DA171230 - Det er spennende at en ved hjelp av egne eksperimenter kan være med å skape ny kunnskap, supplerer Magne Sydnes som til daglig forsker på antibiotikaresistens .
DB171103 ¶ HOS LEGEN : Faren for antibiotikaresistens betyr ikke at du må si nei til antibiotika hos legen, skriver Anders Skyrud Danielsen.
DB171103 Verdens helseorganisasjon gjorde en undersøkelse av folks oppfatning om antibiotikaresistens .
DB171103 Problemet med antibiotikaresistens er at det, slik som klimaendringene, er et vitenskapelig teknisk felt som er fullt av misforståelser og myter.
DB171103 Myte 8 : Det er ingenting jeg kan gjøre med antibiotikaresistens
DB171103 Myte 4 : Antibiotikaresistens er et nytt fenomen ¶ Antibiotikaresistens har vært et problem med varierende styrke så lenge antibiotika har eksistert.
DB171103 Myte 4 : Antibiotikaresistens er et nytt fenomen ¶
DB171103 Myte 3 : På grunn av antibiotikaresistens må jeg si nei til antibiotika hos legen ¶
DB171103 Myte 2 : Antibiotikaresistens er et like stort problem i alle land ¶ Antibiotikaresistens er et globalt problem, men ikke alltid på den måten folk tror.
DB171103 Myte 2 : Antibiotikaresistens er et like stort problem i alle land ¶
DB171103 Landbruket er en enorm kilde til antibiotikaresistens globalt, men Norge er også her blant de beste i klassen.
DB171103 Dette er derfor et forsøk på myteknusing om antibiotikaresistens .
DB171103 Det er mange som har skylda for at problemet med antibiotikaresistens har blitt så stort som det har blitt.
DB171103 Derfor er god hygiene og gode rutiner for håndtering av smitte vårt viktigste våpen mot antibiotikaresistens .
SA171025 Tvert imot har en fersk rapport fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ( NORM ) vist at antibiotikabruken har gått kraftig ned.
SA171025 Ekspertene mente fôrtilsetningsstoffet kunne føre til antibiotikaresistens .
DB171004 Høyoppløselige bilder av proteiner kan hjelpe forskerne med å finne årsaken til sykdommer som zikaviruset, men også til antibiotikaresistens .
AA171004 Høyoppløselige bilder av proteiner kan hjelpe forskerne med å finne årsaken til sykdommer som zikaviruset, men også til antibiotikaresistens .
VG170928 Rapporten NORM-VET, som årlig gir ut status for antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr, viser en kraftig nedgang i antibiotikaresistente bakterier av typen ESBL i norsk kylling.
DN170928 | Mindre antibiotikaresistens i norsk kylling ¶
DB170919 Det viser at antibiotikaresistens er en global utfordring.
AA170818 Tallene er fra en rapport Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ( NORM ) snart publiserer.
DB170807 Den gode nyheten er jo at vi aldri har funnet slik antibiotikaresistens i norske prøver.
DB170718 - Det er særlig stor sjanse for å få med seg disse resistente bakteriene hvis man har vært innlagt på sykehus på det indiske subkontinent, sier en av forskerne som har jobbet med studien, Arnfinn Sundsfjord, seksjonsoverlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for påvising av antibiotikaresistens .
AA170718 - Det er særlig stor sjanse for å få med seg disse resistente bakteriene hvis man har vært innlagt på sykehus på det indiske subkontinent, sier en av forskerne som har jobbet med studien, Arnfinn Sundsfjord, seksjonsoverlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for påvising av antibiotikaresistens .
VG170709 Selv om fagfolk frykter antibiotikaresistens og en massespredning, kan man enda behandle gonoré med antibiotika i Norge.
DB170703 På slutten av 2014 raste debatten om antibiotikaresistente bakterier i kylling i norske medier, og én etter én lovte produsentene å fase ut fôrtilsetningsstoffet narasin, som eksperter mener kan føre til antibiotikaresistens .
AA170703 Etter at narasin og frykt for antibiotikaresistens ga det voksende kyllingmarkedet et skudd for baugen, går det igjen oppover for Norsk Kylling, som satser på et nytt milliardprosjekt, skriver Finansavisen.
DN170625 Tirsdag inviterer Høie og regjeringskollegene Per Sandberg ( Frp ) og Jon Georg Dale ( Frp ) til toppmøte om antibiotikaresistens i forbindelse med Nordisk ministerråd i Ålesund.
