DA171215 Hun gikk på arbeidsavklaringspenger i flere år før hun ble uføretrygdet.
DA171215 En enslig mor i slutten av 30-årene forteller at hun ikke så noen annen utvei etter at hun fikk avslag på en søknad om arbeidsavklaringspenger og kun lever på sosialstønad.
VG171202 Kvinnen har vært delvis sykmeldt siden 2015, men får ikke arbeidsavklaringspenger ( AAP ) ettersom hun ikke er i aktiv behandling.
VG171202 Hun forteller at SV vil be ministeren klargjøre om regelverket setter en stopper for at kvinner som trenger behandling for barnløshet kan få arbeidsavklaringspenger uten krav om sterilisering.
VG171202 Det er opprørende å se at en kvinne som ønsker barn, blir bedt om å sterilisere seg for å få innvilget arbeidsavklaringspenger , sier hun.
VG171202 - Jeg anser det ikke som hensiktsmessig at regelverket for arbeidsavklaringspenger skal detaljert angi hva slags medisinsk behandling som gir rett til arbeidsavklaringspenger .
VG171202 - Jeg anser det ikke som hensiktsmessig at regelverket for arbeidsavklaringspenger skal detaljert angi hva slags medisinsk behandling som gir rett til arbeidsavklaringspenger.
VG171202 oktober, ønsker Solfrid Lerbrekk ( SV ) i helse- og omsorgskomiteen svar på om ministeren er villig til å sikre unntak fra regelen om arbeidsavklaringspenger for tilfeller som den 34-årige kvinnen.
DA171131 Det kan være arbeidsavklaringspenger eller sosialstønad.
VG171130 Kvinnen ( 34 ) fortviler over at hun får nei til arbeidsavklaringspenger fordi hun ikke er i « aktiv behandling ».
VG171130 Hun sier at hun ikke klarer å jobbe mer enn 50 prosent, og siden hun ikke får arbeidsavklaringspenger er hun redd for at det blir for vanskelig økonomisk med en svangerskapspermisjon på halv inntekt, samt at det er en utfordring å betale egenandelen for IVF-forsøkene etter to år med redusert inntekt.
VG171130 Fjorårets tall : Aldri før har en lavere andel nordmenn vært NAV-avhengige ¶ ARBEIDSAVKLARINGSPENGER
VG171130 Da retten på sykepenger frafalt etter ett år, søkte 34-åringen om arbeidsavklaringspenger .
VG171130 ARBEIDSAVKLARINGSPENGER ¶ * Arbeidsavklaringspenger ( AAP ) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.
DB171121 Hvis mor er student, hjemmeværende, mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV eller er ufør, har ikke far rett på støtte.
NL171116 Tar vi med midlertidig uføretrygd, det som nå heter arbeidsavklaringspenger for ikke å såre nordlendinger, og tar man med sykefraværet, er en av fire til en hver tid borte fra arbeid i Nordland grunnet " sykdom ".
VG171115 - I motsetning til Arbeiderpartiet og Grande, som var imot aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere og går imot innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger , mener regjeringen det er riktig å stille krav.
DB171103 I statsbudsjettet foreslår vi også blant annet å utvide hjelpemiddelordningen og unnta fosterforeldre fra avkorting av arbeidsavklaringspenger og dagpenger.
SA171028 Snaut 150 000 nordmenn mottar arbeidsavklaringspenger .
SA171028 Sju av ti unge som mottar arbeidsavklaringspenger er diagnostisert med psykiske lidelser.
SA171028 Det vil med nesten matematisk sikkerhet presse flere over på arbeidsavklaringspenger .
SA171028 Den beste seismografen er Nav-statistikken over unge på arbeidsavklaringspenger .
VG171026 Tettere oppfølging, raskere avklaring og kortere stønadsløp er stikkordene for den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger , sier Hauglie.
VG171026 Med til forklaringen på at færre mottar NAV-ytelser over lengre tid, er også kortere periode med dagpenger fra 2003 og aktivitetsskrivet på sykepenger i 2004, samt innføringen av arbeidsavklaringspenger i 2010.
VG171026 Fra nyttår innfører vi også en mer arbeidsrettet ordning med arbeidsavklaringspenger .
SA171026 Samtidig har andelen mottakere av helserelaterte ytelser økt, hvor arbeidsavklaringspenger er den største ytelsen.
SA171026 Det har også innføringen av arbeidsavklaringspenger og aktivitetskravet på sykepenger.
DN171026 Samtidig har andelen mottagere av helserelaterte ytelser økt, hvor arbeidsavklaringspenger er den største ytelsen.
DN171026 Det har også innføringen av arbeidsavklaringspenger og aktivitetskravet på sykepenger.
DB171026 Samtidig har andelen mottakere av helserelaterte ytelser økt, hvor arbeidsavklaringspenger er den største ytelsen.
DB171026 Det har også innføringen av arbeidsavklaringspenger og aktivitetskravet på sykepenger.
DA171026 Samtidig har andelen mottakere av helserelaterte ytelser økt, hvor arbeidsavklaringspenger er den største ytelsen.
DA171026 Det har også innføringen av arbeidsavklaringspenger og aktivitetskravet på sykepenger.
DA171026 Samtidig har andelen mottakere av helserelaterte ytelser økt, hvor arbeidsavklaringspenger er den største ytelsen.
DA171026 Det har også innføringen av arbeidsavklaringspenger og aktivitetskravet på sykepenger.
AP171026 Samtidig har andelen mottakere av helserelaterte ytelser økt, hvor arbeidsavklaringspenger er den største ytelsen.
AP171026 Det har også innføringen av arbeidsavklaringspenger og aktivitetskravet på sykepenger.
