VG171020 Vi skal hedre deres minne ved å arbeide videre for verdier som var viktige for dem.
SA171020 Sentralt i utestengelsene av Blatter og Platini er en irregulær utbetaling på 17 millioner kroner fra sveitseren til franskmannen i 2011, angivelig for arbeide utført mange år tidligere.
DN171020 Konkret vil Raja vite om ministeren - etter alt å dømme Ine Eriksen Søreide - mener regjeringens beslutning om ikke å slutte opp om FN-traktaten mot atomvåpen, er forenlig med et anmodningsvedtak i Stortinget som sier at regjeringen skal " arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen ".
DB171020 Liberalismens svar er at individet må arbeide med seg selv.
DB171020 ) Det er fremdeles mye vi ikke vet om bakgrunnen for gårsdagens grufulle hendelser, og det er viktig at vi lar de ansvarlige arbeide med å få klarhet i dette.
DA171020 - Jeg er glad for en sånn pris, fordi det motiverer til å gå videre med en sånn måte å arbeide på, nedenfra og opp og gjennom økt innbyggerinvolvering, sier Tysdal Moe i en uttalelse.
BT171020https://www.bt.no/amagasinet/i/6rnWe/-Politimannen-hadde-bekjempet-narkotika-i-flere-tiar-Sa-ble-sonnen-tatt-med-to-kilo-kokain INTERPOL : Øyvind Olsen ( nummer to fra venstre ) er vant til å arbeide i et internasjonalt miljø.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QpRzV/Frp-med-fem-nye-innstrammingsgrep-Venstre-sier-nei-til-alle - Det har opplagt en kostnad å få flyktninger med lav kompetanse opp på et nivå hvor de kan bidra produktivt gjennom arbeide .
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QpRzV/Frp-med-fem-nye-innstrammingsgrep-Venstre-sier-nei-til-alle - Det har opplagt en kostnad å få flyktninger med lav kompetanse opp på et nivå hvor de kan bidra produktivt gjennom arbeide , sier professor Grete Brochmann, her med integreringsminister Sylvi Listhaug.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Utestengte-Blatter-har-fatt-personlig-invitasjon-av-Putin--Jeg-skal-til-VM-i-Russland-244047b.html Sentralt i utestengelsene av Blatter og Platini er en irregulær utbetaling på 17 millioner kroner fra sveitseren til franskmannen i 2011, angivelig for arbeide utført mange år tidligere.
SA171018 Sammen skal vi alle arbeide hardt og målrettet fremover, og gjennom kontinuerlig videreutvikling og forbedringsarbeid skal vi kjempe for vår posisjon som en stor totalentreprenør i Rogaland og som en av Norges ledende produsenter av betongelementer og leverandør av prefabkonsepter, avslutter Tengs.
DN171018 Klassekampen skriver at det trolig blir flertall for at Fagforbundet skal « arbeide for at norsk olje- og gassproduksjon trappes ned i tråd med målene i Parisavtalen, og at særlig sårbare områder må gis varig vern».
DB171017 Jurist Lars Swanstrøm hevder at brevet viser at de norske psykologistudentene som er utdannet i Budapest har rett til å arbeide som klinisk psykolog i Ungarn.
AA171017 Etter dagens regelverk må utlendinger ha oppholdstillatelse med rett til å arbeide for å kunne på delta på for eksempel møter, strategisamlinger og opplæring i Norge.
AA171017 Vis meg den arbeideren med fast arbeidstid mandag til fredag fra 8 til 16, som frivillig går med på å arbeide et kvarter kortere her og der fordi de skal inn å jobbe på lørdager !
AA171017 I verste fall får ikke de ansatte nok hvile, de blir syke og kanskje velger de å arbeide i redusert stilling fordi belastningen med å arbeide fulltid blir for stor.
AA171017 I verste fall får ikke de ansatte nok hvile, de blir syke og kanskje velger de å arbeide i redusert stilling fordi belastningen med å arbeide fulltid blir for stor.
AA171017 Bruddene i fastsatte prinsipp er ille nok i seg selv, men konsekvensen for sykepleiere i turnus er at de mister fridager, fridager de trenger for å hente seg inn igjen på, nettopp fordi at det å arbeide turnus gir en større helsebelastning enn å arbeide i en ren dagstilling.
AA171017 Bruddene i fastsatte prinsipp er ille nok i seg selv, men konsekvensen for sykepleiere i turnus er at de mister fridager, fridager de trenger for å hente seg inn igjen på, nettopp fordi at det å arbeide turnus gir en større helsebelastning enn å arbeide i en ren dagstilling.
VG171016 Daphne Caruana Galizia ( 53 ), som begynte å arbeide som journalist i 1987, skrev for aviser som The Sunday Times og The Malta Independent.
SA171016 Ønsket om å legge best mulig til rette for at flere av oss kan bo og arbeide i og nær et levende bysentrum er Hernes ikke alene om.
DA171016 Gjennom tiltak rettet mot barn som lever i økonomisk vanskeligstilte familier som aktivitetskort og egne barneansvarlige på NAV-kontorene kan vi arbeide målrettet for mer utjevning.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/W9W8r/Under-streken Det kan vi godt forstå etter å lest følgende utlysningstekst : " Vi søykjer en jurist som har lyst til å vere med på å utforme morgondagens politikk på pengespelfeltet og som kan arbeide på andre av departements saksområdar.
VG171015 - Det kreves hardt arbeide og sterk vilje.
DB171015 Selv om det er like mange kvinnelige studenter som menn som tar høyere utdanning i Saudi-Arabia, og selv om det er innført visse insentiver for at kvinner skal få arbeide , og selv om det nå kan se ut som om det lempes på forbudet mot kvinnelige sjåfører, er dette dypt forankret i det tradisjonelle samfunnet, og ikke noe som vedtas politisk.
DB171015 Siste rest av gruvedriften tok slutt på 70-tallet, men enkelte gruver er bevart - og rekonstuert - og gir et realistisk bilde å hvor tøft det var å arbeide i fjellet.
DB171015 Byen har tiltrukket seg flere utøvende kunstnere, og det er tett mellom galleriene der du kan se kunstnerne arbeide .
DA171015 Akademiets styre vil derfor fortsette å arbeide for å opprettholde en etisk standard for oppførsel som alle akademiets medlemmer forventes å følge » het det i sin helhet i pressemeldingen, i følge nettstedet Variety.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/b3OqA/Macron-vil-frata-Weinstein-fransk-fortjenstmedalje Macron sa søndag at han vil arbeide for raskere framdrift for slike saker i det fransker rettssystemet.
DA171014 I kommunene er det introduksjonsprogrammet som skal sørge for at nyankomne gjøres i stand til å arbeide eller begynne utdanning.
DA171014 Han ser fram til å arbeide med « et av verdens viktigste spørsmål » der.
DB171013 Det skal lønne seg å arbeide og skape arbeidsplasser, sier Frp's finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad til Dagbladet.
DA171013 Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har fått i oppgave å arbeide frem et forprosjekt for Stovner bad.
AA171013 - Som myndighet for vei og trafikk må vi arbeide med alle spørsmål som reiser seg om lovverk, data, personvern og standardisering.
DA171012 - Rådet mener at dette er en klok avgjørelse som gir STL ro til å arbeide videre med viktige utfordringer som ligger innenfor tros- og livssynsfeltet i tiden fremover, skriver IRN og STL blant annet i pressemeldingen.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Nå må Venstre, KrF og resten av Stortinget arbeide hardt for å rette opp dette kuttet, mener spesialrådgiver for karbonfangst- og lagring ( CCS ) i Bellona, Olav Øye.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/5PPg6/To-personer-lettere-skadd-i-kollisjon-i-Rogaland De anslår at de kommer til å arbeide på stedet i minst tre-fire timer, sa operasjonsleder Dag Steinkopf i Sørvest politidistrikt i 22-tiden torsdag.
AA171012 Skal de være tålmodige og arbeide seg gjennom disse spørsmålene, eller skal de bruke vanskelighetene som et påskudd til å si at vi prøve, men fikk det ikke til, spør Phil Levy ved Rådet for globale spørsmål i Chicago.
AA171012 Venstre kommer også til å arbeide for like muligheter for alle gjennom flere målrettede fattigdomstiltak, spesielt rettet mot barn, sier Breivik.
AA171012 De anslår at de kommer til å arbeide på stedet i minst tre-fire timer, sa operasjonsleder Dag Steinkopf i Sørvest politidistrikt i 22-tiden torsdag.
DA171011 De fleste teplukkerne stammer fra indiske tamiler som innvandret fra dagens Tamil Nadu under det britiske imperiet, og ble tvunget til å arbeide som teplukkere i det sentrale høylandet rundt Kandy.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/E326a/Stein-Arve-Karstad-70-kjedet-seg-som-pensjonist-Begynte-a-arbeide-i-barnehage Stein-Arve Karstad ( 70 ) kjedet seg som pensjonist og begynte å arbeide i barnehage.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/E326a/Stein-Arve-Karstad-70-kjedet-seg-som-pensjonist-Begynte-a-arbeide-i-barnehage Begynte å arbeide i barnehage.
VG171010 Dansker i Norge troner øverst, godt over gjennomsnittet, og andre grupper som kommer for å arbeide følger like etter.
DB171010 Foreldre med så alvorlig syke barn at de ikke kan arbeide mistet nå en tredjedel av inntekten etter ett år hjemme med barnet, og etter 1300 dager mister de også retten til statlige pleiepenger.
DB171010 oktober vil arbeide for at Catalonia blir en selvstendig republikk - men presiserte samtidig at han ønsker dialog med Spania om veien videre.
DB171010 Regjeringen vil arbeide for at psykisk helse, livskvalitet og mestring er forankret i alle sektorer og er gjennomgående i folkehelsepolitikken.
DB171010 Men den preges av « bidra til », « arbeide for » og « vurdere » og likner unektelig en smørbrødliste styrt av politiske tilfeldigheter, ikke av evidensinformerte helsefaglige vurderinger.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/ggzVL/Folg-talen-direkte-fra-klokken-18--Vil-Catalonias-president-erklare-uavhengighet-for-den-spanske-regionen I stedet sier han at Catalonia « skal arbeide for å sette resultatet fra folkeavstemningen ut i livet ».
AA171010 Det var daværende partner i Staur, Ap-topp Rune Olsø, som skulle arbeide for å få omregulert et friområde.
DB171009 Regjeringen vil arbeide for at det fortsatt skal være slik », leste kongen.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem Og arbeide for størst mulig gjennomslag for vår politikk.
AA171009 Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Regjeringen vil arbeide for et samfunn som er bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig, leste kongen fra talen under den høytidelige åpningen av det 162. storting.
AA171009 Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester.
NL171008 Det finnes muslimske kvinner som ikke kan arbeide på grunn av at deres religion tilsier det.
DA171008 Det ventes at de som andre utenlandske statsborgere vil måtte komme til å betale tusenvis av kroner for å fortsatt kunne bo og arbeide i Storbritannia.
AA171008 Det ventes at de som andre utenlandske statsborgere vil måtte komme til å betale tusenvis av kroner for å fortsatt kunne bo og arbeide i Storbritannia.
VG171006 Da han valgte å bli sosialdemokrat, ble han omtalt som « klasseforræder » fordi han valgte å arbeide for solidaritet og likhet for alle.
VG171006 Formålet er ifølge Norsk industriarbeidermuseum at dette skal « bli et unikt kulturminne som Norsk industriarbeidermuseum skal bruke i sitt arbeide med å formidle krigs- og industrihistorie til dagens og framtidens generasjoner ».
SA171006 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
AA171006 - Regjeringen må forklare hvordan den vil arbeide for det som er Stortingets klare mening, nemlig en norsk pådriverrolle for et atomvåpenforbud, sier Støre.
DB171005 Nesten ethvert aspekt ved et moderne samfunn kan by på problemer, men selv iboende destruktive krefter kan snus til å arbeide for oss hvis vi står sammen om det.
DN171004 - Dersom TV 2s ledelse forventer at attraktive og universitetsutdannede medarbeidere skal stå i kø for å arbeide på lavere lønn enn dette, kan det være en idé å revidere både egne holdinger og egne regneark før det jobbes videre med teorien om at problemet befinner seg i NRK, skriver Tryggestad i en kommentar.
AA171004 Hvis rettsstaten ikke gir deg det du ønsker, kan du arbeide for å endre prinsippene, men du kan ikke ignorere dem, sa Timmermans.
VG171003 I kronikken i VG uttrykte Rønsen og Løfshus sin klare støtte til Carlsen og hans arbeide : ¶
VG171003 Derfor vil jeg naturligvis arbeide videre med landslaget.
NL171003 » Kommentar : En bør en ikke undres over at NSR og Co blir mistenkt for å arbeide for en opprettelse av en samestat eller samiske delstater, når de er med på å vedta og slutter seg til slike formuleringer om selvbestemmelse.
DN171003 Men til gjengjeld er nordmennene utrolig lette å arbeide sammen med og lette å få tak i resten av uken.
DB171003 - At det er færre kvinner kan være fordi filmbransjen i seg selv ikke er et særlig lukrativt sted å arbeide for verken menn eller kvinner, men det ser ut til det er mest kvinner som tar konsekvensen av det.
DA171003 Hos Hackeriet, et hackerspace hvor entusiaster møtes for å leke med teknologi, arbeide med prosjekter og lære av hverandre, får vi tips.
AA171003 - Jeg hadde et treårsperspektiv da jeg startet, og når februar kommer har de tre årene gått, sier hun, og understreker at hun skal arbeide ut oppsigelsestiden.
AA171003 Det er derfor positivt at bystyret 15.10.15 vedtok strategier for å redusere klimagassutslipp fra transport i Trondheim : « Trondheim kommune skal arbeide for å styrke godsrutetrafikken sjøveien til og fra Trøndelag.
DA171002 Samarbeidsavtalen hadde et eget punkt om å arbeide videre med utvikling av Marienlyst som idrettsløft og byutviklingsprosjekt med Campus Marienlyst, ny Drammenshall, grøntområder, boliger og ny friidrettsbane.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/RkJb8/Facebook-nekter-a-godta-russiske-krav-Kan-bli-kastet-ut-av-landet Ellers må selskapet stoppe å arbeide i Russland, slik det dessverre har skjedd med LinkedIn.
AA171001 Jeg ber om tilgivelse for måten mitt arbeid er blitt brukt til å splitte folk framfor å bringe folk sammen, jeg vil arbeide for å gjøre det bedre, skriver Zuckerberg. ( ©NTB ) ¶
AA171001 Dronning Sonja har selv hatt gleden av å arbeide ved Tommerup, og ett av de keramiske verkene inngår i utstillingen.
VG170929 Jeg vil arbeide med å utvikle spillere og lag.
DN170929 Han la til at Russland og Tyrkia vil arbeide for å få til en dypere samordning av innsatsen for å løse krisen i Syria.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/Rvnbr/Putin-og-Erdogan-gar-sammen-for-a-fa-slutt-pa-krigen-i-Syria Han la til at Russland og Tyrkia vil arbeide for å få til en dypere samordning av innsatsen for å løse krisen i Syria.
AA170929 Han la til at Russland og Tyrkia vil arbeide for å få til en dypere samordning av innsatsen for å løse krisen i Syria.
DB170928 De hvite hjelmene i Syria har blitt viden kjent - og diskutert - for sitt arbeide med å redde ut mennesker etter bomber og kamper i den blodige borgerkrigen i Syria.
AP170928https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/wazWM/Vinskolen-Slik-smaker-alder Via Vinmonopolet har du allerede tilgang til ferdig lagret vin, der tiden har fått arbeide mens du gjorde noe helt annet.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.i ¶
SA170926 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.i ¶
NL170926 Jeg mener ikke at det er meningsløst å arbeide for en atomvåpenfri verden.
NL170926 En kan godt arbeide for noe en tror på selv om sjansene for suksess er minimale.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/kl2jQ/Krise-for-Valerenga-Hockey--Nye-Jordal-Amfi-blir-ett-ar-forsinket Vi er opptatt av å ha en god dialog med naboene, og vil arbeide for å minimere ulempene i byggeperioden, sier Grimsby som skal ha et informasjonsmøte med naboene til uken.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/BggO9/Endelig-kan-Oslo-fa-et-akvarium--i-Barum 80 år etter at Oslo begynte å arbeide med akvarieplanene ligger enda en utredning på vent.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mAAXq/Vi-ma-aksjonere-for-flere-kvinnelige-advokatpartnere--Curt-A-Lier Juristforbundet vil arbeide for å øke andelen kvinnelige partnere i advokatbransjen gjennom å bruke metoder som har vært benyttet med hell i andre bransjer.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
DB170925 Han viser til at Kennedy fortsatte å arbeide , til tross for diagnosen, og at han aldri ga opp.
AA170925 Han viser til at Kennedy fortsatte å arbeide , til tross for diagnosen, og at han aldri ga opp.
DB170924 - Jeg tror våre politiske ledere kan lære mye om lagarbeid og viktigheten av å arbeide sammen mot et felles mål fra idretten.
DA170924 Rasistiske og seksuelt trakasserende utsagn har gjort at flere reiste spørsmålet om han er skikket til å arbeide i en posisjon der han skal ha kontakt med studenter, veilede og på mange måter være et forbilde.
DA170923 Vi vil lære, arbeide og leve ».
DB170922 Vi må fortsatte å arbeide med det, men jeg må innrømme at jeg heller vil ha et lag som kan spille fotball, men sliter med å forsvare seg på dødball enn motsatt.
VG170921 Rådet skulle sørge for kommunikasjon mellom religiøse ledere, holde nærkontakt med israelske og palestinske myndigheter og arbeide for en varig og rettferdig fred.
VG170921 Det gir mening å arbeide for fred, særlig når oppgaven synes umulig.
DN170921 I 1937 begynte hun å arbeide som lærling i farens selskap, bare 15 år gammel.
DB170921 - Jeg har tidligere sagt at hvis barna mine begynner å arbeide med narkotika, så dreper jeg dem, sa Duterte i en tale til regjeringsmedarbeiderne sine på onsdag.
DB170921 De tre eldste guttene hans kjenner også til hvordan man skal arbeide i ruiner etter jordskjelv, gjennom utdanning.
DB170921 Mennesker kan ikke leve og arbeide under slike forhold over lengre tid, og mange går før eller seinere på en kraftig smell.
DA170921 - Vi må jobbe videre med de ti punktene i planen fordi vi alle har et ansvar for å arbeide mot klimaendringene, sier byrådsleder Harald Schjelderup i Bergen.
NL170920 At mye av arbeidet fylkeskommunene skal arbeide med i fremtiden enda ikke er fremlagt av det nedsatte ekspertutvalget, gjør også at Læglands utblåsing mot meg virker noe prematurt.
DB170920 - Når Trump velger et så hardt og uforsonlig språk, så gjør han det også vanskeligere for allierte og venner å arbeide med ham.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roxE8/De-skal-avgjore-kampen-om-posisjoner-i-Aps-stortingsgruppe Men komiteen vil selvfølgelig arbeide seg frem til innstillingen i nær kontakt med partileder Jonas Gahr Støre.
AA170920 - Boet vil arbeide med å overdra aksjene i disse selskapene til en ny langsiktig eier, heter det pressemeldingen. ( ©NTB ) ¶
AA170920 Komiteen vil selvfølgelig arbeide seg frem til innstillingen i nær kontakt med partileder Jonas Gahr Støre.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/dyEMw/Kunstner-Per-Kleiva-er-dod Da han begynte å arbeide med silketrykket på 60-tallet, var det knapt anerkjent som et medium for kunstnere her hjemme, sier Nerdrum til NTB.
AA170917 Om lag 2.000 og 2.500 nordkoreanere tjener til livets opphold i Kuwait, og tusenvis av andre antas å arbeide rundt omkring i andre Golfstater.
AA170917 Da han begynte å arbeide med silketrykket på 60-tallet, var det knapt anerkjent som et medium for kunstnere her hjemme, sier Nerdrum til NTB.
DA170916 Dommen sier klart at han nå kan få arbeide i Norge, selv om han ikke er fagutdannet filmregissør.
DA170916 Dagsavisen har i en serie artikler de siste månedene skrevet om den palestinske filmregissøren Mohamed Jabaly, som i snart et år har kjempet med norske utlendingsmyndigheter for å få arbeide i Norge.
NL170914 I Bodø er prosjektet til Bodø kommune « ny by, ny flyplass » kommet langt i sitt arbeide .
VG170913 At NFFs ledelse legger en strategi for å bli kvitt en medarbeider, samtidig som de utad støtter han og hyller hans arbeide som seksjonsleder, kan jo være uttrykk for et dobbeltspill av dimensjoner som ikke engang fotballen burde begå » skriver den profilerte advokaten til VG.
VG170913 Vi som har vært heldige nok til å kjenne ham, arbeide med ham eller ha lest ham, står igjen med en stor takknemmelighet og en forpliktelse til å bære hans arv videre, avslutter Heger.
VG170913 Vi vil arbeide mot deponiplanene, men vi skal også arbeide for å få ryddet opp etter gamle miljøsynder som har foregått på Raudsand, sa Listhaug til lokalavisen.
VG170913 Vi vil arbeide mot deponiplanene, men vi skal også arbeide for å få ryddet opp etter gamle miljøsynder som har foregått på Raudsand, sa Listhaug til lokalavisen.
SA170913 « At NFFs ledelse legger en strategi for å bli kvitt en medarbeider, samtidig som de utad støtter han og hyller hans arbeide som seksjonsleder, kan jo være uttrykk for et dobbeltspill av dimensjoner som ikke engang fotballen burde begå » skriver Elden til avisen.
DN170913 - Det er styrets plikt å arbeide for en refinansiering av konsernet, det har vi arbeidet med siden vi ble valgt, skriver Sveaas ¶
DB170913 Vi oppfordrer alle interessegrupper til å arbeide for å finne en fredelig løsning, en løsning hvor kvinner er inkludert i hele prosessen.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-topp-slaktet-Edvartsen-i-e-post--Meget-avslorende-for-hans-personlighet-241991b.html « At NFFs ledelse legger en strategi for å bli kvitt en medarbeider, samtidig som de utad støtter han og hyller hans arbeide som seksjonsleder, kan jo være uttrykk for et dobbeltspill av dimensjoner som ikke engang fotballen burde begå » skriver Elden til avisen.
VG170911 Jeg ville også arbeide og åpne et bakeri.
