskel for varsling, og reagerer en ansatt, er det opp til arbeidsgiver å vise at forholdene det vises til ikke har skjedd, sier Vik til RA.
VG170410 - Det er kjedelig å tape for Stabæk når jeg har spilt der før, sier Trondsen, som innrømmer at det er spesielt å møte sin tidligere arbeidsgiver .
DB170410 GAMMEL KJENNING : Henrik Gjesdal skal prøve å stoppe sin tidligere arbeidsgiver Brann.
BT170410 Ved en ansettelse får både arbeidsgiver og arbeidstaker støtte og oppfølging fra jobbspesialist så lenge det er behov for det.
BT170410 Sammen letes det etter ressurser og interesser, alt med ett mål for øye : Hvilken arbeidsgiver ønsker og trenger akkurat din kompetanse ?
BT170410 Jobbspesialisten oppsøker arbeidsgivere for å undersøke hva den enkelte bedrift og arbeidsgiver ser etter ved rekruttering.
AP170410 Som arbeidsgiver har jeg sett hvordan pengespill skaper like sterk avhengighet som tunge narkotiske stoffer.
SA170409 Han mener stallen United har i dag ikke er god nok til å utfordre sin forrige arbeidsgiver , Chelsea.
DN170409 Hvorfor verdsetter ikke norske arbeidsgiver internasjonal erfaring i større grad ? spør Adecco-sjef Torben Sneve ( innfelt ).
BT170409 Han mener stallen United har i dag ikke er god nok til å utfordre sin forrige arbeidsgiver , Chelsea.
AP170409 Han mener stallen United har i dag ikke er god nok til å utfordre sin forrige arbeidsgiver , Chelsea.
VG170408 VG har vært i kontakt med en tidligere arbeidsgiver , som også har møtt den mistenkte usbekeren på jakt etter arbeid.
DB170408 Mushaga Bakenga, som ikke fikk mye tillit under Solskjærs vinger i Molde forrige sesong, frykter ikke sin tidligere arbeidsgiver .
DA170408 - Det som står i forslaget, er at hvis skaping av opphavsrettslig verk er en forutsetning for arbeidet, så skal det skje en automatisk overføring av denne retten til arbeidsgiver .
DN170407 - Vi skal snakke med dem som representerer arbeidsgiver , og det er naturlig å kalle inn daglig leder.
DB170407 Spanjolene saken gjelder seilte for en norsk arbeidsgiver , mottok lønn fra norske rederier og betalte skatt til Norge.
DA170407 - Vi skal snakke med dem som representerer arbeidsgiver , og det er naturlig å kalle inn daglig leder.
SA170406 Dette blir et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstager.
DA170406 Hun får som oppdrag av sin arbeidsgiver grev Fujiwara ( Jung-woo Ha ) å infiltrere et gammelt adelshus.
AP170406 Dette blir et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstager.
DA170405 Nergaard tror økt oppmerksomhet om lovendringen også kan ha ført til at arbeidsgiver i en del tilfeller blir mer forsiktig med å tilby ekstravakter.
DA170405 - Særlig i tilfeller der arbeidsgiver ikke ønsker å oppgradere til større stilling.
DB170404 Sjekk lønnen : Det å overse en arbeidsgiver i skattemeldingen kan være fort gjort - særlig om du har hatt flere arbeidsgivere i løpet av året, og alle beløpene har vært forholdsvis små.
DA170404 Du trenger kun ett års fulltidsjobb for å søke om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver , som gir veiledning og opplæring som leder fram til fagprøven.
BT170404 Venstres landsmøte gikk i helgen inn for en « moderat egenandel » og å gi arbeidsgiver større ansvar for å betale for sykelønnen.
BT170404 Med dagens ordning betaler arbeidsgiver sykelønnen de første 16 dagene.
SA170403 Sparks anmeldte ikke Moyes, men hennes arbeidsgiver skal ha blitt rasende, hevder Football365.
DB170403 Rekdal var til tider svært oppgitt over forsvarsspillet og de offensive dødballene til sin tidligere arbeidsgiver .
DB170403 48-åringen var til tider svært oppgitt over forsvarsspillet og de offensive dødballene til sin tidligere arbeidsgiver .
DB170403 Arbeidsgiver må ta ansvar for at arbeidsmiljøet er trygt, og at brukere og ansatte blir ivaretatt om noe skulle skje.
AP170403 Sparks anmeldte ikke Moyes, men hennes arbeidsgiver skal ha blitt rasende, hevder Football365.
AA170403 Dette er et tall Skatteetaten har beregnet basert på opplysninger de har fått fra din arbeidsgiver , banken din og eventuelle andre institusjoner.
AA170403 Vi blir en veldig stor arbeidsgiver i Trondheim, sier Bakke til Adresseavisen.
AA170403 | 132 ansatte i Trondheim bytter arbeidsgiver etter storoppkjøp ¶
VG170402 Men i det 90.ende minutt dukket altså kaptein Wangberg opp og gjorde kvelden til en nedtur for sin tidligere arbeidsgiver .
DB170331 - Det er Rune Olsø og hans arbeidsgiver som etterforskes ?
DA170331 I forslaget pekes det på et større behov for fleksible arbeidsdager og at arbeidstaker på eget initiativ skal kunne gjøre individuelle avtaler med arbeidsgiver om arbeid mellom klokken 21 og 23 på kveldene.
DA170331 Dette må være et ønske fra arbeidstakeren selv, og arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet utsettes til etter at den ordinære arbeidsdagen er over.
AA170331 Østhus er Rune Olsøs arbeidsgiver i Staur.
AA170331 Staur-eier og Olsøs arbeidsgiver , Bernt Østhus, mener Adresseavisen har skapt et « grovt uriktig » bilde av Kystad-saken.
AA170331 Som arbeidsgiver beklager vi den merbelastningen dette medfører for Rune Olsø, men skjønner samtidig at Økokrim ikke har annet valgt enn å ta et slikt skritt, basert på det grovt uriktige bildet Adresseavisen har skapt av saken.
DN170330 Dagens varslervern, som i praksis er et forbud mot at arbeidsgiver gjengjelder mot en arbeidstager som varsler om kritikkverdige forhold, er ikke nok, mener han.
DB170330 Etter langvarig tautrekking avgjorde det statlige meklingsorganet National Mediation Board ifjor at også Norwegian er de amerikanske kabinansattes arbeidsgiver - og ikke bare bemanningsselskapet OSM Aviation, hvor de er direkte ansatt.
DB170330 Karleggingen gjennomføres av kriminalomsorgen, og det kan blant annet hentes inn informasjon fra fastlege, Nav eller arbeidsgiver , etter samtykke fra den siktede.
DB170330 Ingeniører vil jobbe med spennende prosjekter hos en god arbeidsgiver , og det er ingen tvil om at det er press i ingeniørmarkedet.
DB170330 Arbeidsgiver har et klart ansvar for å utarbeide rutiner for varsling og å sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, og må også skape en kultur på den enkelte arbeidsplass der det er legitimt å si fra om kritikkverdige forhold.
DA170330 Overfor Dagsavisen bekrefter hun at det nye tillitsvervet nå er klarert med hennes arbeidsgiver Nordea, og hun sier at hun synes « det er veldig, veldig fint » å bli valgt inn.
SA170329 | Et av tidenes største oljeoppkjøp på norsk sokkel - 300 ansatte får ny arbeidsgiver
SA170329 Cirka 300 ansatte får ny arbeidsgiver .
SA170329 - Det har gått med noen reiser og dagsverk, men jeg har en raus arbeidsgiver i Skatteetaten, forteller Figenschau.
DB170329 Han forteller at han hadde mye kontakt med Jensen etter pågripelsen, fordi han har vært Jensens arbeidsgiver .
BT170329 - Det har gått med noen reiser og dagsverk, men jeg har en raus arbeidsgiver i Skatteetaten, forteller Figenschau.
AP170329 - Det har gått med noen reiser og dagsverk, men jeg har en raus arbeidsgiver i Skatteetaten, forteller Figenschau.
DN170328 Han peker på at arbeidsgiver og sykmeldte sammen har en viktig rolle i å tilrettelegge så den sykmeldte kan komme tilbake i jobb.
DN170328 Foto : Bjørn Kvaal ¶ 43 prosent av de yrkesaktive forventer at arbeidsgiver eller nærmeste leder kan hjelpe dem med å komme helt eller delvis tilbake i jobb.
DN170328 - Det kan være flere grunner til at sykmeldte ikke får hjelp av arbeidsgiver til å komme tilbake i jobb.
DN170328 - Det kan skyldes at arbeidsgiver ikke er så opptatt av dette arbeidet, men det kan også skyldes at arbeidsgiver opplever det som vanskelig, mener Chris Jensen.
DN170328 - Det kan skyldes at arbeidsgiver ikke er så opptatt av dette arbeidet, men det kan også skyldes at arbeidsgiver opplever det som vanskelig, mener Chris Jensen.
DN170328 12 prosent kom tilbake i jobb ved hjelp av arbeidsgiver eller nærmeste leder. 9 prosent fikk hjelp av familie. 5 prosent fikk hjelp av Nav.
DB170328 Når arbeidsgiver ikke lenger viste dem tillit, svarte arbeidstakerne med mistillit.
DB170328 Det vi trenger mer av er tillitsbaserte relasjoner, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom politisk ledelse og etat, og ja, mellom bedrifter.
DB170328 Arbeidsgiver var imidlertid snarrådig og svarte med å inndra feriebonusen til de ansatte.
DB170327 Slike ordninger kan imidlertid ikke ensidig bestemmes av arbeidsgiver .
DB170327 Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.
DB170327 De må avtalefestes i en tariffavtale, altså mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes representanter.
DB170327 - Den klare hovedregelen er at arbeidsgiver ikke har rett til å holde igjen feriepengene, sier Maria Østli, advokat ved Finansforbundet.
DB170327 - Arbeidsgiver plikter dessuten å gi arbeidstaker en skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og for trekk som er foretatt, understreker advokaten.
DB170327 Etter langvarig tautrekking avgjorde det statlige meklingsorganet National Mediation Board ifjor at også Norwegian er de amerikanske kabinansattes arbeidsgiver - og ikke bare bemanningsselskapet OSM Aviation, hvor de er direkte ansatt.
DA170327 - Alle som kommer her som arbeidsinnvandrere må kunne oppgi en arbeidsgiver og en arbeidskontrakt til fast heltids- eller deltidsjobb, sier Lundteigen. 33 prosent av de som innvandrer til Norge, kommer for å jobbe, i følge SSB.
AA170327 Arbeidsgiver har jo et åpenbart ansvar for å utarbeide rutiner og sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, men også at man har en kultur på den enkelte arbeidsplass om at det er legitimt å si fra om det er kritikkverdige forhold.
VG170325 Han er mannen og sjeiken bak Godolphin, William Buicks arbeidsgiver .
DB170325 Tillitsvalgte kan bidra til å få i stand et møte med arbeidsgiver , og forsøke å få på plass en løsning som tilfredsstiller både arbeidstaker og arbeidsgivers ønsker og behov, sier Larsen.
DB170325 Om dere ikke har klart å komme til enighet selv om du som arbeidstaker har fått hjelp av din tillitsvalgt til å drøfte situasjonen med arbeidsgiver , er det nok ikke slik at du fullt og helt har makten i dine hender, ifølge Østli.
DB170325 Når arbeidstaker blir sagt opp kan ikke arbeidsgiver uten arbeidstakers samtykke legge ferien til oppsigelsestiden, med mindre oppsigelsesfristen er tre måneder eller lenger.
DB170325 Når arbeidsgiver går til oppsigelse, kan ikke arbeidsgiver pålegge ferie i oppsigelsestiden uten at arbeidstaker samtykker, med mindre oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lengre.
DB170325 Når arbeidsgiver går til oppsigelse, kan ikke arbeidsgiver pålegge ferie i oppsigelsestiden uten at arbeidstaker samtykker, med mindre oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lengre.
DB170325 Kommer arbeidstaker ikke til enighet med arbeidsgiver om ferieavvikling, kan fagorganisasjon, om du er medlem, eller juridisk hjelp bistå arbeidstaker.
DB170325 Hvis ferien allerede er fastsatt, er hovedregelen at arbeidsgiver ikke kan endre den på grunn av oppsigelsen uten at arbeidstakeren samtykker til det.
DB170325 Forbehold er blant annet knyttet til « uforutsette hendelser » i virksomheten, og arbeidsgiver har fortsatt stor grad av styringsrett over når i oppsigelsesperioden ferien skal avvikles.