AP171025 Sykepenger gis med 100 prosent i ett år, og arbeidsavklaringspenger med 66 prosent i inntil 4 år.
AP171025 I den nye ordningen med pleiepenger har vi valgt å legge oss på samme linje som med sykepenger og arbeidsavklaringspenger .
AP171025 I den nye ordningen med pleiepenger har vi valgt å legge oss på samme linje som med sykepenger og arbeidsavklaringspenger , svarer Kristian Tonning Riise ( H ).
AP171025 I den nye ordningen med pleiepenger har vi valgt å legge oss på samme linje som med sykepenger og arbeidsavklaringspenger , skriver Kristian Tonning Riise ( H ).
DN171023 Færre mottar arbeidsavklaringspenger
AP171023 Derfor er det blant annet vedtatt at pleiepengene skal utgjøre hundre prosent lønnskompensasjon i ett år, og deretter med 66 prosent i inntil fire år, slik det også er med sykepenger og arbeidsavklaringspenger .
DA171022 - Det er fare for at mange av disse i stedet vil søke annen type stønad, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger .
DA171022 - Det er fare for at mange av disse i stedet vil søke annen type stønad, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger .
DN171020 | Færre mottar arbeidsavklaringspenger
DN171020 Ved utgangen av september 2017 mottok 142.400 personer arbeidsavklaringspenger ( AAP ), noe som tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18 - 66 år, ifølge tall fra Nav.
DN171020 Samtidig var det 28.300 personer i alderen 18 - 29 år som hadde arbeidsavklaringspenger ved utgangen av september 2017.
DN171020 På ett år har antall personer som får arbeidsavklaringspenger , blitt redusert med 3.800.
DN171020 I løpet av det siste kvartalet startet 12.300 personer på arbeidsavklaringspenger . 56 prosent av disse hadde inntil da mottatt sykepenger.
DN171020 I Vestfold har det blitt 12 prosent færre mottakere av arbeidsavklaringspenger det siste året, mens Rogaland har sett en økning på 5 prosent. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DN171020 Det er 3800 færrre som mottar arbeidsavklaringspenger sammenlignet med situasjonen for ett år siden.
DN171020 - Blant dem som slutter å motta arbeidsavklaringspenger , går fire av ti personer til arbeid, fortsetter hun.
DN171020 - Antallet personer med arbeidsavklaringspenger har gått jevnt nedover de siste årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB171020 ¶ NEDGANG : På ett år har det blitt 3800 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger , opplyser NAV i en pressemelding.
DB171020 Ved utgangen av september 2017 mottok 142 400 personer arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
DB171020 Over 70 prosent av dem som mottar arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser, ifølge pressemeldinga fra NAV.
DB171020 Blant de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i 4. kvartal 2016 var 42 prosent i jobb og 35 prosent uføretrygdet seks måneder senere.
DB171020 Blant de som slutter å motta arbeidsavklaringspenger går fire av ti personer til arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB171020 Aust-Agder har flest mottakere av arbeidsavklaringspenger , ifølge NAV, totalt med 5,8 prosent.
DB171020 - Antallet personer med arbeidsavklaringspenger har gått jevnt nedover de siste årene.
DB171020 ( Dagbladet ) : På ett år har det blitt 3800 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger , opplyser NAV i en pressemelding.
DB171020 kvartal 2017 startet 12 300 personer på arbeidsavklaringspenger .
AP171020 | Færre mottar arbeidsavklaringspenger
AP171020 Ved utgangen av september 2017 mottok 142.400 personer arbeidsavklaringspenger ( AAP ), noe som tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18 - 66 år, ifølge tall fra Nav.
AP171020 Samtidig var det 28.300 personer i alderen 18 - 29 år som hadde arbeidsavklaringspenger ved utgangen av september 2017.
AP171020 På ett år har antall personer som får arbeidsavklaringspenger , blitt redusert med 3.800.
AP171020 Ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng går fire av ti personer som slutter å motta arbeidsavklaringspenger ut i jobb.
AP171020 I løpet av det siste kvartalet startet 12.300 personer på arbeidsavklaringspenger . 56 prosent av disse hadde inntil da mottatt sykepenger.
AP171020 I Vestfold har det blitt 12 prosent færre mottagere av arbeidsavklaringspenger det siste året, mens Rogaland har sett en økning på 5 prosent.
AP171020 - Blant dem som slutter å motta arbeidsavklaringspenger , går fire av ti personer til arbeid, fortsetter hun.
AP171020 - Antallet personer med arbeidsavklaringspenger har gått jevnt nedover de siste årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB171018 Vi risikerer at de går ut av arbeidslivet og inn i andre statistikker som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, mener YS-leder Berland.
DB171014 Ved å heve terskelen for å kunne motta dagpenger, vil de som ikke kommer seg inn i arbeid bli henvist til sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger - to ordninger som har en innlåsingseffekt på mottakerne.
DB170909 - Vi har arbeidsrettet NAV, blant annet gjennom aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere, lovfesting av oppfølging for personer på arbeidsavklaringspenger og en forsterket ungdomsinnsats.
AP170909 NHO-sjefen mener det er realistisk å få flere personer gjennom utdanning og færre på arbeidsavklaringspenger .
AP170909 Hun tror ikke det alltid er rett medisin å hjelpe dem ut i passivitet og mener ordningen med arbeidsavklaringspenger nærmest er et incentiv til å være syk.
AP170909 - Det kreves at du har minimum 50 prosent nedsatt arbeidsevne for å gå på arbeidsavklaringspenger .
AP170906 Politiet er av den oppfatning at de har arbeidet i denne perioden til tross for at de har mottatt syke- og arbeidsavklaringspenger , sier Christoffersen.