DN170625 Få dager etter ministermøtet skal EU legge fram en handlingsplan for å bekjempe antibiotikaresistens .
DN170625 - Kampen mot antibiotikaresistens er livsviktig.
DN170625 Antibiotikaresistens har de senere årene blitt sett som en særlig utfordring for helsetjenesten.
VG170614 Norske myndigheter har utarbeidet en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens .
VG170614 I helgen hadde VG en større reportasje om antibiotikaresistens .
VG170614 Fakta : Antibiotikaresistens
VG170614 Dette kalles antibiotikaresistens , og er en vår tids største medisinske kriser.
VG170614 - Med alle midler vi putter i forskning og ny behandling for å få flere til å overleve, er det så synd om antibiotikaresistens skal slå beina under det, sier Jolma.
VG170614 - Hvis en pasient får en infeksjon med resistente bakterier, så anslås det at dødeligheten dobles, sier professor og ekspert på antibiotikaresistens ved Universitetet i Oslo, Dag Berild.
VG170614 Antibiotikaresistens sprer seg ved at resistente bakterier smitter mellom mennesker, dyr og miljø, og ved at resistensgener sprer seg mellom bakterier, både hos enkeltpersoner og i miljøet.
VG170614 - Antibiotikaresistens vil sette kreftbehandling flere tiår tilbake i tid.
VG170523 Avsløringer fra et industrilandbruk med tungt medisinerte kjøttdyr, antibiotikaresistens , salmonella og genmodifisert kraftfôr har vært en vekker for mange.
VG170522 Leger over hele verden slår nå varsku om antibiotikaresistens ; de sier det kan sette den medisinske utviklingen over 70 år tilbake, og at vi kan dø av ting som vi i vår tid ikke ser på som farlig.
AP170510 I to rapporter fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ) fra 2014 og 2017 slås det alarm om at den eksplosive veksten av antibiotikaresistens er en global trussel mot menneskenes helse, og at de medfølgende problemene med å kurere infeksjoner kommer til å koste mange mennesker livet.
AP170510 Antibiotikaresistens er i seg selv ikke noe nytt fenomen.
DB170509 Fordi jeg er bekymret for verdensfreden, alle barna i verden som ikke har det bra, alle dyrene, plantene, fossefallene, naturkatastrofene, vaksinemotstand og antibiotikaresistens .
SA170427 Flere av oss som er involvert i forskning innen antibiotikaresistens ved Universitetet i Stavanger, vil da spent følge med for å få med oss de siste nyhetene fra forskningsfronten.
SA170427 Det er ikke tvil om at antibiotikaresistens er et alvorlig problem som truer med å endre fullstendig hvilke inngrep som helsevesenet kan gjøre dersom det ikke tas grep, og det snarlig.
SA170427 Antibiotikaresistens vil si at bakteriene har mutert slik at de ikke lenger blir drept av visse typer antibiotika.
BT170419 FOTO : Kallestad, Gorm, SCANPIX NORGE ¶ Antibiotikaresistens er et alvorlig og voksende problem over hele verden.
AA170330 Hvis retningslinjene følges, vil de helsespesifikke målene i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 - 2020 mest sannsynlig kunne nås, sier han til NTB.
SA170327 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
SA170327 Situasjonen i Norge ¶ Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i Norge, men likevel ser man at antibiotikabruken øker i en høyere takt enn det omfanget av infeksjonssykdommene skulle tilsi.
SA170327 Hun melder videre : ¶ - Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, også i Norge.
SA170327 Helsedirektoratet beskriver antibiotikaresistens som en av de største utfordringene verden står overfor.
SA170327 Fakta : Antibiotikaresistens
FV170327 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
FV170327 Situasjonen i Norge ¶ Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i Norge, men likevel ser man at antibiotikabruken øker i en høyere takt enn det omfanget av infeksjonssykdommene skulle tilsi.
FV170327 Hun melder videre : ¶ - Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, også i Norge.
FV170327 Helsedirektoratet beskriver antibiotikaresistens som en av de største utfordringene verden står overfor.
FV170327 Fakta : Antibiotikaresistens
AP170327 Uten effektive tiltak mot antibiotikaresistens , vil vi oppleve en dramatisk økning av dødsfall og komplikasjoner på grunn av infeksjoner som ikke lar seg behandle.
