DA171222 Hun forteller at det på landsbasis nå er 300.000 kinesiske turister årlig, og at det bare siden 2007 har vært en tredobling av antallet tilreisende kinesere.
DB170724 - Bunnlinjen vår avhenger mye av antallet lag som er påmeldt. 2199 deltakende lag i 2016 var soleklar rekord, og nesten 600 flere lag enn i 2015.
DB170724 Antallet anmeldte voldtekter har økt med i underkant av 40 prosent siden 2013, ifølge tall fra politiets straffesaksregister.
DA170724 - ID-merking er et godt tiltak, men vil ikke alene ha stor effekt på antallet hjemløse katter, skrev Mattilsynet i sin anbefaling til Landbruks- og matdepartementet den gang.
AA170724 Da Adresseavisen skrev om de foreløpige besøkstallene tidligere i sommer, ble det store antallet besøkende i 20-årene trukket frem som spesielt gledelig.
VG170723 Selv om antallet birøktere er stort nok, tar det tid før de får opp antallet med kuber og bikolonier igjen.
VG170723 Selv om antallet birøktere er stort nok, tar det tid før de får opp antallet med kuber og bikolonier igjen.
DN170723 Antallet som har fiske- og havbruksstudier som førstevalg har økt kraftig de siste årene.
DN170723 Kravene er siden blitt endret og antallet redusert.
DA170723 Antallet ankomster er høyere enn noen gang før, og Italia har bønnfalt andre europeiske land om å gjøre mer for å avlaste dem - blant annet ved å ta imot flere gjennom EUs ordning for relokalisering av asylsøkere.
AA170723 Kravene er siden blitt endret og antallet redusert.
AA170723 Antallet ankomster er høyere enn noen gang før, og Italia har bedt andre europeiske land om å gjøre mer for å avlaste dem - blant annet ved å ta imot flere gjennom EUs ordning for relokalisering av asylsøkere.
VG170722 - Det er den største konfrontasjonen siden den andre intifadaen - om man ser på mengden på begge sider som er ute, ikke antallet dødsoffer, sier Persson.
SA170722 Til slutt sto det 3 - 3 på måltavlen, etter en utrolig avslutning med fire scoringer og en berg-og-dal-bane av følelser for trener Svein Maalen og det tosifrede antallet bortefans i Nordland.
DB170722 Politiet opplever en eksplosiv økning i antallet barneavhør, også kalt tilrettelagte avhør.
AP170722 Til slutt sto det 3 - 3 på måltavlen, etter en utrolig avslutning med fire scoringer og en berg-og-dal-bane av følelser for trener Svein Maalen og det tosifrede antallet bortefans i Nordland.
DB170721 Antallet som går opp til Preikestolen varierer stort fra dag til dag.
AA170721 Hun eksemplifiserer med bussene med overlevende som kom til Sundvollen hotell, der de rammede og deres pårørende hadde samlet seg og det store antallet døde, savnede og uidentifiserte.
AA170721 I hele 2016 var antallet rundt 1.100, skriver Aftenposten.
AA170721 Han mener det lave antallet pågripelser, spesielt i mai og juni i år, må sees i sammenheng med innkjøringsproblemer og et stort aktivitetsnivå.
AA170721 Vi stiller derfor spørsmål ved hva denne økningen skyldes, når kompetansekravet til de ansatte og antallet barn per voksen er det samme ?
AA170721 Samtidig med at antallet barn i barnehagene er redusert de siste årene, har utgiftene til spesialpedagogiske tiltak økt med nærmere 30 millioner fra 2013 til 2017 ( i tillegg til 10 millioner økning i pris- og lønnskompensasjon ).
AA170721 Dersom forslaget blir vedtatt vil dette gi færre antall barn pr voksen, øke antallet pedagoger og styrke alle trondheimsbarnehagene tilsvarende 90 millioner kroner årlig.
VG170720 På to dager har antallet norske klubber i Europa blitt halvert.
VG170720 Antallet av elever som mister læringsutbytte vil da synke sammen med fraværet.
DN170720 I starten av juli fortalte han om ønsket om å redusere antallet medlemmer i de to kamrene i parlamentet med en tredjedel.
DN170720 For andre år på rad var det imidlertid en nedgang, både i antallet terroraksjoner og i antallet mennesker som ble drept i slike aksjoner, viser rapporten.
DN170720 For andre år på rad var det imidlertid en nedgang, både i antallet terroraksjoner og i antallet mennesker som ble drept i slike aksjoner, viser rapporten.
DN170720 For andre år på rad var det en nedgang i antallet terroraksjoner i fjor, og det var også færre som ble drept i slike aksjoner.
DN170720 Antallet terroraksjoner falt ifølge rapporten med 9 prosent fra 2015, mens antallet mennesker som ble drept i terroraksjoner falt med 13 prosent fra året før.
DN170720 Antallet terroraksjoner falt ifølge rapporten med 9 prosent fra 2015, mens antallet mennesker som ble drept i terroraksjoner falt med 13 prosent fra året før.
DN170720 I starten av juli fortalte han om ønsket om å redusere antallet medlemmer i de to kamrene i parlamentet med en tredjedel.
DB170720 Med drøye fire mil igjen til toppen Col d'Izoard ble antallet Hitec-ryttere i feltet redusert til tre i noen kilometer.
DA170720 Så langt i sommer har antallet omkomne i trafikken vært historisk lavt, konstaterer Utrykningspolitiet. hele norge : Utrykningspolitiet vil ha patruljer over hele landet også resten av sommeren, varsler assisterende UP-sjef Roar S.
DA170720 - Siden UPs målsetting med kontrollvirksomheten er å bidra til en reduksjon i antallet drepte og hardt skadde, må vi si at vi så langt er tilfreds med at det så langt i sommer har vært en reduksjon i antallet drepte, fortsetter Larsen. 8.082 råkjørere ¶
DA170720 - Siden UPs målsetting med kontrollvirksomheten er å bidra til en reduksjon i antallet drepte og hardt skadde, må vi si at vi så langt er tilfreds med at det så langt i sommer har vært en reduksjon i antallet drepte, fortsetter Larsen. 8.082 råkjørere ¶
AA170720 SOHR oppgir det samme antallet og sier angrepet ble utført av opprørsgruppa Islams hær.
AA170720 For andre år på rad var det imidlertid en nedgang, både i antallet terroraksjoner og i antallet mennesker som ble drept i slike aksjoner, viser rapporten.
AA170720 For andre år på rad var det imidlertid en nedgang, både i antallet terroraksjoner og i antallet mennesker som ble drept i slike aksjoner, viser rapporten.
AA170720 For andre år på rad var det en nedgang i antallet terroraksjoner i fjor, og det var også færre som ble drept i slike aksjoner.
AA170720 Antallet terroraksjoner falt ifølge rapporten med 9 prosent fra 2015, mens antallet mennesker som ble drept i terroraksjoner falt med 13 prosent fra året før.
AA170720 Amerikansk UD spekulerer ikke i hvorfor antallet terroraksjoner har falt to år på rad, men viser til at den USA-ledede koalisjonen har hatt framgang i sin krigføring mot den ytterliggående islamistgruppa IS i Irak og Syria.
AA170720 Antallet terroraksjoner falt ifølge rapporten med 9 prosent fra 2015, mens antallet mennesker som ble drept i terroraksjoner falt med 13 prosent fra året før.
AA170720 Hvis det må innføres begrensninger i antallet dagsbesøk, mener Falck at cruise-turistene først må kuttes.
AA170720 Fasiten er at antallet nye lærerstudenter nasjonalt har økt sammenliknet med i fjor.
VG170719 VIF-spilleren sa etter kampen at han mente det store antallet langpasninger ødelegger norsk fotball : ¶
VG170719 juni har 12 682 nordmenn søkt om personlig bilskilt, og antallet forventede søknader er tredoblet etter kun en måned.
