DA171215 Dette er viktig fordi vi får barn seint i Norge, da de fleste er i arbeid .
DA171214 Et slikt arbeid krever fokus, fristilling fra andre oppgaver og man må jobbe på tvers av etat-, næringsliv- og kommunegrensene, poengterer Rana overfor RA og fortsetter : ¶
DA171209 Dialogprest og daglig leder Kian Reme, tror den nye biskopen kan inspireres av hans arbeid .
DA171207 - Dersom jeg blir tilsatt vil jeg være stolt over å kunne gå i biskop Pettersens fotspor, og jeg ønsker å videreføre så mye som mulig av hans arbeid , sier Lalim til RA.
DA171030 Det er helt klart et stort flertall som ønsker at han gir oss ro så vi kan jobbe med politikk, og unngå at hans private anliggender forstyrrer vårt arbeid og fratar partiet posisjoner, sier Hansen til Dagsavisen Fremtiden, på telefon fra høstferie.
DA171029 Rådmannen vil kutte tilskudd : Funkis Huset mister 50.000, KIA-kristens kulturelt arbeid mister 198.000, Kreftomsorg Rogaland får ikke lenger 70.000 kroner til kommunikasjonskurs for par, Norges ME-forening mister 100.000 kroner, Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon mister sine 40.000, og Røde Kors Besøks-tjenesten 100.000. 330.000 kroner til Utvandrersenteret kuttes.
DA171021 Vi vet fra sakspapirene til neste kommunalstyremøte for kultur og idrett at det gjenstår et omfattende tverrfaglig teknisk arbeid med automasjon, kjemisk og mekanisk renseanlegg, styring av 26 energibrønner, sier Sivertsen, og fortsetter : ¶
DA171021 Det var mye teknisk arbeid som måtte på plass, sier Krogh.
VG171020 Vi gjør lite overlappende arbeid og vi mener det er behov for det brede tilbudet vi har i dag.
VG171020 - FFP får svært positive tilbakemeldinger på vårt arbeid , både fra kriminalomsorgen og ikke minst fra våre brukere som ofte kaller støtten de får fra FFP livsnødvendig, sier Hamsund.
SA171020 Å gjøre det vanskeligere for en næring som er en del av løsningen for å få flere i arbeid , er dårlig politikk.
DN171020 - Blant dem som slutter å motta arbeidsavklaringspenger, går fire av ti personer til arbeid , fortsetter hun.
DB171020 Washington Post har tidligere skrevet at Steele har fått betalt av FBI i oktober 2016 betalte Steele for videre arbeid rundt Russland-undersøkelsene.
DB171020 Som et resuktat av dette utgjør forurensning en trussel mot grunnleggende menneskerettigheter, som retten til liv, helse, velvære, trygt arbeid , samt beskyttelse av barn og de mest sårbare, sier Karti Sandilya, en av studiens forfattere.
DB171020 juli-kommisjonens arbeid .
DB171020 Blant de som slutter å motta arbeidsavklaringspenger går fire av ti personer til arbeid , sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB171020 Så han er ikke kvalifisert til å mene så mye om hvordan slikt arbeid skal utføres ».
DB171020 ¶ Barnelegen ble i mars i år oppsagt ved Sørlandet sykehus da det ble oppdaget at han hadde gjort mer enn hundre ulovlige søk over flere måneder i journaler som var hans arbeid uvedkommende, melder NRK.
DB171020 Gjennom JURKs arbeid har de tilegnet seg unik kunnskap om kvinners faktiske rettslige situasjon, som for eksempel i hvor stor grad vold som er en del av kvinners liv og hvorfor ikke tallene for vold i nære relasjoner går ned.
DA171020 « Utmerkelsen er en anerkjennelse av kommunens målrettede arbeid for å gjøre Stavanger sentrum til en livskraftig arena for handel, service og tjenesteyting til beste for byens borgere og alle som kommer til byen.
DA171020 - Utmerkelsen gir ekstra motivasjon til videre arbeid for å styrke det offentlig-private samarbeidet mellom Stavanger kommune og næringslivet i Stavanger sentrum, sier Cecilie Christ, daglig leder i Stavanger Sentrum AS, i en pressemelding.
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/9jjX9/Nullmobbingno-er-til-for-barna I 2016 gjennomførte NOVA og AFI en studie av 20 skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/dgOvX/Farre-mottar-arbeidsavklaringspenger - Blant dem som slutter å motta arbeidsavklaringspenger, går fire av ti personer til arbeid , fortsetter hun.
AP171020https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yLewa/Fotballspillet-FIFA-motiverer-ungene-vare-til-a-betale-seg-til-suksess--Dag-Helge-Ronnevik EA Sports har gjennom fotballspillet FIFA skapt en enorm suksess basert på at ungene våre, nærmest som russiske oligarker, lærer seg at det er lettere å kjøpe seg til suksess enn å oppnå det gjennom ærlig arbeid .
VG171019 Og har politiet selv delt bilder av overgrep mot norske barn i sitt arbeid med å skape tillit hos de andre overgriperne ?
VG171019 AKTOR : Ingvild Bruce i 2012 på arbeid for Økokrim som aktor med Geir Kavlie.
SA171019https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/9qL3p/Na-snur-det-for-Block-Berge-Bygg Etter påske er alle tilbake i arbeid her i elementfabrikken til Block Berge Bygg på Øksnevad.
DN171019 Skorstad har i sitt arbeid vært opptatt av å fange opp lederkandidater med psykopatiske, narsissistiske og machiavelliske trekk.
DB171019 - Det er likevel naturlig at Kunnskapsdepartementet kommenterer dette forslaget fra Venstre, siden vi er kjent med regjeringen nå har igangsatt et arbeid med gjennomgang av systemet for autorisasjons- og godkjenningsordningene, hvor det også sees på hvordan oppgavene kan løses i fremtiden, sier Mørland.
DB171019 - Det som er viktig er at vi har et offensivt arbeid knyttet til Brexit, og det har vi bygget opp.
DB171019 - Det som er viktig er at vi har et offensivt arbeid knyttet til Brexit, og det har vi bygget opp.
DB171019 Patrucic kjente godt til den drepte journalisten på Malta sitt journalistiske arbeid .
DB171019 - Det pågår fortsatt arbeid på stedet.
DB171019 Men vi har et arbeid å gjøre for å komme dit.
DB171019 Et ganske stort arbeid , virker det som.
DB171019 Vi fortsetter vårt arbeid for en pelsfri motebransje - noe som har ført til at norske moteaktører snur ryggen til pels.
DB171019 NOAH fortsetter sitt arbeid for et pelsfarmforbud, og vi gir oss ikke før alle bur er tomme.
DB171019 Men prinsippet om å « klare seg selv », gjelder tydeligvis bare frivillig arbeid for dyr - ikke kommersiell utnytting av dyr.
DB171019 Man må strekke seg langt for å få arbeid .
DA171019 LO-forbundene Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon ( MFO ), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen ( FO ) krever at lærernes arbeidstid blir brukt til undervisningsrelatert arbeid og at undervisningsplikten senkes.
DA171019 - Også KrFU vil fjerne skatteklasse 2 fordi vi mener at det ikke er spesielt bærekraftig og er et insentiv for å ikke være i arbeid , mener den påtroppende KrFU-lederen.
BT171019https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/VOloV/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer - Godt arbeid skal lønne seg.
BT171019https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/OLRjw/Na-er-opposisjon-en-god-posisjon-for-SV Gjennom hardt arbeid med organisasjonen har de nå fått en medlemsliste på lengde med den gangen de var på sitt største tidlig på 2000-tallet.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/kqWba/Veivesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer - Godt arbeid skal lønne seg.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/JPWM7/Vegvesenet-vil-gi-entreprenorer-karakterer - Godt arbeid skal lønne seg.
AP171019https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/wMyo1/Aftenpostens-fokus-pa-Jagland-blir-feil--Torbjorn-Froysnes Jeg opplevde at det var sterk støtte i EU til generalsekretær Thorbjørn Jaglands arbeid , skriver innleggsforfatteren, som har vært Europarådets ambassadør til EU.
AP171019https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KQEwM/Dagens-kortinnlegg--fredag-20-oktober De ønsker å komme i arbeid og bidra i samfunnet.
VG171018 Det er hardt arbeid som gjelder, sier Gulbrandsen til VG.
VG171018 FBI har tidligere slått fast at Russland drev et systematisk arbeid for å påvirke valgresultatet.
VG171018 En time senere var bygningen fortsatt evakuert, området rundt sperret av, og bombeeksperter i arbeid .
VG171018 EKSPLOSJON : Politiets bombeteknikere og kriminalteknikere i arbeid ved den sprengte inngangen til politihuset i Helsingborg natt til onsdag.
VG171018 Det er uklart om skadene på bygget vil påvirke politiets arbeid de nærmeste dagene.
NL171018 Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi.
NL171018 Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi.
NL171018 Det er rett og slett dårlig politikk å gjøre det vanskeligere for en næring som i aller høyeste grad må være en del av løsningen for å få flere i arbeid .
NL171018 Regjeringens forslag om å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 til 12 prosent er i tråd med Skatteutvalgets forslag om å skyve skattebyrden fra arbeid og sparing til forbruk.
DN171018https://www.dn.no/grunder/2017/10/18/2059/Handel/kunstig-intelligens-inntar-arkitektkontorene Foto : Aleksander Nordahl Mye av Spacemakers arbeid handler om å kunne uttrykke kvaliteter ved et byggeprosjekt som matematiske formler.
DN171018 - Ha ha, det er veldig viktig at regjeringen har et offensivt arbeid knyttet til brexit.
DN171018 - Vi gjorde det likevel klart for ham at dersom han hadde noe nytt og relevant å tilføye, ville vi selvsagt inkludere det i vårt arbeid .
DN171018 Foto : Aleksander Nordahl Mye av Spacemakers arbeid handler om å kunne uttrykke kvaliteter ved et byggeprosjekt som matematiske formler.
DB171018 - Vi frykter at endringen som er vedtatt gjennomført vil medføre mer arbeid på gjenværende ansatte i organisasjonen og vil resultere i større arbeidspress og fare for høyere sykefravær, sier Hovedtillitsvalgt for EL og IT i Telenor Norge, Kosom Alexsander Skaale, i en pressemelding.
DB171018 For mange av disse vil det være vanskelig å få nytt arbeid .
DB171018 Line Kristin Johnson - som er klinisk ernæringsfysiolog og forsker på Senter for sykelig overvekt, Helse Sørøst - mener at myndighetenes arbeid gjennom mange år nå begynner å bære frukter : ¶
DB171018 Gjennom et tverrfaglig nasjonalt arbeid forankret i Helsedirektoratet, « Fra kunnskap til handling », har man jobbet bevisst med å øke kompetansen hos helsearbeidere, slik at de også kan ta krevende samtaler med foreldre.
DB171018 Saksbehandlerne hos Gatejuristen er gjerne advokater med annet arbeid som jobber gratis med å hjelpe personer som aldri ville hatt råd til å sette bena i en advokatlobby.
DB171018 Juryen framhevet organisasjonens arbeid med voldtekt som samfunnsproblem, og innsatsen for kvinner med minoritetsbakgrunn.
DB171018 I en tid hvor Regjeringen utformer en asylpolitikk som tøyer statens menneskerettslige handlingsrom, er vi avhengige av at en organisasjon som NOAS kan fortsette sitt arbeid med å sikre rettshjelp til asylsøkere.
DB171018 Dagen før budsjettet ble lagt fram fikk JURK årets jentepris for sitt arbeid med kvinners rettigheter.
DB171018 - SI STOPP : Inger Nilsson hevder hun er blitt sextrakassert ved flere anledninger, spesielt i forbindelse med arbeid i teater.
DA171018 Politiets bombeteknikere og kriminalteknikere i arbeid ved den sprengte inngangen til politihuset i Helsingborg natt til onsdag.
DA171018 Det er uklart hvor mye skadene på bygget vil påvirke politiets arbeid de nærmeste dagene.
DA171018 Hun er en syrisk-amerikansk arkitekt og skribent som i dag driver arbeid for syriske flyktninger.
DA171018 Selvik sier imidlertid at han ikke kjenner til at ekteparet skal ha blitt lovet en kompensasjon av bedriften og kan heller ikke svare på hvilket arbeid Castillo og Rodriguez skal ha gjort for Orona.
DA171018 Kristoffersen er tydelig på at LKC tar på seg ansvaret for at de som har utført arbeid for selskapet blir lønnet.
DA171018 Forliket er signert selskapets internasjonale HR-sjef og anerkjenner at paret « måtte utføre arbeid på vegne av Orona », men avviser at de to var ansatt av bedriften.
DA171018 Det kreves godkjenning fra norske myndigheter til å utføre slikt arbeid .
DA171018 Det er lavere enn minstelønnen for denne typen arbeid .
DA171018 De har hatt omfattende innleie, brukt underleverandører og flere ganger hyret inn ukvalifisert personell til å utføre arbeid på elektriske anlegg i heiser.
DA171018 september kom den første sjokkbeskjeden : Det var ikke mer arbeid for dem å hente, skal heismontøren ha fortalt Castillo over telefon.
DA171018 - Ha ha, det er veldig viktig at regjeringen har et offensivt arbeid knyttet til brexit.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/4nj3g/TV-2-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister-nar-Ine-Eriksen-Soreide-blir-utenriksminister - Ha ha, det er veldig viktig at regjeringen har et offensivt arbeid knyttet til brexit.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/x1Owj/Matvarehuset-kan-miste-middagskontrakt Årsaken er at de sliter med å oppfylle løftet om arbeid til 18 uføre.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/6prze/Eksplosjon-ved-politihus-i-Sverige En time senere var bygningen fortsatt evakuert, området rundt sperret av, og bombeeksperter i arbeid .
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/6prze/Eksplosjon-ved-politihus-i-Sverige Det er uklart om skadene på bygget vil påvirke politiets arbeid de nærmeste dagene.
AP171018https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/e2l4M/Kort-sagt_-torsdag-19-oktober Skolebyråden har uttalt at hun er glad for satsingen på kriminalforebyggende arbeid .
AA171018 En time senere var bygningen fortsatt evakuert, området rundt sperret av og bombeeksperter i arbeid .
AA171018 Det er uklart hvor mye skadene på bygget vil påvirke politiets arbeid de nærmeste dagene.
AA171018 - Vi gjorde det likevel klart for ham at dersom han hadde noe nytt og relevant å tilføye, ville vi selvsagt inkludere det i vårt arbeid .
AA171018 - Det gjøres nå et arbeid for tilrettelegging av alliert trening i Troms, knyttet til den vedtatte nedleggelsen av treningssenteret på Åsegarden.
VG171017 Jeg har mistet fem geiter og alt utstyr til arbeid på gården, forteller José Antonia Da Cruz ( 73 ) til VG.
VG171017 Mobiltelefonen hennes var betalt av arbeidsgiver for bruk til både arbeid og privat bruk, og ble skattet av.
SA171017https://www.aftenbladet.no/meninger/leder/i/3rgM0/Hvis-sjefen-er-en-app_-ma-det-likevel-vare-forutsigbare-arbeidsforhold LEDER : Før var det å få fast arbeid et tegn å bli etablert.
SA171017 En hjullaster er en anleggsmaskin med hjul som brukes til lasting og planering av jord, grus og stein, samt arbeid som lasting av tømmer og trelast, rydding av snø og lignende, i følge Wikipedia.
SA171017 Pengene til årets TV-aksjon går til Unicef og deres arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.
SA171017 | Forlenget liv i gamle brønner gir arbeid til 5000 ¶
NL171017 Vardø hadde også ei høyreavis, den langt eldre Vardø-Posten som karakteriserte sosialismen som en « herlig religion for alle dagdrivere og lasaroner, som gjerne vil høste fordel og frukt av andres arbeid , men selv bestille minst mulig ».
NL171017 Vet dere hva, hvis samene hadde vært gitt plass til å drive forebyggende arbeid , opplysningsarbeid og kunnskapsformidling, hadde bildet blitt et annet.
DB171017 Hun påpeker at saken er journalistisk arbeid med kilder, og at disse er ettergått.
DB171017 - Et enstemmig styre fant at ELTEs fagsammensetning og - innhold definitivt er jevngod med ovennevnte, og at ELTE-utdannede er godt kvalifiserte til klinisk arbeid , slik studiet tar sikte på, sier hun.
DB171017 Det er å straffe hardt arbeid og det er med på å bygge forakt for systemet.
DB171017 Derfra er det hardt arbeid som gjelder til pensjonsalderen.
DB171017 ¶ ALLE SKAL MED : I mange innvandrerfamilier er bare én voksen i arbeid .
DB171017 Samtidig skal småbarnsfamilier som er i arbeid og bidrar til fellesskapet få dyrere barnehage, og i enkelte kommuner må de vente i kø for å få barnehageplass.
DB171017 I mange innvandrerfamilier er bare én voksen i arbeid .
DB171017 Det er på tide med en bedre integreringspolitikk : Vi skal stille krav - om norskkunnskaper, utdanning og arbeid - og vi skal stille opp - med norskopplæring, barnehageplasser og tiltak for å få folk inn i utdanning og arbeidsliv.
DA171017 I vår omtalte avisen Dag og Tid en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ), som i 2016 - i et innspill til regjeringens arbeid med 2017-budsjettet - slo fast at HRS burde miste statsstøtten.
BT171017https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/A6aOA/-Fyll-bossene-med-hap-for-barn - Den går UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/6p4q0/Sykelonn-som-fortjent_-Solberg For å rettferdiggjøre sitt standpunkt beskriver han en person med en gryende snue som bruker dette som unnskyldning for å skofte arbeid , mens den egentlige grunnen er at han er en lat person som ikke gidder å fjerne snø fra bilen.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yLLra/Aftenpostens-artikkel-om-Thorbjorn-Jaglands-kaviardiplomati-er-ikke-troverdig--Daniel-Hltgen Disse bidrar med veldig viktig arbeid for å sikre rettigheter til vanlige innbyggere i begge land, skriver Daniel Höltgen.
AP171017https://www.aftenposten.no/kultur/i/JKKBj/Spraket-vart-Instrumental-mann Det er mye bedre å si at han er en av dem, kanskje den fremste, som skal drive forumets arbeid .
AP171017https://www.aftenposten.no/kultur/i/JKKBj/Spraket-vart-Instrumental-mann ) Han vil være instrumental i å drive forumets arbeid som den fremste plattformen for offentlig privat samarbeid.
AA171017 Noen vier seg til sosialt arbeid , noen engasjerer seg for idrett eller ulike kulturtilbud, mens andre driver kunnskapsformidling i historielag og undervisning.
AA171017 Departementet foreslår at utenlandske ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid , skal unntas kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold, ved deltakelse på kurs, seminarer og møter i Norge inntil 14 dager per kalenderår.
AA171017 Et slikt arbeid kan ikke starte med å radere ut en rekke nyttige samfunnsorganisasjoner.
VG171016 Bakgrunnen for konflikten er at Nord- Korea har nektet å stanse sitt arbeid med å utvikle atomvåpen og raketter.
VG171016 Alle yrkesgrupper har blindsoner de bør gjøre seg bevisste om, for å opptre mest mulig profesjonelt i sitt arbeid .
SA171016 Ikke fordi det gjøres dårlig arbeid på skolene - tvert imot.
SA171016 En time senere avsluttet nødetatene sitt arbeid , uten at noen av testene ga utslag.
NL171016 juni 2017 følgende anmodningsvedtak : « Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
NL171016 Foten bør settes ned for usosial torpedering av arbeid som har vesentlig samfunnsnytte.
DN171016 - Jeg har fått lyst til å gjøre mer operativt arbeid og satser derfor på en operativ karriere fremover, sa Løseth til DN i mai.
DN171016 Med hardt arbeid , tillit fra Olav Thon og smart bruk av sosiale medier, triller millionene nå inn.
DB171016 - Hans familie vil uttrykke sin takk til alle legene, pleierne, sykesøstrene og terapeutene i Grenoble, så vel som førstehjelperne på ulykkesstedet, som i disse første månedene har leverte fremragende arbeid , sa Kehm.
DB171016 - Det er en misforstått oppfatning blant høyrepartiene om at bare man gjør det vanskelig nok å kvalifisere til dagpenger, så vil folk holde seg i arbeid .
DB171016 - Det har jeg ingen kommentar til, utover at lesere selv kan gjøre seg opp en mening etter at de har lest mitt arbeid og Bjørnstads arbeid , sier Farsethås.
DB171016 - Det har jeg ingen kommentar til, utover at lesere selv kan gjøre seg opp en mening etter at de har lest mitt arbeid og Bjørnstads arbeid, sier Farsethås.
DB171016 Skolen har en forskrift som forplikter lærerne i deres arbeid .
DB171016 Den slår fast at elever, lærlinger og lærekandidater aktivt skal delta i vurderingen ved å vurdere eget arbeid , vurdere egen faglige utvikling og vurdere egen kompetanse.
DA171016 Vi tror ikke på enkle løsninger, men på et grundig og kunnskapsbasert arbeid som forebygger utenforskap og økende sosiale forskjeller.
DA171016 Men arbeid med ernæring handler ikke bare om papirbestemmelser.
DA171016 - Den blåblå regjeringen får dessverre fortsette å styre noen år til, og det betyr at Fagforbundet må fortsette sitt langvarige og standhaftige arbeid for et bedre samfunn - med en sterk offentlig sektor og motvirking av konkurranseutsetting og privatisering.
DA171016 Her hadde mellom 100 og 150 mann arbeid på det meste, i en bedrift som ble etablert i 1910 og som ble stengte dørene på begynnelsen av 1970-tallet.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Evalueringsrapporten som forelå i 2016, viser at en betydelig andel av de som var sykemeldte da de var på JobbFast, kom tilbake i arbeid innen et år.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse De som fremdeles var i arbeid da de kom på JobbFast, var som hovedregel i arbeid et år senere.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse De som fremdeles var i arbeid da de kom på JobbFast, var som hovedregel i arbeid et år senere.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Det kan skyldes at ikke alle klarer å dra nytte av veksten gjennom arbeid og inntekt, svake offentlige støtteordninger og fastlåste sosiale skillelinjer og diskriminering.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/wMVaM/Mens-vestlige-politikere-ble-traktert-med-russisk-kaviar-til-titusenvis-av-kroner-og-luksusturer_-kastet-regimet-kritikerne-i-fengsel - Det har kastet en lang skygge over hele Europarådet og ødelagt mye av vårt arbeid .
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/k4gb9/Kjopesenter-evakuert-da-kunder-ble-darlige--Det-sved-i-oynene-Sa-begynte-jeg-a-hoste En time senere avsluttet nødetatene sitt arbeid .
AA171016 Forebygging av mobbing i skolen er derfor et viktig arbeid .
VG171015 Han forteller at han spilte for et Everton-lag som slet med dårlig selvtillit og svake prestasjoner, men som gjennom hardt arbeid klarte å kjempe seg tilbake og vinne FA-cupen i 1984.
VG171015 Kripos vil ikke kommentere hvorvidt de har igangsatt eget arbeid i kjølvannet av den australske politiaksjonen.
DN171015 ¶ I trontalen i Stortinget forrige uke ble et bærekraftig velferdssamfunn - og bedre løsninger i offentlig sektor - presentert som overskriften på regjeringens arbeid de kommende årene.
DN171015 - Når jeg kommer ut i verden og ser resultatene av Unicefs arbeid , så gjør det meg enda mer motivert til å fortsette med det vi driver med.
DN171015 oktober går til Unicefs arbeid .
DB171015 Senator Corker, som har sagt at han ikke stiller til gjenvalg, har nylig hatt en feide med Trump på sosiale medier, og mener Trump saboterer Tillersons arbeid og lager « binære » ( enten-eller- ) scenarioer for USA i utenrikspolitikken : ¶
DB171015 Men Øverli sitter likevel igjen med en faktura fra Erlid på snaut 10 000 kroner : Én times arbeid til en timepris på 2500 kroner, og flybilletten fra Harstad til Oslo.
DB171015 På solsenger, på bakken med steiner som hodeputer - fullstendig utslitte og utmattede etter flere dagers intenst arbeid .
DB171015 Det krever et tungt stykke arbeid å få dem på rett spor igjen.
BT171015https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRWQ/Ikke-gode-nok-argumenter-mot-broen Broen over Masfjorden vil hjelpe ungdommer til å ta arbeid både i Sløvågen og Knarvik.
BT171015https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GoRWQ/Ikke-gode-nok-argumenter-mot-broen At Masfjordingene allerede har lagt ned mye arbeid for å få bro over fjorden, kommer tydelig frem i reportasjen i Bergens Tidende 9. oktober.
BT171015https://www.bt.no/btmagasinet/i/7E03o/Fremtiden-skjer-na Medaljens bakside er at arbeid hoper seg opp, fordi vi må punche inn dokumentene manuelt.
VG171014 - Suhonen bidro til å lage en dummy til Fantorangen, og det er ikke vanlig å kreditere den slags arbeid .
VG171014 Hun vet hva hardt arbeid er.
VG171014 Hvis dette er løsningen, legger vi ikke til grunn at menn tror de får mer betalt fordi de er dobbelt så geniale som kvinner, og fortjener mer lønn for sitt geniale arbeid , men at det finnes strukturelle kjønnsforskjeller.
VG171014 FYSISK ARBEID : En fransk bonde bruker smarttelefonen sin til å styre gårdsbruket.
DB171014 Jeg er stolt av å være en del av en generasjon som ser opp til hardt arbeid .
DB171014 - Det ligger alltid hardt arbeid bak slike prestasjoner.
DB171014 Fredag ble han dømt til ett år og én dag i fengsel for å være full på arbeid .
DB171014 ¶ Regjeringen har et prisverdig mål om å senke ulikheter ved å få flere i arbeid .
DB171014 Ved å samle alt den gjør under arbeidsparolen, skaper regjeringen også et inntrykk av de andre mekanismene for omfordeling ( utover arbeid ) ikke er viktig.
DB171014 Ved å heve terskelen for å kunne motta dagpenger, vil de som ikke kommer seg inn i arbeid bli henvist til sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger - to ordninger som har en innlåsingseffekt på mottakerne.
DB171014 Ved å forkorte opptjeningstida ( tid i lønnet arbeid ) fra de tre siste kalenderårene, til bare det siste, fratar regjeringen folk dagpenger dersom de ikke tjente over 1G i siste kalenderår.
DB171014 Ved framleggelsen av statsbudsjettet denne uka, gjentok regjeringen at nøkkelen til å skape dette samfunnet er arbeid .
DB171014 Tydeligst ser vi det i skattepolitikken, hvor også arbeid trekkes fram som det viktigste retoriske forsvaret for usosial omfordeling og skattekutt.
DB171014 Men for at dette systemet for fordeling skal fungere, må alle i arbeid .
DB171014 Landets mest privilegerte slipper unna med å bidra mindre, fordi de bruker pengene sine på bedrifter og arbeidsplasser, som igjen løfter folk ut av fattigdom ved at de får arbeid .
DB171014 Ikke bare gjør det livet vanskeligere for folk med lite penger, men det kan også bli langt dyrere på sikt fordi flere havner på langvarige stønadsordninger og færre i arbeid .
DB171014 Fordi man sier arbeid , gir de skattekutt til de rike, av hensyn til de fattige.
DB171014 En måte å få flere folk i arbeid på er, ifølge regjeringen, kutt i dagpengeordningen.
DB171014 En hardere linje mot folk på dagpenger kan få flere av oss ut i arbeid , men fallgruvene er mange.
DB171014 Den viktigste mekanismen for fordeling av goder og kapital i Norge, er arbeid .
DB171014 Den norske arbeidslinja innebærer at stønadsordninger er så lave at folk presses ut i arbeid .
DB171014 Alle vil ha alle i arbeid .
DB171014 Hardt arbeid
DA171014 Spesielt blant hjemmeværende kvinner var resultatene gode, hele 73 prosent fortsatte med utdanning eller arbeid .
DA171014 I statsbudsjettet går det fram at 68 prosent av dem som avsluttet Jobbsjansen, gikk videre til lønnet arbeid eller utdanning i fjor.
DA171014 - Man har tenkt at man må lære norsk først, og så komme i arbeid .
DA171014 - Det er altfor lite, sier Taraku, som er rådgiver Tankesmien Agenda og har bred bakgrunn fra arbeid med innvandring og integrering.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/v415w/Alle-visste-at-han-samarbeidet-tett-med-n-av-verdens-mest-autoritare-stater-Likevel-valgte-norske-stortingsrepresentanter-ham-til-president Han har ødelagt for Europarådets renommé i lang tid, og det har skapt store problemer for vårt arbeid , sier Ingjerd Schou ( H ) som leder den norske delegasjonen med stortingsrepresentanter til PACE.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av I en pressemelding torsdag skriver Kommunaldepartementet at det kommer 34 millioner kroner til Oslo sør, hvorav 30 millioner kroner går til politiet og forebyggende arbeid .
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/MMnGE/Marsj-mot-menneskehandel-og-slaveri-samlet-rundt-2000 I Norge melder SINTEF dessuten om stadig større utfordringer knyttet til svart arbeid og sosial dumping i Norge.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/MMnGE/Marsj-mot-menneskehandel-og-slaveri-samlet-rundt-2000 Hvert år unnslås det anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter, gjennom svart arbeid for totalt 420 milliarder kroner, ifølge anslag skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst kom med for tre år siden.
AA171014 - Senest fredag sendte vi ut en SMS-melding da vi gjorde samme arbeid i et annet område.
AA171014 I Norge melder SINTEF dessuten om stadig større utfordringer knyttet til svart arbeid og sosial dumping i Norge.
AA171014 Hvert år unnslås det anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter, gjennom svart arbeid for totalt 420 milliarder kroner, ifølge anslag skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst kom med for tre år siden.
AA171014 Trondheim kommune BFT og LLH ( Landsforeningen for lesbiske, homo-file, bifile og transpersoner Trøndelag ) gjorde et formidabelt arbeid med et undervisningsopplegg for lærere og helsepersonell i grunnskole og videregående skole i 2010.
VG171013 - Både Zuccarello og Shampo var blant de aller beste spillerne i Sverige før de slo igjennom i Nord-Amerika, mens andre norske spillere har kommet seg dit gjennom knallhardt arbeid og oppofrende spill.
VG171013 Det hjelper ikke med økonomisk vekst i seg selv, hvis ikke denne bidrar til å få flere nordmenn i arbeid .
VG171013 Arbeid gir både materiell og åndelig velstand.
DN171013 Bakgrunnen for konflikten er at Nord-Korea har nektet å stanse sitt arbeid med å utvikle atomvåpen og raketter.
DN171013 I sitt arbeid med relativitetsteorien forutsatte Albert Einstein at slike bølger må bre seg i rommet, men trodde aldri det skulle bli mulig å måle dem.
DN171013 « Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak - slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt - innen 01.10.2017. », heter det i et bra fra kommunen tidligere i høst.
DN171013 Kommunen kaller Stenshagens arbeid i strandsonen for « ulovlige forhold ».
DN171013 Investor Egil Stenshagen har klaget på pålegget om å rette opp arbeid han har utført på strandeiendommen på Bygdøy.
DB171013 - For oss er det viktigere å ha lav skatt på arbeid .
DB171013 - Da gjør vi en dreining, skatten går ned på arbeid og vi øker litt på den lave momsen, sier han.
DB171013 - Dette er arbeid som ambassaden gjør på vegne av utlendingsmyndigheten, og dermed ikke noe vi kommenterer, sier pressevakta i UD til Dagbladet.
DB171013 Aps nye finanspolitiske talsmann Trond Giske finner ikke spor av satsing på å få flere i arbeid .
DB171013 Suu Kyi er blant annet blitt tildelt Nobels fredspris for hennes arbeid som demokratiforkjemper.
DB171013 Jeg skulle ønske Arbeiderpartiet heller brukte energien på å delta konstruktivt i vårt arbeid med å finne løsninger.
DB171013 Hvis ikke Jensen har oppdaget det, kan det skyldes at hans egne medlemmer knapt dekker denne delen av rådets arbeid .
DB171013 Gjennom rådets forberedende arbeid , analyse og diskusjon av NRKs dekning av klagestormen mot hijabbruk i « Faten tar valget », oppnådde vi nettopp det som ligger i vårt mandat : På vegne av publikum bidro vi til at viktig informasjon kom ut til publikum, informasjon som uten et frittstående organ som Kringkastingsrådet ville blit
DA171013 Bakgrunnen for konflikten er at Nord-Korea har nektet å stanse sitt arbeid med å utvikle atomvåpen og raketter.
DA171013 Sanner presiserer at de fire millionene er til å komme i gang med et arbeid .
DA171013 Kristent Interkulturelt Arbeid ( KIA ) driver språkopplæring blant innvandrerkvinner i Oslo.
DA171013 Samtidig må vi klare å nullstille og huske hva vi gjorde for å oppnå dette resultatet - og finne motivasjonen til å legge ned minst like hardt arbeid og gode innstillinger en gang til.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/q22ze/Norge-trenger-HRS-og-Hege-Storhaug--Kristian-August-Eilertsen Det er en liten pris å betale for et arbeid staten ikke tør eller vil gjøre selv.
AA171013 Bakgrunnen for konflikten er at Nord-Korea har nektet å stanse sitt arbeid med å utvikle atomvåpen og raketter.
AA171013 I sitt arbeid med relativitetsteorien forutsatte Albert Einstein at slike bølger må bre seg i rommet, men trodde aldri det skulle bli mulig å måle dem.
AA171013 - Det er en misforstått oppfatning blant høyrepartiene om at bare man gjør det vanskelig nok å kvalifisere til dagpenger, så vil folk holde seg i arbeid .
AA171013 Mange tror nok det er veldig tungt fysisk og skittent arbeid , men digitale løsninger og en mer moderne maskinpark gjør at også verksteder som vårt er mye rensligere og lettere å jobbe i, enn bare for noen år siden.
VG171012 Nesten 100 000 unge under 30 år har verken arbeid eller studieplass.
VG171012 Det blir ekstra urovekkende når Sverige, som bruker mye mindre penger per person - setter nye rekorder i andelen som er i arbeid .
VG171012 - Regjeringen fører en aktiv arbeidsmarkedspolitikk : I neste års budsjett fortsetter vi innsatsen for å få unge i skole og arbeid og langtidsledige i ny jobb.
VG171012 Før sommeren startet derfor regjeringen et arbeid med å se på ulike problemstillinger som er egnet for utvalgsarbeid, skriver Hauglie i en epost til VG og legger til : ¶
VG171012 - Sysselsettingsandelen er i dag så lav som 67,1 prosent : 1 av 3 i arbeidsfør alder har ikke arbeid .
VG171012 * Peke på hvordan vi kan få flere i arbeid .
SA171012https://www.aftenbladet.no/bolig/Slik-unngar-du-skattetrobbel-nar-du-har-vaskehjelp-9456b.html SVART ARBEID ?
SA171012https://www.aftenbladet.no/bolig/Slik-unngar-du-skattetrobbel-nar-du-har-vaskehjelp-9456b.html Mange av dem som kjøper svart arbeid kjøper nettopp renholdtjenester, ifølge Skatteetaten.
SA171012 For meg er det veldig enkelt : Samme jobb+samme landslagsdrakt = lik lønn for likt arbeid .
NL171012 Men vi har fremdeles en stor utfordring i å få nok folk i arbeid .
DN171012 Nå skal det ryddes opp i gruvene, et arbeid som antas å ta om lag tre år til en pris på 700 millioner kroner.
DN171012 - Det er et arbeid vi kunne tenke oss å ta del i, ja, sier Nilsen.
DN171012 - Skatteklasse 2 kan bidra til å holde innvandrerkvinner utenfor arbeid - og dermed hemme integrering, sa Jensen.
DN171012 Den økonomiske aktiviteten skyter fart, og ledige hender kommer i arbeid over hele landet.
DN171012 Arbeid
DB171012 - Budsjettet sier i egne tall at dette er ikke et budsjett for å øke andelen voksne i arbeid .
DB171012 Ungdomsinnsatsen ble innført av regjeringen i 2017, for å hjelpe unge under 30 år, uten registrert arbeid eller utdanning, ut av NAV-systemet.
DB171012 Målet er å hjelpe de unge arbeidsledige inn i arbeid og utdanning.
DB171012 Innsatsen skal rettes mot unge under 30 år, som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid eller utdanning.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil øremerke 100 millioner kroner på statsbudsjettet til tiltak som skal hjelp unge raskt ut av NAV-systemet, og over til arbeid eller utdanning.
DB171012 Regjeringen foreslår økning i bevilgninger på 42 prosent til fellesoppgaver, forskning og internasjonalt arbeid .
DB171012 Det innebærer et kutt i NVEs arbeid med kartlegging, sikring og fjellskredovervåkning fra 373 millioner kroner i inneværende år til 237 millioner kroner neste år.
DB171012 - Kan sette folk i arbeid
DB171012 - Å avvikle skatteklasse 2 vil gjøre det mer attraktivt for innvandrerkvinner å ta lønnet arbeid , sier Jensen.
DB171012 - Saken har sitt utspring i byggesaksbehandleren i Larvik kommune, og er knyttet til hans arbeid som ansatt i byggesaksavdelingen.
DB171012 Vi vet også at det er en integreringsutfordring, men det er ingen automatikk i at en kommer ut i arbeid om en fjerner skatteklasse 2, sier Ropstad, men legger til at om regjeringen mener det er gode argumenter for å fjerne skatteklassen vil de lytte.
DB171012 Og hva med de familier der begge er i arbeid i lavtlønnsyrker ?
DB171012 - Det vil ikke nødvendigvis tvinge flere ut i lønnet arbeid .
DB171012 I videoen kan vi høre Walls mor, far og bror male fram datteren og søsterens liv, fra oppveksten ved kysten i Sør-Sverige, turer med familiehunden og utallige reiser gjennom oppveksten, til utdanning ved prestisjeuniversiteter, globetrotting, hardt arbeid og den brennende lidenskapen for mennesker og historiefortelling.
DB171012 Arbeid og næringsliv ¶
DB171012 30 millioner kroner ekstra til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid .
DB171012 Rødt : ¶ Arbeid : ¶
DB171012 Vi synes det er skuffende at Dagbladet presenterer systematiske langsiktig arbeid , som kaos.
DA171012 Bydel Søndre Nordstrand har startet et arbeid for å ta over hele eller deler av driften, fra borettslagene som eier den i dag.
DA171012 Regjeringen har også varslet at den vil bevilge 30 millioner kroner ekstra i øremerkede midler til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid i og utenfor skolen.
DA171012 - Det gjøres veldig mye godt arbeid for å bekjempe skolevold og uro både i Oslo kommune og fra statens og politiets side.
DA171012 Solberg : - Viktigere å skattlegge forbruk enn arbeid
DA171012 Han passet samtidig på å gratulere finansminister Siv Jensen med gledelige tall, men understreket også at arbeid er nøkkelen, enten det dreier seg om den enkelte eller for samfunnet som helhet.
DA171012 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen viser liten vilje til å satse på arbeid og velferd i statsbudsjettet for 2018.
DA171012 Du kjenner igjen argumentasjonen fra kontantstøtten også - altså « bare vi får fjernet kontantstøtten og skatteklasse 2, så havner disse ut i arbeid ».
BT171012https://www.bt.no/bolig/Slik-unngar-du-skattetrobbel-nar-du-har-vaskehjelp-9456b.html SVART ARBEID ?
BT171012https://www.bt.no/bolig/Slik-unngar-du-skattetrobbel-nar-du-har-vaskehjelp-9456b.html Mange av dem som kjøper svart arbeid kjøper nettopp renholdtjenester, ifølge Skatteetaten.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Den økonomiske aktiviteten skyter fart, og ledige hender kommer i arbeid over hele landet.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Den økonomiske aktiviteten skyter fart, og ledige hender kommer i arbeid over hele landet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service Vårt konkrete arbeid er særlig sentrert om innhenting av dokumentasjon, informasjon og analyse for å sette søkelys på ulike sider av innvandrings- og integreringsfeltet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/KOgWE/Flere-siktet-for-korrupsjon-i-Larvik-kommune - Saken har sitt utspring i byggesaksbehandleren i Larvik kommune, og er knyttet til hans arbeid som ansatt i byggesaksavdelingen.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html For meg er det veldig enkelt : Samme jobb+samme landslagsdrakt = lik lønn for likt arbeid .
AA171012 Ledigheten er lavest blant menn, med 4,3 prosent, mens 4,6 prosent av kvinnene står uten arbeid .
AA171012 Støre påpeker at Norge har en stor oppgave i å få flere ut i arbeid , klimautslippene ned, bedre omsorg for de eldre og å få flere elever til å lykkes i skolen.
AA171012 Ap mener det er liten vilje til å satse på velferd og arbeid .
AA171012 - Høyre og FrP-regjeringen viser liten vilje til å satse på arbeid og velferd.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,700 milliarder kroner i overføring til Klima- og energifondet og Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi.
AA171012 | Solberg : - Viktigere å skattlegge forbruk enn arbeid
AA171012 LO mener regjeringen satser for lite på arbeid .
AA171012 Avviklingen vil styrke insentivet til å gå ut i arbeid , men vil også bedre integreringen og likestillingen og føre til likebehandling av gifte og samboende, mente utvalget. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Han passet samtidig på å gratulere finansminister Siv Jensen med gledelige tall, men understreket også at arbeid er nøkkelen, enten det dreier seg om den enkelte eller for samfunnet som helhet.
AA171012 Nå går ledigheten ned, veksten i økonomien går opp, og flere kommer i arbeid , sa Jensen da hun møtte pressen utenfor hjemmet sitt i Oslo tidlig tirsdag morgen.
AA171012 - Saken har sitt utspring i byggesaksbehandleren i Larvik kommune, og er knyttet til hans arbeid som ansatt i byggesaksavdelingen.
AA171012 - Dette er et langsiktig arbeid som krever stor innsats fra mange, heter det.
AA171012 Men etter hvert som Berit Reiss - Andersen leste opp begrunnelsen, og jeg fikk vite mer om det spesielle ved deres arbeid , kjente jeg at jeg faktisk ble berørt av en forunderlig glede.
VG171011 Hundrevis av brann- og politifolk ble satt i arbeid for å forsterke innsatsen mot brannen.
VG171011 Den bidrar til likestilling, til yrkesdeltagelse og til at balansen mellom arbeid og familieliv kan fungere i en viktig livsfase.
VG171011 Kaarby sier hun ønsker mer faglig pedagogisk arbeid , og frykter det foregår mer tilsyn utendørs enn motivasjon til bevegelse.
DN171011 På visning skal selger ha videreformidlet informasjon om at bråket på grunn av arbeid med Østensjøbanen ville minske etter at det ble ferdig.
DB171011 Vi trenger mer systematisk arbeid for å involvere brukerne, sier han til Dagbladet.
DB171011 Det ville fort blitt et komplekst og saktegående arbeid , som ville tatt år før noe var klart.
DB171011 Det neste må være at utvalgets arbeid følges opp av konkret politikkutforming etterpå, eller allerede underveis, gjennom siderapporter eller nye ekspertutvalg.
DB171011 Arbeid gir samfunnsdeltakelse og bedre levevilkår.
DB171011 Her ser vi Ingeborg Kindem ( tv ) i arbeid med å instruere noen av de unge elevene i korsang.
DB171011 TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.
DA171011 Den er blant annet basert på en vurdering av kjønnenes tilgang til makt, penger, arbeid og kunnskap.
DA171011 Sirleaf fikk Nobels fredspris i 2011 sammen med Leymah Gbowee, også fra Liberia, og Tawakkol Karman fra Jemen, for deres ikkevoldelige kamp for kvinners sikkerhet og kvinners rett til full deltakelse i fredsbyggende arbeid .
DA171011 o Bilde : tc49b1b3 Ifølge JURKs daglige leder Sara Eline Grønvold er Jenteprisen et klapp på skulderen for de utallige timene med frivillig arbeid som deres saksbehandlere legger ned for å hjelpe jenter og kvinner.
DA171011 Hun sier at å få Jenteprisen, er en stor anerkjennelse for organisasjonens arbeid og de som legger ned frivillighetstimer for dem.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OGdMb/Frp-med-full-stotte-til-Human-Rights-Service De har gjort et uvurderlig arbeid gjennom mange år ved å sette dagsorden og opplyse om saker som tradisjonelle medier ikke har villet ta i med ildtang.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten De har gjort et uvurderlig arbeid gjennom mange år ved å sette dagsorden og opplyse om saker som tradisjonelle medier ikke har villet ta i med ildtang.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Pengene skal gå til varig tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede, forkortet VTA.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Regjeringen har tidligere varslet at de vil bevilge 30 millioner kroner til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/JV2aX/Forskere-kritisk-til-mye-utetid-for-de-minste-i-barnehagen Kaarby sier hun ønsker mer faglig pedagogisk arbeid , og frykter det foregår mer tilsyn utendørs enn motivasjon til bevegelse.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/v41Am/Var-viktigste-jobb-er-a-sikre-et-barekraftig-velferdssamfunn--Erna-Solberg Det er ingenting som er et tryggere fundament å bygge landets vekst og velferd på, enn arbeid .
AA171011 Den er blant annet basert på en vurdering av kjønnenes tilgang til makt, penger, arbeid og kunnskap.
AA171011 Komplisert arbeid
AA171011 Det handler om arbeid , skole, eldreomsorg, rettferdig fordeling, innsats mot klimaendringer, det som gjør Norge bedre.
AA171011 Vi har også avhørt en rekke personer og sikret bevis som styrker siktedes forklaring, opplyser Rand, og legger til at det fortsatt gjenstår en del arbeid i saken.
AA171011 Kaarby sier hun ønsker mer faglig pedagogisk arbeid , og frykter det foregår mer tilsyn utendørs enn motivasjon til bevegelse.
AA171011 Å lede betyr å prioritere og å legge føringer for administrasjonens arbeid .
AA171011 Det er de som må legge føringer for administrasjonens arbeid .
VG171010 Samtidig oppfatter daglig leder Larsen at flere vesentlige deler av politiets arbeid tar lenger tid.
VG171010 Her har hun jobbet i ti år, og har sett politiets møysommelige arbeid med å bygge opp et eget familievoldsavsnitt gi resultater.
VG171010 Samtidig kommer SSB for første gang med lønnsstatistikk for innvandrere i arbeid på personnivå.
VG171010 I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, fremholder han.
SA171010https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/skiskyting/Skiskytterne-matte-si-opp-ansatte-Na-er-endelig-nye-sponsorer-pa-gang-243537b.html Generalsekretær Rauntun kan bekrefte at det handler om hardt arbeid å erstatte store sponsorer som Statkraft.
SA171010 Jobber som : Veileder og inspirator knyttet til en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom.
SA171010 Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
SA171010 Generalsekretær Rauntun kan bekrefte at det handler om hardt arbeid å erstatte store sponsorer som Statkraft.
SA171010 Inntektene fra kampen går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt.
NL171010 Disse folkevalgte har ansvar for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid og har ansvar for at konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling etterleves.
NL171010 Barneekteskap, arbeid og andre plikter går ofte først.
DN171010 Nær 100.000 under 30 år er hverken i arbeid eller utdannelse.
DN171010 Jetcarriers arbeid her på mottaket i Halden blir ikke mye mer komplisert av moms, forteller administrerende direktør Odd Terje Blytt ( fra venstre ), her sammen med gründer Peter Lirvall, og Carsten Stang, norgessjef i Asendia, som er en av deres transportpartnere.
DB171010 Da vil det være skandaløst hvis de ikke etter flere års arbeid med dette spørsmålet nå får det på plass i statsbudsjettet.
DB171010 Ikke mellom arenaer som familie, helsestasjon, barnehage, skole, arbeid , eldres arenaer, kultur eller fysisk aktivitet.
DA171010 De fleste vinprodusentene har måttet stenge ned produksjonen som følge av strømmangel, og fordi arbeiderne ikke kommer seg på arbeid , eller fordi områdene er beordret evakuert.
DA171010 Formålet er UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.
DA171010 - TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.
DA171010 Flere i arbeid
DA171010 - Når det gjelder sysselsetting, er det en kjempeutfordring å få flere folk i arbeid .
BT171010https://www.bt.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Jobber som : Veileder og inspirator knyttet til en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom.
BT171010https://www.bt.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen Verdensbanken advarer om at millioner av unge mennesker i lav- eller middel-inntektsland får så dårlig grunnutdannelse at de trolig aldri vil ha mulighet for å få annet arbeid enn usikre, dårlige betalte jobber.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-holder-pusten-for-skjebnemotet-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania Det har vært hardt arbeid , sier Prieto.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-er-bekymret-for-planer-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania Det har vært hardt arbeid , sier Prieto.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/B8Bl0/Studentene-som-skulle-til-Hoyesterett-og-fa-staten-domt De kan heller ikke få politiattest, det blokkerer for at de kan søke mange jobber av den typen innvandrere gjerne satser på, som renhold og arbeid med barn.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/RJjzA/Dagens-kortinnlegg_-onsdag-11-oktober Politioverbetjent Bresil skriver i Aftenposten at det er umulig å drive forebyggende arbeid dersom illegale rusmidler avkriminaliseres.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/PkoeR/Feilinformasjon-om-ME-kan-skremme-pasienter-fra-dokumentert-behandling--Vegard-Bruun-Bratholm-Wyller Mitt eget vitenskapelige arbeid bygger på en slik helhetstilnærming : Jeg har skrevet 25 forskningsartikler om genetikk, immunologi, blodstrømsregulering, hormonregulering, hjernefunksjon og legemiddelbehandling hos ungdommer med ME - og 4 forskningsartikler om mentale forhold.
AP171010https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Jobber som : Veileder og inspirator knyttet til en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom.
AP171010https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/-Hva-gjor-jeg-dersom-tenaringen-min-slar-opp-med-meg-10643b.html Bakgrunn : Klinisk sosionom og mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/skiskyting/Skiskytterne-matte-si-opp-ansatte-Na-er-endelig-nye-sponsorer-pa-gang-243537b.html Generalsekretær Rauntun kan bekrefte at det handler om hardt arbeid å erstatte store sponsorer som Statkraft.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppet-AaFK-mot-Folkets-lag-243560b.html Inntektene fra kampen går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt.
AA171010 De fleste vinprodusentene har måttet stenge ned produksjonen som følge av strømmangel, og fordi arbeiderne ikke kommer seg på arbeid , eller fordi områdene er beordret evakuert.
AA171010 Preventivt arbeid er nødvendig, sier Edouard Beigbeder, Unicefs representant i Bangladesh, i en pressemelding.
AA171010 De fleste vinprodusentene har måttet stenge ned produksjonen som følge av strømmangel, og fordi arbeiderne ikke kommer seg på arbeid , eller fordi områdene er beordret evakuert.
AA171010 IPS er ifølge Nav « en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid .
AA171010 - I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, sa Solvik- Olsen. ( ©NTB ) ¶
AA171010 Vi driver med inkluderende arbeid , ikke diskriminering, sier generalsekretær Afsar. ( ©NTB ) ¶
VG171009 - Intility driver også innenfor en fremtidsrettet og nytenkende bransje, som kan bidra med ny kunnskap for hvordan vi som fotballklubb kan bli enda mer profesjonelle og effektive i vårt arbeid , sier daglig leder Espeseth.
VG171009 Holdt pengene tilbake i juni : Sår tvil om IRNs arbeid
VG171009 I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, fremholder han.
SA171009https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/OGbdV/Over-for-Ubers-hovedtjeneste-i-Norge - I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, sier Solvik- Olsen.
NL171009 Regionvegkontorets arbeid for den enkelte fylkeskommune er regulert gjennom avtaler ( flerårig rammeavtale og årlig leveranseavtale ) mellom fylkeskommunen og regionvegsjefen.
NL171009 Både vegavdelingen og avdelingene på regionvegkontoret stiller sin organisasjon og fagkompetanse til disposisjon for den enkelte fylkeskommune i deres arbeid med utredning, planlegging, utvikling av kontraktsmaler, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesveg.
NL171009 Forebygging av mobbing i skolen er derfor et viktig arbeid .
DN171009 Regjeringens politikk vil derfor ta sikte på å få flere til å stå lenger i jobb og få flere inn i arbeid .
DN171009 Med regjeringens egne ord er det « et bærekraftig velferdssamfunn » som skal stå som overskrift på regjeringens arbeid det kommende året.
DB171009 - Vi har påvist olje i et sandreservoar av god kvalitet og med gode reservoaregenskaper, men mye arbeid gjenstår, sannsynligvis også avgrensning, for å fastslå de utvinnbare volumene og få et mer presist ressursestimat, sier Jez Averty, letedirektør i Norge og Storbritannia.
DB171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar til NTB.
DB171009 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
DB171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar til NTB da.
DB171009 IRN skriver at de vil gjennomgå faktaframstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt, og at de vil « fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge ».
DB171009 IRN framholder at at de jobber med målrettede tiltak for å fremme samhold for muslimer i Norge, konkrete prosjekter med integrering, ungdomsarbeid, prosjekter for barn, deltakelse på konferanser og seminarer og, samt arbeid mot vold og diskriminering.
DB171009 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
DB171009 « Et bærekraftig velferdssamfunn » blir overskriften på Solbergs arbeid kommende år, kunne vi høre.
DB171009 Det er 26 år siden Aung San Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris for sitt langvarige arbeid for demokrati.
DA171009 Regjeringens politikk vil derfor ta sikte på å få flere til å stå lenger i jobb og få flere inn i arbeid .
DA171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar.
DA171009 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
DA171009 - I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, sier Solvik- Olsen.
DA171009 - Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/w7Aa5/Rode-Kors-varsler-drastiske-kutt-i-Afghanistan I tillegg reduseres hjelpeorganisasjonens arbeid i Mazar-i-Sharif.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/9y3kw/-Minst-ti-bekreftet-omkommet-i-brannherjede-California- De fleste vinprodusentene har måttet stenge ned produksjonen som følge av strømmangel, og fordi arbeiderne ikke kommer seg på arbeid , eller fordi områdene er beordret evakuert.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/9y3kw/-Minst-ti-bekreftet-omkommet-i-brannherjede-California De fleste vinprodusentene har måttet stenge ned produksjonen som følge av strømmangel, og fordi arbeiderne ikke kommer seg på arbeid , eller fordi områdene er beordret evakuert.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Vi driver med inkluderende arbeid , ikke diskriminering.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/2LnkB/Fjerner-statlig-stotte-til-Islamsk-Rad-Norge Tidligere i år ble det kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den kontroversielle Leyla Hasic som administrasjonskonsulent.
AA171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA171009 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
AA171009 - Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge. ( ©NTB ) ¶
AA171009 " Et bærekraftig velferdssamfunn » blir overskriften på regjeringens arbeid kommende år, heter det i trontalen som kongen leste opp ved åpningen av Stortinget mandag.
AA171009 « Et bærekraftig velferdssamfunn » blir overskriften på regjeringens arbeid kommende år, sa kong Harald da han framførte trontalen mandag.
AA171009 Regjeringens politikk vil derfor ta sikte på å få flere til å stå lenger i jobb og få flere inn i arbeid .
AA171009 * De har kunnskap om pedagogisk arbeid - de kjenner til barnehagens rammeplan, og har lært hvordan man kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske aktiviteter i tråd med rammeplanens intensjoner.
VG171008 Også Konfliktrådets arbeid får mye internasjonal oppmerksomhet, ifølge seniorrådgiver Karen Kristin Paus i Sekretariatet for konfliktrådene.
SA171008 Lagerbäck kan velge å se målet som en belønning for iherdig arbeid og god lagmoral.
DB171008 Dermed så burde heller de miste stemmeretten, sier Ringvej, som forteller at arbeiderforeningens arbeid var arbeidernes forsøk på å heve en stemme som eliten ikke ville høre.
DB171008 Politikerne berømmer politiets arbeid .
DA171008 Flyktningspørsmålet kompliserer Angela Merkels arbeid med å danne regjering.
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-vet-spillerne-hva-som-kreves-243502b.html Lagerbäck kan velge å se målet som en belønning for iherdig arbeid og god lagmoral.
AA171008 Flyktningspørsmålet kompliserer Angela Merkels arbeid med å danne regjering.
VG171007 Da Obama fikk fredsprisen for la Nobelkomiteen spesielt vekt på hans visjon og arbeid for en verden uten atomvåpen.
DB171007 Som resten av politiet på Stovner, bruker « Prosjekt November » en del tid på utadrettet forebyggende arbeid i form av informasjon og opplæring knyttet til vold i nære relasjoner og æresrelatert voldsproblematikk.
DB171007 Selv når løsningen blir å flytte jenta på hemmelig adresse, handler et godt forebyggende arbeid om å ha dialog med foreldre og familien.
DB171007 - At jenter ikke får gå på fotballtrening, synes vi er trist, men det er ikke en straffbar handling, det er ikke først og fremst politiets arbeid å gjøre noe med.
DB171007 Det er en stor fare for at pengene ikke vil bli brukt til å støtte initiativer som dagens regjering mener ikke er bra, som likestillingsarbeid, arbeid mot diskriminering av minoriteter og vern av flyktninger og innvandrere, sier Kulik-Bielinska. Én av dem som har kritisert Stefan Batory-Stiftelsen er Konfederacja Inicjatyw Pozarzadowych Rzeczpospolitej ( KIPR ).
DA171007 - Slik Lae Solberg er kjent med, gjennom notater sendt til bystyret, er det blitt gjort et betydelig arbeid for å se om det var muligheter for at prosjektet kunne ta igjen den tapte tida og gjennomføres innen de kostnadsrammer som er vedtatt av bystyret, sier han videre.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yQe0R/Thommessen-gjenvalgt-med-knapt-flertall- - Det styrker mitt arbeid for internasjonal religionsfrihet, sier han.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/zvRjw/To-pagrepet-og-siktet-for-drapsforsok-etter-skyteepisode-pa-Holmlia-i-Oslo Hundepatruljer og helikopter ble satt inn i letingen etter gjerningspersonen, før kriminalteknikere startet sitt arbeid på åstedet.
AP171007https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G4949/ME-er-en-darlig-diagnose--Erik-B-Rasmussen Jeg er sosiolog og forsker blant annet på legers arbeid med å diagnostisere ME og andre tilstander som ofte kalles « medisinsk uforklarte plager og sykdommer ».
AA171007 | Sterke reaksjoner på Trumps innstramming av gratis prevensjon til kvinner i arbeid
AA171007 Fortsatt vil 99,9 prosent av kvinner i arbeid få tilgang til gratis prevensjon via sine forsikringer, påpeker de. ( ©NTB ) ¶
AA171007 Maskinene har overtatt potetplukkingen, barn settes ikke i arbeid og spiser ofte lite poteter.
VG171006 Den tidligere skøytestjernen har fått stor anerkjennelse for sitt arbeid med « Right To Play » som i dag har 600 ansatte på verdensbasis og samarbeider med 31 900 lærere og coacher.
VG171006 Fredag ble det kjent at Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen ( ICAN ) får Nobels fredspris 2017 for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.
VG171006 ICAN får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.
VG171006 - Ja vi var overrasket, vi vet at Nobel-komiteen er uavhengig, men vi vet også at mange norske politikere har kjempet imot vårt arbeid .
VG171006 Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.
VG171006 - Dette gjør alle timene og årene med arbeid som folk har lagt ned for å få til FN-traktaten, virkelig verdt det, sier Fihn.
VG171006 2011 : Ellen Johnson Sirleaf og Leymah Gbowee fra Liberia og Tawakul Karman fra Jemen, for ikke-voldelige kamp for kvinners sikkerhet og rett til deltakelse i fredsbyggende arbeid . 2010 : Den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo. 2009 : USAs daværende president Barack Obama, for ekstraordinære forsøk på å styrke internasjonalt diplomati. 2008 : Finlands
VG171006 Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.
VG171006 ICAN har gjennom sitt arbeid bidratt til å fylle dette rettslige tomrommet.
VG171006 Det startet med et omstridt byggeprosjekt sammen med blant andre milliardær og Høyre-donor Stein Erik Hagen, fortsatte med bråk om arbeid på en brygge på Støres hytte og endte med en rekke saker om Støres formue i et eksklusivt hedgefond basert i London.
NL171006 Dermed får vi sterkere fokus på utviklingsarbeidet på alle skoler og et målrettet arbeid med å skape en god skole hvor alle blir sett - tidlig.
NL171006 Det som savnes er at de nordnorske erfaringene i liten grad reflekteres i sentral politikk, og altså i liten grad ser ut til å reflekteres i fylkeskommunens arbeid .
DN171006 Avtalene gjelder arbeid innenfor områdene isolering, stillas, overflatebehandling og driftsstøtte til flere olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel.
DN171006 Alle atommaktene og NATO-landene stemte imot, noe som har fått mange til å spørre seg om ICANs arbeid er til liten nytte.
DN171006 Har 100.000 roboter i arbeid døgnet rundt ¶ Arbeid til alle !
DN171006 Har 100.000 roboter i arbeid døgnet rundt ¶
DN171006 Atter andre ser langt lysere på det, som den nederlandske forfatteren og historikeren Rutger Bregman ( 29 ) som drømmer om en fremtid der arbeid er for roboter, og livet er for mennesker.
DN171006 ¶ Årets pris er en oppmuntringspris for et arbeid som få tror vil gi resultater med det første.
DB171006 Kampanjen får prisen for sitt arbeid med å rette oppmerksomheten mot enhver bruk av atomvåpen, samt for arbeidet med å få på plass et forbud mot kjernefysiske våpen.
DB171006 Atomvåpen er enda mer ødeleggende, men er så langt ikke blitt gjenstand for et tilsvarende folkerettslig forbud, skriver komiteen videre og påpeker at ICAN gjennom sitt arbeid bidratt til å fylle dette rettslige tomrommet.
DB171006 Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.
DB171006 ICAN har gjennom sitt arbeid bidratt til å fylle dette rettslige tomrommet.
DB171006 De får prisen for sitt arbeid med å rette oppmerksomheten mot de katastrofale konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for arbeidet med å få på plass et forbud mot kjernefysiske våpen.
DB171006 Reiss-Andersen viser til organisasjonens arbeid med å påpeke de humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen : ¶
DB171006 I fjor var det Colombias president, Juan Manuel Santos, som fikk prisen for sitt arbeid med fredsforhandlingene med FARC-geriljaen.
DB171006 De får prisen for sitt arbeid med å rette oppmerksomheten mot de katastrofale konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for arbeidet med å få på plass et forbud mot kjernefysiske våpen.
DB171006 - Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.
DB171006 Dette gjør alle timene og årene med arbeid som folk har lagt ned for å få til FN-traktaten, virkelig verdt det, sier Fihn.
DB171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
DA171006 KrF-lederen mener ICANs arbeid ikke minst er viktig for å skape kunnskap og bevisstgjøring om risikoen ved masseødeleggelsesvåpen og nødvendigheten av å få ny fart i arbeidet for gjensidig og kontrollert avvikling av atomvåpenarsenalene.
DA171006 Fredag ble Nobels fredspris tildelt Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen ( ICAN ) for deres arbeid for internasjonal atomnedrustning og endelig forbud.
DA171006 Dette er et viktig humanitært arbeid og en verdig vinner av Nobels fredspris, sier Mollekleiv i en pressemelding.
DA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
DA171006 De har hevdet at 99,9 prosent av kvinner i arbeid fortsatt vil ha tilgang til gratis prevensjon via sine forsikringer.
DA171006 Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.
DA171006 ICAN har gjennom sitt arbeid bidratt til å fylle dette rettslige tomrommet.
DA171006 Atomvåpen er enda mer ødeleggende, men er så langt ikke blitt gjenstand for et tilsvarende folkerettslig forbud, skriver komiteen videre og påpeker at ICAN gjennom sitt arbeid bidratt til å fylle dette rettslige tomrommet.
DA171006 - Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen, sa Reiss-Andersen.
DA171006 Dette gjør alle timene og årene med arbeid som folk har lagt ned for å få til FN-traktaten, virkelig verdt det, sier Fihn.
DA171006 Langvarig arbeid endelig i mål ¶
DA171006 Samtidig advarer han mot at det krever hardt arbeid å snu det i Oilers.
DA171006 I boken « Tårer fra en stein - samtaler fra et arbeid » får vi ingen store, saftige avsløringer fra livet som popstjerne.
DA171006 Det er journalist Ørjan Nilsson, kulturleder i Bergensavisen, som har fulgt Pål Waaktaar Savoy og a-ha gjennom to år, for å lage boka « Tårer fra en stein - samtaler ¶ fra et arbeid ».
DA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
DA171006 Det er store sosiale forskjeller, mange er ikke i arbeid , et er trangboddhet der mange leier, og mange unge har foreldre som er utenfor arbeidslivet, sier Johansen, og utdyper : ¶
DA171006 Samtidig er en ny reguleringsplan for bygget under arbeid - med sikte på at ankomstsenteret skal bli værende på permanent basis.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/KddQM/Fredsprisen-gikk-til-nedrustningsarbeid-Norge-valgte-a-boikotte Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, sa at ICAN får prisen « for dens arbeid med å trekke oppmerksomhet til de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for dens banebrytende innsats for å oppnå et traktatbasert forbud mot slike våpen.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/Jkjrm/Den-internasjonale-kampanjen-for-a-avskaffe-atomvapen-ICAN-far-Nobels-fredspris Dette gjør alle timene og årene med arbeid som folk har lagt ned for å få til FN-traktaten, virkelig verdt det, sier Fihn.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/Jkjrm/Den-internasjonale-kampanjen-for-a-avskaffe-atomvapen-ICAN-far-Nobels-fredspris - Organisasjonen får prisen for dens arbeid med å trekke oppmerksomhet til de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for dens banebrytende innsats for å oppnå et traktatbasert forbud mot slike våpen, sa hun.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/8eb6Q/Delte-meninger-internasjonalt-om-arets-fredspris EUs utenrikssjef Federica Mogherini, som selv var en av favorittene til årets fredspris på grunn av sitt arbeid med atomavtalen med Iran, hyller også årets prisvinner.
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/n8pAn/Petroleumstilsynet-stenger-Goliat-plattformen Produksjonsstansen forlenges inntil nødvendig arbeid er gjennomført.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/7bAl9/Skal-flytte-vatmark---men-E6-til-Hamar-blir-ferdig-et-halvar-for-tiden Ved Flagstadelva skal arbeid som kan true naturressursene legges utenom fiskens gyteperiode.
AP171006https://www.aftenposten.no/kultur/i/VWAAr/Pal-Waaktaar-Savoy--Jeg-snakker-ikke-sa-mye_-det-er-derfor-jeg-skriver-sa-mange-sanger Tårer fra en stein - samtaler om et arbeid - Pål Waaktaar Savoy ¶
AA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Direktøren for Institutt for fredsforskning ( PRIO ) i Oslo gleder seg derfor stort over at Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen ( ICAN ) er tildelt årets fredspris og viser til kampanjens utrettelige arbeid for å få til et forpliktende, internasjonalt forbud.
AA171006 Atomvåpen er enda mer ødeleggende, men er så langt ikke blitt gjenstand for et tilsvarende folkerettslig forbud, skriver komiteen videre og påpeker at ICAN gjennom sitt arbeid bidratt til å fylle dette rettslige tomrommet.
AA171006 Dette gjør alle timene og årene med arbeid som folk har lagt ned for å få til FN-traktaten, virkelig verdt det, sier Fihn.
AA171006 Dette gjør alle timene og årene med arbeid som folk har lagt ned for å få til FN-traktaten, virkelig verdt det, sier Fihn.
AA171006 - Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen, sa Reiss-Andersen.
AA171006 KrF-lederen mener ICANs arbeid ikke minst er viktig for å skape kunnskap og bevisstgjøring om risikoen ved masseødeleggelsesvåpen og nødvendigheten av å få ny fart i arbeidet for gjensidig og kontrollert avvikling av atomvåpenarsenalene.
AA171006 Nobels fredspris går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen ( ICAN ), for deres arbeid for å overtale verdens stater til å undertegne en forbudsavtale mot atomvåpen.
VG171005 Referater fra lokallagets arbeid er integrert hele teksten igjennom, og gir ved første øyekast et innblikk i nøkternheten og til dels fattigdommen som fremdeles preget det norske samfunnet på 1940-tallet.
VG171005 FAVORITT : Nok et år er iranske utenriksministeren Javad Zarifs arbeid med atomvåpenavtalen, sammen med andre utenrikstopper, blant favorittene til Nobels fredspris.
VG171005 De to la også en plan om det ble stilt spørsmål om hva de holdt på med : Skaffe medisiner og søke arbeid , var svaret de to skulle gi, ifølge tiltalte.
VG171005 PRIO-direktørens femte kandidat er også flere andres favoritt : Det syriske sivilforsvaret, kjent som De hvite hjelmene, og deres leder Raed al Saleh, er aktuelle kandidater til fredsprisen for deres arbeid for å redde liv og hjelpe skadde i det krigsherjede Syria.
VG171005 Han er igjen nominert for sitt arbeid med å behandle kvinner og barn som har fått underlivet ødelagt etter voldtekt og mishandling.
NL171005 I små kommuner vil det være flere som mottar pensjon eller trygd enn personer i arbeid .
DB171005 Det gjøres veldig mye godt arbeid i norsk fotball.
DB171005 I intervjuer med britisk presse forteller hun ikke bare om målrettet arbeid , men det var heller ingen tilfeldighet hvem hun endte opp med å gifte seg med.
DB171005 34-åringen har forklart at han gjennomgikk et shariakurs, og at planen var å ta arbeid for en av de islamistiske grupperingene i området.
DB171005 I den verden vi lever i er det heldigvis mange som gjør et godt arbeid for fred i verden.
DB171005 - Det var veldig mange som ikke hadde hørt om dem og deres arbeid .
DB171005 ( Dagbladet ) : Når man jobber på settet til en stor Hollywood-film, er tid bokstavelig talt penger, og alle som er på arbeid har sin helt spesielle funksjon å fylle.
DB171005 Sterke krefter har på flere områder fordelt goder som arbeid og kapital skjevt og urettferdig.
DB171005 Vi ser at langsiktig arbeid lønner seg.
DA171005 NYE SKINNER : Etter flere års arbeid sto Prinsens gate ferdig med toveis trikketrafikk i våres.
DA171005 - Grunnen til at det arbeides så mange steder i byen nå, er fordi flere virksomheter har behov for å utføre arbeid både over og under bakken.
DA171005 - Gjennom prosjektene som ligger i programmet gjøres det arbeid både på trikkeskinner, vann og avløp, fortau og gater og annet, sier Mejlænder.
