AP170420 Full stopp i fiskeeksporten førte til at Norge er et av landene som ble hardest rammet av de russiske « anti-sanksjonene ».
AP170420 Det meste skyldes de russiske « anti-sanksjonene », som førte til at norsk sjømat ble utestengt fra det store russiske markedet.
AP170329 De russiske anti-sanksjonene førte til bråstopp i norsk fiskeeksport.
AP170306 Samtidig understrekes at det er ingen grunn til å regne med noen som helst lettelse i sanksjonene og anti-sanksjonene med det første.
AP170306 Samtidig understrekes at det er ingen grunn til å regne med noen som helst lettelse i sanksjonene og anti-sanksjonene med det første.