NL171213 I oppdrettsproduksjonen av scampi brukes det store mengder antibiotika , kjemikalier og næringssalter.
SA171212 Da hinket han fremdeles rundt på krykker to måneder etter inngrepet og gikk fortsatt på antibiotika .
DB171210 Det er 7,6 milliarder mennesker på denne planeten takket være antibiotika , vaksiner, genmodifiserte avlinger, etc.
AA171207 Målet for helsemyndighetene er 30 prosent redusert bruk av bredspektret antibiotika på norske sykehus innen utgangen av 2020, men Helsedirektoratet slår fast at mange norske sykehus ikke vil nå sitt nedtrappingsmål i år, noe som gjør at en nasjonal reduksjon på 30 prosent kan bli vanskelig å oppnå om ikke reduksjonen øker i tiden framover.
AA171207 I november la Folkehelseinstituttet fram et estimat basert på salg av antibiotika til apotek og sykehus/sykehjem de første ni månedene.
AA171207 Bruken av bredspektret antibiotika går ned på norske sykehus, men ikke i den takten det er lagt opp til.
AP171205 Spredning av antibiotika i naturmiljøet heises nå opp som en av de største miljøtruslene.
AP171205 Selv moderne renseanlegg som her på Bekkelaget klarer ikke fjerne all antibiotika vi og sykehusene sender ut i kloakken.
AP171205 Enorme mengder antibiotika og antibiotikaresistente bakterier pøses ut i naturen rundt i verden.
VG171202 * Helseberedskap : Sp nevner faren for resistens mot antibiotika og risikoen for epidemier og pandemier som truende.
DB171202 Legene valgte derfor å behandle mannen med antibiotika og andre livreddende tiltak.
NL171201 Særlig vi med 8 tusen milliarder på bok : forskning - utvikling av nye energikilder, ny industri, forbedret overføringsteknikk, nedbrytbar plast, ugiftig matauk, nye typer ikke-fosfatbasert kunstgjødsel, nedbrytbare insekticider, plantevernmidler og nye antibiotika osv osv.
DB171201 juli ble Trostle diagnostisert med akutt øyebetennelse og fikk antibiotika .
DA171129 Flere elever bruker antidepressiva og antibiotika nå enn før fraværsgrensen kom i videregående skole.
DA171129 - Det er i så fall en sterk anklage å antyde at legene, som er eksperter og satt til å forvalte medisinene, gir for mye antibiotika og antidepressiva til elever.
AP171124 Hvis du tester positivt vil du bli innkalt til en time slik at du får riktig antibiotika behandling.
VG171119 Fastlegen ga pasienten antibiotika og Cosylan mot tørrhoste.
DB171119 Infeksjonen ble den gang behandlet med antibiotika .
AP171116 Hun får ikke unødig antibiotika eller steroider for å vokse seg større enn hun er.
VG171109 Hun forteller at infeksjonen som regel går over av seg selv, men at det i noen tilfeller må behandles med antibiotika .
VG171107 WHO har levert 1,2 millioner doser med antibiotika til å bekjempe sykdomstilfellene og Røde Kors har iverksatt hasteopptrening av flere hundre frivillige som kan iverksette preventive tiltak på øya.
VG171107 Folk blir fortsatt smittet av pest verden over, men man hører mindre om pesten da den er relativ sjelden, og kan som oftest kureres med antibiotika .
AP171104 Av den grunn var få forberedt på et utbrudd der og da, men WHO har nå stilt til rådighet 1,2 millioner doser antibiotika , og det er opprettet ni behandlingssentre.
DB171103 ¶ HOS LEGEN : Faren for antibiotikaresistens betyr ikke at du må si nei til antibiotika hos legen, skriver Anders Skyrud Danielsen.
DB171103 Vi kjenner i dag til i overkant av 20 « klasser » av antibiotika .
DB171103 Tvert imot er god tilgang på antibiotika et viktig ledd i resistensforebyggingen.
DB171103 Til sist bruker vi rett og slett for mye antibiotika .
DB171103 Som nevnt er dårlig tilgang i fattige land et problem, i tillegg til at systemet vårt for utvikling av nye antibiotika ikke fungerer lengre.
DB171103 Og først og fremst kan man slutte å mase på legen etter antibiotika hver gang man har fått en influensa.
DB171103 Myte 5 : Færre fattige land må få tilgang til antibiotika for å spare på dem ¶
DB171103 Myte 3 : På grunn av antibiotikaresistens må jeg si nei til antibiotika hos legen ¶
DB171103 Myte 1 : Det er pasienten som blir resistent mot antibiotika
DB171103 I mange fattige områder bruker folk feil typer antibiotika på feil måte.
DB171103 Grunnen til at vi har streng kontroll av antibiotika er nettopp fordi vi skal kunne bruke dem når vi er syke.
DB171103 Forskjellen mellom 1945 og i dag er at oppdagelsen av nye antibiotika har stoppet opp samtidig som andelen resistente bakterier øker dramatisk.
DB171103 En myte med potensielt grusomme konsekvenser er myten om at vi må stanse tilgang til antibiotika i fattige land.
DB171103 Det kan fort føre til farlige situasjoner hvor folk takker nei til antibiotika mot farlige infeksjoner.
DB171103 Dersom disse menneskene hadde tilgang på bedre helsetjenester slik at de hadde brukt riktig type antibiotika av høy kvalitet på riktig måte, ville vi også hatt mindre problemer med resistens.
DB171103 Denne uka kunne vi lese at britiske leger ber pasientene slutte å be om antibiotika .
DB171103 Den vanligste misforståelsen var at folk trodde det var pasienten som ble resistent mot antibiotika .
DB171103 Den sykdommen kommer nemlig av et virus og ikke en bakterie, og virus bryr seg lite om antibiotika .
DB171103 Bakteriene sjøl fant opp antibiotika for over 2 milliarder år siden.
DB171103 Antibiotikaresistens har vært et problem med varierende styrke så lenge antibiotika har eksistert.
DB171103 Antibiotika er nemlig del av en kjemisk krigføring i naturen, der sopper og bakterier slåss med hverandre om plass og ressurser.
DB171103 Antibiotika er ikke en oppfinnelse, men en oppdagelse.
SA171025 | Tolv tonn antibiotika fjernet fra norsk kyllingproduksjon på to år ¶
SA171025 Statusrapporten for 2017 viste at sammenlignet med andre europeiske land, har norskprodusert kylling aller lavest forekomst av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika .
DB171022 Stoffer i maten ( for eksempel tilsetningsstoffer og antibiotika ) ¶
DB171022 Blant folk flest er frykt for sprøytemidler, tilsetningsstoffer og antibiotika i maten mest utbredt av de moderne helsebekymringene, mens frykt for vaksiner, røntgen, og mikrobølgeovnsstråling er mindre utbredt, skal vi tro en ny svensk undersøkelse.
BT171022 Jeg gir beskjed til en sykepleier hvis en pasient skal ha antibiotika .
AP171011 Derimot har jeg sett flere oppnå vesentlig bedring med antivirale midler, som Valaciklovir, og med antibiotika , som Azitromax og Doxylin.
AP171011 Bruk av antibiotika , gjerne over tid, er ikke akseptert av myndighetene for disse pasientene ( selv om noen opplever at de blir friske ).
DN171009 Datatilsynet har fått henvendelser fra leger som nekter å gi antibiotika , sykemelding eller smertestillende og som opplever å bli hengt ut på legelisten fordi pasienten ikke fikk det han eller hun ville ha.
AP171005 Systemet vårt for å bygge opp kunnskap, som har gitt oss alt fra antibiotika til månelandinger og smarttelefoner, er for mange blitt en slags religion - et spørsmål om tro.
AA171003 | Barn får mindre antibiotika enn før ¶
AA171003 Siden 1974 har salget av antibiotika i Norge per innbygger økt med om lag 50 prosent.
AA171003 Nye retningslinjer, som er mer restriktive i bruk av antibiotika mot lettere luftveisinfeksjoner og ørebetennelser, kan forklare fallet, samtidig som det er stor variasjon mellom fylkene.
AA171003 Ifølge studien er mindre antibiotika bra for barna, fordi tarmens mikroflora etableres i de første tre leveårene, og det bruk av antibiotika som barn er assosiert med utvikling av sykdommer som astma og cøliaki.
AA171003 Ifølge studien er mindre antibiotika bra for barna, fordi tarmens mikroflora etableres i de første tre leveårene, og det bruk av antibiotika som barn er assosiert med utvikling av sykdommer som astma og cøliaki.
AA171003 Fra 2012 til 2016 falt antallet resepter på antibiotika til barn med 24 prosent, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.
AA171003 Det blir skrevet ut mindre antibiotika til barn i Norge.
AA170929 Vi fant også cirka 20 sendinger med antibiotika , sier seniorrådgiver Anders Flekke i Tolletatens etterretningssenter.
AA170929 Ifølge Tollvesenet er det særlig malariamedisin og antibiotika som forfalskes.
AA170929 Det ble funnet mest av potensmidler, antidepressiva, hormoner, beroligende midler og antibiotika .
VG170928 I forbindelse med utfasingen av narasin har vi vært interessert i å se om det skulle føre til mer sykdom, og dermed igjen mer behandling med antibiotika .
VG170928 ESBL er bakterier som utvikler enzymer som bryter ned noen typer viktige antibiotika .
VG170928 Denne resistensen kan i verste fall føre til at legemidler med antibiotika ikke lenger kan brukes for å bekjempe alvorlig sykdom hos dyr og mennesker.