NL170911 Under mitt arbeide som frivillig under denne krisen har jeg opplevd og erfart omfattende problemer i forhold til ivaretakelse av asylsøkere og flyktninger, jeg har erfart omfattende voldsbruk i blant de ulike grupperingene i norske mottak, svært mye usikkerhet i forhold til fremtiden, fravær av hjelp fra de store
NL170911 Under mitt arbeide som frivillig under denne krisen har jeg opplevd og erfart omfattende problemer i forhold til ivaretakelse av asylsøkere og flyktninger, jeg har erfart omfattende voldsbruk i blant de ulike grupperingene i norske mottak, svært mye usikkerhet i forhold til fremtiden, fravær av hjelp fra de store
DA170911 Men en dyktig reportasjefotograf greier å arbeide seg forbi slike begrensninger og sette fotoreportasjen inn i en sammenheng med flere perspektiver.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen At flest mulig av dem som kan arbeide skal være i arbeid, er Erna Solberg og Jonas Gahr Støre enige om.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/12zVl/SAS-konflikten-Pilotene-varsler-langvarig-streik - Våre siste krav var helt identiske med hva SAS har sagt ja til i Sverige og Danmark, bortsett fra et avsnitt som handler om hvilke regler som skal følges dersom en pilot mister sitt sertifikat og ikke kan arbeide som normalt lenger.
VG170910 Våpenhvilen skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å arbeide i den urolige Rakhine-provinsen som grenser til Bangladesh.
DB170910 Eilertsen har i årevis advart mot høyreekstremisme, og viet store deler av sitt voksne liv til å arbeide for økt forståelse for hvordan nazi-regimet opererte under krigen.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/kkPnk/Rohingya-opprorere-erklarer-vapenhvile-i-Myanmar Våpenhvilen skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å arbeide i den urolige Rakhine-provinsen som grenser til Bangladesh.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/g81qJ/Rohingya-opprorere-erklarer-vapenhvile-i-Myanmar Våpenhvilen skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å arbeide i den urolige Rakhine-provinsen som grenser til Bangladesh.
AA170910 Våpenhvilen skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å arbeide i den urolige Rakhine-provinsen som grenser til Bangladesh.
DA170909 Etter fire års hardt arbeide ville det vært en fin belønning.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwOK6/Miljoministeren-tror-ikke-MDG-lederen-vet-hva-et-gront-skifte-krever Hansson mener Helgesens og Høyres visjon om å arbeide mer for norsk velferd handler om å øke forbruket.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwOK6/Miljoministeren-tror-ikke-MDG-lederen-vet-hva-et-gront-skifte-krever De fleste forstår at en verden der vi skal arbeide enda mer for å kunne kjøpe enda mer er en veldig dårlig visjon både for livskvalitet og bærekraftig utvikling, sier Hansson til avisen.
SA170908 I dag har - og skal jeg blant annet arbeide med å planlegge aktiviteter for flerkulturelle, Idrettens Karrieresenter og sette meg inn i nye UEFA-prosjekter.
NL170908 august forpliktet samtlige Troms-partiers toppkandidater til Stortingsvalget seg til å arbeide målbevisst for en hurtigst mulig start av utbyggingen.
NL170908 I forbindelse med lansering av rapporten « Verdiskaping i helsenæringen » i Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 uttalte NHO-leder Kristin Skogen Lund at NHO vil arbeide aktivt for å fjerne barrierer som næringen møter knyttet til offentlige virkemidler, bevilgninger, regelverk, infrastruktur, offentlige anskaffelser, etc. og at deres ambisjon er å være et talerør overfor offentlige myndigheter for hele helsenæringen. (
NL170908 Arbeiderpartiet vil arbeide for at Arktisk råd utvikles videre, med fokus på bærekraftig næringsvirksomhet, sterkere lokal og regional innflytelse, en mer aktiv rolle i å møte klimautfordringene, og et økt engasjement knyttet til havet.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-2-Edvartsen-er-ferdig-i-NFF-jobb-241657b.html I dag har - og skal jeg blant annet arbeide med å planlegge aktiviteter for flerkulturelle, Idrettens Karrieresenter og sette meg inn i nye UEFA-prosjekter.
VG170907 Fredsarbeideren fra Kirkens Nødhjelp har brukt mesteparten av sitt voksne liv på å arbeide for fred, forsoning og fattige i Guatemala, Ecuador og Haiti.
NL170907 KrF - Vil arbeide for rentefrie lån rettet mot svømmeanlegg, samt arbeide for større forutsigbarhet i finansiering av idrettsanlegg.
NL170907 KrF - Vil arbeide for rentefrie lån rettet mot svømmeanlegg, samt arbeide for større forutsigbarhet i finansiering av idrettsanlegg.
DA170907 - MDG ønsker å erstatte flere hundre tusen svært lønnsomme arbeidsplasser med subsidiert aktivitet og mer bruk av mennesker til ikke-produktivt arbeide .
VG170906 « Vi starter nå forsøk med primærhelseteam, der fastleger skal arbeide sammen med sykepleiere og helsesekretærer.
DN170906 I telefonsamtalen gjorde Xi det klart at Beijing er forpliktet til å arbeide for å gjøre Nord-Korea atomvåpenfritt og at det skal skje med diplomatiske og fredelige virkemidler.
DB170906 Bare det å arbeide for å bevare det typisk norske vitner om total mangel på nettopp kultur.
DA170906 I telefonsamtalen gjorde Xi det klart at Beijing er forpliktet til å arbeide for å gjøre Nord-Korea atomvåpenfritt og at det skal skje med diplomatiske og fredelige virkemidler.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/Gdqz6/Trump-Militarbruk-mot-Nord-Korea-er-ikke-forstevalget I telefonsamtalen gjorde Xi det klart at Beijing er forpliktet til å arbeide for å gjøre Nord-Korea atomvåpenfritt og at det skal skje med diplomatiske og fredelige virkemidler.
AP170906https://www.aftenposten.no/reise/Ny-karing-De-ti-kuleste-nabolagene-i-verden-akkurat-na-10530b.html En del steder, mest ekstremt i London og New York, kommer store arbeidsstyrker inn til disse områdene for å arbeide , men de har ikke lenger råd til å bo der, sier Ellefsen.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Byrådet bes arbeide for at fremtidige prosjekter i regi av private utbyggere i disse områdene også skal ha en høy andel ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt. 4.
AA170906 I telefonsamtalen gjorde Xi det klart at Beijing er forpliktet til å arbeide for å gjøre Nord-Korea atomvåpenfritt og at det skal skje med diplomatiske og fredelige virkemidler.
AA170906 Derfor er jeg sterk tilhenger av folkehøgskoler, og vil arbeide for at Trøndelag får flere.
VG170905 Hvor mange fotball-ledere tror du var på tur til Tyskland kontra å arbeide her hjemme ? spør Koteng retorisk.
VG170905 Vi starter nå forsøk med primærhelseteam, der fastleger skal arbeide sammen med sykepleiere og helsesekretærer.
DN170905 President Donald Trump avvikler ordningen som har latt 800.000 unge immigranter arbeide og studere lovlig i USA, opplyser justisminister Jeff Sessions. 800.000 unge immigranter risikerer å bli kastet ut av USA etter Donald Trumps ønske om å avvikle det såkalte DACA-programmet.
DB170905 ( Dagbladet ) : I dag opplyste justisminister Jeff Sessions at president Donald Trump fjerner ordningen som har latt 800 000 unge immigranter arbeide lovlig i USA.
DB170905 ( Dagbladet/NTB ) : President Donald Trump fjerner ordningen som har latt 800.000 unge immigranter arbeide lovlig i USA, opplyser justisminister Jeff Sessions.
DB170905 På sikt ville det styrket insentivene til å arbeide , og underbygge veksten i økonomien. 5.
AA170905 President Donald Trump avvikler ordningen som har latt 800.000 unge immigranter arbeide og studere lovlig i USA, opplyser justisminister Jeff Sessions.
AA170905 President Donald Trump avvikler ordningen som har latt 800.000 unge immigranter arbeide og studere lovlig i USA.
AA170905 Bernhard Getz viste gjennom sitt arbeide stor tverrfaglig forståelse og hadde et varmt hjerte for de svakeste.
SA170904 Senterpartiet vil ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året. 9.
NL170904 Det lover jeg å arbeide for.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Senterpartiet vil ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året. 9.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/82xL1/Nationaltheatrets-kreative-lekegruppe-fyller-40-ar Dagens skuespillere synes det er stas å få arbeide ved den rølpete, lille scenen, som har klamret seg fast i 40 år, til tross for stadige trusler om nedleggelse.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Senterpartiet vil ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året. 9.
AA170904 Hvordan var det å arbeide der ?
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/ldrnA/Krisemote-Trump-skal-diskutere-Nord-Korea-med-sine-radgivere Sør-Korea vil arbeide for en total isolasjon av nabolandet i nord, melder medier i landet.
NL170902 I tillegg er det kommet en fersk rapport som viser at 1 av 5 sykepleiere slutter i tjenesten etter relativt kort tid og begynner å arbeide i andre sektorer.
VG170901 Det innebærer at veggene er fylt med cirka 1200 papirark ( av totalt rundt 2000 ) med matematiske utregninger fra tiden han som voksen mann brukte på å arbeide seg gjennom skolens matematikkpensum opp til universitetsnivå.
DN170901 - Jeg forplikter meg fullt og helt til å arbeide med Kongressen for å få denne jobben gjort, og jeg vil ikke bli skuffet over Kongressen.
DB170901 Denne viljen må vi arbeide for å dempe, ikke fyre opp under.
DA170901 Vi vil arbeide for bedre alternativer til fly der det er mulig.
DN170831 - Jeg forplikter meg fullt og helt til å arbeide med Kongressen for å få denne jobben gjort, og jeg vil ikke bli skuffet over Kongressen.
DB170831 Å arbeide med forebygging av overdoser handler ikke bare om å forhindre overdosedødsfall, men også om å ivareta og følge opp pårørende som lever i skyggen av rusmisbruket.
DB170831 Mer realistisk er det nok at i og med at de lite ekstraverte er kresne på hva de vil bruke energi på, er de mer omhyggelige med å arbeide med ting som interesserer dem.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/zm684/Larere-uten-godkjent-utdanning-star-for-mer-av-undervisningen Vi har varslet tiltak for å få kommunene til å arbeide aktivt med rekruttering, sier Høyre-statsråden.
AP170831https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/J0vAb/-Hoie-svikter-psykisk-syke--Tor-Ketil-Larsen Han har droppet ut av skolen, klarer ikke å arbeide og han har mistet kontakten med vennene sine.
AA170831 - Jeg forplikter meg fullt og helt til å arbeide med Kongressen for å få denne jobben gjort, og jeg vil ikke bli skuffet over Kongressen.
AA170831 De to lederne ble enige om å arbeide sammen for å øke presset på Nord-Korea, blant annet i FN, og oppfordre Kina til å spille en større rolle i konflikten.
DN170830 Vi har varslet tiltak for å få kommunene til å arbeide aktivt med rekruttering.
DB170830 Slike felles opplevelser avdekker på konkret måte det som hver enkelt må arbeide mer med for å bli bedre, individuelt og som bidragsyter til helheten.
DA170830 De som ikke har et reelt beskyttelsesbehov må returnere til hjemlandet, sier Hareide og legger til : - Så må Norge arbeide inn mot EU for at alle europeiske land skal ta sin del av ansvaret, ikke minst må det jobbes for en mer bærekraftig løsning internasjonalt som demmer opp mot menneskesmuglere og livsfarlige fluktruter.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken Regjeringen foreslår nå at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse, kan få arbeide også før asylintervjuet er gjennomført. 2.
VG170829 Politiet anser områdene som fysisk vanskelig å arbeide i.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o0vbB/Ny-sjokkmaling-fra-NRK---na-er-Hoyre-storre-enn-Arbeiderpartiet Støre har selv sagt til Aftenposten at det ikke er aktuelt å endre strategien, og at man vil fortsette videre valgkamp videre i samme spor : ¶ - Arbeide enda hardere.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr7wj/Aftonbladet-Norges-regjering-advarte-Sverige-mot-Listhaugs-besok - Personer som har meget god erfaring i diplomatisk arbeide forsto at dette var helt galt å gjøre.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/yP8l2/Forfatter-fulgte-politiet-pa-Stovner-i-ett-ar--fant-ingen-svenske-tilstander Politiet anser områdene som fysisk vanskelig å arbeide i.
AA170829 - Personer som har meget god erfaring i diplomatisk arbeide forsto at dette var helt galt å gjøre.
AA170829 Hvordan kan man arbeide for at vi som ser kulturen som helt sentral blir flere ?
VG170828 - Vi ønsker å unngå reallønnsnedgang, og så vil vi redusere muligheten for å arbeide på fritiden på samme måte som våre norske og svenske pilotkolleger, som kan selge mindre av sin fritid enn vi kan.
NL170828 Hvis aktivitetsguidene får arbeide med familiene, får klubbene og de frivillige rom til å konsentrere seg om idrettstilbudet.
DN170828 - Vi ønsker å unngå en reallønnsnedgang, og så vil vi redusere muligheten for å arbeide på fritiden på samme måte som vår norske og svenske pilotkolleger som kan selge mindre av sin fritid enn vi kan.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d3vzA/-Oslo-og-Politihogskolen-trenger-hverandre--Jan-Bohler Det viktig uansett hvilket politidistrikt de vil arbeide i fordi det er anslått at to tredjedeler av den organiserte kriminaliteten i landet har utspring i hovedstadsområdet, skriver Jan Bøhler.
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnrwn/Den-kraftige-befolkningsveksten-i-Oslo-har-stanset-opp Svekket kronekurs bidrar også til at å arbeide i Norge med familie i hjemlandet er mindre attraktivt enn det var tidligere, sier han til estatenyheter.no.
VG170826 Støre sier at klima og miljø en er en hovedsak for Ap i valget og at han som statsminister vil arbeide for offensive klima- og miljøløsninger.
DB170826 Hagen argumenterte på liknende vis da han i sin bok « Klar tale » ( 2010 ) skrev at dersom en arbeidstaker kommer til Norge « og sier at han er villig til å arbeide for det dobbelte av den lønnen han kan få i sitt hjemland, så hyler alle opp om sosial dumping og underbetaling...
DB170825 Her slås det ni ganger fast at regjeringen skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter.
DB170825 For eksempel : « Regjeringen vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking » og « utenrikspolitikken skal oppnå faktiske resultater for det norske folk, og bidra til internasjonal avspenning, sikkerhet og stabilitet, varig fred, en friest mulig verdenshandel, økonomisk utvikling og respekt f
AA170825 Derfor vil regjeringen arbeide for at psykisk helse skal forankres bedre i alle sektorer som har ansvar for virkemidlene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) i en pressemelding.
AA170825 Men vi skal hele tiden arbeide for å treffe velgerne på en måte som gjør at de tenker ; det her er viktig for livet mitt, for barna mine, og for landet mitt fremover.
AA170825 Jeg legger merke til at dette ikke er en optimisme som regjeringen kan ta på sin kappe uten videre, men evnen til arbeide og prioritere, sier han.
SA170824 - På spillernes vegne vil jeg takke Nils for hans arbeide og innsats gjennomårene som landslagssjef.
DB170824 Arbeide for å føre en asylpraksis som er i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger ¶
DB170824 Arbeide for at det ved vurderingen av søknad fra LHBT-personer som risikerer forfølgelse i sitt hjemland tas hensyn til den reelle risikosituasjonen, og ikke kun til i hvilken grad landets diskriminerende straffelover håndheves.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet - Kommer dere til å ta noen nye grep i innspurten av valgkampen som følge av de svake resultatene på målingene ? - Arbeide enda hardere.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet - Kommer dere til å ta noen nye grep i innspurten av valgkampen som følge av de svake resultatene på målingene ? - Arbeide enda hardere.
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Danske-suksesstrener-gir-seg-med-umiddelbar-virkning-240894b.html - På spillernes vegne vil jeg takke Nils for hans arbeide og innsats gjennomårene som landslagssjef.
AA170824 - Han er svært optimistisk og håper på en bedre framtid for det palestinske og det israelske folk, og han håper at de skal bli i stand til å leve og arbeide sammen i mange år og få det mye bedre, sa han. ( ©NTB ) ¶
AA170824 - Kommer dere til å ta noen nye grep i innspurten av valgkampen som følge av de svake resultatene på målingene ? - Arbeide enda hardere.
DN170823 Du må være en person som tenker mer « lever for å arbeide » enn « arbeider for å leve ».
DA170823 Disse religiøse strukturene i vårt eget samfunn er noe vi må arbeide med, sier han.
DA170823 Det var som medlem av en studentorganisasjon på universitet at Mbendera bestemte seg for å arbeide for å gi hjemlandet ny retning.
AA170823 Qatar har vedtatt en lov som skal sikre at hushjelper, barnepassere og private kokker ikke behøver å arbeide med enn ti timer om dagen.
AA170823 Jeg vil at mine barnebarn skal oppleve at det fortsatt skal bo og arbeide folk i hele vårt vidstrakte land.
AA170823 For som bestefar vil jeg arbeide for at våre barnebarn og deres etterkommere må få oppleve et klima- og miljøvennlig samfunn, med en trygg offentlig velferdsstat og en verden uten atomvåpen.
AA170823 Bestefarstanker : « Som bestefar vil jeg arbeide for at våre barnebarn og deres etterkommere må få oppleve et klima- og miljøvennlig samfunn, med en trygg offentlig velferdsstat og en verden uten atomvåpen » skriver Torgeir Strøm.
VG170822 Statens Havarikommisjon for Transport ankom Ekeberg tirsdag ettermiddag, og kommer til å arbeide på stedet utover kvelden.
DB170822 Statens havarikommisjon for transport er nå ankommet Holmestrand og vil arbeide på stedet utover kvelden, skriver politiet i en pressemelding.
DA170822 I går meldte hun også at regjeringen « er i full gang » med å arbeide for at Norge skal bli et såkalt « fokusland » under filmfestivalen i Berlin i 2019.
DA170822 Det er fortsatt behov for å forbedre bostøtten, og det vil vi arbeide videre med.
VG170821 Tiden er inne for å sette folks rettigheter foran terroristenes rettigheter, og arbeide for å trygge vårt land mot ekstreme krefter som terrorister er.
VG170821 Med meg som statsminister vil vi arbeide for offensive klima og miljøløsninger, og det har deres velgere sett, sier han.
DB170821 UDI og UNE mener at filmskaperen og ikke har tilstrekkelig utdanning, erfaring og kompetanse til å arbeide som regissør i Norge.
DB170821 Hele bransjen anerkjenner hans arbeide , sier Mosli i en SMS til Dagbladet.
DA170821 Vi vil videre arbeide for at fribeløpet i ny uførestønad økes.
DA170821 Vi vil også arbeide for å øke ytelsene til unge uføre.
DA170821 Vi vil videre arbeide for at fribeløpet i ny uførestønad økes.
DA170821 Vi vil også arbeide for å øke ytelsene til unge uføre.
AA170821 - Det hadde vært kjempespennende å arbeide med en kommunesammenslåing, men det er ikke bra at det skjer med tvang, sier Ottesen.
AA170821 Hun utformet verket etter modell av Anna Kornelia Holm, en kvinne fra Skjervøy i Troms, som kom til Trondheim for å arbeide som hushjelp.
VG170819 I katastrofeåret 2013 ble 156 mennesker drept mens de utførte livsnødvendig humanitært arbeide for Røde Kors og andre frivillige organisasjoner.
DB170819 Schwarzenegger, som tidligere har vært guvernør i California for Trumps parti, overtok Trumps jobb som programleder i « The Celebrity Apprentice », da Trump fikk andre ting å arbeide med.
DA170818 Hun støtter leder i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudry, som mener tiltaket er brannslukking når man heller bør arbeide forebyggende.
AA170818 Det innebærer også å arbeide for å skape et større publikum for den kunsten som produseres.
DB170817 ( Dagbladet ) : For tretten år siden gikk Mary Grams ut på jordet for å arbeide .
DB170817 Det er gøy å se han arbeide , sier Joner.
DB170817 - Gøy å se han arbeide
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende Hun støtter leder i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudhry, som mener tiltaket er brannslukking når man heller bør arbeide forebyggende.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bpMr3/Lastebileierne-A-lare-barn-om-lastebilenes-blindsoner-er-ikke-offerklandring--Geir-A-Mo Norges Lastebileier-Forbund har forpliktet seg til å arbeide for visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, og våre medlemmer utviser et brennende engasjement.
AA170817 Hun støtter leder i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudry, som mener tiltaket er brannslukking når man heller bør arbeide forebyggende.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet Eksperter fortsetter å arbeide i det offentlige helsevesenet.
AA170816 Vi ønsker ikke å arbeide sent, men hvis det er meldt dårlig vær, er det viktig å få inn korn, sier leder Thorleif Müller i Vestfold bondelag til NRK.
VG170815 NFF er en medlemsorganisasjon som skal arbeide til beste for alle medlemmene ( klubbene ).
VG170815 Likevel har vi så langt valgt å arbeide i sentrene i håp om å kunne bedre forholdene, samt rette søkelyset mot situasjonen.
VG170815 Sykehjemmene trenger hjelp til å utvikle systemer som gjør det faglig utviklende og tilfredsstillende å arbeide der, og dermed også gjør denne siste tiden lettere for den gamle.
VG170815 En del kan gjøres for å forebygge : Det er utfordrende og slitsomt å daglig arbeide med denne sterkt hjelpetrengende gruppa.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/bVR3q/Slik-blir-det-nye-Stortinget-Farre-i-seniorklubben Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet mener det er krise at så få av stortingsrepresentantene mangler års erfaring med å arbeide i et yrke.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/559KW/Nei_-blindsoner-er-ikke-barnas-ansvar--Morgan-Andersson Det er bra at Norges Lastebileier-Forbund ønsker å arbeide for økt trafikksikkerhet blant barn og unge.
DA170814 Ifølge 100-årsberetninga begynte gjerne guttene i fabrikken som 9-åringer : « Selvfølgelig var det ikke så meget de lærte når de indimellem skulde passe sitt arbeide .
DB170813 I pressemeldingen beskrev de Wall som fokusert, ambisiøs og hengiven i sitt arbeide .
VG170812 Folk blir selvstendige av å leve og arbeide ganske alene.
DB170811 Vi vil bygge ut kollektivtrafikken i storbyene og arbeide for en rask overgang til nullutslippskjøretøy.
DA170811 * Arbeide aktivt med publikumsutvikling for å få flere institusjoner og det frie feltet til å nå ut til flere.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nqz5m/Brende-om-konflikten-mellom-USA-og-Nord-Korea--Jeg-er-mer-og-mer-kritisk-og-bekymret Støre : Norge må arbeide for diplomatisk løsning ¶
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nqz5m/Brende-om-konflikten-mellom-USA-og-Nord-Korea--Jeg-er-mer-og-mer-kritisk-og-bekymret Norge må arbeide for en diplomatisk løsning, og for at FNs sikkerhetsråd fortsetter å håndtere konflikten, sier Støre.
AA170811 Tidligere denne uka meldte NRK at politiet har henlagt en straffesak mot Plog, fordi de mente det ikke var tilstrekkelig bevis for at det er gjort bruk av arbeidskraften til utlendinger som ikke har nødvendig tillatelse til å arbeide .
NL170810 Partiet i nabofylket vil altså arbeide aktivt imot en miljøvennlig, framtidsrettet samferdselsløsning.