AP170327 Uten effektive tiltak mot antibiotikaresistens , vil vi oppleve en dramatisk økning av dødsfall og komplikasjoner på grunn av infeksjoner som ikke lar seg behandle, skriver innleggsforfatterne.
AP170327 Myndighetene lanserte i 2016 « Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, » hvor blant annet bruk av antibiotika til mennesker skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
AP170327 Hvordan snu utviklingen av antibiotikaresistens ?
AP170327 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
AP170327 Situasjonen i Norge ¶ Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i Norge, men likevel ser man at antibiotikabruken øker i en høyere takt enn det omfanget av infeksjonssykdommene skulle tilsi.
AP170327 Hun melder videre : ¶ - Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, også i Norge.
AP170327 Helsedirektoratet beskriver antibiotikaresistens som en av de største utfordringene verden står overfor.
AP170327 Fakta : Antibiotikaresistens
AA170323 Temaer under parets omvisning i Ås var blant annet antibiotikaresistens , insekter, urbant landbruk og DNA hos planter og dyr.
SA170320 Pengene går til forskning på antibiotikaresistens og nytt utstyr.
SA170320 I 2017 prioriterer SUS også nye stillinger og utstyr til satsingen, for å bygge opp fagmiljøet rundt antibiotikaresistens .
DB170320 Eriksen og Holen vil ikke gi noen prognose for om og når Norge risikerer å nærme seg « europeiske » nivåer for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika - antibiotikaresistens - hvis ikke smittevernarbeidet skjerpes.
FV170316 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
FV170316 Situasjonen i Norge ¶ Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i Norge, men likevel ser man at antibiotikabruken øker i en høyere takt enn det omfanget av infeksjonssykdommene skulle tilsi.
FV170316 OVERMEDISINERING : - Antibiotikakuren som er brukt i dette tilfellet, er en ganske unødvendig overmedisinering som kan føre til antibiotikaresistens og forårsake uheldige bivirkninger, mener lege Peter Zoltan Fedorcsak.
FV170316 Fakta : Antibiotikaresistens
FV170316 Dette er en ganske unødvendig overmedisinering som kan føre til antibiotikaresistens og forårsake bivirkninger ved at man ødelegger nødvendige og normale bakterier, sier han.
FV170316 - Var du noen gang i tvil om du skulle ta kuren med tanke på antibiotikaresistens og eventuelle andre bivirkninger ?
FV170316 - Man må tenke på de større konsekvensene av dette, hvilke effekter dette har for antibiotikaresistens .
SA170315 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
SA170315 Situasjonen i Norge ¶ Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i Norge, men likevel ser man at antibiotikabruken øker i en høyere takt enn det omfanget av infeksjonssykdommene skulle tilsi.
SA170315 OVERMEDISINERING : - Antibiotikakuren som er brukt i dette tilfeller, er en ganske unødvendig overmedisinering som kan føre til antibiotikaresistens og forårsake uheldige bivirkninger, mener lege Peter Zoltan Fedorcsak.
SA170315 Fakta : Antibiotikaresistens
SA170315 Dette er en ganske unødvendig overmedisinering som kan føre til antibiotikaresistens og forårsake bivirkninger ved at man ødelegger nødvendige og normale bakterier, sier han.
SA170315 - Var du noen gang i tvil om du skulle ta kuren med tanke på antibiotikaresistens og eventuelle andre bivirkninger ?
SA170315 - Man må tenke på de større konsekvensene av dette, hvilke effekter dette har for antibiotikaresistens .
AP170315 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
AP170315 Situasjonen i Norge ¶ Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i Norge, men likevel ser man at antibiotikabruken øker i en høyere takt enn det omfanget av infeksjonssykdommene skulle tilsi.
AP170315 OVERMEDISINERING : - Antibiotikakuren som er brukt i dette tilfeller, er en ganske unødvendig overmedisinering som kan føre til antibiotikaresistens og forårsake uheldige bivirkninger, mener lege Peter Zoltan Fedorcsak.
AP170315 Fakta : Antibiotikaresistens
AP170315 Dette er en ganske unødvendig overmedisinering som kan føre til antibiotikaresistens og forårsake bivirkninger ved at man ødelegger nødvendige og normale bakterier, sier han.
AP170315 - Var du noen gang i tvil om du skulle ta kuren med tanke på antibiotikaresistens og eventuelle andre bivirkninger ?