DB170905 Forskning på uføretrygd i Norge har avdekket at det er en betydelig restarbeidsevne blant dem som i dag går på ordninger som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger .
DB170905 Derfor bør man nå evaluere den nylige innstrammingen av ordningen med arbeidsavklaringspenger .
DB170905 Arbeidsavklaringspenger
DB170903 I tillegg gir det redusert uføretrygd, dagpenger og arbeidsavklaringspenger , fordi sluttvederlaget nå blir regnet som inntekt og skattlegges.
DA170902 På denne måten skal han ha fått utbetalt 112.905 kroner i rehabiliteringspenger og 243.028 kroner i arbeidsavklaringspenger i den aktuelle perioden.
VG170822 I dag mottar han arbeidsavklaringspenger fra NAV, og bruker hverdagene på å pusse opp huset.
DA170821 Det har vært noe flikking på det med arbeidsavklaringspenger , men man har ikke tatt tak i de viktige tingene.
DA170821 - I tillegg går fem prosent på arbeidsavklaringspenger .
VG170820 - Jobbgaranti for unge født etter 1990, med restarbeidsevne etter arbeidsavklaringspenger .
VG170819 Vi ønsker å se på om det er riktig at man skal få 100 prosent sykelønn, når uføre og folk på arbeidsavklaringspenger har atskillig lavere ytelser.
AP170819 En oversikt over antall stønadsmottakere ( 2016 ) på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger ( AAP ), sykepenger og dagpenger viser en økning på ca 24.000 fra 2013.
AP170819 Det er en økt andel på dagpenger, sosialhjelp, sykepenger og uføretrygd, men andelen på arbeidsavklaringspenger har gått ned.
AP170819 - Vi har klart faktisk å stoppe noe av rekrutteringen, sier hun om det såkalte utenforskapet og sikter til at færre på arbeidsavklaringspenger .
AP170819 - Nei, sier statsminister Erna Solberg, som påpeker at antall på arbeidsavklaringspenger går ned.
AP170819 - Ja, men når det er flere på arbeidsavklaringspenger , medfører det færre som står foran en uføretrygding i årene fremover enn det gjorde da vi overtok, sier hun.
DA170815 Av disse, er det kun antall mottakere av arbeidsavklaringspenger ( AAP ) som har hatt en nedgang siden 2013.
AA170814 | Mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få jobbe for frivillige organisasjoner ¶
AA170814 Nå skal mottakere av arbeidsavklaringspenger få mulighet til å jobbe i en frivillig organisasjon, sier Hauglie.
AA170814 Mottakere av arbeidsavklaringspenger skal framover kunne jobbe i frivillige organisasjoner.
AA170814 Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) sier til Vårt Land at den nye forskriftsendringen blir gjort for å få ned tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger .
AA170814 145.000 mottar i dag arbeidsavklaringspenger .
AP170803 Hvis de ikke har det, kan de heller ikke vente å få ytelser fra NAV, som kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.
DN170731 I mai 2015 fant Nav ut at mannen hadde oppholdt seg i utlandet store deler av tiden han hadde mottatt arbeidsavklaringspenger .
DN170731 Etter sykemelding og rehabilitering gikk mannen over på arbeidsavklaringspenger i mars 2010.
AA170731 I mai 2015 fant Nav ut at mannen hadde oppholdt seg i utlandet store deler av tiden han hadde mottatt arbeidsavklaringspenger .
AA170731 Etter sykemelding og rehabilitering gikk mannen over på arbeidsavklaringspenger i mars 2010.
VG170727 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) strammer inn kraftig for alle som mottar arbeidsavklaringspenger Foto : Annemor Larsen VG Foto : Annemor Larsen, VG ¶
AA170727 Reformen innebærer at ordningen for arbeidsavklaringspenger legges om, slik at unge som kommer inn i ordningen får en jobbgaranti.
AA170725 Selv om det er Nav som forvalter ordningene med sykepenger og arbeidsavklaringspenger , så er regelverket rundt disse ordningene et politisk tema.
AA170725 Er helsesituasjonen slik at du ved sluttidspunktet for sykepenger ikke er klar for jobb, skal arbeidsavklaringspenger innvilges uten unødvendig stans i utbetalinger fra Nav.
AA170725 En av utfordringene som Nina tar opp er at retten til sykepenger faller bort etter et år, og at dersom man fortsatt av helsemessige årsaker ikke kan jobbe må søke Nav om arbeidsavklaringspenger .
AA170725 En NAV-ansatt kan ikke gjøre noe verken med sykepenge-periodens lengde eller nivået på arbeidsavklaringspenger .
AA170721 Jeg må søke arbeidsavklaringspenger som utgjør 62 prosent av min inntekt.
VG170719 Flere under 30 mottar arbeidsavklaringspenger
VG170719 Edvardsen forteller det har vært vanskelig å finne bolig fordi de går på arbeidsavklaringspenger .
VG170719 - Vi tjener over en minstegrense med arbeidsavklaringspenger og derfor må vi betale selv.
AA170712 Langtidssykemeldte og arbeidsledige som går på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) må være hjemme.
DB170701 Blant kravene i tiltakspakken fra LO og NHO var en kraftig økning i finansieringen av læreplasser, en utvidelse av ordningen med lønnstilskudd til bedrifter som ansetter unge med hull i CV-en, og tettere oppfølging av ungdom som mottar arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
DN170620 Arbeidsministeren er mest bekymret for at stadig flere unge blir uføre og havner på arbeidsavklaringspenger .