DB170325 Endelig plassering er det arbeidsgiver som i siste instans bestemmer, avslutter Larsen.
DB170325 - Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om ferieavviklingen, bør arbeidstaker derfor ta kontakt med sin tillitsvalgte for hjelp.
DB170325 - Arbeidsgiver kan heller ikke flytte en allerede fastsatt ferie til denne perioden, opplyser Larsen.
VG170324 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver .
SA170324 I jakten på sin fjerde sammenlagtseier i verdens største sykkelritt, har Chris Froomes arbeidsgiver håndplukket trondheimsstudenter til hjelp.
DN170324 Sulusnes er advokatfullmektig i Regnskap Norge som i likhet med Virke mener det blir en uhåndterlig oppgave å legge ansvaret for innrapportering på arbeidsgiver .
DN170324 Jeg vil gå så langt som å si at det blir helt uhåndterbart for arbeidsgiver , sier direktør Harald J.
DN170324 Forslaget innebærer at alle rabatter eller ytelser fra arbeidsgiver , leverandører og kunder, skal innberettes.
DN170324 Forslaget fra Skattedirektoratet innebærer blant annet at alle som benytter seg av treningsrabatter fremforhandlet av arbeidsgiver , må betale skatt av fordelen.
DN170324 Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke, mener forslaget om at arbeidsgivere skal få ansvaret for å rapportere alle rabatter og ytelser de ansatte får både av egen arbeidsgiver og fra leverandører, blir helt uhåndterlig.
DN170324 - Dette vil ramme mange bransjer hardt og medføre at mange flere arbeidstagere enn i dag vil få økt skatt gjennom at de ikke lenger kan motta rabatt fra arbeidsgiver skattefritt, sier Andersen.
DN170324 - Det legges opp til at arbeidsgiver må innhente informasjon fra alle ansatte og så få opplyst rabattens verdi fra tredjepart som yter prisavslaget.
DN170324 - Arbeidsgiver vil være avhengig av å få opplysninger først fra den ansatte og så av tredjepart for deretter å beregne hvor stor fordelen er og sørge for lønnsrapportering, skattetrekk samt bli belastet med arbeidsgiveravgift for en ytelse gitt av en tredjepart, sier hun.
DB170324 Hvis du som arbeidsgiver kan være trygg på at arbeidstakerne gjør sitt beste, slipper du dyre kontrollmekanismer.
AP170324 I jakten på sin fjerde sammenlagtseier i verdens største sykkelritt, har Chris Froomes arbeidsgiver håndplukket trondheimsstudenter til hjelp.
AA170324 Hun gjør det klart at Rødt må endre politikk og vedta et mer forsonlig syn på arbeidsgiver dersom det skal bli aktuelt for Fagforbundet å gi støtte til partiet i valgkampen.
AA170324 - Fagforbundet jobber for et trepartssamarbeid for gode løsninger med arbeidsgiver, mens Rødt erklærer arbeidsgiver som fiende, sier Nord til avisen.
AA170324 - Fagforbundet jobber for et trepartssamarbeid for gode løsninger med arbeidsgiver , mens Rødt erklærer arbeidsgiver som fiende, sier Nord til avisen.
AA170324 Bergen tingretts vurdering av arbeidsforholdene tilsier at polakkene ikke kan regnes som fast ansatte, men at arbeidsgiver har omgått regelverket for midlertidig ansettelser, skriver nyhetsportalen.
DB170323 - Arbeidet mot vold og trusler mot offentlige tjenestemenn krever et tett samarbeid mellom alle berørte parter, arbeidstaker, arbeidsgiver og politiet.
DB170323 Arbeidsgiver har ansvar for at sine ansatte beskyttes mot vold og trusler.
DA170323 NOVA-forsker Ada Engebrigtsen mener det er et fellestrekk blant arbeiderne at de virker redde for å utfordre egen arbeidsgiver : ¶
DA170323 De kan sies opp på dagen, får ikke lån i banken og har ofte en usikker bosituasjon der arbeidsgiver leier ut til dem for skyhøye beløp, sier Julia Maliszewska til Dagsavisen.
AP170323 | Utdanningsetaten reagerte : Lærer turte ikke annet enn å slette kritikk av Oslo-skolen ¶ Én av tre arbeidstagere mener arbeidsgiver begrenser ytringsfriheten deres.
AA170323 Det er i følge statuttene « en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver ».
SA170322 Uføreforsikringen gir deg penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver .
DB170322 Uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om fritak for overtidsarbeid, kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse, sier advokaten.
DB170322 I virksomheter med tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvidet overtidsarbeid.
DB170322 Hvis vilkårene for overtid er oppfylt, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil : ¶ 10 timer i løpet av sju dager ¶ 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker ¶ 200 timer i løpet av 52 uker ¶
DB170322 Brodschöll, advokat MNA ved Prosessområde arbeidsgiver hos Finans Norge.
DB170322 Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at overtidstimene avspaseres, men de har ikke mulighet til å avtale seg bort fra overtidstillegg, forklarer hun.
DA170322 I Norge er det ganske strenge bestemmelser for når en arbeidsgiver kan ansette noen midlertidig og disse reglene gjelder også bemanningsselskapene, sier Nergaard.
DA170322 Arbeidstaker har arbeidsplikt, arbeidsgiver har lønnsplikt.
BT170322 Uføreforsikringen gir deg penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver .
AP170322 Uføreforsikringen gir deg penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver .
VG170321 Førstnevnte spilte sist for Montreal Impact, mens Toronto var siste arbeidsgiver for Luke Moore.
FV170321 Uføreforsikringen gir deg penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver .
DB170321 Det var kommunen som arbeidsgiver , som lurte på hva de kunne gjøre i tillegg til politiets tiltak, sier Holt.
VG170320 - Det er vel kanskje ikke så interessant for en arbeidsgiver når jeg såvidt har bestått i mange fag.
DB170320 Skal dine etterlatte kunne få noe utbetalt fra disse pensjonsordningene, må arbeidsgiver har kjøpt et eget produkt i tillegg til alderspensjonen, kalt etterlattepensjon, forklarer hun.
DB170320 Du er samboer og samboeren din er ansatt i privat sektor : Arbeidsgiver har lov til å etablere etterlattepensjonsordning som også omfatter samboere.
DB170320 Du er gift og ektefellen din er ansatt i privat sektor : Arbeidsgiver er ikke pliktig til å ha pensjonsordning som omfatter etterlattepensjon, men du vil i så fall være berettiget til etterlattepensjon.
DB170320 Der er nemlig arbeidsgiver kun pålagt å ha alderspensjonsordning, ikke også uføre- og etterlattepensjon, ifølge Plahte.
DB170320 Dette ble etterforsket av hans arbeidsgiver , til tross for at Clarkson ba BBC om å la være av personlige grunner.
SA170319 Å bli gravid er en privat sak, som arbeidsgiver ikke skal blande seg opp i, så dette er en viktig debatt, sier Lunde til Dagbladet.
FV170319 Å bli gravid er en privat sak, som arbeidsgiver ikke skal blande seg opp i, så dette er en viktig debatt, sier Lunde til Dagbladet.
FV170319 Å bli gravid er en privat sak, som arbeidsgiver ikke skal blande seg opp i, så dette er en viktig debatt, sier Lunde til Dagbladet.
DN170319 Dagligvarekjeden Kiwi fremstår fortsatt som en attraktiv arbeidsgiver med rekordstor søkerstrøm.
DN170319 Dagligvarekjeden Kiwi fremstår fortsatt som en attraktiv arbeidsgiver med rekordstor søkerstrøm.
DB170319 Å bli gravid er en privat sak, som arbeidsgiver ikke skal blande seg opp i, så dette er en viktig debatt, sier Katrine Lunde til Dagbladet.
DB170319 For å få det som vi kan kalle en anstendig pensjon bør du både ha pensjonssparing fra Folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og egen sparing.
BT170319 Å bli gravid er en privat sak, som arbeidsgiver ikke skal blande seg opp i, så dette er en viktig debatt, sier Lunde til Dagbladet.
BT170319 Å bli gravid er en privat sak, som arbeidsgiver ikke skal blande seg opp i, så dette er en viktig debatt, sier Lunde til Dagbladet.
AP170319 Å bli gravid er en privat sak, som arbeidsgiver ikke skal blande seg opp i, så dette er en viktig debatt, sier Lunde til Dagbladet.
AA170319 Trondheim kommune satser nå stort på omdømmebygging for å bli en attraktiv arbeidsgiver .
AA170319 Så man risikerer å ofre sannheten for krone og øre og stå igjen med en arbeidsgiver blottet for moral.
AA170319 Det første som slår en er den enorme avstanden og mangel på kommunikasjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver .
AA170319 De er nære kollegaer som representerer arbeidsgiver og således ikke « en av oss ».
AA170319 Anonymiteten blir kun brukt som en sovepute, noe som har resultert i at de engang så stolte arbeidstakerne blir tause i frykt for å irritere arbeidsgiver .
SA170318 I den nye kjennelsen har domstolen sagt klart at enhver arbeidsgiver kan vedta tilsvarende bestemmelser på den enkelte arbeidsplass, forutsatt at det ikke kun rammer en gruppe særskilt.
DN170317 | Sykepengene kan stanses ¶ ¶ Arbeidsgiver kan stoppe sykepengene i arbeidsgiverperioden ved å bringe saken inn for Nav og eventuelt anke saken inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, sier forfatteren.
DB170317 Med en utvidet adgang til oppsigelse vil arbeidsgiver ha et større ris bak speilet dersom man har lyst til å ta mannen og ikke ballen.
DB170317 Denne skjevdelingen kan også gjøre at arbeidsgiver foretrekker mannen når en ny mellomlederstilling blir utlyst eller kvinnen selv legger ambisjonene på hylla i påvente av arbeidsbyrden som følger med barn.
DA170317 Vi trenger en i partiledelsen som vet hvordan det oppleves å ta disse kampene mot egen arbeidsgiver , og som ikke bare prater med store ord, sier Kjøllmoen, som også er ansatt i Fagforbundet.
AP170317 Frp-veteranen viser til en dom i EU der en arbeidsgiver fikk medhold i å kunne si opp en ansatt som nektet å ta av hijaben.
AA170317 Frp-veteranen viser til en dom i EU der en arbeidsgiver fikk medhold i å kunne si opp en ansatt som nektet å ta av hijaben.
SA170316 Når man er på jobb, representerer man sin arbeidsgiver - ikke seg selv, sier Wiborg.
SA170316 I sin kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at det ikke regnes som " direkte diskriminerende " hvis en arbeidsgiver nekter sine ansatte å bære politiske, filosofiske og religiøse symboler og plass synlig.
SA170316 - Det bør ikke være noe i veien for at en arbeidsgiver tillater religiøse hodeplagg eller symboler, men dette er det arbeidsgiveren som skal bestemme.
DA170316 I sin kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at det ikke regnes som « direkte diskriminerende » hvis en arbeidsgiver nekter sine ansatte å bære politiske, filosofiske og religiøse symboler og plass synlig.
AA170316 Når man er på jobb, representerer man sin arbeidsgiver - ikke seg selv, sier Wiborg.
AA170316 I sin kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at det ikke regnes som " direkte diskriminerende " hvis en arbeidsgiver nekter sine ansatte å bære politiske, filosofiske og religiøse symboler og plass synlig.
AA170316 - Det bør ikke være noe i veien for at en arbeidsgiver tillater religiøse hodeplagg eller symboler, men dette er det arbeidsgiveren som skal bestemme.
DN170315 Medlemmer av Akademikerne streiket i 34 dager i fjor høst mot legenes arbeidsgiver Spekter.
DB170315 Og med god teknologi forventer også arbeidsgiver at du skal produsere mer, og dette øker faktisk byrdene på arbeidstaker.
DB170315 EU-domstolen har i en kontroversiell dom sagt at arbeidsgiver kan forby arbeidstakere å ha på seg religiøse klesplagg på jobb.
AP170315 Kvinnen har de siste to årene jobbet 60 prosent hos sin arbeidsgiver på Majorstuen i Oslo.
VG170314 En avgjørelse fra EUs øverste domstol tillater arbeidsgivere å nekte sine ansatte å gå med synlige religiøse symboler på jobb, og ga en arbeidsgiver medhold i å gi en belgisk kvinne sparken i spørsmålet om hijab på jobb.
VG170314 Avgjørelsen gir arbeidsgiver rett i å forby religiøse symboler generelt, og å gi ansatte sparken om de ikke følger regelverket.
