DA171215 Dette er viktig fordi vi får barn seint i Norge, da de fleste er i arbeid .
DA171209 Dialogprest og daglig leder Kian Reme, tror den nye biskopen kan inspireres av hans arbeid .
DA171207 - Dersom jeg blir tilsatt vil jeg være stolt over å kunne gå i biskop Pettersens fotspor, og jeg ønsker å videreføre så mye som mulig av hans arbeid , sier Lalim til RA.
DA171029 Rådmannen vil kutte tilskudd : Funkis Huset mister 50.000, KIA-kristens kulturelt arbeid mister 198.000, Kreftomsorg Rogaland får ikke lenger 70.000 kroner til kommunikasjonskurs for par, Norges ME-forening mister 100.000 kroner, Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon mister sine 40.000, og Røde Kors Besøks-tjenesten 100.000. 330.000 kroner til Utvandrersenteret kuttes.
DA171021 Vi vet fra sakspapirene til neste kommunalstyremøte for kultur og idrett at det gjenstår et omfattende tverrfaglig teknisk arbeid med automasjon, kjemisk og mekanisk renseanlegg, styring av 26 energibrønner, sier Sivertsen, og fortsetter : ¶
DA171021 Det var mye teknisk arbeid som måtte på plass, sier Krogh.
DA171020 « Utmerkelsen er en anerkjennelse av kommunens målrettede arbeid for å gjøre Stavanger sentrum til en livskraftig arena for handel, service og tjenesteyting til beste for byens borgere og alle som kommer til byen.
DA171020 - Utmerkelsen gir ekstra motivasjon til videre arbeid for å styrke det offentlig-private samarbeidet mellom Stavanger kommune og næringslivet i Stavanger sentrum, sier Cecilie Christ, daglig leder i Stavanger Sentrum AS, i en pressemelding.
VG170630 Da høyesterett ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre innreiseforbudet, var det under forutsetningen at det blir gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid .
NL170630 IOC har satt i gang et arbeid for å få bukt med korrupsjonen, men det er langt opp og fram.
DN170630 - Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres.
DN170630 Da høyesterett ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre innreiseforbudet, var det under forutsetningen at det blir gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid .
DB170630 Det er også vanlig å sende penger til humanitært arbeid eller utviklingsprosjekter i opprinnelsesland.
DB170630 Vår etterforsker fikk hjelp av flere andre etterforskere, og de er nå ferdige med sitt arbeid .
DA170630 - Å få nye ruter krever tålmodighet og langsiktig arbeid .
BT170630 Har barn store utfordringer med å uttrykke seg emosjonelt og språklig, henger dessverre den biten med til man starter et konstruktivt arbeid for å løse det.
BT170630 Arbeid med utfordrende barn er komplisert og utmattende, og det forsterkes dersom tiltakene er lite hensiktsmessige og nærmest tilfeldige.
AP170630 Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid .
AP170630 Slik så det ut på stedet før mannskapene fra Veivesenet og Mesta startet sitt arbeid .
AP170630 Formålet er å motivere sosialhjelpsmottagere til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon, og styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning.
AA170630 Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid .
AA170630 - Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres.
AA170630 Mye gjenstår : Etter tre ukers arbeid er det tydelig en klatrepark i anmarsj i skogen.
AA170630 Sånt arbeid skal godkjennes, sier Grøttå.
AA170630 Sistnevnte kom også i dag, og er co-skrevet av Astrid og produsert av Cass Lowe - best kjent for sitt arbeid med ZAYN, Snakehips og Flume.
VG170629 Foto : Helge Mikalsen, VG ¶ ARBEID : Bjørn Dæhlie tjente 15.000 kroner dagen.
VG170629 For tre dagers arbeid mellom 11.-13. februar 2016 fakturerte Bjørn Dæhlie 56.250 kroner, 15.000 kroner per dag etter skatt, for arbeid under ungdoms-OL.
VG170629 Bjørn Dæhlie ( 50 ) fakturerte 76.435 kroner på tre dagers arbeid og et foredrag under ungdoms-OL.
VG170629 februar 2016 fakturerte Bjørn Dæhlie 56.250 kroner, 15.000 kroner per dag etter skatt, for arbeid under ungdoms-OL.
VG170629 Lignende vurderinger kan gjøres av ledere i Utenriksdepartementet her hjemme - inkludert politisk ledelse - i deres arbeid for å ivareta UDs utenrikspolitiske og diplomatiske ambisjoner.
VG170629 - Det er også alvorlig og beklagelig at dette skjer etter at det har blitt gjort et stort arbeid for å forhindre slike saker.
VG170629 Setter tak for innleid arbeid
VG170629 Når det gjelder innleie-kvoten mener han det først og fremst er viktig å få opphevet paragrafen som gir den store muligheten til å bruke bemanningsbyråer til ordinært arbeid .
VG170629 Et tak på innleid arbeid på 10-15 prosent antydes også i høringsbrevet, og er ifølge arbeidsministeren ment for å redusere innleieandelen der utfordringen er størst, nemlig bygg- og anleggsbransjen.
VG170629 - Vi er bekymret for at bedrifter kommer til å benytte seg av innleid arbeid til ordinært arbeid , og dette forslaget er ikke tilstrekkelig for å få ordnet opp i bransjen, sier Steinar Krogstad nestleder i Fellesforbundet.
VG170629 - Vi er bekymret for at bedrifter kommer til å benytte seg av innleid arbeid til ordinært arbeid, og dette forslaget er ikke tilstrekkelig for å få ordnet opp i bransjen, sier Steinar Krogstad nestleder i Fellesforbundet.
DN170629 Arbeid til alle, ryddige forhold i arbeidslivet og sterke velferdsordninger er det viktigste for å bekjempe disse forskjellene, skriver Gahr Støre.
DB170629 Sånt arbeid skal godkjennes, sier Grøttå.
DB170629 Det er et krevende arbeid , og om systemet ikke kommer opp og går igjen snart vil det også bli snakk om mengder, sier han.
DB170629 Det pågår nå et intensivt arbeid knyttet til disse spørsmålene, og jeg tror det vil være mulig å finne felles posisjoner.
DB170629 Den rettsmedisinske kommisjon, som vurderer sakkyndiges arbeid , har imidlertid kritisert rapporten for ikke å ta hensyn til 16-åringens fascinasjon for seriedrapsmenn, terror og skoledrap, som kom fram i nettsøkeloggen hans.
DB170629 Ungdommen må sikres utdanning og arbeid .
DA170629 Sentralt i barnevoldsutvalgets arbeid var å gå gjennom 20 alvorlige saker der barn og ungdom har blitt utsatte for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.
BT170629 juli-kommisjonens arbeid .
BT170629 juli-kommisjonens arbeid , skriver Jette Christensen ( Ap ).
AP170629 Derfor finner du ingen påstand om at « tidlig innsats er viktig i skolen » eller « arbeid til alle bør være sak nummer én ».
AP170629 Mellom overkvalifisert arbeid og lediggang traff han mange andre som ham, med tragikomiske historier fra jobbsøking og arbeidsliv.
AA170629 Rektor Gørild Joramo ved Aglo videregående skole forteller at ulykken har skjedd i forbindelse med arbeid på tomta.
AA170629 I et intervju med TT snakket han om at det også ga ham en slags frihet til å søke seg til ulike steder i sitt arbeid .
VG170628 - Spillemåten vår er veldig krevende, spillerne våre må legge ned mye arbeid i kampene.
VG170628 Målet med kafeen er å gi disse gruppene en mulighet for lønnet arbeid , jobbtrening, kompetanse og mestring som ligger nærmere en normal jobb enn det å selge =Oslo.
VG170628 Så registrerer jeg at de har satt igang et arbeid for å sikre at de i større grad kan oppfylle våre forventninger.
SA170628 | Manaforts selskap tjente millioner på arbeid for ukrainsk parti ¶
NL170628 Yrkesdanning og praktisk læring med teori og arbeid skjer som en integrert og fleksibel flyt mellom læringsarenaer.
NL170628 I en praksisperiode ( eller " læring i arbeid ", som er en alternativ betegnelse ) vil det være naturlig med overvekt av praksis, men det vil også være hensiktsmessig at brannmester og veileder diskuterer teoretiske problemstillinger med studentene, selv om dette foregår på brannstasjonen/110-sentral i praksisperiode, og ikke i klasseromme
NL170628 utkast studieplan, er å styrke den tverrfaglige forståelsen og samarbeid mellom det forebyggende arbeid og den operative delen av yrket.
DN170628 Manaforts selskap skal ha tjent millioner på arbeid for ukrainsk parti ¶ ¶
DN170628 Manaforts selskap skal ha tjent millioner på arbeid for ukrainsk parti ¶
DN170628 | Manaforts selskap skal ha tjent millioner på arbeid for ukrainsk parti ¶
DN170628 I en 87 sider lang redegjørelse skriver Manafort at selskapets arbeid først og fremst fokuserte på politikk innad i Ukraina.
DN170628 Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet.
DB170628 Ulykken skal ha skjedd på en byggeplass og det er entreprenører som har vært i arbeid .
DB170628 Uten arbeid eller noe fornuftig å ta seg til. 396 personer x ti år = ca 4000 år med uvirksomhet.
DB170628 Uten arbeid eller noe fornuftig å ta seg til.
DB170628 Uten arbeid , uten rettigheter, uten fremtidsutsikter ?
DA170628 Når de er ferdig vil Bane Nors arbeid med å legge det nye dobbeltsporet trolig ødelegge bosetningen.
DA170628 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Arbeid og sysselsetting ¶
DA170628 Den viktigste saken er arbeid og sysselsetting ( 32 prosent ).
DA170628 Arbeid og sysselsetting er absolutt viktig.
BT170628 Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet.
AP170628 I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
AP170628 - E-ID er en nøkkel til banktjenester, arbeid , studier og handel over grensene og kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde i hele Norden dersom den politiske viljen er til stede, sier utvalgsleder Bente Stein Mathisen.
VG170627 - Det kunne sikkert vært sånn, men det er et vanskelig arbeid å få et slikt system til å fungere.
VG170627 * Påvirker spillingen din familie, arbeid , sosiale forpliktelser og andre aktiviteter ?
SA170627 Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet, det kan ikke Norwegian tilby.
DN170627 Ifølge den tidligere sjefen, og nå styreleder Scott Sheffield, i oljeselskapet Pioneer Natural Resources, går ikke skiferprodusentene tom for arbeid med det første.
DB170627 Likevel sier Lien at politiets arbeid og loven har hatt en god effekt.
DB170627 Til sist er det politikken som avgjør, og jeg tror at folk i Norge ønsker en ny regjering, med sterkere innsats for arbeid , politikk mot økende forskjeller og god skole og trygg eldreomsorg fremfor skattekutt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DB170627 Et av dem kom fra Scheel-utvalget, som foreslo å vri skattleggingen bort fra bedrifter og arbeid , over på bolig.
DB170627 - Med kaffebaren =Kaffe kommer en ny mulighet for lønnet arbeid , jobbtrening, kompetanse og mestring, skriver Petter i innlegget. =Kafe åpner for publikum allerede torsdag 29. juni 08.00, men allerede i morgen kveld kl. 18.00 er det åpningsfest i Akersgata 31.
DA170627 - Entreprenøren går i gang med forberedende arbeid med det samme.
DA170627 - I vårt første styremøte etter sommeren vil det nye styret uttrykke ønske om at den nye administrerende direktøren starter et arbeid for å utforme en ny strategi for Den Norske Opera & Ballett.
BT170627 Men støyen som innsyn i politiets arbeid representerer, er en liten kostnad sammenlignet med alternativet : En lukket etat som er mer opptatt av å beskytte seg selv enn samfunnet for øvrig.
BT170627 Kildejakt er den sikreste oppskriften på å begrense varsling til mediene, og en effektiv måte å hindre innsyn i eget arbeid .
BT170627 IKKE TETT : Det lekker informasjon fra politiets arbeid , men å sette i gang en kildejakt kan få svært uheldige følger, skriver BT på lederplass.
BT170627 Fra det lett kritikkverdige til det groveste justismordet - rekken av eksempler på at også politiets arbeid må overvåkes er meget lang, ikke minst her i Bergen.
BT170627 Det betyr også at samfunnet må ha innsyn i politiets arbeid .
BT170627 Det er kanskje ingen overraskelse at jeg som Høyre-representant mener at regjeringen gjør et veldig godt arbeid .
AP170627 Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet, det kan ikke Norwegian tilby.
AA170627 I dag er Aksept et ressurssenter for kunnskap og driver forebyggende arbeid .
AA170627 - Øvelsen er en del av et stort og svært viktig arbeid for å reparere Forsvarets « grunnmur » og handler om å få det materiellet vi har i Forsvaret til å fungere.
AA170627 Likevel sier Lien at politiets arbeid og loven har hatt en god effekt.
VG170626 - Det er urettferdig, siden noen av oss legger ned like mye arbeid som dem, sier Heine.
VG170626 Vi har lagt ned mye arbeid i å forbedre barnevernet, blant annet gjennom barnevernsreformen, ny barnevernslov, fosterhjemsmeldingen og gitt Helsetilsynets i oppdrag å gjennomgå over 100 enkeltsaker i barnevernet.
SA170626 « Frikjøpsordningen for politikere er kommet i stand for å erstatte lønnsbortfall fra annet arbeid , ikke en ekstra toppfinansiering av en eksisterende høy lønn », skriver Solgull Klette.
SA170626 Frikjøpsordningen for politikere er kommet i stand for å erstatte lønnsbortfall fra annet arbeid , ikke en ekstra toppfinansiering av en eksisterende høy lønn.
SA170626 Norge trenger en mer offensiv politikk mot svart arbeid og menneskehandel, og KrF står i front for en slik politikk.
SA170626 Kampen mot svart arbeid må intensiveres.
SA170626 Ikke alt svart arbeid er menneskehandel, men all menneskehandel er svart arbeid .
SA170626 Ikke alt svart arbeid er menneskehandel, men all menneskehandel er svart arbeid.
SA170626 Dette er desperate mennesker som trenger arbeid for å overleve.
SA170626 « Juryen har i sitt arbeid kommet frem til et vinnerforslag som har det best helhetlige grep og mange gode ideer og løsninger til videreutvikling av et nytt Arneageren.
SA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
NL170626 Øvelsen er en del av et stort og svært viktig arbeid for å reparere Forsvarets " grunnmur ", og handler om å få det materiellet vi har i Forsvaret til å fungere.
NL170626 Vi har valgt å gi våre mastere innen sosialt arbeid , idrettsvitenskap og reiseliv kun i Alta, selv om vi ser at det også er etterspørsel etter å få disse etablert i Tromsø.
DN170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
DB170626 Så er det vel slik at de færreste lager denne sausen hjemme, for det er litt arbeid forbundet med det.
DB170626 Det er et problem at økt byråkratisering tar fra tiden lærere og ledere egentlig bør bruke på pedagogisk og faglig arbeid .
DA170626 Det har vi aldri blitt gjennom historien, hevder Vinasco, som selv er blitt drapstruet for sitt arbeid med å regulere ulovlig gruvevirksomhet i området der han bor.
BT170626 - Vi skal gjøre et omfattende arbeid for å få tunnelene opp til EU-standarden, og Stortinget har bevilget mye penger til dette, forklarer han.
AP170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 - Vi ser de legger mye arbeid i å skjule narkotikaen.
VG170625 Til tross for tidkrevende arbeid fra to regjeringsoppnevnte tidstyvutvalg, opplever ikke skolelederne noen reduksjon i tidsbruk på rapportering og dokumentasjon.
VG170625 Det er mye hardt arbeid , og utrolig mye å lære og oppleve.
DN170625 ¶ Trude Lines ( 54 ) legger ikke skjul på at det er frustrerende å være uten arbeid .
DB170625 Staten kan ikke delegere dette arbeid til frivillig helsepersonell som må utføre jobben pro-bono.
BT170625 Språkrådets arbeid er forankret i den tegnspråklige minoritets interesse, og må være der språket og språkbrukerne i all hovedsak er.
BT170625 Hvis Språkrådet flyttes, vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
BT170625 Det er fagmiljøer for tolking og undervisning på tegnspråk i både Bergen og Oslo, men disse har ikke den kompetansen på å drive språkpolitisk arbeid man kun finner i Oslo.
BT170625 Regjeringen lanserte i 2014 den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid « Bolig for velferd » ( 2014-2020 ).
BT170625 Det handler om viktige velferdspilarer som arbeid , utdanning, helse og bolig og et bedre samarbeid innen velferd.
BT170625 At vi bor godt og trygt, er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår.
AP170625 Men det er ikke klassekamp og konflikten mellom arbeid og kapital som står øverst på hans dagsorden.
AA170625 - Mange unge, inkludert meg selv, ønsker å forlate landet fordi vi må finne arbeid , sier IT-studenten Ardiola Karalli ( 23 ). ( ©NTB ) ¶
AA170625 - Mange unge, inkludert meg selv, ønsker å forlate landet fordi vi må finne arbeid , sier IT-studenten Ardiola Karalli ( 23 ). ( ©NTB ) ¶
AA170625 ¶ Gode minner : Olaug Torkildsen sier slåttonna var ei artig tid, selv om det også var hardt arbeid .
VG170624 Nå er jeg ett skritt nærmere, men det er mange steg videre og mye hardt arbeid .
VG170624 Som kutter likestillingsfellen kontantstøtte, og fremmer kvinners deltagelse i arbeid og samfunnsliv !
VG170624 Pengene vert donert til antirasistisk arbeid .
VG170624 Dermed understreket Tajik i twitterposten at hun gjerne kan ha replikker, og at hun kom til å gi pengene til antirasistisk arbeid .
VG170624 - Så jeg tilbyr meg å ha replikker da... og i så fall sier jeg : « Stem heller på et parti som setter frihet og selvstendighet gjennom arbeid øverst !
VG170624 Slik vi vurderte det var det ikke grunnlag for å stoppe kjøpene fra Fyrlykta den gangen, skriver Trommald, som også poengterer at Stortingets instruks har ligget til grunn for alt arbeid .
VG170624 * Fyrlykta opererte utenfor myndighet da de besluttet omfanget av tilbudet til fosterbarnet, og kjøpte fosterforeldre fri fra arbeid .
SA170624 Men det er et møysommelig arbeid .
FV170624 Men det er et møysommelig arbeid .
DN170624 Kinesisk militærpoliti og redninsarbeidere i arbeid etter raset i Xinmo- landsbyen i Sichuan-provinsen.
DB170624 - Slik direkte kontakt er til stor verdi for vårt arbeid i departementet og sikrer høyere kvalitet på det vi leverer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
DB170624 Skulle man gitt utdypende avslagsbegrunnelser, ville det vært et svært ressurskrevende arbeid som vil kreve en vesentlig økning i administrative kostnader.
DB170624 Kulturrådet gjør et grundig arbeid for å unngå at tildelingene blir påvirket av hvem man har en personlig relasjon til.
DB170624 Mennesket lever av arbeid , velferd og et meningsfullt liv.
DB170624 Arbeid til alle er utvilsomt en vinnersak foran valget til høsten.
DA170624 Lørdag morgen starter sommerens arbeid med fornyelse og vedlikehold av Oslo-jernbanen.
DA170624 Det skjer ved hardt arbeid .
BT170624 Men det er et møysommelig arbeid .
BT170624 I den alvorlige situasjonen norsk økonomi har gått gjennom, har det vært viktig å få ledige hender i arbeid , samtidig som vi sikret at de kortsiktige tiltakene støttet opp under den langsiktige omstillingen.
BT170624 Den økte oljepengebruken har ikke vært nødvendig for å innfri valgkampløftene, men for å holde folk i arbeid og aktivitet i kjølvannet av oljeprisfallet.
BT170624 Den økte oljepengebruken har ikke vært nødvendig for å innfri valgkampløftene, men for å holde folk i arbeid og aktivitet i kjølvannet av oljeprisfallet, skriver Erna Solberg.
AP170624 LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som gir sosial og økonomisk trygghet, og arbeid til alle.
AP170624 LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som gir sosial og økonomisk trygghet, og arbeid til alle.
AA170624 Petersen begrunner den nye praksisen med at det var veldig mye arbeid for de ansatte å rydde og vaske alle glassene som ble brukt til gratis vann.
AA170624 Nestleder Hadia Tajik mener viktig arbeid overlates til neste regjering.
AA170624 Samtidig pågår det arbeid på politisk nivå som kan endre domstolenes sakstilfang og kreve mer spesialisert kunnskap, blant annet når det gjelder behandlingen av familiesaker.
VG170623 « Den gamle, vise » spilles denne gang av Anthony Hopkins - en lurifaks som vet alt om gledene ved å heve store sjekker for sjelløst arbeid .
VG170623 Vi utvinner mindre olje til lavere pris, vi får færre i arbeid og har flere eldre.
VG170623 Og Ap snakker selvsikkert om sine satsninger : Arbeid er sak nummer én.
VG170623 Men når Arbeiderpartiets viktigste sak er å få flere i arbeid , kan de ikke se bort fra dette.
VG170623 Løken anbefaler innstramninger i sykefraværsordningen, uføretrygden og overgangsstønaden for enslige forsørgere for å få flere ut i arbeid .
NL170623 Alle disse er samfunnsingeniører og i arbeid i rettssikkerhetens tjeneste.
DN170623 Det foreslår tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem, som fredag legger frem en utredning om sentralbankloven etter over to års arbeid .
DB170623 « Dette er verket til vår kjære leder Kim Jong-un som ga alt av hardt arbeid , hjerte og sjel for å gjøre oss til det mest lykkelige og siviliserte folket ».
DB170623 Pengene vert donert til antirasistisk arbeid .
DA170623 I flere prosjekt godkjente 38-åringen fakturaer fra en underentreprenør uten at denne utførte arbeid .
DA170623 Han understreker at det ikke er en kritikk av Landinfo og deres arbeid som sådan, men bruken av dem.
BT170623 Aarli tok så kontakt med driftsavdelingen via lederen sin på lungeavdelingen, men fikk til svar at dette ble regnet som arbeid utover vanlig vask og var ikke aktuelt.
AA170623 Men det er klart at det er mye arbeid som gjenstår, sier han.
AA170623 I flere prosjekt godkjente 38-åringen fakturaer fra en underentreprenør uten at denne utførte arbeid .
AA170623 En slik modell forankrer arbeid med campus/by i aktivitet heller enn i forvaltning av eiendom.
VG170622 Støre svarte at han var uenig i det, men at han ville ha kraftigere grep for å holde folk i arbeid .
VG170622 Om utenriksråden og statsrådens kjennskap til saken og kontrollenhetens arbeid sier Bernt at dette er informasjon som han har vanskelig for å se at UD har noe legitimt behov for å hemmeligholde.
VG170622 Helseminister Bent Høie ( H ) erkjenner at Norge ikke har vært « gode nok » på området, og har startet et arbeid i departementet med mål om å øke nordmenns tilgangen til kliniske studier.
SA170622 Når Arkivverket flytter inn i flotte nye lokaler i Arkivenes Hus sammen med andre arkivinstitusjoner i Rogaland i august, er dette starten på et styrket nasjonalt arbeid for å bevare samfunnets arkiver med utgangspunkt i regionen.
SA170622 Fremtidsrettet bevaring av samfunnets arkiver Det ryktes at det pågår en sentralisering og nedbygging av Arkivverkets arbeid i Stavanger, og at dette også vil medføre at regionens arkivmateriale flyttes til Mo i Rana.
SA170622 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DN170622 Fallende andel nordmenn i arbeid og fallende produktivitet blir hovedsak for Ap og leder Jonas Gahr Støre i valgkampen i valgkampen Foto : Aleksander Nordahl ¶
DB170622 I retten hevdet Klomsæt at klienten var holdt løpende orientert om advokatens arbeid , som hadde vært meget krevende.
DB170622 Et annet tidkrevende arbeid i etterforskningen er forsøket på å finne interessante spor i teletrafikken i området.
DB170622 Emilie Mengs lik hadde ligget i vann lenge før hun ble funnet, noe som vanskeliggjør rettsmedisinernes arbeid .
DB170622 - Vi skal glede oss hvis ledigheten faller og folk får jobb, men det er en liten del av et stort tema, nemlig at hadde vi hatt samme andel på jobb nå som for åtte - ti år siden, hadde vi hatt 200 000 flere i arbeid , sier Støre.
DB170622 - Dette er en helhet for Ap, at arbeid til alle er jobb nummer én.
DB170622 Når du peker ut « arbeid til alle » som en av de viktigste valgkampsakene, er det vanskelig å holde trykket oppe når det du vil fikse ser ut til å løse seg.
DB170622 En av årsakene til at arbeidsledigheten faller er ikke at folk kommer tilbake i arbeid , men at de faller helt ut av arbeidslivet.
DA170622 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv.
DA170622 Ved Tjødnane, noen små fjellvann omtrent halvveis til Preikestolen, er polske tømmermenn i arbeid .
DA170622 - Åsnes bok, " En av oss ", var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
AP170622 Ved Tjødnane, noen små fjellvann omtrent halvveis til Preikestolen, er polske tømmermenn i arbeid .
AP170622 Ennå gjenstår det mye arbeid .
AP170622 | Christine Marie Jentoft : - Jeg kjenner flere transpersoner som er på Nav enn som er i arbeid
AA170622 Videre mener han at hans arbeid bør snakke for seg selv.
AA170622 - Har du ingen respekt for mitt arbeid ?
AA170622 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv. ( ©NTB ) ¶
AA170622 - Åsnes bok, " En av oss ", var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
AA170622 Derfor er det sentralt å satse på denne arenaen når en vil trekke inn forebyggende arbeid rettet mot barna og de unge.
VG170621 Ifølge han var det ikke noe pågående arbeid da han kjørte på E6 i Nord-Aurdal i mai.
VG170621 Ifølge ETSC skjedde 40 prosent av alle dødsulykkene i fjor i forbindelse med arbeid .
VG170621 - Bak disse karakterene ligger det mange timer med hardt arbeid .
VG170621 LOVER BEDRING : Helseminister Bent Høie ( H ) har satt igang et arbeid for å se på mulightene for utprøvende kreftbehandling.
VG170621 Derfor har jeg satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som skal se på hvordan vi kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene, sier helseministeren til VG.
SA170621 Selv om mange er i arbeid i Norge og kvinneandelen er høy, er likevel den gjennomsnittlige arbeidstiden lavere enn i land det er naturlig å sammenligne oss med.
SA170621 Dersom offentlige budsjetter skal balanseres ved økte skatter alene, vil det lett føre til at færre kommer i arbeid og investeringene vil bli lavere.
SA170621 Dersom en større andel av befolkningen er i arbeid og dessuten jobber mer enn i dag styrker det selvsagt også økonomien, både den private og offentlige.
NL170621 Det er et arbeid jeg akter å fortsette fordi det tjener kommunens innbyggere og fordi vi oppnår mer sammen enn hver for oss.
NL170621 Det er et arbeid jeg akter å fortsette fordi det tjener kommunens innbyggere og fordi vi oppnår mer sammen enn hver for oss, skriver Erlend Svardal Bøe.
NL170621 ¶ Jeg begynner å ane en endring i TILs arbeid - noe har skjedd uten at jeg kan sette ord på det.
NL170621 Jeg begynner å ane en endring i TILs arbeid - noe har skjedd uten at jeg kan sette ord på det.
NL170621 Et godt stykke arbeid av våre medarbeidere som etter hvert kan kunsten med psykologiske operasjoner.
DN170621 Fallende andel nordmenn i arbeid og fallende produktivitet blir hovedsak for Ap og leder Jonas Gahr Støre i valgkampen i valgkampen Foto : Aleksander Nordahl ¶
DN170621 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) besøkte i april boreriggen " Songa Enabler " under arbeid i Barentshavet.
DN170621 Etter lang tids arbeid med konsepter og kostnader erklærte Statoil i vinter at både utbyggingskostnad og balansepris i prosjektet er nærmest halvert fra de første studiene.
DN170621 Vi initierer også et arbeid som skal bidra til ytterligere å styrke lojaliteten til SAS og skape nye inntektsstrømmer gjennom å dra nytte av SAS' sterke varemerke og Eurobonus-program, sier han.
DB170621 Ved siden av sitt arbeid med nye demokratier og problemøkonomier i tidligere kommuniststater, har han det siste året gjort seg særlig bemerket for sin krasse kritikk av USAs president Donald Trump.
DB170621 Vi er godt kjent med EU-kommisjonens arbeid på området, sier hun.
DB170621 Men etter intenst arbeid fra ukrainske diplomater fikk man til slutt til et kort møte med president Trump.
DB170621 Men når bare to profesjonelle norske skuespillere er nominert i kategorier der det er rom for seks nominerte, viser det at norsk filmbransje ikke har vært flinke nok til å utnytte de talentfulle mennene som står til deres disposisjon og som trenger arbeid .
DB170621 Tidligere modell, gründer av brudesalong, og nå bryllups-ambassadør for butikkkjeden Tilbords, Kathrine Sørland ( 37 ) beskriver kjolen som et godt stykke arbeid som følger dagens mote.
DA170621 Og samme byråd kutta tidligere i vår i pengene til Kristent Interkulturelt Arbeid ( KIA ).
DA170621 Dette bidraget er svært etterspurt og representerer en videreføring av vårt langsiktige arbeid med å støtte og utvikle Afghanistans nasjonale kontraterror politienhet, sier Frisch.
DA170621 Det var utrolig sårende etter 17 år med hardt arbeid for partiet.
AP170621 Alan Schwandt har travle dager på arbeid i Scottsdale i Arizona.
AP170621 Alan Schwandt har travle dager på arbeid i Scottsdale i Arizona.
AP170621 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv.
AP170621 Svakheter ved tilsynsmyndighetenes arbeid .
AP170621 Dinardi har også sendt en særmerknad vedrørende metoden for utvalgets arbeid .
AP170621 - Det var aldri da i mine tanker annet enn at han skulle få litt grisebank, sa kvinnen, som har syv barn og har drevet med sosialt arbeid i Frelsesarmeen.
AA170621 Følgelig har vi behov for et « vindu » hvor slikt arbeid kan foregå uforstyrret uten at det er drift i sambandet, sier Johnsen.
AA170621 Alt arbeid skal være ferdig i løpet av våren 2019.
AA170621 Han sier det er trist at en politisk parti har programfestet å utrydde ulven og sier forlaget føyer seg inn i Senterpartiets mange ytterliggående utfall og arbeid mot naturvern og artsbevaring i norsk natur. v\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; } o\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; } w\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; }.shape { beh
VG170620 Regjeringens strategi inneholder tiltak som sikrer at flere blir kvalifisert for arbeid , gjennom opplæring eller utdanning.
VG170620 Regjeringen vil gjøre det enklere å få arbeid , utdanningstilbud, bolig, hjelp med rusavhengighet og psykiske lidelser.
VG170620 Redusere utenforskap gjennom bedre overgang til utdanning og arbeid etter gjennomført straff.
VG170620 Hvis det da er et ikke-sosialistisk flertall, så tenker jeg at det er naturlig at regjeringen fortsetter sitt arbeid og at vi fortsetter å samarbeide med Kristelig Folkeparti og Venstre, sier Jensen.
VG170620 Kreftlegen er kjent for å kjempe pasientenes kamp, og fikk i 2017 Kreftforeningens hederspris for sitt arbeid .
VG170620 Han får støtte fra helseminister Bent Høie ( H ), som har satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å gjøre kliniske studier lettere tilgjengelig.
VG170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
SA170620 Det skyldtes flere ting, blant annet at gårdene - ved oppdeling - var blitt så små at bøndenes barn søkte arbeid i Stavanger, men også det forhold at byfolk - fra 1920-årene - slo seg ned på landet.
SA170620 Vi tar vare på folk i og utenfor arbeid .
SA170620 Det er bare litt arbeid som skal gjøres først.
NL170620 Lederskap ( programstyreledere ), på fagnivå, hvor det for eksempel utarbeides studieplaner for bachelor og mastergrader, har ingen kompensasjon for ekstra administrativt arbeid .
NL170620 Det er forståelig at mindre innflytelse, og nesten like mye arbeid , ikke fremstår som et tiltrekkende alternativ for alle politikere.
DN170620 Hun viste til at et omfattende arbeid er gjort med å peke ut viktige objekter for sikring.
DN170620 Nylig har regjeringen fått kritikk for sitt arbeid med objektsikring.
DN170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
DB170620 Dagbladets kommentator Morten Pedersen roser også Lars Arne Nilsen arbeid med Brann-laget som tok en overraskende 2. plass i serien i fjor - rett etter opprykket fra 1. divisjon.
DB170620 - Jeg må takke Håvard for hans engasjement og harde arbeid forrige sesong.
DB170620 Den gir alle flyktninger i landet rett til arbeid , fri bevegelse, tilgang på helsehjelp og utdanning.
DB170620 Utvalgets arbeid skal resultere i en NOU. » - Jeg er glad for en tydelig og klar enstemmighet som viser en felles erkjennelse av at noe nå bør gjøres.
DB170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
DB170620 - Et veldig spennende arbeid , der jeg har fått møte presidenter og andre høytstående politikere.
DB170620 Steen-Mevold er helt enig med Stordalen i at næringslivsledere har et felles ansvar for å få unge arbeidsledige ut i arbeid , derfor har Scandic Hotels Norge en avtale med Ringer i Vannet, som hjelper dem med å finne arbeidstakere som har havnet utenfor.
DB170620 Hun er helt enig med Stordalen i at topplederne bør arbeide mer aktivt for å få unge uten jobb i arbeid .
DB170620 - Vi trenger ikke bare blåruss i dette landet, vi trenger også folk som kan gjøre praktisk arbeid .
DB170620 « Etter en hel dag og natts arbeid tok vi en liten pause og hvilte ved elven.
DB170620 Selv om vi ser lyspunkter i norsk økonomi, er andelen av befolkningen som er i arbeid den laveste på over 20 år.
DB170620 Forrige onsdag sto hun i gründernettverket Mesh sine lokaler og skrøt av hva regjeringen har fått til på arbeid og omstilling - da sammen med regjeringspartner Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre.
DB170620 - På det viktigste området av alle, arbeid til alle, har Erna Solberg ikke levert.
DB170620 BBC melder at Google allerede har brukt flere hundre millioner pund i sitt arbeid mot ekstremisme.
DB170620 Global Dignity skal « bidra til at verdighet skal være et fundament i alt arbeid og all samhandling mellom mennesker » og Young Global Leaders skal « fungere som en godhetens kraft for å overstige barrierene som står i veien for framskritt ».
DB170620 Hun skal ha hatt et ønske om å få takke dem for deres arbeid under den grusomme brannen i Grenfell Tower.
DA170620 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
DA170620 Og her er vi kjernen av saken : Riksrevisjonen kom i fjor med en rapport om regjeringens arbeid med såkalt objektsikring - altså sikring av viktige bygninger og infrastruktur - basert på en undersøkelse i 2015.
DA170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
BT170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
AP170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
AP170620 Bent Høie har nå satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som ser på hvordan de kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene.
AP170620 Taper hun, risikerer hun å huskes først og fremst for halvgjort arbeid .
AA170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
AA170620 Ingen snakker høyt om det, men det er diplomati i særklasse og godt politisk arbeid .
VG170619 Tromsøs midtbanespiller Gjermund Åsen etterlyser hardere arbeid for å komme seg ut av krisen.
VG170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
VG170619 - Jeg tenker tilbake på initiativet " Roll Back Malaria " som vi lanserte da jeg startet opp mitt arbeid i Verdens helseorganisasjon i 1998.
VG170619 » Svaret er enkelt : Arbeiderpartiet vil ikke være fornøyde før vi har arbeid til alle, og før alle har en trygg jobb i et seriøst arbeidsliv.
VG170619 Les også : Sanner får kritikk for kommunesammenslåing-plan ¶ | Arbeid er jobb nummer én - alltid ¶
VG170619 I årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det målt det høyeste antallet arbeidsledige noen sinne, og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid .
VG170619 For det fjerde, vil vi styrke tilsynsarbeid og arbeid mot arbeidslivskriminalitet.
VG170619 Debatt I årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det målt det høyeste antallet arbeidsledige noen sinne, og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid .
VG170619 ARBEID : - En tredel av folket er ikke i arbeid , skriver Hadia Tajik.
VG170619 Arbeid for et seriøst arbeidsliv er ikke noe man kan si man skal gjøre i skippertak hvert fjerde år i forkant av valg.
VG170619 ARBEID : - En tredel av folket er ikke i arbeid, skriver Hadia Tajik.
VG170619 VGs eget arbeid viser dette, og journalistene som har jobbet lenge med saken kunne ha dobbeltsjekket at det jeg har sagt stemmer.
VG170619 I den åpne innstillingen samler Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne seg om at regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
SA170619 Det er ikke utelukket at politiet i sitt arbeid vil komme til å avdekke andre lovbrudd i den daglige driften av selskapet, noe som også kan ha betydning i en eventuell gransking i fylkeskommunens regi.
SA170619 Tidligere ble det brukt mye tid og manuelt arbeid på å innhente underskrifter fra hele styret og fra mange styremedlemmer som befant seg på ulike steder.
SA170619 Sandnes kommunes kulturpris for 2017 går til Arild Rostrup for hans arbeid med å bevare og vise bilder fra byen.
NL170619 Når regjeringen bestemte seg for Vadsø i 1888, skyldes det ikke bare et omfattende politisk arbeid fra Vadsø kommunes side og det gunstige ved forestående skifte av amtmann, men også nasjonale forhold.
DN170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
DN170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
DB170619 - Mye kan gjøres med forebyggende arbeid , for eksempel at man møter bilder i sosiale medier med et mer kritisk blikk enn jeg gjorde i hvert fall.
DB170619 - Jeg tror at hvis man tar tak i det tidlig med forebyggende arbeid , kan man luke det vekk.
DB170619 Men når lidelseskvoten synes oppbrukt, er det viktig å huske på at vårt arbeid heldigvis ikke presenterer hele virkeligheten, bare noen av de verste delene av den.
DB170619 President Emmanuel Macron fullførte denne søndagen sitt oppsiktsvekkende arbeid med å rive ned det sedvanlige partimønsteret i Frankrike.
DA170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
DA170619 I fjor kom Riksrevisjonen med en rapport som var svært kritisk til regjeringens arbeid med terrorsikring.
DA170619 - Forsvarssjefens fagmilitære råd har allerede laget en liste over hva man bør satse med større rammer, så det er ikke snakk om et langvarig arbeid som vil ta flere år.
BT170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
BT170619 Økokrim gjorde elendig arbeid i Transocean-saken.
AP170619 Samtidig kan tall fra britiske myndigheters arbeid mot radikalisering og terror tyde på mer høyreekstremisme i landet.
AP170619 Samtidig kan tall fra britiske myndigheters arbeid mot radikalisering og terror tyde på mer høyreekstremisme i landet.
AA170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
AA170619 Nå gjør selskapet seg klart for å sette pengene i arbeid gjennom nye investeringer.
VG170618 Det er viktig å huske at det er tidlig i sesongen og det er mye arbeid som må gjøres for å ta de samme gutta senere i år, sa Warholm.
VG170618 For oss er han gutten vår Karsten som legger ned mye arbeid i få til de resultatene vi har sett så langt, sier Kristine Haddal, som ikke legger skjul på at det er enkelt å « jobbe med » gladgutten også utenfor idretten.
VG170618 Han ble tidlig satt i arbeid .
VG170618 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen setter snart igang arbeid for at skolene skal ha et bedre grunnlag for å finne ut hva som bør gjøres både for å forebygge, og i etterkant av, et selvmord.
VG170618 - Hun har gjort fantastisk arbeid i Europarådet.
VG170618 - Fantastisk arbeid
SA170618 Ledigheten er på vei ned, men mye arbeid gjenstår.
SA170618 Det blir hyppigere oppfølgingssamtaler, hjelp til jobbmatching, jobbsøkingsaktiviteter, informasjon om inntektssikring og en rekke andre tiltak med sikte på overgang til arbeid .
SA170618 DEBATT : Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet for den enkelte.
FV170618 Gjennom utdanning og humanitært arbeid , finner Mohammed Al-Mashhadani ( 20 ) lys i mørket etter en brutal start på livet.
DB170618 PISA må ikke bli en politisk prestisje, men se heller på om de som går ut av skolen klarer seg godt og om de etter hvert kommer seg ut i arbeid .
DB170618 I juryens begrunnelse står det at « prisen går til en kunstner som i godt og vel 40 år har satt tydelig spor etter seg både i norsk og nordisk teater og film, og som fra før har mottatt høythengende priser for den innsatsen », og at han « i sitt mangslugne arbeid med vidt forskjellige karakterer, men også i skrift og tale, klargjort skillet mellom « det å være na
BT170618 Krypterte harddisker vanskeliggjør politiets arbeid i Dark Room-etterforskningen.
AP170618 Sterk vind og høye temperaturer har gjort brannmannskapenes arbeid svært krevende, og ilden fortsetter søndag å rasere store skogområder helt ukontrollert.
SA170617 Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen har vunnet pris for sitt arbeid med forbedring innen pasientsikkerhet, mens Tasta sykehjem i Stavanger har et tett samarbeid med Gastronomisk institutt som forsker på mat til eldre.
FV170617 | Åpnet sin nye flyplass etter 33 års arbeid
DB170617 Der hadde både Felix Mendelssohn og Robert Schumann hadde tidligere vært betydelige musikalske personligheter i byen og Grieg så spesielt mye opp til Schumanns arbeid .
DB170617 Riksrevisjonens rapport inneholdt kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
DB170617 Ytterst på Sørenga klemmer de farvel for denne gang, mens Oslos skyline, dekket av store gule kraner, alltid under arbeid , inviterer dem hjem igjen, når den tiden måtte komme. - - - Sesong 2 : ¶
DA170617 Du er veldig opptatt av brannforebyggende arbeid .
AA170617 Han vil bli anmeldt for å unndra seg kontroll og for å hindre offentlige tjenestemenn i utføre sitt arbeid , sier Brandmo.
AA170617 - Han ville vise sin misnøye med politiets arbeid og stakk deretter fra stedet i bil.
VG170616 Klokt og hardt arbeid over tid er det som gjelder, svarer assistenttreneren.
VG170616 - Det viktige nå er å videreføre prosjektet på en god måte slik at vi får ferdigstilt et sikret og funksjonelt bygg for Stortingets arbeid .
VG170616 Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
NL170616 Tromsøkvinnen som har engasjert seg aktivt i humanitært arbeid blant flyktninger og asylsøkere, som dro til Hellas da flyktningekrisen sto på som verst for å hjelpe dem som kom seg levende over Middelhavet, og som er svært opptatt av barn og unges integrering og muligheter i det norske samfunnet, får nå hatefulle kommentarer på grunn av sine ytringer.
FV170616 Dette er resultatet av et godt stykke arbeid .
DN170616 Han mistenkes for å ha lønnet sin kone Penelope som parlamentarisk assistent uten at hun faktisk utførte noe arbeid .
DB170616 - Vi har gjort et grundig arbeid for å finne den riktige balansen.
DB170616 Loven skal sikre mer effektivt forebyggende arbeid mot terror, spionasje og sabotasje.
DB170616 Vi har allerede iverksatt et arbeid knyttet til de anbefalinger Riksrevisjonens rapport gir, og vil ikke bli overrasket om det er sammenfall på flere punkter mellom de to, sier Thommesen.
DB170616 Det viktigste er å lose dette i mål slik at vi får et godt prosjekt som er godt sikret og funksjonelt for Stortingets arbeid , sier han.
DB170616 Velferdsstaten : Jeg brenner også for å få funksjonshemmede i arbeid .
DB170616 Arbeid er nøkkelen til likestilling og likeverd og mangfold og inkludering og mental helse og mestring og fullverdige liv !
DB170616 Gjennom et kontinuerlig arbeid med å utvikle ny teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslippene fra virksomheten, er Norge i dag best i klassen når det kommer til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass.
DB170616 « Menon » har dessuten undersøkt at kutt i formuesskatten har så og si ingen effekt - det skapes ikke mer arbeid eller verdier av kutt i denne skatten.
DB170616 Så hvorfor skal vi måtte skattlegge inntekt og hardt arbeid mer fordi formuesskatten « må » kuttes ? 4 ) Norge er det landet i verden hvor det er lettest å bli rik.
DB170616 Det som nærmest er et uttrykk for slit og hardt arbeid er inntekt.
DB170616 2 : vi må ikke straffe innsats og hardt arbeid så det ikke lønner seg.
BT170616 Dette er arbeid som kommer til å ta tid.
AP170616 - Vi har allerede igangsatt et arbeid når det gjelder anbefalingene Riksrevisjonen har kommet med.
AP170616 Stortinget har i sitt arbeid med byggeprosjektet opptrådt sterkt kritikkverdig, heter det i innstillingen fra kontrollkomiteen.
AA170616 Det gjøres hele tiden funn i forbindelse med denne utgravningen, og når det gjelder de siste funnene, gjenstår noe mer arbeid før vi informerer om disse i løpet av neste uke, sier Karen Thommesen hos Riksantikvaren.
AA170616 Solberg understreker at arbeid med sikkerhet har vært blant regjeringens aller høyest prioriterte områder.
AA170616 - Den skal sikre mer effektivt forebyggende arbeid mot terror, spionasje og sabotasje, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170616 - Den skal sikre mer effektivt forebyggende arbeid mot terror, spionasje og sabotasje, sier Solberg.
AA170616 Det er derfor viktig, både for samfunnet og den enkelte, at asylsøkere som skal bli værende i Norge, kommer raskt ut i arbeid , sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ). ( ©NTB ) ¶
AA170616 - Arbeid er nøkkelen til en vellykket integrering.
VG170615 Det resulterer i boken « Tårer fra en stein - samtaler fra et arbeid », som slippes i oktober.
VG170615 Det føles som aktiv terapi, ikke terapi av det slaget der skjeletter ristes ut av støvete skap, sier Sophie Elise og forteller at det er krevende arbeid .
VG170615 Så det tror jeg vil være mitt svar i forhold til den utfordringen vi ser her litt her alle sammen, at her har vi ikke holdt de fristene vi selv har satt for et arbeid som vi selv synes er høyt prioritert, og det er selvfølgelig en uønsket situasjon sett fra mitt ståsted som øverste sjef.
VG170615 Det ble avdekket store og alvorlige mangler i nødetatenes arbeid da tre mennesker ble brutalt drept på Valdresekspressen i november 2013.
SA170615 - Folk reiser ikke for moro skyld, de skal rekke arbeid , skole og legebesøk.
SA170615 Og det fine ved dem er at de gir arbeid til tusener av palestinaarabere !
SA170615 - Dette er eksempel på godt arbeid .
SA170615 Dette er resultatet av et godt stykke arbeid .
FV170615 I en bransje som har vært preget av svart arbeid , manglende avtaler, kriminalitet og mangel på ordnede forhold, settes nå alle krefter inn på å ta et viktig skritt mot ryddigere forhold.
FV170615 - Dette er eksempel på godt arbeid .
DN170615 Dette er en ansatt med lang ansiennitet med bred kompetanse som også kunne blitt tilbudt annet arbeid i NRK.
DB170615 Midlertidig arbeid
DB170615 Det er ikke en ny strategi, men det er klart at vi legger mye arbeid i dette.
DB170615 - Vi politikerne må ha ambisjoner om løfte kommunens arbeid med barn og unge.
DB170615 De aller fleste migrerer på grunn av arbeid , studier og familierelasjoner.
DA170615 Det er journalist Ørjan Nilsson, kulturleder i Bergensavisen, som har fulgt Pål Waaktaar-Savoy og a-ha gjennom to år, for å lage boka « Tårer fra en stein - samtaler fra et arbeid ».
DA170615 Det er journalist Ørjan Nilsson, kulturleder i Bergensavisen, som har fulgt Pål Waaktaar-Savoy og a-ha gjennom to år, for å lage boka « Tårer fra en stein - samtaler fra et arbeid ».
BT170615 - Han ønsker å få sitt navn renvasket i en rettssak, og har sterk tilknytning til Norge, blant annet gjennom arbeid .
BT170615 Jeg håper dere holder motet og motivasjonen oppe til å fortsette med deres helt avgjørende arbeid .
BT170615 I motsetning til vedtaket og granskingen står det stor respekt av deres arbeid .
BT170615 - Dette er eksempel på godt arbeid .
BT170615 Dette er resultatet av et godt stykke arbeid .
AP170615 Dette er arbeid som kommer til å ta tid.
AP170615 Det gjenstår mye arbeid før veien er trygg, skriver det nasjonale parkvesenet på sine nettsider.
AP170615 Aftenposten går overraskende negativt ut mot aksjonsgruppen som har lagt betydelig arbeid og midler i å få restaurert Frogner kino og omskape driften til å bli nærmere slik den opprinnelig var.
AP170615 Resultatet er Crack-Up, bandets tredje album, som holder på de definerende karakteristikkene fra deres suksessfulle tidligere arbeid , samtidig som det beveger seg enda lenger inn i de drømmende, løse sangstrukturene de alltid har flørtet med.
AP170615 - Dette er eksempel på godt arbeid .
AP170615 Dette er resultatet av et godt stykke arbeid .
AA170615 I seks år fulgte hun Sachs' arbeid med å utrydde ekstrem fattigdom, gjennom hans eget Millenium Villages Project.
VG170614 I en veiledning til skoler om elever med nedsatt hørsel, peker Statped på at det ofte er rektors arbeid med inkludering av elevene som er nøkkelen til god læring.
SA170614 Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.
SA170614 Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.
SA170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
SA170614 I rapporten blir det slått fast at mange arbeidere har slitt med å få lønninger på tidspunkt som avtalt, få lønn i det hele tatt, mangel på arbeidskontrakter og arbeid under ekstreme klimatiske forhold.
SA170614 Men jeg hadde ikke lagt ned så mye arbeid som dette for å bli nummer fire.
NL170614 La ikke et organisatorisk eksperiment ødelegge over 30 års hardt arbeid og strålende resultater.
FV170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
FV170614 Men jeg hadde ikke lagt ned så mye arbeid som dette for å bli nummer fire.
DN170614 Økokrim gjør veldig mye godt arbeid , men det er personavhengig.
DN170614 Her ses nødpersonale i arbeid gjennom et av kulehullene etter onsdagens skyting i Alexandria.
DN170614 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss legger fram tre rapporter : Undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly, oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak.
DB170614 Seriøst arbeid
DB170614 - « Frozen 2 » er under arbeid
BT170614 Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.
BT170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
BT170614 Men jeg hadde ikke lagt ned så mye arbeid som dette for å bli nummer fire.
AP170614 Det skal ikke bare gjøres arbeid på Oslo S : Nok en gang skal det også gjøres omfattende arbeider i Brynsbakken, noe som rammer alle tog i retning Lillestrøm.
AP170614 Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.
AP170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
AP170614 I rapporten blir det slått fast at mange arbeidere har slitt med å få lønninger på tidspunkt som avtalt, få lønn i det hele tatt, mangel på arbeidskontrakter og arbeid under ekstreme klimatiske forhold.
AP170614 Men jeg hadde ikke lagt ned så mye arbeid som dette for å bli nummer fire.
VG170613 - Det påvirker ikke mitt arbeid , men man skal aldri undervurdere betydningen av å vinne.
VG170613 t er snart fem måneder siden John Kerry forlot posten som amerikanske utenriksminister, og uten å kritisere president Trump direkte, er det ikke vanskelig å forstå at Kerry er skuffet over den nye administrasjonens forsøk på skru tiden tilbake i mange av de sakene som Obama-administrasjonen la mye arbeid i.
VG170613 Vi gikk mot konflikt mellom våre to land, men gjennom flere år med dialog og hardt diplomatisk arbeid , sammen med andre land, kan vi i dag si at verden er tryggere, sier John Kerry.
VG170613 Da har det vært gjort et grundig arbeid i forkant, sier medlem i justiskomiteen Kari Henriksen ( Ap ), og legger til at Høyre og Frp står alene om forslaget.
VG170613 Mens det for det meste er voksne mottakere som er i arbeid , er de unge som har fått et tilbud, oftere på tiltak, ifølge rapporten.
VG170613 Alle ( NAV, helsetjenesten/behandlere, utdanningsmyndighetene, arbeidsgivere og arbeidstakere ) har et felles ansvar for å hjelpe folk som står uten arbeid og aktivitet.
VG170613 - Mange som står utenfor utdanning og arbeid har sammensatte utfordringer, ofte knyttet til avbrutt videregående opplæring og psykisk helseproblemer.
VG170613 - Jeg prøvde å se i avisene etter arbeid .
VG170613 59-åringen hadde lenge vært uten arbeid etter at han mistet jobben i Sydvaranger Gruve senhøsten 2015.
VG170613 Krimteknikere i arbeid på drapsstedet.
VG170613 Det betyr at staten skal ta regningen dersom arbeidstakeren i perioder ikke makter å møte opp på arbeid .
SA170613 Jeg tviler ikke på at Rådmannen og administrasjonen har gjort et solid stykke arbeid med hensyn på nåverdien i deres anbefaling av en nedleggelse av Tastaveden, men det mangler litt på forståelsen av utviklingen i denne store bydelen og tilhørende demografi.
SA170613 Hun var på taket fordi hun utførte arbeid der.
SA170613 - At vi ikke vinner påvirker ikke mitt arbeid .
SA170613 - Han har lagt ned utrolig mye arbeid , vært systematisk i opptreningen, og ting har gått på skinner.
SA170613 Over 2000 dugnadstimer har blitt lagt ned siden julen 2016, der steinlegging, isolering, elektrisk arbeid og innredning har preget dagsorden.
SA170613 Du må legge ned mye arbeid .
NL170613 Og når enkelte folkerettseksperter advarer Sametinget i å underskrive samekonvensjonen, som de selv med sine forhandlere har vært delaktig i, så er jeg både misfornøyd og ytterst kritisk til Sametingets arbeid .
NL170613 Et annet eksempel på sametingets amatørmessige arbeid var da sametingsrådet og Miljøverndepartementet i 2012 ville oppheve Tanaloven av 1888, og innlemme det i Finnmarksloven, og dermed sette framtidig forvaltning av Tanavassdraget under Fefo og fylkeskommunen.
NL170613 Den troverdigheten man har i dag, er betalingen for 30 års møysommelig arbeid .
NL170613 Dette arbeid MÅ videreføres.
FV170613 - Han har lagt ned utrolig mye arbeid , vært systematisk i opptreningen, og ting har gått på skinner.
FV170613 Du må legge ned mye arbeid .
DN170613 Sessions forklarte under høringen at han aldri hadde hatt samtaler med Comey om Comeys arbeid i tiden før Comey fikk sparken av Trump, men at han var bekymret for Comeys evne til å lede FBI.
DN170613 Det var høsten 2016 at Riksrevisjonen avdekket alvorlig svikt i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementets arbeid med å sikre samfunnskritisk virksomhet, institusjoner og bygg mot mulig terror, spionasje, sabotasje og krig.
DN170613 Riksrevisjonen rettet i sin rapport før jul kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring.
DN170613 Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
DN170613 - Det er et omfattende arbeid utvalget har gjort.
DB170613 Som førsteforsvarer setter han standarden for lagets defensive arbeid .
DB170613 - Nå er jeg bedre på skadeforebyggende arbeid .
DB170613 Og det du ser av et norsk landslag tuftet på svenske ideer om 4-4-2, små avstander, hardt arbeid , kontringsvilje og rom for individuelle lekkerbiskener er absolutt til å tro på.
DB170613 Men det viser at alt er mulig med hardt arbeid .
DB170613 Fagdirektøren påpeker at dette er et krevende arbeid som ikke alltid lykkes, slik det kan være ved de fleste alvorlige livsproblemer.
DB170613 Skaperen av tegneserien « Wonder Woman », den kjente psykologen William Moulton Marston, er verdenskjent for sitt arbeid innenfor psykologien.
DB170613 Dette svekket naturligvis incentiver til arbeid og innovasjon, og med dårlig konjunkturutvikling i tillegg, endte det med enorme problemer.
DA170613 Sessions forklarte under høringen at han aldri hadde hatt samtaler med Comey om Comeys arbeid i tiden før Comey fikk sparken av Trump, men at han var bekymret for Comeys evne til å lede FBI.
DA170613 - Vi føler vi har gjort et så godt og grundig arbeid som mulig opp mot naboene rundt Voldsløkka, sier Peer Osmundsvaag, arrangør for Oslo Sommertid og daglig leder i konsertarrangørene Atomic Soul.
DA170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
DA170613 Tetzschner mener en mer fair behandling ville tatt hensyn til at det var " mye ugjort arbeid " når dagens statsråd satte seg i stolen.
DA170613 Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.
DA170613 Opposisjonen tar i bruk den verbale storslegga og kaller regjeringens arbeid med å sikre infrastruktur og viktige bygg " sterkt kritikkverdig ".
BT170613 Han advarer mot å trekke for konklusjoner om Økokrims organisering basert på rapporten, og minner om at utvalget ikke finner Transocean-saken representativ for Økokrims arbeid .
BT170613 Førstestatsadvokat Morten Eriksen imøtegår deler av kritikken og utvalgets arbeid i et eget skriv som ble lagt frem sammen med rapporten.
BT170613 I ARBEID : Åge Andersen flyttet til Hønen gård utenfor Hønefoss for snart 40 år siden.
BT170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
BT170613 Tetzschner mener en mer fair behandling ville tatt hensyn til at det var « mye ugjort arbeid » når dagens statsråd satte seg i stolen.
BT170613 Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.
BT170613 Opposisjonen tar i bruk den verbale storsleggen og kaller regjeringens arbeid med å sikre infrastruktur og viktige bygg « sterkt kritikkverdig ».
BT170613 Du må legge ned mye arbeid .
AP170613 » Med andre ord og satt på spissen : Det faktum at Finansdepartementet sitter på pengesekken, skal de ikke kunne bruke til å finansiere politiets arbeid i en sak der de selv en part.
AP170613 Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud har ledet arbeidet med å vurdere Økokrims arbeid med Transocean-saken.
AP170613 Et utvalg som har vurdert Økokrims arbeid med den såkalte Transocean-saken er sterkt kritisk til etatens arbeid .
AP170613 Et utvalg som har vurdert Økokrims arbeid med den såkalte Transocean-saken er sterkt kritisk til etatens arbeid.
AP170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
AP170613 Tetzschner mener en mer retttferdig behandling ville tatt hensyn til at det var « mye ugjort arbeid » da dagens statsråd satte seg i stolen.
AP170613 Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.
AP170613 Opposisjonen tar i bruk den verbale storslegga og kaller regjeringens arbeid med å sikre infrastruktur og viktige bygg « sterkt kritikkverdig ».
AP170613 Ennå gjenstår det mye arbeid .
AP170613 Mellom overkvalifisert arbeid og lediggang traff han mange andre som ham, med tragikomiske historier fra jobbsøking og arbeidsliv.
AP170613 Han advarer mot å trekke for konklusjoner om Økokrims organisering basert på rapporten, og minner om at utvalget ikke finner Transocean-saken representativ for Økokrims arbeid .
AP170613 Førstestatsadvokat Morten Eriksen imøtegår deler av kritikken og utvalgets arbeid i et eget skriv som ble lagt fram sammen med rapporten.
AP170613 - At vi ikke vinner påvirker ikke mitt arbeid .
AP170613 - Han har lagt ned utrolig mye arbeid , vært systematisk i opptreningen, og ting har gått på skinner.
AP170613 Over 2000 dugnadstimer har blitt lagt ned siden julen 2016, der steinlegging, isolering, elektrisk arbeid og innredning har preget dagsorden.
AP170613 Du må legge ned mye arbeid .
AA170613 Sessions forklarte under høringen at han aldri hadde hatt samtaler med Comey om Comeys arbeid i tiden før Comey fikk sparken av Trump, men at han var bekymret for Comeys evne til å lede FBI.
AA170613 Finnset har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.
AA170613 ¶ Det vil foregå arbeid i rundkjøringa ved Kong Øysteins vei i sommer.
AA170613 Tirsdag var det fortsatt noe arbeid på stedet.
AA170613 Det ble også lagt en dyp overvannsledning i gata mens det likevel måtte gjøres arbeid , heter det i pressemeldingen. 14 000 kjøretøy i døgnet ¶
AA170613 - Det har vært et krevende arbeid med mye trafikk forbi, men det har gått bra, sier prosjektleder Odd Nygård i Statens vegvesen.
AA170613 Arbeidsulykken skjedde i forbindelse med arbeid i et lager på Leangen.
AA170613 Arbeidsulykken skjedde i forbindelse med arbeid i et lager på Leangen.
AA170613 Mange av de rammede har fortalt både om forsinkelser og slett utført arbeid , fyldig omtalt i Adresseavisen mandag.
AA170613 I et leserinnlegg i Adresseavisen mandag, mener Støygruppa at entreprenøren Byggmester Strand AS har utført et såpass slett arbeid at Forsvarsbygg bør terminere kontrakten med firmaet.
AA170613 Forsvarsbygg lover at det heretter skal gjøres tilfredsstillende arbeid fra entreprenøren, noe vi selvsagt også håper på - selv om lite av det vi har sett til nå tyder på at det skal skje.
AA170613 Det viktigste for oss er at beboerne skal få utført kvalitativt godt arbeid første gang, ikke etter fire til seks måneder og tre-fire forsøk.
AA170613 Retten peker på at de indiske sesongarbeiderne inngikk frivillige avtaler om arbeid i Norge før de kom til landet.
AA170613 Vi har et pasientjournalsystem som vi legger ned mye arbeid i.
AA170613 Dette vil medføre at en sykepleier i 100 prosent stilling, med arbeid hver tredje helg og halvparten av alle høytidsdager, får den store gleden av å få åtte ekstra arbeidsdager i året !
AA170613 * Avspasering eller utbetalt ekstra lønn for arbeid på høytidsdager, må være et valg for den enkelte arbeidstager.
VG170612 - Denne avtalen har vært i arbeid siden 2013, og vi har hatt en intensjonsavtale siden 2015.
VG170612 Jeg prøvde å se i avisene etter arbeid , jeg var også hos NAV.
VG170612 Hvis det å iføre seg et heldekkende ansiktsplagg i utdanning eller arbeid - enn å bidra i det nmorske samfunnet, ja da er dette lovforslaget meget viktig, svarer Per Sandberg.
VG170612 Selv om vårt arbeid i hovedsak er rettet inn mot bemanningsbransjen, vil en presisering av fast ansettelse gjelde i alle arbeidsforhold i alle bransjer.
VG170612 En fast ansettelse skal innebære forutsigbarhet for arbeidstakeren med hensyn til arbeid og inntekt.
VG170612 Derfor har vi fra i år innført en ny ungdomsinnsats i NAV, som sikrer de unge arbeid , utdanning eller annen aktivitet innen åtte uker, etter at de melder seg på NAV.
SA170612 Arbeidet Sørlandsbanen Vest får gjort i sommer er arbeid som ellers måtte vært gjort på nattestid eller mellom togene, men oppholdet i togtrafikken i sommer gjør at vi får utført mer vedlikehold for pengene.
SA170612 | Vil utfordre statsråder om tilrettelagt arbeid
SA170612 Sandnes-politikerne ønsker mer penger av regjeringen til tilrettelagt arbeid .
SA170612 | Tekna : Fortsatt grunn til bekymring i oljebransjen ¶ 70 prosent av arbeidsledige i oljebransjen har vært uten arbeid i mer enn et halvt år.
SA170612 - Men krisen i oljebransjen er ikke over, og én ting bekymrer oss spesielt, sier Lyngsnes Randeberg og sikter til at 70 prosent av de arbeidsledige har vært uten arbeid i mer enn seks måneder.
SA170612 70 prosent av de arbeidsledige i oljebransjen har vært uten arbeid i mer enn et halvt år.
DB170612 Etter tre tøffe år med en kraftig redusert oljepris, mangel på finansiering og oljeselskaper som har barbert investeringene og redusert oljeletingen, er nesten halve riggflåten uten arbeid .