DA170810 Vi bør lytte til fastlegene og gjøre grep for at leger i dag skal fortsette å finne det attraktivt å arbeide som fastlege.
NL170809 Det paradoksale og helt absurde er at de har rett til å få saken behandlet, men de har ikke rett til å arbeide slik at de kan ivareta sine juridiske rettigheter.
DB170809 Det overordnede målet med Parisavtalen er å « holde økningen i gjennomsnittlig global temperatur godt under 2 grader over førindustrielle nivåer », men samtidig å arbeide for å begrense temperaturøkningen ytterligere til 1,5 grader.
DA170809 KrF : Vil følge opp Parisavtalen, sikre at Norge gjennomfører tiltak som reduserer klimagassutslippene i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, jobbe for å realisere Norges mål om 40 prosent klimakutt innen 2030, og arbeide for at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050.
AA170809 « Etter en helhetsvurdering av bevisene i saken finner en ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at Plog AS forsettlig eller uaktsomt har gjort bruk av arbeidskraften til utlendinger som ikke har nødvendig tillatelse til å arbeide », heter det i skrivet fra politiet. ( ©NTB ) ¶
AA170809 Fordi de ikke har lovlig opphold, har de heller ikke lov til å arbeide i Norge.
DB170806 Dermed ble Italia igjen tvunget til å arbeide og azzurri'ene måtte jobbe hardt for å nøytralisere angrepet.
DB170806 Foregangspersonene innenfor denne måten å arbeide på tilhører dessuten en helt annen skole enn Sand.
VG170805 Det bryter med forestillingen om den sterke motstanden mot at folk skal få bo og arbeide hvor de vil i EU.
DB170804 Derfor er det er grundig arbeide som skal gjennomføres.
NL170803 Venstre vil arbeide for det grønne skiftet, på nordnorsk.
DN170803 USA vil i tråd med de siste sanksjonene arbeide for å isolere Nord-Korea ytterligere og om mulig få landets deltagelse i ASEANs regionalforum suspendert.
DA170803 Partier som er entydig positive på nummer én og entydig negative på de tre andre, vil arbeide for å minske forskjellene mellom folk i Norge.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/7rz8v/USA-vil-stenge-Nord-Korea-ute-fra-Asias-storste-sikkerhetssamarbeid USA vil i tråd med de siste sanksjonene arbeide for å isolere Nord-Korea ytterligere og om mulig få landets deltagelse i ASEANs regionalforum suspendert.
NL170802 Det burde være en selvfølge at politikken i større grad uformes slik at den tar hensyn til hvor veksten skjer, hvor mennesker ønsker å bo og arbeide .
DA170802 - Det er nesten det samme, men gjennom workaway må du arbeide for å kunne bo og spise gratis.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/OVd9w/Strid-om-Russland-sanksjoner-mellom-regjeringspartiene-Frp-og-Hoyre Dette diskuteres nå i Europa og jeg synes at Norge bør ta opp dette med europeiske ledere og arbeide for å få fjernet sanksjonene, sier Tybring-Gjedde.
DB170801 Han skrev om oppbrudd og retur, om tøffe liv og utilstrekkelige drømmer, om hardt arbeid og enda hardere nederlag når en ikke kan arbeide .
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/MVbro/Etter-at-hun-apnet-en-moske-hvor-ogsa-homofile-er-velkommen_-ma-hun-passes-pa-av-seks-politifolk-dognet-rundt Både Zahed og Ates er opptatt av at imamer som skal arbeide i Europa må utdannes i Europa.
SA170731 « NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.
NL170731 Fangene får lite mat og må arbeide med stein og jord i opptil 12 timer i døgnet ».
AP170731https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/994wq/De-mediefrie-motestedene---Knut-Olav-Amas Bredbånd er bra, men det var noe som skurret med en del av det som ble sagt for å underbygge satsingen : Nå ville det bli mulig å sitte hvor som helst og arbeide med hva som helst, arbeidslivet ville bli fullt av fleksible muligheter utenom kontorlandskapene.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idretten-ble-redningen-for-Sajandan-21--Ingenting-i-livet-foles-riktig-nar-skolen-gar-galt-239218b.html « NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.
VG170729 NTB siterer lørdag Sør-Koreas forsvarsminister, Song Young-Moo, på at Nord-Koreas oppskyting gjør at Sør-Korea må arbeide raskere med å få på plass det amerikanske missilforsvarssystemet THAAD.
DB170729 På 1980-tallet begynte han å arbeide seriøst også som billedkunstner, og han hadde sin første separatutstilling i 1993.
VG170728 Det er definitivt slik at fotballspillere og trenere virkelig er privilegerte som får lov til å arbeide, og tjene til livets opphold, med å arbeide med fotball, som for de fleste forblir et frivillig engasjement eller en hobby.
VG170728 Det er definitivt slik at fotballspillere og trenere virkelig er privilegerte som får lov til å arbeide , og tjene til livets opphold, med å arbeide med fotball, som for de fleste forblir et frivillig engasjement eller en hobby.
NL170728 Likeverdig tilbud betyr et tilbud som er like bra for jentene som for guttene, derfor knytter jeg en viss bekymring til formuleringen i vedtaket " Det er ikke nødvendigvis en helt identisk modell vi må arbeide for på jentesiden ".
DB170728 Som opptatt sped- eller småbarnsforelder får man kanskje ikke like mye tid til luking av bed og klipping av busker, men må nøye seg med kosen ved å se andre arbeide og grille god mat.
SA170727 Det har vært mye snakk til nå, men nå er det på tide med handling og begynne å arbeide på feltet, sier Simo Valakari til iTromsø.
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-nye-TIL-treneren--Dette-blir-de-fire-toffeste-manedene-i-spillernes-karriere-239382b.html Det har vært mye snakk til nå, men nå er det på tide med handling og begynne å arbeide på feltet, sier Simo Valakari til iTromsø.
DB170726 Den knusende rapporten fra den nasjonale disiplinærkomiteen for lærere i Storbritannia slår fast at kvinnen, « på ingen måte nådde opp til standarden som forventes av yrket », og fradømmer henne retten til å arbeide som lærer på livstid.
DB170726 Hvorfor insisterer Statsbygg på at de to tverrfaglige teamene som til slutt gikk videre i tevlingen, nå må arbeide med den samme kardinalfeilen, nemlig « at alle departementer ( minus forsvar ) skal samles på samme flekk » ?
DB170725 De har selvsagt samme rett som alle andre til å arbeide for å endre landets lover.
DB170725 Som lokalhistorisk motiverte utviklere med indre Frogner grasrots forståelse, opplevdes Inger Merete Hobbelstads angrep på vårt arbeide svært surrealistisk.
DB170725 Etter to års arbeide med å konseptuere en restaurasjon for drift av en multimediell og kulturfaglig festsal, ble Jan Vardøen for et år siden invitert til det bordet som omhandlet grendehusprosjektet Frogner « synergica » ; vårt alternativ til en utelukkende konsumerende markedsretning.
AP170725https://www.aftenposten.no/osloby/i/lPpoe/Restaurerer-Oslo-raritet-Observatorium-pa-taket Konservatorene synes det er morsomt å arbeide med slike tidstypiske uttrykk, som er av kulturhistorisk verdi, om enn ikke høyverdig kunst.
AA170725 Den tidligere hotelldirektøren minnes en eier som virkelig brydde seg om sine ansatte, selv om han ikke alltid var like lett å arbeide med.
DB170724 FN-flertallet vil med den nye traktaten som juridisk og politisk verktøy legge press på alle atomvåpenstater - USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea - til å arbeide mye hardere for gjensidig og balansert nedrustning.
BT170724https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html I går skrev BT at Odfjell Drilling sier opp 190 personer, blant annet fordi en borerigg skal arbeide et år på britisk side av Nordsjøen, hvor det er billigere mannskap.
AA170724 Lederne for de fire landene er enige om at de skal arbeide videre med å sette fredsplanen for det østlige Ukraina ut i livet.
AA170724 Politiet trenger nye måter å arbeide på for effektivt å bekjempe ny komplisert kriminalitet, for eksempel på nettet.
VG170723 Domstoladministrasjonen ser fram til å arbeide videre sammen med polakkene for å styrke domstolene hvis regjeringen og EØS ønsker det.
AA170722 - Vi oppfordrer Israel og Jordan til å arbeide sammen for å finne løsninger som innebærer sikkerhet for alle, heter det i en kunngjøring fra EU.
DN170721https://www.dn.no/nyheter/2017/07/21/2041/Politikk/-gi-fotballjentene-oppmerksomhet - Gleden av å arbeide .
DN170721 - Gleden av å arbeide .
DN170721 Der tester de ut maskineri og finner ut hvordan de skal arbeide .
DB170721 Det klassiske insentivargumentet sier at folks motivasjon til å arbeide , investere og spare vil forsvinne dersom staten skattlegger all inntekt over en grense.
DB170721 « Må du flire no etter kvar spm for å arbeide i #sommeråpent ? » og « Mer Ida og mindre Stian i Sommeråpent.
DN170720 Hvis kroppen får konkrete verktøy å arbeide med i tillegg går det mye bedre, skriver Videnskap.dk.
DB170720 Et enstemmig Storting står fast på at Ikke-spredningsavtalen er det eneste realistiske sporet for å nå målet om en verden uten kjernevåpen, og at Norge skal arbeide aktivt for å bidra til gjennomføringen av avtalen.
DB170720 Men også en slik tilnærming krever at man forklarer hvordan man forstår fattigdom og har tenkt å arbeide med problemet.
DB170720 Det er ikke mulig å arbeide effektivt for alle disse målene samtidig, og i praksis kan arbeidet for ulike mål komme i konflikt med hverandre.
AA170720 I løpet av uken skal også Bane Nor arbeide på Romeriksporten, noe som berører alle togselskap som kjører på strekningen.
VG170719 Til kritikken svarer BBCs generaldirektør Tony Hall i en uttalelse at kanalen er mer likestilt og mangfoldig enn resten av kringkastings-industrien, men at det fortsatt gjenstår en del arbeide for å bli enda bedre.
DB170719 Det prinsipielle spørsmålet her er i hvilken grad EUs generelle regler om rettigheter til å oppholde seg og arbeide hele EU-området + Storbritannia skal gjelde eller om briter i EU og EU-borgere i Storbritannia vil få status som såkalte tredjelands borgere.
AA170719 Trond Giske ( Ap ) vil arbeide for et skolepolitisk forlik dersom han blir kunnskapsminister etter valget.
AA170719 I et intervju med Klassekampen sier Giske at dersom Ap vinner regjeringsmakten til høsten, og hvis han selv blir kunnskapsminister, vil han arbeide for et forlik i skolepolitikken etter mal av barnehageforliket.
DN170718 Idag begynner mange spanjoler på jobb klokken 09, tar lunsjpause på to-tre timer midt på dagen, for så å vende tilbake til jobben for å arbeide til klokken åtte på kvelden eller senere.
DB170718 I utlysningen listes arbeidsoppgaver, som blant annet å organisere og delta på dørbank- og standaktiviteter, arbeide med sosiale medier og generelle valgkampaktiviteter.
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp Formålet er å diskutere hvordan styrene best kan arbeide for å forebygge korrupsjon.
AA170718 Det mest grunnleggende tiltaket er å sikre at de som kan arbeide , skaffer seg en inntekt som er til å leve av.
DB170717 Her må Støre arbeide innenfor en helt annen sammenheng, fordi medlemskap i EU ikke er politisk mulig i Norge, men Støre kjemper for et nærmest mulig europeisk samarbeid gjennom EØS og andre politiske kanaler.
AA170717 Vi må arbeide oss igjennom dette og identifisere både uenighet som må håndteres, og enighet som kan forsterkes, sa han.
AA170717 Gjennom hele oppholdet skal deltakerne arbeide sammen med, og undervises av noen av Europas fremste forskere og ingeniører.
VG170714 Under pressekonferansen sa Macron at han og Trump er enige om å arbeide for et « etterkrigskart » for Syria når krigen er over, og at de stort sett ser likt på spørsmålet om sikkerhet og stabilitet i Midtøsten.
VG170714 Utfordringen i Norge gjenspeiles nok mer i mangel på tillit til journalistenes måte å arbeide på ; hvilke saker de velger å skrive om og hvordan sakene vinkles.
DA170714 Her har det vært gitt skriftlig informasjon og avholdt møter, og Sykehjemsetaten vil fortsette å arbeide med å finne et godt tilbud til hver enkelt.
AA170714 På en pressekonferanse torsdag kveld sa Macron at han og Trump var enige om å arbeide for et " etterkrigskart " for Syria når krigen er over, og at de stort sett ser likt på spørsmålet om sikkerhet og stabilitet i Midtøsten.
AA170714 - Vi har også kommet over folk som er veldig unge, hvor vi er usikre på om de burde arbeide med det de gjør.
DB170713 På en pressekonferanse torsdag kveld sa Macron at han og Trump var enige om å arbeide for et " etterkrigskart " for Syria når krigen er over, og at de stort sett ser likt på spørsmålet om sikkerhet og stabilitet i Midtøsten.
DB170713 Stortinget vedtok i fjor enstemmig at Norge skal arbeide for et rettslig bindende rammeverk på grunnlag av gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen.
DA170713 DSB skriver også i rapporten at de vurderer å støtte et forslag fra svenske myndigheter om å arbeide for å endre den internasjonale standarden for gasspatroner for å hindre at slike patroner kan skru seg ut.
AA170713 DSB skriver også i rapporten at de vurderer å støtte et forslag fra svenske myndigheter om å arbeide for å endre den internasjonale standarden for gasspatroner for å hindre at slike patroner kan skru seg ut. ( ©NTB ) ¶
DA170712 Nå har de fått muligheten til å arbeide ved siden av pensjonsutbetalinger uten avkorting i pensjonene.
VG170708 - Det er hardt å arbeide i Nebraska.
NL170707 Et estimat på 12,5 mill kr for bytting av hydraulikktårn og fergebro er basert på kostnader for tilsvarende arbeide på Skrova i 2016.
DB170707 - Jeg håper vi kan arbeide sammen for en politisk løsning, etter at vi har bekjempet IS, sa Tillerson.
AA170707 Et enstemmig Storting stemte i fjor for at Norge skal arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk på grunnlag av balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen.
DA170706 - Vi kan ha behov for å arbeide noen netter, for å bli raskere ferdige og for å unngå for mye trafikkproblem i området på dagtid.
AA170706 Tenk det - én konsert med en fantastisk kanadisk musiker som synger om Skaperen og om det å arbeide på Abrahams marker, og som i tillegg stiller opp i « Min tro»-samtale i Vår Frue kirke.
DA170705 De som kan arbeide litt, burde jo få muligheten til nettopp det.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Rene-fjorder-gir-bedre-turistopplevelser-336488b.html Direktoratet skal dessuten arbeide med muligheter for å stille flere krav til skipene, blant annet grenser for utslipp av nitrogenoksider ( NOx ) til luft, grenser for svovelinnhold i drivstoff samt forbud mot utslipp av blant annet kloakk i fjordene innen utgangen av 2018.
AP170705https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Skattelettelser-er-delvis-selvfinansierende--Siv-Jensen-624621b.html Et hovedmål med Regjeringens skattepolitikk er at det skal bli mer lønnsomt å investere, arbeide og spare, skriver finansminister Siv Jensen.
DN170704 - Mennesket kan arbeide fysisk og kognitivt.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ingen-har-flere-kamper-for-Norge_-men-lenge-var-handballhelten-usikker-pa-om-det-var-alt-hun-kunne-238099b.html Toppidrettsutøvere setter seg mål, de er punktlige, sluntrer ikke unna, de er vant til å jobbe i team, arbeide under press, og jobber hardt for å lykkes.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ingen-har-flere-kamper-for-Norge_-men-lenge-var-handballhelten-usikker-pa-om-det-var-alt-hun-kunne-238099b.html Forbundslederen har flere eksempler på tidligere og nåværende utøvere som har fått arbeide via denne veien, og mener opprettelsen av Idrettens karrièsenter i 2015 har vært en nøkkel.
VG170702 Politikere plikter å arbeide for samarbeid mellom nasjoner.
SA170702 Toppidrettsutøvere setter seg mål, de er punktlige, sluntrer ikke unna, de er vant til å jobbe i team, arbeide under press, og jobber hardt for å lykkes.
SA170702 Forbundslederen har flere eksempler på tidligere og nåværende utøvere som har fått arbeide via denne veien, og mener opprettelsen av Idrettens karrièsenter i 2015 har vært en nøkkel.
VG170701 Bak Pride står FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som har som uttalt mål å arbeide for likestilling og mangfold, og mot diskriminering i Norge og i resten av verden.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html De tre institusjonene arbeider også sammen om å etablere felles retningslinjer for bachelorprogrammene, og har samarbeidet om å arbeide frem innhold for tegnspråk i den nye grunnskolelærerutdanningen.
VG170630 Og nå i juni har avhoppere dannet en ny muslimsk fellesorganisasjon for å arbeide med religionsdialog.
NL170630 Og de lukkede regnskapene over restaurantregninger, representasjon, reiser og innkjøpte tjenester har avdekket en kultur som ligger flere maratonløp fra organisasjonens egne mål for sitt arbeide .
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport-Saringass-ble-brukt-i-Syria-angrep-624320b.html Organisasjonen skal overvåke utbredelsen av kjemiske våpen og arbeide for at FN-konvensjonen som forbyr våpnene, overholdes.
DB170629 Vi vil fortsette å følge bevisene uansett hvor de leder oss, og arbeide flittig for å gjøre opp regnskap for hvert eneste barn hvis liv ble stjålet av Jones.
NL170628 Lærerstaben må sammen arbeide for at studentene kvalifiseres til en yrkesrolle.
NL170628 Med dette sparer hun Hurtigruten for urealistiske forventninger og alle parter for unødig arbeide .
DB170628 Formålet er å arbeide med religionsdialog.
DB170628 Kontorets formål er å arbeide for et høyest mulig kvalitetsnivå på kaffe i Norge i alle ledd, både på den ferdig brente råvaren vi kjøper i butikken, på kaffen vi brygger hjemme og kaffen vi drikker ute.
DA170628 Helleland trekker særlig fram oppstarten av Kreativt Norge, som skal arbeide « for å styrke kunnskapen om potensialet for verdiskaping i kunst og kreativ næring ».
DA170628 Formålet er å arbeide med religionsdialog, skrev Vårt Land 9. juni.
BT170628https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Kulturdepartementet-holder-tilbake-stotten-til-Islamsk-Rad-336263b.html Formålet er å arbeide med religionsdialog, skrev Vårt Land 9. juni.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kulturdepartementet-holder-tilbake-stotten-til-Islamsk-Rad-og-far-stotte-fra-flere-moskeer-624180b.html Formålet er å arbeide med religionsdialog.
AA170628 Formålet er å arbeide med religionsdialog.
AA170628 Formålet er å arbeide med religionsdialog, skrev Vårt Land 9. juni.
VG170627 Dersom Raja fremdeles er opptatt av objektsikkerhet, noe hans engasjement under høringen og stortingsdebatten var egnet til å gi inntrykk av, bør han vurdere om det er klokt av ham å arbeide for at realiseringen av beredskapssenteret skyves ut i tid, skriver han i en e-post til VG.
DB170627 . De skal arbeide etter prinsippet om armlengdes avstand både fra politiske myndigheter og ulike interesser.
DB170627 Lord Carnarvon finansierte Carters arbeide .
DB170627 Carter var absolutt dedikert til Lord Carnarvon og deres arbeide , ingenting annet betydde noe, sier hun til britiske Radio Times.
DA170627 Høyresiden er bekymra for at mange av dem som ikke kan arbeide og mener de lever på statens regning.
AA170627 USAs tidligere utenriksministerminister tror Putin på sikt vil arbeide for økt samarbeid med Russlands naboland.
SA170626https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Brakhus-har-handplukket-17-jenter-til-dette-luksusstedet-237907b.html - Det ligger mye arbeide bak.
SA170626 - Det ligger mye arbeide bak.
DB170626 Sammen med bedriftsledere har vi bestemt at vi vil arbeide for en klimasikker framtid full av muligheter, optimisme og innovasjon.
DA170626 * Arbeide for at alle rike land åpner sine markeder for varer fra lav- og mellominntektsland, bl.a. ved å frita disse for toll.
DA170626 Hensikten med mulighetsstudien er å avklare det tekniske og økonomiske handlingsrommet og hvordan Moss kommune som planmyndighet og Statens vegvesen som tiltakshaver skal arbeide videre med å avklare løsning for en ny riksvei 19. | 20.000 cruiser inn denne uken ¶
DA170626 Med arrangementet ønsker jeg å fremheve det litterære aspektet ved det å arbeide med en forfatter som gjestekurator, og vi ønsket å få med oss Frode Saugestad som medarrangør, sier Brandtzæg.
BT170626https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Brakhus-har-handplukket-17-jenter-til-dette-luksusstedet-237907b.html - Det ligger mye arbeide bak.
AP170626https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Brakhus-har-handplukket-17-jenter-til-dette-luksusstedet-237907b.html - Det ligger mye arbeide bak.
FV170625 Kriminalteknikere vil arbeide på stedet til uka, sannsynligvis fra mandag.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bergen-har-ikke-god-nok-kompetanse-til-a-drive-Sprakradet-336096b.html Heller ikke har Hordaland en tolketjeneste med den kompetanse og bredde som er nødvendig for at Språkrådets rådgiver for norsk tegnspråk skal kunne arbeide der.
DB170624 Kulturrådets vedtekter ble vedtatt av Stortinget i 1965, med det formålet å stimulere til skapende åndsliv i litteratur og kunst og « arbeide for at flest mulig kan få del i kulturgodene ».
BT170624https://www.bt.no/nyheter/innenriks/-Bergen-har-mer-enn-nok-336121b.html Allerede da Språkrådet ble satt på en tidlig liste over utflyttingskandidater, burde han og støttespillerne hans ha sett at det er en politisk svært dårlig idé for Venstre, av alle, å arbeide for nettopp den utflyttingen.
AA170624 Starmus ble et så vellykket arrangement at Trondheim bør arbeide for at festivalen blir arrangert i byen også i 2019.
DN170623 Mallory hadde høyeste grad av sikkerhetsklarering fram til han sluttet å arbeide for amerikanske myndigheter i 2012.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/-Amerikaner-siktet-for-spionasje-til-fordel-for-Kina-623814b.html Mallory hadde høyeste grad av sikkerhetsklarering frem til han sluttet å arbeide for amerikanske myndigheter i 2012.
AA170623 Læring er knyttet til studentenes hovedaktivitet, å lese og lytte, arbeide med øvinger, eksperimenter og gruppearbeid, diskutere i kollokvier, og lignende.
VG170622 Derfor er det litt pussig at Erna sa noe så dumt, som om det er uinteressant for en politiker å arbeide mot økt ulikhet.
SA170622 Innenfor de rammene vi har i Arkivverket, er vi også i gang med å ansette ytterligere en ny medarbeider i Stavanger som skal arbeide med å sikre nasjonal samfunnsdokumentasjon.