DN170719 Fra 2014 til 2015 ble antallet halvert.
DN170719 Antallet søkere til oljerelaterte studier har stupt de siste årene, og man ser ingen tegn til at dette vil snu med det første, peker Lise Lyngsnes Randeberg på.
DB170719 Dette er et veldig mye høyere tall en tidligere antagelser, ifølge The Independents utsendte : Tidligere estimat på antallet drepte sivile var på nær 6000 personer.
DB170719 Hun hadde dårligere syn på det høyre øyet, noe som kan ha bidratt til det uvanlig høye antallet fremmedlegemer », heter det videre i BMJ-artikkelen.
DA170719 Det var 6 prosent færre enn året før, og samtidig det laveste antallet siden registreringen startet i 1979, ifølge Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.
DA170719 - Det er også en stadig økning i antallet bestillinger fra enkeltpersoner som vil ha kondomer til eget bruk.
DA170719 Antallet nysmittede med hiv, var i 2015 det laveste på ti år, går det fram av regjeringens strategi for seksuell helse.
AA170719 Antallet søk etter ordet luksusturisme økte med utrolige 614 prosent, fra 1.560 til 11.140.
VG170718 Dette er antallet som oppga å ha ulike problemer ( oppgitt i prosent ) : ¶
VG170718 Jeg vet ikke hva som skal til for å få ned antallet voldtekter.
DN170718 Selv om det bygges nye studentboliger, øker også antallet studenter, noe som gjør at underskuddet på rimelige boliger bare fortsetter å øke.
DN170718 Dreyer påpeker at tallet på klagesaker har vært ganske stabilt over mange år, selv om antallet boligtransaksjoner har steget.
DN170718 I tillegg økte vi antallet annonser som var synlig for brukerne, og gått foran på en del andre ting som har gitt oss en helt spesiell posisjon i markedet.
DB170718 I år tror vi at antallet realiserte kjøp i utlandet vil øke med 10 prosent, sier Øye.
DB170718 - Høsten 2016 begynte interessen å komme tilbake og nå er antallet kommet opp i 60 000 igjen.
DB170718 Det siste året har antallet briter som krever erstatning for matforgiftning under ferie i Spania økt med opptil 700 prosent.
DA170718 Selv om det bygges nye studentboliger, øker også antallet studenter, noe som gjør at underskuddet på rimelige boliger fortsetter å øke.
AA170718 Antallet anmeldte voldtekter økte med 46 prosent fra første til andre kvartal i år, viser statistikken.
AA170718 En ny rapport som ble lagt fram tirsdag viser at antallet gutter som ble misbrukt trolig er mer enn dobbelt så høyt.
AA170718 Til sammenligning lå antallet innlegg på over 18 000 i 2015.
AA170718 Dreyer påpeker at tallet på klagesaker har vært ganske stabilt over mange år, selv om antallet boligtransaksjoner har steget.
AA170718 Antallet søk etter ordet luksusturisme økte med utrolige 614 prosent, fra 1.560 til 11.140. ( ©NTB ) ¶ | - Bjørn har forsynt seg av flere sauer i Meråker ¶
AA170718 Selv om det bygges nye studentboliger, øker også antallet studenter, noe som gjør at underskuddet på rimelige boliger fortsetter å øke.
AA170718 Ulike bondeorganisasjoner, Norskog og Norges Jeger- og fiskerforbund er blant dem som mener antallet ulv som kan skytes, er for lavt.
AA170718 De fleste klagene er allerede kjent gjennom mediene, og de kommer både fra dem som mener at antallet er for høyt og dem som mener enda flere ulver burde kunne skytes i lisensjakta.
VG170717 Det antallet ønsker de å øke, og jakter nå den gamle spisshelten Diego Forlán, en spiss som tidligere har scoret mål for klubber som Manchester United, Atletico Madrid og Villarreal.
VG170717 Til nå i år har de registrert over 3000 flere fartssaker enn på samme tid i fjor, og han forventer at antallet vil stige gjennom sommermånedene.
NL170717 Vi får klare begrensninger på antallet tegn vi kan bruke, og ikke sjelden blir innlegget gjemt bort nederst på debattsiden, og ofte kun i papirversjonen.
DN170717 Meglerhuset gjør små positive ebitda-justeringer etter kvartalsrapporten, mens resultat pr aksje-estimatene for 2017 - 2019 justeres opp med 2 - 5 prosent, støttet av Telenors beslutning om å igangsette tilbakekjøpsprogrammet på inntil to prosent av antallet registrerte Telenor-aksjer.
DB170717 Antallet som er misfornøyde med jobben Trump gjør, har steget med fem prosentpoeng siden april til 58 prosent. 48 prosent av de spurte er svært misfornøyde.
DB170717 Truman hevdet at de to atombombene hadde spart 250 000 soldater fra de allierte, og samme antallet japanske soldater, ifølge CNN.
DB170717 Ifølge Folkehelseinstituttets statistikk for 2016, er antallet registrerte gonoré-tilfeller femdoblet i løpet av 10 år her i landet til 1096 tilfeller i fjor.
AA170717 I programmet, som har fått tittelen « Bayernplan », tas det til orde for et årlig tak på antallet flyktninger som tas imot i Tyskland på 200.000.
AA170717 I fjor var det stor økning i antallet utskrevne nødpass blant norske passasjerer.
AA170717 Hun poengterer imidlertid at oppklaringsprosenten holder seg stabil, selv om antallet voldtektssaker øker, og mener derfor bruddet på tidsfristen ikke gir grunn til bekymring.
VG170716 Det er ikke rettferdig med det enorme antallet som er arrestert og fratatt sine jobber, uten at de hadde noe med kuppet å gjøre, sier Veysil.
VG170716 juli i fjor, er det også sympati for det store antallet menige som ble pågrepet. 10.000 offiserer av ulik grad er fengslet og siktet for deltagelse.
DB170716 Eventuelt så vil vi se på en begrensning av antallet lokalt, sier Auran til Dagbladet.
DB170716 Siden møtet først ble kjent forrige helg har antallet deltakere, som er offentlig kjent, vokst.
DB170716 Tom Willy Christiansen som ledet Helse- og omsorgsdepartementets prosjekt for utforming og innføring av fastlegeordningen i 2001, er bekymret over det økende antallet oppgaver fastleger får.
DN170715 Men blant utenlandske arbeidstakere er andelen av det totale antallet høyere.
DN170715 Ifølge Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall 2016 er antallet det laveste på 40 år.
DN170715 Antallet arbeidsskadedødsfall er ifølge Arbeidstilsynet på det laveste nivået på 40 år, men andelen dødsfall blant utenlandske arbeidere er høyere enn for folk flest.
AA170715 Men blant utenlandske arbeidstakere er andelen av det totale antallet høyere.
AA170715 Ifølge Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall 2016 er antallet det laveste på 40 år.
AA170715 I Tyskland har antallet som tyske sikkerhetsmyndigheter antar kan begå terrorangrep nå passert 20.000, et anslag som trolig er basert på en betydelig underrapportering.
AA170715 Antallet jihadister i Storbritannia er ifølge britisk etterretning nå kommet opp i 23.000.
DB170714 I skrivende stund er det antallet 44, men det reelle antallet er trolig mye høyere.
DB170714 I skrivende stund er det antallet 44, men det reelle antallet er trolig mye høyere.
DA170714 I år har det vært en dobling av antallet barn under 13 år som ringer Røde Kors for å snakke om sine tanker om selvmord.
DA170714 Antallet årsverk er krympet betydelig.
AA170714 I år har det vært en dobling av antallet barn under 13 år som ringer Røde Kors for å snakke om sine tanker om selvmord.
DB170713 Sjefen for Wimbledon, Richard Lewis, hevdet at de høye kostnadene for tilreisende publikum ikke ville gjøre det mulig å øke antallet kamper per dag.
DB170713 Som Dagbladet skrev i mai, kan det fra neste år være aktuelt å begrense antallet besøkende på vei til Trolltunga neste år.