DB170612 - Røe Isaksen og Sandberg sier det er forebyggende arbeid , hva tenker du om det ?
DB170612 - Dette er en gledelig sak for LIM og vårt arbeid med å belyse alle utfordringene som et heldekkende ansiktsplagg har, sier Æsæl Manouchehri, generalsekretær i LIM.
DB170612 - Vi tolker hverandres arbeid , sier han.
AP170612 Mye forskning i skolesammenheng viser at praktisk arbeid bidrar til motivasjon og aktivisering, noe rollespill absolutt kan gjøre.
AP170612 Ekteskap som dette krever mye hardt arbeid .
AA170612 Jeg har også bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, en erfaring som vil være nyttig i Nidaros.
AA170612 Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.
AA170612 Flere år etter gjensto det fortsatt arbeid og flomsikring.
AA170612 Prinsesse Astrid har vært vår beskytterinne i 63 år og en trygg og stolt ambassadør for organisasjonens arbeid , sier organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland.
AA170612 Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.
AA170612 Støygruppa har ingen tillit til at Forsvarsbygg med nåværende entreprenør er i stand til å utføre et fagmessig tilfredsstillende arbeid .
VG170611 Visumfritaket gjelder kun turisme inntil 90 dager, og ikke arbeid .
VG170611 Arbeidsmarkedet for irregulære migranter er mettet, og gjør det vanskeligere å finne arbeid .
VG170611 Det er naturlig at mange av disse ikke kommer i arbeid , sier Åsholt.
VG170611 Hun har hatt ulike tilkallingsjobber i butikk, men det er ikke rette arbeid for henne.
SA170611 Det understreker at jeg har gjort et godt stykke arbeid .
DN170611 Men fra annet hold tegnes et mindre rosenrødt bilde av regjeringens arbeid med beredskap og sikkerhet.
DN170611 Før sommerferien skal Stortinget diskutere en rapport fra Riksrevisjonen, som retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
DB170611 Selskapet ønsker å etablere automatisk overføring av informasjon om sjåførenes inntekter til skattemyndighetene, slik at svart arbeid i praksis blir umulig.
AP170611 Men fra annet hold tegnes et mindre rosenrødt bilde av regjeringens arbeid med beredskap og sikkerhet.
AP170611 Før sommerferien skal Stortinget diskutere en rapport fra Riksrevisjonen, som retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
AP170611 Det understreker at jeg har gjort et godt stykke arbeid .
AA170611 | Omfattende arbeid på Nordlandsbanen ¶
AA170611 Men fra annet hold tegnes et mindre rosenrødt bilde av regjeringens arbeid med beredskap og sikkerhet.
AA170611 Før sommerferien skal Stortinget diskutere en rapport fra Riksrevisjonen, som retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
AA170611 Konkret ber Stortinget nå regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert, ubearbeidet fisk, det vil si laks, regnbueørret og ørret.
VG170610 - Det har vært beinhardt arbeid hver dag, og så kommer bergenserne og topper det - og gjør at hvert eneste sekund er verdt det.
VG170610 Fordi jeg vet hvor mye arbeid han har lagt ned, og jeg vet hvor langt nede han har vært.
VG170610 Han slet med å kvitte seg med Batman-stempelet etter det, og hadde vansker med å finne arbeid resten av karrieren, skriver Hollywood Reporter.
VG170610 Det er et arbeid vi har tenkt til å fortsette med mange, mange år i fremtiden.
SA170610 « Årets friluftsråd Ryfylke Friluftsråd er en verdig og solid vinner for sitt arbeid mot marin forsøpling », heter det i pressemeldingen fra landsforbundet.
SA170610 Tidligere vinnere ¶ 2016 Polarsirkelen Friluftsråd og Salten Friluftsråd for « Full fræs » friluftskonkurranse for ungdomsskoler 2015 Ishavskysten Friluftsråd for aktivitetstiltaket « Friluftsliv for alle » 2014 Friluftsrådet Vest for sikring av Valøya i Kvinnherad 2013 Polarsirkelen Friluftsråd for arbeid med lærerutdanning 2012 Bergen og Omland Friluftsråd for Senter for kystfriluftsliv 2011 Salte
DN170610 For tallene viser også skyggesiden : Ifølge undersøkelsen har 70 prosent av de arbeidsledige vært uten arbeid i mer enn seks måneder.
DB170610 - Jeg kan bare takke Jonathon, treneren min som har lagt ned et fantastisk stykke arbeid i forkan av denne kampen, sier Cecilia Brækhus.
DA170610 Jeg synes det er lite fokus på mobbeforebyggende arbeid i utdanningen, og ønsker mer av dette i utdanningen.
DA170610 Retten bemerker videre at saken, som er blitt prosedert av advokatene selv, har hatt et høyt konfliktnivå og blitt ilagt et betydelig arbeid .
BT170610 Presidenten skal blant annet aldri påvirke eller hindre justismaktens arbeid .
AP170610 Ifølge bransjebladet hadde West arbeid som skuespiller jevnt og trutt, men slet med å få andre store roller etter at serien ble tatt av i 1968 fordi han ble så tett forbundet med Batman. | « Baywatch : » Et gigantisk mageplask ¶
AP170610 Ifølge bransjebladet hadde West arbeid som skuespiller jevnt og trutt, men slet med å få andre store roller etter at serien ble tatt av i 1968 fordi han ble så tett forbundet med Batman.
AA170610 Samtidig ble 43-åringen og de to andre domfelte med på turen i personbil, angivelig for å skaffe seg arbeid i Verdal.
AA170610 - Det har vært en 20 år lang reise, og det har vært opp- og nedturer og beinhardt arbeid , også kommer bergenserne og topper og gjør det verdt det.
VG170609 Politiet driver også forebyggende arbeid på skolen med jevnlige besøk for å prate med elever og være tilgjengelig for en samtale med de som ønsker det.
SA170609 ns program ¶ 11.00 : Velkomstsang fremført av Vokaleriet ¶ 11.05 : Velkommen, ved prosjektleder Britta Goldberg ¶ 11.15 : Offisiell åpning, ved varaordfører Bjørg Tysdal Moe ¶ 11.20 : Åpningssang fremført av Vokaleriet ¶ 11.25 - 13.00 : Steinhogging, steinhoggere fra Arkeologisk museum viser sitt arbeid .
NL170609 Hvor mye av ditt arbeid og eiendom skal andre kunne kreve ?
NL170609 Ekspertutvalget som skulle peke på hvilke statlige oppgaver som kan flyttes nordover fra Oslo, vil ikke få tid til å starte sitt arbeid , før Støre drar i bremsen.
NL170609 Dersom Høyre og Frp fortsetter å styre Helsedepartementet etter 2017 og holder fast ved sitt arbeid for sentralisering, tør jeg ikke tenke på hva som vil skje med det desentraliserte tilbudet innen helsetjenester.
DN170609 - Jeg må snart ut i arbeid , ellers går det hardt ut over familieøkonomien, sier han.
DN170609 - La oss gå til arbeid , sa hun til slutt.
DN170609 - Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere - også på det digitale området.
DB170609 Forebyggende arbeid og god utdanning er enda viktigere, proklamerte WADA-direktøren.
DB170609 De gjør et fabelaktig arbeid og har ikke minst en veldig bra innflytelse på antidopingarbeidet i resten av verden, mener amerikaneren.
DB170609 - Det har vært mange opp- og nedturer og beinhard arbeid hver dag.
DB170609 Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere - også på det digitale området.
DA170609 Under valgkampen ble det skandale da de konservatives presidentkandidat François Fillon ble siktet for å ha ansatt kone og egne barn for å utføre fiktivt arbeid for seg i nasjonalforsamlingen.
DA170609 Oslo kommune ville ikke lenger sette ut norskopplæring av innvandrerkvinner til Kristent Interkulturelt Arbeid , KIA.
DA170609 Også fordi de slipper mye av administrasjonsarbeidet kommunalt arbeid fører med seg.
DA170609 Motoren i denne rollen er hennes forhold til sitt arbeid .
DA170609 Jeg har fortsatt ikke peiling, for det er et livslangt arbeid .
DA170609 Hennes lidenskap i forhold til sitt arbeid , det er en lidenskap jeg også har i livet mitt.
DA170609 - Motoren i denne rollen er hennes forhold til sitt arbeid .
DA170609 I stedet vil man konsentrere seg om å være aktive i religionsdialogen, et arbeid som mange mener har vært forsømt under generalsekretær Mehtab Afsars ledelse.
BT170609 Man kunne håpet at BT, som tidligere har gjort viktig journalistisk arbeid på dette feltet, ville fulgt de jevnlige debattene i komiteen.
AA170609 I stedet vil man konsentrere seg om å være aktive i religionsdialogen, et arbeid som mange mener har vært forsømt under generalsekretær Mehtab Afsars ledelse.
AA170609 - Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere - også på det digitale området.
AA170609 Forskning viser at innvandrere som bosetter seg i bygdekommuner har lettere for å komme i arbeid .
SA170608 Det som hjelper, er grundig arbeid med holdninger og ferdigheter, og i særdeleshet fravær av alkohol i blodet.
SA170608 Dagens praksis skaper både menneskelig lidelse for den enkelte og store omkostninger for samfunnet, og KrF ønsker en løsning som åpner for skolegang, arbeid og helsehjelp.
SA170608 For å skjule for kona hvor mye han jobber, kan hjertespesialist Kenneth Dickstein ta med seg arbeid på fisketur.
SA170608 Det krever nok mer omfattende arbeid for å få dette til.
NL170608 mai utrykker tilfredshet at de har kommet til enighet om en reforhandlet kulturavtale for de neste fire år, på tross av at deres arbeid har resultert i et svekket kultursamarbeid og ikke minst at det visuelle kunstfeltet blir den største taper.
FV170608 Det krever nok mer omfattende arbeid for å få dette til.
DN170608 Hun er klar på at hun har levert kvalitet i sitt arbeid både som personalansvarlig og gjennom kommunikasjonsarbeid.
DN170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid , og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
DB170608 Vi har lagt mye arbeid i dette.
DB170608 Alt som skal til for å velte kommunalminister Jan Tore Sanners ( H ) arbeid de siste tre åra er to stemmer, og i gangene på Stortinget spekuleres det høylytt om mulige dissidenter blant de borgerlige partiene.
DB170608 Etter å ha lært seg norsk, kom han i arbeid .
DB170608 Den skal ikke handle om terroristen Breivik, men om menneskene som gjennom sitt arbeid ble berørt av terroren.
DA170608 Blant annet viste retten til at 44-åringen har framholdt at han ikke misliker noen folkegruppe, og at hans rasisme kun gjelder naboene på grunn av at de bråker og ikke deltar i arbeid med felles arealer.
BT170608 Fritidstilbudene på ettermiddagen innen idrett og kultur er ofte basert på frivillig arbeid .
BT170608 Det krever nok mer omfattende arbeid for å få dette til.
AP170608 Etter over fire års empirisk arbeid i prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge er vår konklusjon at den norske offentligheten ikke lever opp til slike idealer.
AP170608 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss la nylig frem tre rapporter, blant annet en oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
AP170608 Det krever nok mer omfattende arbeid for å få dette til.
AA170608 Melding om arbeidsulykke - fallulykke på arbeid plass på Leangen.
AA170608 Han ber om at den nye forskriften blir gjort tilgjengelig så raskt som mulig slik at rovviltnemndene « får klare rammer for sitt arbeid ».
AA170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid , og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
VG170607 Det tilsvarer rundt 820.000 kroner, og gjelder for arbeid siden Mike Morgan ble engasjert i midten av mars - i alt 11 uker.
VG170607 Organisasjonen tror ikke at pågripelsen er knyttet til Kilics arbeid for Amnesty, men mener den er et eksempel på hvor tilfeldig myndighetene opererer når de fortsetter opprenskningen etter kuppforsøket.
VG170607 - Også Elkems arbeid med å vri produksjon fra fossilt kull til trekull er et prosjekt som kan bli rammet, sier Stein Lier-Hansen.
SA170607 Fra forsiden av RIA-rapporten om de 62 enslige, eldre asylkvinnene som tidligere var i arbeid , men som nå vansmekter i asylmottak over hele landet.
SA170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
NL170607 ( En riktigere betegnelse burde jo være arbeidsselgere, Vi TAR absolutt ikke noe arbeid , vi SELGER vår arbeidskraft ) Og hva er viktig for denne delen av befolkningen ?
DN170607 Andre har ikke vært like opptatt av å holde forskjeller nede, men fatter nå interesse for både Norges og Skandinavias arbeid for å fordele velferd og utjevne forskjeller gjennom gode utdannelsessystemer, god tilgang på helsetjenester og brede skattefinansierte velferdsløsninger, sier Jensen.
DA170607 Anleggsarebiedet gjelder utskiftning av over hundre år gamle vann- og avløpsrør og arbeid med trikkesporene.
DA170607 Utdanning, fattigdom og arbeid
BT170607 Utdanning, fattigdom og arbeid
BT170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
BT170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
BT170607 Får prisen for fremragende arbeid innen moralsk og politisk filosofi, både som forsker, foreleser, forfatter og debattant.
BT170607 FNs klimapanels arbeid er sentralt.
BT170607 Kommunen har i bestemmelsene skrevet at 100 m² lekeareal skal være tilgjengelig under anleggsperioden, men det er vanskelig å se at dette arealet blir et godt tilbud for barn når støyende arbeid foregår på andre siden av gjerdet.
AP170607 « Oslo kommune har over år arbeidet bevisst og målrettet med språkopplæring og integrering, et arbeid som er ytterligere styrket de siste årene.
AP170607 Utdanning, fattigdom og arbeid
AP170607 Utdanning, fattigdom og arbeid
AP170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
AA170607 - Dette er et veldig ambisiøst og viktig bidrag til EUs arbeid for å sikre det europeiske forsvaret, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.
AA170607 Organisasjonen tror ikke at pågripelsen er knyttet til Kilics arbeid for Amnesty, men mener den er et eksempel på hvor tilfeldig myndighetene opererer når de fortsetter opprenskningen etter kuppforsøket.
AA170607 Nå skal han utvikle og lede Avinors arbeid med Totalforsvaret.
AA170607 Isteden får Bardal oppgaven med å utvikle og lede Avinors arbeid med Totalforsvaret.
AA170607 Utdanning, fattigdom og arbeid
VG170606 Vi har lagt ned mye arbeid i det », sier Zidane og igjen ymtes det frempå at han er en slags nikkedukke, en som sender en haug av verdens beste spillere ut på banen.
VG170606 VG skrev sist mandag om jordmødrene Ellinor Grimmark og Linda Steen, som ble avvist fra å jobbe på svenske institusjoner, og har måttet reise til Norge for å kunne få arbeid .
VG170606 SAMVITTIGHET : VG skrev om jordmødrene Ellinor Grimmark og Linda Steen, som ble avvist fra å jobbe på svenske institusjoner, og har måttet reise til Norge for å kunne få arbeid .
SA170606 Oppgavene er stort sett enkle ; - vi snakker om såkalt tilrettelagt arbeid for folk med mangelfullt utviklede datagener.
SA170606 Hans revolusjonerende patenter og teoretiske arbeid innen elektrisitet og magnetisme la grunnlaget for vekselstrømsteknikk, flerfase distribusjon av strøm og vekselstrømsmotoren.
DN170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
DB170606 - I morges mottok vi nyheter fra politiet om at min brors bankkort er funnet på en av kroppene etter lørdagens brutale angrep, men de kan ikke formelt identifisere ham før likskuedommerens arbeid begynner i morgen, uttalte hun.
DB170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
DB170606 Dette bidrar jeg best til gjennom mitt politiske arbeid , ikke gjennom en liten, passiv eierandel.
DB170606 - I morges mottok vi nyheter fra politiet om at min brors bankkort er funnet på en av kroppene etter lørdagens brutale angrep, men de kan ikke formelt identifisere ham før likskuedommerens arbeid begynner i morgen, uttalte hun.
DB170606 Her er 40 000 kinesere satt i arbeid for å gjøre pollineringen for hånd.
DB170606 Men kutt i det regulære politiet har svekket den lokale tilstedeværelsen som er avgjørende for å bygge tillit og drive forebyggende arbeid .
DA170606 Svart arbeid , luselønn, manglende sikkerhet og ren organisert kriminalitet.
BT170606 BYGGEPLASS : Drøye tre uker før åpningen er det fortsatt arbeid som gjenstår på det nye Comfort Hotel Bergen Airport.
BT170606 En av Norges økonomiske suksessfaktorer har vært andelen kvinner i arbeid .
AP170606 Det var viktig å få vurdert om innføringen av eiendomsskatten var lovlig, nå vil vi fortsette vårt arbeid mot eiendomsskatt på bolig gjennom andre kanaler enn rettsvesenet, sier Meyer.
AP170606 Bane Nor har selv oppdaget en rekke svakheter ved sitt arbeid , mens en uavhengig, tysk ekspert, Rainer Pushman, har konkludert med at både Bane Nor og entreprenøren som monterte kjøreledningen har gjort feil.
AA170606 Tirsdag etter pinse begynner forberedende arbeid .
AA170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
AA170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
AA170606 Stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) mener Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økning i kostnader og er kritisk til at søkelyset ikke er rettet mot selskapet Multiconsults manglende arbeid .
VG170605 Uken før ble Kanter, som har spilt seks sesonger i NBA, holdt igjen i Romania på vei hjem fra Indonesia, hvor han hadde drevet med veldedig arbeid .
VG170605 - Din vurdering er altså at Heirs arbeid til støtte for samlokalisering i Bodø ble straffet av POD med at han ikke ble politimester ?
DN170605 Ifølge Gedda er det mange parter som jobber sammen om dette, men hun viser til at det er et arbeid som vil ta tid.
DN170605 Regjeringen har satt i gang et arbeid for å erstatte dagens lisensordning med en ny og mer treffsikker ordning.
DB170605 - Det er veldig hardt arbeid og ikke noe fri.
DB170605 Hun er glad for at Norges Skiforbund jobber systematisk med forebyggende arbeid mot spiseforstyrrelser.
DB170605 Det er et veldig viktig arbeid , mener Jacobsen.
DB170605 I forkant av avslutningen la hans lag, Dimension Data, ned mye arbeid og kjørte hardt for å slite ut rudsbygdingens motstandere.
DB170605 Ifølge avisen skal ikke personene ha hatt arbeid som skulle utføres på taket.
AP170605 I dag stiller Norge seg bak FNs arbeid for å sikre biologisk mangfold, og har underskrevet Aichi-avtalen som blant annet forplikter oss til å restaurere eller bringe minst 15 prosent av såkalt ødelagt eller « forringet » natur tilbake til god økologisk tilstand innen år 2020.
AP170605 « Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet », står det i loven.
AP170605 Tommaso Glavan, tømrer Mattias Kirchhofer, Yousef Zaim, Roar Jarl Buset Skjermo i arbeid med en tømmerstokk.
AP170605 Håndverksdagene her er et ledd i vårt arbeid for å styrke dem, forteller prosjektleder Mathilde Sprovin i Fortidsminneforeningen.
AA170605 De to personene skal ikke ha hatt arbeid som skulle utføres på taket.
AA170605 - Planen var egentlig å lansere en ny plate i år, men konserten i Royal Albert Hall i fjor krevde mer arbeid enn forventet.
VG170604 Naboen skal i tillegg ha gjort arbeid med hjemløse.
VG170604 Dette vil inkludere lengre straffer for terrorlovbrudd, og en gjennomgang av politiets arbeid for å sørge for at de har ressursene og fullmaktene de behøver.
VG170604 Etter knapt fire års arbeid med kan vi kalle det godkjent.
VG170604 Helligdager som fridager gir også familier muligheter til å ha fri på likt, og de sikrer et skifte mellom arbeid og hvile.
VG170604 Politiet i arbeid på stedet.
FV170604 GRIMSTAD : Hindret politiarbeid ¶ 02.18 : En 24 år gammel mann er anmeldt for å ha hindret politiet i deres arbeid .
FV170604 Mer kan jeg ikke si om innholdet nå, men vi har imidlertid satt i gang arbeid med tiltak mot forsøpling fra fiskeri og havbruk og mikroplast fra blant annet bildekk, kunstgressbaner og tekstiler, sier Helgesen.
DB170604 Laget la ned mye hardt arbeid .
DB170604 Samtidig mener han at den kan skremme kvinner fra å ta seg arbeid innen skipsfart og energiutvinning.
DA170604 Han skal også ha drevet veldedig arbeid , blant annet for hjemløse.
BT170604 I ARBEID : Kriminalteknikere jobber på åstedet for lørdagens terrorangrep.
AP170604 Bruk tiden din til frivillig arbeid eller donér til hjemløse.
AP170604 Bruk tiden din til frivillig arbeid eller donér til hjemløse.
AP170604 Han skal også ha drevet veldedig arbeid , blant annet for hjemløse.
AP170604 Bruk tiden din til frivillig arbeid eller donér til hjemløse.
AP170604 Han sier at vanlig kriminalteknisk arbeid fortsatt vil være nødvendig.
AA170604 For eksempel i Drammen har NOTS sammen med andre organisasjoner stått bak et storstilt arbeid på stiene, sier Skontorp Hognes.
AA170604 - Her har det vært gjort et godt stykke arbeid av arrangørene og med vakthold, sier han.
SA170603 Silje Waade bruker skadeperioden til å gjøre et godt arbeid med grunntreningen.
DB170603 I en uttalelse fra den nyvalgte medlemsstaten av sikkerhetsrådet heter det at Ekvatorial-Guinea « vil legge ned all vår innsats i å bruke alle mulige ressurser på å støtte FNs arbeid , mens vi jobber for bærekraftig fred og utvikling for alle FNs medlemsstater over hele verden ».
DB170603 Arbeid ble både min velsignelse og medisin, har Ingrid fortalt.
DB170603 - Arbeid ble både min velsignelse og medisin ¶
DB170603 Serier gir også større lokale ringvirkninger og forutsigbart arbeid for kvinner og menn, foran og bak kamera.
DB170603 Obamas innsats for klimareguleringer og intense arbeid for å få internasjonale forhandlinger på sporet igjen, var dermed et naturlig angrepspunkt for Trump under valgkampen.
DB170603 Utenlandssalg er langsiktig arbeid , og Gina og jeg tenker framover sammen - på kommende bøker.
DA170603 Den store konflikten i dag er arbeid versus kapital.
BT170603 Det kan kalles en fleksibel tilnærming, noe diplomatene i UD nok synes er en fordel i sitt arbeid for å fremme norske interesser.
BT170603 Etter den siste PISA-undersøkelsen gikk norske politikere og redaktører mann av huse for å gratulere norske lærene med godt utført arbeid .
BT170603 Hardt arbeid betaler seg alltid, sier Jacobsen.
AA170603 | Personskadeforbundet vil øke sikkerheten ved arbeid på skoleveier ¶
AA170603 Etter flere dødsulykker på skoleveier der det har foregått arbeid , tar Personskadeforbundet til orde for økt sikkerhet.
SA170602 Siden januar har andelen folk i Rogaland som er helt uten arbeid over lang tid, økt med seks prosentpoeng, fra 30 prosent i begynnelsen av året til 36 prosent nå.
SA170602 Det vil være en slags belønning på en vanskelig reise fylt med mot, stahet og hardt arbeid , sier den populære Juventus-keeperen før finalen mot Real Madrid.
NL170602 Visit Lyngenfjord sitt arbeid med å bidra til produktutvikling og tilrettelegge for salg er svært viktig for å utvikle reiselivstilbudet i regionen, og for å levere den kvaliteten som markedet etterspør.
FV170602 LILLESAND : Støyende arbeid ¶ 01.12 : Politiet fikk melding om at det pågikk støyende arbeid som forstyrret natteroen.
FV170602 LILLESAND : Støyende arbeid ¶ 01.12 : Politiet fikk melding om at det pågikk støyende arbeid som forstyrret natteroen.
DN170602 Den store økningen i privat netthandel har ført til utfordrende arbeid for tollvesenet, skriver Aftenposten.
DB170602 Det første av de to årene la han også ned et fantastisk stykke arbeid underveis for sammenlagtvinner Bradley Wiggins.
DB170602 Kreftforeningens arbeid mot tobakk fremhever hun som ekstra viktig fordi tobakk er den største enkeltfaktoren når det gjelder kreftforekomst i verden.
DB170602 30 stater i USA har blant annet sagt at de vil fortsette sitt arbeid med å få ned utslippene på egenhånd.
DB170602 Revisjonen slo fast at slurvete arbeid sannsynligvis hadde resultert i feilaktige dommer, ifølge New York Times.
DB170602 Han mente det var særlig aktuelt med tanke på gjenopptakelseskommisjonens arbeid .
DB170602 Det var åpenbart for arbeidsgruppa at det ville kreve et omfattende arbeid for å iverksette tiltakene de foreslo.
DB170602 - « Fengslet og forlatt » er et sterkt og akutt prosjekt både i hovedkarakteren Randi Rosenqvists arbeid , i temaet psykisk helsevern i fengslene og i sin relevans i forhold til en grovt forverret situasjon innen feltet de siste 30 år, skriver NFI- konsulent Lars Løge i sin begrunnelse.
DA170602 Og den kan brukes av miljøorganisasjonene i deres arbeid med å presse fram handling.
DA170602 Det førte til at UD ble varslet, og det ble igangsatt et arbeid for å få dem tilbake til Norge, blant annet fordi en fryktet tvangsekteskap for den ene datteren. 5. august 2016 vendte 43-åringen tilbake til Norge sammen med de to barna. 43-åringen ble pågrepet av politiet på Gardermoen, og barna akuttplassert på en barnevernsinstitusjon.
DA170602 Den store økningen i privathandelen blant nordmenn på nett har ført til utfordrende arbeid for tollvesenet.
DA170602 Den store økningen i privat netthandel har ført til utfordrende arbeid for tollvesenet, skriver Aftenposten.
BT170602 - Dette er skikkelig godt journalistisk arbeid , sa Frp-politiker Finn Egil Holm.
AP170602 Etter 35 år i arbeid begynte det å bli tungt, sier Jevgenija Jakimovskaja ( 56 ).
AP170602 Juryens begrunnelse trekker blant annet frem Oslos arbeid med å åpne opp vassdrag og bekker, arbeidet med bilfritt sentrum og satsing på kollektivtrafikk.
AP170602 Det vil være en slags belønning på en vanskelig reise fylt med mot, stahet og hardt arbeid , sier den populære Juventus-keeperen før finalen mot Real Madrid.
AA170602 Siden han ble keiser har Akihito lagt betydelig arbeid i å bedre forholdet til nabolandene som var okkupert under krigen.
AA170602 Vi beklager også overfor dem som søkte opptak på våre bachelorstudier med oppstart til høsten og som hadde planene klare for både studier, arbeid og husvære i Trondheim.
AA170602 Gjennom kunstnerisk arbeid lærer vi samarbeid, struktur, planlegging og disiplin.
AA170602 Dessuten er kunst et fag på lik linje med andre fagområder, og krever hardt arbeid og fokus.
SA170601 « Høyre og Frp-regjeringen har vært merkbart passiv i sitt arbeid med Palestina-konflikten, det beklager vi », skriver Eirin Sund, Torstein Tvedt Solberg og Hege Liadal.
SA170601 Høyre og Frp-regjeringen har vært merkbart passiv i sitt arbeid med Palestina-konflikten, det beklager vi.
SA170601 Advokat Sigurd Klomsæt, som representerer mange av de pårørende, er svært kritisk til kommisjonens arbeid .
NL170601 Undersøkelsen av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap danner et bilde av situasjonen i 2015.
NL170601 Jeg betviler ikke at mange kommunalt ansatte utfører sitt arbeid godt og samvittighetsfullt.
NL170601 Norge driver et omfattende arbeid med utvikling av fiskeriforvaltningen i land i sør, gjennom Nansenprogrammet som drives i regi av FAO og bilateral innsats i utvalgte land.
NL170601 Det eksisterer et omfattende globalt rammeverk for arbeid med slike spørsmål.
DN170601 Innovasjon Norges arbeid og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets ( Imdi ) oppgaver med integrere flyktninger blir også i større grad skjøvet ut lokalt.
DB170601 ( Finansavisen : ) Vel 20 års målrettet og møysommelig arbeid med å bygge Flåm til en helårs reiselivsdestinasjon kaster nå virkelig av seg, skriver Finansavisen.
DB170601 - Den frivillig baserte kommunereformen har beveget kommune-Norge betydelige skritt i riktig retning, det er kommunenes eget arbeid som gir den største reduksjonen i antall kommuner på over 50 år, sier han.
DB170601 Ifølge Washington Post har så langt 30 stater sagt at de vil fortsette sitt arbeid med å få ned utslippene.
DB170601 Han vil ikke henge ut noen og mistenke dem for svart arbeid , men tror de aller billigste stedene kan slite i framtida.
DB170601 Du kan vinne vanvittige 93 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Arbeid i barnehage er et kvinnedominert yrke med høy arbeidsbelastning og lav lønn.
DA170601 - Vi har nå fått en gjennombrudd og har lyktes med å dekryptere sentrale deler av dette, men det gjenstår fortsatt en del arbeid , sier Soma til RA.
DA170601 Med disse forslagene ville det blitt lettere å komme i arbeid , sier Wiborg.
DA170601 Samtidig må jeg si at Drammen har gjort veldig mye bra arbeid .
DA170601 De internasjonale erfaringene kan kanskje komme godt med når han nå går i gang med sitt arbeid som leder av Drammens nye Integrerings- og fattigdomsutvalg.
AP170601 På den annen side retter tyrkerne som ikke lenger får noe arbeid , ofte de som fra før sto nederst på rangstigen, sinnet mot de syriske flyktningene.
AP170601 Veivesenets arbeid med å ruste opp Brynstunnelen har skapt forsinkelser, slik at det rent faktisk ikke har vært mulig å få ting ferdig i tide.
AP170601 Vanskelig arbeid : Politiadvokat Richard Beck Pedersen og etterforskningsleder Olav Røisli ved Kripos har jobbet med « Det mørke nettet ».
AA170601 - Det påbegynnes nå arbeid med å fremme sak for retten med krav om 700.000.
AA170601 Miljøorganisasjonene mener Donald Trumps beslutning betyr at Norge pålegges et enda større og viktigere arbeid i kampen for klimaet.
AA170601 Jon Michelet ble tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris i 2015 og Anders Jahres kulturpris i 2016 for sitt arbeid med å løfte fram krigsseilernes skjebne.
VG170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
SA170531 Permitterte kunne vende tilbake til arbeid og ansatte fikk oppdrag å ta tak i.
SA170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
SA170531 Administrasjonens arbeid påvirkes av tillitsvalgte som ønsker å rettferdiggjøre høy godtgjørelse.
SA170531 - Selv om vi har gjort mye arbeid for å skape bevissthet rundt rasisme, viser hendelsen med Muntari at vi fortsatt har en vei å gå, sa May.
NL170531 Og gjennom aktivt og målrettet arbeid har han altså fått gjennomslag for viktige nordnorske saker.
DN170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
DB170531 Jeg har sett arbeid av store kunstnere som følger samme prinsipp.
DB170531 Mange av de som jobbet der var unge og spreke og gikk over i tunnelarbeid eller annen type tøft og tungt arbeid .
DB170531 - Tøft og tungt arbeid
DB170531 Å bli tilbudt svart arbeid er også et tegn på at arbeidsplassen er useriøs.
DB170531 Vit at i følge likestillingsloven så har jenter og gutter rett til lik lønn, for arbeid av lik verdi.
DB170531 Hans skuespillerinnsats og humanitære arbeid gjorde at han ble slått til ridder av dronningen, og kunne dermed skrive tittelen Sir foran navnet sitt.
DB170531 « Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag.
DB170531 Prinsippet om selvkost skal likevel ikke oppfattes så strengt at kommunen konkret må beregne hvor mye arbeid som går med i den enkelte sak.
DB170531 Vi hadde hatt mange flere kvinner uten lønnet arbeid , og dermed uten økonomisk selvstendighet.
DA170531 Det kan være utfordrende å lære et nytt språk, såpass ærlig må man være, og det krever en del arbeid .
BT170531 Canada og Sverige har ryddet opp i dette allerede, noe som i tillegg har gitt merkbar nedgang i svart arbeid .
AP170531 Furevik berømmer tidligere president Barack Obamas arbeid på feltet.
AP170531 - Dette er ti-femten ungdommer vi kjenner god fra vårt forebyggende arbeid , og en situasjon vi tar tak i med alt verktøy vi har, sier Lund.
AP170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
AP170531 Administrasjonens arbeid påvirkes av tillitsvalgte som ønsker å rettferdiggjøre høy godtgjørelse.
AP170531 - Selv om vi har gjort mye arbeid for å skape bevissthet rundt rasisme, viser hendelsen med Muntari at vi fortsatt har en vei å gå, sa May.
AA170531 - Etterspørselen etter arbeid ligger fortsatt på et svært høyt nivå, sier sjefen for det tyske arbeidsdirektoratet, Detlef Scheele.
AA170531 Arbeid : Administrerende direktør Helge Kvalvik ( t.h. ) i Boa Offshore.
VG170530 De må skjønne at det bare er hardt arbeid som gjelder nå, sier Åkerlund.
VG170530 Hvorfor stemmer man mot å be regjeringen styrke Økokrim og Skatteetaten i deres arbeid mot internasjonal skatteunndragelse og overskuddsflytting ?
VG170530 Hardt arbeid , men store resultater.
SA170530 Havforskningsinstituttet er en av mange faginstitusjoner som har bidratt i Norges Banks arbeid med de nye sedlene.
SA170530 Politiske krefter og ledere utenfor USA som ser faren for global oppvarming, som 95 prosent av alle klimaforskere nå sier er kritisk, burde gå utenom Washington og slutte sterkt opp om Californias arbeid for å ta vare på vår klode.
SA170530 - Rapporten fra årets fire første måneder om Mattilsynets arbeid med dyrevelferd tyder på at inspektørene er blitt enda bedre til å finne de dyreholdene som har størst risiko for regelbrudd, skriver Mattilsynet i en pressemelding tirsdag.
NL170530 Så kom historien om hvordan brannsjefen fikk montert ny pipe på hytta si, et arbeid som ble utført av brannsjefens ansatte.
DN170530 Foto : Per Thrana ¶ | - Lyst til å gjøre mer operativt arbeid igjen ¶
DN170530 - All purringen gir ekstra arbeid og kostnader.
DN170530 Pressesjefen ved Säpo, Nina Odermalm Schei, avviser å kommentere saken ettersom man da risikerer å skade eget operativt arbeid .
DN170530 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid , mens de rikeste bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
DB170530 Et firma som sørger for at tidligere innsatte kommer seg ut i samfunnet i fullt lønnet arbeid etter soning gir Kevin Melhus en inntekt han kan leve av.
DB170530 mars i 2016 med å få tidligere innsatte ut i arbeid .
DB170530 Spiseforstyrrelser er en utfordring i all utholdenhetsidrett, men studier har vist at et systematisk forebyggende arbeid kan ha god effekt.
DB170530 Et firma som sørger for at tidligere innsatte kommer seg ut i samfunnet i fullt lønnet arbeid etter soning gir Kevin Melhus en inntekt han kan leve av.
DB170530 mars i 2016 med å få tidligere innsatte ut i arbeid .
DB170530 Fra i morgen tidlig har han ikke arbeid .
DB170530 Skole, utdanning og arbeid løftes fram som svaret på problemene av begge partier.
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på dette feltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, hevder Ap-toppen og viser til en rekke eksempler : ¶
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på beredskapsfeltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, mener Hadia Tajik ( Ap ).
DA170530 Avstanden mellom ord og handling er stor når det kommer til Solberg-regjeringens arbeid på beredskapsfeltet, mener Tajik.
DA170530 Med visse unntak er journalister på lønnsnivå med lærere, og aviser og skoler byr på arbeid som krever idealisme og ubekvem arbeidstid.
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på dette feltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, hevder Ap-toppen og viser til en rekke eksempler : ¶
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på beredskapsfeltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, mener Hadia Tajik ( Ap ).
DA170530 Avstanden mellom ord og handling er stor når det kommer til Solberg-regjeringens arbeid på beredskapsfeltet, mener Tajik.
DA170530 Et stort problem når mye arbeid settes billig bort til andre, er at norske byggeplasser ikke lenger er steder der man tar vare på kompetanse, håndverkstradisjoner og gammel industrikultur.
DA170530 De er redde for jobbmulighetene, og for en bransje der det er mye svart arbeid og utenlandske konkurrenter.
BT170530 Pressesjefen ved Säpo, Nina Odermalm Schei, avviser å kommentere saken ettersom man da risikerer å skade eget operativt arbeid .
BT170530 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid , mens de rikeste bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
BT170530 - Vi bør skaffe arbeid til minst 1000 mennesker med utviklingshemming, sier lederen av prosjektet « Helt med ».
AP170530 Offentlighet om forvaltningens arbeid er viktig i et demokrati, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
AP170530 Offentlighet om forvaltningens arbeid er viktig i et demokrati, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
AP170530 Offentlighet om forvaltningens arbeid er viktig i et demokrati, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
AP170530 Havforskningsinstituttet er en av mange faginstitusjoner som har bidratt i Norges Banks arbeid med de nye sedlene.
AA170530 Pressesjefen ved Säpo, Nina Odermalm Schei, avviser å kommentere saken ettersom man da risikerer å skade eget operativt arbeid . ( ©NTB ) ¶
AA170530 Forslaget som kommer til å bli vedtatt lyder slik : « Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
VG170529 Det er både kostbart for samfunnet, men også for den enkelte : Arbeid er viktig både for livskvalitet og for egen økonomisk situasjon.
VG170529 Tetzschner ( H ) mener derimot at høringen ikke var nødvendig for Kontrollkomiteens arbeid .
VG170529 Etter å ha tapt i rettsystemet, har begge måttet reise til Norge for å få arbeid .
VG170529 Da hun var ferdig tok hun kontakt med klinikken hun hadde vært tilknyttet, for videre arbeid .
SA170529 Før den rød-grønne regjeringen i 2011 viste muskler ved å ta fra denne gruppen skatteseddelen, hadde de fleste vært i arbeid og betalt sin skatt i årevis.
NL170529 Svart arbeid er nemlig ikke det normale, selv om noen få benytter seg av det, er det på ingen måte alminnelig.
NL170529 Ikke bare mot svart arbeid, men også mot at svart arbeid omtales som alminnelig og som ett av flere mulige alternativer.
NL170529 Ikke bare mot svart arbeid , men også mot at svart arbeid omtales som alminnelig og som ett av flere mulige alternativer.
NL170529 Hvis det er riktig som ferske analyser viser, at svart arbeid påfører Norge et tap på minst 40 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter, så er det sykehjemsplasser, barnehager, skoler, veier og toglinjer vi ikke får bygd.
NL170529 Et seriøst næringsliv uten svart arbeid gir trygghet i form av rettigheter, både for forbrukerne og de som jobber i bedriftene, og det gir rettferdig konkurranse.
NL170529 De som stilltiende aksepterer svart arbeid , eller som selv kjøper eller selger svart, er med på dette tyveritoktet mot vår felles velferd.
DN170529 Bakgrunnen for den lukkede høringen i komiteen mandag er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
DN170529 I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid .
DN170529 Dette er gjerne tegn på svart arbeid .
DN170529 Det krever mye arbeid å fylle dem opp, sier hun.
DB170529 For det største tiltaket, som tidligere het Arbeid med bistand, var det før anbudsutsettingen minst 148 tiltaksleverandører i hele landet.
DB170529 Dette bidrar jeg best til gjennom mitt politiske arbeid , ikke gjennom en liten, passiv eierandel.
DB170529 I en rapport fra IMDi om deres arbeid mot tvangsekteskap går det frem at det i 2016 ble rapportert inn 116 tilfeller av ekstrem kontroll, 73 tilfeller av trusler/vold, 35 tilfeller av frykt for tvangsekteskap og 6 tilfeller av gjennomført tvangsekteskap.
DB170529 Psykolog Linn Rødevand skriver dette om hennes opplevelse av å jobbe med ungdommer kliniske arbeid ved Barne- og ungdomsklikken på Akershus universitetssykehus : ¶
DB170529 Hardt arbeid fra bruker - og interesseorganisasjoner gir resultater : Det er satsning på lavterskeltilbud, « en-dør-inn » tilbud, under etablering flere steder i landet.
DB170529 Hardt arbeid , men store resultater !
DB170529 Stortinget har ennå til behandling Riksrevisjonens rapport om objektsikring der det framsettes krass kritikk mot regjeringens, forsvarets og politiets arbeid for å sikre viktige bygninger og installasjoner.
DB170529 Regjeringens arbeid med beredskap bærer preg av både systemsvikt, manglende ledelse, svak koordinering og aktiv ansvarsfraskrivelse.
DA170529 To dager etter at Linda Krüger varslet Fylkesmannen om forhold på Vålandstunet sykehjem, meldte hennes sjef om « avvik eller alvorlig hendelse » i arbeid Krüger hadde utført.
DA170529 I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid .
DA170529 En av de bortviste arbeiderne driver et firma, og det er mistanke om at store deler av firmaets inntekter kommer fra svart arbeid .
DA170529 Dette er gjerne tegn på svart arbeid .
DA170529 De er mistenkt for svart arbeid .
DA170529 Fortsatt gjenstår nødvendig arbeid .
DA170529 Det er viktig fordi om du for eksempel er ansatt som pleieassistent på et sykehjem kan det stå i kontrakten at du skal drive « forefallende arbeid ».
DA170529 Bakgrunnen for de nye rundene i komiteen er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
BT170529 Det var en gang folk brukte reisebyråer for hver minste lille flytur, men da flyselskapene lærte seg å selge billetter på nett, var det mange profesjonelle billettbestillere som måtte finne seg nytt arbeid .
AP170529 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid , mens de rike bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
AP170529 Sana lar alt overskudd gå tilbake til humanitært arbeid .
AP170529 Bakgrunnen for den lukkede høringen i komiteen mandag er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
AA170529 Viste seg å være arbeid på avløpsopplegget på stedet.
AA170529 Klokken 23.00 skriver politiet at det pågår arbeid på et avløpsopplegg, og at det ikke er sak for politiet.
AA170529 I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid .
AA170529 Dette er gjerne tegn på svart arbeid . ( ©NTB ) ¶
AA170529 Bakgrunnen for den lukkede høringen i komiteen mandag er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
VG170528 Ordføreren fra regjeringspartiet Høyre trodde nemlig at modellen i Drammen var den alle ville ha, ikke minst etter at Samlok var den eneste operasjonssentralen som fikk godkjentkarakter av Gjørv-kommisjonen for sitt arbeid 22. juli 2011.
SA170528 Årets trener Ian Burchnall er i hvert fall klar, her er det bare hardt arbeid som teller.
FV170528 Tre personer i 20-årene ble pågrepet av politiet og er siktet for vold mot politiet og å hindre politiet i sitt arbeid .
DN170528 Hardt arbeid , men store resultater, tvitret presidenten. ( ©NTB ) ¶
DN170528 Bakgrunnen for de nye rundene i kontroll- og konstitusjonskomiteen er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
DB170528 - Det er først og fremst hardt arbeid over tid.
DB170528 - Det er et omfattende, men spennende arbeid .
DB170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde, skriver NTB.
DB170528 Hardt arbeid , men store resultater, tvitret presidenten.
DA170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde.
BT170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde.
AP170528 Hardt arbeid , men store resultater, tvitret presidenten.
AP170528 Den første tiden gikk med til omstrukturering og arbeid i kulissene, parallelt med at innsamlingen ikke skulle lide.
AA170528 Hardt arbeid , men store resultater, tvitret presidenten.
AA170528 Vi har over 100 betongarbeidere i arbeid .
AA170528 - Det gjenstår mye arbeid .
AA170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde. ( ©NTB ) ¶
VG170527 Hun mener at forebyggende arbeid gjennom informasjon og holdningskampanjer fortsatt vil bli viktig i arbeidet med ny plan.
VG170527 Hun kviet seg lenge for å flagge ut bunadsdriften, men opplever at det rett og slett ikke finnes nok ressurser i Norge til å gjøre alt arbeid som trengs, særlig når det kommer til broderiene.
VG170527 - Da ønsker jeg heller å støtte Kilongas arbeid med etisk bunadsproduksjon, hvor jeg betaler det samme til hennes produksjon som jeg ville gjort i Norge.
VG170527 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid .
SA170527 Robotgressklippere kan spare deg for mye arbeid hvis de funker som de skal.
BT170527 Robotgressklippere kan spare deg for mye arbeid hvis de funker som de skal.
AP170527 Oslopolitiets arbeid blant barn og unge ¶
AP170527 Robotgressklippere kan spare deg for mye arbeid hvis de funker som de skal.
SA170526 Skapende arbeid og praktiske ferdigheter bidrar til en sunn utvikling.
DN170526 Nå venter fire måneder til med arbeid med dommen.
DN170526 Økokrims manglende kapasitet gir mer arbeid til private granskningsfirmaer, ifølge Kristian Thaysen.
DN170526 Vi som granskere må fortsette et arbeid som jeg prinsipielt mener burde vært håndtert av politiet.
DN170526 I fjor ble det overført 84 millioner til fondet som deler ut midler til humanitært arbeid , forskning og kultur.
DN170526 Nordvik påpeker også at kjøper må påregne mye arbeid , vedlikehold og ombygging.
DB170526 Det var på denne bakgrunn at Sp på Stortinget foreslo å oppheve arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd, slik at bemanningsforetak bare skal kunne brukes ved arbeid av midlertidig karakter.
DB170526 Vi vil fortsette å snakke om vår politikk for arbeid til alle og mot økte forskjeller i de månedene som er igjen til valget, sier Tajik.
DB170526 - Folk ser at regjeringens politikk virker og at stadig flere kommer i arbeid .
DB170526 Hele Norges folk har i den siste tiden fått mulighet til å følge Sara-familien i sitt daglige arbeid med reinflokken i NRK-produksjonen « Reinflytting minutt for minutt ».
DA170526 Ifølge tiltalen skal den tidligere rektoren ha brukt egne firma til å fakturere fylkeskommunen og fått utbetalt beløpet til tross for at det ikke var utført arbeid som beskrevet i fakturaene da arbeidet var utført av Møllehagen skole.
DA170526 Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse.
DA170526 Flesteparten av disse skyldes farlig arbeid i høyden.
DA170526 Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50.000 kroner, og har en øvre grense på 15G - tilsvarende rundt 1,4 millioner kroner.
DA170526 Det skjer altfor mange fallulykker under arbeid i høyden her i landet.
DA170526 Dermed starter nå tilsynet en landsomfattende aksjon der Arbeidstilsynets inspektører skal konsentrere seg spesielt om å kontrollere at arbeid i høyden foregår på en lovlig og sikker måte.
DA170526 Al Gore startet pressemøtet i Cannes med å rose utfallet av klimakonferansen i Paris og vertslandets arbeid for å få på plass den historiske avtalen der 186 land forpliktet seg til å bidra til utslippskutt og begrense temperaturstigningen til ikke mer enn to grader, fortrinnsvis 1,5.
DA170526 - Hans arbeid er virkelig inspirerende, og jeg har inntrykk av at han blåser etterlengtet vind i seilene når det gjelder en hel verdens forsøk på å gjennomføre de tiltakene som skal løse klimakrisen, sier Gore, som avslutter med å si at han har jobbet for å bevare klimaet i 40 år, og at det har vært tider da
DA170526 - Det som overrasket meg mest var at det ikke var noe spørsmål om de skulle jobbe, men hvordan de skulle kombinere arbeid med det å være mor.
BT170526 - Jeg har kjent på morgendepresjonen og hvor vanskelig det er å komme seg opp, særlig når du ikke er i arbeid og under omskolering.
BT170526 - Vi driver et viktig forebyggende arbeid , sier fungerende leder Lone Bangsund for Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.
AP170526 Hun har tro på familievernets arbeid fordi det er et lavterskeltilbud som hun mener hjelper foreldre og barn til å få et bedre familieliv og et bedre samarbeid etter samlivsbrudd.
AA170526 Vi jobber også med å bygge nytt spor mellom Heimdal stasjon og Heggstadmoen og det blir gjort en del arbeid på den nye terminalen, sier prosjektleder John Petter Reklev i Bane nor.
AA170526 Samtidig som det foregår arbeid på Heimdal stasjon, jobber også Trondheim kommune med den nye tverrforbindelsen mellom Heimdalsveien og Industriveien.
AA170526 - Vi må gjøre en del arbeid i helga i forbindelse med at vi gjør ferdig den nye godsterminalen på Heggstadmoen.
AA170526 Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse.
AA170526 Flesteparten av disse skyldes farlig arbeid i høyden.
AA170526 Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50.000 kroner, og har en øvre grense på 15G - tilsvarende rundt 1,4 millioner kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170526 Det skjer altfor mange fallulykker under arbeid i høyden her i landet.
AA170526 Dermed starter nå tilsynet en landsomfattende aksjon der Arbeidstilsynets inspektører skal konsentrere seg spesielt om å kontrollere at arbeid i høyden foregår på en lovlig og sikker måte.
AA170526 - Vi driver et viktig forebyggende arbeid , sier fungerende leder Lone Bangsund for Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.
AA170526 I 2001 fikk vi IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) som skulle redusere sykefraværet, hindre at flere falt utenfor arbeidslivet, få flere mennesker i arbeid - særlig de med nedsatt funksjonsevne og få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobbene sine.
AA170526 Det vil bety noen måneder med hardt arbeid , sier Lykkelig, som presiserer at ingen ting er avklart per i dag.
VG170525 - Dette angrepet (.. ) kommer bare til å styrke vårt arbeid med våre britiske venner, mot dem som planlegger og utfører slike umenneskelige handlinger.
VG170525 Klagene har i første rekke kommet fra folk som har irritert seg over naboens gressklipper, eller annet støyfullt arbeid .
VG170525 Han forteller at det meste har handlet om gressklipping, bruk av gravemaskin og arbeid på byggeplass.
VG170525 Blir det for mye arbeid og støy, undergraver vi behovet for dager som er annerledes, sier Hareide.
VG170525 25-åringen vet at det er ulovlig å gjøre støyfullt arbeid på helligdager, men bråket fra slipemaskinen er ikke noe å klage på, mener hun.
SA170525 Svart arbeid er nemlig ikke det normale, selv om noen få benytter seg av det, er det på ingen måte alminnelig.
SA170525 Ikke bare mot svart arbeid, men også mot at svart arbeid omtales som alminnelig og som ett av flere mulige alternativer.
SA170525 Ikke bare mot svart arbeid , men også mot at svart arbeid omtales som alminnelig og som ett av flere mulige alternativer.
SA170525 Hvis det er riktig som ferske analyser viser, at svart arbeid påfører Norge et tap på minst 40 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter, er det sykehjemsplasser, barnehager, skoler, veier og toglinjer vi ikke får bygd.
SA170525 Et seriøst næringsliv uten svart arbeid gir trygghet i form av rettigheter, både for forbrukerne og de som jobber i bedriftene, og det gir rettferdig konkurranse.
SA170525 De som stilltiende aksepterer svart arbeid , eller som selv kjøper eller selger svart, er med på et tyveri av 40 milliarder kroner i året fra vår felles velferd.
SA170525 De som stilltiende aksepterer svart arbeid , eller som selv kjøper eller selger svart, er med på dette tyveritoktet mot vår felles velferd.
DN170525 - Vi følger ulike spor i etterforskningen av drapet, som kan ha vært motivert av offerets arbeid , heter det i en kunngjøring fra politiet.
DN170525 Merkel og Obama hadde et nært forhold, og Obama ga Merkel den høyeste amerikanske utmerkelsen det er mulig å oppnå for en sivil person, Presidential Medal of Freedom, for sitt politiske arbeid med å forene Tyskland.
DB170525 - I slike kamper er resultatet viktigere enn spillet, men for en nøytral seer var det ingen god kamp, sier Scheie som ikke helt ser tråden i spillet til Manchester United, godt defensivt arbeid til tross.
DB170525 Saken er et eksempel på grotesk, nedrig og dårlig faglig arbeid fra barneverntjenestens side, sier Pettersen.
DB170525 Har fire ansatte i arbeid på byggeplassen, hvorav tre er egne ansatte mens den siste er innleid fra bemanningsbyrået Adecco.
DB170525 Jeg ble en gang fortalt at feminisme var arbeid for lik fordeling av makt.
DB170525 Jeg kjente til Megs arbeid fra en episode av « Charles in Charge ».
BT170525 Han dro hjem til Norge for godt i 1992, etter fem års hardt arbeid i USA.
AP170525 I disse dager settes det inn arbeid på den nasjonale turiststiene for å sørge for at det er rent og ryddig.
AP170525 Ta hensyn til naboen og ikke driv med støyende eller sjenerende arbeid , oppfordrer operasjonsleder Tore Solberg.
AP170525 Ta hensyn til naboen og ikke driv med støyende eller sjenerende arbeid , oppfordrer operasjonsleder Tore Solberg.
AP170525 Harald havnet et sted der han ble slått, før han kom til en gård der livet besto av hardt arbeid .
AA170525 - Vi følger ulike spor i etterforskningen av drapet, som kan ha vært motivert av offerets arbeid , heter det i en kunngjøring fra politiet.
AA170525 Vi tok hensyn, og begynte ikke med støyende arbeid ute før nærmere klokken 10.
AA170525 De som leter etter aktiviteter, gir arbeid til andre.
VG170524 Dessuten er han en svært dyktig spiller som kombinerer hardt arbeid med smartness.
VG170524 Og steinhardt arbeid , sier Kollen.
VG170524 Også i dag bruker mange lærere mye tid og krefter på viktig samfunnsnyttig arbeid utenfor klasserommene.
VG170524 Om Meyer sies det at hans arbeid befinner seg i krysningsfeltet mellom matematikk og informasjonsteknologi.
SA170524 « Storhaug har et særpreg å være stolt av, en historisk arv om tidligere tiders byggeskikk, liv og arbeid », minner hun om.
NL170524 Sametingets eldreråd la vekt på at det endelig gjennom et slikt arbeid kan gjøres opp status for urett som er begått.
NL170524 Når det i fra samisk og kvensk side finnes et så tydelig ønske om at et slikt arbeid igangsettes, bør det være storsamfunnet oppgave å få sannheten frem, ikke legge lokk på den.
NL170524 Forslaget om at Stortinget skal nedsette en granskingskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk, handler først og fremst om å sette i gang et omfattende arbeid .
NL170524 Et lignende arbeid knyttet til politikken som har vært rettet mot samer og kvener gjenstår.
NL170524 Det har tidligere blitt gjennomført et arbeid for å avdekke norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag, der statlige overgrep ble omtalt.
FV170524 | Malerfirma konkurs - 11 mister jobben ¶ 11 personer er uten arbeid etter konkurs i malerfirmaet Larsen og Rosaas i Vennesla.
DN170524 Nå har vi et godt stykke arbeid foran oss, sa John Fredriksen.
DN170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
DB170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
DB170524 Han vil ta initiativ til at det nedsettes et arbeid for å se nærmere på problemstillingene.
DB170524 De er nødt til å kjempe mot sterke krefter i jakt på både arbeid , utdanning og en rettferdig andel av godene i samfunnet.
DA170524 Tallene viser også at 2.644.000 personer, eller 66,8 prosent av befolkningen, nå er i arbeid .
BT170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
AP170524 Men det er forskjell på sosialt arbeid og politiarbeid.
AP170524 Han sier kommunene kan tilby tjenester som arbeid , kurs, utdanning, bolig, men at kompetansen bør heves.
AP170524 - Tidlig forebyggende arbeid , før problemer etablerer seg, er essensielt for å hindre radikalisering.
AP170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
AA170524 Ti minutter senere meldte politiet på Twitter at tyven er pågrepet etter godt arbeid av politihund og hundefører.
AA170524 Det blir et omfattende arbeid å ordne opp, sier Tiller.
AA170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
AA170524 Datasystemet BL ( Basis Løsning ) ble lansert i politiet i 1996, og er den viktigste basen for politiets arbeid .
AA170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
AA170524 | Høie vil ha nasjonalt arbeid om IT-sikkerhet ¶
AA170524 - Derfor har jeg behov for å sette i gang et nasjonalt arbeid som tar hele sakskomplekset opp, sier Høie.
VG170523 - Vi vet at vår egen kjærlighet og beundring for ham vil bli mangedoblet verden rundt, av folk som kjente ham for sine filmer, for sine TV-show og for hans lidenskapelige arbeid for Unicef, som han selv mente var hans største bragd.
VG170523 - I hodet mitt tenkte jeg at det ville være helbredende å returnere til jobben og bare fordype meg i arbeid , for å se om det var en måte å komme seg gjennom dette.
SA170523 Mange har høy belåning og da kan alternativet være at man fortsatt har samme løpetid, men får avdragsfrihet de ekstra permisjonsmånedene og heller betaler litt mer når man er tilbake i arbeid , sier Sørmo og legger til : ¶
SA170523 Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
SA170523 Dersom man ikke har anledning til det i permisjonstiden, bør man opprette en ekstra pensjonssparing når man er tilbake i inntektsgivende arbeid , tilføyer Sørmo.
SA170523 Alle dagene du har vært i arbeid medregnes.
NL170523 Norge har i dag om lag 75 personer som trener og veileder afghansk spesialpoliti i Kabul, et arbeid som har gått over mange år nå og visstnok skal være svært vellykket.
NL170523 Men det må legges ned mye arbeid i å utforme mandatet for arbeidet.
NL170523 Fiskeriministeren har møtt en kyst i opprør, med tverrpolitisk støtte, med paroler som " Fisken tilbake til folket ", " Aktivitet på land nå ", " Vi skal leve av feskerian " og " Fiskeindustri for fremtiden - Styrk arbeid på land ".
DN170523 Det er ikke bare hjemmesnekkere og svart arbeid som er årsaken til byggeskadene, sier han til Teknisk Ukeblad.
DB170523 For å gjøre en ganske lang historie kort : Etter 21 måneders hardt arbeid , var 5300 tonn søppel fjernet, og den 2,5 kilometer lange stranda er ikke til å kjenne igjen.
DB170523 På spørsmål om hva som kan gjøres, legger svensken vekt på langsiktig arbeid for å motvirke radikalisering.
DB170523 Hans skuespillerinnsats og humanitære arbeid gjorde at han ble slått til ridder av dronningen, og dermed har krav på tittelen sir foran navnet sitt.
DB170523 Han er, sett bort fra skuespillerkarrieren, også godt kjent for sitt humanitære arbeid med UNICEF.
DB170523 Det var angivelig Audrey Hepburn som fikk ham interessert i humanitært arbeid .
DA170523 Da han ble slått til ridder av den britiske dronningen var det imidlertid ikke for å ha tjent « Her Majesty », men for sitt mangeårige humanitære arbeid og for rollen som UNICEFs goodwill-ambassadør.
BT170523 Mange har høy belåning og da kan alternativet være at man fortsatt har samme løpetid, men får avdragsfrihet de ekstra permisjonsmånedene og heller betaler litt mer når man er tilbake i arbeid , sier Sørmo og legger til : ¶
BT170523 Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
BT170523 Dersom man ikke har anledning til det i permisjonstiden, bør man opprette en ekstra pensjonssparing når man er tilbake i inntektsgivende arbeid , tilføyer Sørmo.
BT170523 Alle dagene du har vært i arbeid medregnes.
AP170523 Mange har høy belåning og da kan alternativet være at man fortsatt har samme løpetid, men får avdragsfrihet de ekstra permisjonsmånedene og heller betaler litt mer når man er tilbake i arbeid , sier Sørmo og legger til : ¶
AP170523 Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
AP170523 Dersom man ikke har anledning til det i permisjonstiden, bør man opprette en ekstra pensjonssparing når man er tilbake i inntektsgivende arbeid , tilføyer Sørmo.
AP170523 Alle dagene du har vært i arbeid medregnes.
AA170523 - Dette angrepet, som angivelig er et terrorangrep, kommer bare til å styrke vårt arbeid med våre britiske venner mot dem som planlegger og utfører slike umenneskelige handlinger.
AA170523 Kong Harald inspiserte tirsdag dronningens kunststall, som er under arbeid i Slottsparken.
AA170523 Alle politiressurser i Oslo var ute i arbeid denne natten.
VG170522 Og for å kunne opparbeide seg rettigheter til permisjon må man ha vært i arbeid i seks måneder.
VG170522 - Etter finanskrisen er det blitt viktigere for kvinner å være i arbeid når de får sitt første barn.
SA170522 En svensk statsborger født i 1959 omkom under arbeid på Ryfast-anlegget 16. mai.
SA170522 Wærøy, som trente Cecilia Brækhus før « The First Lady » gikk til tyske Sauerland i sin tid, sier det har vært mye arbeid å bringe et proffstevne tilbake til Trondheim.
NL170522 Dette er et arbeid som haster veldig.
NL170522 Vi undervurderte nok allikevel hvor komplisert problemet egentlig var : først etter 9 års arbeid ble den første artikkelen publisert !
NL170522 Abelprisen deles ut av det Norske Videnskapsakademi for arbeid av usedvanlig dybde og innflytelse innen de matematiske vitenskaper.
FV170522 Da barnevernet kom på skolebesøk for å informere om sitt arbeid , gikk jenta til læreren og fortalte at hun ble slått av faren.
DN170522 Innsparingene skal ifølge nettstedet gjøres ved å legge vekt på strengere krav om arbeid for arbeidsdyktige mottagere av slike goder.
DN170522 Hun ber regjeringen sette i gang arbeid for å revidere arbeidslivslovgivingen.
DN170522 Felles for mange av plattformene er at de som utfører arbeid via dem, ikke kan regnes som ansatte, og at plattformene heller ikke regnes som arbeidsgivere.
DN170522 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
DB170522 Han har ikke gitt oss noe særlig i hva hans arbeid har gått i, sier han.
DB170522 Da tenker jeg på arbeid .
DB170522 Hvis begge er i arbeid , er det selvsagt at begge må ta sin del av husarbeidet og barna.
DA170522 I sitt arbeid mot ekstremisme har Kriminalvården i Sverige identifisert et tjuetalls ekstremister blant innsatte i svenske fengsler.
DA170522 * Ifølge Arbeidsmiljøloven § 5-2 plikter arbeidsgiver å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en ulykke i forbindelse med arbeid , eller når en arbeidstaker blir alvorlig skadet eller dør på arbeidsplassen.
DA170522 - På grunn av uforutsigbarheter i fremdriften knyttet til arbeid og tiltak knyttet til tiltaksposten til truet natur, vil den totale summen som brukes til dette variere fra år til år.
DA170522 - Dette er et arbeid vi tar på høyeste alvor og fremdeles gir høy prioritet.
BT170522 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
BT170522 Dommen påpeker at han har 600.000 kroner utestående frem til oktober 2014, men også for videre arbeid skal han ha betalt.
BT170522 Innovest skulle ha en såkalt " overhead " for sitt arbeid på omtrent 5 prosent av kontraktssummen. 3.
BT170522 I henhold til arbeidsavtalene har Gulsvik fra oktober 2002 og fram til i dag inngitt timelister og krav om utgiftsrefusjon for arbeid knyttet til GenKols-studien.
BT170522 Gulsviks videre forskning på data fra GenKols-studien I tiden etter at midlene regnskapsmessig ble overført til PK-1506, inngikk Innovest og Gulsvik flere tidsbegrensede arbeidsavtaler om timelønnsbasert arbeid i forskningsprosjektet GenKols, bl.a. arbeidsavtaler av 1. november 2007, 3. oktober 2008, 18. august 2009, 26. november 2010.
BT170522 Eventuell lønn for slikt arbeid skal utbetales fra Innovest AS etter gjeldende regelverk.
BT170522 Det synes ikke bestridt at Gulsvik har utført et betydelig arbeid , som har - 29 - 16-025171ASD-BORG/03 resultert i en rekke forskningspublikasjoner basert på GenKols-studien både tidligere og i den perioden lønnskravet gjelder.