VG170928 Data fra Veterinært legemiddelregister tyder ikke på at det har ført til økt bruk av antibiotika til behandling, ifølge den nye rapporten.
VG170928 Andre punkter er krav til eksportører om fravær av bruk av forebyggende antibiotika , overvåkning i import- og produksjonsleddet og hygienetiltak, sier hun.
DN170928 Veterinærinstituttet påpeker at forbruk av antibiotika til dyr i Norge er svært lavt sammenlignet med mange andre land.
DN170928 Prøvene viser at henholdsvis 79 og 74 prosent av de undersøkte bakteriene ikke er resistente for de antibiotika det ble testet for.
DN170928 Forbruket til oppdrettsfisk utgjorde kun 0,5 prosent av all antibiotika solgt i Norge i fjor.
DN170928 Forbruket i landbruket har gått ned med 2 prosent siden 2013 og salg av antibiotika til kjæledyr har sunket med 24 prosent.
AP170927 Et spørsmål kan være om det er riktig å sette en svekket pasient på antibiotika for å kurere en lungebetennelse, eller å sørge for væske intravenøst hvis pasienten selv ikke ønsker å drikke.
AP170927 En systematisk, men enkel, undervisningspakke fikk sykehjemmene til å ta i bruk intravenøs behandling med væske og antibiotika .
AP170927 Det er først og fremst dehydrerte eldre, altså gamle som av en eller annen grunn ikke får i seg nok vann eller annen drikke og trenger væske rett inn i blodet, som nå slipper å legges inn på sykehus, men også pasienter som trenger intravenøs antibiotika for en alvorlig infeksjon.
NL170922 For meg høres det ut som litt i overkant når man sammenligner med sånt som antibiotika , vaksiner, avansert kirurgi, kreftmedisin.
VG170921 I dag går han fortsatt på cellegift, antibiotika og smertestillende ved behov, men nå er det mamma som gir medisinene.
DN170920 Verdens helseorganisasjon advarer : Verden kan gå tom for antibiotika ¶ | 7 mill. for soveanneks ¶
DN170920 | Verdens helseorganisasjon advarer : Verden kan gå tom for antibiotika
DN170920 WHO mener at verden er i ferd med å gå tom for antibiotika .
DN170920 Private filantropiske organisasjoner - som Bill and Melinda Gates Foundation - støtter imidlertid utvikling av vaksiner og antibiotika med økonomiske midler.
DN170920 Nye typer lar seg ikke behandle med eksisterende antibiotika .
DN170920 I rapporten identifiseres 51 typer antibiotika som er under utvikling eller gjennomgår kliniske tester.
DN170920 I en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ) advares det mot utviklingen de siste årene hvor det investeres altfor lite i utvikling av nye typer antibiotika .
DN170920 Farmasiindustrien er lite interessert i å satse store beløp på utvikling av nye typer antibiotika .
DN170920 Dette skyldes blant annet overforbruk av antibiotika .
DN170920 Det investeres altfor lite i forskning og utvikling av nye typer antibiotika , ifølge Verdens helseorganisasjon.
AP170920 Du kan ikke lenger komme innom veterinæren med en hund med ørebetennelse og få skrever ut antibiotika på stedet.
AP170920 Antibiotika blir ikke lenger gitt rutinemessig etter operasjon.
AP170918 Du er neppe skeptisk til antibiotika , selv om du ikke forstår detaljene i hva den gjør.
AP170917 Men at tallene er stigende i Norge, er spesielt bekymringsfullt fordi gonoré er en sykdom som raskt blir resistent mot antibiotika .
AP170917 Gonoré blir raskt resistent mot antibiotika
AP170917 - Gonorébakterien blir notorisk resistent mot antibiotika , og det har vært et problem med denne sykdommen i mange år, sier Blystad til TV 2.
VG170906 Der måtte jeg ligge og få antibiotika intravenøst.
NL170906 Senest i slutten av mars i år kunne vi lese i mange aviser at større gårder har færre syke dyr og bruker mindre antibiotika enn mindre driftsenheter.
NL170906 Norge er i verdenstoppen i å produsere ren mat uten nevneverdig bruk av antibiotika .
AA170902 Enda alvorligere er problemene med resistens mot antibiotika .
AA170902 Antibiotika er svært viktig i behandlingen mot infeksjoner hos kreftpasienter, som gjerne har et dårlig immunforsvar.
DB170831 Dersom en har fått en infeksjon bør man behandle såret med antibiotika .
DB170831 - Jeg kjøpte salver, men det ble ikke bedre, så jeg dro til legen i forgårs, og da fikk jeg antibiotika , morfin, kortison og allergitabletter, så smerten har gitt seg, men det ser så ikke bra ut.
DB170829 Vi vil få mer antibiotika om vi ikke kan skille mellom importvarer og norske varere.
DB170829 Vi i Norge er så heldige at vi er det eneste landet i Europa som ikke har antibiotika i kyllingen.
DB170829 Vi er det eneste landet i Europa som ikke har antibiotika i grisene våre.
DB170829 Lundteigen angriper også Frp-ministeren for at han ikke har villet forby Narasin, et fôrtilsetningsstoff som inneholder antibiotika og som brukes til kylling.
DB170829 Det skal ikke brukes antibiotika i norsk kjøttproduksjon, annet enn når det er sykdom, sier Dale, som avviser at de som ønsker å jukse fritt kan gjøre det uten et forbud.
DB170829 - Dette er antibiotika .
VG170827 Angrep fra koalisjonen, og hindring av andre nødvendige forsyninger skal gjøre menneskene i opprørområdene mer sårbare for epidemien, og de har vanskeligheter for å få tak i antibiotika og annet medisinsk utstyr. 10 000 mennesker skal ha dødd fordi de ikke får legehjelp.
NL170823 Norsk laks er trygg og sunn mat, og fri for antibiotika .
DB170819 Den kan også brukes som erstatning for antibiotika , og dermed være en løsning på den enorme trusselen antibiotikaresistente bakterier utgjør.
AA170818 Årsaken til resistensproblemet er overforbruk av antibiotika , ifølge forskeren. ( ©NTB ) ¶ | 16-åring alvorlig skadd i MC-ulykke i Orkanger ¶
AA170818 MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika .
DB170816 Ifølge Veterinærinstituttet brukes det svært lite antibiotika i norsk fiskeoppdrett.
VG170807 Ettersom blodet ikke sluttet å renne, dro familien til sykehuset, der 16-åringen ble lagt inn og gitt antibiotika .
SA170804 - Ankelen måtte opereres to ganger, senere fikk jeg gule stafylokokker og måtte ligge på Ullevaal ifem dager med antibiotika intravenøst, forteller han.
AP170804 - Ankelen måtte opereres to ganger, senere fikk jeg gule stafylokokker og måtte ligge på Ullevaal ifem dager med antibiotika intravenøst, forteller han.
AA170804 Siden 90-tallet har bruken av antibiotika i husdyrholdet blitt redusert med 40 prosent, og sammen med Island er vi det landet i Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjonen.
AA170804 Siden 90-tallet har bruken av antibiotika i husdyrholdet blitt redusert med 40 prosent, og sammen med Island er vi det landet i Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjonen.
AA170804 Nylig leverte ei samla husdyrnæring en handlingsplan for å få ned bruken av antibiotika ytterligere.
AA170804 Bakteriene kan føre til alvorlige infeksjoner som det er vanskelig å behandle hos sjuke folk, og for å unngå utvikling av disse bakteriene, må vi rett og slett bruke mindre antibiotika og hindre at smitten sprer seg.
AA170804 At bakterier er antibiotikaresistente betyr at de har utvikla motstand mot flere typer antibiotika som blir brukt for å behandle mennesker og dyr mot sjukdom.
VG170802 Konsekvens : Masse antibiotika og fem dager med intravenøs næring på Ullevål universitetssykehus.
AP170719 Ingen vaksine, ingen antibiotika .
AP170719 For et år siden måtte jeg på legevakten for å få stivkrampesprøyte og antibiotika .
AP170719 Antibiotika skulle jeg gjerne ha sluppet, men legen mente det var stor infeksjonsrisiko.
DB170718 I Europa og USA dør til sammen 60.000 mennesker årlig fordi bakterier som er blitt resistente mot antibiotika , fortsetter å formere seg til tross for at de blir utsatt for stoffet.
DB170718 Grunnen kan være at mange land er langt mindre strenge på bruk av antibiotika enn Norge.
AA170718 I Europa og USA dør til sammen 60.000 mennesker årlig fordi bakterier som er blitt resistente mot antibiotika , fortsetter å formere seg til tross for at de blir utsatt for stoffet.
AA170718 Grunnen kan være at mange land er langt mindre strenge på bruk av antibiotika enn Norge.
DB170717 ¶ LURER SEG UNNA ANTIBIOTIKA : Bacteria Neisseria gonorrhoeae skaper bekymring hos Verdens Helseorganisasjon.
DB170717 Og like urovekkende : i løpet av kort tid har tre mannlige pasienter ( i Frankrike, Spania og Japan ) fått utviklet en aggressiv type av kjønnssykdommen, som ikke lar seg behandle med antibiotika .
VG170713 Når du får antibiotika av legen, får du faktisk beskjed om å ta « små peniser » for å bi frisk.
VG170709 Selv om fagfolk frykter antibiotikaresistens og en massespredning, kan man enda behandle gonoré med antibiotika i Norge.
DB170709 Mangel på antibiotika gjør enkle sykdommer dødelige i Venezuela, sier han.