DA170713 Fra 2015 til 2016 økte de antallet med 37 prosent.
DA170713 Trafikkovertredelser blant menn over 60 år har ekstra skyld i at antallet saker har steget, men det er en økning i all kriminalitet blant de eldre.
AA170713 I Afrika sør for Sahara er antallet økende siden befolkningen vokser.
AA170713 I Afrika sør for Sahara er antallet økende siden befolkningen vokser. ( ©NTB ) ¶
AA170713 Å få informasjon om denne typen drap er vanskelig, og Global Witness frykter at det egentlige antallet er mye høyere.
AA170713 Antallet drepte i India var 16, og her skal det også ha vært flere tilfeller hvor politiet brukte vold mot fredelige demonstranter.
AA170713 49 miljøvernere og aktivister ble drept i Brasil, det høyeste antallet av alle landene på listen.
AA170713 Men av erfaring har vi all grunn til å tro at antall soldater som deltar, kan bli betydelig høyere enn antallet som offisielt oppgis, sa Stoltenberg.
AA170713 Senere skal Norge ta imot ytterligere sju asylsøkere, slik at det totale antallet kommer opp i 1.510.
VG170712 Antallet er ikke 170 som du akkurat har sagt.
VG170712 På bare fem år har antallet registrerte tilfeller økt fra 8 til 32.
VG170712 Forsvaret vil fortsette å jobbe for at antallet lovbrudd og saker med trakassering skal ned til null, sier Sølvsberg.
SA170712 På sitt beste tok Kvale sju NM-gull i et mesterskap, men senere i karrieren gikk antallet nedover.
DB170712 Yonhap har også tidligere skrevet at antallet ganger diktatorens kone har vist seg offentlig, har mer enn halvert seg de siste åra.
DA170712 Antallet saker har økt i rykk og napp opp gjennom årene, svarer Nesvold.
DA170712 Guinness rekordbok virker lite oppdatert når det gjelder det høyeste antallet drager holdt i lufta av én person.
DA170712 Dragenes mester : Ajaz Ul Haq er klar for å fly det største antallet drager som noensinne har blitt fløyet av en person.
AP170712 På sitt beste tok Kvale sju NM-gull i et mesterskap, men senere i karrieren gikk antallet nedover.
AA170712 Kuttet i strømleveransen og antallet tillatelser for syke til å forlate enklaven for å få behandling andre steder er blant tiltakene som grenser til kollektiv avstraffelse, mener han.
AA170712 Langtidsplanen for Forsvaret har foreslått å redusere antallet HV-soldater fra 45 000 til 32 000.
DN170711 Vi vil ha flere i selgende roller, ut mot kunder, derfor har vi redusert antallet på mellomnivået og i støttefunksjoner, sier Rømmerud.
DN170711 Der falt nemlig antallet nyregistrerte Teslaer fra 2939 i mars til null i april etter at myndighetene fjernet skattelettelser for elbiler fra 1. april, skriver Wall Street Journal.
DB170711 Innledningsvis sa lokale myndigheter at minst fem av de ni om bord på flyet er bekreftet døde, men senere ble antallet omkomne oppjustert til 16.
DB170711 Antallet som planlegger å søke lykken i et annet land, økte imidlertid med 5 prosent fra 2010 til 2015, viser undersøkelser amerikanske Gallup har gjorde i en rekke land.
DB170711 FrP innfridde på første forsøk og doblet antallet .
DB170711 Hun forklarer videre at antallet tatoveringer plager henne : ¶
DA170711 Siden den gang har antallet holdt seg noenlunde stabilt.
AA170711 Her anslås det at antallet dyr på jorda kan ha blitt redusert med opptil 50 prosent i løpet av noen tiår.
AA170711 Antallet som planlegger å søke lykken i et annet land, økte imidlertid med 5 prosent fra 2010 til 2015, viser undersøkelser amerikanske Gallup har gjorde i en rekke land.
AA170711 Til tross for dette ser vi altså en økning i antallet fartssaker det første halvåret, sier Larsen.
AA170711 Antallet som sykler, skal ikke øke mye før forholdene flere steder i sentrum kan bli kaotiske.
VG170710 Ettersom Venstres oppslutning er lav, er antallet Venstre-velgere i VGs måling for få til at det kan trekkes klare konklusjoner.
VG170710 - At antall representanter er delelig med to, er rett og slett en interessant tankesvikt hos dem som fastsatte antallet .
VG170710 Samtidig øker antallet unge uføre, og økningen er størst for de mellom 18 og 29 år.
VG170710 - Det er en utvikling som bekymrer : Det er en økning i antallet som ikke tar seg utdanning eller får seg jobb.
NL170710 Antallet av elever som mister læringsutbytte vil da synke sammen med fraværet.
DB170710 - Det alltid vil være noen korallarter som vil overleve - men utfallet vil bli at flere vil dø, og at antallet dermed går ned.
DB170710 - Når vi ser på antall som er rammet, er det i dag flere overvektige enn antallet som lider av sult og underernæring.
DA170710 Stavanger ligger så langt under landsgjennomsnittet, men antallet fattige barn hos oss økte likevel med over 23 prosent fra 2013 - 2015.
DA170710 Samtidig har antallet solgte elbiler økt med 3.042, noe det kan synes som om kvinnene i husholdningene skal ha noe av æren for.
AA170710 Antallet elever som ikke får karakterer i et fag går faktisk litt ned.
VG170709 Han ser med bekymring på at antallet gonorétilfeller i Norge ser ut til å øke voldsomt.
NL170709 Når til og med Arbeiderpartiets hovedargument mot fraværsgrensen, at antallet som får « ikke vurdert » kommer til å gå opp, blir tilbakevist med en nedgang i antallet med « ikke vurdert », blir dette bare flaut for Støre & co.
NL170709 Når til og med Arbeiderpartiets hovedargument mot fraværsgrensen, at antallet som får « ikke vurdert » kommer til å gå opp, blir tilbakevist med en nedgang i antallet med « ikke vurdert », blir dette bare flaut for Støre & co.
DB170709 En studie fra universitetet i Oxford har vist at antallet som søkte på Wikipedia artikler som omhandlet terror f.eks. « bilbombe » eller « Taliban » sank med 20% etter Snowden-avsløringene.
VG170708 Fra 2011 til 2016 økte antallet alvorlige bivirkningsmeldinger på kreft- og immunterapi-medisiner økt fra 291 til 415, viser tall VG har fått fra Legemiddelverket.
DB170708 Antallet skadde politifolk er ventet å stige i løpet av dagen.
DB170708 - Etter forbudet skjøt antallet overgrepstilfeller i været.
DB170708 Antallet avslag er høyere enn de mener lå implisitt i forskriften fra Finansdepartementet.
DB170708 Da doblet vi antallet studentboliger som ble bygget, og Arbeiderpartiet var også først til å gå inn for å bygge 3000 studentboliger i året - noe vi har fulgt opp i hvert eneste forslag til statsbudsjett de siste fire årene.
DB170708 Hvorfor ikke øke antallet til for eksempel 40 ?
DA170708 Han sa at antallet skadde politifolk trolig vil stige i løpet av dagen.
AA170708 Han sa at antallet skadde politifolk trolig vil stige i løpet av dagen.
VG170707 Samtidig øker antallet bosettinger og bosettere år for år tross det siste vedtaket i FNs sikkerhetsråd.
VG170707 Etter innstramninger i utlendingsloven i fjor høst, skjøt antallet som får midlertidige tillatelser i været.
DN170707 Tidligere var det så mange at Datatilsynet ba Tjuvholmen Drift om å redusere antallet .
DB170707 Det kom 2380 asylsøkere til Norge i første halvår, det laveste antallet siden 90-tallet, sier UDI.
DB170707 Og antallet som lager sistnevnte produkt har falt dramatisk.