DA171005 - De store prosjektene som ligger foran oss er blant annet Grefsenveien, Storgata mellom Kirkeristen og Nybrua, Thorvald Meyers gate, Majorstuen ved Valkyrie plass, Kongsveien, Bispegata og arbeid med verksted og trikkebasene på Grefsen og Holtet.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/eAnlg/Iran-avtalen-er-en-av-favorittene-til-a-fa-Nobels-fredspris FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) vant fredsprisen i 1954 og i 1981, men komiteen kan ha bestemt seg på at det er på tide å rette et nytt søkelys på organisasjonens globale arbeid for å bistå flyktninger.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/eALdO/Helseminister-Bent-Hoie-vil-ha-retningslinjer-for-nar-det-er-OK-a-dele-bilder-fra-sykehuset_-barnehagen-og-skolen - Utvalgets arbeid skal ikke føre til innstramminger i medienes muligheter til å sette kritisk søkelys på offentlige tjenester.
AA171005 Det vil danne et viktig grunnlag for at vi kan drive et synlig og godt arbeid i opposisjon, skriver Sandaune.
AA171005 Partiveteran Karin Andersen fortsetter sitt arbeid i kommunalkomiteen, mens Torgeir Knag Fylkesnes gjør det samme i næringskomiteen, i tillegg til å ta plass i kontroll- og konstitusjonskomiteen.
VG171004 Han opplyser at legen og øvrige helsepersonell som var involvert i hendelsen er i arbeid , med enkelte sykemeldinger og tilpassede arbeidsoppgaver i perioder.
SA171004https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/-Kulturministeren-er-i-ferd-med-a-rasere-den-norske-idrettsmodellen-241688b.html Arild Grande, idrettspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er sterkt kritisk til Linda Hofstad Hellelands arbeid .
SA171004https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html - Hans utvikling har vært rask, takket være ungguttens dedikasjon og hardt arbeid .
SA171004 - Hans utvikling har vært rask, takket være ungguttens dedikasjon og hardt arbeid .
NL171004 I tillegg har det i de siste 50 år vært gjort et stort økumenisk arbeid for å forene lutheranere og katolikker, noe som folk flest kanskje ikke har vært oppmerksomme på.
NL171004 Som en del av et større forskningsprosjekt som omhandler samarbeid mellom formelle og uformelle omsorgsytere for hjemmeboende personer med demens, gjorde vi intervju med eldre voksne som var involvert i frivillig arbeid knyttet til helse- og omsorgsfeltet.
NL171004 Selv i Norge, som har en stor offentlig sektor, utgjør frivillig arbeid 4 % av BNP.
NL171004 I 2009 utførte den voksne befolkningen i Norge nesten 200 millioner timer frivillig arbeid ( hvorav andelen knyttet til omsorg har vært stadig dalende ), og seniorer står for en betydelig andel av denne innsatsen.
NL171004 Forskning gjennomført ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU, har også vist utfordringer knyttet til ledelse og implementering av frivillig arbeid i helse- og omsorgstjenestene.
FV171004https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html - Hans utvikling har vært rask, takket være ungguttens dedikasjon og hardt arbeid .
DN171004 Over 100 vitner er utspurt, men mer arbeid gjenstår.
DN171004 Slutt med selvpiningen, kom dere i arbeid , og det litt fort, er rådet partiveteran, tidligere nestleder og statsråd i Ap, Thorbjørn Berntsen, gir partiledelsen.
DN171004 Nå råder han partiets folk til å slutte og slikke sine sår, og komme seg i arbeid .
DN171004 Berntsen mener partikameratene heller må ut i politisk arbeid .
DB171004 Selv Nils Johan Semb ble omtalt i positive vendinger og fikk klapp på skuldra for godt utført arbeid .
DB171004 Tilbakemeldinger fra innbyggerne på vårt arbeid er viktig for oss.
DB171004 Men mens påtalemakten mener han gjorde væpnet tjeneste som fremmedkriger, hevder han selv at han bare utførte humanitært arbeid og var å anse som sivilist.
DB171004 De tre får prisen for sitt arbeid med kryo-elektronmikroskopi, en metode som muliggjør og forenkler avtrykk av biomolekyler, heter det i begrunnelsen.
DB171004 Selv hevder mannen at han var en sivil person i IS-kontrollert område og bedrev humanitært arbeid .
DB171004 - Humanitært arbeid
DB171004 Han skriver at de ikke har vist noen interesse for produksjonens tematikk, og derfor ikke har kommunisert hvorfor den var en viktig del av teatrets arbeid .
DB171004 - Slik handler en institusjon som ikke forstår sitt offentlige oppdrag eller sin egen virksomhet, som ikke har grunnleggende kunnskap om formidling av kunstnerisk arbeid , og som ikke har selvtillit ettersom de innerst inne oppfatter at eksistensen deres bygger på billettsalg, skriver Paulin.
DB171004 - Den første og eneste gangen du viste deg var til første generalprøve, der du, uten å diskutere med noen av oss som er innblandet, presenterer din analyse av hvordan vi burde forbedre et arbeid du ikke har noen som helst kunnskap om.
DB171004 Han skriver at de ikke har vist noen interesse for produksjonens tematikk, og derfor ikke har kommunisert hvorfor den var en viktig del av teatrets arbeid .
DB171004 - Slik handler en institusjon som ikke forstår sitt offentlige oppdrag eller sin egen virksomhet, som ikke har grunnleggende kunnskap om formidling av kunstnerisk arbeid , og som ikke har selvtillit ettersom de innerst inne oppfatter at eksistensen deres bygger på billettsalg, skriver Paulin.
DB171004 - Den første og eneste gangen du viste deg var til første generalprøve, der du, uten å diskutere med noen av oss som er innblandet, presenterer din analyse av hvordan vi burde forbedre et arbeid du ikke har noen som helst kunnskap om.
DA171004 - Valgkomiteen har lagt til grunn at det er bra å bruke våre politikere på nye områder, og at det er sunt å bytte etter to perioder, sier Stenseng ( Ap ), som har ledet valgkomiteens arbeid .
BT171004https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html - Hans utvikling har vært rask, takket være ungguttens dedikasjon og hardt arbeid .
AP171004https://www.aftenposten.no/viten/i/p7e9R/Hvordan-takler-kroppen-havets-kulde Kulden er ikke eneste utfordring som møter fridykkerne møter i deres daglige arbeid på Jeju.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom kr har gått til politiets arbeid i området.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Heidar, medforfatter av Stortingets historie 1964-2014, sier det har vært en styrke for Stortinget som institusjon og for Stortingets arbeid at stortingspresidentene har vært samlende og nytt allmenn tillit.
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norske-unggutter-med-pa-eksklusiv-talentliste-i-storavis-243313b.html - Hans utvikling har vært rask, takket være ungguttens dedikasjon og hardt arbeid .
AA171004 Han gratulerte dem og takket for vel utført arbeid .
AA171004 De tre får prisen for sitt arbeid med kryo-elektronmikroskopi, en metode som muliggjør og forenkler avtrykk av biomolekyler, heter det i begrunnelsen.
AA171004 - Vi har over tid sett at Veidekke er den riksentreprenøren som har en forretningsfilosofi som ligner mest på vår, blant annet på verdier, menneskesyn, arbeid mot sosial dumping og satsning på fagkompetanse, sier Hynne.
VG171003 Den kommende tiden krever mye arbeid for å få eiendommen i stand igjen.
VG171003 Etter at klinikksjef Helle Kristine Schøyen etterlyste en klargjøring av hvordan sykehusene skal forholde seg til åpningen om å gi elektrosjokkbehandling på nødrett, presiserer nå statsråden at dette vil bli en del av utvalgets arbeid .
SA171003 Etter å ha fått seg arbeid i Vestfold, flyttet de nedover.
DN171003 - Det lå mye research og arbeid bak det hele.
DB171003 ¶ MAKSIMAL BÆREEVNE : Daniel Andre Tande og de andre hopperne har gjort et grundig arbeid i systua før de svever som dette.
DB171003 Selv hevder han å ha drevet humanitært arbeid i det mellomliggende tidsrommet, men påtalemakten mener han utførte væpnet tjeneste for IS.
DB171003 Som Dagbladet tidligere har skrevet, ønsket Huitfeldt å fortsette som leder i utenrikskomiteen, og det ble tidlig i valgkomiteens arbeid klart at Huitfeldt fikk velge om hun ville fortsette i der eller bli fraksjonsleder i en annen komité. 50-50 ¶
DB171003 Han understreker at utfordringene knyttet til at Norge er en energistormakt som står overfor store omstillinger for å bli et klimavennlig samfunn, innebærer internasjonalt arbeid .
DB171003 Regjeringen mener at HRS er en spydspiss i dens arbeid for integrering, må vi tro med et så stort tilskudd.
DB171003 Stadig nye oppgaver, omfattende papirarbeid og byråkrati reduserer fastlegenes muligheter til å drive kurativt arbeid .
DB171003 Presidenten i Legeforeningen bekreftet på seminaret VGs beskrivelse av situasjonen, som medfører ledige hjemler, manglende rekruttering, høyt bruk av kortvarige vikarer, og mer arbeid med færre pasienter.
DB171003 Det innebærer at forebyggende arbeid ikke blir prioritert.
DB171003 For Norge står det klart for meg at veien ut av oljealderen igjen må bygge på et kompromiss mellom arbeid og kapital.
BT171003https://www.bt.no/bolig/Lever-offgrid-Gertruud-og-Sascha-er-selvforsynt-med-strom_-gronnsaker-og-har-til-og-med-laget-doen-selv-10511b.html Etter å ha fått seg arbeid i Vestfold, flyttet de nedover.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/594zK/IOM-Migranter-fra-Afrikas-Horn-blir-bortfort-og-torturert De kommer ofte fra Etiopia og Somalia og ønsker å komme seg videre til de mer velstående landene i Midtøsten for å finne arbeid .
AP171003https://www.aftenposten.no/bolig/Lever-offgrid-Gertruud-og-Sascha-er-selvforsynt-med-strom_-gronnsaker-og-har-til-og-med-laget-doen-selv-10511b.html Etter å ha fått seg arbeid i Vestfold, flyttet de nedover.
VG171002 - Hun var elsket av aboslutt alle elever og kolleger og vil bli husket for sin humor, sin lidenskap for sitt arbeid , sin hengivenhet til sine studenter, sitt engasjement for å fortsette sin egen læring og ta på seg hvilket som helst nytt prosjekt som kom hennes vei.
VG171002 Det er mye arbeid som skal utføres den nærmeste tiden, og fortsatt er det ikke oversikt over hvor stor skade flommen har forårsaket.
VG171002 - Vi frontet saker på helse, eldreomsorg og arbeid , som var landsmøte-vedtatt politikk og som valget viste at var de viktigste sakene for velgerne.
DN171002 - Vi står midt oppi et voldsomt arbeid med minst åtte evakuerte boliger, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til VG.
DN171002 - For måten mitt arbeid ble brukt til å splitte folk heller enn å samle oss, ber jeg om tilgivelse, skrev Facebook-sjef Mark Zuckerberg i en statusoppdatering på sin Facebook-side i helgen, i forbindelse med den jødiske Yom Kippur-markeringen.
DB171002 - Ikke minst er vi veldig glad for at streiken er over for Kreftiforeningens del, slik at de kan få fortsette sitt viktige arbeid .
DB171002 Velgerne oppgir at skole, eldre, helse og arbeid var de viktigste sakene for dem.
DB171002 Petty har selv mottatt « Billboard Century Award » for sitt livslange arbeid i musikken.
DB171002 Bandet har gjennom karrieren blant annet blitt tildelt stjerne på Hollywood Walk of Fame for deres arbeid i musikkindustrien, og i 2002 ble de innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.
DA171002 - Vi står midt oppi et voldsomt arbeid med minst åtte evakuerte boliger, sier Eide til VG.
DA171002 Den første saken dreide seg om anklager om svart arbeid i forbindelse med bygging av en brygge i 2011.
DA171002 Det er helt klart et stort flertall som ønsker at han gir oss ro så vi kan jobbe med politikk, og unngå at hans private anliggender forstyrrer vårt arbeid og fratar partiet posisjoner, sier Hansen på telefon fra høstferie.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene - Vi synes det er bra at regjeringen tar tak i dette temaet og legger en grundig rapport til grunn for sitt arbeid med problemstillingen, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 før hun legger til at også de vil bruke mer tid på å sette seg inn i rapporten før de uttaler seg nærmere.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OwA3b/Selvkritisk-Store-Burde-ha-ryddet-opp-i-okonomien-for-sommeren Når det gjelder hvilke saker Ap bør satse på frem mot 2019, svarer medlemmene arbeid , næring og sysselsetting ( 74 prosent ), og deretter skole/utdanning med 67 prosent.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JrL/Minst-20-personer-er-evakuert-etter-flom-pa-Sorlandet - Vi står midt oppi et voldsomt arbeid med minst åtte evakuerte boliger, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til VG.
AA171002 Verdalingen har sagt at han dro til Syria for å drive humanitært arbeid , og ikke for å begå terror.
AA171002 Den terrortiltalte nordtrønderen har selv hevdet han dro til Syria for å drive med humanitært arbeid , og ikke for å bedrive terror.
AA171002 - Vi står midt oppi et voldsomt arbeid med minst åtte evakuerte boliger, sier Eide til VG.
AA171002 Den første saken dreide seg om anklager om svart arbeid i forbindelse med bygging av en brygge i 2011.
AA171002 » Barnevernspedagogutdanningen ved Institutt for sosialt arbeid , NTNU deltar i det pågående utviklingsarbeidet.
DB171001 Ifølge Sundet har nordmannen forklart at han var i Syria for å drive humanitært arbeid , og at han i tida før flukten til Tyrkia så på seg selv som sivilist i IS-kontrollert område.
DB171001 De fleste nordmennene som er domfelt for IS-deltakelse, har påberopt seg humanitært arbeid som årsaken til Syria-reisen.
DB171001 - Humanitært arbeid
DB171001 Jeg syns du skal gjøre det klart at du forventer av dine følgere også, at de bidrar til integrering, bidrar til at folk føler seg trygge og bidrar til at så mange som mulig kommer i arbeid .
DB171001 Hun skal ha hatt et ønske om å få takke dem for deres arbeid under den grusomme brannen i Grenfell Tower.
AA171001 Jeg ber om tilgivelse for måten mitt arbeid er blitt brukt til å splitte folk framfor å bringe folk sammen, jeg vil arbeide for å gjøre det bedre, skriver Zuckerberg. ( ©NTB ) ¶
AA171001 Bare et fåtall er okkupert av folk som bare har som mål å hindre politiets arbeid , het det.
AA171001 Ifølge han selv dro han ditt for å drive med humanitært arbeid , og ikke for å bedrive terror.
AA171001 Han har sagt at han dro til Syria for å drive humanitært arbeid , og ikke for å begå terror.
AA171001 Over 1.200 prosjekter har blitt utført hos Tommerup, som har oppnådd en særstilling internasjonalt for sitt arbeid .
DA170931 - Stort pågående arbeid
DA170931 - Det er et stort pågående arbeid på dette området i EU, for å utnytte ressursene mye mer effektivt enn i dag, opplyser Ingvill Sjøvold Nilsen.
VG170930 Han er mer et produkt av trening og hardt arbeid .
VG170930 Flyktninghjelpen har drevet humanitært arbeid i Irak siden 2010 og tar imot de nyankomne fra Hawija.
VG170930 Som problemet med at mange nykommere ikke kommer i arbeid , eller raskt faller ut av arbeidslivet, slik Brochmann-utvalget peker på.
SA170930 Dessuten innehar han noen av de egenskapene vi setter svært høyt og tror på, nemlig lidenskap og hardt arbeid , som vi tror vil smitte positivt over på hele klubben, heter det i AGFs melding.
DB170930 Dessuten innehar han noen av de egenskapene vi setter svært høyt og tror på, nemlig lidenskap og hardt arbeid , som vi tror vil smitte positivt over på hele klubben, heter det i AGFs melding.
DB170930 Her hjemme er salget av narkotika en lukrativ vei inn i kriminalitet for sårbar ungdom og asylsøkere som har lite annet arbeid å gå til.
DA170930 En mann i 40-årene la seg opp i politiets arbeid .
DA170930 Kanskje fordi det er ordløst arbeid .
AP170930https://www.aftenposten.no/okonomi/i/PKL6R/Disse-matvarene-matte-ut-i-ar Han, og de andre i Q, som hadde lagt ned et enormt arbeid da Skyr-drikken med kaffe/vanilje ble lansert, hadde stor tro på det nye produktet.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/David-Nielsen-har-fatt-ny-trenerjobb-243096b.html Dessuten innehar han noen av de egenskapene vi setter svært høyt og tror på, nemlig lidenskap og hardt arbeid , som vi tror vil smitte positivt over på hele klubben, heter det i AGFs melding.
VG170929 - Hun satte som betingelse at filmselskapet Warner Bros også skulle produsere andre filmprosjekter hun hadde under arbeid , for at hun skulle være med på « Sex and the city 3 », skriver Daily Mail.
VG170929 Demokraten mener Twitters funn kun baserer seg på Facebooks arbeid , og at det vitner om « en enorm mangel på forståelse fra Twitter-teamet om hvor alvorlig situasjonen er og hva slags trussel det utgjør for demokratiet ».
VG170929 Hille sier dette ikke påvirker deres arbeid nevneverdig.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/1753/Eiendom/asne-seierstad-selger-gigantvilla-for-46-millioner Jeg kan fortsette å leie det ut hvis ingen vil kjøpe det, men det er jo en del arbeid med utleie også, sier Seierstad.
DN170929 Jeg kan fortsette å leie det ut hvis ingen vil kjøpe det, men det er jo en del arbeid med utleie også, sier Seierstad.
DN170929 « Abenomics » skulle få fart på den økonomiske veksten, kvele deflasjonen og få flere ut i arbeid - spesielt kvinner.
DN170929 | Forsikringsselskap beskyldte kunde for svart arbeid
DN170929 Vardia mente at kunden hadde skaffet den gjennom svart arbeid .
DN170929 Selskapet mente at kunden hadde fått den gjennom svart arbeid .
DN170929 Arbeidet begynte denne uken etter at Politico meldte at presidentens rådgiver og svigersønn Jared Kushner og en rekke andre høytstående tjenestemenn i Det hvite hus hadde brukt private epostkontoer gjennom hele året i sitt arbeid for regjeringen.
DN170929 Demokraten mener Twitters funn kun baserer seg på Facebooks arbeid , og at det vitner om « en enorm mangel på forståelse fra Twitter-teamet om hvor alvorlig situasjonen er og hva slags trussel det utgjør for demokratiet ».
DB170929 « Den sterke økningen reflekterer økt kjøpekraft på grunn av lavere inflasjon, men også flere i arbeid og mindre negative drag fra oljesektoren », skriver Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en kommentar.
DB170929 ¶ TIL MINNE OM HOLOCAUST : I april blir det hvert år arrangert en « marsj for de levende » til minne om Holocaust-ofrene gjennom porten med påskriften « Arbeit macht frei » ( arbeid gjør deg fri ).
DA170929 Arbeidet begynte denne uken etter at Politico meldte at presidentens rådgiver og svigersønn Jared Kushner og en rekke andre høytstående tjenestemenn i Det hvite hus hadde brukt private epostkontoer gjennom hele året i sitt arbeid for regjeringen.
DA170929 Ved utgangen av september var 8797 personer helt uten arbeid i Rogaland.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/1mzkq/Siste-vogn-stanset-utenfor-perrongen-Her-faller-rullestolbrukeren-ut-pa-T-banesporet « I og med at førere bytter mellom ulike linjer og stadig varierer mellom togtypene, i kombinasjon med monotont og til dels automatisert arbeid , vil feilhandlinger oppstå », advarer ulykkesrapporten.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Rvnm8/Likestillingsombudet-vil-todele-foreldrepermisjonen I 1977 innførte Norge betalt fødselspermisjon for alle kvinner i lønnet arbeid .
AA170929 Demokraten mener Twitters funn kun baserer seg på Facebooks arbeid , og at det vitner om « en enorm mangel på forståelse fra Twitter-teamet om hvor alvorlig situasjonen er og hva slags trussel det utgjør for demokratiet ».
AA170929 Demokraten mener Twitters funn kun baserer seg på Facebooks arbeid , og at det vitner om « en enorm mangel på forståelse fra Twitter-teamet om hvor alvorlig situasjonen er og hva slags trussel det utgjør for demokratiet ».
AA170929 Arbeidet begynte denne uken etter at Politico meldte at presidentens rådgiver og svigersønn Jared Kushner og en rekke andre høytstående tjenestemenn i Det hvite hus hadde brukt private epostkontoer gjennom hele året i sitt arbeid for regjeringen.
VG170928 I boken snakker Lothepus om oppvekst, kjærlighet og hardt arbeid .
DN170928 Beslutningen markerer ifølge Bloomberg et viktig skritt i regjeringens arbeid med å fase ut biler som bruker fossilt drivstoff.
DB170928 - Det er vanskelig å samle foreldrene som gruppe for å drive miljøskapende og forebyggende arbeid .
DB170928 Et siste eksempel er ECOWAS' arbeid for å sikre en politisk fredelig overgang i Gambia i år, samt handelssamarbeidet, som er med på å gi en langsiktig regional stabilisering. 5 ) De hvite hjelmene og Raed al-Saleh ¶
DB170928 - Har også vært på vår liste i tidligere år fordi organisasjonens arbeid med å løse regionale konflikter og å skape fred.
DB170928 Norge har en solid og mangeårig politisk og finansiell støtte til Europarådets og til FNs arbeid for menneskerettigheter.
DA170928 Bakgrunnen for det var lønnskrav for arbeid utført i mai og juni i år.
DA170928 Det vil ikke utnevnes en juryleder, juryens arbeid koordineres av Amandakomiteens sekretær.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/zvXPq/Raftoprisen-2017-til-Parveena-Ahangar-og-Imroz-Parvez I sitt arbeid har Parvez selv blitt offer for vold fra både milits og myndigheter.
AA170928 De som velges ut, bosettes hovedsakelig i mindre eller mellomstore byer rundt i USA, og får hjelp til å sikre seg bosted og arbeid . ( ©NTB ) ¶
AA170928 I juli svarte 5 prosent av de spurte i en måling gjort av Brasils statistiske byrå ( IBOPE ) at regjeringens arbeid var « bra » eller « svært bra ».
AA170928 Torsdag mottok hun Åpenhetsprisen for sitt arbeid med åpenhet og innsyn i unge menneskers liv.
AA170928 Tale Maria Krohn Engvik mottok torsdag Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris for sitt arbeid med å fremme åpenhet og innsyn i livet til unge mennesker.
AA170928 - Å få Åpenhetsprisen er en anerkjennelse av meg og mitt arbeid .
AA170928 I sitt arbeid har Parvez selv blitt offer for vold fra både milits og myndigheter.
AA170928 Det vil ikke utnevnes en juryleder, juryens arbeid koordineres av Amandakomiteens sekretær.
VG170927 Fordi tilsynssaken fortsatt var under behandling hos Statens helsetilsyn, ble det avgrenset mot dette temaet i det internasjonale granskingsutvalgets arbeid , som ble lagt frem i februar.
VG170927 Det er helt nødvendig å styrke myndighetenes sitt arbeid for en ren idrett.
VG170927 - IOC har et godt apparat som gjør at de er veldig koordinert i sitt arbeid , mens myndighetene ikke har vært like samkjørt.
VG170927 - Vi har lagt mye ressurser og hardt arbeid i å oppgradere papiravisen vår, og er selvfølgelig stolte av at det verdsettes av en designjury.
VG170927 - Dette er et resultat av hardt arbeid , laginnsats og store ambisjoner på vegne av VGs journalistikk, sier hun.
SA170927 Jeg tror mange kanskje ville gitt litt opp i den situasjonen, men man må nesten bare legge ned enda mer arbeid og rett slett være i best mulig form.
SA170927 - Den viser at vi vil satse og bruke midler på den type arbeid .
DN170927 * Etter arbeid med skisse og forprosjekt blir det i 2019 trolig stortingsbehandling om byggestart og kostnadsramme.
DB170927 Justis eller arbeid
DA170927 Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid , og som vi nå er i full gang med å utføre, forklarer Eli Grimsby.
DA170927 - Det pågår et arbeid med å oppdatere en intensjonsavtale om norsk-kinesisk kultursamarbeid i dialog med kinesisk side.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/QGQxq/Politiet-mener-han-leder-en-kriminell-storfamilie-Likevel-bruker-de-ham-som-problemloser-i-den-svenske-forstaden Aftonbladet skriver at det bare er et fåtall i familien som er i vanlig, lønnet arbeid . 200 anmeldelser - de fleste henlagt ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Magnus-om-den-toffe-tiden--Jeg-tror-mange-ville-gitt-opp-242957b.html Jeg tror mange kanskje ville gitt litt opp i den situasjonen, men man må nesten bare legge ned enda mer arbeid og rett slett være i best mulig form.
VG170926 Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid , og som vi nå er i full gang med å utføre, forteller Eli Grimsby.
VG170926 Mandag ble det også kjent at presidentens eldste datter Ivanka Trump, som er gift med Jared Kushner, skal ha brukt en privat konto i sitt arbeid som ulønnet rådgiver i Det hvite hus, skriver Newsweek.
NL170926 Teatersjef Inger Buresund har et langt samarbeidsforhold med Kina og har brakt dette inn i teatrets arbeid fremover.
NL170926 Jakten på stemmer satte mange års arbeid og utredninger for bedre helsetilbud, og Stortingsvedtak om sykehusstrukturen i Finnmark, tilsynelatende i spill.
NL170926 Jakten på stemmer satte mange års arbeid og utredninger for bedre helsetilbud, og Stortingsvedtak om sykehusstrukturen i Finnmark, tilsynelatende i spill, skriver artikkelforfatterne.
DN170926https://www.dn.no/nyheter/2017/09/26/0443/Utenriks/ny-times-flere-trump-radgivere-brukte-private-epostkontoer Ivanka Trump, presidentens eldste datter og Kushners kone, har ifølge Newsweek også brukt sin private konto i sitt arbeid som rådgiver for Det hvite hus.
DN170926 Ivanka Trump, presidentens eldste datter og Kushners kone, har ifølge Newsweek også brukt sin private konto i sitt arbeid som rådgiver for Det hvite hus.
DB170926 Jakten på stemmer satte mange års arbeid og utredninger for bedre helsetilbud, og stortingsvedtak om sykehusstrukturen i Finnmark, tilsynelatende i spill.
DB170926 Oppretthold et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid .
DB170926 Under arbeid med bakgrunnsmateriale ble saken ved en feil sendt ut, sto det i korrigeringen.
DB170926 I 50 år har utvalgets arbeid vært en garanti for felles forståelse av forholdene i norsk økonomi blant partene i arbeidslivet.
DA170926 Ivanka Trump, presidentens eldste datter og Kushners kone, har ifølge Newsweek også brukt sin private konto i sitt arbeid som rådgiver for Det hvite hus.
DA170926 - Alt personell har fått instruks om å bruke den offisielle eposten i alt arbeid .
DA170926 Han har falt ned ca 3-4 meter i forbindelse med arbeid . » | Stjal Porsche, kontanter og klokker ¶
DA170926 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sier Afsar til NTB.
DA170926 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
DA170926 - Det gjøres mye godt arbeid ute i virksomhetene med gode prosesser mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/kl9Wj/Trumps-nye-liv-i-Det-hvite-hus-Ut-med-uanmeldte-besok-og-tilfeldige-nettartikler-Inn-med-voksenopplaring I tillegg til Kellys arbeid med å strømlinjeforme kommandolinjene i Det hvite hus, skal andre ha forsøkt å gi en uerfaren president litt voksenopplæring om verden. 20. juli kjørte presidentens bilkortesje opp foran det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon som ligger i Virginia på den andre siden av Potomac-elven i fo
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/e9A6M/Hillary-Clinton-slar-tilbake-mot-Trump-administrasjonen-etter-epost-avsloringer Ivanka Trump, presidentens eldste datter og Kushners kone, har ifølge Newsweek også brukt sin private konto i sitt arbeid som rådgiver for Det hvite hus.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/kl2jQ/Krise-for-Valerenga-Hockey--Nye-Jordal-Amfi-blir-ett-ar-forsinket Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid , og som vi nå er i full gang med å utføre, forteller Eli Grimsby.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JjjRm/Sanner-vil-ha-mer-fleksitid--LO-sier-nei Det er ikke snakk om mer arbeid , men om mer fleksibilitet.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JjKMj/Naringslivet-Solbergs-forenklinger-virker-ikke Statssekretær Lars Jacob Hiim ( H ) medgir overfor NTB at det gjenstår mye arbeid .
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/WpaLd/Foreldrene-frykter-sonnen-kan-bli-arbeidsufor-etter-grov-mobbing-og-vold-pa-skolen Statsadvokaten påpekte en rekke mangler ved politiets arbeid .
AA170926 Ivanka Trump, presidentens eldste datter og Kushners kone, har ifølge Newsweek også brukt sin private konto i sitt arbeid som rådgiver for Det hvite hus.
AA170926 Ivanka Trump, presidentens eldste datter og Kushners kone, har ifølge Newsweek også brukt sin private konto i sitt arbeid som rådgiver for Det hvite hus.
AA170926 Trond Bentzen ( 34 ) var på vei til arbeid da han så lyskula på himmelen.
AA170926 Det skjer ikke akkurat så mye dramatikk på arbeid , legger han til.
AA170926 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sier Afsar til NTB.
AA170926 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
AA170926 Under arbeid med bakgrunnsmateriale ble saken ved en feil sendt ut.
AA170926 Nå blir det styrt slik at de havner der det skal være mulig å få arbeid .
AA170926 Listhaug mener Norge ligger forholdsvis godt an når det gjelder å få flyktninger i arbeid , sammenlignet med nabolandene.
AA170926 Flyktninger gjennomgår et introduksjonsprogram der de skal lære norsk og få hjelp til å komme raskt i arbeid eller utdanning når de flytter til kommunene.
AA170926 Han har falt ned cirka tre-fire meter i forbindelse med arbeid , opplyser Sør-Vest politidistrikt. ( ©NTB ) ¶
AA170926 Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 millioner på budsjettet for neste år. ( ©NTB ) ¶
AA170926 Han har hele sitt liv vært i arbeid .
SA170925https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Nar-n-million-TV-2-seere-mistet-bildene-da-strommen-gikk-Her-finner-de-feilen-242808b.html SJEKKER : Eva Aarbakke Rognsvåg, ingeniør i BKK Nett, i arbeid i målevognen mandag formiddag.
DN170925 Kushner bruker sin jobbepost til arbeid som angår Det hvite hus.
DB170925 Her er det gjort mye godt arbeid å bygge videre på, og jeg er takknemlig for å få være med på å utvikle norsk skiskyting videre, sier Hjelmeset i pressemeldingen.
DB170925 Dette har kostet hardt arbeid , tålmodighet og mental styrke.
DB170925 Det har gått fire år, og mye mose og buskvekster har kommet til, så det er utfordrende arbeid , sier politilederen.
DB170925 Ikke alle er like forberedt på hvor mye arbeid som må legges ned i byggeprosess.
DB170925 - Vi har gjort en del undersøkelser, avhørt vitner, og gjort et arbeid med å spore han opp, sett på video for å få svar på foranledningen.
DB170925 Den gjennomsnittlige inntekten kunstnerne har fra sitt kunstneriske arbeid ligger på under 185 000 i året ifølge den siste undersøkelsen av kunstnerøkonomien.
DA170925 Nå viser det seg at Jared Kushner, rådgiver og svigersønnen til Trump, har gjort noe av det samme og brukt sin private epostkonto til arbeid i Det hvite hus.
DA170925 Kushner bruker sin offitsielle epostkonto i Det Hvite Hus når han utfører offisisielt arbeid , sier Lowell ifølge CNN.
DA170925 Noen er rene trikkesporoppgraderinger, mens andre prosjekter involverer arbeid med fortau, byrom og utskiftning av vann- og avløpsrør.
DA170925 - De andre store prosjektene som ligger foran oss er blant annet Grefsenveien, Storgata, Thorvald Meyers gate, Majorstuen ved Valkyrie plass, Kongsveien, Bispegata og arbeid med verksted og trikkebasene på Grefsen og Holtet.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/6LLyz/Ikke-i-noe-fag-er-forskningsfeil-mer-akutt-enn-i-ren-matematikk--Simen-Gaure Ja, med mindre det gjøres av en som Grigoriy Perelman, som nøyde seg med å publisere på en nettside for ting under arbeid og fikk Fields-medaljen likevel.
AP170925https://www.aftenposten.no/norge/i/kllg6/Ny-rapport-til-FN-Barneombudet-kritiserer-norsk-innsats-mot-mobbing-og-vold Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 på budsjettet for neste år.
AP170925https://www.aftenposten.no/norge/i/kllg6/Ny-rapport-til-FN-Barneombudet-kritiserer-norsk-innsats-mot-mobbing-og-vold Hun mener det fortsatt gjenstår mye arbeid for å sikre et barnevennlig system som effektivt kan motta klager fra barn i mobbesaker.
VG170924 Statsråden viser blant annet til saken der et norsk rekrutteringsselskap formidlet arbeid til filippinske sykepleiere ved Oslo universitetssykehus i 2015.
VG170924 Paret tok seg godt betalt for hele pakken med formidling av arbeid , bolig og reise.
VG170924 For eksempel hvis en arbeidsgiver i Norge ansetter en utlending som er avhengig av arbeid for å få opphold her, og samtidig tilbyr bolig som han må betale så stor del av lønnen i husleie for, at det åpenbart er snakk om maktmisbruk.
VG170924 Eller hvis utlendingen som gis arbeid også tilbys bolig, men må betale arbeidsgiver en stor engangssum, og må ta opp lån for å klare det.
VG170924 Ekteparet ble dømt i Høyesterett for utilbørlig utnytting i forbindelse med formidling av arbeid .
VG170924 Det innebærer en skjerping av paragrafen som omhandler « utilbørlig utnytting av utlendinger som tilbys arbeid eller bolig i Norge ».
VG170924 - Utlendingsloven har riktig nok en straffebestemmelse som rammer utilbørlig utnyttelse av utlendinger i forbindelse med formidling av arbeid eller bolig i dag.
VG170924 Det er krevende arbeid , sier PST-sjefen til VG.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Sexkjøpsloven hviler på viktige begreper : prostitusjon er ikke arbeid, prostitusjon er vold mot kvinner, prostitusjon er skadelig for samfunnet og strider mot alt arbeid for likeverd og likestilling mellom kvinner og menn.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Sexkjøpsloven hviler på viktige begreper : prostitusjon er ikke arbeid , prostitusjon er vold mot kvinner, prostitusjon er skadelig for samfunnet og strider mot alt arbeid for likeverd og likestilling mellom kvinner og menn.
DB170924 Å vinne i sykling krever hardt arbeid , dedikasjon og smerte.
DB170924 Støre mener det var riktig å sette inn nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske på feltene arbeid og finans.
DB170924 Finans og arbeid vil dekke våre hovedfelt.
DB170924 Det er mye arbeid som må gjøres, skriver Fonsi.
DA170924 Det er veldig viktig at disse kommer i arbeid og bidrar inn i den tyske økonomien.
DA170924 Det er veldig viktig at disse kommer i arbeid og bidrar inn i den tyske økonomien.
AA170924 Raftoprisen kan både anerkjenne innsats over tid og være en inspirasjon til videre arbeid , men det viktigste er at den bidrar til å utgjøre en forskjell for prismottaker og sak.
VG170923 Jamal har ikke de samme ressursene eller ambisjonene som Mo, han dropper ut av skolen og tar seg midlertidig svart arbeid som bilvasker for en albaner og er lykkelig når lønningsdagen kommer.
VG170923 - Det er i hovedsak vår partiorganisasjon som skal gjøre den, men så bruker vi også noen eksterne krefter inn i det arbeid , sier Hareide.
DN170923 - Faktisk planlegger vi nå å akselerere vårt arbeid og selge flere av aksjene tidligere enn planlagt.
DB170923 Tema som miljø og arbeid har i stor grad måttet vike for AfD har tatt en så sentral plass, sier Storeide.
DB170923 Jeg skulle ønsket jeg hadde funnet opp en maskin som folk kunne bruke eller som kunne hjelpe bøndene med deres arbeid - for eksempel en gressklipper, sa han under et besøk i Tyskland i 2002.
DB170923 PÅ BÅTEN : Fra hun var 11 år gammel ble Janis satt i arbeid av Scientologikirken.
DB170923 Foreldrene hennes var så dedikerte i sitt arbeid med kirka at Janis og hennes søsken ble delvis oppdratt av scientologiens grunnlegger, L.
AA170923 Sletvold har særlig lagt ned mye arbeid med økonomi i idrettslaget.
AA170923 De har også høy aktivitet med tanke på dugnader og annet frivillig arbeid , noe som blant annet har resultert i bygging av Hitra Idrettspark som er et av Midt-Norges mest gjennomførte og flotte idrettsanlegg.
VG170922 RUSTES OPP : Det foregår ett intenst arbeid utenfor barneskolen Enrique Rebsamen, to dager etter det store jordskjelvet som rammet Mexico City.
VG170922 Disse immigrantene kom seg raskt i arbeid i for eksempel produksjonsindustrien, slik at utenlandskfødte i Sverige frem til omtrent 1980 genererte et samfunnsøkonomisk overskudd.
VG170922 Arbeidsløsheten blant dem med svensk opprinnelse er like lav som i Norge - på den andre siden er nesten halvparten av ikke-vestlige innvandrere ikke i arbeid .
DN170922 DNBs arbeid mot hvitvasking ¶ | - Til syvende og sist finnes det bare tapere med en slik tankegang ¶
DB170922 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sa mandag at det er ulike sider ved Jensen-saken som gjør at han vil se nærmere på politiets arbeid .
DA170922 - På enkelte områder retter jeg kritikk mot politiets arbeid .
DA170922 - På enkelte områder retter jeg kritikk mot politiets arbeid .
AA170922 - Vi fikk melding om at det var røykutvikling på taket av et stort bygg i sentrum av Meråker, hvor det foregikk arbeid .
AA170922 - På enkelte områder retter jeg kritikk mot politiets arbeid .
VG170921 Etter knallhardt arbeid blir belønningen cupfinale og trolig seriemedalje for Ole Jørgen Halvorsen ( 29 ).
VG170921 - Jeg kan ikke gå i detalj ettersom det går på vårt operative arbeid , sier Hellqvist til Aftonbladet.
VG170921 * Dagene kan kombineres med arbeid .
VG170921 Hadia tar stafettpinnen etter Dag Terje Andersen i arbeid og jeg etter Marianne i finans, hvor man har funnet en god balanse mellom alder og kjønn.
VG170921 - Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid .
VG170921 - Møtet påvirket ikke vårt arbeid .
NL170921 En ny kostnadsvurdering er under arbeid , og beløpet vil trolig stige.
DN170921 ¶ Maria Sandtov Møllers og Kjersti Bakke Sørensens arbeid ved Universitetet i Bergen blir stadig mer digitalisert.
DB170921 - Jeg opplever at dette har forandret seg ganske mye, at nye filosofier rundt arbeid , mat og konteksten den serveres i gjør seg gjeldende.
DB170921 Også leder for Redd barnas arbeid i Asia forteller at internasjonale organisasjoner nektes tilgang til de rammede områdene.
DB170921 Det sender et signal, mener yngre Ap-folk, ikke bare kvinner, om at man ikke belønnes for hardt arbeid og dyktighet.
DA170921 Kollektivtrafikken og dagliglivet i den svenske hovedstaden er foreløpig ikke direkte berørt av sikkerhetsmyndighetenes arbeid .
DA170921 - Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid - og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.
DA170921 Det meste vi gjør av arbeid for klima er på tross av og ikke på grunn av regjeringen, sier Schjelderup.
DA170921 - Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid - og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/4Mp99/Fredsforsker-mener-arbeid-mot-atomvapen-bor-hedres-med-fredspris | Fredsforsker mener arbeid mot atomvåpen bør hedres med fredspris ¶
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/4Mp99/Fredsforsker-mener-arbeid-mot-atomvapen-bor-hedres-med-fredspris Fredsforskere strever med å peke på en klar Nobel-favoritt, men arbeid mot atomvåpen og humanitær innsats trekkes fram som aktuelle temaer.
AA170921 Kollektivtrafikken og dagliglivet i den svenske hovedstaden er foreløpig ikke direkte berørt av sikkerhetsmyndighetenes arbeid .
AA170921 - Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid - og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.
AA170921 - Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid - og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.
VG170920 - Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid .
NL170920 La meg først berømme redaktøren for å vise interesse for vårt arbeid med regionreformen.
DN170920 Byggekraner i arbeid på byggeplass i Oslo.
DN170920 | Har 100.000 roboter i arbeid døgnet rundt ¶
DN170920 Ifølge Seattle Times har Amazon nå over 100.000 roboter i arbeid fordelt på 25 ulike lagre.
DB170920 I følge nettstedet Travel+Leisure har det tatt 25 år med hardt arbeid å knytte sammen dette nettverket av stier til en vandringsvei verden aldri har sett maken til.
DB170920 - Ulykken skjedde i forbindelse med arbeid på en båt.
DB170920 Her vil et hav-fond kunne gi avgjørende økonomiske bidrag til arbeid for økt kunnskap og kompetanse, implementering og overvåking, samt nye løsninger basert på moderne teknologi.
DB170920 ¶ En ny rapport hevder at Kina står bak systematiske forsøk på å undergrave FNs arbeid for å fremme menneskerettighetene.
DA170920 Fire rogalandskommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner.
DA170920 Og jeg vet det skjer, men det krever tøft arbeid , sier Ronny Deila til Dagsavisen etter gårsdagens svært lette treningøkt på kveldens kamparena.
DA170920 Hun gjorde et viktig arbeid for å bedre elendige forhold i nord. | - Risikoelever skal kartlegges ¶
DA170920 I en pressemelding fra RfD forteller de at Norsk Gjenvinning også vil overta RNs biler og tilby arbeid til alt mannskap de har benyttet ved avdelingene i Drammen og Hokksund.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/P7lV0/Unikt-Nydalen-bygg-baseres-pa-fortidens-metoder-og-fremtidens-teknologi Venner av Akerselva mener det er hoppende galt å bygge ned Akerselva igjen etter flere tiårs arbeid med å åpne den.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roxE8/De-skal-avgjore-kampen-om-posisjoner-i-Aps-stortingsgruppe Komiteen har startet sitt arbeid og fått inn tre prioriterte ønsker fra hver representant.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Det er føringene derfra som blir avgjørende for stortingsgruppens videre arbeid med samarbeidsspørsmålet.
AA170920 Organisasjonen viser til at pilene peker oppover både for investeringer, andel folk i arbeid og for handel.
AA170920 Det er føringene derfra som blir avgjørende for stortingsgruppens videre arbeid med samarbeidsspørsmålet.
AA170920 Komiteen har startet sitt arbeid og fått inn tre prioriterte ønsker fra hver representant.
VG170919 Det å hente spillere er mye arbeid , som ikke går på selve forhandlingene.
VG170919 Det blir for mye arbeid på meg.
VG170919 - Man kan ikke utelukke at dette har påvirket hans arbeid på andre måter som så langt ikke er avdekket.
VG170919 - Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid .
SA170919 VM-klare Andreas Vangstad fra Kristiansand forsaker både studier, arbeid og mye av det sosiale livet med venner for å se hvor langt han kan nå på sykkelsetet.
NL170919 Nordland fylkeskommune prioriterer sitt arbeid mot Kina, og bruker nødvendige ressurser på det.
NL170919 Dette har utgangspunkt i et arbeid som startet i oppdrettsmiljøene i Ibestad og Gratangen, i forbindelse med normaliseringsprosessen.
NL170919 Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har mye å gå på i sitt internasjonale arbeid .
FV170919https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Onsdag-sykler-han-VM--Jeg-ofrer-det-aller-meste-242067b.html VM-klare Andreas Vangstad fra Kristiansand forsaker både studier, arbeid og mye av det sosiale livet med venner for å se hvor langt han kan nå på sykkelsetet.
DN170919https://www.dn.no/nyheter/2017/09/19/1631/Utenriks/trump-i-fn-hvis-vi-ma-forsvare-oss-vil-vi-ikke-ha-annet-valg-enn-a-odelegge-nord-korea-totalt - Arbeidsledigheten er på sitt laveste nivå og flere er i arbeid en noensinne.
DN170919 - Dette er en milepæl innen vårt langsiktige arbeid med elektromobilitet.
DN170919 Fortsatt gjenstår mye arbeid , sier Herwig van Staa.
DN170919 - Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid .
DN170919 - Arbeidsledigheten er på sitt laveste nivå og flere er i arbeid en noensinne.
DN170919 Dersom obligasjonseieren velger å ikke gå med på styrets redningsforslag, blir de påført mye arbeid knyttet til en konkursprosess og salg av Norske Skogs fabrikker og eiendeler.
DN170919 Den nye tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, syv dager i uken i alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.
DN170919 - På områder som integrering, digitaliseringen arbeid og ikke minst klima.
DB170919 Rapporten beskriver « svakheter på viktige områder » som : ¶ barnehagenes arbeid med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse i bydelene når det gjaldt å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ samarbeidet mellom enkelte tjenester og barnevernstjenesten ¶ arbeidet med å sikre nødvendi
DB170919 - Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid .
DB170919 - Vi er partiet for trygget i arbeid og trygghet for arbeid .
DB170919 - Vi er partiet for trygget i arbeid og trygghet for arbeid.
DB170919 Han mener økonomiske sanksjoner samt politisk og diplomatisk arbeid må være veien framover.
DB170919 september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.
DB170919 Den eneste måten vi kan lykkes med å kjempe mot det på, er gjennom felles internasjonalt arbeid , sier han.
DB170919 I stedet kan kommunene gis en plikt til å sysselsette folk som ønsker arbeid og har stått utenfor arbeidsmarkedet enn periode.
DB170919 Bakgrunnen er en Nav-oversikt som viser at 687.000 årsverk gikk tapt på grunn av dårlig helse eller mangel på arbeid i 2016.
DB170919 Spaltist Nicolay Borchgrevink Johansen ¶ er førsteamanuensis i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Høyskolen i Oslo og Akershus.
DA170919 - Arbeidsledigheten er på sitt laveste nivå, og flere er i arbeid en noensinne.
DA170919 - Økonomiske sanksjoner, politisk og diplomatisk arbeid er veien framover, legger han til.
DA170919 Men ingen forventet at jeg skulle risikere livet mitt på en lekk båt for eller krysse en ørken i en lastebil for å finne arbeid utenfor mitt fødeland, sa han.
DA170919 september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.
DA170919 september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å finne en tilfredsstillende løsning.
DA170919 Den nye tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, sju dager i uken i alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/wazB4/18-millioner-skal-brukes-pa-a-gjore-Ring-2-tryggere-for-syklister Det er et digert arbeid som kommer til å ta lang tid, foreløpig er det ikke påbegynt.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover - Vi er partiet for trygghet i arbeid og for arbeid .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover - Vi er partiet for trygghet i arbeid og for arbeid.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon - Vi er partiet for trygghet i arbeid og for arbeid .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon - Vi er partiet for trygghet i arbeid og for arbeid.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e9pvO/Beveget-Store-til-Ap-toppene-Angrepene-pa-min-rikdom-vil-fortsette Blant strategene på Youngstorget er det en klar oppfatning om at « drittpakkene » om angivelig svart arbeid og ulovlig bryggearbeid, boligprosjekt og investeringer i fond med lavere etisk standard enn reglene for nasjonalformuen i oljefondet, ble plantet i tur og orden.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/mAovv/Amundsen-vil-granske-politiet-etter-Eirik-Jensen-saken Politidirektør Odd Reidar Humlegård ønsker en granskning av Oslo-politiets arbeid velkommen.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/mAovv/Amundsen-vil-granske-politiet-etter-Eirik-Jensen-saken - Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/kl9rX/Flere-kommuner-jobber-med-kriselosning-etter-RenoNorden-konkurs september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Onsdag-sykler-han-VM--Jeg-ofrer-det-aller-meste-242067b.html VM-klare Andreas Vangstad fra Kristiansand forsaker både studier, arbeid og mye av det sosiale livet med venner for å se hvor langt han kan nå på sykkelsetet.
AA170919 - Økonomiske sanksjoner, politisk og diplomatisk arbeid er veien framover, legger han til.
AA170919 Men ingen forventet at jeg skulle risikere livet mitt på en lekk båt for eller krysse en ørken i en lastebil for å finne arbeid utenfor mitt fødeland, sa han.
AA170919 september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.
AA170919 Vi har ikke formelt startet vårt arbeid , men det vil skje på samme måte som tidligere år, sier komiteens leder, partisekretær Kjersti Stenseng.
AA170919 Politidirektør Odd Reidar Humlegård ønsker en gjennomgang av Oslo-politiets arbeid velkommen.
AA170919 - Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid .
AA170919 Den nye tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, sju dager i uken i alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.
VG170918 Sjøvold sier politiet allerede har gjort et stort arbeid når det gjelder regler for informantarbeid i politiet.
VG170918 - Man kan ikke utelukke at dette har påvirket hans arbeid på andre måter som så langt ikke er avdekket.
VG170918 Vi har ikke formelt startet vårt arbeid , men det vil skje på samme måte som tidligere år, sier Stenseng til VG.
SA170918 Tilsynelatende ser de tamme og tafatte ut, men bak den ytre fasaden ligger det knallhardt arbeid , og, ikke minst, krystallklare direktiver.
NL170918 Det er formidable oppgaver og nok arbeid til alle.
NL170918 Allerede i dag pågår et omfattende arbeid for å redusere plastproblemet i havene.
DB170918 Jensens forklaring om at han ikke visste at Gjermund Cappelen var kriminell, at han ikke mottok penger fra hasjbaronen og at deres omfattende kontakt bare var en del av hans arbeid som politi, ble kontant avvist av tingretten.
DB170918 Skandalen må få konsekvenser for politiets arbeid på flere fronter.
DB170918 De har i over 100 år jobbet non-profit for å bevare befolkningens rettigheter, og bruker blant annet grunnloven aktivt i sitt arbeid .
DA170918 Far kom inn på Seilekroa som har vært et viktig senter i den idrettslige delen av klubbens arbeid , som med det nye bryggeanlegget er enda bedre tilrettelagt for bruk enn før, sier Peter Høeg om hvorfor festen ble lagt til Rødtangen.
BT170918https://www.bt.no/100Sport/fotball/Doddo-Kampen-var-et-stjerneeksempel-pa-hva-Brann-star-for-242312b.html Tilsynelatende ser de tamme og tafatte ut, men bak den ytre fasaden ligger det knallhardt arbeid , og, ikke minst, krystallklare direktiver.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Skole og utdanning, arbeid , næring og sysselsetting, skatt og avgift, innvandring og integrering, helse, eldreomsorg, klima og miljø. fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, lik
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Skole og utdanning, arbeid , næring og sysselsetting, skatt og avgift, innvandring og integrering, helse, eldreomsorg, klima og miljø, fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, lik
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/p3ROG/Renovasjonsgiganten-RenoNorden-er-konkurs-Se-hvem-som-kan-fa-problemer-med-soppeltommingen september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/npeLm/Eirik-Jensen-saken-Mange-mente-noe-var-galt-Et-varsel-forsvant-Ingen-grep-inn Uansett kommer dette til å vanskeliggjøre politiets arbeid i tiden fremover, sier Lier.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/l6R8M/Fem-grunner-til-at-Eirik-Jensen-ble-domt Tingretten mener det er korrupsjon at Gjermund Cappelen betalte for oppussingen av badet, og at Jensen bevisst holdt det skjult at det var Cappelen som betalte for utstyr og arbeid .
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Doddo-Kampen-var-et-stjerneeksempel-pa-hva-Brann-star-for-242312b.html Tilsynelatende ser de tamme og tafatte ut, men bak den ytre fasaden ligger det knallhardt arbeid , og, ikke minst, krystallklare direktiver.
AA170918 september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.
AA170918 september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.
AA170918 Å anerkjenne Zannah Mustaphas modige arbeid understreker hvor viktig utdannelse er for Nigerias fremtid, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland. 57 av de 276 som Boko Haram bortførte i 2014, greide å rømme.
AA170918 Det må få konsekvenser for flere sider av politiets arbeid , sier Paul Larsson, professor ved Politihøgskolen til NRK.
AA170918 En eventuell dom mot Eirik Jensen kan svekke folkets tillit til politiet og få konsekvenser for politiets arbeid , mener professor ved Politihøgskolen.
AA170918 Det må få konsekvenser for flere sider av politiets arbeid , sier Paul Larsson, professor ved Politihøgskolen til NRK.
AA170918 Om du som leser dette har et overgrodd fortau, eller et tre som skygger for gatelyset oppfordrer Åsveien skoles FAU til et par timers arbeid ( som i disse tidsklemmetider kan avskrives som god trim ).
VG170917 I tillegg driver Norge med regnskogsatsingen, et arbeid for å stanse den omfattende ødeleggelsen av regnskog og dermed regnskogens enorme opptak og lagringskapasitet for CO₂.
VG170917 Han får videreført sitt arbeid med mange av de samme oppgavene og internasjonale spørsmålene han har jobbet med som utenriksminister ; globalisering, teknologisk endring, klima, utviklingsspørsmål, ulikhet og fattigdomsbekjempelse.
DN170917 Vi bestemte oss for eksempel for å være tidlig ute med å ta ned mye manuelt arbeid til fordel for mer automatisering og digitalisering, og vi foreslo selv endringer i kontorstrukturen.
DN170917 - Jeg skulle kunne betalt for dette selv, men den store verdien i dette er at man har samlet mye interessant på en kort periode, jeg får tilgang på kokker, råvarer og steder jeg selv måtte ha lagt mye arbeid i å få.
DB170917 Til tross for hans arbeid , som var mye tilknyttet ulovligheter, har han selv aldri blitt dømt for noe.
DB170917 Det har kommet godt med i alle årene med arbeid som hemmelig agent.
DB170917 Det vi også kan si, er at vi ikke lyktes med å gjøre arbeid og sysselsetting til den viktigste saken i 2017.
DB170917 - Vår strategi inn mot valget er basert på prioriteringene fra kongressen og den store medlemsundersøkelsen som viser at medlemmene er mest opptatt av arbeid , trygghet i jobb, sykelønn, pensjon.
DB170917 Suu Kyi er blant annet blitt tildelt Nobels fredspris for hennes arbeid som demokratiforkjemper.
DB170917 - Det er livreddende arbeid .
DB170917 Arbeid til alle er fortsatt jobb nummer en for Arbeiderpartiet, men velgerne synes ikke lenger partiet er flinkest til å løse jobben.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/dyEwq/-21-aring-pagrepet-etter-angrep-mot-T-bane-i-London Skyggeinnenriksminister Diane Abbott fra Labour antyder at kutt i finansieringen av politiet « potensielt kan ha satt vårt arbeid mot terror i fare ».
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/V0JkJ/Dansk-parti-vil-ha-nye-etterforskning-av-Scandinavian-Star - Det blir mer og mer uforståelig hvorfor denne type opplysninger ikke er et resultat av myndighetenes arbeid , sier Søren Søndergaard, som sitter i Folketingets justiskomité for Enhedslisten.
AA170917 Skyggeinnenriksminister Diane Abbott fra Labour antyder at kutt i finansieringen av politiet « potensielt kan ha satt vårt arbeid mot terror i fare ».
AA170917 - Det blir mer og mer uforståelig hvorfor denne type opplysninger ikke er et resultat av myndighetenes arbeid , sier Søren Søndergaard, som sitter i Folketingets justiskomité for Enhedslisten.
VG170916 Og hardt arbeid lønner seg.
VG170916 Browns oppskriftt på et langt liv var enkel : Hardt arbeid og respekt for mennesker.
VG170916 Leder for Redd Barnas arbeid i Asia, Søren Pedersen, skal reise til Myanmar på lørdag i forbindelse med et utdanning- og beskyttelsesprogram de arbeider med, men de får ikke komme inn i områdene i Rakhine.
VG170916 Trygghet for arbeid , et sikkerhetsnett når noe gikk galt, et godt helsevesen, skole for barna, og pensjon i alderdommen.
DN170916https://www.dn.no/nyheter/2017/09/16/1456/Tea-Party/usas-statsgjeld-oker-kraftig - Vi vil ha en skattereform som får økonomien i gang, får folk tilbake i arbeid , gir vanlige folk skattekutt og bedrer konkurranseevnen til amerikanske bedrifter og holder dem i USA, sier Ryan.
DN170916 - Vi vil ha en skattereform som får økonomien i gang, får folk tilbake i arbeid , gir vanlige folk skattekutt og bedrer konkurranseevnen til amerikanske bedrifter og holder dem i USA, sier Ryan.
DB170916 Det er et arbeid som ikke avsluttes ».
DB170916 Han har utvilsomt gjort mye godt arbeid for norsk politi.
DA170916 Også Ap-nestor Thorbjørn Berntsen trekker fram arbeid som den ene store saken Ap burde satse mer på framover : ¶
DA170916 I en undersøkelse som Norstat gjorde for NRK i begynnelsen av september satte bare 16 prosent av velgerne arbeid og økonomi opp som en viktig politisk sak.
DA170916 Harsvik i LO mener sakseierskap på arbeid blir avgjørende for at Ap skal lykkes framover. - 100.000 unge står utenfor jobb og utdanning.
DA170916 7 ) Arbeid, arbeid, arbeid
DA170916 7 ) Arbeid, arbeid , arbeid ¶
DA170916 7 ) Arbeid , arbeid, arbeid ¶
VG170915 Materialet er omfattende og vi må gjøre et grundig og profesjonelt arbeid ».
VG170915 Vi var ( nesten ) alltid enige om hvordan vårt kollektive arbeid skulle presenteres for verden.
VG170915 TUNGT ARBEID : Sykepleier Ansar Qadeer ( 30 ) tar blodprøver på en av sine pasienter på Nevrologisk avdeling på Rikshospitalet.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Det er krevende arbeid .
SA170915 Det er krevende arbeid .
SA170915 - Det kommer også litt an på jobb, men jeg har lyst til å finne meg arbeid her, sier Fitzgerald.
SA170915 Han understreker samtidig at det store bidraget fra Røkke ikke skal bli en hvilepute for klubbens arbeid lokalt.
NL170915 Så må jeg nevne uavhengig av strategi og politisk arbeid : De ytterst ufine personangrep på Jonas G Støre og hans privatøkonomi.
NL170915 Konklusjon : Så om planlagt strategi ikke lar seg gjennomføre som tenkt, så er det aller viktigste for partienes profilering i valg, det seriøse arbeidet de utfører i daglig arbeid .
NL170915 . Jeg tror absolutt på seriøst politisk arbeid .
NL170915 Dette kan igjen føre til at man ikke kommer tilbake til arbeid , eller ikke lengre tør å ta del av hverdagens aktiviteter.
FV170915https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Det er krevende arbeid .
DB170915 Det har ført til at det kreves mer utholdenhet, arbeid og energi.
DB170915 - Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøverens rettssikkerhet.
DB170915 Under kongressen fredag takket Heiberg egentlig for seg, men hans status som æresmedlem betyr at han vil ha møterett ved kommende IOC-kongresser og ha mulighet til å påvirke organisasjonens arbeid .
DB170915 Det samme gjelder med ungdomsarbeid og forebyggende arbeid .
DB170915 - Så du mener politiet bør sette av mer ressurser på forebyggende arbeid ?
DB170915 « Google har diskriminert og fortsetter å diskriminere sine kvinnelige ansatte ved å systematisk betale dem lavere kompensasjon enn det Google betaler til sine mannlige ansatte - som utfører liknende arbeid , under liknende arbeidsforhold », heter det i søksmålet datert torsdag i California Superior Court i San Francisco.
DB170915 Suu Kyi er blant annet blitt tildelt Nobels fredspris for hennes arbeid som demokratiforkjemper.
DB170915 Jeg var i distriktet Vest-Nilen og besøkte en samarbeidspartner, som gjør viktig arbeid med utdanning og jobbskaping.
DA170915 Framover, i en tid mer preget av at roboter og kunstig intelligens tar over mer av arbeidsoppgavene, vil « arbeid til alle » kanskje ikke heller fungere som den viktigste kampsaken for Ap, tror forskeren.
DA170915 Under kongressen fredag takket Heiberg egentlig for seg, men hans status som æresmedlem betyr at han vil ha møterett ved kommende IOC-kongresser og ha mulighet til å påvirke organisasjonens arbeid .
DA170915 Likestilling og arbeid for innvandrerkvinner må være en viktig sak for Ap, mener Bøhler.
DA170915 Den femte boken med Rino Carlsen, « Forliset », ble utgitt tidligere i år, den sjette var under arbeid og skulle etter planen ut neste høst.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF Det er opp til Regjeringen å organisere sitt arbeid , det gjelder i stor grad også departementsstrukturen.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/BEKREFTET-Kristin-Kloster-Aasen-blir-Heibergs-arvtager-i-IOC-242111b.html Det er krevende arbeid .
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vokste-opp-i-Spania_-men-bor-i-Tromso---na-drommer-engelske-Scott-om-a-spille-hoyere-opp-i-divisjonene-242125b.html - Det kommer også litt an på jobb, men jeg har lyst til å finne meg arbeid her, sier Fitzgerald.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Kjell-Inge-Rokke-gir-15-millioner-til-handballen-i-Molde-242088b.html Han understreker samtidig at det store bidraget fra Røkke ikke skal bli en hvilepute for klubbens arbeid lokalt.
AA170915 - Turistforeningen gjør et viktig arbeid for friluftsliv, fellesskap og bedret folkehelse, og i regjeringen er vi glade for å tildele DNT en del av overskuddet i anledning jubileet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
VG170914 Kårbø minner om at mange KrF-ere er med i politisk arbeid for å få gjennomslag.
SA170914 - Det har vært mye arbeid .
NL170914 Og de skal selvsagt ha lønn for sitt arbeid , som alle andre.
FV170914https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Forlater-landslagsjobben-kun-maneder-for-OL---Synes-det-er-vanskelig-242045b.html - Det har vært mye arbeid .
DB170914 Påtaleansvarlig i saken, Pablo Luz de Beltrand, bekrefter overfor avisa at det er startet etterforskning av saken - men sier at han på nåværende tidspunkt ikke kan gi ytterligere detaljer om politiets arbeid .
DB170914 - Jeg er enig i at vi skal komme raskt i gang med vanlig politisk arbeid .
DB170914 Skal vi satse på skole, arbeid og helse eller økt skatt med AP ?
DB170914 Hun har involvert seg mer i veldedig arbeid og driver med mer ordentlige ting, sier han.
DA170914 Folk som har opplevd gjeldskrise søker arbeid , og veldig mange er på flukt.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/4MeXE/De-hjalp-Trump-til-seier-Na-er-de-frustrerte-og-rasende-pa-presidenten Det er kun en uke siden presidenten skrotet den eksisterende avtalen som sikret denne gruppen oppholdstillatelse og rett til lovlig arbeid .
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Hun sier Senterkvinnene har vært svært aktive, og at dette er resultatet av et bevisst arbeid over lengre tid.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre - Det som må til, er et systematisk arbeid for å sikre kvinner førsteplassen rundt om i landet.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Forlater-landslagsjobben-kun-maneder-for-OL---Synes-det-er-vanskelig-242045b.html - Det har vært mye arbeid .
AA170914 Folk som har opplevd gjeldskrise søker arbeid , og veldig mange er på flukt.
VG170913 Ottar Eide uttrykker støtte til NFFs arbeid i konflikten som nå med stor sannsynlighet havner i retten.
VG170913 Det har vært mange timer med arbeid .
VG170913 Professoren rørte mange i sitt arbeid , onsdag morgen døde han av uhelbredelig kreft.
VG170913 « It's not the economy, stupid », selv om den østlandske konvensjonelle visdom allerede har stadfestet at Aps budskap om arbeid til alle ikke traff på grunn av konjunkturomslaget i vår.
VG170913 DRAPSFORSØK : Politiets teknikere i arbeid rundt blokken der en 18 år gammel jente skal ha blitt utsatt for drapsforsøk av familiemedlemmer tirsdag.
VG170913 I et slikt arbeid er det helt nødvendig at bedriftene, fagbevegelsen og representanter fra industrien involveres for å finne gode løsninger på dagens og framtidens deponibehov, skriver Aasland i en epost.
VG170913 DRAPSFORSØK : Politiets teknikere i arbeid rundt blokken der en 18 år gammel jente skal ha blitt utsatt for drapsforsøk tirsdag.
VG170913 JOBBER PÅ STEDET : Krimteknikere avbildet i arbeid ved en brygge på Nakholmen utenfor Oslo torsdag morgen.
VG170913 DRAPSFORSØK : Politiets teknikere i arbeid rundt blokken der en 18 år gammel jente skal ha blitt utsatt for drapsforsøk tirsdag.
DN170913 Av de 85 ansatte ved kontoret i Kristiansund i dag, er det kun 39 som det fortsatt er arbeid til ettersom de jobber offshore, skriver Tidens Krav.
DN170913 - Flere rigger kommer tilbake i arbeid og vi i er nå i en fase hvor aktiviteten begynner å bedre seg, legger han til.
DN170913 Ifølge Lewis har seks personer mistet livet i trafikkulykker, fire i arbeid knyttet til orkanen, en person døde av elektrisk sjokk fra en kraftledning mens en annen person døde av hjerteproblemer.
DN170913 - Vi har et stort arbeid foran oss, men sammen skal vi klare å få delstaten gjenoppbygd, sier Scott.
DB170913 Mindre fokus på arbeid
DB170913 Flere, både i Ap og utenfor, mener Ap bommet på krisefortellingen om Norge, og at man satset for ensidig på arbeid , høy ledighet og fall i sysselsettingen.
DB170913 Ifølge McKinley Lewis, talsmann for guvernør Rick Scott i Florida, har seks personer mistet livet i trafikkulykker, fire i arbeid knyttet til orkanen, en person døde av elektrisk sjokk fra en kraftledning mens en annen person døde av hjerteproblemer.
DB170913 Det pågår fortsett et arbeid for å kartlegge hvem som har vært innom leiligheten i aktuelle tidsrom.
DB170913 Her fortsatte han sitt arbeid med den prisvinnende dokumentaren « Ambulance ».
DB170913 Det har forhindret hans arbeid med distribusjon av « Ambulance » - en dokumentarfilm som har hatt stor suksess.
DA170913 - Det er viktig at en med erfaring fra kirkens sosiale arbeid nå blir biskop.
DA170913 - Det er viktig at en med erfaring fra kirkens sosiale arbeid nå blir biskop.
DA170913 - Dette er resultatet av flere års arbeid .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/VmE8W/Kari-Veiteberg-blir-ny-biskop-i-Oslo - Det er viktig at en med erfaring fra kirkens sosiale arbeid nå blir biskop.
AA170913 Ifølge Lewis har seks personer mistet livet i trafikkulykker, fire i arbeid knyttet til orkanen, en person døde av elektrisk sjokk fra en kraftledning mens en annen person døde av hjerteproblemer.
AA170913 - Vi har et stort arbeid foran oss, men sammen skal vi klare å få delstaten gjenoppbygd, sier Scott.
AA170913 160.000 flere har kommet i arbeid .
AA170913 Regningen blir feit nok - det koster rundt 1 million pund, i overkant av 10 millioner kroner, for en måneds arbeid med å rydde opp i griseriet. | 700 ordførere i Catalonia kan bli pågrepet ¶
AA170913 Regningen blir feit nok - det koster rundt 1 million pund, i overkant av 10 millioner kroner, for en måneds arbeid med å rydde opp i griseriet. ( ©NTB ) ¶ | 150 migranter reddet i Svartehavet ¶
AA170913 - Det er viktig at en med erfaring fra kirkens sosiale arbeid nå blir biskop.
AA170913 Av de 85 ansatte ved kontoret i Kristiansund i dag, er det kun 39 som det fortsatt er arbeid til ettersom de jobber offshore, skriver Tidens Krav.
AA170913 Det var sterkt å registrere hvor lykkelig Arne Langås fra Falstadsenteret ble da han etter lang tids arbeid hadde klart å finne gravsted til Lilly Persen og andre av de døde barna, og endelig kunne formidle det til familiene.
VG170912 Han kan også få dekket fremtidige økonomiske tap, dersom retten finner at det vil være vanskelig for Edvartsen å få nytt inntektsbringende arbeid innen rimelig tid grunnet avskjeden.
VG170912 Men han hadde ikke annet å love sine partifeller enn hardt arbeid hver dag for å gjenreise partiet.
VG170912 Arbeiderpartiet gjorde arbeid til alle som jobb nummer én.
VG170912 Han understreker at gjennomgangen av valgkamp og valgresultat ikke er en gransking elleret arbeid for en havarikommisjon.
VG170912 Tiltalte startet med å forklare at han og Sanni hadde en uoverensstemmelse, og han hevder at Sanni skyldte ham penger for arbeid han selv hadde gjort for tømreren.
VG170912 Tiltalte startet dagen med å forklare at han og Sanni hadde en uoverensstemmelse, og han hevder at Sanni skyldte ham penger for arbeid han selv hadde gjort for tømreren.
NL170912 Som ikke ser ut til å vite hvordan vanlige folk rundt om i landet vårt faktisk har det, både de som har vanlig arbeid, de som sårt ønsker seg arbeid og de som ikke kan være i arbeid av ulike årsaker.
NL170912 Som ikke ser ut til å vite hvordan vanlige folk rundt om i landet vårt faktisk har det, både de som har vanlig arbeid, de som sårt ønsker seg arbeid og de som ikke kan være i arbeid av ulike årsaker.
NL170912 Som ikke ser ut til å vite hvordan vanlige folk rundt om i landet vårt faktisk har det, både de som har vanlig arbeid , de som sårt ønsker seg arbeid og de som ikke kan være i arbeid av ulike årsaker.
NL170912 Arbeid
DN170912 - Det er et ansvarsfullt og stort arbeid , noe vi skal jobbe sammen med veldig mange om å finne løsningene på, sa Solberg.
DB170912 Men med redusert ledighet og prognoser om vekst slo ikke budskapet om arbeid inn den store skillelinjen.
DB170912 Kommukasjonen rundt utenforskap, arbeid og sysselsetting ble endret.
DB170912 LYKTES IKKE : Ap lyktes ikke å kommunisere paratiets hovedsak om arbeid , og skatteøkningen ble vanskelig å formidle når de økonomiske pilene gikk opp, mener byrådsleder i Bergen og sentralstyremedlem Harald Schjelderup.
DB170912 Byrådsleder i Bergen og sentralstyremedlem Harald Schjelderup innrømmer også at Ap ikke klarte å formidle budskapet om Aps hovedsak, arbeid for alle, godt nok.
DB170912 - Vi traff ikke nerven når det som har vært et viktig tema for Ap, arbeid for alle.
DB170912 Familien lokket personene til seg med tilbud om arbeid og et sted å bo, men de som sa ja ble plassert i forfalne campingvogner, i stor grad uten oppvarming, vann eller toalett.
DB170912 De ble lovet at de skulle bli tatt vare på, få husly og mat i bytte mot arbeid .
DA170912 Denne lista vil fortsatt danne utgangspunkt for videre arbeid .