BT170522 november 2011 er gyldig, og Gulsvik har krav på betaling for arbeid i henhold til denne.
BT170522 Mindre arbeid er ikke den nye oljen.
AP170522 Selv om de fleste har fått seg annet arbeid , har ledigheten økt noe : 47.000 jobber rammet av oljenedturen.
AP170522 En utfordring for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene er at gruppen som kan bidra til fellesskapet gjennom arbeid og skatter, dermed blir stadig mindre.
AP170522 Både betydningen av å være i arbeid og å ha arbeidserfaring har økt, skriver innleggsforfatterne.
AP170522 Wærøy, som trente Cecilia Brækhus før « The First Lady » gikk til tyske Sauerland i sin tid, sier det har vært mye arbeid å bringe et proffstevne tilbake til Trondheim.
AA170522 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
AA170522 Dialogen er Kiirs initiativ, og en styringskomité bestående av 94 personer begynte mandag sitt arbeid .
AA170522 Operasjonsleder Kjetil Mollan ved Trøndelag politidistrikt opplyste at mannen drev med arbeid på taket da han falt ned.
AA170522 - Våre resultater viser at å være i arbeid har blitt viktigere for dem som planlegger å få sitt første barn.
AA170522 Påstanden om 18 års fengsel for hasjbaron Gjermund Cappelen er en hån mot politiets arbeid og fullstendig skivebom, mener hans forsvarere.
AA170522 Dette er et arbeid vi er godt i gang med og som har potensial til å bli en varig utviklingsstrategi.
SA170521 Organisasjonen opplyser videre at de har fem hovedprioriteter i sitt arbeid , og setter bønn og velsignelse øverst på lista.
DB170521 reform som legger til rette for at både kvinner og menn skal kunne arbeide og passe på ungene sine samtidig, det er feminister som stadig vekk krever et arbeidsliv som retter seg mot det moderne familielivet, og ikke later som om vi alle fremdeles har en husmor hjemme til å gjøre ulønnet nødvendig arbeid .
DB170521 Premiepotten på 100.000 kroner gir han til UNICEFs arbeid for barn rammet av hungersnøden i Sør-Sudan.
DB170521 - Vi er veldig glade og takknemlige for at Ole Martin Årst velger å gi premien til vårt arbeid i Sør-Sudan.
AP170521 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
AP170521 De er tvunget til å leve på oppsparte midler, støtte fra familie eller venner, eller tvunget til å ta svart arbeid .
AP170521 Mer arbeid skal kunne gjøres og sluttføres i bilen.
AP170521 Mer arbeid på stedet ¶ 22. juli-kommisjonen : Politipatruljene må få tilgang til teknologi for skriftlig og visuell informasjonsdeling.
AA170521 Organisasjonen opplyser videre at de har fem hovedprioriteter i sitt arbeid , og setter bønn og velsignelse øverst på lista. ( ©NTB ) ¶
AA170521 Jeg håper derfor at det vil bli skapt såpass med engasjement rundt vårt arbeid at noen med økonomiske midler kan bidra til at dette prosjektet kan leve videre.
AA170521 Men vi har avklart med Bane Nor, som har en del teknisk arbeid som gjenstår, at det ikke vil ha noe å si om vi venter til høsten med godkjenning.
AA170521 Det er uansett ikke aktuelt å sette spaden i jorda nå ettersom det er en del teknisk arbeid som gjenstår.
VG170520 Landet trenger en ny regjering som prioriterer sterkere innsats for arbeid , politikk mot økende forskjeller og god skole og trygg eldreomsorg fremfor skattekutt til de med mest fra før.
FV170520 Stein Arve Graarud skulle ha en samling der temaet var å finne den rette balansen mellom arbeid og hvile.
FV170520 Men for ham selv hadde det blitt for mye arbeid og han ble sykmeldt.
DA170520 Inn trange ganger, som er under arbeid , og som sender meg på de villeste omveier, der jeg må klatre over gjerder og gjennom trange tunneler.
AP170520 Tidligere denne måneden ble han den andre opposisjonspolitikeren som i år ble utestengt fra politisk arbeid , den forrige var presidentkandidat Henrique Capriles.
AP170520 I årene 2013 - 2015 ble tilskuddet til ordningen « kompetansepluss arbeid » doblet.
AP170520 Hamsun har bidratt til en forståelse av at en ny æra har startet, en æra der vi må bygge på tradisjonen av fysisk arbeid som en forlengelse av menneskets gamle kultur.
AP170520 Det er et epos om arbeid, skrev nobelkomiteen, et arbeid som ikke splitter sinnet eller splitter menneskene, men som tvert imot samler.
AP170520 Det er et epos om arbeid , skrev nobelkomiteen, et arbeid som ikke splitter sinnet eller splitter menneskene, men som tvert imot samler.
AA170520 Dette er et resultat av et langvarig arbeid og det er veldig artig at noen helt utenfor ser oss på det viset, sier Aslaug Rustad som er daglig leder for Oj !
VG170519 Det er liten forståelse for oss uten arbeid , og man skal være veldig sterk psykisk for å tåle alle fordommene.
VG170519 Cappelen har aldri hatt arbeid eller inntekt. 3.
VG170519 Aktor ramser opp alt arbeid som ble gjort av den danske håndverkeren og hans mannskaper, som Cappelen hadde engasjert.
SA170519 I tillegg gjorde hun mye av arbeid selv, blant annet maling av vegger.
SA170519 - Oljebransjen sier at det gjøres et betydelig arbeid for å få ned utslipp fra produksjon av olje og gass.
SA170519 Juryen mener Nils Arne Eggen har gjort et banebrytende arbeid for byen Trondheim, gjennom å skape et internasjonalt anerkjent mesterlag av klubben Rosenborg BK.
SA170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
SA170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
NL170519 Per Isdal ( 2000 ) lærer oss at vold påvirker vår adferd og all vår samhandling med andre, vår evne til å sette grenser, vår evne til å se andre og måten vi ser på oss selv, den påvirker vår helse, våre nærmeste, vårt arbeid og våre livsbetingelser.
NL170519 ? Det indre markedet er basert på « de fire friheter » - fri bevegelse av arbeid , kapital, varer og tjenester.
FV170519 I uka som kommer vil det fortsatt foregå noe arbeid på kveld- og nattetid, og når dette pågår vil det kunne merkes av bilistene.
DB170519 - Vi skal jobbe sammen mellom møtene, koordinere vårt arbeid , utveksle informasjon og stå samlet når vi møter på den internasjonale arena i kampen mot doping.
DB170519 Jeg vil fortsette mitt arbeid for å få med aktører som har en annen vinkel på ulike temaer enn det vi kjenner fra den mer tradisjonelle litterære garde.
DB170519 Alexandra ble raskt en yndling blant det danske folk, og var kjent for sitt veldedige arbeid , samt sin moteriktige klesstil.
BT170519 STENGES UTE : Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraft, skriver innsenderen.
BT170519 Nav må tolke loven i tråd med sine hovedformål som er « fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad », og ikke minst « god service tilpassa brukaren sine føresetnader og behov », som det står på Navs hjemmesider.
BT170519 Men mange har ikke hatt muligheten til å være i inntektsgivende arbeid .
BT170519 Kravene fører også til at unge gir opp før de engang har forsøkt seg i utdanning eller med inntektsgivende arbeid , fordi det kan bli brukt mot dem senere.
BT170519 Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraften til mange unge mennesker som ikke vil prøve seg i jobb fordi de risikerer samme skjebne som « Ingrid ».
BT170519 Det må åpnes for bredere vurderinger i hver sak, der det ikke bare ses på enkeltfaktorer som at en person har forsøkt seg i utdanning og arbeid .
BT170519 Juryen mener Nils Arne Eggen har gjort et banebrytende arbeid for byen Trondheim, gjennom å skape et internasjonalt anerkjent mesterlag av klubben Rosenborg BK.
BT170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
BT170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AP170519 I tillegg gjorde hun mye av arbeid selv, blant annet maling av vegger.
AP170519 Juryen mener Nils Arne Eggen har gjort et banebrytende arbeid for byen Trondheim, gjennom å skape et internasjonalt anerkjent mesterlag av klubben Rosenborg BK.
AP170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AP170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
VG170518 I tillegg til den betingede fengselsdommen, må mannen også betale rundt 40 000 kroner til to veldedige organisasjoner, samt gjøre 50 timer samfunnsnyttig arbeid .
VG170518 - Men saken i Sverige er en viktig påminnelse om at dette er et kontinuerlig arbeid som må prioriteres.
VG170518 Ingen hadde den samme intense nerven og den knurrende autoriteten som han - perfeksjonert også gjennom sitt arbeid med Audioslave mellom 2001 og 2007, et samarbeid som oppsto da Zack de la Rocha sluttet i Rage Against The Machine og Tom Morello måtte se seg om etter en ny vokalist.
VG170518 I uttalelsen skriver Elizabeth Ailes videre at ektemannen var en patriot som var oppriktig takknemlig for å leve i et land som ga han så mange muligheter gjennom hardt arbeid .
SA170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid .
SA170518 september 2012 ble Karmel som første organisasjonen i Norge fratatt muligheten til å motta skattefrie gaver til sitt arbeid .
SA170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
SA170518 - Det gjenstår samtidig å se om dette er billig og fungerer godt på de reisene hvor man i dag har størst utfordringer - hverdagsreisene til og fra arbeid .
SA170518 » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
SA170518 Først og fremst er dette en kjempeinspirasjon for Jacob til å legge ned enda mer arbeid og kvalitet i arbeid .
SA170518 Først og fremst er dette en kjempeinspirasjon for Jacob til å legge ned enda mer arbeid og kvalitet i arbeid.
NL170518 Kan tjene godt på én dags arbeid .
NL170518 Kommisjonen gjorde et omfattende arbeid som munnet ut i en rapport samt i rekke tiltak med formål om å lege forholdet mellom minoriteter og staten.
NL170518 Og hun har i alt lagt sitt arbeid i huset hvor hun kommer fra.
FV170518 Henriette Marie Hansen ( 21 ) studerer sosialt arbeid ved UiA for å bli barnevernsansatt.
FV170518 Hjelpemiddelsentralen opplever en kraftig vekst i etterspørselen etter hjelpemidler som kan gi økt livskvalitet, hjelpe folk til å bli stående i arbeid og bli boende hjemme.
DN170518 Andelen i arbeid fortsetter å falle og var i fjor på det laveste nivået på over 20 år, sier Marthinsen.
DN170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid .
DN170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid .
DB170518 Spesielt hennes arbeid med å « følge opp religiøse ledere og kirkenettverk ».
DB170518 Vi må løfte flere folk inn i arbeid .
DB170518 Skatten på arbeid og arbeidsplasser er redusert.
DB170518 Arbeid .
DB170518 Uten evner, talent og hardt arbeid lykkes du ikke.
DB170518 I et godt innlegg i Aftenposten skriver han at Norge, med all vår oljerikdom og kompetanse, aldri ville blitt det vellykkede landet vi er uten hardt arbeid og kloke valg.
DB170518 Det er mye lettere å huske på alle timene med arbeid vi har lagt ned, når vi forsøker å forstå vår egen framgang.
DB170518 Det er de siste fem prosentene med arbeid som er hardest - men holder du ut, venter rikdom og berømmelse.
DB170518 Arbeid og talent er en forutsetning, men flaks er nødvendig.
DB170518 Han var også opptatt av veldedig arbeid , og har blant annet startet organisasjonen Chris and Vicky Cornell Foundation.
DA170518 Kjartan Skjelde savner en klassifisering av kjøtt, og roser Prima Jærens arbeid med kvalitetsstyrking av produktene.
AP170518 På organisasjonens nettsider opplyser de om sitt arbeid innen veldedighet, utdanning, helse, medier, eiendom, rekordproduksjon av hvete, og 60 millioner dollar i eksport fra en spesiell økonomisk sone, bare for å nevne noe.
AP170518 Ikea har tidligere fått pris for sitt gode arbeid med integrering.
AP170518 Det er ikke lett å få ordinært arbeid uten bankkonto.
AP170518 - Vi er klar av at det er en god del rumenere i ordinært arbeid i Norge.
AP170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170518 - Det gjenstår samtidig å se om dette er billig og fungerer godt på de reisene hvor man i dag har størst utfordringer - hverdagsreisene til og fra arbeid .
AP170518 » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170518 september 2012 ble Karmel som første organisasjonen i Norge fratatt muligheten til å motta skattefrie gaver til sitt arbeid .
AP170518 Stopper dere også folk som er på vei på arbeid på disse lagrene ?
AP170518 At French nå er tilbake i Norge, betyr slutten på et langt diplomatisk arbeid for å få ham overført til Norge.
AP170518 Først og fremst er dette en kjempeinspirasjon for Jacob til å legge ned enda mer arbeid og kvalitet i arbeid .
AP170518 Først og fremst er dette en kjempeinspirasjon for Jacob til å legge ned enda mer arbeid og kvalitet i arbeid.
AA170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid .
AA170518 ¶ I arbeid : Adresseavisen var med da ishockey-keeper Joakim Wiberg fikk gjennomført en laseroperasjon av Guldahl i 2003.
VG170517 - Vårt arbeid med ny handlingsplan for LHBTI-personer og at vi har gjort det mulig å endre juridisk kjønn gjør at Norge nå kommer ut som det nest beste landet i Europa på rettigheter for LHBTI-personer, sier Solveig Horne til VG.
SA170517 Politiinspektør Vegar Munthe Ommedal sier de har arbeid med saken over flere dager.
SA170517 Det ligger mye arbeid og dedikasjon bak.
FV170517 september 2012 ble Karmel som første organisasjonen i Norge fratatt muligheten til å motta skattefrie gaver til sitt arbeid .
BT170517 Digitale plattformer er blitt et nytt visningssted for vårt arbeid , for bilder, men disse plattformene kan ikke erstatte kinoene.
BT170517 Det ligger mye arbeid og dedikasjon bak.
AP170517 Det ligger mye arbeid og dedikasjon bak.
AA170517 Politiinspektør Vegar Munthe Ommedal sier de har arbeid med saken over flere dager.
VG170516 Nå handler det om tid og hardt arbeid , så får vi se hva som skjer, sier Ba.
VG170516 Ingen av dem lover enkle løsninger på Europas store utfordringer, bare hardt arbeid .
VG170516 Når vi i tillegg vet at 15 prosent av menn 30-årene står utenfor arbeidslivet, har vi en meget stor utfordring : Vi trenger flere hender i arbeid , ikke færre, sier Støre.
VG170516 Han sier det også er behov for en stor satsing på flere helsesøstre i skolen, økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene, styrket ordning med arbeidsavklaringspenge og en reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd.
VG170516 - Data har kommet for å bli, men folk som har meningsfullt arbeid eller studier å gå til, bruker vanligvis natten til å sove.
SA170516 Nå står vi foran et viktig arbeid som tilslutt vil endre i bystyret over sommeren.
SA170516 Nå skal vi meisle ut en plan for skolestrukturen i byen vår frem mot 2035, et arbeid oppvekststyret har startet med.
SA170516 Et arbeid som vil ha konsekvenser for handlings- og økonomiplanen, for bydelene våre, for våre dyktige ansatte og ikke minst for de som skal stå i sentrum : elevene våre.
SA170516 Ulykken skjedde i forbindelse med arbeid inne i tunnelen på Solbakksiden av Ryfast.
SA170516 I fjor sommer ble en 29 år gammel mann innlagt ved Stavanger universitetssjukehus etter at en om lag 500 kilo tung komprimeringsmaskin ramlet ned under arbeid med Ryfast-tunnelen.
SA170516 | Sensasjonsmannen Ohi senket Godset : - Ingen hemmeligheter, bare hardt arbeid
NL170516 Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor politisert hele denne prosessen vil bli, og i hvilken grad den vil prege Sametingets arbeid i årene som kommer.
NL170516 Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor politisert hele denne prosessen vil bli, og i hvilken grad den vil prege Sametingets arbeid i årene som kommer, skriver Bård A.
NL170516 Vi fikk eksempler på at de var i arbeid , mange høyt utdannet og viktige bidragsytere i vårt felles lokale og nasjonale samfunn.
NL170516 Men er det i realiteten noen ganske få ildsjeler som står opp for de som søker trygghet, arbeid og som så gjerne vil bidra i det norske samfunnet som takk for tryggheten vi gir dem.
DN170516 - For andre skal vi hjelpe utvikle deres arbeid og gjøre det vi kan for å hjelpe dem å nå ut til et økt publikum og utvide deres rekkevidde.
DB170516 Spania har ikke vært kjent for godt arbeid i kvinnefotballen.
DB170516 Hun sier videre at i en tid hvor det er mange ledige i en del av landet og etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler, er det viktig å minne om at dagpengemottakere må være villig til å flytte eller pendle for ta arbeid der det finnes arbeid .
DB170516 Hun sier videre at i en tid hvor det er mange ledige i en del av landet og etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler, er det viktig å minne om at dagpengemottakere må være villig til å flytte eller pendle for ta arbeid der det finnes arbeid.
DB170516 Statsadvokat Juan Jose Rios forteller at myndighetene nå etterforsker om motivet bak drapet kan ha vært Valdez' arbeid .
DB170516 Ved endt behandling bodde 98 prosent av ungdommene hjemme hos familien, 79 prosent hadde skole eller arbeid å gå til, 94 prosent var lovlydige, 85 prosent var rusfrie og 93 prosent avsto fra vold.
DB170516 Før MST-behandling bodde 94 prosent hjemme, 29 prosent hadde skole eller arbeid å gå til, 36 prosent var lovlydige, 46 prosent var rusfrie og bare ti prosent avsto fra vold.
DB170516 - Barne- og familieetaten er kjent med at det gjøres mye viktig og spennende arbeid for å utvikle hjelpetiltak lokalt.
DB170516 Mange av dem som er negative glemmer dette, og det er mange av dem som ikke nødvendigvis gjør hvitt arbeid .
DA170516 Mer håndfast : Nylig fikk Ivanka Trump oppgaven med å lede et arbeid som skal undersøke USAs rolle i Parisavtalen.
BT170516 - Målrettet arbeid
BT170516 - De aller fleste sakene er et resultat av målrettet arbeid , uten at jeg kan gå i detalj på hva vi konkret har gjort, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim ved Vest politidistrikt.
AP170516 - For andre skal vi hjelpe utvikle deres arbeid og gjøre det vi kan for å hjelpe dem å nå ut til et økt publikum og utvide deres rekkevidde.
AP170516 Fylkeskommunens selskap betalte millioner for arbeid uten anbud og brukte hundretusener på luksusreiser.
AP170516 | Sensasjonsmannen Ohi senket Godset : - Ingen hemmeligheter, bare hardt arbeid
AA170516 - For andre skal vi hjelpe utvikle deres arbeid og gjøre det vi kan for å hjelpe dem å nå ut til et økt publikum og utvide deres rekkevidde. ( ©NTB ) ¶
AA170516 Svarliaunet sier det totalt har vært 70 stykker i arbeid natt til tirsdag.
AA170516 Rundt 70 personer har vært i arbeid natt til tirsdag.
AA170516 Likevel er det fortsatt arbeid som gjenstår før politiet, brannvesenet og Sivilforsvaret kan si seg ferdig.
AA170516 Alle politiressurser i Oslo var ute i arbeid denne natten.
AA170516 Men vi i Høyre vet også at det er ikke offentlige virkemidler som skaper aktivitet og arbeid .
VG170515 « Men etter at de giftet seg i 2001 har alle påstander om at hun ikke var rollen verdig smeltet bort », mener The Telegraph, som trekker frem kronprinsessens humanitære arbeid , hennes store innsats som kongelig og nylige lederutdannelse - samt hennes sans for mote. 25 år med kongeparet : Dette er deres største øyeblikk ¶
VG170515 Hun var norsk forfatter og kulturarbeider, kjent for sitt arbeid med folkedans og bunad.
VG170515 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid .
SA170515 Likevel finnes det allerede verktøy i politivedtekter og lovverket som skal brukes til å håndtere aggressive tiggere, samt arbeid mot organisert kriminalitet som må videreføres.
SA170515 For Arbeiderpartiet vil kampen mot sosiale forskjeller alltid være prioritert, og arbeid til alle jobb nummer én.
SA170515 Det viktigste verktøyet mot fattigdom er arbeid og stabilitet i livet.
DN170515 Bilsjefene mener det skyldes målrettet arbeid .
DB170515 Advokat Otterstad skriver i brevet til Fylkesmannen at det i avgjørelsen om å ikke motta medaljen har vært vondt å tenke på dem som ønsket at han skulle få den, og som har lagt ned arbeid i å formulere ens oppfatning av ham.
DB170515 Noe av formgivningen er naturlig nok betinget av aerodynamikkens lover og Honda presiserer at mye arbeid er lagt ned i å optimalisere luftstrømmene rundt - og delvis gjennom - bilen for å få så lav luftmotstand som mulig.
DA170515 november ha godkjent fakturaer fra en underentreprenør med til sammen 6.234.115 kroner, uten at denne underentreprenøren utførte noe arbeid for byggefirmaet.
BT170515 Regjeringens fornying av dagens fragmenterte og utilgjengelige åndsverklov er nødvendig arbeid .
BT170515 En egen arena for bydelspolitikere gir mulighet for flere å engasjere seg og delta direkte i politisk arbeid .
AP170515 Da pensjonsreformen ble vedtatt i Stortinget, innebar det en tverrpolitisk enighet om at de løpende pensjonene skal øke saktere enn lønningene til dem som er i arbeid .
AA170515 Disse skal arbeid med slukking videre gjennom natten.
AA170515 | - Krevende arbeid
AA170515 Ved utgangen av 2015 var i overkant av tre millioner innbyggere uten arbeid .
AA170515 Han vil også gi skattefordeler til utsatte grupper i samfunnet, til fryd og glede for mange franskmenn uten arbeid .
VG170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen.
VG170514 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid .
SA170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen.
SA170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
SA170514 Det krever nemlig arbeid å få skjorten finest mulig - og helst bør du gjøre jobben to dager før den skal på.
SA170514 - Linskjorter krever mer arbeid enn bomullsskjorter for å oppnå den blanke og glatte overflaten, sier Oulie.
DN170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen i talen i Élyséepalasset i Paris søndag.
DN170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
DA170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen.
DA170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
BT170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen i talen i Élyséepalasset i Paris søndag.
BT170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
BT170514 - Krevende arbeid
BT170514 - Det er et krevende arbeid med brann i dette området, og vi har ikke fått meldt brannen under kontroll.
BT170514 Eierne av Sydnesgaten 33 fortviler over at huset de har lagt ned så mye arbeid i er ødelagt.
BT170514 Det krever nemlig arbeid å få skjorten finest mulig - og helst bør du gjøre jobben to dager før den skal på.
BT170514 - Linskjorter krever mer arbeid enn bomullsskjorter for å oppnå den blanke og glatte overflaten, sier Oulie.
AP170514 Elisabets liv hos De gammeltroende besto av arbeid og bønn.
AP170514 Torkel Oftedal sier Oncolomed har svært liten respekt for Kreftforeningens arbeid .
AP170514 Kun møysommelig arbeid og upopulære reformer bedrer statsfinansene og vekstkraften til økonomien på lang sikt.
AP170514 Barnas stemmer har i altfor mange år vært fraværende eller mangelfulle i barnevernets arbeid og i debattene om barnevern.
AP170514 Det krever nemlig arbeid å få skjorten finest mulig - og helst bør du gjøre jobben to dager før den skal på.
AP170514 - Linskjorter krever mer arbeid enn bomullsskjorter for å oppnå den blanke og glatte overflaten, sier Oulie.
AA170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen.
AA170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
VG170513 - Han har gjort alt med hardt arbeid og lidenskap.
VG170513 En tv-serie basert på boken er under arbeid , med bla.
VG170513 Da aksepterte arbeiderne lavere lønnstillegg mot at arbeidsgiverne sikret jobbene, og staten sørget for studieplasser og hjelp til dem som sto uten arbeid .
VG170513 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid .
VG170513 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid .
DB170513 - Det er mulig det var for dårlig arbeid av styret at vi ikke sjekka det nøyere.
DB170513 Hun sa det fortsatt er mye arbeid som gjenstår før landets skoler er der de bør være, og understreket viktigheten av at de ikke lar noen « sette oss tilbake ».
DB170513 JOBBER I SYRIA : Elizabeth Hoff fra Ålesund har i over fem år drevet WHOs arbeid i Syria.
BT170513 Nå går hun på Nav-kurs for å finne nytt arbeid
BT170513 Arbeidskapasitet og arbeidslyst drepes av mangel på rett til arbeid , utdanning og helsevesenet.
AP170513 Nå går hun på Nav-kurs for å finne nytt arbeid
AA170513 Ungdommene får utbetalt 6000 kroner for fire ukers arbeid .
VG170512 Ifølge « DRIB»s meta-myte ble Asgharnejad-prosjektet avlyst etter noen dager med fruktløst arbeid i 2014.
VG170512 Auksjonen samlet inn penger til English PEN, som promoterer forståelse gjennom litteratur og arbeid med dysleksi.
VG170512 Debatt : Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd ¶
VG170512 Petter Nyquist som står bak TV 2-programmet « Petter uteligger », tildeles torsdag Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
VG170512 Petter Nyquist fra « Petter uteligger » tildeles Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
VG170512 Han sier til VG at de gode karakterene var resultat av et målrettet arbeid .
VG170512 - Slik jeg ser det, er det viktigste å ha gjort nok oppgaver og lagt ned nok arbeid på forhånd.
VG170512 Johan Siqveland, som jobber med selvmordsforebyggende arbeid ved Akershus universitetssykehus ( Ahus ), mener initiativet kan ha en positiv effekt.
VG170512 « Arbeiderpartiet står på vanlige arbeidsfolks side og er opptatt av arbeid til alle og å skape trygge arbeidsplasser over hele landet.
SA170512 - Det var ikke lett for meg å komme til England og teste ut nye vaner, et annet språk og å arve spillere etter en dårlig sesong, sier Conte, som også takker spillerne for strålende arbeid denne sesongen.
NL170512 NGUs prosjekter vil øke kunnskapen om disse ressursene i Nordland, som kan være til nytte for både industrien, men også kommunene i sitt arbeid med arealplaner, sier Mona Fagerås i pressemeldingen.
DN170512 Vårt arbeid med å forenkle Telenor-konsernets portefølje fortsetter imidlertid, og vi ønsker nå å fokusere vår virksomhet i geografiske områder som er viktige for oss.
DB170512 - Løse tilknytningsforhold og usikkerhet til arbeid gir rom for utnyttelse av arbeidskraften, noe som utfordrer den norske arbeidslivsmodellen, poengteres det.
DB170512 - Arbeidstidsreformer vil kunne gi et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv med flere hele stillinger og større muligheter for flere til å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder, poengteres det i redaksjonskomiteens innstilling til nytt handlingsprogram.
DB170512 ¶ HEDRES : Petter Nyquist kjent som « Petter Uteligger » tildeles Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
DB170512 Petter Nyquist som står bak TV 2-programmet « Petter uteligger », tildeles torsdag Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
DB170512 Dagens krav er arbeid , ikke sang !
DB170512 Samtidig svekkes tryggheten for dem som har arbeid , med løsarbeiderkontrakter, innleie og økt midlertidighet.
DB170512 En ny politikk for arbeid til alle.
DB170512 70000 ungdommer står utenfor arbeid eller utdanning.
DA170512 - Arbeidstidsreformer vil kunne gi et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv med flere hele stillinger og større muligheter for flere til å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder, poengteres det i redaksjonskomiteens innstilling til nytt handlingsprogram.
DA170512 - Metoden hjelper politiet å bli mer effektive i vårt arbeid .
DA170512 Petter Nyquist som står bak TV 2-programmet « Petter uteligger », tildeles torsdag Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
DA170512 Petter Nyquist fra « Petter uteligger » tildeles Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
DA170512 Folk som sitter i møter og snakker om arbeid mot terrorisme.
DA170512 - Man skal kompenseres for ekstra arbeid , men man skal ikke være med på den lønnsgaloppen man ser blant toppledere i næringslivet.
BT170512 - Det var ikke lett for meg å komme til England og teste ut nye vaner, et annet språk og å arve spillere etter en dårlig sesong, sier Conte, som også takker spillerne for strålende arbeid denne sesongen.
AP170512 Petter Nyquist som står bak TV 2-programmet « Petter uteligger », tildeles torsdag Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
AP170512 Petter Nyquist fra « Petter uteligger » tildeles Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
AP170512 - Det var ikke lett for meg å komme til England og teste ut nye vaner, et annet språk og å arve spillere etter en dårlig sesong, sier Conte, som også takker spillerne for strålende arbeid denne sesongen.
AA170512 Petter Nyquist som står bak TV 2-programmet « Petter uteligger », tildeles torsdag Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
VG170511 Det sa Macron om sin kones fremtidige arbeid til kanalen TF1 under valgkampen.
VG170511 Denne uka gjennomfører LO sin kongress, hvor en samlet fagbevegelse skal sette en retning for sitt arbeid de neste fire årene.
VG170511 De er jo vant til slikt arbeid av forskjellige grunner, for eksempel merking av dyr, sier hun.
VG170511 Vi har sett på den svenske undersøkelsen i vårt arbeid , men tross resultatene deres, kan ikke vi finne noen sammenheng, sier Cecilia Magnusson, professor i epidemiologi ved Karolinska institutet i Sverige.
VG170511 Når du da ikke kan gjenvelges etter det, har vi like lenge hatt en ordning om at de som går av går inn i ordinært arbeid i LO og at de beholder lønnen.
SA170511 - Ta hensyn til at det vil være arbeid nær veien, sier Eiterjord.
SA170511 Stangeland Maskin Dale Eiendomsutvikling som oppdragsgiver for arbeid på Dale-sjefens private eiendom.
SA170511 Representanter fra syv små bedrifter hevder de ble forespeilet lukrativt arbeid på Dale om de senket prisen på byggingen av privatboligen til den daglige lederen av Dale Eiendomsutvikling AS.
SA170511 Flere firma som var involvert i byggingen av Svend Erik Haaviks nye bolig hevder de ble forespeilet arbeid i forbindelse med fylkeskommunens utbygging ved Gandsfjord om de jobbet billigere for Dale-sjefen privat.
SA170511 Svend Erik Haavik avviser at han ga løfter om arbeid i forbindelse med den planlagte Dale-utbyggingen som gjenytelse for billigere håndverkertjenester på sin egen privatbolig.
NL170511 I tiden fremover vil det bli et økt fokus på forebyggende arbeid i lokalsamfunnet.
NL170511 Avhør av mistenkte pågår ennå og er et arbeid som politiet vil fortsette i tiden fremover.
FV170511 På en unik måte har de etter langsiktig og grundig arbeid klart å lage sitt eget univers og skaper engasjement hos leserne både på papir, på nett, i skiløypa og i løpetightsen.
FV170511 Imponerende arbeid under vanskelige forhold.
DN170511 KrF setter pris på at regjeringen forbedrer tiltakene for langtidsledige, men det må gjøres mer for å få flere i arbeid , mener lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen.
DN170511 - Må gjøres mer for å få flere i arbeid
DN170511 - Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år.
DN170511 Regjeringen gir et tilskudd på sju millioner kroner til arbeid mot marin forsøpling, i tillegg til de 35 millionene som ble bevilget i inneværende års statsbudsjett, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet.
DN170511 Årelangt arbeid med krasjsikker bilteknologi gir Norge gylne muligheter på det kommende markedet for CO2-rørledninger.
DN170511 Bildet viser rør som frakter CO2, men disse har ellers ingenting med forfatterens arbeid å gjøre.
DB170511 Cannondale-Drapac la ned litt arbeid i fronten, og sørget for at luken ble redusert til snaue åtte minutter.
DB170511 Avhør av mistenkte pågår ennå og er et arbeid som vil fortsette, sier Rengård.
DB170511 - Å legalisere hold av reptiler, med kompliserte behov, vil trolig skape mer arbeid for allerede overbelastede dyrevernsorganisasjoner.
DB170511 Han sier han har gjort beregningen basert på lang erfaring som byggmester og takstmann og at han har gjort detaljerte beregninger av priser på materiale og arbeid .
DB170511 Statens viktigste inntektskilde er imidlertid ikke oljepenger, men folk i arbeid .
DB170511 Med rette uttrykte finansministeren glede over at andelen unge som er utenfor arbeid ikke er økende, men stabil.
DB170511 Jensen understreket i dag at regjeringens viktigste mål er å få flest mulig omstilt og i arbeid .
DB170511 Folk i arbeid gir skatt og verdiskaping.
DB170511 Det er antagelig heller ikke lett å vite om forskeres egne holdninger påvirker funnene i deres arbeid .
DB170511 Dermed søker forskere seg oftere til arbeid der de kan avdekke nye forhold og sammenhenger.
DA170511 I en parallellhistorie jobber reklamebyrået med den britiske skuespilleren og aktivisten Adam Pearson ( « Under the Skin » ), hvis arbeid handler om å synliggjøre sykdommen nevrofibromatose.
BT170511 Han understreker at selv om en god del av forholdene strekker seg så langt tilbake i tid - mellom 20 og 40 år - at de er foreldet, så har informasjon om disse sakene vært et svært viktig bidrag i politiets arbeid med Tysfjord-komplekset.
BT170511 Avhør av mistenkte pågår ennå og er et arbeid som vil fortsette, sier Rengård.
AP170511 Han understreker at selv om en god del av forholdene strekker seg så langt tilbake i tid - mellom 20 og 40 år - at de er foreldet, så har informasjon om disse sakene vært et svært viktig bidrag i politiets arbeid med Tysfjord-komplekset.
AP170511 Avhør av mistenkte pågår ennå og er et arbeid som vil fortsette, sier Rengård.
AA170511 I Utenriksdepartementets forslag til budsjett for 2016 var det opprinnelig satt av 383,5 millioner kroner i støtte til arbeid for menneskerettighetene verden over.
AA170511 ¶ I arbeid : Kommunikasjonsdirektør Siv Anniken Røv, kommunaldirektør Camilla Trud Nereid og beredskapsrådgiver Per Ketil Riisem i rådmannens fagstab jobber med saken.
AA170511 Meldingen gikk ut på det var en klemulykke i forbindelse med arbeid som innebar gass.
AA170511 Brannen skal ha oppstått i forbindelse med arbeid i nærheten av en høystpentmast, men strømnettet i området skal ikke være rammet.
AA170511 Han understreker at selv om en god del av forholdene strekker seg så langt tilbake i tid - mellom 20 og 40 år - at de er foreldet, så har informasjon om disse sakene vært et svært viktig bidrag i politiets arbeid med Tysfjord-komplekset.
AA170511 Avhør av mistenkte pågår ennå og er et arbeid som vil fortsette, sier Rengård.
AA170511 Regjeringen gir et tilskudd på sju millioner kroner til arbeid mot marin forsøpling, i tillegg til de 35 millionene som ble bevilget i inneværende års statsbudsjett, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet.
AA170511 - Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år, framholder finanspolitisk talsperson Hans Olav Syversen.
AA170511 Vi begynner å bli vant med at ledere i offentlige stillinger sitter på sin høye hest og bedriver ovenfra og ned hersketeknikk med lærere som forsøker å varsle om de tilstander som ødelegger deres arbeid med barns læring.
VG170510 - I dag vil vi uten tvil høre krav om en ny etterforskning, noe som bare kan føre til en forsinkelse av det pågående arbeidet som blir gjort, sa han med henvisning til Senatets etterretningskomité arbeid .
VG170510 - Vi skal aldri hvile i kampen for trygghet i arbeid for alle i Norge.
VG170510 Han ble så tiltalt for å ha svindlet kommunen for 18,4 millioner kroner ved å ta betalt for mer arbeid enn det som ble utført.
VG170510 Samtidig har jeg fått gjøre et stykke arbeid med å friste mange flere til å oppsøke og oppleve det fantastiske landskapet vårt.
VG170510 De private skulle i utgangspunktet tilby hjem til de mest krevende barna, noe som ofte krever at minst en av fosterforeldrene blir kjøpt fri fra arbeid .
VG170510 - Sammen skal vi forsvare tryggheten for arbeid og tryggheten i arbeid for alle.
VG170510 - Sammen skal vi forsvare tryggheten for arbeid og tryggheten i arbeid for alle.
VG170510 Vi ønsker at alle som får seg jobb via bemanningsselskaper skal få definert arbeid og arbeidstid.
VG170510 Men ved å forby bemanningsbyråene vil vi kunne få tilbake litt mer normale forhold i bransjen, som er stadig mer preget av innleie, svart arbeid og mange ulovlige forhold.
SA170510 Høyskolelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
NL170510 Det skal vi benytte oss av i det videre arbeid , sier Sanner.
FV170510 Høyskolelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
DN170510 Kaplan mener det må gjøres dramatisk mye mer for å gi arbeidsledige arbeid , for å unngå svak vekst, melder Bloomberg.
DB170510 Han mener det regjeringen nå blar opp er småpenger, og er også kritisk til at det ikke gis mer penger til arbeid mot marin forsøpling internasjonalt.
DB170510 Fem av ekstra-millionene går til pengepotten Frivillighets-Norge kan søke midler fra til arbeid med strandrydding og andre tiltak.
DB170510 Grandhagen har stort sett hele tida klart å holde seg i arbeid , som rådgiver for næringslivet, siden han gikk av som E-sjef i 2016.
DB170510 Sammen med partene i arbeidslivet, en sterk fagbevegelse, sikrer vi trygghet i arbeid og trygghet for arbeid , sa Støre.
DB170510 Sammen med partene i arbeidslivet, en sterk fagbevegelse, sikrer vi trygghet i arbeid og trygghet for arbeid, sa Støre.
DB170510 LRS koordinerer videre arbeid på stedet ¶
DB170510 ( Dagbladet ) : Da 52 år gamle David Watson fra delstaten Victoria sør i Australia var på jobb forrige måned, fikk han oppleve viktigheten av sitt eget arbeid .
DB170510 Forfatterne av innlegget har lang erfaring fra arbeid og forskning i barnevernsfeltet og utdanning av sosionomer.
DA170510 Det forventes at igangsatt arbeid i Prosjekt omstilling vil bidra med ytterligere bemanningsreduksjoner i løpet av året.
DA170510 Samfunnsøkonomisk sparer vi penger ved at folk står lenger i arbeid og holdes unna trygdebudsjettene og sykelønnsordningen.
DA170510 Kortere arbeidstid er et virkemiddel for at folk kan lenger i arbeid og minke sykefraværet.
DA170510 - LO kan ta en ledende rolle i å se på om automatisering og robotisering vil føre til at vi må dele mer på arbeid .
BT170510 Men når norske mødre i dag kan sitte og si at de kjeder seg hjemme med babyen, og vil raskest ut i arbeid og aller helst vil overlate barna til « profesjonelle » fremfor å være til stede for det lille barnet som trenger henne, får jeg en følelse av at morsinstinktet her oppe i nord har fått seg et skudd for baugen.
AP170510 Høyskolelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
AA170510 « LO vil kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
AA170510 Dette gjennomsyrer regjeringens arbeid på alle områder ».
VG170509 Derfor påbegynner vi et arbeid for å se på omfanget, sier han.
VG170509 Moon Jae-har lovet å skape over 800.000 nye arbeidsplasser i et land hvor ti prosent av den arbeidsføre befolkningen ikke har lønnet arbeid .
VG170509 Han lovte også å stanse all amerikansk støtte til FNs arbeid mot global oppvarming i løpet av sine første hundre dager som president.
VG170509 Hun kan ikke påstå at hovedproblemet med midlertidige ansettelser er prosjektmedarbeidere som ansettes for å gjøre oppgaver i et avgrenset tidsrom med forutsigbarhet både for lønn og arbeid , sier hun.
SA170509 Resultatene framkommer gjennom gruppens fortløpende felles arbeid og oppsummeres i gruppens sluttrapport.
SA170509 inhabilitet ( gransker deler av eget tidligere arbeid ), og kanskje også pga. mindre tverrfaglige kvalifikasjoner.
SA170509 Med hardt arbeid kan drømmer bli sanne, sa Buffon, som nylig uttalte at en mesterligatriumf vil bli den største glede i karrieren hans, sammen med VM-tittelen i 2006.
DN170509 Vi løser uløste oppgaver og bidrar til flere mennesker settes i arbeid .
DN170509 Det er også mange eldre langtidsledige som har gått ut av ledighetskøen, men fortsatt ikke er i arbeid .
DN170509 Andelen i arbeid fortsetter å falle og var i fjor på det laveste nivået på over 20 år, skriver Marthinsen.
DN170509 - Om regjeringen mener opposisjonen bør opptre som en heiagjeng i en tid hvor vi opplever rekordlav andel i arbeid og over 120 000 arbeidsledige i Norge, så bekrefter det inntrykket av en kraftløs regjering som trenger avløsning, legger hun til.
DN170509 - At ledigheten går ned hadde vært bra dersom det skyldtes at folk kom seg i arbeid , men det er bekymringsfullt at dette i stor grad skyldes at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet.
DN170509 Den siste tiden har USA flere ganger advart om en mulig væpnet konflikt med Nord-Korea hvis ikke landet stanser sitt arbeid med å utvikle atomvåpen.
DB170509 KNALLHARD TRENING : - Det er hardt arbeid som har skapt meg, sier Felix Baldauf.
DB170509 - Det er hardt arbeid som har skapt meg.
DB170509 - Vi lever ikke av andres arbeid i Norge, vi lever av hverandres arbeid , sa Gabrielsen.
DB170509 - Vi lever ikke av andres arbeid i Norge, vi lever av hverandres arbeid, sa Gabrielsen.
DB170509 Solberg-regjeringens trange økonomiske rammebetingelser rokker ved diskrimineringsvernets institusjonelle bærebjelke : den omfattende faglige kompetansen som er bygget opp gjennom hardt arbeid i løpet av de siste 40 år.
DA170509 USA har flere ganger varslet om en mulig militær konflikt med Nord-Korea hvis ikke landet stanser sitt arbeid med å utvikle atomvåpen.
DA170509 På denne helsestasjon har de fleste av brukerne innvandrerbakgrunn, og jordmødrenes arbeid bidrar også til integrering og god familiehelse.
DA170509 Du får ikke lån til din første bolig uten fast arbeid .
DA170509 « Dersom delingsøkonomien øker i omfang, og de som utfører arbeid ikke betraktes som arbeidstakere, vil dette medføre at Arbeidstilsynet ikke har tilsynsmyndighet for en økende andel av arbeidslivet », heter det.
BT170509 Kronprins Haakons arbeid for nedlagte « Global Dignity Day » ble tolket som en farlig flørt med ideologi.
AP170509 « Jeg vet hvordan deres nye president har kuttet budsjettene og deres arbeid ettersom han er ekstremt skeptisk til klimaendringer ».
AP170509 Bare det kommende året skal miljødirektoratet EPA kutte 40 prosent i sitt vitenskapelige arbeid .
AP170509 Hun opplyser at de har sett barn ned i 8 - 9 års alderen i arbeid .
AP170509 Målrettet arbeid
AP170509 For et drøyt år siden presentere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tiltak for å gjøre det enklere for voksne å få opplæring og komme seg i arbeid , samt nødvendigheten av å bedre opplæringen i norsk for flyktninger og innvandrere.
AP170509 Med hardt arbeid kan drømmer bli sanne, sa Buffon, som nylig uttalte at en mesterligatriumf vil bli den største glede i karrieren hans, sammen med VM-tittelen i 2006.
AA170509 En polsk arbeidsmarkedsekspert opplyser til AFP at den reelle arbeidsledigheten kan være enda lavere, om lag 5 prosent, dersom man også regner med svart arbeid .
AA170509 Det er mye kompetanse samlet her, og vi er opptatt av at det blir tatt hensyn til alles muligheter og behov når de etter hvert skal finne nytt og meningsfylt arbeid , sier Prytz.
AA170509 Årsaken til brannen skal være arbeid med sveising på stedet.
AA170509 Prisen skal tildeles for å hedre « en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid , som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller er av stor betydning for Trondheim by ».
AA170509 Prisen skal tildeles for å hedre « en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller er av stor betydning for Trondheim by ».
AA170509 I 2013 ble prisen gitt til Inger Vagle og Ellen Møller for deres arbeid med prosjektet « Jenter i Bil og elektro ». ( ©NTB ) ¶
VG170508 Dette skjedde til tross for at det i flere rapporter hadde blitt varslet om svakheter i myndighetenes arbeid med fosterhjem.
VG170508 Jobbskaping, kvalifisering for et liv i arbeid og kampen mot useriøsitet i arbeidslivet.
SA170508 Pengene skal gå til organisert beitebruk og arbeid med å forebygge smitte ved bruk av saltslikkestein i Nordfjella-området.
DN170508 Totalt vil regjeringen bevilge 197 millioner til ordningen Kompetansepluss arbeid ( tidligere Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA ) i år.
DB170508 Men på grunn av hardt arbeid tok vi tittelen etter å ha slått motstandere som både er rivaler og vanskelige å slå, sa Chapecoense-trener Vagner Mancini ifølge britiske BBC.
DB170508 Uvitenhet om hva folk som han i utgangspunktet skal lede faktisk gjør, og om den skade han gjør på de representasjonene og på moralen til medarbeiderne med all sin uvitenhet, sier Tom Malinowski, viseutenriksminister for demokrati, menneskerettigheter og arbeid i amerikansk UD til The Guardian.
DB170508 Det gir også samfunnsøkonomisk gevinst i form av bedre yrkesfagsutdanning og et mer oversiktlig arbeidsliv med mindre marked for svart arbeid .
DA170508 Men arbeid for alle er selvsagt noe vi i NHO føler et særskilt ansvar for, og her vil vi også øke innsatsen framover.
DA170508 Etter mye arbeid var Inge Anda glad for å endelig åpne i Østervåg.
DA170508 Overlege ved Sinnssykeasylet, Paul Winge, var tilhenger av at pasientene skulle settes i arbeid og bli « overgydet » med vann, både som « korrektiv og dempende middel ».
DA170508 Her er Oslo-innbyggerne blant dem som er minst positive til Listhaugs arbeid .
BT170508 Pengene skal gå til organisert beitebruk og arbeid med å forebygge smitte ved bruk av saltslikkestein i Nordfjella-området.
AP170508 Choe Son-hui ( i midten ) leder nordkoreanernes diplomatiske arbeid opp mot USA, og skal ifølge japanske og sørkoreanske medier ha reist til Norge for å avholde uformelle samtaler med tidligere diplomater fra USA.
AP170508 - Takk for at du ga meg trygghet Barnehagelærere tror de skal intervjues om sitt arbeid med barn.
AA170508 Pengene skal gå til organisert beitebruk og arbeid med å forebygge smitte ved bruk av saltslikkestein i Nordfjella-området.
AA170508 Dette er en useriøs måte å drive konkurranse på, med manglende respekt for arkitekters arbeid og med mange bortkastede timer.
AA170508 Arkitektkonkurransen : « Dette er en useriøs måte å drive konkurranse på, med manglende respekt for arkitekters arbeid og med mange bortkastede timer. » skriver arkitekt Ole Wiig.
DB170507 « Det vil føre til et mer målrettet arbeid mot de islamske trossamfunn som er mest radikale og ekstreme, ha økt mulighet til å hindre eventuelle planlagte terrorangrep.
DA170507 Her er politiet i arbeid på åstedet for skytingen lørdag.
BT170507 Det vil bidra til at flere inkluderes og går fra trygd og til arbeid .
BT170507 Dersom arbeidstaker delvis er i arbeid , betaler folketrygden sykepengene.
BT170507 Da trenger vi et trygdesystem som stimulerer til arbeid .
AP170507 Vi må få ungdom i arbeid .
AP170507 Det er millioner av dem uten arbeid .
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid .
AP170507 - Det er som sagt et komplekst arbeid , men vi skal få tatt en endelig beslutning før regjeringsperioden er over, og vi ønsker å gjøre det til en bindende forskrift, sier Johannesson.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid .
AP170507 - Det er som sagt et komplekst arbeid , men vi skal få tatt en endelig beslutning før regjeringsperioden er over, og vi ønsker å gjøre det til en bindende forskrift, sier Johannesson.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid .
AP170507 - Det er som sagt et komplekst arbeid , men vi skal få tatt en endelig beslutning før regjeringsperioden er over, og vi ønsker å gjøre det til en bindende forskrift, sier Johannesson. | - Miljøproblemer hindrer vekst i oppdrettsnæringen ¶
AP170507 Selv om det skal bygges et nytt tunnelløp, så vet vi at det er mye arbeid som skal gjøres før det.
AP170507 Arbeid med å reparasjoner har pågått gjennom helgen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø.
AA170507 Nigerianske myndigheter sier at det er flere måneders arbeid som nå har gitt resultater.
AA170507 Deretter begynte arbeid med etterslukking og såkalt punktslukking.
VG170506 TROR PÅ LE PEN : - Fabrikkene er stengt, de unge har ikke arbeid .
VG170506 Nå er det mer utfordrende enn noen gang å få endene til å møtes, forteller hun, fordi også mannen hennes er uten arbeid .
VG170506 Men med innvandrerne har det blitt enda verre, fordi de kommer og får både hus, sosialhjelp og hjelp til å finne arbeid , mens vi andre er overlatt til oss selv.
VG170506 Blant dem som jobber på fabrikk eller med fysisk arbeid , fikk Nasjonal Fronts frontfigur hele 47 prosents oppslutning i første runde av valget, da det fortsatt var 11 presidentkandidater å velge mellom, ifølge La Tribune.
DB170506 For selv om det skal bygges et nytt tunnelløp, så vet vi at det er mye arbeid som skal gjøres før det.
DB170506 For selv om det skal bygges et nytt tunnelløp, så vet vi at det er mye arbeid som skal gjøres før det.
DB170506 - Jeg synes Siv har vært tilstede på mange områder, men det er klart at hun har mye arbeid og derfor ikke kan fronte alle saker.
DB170506 Det er også satt i gang med et arbeid med ny trygghetsstandard i sykehjem, som skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.
DA170506 Kriminalteknikere i arbeid på åstedet, ved plenen ved Café Sting.
DA170506 Foto : Stein Roger Fossmo Politi i arbeid ved Valberget, der en mann ble skutt av politiet.
DA170506 Hun er imponert over politiets arbeid på stedet.
DA170506 Samtidig vedgår Skogen Lund at EØS-avtalen har bydd på utfordringer for blant annet byggebransjen, som etter østutvidelsen av EU i 2004 har slitt med sosial dumping, svart arbeid og redusert lønnsvekst.
AP170506 For selv om det skal bygges et nytt tunnelløp, så vet vi at det er mye arbeid som skal gjøres før det.
AP170506 Pionertiden i Nordsjøen var preget av mye tøft og skittent manuelt arbeid .
AA170506 Spre Glede UB fra Verdal videregående skole vant prisen for beste sosiale entreprenør, for sitt arbeid for å aktivisere og sosialisere eldre i Verdal ¶
AA170506 En annen gutt i tenårene forhindret politiets arbeid på stedet - han ble bortvist fra Trondheim sentrum.
AA170506 For selv om det skal bygges et nytt tunnelløp, så vet vi at det er mye arbeid som skal gjøres før det.
AA170506 Sandberg er selv motstander av å tillate dobbelt statsborgerskap, men sier det er et omfattende arbeid som må gjøres før utredningen kan legges fram.
AA170506 - Ettersom det er kort tid fra Fremskrittspartiet har avsluttet sitt landsmøte til Stortinget avslutter sitt arbeid før sommeren, vil jeg ikke kunne legge fram utredningen i inneværende sesjon, skriver Sandberg.
AA170506 Sandberg er selv motstander av å tillate dobbelt statsborgerskap, men sier det er et omfattende arbeid som må gjøres før utredningen kan legges fram.
AA170506 - Ettersom det er kort tid fra Fremskrittspartiet har avsluttet sitt landsmøte til Stortinget avslutter sitt arbeid før sommeren, vil jeg ikke kunne legge fram utredningen i inneværende sesjon, skriver Sandberg.
AA170506 For selv om det skal bygges et nytt tunnelløp, så vet vi at det er mye arbeid som skal gjøres før det.
VG170505 For selv om elektroniske løsninger totalt sett gir en klar effektivisering betyr det ikke nødvendigvis mindre arbeid for alle.
VG170505 Derimot håper hun at hennes arbeid vil være med å gjenerobre flertallet i begge kamrene i Kongressen for Demokratene til neste år.
VG170505 Eiendom skaper heller ikke de samme verdiene som arbeid .
VG170505 Dette med bakgrunn i at Sylvi Listhaug er en av partiets mest profilerte rikspolitikere, og at Listhaug gjennom å bli nominert som førstekandidat til stortingsvalget, har signalisert at hun ønsker å prioritere rikspolitisk arbeid for partiet de neste fire årene » skriver fylkesstyret.
SA170505 De kan hjelpe unge direkte, men også drive forebyggende arbeid i miljøet.
SA170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter.
DN170505 Bakgrunnen er å bekjempe svart arbeid i byggebransjen.
DN170505 Aksjene han fikk som betaling for sitt arbeid har på det meste verdt verdsatt til over 22 millioner kroner.
DN170505 Samsung-verftet har vært stengt, og ifølge Stavanger Aftenblad er alt arbeid på Statoils Johan Sverdrup-plattformer også stoppet.
DB170505 Det er fascinerende å se maskinen i arbeid , og mange skjønner ikke hvordan de klarer å brøyte veien uten å se noe.
DB170505 Å fjerne kontantstøtten eller formuesskatten vil isolert sett øke ulikheten, men hvis hensikten er å øke investeringene og få flere i arbeid , kan det redusere ulikheten siden.
DB170505 Hvis man strammer inn på trygdeordninger for at det skal lønne seg å jobbe, vil det på kort sikt kunne føre til større ulikhet, mens det på lenger sikt kan føre til større likhet ved at flere kommer i arbeid .
DB170505 Vasile oppfordret meg og Fremskrittspartiet til å arbeide for et forbud mot tigging i Norge, og sørge for at romfolk i større grad får hjelp til utdannelse og arbeid i Romania.
DB170505 På linje med Røde Kors, er det organisasjoner som utfører et viktig arbeid for det norske samfunnet.
DB170505 Sosionomer og barnevernspedagoger bidrar i dag med viktig kompetanse innenfor både psykisk helse, rusfeltet, familievernet, skole, Nav osv ; Sosionomutdanningen med vekt på et strukturelt perspektiv, levekårsutfordringer, arbeidsmarkedskompetanse og arbeid med sosiale problemer i møte med familier og flere brukergrupper, og barnevernspedagogene med en vektlegging inn mot barn- og barns utv
DB170505 Med lang erfaring fra arbeid og forskning i barnevernsfeltet og utdanning av sosionomer ønsker vi å peke på at kompetansespørsmålet til arbeid i barnevernsfeltet handler om flere forhold, inkludert rammebetingelsene for arbeidet både i barnevernet og i utdanningene.
DB170505 Med lang erfaring fra arbeid og forskning i barnevernsfeltet og utdanning av sosionomer ønsker vi å peke på at kompetansespørsmålet til arbeid i barnevernsfeltet handler om flere forhold, inkludert rammebetingelsene for arbeidet både i barnevernet og i utdanningene.
DA170505 PST gjør et arbeid med å følge radikale miljøer tilknyttet moskeene, og jeg tenker at det er viktig å vedta denne resolusjonen også for å gi PST ryggdekning, sier justispolitiker Ulf Leirstein.
BT170505 Når denne type arbeid flyttes ut, får helseforetaket mindre kontroll.
BT170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter.
AP170505 Utførte arbeid på tomt ¶
AP170505 Teamlederen for avfallsanlegget skal ha fått et entreprenørselskap til å utføre arbeid på hans private tomt, samtidig som det samme selskapet har fått store oppdrag ved anlegget, uten at disse er blitt lyst ut.
AP170505 - Det er nødvendig å få avklart hvorvidt det har skjedd straffbare forhold knyttet til at entreprenøren har utført arbeid på Bingsa uten skriftlig avtale, og at samme entreprenør har utført arbeid hos teamlederen privat, skriver rådmannen i fredagens pressemelding.
AP170505 - Det er nødvendig å få avklart hvorvidt det har skjedd straffbare forhold knyttet til at entreprenøren har utført arbeid på Bingsa uten skriftlig avtale, og at samme entreprenør har utført arbeid hos teamlederen privat, skriver rådmannen i fredagens pressemelding.
AP170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter.
AA170505 Riksrevisor Nur Jimale Farah fikk fredag sparken av regjeringen etter at landets minister for offentlig arbeid og gjenoppbygging, 31 år gamle Abbas Abdullahi Siraji, ble drept onsdag.
AA170505 Mangel på arbeid og mat, samt annen humanitær hjelp, presser dem videre.
AA170505 - Dette er en kartleggingsaksjon i privatmarkedet der vi har kontrollert arbeid som har pågått på privatboliger eller fritidsboliger.
AA170505 Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende fra et parti som nå hamrer løs om arbeid , sysselsetting og ledighet, at de med åpne øyne går inn i dette vel vitende om at det kan utgjøre et betydelig velferdstap for nasjonen, sier Jensen. ( ©NTB ) ¶
AA170505 De sier nei til mer arbeid og arbeidsfolk, de sier nei til Nord-Norge, og de sier nei til velferd i hele landet.
AA170505 Det er hardt arbeid , og det må gi resultater.
VG170504 Det er et arbeid som i stor utstrekning gjøres av Mike Morgan, selv om vi er i en tett dialog, sier Hjort.
VG170504 Riksadvokaten og statsadvokatenes undersøkelse av kvaliteten på etterforskningen av slike saker er derfor er viktig arbeid .
VG170504 De har sett på politiets arbeid i oppstarten av en etterforskning, sikring av spor, tidsbruk og systematisk planlegging, samt kvalitet på politiavhør, påtalearbeidet og etterforskningsledelsen.
SA170504 « Siden hun gjorde arbeid for alle til et hovedpoeng i 1. mai-talen, vil jeg rette oppmerksomheten mot en liten gruppe kvinner som ikke har denne retten », skriver psykiater Jone Schanche Olsen.
SA170504 Rådmann Per Kristian Vareide forsikret i Stavanger formannskap torsdag at det er kommunens klare mål å videreføre ordningen med tilrettelagt arbeid i friområdene.
SA170504 Alt arbeid på Statoils Johan Sverdrup-plattformer er stoppet.
SA170504 - Edvartsen er meget fornøyd med Mollekleivs arbeid , og aksepterer alle de konstruktive forslag han har kommet med.
FV170504 Klokken 17 hadde bergingsmannskapene avsluttet sitt arbeid på ulykkesstedet, og veien ble åpnet for vanlig trafikk igjen.
FV170504 - Edvartsen er meget fornøyd med Mollekleivs arbeid , og aksepterer alle de konstruktive forslag han har kommet med.
DN170504 Andelen unge som ikke er i arbeid , har ikke vært høyere på over 20 år.
DN170504 Smarte maskiner er imidlertid ikke smarte før de har fått opplæring, og dette krever mye arbeid .
DB170504 Man må legge litt arbeid i det.
DB170504 Dersom operaen skal ha en øverste sjef som ikke selv har det kunstneriske ansvaret, må det være en med lang erfaring og stor forståelse for kulturinstitusjoner og kunstnerisk arbeid - og som mestrer kunsten å sette sammen ikke bare cv-er, men personligheter - og legge klare, men tilpassede føringer på hva som er den enkeltes rolle.
DA170504 En av de bortviste arbeiderne driver et firma, og det er mistanke om at store deler av firmaets inntekter kommer fra svart arbeid .
DA170504 De er mistenkt for svart arbeid .
DA170504 Arbeidsmarkedskriminalitet og svart arbeid eksisterer fordi noen velger å benytte seg av det.
DA170504 A-krim Rogaland jobber aktivt med forebyggende arbeid , informasjon og bistand til arbeidere som kan være utnyttet, sier Ellingsen.
DA170504 farlig arbeid uten sikring : 50 ¶
DA170504 farlig arbeid uten sikring : 13 steder ¶
DA170504 Agape-gründer Tove Rudi Tobiassen er også fornøyd med resultatet etter en lang tid med graving og arbeid utenfor butikken.
DA170504 » Fellesforbundets håp er en ny Ap-ledet regjering med en regjeringsplattform tuftet på « formuleringer om eit godt og sterkt organisert arbeidsliv, bekjemping av sosial dumping og arbeidsmarknadskriminalitet, arbeid til alle, nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferden og ei styrking av velferdsordningene våre ». 850.000 kroner ¶
BT170504 Vi vil at faste stillinger skal være hovedregelen i Norge, og vi vil gjøre mer for å sikre jobb til de mange på Vestlandet som nå står uten arbeid .
BT170504 Skal vi fortsatt ha små forskjeller, arbeid , muligheter og trygghet for alle, trenger vi mer fellesskap - ikke mindre.
BT170504 Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak.
BT170504 - Edvartsen er meget fornøyd med Mollekleivs arbeid , og aksepterer alle de konstruktive forslag han har kommet med.
AP170504 Ellers merker hun seg at statsadvokatene mener det gjøres for dårlig arbeid med bevis- og sporsikring i den innledende delen av etterforskningen.
AP170504 - Edvartsen er meget fornøyd med Mollekleivs arbeid , og aksepterer alle de konstruktive forslag han har kommet med.
AA170504 ¶ Mannen døde i forbindelse med at han utførte arbeid inne på dette vaskeriet i Fossegrenda.
AA170504 Mannen var ikke ansatt i bedriften, men var på stedet for å gjøre et arbeid .
AA170504 Det skal være en klemulykke i forbindelse med arbeid som innebærer gass.
AA170504 De to mennene skal ha vært ute i båten i forbindelse med arbeid . ( ©NTB ) ¶
VG170503 Essay : Ikke overraskende er Knausgårds bok om Edvard Munch best der forfatteren direkte berører sitt eget arbeid .
VG170503 Macron vil gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt enn i dag og redusere skatten på arbeid .
VG170503 En av fire unge står uten arbeid .
VG170503 Da det ikke virket snudde han på hælen og forsøkte i stedet å myke opp Frankrikes rigide arbeidslover for å få flere i arbeid .
VG170503 Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap har avdekket nye mangler og regelbrudd.
DB170503 Dersom vi deler spillet inn i tre faser, kan du si at Bobby Robsons arbeid er å fokusere på den siste tredjedelen på banen.
DB170503 - Dette passer fryktelig dårlig med at Suu Kyi er tildelt priser for sitt arbeid for fred, menneskerettigheter og demokrati i Myanmar, sier Arne Strand, assisterende direktør for Christian Michelsens institutt, til Dagbladet.
DB170503 Et av dem er å sette av lange økter per dag til uavbrutt arbeid .
DB170503 Den viktigste erkjennelsen bør være at de hyppige byttene fra å gjøre et krevende kognitivt arbeid , til korte pauser, er et problem for de aller fleste.
DB170503 Hardt arbeid og bosatt på et kvistloft i Mandal helt uten trua på Herren.
DB170503 Dronningen har også brukt « M » som dekknavn, blant annet i arbeid med en rekke bøker.
DB170503 Det kan derfor tenkes at du må betale noe for utført arbeid .
DA170503 Da trenger vi flere mennesker i arbeid som er med og bærer det velferdssamfunnet vi har.
DA170503 Pengene går til Unicefs arbeid i fem land : Syria, Colombia, Mali, Sør-Sudan og Pakistan. - 24 millioner barn har i dag ikke tilgang på skolegang på grunn av krig og konflikt.
DA170503 Vertslandets regler må gjelde som minimum for arbeid i andre EØS-land ».
DA170503 10 lød : « Norske avtale- og lønnsforhold må gjelde for arbeid i Norge.
DA170503 » Fellesforbundets håp er en ny Ap-ledet regjering med en regjeringsplattform tuftet på « formuleringer om eit godt og sterkt organisert arbeidsliv, bekjemping av sosial dumping og arbeidsmarknadskriminalitet, arbeid til alle, nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferden og ei styrking av velferdsordningene våre ». 850.000 kroner ¶
AP170503 Man kan la områder vokse til av seg selv, eller man kan legge til side jordmasser som legges tilbake etter endt arbeid .