DB170707 Etter at fraværsgrensa i videregående skole ble tatt i bruk i fjor høst, har antallet fraværstimer gått ned med 33 prosent.
DA170707 Det er det laveste antallet siden 90-tallet.
AA170707 Foto : Terje Bendiksby / NTB scanpix ¶ 1114 ordinære asylsøkere hittil i år er en nedgang på om lag en tredel fra fjorårets tall, men tar man med antallet relokaliserte har det vært en økning på 40 prosent.
AA170707 Det er det laveste antallet siden 1990-tallet.
AA170707 At antallet asylsøkere har gått kraftig ned mens UDIs beredskap fortsatt var høy, har ført til at de har kunnet rydde opp både i asyl og andre saker.
AA170707 Det er det laveste antallet siden 90-tallet.
SA170706 Det antallet hadde - ifølge 24sport - APOEL nådd allerede.
DN170706 | Juni 2016 : 700 brukte boliger til salgs i Oslo Juni 2017 : 2500 ¶ Antallet boliger til salgs i hovedstaden er mer enn tre ganger så høyt som for et år siden.
DB170706 Men siden den gang har antallet biler registrert i Norge økt.
DB170706 Samtidig avsto det største antallet noen sinne fra å stemme.
DB170706 Philippe har fått det minste antallet stemmer mot seg etter tiltredelsestalen som noen statsminister har fått etter 1959.
DA170706 Selv har landet anslått at antallet flyktninger har gått opp med 20 prosent siden samme tid i fjor.
DA170706 Og når finværet nå har kommet med sommeren, blir antallet raskt enda høyere : Bare på knappe 48 timer i forrige uke kom det 10.000 migranter til Italia.
DA170706 At EU får i stand en avtale med Libya, av lignende modell som avtalen med Tyrkia, som har redusert antallet flyktninger til Hellas kraftig.
DA170706 I 2013 var det 170 bomstasjoner med innkreving i Norge, i fjor var antallet økt til 240.
DA170706 Dette antallet er ikke endelig, og tallet kan stige.
DA170706 I tillegg til en økning i antallet privatskoler og et økende antall fattige barn, så har Venstre bidratt til å fjerne gratis fysioterapi for brannskadde, lamme, folk som har amputert, brystkreftopererte og en rekke andre som har behov for det.
AP170706 Det antallet hadde - ifølge 24sport - APOEL nådd allerede.
AA170706 Men siden den gang har antallet biler registrert i Norge økt.
AA170706 I 2013 var det 170 bomstasjoner med innkreving i Norge, i fjor var antallet økt til 240.
AA170706 Dette antallet er ikke endelig, og tallet kan stige.
AA170706 Selv om antallet passasjerer økte i juni, sank inntektene per passasjer med 6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. ( ©NTB ) ¶
VG170705 Dermed mener Fløistad at det er grunn til å håpe på nedgang i antallet snegler neste år.
VG170705 Under Senterpartiets landsmøte i vår uttalte Borten Moe at antallet ansatte i Politidirektoratet hadde fordoblet seg de siste årene.
DN170705 Flere markedsplasser merker seg at antallet nordmenn som annonserer sine er ferieleiligheter- og hus har økt kraftig.
DB170705 Men antallet overskridelser er høyere enn på flere år. 1 326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer er analysert, og Mattilsynet fant overskridelser i 2,1 prosent ( 28 prøver ).
DB170705 Veksten i antallet fattige er nesten utelukkende knyttet til innvandring.
DB170705 Enten må antallet innsatte reduseres, eller så må det gis mer midler til Kriminalomsorgen.
DA170705 Norge har i dag rekordhøy ungdomsledighet, og antallet læreplasser minker.
DA170705 Andelen unge som uten arbeid er den høyeste på over ti år, og antallet unge uføre øker.
DA170705 På tross av at antallet elever som får ikke vurdert går ned er Elevorganisasjonen bekymret for frafallet.
DA170705 Dette er det høyeste antallet narkotikabeslag i første halvår på fem år.
DA170705 På tross av at antallet elever som får ikke vurdert går ned er Elevorganisasjonen bekymret for frafallet.
AP170705 Dermed mener Fløistad at det er grunn til å håpe på nedgang i antallet snegler neste år.
AA170705 Norge tok imot 3.485 asylsøkere i 2016, tilsvarende 0,3 prosent av det samlede antallet asylsøkere i EU og EFTA. ( ©NTB ) ¶
AA170705 De første månedene i år har antallet fortsatt å synke, ifølge EASOs tall.
AA170705 Antallet gikk ned fra 1,4 millioner i 2015 til 1,3 millioner i fjor.
AA170705 Antallet narkotikarelaterte drap i Mexico har økt med 30 prosent i årets fem første måneder.
AA170705 Kern forklarte onsdag at det Doskozil snakket om, var en nødplan i lys av det høye antallet migranter som har ankommet Italia den siste tiden.
AA170705 Dette er det høyeste antallet narkotikabeslag i første halvår på fem år.
AA170705 Men antallet overskridelser er høyere enn på flere år. 1.326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer er analysert, og Mattilsynet fant overskridelser i 2,1 prosent ( 28 prøver ).
VG170704 - Antallet tilfeller av alvorlig akutt underernæring - den farligste formen for sult - har skutt i været i nesten halvparten av de ni distriktene i Somalia som er undersøkt, heter det i en uttalelse fra organisasjonen i forrige uke.
VG170704 Så langt i år, er antallet ofre opp 60 prosent, skriver AP.
VG170704 Politiinspektør Grete Lien Mitlid forteller på pressekonferansen at antallet pågrepne i løpet av perioden innsatsen er vart er oppe i 90.
VG170704 Med totalt 14.228 nye biler i juni, det høyeste antallet i juni-måned siden 1986, og 77.983 biler i første halvår, ligger salget svakt foran fjoråret som sluttet på rekord i dette århundret med 154.603 biler.
DN170704 Ikke overraskende ser vi også at antallet megapiksler ikke sier noe om kvaliteten på bildene, sier Nordahl.
DB170704 Dette høye antallet klarer dessverre ikke haiene å erstatte, sier Myhre.
DB170704 Resultatet kan bli at antallet overgrep går ned, og Anne Holt triumferende kan si : Se det er ikke så ille som folk skal ha det til ; det går seg til.
DB170704 Antallet kvinner som melder at de er rammet av seksuelle overgrep, er doblet på bare tre år.
DA170704 Siden 2010 har antallet inngåtte lærlingkontrakter økt med 30 prosent.
BT170704 En slik reduksjon av antallet cruiseturister blir i så fall en bieffekt, og en som ikke vil holde på lang sikt.
BT170704 Antallet cruiseturister økte fra rundt 100.000 i 1995 til nær 700.000 i 2014, viste en rapport Transportøkonomisk institutt ga ut i 2015.
BT170704 Og lytterne hadde svært liten bruk for å øke antallet stasjoner.
BT170704 Etter hva jeg har forstått, skal/kan man nærmest doble antallet spesialstasjoner.
AP170704 Samtidig har antallet venstreekstreme voldsepisoder sunket.
AP170704 BERLIN ( Aftenposten ) : Antallet høyre- og venstreekstremister øker i Tyskland.
AP170704 - Det økende antallet cyberangrep stiller Tyskland ovenfor store utfordringer, sa de Maiziére og viste til erfaringene fra valget i USA og Frankrike.
AP170704 Andelen og antallet økte under det forrige byrådet, og kommersielle aktører utgjør hovedtyngden av disse.
AA170704 Tall fra Reseptregisteret viser at fra 2010 og fram til i dag har antallet unge menn som får skrevet ut reseptbelagte potensmidler, nær doblet seg.
AA170704 I løpet av de sju siste årene har antallet unge menn som har fått skrevet ut potensmidler på resept, nesten doblet seg.
AA170704 Antallet har gått ned både sammenlignet med 2016 og tidligere år.