DA170912 Optimismen er på vei tilbake, flere er i arbeid , men fremdeles er det en stor jobb å gjøre.
DA170912 Pengene som kommer inn til fondet, overføres til Kreftforeningens videre arbeid for saken.
DA170912 - Da må det settes en stopper for svart arbeid og sosial dumping, og velferden må målrettes mer.
DA170912 - Da må det settes en stopper for svart arbeid og sosial dumping, og velferden må målrettes mer.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Store-etter-sentralstyremote---Ikke-aktuelt-a-drofte-endringer-i-ledelsen Vi har gjentatt våre budskap om arbeid , skole, helse klima, sier Støre.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Store-etter-sentralstyremote---Ikke-aktuelt-a-drofte-endringer-i-ledelsen Han sier partiet nå vil legge til rette for en gjennomgang av erfaringene fra valgkampen, men at man raskt ønsker å komme tilbake til politisk arbeid .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/aAm42/Jotul-klubben-Feilslatt-a-satse-pa-skatteokninger - Støre er født rik og har null peiling og ingen følelse for fysisk arbeid i industrien, mener han.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/aAm42/Jotul-klubben-Feilslatt-a-satse-pa-skatteokninger - Jeg tror nok de hyttegreiene, svart arbeid og pengene hans har ødelagt mye for ham.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wrzed/Hareide-Vi-blir-ikke-stotteparti-til-en-blabla-regjering Solberg sa i natt at Regjeringen har « god tid » til å avklare grunnlaget for Regjeringens videre arbeid .
AA170912 Mener han alle millionene som står uten arbeid , uttalte CGT-lederen Philippe Martinez i helgen.
AA170912 Redd Barna krever uhindret tilgang i Nord-Rakhine, hvor situasjonen vil forverres dersom humanitære organisasjoner ikke får gjenoppta sitt arbeid , fortsetter Graham.
AA170912 - Vi står samlet om at vi skal gjøre en gjennomgang og raskt komme tilbake til normalt politisk arbeid , sa Støre.
VG170911 Myrvold legger til at det er lønnsomt arbeid , men forteller at han spilte for Vålerenga gratis, og sier at det er aldri var noen prat om betingelser eller snakk om kompensasjon for noe som helst.
VG170911 Jeg må hente inn en del personlighetstrekk, og det er et spennende arbeid , uttalte Oftebro til VG før innspillingsstart i Finnmark i 2015.
NL170911 Vi håper den vil bli drøftet og reflektert over i alle de ulike profesjonsfelleskapene som nå skal i gang med Norges viktigste arbeid !
DN170911 - At selskapet allerede har kontrakter, øker sjansene for å få nye kontrakter, siden oljeselskapene foretrekker rigger som er i arbeid eller har fersk arbeidserfaring, fremfor rigger som har ligget i opplag, sier aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets.
DN170911 Inntil det vil alle norske piloter innstille sitt arbeid denne uken.
DB170911 I høst har VIF satt i gang et systematisk arbeid for å knytte byens småklubber tett til seg.
DB170911 « Vi ønsker å takke Frank for hans dedikasjon og harde arbeid i løpet av tiden hans i klubben.
DB170911 ( Dagbladet ) : Dagbladets partibarometer viser at de fem sakene nordmenn er mest opptatt av i stortingsvalget, er skole og utdanning, helse og eldre, innvandring og asyl, arbeid og skatt, klima og miljø.
DB170911 Arbeid og skatt : Skatteletter er et nøkkelord.
DB170911 Arbeid og skatt : Senterpartiet ønsker at de som har mest skal bidra mer, mens vanlige folk med vanlige inntekter skal få skattelette.
DB170911 Arbeid og skatt : SV vil rigge om skattesystemet ved å øke skatten på høye formuer og inntekter, og senke inntektsskatten for dem som tjener under 600000.
DB170911 Arbeid og skatt : Rødt vil gjeninnføre forbud mot bemanningsbyråer.
DB170911 Arbeid og skatt : MDG ønsker en « mer rettferdig skattetrapp ».
DB170911 Arbeid og skatt : KrF vil ha flere arbeidsmarkedstiltak og tiltaksplasser.
DB170911 Arbeid og skatt : Dersom skattene går ned, mener Høyre landet vil få flere arbeidsplasser.
DB170911 Arbeid og skatt : Ap går til valg på skatt på 2014-nivå for å få inn det de mener er helt nødvendige 15 milliarder ekstra hvert år, øremerket eldreomsorg, skole og helse.
DB170911 Arbeid og skatt : - Venstre vil legge til rette for mer gründerskap og småbedrifter, ved å fjerne arbeidsgiveravgiften for de fem første ansatte i en gründerbedrift, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
DB170911 - 70000 unge utenfor arbeid og utdanning skal hjelpes inn i aktivitet og vi skal rette opp svekkelsen av arbeidsmiljøloven, forby nulltimerskontrakter og forsvare sykelønnsordningen, fortsetter Ap-toppen.
DB170911 I forhandlingene har pilotenes krav vært fortsatt faste og hele stillinger, mer forutsigbarhet i forhold til arbeid og fritid, samt et moderat lønnstillegg.
DB170911 Formålet er å gjøre opposisjonelt arbeid vanskeligere, og forberede tiltak i tilfelle større samfunnsmessige kriser skulle oppstå », kan man lese i partiprogrammet.
DB170911 Jeg kunne pøse inn penger til å bygge sykehjem, skoler og få hender i arbeid .
DB170911 ( Dagbladet ) : Jamie Oliver ( 42 ) ble kjent som den sympatiske kokken som ga arbeidsløs britisk ungdom arbeid og gjennom nyskapende kokebøker fikk folk til å senke skuldrene og kose seg med maten.
DA170911 - Det er en fullstendig katastrofe og det vil kreve mye arbeid å få Varadero klart igjen, sier 53 år gamle Osmel de Armas, som til vanlig livnærer seg som fotograf på den berømte stranda.
DA170911 Det handler om jobbskaping, om utenforskap, å få alle inn i arbeid , og at flere elever skal fullføre videregående skole.
AP170911https://www.aftenposten.no/osloby/i/02q26/Dyrker-gode-ideer-i-drivhus-i-Kvadraturen Men vi skal lese alle ideene, og ta dem med oss i vårt arbeid , sier Carlsen.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen At flest mulig av dem som kan arbeide skal være i arbeid , er Erna Solberg og Jonas Gahr Støre enige om.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen - For det første er det viktig å få flere folk ut i arbeid .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJbv/I-denne-sal-er-det-eliten-som-bestemmer - Selv om det er travelt og mye arbeid , skal ingen komme og fortelle meg at ikke en frisør eller rørlegger skal klare jobben.
AA170911 - Det er en fullstendig katastrofe og det vil kreve mye arbeid å få Varadero klart igjen, sier 53 år gamle Osmel de Armas, som til vanlig livnærer seg som fotograf på den berømte stranda.
AA170911 I forbindelse med at det nå pågår arbeid i Asbjørnsens gate i Trondheim, hvor det blant annet skal legges nye rør, er vannstrømmen til Øya snudd - slik at vannet kommer fra Byåsen-siden.
AA170911 I forbindelse med at det nå pågår arbeid i Asbjørnsens gate i Trondheim, hvor det blant annet skal legges nye rør, er vannstrømmen til Øya snudd - slik at vannet kommer fra Byåsen-siden.
AA170911 I begrunnelsen for at hun får prisen pekes det på at hun har gitt en stemme til voldsutsatte barn og unge, og at hennes arbeid har bidratt til flere lovendringer.
AA170911 Den betydningen som forbindelsen mellom identitet og skapende arbeid har hatt for meg personlig, har medført til at jeg har studert emnet teoretisk og med det funnet flere perspektiver på sammenhengen mellom skapende arbeid og dannelse.
AA170911 Den betydningen som forbindelsen mellom identitet og skapende arbeid har hatt for meg personlig, har medført til at jeg har studert emnet teoretisk og med det funnet flere perspektiver på sammenhengen mellom skapende arbeid og dannelse.
VG170910 Støre tror norske politikere samles om sorgen i tapet av Aarebrot, og at alle som er opptatt av politikk viser respekt for hans arbeid .
VG170910 Jorunn Giske gjør det klinkende klart at arbeid for alle og sterkere satsing på yrkesfag er de viktigste sakene Jonas må snakke om på slutten av valgkampen.
VG170910 For at hun skal være i stand til å få en slik jobb er det særdeles viktig at hun har en målrettet utdannelse som gjør henne kvalifisert for arbeid , skriver han og fortsetter : ¶
DN170910 - Krever ekstremt hardt og mye ubehagelig arbeid ¶ 2144 søknader - ingen spor av diskriminering ¶ ¶
DB170910 Kunnskap kan ikke erstatte hardt arbeid , men kombinasjonen av begge deler er gull, sier Reid.
DB170910 Det viktigste er fortsatt hardt arbeid .
DB170910 Han er ikke pesado ; hardt arbeid og vanskelig.
DB170910 - Svart arbeid og arbeidslivskriminalitet er enormt samfunnsproblem, som det haster å gjøre noe med.
DB170910 Et stort stykke arbeid er over og så skal alle gå til urnene og stemme.
DB170910 Det handler om å nå ut med budskapet, sakene og hva valget innebærer : Fortsatt fire nye år med Erna og Siv, eller satsing på arbeid , skole og helse med Jonas Gahr Støre, sier Stenseng. 23 prosent mener Knut Arild Hareide gjør en god jobb for KrF, mens 15 prosent mener Trine Skei Grande gjør en god jobb for Venstre.
DB170910 Men i virkeligheten var det Minnitis arbeid de to, og andre EU-ledere, skrev under på.
VG170909 Det er i alles interesse at flest mulig av dem kommer i arbeid , og bidrar i lokalsamfunnene.
DN170909 Type arbeid ( 71 prosent ) og geografisk plassering ( 49 prosent ) er de eneste faktorene som rangeres høyere, og fleksibilitet er dermed viktigere enn for eksempel lønn.
DN170909 Til sammenligning har norske sjøfolk en startlønn på rundt 35.000 kroner, og andre taubåtselskaper viser en avlønning på 44.000 kroner måneden for et tilsvarende arbeid som det den litauiske sjømannen gjennomfører.
DB170909 - Tikamp krever ekstremt mye arbeid .
DB170909 I ET samfunn der annet frivillig arbeid ofte sliter, viser disse sterke tallene mulighetene for å utvikle nettopp det lokale idrettsarbeidet for å få flere ut i lek uten å måtte bygge opp enda en nasjonal kommandosentral.
DB170909 Til sammenligning har norske sjøfolk en startlønn på rundt 35.000 kroner, og andre taubåtselskaper viser en avlønning på 44.000 kroner måneden for et tilsvarende arbeid som det den litauiske sjømannen gjennomfører.
DB170909 Han understreker at Ap har penger til en slik satsing fordi partiet ikke har satset på skattekutt til de med mest fra før, og henter inn 15 milliarder av skattekuttene for å bruke på skole, arbeid , eldreomsorg og helse.
DB170909 Han er én av 300 politibetjenter som jobber med å få oversikt over situasjonen i Juchitan og hjelpe til i arbeid med å redde folk som ligger i ruinene.
DB170909 Vi har høy tillit i saker som gjelder sosiale forskjeller mellom folk, og det har jo mye med arbeid å gjøre, sier Stenseng.
DB170909 Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker til at Høyre er foran på spørsmål som har med arbeid å gjøre, Andre målinger viser at vi har høy tillit på dette feltet.
DB170909 - Jeg ser at vi har høy tillit i mange saker og på de sakene som er viktigst for folk : Eldre, helse og arbeid .
DB170909 Arbeid og økonomi : Høyre best ¶
DB170909 - Alle som kommer blir satt i arbeid .
DB170909 Nå vil vi bruke kommunenes kompetanse mer, slik at flere blir hjulpet raskere inn i arbeid og færre trenger å stå som ufrivillig passive trygdemottagere i staten.
DB170909 Fanteori-nerdig er det imidlertid lite av her, dette er mest for dem som er interessert i hvilke valg og hva slags arbeid som ligger bak de største scenene i tv-serien. | 7 høydepunkter fra valgkampen på sosiale medier ¶
DB170909 På mange måter er partiene ganske enige : Sykelønnsordningen skal bevares ( unntatt Venstre ), sosial dumping skal bekjempes og vi må gjøre mer for å hjelpe unge ut i arbeid .
DB170909 Både MDG og Rødt går inn for deling av arbeid , eller innføring av sekstimersdag.
DB170909 Begge sier altså at unge utenfor arbeidslivet oftere trenger arbeid - ikke trygd, at kommunene har en nøkkelrolle for å få det til, og de er villige til å bruke sterkere virkemidler enn tidligere for å lykkes.
DB170909 Arbeiderpartiet vil ha det de kaller en aktivitetsreform for unge der kommunen får en plikt til å sikre at unge med gradert uføretrygd faktisk får arbeid .
DB170909 Jeg er egentlig en guttejente, selv om det kanskje ikke ser sånn ut, og trives med fysisk arbeid .
DA170909 Vi jobber nå sammen med vår entreprenøren, NCC, for å sette opp en ny framdriftsplan, og se om det er mulig å forsere arbeidet, Vårt mål er at vi i løpet av september skal, sammen med vår entreprenør, ha på plass en omforent plan for videre arbeid , sier Ingunn Olsen.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein Det er svært lønnsomt for å hindre at ungdom faller utenfor skole og arbeid .
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-Kulturministeren-er-i-ferd-med-a-rasere-den-norske-idrettsmodellen-241688b.html Arild Grande, idrettspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er sterkt kritisk til Linda Hofstad Hellelands arbeid .
AA170909 Men også for Trøndelag er det viktig at landet styres trygt slik at det kan skapes arbeid til flere, det er det som betaler for velferden vår. 3.
VG170908 Mindre enn tre prosent av framtidens formue ligger i oljefondet, mens hele 75 prosent er vårt arbeid .
VG170908 Det er folk i arbeid som skaper vekst og velstand.
VG170908 n grunn til å sammenlikne med François Fillon, den konservative kandidaten som tidligere i år ble stanset i forsøket på å bli fransk president da gravejournalistene i Le Canard Enchainé påviste at han trolig hadde svindlet til seg offentlige midler ved å la parlamentet lønne nær familie for fiktivt arbeid .
SA170908 Arild Grande, idrettspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er sterkt kritisk til Linda Hofstad Hellelands arbeid .
SA170908 Ifølge TV 2 har nå NFF-ledelsen innsett at det ikke er grunnlag for forsoning eller videre arbeid på bakgrunn av oppførselen til Edvartsen.
SA170908 - Jeg er tilbake for fullt og gleder meg til videre arbeid i seksjon for samfunnsansvar.
SA170908 Hardt arbeid , det er alt, sa Stephens.
SA170908 Det gjenstår fortsatt litt arbeid utenfor, men på innsiden er det umulig ikke å bli imponert.
NL170908 Opphavet til profitten er at « arbeideren yter mer arbeid enn det som trengs for å produsere de varer han kan få kjøpt for sin arbeidslønn, og denne overskuddsverdien som tilføres produktet tilfaller kapitalisten i form av profitt (...
NL170908 I tillegg skal Støre lede et verdiskapingsprogram for havet fra statsministerens kontor for å skape arbeid og ringvirkninger langs kysten.
DN170908https://www.dn.no/nyheter/2017/09/08/2046/Eiendom/investorer-satser-pa-boligutleie Han påpeker at oppfølging av dårligere betalere og i siste instans arbeid med å få leietagere kastet ut, er arbeidskrevende.
DN170908 ¶ Mekanisk ingeniør Pedro Cristovao ( 35 ) fra Kristiansand har vært uten arbeid i snart et halvannet år.
DN170908 Hun mener disse tiltakene vil være særlig positive også for å få flere kvinner ut i arbeid .
DN170908 Utviklingshemmede og andre personer som trenger varig tilrettelagt arbeid har mye å bidra med, sier arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ), som tidligere i uka var i Moss og besøkte en VTA-bedrift.
DN170908 Nå er hun på vei ut i ordinært arbeid .
DN170908 Etter det NTB kjenner til, gikk regjeringen under budsjettkonferansen i august inn for å øke overføringene til varig tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede, forkortet VTA.
DN170908 - For å møte framtidens behov for velferd og tjenester, trenger vi flest mulig i arbeid .
DB170908 Men funnene så langt er et vitnesbyrd om at det gjøres mye godt arbeid i norske skoler allerede, og at det styrker integreringsprosessene i samfunnet.
DB170908 Vi er blitt et land der det finnes masse uløste oppgaver og arbeid som skal utføres, et steinkast unna kjellerrom der det sitter ungdommer som spiller Playstation og føler at det ikke er plass til dem.
DB170908 Når jeg spør hvordan de har opplevd møtet med NAV, har svaret altfor ofte vært omtrent sånn : Det virker ikke som om de ser det som sin oppgave å få folk i arbeid lenger.
DB170908 Den sørgelige sannheten er at Norge ikke lenger klarer å løse en av de meste grunnleggende oppgavene vi har som samfunn : Å legge til rette for at alle skal kunne få seg en utdanning og et arbeid å leve av.
DB170908 Av : Mona Reigstad Dabour, Fungerende politisk rådgiver i NOAS ¶ Arbeid
DB170908 Av : Mona Reigstad Dabour, Fungerende politisk rådgiver i NOAS ¶ Arbeid
DB170908 Det å få sitt kliniske arbeid vurdert underveis og i etterkant er i begynnelsen en tøff opplevelse men når malen etter hvert blir lært, får man selvtillit og en større klinisk frihet.
DA170908 Hun mener disse tiltakene vil være særlig positive også for å få flere kvinner ut i arbeid .
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/pwxy6/Protester-mot-Rohingya-krisen-sprer-seg-over-hele-verden Espen Barth Eide var en viktig del av Norges arbeid for å sikre en fredelig overgang fra militærdiktatur til et mer demokratisk styresett.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wr7yd/Bratt-fall-i-netto-innvandring-til-Norge Tallene for årlig ikke-nordisk innvandring er delt opp i fire årsaker : arbeid , familiegjenforening, flukt og utdanning.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wr7yd/Bratt-fall-i-netto-innvandring-til-Norge Gruppene innvandrere med bakgrunn i arbeid , familiegjenforening og flukt var omtrent like store med rundt 15.000 personer for hver bakgrunn.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wr7yd/Bratt-fall-i-netto-innvandring-til-Norge Færre kommer for arbeid
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt Får vi ikke unge i arbeid eller utdanning, går vi glipp av unges innsats i samfunnet og arbeidslivet, sier Balisany, som valgnatten skal pendle mellom Folkets Hus i Sandefjord og felles valgvake for Vestfold i Tønsberg.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-2-Edvartsen-er-ferdig-i-NFF-jobb-241657b.html Ifølge TV 2 har nå NFF-ledelsen innsett at det ikke er grunnlag for forsoning eller videre arbeid på bakgrunn av oppførselen til Edvartsen.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-2-Edvartsen-er-ferdig-i-NFF-jobb-241657b.html - Jeg er tilbake for fullt og gleder meg til videre arbeid i seksjon for samfunnsansvar.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Sjokkerte-storfavoritten-i-US-Open---Det-finnes-ingen-ord-som-kan-beskrive-det-jeg-foler-241627b.html Hardt arbeid , det er alt, sa Stephens.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/1_3-milliarder-brukes-pa-a-gjenreise-Valerenga-Men-pengene-forplikter-langt-utenfor-toppidretten-241626b.html Det gjenstår fortsatt litt arbeid utenfor, men på innsiden er det umulig ikke å bli imponert.
AA170908 Arbeidet for fred er en prosess som ikke har en ende, et arbeid som aldri slutter, og som krever alles aktive medvirkning, sa han.
AA170908 En mann fikk alvorlige skader i en finger under arbeid ved Hommelvik ungdomsskole.
AA170908 Båten ligger på slipp i forbindelse med arbeid om bord.
AA170908 - Brudd på regelverket om arbeid i høyden er svært kritikkverdig og faren for alvorlige skader er stor.
DN170907 Kan man vise historikken og kommunikasjonen mellom to mennesker kan man bruke det til forebyggende arbeid mot demens og Alzheimers.
DB170907 De som ønsker en ny regjering, som setter skole og arbeid framfor skattekutt, som vil ha et samfunn hvor alle skal med, må stemme Ap, appellerer Stenseng.
DB170907 Rart, når vi i arbeid med barn og unge, vet at et risikofylt forbruk oftest begynner tidlig.
DB170907 Det er viktig at de skaffer seg arbeid og blir selvforsørget.
DA170907 Han viser til Norges arbeid for å innføre et forbud mot klasevåpen og landminer internasjonalt.
DA170907 For å skape balanse mellom inntekter og utgifter, må mer effektiv forvaltning kombineres med at flere kommer ut i arbeid .
DA170907 For å skape balanse mellom inntekter og utgifter, må mer effektiv forvaltning kombineres med at flere kommer ut i arbeid .
DA170907 Intensivt arbeid
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQ3b0/Meningsmaling-Erna-Solberg-befester-posisjonen-som-den-mest-populare-statsministerkandidaten De som ønsker en ny regjering, som setter skole og arbeid fremfor skattekutt, og som vil ha et samfunn hvor alle skal med, må stemme Arbeiderpartiet.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/P1e3z/Mange-barn-far-ikke-god-nok-hjelp-av-barnevernet-Na-vil-Regjeringen-sette-de-ansatte-pa-skolebenken - Det er et spennende arbeid som settes i gang med å heve kvaliteten, og det er et uttrykk for at barnevernstjenesten har vært under press i mange år, sier Kathrine Haugland Martinsen.
AA170907 I gruppen som returnerte fra Iran var ( og er ) det overveiende single menn, som søker arbeid eller planlegger å dra til Europa, men som mangler oppholdstillatelse.
AA170907 - Det har vært hardt arbeid .
AA170907 Det handler ikke om resultater eller om hvor mange som har sluttet å gå på trygdeordninger og kommet i arbeid .
AA170907 Det ligger mye arbeid i forkant av et intervju med kandidaten, sammen med oppdragsgiveren.
VG170906 Det er fortsatt arbeid å måtte forholde seg til det.
VG170906 På byggeplassen ble det utført arbeid som var langt unna de standardene AP vil ha i norsk byggebransje.
VG170906 Jeg tror på å utdanne innvandrere og asylsøkere uten å knuse deres selvfølelse eller fjerne alt av berikende kultur, få dem raskt ut i arbeid og sørge for at de blir der, styrke norskopplæringen, fjerne integreringshemmende tiltak, styrke forskningen på integrering mens vi samtidig bekjemper hatefulle ytringer og antidemokratiske krefter, gruppetenkning og utenforskap.
VG170906 Hvor stor andel av befolkningen som er i arbeid er noe av det viktigste for vår velstand og velferd.
VG170906 For det første må de som ikke er sysselsatte på grunn av nedgang i konjunkturene, komme tilbake i arbeid etter hvert som økonomien bedrer seg.
VG170906 Antallet sysselsatte øker nå relativt sterkt, men for å få sysselsettingsandelen mer opp enn det som følger av konjunkturoppgangen, kommer vi ikke utenom at velferdsordningene må gi bedre incentiver til arbeid .
VG170906 Det viktigste nå er at det går bra med våre medstudenter, så skal vi gjøre et gjennomgående arbeid for å bedre våre rutiner.
VG170906 Tirsdag kveld gikk Sp-nestleder Ola Borten Moe ut i VG og foreslo at de som går fra trygd til arbeid skal belønnes med et betydelig skattefradrag.
SA170906https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-er-ikke-utoverne-som-odelegger-omdommet---det-er-lederne-241550b.html Den indre kretsen, idrettstoppene, sitter bekvemt inne i borgen og nyter godene av de frivilliges arbeid .
SA170906 Den indre kretsen, idrettstoppene, sitter bekvemt inne i borgen og nyter godene av de frivilliges arbeid .
NL170906 Vi har startet arbeid med revisjon av samarbeidsavtale med Innovasjon Norge, slik at vi i større grad kan samhandle om prioriteringer og viktige prinsipper for å få flere gründere og etablerte bedrifter til å bli mer lønnsom og ha lengre levetid, i samiske områder.
NL170906 Ikke alle har like mye å gjøre med Sametinget, eller ser resultat av Sametingets arbeid i den livsfasen de er i.
NL170906 Det er også startet et arbeid med å få et nytt bygg til Saviomuseet.
NL170906 Maria Varteressian og Paul Buvarp fra Arbeiderpartiets Generasjon Y-nettverket viser til en pressemelding fra meg, og skriver at med et stigende antall unge voksne uten arbeid er det grunn til å tvile på mine utsagn om at arbeidsmarkedet bedrer seg.
NL170906 Flere kommer seg i arbeid , eller tilbake på skolebenken.
NL170906 En ny ungdomsinnsats i NAV sørger for at unge under 30 år som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid , skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet, nå får individuelt tilpasset oppfølging fra NAV.
NL170906 Det betyr at NAV stiller vilkår om arbeid og aktivitet.
DN170906https://www.dn.no/nyheter/2017/09/08/1504/Politikk/her-peker-ikke-ledighetspilen-riktig-vei ¶ Mekanisk ingeniør Pedro Cristovao ( 35 ) fra Kristiansand har vært uten arbeid i snart et halvannet år.
DN170906 En far og hans sønn skal gjennom fiktivt arbeid og falskt navn ha lurt til seg over 50 millioner kroner, blant annet fra Forsvaret og Nav.
DB170906 Så begynte de, med støtte fra det amerikanske utenriksdepartementet, med sitt arbeid , sa Putin om motstanden han møtte fra den russiske opposisjonen den gang, ifølge TIME.
DB170906 Arbeiderpartiet vil snakke om arbeid , men treffer ingen nerve i befolkningen.
DB170906 Arbeid som den store valgkampsaken floppet fordi ledigheten har falt til et nivå folket anser som akseptabelt så kort tid etter oljekrisen.
DB170906 Men de mindre sosiale, som gjerne da er mer opptatt av de sidene ved verden som ikke er sosiale - typiske eksempler er teknologi, analyse, mekanisk arbeid - skårer gjerne lavt.
DA170906 - Vi vil prioritere skole, arbeid og eldreomsorg.
DA170906 4 milliarder kroner til framtidens jobber, klima og trygghet i arbeid .
BT170906https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-er-ikke-utoverne-som-odelegger-omdommet---det-er-lederne-241550b.html Den indre kretsen, idrettstoppene, sitter bekvemt inne i borgen og nyter godene av de frivilliges arbeid .
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/zmA21/Palestinernes-president-vil-ha-sosial-harmoni--kritiske-roster-kastes-i-fengsel I en telefonsamtale med Aftenposten opplyser Jarada at han i løpet av ti år er blitt fengslet seks ganger på grunn av sitt journalistiske arbeid .
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldJ0G/Oslo-overvaker-digitalt-alle-som-er-pa-kommunale-byggeplasser Oslo kommune har tatt i bruk landets mest avanserte overvåkingssystem mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldJ0G/Oslo-overvaker-digitalt-alle-som-er-pa-kommunale-byggeplasser Ledelsen i Oslo kommune kan når som helst gå inn og sjekke alle som er på arbeid på kommunale byggeprosjekter.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldJ0G/Oslo-overvaker-digitalt-alle-som-er-pa-kommunale-byggeplasser Byrådsleder Raymond Johansen karakteriserer svart arbeid og arbeidslivskriminalitet som kanskje de verste ondene mot den nordiske samfunnsmodellen.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Dette handler om et arbeid vi allerede har satt i gang for å få en mer sosial boligpolitikk.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-er-ikke-utoverne-som-odelegger-omdommet---det-er-lederne-241550b.html Den indre kretsen, idrettstoppene, sitter bekvemt inne i borgen og nyter godene av de frivilliges arbeid .
AA170906 - Linjeforeningenes arbeid er stort sett positivt og de bidrar til at det er godt å være student ved NTNU.
AA170906 Det viktigste nå er at det går bra med våre medstudenter, så skal vi gjøre et gjennomgående arbeid for å bedre våre rutiner.
AA170906 Rektor Gunnar Bovim understreker alltid ved sine immatrikuleringstaler at det skal være hyggelig å studere ved NTNU, men at det også innebærer hardt arbeid .
VG170905 - Jeg tror jeg møtte ham på et tidspunkt der han ønsket at folk skulle bli oppmerksomme på hans arbeid , fordi han ønsket at Vatikanet skulle utdanne flere eksorsister.
VG170905 Dette til tross for at de for eksempel kan ha ankommet landet da de var 4 år gamle, fullstendig uten påvirkning på foreldenes avgjørelse om å ta seg ulovlig inn i USA, mens de nå kanskje er 24 år gamle og studerer, eller er i fullt arbeid .
VG170905 ( VG ) Tirsdag valgte Donald Trump å avslutte et program som sikrer personer som kom ulovlig inn i USA som barn rett til utdanning og arbeid i USA.
VG170905 I 1991 ble hun tildelt Nobels fredspris for sitt langvarige arbeid for demokrati.
VG170905 - Jeg har beundret Suu Kyis arbeid for demokrati, men disse overgrepene skjer under hennes ledelse, og hun har gjort forsvinnende lite for å stoppe dem.
VG170905 Dette til tross for at de for eksempel kan ha ankommet landet da de var 4 år gamle, fullstendig uten påvirkning på foreldenes avgjørelse om å ta seg ulovlig inn i USA, mens de nå kanskje er 24 år gamle og studerer, eller er i fullt arbeid .
VG170905 Mer arbeid i team vil være til beste både for pasienter og fastleger.
VG170905 Frps partileder mente at politireformen ikke sikret et bedre arbeid mot økonomisk kriminalitet, og hun hadde solid støtte i sitt eget departement samt i det tverrdepartementale utvalget.
VG170905 Sverige og USA er blant landene som har innført et slikt skattefradrag for å stimulere overgangen fra trygd til arbeid .
VG170905 Om velgerne kaster Erna Solberg ( H ) og innsetter Jonas Gahr Støre ( Ap ) som statsminister ved stortingsvalget på mandag, vil Sp gi lavtlønte som er i arbeid et ekstra skattefradrag.
VG170905 - Et slikt skattefradrag for dem som har jobb eller kommer i jobb, kan stimulere flere til å velge arbeid i stedet for trygd, sier Sp-nestleder Ola Borten Moe til VG.
SA170905 Island hadde sin finanskrise som tvang hele nasjonen til å brette opp ermene og lærte dem verdien av hardt arbeid .
DN170905 - Av hensyn til den ansatte, og politiets videre arbeid , ønsker vi ikke å gi ytterligere opplysninger om saken nå, sier Thorbjørn Thoresen.​ ( Vilkår ) ¶ ¶
DN170905 På de karibiske øyene har det blitt satt igang et massivt arbeid for å sikre liv og eiendom.
DN170905 Jeg har gjort et arbeid , sier Geir Jøran Wilhelmsen.
DN170905 - Et resultat av hardt arbeid , sier konserndirektør Eivind Roald.
DN170905 Kan true arbeid
DB170905 - Det var en litt uvanlig prosess, fordi dette er en spenningsfilm, med ekstremt mye fysisk krevende arbeid fra skuespillerne.
DB170905 For selv om arbeidsledigheten nå faller, har andelen av befolkningen mellom 15 og 74 år som er i arbeid også vært fallende fram til nå.
DB170905 Et jobbskattefradrag, som gjelder kun for dem som er i arbeid, er et effektivt tiltak for å redusere denne byrden, og få flere i arbeid .
DB170905 Et jobbskattefradrag, som gjelder kun for dem som er i arbeid , er et effektivt tiltak for å redusere denne byrden, og få flere i arbeid.
DB170905 Det gjør på den andre siden at vi skattlegger inntekt fra arbeid og investeringer høyere enn vi ellers ville gjort.
DB170905 Det faller i dag en betydelig skattebyrde på dem som går fra en form for stønad til arbeid .
DB170905 Andelen i arbeid er viktig for både folks inntekt og selvfølelse og for statens mulighet til å finansiere velferdsordninger og andre satsinger.
DB170905 Selv har Markle, som ved siden av skuespillerkarrieren har bakgrunn fra jus- og internasjonale studier, jobbet som advokat for FNs kvinneorganisasjon og drevet med humanitært arbeid i Rwanda.
DA170905 Det er 20 år siden noen har dødd i denne konflikten, da et sørkoreansk militært skip ble angrepet og Sør-Korea beskyldte det for å være nordkoreansk arbeid .
DA170905 Mye arbeid gjenstår ¶
DA170905 Frp kan med fordel begynne sitt programfestede arbeid med sin egen innvandrings- og integreringsminister.
DA170905 Fra Frp sitt handlingsprogram kan en nemlig lese at partiet vil « prioritere arbeid for universell aksept av menneskerettighetene ».
DA170905 Dagsavisen kjenner til at det pågår arbeid innad i de organiserte, muslimske miljøene for å finne en måte å løse situasjonen.
DA170905 KIA står for Kristent Interkulturelt Arbeid og er et språkopplæringssenter for minoritetskvinner.
DA170905 Dagsavisen kjenner til at det pågår arbeid innad i de organiserte, muslimske miljøene for å finne en måte å løse situasjonen.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/Kwl5G/I-dag-far-788000-personer-beskjed-om-de-far-beholde-retten-til-jobb-og-opphold-i-USA Vi ønsker å sette flere folk i arbeid , sa han.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt - I lys av dette er det naturlig at man avventer eventuelt videre arbeid med detaljreguleringsprosesser i utviklingsområdene som Høyre, Venstre og KrF la inn kommuneplanen i 2015.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen Resultatene av Jernbanedirektoratets arbeid med legge til rette for bedre kapasitet og togtilbud på Østfoldbanen på kort sikt, ventes offentliggjort i løpet av høsten, » heter det i pressemeldingen fra departementet.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-a-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen Resultatene av Jernbanedirektoratets arbeid med legge til rette for bedre kapasitet og togtilbud på Østfoldbanen på kort sikt, ventes offentliggjort i løpet av høsten, » heter det i pressemeldingen fra departementet.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/B8zAw/Dagens-korte-innlegg--onsdag I 2005 initierte OECD et arbeid som skulle identifisere hvilke ferdigheter og kompetanser som trengs i fremtiden.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/B8zAw/Dagens-korte-innlegg--onsdag 28, 2015-2016 ) « Fag-Fordypning-Forståelse » om ny lærerplan, kan spores tilbake til OECDs arbeid med definisjon og valg av kompetanser for fremtiden.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-ma-du-ta-grep_-Semb-241501b.html Island hadde sin finanskrise som tvang hele nasjonen til å brette opp ermene og lærte dem verdien av hardt arbeid .
AA170905 | HRW : Kina motarbeider FNs arbeid for menneskerettigheter ¶
AA170905 Kina står bak et systematisk forsøk på å undergrave FNs arbeid for å fremme menneskerettigheter, hevder organisasjonen Human Rights Watch ( HRW ).
AA170905 Men Skjøtskift fikk altså ikke tilstrekkelig støtte for forslaget om å sette i gang et arbeid for å revidere reguleringsplanen.
AA170905 Kommunalråd Ingrid Skjøtskift ( H ) er glad for at staten ikke anker den såkalte Lian-dommen, men er skuffet over at ikke formannskapet vil sette i gang arbeid for å revidere reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka fra 2008.
VG170904 - Denne saken er ikke positiv for noen, men samtidig er jeg trygg på at folk vet at det er hardt, målrettet arbeid som er årsaken til suksessen i norsk langrenn, fortalte Johaug noen måneder før hun selv havnet i den tøffe situasjonen.
SA170904 Vi vil motarbeide økende forskjeller og sikre alle voksne arbeid og en inntekt som sikrer et godt nøkternt familieliv i Norge.
SA170904 Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid , studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende ¶ 7.
SA170904 For unge i overgangen mellom studier og arbeid har dette vært en ekstra stor utfordring. 7.
SA170904 Det er satset kraftig på etter- og videreutdanning for ansatte, og dette må videreføres slik at også de ufaglærte får en mulighet til å få den nødvendige utdanning for videre arbeid i barnehagen. 11.
NL170904 Og det har tatt masse år for alle rederne, med hardt arbeid og bygge seg opp til der dem er i dag for å ha god inntekt til dem selv og mannskap.
NL170904 En viktig grunn til denne skepsisen er at politikken er utformet uten forståelse for at fiskeri, selv på mindre fartøy, er en næringsvirksomhet som krever dyktige bedriftseiere og masse arbeid for at den skal bli lønnsom og skape gode og trygge arbeidsplasser i distriktet.
NL170904 Fisk fra kystflåten skaper 40 ganger mer arbeid .
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil motarbeide økende forskjeller og sikre alle voksne arbeid og en inntekt som sikrer et godt nøkternt familieliv i Norge.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid , studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende ¶ 7.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html For unge i overgangen mellom studier og arbeid har dette vært en ekstra stor utfordring. 7.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Det er satset kraftig på etter- og videreutdanning for ansatte, og dette må videreføres slik at også de ufaglærte får en mulighet til å få den nødvendige utdanning for videre arbeid i barnehagen. 11.
DB170904 Det ligger hardt arbeid bak verdensmestertittelen.
DB170904 - Vi har lagt fram gjennomarbeidet politikk på skole, helse, eldre og arbeid .
DB170904 Med dedikerte folk i arbeid og gode råvarer er veldig mye gjort, påpeker Gunnvor Sunde.
DB170904 Dere sier at « En ungdom i begynnelsen av sin ruskarriere trenger trygghet, skolegang og arbeid .
DB170904 NHO Service har allerede fremmet forslaget som et effektivt våpen mot svart arbeid .
DB170904 Man frigjør mer tid til arbeid , som gir kvinner muligheten til å øke stillingsbrøken på jobb.
DB170904 Forslaget fremmet av NHO Service er glimrende, og har mange positive ringvirkninger foruten hovedformålet med bekjempelse av svart arbeid .
DB170904 Det vil si at staten subsidierer hjelp til rengjøring og annet arbeid i hjemmet, ved å gi et skattefradrag ved kjøp av slike tjenester.
DB170904 De som tidligere hadde problemer med å komme i arbeid, gir nå arbeid til andre.
DB170904 De som tidligere hadde problemer med å komme i arbeid , gir nå arbeid til andre.
DB170904 Det lå det mye arbeid bak.
DA170904 Om man er spillemessig underlegen kan alltid noe kompenseres med hardt arbeid og aggressivitet.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3rgX/Oslo-hyrer-inn-80100-ekstra-folk-til-a-telle-stemmer-pa-valgdagen Det blir litt arbeid med det, men vi anser det som overkommelig, sa Tromsø-ordfører Kristin Røymo ( Ap ) til Aftenposten før helgen.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3rgX/Oslo-hyrer-inn-80100-ekstra-folk-til-a-telle-stemmer-pa-valgdagen - Litt arbeid , men overkommelig ¶
AP170904https://www.aftenposten.no/kultur/i/P15be/SV-er-partiet-som-vil-bruke-mest-penger-pa-kultur Nummer tre : Kulturpolitikk som demokrati og arbeid for ytringsfriheten.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil motarbeide økende forskjeller og sikre alle voksne arbeid og en inntekt som sikrer et godt nøkternt familieliv i Norge.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid , studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende ¶ 7.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html For unge i overgangen mellom studier og arbeid har dette vært en ekstra stor utfordring. 7.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Det er satset kraftig på etter- og videreutdanning for ansatte, og dette må videreføres slik at også de ufaglærte får en mulighet til å få den nødvendige utdanning for videre arbeid i barnehagen. 11.
AA170904 Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft gjentok et tidligere britisk forslag om at sanksjonene må rettes mot nordkoreanere som har arbeid i andre land, og som sender penger hjem.
AA170904 Mange arbeidsgivere ønsker å bidra til at flere kommer i arbeid .
AA170904 Det krever arbeid .
DN170903 Fredag holdt statsminister Erna Solberg ( i midten ), justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( t.h ) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide pressekonferanse om regjeringens arbeid for sikkerhet og beredskap.
DB170903 De er en del av et internasjonalt fredsbevarende arbeid , og har tilgang til over 300 stasjoner som blant annet lytt... norsk tipping ¶
DB170903 Paula Risikko lover at de skal vende hver eneste stein i utredningen av etterforskningen, og sier at myndighetenes arbeid forhindret at flere mennesker døde.
DB170903 Jeg har vært i arbeid siden jeg var 16 år ».
DB170903 En viktig grunn til det er et langsiktig, strategisk arbeid med å fremstå som folkelige.
DA170903 De tre valgomataktørene NTB snakker med, NRK, Aftenposten og VG, sier at det ligger mye arbeid bak utformingen.
DA170903 Stener forteller at han vokste opp med skogsdrift og at han var med faren på arbeid fra 12-årsalderen.
AA170903 Og muligheten for å drive dyrebutikk har blitt mye bedre enn det var for tretti år siden, selv om det fortsatt er beinhardt arbeid .
VG170902 Dengang da : Budsjettkonferanser har alltid vært hardt arbeid og tøffe dragkamper.
VG170902 Nesten halvparten som tar abort er uten arbeid
SA170902 Uten mye arbeid , ingen store gleder.
NL170902 Nå som norsk økonomi er i omstilling er det behov for en systematisk satsning på å få flere unge ut i arbeid .
NL170902 Med et stigende antall unge voksne uten arbeid finnes det grunn til å tvile på det statsråden sier.
NL170902 Med et stigende antall unge voksne uten arbeid finnes det grunn til å tvile på det statsråden sier, skriver Maria Varteressian og Paul Buvarp ( Ap ).
NL170902 Arbeid handler om langt mer enn det å tjene penger.
NL170902 Stor var skuffelsen når fire års arbeid ble forkastet og Finnmarkssykehuset ønsket tilbudet utredet på nytt.
DN170902 Åpningen av den såkalte « uranbanken » i Kasakhstan denne uken er et resultat av flere års arbeid .
DN170902 At 13.000 flere nordmenn har fått privat helseforsikring, gir unødvendig arbeid for fastlegene, sier tillitsvalgte.
DB170902 - Vi har lagt fram gjennomarbeidet politikk på skole, helse, eldre og arbeid .
DB170902 - Det er ingen hemmelighet at denne konkurransen involverer mye forpliktelse, dedikasjon og hardt arbeid , akkurat sånn som andre konkurrerende miljøer, skriver det som skal være direktøren for den britiske missekonkurransen.
DB170902 Det er mye arbeid som ligger bak denne dansen, vi har trent i hvert fall 3-4 timer hver dag, syv dager i uka.
DA170902 - Nei, det fine med barnetrygd, er at du ikke mister den om du får arbeid .
DA170902 - Fattigdom handler om mangel på penger og mangel på arbeid .
DA170902 - Fattigdom handler om mangel på penger og mangel på arbeid , sier Audun Lysbakken.
DA170902 Arbeid , velferd, løfte barnetrygden, sier han. - " Flytt på landet ", foreslår folk på Facebook til Mona Aden Barres på Stovner.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet Vi trenger flere i arbeid for å sikre velferden i fremtiden, doserer Aps nestleder og fortsetter : ¶ - Arbeid med ordentlige arbeids- og lønnsvilkår.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet Vi trenger flere i arbeid for å sikre velferden i fremtiden, doserer Aps nestleder og fortsetter : ¶
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet Tajik mener et Ap som er tydeligere på arbeid og velferd vil stanse velgerflukt.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet Men Norge har behov for jobbskaping og at flere kommer i arbeid .
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet Aps økonomi og arbeid er ikke på topp av prioriteringene og Høyre har større troverdighet.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet - Jeg gleder meg over hver ledig som kommer i arbeid .
AP170902https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MQdeE/De-glemte-barna--Anne-Bitsch Utredningen er et grundig stykke arbeid som dokumenterer de voldsomme konsekvensene omsorgssvikt kan få for barn.
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-holder_-Lagerbck-Forelopig-241324b.html Uten mye arbeid , ingen store gleder.
AA170902 - Det ble utført arbeid på sikringsskapet i kjelleren i huset i går, men det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom det og brannen, sier operasjonsleder Aaslund.
VG170901 Regjeringen har i dag også fastsatt en ny instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet.
VG170901 - Det er mye manuelt arbeid .
VG170901 Kan de innfri på valgløftene om skole og arbeid ?
VG170901 For de øvrige kommunene vil endringen medføre noe ekstra arbeid .
VG170901 Som et ledd i politiets arbeid med å fastslå identiteten til den nå drapssiktede asylsøkeren Belal Belal, har de sporet opp en filmopptreden de mener han gjorde som barn i Marokko.
VG170901 Filmen er avdekket av norske myndigheter, i deres møysommelige arbeid med å skaffe beviser som gjør at man kan fastslå hans identitet.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2054/Makrookonomi/-den-dagen-jeg-begynte-a-sortere-fyrstikker-sa-mannen-min-at-na-ma-du-ut-i-jobb Prestvik er et lykkelig eksempel på arbeidsminister Anniken Hauglies arbeid for å få ned ledigheten, redusere antallet unge uten jobb og få Nav til å fungere bedre.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2054/Makrookonomi/-den-dagen-jeg-begynte-a-sortere-fyrstikker-sa-mannen-min-at-na-ma-du-ut-i-jobb - For mange med lettere psykiske utfordringer er arbeid utrolig viktig, sier Hauglie.
DB170901 ¶ Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterte fredag til pressekonferanse om regjeringens arbeid for sikkerhet og beredskap.
DB170901 Selv om arbeid flopper som valgkampsak, er trendene i arbeidspolitikken urovekkende.
DB170901 Det setter press på den norske fordelingspolitikken, som i stor grad er tuftet på arbeid og en sammenpresset lønnsstruktur.
DB170901 Det har tatt oppmerksomheten vekk fra de mest alvorlige problemene : Lav sysselsettingsgrad de siste tjue årene, utenforskap, svart arbeid , arbeidslivskriminalitet i byggebransjen, eldrebølge, migrasjon, automasjon, og krympende handlingsrom i budsjettene.
DA170901 Ved utgangen av august var 9590 personer helt uten arbeid i Rogaland.
DA170901 kvartal 2017 viser at mens 67,1 prosent av befolkningen mellom 15 - 74 år er i arbeid på landsbasis, så er andelen i Rogaland på 68,4 prosent.
DA170901 Men vi tror også flere vil engasjere seg i det de brenner for av frivillig arbeid .
DA170901 Derfor vil vi dele mer på jobbene, slik at alle har arbeid .
DA170901 For å forstå Anja Bjørshols arbeid må man bruke litt tid.
DA170901 For de øvrige kommunene vil forskriften medføre noe ekstra arbeid .
DA170901 - Det er ikke noe som heter fast arbeid uten lønn.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/pwKj1/Sikkerheten-skjerpes-rundt-valgdatasystemene-og-alle-stemmer-ma-telles-manuelt Det blir litt arbeid med det, men vi anser det som overkommelig, sier Tromsø-ordfører Kristin Røymo ( Ap ) til Aftenposten.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/pwKj1/Sikkerheten-skjerpes-rundt-valgdatasystemene-og-alle-stemmer-ma-telles-manuelt - Litt arbeid , men overkommelig ¶
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/12WGe/Nav-Ledigheten-faller-for-niende-maned-pa-rad Den omfatter alle som søker inntektsgivende arbeid og har meldt seg som arbeidssøker eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene.
AP170901https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/82Ejd/Trygve-Slagsvold-Vedum---Livet-mitt-har-alltid-hatt-en-lys-grunntone Resultatet av årets arbeid nærmer seg.
AA170901 For de øvrige kommunene vil forskriften medføre noe ekstra arbeid .
AA170901 For de øvrige kommunene vil det medføre noe ekstra arbeid .
AA170901 For de øvrige kommunene vil forskriften medføre noe ekstra arbeid .
AA170901 Studier og arbeid ?
AA170901 Industriarbeiderlønn lokket, og det nye landbruket ga ikke lenger arbeid til tauser, drenger og budeier.
VG170831 For her har vi faktisk mye å lære av svenskene som har en andel av befolkningen i arbeid som ligger skyhøyt over Norge.
VG170831 Hensikten er å gi et innblikk i hjelpeapparatets arbeid med saker som omhandler vold i nære relasjoner.
VG170831 I tillegg betaler pasientene egenandel, og ut i fra hva slags arbeid fastlegene gjør med pasienten får de refusjoner fra Helfo.
NL170831 To av tre barn som begynner på skolen i dag, vil få arbeid som ikke finnes i dag.
NL170831 La oss likevel være ærlige - trenger vi å huske alle formler og lignende når vi i arbeid kommer til å bruke programvarer som allerede er programmert med disse ?
NL170831 Og vi snakker om mer langsiktige tiltak som god oppfølging, behandlingstilbud, helseoppfølging, behandling av Hepatitt C, bolig, arbeid , aktivitet og andre ting å fylle livet med.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Det gjøres mye godt arbeid i breddefotballen allerede, men forskjellene er fortsatt for store, utdyper duoen.
DN170831 Regjeringen i Danmark vil ha en klar forskjell på å være og ikke være i arbeid .
DN170831 Og sikrer at det kommer et nytt jobbfradrag til mennesker som er i arbeid , sier han.
DN170831 De vil fjerne skatt på arbeid , biler og pensjon.
DN170831 Danskene som er i arbeid skal merke en forskjell, og skatten på arbeid skal derfor ned, sier finansministeren.
DN170831 Danskene som er i arbeid skal merke en forskjell, og skatten på arbeid skal derfor ned, sier finansministeren.
DB170831 Det er foreløpig for tidlig å si om strategien har gitt resultater, men det er ingen grunn til å betvile at det er mye arbeid som gjenstår.
DB170831 Velgerne fortjener også debatter som handler om mer enn skatt, arbeid og Sylvi Listhaug.
DA170831 Vi starter et arbeid , sier Sanner.
DA170831 Forebyggende arbeid , tidlig innsats i skolen og samarbeid med sosiale entreprenører.
DA170831 Kildahl peker på at arbeid er grunnlaget for den norske velferdsstaten.
DA170831 Vi har én hovedsak og det er arbeid til alle.
DA170831 Det handler ikke bare om ledigheten, men om fallende sysselsettingsgrad, flere unge uføre, flere på utsida av arbeid og skole, og hvordan dette øker forskjellene.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jax2J/Faktasjekk---Hoyre-og-Frp-oker-forskjellene Aaberge og kollegene ved SSB holder nå på med et arbeid som skal justere for endringer i skattesystemet og inkludere effekten av offentlige tjenester.
AA170831 Den viktigste saken neste fire år ? Arbeid til alle er alltid jobb nummer én for Arbeiderpartiet.
AA170831 Felles for pasientene vi møter i vårt arbeid er at de føler fjernhet til egen kropp.
AA170831 Alt ærlig arbeid ble verdsatt på en ny måte.
VG170830 I hovedsak dreier politiets arbeid seg om å finne de resterende levningene etter den svenske journalisten Kim Wall.
VG170830 I hovedsak dreier politiets arbeid seg om å finne de resterende levningene etter den svenske journalisten Kim Wall.
VG170830 Barna skal inn i skole, du skal få et sted å bo, de voksne skal få arbeid .
VG170830 Oljepenger kan brukes til tiltak som fremmer arbeid , for eksempel til å betale mellomlegg for jobbtrening.
VG170830 Og reformen er forklaringen på at andelen eldre i arbeid faktisk går opp i Norge.
VG170830 For det blir aldri lettere å få folk inn i arbeid « senere en gang ».
VG170830 De siste tre års budsjetter kom uten reformer for å få folk i arbeid .
VG170830 Andelen i arbeid har gått bratt ned siden 2008.
VG170830 Situasjonen forverres, ifølge forskerne, av at de som har minst i økende grad er utenfor arbeid i stedet for i lavinntektsarbeid.
VG170830 De har ikke fått gjennom alle punktene på rett måte, blant annet har de ikke lyktes i å få frem at vi har store utfordringer med å få flere i arbeid , og redusere ungdomsarbeidsledigheten, sier han.
SA170830 Det gjøres mye godt arbeid i breddefotballen allerede, men forskjellene er fortsatt for store, utdyper duoen.
SA170830 Jeg har sett at han er en ung spiller med flott potensial, men fortsatt er det mye arbeid som gjenstår.
NL170830 Politikk er å prioritere, og pågående arbeid med blant annet Nussir saken og konsultasjoner omkring denne måtte ivaretas.
NL170830 Arbeidet med å revidere Sametingets mineralveileder er et arbeid som bør sees i sammenheng med mineralpolitikken forøvrig.
NL170830 Innføre krav om tre års arbeid eller utdanning for å få familiegjenforening.
DN170830 Det håper vi både kan brukes til forebyggende arbeid , men også til å få tatt ut en del av disse som sitter på toppen og styrer.
DN170830 - Det er litt som å hoppe etter Wirkola, sier Siri Gedde-Dahl ( 56 ), som nå skal lede Dagbladets arbeid med gravende og undersøkende journalistikk.
DB170830 Det er når dette spørsmålet stilles av folk som ellers bare vil at dopingkampen skal vinnes, at idrettsbevegelsen må se om igjen selv på sitt eget mest samvittighetsfulle arbeid .
DB170830 Men også den store utvandringen fra Afghanistan, både flyktninger og høyt utdannede på jakt etter arbeid , vekker bekymringer i USA.
DB170830 - Arbeiderpartiet snakker i valgkampen høyt og lenge om retten til fast arbeid i byggebransjen og andre steder hvor det er hyppig bruk av kortvarig midlertidighet, men vi opplever liten interesse for det vi mener er den aller største utfordringen : De lange midlertidige ansettelsene våre medlemsgruppers rett til fast jobb, sier Sollien.
DB170830 Jeg kunne pøse inn penger til å bygge sykehjem, skoler og få hender i arbeid .
DB170830 Arbeid mot mobbing i barnehagen kan derfor også være et tiltak mot frafall i videregående opplæring.
DA170830 Fra denne datoen startet han å jobbe i en butikk på Forus og det ble mer arbeid enn han hadde sett for seg.
DA170830 På tribunene var det fortsatt håndverkere i arbeid, og utenfor arenaen er det mye arbeid som gjenstår.
DA170830 På tribunene var det fortsatt håndverkere i arbeid , og utenfor arenaen er det mye arbeid som gjenstår.
DA170830 I Auschwitz-Birkenau ble han satt til slavearbeid og til arbeid i sykestuen i hovedleiren.
DA170830 Hun trekker spesielt fram HL-senterets arbeid med å forske og formidle historien om det jødiske Holocaust under krigen, og om minoriteter i det moderne Norge.
DA170830 - Dette handler om systematisk arbeid de siste 5 - 6 årene.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Det gjøres mye godt arbeid i breddefotballen allerede, men forskjellene er fortsatt for store, utdyper duoen.
AP170830https://www.aftenposten.no/okonomi/i/d3kkO/De-lavtlonnede-sakker-akterut MYE ARBEID , LITE PENGER : - Jeg forstår ikke hvorfor hoteller betaler mindre enn andre renholdsbedrifter, sier Sylwia Gaszcz, som holder lobbyen til Quality Hotel Edvard Grieg skinnende ren.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jGLRn/-Medlemmene-foler-ikke-at-Jonas-representerer-arbeiderklassen Og hele hensikten er å holde fast ved den : Trygghet for arbeid, og i arbeid .
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jGLRn/-Medlemmene-foler-ikke-at-Jonas-representerer-arbeiderklassen Og hele hensikten er å holde fast ved den : Trygghet for arbeid , og i arbeid.
AP170830https://www.aftenposten.no/kultur/i/VEG3J/Jonas-Alaska_-Mikhael-Paskalev-og-Billie-Van-kutter-ut-mellomleddet-og-lager-plateselskap-selv De har startet sitt eget plateselskap, Braveheart Records, og får mye mer kontroll over eget arbeid .
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Det-burde-vare-en-selvfolge-241167b.html Det gjøres mye godt arbeid i breddefotballen allerede, men forskjellene er fortsatt for store, utdyper duoen.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Han-har-ikke-spilt-et-eneste-minutt-i-Eliteserien-Mot-Kristiansund-kan-Mehdi-Dioury-fa-debuten-fra-start-241190b.html Jeg har sett at han er en ung spiller med flott potensial, men fortsatt er det mye arbeid som gjenstår.
AA170830 Professor Carl Folke får Gunnerusprisen i bærekraft 2017 for sitt vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt.
VG170829 Blant annet at tilhengerne ignorerer Indias strenge kastesystem, at de driver sosialt arbeid , deler ut mat og medisiner, og at de jobber mot rusavhengighet.
VG170829 Uansett hvem som vinner valget bør og må « arbeid til alle » igjen bli jobb nummer én.
VG170829 På Island er 92,3 prosent i arbeid iblant menn 30-34 år, mot i Norge 84,1 prosent.
VG170829 Men, vi trøstet oss med at « helt galt kan det ikke gå » i det landet i verden hvor den største andelen av befolkningen er i arbeid eller aktivt søker arbeid .
VG170829 Men, vi trøstet oss med at « helt galt kan det ikke gå » i det landet i verden hvor den største andelen av befolkningen er i arbeid eller aktivt søker arbeid.
VG170829 I alle de andre landene har andelen i arbeid økt siden 2000, endog svært sterkt i Tyskland, Sverige og på Island.
VG170829 Får de ikke det, så mobiliserer lokalsamfunnet for å skaffe de arbeid .
VG170829 Fokuset på « arbeid for alle » var en paradegren i Norge.
VG170829 Den viste at andelen av befolkningen i arbeid , for første gang i moderne tid, nå er lavere i Norge enn i noe annet land i Nord-Europa.
VG170829 Debatt Fokuset på « arbeid for alle » var en paradegren i Norge.
VG170829 Men etter mitt skjønn medvirket regjeringsskiftet i 1986 - da den borgerlige regjeringen ble kastet under sitt arbeid for å hindre at sviktende oljeinntekter skulle føre til krise - til at man fikk en alvorlig krise senere - i Arbeiderpartiets regjeringstid.
VG170829 Gjennom tilbudet Alnaskolen for unge ledere under Furuset IF tilbyr klubben kurs og samlinger for ungdom mellom 15 og 25 år, hvor de blant annet får trening i konflikthåndtering, teambuilding og frivillig arbeid .
VG170829 - Politikerne må satse på forebyggende arbeid og få et mer positivt fokus.
SA170829 - Man får belønning for hardt arbeid og gode prestasjoner, sier han og forteller at han da agenten ble kontaktet med henblikk på overgang ga klar og tydelig beskjed om at han ikke ønsket seg bort fra Bournemouth.
NL170829 Et annet trekk ved valgkampen er at Støre og Ap vil snakke om arbeid og skatt.
NL170829 Det er dette Arbeiderpartiet spiller på i denne valgkampen med å løfte frem skatt, voksende ulikhet og arbeid .
NL170829 Arbeid versus kapital er historisk sett den klassiske høyre-venstre-aksen.
DN170829 « Selv om selskapet vil søke arbeid for disse riggene, kan det, dersom det blir vanskelig å sysselsette dem til akseptable rater, være økonomisk fordelaktig å skrape noen av dem.
DN170829 - Vi har gjort et stort stykke arbeid internt, blant annet med merkevaren og sortimentsutvikling.
DN170829 ¶ Jeg tipper at selv i Miljøpartiet de Grønne arbeider de mest respekterte listetoppene hardt, og at denne respekten treffer ganske godt : Arbeid er bidrag, skriver artikkelforfatteren.
DN170829 | Klimakutt fra arbeid , ikke fritid ¶
DB170829 - Vi har gjort et stort stykke arbeid internt, blant annet med merkevaren og sortimentutvikling.
DB170829 For det først så er ikke arbeid til alle vår viktigste valgkampsak, det er vår viktigste sak og har vært det i 100 år, sier Giske.
DB170829 Slik introduseres de til aksept for svart arbeid .
DB170829 Reguleringen skaper ny og moderne aksept for svart arbeid .
DA170829 Stavanger tingrett kom til at den tidligere rektoren har brukt egne firma til å fakturere fylkeskommunen og fått utbetalt beløpet til tross for at det ikke var utført arbeid som beskrevet i fakturaene da arbeidet var utført av Møllehagen skole.
DA170829 Det er mye arbeid som gjenstår.
DA170829 Der legges det nye heller og mye arbeid gjenstår.
AP170829https://www.aftenposten.no/okonomi/i/wWvdG/Nille-legger-ned-samtlige-30-butikker-i-Sverige - Vi har gjort et stort stykke arbeid internt, blant annet med merkevaren og sortimentsutvikling.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/q5v0g/Stockholms-byradsleder-til-frontalangrep-pa-Listhaug - Jeg håper hun møter nyankomne som har lært seg svensk på rekordtid, som har kommet seg i arbeid og startet egne selskaper, selv om de kom for noen år siden fra land rammet av krig.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/King-forlenget-kontrakten---Har-lyst-til-a-gjore-det-enda-bedre-241173b.html - Man får belønning for hardt arbeid og gode prestasjoner, sier han og forteller at han da agenten ble kontaktet med henblikk på overgang ga klar og tydelig beskjed om at han ikke ønsket seg bort fra Bournemouth.
AA170829 Pimsiri var også misfornøyd med tiltaltes alkoholmisbruk og at han ikke var i arbeid .
AA170829 Jeg vil derfor takke alle trøndere som står på hver dag for å skape aktivitet og arbeid .
AA170829 Gjennom arbeid trygger vi velferden.
AA170829 God kjemi, god oppfølging og grundig arbeid .
VG170828 Bakgrunnen er utsettelser av et høyst påkrevd arbeid med å skifte ut kontaktledninger på norsk side av strekningen.
SA170828 TV 2 vil ha totalt 120 personer i arbeid under sykkel-VM.
NL170828 I samme sak holdt NSR hardt på arbeid med etiske retningslinjer for mineralindustri som et virkemiddel.
NL170828 Der er nemlig fremstillinga at deres eget arbeid har « ryddet opp » og endret mineralpolitikken « som var helt på villspor ».
NL170828 ¶ Harstad er en robust kommune i Troms med vekst i folketallet og gode muligheter for utdanning og arbeid , for flere andre kommuner ser det mer dystert ut.
NL170828 Yngre folk er ikke særlig opptatt av kommunegrenser, de er opptatt av muligheter for utdanning og arbeid , ifølge Pedersen.
NL170828 Mitt ønske for valget er at partiene forplikter seg til en mer helthetlig tilnærming til arbeid mot barnefattigdom og inkludering i idretten.
NL170828 Idretten har kompetanse på idrett og frivillighet, ikke sosialt arbeid .
FV170828https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/TV-2-forventer-300-millioner-seere-pa-VM-fra-Bergen-241108b.html TV 2 vil ha totalt 120 personer i arbeid under sykkel-VM.
DN170828 Prinsen kan fritt velge utdannelse og arbeid , men det ligger ifølge Hovbakke Sørensen i kortene at han velger en videregående utdannelse.
DN170828 Bakgrunnen er utsettelser av et høyst påkrevd arbeid med å skifte ut kontaktledninger på norsk side av strekningen.
DN170828 * ( februar og under arbeid ) ¶ 3.
DB170828 Bakgrunnen er utsettelser av et høyst påkrevd arbeid med å skifte ut kontaktledninger på norsk side av strekningen.
DB170828 Velgerne ser resultatetene av regjeringens arbeid og vi har følt mye entusiasme rundt vår politikk.
DB170828 Økonomien går bedre, men det voksende antallet unge og ufaglærte uten arbeid bekymrer Leder ¶
DA170828 Et arbeid for å utbedre sluseportene er satt i gang, og skal etter planen være ferdig i 2019.
DA170828 Ifølge loven kunne barn mellom 12 og 14 år jobbe maks seks timer om dagen med « lettere arbeid ».
DA170828 CHRISTIANIA SPIGERVERK 1920 - 30 : Smeder i arbeid med spikerproduksjon.
DA170828 Bakgrunnen er utsettelser av et høyst påkrevd arbeid med å skifte ut kontaktledninger på norsk side av strekningen.
DA170828 - Vi vil fortsatt kunne ha behov for forsøksdyr i vårt arbeid , men vi kan ivareta dette på en god måte uten å drive egen dyrestall.
BT170828https://www.bt.no/100Sport/sykkel/TV-2-forventer-300-millioner-seere-pa-VM-fra-Bergen-241108b.html TV 2 vil ha totalt 120 personer i arbeid under sykkel-VM.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/wWRrM/Svensk-togsjef-truer-med-a-legge-ned-hurtigtoget-Oslo-Stockholm Bakgrunnen er utsettelser av et høyst påkrevd arbeid med å skifte ut kontaktledninger på norsk side av strekningen.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/92q3M/Robert-Mood-kan-bli-Rode-Kors-president Hans kunnskap og erfaring fra Forsvaret, gode forståelse for humanitært arbeid og internasjonale erfaring er av en slik karakter at vi vurderer ham som en av de ypperste til å lede vår organisasjon videre, sier Karina Spilde i valgkomiteen Røde Kors.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/TV-2-forventer-300-millioner-seere-pa-VM-fra-Bergen-241108b.html TV 2 vil ha totalt 120 personer i arbeid under sykkel-VM.
AA170828 Davis på sin side forsvarte den britiske regjeringens forsøk på å forklare sine standpunkter, og han framholdt at dokumentene er resultat av « hardt arbeid og detaljert tankearbeid ».
AA170828 Et arbeid for å utbedre sluseportene er satt i gang, og skal etter planen være ferdig i 2019.
AA170828 Bakgrunnen er utsettelser av et høyst påkrevd arbeid med å skifte ut kontaktledninger på norsk side av strekningen.
AA170828 Jeg kom først inn i politisk arbeid i voksen alder.
AA170828 Opplegg blir lett fragmenterte og satt lite i sammenheng med pedagogisk arbeid for barnegruppa for øvrig.
VG170827 Etter en måned med hardt arbeid , får de flytte over til utendørsfengselet « Tent City », hvor de slipper å være isolert store deler av døgnet.
VG170827 En « gulrot » for å frivillig gjøre denne typen arbeid , er at de innsatte kommer seg ut av cellen de normalt må oppholde seg på i 23 av døgnets timer, ifølge Daily Mail.
VG170827 Arpaio innførte også det som i USA kalles « gang chains » - grupper av fanger som utfører tungt arbeid mens de er lenket sammen.
VG170827 Hun fastslår at det gjenstår mye arbeid , ti år etter at hun i Stoltenberg-regjeringen la frem stortingsmeldingen om å utjevne sosiale ulikheter.
VG170827 - Arbeid viktigst ¶
VG170827 - Arbeid er det viktigste virkemiddelet mot sosiale helseforskjeller.
SA170827 Anklages for å spre myter : - Stillesittende arbeid har IKKE sammenheng med ryggsmerter.
NL170827 Forhåpentligvis blir det kun starten på et arbeid som vil resultere i en virkelig gjenopprettelse av samisk og kvensk stolthet.
FV170827https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Skoprodusentens-7-rad-om-ryggsmerter-provoserer-ekspert--De-villeder-folk-240893b.html Anklages for å spre myter : - Stillesittende arbeid har IKKE sammenheng med ryggsmerter.
DN170827 ¶ Martin Luther Kings arbeid er blitt stående som et symbol på ledelse basert på ambisjoner og ønsker om en bedre tilværelse. 17. mai 1967 talte han for nær 7000 mennesker i Berkeley, California.
BT170827https://www.bt.no/100Sport/sprek/Skoprodusentens-7-rad-om-ryggsmerter-provoserer-ekspert--De-villeder-folk-240893b.html Anklages for å spre myter : - Stillesittende arbeid har IKKE sammenheng med ryggsmerter.
AA170827 - Diana var en ikonisk skikkelse for veldig mange, både hos dem som er opptatt av kongehus, kjendiser, mote og jetsett, og hun nøt dessuten enorm respekt for innsatsen innen humanitært arbeid .
AA170827 Det innebærer mer arbeid for allerede overarbeidede fastleger, og dermed lang ventetid for å få time.
VG170826 Det er et gigantisk arbeid han har begitt seg ut på.
VG170826 Gorka arvet medaljen fra sin far som fikk den for sitt arbeid mot den sovjetiske okkupasjonen av Ungarn fra sitt eksil i England, skrev VG i mars.
FV170826https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Regelverket-har-fatt-massiv-kritikk-etter-Johaug-dommen-Na-svarer-WADA-240951b.html - En endring vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sa Helleland i en kommentar til Aftenposten tidligere denne uken.
DB170826 Karen-folket livnærer seg av arbeid på markene ( mennene ) og veving av fargerike klær ( kvinnene ).
DB170826 Karen-folket livnærer seg av arbeid på markene ( mennene ) og veving av fargerike klær ( kvinnene ).
DB170826 Cheerleadere raser etter « ristetest » og ulønna arbeid
DB170826 Skal du ha 30-sone bør det være vesentlig arbeid og arbeidere ved veien.
DB170826 Men ifølge Hjeltnes pågikk det ikke noe arbeid på stedet da han kjørte forbi.
DB170826 Farten kan også være satt ned selv om det ikke pågår arbeid akkurat da på grunn svake veiskuldre, dårlig asfalt eller annet, forklarer UP-Olsen.
DB170826 Politiet i Søndre Buskerud ( Drammen ) har det operative ansvaret for nødetatenes arbeid på stedet, mens politiet i Nordre Buskerud ( Hønefoss ) har etterforskningsansvaret i saken.
DB170826 Hun ble utdannet fra prestisjefylte Columbia University i New York og har funnet flere priser for sitt journalistiske arbeid , skriver danske BT.
DB170826 Kan det tyde på at velgerne ikke kjenner seg igjen i krisebeskrivelsen ? - Arbeid er og har alltid vær Aps viktigste sak.
DB170826 Hva er de sosialdemokratiske verdiene og sakene du går til valg på ? - Arbeid til alle, et trygt og seriøst arbeidsliv, flere lærere i skolen og trygg eldreomsorg framfor skattekutt til de som har mest fra før.
DB170826 For å styrke innsatsen mot svart arbeid gjennom mer robuste kompetansemiljøer i skatteetaten, foreslo Skattedirektoratet å gjøre om dagens 288 kommunale kemnerkontorer til 27 regionale.
DB170826 Bernander definerte sarkastisk « såkalt sosial dumping » som « faren for at arbeidstagere fra europeiske lavkostland skulle kunne ta arbeid her til gunstigere betingelser enn norsk arbeidskraft kan tilby ».
DA170826 Retten til arbeid er én av demokratiets grunnstener.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet - Det er realistisk og snu denne utviklingen, men da må arbeid og kompetanse settes øverst på dagsorden, ikke skattekutt til dem med mest fra før, sier Ap-politikeren på sedvanlig vis.
AA170826 Hald Engmark innrømmer at hun er fersk som forsvarsadvokat, men mener tiden som politiadvokat og aktor gir henne en fordel i arbeid med store straffesaker.
AA170826 Feilen oppsto i 9.40-tiden lørdag etter at det var blitt utført arbeid på linjen.