AA170620 Arbeidsministeren er mest bekymret for at stadig flere unge blir uføre og havner på arbeidsavklaringspenger . ( ©NTB ) ¶
AP170619 Alle de tre er uten fast jobb, og er enten arbeidssøkende eller går på arbeidsavklaringspenger .
VG170613 I løpet av seks måneder med arbeidsavklaringspenger , har han kun hatt ett møte med NAV.
VG170613 I NAV-rapporten « Aktiv eller passiv med arbeidsavklaringspenger ? » fra januar i år fremkommer det at én av syv mottakere av arbeidsavklaringspenger er uten pågående utredning, behandling eller arbeidsrettede aktiviteter.
VG170613 I NAV-rapporten « Aktiv eller passiv med arbeidsavklaringspenger ? » fra januar i år fremkommer det at én av syv mottakere av arbeidsavklaringspenger er uten pågående utredning, behandling eller arbeidsrettede aktiviteter.
VG170613 Han sliter med angst og depresjoner, og har i seks måneder fått arbeidsavklaringspenger ( AAP ), en ordning som stiller visse krav til aktivitet eller behandling.
VG170613 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
VG170613 - Man kan ikke ta seg utdannelse samtidig som man mottar arbeidsavklaringspenger .
VG170612 Regjeringen har lagt frem forslag om å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger , slik at de unge skal få tettere oppfølging.
VG170612 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
VG170612 - Mange på 19 - 20 år som mottar arbeidsavklaringspenger ( AAP ), ønsker å utdanne seg før de kommer i jobb, men de mister AAP hvis de vil forsøke å ferdiggjøre videregående eller utdanne ?
VG170611 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
VG170611 * Da tidsbegrenset uførestønad ble erstattet med arbeidsavklaringspenger i 2010, ble mange overført til denne nye ytelsen, og gradvis fikk de uføretrygd i årene etter.
VG170611 Jeg har gått på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) i fem år og frykter veldig konsekvensene av regjeringens omlegging, som reduserer AAP-tiden til tre år for nye mottakere.
VG170611 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
SA170611 Kreftene bør i stedet brukes på flere lærere, bedre arbeidsmarkedstiltak, bedre tilbud til unge arbeidsledige ( 10 prosent av de unge arbeidssøkende går ledige i Norge ), arbeidsavklaringspenger for ungdom og nye løsninger som gjør Nav bedre og mer treffsikkert ( Nav Ung, foreksempel ), praksisplasser til unge og lønnstilskudd til bedriftene.
DB170604 Mulig er det søkt å lage en link mellom rapperen Ezzari og livsoppholdsytelsen Arbeidsavklaringspenger ?
DB170604 I den politiske diskusjonen om Arbeidsavklaringspenger sitter likevel den politiske floskelen « å stille krav er å bry seg » løst.
DB170604 Ezarris tekst er kanskje det viktigste innspillet når ordningen med Arbeidsavklaringspenger nå skal endres, spesielt når den samme generasjonen er overrepresentert i nettopp den statistikken ? Arbeidsavklaringspenger ( AAP ) handler om press, selv om politikere kanskje sier det ikke er noe press, og foretrekker heller det mer korrekte incentiv.
DB170604 Ezarris tekst er kanskje det viktigste innspillet når ordningen med Arbeidsavklaringspenger nå skal endres, spesielt når den samme generasjonen er overrepresentert i nettopp den statistikken ?
DA170601 Regjeringen ønsket blant annet at innvandrere må ha bodd i Norge i fem år for å ha rett på arbeidsavklaringspenger , uføretrygd og alderspensjon.
DB170531 Navs statistikk innebærer både dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger , uføretrygd eller stønad til enslige foreldre.
VG170530 Hver hver eneste måned i fjor, var det i gjennomsnitt 712.000 innbyggere som mottok enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger , uføretrygd eller stønad til enslige foreldre, viser sammenstillingen fra NAV.
DB170530 Brutt ned på måned fikk 712 000 innbyggere enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger , uføretrygd eller stønad til enslige foreldre.
AA170530 Personen skal både ha jobbet svart og urettmessig mottatt arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
AA170530 De fleste sakene gjelder svindel av arbeidsavklaringspenger ( AAP ) eller dagpenger.
AA170530 Brutt ned på måned fikk 712.000 innbyggere enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger , uføretrygd eller stønad til enslige foreldre.
DB170510 Mottar du arbeidsavklaringspenger ( AAP ) må du som hovedregel oppholde deg i Norge for å få arbeidsavklaringspenger .
DB170510 Mottar du arbeidsavklaringspenger ( AAP ) må du som hovedregel oppholde deg i Norge for å få arbeidsavklaringspenger.
DB170510 Hvis du vil reise til utlandet, må du sende en skriftlig søknad om å beholde arbeidsavklaringspenger under opphold i utlandet.
AA170507 Partiledelsen ønsket å redusere perioden med arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men det ble det ikke snakk om.
SA170428 48.000 er på arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
VG170426 - Jeg har også fått avslag på lån i vanlig bank og i husbanken fordi jeg går på arbeidsavklaringspenger .
VG170426 - Det er nettopp derfor hun har arbeidsavklaringspenger , i påvente av at situasjonen blir avklart.
VG170424 - Det eneste nye ; forslaget om å kutte fra fire til to år for unge som mottar arbeidsavklaringspenger , ble nedstemt.
DN170423 K-en forsvant ut av KRLE-faget i skolen, og forslaget om å kutte perioden med arbeidsavklaringspenger fra fire til to år ble skrotet.
DA170423 Forslaget om å kutte perioden for arbeidsavklaringspenger til to år, ble avvist.
FV170422 Vest-Agder benken med Odd Omland og Jan Erik Tønnesland nærmest stemte for fortsatt fire år som grense for arbeidsavklaringspenger .