AP170315 - Man må tenke på de større konsekvensene av dette, hvilke effekter dette har for antibiotikaresistens .
AA170315 Flere europeiske land har lenge hatt store problemer med bakterieinnhold og antibiotikaresistens i egg og fjørfekjøtt.
AA170313 Verdens helseorganisasjon har omtalt problemet med antibiotikaresistens som en reell trussel i alle verdens regioner. ( ©NTB ) ¶
SA170306 Forskere gir oss advarsler om at endringer i tarmfloraen er en like stor trussel mot folkehelsa som antibiotikaresistens .
BT170228 Det er blitt advart mot antibiotikaresistens like lenge som antibiotika har vært tilgjengelig.
AP170225 Det er viktig for å forhindre økt antibiotikaresistens .
DN170223 Forsvarlig bruk av antibiotika er ekstremt viktig for å takle utfordringen med antibiotikaresistens , sier Mike Catchpole, sjefforsker hos EUs legemiddeltilsyn ECDC, til Nationen.
AA170223 Forsvarlig bruk av antibiotika er ekstremt viktig for å takle utfordringen med antibiotikaresistens , sier Mike Catchpole, sjefforsker hos EUs legemiddeltilsyn ECDC, til Nationen.
DN170221 Statistikken fra overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens viser at Sykehuset Østfold ligger øverst, etterfulgt av Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken.
AA170217 Verdens helseorganisasjon har beskrevet antibiotikaresistens som en av de største truslene mot menneskers helse.
AA170217 - Dette er den tredje høyeste forekomsten av antibiotikaresistens vi har sett i internasjonale studier som er gjort på friske barn, sier Kaarme. ( ©NTB ) ¶
DB170207 | Bjørn ( 50 ) holdt på å miste armen på grunn av antibiotikaresistens
DN170127 Statsminister Erna Solberg prøver å få FN med på en mer restriktiv bruk av antibiotika for å hindre antibiotikaresistens .
DN170127 Statsminister Erna Solberg prøver å få FN med på en mer restriktiv bruk av antibiotika for å hindre antibiotikaresistens .
DB170124 De samme mekanismene sørger også for at forskning på nye typer antibiotika ikke prioriteres, samtidig som antibiotikaresistens er en av de aller viktigste globale helsetruslene.
AP170120 De samme tankene sirkler rundt i ham og kommer ut i en angstfylt og desperat strøm om klimaforandring og antibiotikaresistens , Tottenhams tap på hjemmebane, og kjærligheten som et tapsprosjekt.
AP160921 Onsdag står antibiotikaresistens på programmet.
AP160921 Norge har vært en av pådriverne for at antibiotikaresistens skulle bli et tema for FN.
AP160921 Men antibiotikaresistens kommer like mye av at antibiotika brukes som vekstfremmende middel.
AP160921 Hva er egentlig antibiotikaresistens : Hvor kommer den fra, og hvorfor sprer den seg så fort ?
AP160921 | Erna Solbergs krav til verden for å hindre antibiotikaresistens
AP160921 Statsminister Erna Solberg er i New York under FNs hovedforsamling for å diskutere problemene med antibiotikaresistens .
AP160921 Norge har vært lenge en av pådriverne for at antibiotikaresistens skulle bli et tema for FN.
AP160921 Innføre et globalt rammeverk mot antibiotikaresistens basert på prinsippene om økt tilgang til de som i dag ikke har tilgang, ansvarlig bruk og innovasjon.
AP160921 I England estimerer de at antibiotikaresistens vil være større dødsårsak enn kreft i 2050.
AP160921 Hun stilte i dag fire konkrete krav til verdens helseministre for å hindre antibiotikaresistens .
AP160921 Hun røper at i neste års statsbudsjett blir det omdisponert 10 millioner kroner av midlene til Verdens helseorganisasjon som skal øremerkes nettopp til antibiotikaresistens .
AP160921 Få etablert et globalt overvåkingssystem mot antibiotikaresistens .
AP160921 Fakta : Dette er antibiotikaresistens
AP160921 Erna Solberg vil ha global overvåking mot antibiotikaresistens .
AP160921 Blir mer dødelig enn kreft ¶ - - Min bekymring er selvsagt at sykdommer våre besteforeldre overlevde skal bli dødelig for våre barnebarn på grunn av antibiotikaresistens .
AP160616 I EU-/EØS-området dør om lag 25.000 mennesker årlig av antibiotikaresistens .