AP170503 Israels arbeid med nasjonal sikkerhet scorer skyhøyt hos begge folkegruppene.
AP170503 Israels arbeid med nasjonal sikkerhet scorer skyhøyt hos begge folkegruppene.
AP170503 Fra 2007 jobbet Stubberud i strategisk stab ved Oslo politidistrikt, staben som gir politimesteren viktige råd, analyserer kriminalitetsutviklingen og legger planer for politiets arbeid for årene fremover.
AP170503 Utvalget mener det er et demokratisk problem at kongefamiliens offisielle virke og arbeid ved hoffet ikke faller inn under offentlighetsloven.
AP170503 De to mennene skal ha vært ute i båten i forbindelse med arbeid .
AA170503 Den nye prisen skal, i følge rådmannens forslag, gis til personer eller grupper med tilknytning til Trondheim for å hedre en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid .
AA170503 Den nye prisen skal, i følge rådmannens forslag, gis til personer eller grupper med tilknytning til Trondheim for å hedre en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
AA170503 De har alle stått for en betydelig innsats eller fremragende arbeid som har bidratt til markedsføring av byen, slik det heter i kriteriene.
AA170503 Åtte timers arbeid , åtte timers hvile, og åtte timers søvn gjelder fremdeles.
VG170502 Det å få demokratiske verdier til å feste seg som allmenngyldige verdier i land med unge demokratiske tradisjoner, vil være et langtrukkent arbeid .
VG170502 Denne uken er en gruppe ukrainske parlamentarikere igjen i Oslo for å fortsette dialogen om parlamentarisk arbeid og praksis.
SA170502 Tjenestene skal få betydelig bedre mulighet enn de har i dag til å tilegne seg oppdatert grunnkompetanse og spisskompetanse i arbeid med krevende barnevernssaker.
SA170502 Målet er å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.
SA170502 Lokalpolitikerne må ha ambisjoner om løfte kommunens arbeid med barn og unge - det er noe av det viktigste arbeidet kommunene gjør.
SA170502 Det gjøres mye godt arbeid i barnevernet.
SA170502 Barnevernets viktige arbeid
SA170502 - Nedgangen de siste årene skyldes en kombinasjon av at russen er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøyer og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid på området.
SA170502 En vårsjekk av huset kan spare deg for både penger og mye arbeid .
FV170502 En vårsjekk av huset kan spare deg for både penger og mye arbeid .
DN170502 - Det ligger mye hardt arbeid bak denne veksten.
DN170502 Uttalelsene står i kontrast til USAs advarsler om et mulig militært angrep på Nord-Korea hvis ikke landet stanser sitt arbeid med å utvikle atomvåpen.
DN170502 Teigum er partner i advokatfirmaet Thommessen, hvor hun inngår i firmaets ledergruppe og leder firmaets arbeid med EU/EØS- og konkurranserett.
DN170502 Program : · Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly · Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap · Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak ¶ ¶
DB170502 - Det å prøve en diett som en pangstart kan være en ordentlig motivator for videre arbeid , men The Body Reset Diet er neppe en metode som vil fungere på sikt.
DB170502 » Er det noe vi vet, så er det at relativt mange flyktninger ikke kommer i arbeid , men forblir avhengig av offentlig støtte livet ut.
DB170502 Trangboddhet har vist seg å være overrepresentert i familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, i familier der foreldrene er uten arbeid , i familier med mange barn og i familier med lav inntekt.
DA170502 Sentralen er et bindeledd og en brobygger, og de gjør et kjempeviktig arbeid for hele Sola kommune, sier Clementsen.
DA170502 De gjør masse godt arbeid , og jeg blir overrasket dersom noen av partiene ønsker nedleggelse, sier hun.
DA170502 Samtidig gir denne prisen en frihet til å dykke ned i sitt eget arbeid igjen, sier Mugaas.
DA170502 I en pressemelding heter det at Mugaas og Storsveen tildeles prisen for sitt bidrag til kunstfeltet, sitt uegennyttige arbeid for andre kunstnere, for sine separate kunstnerskap og på bakgrunn av sitt omfattende arbeid for å hente glemt norsk kunst og kvinnekamp fra 60- til 80-tallet frem i dagens lys.
DA170502 I en pressemelding heter det at Mugaas og Storsveen tildeles prisen for sitt bidrag til kunstfeltet, sitt uegennyttige arbeid for andre kunstnere, for sine separate kunstnerskap og på bakgrunn av sitt omfattende arbeid for å hente glemt norsk kunst og kvinnekamp fra 60- til 80-tallet frem i dagens lys.
DA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
DA170502 Riksrevisjonen la tirsdag fram en ny undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap.
DA170502 Fylkesmennene har en viktig rolle i beredskapsarbeidet, og ifølge Riksrevisjonen er deres arbeid styrket.
BT170502 Men her har det sikkert skjedd mye godt arbeid i kulissene, før revidert nasjonalbudsjett skal presenteres.
AP170502 Samtidig er hestene kontaktskapende og viktige i politiets forebyggende arbeid , sier hun og forteller at Rytterkorpset skal være synlig, tilgjengelig og skape trygghet i hovedstaden.
AP170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
AP170502 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss la tirsdag fram tre rapporter, blant annet en oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
AP170502 Riksrevisjonen la tirsdag fram en ny undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap.
AP170502 Fylkesmennene har en viktig rolle i beredskapsarbeidet, og ifølge Riksrevisjonen er deres arbeid styrket.
AP170502 En vårsjekk av huset kan spare deg for både penger og mye arbeid .
AA170502 Uttalelsene står i kontrast til USAs advarsler om et mulig militært angrep på Nord-Korea hvis ikke landet stanser sitt arbeid med å utvikle atomvåpen.
AA170502 Ifølge sakspapirene foran onsdagens formannskapsmøte vises det til vedtaket om å utnevne æresborgere er fra 1993, og at tittelen kan gis til den som har gjort « en betydningsfull innsats eller fremragende arbeid som har bidratt til positiv markedsføring av byen » og det heter også at « antallet æresborgere begrenses ordinært til 3-5, med muligheter
AA170502 Den nye foreslåtte tittelen hederspris foreslås å gis til « den som har gjort en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid , som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller av stor betydning for Trondheim kommune ».
AA170502 Den nye foreslåtte tittelen hederspris foreslås å gis til « den som har gjort en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller av stor betydning for Trondheim kommune ».
AA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011. ( ©NTB ) ¶
AA170502 Riksrevisjonen la tirsdag fram en ny undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap.
AA170502 Fylkesmennene har en viktig rolle i beredskapsarbeidet, og ifølge Riksrevisjonen er deres arbeid styrket.
AA170502 - Nedgangen de siste årene skyldes en kombinasjon av at russen er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøyer og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid på området.
AA170502 - Dette åpner for eksempel for at en kreativ blogger kan benytte bildene, eller at man bruker bildene dersom man lager en fremstilling av en kunstners arbeid .
VG170501 Dette er mer arbeid enn tidligere.
VG170501 Det var den amerikanske arbeidstagerorganisasjonen, Organized Trades and Labor Unions ( senere American Federation of Labor ) som proklamerte at " Åtte timer skal utgjøre en dags arbeid fra og med 1. mai 1886 ", ifølge organisasjonen Industrial Workers of the World.
VG170501 « 8 timer arbeid , 8 timer frihet, 8 timer hvile » var den viktigste kampsaken for norske arbeidere da 1. mai-markeringen nådde Norge i 1890 i form av en demonstrasjonstog i hovedstaden Kristiania og i Kristiansund.
VG170501 Holship-dommen i Høyesterett er et eksempel på at EØS-reglene trumfer norske tariffavtaler : Rammeavtalen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport, som sikrer havnearbeiderne fortrinnsrett til arbeid i havnene, erklæres i strid med EØS-avtalen og dermed ulovlig.
SA170501 Ifølge Fagforbundet er kultur en viktig faktor i arbeid med blant annet integrering og kunst- og kulturaktiviteter kan være forebyggende.
SA170501 Ifølge Fagforbundet er kultur en viktig faktor i arbeid med blant annet integrering og kunst- og kulturaktiviteter kan være forebyggende, skriver de.
SA170501 Forebyggende arbeid
FV170501 FOTO : Steffen Stenersen ¶ | - Avkastningen på kapital er betydelig høyere enn på arbeid ¶ - 1. mai er fortsatt viktig, selv om oppslutningen om markeringen er svekket.
DN170501 Ulykken skjedde under arbeid med moduler til plattformen Martin Linge, bekrefter oljeselskapet Total E & P.
DB170501 Samtidig vet etaten at det finnes verksteder som benytter kontrollene til å gi seg selv mer arbeid - og høyere omsetning.
DB170501 Andres beinharde arbeid , som du bare tar som om det er ditt eget ?
DB170501 - Enhver artist vil dele sitt arbeid .
DA170501 Sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid brer om seg, sa hun.
DA170501 I år er de viktigste sakene for meg trygghet for arbeid og trygghet i arbeid , sier Tajik til RA.
DA170501 I år er de viktigste sakene for meg trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, sier Tajik til RA.
DA170501 FOTO : TONE HELENE OSKARSEN Hadia Tajik ( Ap ) snakket om trygghet for og i arbeid under sin appell.
DA170501 Arbeid til alle er vår viktigste oppgave, og vi gir oss ikke før alle er med, sier Tajik.
DA170501 Årets paroler : ¶ Arbeid til alle - krafttak mot ledigheten NÅ !
DA170501 mai-paroler inkluderer « stopp piratiseringen av taxinæringen » og « Arbeid til alle - krafttak mot ledighet nå ».
BT170501 Å dyrke, arbeid knyttet til matproduksjon og lære om naturens sykluser har alltid stått sterkt i barnehagens aktiviteter.
BT170501 Skal den lokale, norske barnehagen bli mer bærekraftig, må de voksne i barnehagene vise at de forstår verdigrunnlaget og ha en tydelig retning for sitt arbeid .
AP170501 Noen kommer til å jobbe seks timer, men som virkemiddel for arbeid tror jeg ikke det er et godt forslag.
AA170501 Sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid brer om seg, sa hun. ( ©NTB ) ¶
VG170430 Hardt arbeid over tid, det belønnes, sier Erik Botheim ( 17 ).
VG170430 Veldedig arbeid
VG170430 Nilsens familie har i flere år vært involvert i veldedig arbeid på Bali, hvor de har bidratt til å hjelpe familier og landsbyer ut av fattigdom. 19-åringen har også engasjert seg i lokale miljøprosjekter.
VG170430 I den internasjonale Miss World-finalen vil det nok også bli lagt vekt på hennes veldedige arbeid .
VG170430 I et intervju med Reuters i forbindelse med at han i går hadde vært president i 100 dager, lovpriste han også Kinas president Xi Jinping for hans arbeid for å legge press på Nord-Korea.
SA170430 Man kan heller ikke forstyrre ved kirke eller gudstjenestested med unødig larm eller arbeid .
DB170430 ¶ SKYHØY ARBEIDSLEDIGHET : Hele ti prosent, eller rundt seks millioner franskmenn, er uten arbeid , og mange av innbyggerne føler at politikerene ikke er til for dem.
DB170430 Her er fire personer som forteller at arbeid og arbeidsløshet ( emploi og chomage ) er viktigst for dem i valgkampen.
DB170430 At dere spør etter penger gjør dere patetiske og viser hvilke tapere dere er, men jeg nyter gladelig fruktene av deres arbeid likevel ».
DA170430 Han mener videre at regjeringen må bruke ILO, FNs særorgan for arbeidslivet, aktivt og støtte opp under de ulike organisasjonenes arbeid for å styrke tekstilarbeidernes rettigheter.
BT170430 Man kan heller ikke forstyrre ved kirke eller gudstjenestested med unødig larm eller arbeid .
AP170430 Bruker dagene på kafé og ikke i arbeid
AP170430 Ikke alle er positive til kommunens arbeid med byutvikling.
AP170430 Man kan heller ikke forstyrre ved kirke eller gudstjenestested med unødig larm eller arbeid .
AA170430 - Det har vært omfattende arbeid i og rundt kassemattene på nordsida, og vi har revet en eldre teglkontruksjon.
AA170430 Slagord var genialt : Åtte timer arbeid , åtte timer fri, åtte timer hvile.
AA170430 Det var ikke et ensidig krav om kortere arbeidsdag, men formulert som et genialt slagord : Åtte timer arbeid , åtte timer fri, åtte timer hvile.
AA170430 mai, går ikke i tog, har ikke arbeid og ingen fin dress eller kjole å hente frem.
VG170429 Nå håper politiet at forebyggende arbeid og kampanjer vil føre til færre voldtektsepisoder.
VG170429 Daglig leder for Russens organisasjonskomité, Mie Skard, mener noe av det viktigste de gjør er forebyggende arbeid mot kommende russ hele året.
DB170429 Dette er mer arbeid enn mitt tidligere virke.
BT170429 - Det er godt mulig at vi kunne presisert akkurat det, men så vidt jeg vet har Romania et godt utviklet banksystem, og så vidt vi har undersøkt bruker folk som er i lønnet arbeid i Norge i hovedsak det ordinære bankvesenet, sier han til radioprogrammet.
BT170429 For arbeiderbevegelsen har det alltid vært særlig viktig at alle kan få anledning til å tjene penger, det vil si få arbeid .
AP170429 To til tre kortere stengninger er nødvendige for at arbeid oppå og rundt tunnelen skal bli ferdige, skriver Statens vegvesen.
AP170429 Mer arbeid må fullføres ¶
AP170429 De som ikke har opparbeidet rett til foreldrepermisjon via arbeid , får en engangsstønad ved fødsel ( 61.000 kroner ).
AA170429 Selv om begge persongruppene jobbet på norske skip i utenlandsfart i kortere eller lengre perioder, og selv om begge persongrupper betalte sjømannsskatt av lønnen de mottok fra arbeid på norske skip til norske myndigheter, er det såpass store ulikheter mellom persongruppene at vilkåret om sammenlignbare situasjoner ikke er oppfylt », skriver tingrettsdommer Jørgen Monn.
VG170428 - For meg, som en stor fan av hennes arbeid med veldedighet og hvordan hun presenterte seg selv, har jeg alltid vært interessert i historien om skilsmissen.
VG170428 Dette er mer arbeid enn tidligere.
SA170428 Dette er mer arbeid enn tidligere.
SA170428 Svart arbeid avler ofte annen og enda mer alvorlig kriminalitet.
SA170428 Ikke kjøp svart arbeid
SA170428 Hvor mange av de med spesielle behov tror du de som utfører svart arbeid , hjelper i gang ?
SA170428 Ditt bidrag vil være å slutte å kjøpe svart arbeid .
SA170428 Derfor er det forbudt å kjøpe svart arbeid .
SA170428 FCK har hatt speidere der nede for å se ham, og de har gjort et grundig stykke arbeid , sier Wehlast.
FV170428 Man kan heller ikke forstyrre ved kirke eller gudstjenestested med unødig larm eller arbeid .
DN170428 Nå mener KrF at nye opplysninger DN har brakt frem gjør at statsminister Erna Solberg er nødt til å gå inn i saken og sørge for at dokumentene åpnes slik at Stortinget kan ha en åpen debatt om regjeringens manglende sikkerhetsarbeid - et arbeid som ble igangsatt etter at Norge ble rammet av terror 22. juli 2011.
DN170428 Likevel kan ikke dommen betegnes som en suksess for Økokrims arbeid .
DN170428 Dette er mer arbeid enn tidligere.
DB170428 Dette er et langsiktig arbeid .
DB170428 Dette er mer arbeid enn tidligere.
DB170428 Dette står sentralt i alt vårt arbeid .
DB170428 - Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd fram.
DB170428 Når det er mer lønnsomt å være hjemme med barn enn det er å være i arbeid , blir det dyrt for samfunnet.
DB170428 De må attpåtil ha lagt inn masse historier om kriminalitet og utnytting, narkotika og svart arbeid , bare for at det de forteller om tigging skal virke mer troverdig.
DA170428 Retten kom også til at kvinnen hadde utført uregistrert arbeid , noe som gjorde at bedrageriet var vanskelig å oppdage.
DA170428 I tillegg til « Arbeid til alle », finner man parolene « Nei til salg av Norge » og « Nei til salg av norsk jernbane ».
DA170428 Foto : Kjersti Riiber ¶ - Arbeid til alle.
DA170428 mai i Stavanger og Sandnes ¶ « Arbeid til alle » har aldri vært viktigere enn noen gang før.
DA170428 - Lik lønn for likt arbeid .
BT170428 Dette er mer arbeid enn tidligere.
BT170428 Etterlatte krever innsyn i Havarikommisjonens arbeid med å finne årsaken til at 13 mennesker måtte dø i helikopterstyrten ved Turøy.
BT170428 En havarikommisjons arbeid er jo etterpåklokskap satt i system, sier Nørstegård.
BT170428 - Det gjenstår mye arbeid .
BT170428 - Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd frem, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.
BT170428 FCK har hatt speidere der nede for å se ham, og de har gjort et grundig stykke arbeid , sier Wehlast.
AP170428 Det er mer arbeid enn i mitt forrige liv.
AP170428 I et eget avsnitt i rapporten kommer det tydelig frem at Sommernes er svært kritisk til Deloittes arbeid .
AP170428 Anskaffelseskomiteens arbeid var å sjekke at konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier ble overholdt i Renovasjonsetatens vurdering og valg av leverandør.
AP170428 Sentrale vrakdeler manglet i startfasen av Havarikommisjonens arbeid .
AP170428 FCK har hatt speidere der nede for å se ham, og de har gjort et grundig stykke arbeid , sier Wehlast.
AA170428 Dette er mer arbeid enn tidligere.
AA170428 Talibans uttalelse er imidlertid annerledes i år på ett punkt : Gruppa lover også « å drive statsbyggende arbeid og etablere mekanismer for sosial rettferdighet og utvikling » i områder den kontrollerer.
AA170428 Dette vil støtte de ledende bilprodusentene i Europa i sitt arbeid med å gjøre bilene lettere, og dermed mer energi og klima-effektiv. | - At vi på lille Røros får en slik beskjed, er ikke hverdagskost ¶
AA170428 - Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd fram, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.
VG170427 Vår erfaring er også at NAV-kontoret får mye bedre tid til å hjelpe de brukerne som trenger hjelp til finne rett informasjon i våre kanaler, eller trenger hjelp til å komme videre i livet gjennom arbeid eller aktivitet, sier Hugsvik.
VG170427 Jo, når det gjelder spørsmål om sosiale tjenester og arbeid og aktivitet, men våre medarbeidere på NAV-kontorene kan ikke være eksperter på alle de ulike ytelser.
VG170427 Arbeids- og tjenestedirektøren sier videre at de som trenger umiddelbar hjelp, sosiale tjenester eller hjelp til å komme i arbeid , fremdeles vil få dette ved å oppsøke NAV-kontoret.
VG170427 - De som trenger umiddelbar hjelp, sosiale tjenester eller hjelp til å komme i arbeid , vil fremdeles få dette ved å oppsøke NAV-kontoret.
SA170427 « Jeg har et håp om at barnevernsarbeidere får såpass få saker at det blir kvalitet i alt arbeid vi gjør, og at vi dermed også klarer å følge alle krav for saksbehandling », skriver Sandra Khorasani.
SA170427 Som ansatt i barnevernet, og med mastergrad i sosialfag, ønsker jeg å belyse de virkelige utfordringene det innebærer å jobbe i barnevernet, samt hvor kritikken av barnevernets arbeid egentlig bør rettes.
SA170427 Jeg har et håp om at barnevernsarbeidere får såpass få saker at det blir kvalitet i alt arbeid vi gjør, og at vi dermed også klarer å følge alle krav for saksbehandling.
SA170427 Tilsvarende gjelder trolig også for utførelse av manuelt arbeid på trykksatte prosessanlegg på sokkelen.
SA170427 En av de mest kritiske faktorer er manglende kvalitet i uavhengig verifikasjon av utført manuelt arbeid .
SA170427 Data fra RNNP og fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har dokumentert at nærmere 60 prosent av hydrokarbonlekkasjene skjer i tilknytning til manuelt arbeid på normalt trykksatte systemer ( i prosessanlegget ).
SA170427 - Vi har nå en god dialog med ledelsen i selskapet og har i fellesskap utarbeidet en plan for gjennomføring av utestående arbeid på plattformen. (...
DN170427 « Plan- og bygningsetaten har fått informasjon og dokumentasjon på at det er gjennomført arbeid på deres eiendom i strandsonen som er utført uten tillatelse og som er søknadspliktig.
DB170427 FOR den sentrale urfordingen for idretten er hvilket sosialt arbeid den kan tilby samfunnet.
DB170427 Takk til politiet for at de lar et par av sine betjenter gjøre litt humanitært arbeid innimellom.
DB170427 Herlig at politiet ville gi en stakkar en så stor hjelpende hånd, skriver en Facebook-bruker, mens en annen gir politiet skryt for hvilket arbeid som prioriteres.
DB170427 For alle deler av Norge er kulturen og kompetansen vi har til å leve med naturen og forvalte ressursene, skape arbeid og verdier i nord, av stor betydning.
DB170427 - Det var mest som forebyggende arbeid i tilfelle denne typen påstander om at Norge driver med menneskerettsbløff får fotfeste og sprer seg i opinionen og i politikken, sier Sørli til Dagbladet.
DB170427 Arbeid på Mars ¶
DA170427 - Det må utføres arbeid med vann- og avløpsrørene i området, ledninger i grunnen skal skiftes og Arneageren tilfredstiller ikke dagens krav til universell utforming.
DA170427 Arbeid med vann og avløp, manglende universell utforming og døende trær gjør at Arneageren må fornyes.
DA170427 I de nasjonale retningslinjene, som lærerutdanningsinstitusjonene følger i arbeid med egne planer, slås det fast at institusjonene må sikre at estetiske læreprosesser blir ivaretatt i utdanningen og dette beskrives slik : « Studenten må oppøve kreativitet, evne til å skape, samhandle, reflektere og kommunisere, ved hjelp av estetiske virkemidler og verktøy.
BT170427 Naturligvis er ikke noen av disse enten eller, like lite som arbeid og kapital i sin tid var det.
BT170427 Politiet må få nok ressurser, og vi trenger politikere som bevilger penger til forebyggende arbeid .
AP170427 Vi trenger å ha flere i arbeid .
AP170427 « Avdøde er TV-montør og utførte arbeid på stedet.
AA170427 - Men dette er ekstremt vanskelig arbeid , det er krig, og vi må ikke glemme de barbariske handlingene til fienden vi kjemper mot, sier McGurk.
AA170427 » Lederen for franske Nasjonal front er mistenkt for å ha misbrukt EU-midler som skulle vært brukt til lønn for arbeid knyttet til Le Pens virke i EU-parlamentet, der hun sitter som representant.
AA170427 Det er mye hardt og godt arbeid av våre ansatte som ligger bak dette resultatet.
AA170427 - Det har vært masse arbeid , utrolig mange med dedikasjon, kompetanse og vilje har gjort en stor innsats, sier Dag Falk-Petersen.
AA170427 En mannlig TV-montør i slutten av 50-årene døde torsdag i en fallulykke under arbeid i Skiptvet i Østfold.
VG170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid .
VG170426 | Hele folket i arbeid
VG170426 Skal vi bevare den norske velferdsstaten, er vi helt avhengige av at alle som kan jobbe, er i arbeid .
VG170426 Konklusjonen er klar : Dersom vi ikke lykkes med å få nykommerne i arbeid , står hele vår velferdsmodell i fare.
VG170426 Etter fem-ti år er færre i arbeid , og flere går på ulike trygdeytelser.
VG170426 Nye terroranslag, en ny flyktningkrise og ikke minst et Europa som ikke makter å gi befolkningen følelse av trygghet, arbeid og fremtidsoptimisme, kan snu pendelen i en retning som vekker historiske minner, fra en tid hvor ytterflankene - på tross av ulike ideologier - førte Europa ut i avgrunnen.
VG170426 Færre er i arbeid og flere støtter seg på trygdegoder, viser ny studie.
VG170426 Hun mener forslaget ene og alene vil føre til fattigdom, færre i arbeid og at staten dytter utgifter på kommunene.
VG170426 Forestillingen om at fattigdom får folk i arbeid har jeg aldri delt, sier Andersen.
VG170426 Fem år etter ankomst er færre flyktninger i arbeid og flere støtter seg på trygdegoder.
VG170426 - Jeg sier ikke at det er mange som frivillig velger å slutte i jobben sin, men vi må likevel sørge for et system som stimulerer folk til å stå i arbeid .
VG170426 - Fattigdom får ikke folk ut i arbeid
VG170426 - Dette viser hvor viktig det er at verdens rauseste velferdsstat har en streng og rettferdig innvandringspolitikk som stiller krav om aktivitet og arbeid til de som kommer hit, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.
VG170426 - Det er hele poenget : Helgesen og myndighetene må sørge for at det startes et arbeid som kan vise de helsemessige gevinstene i Norge ved å gå fra fossile biler til elbiler.
SA170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid .
SA170426 Likevel gjenstår det fortsatt mye arbeid i de samme sakene, særlig i alvorlige saker.
SA170426 Hun peker på at flere stemmer fra kvinnefronten har advart mot å gjøre permisjonstiden så kort for mor at kvinner ikke lenger klarer å kombinere familie og arbeid .
DN170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid .
DN170426 Den britiske fysikeren Michael Faraday, den serbisk-amerikanske elektroingeniøren Nikola Tesla og den britiske fysikeren og matematikeren Stephen Hawking har alle fortalt at de visualiserte sine teorier før de satte i gang teoretisk arbeid », skriver kronikkforfatteren.
DB170426 Dette er ikke et enkelt arbeid .
DA170426 Det nye er at typen arbeid som forsvinner, og omfanget det vil få.
DA170426 | DEBATT : Systematisk arbeid over tid gir resultater ¶
BT170426 Politianmeldelsen tar vi til etterretning og vi vil selvfølgelig bistå politiet i deres arbeid , sier han.
BT170426 Å utvikle talenter, la dem slipe seg til og slippe dem løs på den store verden er fremdeles hardt arbeid , skolering og kunsten å koble sammen den riktige kompetansen og kanalene.
AP170426 Nestleder Dagrun Eriksen har ledet arbeid med nytt program både i 2013 og nå i 2017.
AP170426 Hun peker på at flere stemmer fra kvinnefronten har advart mot å gjøre permisjonstiden så kort for mor at kvinner ikke lenger klarer å kombinere familie og arbeid .
AA170426 Fondet skal finansiere pilotprosjekter som skal få ungdom i arbeid i alle de 15 EU-landene som mottar EØS-midler, samt Irland, Italia og Spania.
AA170426 Et nytt norsk fond skal få europeisk ungdom i arbeid . 550 millioner kroner i EØS-midler skal gå til pilotprosjekter.
AA170426 Ifølge Jourová skal de nye tiltakene gjøre det lettere for europeere å finne en god balanse mellom arbeid og familieliv.
AA170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid .
AA170426 Dere har iverksatt gode tiltak for å få flere ut i aktivitet, arbeid eller utdanning, sier Libe Rieber-Mohn.
AA170426 - Vårt mål er å få dem som kommer hit raskere i aktivitet og arbeid .
AA170426 I tillegg fikk 53 prosent av deltakerne i introduksjonsarbeidet i Trondheim arbeid eller utdanning, noe som er best av alle landets store byer. 2016 var for øvrig et rekordår på landsbasis med 15.291 bosatte flyktninger.
AA170426 Sju av ti i gruppen som var yngre enn 19 år da de kom, er i arbeid etter å ha bodd 20 år eller mer i Norge.
AA170426 I hele befolkningen er nesten 80 prosent i arbeid i denne aldersgruppen, altså en forskjell på 26,6 prosentpoeng.
AA170426 For hele befolkningen i samme alder er åtte av ti i arbeid
AA170426 « Sammenslåingsprosessen i Klæbu bevitnet ensidig arbeid for å få egen kommune nedlagt.
AA170426 Sammenslåingsprosessen i Klæbu bevitnet ensidig arbeid for å få egen kommune nedlagt.
VG170425 Utgangspunktet for forhandlingene var at Inge Andersen gjennom mange år har utført et krevende arbeid som generalsekretær i NIF, sier hans advokat Bugge Fougner. | « Århundrets ran » i Paraguay ¶
VG170425 Interesse for praktisk arbeid
VG170425 Det er Flimmer Film som i samarbeid med TV 2 ser etter folk mellom 20 og 40 år, og som gjerne har bakgrunn i eller interesse for praktisk arbeid som bygg, tømrer, maskin og lignende.
VG170425 - Prisene vil ramme FN og frivillige hjelpeorganisasjoners arbeid fordi drivstoffbudsjettene allerede er høye og det vil være vanskelig å håndtere enda høyere priser, sier avisens kilde.
VG170425 Han henviser også til at kommunen og skolebyråden i Bergen har vektlagt arbeid med å redusere sosiale forskjeller blant barn i byen.
VG170425 Vi kjempet i nær 20 år, og det var intensivt arbeid .
VG170425 Heldigvis kom vi frem til et forlik til slutt, men det var nitid arbeid , og vi var en indre krets som viet 15 år av vårt liv, sier Haug.
DN170425 - Dette er et langsiktig arbeid .
DB170425 - Det er arbeid med nye avtaler som opptar oss for tiden.
DB170425 Åtte leiligheter brukes til å innlosjere flyktninger, og er en del av landsbyens arbeid for å forhindre fraflytting.
DA170425 I retten opplyste Egedør AS at den samlede gjelden er på fem millioner kroner og at selskapets aktiva består av et varelager, varer i arbeid og kundefordringer med en samlet anslått verdi på 1,5 millioner kroner.
DA170425 Oljearbeidere i arbeid på Sleipner-plattformen.
DA170425 En kjærlig hånd og en velvillig ånd - og mye hardt arbeid .
DA170425 Fagbevegelsen er grunnleggende for mye i samfunnet, blant annet for å kunne drive et aktivt og effektivt arbeid for nedrusting.
DA170425 Det er klart etter at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i går la fram den nye rammeplanen for barnehagen, som er selve « grunnloven » for barnehagens arbeid og innhold slik læreplanen er for skolen.
DA170425 - Vårt arbeid må utøves med skjønn.
DA170425 Gjennom sitt arbeid i Kabul i Afghanistan treffer Watterdal mange unge afghanere som er blitt sendt tilbake.
BT170425 Dokumentaren viser også at bakmennene i filmen tjener gode penger, tilsynelatende uten å ha lønnet arbeid .
BT170425 Forenkling av politiets arbeid mot dette miljøet vil frigjøre ressurser til andre viktige saker.
AA170425 Spørsmålet er om det er gjenstander som egner seg for arbeid , eller om det er mest for pynt, sier forskeren.
VG170424 Gift med den mer enn 20 år eldre Brigitte Trogneux, som er en viktig støtttespiller i hans politiske arbeid .
VG170424 Når vi samler landets helsetopper til Høynivåmøte mot vold mot barn på mandag, er dette også startskuddet for at deres arbeid mot vold mot barn starter for alvor.
VG170424 Nå går for alvor startskuddet for helse-Norges arbeid mot vold mot barn.
VG170424 Debatt Nå går for alvor startskuddet for helse-Norges arbeid mot vold mot barn.
VG170424 For eksempel har NyAnalyse utredet samfunnsgevinster fra frivillig arbeid blant norske pensjonister for Statens seniorråd og funnet at dette gir 25 milliarder kroner i årlig verdiskaping for samfunnet.
VG170424 - Må vi skape flere jobber, flere må stå lenger i arbeid , og flere må jobbe heltid.
VG170424 Valgkamp-pengene kommer i tillegg til en årlig støtte på syv millioner kroner fra LO til fagpolitisk arbeid mellom Ap og LO.
VG170424 Ifølge oversikten på partifinansiering.no har Arbeiderpartiet allerede fått inn syv millioner kroner fra LO, som går til fagpolitisk arbeid , samt 375.000 kroner fra Norsk Arbeidsmannsforbund.
VG170424 - LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
SA170424 Knytt pengene opp mot oppgaver : Når barna blir eldre, bør de lære at penger og arbeid hører sammen.
SA170424 - Vi snakker ofte om flytsonen, men det er knallhardt arbeid å være i den sonen.
FV170424 Knytt pengene opp mot oppgaver : Når barna blir eldre, bør de lære at penger og arbeid hører sammen.
FV170424 - Vi snakker ofte om flytsonen, men det er knallhardt arbeid å være i den sonen.
DN170424 - LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
DN170424 Jeg ser frem til å følge hennes arbeid med å videreutvikle Swedbanks gode virksomhet i Norge, sier Elisabeth Beskow, sjef for området LC & I ( storkunder ) i Swedbank.
DN170424 I tillegg krever han en oppreisning på 1,82 millioner dollar for arbeid gjort for selskapet mellom 2009 og 2015, samt lønn for tre år på 1,032 millioner dollar.
DB170424 Fradraget du får på selvangivelsen, er for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger dette bunnfradraget.
DB170424 Det er absurd og moralsk forkastelig, mener administrerende direktør Hillel Neuer i den Genève-baserte organisasjonen UN Watch, som overvåker FN sitt arbeid .
DB170424 Jensens forsvarere hevder politilederen ikke hadde så god oversikt og kjennskap til politiets arbeid som Cappelen hevder.
DB170424 INGEN SPØK : Dette er ikke bare fantasi, men biler som er i arbeid .
DB170424 Etter at regjeringens elendige arbeid med landets beredskap ble avslørt gjennom en lekkasje, går de ansvarlige politikerne over til kildejakt.
DB170424 Det er systematisk arbeid og langsiktig tenkning, sier digital redaktør i Aller Media Jan Thoresen.
DB170424 Vi styrker barnehagenes arbeid med mangfold.
DB170424 Boka kom etter lang tids arbeid ut i 1974 og overrasket da den ble svært populær.
DB170424 ¶ RØRT : Fredag mottok skuespiller Blake Lively en pris for sitt arbeid i kampen mot overgrep under Varietys årlige Power Of Women-lunsj.
DB170424 MOTTOK PRIS : Skuespiller Blake Lively fikk hederspris for sitt arbeid mot overgrep.
DA170424 Mitt arbeid består av å finne ut av hvordan disse polymerene oppfører seg hvis de skulle komme ut i sjøen, forklarer Opsahl ¶ 500 fagfolk på plass ¶
DA170424 Her skulle de « uverdig fattige » lære arbeid og disiplin i hundre år.
DA170424 Den som har sluppet seg fort ned et tau vet hvordan det brenner i hendene etter slikt arbeid .
DA170424 Arbeid er saken Ap helst vil snakke om, men Stenseng er klar over at partiet vil gjøres til mål for Frp's viktigste valgkampsak - innvandring.
DA170424 - LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
DA170424 Myhrvold gjorde også et overraskende funn : De som har en jobb å gå til, ser ut til å ha like omfattende psykiske plager som dem som står helt uten arbeid .
DA170424 Myhrvold er sykepleier og førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
BT170424 Knytt pengene opp mot oppgaver : Når barna blir eldre, bør de lære at penger og arbeid hører sammen.
BT170424 I dette arbeid kan fagfolk i drama og teater bidra sterkt til å løfte utdanningen til et masternivå også på dette området.
AP170424 Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, mener han.
AP170424 - LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
AP170424 Knytt pengene opp mot oppgaver : Når barna blir eldre, bør de lære at penger og arbeid hører sammen.
AP170424 - Vi snakker ofte om flytsonen, men det er knallhardt arbeid å være i den sonen.
AA170424 De krever mindre økonomisk ulikhet og mer arbeid til fattige. ( ©NTB ) ¶
AA170424 Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, mener han.
AA170424 - LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.
VG170423 De etablerte partiene har ikke klart å levere på det som er viktigst, sikkerhet og arbeid .
VG170423 De etablerte partiene har ikke klart å levere på det som er viktigst, sikkerhet og arbeid .
DN170423 Hun har vært i kontakt med flere i Alumniforeningen for kinesisk og Kina-studier ved UiO, og vet kun om et fåtall som har funnet relevant arbeid .
DN170423 - Nei, Kina er et spennende land å studere, men hadde jeg visst hvor mye arbeid det faktisk er og hvor lite uttelling det ville gi, hadde jeg kanskje valgt annerledes.
DB170423 Seieren var spanjolens ellevte for sesongen, og Movistar-rytteren berømmet lagkameratene i etterkant for deres arbeid med å kontrollere rittet.
DB170423 For meg er det økonomi og arbeid som teller, sier kvinnen til Le Monde.
DB170423 « Valget står mellom høyrepartiene som sitter med hendene i fanget når ledigheten er rekordhøy og sysselsettingen faller, og Arbeiderpartiet som gjør arbeid til alle til jobb nummer én.
DB170423 Signalet skulle være : Rett i arbeid .
DB170423 Det letter ditt eget forsikrings-selskaps arbeid , forklarer bilforsikrings-eksperten.
DB170423 ¶ GRUNDIG ARBEID : For to år siden mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) en rapport om ordningen for endring av juridisk kjønn og om helsetilbudet til personer med kjønnsdysfori.
DA170423 Det gir arbeid , og det gir folk mening i livet.
BT170423 I ARBEID : Dolk jobber med verkene til sin nye utstilling i Oslo.
BT170423 Skeptikerne argumenter for at dette bryter med arbeidslinjen, at det skal være et mål å få folk ut i arbeid .
BT170423 Men den teknologiske utviklingen gjør at det ikke vil være mulig med et samfunn der alle er i arbeid .
BT170423 Folk vil kunne dyrke andre interesser som selvrealisering eller frivillig arbeid , som er viktig for samfunnet.
BT170423 Det vil ikke være mulig at alle er i arbeid .
AP170423 Meningen er at det skal styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid .
AP170423 Vi legger hver dag ned mye arbeid i å forberede og planlegge den nye kommunen.
AP170423 Jeg tror ikke de aner hvor mye arbeid vi legger ned i en kommunesammenslåing.
AP170423 Vi legger hver dag ned mye arbeid i å forberede og planlegge den nye kommunen.
AP170423 Jeg tror ikke de aner hvor mye arbeid vi legger ned i en kommunesammenslåing.
AP170423 | Hele folket i halvt arbeid ?
AA170423 Et skogbrannhelikopter var ferdig med sitt arbeid i 20.20-tiden, og bilder fra stedet viser at deler av skogbunnen er svartsvidd.
AA170423 Vi er i gang med et arbeid ved museet nå om hvordan vi skal markedsføre oss og hva vi skal gjøre for å nå ut til folk, sier museumsdirektøren.
VG170422 HARDT ARBEID : Flere av arbeiderne på gjenvinningsfabrikken Trivolution løfter ikke engang på et øyenbryn, selv om de får en presidentkandidat på besøk.
VG170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
VG170422 Vi er innstilt på å være mye der ute nå å snakke om saker som arbeid , helse, skole og klima, sier Tajik.
VG170422 Nesvik er nestleder i Frps programkomité, som i disse dager er i innspurten av sitt arbeid .
VG170422 LEDER : Aps nestleder Hadia Tajik la frem programkomiteens arbeid for Arbeiderpartiets landsmøte 2017 i Folkets Hus fredag.
SA170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
SA170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
FV170422 Ledelsen viste til at for mange unge blir gående i fire år på arbeidsavklaring, og mente kuttet ville føre til at unge raskere kommer ut i arbeid eller over på trygd.
FV170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
DN170422 Næringen og deres arbeid med samlet verdikjede helt fra stubbe til industri, har bedt om akkurat disse endringene, sier Benthe Løvenskiold i Norskog.
DN170422 Leder av programkomiteen Hadia Tajik mener kutt i perioden vil være viktig for å få flere unge ut i arbeid .
DN170422 Forslaget er kommet til som et nytt punkt etter at redaksjonskomiteen i partiet avsluttet sitt arbeid lørdag morgen.
DN170422 Tidligere samme dag kritiserte Le Pen regjeringens arbeid for å bekjempe ekstremisme.
DN170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
DB170422 Norsk idrett er en enestående suksess som sammenhengende lykkes både med et bredt sosialt arbeid og topp sportslige prestasjoner.
DB170422 ALLE medaljene fra den verdibaserte toppidretten kombinert med den langvarige suksessen i sosialt arbeid for barn og unge, betaler det norske fellesskapet stadig rausere for.
DB170422 - Det er ikke en passiv stønad for unge som er arbeidsledige, og som kunne vært i arbeid .
DB170422 ¶ TAPTE KUTT : Jonas Gahr Støre og partiledelsen ville kutte i bruk av Arbeidsavklaringspenger for unge født etter 1990 for å få de ut i arbeid og aktivitet.
DB170422 - Det er ikke en passiv stønad for unge som er arbeidsledige, og som kunne vært i arbeid .
DB170422 Hele landsmøtet vil at ungdom skal komme i arbeid .
DB170422 Tigging anses ikke som arbeid , og gir ingen sosiale rettigheter.
DB170422 Den gir verdifulle innblikk i en europeisk folkegruppe som har få steder å gjøre av seg, og som etter de økonomiske frislippene har strevd med å finne arbeid .
DA170422 Fillon var lenge favoritt, men mistet favorittstempelet etter anklager om at kone og barn skal ha mottatt store summer i lønn for arbeid de ikke skal ha gjort.
DA170422 Jeg var ikke gamle karen før jeg ble satt i arbeid i butikken.
DA170422 - Derfor er jeg opptatt av at vi i dag må ha styr på hvor mange det er som kommer, for å sikre at folk kommer i arbeid , barn får en utdannelse og at vi har et felles språk som gjør at vi forstår hverandre.
DA170422 Jernbaneutvalget i Tromsø kommune, som ble opprettet ved et formannskapsvedtak i januar, er innstilt på et intenst arbeid for å få bredest mulig oppslutning om jernbanesaken i Nord-Norge.
DA170422 Vi er tross alt ganske mange i dette landet som foretrekke å bruke kroppen i fysisk arbeid - det jeg kaller ærlig arbeid - og ikke bare hodet.
DA170422 Vi er tross alt ganske mange i dette landet som foretrekke å bruke kroppen i fysisk arbeid - det jeg kaller ærlig arbeid - og ikke bare hodet.
DA170422 Dette er tungt og hardt arbeid som stadig færre nordmenn deltar i.
BT170422 Her påpekes det at andelen unge uten arbeid ikke har vært så høy som i dag på over ti år.
BT170422 Blant løsningene er : ¶ økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene ¶ styrket AAP ¶ reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd.
BT170422 Det triste er at klanene som nå har etablert seg i bergensområdet, kaster skitt på alle rumenere som med ærlig arbeid bidrar i det norske samfunn.
BT170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
AP170422 Jeg tror heller ikke Macron vil få alle i arbeid i løpet av fem år.
AP170422 Yang Baiyuan fra Guizhou har som så mange andre reist fra sin familie for å finne arbeid i vekst-provinsen Guangdong.
AP170422 Trenden fortsetter, og i første kvartal i år var det 2,1 prosent færre som reiste til byene for å søke arbeid enn i samme periode i fjor, ifølge offentlig statistikk sitert på nettstedet QQ news.
AP170422 Produksjonsarbeider Shi Yahui fra Henan-provinsen gjør i dag arbeid som lett kan overtas roboter.
AP170422 Humen/Guangzhou ( Aftenposten ) : Bønder som har vært villige til å reise langt hjemmefra for å finne arbeid i fabrikker i byene, har vært avgjørende viktige for Kinas eventyrlige vekst de siste tiårene.
AP170422 Det blir stadig enklere og mer attraktivt å finne arbeid nærmere hjemstedet, sier generalkonsul i Guangzhou, Espen Rikter-Svendsen til Aftenposten.
AP170422 - Migrantarbeidere fra Henan kan nå lettere finne arbeid uten å reise til storbyene, bekrefter Liu Peifeng ved denne innlandsprovinsens hovedkontor for menneskelige ressurser og sosial sikkerhet.
AP170422 Ledelsen viste til at for mange unge blir gående i fire år på arbeidsavklaring, og mente kuttet ville føre til at unge raskere kommer ut i arbeid eller over på trygd.
AP170422 Ledelsen viste til at for mange unge blir gående i fire år på arbeidsavklaring, og mente kuttet ville føre til at unge raskere kommer ut i arbeid eller over på trygd.
AP170422 Etter det Aftenposten erfarer, er Ap-leder - og tidligere utenriksminister - Jonas Gahr Støre imponert over hennes arbeid med utenriks- og forsvarspolitikken på Stortinget.
AP170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet til avisen.
AA170422 - Dette vedtaket inngår i et langsiktig arbeid hvor vi tar i bruk de mulighetene vi har i regelverket til å stanse ulovlige pengespill, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
AA170422 Lederen av programkomiteen Hadia Tajik har lagt vekt på at kutt i perioden vil være viktig for å få flere unge ut i arbeid .
AA170422 Hun framhevet at det er bred enighet om en aktivitetsreform for unge uføre, og at alle er enige om at målet er å få flere unge ut i arbeid .
VG170421 I dokumentet, som er et internt arbeidsnotat som handler om at politikere i kommunestyret ønsker å få avsatt rådmannen, blir det hevdet at rådmannen har sagt at det ikke er hans oppgave å skaffe slike midler, men at det er frivillig arbeid .
VG170421 Hun sier den beskjedne økningen i andelen midlertidige ansettelser først og fremst har kommet blant dem som ikke har arbeid som hovedaktivitet.
FV170421 Den siktede 40-åringen er suspendert fra sitt arbeid på Arendal trafikkstasjon.
DN170421 Fillon har klort seg fast som nummer tre på gallupen, til tross for avsløringene om at kona Penelope og to av parets barn skal ha blitt lønnet med offentlige penger uten at de i realiteten utførte arbeid for ham.
DN170421 Tajik kommer i sin tale til Ap-landsmøtet fredag morgen til å legge vekt på at det ikke bare er de 115.000 registrerte ledige som ønsker seg arbeid .
DN170421 Også 188.000 andre ønsker arbeid , men er i dag hjemmeværende, på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) eller av andre grunner utenfor arbeidslivet.
DN170421 Fillon har klort seg fast som nummer tre på gallupen, til tross for at han tidligere i år ble bedragerisiktet etter avsløringer om at kona Penelope og to av parets barn skal ha blitt lønnet med offentlige penger uten at de i realiteten utførte arbeid for ham.
DB170421 Det er ikke mer enn rimelig at vårt arbeid blir finansielt kompensert for.
DB170421 - Og vi skal begynne et strukturert arbeid i forstedene, der vi inkluderer de lokale.
DB170421 Tidligere i dag kritiserte Le Pen regjeringens arbeid for å bekjempe ekstremisme.
DB170421 Fremad ! har nå mer enn 230 000 medlemmer, og er aktive med å samle inn pengedonasjoner for sitt arbeid .
DB170421 Men så kom avsløringene, eller den såkalte Penelope-gate : Fillon hadde ansatt både kone og to barn som rådgivere, med statlig lønn - men uten at de har gjort noe som helst av dokumenterbart arbeid .
DA170421 Mannen fikk arbeid innenfor kabling.
DA170421 Dette er arbeid som tar tid, sier Soma til RA.
DA170421 Tajik kommer i sin tale til Ap-landsmøtet fredag morgen til å legge vekt på at det ikke bare er de 115.000 registrerte ledige som ønsker seg arbeid .
DA170421 Også 188.000 andre ønsker arbeid , men er i dag hjemmeværende, på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) eller av andre grunner utenfor arbeidslivet.
DA170421 Tajik kommer i sin tale til Ap-landsmøtet fredag morgen til å legge vekt på at det ikke bare er de 115.000 registrerte ledige som ønsker seg arbeid .
DA170421 Også 188.000 andre ønsker arbeid , men er i dag hjemmeværende, på arbeidsavklaringspenger ( AAP ) eller av andre grunner utenfor arbeidslivet.
BT170421 Le Pen kritiserte fredag regjeringen for slett arbeid med å bekjempe ekstremisme og tok til orde for strengere grensekontroll og utvisning av utlendinger - sentrale elementer i hennes eget program.
BT170421 Det er ikke tilfeldig at Støre brukte en så stor del av talen til å snakke om nettopp arbeid .
BT170421 Av de fem oppgavene Ap skal prioritere i regjering, er arbeid til alle og et trygt arbeidsliv på topp.
BT170421 I 2017 bør det ikke være nødvendig at mennesker er borte fra arbeid eller skole over lang tid fordi de må vente på å få utført enkle inngrep som kne- og skulderoperasjoner.
BT170421 I 2017 bør det ikke være nødvendig at mennesker er borte fra arbeid eller skole over lang tid fordi de må vente på å få utført enkle inngrep som kne- og skulderoperasjoner.
AP170421 Tidligere samme dag kritiserte Le Pen regjeringens arbeid for å bekjempe ekstremisme.
AP170421 Omtrent 10 prosent av midlene skal gå til sivilsamfunnene, blant annet til arbeid med menneskerettigheter, demokratibygging og situasjonen for minoriteter.
AP170421 | Faktasjekk : Tok Støre helt feil om folk i arbeid i landsmøtetalen ?
AP170421 Ett av en lang rekke punkter der Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin åpningstale gikk til angrep på Høyre/Frp-regjeringen handlet om hvor mange som er i arbeid .
AA170421 Tidligere samme dag kritiserte Le Pen regjeringens arbeid for å bekjempe ekstremisme.
AA170421 Mellom de med og de uten arbeid .
VG170420 Vi ville aldri blandet en rettslig tvist med normalt journalistisk arbeid , sier Sundvor.
VG170420 Her må man skille mellom kommersielle rettigheter og vanlig journalistisk arbeid .
VG170420 - La meg gi et løfte som det blir enkelt å holde : Vi skal følge Barak Obamas råd : « Don't do stupid shit », sa Støre, og viste til Aps fem viktigste oppgaver i regjering : ¶ Arbeid til alle, trygt arbeidsliv, god skole for alle barn, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.
VG170420 Dette er et arbeid jeg som statsminister vil lede selv i en startfase, sier Støre om hans « Prosjekt Havrommet ».
VG170420 - For Ap så skiller noen områder seg ut : trygg økonomisk styring, arbeid , helse, eldre, en trygg og forutsigbar utenriks- og sikkerhetspolitikk og næringspolitikken, sier Støre.
VG170420 Deltidsansatte som går hjem med tøyet sitt etter en brann, eller som ikke har to sett til nytt arbeid kanskje allerede neste dag, sa Anne Lise Ryel. ( ©NTB ) ¶
SA170420 Deltidsansatte som går hjem med tøyet sitt etter en brann, eller som ikke har to sett til nytt arbeid kanskje allerede neste dag, sa Anne Lise Ryel.
SA170420 På Ap-landsmøtet la Støre fram seks grep som han mener vil sørge for at folk har trygghet i arbeid .
DN170420 Generelt ventet næringslivet at etterspørselen etter arbeid vil øke moderat de neste seks månedene, og ventet beskjeden lønnsvekst.
DN170420 Etterspørselen etter arbeid økte for kompetente arbeidere.
DB170420 - Under arbeid med en stålkonstruksjon gikk noe galt.
DB170420 Der er arbeid til alle og utjevning av forskjeller en rød tråd i programkomiteens forslag, noe som også er et sentralt tema når partileder Jonas Gahr Støre ( Ap ) taler til landsmøtet i dag.
DB170420 Arbeid til alle ¶
DB170420 ¶ HARDT ARBEID : Magdi og Chirag i Karpe Diem skal framføre musikken sin foran nesten 30 000 publikummere de neste dagene.
DB170420 For øvrig er det slik at vi i politiet i vårt forebyggende arbeid er opptatt av å forebygge de negative konsekvensene av alkoholbruk.
DB170420 Økonomisk interessekamp, trygghet for arbeid og trygghet i arbeid , har forsvunnet fra dagsordenen.
DB170420 Økonomisk interessekamp, trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, har forsvunnet fra dagsordenen.
DB170420 Problemet er at man har blitt blinde på det andre øyet : Økonomisk interessekamp og trygghet for arbeid har forsvunnet fra dagsordenen.
DA170420 Fillon har klort seg fast som nummer tre på gallupen, til tross for avsløringene om at kona Penelope og to av parets barn skal ha blitt lønnet med offentlige penger uten at de i realiteten utførte arbeid for ham.
DA170420 Ventilene har allerede et eksisterende kundegrunnlag, og ser nå fram til å tilby kurs og konferanser til kommuner og bedrifter som ønsker å bidra til sosialt arbeid ved å velge Viste strandhotell.
DA170420 Totalt sett har sykepleirutdanningen flest primærsøkere totalt ( 940 ), etterfulgt av bachelor i i sosialt arbeid ( 398 ), bachelor i økonomi og administrasjon ( 392 ), bachelor i barnevern ( 281 ) og bachelor i rettsvitenskap ( 216 ).
DA170420 Blant studiene fra Samordna opptak som har flest søkere per studieplass, finner vi femårig økonomi og administrasjon ( 5,8 primærsøkere per studieplass ), årsstudium i kunst og håndverk ( 5,5 ), bachelor i hotelledelse ( 5,0 ), bachelor i sosialt arbeid ( 5,0 ) og årsstudium i kroppsøving ( 4,8 ).
DA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
DA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
DA170420 I stedet var den røde tråden arbeid til alle og et trygt arbeidsliv samt hva Norge skal leve av i fremtiden.
DA170420 - Overskriften er arbeid .
DA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
DA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
BT170420 Han synes det er nesten uvirkelig å se fire års arbeid innbundet og klart for bokhandelen.
BT170420 Og om lommeboken heller ikke da strekker til, er det i alle fall en god mulighet til å kikke på godt arbeid !
BT170420 Påskeferien er over, og mange av oss har vendt tilbake til arbeid og skole.
BT170420 Responsen fra politikerne burde være å trappe opp politiets arbeid , ikke å innføre nye forbud.
BT170420 Responsen fra politikerne burde være å trappe opp politiets arbeid , ikke å innføre nye forbud, mener BT på lederplass.
BT170420 Politiets exit-gruppe gjør et særdeles viktig arbeid , og bør sikres ressurser.
AA170420 Det har vært flere store demonstrasjoner de siste ukene etter at landets høyesterett i forrige måned besluttet å gi seg selv lovgivende makt - samtidig som nasjonalforsamlingens arbeid er blitt blokkert.
AA170420 Den konservative presidentkandidaten François Fillon hyller sikkerhetsstyrkene for deres arbeid etter at en politimann ble skutt og drept i Paris torsdag.
AA170420 I Folkes Hus gjorde Jonas Gahr Støre det klart at arbeid til alle blir jobb nummer én for partiet i regjeringskvartalet.
AA170420 Støre sier Ap vil prioritere fem temaer før valget : Arbeid til alle, trygt arbeidsliv, god skole, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.
AA170420 Deltidsansatte som går hjem med tøyet sitt etter en brann, eller som ikke har to sett til nytt arbeid kanskje allerede neste dag, sa Anne Lise Ryel. ( ©NTB ) ¶
AA170420 På Ap-landsmøtet la Støre fram seks grep som han mener vil sørge for at folk har trygghet i arbeid .
AA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
AA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
AA170420 Helse, velferd og arbeid er områder der de har høy troverdighet.
VG170419 Franck Ribéry viser misnøye på Instagram : " Ett års hardt arbeid , takk dommer " http://t.co/ifxImU0nZU ¶
VG170419 Sammen med sin mye omtalte britiske kone Penelope, som den pågående etterforskningen vil vise om mottok skattebetalernes penger som lønn for arbeid hun ikke utførte, har Fillon oppdratt parets fem barn slottet deres, like i utkanten av byen.
VG170419 Han er også anklaget for å ha betalt noen av barna sine lønn for arbeid de ikke skal ha utført.
VG170419 - Vi har mye arbeid igjen her og vi lover å gjøre vårt beste for å hindre slike tragedier.
VG170419 | Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd ¶
VG170419 Vi trenger et Arbeiderparti og et LO som er opptatt av arbeid , verdiskaping og velferd, kombinert med en realistisk tilnærming til hvordan vi best skal løse klima- og miljøutfordringene.
VG170419 OLJELANDET : - Olje og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet og flere hundre tusen arbeidsplasser, og vi trenger et Ap og et LO som er opptatt av arbeid , verdiskapning og velferd, skriver kronikkforfatterne.
VG170419 - Jeg er enig i at vår politikk på arbeid har en viktig kontrast til høyresiden.
VG170419 Denne utviklingen hvor det i flere bransjer er hovedvekt av innleid arbeidskraft, er noe som utfordrer hele velferdssamfunnet vårt - hvor fast arbeid har gitt arbeidstakerne trygge rammer om jobbsituasjonen, sier Støre.
SA170419 De ansatte ved Robin Hood Huset har hatt en spesiell dag på arbeid , med stor pågang fra tiggere, flaskesamlere og journalister etter at NRK viste dokumentaren Lykkelandet onsdag.
SA170419 Eller som Bayerns Frank Ribery ironiserte på Instagram : « Et helt år med hardt arbeid ...
DN170419 - De brukte det som en del av langkjøringen deres og var oppvokst med fysisk arbeid .
DB170419 « Da han hørte det tok han sitt siste forsiktige pust, og så var hans arbeid på jorda over », heter det i minneordet.
DB170419 Kommisjonen begynte sitt arbeid på oppdrag fra den britiske regjeringen og andre allierte nasjoner i 1943, altså før den formelle etableringen av FN.
DB170419 Han understreker at kurs, foredrag og annen forebyggende arbeid har vært en del av hans virksomhet i store deler av hans karriere.
DB170419 - Man blir litt undrende når det framkommer at jeg hadde narkotika tilgjengelig, men jeg har jeg har vært instruktør i forbindelse med blant annet forebyggende arbeid mot narkotika blant ungdom, sier Jensen og fortsetter : ¶
DB170419 - Forebyggende arbeid
DB170419 I konkursberetningen står dette arbeidet beskrevet som « mail, budsjettering og annet arbeid ».
DB170419 Gjennom dette selskapet fakturerte hun ifølge konkursberetningen Oui AS totalt 60 000,- for en måneds arbeid som faren skulle ha utført.
DB170419 Som Lauvik sier til barnehage.no ; hun vil gjerne ha retten til å ta utbytte en gang i framtida hvis det er rom for det, etter alle de timene ulønnet arbeid for å få barnehagen på beina.
DB170419 Blant de mange tiltakene som listes er for eksempel arbeid innenfor kriminalomsorgen.
DB170419 Da var han mest kjent for sitt udisiplinerte playboy-liv der drinker og damer gikk foran arbeid .
DB170419 Mens 77 prosent av norske menn og kvinner er i arbeid , bidrar bare litt over halvparten av ikke-vestlige menn og kvinner med sin arbeidskraft.
DB170419 Fremskrittspartiet og regjeringen la fram rimelige og fornuftige innstramninger som innebar tre års krav til arbeid eller utdanning for å få familiegjenforening.
DB170419 Det norske velferdssamfunnet med gode helsetjenester, skoler, en eldreomsorg som tar vare på deg og en rekke andre viktige tjenester og oppgaver, er helt grunnleggende avhengig av at folk flest er i arbeid og betaler skatt.
DB170419 Derfor må innvandringen være under streng kontroll, og de som kommer hit må integreres, komme seg i arbeid og stå på egne ben.
DA170419 Tanken er at sabotasje av rakett-testene kan få nordkoreanerne til å stanse sitt arbeid med å utvikle atomvåpen. Én amerikansk kilde sier til The Guardian at USA kan begynne å skyte ned test-rakettene hvis Nord-Korea gjennomfører en ny atomprøvesprengning.
DA170419 - Vi kjenner oss ikke igjen i den situasjonen fra Bergen, framstilt i dokumentaren « Lykkelandet », sier Maggi Hatløy, leder for Kirkens Bymisjons arbeid i Stavanger.
DA170419 « Gjennom sitt arbeid for å realisere et nytt og moderne hovedbibliotek har hun bidratt til å endre Oslo permanent og styrket litteraturen og skrivekunsten.
DA170419 I 2010 ble Johanna Engen tildelt Brosteinprisen av Kirkens Bymisjon for sitt arbeid mot fattigdom.
DA170419 Politiet i arbeid utenfor hytta der en 13-årig jente ble funnet død nyttårsaften 2015.
BT170419 Tanken er at sabotasje av rakett-testene kan få nordkoreanerne til å stanse sitt arbeid med å utvikle atomvåpen.
BT170419 De ansatte ved Robin Hood Huset har hatt en spesiell dag på arbeid , med stor pågang fra tiggere, flaskesamlere og journalister etter at NRK viste dokumentaren Lykkelandet onsdag.
BT170419 - Jeg har alltid skrevet om immigrasjon siden min far kom fra Mexico for å finne arbeid i USA.
BT170419 Vedtaket fra Nav var at jeg ikke trengte deres hjelp til å komme meg ut i arbeid .
BT170419 Jeg hadde nå søkt om bistand fra Nav for å komme meg ut i arbeid .
AP170419 Tanken er at sabotasje av rakett-testene kan få nordkoreanerne til å stanse sitt arbeid med å utvikle atomvåpen. Én amerikansk kilde sier til The Guardian at USA kan begynne å skyte ned test-rakettene hvis Nord-Korea gjennomfører en ny atomprøvesprengning.
AP170419 At arbeid til alle skal være jobb nummer én.
AP170419 De ansatte ved Robin Hood Huset har hatt en spesiell dag på arbeid , med stor pågang fra tiggere, flaskesamlere og journalister etter at NRK viste dokumentaren Lykkelandet tirsdag.
AP170419 De ansatte ved Robin Hood Huset har hatt en spesiell dag på arbeid , med stor pågang fra tiggere, flaskesamlere og journalister etter at NRK viste dokumentaren Lykkelandet tirsdag.
AP170419 Mugaas og Storsveen får prisen for sitt bidrag til kunstfeltet generelt, sitt uegennyttige arbeid for andre kunstnere, for sine separate kunstnerskap og på bakgrunn av sitt omfattende arbeid for å hente glemt norsk kunst og kvinnekamp fra 60- til 80-tallet frem i dagens lys. | « Fluefangeren » : Politisk allegori om et diktaturs vekst og fall ¶
AP170419 Mugaas og Storsveen får prisen for sitt bidrag til kunstfeltet generelt, sitt uegennyttige arbeid for andre kunstnere, for sine separate kunstnerskap og på bakgrunn av sitt omfattende arbeid for å hente glemt norsk kunst og kvinnekamp fra 60- til 80-tallet frem i dagens lys. | « Fluefangeren » : Politisk allegori om et diktaturs vekst og fall ¶
AP170419 Eller som Bayerns Frank Ribery ironiserte på Instagram : « Et helt år med hardt arbeid ...
AA170419 Tanken er at sabotasje av rakett-testene kan få nordkoreanerne til å stanse sitt arbeid med å utvikle atomvåpen. Én amerikansk kilde sier til The Guardian at USA kan begynne å skyte ned test-rakettene hvis Nord-Korea gjennomfører en ny atomprøvesprengning.
AA170419 Operativt og forebyggende arbeid gjennom for eksempel politiets Pimpit-gruppe ( Politiets innsats mot prostitusjon i Trondheim ) har ifølge Svendsen hindret forekomsten av gateprostitusjon.
AA170419 Det var en feiebil som tok fyr under arbeid i tunnelen. ( ©NTB ) ¶
VG170418 - Vi har litt ugjort arbeid i Premier League.
VG170418 Selv mener Violet Brown ( 117 ) at hardt arbeid er nøkkelen til et langt liv.
VG170418 Den nye rekordholderen har imidlertid en annen oppskrift på et langt liv : Hardt arbeid og respekt for mennesker.
VG170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid .
SA170418 Hun sier hardt arbeid er hemmeligheten til et langt liv.
SA170418 Han medgir at mye arbeid gjenstår for Facebook på dette området.
SA170418 | Økland om byutvikling : Arbeid først !