FV170422 De fleste på Arbeiderpartiets agderbenk stemte nei for å endre reglene om arbeidsavklaringspenger .
FV170422 Partiledelsen hadde enstemmig gått inn for å kutte antall år unge kan motta arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men under landsmøtet ble det tatt ut dissens.
FV170422 Kutter ikke i arbeidsavklaringspenger for unge ¶
FV170422 Ap-ledelsen ble nedstemt når det gjelder KRLE-faget, arbeidsavklaringspenger for unge og tvang ved kommunesammenslåinger.
DN170422 | Ingen Ap-kompromiss om arbeidsavklaringspenger
DN170422 Forslaget om å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger skaper hodebry på Arbeiderpartiets landsmøte.
DN170422 Forslaget innebærer å redusere perioden for arbeidsavklaringspenger ( AAP ) fra maksimalt fire til to år for personer født etter 1990.
DN170422 - Vi korter ned på antall år unge kan gå på arbeidsavklaringspenger , fordi vi har ingen tid å miste, sa hun i sin tale til landsmøte fredag.
DB170422 Nei til kutt i arbeidsavklaringspenger
DB170422 I saken om arbeidsavklaringspenger gikk et overveldende flertall mot partiledelsen.
DB170422 Han mente mange i landsmøtesalen ikke er klar over hva arbeidsavklaringspenger AAP er : ¶
DB170422 Reddet retten til arbeidsavklaringspenger
DB170422 Landsmøtet sa med klart flertall nei til sentralstyrets forslag om å « redusere AAP ( arbeidsavklaringspenger , red.anm ) til to år for personer født etter 1990.
DB170422 ¶ TAPTE KUTT : Jonas Gahr Støre og partiledelsen ville kutte i bruk av Arbeidsavklaringspenger for unge født etter 1990 for å få de ut i arbeid og aktivitet.
DB170422 Han mente mange i landsmøtesalen ikke er klar over hva arbeidsavklaringspenger AAP er : ¶
DB170422 Men i debatten om K-en i KRLE-faget og om arbeidsavklaringspenger er resultatet fortsatt åpent.
DB170422 En annen sak der redaksjonskomiteen ikke har klart å bli enige, er striden om arbeidsavklaringspenger for ungdom født etter 1990.
DA170422 Fem i redaksjonskomiteen ville stryke forslaget om å halvere antallet år de født etter 1990 kan motta arbeidsavklaringspenger , og denne dissensen vant frem.
DA170422 I dag er makstid for Arbeidsavklaringspenger 4 år.
DA170422 I Arbeiderpartiets forslag til partiprogram heter det at arbeidsavklaringspenger ( AAP ) skal reduseres til to år for de som er født etter 1990.
DA170422 Det er i dag nærmere 150.000 i arbeidsfør alder som mottar arbeidsavklaringspenger , ifølge NRK.
DA170422 At unge mennesker skal gå på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) i fire år er det ingen grunn til.
BT170422 Stikkordene er kristendom, oljeaktivitet i Lofoten og redusert periode for arbeidsavklaringspenger : ¶
BT170422 Skal perioden med arbeidsavklaringspenger reduseres fra fire til to år ?
BT170422 Flertallet i programkomiteen mente at ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ) ikke fungerer godt nok.
BT170422 Arbeidsavklaringspenger
AP170422 Partiledelsen hadde enstemmig gått inn for å kutte antall år unge kan motta arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men under landsmøtet ble det tatt ut dissens.
AP170422 Kutter ikke i arbeidsavklaringspenger for unge ¶
AP170422 Ap-ledelsen ble nedstemt når det gjelder KRLE-faget, arbeidsavklaringspenger for unge og tvang ved kommunesammenslåinger.
AP170422 Partiledelsen hadde enstemmig gått inn for å kutte antall år unge kan motta arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men under landsmøtet ble det tatt ut dissens.
AP170422 Kutter ikke i arbeidsavklaringspenger for unge ¶
AP170422 Ap-ledelsen ble nedstemt når det gjelder KRLE-faget, arbeidsavklaringspenger for unge og tvang ved kommunesammenslåinger.
AP170422 Partiledelsen hadde enstemmig gått inn for å kutte antall år unge kan motta arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men under landsmøtet ble det tatt ut dissens.
AP170422 Kutter ikke i arbeidsavklaringspenger for unge ¶
AP170422 Ap-ledelsen ble nedstemt når det gjelder KRLE-faget, arbeidsavklaringspenger for unge og tvang ved kommunesammenslåinger.
AA170422 | Ap-forslag om kutt i perioden for arbeidsavklaringspenger falt ¶
AA170422 Forslaget gikk ut på å redusere perioden for arbeidsavklaringspenger ( AAP ) fra maksimalt fire til to år for personer født etter 1990.
AA170422 Arbeiderpartiets landsmøte stryker forslaget om å kutte perioden med arbeidsavklaringspenger fra fire til to år.
DN170421 Også 188.000 andre ønsker arbeid, men er i dag hjemmeværende, på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) eller av andre grunner utenfor arbeidslivet.
DA170421 Også 188.000 andre ønsker arbeid, men er i dag hjemmeværende, på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) eller av andre grunner utenfor arbeidslivet.
DA170421 Også 188.000 andre ønsker arbeid, men er i dag hjemmeværende, på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) eller av andre grunner utenfor arbeidslivet.
AP170421 | Aftenposten mener : Ordningen med arbeidsavklaringspenger må strammes inn ¶
AP170421 I utkastet til partiprogram foreslår Arbeiderpartiet at ordningen med arbeidsavklaringspenger strammes inn.