SA170314 Rolf Arne Halleraker ( 47 ) fikk nylig rede på at hans arbeidsgiver i fjor ikke betalte pensjonspremie for ham.
SA170314 Når man er på jobb, representerer man sin arbeidsgiver - ikke seg selv, understreker Wiborg.
SA170314 Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgiver har denne retten, sier Wiborg.
SA170314 - Det bør ikke være noe i veien for at en arbeidsgiver tillater religiøse hodeplagg eller symboler, men dette er det arbeidsgiveren som skal bestemme.
SA170314 - At arbeidsgiver kan forby bruk av religiøse hodeplagg på jobb, som eksempelvis hijab, mener jeg burde være selvsagt.
DN170314 Når man er på jobb, representerer man sin arbeidsgiver - ikke seg selv, understreker Wiborg. ( ©NTB ) ¶ ¶
DN170314 Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgiver har denne retten, sier Wiborg.
DN170314 - Det bør ikke være noe i veien for at en arbeidsgiver tillater religiøse hodeplagg eller symboler, men dette er det arbeidsgiveren som skal bestemme.
DN170314 - At arbeidsgiver kan forby bruk av religiøse hodeplagg på jobb, som eksempelvis hijab, mener jeg burde være selvsagt.
BT170314 Mannens arbeidsgiver ble varslet, og siktede er nå i permisjon.
AP170314 Mannens arbeidsgiver ble varslet, og siktede er nå i permisjon.
AA170314 Når man er på jobb, representerer man sin arbeidsgiver - ikke seg selv, understreker Wiborg. ( ©NTB ) ¶
AA170314 Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgiver har denne retten, sier Wiborg.
AA170314 - Det bør ikke være noe i veien for at en arbeidsgiver tillater religiøse hodeplagg eller symboler, men dette er det arbeidsgiveren som skal bestemme.
AA170314 - At arbeidsgiver kan forby bruk av religiøse hodeplagg på jobb, som eksempelvis hijab, mener jeg burde være selvsagt.
AA170314 Ifølge avtalen med Olsøs arbeidsgiver Staur, ble den første millionen knyttet til at Kystad ikke ble omfattet av grønn strek.
VG170313 Da svarte jeg at hvis en arbeidsgiver skulle avvise meg fordi jeg hadde vist sårbarhet på bloggen, så ville jeg uansett ikke hatt den jobben.
VG170313 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver .
DB170313 Likevel vil Mourinho gi Chelsea skryt, og presiserer at han ikke har noen vonde følelser overfor sin tidligere arbeidsgiver .
DB170313 ¶ KAN NEKTE : Arbeidsgiver har lov til å nekte deg ferie på tidspunktet du ønsker å ta deg fri.
DB170313 Som regel er arbeidsgiver fleksibel rundt dette, men dersom det ikke passer for sjefen at du tar ferie på ditt ønskede tidspunkt, kan hun eller han faktisk nekte deg dette.
DB170313 Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferie innenfor lovens grenser.
DB170313 Likevel har arbeidsgiver relativt frie tøyler gjennom for eksempel å bestemme når i hovedferieperioden ferie skal avvikles.
DB170313 Hovedregelen er at arbeidsgiver i god tid før ferien tar til skal drøfte fastsetting av feriefritid med den enkelte ansatte, eller tillitsvalgt.
DB170313 De har imidlertid plikt til å gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferien, forklarer Østli videre.
DB170313 - Ved uenighet er det likevel arbeidsgiver som har siste ordet når ferien skal fastsettes, sier hun.
DB170313 - Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller deres tillitsvalgte, men det er arbeidsgiver som avgjør til sist.
DB170313 - Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller deres tillitsvalgte, men det er arbeidsgiver som avgjør til sist.
DB170313 - I praksis betyr dette at arbeidsgiver ikke kan komme i slutten av mai og pålegge arbeidstaker langferie fra for eksempel 1.
DB170313 - Hovedregelen i ferieloven er at tidspunktet for ferie skal drøftes med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte, og at arbeidsgiver og disse skal finne frem til enighet om dette, forteller Per Christian Larsen, rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta.
DB170313 - Generelt sett er det lurt å være tidlig ute med ferieønskene, siden det gjør det lettere for arbeidsgiver å planlegge driften, ifølge Larsen.
DB170313 - Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, så er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie.
DB170313 - Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, så er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie.
DB170313 Arbeidsgiver kan ikke fritt frem bestemme dette selv, ferielovens paragraf 7 sier at man for eksempel har krav på minst 18 virkedager, tre uker sammenhengende, i hovedferieperioden og den øvrige ferien som er en uke, samlet, forklarer Larsen videre.
DB170313 Arbeidsgiver har frie tøyler ¶
BT170313 Rolf Arne Halleraker ( 47 ) fikk nylig rede på at hans arbeidsgiver i fjor ikke betalte pensjonspremie for ham.
AP170313 Jeg er en « ikke-inkluderende » arbeidsgiver takket være Nav ¶
AP170313 Jeg er en « ikke-inkluderende » arbeidsgiver takket være Nav ¶
AA170313 - Flere bystyrerepresentanter har gjennom sine lønnede arbeidsforhold hatt møter med partiene i bystyret på vegne av sin arbeidsgiver eller en tredjepart, så Opokus uttalelse rammer flere bystyremedlemmer som alle har fulgt de gjeldende reglene, skriver Olsø i en e- post.
DB170311 Fedre står forstatt i kryssild mellom hjemmet og arbeidsgiver ».
AP170311 En beregning av kostnadene ble gjort av Finansdepartementet i 2012, da Frp i Stortinget ønsket å fjerne fordelsbeskatningen på månedskort betalt av arbeidsgiver .
AA170311 Adresseavisen har dokumentert hvordan en lokal partitopp ifølge en kontrakt med hans arbeidsgiver skulle bistå i arbeidet med å få omregulert et grøntområde.
VG170310 Nå har han meget kort tid på seg til å overbevise sin nye arbeidsgiver .
VG170310 Ansvaret for opplæringen ligger først og fremst hos den enkelte og flyktningtjenesten, men samarbeidet med arbeidsgiver bør styrkes.
DN170310 - Jeg vil også takke min arbeidsgiver .
DB170310 Det er en forventning fra arbeidsgiver og fra den bredere kulturen.
DA170310 - Jeg mener også at det er verdifullt for en arbeidsgiver å se at også menn må være borte når de får barn.
BT170310 Fedrekvoten gir far en støtte i møte med både mor og arbeidsgiver når han sier at han vil tilbringe mer tid hjemme med barnet.
AA170310 ¶ HR-representant Vegard Warholm tror Hurtigruten har fått bedre rykte som arbeidsgiver .
AA170310 Hurtigrutens rykte som arbeidsgiver blir bare bedre og bedre.
AA170310 - En viktig grunn er nok at vi er blitt en mer attraktiv arbeidsgiver .
AA170310 Problemet er at Olsø har opptrådt korrekt og fulgt alle regler han skal følge ; han har ikke deltatt i behandlingen av saker hans arbeidsgiver har interesser i, og han har tydelig varslet hva vår interesse er i de tilfellene han har deltatt i møter om disse.
DB170309 - Som statsminister har jeg fått møte mange av dem det gjelder : Elever som klarer å følge undervisningen fordi det stilles krav om at de møter opp på skolen, unge mennesker som kommer i fast arbeid fordi det stilles krav om aktivitet for å motta sosialhjelp, tidligere psykisk syke som har møtt en arbeidsgiver som tok sjansen på dem, og som lykkes i den nye jobben sin.
SA170308 Bergo mener at man ikke nødvendigvis behøver å spare til pensjon, forutsatt at man har jobbet hele veien, har en grei inntekt og en god tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver .
FV170308 Bergo mener at man ikke nødvendigvis behøver å spare til pensjon, forutsatt at man har jobbet hele veien, har en grei inntekt og en god tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver .
DB170308 Vi har vært i kontakt med den ene arbeideren og arbeidsgiver , men vi vet ikke om vi får avhørt ham i dag, sier Segberg.
DB170308 Mahads nærmeste arbeidsgiver ved Oslo Universitetssykehus : ¶
BT170308 Bergo mener at man ikke nødvendigvis behøver å spare til pensjon, forutsatt at man har jobbet hele veien, har en grei inntekt og en god tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver .
AP170308 Bergo mener at man ikke nødvendigvis behøver å spare til pensjon, forutsatt at man har jobbet hele veien, har en grei inntekt og en god tjenestepensjonsordning hos arbeidsgiver .
VG170307 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver .
VG170307 - Det blir ingen forandringer for de som allerede har tilgang til helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller Medicare, forsikret Price.
DN170307 ¶ Som arbeidsgiver legger vi ikke skjul på at det til tider jobbes mye hos oss.
DA170307 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶
DA170307 Se for deg SHV-soldaten som tar fri fra familie og arbeidsgiver , og som kanskje taper lønnsinntekt for å trene - og som i neste øyeblikk får beskjed om å levere inn utrustning og våpen, og dimittere når treningen er over.
AP170307 Dette må likevel ha en saklig begrunnelse og ikke bare være fordi arbeidsgiver har lyst, sier hun.
AP170307 - Arbeidsgiver har styringsrett og kan ha regler om bekledning.
AP170307 Sjåføren og hjelpemannen får bistand av sin arbeidsgiver .
VG170306 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver .
DN170305 - Da jeg ble ansatt her, krevde min nye arbeidsgiver at det også sto kvinner på kandidatlisten.
DB170304 Singhal hadde ikke opplyst til Uber om at han var under etterforskning for seksuell trakassering hos sin forrige arbeidsgiver , Google.
DB170304 Lorien beklager at Norwegian lar OSM Aviation føre tarifforhandlingene, selv om myndighetene har avgjort at også Norwegian er arbeidsgiver for de amerikanske kabinansatte.
DB170304 » « Vår samarbeidspartner OSM Aviation er formell arbeidsgiver for vårt amerikanske kabinpersonale og er derfor avtalepart i forhandlingene med fagforeningen i USA.
DB170304 Det er derfor spennende at Knut Røed ved Frisch-senteret foreslår å gjøre om Afp-ordningen til en del av tjenestepensjonen eller folketrygden, hvor arbeidsgiver betaler inn mer i såkalte sliteryrker.
DA170304 Aftenposten kunne for fire år siden fortelle om eksempler på at arbeidsgiver betalte opptil 50.000 kroner i måneden mot at far sa fra seg hele eller deler av pappapermen.
AA170304 Tingstad forteller også at mange arbeidstakere fordekkes som enkeltpersonforetak, slik at arbeidsgiver unngår minstelønn og andre plikter.
DB170303 Lagerbäck selv er fornøyd med at sin nye arbeidsgiver passer på.
DA170303 Jeg tror vi både bør diskutere om arbeidsgiver skal få et forlenget ansvar, men også egenandel for arbeidstakere slik det er for alle andre trygdeordninger, sier Rotevatn.
BT170303 Nå har hans forsvarer, advokat Vegard Austgulen, sendt brev til mannens arbeidsgiver .
VG170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
SA170302 Forren har vært linket til klubber både i England, Tyrkia og Tyskland, og var i januar også i München for å sjekke forholdene til klubben som ble Christian Gytkjærs neste arbeidsgiver .
DN170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
DB170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
DA170302 Den andre forklaringen er at utgiftene, som er hentet fra offentlige statistikker ( SSB ), er inkludert pensjonspremier og arbeidsgiveravgift fylkeskommunen har som arbeidsgiver .
DA170302 » Svaret var dessverre enda et bevis på at Stavanger kommune ikke tar på alvor utfordringene med rekruttering av sykepleiere : ¶ « Arbeidsgiver er ikke kjent med at sykepleiere har takket nei til stilling i Stavanger kommune på grunn av lønn.
DA170302 - Når det gjelder mer ansvar for langtidsfraværet på arbeidsgiver , så er det noe Virke må diskutere med de andre arbeidsgiverorganisasjonene.
DA170302 - I dag bærer arbeidsgiver det hele og fulle ansvaret for de første 16 dagene.
BT170302 Forren har vært linket til klubber både i England, Tyrkia og Tyskland, og var i januar også i München for å sjekke forholdene til klubben som ble Christian Gytkjærs neste arbeidsgiver .
AP170302 Forren har vært linket til klubber både i England, Tyrkia og Tyskland, og var i januar også i München for å sjekke forholdene til klubben som ble Christian Gytkjærs neste arbeidsgiver .
AA170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
SA170301 Andreas Martinsen fikk onsdag ny arbeidsgiver .