SA170418 | Kaefer får Statoil-kontrakt og arbeid til 170 ansatte ¶
SA170418 Kaefer har sikret seg arbeid på Statoils Mongstad-raffineri.
DB170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid , sier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.
DB170418 Liberaldemokratene har sagt at de vil jobbe for at regjeringens arbeid når en stillstand.
DB170418 Konfliktsakene er få, men strategien klar : Partiet skal hente velgere på arbeid til alle, reduserte forskjeller, motstand mot sentralisering, og motstand mot privatisering.
DB170418 Det første går på saksnivå ( arbeid , skatt, skole og helse ).
DB170418 Det kommer neppe til å påvirke Erdogans videre arbeid med å sentralisere den politiske makten rundt ham selv, og samtidig renske ut fiender fra statsapparatet.
DA170418 Fillon er siktet for misbruk av offentlige penger, etter at han skal ha lønnet ektefelle og barn som assistenter i nasjonalforsamlingen, et arbeid de ikke skal ha utført.
DA170418 For noen er selvmord knyttet til psykisk sykdom, mens for andre kan ulike livskriser som tap av ektefelle/partner, tap av arbeid , tap av sosial status, sviktende selvfølelse, mobbing, høye krav til seg selv, psykisk press og ensomhet, føre til selvmord eller selvmordsforsøk.
DA170418 For Toogood er fotografiene også en videreføring av et arbeid hun viste på KinoKino i 2014.
DA170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid , sier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.
DA170418 - Men vi ser samtidig allerede resultater av regjeringens arbeid .
DA170418 Feiebilen drev arbeid sammen med to spylebiler.
DA170418 - Det er en feiebil som har tatt fyr under arbeid i tunnelen, sier operasjonsleder Marianne Føleide i Vest politidistrikt til NTB.
DA170418 Med arbeid , skole, helse, eldre og klima, saker som valg etter valg viser seg å være viktige, skal de kuppe dagsorden.
BT170418 Vegvesenet opplyser at det var to spylebiler og en feiebil som drev arbeid i tunnelen da det oppsto brann i sistnevnte.
BT170418 Vegvesenet opplyser at det var to spylebiler og en feiebil som drev arbeid i tunnelen da det oppsto brann i sistnevnte.
BT170418 For Ap er det noen som er helt avgjørende : At vi holder orden i økonomien, at vi får folk i arbeid , at vi klarer viktige løft i skole, utdanning, helse og eldreomsorg og at vi kan ha en stø og trygg utenrikspolitikk i en urolig internasjonal tid.
BT170418 Minst like viktig som målrettet arbeid for å få menn til å velge småskolen, er det å sørge for at arbeidsvilkårene for alle lærere er gode nok.
AP170418 Hun sier hardt arbeid er hemmeligheten til et langt liv.
AP170418 Gjennom idretten og sitt arbeid for kommunen har arbeider i, har han kommet i kontakt med ungdom på videregående skoler over hele Sverige.
AP170418 Vegvesenet opplyser at det var to spylebiler og en feiebil som drev arbeid i tunnelen da det oppsto brann i sistnevnte.
AP170418 Vi trenger sterke fagmiljøer som til stadighet søker å levere arbeid på forskningsfronten, skriver innleggsforfatterne.
AA170418 Han medgir at mye arbeid gjenstår for Facebook på dette området.
AA170418 Feiebilen drev arbeid sammen med to spylebiler.
AA170418 - Det er en feiebil som har tatt fyr under arbeid i tunnelen, sier operasjonsleder Marianne Føleide i Vest politidistrikt til NTB.
AA170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid , sier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.
AA170418 Feiebilen drev arbeid sammen med to spylebiler.
AA170418 - Det er en feiebil som har tatt fyr under arbeid i tunnelen, sier operasjonsleder Marianne Føleide i Vest politidistrikt til NTB.
AA170418 Utforskende arbeidsmetoder kan ved hjelp av praktisk arbeid formidle informasjon og ideer om vår verden gjennom virkelige produkter, materialer og fenomener.
AA170418 Elevene arbeider også med praktisk arbeid og digital sløyd i Trigger MakerSpace for å ferdigstille fordypningsprosjektene.
VG170417 Nå kan presidenten få fortgang i sitt arbeid med å renske ut fiender og samle all makt.
VG170417 Det var to spylebiler og en feiebil som drev arbeid inne i tunnelen.
VG170417 Bilen ble brukt til arbeid inne i tunnelen sammen med to spylebiler.
VG170417 Det er også en svakhet ved politiets arbeid at ulykkessjåføren fikk ha kontakt med andre vitner før han ble avhørt av politiet, mener Nilsen, som understreker at han kom sent inn i prosessen.
SA170417 | Flere seniorer i arbeid sikrer velferdsstaten ¶
SA170417 Det er en enorm gevinst at seniorer fortsetter i arbeid lengre enn i dag.
SA170417 Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at seniorer fortsetter ett år lenger i arbeid , tilsvarer om lag 30.000 årsverk og 30 milliarder kroner i økt verdiskaping.
SA170417 De viktigste grepene vi tar for å trygge velferden i årene som kommer, er både å sørge for at flere kommer i arbeid , og at vi alle jobber lenger.
DN170417 | Andelen i arbeid synker ¶
DB170417 Opptjeningstid : Det vil si at vedkommende må ha vært i arbeid eller virksomhet i et tidsrom på minst fire uker umiddelbart før man blir arbeidsufør.
DB170417 Likestilt med arbeid er tidsrom med pensjonsgivende inntekt som erstatter arbeidsinntekt for yrkesaktive : dagpenger ved arbeidsløshet, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og foreldrepenger.
DB170417 Rysjedal sier at det tidligere i dag har vært manuell dirigering i tunnelen på grunn av arbeid i tunnelen.
DB170417 Feiebilen ble brukt til arbeid inne i tunnelen og brannen startet cirka én kilometer inne i tunnelen, fra Jølster-sida.
DB170417 Hennes arbeid med folkloristikk har lært henne en ting : ¶
DB170417 Det eneste som ser ut til å være lagt skikkelig arbeid i, er sexskildringene.
DA170417 Fillon, den skandalerammede konservative kandidaten, er tiltalt for misbruk av offentlige midler for å lønne sin ektefelle og barn for arbeid som de ikke hadde utført som assistanter i nasjonalforsamlingen.
BT170417 Sitt embete som professor og dekanus krevde mye arbeid .
BT170417 Å være utenfor arbeid eller utdanning over lengre tid er en stor påkjenning.
BT170417 » Kirkens Bymisjon Arbeid har lang erfaring med å legge til rette arbeidstrening for « NEETere ».
BT170417 Støtten gis for inntil fire år, i en periode der mottakeren går gjennom behandling eller tiltak for å kunne stå i jobb eller skaffe seg arbeid .
BT170417 Dette er en gruppe som ikke vil vinne på å bli møtt med skjerpede krav til mobilitet, raskere gjennomstrømming i tiltak, praksis rett ut i ordinært arbeid .
AP170417 For Ap er det noen som er helt avgjørende : At vi holder orden i økonomien, at vi får folk i arbeid , at vi klarer viktige løft i skole, utdanning, helse og eldreomsorg og at vi kan ha en stø og trygg utenrikspolitikk i en urolig internasjonal tid.
AP170417 - Det er en feiebil som har tatt fyr under arbeid i tunnelen, sier operasjonsleder Marianne Føleide i Vest politidistrikt til NTB.
VG170416 Hans arbeid for økt velstand var ikke bare spill for galleriet.
DB170416 Prosessen med å flytte alle ansatte inn i bygningen vil ta et halvt år, og arbeid på bygninger og grøntområder vil fortsette gjennom sommeren, opplyser Apple.
BT170416 mars i år, for å informere om foreningen sitt arbeid for barn med autisme.
AP170416 Han er skitten og utslitt etter en lang dags arbeid når han sittende på gulvet i fetterens hus forteller sin historie.
AP170416 - Den er et symbolsk signal om at kunst er ansett som viktig i byen, og at kunstnernes arbeid er verdsatt, mener de.
VG170415 - Høyre- og FrP-regjeringen har en kraftinnsats for å sette ledige hender i arbeid , og for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser.
SA170415 De må lære seg norsk, skaffe seg arbeid , og bli aktive deltakere i det norske samfunnet.
SA170415 mai endre navnet til Kaptein Gullix lekepark, noe som innebærer både utgifter og arbeid for bedriften, men de foretrekker altså det framfor å gå planken i form av en rettssak.
SA170415 Også internasjonalt kommer flere rigger i arbeid .
SA170415 Milliardkontrakter til North Atlantic Drilling - sikrer arbeid for to rigger i 10 år ¶
SA170415 I oktober 2016 var antallet borerigger i arbeid nede i 920, ifølge statistikken.
DN170415 Haugland i DNB Markets sier det er viktig å huske på at disse landene ikke hadde en høy andel sysselsatte før krisen, og at det da typisk er lettere å få folk i arbeid .
DB170415 Når folk lever i fattigdom uten arbeid , kan man ikke bruke tid på bagateller.
DB170415 De siste undersøkelsene av norske kunstnere viser både at det står relativt dårlig til med økonomien, og at tiden de bruker på « kunstnerisk virksomhet », til fordel for annet arbeid , har sunket betydelig de siste tjue årene.
DA170415 Det er ikke grunnlag for å holde åpent lenger - og det er mange som skal holdes i arbeid , sier Bjordal og fortsetter.
AP170415 - Det skal kun gjøres arbeid ved Kopstadkrysset, ved avkjøringen til Horten, og arbeidet vil stort sett bli gjort om natten, sier Kaurin.
AA170415 Med henvisning til skandaler i Vatikanet, ba han om tilgivelse for prester som har sviktet i sitt arbeid .
AA170415 Manuelt arbeid har de siste tiårene fått en merkverdig lav status i Norge.
AA170415 Det var nok mer ideologi enn fagforening, mer teori enn praktisk arbeid .
FV170414 mai endre navnet til Kaptein Gullix lekepark, noe som innebærer både utgifter og arbeid for bedriften, men de foretrekker altså det framfor å gå planken i form av en rettssak.
DB170414 Det er en nokså annerledes hverdag for en som spesielt mot slutten av karrieren hadde et rykte på seg for å foretrekke luksus og fest foran hardt arbeid .
DB170414 Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.
DB170414 Arbeid på stedet medfører allikevel at passasjertrafikken blir berørt i ca 3 timer.
DB170414 Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.
DB170414 ¶ KNIVDREPT : Helsepersonell i arbeid med å forsøke å hjelpe den unge kvinnen som ble angrepet fredag i Jerusalem.
DB170414 I 1997 og 1998, under USAs president Bill Clinton, var han direktør for spørsmål om demokrati, menneskerettigheter og humanitært arbeid ved Det hvite hus' Nasjonale sikkerhetsråd.
DB170414 Det er lagt ganske mye arbeid i å unngå slike misforståelser, sier Valle om påstandene.
BT170414 Det er mye arbeid å ha båt, sier Ole-Johnny Selle ( 59 ).
BT170414 - Så lenge været er godt er det trivelig arbeid .
BT170414 Skolen har opparbeidet en solid kompetanse på feltet gjennom langvarig og grundig arbeid med målgruppen.
AP170414 Med henvisning til skandaler i Vatikanet, ba han om tilgivelse for prester som har sviktet i sitt arbeid .
AP170414 Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.
AA170414 Lekkasjen ble fulgt fra en CIA-uttalelse om at det amerikanske folk bør være bekymret over WikiLeaks' arbeid med å svekke etterretningsevnen til å stå imot angrep fra eksterne trusler, ifølge Business Insider.
AA170414 Hun forteller at navnebyttet betyr en del arbeid .
AA170414 For eksempel hvor mye arbeid man må legge ned for å få gode karakterer på de ulike studieprogrammene, eller hvilken utdanning som lønner seg for ulike typer jobber.
AA170414 Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.
AA170414 Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.
VG170413 for deres arbeid », heter det i søksmålet.
VG170413 På deres felles pressekonferanse uttrykte Stoltenberg stor takknemlighet til Trump for at han har vært til uvurderlig hjelp i NATO-sjefens arbeid for å få NATO-landene til å levere to prosent av sitt BNP til forsvar, slik de ble enige om i Cardiff i 2014.
VG170413 PASSER PÅ : Politiet i arbeid .
SA170413 - Og hvis noen sier at det spares bompenger ved å kjøre utenom rushtidsavgift så har du ikke vært bedriftsleder med folk i arbeid .
DN170413 - Og hvis noen sier at det spares bompenger ved å kjøre utenom rushtidsavgift så har du ikke vært bedriftsleder med folk i arbeid .
DB170413 Hun peker på nærpolitireformen, kutt i POD til fordel for politidistriktene, styrking av politiet med tre milliarder kroner og at det i utgangen av året vil være 1800 flere politistillinger i arbeid .
DB170413 Han er også godt kjent for sitt humanitære arbeid , og har blant annet gått i bresjen for menneskerettigheter i Tibet og hiv- og aids-smittede.
BT170413 Historikerprosjektet har lagt ned et omfattende arbeid for å dokumentere norsk dekorasjonspraksis.
AP170413 Han fortalte at på grunn av arbeid i området ville hun miste flere TV-kanaler om hun ikke foretok endringer på TV og tuner.
AA170413 - Det er litt av et arbeid vi må legge ned for å få bli med på seiltur om sommeren, smiler Merete.
SA170412 I mitt arbeid møter jeg mange som ikke definerer seg som kristne.
SA170412 | Gulbrandsen rørt etter gullkampen : - Det er så mange timer med hardt arbeid som ligger bak dette ¶
DB170412 - Alle vet at man må gjøre en viss mengde arbeid for å være supergod i Ardenner-klassikerne.
DB170412 Jeg vil samtidig berømme vår utenriksministers arbeid med å gjøre Nato sterkere.
DB170412 KALD KRIG : Appelsinforsendelsen var en blanding av skandinavisk brorskap og strategisk sikkerhetspolitisk arbeid , kommenterer historiker Mads Berg.
DB170412 Han ser ikke bort i fra at det også lå en porsjon skandinavisk brorskap bak appelsintransporten til Finland på slutten av 1940-tallet, men antar at dette i hovedsak dreide seg om strategisk sikkerhetspolitisk arbeid i etterkrigstidens første år.
DB170412 I denne perioden skulle det i størst mulig grad være særs lite arbeid og mye hvile, og det skulle være stille både ute og inne.
DA170412 70-tallet for meg besto av politisk arbeid og lite skriving, det var ikke noe overskudd til det.
DA170412 Å fjerne særrettigheter for flyktninger som lever på stønader er ett av mange virkemidler for å få innvandrere over i arbeid og aktivitet, sier hun.
DA170412 Formålet er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget, sier Hauglie.
DA170412 - For å forebygge fattigdom er både en god skole viktig sammen med arbeid og aktivitet.
VG170411 Jeg har ikke forsket på Mangfoldhuset, og for alt jeg vet driver de med mye positivt arbeid .
VG170411 Klokken 09.55 opplyste politiet at bombegruppens arbeid på stedet var utført, og gjenstanden car uskadeliggjort.
SA170411 | Milliardkontrakter til North Atlantic Drilling - sikrer arbeid for to rigger i 10 år ¶
SA170411 Selskapets to rigger West Elara og West Linus er sikret arbeid på Ekofisk-området for ConocoPhillips.
SA170411 Mens nesten halvparten av riggene ligger i opplag, gjør Maersk klar for å sende verdens største oppjekkbare rigg på femårskontrakt for arbeid i Nordsjøen.
SA170411 Lahti-episoden handler om da han mente at det var journalisters arbeid førte til dommen mot Johaug.
FV170411 Lahti-episoden handler om da han mente at det var journalisters arbeid førte til dommen mot Johaug.
DN170411 Den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen sa sent mandag at Federal Reserves arbeid har skiftet fra å reparere økonomien til å beskytte den fremgangen som er blitt realisert.
DN170411 Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil ha flere unge til å engasjere seg i frivillig arbeid .
DB170411 Hun mener det skjer et omfattende arbeid med transportsikkerhet i Sverige i dag.
DB170411 - Det er klart at når man lever et uoffisielt liv uten mulighet til å ta lovlig arbeid , få bolig eller ha et sosialt nettverk, så øker sikkert risikoen for at man kan begå kriminelle handlinger, sier Stang.
DB170411 Årets Pulitzer-pris for arbeid i offentlighetens interesse går til journalister i New York Daily News og ProPublica som avdekket politiets ulovlige praksis.
DB170411 Pulitzer-prisene er USAs viktigste priser for journalistisk arbeid .
DA170411 Nå etterpå er det jo utrolig mye arbeid med klipping og redigering.
DA170411 Linda Krüger reagerer på at ufaglærte uten erfaring og med begrenset norsk språkføring settes til arbeid uten støtte fra fagarbeidere.
BT170411 Flere års arbeid som munner ut i en utstilling er et stort løft som KAN fortjene oppmerksomhet, gjerne kritisk.
BT170411 De aller fleste dagene består av traurig og langsiktig arbeid , gjerne årevis mot en utstilling.
BT170411 Lahti-episoden handler om da han mente at det var journalisters arbeid førte til dommen mot Johaug.
BT170411 Lahti-episoden handler om da han mente at det var journalisters arbeid førte til dommen mot Johaug.
AP170411 | Gulbrandsen rørt etter gullkampen : - Det er så mange timer med hardt arbeid som ligger bak dette ¶
AP170411 Lahti-episoden handler om da han mente at det var journalisters arbeid førte til dommen mot Johaug.
AA170411 Etter påska 1967 satte Norges Røde Kors og Den Norske Turistforening ned et utvalg som skulle drive forebyggende arbeid .
AA170411 - Det er klart at når man lever et uoffisielt liv uten mulighet til å ta lovlig arbeid , få bolig eller ha et sosialt nettverk, så øker sikkert risikoen for at man kan begå kriminelle handlinger, sier Stang.
VG170410 september var en nøye planlagt aksjon, med enorm organisering og et inngående arbeid med å holde seg i skjul før terrorangrepet.
SA170410 - Jeg holdes fortløpende orientert om arbeidet, og jeg har stor tillit til vurderingene som gjøres, og politiets arbeid for å ivareta god beredskap, sier Amundsen. ( ©NTB ) ¶
SA170410 Ellers kan gymlærer, naturveileder og helseforebyggende arbeid være aktuelle alternativer.
FV170410 Ellers kan gymlærer, naturveileder og helseforebyggende arbeid være aktuelle alternativer.
DN170410 Pulitzer-prisene er USAs viktigste priser for journalistisk arbeid .
DB170410 PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat i PST, Signe Aalling, fortalte på en pressekonferanse i går at gutten er en kjenning av politiet, og at de over en periode har drevet forebyggende arbeid overfor ham.
DB170410 PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat i PST, Signe Aalling, fortalte på en pressekonferanse i går at gutten er en kjenning av politiet, og at de over en periode har drevet forebyggende arbeid overfor ham.
DB170410 PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiadvokat i PST, Signe Aalling, fortalte på en pressekonferanse i går at gutten er en kjenning av politiet, og at de over en periode har drevet forebyggende arbeid overfor ham.
DB170410 Seks års intenst arbeid fra norsk side med å gjenopprette normale forhold til Kina, ble kronet med den gjeveste prisen da Solberg i går møtte president Xi Jinping.
DB170410 Hardt arbeid for resten.
DB170410 Det å være « eksnarkoman » i en organisasjon eller andre steder kan være deres beste mulighet til å finne seg rimelig inntekt og meningsfult arbeid .
DA170410 Åtte ansatte i et arkitektfirma i distriktet har blitt uten arbeid .
DA170410 - Jeg holdes fortløpende orientert om arbeidet, og jeg har stor tillit til vurderingene som gjøres, og politiets arbeid for å ivareta god beredskap, sier Amundsen.
DA170410 I påsken vil Sporveiens arbeid pågå hele døgnet for å bli ferdig til rushtrafikken er i gang igjen etter påske tirsdag 18. april.
DA170410 ARBEID : T-bane tunnelen mellom Stortinget og Nationaltheatret stasjoner vil oppgraderes i påsken.
DA170410 Reise litt rundt og oppleve litt annet enn bare arbeid .
DA170410 For Simon var nemlig ikke bare gjest og observatør, han blei satt i arbeid fra dag 1.
DA170410 På bildet vises politiet i arbeid .
DA170410 - Jeg holdes fortløpende orientert om arbeidet, og jeg har stor tillit til vurderingene som gjøres, og politiets arbeid for å ivareta god beredskap, sier Amundsen. ( ©NTB ) ¶
BT170410 Slaget er langt fra vunnet, og vi har år med hardt arbeid foran oss for å få realisert våre viktigste samferdselsprosjekter.
BT170410 Ja, ganske så snart retter vi skytset mot oss selv, sår tvil om egne prioriteringer og år med felles arbeid .
BT170410 Individual Placement and Support ( IPS ) er en kunnskapsbasert tilnærming for å skaffe lønnet arbeid for mennesker med psykiske lidelser.
BT170410 Flere arbeidsgivere erfarer at ansettelse via IPS gir økt kunnskap om arbeid og psykisk helse.
BT170410 Erfaringene våre levner liten tvil om at tidlig innsats for å støtte unge mennesker med psykiske helseutfordringer ut i lønnet arbeid må bli en integrert del av behandlingstilbudet.
BT170410 44 prosent har fått erfaring med lønnet arbeid , og ytterligere 8 prosent fikk oppfølging i utdanning.
BT170410 får vi blant verker på Kode 2 - i en merkelig blanding av anmeldelse og « filmen om anmeldelsen » - innblikk i at hun ikke husket ordet « tolke », at det er « mange s-er » i en setning hun nettopp har sagt, at et verk er « sprøtt », at en kunstner har jobbet lenge med et verk og at det er « hardt arbeid ».
AP170410 Den internasjonal organisasjonen for gravende journalistikk, ICIJ, fikk sammen med Miami Herald prisen for « forklarende reportasje » for sitt arbeid med Panama Papers, et arbeid som også Aftenposten deltok i fra norsk side.
AP170410 Den internasjonal organisasjonen for gravende journalistikk, ICIJ, fikk sammen med Miami Herald prisen for « forklarende reportasje » for sitt arbeid med Panama Papers, et arbeid som også Aftenposten deltok i fra norsk side.
AP170410 Det er lagt opp til holdningsskapende arbeid , det er kommet flere behandlingstilbud, det er kommet « snillere » automater - og det er innført 18-årsgrense.
AP170410 Vi fører en arbeidsmarkedspolitikk som får flere foreldre ut i arbeid .
AP170410 Ellers kan gymlærer, naturveileder og helseforebyggende arbeid være aktuelle alternativer.
AA170410 Er det noen hjemler som mangler som står i veien for politiets arbeid , så skal vi se på det, sier han.
AA170410 - Jeg holdes fortløpende orientert om arbeidet, og jeg har stor tillit til vurderingene som gjøres, og politiets arbeid for å ivareta god beredskap, sier Amundsen. ( ©NTB ) ¶
AA170410 - Magasinet får prisen for sitt arbeid med å formidle viktigheten av trygg ferdsel til målgruppen sin, nemlig de som driver med ekstremsport, uavhengig av vær og sesong, sier presidenten i Røde Kors, Sven Mollekleiv.
VG170409 Han er kjent for Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) fra forebyggende arbeid .
VG170409 Advokaten vil ikke kommentere VGs opplysninger om at den siktede mannen tidligere skal ha vært i kontakt med PST i forbindelse med forebyggende arbeid mot radikalisering, og at han skal ha uttrykt sympati med IS.
FV170409 - Forebyggende arbeid
FV170409 - Derfor har vi gjort noe forebyggende arbeid mot ham, sier hun.
DB170409 Voldelige handlinger er på ingen måte en del av vårt arbeid .
DB170409 Han hadde de nødvendige sertifikatene for slik risikofylt arbeid i Sverige.
DB170409 Ifølge VG kom siktede til Norge i ung alder, og han er kjent av politiet i forbindelse med forebyggende arbeid .
DB170409 Sigmond sier imidlertid at PST ikke drev forebyggende arbeid overfor gutten selv, men for en venn eller bekjent av ham.
DB170409 De to forteller at gutten er en kjenning av politiet, og at de over en periode har drevet forebyggende arbeid overfor ham.
DB170409 Hun understreker at forlaget tar alle tilbakemeldinger med i sitt videre arbeid med serien og at forlaget har flere bøker som viser flere etnisiteter, kjønn og ulike legninger.
AP170409 Justisminister Johansson leder partiets arbeid med lovendringene.
AP170409 - Forebyggende arbeid
AP170409 - Derfor har vi gjort noe forebyggende arbeid mot ham, sier hun.
AA170409 Han skal også være kjent for PST fra forebyggende arbeid .
AA170409 Han skal også være kjent for PST fra forebyggende arbeid .
AA170409 Forebyggende arbeid
VG170408 VG har vært i kontakt med en tidligere arbeidsgiver, som også har møtt den mistenkte usbekeren på jakt etter arbeid .
VG170408 Den siktede livnærte seg med ulike strøjobber, og skal ha slitt med å skaffe seg fast arbeid .
VG170408 Det må undersøkes om den er destruert på ordentlig måte, og det er ikke et arbeid man forhaster seg med, bekreftet operasjonsleder Vidar Pedersen overfor VG.
VG170408 Solberg leder FNs arbeid med å utvikle de 17 bærekraftsmålene som er satt, blant annet for å utrydde sult og fattigdom innen 2030.
SA170408 Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad.
FV170408 Han skal være kjent for PST fra forebyggende arbeid .
DB170408 - Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad.
DB170408 Mange av Stockholms borgere er fornøyde med politiets arbeid etter terrorangrepet.
DB170408 - Vi har mye arbeid å gjøre på åstedet, og vi fortsetter med uforminsket styrke, sier Jan Evensson i stockholmspolitiet.
DB170408 Jeg har blitt informert om politiets arbeid etter gårsdagens angrep.
DA170408 Omfattende arbeid ¶ 9. mai inviterer kulturkomiteen i Stortinget til åpen høring for alle aktører i Kultur-Norge som blir berørt av den nye åndsverkloven.
DA170408 Det er et omfattende arbeid som står foran oss denne våren.
DA170408 - Dette er et godt utgangspunkt, men det gjenstår svært mye arbeid .
BT170408 På vår- og sommerdager kan jeg ta sykkelen fatt på vei til arbeid og aktiviteter, men det er avhengig av både vær og årstid.
AP170408 Mannskaper fra Oslo brann- og redningsetat og politiet i arbeid på åstedet.
AP170408 Kriminalteknikere i arbeid .
AP170408 Etter mer enn fire års arbeid led påtalemyndighetene i Sverige et sviende nederlag i Saab-saken på fredag.
AP170408 | Uførereformen har ikke ført til at flere jobber Grete Crowo ¶ Arbeid er meningsfullt og sosialt, men omkostningene og hindringene kan oppleves større enn gevinsten.
AP170408 Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad.
SA170407 - Vi har mye arbeid å gjøre på åstedet, og vi fortsetter med uforminsket styrke, sier Jan Evensson i stockholmspolitiet.
FV170407 Glencore stopper alt av arbeid på nybygget fram til årsaken av fallulykken blir klarlagt.
DN170407 Et veldig intenst arbeid har pågått de siste ukene og dagene, til og med de siste timene, sa Moscovici.
DB170407 - Vi har mye arbeid som gjenstår på åstedet, sier Hector.
DB170407 - Vi har ikke vært utsatt for press fra Kina, men jeg har vært utsatt for arbeid i seks år med å bygge forståelse for hvordan vi skal samhandle mellom våre to land, sier han.
DB170407 Mens de som ønsker utadrettet arbeid mot samfunnet føler seg sviktet og overskjørt.
DB170407 Disse er ikke teologisk betinget, men har sitt utspring i hvilket hovedfokus man mener er viktig for vårt arbeid her i Norge.
DB170407 Bidraget til det norske samfunnet kom gjennom skatt av lønna, arbeidskraft da vi manglet det, og tilsvarende hardt arbeid og kompetanse som norske arbeidere på samme skip.
DB170407 I vestlige land blir det dessuten stadig færre jobber for menn som er ute etter manuelt arbeid som ikke krever lang skolegang, mens det blir flere for kvinner - omsorgsyrkene og servicebransjen trenger flittige hender selv om fabrikkene klarer seg uten.
DA170407 Tanken er å samle alle tråder i det tidligere arbeid og få fortgang i fortsettelsen slik at prosjektet kan realiseres, sier varaordføreren.
DA170407 Å bare se et arbeid som dette i nåtidens perspektiv blir for tilfeldig.
AA170407 - Vi støtter myndighetene i deres arbeid .
AA170407 - Vi har mye arbeid å gjøre på åstedet, og vi fortsetter med uforminsket styrke, sier Jan Evensson i stockholmspolitiet.
AA170407 Men politiets arbeid så langt har gjort at risikoen for dette er mindre.
VG170406 Utenriksdepartementet sier at normaliseringen av diplomatiske og politiske forbindelser mellom Norge og Kina er et resultat av nitid diplomatisk arbeid over mange år.
VG170406 Men det var nok ikke bare langsiktig diplomatisk arbeid som førte til forsoningen, ifølge professor Øystein Tunsjø.
VG170406 - Jeg ble spurt av ledelsen ved Universitetet for tre år siden om jeg ville lede et arbeid for å utvikle studier i kinesisk.
SA170406 Støtter Skogen Lund kravet i European Quality Charter on Internships and Apprenticeships, utformet av European Youth Forum, om at alle som utfører et arbeid , også studenter, skal ha lønn for strevet ?
SA170406 All erfaring viser at det å bare motta trygd, når det du trenger er tett oppfølging og utprøving i arbeid , fører til at den enkelte sklir lengre og lengre unna arbeidsmarkedet.
SA170406 Mye kjedelig arbeid
SA170406 Men det skal ikke redusere inntrykket av Haugesunds pågående arbeid i feltet, og Frederik Gytkjær gjorde det han skulle.
FV170406 Operasjonsleder i Agder politidistrikt meldte like etter ulykken at en person hadde falt cirka 15 meter i forbindelse med arbeid på nybygg.
FV170406 - En person fra et firma som har entreprisen på et bygg, har falt fra stor høyde i forbindelse med arbeid med glideforskaling, sa Stenstad.
DN170406 - Vi er i ferd med å legge bak oss en fireårsperiode hvor forskjellene øker, budsjettunderskuddet er rekordstort og hvor vi har den laveste andelen i arbeid på over 20 år.
DB170406 Forebyggende arbeid handler om å gjøre noe med friske.
DB170406 Regjeringens dårlige arbeid med å overbevise folk om behovet for kommunereform, trekkes ofte fram som en av årsakene til at reformen ikke ble like omfattende som lovet.
DA170406 I mars møtte jeg EUs miljøkommissær Karmenu Vella som var imponert over vårt arbeid med å kutte klimagassutslippene og å stanse veksten i biltrafikken.
DA170406 | Arbeider falt 15 meter under arbeid på nybygg ¶
DA170406 Ulykken skjedde i forbindelse med arbeid på et nybygg ved Glencore Nikkelverk utenfor Kristiansand torsdag ettermiddag.
DA170406 En arbeider falt 15 meter i forbindelse med arbeid på et nybygg ved Glencore Nikkelverk utenfor Kristiansand torsdag ettermiddag.
BT170406 Det å være attraktiv og nyskapende må faktisk må koste litt mer, også litt mer plan og arbeid , enn det Kyrre skole er avspist med nå.
AP170406 Mye kjedelig arbeid
AP170406 Men det skal ikke redusere inntrykket av Haugesunds pågående arbeid i feltet, og Frederik Gytkjær gjorde det han skulle.
AA170406 Vårt arbeid handler om å gjenopprette tilliten til norsk laks, sier Sigmund Bjørgo, som er fiskeriutsending for Norsk Sjømatråd i Kina, til Dagens Næringsliv.
AA170406 En arbeider ble alvorlig skadd da han falt 15 meter i forbindelse med arbeid på et nybygg ved Glencore Nikkelverk utenfor Kristiansand torsdag ettermiddag.
VG170405 Til VG forteller kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) at IRN fikk fortelle om sitt arbeid som dialogpartner.
VG170405 IRN var invitert til å redegjøre for sin rolle og sitt arbeid .
VG170405 Hvordan skal vi da klare å redegjøre for vårt arbeid ?
VG170405 Blant annet hadde de laget en presentasjon av rådets arbeid , som kulturministeren, slik Afsar opplever det, ikke brydde seg om.
VG170405 Nemdleder Kjellberg har forståelse for at flere boligeiere opplever takseringen som urettferdig, men fastholder at nemden har gjort et godt arbeid .
VG170405 Ekteparet har brukt over 17 år på å bygge det 374 kvadratmeter store huset, men det gjenstår fortsatt arbeid .
SA170405 EH Aalborg har været meget tilfreds med samarbeidet og Mortens arbeid med å bringe spillertroppen og laget et steg videre i kampen om flere seire i 1. divisjon.
DN170405 Nye utbygginger gir store muligheter til mer arbeid for vår konkurransedyktige leverandørindustri, sier oljeministeren.
DN170405 I debatten tirsdag deltok alle de elleve kandidatene og var bevilget 17 minutter hver til å redegjøre for sine synspunkter på de tre temaene arbeid , sikkerhet og sin foretrukne sosiale modell.
DN170405 ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, finansminister Siv Jensen og justisminister Per Willy Amundsen presentere regjeringens arbeid for å begrense omfanget av usikret kreditt og forbrukslån.
DB170405 Røde Kors har et stort arbeid i Sør-Sudan, både gjennom frivillige rundt om i hele landet og gjennom nødhjelpsinnsats.
DB170405 Dette er politiske valg, men vi må kutte i velferdsytelser for å styrke arbeidslinjen og få folk til å stå lengre i arbeid .
DB170405 Rutter fordømmer angrepet og sier at arbeidet med å forebygge slike arbeid må starte nå.
DB170405 Ordningen er opprettet for å sikre folk inntekt i perioder de på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid .
DB170405 Høyres arbeidspolitiske talsperson mener at Arbeiderpartiets forslag om å innføre jobbgaranti for AAP-ere ikke vil bidra til å få folk i arbeid .
DB170405 Det viktigste temaet for oss i programdebatten om unge utenfor arbeidslivet er ytterligere tiltak for få flere i arbeid , sier Dag Terje Andersen.
DB170405 Ap : Færre i arbeid
DB170405 - Jeg forstår jo at Heggelund vil flytte fokus bort fra regjeringens manglende resultater med høy ledighet, færre i arbeid , flere på sosialhjelp og 37 prosent flere unge på uføretrygd.
DB170405 Om en ser på Statistisk Sentralbyrås oversikt over sysselsatte mellom 15 og 74 år er 60,2 prosent av alle innvandrere i arbeid .
DB170405 Det gir ikke innvandrere muligheten til å lære språket de trenger for å komme ut i arbeid .
DB170405 Det er unektelig flere komiske aspekter ved Hussains utrettelige arbeid for å lokke unge menn til å vie seg til jihad.
DA170405 Organisasjonen skal støtte arbeid som allerede er påbegynt av lokale partnere.
DA170405 - Hvis vi ikke tar tak i psykososialt arbeid og gir dem et minimum av skolegang, er det svært kritisk for en hel generasjon, sier Tjørhom.
DA170405 Mye hardt arbeid og tålmodighet må til, skriver Geir Arne Drangeid i en SMS til E24, på vegne av Jotunfjell Partners.
DA170405 Mye grønt arbeid gjøres på Stavanger lufthavn, Sola, men lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen vil gjøre mer.
DA170405 Det dreier seg blant annet om det som har med søl av plastfiber i forbindelse med arbeid .
DA170405 Ellis arbeid gjøres ikke lettere av et komplisert forhold til Politiets sikkerhetstjeneste, en statssekretær som noe kuriøst fungerer som justisminister, og amerikansk etterretning attpåtil.
BT170405 Forsøk overføring av varig tilrettelagt arbeid ( VTA ).
BT170405 Denne delen av formidlingen krever knallhardt arbeid , særlig når avisene og mediene først og fremst følger sitt journalistiske instinkt og kun søker nyheter og aktualitet.
AP170405 VTA-ordningen : Forsøk varig tilrettelagt arbeid ( VTA-ordningen ).
AP170405 Slik slipper man også unna et omfattende arbeid for å endre fylke til region i lovtekster.
AP170405 EH Aalborg har været meget tilfreds med samarbeidet og Mortens arbeid med å bringe spillertroppen og laget et steg videre i kampen om flere seire i 1. divisjon.
AA170405 I debatten tirsdag deltok alle de elleve kandidatene og var bevilget 17 minutter hver til å redegjøre for sine synspunkter på de tre temaene arbeid , sikkerhet og sin foretrukne sosiale modell.
AA170405 - Det vil ta flere tiår med arbeid før disse landene er på nivå med Europa etter andre verdenskrig, sier leder Agnes Marcaillou, og påpeker at udetonerte eksplosiver fremdeles blir funnet her og der i Europa, over 70 år etter krigen.
AA170405 - De må også ha opptrådt uaktsomt i utførelsen av sitt arbeid .
AA170405 Det er fortsatt noe arbeid som gjenstår, sier operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen rundt klokka 20.
AA170405 Statens vegvesens arbeid med kongeveien over Filefjell er også et glitrende eksempel på bevaring av nasjonens hukommelse.
AA170405 - Prisen er både en anerkjennelse av det fantastiske frivillige arbeidet som er gjort på alle landets fyrstasjoner og viktig for vårt arbeid framover, sier daglig leder Ola Sendstad i Norsk fyrhistorisk forening.
AA170405 VTA-ordningen : Forsøk varig tilrettelagt arbeid ( VTA-ordningen ).
AA170405 Det er ikke bare bare et godt navn, det er også slik man slipper man også unna et omfattende arbeid for å endre fylke til region i lovtekster.
AA170405 For å spare unødig tid og arbeid , dropper de like godt å døpe om fylkene til regioner.
SA170404 Devin Rexvid, professor i sosial arbeid , trekker paralleller til bussene i Alabama i USA på 50-tallet, der svarte måtte sitte lengst bak og hvite lengst fremme.
SA170404 I debatten tirsdag deltok alle de elleve kandidatene og var bevilget 17 minutter hver til å redegjøre for sine synspunkter på de tre temaene arbeid , sikkerhet og sin foretrukne sosiale modell.
SA170404 Fra venstre : Forbrukerminister Solveig Horne ( Frp ), finansminister Siv Jensen ( Frp ) og justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) presenterte tirsdag regjeringens arbeid for å begrense omfanget av usikret kreditt og forbrukslån.
FV170404 Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix Fra venstre : Forbrukerminister Solveig Horne ( Frp ), finansminister Siv Jensen ( Frp ) og justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) presenterte tirsdag regjeringens arbeid for å begrense omfanget av usikret kreditt og forbrukslån.
DN170404 Han la vekt på at deltakelse i arbeid er aller viktigst for velferden med en aldrende befolkning.
DB170404 - Det er derfor vi har satt i gang et arbeid .
DB170404 TAKK NEI : Jan-Egil Kristiansen, sjef for skattekrimenheten i Skatt Øst, oppfordrer folk om å takke nei hvis det kommer folk på døra og tilbyr seg å utføre arbeid for en billig penge.
DB170404 - Man kan selv bli lurt, og ikke minst så er dette svart arbeid og samfunnsskadelig virksomhet.
DB170404 Leyla Hasic skal tvert i mot jobbe på kontoret med internkommunikasjon og støtte opp under rådets arbeid .
DB170404 Fordi vi har mange andre former for arbeid eller stønad som sikrer inntekt i Norge, er det på langt nær gitt at surrogater vil presses til det av økonomiske problemer.
DB170404 Ettersom det er et betydelig arbeid å bære frem et barn, kan det være bedre at mor får økonomisk kompensasjon enn at hun ikke får det.
DA170404 ), finansminister Siv Jensen og justisminister Per-Willy Amundsen - alle fra Frp - presenterte tirsdag regjeringens arbeid for å begrense omfanget av usikret kreditt og forbrukslån.
DA170404 Vi vil fortsette vårt arbeid i departementet med å kartlegge om vi mener kriteriene for tilskudd til en representativ paraplyorganisasjon for muslimer er oppfylt, sier Helleland.
DA170404 Det har vært uro rundt Islamsk Råd etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikab-kledde kvinnen Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonsmedarbeider.
AP170404 Devin Rexvid, professor i sosial arbeid , trekker paralleller til bussene i Alabama i USA på 50-tallet, der svarte måtte sitte lengst bak og hvite lengst fremme.
AP170404 Etter ett års arbeid går trikken igjen som normalt, på to spor.
AP170404 Finansminister Siv Jensen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen holdt en pressekonferanse tirsdag morgen der de presenterte Regjeringens arbeid med å stramme inn bruken av forbrukslån.
AP170404 Tre departementer har nå startet et arbeid i mange etapper for å kjøle ned markedet for forbrukslån. 28. mars kom Finanstilsynet med utkast til retningslinjer for forbrukslån og gjeld på kredittkortet.
AP170404 Det har vært uro rundt Islamsk Råd etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikabkledde kvinnen Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonsmedarbeider.
AP170404 - Nå har jeg innhentet deres vurdering av situasjonen, og jeg vil fortsette vårt arbeid i departementet med å kartlegge om vi mener kriteriene for tilskudd til en representativ paraplyorganisasjon for alle muslimer, er oppfylt, sier Helleland.
AP170404 Det er arbeid som krever ekspertise det er lite av i Norge.
AA170404 | Togspor på Østfoldbanen stengt til søndag ¶ Arbeid med å stabilisere jordgrunnen på Østfoldbanen fører til innstilte tog og forsinkelser.
AA170404 Uregelmessighetene ble oppdaget ved arbeid på stedet ved 7.30-tiden.
AA170404 Flere har påpekt at økte skatter faktisk kan bli en vinnersak i årets valgkamp, og ikke uventet ble både skatt og arbeid hissige temaer i duellen.
AA170404 Vi vil fortsette vårt arbeid i departementet med å kartlegge om vi mener kriteriene for tilskudd til en representativ paraplyorganisasjon for muslimer er oppfylt, sier Helleland.
AA170404 Det har vært uro rundt Islamsk Råd etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikab-kledde kvinnen Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonsmedarbeider.
AA170404 De sier imidlertid at nyutdannedes kompetanse i relasjonsbygging, spesialpedagogikk, arbeid med sosial kompetanse, skolejus og samarbeid mellom skole og hjem er langt dårligere.
VG170403 - Vi har tro på at politikerne ser at det store feil, mye urettferdighet og sprik i arbeidet som er gjort, og til dels mye dårlig arbeid som er gjort.
VG170403 - Når det virker som om prisene er satt ved å slikke på fingeren og holde den i været, så får folk mistillit til hele den forbanna driten, sier Einar Wennberg ( 41 ), som har tatt en lederrolle for velforeningenes arbeid mot eiendomsskatten på Norsia i Bodø.
SA170403 Demokratene kommer da til å benytte seg av en såkalt filibustertaktikk - å blokkere Senatets arbeid med endeløse taler - for å forhindre at Senatet går fra debatt til en avgjørende avstemning.
SA170403 Det er 20 prosent som kommer tilbake i arbeid uten noen form for støtte.
SA170403 Ellers kan gymlærer, naturveileder og helseforebyggende arbeid være aktuelle alternativer.
SA170403 Endringsarbeid er som regel hardt arbeid .
FV170403 Ellers kan gymlærer, naturveileder og helseforebyggende arbeid være aktuelle alternativer.
DN170403 Demokratene kommer da til å benytte seg av en såkalt filibustertaktikk - å blokkere Senatets arbeid med endeløse taler - for å forhindre at Senatet går fra debatt til en avgjørende avstemning.
DB170403 e som var deltagende på møtet at Kjønaas Kjos eksplisitt ble informert om at det var så mange stridigheter rundt spørsmålet om heroinassistert behandling at den aktuelle arbeidsgruppa ( som angivelig har kommet frem til et « heroin-nei » ) ikke vil fokusere på nettopp heroin-spørsmålet i sitt videre arbeid , er det uforståelig hvorfor Klassekampen har valgt en slik vinkling.
DB170403 Sveriges finansminister, Magdalena Andersson fra Sosialdemokratene, har uttrykt at regjeringen kan tenke seg å utvide skattefradraget, blant annet for å få flere flyktninger integrert gjennom arbeid .
DB170403 Ordningen ble innført for å bekjempe svart arbeid og sikre ryddige arbeidsforhold.
DB170403 Ifølge Konjunkturinstitutet ville ordningen lønne seg når antallet som gikk fra svart til hvitt arbeid oversteg 10000.
DB170403 Blant ungdom mellom 16 og 20 år, finner Fafo en « signifikant lavere overgang til arbeid og utdanning for de som har vært lenge i mottak ».
DA170403 Demokratene kommer da til å benytte seg av en såkalt filibustertaktikk - å blokkere Senatets arbeid med endeløse taler - for å forhindre at Senatet går fra debatt til en avgjørende avstemning.
DA170403 Det kom fram da statsråden holdt innlegg på en seminar om regjeringens arbeid med å forenkle forvaltningen av Norges utmarksområder mandag.
DA170403 Disse sakene kan dreie seg om at noen har flyttet tilbake til Sverige, eller kanskje kommet i arbeid der uten å si fra til Nav, sier direktøren.
BT170403 Ellers kan gymlærer, naturveileder og helseforebyggende arbeid være aktuelle alternativer.
BT170403 Endringsarbeid er som regel hardt arbeid .
AP170403 Helsepersonell skal først og fremst ha fokus på pasientbehandling, og ikke at de, satt på spissen, må involveres tungt i arbeid knyttet til utvikling og vedlikehold av kliniske ordlister.
AP170403 Leder arbeid med operasjonsanalyse i et langtidsperspektiv, for å vurdere om planverket fortsatt er relevant eller om nye planer må utvikles.
AP170403 Leder arbeid med operasjonsanalyse i et langtidsperspektiv, for å vurdere om planverket fortsatt er relevant eller om nye planer må utvikles.
AP170403 Ellers kan gymlærer, naturveileder og helseforebyggende arbeid være aktuelle alternativer.
AP170403 Endringsarbeid er som regel hardt arbeid .
AA170403 Demokratene kommer da til å benytte seg av en såkalt filibustertaktikk - å blokkere Senatets arbeid med endeløse taler - for å forhindre at Senatet går fra debatt til en avgjørende avstemning.
SA170402 Han rettet deretter en takk til redningspersonell, sykehuspersonell og enkeltmennesker for deres arbeid og støtte.
FV170402 Endringsarbeid er som regel hardt arbeid .
DN170402 Nå har vi i ledergruppen startet et arbeid med å endre kulturen blant våre medarbeidere for å få et sterkt engasjement og for å få ansatte som er mer resultatorienterte.
DB170402 Det vil hjelpe dem som i dag bruker kontantstøtte fordi de mangler arbeid , sier Martinussen.
DB170402 - Landsmøtet har gått inn for gratis barnehage, dobling av barnetrygden og at ingen skal miste dagpengene uten å få tilbud om utdanning eller arbeid .
DB170402 Han sier at selv om de har gjort et omfattende arbeid , er har de ikke konkludert med hva røntgenlysene kan være fra.
DB170402 Sokneprest Lars Stenman leder kirkens arbeid med de overlevende og foreldrene i Sveg.
DB170402 Sokneprest Lars Stenman leder kirkens arbeid med de overlevende og foreldrene i Sveg.
DA170402 - Jeg vil rette en stor takk til redningspersonell, sykehuspersonell og enkeltmennesker for sitt arbeid og sin støtte, sa Löfven søndag ettermiddag.
DA170402 Det vil hjelpe dem som i dag bruker kontantstøtte fordi de mangler arbeid , sier Martinussen.
DA170402 - Landsmøtet har gått inn for gratis barnehage, dobling av barnetrygden og at ingen skal miste dagpengene uten å få tilbud om utdanning eller arbeid .
BT170402 Mye godt arbeid blir gjort med ny panel på utsiden, rehabiliterte toaletter og nytt gulv i gangene til garderobene.
BT170402 Dette er sårt tiltrengt arbeid , nå når « noen » har bestemt at der ikke blir kombinasjonsbygg for kultur og idrett på samme tomt.
BT170402 Selv er jeg blant dem som tenker vi må påse at praktisk skapende arbeid i varierte materialer får større plass enn det har i dag.
BT170402 Som et motstykke til den mer brautende og bråkjekke bergenskulturen, har han og laget lykkes gjennom å fokusere på prosess, på kjernevaner og på hardt konkret arbeid , ikke på hårete mål.
AP170402 AHLC skal bidra til å sikre det økonomiske grunnlaget for oppbygningen av den palestinske selvstyreenheten og har ansvar for å samordne den internasjonale bistanden til Det palestinske området og koble sammen giverlandsgruppens arbeid og politiske prosesser.
AP170402 Og mye spennende arbeid , smiler Versjbitskij.
AA170402 Han rettet deretter en takk til redningspersonell, sykehuspersonell og enkeltmennesker for deres arbeid og støtte.
AA170402 - Slikt arbeid tar som regel én dag, men man kan risikere at det varer helt til tirsdagen.
AA170402 Frilansjournalist Anders Sømme Hammer vant Internasjonal Reporter-prisen ( IR-prisen ) for sitt arbeid i Afghanistan.
AA170402 Det vil hjelpe dem som i dag bruker kontantstøtte fordi de mangler arbeid , sier Martinussen.
AA170402 - Landsmøtet har gått inn for gratis barnehage, dobling av barnetrygden og at ingen skal miste dagpengene uten å få tilbud om utdanning eller arbeid .
VG170401 Tidligere lørdag kveld ble frilansjournalist Anders Sømme Hammer utropt som vinner av Internasjonale Reporter-prisen ( IR-prisen ) for sitt arbeid i Afghanistan, og spesielt for Brennpunkt-dokumentaren « Talibanistan ».
VG170401 Det har vært veldig mye arbeid , men det har også vært utrolig givende, fordi vi har funnet en måte å sette søkelyset på et område av samfunnet som i stor grad har vært lukket, sier VG-journalist Mona Grivi Norman.
SA170401 Det var det Aftenbladet som gjorde, etter utrettelig journalistisk arbeid over lengre tid.
SA170401 Mange andre tiltak må også til, og det er nødvendig med et systematisk arbeid for å rekruttere flere menn til utdanninger og arbeid i barnehagen.
SA170401 Mange andre tiltak må også til, og det er nødvendig med et systematisk arbeid for å rekruttere flere menn til utdanninger og arbeid i barnehagen.
SA170401 Behov for fornyet innsats og et systematisk arbeid
SA170401 Arbeid i barnehager kan oppfattes av mange menn som fremmed.
FV170401 I tillegg er en 22 år gammel mann anmeldt etter å ha nektet å etterkomme politiets ordre, og for å ha hindret politiets arbeid .
FV170401 FOTO : Bjærke, Ketil / NTB scanpix Anders Sømme Hammer fikk pris for sitt arbeid i Afghanistan.
FV170401 Det har vært veldig mye arbeid , men det har også vært utrolig givende, fordi vi har funnet en måte å sette søkelyset på et område av samfunnet som i stor grad har vært lukket, sier VG-journalist Mona Grivi Norman til egen avis.
DN170401 - LOs deltakelse i seg selv vil bidra til et mer balansert fokus og setter anstendig arbeid og faglige rettigheter på dagsorden, sier hun til VG.
DN170401 Frilansjournalist Anders Sømme Hammer vant internasjonal reporter-prisen for sitt arbeid i Midtøsten.
DB170401 Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligg som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.
DB170401 Med Oslo Economics' arbeid med rapporten var målet å vise hvilke fordeler og ulemper som vil følge av en eventuell flytting av sykehuset i Hammerfest til Alta, og hvorvidt en slik flytting totalt sett i et samfunnsperspektiv kan være fordelaktig.
DB170401 I Alta er det igangsatt et arbeid med å etablere Alta nærsykehus, som er et samarbeid mellom kommunen og helseforetaket.
DB170401 At Hasic skulle drive slikt arbeid med det heldekkende plagget nikab, skapte reaksjoner.
DB170401 ¶ FIKK DIPLOM : Journalistene bak prosjektet « Kongemakta » fikk tildelt SKUP-diplom for sitt arbeid .
DB170401 Pensjonsreformen vi fikk i privat sektor i 2011, var sårt tiltrengt og den har allerede sørget for at folk står lenger i arbeid .
DB170401 Det vil bety at vi må stå lenger i arbeid og pensjonsytelsene vil bli mindre sjenerøse enn de en gang var.
DB170401 For å spare faktasjekknettstedet faktisk.no for arbeid , har jeg sjekket fakta selv.
DB170401 Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi i snitt jobber mer, gjennom flere i arbeid , mindre deltid og mindre sykefravær, og at offentlig sektor blir mer effektiv.
DA170401 For eksempel når det gjelder bølgen av arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart arbeid , mener Rødt-lederen.
DA170401 Da er det fire mulige løsninger, om man ikke vil kutte i velferden : Flere i arbeid , økt effektivitet, mer privat betaling eller økte skatter.
DA170401 Arbeid og effektivisering ¶
BT170401 Bildene av utmagrede barn har de siste ukene igjen strømmet ut av Somalia, og FN har lyktes bedre med å sikre pengebidrag til sitt arbeid der, enn i Jemen, Sør-Sudan og Nord-Nigeria, som også trues av det som betegnes som den mest omfattende hungersnøden på 70 år.
AP170401 - Stortingsvedtaket fra i våren 2016 ligger til grunn for regjeringens arbeid med nedrustning og ikke-spredning.
AP170401 Anders Sømme Hammer fikk pris for sitt arbeid i Afghanistan.
AA170401 Et omfattende arbeid ble satt i gang for å bytte koblingskassen.
AA170401 Frilansjournalist Anders Sømme Hammer vant Internasjonal Reporter-prisen ( IR-prisen ) for sitt arbeid i Afghanistan.
AA170401 Frilansjournalist Anders Sømme Hammer vant fredag Internasjonale Reporter-prisen ( IR-prisen ) for sitt arbeid i Afghanistan.
AA170401 - LOs deltakelse i seg selv vil bidra til et mer balansert fokus og setter anstendig arbeid og faglige rettigheter på dagsorden, sier hun til VG.
VG170331 Nikis Theophilakis ( 45 ) som spilte Pelle Krogstad sitter igjen med minner om en utrolig hyggelig arbeidsplass med høyt tempo og variert arbeid .
VG170331 LOs deltagelse i seg selv vil hjelpe til et mer balansert fokus, og setter anstendig arbeid og faglige rettigheter på dagsorden.
VG170331 Det er starten på et arbeid som kommer etter seks år, med tørke i samarbeidet, sier hun til VG.
VG170331 Vi står foran et langvarig og systematisk arbeid for å vinne tilbake vårt store potensiale i denne handelen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.
VG170331 Resten av jobben med å finne ut hvem som har stått bak, er et meget utfordrende arbeid , forklarer Chris Woods, den undersøkende journalisten som leder Airwars.
VG170331 Men innad i LO-systemet foregår internasjonalt arbeid i diktaturer på ganske andre premisser.
VG170331 Det er godt at LO kombinerer denne typen arbeid i kombinasjon med et klart menneskerettslig og kritisk utsyn.
VG170331 Hvordan skal den norske regjeringen legge til rette for at disse kommer seg ut i arbeid når de vender hjem igjen ?
VG170331 Gjennom sosiale aktiviteter og arbeid for medmødres rettigheter ønsker hun å styrke medmødres stilling som foreldre i samfunnet.
SA170331 Etter et snaut års arbeid presenterte de torsdag sine funn for kjedene, helsemyndigheter og produsenter.
SA170331 Det har vært hardt arbeid over tid som har gitt oss denne sjansen.
DN170331 Vi må skape flere jobber, flere må stå lenger i arbeid , og flere må jobbe heltid.
DN170331 Familiegjenforening og etablering gjør at høy innvandring med flukt eller arbeid som innvandringsgrunn i ett år normalt fører til økt innvandring også i årene etter.
DN170331 Men etter årelangt arbeid fra norske diplomater kunne Brende rett før jul i fjor legge fram en politisk felleserklæring.
DN170331 | Jensen : Flere må i arbeid og flere må jobbe mer ¶
DN170331 Ifølge beregningene, som ligger til grunn for Perspektivmeldingen, ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
DN170331 For innvandrere fra Afrika er 42,3 prosent i arbeid , mens andelen er 52 prosent for innvandrere fra asiatiske land.
DN170331 Flere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i framtiden, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DN170331 - Det viktigste vi kan gjøre for å trygge velferdssamfunnet også for fremtidige generasjoner, er at flere kommer i arbeid , og at flere jobber mer.
DN170331 Spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer viser at 38 prosent mener det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner, og av disse er 28 prosent i arbeid .
DB170331 Synskadades riksförbund mener likevel at banken ikke har gjort tilstrekkelig arbeid .
DB170331 - Men det er rart at de samtidig går inn for en ordning som vil svekke Kreftforeningens arbeid med kreftrammede.
DB170331 Nav skal hjelpe arbeidsledige ut i arbeid , og ett av hjelpemidlene er å betale for utdanning.
DB170331 Tilnærmingen til konflikter mellom barna vitnet om et gjennomtenkt pedagogisk arbeid .
DB170331 Det var etter en samtale med ei jente, som ville takke Newman for hans arbeid for de homofiles rettigheter, at skuespilleren bestemte seg for å komme ut av skapet.
DB170331 26-åringen legger imidlertid ikke skjul på at det ligger mye hardt arbeid til grunn, og at hun ikke er den eneste som skal ha en bit av kaka når lønningen utbetales.
DA170331 Jeg vil understreke at det skjer mye godt arbeid i skolen, likevel er det slik at det er altfor mange barn som opplever å få hjelp for seint.
DA170331 Dette må snus for å spare elever for nederlag i hele skoleløpet og forhindre at elever får problem i videre utdanning og arbeid .
DA170331 Ifølge beregningene som ligger til grunn for Perspektivmeldingen ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
DA170331 For innvandrere fra Afrika er 42,3 prosent i arbeid , mens andelen er 52 prosent for innvandrere fra asiatiske land.
DA170331 Flere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i framtiden, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DA170331 - Det viktigste vi kan gjøre for å trygge velferdssamfunnet også for fremtidige generasjoner, er at flere kommer i arbeid , og at flere jobber mer.
DA170331 | - Flere må i arbeid og flere må jobbe mer ¶
DA170331 Spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer viser at 38 prosent mener det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner, og av disse er 28 prosent i arbeid .
DA170331 - Det er viktig å huske at Skams suksess delvis er et resultat av et mangeårig arbeid i NRK med å nå en ung målgruppe, sier hun.
DA170331 For eksempel når det gjelder bølgen av arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart arbeid , mener Rødt-lederen.
DA170331 I forslaget pekes det på et større behov for fleksible arbeidsdager og at arbeidstaker på eget initiativ skal kunne gjøre individuelle avtaler med arbeidsgiver om arbeid mellom klokken 21 og 23 på kveldene.
BT170331 Men etter årelangt arbeid fra norske diplomater kunne Brende rett før jul i fjor legge fram en politisk felleserklæring.
BT170331 De forteller at den inkluderer temaer som frivillig arbeid , festing med måte, trafikksikkerhet, å ta et nei for et nei og å ha en balansert russetid med fokus på å stå på eksamen.
BT170331 Når Leo har fått noen til å åpne seg opp, så har det ofte også skyldtes godt arbeid fra fotografen.
BT170331 Nå er både regissør Lars Petter Gallefoss, fotograf Vegard Dale Bergheim og programleder Leo Ajkic nominert for sitt arbeid med serien.
BT170331 Etter et snaut års arbeid presenterte de torsdag sine funn for kjedene, helsemyndigheter og produsenter.
BT170331 HARDT ARBEID : Jonas Rønningen har jobbet seg opp i eliteserien gjennom fem sesonger i Træff og tre år i Kristiansund.
AP170331 « I Norge er mange i arbeid , vi har store naturressurser og solide statsfinanser.
AP170331 Med et produktivt næringsliv, mange i arbeid og solide statsfinanser har Norge et godt utgangspunkt, sier Jensen.
AP170331 Hun viser til at andelen folk som er i arbeid , lenge har gått nedover.
AP170331 Hun peker på at det er en nedgang i andelen folk som er i arbeid .
AP170331 Et grønt skatteskifte : økt skatt og økte avgifter på klimaskadelige utslipp og bruk av naturressurser og lavere skatt på arbeid og verdiskapning.
AP170331 Flere må i arbeid og flere må jobbe mer ¶
AP170331 Flere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i fremtiden, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP170331 - Det viktigste vi kan gjøre for å trygge velferdssamfunnet også for fremtidige generasjoner, er at flere kommer i arbeid , og at flere jobber mer.
AP170331 Etter et snaut års arbeid presenterte de torsdag sine funn for kjedene, helsemyndigheter og produsenter.
AP170331 Det har vært hardt arbeid over tid som har gitt oss denne sjansen.
AA170331 Bildene av utmagrede barn har de siste ukene igjen strømmet ut av Somalia, og FN har lyktes bedre med å sikre pengebidrag til sitt arbeid der, enn i Jemen, Sør-Sudan og Nord-Nigeria, som også trues av det som betegnes som den mest omfattende hungersnøden på 70 år.
AA170331 Men etter årelangt arbeid fra norske diplomater kunne Brende rett før jul i fjor legge fram en politisk felleserklæring.
AA170331 | Jensen : Flere må i arbeid og flere må jobbe mer ¶
AA170331 Ifølge beregningene som ligger til grunn for Perspektivmeldingen ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
AA170331 For innvandrere fra Afrika er 42,3 prosent i arbeid , mens andelen er 52 prosent for innvandrere fra asiatiske land.
AA170331 Flere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i framtiden, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AA170331 - Det viktigste vi kan gjøre for å trygge velferdssamfunnet også for fremtidige generasjoner, er at flere kommer i arbeid , og at flere jobber mer.
AA170331 Hun viser til at andelen folk som er i arbeid , lenge har gått nedover.
AA170331 Hun peker på at det er en nedgang i andelen folk som er i arbeid .
AA170331 Spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer viser at 38 prosent mener det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner, og av disse er 28 prosent i arbeid .
VG170330 Det ble en symbolsk og politisk markering av forliket mellom arbeid og kapital, sosialistisk og borgerlig side i politikken.
VG170330 Larsen sier til VG at hun sendte fullmakt til årsmøtet Islamsk Råd og at hun også har deltatt i valgkomiteens arbeid før årsmøtet.
VG170330 Høyres Afshan Rafiq : Riktig skritt for å få kvinner med nikab ut i arbeid
SA170330 Beklager støyende arbeid
SA170330 Beklager støyende arbeid
SA170330 Beklager støyende arbeid
SA170330 HARDT ARBEID : Jonas Rønningen har jobbet seg opp i eliteserien gjennom fem sesonger i Træff og tre år i Kristiansund.
DN170330 Han mener også at Økokrim er lite villige til å håndtere feil i eget arbeid .
DN170330 - Jeg vil ikke advare ledere mot å ta toppjobber, men det er krevende arbeid , sier Thorleif Enger.
DN170330 Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, sykdomskravet skal tydeliggjøres og mottaker må nå være villig til å søke arbeid utenfor hjemsted.
DN170330 Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid , skriver Stavanger Aftenblad.
DB170330 Jeg har sett arbeid av store kunstnere som følger samme prinsipp.
DB170330 Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med AAP.
DB170330 Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, sykdomskravet skal tydeliggjøres og mottaker må nå være villig til å søke arbeid utenfor hjemsted.
DB170330 Foto : Norsk Tattoo Union ¶ ARBEID : Tatovør Robin Wilhelmsen Jensen kan bekrefte at det ikke er bare å bli tatovør.
DB170330 - Hvis vi får arbeid på dette prosjektet og folk i Portland finner ut om det, så vil de trolig, så liberal som byen er, brenne ned fabrikken, sier Ron Schoenheit, sjef for Cascade Oil, et Oregon-basert selskap som laget metalltråder.