AA170826 Feilen oppsto i 9.40-tiden lørdag etter at det var blitt utført arbeid på linjen, og både lokaltogene og togene mellom Bergen og Oslo ble rammet av store forsinkelser.
AA170826 Ifølge iRisør skjedde ulykken under arbeid med å sette opp reoler for vinterlagring av båter ved båtsenteret.
VG170825 Med fare for egne liv utfører mange av dens medlemmer heltemodig arbeid i noen av verdens farligste konfliktområder.
VG170825 Nedgangen fra rekordnivåene i fjor skyldes i stor grad at arbeidsstyrken har gått ned, ikke at folk kommer seg i arbeid .
SA170825 - En endring vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sa Helleland i en kommentar til Aftenposten tidligere denne uken.
NL170825 Og de må settes i arbeid .
NL170825 Fra de kommer, og til de har fått seg arbeid må staten betale, så er det opp til dem selv, på lik linje med oss andre.
NL170825 Høyre vil fortsette å senke skattene på arbeid og norske jobber, ikke øke skattene slik Arbeiderpartiet ønsker.
NL170825 Arbeid gir oss friheten til å velge og muligheten til å bruke evnene våre.
DN170825 Byggekraner i arbeid på byggeplass i Oslo.
DN170825 Med mange søknader blir det mye arbeid .
DB170825 Det er verken kvinnekroppen eller det tilhørende miniskjørtet som gjør at kvinner tjener mindre enn menn, tross likt arbeid .
DB170825 Gazas private sektor rapporterte om en nedgang på 50-60 % - kapital, produksjon og salg, folk i arbeid og eksport muligheter- etter siste krig i 2014.
DB170825 En ungdom i begynnelsen av sin ruskarriere trenger trygghet, skolegang og arbeid .
DA170825 Blant annet kom retten til at kokken ikke hadde krav på 100 prosent overtid for arbeid på søndager, men at dette bare gjaldt offentlige helligdager.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLe5w/For-forste-gang-i-Norge-Flere-innvandrervelgere-enn-forstegangsvelgere Abdullah Alsabeehg mener at det er sakene som avgjør hva folk stemmer, og at nettopp Aps vektlegging av skole og arbeid fremfor skattelette, har appellert.
AP170825https://www.aftenposten.no/kultur/i/Wrgdj/Slottsfjellfestivalen-rammet-av-storbrann--Ti-ars-arbeid-ble-borte | Slottsfjellfestivalen rammet av storbrann : - Ti års arbeid ble borte ¶
AP170825https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Regelverket-har-fatt-massiv-kritikk-etter-Johaug-dommen-Na-svarer-WADA-240951b.html - En endring vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sa Helleland i en kommentar til Aftenposten tidligere denne uken.
AA170825 Velgerne tenker på økonomi, arbeid , velferd og trygghet.
AA170825 Selve politikken er forankret med hovedvekt på våre viktigste saker, arbeid , helse, skole og klima.
AA170825 Ap vil sikre trygg styring i de årene vi går inn i og sørge for at vi tar vare på velferd for alle, og arbeid til alle En Ap-ledet regjering skal ha et sterkt Ap, og jeg har god tro på at vi skal komme opp på et høyere nivå enn målingene nå.
VG170824 Faktisk er det vel så interessant å følge Lines journalistiske arbeid som farens og Stillers omstendelige politiopprulling.
VG170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » som var i arbeid , og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
VG170824 Knappe ressurser, fravær av arbeid , konflikter og dystre framtidsutsikter kan komme til å drive millioner på vandring mot Europa.
VG170824 Sp har også programfestet et høyere pendlerfradrag og et særskilt skattefradrag for folk i lønnet arbeid .
VG170824 - Vi vil senke skatten på arbeid for dem som har minst, da vil det være de som får det bedre.
SA170824 Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sa Helleland i en kommentar.
NL170824 Jeg ser de samiske politikerne er opptatte av at kommisjons arbeid bør utløse individuelt erstatningsansvar.
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johaugs-amerikanske-advokat-slar-alarm--Farlig-for-hele-systemet-240877b.html Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sa Helleland i en kommentar.
DN170824 - Jeg har tro på at vi vil få mer arbeid til riggene i løpet av neste år, sier han.
DN170824 « Kontrakten ventes å posisjonere « Safe Zephyrus » godt for videre arbeid på Johan Sverdrup », skriver Prosafe om boligriggen som skal inn på kontrakten.
DN170824 Prosafe, som tilbyr boligrigger slik at oljearbeidere har et sted å bo når de er på arbeid offshore, er blitt kraftig rammet av oljesmellen.
DB170824 - Ellers så sender vi inn våre samlings- og konkurranseplaner til Antidoping Norge slik at de vet til enhver tid hvor vi befinner oss og kan planlegge sitt arbeid rundt prøving.
DB170824 De gjør et fabelaktig arbeid og har ikke minst en veldig bra innflytelse på antidopingarbeidet i resten av verden, mener USADA-sjefen.
DB170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
DB170824 - Jeg har tro på at vi vil få mer arbeid til riggene i løpet av neste år, sier han.
DB170824 At kroppen har ligget 12 dager i sjøen vil være mindre avgjørende for patologenes arbeid , tror han.
DB170824 Er ikke det den ultimate gave for hardt arbeid og kreativitet at mange kan gledes eller ergres over verket ?
DA170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
DA170824 Støre har redegjort for at han ikke har benyttet svart arbeid , skriver kommunikasjonssjef Camilla Ryste i en sms til Dagsavisen.
DA170824 I et innlegg på sin Facebook-side avviser Støre at han har benyttet svart arbeid .
BT170824https://www.bt.no/bolig/Ida-24-og-Kenneth-26-kjopte-en-ronne-og-satte-i-gang-8878b.html Det ble det raskt en endring på, men ikke uten mye planlegging og hardt arbeid .
BT170824https://www.bt.no/100Sport/langrenn/Johaugs-amerikanske-advokat-slar-alarm--Farlig-for-hele-systemet-240877b.html Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sa Helleland i en kommentar.
AP170824https://www.aftenposten.no/verden/i/rQrgw/Terrormistenkt-imam-skulle-utvises-fra-Spania Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber - Nå har vi rundt 70 skiferdrivere i arbeid her, men vi kunne hatt 100 til 150.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/Utbryteren-som-vendte-tilbake Unge gutter på vei til arbeid med lunsjbokser på syklene.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/En-amish-utbryter-vender-tilbake Unge gutter på vei til arbeid med lunsjbokser på syklene.
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Johaugs-amerikanske-advokat-slar-alarm--Farlig-for-hele-systemet-240877b.html Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sa Helleland i en kommentar.
AA170824 Tiller forteller at Trondheim kommune sender mannskap som skal utføre arbeid på sprinkleranlegget som ble utløst som følge av brannen.
AA170824 - Selv om en del av de unge har alvorlige helseproblemer, er det også et potensial for å få en større del av denne gruppen i arbeid .
AA170824 Også en rekke andre kommuner i Midt-Norge ser nå effekten av et systematisk og helhetlig boligsosialt arbeid gjennom flere år.
AA170824 En rekke kommuner i Midt-Norge ser nå effekten av et systematisk og helhetlig boligsosialt arbeid gjennom flere år.
VG170823 Det er betydelige midler og arbeid som legges inn i søknaden, sier Erik Dyb Plener.
VG170823 « Vi er stolte over å støtte Southern Poverty Law Center i sitt arbeid med å kjempe mot voldelig ekstremisme i USA », sier stjerneparet.
VG170823 Svart arbeid er så omfattende i Norge nå, at selv Slottet, politiet og skatteetaten er tatt for å ha underentreprenører som jobber svart.
VG170823 Svart arbeid er senere kommet høyere opp på dagsorden.
VG170823 Folk som er eksperter på å avdekke svart arbeid , kjenner disse triksene, og mange som er mye verre.
VG170823 I sommerintervjuene som har gått i Dagens Næringsliv i år skryter alle norske toppledere av foreldrene som lærte dem verdien av hardt arbeid og nøysomhet.
VG170823 Støre sier det viktigste for ham når han får utført arbeid er at det er hvitt, avtalt, at det er faktura og at det betales moms.
VG170823 OPERAEN ( VG ) Tirsdag meldte Finansavisen at det hadde blitt utført svart arbeid på Jonas Gahr Støres brygge.
VG170823 Jeg har fått utført et arbeid , betalt prisen og fått det utført ryddig og skikkelig måte, sier Støre til VG, og viser til at han i tillegg til å betale en faktura med moms, også kontaktet selskapet og advokaten for å spørre om det var noe mer han burde vite om.
VG170823 - Når du får gjort et arbeid på hytta som går over noen dager, så kan ikke du være til stede og se papirene til alle som går i land på brygga.
VG170823 - Hvis det er entreprenørfirmaer med større innleie av kontrakter så er det litt mer grundig arbeid enn når du får hjelp fra en som utbedrer bryggen din.
VG170823 Jeg har fått utført et arbeid , betalt prisen og fått det utført ryddig og skikkelig måte, sier Støre til VG, og viser til at han i tillegg til å betale en faktura med moms, også kontaktet selskapet og advokaten for å spørre om det var noe mer han burde vite om.
VG170823 - Hvis alle hadde gjort som Støre, så hadde ikke svart arbeid vært et stort problem i Norge, sier Hareide til VG.
VG170823 Sportslig leder i Gullhaug IL, Ole Petter Gravningen, forteller at Morten Rekstad var en mann som la inn mye arbeid i idrettsklubben han vokste opp i.
VG170823 Advokaten forteller videre at det vesentlige for deres del i saken var rettssikkerheten for ansatte som har denne type arbeid , og som kan utsettes for denne type mistanke.
SA170823 Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sier Helleland i en kommentar til Aftenposten.
NL170823 ¶ Finansavisen har etterlatt et feilaktig inntrykk av at det ble brukt svart arbeid da Jonas Gahr Støre fikk gjort arbeid med sin private brygge i 2011.
NL170823 ¶ Finansavisen har etterlatt et feilaktig inntrykk av at det ble brukt svart arbeid da Jonas Gahr Støre fikk gjort arbeid med sin private brygge i 2011.
DN170823 - Jeg tror ikke det finnes noen erstatning for virkelig hardt arbeid .
DB170823 Olaf Halvorsen har gjort et godt arbeid på mitt landsted tidligere.
DB170823 Det fratar meg likevel ikke ansvaret for at det er ryddige forhold i arbeid som utføres på mine eiendommer.
DB170823 - Jeg ble kjent med at det internt var en konflikt om hvor vidt de kunne delta i den type arbeid på fritida og hvor vidt de kunne bruke selskapets utstyr, sier Støre, som deretter tok kontakt med selskapets advokat.
DB170823 Vi kan love at vårt arbeid med fokus på sikkerhet, gode skudd og en fornuftig naturforvaltning skal videreføres, sier Rugtvedt.
DB170823 Veksten går opp, flere kommer i arbeid , og utviklingen i år viser seg å være enda sterkere enn det vi for oss i mai.
DB170823 Det trengs et nasjonalt tiltak for å hjelpe funksjonelle analfabeter ut i arbeid .
DB170823 Alt for mange som burde vært i arbeid , går på uføretrygd.
DB170823 Politikere av alle fargesjatteringer vil ha flere av dem, og prodekan for utdanning ved Høyskolen i Innlandet Elin Bakke kan fortelle at ivrige hodejegere hvert år oppsøker studiestedet, for å lokke dem til arbeid i desperate kommuner.
DB170823 Innen mandag skal vi sørge for at alt arbeid i fabrikken stopper opp, og beslutningen setter et eksempel for industrien i nærområdet, står det videre i uttalelsen, referert til av Hindustan Times.
DA170823 Nå frykter Mbendera at viktig lokalt arbeid for endring står i fare.
DA170823 Støre sier at han ikke har benyttet seg av svart arbeid
DA170823 Ifølge Finansavisen gjorde Halvorsen opp med dem gjennom gjenytelser og vennetjenester, noe som kan være skatte- og momspliktig, og dermed svart arbeid .
DA170823 - For seks år siden skulle jeg gjøre en jobb på brygga, og én som hadde hjulpet meg med å gjøre arbeid tidligere der påtok seg oppdraget til avtalt pris.
DA170823 Oppdraget ga jeg til en som tidligere har utført arbeid for meg.
DA170823 - Finansavisens førsteside etterlater i dag inntrykk av at jeg har benyttet svart arbeid .
BT170823https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Antidoping-toppene-apner-for-a-endre-regelverket-etter-Johaug-dommen-240847b.html Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sier Helleland i en kommentar til Aftenposten.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Fallende andel av befolkningen i arbeid er blitt et hett tema i valgkampen.
AP170823https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/62kx8/Det-er-ett-problem-med-sikkerhetssystemer-i-skolene-De-virker-ikke Vold og annen kriminalitet i skolen må bekjempes med lærere og forebyggende arbeid , ikke fysiske sperringer, kameraer og bikkjer.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Antidoping-toppene-apner-for-a-endre-regelverket-etter-Johaug-dommen-240847b.html Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sier Helleland i en kommentar til Aftenposten.
AA170823 Hitra kommune har satt kriseteamet i arbeid etter brannen.
AA170823 SSB regner personer uten inntektsgivende arbeid som i løpet av de siste fire ukene har forsøkt å skaffe seg lønnet arbeid , som arbeidsledige. ( ©NTB ) ¶
AA170823 SSB regner personer uten inntektsgivende arbeid som i løpet av de siste fire ukene har forsøkt å skaffe seg lønnet arbeid, som arbeidsledige. ( ©NTB ) ¶
AA170823 - Hovedårsaken til at ledigheten har gått noe ned, er ikke at folk kommer seg i arbeid , men at arbeidsstyrken går ned, altså at de forsvinner ut av statistikken.
AA170823 På samlebåndet for slakting er det mye manuelt, hardt og tungt arbeid , så her er det primært menn.
VG170822 Han understreker viktigheten av arbeid med holdningsendring, også når det gjelder filmens plass i skolen, andelen kvinner som utdannes til filmskapere og det å vekke interessen for film hos kvinner på et tidlig tidspunkt.
VG170822 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
VG170822 Verfts- og leverandørindustrien er derfor avhengig av at det blir gjort nye funn for å generere arbeid utover på 2020-tallet.
VG170822 Støre sier at han ikke har benyttet svart arbeid .
VG170822 Noe som avisen påpeker kan være skatte- og momspliktig - og dermed omtaler som svart arbeid .
VG170822 - Når en så sentral aktør i Ap skal få arbeid gjort, bør han ikke sjekke og ha full kontroll på eventuelle underleverandører ?
VG170822 Det kompliserer vårt arbeid .
NL170822 Reisen kommer til å ta tid, men tid er jo noe folk uten arbeid og inntekt har nok av.
DB170822 - Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på.
DB170822 Overfor Dagbladet avviser Jonas Gahr Støre å ha benyttet svart arbeid : ¶
DB170822 Da Dagbladet spør Amundsen om Støre, i kraft av sin posisjon, har et ekstra ansvar for å forhindre svart arbeid , svarer han følgende : ¶
DB170822 Benekter bruk av svart arbeid
DB170822 - Finansavisen har i dag en førsteside og en sak om arbeid på min brygge i Kilsund, som etterlater inntrykk av at jeg har benyttet svart arbeid .
DB170822 - Finansavisen har i dag en førsteside og en sak om arbeid på min brygge i Kilsund, som etterlater inntrykk av at jeg har benyttet svart arbeid.
DB170822 Hun understreket at promotering av film blir ansett som en viktig del av regissørens arbeid .
DB170822 Her fortsatte han sitt arbeid med den prisvinnende dokumentaren « Ambulance ».
DA170822 Det er et arbeid i Jonas-prisens ånd ! heter det i en pressemelding.
DA170822 Det er et arbeid i Jonas-prisens ånd ! heter det i en pressemelding.
DA170822 - Vi har hatt møter med kommunen, og utekjøkkenet blant annet er ikke søknadspliktig fordi det regnes som inventar, sier Kristiansen, og understreker at alt arbeid er lagt fram for kommunen.
DA170822 Hensikten med å begrense arbeidsadgangen er å hindre at ordningen misbrukes til å dekke over for svart arbeid , heter det videre.
DA170822 Asylsøkere som er i et integreringsprogram, bør gis adgang til ulønnet arbeid , mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
DA170822 Gjennom uførereformen, som et nærmest samlet storting sto bak, ble det også enklere å kombinere arbeid og trygd.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/q51jL/Arbeid-med-Stores-brygge-gjort-opp-uten-skatt-og-moms På NRKs Politisk kvarter onsdag morgen, utdypet Støre sitt svar og gjentok at han ikke benyttet seg av svart arbeid .
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/q51jL/Arbeid-med-Stores-brygge-gjort-opp-uten-skatt-og-moms - Ikke svart arbeid
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/q51jL/Arbeid-med-Stores-brygge-gjort-opp-uten-skatt-og-moms - For seks år siden skulle jeg gjøre en jobb på brygga, og én som hadde hjulpet meg med å gjøre arbeid tidligere der påtok seg oppdraget til avtalt pris.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/q51jL/Arbeid-med-Stores-brygge-gjort-opp-uten-skatt-og-moms - Finansavisens førsteside etterlater i dag inntrykk av at jeg har benyttet svart arbeid .
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning Da var 72 prosent av den yrkesaktive befolkningen i arbeid .
AA170822 - Det er fortsatt litt uavklart hva slags type arbeid det var snakk om, om det var privat eller ei.
AA170822 ( ©NTB ) ¶ | Arbeid med Støres brygge gjort opp uten skatt og moms ¶
AA170822 ( ©NTB ) ¶ | Arbeid med Støres brygge gjort opp uten skatt og moms ¶
AA170822 Vi kjenner til dette her til lands med Stortingets arbeid i komiteene.
AA170822 Komiteenes arbeid er skjermet fra offentlighetens innsyn, og har rykte på seg for å være « politiske verksteder ».
VG170821 PRIORITERING : Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener man heller må få politistudenter i arbeid .
VG170821 På spørsmål om tyveriet får konsekvenser for Nowacs arbeider i området, svarer Fosse at samarbeidspartneren etter hvert trappet ned sitt arbeid i Libanon og flyttet mye av aktivitetene til Tyrkia.
VG170821 Mest kjent er organisasjonen for sitt arbeid på Shifa-sykehuset i Gaza, der legene Mads Gilbert og Erik Fosse i flere perioder har jobbet med livreddende behandling av krigsofre.
SA170821 Det gjenstår fortsatt litt arbeid utenfor, men familien er glad for at de snart er ferdige.
NL170821 Vel nok er det ikke just noen arkitektonisk perle, men dyktige folk skaper arbeid , verdier og trivsel innenfor handel, industri, service og kunnskapsvirksomhet.
DN170821 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DB170821 Venstre erkjenner at folk vil ha både TV, bil og arbeid - men denne veksten skal være grønn.
DB170821 Når de fire store hovedorganisasjonene nå går sammen om et grundig og langvarig arbeid , bør det resultere i mer enn fornyet krav om økt fagforeningsfradrag.
DB170821 Men når målet er å utvide fagbevegelsens nedslagsfelt og øke rekrutteringen må spørsmålene løftes til et høyere nivå, og bli en del av fagbevegelsens politiske arbeid og kommunikasjon utad, også for de store hovedsammenslutningene.
DB170821 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DA170821 Vi vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid , ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans.
DA170821 Venstre ønsker å endre systemet slik at det blir lettere å kombinere uføretrygd med tilpasset arbeid , slik at alle skal kunne jobbe.
DA170821 Venstre : Dessverre er det i dag vanskelig å få arbeid tilpasset en grad av uførhet.
DA170821 Høyre : Mange som blir uføretrygdet kunne vært i arbeid dersom de hadde fått litt tilrettelegging eller annen hjelp til riktig tid.
DA170821 Hovedformålet med reformen var å gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid .
DA170821 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DA170821 Vi vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid , ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans.
DA170821 Venstre ønsker å endre systemet slik at det blir lettere å kombinere uføretrygd med tilpasset arbeid , slik at alle skal kunne jobbe.
DA170821 Venstre : Dessverre er det i dag vanskelig å få arbeid tilpasset en grad av uførhet.
DA170821 Høyre : Mange som blir uføretrygdet kunne vært i arbeid dersom de hadde fått litt tilrettelegging eller annen hjelp til riktig tid.
DA170821 Hovedformålet med reformen var å gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid .
DA170821 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DA170821 Det er vanlig at ledere utfører arbeid som de er ansvarlige for i streikesituasjoner.
BT170821https://www.bt.no/bolig/Pusset-opp-sveitservilla--Det-var-et-sant-mareritt_-men-na-elsker-vi-det-10482b.html Det gjenstår fortsatt litt arbeid utenfor, men familien er glad for at de snart er ferdige.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/XVPmE/Listhaug-ville-ha-Europas-strengeste-asylpolitikk-Her-er-tallenes-tale Blant disse var kravet om tre års arbeid eller utdanning i Norge før en med innvilget asyl kunne søke om familiegjenforening.
AP170821https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/826BG/Legg-ned-Arbeidstilsynet--Einar-Haakaas Vaskehaller er blant de arbeidsplasser der det er avslørt svart arbeid , elendig lønn og svært dårlige arbeidsforhold.
AP170821https://www.aftenposten.no/bolig/Pusset-opp-sveitservilla--Det-var-et-sant-mareritt_-men-na-elsker-vi-det-10482b.html Det gjenstår fortsatt litt arbeid utenfor, men familien er glad for at de snart er ferdige.
AA170821 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
AA170821 « Så vil vi avvente det partssammensatte utvalget sitt arbeid og ha respekt for at de må få jobbe innenfor sitt mandat.
AA170821 Vil ha ny verdikommisjon : Verdikommisjones far, parlamentariske leder i KrF og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, fikk i 2001 overlevert det avsluttede arbeid fra Verdikommisjonens trøndergruppe.
VG170820 Til det har Vålerenga for mye arbeid å gjøre på feltet når laget nå har 22 dager på seg før de åpner sin nye storstue på Valle Hovin.
VG170820 Han er tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid med å gjøre amerikansk kultur og historie kjent for nordmenn. 77-åringen er nå pensjonist.
VG170820 Velferdsstaten knekker sammen hvis vi ikke lykkes med å øke andelen unge i arbeid . 70.000 unge står i dag utenfor arbeid og utdanning.
VG170820 70.000 unge står i dag utenfor arbeid og utdanning.
VG170820 Dette er et arbeid som krever omorganisering, vi kan ikke bare starte med å si opp folk.
DB170820 - Det var en litt uvanlig prosess, fordi dette er en spenningsfilm, med ekstremt mye fysisk krevende arbeid fra skuespillerne.
DB170820 For det er en viktig, norsk verdi at vi alltid kan bli bedre, gjennom arbeid , gjennom dialog og gjennom økt kunnskap om oss selv og andre.
DB170820 - Det var en litt uvanlig prosess, fordi dette er en spenningsfilm, med ekstremt mye fysisk krevende arbeid fra skuespillerne.
DA170820 - Kapasiteten til terrorcellen er nøytralisert, takket være politiets arbeid , opplyser Catalonias innenriksminister Joaquim Forn.
DA170820 Triers arbeid med skuespillerne har alltid vært avgjørende for filmenes uttrykk, denne gangen er det påfallende hvordan han nagler enkeltportrettene til helheten og gir hver av karakterene, uansett hvor liten, en egen ramme.
AA170820 - Kapasiteten til terrorcellen er nøytralisert, takket være politiets arbeid , opplyser Catalonias innenriksminister Joaquim Forn.
AA170820 - Vi setter vår lit til politiet og legger ikke noen føringer i deres arbeid , svarer søstrene, som avkrefter at Rakavan i forkant av forsvinningen hadde gitt uttrykk for at noe var vondt eller vanskelig.
AA170820 Støre trekker gjerne fram en statistikk som sier at Norge var best i OECD på å holde menn mellom 25 og 34 år i arbeid i 2013, mens vi nå er på 22. plass.
VG170819 Det gjør hun da noen dager, finner en fredelig strand, får en arbeidsrytme med lesing, arbeid og bad.
VG170819 Respekten for humanitært arbeid er på retur flere steder i verden.
DN170819 - Vi er takknemlige for hans arbeid og ønsker ham alt godt, sier Sanders i en uttalelse.
DB170819 Han vil endre begrepet « tidlig innsats » fra å handle om frafallsforebyggende arbeid i tidlige klassetrinn, til å handle om tiltak for et godt liv fra barnets første leveår.
DB170819 Paula Risikko lover at de skal vende hver eneste stein i utredningen av etterforskningen, og sier at myndighetenes arbeid forhindret at flere mennesker døde.
DB170819 De sikter seg inn mot områder de vet betyr mye for velgerne : utdanning, helse, skatt og arbeid .
DB170819 Stikkordet er altså fritak for skatt på såkalt « arbeidende kapital » - en idé om et slags kompromiss der man fritar kapital som reelt sett er i verdiskapende arbeid for skatt, uten å la eierne slippe helt unna skatt : Den kapitalen som ikke arbeider skal fremdeles utløse formuesskatt.
DB170819 Det er ikke vanskelig å være enige om at en traktor bonden har investert i er i arbeid når den brukes til å pløye marka.
DB170819 De som eier dem kan jo sies å være indirekte eiere av for eksempel maskiner i arbeid i en bedrift.
DB170819 Jeg har ikke tatt på meg noe annet arbeid den senere tiden, men bare ventet på dette prosjektet.
DA170819 - Vi er takknemlige for hans arbeid og ønsker ham alt godt, sier Sanders i en uttalelse.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/rQgXK/Bannon--Vil-ga-i-krigen-for-Trump - Vi er takknemlige for hans arbeid og ønsker ham alt godt, sier Sanders i en uttalelse.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass Byrådet har også gitt en million kroner hver i rekrutteringsmidler til oppsøkende arbeid i seks bydeler ( Bjerke, Grorud, Stovner, Groruddalen, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo ).
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/12B2W/Henrik-Vagenes-21-fikk-en-av-verdens-storste-brosmer-pa-kroken Etter et kvarter med hardt arbeid dro han først opp en lange på 16 kilo.
AA170819 Utover det vil ikke lederen gi flere opplysninger om Europols arbeid .
AA170819 - Dette er et veldig tidkrevende arbeid , legger han til.
AA170819 - Dette er et veldig tidkrevende arbeid , legger han til.
AA170819 - Omtrent klokka halv elleve, ble det først meldt om kontroll på stedet og politiet avsluttet sitt arbeid på stedet.
VG170818 - Fantastisk arbeid fra politiet under disse tragiske timene, skriver han på Twitter.
VG170818 * Påvirker spillingen din familie, arbeid , sosiale forpliktelser og andre aktiviteter ?
VG170818 Lysbakken varsler at SV nå vil å sende inn et skriftlig spørsmål til statsministeren der de ber henne om å redegjøre hvilket konkret arbeid som har blitt gjort av regjeringen for å utrede mulighetene for å unngå nullskatteytere, dersom man fjerner formueskatten.
DB170818 Hittil i år har vi redusert blant annet salt i hele 90 av våre egne produkter, men dette er et tidkrevende arbeid og vi har ikke rukket en gjennomgang av alle produktene ennå.
DB170818 Åsebø og Grivi Normans arbeid er et skoleeksempel på hvor viktig det er at offentligheten har innsynsmuligheter, og hvor viktig det er at den brukes.
DB170818 Hvem som står bak denne gang må vi vente med å fastslå til etterforskerne har gjort sitt arbeid .
DA170818 Middelklassen, med arbeid i offentlig sektor, har tidligere dominert nasjonalforsamlingen.
DA170818 - Vi er takknemlige for hans arbeid og ønsker ham alt godt, sier Sanders i en uttalelse.
DA170818 De har « et godt og systematisk arbeid ved skolen for å forebygge ulike elevers utfordringer », sier hun.
DA170818 SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak, som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen.
DA170818 Forklaringen fra Høyre er at detaljer om blant annet respondentenes alderssammensetning er opplysninger de vil bruke strategisk i sitt arbeid videre.
AP170818https://www.aftenposten.no/verden/i/ldAPM/Ledende-dyreverner-funnet-skutt-og-drept-i-Tanzania Gjennom sitt arbeid i PAMS har han lært opp hundrevis av viltvoktere i landsbyer over hele Tanzania, sier Goodall.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k52rX/Ap-vil-sikre-at-det-snakkes-norsk-pa-byggeplassen I en ny bok fillerister den tidligere gravejournalisten politiets arbeid mot arbeidskriminalitet.
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/VEbn6/Aret-er-2040-Oljeinntektene-skrumper_-eldrebolgen-skyller-inn-Her-er-ungdomspolitikernes-losninger ARENDAL ( Aftenposten ) : - Folk må være forberedt på å jobbe flere timer i uken og stå lenger i arbeid , sa Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre under ungdomspartilederdebatten fredag.
AA170818 - Vi er takknemlige for hans arbeid og ønsker ham alt godt, sier Sanders i en uttalelse.
AA170818 Gjennom sitt arbeid i PAMS har han lært opp hundrevis av viltvoktere i landsbyer over hele Tanzania, sier Goodall. ( ©NTB ) ¶
AA170818 - Vi er takknemlige for hans arbeid og ønsker ham alt godt, sier Sanders i en uttalelse.
AA170818 Der skal det vurderes hvor godt innsyn og åpenhet rundt bystyret og formannskapets arbeid , fungerer.
AA170818 Pengene vi får fra Pantelotteriet, betyr svært mye for vårt humanitære arbeid .
AA170818 Hensikten er å vurdere hvor godt innsyn og åpenhet rundt bystyrets arbeid fungerer.
AA170818 Men den gjør det ikke uten godt arbeid av kompetente aktører i leddene mellom kunstner og marked.
AA170818 - Mange ser nok på Mesterbakeren som bare industriell produksjon, men vi har også mye manuelt arbeid med produktene våre.
VG170817 Materialet er omfattende og vi må gjøre et grundig og profesjonelt arbeid , som også må times med ferieavvikling og permisjoner » svarte han i en epost.
SA170817 Med litt stang inn og hardt arbeid , kan nemlig klubben lande på begge føttene ved årsslutt.
DB170817 De tidligere handlingsplanene var ikke perfekte, men de sørget i det minste for et planlagt og helhetlig arbeid mot rasisme.
DB170817 Og etter kos kommer arbeid , selv om man har fri og det er ferie.
DB170817 Medbragt matpakke på skole og arbeid for å spise lunsj er norsk.
DB170817 At menn, også stortingsrepresentanter og statsråder, triller barnevogn og tar pappapermisjon er et resultat av en lang likestillingskamp og politisk arbeid der Høyre og Frp ikke akkurat kan påstå å være pionérer.
DB170817 Skal vi få til det, krever det organisering og politisk arbeid .
DB170817 Et arbeid som tidvis kan være slitsomt, men som også er givende, spennende, og ofte kreativt.
DA170817 Begge har forklart at de hadde en vanskelig økonomisk situasjon, og at ingen av dem hadde arbeid eller kunne få annen inntekt enn sosialstønad.
DA170817 - Det er krevende arbeid og det er satt av store ressurser, sier vaktlederen.
DA170817 Og vi vil redusere inntektsskatten, for å motivere flere til å komme seg over fra offentlige ytelser og over i arbeid .
DA170817 Frps finanspolitiske talsperson mener skattelettene bidrar til å få flere nordmenn i arbeid .
DA170817 - Det aller, aller viktigste for oss er arbeid .
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/32kLA/Hadia-Tajik-sier-det-er-veldig-god-stemning-i-Ap_-til-tross-for-svake-malinger Det er jo kjempeinspirerende å se både hvor bra partilederen vår gjør det i disse debattene, men også hvor godt budskapet vårt blir mottatt at det er viktig at vi sørger for arbeid til alle, at vi ser at det er 70.000 unge som står uten arbeid eller studieplass, og at dette kan få ganske store konsekvenser både for deres liv og det Norge vi ønsker å ha, svar
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/32kLA/Hadia-Tajik-sier-det-er-veldig-god-stemning-i-Ap_-til-tross-for-svake-malinger Det er jo kjempeinspirerende å se både hvor bra partilederen vår gjør det i disse debattene, men også hvor godt budskapet vårt blir mottatt at det er viktig at vi sørger for arbeid til alle, at vi ser at det er 70.000 unge som står uten arbeid eller studieplass, og at dette kan få ganske store konsekvenser både for deres liv og det Norge vi ønsker å ha, svar
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/01M6E/Faktasjekk-Grande-mener-Lysbakken-tar-feil-om-lonnsforskjeller-Hvem-har-rett Tok Støre helt feil om folk i arbeid i landsmøtetalen sin ?
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak, som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JajkR/Hva-vil-dere-gjore-for-a-fa-unge-ut-i-arbeid_-Hoyre-og-Arbeiderpartiet | Hva vil dere gjøre for å få unge ut i arbeid , Høyre og Arbeiderpartiet ?
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JajkR/Hva-vil-dere-gjore-for-a-fa-unge-ut-i-arbeid_-Hoyre-og-Arbeiderpartiet Ser vi på partiprogrammene til landets to største partier, Arbeiderpartiet og Høyre, prioriterer begge å få flere unge ut i arbeid .
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Dette-grepet-reddet-Ranheim--na-vil-de-gjenta-suksessen-240520b.html Med litt stang inn og hardt arbeid , kan nemlig klubben lande på begge føttene ved årsslutt.
AA170817 - Det er krevende arbeid og det er satt av store ressurser, sier Langås.
AA170817 SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak, som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen.
VG170816 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) avviser Thorkildsens kritikk, og mener denne regjeringen og samarbeidspartiene har gjort et større arbeid enn den forrige, selv om tallene viser at mye fortsatt gjenstår.
VG170816 - Vi har også lagt frem en opptrappingsplan med over en halv milliard kroner mer i årets budsjett til arbeid mot vold i nære relasjoner, og straffen for vold i nære relasjoner har blitt hevet fra seks til femten års fengsel.
VG170816 Den hemmer ikke verdiskapning slik som skatt på utbytte og arbeid .
VG170816 Det nyskapende forslaget kom til under et arbeid med å oppdatere forskriftene for hold av storfe, småfe og svin.
SA170816 Det går an å venne seg til å leve med det, men det er en utfordring og det krever litt arbeid å komme seg dit, sier Jenny Langlo.
SA170816 En eventuell Vega-avtale hadde sammenheng med Branns arbeid for å sikre seg den tidligere Aalesund-spilleren Henrik Bjørdal, men dette lyktes de ikke med.
DN170816 - Vi i Kiwi jobber hver dag for å være billigst og tar dette som en hyggelig bekreftelse på at vårt arbeid fungerer, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til NTB.
DB170816 Deres 50 000 frivillige bidrar på mange vis opp mot de utsatte gruppene, og rapportene blir hver gang brukt for å justere organisasjonens arbeid .
DA170816 Vi vil øke antallet tiltaksplasser innen Varig Tilrettelagt Arbeid ( VTA ) og styrke NAVs oppfølging av personer som er under tiltaket VTA i ordinær sektor.
DA170816 Skal en sikre arbeid for alle, krever det et spesielt sterkt fokus på dem som er lengst borte fra det ordinære arbeidslivet.
DA170816 Men arbeid er langt mer enn inntekt og produksjon.
DA170816 Gjennom arbeid bidrar den enkelte til vår felles verdiskapning, grunnlaget for vår velferdsstat.
DA170816 Arbeid for alle, eller trygghet for arbeid , har vært vår målsetting i alle år.
DA170816 Arbeid for alle, eller trygghet for arbeid, har vært vår målsetting i alle år.
DA170816 Arbeid er familienes viktigste økonomiske sikkerhet.
DA170816 - Vi i Kiwi jobber hver dag for å være billigst og tar dette som en hyggelig bekreftelse på at vårt arbeid fungerer, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til NTB.
BT170816https://www.bt.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Det går an å venne seg til å leve med det, men det er en utfordring og det krever litt arbeid å komme seg dit, sier Jenny Langlo.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte Det viktigste tiltaket er aktivt forebyggende arbeid , med miljøarbeidere og andre støttespillere. 16-åring død etter voldshendelse ved Holmlia skole ¶
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/OVGvA/39-selskaper-svartelistet-av-Oslo-kommune-etter-aksjon-mot-arbeidslivskriminalitet Samarbeidsavtaler mellom Skatteetaten og landets største innkjøpere i bygg- og anleggsbransjen er blitt et effektivt våpen mot svart arbeid og annet snusk.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/OVGvA/39-selskaper-svartelistet-av-Oslo-kommune-etter-aksjon-mot-arbeidslivskriminalitet Det kan være en indikasjon på svart arbeid om de egentlig har færre registrerte ansatte, og dette kan gi grunnlag for avvise det vi mener er useriøse aktører, sier Wedde.
AP170816https://www.aftenposten.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Det går an å venne seg til å leve med det, men det er en utfordring og det krever litt arbeid å komme seg dit, sier Jenny Langlo.
AP170816https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nederlandsk-spiller-klar-for-Brann-240480b.html En eventuell Vega-avtale hadde sammenheng med Branns arbeid for å sikre seg den tidligere Aalesund-spilleren Henrik Bjørdal, men dette lyktes de ikke med.
AA170816 - Vi i Kiwi jobber hver dag for å være billigst og tar dette som en hyggelig bekreftelse på at vårt arbeid fungerer, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til NTB.
AA170816 I dialog med kommuneoverlegen i Tønsberg er politiet kommet til at det gis adgang til nattarbeid og arbeid i helgene, skriver politiet.
AA170816 Studietida er også hardt arbeid .
VG170815 Vårt medisinske arbeid i Libya skjer i en svært militarisert kontekst, hvor kompromisser er uunngåelige.
FV170815https://www.fvn.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Det går an å venne seg til å leve med det, men det er en utfordring og det krever litt arbeid å komme seg dit, sier Jenny Langlo.
DB170815 Teknisk arbeid
DB170815 - At båten har vært fylt med vann, vanskeliggjør politiets arbeid med å sikre tekniske spor fra den, sier Sten Hansen ved København-politiets pressetjeneste til Dagbladet.
DB170815 - For første gang gjelder det den generasjonen kvinner der de fleste har utdannelse og er eller har vært arbeid .
DB170815 - Det skal ha foregått arbeid med å flytte kyr utenfra og inn.
DB170815 Det må bevilges ressurser til slikt arbeid , og institusjonene må forvalte disse ressursene slik at de har den effekten de er tenkt å ha.
DA170815 I en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo fra 2013 kommer det fram at kvinner som stripper på klubber i Norge er ressurssterke og bevisste på sine muligheter og rettigheter, og mange kombinerer jobben på strippeklubb med andre typer arbeid og utdanning.
DA170815 - Selv om det ser ut som vi bare har det gøy, er det mest hardt arbeid .
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/MVVJB/Nordmenn-mener-eldre-har-fatt-det-godt-nok Nå er vi opptatt av å inkludere unge i utdanning og arbeid , sier hun.
AA170815 Brannen skal ifølge politiet ha startet i forbindelse med arbeid på taket. Én person befant her da det tok fyr, og er blitt avhørt av politiet.
AA170815 - Det blir sannsynligvis behov for bergingsbil, og da kan det bli korte perioder med arbeid på stedet.
AA170815 Unge i alderen 15 til 23 år uttaler seg om hva slags bakgrunn de kommer fra, hvilke valg de vil ta for utdanning og arbeid og hvorfor.
AA170815 Brannen oppsto i Nonnegata 20, der det pågikk arbeid når flammene brøt ut.
VG170814 Greenpeace på New Zealand beskylder nå private selskapet for å drive overvåkning av organisasjonens ansatte, ved å fotografere dem i arbeid , men også ved å fotografere dem i fritiden på stranden.
VG170814 Å drive døgnåpent hotell med « all inclusive » og gratis bamseklubb er hardt arbeid .
VG170814 Men det er mye arbeid .
VG170814 Kommentar Å drive døgnåpent hotell med « all inclusive » og gratis bamseklubb er hardt arbeid .
VG170814 I tillegg til å gi familien omsorg, som å passe barn og foreldre, bidrar nordmenn over 60 år med frivillig arbeid verdt rundt 25 milliarder kroner i året.
SA170814 - Den er et bevis på mitt arbeid , sier hun.
SA170814 Mamma Tone mener at det er hardt arbeid som ligger bak bronsemedaljen.
FV170814https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Filip-Ingebrigtsen-takket-familien-i-natt--De-var-der-da-jeg-folte-det-ikke-var-noen-vits-a-fortsette-240321b.html Mamma Tone mener at det er hardt arbeid som ligger bak bronsemedaljen.
DB170814 Skatt og arbeid er et sentralt og tilbakevendende tema i debatten, som er den første i en valgkamp uten de helt store enkeltsakene så langt.
DB170814 ¶ OPPGJØR OM SKATT OG FORSKJELLER : Det ble et intenst oppgjør om skatt, arbeid , forskjeller og norske verdier i partilederdebatten i Arendal.
DB170814 - Det er andelen som er i arbeid som avgjør norsk økonomi, sa Støre.
DB170814 Jeg må plutselig dokumentere relevant arbeid eller utdanning.
DB170814 Vi forstår at barnevernets arbeid kan skape sterke følelser hos dem som berøres, likevel må det være nulltoleranse for grov hets og trusler, uansett hvor de framsettes.
DB170814 Reelle data om jenters situasjon vil gjøre oss i stand til å se hvor fort det går fremover i kampen mot barneekteskap, arbeidet for likestilling i videregående opplæring, avskaffelse av kjønnslemlestelse og å sikre at jenter har samme mulighet til arbeid som gutter.
DB170814 De har til og med gjort arbeid ved Forsvarsdepartementet, Skattedirektoratet, regjeringskvartalet, statsministerboligen og Eidsvoldsbygningen.
DA170814 » På 1880-tallet gikk ungene på skole og arbeid annen hver dag.
DA170814 I andre perioder var det arbeid på formiddagen og skole om ettermiddagen for de eldste, og omvendt for de yngste.
DA170814 FARGERIET 1938 : Det var mannfolka som tok seg av møkkete arbeid som garnfarging ved Nydalens Compagnie.
DA170814 Bedriftseierne sørga ikke bare for å skaffa folk arbeid , men også bolig, og etter hvert også velferdstiltak som sjukekasse, spisehus, bad, bedehus og skole.
DA170814 I økonomibolken blir det tatt opp temaer som skatt, arbeid og velferd, opplyser NRK.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort I 2014 foretok departementet beregninger over hva det ville koste å innføre det ROT-fradraget Frp vil innføre, og den gang ble det beregnet til ti milliarder kroner, netto åtte, hvis man kan anta at det fører til noe mindre svart arbeid . 43 - 45 av de 65 milliardene er altså tall Finans
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Ifølge Heggelund er den beste fattigdomsbekjempelsen arbeid .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Høyre : - Arbeid viktigste tiltak mot fattigdom ¶
AP170814https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4PMge/I-mote-med-en-annen-virkelighet-ble-det-norske-noe-annet--Anne-Sender Da jeg dro utenlands for noen år tilbake for å bidra i humanitært arbeid med FN og lokale NGO-er, var det å være norsk lik matpakke, hyttetur på fjellet, heie på skijentene, samt å være god på fiske- og oljerelatert teknologi.
AP170814https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Russiske-dopere-nekter-a-gi-fra-seg-OL-medaljer--Ingen-fortjener-medaljene-mer-enn-meg-240372b.html - Den er et bevis på mitt arbeid , sier hun.
AP170814https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Filip-Ingebrigtsen-takket-familien-i-natt--De-var-der-da-jeg-folte-det-ikke-var-noen-vits-a-fortsette-240321b.html Mamma Tone mener at det er hardt arbeid som ligger bak bronsemedaljen.
AA170814 Det ble skatt, arbeid og en god dose verdier som satte preg på den første store partilederdebatten som gikk av stabelen i Arendal torsdag kveld.
AA170814 En uke før fristen går ut for å finne en endelig løsning for gjeldstyngede Norske Skog, sier konsernsjefen at det gjenstår en god del arbeid for å komme i mål.
AA170814 Ordningen sikrer dem inntekt i perioder hvor de på grunn av sykdom eller skade har bruk for hjelp fra Nav for å komme i arbeid .
AA170814 - Jobben skal være med på å få dem tilbake til vanlig lønnet arbeid .
AA170814 Paradoksalt nok synes jeg hun var svakest på skatt, et saksområde Høyre har eierskap til, og best i debatten om arbeid , hvilket normalt er Aps hjemmebane, sier Marthinsen.
AA170814 Nettopp fordi den første timen av partilederdebatten i stor grad handlet om de store og nær sagt altomfattende temaene skatt og arbeid , gir det seg selv at det var de to store partiene på hver sin side av sentrum som dominerte i debatten.
VG170813 Årets TV-aksjon går til Unicefs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt, og går av stabelen søndag 22.oktober.
VG170813 Hvordan skal dere jobbe for å desentralisere statlige institusjoner og statlig virksomhet ? - Arbeid til alle betyr arbeid i alle deler av Norge.
VG170813 - Arbeid til alle betyr arbeid i alle deler av Norge.
DB170813 Det er takket være et liv med hardt arbeid på gata, mat på stranda i seine nattetimer, proteinbarer.. og en lykkesitron.
DB170813 Fengselsbetjenten ble ifølge danske medier skutt på vei til arbeid , angivelig fordi « Loyal to Familia » og bandelederen Shauib Khan - ønsket sin egen avdeling i fengslet.
DB170813 Skittent og fornedrende arbeid som ingen andre ville gjøre.
DB170813 Senere år ble det mer synlig arbeid med tekstene.
DB170813 Alexandra ble raskt en yndling blant det danske folk, og var kjent for sitt veldedige arbeid , samt sin moteriktige klesstil.
DA170813 - Kultur er blant de viktige tingene for mennesker, akkurat som utdanning, helse, arbeid og familie er det.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo I tillegg til arbeid , mener hun en økning i barnetrygden vil bidra til å redusere fattigdommen.
AA170813 Det gjenstår fortsatt mye arbeid på strekningen og veien vil bli stengt i kortere perioder i tiden fremover.
AA170813 - Selv de som er i arbeid , får ganske store beløp fra foreldrene sine hver måned, og det er litt urovekkende, sier hun.
VG170812 « For første gang siden 1992 har vi en regjering som ikke har en handlingsplan mot svart arbeid og mot økonomisk kriminalitet », fremholder han overfor LOs nyhetsportal FriFagbevegelse.
VG170812 NY BOK : Einar Haakaas dokumenterer hvordan albanske kriminelle nettverk har etablert ulovlige malerfirma og utført arbeid blant annet på Slottet.
VG170812 Her dokumenterer han hvordan albanske kriminelle nettverk har etablert ulovlige malerfirma og utført arbeid blant annet på Slottet, i statsministerboligen, Forsvarsdepartementet og Eidsvoldsbygningen.
VG170812 - Jeg har tro på norsk ungdom og at de er opptatt av å gjøre ærlig arbeid .
SA170812 I friidretts-VM får vi se utøvere bære fruktene av årevis med målrettet arbeid .
FV170812https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Her-innser-VM-loperen-den-kostbare-tabben--Hun-hadde-tatt-gull-240190b.html I friidretts-VM får vi se utøvere bære fruktene av årevis med målrettet arbeid .
DB170812 TETT PÅ MAKTA : Ifølge forfatter Einar Haakaas har kriminelle utført arbeid på blant annet statsministerboligen i Oslo.
DB170812 Boka beskriver hvordan de kriminelle kommer seg til Norge og kan drive ulovlig arbeid i landet.
DB170812 TETT PÅ MAKTA : Ifølge forfatter Einar Haakaas har kriminelle utført arbeid på blant annet statsministerboligen i Oslo.
DB170812 Boka beskriver hvordan de kriminelle kommer seg til Norge og kan drive ulovlig arbeid i landet.
DB170812 - Kim er fokusert, ambisiøs og dedikert i sitt arbeid .
DB170812 Familien lokket personene til seg med tilbud om arbeid og et sted å bo, men de som sa ja ble plassert i forfalne campingvogner, i stor grad uten oppvarming, vann eller toalett.
DB170812 De ble lovet at de skulle bli tatt vare på, få husly og mat i bytte mot arbeid .
DA170812 Men her er det selvsagt også mange studenter og folk som ikke er i arbeid , opplyser Julsrud.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Her-innser-VM-loperen-den-kostbare-tabben--Hun-hadde-tatt-gull-240190b.html I friidretts-VM får vi se utøvere bære fruktene av årevis med målrettet arbeid .
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/55xe1/Vil-du-se-proffe-steinhuggere-i-aksjon-Dra-til-Grorud - I fjor var gjennomsnittprisen 3500 kroner, ikke så verst for et originalt arbeid hugget i stein, reklamerer Arnesen.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget Venstre-leder Trine Skei Grande vil ha et grønt skatteskifte der det blir mindre skatt på arbeid men høyere miljøavgifter.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget Annet : Vil utrede et jobbskattefradrag som skal gjøre det mer gunstig å være i arbeid .
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Her-innser-VM-loperen-den-kostbare-tabben--Hun-hadde-tatt-gull-240190b.html I friidretts-VM får vi se utøvere bære fruktene av årevis med målrettet arbeid .
VG170811 Utvikling av klubbene på kvinnesiden er et arbeid som pågår hele tiden.
VG170811 - Jeg er veldig takknemlig for at vårt arbeid blir anerkjent i et så viktig fora, men æren skal ikke tilskrives meg, men tusener av studenter som har deltatt i aksjonen og de frivillige som har jobbet utrolig hardt.
NL170811 Venstre innførte sosiale ytelser, lov om arbeidervern, fabrikktilsyn og åttetimers arbeidsdag mens Arbeiderpartiet var opptatt med å organisere arbeidere til klassekamp og finne sosialistisk modell for sitt arbeid .
DN170811https://www.dn.no/meninger/2017/08/11/2040/Innlegg/tid-for-arbeidsdeling ¶ Deling av arbeid vil på sikt skape et mer inkluderende og solidarisk samfunn.
DN170811 Mange av de som mistet jobben flyttet ut av kommunen og tok seg arbeid i annen tung industri.
DN170811 ¶ Deling av arbeid vil på sikt skape et mer inkluderende og solidarisk samfunn.
DB170811 Så det viktigste er å komme tilbake til arbeid så fort som mulig, er det ikke det da ?
DB170811 Dette i etterkant av forsøk på livreddende arbeid på stedet.
DB170811 Det er en betegnelse som nå kan bestrides, takket være samleren Haakon Mehrens iherdige arbeid for å få ham fram i lyset.
DB170811 I forbindelse med handlingsplanen mot antisemittisme har regjeringen igangsatt arbeid med nye læringsressurser og etterutdanningspakker for lærere.
DB170811 Det er nå i drift og gjør et viktig arbeid .
DB170811 Dembra bidrar i ungdomsskolers og videregående skolers arbeid med å forebygge antisemittisme, rasisme, radikalisering og udemokratiske holdninger.
DB170811 Arbeid på lokalt nivå er særlig viktig i arbeidet mot høyreekstremisme.
DB170811 Arbeid i skolen er viktig.
DB170811 I løpet av videoen skryter programmet av Trumps arbeid den siste uka.
DB170811 Alt jeg hadde kjent i 30 år var arbeid , og plutselig hadde jeg ingenting, forteller 51-åringen til magasinet.
DA170811 Hvis Ap igjen kommer i regjeringsposisjon, vil de gjenoppta sitt arbeid med Kulturløftet, som de påbegynte med den rødgrønne regjeringen.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/9921E/Mattis--Krig-med-Nord-Korea-ville-vart-katastrofalt- Jim Mattis sier USAs arbeid i konflikten mellom USA og Nord-Korea først og fremst er på et diplomatisk nivå.
AA170811 Vi forbereder oss på hva vi skal se etter, og gjøre oss kjent med hva som foregår av arbeid i virksomheten, sier Løvås.
AA170811 Han forklarer at de vil finne ut om det har foregått noe spesielt arbeid før ulykken som har bidratt til eksplosjonen.
AA170811 Jørgensen, ber norske biskoper bidra for å få dem i arbeid .
AA170811 Han ble selv engasjert i saken via bemanningsfirmaet Plog AS i Stavanger, som i en årrekke har gitt papirløse flyktninger arbeid , blant annet i IMI-kirken i Stavanger.
AA170811 Det er ifølge utlendingsloven ikke lov å gi arbeid til papirløse innvandrere, men Jørgensen, som er styreleder i organisasjonen Mennesker i limbo, mener det går på tvers av Grunnloven å nekte ureturnerbare flyktninger rett til å tjene til livets opphold.
AA170811 - Jeg ber dem samarbeide for å få de papirløse i arbeid .
VG170810 - Bak en prestasjon som dette ligger det en del arbeid .
NL170810 Dagens regjering har foreslått å flytte ansvar for varig tilrettelagt arbeid fra NAV til kommunene.
NL170810 Alle som ønsker arbeid må få reell mulighet til det.
NL170810 Arbeid er viktig for livskvalitet og selvoppfattelse.
NL170810 Troms Ap følger opp : arbeid for alle er den aller viktigste saken for fylkespartiet.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html Dette er ikke enkelt arbeid , de er mange timers innsats fra flere, sa mamma.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html Bak en sånn prestasjon ligger det en del arbeid .
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html - All ære til Lief Olav som virkelig har lagt ned mye arbeid og planlagt treningsopplegget.
DN170810https://www.dn.no/nyheter/2017/08/10/2113/Utenriks/minst-56-dode-da-300-ble-kastet-i-havet IOM anslår at rundt 55.000 migranter likevel har forlatt Afrikas Horn med kurs for Jemen så langt i år, flesteparten av dem med mål om å finne seg arbeid i de rike Golf-landene.
DN170810 IOM anslår at rundt 55.000 migranter likevel har forlatt Afrikas Horn med kurs for Jemen så langt i år, flesteparten av dem med mål om å finne seg arbeid i de rike Golf-landene.
DB170810 Nå avslutter jeg et 27 år langt arbeid for å løfte hans kunst fram i lyset, sier Mehren.
DB170810 Tre år med hardt arbeid har resultert i avgangskolleksjonen som Gargari kaller « en kommentar til objektivisering av kvinner i Vesten og i Norge ».
DA170810 De kaller seg Europas forsvarere : Den såkalte identitære bevegelsen ( se faktaboks ) fikk i sommer bred mediedekning fordi de vil overvåke redningsbåters arbeid i Middelhavet og sende migranter og flyktninger tilbake til Libya på aksjonsbåten C-Star, gjennom aksjonsgruppa Defend Europe.
DA170810 « Disse småene fikk ofte gå for lut og kalt vann og ble plaget med arbeid både sent og tidlig », skriver han.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/vqL8l/Medier-Regjeringen-vil-la-forsvaret-overta-grensekontroll-i-Danmark Det danske heimevernet har tidligere vært utstasjonert ved grensekontrollen, men ideen om å la soldater overta politiets arbeid på visse områder har fått kritikk fra flere hold.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Slik finansieres svart arbeid Grå firmaer i bygg og anlegg har stukket unna penger på den samme snedige måten i mange år.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten I en ny bok fillerister den tidligere gravejournalisten politiets arbeid mot arbeidskriminalitet.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Det skal bli et mål for hans arbeid fremover.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yqP7A/-Kveler-grobunnen-for-ekstremisme-med-dialog--Yasin-Adil Hensikten med Minhaj Ungdoms leir, al-Hidayah, var å gi europeisk-muslimsk ungdom nødvendig kompetanse i arbeid mot ekstremisme og radikalisering.
AA170810 IOM anslår at rundt 55.000 migranter likevel har forlatt Afrikas Horn med kurs for Jemen så langt i år, flesteparten av dem med mål om å finne seg arbeid i de rike Golf-landene.
AA170810 Det heter blant annet at netthandlinger som skader « nasjonal enhet » eller « den sosiale harmoni », kan straffes med hardt arbeid i tre-15 år.
VG170809 Haugland fastslår at Warholms suksess skyldes « godt arbeid på mange plan rundt ham ».
VG170809 Det er nok å ta av, som å få flere i arbeid , gi folk skikkelig utdanning og unngå at folk faller utenfor.
SA170809 Dette er ikke enkelt arbeid , de er mange timers innsats fra flere, sa mamma.
SA170809 Bak en sånn prestasjon ligger det en del arbeid .
SA170809 - All ære til Lief Olav som virkelig har lagt ned mye arbeid og planlagt treningsopplegget.
NL170809 Det har ikke manglet på forslag eller initiativ fra Sametingets side, vi har blant annet tatt initiativ til at vi i felleskap utarbeider en handlingsplan for implementering av erklæringen og utarbeidet en skisse til hvordan et slikt arbeid skal kunne foregå uten at det var noe interesse til å ta tak i dette fra regjeringen.
NL170809 Kommunestyret gjorde et vedtak om å få i gang et pilotprosjekt som skulle utrede muligheten for å gi dem arbeid .
DN170809 Andelen i arbeid faller, den laveste på tyve år.
DN170809 - Styrets arbeid øker når selskapet er i vanskelige tider.
DB170809 - Bak dette ligger det en del arbeid , og familien er nødt til å være fleksibel for at dette skal gå.
DB170809 Dette skal være prøvd ut hos blant annet organisasjonen Kristent Interkulturelt Arbeid ( KIA ).
DB170809 - Uten prosjekter, vil 100 000 stå uten arbeid om få år.
DB170809 Temaene er økonomi, arbeid , skole, helse og omsorg.
DB170809 - Jeg er ikke redd for hardt arbeid .
DB170809 Støre angrep henne for at det har vært for lite arbeid med forebyggende helse og folkehelse, og det var statsministeren enig i at det bør gjøres mer på.
DB170809 Trond Giske er forbanna på at Erna Solberg og Høyre vil at de som blir rike av andres arbeid ikke skal være med og betale til fellesskapet.
DA170809 LES OGSÅ : Ny kamp om oljeboring ¶ - 100 uten arbeid
DA170809 - Uten nye prosjekter, vil 100.000 stå uten arbeid om få år.
DA170809 Venstre : Vil at de som forurenser skal betale, ha et grønt skatteskifte der skatter og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres, mens skatter og avgifter på utslipp og bruk av naturressurser økes, og at all planlegging og investeringer skal resultere i at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-i-natt-med-kjaresten--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html Dette er ikke enkelt arbeid , de er mange timers innsats fra flere, sa mamma.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-i-natt-med-kjaresten--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html Bak en sånn prestasjon ligger det en del arbeid .
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-i-natt-med-kjaresten--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html - All ære til Lief Olav som virkelig har lagt ned mye arbeid og planlagt treningsopplegget.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/GVLRV/Svensk-politi-skulle-ta-tilbake-kontrollen-over-utsatte-bydeler-fra-kriminelle-To-ar-senere-er-situasjonen-blitt-enda-verre- Det gjør politiets arbeid vanskelig.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html Dette er ikke enkelt arbeid , de er mange timers innsats fra flere, sa mamma.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html Bak en sånn prestasjon ligger det en del arbeid .
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html - All ære til Lief Olav som virkelig har lagt ned mye arbeid og planlagt treningsopplegget.
AA170809 Organisasjonen anslår at rundt 55.000 migranter har forlatt Afrikas Horn med kurs for Jemen så langt i år, flesteparten av dem med mål om å finne seg arbeid i Gulf-landene. ( ©NTB ) ¶
AA170809 | Sak om ureturnerbare flyktninger i arbeid henlagt ¶
AA170809 Politiet har henlagt straffesaken mot selskapet Plog AS, som i en årrekke har gitt papirløse flyktninger arbeid i IMI-kirken i Stavanger.
AA170809 - Uten nye prosjekter, vil 100.000 stå uten arbeid om få år.
AA170809 I Trondheim er NTNU Technology Transfer, SINTEF materialer og kjemi og Stavne arbeid og kompetanse KF blant dem som benytter seg av ordningen.
VG170808 Ragde har som alltid nedlagt et stort arbeid i research og er god på miljøbeskrivelser.
VG170808 Hun omtales dessuten som stadig viktigere i arbeidet med å forberede valgkampen i 2020 - et arbeid som så smått har begynt.
VG170808 Om det stemmer, har også de blitt klokere og bedre rustet i sitt arbeid mot ekstremisme.
VG170808 For eksempel i 2015, da kulturminister Thorhild Widvey ( H ) fremsnakket og ga penger til imam Shahs moske for arbeid mot ekstremisme, imamen som har støttet blasfemidrap og uttrykt grov antisemittisme.
VG170808 * 1 Krav til aktivitet, som for eksempel studier eller arbeid . * 1 Null kontakt med andre i Nokas-ranslaget eller noen i deres familier. * 1 Null kontakt med personer han vet eller bør vite er kriminelle.
VG170808 i norsk arbeidsliv ¶ * uenige i at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene ¶ * enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge ¶ * uenige i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet ¶ * enige i at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn ¶ * enige i at innvandrere i Norge bør bestrebe s
VG170808 Integrering handler om utdanning, arbeid , helse og bolig, og i små kommuner faller mye ansvar på få hender.
VG170808 Han opplyser at raset sannsynligvis skjedde klokken 20 i går kveld og at det ikke pågikk arbeid i området da raset skjedde.
DB170808 Toska er underlagt flere vilkår, han har bestemte innetider som kontrolleres av Kriminalomsorgen, krav til aktivitet som for eksempel studier eller arbeid og har ikke lov til å ha kontakt med andre i Nokasranslaget eller deres familiemedlemmer.
DB170808 Nav stiller strenge krav til unge som ikke går på skole eller er i arbeid .
DB170808 Men rådene i innlegget - som at vi skal slutte å snakke om psykiske lidelser, men heller pøse på med kjærlighet - bør ikke oppfattes som selve løsningen på alt arbeid med ungdom i barnevernet.
DA170808 Toska er underlagt flere vilkår, han har bestemte innetider som kontrolleres av Kriminalomsorgen, krav til aktivitet som for eksempel studier eller arbeid og har ikke lov til å ha kontakt med andre i Nokas-ranslaget eller deres familiemedlemmer.
DA170808 Over 60 prosent av nordmenn gjør frivillig arbeid i løpet av året, men organisasjonen Frivillighet Norge er skeptisk til ulønnet arbeid utført for andre enn frivillige organisasjoner.
DA170808 Over 60 prosent av nordmenn gjør frivillig arbeid i løpet av året, men organisasjonen Frivillighet Norge er skeptisk til ulønnet arbeid utført for andre enn frivillige organisasjoner.
DA170808 NHO mener andelen unge utenfor arbeid er for høy.
DA170808 Hun trekker fram SVs forslag om at alle under 25 skal ha rett til arbeid .
DA170808 Før det var hun en av de 71.000 unge som verken er i arbeid , under utdanning eller i opplæring.
DA170808 Forodden har vært uten arbeid i ett år, og bestemte seg nylig for å oppsøke Nav for hjelp til å få jobb.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/bV04A/Mann-i-30-arene-siktet-for-drap-etter-funn-av-dod-kvinne-i-bil Fylkesvei 33 var stengt i flere timer som følge av politiets arbeid på stedet, men åpnet igjen like etter kl. 13 ifølge Vegtrafikksentralen.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/BpQbE/VG-David-Toska-overfort-til-hjemmesoning Toska er underlagt flere vilkår, han har bestemte innetider som kontrolleres av Kriminalomsorgen, krav til aktivitet som for eksempel studier eller arbeid og har ikke lov til å ha kontakt med andre i Nokas-ranslaget eller deres familiemedlemmer.
AA170808 Mellom 400 og 500 personer må holde seg inne i butikker i nærheten, i påvente av at politiet skal avslutte sitt arbeid på stedet, sa Brussel-politiets talskvinne Dorothee Cattrysse tidligere på kvelden. ( ©NTB ) ¶
AA170808 Toska er underlagt flere vilkår, han har bestemte innetider som kontrolleres av Kriminalomsorgen, krav til aktivitet som for eksempel studier eller arbeid og har ikke lov til å ha kontakt med andre i Nokas-ranslaget eller deres familiemedlemmer.
AA170808 Tolv års nitid arbeid med kompetanseoppbygging og forskning er valgt bort og omtalt av Helse Midt-Norge i denne avisa som lav kvalitet.
AA170808 Et slikt nitid arbeid er grunnleggende for at samhandlingsreformen skal kunne virke og for at spesialisthelsetjenesten skal kunne veilede kommunehelsetjenesten i utfordringene ved sykelig overvekt.
VG170807 - Jeg vet at guttene burde ha gått på skole og ikke gjort slikt arbeid , men jeg har ikke noe annet valg.
VG170807 - Det er ekkelt og veldig hardt arbeid .
VG170807 Jeg var plutselig alene med et 50 prosent arbeid og 50 prosent lønn.
VG170807 Den danske innvandringsministeren Inger Støjberg er imponert over Norges arbeid for å få folk uten lovlig opphold ut av landet.
VG170807 Og det har vært et stort og veldig vanskelig arbeid å få opprettet dette, både med det juridiske grunnlaget, men også å få satt noen personer på denne listen, sier den danske innvandringsministeren Inger Støjberg til VG.
VG170807 Synes du dette virker i overkant mye arbeid for litt klubbing, så har Berlin selvfølgelig en myriade av mer " laidback " barer og puber å velge blant.
NL170807 Utveksling-, internship, og konferanseaktiviteter i regi av UiT er noen av eksemplene på områdene UiT aktivt prøver å hjelpe studentene ut i arbeid på.
NL170807 La oss likevel være ærlige - trenger vi å huske alle formler og lignende når vi i arbeid kommer til å bruke programvarer som allerede er programmert med disse ?
NL170807 Hardt arbeid må til.
NL170807 De ønsker oss velkommen til å engasjere oss i deres arbeid .
DB170807 Alt skulle være tilbake til normalen mandag, etter en sommer med arbeid og buss for tog på deler av strekningen.
DB170807 Elizabeth Hoff fra Ålesund har i over fem år drevet Verdens helseorganisasjon, WHO, sitt arbeid i Syria.
DB170807 I Sverige ser man nå tydelige resultater etter bevisst holdningsskapende arbeid .
DB170807 Mormor gikk fra å være lavtlønnet servitør til riking med formuesskatt på grunn av eget arbeid og nøysomhet, samt pensjonsrettigheter det politiske Norge har stått sammen om, og som hun selv har betalt inn til.
DB170807 Men hvis vi ikke begynner setter tæring etter næring, men bare lover mye til de som vil ha mer, kan det hende at de mindre viktige velferdsgodene tærer vekk den næringa som gjennom arbeid skulle sørge for oss alle.
DB170807 Hardt arbeid bygget dette landet.
DB170807 Hun skal ha hatt et ønske om å få takke dem for deres arbeid under den grusomme brannen i Grenfell Tower.
AP170807https://www.aftenposten.no/verden/i/k5nwa/USAs-landbruksdepartement-sensurerer-bruk-av-ordet-klimaendringer I en e-post til ledelsen ber Jimmy Bramblett, nestleder i en avdeling i NRCS, at det skal utøves « forsiktighet » når man diskuterer drivhusgasser og at etatens arbeid på luftkvalitet rundt disse gassene skal opphøres.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/wqoL4/Oslo-S-gjenapnet-etter-helgestans Lørdag og søndag ble Oslo Sentralstasjon stengt for all togtrafikk grunnet arbeid på togstasjonen.
AA170807 Organisasjonen bruker idrett og musikk som verktøy i forebyggende arbeid og integrering av minoritetsungdom.
AA170807 " Årets Ladejarl " deles ut av Reitangruppen til en person som bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert ledelse og arbeid .
AA170807 Lørdag og søndag ble Oslo Sentralstasjon stengt for all togtrafikk grunnet arbeid på togstasjonen.
AA170807 Låta er co-skrevet av Astrid S og produsert av Cass Lowe - best kjent for sitt arbeid med ZAYN, Snakehips og Flume.
AA170807 Mange barnehager har allerede gjort et viktig arbeid på dette området og kan bidra med gode praksiseksempler.
AA170807 Dette kommer ikke av seg selv, dette er kompetanse vi har fått som et resultat av mange års arbeid .
VG170806 Han var akkurat i gang med en 6 ukers Olje for arbeid og velferd-turne langs hele kysten da uhellet inntraff.
DN170806 « Godt og målrettet arbeid » ¶
DN170806 Den solide veksten kommer som resultat av godt og målrettet arbeid fra artisten og teamet i alle ledd, i begge selskapene, skriver pr-ansvarlig for Marcus & Martinus, Marte Schei i en epost til DN.
DB170806 Navalny er sikker på at det kjemiske angrepet var regimets arbeid .
DA170806 Nå har Ranja Forodden vært uten arbeid i ett år.
DA170806 Hun mener at det er en jobb i seg selv å søke arbeid , og at det krever mye motivasjon.
DA170806 Nå har Ranja Forodden vært uten arbeid i ett år.
DA170806 Hun mener at det er en jobb i seg selv å søke arbeid , og at det krever mye motivasjon.
AA170806 Det er ikke første gangen hun har uttrykt frustrasjon over FNs arbeid i Syria. ( ©NTB ) ¶
VG170805 Jeg tror landets lønnstagerne som de siste årene har opplevd de svakeste lønnsoppgjørene på mange tiår og pensjonister som har fått redusert sine pensjoner tre år på rad har problemer med å skjønne hvorfor store, effektløse skattekutt til de helt i toppen skal prioriteres foran arbeid , skole og eldreomsorg, sier Støre.
VG170805 - Vi mener det ikke er grunnlag for en slik kritikk av Spesialenhetens arbeid som den VG viser til i sine spørsmål.
DB170805 Robbie Williams-konserten fredag kveld, får skylda for at det var uvanlig mange folk i byen - noe som førte til mye arbeid for politiet.
DA170805 Det er også problematisk når man unnlater å ta inn over seg regjeringens arbeid gjennom flere år og nylig fattede konklusjoner på dette saksfeltet ».
DA170805 Når Europa har etterlatt resten av verden som et slakterhus har vi har et stykke arbeid å gjøre for å rette opp i det.
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/wqBj5/Storjury-i-Russland-etterforskningen-Hva-betyr-det-for-Trump Tidligere Obama-rådgiver Andrew Wright beskriver oppnevnelsen av en storjury som « en milepæl », selv om man ikke har noen garanti for at juryens arbeid vil ende i en eller flere tiltalebeslutninger.
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/PVQ9z/Venezuelas-omstridte-forsamling-sparker-landets-riksadvokat Avstemningen var det første punktet på agendaen da forsamlingen begynte sitt arbeid lørdag, etter at den for første gang trådte sammen fredag.
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/3nGvL/Gjor-klimakrisenes-fakta-oss-sa-passive-og-slove-at-vi-er-i-ferd-med-a-gi-opp-vare-barns-fremtid--Freddy-Fjellheim Omtrent samtidig som maktforholdene i samfunnet nedvurderte fysisk arbeid og oppvurderte gründervirksomhet, oppsto splittelsen mellom teoretisk kunnskap og kunstartene. | - Ingen trodde jeg skulle få jobben, sier Ahmad Mnawar ( 31 ).