SA170301 Han vet at klubben er bra utstillingsvindu, men er opptatt av å gjøre sitt beste for sin nye arbeidsgiver .
DB170301 Andreas Martinsen fikk onsdag ny arbeidsgiver .
DB170301 Han beskrev Forsvaret som en fantastisk arbeidsgiver som har gjort mye for å ivareta og hjelpe ham og familien.
DA170301 Også tidligere har forskning vist at permitterte som ikke blir kalt tilbake av sin arbeidsgiver , har større sannsynlighet for å bli værende ledig lenge.
BT170301 Dette vil arbeidsgiver kunne utnytte i form av press mot å jobbe lengre og hardere på bekostning av pasientsikkerhet og utdanning.
BT170301 Andreas Martinsen fikk onsdag ny arbeidsgiver .
AP170301 Andreas Martinsen fikk onsdag ny arbeidsgiver .
AA170301 Også tidligere har forskning vist at permitterte som ikke blir kalt tilbake av sin arbeidsgiver , har større sannsynlighet for å bli værende ledig lenge.
DB170228 ¶ CV PÅ ÉN SIDE : Har du opparbeidet en del erfaring, og vil gi arbeidsgiver et blikkfang, kan dette være et smart oppsett for CV-en.
DA170228 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶
BT170228 Han hadde også arbeidet i rom uten ventilasjon, der han hadde fått beskjed av arbeidsgiver om å holde pusten mens han var inne.
AP170228 Han vet at klubben er bra utstillingsvindu, men er opptatt av å gjøre sitt beste for sin nye arbeidsgiver .
AA170228 Stjørdalingen var arbeidsgiver både for den omkomne 23-åringen og den tiltalte 29-åringen, gjennom malerfirmaet Maler Arne AS.
AA170228 Hun tegner et bilde av sønnen som står i tråd med arbeidsgiver Arne Grunnans beskrivelse.
AA170228 Han hadde også arbeidet i rom uten ventilasjon, hvor han hadde fått beskjed av arbeidsgiver om å holde pusten mens han var inne.
DB170227 Nå jakter 29-åringen for tiden en ny arbeidsgiver .
DB170227 Det er kun nytilsatte som arbeidsgiver kan kreve politiattest fra, og det skal ikke kreves ny politiattest av personell som har framlagt politiattest etter gammelt regelverk.
DB170227 Deretter må du laste opp en såkalt bekreftelse på formål med politiattest, som det er arbeidsgiver eller studiested som må fylle ut.
DA170227 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶ | 15 tatt for hærverk og fyrverkeri ¶
DA170227 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶
DA170227 Arbeidstaker og arbeidsgiver må samarbeide mer om hva slags behov man trenger.
DB170226 Kanskje har de din nye arbeidsgiver som kunde.
AP170226 Det vil si at arbeidsgiver bestemmer hvordan tips skal fordeles, sier administrerende direktør Elisabeth Brochmann i Hotel Continental.
VG170225 Det startet på pressekonferansen onsdag der Brækhus og hennes tidligere arbeidsgiver , promotor Nisse Sauerland, havnet i åpen krangel foran pressen.
SA170225 Vi vil gjerne få til gode løsninger sammen med arbeidsgiver og imøteser alle konstruktive innspill.
SA170225 Legeforeningen har tilbudt arbeidsgiver alt de ønsker, unntatt absolutt styringsrett ut over lovens rammer.
SA170225 DEBATT : Legeforeningen har tilbudt arbeidsgiver alt de ønsker, unntatt absolutt styringsrett ut over lovens rammer.
DB170225 Men en arbeidsgiver skal ideelt se etter helheten, og gjennom både formell og uformell kompetanse, samt personlig egnethet og motivasjon, og finne den kandidaten som best kan fylle rollen, mener hun.
DB170225 Husk at du er en av mange søkere, din oppgave blir da å overbevise om hvorfor arbeidsgiver skal ta inn nettopp deg.
DB170225 - Det nytter ikke om du har kunnskap og vilje om du ikke kan vise en potensiell arbeidsgiver at du har noe arbeidserfaring, det holder ikke å bare vise til at du er superinteressert, forklarer headhunteren.
DA170225 Siden sist har Commotions-bassist Lawrence Donegan blitt sportsjournalist i avisen The Guardian, og for sin faste arbeidsgiver skrev han dermed en turnedagbok som går inn blant klassikerne i gjenforeningslitteraturen.
SA170224 Agent Stig Lillejord sier Brann aldri var en aktuell arbeidsgiver for Finne nå, og at det har vært helt stille fra ledelsen på Stadion.
DB170224 Senere skulle han snappe hele FA-cupen foran nesen på sin gamle arbeidsgiver .
DA170224 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶
DA170224 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶
DA170224 Videre legger lovgiver opp til at arbeidsgiver skal få et større ansvar i forhold til å vurdere kompetansen til den ansatte opp mot arbeidet som skal utføres, sier Hæreid.
BT170224 Retten kaller det « et grovt tillitsbrudd overfor arbeidsgiver », siden sjåføren var vist tillit til å håndtere kasseoppgjøret på egen hånd.
BT170224 Agent Stig Lillejord sier Brann aldri var en aktuell arbeidsgiver for Finne nå, og at det har vært helt stille fra ledelsen på Stadion.
AP170224 Retten kaller det « et grovt tillitsbrudd overfor arbeidsgiver », siden sjåføren var vist tillit til å håndtere kasseoppgjøret på egen hånd.
AP170224 Agent Stig Lillejord sier Brann aldri var en aktuell arbeidsgiver for Finne nå, og at det har vært helt stille fra ledelsen på Stadion.
AA170224 Retten kaller det « et grovt tillitsbrudd overfor arbeidsgiver », siden sjåføren var vist tillit til å håndtere kasseoppgjøret på egen hånd.
DB170223 Ifølge tall fra Finans Norge, har 458.000 arbeidstakere behandlingsforsikring betalt av arbeidsgiver , mens 45.000 har privat behandlingsforsikring.
DA170223 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶
DA170223 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶
DA170223 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶
BT170223 Saksgangen er at når arbeidsgiver , her politimesteren, har vedtatt en innstilling om suspensjon eller avskjed, sender han eller hun dette inn til rådet.
BT170223 Hva den andre parten gjelder, må parten legge frem dokumentasjon og forklaringer for arbeidsgiver , som kvalitetssikres av ansettelsesrådet, seier Berger.
BT170223 Derfor har man ett eller to råd som rådgir arbeidsgiver i slike saker, sier Gry Berger, jurist i Politiets Fellesforbund.
BT170223 - I statlige etater har ikke arbeidsgiver alene makten til å beslutte ansettelser, suspensjoner eller avskjedigelser.
BT170223 - Her er det rådets oppgave å ettergå om arbeidsgiver har godt nok grunnlag til å innstille som han/hun gjør.
BT170223 Det er et historisk bunnivå i tilliten mellom leger og arbeidsgiver i sykehusene.
DB170222 - Min arbeidsgiver Breitbart News har stått ved min side da andre har sviktet.
DB170222 Hovedformålet med tilsynsføringen var å se på hvordan arbeidsgiver jobber med forebygging av vold og trusler mot ansatte.
DB170222 Eller du kan alternativt be arbeidsgiver eller noen du kjenner om et privat lån.
DA170222 LES OGSÅ : Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶
DA170222 - Forsvaret er en stor arbeidsgiver og en gjeninntreden vil ha liten betydning for arbeidsgivers økonomi og drift, konkluderes det.
VG170221 NY ARBEIDSGIVER : Byråd Lan Marie Berg og byrådsleder Raymond Johansen informerer Veirenos arbeidere om hvordan det blir å jobbe i kommunen fremover.
SA170221 Nesten hver tredje arbeidsgiver opplyser at det er vanskelig å få tak i ingeniører med den rette kompetansen.
DN170221 Nesten hver tredje arbeidsgiver opplyser at det er vanskelig å få tak i ingeniører med den rette kompetansen.
DA170221 | Mann ( 54 ) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs ¶ 54-åringen prøvde å slå arbeidsgiveren sin konkurs.
DA170221 Nesten hver tredje arbeidsgiver opplyser at det er vanskelig å få tak i ingeniører med den rette kompetansen.
SA170220 Ble presentert av sin nye arbeidsgiver mandag.
DB170220 « REN presiserer at Veireno var arbeidsgiver frem til 20. februar 2017, og således hadde ansvaret for at selskapet overholdt lover og regler knyttet til arbeidstidsbestemmelser.
AP170220 Spente renovatører ventet på hva deres nye arbeidsgiver hadde å melde.
AP170220 Det har vært greit, men det blir sannsynligvis greiere med kommunen som arbeidsgiver .
AP170220 Spente renovatører ventet på hva deres nye arbeidsgiver hadde å melde.
AP170220 Det har vært greit, men det blir sannsynligvis greiere med kommunen som arbeidsgiver .
AP170220 Ble presentert av sin nye arbeidsgiver mandag.
AA170220 - Det har vært en del usikkerhet fordi arbeidsgiver har hevdet at aksjonen er ulovlig.
AA170220 - Det har vært en del usikkerhet fordi arbeidsgiver har hevdet at aksjonen er ulovlig.
VG170219 Da Kristoffersen sto midt oppe i sponsorbråket mot Mælands arbeidsgiver Norges Skiforbund, var duoen enige om å legge den fullstendig til side.
SA170219 Vi skal mot vår vilje påtvinges unntak fra den loven som beskytter andre arbeidstakere, og arbeidsgiver skal ensidig råde over vår tid ; Unntatt loven, diktert av arbeidsgiver .
SA170219 Vi skal mot vår vilje påtvinges unntak fra den loven som beskytter andre arbeidstakere, og arbeidsgiver skal ensidig råde over vår tid ; Unntatt loven, diktert av arbeidsgiver.
AP170218 Irans største arbeidsgiver er hjørnestenen ¶
BT170217 Kanskje jeg med tid og stunder også kan bli min egen arbeidsgiver ?
BT170217 Kanskje jeg med tid og stunder også kan bli min egen arbeidsgiver ?
AA170217 For de fleste stopper det av seg selv en dag, og da står man der da med lua i hånda, sviktende arbeidshelse og en bønn til arbeidsgiver om å få gå over til dag og aften-stilling.
VG170216 Wenche Hammer fikk dekket store deler av masterstudiet av arbeidsgiver , og da hun var ferdig sto det en 100 prosent stilling klar.
DB170216 - Det vi er vitne til nå, er ikke et eksempel på hvordan en seriøs arbeidsgiver skal oppføre seg, sier han til NTB.
DB170216 Politikere som sitter i posisjon, må ta inn over seg at staten er en arbeidsgiver med ansvar for de ansatte på lik linje med andre arbeidsgivere.
DB170216 Han mener utflyttingen river ned tilliten til staten som arbeidsgiver .
DB170216 Det vi er vitne til nå, er ikke et eksempel på hvordan en seriøs arbeidsgiver skal oppføre seg, sier han til NTB.
AP170216 Da setter vi inn ekstra tiltak som lavere arbeidsgiver avgift, investeringsstøtte til bedrifter og ekstra tilskudd til kommunene for å løfte der det trengs, sier Sanner.
VG170215 I likhet med Eide påpeker Hegdahl at skattesystemet er lagt opp slik at en arbeidsgiver eller oppdragsgiver plikter å rapportere inn alle utbetalinger på korrekt måte.
DN170215 Frem til årtusenskiftet var det vanlig å ha samme arbeidsgiver livet ut.
VG170214 Risiko for arbeidsgiver
VG170214 Hvis din Yahoo-konto ble kompromittert for fire år siden og passordet der er det samme som du bruker på jobb i dag, er det helt klart en risiko for din arbeidsgiver , sier Thorsheim.
VG170214 Dette er det umulig for arbeidsgiver å kontrollere i praksis.
DN170214 ¶ Med den påviste folketrygdeffekten som bakgrunn er det imidlertid grunn til å se kritisk på de ulike former for pensjonsordninger finansiert av arbeidsgiver , med formål å sikre tilleggspensjonering utover folketrygdens ytelser og AFP, sier forfatteren.
VG170213 Private nettjenester skal ikke brukes til å dele informasjon som er sensitiv eller skadelig for arbeidsgiver .
DA170213 - Høyre mener det er naturlig at den som er arbeidsgiver også forhandler om lønn, og jeg mener at forholdet mellom kommunene ved KS og lærerorganisasjonene har kommet langt stykke på vei siden den bitre striden for tre år siden.