DB170707 Hver gang det introduseres en ny type antibiotika utvikler den resistens, sier Teodora Wi, en ekspert i Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
AA170707 Hver gang det introduseres en ny type antibiotika utvikler den resistens, sier Teodora Wi, en ekspert i Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
AA170707 Hver gang det introduseres en ny type antibiotika utvikler den resistens, sier Teodora Wi, en ekspert i Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
SA170704 Skal en sette fingeren på farlig bruk av antibiotika , bør man heller fokusere på hvordan redusere bruken i human medisin og hos kosedyr og tradisjonelt landbruk.
SA170704 Noen fakta ¶ Antibiotika har så å si ikke vært i bruk siden 1991.
SA170704 « Antibiotika har så å si ikke vært i bruk siden 1991 », skriver Trine Danielsen.
SA170704 juni i at « fiskeoppdrett må på land, og at næringa må redusere antibiotika og kvitte seg med lakselusa ».
SA170704 Antibiotika er erstattet med vaksinering mot kjente bakteriesykdommer, som hos mennesker og andre husdyr, se Veterinærinstituttet.
DB170702 Hun tok antibiotika for en infeksjon og hun hadde drukket, men det thailandske politiet unnlot å undersøke om kombinasjonen var nok til å drepe henne, har kvinnens far uttalt tidligere. 1.januar 2014 ble britiske Nick Pearson funnet død i sjøen.
DB170702 Det thailandske politiet mente at kvinnen døde etter at hun blandet antibiotika med alkohol, men familien hennes tror ikke på denne forklaringen.
DN170625 | Trapper opp kampen mot antibiotika i matproduksjonen ¶
DN170625 Han mener mange har mye å lære av Norge, som er det landet i verden som bruker minst antibiotika i matproduksjonen.
DN170625 - I Norge er det neste punktet på lista å få ned bruken av antibiotika på syke kjæledyr.
DN170625 - Det viser at det er mulig å ha en stor produksjon uten å bruke store mengder antibiotika .
AA170620 22.30, og ingen sykepleier vil henge opp antibiotika uten å vite hva som feiler pasienten først.
AA170620 22.30, og ingen sykepleier vil henge opp antibiotika uten å vite hva som feiler pasienten først.
VG170614 VG mener : Begrens bruken av antibiotika
VG170614 TØFF BEHANDLING : Kaia måtte gjennom et behandlingsløp med cellegift og antibiotika i to og et halvt år.
VG170614 Siden Kaia allerede hadde infeksjoner i blodet, ble hun satt rett på høye doser med antibiotika .
VG170614 Overlevde med antibiotika
VG170614 Over 50.000 nordmenn får unødvendig antibiotika mot bronkitt ¶
VG170614 Noen av dagens behandlingsformer vil være umulig å gjennomføre uten at leger kan gi antibiotika som er effektive mot infeksjoner.
VG170614 Moren til Kaia ( 10 ) er sikker på at datteren ikke ville overlevd uten antibiotika .
VG170614 Men, fordi vi overforbruker antibiotika , blir stadig flere bakterier motstandsdyktige mot dette middelet.
VG170614 Men slik vil det ikke se ut i fremtiden, dersom utviklingen av bakterier som er resistente mot antibiotika fortsetter, mener Kreftforeningen.
VG170614 Mamma Ingunn Jolma fikk føle på kroppen hvor avhengig datteren ble av antibiotika da hun var kreftsyk.
VG170614 Mamma Ingunn Jolma er overbevist om at datteren ikke ville overlevd uten antibiotika .
VG170614 LIVSVIKTIG : Da Kaia ( 10 ) fikk leukemi, var hun avhengig av antibiotika for å overleve.
VG170614 Kreftforeningen slår alarm : Kreftsyke er avhengig av antibiotika , og vil dø dersom antibiotikaresistensen fortsetter å utvikle seg.
VG170614 Kaia fikk infeksjoner nesten hver gang etter hun hadde fått cellegift, og måtte derfor få spesielt mye antibiotika .
VG170614 Fått respekt for antibiotika
VG170614 For eksempel barn med leukemi vil ikke kunne få dagens behandling uten antibiotika , sier Ryel.
VG170614 For det er en god ting med dette : Hvis du reduserer bruken av antibiotika , kan vi i mange tilfeller reversere de resistente bakteriene, sier professor Berild.
VG170614 Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige ( resistente ) bakterier.
VG170614 Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.
VG170614 Desto mer antibiotika vi bruker, jo mer resistente blir vi.
VG170614 Da får de mye lettere infeksjoner, og må ha antibiotika for å behandle det, sier Berild.
VG170614 Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.
VG170614 Alle må bidra og alle må bruke mindre antibiotika hvis vi skal klare det.
VG170614 - Vi må begrense bruken av antibiotika slik at vi også i fremtiden kan behandle folk som blir syke, som skal gjennom kreftbehandling eller større kirurgiske inngrep og risikerer infeksjoner.
VG170614 - Kaia måtte begynne på antibiotika allerede samme kveld som vi ble innlagt med mistanke om kreft, sier Jolma.
VG170614 Én av fem kreftpasienter er avhengig av antibiotika for å overleve.
VG170614 Antibiotika må reserveres alvorlig syke pasienter, sier Ryel i Kreftforeningen.
VG170614 Antibiotika brukes til å behandle infeksjoner, og skal drepe eller hemme vekst av bakterier.
AP170614 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
AP170614 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
DB170612 - Jeg går fortsatt på antibiotika , men har det kjempebra.
AP170612 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
AP170612 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
AP170612 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
AP170612 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
VG170608 Så får vi se hva doktoren finner på, om det blir noe antibiotika , fortalte den norske syklisten til TV 2 etter torsdagens etappe.
VG170608 Så i stedet for å fores opp på ferskt gress i utmarka, vil lammene som slaktes til høsten være proppfulle av antibiotika .
VG170608 I en sammenligning med andre europeiske land kommer Norge ut med et svært lavt forbruk av antibiotika i matproduksjonen, men dette kan nå endre seg.
DB170608 Nå går han på antibiotika , nå må den få lovt til å virke noen dager.
BT170608 Hun står fast på bredspektret antibiotika for å ikke bli syk.
AP170607 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
AP170607 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
AP170607 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
DB170606 - Norge har generelt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier, noe som henger sammen med gunstig lavt forbruk av antibiotika .
DA170606 - Norge har generelt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier, noe som henger sammen med gunstig lavt forbruk av antibiotika .
AA170606 - Norge har generelt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier, noe som henger sammen med gunstig lavt forbruk av antibiotika .
AP170605 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
AP170605 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
DB170603 Mye av huden under ringen er borte og Marcus har fått utskrevet både smertestillende og antibiotika for at det ikke skal bli infeksjon i det åpne såret.
AP170531 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
AP170531 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
VG170530 Pasienter som legges inn med E.coli-sykdom, behandles ikke med antibiotika : ¶
VG170530 Antibiotika vil ta livet av alle andre bakterier i tarmen, og danne enda mer av dette giftstoffet, noe som vil øke risikoen for å utvikle komplikasjon med nyresvikt.
DB170530 - Spania versting med antibiotika
DB170530 - Fra før vet vi at Spania også har høy forekomst av salmonella-bakterier i kylling, og nå har disse bakteriene begynt å bli resistente mot antibiotika .
AP170529 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
VG170528 Hos 10 har vi valgt å fjerne glasslegemet og sette inn antibiotika , sier Fagerli som anslår at disse vil bli på sykehuset noen dager.
VG170528 De innlagte pasientene får også behandling med antibiotika .
AA170528 Olavs Hospital behandler dem med antibiotika .
VG170525 Folk dør i mangel på medisiner - 85 prosent mangler, noe som gjør at selv antibiotika og smertestillende er svært krevende å få tak i.
VG170522 I Sverige blir det brukt nesten fire ganger så mye antibiotika som i Norge, i Danmark ti ganger så mye, og i Tyskland mer enn 50 ganger så mye.
VG170522 En rapport fra European Medicines Agency viser at bare her i Europa bruker Kypros 408 milligram antibiotika per kilo dyr, mens Norge bruker minst med 3,7 milligram.
VG170522 Én ting er dyrevelferden og dyrenes livskvalitet, men tenk også på mengden antibiotika som inntas på slike bruk, og da ikke bare for å behandle sykdom, men i stor grad også forebyggende, så de skal kunne ha så høy dyretetthet.
AP170522 Kan ha funnet løsningen for nye typer antibiotika
NL170520 Norge har desidert lavest registrert forbruk av antibiotika i jordbruket.
NL170520 Mens andre land har økende forbruk av antibiotika synker tallet i Norge.
NL170520 Det kan vi takke den Norske bonden for, som gir dyrene ekstra stell og omsorg i stedet for å velge det enkleste måten, unødvendig overforbruk av antibiotika .
NL170520 Det er bekymringsverdig at det årlig dør 25.000 mennesker i Europa som følge av antibiotika resistente bakterier.
DB170519 Som følge av overforbruk av antibiotika blir stadig flere bakterier motstandsdyktige.
DB170519 Når antibiotika ikke fungerer er behandlinger som for eksempel cellegift og organtransplantasjoner umulig.
DB170519 Men, også fordi flere grupper har økonomiske interesser i at forbruket av antibiotika er høyt.
DB170519 Ingen av de 26 forskjellige typene antibiotika det amerikanske helsevesenet har tilgjengelig var i stand til å kurere infeksjonen.
AP170515 Kan ha funet løsningen for nye typer antibiotika
DA170512 Disse kan da bli utsatt for bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika .
DA170512 * MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika .
DA170512 På grunn av det bekreftede smittetilfellet deles det ut gratis antibiotika fra fredag morgen til de som ikke allerede har fått det.