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5go9/Kontantstotten-var-viktig--Dag-Morten-Dalen - Takk for at du ga meg trygghet Barnehagelærere tror de skal intervjues om sitt arbeid med barn.
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AAnAx/-Hvorfor-hemmeligholde_-UD---Ragnar-Skre-og-Tsira-Gvasalia Dette vil og bety store menneskelige kostnader og sterke interessemotsetninger, som vi har forsøkt å beskrive gjennom vårt arbeid som journalister.
AA170805 Avstemningen var det første punktet på agendaen da forsamlingen begynte sitt arbeid lørdag, etter at den for første gang trådte sammen fredag.
AA170805 Hun sammenligner Listhaugs oppfordring om å melde fra med å rapportere tjuvfiske og svart arbeid til myndighetene.
AA170805 - Skal vi gjøre endringer i velferdsordninger, må det i så fall være å ta bort ting som hindrer folk i å komme i arbeid .
AA170805 il deg, fotballpresident ; videreutvikling av kvinnefotballen er for viktig til å overlates på frivillig basis til de etablerte herreklubbene og jeg tror at grunnlaget for framtidig sterke fotballprestasjoner ikke legges i utvalg og rapporter, men av kontinuerlig satsing ( ressurser ) og målrettet arbeid på de områdene vi ønsker å forbedre oss.
VG170804 - Det er fint at mennesker med bakgrunn fra alle politiske partier engasjerer seg i frivillig arbeid .
VG170804 Nå har imidlertid sannheten seiret og rene utøvere skal vite at vi verdsetter deres arbeid og seirer, slik at friidretten blir ren og alle triumfer er fortjent, sa Dmitri Shlyakthin.
VG170804 I et land som lider av underernæring, truet regimet med at de som ikke stemte, ville miste tilgangen til mat, pensjon eller andre fordeler knyttet til arbeid , sa hun.
VG170804 - Det ble hevdet at vedkommende skulle ha mottatt mindre gaver i forbindelse med utøvelse av sitt arbeid .
VG170804 Der fortalte han om politiets arbeid siden de arresterte medlemmer av en angivelig terrorcelle i Sydney forrige helg, og kastet nytt lys over det han kalte et av de mest sofistikerte terrorforsøkene på australsk jord noen gang.
VG170804 VAR IKKE KJENT MED OPPSLAGENE : Hamza Ansari i Minhaj forteller at de inviterte hovedtaleren på grunn av hans arbeid mot ekstremisme.
VG170804 Vi har hatt slamsugere i arbeid en halvtime nå, men er også avhengig av at nedbøren avtar.
SA170804 Men jeg tror at man kan komme veldig langt med hardt arbeid og dedikasjon.
FV170804https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Ifort-olabukse-lop-Karsten-Warholm-7-inn-til-sin-aller-forste-gullmedalje-Na-kan-det-bli-VM-medalje-238261b.html Men jeg tror at man kan komme veldig langt med hardt arbeid og dedikasjon.
DN170804https://www.dn.no/etterBors/2017/08/04/2047/Markedsforing/blogget-seg-til-dobbel-omsetning-fortsatt-i-minus - Vi har satt influencer marketing på kartet i Norden, og bak dette ligger mye hardt arbeid vi alle er stolte av.
DN170804 Avisen skriver at juryen begynte sitt arbeid i Washington i løpet av de siste ukene.
DN170804 I et land som lider av underernæring, truet regimet med at de som ikke stemte, ville miste tilgangen til mat, pensjon eller andre fordeler knyttet til arbeid , sa hun.
DB170804 Spesielt det italienske laget la ned mye arbeid i front, men maktet ikke å utgjøre den store forskjellen, ettersom man kom inn i partier beskyttet av skog.
DB170804 - Vi er ferdig med det som skal gjøres i år, men togreisende på regne med at det blir arbeid på linjene også neste år.
DB170804 Vi har hatt slamsugere i arbeid en halvtime nå, men er også avhengig av at nedbøren avtar.
DB170804 Jeg har selv ikke noe kjennskap til politiets arbeid med denne typen saker, men det fremgår i oppslagene omkring bilbranner i mai i år, at politiet er kjent med fenomenet også her til lands, og at de sakene som pressen nå omtaler ikke uttrykker noen stor endring.
DA170804 President al-Sisi, etter at han tok makten, har imidlertid langt fra bedret menneskerettighetssituasjonen i sitt land, selv om al-Sisi har forbedret kvinners rettigheter under skilsmisse, i motsetning til tilstandene under Morsi, og flere kvinner skal nå være involvert i blant annet politisk arbeid , selv om kvinner forblir marginalisert både på jobbmarkedet og i hjemmene.
DA170804 Vi har hatt slamsugere i arbeid en halvtime nå, men er også avhengig av at nedbøren avtar.
DA170804 Det er derfor viktig at vi som politikere gjør det vi kan for å forenkle veien tilbake i arbeid .
DA170804 Både de og samfunnet har en interesse av at disse kommer seg tilbake i arbeid , og derfor er det en nyttig samfunnsinvestering å la disse beholde dagpengene mens de tar kurs som fører til en grad.
DA170804 Ruth Krefting sier til VG i 1959, når avisen skriver om hennes første separatutstilling : « Når en først har et så deilig arbeid som det å male, da må en vel forsage noe også.
DA170804 H/Frp-regjeringen har vist handlekraft og brukt oljepenger for å støtte opp under arbeid , aktivitet og omstilling, sier finansministeren.
DA170804 - Vi har hvert år foreslått en større satsing på arbeid , skole og helse enn regjeringen. innenfor en lavere oljepengebruk, sier Ap-lederen.
DA170804 Ruth Krefting sier til VG i 1959, når avisen skriver om hennes første separatutstilling : « Når en først har et så deilig arbeid som det å male, da må en vel forsage noe også.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/aVMGM/USA-anerkjenner-ikke-Venezuelas-nye-forsamling I et land som lider av underernæring, truet regimet med at de som ikke stemte, ville miste tilgangen til mat, pensjon eller andre fordeler knyttet til arbeid , sa hun.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/jqyew/Oslo-S-holder-stengt-hele-helgen Grunnen er at Bane Nor utfører arbeid på togstasjonen.
AP170804https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Ifort-olabukse-lop-Karsten-Warholm-7-inn-til-sin-aller-forste-gullmedalje-Na-kan-det-bli-VM-medalje-238261b.html Men jeg tror at man kan komme veldig langt med hardt arbeid og dedikasjon.
AA170804 I et land som lider av underernæring, truet regimet med at de som ikke stemte, ville miste tilgangen til mat, pensjon eller andre fordeler knyttet til arbeid , sa hun.
AA170804 | Maduros forsamling begynner sitt arbeid
AA170804 Vi begynner vårt arbeid i morgen, sa hun.
AA170804 Høyre og Frp står i veien for den norske samfunnsmodellen - med trygghet for og i arbeid og små forskjeller i befolkningen, mener Støre.
AA170804 Grunnen er at Bane Nor utfører arbeid på togstasjonen.
AA170804 Karin Andersen mener at nøkkelen til å få flere ut i arbeid er å fjerne kontantstøtten og øke norskopplæringen i mottak.
VG170803 - Det har blitt lagt ned så mye arbeid for å finne en ny lokasjon for svanen.
NL170803 Resultatene så langt har inspirert til videre arbeid , dette er en sak jeg og Venstre vil prioritere høyt de neste fire årene : få Nord-Norge på skinner !
DN170803https://www.dn.no/nyheter/2017/08/03/2051/Olje/statoil-endret-ordlyd-etter-sanksjoner Statoils arbeid i området, som omtales som et pilotprogram, skal pågå til 2019.
DN170803https://www.dn.no/nyheter/2017/08/03/2051/Olje/statoil-endret-ordlyd-etter-sanksjoner - Nei, vi har vært åpne med myndighetene om vårt arbeid og jobber med prosjekter som ikke er omfattet av hverken amerikanske eller europeiske sanksjoner, svarer han.
DN170803https://www.dn.no/nyheter/2017/08/03/2051/Olje/statoil-endret-ordlyd-etter-sanksjoner - Det brukes fracking også i vårt arbeid .
DN170803 Etterforskningen av Flynn, som nå er blitt tatt over av Muellers gruppe, dreier seg nå om Flynns arbeid i private sektor på vegne av utenlandske interesser, ifølge avisen.
DN170803 Statoils arbeid i området, som omtales som et pilotprogram, skal pågå til 2019.
DN170803 - Nei, vi har vært åpne med myndighetene om vårt arbeid og jobber med prosjekter som ikke er omfattet av hverken amerikanske eller europeiske sanksjoner, svarer han.
DN170803 - Det brukes fracking også i vårt arbeid .
DB170803 Jeg tror norske skiløpere vet mer om kommersielt arbeid enn mange andre nasjoner, som lever mer på statlige medlemmer.
DB170803 Politiet skal også drive med forebyggende arbeid , og det har stor preventiv virkning.
DB170803 Menneskehandel, barnearbeid, utstrakt bruk av giftige kjemikalier og arbeid uten kontrakt, mange ganger også uten lønn, er noe av det det danske medie- og researchsenteret Danwatch avdekket i løpet av et ti måneders feltarbeid i det latin-amerikanske landet.
DB170803 Liknende forhold er et problem i mange landbruksproduksjoner med manuelt arbeid og svake nasjonale institusjoner.
DB170803 Er medlem i Initiativ for etisk handel som gir kompetanse i systematisk arbeid for å styrke arbeidstakeres rettigheter, bedre arbeidsforhold og miljø.
DB170803 Om noen har glemt : I 1922 fikk Fridtjof Nansen Nobels Fredspris for sitt arbeid for flyktninger etter første verdenskrig.
DB170803 I NANSENS ÅND : Vi må ikke glemme at Fridtjof Nansen fikk Nobels Fredspris for sitt arbeid for flyktninger etter første verdenskrig.
DB170803 Inntekten fra arbeid og investeringer legges sammen med overføringer fra det offentlige, mens skatteutgifter trekkes fra.
DB170803 I barnehagesektoren er det særlig mange kvinnelige gründere som har investert tid, penger og hardt arbeid i å skape en arbeidsplass til seg selv og noen flere.
DA170803 - Meningsfylt arbeid sammen med andre.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/vqJdp/Maduro-utsetter-lanseringen-av-Venezuelas-nye-forsamling Det vil også Maduros erkefiende, riksadvokat Luisa Ortega, som har utnevnt to etterforskere til å saumfare valgstyrets arbeid .
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqB5v/Siv-Jensen-Vil-frata-innvandrere-velferdsytelser-hvis-de-ikke-larer-seg-norsk-innen-fem-ar - Ved å være i arbeid lærer man seg også norsk.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqB5v/Siv-Jensen-Vil-frata-innvandrere-velferdsytelser-hvis-de-ikke-larer-seg-norsk-innen-fem-ar - For å få til en god integrering er det av stor betydning å få flere ut i jobb, i arbeid .
AA170803 Under valgkampen ble det avslørt at de konservatives kandidat, tidligere statsminister François Fillon, i flere år hadde betalt sin hustru lønn som assistent, uten at det kunne belegges at hun faktisk hadde utført noe arbeid . ( ©NTB ) ¶
AA170803 Loven forbyr regjeringsmedlemmer, folkevalgte og borgermestere å ansette ektefeller, foreldre eller barn til å gjøre ymse typer arbeid for dem.
AA170803 Brannen i boligkomplekset på Støren utviklet seg raskt, og store brannmannskaper var i arbeid på stedet.
AA170803 - Krimteknikerne har nå avsluttet sitt arbeid .
NL170802 Boligsatsingene er ofte del av et bredere arbeid med omdømmebygging, næringsutvikling, inkludering av innvandrere og stedsutvikling.
DN170802 Hele bilindustrien er fortsatt i sjokk, og usikkerheten er stor i en næring som gir arbeid til 800.000 mennesker.
DN170802 Hele bilindustrien er fortsatt i sjokk, og usikkerheten er stor i en næring som gir arbeid til 800.000 mennesker.
DB170802 Onsdag morgen opplyste politiet at de vil bruke morgentimene på å planlegge videre arbeid med etterforskning av ulykken, med avhør og undersøkelser på ulykkesstedet.
DB170802 Har blitt tildelt Fritt Ord-prisen, Den Store Journalistprisen og Internasjonal Reporters journalistpris for sitt arbeid .
DB170802 Tahir-ul-Qadris fatwa ( teologiske domsavsigelse ) mot terrorisme og selvmordsbombing på norsk og brukes hyppig i anti-ekstremisme arbeid .
DB170802 Det kunnskapsministeren ønsker er at inntektsbegrepet som brukes når fattigdom og ulikhet måles ikke bare skal inkludere inntekten fra arbeid og investeringer og offentlige overføringer, men også verdien av det offentlige tjenestene vi mottar.
DB170802 Jeg kan med glede og stolthet si at mange av de hjemmeværende kvinnene kom ut i arbeid gjennom det nettverket som det organiserte friluftslivet som Turistforeningen representerer.
DB170802 Undertegnende har mange års erfaring med internasjonalt arbeid innen allmennmedisin.
DB170802 Det trumfer alt arbeid med retningslinjer og prosedyrer.
DB170802 Uten videregående utdanning blir det vanskeligere og vanskeligere for folk å finne arbeid , ikke minst fordi teknologi og automatisering gjør at arbeidsgivere stiller stadig høyere krav til utdanning.
DB170802 « Mindhunter » finner sted sent på 70-tallet og følger FBI-agentenes arbeid med å løse kriminalsaker gjennom sine intervjuer med seriemordere.
DB170802 Det var vanskelig å ta med seg arbeid hjem til familien.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid , religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert.
AA170802 President Nicolás Maduro har sagt at den nye forsamlingen « snart » vil begynne sitt arbeid .
AA170802 Diosdado Cabello, det regjerende sosialistpartiets visepresident, har sagt at forsamlingen skal begynne sitt arbeid innen 72 timer etter valget.
AA170802 Hele bilindustrien er fortsatt i sjokk, og usikkerheten er stor i en næring som gir arbeid til 800.000 mennesker.
AA170802 - Opposisjonen insinuerer at vi driver politisk detaljstyring av forskning, mens de samtidig mener at vi skal tvinge FFI til å offentliggjøre et arbeid som instituttet selv omtaler som et utkast til et internt dokument som ikke er kvalitetssikret og instituttet ikke går god for, sier Halvorsen.
VG170801 Det kan være en opptur å bli tatt ut på et tidlig landslag, men det ligger mange år med hardt arbeid igjen før du blir en toppspiller.
VG170801 Fra dem legges det ned titusener av timer med frivillig arbeid , fra foreldre og de unge utøverne selv.
VG170801 I samarbeid med politiet håper hun at de vil få mulighet til å snakke med den drapssiktede jenta i sitt arbeid . 15-åringen har nektet straffskyld.
VG170801 - Dette er et systematisk arbeid som gjøres i regi av Fylkesmannen, ved gransking av dokumenter, samarbeid med politiet, intervjuer med helsepersonell og barnevernsansatte, og involvering av jenta det er snakk om slik at hennes stemme blir hørt.
SA170801https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Friidrettsforbundets-ufravikelige-krav-Ma-dekke-til-tatoveringer-for-a-fa-delta-i-VM-239567b.html Det er seks hovedkrav til russerne, og flere av dem er helt eller delvis oppfylt, men fortsatt gjenstår en del arbeid .
SA170801 Det er seks hovedkrav til russerne, og flere av dem er helt eller delvis oppfylt, men fortsatt gjenstår en del arbeid .
NL170801 Man kan undres på om slike urealistiske krav er ledd i arbeidet mot videreføring av Nord-Norgebanen ( NNB ), et arbeid som ikke nettopp er preget av mye dagslys.
DB170801 En talsperson for tjenesten understreker også at pengene fra troféjakten går til viktig arbeid .
DB170801 - På ulykkesstedet vil det i natt ikke skje noe arbeid .
DB170801 Vissheten om hva fysisk arbeid i friluft betyr tok han inn i skrivingen.
DB170801 Han skrev om oppbrudd og retur, om tøffe liv og utilstrekkelige drømmer, om hardt arbeid og enda hardere nederlag når en ikke kan arbeide.
DA170801 I retten ble det opplyst at virksomheten nå er innstilt og at tre ansatte nå står uten arbeid .
DA170801 Det vil nemlig koste selskapet dyrt med en maskin som er skånsom nok til å håndtere et slikt arbeid .
DA170801 Disse barna burde av integreringsmessige årsaker gått i barnehage og mødrene burde vært i arbeid .
DA170801 Dermed er årene med omfattende arbeid og sommerstengning midt i Oslo over for denne gang.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/dVeJq/I-dag-oker-kontantstotten-med-1500-kroner Det passiviserer fra arbeid og hemmer likestillingen, sier Henriksen.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Friidrettsforbundets-ufravikelige-krav-Ma-dekke-til-tatoveringer-for-a-fa-delta-i-VM-239567b.html Det er seks hovedkrav til russerne, og flere av dem er helt eller delvis oppfylt, men fortsatt gjenstår en del arbeid .
AA170801 Dermed er årene med omfattende arbeid og sommerstengning midt i Oslo over for denne gang.
VG170731 De russiske ansatte gjør ulike oppgaver som oversettelser, arbeid med visumsøknader, matlaging og bilkjøring.
VG170731 Etterforskningslederen forklarer at politiet har lagt ned mye arbeid i saken og gjennomført tekniske undersøkelser på åstedet.
VG170731 De tre skal ha midlertidig arbeid i området, og var på frifot i over ett døgn før de ble arrestert.
SA170731 - Det som bekymrer meg, er hvordan det vil påvirke alle disse menneskene som driver med frivillig arbeid i idretten.
NL170731 Tungt arbeid og matmangel var en stor belastning.
NL170731 Forsker Michael Stokke ved Narvik-senteret forteller at Sydpissen var kjent som en leir med dårlige forhold, med lite mat, mishandling og svært hardt arbeid .
DN170731 Heggelund hardt ut mot Støres tiltak for å få unge i arbeid
DB170731 Det er seks hovedkrav til russerne, og flere av dem er helt eller delvis oppfylt, men fortsatt gjenstår en del arbeid .
DB170731 Arbeidsgruppen sier seg villig til å fortsette sitt arbeid fram til dette skjer.
DB170731 Her er politiet i arbeid i Surry Hills i Sydney der det skal ha blitt funnet en hjemmelagd bombe.
DB170731 Han sier likevel, generelt, at politiet noen ganger griper inn overfor tilskuere, hvis det er fare for at de kan vanskeliggjøre politiets arbeid .
DB170731 Mange ønsker å bidra i frivillig arbeid for å skape livskvalitet og aktivitet for eldre.
DB170731 Flere aktører, som for eksempel « Livsglede for eldre » og « Aktivitetsdosetten », bidrar i mange kommuner til et godt og systematisk arbeid for å gjøre kvaliteten i eldreomsorgen bedre.
DB170731 typisk forskjellige tester til manuelt arbeid og til kontorarbeid.
DB170731 Vi trenger å redefinere arbeid og verdiskapning, og sammen skape et bærekraftig samfunn hvor alle er sikret livets nødvendigheter.
DA170731 Det ligger utrolig mye godt og nøye planlagt arbeid bak denne operasjonen, der stålunderstellet ble senket forsiktig på plass uten uforutsette hendelser, sier Kråkenes.
DA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/9944l/Folk-mangler-det-meste-I-gatene-er-det-brannbomber-og-taregass-Na-kan-det-bli-enda-verre-i-verdens-mest-oljerike-land Internt i landet er det ventet at den nye grunnlovsforsamlingen raskt setter i gang sitt arbeid .
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idretten-ble-redningen-for-Sajandan-21--Ingenting-i-livet-foles-riktig-nar-skolen-gar-galt-239218b.html - Det som bekymrer meg, er hvordan det vil påvirke alle disse menneskene som driver med frivillig arbeid i idretten.
AA170731 Aktuell med i sommer : Byferie, arbeid og Danmark-tur.
AA170731 En mann i 60-årene behandles for alvorlige skader etter at han ble slått over ende av en gravemaskin under arbeid på Stonglandseidet på Senja.
AA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170731 Åpenhet i arbeid med nyskaping.
AA170731 - Vi har hatt en meningsfull festival som med sitt innhold har bidratt svært positivt i vårt videre arbeid mot nasjonaljubileet i 2030.
VG170730 Han tror nettopp det å snakke på mer uformelle områder kan være en viktig startgrop for å med diplomatisk arbeid med Nord-Korea fremover.
DN170730 The New York Times skriver at Kelly blant annet har imponert Trump gjennom sitt arbeid med immigrasjonspolitikk.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/PVxve/Generasjonskloften-vokser-i-Nord-Korea Kim har også karakterisert utenlandsk film og musikk som « giftig ugress », og ifølge forskere kunngjorde regimet i 2015 at folk som blir tatt med sørkoreanske filmer, kan risikere en straff opptil ti års hardt arbeid i fangenskap.
VG170729 De neste årene vil trygg eldreomsorg, en bedre skole og innsats for å få flere i arbeid være viktigere enn skattekutt til de som har mest fra før.
DB170729 Nå har han hatt sitt siste skift i sistnevnte arbeid .
DA170729 Samtidig skapes det nesten ikke flere jobber i Norge, og andelen som er i arbeid fortsetter å falle.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor - Det ligger mer enn nok arbeid i det Stortinget har vedtatt, som må ha den største oppmerksomhet nå.
SA170728 Jeg skulle gjøre et stykke arbeid her fram til nyttår.
SA170728 Når det kommer til hardt arbeid , virker det som det er lite å utsette på 16-åringen.
FV170728https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Usain-Bolt-advarer-stortalentet-Jakob-Ingebrigtsen-239435b.html Når det kommer til hardt arbeid , virker det som det er lite å utsette på 16-åringen.
DB170728 I motsetning til den norske helsedebatten var hans helsepolitiske hovedbudskap behovet for økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid .
DB170728 Hvem har en agenda og en sterk nok posisjon til å utfordre helseministeren om at økt satsing på et målrettet og befolkningsrettet helsefremmende og forebyggende arbeid nå er nødvendig for å bedre folkehelsen ?
DB170728 Hva med å utarbeide en nasjonal handlingsplan for det helsefremmende arbeid der det settes konkrete og forpliktende mål ?
DB170728 - Et reelt og omfattende arbeid for å minske fattigdom og redusere sosiale forskjeller.
DB170728 Min artikkel må ikke tolkes slik at Folketrygden skal sikre en ufør eller en alderspensjonist den samme inntekt som da man var i arbeid .
DB170728 Formålet var å gjøre det lettere å kombinere arbeid og uføretrygd, for dem som har mulighet til det.
DB170728 Det vil alltid lønne seg å være i arbeid , og slik mener jeg det også må være hvis vi skal klare å opprettholde et velferdssamfunn som er bærekraftig.
DB170728 Den skaper et sosialt sikkerhetsnett samtidig som den fremmer sysselsetting og arbeid .
DA170728 - Olje og gass er ikke bare arbeid offshore, men en hel industri.
DA170728 Ved utgangen av juli var 10.119 personer helt uten arbeid i Rogaland.
DA170728 Et hovedmål for Nav er å hjelpe unge med å finne arbeid .
DA170728 Det er kommunen som har ansvar for dette med barnevern, og vi vil be om en redegjørelse om deres arbeid med den 15 år gamle jenta, sier hun til NTB.
BT170728https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Usain-Bolt-advarer-stortalentet-Jakob-Ingebrigtsen-239435b.html Når det kommer til hardt arbeid , virker det som det er lite å utsette på 16-åringen.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QV0B8/For-oljekrisen-bygget-de-offshoreskip-Na-bygger-norske-verft-luksus - Men vi har lykkes med strategien vår, og cruisekontraktene vil gi mye arbeid til verftene våre i Romania og Norge, mener kommunikasjonssjef Hege Akselvoll i Vard.
AP170728https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Skadet-Hogli-overrasket-TILs-guttespillere-pa-eliteturnering--Jeg-matte-rose-de-opp-i-skyene-239416b.html Jeg skulle gjøre et stykke arbeid her fram til nyttår.
AP170728https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Usain-Bolt-advarer-stortalentet-Jakob-Ingebrigtsen-239435b.html Når det kommer til hardt arbeid , virker det som det er lite å utsette på 16-åringen.
AP170728https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Usain-Bolt-advarer-Jakob-Ingebrigtsen-16-239435b.html Når det kommer til hardt arbeid , virker det som det er lite å utsette på 16-åringen.
AA170728 Fridykkere har ikke lov til å utføre arbeid under vann mot betaling.
AA170728 Når brannvesenet er ferdig med sitt arbeid vil vi gå inn om det er mulig for å gjøre undersøkelser.
AA170728 Ved utgangen av juli var det 4045 personer helt uten arbeid i Sør-Trøndelag og 1544 uten arbeid i Nord-Trøndelag, ifølge Nav.
AA170728 Ved utgangen av juli var det 4045 personer helt uten arbeid i Sør-Trøndelag og 1544 uten arbeid i Nord-Trøndelag, ifølge Nav.
AA170728 Regjeringen legger til rette for mer jobbskaping slik at flere av dem som står på utsiden kommer seg i arbeid , mener arbeidsministeren.
AA170728 Det er kommunen som har ansvar for dette med barnevern, og vi vil be om en redegjørelse om deres arbeid med den 15 år gamle jenta, sier hun til NTB.
AA170728 Samtidig skapes det nesten ikke flere jobber i Norge, og andelen som er i arbeid fortsetter å falle.
VG170727 - Vi har gjort det bra i mange år, og det kommer av beinhard trening og målrettet arbeid .
VG170727 Nå må det hardt arbeid til hver eneste dag for å komme seg i form, sier Neerland.
VG170727 På spørsmål om hva Hultqvist tenker om at Alliansen fortsatt vurderer mistillitsforslag, sier forsvarsministeren til VG at han vil fortsette i sitt arbeid som forsvarsminister og komme tilbake til det spørsmålet når det blir klart hvordan situasjonen utvikler seg.
DN170727 Blant annet lovet han en milliard til yrkesfag og foreslo tiltak for å få unge i arbeid .
DN170727 - Stoltheten av ærlig arbeid til de som jobber her, er en påminnelse om at vi andre som går på jobb og synes det er opp- og nedturer har noe å lære, sier Støre litt senere på dagen, etter å ha forflyttet seg til spisestedet Vili & Ve i Åkrehamn.
DN170727 Vi lever i en urolig verden og har fortsatt mye å gjøre, der flere skal ut i arbeid og mange reformer skal landets det kommende året, sa Löfven på pressekonferansen.
DB170727 Jeg har trent bra, men det gjenstår fortsatt mye arbeid
DB170727 Dette på tross av omfattende arbeid fra norsk hold for å få til en fredelig løsning, og en påfølgende diplomatisk krise da dette ikke lyktes.
DB170727 Etter hvert har Gjevjon også gått ut mot det hun mener er hat og konsekvenser for eget arbeid , etter at hun har blitt omtalt som transfob og TERF - et uttrykk brukt om trans-ekskluderende radikalfeminisme.
DB170727 PU bistår i dag samtlige politidistrikter med å avklare ID i enkeltsaker, og støtter politidistriktenes viktige arbeid .
DB170727 Mindre forskjeller i lønn og arbeid gir også større valgfrihet når det kommer til familieliv og valg av utdanning.
DB170727 I overgangen mellom utdanning og heltidsarbeid er arbeidstakere ekstra sårbare for dårlige tider, og det vil også prege deres framtidige karrieremuligheter om de blir gående uten arbeid lenge.
DB170727 I dag jobber han sitt siste skift i sistnevnte arbeid .
AA170727 Han viste blant annet til de formidable utfordringene som venter Sverige gjennom økt spenning i Østersjøen, usikkerheten rundt brexit og regjeringens arbeid med reformer innen helsesektoren.
AA170727 Saakasjvili sier på Facebook at han er kjent med beslutningen og mener at han nå blir offer for de samme ukrainske byråkratene han støtte mot under sitt arbeid med å bekjempe korrupsjon i Ukraina.
AA170727 - Vi driver forebyggende arbeid og har patruljevirksomhet, og vi ser svært alvorlig på det at folk ferdes rundt med våpen.
AA170727 Vi driver forebyggende arbeid og har patruljevirksomhet.
AA170727 I tillegg hjelper arbeid mot lettere psykiske plager og rygg- og skjelettsmerter, som er blant de vanligste årsakene til uførhet.
AA170727 For å forklare at det trengs kraftig lut mot ungdomsledigheten, viste Støre til at Norge i 2013 var best i OECD på å holde menn mellom 25 og 34 år i arbeid , mens vi i dag ligger på en 22. plass.
SA170726https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/En-etterlysning-til-toppfotballsjefen-Na-ma-du-vise-vei_-Semb-239287b.html Jeg hører også, fra NFF-folk, at det gjøres mye godt arbeid i forbund og krets, landslagsskolen er ett av tiltakene.
SA170726 Jeg hører også, fra NFF-folk, at det gjøres mye godt arbeid i forbund og krets, landslagsskolen er ett av tiltakene.
DN170726 Det er snart tre år siden Musk første gang delte sine bekymringer om kunstig intelligens, og i fjor uttalte Musk blant annet at roboter nærmest vil gjøre det umulig å få seg lønnet arbeid i fremtiden.
DB170726 Det neste steget i prosessen vil være en skriftlig orientering til Tour de France-arrangøren ASO som vil åpne for videre arbeid med det norske budet.
DB170726 LO kritiserer Venstre for frivillig arbeid, men har selv flere hundre ulønnete i arbeid
DB170726 LO kritiserer Venstre for frivillig arbeid , men har selv flere hundre ulønnete i arbeid ¶
DB170726 Andelen som er i arbeid er nå den laveste på 22 år.
DB170726 Grupper som kan trenge tilrettelegging er lavinntektsfamilier, ungdom som har falt ut av utdanning eller arbeid , flyktninger, tidligere innsatte, personer med rus- og/eller psykiske problemer eller nedsatt funksjonsevne.
DA170726 Etter å ha arbeidet innenfor transportsektoren i mange år, er han i dag pensjonist og legger mye tid og arbeid i bobilforeningen.
AP170726https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qqx0e/Hoyre-apner-for-at-politiet-ma-gjenapne-arrester-Frp-krever-at-politimesteren-i-Oslo-tar-tak - Vi har fått mange tilbakemeldinger om at få arrester kan få konsekvenser for politiets arbeid , sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/En-etterlysning-til-toppfotballsjefen-Na-ma-du-vise-vei_-Semb-239287b.html Jeg hører også, fra NFF-folk, at det gjøres mye godt arbeid i forbund og krets, landslagsskolen er ett av tiltakene.
AA170726 Fritid er den tiden vi ikke bruker til arbeid , arbeidsreiser, husarbeid, søvn eller spising.
AA170726 Deretter kommer Statens vegvesens arbeid , som vil koste flere titalls millioner, og skader på hus og bygninger.
VG170725 Dra fra sin profesjonelle jobb for å gjøre arbeid .
VG170725 Tommy var rusmisbruker i nesten ti år, men har nå erstattet rusen med fysisk arbeid på gården til mentor Tom Brauter i Grue kommune.
VG170725 Det betyr fysisk arbeid og sosial trening.
SA170725 Det er et stykke arbeid igjen før vi er i mål, så vi planlegger sesongen uten Sebastian Jensen, så får vi se om det lar seg gjøre akkurat nå, sier TUIL-treneren.
SA170725 Fotball handler om hardt arbeid og når du gjør de rette tingene på banen, har du en bedre sjanse til å vinne kamper, sier Simo Valakari.
SA170725 Fotball er hardt arbeid , ja, men du må ha det gøy.
DN170725 Fritid er den tiden vi ikke bruker til arbeid , arbeidsreiser, husarbeid, søvn eller spising.
DN170725 Men ingenting vil være gratis, og det vil kreve hardt arbeid , sier Støre.
DN170725 | Heggelund hardt ut mot Støres tiltak for å få unge i arbeid
DN170725 Stortingsrepresentant Stefan Heggelund ( H ) slår hardt ned på Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støres løfte om et spleiselag for å få unge i arbeid .
DN170725 På dag to av sin valgkampturné lanserte Støre en pakke med tiltak som skal sørge for å få flere unge i arbeid .
DN170725 Høyres Stefan Heggelund langer ut mot Aps tiltakspakke for å få unge ledige i arbeid .
DN170725 ¶ Det er store variasjoner mellom typer arbeid og plattformselskaper.
DN170725 Stefan Heggelund kritiserer Jonas Gahr Støres løfte om å få unge i arbeid .
DB170725 Etter snart tre års aktivt arbeid med å etablere et bydelshus i en restaurert Lars Backers festaula Frogner kinematografer av 1926, pågår det som kjent en tvist om Jan Vardøens oppkjøp.
DA170725 Professor Allan Pacey ved Sheffield University påpeker til BBC at færre slike studier har blitt utført i ikke-vestlige verdensdeler, og sier mye arbeid gjenstår for å kunne trekke konklusjoner.
DA170725 NAVN I NYHETENE : Vetle Høivik vil ta buss for demonstrasjonstog, og bruker all fritiden han har til å spille FM da trening, arbeid og ungestell er unnagjort.
AP170725https://www.aftenposten.no/osloby/i/lPpoe/Restaurerer-Oslo-raritet-Observatorium-pa-taket Professoren gjorde mye annet vitenskapelig arbeid i tillegg til å sette Norge på verdenskartet.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Jensen-narmer-seg-TUIL-overgang-239258b.html Det er et stykke arbeid igjen før vi er i mål, så vi planlegger sesongen uten Sebastian Jensen, så får vi se om det lar seg gjøre akkurat nå, sier TUIL-treneren.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-nye-treneren-er-pa-plass-i-Tromso--slik-skal-han-berge-TIL-fra-nedrykk-239247b.html Fotball handler om hardt arbeid og når du gjør de rette tingene på banen, har du en bedre sjanse til å vinne kamper, sier Simo Valakari.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-nye-treneren-er-pa-plass-i-Tromso--slik-skal-han-berge-TIL-fra-nedrykk-239247b.html Fotball er hardt arbeid , ja, men du må ha det gøy.
AA170725 | Heggelund hardt ut mot Støres tiltak for å få unge i arbeid
AA170725 Stortingsrepresentant Stefan Heggelund ( H ) slår hardt ned på Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støres lovnad om et spleiselag for å få unge i arbeid .
AA170725 På dag to av sin valgkampturné lanserte Støre en pakke med tiltak som skal sørge for å få flere unge i arbeid .
VG170724 Aldri pralende eller hoverende, men trygg i vissheten om at kunnskapen og erfaringen han hadde tilegnet seg gjennom hardt politisk arbeid , gjorde ham skikket til å inneha de tyngste vervene i norsk samfunnsliv.
VG170724 - Disse tingene utfyller hverandre, og jeg tror man vil innse at man trenger økt lokal ledelse og tilstedeværelse for å ha et politi som både kan løse hasteoppdrag som går på liv og helse, og som kan ta seg av forebyggende arbeid og grunnleggende politioppgaver, sier hun.
VG170724 Det er utrolig mange med arbeid i riksrevisjonen som vil huske og savne Jørgen.
NL170724 Et mulig samarbeid med Sveriges Radio er også nevnt, noe som selvsagt kan vise seg positivt, all den tid SR har god erfaring fra arbeid med minoritetsgrupper og minoritetsspråk.
NL170724 " Mange har undret seg over dette : Er det deres buddistiske religion som er mer lempelig med hensyn til kvinners arbeid utenfor familien, - eller er det Islam som hemmer de muslimske kvinnene ?
NL170724 Andelen unge som ikke er i arbeid er høg, og denne arbeidskraftressursen har vi som samfunn ganske enkelt ikke råd til å la være å bruke.
DN170724https://www.dn.no/nyheter/2017/07/24/2216/Politikk/store-satser-pa-ungdommen Støre lanserte både en tiltakspakke for å få unge i arbeid og lovet en milliard til yrkesfag.
DN170724https://www.dn.no/nyheter/2017/07/24/2216/Politikk/store-satser-pa-ungdommen På møtet lanserte Arbeiderpartiet sin tiltakspakke for å få flere unge i arbeid .
DN170724 Støre lanserte både en tiltakspakke for å få unge i arbeid og lovet en milliard til yrkesfag.
DN170724 På møtet lanserte Arbeiderpartiet sin tiltakspakke for å få flere unge i arbeid .
DB170724 Når det gjelder politi- og påtalemyndighetens arbeid, vil planen fange opp anbefalingene fra Kripos' evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep og resultatene fra Statsadvokatenes kvalitetsundersøkelse fra 2016.
DB170724 Når det gjelder politi- og påtalemyndighetens arbeid , vil planen fange opp anbefalingene fra Kripos' evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep og resultatene fra Statsadvokatenes kvalitetsundersøkelse fra 2016.
DB170724 På 70-tallet var Høyre en pådriver for å gi funksjonshemmede bedre tilgang til utdanning og arbeid .
DB170724 Det er arbeid som gir staten inntekter som kan brukes til å forbedre vår felles velferd.
DB170724 Vi vil angripe problemet langs fire spor : vi skal få flere arbeid , vi skal styrke det inntektspolitiske samarbeidet, vi skal styrke det offentlige velferdstilbudet og vi skal gjøre skattesystemet mer omfordelende.
DB170724 Andelen som er i arbeid er nå den laveste på 22 år.
BT170724https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Leilighet eier de to, gjeld har de, men Fosse tror ikke det blir et stort problem, med mindre han går lenge uten arbeid .
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqQRj/Ap-lederen-liker-midlertidig-ansatte-i-prosjekt-i-kommunene_-men-ikke-i-privat-sektor----Det-er-to-helt-ulike-ting_-sier-han Målet er å få unge ut i fast arbeid .
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqQRj/Ap-lederen-liker-midlertidig-ansatte-i-prosjekt-i-kommunene_-men-ikke-i-privat-sektor----Det-er-to-helt-ulike-ting_-sier-han BERGEN ( Aftenposten ) : Ap-leder Jonas Gahr Støre hyller Bergen kommunes bruk av midlertidig ansatte i et program for å få ungdom i arbeid .
AP170724https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/2Wk5a/Proletar-og-parlamentariker Kosmo var en arbeiderpartipolitiker av den gamle skole, i den forstand at han utøvet praktisk arbeid som forskalingssnekker og tømrer, og var faglig tillitsvalgt før han slo gjennom i partipolitikken.
AA170724 | Støre vil ha spleiselag for å få unge i arbeid
AA170724 Med et kobbel av journalister på slep lanserte han en pakke med tiltak som skal få flere unge i arbeid .
AA170724 Jonas Gahr Støre foreslår en tiltakspakke for å få unge i arbeid .
AA170724 Håpet er at hun i løpet av den perioden skal finne nytt arbeid .
AA170724 Der møtte han Ivana Sipovic, én av i alt 173 arbeidsløse under 30 år som har fått arbeidspraksis gjennom et nytt kommunalt program for å få unge i arbeid .
AA170724 Det er utrolig mange med arbeid i Riksrevisjonen som vil huske og savne Jørgen.
AA170724 De sju tiltakene som Ap lanserer skal sikre at unge får kompetanse for framtiden, at de får hjelp til å komme å komme inn i arbeid , og at de får tilrettelegging ved behov.
AA170724 Arbeiderpartiet lover å bevilge en milliard til yrkesfag i løpet av neste stortingsperiode - i tillegg til en tiltakspakke for å få unge i arbeid .
AA170724 - Hvis unge mennesker blir stående utenfor arbeid og opplæring for lenge, så kan de bli stående ute hele livet.
AA170724 Det er et arbeid jeg mener må intensiveres ettersom trusselbildet blir tydeligere.
VG170723 Det kan ifølge avisens kilder ha ødelagt årevis med arbeid for å bygge opp skjulte identiteter, og kan være til skade for nasjonens sikkerhet, skriver avisen.
SA170723 Det tar årevis med hardt arbeid å nå tittelen.
FV170723https://www.fvn.no/100Sport/sjakk/Aksels-8-sensasjon-overgar-selv-Magnus-Carlsen--Eksepsjonelt-imponerende-239142b.html Det tar årevis med hardt arbeid å nå tittelen.
DA170723 - Dette bekrefter mistanken om at kvinner i BBC tjener mindre enn mennene for samme arbeid , står det i brevet, som blant annet er signert av de prisvinnende journalistene Clare Balding og Victoria Derbyshire.
BT170723https://www.bt.no/100Sport/sjakk/Aksel-8-skrev-norsk-sjakkhistorie--Eksepsjonelt-imponerende-239142b.html Det tar årevis med hardt arbeid å nå tittelen.
AP170723https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Aksel-8-skrev-norsk-sjakkhistorie--Eksepsjonelt-imponerende-239142b.html Det tar årevis med hardt arbeid å nå tittelen.
AA170723 - Én av ti unge er utenfor arbeid eller opplæring, påpeker Støre.
AA170723 - Mange europeiske land har gjort et dårlig arbeid , og har latt det være store uvaksinerte deler i befolkningen.
DB170722 Hardt arbeid
DB170722 Rustad legger til en viktig konsekvens av amerikanernes arbeid med laseren : ¶
AP170722https://www.aftenposten.no/osloby/i/eVB59/Mann-skutt-ved-Birkelunden-i-Oslo Det gir mening til mange år med hardt arbeid .
AA170722 Hodges roste Harteaus arbeid , men la til at hun tror innbyggerne i byen også har mistet tillit til henne.
VG170721 - Dette er det største vi har opplevd siden vi begynte å samarbeide, og et resultat av mye arbeid som vi har brukt mye tid på, sier han til VG, og legger til at han skal ringe og snakke med Boasson Hagen etter hvert ¶
VG170721 En miniserie basert på romanen er under arbeid , regissert av Moonlight-regissør Barry Jenkins.
VG170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
VG170721 ble varslet på forhånd om at materialet som ville bli presentert på møtet med advokaten var en del av den russiske regjeringens arbeid for å hjelpe farens kandidatur i presidentvalget.
VG170721 - Stjeler Ap ditt arbeid ?
SA170721https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html - Du må hele tiden ha fokus på hardt arbeid og gjenvinninger.
SA170721 Det har vært mye trening, hardt arbeid og disiplin, sier Fredrik Mohn.
SA170721 - Du må hele tiden ha fokus på hardt arbeid og gjenvinninger.
NL170721 Man anerkjenner kanskje at det noen ganger ligger en del arbeid og oppofrelse bak en forretningssuksess, men man lar seg sjelden begeistre, fordi man aner, eller til og med vet, at bestrebelsene ofte er motivert av grådighet og egoisme, og på en slik måte at fellesskapet utarmes.
FV170721https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Da-suksessen-uteble_-merket-Boasson-Hagen-folks-tvil--Mange-har-vart-negative-239099b.html Det har vært mye trening, hardt arbeid og disiplin, sier Fredrik Mohn.
DN170721https://www.dn.no/nyheter/2017/07/21/2041/Politikk/-gi-fotballjentene-oppmerksomhet Hvordan skaffe jobber så folk har arbeid å gå til.
DN170721 Hvordan skaffe jobber så folk har arbeid å gå til.
DN170721 I en senere Twitter-melding, skriver Musk at det fortsatt er mye arbeid igjen for å få en formell tillatelse, men at han er optimistisk og tror det vil skje fort.
DN170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
DB170721 Men det må ligge mye arbeid bak, slår nordmannen fast.
DB170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
DB170721 Hullene i osten er også bakterienes arbeid .
DB170721 Dette gjelder både inntekt fra arbeid og inntekt fra kapital.
DB170721 Skal vi bevare små forskjeller, er god utdanning og arbeid aller viktigst.
DB170721 Regjeringene har ønsket å nå andre mål, som for eksempel bedre incentiver til arbeid , god integrering eller større investeringer i næringslivet, som skaper vekst og nye arbeidsplasser og på sikt dermed også større likhet enn vi ellers ville fått.
DB170721 - Han må sjå og ha seg i ordentlig arbeid , mener faren.
DA170721 Dessuten synes jeg vel det er et større demokratisk problem at Stortinget mangler lobbyregister og at en ikke styrker Økokrims arbeid mot milliardene som forsvinner i skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet.
DA170721 Dessuten synes jeg vel det er et større demokratisk problem at Stortinget mangler lobbyregister og at en ikke styrker Økokrims arbeid mot milliardene som forsvinner i skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet.
BT170721https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Da-suksessen-uteble_-merket-Boasson-Hagen-folks-tvil--Mange-har-vart-negative-239099b.html Det har vært mye trening, hardt arbeid og disiplin, sier Fredrik Mohn.
BT170721https://www.bt.no/100Sport/fotball/Espelund-utvalg-skal-dra-Norge-rundt-og-kartlegge-kvinnefotballen-239028b.html Det må vi også ha i det arbeid her.
BT170721https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html - Du må hele tiden ha fokus på hardt arbeid og gjenvinninger.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Da-suksessen-uteble_-merket-Boasson-Hagen-folks-tvil--Mange-har-vart-negative-239099b.html Det har vært mye trening, hardt arbeid og disiplin, sier Fredrik Mohn.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Espelund-utvalg-skal-dra-Norge-rundt-og-kartlegge-kvinnefotballen-239028b.html Det må vi også ha i det arbeid her.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html - Du må hele tiden ha fokus på hardt arbeid og gjenvinninger.
AA170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
AA170721 The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.
AA170721 Partiet roses for tiltak innenfor områder som arbeid , hjelpemidler og borgerstyrt personlig assistanse ( BPA ).
AA170721 Da det ikke er mulighet for tilrettelegging i form av annet arbeid på avdelingen, ser livet og fremtiden ganske helsvart ut for meg.
SA170720 Det er bra arbeid , så dette skal nok gå bra.
DN170720 Ifølge The Washington Post har det ført til spørsmål om Kushners personlige økonomi påvirker hans politiske arbeid for regjeringen.
DN170720 Det kommer av et grundig arbeid i Arbeiderpartiet om hva som kreves for å gjennomføre den politikken vi mener Norge trenger : Få flere i arbeid , bedre skole, eldreomsorg og offentlig partnerskap for teknologiske satsinger med bedrifter, svarer Støre.
DN170720 Det kommer av et grundig arbeid i Arbeiderpartiet om hva som kreves for å gjennomføre den politikken vi mener Norge trenger : Få flere i arbeid, bedre skole, eldreomsorg og offentlig partnerskap for teknologiske satsinger med bedrifter, svarer Støre.
DN170720 Hvis unge mennesker blir stående utenfor arbeid og opplæring for lenge, så kan de bli stående ute hele livet.
DN170720 Han snakker i generelle vendinger - om å få flere unge i arbeid , om å styrke eldreomsorgen og om å investere i velferdssamfunnet i stedet for å kutte i skattene.
DB170720 De siste dagene har det kommet frem sjokkerende ting om politiets arbeid med voldtektssaker.
DB170720 Det krever mye arbeid å stadig få nye leietakere, og nettportaler som formidler og selskaper som passer leiligheter skal ha sin del av kaka.
DB170720 Det er lettere å finne arbeid enn et sted å bo, skriver avisa La Vanguardia.
DB170720 Det tredje er å få folk i arbeid .
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget - Hva er Arbeiderparti-politikk for deg ? - Arbeid , trygghet i jobb og likestilling.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget - Antirasisme, arbeid mot diskriminering og likestilling er blitt store saker for meg.
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-far-kompisen-til-RBK-profilen-tatovert-Pal-Andr-pa-skuldra-etter-et-veddemal-239054b.html Det er bra arbeid , så dette skal nok gå bra.
AA170720 - Dersom jeg får æren av å lede dette byrået, vil jeg aldri la FBIs arbeid bli styrt av noe annet enn fakta, grunnloven og en upartisk søken etter rettferdighet, sa Wray under en høring i komiteen.
AA170720 Tidligere på kvelden opplyste politiet om at det pågikk arbeid på stedet.
AA170720 Familieråd har i det siste vært mye omtalt for å beskrive barnevernets arbeid med barn, unge og deres familier.
VG170719 Men også til arbeid med fredsprosesser, for eksempel i Colombia og Afghanistan, handel, Arktis, vårt forhold til Russland og at Norge faktisk er med på å skape jobber i USA.
VG170719 - Det påvirker ikke vårt arbeid , men vi følger selvfølgelig med på det som skjer.
VG170719 I alt fra media, industri, utdanning og humanitært arbeid .
SA170719 Etter flere år med knallhardt arbeid gjør han seg altså nå gjeldende blant verdens beste syklister.
FV170719https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Norske-stjerner-var-idolene-til-Tour-de-France-helten-238996b.html Etter flere år med knallhardt arbeid gjør han seg altså nå gjeldende blant verdens beste syklister.
DN170719 Over halvparten av de ledige har vært uten arbeid i mer enn ett år, og nesten 40 prosent av unge spanjoler er arbeidsledige.
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO « Jeg kan ikke gjøre noe med overføleriet fra LO, men jeg kan fortelle at frivillig « arbeid » lønner seg, og jeg er sikker at dersom du er interessert i politikk at en måned av din tid vil være vel anvendt tid », skriver Venstres førstekandidat i Akershus på sin Facebookside.
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO Ungdom ; vil du ha erfaring med politisk " arbeid " : søk !...
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO Raja kaller kritikken fra LO « overføleri », og sier til VG at i dette tilfellet har arbeidstagerorganisasjonen « bommet grovt », fordi det ikke er arbeid , men frivillige han søker. ‪Jeg fortsetter å søke frivillige.
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO Blant annet må varighet, omfang, arbeidstid og muligheter til å kombinere med annet lønnet arbeid eller utdanning tas med i vurderingen av om det er et normalt arbeidsgiver-arbeidstagerforhold.
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO - I den omtalte saken angående utlysning av valgkamp i Akershus Venstre er det snakk om frivillig arbeid .
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO - Hvis de kaller det for lønn, kaller jeg det for svart arbeid .
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO - Frivillig, ulønnet politisk arbeid vil vanligvis ikke være i strid med arbeidsmiljøloven, uttaler avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Gry Singsaas.
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JawA8/Alternative-facts-ble-et-begrep-under-valgsirkuset-forrige-host-Det-virker-som-Arbeiderpartiet-har-latt-seg-inspirere For oss er arbeid til alle, god skole, og trygge helsetjenester viktigere enn skattekutt til de som har mest fra før ».
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JawA8/Alternative-facts-ble-et-begrep-under-valgsirkuset-forrige-host-Det-virker-som-Arbeiderpartiet-har-latt-seg-inspirere Arbeiderpartiet fremstiller som at regjeringen har nedprioritert arbeid , skole og helsetjenester.
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Norske-stjerner-var-idolene-til-Tour-de-France-helten-238996b.html Etter flere år med knallhardt arbeid gjør han seg altså nå gjeldende blant verdens beste syklister.
AA170719 juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud for borgere fra hovedsakelig muslimske land, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
AA170719 Over halvparten av de ledige har vært uten arbeid i mer enn ett år, og nesten 40 prosent av unge spanjoler er arbeidsledige. ( ©NTB ) ¶
AA170719 Ifølge UNHCR er det kvinner og barn blant de drepte, og det pågår fortsatt arbeid for å fastslå antall døde og sårede.
AA170719 Også utdanninger innenfor barnevern, sosialt arbeid , samt spill- opplevelsesteknologi er attraktive blant søkerne, sier Solheim Hansen.
AA170719 Uansett hva man måtte mene om dette, har det ført til mer målrettet arbeid for å løfte nivået på undervisningen.
VG170718 Høyre er ikke kritisk til Venstres utlysning, selv om de opplyser at de selv kompenserer slikt arbeid med lønn.
VG170718 Han understeker at det er et uklart skille mellom det å være frivillig og det å ha et arbeidsforhold, men peker på at det i utlysningen nevnes jobb en gang og arbeid to ganger.
VG170718 Dette er ikke arbeid , men frivillige jeg søker etter.
VG170718 - Hvis de kaller det for lønn, kaller jeg det for svart arbeid .
DN170718 For ett år siden holdt selskapet hans på å gå konkurs - nå er ti av 11 skip i arbeid
DN170718 | For ett år siden holdt selskapet hans på å gå konkurs - nå er ti av 11 skip i arbeid
DN170718 Dette kommer av godt arbeid i både online rubrikk, mediehus og Schibsted Vekst, sier Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted, i en kommentar.
DB170718 Rett før avspark kom tankene om den tøffe tiden, alle treningstimene, all smerten og alt arbeid som er lagt ned.
DB170718 - Det viser at alle kan nå langt med hardt arbeid , sier Hegerberg.
DB170718 ¶ FRIVILLIG : Både Venstre og LO bruker frivillige i sitt arbeid mot valgkampen.
DB170718 Sommerpatruljen har flere hundre i arbeid , og de får ikke lønn for arbeidet.
DB170718 Dette er ikke arbeid , men frivillige jeg søker etter.
DB170718 Det er viktig med lik lønn for likt arbeid , sier han.
DB170718 Den type arbeid skal være lønnet.
DB170718 - Lik lønn for likt arbeid
DB170718 - Hvis de kaller det for lønn, kaller jeg det for svart arbeid .
DB170718 - Forskjellen på frivillig arbeid og et arbeidsforhold går på skjønn.
DB170718 Etter måneder med intenst arbeid har Trine levert manuset til sin nye - og tredje - kokebok.
DB170718 - Johns arbeid på « The Walking Dead » og flere dusin andre filmer og TV-programmer vil fortsette å underholde og glede publikum i generasjoner.
DB170718 Siste statstikk fra SSB viser at nordmenn utførte frivillig arbeid tilsvarende 148.000 årsverk, til en verdi på 71,9 milliarder kroner, i 2014.
DB170718 Man utfører ikke frivillig arbeid for å få lønn, selv om både ansvar og arbeidsmengde i noen tilfeller, kunne tilsi at man kunne fått lønn som kompensasjon.
DB170718 LOs ungdomsrådgiver reagerer spesielt på at man blir kompensert med mat og reisekort, valgkampeffekter, inkludert en Venstre-anorakk, og uttaler : « Hvis de kaller det for lønn, kaller jeg det for svart arbeid .
DB170718 I følge organisasjonene Frivillighet Norge bidrar 61 prosent av den norske befolkningen over 16 år med frivillig arbeid .
DB170718 Hvis LO mener alvor med sin kritikk, bør organisasjonen også kritisere idrettsslagsledere, trenere og så videre, som også legger ned et omfattende arbeid , for eksempel under store cup- og mesterskapsarrangementer.
DB170718 Frivillig arbeid er nettopp frivillig arbeid, og det frivillige arbeid er godt utbredt de fleste politiske interesseorganisasjoner, enten dette er Elevorganisasjonen, Amnesty International eller et politisk parti.
DB170718 Frivillig arbeid er nettopp frivillig arbeid , og det frivillige arbeid er godt utbredt de fleste politiske interesseorganisasjoner, enten dette er Elevorganisasjonen, Amnesty International eller et politisk parti.
DB170718 Frivillig arbeid er nettopp frivillig arbeid, og det frivillige arbeid er godt utbredt de fleste politiske interesseorganisasjoner, enten dette er Elevorganisasjonen, Amnesty International eller et politisk parti.
DB170718 Dette kan nok de fleste som utfører frivillig arbeid , skrive under på.
DB170718 Det står tydelig at dette er frivillig arbeid , men at man får mat og reisekort, valgkampeffekter fra Venstre, inkludert en anorakk, og at man får erfaring, attest og referanse ved arbeidets slutt.
DB170718 Det meste av verdien av det frivillige arbeidet ( 51,5 milliarder kroner ) blir gjort i innen kultur og fritid, inkludert idrett, men frivillig arbeid til en verdi av 12,3 milliarder kroner blir også gjort i politiske organisasjoner og interesseorganisasjoner.
DB170718 Det bør ikke være noen prinsipiell forskjell på å utføre frivillig arbeid innen idrett, politikk eller religion og livssyn.
DB170718 Arbeid har tøylet kapital.
AA170718 Det vil fortsatt kunne være gjenstående arbeid fram til onsdag morgen, sier brannsjef i Larvik Arve Stokkan til NTB.
AA170718 Klokka 22.20 meldte politiet at bomben var uskadeliggjort og at de snart avsluttet sitt arbeid på stedet.
VG170717 - De skal ha for at de legger ned masse hardt arbeid , men det er det mange lag i Eliteserien som gjør.
VG170717 Ifølge tall Aftenposten har hentet ut fra SSB, har andelen syttenåringer som har inntektsbringende arbeid sunket fra 75 prosent til drøye 50 prosent de siste femten årene.
VG170717 - Men det er mye arbeid å ha en rev, og det passer nok for de aller færreste, sier hun.
NL170717 Et eneste lite feilskjær, og journalisten i Tønsberg eller Alta risikerer å bli hengt ut for en nasjonal folkedomstol i sosiale medier, som stempler ærlig arbeid som « fake news ».
DB170717 Jeg er glad for å se at vi i løpet av de første seks månedene av året har tatt betydelige steg i vårt arbeid med å gjennomføre denne strategien, skriver Telenor-sjef Sigve Brekke i rapporten.
DB170717 » Norges trønderske utenriksminister, Børge Brende, med lang fartstid i humanitært arbeid for å hjelpe de sultne og undertrykte verden over - så lenge de ikke bor i Folkerepublikken Kina, da - tar i bruk Støre og Macron i valgkampen for Høyre.
DB170717 Det er behov for et omfattende kunnskapsløft for alle de yrkesgrupper som møter foreldre og barn tidlig i barnets liv, allerede i svangerskapet Forebyggende arbeid er aldri blitt satt i system ved at tilgjengelig kunnskap er blitt tatt i bruk.
DB170717 Språkutvikling er et kontinuerlig arbeid , og der det oppdages språkvansker kan man sette inn tiltak raskere enn man gjerne vill klare på skolen.
DB170717 TAKKNEMLIG : Hedda Kise ( 44 ) er selv svært engasjert i kreftsaken, og mener Thea Steen la ned et enormt arbeid når det gjelder å rette oppmerksomheten mot livmorhalskreft.
DB170717 Samtlige gir uttrykk for at Steen gjorde livsviktig arbeid , og at kampanjen vil fortsette å redde liv i årene som kommer.
DB170717 FORTSETTER Å GJØRE LIVSVIKTIG ARBEID : Thea Steens arbeid med #sjekkdeg-kampanjen har reddet mange liv.
DB170717 FORTSETTER Å GJØRE LIVSVIKTIG ARBEID : Thea Steens arbeid med #sjekkdeg-kampanjen har reddet mange liv.
DB170717 Samtlige gir uttrykk for at Steen gjorde livsviktig arbeid , og at kampanjen vil fortsette å redde liv i årene som kommer.
DA170717 25-åringen kuttet av seg den ene hånden under arbeid med en flisekutter, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.
DA170717 Vi vil fortsette å jobbe for at alle skal fullføre den utdanningen de trenger, og komme i arbeid etter endt utdanning.
DA170717 Utdanning er nemlig den viktigste investeringen for at vi skal få hele folket i arbeid .
DA170717 De er optimistiske og satser på både skole og arbeid .
DA170717 Samtidig understreker ungdomsrådgiveren at det i løpet av en valgkamp drives mye frivillig arbeid for partiene.
DA170717 På at LO mener utlysningen innebærer at det er snakk om et arbeidsforhold, og at ordene « jobb » og « arbeid » brukes flere ganger i utlysningen svarer hun slik : ¶
DA170717 Frivillig arbeid
DA170717 Frivillig arbeid er « mye jobb » slik vi bruker uttrykket i dagligtalen, selv om det ikke en jobb.
DA170717 Folk stiller opp på Øyafestivalen og gjør en masse arbeid , og da er det for et selskap som tar ut utbytte, sier hun.
DA170717 Blant annet brukes ordene « arbeid » og « jobb » flere ganger.
AA170717 Tiltalte erklære seg ikke skyldig i retten, men ble dømt til livsvarig fengsel med hard arbeid .
AA170717 Den FN-innsatte regjeringen har hatt problemer med å få kontroll siden de begynte sitt arbeid i Tripoli i fjor.
AA170717 Etter planen vil det likevel også foregå fysisk arbeid i denne måneden.
AA170717 25-åringen kuttet av seg den ene hånda under arbeid med en flisekutter, opplyser politiet i Stavanger på Twitter.
VG170716 Det ville vært ganske irrasjonelt for kunstnerne bak skulpturene bevisst å skade sitt eget arbeid i håp om å få en fordel, sa Ingram. | 454 syreangrep i London i fjor - Syreoffer vil ha strengere lover for kjøp ¶
VG170716 UD satte derfor i gang et arbeid med å redusere antall avtaler og partnere.
VG170716 Det er et stort og krevende arbeid .
DB170716 Vogt forteller at muslimbrødrenes arbeid før den politiske konflikten vektla en god del humanitært arbeid .
DB170716 Vogt forteller at muslimbrødrenes arbeid før den politiske konflikten vektla en god del humanitært arbeid.
DB170716 Erichsen har foreløpig ikke lagt noe arbeid i å finne ut om bildene er verdt noe.
DA170716 Stavanger : sentrum, klokken 01.20 : Mann ( 24 ) innsatt i arrest og anmeldes for å ha lagt seg opp i politiets arbeid .
DA170716 En time tidligere ble en mann ( 24 ) satt i arrest og anmeldt for å ha lagt seg opp i politiets arbeid .
DA170716 - Han forstyrret politiet i sitt arbeid .
DA170716 Stavanger : sentrum, klokken 01.20 : Mann ( 24 ) innsatt i arrest og anmeldes for å ha lagt seg opp i politiets arbeid .
DA170716 En time tidligere ble en mann ( 24 ) satt i arrest og anmeldt for å ha lagt seg opp i politiets arbeid .
DA170716 - Han forstyrret politiet i sitt arbeid .
AA170716 Vi måtte låne oss en bil i dette tidsrommet, da jeg behøver bil til og fra arbeid .
VG170715 Men på et tidspunkt holdt det ikke med talent og hardt arbeid .
VG170715 Brannhelikopteret og Sivilforsvaret er satt inn i arbeid med å slukke den voldsomme brannen.
VG170715 Brannhelikopteret og Sivilforsvaret er satt inn i arbeid med å slukke den voldsomme brannen som brøt ut i et barkanlegg i Larvik.
DN170715 Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeid i fjor, var utenlandske arbeidstakere.
DB170715 Jeg ble fraktet frem dit uten problem og trengte ikke gjøre mye arbeid .
DB170715 juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
DB170715 Da Frp var i opposisjon gjorde de en solid innsats med å komme til bunns i politisk ukultur gjennom sitt arbeid i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.
DB170715 Til slutt gjorde de selve ferien til hardt arbeid .
DA170715 Den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo, ble tildelt Nobels fredspris i 2010 for sitt arbeid for menneskerettigheter i Kina.
AP170715https://www.aftenposten.no/osloby/i/PVwe5/Arbeidstilsynet-bekymret-over-andelen-dodsfall-blant-utenlandske-arbeidere- Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeid i fjor, var utenlandske arbeidstakere.
AA170715 juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
AA170715 Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeid i fjor, var utenlandske arbeidstakere.
AA170715 Mangel på arbeid er det ikke.
VG170714 Det skjedde ved hjelp/på grunn av hardt arbeid , en kropp som tålte mye trening og et hode som ville, og som hadde den rette innstillingen.
VG170714 TV-seriene var tungt og beinhardt arbeid hver eneste dag fra september til desember, og det merket jeg på kroppen.
VG170714 Patrick Poon, Kina-forsker ved Amnesty Internasjonal i Hong Kong, forteller at kinesiske myndigheter har satt flere i arbeid med å overvåke nettet for referanser om Liu Xiaobo.
DN170714https://www.dn.no/nyheter/2017/07/14/2135/Utenriks/trump-anker-innreiseforbud-kjennelse juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær forbindelse med USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
DN170714 juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær forbindelse med USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
DN170714 Optimalisering av driften er viktigere enn noen sinne, og vi legger ned mye arbeid i digitalisering og innovasjon for å sikre de beste kundeopplevelsene, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.
DB170714 Min erfaring er at det er arbeid som er faglig fundert som gir størst gjennomslag over tid, sier Ystmark.
DB170714 Institusjonenes arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres.
DB170714 - De siste årene har flere kvinner benyttet anledningen på prisutdelinger til å snakke om likelønn, som de så klart har krav på, sier Engseth, og legger til at lik lønn for likt arbeid er et helt naturlig krav.
DA170714 Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid .
DA170714 Bakke fikk prisen for sitt arbeid for å bruke kvalitetssikret forskningsbasert kunnskap i miljørettet helsefremmende og forebyggende arbeid .
DA170714 Bakke fikk prisen for sitt arbeid for å bruke kvalitetssikret forskningsbasert kunnskap i miljørettet helsefremmende og forebyggende arbeid.
DA170714 - Det er over 70.000 ungdommer nå som står helt uten arbeid , utdanning eller skole.
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/01kx0/Strekningen-ble-dopt-Frihetens-motorvei-Et-dypt-ironisk-navn-for-en-vei-som-ble-pabegynt-av-Hitlers-tvangsarbeidere--Bjorg-Hellum Det var der tvangsarbeiderne fra Sovjetunionen ble værende i etterkrigstiden, i fattigdom og sult, for ingen ville gi dem arbeid eller bolig.
AA170714 I en Twitter-melding kort tid senere skrev Thorbjørn Jagland, som ledet Nobelkomiteen i 2010, at kampen for menneskerettigheter er fredsskapende arbeid .
AA170714 Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid . ( ©NTB ) ¶
AA170714 Forbudet mot svart arbeid regulerer også privatpersoners kjøp, men ingen vil avskaffe det bare fordi det kan være vanskelig å håndheve.
AA170714 Andelen svart arbeid i sektoren er høy, men også mange bedrifter som driver hvitt har ulovlige arbeidsvilkår.
VG170713 Ettersom ledet Trump-kampanjens digitale arbeid skal han også være implisert i det mistenkte « fake news»-samarbeidet med Russland.
VG170713 Vi tror vi i arbeidet med å tilpasse totalforsvaret til de nye utfordringene, vil oppdage at det er nødvendig med et betydelig stykke arbeid for å sikre at dagens systemer holder mål.
VG170713 Gjennom de siste års arbeid med å oppdatere nasjonale forsvarsplaner har Forsvaret sett at det på flere områder er nødvendig med støtte fra det sivile samfunnet innen områder som kommunikasjon, helse, samferdsel og logistikk.
VG170713 Videre skriver tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech at det fortsatt gjenstår mye etterforskning, blant annet analyse av teledata som beskrives omfattende arbeid .
NL170713 Både de som flytter ut og de som blir igjen viser stolthet over festivalen som ofte samler små bygdesamfunn til frivillig arbeid for et felles mål - å skape den beste festivalen som overhodet mulig.
DN170713 Tildelingen av Nobels fredspris sparket i gang ytterligere arbeid for å få Kina til å løslate Liu, med USAs daværende president Barack Obama og en gruppe Nobels fredsprisvinnere i spissen.
DN170713 Han mistenker at det er arbeid han og advokatfirmaet EBT har gjort for menneskerettighetsorganisasjonen GNRD og lederen Loai Deeb, som kan ha utløst tjenestens interesse.
DB170713 Skal vi lykkes i vårt arbeid har vi derfor behov for å ha et balansert forhold både til lokalsamfunnene, toneangivende forskningsinstitusjoner, forvaltning og våre kritikere, sier Eriksson.
DB170713 Videre skriver tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech at det fortsatt gjenstår mye etterforskning, blant annet analyse av teledata som beskrives omfattende arbeid .
DB170713 mars-markering i Oslo : « Styrk minoritetskvinners mulighet til lønnet arbeid - nei til ubetalte praksisplasser », « Feminismen er grenseløs - vern til kvinner på flukt », « Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur ».
DB170713 For dette tjener vaktene 210 kroner i timen for arbeid om natten.
DA170713 FREDSPRISVINNER : Liu Xiaobo vant Nobels fredspris i 2010, for sitt arbeid for menneskerettigheter i Kina.
DA170713 Tildelingen av Nobels fredspris sparket i gang ytterligere arbeid for å få Kina til å løslate Liu, med USAs daværende president Barack Obama og en gruppe Nobels fredsprisvinnere i spissen.
DA170713 Han mistenker at det er arbeid han og advokatfirmaet EBT har gjort for menneskerettighetsorganisasjonen GNRD og lederen Loai Deeb, som kan ha utløst tjenestens interesse.
DA170713 Det har også vært et veldig omfattende arbeid med musikken, svarer Robsahm.
DA170713 - Det er mye mer arbeid enn klipp på « Thelma ».
DA170713 Johnsen forteller at det ligger mye hardt arbeid bak det å få satt seilbåten på vannet.
AA170713 - Dette barnet ble skutt i morens armer, på et medisinsk senter - de to stedene et barn skal være tryggest, sa Mia Hejdenberg, leder for MSFs arbeid i Den sentralafrikanske republikk.
VG170712 I e-postene kom det fram at informasjonen var en del av russiske myndigheters arbeid for å få Trump valgt som USAs president.
VG170712 Vanskelig arbeid
VG170712 Metropolitan-politiet sier de har forsøkt å gi de pårørende så mye informasjon som mulig, men at det er vanskelig arbeid som må gjøres svært nøyaktig, og at de i noen tilfeller har blitt forhindret av feil og unøyaktig informasjon.
DB170712 Samtidig svarte 96 prosent av de spurte i undersøkelsen at arbeid og sysselsetting er viktig for deres psykiske helse.
DB170712 Som et velfungerende parlament er Stortinget helt avhengig av gode og effektive digitale løsninger som understøtter representantene i deres daglige arbeid og den parlamentariske virksomheten.
DA170712 » - Dersom jeg får æren av å lede dette byrået, vil jeg aldri la FBIs arbeid bli styrt av noe annet enn fakta, grunnloven og en upartisk søken etter rettferdighet, sa Wray.
DA170712 Dette skyldes at det har vært mye fint vær den siste perioden nordpå, mye snø og at det er begrenset overføringskapasitet på grunn av arbeid på ledningene ut av området.
DA170712 Målet om at seniorer skal stå lenger i arbeid er det av IA-målene vi ligger best an til å nå.
DA170712 Det er veldig bra for samfunnet, men også for de eldre, som får et insentiv for å stå lengre i arbeid .
DA170712 - I vårt arbeid med unge som kommer inn til legevakten for medisinsk hjelp og psykososial oppfølging etter rusforgiftninger, ser vi at kunnskapsnivået om effekten av ulike rusmidler er lavt, fortsetter hun.
AA170712 - Dersom jeg får æren av å lede dette byrået, vil jeg aldri la FBIs arbeid bli styrt av noe annet enn fakta, grunnloven og en upartisk søken etter rettferdighet, sa Christopher Wray under en høring i justiskomiteen i Senatet onsdag.
AA170712 - Dette har vært et svært krevende arbeid for å få sikrere forhold for trafikantene som ferdes langs vegene.
AA170712 Politiet var rundt klokka 12.15 i ferd med å avslutte sitt arbeid på stedet, og rekvirerte en storbergingsbil for å ta hånd om bussen.