AA170213 Spekter anførte på sin side at arbeidsgiver har rett til å planlegge legenes arbeidstid, og at dagens avtale åpner for dette. ( ©NTB ) ¶
AA170213 - Vi forventer at Rikslønnsnemndas kjennelse vil sikre arbeidstakerne et forsvarlig vern og følge opp intensjonene i den norske modellen om et tett og godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.
DN170212 | Legene klager på « aggressiv » arbeidsgiver
BT170212 Med Spekters kreative fortolkning av tariffavtalen kombinert med legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven, vil arbeidsgiver dermed ha en grenseløs handlefrihet som moderne norsk arbeidsliv knapt har sett maken til.
BT170212 Legenes arbeidshverdag har til nå vært basert på kollektive avtaler med arbeidsgiver .
BT170212 En slik kollektiv medbestemmelse er helt nødvendig med tanke på de vide unntakene fra arbeidsmiljøloven som arbeidsgiver har i planleggingen av sykehuslegenes arbeidstid.
BT170212 Det er et historisk bunnivå i tilliten mellom leger og arbeidsgiver i sykehusene.
BT170212 At konflikten nå skal behandles i Rikslønnsnemda, representerer et historisk bunnivå i tilliten mellom leger og arbeidsgiver i sykehusene.
SA170210 Han hadde også arbeidet i rom uten ventilasjon, hvor han hadde fått beskjed av arbeidsgiver om å holde pusten mens han var inne.
DB170210 Jeg ønsker ikke å vise en illojal holdning overfor en kommende arbeidsgiver .
BT170210 Han hadde også arbeidet i rom uten ventilasjon, hvor han hadde fått beskjed av arbeidsgiver om å holde pusten mens han var inne.
AA170210 Det er opp til sjåførens arbeidsgiver om de ønsker å dekke boten, men det er den enkelte sjåfør som har ansvaret for forelegg de får.
AA170210 Han hadde også arbeidet i rom uten ventilasjon, hvor han hadde fått beskjed av arbeidsgiver om å holde pusten mens han var inne.
VG170208 Nå gjenstår det bare forhandlinger mellom Lech Poznan og hans potensielt sett nye arbeidsgiver før avtalen kan formaliseres.
VG170208 - Vi stiller oss undrende til det, på bakgrunn av POD sitt selvstendige ansvar som arbeidsgiver , og vil derfor gjerne ha svar på om dette stemmer, og hvorfor en slik avgjørelse er tatt.
VG170208 Det er en veldig trivelig jobb og trivelige folk, sier Berg som også jobber frivillig for sin gamle arbeidsgiver , golfforbundet.
SA170208 Noen mener det er problematisk at kontantstøtten gjør at noen foreldre velger å tilbringe mer tid med ettåringen, fordi det gir mindre tid til arbeidsgiver .
SA170208 Da er det helt avgjørende med god tilrettelegging og fleksibilitet fra arbeidsgiver .
SA170208 Men klubber fra to europeiske land kan bli landslagsstopperens nye arbeidsgiver i løpet av uka.
SA170208 Spillerne som har søkt fri tre dager må tilbake til arbeidsgiver og be om mer fri.
DN170208 Her setter arbeidsgiver av et visst beløp per arbeidstager hvert år.
DB170208 Her vil USA vite hvem du er og hva du skal, for eksempel navn, adresser, passnummer og arbeidsgiver .
DB170208 Men framfor å piske folk inn i arbeid som ikke finnes, foreslo de at myndighetene skulle spille en større rolle i å hjelpe folk i arbeid, både ved å subsidiere deler av lønnen arbeidsgiver betaler, gjennom f.eks. gradert uføretrygd, samt å støtte arbeidsgiver i å legge til rette for personer med spesielle behov, og i siste instans ved at kommunen oppretter arbeidsplasser.
DB170208 gradert uføretrygd, samt å støtte arbeidsgiver i å legge til rette for personer med spesielle behov, og i siste instans ved at kommunen oppretter arbeidsplasser.
DB170208 Arbeidsgiver vil bare betale for den prosenten som utgjør restarbeidsevnen og myndighetene dekker resten gjennom trygden.
DA170208 I forbindelse straffeutmålingen la retten vekt på at 30-åringen har erkjent forholdet fra første stund han ble konfrontert med underslaget av sin tidligere arbeidsgiver .
DA170208 I denne perioden har systematisk brukt sin fullmakt til å bestille datautstyr fra sin arbeidsgiver og solgt dette videre til to faste kjøpere.
DA170208 En 30 år gammel mann er dømt for å ha stjålet 86 PC-er fra sin arbeidsgiver på Sola og solgt dem videre.
BT170208 Spillerne som har søkt fri tre dager må tilbake til arbeidsgiver og be om mer fri.
AP170208 Men klubber fra to europeiske land kan bli landslagsstopperens nye arbeidsgiver i løpet av uka.
AP170208 Spillerne som har søkt fri tre dager må tilbake til arbeidsgiver og be om mer fri.
AA170208 I ett punkt må Lien svare på om han mener han sitter på « konfidensiell informasjon av betydning for ny arbeidsgiver ».
DB170207 Slike opplysninger sender arbeidsgiver inn månedlig, forteller pressekontakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet til Dinside.
DB170207 Et ansettelsesforhold sikrer arbeidsgiver en langt mer eksklusiv tilgang på kunnskap og kompetanse.
AP170207 Altfor mye ifølge Arbeidstilsynet som vurderer om det skal anmelde arbeidsgiver Veireno.
AP170207 Altfor mye ifølge Arbeidstilsynet som vurderer om det skal anmelde arbeidsgiver Veireno.
AA170207 Langset kaller Brøndbo for er en inkluderende arbeidsgiver som har rekruttert både fra attføringsbedrifter og fra Nav.
AA170207 Brøndbo en inkluderenede arbeidsgiver
VG170206 I møte med VG mot slutten av sin første offisielle arbeidsdag på Ullevaal stadion mandag ettermiddag, forteller den tidligere mediesjefen at han i fjor oppfattet sin nye arbeidsgiver som en uprofesjonell aktør i åpenhetsdebatten og som en lukket organisasjon som altfor ofte inntok en uheldig retorisk forsvarsposisjon.
VG170206 Driverne av plattformene hvor dette foregår hevder at de ikke er arbeidsgiver og de betaler heller ikke arbeidsgiveravgift men skyver alt ansvaret over på aktørene i delingsøkonomien.
DB170206 I noen tilfeller kan arbeidsgiveren din ha behov for å installere en programvare på mobiltelefonen din, som gir arbeidsgiver tilgang til og kontroll over ansattes jobbtelefon.
DB170206 I noen tilfeller kan arbeidsgiveren dessuten få installert en programvare som gir arbeidsgiver tilgang til og kontroll over den ansattes jobbtelefon.
DN170205 Kritikere påpeker at ansatte som kommer inn på denne måten er frie til å bytte jobb, men at dette kan forstyrre prosessen frem mot en permanent oppholds- og arbeidstillatelse, såkalt « green card » og at dette i praksis kan låse dem til én arbeidsgiver .
DB170204 Vi vil presisere hva en « arbeidstaker », « arbeidsgiver » og en « tariffavtale » er i loven, slik at det blir vanskeligere å løpe fra ansvaret eller frata folk rettigheter.
VG170203 - Ikke arbeidsgiver
VG170203 - First Lady er ikke Melhus sin arbeidsgiver .
DB170203 - Min kommentar til det er at det er Veireno som er arbeidsgiver .
DB170202 Vognføreren ble tatt hånd om av helsepersonell, politi og arbeidsgiver .
BT170202 Togføreren blir tatt hånd om av helsepersonell, politi og arbeidsgiver .
AP170202 Togføreren blir tatt hånd om av helsepersonell, politi og arbeidsgiver .
SA170201 Det kan være flere grunner til det, men en grunn er at det er vanskeligere å komme til sin arbeidsgiver når en må forhandle om saken.
DN170201 Det er kommunens ansvar som arbeidsgiver , understreker Isaksen.
DN170201 - Arbeidsgiver fremmet krav om at de ansatte skulle godta en innskuddspensjonsordning der arbeidsgiver sparer 5 prosent av lønnen og arbeidstaker 2 prosent.
DN170201 - Arbeidsgiver fremmet krav om at de ansatte skulle godta en innskuddspensjonsordning der arbeidsgiver sparer 5 prosent av lønnen og arbeidstaker 2 prosent.
DB170201 - Også dette er bare tull av arbeidsgiver , mener Ole Einar Adamsrød i NTF.
DB170201 Om hennes tidligere arbeidsgiver , Kongen, ville dukke opp ?
DN170131 Sammenligner opplysninger fra arbeidstaker og arbeidsgiver
DN170131 I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen, opplyser Nav.
DB170131 I mange tilfeller samarbeider arbeidsgiver og arbeidstaker om svindelen.
DB170131 En av de største enkeltsakene i fjor gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.
DB170131 ¶ SPYDSPISS : Jeg forventer at staten, som en stor arbeidsgiver , skal være en spydspiss i arbeidet med å inkludere folk i arbeidslivet - uansett alder, kjønn, funksjonshemning, religion eller etnisk bakgrunn, skriver Marius Aursand.
DB170131 Jeg forventer at staten, som en stor arbeidsgiver , skal være en spydspiss i arbeidet med å inkludere folk i arbeidslivet - uansett alder, kjønn, funksjonshemning, religion eller etnisk bakgrunn.
DB170131 Heldigvis for meg har min arbeidsgiver , staten, inngått en avtale med hovedorganisasjonene i arbeidslivet om å skape et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ).
BT170131 I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen.
BT170131 En av de største sakene gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.
DN170130 Tord Lien var olje- og energiminister til desember, og allerede da var det klart at NHO kunne bli hans neste arbeidsgiver .
BT170128 Hun sier at det særlig er de som har byttet arbeidsgiver fra SAS til Widerøe som har opplevd at arbeidsvilkårene er blitt dårligere.
BT170128 - Arrogant arbeidsgiver
DN170125 Men nå opplever mange arbeidstagere at arbeidsgiver får i pose og sekk ved at vi er på kontoret i åtte timer og i tillegg er tilgjengelig på fritiden », skriver innleggsforfatteren.
DN170124 Selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer, påpeker Nav.
DN170124 Og selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer, påpeker Nav.
BT170123 For øyeblikket er det ikke aktuelt for treneren å skifte arbeidsgiver .
DB170122 Sommernes har ikke besvart Dagbladets henvendelser om denne saken, men formidler via Stormo at videre spørsmål om avtalen og prosessen rundt den skal rettes til hans arbeidsgiver .
AP170122 For øyeblikket er det ikke aktuelt for treneren å skifte arbeidsgiver .
SA170121 Nærmere 90 prosent av sykepleierstudentene sier at hvordan de opplevde praksis har stor betydning for valg av arbeidsgiver når de har fullført utdanningen.i ¶
SA170121 Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) har sett at dette var i ferd med å snu, kommunene så viktigheten av å være konkurransedyktig på lønn, faglige utviklingsmuligheter og godt faglig miljø, tre sentrale elementer sykepleierstudentene oppgir som de viktigste grunnene for å velge arbeidsgiver .
SA170121 Ingen bytter arbeidsgiver for noen tusenlapper!i ¶
SA170121 Arbeidsgiver har plikt å legge til rette for at helsepersonell får utføre sitt arbeid faglig forsvarlig.
DN170121 Obamacare ble innført av Barack Obama for å sørge for helseforsikring til millioner av amerikanere som ikke var dekket av annen offentlig forsikring eller av arbeidsgiver .
DB170121 Obamacare ble innført for å sikre millioner helseforsikring til millioner av amerikanere som ikke var dekket av offentlig forsikring eller av arbeidsgiver .
DB170121 I USA avgjorde det statlige meklingsorganet National Mediation Board ( NMB ) i april i fjor at Norwegian Air Shuttle - i tillegg til bemanningsselskapet OSM Aviation - er de kabinansattes arbeidsgiver .
DB170121 En dom fra Oslo tingrett fastslo at det norske, børsnoterte morselskapet Norwegian Air Shuttle var deres reelle arbeidsgiver også etter at de ble overført til et datterselskap.
DA170121 Etter rettens syn var det alt vesentlige av rektorarbeidet han fakturerte i forbindelse med prosjektet « eksterne elever », allerede arbeid han var forpliktet til å utføre for arbeidsgiver som rektor ved Møllehagen skole. 22,5 millioner kroner ¶
BT170121 Obamacare ble innført av Barack Obama for å sørge for helseforsikring til millioner av amerikanere som ikke var dekket av annen offentlig forsikring eller av arbeidsgiver .