VG170703 Selv om antallet registrerte ofre har blitt redusert det siste året, en tilsynelatende god nyhet, kan vi ikke vite om det faktisk er tilfellet ettersom tallene er basert på frivillig innrapportering.
VG170703 Kraftig økning ¶ Antallet utlendinger i norske fengsler har skutt i været fra 18 prosent av alle innsatte i 2006 til 20 prosent i 2007 og 33 prosent i 2012, ifølge tall fra KDI.
DN170703 Emmanuel Macron sa til parlamentsmedlemmene, for anledningen samlet i Versailles, at han har tenkt å foreslå å redusere antallet medlemmer i de to kamrene med en tredjedel.
DN170703 Det vil si at Solon Eiendom doblet antallet av solgte boliger, og tredoblet den samlede prisen i andre kvartal.
DN170703 Det har redusert antallet spann med restavfall per husholdning i løpet av et år betydelig.
DB170703 Her har antallet tvistesaker økt med nesten 50 prosent de seineste fem årene.
AA170703 - Antallet sultne mennesker i verden har økt siden 2015, og flere år med framgang har nå snudd, konstaterte FAOs leder Jose Graziano da Silva da han mandag orienterte organisasjonens medlemsland.
AA170703 Frankrikes president Emmanuel Macron varsler radikal kursending og vil blant annet kutte i antallet representanter i den franske nasjonalforsamlingen.
AA170703 Den franske presidenten varslet deretter « en radikalt ny kurs » og tok blant annet til orde for å kutte antallet folkevalgte i begge de to kamrene i nasjonalforsamlingen med en tredel.
AA170703 - Vi er allerede en hel måned på forskudd med antallet redningsaksjoner ved Trolltunga, og har enda ikke sett starten på høysesongen eller den krevende høstsesongen, sier han.
VG170702 FN frykter at antallet smittede vil passere 300.000 innen utgangen av august.
VG170702 Deretter økte antallet kraftig fram til hun reiste tilbake til Norge i starten av juni.
SA170702 I tillegg har det vært en kraftig vekst i antall administrativt ansatte og ledere, selv om antallet stortingsrepresentanter har vært det samme siden 2005, skriver Aftenposten.
DN170702 Her har antallet besøkende mangedoblet seg siden utvidelsen i 2015 da det åpnet et opplevelsessenter der besøkende kan bruke sansene mens de lærer vikinghistorie.
DB170702 for sesongen, antallet han uttalte til NTB før sesongen at han hadde som målsetting for hele sesongen.
DB170702 Det høye antallet til tross, oppmerksomheten foran Le Grand Depart i Tyskland er noe han fint kunne ha vært foruten.
DB170702 I skrivende stund er det antallet 37, men det reelle antallet er trolig mye høyere.
DB170702 I skrivende stund er det antallet 37, men det reelle antallet er trolig mye høyere.
DA170702 for sesongen, antallet han uttalte til NTB før sesongen at han hadde som målsetting for hele sesongen.
DA170702 Skal vi dømme etter antallet i Marcus & Martinus-klær, gikk butikken bra.
AP170702 I tillegg har det vært en kraftig vekst i antall administrativt ansatte og ledere, selv om antallet stortingsrepresentanter har vært det samme siden 2005.
VG170701 I årets fem første måneder har antallet drap i delstaten økt med 76 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge offisiell statistikk.
VG170701 De fem første månedene i år økte antallet drap i delstaten med 76 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
DB170701 For da kan vi forhåpentligvis doble antallet som tør å gå.
BT170701 Kommunen skulle få ned antallet turistbusser i sentrum, men byrådet sier de ikke har kontroll over hvor mange som kommer.
BT170701 I granskning og kvalitativ forskning er antallet saker underordnet.
AP170701 I årets fem første måneder har antallet drap i delstaten Sinaloa økt med 76 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge offisiell statistikk.
AA170701 Mens det bodde rundt 975.000 mennesker i beleirede områder i Syria i november i fjor, er antallet nå 540.000, ifølge O'Brien. ( ©NTB ) ¶
AA170701 I årets fem første måneder har antallet drap i delstaten Sinaloa økt med 76 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge offisiell statistikk.
AA170701 For da kan vi forhåpentligvis doble antallet som tør å gå.
VG170630 Antallet kommentarer var det mangedobbelte av det artisten pleier å få på sine bilder - og hun er vant til mange.
VG170630 Og hun presiserer at for å øke sjansene for fargede skuespilleren til å vinne, må antallet gode roller øke deretter.
VG170630 Man anslår at cirka 200 000 problem- og risikospillere står for 90 prosent av omsetningen på automatene, og antallet spilleavhengige er om lag 70 000.
VG170630 I de ti årene som er gått siden forbudet, er antallet nordmenn som spiller pengespill sunket til 59 prosent.
VG170630 Antallet personer som får kreft i tykk- og endetarm er doblet siden 1960-årene.
SA170630 Det første handler om å øke antallet etappeseiere i Tour de France.
FV170630 Det første handler om å øke antallet etappeseiere i Tour de France.
DN170630 « Rettens leder bemerket i begynnelsen av ankeforhandlingene det store antallet advokater på hver side og opplyste at retten ville vurdere nødvendigheten av denne ressursbruken ved avgjørelsen av sakskostnadene, uavhengig av sakens utfall », heter det i dommen.
DB170630 Etter at gjerningspersonene, fire i antallet ifølge et vitne, raserte utestedet, flyktet de fra stedet.
DB170630 Arbeidsledigheten ( antallet helt ledige ) falt med 600 personer i løpet av juni, viser sesongjusterte tall fra NAV.
DB170630 Antallet drepte er usikkert ¶
DA170630 Også på landsbasis har det vært stor nedgang i antallet bostedsløse.
DA170630 Antallet bostedsløse i Stavanger har gått ned 62 prosent fra 295 personer i 2012 til 111 personer i fjor.
DA170630 Nærpolitireformen innebærer også at antallet lensmannskontor og politistasjoner reduseres fra 340 til 225.
BT170630 Sentralt står kravet om øremerkede tilskudd og en egen bemanningsnorm for antallet helsesøstre.
BT170630 Men en gjennomgang av tallene viser at 40 prosent av kommunene - særlig de mindre - hadde en nedgang eller ingen endring i antallet årsverk.
BT170630 Vi kommer også til å øke antallet politifolk i gaten.
BT170630 Det første handler om å øke antallet etappeseiere i Tour de France.
AP170630 I mai er antallet vesentlig lavere.
AP170630 Det første handler om å øke antallet etappeseiere i Tour de France.
DB170629 - Vi lovet aldri å bygge ut antallet sykehjemsplasser, men å ruste opp tjenestene som gjør det mulig for eldre å bo trygt og ha meningsfulle liv.
DB170629 I det lange løp er de kommersielle kjedene på denne måten med på å øke folks usikkerhet, og øke antallet av det vi gjerne kaller de bekymrede friske.
DA170629 - Kursene som går nå, og som også er planlagt til høsten, vil kompensere, men også øke det totale antallet og gi oss en utvidet grad av piloter sett opp mot antall fly, bekrefter Solli.
AA170629 Det ventes at antallet kan bli økt med rundt 3.000 soldater.
AA170629 De blir værende ut 2018, men inntil videre blir det ikke snakk om å øke antallet .
AA170629 De blir der ut 2018, men antallet blir ikke økt. ( ©NTB ) ¶
VG170628 - Vi har ikke antallet , men det er snakk om 10-15 skudd med grov kaliber, sier operasjonsleder Martin Schie i Øst politidistrikt til VG.
VG170628 Antallet reelt alvorlige hendelser har uansett holdt seg stabilt, trolig fordi vi er inne i en dyp fred.