AP170421 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik får forhåpentligvis med seg partiet på forslaget om innstramninger i ordningen med arbeidsavklaringspenger .
AP170420 Oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen ¶ Arbeidsavklaringspenger for unge ledige ¶
AP170420 Oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen ¶ Arbeidsavklaringspenger for unge ledige ¶
VG170419 Stridens kjerne er dette forslaget fra programkomiteen, som Tajik har ledet, om å kutte i retten til Arbeidsavklaringspenger ( AAP ) : ¶
VG170419 Men de som går på arbeidsavklaringspenger er atskillig flere : Den ytelsen er det 143 000 nordmenn som får.
SA170418 Et ledd i denne er at ordningen med arbeidsavklaringspenger kuttes til to år for personer født etter 1990.
SA170418 Aktivitetsreform og arbeidsavklaringspenger
AP170418 Et ledd i denne er at ordningen med arbeidsavklaringspenger kuttes til to år for personer født etter 1990.
AP170418 Aktivitetsreform og arbeidsavklaringspenger
AP170418 Et ledd i denne er at ordningen med arbeidsavklaringspenger kuttes til to år for personer født etter 1990.
AP170418 Aktivitetsreform og arbeidsavklaringspenger
BT170417 VIL ENDRE LOVEN : Ordningen med arbeidsavklaringspenger har ikke fungert godt nok, mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
BT170417 Av disse mottar rundt 29.000 såkalte arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
DN170413 Mannen fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger i 2011 og 2012, til tross for at han jobbet nesten full tid.
SA170406 For mange har fått arbeidsavklaringspenger , og for mange har gått på ordningen for lenge.
SA170406 april med feilaktige påstander om regjeringens motiv for å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
AP170406 Hallvard-medalje, arbeidsavklaringspenger , Gardermoen, EU og straffenivåer.
DB170405 ¶ KRITISK : Stefan Heggelund ( H ) krever svar fra Arbeiderpartiet om ordningen med arbeidsavklaringspenger .
DB170405 ( Dagbladet ) : Stefan Heggelund, Høyres arbeidspolitiske talsperson og medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomite, anklager Arbeiderpartiet for ikke å holde stø kurs i spørsmålet om arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
SA170403 » Slik kan det tenkes at noen sier til sine kollegaer etter en tids sykemelding og en periode på arbeidsavklaringspenger .
SA170403 Utgangspunktet var at de ble syke og har mottatt sykepenger i ett år før de gikk over på arbeidsavklaringspenger .
SA170403 Og nå sier de og at om du er du syk og mottar arbeidsavklaringspenger så skal du fortsette å søke jobb, ikke bare ved hjemstedet, men andre steder i landet.
SA170403 De vil gjøre det vanskeligere å få arbeidsavklaringspenger , og lettere og å hive folk ut av ordninger sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) i VG.
SA170403 De kutter ned på perioden man kan motta arbeidsavklaringspenger ( AAP ) fra fire til tre år.
SA170403 Dagsavisen skriver at misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest.
DN170403 Dagsavisen skriver at misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest.
DB170403 Dagsavisen skriver at misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest.
DA170403 Misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest.
BT170403 Dagsavisen skriver at misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest.
AP170403 Dagsavisen skriver at misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest.
AA170403 Dagsavisen skriver at misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest.
DB170402 På denne måten fikk hun utbetalt for mye i arbeidsavklaringspenger .
AP170402 På denne måten fikk hun utbetalt for mye i arbeidsavklaringspenger .
AA170402 På denne måten fikk hun utbetalt for mye i arbeidsavklaringspenger .
DB170331 Men Nav har nok neppe tenkt seg godt om når de sender personer på arbeidsavklaringspenger på kurs for å bli healere.
DN170330 Ifølge VG går 144.000 nordmenn på arbeidsavklaringspenger ( AAP ). 20 prosent av disse kommer seg tilbake i jobb uten noen form for stønad. 33 prosent ender opp med uføretrygd.
DN170330 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie gjør endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
DN170330 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) strammer inn ordningen med arbeidsavklaringspenger og stiller strengere krav.
DB170330 ¶ AAP : Regjeringen vil stramme inn ordningen med arbeidsavklaringspenger .
DB170330 Ifølge VG går 144.000 nordmenn på arbeidsavklaringspenger ( AAP ). 20 prosent av disse kommer seg tilbake i jobb uten noen form for stønad. 33 prosent ender opp med uføretrygd.
BT170330 Ifølge VG går 144.000 nordmenn på arbeidsavklaringspenger ( AAP ). 20 prosent av disse kommer seg tilbake i jobb uten noen form for stønad. 33 prosent ender opp med uføretrygd.
BT170330 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) strammer inn ordningen med arbeidsavklaringspenger og stiller strengere krav.
AA170330 Ifølge VG går 144 000 nordmenn på arbeidsavklaringspenger ( AAP ). 20 prosent av disse kommer seg tilbake i jobb uten noen form for stønad. 33 prosent ender opp med uføretrygd.
AA170330 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) strammer inn ordningen med arbeidsavklaringspenger og stiller strengere krav.
VG170329 UNGT PROBLEM : Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ), sier det er bekymringsfullt at veksten er størst blant de unge, når det gjelder alle de som nå er syke og mottar arbeidsavklaringspenger .
VG170329 Tall er per desember 2016 for dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
VG170329 Regjeringen strammer fredag inn ordningen med arbeidsavklaringspenger , som 143 000 nordmenn går på.
VG170329 OVER 140.000 RAMMES : Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) strammer inn kraftig for alle som mottar arbeidsavklaringspenger .
VG170329 Men de som går på arbeidsavklaringspenger er atskillig flere : Den ytelsen er det 143 000 nordmenn som får.