SA170120 Han forteller videre at han tok kontakt med politiet og myndighetene i Pescara, men han ble ikke tatt på alvor, sier Paretes arbeidsgiver , Quintino Marcella, ¶
DN170120 - Vår erfaring er at det blir riktigere skatt når informasjonen kommer direkte fra kilden, som bankinformasjon fra banken og informasjon om inntekt fra arbeidsgiver .
DN170120 - Vår erfaring er at det blir riktigere skatt når informasjonen kommer direkte fra kilden, som bankinformasjon fra banken og informasjon om inntekt fra arbeidsgiver .
DN170120 - Vår erfaring er at det blir riktigere skatt når informasjonen kommer direkte fra kilden, som bankinformasjon fra banken og informasjon om inntekt fra arbeidsgiver .
DB170120 Om det da hadde blitt søksmål er avhengig av hva min arbeidsgiver ville ha besluttet, sier nå Sommernes i en tekstmelding til Dagbladet.
AP170120 Om det da hadde blitt søksmål er avhengig av hva min arbeidsgiver ville ha besluttet, skriver han i en SMS til avisen.
SA170118 Tjenestepensjonen fra arbeidsgiver : ¶
SA170118 Pensjonsutbetalingen består av a lderspensjon fra folketrygden, eventuell AFP, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og pensjon du eventuelt sparer opp selv.
SA170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
SA170118 Hvis den enkelte får anledning til å samle all innskuddspensjon på sin pensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver vil den få en meget god oversikt over sin pensjonssparing, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.
SA170118 Har du byttet jobb en eller flere ganger, er du automatisk blitt kunde i det pensjonsselskapet din forrige arbeidsgiver brukte.
SA170118 Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon.
SA170118 Dette visste du kanskje ikke : Har du sluttet i en jobb hvor arbeidsgiver betalte inn innskuddspensjon for deg, har du oppspart pensjon i et såkalt pensjonskapitalbevis ( se fakta ).
SA170118 Arbeidsgiver tar risikoen for å sikre at du får pensjonen.
SA170118 Arbeidsgiver betaler et innskudd som er en viss prosent av lønn.
FV170118 Tjenestepensjonen fra arbeidsgiver : ¶
FV170118 Pensjonsutbetalingen består av a lderspensjon fra folketrygden, eventuell AFP, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og pensjon du eventuelt sparer opp selv.
FV170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
FV170118 Hvis den enkelte får anledning til å samle all innskuddspensjon på sin pensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver vil den få en meget god oversikt over sin pensjonssparing, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.
FV170118 Har du byttet jobb en eller flere ganger, er du automatisk blitt kunde i det pensjonsselskapet din forrige arbeidsgiver brukte.
FV170118 Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon.
FV170118 Dette visste du kanskje ikke : Har du sluttet i en jobb hvor arbeidsgiver betalte inn innskuddspensjon for deg, har du oppspart pensjon i et såkalt pensjonskapitalbevis ( se fakta ).
FV170118 Arbeidsgiver tar risikoen for å sikre at du får pensjonen.
FV170118 Arbeidsgiver betaler et innskudd som er en viss prosent av lønn.
DN170118 Pensjonsrådgiver Beate Fahre i pensjonsrådgivingsselskapet Aon råder ansatte til å sjekke hvor mye av lønnen som er med i pensjonsopptjeningen hos arbeidsgiver .
DB170118 Etter at Morgan sluttet i CNN i 2014 langet han ut mot sin tidligere arbeidsgiver , noe som førte til en offentlig krangel mellom TV-profilen og nyhetsselskapet. 82 000 vil ha Piers Morgan sparket ut av USA.
DB170118 Flere av disse er tidligere NRK- og TV 2-profiler, som har byttet arbeidsgiver i løpet av de siste årene. - « Mandagsklubben » er en av de viktigste grunnene til at jeg kommer til TVNorge og Discovery.
BT170118 Tjenestepensjonen fra arbeidsgiver : ¶
BT170118 Pensjonsutbetalingen består av a lderspensjon fra folketrygden, eventuell AFP, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og pensjon du eventuelt sparer opp selv.
BT170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
BT170118 Hvis den enkelte får anledning til å samle all innskuddspensjon på sin pensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver vil den få en meget god oversikt over sin pensjonssparing, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.
BT170118 Har du byttet jobb en eller flere ganger, er du automatisk blitt kunde i det pensjonsselskapet din forrige arbeidsgiver brukte.
BT170118 Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon.
BT170118 Dette visste du kanskje ikke : Har du sluttet i en jobb hvor arbeidsgiver betalte inn innskuddspensjon for deg, har du oppspart pensjon i et såkalt pensjonskapitalbevis ( se fakta ).
BT170118 Arbeidsgiver tar risikoen for å sikre at du får pensjonen.
AP170118 Tjenestepensjonen fra arbeidsgiver : ¶
AP170118 Pensjonsutbetalingen består av a lderspensjon fra folketrygden, eventuell AFP, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og pensjon du eventuelt sparer opp selv.
AP170118 Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben, og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn til din pensjon mens du har vært ansatt.
AP170118 Hvis den enkelte får anledning til å samle all innskuddspensjon på sin pensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver vil den få en meget god oversikt over sin pensjonssparing, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.
AP170118 Har du byttet jobb en eller flere ganger, er du automatisk blitt kunde i det pensjonsselskapet din forrige arbeidsgiver brukte.
AP170118 Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon.
AP170118 Dette visste du kanskje ikke : Har du sluttet i en jobb hvor arbeidsgiver betalte inn innskuddspensjon for deg, har du oppspart pensjon i et såkalt pensjonskapitalbevis ( se fakta ).
AP170118 Arbeidsgiver tar risikoen for å sikre at du får pensjonen.
AP170118 Arbeidsgiver betaler et innskudd som er en viss prosent av lønn.
SA170117 Agent Kevin Ingebrigtsen jobber for å skaffe Drage en ny arbeidsgiver .
SA170117 Når det i tillegg var et tilbud jeg var fornøyd med, gikk jeg for magefølelsen, forteller han til sin nye arbeidsgiver .
DN170117 Pensjonsrådgiver Beate Fahre i pensjonsrådgivingsselskapet Aon råder ansatte til å sjekke hvor mye av lønnen som er med i pensjonsopptjeningen hos arbeidsgiver .
AP170117 Agent Kevin Ingebrigtsen jobber for å skaffe Drage en ny arbeidsgiver .
AP170117 Når det i tillegg var et tilbud jeg var fornøyd med, gikk jeg for magefølelsen, forteller han til sin nye arbeidsgiver .
SA170116 Det er arbeidsgiver som bestemmer hvor mye som skal spares.
FV170116 Det er arbeidsgiver som bestemmer hvor mye som skal spares.
DB170116 « Styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og bruke kommunens innflytelse som arbeidsgiver og innkjøper for aktivt å fremme bærekraft » ¶
BT170116 Det er arbeidsgiver som bestemmer hvor mye som skal spares.
AP170116 Det er arbeidsgiver som bestemmer hvor mye som skal spares.
DB170115 De påsto at de tilbød kollektivt vern gjennom individuelle avtaler, at legene protesterte mot det andre yrkesgrupper kaller « ønsketurnus » og at det er arbeidsgiver som står ansvarlig dersom en sliten lege gjør en medisinsk feil.
AP170115 Forutsetningen er at man kan dokumentere behovet med en bekreftelse fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver.
AP170115 Forutsetningen er at man kan dokumentere behovet med en bekreftelse fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver.
DB170114 minutt, skaffet sin nye arbeidsgiver et innkast i det 91. og det var det.
AP170114 Guri Larsen råder deg som vurderer å skifte jobb til å tenke over hva du mister hos din nåværende arbeidsgiver og hva du får hos den nye.
AP170114 Enten det er hos nåværende eller fremtidig arbeidsgiver , sier Brath.
AP170114 De ble headhuntet til norsk arbeidsgiver : Selskaper kappes om Ellie og Alexandras kompetanse ¶
AP170114 - Når det er flere kandidater på markedet, blir det ikke så stort press på arbeidsgiver til å betale folk ekstra for å flytte på seg.
AP170114 - Hvis du jobber hos en økonomisk solid arbeidsgiver , bør du tenke deg om før du tar en jobb i en konjunkturutsatt bransje, sier Larsen.
AP170114 Guri Larsen råder deg som vurderer å skifte jobb til å tenke over hva du mister hos din nåværende arbeidsgiver og hva du får hos den nye.
AP170114 Enten det er hos nåværende eller fremtidig arbeidsgiver , sier Brath.
AP170114 De ble headhuntet til norsk arbeidsgiver : Selskaper kappes om Ellie og Alexandras kompetanse ¶
AP170114 - Når det er flere kandidater på markedet, blir det ikke så stort press på arbeidsgiver til å betale folk ekstra for å flytte på seg.
AP170114 - Hvis du jobber hos en økonomisk solid arbeidsgiver , bør du tenke deg om før du tar en jobb i en konjunkturutsatt bransje, sier Larsen.
DB170113 Riktignok har myndighetene begrenset muligheten for slik pensjonssparing for selvstendige næringsdrivende til maks 4 % av din lønn opptil 12G ( kr 1.110.912 ) per år, mens for øvrige arbeidsgivere kan arbeidsgiver spare maks 7 % av lønn opptil 7,1 G og 25,1% av lønn mellom 7,1 og 12G.
DB170113 - Et samarbeid med Ryanair er en dårlig idé for et hvert selskap som ønsker å bli oppfattet som en profesjonell aktør og arbeidsgiver .
SA170112 Ikke engang Sagosens egen arbeidsgiver , danske Aalborg, fikk vite om skaden før NRK avslørte den midtveis i bronsefinalen mot Kroatia.
FV170112 Ikke engang Sagosens egen arbeidsgiver , danske Aalborg, fikk vite om skaden før NRK avslørte den midtveis i bronsefinalen mot Kroatia.
DN170112 Tidligere Telenor-direktør går tilbake til sin gamle arbeidsgiver .
DN170112 Han har fortsatt ikke startet kanalen ettersom han er i karantene fra sin gamle arbeidsgiver .
BT170112 Ikke engang Sagosens egen arbeidsgiver , danske Aalborg, fikk vite om skaden før NRK avslørte den midtveis i bronsefinalen mot Kroatia.
AP170112 Ikke engang Sagosens egen arbeidsgiver , danske Aalborg, fikk vite om skaden før NRK avslørte den midtveis i bronsefinalen mot Kroatia.
DB170111 Vegard Breen var i aksjon under 1.-1-rittet i fjor for sitt Fortuneo-Vital Concept-mannskap, men i år skal han altså i aksjon for sin norske arbeidsgiver .
SA170110 Det vil sannsynligvis føre til at tidspunktene for de ansattes vaktskifter vil måtte justeres, noe som lett vil kunne avstedkomme store utfordringer for arbeidsgiver , gjeldende ledelse på den enkelte institusjon, samt arbeidstakere og deres fagforeninger.
DB170110 Sjåførens arbeidsgiver er VT Gruppen, som har hendene fulle fra før med søppelkjøringen i Oslo.
AP170110 « Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. » skriver Arbeidstilsynet.
AP170110 « Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. » skriver Arbeidstilsynet.
AP170110 « Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. » skriver Arbeidstilsynet.
AP170110 Han ble kjørt til et hotell og blir tatt hånd om av arbeidsgiver , opplyser politiet.
DB170107 Så søkte han selv NAV om den statlige velferdsetaten kunne betale sykelønn fra første dag - istedenfor arbeidsgiver , som etter hovedregelen måtte dekke de første 14 dagene.
DB170107 Ragnar Mysens « svangerskapsstøtte » startet med at han ville spare sin nye arbeidsgiver for å betale han lønn av egen kasse for dager han måtte være hjemme på grunn av slitasjeskader i skuldre og nakke etter mer enn 30 år i transportbransjen.
DB170107 Han begynte i ny jobb i et bildelfirma, og syntes ikke det var riktig at ny arbeidsgiver , som hadde gitt han en ny sjanse med lettere jobb, skulle betale for gamle slitasjeskader.
AP170107 Hva venter en arbeidsgiver seg egentlig ?
AP170107 Betyr det at arbeidsgiver ikke ønsker at den slags sendes ved søknaden ?
AP170107 Hva venter en arbeidsgiver seg egentlig ?
DN170106 - Når flere oppgaver kan gjøres av maskiner, må det bli gunstigere å jobbe og være arbeidsgiver .