VG170711 AIU skal drive utdanning og forebyggende arbeid , samt overvåke antidopingarbeid, drive etterforskning og ta ut tiltale av både utøvere og idrettsledere som bryter regelverket.
VG170711 Det vil være helt avgjørende at vi legger til rette for at kommende generasjoner kan utvikle seg til å bli de beste utgavene av seg selv og at de i størst mulig grad kan bidra til å gi noe tilbake til samfunnet i form av arbeid og betaling av skatt.
VG170711 Det er veldig tidkrevende arbeid , konstaterer Ytterbøl.
SA170711 Pappa er også fornøyd med resultatet, og det er jo ekstra stas når han har lagt så mye arbeid i det.
DB170711 Vi har et nytt etterretningssenter i arbeid , og Tolletatens målsetting er å vurdere bredt og kontrollere målrettet, i den store strømmen av varer som kommer til Norge, hver eneste dag, fremholder Tolldirektoratets ekspert.
DB170711 I vårt moderne samfunn blir ferien tolket som en belønning for utført arbeid .
DB170711 Goder er en belønning for godt utført arbeid .
BT170711https://www.bt.no/bolig/Forvandlet-blokkleiligheten-til-noe-helt-utenom-det-vanlige-10358b.html Pappa er også fornøyd med resultatet, og det er jo ekstra stas når han har lagt så mye arbeid i det.
AP170711https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/3nz6P/Vi-trenger-en-tverrpolitisk-dugnad-for-a-styrke-beredskapen--Abid-Raja Fordi vi ikke vil lykkes med å integrere alle, må politiets arbeid med kontraterrorisme være så solid at ingen planer om å begå terror kan materialisere seg.
AP170711https://www.aftenposten.no/bolig/Forvandlet-blokkleiligheten-til-noe-helt-utenom-det-vanlige-10358b.html Pappa er også fornøyd med resultatet, og det er jo ekstra stas når han har lagt så mye arbeid i det.
AP170711https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/GVxXJ/Matskolen-Frats-i-sote-kirsebar Det sparer oss for masse arbeid , og det sies at kaken blir bedre.
AA170711 USAs president Donald Trump har uttrykt økende utålmodighet med de folkevalgtes arbeid med en helsereform som skal erstatte Obamacare.
AA170711 Det pågår nå et arbeid for å organisere en begravelse av den døde jenta.
VG170710 - De som ikke orket eller evnet å ta seg fagbrev, fikk jobb som sjauere på byggeplasser ; de bar gipsplater, sementsekker og annet forefallende arbeid .
DB170710 Politiet vil granske eget arbeid etter avisavsløringer : - Denne saken rir oss som ei mare ¶
DB170710 Dersom Dagbladets og Haugesunds avis' arbeid har framskaffet nye opplysninger som kan reise tvil om Spesialenheten har avgjort anmeldelser fra Halvorsen med riktig resultat, vil enheten selvsagt vurdere betydningen av slike opplysninger og om opplysningen bør begrunne tiltak fra enhetens side, sier Presthus.
DB170710 - Dersom avisenes arbeid har framskaffet nye opplysninger som kan reise tvil om Spesialenheten har avgjort anmeldelser fra Halvorsen med riktig resultat, vil enheten selvsagt vurdere betydningen av slike opplysninger og om opplysningen bør begrunne tiltak fra enhetens side, sier leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten f
DB170710 Man kan ikke bare tro at lokalt arbeid skal redde revet.
DB170710 Det som vil hjelpe dem, og redusere overdosene, er ting som økt behandlingskapasitet, substitusjonsbehandling med langtidsvirkende morfin, flere lavterskeltilbud i LAR, oppfølging etter endt fengsels- eller behandlingsopphold når overdoserisikoen er høyest, og integrert ettervern med bolig og arbeid .
DB170710 - For meg er det bildene, eller selve filmspråket, som utgjør det mest personlige ved mitt arbeid .
DA170710 Ifølge Dagens Næringsliv står det til sammen mer enn én milliard kroner på kontoene som blir gransket som ledd i bankens arbeid mot hvitvasking.
DA170710 Vi mener at forsvarlige boforhold, en trygg barnehage, en god skole, tilrettelegging for arbeid til foreldrene, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktige tiltak for å bekjempe fattigdom.
DA170710 KRONIKK : Det aller viktigste virkemiddelet for å hindre fattigdom er å sørge for at folk kommer i arbeid eller beholder arbeid .
DA170710 KRONIKK : Det aller viktigste virkemiddelet for å hindre fattigdom er å sørge for at folk kommer i arbeid eller beholder arbeid.
DA170710 I tillegg til langsiktig satsing på utdanning, arbeid , bolig og helse er det viktig med konkrete og målrettede tiltak som gjør hverdagen enklere for det enkelte barn i den enkelte kommune.
DA170710 God helse er kanskje det viktigste tiltaket for å forebygge fattigdom, ved at man kommer i arbeid og blir i stand til å forsørge seg selv.
DA170710 For å redusere fattigdommen er det viktig at skolepolitikken sørger for at alle tilegner seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter, at sosiale utfordringer blir fulgt opp tidlig, og at flere blir kvalifisert til arbeid .
DA170710 Det aller viktigste virkemiddelet for å hindre fattigdom er å sørge for at folk kommer i arbeid eller beholder arbeid .
DA170710 Det aller viktigste virkemiddelet for å hindre fattigdom er å sørge for at folk kommer i arbeid eller beholder arbeid.
DA170710 - Det aller viktigste virkemiddelet for å hindre fattigdom er å sørge for at folk kommer i arbeid eller beholder arbeid , skriver Venstre-politiker Rune Askeland i kronikken.
DA170710 - Det aller viktigste virkemiddelet for å hindre fattigdom er å sørge for at folk kommer i arbeid eller beholder arbeid, skriver Venstre-politiker Rune Askeland i kronikken.
DA170710 Arbeid gir økonomisk selvstendighet og er samtidig den viktigste arenaen for sosial inkludering.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RVabW/I-2003-fikk-SV-drahjelp-fra-Bush-Na-haper-partiet-Trump-skremmer-folk-til-dem I 2012 og 2013 ledet han Kirkens Nødhjelps arbeid i Pakistan.
AA170710 Ifølge Dagens Næringsliv står det til sammen mer enn én milliard kroner på kontoene som blir gransket som ledd i bankens arbeid mot hvitvasking.
VG170709 - Det ser ut som de kriminaltekniske undersøkelsene nærmer seg slutten, men det gjenstår mye taktisk arbeid .
VG170709 Vårt fokus nå er å ta vare på hverandre, samt bistå politiet i deres arbeid , skriver utestedet.
VG170709 Innsatsleder Hanne Nordve forteller i denne videoen om politiets videre arbeid med saken : ¶
VG170709 De siste tre årene har gått med på planlegging og kartlegging av ruten, intensiv trening og arbeid med å hente inn sponsorer.
VG170709 Etter tre år med hardt arbeid har han greid å trene seg opp - og er nå i sommerjobb som portør ved sykehuset han selv var pasient ved.
FV170709https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Han-har-syklet-58229-kilometer-pa-312-etapper-Beste-plassering-sammenlagt-53-238463b.html - Det er i hvert fall mye hardt arbeid .
DN170709 « Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak - slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt - innen 01.10.2017.
DN170709 Og det er jo et paradoks : Kampen om de beste hodene er knallhard, og da burde man tro at arbeidsgiverne legger ned et godt stykke arbeid i stillingsannonsene for å tiltrekke seg de dyktigste talentene.
DN170709 Men dette er en lett og ledig stil som viser at de som har skrevet annonsen har lagt litt arbeid i det, samtidig som man får en viss forståelse for stemningen på arbeidsplassen, kommenterer han. «... et miljø som beskrives som « jovialt » av andre og et sted der 177 av 200 ansatte melder seg på julebordet », er også
DN170709 Konsulent Hans Petter Stub i kommunikasjonsbyrået Whydentify er overrasket over hvor lite arbeid mange arbeidsgivere legger ned i utformingen av jobbannonser.
DB170709 Telemarks-politiet får bistand fra Kripos og jobber nå med både taktisk og teknisk etterforskning, med arbeid på åstedet, samt vitneavhør.
DB170709 Politiet vil granske eget arbeid etter avisavsløringer : - Denne saken rir oss som ei mare ¶
AA170709 De hadde blitt pålagt å forlate festivalområdet, men kom tilbake og forstyrret politiets arbeid .
VG170708 Om få år kan han sykle rittet på norsk asfalt, dersom Knut-Eirik Dybdal lykkes med sitt arbeid .
VG170708 SKYR LAV LØNN : Amerikanske arbeidstagere skyr manuelt arbeid som i tillegg er dårlig lønnet.
VG170708 Når man gjennomfører et systematisk og helhetlig arbeid , kan regjering og departement jobbe godt i det stille med å ivareta befolkningens trygghet, uten å skremme opp noen, sier Mood. 25 år siden sist ¶
VG170708 - Vi har per nå ikke noe aktivt pågående arbeid når det gjelder retur av enslige mindreårige asylsøkere uten kjent omsorgsperson i hjemlandet, svarer Bjørkli i UDI.
SA170708 - Det er i hvert fall mye hardt arbeid .
SA170708 Først og fremst gjennom hardt arbeid på treningsfeltet, men også ved å hente noen nye ansikter til klubben.
NL170708 Det er et arbeid jeg mener må intensiveres ettersom trusselbildet blir tydeligere.
DN170708 Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området.
DB170708 Det er beinhardt arbeid .
DB170708 En del av dem velger å avfeie vitenskapelig arbeid fordi det synes å bryte med religiøse tekster og normer.
BT170708https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Han-har-syklet-58229-kilometer-pa-312-etapper-Beste-plassering-sammenlagt-53-238463b.html - Det er i hvert fall mye hardt arbeid .
BT170708https://www.bt.no/100Sport/fotball/Asane-pa-spillerjakt--Trenger-nye-spillere-i-alle-ledd-238373b.html Først og fremst gjennom hardt arbeid på treningsfeltet, men også ved å hente noen nye ansikter til klubben.
AP170708https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Han-har-syklet-58229-kilometer-pa-312-etapper-Beste-plassering-sammenlagt-53-238463b.html - Det er i hvert fall mye hardt arbeid .
AP170708https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Asane-pa-spillerjakt--Trenger-nye-spillere-i-alle-ledd-238373b.html Først og fremst gjennom hardt arbeid på treningsfeltet, men også ved å hente noen nye ansikter til klubben.
AA170708 Jeg skal male fire portretter og det er mye arbeid , forteller Berit.
AA170708 Samtidig sier hun at UDI for øyeblikket ikke har noe aktivt pågående arbeid når det gjelder retur av enslige mindreårige asylsøkere uten kjent omsorgsperson i hjemlandet.
AA170708 Det er hardt arbeid , både å få kabalen til å gå opp og å få med ungene på det vi mener de bør være med på i løpet av en sommer.
AA170708 - Du strekker deg langt for å hjelpe en venn, så det kan bli problematisk for en juryrolle om du skal bedømme en venns arbeid , forteller han til Dagsavisen.
VG170707 ¶ SYSSELSETTING - Sentralt for samfunnet at fler kommer i arbeid
VG170707 | Flere av folket i arbeid
VG170707 Han sier at DSBs arbeid på dette området må sees i sammenheng med den gjennomførte konseptutredningen om Sivilforsvaret.
VG170707 Til tross for arbeid på jernbanen går det fortsatt tog flere ganger i timen og i en pressemelding skriver Avinor at både NSB og Flytoget har faste ruter.
SA170707 Selv om han formidler dramatiske landskap, stillferdige gule kornåkre og spennende oppgjør mellom verdens beste syklister, så er det arbeid det er snakk om.
SA170707 Hardt arbeid .
SA170707 Uten speider og med mye arbeid er det naturlig at Viking ligger litt på hælene i dette vinduet.
SA170707 Det har vært godt arbeid over tid som gjør at vi har den stillingen i Norge.
FV170707https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Selv om han formidler dramatiske landskap, stillferdige gule kornåkre og spennende oppgjør mellom verdens beste syklister, så er det arbeid det er snakk om.
FV170707https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Hardt arbeid .
DN170707 ¶ Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) er ifølge Marit Arnstad ( Sp ) blitt i overkant opptatt av mottagelser på bekostning av Stortingets arbeid .
DB170707 Politiet vil granske eget arbeid etter avisavsløringer : - Denne saken rir oss som ei mare ¶
DB170707 Mange som ikke har muligheten til å stå i arbeid vil trolig oppleve det som ekstra belastende om dem som er så heldig å ha en jobb også skal få nyte godt av en skattelette de ikke får.
DB170707 Normen er i essens et dokument som helsepersonell er underlagt i sitt daglige arbeid , og forplikter seg til å følge.
DB170707 Det har også potensial til å forsinke og undergrave arbeid som potensielt kan være til stor fordel for pasienter, heter det i rapporten.
DB170707 Vi betaler alle inn gjennom en andel av vårt arbeid .
DB170707 For det er flere i arbeid som er nøkkelen til folketrygdens overlevelse og videre utvikling.
DB170707 Det er arbeid til alle som er folketrygdens beste forsikring.
DA170707 La Fremskrittspartiet fortsette sitt arbeid med å styrke jordbrukets konkurransekraft, ivareta og videreutvikle særpreget i jordbruket og kvaliteten på norskproduserte matvarer.
BT170707https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Selv om han formidler dramatiske landskap, stillferdige gule kornåkre og spennende oppgjør mellom verdens beste syklister, så er det arbeid det er snakk om.
BT170707https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Hardt arbeid .
BT170707https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Ingen-sender-flere-til-OL-enn-Gneist-238448b.html Det har vært godt arbeid over tid som gjør at vi har den stillingen i Norge.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7ryn4/-Det-er-viktigere-ting-for-en-ny-regjering-enn-vannscootere_-reptiler-og-Segway Vi skal ha en mer aktiv politikk for arbeid .
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7ryn4/-Det-er-viktigere-ting-for-en-ny-regjering-enn-vannscootere_-reptiler-og-Segway Dersom vi i dag skulle hatt den prosentvise samme andel av folk i jobb som i 2008, ville det vært 200.000 flere i arbeid .
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Selv om han formidler dramatiske landskap, stillferdige gule kornåkre og spennende oppgjør mellom verdens beste syklister, så er det arbeid det er snakk om.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Johan-Kaggestad-73-elsker-sykkelritt-i-Frankrike--Det-blir-ikke-tid-til-noe-kos-Ikke-i-det-hele-tatt-238412b.html Hardt arbeid .
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vikings-suksess-i-overgangsvinduet-er-avhengig-av-riktige-referanser-og-gode-anbefalinger-238470b.html Uten speider og med mye arbeid er det naturlig at Viking ligger litt på hælene i dette vinduet.
AA170707 Ulykken skjedde på en strekning der det pågår arbeid med å sette opp midtdelere langs veien.
AA170707 Litt før klokken 4 avsluttet politiet sitt arbeid på stedet, og E18 kunne igjen åpnes.
VG170706 - Det som er blitt lekket nå, er et bilde av at systematisk arbeid for å drive mest mulig målrettet testing, sier han til VG.
VG170706 Og etter hvert virker det som om bandets harde arbeid virker.
VG170706 Vel fortjent etter et langt år i mørke, med snø, regn, og hardt arbeid .
NL170706 Til venstre er Nordlys-medarbeider Ivan Ortegon i fullt arbeid med å streame en kamp direkte på nordlys.no.
NL170706 Hensikten med konferansen var at kommunen kunne presentere sitt arbeid og utformingen av konsesjonen for å sjekke om konsesjonen var av en slik art at bedrifter kunne tenke seg å være tilbyder.
DB170706 Politiet vil granske eget arbeid etter avisavsløringer : - Denne saken rir oss som ei mare ¶
DB170706 De vokste opp i 30-årene da mange mistet gård, grunn og arbeid etter krakket i 1929.
DA170706 Du strekker deg langt for å hjelpe en venn, så det kan bli problematisk for en juryrolle om du skal bedømme en venns arbeid .
AP170706https://www.aftenposten.no/okonomi/i/WVJ2a/Smekkfulle-Syden-fly_-charterferien-gjor-comeback Nyflyet satt i arbeid straks ¶
AP170706https://www.aftenposten.no/okonomi/i/WVJ2a/Smekkfulle-Syden-fly_-charterferien-gjor-comeback For få dager siden rullet det flunkende nytt ut fra fabrikken i Hamburg og ble allerede neste dag satt i arbeid .
AA170706 Sted : Vennastrand, Snillfjord ¶ Arbeid : Helsearbeider ¶
AA170706 juli-kommisjonens arbeid følte at deres versjon ikke fullt ut var kommet ut, sier sjef for Beredskapstroppen, Helge Mehus til NRK.
VG170705 Jeg må jobbe ved siden av og har ikke tid til å legge ned den mengden arbeid lenger, sier han.
VG170705 Bakgrunnen er at vi har om lag 100.000 i alderen 18 til 30 år som hverken er i arbeid eller utdanning, sier han.
VG170705 At prosentandelen som oppgir at de har opplevd seksuell trakassering, går ned, ser vi som et tydelig tegn på at vårt arbeid mot en null-visjon går i riktig retning, sier oberst Sven Halvorsen, pressetalsmann for Forsvaret.
VG170705 « Det er sterkt ønskelig at det legges mer arbeid i å korte ned vurderingstidene.
SA170705 Politiet i arbeid .
DN170705 - Det er for eksempel et åpent spørsmål om vi i fremtiden kan og bør stole på at USA vil gå like tungt inn som før i FNs arbeid , i Midtøsten-politikken, i europeisk sikkerhetspolitikk eller i fredsoperasjoner i Afrika, sier Merkel til Die Zeit.
DB170705 - Entreprenøren er allerede i arbeid , utstyret ble kjørt inn forleden, og det arbeides nå med å bygge underlaget til krana som skal løfte den på plass igjen.
DB170705 - Det handler som alltid om hardt arbeid og litt tur.
DB170705 Velgernes høye prioritering av arbeid og økonomi når de går til urnene i september er kanskje en konsekvens av en slik erkjennelse : Det går ikke bedre med meg, enn det gjør med resten her i landet.
DB170705 Hvis vi bare skal være opptatt av arbeidsproduktiviteten, er det heller ikke ønskelig å ha uproduktive folk i arbeid .
DB170705 Det er pussig argumentasjon, ettersom det ikke stilles slike krav i andre bransjer som utfører arbeid for det offentlige, slik som rørleggere, fastleger eller renholdere.
DA170705 Etter fire år på avklaringspenger, skal man ha rett på arbeid .
DA170705 Andelen unge som uten arbeid er den høyeste på over ti år, og antallet unge uføre øker.
DA170705 september kan du avgjøre forskjellen mellom mer skattekutt til de som har mest fra før, eller et løft for skole, helse, arbeid og klima.
DA170705 Men slik situasjonen er i Rogaland, så handler det om å få flere folk i arbeid , sier Olsen.
DA170705 Svart arbeid eksisterer fordi noen velger å benytte seg av det.
DA170705 - Dersom en aktør tilbyr deg å pusse opp boligen din mye billigere enn konkurrentene, er det stor risiko for at det involverer svart arbeid .
DA170705 * 89 personer undersøkes nærmere for manglende innrapportert lønn og mistanke om svart arbeid . * 24 personer ( 5,6 % ) utredes nærmere for mulig trygdesvindel. * 11 personer ( 2,5 % ) var ikke registrert i Norge eller kunne ikke identifisere seg.
DA170705 * 41 prosent av arbeiderne manglet eller hadde avvik på HMS-kort ¶ * 7 prosent av arbeidsplassene ble stengt umiddelbart under kontrollene på grunn av farlig arbeid . * 58 prosent av arbeiderne var norske, de resterende hovedsakelig fra EØS-land.
DA170705 - Opplys om hva ting koster - og hvor mye arbeid som skal til for å tjene opp den summen.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid , religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Faktiskno-fant-feil-hos-Jensen_-Vedum_-Giske-og-Borten-Moe-624612b.html Faktasjekk : Tok Støre helt feil om folk i arbeid i landsmøtetalen ?
AA170705 - Det er for eksempel et åpent spørsmål om vi i framtida kan og bør stole på at USA vil gå like tungt inn som før i FNs arbeid , i Midtøsten-politikken, i europeisk sikkerhetspolitikk eller i fredsoperasjoner i Afrika, sier Merkel til Die Zeit.
AA170705 Ifølge Lavrentjev er Russland, Iran og Tyrkia i hovedsak enige, men det gjenstår noe arbeid før en avtale om dette kan sluttføres.
VG170704 Det er et arbeid jeg mener må intensiveres ettersom trusselbildet blir tydeligere.
VG170704 Man må sette press på de radikale miljøene, samtidig som man gjør forebyggende arbeid i miljøene rundt disse menneskene, sier forskeren.
VG170704 Han mener dessuten at grensekontroll henger sammen med sikkerhetstjenestens arbeid .
VG170704 Det er et arbeid jeg mener må intensiveres ettersom trusselbildet blir tydeligere, sier Raja.
SA170704 Dronningen har videreført noen av Mauds hjertesaker, som arbeid med kvinneorganisasjoner og nødhjelp.
DN170704 - Med sin tunge politiske bakgrunn vil hun være en viktig ressurs i vårt arbeid med å videreutvikle Spekters posisjoner og engasjement særlig innen helsesektoren sammen med våre medlemsvirksomheter, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter i en pressemelding.
DB170704 - Uansett hvor godt journalistisk arbeid som er gjort, stempler Trump det som « fake news », dersom det er kritisk mot ham.
DB170704 Politiet ønsker å styrke tilliten til politiets arbeid ved å se på håndteringen av Halvorsen-saken på nytt.
DB170704 Dette har også medført et arbeid her hos oss ved at vi har funnet fram til opplysninger som journalistene har ønsket innsyn i, sier visepolitimesteren.
DB170704 Politiet vil granske eget arbeid etter avisavsløringer : - Denne saken rir oss som ei mare Finn Halvorsen-saken ¶
DB170704 Alleårsopptjening - pensjonen baseres på alle årene du er i arbeid - ikke bare de 20 beste årene, slik som før ¶ 4.
DB170704 Det er ikke så glamorøst som folk tenker det kan være, det ser veldig gøy og skinnende ut, men det er masse arbeid som ligger bak alt sammen, sier hun til Dagbladet, og legger til : ¶
DA170704 Dronningen har videreført noen av Mauds hjertesaker, som arbeid med kvinneorganisasjoner og nødhjelp.
DA170704 Dronningen har videreført noen av Mauds hjertesaker, som arbeid med kvinneorganisasjoner og nødhjelp.
DA170704 Fysisk hardt arbeid
BT170704https://www.bt.no/nyheter/innenriks/I-dag-fyller-hun-80-ar-336440b.html Dronningen har videreført noen av Mauds hjertesaker, som arbeid med kvinneorganisasjoner og nødhjelp.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Derfor-sluttet-jeg-i-barnevernet-335894b.html Nå skal politikerne i Bergen bruke tid til å vurdere barnevernets arbeid i noen saker.
AP170704https://www.aftenposten.no/osloby/Fylkesmannen-opphever-byradets-millionkrav-mot-barnehager-624500b.html Dette er et pågående arbeid .
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqwPW/Christian-Tybring-Gjedde-Du-horer-ikke-Borge-Brende-ofte-si-at-norsk-utenrikspolitikk-ligger-fast-lenger_-det-er-bra Han fikk prisen for sitt arbeid for demokrati i Kina, men det forplikter hverken politikerne eller Nobelkomiteen til å støtte ham fortsatt.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Christian-Tybring-Gjedde-Du-horer-ikke-Borge-Brende-ofte-si-at-norsk-utenrikspolitikk-ligger-fast-lenger_-det-er-bra-624546b.html Han fikk prisen for sitt arbeid for demokrati i Kina, men det forplikter hverken politikerne eller Nobelkomiteen til å støtte ham fortsatt.
AA170704 - Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres.
AA170704 Det er uklart om de kommer til å offentliggjøre hele rapporten når Økokrim er ferdige med sitt arbeid .
AA170704 - Vi legger gjerne mer vekt på en ytring hvis det ligger et grundig arbeid , gode forberedelser og god argumentasjon bak.
VG170703 Dronningen har videreført noen av Mauds hjertesaker, som arbeid med kvinneorganisasjoner og nødhjelp.
VG170703 Han mener utviklingen i utgifter både på driftssiden og til rehabiliteringen av Stortinget, bør føre til at det foretas en vurdering av administrasjonens arbeid til høsten.
SA170703 Vanskelig arbeid
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/norge_og_verden/Tysk-politi-Flere-personer-omkom-i-bussulykke-i-Sor-Tyskland-703399b.html Vanskelig arbeid
DN170703https://www.dn.no/nyheter/2017/06/28/1210/Samferdsel/anbud-sporer-av-i-bane-nor Dette bildet viser tilsvarende arbeid med kjøring med renseverk langs Ofotbanen i 2010.
DB170703 Politimannen fikk kontakt med de to kvinnene i forbindelse med sitt arbeid - den ene kvinnen da hun skulle anmelde et tyveri.
DB170703 Kloppen er en av TV 2s mest profilerte ansikter og har fått en rekke priser for sitt arbeid .
BT170703https://www.bt.no/nyheter/utenriks/17-personer-ikke-gjort-rede-for-etter-bussulykke-i-Tyskland-336405b.html Vanskelig arbeid
BT170703https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politiet-avslorte-albanerliga-pa-Natland-og-fant-stoff-og-over-300000-i-sengen-336372b.html BT er kjent med at han hadde presentert seg som italiener med arbeid i restaurantbransjen.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Havnesjefen-skal-avlives-336430b.html Jeg, og flere med meg, har lagt ned arbeid , fritid og penger for å lære folk i Os om svaner, for at de skal kunne ha samme gleden av den som jeg har.
AP170703https://www.aftenposten.no/verden/-18-omkom-i-brennende-buss-i-Tyskland--624478b.html Vanskelig arbeid
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Utvalget studerer skattelettelser på arbeid , forbruk, overskudd og sparing : ¶
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Utvalget studerer skattelettelser på arbeid , forbruk, overskudd og sparing : ¶
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AAL0E/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det Faktasjekk : Tok Støre helt feil om folk i arbeid i landsmøtetalen ?
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det-623479b.html Faktasjekk : Tok Støre helt feil om folk i arbeid i landsmøtetalen ?
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ingen-har-flere-kamper-for-Norge_-men-lenge-var-handballhelten-usikker-pa-om-det-var-alt-hun-kunne-238099b.html NISO har gjennom sitt arbeid og spørreundersøkelser sett at utøvere i ulik grad opplever overgangen til arbeidsmarkedet som vanskelig.
AA170703 De som ennå ikke kjennertiltaket godt nok og ikke på forhånd ser hvor mye arbeid man ønsker å bruke, vil sikkertforandre sin dom over det og bli mine støttespillere når mitt arbeid selv blir sin egen beste talsmann.
AA170703 De som ennå ikke kjennertiltaket godt nok og ikke på forhånd ser hvor mye arbeid man ønsker å bruke, vil sikkertforandre sin dom over det og bli mine støttespillere når mitt arbeid selv blir sin egen beste talsmann.
AA170703 - Det er bevegelig arbeid som skal utføres, så det innebærer at arbeidet vil flyttes utover uken.
AA170703 - Rundt 200 rindalinger pendler til Surnadal på arbeid .
AA170703 Politimannen fikk kontakt med de to kvinnene i forbindelse med sitt arbeid - den ene kvinnen da hun skulle anmelde et tyveri.
AA170703 Forbedringsarbeidet handler selvsagt om større sentrale prosjekter slik som den pågående digitaliseringen, men også i vesentlig grad om løpende lokalt arbeid med kompetanse og å styrke og spisse et allerede solid fagmiljø i de enkelte domstoler.
VG170702 I tillegg ble en rekke kjendiser honorert for sitt arbeid under ungdoms-OL her i landet.
VG170702 Spesielt vanskelig er det for transpersoner å finne arbeid .
SA170702 - Presidentskapet har sitt eget sekretariat og sin egen dagsorden utenom Stortingets alminnelige arbeid .
SA170702 NISO har gjennom sitt arbeid og spørreundersøkelser sett at utøvere i ulik grad opplever overgangen til arbeidsmarkedet som vanskelig.
SA170702 - Det er kun hardt arbeid og at vi står samlet hele veien som kan få oss ut av denne onde sirkelen.
DN170702 ¶ Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) er ifølge Marit Arnstad ( Sp ) blitt i overkant opptatt av mottagelser på bekostning av Stortingets arbeid .
DN170702 Dette bildet viser tilsvarende arbeid med kjøring med renseverk langs Ofotbanen i 2010.
DN170702 Han må bidra i frivillig arbeid , melde seg for politiet to ganger i måneden og får ikke snakke med mediene eller forlate landet i prøvetiden sin.
DB170702 - Mye kan gjøres med forebyggende arbeid , for eksempel at man møter bilder i sosiale medier med et mer kritisk blikk enn jeg gjorde i hvert fall.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Israelsk-korrupsjonsdomt-eksstatsminister-loslatt-for-tiden-624429b.html Han må bidra i frivillig arbeid , melde seg for politiet to ganger i måneden og får ikke snakke med mediene eller forlate landet i prøvetiden sin.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVqdv/Byggeprosjektet-ble-2400-prosent-dyrere----samtidig-ansatte-Stortinget-husfotograf-og-brukte-1_6-mill-pa-gullvisittkort-maskin - Presidentskapet har sitt eget sekretariat og sin egen dagsorden utenom Stortingets alminnelige arbeid .
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Byggeprosjektet-ble-2400-prosent-dyrere----samtidig-ansatte-Stortinget-konditor-og-brukte-1_6-mill-pa-gullvisittkort-maskin-624464b.html - Presidentskapet har sitt eget sekretariat og sin egen dagsorden utenom Stortingets alminnelige arbeid .
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-624447b.html " Bertelsen & Garpestad har fått stoppordre for vidare arbeid med å gjenreisa Trollpikken ", melder Dalane Tidende.
AP170702https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gamst-Pedersen-mener-Tromso-bor-glemme-malet-de-satte-for-sesongen-238214b.html - Det er kun hardt arbeid og at vi står samlet hele veien som kan få oss ut av denne onde sirkelen.
AA170702 Han må bidra i frivillig arbeid , melde seg for politiet to ganger i måneden og får ikke snakke med mediene eller forlate landet i prøvetiden sin.
VG170701 Som et ledd i kommisjonens arbeid har de bedt om at alle 50 delstatene sender over informasjon om velgerne fra deres velgerregistre.
VG170701 Lokale innbyggere er imidlertid ikke like begeistret over dyrevernsorganisasjonenes arbeid med å redde hundene.
SA170701 Vil man forebygge ulikhet, er utdanning og arbeid desidert mest effektivt.
SA170701 - Jeg gleder meg masse og det blir gøy å gjøre noe annet arbeid , sier Steffen Dalheim til iTromsø, som nylig fullførte sin bachelor i idrettsvitenskap.
DB170701 Det er dem vi skal takke, i tillegg til hardt arbeid .
DB170701 Mens Donald Trump og Det hvite hus har gjort det klart at de på ingen som helst måte har klimaendringer og global oppvarming på sin dagsorden, har hele 30 amerikanske delstater sagt at de vil fortsette sitt arbeid med å få ned utslippene.
DB170701 Gode investeringer som får flere i arbeid , er vel anvendte penger.
DB170701 Den hyggelige stemningen kom av at Skogen Lund og Gabrielsen inntok studio med et felles budskap og forente forslag ; en tiltakspakke for å få flere under 30 år ut i arbeid .
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html I Barnevoldsutvalgets tilfelle lå den største verdien i vår mulighet for å gå i dybden på slike saker på tvers av sektorer, for eksempel å kunne se politiets arbeid i sammenheng med det som gjøres i barnevernet og helsetjenesten.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html » Det er nok riktig at det største tegnspråkmiljøet finner en i Oslo og at det er mye erfaring med språkpolitisk arbeid knyttet til norsk tegnspråk samlet der.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html Men det er ikke tilfelle at man ikke har relevant kompetanse til å drive språkpolitisk arbeid i Bergen.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html Haualand hevder at « Hvis Språkrådet flyttes, vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html Det er fagmiljøer for tolking og undervisning på tegnspråk i både Bergen og Oslo, men disse har ikke den kompetansen på å drive språkpolitisk arbeid man kun finner i Oslo.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Nav-kontor-godkjente-a-bosette-barn-i-strok-med-hoy-kriminalitet--politi-og-barnevern-advarer-623366b.html NAV-kontoret har en plikt til å medvirke i kommunens boligsosiale arbeid .
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Nav-kontor-godkjente-a-bosette-barn-i-strok-med-hoy-kriminalitet--politi-og-barnevern-advarer-623366b.html En tilfredsstillende bolig er en sentral forutsetning for at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig, skaffe eller beholde arbeid , og delta i samfunnet.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Nav-kontor-godkjente-a-bosette-barn-i-strok-med-hoy-kriminalitet--politi-og-barnevern-advarer-623366b.html Avdelingssjef for arbeid , bolig og psykisk helse i Bjerke bydel, Bente Johanne Aldrin, sier det ikke medfører riktighet at Nav Bjerke anbefaler de nevnte adressene for barnefamilier.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Apne-Hoyre-er-skuffet-over-at-Raymond-Johansen-ikke-har-fulgt-opp-lofte-om-a-ta-imot-flere-LHBT-flyktninger-til-Oslo-624219b.html I svaret fra Geir Lippestad påpekes det at så snart flyktningmeldingen er ferdig behandlet, vil han ta kontakt med norske myndigheter for å gjøre dem oppmerksom på byrådets arbeid med tilrettelegging og integrering av flyktninger i utsatte grupper, som kjønns- og seksuelle minoriteter.
AP170701https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gir-seg-som-hovedtrener--flytter-til-Afrika-for-a-hjelpe-barn-og-ungdom-238160b.html - Jeg gleder meg masse og det blir gøy å gjøre noe annet arbeid , sier Steffen Dalheim til iTromsø, som nylig fullførte sin bachelor i idrettsvitenskap.
AA170701 Hjelpeorganisasjonenes tilgang til internflyktninger i Syria er også vanskelig mange steder, men UNHCR trapper nå opp sitt arbeid inne i landet, opplyser Mahecic.
VG170630 Da høyesterett ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre innreiseforbudet, var det under forutsetningen at det blir gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid .
VG170630 Helsdirektoratet er i gang med et arbeid om slike retningslinjer.
VG170630 - Har det vært aktuelt å flytte transsekualisme ut av de psykiatriske diagnosene før WHOs arbeid er ferdig ?
NL170630 Vedtaket betyr at Stortinget ber regjeringen å sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
NL170630 IOC har satt i gang et arbeid for å få bukt med korrupsjonen, men det er langt opp og fram.
DN170630 - Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres.
DN170630 Da høyesterett ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre innreiseforbudet, var det under forutsetningen at det blir gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid .
DB170630 Selv om mange har påpekt at førstedame Melania Trump har sagt at hun ønsker å gjøre kampen mot nettmobbing til fokusområde i sitt arbeid , stiller hun seg 100 prosent bak sin manns siste utblåsning.
DB170630 Det er også vanlig å sende penger til humanitært arbeid eller utviklingsprosjekter i opprinnelsesland.
DB170630 Vår etterforsker fikk hjelp av flere andre etterforskere, og de er nå ferdige med sitt arbeid .
DA170630 - Å få nye ruter krever tålmodighet og langsiktig arbeid .
DA170630 - Vår visjon er å skape arbeid for nyankomne flyktninger, så enkelt som mulig uten at det krever stor omstilling.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Har barn store utfordringer med å uttrykke seg emosjonelt og språklig, henger dessverre den biten med til man starter et konstruktivt arbeid for å løse det.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Arbeid med utfordrende barn er komplisert og utmattende, og det forsterkes dersom tiltakene er lite hensiktsmessige og nærmest tilfeldige.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Hawaii-vil-stanse-Trumps-innreiseforbud--igjen-624321b.html Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid .
AP170630https://www.aftenposten.no/osloby/Deler-av-taket-i-Brynstunnelen-falt-ned-i-natt-624316b.html Slik så det ut på stedet før mannskapene fra Veivesenet og Mesta startet sitt arbeid .
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LV6QJ/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste Formålet er å motivere sosialhjelpsmottagere til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon, og styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste-624166b.html Formålet er å motivere sosialhjelpsmottagere til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon, og styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning.
AA170630 Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid .
AA170630 - Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres.
AA170630 Mye gjenstår : Etter tre ukers arbeid er det tydelig en klatrepark i anmarsj i skogen.
AA170630 Sånt arbeid skal godkjennes, sier Grøttå.
AA170630 Sistnevnte kom også i dag, og er co-skrevet av Astrid og produsert av Cass Lowe - best kjent for sitt arbeid med ZAYN, Snakehips og Flume.
VG170629 Foto : Helge Mikalsen, VG ¶ ARBEID : Bjørn Dæhlie tjente 15.000 kroner dagen.
VG170629 For tre dagers arbeid mellom 11.-13. februar 2016 fakturerte Bjørn Dæhlie 56.250 kroner, 15.000 kroner per dag etter skatt, for arbeid under ungdoms-OL.
VG170629 Bjørn Dæhlie ( 50 ) fakturerte 76.435 kroner på tre dagers arbeid og et foredrag under ungdoms-OL.
VG170629 februar 2016 fakturerte Bjørn Dæhlie 56.250 kroner, 15.000 kroner per dag etter skatt, for arbeid under ungdoms-OL.
VG170629 Lignende vurderinger kan gjøres av ledere i Utenriksdepartementet her hjemme - inkludert politisk ledelse - i deres arbeid for å ivareta UDs utenrikspolitiske og diplomatiske ambisjoner.
VG170629 juni en kommentar hvor han i positive ordelag diskuterte regjeringens arbeid med framtidas norske forsvar.
VG170629 - Det er også alvorlig og beklagelig at dette skjer etter at det har blitt gjort et stort arbeid for å forhindre slike saker.
VG170629 Setter tak for innleid arbeid
VG170629 Når det gjelder innleie-kvoten mener han det først og fremst er viktig å få opphevet paragrafen som gir den store muligheten til å bruke bemanningsbyråer til ordinært arbeid .
VG170629 Et tak på innleid arbeid på 10-15 prosent antydes også i høringsbrevet, og er ifølge arbeidsministeren ment for å redusere innleieandelen der utfordringen er størst, nemlig bygg- og anleggsbransjen.
VG170629 - Vi er bekymret for at bedrifter kommer til å benytte seg av innleid arbeid til ordinært arbeid , og dette forslaget er ikke tilstrekkelig for å få ordnet opp i bransjen, sier Steinar Krogstad nestleder i Fellesforbundet.
VG170629 - Vi er bekymret for at bedrifter kommer til å benytte seg av innleid arbeid til ordinært arbeid, og dette forslaget er ikke tilstrekkelig for å få ordnet opp i bransjen, sier Steinar Krogstad nestleder i Fellesforbundet.
DN170629 Arbeid til alle, ryddige forhold i arbeidslivet og sterke velferdsordninger er det viktigste for å bekjempe disse forskjellene, skriver Gahr Støre.
DB170629 Sånt arbeid skal godkjennes, sier Grøttå.
DB170629 Det er et krevende arbeid , og om systemet ikke kommer opp og går igjen snart vil det også bli snakk om mengder, sier han.
DB170629 Det pågår nå et intensivt arbeid knyttet til disse spørsmålene, og jeg tror det vil være mulig å finne felles posisjoner.
DB170629 Den rettsmedisinske kommisjon, som vurderer sakkyndiges arbeid , har imidlertid kritisert rapporten for ikke å ta hensyn til 16-åringens fascinasjon for seriedrapsmenn, terror og skoledrap, som kom fram i nettsøkeloggen hans.
DB170629 Ungdommen må sikres utdanning og arbeid .
DA170629 Sentralt i barnevoldsutvalgets arbeid var å gå gjennom 20 alvorlige saker der barn og ungdom har blitt utsatte for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.
BT170629https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Hoyre-bommer-pa-beredskapsmalet-336309b.html juli-kommisjonens arbeid .
BT170629https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Hoyre-bommer-pa-beredskapsmalet-336309b.html juli-kommisjonens arbeid , skriver Jette Christensen ( Ap ).
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MV5zE/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat Derfor finner du ingen påstand om at « tidlig innsats er viktig i skolen » eller « arbeid til alle bør være sak nummer én ».
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat-624106b.html Derfor finner du ingen påstand om at « tidlig innsats er viktig i skolen » eller « arbeid til alle bør være sak nummer én ».
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/PechaKucha-Geir-fikk-betalt-for-a-kaste-ball-pa-kontoret-i-ni-maneder-622289b.html Mellom overkvalifisert arbeid og lediggang traff han mange andre som ham, med tragikomiske historier fra jobbsøking og arbeidsliv.
AA170629 Rektor Gørild Joramo ved Aglo videregående skole forteller at ulykken har skjedd i forbindelse med arbeid på tomta.
AA170629 I et intervju med TT snakket han om at det også ga ham en slags frihet til å søke seg til ulike steder i sitt arbeid .
VG170628 - Spillemåten vår er veldig krevende, spillerne våre må legge ned mye arbeid i kampene.
VG170628 Målet med kafeen er å gi disse gruppene en mulighet for lønnet arbeid , jobbtrening, kompetanse og mestring som ligger nærmere en normal jobb enn det å selge =Oslo.
VG170628 Når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vurderer departementenes arbeid med beredskap, har vi sørget for at tilsynsrapportene er offentlige - den rødgrønne regjeringen valgte hemmelighold.
VG170628 Arbeiderpartiets leder viser til kritikken fra Riksrevisjonen i saken hvor de har gått gjennom status for Forsvaret og politiets arbeid med objektsikring i året 2015.
VG170628 Så registrerer jeg at de har satt igang et arbeid for å sikre at de i større grad kan oppfylle våre forventninger.
SA170628 | Manaforts selskap tjente millioner på arbeid for ukrainsk parti ¶
NL170628 Yrkesdanning og praktisk læring med teori og arbeid skjer som en integrert og fleksibel flyt mellom læringsarenaer.
NL170628 I en praksisperiode ( eller " læring i arbeid ", som er en alternativ betegnelse ) vil det være naturlig med overvekt av praksis, men det vil også være hensiktsmessig at brannmester og veileder diskuterer teoretiske problemstillinger med studentene, selv om dette foregår på brannstasjonen/110-sentral i praksisperiode, og ikke i klasseromme
NL170628 utkast studieplan, er å styrke den tverrfaglige forståelsen og samarbeid mellom det forebyggende arbeid og den operative delen av yrket.
DN170628https://www.dn.no/nyheter/2017/06/28/2053/Utenriks/trump-kan-straffe-kina Manaforts selskap skal ha tjent millioner på arbeid for ukrainsk parti ¶ ¶
DN170628 Manaforts selskap skal ha tjent millioner på arbeid for ukrainsk parti ¶ ¶
DN170628 Manaforts selskap skal ha tjent millioner på arbeid for ukrainsk parti ¶
DN170628 | Manaforts selskap skal ha tjent millioner på arbeid for ukrainsk parti ¶
DN170628 I en 87 sider lang redegjørelse skriver Manafort at selskapets arbeid først og fremst fokuserte på politikk innad i Ukraina.
DN170628 Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet.
DB170628 Ulykken skal ha skjedd på en byggeplass og det er entreprenører som har vært i arbeid .
DB170628 Uten arbeid eller noe fornuftig å ta seg til. 396 personer x ti år = ca 4000 år med uvirksomhet.
DB170628 Uten arbeid eller noe fornuftig å ta seg til.
DB170628 Uten arbeid , uten rettigheter, uten fremtidsutsikter ?
DA170628 Når de er ferdig vil Bane Nors arbeid med å legge det nye dobbeltsporet trolig ødelegge bosetningen.
DA170628 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Arbeid og sysselsetting ¶
DA170628 Den viktigste saken er arbeid og sysselsetting ( 32 prosent ).
DA170628 Arbeid og sysselsetting er absolutt viktig.
BT170628https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Pilotleder--Det-vil-bli-verre-for-Norwegian-336247b.html Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/Et-av-disse-to-forslagene-blir-det-nye-regjeringskvartalet-624207b.html I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/En-av-disse-to-skal-forme-nye-regjeringskvartalet-624207b.html I juryens arbeid vil det bli lagt vekt på arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet og miljø og sikkerhet.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Utvalg-vil-ha-felles-e-ID-i-Norden-624206b.html - E-ID er en nøkkel til banktjenester, arbeid , studier og handel over grensene og kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde i hele Norden dersom den politiske viljen er til stede, sier utvalgsleder Bente Stein Mathisen.
VG170627 - Det kunne sikkert vært sånn, men det er et vanskelig arbeid å få et slikt system til å fungere.
VG170627 * Påvirker spillingen din familie, arbeid , sosiale forpliktelser og andre aktiviteter ?
VG170627 - Jeg tenker først og fremst på dette som et kjempepotensial knyttet til arbeid , arbeidsplasser, bedre kompetansemiljøer og et mer konkurransedyktig Norge.
SA170627 Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet, det kan ikke Norwegian tilby.
DN170627 Ifølge den tidligere sjefen, og nå styreleder Scott Sheffield, i oljeselskapet Pioneer Natural Resources, går ikke skiferprodusentene tom for arbeid med det første.
DB170627 Likevel sier Lien at politiets arbeid og loven har hatt en god effekt.
DB170627 Til sist er det politikken som avgjør, og jeg tror at folk i Norge ønsker en ny regjering, med sterkere innsats for arbeid , politikk mot økende forskjeller og god skole og trygg eldreomsorg fremfor skattekutt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DB170627 Et av dem kom fra Scheel-utvalget, som foreslo å vri skattleggingen bort fra bedrifter og arbeid , over på bolig.
DB170627 - Med kaffebaren =Kaffe kommer en ny mulighet for lønnet arbeid , jobbtrening, kompetanse og mestring, skriver Petter i innlegget. =Kafe åpner for publikum allerede torsdag 29. juni 08.00, men allerede i morgen kveld kl. 18.00 er det åpningsfest i Akersgata 31.
DA170627 - Entreprenøren går i gang med forberedende arbeid med det samme.
DA170627 - I vårt første styremøte etter sommeren vil det nye styret uttrykke ønske om at den nye administrerende direktøren starter et arbeid for å utforme en ny strategi for Den Norske Opera & Ballett.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/leder/Farlig-kildejakt-336170b.html Men støyen som innsyn i politiets arbeid representerer, er en liten kostnad sammenlignet med alternativet : En lukket etat som er mer opptatt av å beskytte seg selv enn samfunnet for øvrig.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/leder/Farlig-kildejakt-336170b.html Kildejakt er den sikreste oppskriften på å begrense varsling til mediene, og en effektiv måte å hindre innsyn i eget arbeid .
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/leder/Farlig-kildejakt-336170b.html IKKE TETT : Det lekker informasjon fra politiets arbeid , men å sette i gang en kildejakt kan få svært uheldige følger, skriver BT på lederplass.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/leder/Farlig-kildejakt-336170b.html Fra det lett kritikkverdige til det groveste justismordet - rekken av eksempler på at også politiets arbeid må overvåkes er meget lang, ikke minst her i Bergen.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/leder/Farlig-kildejakt-336170b.html Det betyr også at samfunnet må ha innsyn i politiets arbeid .
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Beredskap-er-mer-enn-sikring-av-bygg-336153b.html Det er kanskje ingen overraskelse at jeg som Høyre-representant mener at regjeringen gjør et veldig godt arbeid .
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/LVoJ9/---Pilotmangel-vil-oppsta-pa-nytt-for-Norwegian Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/---Pilotmangel-vil-oppsta-pa-nytt-for-Norwegian-624101b.html Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/---Pilotmangel-vil-oppsta-pa-nytt-for-Norwegian-624101b.html Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet, det kan ikke Norwegian tilby.
AA170627 I dag er Aksept et ressurssenter for kunnskap og driver forebyggende arbeid .
AA170627 - Øvelsen er en del av et stort og svært viktig arbeid for å reparere Forsvarets « grunnmur » og handler om å få det materiellet vi har i Forsvaret til å fungere.
AA170627 Likevel sier Lien at politiets arbeid og loven har hatt en god effekt.
VG170626 - Det er urettferdig, siden noen av oss legger ned like mye arbeid som dem, sier Heine.
VG170626 Vi har lagt ned mye arbeid i å forbedre barnevernet, blant annet gjennom barnevernsreformen, ny barnevernslov, fosterhjemsmeldingen og gitt Helsetilsynets i oppdrag å gjennomgå over 100 enkeltsaker i barnevernet.
SA170626 « Frikjøpsordningen for politikere er kommet i stand for å erstatte lønnsbortfall fra annet arbeid , ikke en ekstra toppfinansiering av en eksisterende høy lønn », skriver Solgull Klette.
SA170626 Frikjøpsordningen for politikere er kommet i stand for å erstatte lønnsbortfall fra annet arbeid , ikke en ekstra toppfinansiering av en eksisterende høy lønn.
SA170626 Norge trenger en mer offensiv politikk mot svart arbeid og menneskehandel, og KrF står i front for en slik politikk.
SA170626 Kampen mot svart arbeid må intensiveres.
SA170626 Ikke alt svart arbeid er menneskehandel, men all menneskehandel er svart arbeid .
SA170626 Ikke alt svart arbeid er menneskehandel, men all menneskehandel er svart arbeid.
SA170626 Dette er desperate mennesker som trenger arbeid for å overleve.
SA170626 « Juryen har i sitt arbeid kommet frem til et vinnerforslag som har det best helhetlige grep og mange gode ideer og løsninger til videreutvikling av et nytt Arneageren.
SA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
NL170626 Øvelsen er en del av et stort og svært viktig arbeid for å reparere Forsvarets " grunnmur ", og handler om å få det materiellet vi har i Forsvaret til å fungere.
NL170626 Vi har valgt å gi våre mastere innen sosialt arbeid , idrettsvitenskap og reiseliv kun i Alta, selv om vi ser at det også er etterspørsel etter å få disse etablert i Tromsø.
DN170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
DB170626 Så er det vel slik at de færreste lager denne sausen hjemme, for det er litt arbeid forbundet med det.
DB170626 Det er et problem at økt byråkratisering tar fra tiden lærere og ledere egentlig bør bruke på pedagogisk og faglig arbeid .
DA170626 Det har vi aldri blitt gjennom historien, hevder Vinasco, som selv er blitt drapstruet for sitt arbeid med å regulere ulovlig gruvevirksomhet i området der han bor.
BT170626https://www.bt.no/nyheter/lokalt/-Snart-smeller-det-pa-E16-336094b.html - Vi skal gjøre et omfattende arbeid for å få tunnelene opp til EU-standarden, og Stortinget har bevilget mye penger til dette, forklarer han.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Flere-hundre-nordmenn-rammet-av-Norwegian-kanselleringer-623958b.html Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 Utallige dugnadstimer og mye arbeid med planlegging er lagt ned.
AA170626 - Vi ser de legger mye arbeid i å skjule narkotikaen.
VG170625 Til tross for tidkrevende arbeid fra to regjeringsoppnevnte tidstyvutvalg, opplever ikke skolelederne noen reduksjon i tidsbruk på rapportering og dokumentasjon.
VG170625 Det er mye hardt arbeid , og utrolig mye å lære og oppleve.
DN170625 ¶ Trude Lines ( 54 ) legger ikke skjul på at det er frustrerende å være uten arbeid .
DB170625 Staten kan ikke delegere dette arbeid til frivillig helsepersonell som må utføre jobben pro-bono.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bergen-har-ikke-god-nok-kompetanse-til-a-drive-Sprakradet-336096b.html Språkrådets arbeid er forankret i den tegnspråklige minoritets interesse, og må være der språket og språkbrukerne i all hovedsak er.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bergen-har-ikke-god-nok-kompetanse-til-a-drive-Sprakradet-336096b.html Hvis Språkrådet flyttes, vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bergen-har-ikke-god-nok-kompetanse-til-a-drive-Sprakradet-336096b.html Det er fagmiljøer for tolking og undervisning på tegnspråk i både Bergen og Oslo, men disse har ikke den kompetansen på å drive språkpolitisk arbeid man kun finner i Oslo.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Regjeringen lanserte i 2014 den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid « Bolig for velferd » ( 2014-2020 ).
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Det handler om viktige velferdspilarer som arbeid , utdanning, helse og bolig og et bedre samarbeid innen velferd.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html At vi bor godt og trygt, er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår.
AP170625https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqPkP/LO-sjefen-omfavner-NHO-og-anklager-Hoyre-for-loftebrudd Men det er ikke klassekamp og konflikten mellom arbeid og kapital som står øverst på hans dagsorden.
AP170625https://www.aftenposten.no/norge/politikk/LO-sjefen-omfavner-NHO-og-anklager-Hoyre-for-loftebrudd-623191b.html Men det er ikke klassekamp og konflikten mellom arbeid og kapital som står øverst på hans dagsorden.
AA170625 - Mange unge, inkludert meg selv, ønsker å forlate landet fordi vi må finne arbeid , sier IT-studenten Ardiola Karalli ( 23 ). ( ©NTB ) ¶
AA170625 - Mange unge, inkludert meg selv, ønsker å forlate landet fordi vi må finne arbeid , sier IT-studenten Ardiola Karalli ( 23 ). ( ©NTB ) ¶
AA170625 ¶ Gode minner : Olaug Torkildsen sier slåttonna var ei artig tid, selv om det også var hardt arbeid .
VG170624 Nå er jeg ett skritt nærmere, men det er mange steg videre og mye hardt arbeid .
VG170624 Som kutter likestillingsfellen kontantstøtte, og fremmer kvinners deltagelse i arbeid og samfunnsliv !
VG170624 Pengene vert donert til antirasistisk arbeid .
VG170624 Dermed understreket Tajik i twitterposten at hun gjerne kan ha replikker, og at hun kom til å gi pengene til antirasistisk arbeid .
VG170624 - Så jeg tilbyr meg å ha replikker da... og i så fall sier jeg : « Stem heller på et parti som setter frihet og selvstendighet gjennom arbeid øverst !
VG170624 Slik vi vurderte det var det ikke grunnlag for å stoppe kjøpene fra Fyrlykta den gangen, skriver Trommald, som også poengterer at Stortingets instruks har ligget til grunn for alt arbeid .
VG170624 * Fyrlykta opererte utenfor myndighet da de besluttet omfanget av tilbudet til fosterbarnet, og kjøpte fosterforeldre fri fra arbeid .
SA170624 Men det er et møysommelig arbeid .
FV170624 Men det er et møysommelig arbeid .
DN170624 Kinesisk militærpoliti og redninsarbeidere i arbeid etter raset i Xinmo- landsbyen i Sichuan-provinsen.
DB170624 - Slik direkte kontakt er til stor verdi for vårt arbeid i departementet og sikrer høyere kvalitet på det vi leverer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
DB170624 Skulle man gitt utdypende avslagsbegrunnelser, ville det vært et svært ressurskrevende arbeid som vil kreve en vesentlig økning i administrative kostnader.
DB170624 Kulturrådet gjør et grundig arbeid for å unngå at tildelingene blir påvirket av hvem man har en personlig relasjon til.
DB170624 Mennesket lever av arbeid , velferd og et meningsfullt liv.
DB170624 Arbeid til alle er utvilsomt en vinnersak foran valget til høsten.
DA170624 Lørdag morgen starter sommerens arbeid med fornyelse og vedlikehold av Oslo-jernbanen.
DA170624 Det skjer ved hardt arbeid .
BT170624https://www.bt.no/nyheter/innenriks/--Trollpikken-er-odelagt-med-vilje-336116b.html Men det er et møysommelig arbeid .
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html I den alvorlige situasjonen norsk økonomi har gått gjennom, har det vært viktig å få ledige hender i arbeid , samtidig som vi sikret at de kortsiktige tiltakene støttet opp under den langsiktige omstillingen.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Den økte oljepengebruken har ikke vært nødvendig for å innfri valgkampløftene, men for å holde folk i arbeid og aktivitet i kjølvannet av oljeprisfallet.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Den økte oljepengebruken har ikke vært nødvendig for å innfri valgkampløftene, men for å holde folk i arbeid og aktivitet i kjølvannet av oljeprisfallet, skriver Erna Solberg.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Valgkampfinansiering-LO-familien-har-gitt-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som gir sosial og økonomisk trygghet, og arbeid til alle.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/LO-familien-gir-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som gir sosial og økonomisk trygghet, og arbeid til alle.
AA170624 Petersen begrunner den nye praksisen med at det var veldig mye arbeid for de ansatte å rydde og vaske alle glassene som ble brukt til gratis vann.
AA170624 Nestleder Hadia Tajik mener viktig arbeid overlates til neste regjering.
AA170624 Samtidig pågår det arbeid på politisk nivå som kan endre domstolenes sakstilfang og kreve mer spesialisert kunnskap, blant annet når det gjelder behandlingen av familiesaker.
VG170623 « Den gamle, vise » spilles denne gang av Anthony Hopkins - en lurifaks som vet alt om gledene ved å heve store sjekker for sjelløst arbeid .
VG170623 Pastoren forklarte i rettssaken at han hadde drevet humanitært arbeid og hjulpet nordkoreanere med å bli selvforsynt med grønnsaker.
VG170623 I intervjuet forteller han at han har innfunnet seg med situasjonen og tenker at fysisk arbeid er bra for ham.
VG170623 Amerikaneren underviser ved Yanbian-universitetet i Kina og skal i mange år ha drevet humanitært arbeid i Nord-Korea.
VG170623 Vi utvinner mindre olje til lavere pris, vi får færre i arbeid og har flere eldre.
VG170623 Og Ap snakker selvsikkert om sine satsninger : Arbeid er sak nummer én.
VG170623 Men når Arbeiderpartiets viktigste sak er å få flere i arbeid , kan de ikke se bort fra dette.
VG170623 Løken anbefaler innstramninger i sykefraværsordningen, uføretrygden og overgangsstønaden for enslige forsørgere for å få flere ut i arbeid .
NL170623 Alle disse er samfunnsingeniører og i arbeid i rettssikkerhetens tjeneste.
DN170623 Det foreslår tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem, som fredag legger frem en utredning om sentralbankloven etter over to års arbeid .
DB170623 « Dette er verket til vår kjære leder Kim Jong-un som ga alt av hardt arbeid , hjerte og sjel for å gjøre oss til det mest lykkelige og siviliserte folket ».
DB170623 Pengene vert donert til antirasistisk arbeid .
DA170623 I flere prosjekt godkjente 38-åringen fakturaer fra en underentreprenør uten at denne utførte arbeid .
DA170623 Han understreker at det ikke er en kritikk av Landinfo og deres arbeid som sådan, men bruken av dem.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-er-to-leger-som-skaffet-pasientene-utsikt-335985b.html Aarli tok så kontakt med driftsavdelingen via lederen sin på lungeavdelingen, men fikk til svar at dette ble regnet som arbeid utover vanlig vask og var ikke aktuelt.
AA170623 Men det er klart at det er mye arbeid som gjenstår, sier han.
AA170623 I flere prosjekt godkjente 38-åringen fakturaer fra en underentreprenør uten at denne utførte arbeid .
AA170623 En slik modell forankrer arbeid med campus/by i aktivitet heller enn i forvaltning av eiendom.
VG170622 Støre svarte at han var uenig i det, men at han ville ha kraftigere grep for å holde folk i arbeid .
VG170622 Om utenriksråden og statsrådens kjennskap til saken og kontrollenhetens arbeid sier Bernt at dette er informasjon som han har vanskelig for å se at UD har noe legitimt behov for å hemmeligholde.
VG170622 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv, mener utvalget.
VG170622 Helseminister Bent Høie ( H ) erkjenner at Norge ikke har vært « gode nok » på området, og har startet et arbeid i departementet med mål om å øke nordmenns tilgangen til kliniske studier.
SA170622 Når Arkivverket flytter inn i flotte nye lokaler i Arkivenes Hus sammen med andre arkivinstitusjoner i Rogaland i august, er dette starten på et styrket nasjonalt arbeid for å bevare samfunnets arkiver med utgangspunkt i regionen.
SA170622 Fremtidsrettet bevaring av samfunnets arkiver Det ryktes at det pågår en sentralisering og nedbygging av Arkivverkets arbeid i Stavanger, og at dette også vil medføre at regionens arkivmateriale flyttes til Mo i Rana.
SA170622 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DN170622 Fallende andel nordmenn i arbeid og fallende produktivitet blir hovedsak for Ap og leder Jonas Gahr Støre i valgkampen i valgkampen Foto : Aleksander Nordahl ¶
DB170622 I retten hevdet Klomsæt at klienten var holdt løpende orientert om advokatens arbeid , som hadde vært meget krevende.
DB170622 Et annet tidkrevende arbeid i etterforskningen er forsøket på å finne interessante spor i teletrafikken i området.
DB170622 Emilie Mengs lik hadde ligget i vann lenge før hun ble funnet, noe som vanskeliggjør rettsmedisinernes arbeid .
DB170622 - Vi skal glede oss hvis ledigheten faller og folk får jobb, men det er en liten del av et stort tema, nemlig at hadde vi hatt samme andel på jobb nå som for åtte - ti år siden, hadde vi hatt 200 000 flere i arbeid , sier Støre.
DB170622 - Dette er en helhet for Ap, at arbeid til alle er jobb nummer én.
DB170622 Når du peker ut « arbeid til alle » som en av de viktigste valgkampsakene, er det vanskelig å holde trykket oppe når det du vil fikse ser ut til å løse seg.
DB170622 En av årsakene til at arbeidsledigheten faller er ikke at folk kommer tilbake i arbeid , men at de faller helt ut av arbeidslivet.
DA170622 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv.
DA170622 Ved Tjødnane, noen små fjellvann omtrent halvveis til Preikestolen, er polske tømmermenn i arbeid .
DA170622 - Åsnes bok, " En av oss ", var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/PechaKucha-Planla-tidenes-overraskelse-for-kona-Underveis-tok-prosjektet-helt-av-pa-nettet-622273b.html Ennå gjenstår det mye arbeid .
AP170622https://www.aftenposten.no/kultur/Christine-Marie-Jentoft--Jeg-kjenner-flere-transpersoner-som-er-pa-Nav-enn-som-er-i-arbeid-622123b.html | Christine Marie Jentoft : - Jeg kjenner flere transpersoner som er på Nav enn som er i arbeid
AP170622 Ved Tjødnane, noen små fjellvann omtrent halvveis til Preikestolen, er polske tømmermenn i arbeid .
AP170622 Ennå gjenstår det mye arbeid .
AA170622 Videre mener han at hans arbeid bør snakke for seg selv.
AA170622 - Har du ingen respekt for mitt arbeid ?
AA170622 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv. ( ©NTB ) ¶
AA170622 - Åsnes bok, " En av oss ", var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
AA170622 Derfor er det sentralt å satse på denne arenaen når en vil trekke inn forebyggende arbeid rettet mot barna og de unge.
VG170621 Ifølge han var det ikke noe pågående arbeid da han kjørte på E6 i Nord-Aurdal i mai.
VG170621 Ifølge ETSC skjedde 40 prosent av alle dødsulykkene i fjor i forbindelse med arbeid .
VG170621 - Bak disse karakterene ligger det mange timer med hardt arbeid .
VG170621 LOVER BEDRING : Helseminister Bent Høie ( H ) har satt igang et arbeid for å se på mulightene for utprøvende kreftbehandling.
VG170621 Derfor har jeg satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som skal se på hvordan vi kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene, sier helseministeren til VG.
SA170621 Selv om mange er i arbeid i Norge og kvinneandelen er høy, er likevel den gjennomsnittlige arbeidstiden lavere enn i land det er naturlig å sammenligne oss med.
SA170621 Dersom offentlige budsjetter skal balanseres ved økte skatter alene, vil det lett føre til at færre kommer i arbeid og investeringene vil bli lavere.
SA170621 Dersom en større andel av befolkningen er i arbeid og dessuten jobber mer enn i dag styrker det selvsagt også økonomien, både den private og offentlige.
NL170621 Det er et arbeid jeg akter å fortsette fordi det tjener kommunens innbyggere og fordi vi oppnår mer sammen enn hver for oss.
NL170621 Det er et arbeid jeg akter å fortsette fordi det tjener kommunens innbyggere og fordi vi oppnår mer sammen enn hver for oss, skriver Erlend Svardal Bøe.
NL170621 ¶ Jeg begynner å ane en endring i TILs arbeid - noe har skjedd uten at jeg kan sette ord på det.
NL170621 Jeg begynner å ane en endring i TILs arbeid - noe har skjedd uten at jeg kan sette ord på det.
NL170621 Et godt stykke arbeid av våre medarbeidere som etter hvert kan kunsten med psykologiske operasjoner.
DN170621https://www.dn.no/nyheter/2017/06/22/2042/Politikk/store-freder-trygdeytelser Fallende andel nordmenn i arbeid og fallende produktivitet blir hovedsak for Ap og leder Jonas Gahr Støre i valgkampen i valgkampen Foto : Aleksander Nordahl ¶
DN170621 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) besøkte i april boreriggen " Songa Enabler " under arbeid i Barentshavet.
DN170621 Etter lang tids arbeid med konsepter og kostnader erklærte Statoil i vinter at både utbyggingskostnad og balansepris i prosjektet er nærmest halvert fra de første studiene.
DN170621 Vi initierer også et arbeid som skal bidra til ytterligere å styrke lojaliteten til SAS og skape nye inntektsstrømmer gjennom å dra nytte av SAS' sterke varemerke og Eurobonus-program, sier han.
DB170621 Ved siden av sitt arbeid med nye demokratier og problemøkonomier i tidligere kommuniststater, har han det siste året gjort seg særlig bemerket for sin krasse kritikk av USAs president Donald Trump.
DB170621 Vi er godt kjent med EU-kommisjonens arbeid på området, sier hun.
DB170621 Men etter intenst arbeid fra ukrainske diplomater fikk man til slutt til et kort møte med president Trump.
DB170621 Men når bare to profesjonelle norske skuespillere er nominert i kategorier der det er rom for seks nominerte, viser det at norsk filmbransje ikke har vært flinke nok til å utnytte de talentfulle mennene som står til deres disposisjon og som trenger arbeid .
DB170621 Tidligere modell, gründer av brudesalong, og nå bryllups-ambassadør for butikkkjeden Tilbords, Kathrine Sørland ( 37 ) beskriver kjolen som et godt stykke arbeid som følger dagens mote.
DA170621 Og samme byråd kutta tidligere i vår i pengene til Kristent Interkulturelt Arbeid ( KIA ).
DA170621 Dette bidraget er svært etterspurt og representerer en videreføring av vårt langsiktige arbeid med å støtte og utvikle Afghanistans nasjonale kontraterror politienhet, sier Frisch.
DA170621 Det var utrolig sårende etter 17 år med hardt arbeid for partiet.
AP170621https://www.aftenposten.no/verden/Ekstremvar-krever-liv-i-USA-623645b.html Alan Schwandt har travle dager på arbeid i Scottsdale i Arizona.
AP170621 Alan Schwandt har travle dager på arbeid i Scottsdale i Arizona.
AP170621 Alan Schwandt har travle dager på arbeid i Scottsdale i Arizona.
AP170621 Svikt i enkelttjenesters arbeid har fått stor betydning for mange av sakenes utvikling og for barnets liv.
AP170621 Svakheter ved tilsynsmyndighetenes arbeid .
AP170621 Dinardi har også sendt en særmerknad vedrørende metoden for utvalgets arbeid .
AP170621 - Det var aldri da i mine tanker annet enn at han skulle få litt grisebank, sa kvinnen, som har syv barn og har drevet med sosialt arbeid i Frelsesarmeen.
AA170621 Følgelig har vi behov for et « vindu » hvor slikt arbeid kan foregå uforstyrret uten at det er drift i sambandet, sier Johnsen.
AA170621 Alt arbeid skal være ferdig i løpet av våren 2019.
AA170621 Han sier det er trist at en politisk parti har programfestet å utrydde ulven og sier forlaget føyer seg inn i Senterpartiets mange ytterliggående utfall og arbeid mot naturvern og artsbevaring i norsk natur. v\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; } o\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; } w\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; }.shape { beh
VG170620 Regjeringens strategi inneholder tiltak som sikrer at flere blir kvalifisert for arbeid , gjennom opplæring eller utdanning.
VG170620 Regjeringen vil gjøre det enklere å få arbeid , utdanningstilbud, bolig, hjelp med rusavhengighet og psykiske lidelser.
VG170620 Redusere utenforskap gjennom bedre overgang til utdanning og arbeid etter gjennomført straff.
VG170620 Hvis det da er et ikke-sosialistisk flertall, så tenker jeg at det er naturlig at regjeringen fortsetter sitt arbeid og at vi fortsetter å samarbeide med Kristelig Folkeparti og Venstre, sier Jensen.
VG170620 Kreftlegen er kjent for å kjempe pasientenes kamp, og fikk i 2017 Kreftforeningens hederspris for sitt arbeid .
VG170620 Han får støtte fra helseminister Bent Høie ( H ), som har satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å gjøre kliniske studier lettere tilgjengelig.
VG170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
SA170620 Det skyldtes flere ting, blant annet at gårdene - ved oppdeling - var blitt så små at bøndenes barn søkte arbeid i Stavanger, men også det forhold at byfolk - fra 1920-årene - slo seg ned på landet.
SA170620 Vi tar vare på folk i og utenfor arbeid .
SA170620 Det er bare litt arbeid som skal gjøres først.
NL170620 Lederskap ( programstyreledere ), på fagnivå, hvor det for eksempel utarbeides studieplaner for bachelor og mastergrader, har ingen kompensasjon for ekstra administrativt arbeid .
NL170620 Det er forståelig at mindre innflytelse, og nesten like mye arbeid , ikke fremstår som et tiltrekkende alternativ for alle politikere.
DN170620 Hun viste til at et omfattende arbeid er gjort med å peke ut viktige objekter for sikring.
DN170620 Nylig har regjeringen fått kritikk for sitt arbeid med objektsikring.
DN170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
DB170620 Dagbladets kommentator Morten Pedersen roser også Lars Arne Nilsen arbeid med Brann-laget som tok en overraskende 2. plass i serien i fjor - rett etter opprykket fra 1. divisjon.
DB170620 - Jeg må takke Håvard for hans engasjement og harde arbeid forrige sesong.
DB170620 Den gir alle flyktninger i landet rett til arbeid , fri bevegelse, tilgang på helsehjelp og utdanning.
DB170620 Utvalgets arbeid skal resultere i en NOU. » - Jeg er glad for en tydelig og klar enstemmighet som viser en felles erkjennelse av at noe nå bør gjøres.
DB170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
DB170620 - Et veldig spennende arbeid , der jeg har fått møte presidenter og andre høytstående politikere.