SA170622 Problemene er langt fra løst, men en cuptittel vil gi Jonevret en god buffer for å arbeide videre.
DB170622 Den muligheten får de ved å hente spillere fra andre lag, samt å arbeide hardt når spillerne uten kontrakt i ligaen frigis i sommer.
DB170622 Al-Moualimi, tilbakeviser CNNs påstander om at de hindrer journalister i å arbeide i Jemen.
AP170622 Problemene er langt fra løst, men en cuptittel vil gi Jonevret en god buffer for å arbeide videre.
SA170621 - Vi kommer til å arbeide for å få til økt fleksibilitet fra de flygende.
DB170621 Den beste måten å snakke om Donald Trump, dersom du vil arbeide for ham, er å rose Donald Trump.
DB170621 - Daniel Day-Lewis vil ikke lenger arbeide som skuespiller.
DA170621 Bystyret vedtok også enstemmig å gi KIA ( Kristent Interkulturelt Arbeide ) 1,2 millioner kroner til norskopplæring for innvandrerkvinner.
AA170621 - Vi kommer til å arbeide for å få til økt fleksibilitet fra de flygende.
NL170620 Ramberg skal arbeide med konkrete prosjekter innenfor eiendomsutvikling.
DB170620 Hun er helt enig med Stordalen i at topplederne bør arbeide mer aktivt for å få unge uten jobb i arbeid.
DB170620 For en av tingene Nicolaisen mener at Nav bør bli bedre på er å gi arbeidsledige råd, slik at de kan finne ut hvilket yrke de har lyst til å arbeide i, og hvilke yrker de takler.
DA170620 Som en følge av dette har han heller ikke hatt mulighet til å arbeide , noe som igjen har ført til økonomiske problemer for familien.
DA170620 « Vi vil arbeide med å optimalisere prosjektet, slik at støybelastningen blir så liten som mulig.
AA170620 Formannskapet ber rådmannen på vegne av Trondheim kommune arbeide for at byutredningen ferdigstilles innen den planlagte fristen, 15.desember 2017.
AA170620 - Vi vil nå jobbe fullt med å styrke fylkeslaget i Aust-Agder og arbeide målrettet for at Frp gjør et best mulig valg for størst mulig gjennomslag for våre saker i hele landet.
NL170619 UiT-ledelsen fremhevet i brev til Høgskolen i Narvik, at for å sikre politisk forankring av fusjonen i et til dels utfordrende politisk klima, ønsket man å arbeide frem mot en kongelig resolusjon som skulle stadfeste etableringen av et fakultet i Narvik.
DB170619 Vi vil arbeide for å redusere utslipp både fra kjøretøy, bygninger og ikke minst fly, sier Matt Gorman, direktør for bærekraft på Heathrow til The Financial Times.
DB170619 Samtidig lover flyplassen å arbeide for å redusere både utslipp og ikke minst støy fra flytrafikken.
BT170619 Men jeg har selv svartelistet skoler - fordi det har vært forferdelig å arbeide der.
BT170617 Han påpeker at det i staten er generelle regler for dekning av kostnader i forbindelse med å arbeide andre steder enn det vanlige, og at disse gjelder også for politi- og lensmannsetaten.
VG170616 - Vi vil gå inn i de enkelte punktene som komiteen påpeker og ta tak i dem og arbeide videre med dem, på samme måte som vi gjort med anbefalingene som riksrevisjonen kom med, sier han.
NL170616 Da sametinget skrev sitt høringsnotat om endringer i motorferdselloven, var deres viktigste bekymring om reindrifta fortsatt fikk sterkt nok vern, ikke det faktum at utmarksbrukere og andre næringsutøvere i naturen er fratatt sin rett til å leve og arbeide i naturen.
DN170616 Justerte bestemmelser om sikkerhetsklarering for stadig flere utenlandske statsborgere som skal arbeide for norske bedrifter er også med.
DB170616 Jeg ville gjerne vise SAS hvilke forhold de lar sine medarbeidere arbeide under, som jeg ikke synes er akseptable.
DA170616 Det var antakelig kjærligheten til fedrelandet som drev Kohl til å arbeide for gjenforeningen.
DA170616 - Vi begynte å arbeide med denne boka før stemmerettsjubileet, som var i 2013.
AA170616 Det var antakelig kjærligheten til fedrelandet som drev Kohl til å arbeide for gjenforeningen.
AA170616 Justisdepartementet foreslår at loven endres slik at asylsøkere som trolig får bli i Norge, kan arbeide før de blir intervjuet av Utlendingsdirektoratet.
AA170616 Departementet foreslår nå at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge, kan få arbeide også før asylintervjuet er gjennomført.
AA170616 Men sektoren er forpliktet til å få mest mulig helse ut av hver krone, og det vil alltid finnes smartere måter å arbeide på, blant annet på grunn av utviklingen av ny teknologi.
VG170615 Den nasjonal prosedyren vi skal arbeide med skal ytterligere forbedre det regelverket som allerede er i bruk, sier skriver Schjelderup.
DB170615 Hun vil foreløpig ikke si nøyaktig hva hun skal jobbe med i kanalen, men forteller at stillingen vil innebære å arbeide med det samme som i TV 2 : nyheter, sport, kultur og underholdning.
DA170615 Under Donald Trumps besøk nylig utnyttet han anledningen til nettopp å oppfordre Gulfstatene til å arbeide mot å bygge allianser med Iran.
DA170615 De går ikke på skole, fordi de må være med å arbeide for å skaffe nok penger, sier han.
DA170615 De går ikke på skole, fordi de må være med å arbeide for å skaffe nok penger, sier han.
NL170614 Det handler om å arbeide sammen.
DN170613 I tillegg slipper du å stresse med nytt abonnement hvis du skal studere eller arbeide i et EU-land.
DB170613 Den beste måten å snakke om Donald Trump, dersom du vil arbeide for ham, er å rose Donald Trump.
DB170613 Regjeringen begrunnet forslaget med at det vil gi flere incentiver til å arbeide , sikre et bærekraftig trygdesystem, skape et rettferdig system der nordmenn, innvandrere og flyktninger har like rettigheter, samt hindre en « pull-effekt : At flyktninger velger Norge som destinasjon basert på kjennskap til trygdesystemet.
DA170613 - Det er liten sjanse for at tilstandsrapporter blir obligatoriske, men det er bred enighet om å arbeide for økt bruk av slike rapporter for å trygge forbrukerne i boligomsetningen, opplyser Huser.
AP170613https://www.aftenposten.no/verden/Venezuelanere-kjemper-mot-politisk-sensur-ved-a-lese-opp-nyheter-pa-bussen-623139b.html Passasjerene lytter oppmerksomt i det journalistene setter over til økonominyheter : Prisen på en kilo kyllingvinger er så høy at en venezuelaner på minimumslønn må arbeide en og en halv dag for å kjøpe det.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-far-internasjonal-sykkelpris-623085b.html Prisen utdeles på bakgrunn av følgende kriterier : ¶ - person eller organisasjon som arbeider med å fremme sykling ¶ - gjort noe ekstraordinært for å fremme sykkelagendaen i by, land eller region ¶ - har visjonært politisk mot, innovative ideer og evner å få iverksatt tiltak og få folk til å arbeide sammen ¶
AP170613 Passasjerene lytter oppmerksomt i det journalistene setter over til økonominyheter : Prisen på en kilo kyllingvinger er så høy at en venezuelaner på minimumslønn må arbeide en og en halv dag for å kjøpe det.
AP170613 Prisen utdeles på bakgrunn av følgende kriterier : ¶ - person eller organisasjon som arbeider med å fremme sykling ¶ - gjort noe ekstraordinært for å fremme sykkelagendaen i by, land eller region ¶ - har visjonært politisk mot, innovative ideer og evner å få iverksatt tiltak og få folk til å arbeide sammen ¶
AA170613 I tillegg slipper du å stresse med nytt abonnement hvis du skal studere eller arbeide i et EU-land.
AA170613 De vendte frivillig tilbake fra India flere ganger for å arbeide på de norske gartneriene, og det ble ikke brukt fysisk makt mot dem.
AA170613 I dag velger mange sykepleiere å arbeide deltid på grunn av for stort arbeidspress og lite fritid.
AA170613 vakt, for så å arbeide åtte dager mer i året.
DB170612 Vi vil argumentere for at de som ønsker det skal kunne arbeide utenfor normal arbeidstid - også på søndager.
AA170612 Finnset mener Kirkens hovedutfordring er å « opprettholde og stadig ny-definere og arbeide med sin rolle og oppgave som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke ».
AA170612 - Kirkens hovedutfordring er å opprettholde og stadig nydefinere og arbeide med sin rolle og oppgave som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke, mener Finnset.
NL170609 Staten har ingen intensiv til å arbeide raskere når de kan øke sine inntekter gjennom innteksskatt, kommunal eiendomsavift og lignende.
DB170609 - Jeg vil også arbeide med vanskeligstilt ungdom og tidligere innsatte med å lære selvmestring og disiplin gjennom boksingen.
DA170609 Å arbeide foran hennes blikk er spennende.
DA170609 Formålet er å arbeide med religionsdialog, skriver Vårt Land.
AP170609 - I akkurat denne perioden har det vært en fordel å arbeide litt i det stille, « under radaren », så å si.
AA170609 Formålet er å arbeide med religionsdialog, skriver Vårt Land.
SA170608 Der loven krever et arbeidsmiljøutvalg skal også dette arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
SA170608 Her må det være mulig å få til en engangsløsning som sikrer at de kan leve normale liv i Norge, og at de som fortsatt kan arbeide , får lov til å gjøre det.
VG170607 Nå har besøket hit ført til at regjeringen vil arbeide for å endre regelverket slik at også bedrifter som 3B Fibreglass skal få støtte gjennom Enova for nyskapende teknologi, sa Bruun-Gundersen til lokalavisen 24. mai.
AP170607 Vidar Helgesen sa på fredag at han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime : ¶
AA170607 Vidar Helgesen sa på fredag at han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime : ¶
DA170606 Innsatte i den åpne avdelingen i Bergen fengsel får gå på skole eller arbeide utenfor området.
AP170606 - Dersom jeg blir gjenvalgt, vil jeg fortsette å arbeide for bedre bredbånd, bedre mobildekning og rettmessige avtaler for våre bønder og fiskere.
AA170606 NTNU får fem millioner kroner for å arbeide med dette.
AA170606 Innsatte i den åpne avdelingen i Bergen fengsel får gå på skole eller arbeide utenfor området.
NL170604 år 1600 og fremover til grensefastsettelsen i 1751 vil jeg anbefale Siv Rasmussen sitt arbeide om Prester og prestefruer i Kautokeino pastorat.
VG170603 Ivanka Trump er offiselt utnevnt som preisdentens rådgiver og har kontor i Det Hvite Hus, men får ikke lønn for sitt arbeide der.
DB170603 Foreløpig er ikke alt arbeide med å få samtlige passboder ferdig.
DB170603 Vegard Stake Laengen vil nok få plenty hjelperytterjobb når UAE Team Emirates vil arbeide for Louis Meintjes i fjellene, og Diego Ulissi og Ben Swift på de flatere etappene.
VG170602 Nyhetsbyrået skriver videre at « USAs fiasko med Kotoprotokollen for 16 år siden har lært oss den harde måten » at med eller uten USA i lederrollen, vil landene som har signert Parisavtalen « arbeide enda hardere for å kutte karbonutslipp og sikre fremtiden til planeten ».
NL170602 Dette skal skje i henhold til den instruksen som direktør og rektor er satt til å arbeide ut fra.
DA170602 Vi har valgt å arbeide med dem fordi det er viktig å støtte de kreftene som utgjør et alternativ til regimet.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Full-forvirring-om-Stortingets-palmeolje-vedtak-622451b.html Vidar Helgesen sier han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime : ¶
AP170602 Vidar Helgesen sier han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime : ¶
AA170602 Vidar Helgesen sier han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime : ¶
AA170602 Vi må også arbeide for å ivareta reinens vandringsveier mellom viktige områder, og lede menneskelig ferdsel bort fra uheldige og til ønskete områder.
AA170602 Alle disse utfordringene må vi sammen arbeide med for å sikre villreinen.
DB170601 Blant annet står det at « Vi må arbeide for at verdens stater anvender og respekterer folkeretten », og at « Norge forventer at andre stater også følger folkeretten ».
AP170601 Syrerne går nemlig med på å arbeide for halvparten av lønnen som tyrkerne forlanger.
BT170531 | La dem arbeide
SA170530 Samtidig oppnår vi så raske reisetider at folk kan bo eller arbeide utenfor sentraene.
DA170530 Diverse ¶ * Arbeide for en utslippsfri transportsektor.
DA170530 * Arbeide for internasjonale løsninger, som felleseuropeiske sentre for vurdering av asylsøknader i nærområdene til land mange flykter fra, for å motvirke bruken av livsfarlige flyktningruter og forhindre menneskesmugling.
DA170530 * Arbeide for at alle Heimevernet-distrikter opprettholdes og at Heimevernet får ressurser nok til utrusting og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
BT170530 Men vi må arbeide for at det blir så få som mulig.
AP170530https://www.aftenposten.no/osloby/Barnehagesjef--De-som-mener-digitale-verktoy-er-skadelig-for-sma-barn_-vet-ikke-hva-de-snakker-om-621631b.html - Digitale verktøy bør ikke erstatte barns, spesielt ikke yngre barns, lek og arbeide med hands on-aktiviteter, sier nestleder Jennifer Varbanov i Norsk Montessoriforbund.
AP170530 - Digitale verktøy bør ikke erstatte barns, spesielt ikke yngre barns, lek og arbeide med hands on-aktiviteter, sier nestleder Jennifer Varbanov i Norsk Montessoriforbund.
SA170529 Jens Stoltenberg ( Ap ) var statsminister i den rød-grønne regjeringen da ureturnerbare flyktninger i 2011 ble nektet retten til å arbeide for sitt eget livsopphold.
DN170529 Merkels pressetalsmann Steffen Seibert sier mandag at den tyske statsministeren fortsatt er en forkjemper for samarbeid mellom USA og Europa, og at Tyskland vil « fortsette å arbeide for å styrke dette forholdet ».
AA170529 Tyskland vil « fortsette å arbeide for å styrke dette forholdet », forsikrer han.
VG170528 Det må vi arbeide for å gjøre klart for alle allierte.
NL170528 Sammen med universitetet må kommunen derfor arbeide politisk mot Stortinget og regjeringen for å oppnå et nytt og tilstrekkelig grunnlag for å realisere dette.
NL170528 Hvordan utdanner vi ulike typer helseprofesjoner til å arbeide i team i kommunehelsetjenesten ?
DA170528 - Da var hun helt fersk, nå er hun 100 prosent profesjonell og jeg kunne ikke tenke meg ikke å arbeide med henne, sier Polanski.
DB170527 « Fantastisk » og den største « æren i hans liv », mente han etterpå, og kvitret : « Jeg forlater Vatikanet fastere bestemt enn noen gang på å arbeide for FRED i vår verden.
DB170527 Kostnadene som følger med den ikke-vestlige innvandringa, har på mange måter vært utjevna av den lukrative innvandringa fra ferdig utdanna øst-europeere har kommet for å arbeide i Norge.
AP170527https://www.aftenposten.no/norge/Psykolog-Peder-Kjos-Barnets-beste--diskusjoner-kan-oke-konflikt-mellom-foreldre-621074b.html Ikke minst vil de ha bedre tid til å arbeide mer preventivt i familie- og parsaker som kanskje ikke hadde trengt å utvikle seg til meglingssaker.
AP170527https://www.aftenposten.no/norge/Psykolog-Peder-Kjos-Barnets-beste--diskusjoner-kan-oke-konflikt-mellom-foreldre-621074b.html - Dersom megling gjøres frivillig, vil dette kunne frigjøre kapasitet hos meglerne til å arbeide mer med de mest konfliktfylte sakene.
AP170527 Ikke minst vil de ha bedre tid til å arbeide mer preventivt i familie- og parsaker som kanskje ikke hadde trengt å utvikle seg til meglingssaker.
AP170527 - Dersom megling gjøres frivillig, vil dette kunne frigjøre kapasitet hos meglerne til å arbeide mer med de mest konfliktfylte sakene.
DN170526 ts strategi for bekjempelse av ikt-kriminalitet fra juni 2015 foreslår regjeringen selv å opprette et nasjonalt senter for bekjempelse av cyberkriminalitet som skal bistå politidistriktene i sin etterforskning i tillegg til å « forebygge og etterforske den alvorlige og komplekse ikt-kriminaliteten, arbeide på internett, behandle elektroniske spor, håndtere de mest omfattende og kompliserte sakene
BT170526 Politiet avslører jobbsøkere som ber om politiattest for å få arbeide med unge og sårbare, men som ikke har kritthvite rulleblad, skriver Vårt Land.
BT170526 Høsten 2015 la helseminister Bent Høie ( H ) frem forslaget om at alle som skal arbeide i kommunale helse- og omsorgstjenester må legge frem politiattest.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/17000-foreldrepar-ma-mote-til-tvungen-megling-arlig-Bortkastet-for-mange_-mener-forskere-621344b.html - Dersom megling gjøres frivillig, vil dette kunne frigjøre kapasitet hos meglerne til å arbeide mer med de mest konfliktfylte sakene, mener han.
AP170526 - Dersom megling gjøres frivillig, vil dette kunne frigjøre kapasitet hos meglerne til å arbeide mer med de mest konfliktfylte sakene, mener han.
AA170526 Politiet avslører jobbsøkere som ber om politiattest for å få arbeide med unge og sårbare, men som ikke har kritthvite rulleblad, skriver Vårt Land.
AA170526 Høsten 2015 la helseminister Bent Høie ( H ) fram forslaget om at alle som skal arbeide i kommunale helse- og omsorgstjenester må legge fram politiattest.
VG170525 Det uttrykket bruker hun ikke lenger, i alle fall ikke om Nato-vedtaket hun selv var med i 2014 om å arbeide mot toprosentmålet.
AA170525 Daglig leder Liv Malvik ved Grilstad Marina sier de likevel har lov til å arbeide : ¶
AA170525 Jeg trenger ikke arbeide lenger.
NL170524 Jeg synes ikke det er overraskende at det nettopp er Magga som advarer det samiske samfunn mot å grave seg ned i fortiden, og i stedet oppfordrer til å arbeide med dagens aktuelle problemer.
NL170524 Som lokalpolitiker i Skånland Kommune vil jeg arbeide for et fortsatt forbud mot vannscooter langs kystlinjen.
DN170524 USAs president Donald Trump sier han er mer besluttsom enn noen gang på å arbeide for verdensfred etter sitt møte med pave Frans.
DB170524 Det jeg kan love er at vi skal arbeide samvittigehtsfullt med saken, avsluttet Heger.
AP170524 USAs president Donald Trump sier han er mer besluttet enn noen gang på å arbeide for verdensfred etter sitt møte med pave Frans.
AA170524 USAs president Donald Trump sier han er mer besluttet enn noen gang på å arbeide for verdensfred etter sitt møte med pave Frans.
AA170524 For å få de gruppene som faller utenfor tilbake i jobb, må man i større grad friste dem til å jobbe og sette dem bedre i stand til å arbeide , ifølge IMF.
SA170523 LO-kongressen gikk nylig inn for at Norge skal arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.
NL170523 NKF - RK vil fortsatt arbeide sammen med Sametinget for at Stortinget skal si ja til en sannhetskommisjon.
NL170523 Jeg og du kan bo, studere, forske, arbeide og etablere oss hvor vi vil i Europa.
DA170523 - Vi vil huske ofrene for alltid, og vi vil stå imot terroristene ved å arbeide sammen for å skape trygge, mangfoldige samfunn som er sterke sammen, sa Newman.
DA170523 LO-kongressen gikk nylig inn for at Norge skal arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.
BT170523 - Vi vil huske ofrene for alltid, og vi vil stå imot terroristene ved å arbeide sammen for å skape trygge, mangfoldige samfunn som er sterke sammen, sa Newman.
AA170523 - Vi vil huske ofrene for alltid, og vi vil stå imot terroristene ved å arbeide sammen for å skape trygge, mangfoldige samfunn som er sterke sammen, sa Newman.
AA170523 - Vi kommer til å fortsette å arbeide med Storbritannia i kampen mot terrorisme.
AA170523 - Vi kommer til å fortsette å arbeide med Storbritannia i kampen mot terrorisme.
AA170523 - Jeg liker å arbeide .
VG170522 Uttalelsen er med på å sementere oppfattelsen av at homofile må være spesifikke " typer ", når det er nettopp dette Holm har vært med å arbeide imot i SKAM ».
NL170522 Denne finansieringen vil vi arbeide videre med.
DA170522 - Jeg har et moralsk kompass jeg navigerer etter når det gjelder hva jeg er villig til å gjøre og ikke ut fra et personlig synspunkt, men når jeg velger en regissør jeg vil arbeide med, så innebærer det en risiko som jeg er gjerne tar.
AP170522https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Justisministeren-benytter-seg-av-det-billigste-trikset-i-boken-a-sette-sikkerhet-opp-mot-kontroll--Harald-Stanghelle-621649b.html For selvsagt er det ingen som i ramme alvor foreslår at hemmelige tjenester til enhver tid kan arbeide med offentlighetens flomlys mot sine operasjoner.
AP170522 De nye lærerne skal arbeide med elever fra 1. til 4. trinn.
AP170522 For selvsagt er det ingen som i ramme alvor foreslår at hemmelige tjenester til enhver tid kan arbeide med offentlighetens flomlys mot sine operasjoner.
SA170521 Den tyske kvinnen som ble drept, hadde bodd i Afghanistan i over ti år og begynte å arbeide for Operation Mercy i 2011, opplyser hjelpeorganisasjonen.
DN170521 Det er veldig moro å arbeide med studentene.
DB170521 nister, mer enn noen andre, som har utfordret og fremdeles utfordrer konservative kjønnsroller, blant annet om moren som best egnet til barnepass, som har snakket opp husarbeid og omsorgsansvar, som har kjempet frem reform etter reform som legger til rette for at både kvinner og menn skal kunne arbeide og passe på ungene sine samtidig, det er feminister som stadig vekk krever et arbeidsliv som retter seg mot det moder
AA170521 Den tyske kvinnen som ble drept, hadde bodd i Afghanistan i over ti år og begynte å arbeide for Operation Mercy i 2011, opplyser hjelpeorganisasjonen.
DB170520 Selvsagt gjør ikke NextEV alt dette bare for moro skyld, selv om det sikkert er mye moro også - i tillegg til hardt arbeide .
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Isaksen-krever-svar-om-Aps-nye-prestisjereform-621460b.html Da Ap kom i regjering i 2005, lovet de rødgrønne i sin regjeringserklæring å arbeide for en finansieringsordning for etter- og videreutdanning, med finansiering både fra arbeidsgivere, arbeidstagere og myndigheter.