DN170106 - Når flere oppgaver kan gjøres av maskiner, må det bli gunstigere å jobbe og være arbeidsgiver .
DB170106 Dette er fordi frikortet automatisk er tilgjengeliggjort for arbeidsgiver .
DB170106 - Hvis du ikke selv deler beløpet mellom arbeidsgiverene, er hele beløpet tildelt den første arbeidsgiver som henter ut skattekortet og andre arbeidsgivere må trekke 50 prosent i skatt når de utbetaler lønn til deg, forklarer pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten.
DB170106 - Hvis du ikke bestiller nytt skattekort vil arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt av inntekten du tjener ut over frikortet.
DB170106 Da vil fremdeles de 560 euroene, noe som tilsvarer litt over 5000 norske kroner, bli utbetalt i tillegg til lønna vedkommende måtte få fra sin nye arbeidsgiver .
DB170106 Austins tidligere arbeidsgiver , Salerno Protective Services, sier at de « ikke har for vane å sparke ansatte på denne måten, men at de må være bevisst det produktet de leverer til sine kunder ».
SA170105 Men hans tidligere arbeidsgiver er ikke i tvil om at amerikaneren er rett mann for Norge.
FV170105 Men hans tidligere arbeidsgiver er ikke i tvil om at amerikaneren er rett mann for Norge.
BT170105 Men hans tidligere arbeidsgiver er ikke i tvil om at amerikaneren er rett mann for Norge.
AP170105 Men hans tidligere arbeidsgiver er ikke i tvil om at amerikaneren er rett mann for Norge.
SA170104 Nå kan det se ut som om den tyske klubben Nürnberg kan bli neste arbeidsgiver , som spiller i 2.
DB170104 Bør jobbsøker møte opp personlig hos arbeidsgiver ?
AP170104 Nå kan det se ut som om den tyske klubben Nürnberg kan bli neste arbeidsgiver , som spiller i 2.
DB170103 Clement sitter på tribunen når hans nye arbeidsgiver møter Crystal Palace tirsdag kveld, og leder etter planen laget for første gang i FA-cupen kommende helg.
AP161217 Når kan jeg ellers ringe til arbeidsgiver ?
BT161212 Kan du som er arbeidsgiver innkalle personer med utenlandsk navn til jobbintervju ?
FV161128 Også i land som Danmark, USA, Canada med flere, er det helt vanlig at arbeidsgiver tilrettelegger også økonomisk.
FV161128 I Arbeidsmiljøloven § 3-4 står det at arbeidsgiver er pliktig å « vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstagerne ».
BT161128 Også i land som Danmark, USA, Canada med flere, er det helt vanlig at arbeidsgiver tilrettelegger også økonomisk.
BT161128 I Arbeidsmiljøloven § 3-4 står det at arbeidsgiver er pliktig å « vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstagerne ».
DA161102 - Jeg har fått ny jobb som markeds- og kommunikasjonsmedarbeider i Interkultur, min gamle arbeidsgiver , sier hun.
AP161101 Noen fordi de skal kunne dokumentere for arbeidsgiver eller på grunn av skatteforhold, eller at de samler på stempler.
AA161101 Noen fordi de skal kunne dokumentere for arbeidsgiver eller på grunn av skatteforhold, eller at de samler på stempler.
AP161018 Jeg vet han respekterer kvinner, men han forsvarer seg mot løgner, sier Melania i intervjuet, og viser til at han som arbeidsgiver har ansatt mange kvinner.
SA161010 Øvrebø er imidlertid uenig i at det er et problem at Ronglan skal evaluere det som trolig blir hans nye arbeidsgiver .
SA161010 Sykkel- og friidrettsekspert Johan Kaggestad kritiserer også jobbtilbudet overfor sin arbeidsgiver TV 2, og sier at « det blir som bukken i havresekken », og at Ronglan ikke burde sitte i utvalget.
AP161010 Øvrebø er imidlertid uenig i at det er et problem at Ronglan skal evaluere det som trolig blir hans nye arbeidsgiver .
AP161010 Sykkel- og friidrettsekspert Johan Kaggestad kritiserer også jobbtilbudet overfor sin arbeidsgiver TV 2, og sier at « det blir som bukken i havresekken », og at Ronglan ikke burde sitte i utvalget.
SA161009 Enten at hans posisjon har blitt så betent for spillere, arbeidsgiver og supportere at det ikke er noen vei tilbake.
FV161009 Enten at hans posisjon har blitt så betent for spillere, arbeidsgiver og supportere at det ikke er noen vei tilbake.
AP161009 Enten at hans posisjon har blitt så betent for spillere, arbeidsgiver og supportere at det ikke er noen vei tilbake.
SA161003 Spekter avviste dette fordi det er de som kun har ett forslag til løsning ; all makt til arbeidsgiver .
SA160915 Som politisk virkemiddel skal det forandre forholdet mellom mor og far, mellom arbeidsgiver og arbeidstakere av begge kjønn, og mellom far og barn.
BT160915 Som politisk virkemiddel skal det forandre forholdet mellom mor og far, mellom arbeidsgiver og arbeidstakere av begge kjønn, og mellom far og barn.
AP160915 Som politisk virkemiddel skal det forandre forholdet mellom mor og far, mellom arbeidsgiver og arbeidstakere av begge kjønn, og mellom far og barn.
SA160905 Siem mener sin gamle arbeidsgiver NFF gjør lurt i å gå for Ceferin for å utjevne forskjeller i den internasjonale fotballen.
BT160905 Siem mener sin gamle arbeidsgiver NFF gjør lurt i å gå for Ceferin for å utjevne forskjeller i den internasjonale fotballen.
AP160905 Siem mener sin gamle arbeidsgiver NFF gjør lurt i å gå for Ceferin for å utjevne forskjeller i den internasjonale fotballen.
SA160901 Den engasjerte programlederen, som har dekket fotball i en årrekke, presiserer at det er hans egen mening, og at den ikke er representativ for arbeidsgiver TV 2-sporten forøvrig.
AP160901 Den engasjerte programlederen, som har dekket fotball i en årrekke, presiserer at det er hans egen mening, og at den ikke er representativ for arbeidsgiver TV 2-sporten forøvrig.
BT160817 Jeg vet å sette pris på de sjansene jeg får i livet og kommer ikke til å skuffe en arbeidsgiver .
SA160809 Overgangen er ikke annonsert av noen av de respektive klubbene, men skal man tolke mesterligatroppen til klubben fra Manchester, virker det som Stones kun er formaliteter unna å bytte arbeidsgiver .
AP160809 Overgangen er ikke annonsert av noen av de respektive klubbene, men skal man tolke mesterligatroppen til klubben fra Manchester, virker det som Stones kun er formaliteter unna å bytte arbeidsgiver .
AP160727 Ingrid Dahl Hovland garanterer overfor Aftenposten at Nye Veier vil bygge motorveier raskere, mer effektivt og billigere enn Statens vegvesen, hennes tidligere arbeidsgiver .
AP160724 - Jeg tror ikke noen arbeidere er så lojale mot sin arbeidsgiver som sjøfolket var.
AP160702 - Våre piloter har en avtale med arbeidsgiver om kjøp av fridager.
SA160630 Arbeidsgiver Godolphin må finne en annen jockey som kan overta, og det svir nok litt ekstra.
AP160630 Arbeidsgiver Godolphin må finne en annen jockey som kan overta, og det svir nok litt ekstra.
SA160601 Be arbeidsgiver trekke noen hundrelapper mer hver måned, anbefaler Gundersen.i ¶
SA160601 Be arbeidsgiver trekke noen hundrelapper mer hver måned, anbefaler Gundersen.
DA160531 Arbeidsgiver ønsker både å gjøre periodene lengre og slik binde opp både arbeidstid og fritid for oss, og også forlenge arbeidsdagene våre uten kompensasjon, sier hovedtillitsvalgt og scenemester Tor Egil Heiskala.
AP160527 To av spørsmålene er hvor mange av e-postene som inneholder fortrolig informasjon og hva som står i e-postene som Clinton ennå ikke har overlevert til sin gamle arbeidsgiver .
AP160522 Agent Daniel Steinfeld har bistått sørlendingen i jakten på ny arbeidsgiver .
AP160506 Det er veldig kortsiktig tenkning, slår han fast før han skynder seg å legge til at han bare har godt å si om ishockeyforbundet som arbeidsgiver .
AP160502 Telle hadde lidenskap for musikk og sport, og blir beskrevet som en gjennomført sosial og positiv person av sin arbeidsgiver .
AP160501 Mannens arbeidsgiver CHC Helikopterservice ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.
AP160429 Journalister i for eksempel Hellas, Taiwan og Uruguay synes det er merkelig at dette skjer i i Finland, pressfrihetens land nummer en, uttaler Knus-Galán til sin arbeidsgiver YLE.
AP160429 Smirnov blir assistenttrener hos sin nye arbeidsgiver .
AP160425 Etter et par avklaringer og å ha smakt på kaffen roer det seg, mennene slapper av og Viktor Melin forteller at han befinner seg midt i en rettsprosess med sin norske arbeidsgiver fordi han ifølge egen forklaring fikk sparken da han sto frem i svenske medier om den siste aksjonen han var en del av.
AP160420 Han ønsker å ta et kurs i jus, fordi han har fått tilbakemelding fra en potensiell arbeidsgiver om at det ville gjøre ham mye mer attraktiv å ansette.
AP160416 Selv familier som er dekket av arbeidsgiver , må betale opp mot 5000 dollar - ca. 40.000 kroner - i året i gjennomsnitt for å sikre seg normal tilgang til helsetjenester, ifølge en undersøkelse utført av Hewitt ( AON ).
AP160414 - Vi må flytte utgangspunktet for debatten om fordeling av foreldrepermisjonen - både i hjemmet og med arbeidsgiver , sier Melby, som lanserer det hun selv karakteriserer som et radikalt grep : En todeling av dagens foreldrepermisjon.
AP160414 - Vi må flytte utgangspunktet for debatten om fordeling av foreldrepermisjonen - både i hjemmet og med arbeidsgiver , sier Melby, som lanserer det hun selv karakteriserer som et radikalt grep : En todeling av dagens foreldrepermisjon.
AP160407 Med dette fjernes dagens rettslige hinder for at Den norske kirke også nasjonalt kan opptre som selvstendig arbeidsgiver og for øvrig være selvstendig overfor statsforvaltningen.
AP160407 i dag allerede Den norske kirke som sin arbeidsgiver .
AP160403 I dagens tjenestepensjon kan arbeidsgiver velge å la være å betale pensjon det første året noen er ansatt, om det er snakk om små deltidsstillinger eller arbeidstageren er under 20 år.
VG160331 Jeg ber alltid arbeidsgiver trekke mer.
VG160331 Jeg ber arbeidsgiver om å trekke mer penger og har aldri fått baksmell, sier Rasmussen. 19-åringen skal bruke pengene på å fortsette å bygge videre på bilen.
VG160331 - Jeg tror det skyldes at nordmenn har liten oversikt over økonomien og stor tillit til arbeidsgiver .
AP160326 Skiftende arbeidsgiver
AP160316 Og han kan ikke si med sikkerhet om han vil passe inn et sted, eller om hans kompetanse eller kunnskapsnivå er god nok for en arbeidsgiver i en intervjusituasjon. †" Det er det å få komme innenfor døren og bevise hva jeg kan som er terskelen for meg.
AP160316 Det å skulle selge seg inn til en arbeidsgiver , er ikke noe jeg er god på, sier han.
AP160316 Og han kan ikke si med sikkerhet om han vil passe inn et sted, eller om hans kompetanse eller kunnskapsnivå er god nok for en arbeidsgiver i en intervjusituasjon. †" Det er det å få komme innenfor døren og bevise hva jeg kan som er terskelen for meg.
AP160316 Det å skulle selge seg inn til en arbeidsgiver , er ikke noe jeg er god på, sier han.
AP160313 Hun frykter imidlertid at Regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven gjør det vanskeligere for mange og sikter da til endringer som gir arbeidsgiver mulighet til å pålegge arbeidstakerne lengre vakter, og mer søndagsarbeid.
AP160312 Ønske om større faglige utfordringer er hovedgrunnen til at man bytter arbeidsgiver .
AP160312 Som arbeidsgiver er man avhengig av å være omstillingsdyktig for å henge med.
AP160312 Ser de for seg å bli i én stilling hos én arbeidsgiver lenge, eller vil det være lurere å røre på seg ofte ? †" Jeg er nok mer av den « gamle skolen » som tenker at jeg kommer til å ønske å være lojal til én arbeidsgiver over en 6-8 årsperiode.