DB170620 Steen-Mevold er helt enig med Stordalen i at næringslivsledere har et felles ansvar for å få unge arbeidsledige ut i arbeid , derfor har Scandic Hotels Norge en avtale med Ringer i Vannet, som hjelper dem med å finne arbeidstakere som har havnet utenfor.
DB170620 Hun er helt enig med Stordalen i at topplederne bør arbeide mer aktivt for å få unge uten jobb i arbeid .
DB170620 - Vi trenger ikke bare blåruss i dette landet, vi trenger også folk som kan gjøre praktisk arbeid .
DB170620 « Etter en hel dag og natts arbeid tok vi en liten pause og hvilte ved elven.
DB170620 Selv om vi ser lyspunkter i norsk økonomi, er andelen av befolkningen som er i arbeid den laveste på over 20 år.
DB170620 Forrige onsdag sto hun i gründernettverket Mesh sine lokaler og skrøt av hva regjeringen har fått til på arbeid og omstilling - da sammen med regjeringspartner Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre.
DB170620 - På det viktigste området av alle, arbeid til alle, har Erna Solberg ikke levert.
DB170620 BBC melder at Google allerede har brukt flere hundre millioner pund i sitt arbeid mot ekstremisme.
DB170620 Global Dignity skal « bidra til at verdighet skal være et fundament i alt arbeid og all samhandling mellom mennesker » og Young Global Leaders skal « fungere som en godhetens kraft for å overstige barrierene som står i veien for framskritt ».
DB170620 Hun skal ha hatt et ønske om å få takke dem for deres arbeid under den grusomme brannen i Grenfell Tower.
DA170620 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
DA170620 Og her er vi kjernen av saken : Riksrevisjonen kom i fjor med en rapport om regjeringens arbeid med såkalt objektsikring - altså sikring av viktige bygninger og infrastruktur - basert på en undersøkelse i 2015.
DA170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
BT170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/Stortingsrepresentant-melder-seg-ut-av-Frp-623549b.html - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Erna-Solberg-tok-en-sjanse-da-hun-gikk-i-gang-med-alle-reformene--Trine-Eilertsen-623583b.html Taper hun, risikerer hun å huskes først og fremst for halvgjort arbeid .
AP170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
AP170620 Bent Høie har nå satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som ser på hvordan de kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene.
AP170620 Taper hun, risikerer hun å huskes først og fremst for halvgjort arbeid .
AA170620 - Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia.
AA170620 Ingen snakker høyt om det, men det er diplomati i særklasse og godt politisk arbeid .
VG170619 Tromsøs midtbanespiller Gjermund Åsen etterlyser hardere arbeid for å komme seg ut av krisen.
VG170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
VG170619 - Jeg tenker tilbake på initiativet " Roll Back Malaria " som vi lanserte da jeg startet opp mitt arbeid i Verdens helseorganisasjon i 1998.
VG170619 » Svaret er enkelt : Arbeiderpartiet vil ikke være fornøyde før vi har arbeid til alle, og før alle har en trygg jobb i et seriøst arbeidsliv.
VG170619 Les også : Sanner får kritikk for kommunesammenslåing-plan ¶ | Arbeid er jobb nummer én - alltid ¶
VG170619 I årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det målt det høyeste antallet arbeidsledige noen sinne, og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid .
VG170619 For det fjerde, vil vi styrke tilsynsarbeid og arbeid mot arbeidslivskriminalitet.
VG170619 Debatt I årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det målt det høyeste antallet arbeidsledige noen sinne, og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid .
VG170619 ARBEID : - En tredel av folket er ikke i arbeid , skriver Hadia Tajik.
VG170619 Arbeid for et seriøst arbeidsliv er ikke noe man kan si man skal gjøre i skippertak hvert fjerde år i forkant av valg.
VG170619 ARBEID : - En tredel av folket er ikke i arbeid, skriver Hadia Tajik.
VG170619 VGs eget arbeid viser dette, og journalistene som har jobbet lenge med saken kunne ha dobbeltsjekket at det jeg har sagt stemmer.
VG170619 I den åpne innstillingen samler Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne seg om at regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
SA170619 Det er ikke utelukket at politiet i sitt arbeid vil komme til å avdekke andre lovbrudd i den daglige driften av selskapet, noe som også kan ha betydning i en eventuell gransking i fylkeskommunens regi.
SA170619 Tidligere ble det brukt mye tid og manuelt arbeid på å innhente underskrifter fra hele styret og fra mange styremedlemmer som befant seg på ulike steder.
SA170619 Sandnes kommunes kulturpris for 2017 går til Arild Rostrup for hans arbeid med å bevare og vise bilder fra byen.
NL170619 Når regjeringen bestemte seg for Vadsø i 1888, skyldes det ikke bare et omfattende politisk arbeid fra Vadsø kommunes side og det gunstige ved forestående skifte av amtmann, men også nasjonale forhold.
DN170619https://www.dn.no/nyheter/2017/06/19/0736/Abu-Hamza-al-Masri/may-et-mulig-terrorangrep Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
DN170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
DN170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
DB170619 - Mye kan gjøres med forebyggende arbeid , for eksempel at man møter bilder i sosiale medier med et mer kritisk blikk enn jeg gjorde i hvert fall.
DB170619 - Jeg tror at hvis man tar tak i det tidlig med forebyggende arbeid , kan man luke det vekk.
DB170619 Men når lidelseskvoten synes oppbrukt, er det viktig å huske på at vårt arbeid heldigvis ikke presenterer hele virkeligheten, bare noen av de verste delene av den.
DB170619 President Emmanuel Macron fullførte denne søndagen sitt oppsiktsvekkende arbeid med å rive ned det sedvanlige partimønsteret i Frankrike.
DA170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
DA170619 I fjor kom Riksrevisjonen med en rapport som var svært kritisk til regjeringens arbeid med terrorsikring.
DA170619 - Forsvarssjefens fagmilitære råd har allerede laget en liste over hva man bør satse med større rammer, så det er ikke snakk om et langvarig arbeid som vil ta flere år.
BT170619https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Varebil-kjorte-inn-i-folkemengde-ved-mosk-i-London-335845b.html Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
BT170619 Økokrim gjorde elendig arbeid i Transocean-saken.
AP170619https://www.aftenposten.no/verden/-Bil-er-nytt-angrepsvapen-ogsa-for-hoyreekstreme-Ikke-uventet-at-det-drar-seg-til_-mener-forsker-623493b.html Samtidig kan tall fra britiske myndigheters arbeid mot radikalisering og terror tyde på mer høyreekstremisme i landet.
AP170619 Samtidig kan tall fra britiske myndigheters arbeid mot radikalisering og terror tyde på mer høyreekstremisme i landet.
AA170619 Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.
AA170619 Nå gjør selskapet seg klart for å sette pengene i arbeid gjennom nye investeringer.
VG170618 Det er viktig å huske at det er tidlig i sesongen og det er mye arbeid som må gjøres for å ta de samme gutta senere i år, sa Warholm.
VG170618 For oss er han gutten vår Karsten som legger ned mye arbeid i få til de resultatene vi har sett så langt, sier Kristine Haddal, som ikke legger skjul på at det er enkelt å « jobbe med » gladgutten også utenfor idretten.
VG170618 Han ble tidlig satt i arbeid .
VG170618 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen setter snart igang arbeid for at skolene skal ha et bedre grunnlag for å finne ut hva som bør gjøres både for å forebygge, og i etterkant av, et selvmord.
VG170618 - Hun har gjort fantastisk arbeid i Europarådet.
VG170618 - Fantastisk arbeid
SA170618 Ledigheten er på vei ned, men mye arbeid gjenstår.
SA170618 Det blir hyppigere oppfølgingssamtaler, hjelp til jobbmatching, jobbsøkingsaktiviteter, informasjon om inntektssikring og en rekke andre tiltak med sikte på overgang til arbeid .
SA170618 DEBATT : Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet for den enkelte.
FV170618 Gjennom utdanning og humanitært arbeid , finner Mohammed Al-Mashhadani ( 20 ) lys i mørket etter en brutal start på livet.
DB170618 PISA må ikke bli en politisk prestisje, men se heller på om de som går ut av skolen klarer seg godt og om de etter hvert kommer seg ut i arbeid .
DB170618 I juryens begrunnelse står det at « prisen går til en kunstner som i godt og vel 40 år har satt tydelig spor etter seg både i norsk og nordisk teater og film, og som fra før har mottatt høythengende priser for den innsatsen », og at han « i sitt mangslugne arbeid med vidt forskjellige karakterer, men også i skrift og tale, klargjort skillet mellom « det å være na
BT170618 Krypterte harddisker vanskeliggjør politiets arbeid i Dark Room-etterforskningen.
AP170618https://www.aftenposten.no/verden/Minst-61-dode-i-Portugal---Kan-vare-den-storste-skogbranntragedien-i-manns-minne-623430b.html Sterk vind og høye temperaturer har gjort brannmannskapenes arbeid svært krevende, og ilden fortsetter søndag å rasere store skogområder helt ukontrollert.
AP170618 Sterk vind og høye temperaturer har gjort brannmannskapenes arbeid svært krevende, og ilden fortsetter søndag å rasere store skogområder helt ukontrollert.
VG170617 Selv om det har tatt svært lang tid viser dette at LDOs arbeid fungerer, mener Bjurstrøm.
SA170617 Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen har vunnet pris for sitt arbeid med forbedring innen pasientsikkerhet, mens Tasta sykehjem i Stavanger har et tett samarbeid med Gastronomisk institutt som forsker på mat til eldre.
FV170617 | Åpnet sin nye flyplass etter 33 års arbeid
DB170617 Der hadde både Felix Mendelssohn og Robert Schumann hadde tidligere vært betydelige musikalske personligheter i byen og Grieg så spesielt mye opp til Schumanns arbeid .
DB170617 Riksrevisjonens rapport inneholdt kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
DB170617 Ytterst på Sørenga klemmer de farvel for denne gang, mens Oslos skyline, dekket av store gule kraner, alltid under arbeid , inviterer dem hjem igjen, når den tiden måtte komme. - - - Sesong 2 : ¶
DA170617 Du er veldig opptatt av brannforebyggende arbeid .
AA170617 Han vil bli anmeldt for å unndra seg kontroll og for å hindre offentlige tjenestemenn i utføre sitt arbeid , sier Brandmo.
AA170617 - Han ville vise sin misnøye med politiets arbeid og stakk deretter fra stedet i bil.
VG170616 Klokt og hardt arbeid over tid er det som gjelder, svarer assistenttreneren.
VG170616 Mens etableringen av et homogent europeisk marked for varer har vært relativt ukontroversielt, har prinsippet om at det samme skal gjelde for arbeid og andre aktiviteter som krever personforflytning, vært mer omstridt.
VG170616 - Det viktige nå er å videreføre prosjektet på en god måte slik at vi får ferdigstilt et sikret og funksjonelt bygg for Stortingets arbeid .
VG170616 Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
NL170616 Tromsøkvinnen som har engasjert seg aktivt i humanitært arbeid blant flyktninger og asylsøkere, som dro til Hellas da flyktningekrisen sto på som verst for å hjelpe dem som kom seg levende over Middelhavet, og som er svært opptatt av barn og unges integrering og muligheter i det norske samfunnet, får nå hatefulle kommentarer på grunn av sine ytringer.
FV170616 Dette er resultatet av et godt stykke arbeid .
DN170616 Han mistenkes for å ha lønnet sin kone Penelope som parlamentarisk assistent uten at hun faktisk utførte noe arbeid .
DB170616 - Vi har gjort et grundig arbeid for å finne den riktige balansen.
DB170616 Loven skal sikre mer effektivt forebyggende arbeid mot terror, spionasje og sabotasje.
DB170616 Vi har allerede iverksatt et arbeid knyttet til de anbefalinger Riksrevisjonens rapport gir, og vil ikke bli overrasket om det er sammenfall på flere punkter mellom de to, sier Thommesen.
DB170616 Det viktigste er å lose dette i mål slik at vi får et godt prosjekt som er godt sikret og funksjonelt for Stortingets arbeid , sier han.
DB170616 Velferdsstaten : Jeg brenner også for å få funksjonshemmede i arbeid .
DB170616 Arbeid er nøkkelen til likestilling og likeverd og mangfold og inkludering og mental helse og mestring og fullverdige liv !
DB170616 Gjennom et kontinuerlig arbeid med å utvikle ny teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslippene fra virksomheten, er Norge i dag best i klassen når det kommer til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass.
DB170616 « Menon » har dessuten undersøkt at kutt i formuesskatten har så og si ingen effekt - det skapes ikke mer arbeid eller verdier av kutt i denne skatten.
DB170616 Så hvorfor skal vi måtte skattlegge inntekt og hardt arbeid mer fordi formuesskatten « må » kuttes ? 4 ) Norge er det landet i verden hvor det er lettest å bli rik.
DB170616 Det som nærmest er et uttrykk for slit og hardt arbeid er inntekt.
DB170616 2 : vi må ikke straffe innsats og hardt arbeid så det ikke lønner seg.
BT170616 Dette er arbeid som kommer til å ta tid.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Michael-Tetzschner--Dette-er-et-oppgjor-med-en-uansvarlig-arbeidsform-623393b.html - Vi har allerede igangsatt et arbeid når det gjelder anbefalingene Riksrevisjonen har kommet med.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Presidentskapet-far-sterk-kritikk-fra-kontrollkomiteen-etter-byggesprekk-623380b.html Stortinget har i sitt arbeid med byggeprosjektet opptrådt sterkt kritikkverdig, heter det i innstillingen fra kontrollkomiteen.
AP170616 - Vi har allerede igangsatt et arbeid når det gjelder anbefalingene Riksrevisjonen har kommet med.
AP170616 Stortinget har i sitt arbeid med byggeprosjektet opptrådt sterkt kritikkverdig, heter det i innstillingen fra kontrollkomiteen.
AA170616 Det gjøres hele tiden funn i forbindelse med denne utgravningen, og når det gjelder de siste funnene, gjenstår noe mer arbeid før vi informerer om disse i løpet av neste uke, sier Karen Thommesen hos Riksantikvaren.
AA170616 Solberg understreker at arbeid med sikkerhet har vært blant regjeringens aller høyest prioriterte områder.
AA170616 - Den skal sikre mer effektivt forebyggende arbeid mot terror, spionasje og sabotasje, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170616 - Den skal sikre mer effektivt forebyggende arbeid mot terror, spionasje og sabotasje, sier Solberg.
AA170616 Det er derfor viktig, både for samfunnet og den enkelte, at asylsøkere som skal bli værende i Norge, kommer raskt ut i arbeid , sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ). ( ©NTB ) ¶
AA170616 - Arbeid er nøkkelen til en vellykket integrering.
VG170615 Det resulterer i boken « Tårer fra en stein - samtaler fra et arbeid », som slippes i oktober.
VG170615 Det føles som aktiv terapi, ikke terapi av det slaget der skjeletter ristes ut av støvete skap, sier Sophie Elise og forteller at det er krevende arbeid .
VG170615 Så det tror jeg vil være mitt svar i forhold til den utfordringen vi ser her litt her alle sammen, at her har vi ikke holdt de fristene vi selv har satt for et arbeid som vi selv synes er høyt prioritert, og det er selvfølgelig en uønsket situasjon sett fra mitt ståsted som øverste sjef.
VG170615 Det ble avdekket store og alvorlige mangler i nødetatenes arbeid da tre mennesker ble brutalt drept på Valdresekspressen i november 2013.
SA170615 - Folk reiser ikke for moro skyld, de skal rekke arbeid , skole og legebesøk.
SA170615 Og det fine ved dem er at de gir arbeid til tusener av palestinaarabere !
SA170615 - Dette er eksempel på godt arbeid .
SA170615 Dette er resultatet av et godt stykke arbeid .
FV170615 I en bransje som har vært preget av svart arbeid , manglende avtaler, kriminalitet og mangel på ordnede forhold, settes nå alle krefter inn på å ta et viktig skritt mot ryddigere forhold.
FV170615 - Dette er eksempel på godt arbeid .
DN170615 Dette er en ansatt med lang ansiennitet med bred kompetanse som også kunne blitt tilbudt annet arbeid i NRK.
DB170615 Midlertidig arbeid
DB170615 Det er ikke en ny strategi, men det er klart at vi legger mye arbeid i dette.
DB170615 - Vi politikerne må ha ambisjoner om løfte kommunens arbeid med barn og unge.
DB170615 De aller fleste migrerer på grunn av arbeid , studier og familierelasjoner.
DA170615 Det er journalist Ørjan Nilsson, kulturleder i Bergensavisen, som har fulgt Pål Waaktaar-Savoy og a-ha gjennom to år, for å lage boka « Tårer fra en stein - samtaler fra et arbeid ».
DA170615 Det er journalist Ørjan Nilsson, kulturleder i Bergensavisen, som har fulgt Pål Waaktaar-Savoy og a-ha gjennom to år, for å lage boka « Tårer fra en stein - samtaler fra et arbeid ».
BT170615https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Treneren-om-Warholm--Han-er-en-unik-type-237330b.html Dette er resultatet av et godt stykke arbeid .
BT170615 - Han ønsker å få sitt navn renvasket i en rettssak, og har sterk tilknytning til Norge, blant annet gjennom arbeid .
BT170615 Jeg håper dere holder motet og motivasjonen oppe til å fortsette med deres helt avgjørende arbeid .
BT170615 I motsetning til vedtaket og granskingen står det stor respekt av deres arbeid .
BT170615 - Dette er eksempel på godt arbeid .
BT170615 Dette er resultatet av et godt stykke arbeid .
AP170615https://www.aftenposten.no/verden/Broytebilene-gar-for-fullt-i-California-623261b.html Det gjenstår mye arbeid før veien er trygg, skriver det nasjonale parkvesenet på sine nettsider.
AP170615https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-fredag-16-juni-623256b.html Aftenposten går overraskende negativt ut mot aksjonsgruppen som har lagt betydelig arbeid og midler i å få restaurert Frogner kino og omskape driften til å bli nærmere slik den opprinnelig var.
AP170615https://www.aftenposten.no/kultur/Fleet-Foxes-Et-album-som-nytes-best-som-en-helhet-623206b.html Resultatet er Crack-Up, bandets tredje album, som holder på de definerende karakteristikkene fra deres suksessfulle tidligere arbeid , samtidig som det beveger seg enda lenger inn i de drømmende, løse sangstrukturene de alltid har flørtet med.
AP170615https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-slo-til-med-ny-norsk-rekord-pa-Bislett-237329b.html - Dette er eksempel på godt arbeid .
AP170615https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Treneren-om-Warholm--Han-er-en-unik-type-237330b.html Dette er resultatet av et godt stykke arbeid .
AP170615 Dette er arbeid som kommer til å ta tid.
AP170615 Det gjenstår mye arbeid før veien er trygg, skriver det nasjonale parkvesenet på sine nettsider.
AP170615 Aftenposten går overraskende negativt ut mot aksjonsgruppen som har lagt betydelig arbeid og midler i å få restaurert Frogner kino og omskape driften til å bli nærmere slik den opprinnelig var.
AP170615 Resultatet er Crack-Up, bandets tredje album, som holder på de definerende karakteristikkene fra deres suksessfulle tidligere arbeid , samtidig som det beveger seg enda lenger inn i de drømmende, løse sangstrukturene de alltid har flørtet med.
AP170615 - Dette er eksempel på godt arbeid .
AP170615 Dette er resultatet av et godt stykke arbeid .
AA170615 I seks år fulgte hun Sachs' arbeid med å utrydde ekstrem fattigdom, gjennom hans eget Millenium Villages Project.
VG170614 I en veiledning til skoler om elever med nedsatt hørsel, peker Statped på at det ofte er rektors arbeid med inkludering av elevene som er nøkkelen til god læring.
SA170614https://www.aftenbladet.no/100Sport/sjakk/Karjakins-liv-ble-snudd-pa-hodet-etter-tapet-for-Carlsen-Russland-ekspert-er-overrasket-236778b.html Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
SA170614 Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.
SA170614 Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.
SA170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
SA170614 I rapporten blir det slått fast at mange arbeidere har slitt med å få lønninger på tidspunkt som avtalt, få lønn i det hele tatt, mangel på arbeidskontrakter og arbeid under ekstreme klimatiske forhold.
SA170614 Men jeg hadde ikke lagt ned så mye arbeid som dette for å bli nummer fire.
NL170614 La ikke et organisatorisk eksperiment ødelegge over 30 års hardt arbeid og strålende resultater.
FV170614https://www.fvn.no/100Sport/sjakk/Karjakins-liv-ble-snudd-pa-hodet-etter-tapet-for-Carlsen-Russland-ekspert-er-overrasket-236778b.html Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
FV170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
FV170614 Men jeg hadde ikke lagt ned så mye arbeid som dette for å bli nummer fire.
DN170614 Økokrim gjør veldig mye godt arbeid , men det er personavhengig.
DN170614 Her ses nødpersonale i arbeid gjennom et av kulehullene etter onsdagens skyting i Alexandria.
DN170614 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss legger fram tre rapporter : Undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly, oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak.
DB170614 Seriøst arbeid
DB170614 - « Frozen 2 » er under arbeid
BT170614https://www.bt.no/digital/I-dag-innfores-endelig-fri-roaming-i-Europa-Men-det-er-fortsatt-mulig-a-ga-pa-en-smell-10272b.html Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.
BT170614https://www.bt.no/100Sport/sjakk/Karjakins-liv-ble-snudd-pa-hodet-etter-tapet-for-Carlsen-Russland-ekspert-er-overrasket-236778b.html Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
BT170614 Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.
BT170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
BT170614 Men jeg hadde ikke lagt ned så mye arbeid som dette for å bli nummer fire.
AP170614https://www.aftenposten.no/digital/I-dag-innfores-endelig-fri-roaming-i-Europa-Men-det-er-fortsatt-mulig-a-ga-pa-en-smell-10272b.html Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.
AP170614https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Karjakins-liv-ble-snudd-pa-hodet-etter-tapet-for-Carlsen-Russland-ekspert-er-overrasket-236778b.html Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
AP170614 Det skal ikke bare gjøres arbeid på Oslo S : Nok en gang skal det også gjøres omfattende arbeider i Brynsbakken, noe som rammer alle tog i retning Lillestrøm.
AP170614 Der feires de nye reglene som en etterlengtet seier og som et bevis på at EUs arbeid kommer vanlige borgere til gode.
AP170614 Han mener årsaken til økt mediedekning av Karjakin ikke er på grunn av en plutselig sjakkinteresse fra medienes side, men snarere en konsekvens av hardt arbeid fra sjakkspillerens manager Kyrillos Zangalis.
AP170614 I rapporten blir det slått fast at mange arbeidere har slitt med å få lønninger på tidspunkt som avtalt, få lønn i det hele tatt, mangel på arbeidskontrakter og arbeid under ekstreme klimatiske forhold.
AP170614 Men jeg hadde ikke lagt ned så mye arbeid som dette for å bli nummer fire.
VG170613 - Det påvirker ikke mitt arbeid , men man skal aldri undervurdere betydningen av å vinne.
VG170613 t er snart fem måneder siden John Kerry forlot posten som amerikanske utenriksminister, og uten å kritisere president Trump direkte, er det ikke vanskelig å forstå at Kerry er skuffet over den nye administrasjonens forsøk på skru tiden tilbake i mange av de sakene som Obama-administrasjonen la mye arbeid i.
VG170613 Vi gikk mot konflikt mellom våre to land, men gjennom flere år med dialog og hardt diplomatisk arbeid , sammen med andre land, kan vi i dag si at verden er tryggere, sier John Kerry.
VG170613 Da har det vært gjort et grundig arbeid i forkant, sier medlem i justiskomiteen Kari Henriksen ( Ap ), og legger til at Høyre og Frp står alene om forslaget.
VG170613 Mens det for det meste er voksne mottakere som er i arbeid , er de unge som har fått et tilbud, oftere på tiltak, ifølge rapporten.
VG170613 Alle ( NAV, helsetjenesten/behandlere, utdanningsmyndighetene, arbeidsgivere og arbeidstakere ) har et felles ansvar for å hjelpe folk som står uten arbeid og aktivitet.
VG170613 - Mange som står utenfor utdanning og arbeid har sammensatte utfordringer, ofte knyttet til avbrutt videregående opplæring og psykisk helseproblemer.
VG170613 - Jeg prøvde å se i avisene etter arbeid .
VG170613 59-åringen hadde lenge vært uten arbeid etter at han mistet jobben i Sydvaranger Gruve senhøsten 2015.
VG170613 Krimteknikere i arbeid på drapsstedet.
VG170613 Det betyr at staten skal ta regningen dersom arbeidstakeren i perioder ikke makter å møte opp på arbeid .
SA170613 Jeg tviler ikke på at Rådmannen og administrasjonen har gjort et solid stykke arbeid med hensyn på nåverdien i deres anbefaling av en nedleggelse av Tastaveden, men det mangler litt på forståelsen av utviklingen i denne store bydelen og tilhørende demografi.
SA170613 Hun var på taket fordi hun utførte arbeid der.
SA170613 - At vi ikke vinner påvirker ikke mitt arbeid .
SA170613 - Han har lagt ned utrolig mye arbeid , vært systematisk i opptreningen, og ting har gått på skinner.
SA170613 Over 2000 dugnadstimer har blitt lagt ned siden julen 2016, der steinlegging, isolering, elektrisk arbeid og innredning har preget dagsorden.
SA170613 Du må legge ned mye arbeid .
NL170613 Og når enkelte folkerettseksperter advarer Sametinget i å underskrive samekonvensjonen, som de selv med sine forhandlere har vært delaktig i, så er jeg både misfornøyd og ytterst kritisk til Sametingets arbeid .
NL170613 Et annet eksempel på sametingets amatørmessige arbeid var da sametingsrådet og Miljøverndepartementet i 2012 ville oppheve Tanaloven av 1888, og innlemme det i Finnmarksloven, og dermed sette framtidig forvaltning av Tanavassdraget under Fefo og fylkeskommunen.
NL170613 Den troverdigheten man har i dag, er betalingen for 30 års møysommelig arbeid .
NL170613 Dette arbeid MÅ videreføres.
FV170613 - Han har lagt ned utrolig mye arbeid , vært systematisk i opptreningen, og ting har gått på skinner.
FV170613 Du må legge ned mye arbeid .
DN170613https://www.dn.no/nyheter/2017/06/13/2131/Utenriks/en-forferdelig-og-avskyelig-logn Sessions forklarte under høringen at han aldri hadde hatt samtaler med Comey om Comeys arbeid i tiden før Comey fikk sparken av Trump, men at han var bekymret for Comeys evne til å lede FBI.
DN170613 Sessions forklarte under høringen at han aldri hadde hatt samtaler med Comey om Comeys arbeid i tiden før Comey fikk sparken av Trump, men at han var bekymret for Comeys evne til å lede FBI.
DN170613 Det var høsten 2016 at Riksrevisjonen avdekket alvorlig svikt i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementets arbeid med å sikre samfunnskritisk virksomhet, institusjoner og bygg mot mulig terror, spionasje, sabotasje og krig.
DN170613 Riksrevisjonen rettet i sin rapport før jul kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring.
DN170613 Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
DN170613 - Det er et omfattende arbeid utvalget har gjort.
DB170613 Som førsteforsvarer setter han standarden for lagets defensive arbeid .
DB170613 - Nå er jeg bedre på skadeforebyggende arbeid .
DB170613 Og det du ser av et norsk landslag tuftet på svenske ideer om 4-4-2, små avstander, hardt arbeid , kontringsvilje og rom for individuelle lekkerbiskener er absolutt til å tro på.
DB170613 Men det viser at alt er mulig med hardt arbeid .
DB170613 Fagdirektøren påpeker at dette er et krevende arbeid som ikke alltid lykkes, slik det kan være ved de fleste alvorlige livsproblemer.
DB170613 Skaperen av tegneserien « Wonder Woman », den kjente psykologen William Moulton Marston, er verdenskjent for sitt arbeid innenfor psykologien.
DB170613 Dette svekket naturligvis incentiver til arbeid og innovasjon, og med dårlig konjunkturutvikling i tillegg, endte det med enorme problemer.
DA170613 Sessions forklarte under høringen at han aldri hadde hatt samtaler med Comey om Comeys arbeid i tiden før Comey fikk sparken av Trump, men at han var bekymret for Comeys evne til å lede FBI.
DA170613 - Vi føler vi har gjort et så godt og grundig arbeid som mulig opp mot naboene rundt Voldsløkka, sier Peer Osmundsvaag, arrangør for Oslo Sommertid og daglig leder i konsertarrangørene Atomic Soul.
DA170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
DA170613 Tetzschner mener en mer fair behandling ville tatt hensyn til at det var " mye ugjort arbeid " når dagens statsråd satte seg i stolen.
DA170613 Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.
DA170613 Opposisjonen tar i bruk den verbale storslegga og kaller regjeringens arbeid med å sikre infrastruktur og viktige bygg " sterkt kritikkverdig ".
BT170613https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/De-er-gode-De-er-uredde-De-har-skyhoy-selvtillit-Her-er-norsk-friidretts-nye-supergenerasjon-237216b.html Du må legge ned mye arbeid .
BT170613 Han advarer mot å trekke for konklusjoner om Økokrims organisering basert på rapporten, og minner om at utvalget ikke finner Transocean-saken representativ for Økokrims arbeid .
BT170613 Førstestatsadvokat Morten Eriksen imøtegår deler av kritikken og utvalgets arbeid i et eget skriv som ble lagt frem sammen med rapporten.
BT170613 I ARBEID : Åge Andersen flyttet til Hønen gård utenfor Hønefoss for snart 40 år siden.
BT170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
BT170613 Tetzschner mener en mer fair behandling ville tatt hensyn til at det var « mye ugjort arbeid » når dagens statsråd satte seg i stolen.
BT170613 Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.
BT170613 Opposisjonen tar i bruk den verbale storsleggen og kaller regjeringens arbeid med å sikre infrastruktur og viktige bygg « sterkt kritikkverdig ».
BT170613 Du må legge ned mye arbeid .
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html » Med andre ord og satt på spissen : Det faktum at Finansdepartementet sitter på pengesekken, skal de ikke kunne bruke til å finansiere politiets arbeid i en sak der de selv en part.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud har ledet arbeidet med å vurdere Økokrims arbeid med Transocean-saken.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Et utvalg som har vurdert Økokrims arbeid med den såkalte Transocean-saken er sterkt kritisk til etatens arbeid .
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Et utvalg som har vurdert Økokrims arbeid med den såkalte Transocean-saken er sterkt kritisk til etatens arbeid.
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-far-sterk-kritikk-for-manglende-terrorsikring---men-folk-far-ikke-hore-politikerne-diskutere-den-kritiske-rapporten-623124b.html Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-far-sterk-kritikk-for-manglende-terrorsikring---men-folk-far-ikke-hore-politikerne-diskutere-den-kritiske-rapporten-623124b.html Tetzschner mener en mer retttferdig behandling ville tatt hensyn til at det var « mye ugjort arbeid » da dagens statsråd satte seg i stolen.
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-far-sterk-kritikk-for-manglende-terrorsikring---men-folk-far-ikke-hore-politikerne-diskutere-den-kritiske-rapporten-623124b.html Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-far-sterk-kritikk-for-manglende-terrorsikring---men-folk-far-ikke-hore-politikerne-diskutere-den-kritiske-rapporten-623124b.html Opposisjonen tar i bruk den verbale storslegga og kaller regjeringens arbeid med å sikre infrastruktur og viktige bygg « sterkt kritikkverdig ».
AP170613https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lagerbcks-melding-til-spillerne--Det-er-konsentrasjon-i-hvert-sekund-som-gjelder-pa-dette-nivaet-237233b.html - At vi ikke vinner påvirker ikke mitt arbeid .
AP170613https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Denne-splitter-nye-hallen-skal-beholde-ungdommen-pa-idrettsbanen--237217b.html Over 2000 dugnadstimer har blitt lagt ned siden julen 2016, der steinlegging, isolering, elektrisk arbeid og innredning har preget dagsorden.
AP170613https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/De-er-gode-De-er-uredde-De-har-skyhoy-selvtillit-Her-er-norsk-friidretts-nye-supergenerasjon-237216b.html Du må legge ned mye arbeid .
AP170613 » Med andre ord og satt på spissen : Det faktum at Finansdepartementet sitter på pengesekken, skal de ikke kunne bruke til å finansiere politiets arbeid i en sak der de selv en part.
AP170613 Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud har ledet arbeidet med å vurdere Økokrims arbeid med Transocean-saken.
AP170613 Et utvalg som har vurdert Økokrims arbeid med den såkalte Transocean-saken er sterkt kritisk til etatens arbeid .
AP170613 Et utvalg som har vurdert Økokrims arbeid med den såkalte Transocean-saken er sterkt kritisk til etatens arbeid.
AP170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten, mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
AP170613 Tetzschner mener en mer retttferdig behandling ville tatt hensyn til at det var « mye ugjort arbeid » da dagens statsråd satte seg i stolen.
AP170613 Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.
AP170613 Opposisjonen tar i bruk den verbale storslegga og kaller regjeringens arbeid med å sikre infrastruktur og viktige bygg « sterkt kritikkverdig ».
AP170613 Ennå gjenstår det mye arbeid .
AP170613 Mellom overkvalifisert arbeid og lediggang traff han mange andre som ham, med tragikomiske historier fra jobbsøking og arbeidsliv.
AP170613 Han advarer mot å trekke for konklusjoner om Økokrims organisering basert på rapporten, og minner om at utvalget ikke finner Transocean-saken representativ for Økokrims arbeid .
AP170613 Førstestatsadvokat Morten Eriksen imøtegår deler av kritikken og utvalgets arbeid i et eget skriv som ble lagt fram sammen med rapporten.
AP170613 - At vi ikke vinner påvirker ikke mitt arbeid .
AP170613 - Han har lagt ned utrolig mye arbeid , vært systematisk i opptreningen, og ting har gått på skinner.
AP170613 Over 2000 dugnadstimer har blitt lagt ned siden julen 2016, der steinlegging, isolering, elektrisk arbeid og innredning har preget dagsorden.
AP170613 Du må legge ned mye arbeid .
AA170613 Sessions forklarte under høringen at han aldri hadde hatt samtaler med Comey om Comeys arbeid i tiden før Comey fikk sparken av Trump, men at han var bekymret for Comeys evne til å lede FBI.
AA170613 Finnset har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.
AA170613 ¶ Det vil foregå arbeid i rundkjøringa ved Kong Øysteins vei i sommer.
AA170613 Tirsdag var det fortsatt noe arbeid på stedet.
AA170613 Det ble også lagt en dyp overvannsledning i gata mens det likevel måtte gjøres arbeid , heter det i pressemeldingen. 14 000 kjøretøy i døgnet ¶
AA170613 - Det har vært et krevende arbeid med mye trafikk forbi, men det har gått bra, sier prosjektleder Odd Nygård i Statens vegvesen.
AA170613 Arbeidsulykken skjedde i forbindelse med arbeid i et lager på Leangen.
AA170613 Arbeidsulykken skjedde i forbindelse med arbeid i et lager på Leangen.
AA170613 Mange av de rammede har fortalt både om forsinkelser og slett utført arbeid , fyldig omtalt i Adresseavisen mandag.
AA170613 I et leserinnlegg i Adresseavisen mandag, mener Støygruppa at entreprenøren Byggmester Strand AS har utført et såpass slett arbeid at Forsvarsbygg bør terminere kontrakten med firmaet.
AA170613 Forsvarsbygg lover at det heretter skal gjøres tilfredsstillende arbeid fra entreprenøren, noe vi selvsagt også håper på - selv om lite av det vi har sett til nå tyder på at det skal skje.
AA170613 Det viktigste for oss er at beboerne skal få utført kvalitativt godt arbeid første gang, ikke etter fire til seks måneder og tre-fire forsøk.
AA170613 Retten peker på at de indiske sesongarbeiderne inngikk frivillige avtaler om arbeid i Norge før de kom til landet.
AA170613 Vi har et pasientjournalsystem som vi legger ned mye arbeid i.
AA170613 Dette vil medføre at en sykepleier i 100 prosent stilling, med arbeid hver tredje helg og halvparten av alle høytidsdager, får den store gleden av å få åtte ekstra arbeidsdager i året !
AA170613 * Avspasering eller utbetalt ekstra lønn for arbeid på høytidsdager, må være et valg for den enkelte arbeidstager.
VG170612 - Denne avtalen har vært i arbeid siden 2013, og vi har hatt en intensjonsavtale siden 2015.
VG170612 Jeg prøvde å se i avisene etter arbeid , jeg var også hos NAV.
VG170612 Hvis det å iføre seg et heldekkende ansiktsplagg i utdanning eller arbeid - enn å bidra i det nmorske samfunnet, ja da er dette lovforslaget meget viktig, svarer Per Sandberg.
VG170612 Selv om vårt arbeid i hovedsak er rettet inn mot bemanningsbransjen, vil en presisering av fast ansettelse gjelde i alle arbeidsforhold i alle bransjer.
VG170612 En fast ansettelse skal innebære forutsigbarhet for arbeidstakeren med hensyn til arbeid og inntekt.
VG170612 Derfor har vi fra i år innført en ny ungdomsinnsats i NAV, som sikrer de unge arbeid , utdanning eller annen aktivitet innen åtte uker, etter at de melder seg på NAV.
SA170612 Arbeidet Sørlandsbanen Vest får gjort i sommer er arbeid som ellers måtte vært gjort på nattestid eller mellom togene, men oppholdet i togtrafikken i sommer gjør at vi får utført mer vedlikehold for pengene.
SA170612 | Vil utfordre statsråder om tilrettelagt arbeid
SA170612 Sandnes-politikerne ønsker mer penger av regjeringen til tilrettelagt arbeid .
SA170612 | Tekna : Fortsatt grunn til bekymring i oljebransjen ¶ 70 prosent av arbeidsledige i oljebransjen har vært uten arbeid i mer enn et halvt år.
SA170612 - Men krisen i oljebransjen er ikke over, og én ting bekymrer oss spesielt, sier Lyngsnes Randeberg og sikter til at 70 prosent av de arbeidsledige har vært uten arbeid i mer enn seks måneder.
SA170612 70 prosent av de arbeidsledige i oljebransjen har vært uten arbeid i mer enn et halvt år.
DB170612 Etter tre tøffe år med en kraftig redusert oljepris, mangel på finansiering og oljeselskaper som har barbert investeringene og redusert oljeletingen, er nesten halve riggflåten uten arbeid .
DB170612 - Røe Isaksen og Sandberg sier det er forebyggende arbeid , hva tenker du om det ?
DB170612 - Dette er en gledelig sak for LIM og vårt arbeid med å belyse alle utfordringene som et heldekkende ansiktsplagg har, sier Æsæl Manouchehri, generalsekretær i LIM.
DB170612 - Vi tolker hverandres arbeid , sier han.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Mye forskning i skolesammenheng viser at praktisk arbeid bidrar til motivasjon og aktivisering, noe rollespill absolutt kan gjøre.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Mye forskning i skolesammenheng viser at praktisk arbeid bidrar til motivasjon og aktivisering, noe rollespill absolutt kan gjøre.
AP170612 Mye forskning i skolesammenheng viser at praktisk arbeid bidrar til motivasjon og aktivisering, noe rollespill absolutt kan gjøre.
AP170612 Ekteskap som dette krever mye hardt arbeid .
AA170612 Jeg har også bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, en erfaring som vil være nyttig i Nidaros.
AA170612 Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.
AA170612 Flere år etter gjensto det fortsatt arbeid og flomsikring.
AA170612 Prinsesse Astrid har vært vår beskytterinne i 63 år og en trygg og stolt ambassadør for organisasjonens arbeid , sier organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland.
AA170612 Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.
AA170612 Støygruppa har ingen tillit til at Forsvarsbygg med nåværende entreprenør er i stand til å utføre et fagmessig tilfredsstillende arbeid .
VG170611 Visumfritaket gjelder kun turisme inntil 90 dager, og ikke arbeid .
VG170611 Arbeidsmarkedet for irregulære migranter er mettet, og gjør det vanskeligere å finne arbeid .
VG170611 Det er naturlig at mange av disse ikke kommer i arbeid , sier Åsholt.
VG170611 Hun har hatt ulike tilkallingsjobber i butikk, men det er ikke rette arbeid for henne.
SA170611 Det understreker at jeg har gjort et godt stykke arbeid .
DN170611 Men fra annet hold tegnes et mindre rosenrødt bilde av regjeringens arbeid med beredskap og sikkerhet.
DN170611 Før sommerferien skal Stortinget diskutere en rapport fra Riksrevisjonen, som retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
DB170611 Selskapet ønsker å etablere automatisk overføring av informasjon om sjåførenes inntekter til skattemyndighetene, slik at svart arbeid i praksis blir umulig.
AP170611 Men fra annet hold tegnes et mindre rosenrødt bilde av regjeringens arbeid med beredskap og sikkerhet.
AP170611 Før sommerferien skal Stortinget diskutere en rapport fra Riksrevisjonen, som retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
AP170611 Det understreker at jeg har gjort et godt stykke arbeid .
AA170611 | Omfattende arbeid på Nordlandsbanen ¶
AA170611 Men fra annet hold tegnes et mindre rosenrødt bilde av regjeringens arbeid med beredskap og sikkerhet.
AA170611 Før sommerferien skal Stortinget diskutere en rapport fra Riksrevisjonen, som retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
AA170611 Konkret ber Stortinget nå regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert, ubearbeidet fisk, det vil si laks, regnbueørret og ørret.
VG170610 - Det har vært beinhardt arbeid hver dag, og så kommer bergenserne og topper det - og gjør at hvert eneste sekund er verdt det.
VG170610 Fordi jeg vet hvor mye arbeid han har lagt ned, og jeg vet hvor langt nede han har vært.
VG170610 Han slet med å kvitte seg med Batman-stempelet etter det, og hadde vansker med å finne arbeid resten av karrieren, skriver Hollywood Reporter.
VG170610 Det er et arbeid vi har tenkt til å fortsette med mange, mange år i fremtiden.
SA170610 « Årets friluftsråd Ryfylke Friluftsråd er en verdig og solid vinner for sitt arbeid mot marin forsøpling », heter det i pressemeldingen fra landsforbundet.
SA170610 Tidligere vinnere ¶ 2016 Polarsirkelen Friluftsråd og Salten Friluftsråd for « Full fræs » friluftskonkurranse for ungdomsskoler 2015 Ishavskysten Friluftsråd for aktivitetstiltaket « Friluftsliv for alle » 2014 Friluftsrådet Vest for sikring av Valøya i Kvinnherad 2013 Polarsirkelen Friluftsråd for arbeid med lærerutdanning 2012 Bergen og Omland Friluftsråd for Senter for kystfriluftsliv 2011 Salte
DN170610 For tallene viser også skyggesiden : Ifølge undersøkelsen har 70 prosent av de arbeidsledige vært uten arbeid i mer enn seks måneder.
DB170610 - Jeg kan bare takke Jonathon, treneren min som har lagt ned et fantastisk stykke arbeid i forkan av denne kampen, sier Cecilia Brækhus.
DA170610 Jeg synes det er lite fokus på mobbeforebyggende arbeid i utdanningen, og ønsker mer av dette i utdanningen.
DA170610 Retten bemerker videre at saken, som er blitt prosedert av advokatene selv, har hatt et høyt konfliktnivå og blitt ilagt et betydelig arbeid .
BT170610 Presidenten skal blant annet aldri påvirke eller hindre justismaktens arbeid .
AP170610https://www.aftenposten.no/kultur/Batman-skuespiller-er-dod-622941b.html Ifølge bransjebladet hadde West arbeid som skuespiller jevnt og trutt, men slet med å få andre store roller etter at serien ble tatt av i 1968 fordi han ble så tett forbundet med Batman. | « Baywatch : » Et gigantisk mageplask ¶
AP170610 Ifølge bransjebladet hadde West arbeid som skuespiller jevnt og trutt, men slet med å få andre store roller etter at serien ble tatt av i 1968 fordi han ble så tett forbundet med Batman.
AA170610 Samtidig ble 43-åringen og de to andre domfelte med på turen i personbil, angivelig for å skaffe seg arbeid i Verdal.
AA170610 - Det har vært en 20 år lang reise, og det har vært opp- og nedturer og beinhardt arbeid , også kommer bergenserne og topper og gjør det verdt det.
VG170609 Politiet driver også forebyggende arbeid på skolen med jevnlige besøk for å prate med elever og være tilgjengelig for en samtale med de som ønsker det.
SA170609 ns program ¶ 11.00 : Velkomstsang fremført av Vokaleriet ¶ 11.05 : Velkommen, ved prosjektleder Britta Goldberg ¶ 11.15 : Offisiell åpning, ved varaordfører Bjørg Tysdal Moe ¶ 11.20 : Åpningssang fremført av Vokaleriet ¶ 11.25 - 13.00 : Steinhogging, steinhoggere fra Arkeologisk museum viser sitt arbeid .
NL170609 Hvor mye av ditt arbeid og eiendom skal andre kunne kreve ?
NL170609 Ekspertutvalget som skulle peke på hvilke statlige oppgaver som kan flyttes nordover fra Oslo, vil ikke få tid til å starte sitt arbeid , før Støre drar i bremsen.
NL170609 Dersom Høyre og Frp fortsetter å styre Helsedepartementet etter 2017 og holder fast ved sitt arbeid for sentralisering, tør jeg ikke tenke på hva som vil skje med det desentraliserte tilbudet innen helsetjenester.
DN170609 - Jeg må snart ut i arbeid , ellers går det hardt ut over familieøkonomien, sier han.
DN170609 - La oss gå til arbeid , sa hun til slutt.
DN170609 - Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere - også på det digitale området.
DB170609 Forebyggende arbeid og god utdanning er enda viktigere, proklamerte WADA-direktøren.
DB170609 De gjør et fabelaktig arbeid og har ikke minst en veldig bra innflytelse på antidopingarbeidet i resten av verden, mener amerikaneren.
DB170609 - Det har vært mange opp- og nedturer og beinhard arbeid hver dag.
DB170609 Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere - også på det digitale området.
DA170609 Under valgkampen ble det skandale da de konservatives presidentkandidat François Fillon ble siktet for å ha ansatt kone og egne barn for å utføre fiktivt arbeid for seg i nasjonalforsamlingen.
DA170609 Oslo kommune ville ikke lenger sette ut norskopplæring av innvandrerkvinner til Kristent Interkulturelt Arbeid , KIA.
DA170609 Også fordi de slipper mye av administrasjonsarbeidet kommunalt arbeid fører med seg.
DA170609 Motoren i denne rollen er hennes forhold til sitt arbeid .
DA170609 Jeg har fortsatt ikke peiling, for det er et livslangt arbeid .
DA170609 Hennes lidenskap i forhold til sitt arbeid , det er en lidenskap jeg også har i livet mitt.
DA170609 - Motoren i denne rollen er hennes forhold til sitt arbeid .
DA170609 I stedet vil man konsentrere seg om å være aktive i religionsdialogen, et arbeid som mange mener har vært forsømt under generalsekretær Mehtab Afsars ledelse.
BT170609 Man kunne håpet at BT, som tidligere har gjort viktig journalistisk arbeid på dette feltet, ville fulgt de jevnlige debattene i komiteen.
AA170609 I stedet vil man konsentrere seg om å være aktive i religionsdialogen, et arbeid som mange mener har vært forsømt under generalsekretær Mehtab Afsars ledelse.
AA170609 - Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere - også på det digitale området.
AA170609 Forskning viser at innvandrere som bosetter seg i bygdekommuner har lettere for å komme i arbeid .
SA170608 Det som hjelper, er grundig arbeid med holdninger og ferdigheter, og i særdeleshet fravær av alkohol i blodet.
SA170608 Dagens praksis skaper både menneskelig lidelse for den enkelte og store omkostninger for samfunnet, og KrF ønsker en løsning som åpner for skolegang, arbeid og helsehjelp.
SA170608 For å skjule for kona hvor mye han jobber, kan hjertespesialist Kenneth Dickstein ta med seg arbeid på fisketur.
SA170608 Det krever nok mer omfattende arbeid for å få dette til.
NL170608 mai utrykker tilfredshet at de har kommet til enighet om en reforhandlet kulturavtale for de neste fire år, på tross av at deres arbeid har resultert i et svekket kultursamarbeid og ikke minst at det visuelle kunstfeltet blir den største taper.
FV170608 Det krever nok mer omfattende arbeid for å få dette til.
DN170608 Hun er klar på at hun har levert kvalitet i sitt arbeid både som personalansvarlig og gjennom kommunikasjonsarbeid.
DN170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid , og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
DB170608 Vi har lagt mye arbeid i dette.
DB170608 Alt som skal til for å velte kommunalminister Jan Tore Sanners ( H ) arbeid de siste tre åra er to stemmer, og i gangene på Stortinget spekuleres det høylytt om mulige dissidenter blant de borgerlige partiene.
DB170608 Etter å ha lært seg norsk, kom han i arbeid .
DB170608 Den skal ikke handle om terroristen Breivik, men om menneskene som gjennom sitt arbeid ble berørt av terroren.
DA170608 Blant annet viste retten til at 44-åringen har framholdt at han ikke misliker noen folkegruppe, og at hans rasisme kun gjelder naboene på grunn av at de bråker og ikke deltar i arbeid med felles arealer.
BT170608 Fritidstilbudene på ettermiddagen innen idrett og kultur er ofte basert på frivillig arbeid .
BT170608 Det krever nok mer omfattende arbeid for å få dette til.
AP170608https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Utstoting-og-selvsensur-truer-ytringsfriheten-i-Norge--Forskere-ved-Institutt-for-samfunnsforskning-622679b.html Etter over fire års empirisk arbeid i prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge er vår konklusjon at den norske offentligheten ikke lever opp til slike idealer.
AP170608https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-utfordrer-statsminister-Erna-Solberg-Ta-ballen-fra-Riksrevisjonen-Rydd-opp--Siri-Gedde-Dahl-og-Elin-Floberghagen-622681b.html Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss la nylig frem tre rapporter, blant annet en oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
AP170608 Etter over fire års empirisk arbeid i prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge er vår konklusjon at den norske offentligheten ikke lever opp til slike idealer.
AP170608 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss la nylig frem tre rapporter, blant annet en oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
AP170608 Det krever nok mer omfattende arbeid for å få dette til.
AA170608 Melding om arbeidsulykke - fallulykke på arbeid plass på Leangen.
AA170608 Han ber om at den nye forskriften blir gjort tilgjengelig så raskt som mulig slik at rovviltnemndene « får klare rammer for sitt arbeid ».
AA170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid , og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
VG170607 Det tilsvarer rundt 820.000 kroner, og gjelder for arbeid siden Mike Morgan ble engasjert i midten av mars - i alt 11 uker.
VG170607 Organisasjonen tror ikke at pågripelsen er knyttet til Kilics arbeid for Amnesty, men mener den er et eksempel på hvor tilfeldig myndighetene opererer når de fortsetter opprenskningen etter kuppforsøket.
VG170607 - Også Elkems arbeid med å vri produksjon fra fossilt kull til trekull er et prosjekt som kan bli rammet, sier Stein Lier-Hansen.
SA170607https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
SA170607 Fra forsiden av RIA-rapporten om de 62 enslige, eldre asylkvinnene som tidligere var i arbeid , men som nå vansmekter i asylmottak over hele landet.
SA170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
NL170607 ( En riktigere betegnelse burde jo være arbeidsselgere, Vi TAR absolutt ikke noe arbeid , vi SELGER vår arbeidskraft ) Og hva er viktig for denne delen av befolkningen ?
DN170607 Andre har ikke vært like opptatt av å holde forskjeller nede, men fatter nå interesse for både Norges og Skandinavias arbeid for å fordele velferd og utjevne forskjeller gjennom gode utdannelsessystemer, god tilgang på helsetjenester og brede skattefinansierte velferdsløsninger, sier Jensen.
DA170607 Anleggsarebiedet gjelder utskiftning av over hundre år gamle vann- og avløpsrør og arbeid med trikkesporene.
DA170607 Utdanning, fattigdom og arbeid
BT170607https://www.bt.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
BT170607 Utdanning, fattigdom og arbeid
BT170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
BT170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
BT170607 Får prisen for fremragende arbeid innen moralsk og politisk filosofi, både som forsker, foreleser, forfatter og debattant.
BT170607 FNs klimapanels arbeid er sentralt.
BT170607 Kommunen har i bestemmelsene skrevet at 100 m² lekeareal skal være tilgjengelig under anleggsperioden, men det er vanskelig å se at dette arealet blir et godt tilbud for barn når støyende arbeid foregår på andre siden av gjerdet.
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html « Oslo kommune har over år arbeidet bevisst og målrettet med språkopplæring og integrering, et arbeid som er ytterligere styrket de siste årene.
AP170607https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stottepartiene-flytter-pa-droyt-400-millioner-kroner-i-revidert-budsjett-622684b.html Utdanning, fattigdom og arbeid
AP170607https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
AP170607 « Oslo kommune har over år arbeidet bevisst og målrettet med språkopplæring og integrering, et arbeid som er ytterligere styrket de siste årene.
AP170607 Utdanning, fattigdom og arbeid
AP170607 Tverrfaglig arbeid er noe vi prioriterer høyt i England, og det betyr at familier får tilgang til støtte på et tidligst mulig tidspunkt, avslutter Hogarth.
AA170607 - Dette er et veldig ambisiøst og viktig bidrag til EUs arbeid for å sikre det europeiske forsvaret, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.
AA170607 Organisasjonen tror ikke at pågripelsen er knyttet til Kilics arbeid for Amnesty, men mener den er et eksempel på hvor tilfeldig myndighetene opererer når de fortsetter opprenskningen etter kuppforsøket.
AA170607 Nå skal han utvikle og lede Avinors arbeid med Totalforsvaret.
AA170607 Isteden får Bardal oppgaven med å utvikle og lede Avinors arbeid med Totalforsvaret.
AA170607 Utdanning, fattigdom og arbeid
VG170606 Vi har lagt ned mye arbeid i det », sier Zidane og igjen ymtes det frempå at han er en slags nikkedukke, en som sender en haug av verdens beste spillere ut på banen.
VG170606 VG skrev sist mandag om jordmødrene Ellinor Grimmark og Linda Steen, som ble avvist fra å jobbe på svenske institusjoner, og har måttet reise til Norge for å kunne få arbeid .
VG170606 SAMVITTIGHET : VG skrev om jordmødrene Ellinor Grimmark og Linda Steen, som ble avvist fra å jobbe på svenske institusjoner, og har måttet reise til Norge for å kunne få arbeid .
SA170606 Oppgavene er stort sett enkle ; - vi snakker om såkalt tilrettelagt arbeid for folk med mangelfullt utviklede datagener.
SA170606 Hans revolusjonerende patenter og teoretiske arbeid innen elektrisitet og magnetisme la grunnlaget for vekselstrømsteknikk, flerfase distribusjon av strøm og vekselstrømsmotoren.
DN170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
DB170606 - I morges mottok vi nyheter fra politiet om at min brors bankkort er funnet på en av kroppene etter lørdagens brutale angrep, men de kan ikke formelt identifisere ham før likskuedommerens arbeid begynner i morgen, uttalte hun.
DB170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
DB170606 Dette bidrar jeg best til gjennom mitt politiske arbeid , ikke gjennom en liten, passiv eierandel.
DB170606 - I morges mottok vi nyheter fra politiet om at min brors bankkort er funnet på en av kroppene etter lørdagens brutale angrep, men de kan ikke formelt identifisere ham før likskuedommerens arbeid begynner i morgen, uttalte hun.
DB170606 Her er 40 000 kinesere satt i arbeid for å gjøre pollineringen for hånd.
DB170606 Men kutt i det regulære politiet har svekket den lokale tilstedeværelsen som er avgjørende for å bygge tillit og drive forebyggende arbeid .
DA170606 Svart arbeid , luselønn, manglende sikkerhet og ren organisert kriminalitet.
BT170606 BYGGEPLASS : Drøye tre uker før åpningen er det fortsatt arbeid som gjenstår på det nye Comfort Hotel Bergen Airport.
BT170606 En av Norges økonomiske suksessfaktorer har vært andelen kvinner i arbeid .
AP170606 Det var viktig å få vurdert om innføringen av eiendomsskatten var lovlig, nå vil vi fortsette vårt arbeid mot eiendomsskatt på bolig gjennom andre kanaler enn rettsvesenet, sier Meyer.
AP170606 Bane Nor har selv oppdaget en rekke svakheter ved sitt arbeid , mens en uavhengig, tysk ekspert, Rainer Pushman, har konkludert med at både Bane Nor og entreprenøren som monterte kjøreledningen har gjort feil.
AA170606 Tirsdag etter pinse begynner forberedende arbeid .
AA170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
AA170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
AA170606 Stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) mener Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økning i kostnader og er kritisk til at søkelyset ikke er rettet mot selskapet Multiconsults manglende arbeid .
VG170605 Uken før ble Kanter, som har spilt seks sesonger i NBA, holdt igjen i Romania på vei hjem fra Indonesia, hvor han hadde drevet med veldedig arbeid .
VG170605 - Din vurdering er altså at Heirs arbeid til støtte for samlokalisering i Bodø ble straffet av POD med at han ikke ble politimester ?
DN170605https://www.dn.no/etterBors/2017/06/02/1531/Medier/nrk-avgift-kan-bli-lonnsjustert Regjeringen har satt i gang et arbeid for å erstatte dagens lisensordning med en ny og mer treffsikker ordning.
DN170605 Ifølge Gedda er det mange parter som jobber sammen om dette, men hun viser til at det er et arbeid som vil ta tid.
DB170605 - Det er veldig hardt arbeid og ikke noe fri.
DB170605 Hun er glad for at Norges Skiforbund jobber systematisk med forebyggende arbeid mot spiseforstyrrelser.
DB170605 Det er et veldig viktig arbeid , mener Jacobsen.
DB170605 I forkant av avslutningen la hans lag, Dimension Data, ned mye arbeid og kjørte hardt for å slite ut rudsbygdingens motstandere.
DB170605 Ifølge avisen skal ikke personene ha hatt arbeid som skulle utføres på taket.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet I dag stiller Norge seg bak FNs arbeid for å sikre biologisk mangfold, og har underskrevet Aichi-avtalen som blant annet forplikter oss til å restaurere eller bringe minst 15 prosent av såkalt ødelagt eller « forringet » natur tilbake til god økologisk tilstand innen år 2020.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html I dag stiller Norge seg bak FNs arbeid for å sikre biologisk mangfold, og har underskrevet Aichi-avtalen som blant annet forplikter oss til å restaurere eller bringe minst 15 prosent av såkalt ødelagt eller « forringet » natur tilbake til god økologisk tilstand innen år 2020.
AP170605 I dag stiller Norge seg bak FNs arbeid for å sikre biologisk mangfold, og har underskrevet Aichi-avtalen som blant annet forplikter oss til å restaurere eller bringe minst 15 prosent av såkalt ødelagt eller « forringet » natur tilbake til god økologisk tilstand innen år 2020.
AP170605 « Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet », står det i loven.
AP170605 Tommaso Glavan, tømrer Mattias Kirchhofer, Yousef Zaim, Roar Jarl Buset Skjermo i arbeid med en tømmerstokk.
AP170605 Håndverksdagene her er et ledd i vårt arbeid for å styrke dem, forteller prosjektleder Mathilde Sprovin i Fortidsminneforeningen.
AA170605 De to personene skal ikke ha hatt arbeid som skulle utføres på taket.
AA170605 - Planen var egentlig å lansere en ny plate i år, men konserten i Royal Albert Hall i fjor krevde mer arbeid enn forventet.
VG170604 Naboen skal i tillegg ha gjort arbeid med hjemløse.
VG170604 Dette vil inkludere lengre straffer for terrorlovbrudd, og en gjennomgang av politiets arbeid for å sørge for at de har ressursene og fullmaktene de behøver.
VG170604 Etter knapt fire års arbeid med kan vi kalle det godkjent.
VG170604 Helligdager som fridager gir også familier muligheter til å ha fri på likt, og de sikrer et skifte mellom arbeid og hvile.
VG170604 Politiet i arbeid på stedet.
FV170604 GRIMSTAD : Hindret politiarbeid ¶ 02.18 : En 24 år gammel mann er anmeldt for å ha hindret politiet i deres arbeid .
FV170604 Mer kan jeg ikke si om innholdet nå, men vi har imidlertid satt i gang arbeid med tiltak mot forsøpling fra fiskeri og havbruk og mikroplast fra blant annet bildekk, kunstgressbaner og tekstiler, sier Helgesen.
DB170604 Laget la ned mye hardt arbeid .
DB170604 Samtidig mener han at den kan skremme kvinner fra å ta seg arbeid innen skipsfart og energiutvinning.
DA170604 Han skal også ha drevet veldedig arbeid , blant annet for hjemløse.
BT170604 I ARBEID : Kriminalteknikere jobber på åstedet for lørdagens terrorangrep.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Nytt-offer-navngitt-Xavier-Thomas-45-funnet-dod-i-Themsen--antall-omkomne-okt-til-atte-622534b.html Bruk tiden din til frivillig arbeid eller donér til hjemløse.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/London-politiet-12-pagrepet-etter-terrorangrepet-622499b.html Han skal også ha drevet veldedig arbeid , blant annet for hjemløse.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Flere-fotgjengere-pakjort-av-varebil-pa-bro-i-sentrum-av-London-622499b.html Han skal også ha drevet veldedig arbeid , blant annet for hjemløse.
AP170604 Bruk tiden din til frivillig arbeid eller donér til hjemløse.
AP170604 Bruk tiden din til frivillig arbeid eller donér til hjemløse.
AP170604 Han skal også ha drevet veldedig arbeid , blant annet for hjemløse.
AP170604 Bruk tiden din til frivillig arbeid eller donér til hjemløse.
AP170604 Han sier at vanlig kriminalteknisk arbeid fortsatt vil være nødvendig.
AA170604 For eksempel i Drammen har NOTS sammen med andre organisasjoner stått bak et storstilt arbeid på stiene, sier Skontorp Hognes.
AA170604 - Her har det vært gjort et godt stykke arbeid av arrangørene og med vakthold, sier han.
SA170603 Silje Waade bruker skadeperioden til å gjøre et godt arbeid med grunntreningen.
DB170603 I en uttalelse fra den nyvalgte medlemsstaten av sikkerhetsrådet heter det at Ekvatorial-Guinea « vil legge ned all vår innsats i å bruke alle mulige ressurser på å støtte FNs arbeid , mens vi jobber for bærekraftig fred og utvikling for alle FNs medlemsstater over hele verden ».
DB170603 Arbeid ble både min velsignelse og medisin, har Ingrid fortalt.
DB170603 - Arbeid ble både min velsignelse og medisin ¶
DB170603 Serier gir også større lokale ringvirkninger og forutsigbart arbeid for kvinner og menn, foran og bak kamera.
DB170603 Obamas innsats for klimareguleringer og intense arbeid for å få internasjonale forhandlinger på sporet igjen, var dermed et naturlig angrepspunkt for Trump under valgkampen.
DB170603 Utenlandssalg er langsiktig arbeid , og Gina og jeg tenker framover sammen - på kommende bøker.
DA170603 Den store konflikten i dag er arbeid versus kapital.
BT170603 Det kan kalles en fleksibel tilnærming, noe diplomatene i UD nok synes er en fordel i sitt arbeid for å fremme norske interesser.
BT170603 Etter den siste PISA-undersøkelsen gikk norske politikere og redaktører mann av huse for å gratulere norske lærene med godt utført arbeid .
BT170603 Hardt arbeid betaler seg alltid, sier Jacobsen.
AA170603 | Personskadeforbundet vil øke sikkerheten ved arbeid på skoleveier ¶
AA170603 Etter flere dødsulykker på skoleveier der det har foregått arbeid , tar Personskadeforbundet til orde for økt sikkerhet.
SA170602 Siden januar har andelen folk i Rogaland som er helt uten arbeid over lang tid, økt med seks prosentpoeng, fra 30 prosent i begynnelsen av året til 36 prosent nå.
SA170602 Det vil være en slags belønning på en vanskelig reise fylt med mot, stahet og hardt arbeid , sier den populære Juventus-keeperen før finalen mot Real Madrid.
NL170602 Visit Lyngenfjord sitt arbeid med å bidra til produktutvikling og tilrettelegge for salg er svært viktig for å utvikle reiselivstilbudet i regionen, og for å levere den kvaliteten som markedet etterspør.
FV170602 LILLESAND : Støyende arbeid ¶ 01.12 : Politiet fikk melding om at det pågikk støyende arbeid som forstyrret natteroen.
FV170602 LILLESAND : Støyende arbeid ¶ 01.12 : Politiet fikk melding om at det pågikk støyende arbeid som forstyrret natteroen.
DN170602 Den store økningen i privat netthandel har ført til utfordrende arbeid for tollvesenet, skriver Aftenposten.
DB170602 Det første av de to årene la han også ned et fantastisk stykke arbeid underveis for sammenlagtvinner Bradley Wiggins.
DB170602 Kreftforeningens arbeid mot tobakk fremhever hun som ekstra viktig fordi tobakk er den største enkeltfaktoren når det gjelder kreftforekomst i verden.
DB170602 30 stater i USA har blant annet sagt at de vil fortsette sitt arbeid med å få ned utslippene på egenhånd.
DB170602 Revisjonen slo fast at slurvete arbeid sannsynligvis hadde resultert i feilaktige dommer, ifølge New York Times.
DB170602 Han mente det var særlig aktuelt med tanke på gjenopptakelseskommisjonens arbeid .
DB170602 Det var åpenbart for arbeidsgruppa at det ville kreve et omfattende arbeid for å iverksette tiltakene de foreslo.
DB170602 - « Fengslet og forlatt » er et sterkt og akutt prosjekt både i hovedkarakteren Randi Rosenqvists arbeid , i temaet psykisk helsevern i fengslene og i sin relevans i forhold til en grovt forverret situasjon innen feltet de siste 30 år, skriver NFI- konsulent Lars Løge i sin begrunnelse.
DA170602 Og den kan brukes av miljøorganisasjonene i deres arbeid med å presse fram handling.
DA170602 Det førte til at UD ble varslet, og det ble igangsatt et arbeid for å få dem tilbake til Norge, blant annet fordi en fryktet tvangsekteskap for den ene datteren. 5. august 2016 vendte 43-åringen tilbake til Norge sammen med de to barna. 43-åringen ble pågrepet av politiet på Gardermoen, og barna akuttplassert på en barnevernsinstitusjon.
DA170602 Den store økningen i privathandelen blant nordmenn på nett har ført til utfordrende arbeid for tollvesenet.
DA170602 Den store økningen i privat netthandel har ført til utfordrende arbeid for tollvesenet, skriver Aftenposten.
BT170602 - Dette er skikkelig godt journalistisk arbeid , sa Frp-politiker Finn Egil Holm.
AP170602https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-karet-til-Europas-miljohovedstad-av-EU-622420b.html Juryens begrunnelse trekker blant annet frem Oslos arbeid med å åpne opp vassdrag og bekker, arbeidet med bilfritt sentrum og satsing på kollektivtrafikk.
AP170602 Etter 35 år i arbeid begynte det å bli tungt, sier Jevgenija Jakimovskaja ( 56 ).
AP170602 Juryens begrunnelse trekker blant annet frem Oslos arbeid med å åpne opp vassdrag og bekker, arbeidet med bilfritt sentrum og satsing på kollektivtrafikk.
AP170602 Det vil være en slags belønning på en vanskelig reise fylt med mot, stahet og hardt arbeid , sier den populære Juventus-keeperen før finalen mot Real Madrid.
AA170602 Siden han ble keiser har Akihito lagt betydelig arbeid i å bedre forholdet til nabolandene som var okkupert under krigen.
AA170602 Vi beklager også overfor dem som søkte opptak på våre bachelorstudier med oppstart til høsten og som hadde planene klare for både studier, arbeid og husvære i Trondheim.
AA170602 Gjennom kunstnerisk arbeid lærer vi samarbeid, struktur, planlegging og disiplin.
AA170602 Dessuten er kunst et fag på lik linje med andre fagområder, og krever hardt arbeid og fokus.
SA170601 « Høyre og Frp-regjeringen har vært merkbart passiv i sitt arbeid med Palestina-konflikten, det beklager vi », skriver Eirin Sund, Torstein Tvedt Solberg og Hege Liadal.
SA170601 Høyre og Frp-regjeringen har vært merkbart passiv i sitt arbeid med Palestina-konflikten, det beklager vi.
SA170601 Advokat Sigurd Klomsæt, som representerer mange av de pårørende, er svært kritisk til kommisjonens arbeid .
NL170601 Undersøkelsen av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap danner et bilde av situasjonen i 2015.
NL170601 Jeg betviler ikke at mange kommunalt ansatte utfører sitt arbeid godt og samvittighetsfullt.
NL170601 Norge driver et omfattende arbeid med utvikling av fiskeriforvaltningen i land i sør, gjennom Nansenprogrammet som drives i regi av FAO og bilateral innsats i utvalgte land.
NL170601 Det eksisterer et omfattende globalt rammeverk for arbeid med slike spørsmål.
DN170601 Innovasjon Norges arbeid og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets ( Imdi ) oppgaver med integrere flyktninger blir også i større grad skjøvet ut lokalt.
DB170601 ( Finansavisen : ) Vel 20 års målrettet og møysommelig arbeid med å bygge Flåm til en helårs reiselivsdestinasjon kaster nå virkelig av seg, skriver Finansavisen.
DB170601 - Den frivillig baserte kommunereformen har beveget kommune-Norge betydelige skritt i riktig retning, det er kommunenes eget arbeid som gir den største reduksjonen i antall kommuner på over 50 år, sier han.
DB170601 Ifølge Washington Post har så langt 30 stater sagt at de vil fortsette sitt arbeid med å få ned utslippene.
DB170601 Han vil ikke henge ut noen og mistenke dem for svart arbeid , men tror de aller billigste stedene kan slite i framtida.
DB170601 Du kan vinne vanvittige 93 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Arbeid i barnehage er et kvinnedominert yrke med høy arbeidsbelastning og lav lønn.
DA170601 - Vi har nå fått en gjennombrudd og har lyktes med å dekryptere sentrale deler av dette, men det gjenstår fortsatt en del arbeid , sier Soma til RA.
DA170601 Med disse forslagene ville det blitt lettere å komme i arbeid , sier Wiborg.
DA170601 Samtidig må jeg si at Drammen har gjort veldig mye bra arbeid .
DA170601 De internasjonale erfaringene kan kanskje komme godt med når han nå går i gang med sitt arbeid som leder av Drammens nye Integrerings- og fattigdomsutvalg.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Skal-ha-tjent-nesten-tre-millioner-pa-dop-622363b.html Vanskelig arbeid : Politiadvokat Richard Beck Pedersen og etterforskningsleder Olav Røisli ved Kripos har jobbet med « Det mørke nettet ».