DB170330 I realiteten pågår det et enormt reformarbeid i politiet - et arbeid som sjelden kommer til medienes overflate.
DB170330 I fjor logget politiet inn bare 700 ganger fra Tjøme - inklusive trafikkontroller, forebyggende tjenester på skolene og preventivt arbeid på sjøen med en rask patruljebåt basert i Tønsberg.
DB170330 Velferd som ikke gir insentiver til arbeid , må kuttes.
DB170330 I etterkant av 2011 gjennomførte vi i Norge en omfattende pensjonsreform, og utsiktene til statens fremtidige inntekter ble brått bedre, fordi mange nå står i arbeid lengre.
DB170330 Dersom vi lykkes med å få folk til å stå i arbeid lenger, øker inntektene og utgiftene blir lavere.
DB170330 Dette ville ha røsket i fordommene mange nordmenn har til muslimer, og vist reaksjonære menn at kvinner duger til manuelt arbeid .
DB170330 Jeg skal ikke forskuttere utvalgets arbeid , men jeg kan love at spørsmålene som Dagbladet trekker opp kommer til å bli diskutert og behandlet politisk.
DA170330 Vegvesenet advarer om at helgens arbeid kan bli støyende.
DA170330 Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid , skriver Stavanger Aftenblad.
DA170330 Hun settes til arbeid som major i kampenheten Section 9,som etterforsker cyberterrorisme.
DA170330 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd « knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offen
BT170330 Utvalget skal utelukkende vurdere Fischers rolle og journalistiske arbeid i avisen.
BT170330 Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, sykdomskravet skal tydeliggjøres og mottaker må nå være villig til å søke arbeid utenfor hjemsted.
AP170330 Et grønt skatteskifte : økt skatt og økte avgifter på klimaskadelige utslipp og bruk av naturressurser og lavere skatt på arbeid og verdiskapning.
AP170330 Om kundene sliter med å få tak i sin advokat, kan det skyldes reisefravær : « Kort og godt handler vår reise om arbeid av høyeste kvalitet og et øye for hva klienten krever - hver dag », forklarer firmaet.
AP170330 Hun synes det er vanskelig å svare på hvorfor det ser ut til å være lite populært å bli lærer for de yngste, og mener politikerne må starte et arbeid for å finne det ut.
AP170330 Han mener de har gjort mye, og viser til omleggingen til masterutdanning, en egen modell for videreutdanning for lærere i Finnmarkskolen og generelt arbeid med lærerrekruttering.
AP170330 - Kristin Halvorsen satte i gang et stort arbeid med de nordligste fylkene for å gjøre noe med denne problemstillingen.
AP170330 HARDT ARBEID : Jonas Rønningen har jobbet seg opp i eliteserien gjennom fem sesonger i Træff og tre år i Kristiansund.
AA170330 Veidekke Entreprenør AS, som er entreprenør, har nettopp startet arbeid med prosjektet.
AA170330 Frem til september vil det pågå arbeid med å bygge 1200 meter midlertidig jernbanespor.
AA170330 Hele rapporten om Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2016 kan du lese her ( ekstern lenke ).
AA170330 Sysselsettingen er lavest for innvandrere fra Afrika der vel fire av ti er i arbeid , 42,3 prosent.
AA170330 Blant folk fra EU-land i Øst-Europa er andelen i arbeid 70,1 prosent, og fra Vest-Europa ligger andelen på 67,2 prosent.
AA170330 Andelen i arbeid i majoritetsbefolkningen i denne aldersgruppen er vel 83 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170330 Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, sykdomskravet skal tydeliggjøres og mottaker må nå være villig til å søke arbeid utenfor hjemsted.
AA170330 Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid , skriver Stavanger Aftenblad.
AA170330 Jeg har også mistet min far i kreft og har tatt min tørn i frivillig arbeid der også.
VG170329 I påtalenemndens arbeid med saken har det vært vesentlig å klargjøre hvilken skyldgrad som kreves for å kunne hevde at det er et regelbrudd når det er snakk om å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode.
VG170329 TUCs kartlegging er gjort blant litt over 1000 mennesker, som en del av foreningens arbeid for å bekjempe rasisme på arbeidsplassen.
VG170329 Hun var der som humanitær ekspert i FNs arbeid for å styrke freden i landet.
VG170329 Regjeringen velger dessverre å bare gjøre halve jobben, og det blir ikke flere folk i arbeid av dette, sier Tajik.
VG170329 I tillegg kombinerer 22 prosent arbeid med en trygdeytelse. 33 prosent ender opp med uføretrygd, viser tallene for de som sluttet å motta AAP i i kvartal 2016.
VG170329 Bare 20 prosent kommer tilbake i arbeid uten noen form for stønad, viser tall fra Arbeids- og sosialdepartementet.
VG170329 * Det skal bli vanskeligere å få AAP : Sykdomskravet tydeliggjøres, samtidig som kravet til mobilitet økes ved at mottakeren må være villig til å søke arbeid også utenfor hjemstedet.
VG170329 Basert på at vi er gjort oppmerksomme på problemstillingen, har vi satt i gang et arbeid for å kartlegge om det er andre måter å håndtere dette på, opplyser Leaseplans markedsdirektør Marius Paus til VG i en epost.
SA170329 Overfor de som utviklet teknologi som ikke binder meg til arbeid i hjemmet.
FV170329 To leger som møter papirløse flyktninger i sitt arbeid , er svært kritiske til myndighetene.
DN170329 Retten anerkjenner at Nicolaisen og tre andre ansatte i konsernet nedla betydelig arbeid i utenlandssatsingen.
DN170329 Det legges ned mye arbeid innenfor elektriske biler i Kina for å avhjelpe forurensningsproblemet, sier investeringsdirektør Brendan Ahern hos KraneShares, som står bak aksjefondet KWEB, til CNBC.
DN170329 Tidligere er konservative François Fillon selv blitt siktet for å ha ansatt kona Penelope og to av parets barn som assistenter, uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.
DN170329 I Frankrike er det lovlig for politikere å ansette familiemedlemmer, men påtalemyndigheten mener at det i Fillon-familiens tilfelle ikke ble utført noe reelt arbeid .
DB170329 Det er dårlig arbeid av regjeringen, sier Frisvold til Dagbladet.
DB170329 Jeg skjønner ikke at dette må ta så lang tid når man vet at dette er noe som har blitt et hinder i manges arbeid , sier Syversen.
DB170329 Afsar understreker at organisasjonene som er medlem av IRN har et pågående arbeid mot ekstremisme, og at problematikken også jevnlig blir tatt opp av imamene som tilhører IRN.
DB170329 - Da Jensen var en del av ledergruppa fikk han denne informasjonen, som han kunne sette ut i videre arbeid , ja, svarte den kvinnelige vaktlederen bekreftende på spørsmål fra retten.
DB170329 Det tar tid og hardt arbeid tå bygge et nytt samfunn opp.
DB170329 De hadde jo tross alt lagt ned flere timer ulønnet arbeid og privat kapital.
DB170329 Frivillig og lønnet arbeid for å støtte opp om familier som opplever dette, bør oppmuntres til, men det er langt fra sikkert at vi bør prioritere å styrke en forening som arbeider for å styrke arbeidet med og forskningen på kreft hos barn, blant annet ved politisk lobbyarbeid.
DB170329 - Det var veldig mye arbeid , og det var lange dager, men crewet var helt fantastisk.
DA170329 I påtalenemndens arbeid med saken har det vært vesentlig å klargjøre hvilken skyldgrad som kreves for å kunne hevde at det er et regelbrudd når det er snakk om å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode.
DA170329 Han reagerer kraftig på påstanden om at elevenes rettssikkerhet og skolenes arbeid mot mobbing svekkes som følge av at regjeringen erstatter dagens krav om enkeltvedtak i mobbesaker, med en aktivitetsplikt i Opplæringsloven : ¶
BT170329 Hun var der som humanitær ekspert i FNs arbeid for å styrke freden i landet.
BT170329 Voss lensmannskontor har etter møysommelig arbeid funnet frem til føreren som satte andres og eget liv på spill på E16.
BT170329 At Islamsk Råd nå har ansatt en tildekket kvinne til sitt arbeid med dialog, viser enten dårlig dømmekraft eller svak samfunnsforståelse.
AP170329 Særlig har det vært viktig som et internasjonalt knutepunkt, både i akademisk arbeid og gjennom studentene de tar imot.
AP170329 - Jeg ber om at regjeringen forhandler med oss for å finne en tilfredsstillende vei fremover som tillater CEU å fortsette i Budapest og å opprettholde den akademiske friheten som er essensiell for vårt arbeid , sier rektor Michael Ignatieff ifølge pressemeldingen.
AP170329 Særlig har det vært viktig som et internasjonalt knutepunkt, både i akademisk arbeid og gjennom studentene de tar imot.
AP170329 - Jeg ber om at regjeringen forhandler med oss for å finne en tilfredsstillende vei fremover som tillater CEU å fortsette i Budapest og å opprettholde den akademiske friheten som er essensiell for vårt arbeid , sier rektor Michael Ignatieff ifølge pressemeldingen.
AP170329 Hun var der som humanitær ekspert i FNs arbeid for å styrke freden i landet.
AP170329 Sanner vil altså at det fremmes et endringsforslag til Grunnloven i neste stortingsperiode, basert på utvalgets arbeid som skal være ferdig i 1919.
AP170329 Islamsk Råd har vært i hardt vær de siste dagene etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikabkledde kvinnen Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonsmedarbeider.
AP170329 Formålet med driftsstøtten, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige ", heter de
AP170329 Voss lensmannskontor har etter møysommelig arbeid funnet frem til føreren som satte andres og eget liv på spill på E16.
AP170329 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offe
AP170329 | Slik skal vi løfte ungdommen som står på utsiden Anniken Hauglie ¶ 73.000 unge under 30 år er hverken i arbeid , utdanning eller opplæring.
AP170329 Nytt toårig opplæringstiltak, økt bruk av lønnstilskudd og arbeid som medisin er blant tiltakene arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie satser på.
AA170329 Hun var der som humanitær ekspert i FNs arbeid for å styrke freden i landet.
AA170329 Kontrakten på forsterkningselementene vil gi arbeid til mellom 60 og 70 ansatte på Kværner i Verdal.
AA170329 En slik reform vil gi rom for en tilsvarende senking av skatten på arbeid ", heter det i forslaget.
AA170329 Islamsk Råd har vært i hardt vær de siste dagene etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikabkledde kvinnen Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonsmedarbeider.
AA170329 Formålet med driftsstøtten, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfun
AA170329 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjone
AA170329 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjone
VG170328 - Digert armslag, en lang rekke helt fabelaktige kolleger, veldig mye moro og en god del hardt arbeid , sier hun.
VG170328 Ved å skjule den eneste kvinne i staben bak et slør, viser organisasjonen en forakt for alt arbeid som har vært gjort de siste årene for å skape forståelse, dialog og respekt mellom norske muslimer og det norske storsamfunnet.
VG170328 Den private aktøren Kristent Interkulturelt Arbeid ( KIA ) i Oslo har god språkopplæring for innvandrerkvinner - samtidig som de tilbyr barnehage til barna og arbeidspraksisplasser for kvinnene.
VG170328 Og det er ingen automatikk i at fjerning av kontantstøtte fører kvinner ut i arbeid .
SA170328 - Hvordan har disse historiene virket inn på kommunens arbeid med mobbesaker ?
SA170328 I årene som kommer, vil forbrukernes kjøpekraft tilta som følge av lavere prisvekst, noe høyere lønnsvekst og flere i arbeid .
FV170328 Det gjøres et godt stykke arbeid i norsk fotball med tanke på spillerutvikling og trenerutvikling.
DN170328 Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene.
DB170328 Det er et detaljert og nitidig arbeid som ligger bak etterforskningen.
DB170328 Lavere inflasjon, høyere lønnsvekst, og at flere kommer seg i arbeid vil føre til at forbruksveksten kan ta seg noe opp, ifølge sjefanalytikeren.
DB170328 Det å drive etterforskning er i utgangspunktet enklere enn å gjøre forebyggende arbeid , fordi sistnevnte krever mer ressurser.
DB170328 Det forebyggende arbeidet har hittil vært veldig bra, og det er ingen tvil om at kommunen har gjort et godt arbeid på et generelt grunnlag.
DB170328 Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene.
DB170328 Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene.
DB170328 BT mener at det er ingen interessekonflikt mellom Fischers arbeid og et sovende verv som andre vara og ikke-medlem av partiet.
DB170328 Tillit er nøkkelen til å få navnerne i arbeid
DB170328 « Komiker i arbeid » var rett og slett selvproletarisering.
DB170328 En av de mest populære var serien « Komiker i arbeid » for noen år tilbake.
DB170328 Det har handlet om å styrke yrkesfag, gjenreise respekten for praktisk arbeid og å bekjempe sosial dumping.
DB170328 I likhet med Steinsland har 56-åringen fått flere priser for sitt arbeid , deriblant Gullpennen.
DA170328 Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene.
DA170328 Hun mener fengslingene er åpenbare forsøk på å forpurre organisasjonens arbeid mot korrupsjon.
DA170328 - UDI bestreber seg alltid på å informere godt, men det er ikke alt arbeid vi kan opplyse detaljer om.
DA170328 Bildene er belønningen som gjør at du gidder å lese videre, selv om det er hardt arbeid for et barn som ikke har øvd så mye enda.
DA170328 - Dette vil motivere utlendinger til å delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning, og virke positivt for integreringen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) i en pressemelding.
BT170328 Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene.
BT170328 Da sa Kvinnsland at han er i arbeid igjen : ¶
BT170328 Staten skal ikke belønne arbeidsdyktige voksne som velger å avstå fra lønnet arbeid .
BT170328 | Arbeid skal lønne seg ¶
AP170328 Tidligere er konservative François Fillon selv blitt siktet for å ha ansatt kona Penelope og to av parets barn som assistenter, uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.
AP170328 I Frankrike er det lovlig for politikere å ansette familiemedlemmer, men påtalemyndigheten mener at det i Fillon-familiens tilfelle ikke ble utført noe reelt arbeid .
AA170328 Tidligere er konservative François Fillon selv blitt siktet for å ha ansatt kona Penelope og to av parets barn som assistenter, uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.
AA170328 I Frankrike er det lovlig for politikere å ansette familiemedlemmer, men påtalemyndigheten mener at det i Fillon-familiens tilfelle ikke ble utført noe reelt arbeid .
AA170328 - Dette vil motivere utlendinger til å delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning, og virke positivt for integreringen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) i en pressemelding.
AA170328 I årene som kommer, vil forbrukernes kjøpekraft tilta som følge av lavere prisvekst, noe høyere lønnsvekst og flere i arbeid .
VG170327 Inge er et arbeidsjern og har nedlagt et kolossalt arbeid for norsk idrett i snart 13 år, » skriver Rognlien i en SMS til VG.
VG170327 Etterforskerne mener dette er arbeid som ble utført av den danske håndverkeren og hans medhjelpere og at det derfor ikke hører hjemme i regnskapet, fordi Eirik Jensen har forklart at de ikke betalte. 4.
SA170327 Utbyggingen av Dvalin-feltet vil gi arbeid til rundt 6000 årsverk.
DN170327 I årsrapporten rapporterer Yara om sitt arbeid med etikk og regeloverholdelse, såkalt « compliance ».
DN170327 Santander har flere hundre ansatt på " en-timeskontrakter " i Storbritannia, som kun garanterer de ansatte én times arbeid i måneden, skriver Financial Times mandag.
DB170327 I Norge er dette tallet 73 prosent, og bare Island og Sveits har høyere andel kvinner i arbeid .
DB170327 Han mener det er behov for et tilbud om opplæring i jobbsøkeraktiviteter for den gruppen arbeidssøkere som i utgangspunktet ikke mangler kvalifikasjoner for å kunne ta arbeid , men som av ulike grunner kan ha behov for utvikling av verktøyene i selve jobbsøkerprosessen.
DB170327 I Furus tilfelle var det flere bygningstekniske mangler, og anonyme håndverkere forteller om ufaglært arbeidskraft og mangelfullt arbeid ?
DA170327 Han viser også til at Region Stavanger har 15 kommuner å ta hensyn til i sitt arbeid , mens Forum-området naturlig nok vil være det viktigste for Stavanger kommune i denne satsingen.
DA170327 Jeg har fått god kunnskap om prosjektene gjennom mitt arbeid i kommunalstyret for byutvikling og jo mer vi jobber med bussveien, jo mer skeptisk blir jeg til hele prosjektet.
DA170327 Regjeringen får litt bedre enn terningkast 3 for sitt arbeid med å skape et bedre helsevesen.
DA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid , men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
DA170327 Jeg avsto fra å trekke meg fordi jeg har nedlagt et stort arbeid for partiet i Rogaland, og jeg vil gjerne se dette fullført innen stortingsvalget, skriver Gilje i en pressemelding.
DA170327 Regjeringen får litt bedre enn terningkast 3 for sitt arbeid med å skape et bedre helsevesen.
DA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid , men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
BT170327 Men jeg må medgi at det raskt blir litt ekstra arbeid med å stelle med andre enn bare seg selv.
BT170327 Pensjonsreformen i privat sektor var et skritt i riktig retning, både for å kunne kombinere arbeid og pensjon, og for å sikre finansiering av velferden.
BT170327 Her er verken finansieringen eller insentivene til å stå i arbeid bærekraftige.
AP170327 Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) sier undersøkelsen er viktig i HODs arbeid med å forbedre tjenestene.
AA170327 I år går pengene til UNICEFs arbeid for å gi læring til barn rammet av krig og konflikt, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.
AA170327 Regjeringen får litt bedre enn terningkast 3 for sitt arbeid med å skape et bedre helsevesen.
AA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid , men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
AA170327 Situasjonene omhandlet i straffeloven skiller seg fra situasjoner der en person gjennom sitt alminnelige lønnede arbeid forsøker å påvirke beslutningstagere.
AA170327 Situasjonene omhandlet i straffeloven skiller seg fra situasjoner der en person gjennom sitt alminnelige lønnede arbeid forsøker å påvirke beslutningstagere.
AA170327 - Uka og Samfundet er to viktige elementer i studenthverdagen, der studentene legger ned utallige timer med frivillig arbeid for fellesskapet.
VG170326 Dermed blir det mye kjøping og lite langsiktig tenking i stedet for å gjøre et solid arbeid med talenter, sier Alsaker.
VG170326 Dette har vært et svært viktig arbeid i vår interesse, og nå skal den videre uttransporten starte snart, sier Brende.
DN170326 Evnen til å samarbeide må læres gjennom praktisk arbeid , ifølge den norske professoren som også besøkte NHH denne uken.
DB170326 - Jeg har fått veldig lite støtte fra det offentlige for å utføre det arbeid vi som er eiere av fredede eiendommer er pålagt å gjøre.
DA170326 - Norge, som gjør viktig arbeid for menneskerettigheter, kan definere studenter tydeligere som en utsatt gruppe og stille flere spørsmål rundt studenters og akademikeres rettigheter i bilaterale fora.
BT170326 FIKK PRIS : Frank Mugisha ble tildelt Raftopprisen i 2011 for sitt arbeid for seksuelle minoriteter.
AA170326 Siden har det pågått forhandlinger om ny regjering, et arbeid som Othmanis forgjenger Abdelilah Benkirane ikke klarte å fullføre.
AA170326 - Jeg synes det er vanskelig å si når veien kan åpnes, men det er ganske mye arbeid som må gjøres før den åpnes, og det må skje på en trygg måte, sier hun.
AA170326 Digitalt arbeid : « Stuck in the middle » av Trine Bjervig, sølv ( Nøtterøy ).
VG170325 Mange kjenner utrygghet for arbeid og egen økonomi.
SA170325 Jeg har fått god kunnskap om prosjektene gjennom mitt arbeid i kommunalstyret for byutvikling, og jo mer vi jobber med bussveien, jo mer skeptisk blir jeg til hele prosjektet.
SA170325 Fylkesmennene avdekker omfattende svikt knyttet til arbeid med bekymringsmeldinger.
SA170325 Noen går så langt som å hevde at en ener er skapt av 20 prosent naturtalent og 80 prosent hardt arbeid .
SA170325 Her handler det om hardt arbeid , moral og stålvilje.
DB170325 - Erna Solberg kan ikke stå i spørretimen og skryte av sitt arbeid mot skatteflukt mens hennes parti tar imot pengegave til sin valgkamp fra skatterømlinger, sa Lysbakken til Dagbladet.
DB170325 - For egen del har jeg alltid hatt fokus på « mennesker » i mitt arbeid .
DB170325 - Hyggelig at Aarebrot mener vi kan doble oppslutningen fra forrige stortingsvalg, men det ligger mye hardt arbeid foran oss, sier Trygve Slagsvold Vedum.
DB170325 - Erna Solberg kan ikke stå i spørretimen og skryte av sitt arbeid mot skatteflukt mens hennes parti tar imot pengegave til sin valgkamp fra skatterømlinger, sier han.
DB170325 Hun er fortsatt i arbeid , fikk ikke engang en reprimande.
DA170325 I juryens begrunnelse heter det at Dale er « ein forfattar som set jordnære blikk på vanlege menneskes livsituasjonar, relasjonar, framtidstankar forankra i fortidstankar, helse, arbeid, og mangel på arbeid ; dei ufaglærte.
DA170325 I juryens begrunnelse heter det at Dale er « ein forfattar som set jordnære blikk på vanlege menneskes livsituasjonar, relasjonar, framtidstankar forankra i fortidstankar, helse, arbeid , og mangel på arbeid ; dei ufaglærte.
DA170325 Etter tre års arbeid ga hun denne uka ut boka « Fortielser.
DA170325 Problemet med å flytte hele dette feltet over til helsevesenet er at en kan hindre politiet i viktig forebyggende arbeid .
DA170325 De har anledning til å oppsøke ungdomsmiljøer og drive forebyggende arbeid på en annen måte enn helsepersonell har, sier Toppe og legger til : ¶
BT170325 Noen går så langt som å hevde at en ener er skapt av 20 prosent naturtalent og 80 prosent hardt arbeid .
BT170325 Her handler det om hardt arbeid , moral og stålvilje.
AP170325 - Oppfølgingen fra Forsvarets side må ikke slutte når tjenestetiden er over, og sivilsamfunnet må styrke sitt arbeid i møte med veteranene.
AP170325 Ifølge Zero-lederen baserer stiftelsens arbeid med biodrivstoff seg på forskning, utredninger og det han kaller sceneariearbeid fra bl.a.
AP170325 Dagens distriktsopprør er dypt forankret i et langvarig politisk arbeid som har støttet opp om distriktene.
AP170325 Hun minner om Syersken til Helene Scherfbeck eller Kniplersken til Vermeer, og hun er i tilstanden som Steihaug selv søker i sitt eget arbeid ; konsentrasjon og tid som flyter.
AP170325 Noen går så langt som å hevde at en ener er skapt av 20 prosent naturtalent og 80 prosent hardt arbeid .
AP170325 Her handler det om hardt arbeid , moral og stålvilje.
AA170325 Jeg bruker internett selvfølgelig, og en pensjonert bibliotekar på universitetsbiblioteket hjalp meg å finne opplysninger om Løkenskar Hoel og arbeid hun hadde produsert før internettets tid, forteller Gullichsen som til vanlig jobber med kommunikasjon på NTNU.
AA170325 Ringvirkningene av Uribes arbeid er særdeles omfangsrike, og årets ytringsfrihetspris vil komme mange kvinner over hele verden til gode, skriver foreningen i sin begrunnelse. ( ©NTB ) ¶
VG170324 Den ga oss relativt lite ny kunnskap, men vi har tatt med oss rapporten videre, og evalueringsutvalget har brukt den som et av flere grunnlag i sitt arbeid , sier Dale til VG.
VG170324 Når sosialdemokrater glemmer at deres viktigste oppgave er å jobbe for arbeid til alle, trygg velferd og rettferdig fordeling, er det jo heller ingen grunn til å stemme på dem.
VG170324 Hun ender av og til opp med mer arbeid enn godt er.
VG170324 At lufthavnstrukturen på Helgeland består vil vi planlegge for i vårt videre arbeid , sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor i en pressemelding.
DN170324 François Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler ved å ansette sin kone og to av parets barn som assistenter, uten at de reelt sett utførte arbeid .
DB170324 Denne riggen får mer arbeid
DB170324 Arbeid med hensyn til regelverksendringer tar tid, og spesielt regelverksendringer som gjelder Skatteetatens taushetspliktsbestemmelser, sier Strømme.
DA170324 " Arbeit macht frei ", " arbeid gjør fri ", står det over porten på Auschwitz. 14 kvinner og menn er innbrakt av politiet etter at de kledde seg nakne, slaktet en sau og lenket seg sammen i den tidligere konsentrasjonsleiren Auschwitz.
DA170324 Kristent Interkulturelt Arbeid , KIA, driver norskopplæringen på oppdrag for kommunen, men dette anbudet går nå ut.
DA170324 Målet er på sikt å komme ut i ordinært arbeid .
DA170324 Men det er trist at de som ikke skulker, ender opp uten vitnemål tross hardt arbeid på flere fronter.
DA170324 Partilagene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Østfold og Hordaland krever nå at partiets landsmøte i april skal vedta at pensjonistene får en kjøpekraftutvikling på lik linje med folk i arbeid , og at fratrekket på 0,75 prosentpoeng gjøres noe med.
BT170324 - Du sitter der ofte med mobilen i hånden og vet ikke om du får arbeid den kommende uken, selv om du er fast ansatt.
BT170324 Inspeksjonen er en fortsettelse av et arbeid som begynte før varselet i det hele tatt forelå.
BT170324 Statsadvokaten har presentert sin konklusjon før Spesialenhetens arbeid er ferdig.
AP170324 Nordgreen har sammen med eMeistring vunnet to innovasjonspriser for sitt nyskapende arbeid .
AP170324 Nordgreen har sammen med eMeistring vunnet to innovasjonspriser for sitt nyskapende arbeid .
AP170324 - At lufthavnstrukturen på Helgeland består, vil vi planlegge for i vårt videre arbeid .
AA170324 François Fillon, som tidligere i år var en av favorittene til å vinne valget, har falt kraftig på meningsmålingene etter avsløringer om at han har betalt kona og to av barna deres titusenvis av euro for arbeid som aldri ble utført.
AA170324 Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler ved å ansette sin kone og to av parets barn som assistenter, uten at de reelt sett utførte arbeid .
AA170324 Kjøttet som tørrmodnes i butikken, krever litt mer arbeid .
AA170324 - Oppfølgingen fra Forsvarets side må ikke slutte når tjenestetiden er over, og sivilsamfunnet må styrke sitt arbeid i møte med veteranene.
AA170324 - Utvalget fortsetter sitt arbeid og jeg venter til det har avgitt sin rapport før jeg sier mer om dette, sier han.
AA170324 - At lufthavnstrukturen på Helgeland består, vil vi planlegge for i vårt videre arbeid .
VG170323 Og selv om NIF presenterte en slagplan for fremtidens arbeid med digitalisering i forrige uke, er det fortsatt ting som opprører idrettslag og kommersielle aktører der ute.
VG170323 « Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre og beskytte nøkkelobjekter som kan få betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i væpnet konflikt.
SA170323 Før de kan overta gården, må odelsgutter og - jenter ha annet arbeid .
SA170323 Da er det et stykke arbeid å gjøre.
DN170323 Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i regjeringen, politiet og forsvarets håndtering og arbeid med å sikre viktige eiendommer og samfunnskritiske institusjoner.
DN170323 Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i regjeringen, politiet og forsvarets håndtering og arbeid med å sikre viktige eiendommer og samfunnskritiske institusjoner.
DN170323 Det republikanske lederne utsatte et planlagt morgenmøtet og signaliserte at mer arbeid var nødvendig, og flertallsleder Paul Ryan i Representantenes hus utsatte en planlagt pressekonferanse.
DN170323 Sektorene justis og beredskap, helse og omsorg, samferdsel, universitet og høyskole og arbeid og sosial er de største brukerne av konsulenttjenester, og hadde i 2015 samlet rundt 75 prosent av konsulentbruken i staten.
DN170323 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
DB170323 Sjef for antiterror Mark Rowley i Metropolitan Police orienterte om politiets arbeid torsdag morgen.
DB170323 Å kjøpe svart arbeid er det veldig mange som synes er helt greit.
DB170323 Tallene i den nye rapporten fra SINTEF og NTNU, som Dagbladet har skrevet om, er helt i tråd med de vi lenge har visst om svart arbeid i private hjem i Norge.
DB170323 Svart arbeid i dag er mer alvorlig enn det var før.
DB170323 Skattemyndighetene bruker i dag lite krefter på å avsløre svart arbeid i norske hjem.
DB170323 Med svart arbeid stiller det seg annerledes.
DB170323 Med svart arbeid er det omvendt.
DB170323 For en generasjon siden var svart arbeid på privaten at du betalte naboen din under bordet for å gjøre litt ekstra snekkerarbeid i helgene, eller være dagmamma en periode.
DB170323 Dersom skattetapet som følge av svart arbeid i Norge er på nivå med det svenske, går staten årlig glipp av 60 milliarder skattekroner.
DB170323 Dersom skattetapet som følge av svart arbeid i Norge er på nivå med det svenske, går staten årlig glipp av 60 milliarder skattekroner, skriver artikkelforfatteren.
DB170323 Ifølge DN innrømmer han at svakhetene i forsvar og politi er så store at de, hvis de blir kjent, vil utgjøre en fare for rikets sikkerhet, og nevner spesielt tre punkter : ¶ * " Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre nøkkelobjekter som kan få betydning for for forsvarsevnen og de militære forsvar i væpnet konflikt.
DB170323 Vi vil videre og skape mer arbeid for filmfolk og gode og viktige opplevelser for seerne.
DA170323 I all hovedsak har firmaet jobbet med vindusvask mot bedriftsmarkedet, men har også drevet med fasadevask og arbeid rettet mot privatmarkedet.
DA170323 Hun kom til Norge fra Ghana i 1993 og gikk på norskkurs i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid ( KIA ), og jobber i dag som barnehagelærer samme sted.
DA170323 Korttidskontrakter uten avlønning mellom oppdrag gjør at arbeiderne tar på seg enda mer arbeid , som igjen gjør at de ikke har tid og overskudd til å lære norsk.
DA170323 * Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn andre.
BT170323 Det republikanske lederne utsatte et planlagt morgenmøtet og signaliserte at mer arbeid var nødvendig, og flertallsleder Paul Ryan i Representantenes hus utsatte en planlagt pressekonferanse.
BT170323 Kryvi mener politikere og bistandsarbeidere fokuserer på feil årsaker, og at de dermed mislykkes i sitt arbeid med å forhindre sult og nød.
AP170323 Gateartisten Lorenzo er i fullt arbeid dagen etter terrorangrepet i Westminster-området.
AP170323 Det republikanske lederne utsatte et planlagt morgenmøte og signaliserte at mer arbeid var nødvendig, og flertallsleder Paul Ryan i Representantenes hus utsatte en planlagt pressekonferanse.
AP170323 « Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre og beskytte nøkkelobjekter som kan få betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i væpnet konflikt.
AP170323 Slik finansieres svart arbeid Grå firmaer i bygg og anlegg har stukket unna penger på den samme snedige måten i mange år.
AP170323 Hus og Hytte Bygg AS betalte også ut 32,7 millioner kroner for svart arbeid blant annet ved å hyre inn uføretrygdede finner for å bygge hytter i Trysils dypeste skoger.
AP170323 Byggmesteren bokførte 166 fiktive fakturaer som utgifter på 36 millioner kroner, samtidig som entreprenørfirmaet sendte 176 regninger på 47 millioner kroner for arbeid som aldri var blitt utført.
AP170323 I begynnelsen av februar var Oslo S første holdeplass for Krf-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg da de presenterte de fire partienes arbeid med Nasjonal transportplan.
AP170323 Da er det et stykke arbeid å gjøre.
AA170323 Det republikanske lederne utsatte et planlagt morgenmøte og signaliserte at mer arbeid var nødvendig, og flertallsleder Paul Ryan i Representantenes hus utsatte en planlagt pressekonferanse.
AA170323 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
AA170323 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
AA170323 Blant annet ble det funnet avvik knyttet til elektriske installasjoner, arbeid i og drift av elektriske anlegg, nødkraftsystem og brannvannsystemet, opplyser Petroleumstilsynet.
AA170323 Friske borgere betyr flere ut i arbeid og flere som bidrar til verdiskaping, sier Bhatti til NTB.
AA170323 - Tallene viser at regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor gir resultater.
AA170323 Vi jobber også aktivt for å se på muligheten for å kunne finne en kombinasjon av skole og arbeid for dem som ikke har avsluttet videregående opplæring.
AA170323 Men det er av avgjørende betydning at den aktuelle aktiviteten fører fram mot arbeid eller mot økt kompetanse, slik at ungdommen gjennom den aktuelle aktiviteten på sikt kan få seg en ordinær jobb og klare seg selv.
AA170323 Men dersom det er små muligheter for å få lønnet arbeid gjennom denne aktiviteten så ønsker vi å være forsiktig med å binde opp store ressurser på å organisere eller følge opp slik aktivitet.
VG170322 Uten å vite hva han kunne forvente utover Wrights ord om Darau krevde hardt arbeid .
VG170322 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å « representere russiske politiske interesser ».
VG170322 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
VG170322 Jeg trekker meg nå fra alt arbeid med MC og gjeng.
VG170322 Det eneste jeg hadde igjen var vel erfaringen fra mer enn 25 års arbeid innenfor dette feltet.
SA170322 Har du en bil som står mye i ro, litt boligareal som står ubrukt, eller har du noen timer fritid som kan brukes til å utføre et stykke arbeid for en annen ?
SA170322 Målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole.
SA170322 Hvert år går 10.000 elever, omtrent 1 av 5, ut av grunnskolen med så svake ferdigheter i matematikk og lesing at de kan få problemer med å fullføre videregående og å klare seg i videre utdanning og arbeid .
SA170322 DEBATT : Hvert år går 10.000 elever, omtrent 1 av 5, ut av grunnskolen med så svake ferdigheter i matematikk og lesing at de kan få problemer med å fullføre videregående og å klare seg i videre utdanning og arbeid .
SA170322 Når vedkommende er friskmeldt eller i ordinært arbeid igjen, så foretar vi en ny vurdering. 3.
SA170322 Han gjør et fantastisk stykke arbeid rundt landslaget og for dansk fotball generelt, sier Hallberg.
DN170322 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
DN170322 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
DN170322 Vi lever ikke av andres arbeid, vi lever av hverandres arbeid .
DN170322 Vi lever ikke av andres arbeid , vi lever av hverandres arbeid.
DN170322 Arbeidskraftundersøkelsen ¶ | - Det er bra at ledigheten går ned, men den er fortsatt høy etter norsk standard ¶ Arbeid kommer til å bli en hovedsak i valgkampen, selv om ledigheten nå faller, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre på DNs frokostseminar onsdag.
DN170322 - Andelen unge utenfor arbeid er urovekkende høy, sier Støre.
DN170322 - Arbeid blir en hovedsak i valgkampen, sier Ap-lederen.
DB170322 Dessverre klarte jeg å skaffe meg litt ekstra arbeid .
DB170322 Men, arbeid utover avtalt arbeidstid som er innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, kalles merarbeid, og gir ikke rett på slikt tillegg, ifølge Blyverket.
DB170322 Arbeidsmiljøloven fastsetter et minimum på 40 prosent i tillegg til den vanlige lønnen for arbeid ut over lovens rammer for alminnelig arbeidstid.
DB170322 Per utgangen av januar 2017 er 4,2 prosent av landets arbeidsføre befolkning uten arbeid .
DB170322 - Erna Solberg snakket i spørretimen i dag om sitt arbeid mot skatteflukt.
DB170322 - Erna Solberg kan ikke stå i spørretimen og skryte av sitt arbeid mot skatteflukt mens hennes parti tar imot pengegave til sin valgkamp fra skatterømlinger, sier han.
DB170322 Å være i manuelt arbeid er gjennomgående forbundet med mindre lykkefølelse, mens arbeid hvor vi ser på sjefen som en partner og hvor vi har høy grad av selvbestemmelse er lykkefremmende.
DB170322 Å være i manuelt arbeid er gjennomgående forbundet med mindre lykkefølelse, mens arbeid hvor vi ser på sjefen som en partner og hvor vi har høy grad av selvbestemmelse er lykkefremmende.
DB170322 Å være i arbeid er en av de aller viktigste forutsetningene for å leve et godt liv.
DB170322 Typen arbeid har også betydning.
DB170322 Faktisk er dårlig psykisk helse viktigere for lykkenivået enn inntekt og arbeid .
DB170322 I Facebook-innlegget fastslo Larsson at Norges såkalte meningsbærende redaksjoner ikke stoler på egne journalisters arbeid , og konstaterte at den 4. statsmakt vil opprette en 5. statsmakt.
DB170322 Over halvparten av dem som er i yrkesaktiv alder, er altså ikke i arbeid .
DB170322 - Det er irriterende etter mange år med hardt arbeid , å bli redusert til en lettbeint, humoristisk, lite faglig, subjektiv vurdering, som avsluttes med en useriøs punchline.
DB170322 Heggdal beskylder CICERO for « klimahykleri » fordi vi i vårt arbeid med grønne obligasjoner angivelig mener at atomkraft er « fy-fy » eller « brune » investeringer.
DA170322 Sunde ILs Helen Husebø, like blid, har hanket inn Moi Nilsen til vestkanten for kaffe, mimring og befaring av anleggsstart i etterkant at fire års arbeid for å få nytt dekke på plass.
DA170322 Retten til arbeid er en menneskerettighet som vi må ta skikkelig på alvor.
DA170322 Noen blir også utprøvd i vanlig arbeid med godt resultat.
DA170322 Disse kan ha behov for omskolering eller Varig Tilrettelagt Arbeid .
DA170322 Dette er tilbud til mennesker som ikke lett kommer inn i vanlig arbeid, men som ved hjelp av tilrettelagt arbeid i en skjermet virksomhet får en meningsfull hverdag.
DA170322 Dette er tilbud til mennesker som ikke lett kommer inn i vanlig arbeid , men som ved hjelp av tilrettelagt arbeid i en skjermet virksomhet får en meningsfull hverdag.
DA170322 Behovet for Varig Tilrettelagt Arbeid , VTA, er stort.
DA170322 Allservice har i Avdeling Kvaleberg hatt en meget solid virksomhet for Varig Tilrettelagt Arbeid .
DA170322 * Sterkere satsing på Varig Tilrettelagt Arbeid - VTA ¶
DA170322 * Rogaland KrFs fylkesårsmøte oppfordrer NAV og kommunene til å legge til rette for flere VTA-plasser for å gi yrkesvalghemmede mulighet for å komme ut i meningsfylt arbeid .
DA170322 * Retten til arbeid omfatter alle mennesker.
DA170322 * Noen faller utenfor det ordinære arbeidsliv og må få tilbud om tilrettelagt arbeid , enten for en kortere tid eller varig.
DA170322 Alle må gis like muligheter til å lykkes, noe jeg også er bevisst på som leder for Microsofts arbeid med offentlig sektor.
BT170322 Når vedkommende er friskmeldt eller i ordinært arbeid igjen, så foretar vi en ny vurdering. 3.
BT170322 Bilologiprofessor Harald Kryvi skriver i en kommentar i BT at det som skal til for å hindre sultkatastrofer er prevensjon, opplysningsarbeid for særlig kvinner, og mer arbeid for å hinder barneekteskap.
BT170322 Dette er blant annet basert på videoopptak av leger under arbeid , bedømt både av pasientene selv og leger med opplæring i slik vurdering.
AP170322 « Det er tragisk at en politibetjent som beskytter byen vår er blant ofrene, » sa ordføreren, og roste nødetatenes arbeid .
AP170322 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
AP170322 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
AP170322 Når vedkommende er friskmeldt eller i ordinært arbeid igjen, så foretar vi en ny vurdering. 3.
AP170322 Han gjør et fantastisk stykke arbeid rundt landslaget og for dansk fotball generelt, sier Hallberg.
AA170322 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
AA170322 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
AA170322 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
AA170322 Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart.
AA170322 I Facebook-innlegget fastslo Larsson at Norges såkalte meningsbærende redaksjoner ikke stoler på egne journalisters arbeid , og konstaterte at den 4. statsmakt vil opprette en 5. statsmakt.
VG170321 Jeg legger stolthet i å få de jobbene jeg vil ha gjennom hardt arbeid , sier hun.
VG170321 - I nesten seks tiår har NASAs arbeid inspirert millioner av amerikanere og gjort dem i stand til å se for seg fjerne verdener og en bedre fremtid her på jorden.
VG170321 Det innenriksminister Bruno Le Roux må svare på tirsdag, er hvordan det er rimelig at nesten 500.000 kroner i utbetalinger av offentlige penger kunne gå til hans døtre, i sommerne mellom 2009 og 2016, når det ikke er funnet bevis på at de utførte et arbeid .
VG170321 I rapporten hevdes det at Politidirektoratet flere ganger blandet seg inn i gruppens arbeid , mens varselet til politimannen som i fjor slo alarm om politiets manglende innsats mot grov narkotikakriminalitet, var under behandling.
VG170321 I etterkant av gruppens arbeid med denne saken har vi hatt en gjennomgang av arbeidet og hatt en intern evaluering, slik også de nye nasjonale varslingsrutinene sier vi skal ha i alle saker.
VG170321 Der kommer det frem oppsiktsvekkende opplysninger om at flere ulike aktører, både internt og eksternt, forstyrret gruppens arbeid .
VG170321 - Særlig uheldig har Politidirektoratet sin innblanding i saken vært etter at varslingsgruppen hadde startet sitt arbeid , skriver Rastad, som viser til flere telefonsamtaler, e-poster og et brev han fikk fra Politidirektoratet i slutten av september i fjor.
VG170321 - Hvis det er slik at Politidirektoratet har forsøkt å gi føringer for varslingsgruppens arbeid , er det svært alvorlig.
VG170321 Det var åpenbart at Riksrevisjonens arbeid satte fart i etatene : I mai i fjor ble politidistriktene pålagt av Politidirektoratet å forhåndsutpeke objekter, for å kunne kartlegge og utarbeide objektplaner.
VG170321 - Det er lagt ned et betydelig arbeid siden.
SA170321 Globiom-rapporten er forøvrig laget blant annet av International Institute for Applied System Analysis ( IIASA ) som har stått sentralt i klimapanelets arbeid helt fra starten.
FV170321 Jeg er også helt enig i at det er en trussel at man omgår mediene og på finurlig vis kommuniserer direkte med velgerne og på den måten forsøker å eliminere den presisjon, transparens og redelighet som ligger i medienes arbeid .
FV170321 Når vedkommende er friskmeldt eller i ordinært arbeid igjen, så foretar vi en ny vurdering. 3.
DN170321 Det er grunnsteinen til alt praktisk arbeid .
DN170321 Olsen Energys rigger er uten arbeid .
DN170321 Han har under valgkampen måttet håndtere beskyldninger om å ha lønnet sin kone og parets barn med offentlige midler for arbeid de angivelig ikke har utført. ( ©NTB ) ¶
DB170321 Det er et møysommelig arbeid som ligger i forkant av reiser.
DB170321 Meyer får prisen for sin nøkkelrolle i utviklingen av den såkalte wavelets-teorien, et arbeid som har inspirert en hel generasjon av matematikere, heter det i prisbegrunnelsen fra Det Norske Videnskaps-Akademiet.
DB170321 En annen fransk matematiker, Stéphane Mallat, har beskrevet Meyers arbeid som verken ren matematikk eller datavitenskap, men ganske enkelt " fantastisk ".
DB170321 Videre er arbeid med språk og tidlig matematikk spennende og stimulerende for barn.
DB170321 I tillegg lærer vi mye i løpet av arbeidslivet, som kan si noe om et arbeidsliv som legger til rette for læring på og utenfor jobben, men som også tyder på at mange går ut fra norsk skole med et godt grunnlag for å lære mer når skolelærdommen skal omsettes til lønnet arbeid .
DB170321 Og stor hage må man ikke ha, for det blir arbeid .
DB170321 Og selskaper skal man ikke ha om man er alene, for det blir arbeid .
DB170321 Flere dyr må man ikke ha, i hvert fall ikke mer enn en hund, for det blir arbeid .
DB170321 Lothe ble sykmeldt fra alt arbeid i om lag to uker.
DA170321 Påtalemyndigheten mener de ikke utførte noe reelt arbeid . 63 år gamle François Fillon er fra før siktet for misbruk av offentlige midler.
DA170321 Etterforskerne skal undersøke om Fillon og hans kone Penelope forfalsket dokumenter i et forsøk på å forklare en lønnsutbetaling på rundt 700.000 euro, om lag 6,4 millioner kroner i perioden mellom 1986 og 2013, uten at noe relevant arbeid ble utført, ifølge kilden.
DA170321 Fram til tirsdag var virksomheten igangværende og som en følge av konkursen blir ni ansatte uten arbeid .
DA170321 Han peker på at arbeid med kongresser, konferanser og utstillinger er et maratonløp.
DA170321 Avgift på strømmetjenester har vært diskutert siden tidligere kulturminister Thorhild Widvey ( H ) i 2015 satte i gang et arbeid for å få frivillig medfinansiering fra strømmetjenestene til norsk film- og TV-produksjon.
DA170321 - Det som alltid underkommuniseres med slike forslag til nye avgifter på andres tjenester og arbeid , er at disse tjenestene allerede har betalt betydelige beløp for gjøre filmprodusentenes filmer tilgjengelig for publikum, kommenterer Torgeir Waterhouse, direktør for IT-bransjens interesseorganisasjon IKT Norge.
DA170321 Islands likestillings- og sosialminister, Thorsteinn Viglundsson, fortalte om Islands arbeid for likestilling under FNs kvinnekommisjon ( CSW ) i New York.
DA170321 Arbeidsgiverne blir pålagt å skaffe seg en attest som viser at det gis lik lønn for likt arbeid , uavhengig av kjønn, etnisitet eller nasjonalitet på arbeidsplassen.
DA170321 - Vi har i over ett og et halvt år etterlyst arbeid fra justisministeren for å få opp bruken av omvendt voldsalarm.
DA170321 Det er resultat av hardt arbeid .
BT170321 - I nesten seks tiår har NASAs arbeid inspirert millioner av amerikanere og gjort dem i stand til å se for seg fjerne verdener og en bedre framtid her på jorda.
BT170321 « Flere ulike aktører, både internt og eksternt, forstyrret gruppens arbeid », heter det, ifølge VG.
BT170321 Lederen for varslingsgruppen i Vest politidistrikt kritiserer Politidirektoratet for innblanding i deres arbeid i fjor høst.
BT170321 I rapporten heter det at Politidirektoratet flere ganger blandet seg inn i gruppens arbeid , mens varselet var under behandling.
BT170321 Han skrev et varsel, og nå mener lederen av varslergruppen at Politidirektoratet blandet seg inn i deres arbeid .
BT170321 - Særlig uheldig har Politidirektoratet sin innblanding i saken vært etter at varslingsgruppen hadde startet sitt arbeid , skrev Rastad ifølge VG.
BT170321 - Forstyrret gruppens arbeid
BT170321 « Flere ulike aktører, både internt og eksternt, forstyrret gruppens arbeid », heter det, ifølge VG.
BT170321 Lederen for varslingsgruppen i Vest politidistrikt kritiserer Politidirektoratet for innblanding i deres arbeid i fjor høst.
BT170321 I rapporten heter det at Politidirektoratet flere ganger blandet seg inn i gruppens arbeid , mens varselet var under behandling.
BT170321 Han skrev et varsel, og nå mener lederen av varslergruppen at Politidirektoratet blandet seg inn i deres arbeid .
BT170321 - Særlig uheldig har Politidirektoratet sin innblanding i saken vært etter at varslingsgruppen hadde startet sitt arbeid , skrev Rastad ifølge VG.
BT170321 - Forstyrret gruppens arbeid
BT170321 Meyer får prisen for sin nøkkelrolle i utviklingen av den såkalte wavelets-teorien, et arbeid som har inspirert en hel generasjon av matematikere, heter det i prisbegrunnelsen fra Det Norske Videnskaps-Akademiet.
BT170321 En annen fransk matematiker, Stéphane Mallat, har beskrevet Meyers arbeid som verken ren matematikk eller datavitenskap, men ganske enkelt " fantastisk ".
BT170321 Globiom-rapporten er forøvrig laget blant annet av International Institute for Applied System Analysis ( IIASA ) som har stått sentralt i klimapanelets arbeid helt fra starten.
AP170321 Nordea har sammen med Handelsbanken SBH fått både sylkvass kritikk og store bøter fra Finansinspektionen for mangelfullt arbeid mot hvitvasking, skriver Svenska Dagbladet.
AP170321 Nordea har sammen med Handelsbanken SBH fått både sylkvass kritikk og store bøter fra Finansinspektionen for mangelfullt arbeid mot hvitvasking, skriver Svenska Dagbladet.
AP170321 Han understreker at politiet har lagt ned et betydelig arbeid de siste årene på objektsikring.
AP170321 - Det er viktig at man ikke sitter med inntrykket at vi sitter med usikrede objekter, selv om det gjenstår mye arbeid , fremholder justisministeren, som beskriver Riksrevisjonens rapport som et " øyeblikksbilde " som ikke lenger er i samsvar med virkeligheten.
AP170321 En gavl-illustrasjon som viser et nylagt tømmerdekke, arbeid og folkeliv illuderer fortidens sentrale Oslo torg på hver sin side av Bispegata, som fortsatt blokkerer for sammenhengen.
AA170321 - I nesten seks tiår har NASAs arbeid inspirert millioner av amerikanere og gjort dem i stand til å se for seg fjerne verdener og en bedre framtid her på jorda.
AA170321 Han har under valgkampen måttet håndtere beskyldninger om å ha lønnet sin kone og parets barn med offentlige midler for arbeid de angivelig ikke har utført. ( ©NTB ) ¶
AA170321 Mandag ble veggene på en bygning som tilhører den katolske kirken i byen, sprayet med graffiti og slagord der Ciotti ble kalt " politi ", og der det ble krevd " mer arbeid , mindre politi ".
AA170321 Påtalemyndigheten mener de ikke utførte noe reelt arbeid . 63 år gamle François Fillon er fra før siktet for misbruk av offentlige midler.
AA170321 Etterforskerne skal undersøke om Fillon og hans kone Penelope forfalsket dokumenter i et forsøk på å forklare en lønnsutbetaling på rundt 700.000 euro, om lag 6,4 millioner kroner i perioden mellom 1986 og 2013, uten at noe relevant arbeid ble utført, ifølge kilden.
AA170321 - Nå når det er tørt og potensial for svevestøv har Trondheim bydrift fokus på preventivt arbeid hele tiden, sier rådgiver Tore Nordstad i Miljøenheten i Trondheim kommune.
AA170321 Tipset dreide seg om at det foregikk arbeid utendørs som var risikofylt, med plukking av deler fra biler stablet i høyden.
AA170321 Jeg er også helt enig i at det er en trussel at man omgår mediene og på finurlig vis kommuniserer direkte med velgerne og på den måten forsøker å eliminere den presisjon, transparens og redelighet som ligger i medienes arbeid .
AA170321 | Solberg : Arbeid med objektsikring har tatt for lang tid ¶
AA170321 mars, går ut på lik lønn for likt arbeid , uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller nasjonalitet.
AA170321 Han understreker at politiet har lagt ned et betydelig arbeid de siste årene på objektsikring.
AA170321 - Det er viktig at man ikke sitter med inntrykket at vi sitter med usikrede objekter, selv om det gjenstår mye arbeid , framholder justisministeren, som beskriver Riksrevisjonens rapport som et " øyeblikksbilde " som ikke lenger er i samsvar med virkeligheten.
VG170320 Vi anbefaler at du bruker profetknappen først og gjør finpussen manuelt etterpå, slik at du har lagt mye arbeid i å spå kampen for så å endre det hele.
VG170320 « Fair Sport » er ikke en jobb, men frivillig arbeid .
VG170320 Hawking, som arbeider ved universitetet i Cambridge, er særlig kjent for sitt arbeid om sorte hull og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken.
VG170320 Hawking har skrevet mange bøker, og har fått en rekke høythengende utmerkelser for sitt arbeid .
VG170320 Mye arbeid gjenstår ¶
VG170320 Mange har mye arbeid igjen før de er i mål, sa Nilsen.
SA170320 Hun viser spesielt til arbeid for psykisk syke.
SA170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse, og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
SA170320 De siste årene har iherdig arbeid fra ulike organisasjoner og forbrukere bidratt til rundt 70 prosent reduksjon i palmeoljebruken i Norge, i tillegg til merking av produkter som inneholder palmeolje slik at forbrukere kan velge det bort.
SA170320 På denne måten ville man i større grad kunne styre hvordan overskuddet av salget blir brukt, eksempelvis til holdningsskapende arbeid .
SA170320 Senioranalytiker Janne Kvernland i Nordea ser at riggmarkedet rører på seg, men at det ikke vil bli nok arbeid for alle riggene.
FV170320 Hun viser spesielt til arbeid for psykisk syke.
FV170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse, og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
DN170320 Det gjenstår mye arbeid før terrorsikringen av bygg og andre objekter er god nok, erkjenner direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) Kjetil Nilsen.
DN170320 - Tildelingen av Njord-kontrakten på fredag var større enn forventet og gir arbeid til verftet på Stord i flere år fremover.
DB170320 Brannmenn hevder de ble forsinket i livreddende arbeid : DSB ber brannsjefen svare ¶
DB170320 - Folk jobber som oftest mesteparten av livet, så det er viktig å forstå den rollen arbeid og arbeidsløshet spiller når det gjelder å skape lykke, sier en annen professor bak kåringen, Jan-Emmanuel De Neve, fra Saïd Business School, University of Oxford.
DB170320 Det vi har gjort nå er starten på et systematisk arbeid for en ny skole.
DA170320 Politisk sekretariat og kommunikasjonsavdelingen har gjort et godt arbeid med løsninger.
DA170320 I dag er det fem-seks personer i arbeid per person på trygd.
DA170320 Så skal jeg kontakte Elevorganisasjonen, som gjør mye viktig arbeid , og få et innblikk i hvordan de andre mobbeombudene i landet arbeider.
DA170320 I henhold til forskriftene der, skal det gis fritak for eiendomsskatt til « eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livsyn, helse, sosialt arbeid , oppvekst ( og ) idrett (... ) ».
DA170320 Og selv om politiet ikke er helt i mål med planer for objektsikring - sikring av viktige bygninger og infrastruktur - er det gjort " et betydelig arbeid " siden Riksrevisjonens startet sine undersøkelser i 2015, ifølge Humlegård.
DA170320 - Jeg håper vi kan ta lærdom av at selv om det gjennomføres mye og det gjøres et stort stykke arbeid , så er det alltid en risiko for at noe glipper, sa Anundsen.
DA170320 Mye arbeid før terrorsikringen av bygg og andre objekter er god nok, erkjente direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) Kjetil Nilsen.
DA170320 I dag er det fem-seks personer i arbeid per person på trygd.
DA170320 - Ildsjeler kan møte motgang og store utfordringer i sitt arbeid , da er det viktig å applaudere pågangsmot, utholdenhet og skikkelighet som viktige egenskaper for å komme seg videre, sier Strand i en uttalelse fra banken.
BT170320 - Det er litt arbeid igjen, så det er manuell dirigering, sier operasjonsleder Magnussen rundt klokken 09.45.
BT170320 Kanskje skal en også bli mer kritisk til at manuelt arbeid automatiseres.
AP170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse, og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
AA170320 Og selv om politiet ikke er helt i mål med planer for objektsikring - sikring av viktige bygninger og infrastruktur - er det gjort " et betydelig arbeid " siden Riksrevisjonens startet sine undersøkelser i 2015, ifølge Humlegård.
AA170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse, og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
AA170320 Det gjenstår mye arbeid før terrorsikringen av bygg og andre objekter er god nok, erkjenner direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) Kjetil Nilsen.
AA170320 - Jeg håper vi kan ta lærdom av at selv om det gjennomføres mye og det gjøres et stort stykke arbeid , så er det alltid en risiko for at noe glipper, sa Anundsen.
AA170320 Anundsen framholdt at han hadde vist til regjeringens generelle arbeid med objektsikring, mens de senere ble klar over at sikringen av enkelte objekter likevel ikke var tilfredsstillende.
AA170320 Arbeid med lossing av skip og i materiell-lagre inngikk ; dessuten på vei og anlegg.
VG170319 Det kreves veldig mye arbeid for å være stabil på et høyt nivå.
DN170319 Han krever i tillegg lønn for åtte års arbeid , slik han mener de to har avtalt, men onkelen nekter for.
DN170319 Den tidligere SU-lederen framholdt at erfaringene fra Norsk Folkehjelp og internasjonalt arbeid har lært ham mye om organisasjonsutvikling.
DB170319 Der heter det at man ikke får overtidsbetaling for følgende arbeid : ¶
VG170318 Et av Norges fremste industrimiljøer, på Stord i Hordaland, er sikret arbeid og inntekt en tid fremover.
VG170318 Det har skjedd på beste norske vis, med oppfinnsomhet, hardt arbeid og en politikk som har lagt til rette for at oljerikdommen på den norske havbunnen skal kaste mer av seg enn bare grunnrente.
VG170318 Mange nordmenn åpnet hjemmene og samlet inn penger til humanitært arbeid .
VG170318 Solvik-Olsen sier han aldri har bedt embetsverket drive partipolitisk arbeid , påpeker at dette er en personalsak og at kontrollkomiteen la saken bort etter å ha gått grundig inn i påstandene.
SA170318 Der han har bakgrunn fra Norsk Folkehjelp og internasjonalt arbeid blant annet i Sør-Sudan, har Halse markert seg som talsmann for fagbevegelsen og norsk industri, ikke minst gjennom Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter.
SA170318 Når Ragnhild Osmundsen i brev til fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal ber om at det må igangsettes en slik gransking, er mitt råd : Etter alt vi er blitt kjent med både tidligere, og ikke minst etter Aftenbladets grundige arbeid , er det mest påkrevd å velge ut hovedposter i saken og la påtalemakten bedømme dette. | 72 kommuner har klaget på politireformen ¶
SA170318 Nå kan vi, etter Aftenbladets arbeid , se hva som burde vært kjent tidligere.
SA170318 Etter alt vi er blitt kjent med både tidligere, og ikke minst etter Aftenbladets grundige arbeid , er det påkrevd at Fylkeskommunen lar påtalemakten bedømme Dale Eiendomsselskap.
SA170318 Utvikling ( basert på klubbens arbeid med spillerutvikling )i ¶
FV170318 Et samlet Sørlandsråd har gitt fylkeskommunene i oppdrag å starte et arbeid for omstilling og tilrettelegging for nye næringer i Agder, og begge fylkestingene har bevilget midler og sammen satt i gang et målrettet arbeid . jeg er overbevist om at utviklingen av grønne og blå næringer på Sørlandet/Sør-Vestlandet vil skyte fart straks staten gir klare signaler om at de vil sørge for at det legges en ny fiberkabel til kontinentet, skri
FV170318 Et samlet Sørlandsråd har gitt fylkeskommunene i oppdrag å starte et arbeid for omstilling og tilrettelegging for nye næringer i Agder, og begge fylkestingene har bevilget midler og sammen satt i gang et målrettet arbeid. jeg er overbevist om at utviklingen av grønne og blå næringer på Sørlandet/Sør-Vestlandet vil skyte fart straks staten gir klare signaler om at de vil
FV170318 Utvikling ( basert på klubbens arbeid med spillerutvikling ) ¶
DB170318 - For å kunne følge med og drive forebyggende arbeid og kontrollere eget arbeid , kreves det en plan fra skolen som viser hvordan den skal arbeide for å sikre elevene et godt skolemiljø.
DB170318 - For å kunne følge med og drive forebyggende arbeid og kontrollere eget arbeid, kreves det en plan fra skolen som viser hvordan den skal arbeide for å sikre elevene et godt skolemiljø.
DB170318 Så gjelder det å finne kryssningspunktet for hvor mye penger de kan tjene på så lite arbeid som mulig.
DB170318 Ikke bare er de like utseendemessig, de er begge gift med en prins, de måtte lære seg dansk i voksen alder, og de deler interessen for mote og veldedig arbeid .
DA170318 Etaten ble opprettet i 1970 og har vært banebrytende innen internasjonalt miljøarbeid - blant annet på arbeid mot sur nedbør og bekjempelse av plantevernmiddelet DDT.
BT170318 Denne måten å jobbe på er i grenselandet mellom politisk og juridisk arbeid , og en arbeidsform som er mindre vanlig i Norge.
BT170318 Audun Herning ( 36 ) har bakgrunn fra Norsk Folkehjelp og internasjonalt arbeid blant annet i Sør-Sudan.
BT170318 Familier med « gamle penger » og folk med « ærlig arbeid » mislikte slikt udannet jåleri, skriver innsenderne.
BT170318 Familier med « gamle penger » og folk med « ærlig arbeid » mislikte slikt som ble ansett som udannet jåleri.
BT170318 Utvikling ( basert på klubbens arbeid med spillerutvikling ) ¶
AP170318 Men har jeg full tillit til at det er gjort godt arbeid og at saken blir godt presentert utad, så går jeg ikke langt ned i detaljene.
AP170318 - Hittil har vi kunnet tilby mange som er blitt berørt av omstilling arbeid i andre deler av virksomheten.
AP170318 Der han har bakgrunn fra Norsk Folkehjelp og internasjonalt arbeid blant annet i Sør-Sudan, har Halse markert seg som talsmann for fagbevegelsen og norsk industri, ikke minst gjennom Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter.
AP170318 Den tidligere SU-lederen framholdt at erfaringene fra Norsk Folkehjelp og internasjonalt arbeid har lært ham mye om organisasjonsutvikling.
AP170318 Utvikling ( basert på klubbens arbeid med spillerutvikling ) ¶
AA170318 Canadiske myndigheter lovet fredag 84 millioner euro, i overkant av 750 millioner norske kroner, til arbeid i de fire landene.
AA170318 Den tidligere SU-lederen framholdt at erfaringene fra Norsk Folkehjelp og internasjonalt arbeid har lært ham mye om organisasjonsutvikling.
VG170317 TRIO I UTVALGET : Her er tre av medlemmene i utvalget som la frem sitt arbeid fredag.
VG170317 Men « bortskjemt » er nok ikke riktig ord, for det ligger mye hardt og godt arbeid bak det som har blitt gjort.
VG170317 Det kom frem da evalueringsgruppen presenterte sitt arbeid på Toppidrettssenteret fredag formiddag.
VG170317 Men det er arbeid over langt tid som har gitt resultater, og det gleder meg å se hvor godt Andreas trives i landslaget og med trenerne, sier Hroar Stjernen.
VG170317 Også i dag er 17 psykologer og psykiatere i arbeid på flere av skolene i Grasse for å sikre at de unge har det bra.
VG170317 Gorka arvet medaljen fra sin far som fikk den for sitt arbeid mot den sovjetiske okkupasjonen av Ungarn fra sitt eksil i England.
VG170317 Riksrevisjonen er oppsiktsvekkende krass i sin kritikk av regjeringens arbeid for å sikre viktige objekter i Norge mot terror.
SA170317 Og så handler det jo også om jobb, sier 43-åringen som innser at han en gang på vårparten neste år må se seg om etter annet betalt arbeid etter å ha vært skiskytter på heltid i 25 år.
DN170317 - Vi har i 2016 fortsatt vårt arbeid for å utvikle fremtidsrettede konsepter samtidig som det har vært gjennomført tiltak for å redusere kostnadsnivået og effektivisere drift.
DN170317 En omfattende studie utført av økonomer i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve viser at mesteparten av den personlige lønnsveksten skjer i de ti første årene man er i arbeid , typisk mens man er mellom 25 og 35 år.