AP170520 Da Ap kom i regjering i 2005, lovet de rødgrønne i sin regjeringserklæring å arbeide for en finansieringsordning for etter- og videreutdanning, med finansiering både fra arbeidsgivere, arbeidstagere og myndigheter.
VG170519 I stedet vil MDG bruke kreftene sine på å arbeide for å redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden.
NL170519 Å arbeide innenfor en litterær kunstform har lært meg det.
NL170519 Nordnorsk Viseforum ble en institusjon som la til rette for at alle vi som ville arbeide med tekst og musikk fikk faglig hjelp.
FV170519 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener det er viktig å ta i bruk kunstig intelligens for å arbeide smartere.
DN170519 - Mennesket kan arbeide fysisk og kognitivt.
DA170519 I stedet vil MDG bruke kreftene sine på å arbeide for å redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden.
AA170519 I stedet vil MDG bruke kreftene sine på å arbeide for å redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden. ( ©NTB ) ¶
DB170518 - Vi har valgt å la de kjente fakta og et stort research arbeide danne et bakteppe i denne dramatiske fortellingen fra virkeligheten.
VG170517 Jeg bruker den fortsatt ikke så mye, men det er noe som jeg skal arbeide med, og som jeg skal bli bedre på å gjøre, sier han til VG før han beskriver drømmescoringen : ¶
SA170517https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Krystallklar-Helleland-ber-om-felles-front-i-kampen-mot-doping-235753b.html Samtidig som WADA har satt ned to arbeidsgrupper med medlemmer fra både myndighetssiden og IOC for å arbeide med de samme spørsmålene, har IOC vedtatt tolv prinsipper for et mer robust og uavhengig antidopingsystem.
SA170517 Samtidig som WADA har satt ned to arbeidsgrupper med medlemmer fra både myndighetssiden og IOC for å arbeide med de samme spørsmålene, har IOC vedtatt tolv prinsipper for et mer robust og uavhengig antidopingsystem.
BT170517 Samtidig som WADA har satt ned to arbeidsgrupper med medlemmer fra både myndighetssiden og IOC for å arbeide med de samme spørsmålene, har IOC vedtatt tolv prinsipper for et mer robust og uavhengig antidopingsystem.
AP170517https://www.aftenposten.no/kultur/Fagsjefens-rad-til-boligkjopere--Se-etter-lys-og-gulv_-arealutnyttelse-og-materialer-620958b.html Å kunne arbeide ved kjøkkenbenken og se ut er en sjelden kvalitet i dag, sier Camilla Moneta, fagsjef i NAL.
AP170517https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krystallklar-Helleland-ber-om-felles-front-i-kampen-mot-doping-235753b.html Samtidig som WADA har satt ned to arbeidsgrupper med medlemmer fra både myndighetssiden og IOC for å arbeide med de samme spørsmålene, har IOC vedtatt tolv prinsipper for et mer robust og uavhengig antidopingsystem.
AP170517 Å kunne arbeide ved kjøkkenbenken og se ut, er en sjelden kvalitet i dag, sier Camilla Moneta, fagsjef i NAL.
AP170517 Samtidig som WADA har satt ned to arbeidsgrupper med medlemmer fra både myndighetssiden og IOC for å arbeide med de samme spørsmålene, har IOC vedtatt tolv prinsipper for et mer robust og uavhengig antidopingsystem.
SA170516 Presidentene Donald Trump og Recep Tayyip Erdogan sto side om side i Det hvite hus og lovte å arbeide gjennom de anstrengte forholdene mellom USA og Tyrkia.
DB170516 Helt uten å tenke på hvilken maidag det var, syklet jeg for to år siden i adstadig tempo hjem fra arbeide ute på Amager og passerer den norske sjømannskirken i København, en bygning jeg aldri tidligere har tenkt over ligger på min daglige rute.
DA170516 Partene er gjennom erklæringen enige om å arbeide mer aktivt for få flere arbeidsledige i Rogaland i aktivitet.
AP170516https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Torturstaten-Israel--Lars-Gule-621283b.html Med stort flertall har LO-kongressen vedtatt å gå inn for å arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.
AP170516 Med stort flertall har LO-kongressen vedtatt å gå inn for å arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.
AA170516 Presidentene Donald Trump og Recep Tayyip Erdogan sto side om side i Det hvite hus og lovte å arbeide gjennom de anstrengte forholdene mellom USA og Tyrkia.
SA170515 Begrunnelsen som artisten ( DDE ) og arbeidsgiveren Bjarne Brøndbo har gitt for å melde overgang fra Ap til Høyre, viser at han ikke forstår at evne til å arbeide ikke er det samme som å ha evne å kunne ha en jobb.
DA170515 Her tok vi opp problemstillinger om hvordan vi kan arbeide til bydelenes beste.
VG170514 - Det vil være viktig for Norge å sikre at norske arbeidstakere, studenter og andre skal kunne å bo, arbeide , studere og oppholde seg i Storbritannia, og omvendt, etter den britiske utmeldingen fra EU og EØS, sa Tronstad.
VG170513 På bakgrunn av dette vil jeg, i samarbeid med de ansatte, arbeide med arbeidsmiljøet internt i Bedriftsforbundet.
NL170513 Nesseby Maskin møtte utfordringer da de startet arbeide med å åpne veien til Grense Jakobselv.
AA170513 Våren 2017 er blant annet brukt til å spille for et utsolgt Oslo Spektrum og til å arbeide med nytt materiale.
VG170512 Schultz påpeker at det å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.
SA170512 Videre hevder han at « konsekvensen er ikkje verre enn at kvar og ein av oss må arbeide nett like mykje som nabolanda ».
DN170512 Flertallet på LO-kongressen vedtok at LO heretter skal arbeide « for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel ».
DB170512 - Å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.
DA170512 - Å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.
AA170512 - Å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.
AA170512 - Å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.
AA170512 Bystyret har vedtatt å arbeide for at Trondheim skal bli Norges beste sykkelby.
VG170511 Vi vet at det store flertallet av asylsøkerne får beskyttelse og rett til å arbeide i Norge, fordi de kan sannsynliggjøre identiteten sin på andre måter, men mens de venter på endelig behandling blir de gående passive.
VG170511 Gi flere mulighet til å arbeide
DB170511 Andre personer med intellektuell kapasitet, som samtidig trives med å arbeide etter kapitalismens lover, vil heller søke seg ut i næringslivet, f.eks. innen finans eller bransjer som skaper mer håndfaste verdier.
AA170511 - De er enige om at deres felles mål er å arbeide for å gjøre halvøya atomvåpenfri, sier Moons talsmann Yoo Young-chan.
AA170511 Joichi Ito har også sagt : « I gamle dager ble du voksen da du som ung gikk over fra å lære til å kunne arbeide med det samme resten av livet, men i dag har vi ikke råd til slikt.
VG170510 - Det er vanskelig for styret i NFDF å forstå hva NFF mener med at de ikke vil undersøke mobbing og trakassering, og samtidig arbeide for å gjenopprette tillit, sa Nilsen til VG tirsdag.
VG170510 Ikke minst har brev og støtte-erklæringer fra andre krigsveteraner og transkjønnede, inspirert meg til å arbeide for å gjøre livet bedre for andre, heter det i en uttalelse som Manning har sendt ut og som er gjengitt av CBS News.
VG170510 I tillegg til å få arbeide for Norge og det norske folk hjemme og ute, har jeg vært så heldig å få dyrke hobbyene mine - som seilingen, og få leve ut sportsidioten i meg.
DN170510https://www.dn.no/nyheter/2017/05/10/2047/Telekom/bred-stotte-til-gunn-waersted-som-styreleder-i-telenor Gjenvalgt styreleder i Telenor, Gunn Wærsted, ser frem til å arbeide med det nyvalgte styret der fire styremedlemmer skiftes ut.
DN170510 Gjenvalgt styreleder i Telenor, Gunn Wærsted, ser frem til å arbeide med det nyvalgte styret der fire styremedlemmer skiftes ut.
DN170510 Sør-Koreas nyvalgte president Moon Jae-in sier han vil arbeide for å bedre forholdet til Nord-Korea.
DB170510 Jeg synes det er på tide at vi i stedet for å arbeide for å legge ned en profesjon står samlet som flere profesjoner for å styrke framtidas barnevern.
DA170510 Også han var i perioder av livet nødt til å arbeide for å tjene til livets opphold.
AA170510 Frps landsmøte vedtok å arbeide for et forbud mot eiendomsskatt.
VG170509 - Det er vanskelig for styret i NFDF å forstå hva NFF mener med at de ikke vil undersøke mobbing og trakassering, og samtidig arbeide for å gjenopprette tillit, sier styreleder i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, til VG.
VG170509 - Moon Jae-in vil arbeide tett sammen med Trump-administrasjonen, men vil ta tilbake kontrollen over Nord-Korea politikken, sier Choi Jong-kun til The Guardian. | 11 sørlendinger på rekruttlandslaget i friidrett ¶ 11 sørlendinger - hele fem av dem fra Sørild - har fått plass blant de 127 som utgjør rekruttlandslaget i fr
VG170509 Mens hans forgjenger var veldig hard mot Nord-Korea ønsker Moon å i større grad å arbeide med Nord-Korea.
VG170509 Bettmo har heller ikke i sitt arbeide med saken splittet det tidligere parets økonomi. 83.000 i pluss ¶
DB170509 Konsernet Tyrell har utviklet menneskelignende vesener ( replicants eller skin-jobs ) til å utføre risikabelt arbeide for menneskene i romkolonier.
DA170509 Franskmannen elsker å arbeide , noe også hans omfattende filmografi bærer preg av.
AP170509https://www.aftenposten.no/bil/Kjenner-du-igjen-disse-fire-bilmerkene-har-du-kanskje-peiling-Ta-testen-10134b.html Men før den tid skal jeg arbeide videre sammen med resten av organisasjonen her i Operaen, og gjøre mitt beste for en smidig overgang, uttaler Lysø.
AA170509 - Takk for den styrken vi føler ved å arbeide sammen.
DB170508 - Vi kommer framover, fram til valget, fortsette å arbeide med disse sakene sammen med forskjellige partiers egne sikkerhetsorganisasjoner, sier pressesjef Nina Odermalm Schei i Säpo til Sveriges radio.
DB170508 To forslag gikk gjennom denne helga : krav om offentlig granskning av moskeer og å arbeide for lovhjemmel for å forby hijab i skolen.
DB170508 I kompromisset framstiller partiet fortsatt Siem Pilot og resten av Frontex-prosjektet som en slags shuttle-service til Europa, men i stedet for å avslutte det vil partiet arbeide for å få med seg EU på at flyktningene skal skipes tilbake til utfartslandet, ikke Europa.
AA170508 - Frankrike er en av våre nærmeste allierte, og vi ser fram til å arbeide sammen med den nye presidenten om en lang rekke spørsmål vi begge prioriterer, heter det i uttalelsen fra Downing street. ( ©NTB ) ¶
VG170507 - Frankrike er en av våre nærmeste allierte, og vi ser fram til å arbeide sammen med den nye presidenten om en lang rekke spørsmål vi begge prioriterer, heter det i uttalelsen fra Downing street.
DN170507 Dette forbundet har programfestet å arbeide for at arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter skal ut av EØS-avtalen.
DN170507 - Selvfølgelig skal vi arbeide for et anstendig arbeidsliv.
DB170507 Frps landsmøte ba søndag sine representanter på Stortinget og i regjering om å finne en lovhjemmel til å forby hijab i norske skoler : « Landsmøte ber regjeringsmedlemmer og stortingsgruppen om å arbeide for en klar lovhjemmel for et slikt forbud », heter det i den vedtatte resolusjonen.
DB170507 - Frankrike er en av våre nærmeste allierte, og vi ser fram til å arbeide sammen med den nye presidenten om en lang rekke spørsmål vi begge prioriterer, står det videre.
DB170507 I sin første tale etter seieren lovte Macron å arbeide for å samle Frankrike.
DB170507 Vi arbeidet jo døgnet rundt, og det å arbeide med ham var morsomt og givende.
DB170507 Det er veldig betryggende for en skuespiller å arbeide med et sånt menneske, sier Ottersen.
DA170507 - Frankrike er en av våre nærmeste allierte, og vi ser fram til å arbeide sammen med den nye presidenten om en lang rekke spørsmål vi begge prioriterer, står det videre.
BT170507 En sykelønnsmodell som fører til redusert sykefravær og som gjør det lønnsomt å arbeide .
AP170507 Frankrike er én av våre nærmeste allierte og vi ser frem til å arbeide med den nye presidenten på en rekke felles prioriterte områder.
AA170507 - Frankrike er en av våre nærmeste allierte, og vi ser fram til å arbeide sammen med den nye presidenten om en lang rekke spørsmål vi begge prioriterer, står det videre.
AP170506 « Fremskrittspartiet vil arbeide mot norsk medlemskap i EU », står det svart på hvitt i det nye partiprogrammet til Frp som ble vedtatt lørdag.
AP170506 « Fremskrittspartiet vil arbeide mot norsk medlemskap i EU », står det svart på hvitt i det nye partiprogrammet til Frp som ble vedtatt lørdag.
AA170506 − Jeg vil i min ombudsperiode arbeide målrettet for at anbefalingene i rapporten følges opp, slik at vi får realisert intensjonen om likeverdige soningsforhold i norske fengsler, sier Bjurstrøm. ( ©NTB ) ¶
AA170506 Da blir friområdene desto viktigere som pusterom, både for alle som skal studere eller arbeide ved fremtidens NTNU og det voksende antall mennesker som skal bo i og ved området.
DB170505 Vasile oppfordret meg og Fremskrittspartiet til å arbeide for et forbud mot tigging i Norge, og sørge for at romfolk i større grad får hjelp til utdannelse og arbeid i Romania.
AA170505 Autorisering av barnevernspersonell vil også klargjøre hvilke faglige krav som skal gjelde og hvilke yrkesgrupper som bør kunne arbeide i barnevernet, eventuelt etter tilleggsutdanning.
SA170504 Du skal arbeide for at pasientene får det så godt som mulig, men du opplever jevnlig at noen av kollegaene dine er ufaglærte, altså ikke autoriserte til å gi nødvendig pleie.
SA170504 DEBATT : Hadia Tajik har en mulighet til å sørge for at de ureturnerbare, voksne kvinnene får det de trenger - å komme ut av en ydmykende og uverdig livssituasjon ved å få rett til å arbeide .
DB170504 Nå har Branson startet en egen veldedighetsorganisasjon, « Made By Dyslexia », som han håper vil utvikle kampanjer for å forklare dyslektisk tenkning, og arbeide med regjeringer, bedriftsledere og enkeltpersoner for å identifisere og inspirere dyslektikere.
DA170504 EUs plan er å arbeide intenst med skilsmisseoppgjøret i forhandlingenes første fase.
VG170503 Siden den gang har Sandberg og Veronica Orderuds advokat Sulland og Per Orderuds avokat Erling Lyngtveit, fortsatt arbeide med å få saken gjenopptatt.
VG170503 Heldigvis er det forandring på vei, og flere produsenter har nettopp begynt å åpne opp proprietære økosystemer og arbeide sammen.
AP170503 - Jeg fikk overtalt ham til å begynne å arbeide i strategisk stab sammen med meg, sa Stubberud, som mener at Jensen fikk en behandling som grenset til mobbing.
AA170503 EUs krav er at disse må sikres rett til å fortsette å bo, arbeide og studere.
AP170502 Trump og Putin ble tirsdag kveld enige om å møtes ansikt til ansikt - og å arbeide for en diplomatisk løsning på konflikten med Nord-Korea.
AP170502 I tillegg skal de ha blitt enige om å arbeide sammen for diplomatiske løsninger og om å få til et tettere samarbeid med sikte på en varig våpenhvile i Syria, ifølge flere russiske nyhetsbyråer.
SA170501arbeide hele døgnet ¶
SA170501 Medlemmene i Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) er kjent med at de må arbeide hele døgnet, uken og året gjennom - og ofte på tider der de fleste andre har fri.
DN170501 Tidligere statsminister Tony Blair erklærer at han returnerer til den innenrikspolitiske arenaen for å arbeide mot Storbritannias løsrivelse fra EU.
DB170501 Vi vil også arbeide for å motvirke misbruk av psykologiske tester, psykologisk teori, fagbegreper og diagnoser i barnevernssaker. » - Vi ønsker å kunne si i fra når vi oppdager feil i barnevernsaker, og håper at vi vil bli lyttet til.
BT170501 Vi må arbeide for å finne løsninger som gjør det mulig å bygge baner i fremtiden som ikke forurenser, sier Røkke.
BT170501 Vi må arbeide for å finne løsninger som gjør det mulig å bygge baner i fremtiden som ikke forurenser, sier Røkke.
AP170501 Tidligere statsminister Tony Blair erklærer at han returnerer til den innenrikspolitiske arenaen for å arbeide mot Storbritannias løsrivelse fra EU.
AP170501 Vi må arbeide for å finne løsninger som gjør det mulig å bygge baner i fremtiden som ikke forurenser, sier Røkke.
AA170501 Tidligere statsminister Tony Blair erklærer at han returnerer til den innenrikspolitiske arenaen for å arbeide mot Storbritannias løsrivelse fra EU.
SA170430 Tidligere statsminister Tony Blair erklærer at han returnerer til den innenrikspolitiske arenaen for å arbeide mot Storbritannias løsrivelse fra EU.
DA170430 Diverse ¶ * Arbeide for en utslippsfri transportsektor.
DA170430 * Arbeide for internasjonale løsninger, som felleseuropeiske sentre for vurdering av asylsøknader i nærområdene til land mange flykter fra, for å motvirke bruken av livsfarlige flyktningruter og forhindre menneskesmugling.
DA170430 * Arbeide for at alle Heimevernet-distrikter opprettholdes og at Heimevernet får ressurser nok til utrusting og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
AP170430 Transport uten utslipp ¶ Arbeide for en utslippsfri transportsektor.
VG170429 I mellomtiden mener den norske målmaskinen at laget må arbeide målrettet for å bli enda bedre om de skal forsvare tittelen fra i fjor.
DA170429 Etter åtte timer skulle arbeiderne enten kreve overtidsbetaling eller nekte å arbeide mer.
BT170429 Et litt for tynt materiale å arbeide med.
AA170429 I resolusjonen som ble vedtatt av landsmøtet heter det blant annet : « Ved behandlingen av landmaktstudien etter valget vil KrF arbeide for at alle HV-distriktene opprettholdes og at Heimevernet får nok ressurser til utrustning og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
SA170427 Den dårlige samvittigheten vi som ansatte i barnevernet har fordi vi opplever at vi ikke strekker til, er vond å leve med, men nødvendig for å klare å arbeide i barnevernet.
DN170427 KrF vil arbeide for en regjering som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre.
DB170427 - KrF vil arbeide for en regjering som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre.
DB170427 - KrF vil arbeide for en regjering som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre.
DB170427 I perioder har hun ikke vært i stand til å arbeide , noe som også har gått ut over økonomien hennes.
BT170427 De ønsker at KrF skal « arbeide for at lovverket skal definere ekteskapet som en forpliktende samlivskontrakt mellom en mann og en kvinne, og sikre at barn så langt det er mulig får vokse opp med en mor og en far ».
AP170426 Jeg ville måtte arbeide sammen med deg om det.
AP170426 - Vel, jeg ville måtte arbeide sammen med deg.
DB170425 Oscar-akademiet vil fortsette å bruke det samme regnskapsfirma, men PwC-regnskapsførerne Brian Cullinan og Martha Ruiz, som var ansvarlige for å fordele konvoluttene, får ikke lenger arbeide med Oscar-seremonien.
BT170425 Hindre bruk av bekvemmelighetsflagg ved å arbeide for lovgivning som hindrer at selskaper kan etablere seg med flere Air Operating Certificate ( AOC ) i ett eller flere land.
BT170425 Ha et regelverk som sikrer ansatte hele og faste stillinger direkte hos flyselskapet ¶ Arbeide for tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret ¶
BT170425 Dette er noe man må arbeide for internasjonalt, særlig i regi av EU, sier Lohte.
BT170425 Politiet har satt ned egne grupper til å arbeide med disse sakene som er meget høyt prioritert.
SA170424 Hvordan vil vi at folk skal bo og arbeide , hvordan skal vi ta vare på landbruksjorda ( som det er knapphet på i Norge ) og hvordan skal infrastrukturen legges, til det beste for regionen ?
DA170424 Hvis man legger en videre definisjon av miljø- og klimaproblemer til grunn er vi oppe i milliontall : WHO estimerer at 12,6 millioner mennesker allerede i dag dør av å leve eller arbeide i et usunt miljø i 2012.
BT170424 Vi ønsker å arbeide for at Odda-modellen skal bestå, sier han.
DB170423 Så må man kraftig intensivere de nødvendige forebyggende tiltak, som å begrense utbredelsen av og aksepten for narkotika i samfunnet, og arbeide for sosial og økonomisk inkludering av menn med innvandrerbakgrunn.
FV170422 I det opprinnelige forslaget nøyde man seg med å arbeide for å oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar uten å tidfeste dette.
DN170422 Imidlertid føyes det til et nytt forslag om at partiet skal arbeide for at alle under 25 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på tre måneder.
DN170422 I det opprinnelige forslaget nøyde man seg med å si at partiet vil arbeide for å oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar.
DB170422 Her står det at Ap vil arbeide for å oppfylle NATOs mål om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på fosvaret.
DB170422 Nytt kulepunkt : ¶ Arbeide for å finne bedre aldersvurderingsmetoder.
DB170422 Ap vedtok også å utrede hvilke konsekvenser en eventuell åpning for dobbelt statsborgerskap vil ha for plikter og rettigheter i Norge, og å arbeide for å finne bedre aldersvurderingsmetoder.
AP170422https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Tre-vedtak-der-Ap-ledelsen-tapte_-og-syv-andre-vedtak-du-bor-fa-med-deg-fra-Arbeiderpartiets-landsmote-619709b.html I det opprinnelige forslaget nøyde man seg med å arbeide for å oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar uten å tidfeste dette.
AP170422 Flere av Kinas mobile arbeiderne velger nemlig å bli værende i sine hjemprovinser, der de har hukou - hjemstavnsrett, og dermed krav på sosiale goder, medisinsk hjelp eller skoleplass til barna, i motsetning til når man flytter fra sitt registrerte hjemsted for å arbeide .
AP170422 Fabrikken som Yang Baiyuan har forlatt sin familie for å arbeide for, befinner seg i den sørkinesiske provinsen Guangdong, i Perleflod-deltaet.
AP170422 I det opprinnelige forslaget nøyde man seg med å arbeide for å oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar uten å tidfeste dette.
AA170422 I det opprinnelige forslaget nøyde man seg med å si at partiet vil arbeide for å oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar.
SA170421 I mellomtida vil vi arbeide systematisk og langsiktig for å skape en enda bedre skole.
DA170421 Szczureks bestefar innvandret hit fra Polen i 1930-årene for å arbeide i gruvene.