DA170512 - Disse to tilfellene av samme bakterie gjør at vi vil være føre var og dele ut antibiotika til russ som mener de har vært i nærkontakt med aktuelle personer, sier Hagen.
AP170510 | Baner vei for nye typer antibiotika som skal ta knekken på resistente bakterier ¶
AP170510 Resistente bakteriestammer blir vanligvis rapportert innen medisinsk forskning allerede 1 - 2 år etter at en ny type antibiotika er tatt i bruk.
AP170510 Men masseforbruk av antibiotika og antibakterielle produkter har fått store negative konsekvenser.
AP170510 Masseforbruk av antibiotika har ført til en nærmest katastrofal spredning av resistente bakterier.
AP170510 Masseforbruk av antibiotika har ført til en nærmest katastrofal spredning av resistente bakterier, skriver professor Jukka Corander.
AP170510 Legemiddelindustrien har lenge i hovedsak vært uinteressert i å utvikle nye antibiotika , ettersom det er veldig dyrt.
AP170510 I tillegg ventes inntektene å falle fremover hvis man etterstreber å minimere bruken av antibiotika for å bremse utviklingen av resistens.
AP170510 Dette er en konsekvens av ukontrollert overforbruk av ulike typer antibiotika i disse landene.
AP170510 Det skiller seg fra dagens antibiotika , som oftest retter seg mot alle typer bakterier.
AP170510 Antibiotika og vaksiner er blant de største livsbevarende medisinske oppfinnelser i menneskets historie.
AA170509 Kolera kan føre til at den smittede dør innen få timer hvis den ikke behandles med antibiotika og intravenøs væsketilførsel.
AP170508 Mindre kjent er at hans institutt hadde en strategi om at det ikke nyttet å bruke antibiotika mot infeksjoner, man måtte satse på styrking av immunsystemet.
AP170508 Mindre kjent er at hans institutt hadde en strategi om at det ikke nyttet å bruke antibiotika mot infeksjoner, man måtte satse på styrking av immunsystemet.
AA170508 Kolera kan føre til at den smittede dør innen få timer hvis den ikke behandles med antibiotika og intravenøs væsketilførsel. ( ©NTB ) ¶
SA170505 Bakterien VRE, som nylig ble oppdaget ved Sørlandet sykehus, er resistent mot antibiotika .
AA170502 KOMMENTAR : - Vi må gjøre noe, både her til lands og ellers i verden - og helst raskt - for å få ned overforbruket av antibiotika
BT170430 Tuberkulose blir fortsatt behandlet med de samme antibiotika som på 1950- og 60-tallet.
BT170430 Robert Kochs oppdagelse av bakterien i 1882, utvikling av antibiotika på 1950- og 60-tallet og deretter den store velstandsutviklingen, tok knekken på epidemien i Norge.
BT170430 Og når Verdens helseorganisasjonen i februar 2017 publiserte en liste over mikrober som skal prioriteres for utvikling av nye antibiotika , er ikke tuberkulose på listen.
SA170427 WHO oppfordrer farmasøytisk industri til å øke sin innsats for å fremskaffe nye antibiotika mot disse 12 spesielt, men også andre bakterier.
SA170427 Vi vet alle hvordan det var før antibiotika ble oppdaget - da folk døde av relativt uskyldige infeksjoner.
SA170427 Vi kjenner strukturen til antibiotika som brukes i behandling av infeksjoner i dag, og vet dermed hvilke strukturer vi ikke skal bruke tid på.
SA170427 Verdens helseorganisasjon ( WHO ), som følger utviklingen av antibiotika resistens med argusøyne, publiserte i slutten av februar en liste over 12 bakterier som det er et akutt behov for å utvikle nye antibiotika mot.
SA170427 Verdens helseorganisasjon ( WHO ), som følger utviklingen av antibiotika resistens med argusøyne, publiserte i slutten av februar en liste over 12 bakterier som det er et akutt behov for å utvikle nye antibiotika mot.
SA170427 Under cellegift-behandlingen holdes pasienten i live ved hjelp av antibiotika siden immunforsvaret er mer eller mindre slått ut av cellegiften.
SA170427 Situasjonen er alvorlig, så hva gjør vi ? Antibiotika dreper sykdomsbakterier, men ikke alltid alle.
SA170427 Samtidig oppfordrer WHO offentlige helseorganisasjoner verden over til å legge de økonomiske rammene bedre til rette, både for private og offentlige laboratorier, slik at utvikling av nye antibiotika blir ansett som en mer attraktivt enn det det er i dag.
SA170427 Når en da i tillegg tar i betraktning at nye antibiotika kun skal brukes dersom de vanligste preparatene ikke virker, ser en enkelt at dette er ekstremt dårlig butikk for selskaper som skal levere overskudd til sine aksjonærer.
SA170427 Med lett tilgang til antibiotika øker misbruket av disse medikamentene, og dermed øker sannsynligheten for at resistens utvikles.
SA170427 Manglende utvikling av nye antibiotika skyldes det faktum farmasøytiske selskaper tjener lite på slike medikamenter.
SA170427 Mange naturprodukter har bakteriedrepende aktivitet, og mange av disse har strukturer som ikke enda er benyttet til antibiotika .
SA170427 I arbeidet med å finne nye stoffklasser som har potensial som nye antibiotika , lar vi oss inspirerer av naturen.
SA170427 I Norge er bruken av antibiotika relativt begrenset, men det er like fult et uttalt mål fra helsemyndighetene om at bruken skal ned.
SA170427 For eksempel er det umulig å gjennomføre cellegift-behandling mot kreft uten antibiotika .
SA170427 Ellers i verden er det veldig mye ulik praksis, og i noen land er det til dels dårlig kontroll over distribusjonen, slik at antibiotika er lett tilgjengelig.
SA170427 Det er flere årsaker, men to av de viktigeste er unødvendig bruk av antibiotika både til mennesker og dyr, og manglende utvikling av nye antibiotika .
SA170427 Det er flere årsaker, men to av de viktigeste er unødvendig bruk av antibiotika både til mennesker og dyr, og manglende utvikling av nye antibiotika.
SA170427 Dermed lider utviklingen av nye antibiotika mot motstandsdyktige sykdomsbakterier.
SA170427 De som overlever, blir stadig mer motstanddyktige mot antibiotika jo mer medisiner vi bruker i befolkningen.
SA170427 Assisterende generalsekretær i WHO, amerikaneren Keiji Fukuda, har presentert en dyster oversikt over sykdomsbakterier som ikke lar seg behandle med dagens antibiotika .
SA170427 Antibiotikaresistens vil si at bakteriene har mutert slik at de ikke lenger blir drept av visse typer antibiotika .
FV170427 - Det trenger ikke å bety noe særlig for den enkelte pasient, vi har andre og sterkere typer antibiotika vi kan bruke.
DB170427 Tidligere pasienter innkalles til kontroll etter at Sørlandet sykehus Kristiansand oppdaget en type bakterier som er motstandsdyktig mot antibiotika .
DB170427 Siden VRE er motstandsdyktig mot antibiotika , spres bakterien raskt i sykehusmiljøer der antibiotikabruken er høy.
AA170427 Tidligere pasienter innkalles til kontroll etter at Sørlandet sykehus Kristiansand oppdaget en type bakterier som er motstandsdyktig mot antibiotika .
AA170427 Siden VRE er motstandsdyktig mot antibiotika , spres bakterien raskt i sykehusmiljøer der antibiotikabruken er høy.
AP170420 For vi skal ha et trygt Norge, med et sterkt forsvar, mat fri for antibiotika , sykehus nær der vi bor, og et politi som kjenner våre lokalmiljø.
BT170419 I Norge er det satt konkrete mål for å redusere bruken av antibiotika .
BT170419 Den dagen antibiotika ikke lenger biter på bakterier, kan noe så alminnelig som lungebetennnelse igjen ta livet av folk.
AA170412 Norske forbrukere foretrekker i dag i stor grad norsk mat, og Norge har andre konkurransefortrinn enn pris ; lavt forbruk av antibiotika , påpeker han.
AP170411 Norske forbrukere foretrekker i dag i stor grad norsk mat, og Norge har andre konkurransefortrinn enn pris ; lavt forbruk av antibiotika , påpeker han.
AP170411 Norske forbrukere foretrekker i dag i stor grad norsk mat, og Norge har andre konkurransefortrinn enn pris ; lavt forbruk av antibiotika , påpeker han.
DN170330 Bruk av IKT i helsepolitisk sammenheng er ett tema, et annet er hvordan man skal få ned bruken av antibiotika .
AA170330 Han forklarer at det er viktig å få ned bruken i Norge, selv om enkelte andre land bruker mer antibiotika .
AA170330 Dersom man får i seg resistente mikrober ved utenlandsreiser, og selv bruker antibiotika , øker sannsynligheten for å få et problem, understreker han. ( ©NTB ) ¶
AA170330 - Nedgangen i omsetningstallene for antibiotika er gledelig nytt, sier overlege Martin Steinbakk ved Folkehelseinstituttet.
AA170330 - Det er utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika .
AA170328 Store gårder bruker mindre antibiotika enn mindre driftsenheter fordi de har færre syke dyr, viser tall fra Tine.
SA170327 » Unødvendig bruk av antibiotika omfatter både overforbruk og feil bruk, og fører til økt resistens.
SA170327 | Derfor vil ikke helsemyndighetene at barnløse bruker antibiotika for å få barn ¶
SA170327 Purvis understreker likevel viktigheten av å unngå overbehandling med antibiotika .
SA170327 Også kvinner har tatt kontakt og fortalt at antibiotika de selv har brukt har hjulpet dem på veien mot å bli gravid på naturlig måte.