DN170317 Han fikk i tillegg 6,8 millioner danske kroner for fire og en halv måneds arbeid i 2014, og PostNord opplyser at en del av summen er en pensjonsbonus.
DN170317 Fagdirektør i Forbrukerrådet Finn Myrstad var på teknologifestivalen South By Southwest i Texas denne uken for å snakke om forbrukermyndighetenes arbeid med urimelige brukervilkår hos appselskaper.
DN170317 Blant temaene han tok opp var norske forbrukermyndigheters arbeid med urimelige brukervilkår hos amerikanske appselskaper.
DN170317 - Kvikkas har til hensikt å tilby rundt 775 ansatte nytt arbeid , skriver bostyrer Snertingdalen i en epost til DN.
DB170317 ¶ VELGERE FOR ARBEID : Jonas Gahr Støre mener velgere flest er opptatt av jobb og av å få livene til å gå opp med omsorgsoppgaver.
DB170317 - Velgerne er opptatt av arbeid ¶ 1000 mistet jobben : - Noe av det dummeste jeg har hørt ¶
DB170317 - Sammen med partene i arbeidslivet har vi satt i gang et arbeid mot arbeidslivskriminalitet, og det er satt inn målrettede tiltak mot Sør- og Vestlandet for å bekjempe ledigheten.
DB170317 Det er ikke så enkelt som at lønnsforskjellene i arbeidslivet er resultatet av at kvinner foretrekker fritid over arbeid og sikkerheten stillinger i offentlig sektor gir.
DA170317 | Til krig mot svart arbeid : - Bransjen råtner på rot ¶
DA170317 Selskapet Bekjemp svart arbeid AS ( BSA ) samler lovlydige bedrifter i kampen mot useriøse aktører.
DA170317 Målet til Bekjemp svart arbeid AS er å samle ærlige bedrifter, stå sammen, innrapportere svart arbeid og være et talerør for ikke bare håndverkerbransjen, men alle bransjer og selskaper som sliter i den evige kampen mot den svarte økonomien.
DA170317 Målet til Bekjemp svart arbeid AS er å samle ærlige bedrifter, stå sammen, innrapportere svart arbeid og være et talerør for ikke bare håndverkerbransjen, men alle bransjer og selskaper som sliter i den evige kampen mot den svarte økonomien.
DA170317 Med seg i Bekjemp svart arbeid har han Jan Magnar Gundersen.
DA170317 Gjennom Bekjemp svart arbeid AS går de i strupen på useriøse selskaper.
DA170317 Det er situasjonen i håndverksbransjen i dag, ifølge Bekjemp svart arbeid AS.
DA170317 De klarer ikke drive fordi forbrukere kjøper svart arbeid .
DA170317 Bekjemp svart arbeid vil forhåpentligvis vokse så stort av vi kan være med å ha påvirkning politisk, sier styrelederen.
DA170317 Bedriftspartner i Bekjemp svart arbeid , Kai Johansen driftsleder i Bolig & Utemiljø, sier regionen ikke hadde klart å svelge unna etterspørselen i markedet uten arbeidsinnvandring, og Johansen understreker at bransjen ikke er mot arbeidsinnvandring.
DA170317 - Svart arbeid og arbeidslivskriminalitet er ekstremt krevende for håndverksbransjen.
DA170317 - Når en slipper løs svart arbeid i samfunnet, så sparker man beina under for de ærlige aktørene.
DA170317 - Nesten ingenting er mer ødeleggende for samfunnet enn svart arbeid , sier Svein Olav Simonsen i NHO Rogaland.
DA170317 Men det er behov for « bedre analyser av hvilken effekt aktivitetene » til organisasjonen har, sier regjeringen, som derfor setter i gang et arbeid for bedre å måle effekten av profileringsarbeidet Innovasjon Norge gjør.
DA170317 Kjøper man svart arbeid , så undergraver man viktige verdier i det norske samfunnet, sier hun. | - Privatmarkedet er dessverre tatt av useriøse aktører ¶
DA170317 - Disse aktørene består fordi forbrukerne kjøper svart arbeid .
DA170317 Noen må ta det tunge ansvaret å være framtidas styrtrike drittsekker som ikke gjør annet enn å skumme fløten av nokså ærlig arbeid .
BT170317 Europa har sviktet i sitt arbeid med å hjelpe Tyrkia til å bli EU-medlem, og Europa har ikke gitt Tyrkia hjelp i kampen mot terror, mener han.
AP170317 Hun mener at økt antall varsler om selvmord og annet like gjerne kan skyldes større fokus på og økt arbeid med pasientsikkerhet som at det faktisk skjer flere alvorlige hendelser.
AP170317 Tendensen viser at vekstbedriftene som skal gi varig tilrettelagt arbeid , velger andre arbeidstagere enn utviklingshemmede.
AP170317 Men Hugvik innser at både staten og NAV har visse utfordringer når det gjelder å få utviklingshemmede ut i arbeid : ¶
AP170317 Likevel er 70 prosent av utviklingshemmede her i landet uten arbeid , mens rundt 30 prosent er på forskjellige tiltak, ifølge Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ( NAPHA ).
AP170317 70 prosent av utviklingshemmede i Norge er uten arbeid .
AP170317 Og så handler det jo også om jobb, sier 43-åringen som innser at han en gang på vårparten neste år må se seg om etter annet betalt arbeid etter å ha vært skiskytter på heltid i 25 år.
AA170317 Europa har sviktet i sitt arbeid med å hjelpe Tyrkia til å bli EU-medlem, og Europa har ikke gitt Tyrkia hjelp i kampen mot terror, mener han.
AA170317 Dette er et viktig grunnlag for videre arbeid fra rådmannen, kontrollkomiteen og revisjonens side.
AA170317 Han legger til at det fortsatt gjenstår en del arbeid også lørdag før bomben kan detoneres.
AA170317 - Dette er et resultat av knallhard arbeid for å gjøre oss konkurransedyktige.
VG170316 Jeg legger stolthet i å få de jobbene jeg vil ha gjennom hardt arbeid , sier Lucia-Khan.
VG170316 Å skape et samfunn der « alle skal med » er hardt arbeid , spesielt når befolkningssammensetningen er flytende og mangfoldig.
VG170316 Ektemannen er tilbake i arbeid , og fungerer bedre og bedre med noe tilrettelegging.
VG170316 Men fra hans side er det feil om du er hjemme og feil om du er i arbeid .
VG170316 - Feil å være hjemme, feil å være i arbeid
SA170316 Styret i Molde HK Elite har lagt ned et solid arbeid for å kunne satse videre med et topplag i Molde.
DN170316 - Det gjøres et omfattende arbeid med objektsikkerhet fra regjeringens side, sier hun, og avviser at regjeringen har hemmeligholdt Riksrevisjonens kritikk.
DN170316 Ifølge siktelsen som ble offentlig tirsdag, betalte Fillon totalt 680.000 euro til kona Penelope mellom 1986 og 2013, uten at noe reelt arbeid ble utført. ( ©NTB ) ¶
DB170316 Ifølge siktelsen som ble offentlig tirsdag, betalte Fillon totalt 680.000 euro til kona Penelope mellom 1986 og 2013, uten at noe relevant arbeid ble utført.
DB170316 Koordinator ved A-krimsenteret, Bjørn Marhaug ( helt til venstre ), forteller om senterets arbeid og resultatene.
DB170316 Han kan også søke om oppholdstillatelse på nytt grunnlag, eksempelvis på grunn av studier eller arbeid , sier seksjonssjef i UNE, Kjersti Trøseid.
DB170316 Jeg skjønte tidlig verdien av hardt arbeid .
DB170316 Hardt arbeid
DB170316 Landsverk benytter en absurd analogi om forholdet mellom kringkasterne/distributørene og Norsk Skuespillerforbund/Norwaco : « Låsesmeden skal bestemme om du får komme inn i et ferdigbygd hus », og påstår at det allerede er betalt for arbeid og rettigheter.
DB170316 For å dempe inntrykket av deres egentlige ønske om å svekke arbeidsmiljøloven ytterligere, skriver de i programmet « Ha en moderne arbeidsmiljølovgivning... og nødvendig fleksibilitet i organiseringen av det daglige arbeid .
DB170316 Byen vil måtte bygges for å ta hensyn til sosiale føringer : Det må være lett å komme til arbeid eller andre aktiviteter.
DB170316 - Kvinner i dag kan komme seg til topps i sitt yrke ved å ha talent, og gjennom målrettet, hardt arbeid .
DB170316 De gjør seg nemlig selv like skyldig i kirsebærplukking og selektiv bruk av kilder i sitt arbeid med såkalte « grønne obligasjoner ».
DB170316 Den tidligere « Harry Potter»-stjernas rolle er å jobbe for styrking av unge kvinners rettigheter og hun fikk den etter å ha deltatt i humanitært arbeid i Bangladesh og Zambia.
DA170316 Jeg har bakgrunnen min fra miljøbevegelsen og internasjonalt arbeid i Sør-Sudan.
BT170316 - Kan politiet ta denne rapporten som en godkjenning av deres arbeid med narkotikakriminalitet ?
BT170316 - Hvis en kurer tas på Flesland er det et valg hvor mye arbeid som skal legges ned i å finne frem til avsender og mottaker.
BT170316 - Kan politiet ta denne rapporten som en godkjenning av deres arbeid med narkotikakriminalitet ?
BT170316 - Hvis en kurer tas på Flesland er det et valg hvor mye arbeid som skal legges ned i å finne frem til avsender og mottaker.
BT170316 Statsborgerskap har dessuten betydelig mindre betydning enn tidligere, fordi velferdsgoder og rett til opphold og arbeid er knyttet til bosted og EU- og EØS-medlemskap.
AP170316 I slutten av februar kom tallene som viste et dramatisk fall i antall unge i arbeid .
AP170316 Sjansene for at den trygdede utviklingshemmede 31-åringen skulle ut i arbeid , var heller ikke overhengende store.
AA170316 Ifølge siktelsen som ble offentlig tirsdag, betalte Fillon totalt 680.000 euro til kona Penelope mellom 1986 og 2013, uten at noe relevant arbeid ble utført.
AA170316 Marsjene ble organisert i protest mot en skatt som regimet ønsket å pålegge personer som det omtaler som " snyltere ", det vil si personer som ikke har fast arbeid og kun jobber i kortere perioder. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Trondheimsrådmann Morten Wolden viser til at rådmannen har et selvstendig ansvar for at kommunens arbeid drives i samsvar med lover og overordnede instrukser, derfor har han bedt kommuneadvokaten komme med en juridisk betenkning om saken.
AA170316 - Rådmannen har et selvstendig ansvar for at kommunens arbeid drives i samsvar med lover og overordnede instrukser.
AA170316 Konseptene har handlet om ulike deler av politiets arbeid .
AA170316 - De 39 forfatterne vi har valgt ut, viser styrken til barne- og ungdomslitteraturen i dag, og vi er stolte over å kunne tilby en ny global plattform for å dele deres arbeid , sier La Roche.
VG170315 Han er en gutt som har nådd verdenstoppen takket være sitt eget arbeid , for ingen har noensinne gitt ham noe som helst.
VG170315 Resultatet av forhandlingene er at doktorene nå å jobbe 40 timer i uken, og blir kompensert for ekstra arbeid , sammenliknet med tidligere hvor doktorene måtte være på vakt hele tiden.
VG170315 Meget godt arbeid av tollerne som var på vakt, sier seksjonsleder Morten Nystuen i tollvesenet til Romerikes Blad.
VG170315 De har beskrevet forholdene som uverdige og forferdelige, men at de hele tiden ble lovet bedre bolig og mer arbeid .
VG170315 De arbeidet for et eiendomsselskap i Skien, og gjorde arbeid som muring, maling og annet forefallende arbeid .
VG170315 De arbeidet for et eiendomsselskap i Skien, og gjorde arbeid som muring, maling og annet forefallende arbeid.
SA170315 Valget i Nederland er en kraftig påminnelse om at sosialdemokrater ikke må glemme kjerneverdiene arbeid og velferd, mener leder for tankesmia Agenda Marte Gerhardsen.
SA170315 Sosialdemokratiske Partij van die Arbeid ( PvdA ) er den store taperen i det nederlandske valget.
SA170315 De har ikke levert på det som er sosialdemokratiets kjerneverdier, nemlig arbeid og velferd.
SA170315 Det samme arkitektfirmaet ble engasjert, og de to husene ble bygget samtidig, noe som sparte familiene for både arbeid og penger.
SA170315 Det gjøres et godt stykke arbeid i norsk fotball med tanke på spillerutvikling og trenerutvikling.
DN170315 - Det lå mye research og arbeid bak det hele ¶
DN170315 - Det lå mye research og arbeid bak det hele ¶
DN170315 Bud på Budstikka ¶ | - Det lå mye research og arbeid bak det hele ¶
DN170315 « Ishavsblod » er et medrivende og imponerende stykke arbeid om en tradisjon som har druknet.
DB170315 Og selv om det er mer arbeid som må gjøres, så er vi veldig optimistiske med tanke på hans muligheter for å overleve, sa legen Philip S.
DB170315 Mange av de små partiene gjør det vesentlig bedre enn de gjorde det ved forrige valg, samtidig gjør Partilj van de Arbeid ( PvdA ), som tilsvarer Arbeiderpartiet i Norge, et dårlig valg, basert på første valgdagsmåling, sier Ronny Spaans, Nederland-ekspert og journalist i Dag og Tid, til Dagbladet.
DB170315 Når tyskeren Emre Can tar innkast reagerer man ikke med å si « arbeid macht frei ».
DA170315 Valget i Nederland er en kraftig påminnelse om at sosialdemokrater ikke må glemme kjerneverdiene arbeid og velferd, mener leder for tankesmia Agenda Marte Gerhardsen ¶
DA170315 Sosialdemokratiske Partij van die Arbeid ( PvdA ) er den store taperen i det nederlandske valget.
DA170315 De har ikke levert på det som er sosialdemokratiets kjerneverdier, nemlig arbeid og velferd.
DA170315 Meget godt arbeid av tollerne som var på vakt, sier seksjonsleder Morten Nystuen i tollvesenet til Romerikes Blad.
DA170315 Den journalistikken som krever mange kilder og arbeid over tid er mye vanskeligere å prioritere.
BT170315 Innføring av stemmerett blant personer over 16 år, som er i arbeid , har funnet sted i blant annet Slovenia og Bosnia, mens Tyskland og Sveits kun har innført dette under forskjellige valg.
BT170315 Men å si at « tidlig innsats kan fortrenge barnets livsviktige lek, fordi vi ikke stoler på kreftene i barnet selv, » vil jeg påstå skyldes manglende innsikt i hva arbeid etter prinsippet om tidlig innsats innebærer. | 13 tips til deg som ønsker å gi ungen din lav selvfølelse ¶
AP170315 - Å starte noe nytt betyr sykt mye arbeid , det vet jeg av erfaring, sier han.
AP170315 Filmen er en « feel-good»-fremstilling av en barsk livsstil preget av kameratskap og hardt arbeid i ugjestmild natur.
AP170315 Lene Wold ble flere ganger forsøkt forhindret i sitt arbeid med boken av den jordanske staten.
AP170315 Det samme arkitektfirmaet ble engasjert, og de to husene ble bygget samtidig, noe som sparte familiene for både arbeid og penger.
AP170315 Det gjøres et godt stykke arbeid i norsk fotball med tanke på spillerutvikling og trenerutvikling.
AA170315 Sosialdemokratiske Partij van die Arbeid ( PvdA ) er den store taperen i det nederlandske valget.
AA170315 De har ikke levert på det som er sosialdemokratiets kjerneverdier, nemlig arbeid og velferd.
AA170315 I søknaden har de satt opp prognoser for ti års arbeid framover.
AA170315 - Det lå mye research og arbeid bak det hele.
AA170315 Meget godt arbeid av tollerne som var på vakt, sier seksjonsleder Morten Nystuen i tollvesenet til Romerikes Blad.
AA170315 Han tar dessuten til orde for høyere skatter for den økonomiske eliten og mener skatt må vris fra arbeid til eiendom for å gjøre det mindre lønnsomt å spekulere i bolig.
AA170315 Gjennom mitt arbeid som sosialkonsulent har jeg de siste 25 årene jobbet med barn, ungdom og familier, hvor jeg har veiledet og gitt omsorg til mennesker i små og større kriser.
VG170314 Magien handler nok om hardt arbeid .
VG170314 Nå er det industriell produksjon av varer som enkelt tas over grensen til Tyskland, som holder store deler av befolkningen i arbeid .
SA170314 Professoren får prisen for sitt fremragende og innflytelsesrike arbeid innen filosofi.
SA170314 Holbergprisen er en internasjonal forskningspris som deles ut årlig ved Universitetet i Bergen for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.i ¶
SA170314 Det kraftige oljeprisfallet har ikke gjort det enklere på arbeidsmarkedet, verken for dem som før hadde en jobb å gå til, eller for dem som nå står på terskelen på vei ut i arbeid .
SA170314 Derfor er det viktig å få ungdom ut i arbeid .
SA170314 Drone i arbeid under Rally Sweden.
SA170314 RUSADA må vise at deres arbeid er uavhengig og upåvirkelig.
SA170314 - RUSADA må vise at deres arbeid er uavhengig og upåvirkelig sa Reedie.
SA170314 - Det er mye arbeid som gjenstår, sa WADA-president Craig Reedie på en kongress i regi av Det internasjonale antidopingbyrået i Lausanne mandag.
FV170314 Drone i arbeid under Rally Sweden.
FV170314 RUSADA må vise at deres arbeid er uavhengig og upåvirkelig.
FV170314 - RUSADA må vise at deres arbeid er uavhengig og upåvirkelig sa Reedie.
FV170314 - Det er mye arbeid som gjenstår, sa WADA-president Craig Reedie på en kongress i regi av Det internasjonale antidopingbyrået i Lausanne mandag.
DN170314 Opplysningene ble kjent samme dag som den konservative presidentkandidaten François Fillon formelt ble siktet som følge av anklager om at hans kone er blitt lønnet med offentlige midler uten å ha utført relevant arbeid .
DN170314 Presidentkandidat François Fillon i Frankrike er formelt siktet for å ha lønnet flere familiemedlemmer uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.
DB170314 Seksjonssjefen gir relevant informasjon som rådgiver trenger i sitt arbeid .
DB170314 Seksjonssjefen gir rammer / retning for strategisk rådgivers arbeid fremover.
DB170314 Rådgiver oppdaterer seksjonssjefen om sitt arbeid , og gir relevant informasjon.
DB170314 Han er en sterk fagperson, og det å stole på at etterfølgeren virkelig tok tak i dette og fulgte opp hans arbeid , var sikkert for ham en prøvelse, men det er en prosess man må gjennom, og etterhvert løsnet det, følte jeg i alle fall, sier Sponheim.
DB170314 - Var dette et aktivt arbeid for å gi over arbeidet Jensen hadde hatt da han jobbet på Org. krim ?
DB170314 - Det er like plausible forklaringer som den vi snakker om her i retten i dag, sier Glavin, som sier at mange i gjengmiljøet har mistet friheten som følge av Jensens arbeid .
DB170314 Presidentkandidat François Fillon i Frankrike er formelt siktet for å ha lønnet flere familiemedlemmer uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.
DA170314 Unge i arbeid
DA170314 Samtidig understreker politikeren at SV ikke ønsker full stans i midlertidig arbeid , som kan være riktig i for eksempel sesongarbeid.
DA170314 Oljefondet videreførte i 2014 « vårt arbeid knyttet til avskoging, gruvedrift og klimagassutslipp.
DA170314 I årets tildelingsbrev heter det blant annet at : ¶ * Arbeid med kommunikasjon og informasjon kan reduseres.
DA170314 * Direktoratets skolerettede arbeid kan nedprioriteres.
DA170314 Når det skal pågå arbeid i nærheten av en barnehage er vi opptatt av å gjøre det så skånsomt som mulig.
DA170314 - Det er allerede avtalt stopp i støyskapende arbeid i barnas sovetid mellom klokka 11.30 og 13.30.
BT170314 Akkurat som norske politikere driver valgkamp i Torrevieja, må tyrkere få lov til å utøve politisk arbeid i Europa.
BT170314 Professoren får prisen for sitt fremragende og innflytelsesrike arbeid innen filosofi.
BT170314 Holbergprisen er en internasjonal forskningspris som deles ut årlig ved Universitetet i Bergen for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.
BT170314 RUSADA må vise at deres arbeid er uavhengig og upåvirkelig.
BT170314 - RUSADA må vise at deres arbeid er uavhengig og upåvirkelig sa Reedie.
BT170314 - Det er mye arbeid som gjenstår, sa WADA-president Craig Reedie på en kongress i regi av Det internasjonale antidopingbyrået i Lausanne mandag.
AP170314 Nå er det viktigste å få flertall for en ny kurs for arbeid og mindre forskjeller, og et alternativ til Høyre/FrP-regjeringen.
AP170314 Gjør du barnetrygden behovsprøvd, vil mange forsørgere som ikke er i jobb miste tillegget hvis de kommer i arbeid .
AP170314 Jensen skulle jobbe med planlegging og strategisk arbeid og skulle fases ut av sin kontakt med informanter og gjengkriminalitet.
AP170314 Nå har en journalist gått til retten for å få innsyn i kollegers arbeid .
AP170314 Drone i arbeid under Rally Sweden.
AP170314 RUSADA må vise at deres arbeid er uavhengig og upåvirkelig.
AP170314 - RUSADA må vise at deres arbeid er uavhengig og upåvirkelig sa Reedie.
AP170314 - Det er mye arbeid som gjenstår, sa WADA-president Craig Reedie på en kongress i regi av Det internasjonale antidopingbyrået i Lausanne mandag.
AA170314 Opplysningene ble kjent samme dag som den konservative presidentkandidaten François Fillon formelt ble siktet som følge av anklager om at hans kone er blitt lønnet med offentlige midler uten å ha utført relevant arbeid . ( ©NTB ) ¶
AA170314 Presidentkandidat François Fillon i Frankrike er formelt blitt siktet for å ha lønnet flere familiemedlemmer uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.
AA170314 Fillon-familien fastholder at de tre jobbet som assistenter, men påtalemyndigheten mener de ikke utførte noe reelt arbeid .
AA170314 Statoil har iverksatt en egen gransking av lekkasjen som oppsto i forbindelse med arbeid på Åsgard-feltet.
AA170314 Norge er på verdenstoppen når det gjelder bruk av belte i bil, mye takket være målrettet arbeid med informasjonskampanjer og kontroller i mange år.
AA170314 Holbergprisen 2017 tildeles den britiske filosofiprofessoren Onora O`Neill ( 75 ) for fremragende og innflytelsesrikt arbeid innenfor filosofi.
AA170314 Statoil har iverksatt en egen gransking av lekkasjen som oppsto i forbindelse med arbeid på Åsgard-feltet.
AA170314 Årets tema er barnehagens arbeid med lek og lekens betydning for barns vennskap.
AA170314 Lek er arbeid i barndommens rike, mener Margreth Olin i sin nye dokumentarfilm « Barndom », som nylig hadde premiere.
AA170314 Det foregår masse godt arbeid med lek og vennskap i barnehagene i Norge.
AA170314 Barnehagedagen bidrar til å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage.
VG170313 I går holdt Russland-granskeren Richard McLaren et lengre innlegg som sitt arbeid med å avsløre statsstyrt juks i russisk idrett i forbindelse med Sotsji-OL.
VG170313 - Det er viktig at han får et nytt liv, og arbeid er en viktig del av det, sier Boa Esporte-presidenten ifølge AP.
VG170313 Vi vedstår oss de vedtakene vi har gjort, men regjeringens samlede politikk har skapt uro i distriktene, fordi de tar bort viktige redskaper for å sikre arbeid og aktivitet over hele landet.
VG170313 « Men retten antar at det i en forholdsmessighetsvurdering som denne vil kunne bære galt av sted om det i for stor grad tas hensyn til arten av utdannelse og arbeid en utlending har, og hvilken nytte vedkommendes jobb har for det norske samfunn - for eksempel i forhold til andre i en tilsvarende situasjon som ikke har like god utdannelse og jobb. » | 10 plasser - inge
SA170313 Hele oppveksten fikk han høre at det viktigste var å skaffe seg et arbeid .
SA170313 - Det gjør at alternativet til arbeid er mer attraktivt enn før.
SA170313 - Det er en målsetning i dag om å inkludere flest mulig i arbeid , i stedet for å dele ut en passiv trygdeytelse.
SA170313 Mens sultne nederlendere haster forbi kafeen på tur hjem fra arbeid , snakker Celina om kjærligheten de viser når de møter ham på gaten.
FV170313 Mens sultne nederlendere haster forbi kafeen på tur hjem fra arbeid , snakker Celina om kjærligheten de viser når de møter ham på gaten.
DB170313 Det var i denne prosessen at kontrollkomiteen hevder at presidentskapet holdt viktig informasjon skjult for Stortinget i forbindelse med EOS-utvalgets arbeid , og forsøkte å opphøre EOS-utvalgets taushetsplikt.
DB170313 - Lekkasjen oppsto i forbindelse med arbeid på Åsgard-feltet ved 20-tiden fredag kveld, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil til avisen.
DA170313 Det er for eksempel knuter for veldedig arbeid .
DA170313 Sosial identitet og tilhørighet, struktur i hverdagen og følelsen av å være en fullverdig samfunnsborger vil - for de fleste - ha arbeid som en forutsetning.
DA170313 Og selv om forholdene i andre land er verre, i Frankrike er 25 prosent av de unge uten arbeid , er det til liten trøst for de som rammes her hjemme.
DA170313 Kravet til formell kompetanse for i det hele tatt å komme i arbeid , øker systematisk.
DA170313 For eksempel ordninger men samfunnslønn uavhengig om du er i arbeid eller ikke.
DA170313 For den samlede verdiskapingen - og dermed grunnlaget for velferdsstaten - er det avgjørende at folk er i arbeid .
DA170313 Det må være en langt bedre strategi ytterligere å øke innsatsen for å hindre at ledigheten øker og at de som er ledige kommer i arbeid .
DA170313 Det er snarere slik at om eldre står i jobb lengre, bedrer det muligheten for arbeid også for de yngre.
DA170313 All erfaring viser at de land som har den største andelen av befolkning i arbeid ( yrkesdeltakelse ) også er de som over tid har lavest arbeidsledighet.
DA170313 Arbeid gir inntekt og sikrer det materielle grunnlaget for den enkelte og for samfunnet.
DA170313 Arbeid er ikke en gitt størrelse.
BT170313 Vi har hatt om lag 25 personer i arbeid , sa Bødtker.
BT170313 Subseaingeniøren trenger vi i arbeid med fornybar energi, flytende vindmøller, undervannskommunikasjonsbaserte ledninger og mye mer.
BT170313 Petroleumsgeologen trenger vi i arbeid med byutvikling og byplanlegging, utbygging av jernbanenettet og boring av nye tunneler på Vestlandet.
BT170313 Mens sultne nederlendere haster forbi kafeen på tur hjem fra arbeid , snakker Celina om kjærligheten de viser når de møter ham på gaten.
AP170313 Men i et land som betraktet « Brudeferden i Hardanger » som den ypperste, ble både form og innhold oppfattet så provoserende at hans første arbeid ble ødelagt etter at det i mai 1965 ble satt opp i Unge Kunstneres samfunns monter utenfor Stortinget.
AP170313 Produksjonsarbeider Shi Yahui fra Henan-provinsen gjør i dag arbeid som lett kan overtas roboter.
AP170313 Høyre ønsker også å stille krav om arbeid og aktivitet for å få trygd, slik den nylig innførte aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottagere er et eksempel på.
AP170313 Hun sier at skole, arbeid , tidlig innsats og fornying av trygdeordningene er Regjeringens fire hovedtiltak.
AP170313 Tirsdag formiddag skal visepolitimester Sveinung Sponheim vitne, Jensens nærmeste overordnede de siste årene han var i arbeid .
AP170313 Vi har hatt om lag 25 personer i arbeid , sier Bødtker.
AP170313 Sakens bakgrunn er evalueringen av det såkalt EOS-utvalgets arbeid .
AP170313 Sakens bakgrunn er evalueringen av det såkalt EOS-utvalgets arbeid .
AP170313 Mens sultne nederlendere haster forbi kafeen på tur hjem fra arbeid , snakker Celina om kjærligheten de viser når de møter ham på gaten.
AA170313 - Lekkasjen oppsto i forbindelse med arbeid på Åsgard-feltet ved 20-tiden fredag kveld, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil til avisen.
AA170313 - Lekkasjen oppsto i forbindelse med arbeid på Åsgard-feltet ved 20-tiden fredag kveld, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil til avisen.
VG170312 GENI I ARBEID : Taraji P.
VG170312 Pizza Veterano er for han en form for selvhjelp, sier han, fordi han holder seg selv opptatt med meningsfullt arbeid , silk at de vonde tankene ikke tar overhånd.
VG170312 Ingen av dem hadde erfaring fra restaurantbransjen, men følte at de trengte et arbeid hvor de er skånet fra kolleger uten krigserfaring som stiller vonde spørsmål.
VG170312 Ja, jeg har bedt dem betale meg for utført arbeid .
SA170312 Antidoping Norge må fortsette sitt arbeid med uforminsket styrke.
SA170312 - Vi har gjort et grundig arbeid for å legge fram alt han har etterspurt i prosessen.
FV170312 - Vanskelig arbeid
FV170312 - Vanskelig arbeid
DN170312 Danske Lars Alstrup mener at nøkkelen for lykkes på toppen er knallhardt arbeid over tid, og sier at hans hjemmeværende kone har gjort det mulig for ham.
DB170312 Press på lønnskostnadene gjør det vanskeligere å drive med fast ansatte og kan føre til oppblomstring av 'svart' arbeid .
DB170312 Bernander definerte « såkalt sosial dumping » som « faren for at arbeidstagere fra europeiske lavkostland skulle kunne ta arbeid her til gunstigere betingelser enn det norsk arbeidskraft kan tilby.
AP170312 De aner ikke hvilket arbeid som er gjort i nattens mulm og mørke der de suser på vei mot en ny arbeidsdag.
AP170312 Hele oppveksten fikk han høre at det viktigste var å skaffe seg et arbeid .
AP170312 - Det gjør at alternativet til arbeid er mer attraktivt enn før.
AP170312 - Det er en målsetning i dag om å inkludere flest mulig i arbeid , i stedet for å dele ut en passiv trygdeytelse.
AP170312 - Vi har gjort et grundig arbeid for å legge fram alt han har etterspurt i prosessen.
AA170312 Det vil si at journalistene prioriterer å jobbe tettere mot kilder og legge mye arbeid i sjekk av fakta.
AA170312 Svar : Ny rutestruktur fra august 2019 er vedtatt i bystyret og i fylkestinget på grunnlag av et omfattende faglig arbeid .
VG170311 Da var også Erdogan ute og brukte nazi-begrepet mot Tyskland på grunn av deres arbeid med å hindre lignende valgkampmøter på tysk jord.
VG170311 LIVET ETTER KREFTEN : - Det er en stor feil om motiverte og arbeidslystne mennesker i Håvard Aagesens situasjon tvinges ut av arbeid og over i passivitet, skriver Hadia Tajik.
VG170311 Jeg har ikke det hele og fulle svaret på hva som må endres, men jeg er helt sikker på at det er en stor feil om mennesker i Aagesens situasjon, som er motiverte og har et sterkt ønske om å jobbe, tvinges ut av arbeid og over i passivitet.
VG170311 Han mener mangel på bolig, arbeid , aktivitet og oppfølging er et langt større problem.
VG170311 Kommentar : Verdien av kvinner i arbeid .
SA170311 Til gjengjeld gikk han foran og leverte ærlig hardt arbeid hver gang han var på isen.
SA170311 Hardt arbeid
DN170311 Unge under 30 år skal sikres tett individuell oppfølging for å komme i arbeid , utdanning eller aktivitet innen åtte uker.
DN170311 Den sier at unge under 30 år, som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid , skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet, skal få individuelt tilpasset oppfølging.
DN170311 - Fra Nav fikk jeg klar beskjed om at « ut ifra våre vurderinger, mener vi at du er godt skikket til å finne arbeid på egen hånd » i tillegg til at de ikke hadde kapasitet til å hjelpe meg, sier Normann.
DN170311 Forresten, på grunn av sanksjoner blir også russiske journalister stilt overfor restriksjoner i forhold til arbeid og innreise i europeiske land, heter det i pressemeldingen.
DB170311 Den store utfordringen for rusavhengige i dag er oppfølging, bolig, arbeid og aktivitet.
DB170311 Det tok ham 15 000 kilometer i bil og fem måneders hardt arbeid .
DB170311 Samtidig løser ikke den foreslåtte reformen de betydelige utfordringene for rettssikkerheten som finnes i barnevernets arbeid .
DB170311 Det er et arbeid som krever kunnskap, men du skal kunne klare det fint selv.
DA170311 Området utmerker seg negativt på utdanning, arbeid , sosialhjelp, barnehage, barnevern, fritidsaktiviteter...
BT170311 Ordføreren og byrådets arbeid for homofile i Bergen, er prisverdig, og ikke bare på grunn av de direkte konsekvensene av politikken.
BT170311 Spesielt med tanke på alle ressursene som er brukt til livreddende arbeid gjennom livet hennes.
BT170311 Innlegget til Ingvaldsen står i sterk kontrast til det bildet noen maler av unge « snyltere » som ikke « gidder » å gå i arbeid .
AP170311 - Jeg stemte mot fordi jeg mener prinsipielt at all inntekt fra arbeid skal ha lik beskatning, sier Flåtten.
AP170311 Forresten, på grunn av sanksjoner blir også russiske journalister stilt overfor restriksjoner i forhold til arbeid og innreise i europeiske land, heter det i pressemeldingen.
AP170311 Sakens bakgrunn er evalueringen av det såkalt EOS-utvalgets arbeid .
AP170311 Hardt arbeid
AA170311 - Jeg håper det er flere som ser at dette er nyttig arbeid .
AA170311 Forresten, på grunn av sanksjoner blir også russiske journalister stilt overfor restriksjoner i forhold til arbeid og innreise i europeiske land, heter det i pressemeldingen.
AA170311 - Jeg håper det er flere som ser at dette er nyttig arbeid .
VG170310 - Den velferden vi skummer fløten av nå, ligger det masse hardt arbeid bak.
VG170310 Det er ingen tvil om at det har vært et utfordrende arbeid , sier Aas

.
VG170310 hadde lagt ned mye arbeid i å bygge opp et nettverk med det som kunne blitt Hillary Clintons medarbeidere i Det hvite hus.

 ¶
VG170310 Å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid er ikke bare viktig for samfunnet.
VG170310 Vi foreslår derfor fem års fritak i arbeidsgiveravgift for folk som har vært uten arbeid i mer enn to år, og 50 prosent lønnstilskudd i en toårsperiode, for arbeidstakere som har vært uten jobb i minst to år.
VG170310 Som en del samfunnet har vi alle et ansvar for å lykkes med å få flere i arbeid .
VG170310 Prosessen med å få innvilget arbeidstillatelse kan være svært krevende, det tar for lang tid å få bosatt flyktninger - og mange virksomheter synes det å gi flyktninger arbeid er et sjansespill.
VG170310 Jeg foreslår fire tiltak som kan få flere flyktninger i arbeid : ¶ 1.
VG170310 I Stormberg har vi jobbet målrettet for et inkluderende arbeidsliv siden oppstarten i 1998, og vi vet at arbeid er god medisin og en viktig nøkkel til integrering.
VG170310 I Stormberg har vi god erfaring med å gi flyktninger arbeid .
VG170310 Debatt Å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid er ikke bare viktig for samfunnet.
VG170310 Arbeid gir hver enkelt en mulighet til å skape seg et godt liv.
VG170310 Arbeid er den viktigste arenaen for god integrering for den enkelte.
VG170310 - Å få straff kan hindre videre utdanning og arbeid , og bli et første steg på en kriminell løpebane istedenfor et vendepunkt for å få hjelp, sier Høie.
SA170310 | Stavanger-mann bøtelagt for kjøp av svart arbeid
SA170310 Hardt arbeid i lengderetningen og mest mulig spill i offensiv sone, viser seg å gi avkastning.
DN170310 Det er veldig viktig journalistisk arbeid fra pressede områder som vi prøver å løfte frem.
DB170310 hjemlandet, alder ved ankomst, reiser til hjemlandet, språkferdigheter, familie i Norge, integrering, utdannelse og arbeid .
DB170310 Tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, Lorents Lorentsen, var sentral i Slottsutvalgets arbeid med å utforme dagens organisering og finansiering av kongehuset på 2000-tallet.
DB170310 Kokkvold leder i dag Kringkastingsrådet som har oppsyn med NRKs arbeid .
DB170310 Vi er nødt til å sette dem i arbeid , slik at de kan komme seg bort fra kriminaliteten.
DB170310 Det viser seg at hoffet har ringt opp flere andre personer som har uttalt seg om hoffets arbeid det siste året.
DB170310 - Ved å opptre slik overfor både folkevalgte og faglig ekspertise som har uttalt seg om en statsråds arbeid , utviser Marianne Hagen manglende dømmekraft, sier Lundteigen.
DB170310 - Jeg tror dette er et resultat av hardt arbeid og at jeg har hatt mye flinke folk rundt meg som jeg har lært mye av, sier han til Dagbladet.
DB170310 Våre preferanser for omsorg og arbeid formes av den bredere kulturen.
DB170310 Den amerikanske psykologen, lingvisten og forfatteren Steven Pinker beskriver i sin bok The Better Angels Of Our Nature hvordan voldsbruken gradvis har falt gjennom historien, og hvordan dette fallet nøye henger sammen hvordan vi gjennom hardt arbeid og prøving og feiling over lang tid, har utviklet andre alternativer enn steinøks når uoverenstemmelser skal løses.
DB170310 International Energy Agency ( IEA ) konkluderer i sitt arbeid med at « ILUC could be prevented when food, feed and fiber production are married to good agricultural practice ».
DB170310 Ti uker med et begrenset kosthold som setter smaksløkene på prøve, ti uker uten å få vasket seg skikkelig, ti uker med hard fysisk arbeid og håndverk som setter både kropp og hode på prøve.
DB170310 Nordlendingen innrømmer at hun begynte å bli ganske sliten da finaledagen kom, etter mange uker med mye krevende arbeid .
DB170310 For etter så mange uker med hardt arbeid , med dét samholdet og den flotte gjengen der, og så plutselig - sånn ! - så er det over.
DA170310 I tillegg vil Høyre nå at foreldre skal ha selvstendig rett til foreldrepermisjon, og at den ikke skal være avhengig av at mor er i arbeid .
BT170310 « Orntli' arbeid » skal sikre at flere unge arbeidsledige får arbeidserfaring.
BT170310 Han har siden starten av februar vært utplassert i arbeidspraksis som en del av prosjektet « Orntli arbeid » FOTO : Bjørn Erik Larsen ¶
BT170310 UNDERSØKELSER : Krimteknikere i arbeid på åstedet om kvelden 24. april i fjor.
BT170310 UNDERSØKELSER : Krimteknikere i arbeid på åstedet om kvelden 24. april i fjor.
AP170310 De påpeker at alle punktene nå enten er løst eller er under arbeid .
AP170310 Hardt arbeid i lengderetningen og mest mulig spill i offensiv sone, viser seg å gi avkastning.
AA170310 - Det er voldsomt mye arbeid som ligger bak dette.
AA170310 - Det er voldsomt mye arbeid som ligger bak dette.
AA170310 I tillegg vil Høyre nå at foreldre skal ha selvstendig rett til foreldrepermisjon, og at den ikke skal være avhengig av at mor er i arbeid . ( ©NTB ) ¶
AA170310 Gjør litt forefallende arbeid .
VG170309 Apple har uttalt at selskapet allerede har tettet flere hull og at dette er et pågående arbeid .
VG170309 Det som har skjedd, er at disse har vokst opp med dårlige kår, med manglende skolegang, uten håp om å få seg arbeid , og til slutt har dette utviklet seg til små grupper hvor man altså løser ting med vold.
VG170309 Ifølge Ragnar Evensen, teknisk direktør i Kristiansand kommune, er det for tidlig å si om det er behov for å endre rutinene de har i forbindelse med arbeid på gang- og sykkelveier.
VG170309 Solberg mener Høyre må prioritere å få ungdom ut i arbeid , skape jobber for å redusere arbeidsledigheten, men også at det må være plass til også de godt voksne som ønsker å jobbe lengre.
VG170309 Små forskjeller, arbeid til alle, et grønnere næringsliv og verdige liv for syke og eldre var Solbergs åpningsbudskap i landsmøtetalen.
VG170309 GARDERMOEN ( VG ) Høyre-leder og statsminister Erna Solberg lånte Aps gamle slagord « arbeid til alle » da hun åpnet Høyres landsmøte torsdag ettermiddag.
VG170309 - Høyre vil bruke denne viktige muligheten til å skape et varmt og inkluderende samfunn, med arbeid til alle og et grønnere næringsliv, sa Solberg.
VG170309 - Alle er enige om at veien ut av fattigdom er arbeid , men barna rammes når foreldrene tynes økonomisk.
VG170309 Willoch er enig i at arbeid er det viktigste virkemiddelet mot fattigdom, men han mener også at barnetrygden bør økes - for alle.
SA170309 WADA og Antidoping Norge driver et viktig arbeid og er avhengig av folks forståelse og støtte for å lykkes.
DN170309 - Både Erik og jeg setter enormt pris på min far personlig og for det entusiastiske engasjement han viser for vårt arbeid , fortsatte Louise Mohn.
DN170309 Google og Microsoft har også tatt fatt på et tilsvarende arbeid .
DN170309 Apple opplyser at selskapet allerede har tettet flere sikkerhetshull, og at dette er et pågående arbeid som tas på alvor.
DN170309 Han skal ha presentert fiktive fakturaer fra sine egne foretak overfor RKK og fått utbetalt penger for arbeid som aldri var utført.
DB170309 Vi ønsker å skape jobber, få flere i arbeid , sikre et trygt arbeidsliv for alle og en god omsorg framfor skattekutt, sier Støre i en kommentar til landsmøtetalen.
DB170309 Solberg har i mange år hatt et særlig engasjement for mennesker som har falt utenfor arbeid og skole på grunn av rus og psykiske helseplager.
DB170309 Erna Solberg beskrev norske fellesverdier som arbeid til alle og små forskjeller, men hun hoppet over hovedpoenget : Regjeringen hun leder tar Norge i feil retning på alle disse områdene.
DB170309 - Som statsminister har jeg fått møte mange av dem det gjelder : Elever som klarer å følge undervisningen fordi det stilles krav om at de møter opp på skolen, unge mennesker som kommer i fast arbeid fordi det stilles krav om aktivitet for å motta sosialhjelp, tidligere psykisk syke som har møtt en arbeidsgiver som tok sjansen på dem, og som lykkes i den nye jobben sin.
DB170309 Han skal ha presentert fiktive fakturaer fra sine egne foretak overfor RKK og fått utbetalt penger for arbeid som aldri var utført.
DB170309 ¶ LEK ELLER ARBEID : Margreth Olin og Solveig Melkeraaen gir ulike svar på hva norske barn burde oppleve mer av, i dokumentarene " Barndom " og " Tungeskjærerne ".
DB170309 Den deles ut årlig til forfatteren av årets beste norske kriminallitterære arbeid .
DB170309 - Det ligger ekstremt mye arbeid bak det å nå opp og fram.
DA170309 Ifølge tiltalen skal den tidligere rektoren ha brukt egne firma til å fakturere fylkeskommunen og fått utbetalt beløpet til tross for at det ikke var utført arbeid som beskrevet i fakturaene da arbeidet var utført av Møllehagen skole.
DA170309 Vi skulle hatt et bedre arbeid rundt de frivillige vaktene i forkant, sier talsperson for 8.mars-komiteen Hanne Størset.
DA170309 Fair trade-gull kan være en løsning på flere av problemstillingene som rapporten vår tar opp, som de sosiale problemstillingene rundt hvem det er som skal få arbeid og inntekter ved gullutvinningen. påpeker hun.
BT170309 Google og Microsoft har også tatt fatt på et tilsvarende arbeid .
BT170309 Apple opplyser at selskapet allerede har tettet flere sikkerhetshull, og at dette er et pågående arbeid som tas på alvor.
BT170309 Vi ser at mobbing og skjellsord som homo dessverre er veldig utstrakt, og vi gir mer økonomiske ressurser til FRI slik at de kan besøke flere skoler og informere om sitt arbeid .
BT170309 | Kjenner du til sosial dumping, svart arbeid eller ulovlig utleie ?
BT170309 Sosial dumping og svart arbeid er et alvorlig problem for arbeidstakere i Bergen og omegn.
BT170309 Penger betales « under bordet»/svart arbeid .
BT170309 Vi ser at mobbing og skjellsord som homo dessverre er veldig utstrakt, og vi gir mer økonomiske ressurser til FRI slik at de kan besøke flere skoler og informere om sitt arbeid .
BT170309 | Kjenner du til sosial dumping, svart arbeid eller ulovlig utleie ?
BT170309 Sosial dumping og svart arbeid er et alvorlig problem for arbeidstakere i Bergen og omegn.
BT170309 Penger betales « under bordet»/svart arbeid .
BT170309 Ikke nok med det, når man faktisk legger bort skam og redsel og gjør det eneste riktige, som er å anmelde, er det ikke uvanlig å bli møtt med dårlig arbeid fra politiet.
AP170309 Det ligger mange timers arbeid bak en god, gammeldags langrennsløype.
AP170309 Hun lovet også « nye initiativ for at flere unge kan mestre livene sine, komme i arbeid og bidra til samfunnet.
AP170309 - Vi skal ta initativ til at flere unge skal mestre livene, komme i arbeid og bidra til samfunnet.
AP170309 - Hvis vi får fortsette i regjering, så skal vi styrke språkopplæringen, bli enda bedre på å anerkjenne utdannelse og øke bruken av lønnstilskudd for å få flere i arbeid .
AP170309 Men hvert menneske må komme i arbeid , og det er ikke hvor du kommer fra som avgjør om du blir kriminell.
AA170309 Google og Microsoft har også tatt fatt på et tilsvarende arbeid .
AA170309 Apple opplyser at selskapet allerede har tettet flere sikkerhetshull, og at dette er et pågående arbeid som tas på alvor.
AA170309 Apple har uttalt at selskapet allerede har tettet flere hull og at dette er et pågående arbeid .
AA170309 Han skal ha presentert fiktive fakturaer fra sine egne foretak overfor RKK og fått utbetalt penger for arbeid som aldri var utført.
AA170309 I sin iver etter sensasjoner har avisen « glemt » at flere måneder med journalistisk arbeid har brakt på det rene at jeg i de omtalte tomtesakene har fulgt habilitetsbestemmelsene til punkt og prikke, og at jeg ikke har brutt en eneste regel.
VG170308 Han mener det er positivt at dansken har landsmann Mike Jensen på laget og at han kommer inn i et RBK-miljø som er strukturert og preget av hardt arbeid .
VG170308 - Vi la ned mye arbeid for å finne ut hvordan de ulike dommerne hadde opptrådt i andre saker, forteller advokaten.
VG170308 Prioriter forebyggende arbeid !
VG170308 Mange norske formuer lukter saltvann og hardt arbeid ute.
VG170308 En vitenskapelig artikkel er dermed et stykke arbeid som regnes som mer uavhengig enn rapporter, som ofte har institusjonstilknytning.
VG170308 SKATTEKUTTERNE : Erna Solberg, her sammen med finansminister Siv Jensen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) under fremleggelsen av regjeringens arbeid med en ny eldrereform 3. mars.
VG170308 - Ja, det er vi helt enig om, men den viktigste måten å oppnå det på er at folk er i arbeid og da må bedriftene skape nok arbeidsplasser.
VG170308 - Den viktigste veien til utjevning og likhet går gjennom at folk har arbeid .
SA170308 Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
SA170308 Du velger selv om du vil fortsette helt eller delvis i arbeid etter du har tatt ut alderspensjon.
SA170308 Å frata dem menneskeverd var en annen, et arbeid som tok til allerede før overfarten, mens de ennå var internert på Guinea-kystens handelsfort.
SA170308 Sandnes kommune er tildelt pris for sitt arbeid med å skaffe boliger til vanskeligstilte mennesker.
SA170308 Statoil har sendt ut sikkerhetsvarsel og stoppet arbeid med rørhåndteringskraner på Gullfaks C og Visund, etter en alvorlig kranhendelse på Gullfaks B tirsdag.
SA170308 På spørsmål om hvorfor hun fortjener utmerkelsen, sier Hegerberg at det er mange år med hardt arbeid som ligger bak.
FV170308 Politiet i arbeid ved ulykkesstedet tirsdag.
FV170308 Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
FV170308 Du velger selv om du vil fortsette helt eller delvis i arbeid etter du har tatt ut alderspensjon.
DN170308 - Staten har greid å rekruttere kvinner både til styrer og styreledere gjennom bevisst arbeid .
DN170308 Det innebærer at det skal gis samme lønn for likt arbeid , uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller nasjonalitet.
DB170308 Da fikk Oslo Universitetssykehus beskjed om at de måtte avskjedige ham, fordi han ikke lenger har rett til arbeid .
DB170308 Vi finner ingen holdepunkter, verken i forskning eller gjennom erfaringene fra vårt arbeid , for å anta at de beslaglagte dukkene kan ha noen forebyggende effekt mot seksuelle overgrep.
DB170308 Flytting av grenser med stadig grovere overgrepsmateriale, bagatellisering av overgrep og overgrepsmateriale i lukkede diskusjonsfora, og en økende besettelse desto mer man eksponeres og stimuleres, er typisk for mange av de historiene vi blir kjent med gjennom vårt arbeid .
DB170308 Og det er i 8.mars-toget vi samles om de store viktige sakene ; Selvbestemt abort, ja til lik lønn for likt arbeid , ja til sexkjøploven, nei til surrogati, nei til kommersialisering av kvinnekroppen, nei til kjønnslemlestelse og nei til alle kvinnediskriminerende holdninger og adferd uansett hvilken fuckings religion eller kultur det kommer fra.
DB170308 Det vi har oppnådd gjennom utrettelig arbeid og aktivisme kan lett rives ned.
DB170308 Arbeid mot seksuell trakassering må inn i det systematiske HMS-arbeidet.
DB170308 Hennes arbeid har vært beundringsverdig konsistent igjennom hele hennes karriere, hun holder fast på det hun er nysgjerrig på : barn, ungdommer og unge voksne.
DB170308 - De inviterte meg til å lage et nytt arbeid for dem, og jeg tenkte umiddelbart at jeg kunne gjøre noe med ballett.
DB170308 Det gleder meg derfor å se at Krøger - med rette - gir ære til min ministerkollega Jan Tore Sanner ; både for hans arbeid med klart språk generelt, men også for det viktige klarspråkarbeidet han har satt i gang i sitt eget departement.
DB170308 Denne uka vant Lånekassen språkpris for sitt arbeid med å formidle regelendringer for grunnstipendet.
DB170308 ¶ JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER : Per-Willy Amundsens departement koordinerer regjeringens arbeid med oppfølging av handlingsplanen på vold i nære relasjoner, Et liv uten vold.
DB170308 Styrking av politiets arbeid
DB170308 SARA bidrar til å strukturere politiets arbeid med trusselvurderinger gjennom en sjekkliste med 15 risikofaktorer for partnervold.
DB170308 Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer regjeringens arbeid med oppfølging av handlingsplanen på vold i nære relasjoner Et liv uten vold.
DB170308 Denne årlige undergravingen av barnetrygden, danner utgangspunktet for utvalgets arbeid og påvirker også konklusjonen.
DA170308 Faktisk lønner det seg enda mer at norske kvinner er i arbeid , enn det norske oljefondet.
DA170308 Kombinasjonen lite penger og mye arbeid er grunnene til at det ikke blir 8. mars-fest på Folkets Hus etter kvinnetoget i år. - 8. mars-komiteen har et budsjett på rundt 40.000, og disse pengene går til å betale for underholdning, booking av talere, annonsering i forkant og profesjonelt lydanlegg i byparken, sier Turid Kalvig Sola
DA170308 I tillegg til den økonomiske biten er det hardt arbeid å stelle i stand en slik fest på dugnad, sier Kalvig Sola.
DA170308 Dessuten opptrådte presidentskapet « uskjønnsomt » ved å holde et punkt i mandatet utenfor evaluerernes arbeid i lang tid, mener komiteen.
DA170308 Det at jenter og kvinner behandles med respekt og får de samme rettighetene til utdanning og arbeid , vil ikke bare bidra positivt for hvert enkelt individ, men også ha en viktig og positiv samfunnseffekt for utvikling, stabilitet og velferd.
BT170308 Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
BT170308 Du velger selv om du vil fortsette helt eller delvis i arbeid etter du har tatt ut alderspensjon.
BT170308 Vi snakker både lønn og vilkår, det er helt uforståelig at man ikke kan få samme lønn for samme arbeid .
BT170308 RETTFERDIGHET : At menn og kvinner må få like mye lønn for samme arbeid .
BT170308 Men kvinnfolk har like mye vett i hodet som menn, og derfor synes jeg vi mangler lik lønn for likt arbeid .
BT170308 LIK LØNN : Det skal være lik lønn for likt arbeid , spesielt i lederstillinger.
BT170308 Jeg synes vi er sosialt og kulturelt likestilt, men på den økonomiske fronten mangler vi fortsatt lik lønn for likt arbeid .
BT170308 Dette vil vanskeliggjøre livsviktig arbeid for kvinners reproduktive helse, og kvinners frihet til å ta egne valg over egen kropp.
BT170308 Håp er en viktig drivkraft for videre arbeid .
BT170308 Den ene med Ingrid Wergeland og Synnøve Konglevold om arbeid som ramme for likestilling.
BT170308 Andrea og June sitt arbeid er et godt eksempel på empowerment ; hvordan få tak i og kunne benytte egne ressurser og indre styrke, for å snu en vanskelig situasjon og komme seg videre.
BT170308 På spørsmål om hvorfor hun fortjener utmerkelsen, sier Hegerberg at det er mange år med hardt arbeid som ligger bak.
AP170308 Sårbare grupper som ikke har vært i arbeid før de får barn er avhengige av kontantstøtten, sier gruppelederen til Aftenposten.
AP170308 Derfor er det viktig å tilby dem som trenger det arbeidspraksis og språkopplæring for å ruste dem for å komme ut i arbeid , framholder han.
AP170308 Men den mener det var « uskjønnsomt » at det tok tid før også det siste punktet i komiteens merknad ble lagt inn i evalueringsutvalgets arbeid .
AP170308 I et svarbrev fra presidentskapet til kontrollkomiteen avviste stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) at presidentskapet har ønsket å skjule noe eller trenere evalueringsutvalgets arbeid .
AP170308 Evalueringsutvalget var nedsatt for å evaluere EOS-utvalgets arbeid .
AP170308 Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
AP170308 Du velger selv om du vil fortsette helt eller delvis i arbeid etter du har tatt ut alderspensjon.
AP170308 På spørsmål om hvorfor hun fortjener utmerkelsen, sier Hegerberg at det er mange år med hardt arbeid som ligger bak.
AA170308 Mangelen på likestilling i arbeidsmiljøet knyttes blant annet til at ressursene i de kvinnedominerte yrkene er små, og i mange tilfeller gjøres det lite når det gjelder forebyggende arbeid .
AA170308 - Kvinner har ofte en veldig tøff arbeidssituasjon med høy fysisk belastning, og høy belastning når det gjelder for eksempel muligheten til å påvirke sitt eget arbeid og hvor mye man har å gjøre, sier Boel Callermo til programmet Ekot på Sveriges Radios.
AA170308 Ingrediensene er derfor mye av det samme - det handler om kvinner og arbeid .
AA170308 Hardt arbeid : Likestilling kommer ikke av seg selv verken på universitetet eller i næringslivet.
AA170308 - Disse investeringene viser at dedikert arbeid lønner seg og at Hydro satser på oss når vi leverer gode resultater.
AA170308 Dessuten opptrådte presidentskapet " uskjønnsomt " ved å holde et punkt i mandatet utenfor evaluerernes arbeid i lang tid, mener komiteen.
AA170308 - Fiskefartøy er en fartøygruppe hvor vi historisk sett har hatt mange dødsulykker, og vi har stort fokus på ulykkesforebyggende arbeid rettet mot fiskeflåten, sier Akselsen.
AA170308 Han sier til TV 2 at det ifølge de kommunale retningslinjene for anleggsarbeid, ikke skal foregå slikt arbeid inne på skole- og barnehageområder i dette tidsrommet.
AA170308 Derfor er det viktig å tilby dem som trenger det arbeidspraksis og språkopplæring for å ruste dem for å komme ut i arbeid , framholder han.
VG170307 Ellingsæter og hennes kolleger har gjort et godt og grundig arbeid .
VG170307 Daglig leder i Nordic Crane sør, Håvard Jahren, sier til VG at de er på ulykkesstedet og følger politiets arbeid nå.
VG170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : « Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
VG170307 I 97 av de 114 barnevernstjenestene der ansatte vurderte eget arbeid konkluderte de selv med svikt.
SA170307 De siste ukene har komiteens arbeid med rapporten avdekket en betent strid om hemmelighold mellom Riksrevisjonen og Stortinget på den ene siden og regjeringen på den andre.
SA170307 Det er selvsagt et arbeid å gjøre her, men i mine øyne er det en veldig klok investering, sier Nils Arne Eggen.
FV170307 Det er selvsagt et arbeid å gjøre her, men i mine øyne er det en veldig klok investering, sier Nils Arne Eggen.
DB170307 Dagbladets arbeid med saken har hjulpet « Gutten i plastposen » med å få seg pass, fødselsattest og dåpsattest.
DB170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : " Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
DB170307 I 97 av de 114 barnevernstjenestene der ansatte vurderte eget arbeid konkluderte de selv med svikt.
DB170307 Dagbladets arbeid med saken har hjulpet « Gutten i plastposen » med å få seg pass, dåpsattest og fødselsattest.
DB170307 Den arresterte 22-åringen vil også bli siktet for besittelse av narkotika, samt å forhindre politiets arbeid .
DB170307 De 23 folkevalgte fra FN har et sekstitalls ansatte på lønn fra EP, og 29 av disse mistenkes for å egentlig gjøre annet arbeid .
DB170307 Betydelige subsidier til barnehager, en svært sjenerøs foreldrepermisjonsordning og barnetrygd, er alle ordninger som gjør det mulig å kombinere barn og arbeid .
DA170307 Retten til arbeid er da også blitt en grunnleggende menneskerett.
DA170307 En slik reform vil gi en lønn å leve av, overskudd og tid til sine nærmeste og til fellesskap, men den vil også åpne for muligheten til å dele på det knappe godet som inntektsgivende arbeid faktisk er blitt.
DA170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : « Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
DA170307 I 97 av de 114 barnevernstjenestene der ansatte vurderte eget arbeid konkluderte de selv med svikt.
DA170307 Vi må få lik lønn for likt arbeid , og det må være like muligheter for kvinner som for menn.
DA170307 Men selv om mange kvinner er i arbeid , er det langt fram til likestilling.
DA170307 - Lik lønn for likt arbeid , og vold mot kvinner opptar meg mest.
DA170307 - I tillegg til lik lønn for likt arbeid er den viktigste kvinnesaken for meg er retten til å velge.
DA170307 - I dyp respekt for sterke kvinner som har beveget verden framover og for at det fortsatt gjenstår viktig arbeid , spesielt internasjonalt, så velger jeg å trekke fram tendenser i vår egen ungdomsgenerasjon som det viktigste i dag.
DA170307 Ja, enkelte kjendiser bruker tilgangen til media for å framheve seg selv, og jeg underslår ikke at det også skjer i forbindelse med humanitært arbeid , men min erfaring er at det skjer svært sjelden.
DA170307 Dette sier jeg vel vitende om at det er blitt mye vanskelige for såkalte kjendiser som oss å involvere oss i humanitært arbeid , særlig i Storbritannia.
DA170307 Det er en påfallende parallell, mulig utilsiktet, men likevel er den der, sier Stewart, som selv er kjent for sitt internasjonale arbeid , blant annet for International Rescue Committee i New York, det internasjonale tilsvaret til flyktninghjelpen.
DA170307 Montarou har over 30 års erfaring i arbeid med barn og unges helse både i skolen og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ).
DA170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : " Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
DA170307 I 97 av de 114 barnevernstjenestene der ansatte vurderte eget arbeid konkluderte de selv med svikt.
BT170307 - Det gjenstår en del arbeid på ulykkesstedet for å kunne danne seg et bilde av årsak til ulykken, sa Kronen.
BT170307 - Jeg kjenner gjennom mitt arbeid mange ungdommer som er blitt utsatt for både seksuelle krenkelser og vold.
BT170307 Hvis vi tar på alvor at menn og kvinner, i et av verdens mest likestilte land, fortsatt ikke får lik lønn for likt arbeid .
BT170307 Hvis vi tar på alvor at menn og kvinner, i et av verdens mest likestilte land, fortsatt ikke får lik lønn for likt arbeid .
AP170307 Tolletaten mener derfor at pengene stammer fra straffbare handlinger eller svart arbeid .
AP170307 - Jeg kjenner gjennom mitt arbeid mange ungdommer som er blitt utsatt for både seksuelle krenkelser og vold.
AP170307 Blåstrømpene var mine forbilder, og jeg, sammen med mange flere jenter, fulgte opp det viktige grunnlaget for likestillingen ved å ta utdanning og bli selvstendige gjennom arbeid .
AP170307 Kristin Nesse Thue, foredragsholder og tidligere leder for det feministiske bloggkollektivet « Under arbeid », forteller at hun « ble båret frem på gullstol » da hun holdt foredrag om hvite menns vold mot kvinner.
AP170307 De ville slippe hardt fysisk arbeid som slet dem ut og gjorde dem syke.
AP170307 Det er selvsagt et arbeid å gjøre her, men i mine øyne er det en veldig klok investering, sier Nils Arne Eggen.
AA170307 - Ingen av foreldrene mine er i denne bransjen, og det er for det meste hardt arbeid som ligger bak.
AA170307 - Ingen av foreldrene mine er i denne bransjen, og det er for det meste hardt arbeid som ligger bak.
AA170307 De siste ukene har komiteens arbeid med rapporten avdekket en betent strid om hemmelighold mellom Riksrevisjonen og Stortinget på den ene siden og regjeringen på den andre.
AA170307 Dette vil lette politiets arbeid knyttet til både utlendingskontroll og i forbindelse med forebygging og etterforskning av kriminelle handlinger, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ).
AA170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : " Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
AA170307 I 97 av de 114 barnevernstjenestene der ansatte vurderte eget arbeid konkluderte de selv med svikt. ( ©NTB ) ¶
AA170307 Solberg mener dessuten at høyere barnetrygd for noen vil heve terskelen for å gå ut i arbeid .
AA170307 Tolletaten mener derfor at pengene stammer fra straffbare handlinger eller svart arbeid .
AA170307 Dette er et arbeid vi satser enda mer på fremover.
AA170307 - Jeg kjenner gjennom mitt arbeid mange ungdommer som er blitt utsatt for både seksuelle krenkelser og vold.
VG170306 Riksrevisjonen ga ut en rapport om Justis- og Beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet i mai 2015.
VG170306 Vi ser hull i lovverk og svakheter i PP-tjenesten ( pedagogisk psykologisk tjenesten ) sitt arbeid med å sikre elever en god spesialundervisning.
VG170306 Så lenge jeg har vært politiker, har jeg ønsket å ha en valgfrihet, men samtidig ser jeg utfordringen særlig når det gjelder å få innvandrerkvinner ut i arbeid , sier hun.
VG170306 I dag kreves det at mor går ut i jobb eller arbeid ( aktivitetsplikt ) for at far skal få foreldrepenger.
FV170306 Forsvarskontraktene gir mer å gjøre for ingeniører, men krever samtidig mindre manuelt arbeid .