DA170421 Mange her har ikke sett sine egne foreldre arbeide .
AP170421 Inntil vi når en enighet om alle deler av rammeavtalene og disse undertegnes, kan vi ikke arbeide videre med de mer detaljerte avtalene som til sist leder til utbetaling av midlene,.
AA170420 I perioder har hun ikke vært i stand til å arbeide , noe som også har gått ut over økonomien hennes.
VG170419 Vi vil arbeide for at det opprettes arbeidskrimsentre i alle politidistrikter, og sørge for bedre opplæring og informasjonsflyt mellom etatene.
SA170419 Stavanger Aftenblad må svært gjerne fortsette å arbeide for et stadig mer attraktivt og ikke minst grønnere sentrumsmiljø, for eksempel på Nytorget, men vær så snill og stopp den ufruktbare sutringen.
DA170419 Venstre foreslo derfor i fjor heller å arbeide for elektrifisering av ferge- og hurtigbåtene.
BT170419 - Au pairer kommer stort sett for å jobbe i barnefamilier, og da er det faktisk en regel som sier at du må undersøkes for tuberkulose før du begynner å arbeide .
AA170419 - Au pairer kommer stort sett for å jobbe i barnefamilier, og da er det faktisk en regel som sier at du må undersøkes for tuberkulose før du begynner å arbeide .
AA170419 I dette samfunnet har ikke kvinner lov til hverken å arbeide , håndtere penger eller lese.
DN170418 Den regjeringen vi skal arbeide for å erstatte, er annerledes enn den som satt da.
DA170418 Den regjeringen vi skal arbeide for å erstatte, er annerledes enn den som satt da.
BT170418 Den regjeringen vi skal arbeide for å erstatte, er annerledes enn den som satt i 2005 under ledelse av Kjell Magne Bondevik.
AP170418 - Jeg ønsker å favne hele Opera-Norge og vil at flere enn de få fast ansatte solistene skal få sjansen til å arbeide i ensemblet, sier påtroppende operasjef Annilese Miskimmon.
AA170418 Han gjør det klart at regjeringen vil arbeide for å verne om EØS-avtalen i de kommende forhandlingene mellom EU og Storbritannia. ( ©NTB ) ¶
AA170418 En hel generasjon er vokst opp med muligheten til å ta utdanning, arbeide og etablere seg fritt i hele EØS-området.
SA170417 Regjeringen slår dermed fast at vi må arbeide lenger enn før, og at vi må øke og utvide kompetansen vår i takt med et stadig mer avansert arbeidsliv.
DB170417 - Jeg er beæret over å få tjene som førstedame, og ser fram til å arbeide på vegne av det amerikanske folk de kommende årene, sa hun i en pressemelding sendt ut med bildet.
BT170417 Man må bli flinkere til å kommunisere at det er faglig krevende, variert og spennende å arbeide med små barn.
BT170417 Vi ser at det fungerer godt å trene på å arbeide i vante omgivelser, sammen med kolleger på samme nivå som en selv, sammen med likemenn.
AP170417 Den regjeringen vi skal arbeide for å erstatte, er annerledes enn den som satt i 2005 under ledelse av Kjell Magne Bondevik.
AP170415 Man må bli flinkere til å kommunisere at det er faglig krevende, variert og spennende å arbeide med små barn.
VG170414 Det beste er å være fast og forutsigbar, men hele tiden arbeide med å forbedre forholdet til Russland, la generalsekretæren til.
AA170413 - Den beste måten å unngå det på er å være fast, forutsigbar og enhetlig i NATO, men hele tiden arbeide for å bedre forholdet til Russland.
AA170413 - Den beste måten å unngå det på er å være fast, forutsigbar og enhetlig i NATO, men hele tiden arbeide for å bedre forholdet til Russland.
AA170412 Han har tidligere opplyst til Fædrelandsvennen at han ønsker å arbeide for å få henne på åpen soning, noe som betyr løsere tøyler og oftere permisjoner. ( ©NTB ) ¶
VG170411 Politiet sier nå at de vil skaffe seg et overblikk og arbeide skjermet før de gir ut mer informasjon.
DB170411 Dette gjør det vanskeligere å forebygge, det gjør det enda viktigere å arbeide med å motvirke radikalisering, sier Solberg.
DB170411 På stedet vil lokalt politiet og politiets bombegruppe arbeide parallelt, både med åstedsundersøkelser og tekniske og taktiske undersøkelser.
DB170411 12 000 spanske arbeidere krysser gjerdet hver dag fram og tilbake for å arbeide i Gibraltar.
AP170410 Usbekiske myndigheter skal også ha anklaget ham for å « arbeide mot konstitusjonen og for å være en terrorist ».
AP170410 Vi vil arbeide for at Universitetet i Oslo evner å rekruttere spesielt dyktige forskere innen alle fagområder, skriver innleggsforfatterne.
VG170408 - Han kom hit for å arbeide så han kunne sende hjem penger til familien.
DB170408 Dette gjør det vanskeligere å forebygge, det gjør det enda viktigere å arbeide med å motvirke radikalisering, sier Solberg.
DB170408 Rundt 700 folkevalgte fra alle partier oppfordret Frankrikes regjering til å arbeide for avvæpning og fred.
AA170408 Nå er det viktig at de får arbeide videre i fred og ro, sa kongen. ( ©NTB ) ¶
AA170408 Nå er det viktig at de får arbeide videre i fred og ro, sa kongen.
DB170407 - I åra som kommer vil regjeringen arbeide for å styrke det psykiske helsetilbudet.
DB170406 Et arbeide som ble påbegynt av avtroppende operasjef allerede for fem år siden.
DA170406 At det står i programmet, er en garanti for at vi vil fortsette å arbeide for dette.
AP170406 Oslo kommune søker EU-millioner for å bli best i landet på teknologiske løsninger som gjør byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide i.
AP170406 Betegnelsen « smarte byer » er ofte ganske diffus, men i en rapport utarbeidet av Innovasjon Norge rett før jul i fjor blir det lagt vekt på at en smart by bruker teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i.
AP170406 De tre partiene ber Regjeringen om å : ¶ Arbeide med å forbedre tilgangen på relevant statistikk over hvor mange tilrettelagte avhør av barn som medfører domfellelse av voldsutøvere/overgripere.
VG170405 - Det er riktig at kompetanse om mobbing i skolen er viktig, men det er også viktig å få kunnskap om hvordan man best kan arbeide rundt de som har vært utsatt for mobbing, og iverksette handling.
DN170405 - Det var veldig spennende å arbeide med, og vi samarbeidet med Lillehammer da vi søkte, forteller hun.
DB170405 Dette vil gjøre det enklere å arbeide mot diskriminering og for reell likestilling i samfunnet.
DB170405 Arbeidsgivere skal få en mer konkret og helhetlig plikt til å arbeide aktivt for likestilling.
DA170405 - På det meste vil det trolig arbeide mellom 500 og 600 personer med Rogfast, men på forskjellige steder.
DN170404 - Jeg er beæret over å få tjene som førstedame, og ser fram til å arbeide på vegne av det amerikanske folk de kommende årene, sier hun i en pressemelding sendt ut med bildet.
DB170404 - Jeg er beæret over å få tjene som førstedame, og ser fram til å arbeide på vegne av det amerikanske folk de kommende årene, sier hun i en pressemelding sendt ut med bildet.
BT170404 - Jeg er beæret over å få tjene som førstedame, og ser frem til å arbeide på vegne av det amerikanske folk de kommende årene, sier hun i en pressemelding sendt ut med bildet.
BT170404 | Hvorfor kan vi ha sex og jobbe, men ikke stemme ? 16-åringer er moden nok til å arbeide , få lønn, ha sex og ta abort.
DA170403 Mohamed Jabaly kaller seg selv « tromsøværing » og vil arbeide i Norge, men UNE sier nei.
AP170402 - Hvordan det er å leve og arbeide i Arktis ?
VG170401 Partiledelsen i Venstre argumenterte både med helseskadelig alkoholforbruk, og klimaskadelige utslipp fra flytrafikken for å få landsmøtet til å arbeide for en avvikling, ¶
SA170401 Å arbeide for å øke andelen menn i barnehager er en oppgave som følger med denne plikten.
SA170401 Det er altså hindringer for at menn skal velge å utdanne seg og arbeide i barnehagesektoren.
SA170401 Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal i henhold til likestillingslovens paragraf 12 arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene.
DA170401 Blant USAs milliardbedrifter som sier de vil fortsette å arbeide mot klimaendringer, uavhengig av signaler fra Trump, er : ¶
VG170331 I diskrimineringsloven om seksuell orientering paragraf 12 står det at « offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ».
SA170331 Ola er en godt utviklet spiller fra Molde FK som har stort potensial, og jeg ser fram til å arbeide med ham denne sesongen, sier Levanger-trener Magnus Powell til klubbens hjemmeside.
DB170331 - For å arbeide med menneskerettigheter må man ha tilgang og møtepunkter for å ta opp vanskelige spørsmål.
DB170331 Mens Torfinn Borkhus skal begynne å arbeide med sjette sesong av « Ikke gjør dette hjemme », har Rune Nilson tenkt å ta permisjon en stund.
AP170331 Ola er en godt utviklet spiller fra Molde FK som har stort potensial, og jeg ser fram til å arbeide med ham denne sesongen, sier Levanger-trener Magnus Powell til klubbens hjemmeside.
AA170331 - For å arbeide med menneskerettigheter må man ha tilgang og møtepunkter for å ta opp vanskelige spørsmål.
SA170330 Nå skal vi sammen med Vikersund arbeide aktivt for at Vikersund får tildelt sitt femte skiflygings-VM, sier skipresident Erik Røste.
DB170330 Nå skal vi sammen med Vikersund arbeide aktivt for at Vikersund får tildelt sitt femte skiflygings-VM, sier skipresident Erik Røste.
DA170330 Så lenge Storbritannia har vært en del av EU og det indre markedet har disse kunnet bo og arbeide i Storbritannia, som en del av prinsippet om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor området.
DA170330 Vi må arbeide med både forebygging og kontroll, sier Holte.
DA170330 - Omfanget viser at det fremdeles er nødvendig å arbeide målrettet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
AP170330 RN har ansatt en kvinne for å arbeide i administrasjon med stilling som administrasjonskonsulent.
AP170330 Nå skal vi sammen med Vikersund arbeide aktivt for at Vikersund får tildelt sitt femte skiflygings-VM, sier skipresident Erik Røste.
AA170330 Vi må arbeide med både forebygging og kontroll, sier Holte.
AA170330 - Omfanget viser at det fremdeles er nødvendig å arbeide målrettet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
AA170330 De vil også arbeide for profittfri velferd og en human og solidarisk flyktningpolitikk.
VG170329 - Det har aldri vært så graverende at det er umulig å arbeide der.
SA170329 Muligens har det viktigste vært at byen skal vokse og skaffe seg mer plass som folk kan bo og arbeide på.
FV170329 Et flertall av fylkespolitikerne i samferdselsutvalget i Vest-Agder sa i dag nei til å fortsette å arbeide med broprosjektet til Hidra i Flekkefjord.
DB170329 * Partene bør arbeide for å sikre stabilitet for investorer, næringsliv og enkeltborgere : Overgangsordninger er ønskelig.
DA170329 Å arbeide i en kommune - enten det er som ansatt eller som folkevalgt - betyr først og fremst å arbeide for et inkluderende lokalsamfunn.
DA170329 Å arbeide i en kommune - enten det er som ansatt eller som folkevalgt - betyr først og fremst å arbeide for et inkluderende lokalsamfunn.
AP170329 Høyre, Venstre og KrF foreslo at bystyret skulle arbeide for å flytte statskanalens planlagte nye hovedkontor til Groruddalen, og starte reguleringsarbeidet så snart som mulig.
AA170329 Høyre, Venstre og KrF foreslo at bystyret skulle arbeide for å flytte NRKs planlagte nye hovedkontor til Groruddalen, men Arbeiderpartiet mente det var for tidlig å bestemme lokalisering.
VG170328 Abbas har sagt seg villig til å arbeide for å finne en fredsløsning.
VG170328 Det er vanskelig å forstå hvorfor det er greit at anleggsarbeidere kan arbeide for private aktører, mens dyktige sykepleiere og barnehagepedagoger ikke kan det.
DB170328 Historien om hvordan vannslukende avokadoer har tørket inn et større område i Chile, har gjort at Danwatchs arbeide har vakt stor oppmerksomhet i Danmark.
DB170328 Før kunne ikke kvinner i Bangladesh arbeide , men etter markedskreftenes inntreden har kvinnene opplevd en bedring i levekår.
BT170327 Jeg påpekte at dersom vi fortsetter å arbeide mindre, samtidig som vi ønsker å øke kvaliteten på offentlige tjenester, ville det være mer riktig å si at underskuddet på statsbudsjettet i prosent av fastlands-BNP ville ligge på nærmere 25 prosent i 2060.
BT170327 KrF vil arbeide for et samfunn hvor ulike mennesker lever sammen med gjensidig respekt for hverandre.
AP170327https://www.aftenposten.no/verden/Utestengt-ekspert-Regjeringen-ma-kritisere-visumnekt-som-hindrer-norsk-forskning-i-Kina-615326b.html Han kaller forskningsoppholdene her i Shatin, en snau times togreise fra grensen, « en måte å overleve på », når han nektes å reise dit han aller helst vil arbeide .
AP170327 Han kaller forskningsoppholdene her i Shatin, en snau times togreise fra grensen, « en måte å overleve på », når han nektes å reise dit han aller helst vil arbeide .
DA170326 Konferansen skal holdes utenfor forhandlingslokalene klokken 16 norsk tid, og Haley vil arbeide for å få med seg flere land.
DA170326 Det ble også vedtatt at Senterpartiet skal « arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.
AP170326 Det betyr at minst 30.000 mennesker vil bo og arbeide der.
AA170326 Han kritiserer land som har innflytelse og mulighet til å arbeide fram mot en politisk løsning i Jemen for å være fraværende.
AA170326 Landsmøtet har nå vedtatt at de vil arbeide for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
AA170326 De ble flertall for å slå fast at Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.
AA170326 Det ble også vedtatt at Senterpartiet skal « arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.
AA170326 Konferansen skal holdes utenfor forhandlingslokalene klokken 16 norsk tid, og Haley vil arbeide for å få med seg flere land.
SA170325 Å bli født med en sølvskje i munnen kan svekke drivkreftene til å arbeide hardt nok.
BT170325 Å bli født med en sølvskje i munnen kan svekke drivkreftene til å arbeide hardt nok.
AP170325https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-landslag-er-preget-av-var-velstand-232753b.html Å bli født med en sølvskje i munnen kan svekke drivkreftene til å arbeide hardt nok.
AP170325 Å bli født med en sølvskje i munnen kan svekke drivkreftene til å arbeide hardt nok.
SA170324 - Vi begynner umiddelbart å arbeide med nye skattereformer, noe jeg ser veldig fram til. ( ©NTB ) ¶
SA170324 Å arbeide i en kommune - enten det er som ansatt eller som folkevalgt - betyr først og fremst å arbeide for et inkluderende lokalsamfunn.
SA170324 Å arbeide i en kommune - enten det er som ansatt eller som folkevalgt - betyr først og fremst å arbeide for et inkluderende lokalsamfunn.
DN170324 " Konsernkonferansen for LO-klubbene i Aker ASA oppfordrer delegatene på årets LO-kongress til å stemme for at LO skal arbeide aktivt for alternativ til EØS-avtalen ", heter det i ¶
AA170324 - Vi begynner umiddelbart å arbeide med nye skattereformer, noe jeg ser veldig fram til. ( ©NTB ) ¶
AA170324 " Konsernkonferansen for LO-klubbene i Aker ASA oppfordrer delegatene på årets LO-kongress til å stemme for at LO skal arbeide aktivt for alternativ til EØS-avtalen ", heter det i den enstemmige uttalelsen, skriver Klassekampen.
BT170323 - Jeg ser derfor svært positivt på forståelsen mellom våre ansvarlige ministre om å arbeide mer systematisk for å styrke vårt EØS-samarbeid.
AP170323 " Forbruksvekst : Et mindretall i programkomiteen ønsker at Sp skal arbeide for redusert forbruksvekst som et tiltak for å nå klimamål.
VG170322 Slikt burde gi atskillig grunn til selvrefleksjon, men professoren velger å skyte på kritikeren : « Tenk om Kjetil Rolness hadde brukt noe av sin tid på å arbeide med løsninger, i stedet for å sutre.
DB170322 Ungdom under 18 år skal ikke arbeide overtid.
DB170322 Mitt arbeide for ham innebar ikke å representere russiske interesser, sier han.
DA170322 For å få best effekt av sykkelstamveien må vi parallelt arbeide med å forbedre sykkelveiene i bydelene.
VG170321 Under en kvaters lang seanse fortalte 68-åringen at han har begynt å arbeide med beslutningsprosessene til spillerne.
VG170321 I underkant av 40 prosent av norske elever sier at det er bråk og uro i timene, at elevene ikke hører etter hva læreren sier, og at de ikke begynner å arbeide før lenge etter at timen har begynt.
VG170321 De har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker og prater når de egentlig burde arbeide .
FV170321 Det nye prosjektet har fått navnet Faktisk og redaksjonen skal arbeide helt uavhengig av eierne og partnerne.
DA170321 Derfor vil SV kreve at en ny regjering raskt går i gang med å arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen og at alle land ruster ned.
DA170321 Arbeide for internasjonalt atomvåpenforbud ¶
DA170321 De mener dagens regelverk muliggjør spekulasjon i hvor lenge utenlandske ansatte kan arbeide i Norge uten at norske arbeidsvilkår gjelder.
BT170321 Man må arbeide mer med opplysning særlig av kvinner, og strengere regler for å hindre barneekteskap.
AA170321 Det nye prosjektet har fått navnet Faktisk og redaksjonen skal arbeide helt uavhengig av eierne og partnerne.
AA170321 Statssekretær Elsbeth Tronstad ( H ) i Utenriksdepartementet vil ikke kommentere fremdriften utover den norske forhandlingsdelegasjonen vil arbeide for et best mulig resultat.
AA170320 De fleste ble skipet fra Trondheim til Kirkenes, der de måtte arbeide for okkupantene.
VG170319 * Avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika ¶ * Arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ¶
DN170319 Når finansministrene i G20 møtes, pleier de alltid å vedta en erklæring der de lover å arbeide for økt handel og stå imot proteksjonisme.
DB170319 ¶ PLASTIKK OG BARNEPASS : SVs landsmøte vedtok søndag å arbeide for å avvikling au pair-ordningen, fordi partiet mener den legger til rette for sosial dumping.
DB170319 Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås ønsket å votere over forslaget, men innstillingen fra redaksjonskomiteen om å arbeide for å avskaffe ordningen ble vedtatt.
DB170319 I det vedtatte punktet sier SV at partiet skal « arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ».
DB170319 Så lenge Norge er medlem, vil SV arbeide for nedrusting.
DA170319 Men er det ikke et poeng at bistanden skal gå til de svakeste, også når de bor i stater det er svært vanskelig å arbeide i ? sier Bøås.
BT170319 SV skal også « arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ».
AP170319 Schulz, som inntil nylig var president for EU-parlamentet, sa at han vil arbeide for å styrke internasjonalt samarbeid.
AP170319 * Avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika ¶ * Arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ¶
AA170319 Det innebærer at SV skal " arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge ".
DB170318 « SV vil derfor kun støtte en regjering som umiddelbart vil arbeide for et atomvåpenforbud », heter det i et forslag til uttalelse fra fylkeslaget.
DB170318 Opplæringsloven krever at skoler skal arbeide systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerhet for elevene.
DB170318 - Opplæringsloven krever at skolen skal arbeide systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerhet for elevene.
DB170318 - For å kunne følge med og drive forebyggende arbeid og kontrollere eget arbeid, kreves det en plan fra skolen som viser hvordan den skal arbeide for å sikre elevene et godt skolemiljø.
AP170318 Når finansministrene i G20 møtes, pleier de alltid å vedta en erklæring der de lover å arbeide for økt handel og stå imot proteksjonisme.
AA170318 Når finansministrene i G20 møtes, pleier de alltid å vedta en erklæring der de lover å arbeide for økt handel og stå imot proteksjonisme.
AA170318 Fylkesmannen vil også i fremtiden arbeide for å sikre at boligene som bygges har gode støyforhold og god bokvalitet.
VG170317 Om etterforskere som lar « byen arbeide for seg » og menneskenes evne til å holde sammen når det gjelder som mest.
DN170317https://www.dn.no/talent/2017/03/17/2053/Arbeidsliv/1685-soknader-til-38-internships Kandidatene i EY skal blant annet arbeide med like relevante oppgaver som andre yngre medarbeidere i selskapet, opplyser Vihovde.
DN170317 Kandidatene i EY skal blant annet arbeide med like relevante oppgaver som andre yngre medarbeidere i selskapet, opplyser Vihovde.
DN170317 - Saudi-Arabia er villig til å arbeide hardt sammen med Kina for å fremme global og regional fred, sikkerhet og velstand.
DB170317 - Det er ikke store summer, men det er snakk om å ikke straffe familier fordi barna vil arbeide .
DA170317 Det ville ha økt insentivene for å arbeide og bidratt til reduksjon i fattigdom blant barnefamiliene, sier Aaberge, som er en av Norges fremste forskere på ulikhet og inntektsutvikling.
AP170317 Han kaller forskningsoppholdene her i Shatin, en snau times togreise fra grensen, « en måte å overleve på », når han nektes å reise dit han aller helst vil arbeide .
VG170316 Dagen før hadde Tvedt og idrettsstyret diskutert hvordan de skal arbeide med digitalisering i fremtiden.
VG170316 Tenk om Rolness hadde brukt noe av sin tid på å arbeide med løsninger i stedet for å sutre !
VG170316 Tenk om Kjetil Rolness hadde brukt noe av sin tid på å arbeide med løsninger, i stedet for å sutre.
VG170316 Debatt Tenk om Kjetil Rolness hadde brukt noe av sin tid på å arbeide med løsninger, i stedet for å sutre.
SA170316 Frp stemte imot innføring av piggdekkgebyr og vil kraftig arbeide imot å etablere mulighet for å innføre datokjøring i Stavanger.
DN170316 Man trenger ikke å være små, men man må arbeide som om man er liten og kjapp, sier hun.
AP170316https://www.aftenposten.no/osloby/Ungdomskriminaliteten-oker-i-Oslo-617305b.html Lund mener også at en god del av økningen skyldes politiets målrettet arbeide opp mot barn og unge.
AA170316 I voksen alder flyttet Lindgren til Småland, der han begynte å arbeide som lærer.
AA170316 Den handler like mye om nye måter politiet kan arbeide effektivt på.
BT170315 | Hvorfor kan vi ha sex og jobbe, men ikke stemme ? 16-åringer er moden nok til å arbeide , få lønn, ha sex og ta abort.