SA170327 Også Helsedirektoratet er kritiske til antibiotika som behandlingsmetode i infertilitetssaker.
SA170327 Norsk lege hevder antibiotika i infertilitetsbehandling i mange tilfeller er effektivt.
SA170327 Noen menn forteller at de så langt tilbake som i 1984 lyktes med å få barn ved hjelp av antibiotika , etter lang tid med forsøk på naturlig vis.
SA170327 Men har man bevist at det er en infeksjon i sæden som påvirker fruktbarheten, er det berettiget å bruke antibiotika . nevodka / Shutterstock ¶
SA170327 Han mener mange par kunne sluppet kostbar og krevende behandling om infeksjoner ble behandlet med antibiotika .
SA170327 Han mener infeksjoner som er i en såkalt aktiv fase, kan være hensiktsmessige å behandle med antibiotika .
SA170327 For eksempel med operasjon, antibiotika , hormontilskudd eller endring av medisiner.
SA170327 Folkehelseinstituttet skriver at « vi skal ikke slutte å bruke antibiotika .
SA170327 Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er bekymret for overforbruk av antibiotika .
SA170327 Feil bruk vil for eksempel være å gi antibiotika til en pasient som har en virusinfeksjon, eller som har en bakterieinfeksjon som vil gå over av seg selv.i ¶
SA170327 Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige ( resistente ) bakterier.
SA170327 Dette til tross for at antibiotika kan vise seg å være effektivt.
SA170327 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.i ¶
SA170327 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.i ¶
SA170327 Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.
SA170327 DELTE MENINGER : Flere lesere forteller om positive erfaringer med å bruke antibiotika på veien mot å få barn på naturlig vis.
SA170327 Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.
SA170327 BRUKER ANTIBIOTIKA I INFERTILITETSBEHANDLING : Androlog og lege, Ken Purvis, har i 35 år brukt antibiotika når han har behandlet ufrivillig barnløse.
SA170327 BRUKER ANTIBIOTIKA I INFERTILITETSBEHANDLING : Androlog og lege, Ken Purvis, har i 35 år brukt antibiotika når han har behandlet ufrivillig barnløse.
SA170327 - Man skal aldri behandle med antibiotika uten videre.
SA170327 nevodka / Shutterstock ¶ Antibiotika har ikke dokumentert effekt ¶
SA170327 - Antibiotika kan hjelpe hvis man får det tidlig nok.
FV170327 » Unødvendig bruk av antibiotika omfatter både overforbruk og feil bruk, og fører til økt resistens.
FV170327 | Derfor vil ikke helsemyndighetene at barnløse bruker antibiotika for å få barn ¶
FV170327 Purvis understreker likevel viktigheten av å unngå overbehandling med antibiotika .
FV170327 Også kvinner har tatt kontakt og fortalt at antibiotika de selv har brukt har hjulpet dem på veien mot å bli gravid på naturlig måte.
FV170327 Også Helsedirektoratet er kritiske til antibiotika som behandlingsmetode i infertilitetssaker.
FV170327 Norsk lege hevder antibiotika i infertilitetsbehandling i mange tilfeller er effektivt.
FV170327 Noen menn forteller at de så langt tilbake som i 1984 lyktes med å få barn ved hjelp av antibiotika , etter lang tid med forsøk på naturlig vis.
FV170327 Men har man bevist at det er en infeksjon i sæden som påvirker fruktbarheten, er det berettiget å bruke antibiotika . nevodka / Shutterstock ¶
FV170327 Han mener mange par kunne sluppet kostbar og krevende behandling om infeksjoner ble behandlet med antibiotika .
FV170327 Han mener infeksjoner som er i en såkalt aktiv fase, kan være hensiktsmessige å behandle med antibiotika .
FV170327 For eksempel med operasjon, antibiotika , hormontilskudd eller endring av medisiner.
FV170327 Folkehelseinstituttet skriver at « vi skal ikke slutte å bruke antibiotika .
FV170327 Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er bekymret for overforbruk av antibiotika .
FV170327 Feil bruk vil for eksempel være å gi antibiotika til en pasient som har en virusinfeksjon, eller som har en bakterieinfeksjon som vil gå over av seg selv.
FV170327 Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige ( resistente ) bakterier.
FV170327 Dette til tross for at antibiotika kan vise seg å være effektivt.
FV170327 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.
FV170327 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.
FV170327 Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.
FV170327 DELTE MENINGER : Flere lesere forteller om positive erfaringer med å bruke antibiotika på veien mot å få barn på naturlig vis.
FV170327 Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.
FV170327 BRUKER ANTIBIOTIKA I INFERTILITETSBEHANDLING : Androlog og lege, Ken Purvis, har i 35 år brukt antibiotika når han har behandlet ufrivillig barnløse.
FV170327 BRUKER ANTIBIOTIKA I INFERTILITETSBEHANDLING : Androlog og lege, Ken Purvis, har i 35 år brukt antibiotika når han har behandlet ufrivillig barnløse.
FV170327 - Man skal aldri behandle med antibiotika uten videre.
FV170327 nevodka / Shutterstock ¶ Antibiotika har ikke dokumentert effekt ¶
FV170327 - Antibiotika kan hjelpe hvis man får det tidlig nok.
AP170327 | Det er ikke nok å redusere bruken av antibiotika - vi trenger nye.
AP170327 Virksomme antibiotika er avgjørende for moderne kreftbehandling, transplantasjoner og kirurgi.
AP170327 Vi må utvikle nye antibiotika , og dette krever store investeringer over lang tid.
AP170327 Oppdagelsen av antibiotika har endret medisinsk praksis og reddet millioner av menneskeliv.
AP170327 Myndighetene lanserte i 2016 « Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, » hvor blant annet bruk av antibiotika til mennesker skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
AP170327 Bakteriene utvikler nå resistens raskere enn vi utvikler nye antibiotika , og dette vil få store konsekvenser for folkehelsen.
AP170327 » Unødvendig bruk av antibiotika omfatter både overforbruk og feil bruk, og fører til økt resistens.
AP170327 | Derfor vil ikke helsemyndighetene at barnløse bruker antibiotika for å få barn ¶
AP170327 Purvis understreker likevel viktigheten av å unngå overbehandling med antibiotika .
AP170327 Også kvinner har tatt kontakt og fortalt at antibiotika de selv har brukt har hjulpet dem på veien mot å bli gravid på naturlig måte.
AP170327 Også Helsedirektoratet er kritiske til antibiotika som behandlingsmetode i infertilitetssaker.
AP170327 Norsk lege hevder antibiotika i infertilitetsbehandling i mange tilfeller er effektivt.
AP170327 Noen menn forteller at de så langt tilbake som i 1984 lyktes med å få barn ved hjelp av antibiotika , etter lang tid med forsøk på naturlig vis.
AP170327 Men har man bevist at det er en infeksjon i sæden som påvirker fruktbarheten, er det berettiget å bruke antibiotika . nevodka / Shutterstock ¶
AP170327 Han mener mange par kunne sluppet kostbar og krevende behandling om infeksjoner ble behandlet med antibiotika .
AP170327 Han mener infeksjoner som er i en såkalt aktiv fase, kan være hensiktsmessige å behandle med antibiotika .
AP170327 For eksempel med operasjon, antibiotika , hormontilskudd eller endring av medisiner.
AP170327 Folkehelseinstituttet skriver at « vi skal ikke slutte å bruke antibiotika .
AP170327 Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er bekymret for overforbruk av antibiotika .
AP170327 Feil bruk vil for eksempel være å gi antibiotika til en pasient som har en virusinfeksjon, eller som har en bakterieinfeksjon som vil gå over av seg selv.
AP170327 Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige ( resistente ) bakterier.
AP170327 Dette til tross for at antibiotika kan vise seg å være effektivt.
AP170327 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.
AP170327 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.
AP170327 Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.
AP170327 DELTE MENINGER : Flere lesere forteller om positive erfaringer med å bruke antibiotika på veien mot å få barn på naturlig vis.
AP170327 Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.
AP170327 BRUKER ANTIBIOTIKA I INFERTILITETSBEHANDLING : Androlog og lege, Ken Purvis, har i 35 år brukt antibiotika når han har behandlet ufrivillig barnløse.
AP170327 BRUKER ANTIBIOTIKA I INFERTILITETSBEHANDLING : Androlog og lege, Ken Purvis, har i 35 år brukt antibiotika når han har behandlet ufrivillig barnløse.
AP170327 - Man skal aldri behandle med antibiotika uten videre.
AP170327 nevodka / Shutterstock ¶ Antibiotika har ikke dokumentert effekt ¶
AP170327 - Antibiotika kan hjelpe hvis man får det tidlig nok.
AA170324 Forskerne, med biostatistikkprofessor Jukka Corander fra Finland i spissen, står bak en metode som ved hjelp av statistikk kan bidra til utvikling av antibiotika mot bestemte multiresistente bakterier.
AP170322 De fleste reseptbelagte legemidlene øker i bruk, bortsett fra antibiotika , der antall brukere per 1.000 innbyggere er gått ned fra 251 til 211 på fem år, en reduksjon på 16 prosent.
AA170322 De fleste reseptbelagte legemidlene øker i bruk, bortsett fra antibiotika , der antall brukere per 1.000 innbyggere er gått ned fra 251 til 211 på fem år, en reduksjon på 16 prosent.
SA170320 SUS har sluttet seg til regjeringens mål om 30 prosent reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus.
SA170320 Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.
DB170320 Risikomomenter som kan føre til mer resistens er ifølge FHI for dårlig smittevern - for eksempel håndhygiene, at det brukes mer såkalt bredspektret antibiotika enn nødvendig, og at folk tar bakterier med seg hjem fra turistreiser.