AP160312 Ser de for seg å bli i én stilling hos én arbeidsgiver lenge, eller vil det være lurere å røre på seg ofte ? †" Jeg er nok mer av den « gamle skolen » som tenker at jeg kommer til å ønske å være lojal til én arbeidsgiver over en 6-8 årsperiode.
AP160312 Innfrir man ikke som arbeidsgiver med spennende oppgaver, kan de raskt gå videre, sier Tronstad Moe.
AP160312 Hva tenker høyskolestudentene skal til for at de blir lengst mulig hos én arbeidsgiver ? †" Mer praksis under utdanning, slik at man blir kjent med bedrifter og vet hvordan det er å jobbe der.
AP160312 Da må arbeidsgiver sørge for at vi får muligheter til å utvikle oss, få ansvar og nye utfordringer, så vi ikke seiler akterut, og i stedet beveger oss videre.
AP160312 Ønske om større faglige utfordringer er hovedgrunnen til at man bytter arbeidsgiver .
AP160312 Som arbeidsgiver er man avhengig av å være omstillingsdyktig for å henge med.
AP160312 Ser de for seg å bli i én stilling hos én arbeidsgiver lenge, eller vil det være lurere å røre på seg ofte ? †" Jeg er nok mer av den « gamle skolen » som tenker at jeg kommer til å ønske å være lojal til én arbeidsgiver over en 6-8 årsperiode.
AP160312 Ser de for seg å bli i én stilling hos én arbeidsgiver lenge, eller vil det være lurere å røre på seg ofte ? †" Jeg er nok mer av den « gamle skolen » som tenker at jeg kommer til å ønske å være lojal til én arbeidsgiver over en 6-8 årsperiode.
AP160312 Innfrir man ikke som arbeidsgiver med spennende oppgaver, kan de raskt gå videre, sier Tronstad Moe.
AP160312 Hva tenker høyskolestudentene skal til for at de blir lengst mulig hos én arbeidsgiver ? †" Mer praksis under utdanning, slik at man blir kjent med bedrifter og vet hvordan det er å jobbe der.
AP160312 Da må arbeidsgiver sørge for at vi får muligheter til å utvikle oss, få ansvar og nye utfordringer, så vi ikke seiler akterut, og i stedet beveger oss videre.
AP160308 På UEFAs nettside forteller brasilianeren at han alltid vil ha sterke følelser for Chelsea, men at han er fast bestemt på å ta seg videre i mesterligaen på bekostning av sin tidligere arbeidsgiver .
NL160307 Kjære NRK, Altaposten og Finnmark Dagblad : Vi er mange ansatte ved Alta videregående skole som ikke har en konfliktsituasjon i forhold til vår arbeidsgiver .
NL160307 Det har selvfølgelig ikke gått oss hus forbi at vår arbeidsgiver er i en konfliktsituasjon med en av sine ansatte, og at det har ført til en arbeids-rettsak hvor det i dag ikke er noen rettskraftig dom enda.
AP160307 Eller for arbeidsgiver og økt bruttonasjonalinntekt, undrer hun.
AP160305 Fra mediene vet vi at to av bispedømmets egne medarbeidere allerede hadde anmeldt sin arbeidsgiver .
VG160304 BT trakk også 22 artikler signert Qureshi i desember, da hans daværende arbeidsgiver Ekstra Bladet ga ham sparken etter at dansk TV3 hadde avslørt at han hadde diktet opp kilder.
AP160301 - Noen har trolig sluttpakker eller annen form for godtgjørelse fra arbeidsgiver , sier Vågeng.
SA160224 Dette må arbeidsgiver selvfølgelig betale skatt av.
FV160224 Bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonus Arbeidsgiver betaler opp til 50.000 slik at far kan jobbe og mor kan være hjemme i ulønnet permisjon.
AP160224 Her betaler arbeidsgiver en fastsatt prosent av lønnen i pensjonspremie - med mye mindre risiko for overraskelser.
SA160223 Bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonus Arbeidsgiver betaler opp til 50.000 slik at far kan jobbe og mor kan være hjemme i ulønnet permisjon.i ¶
AP160223 Fellesforbundet og deres motpart Norsk Industri har utredet en ordning der hver ansatt har en personlig pensjonskonto som blir med fra arbeidsgiver til arbeidsgiver .
AP160223 Fellesforbundet og deres motpart Norsk Industri har utredet en ordning der hver ansatt har en personlig pensjonskonto som blir med fra arbeidsgiver til arbeidsgiver.
AP160223 Bedrifter betaler seg ut av pappapermen med bonus Arbeidsgiver betaler opp til 50.000 slik at far kan jobbe og mor kan være hjemme i ulønnet permisjon.
AP160219 Da hadde han vært 39 år i arbeidslivet, mer eller mindre for samme arbeidsgiver .
AP160211 Fungerer ikke etter målene.• Arbeidsgiver får medansvar for å finansiere lange sykefravær.• Mer praksis i fagutdanningen to første årene.• Vurdere å fjerne skatteklasse 2 og kontantstøtten for å motivere flere til å jobbe.
AP160210 Fungerer ikke etter målene.• Arbeidsgiver får medansvar for å finansiere lange sykefravær.• Mer praksis i fagutdanningen to første årene.• Vurdere å fjerne skatteklasse 2 og kontantstøtten for å motivere flere til å jobbe.
DA160209 Den gang forsøkte han å bedra sin tidligere arbeidsgiver og ble som en følge av dette oppsagt.
AP160209 Det ble også hevdet at hun forsøkte å skaffe seg en vinning på bekostning av arbeidsgiver og arbeidsgivers kunder.
AP160208 Departementet jobber fortsatt med detaljene og vet foreløpig ikke om det skal følge Oslos modell med språktest eller om arbeidsgiver skal få ansvaret.
AP160206 Uber, for eksempel, er ikke Uber-sjåførenes arbeidsgiver .
AP160204 Tross alt er det bare et mindretall av historiene som når ut i offentligheten, ettersom det raskt blir vanskeligere å finne seg ny jobb hvis man har varslet utad hos sin forrige arbeidsgiver .
AP160204 For det er angivelig ikke fleksibelt nok at vi har avtaler med arbeidsgiver om å kunne jobbe inntil 19 timer i strekk og 60 timer ukentlig, vi bør visst i tillegg ha normalarbeidstid til utover kvelden.
AP160204 Det sier mye om holdninger når noe av det første som ble forsøkt etter at retten til faste stillinger ble etablert var avtalemessige begrensninger for å blokkere ansatte fra å ytre seg kritisk mot arbeidsgiver i det offentlige rom.
AP160204 I 1998 klarte foreldrene å flykte tilbake til Norge, med hjelp av UNICEF som var morens arbeidsgiver .
SA160201 21-åringen hadde en kanonsesong for Rosenborg og imponerte blant annet i europaligaen mot sin nye arbeidsgiver .
AP160201 21-åringen hadde en kanonsesong for Rosenborg og imponerte blant annet i europaligaen mot sin nye arbeidsgiver .
AP160129 Etter flere år med rikspolitisk erfaring vil jeg bruke min kompetanse til å bistå næringsaktører med å nå gjennom med sine budskap, sier Hanssen i en melding fra hans nye arbeidsgiver .
AP160128 Sammen med Fellesforbundet har han utredet en ny form for pensjonssparing, som vil gi enkelte ansatte større mulighet til å spare selv, samt ta med seg pensjonen til ny arbeidsgiver .
AP160124 Pensjonsekspertene i aktuarselskapet Actecan har sett på hvordan det slår ut for både enkeltmennesker og bedrifter dersom arbeidsgiver velger å betale inn så lite som mulig.
AP160124 Mye tyder på at det særlig er i bransjer der lønn og pensjon allerede er lav, at arbeidsgiver sparer så mye som mulig på pensjonen.
AP160124 forskjellig grad, de trenger ikke å betale inn til pensjon for : ¶ •Ansatte under 20 år ¶ •Ansatte som jobber i bedriften mindre enn 12 måneder ¶ •Deltidsansatte med under 20 prosent stilling ¶ •Man kan la være å betale pensjon for en ganger grunnbeløpet, det vil si at arbeidsgiver lar være å betale for de første 90.000 kronene ¶
AP160124 I dag kan arbeidsgiver forandre pensjonsvilkår uten å forhandle med de ansatte.
DA160115 En potensiell arbeidsgiver vil også legge merke til en arbeidssøker som har brukt tiden godt.
DA160115 En potensiell arbeidsgiver vil også legge merke til en arbeidssøker som har brukt tiden godt.
AP160113 I Arbeidstilsynets rapport fra juni heter det nettopp at utilstrekkelig HMS-arbeid har skapt usikkerhet hos både arbeidstagere og arbeidsgiver, og at « denne uklarheten kan eksemplifiseres ved at både arbeidsgiver og arbeidstakere opplever grensegangen mellom " kirkelig sjelesorg " og " verdslig arbeidsgiver " som vanskelig og uklar. » - Roma har bedt om at en geistlig skal lede det p
AP160113 I Arbeidstilsynets rapport fra juni heter det nettopp at utilstrekkelig HMS-arbeid har skapt usikkerhet hos både arbeidstagere og arbeidsgiver, og at « denne uklarheten kan eksemplifiseres ved at både arbeidsgiver og arbeidstakere opplever grensegangen mellom " kirkelig sjelesorg " og " verdslig arbeidsgiver " som vanskelig og uklar. » - Roma har bedt om at en geistlig skal lede det p
AP160113 I Arbeidstilsynets rapport fra juni heter det nettopp at utilstrekkelig HMS-arbeid har skapt usikkerhet hos både arbeidstagere og arbeidsgiver , og at « denne uklarheten kan eksemplifiseres ved at både arbeidsgiver og arbeidstakere opplever grensegangen mellom " kirkelig sjelesorg " og " verdslig arbeidsgiver " som vanskelig og uklar. » - Roma har bedt om at en geistlig skal lede det
AP160109 Må klareres med arbeidsgiver
AP160109 Han sier det er en forutsetning at ansatte klarer dette med arbeidsgiver, og eventuelt legger ut for merkostnaden selv dersom endret reiseopplegg gjør at selve jobbdelen av reisen blir dyrere for arbeidsgiver .
AP160109 Han sier det er en forutsetning at ansatte klarer dette med arbeidsgiver , og eventuelt legger ut for merkostnaden selv dersom endret reiseopplegg gjør at selve jobbdelen av reisen blir dyrere for arbeidsgiver.
AP160109 - Men slik jeg kjenner betingelsene hos våre ulike kunder, vil ansatte kunne benytte seg av « bleasure»-ferieformen uten å bryte noen bestemmelser hos arbeidsgiver , sier Villadsen.
AP160106 Mer makt til arbeidsgiver ?
AP160106 De ansattes innflytelse begrenses, men arbeidsgiver kan ha egen interesse i å inngå en avtale med de ansatte.
AP160106 Arbeidsgiver skal kunne lage en turnus med ni timers hvile og opp til 10 timers arbeid i løpet av 24 timer.
AP160101 Kan du som er arbeidsgiver innkalle personer med utenlandsk navn til jobbintervju ?
AP160101 Her kan vi alle bidra », sa Solberg og pekte ut flere former for bidrag, som å melde seg som verge eller være fosterforeldre for et barn eller som arbeidsgiver innkalle personer med utenlandsk navn til jobbintervju.
AP160101> Her kan vi alle bidra », sa Solberg og pekte ut flere former for bidrag, som å melde seg som verge eller være fosterforeldre for et barn eller som arbeidsgiver innkalle personer med utenlandsk navn til jobbintervju.
AP160101> target="avis" href= Her kan vi alle bidra », sa Solberg og pekte ut flere former for bidrag, som å melde seg som verge eller være fosterforeldre for et barn eller som arbeidsgiver innkalle personer med utenlandsk navn til jobbintervju.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Her kan vi alle bidra », sa Solberg og pekte ut flere former for bidrag, som å melde seg som verge eller være fosterforeldre for et barn eller som arbeidsgiver innkalle personer med utenlandsk navn til jobbintervju.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Her kan vi alle bidra », sa Solberg og pekte ut flere former for bidrag, som å melde seg som verge eller være fosterforeldre for et barn eller som arbeidsgiver innkalle personer med utenlandsk navn til jobbintervju.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Her kan vi alle bidra », sa Solberg og pekte ut flere former for bidrag, som å melde seg som verge eller være fosterforeldre for et barn eller som arbeidsgiver innkalle personer med utenlandsk navn til jobbintervju.