BT170315 Når man er 16 år og ferdig med ti års obligatorisk skolegang, har man mulighet til å begynne å arbeide .
AP170315 Den franske journalisten Edouard Perrin i Premières Lignes Television/France 2 var den første til å arbeide med dokumentene.
DA170314 Å si at ungdom skal ha andre vilkår for å få arbeide er det samme som å si at vi er nødt til å svekke det grunnleggende vernet og tryggheten i arbeidslivet for at folk flest skal få arbeide , sier hun.
DA170314 Å si at ungdom skal ha andre vilkår for å få arbeide er det samme som å si at vi er nødt til å svekke det grunnleggende vernet og tryggheten i arbeidslivet for at folk flest skal få arbeide, sier hun.
AP170314https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Dette-er-SVs-fire-ufravikelige-krav-for-a-stotte-en-Store-regjering-617117b.html Vi har sittet i regjering sammen i åtte år, og vist at vi kan arbeide godt sammen.
AP170314 Vi har sittet i regjering sammen i åtte år, og vist at vi kan arbeide godt sammen.
AA170314 - Vi har bedt dem om ikke å trappe opp situasjonen ytterligere, men i stedet arbeide sammen for å løse dette, sier en talsmann for amerikansk UD.
AP170313 Det er derfor det er så genialt med roboter, sier ingeniør Wu med et bredt smil, og forteller at han har interessert seg for hvordan roboter kan utføre menneskenes arbeide siden han var liten skolegutt.
AP170313 - Hvis du er kineser og interessert i robot-utvikling i ditt lands produksjon, er det akkurat her du ønsker å arbeide , roper ingeniør Wu Haiping ( 29 ) til Aftenposten, mens intelligente maskiner sveiser karosseri så det slår gnister rundt oss i FAW-Volkswagens store fabrikk i Foshan.
AA170313 Han mener det er selvsagt at en bystyrerepresentant kan arbeide i det private næringsliv, noe det er flere eksempler på i bystyret i Trondheim.
AA170313 For meg er det liten tvil om at de etiske retningslinjene er overskredet når det inngås en forretningsavtale som viser at man skal arbeide for å påvirke et politisk utfall av en sak.
AA170313 Opoku sier : For meg er det liten tvil om at de etiske retningslinjene er overskredet når det inngås en forretningsavtale som viser at man skal arbeide for å påvirke et politisk utfall av en sak.
DB170312 Det leder tanken hen på fattige innvandrere som skal arbeide for lønninger under eksistensminimum i rike land.
AP170312 Klokka 6.24 meldte brannvesenet at brannen var slukket, men at de ville arbeide på stedet en stund framover med etterslukking.
AA170312 Klokka 6.24 meldte brannvesenet at brannen var slukket, men at de ville arbeide på stedet en stund framover med etterslukking. ( ©NTB ) ¶
SA170311 - Derfor vil vi nå ha rapporter som forteller hva slags arbeide med antidoping som er gjort, og de som ikke følger opp dette kan miste noe av rammetilskuddet.
DB170311 * Arbeide for mer bruk av tre i private og offentlige nybygg ¶
AP170311 - Derfor vil vi nå ha rapporter som forteller hva slags arbeide med antidoping som er gjort, og de som ikke følger opp dette kan miste noe av rammetilskuddet.
VG170310 Han opplever det som utfordrende å skulle arbeide med en langsiktig strategi samtidig som omgivelsene tørster etter resultater.
VG170310 I en resolusjon som skal opp for EU-parlamentet torsdag står det at EU-parlamentet oppfordrer EU-kommisjonen og medlemsstatene til å arbeide for et framtidig totalforbud mot utvinning av arktisk olje og gass, melder NTB.
DB170310 En stor andel av jobbene ble nemlig skapt i bygg- og anleggsbransjen som på grunn av mildværet har kunnet arbeide uten stopp på grunn av vær og vind.
DB170310 Han slutter rekkene bak sin motstander og lover å arbeide for å sikre at han lykkes i sin gjerning.
AA170310 Han forteller samtidig at brexit ser ut til å ha hatt en uventet effekt på en del andre medlemsland i EU på den måten at det har fått dem til å arbeide enda mer innbitt for å få EU-prosjektet til å fungere.
AA170310 Den nåværende utsendte gruppen består av et mannskap på 350 som ble sendt til Sør-Sudan i november for å arbeide med oppbygging av infrastruktur, i all hovedsak veibygging.
SA170309 Dahlberg sa seg takknemlig for å ha fått arbeide med minnesmerkene, og ga uttrykk for at han håper prosjektene fullføres.
DA170309 Det har blitt mye tryggere å arbeide for Statsbygg.
AA170309 Merkel tok til orde for " å arbeide for tysk-tyrkiske forbindelser, på grunnlag av våre verdier ".
AA170309 I prøveløslatelsesdommen fra Tønsberg tingrett het det blant annet at mannen " ikke bør arbeide et sted hvor han har lett tilgang til unge prepubertale gutter ", og retten fant at det " fremdeles foreligger en reell og kvalifisert fare for at mannen ved en prøveløslatelse igjen vil ha seksuell omgang med unge gutter ( barn ) "
BT170308 I dag er det fremdeles ikke selvsagt at man har de samme premissene for å arbeide innen musikkbransjen - verken som artist, manager, bookingagent, arrangør, lyd- og lystekniker, scenearbeider eller produsent.
BT170308 I dag er det fremdeles ikke selvsagt at man har de samme premissene for å arbeide innen musikkbransjen - verken som artist, manager, bookingagent, arrangør, lyd- og lystekniker, scenearbeider eller produsent.
AP170308 Nå må vi arbeide steinhardt for at utviklingen fortsetter.
AP170308 - Presidentskapet har en klar forståelse av hva som er rammene for vårt arbeide , og vi mener vi har ligget godt innenfor de fullmakter vi har i denne saken.
DB170307 Utredningen gir et solid grunnlag for en nødvendig endring av familiepolitikken med sikte på å redusere barnefattigdommen, styrke den økonomiske motivasjonen til å arbeide og fremme likestilling.
DB170307 Det vil gjøre det mindre lukrativt å arbeide mer siden marginalskatten øker, noe som vil øke andelen som holder seg hjemme.
DA170307 - Vårt arbeide som skuespiller er å se verden gjennom andres øyne, og rollene smitter selvsagt over på en skuespiller.
BT170307 Men på sikt må norske medier av alle formater og størrelser arbeide knallhardt med overgangen til nye driftsmodeller.
AA170307 Norge har en lang tradisjon med å arbeide i og med u-land og i sårbare områder.
VG170306 Jeg har full tiltro til administrasjonen og sikkerhetsminister Kelly i særdeleshet for deres harde arbeide når det gjelder å forbedre våre sikkerhetsprosedyrer.
DA170306 Flyrettigheter har hatt som formål å arbeide for å ivareta flypassasjerers rettigheter, vis-à-vis transportører og tjenesteytere, innen transportsektoren og reiselivssektoren.
AP170306https://www.aftenposten.no/verden/President-Donald-Trump-har-signert-nytt-innreiseforbud-616545b.html - Men det vil fortsatt være nok å arbeide med for domstolene, sier han.
AP170306 - Men det vil fortsatt være nok å arbeide med for domstolene, sier han.
VG170304 Og : « Forbundsstyret har og vil også i fremtiden signalisere overfor styret i NIF om å arbeide for åpenhet i organisasjonen.
DB170304 « Vi vil arbeide videre for å få på plass en avtale med NCCA så snart som mulig, og så lenge forhandlingene pågår vil det ikke være riktig av oss å kommentere enkelttema offentlig.
DB170303 Det kan være en påkjenning å arbeide der tjenestene er mangelfulle.
BT170303 Problemene har tårnet seg opp for Fillon etter at det kom fram at han har betalt statlig lønn til kona og barna for arbeide de tilsynelatende ikke har utført. ( ©NTB ) ¶
BT170303 Men russefeiringen er en privatsak, og vi kan ikke gjøre annet enn å arbeide med holdningen til russen.
BT170303 Men russefeiringen er en privatsak, og vi kan ikke gjøre annet enn å arbeide med holdningen til russen.
AA170303 Problemene har tårnet seg opp for Fillon etter at det kom fram at han har betalt statlig lønn til kona og barna for arbeide de tilsynelatende ikke har utført. ( ©NTB ) ¶
AA170303 Men russefeiringen er en privatsak, og vi kan ikke gjøre annet enn å arbeide med holdningen til russen.
DA170301 Vi ønsker å arbeide for at det blir konstatert et brudd.
AA170301 Vi ønsker å arbeide for at det blir konstatert et brudd.
DB170228 Ifølge CNN skal Trump ikke åpne for at ulovlige innvandrere får amerikansk statsborgerskap, men at de som ikke har begått alvorlig kriminalitet skal få bo, arbeide og betale skatt i USA uten å måtte frykte deportasjon.
BT170228 Oljearbeideren begynte å arbeide på plattform i Nordsjøen i 1980.
AA170228 Oljearbeideren begynte å arbeide på plattform i Nordsjøen i 1980.
DB170227 Området vil forbli avsperret så lenge som mulig, for at teknikerne skal kunne arbeide , sa Hägg.
VG170226 Men det er viktige mål å arbeide mot, det kan fortsatt gå om innfasing av fornybar energi går raskere enn prognosene sier i dag.
DA170225 - Du må ikke være redd for å arbeide .
AA170225 Funnet viser også at barn på denne gården kunne leke, at de fikk lov til å gjøre noe annet enn å arbeide på jordene eller hjelpe til på gården.
AA170225 Det ideelle er å greie seg med få hender og arbeide så effektivt som mulig.
SA170224 Flere og flere kunstnere ønsker å arbeide i det offentlige rom.
DB170224 La oss sammen arbeide for bedre forebygging.
BT170224 Jeg jobber mer enn jeg må fordi jeg liker å arbeide , forklarte mannen.
VG170223 Vi må alle arbeide for å redusere nivået av giftene i maten, og bidra til at befolkningen velger et kosthold med et lavest mulig innhold av giftstoffer, avslutter Bolann.
SA170223 Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift med hovedformål å arbeide for økt lønnsomhet for bonden gjennom omsetning av driftsmidler til landbruket i Sunnhordland, Rogaland og Agder-fylkene.
DA170223 Mange papirløse latinamerikanere har kommet til USA for å arbeide , og har bodd hele livet i landet.
AP170223 Hva skal Thorfinn ( Kai Remlov ) gjøre, som nærmest er gått i symbiose med pasientene, også seksuelt, den empatiske og tilsynelatende trygge Oddvar ( Erik Hivju ), den greie Åse ( Wenche Medbøe ) som elsker mennesker, eller karriereterapeuten ( Britt Langlie ) som ikke orker å arbeide med folk uten en viss personlig kontroll på diverse inntak.
VG170222 Årsaken er at asylsøkere som skal arbeide i Sverige må ha identitetspapirer.
DN170222 Departementet for innenrikssikkerhet har allerede fått beskjed om å begynne prosessen med å ansette 10.000 nye medarbeidere som skal arbeide med innvandring og sikring av grensene.
DB170222 De bør arbeide for å bekjempe reell rasisme og stå bak skeive folk når de tar kampen mot den undertrykkingen og diskrimineringen som foregår i æreskulturer.
BT170222 Departementet for innenrikssikkerhet har allerede fått beskjed om å begynne prosessen med å ansette 10.000 nye medarbeidere som skal arbeide med innvandring og sikring av grensene.
AP170222 - Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen.
AA170222 Departementet for innenrikssikkerhet har allerede fått beskjed om å begynne prosessen med å ansette 10.000 nye medarbeidere som skal arbeide med innvandring og sikring av grensene.
AA170222 - Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen.
DA170221 Særlig organisasjonen Norske Filmregissører har protestert kraftig på at Mohamed Jalaby ikke får bli i Norge fordi myndighetene mener han ikke har den nødvendige fagutdanningen som kreves for å arbeide som regissør.
DA170221 Regjeringen prioriterer å bruke millioner på å opprette et kontor som skal « arbeide for å styrke kunnskapen om verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring, og gi muligheter for økte kunstneriske inntekter.
AP170221 Departementet for innenlandsk sikkerhet har allerede fått beskjed om å begynne prosessen med å ansette 10.000 nye medarbeidere som skal arbeide med innvandring og sikring av grensene.
AP170221 Han har nettopp begynt å arbeide i pizzarestauranten etter å ha bodd i Norge.
AA170221 Departementet for innenlandsk sikkerhet har allerede fått beskjed om å begynne prosessen med å ansette 10.000 nye medarbeidere som skal arbeide med innvandring og sikring av grensene.
VG170220 Hadde de giddet å arbeide litt med det, ville det vært mulig å få inn penger.
VG170220 - Hun hadde preg av å arbeide med en politisk oversikt.
SA170220 « Valgkomiteen har i sitt arbeide søkt bredt etter gode kandidater til styret i Tromsø IL, og har samtidig ønsket kontinuitet for å sikre at det gode arbeidet som styret i Tromsø IL har gjort i en årrekke vil fortsette med uforminsket kraft.
DB170220 Brannvesenet hadde på daværende tidspunkt, fortsatt ikke lykkes ta seg inn i Rinkeby for å arbeide med slukningen av bilene som var satt i brann.
DB170220 Tidligere gjaldt kravet også kvinner som ville arbeide , men dette har myndighetene opphevet.
DB170220 Men feminisme er ikke noe kvinner kan arbeide for alene.
DB170220 Derfor er det viktig at likestillingskampen forkaster gammeldagse, for lengst utgåtte forestillinger om hvordan arbeide for likestilling.
BT170220 Tidligere gjaldt kravet også kvinner som ville arbeide , men dette har myndighetene opphevet.
AP170220 Resten måtte arbeide så hardt at de døde etter prinsippet « tilintetgjørelse gjennom arbeid » ¶
AP170220 « Valgkomiteen har i sitt arbeide søkt bredt etter gode kandidater til styret i Tromsø IL, og har samtidig ønsket kontinuitet for å sikre at det gode arbeidet som styret i Tromsø IL har gjort i en årrekke vil fortsette med uforminsket kraft.
AA170220 Tidligere gjaldt kravet også kvinner som ville arbeide , men dette har myndighetene opphevet.
AA170220 - Det har vært flere positive reaksjoner fra folk som nå ser nærmere på hva som kan gjøres, og det vil vi nå arbeide videre med i det stille.
AP170219 Hun lovet at hun alltid skulle arbeide for det amerikanske folket, spesielt kvinner og barn.
AA170219 Telemark Venstre vil på sin side arbeide for en regjering der « ytterpunktene i norsk politikk ikke er dominerende og toneangivende » og vil se an valgresultatet før de stenger døren for andre partier. ( ©NTB ) ¶
AA170219 - Det har vært flere positive reaksjoner fra folk som nå ser nærmere på hva som kan gjøres, og det vil vi nå arbeide videre med i det stille.
DB170218 - President Trump stadfestet at han ser fram til å arbeide med president Xi for å utvikle et konstruktivt forhold som er til fordel for både USA og Kina, var ordlyden i brevet, ifølge Det hvite hus.
BT170218 Hun lovet at hun alltid skulle arbeide for det amerikanske folket, spesielt kvinner og barn.
BT170218 Arbeiderpartiet i Bergen vil : ¶ Arbeide for opprettelse av et internasjonalt fond for resirkulering av plast med fokus på næringsutvikling i utviklingsland ¶
AP170218 « I den kommende Stortingsperioden ønsker Venstre å arbeide for en regjering der ytterpunktene i norsk politikk ikke er dominerende og toneangivende.
AP170218 Torgeir Fossli er leder i Telemark Venstre, som har vedtatt en uttalelse om at Venstre vil arbeide for en regjering der « ytterpunktene i norsk politikk ikke er dominerende og toneangivende ».
AP170218 Når man føler seg for gammel til å arbeide , er en helt individuell sak, skriver Else Karin Bjørheim ( 18 ).
AA170218 Samme tankegang ligger åpenbart til grunn for navnet Kreativt Norge, som skal arbeide for å ivareta behovene for kunst- og kulturlivet i hele landet.
VG170217 - Det som er en dobbel glede er jo at han får anledning til å være med, arbeide , og å skape velstand i Norge ved at han blir en vanlig samfunnsborger, sier han, og legger til at de har kjempet hardt de siste årene for å få saken omgjort.
DB170217 La oss sende norsk ungdom til Filippinene for å arbeide .
AP170216 - Dette er en merkedag som gir nye kompetansearbeidsplasser for unge som ønsker å bo og arbeide utenfor hovedstaden.
AP170216 - Dette er en merkedag som gir nye kompetansearbeidsplasser for unge som ønsker å bo og arbeide utenfor hovedstaden.
VG170215 I verste fall lammes USA i månedsvis av en destruktiv feide mellom aktører som er nødt til å arbeide sammen.
DA170215 - Jeg er ekstremt lat av natur, så gjennom å pålegge meg selv en trilogi blir jeg nødt til å arbeide .
AA170215 Saken startet med at Danmarks Radio ( DR ) besluttet at de ansatte ikke lenger skulle få betalt spisepause, noe som i realiteten betød at de som holdt spisepause, ville måtte arbeide en halvtime mer per dag.
AA170215 Studenter fra ulike deler av NTNU vil ha utbytte av å arbeide sammen innfor rammen av felles fag, og dette er betydelig lettere innenfor en samlet campus.
DA170214 - Vi må fortsette og arbeide for at hele Europa skal dele på dette ansvaret, men det betyr ikke at vi kan tillate oss å være opptatt av alt det andre ikke gjør.
DN170213 Eika-sjef Hege Toft-Karlsen vil arbeide for å få med ansatte fra egen utviklingsavdeling inn i nye Vipps.
DB170213 Åsleik er dessverre borte og det er uendelig trist, men heldigvis vil hans arbeide leve videre, sier Steine til Dagbladet ¶
BT170213 Bergen tingrett mener nemlig mennene dro til Norge for å begå innbrudd, og ikke arbeide .
AA170213 Folkene bak disse fem bidragene skal nå arbeide videre med forslagene sine til den endelige konkurransen i april.
AA170213 Forsvarsministrene skriver at et samarbeid mellom naboland blir stadig viktigere i en tid der forutsetningene for den europeiske sikkerheten endres : " Formålet med et styrket svensk-norsk forsvarssamarbeid er en felles ambisjon om å øke forutsigbarheten, bidra til stabilitet og arbeide for en fredelig utvikling uten konfrontasjon og konflikt i vår del av verden. " | Sykehus
AA170212 SV vil derfor kun støtte en regjering som umiddelbart vil arbeide for et atomvåpenforbud og også sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold ", heter det i uttalelsen fra fylkesårsmøtet som ble arrangert i helgen.
AA170212 Hordaland SV vil kun støtte en regjering som vil arbeide for et atomvåpenforbud og som sier nei til et norsk bidrag til NATOs rakettskjold.
DB170211 Det er viktig at Norge, og andre likesinnede land nå benytter sin posisjon og tar et tydelig politisk lederskap internasjonalt for å sikre at jenter og unge kvinners rettigheter også blir en prioritet i det normative arbeide i FN, i andre internasjonale, regionale og nasjonale fora og løfter dette i bilaterale dialoger.
DA170211 - Volker Schlöndorff har jeg hatt lyst til å arbeide med lenge, men det som gjorde utslaget nå var den fantastiske historien skrevet av Colm Tóibín, « Return To Montaulk », sier Skarsgård om den amerikanske forfatterens bestselger om forfatteren som møter en gammel flamme han har dannet seg et tydelig bilde av gjennom årene som har gått, men som
AP170211 Det er et nitidig arbeide han liker.
AA170211 Statsminister Lars Løkke Rasmussen sa i april at han respekterte Færøyenes ønske om å arbeide med en egen forfatning.
SA170210 Mannen begynte å arbeide på plattform i Nordsjøen i 1980.
DN170210 Mannen begynte å arbeide på plattform i Nordsjøen i 1980.
BT170210 Mannen begynte å arbeide på plattform i Nordsjøen i 1980.
AA170210 Mannen begynte å arbeide på plattform i Nordsjøen i 1980.
AA170210 - Den positive utviklingen i antall registreringer gjør oss bedre i stand til å iverksette gode og relevante tiltak for at det å arbeide i politiet skal være trygt, sier seksjonssjef Egil Svartbekk for HMS.
DN170209 - President Trump gjorde det klart at han ser frem til å arbeide med president Xi for å utvikle et konstruktivt forhold som både USA og Kina tjener på.
DB170209 - President Trump stadfestet at han ser fram til å arbeide med president Xi for å utvikle et konstruktivt forhold som er til fordel for både USA og Kina, var ordlyden i brevet, ifølge Det hvite hus.
AA170209 - President Trump gjorde det klart at han ser fram til å arbeide med president Xi for å utvikle et konstruktivt forhold som både USA og Kina tjener på, heter det i en kunngjøring fra Det hvite hus.
AA170209 - De ser fram til å drøfte det unike forholdet mellom Canada og USA og hvordan vi sammen kan fortsette å arbeide hardt for den canadiske og amerikanske middelklassen, sier Trudeaus kommunikasjonssjef Kate Purchase til Toronto Star.
SA170208 Når Risa derfor kan vise til en null-statistikk, er det noe de vil juble for, og arbeide videre med.
SA170208 KrF mener samfunnet må legge til rette for at de som ønsker å arbeide utenfor hjemmet, kan kombinere det med familieliv på en god måte.
SA170208 DEBATT : KrF mener samfunnet må legge til rette for at de som ønsker å arbeide utenfor hjemmet, kan kombinere det med familieliv på en god måte.
DB170208 Disse skal også møte større forventninger om å arbeide i bytte mot at NAV og i siste instans kommunen gjør mer for å skaffe dem arbeid.
DB170208 Det kan riktig nok virke håpløst å oppholde seg på jobben en full arbeidsuke når en bare kan arbeide tilsvarende 20 prosent.
AA170207 Fischer meldte seg imidlertid ut av Venstre da han begynte å arbeide i avisen.
AA170207 · IBM skal investere og bidra til at studenter og arbeidstakere utvikler ferdighetene som skal til for å arbeide effektivt sammen med kognitiv teknologi.
SA170206 Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik vil de neste fire årene arbeide for at det drypper mer lokalt og nasjonalt fra verdiskapingen i olje- og gassindustrien.
SA170206 Jeg tenker at dette handler om å tenke nytt i stedet for å arbeide tradisjonelt.
DB170206 Ikke se for mørkt på det, sett i gang å arbeide slik dere alltid har gjort.
BT170206 Akademias og forskningens fremste oppgave er å arbeide for kunnskap og opplysning.
BT170206 Men jeg tror mer en ny direktør kommer til Bergen fordi dette er et interessant sted å arbeide .
BT170206 Men jeg tror mer en ny direktør kommer til Bergen fordi dette er et interessant sted å arbeide .
VG170205 Likevel utgjør alternativene for hvordan Kina skal arbeide med Nord-Korea et dilemma, mener Gåsemyr.