DB170320 Holen og Eriksen påpeker dessuten at de fleste land i Europa i motsetning til Norge leverer data om clostridium difficile ( en bakterie som kan gi diarésykdom etter bruk av antibiotika ) til det europeiske smitteverninstituttet.
DB170320 Eriksen og Holen vil ikke gi noen prognose for om og når Norge risikerer å nærme seg « europeiske » nivåer for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika - antibiotikaresistens - hvis ikke smittevernarbeidet skjerpes.
DB170319 Harris påsto at McGraw forsøkte å unngå negativ publisitet ved å skaffe henne antibiotika via en venn som var sykepleier, framfor å frakte henne til sykehus.
DB170318 Amerikanernes tradisjoner rundt graviditet og babyer er imidlertid like håpløse som halspastillene deres med antibiotika .
AP170318 Som en tankevekker : overbehandling med antibiotika for banale fysiske tilstander truer nå folkehelsen på verdensbasis.
FV170316 » Unødvendig bruk av antibiotika omfatter både overforbruk og feil bruk, og fører til økt resistens.
FV170316 | Carl-Johan og Suzann mener antibiotika hjalp dem å få barn ¶
FV170316 Ved hjelp av nye undersøkelser, kom det frem at Bergqvist hadde hatt en kronisk infeksjon i prostata, noe som kan forklare hvorfor antibiotika hadde effekt.
FV170316 Kuren Bergqvist fikk tilsendt, varte i 40 dager og besto av en blanding av antibiotika og vitaminer.
FV170316 Klinikken understreker at det ikke er fornuftig å behandle infeksjonene hvis de ikke forårsaker et problem og at de ikke ønsker at noen skal ta antibiotika unødvendig.
FV170316 Han uttaler seg på generelt grunnlag om problematikken rundt fertilitetsbehandling og bruk av antibiotika .
FV170316 Han mener det i alle tilfeller er et minimum å kunne påvise at vedkommende faktisk er smittet av en mikroorganisme som kan knyttes til barnløshet, og at denne mikroorganismen er følsom overfor den valgte antibiotika .
FV170316 Folkehelseinsituttet skriver at « vi skal ikke slutte å bruke antibiotika .
FV170316 Feil bruk vil for eksempel være å gi antibiotika til en pasient som har en virusinfeksjon, eller som har en bakterieinfeksjon som vil gå over av seg selv.
FV170316 Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige ( resistente ) bakterier.
FV170316 Fedorcsak forteller at antibiotika ikke brukes i fertilitetsbehandling her til lands og at det er flere årsaker til det.
FV170316 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.
FV170316 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.
FV170316 Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.
FV170316 Bestemte seg for å prøve antibiotika
FV170316 Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.
FV170316 - I Norge behandler vi med antibiotika når det er grunn til det.
FV170316 - Bruker antibiotika når det er grunn til det ¶
SA170315 » Unødvendig bruk av antibiotika omfatter både overforbruk og feil bruk, og fører til økt resistens.
SA170315 | Carl-Johan og Suzann mener antibiotika hjalp dem å få barn ¶
SA170315 Ved hjelp av nye undersøkelser, kom det frem at Bergqvist hadde hatt en kronisk infeksjon i prostata, noe som kan forklare hvorfor antibiotika hadde effekt.
SA170315 Kuren Bergqvist fikk tilsendt, varte i 40 dager og besto av en blanding av antibiotika og vitaminer.
SA170315 Klinikken understreker at det ikke er fornuftig å behandle infeksjonene hvis de ikke forårsaker et problem og at de ikke ønsker at noen skal ta antibiotika unødvendig.
SA170315 Han uttaler seg på generelt grunnlag om problematikken rundt fertilitetsbehandling og bruk av antibiotika .
SA170315 Han mener det i alle tilfeller er et minimum å kunne påvise at vedkommende faktisk er smittet av en mikroorganisme som kan knyttes til barnløshet, og at denne mikroorganismen er følsom overfor den valgte antibiotika .
SA170315 Folkehelseinsituttet skriver at « vi skal ikke slutte å bruke antibiotika .
SA170315 Feil bruk vil for eksempel være å gi antibiotika til en pasient som har en virusinfeksjon, eller som har en bakterieinfeksjon som vil gå over av seg selv.i ¶
SA170315 Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige ( resistente ) bakterier.
SA170315 Fedorcsak forteller at antibiotika ikke brukes i fertilitetsbehandling her til lands og at det er flere årsaker til det.
SA170315 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.i ¶
SA170315 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.i ¶
SA170315 Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.
SA170315 Bestemte seg for å prøve antibiotika
SA170315 Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.
SA170315 - I Norge behandler vi med antibiotika når det er grunn til det.
SA170315 - Bruker antibiotika når det er grunn til det ¶
FV170315 Vi kan godt prøve å gi antibiotika vi også, og gjør det også hos flere menn og kvinner uten at vi føler at dette har gitt oss resultater, sier han.
FV170315 Paret er ikke bitre for at antibiotika ikke ble prøvd tidligere i prosessen.
FV170315 - Generell bruk av antibiotika ville nok ødelegge for flere enn det hjalp dersom man skulle gitt det til alle som ikke ble gravide.
FV170315 - For de fleste har ikke antibiotika noen effekt, mener Hausken.
FV170315 - Det er ingen dum idé at bakterier i kjønnsorganene kan skape problemer, og at antibiotika kan virke.
AP170315 » Unødvendig bruk av antibiotika omfatter både overforbruk og feil bruk, og fører til økt resistens.
AP170315 | Carl-Johan og Suzann mener antibiotika hjalp dem å få barn ¶
AP170315 Ved hjelp av nye undersøkelser, kom det frem at Carl-Johan hadde hatt en kronisk infeksjon i prostata, noe som kan forklare hvorfor antibiotika hadde effekt.
AP170315 Kuren Carl-Johan fikk tilsendt, varte i 40 dager og besto av en blanding av antibiotika og vitaminer.
AP170315 Klinikken understreker at det ikke er fornuftig å behandle infeksjonene hvis de ikke forårsaker et problem og at de ikke ønsker at noen skal ta antibiotika unødvendig.
AP170315 Han uttaler seg på generelt grunnlag om problematikken rundt fertilitetsbehandling og bruk av antibiotika .
AP170315 Han mener det i alle tilfeller er et minimum å kunne påvise at vedkommende faktisk er smittet av en mikroorganisme som kan knyttes til barnløshet, og at denne mikroorganismen er følsom overfor den valgte antibiotika .
AP170315 Folkehelseinsituttet skriver at « vi skal ikke slutte å bruke antibiotika .
AP170315 Feil bruk vil for eksempel være å gi antibiotika til en pasient som har en virusinfeksjon, eller som har en bakterieinfeksjon som vil gå over av seg selv.
AP170315 Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige ( resistente ) bakterier.
AP170315 Fedorcsak forteller at antibiotika ikke brukes i fertilitetsbehandling her til lands og at det er flere årsaker til det.
AP170315 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.
AP170315 Det er også feil å gi mer bredspektret antibiotika enn nødvendig, eller gi antibiotika i for lav, eller for sjelden ( og dermed ikke effektiv ) dose.
AP170315 Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.
AP170315 Bestemte seg for å prøve antibiotika
AP170315 Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.
AP170315 - I Norge behandler vi med antibiotika når det er grunn til det.
AP170315 - Bruker antibiotika når det er grunn til det ¶
AA170313 Overforbruk av antibiotika har ført til en stor økning av multiresistente bakterier, bakterier som er resistente mot to eller flere antibiotika .
AA170313 Overforbruk av antibiotika har ført til en stor økning av multiresistente bakterier, bakterier som er resistente mot to eller flere antibiotika.
AA170313 Forskere ved Universitetet i Oslo står bak en metode som ved hjelp av statistikk kan bidra til utvikling av antibiotika mot bestemte multiresistente bakterier.
VG170311 Forbrukere tvang fram endringer : Nå kommer kyllinger uten antibiotika
VG170309 Men etter å ha blitt satt på antibiotika mot borreliose i slutten av november kunne Solemdal begynne å trene så smått igjen tre og en halv uke senere.
VG170228 Det er sterkt av en løper som - som i Falun - har kommet tilbake fra sykdom og igjen tatt medalje og som gikk på antibiotika i månedsskiftet.
BT170228 Utviklingen av antibiotika er blant våre største medisinske fremskritt.
BT170228 Tiltakspakken innebærer blant annet å kutte ned på bruken, gi kortest mulig behandling samt å begrense såkalt bredspektret antibiotika .
BT170228 Skal antibiotika fortsette å være et livreddende, globalt fellesgode, må unødvendig bruk kuttes ut.
BT170228 Nå er jobben for å redusere bruken av antibiotika begynt.
BT170228 Les saken her : Haukeland skrur ned bruken av antibiotika
BT170228 I løpet av fire år skal Haukeland universitetssykehus kutte 18.000 døgndoser med antibiotika .
BT170228 Det haster å kutte unødig bruk av antibiotika .
BT170228 Det er blitt advart mot antibiotikaresistens like lenge som antibiotika har vært tilgjengelig.
BT170227 | Nå skrur Haukeland ned bruken av antibiotika
BT170227 STORE MENGDER : Fra medisinlageret på Haukeland universitetssykehus går det ut rundt 235.000 døgndoser med antibiotika .
DN170223 Forsvarlig bruk av antibiotika er ekstremt viktig for å takle utfordringen med antibiotikaresistens, sier Mike Catchpole, sjefforsker hos EUs legemiddeltilsyn ECDC, til Nationen.