AP170601 På den annen side retter tyrkerne som ikke lenger får noe arbeid , ofte de som fra før sto nederst på rangstigen, sinnet mot de syriske flyktningene.
AP170601 Veivesenets arbeid med å ruste opp Brynstunnelen har skapt forsinkelser, slik at det rent faktisk ikke har vært mulig å få ting ferdig i tide.
AP170601 Vanskelig arbeid : Politiadvokat Richard Beck Pedersen og etterforskningsleder Olav Røisli ved Kripos har jobbet med « Det mørke nettet ».
AA170601 - Det påbegynnes nå arbeid med å fremme sak for retten med krav om 700.000.
AA170601 Miljøorganisasjonene mener Donald Trumps beslutning betyr at Norge pålegges et enda større og viktigere arbeid i kampen for klimaet.
AA170601 Jon Michelet ble tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris i 2015 og Anders Jahres kulturpris i 2016 for sitt arbeid med å løfte fram krigsseilernes skjebne.
VG170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
SA170531https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Jekk-ned-disse-presidentene-236491b.html Administrasjonens arbeid påvirkes av tillitsvalgte som ønsker å rettferdiggjøre høy godtgjørelse.
SA170531 Permitterte kunne vende tilbake til arbeid og ansatte fikk oppdrag å ta tak i.
SA170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
SA170531 Administrasjonens arbeid påvirkes av tillitsvalgte som ønsker å rettferdiggjøre høy godtgjørelse.
SA170531 - Selv om vi har gjort mye arbeid for å skape bevissthet rundt rasisme, viser hendelsen med Muntari at vi fortsatt har en vei å gå, sa May.
NL170531 Og gjennom aktivt og målrettet arbeid har han altså fått gjennomslag for viktige nordnorske saker.
DN170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
DB170531 Jeg har sett arbeid av store kunstnere som følger samme prinsipp.
DB170531 Mange av de som jobbet der var unge og spreke og gikk over i tunnelarbeid eller annen type tøft og tungt arbeid .
DB170531 - Tøft og tungt arbeid
DB170531 Å bli tilbudt svart arbeid er også et tegn på at arbeidsplassen er useriøs.
DB170531 Vit at i følge likestillingsloven så har jenter og gutter rett til lik lønn, for arbeid av lik verdi.
DB170531 Hans skuespillerinnsats og humanitære arbeid gjorde at han ble slått til ridder av dronningen, og kunne dermed skrive tittelen Sir foran navnet sitt.
DB170531 « Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag.
DB170531 Prinsippet om selvkost skal likevel ikke oppfattes så strengt at kommunen konkret må beregne hvor mye arbeid som går med i den enkelte sak.
DB170531 Vi hadde hatt mange flere kvinner uten lønnet arbeid , og dermed uten økonomisk selvstendighet.
DA170531 Det kan være utfordrende å lære et nytt språk, såpass ærlig må man være, og det krever en del arbeid .
BT170531 Canada og Sverige har ryddet opp i dette allerede, noe som i tillegg har gitt merkbar nedgang i svart arbeid .
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Et-Trump-nei-til-Paris-kan-gi-Kina-en-gyllen-sjanse-622271b.html Furevik berømmer tidligere president Barack Obamas arbeid på feltet.
AP170531https://www.aftenposten.no/osloby/Ny-brann-pa-Stovner-og-ruteknusing-pa-Bjorndal-622259b.html - Dette er ti-femten ungdommer vi kjenner god fra vårt forebyggende arbeid , og en situasjon vi tar tak i med alt verktøy vi har, sier Lund.
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Jekk-ned-disse-presidentene-236491b.html Administrasjonens arbeid påvirkes av tillitsvalgte som ønsker å rettferdiggjøre høy godtgjørelse.
AP170531 Furevik berømmer tidligere president Barack Obamas arbeid på feltet.
AP170531 - Dette er ti-femten ungdommer vi kjenner god fra vårt forebyggende arbeid , og en situasjon vi tar tak i med alt verktøy vi har, sier Lund.
AP170531 Juryen lar seg imponere av kommunens arbeid for tilretteleggelse for sykling og andre kollektivtilbud.
AP170531 Administrasjonens arbeid påvirkes av tillitsvalgte som ønsker å rettferdiggjøre høy godtgjørelse.
AP170531 - Selv om vi har gjort mye arbeid for å skape bevissthet rundt rasisme, viser hendelsen med Muntari at vi fortsatt har en vei å gå, sa May.
AA170531 - Etterspørselen etter arbeid ligger fortsatt på et svært høyt nivå, sier sjefen for det tyske arbeidsdirektoratet, Detlef Scheele.
AA170531 Arbeid : Administrerende direktør Helge Kvalvik ( t.h. ) i Boa Offshore.
VG170530 De må skjønne at det bare er hardt arbeid som gjelder nå, sier Åkerlund.
VG170530 Hvorfor stemmer man mot å be regjeringen styrke Økokrim og Skatteetaten i deres arbeid mot internasjonal skatteunndragelse og overskuddsflytting ?
VG170530 Hardt arbeid , men store resultater.
SA170530 Havforskningsinstituttet er en av mange faginstitusjoner som har bidratt i Norges Banks arbeid med de nye sedlene.
SA170530 Politiske krefter og ledere utenfor USA som ser faren for global oppvarming, som 95 prosent av alle klimaforskere nå sier er kritisk, burde gå utenom Washington og slutte sterkt opp om Californias arbeid for å ta vare på vår klode.
SA170530 - Rapporten fra årets fire første måneder om Mattilsynets arbeid med dyrevelferd tyder på at inspektørene er blitt enda bedre til å finne de dyreholdene som har størst risiko for regelbrudd, skriver Mattilsynet i en pressemelding tirsdag.
NL170530 Så kom historien om hvordan brannsjefen fikk montert ny pipe på hytta si, et arbeid som ble utført av brannsjefens ansatte.
DN170530 Foto : Per Thrana ¶ | - Lyst til å gjøre mer operativt arbeid igjen ¶
DN170530 - All purringen gir ekstra arbeid og kostnader.
DN170530 Pressesjefen ved Säpo, Nina Odermalm Schei, avviser å kommentere saken ettersom man da risikerer å skade eget operativt arbeid .
DN170530 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid , mens de rikeste bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
DB170530 Et firma som sørger for at tidligere innsatte kommer seg ut i samfunnet i fullt lønnet arbeid etter soning gir Kevin Melhus en inntekt han kan leve av.
DB170530 mars i 2016 med å få tidligere innsatte ut i arbeid .
DB170530 Spiseforstyrrelser er en utfordring i all utholdenhetsidrett, men studier har vist at et systematisk forebyggende arbeid kan ha god effekt.
DB170530 Et firma som sørger for at tidligere innsatte kommer seg ut i samfunnet i fullt lønnet arbeid etter soning gir Kevin Melhus en inntekt han kan leve av.
DB170530 mars i 2016 med å få tidligere innsatte ut i arbeid .
DB170530 Fra i morgen tidlig har han ikke arbeid .
DB170530 Skole, utdanning og arbeid løftes fram som svaret på problemene av begge partier.
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på dette feltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, hevder Ap-toppen og viser til en rekke eksempler : ¶
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på beredskapsfeltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, mener Hadia Tajik ( Ap ).
DA170530 Avstanden mellom ord og handling er stor når det kommer til Solberg-regjeringens arbeid på beredskapsfeltet, mener Tajik.
DA170530 Med visse unntak er journalister på lønnsnivå med lærere, og aviser og skoler byr på arbeid som krever idealisme og ubekvem arbeidstid.
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på dette feltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, hevder Ap-toppen og viser til en rekke eksempler : ¶
DA170530 Hovedproblemet med regjeringens arbeid på beredskapsfeltet er at de store grepene mangler, og at de i praksis har skjøvet de store regningene foran seg, mener Hadia Tajik ( Ap ).
DA170530 Avstanden mellom ord og handling er stor når det kommer til Solberg-regjeringens arbeid på beredskapsfeltet, mener Tajik.
DA170530 Et stort problem når mye arbeid settes billig bort til andre, er at norske byggeplasser ikke lenger er steder der man tar vare på kompetanse, håndverkstradisjoner og gammel industrikultur.
DA170530 De er redde for jobbmulighetene, og for en bransje der det er mye svart arbeid og utenlandske konkurrenter.
BT170530 Pressesjefen ved Säpo, Nina Odermalm Schei, avviser å kommentere saken ettersom man da risikerer å skade eget operativt arbeid .
BT170530 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid , mens de rikeste bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
BT170530 - Vi bør skaffe arbeid til minst 1000 mennesker med utviklingshemming, sier lederen av prosjektet « Helt med ».
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Offentlighet om forvaltningens arbeid er viktig i et demokrati, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
AP170530 Offentlighet om forvaltningens arbeid er viktig i et demokrati, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
AP170530 Offentlighet om forvaltningens arbeid er viktig i et demokrati, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
AP170530 Havforskningsinstituttet er en av mange faginstitusjoner som har bidratt i Norges Banks arbeid med de nye sedlene.
AA170530 Pressesjefen ved Säpo, Nina Odermalm Schei, avviser å kommentere saken ettersom man da risikerer å skade eget operativt arbeid . ( ©NTB ) ¶
AA170530 Forslaget som kommer til å bli vedtatt lyder slik : « Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
VG170529 Det er både kostbart for samfunnet, men også for den enkelte : Arbeid er viktig både for livskvalitet og for egen økonomisk situasjon.
VG170529 Tetzschner ( H ) mener derimot at høringen ikke var nødvendig for Kontrollkomiteens arbeid .
VG170529 Etter å ha tapt i rettsystemet, har begge måttet reise til Norge for å få arbeid .
VG170529 Da hun var ferdig tok hun kontakt med klinikken hun hadde vært tilknyttet, for videre arbeid .
SA170529 Før den rød-grønne regjeringen i 2011 viste muskler ved å ta fra denne gruppen skatteseddelen, hadde de fleste vært i arbeid og betalt sin skatt i årevis.
NL170529 Svart arbeid er nemlig ikke det normale, selv om noen få benytter seg av det, er det på ingen måte alminnelig.
NL170529 Ikke bare mot svart arbeid, men også mot at svart arbeid omtales som alminnelig og som ett av flere mulige alternativer.
NL170529 Ikke bare mot svart arbeid , men også mot at svart arbeid omtales som alminnelig og som ett av flere mulige alternativer.
NL170529 Hvis det er riktig som ferske analyser viser, at svart arbeid påfører Norge et tap på minst 40 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter, så er det sykehjemsplasser, barnehager, skoler, veier og toglinjer vi ikke får bygd.
NL170529 Et seriøst næringsliv uten svart arbeid gir trygghet i form av rettigheter, både for forbrukerne og de som jobber i bedriftene, og det gir rettferdig konkurranse.
NL170529 De som stilltiende aksepterer svart arbeid , eller som selv kjøper eller selger svart, er med på dette tyveritoktet mot vår felles velferd.
DN170529 Bakgrunnen for den lukkede høringen i komiteen mandag er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
DN170529 I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid .
DN170529 Dette er gjerne tegn på svart arbeid .
DN170529 Det krever mye arbeid å fylle dem opp, sier hun.
DB170529 For det største tiltaket, som tidligere het Arbeid med bistand, var det før anbudsutsettingen minst 148 tiltaksleverandører i hele landet.
DB170529 Dette bidrar jeg best til gjennom mitt politiske arbeid , ikke gjennom en liten, passiv eierandel.
DB170529 I en rapport fra IMDi om deres arbeid mot tvangsekteskap går det frem at det i 2016 ble rapportert inn 116 tilfeller av ekstrem kontroll, 73 tilfeller av trusler/vold, 35 tilfeller av frykt for tvangsekteskap og 6 tilfeller av gjennomført tvangsekteskap.
DB170529 Psykolog Linn Rødevand skriver dette om hennes opplevelse av å jobbe med ungdommer kliniske arbeid ved Barne- og ungdomsklikken på Akershus universitetssykehus : ¶
DB170529 Hardt arbeid fra bruker - og interesseorganisasjoner gir resultater : Det er satsning på lavterskeltilbud, « en-dør-inn » tilbud, under etablering flere steder i landet.
DB170529 Hardt arbeid , men store resultater !
DB170529 Stortinget har ennå til behandling Riksrevisjonens rapport om objektsikring der det framsettes krass kritikk mot regjeringens, forsvarets og politiets arbeid for å sikre viktige bygninger og installasjoner.
DB170529 Regjeringens arbeid med beredskap bærer preg av både systemsvikt, manglende ledelse, svak koordinering og aktiv ansvarsfraskrivelse.
DA170529 To dager etter at Linda Krüger varslet Fylkesmannen om forhold på Vålandstunet sykehjem, meldte hennes sjef om « avvik eller alvorlig hendelse » i arbeid Krüger hadde utført.
DA170529 I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid .
DA170529 En av de bortviste arbeiderne driver et firma, og det er mistanke om at store deler av firmaets inntekter kommer fra svart arbeid .
DA170529 Dette er gjerne tegn på svart arbeid .
DA170529 De er mistenkt for svart arbeid .
DA170529 Fortsatt gjenstår nødvendig arbeid .
DA170529 Det er viktig fordi om du for eksempel er ansatt som pleieassistent på et sykehjem kan det stå i kontrakten at du skal drive « forefallende arbeid ».
DA170529 Bakgrunnen for de nye rundene i komiteen er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
BT170529 Det var en gang folk brukte reisebyråer for hver minste lille flytur, men da flyselskapene lærte seg å selge billetter på nett, var det mange profesjonelle billettbestillere som måtte finne seg nytt arbeid .
AP170529https://www.aftenposten.no/okonomi/Ny-forskning-De-aller-rikeste-unndro-mest-skatt-622065b.html Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid , mens de rike bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
AP170529https://www.aftenposten.no/norge/Organisasjoner-kan-ikke-lenger-huse-flyktninger--Vi-gar-i-minus-pa-asylmottak-621859b.html Sana lar alt overskudd gå tilbake til humanitært arbeid .
AP170529 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid , mens de rike bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
AP170529 Sana lar alt overskudd gå tilbake til humanitært arbeid .
AP170529 Bakgrunnen for den lukkede høringen i komiteen mandag er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
AA170529 Viste seg å være arbeid på avløpsopplegget på stedet.
AA170529 Klokken 23.00 skriver politiet at det pågår arbeid på et avløpsopplegg, og at det ikke er sak for politiet.
AA170529 I tillegg ble 57 arbeidsplasser stengt på grunn av farlig arbeid .
AA170529 Dette er gjerne tegn på svart arbeid . ( ©NTB ) ¶
AA170529 Bakgrunnen for den lukkede høringen i komiteen mandag er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
VG170528 Ordføreren fra regjeringspartiet Høyre trodde nemlig at modellen i Drammen var den alle ville ha, ikke minst etter at Samlok var den eneste operasjonssentralen som fikk godkjentkarakter av Gjørv-kommisjonen for sitt arbeid 22. juli 2011.
SA170528 Årets trener Ian Burchnall er i hvert fall klar, her er det bare hardt arbeid som teller.
FV170528 Tre personer i 20-årene ble pågrepet av politiet og er siktet for vold mot politiet og å hindre politiet i sitt arbeid .
DN170528 Hardt arbeid , men store resultater, tvitret presidenten. ( ©NTB ) ¶
DN170528 Bakgrunnen for de nye rundene i kontroll- og konstitusjonskomiteen er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
DB170528 - Det er først og fremst hardt arbeid over tid.
DB170528 - Det er et omfattende, men spennende arbeid .
DB170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde, skriver NTB.
DB170528 Hardt arbeid , men store resultater, tvitret presidenten.
DA170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde.
BT170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Merkel--Europeerne-ma-ta-sin-skjebne-i-egne-hender-622058b.html Hardt arbeid , men store resultater, tvitret presidenten.
AP170528https://www.aftenposten.no/osloby/Kommunen-sliter-med-a-fa-inn-soppelet-621718b.html Den første tiden gikk med til omstrukturering og arbeid i kulissene, parallelt med at innsamlingen ikke skulle lide.
AP170528 Hardt arbeid , men store resultater, tvitret presidenten.
AP170528 Den første tiden gikk med til omstrukturering og arbeid i kulissene, parallelt med at innsamlingen ikke skulle lide.
AA170528 Hardt arbeid , men store resultater, tvitret presidenten.
AA170528 Vi har over 100 betongarbeidere i arbeid .
AA170528 - Det gjenstår mye arbeid .
AA170528 Det er ikke klart hva ungdommene gjorde på taket, men det som er klart, er at det ikke var arbeid på gang da ulykken skjedde. ( ©NTB ) ¶
VG170527 Hun mener at forebyggende arbeid gjennom informasjon og holdningskampanjer fortsatt vil bli viktig i arbeidet med ny plan.
VG170527 Hun kviet seg lenge for å flagge ut bunadsdriften, men opplever at det rett og slett ikke finnes nok ressurser i Norge til å gjøre alt arbeid som trengs, særlig når det kommer til broderiene.
VG170527 - Da ønsker jeg heller å støtte Kilongas arbeid med etisk bunadsproduksjon, hvor jeg betaler det samme til hennes produksjon som jeg ville gjort i Norge.
VG170527 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid .
SA170527 Robotgressklippere kan spare deg for mye arbeid hvis de funker som de skal.
DA170527 Oppstarten for Bane NORs forberedende arbeid er planlagt 20 dager tidligere.
BT170527 Robotgressklippere kan spare deg for mye arbeid hvis de funker som de skal.
AP170527https://www.aftenposten.no/digital/-Hold-kjaledyrene-unna-plenen-mens-denne-gar-10115b.html Robotgressklippere kan spare deg for mye arbeid hvis de funker som de skal.
AP170527 Oslopolitiets arbeid blant barn og unge ¶
AP170527 Robotgressklippere kan spare deg for mye arbeid hvis de funker som de skal.
SA170526 Skapende arbeid og praktiske ferdigheter bidrar til en sunn utvikling.
DN170526 Nå venter fire måneder til med arbeid med dommen.
DN170526 Økokrims manglende kapasitet gir mer arbeid til private granskningsfirmaer, ifølge Kristian Thaysen.
DN170526 Vi som granskere må fortsette et arbeid som jeg prinsipielt mener burde vært håndtert av politiet.
DN170526 I fjor ble det overført 84 millioner til fondet som deler ut midler til humanitært arbeid , forskning og kultur.
DN170526 Nordvik påpeker også at kjøper må påregne mye arbeid , vedlikehold og ombygging.
DB170526 Det var på denne bakgrunn at Sp på Stortinget foreslo å oppheve arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd, slik at bemanningsforetak bare skal kunne brukes ved arbeid av midlertidig karakter.
DB170526 Vi vil fortsette å snakke om vår politikk for arbeid til alle og mot økte forskjeller i de månedene som er igjen til valget, sier Tajik.
DB170526 - Folk ser at regjeringens politikk virker og at stadig flere kommer i arbeid .
DB170526 Hele Norges folk har i den siste tiden fått mulighet til å følge Sara-familien i sitt daglige arbeid med reinflokken i NRK-produksjonen « Reinflytting minutt for minutt ».
DA170526 Ifølge tiltalen skal den tidligere rektoren ha brukt egne firma til å fakturere fylkeskommunen og fått utbetalt beløpet til tross for at det ikke var utført arbeid som beskrevet i fakturaene da arbeidet var utført av Møllehagen skole.
DA170526 Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse.
DA170526 Flesteparten av disse skyldes farlig arbeid i høyden.
DA170526 Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50.000 kroner, og har en øvre grense på 15G - tilsvarende rundt 1,4 millioner kroner.
DA170526 Det skjer altfor mange fallulykker under arbeid i høyden her i landet.
DA170526 Dermed starter nå tilsynet en landsomfattende aksjon der Arbeidstilsynets inspektører skal konsentrere seg spesielt om å kontrollere at arbeid i høyden foregår på en lovlig og sikker måte.
DA170526 Al Gore startet pressemøtet i Cannes med å rose utfallet av klimakonferansen i Paris og vertslandets arbeid for å få på plass den historiske avtalen der 186 land forpliktet seg til å bidra til utslippskutt og begrense temperaturstigningen til ikke mer enn to grader, fortrinnsvis 1,5.
DA170526 - Hans arbeid er virkelig inspirerende, og jeg har inntrykk av at han blåser etterlengtet vind i seilene når det gjelder en hel verdens forsøk på å gjennomføre de tiltakene som skal løse klimakrisen, sier Gore, som avslutter med å si at han har jobbet for å bevare klimaet i 40 år, og at det har vært tider da
DA170526 - Det som overrasket meg mest var at det ikke var noe spørsmål om de skulle jobbe, men hvordan de skulle kombinere arbeid med det å være mor.
BT170526 - Jeg har kjent på morgendepresjonen og hvor vanskelig det er å komme seg opp, særlig når du ikke er i arbeid og under omskolering.
BT170526 - Vi driver et viktig forebyggende arbeid , sier fungerende leder Lone Bangsund for Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/17000-foreldrepar-ma-mote-til-tvungen-megling-arlig-Bortkastet-for-mange_-mener-forskere-621344b.html Hun har tro på familievernets arbeid fordi det er et lavterskeltilbud som hun mener hjelper foreldre og barn til å få et bedre familieliv og et bedre samarbeid etter samlivsbrudd.
AP170526 Hun har tro på familievernets arbeid fordi det er et lavterskeltilbud som hun mener hjelper foreldre og barn til å få et bedre familieliv og et bedre samarbeid etter samlivsbrudd.
AA170526 Vi jobber også med å bygge nytt spor mellom Heimdal stasjon og Heggstadmoen og det blir gjort en del arbeid på den nye terminalen, sier prosjektleder John Petter Reklev i Bane nor.
AA170526 Samtidig som det foregår arbeid på Heimdal stasjon, jobber også Trondheim kommune med den nye tverrforbindelsen mellom Heimdalsveien og Industriveien.
AA170526 - Vi må gjøre en del arbeid i helga i forbindelse med at vi gjør ferdig den nye godsterminalen på Heggstadmoen.
AA170526 Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse.
AA170526 Flesteparten av disse skyldes farlig arbeid i høyden.
AA170526 Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50.000 kroner, og har en øvre grense på 15G - tilsvarende rundt 1,4 millioner kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170526 Det skjer altfor mange fallulykker under arbeid i høyden her i landet.
AA170526 Dermed starter nå tilsynet en landsomfattende aksjon der Arbeidstilsynets inspektører skal konsentrere seg spesielt om å kontrollere at arbeid i høyden foregår på en lovlig og sikker måte.
AA170526 - Vi driver et viktig forebyggende arbeid , sier fungerende leder Lone Bangsund for Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.
AA170526 I 2001 fikk vi IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) som skulle redusere sykefraværet, hindre at flere falt utenfor arbeidslivet, få flere mennesker i arbeid - særlig de med nedsatt funksjonsevne og få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobbene sine.
AA170526 Det vil bety noen måneder med hardt arbeid , sier Lykkelig, som presiserer at ingen ting er avklart per i dag.
VG170525 - Dette angrepet (.. ) kommer bare til å styrke vårt arbeid med våre britiske venner, mot dem som planlegger og utfører slike umenneskelige handlinger.
VG170525 Klagene har i første rekke kommet fra folk som har irritert seg over naboens gressklipper, eller annet støyfullt arbeid .
VG170525 Han forteller at det meste har handlet om gressklipping, bruk av gravemaskin og arbeid på byggeplass.
VG170525 Blir det for mye arbeid og støy, undergraver vi behovet for dager som er annerledes, sier Hareide.
VG170525 25-åringen vet at det er ulovlig å gjøre støyfullt arbeid på helligdager, men bråket fra slipemaskinen er ikke noe å klage på, mener hun.
SA170525 Svart arbeid er nemlig ikke det normale, selv om noen få benytter seg av det, er det på ingen måte alminnelig.
SA170525 Ikke bare mot svart arbeid, men også mot at svart arbeid omtales som alminnelig og som ett av flere mulige alternativer.
SA170525 Ikke bare mot svart arbeid , men også mot at svart arbeid omtales som alminnelig og som ett av flere mulige alternativer.
SA170525 Hvis det er riktig som ferske analyser viser, at svart arbeid påfører Norge et tap på minst 40 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter, er det sykehjemsplasser, barnehager, skoler, veier og toglinjer vi ikke får bygd.
SA170525 Et seriøst næringsliv uten svart arbeid gir trygghet i form av rettigheter, både for forbrukerne og de som jobber i bedriftene, og det gir rettferdig konkurranse.
SA170525 De som stilltiende aksepterer svart arbeid , eller som selv kjøper eller selger svart, er med på et tyveri av 40 milliarder kroner i året fra vår felles velferd.
SA170525 De som stilltiende aksepterer svart arbeid , eller som selv kjøper eller selger svart, er med på dette tyveritoktet mot vår felles velferd.
DN170525 - Vi følger ulike spor i etterforskningen av drapet, som kan ha vært motivert av offerets arbeid , heter det i en kunngjøring fra politiet.
DN170525 Merkel og Obama hadde et nært forhold, og Obama ga Merkel den høyeste amerikanske utmerkelsen det er mulig å oppnå for en sivil person, Presidential Medal of Freedom, for sitt politiske arbeid med å forene Tyskland.
DB170525 - I slike kamper er resultatet viktigere enn spillet, men for en nøytral seer var det ingen god kamp, sier Scheie som ikke helt ser tråden i spillet til Manchester United, godt defensivt arbeid til tross.
DB170525 Saken er et eksempel på grotesk, nedrig og dårlig faglig arbeid fra barneverntjenestens side, sier Pettersen.
DB170525 Har fire ansatte i arbeid på byggeplassen, hvorav tre er egne ansatte mens den siste er innleid fra bemanningsbyrået Adecco.
DB170525 Jeg ble en gang fortalt at feminisme var arbeid for lik fordeling av makt.
DB170525 Jeg kjente til Megs arbeid fra en episode av « Charles in Charge ».
BT170525 Han dro hjem til Norge for godt i 1992, etter fem års hardt arbeid i USA.
AP170525https://www.aftenposten.no/reise/Forsopling-pa-populart-turmal-provoserer-10195b.html I disse dager settes det inn arbeid på den nasjonale turiststiene for å sørge for at det er rent og ryddig.
AP170525 I disse dager settes det inn arbeid på den nasjonale turiststiene for å sørge for at det er rent og ryddig.
AP170525 Ta hensyn til naboen og ikke driv med støyende eller sjenerende arbeid , oppfordrer operasjonsleder Tore Solberg.
AP170525 Ta hensyn til naboen og ikke driv med støyende eller sjenerende arbeid , oppfordrer operasjonsleder Tore Solberg.
AP170525 Harald havnet et sted der han ble slått, før han kom til en gård der livet besto av hardt arbeid .
AA170525 - Vi følger ulike spor i etterforskningen av drapet, som kan ha vært motivert av offerets arbeid , heter det i en kunngjøring fra politiet.
AA170525 Vi tok hensyn, og begynte ikke med støyende arbeid ute før nærmere klokken 10.
AA170525 De som leter etter aktiviteter, gir arbeid til andre.
VG170524 Dessuten er han en svært dyktig spiller som kombinerer hardt arbeid med smartness.
VG170524 Og steinhardt arbeid , sier Kollen.
VG170524 Også i dag bruker mange lærere mye tid og krefter på viktig samfunnsnyttig arbeid utenfor klasserommene.
VG170524 Om Meyer sies det at hans arbeid befinner seg i krysningsfeltet mellom matematikk og informasjonsteknologi.
SA170524 « Storhaug har et særpreg å være stolt av, en historisk arv om tidligere tiders byggeskikk, liv og arbeid », minner hun om.
NL170524 Sametingets eldreråd la vekt på at det endelig gjennom et slikt arbeid kan gjøres opp status for urett som er begått.
NL170524 Når det i fra samisk og kvensk side finnes et så tydelig ønske om at et slikt arbeid igangsettes, bør det være storsamfunnet oppgave å få sannheten frem, ikke legge lokk på den.
NL170524 Forslaget om at Stortinget skal nedsette en granskingskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk, handler først og fremst om å sette i gang et omfattende arbeid .
NL170524 Et lignende arbeid knyttet til politikken som har vært rettet mot samer og kvener gjenstår.
NL170524 Det har tidligere blitt gjennomført et arbeid for å avdekke norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag, der statlige overgrep ble omtalt.
FV170524 | Malerfirma konkurs - 11 mister jobben ¶ 11 personer er uten arbeid etter konkurs i malerfirmaet Larsen og Rosaas i Vennesla.
DN170524https://www.dn.no/nyheter/2017/05/24/1148/Rigg/toppsjefen-temmelig-sikker-pa-at-seadrill-ender-i-retten Nå har vi et godt stykke arbeid foran oss, sa John Fredriksen.
DN170524 Nå har vi et godt stykke arbeid foran oss, sa John Fredriksen.
DN170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
DB170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
DB170524 Han vil ta initiativ til at det nedsettes et arbeid for å se nærmere på problemstillingene.
DB170524 De er nødt til å kjempe mot sterke krefter i jakt på både arbeid , utdanning og en rettferdig andel av godene i samfunnet.
DA170524 Tallene viser også at 2.644.000 personer, eller 66,8 prosent av befolkningen, nå er i arbeid .
BT170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
AP170524 Men det er forskjell på sosialt arbeid og politiarbeid.
AP170524 Han sier kommunene kan tilby tjenester som arbeid , kurs, utdanning, bolig, men at kompetansen bør heves.
AP170524 - Tidlig forebyggende arbeid , før problemer etablerer seg, er essensielt for å hindre radikalisering.
AP170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
AA170524 Ti minutter senere meldte politiet på Twitter at tyven er pågrepet etter godt arbeid av politihund og hundefører.
AA170524 Det blir et omfattende arbeid å ordne opp, sier Tiller.
AA170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
AA170524 Datasystemet BL ( Basis Løsning ) ble lansert i politiet i 1996, og er den viktigste basen for politiets arbeid .
AA170524 Sammen med datasystemet PO ( Politioperativt styringssystem ) er det den viktigste basen for politiets arbeid .
AA170524 | Høie vil ha nasjonalt arbeid om IT-sikkerhet ¶
AA170524 - Derfor har jeg behov for å sette i gang et nasjonalt arbeid som tar hele sakskomplekset opp, sier Høie.
VG170523 - Vi vet at vår egen kjærlighet og beundring for ham vil bli mangedoblet verden rundt, av folk som kjente ham for sine filmer, for sine TV-show og for hans lidenskapelige arbeid for Unicef, som han selv mente var hans største bragd.
VG170523 - I hodet mitt tenkte jeg at det ville være helbredende å returnere til jobben og bare fordype meg i arbeid , for å se om det var en måte å komme seg gjennom dette.
SA170523https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Mange har høy belåning og da kan alternativet være at man fortsatt har samme løpetid, men får avdragsfrihet de ekstra permisjonsmånedene og heller betaler litt mer når man er tilbake i arbeid , sier Sørmo og legger til : ¶
SA170523https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
SA170523https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Dersom man ikke har anledning til det i permisjonstiden, bør man opprette en ekstra pensjonssparing når man er tilbake i inntektsgivende arbeid , tilføyer Sørmo.
SA170523https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Alle dagene du har vært i arbeid medregnes.
SA170523 Mange har høy belåning og da kan alternativet være at man fortsatt har samme løpetid, men får avdragsfrihet de ekstra permisjonsmånedene og heller betaler litt mer når man er tilbake i arbeid , sier Sørmo og legger til : ¶
SA170523 Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
SA170523 Dersom man ikke har anledning til det i permisjonstiden, bør man opprette en ekstra pensjonssparing når man er tilbake i inntektsgivende arbeid , tilføyer Sørmo.
SA170523 Alle dagene du har vært i arbeid medregnes.
NL170523 Norge har i dag om lag 75 personer som trener og veileder afghansk spesialpoliti i Kabul, et arbeid som har gått over mange år nå og visstnok skal være svært vellykket.
NL170523 Men det må legges ned mye arbeid i å utforme mandatet for arbeidet.
NL170523 Fiskeriministeren har møtt en kyst i opprør, med tverrpolitisk støtte, med paroler som " Fisken tilbake til folket ", " Aktivitet på land nå ", " Vi skal leve av feskerian " og " Fiskeindustri for fremtiden - Styrk arbeid på land ".
DN170523 Det er ikke bare hjemmesnekkere og svart arbeid som er årsaken til byggeskadene, sier han til Teknisk Ukeblad.
DB170523 For å gjøre en ganske lang historie kort : Etter 21 måneders hardt arbeid , var 5300 tonn søppel fjernet, og den 2,5 kilometer lange stranda er ikke til å kjenne igjen.
DB170523 På spørsmål om hva som kan gjøres, legger svensken vekt på langsiktig arbeid for å motvirke radikalisering.
DB170523 Hans skuespillerinnsats og humanitære arbeid gjorde at han ble slått til ridder av dronningen, og dermed har krav på tittelen sir foran navnet sitt.
DB170523 Han er, sett bort fra skuespillerkarrieren, også godt kjent for sitt humanitære arbeid med UNICEF.
DB170523 Det var angivelig Audrey Hepburn som fikk ham interessert i humanitært arbeid .
DA170523 Da han ble slått til ridder av den britiske dronningen var det imidlertid ikke for å ha tjent « Her Majesty », men for sitt mangeårige humanitære arbeid og for rollen som UNICEFs goodwill-ambassadør.
BT170523https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Mange har høy belåning og da kan alternativet være at man fortsatt har samme løpetid, men får avdragsfrihet de ekstra permisjonsmånedene og heller betaler litt mer når man er tilbake i arbeid , sier Sørmo og legger til : ¶
BT170523https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
BT170523https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Dersom man ikke har anledning til det i permisjonstiden, bør man opprette en ekstra pensjonssparing når man er tilbake i inntektsgivende arbeid , tilføyer Sørmo.
BT170523https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Alle dagene du har vært i arbeid medregnes.
BT170523 Mange har høy belåning og da kan alternativet være at man fortsatt har samme løpetid, men får avdragsfrihet de ekstra permisjonsmånedene og heller betaler litt mer når man er tilbake i arbeid , sier Sørmo og legger til : ¶
BT170523 Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
BT170523 Dersom man ikke har anledning til det i permisjonstiden, bør man opprette en ekstra pensjonssparing når man er tilbake i inntektsgivende arbeid , tilføyer Sørmo.
BT170523 Alle dagene du har vært i arbeid medregnes.
AP170523https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Mange har høy belåning og da kan alternativet være at man fortsatt har samme løpetid, men får avdragsfrihet de ekstra permisjonsmånedene og heller betaler litt mer når man er tilbake i arbeid , sier Sørmo og legger til : ¶
AP170523https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
AP170523https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Dersom man ikke har anledning til det i permisjonstiden, bør man opprette en ekstra pensjonssparing når man er tilbake i inntektsgivende arbeid , tilføyer Sørmo.
AP170523https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-far-du-rad-til-a-vare-lenger-hjemme-med-barna-10162b.html Alle dagene du har vært i arbeid medregnes.
AP170523 Mange har høy belåning og da kan alternativet være at man fortsatt har samme løpetid, men får avdragsfrihet de ekstra permisjonsmånedene og heller betaler litt mer når man er tilbake i arbeid , sier Sørmo og legger til : ¶
AP170523 Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid .
AP170523 Dersom man ikke har anledning til det i permisjonstiden, bør man opprette en ekstra pensjonssparing når man er tilbake i inntektsgivende arbeid , tilføyer Sørmo.
AP170523 Alle dagene du har vært i arbeid medregnes.
AA170523 - Dette angrepet, som angivelig er et terrorangrep, kommer bare til å styrke vårt arbeid med våre britiske venner mot dem som planlegger og utfører slike umenneskelige handlinger.
AA170523 Kong Harald inspiserte tirsdag dronningens kunststall, som er under arbeid i Slottsparken.
AA170523 Alle politiressurser i Oslo var ute i arbeid denne natten.
VG170522 Og for å kunne opparbeide seg rettigheter til permisjon må man ha vært i arbeid i seks måneder.
VG170522 - Etter finanskrisen er det blitt viktigere for kvinner å være i arbeid når de får sitt første barn.
SA170522 En svensk statsborger født i 1959 omkom under arbeid på Ryfast-anlegget 16. mai.
SA170522 Wærøy, som trente Cecilia Brækhus før « The First Lady » gikk til tyske Sauerland i sin tid, sier det har vært mye arbeid å bringe et proffstevne tilbake til Trondheim.
NL170522 Dette er et arbeid som haster veldig.
NL170522 Vi undervurderte nok allikevel hvor komplisert problemet egentlig var : først etter 9 års arbeid ble den første artikkelen publisert !
NL170522 Abelprisen deles ut av det Norske Videnskapsakademi for arbeid av usedvanlig dybde og innflytelse innen de matematiske vitenskaper.
FV170522 Da barnevernet kom på skolebesøk for å informere om sitt arbeid , gikk jenta til læreren og fortalte at hun ble slått av faren.
DN170522 Innsparingene skal ifølge nettstedet gjøres ved å legge vekt på strengere krav om arbeid for arbeidsdyktige mottagere av slike goder.
DN170522 Hun ber regjeringen sette i gang arbeid for å revidere arbeidslivslovgivingen.
DN170522 Felles for mange av plattformene er at de som utfører arbeid via dem, ikke kan regnes som ansatte, og at plattformene heller ikke regnes som arbeidsgivere.
DN170522 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
DB170522 Han har ikke gitt oss noe særlig i hva hans arbeid har gått i, sier han.
DB170522 Da tenker jeg på arbeid .
DB170522 Hvis begge er i arbeid , er det selvsagt at begge må ta sin del av husarbeidet og barna.
DA170522 I sitt arbeid mot ekstremisme har Kriminalvården i Sverige identifisert et tjuetalls ekstremister blant innsatte i svenske fengsler.
DA170522 * Ifølge Arbeidsmiljøloven § 5-2 plikter arbeidsgiver å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en ulykke i forbindelse med arbeid , eller når en arbeidstaker blir alvorlig skadet eller dør på arbeidsplassen.
DA170522 - På grunn av uforutsigbarheter i fremdriften knyttet til arbeid og tiltak knyttet til tiltaksposten til truet natur, vil den totale summen som brukes til dette variere fra år til år.
DA170522 - Dette er et arbeid vi tar på høyeste alvor og fremdeles gir høy prioritet.
BT170522 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
BT170522 Dommen påpeker at han har 600.000 kroner utestående frem til oktober 2014, men også for videre arbeid skal han ha betalt.
BT170522 Innovest skulle ha en såkalt " overhead " for sitt arbeid på omtrent 5 prosent av kontraktssummen. 3.
BT170522 I henhold til arbeidsavtalene har Gulsvik fra oktober 2002 og fram til i dag inngitt timelister og krav om utgiftsrefusjon for arbeid knyttet til GenKols-studien.
BT170522 Gulsviks videre forskning på data fra GenKols-studien I tiden etter at midlene regnskapsmessig ble overført til PK-1506, inngikk Innovest og Gulsvik flere tidsbegrensede arbeidsavtaler om timelønnsbasert arbeid i forskningsprosjektet GenKols, bl.a. arbeidsavtaler av 1. november 2007, 3. oktober 2008, 18. august 2009, 26. november 2010.
BT170522 Eventuell lønn for slikt arbeid skal utbetales fra Innovest AS etter gjeldende regelverk.
BT170522 Det synes ikke bestridt at Gulsvik har utført et betydelig arbeid , som har - 29 - 16-025171ASD-BORG/03 resultert i en rekke forskningspublikasjoner basert på GenKols-studien både tidligere og i den perioden lønnskravet gjelder.
BT170522 november 2011 er gyldig, og Gulsvik har krav på betaling for arbeid i henhold til denne.
BT170522 Mindre arbeid er ikke den nye oljen.
AP170522 Selv om de fleste har fått seg annet arbeid , har ledigheten økt noe : 47.000 jobber rammet av oljenedturen.
AP170522 En utfordring for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene er at gruppen som kan bidra til fellesskapet gjennom arbeid og skatter, dermed blir stadig mindre.
AP170522 Både betydningen av å være i arbeid og å ha arbeidserfaring har økt, skriver innleggsforfatterne.
AP170522 Wærøy, som trente Cecilia Brækhus før « The First Lady » gikk til tyske Sauerland i sin tid, sier det har vært mye arbeid å bringe et proffstevne tilbake til Trondheim.
AA170522 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
AA170522 Dialogen er Kiirs initiativ, og en styringskomité bestående av 94 personer begynte mandag sitt arbeid .
AA170522 Operasjonsleder Kjetil Mollan ved Trøndelag politidistrikt opplyste at mannen drev med arbeid på taket da han falt ned.
AA170522 - Våre resultater viser at å være i arbeid har blitt viktigere for dem som planlegger å få sitt første barn.
AA170522 Påstanden om 18 års fengsel for hasjbaron Gjermund Cappelen er en hån mot politiets arbeid og fullstendig skivebom, mener hans forsvarere.
AA170522 Dette er et arbeid vi er godt i gang med og som har potensial til å bli en varig utviklingsstrategi.
SA170521 Organisasjonen opplyser videre at de har fem hovedprioriteter i sitt arbeid , og setter bønn og velsignelse øverst på lista.
DB170521 reform som legger til rette for at både kvinner og menn skal kunne arbeide og passe på ungene sine samtidig, det er feminister som stadig vekk krever et arbeidsliv som retter seg mot det moderne familielivet, og ikke later som om vi alle fremdeles har en husmor hjemme til å gjøre ulønnet nødvendig arbeid .
DB170521 Premiepotten på 100.000 kroner gir han til UNICEFs arbeid for barn rammet av hungersnøden i Sør-Sudan.
DB170521 - Vi er veldig glade og takknemlige for at Ole Martin Årst velger å gi premien til vårt arbeid i Sør-Sudan.
AP170521 WHO tigger til stadighet FNs 194 medlemsland om mer penger for å finansiere sitt arbeid med å bekjempe epidemier og helsekriser verden over.
AP170521 De er tvunget til å leve på oppsparte midler, støtte fra familie eller venner, eller tvunget til å ta svart arbeid .
AP170521 Mer arbeid skal kunne gjøres og sluttføres i bilen.
AP170521 Mer arbeid på stedet ¶ 22. juli-kommisjonen : Politipatruljene må få tilgang til teknologi for skriftlig og visuell informasjonsdeling.
AA170521 Organisasjonen opplyser videre at de har fem hovedprioriteter i sitt arbeid , og setter bønn og velsignelse øverst på lista. ( ©NTB ) ¶
AA170521 Jeg håper derfor at det vil bli skapt såpass med engasjement rundt vårt arbeid at noen med økonomiske midler kan bidra til at dette prosjektet kan leve videre.
AA170521 Men vi har avklart med Bane Nor, som har en del teknisk arbeid som gjenstår, at det ikke vil ha noe å si om vi venter til høsten med godkjenning.
AA170521 Det er uansett ikke aktuelt å sette spaden i jorda nå ettersom det er en del teknisk arbeid som gjenstår.
VG170520 Landet trenger en ny regjering som prioriterer sterkere innsats for arbeid , politikk mot økende forskjeller og god skole og trygg eldreomsorg fremfor skattekutt til de med mest fra før.
FV170520 Stein Arve Graarud skulle ha en samling der temaet var å finne den rette balansen mellom arbeid og hvile.
FV170520 Men for ham selv hadde det blitt for mye arbeid og han ble sykmeldt.
DA170520 Inn trange ganger, som er under arbeid , og som sender meg på de villeste omveier, der jeg må klatre over gjerder og gjennom trange tunneler.
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Isaksen-krever-svar-om-Aps-nye-prestisjereform-621460b.html I årene 2013 - 2015 ble tilskuddet til ordningen « kompetansepluss arbeid » doblet.
AP170520https://www.aftenposten.no/kultur/i/jWJaz/Hamsun-ga-oppskriften-pa-det-enkle-liv Hamsun har bidratt til en forståelse av at en ny æra har startet, en æra der vi må bygge på tradisjonen av fysisk arbeid som en forlengelse av menneskets gamle kultur.
AP170520https://www.aftenposten.no/kultur/i/jWJaz/Hamsun-ga-oppskriften-pa-det-enkle-liv Det er et epos om arbeid, skrev nobelkomiteen, et arbeid som ikke splitter sinnet eller splitter menneskene, men som tvert imot samler.
AP170520https://www.aftenposten.no/kultur/i/jWJaz/Hamsun-ga-oppskriften-pa-det-enkle-liv Det er et epos om arbeid , skrev nobelkomiteen, et arbeid som ikke splitter sinnet eller splitter menneskene, men som tvert imot samler.
AP170520https://www.aftenposten.no/kultur/Hamsun-ga-oppskriften-pa-det-enkle-liv-621241b.html Hamsun har bidratt til en forståelse av at en ny æra har startet, en æra der vi må bygge på tradisjonen av fysisk arbeid som en forlengelse av menneskets gamle kultur.
AP170520https://www.aftenposten.no/kultur/Hamsun-ga-oppskriften-pa-det-enkle-liv-621241b.html Det er et epos om arbeid, skrev nobelkomiteen, et arbeid som ikke splitter sinnet eller splitter menneskene, men som tvert imot samler.
AP170520https://www.aftenposten.no/kultur/Hamsun-ga-oppskriften-pa-det-enkle-liv-621241b.html Det er et epos om arbeid , skrev nobelkomiteen, et arbeid som ikke splitter sinnet eller splitter menneskene, men som tvert imot samler.
AP170520 Tidligere denne måneden ble han den andre opposisjonspolitikeren som i år ble utestengt fra politisk arbeid , den forrige var presidentkandidat Henrique Capriles.
AP170520 I årene 2013 - 2015 ble tilskuddet til ordningen « kompetansepluss arbeid » doblet.
AP170520 Hamsun har bidratt til en forståelse av at en ny æra har startet, en æra der vi må bygge på tradisjonen av fysisk arbeid som en forlengelse av menneskets gamle kultur.
AP170520 Det er et epos om arbeid, skrev nobelkomiteen, et arbeid som ikke splitter sinnet eller splitter menneskene, men som tvert imot samler.
AP170520 Det er et epos om arbeid , skrev nobelkomiteen, et arbeid som ikke splitter sinnet eller splitter menneskene, men som tvert imot samler.
AA170520 Dette er et resultat av et langvarig arbeid og det er veldig artig at noen helt utenfor ser oss på det viset, sier Aslaug Rustad som er daglig leder for Oj !
VG170519 Det er liten forståelse for oss uten arbeid , og man skal være veldig sterk psykisk for å tåle alle fordommene.
VG170519 Cappelen har aldri hatt arbeid eller inntekt. 3.
VG170519 Aktor ramser opp alt arbeid som ble gjort av den danske håndverkeren og hans mannskaper, som Cappelen hadde engasjert.
SA170519 I tillegg gjorde hun mye av arbeid selv, blant annet maling av vegger.
SA170519 - Oljebransjen sier at det gjøres et betydelig arbeid for å få ned utslipp fra produksjon av olje og gass.
SA170519 Juryen mener Nils Arne Eggen har gjort et banebrytende arbeid for byen Trondheim, gjennom å skape et internasjonalt anerkjent mesterlag av klubben Rosenborg BK.
SA170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
SA170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
NL170519 Per Isdal ( 2000 ) lærer oss at vold påvirker vår adferd og all vår samhandling med andre, vår evne til å sette grenser, vår evne til å se andre og måten vi ser på oss selv, den påvirker vår helse, våre nærmeste, vårt arbeid og våre livsbetingelser.
NL170519 ? Det indre markedet er basert på « de fire friheter » - fri bevegelse av arbeid , kapital, varer og tjenester.
FV170519 I uka som kommer vil det fortsatt foregå noe arbeid på kveld- og nattetid, og når dette pågår vil det kunne merkes av bilistene.
DB170519 - Vi skal jobbe sammen mellom møtene, koordinere vårt arbeid , utveksle informasjon og stå samlet når vi møter på den internasjonale arena i kampen mot doping.
DB170519 Jeg vil fortsette mitt arbeid for å få med aktører som har en annen vinkel på ulike temaer enn det vi kjenner fra den mer tradisjonelle litterære garde.
DB170519 Alexandra ble raskt en yndling blant det danske folk, og var kjent for sitt veldedige arbeid , samt sin moteriktige klesstil.
BT170519 STENGES UTE : Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraft, skriver innsenderen.
BT170519 Nav må tolke loven i tråd med sine hovedformål som er « fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad », og ikke minst « god service tilpassa brukaren sine føresetnader og behov », som det står på Navs hjemmesider.
BT170519 Men mange har ikke hatt muligheten til å være i inntektsgivende arbeid .
BT170519 Kravene fører også til at unge gir opp før de engang har forsøkt seg i utdanning eller med inntektsgivende arbeid , fordi det kan bli brukt mot dem senere.
BT170519 Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraften til mange unge mennesker som ikke vil prøve seg i jobb fordi de risikerer samme skjebne som « Ingrid ».
BT170519 Det må åpnes for bredere vurderinger i hver sak, der det ikke bare ses på enkeltfaktorer som at en person har forsøkt seg i utdanning og arbeid .
BT170519 Juryen mener Nils Arne Eggen har gjort et banebrytende arbeid for byen Trondheim, gjennom å skape et internasjonalt anerkjent mesterlag av klubben Rosenborg BK.
BT170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
BT170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AP170519https://www.aftenposten.no/bolig/Art-Deco-i-Buvika--Sparte-narmere-en-million-pa-a-lede-husbyggingen-selv-10049b.html I tillegg gjorde hun mye av arbeid selv, blant annet maling av vegger.
AP170519 I tillegg gjorde hun mye av arbeid selv, blant annet maling av vegger.
AP170519 Juryen mener Nils Arne Eggen har gjort et banebrytende arbeid for byen Trondheim, gjennom å skape et internasjonalt anerkjent mesterlag av klubben Rosenborg BK.
AP170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
AP170519 En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.
VG170518 I tillegg til den betingede fengselsdommen, må mannen også betale rundt 40 000 kroner til to veldedige organisasjoner, samt gjøre 50 timer samfunnsnyttig arbeid .
VG170518 - Men saken i Sverige er en viktig påminnelse om at dette er et kontinuerlig arbeid som må prioriteres.
VG170518 Ingen hadde den samme intense nerven og den knurrende autoriteten som han - perfeksjonert også gjennom sitt arbeid med Audioslave mellom 2001 og 2007, et samarbeid som oppsto da Zack de la Rocha sluttet i Rage Against The Machine og Tom Morello måtte se seg om etter en ny vokalist.
VG170518 I uttalelsen skriver Elizabeth Ailes videre at ektemannen var en patriot som var oppriktig takknemlig for å leve i et land som ga han så mange muligheter gjennom hardt arbeid .
SA170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid .
SA170518 september 2012 ble Karmel som første organisasjonen i Norge fratatt muligheten til å motta skattefrie gaver til sitt arbeid .
SA170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
SA170518 - Det gjenstår samtidig å se om dette er billig og fungerer godt på de reisene hvor man i dag har størst utfordringer - hverdagsreisene til og fra arbeid .
SA170518 » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
SA170518 Først og fremst er dette en kjempeinspirasjon for Jacob til å legge ned enda mer arbeid og kvalitet i arbeid .
SA170518 Først og fremst er dette en kjempeinspirasjon for Jacob til å legge ned enda mer arbeid og kvalitet i arbeid.
NL170518 Kan tjene godt på én dags arbeid .
NL170518 Kommisjonen gjorde et omfattende arbeid som munnet ut i en rapport samt i rekke tiltak med formål om å lege forholdet mellom minoriteter og staten.
NL170518 Og hun har i alt lagt sitt arbeid i huset hvor hun kommer fra.
FV170518 Henriette Marie Hansen ( 21 ) studerer sosialt arbeid ved UiA for å bli barnevernsansatt.
FV170518 Hjelpemiddelsentralen opplever en kraftig vekst i etterspørselen etter hjelpemidler som kan gi økt livskvalitet, hjelpe folk til å bli stående i arbeid og bli boende hjemme.
DN170518 Andelen i arbeid fortsetter å falle og var i fjor på det laveste nivået på over 20 år, sier Marthinsen.
DN170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid .
DN170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid .
DB170518 Spesielt hennes arbeid med å « følge opp religiøse ledere og kirkenettverk ».
DB170518 Vi må løfte flere folk inn i arbeid .
DB170518 Skatten på arbeid og arbeidsplasser er redusert.
DB170518 Arbeid .
DB170518 Uten evner, talent og hardt arbeid lykkes du ikke.
DB170518 I et godt innlegg i Aftenposten skriver han at Norge, med all vår oljerikdom og kompetanse, aldri ville blitt det vellykkede landet vi er uten hardt arbeid og kloke valg.
DB170518 Det er mye lettere å huske på alle timene med arbeid vi har lagt ned, når vi forsøker å forstå vår egen framgang.
DB170518 Det er de siste fem prosentene med arbeid som er hardest - men holder du ut, venter rikdom og berømmelse.
DB170518 Arbeid og talent er en forutsetning, men flaks er nødvendig.
DB170518 Han var også opptatt av veldedig arbeid , og har blant annet startet organisasjonen Chris and Vicky Cornell Foundation.
DA170518 Kjartan Skjelde savner en klassifisering av kjøtt, og roser Prima Jærens arbeid med kvalitetsstyrking av produktene.
AP170518https://www.aftenposten.no/osloby/Pa-hurtigspor-inn-i-jobb-og-samfunn-621280b.html Ikea har tidligere fått pris for sitt gode arbeid med integrering.
AP170518https://www.aftenposten.no/okonomi/NRK-knyttet-alle-pengeoverforinger-til-Romania-til-bakmenn-621246b.html Det er ikke lett å få ordinært arbeid uten bankkonto.
AP170518https://www.aftenposten.no/okonomi/NRK-knyttet-alle-pengeoverforinger-til-Romania-til-bakmenn-621246b.html - Vi er klar av at det er en god del rumenere i ordinært arbeid i Norge.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Miljopartiet-De-Gronne-vil-sende-deg-i-rorpost-til-Kobenhavn_-raskt_-gront-og-billig-621248b.html Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Miljopartiet-De-Gronne-vil-sende-deg-i-rorpost-til-Kobenhavn_-raskt_-gront-og-billig-621248b.html - Det gjenstår samtidig å se om dette er billig og fungerer godt på de reisene hvor man i dag har størst utfordringer - hverdagsreisene til og fra arbeid .
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Miljopartiet-De-Gronne-vil-sende-deg-i-rorpost-til-Kobenhavn_-raskt_-gront-og-billig-621248b.html » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170518 På organisasjonens nettsider opplyser de om sitt arbeid innen veldedighet, utdanning, helse, medier, eiendom, rekordproduksjon av hvete, og 60 millioner dollar i eksport fra en spesiell økonomisk sone, bare for å nevne noe.
AP170518 Ikea har tidligere fått pris for sitt gode arbeid med integrering.
AP170518 Det er ikke lett å få ordinært arbeid uten bankkonto.
AP170518 - Vi er klar av at det er en god del rumenere i ordinært arbeid i Norge.
AP170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170518 - Det gjenstår samtidig å se om dette er billig og fungerer godt på de reisene hvor man i dag har størst utfordringer - hverdagsreisene til og fra arbeid .
AP170518 » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170518 september 2012 ble Karmel som første organisasjonen i Norge fratatt muligheten til å motta skattefrie gaver til sitt arbeid .
AP170518 Stopper dere også folk som er på vei på arbeid på disse lagrene ?
AP170518 At French nå er tilbake i Norge, betyr slutten på et langt diplomatisk arbeid for å få ham overført til Norge.
AP170518 Først og fremst er dette en kjempeinspirasjon for Jacob til å legge ned enda mer arbeid og kvalitet i arbeid .
AP170518 Først og fremst er dette en kjempeinspirasjon for Jacob til å legge ned enda mer arbeid og kvalitet i arbeid.
AA170518 Han tror granskingen vil kunne avdekke at Trump har forsøkt å hindre rettsvesenets arbeid .
AA170518 ¶ I arbeid : Adresseavisen var med da ishockey-keeper Joakim Wiberg fikk gjennomført en laseroperasjon av Guldahl i 2003.
VG170517 - Vårt arbeid med ny handlingsplan for LHBTI-personer og at vi har gjort det mulig å endre juridisk kjønn gjør at Norge nå kommer ut som det nest beste landet i Europa på rettigheter for LHBTI-personer, sier Solveig Horne til VG.
SA170517 Politiinspektør Vegar Munthe Ommedal sier de har arbeid med saken over flere dager.
SA170517 Det ligger mye arbeid og dedikasjon bak.
FV170517 september 2012 ble Karmel som første organisasjonen i Norge fratatt muligheten til å motta skattefrie gaver til sitt arbeid .
BT170517 Digitale plattformer er blitt et nytt visningssted for vårt arbeid , for bilder, men disse plattformene kan ikke erstatte kinoene.
BT170517 Det ligger mye arbeid og dedikasjon bak.
AP170517 Det ligger mye arbeid og dedikasjon bak.
AA170517 Politiinspektør Vegar Munthe Ommedal sier de har arbeid med saken over flere dager.
VG170516 Nå handler det om tid og hardt arbeid , så får vi se hva som skjer, sier Ba.
VG170516 Ingen av dem lover enkle løsninger på Europas store utfordringer, bare hardt arbeid .
VG170516 Når vi i tillegg vet at 15 prosent av menn 30-årene står utenfor arbeidslivet, har vi en meget stor utfordring : Vi trenger flere hender i arbeid , ikke færre, sier Støre.
VG170516 Han sier det også er behov for en stor satsing på flere helsesøstre i skolen, økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene, styrket ordning med arbeidsavklaringspenge og en reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd.
VG170516 - Data har kommet for å bli, men folk som har meningsfullt arbeid eller studier å gå til, bruker vanligvis natten til å sove.
SA170516 Nå står vi foran et viktig arbeid som tilslutt vil endre i bystyret over sommeren.
SA170516 Nå skal vi meisle ut en plan for skolestrukturen i byen vår frem mot 2035, et arbeid oppvekststyret har startet med.
SA170516 Et arbeid som vil ha konsekvenser for handlings- og økonomiplanen, for bydelene våre, for våre dyktige ansatte og ikke minst for de som skal stå i sentrum : elevene våre.
SA170516 Ulykken skjedde i forbindelse med arbeid inne i tunnelen på Solbakksiden av Ryfast.
SA170516 I fjor sommer ble en 29 år gammel mann innlagt ved Stavanger universitetssjukehus etter at en om lag 500 kilo tung komprimeringsmaskin ramlet ned under arbeid med Ryfast-tunnelen.
SA170516 | Sensasjonsmannen Ohi senket Godset : - Ingen hemmeligheter, bare hardt arbeid
NL170516 Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor politisert hele denne prosessen vil bli, og i hvilken grad den vil prege Sametingets arbeid i årene som kommer.
NL170516 Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor politisert hele denne prosessen vil bli, og i hvilken grad den vil prege Sametingets arbeid i årene som kommer, skriver Bård A.
NL170516 Vi fikk eksempler på at de var i arbeid , mange høyt utdannet og viktige bidragsytere i vårt felles lokale og nasjonale samfunn.
NL170516 Men er det i realiteten noen ganske få ildsjeler som står opp for de som søker trygghet, arbeid og som så gjerne vil bidra i det norske samfunnet som takk for tryggheten vi gir dem.
DN170516 - For andre skal vi hjelpe utvikle deres arbeid og gjøre det vi kan for å hjelpe dem å nå ut til et økt publikum og utvide deres rekkevidde.
DB170516 Spania har ikke vært kjent for godt arbeid i kvinnefotballen.
DB170516 Hun sier videre at i en tid hvor det er mange ledige i en del av landet og etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler, er det viktig å minne om at dagpengemottakere må være villig til å flytte eller pendle for ta arbeid der det finnes arbeid .
DB170516 Hun sier videre at i en tid hvor det er mange ledige i en del av landet og etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler, er det viktig å minne om at dagpengemottakere må være villig til å flytte eller pendle for ta arbeid der det finnes arbeid.
DB170516 Statsadvokat Juan Jose Rios forteller at myndighetene nå etterforsker om motivet bak drapet kan ha vært Valdez' arbeid .
DB170516 Ved endt behandling bodde 98 prosent av ungdommene hjemme hos familien, 79 prosent hadde skole eller arbeid å gå til, 94 prosent var lovlydige, 85 prosent var rusfrie og 93 prosent avsto fra vold.
DB170516 Før MST-behandling bodde 94 prosent hjemme, 29 prosent hadde skole eller arbeid å gå til, 36 prosent var lovlydige, 46 prosent var rusfrie og bare ti prosent avsto fra vold.
DB170516 - Barne- og familieetaten er kjent med at det gjøres mye viktig og spennende arbeid for å utvikle hjelpetiltak lokalt.
DB170516 Mange av dem som er negative glemmer dette, og det er mange av dem som ikke nødvendigvis gjør hvitt arbeid .
DA170516 Mer håndfast : Nylig fikk Ivanka Trump oppgaven med å lede et arbeid som skal undersøke USAs rolle i Parisavtalen.
BT170516 - Målrettet arbeid
BT170516 - De aller fleste sakene er et resultat av målrettet arbeid , uten at jeg kan gå i detalj på hva vi konkret har gjort, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim ved Vest politidistrikt.
AP170516 - For andre skal vi hjelpe utvikle deres arbeid og gjøre det vi kan for å hjelpe dem å nå ut til et økt publikum og utvide deres rekkevidde.
AP170516 Fylkeskommunens selskap betalte millioner for arbeid uten anbud og brukte hundretusener på luksusreiser.
AP170516 | Sensasjonsmannen Ohi senket Godset : - Ingen hemmeligheter, bare hardt arbeid
AA170516 - For andre skal vi hjelpe utvikle deres arbeid og gjøre det vi kan for å hjelpe dem å nå ut til et økt publikum og utvide deres rekkevidde. ( ©NTB ) ¶
AA170516 Svarliaunet sier det totalt har vært 70 stykker i arbeid natt til tirsdag.
AA170516 Rundt 70 personer har vært i arbeid natt til tirsdag.
AA170516 Likevel er det fortsatt arbeid som gjenstår før politiet, brannvesenet og Sivilforsvaret kan si seg ferdig.
AA170516 Alle politiressurser i Oslo var ute i arbeid denne natten.
AA170516 Men vi i Høyre vet også at det er ikke offentlige virkemidler som skaper aktivitet og arbeid .
VG170515 « Men etter at de giftet seg i 2001 har alle påstander om at hun ikke var rollen verdig smeltet bort », mener The Telegraph, som trekker frem kronprinsessens humanitære arbeid , hennes store innsats som kongelig og nylige lederutdannelse - samt hennes sans for mote. 25 år med kongeparet : Dette er deres største øyeblikk ¶
VG170515 Hun var norsk forfatter og kulturarbeider, kjent for sitt arbeid med folkedans og bunad.
VG170515 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid .
SA170515 Likevel finnes det allerede verktøy i politivedtekter og lovverket som skal brukes til å håndtere aggressive tiggere, samt arbeid mot organisert kriminalitet som må videreføres.
SA170515 For Arbeiderpartiet vil kampen mot sosiale forskjeller alltid være prioritert, og arbeid til alle jobb nummer én.
SA170515 Det viktigste verktøyet mot fattigdom er arbeid og stabilitet i livet.
DN170515 Bilsjefene mener det skyldes målrettet arbeid .
DB170515 Advokat Otterstad skriver i brevet til Fylkesmannen at det i avgjørelsen om å ikke motta medaljen har vært vondt å tenke på dem som ønsket at han skulle få den, og som har lagt ned arbeid i å formulere ens oppfatning av ham.
DB170515 Noe av formgivningen er naturlig nok betinget av aerodynamikkens lover og Honda presiserer at mye arbeid er lagt ned i å optimalisere luftstrømmene rundt - og delvis gjennom - bilen for å få så lav luftmotstand som mulig.
DA170515 november ha godkjent fakturaer fra en underentreprenør med til sammen 6.234.115 kroner, uten at denne underentreprenøren utførte noe arbeid for byggefirmaet.
BT170515 Regjeringens fornying av dagens fragmenterte og utilgjengelige åndsverklov er nødvendig arbeid .
BT170515 En egen arena for bydelspolitikere gir mulighet for flere å engasjere seg og delta direkte i politisk arbeid .
AP170515https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Lettvint-om-pensjon-621172b.html Da pensjonsreformen ble vedtatt i Stortinget, innebar det en tverrpolitisk enighet om at de løpende pensjonene skal øke saktere enn lønningene til dem som er i arbeid .
AP170515 Da pensjonsreformen ble vedtatt i Stortinget, innebar det en tverrpolitisk enighet om at de løpende pensjonene skal øke saktere enn lønningene til dem som er i arbeid .
AA170515 Disse skal arbeid med slukking videre gjennom natten.
AA170515 | - Krevende arbeid
AA170515 Ved utgangen av 2015 var i overkant av tre millioner innbyggere uten arbeid .
AA170515 Han vil også gi skattefordeler til utsatte grupper i samfunnet, til fryd og glede for mange franskmenn uten arbeid .
VG170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen.
VG170514 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid .
SA170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen.
SA170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
SA170514 Det krever nemlig arbeid å få skjorten finest mulig - og helst bør du gjøre jobben to dager før den skal på.
SA170514 - Linskjorter krever mer arbeid enn bomullsskjorter for å oppnå den blanke og glatte overflaten, sier Oulie.
DN170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen i talen i Élyséepalasset i Paris søndag.
DN170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
DA170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen.
DA170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
BT170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen i talen i Élyséepalasset i Paris søndag.
BT170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
BT170514 - Krevende arbeid
BT170514 - Det er et krevende arbeid med brann i dette området, og vi har ikke fått meldt brannen under kontroll.
BT170514 Eierne av Sydnesgaten 33 fortviler over at huset de har lagt ned så mye arbeid i er ødelagt.
BT170514 Det krever nemlig arbeid å få skjorten finest mulig - og helst bør du gjøre jobben to dager før den skal på.
BT170514 - Linskjorter krever mer arbeid enn bomullsskjorter for å oppnå den blanke og glatte overflaten, sier Oulie.
AP170514https://www.aftenposten.no/norge/Bent-Hoie-om-omstridt-pasientformidler--Handler-i-stor-grad-om-a-sko-seg-pa-andre-menneskers-lidelse-617762b.html Torkel Oftedal sier Oncolomed har svært liten respekt for Kreftforeningens arbeid .
AP170514https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Har-du-ikke-stroket-bunadskjorten-enna-Da-bor-du-skynde-deg-10165b.html Det krever nemlig arbeid å få skjorten finest mulig - og helst bør du gjøre jobben to dager før den skal på.
AP170514https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Har-du-ikke-stroket-bunadskjorten-enna-Da-bor-du-skynde-deg-10165b.html - Linskjorter krever mer arbeid enn bomullsskjorter for å oppnå den blanke og glatte overflaten, sier Oulie.
AP170514 Elisabets liv hos De gammeltroende besto av arbeid og bønn.
AP170514 Torkel Oftedal sier Oncolomed har svært liten respekt for Kreftforeningens arbeid .
AP170514 Kun møysommelig arbeid og upopulære reformer bedrer statsfinansene og vekstkraften til økonomien på lang sikt.
AP170514 Barnas stemmer har i altfor mange år vært fraværende eller mangelfulle i barnevernets arbeid og i debattene om barnevern.
AP170514 Det krever nemlig arbeid å få skjorten finest mulig - og helst bør du gjøre jobben to dager før den skal på.
AP170514 - Linskjorter krever mer arbeid enn bomullsskjorter for å oppnå den blanke og glatte overflaten, sier Oulie.
AA170514 - Det vil bli et langsomt arbeid , krevende, men uunngåelig, sa 39-åringen.
AA170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
VG170513 - Han har gjort alt med hardt arbeid og lidenskap.
VG170513 En tv-serie basert på boken er under arbeid , med bla.
VG170513 Da aksepterte arbeiderne lavere lønnstillegg mot at arbeidsgiverne sikret jobbene, og staten sørget for studieplasser og hjelp til dem som sto uten arbeid .
VG170513 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid .
VG170513 * Særlig broderiet settes bort til utlandet, da dette er tidkrevende arbeid .
DB170513 - Det er mulig det var for dårlig arbeid av styret at vi ikke sjekka det nøyere.
DB170513 Hun sa det fortsatt er mye arbeid som gjenstår før landets skoler er der de bør være, og understreket viktigheten av at de ikke lar noen « sette oss tilbake ».
DB170513 JOBBER I SYRIA : Elizabeth Hoff fra Ålesund har i over fem år drevet WHOs arbeid i Syria.
BT170513 Nå går hun på Nav-kurs for å finne nytt arbeid
BT170513 Arbeidskapasitet og arbeidslyst drepes av mangel på rett til arbeid , utdanning og helsevesenet.
AP170513 Nå går hun på Nav-kurs for å finne nytt arbeid
AA170513 Ungdommene får utbetalt 6000 kroner for fire ukers arbeid .
VG170512 Ifølge « DRIB»s meta-myte ble Asgharnejad-prosjektet avlyst etter noen dager med fruktløst arbeid i 2014.
VG170512 Auksjonen samlet inn penger til English PEN, som promoterer forståelse gjennom litteratur og arbeid med dysleksi.
VG170512 Debatt : Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd ¶
VG170512 Petter Nyquist som står bak TV 2-programmet « Petter uteligger », tildeles torsdag Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
VG170512 Petter Nyquist fra « Petter uteligger » tildeles Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid .
VG170512 Han sier til VG at de gode karakterene var resultat av et målrettet arbeid .
VG170512 - Slik jeg ser det, er det viktigste å ha gjort nok oppgaver og lagt ned nok arbeid på forhånd.
VG170512 Johan Siqveland, som jobber med selvmordsforebyggende arbeid ved Akershus universitetssykehus ( Ahus ), mener initiativet kan ha en positiv effekt.
VG170512 « Arbeiderpartiet står på vanlige arbeidsfolks side og er opptatt av arbeid til alle og å skape trygge arbeidsplasser over hele landet.
SA170512 - Det var ikke lett for meg å komme til England og teste ut nye vaner, et annet språk og å arve spillere etter en dårlig sesong, sier Conte, som også takker spillerne for strålende arbeid denne sesongen.
NL170512 NGUs prosjekter vil øke kunnskapen om disse ressursene i Nordland, som kan være til nytte for både industrien, men også kommunene i sitt arbeid med arealplaner, sier Mona Fagerås i pressemeldingen.
DN170512 Vårt arbeid med å forenkle Telenor-konsernets portefølje fortsetter imidlertid, og vi ønsker nå å fokusere vår virksomhet i geografiske områder som er viktige for oss.
DB170512 - Løse tilknytningsforhold og usikkerhet til arbeid gir rom for utnyttelse av arbeidskraften, noe som utfordrer den norske arbeidslivsmodellen, poengteres det.
DB170512 - Arbeidstidsreformer vil kunne gi et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv med flere hele stillinger og større muligheter for flere til å stå