VG170628 Drøyt 1000 nye I-PACE er i sum det samme antallet som Jaguar har levert ut av samtlige modeller i Norge siden 2008. 4,68 meter lange Jaguar I-PACE sparker fra med 400 utslippsfrie hestekrefter, og drar til med 700 Nm moment. 530 liter bagasje lastes inn bak, og det lille rommet foran har plass til 36 liter.
SA170628 Foran det budsjetterte antallet på minst 4.300 tilskuere på hver hjemmekamp.
DN170628 - Det handler ikke om å øke antallet kontroller, men om å øke kvaliteten på de vi gjør og avslutte dem raskere, sier han.
DN170628 Hadde det ikke vært for de store mengdene lakselus grunnet oppdrettsaktiviteten, ville antallet vært 50.000 høyere.
DN170628 - Men vi har beregnet lusebelastningen for villakssmolten som gikk ut fra elvene i perioden fra 2007 til 2013 og antallet som kom tilbake i perioden fra 2010 til 2014.
DA170628 - Det kan være at det er skutt mer, men 14 er i hvert fall antallet som traff skuret, forteller Henning Dalbye, krimsjef ved Moss politistasjon.
BT170628 Kommunen skulle få ned antallet turistbusser i sentrum, men byrådet sier de ikke har kontroll over hvor mange som kommer.
BT170628 Da reformen kom i 1938, var det med et formål om å bygge en bro mellom av bokmål og nynorsk, samt kutte ned antallet valgfrie former i rettskrivningen.
AP170628 - Vi har ikke antallet , men det er snakk om 10 - 15 skudd med grovt kaliber, sa operasjonsleder Martin Schie i Øst politidistrikt til VG.
AA170628 Britisk politi har oppjustert antallet døde eller antatt omkomne etter brannen i Grenfell Tower i London til 80.
AA170628 - Vi har ikke antallet , men det er snakk om 10 - 15 skudd med grov kaliber, sa operasjonsleder Martin Schie i Øst politidistrikt til VG.
DB170627 Utsiktene om varmt vær har resultert i en kraftig økning i antallet migranter som har satt seg ombord i båter på vei til å gjennomføre den livsfarlige ferden over Middelhavet den siste tiden.
DA170627 Dersom det i sommer settes nye rekorder i antallet migranter og flyktninger som ankommer Italia og antallet druknede i Middelhavet øker, kan det gi uforutsette innvirkninger på valgkampen, tror Ekern.
DA170627 Dersom det i sommer settes nye rekorder i antallet migranter og flyktninger som ankommer Italia og antallet druknede i Middelhavet øker, kan det gi uforutsette innvirkninger på valgkampen, tror Ekern.
DA170627 Det er en stor vekst i antallet private selskaper som vil ha tilgang til den offentlige pengesekken.
DA170627 - Den Norske Opera og Ballett har mer enn doblet antallet forestillinger etter at operaen flyttet fra Folketeateret til Bjørvika.
DA170627 Antallet personer som mottar sosialhjelp fortsetter dessuten å øke.
BT170627 SKULLE BLI BEDRE : Antallet cruisebusser skulle reduseres i bykjernen, men flere melder om en forverret situasjon.
BT170627 Likevel er antallet overdosedødsfall i Norge - rundt 260 i året - et av de høyeste pr. innbygger i Europa.
AP170627 Funnene i Pew-rapporten bekrefter en tendens som har vært synlig også andre steder - blant annet har antallet turister til USA sunket med opptil 16 prosent sammenlignet med fjoråret, ifølge mobilselskapet Foursquare, som har brukt data fra 50 millioner mobilbrukere for å kartlegge Trump-effekten på USA-turismen.
AA170627 Utsiktene om varmt vær har resultert i en kraftig økning i antallet migranter som har satt seg ombord i båter på vei til å gjennomføre den livsfarlige ferden over Middelhavet den siste tiden.
AA170627 Antallet rene konkurser gikk tilbake med 3,3 prosent.
AA170627 - Vi har ikke full oversikt over antallet ennå, det er meldt inn 35 skadde og drepte sauer.
VG170626 Både antallet og type beskjeder, svarer den tidligere Sandefjord- og Molde-keeperen.
NL170626 Antallet forsvarspersonell på Evenes vil øke fra et fåtall til omlag 500 ansatte og 300 vernepliktige soldater.
DN170626 Det øker antallet ansatte i Sverige fra 45 til totalt 375, skriver Sopra Steria i en pressemelding.
DB170626 Antallet aksjer i et selskap finner du på børssidene i Finansavisen og DN.
AP170626 Ifølge vitner var politioppbudet større enn antallet aktivister, og ifølge tyrkiske medier ble et sted mellom syv og 20 mennesker pågrepet.
AP170626 Antallet uforsikrede amerikanere kan bli bortimot doblet innen 2026 hvis president Donald Trump får gjennomslag for sin helsereform.
AA170626 Antallet soldater skal etter planen økes med nesten 4.000.
AA170626 Ifølge vitner var politioppbudet større enn antallet aktivister, og ifølge tyrkiske medier ble et sted mellom sju og 20 mennesker pågrepet. ( ©NTB ) ¶
AA170626 Ifølge vitner var politioppbudet større enn antallet aktivister.
VG170625 Yassin vedgår at antallet fanger tiltalt eller siktet for å tilhøre IS nå er så stort at varetektscellene er overfylte.
VG170625 - Selve antallet fanger er overveldende for oss.
SA170625 Søndag klokka 21.00 var antallet kommet opp i 757.
SA170625 Han er ikke bare imponert over beløpets størrelse, men minst like mye over antallet bidragsytere.
DB170625 FN skriver også i rapporten at antallet barn per kvinne i Afrika vil falle til 3,1 mot dagens 4,7 prosent.
AP170625 Ifølge vitner var politioppbudet større enn antallet aktivister, og ifølge tyrkiske medier ble et sted mellom syv og 20 mennesker pågrepet.
AA170625 Ifølge vitner var politioppbudet større enn antallet aktivister, og ifølge tyrkiske medier ble et sted mellom sju og 20 mennesker pågrepet.
VG170624 Selv om antallet lisenser har tidoblet seg fra suksessårene på 90-tallet, innrømmer fortsatt Sykkelforbundet at de har problemer med å rekruttere nok kvinner.
VG170624 Men da han ga Norwegian beskjed, fikk han beskjed om at det var for sent å booke om, og at antallet passasjerer på flighten nå var i orden.
SA170624 Om å redusere antallet barn som har dårlig leseferdighet, sier rapporten at samfunnet kan spare 700.000 euro per person som lærer å lese skikkelig : ¶
DN170624 Antallet er noe lavere enn tallet som ble oppgitt fredag.
DB170624 Tendensen forsterkes kraftig når antallet Facebook-venner øker.
BT170624 Antallet er noe lavere enn tallet som ble oppgitt fredag.
BT170624 - Disse problemstillingene er også relevante for det raskt økende antallet pensjonister.
BT170624 Peggy Fluge ( i midten ) har et nesten livslangt medlemskap i organisasjonen, men har sett at antallet avholdsfolk er blitt redusert.
AP170624 Antallet er noe lavere enn tallet som ble oppgitt fredag.
VG170623 Målet er å doble antallet jenter, fra 10.000 til 20.000, innen 2020.
VG170623 - I gamlebyen er det to vanskelige forhold : Gatene er for trange til å rykke frem i våre pansrede kjøretøy, og antallet sivile begrenser hvor tung skyttes man kan bruke fra avstand.
VG170623 Dette er det høyeste antallet etter andre verdenskrig.
VG170623 Særlig vil antallet kunne holdes stabilt lavt om Frp samtidig er villig til å bruke milliarder i nærområdene.
VG170623 Men en omlegging ala Jensens forslag vil nok kunne få ned antallet asylsøkere, som for tiden er rekordlavt primært på grunn av EU og Tyrkia.
VG170623 Det kan gjøre myggen mindre uutholdelig, men det minsker ikke antallet bitt, påpeker han.