DN170223 En ny rapport fra ECDC og EUs vitenskapskomité for mattrygghet EFSA viser at i nær 30 prosent av tilfellene der pasienter utviklet sykdommer som følge av salmonellainfeksjoner i 2015, var bakteriene multiresistente, altså resistente mot flere typer antibiotika samtidig.
AA170223 Forsvarlig bruk av antibiotika er ekstremt viktig for å takle utfordringen med antibiotikaresistens, sier Mike Catchpole, sjefforsker hos EUs legemiddeltilsyn ECDC, til Nationen.
AA170223 En ny rapport fra ECDC og EUs vitenskapskomité for mattrygghet EFSA viser at i nær 30 prosent av tilfellene der pasienter utviklet sykdommer som følge av salmonellainfeksjoner i 2015, var bakteriene multiresistente, altså resistente mot flere typer antibiotika samtidig.
AA170223 Nye typer antibiotika og mijøforbedret betong er blant forskningsprosjektene som nå får et pengedryss fra Forskningsrådet.
AA170223 Her handler det om å finne nye antibiotika som ikke så lett skaper resistens, basert på bioprospektering og marine molekyler.
DN170221 Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk ¶
DN170221 Det er store forskjeller på bruken av antibiotika ved norske sykehus.
DN170221 - Vi har mange dyktige leger fra andre himmelstrøk, men flere av dem har kanskje en annen kultur for bruk av antibiotika .
BT170220 Kyr og sauer som får benyttet beite er sunnere og trenger mindre mel og antibiotika .
DB170219 Ved akuttmottaket fikk hun antibiotika og smertestillende.
VG170218 Dermed ble hun satt på antibiotika .
VG170218 Så ble jeg satt på antibiotika , fortalte Astrid Uhrenholdt Jacobsen da VG snakket med henne under treningsleiren på Sjusjøen.
VG170217 Jeg måtte bare dra, og da var jeg glad for at tannlegen hadde antibiotika , forteller Per Midtstue Jensen til VG.
DN170217 | Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk ¶
DN170217 Men den biomassen inkluderer en veldig stor andel fisk, hvor det brukes forsvinnende lite antibiotika .
DN170217 Det norske Veterinærinstituttet har i sine rapporter, som kun ser på husdyrproduksjon, kommet fram til at vi bruker 10 milligram antibiotika per kilo kjøtt.
DN170217 Bakterier bruker eldgammelt « supervåpen » mot antibiotika
BT170217 | Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk ¶
BT170217 Men den biomassen inkluderer en veldig stor andel fisk, hvor det brukes forsvinnende lite antibiotika .
BT170217 Det norske Veterinærinstituttet har i sine rapporter, som kun ser på husdyrproduksjon, kommet fram til at vi bruker 10 milligram antibiotika per kilo kjøtt.
AA170217 I andre deler av verden har bakterier som ikke kan behandles med ulike former for antibiotika , blitt et svært alvorlig problem.
AA170217 | Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk ¶
AA170217 Men den biomassen inkluderer en veldig stor andel fisk, hvor det brukes forsvinnende lite antibiotika .
AA170217 Det norske Veterinærinstituttet har i sine rapporter, som kun ser på husdyrproduksjon, kommet fram til at vi bruker 10 milligram antibiotika per kilo kjøtt.
SA170216 Måtte på antibiotika
SA170216 Astrid kunne trene rolig noen dager selv om hun hadde antibiotika i kroppen, sier Kaas.
SA170216 - Det var en bakterieinfeksjon, og dermed fikk hun antibiotika , sier hennes mangeårige, personlige trener Dag Kaas.
DB170216 Vi er også verdensledende innenfor dyrehelse, og har et husdyrhold med rekordlite bruk av antibiotika .
AP170216 Måtte på antibiotika
AP170216 Astrid kunne trene rolig noen dager selv om hun hadde antibiotika i kroppen, sier Kaas.
AP170216 - Det var en bakterieinfeksjon, og dermed fikk hun antibiotika , sier hennes mangeårige, personlige trener Dag Kaas.
DB170214 Politisk antibiotika foreskrives uten garanti, man kan risikere å måtte leve lenge med plagene.
DB170213 I VM enkeltdistanser i Sør-Korea i helgen noterte han seg for en sjetteplass ( 5000 meter ), tredjeplass ( lagtempo ) og 14.-plass ( 1500 meter ) etter å ha vært syk og gått på antibiotika tidligere i uken.
AP170213 Videre har vi fokus på rognkjeksens velferd, og vi arbeider med å utarbeide gode prosedyrer for behandling med antibiotika og bedøvelse.
VG170212 Først fikk han antibiotika for en mellomøreinfeksjon, men da det ikke hjalp oppdaget legene svulsten på en CT-undersøkelse i mars i fjor.
VG170210 Jeg kjenner bedring, for man skal ikke sette folk på antibiotika sånn helt uten videre.
VG170210 - Jeg ble satt på antibiotika i går kveld ( torsdag ).
DB170210 - Formen er som den er, sier Jansrud, som nå er satt på antibiotika .
DB170210 ¶ FRISK IGJEN : Astrid Uhrenholdt Jacobsen går fortsatt på antibiotika , men friskmelder seg selv.
DB170210 Fremdeles går hun på antibiotika , men da hun møtte Dagbladet på Sjusjøen i går karakteriserte hun seg selv som frisk.
VG170208 Hadde det vært noe bakterielt, kunne vi prøvd antibiotika , sier 31-åringen til VG.
DB170207 Å forebygge infeksjoner og smitte er bedre enn å behandle sykehuspåførte infeksjoner med resistensdrivende antibiotika .
SA170203 Astrid Uhrenholdt Jacobsen må gå på antibiotika de neste dagene.
SA170203 Astrid Uhrenholdt Jacobsen må gå på antibiotika de neste dagene.
AP170203 Astrid Uhrenholdt Jacobsen må gå på antibiotika de neste dagene.
AP170203 Astrid Uhrenholdt Jacobsen må gå på antibiotika de neste dagene.
BT170202 NYOPERERT : Her får duen Vivaldi antibiotika .
DN170127 Statsminister Erna Solberg prøver å få FN med på en mer restriktiv bruk av antibiotika for å hindre antibiotikaresistens.
DN170127 På grunn av problemet med økt utbredelse av antibiotikaresistente bakterier også i Norge tok Folkehelseinstituttet til orde for å klassifisere antibiotika i egen legemiddelklasse slik man gjør med narkotika.
DN170127 Kvinnen i 70-årene fikk samtlige av de 26 typene med antibiotika mot infeksjoner som legene hadde til disposisjon i USA.
DN170127 De mest fryktede bakteriene i dag er de multiresistente tarmbakteriene CPE ( Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae ), som ikke lar seg knekke av noen typer antibiotika .
DN170127 Behandlingsmulighetene begrenser seg ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt til kombinasjoner av eldre, mindre effektive antibiotika med usikker effekt.
DN170127 - All antibiotika vi kjenner er utviklet etter de samme prinsippene, og det har gjort det lettere for bakterien å utvikle resistens, sier Wolff Sönksen til DR.
DN170127 Statsminister Erna Solberg prøver å få FN med på en mer restriktiv bruk av antibiotika for å hindre antibiotikaresistens.
DN170127 På grunn av problemet med økt utbredelse av antibiotikaresistente bakterier også i Norge tok Folkehelseinstituttet til orde for å klassifisere antibiotika i egen legemiddelklasse slik man gjør med narkotika.
DN170127 Kvinnen i 70-årene fikk samtlige av de 26 typene med antibiotika mot infeksjoner som legene hadde til disposisjon i USA.
DN170127 De mest fryktede bakteriene i dag er de multiresistente tarmbakteriene CPE ( Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae ), som ikke lar seg knekke av noen typer antibiotika .
DN170127 Behandlingsmulighetene begrenser seg ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt til kombinasjoner av eldre, mindre effektive antibiotika med usikker effekt.
DN170127 - All antibiotika vi kjenner er utviklet etter de samme prinsippene, og det har gjort det lettere for bakterien å utvikle resistens, sier Wolff Sönksen til DR.
DB170124 De samme mekanismene sørger også for at forskning på nye typer antibiotika ikke prioriteres, samtidig som antibiotikaresistens er en av de aller viktigste globale helsetruslene.
BT170124 Vi må kutte for at antibiotika skal virke i fremtiden, sier lege Gro Nygard Riise ved Voss sykehus.
BT170124 Ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen var de i 2015 beste i landet på å få ned bruk av bredpsektret antibiotika .
BT170124 Statistikken som nylig ble klar er regnet ut fra innkjøpt antibiotika til sykehuset, fordelt på antall liggedøgn.
BT170124 Og de sykeste pasientene må oftere ha bredspektrede antibiotika , sier Riise.
BT170124 I disse tilfellene velger vi nå ofte en smalspektret antibiotika .
BT170124 Dermed har sykehuset gitt et viktig bidrag for at færre bakterier skal bli resistente mot antibiotika .
BT170124 - Vi har først og fremst fått ned bruken av bredspektret antibiotika .
BT170124 - Man skal ha gode grunner for å gi antibiotika .
BT170124 - Det er mange typer antibiotika som kan hjelpe på for eksempel en lungebetennelse.
DB170115 Etter protestene mot bruk av antibiotika i kyllingproduksjonen, skjønte både kjedene og produsentene at de måtte endre denne praksisen.
AP170115 Han kan starte rett behandling med kortison og antibiotika , fremgår det av legens notat som er gjengitt på ehelse.no.