DN170306 I dag kreves det at mor går ut i jobb eller arbeid ( aktivitetsplikt ) for at far skal få foreldrepenger.
DN170306 Tannlege i arbeid .
DB170306 Spesielt viktig er det å tenke på at bare få år med deltidsarbeid, eller ikke arbeid i det hele tatt, får store konsekvenser for pensjonsopptjeningen din.
DA170306 Å dokumentere arbeid er viktig.
DA170306 Inspirasjonen og motivasjonen for politisk innsats og arbeid er sådd, vi heier hverandre fram og støtter hverandres innsats mot det bestående.
DA170306 At menn også tjener mer enn kvinner for samme type arbeid og at kvinner fortsatt tar seg av mesteparten av arbeidet i hjemmet, ja da rammes rettferdighetsfølelsen i sin grunnvoll.
DA170306 Dette blir en individuell rettighet og ikke avhengig av at mor går ut i arbeid eller utdanning ( aktivitetsplikt ).
DA170306 Så lenge jeg har vært politiker, har jeg ønsket å ha en valgfrihet, men samtidig ser jeg utfordringen særlig når det gjelder å få innvandrerkvinner ut i arbeid , sier hun.
DA170306 I dag kreves det at mor går ut i jobb eller arbeid ( aktivitetsplikt ) for at far skal få foreldrepenger.
DA170306 Ekspertene har i det store og hele kommet til at det er viktigere å sikre barn gode levekår, enn å legge vekt på at ytelser kan være en hindring for å få foreldre i arbeid .
DA170306 Det viktigste tiltaket mot barnefattigdom er å få foreldrene ut i arbeid , sier Horne.
DA170306 trinn, oppfyller ikke opplæringslovens krav til arbeid med elevenes psykososiale miljø på flere punkter, ifølge direktoratet.
BT170306 Men i vårt strategisk arbeid kommer vi til å bli tydeligere på sammenligning og måling mot de aller beste.
BT170306 Utvalgslederen medgir at det er et dilemma at gode ordninger for småbarnsfamilier generelt kan motvirke målet om at foreldrene, og da særlig mødre med innvandrerbakgrunn, kommer ut i arbeid , men sier at det må løses også gjennom for eksempel arbeidsmarkedspolitikken.
BT170306 - Så lenge jeg har vært politiker, har jeg ønsket å ha en valgfrihet, men samtidig ser jeg utfordringen særlig når det gjelder å få innvandrerkvinner ut i arbeid , sier hun om kontantstøtten.
AP170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AP170306 Det eneste av fast og inntektsgivende arbeid er fem uker i Aftenposten i oktober november 1981, tre uker i Statens vegvesen i 1982 og 11 måneder i et av Cappelens egne selskaper i 1990.
AP170306 | Lek er arbeid i barndommens rike, mener Margreth Olin i sin nye dokumentarfilm « Barndom » ¶
AA170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AA170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AA170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning, uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AA170306 Utvalgslederen medgir at det er et dilemma at gode ordninger for småbarnsfamilier generelt kan motvirke målet om at foreldrene, og da særlig mødre med innvandrerbakgrunn, kommer ut i arbeid , men sier at det må løses også gjennom for eksempel arbeidsmarkedspolitikken.
AA170306 - Så lenge jeg har vært politiker, har jeg ønsket å ha en valgfrihet, men samtidig ser jeg utfordringen særlig når det gjelder å få innvandrerkvinner ut i arbeid , sier hun om kontantstøtten.
VG170305 Men det krever mye arbeid og mange mennesker.
VG170305 Andre paroler lyder : « Feminisme er grenseløs - vern til kvinner på flukt » og « Styrk minoritetskvinners mulighet til lønnet arbeid - nei til ubetalte praksisplasser ».
VG170305 - Det er forsinkelser fordi det er mer arbeid enn vi forutså på forhånd, og derfor trenger vi litt mer tid.
SA170305 Han forteller at det er gjort et systematisk arbeid med loggføring av fart, forhold og utstyr.
DN170305 - Siden sommeren 2015 har Morten Felding stått sentralt i vårt eget arbeid og samarbeidet med dansk politi i granskingen av hvordan noen tidligere ansatte handlet i strid med Ateas interne retningslinjer og derfor nå er tiltalt i saken.
DN170305 Dette er et stort paradoks i regjeringens arbeid for økt grønn konkurransekraft.
DB170305 Jeg er bedre enn jeg noen gang har vært på grunn av hardt arbeid over tid.
DB170305 Hva er hardt arbeid ?
DB170305 Hardt arbeid over tid, sier altså Matvejeva etter at hun har gått fra EPO-dom til stor suksess.
DB170305 Det tviler jeg på med mindre kontanter blir avviklet i hele verden, for man vil i stedet vil bruke euro eller dollar for betaling av svart arbeid eller kjøp og salg av narkotika, sier stortingsrepresentanten, som sitter i finanskomiteen på Stortinget, sier Steffensen.
DB170305 - Mange bruker argument om at man vil redusere kriminalitet og svart arbeid .
DB170305 Men i stedet for å vurdere mulighetene for å lage mer hensiktsmessige regler, sier utvalget rett ut at man vil prioritere gode insentiver til arbeid for kvinner og å forsterke innstrammingseffektene av pensjonsreformen på bekostning av fordelingshensyn ¶
DB170305 « Mindhunter » finner sted sent på 70-tallet og følger en FBI-agents arbeid med å løse kriminalsaker gjennom sine intervjuer med seriemordere.
DA170305 I intervjuet gjentok han at anklager om at han skal ha brukt statlige midler til å lønne kona og barna sine for arbeid som i realiteten aldri ble utført, kun var politisk motivert.
DA170305 Rolness' sylskarpe, retoriske sverd ble finslipt et helt annet sted, i hovedstadens mørke bakgater, brune puber og barer og en loftsleilighet på Majorstua, der han hang sammen med folk som ikke var skikket til annet ærlig arbeid enn å høre på musikk og skrive om det.
BT170305 TØFFERE : - Vi har de strengeste reglene i Europa når det gjelder krav til de ledige om å ta arbeid andre steder enn der de bor.
BT170305 Arbeidsledige skal miste retten til dagpenger dersom de ikke er villige til å ta arbeid andre steder enn der de bor.
BT170305 De er ikke i arbeid eller under utdanning.
BT170305 De er ikke i arbeid eller under utdanning.
BT170305 Han forteller at det er gjort et systematisk arbeid med loggføring av fart, forhold og utstyr.
AP170305 I uka som gikk ble Fillon siktet for å ha betalt sin kone og sine barn med statlige midler for arbeid de reelt sett ikke har utført.
AP170305 Endelig versjon under arbeid
AP170305 Han forteller at det er gjort et systematisk arbeid med loggføring av fart, forhold og utstyr.
AA170305 Fillon anklages for å ha brukt statlige midler til å lønne kona for arbeid som i realiteten aldri ble utført.
AA170305 I intervjuet gjentok han at anklager om at han skal ha brukt statlige midler til å lønne kona og barna sine for arbeid som i realiteten aldri ble utført, kun var politisk motivert.
AA170305 Andre paroler lyder : " Feminisme er grenseløs - vern til kvinner på flukt " og " Styrk minoritetskvinners mulighet til lønnet arbeid - nei til ubetalte praksisplasser ".
VG170304 Huckabee mener at enhver politiker har en stor pasjon for sitt arbeid , men at den ikke alltid er så synlig.
SA170304 - Det har handlet om systematisk arbeid med loggføring av fart, forhold og utstyr.
DN170304 Mens Le Pen etterforskes, er Fillon formelt siktet for å ha brukt offentlige midler til å lønne familiemedlemmer uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.
DN170304 Problemene har tårnet seg opp for Fillon etter at det kom frem at han har betalt statlig lønn til kona og barna for arbeid de tilsynelatende ikke har utført.
DB170304 Dokumentaren bygger på en idé om at leken er barnets arbeid og at lek er alvor.
DB170304 Til tross for at dette har kostet, har det vært samfunnsøkonomisk lønnsomt siden flere har blitt stående lenger i arbeid .
DB170304 Med pensjonsreformen, som trådte i kraft i 2011, ble det mulig å kombinere uttak av Afp med arbeid .
DB170304 Den største urettferdigheten i pensjonssystemet er nemlig at de med hardt arbeid og lav lønn betaler for dem som lever lenge.
DB170304 Water-resistant 50 m : Egnet for svømming, vannrelatert arbeid og fisking.
DA170304 - Det kan ikke utelukkes, men det vil avhenge av tempo i Stortingets arbeid , sier Helgesen.
DA170304 - Det kan ikke utelukkes, men det vil avhenge av tempo i Stortingets arbeid , sier Helgesen. | - Jeg har hull i hjertet mitt, mamma ¶
DA170304 - Vi sto ansikt til ansikt med tragedien, og følte at vi gjorde et særdeles viktig arbeid både for de døde og pårørende.
BT170304 - Det har handlet om systematisk arbeid med loggføring av fart, forhold og utstyr.
AP170304 Siden britene i juni i fjor vendte EU ryggen, har det pågått et arbeid i det stille på loftet i Utenriksdepartementet.
AP170304 - Det har handlet om systematisk arbeid med loggføring av fart, forhold og utstyr.
AA170304 Mens Le Pen etterforskes, er Fillon formelt siktet for å ha brukt offentlige midler til å lønne familiemedlemmer uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.
AA170304 Han står i sentrum for en politisk skandale, og i uka som gikk ble han siktet for å ha betalt sin kone og sine barn med statlige midler for arbeid de reelt sett ikke har utført.
AA170304 Det skyldes nok summen av vårt arbeid , at bransjen selv tar ansvar og at de har en egen uropatrulje, sier Tingstad.
AA170304 - Pappa har vært som hvilken som helst far, og har støtta meg, men det er mitt talent og arbeid som gir resultatene.
AA170304 Det går ikke på antall besøkende, men på at vi gjør et godt museumsfaglig arbeid og tenker nytt.
VG170303 For dersom man ikke har lest disse intervjuene, og går glipp av tekstplakaten innledningsvis der det heter at « lek er barns arbeid », kan man kjapt bli « forledet » til å tro at dette simpelthen er en film om en gjeng heldige norske unger som har det dødsfett.
VG170303 Hans første oppdrag til USA kom i 1985 og 1989, på høyden av Sovetunionens president Mikhail Gorbatsjovs arbeid med å åpne og reformere Sovjetunionen.
VG170303 Naturvernforbundet sier i en uttalelse fredag at « hvis VGs opplysninger stemmer er dette en svart dag for norsk miljøpolitikk, der vi aktivt reduserer Europas arbeid for å bevare vårt fantastiske artsmangfold ».
VG170303 Avdelingen, som er en såkalt frigangsavdeling for menn og kvinner, gir fri tilgang til enten skole eller arbeid utenfor området.
SA170303 - Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på.
SA170303 Jeg har alltid vært en tilhenger av hardt arbeid , og jeg visste at Andreas kunne bli en av de beste.
SA170303 Hardt arbeid : - Det har ikke vært enkelt for Andreas.
DN170303 Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets minner imidlertid om at nedgangen i ledigheten ikke skyldes at flere er kommet i arbeid .
DN170303 Steele er ifølge The Independent høyt respektert for sitt arbeid både av britisk og amerikansk etterretning.
DN170303 Flere sykepleiere i kommunen skal nå se seg om etter annet arbeid .
DB170303 - Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på.
DB170303 Et av de mest brukte argument mot kontanter er at man vil redusere kriminalitet og svart arbeid .
DB170303 Det samme gjelder svart arbeid .
DB170303 Det har gått mer enn fem uker etter avsløringene om at han som senator ansatte kona og to barn som parlamentariske medarbeidere på statlig lønn, for arbeid som ingen har kunnet påvise.
DB170303 Men det er et langt og møysommelig arbeid , som så vidt har startet, sier han og grøsser over skuldrene igjen.
DB170303 Da den britiske « Ringenes Herre»-stjernen, som har vært ambassadør for UNICEF i over ti år, deltok på deres 70-årsjubileum i New York i fjor, skrøt han imidlertid stolt av kjærestens veldedige arbeid for organisasjonen.
DA170303 - Det har vi jobbet mye med, men vårt kjennetegn er fortsatt knallhardt arbeid .
DA170303 Stort arbeid
DA170303 Av de som står registrert helt uten arbeid hos Nav Rogaland, har 51 prosent søkt arbeid i 26 uker eller mer.
DA170303 Av de som står registrert helt uten arbeid hos Nav Rogaland, har 51 prosent søkt arbeid i 26 uker eller mer.
DA170303 Det gjenstår fortsatt en del arbeid , opplyser statsminister Erna Solberg ( H ).
BT170303 - Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på.
BT170303 Det er et svært krevende arbeid å bygge en ny kommune.
AP170303 Dette er en del av et kontinuerlig arbeid med å dokumentere ekstreme vær- og klimaforhold verden rundt.
AP170303 Her kan du se Russland ambassadør snakke om sitt arbeid , i en tale til Stanford University : ¶
AP170303 - Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på.
AP170303 Jeg har alltid vært en tilhenger av hardt arbeid , og jeg visste at Andreas kunne bli en av de beste.
AP170303 Hardt arbeid : - Det har ikke vært enkelt for Andreas.
AA170303 Årsaken er saken der FiIllon er siktet for ha betalt ut statlig lønn til sin kone og sine barn for arbeid de i realiteten ikke har utført.
AA170303 Steele er ifølge The Independent høyt respektert for sitt arbeid både av britisk og amerikansk etterretning.
AA170303 - Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på.
AA170303 Vi vet at unge kan få lange løp i Nav-systemet dersom de ikke kommer tidlig ut i arbeid eller aktivitet, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i Nav Sør-Trøndelag i en pressemelding.
AA170303 Samtidig har vi særlig det siste året fått et langt tettere samarbeid med arbeidsgiverne, nettopp for å få flere unge og andre ut i arbeid , eller opplæring.
AA170303 Foto : SCANPIX ¶ 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Sør-Trøndelag var uten arbeid ved utgangen av februar.
AA170303 Flere sykepleiere i kommunen skal nå se seg om etter annet arbeid .
AA170303 Retten oppsummerte sauebondens handlinger slik : «... unnlatelsen skyldes en kombinasjon av at tiltalte var trett som følge av alder og annet arbeid , og hans årelange likegyldige innstilling til forsvarlig sauehold. » - Min klient har bestemt seg for å ikke kommentere dommen foreløpig, sier forsvarer Bjørge Usterud Tveito. ( ©NTB ) ¶
AA170303 Om avføring får ligge å tørke, så blir det ekstra arbeid på renholderne og det er ikke særlig bra.
VG170302 Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført, i følge nyhetsbyrået AFP.
VG170302 NEKTER : Den tidligere politilederen Eirik Jensen ( 59 ) hevder kontakten med hasjsmugleren i all hovedsak dreier seg om informasjon til hans arbeid som politimann.
VG170302 Vi skal være et land som gjør vår del i denne alliansen, sier Stefan Heggelund, som har ledet Oslo Høyres arbeid med programutkastet.
VG170302 » Årsaken til at han ikke fjernet gamle rundballer og plasten, var « at han ikke kom til med traktor grunnet regn som hadde bløtt opp jorda og dels at kreftene ikke strakk til som følge av annet arbeid og alder.
VG170302 » Retten oppsummerte sauebondens handlingsmønster slik : ¶ «... unnlatelsen skyldes en kombinasjon av at tiltalte var trett som følge av alder og annet arbeid , og hans årelange likegyldige innstilling til forsvarlig sauehold.
VG170302 Hun forteller at tilsynet har vært opptatt av å se på helheten i helsetjenestenes arbeid , som hun mener har vært god.
FV170302 Oljeriggen gikk i opplag, og Tom Dag Hjemdahl stod uten arbeid .
DN170302 Selskapet har nå fått flere av båtene i arbeid - og jubler over å hente tilbake tidligere permitterte ansatte.
DN170302 Kontraktene er knyttet til arbeid på ulike oljefelt, fra blant annet oljeselskapene Lundin og Statoil.
DN170302 Det å kunne få folkene sine i arbeid igjen og ikke minst tjene penger igjen er avgjørende for den videre driften i år, sier Ulstein, som kaller det en « fjær i hatten » for selskapet.
DN170302 - Med dette ser vi over 300 mann tilbake i arbeid , og det er lite som gleder meg mer !
DN170302 Augestad mener det er interessant å få vite hva selskapets strategi er i den forbindelse med dette, og om det er eiendeler eller arbeid en er interessert i å sikre seg.
DN170302 - Alt arbeid selskapet har for 2018 utenom rørleggingsarbeid i Brasil, er arbeid gitt i 2016.
DN170302 - Alt arbeid selskapet har for 2018 utenom rørleggingsarbeid i Brasil, er arbeid gitt i 2016.
DN170302 Vi har en stor andel av befolkningen i arbeid , og dersom vi fortsatt vil ha det vil det innebære en viss størrelse i sykefraværet.
DB170302 ¶ Francois Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført.
DB170302 Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført.
DB170302 Det har ennå ikke kommet klart fram hva slags arbeid hun har utført.
DB170302 desember 2013 startet politiets arbeid med å systematisere narkotikaregnskapet til Cappelen-ligaen, forteller hovedetterforsker Labråten i retten i dag.
DA170302 - Det ligger mye arbeid bak, og det er viktig å skape seg et godt rykte, og å være omgjengelig.
DA170302 La profesjonelle, lokale langtidstilsatte ta seg av den direkte kontakten med ungene, mens du kan ta deg av annet forefallende arbeid . 3.
DA170302 I fjor intervjuet Dagsavisen Jon Fosse om sitt arbeid med Edda-oppsetningen, samtidig som borgerverngruppa Soldiers Of Odin var begynt å marsjere i gatene.
DA170302 Hun oppsummerer pedagogikken ved barnehagen i en fortekst, som lyder « leken er barnets arbeid ».
DA170302 Vi har en stor andel av befolkningen i arbeid , og dersom vi fortsatt vil ha det vil det innebære en viss størrelse i sykefraværet.
DA170302 Det er helsebringende å være i arbeid , og vi må derfor lete etter løsninger når sykefraværet i Norge ikke går nevneverdig ned og er høyest i OECD-landene, sier Virke-direktøren.
DA170302 Her heter det blant annet : ¶ * Arbeid med kommunikasjon og informasjon kan reduseres.
DA170302 - I tillegg til det Dagsavisen tar opp om å kutte i informasjon, er vi svært bekymret over at « direktoratets skolerettede arbeid kan nedprioriteres.
DA170302 - Det er helt uforståelig hvordan en skal nå et slikt mål når Miljødirektoratets skolerettede arbeid nedprioriteres, med unntak av den naturlige skolesekken, særlig fordi vi heller ikke kan se at Kunnskapsdepartementet har satt inn tiltak for å styrke bruk av naturen i læringsarbeidet, sier Dåsnes.
BT170302 Han stemte Arbeiderpartiet, vektla hardt arbeid og påpekte betydningen av å ta ansvar.
BT170302 Dessverre døde han før jeg kom meg i « skikkelig arbeid », som han kalte det.
BT170302 Tall fra Nav Hordaland viser at 1074 personer under 25 år søker arbeid i Bergen.
BT170302 Både han og Larsen medgir at det legges ned ganske mye arbeid i forbindelse med jubileet, men de organiserer seg godt og får god hjelp og støtte fra flere hold, blant annet fra gamlekarene.
AP170302 Aksjonen er et ledd i etterforskningen av Fillon, som er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført.
AP170302 Ikke rart så mange fant det mer levelig med arbeid i industrien.
AA170302 Torsdag tildeles professor Are Raklev ( 40 ) fra Trondheim en halv million kroner for sitt arbeid som foreleser i kvantefysikk ved universitetet i Oslo.
AA170302 Aksjonen er et ledd i etterforskningen av Fillon, som er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført.
AA170302 Det ligger ofte hardt og målrettet arbeid bak det å være jobbsøker, svarer Dahlen.
AA170302 Systematisk arbeid
AA170302 Det er viktig å være bevisst på at dette er et kontinuerlig arbeid , som vi må ha fokus på hele tiden.
AA170302 Vi har en stor andel av befolkningen i arbeid , og dersom vi fortsatt vil ha det vil det innebære en viss størrelse i sykefraværet.
AA170302 - Parasitten fører til at fordøyelsessystemet hos blåskjellene ikke fungerer som det skal, sier Stein Mortensen, som leder Havforskningsinstituttets arbeid med sykdommer hos skjell.
AA170302 Det gir fartøyet arbeid godt inn i 2017.
AA170302 - Med dette ser vi at over 300 mann er tilbake i arbeid , og det er lite som gleder meg mer !
AA170302 Olavs Hospital gjorde en graverende feil ved ikke å snakke om arbeid etter operasjon, kanskje vil det være andre møter dette blir tema.
AA170302 Men skal ordningene stå seg for fremtiden trenger vi så mange hender i arbeid som mulig.
AA170302 Hovedstrategien for å bekjempe lavinntekt og fattigdom er å få flest mulig inn i betalt arbeid .
AA170302 Brochmann-utvalget konkluderte nylig med at kvalifisering og arbeid er de viktigste ingrediensene for å bli selvforsørget og integrert i Norge.
AA170302 mars har en 108 år lang historie, og kampgløden frem mot årets feiring bygges gradvis opp i lokalene, der det gjennom helgen foregår parolemaling og annet praktisk arbeid i tillegg til foredrag, møter, filmer.
AA170302 - Jeg har fått jobbe med tusenvis av mennesker gjennom scenisk og kunstnerisk arbeid , og ikke minst mange unge mennesker.
VG170301 Påstand : Trump sa at 94 millioner amerikanere står utenfor arbeid .
VG170301 Fakta : Ifølge CNN er 95,1 millioner mennesker uten arbeid i USA, men majoriteten av disse ønsker ikke jobb.
VG170301 - Foreldrene mine er døde, og siden jeg var liten bodde jeg med storesøsteren min og svogeren, som tok meg ut av skolen og satte meg i arbeid , forteller han.
SA170301 | Skattedirektøren frykter bransjer ødelegges av svart arbeid
SA170301 Skattedirektør Hans Christian Holte frykter bransjer ødelegges av svart arbeid .
SA170301 Poenget er at en da bekjemper svart arbeid og trygdemisbruk.
SA170301 DEBATT : Skattefradrag for hjelp i hjemmene gir mindre svart arbeid og mer i skatteinntekter, og de som gjør jobben, får pensjonspoeng og rett til sykepenger.
SA170301 Bedømt ut fra undersøkelser i Sverige kan tapte skatteinntekter i Norge utgjøre 150 milliarder, hvorav halvparten skyldes svart arbeid .
DN170301 Aps partileder Jonas Gahr Støre mener regjeringen svikter et økende antall unge uten arbeid .
DN170301 DNB skriver videre at selskapet er inne i en utviklingsfase og kliniske data fra denne typen arbeid presenteres i første rekke ved relevante konferanser innen sektoren, og at de venter at den neste viktige oppdateringen skjer i forbindelse med en konferanse i Lugano i juni.
DN170301 - Vi skal ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid , sa Ap-lederen, som også slo til lyd for en større kompetansereform for arbeidslivet, der fagbevegelsen omfavner og ser potensialet i ny teknologi.
DN170301 - Vi skal ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, sa Ap-lederen, som også slo til lyd for en større kompetansereform for arbeidslivet, der fagbevegelsen omfavner og ser potensialet i ny teknologi.
DB170301 Hans studier, samt arbeid med politiske prosjekt og med å forbedre soningsforholdene gjør at han opplever hverdagen som meningsfull, ifølge retten.
DB170301 INNSATSLEDER : Marit Furuseth leder politiets arbeid i felt.
DB170301 Tidligere har også lille Norge bevart et nært forhold til USA og dermed en sentral posisjon i internasjonal politikk ved å satse kraftig på humanitært arbeid og med fredsarbeid.
DB170301 - Må Norge « selge » seg inn på en annen måte for å bevare det nære forholdet til USA når landet har fått en mer nasjonalistisk administrasjon som ikke ser ut til å legge like stor vekt på humanitært arbeid ?
DB170301 Breiviks studier, samt arbeid med politiske prosjekt og med å forbedre soningsforholdene, gjør at han opplever hverdagen som meningsfull, ifølge retten.
DB170301 Mange kan fullføre tilrettelagt skole og i stor grad leve selvstendige med tilrettelagt arbeid .
DB170301 Ute i verden er han mer kjent for sitt banebrytende arbeid for flyktninger og for Nansenpasset, som var det første godkjente reisedokumentet for statsløse.
DB170301 I en pressemelding på nettsidene sine, opplyser Fylkesmannen i Oppland at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.
DB170301 * Avvik 1 : Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i sitt arbeid med meldinger til barnevernstjenesten.
DB170301 Det har ennå ikke kommet klart fram hva slags arbeid hun har utført.
DB170301 Ingen har funnet spør av deres påståtte arbeid .
DB170301 For dere som snart skal ut og praktisere som barnehagelærere, vil jeg tro det er viktig med en tydelig rammeplan som gir klarere forpliktelser til arbeid med omsorg, lek, læring, danning, kommunikasjon, språklig og sosial kompetanse.
DB170301 Står mange ufrivillig utenfor arbeid har vi samtidig skaffet oss et potensielt enormt samfunnsproblem.
DB170301 Jo flere som står utenfor arbeid , jo flere må motta offentlige ytelser uten selv å bidra til finansieringen.
DB170301 I Norge er det for dyrt å la mennesker gjøre rutinepreget arbeid .
DB170301 Disse varme hendene bør derfor ikke låses til arbeid som roboter kan utføre bedre.
DB170301 Alle tidligere spådommer om en framtid uten behov for arbeid , fra Karl Marx til John Maynard Keynes, har tatt for gitt at framtida ville likne for mye på fortida.
DB170301 Hadde Akerhaug tatt seg bryet med å lese Brochmann-rapporten ville han sett at de gjør et godt stykke arbeid med å kartlegge den relevante forskningslitteraturen og at de foretar balanserte vurderinger av hvordan vi kan møte de utfordringene vi står overfor.
DB170301 Da den britiske « Ringenes Herre»-stjernen, som har vært ambassadør for UNICEF i over ti år, deltok på deres 70-årsjubileum i New York i fjor, skrøt han imidlertid stolt av kjærestens veldedige arbeid for organisasjonen.
DA170301 Et USA med arbeid , fred og trygghet, med rom for håp og drømmer.
DA170301 Det er også grunnen til at vi har satt i gang et arbeid for å få andelen ned, sier Pål Iden, assisterende fagdirektør i Helse Vest.
DA170301 Regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan ( NTP ) er ikke ferdig.
DA170301 Livsfarlig arbeid
DA170301 De må lære seg å være tålmodige og ikke forvente at håndverkere får utført større arbeid på en ukes varsel.
BT170301 Et USA med arbeid , fred og trygghet, med rom for håp og drømmer.
BT170301 HARDT ARBEID : Yngre gutter som ikke eier egen hest, ser opp til eldre hesteeiere.
AP170301 Et USA med arbeid , fred og trygghet, med rom for håp og drømmer.
AP170301 Det har ennå ikke kommet klart fram hva slags arbeid hun har utført.
AP170301 Vi tapte, og da la vi enda mer arbeid i å snu den, sier Sejersted.
AP170301 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener det er naturlig at det legges ned ekstra arbeid når en rettssak kommer til ankebehandling.
AP170301 Den avslutter nesten ett års arbeid med å snu et sviende nederlag til en grundig seier.
AP170301 - Vi la mye arbeid i denne saken for tingretten.
AP170301 Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.
AP170301 - Kriminalomsorgen og de ansatte på Ila og i Skien har lagt ned et enormt arbeid , hver eneste dag, i å sikre at soningsforholden hans både er sikre, forsvarlige og samtidig humane.
AA170301 Et USA med arbeid , fred og trygghet, med rom for håp og drømmer.
AA170301 Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført. ( ©NTB ) ¶
AA170301 Et USA med arbeid , fred og trygghet, med rom for håp og drømmer.
AA170301 Men hva slags arbeid de har utført, er det ingen som kan vise til. ( ©NTB ) ¶ | - Russiske fly bombet USA-støttede styrker i Syria ¶
AA170301 Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siket for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha betalt flere hundre tusen euro lønn til kona Penelope og til deres barn for arbeid de angivelig skulle ha utført for ham.
AA170301 Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.
AA170301 Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.
AA170301 Av de ti som har avsluttet « Kjør for livet»-tiltaket har åtte personer hatt fremgang ; noen av dem tar utdanning, mens andre er i arbeid , skriver avisa.
AA170301 Det er også grunnen til at vi har satt i gang et arbeid for å få andelen ned, sier Pål Iden, assisterende fagdirektør i Helse Vest.
AA170301 - Vi skal ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid , sa Ap-lederen, som også slo til lyd for en større kompetansereform for arbeidslivet, der fagbevegelsen omfavner og ser potensialet i ny teknologi. ( ©NTB ) ¶
AA170301 - Vi skal ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, sa Ap-lederen, som også slo til lyd for en større kompetansereform for arbeidslivet, der fagbevegelsen omfavner og ser potensialet i ny teknologi. ( ©NTB ) ¶
AA170301 Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.
AA170301 Arbeidsministeren mener arbeid , kombinert med mer norskopplæring, rimeligere barnehageplass, aktivitetsplikt for unge og økt adgang til midlertidige ansettelser, vil være blant løsningene.
AA170301 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) legger fram en rekke tiltak for å fjerne fattigdom i Norge, blant annet vil hun ha flere innvandrere i arbeid .
AA170301 Utvalgets beskrivelser, vurderinger og forslag er helt sammenfallende med brukerorganisasjonenes arbeid for bedre tjenester i Trondheim.
VG170228 Birkelund forteller at deltakerne i konkurransen får poeng for sponsorer de klarer å skaffe, blogginnlegg, medieoppslag ( ! ), veldedig arbeid og hvordan de opptrer på scenen.
VG170228 Gjennom systematiske, grundige og målrettede undersøkelser har de, gjennom sitt arbeid , avslørt overgrep, unnfallenhet og manglende rettssikkerhet overfor pasienter innlagt på tvunget psykisk helsevern.
VG170228 Deres solide arbeid har bidratt til at krenkelser og overgrep av enkeltpersoner er blitt offentliggjort og kjent av fagfolk, byråkrater og politiske myndigheter.
VG170228 Blant ni nominerte gikk prisen til VG-journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman for deres arbeid med beltebruk og tvang ved norske helseforetak.
VG170228 - Vi håper at VGs arbeid , der stadig flere helseforetak åpner opp, kan gi få en smitteeffekt, slik at det blir pinlig å være alene om ikke å gi innsyn, sier hun.
VG170228 I oktober kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av regjeringens arbeid med å bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret etter 22. juli-terroren.
VG170228 Det er ikke det enkleste området å bli enige om, så det gjenstår et betydelig arbeid , sier Grøvan.
VG170228 - Blir det ikke arbeid på meg igjen i våres, så begynner jeg å søke jobber.
SA170228 Det har hatt vesentlig betydning for vårt arbeid , spesielt i den innledende fasen, sier han.
DN170228 Vi vil nå gå nøye gjennom rapporten og legge disse tilbakemeldingene til grunn for vårt videre arbeid , sier hun.
DN170228 Granskningsutvalget retter kritikk mot Universitetet i Agders håndtering av saken med anbefalinger for videre arbeid med forskningsetikk ved institusjonen.
DN170228 Vi vet jo at for eksempel de som ikke har krav på arbeidsledighetstrygd, men som likevel søker arbeid , slik som nyutdannede, ikke fanges opp.
DN170228 Statoil får departementets godkjenning til å utføre arbeid om natten på Gina Krog-plattformen og kan dermed spare opp mot 170 millioner kroner.
DN170228 Svart arbeid er en stor trussel mot velferdssamfunnet og ansatte i renholdsbransjen.
DN170228 IKKE SIDEN MIDTEN AV 1990-TALLET HAR ANDELEN UNGE UTEN ARBEID VÆRT HØYERE ENN I DAG.
DB170228 HINDRER ARBEID : Trusler og skremselspropaganda gjør det vanskeligere for barnevernet å gjøre jobben sin, forteller Pål Andreassen, fra Nord-Aurdal kommune.
DB170228 Svart arbeid er en stor trussel mot velferdssamfunnet og ansatte i renholdsbransjen.
DB170228 Nye ungdommer vil komme til med psykiske og sosiale utfordringer hele tiden om man ikke starter med godt sosialfaglig arbeid fra småskolen.
DB170228 Med så mye snakk om sosiale forhold fra helsedirektøren, andre toppbyråkrater og politikerne blir jeg sjokkert over mangelen på å trekke fram bruk av sosionomenes kompetanse i sosialt arbeid .
DA170228 Statoil får departementets godkjenning til å utføre arbeid om natta på Gina Krog-plattformen og kan dermed spare opp mot 170 millioner kroner.
DA170228 Mye hardt arbeid .
DA170228 Jeg tviler ikke på at Arbeiderpartiet faktisk mener at « arbeid til alle » er jobb nummer én.
DA170228 Først og fremst krever det hardt arbeid .
DA170228 Det de også vet er at det trengs hardt arbeid .
BT170228 Det har hatt vesentlig betydning for vårt arbeid , spesielt i den innledende fasen, sier han.
AP170228 | Dramatisk fall i antall unge i arbeid
AP170228 Utviklingen der norske ungdommer havner utenfor arbeidslivet skyldes at andelen langtidsledige har økt, at færre utenfor arbeidsstyrken kommer i arbeid og færre studenter har deltidsjobb, forklarer seniorrådgiver Erik Herstad Horgen i SSB.
AP170228 I forrige uke la SSB fram Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som viser at andelen av befolkningen som er i arbeid eller søker arbeid , går nedover.
AP170228 I forrige uke la SSB fram Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som viser at andelen av befolkningen som er i arbeid eller søker arbeid, går nedover.
AP170228 Nielsen skriver at gutter tidligere må tilegne seg prosesskompetanse, det vil si å kommunisere verbalt, jobbe i grupper og planlegge sitt arbeid .
AA170228 Han sviktet rett og slett i sitt arbeid , heter det i rapporten.
AA170228 Statoil får departementets godkjenning til å utføre arbeid om natta på Gina Krog-plattformen og kan dermed spare opp mot 170 millioner kroner.
AA170228 Det viktigste er å få flere i arbeid .
AA170228 | Dramatisk fall i antall unge i arbeid
AA170228 Utviklingen der norske ungdommer havner utenfor arbeidslivet skyldes at andelen langtidsledige har økt, at færre utenfor arbeidsstyrken kommer i arbeid og færre studenter har deltidsjobb, forklarer seniorrådgiver Erik Herstad Horgen i SSB.
AA170228 I forrige uke la SSB fram Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som viser at andelen av befolkningen som er i arbeid eller søker arbeid , går nedover.
AA170228 I forrige uke la SSB fram Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) som viser at andelen av befolkningen som er i arbeid eller søker arbeid, går nedover.
AA170228 Arbeidsministeren mener arbeid , kombinert med mer norskopplæring, rimeligere barnehageplass, aktivitetsplikt for unge og økt adgang til midlertidige ansettelser, vil være blant løsningene.
AA170228 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) legger fram en rekke tiltak for å fjerne fattigdom i Norge, blant annet vil hun ha flere innvandrere i arbeid .
AA170228 Svart arbeid er en stor trussel mot velferdssamfunnet og ansatte i renholdsbransjen.
AA170228 Svart arbeid er en stor trussel mot velferdssamfunnet og ansatte i renholdsbransjen.
VG170227 - Disse spørsmålene kommer opp både på internasjonalt og praktisk nivå, i arbeid knyttet til etterretning, terrorisme og den slags saker.
VG170227 I mange år har han jobbet med forebyggende arbeid og engasjert seg innen kriminalomsorgen.
SA170227 Klarspråkprisen er en anerkjennelse av mange års arbeid , sier Tysdal Moe.
SA170227 - Systematisk arbeid
DN170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt.
DB170227 Drapet på Oppsal ble omtalt som en likvidering : Vaktmesteren ble i lunsjpausen skutt i bakhodet av den nå domfelte mannen, som skal ha vært misfornøyd med arbeid han hadde fått utført av vaktmesteren.
DB170227 Hun sier fraværsgrensa betyr noe mer byråkrati og arbeid for lærerne.
DB170227 « Hidden Figures », en film om svarte kvinners underrapporterte arbeid for NASA på sekstitallet, fikk et eget opptrinn på scenen der Katherine Johnson, fysikeren som i filmen blir spilt av Taraji P.
DB170227 Som ga arbeid til tusener ; kvinner, menn og barn i et hverdagsslit vi knapt kan forestille oss.
DB170227 Til kontrast kan de mekaniske urverkene bestå av flere hundre små deler, som ofte monteres med et langt høyere innslag av manuelt arbeid .
DB170227 MONTERES TO GANGER : Urmaker i arbeid hos A.
DA170227 Luftkvaliteten er dels blitt verre, men Rådmannen vil legge arbeid med datokjøring dødt.
DA170227 Ikke bare får de økte fradrag for kontingenten med ny regjering, men også trygghet i arbeid og trygghet for arbeid .
DA170227 Ikke bare får de økte fradrag for kontingenten med ny regjering, men også trygghet i arbeid og trygghet for arbeid.
DA170227 - En del av dem var uoversiktlige og utfordrende med mange involverte, spesielt med meget høyt lydnivå, skriking og uvedkommende som legger seg opp i politiets arbeid , skriver Johansen.
DA170227 Når arbeidsplassene fjernes av roboter, er det naturlig å erstatte skatteinntektene fra arbeid med skatt på roboter og annen « arbeidsfri » produksjon, sier Rasmus Hansson.
DA170227 - Dagens offentlige inntekter baserer seg mye på å beskatte arbeid .
DA170227 I mange år har han jobbet med forebyggende arbeid og engasjert seg innen kriminalomsorgen.
BT170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt.
BT170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt.
BT170227 I mange år har han jobbet med forebyggende arbeid og engasjert seg innen kriminalomsorgen.
BT170227 Gjærbakst krever litt arbeid hvis resultatet skal bli godt.
AP170227 Ulike vilkår for lønn og arbeid , strategisk dumping og en styrt valutakurs gir systematiske ulikheter.
AP170227 Han opplyste at han var utdannet rørlegger, for tiden var uten arbeid og levde av husleieinntekter og « noe annet ». 64-åringen sa i retten at han ikke kjente Cappelen, men visste hvem ham var og kunne kanskje ha truffet ham for cirka 10 år siden.
AP170227 I mange år har han jobbet med forebyggende arbeid og engasjert seg innen kriminalomsorgen.
AA170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt.
AA170227 I mange år har han jobbet med forebyggende arbeid og engasjert seg innen kriminalomsorgen.
AA170227 Jeg har gjennom mitt arbeid med musikk og kultur fått helt unike erfaringer og opp-levelser, og fått gleden av å jobbe sammen med mange inspirerende mennesker.
VG170226 Bare i løpet av uker la USA om hele sin økonomi, husmødre gikk i arbeid , fabrikker la om til å produsere våpen og ammunisjon, i løpet av få år ble det bygget 2700 mindre lasteskip - en effektivisering uten sidestykke.
SA170226 Den eneste måten vi kommer til å vinne kampe på er ved hardt arbeid , og å ha troen på oss selv.
DB170226 Skal du komme deg raskt ut i arbeid , særlig i et tøft marked, bør du se på det å være arbeidsledig som en fulltidsjobb, råder Jan Erik Kronstad, headhunter og daglig leder ved Folk Varig AS.
DB170226 Det er gull verdt å legge ned godt arbeid i CVen din.
DB170226 Drapet på Oppsal ble omtalt som en likvidering : Vaktmesteren ble i lunsjpausen skutt i bakhodet av den nå domfelte mannen, som skal ha vært misfornøyd med arbeid han hadde fått utført av vaktmesteren.
DB170226 Hvordan motiverer det til innsat s for å integrere seg, bli en del av samfunnet, ta seg utdanning og arbeid når alt det man har jobbet for uansett kan tas vekk på sekunder ?
DB170226 FrP i regjering har satt i gang et stort arbeid med å grave i gamle saker for å finne påskudd til å kaste ut velfungerende borgere.
DB170226 - Vi må prøve å gjøre et sant og seriøst arbeid , ikke bare bruke stemmen til å underholde å fjase.
DB170226 Materialet ble gjenoppdaget av Andre Geim og Konstantin Novoselov i 2004, som senere vant nobelprisen i fysikk for sitt arbeid .
DA170226 Vi vil bygge landet, skape nye trygge arbeidsplasser og sikre arbeid til alle.
DA170226 Norge trenger en ny regjering som setter arbeid til alle som sin viktigste sak.
DA170226 Derfor trenger vi en regjering som setter arbeid øverst på dagsordenen.
DA170226 Arbeid til alle er den viktigste saken for Arbeiderpartiet på Vestlandet.
AP170226 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt.
AA170226 Ifølge TT er årsaken til at så mange er i jobb i Sverige at flere kvinner og eldre er i arbeid der enn i de andre landene.
VG170225 Jeg fikk hjelp av NAV - og begynte å studere, sier Christian som nå jobber som sosialarbeider og driver med rus- og kriminalforebyggende arbeid .
VG170225 Er også foreleser i sosialfag, samt samarbeider med politiet om forebyggende arbeid .
VG170225 - Min somaliske bakgrunn er en stor fordel, men det er også forståelsen for norske verdier, fortalte Khaire til Aftenposten i 2011 om fortrinnet han hadde med hans daværende arbeid på Afrikas horn.
DB170225 UNE er til hinder for kunstnerisk arbeid , mener kronikkforfatteren.
DB170225 Jabaly har faktisk bragt arbeid til Norge og et tromsøbasert produksjonsselskap har fått anledning til å knytte internasjonale kontakter sammen med ham.
DA170225 Men nå er det siste sjanse til å høre « are you ready to be heartbroken » igjen, for som han selv fastslår, uforbederlig optimistisk : Når etterspørselen etter dette konsertopplegget har tørket opp, går jeg tilbake til mitt arbeid som samtidig artist /contemporary artist ».
BT170225 I dag utdanner vi mange her bare for å se at de må flytte til Oslo for å få seg interessant arbeid .
AA170225 Norge har også gitt 70 millioner kroner for å støtte utviklingslandenes arbeid med å godkjenne avtalen, ifølge regjeringen. ( ©NTB ) ¶
AA170225 Du er ikke nødt til å legge så mye arbeid i å lage et leketøy for barn, sier Fransson.
VG170224 - De sakene hvor medarbeider nå likevel blir innplassert er det en helhetsvurdering i forbindelse med momenter i drøfting og annet ledig arbeid i TV 2 som er årsaken.
VG170224 Han skal ha lønnet sin kone for arbeid hun aldri har utført.
VG170224 Det eneste jeg hadde igjen var vel erfaringen fra mer enn 25 års arbeid innenfor dette feltet.
VG170224 - Det er også avgjørende at mobbeombudene har en solid faglig forankring for sitt arbeid , og tilknytning til relevante fagmiljøer, som for eksempel Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, sier KrF-kvartetten i forslaget.
VG170224 - NID bruker en anerkjent metode i sitt arbeid .
SA170224 Uustal har siden 2011 ledet et nasjonalt arbeid om hvordan fødselsskader kan forebygges, diagnostiseres og følges opp på best mulig måte.
SA170224 et av studiet, sikre mer ferdighetstrening på områder som nettopp skjønnsmessige vurderinger av tiltak og det å skrive gode begrunnelser, sikre bedre juridisk kunnskap og forståelse, sikre et bedre vitenskapelig fundament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over eget og andres arbeid , tilføre bredere kulturell kompetanse, stø
SA170224 Barnevernsarbeid er arbeid med relasjoner, ikke « saker » eller « mapper » som bare kan oversendes en annen instans.
SA170224 - Men her stoler jeg på at klubben har gjort et grundig arbeid , og at det er godt begrunnet.
FV170224 Trafikken øker til tross for mye arbeid på strekningen, noe som fører til at banen må stenge og passasjerene ta bussen.
FV170224 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
FV170224 Uustal har siden 2011 ledet et nasjonalt arbeid om hvordan fødselsskader kan forebygges, diagnostiseres og følges opp på best mulig måte.
FV170224 - Men her stoler jeg på at klubben har gjort et grundig arbeid , og at det er godt begrunnet.
DN170224 ¶ Denne saken burde heller aldri kommet så langt, lagmannsretten burde gjort et grundigere arbeid på forhånd og avvist anken, sier forfatteren.
DB170224 Men ingen kan finne spor av hennes arbeid , ingen kan si hva det dreide seg om og i et gammelt opptak fra 2007, som nå har dukket opp, sier hun at hun aldri har arbeidet politisk for ektemannen, slik Dagbladet skrev tidligere denne måneden.
DB170224 De fikk utbetalt 83 735 euro for 21 måneders påstått arbeid for faren mellom 2005 og 2007.
DB170224 - Men mitt hovedfokus er på å synliggjøre våre viktigste saker, som er arbeid , skole og helse, sier hun.
DB170224 For selv om både DNB, Orkla og Telenor varsler at behovet for arbeidstakere går ned, spiller paradoksalt nok de samme selskapene en nøkkelrolle i politikernes arbeid for å skape nye arbeidsplasser.
DB170224 Det er et arbeid de ikke kommer til å lykkes med.
DB170224 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DB170224 Det avhenger nemlig av hvem som kommer, når de kommer, hvordan de integreres, om de har arbeid , om de lykkes på skolen og hvor godt de inkluderes i samfunnet de er en del av.
DA170224 Her skriver departementet blant annet følgende : ¶ Arbeid med kommunikasjon og informasjon kan reduseres.
DA170224 Direktoratets skolerettede arbeid kan nedprioriteres.
DA170224 Johnsen forteller at han kommer over mye ulovlig arbeid i de beste strøk.
DA170224 - Ett av problemene i dag er at det framstår som nærmest risikofritt å utføre og benytte svart arbeid .
BT170224 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
AP170224 Det er på tide for alle amerikanere å gå fra sosialstøtte og over på arbeid .
AP170224 Uustal har siden 2011 ledet et nasjonalt arbeid om hvordan fødselsskader kan forebygges, diagnostiseres og følges opp på best mulig måte.
AP170224 - Men her stoler jeg på at klubben har gjort et grundig arbeid , og at det er godt begrunnet.
SA170223 - Med dette setter vi også leserne bedre i stand til å kontrollere vårt arbeid .
SA170223 Kort sagt, en oljearbeider kan være bosatt i England, ansatt i Singapore og i arbeid på norsk sokkel for Statoil.
SA170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
SA170223 Hun forteller at det å like idretten sin ikke er det samme som at man må like å løpe eller å trene styrke, men at man likevel er villig til å legge ned de timene med hardt arbeid fordi man vet at det trengs for utviklingen.
SA170223 Hardt arbeid
SA170223 Du kommer ikke utenom struktur og hardt arbeid dersom du skal bli virkelig god.
SA170223 - Du må like det for å legge ned nok arbeid .
SA170223 - Det er ingen som blir en god seniorutøver uten årevis med godt arbeid , forteller hun.
FV170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
DB170223 - Det krever mye arbeid for å komme oss videre fra alt det negative vi står i akkurat nå, sa Videgaray ifølge CNN.
DB170223 I 1997 og 1998, under USAs president Bill Clinton, var han direktør for spørsmål om demokrati, menneskerettigheter og humanitært arbeid ved Det hvite hus' Nasjonale sikkerhetsråd.
DB170223 Men det er nok en del arbeid som må gjøres med referatene før de er egnet for offentligheten.
DB170223 Også under den store sultkatastrofen i Somalia året før var Khaire leder for organisasjonens arbeid i denne delen av Afrika.
DB170223 Han sa at han hadde fått 1 200 kroner og tusen sigaretter for tre ukers arbeid .
DB170223 Av dem var åtte millioner i arbeid . 52 prosent av de ulovlige innvandrerne, er ifølge Pew fra Mexico.
DB170223 Kongslie mener Telenor heller bør sette pengene sine i arbeid i andre land, som for eksempel Thailand.
DB170223 I dag mener Rossellini at det er vanskelig for eldre kvinner i Hollywood å finne arbeid .
DA170223 Under valgkampen lovte Trump at han ville skrinlegge mulighetene for å gi denne gruppa rett til å bli værende i USA for utdanning eller arbeid .
DA170223 Svart arbeid eksiterer fordi det er et marked for det og du som privatperson har også et ansvar for å hindre at det er marked for den svarte økonomien, sier Ellingsen.
DA170223 Ifølge Ellingsen viser tallene at det gjøres veldig mye bra arbeid og at A-krim Rogalands erfaring og metoder gjør at det jobbes stadig bedre.
DA170223 - Det sier ikke bare noe om omfanget av arbeidsmarkedskriminalitet, men at noen av oss som privatpersoner faktisk inviterer kriminelle til å utføre arbeid for oss, både med fullt overlegg og uten å være klar over det.
DA170223 - Dersom en aktør tilbyr deg å pusse opp boligen din mye billigere enn konkurrentene, er det stor risiko for at det involverer svart arbeid .
BT170223 - Han anser seg som ikke straffskyldig og er klar til å begynne i arbeid igjen og vise seg tilliten verdig.
BT170223 Da vet vi at skole, arbeid og økonomi er avgjørende faktorer, sier helsedirektøren.
BT170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
BT170223 Hun forteller at det å like idretten sin ikke er det samme som at man må like å løpe eller å trene styrke, men at man likevel er villig til å legge ned de timene med hardt arbeid fordi man vet at det trengs for utviklingen.
BT170223 Hardt arbeid
BT170223 Du kommer ikke utenom struktur og hardt arbeid dersom du skal bli virkelig god.
BT170223 - Du må like det for å legge ned nok arbeid .
BT170223 - Det er ingen som blir en god seniorutøver uten årevis med godt arbeid , forteller hun.
AP170223 Også under den store sultkatastrofen i Somalia året før var Khaire leder for organisasjonens arbeid i denne delen av Afrika.
AP170223 Hun vil bli et stort savn i vårt videre arbeid .
AP170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
AP170223 Hun forteller at det å like idretten sin ikke er det samme som at man må like å løpe eller å trene styrke, men at man likevel er villig til å legge ned de timene med hardt arbeid fordi man vet at det trengs for utviklingen.
AP170223 Hardt arbeid
AP170223 Du kommer ikke utenom struktur og hardt arbeid dersom du skal bli virkelig god.
AP170223 - Du må like det for å legge ned nok arbeid .
AP170223 - Det er ingen som blir en god seniorutøver uten årevis med godt arbeid , forteller hun.
AA170223 Borthen mener det er bør være mulig å lempe snøen utenfor parkeringsplassene, og at det er slett arbeid når dette ikke skjer.
AA170223 Han sa at han hadde fått 1.200 kroner og tusen sigaretter for tre ukers arbeid .
AA170223 Selskapenes arbeid med kostnadsreduksjoner er en viktig årsak til lavere investeringstall, sier Timmy Hansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk olje og gass, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for selskaper i oljebransjen. ( ©NTB ) ¶
AA170223 Da vet vi at skole, arbeid og økonomi er avgjørende faktorer, sier helsedirektøren.
AA170223 Selvsagt må vi fortsatt publisere på engelsk i internasjonale tidsskrifter hvis vårt arbeid er viktig for hele verden.
VG170222 Det er sanitetsmenn herfra som driver akuttmedisinsk livreddende arbeid på sønderskutte ungdommer i akuttfasen før evakuering kunne iverksettes - og før annet politi eller hjelpepersonell gikk i land på øya.
VG170222 Beretningene er først og fremst svært sterke skildringer av krisehåndtering i den spisseste enden av politiets arbeid .
VG170222 juli-kommisjonen avsluttet sitt arbeid da rapporten ble fremlagt.
VG170222 Målet er at de nye regionene skal være i arbeid fra 2020.
VG170222 - Vi hadde klare føringer for hvordan vi håndterte overtallige, nemlig ved naturlig avgang, og å tilby overtallige annet relevant arbeid i kommunen.
VG170222 Jeg synes regjeringens arbeid har vært dårlig og rotete, og det har ikke vært tydelig hva de ønsker å oppnå med det, sier han.
SA170222 Å vurdere barns omsorgssituasjon er en så krevende oppgave at det bør utføres av fagfolk som er trent i dette og har erfaring i slikt arbeid .
DB170222 Politiet i arbeid .
DB170222 ¶ REDUKSJON : Direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten ( Bufdir ), Mari Trommald sier systematisk arbeid har gitt en reduksjon på nesten 50 prosent i registrerte skademeldinger siden 2011.
DB170222 Vi fikk noen varsler om pålegg, og alt vårt arbeid er gjennomført.
DB170222 Arbeid som dette medfører økt risko for vold og trusler, med Arbeidstilsynet understreker også at alenearbeid av og til er ønskelig ut fra et miljøterapautisk perspektiv.
DB170222 I 1997 og 1998, under USAs president Bill Clinton, var han direktør for spørsmål om demokrati, menneskerettigheter og humanitært arbeid ved Det hvite hus' Nasjonale sikkerhetsråd.
DB170222 Jeg mener det er håpløst arbeid , og det går til syvende og sist utover meg.
DB170222 Poinchevals arbeid er blitt mye omtalt i mediene.
DB170222 Kurator ved museet, Jean de Loisy, mener Poinchevals arbeid ikke bør sees på som stunt, men mer som en serie med mystiske reiser.
DA170222 Senere onsdag skulle han møte representanter for de aktive utøverne for å orientere om FIS arbeid med antidoping.
DA170222 - Det finnes ikke stillinger eller arbeid som saksøkerne som ikke allerede har fått ny stilling i Forsvaret kan tre inn i, argumenterte departementet i tingretten.
DA170222 E-tjenesten selv understreket hvor viktig metoden er for deres arbeid .
BT170222 I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår.
BT170222 Raftostiftelsen er takknemlig for at norske myndigheter har valgt å støtte Mohammed sitt arbeid .
AP170222 Kjærlighet er knallhardt arbeid i Arild Andresens adopsjonsdrama.
AA170222 Politiet fortsetter sitt arbeid på stedet.
AA170222 Både Griset og Legier skal ha utført arbeidsoppgaver for partiet Nasjonal front, og ikke arbeid i EU-parlamentet.
AA170222 I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår.
AA170222 I oktober i fjor kom Riksrevisjonen med kritikk av regjeringens arbeid med å forbedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.
VG170221 VANSKELIG ARBEID : - Hjelpearbeidere fra Røde Halvmåne har jobbet på stranden hvor 74 omkomne migranter har drevet i land i Libya.
VG170221 Vi la i den forbindelse svært mye arbeid i å avklare tjenestemennenes situasjonsforståelse i sann tid, blant annet ved gjennomgang av samtlige lydfiler, logger, teletrafikkdata og gjennom intervjuer med referater, som er gjennomlest og kvittert ut av tjenestemennene », skriver Gjørv i en epost til VG.
VG170221 I oktober kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av regjeringens arbeid med å bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret etter 22. juli-terroren.
VG170221 juli, som Stortinget vil bli grundig informert om i sitt arbeid med denne saken.
VG170221 Stortingsrepresentant Helge André Njåstad ( Frp ) leder forhandlingene om kommunesammenslåingene, og bekrefter til VG at de har jobbet med regionreformen, men sier det gjenstår noe arbeid .
SA170221 Parallelt med gruppens arbeid med å få de styrende partiene, H, V og KrF, til å se realitetene i øynene ble det foretatt en underskriftskampanje i form av et « innbyggerinitiativ ».
SA170221 Når ble det greit å anse svangerskap og fødsel som arbeid eller som tjeneste ?
SA170221 DEBATT : Når ble det greit å anse svangerskap og fødsel som arbeid eller som tjeneste ?
DN170221 Det pågår arbeid i internasjonale organisasjoner for å utvide statistikken med denne dimensjonen.
DN170221 Det var ventet at avtalen skulle sluttføres i løpet av inneværende kvartal, men på grunn av « arbeid som kreves for å møte sluttvilkår » er den utsatt til neste kvartal, opplyste Yahoo i forbindelse med fremleggelsen av selskapets kvartaltall 23. januar.
DB170221 Det er hardt arbeid over tid.
DB170221 Vi kan ikke leve med at arbeid med et ventilasjonsanlegg i stål og aluminium skal verdsettes så mye høyere enn omsorgen for en seksårings psykiske helse.
DA170221 Har du arbeid som jeg kan delta på fra den 6. oktober. » 55-åringen forklarte i retten at han så eposten omkring disse dagene og at han trodde at 54-åringen ville ringe dersom han faktisk møtte på jobb, og det ble aldri svart på eposten.
DA170221 Dette får videre en overføringsverdi til Murakamis arbeid for å fremme andre, oftest yngre kunstnere.
DA170221 I oktober i fjor kom Riksrevisjonen med kritikk av regjeringens arbeid med å forbedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.
BT170221 Regjeringen satte i juli 2014 i gang et arbeid med å skape større kommuner.
BT170221 Han har fått mange utmerkelser for sitt arbeid .
BT170221 Regjeringen satte i juli 2014 i gang et arbeid med å skape større kommuner.
BT170221 De siste 25 årene er dødeligheten på verdensbasis redusert med 44 prosent, men det gjenstår fortsatt et stort arbeid før man kan tilby alle kvinner et minimum av helsehjelp.
BT170221 Vi ønsker at arbeidssøkere som Merethe Johannesen skal lykkes i jakten på nytt arbeid .
BT170221 Vi har erfaring med at mange kommer seg over i ny aktivitet ( arbeid , utdanning etc. ) i løpet av de første tre månedene etter at de er registrert hos Nav.
BT170221 Til syvende og sist er det den arbeidsledige selv som er ansvarlig for å skaffe seg nytt arbeid .
BT170221 De siste 25 årene er dødeligheten på verdensbasis redusert med 44 prosent, men det gjenstår fortsatt et stort arbeid før man kan tilby alle kvinner et minimum av helsehjelp.
AP170221 Mange av virksomhetene måtte i flytteperioden nedprioritere viktige saker som kontrolloppgaver, regelverksutvikling og internasjonalt arbeid .
AP170221 Gjørv : La ned svært mye arbeid i situasjonsforståelsen ¶
AP170221 - Vi la i den forbindelse svært mye arbeid i å avklare tjenestemennenes situasjonsforståelse i sann tid, blant annet ved gjennomgang av samtlige lydfiler, logger, teletrafikkdata og gjennom intervjuer, sier hun.
AP170221 At jernbanen har gått bort fra dette, forklares med at det skal pågå omfattende arbeid gjennom hele perioden og at den valgte løsningen alt i alt er lettest å forholde seg til både for passasjerene og dem som skal gjennomføre arbeidet.
AP170221 Leo Ajkic mottar også Fritt Ords Honnør for sitt arbeid med NRK-serien Flukt, der han forteller historiene til de som flykter gjennom Europa.
AP170221 Forfatterdebutanten Jan Kristoffer Dale skriver jordnært om vanlige menneskers liv og arbeid .
AA170221 Videoen viser en ung elektriker som kommer hjem til en kvinne for å utføre arbeid , men som blir invitert inn tilsynelatende for å ha sex.
AA170221 I mellomtiden skal Kreftforeningen ha ros for initiativ til kreftkoordinatorer, temakafeer og Vardesentra blant mye annet i deres arbeid for kreftpasienter.
AA170221 Striden handler om det er riktig å gi arbeid til asylsøkere som har vært i Norge i mange år.
AA170221 Loven sier riktignok at personer som ikke har oppholdstillatelse, ikke skal få arbeid .
AA170221 Grunnloven sier at myndighetene må legge til rette for at alle arbeidsføre menesker kan skaffe seg utkomme gjennom arbeid .
AA170221 Det er dessuten unyansert å påstå at de som vil gi arbeid til denne kategorien asylsøkere, vil bryte loven.
VG170220 Hun var sterk og klar i sitt syn på menneskerettigheter - ingen kunne tvile på at også hun sto rak i møte med Kina og andre undertrykkende regimer som forsøkte å påvirke komiteens arbeid .
VG170220 Hun satte sitt tydelige merke på komiteens arbeid .
VG170220 - Kaci fortjener stor heder for sitt arbeid som tilhenger av det europeiske felleskapet, sier Michael Tetzchner, stortingsrepresentant og tidligere byrådsleder i Oslo for Høyre.
VG170220 Hun nedla et stort arbeid for norske interesser og var både en god leder og en sympatisk lagspiller, sier Støre til NTB.
SA170220 I 2012 demonstrerte papirløse i Stavanger for retten til arbeid og mot tvangsutsendelse.
SA170220 Uten arbeid .
SA170220 Nå må myndighetene og politikerne ta dette opp og finne praktiske løsninger som i det minst gir mulighet til arbeid .
SA170220 Men vi ønsker rett og slett å snakke med deg om liv som har stanset opp - og hvor vi kan forklare hvorfor vi er desperate etter å få arbeid .
SA170220 I Grunnlovens §110 heter det : « Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid .
SA170220 Det er med andre ord et ansvar både for stat og enkeltmennesker å bidra til at det legges til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid .
SA170220 DEBATT : Aftenbladet har avdekket hvorledes det er sølt bort 250 millioner på å bygge en « ny by » på Dale - før det hele etter 16 års arbeid falt i fisk.
SA170220 Klubbstyrearbeid i Tromsø IL er først og fremst knyttet opp mot arbeid for klubbens yngres avdeling, herunder damefotballen, » skriver valgkomiteen i en uttalelse som fortsetter : ¶
DN170220 Men hvis vi kommer dit at de fleste som er i arbeid opplever at det er helseforsikringen som gir trygghet, undergraves den offentlig finansierte helsetjenesten.
DN170220 Sven Ivar Steen - som har lang erfaring i pensjons- og forsikringsspørsmål gjennom sitt arbeid som advokat i Arntzen de Besche og som leder av Fellesordningen for Afp - sier de gjennom helgen har jobbet for å få oversikt over Silvers systemer og « finne ut hvordan de skal drive selskapet videre ».
DN170220 Helgens arbeid kulminerte søndag kveld med at Silvers svært synlige administrerende direktør Mikkel Berg, ble enig med administrasjonsstyret om at han gikk fra sin stilling med umiddelbar virkning.
DN170220 Kaci Kullmann Five var opptatt av Nobelkomiteens arbeid helt til det siste.
DB170220 - Det var ingen mirakelkur, men mye arbeid .
DB170220 Veldig samarbeidsvillige, snille mennesker som hjalp til masse og gjorde masse frivillig arbeid .
DB170220 - Det direktøren av Renovasjonsetaten hadde satt i gang før Dagbladet avslørte disse bruddene, var nettopp et arbeid om å styrke oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte i Veireno.
DB170220 august 2011 skriver Eirik Jensen i en tekstmelding til Gjermund Cappelen at han er klar til å sette folk i arbeid og at det er « fint vær ».
DB170220 Rett nok kommer det en hybrid-Superb i 2019, men enn så lenge er det tradisjonelle løsninger over hele fjøla : Bensin, diesel, ferdig arbeid .
DB170220 Siden Arbeiderpartiet overtok makta i Oslo er det satt i gang et grundig og langsiktig arbeid for å snu denne utviklingen.
DB170220 Et godt utgangspunkt for arbeid med mangfold, er at ikke alt må forstås for å kunne respekteres.
DB170220 De konkluderte også med at sysselsettingsgraden er for lav og at det tar for lang tid for innvandrere å komme i arbeid .
DB170220 I filmen følger Jabaly ambulansearbeidere i Gaza gjennom deres arbeid , mens krigen nærmet seg.
DB170220 I filmen følger Jabaly ambulansearbeidere i Gaza gjennom deres arbeid , mens krigen nærmet seg.
DB170220 Siden Arbeiderpartiet overtok makta i Oslo er det satt i gang et grundig og langsiktig arbeid for å snu denne utviklingen.
DA170220 Hvorfor : Barnehagelæreren har en kompetanse for å kunne planlegge og å gjennomføre godt pedagogisk arbeid med grupper av barn.