VG170623 Hoveddelen av beslaget dreier seg om et titall tusen videofilmer som beskrives som overgrepsmateriale, og antallet identifiserte ofre har steget gjennom hele etterforskningen.
DN170623 Da er antallet personer som flyr til, fra og innenfor Kina ventet å nesten doble seg fra 487 millioner i 2015 til 927 millioner - mot ventet 902 millioner reisende i USA samme år, ifølge estimater fra International Air Transport Association ( IATA ).
DB170623 Slår Tsjekkia allerede utslåtte Danmark med minst fire mål ( antallet kommer an på hvor mye Portugal eventuelt slår Makedonia med, og resultatet mellom Tyskland og Italia i samme gruppe ), kan tsjekkerne avansere til semifinalen.
DB170623 Ifølge politiet er dødstallene etter den katastrofale brannen i en høyblokk steget til 9 bekreftet, men antallet som er antatt døde er 79.
DA170623 Bakgrunnen for situasjonen hun har havnet i, er regjeringens krav om betydelige reduksjoner i antallet årsverk ved Folkehelseinstituttet. 60 årsverk forsvant i fjor. 80 blir borte i år.
BT170623 Politiet har beslaglagt titusener av videofilmer som beskrives som overgrepsmateriale, og antallet identifiserte ofre har steget gjennom hele etterforskningen.
AP170623 Flere, deriblant artisten Lily Allen, har anklaget regjeringen og mediene for å prøve å styre folks sorg ved å tone ned antallet døde i brannen.
AP170623 Likevel er effekten - at antallet uten forsikring trolig vil øke, den samme, skriver CNN i en gjennomgang av lovforslagene.
AP170623 Visste du at : Hver uke øker antallet indere med samme antall som befolkningen i Bergen. 2.
AP170623 Visse du at : I disse ti landene vil antallet mennesker frem mot 2050 øke hver uke tilsvarende innbyggertallet i Oslo. 4.
AP170623 Innen 2050 er antallet mennesker eldre enn 80 år ventet å bli tredoblet til 425 millioner.
AP170623 I Kina flater det derimot først ut, og deretter går antallet kinesere nedover fra 2030.
AP170623 Det betyr at antallet mennesker er økt med omtrent 158 i minuttet.
AP170623 Antallet personer eldre enn 80 år tredobles ¶
AP170623 Siden 2009 har det vært en nedgang i anmeldt kriminalitet blant ungdom, men i 2016 økte antallet for første gang med nesten 20 prosent.
AP170623 For mange av disse landene er antallet barn lite.
AA170623 Politiet har beslaglagt titusener av videofilmer som beskrives som overgrepsmateriale, og antallet identifiserte ofre har steget gjennom hele etterforskningen.
VG170622 Som VG tidligere har omtalt er antallet åpent homofile i Eliteserien lik null.
VG170622 Men de siste 30 årene har antallet kliniske studier blitt drastisk redusert i hele Europa, også Norge.
DB170622 For Morten Pedersen er nettopp det store antallet middelmådige spillere i troppene rundt omkring det som trekker nivået ned på treningene også.
DB170622 Likevel fortsetter antallet å øke.
DB170622 - Ett eksempel på at politikken virker er at vi nå har det minste antallet bostedsløse på over 20 år.
DB170622 Talsperson for Wisconsins statsadvokat, Johnny Koremenos, sier de antagelig vil kreve å få saken gjennomgått på nytt av ankedomstolen, da av 12 dommere, og ikke tre, som var antallet som behandlet saken nå.
DB170622 En utvidet førstegangstjeneste og en jevnlig trent reservestyrke med kort responstid skal redusere antallet profesjonelt personell, og vil gjøre verneplikten viktigere.
DB170622 Fra 2015 til 2016 har antallet helsesøstre økt med hele 418 årsverk.
DB170622 Dette er en stor forskjell fra Arbeiderpartiets år i regjering, da antallet helsesøstre i kommunen knapt økte.
DA170622 Det forventes at tiltaket vil kunne redusere antallet skader med 80 prosent.
AA170622 Samtidig har antallet usolgte boliger økt med drøyt 1.000, viser den ferske rapporten Econ Nye Boliger fra Samfunnsøkonomisk analyse, skriver E24.
AA170622 Regjeringen vil innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn per voksen skal bli lavere.
SA170621 Det fører til at antallet biler med manuell girkasse i Norge vil bli færre og færre de kommende årene, sier Hovde og opplyser om følgende : ¶
DN170621 Det mest gledelige er at antallet passasjerer økte med over 300.000, sammenlignet med fjorårskvartalet.
DN170621 Antallet flyvninger ventes å øke med rundt én prosent, mot tidligere to prosent.
DN170621 Vi forventer at kurven når det gjelder antallet deltagere vil flate ut.
DN170621 I år er antallet konkurranser 86.
DN170621 Antallet konkurranser er mer enn doblet på bare to år.
DN170621 Vi forventer at kurven når det gjelder antallet deltagere vil flate ut.
DN170621 I år er antallet konkurranser 86.
DN170621 Antallet konkurranser er mer enn doblet på bare to år.
DB170621 Jeg mener regionreformkameratene svekker grunnlaget for å diskutere hvor mange fylker vi bør ha ved å gjøre antallet til hovedspørsmål og oppgavene til en bisak.
DA170621 I vårt tilfelle er det Helse- og omsorgsdepartementet som selv har pålagt oss å kutte antallet ansatte, påpeker Gayorfar videre.
BT170621 Antallet har økt med én million siden FM-slukkingen begynte i januar.
BT170621 Det fører til at antallet biler med manuell girkasse i Norge vil bli færre og færre de kommende årene, sier Hovde og opplyser om følgende : ¶
AP170621 Forslaget er todelt : Først vil de innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn pr. voksen skal bli lavere.
AP170621 Det fører til at antallet biler med manuell girkasse i Norge vil bli færre og færre de kommende årene, sier Hovde og opplyser om følgende : ¶
AA170621 Fra amerikansk side har man i en periode jobbet med planer om å doble antallet soldater - og gjøre Værnes sin faste hovedbase for US Marines i Europa.
AA170621 I stedet skal antallet timer med fritt rettsråd i forbindelse med klage økes fra én til tre timer.
AA170621 Det er det største antallet siden jaktåret 2000/01.
VG170620 Da speakeren på Brann stadion leste opp antallet solgte billetter til kampen mot Stabæk - 10 531 - ble han møtt med pipekonsert, slik annonseringen av antallet solgte billetter stort sett har blitt de siste to sesongene på Stadion.
VG170620 Da speakeren på Brann stadion leste opp antallet solgte billetter til kampen mot Stabæk - 10 531 - ble han møtt med pipekonsert, slik annonseringen av antallet solgte billetter stort sett har blitt de siste to sesongene på Stadion.
VG170620 - Ingenting tyder på at antallet henleggelser er på vei ned.
VG170620 Siden 2000 har antallet kliniske studier ( se faktaboks ) blitt kraftig redusert her i landet, viser tall fra Legemiddelindustrien som VG har fått.
NL170620 I byene vokser antallet registrerte velgere til Sametinget raskest, og brukertallene våre forteller at over 70 prosent av vårt digitale publikum holder til utenfor Finnmark - i og rundt byene.
DN170620 Hun viste til at planene for objektsikring er dynamiske, fordi antallet objekter går ut og inn.
DN170620 Med utgangspunkt i S&P 500-indeksen, USAs 500 største børsnoterte selskaper, har Næss ettergått antallet nyhetsartikler for hvert selskap, som registrert av finansnyhetstjenesten Bloombergs i alt 17.705 nyhetskilder, inkludert Twitter, i 2016.
DN170620 Med utgangspunkt i S&P 500-indeksen, USAs 500 største børsnoterte selskaper, har Næss ettergått antallet nyhetsartikler for hvert selskap, som registrert av finansnyhetstjenesten Bloombergs i alt 17.705 nyhetskilder, inkludert Twitter, i 2016.