AP170115 Han kan starte rett behandling med kortison og antibiotika , fremgår det av legens notat som er gjengitt på ehelse.no.
DB170113 Reality-deltakeren hadde som følge av en infeksjon tidligere, blitt skikkelig sjuk, og gikk på antibiotika da duellen fant sted.
AP170108 desember 2016 skrev Høyre-politiker og nestleder i Foreningen tryggere ruspolitikk, Bård Standal, en tekst i Dagbladet som munnet ut i at ecstasy ( MDMA ) ble utropt til « psykiatriens svar på antibiotika ».
AP170108 desember 2016 skrev Høyre-politiker og nestleder i Foreningen tryggere ruspolitikk, Bård Standal, en tekst i Dagbladet som munnet ut i at ecstasy ( MDMA ) ble utropt til « psykiatriens svar på antibiotika ».
DB170104 Mange er bekymret for dette og mener at utviklingen av antibiotika nå må gå raskere.
AA161212 - Stoffene kan føre til at bakteriene blir resistente mot antibiotika , og er dessuten svært giftig for organismer som lever i vann, sier Linnås.
FV161019 Lege Bendiksen behandlet Wetten med antibiotika for å få ham klar til start.
SA161018 Lege Bendiksen behandlet Wetten med antibiotika for å få ham klar til start.
BT161018 Lege Bendiksen behandlet Wetten med antibiotika for å få ham klar til start.
AP160921 Samtidig som man jobber for å få ned forbruket i verden, må man også sørge for at antibiotika blir tilgjengelig for dem som trenger det, understreker Høie.
AP160921 Resistens innebærer at flere får infeksjoner som ikke kan behandles med antibiotika , og vi kan stå forsvarsløse mot sykdommer som i dag regnes som relativt harmløse.
AP160921 Mener Norge må lede an : Har vi ikke tilgang på antibiotika vil kreftbehandling og innsetting av nye hofteledd kunne bli høyrisiko.
AP160921 Men antibiotikaresistens kommer like mye av at antibiotika brukes som vekstfremmende middel.
AP160921 I europeiske land kan veterinærer tjene penger på å selge antibiotika direkte.
AP160921 Bare to nye klasser av antibiotika har blitt godkjent på 30 år.
AP160921 - Det er viktig å få en internasjonal enighet om at du ikke skal bruke antibiotika for å få bedre avlinger og hurtigvoksende kyllinger, sier hun.
AP160921 - Det er fortsatt slik at flere dør av mangel på antibiotika enn av resistens, sier han.
AP160921 Vi bruker nesten ikke antibiotika i laksenæringen for eksempel, vi bruker vaksiner i stedet.
AP160921 Statsministeren mener også det er viktig å forske frem vaksiner som kan benyttes før man blir syk slik at man slipper å bruke antibiotika .
AP160921 Statsminister Erna Solberg vil at alle sykehus i hele verden skal ha oversikt over hvilke bakterier som er motstandsdyktig mot antibiotika , altså hvor penicillin ikke hjelper.
AP160921 Over hele verden er det bekymring for at vi overforbruker antibiotika .
AP160921 Når man gir antibiotika , undertrykkes normalfloraen mens de resistente bakteriene ikke blir forstyrret.
AP160921 Noen bakterier kan imidlertid utvikle egenskaper som gjør at de ikke skades av antibiotika , det kalles resistens.
AP160921 Innføre et internasjonalt forbud mot bruken av antibiotika som vekstfremmer.
AP160921 Ingeborg Senneset kommenterer : Antibiotika har en relativt kort historie * *.
AP160921 I Norge er de ikke tillatt for veterinærer å tjene penger på antibiotika, og når det gjelder bruk at antibiotika i dyreproduksjon, er vi også kommet langt.
AP160921 I Norge er de ikke tillatt for veterinærer å tjene penger på antibiotika , og når det gjelder bruk at antibiotika i dyreproduksjon, er vi også kommet langt.
AP160921 Dette er et viktig grunnlag for å finne ut hva slags bakterier som finnes, og om man skal bruke en annen type antibiotika .
AP160921 Det er en av faktorene som er skyld i det økende antallet bakterieinfeksjoner som blir resistente mot antibiotika .
AP160921 De fleste bakteriene hemmes eller drepes av antibiotika .
AP160921 Arbeide for et forbud mot veterinærers mulighet for fortjeneste på antibiotika
AP160908 Der påpeker hun at ungdom som ikke er så syke at de trenger antibiotika eller annen behandling, men såpass at de bør holde seg i ro for å komme seg, altså må få en legeerklæring på dette.
AP160817 | Dersom vi ikke reduserer bruken av antibiotika , vil vi bringes tilbake til helsevesenet vi hadde før 2. verdenskrig ¶
SA160812 Keisersnitt, antibiotika og byliv ¶
SA160812 Barn som ofte bruker antibiotika , har større sjanse for å få allergi senere i barndommen.i ¶
FV160812 Keisersnitt, antibiotika og byliv ¶
FV160812 Barn som ofte bruker antibiotika , har større sjanse for å få allergi senere i barndommen.
BT160812 Keisersnitt, antibiotika og byliv ¶
BT160812 Barn som ofte bruker antibiotika , har større sjanse for å få allergi senere i barndommen.
AP160812 Keisersnitt, antibiotika og byliv ¶
AP160812 Barn som ofte bruker antibiotika , har større sjanse for å få allergi senere i barndommen.
AP160811 Keisersnitt, antibiotika og byliv ¶
AP160811 Barn som ofte bruker antibiotika , har større sjanse for å få allergi senere i barndommen.
AP160514 Han tror noen føler seg bedre med en lang antibiotikakur fordi antibiotika har en betennelsesdempende effekt.
AP160514 Flåttsenteret erfarer at noen kan ha plager som vedvarer etter at infeksjoner er ferdig behandlet med antibiotika .
AP160513 Hvor lenge bør en flåttsyk behandles med antibiotika ?
AP160506 Kommuneoverlegen ber dem som har vært i nær kontakt med eller delt flaske med den som er blitt syk den siste uken om å ta kontakt med lege eller legevakt for å få antibiotika .
AP160506 Hun sier at de blant annet har vært i kontakt med alle de eleven har vært med ut og rullet sammen med, og at disse har fått en dose antibiotika . 48 ungdommer har så langt fått antibiotika etter tilfellet ble påvist.
AP160506 48 ungdommer har så langt fått antibiotika etter tilfellet ble påvist.
AP160506 Ungdommer som vet de har hatt nær kontakt / delt flaske glass med den som er blitt syk i siste uken før han ble syk, bør ta kontakt med lege / legevakten for å få en dose antibiotika .
AP160506 Kommunen ber dem som har vært i nær kontakt med eller delt flaske med den som er blitt syk den siste uken om å ta kontakt med lege eller legevakt for å få antibiotika .
AP160506 Bør ta antibiotika
AP160429 ¶ Gjennom året bruker i snitt 3 prosent av 19-åringer antibiotika per måned.
AP160429 Jeg vil karakterisere mye av antibiotikabruken hos nittenåringer i mai som misbruk av antibiotika , mener Blix.
AP160429 Ikke sikkert de trenger antibiotika
AP160429 I løpet av året bruker i snitt 3 prosent av 19-åringer antibiotika per måned.
AP160429 De er ofte virusbetinget, og da skal man ikke behandles med antibiotika .
AP160429 Antall 19-åringer som er syke og bruker antibiotika øker jevnt mellom 1. og 17. mai, før det skyter i været etter 17. mai.
AP160331 - Jeg har hatt fire runder med antibiotika etter jul, og da sier det seg selv at det ikke nytter å gå storløp.
SA160319 Jeg har hatt halsbetennelse og går på antibiotika .
AP160319 Jeg har hatt halsbetennelse og går på antibiotika .
SA160314 Vi kan godt prøve å gi antibiotika vi også, og gjør det også hos flere menn og kvinner uten at vi føler at dette har gitt oss resultater, sier han.
SA160314 Paret er ikke bitre for at antibiotika ikke ble prøvd tidligere i prosessen.
SA160314 - Generell bruk av antibiotika ville nok ødelegge for flere enn det hjalp dersom man skulle gitt det til alle som ikke ble gravide.
SA160314 - For de fleste har ikke antibiotika noen effekt, mener Hausken.
SA160314 - Det er ingen dum idé at bakterier i kjønnsorganene kan skape problemer, og at antibiotika kan virke.
AP160314 Vi kan godt prøve å gi antibiotika vi også, og gjør det også hos flere menn og kvinner uten at vi føler at dette har gitt oss resultater, sier han.
AP160314 Paret er ikke bitre for at antibiotika ikke ble prøvd tidligere i prosessen.
AP160314 - Generell bruk av antibiotika ville nok ødelegge for flere enn det hjalp dersom man skulle gitt det til alle som ikke ble gravide.
AP160314 - For de fleste har ikke antibiotika noen effekt, mener Hausken.
AP160314 - Det er ingen dum idé at bakterier i kjønnsorganene kan skape problemer, og at antibiotika kan virke.
SA160305 Han har fått antibiotika intravenøst seks ganger i døgnet.
AP160305 I EU er det også forbudt å bruke visse typer veksthormoner og vekstfremmende antibiotika i kjøttproduksjonen.
AP160305 Han har fått antibiotika intravenøst seks ganger i døgnet.
AP160119 Trening ved antibiotika
AP160119 Har du god allmenntilstand, ikke feber eller vondt i muskulatur og ledd, og ikke mye slimdannelse i luftveiene, så kan du trene selv om du går på antibiotika , sier han.
AP160119 De som får antibiotika trenger ikke nødvendigvis kutte ut treningen.