VG170329 Innstrammingene kommer blant annet fordi så få som går på arbeidsavklaringspenger , faktisk kommer seg tilbake i jobb : ¶
VG170329 AAP-ordningen ¶ Arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse, som kan søkes av personer som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen redusert med minst 50 prosent.
VG170329 - Vi gjør det klarere enn før at arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse.
VG170329 - Det er for mange som går for lenge på arbeidsavklaringspenger .
DN170329 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) ventes i statsråd fredag å foreslå endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger .
DB170327 Wallmark understreker at kvinnen har rett til å vite hva Din utvikling har sagt til Nav om hennes innsats i jobbsøkerprosessen, hvis disse opplysningene skal brukes som begrunnelse for at hun har mistet retten til arbeidsavklaringspenger .
DB170327 Under hele perioden med veiledning følte kvinnen seg motarbeidet av Nav, og da hun meldte i fra om dette, ble hun til slutt fratatt retten til arbeidsavklaringspenger .
DB170327 Nav skriver at de ikke kan gå inn i dialog mellom klager og Din utvikling, men bruker samtidig denne dialogen som begrunnelse for stanset utbetaling av arbeidsavklaringspenger .
DB170327 Kvinnen mottok arbeidsavklaringspenger mellom 2015 og 2016 grunnet utmattelse, og fikk beskjed om at hun ville miste retten til økonomisk støtte fra Nav dersom hun ikke deltok på veiledning.
AP170325 En rapport fra Riksrevisjonen i 2014 viste at 10,6 prosent av Afghanistan-veteranene mottok arbeidsavklaringspenger , sykepenger eller dagpenger. 15 prosent av veteranene fra Kosovo og Irak mottok de samme ytelsene.
AP170325 Andre forslag er oppfølgingsbrev til alle veteraner to år etter endt tjeneste, krigsskadetillegg til ordningen med arbeidsavklaringspenger , egne kurs for alle som slutter, og oppsøkende hjelpe- og støttetilbud i helsetjenesten er andre tiltak.
AP170325 En rapport fra Riksrevisjonen i 2014 viste at 10,6 prosent av Afghanistan-veteranene mottok arbeidsavklaringspenger , sykepenger eller dagpenger. 15 prosent av veteranene fra Kosovo og Irak mottok de samme ytelsene.
AP170325 Andre forslag er oppfølgingsbrev til alle veteraner to år etter endt tjeneste, krigsskadetillegg til ordningen med arbeidsavklaringspenger , egne kurs for alle som slutter, og oppsøkende hjelpe- og støttetilbud i helsetjenesten er andre tiltak.
AA170324 Oppfølgingsbrev til alle veteraner to år etter endt tjeneste, krigsskadetillegg til ordningen med arbeidsavklaringspenger , egne kurs for alle som slutter, og oppsøkende hjelpe- og støttetilbud i helsetjenesten er andre tiltak.
AA170324 En rapport fra Riksrevisjonen i 2014 viser at 10,6 prosent av Afghanistan-veteranene mottok arbeidsavklaringspenger , sykepenger eller dagpenger. 15 prosent av veteranene fra Kosovo og Irak mottok de samme ytelsene.
AA170323 Det er viktig at vi ikke bare har fokus på sosialhjelpsmottakerne, men også jobber tett med ungdommer som mottar arbeidsavklaringspenger , og sørger for at de får god oppfølging og relevant bistand som sikrer dem både en forbedret helsesituasjon og en tilknytning til arbeidslivet.
AA170323 De fleste av disse vil da gå over på arbeidsavklaringspenger som inntektskilde.
DB170312 Mottar du eksempelvis arbeidsavklaringspenger og vil reise til utlandet, må du sende en skriftlig søknad om å beholde stønaden under oppholdet.
DA170307 De to statlige ordningene statlig bostøtte og arbeidsavklaringspenger er dårlig samkjørt, noe som velter kostnader over på kommunene.
VG170306 Utvidede rettigheter når det gjelder arbeidsavklaringspenger .
VG170306 Mange har ikke råd til å gå på arbeidsavklaringspenger , og har dermed ikke noe valg.
DA170302 I dag er man sikret 100 prosent refusjon det første året ; noe som ikke er tilfellet for andre trygdeordninger som arbeidsavklaringspenger og ledighetstrygd.
DN170301 Støre peker på at andelen unge under 30 på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) har økt betydelig.
AA170301 De som får arbeidsavklaringspenger klager mest, fulgt av mottakere av dagpenger og sykepenger.
DB170227 Solvang har til nå hatt 11 000 kroner i måneden i arbeidsavklaringspenger som skal dekke alt fra husleie, til strøm, medisiner, klær, mat, lån og transport.
DB170226 Solvang har til nå hatt 11.000 kroner i måneden i arbeidsavklaringspenger som skal dekke alt fra husleie, til strøm, medisiner, klær, mat, lån og transport.
AP170224 Fått avslag på arbeidsavklaringspenger .
AP170224 Alternativet er arbeidsavklaringspenger ( AAP ) dersom det kan dokumenteres medisinsk årsak til at klienten ikke kommer seg ut i jobb, eller sosialstønad.
AP170224 Fått avslag på arbeidsavklaringspenger .
AP170224 Alternativet er arbeidsavklaringspenger ( AAP ) dersom det kan dokumenteres medisinsk årsak til at klienten ikke kommer seg ut i jobb, eller sosialstønad.
DB170215 Dreier mottar arbeidsavklaringspenger , men som hovedforsørger for sine to barn er han avhengig av overgangsstønad.
DB170215 - Aktivitetsplanen er utarbeidet i forbindelse med at han mottar arbeidsavklaringspenger .