SA170204 I mars 2015, like etter at hun hadde flyttet til New York for å arbeide som frilansjournalist, fikk hun diagnosen livmorhalskreft.
VG170203 Jeg har valgt ikke å arbeide .
VG170203 Men det er nå arbeidet begynner, sier Joachim Schönefeld, ansvarlig leder for arbeide med Norge hos ThyssenKrupp Marine Systems.
DB170203 Nye epostlekkasjer sår tvil om superstjernens motiv for å arbeide med veldedige formål.
DB170203 « eg vil snakke om kvifor det er legitimt å meine at ein skal bli straffa for å ikkje arbeide - eg vil vite på kva grunnlag ein ser grunn til å vurdere det å ikkje arbeide som eit brotsverk » ¶
DB170203 « eg vil snakke om kvifor det er legitimt å meine at ein skal bli straffa for å ikkje arbeide - eg vil vite på kva grunnlag ein ser grunn til å vurdere det å ikkje arbeide som eit brotsverk » ¶
DB170203 I dag trenger man å arbeide langt mindre.
DB170203 Det er rett og slett ikke arbeide å få for alle.
FV170202 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv, likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en orientering fra Kreml.
DB170202 ( Dagbladet ) : I forrige uke stilte Danmarks tidligere kultur- og kirkeminister, Bertel Haader, et folketingsspørsmål til kulturminister Mette Bock, hvor han spurte om hun vil arbeide for at danske seere igjen skal få se « Skam » på NRKs nettsider, skriver DR.
AP170202 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv, likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en orientering fra Kreml.
AP170202 På World Economic Forum i Davos i januar understreket Xi Jinping at Kina fortsatt vil arbeide for globalisering og frihandel.
DB170201 Den amerikanske kongressen burde arbeide raskt for å få det vedtatt.
DB170201 Jeg har selv gått spørsmålet om solaktivitet og global oppvarming etter i sømmene, og mitt arbeide er publisert i tidsskriftet ERL.
DB170131 Norsk olje og gass vil arbeide aktivt for å nå målene fra Paris.
DB170131 Norsk olje og gass vil arbeide aktivt for å nå målene fra Paris, skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
DB170130 Varjas innrømmer at han tok pengene, og inngikk samtidig en avtale om ikke å selge, arbeide med eller snakke om motoren i ti år fremover.
DB170130 Han måtte arbeide i hemmelighet, og opplevde at det han selv anså som kunst ble sett på som pornografi.
DB170129 ¶ TREDJE ER TRIUMF : Gøran Antonsen har lagt ned et stort arbeide mens Lionel vokste opp.
AP170128 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv, likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en brief fra Kreml.
AP170128 Presidentene skal også er blitt enige om arbeide for å « gjenoppta gjensidig handel og økonomiske forbindelser ».
AP170128 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv, likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en brief fra Kreml.
AP170128 Presidentene skal også er blitt enige om arbeide for å « gjenoppta gjensidig handel og økonomiske forbindelser ».
AP170127 Vi trenger en garanti om at EU-borgere kan fortsette å arbeide i Storbritannia.
AP170127 Antall europeiske sykepleiere som har registrert seg for å arbeide i Storbritannia, har falt med 90 prosent etter brexit.
DB170126 I en annen tweet skriver Nieto at « Mexico gjentar sin vilje til å arbeide sammen med USA for å oppnå avtaler som gavner begge nasjoner » ¶
DB170126 « Journalistens arbeide er ikke lenger døgnets, men de to døgns.
AP170126 Gunleiksrud Raaum sa i talen at hun « vil arbeide for at kirken utvikler sin rosa kompetanse - vi er allerede i gang - for bedre å forstå og behandle alle mennesker med grunnleggende respekt.
SA170125 Det er å arbeide hardt, slik vi har gjort siden tidenes morgen, og det er å bidra til samfunnet vi elsker så kjært.
DN170125 Med KS-avklaring på plass, kan byggherren arbeide videre med oppdeling av en Fornebu-jobb til kanskje 14 milliarder kroner i store eller flere mindre oppdrag, prekvalifisering og anbudsutsetting.
DB170125 Gitt at lønnsøkning er inne i bildet som en gyllen gulrot, kan du tape økonomisk på ikke å arbeide for å innfri disse kravene.
AP170125 Etter endt utdannelse ved Westerdals Reklameskole ( 1978 ) begynte han å arbeide som frilans illustratør.
DB170124 Regjeringen varslet i pengespillmeldingen at den vil arbeide videre for å stanse reklame fra utenlandske spillselskaper mot det norske markedet.
BT170124 Det vil Bergen kommune fortsette å arbeide for, som majoritetseier i Bergen Kino, sier byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ).
DN170123 Han har sendt et såkalt paragraf 20-spørsmål til kulturminister Mette Bock der han spør om hun vil arbeide for at danske seere igjen skal få full tilgang til serien.
DB170123 UDI og UNE mener at filmskaperen og ikke har tilstrekkelig utdanning, erfaring og kompetanse til å arbeide som regissør i Norge, noe Jabaly har gjort siden 2014 etter en offisiell invitasjon fra Tromsø kommune.
SA170122 Derfor fortsetter regjeringen å arbeide for reduserte ventetider ved å ta i bruk et mangfold av aktører i offentlig og privat sektor.
DN170121 KrFs landsstyre vedtok i fjor høst at partiet vil arbeide for en regjering som består av Høyre og « flest mulig sentrumspartier ».
BT170121 Jeg sitter fast og klarer verken å arbeide eller fungere sosialt på normalt vis.
AP170121 Arnfinn Moland tar i debatten om dekorasjoner i forbindelse med andre verdenskrig til orde for at den beste heder man kan gi motstandsfolk er « å arbeide aktivt for demokratiets verdier, mot ufrihet og ideologisk grums ».
DB170120 100 land forbyr kvinner å ta visse typer jobber, og i 18 land må kvinner ha ektemannens tillatelse for overhodet å arbeide utenfor hjemmet.
BT170120 Vi kommer til å arbeide for å fremme vårt syn helt frem til landsmøtet - og inn i landsmøtesalen.
DN170119 Videnskap har forelagt Stoustrups nye slankemetode og oppnådde resultater for flere danske eksperter på fedme og slanking, og disse er både forundret og skeptiske, men kaller det samtidig interessant og potensielt verdt å arbeide videre med.
DN170119 Den skal gjøre folk i stand til å arbeide .
AP170119 apital og tjenester, felles europeisk regelverk og tilsynsorganer som sikrer at alle medlemsland etterlever reglene og gir et reelt indre marked med likebehandling, gir ikke bare virksomheter forutsigbarhet for handel og investeringer, men også enkeltindivider som ønsker å reise, bo, studere og arbeide i et annet land, forutsigbarhet og like rettigheter.
SA170118 CEPI skal også arbeide med å utvikle systemer for rask produksjon av vaksiner til sykdommer som ikke er kjent i dag.
SA170118 I dag sier Kvarme at det har vært viktig for ham å arbeide for enhet i kirken.
DN170118 Politiets arbeide er ikke berørt av feilen.
AP170118 Den aller beste heder vi viser krigsgenerasjonen, er ved daglig å arbeide aktivt for demokratiets verdier, mot ufrihet og ideologisk grums, kjennetegnet av desinformasjon med tilhørende postfaktuelle trekk.
DB170117 Når utlendingsforvaltningen fratar deg retten til å arbeide i samme slengen som de tar statsborgerskapet ditt, blir det enda vanskeligere.
DA170117 - Byvekstavtalen betyr å få på plass infrastruktur og arbeide for Parisavtalens mål om nullvekst i biltrafikken, sier Stavanger-ordføreren.
BT170117 For å få til dette vil den britiske regjeringen arbeide for en omfattende frihandelsavtale med EU.
BT170117 For å få til dette vil den britiske regjeringen arbeide for en omfattende frihandelsavtale med EU.
AP170117 Tenketanken The Heartland Institute har det uttrykte politiske hovedmål å arbeide for frie markedskrefter og bekjempe statlige reguleringer.
AP170117 Denne ultrakonservative tenketanken - selv etter amerikansk målestokk - har det uttrykte politiske hovedmål å arbeide for frie markedskrefter og bekjempe statlige reguleringer.
FV170116 Aadland er stolt over å ha fått arbeide med Strømmestiftelsen i ti år.
DB170115 - Dette resultatet gir oss mye selvtillit og ro til å arbeide videre.
FV170114 Men å være kokk betyr som regel å arbeide på kvelden, og det er også da vi også spiller håndball.
AP170114https://www.aftenposten.no/norge/Mahad-Adib-Mahamud-30-mister-statsborgerskapet-etter-17-ar-i-Norge--Takk-for-all-den-varme-stotten-613022b.html januar mister jeg statsborgerskapet mitt og retten til å arbeide .
AP170114 januar mister jeg statsborgerskapet mitt og retten til å arbeide .
AP170114 januar mister jeg statsborgerskapet mitt og retten til å arbeide .
SA170113 Men å være kokk betyr som regel å arbeide på kvelden, og det er også da vi også spiller håndball.
DN170113 - Eni har lenge planlagt å arbeide med ferdigstilling av installasjonen etter oppstart.
BT170113 Men å være kokk betyr som regel å arbeide på kvelden, og det er også da vi også spiller håndball.
AP170113 Men når USA har gitt sitt ord, må vi stå ved det og arbeide sammen med våre allierte, sa Mattis.
AP170113 Men når USA har gitt sitt ord, må vi stå ved det og arbeide sammen med våre allierte, sa Mattis.
AP170113 Men å være kokk betyr som regel å arbeide på kvelden, og det er også da vi også spiller håndball.
AP170111 - Instruksverket er nøye og nitid - men det er nå en gang slik at man etter en tid tilegner seg visse måter å arbeide på.
AP170111 - Instruksverket er nøye og nitid - men det er nå en gang slik at man etter en tid tilegner seg visse måter å arbeide på.
AP170111 Schilling gikk nøye gjennom stillingsinstrukser, instrukser for måten å arbeide på og ansvaret for å følge instrukser og regelverk og plikt til å føre informasjon fra kilder og informanter inn i politiets spesielle, lukkede datasystem Indicia.
AP170110 Angelina Jolie Pitt og Brad Pitt er blitt enig om at de skal håndtere skilsmissen sin i et privat forum og vil arbeide sammen for å gjenforene familien.
AP170108 Det uavhengige fondet vil ikke ha lov til å eie aksjer i oljeselskapet, og Tillerson vil ikke kunne arbeide i olje- og gassbransjen de neste ti årene.
AP170108 Det uavhengige fondet vil ikke ha lov til å eie aksjer i oljeselskapet, og Tillerson vil ikke kunne arbeide i olje- og gassbransjen de neste ti årene.
DB170107 Politiet slipper arbeide og oppfølging av sakene som tidligere måtte anmeldes.
SA170106 Han er også suspendert fra sin stilling og risikerer å bli fradømt retten til å arbeide i politiet.
SA170105 Initiativfasen : Hvem påvirker hva kommunalforvaltningen skal arbeide med ?
DN170105 En som er både rik og begynte å arbeide rett etter ungdomsskolen er den Trondheim-bosatte eiendomsinvestoren Ivar Koteng ( 57 ) - som også er styreleder i Rosenborg.
DN170105 Han vil arbeide for å få flere enn TV 2 til å bli interessert i å søke.
AP170104 Likud-politikeren vil arbeide for at Azaria blir benådet.
SA170102 Vi har mottatt 150.000 kroner fra Stavanger kommune for å arbeide med dette utviklingsarbeidet.
AP170102 Statsborgerskap i Norge gir stemmerett, retten til å arbeide i og oppholde seg i Norge på ubestemt tid.
AA161231 Spesielt må vi arbeide for at de mest sårbare og utsatte beskyttes best mulig, sa kongen, som selv har følgende ønske for Norge, Europa og resten av verden i året som kommer : ¶
AA161231 At vi klarer å samle oss om å arbeide for en sunnere verden.
AP161215https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-landslagsspiller-fikk-drommejobb-i-naringslivet---Jeg-hadde-ikke-trodd-det-var-mulig-227469b.html - For å lykkes, kreves hardt arbeide og litt flaks, og bare noen få går helt til topps.
SA161121 - Det er for oss veldig bra, men det er ikke tvil om at vi har et godt stykke arbeide å gjøre med å komme tilbake igjen.
AP161121 - Det er for oss veldig bra, men det er ikke tvil om at vi har et godt stykke arbeide å gjøre med å komme tilbake igjen.
AP161115 Hun sier at lærere må kunne arbeide med språk i alle fag og bidra til at alle elever deltar aktivt og lærer noe.
SA161031 Det går an å være på jobb for dem som har stillesittende arbeide , mye vanskeligere å være snekker, rørlegger og murer, sier Sand.
AP161031 Det går an å være på jobb for dem som har stillesittende arbeide , mye vanskeligere å være snekker, rørlegger og murer, sier Sand.
SA161028 Nå kan vi begynne å arbeide med det, men vi har god tid på oss.
SA161028 Nå gleder han seg til å ta fatt på den nye jobben og arbeide for å nå målsettingen om at FyllingenBergen blir et stabilt topplag i norsk håndball.
SA161005 Pave Frans har invitert til samlingen hvor ledere fra hele verden skal snakke om hvordan man kan arbeide for å forsterke og nå FNs bærekraftsmål.
AP161005 Oslo-Filharmoniens sjefdirigent Vasily Petrenko elsker å arbeide med unge talenter og være med på å forme morgendagens profesjonelle musikere.
AP161005 Pave Frans har invitert til samlingen hvor ledere fra hele verden skal snakke om hvordan man kan arbeide for å forsterke og nå FNs bærekraftsmål.
SA160923https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Helleland-stilte-ultimatum-til-idrettspresidenten-Dette-krevde-hun-av-ham-3464b.html - Jeg bekrefter at NIF har en omforent forståelse med KUD relatert til at formuleringen sier " at vi skal arbeide for at det skal hjemles klare sanksjoner i WADC når organisasjoner ikke driver i overensstemmelse med regelverket ".
AP160923https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Helleland-stilte-ultimatum-til-idrettspresidenten-Dette-krevde-hun-av-ham-3464b.html - Jeg bekrefter at NIF har en omforent forståelse med KUD relatert til at formuleringen sier " at vi skal arbeide for at det skal hjemles klare sanksjoner i WADC når organisasjoner ikke driver i overensstemmelse med regelverket ".
AP160923 Eirik Raudes første oppgave blir å sette sammen en stab som skal arbeide mot en festival allerede i 2017.
AP160921https://www.aftenposten.no/norge/Erna-Solbergs-krav-til-verden-for-a-hindre-antibiotikaresistens-605044b.html Arbeide for et forbud mot veterinærers mulighet for fortjeneste på antibiotika ¶
SA160915 - Ørnene ser dronene som byttedyr og avskjærer dem i lufta, og holder dronen i klørne til de lander på et trygt sted, sier politiets talsmann Dennis Janus til nyhetsbyrået AFP.Rundt hundre nederlandsk politifolk vil bli trent i å arbeide med ørnene, og den nederlandske « ørnetroppen » skal være klare til å gå til aksjon med egne fugler neste sommer.
AP160912 Resten måtte arbeide så hardt at de døde etter prinsippet « tilintetgjørelse gjennom arbeid » ¶
AP160905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Uenighet-i-regjeringspartiene-om-overvaking-av-nordmenns-nettbruk-603809b.html Jeg vil også gi utvalget honnør for å ha forstått hvordan en etterretningstjeneste er nødt til å arbeide , og hvilke sikkerhetsutfordringer Norge står overfor.
AP160818https://www.aftenposten.no/verden/Omran-5-er-Syria-krigens-nye-symbol-602354b.html - Dessverre tillater ikke Assad-regimet dem å arbeide i regjeringskontrollerte områder.
FV160725 Bilen ble fjernet etter at krimteknikerne og ulykkesgruppa fra veivesenet hadde gjort sitt arbeide på stedet.
BT160721 Modellen gir et insentiv til å arbeide hardt på skolen, og oppleves rettferdig.
AP160708https://www.aftenposten.no/reise/Bli-med-pa-graffiti-sightseeing-8322b.html Etter at Eine stiftet familie tok han ikke lenger sjansen på å bli arrestert og sluttet å arbeide ulovlig.
AP160606https://www.aftenposten.no/osloby/Derfor-gikk-styret-i-Islamsk-Rad-av-199446b.html Har som formål å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.
BT160504 Saken fra Danielsen privatskole viser med all tydelighet at dette er noe alle skoler må arbeide med.
AP160426 Han sier til NTB at han setter sin lit til at lokalpolitikerne vil arbeide videre mot sammenslåing.
SA160421 De fant at de som var aktiv i 150 minutter per uke reduserte risikoen for tidlig død, selv om en del av aktiviteten var rolig, eksempelvis å arbeide i hagen eller gå på tur.
BT160421 De fant at de som var aktiv i 150 minutter per uke reduserte risikoen for tidlig død, selv om en del av aktiviteten var rolig, eksempelvis å arbeide i hagen eller gå på tur.
AP160421 De fant at de som var aktiv i 150 minutter per uke reduserte risikoen for tidlig død, selv om en del av aktiviteten var rolig, eksempelvis å arbeide i hagen eller gå på tur.
BT160420 Menn som gjør et bevisst valg om at de vil arbeide med barn fordi interessen ligger akkurat der, hos barnet og dets vesen.
SA160418 Plassere ansvar : Det skal understrekes at det er skoleeier som har ansvaret for at de som arbeider i skolen kjenner regelverket og har kompetanse om hvordan de skal fremme et trygt og godt skolemiljø og arbeide mot mobbing.i ¶
AP160415https://www.aftenposten.no/osloby/--Vil-Oslo-ha-kunstnere-i-byen-53523b.html - Jeg vil kjøpe campingutstyr og arbeide mer utendørs, men ikke nødvendigvis gå over til landskapsmaleri, sier Andreas Öhman.
AP160412 - Vi prioriterer høyt å arbeide mot skatteunndragelse i de største selskapene, sier EUs finanskommissær Jonathan Hill.
AP160409https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-kan-bli-Erna-Solbergs-nye-stjerner-599943b.html Noen er politiske broilere, ruget frem i en kasse av lun partitilhørighet, uten fliser i fingrene eller svarte negler fra praktisk arbeide med hendene.
AP160316 Store og godt beskyttede parker er mer tiltalende steder for forskere å bo og arbeide i.
VG160310 Hun er formelt ansatt i kommunen fram til juni, men har siden i fjor hatt permisjon for å arbeide på sykehuset på Notodden.
AP160306https://www.aftenposten.no/okonomi/Barnepass-og-vaskehjelp-skal-gi-kvinner-karrireloft-14620b.html Men jeg hadde et problem da jeg måtte begynne å arbeide to måneder før planlagt med det ene tvillingparet.
AP160306https://www.aftenposten.no/okonomi/Barnepass-og-vaskehjelp-skal-gi-kvinner-karrireloft-14620b.html - Hadde du hatt utbytte av noen av forslagene da du begynte å arbeide etter å ha født dine fire barn ?
AP160306 Men jeg hadde et problem da jeg måtte begynne å arbeide to måneder før planlagt med det ene tvillingparet.
AP160306 - Hadde du hatt utbytte av noen av forslagene da du begynte å arbeide etter å ha født dine fire barn ?
SA160303 Vi vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for oppfølging i loven, vi vil utvikle faglige anbefalinger, og arbeide for at aktuelle veiledere tas i bruk.
DA160213 - Vi kan ikke slippe denne saken, men uansett arbeide for bedre byluft.
DA160213 - Vi kan ikke slippe denne saken, men uansett arbeide for bedre byluft.
AP160211 Sykehusene må arbeide mer i team og fordele oppgaver og kompetanse bedre.
SA160202 Å betale 120 kroner i timen for dem som skal arbeide med de mest sårbare, er latterlig.
SA160202 Vær så god - nå kan du starte å arbeide i et av verdens mest viktige yrker.
SA160202 Når legene er ferdigutdannet, må de « arbeide seg oppover » i systemet.
SA160202 Hvorfor er det så krevende å arbeide i barneverntjenesten da?La meg liste opp noen dagligdagse utfordringer en saksbehandler står i : ¶
SA160202 Det er vanskelig å arbeide forebyggende når så mye informasjon går til spille når det er hyppige saksbehandlerbytter.
SA160202 Barneverntjenesten er avhengig av å ha ressurser til å arbeide forebyggende med saker FØR de blir så alvorlige at omsorgsovertakelse er den eneste utvei.
AP160130 - Vi skal forsøke å bidra til at unge ikke faller utenfor samfunnet, og mener at vi best kan gjøre dette ved å arbeide gjennom velfungerende organisasjoner.
BT160123 Som statsråd med ansvar for frivillighet vil jeg arbeide for at vi skal ha mange arenaer hvor vi kan møte hverandre på tvers av livssyn og bakgrunn, og inkludere flere.
AP160118https://www.aftenposten.no/okonomi/OECD-rad-til-Norge-Ok-boligskatten-11617b.html Fortsette å arbeide for å slå sammen institusjoner i universitets- og høyskolesektoren.
SA160115 Fortellingen er kjent for mange og er et godt eksempel på hvordan lærere kan arbeide mot mobbing i klassen.
FV160115https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Larer-Bjorndals-metode---en-alternativ-versjon-9204b.html Fortellingen er kjent for mange og er et godt eksempel på hvordan lærere kan arbeide mot mobbing i klassen.
FV160115 Fortellingen er kjent for mange og er et godt eksempel på hvordan lærere kan arbeide mot mobbing i klassen.
AP160115 Fortellingen er kjent for mange og er et godt eksempel på hvordan lærere kan arbeide mot mobbing i klassen.
DA160112 Vi må arbeide ut ifra det som er besluttet, men det er ikke tvil om at kollektivutbyggingen vil koste mer på Ullandhaug enn Våland.
AP160101 FLTs landsmøte har vedtatt at Simmenes må innkalle til ekstraordinært landsmøte om LO begynner å arbeide med såkalte vertikale avtaler, av den typen Eggum ønsker.
AP160101> FLTs landsmøte har vedtatt at Simmenes må innkalle til ekstraordinært landsmøte om LO begynner å arbeide med såkalte vertikale avtaler, av den typen Eggum ønsker.
AP160101> target="avis" href= FLTs landsmøte har vedtatt at Simmenes må innkalle til ekstraordinært landsmøte om LO begynner å arbeide med såkalte vertikale avtaler, av den typen Eggum ønsker.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= FLTs landsmøte har vedtatt at Simmenes må innkalle til ekstraordinært landsmøte om LO begynner å arbeide med såkalte vertikale avtaler, av den typen Eggum ønsker.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= FLTs landsmøte har vedtatt at Simmenes må innkalle til ekstraordinært landsmøte om LO begynner å arbeide med såkalte vertikale avtaler, av den typen Eggum ønsker.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= FLTs landsmøte har vedtatt at Simmenes må innkalle til ekstraordinært landsmøte om LO begynner å arbeide med såkalte vertikale avtaler, av den typen Eggum ønsker.