DB170214 Folk som mottar Arbeidsavklaringspenger ( AAP ) gjør det fordi de har redusert arbeidsevne.
DB170210 « At unge mennesker skal gå på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) i fire år er det ingen grunn til.
DB170210 « Alle født i 1990 eller seinere vil få redusert arbeidsavklaringspenger fra 4 til 2 år.
DB170210 NRKs reportasje om forslaget understreker at « det er bare 1.000 på arbeidsavklaringspenger i gruppen med unge som først skal få halvert tiden de kan få støtte », og i faktaboksen i nettsaken står det tilsvarende at « Forslaget vil omfatte omtrent 1000 personer ».
DB170210 Dersom NRK fortsatt har ambisjoner om å « belyse den viktige politiske debatten om arbeidsavklaringspenger », burde det være et åpenbart første trinn å presentere fakta korrekt og presist slik at leserne faktisk vet hva de debatterer.
DB170208 Han vil erstatte uføretrygd, sosialstønad, arbeidsavklaringspenger med én ordning som krever arbeidsdeltakelse og gir krav på 2/3 av tidligere inntekt.
DB170208 De foreslår derfor « økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene, styrket AAP [ Arbeidsavklaringspenger ] og en reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd.
AA170208 Den samme tankegangen ligger til grunn for at regjeringen i fjor sendte på høring en rekke forslag om å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
DB170207 I Arbeiderpartiets forslag til partiprogram foreslår de en ny innretning på den mye omdiskuterte trygdeordningen Arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
AA170207 Hun opplyser at hun får like mye penger utbetalt uansett om hun jobber eller ikke mens hun går på arbeidsavklaringspenger .
AA170207 Hun får nå arbeidsavklaringspenger fra Nav.
DB170206 Ap vil i samarbeid med partene i arbeidslivet bygge opp en kompetansereform, og foreslår en aktivitetsreform for unge som blant annet innebærer gradert uføretrygd, reduksjon av perioden for arbeidsavklaringspenger til to år for personer født etter 1990 og større ansvar for kommunene til å skaffe unge jobb.
DB170206 Ved å legge til statistikken over dem som er syke og som for eksempel går på arbeidsavklaringspenger ( AAP ), mener TV 2 at det faktiske ledighetstallet er langt høyere enn den registrerte ledigheten hos Nav.
AA170206 Mandag ble det debatt om endringene partiet ønsker i ordningen med arbeidsavklaringspenger .
AA170206 Denne uka tok Aps nestleder Hadia Tajik til orde for å redusere perioden med arbeidsavklaringspenger for unge fra fire til to år.
AP170201 Frischsenteret har analysert andelen av flyktningbefolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd gjennom en 20-årsperiode.
AP170201 Frischsenteret har analysert andelen av flyktningbefolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd gjennom en 20-årsperiode.
AP170201 Frischsenteret har analysert andelen av flyktningbefolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd gjennom en 20-årsperiode.
AP170201 Frischsenteret har analysert andelen av flyktningbefolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd gjennom en 20-årsperiode.
BT170131 Etaten skriver at svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger ( AAP ) topper statistikken.
DB170128 Trygdetallene inkluderer personer som er arbeidsledige, går på arbeidsavklaringspenger , er sykemeldte eller uføretrygdede.
DB170126 TV2 blander dette sammen med den konjunkturuavhengige arbeidsledigheten som omfatter personer på arbeidsavklaringspenger og som har behov for tettere arbeidsrettet eller medisinsk oppfølging for å komme i jobb.
DB170126 Skal vi opprettholde dagens velferd i framtida er vi avhengige av å få flere av de på arbeidsavklaringspenger i jobb.
SA170119 Derfor har vi opp til et bestemt inntektsnivå full lønn under sykdom, vi har dagpenger ved arbeidsledighet, og vi har arbeidsavklaringspenger ved bistand for å komme i arbeid.
DB170112 Jeg er mottaker av arbeidsavklaringspenger hos NAV.
DN170110 I januar i fjor skrev Nettavisen om en pokerspiller som ble dømt for å ha svindlet Nav for 311.800 kroner i arbeidsavklaringspenger .
AP161208 Det er mange av oss funksjonshemmede som enten er trygdet, går på arbeidsavklaringspenger eller annen type stønader.
AP161120 I tillegg prioriterte vi i 2015 kontroll av dagpenger og arbeidsavklaringspenger .
AP161120 En 50 år gammel norsk kvinne hadde seks kortere og lengre opphold i Tyrkia i 2012 og 2013 mens hun mottok sykepenger og arbeidsavklaringspenger .
AP161031 Hun har en ordning der hun går på skole og får arbeidsavklaringspenger mens hun er i LAR.
AP160626 Nær 70 prosent av dem som mottar arbeidsavklaringspenger og som er under 30 år, har en psykisk lidelse.
DA160617 Stønaden skattlegges som arbeidsinntekt, og reduseres mot annen inntekt, også dagpenger, sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom, arbeidsavklaringspenger , svangerskapspenger og foreldrepenger.
SA160601 Noen ytelser fra NAV gir rett til feriepenger, mens arbeidsavklaringspenger gjør ikke det.
AP160301 Nav finner også at en liten andel fra bedriftene som varsler, er på arbeidsavklaringspenger .
AP160227 Han sier at disse sakene gjelder både sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.
AP160211 Arbeidsmarkedet• ; Flere må inn og færre må stå utenfor arbeidsmarkedet.• Vurdere ordningene for sykepenger og arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
AP160210 Arbeidsmarkedet• ; Flere må inn og færre må stå utenfor arbeidsmarkedet.• Vurdere ordningene for sykepenger og arbeidsavklaringspenger ( AAP ).