DB170620 Politiet melder at antallet episoder hvor barn tvinges og utnyttes på nett, i form av digital utpressing av nakenbilder eller penger, har eksplodert de siste årene.
DB170620 Antallet overgrep som meldes inn til politiet er få, skriver de.
DA170620 HV er nemlig blitt gitt ansvar for å sikre 40 prosent flere " nøkkelobjekter ", samtidig som antallet soldater kuttes.
BT170620 Uber øker antallet drosjer i Bergen, og gir dermed bedre tilgjengelighet for brukerne.
AP170620 Antallet som gjør dette er for høyt.
AP170620 Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, mener det ikke er antallet løfter regjeringen har innfridd som er viktigst.
AP170620 Det at vi har få drap, gjør det vanskelig å senke antallet ytterligere.
AA170620 Det spesielle med årets og fjorårets sesong er at antallet mage- og tarmkonsultasjoner blant barn fra 0 til 4 år er lavere enn i de foregående årene.
AA170620 Antallet legekonsultasjoner for både mage- og tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner har vært høyt i aldersgruppen 5 til 19 år.
VG170619 I årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det målt det høyeste antallet arbeidsledige noen sinne, og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid.
VG170619 Debatt I årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det målt det høyeste antallet arbeidsledige noen sinne, og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid.
VG170619 - Ved blant annet å redusere antallet grenaderer i Telemark Bataljon og støtte oss på en lengre verneplikt, sparer vi 450 millioner kroner i året.
VG170619 * Antallet vernepliktige kan reduseres med omlag 800 i året.
VG170619 | Personlige bilskilt : Nesten 10.000 søknader på fire døgn ¶ Antallet ønsker om personlige bilskilt overgår veivesenets villeste antagelser.
SA170619 Antallet flyktninger i verden er det høyeste siden andre verdenskrig, behovet for mottakerland er desperat.
NL170619 Når det gjelder de siste vil man ta ned antallet oppsatte på flere hold, altså at mer personell overføres til reserven.
DN170619 De tar et fast gebyr på mellom 30 øre og 1,25 kroner per transaksjon, avhengig av antallet transaksjoner per år.
DB170619 - Det er gledelig at vi kommer så høyt oppe på en av Europas største flyplasser når de gjør en vurdering av det store antallet flyselskaper og flygninger.
DB170619 - Fra mars til mai i år har vi økt antallet månedlige leveringer fra 75.000 til 100.000.
AA170619 I 2011 var antallet 981 dødsfall i utlandet, viser tall Nettavisen har fått fra Utenriksdepartementet.
AA170619 I 2011 var antallet 981 dødsfall i utlandet, viser tall Nettavisen har fått fra Utenriksdepartementet.
VG170618 - Jeg er fullstendig lamslått over antallet på de døde, sier Alves.
VG170618 På ti år har antallet unge som sliter psykisk blitt fordoblet.
SA170618 I løpet av søndagen har antallet brannfolk og brannbiler som deltar i arbeidet med å slukke veggen av flammer i den skogkledde regionen blitt økt til henholdsvis 700 og 200.
FV170618 I løpet av søndagen har antallet brannfolk og brannbiler som deltar i arbeidet med å slukke veggen av flammer i den skogkledde regionen blitt økt til henholdsvis 700 og 200.
DB170618 - Men det betyr ikke at vi frykter for hele differansen her ( mellom befolkning og antallet evakuerte, red. anm. ).
DB170618 - Men det betyr ikke at vi frykter for hele differansen her ( mellom befolkning og antallet evakuerte, red. anm. ).
DA170618 I løpet av søndagen har antallet brannfolk og brannbiler som deltar i arbeidet med å slukke veggen av flammer i den skogkledde regionen blitt økt til henholdsvis 700 og 200.
BT170618 - Men det hjelper lite når antallet mulige kombinasjoner er tall som har 39 nuller i seg, altså et ettall etterfulgt av 39 nuller.
AP170618 Håper er å gjøre noe med det notorisk høye antallet arbeidsledige i Frankrike.
AP170618 Håper er å gjøre noe med det notorisk høye antallet arbeidsledige i Frankrike.
AA170618 I løpet av søndagen har antallet brannfolk og brannbiler som deltar i arbeidet med å slukke veggen av flammer i den skogkledde regionen blitt økt til henholdsvis 700 og 200.
VG170617 Selv om antallet IS-krigere er lavt, mellom 300 og 500, er opp mot 200.000 menn, kvinner og barn fanget bak frontlinjen.
VG170617 Men jeg lover dere at jeg vil offentliggjøre det eksakte antallet døde så snart jeg kan.
VG170617 Det beste tiltaket for å redusere antallet forvillede katter er at flest mulig katteeiere får katten sin kastrert/sterilisert og ID-merket, oppfordrer både FODs Stine Jansen, Dyrebeskyttelsen Norges Monica Dahlback og Heidi Bugge i Mattilsynet.
DB170617 De oppsagte som ikke får ny jobb finnes igjen i statistikken over arbeidsledige eller i en økning i antallet utenfor arbeidsstyrken.
DB170617 konkurs i gjennomsnitt, i tredje kvartal 2007, mens antallet ansatte i snitt kom opp i over tre både etter dot com-boblen og etter finanskrisen.
DB170617 SMELTET : Kartet viser antallet dager med overflatesmelting i Vest-Antarktis i januar 2016.
DB170617 Sistnevnte bekrefter en trend hvor antallet sofasittere har økt kontinuerlig de siste tyve årene : 32% i 1997 ; 35,6% i 2002 ; 39,6% i 2007 og 42,08% i 2012.
AP170617 Elever ved mange norske skoler får ikke det antallet undervisningstimer de har krav på.
AA170617 Londons politisjef sier at han håper at antallet omkomne ikke vil bli høyere enn 100.
AA170617 Men det har vært en stor suksess, en vanlig lørdag i juni ville ikke hatt en brøkdel av antallet besøkende vi har i dag, mener Tourrenc.
VG170616 Kunnskapsministeren skryter også her av regjeringens innsats, men sannheten er at det har blitt færre kvalifiserte lærere i skolen og antallet elever pr lærer har økt.
VG170616 Kunnskapsministeren skryter av regjeringens innsats, men sannheten er at det har blitt færre kvalifiserte lærere i skolen og antallet elever per lærer har økt.
VG170616 Debatt Kunnskapsministeren skryter av regjeringens innsats, men sannheten er at det har blitt færre kvalifiserte lærere i skolen og antallet elever per lærer har økt.
SA170616 Antallet ventes å fortsette å stige. 30 mennesker er bekreftet døde etter brannen i London.
SA170616 Nå er antallet nyhetssendinger redusert.
DN170616 Det blir færre reguleringer, og antallet jobber og entusiasmen stiger, tvitrer han.
DN170616 Antallet asylsøkere så langt i 2017 er de laveste siden 1997.
DN170616 Antallet ventes å fortsette å stige.
DN170616 Antallet bekreftede døde øker etter hvert som brannmannskapene gjennomgår den utbrente bygningen.
DB170616 Antallet turister ble doblet fra 660.000 i 2010 til 1,3 millioner i 2015.
DB170616 De mener at det store antallet mennesker som ventes å oppholde seg i sentrum denne dagen, medfører en « uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander.
DB170616 Tallet på antallet skadde varierer fra 59 til 64.
BT170616 Det blir færre reguleringer, og antallet jobber og entusiasmen stiger, tvitrer han.
BT170616 Samtidig opplyste han at antallet bekreftede omkomne har økt fra 17 til 30.
BT170616 Antallet ventes å fortsette å stige.
BT170616 Antallet stiger etter hvert som brannmannskapene gjennomgår bygningen hvor det brøt ut brann natt til onsdag.
BT170616 Nå er antallet nyhetssendinger redusert.
AP170616 I en oppdatering fredag ettermiddag, sier politiet at antallet er minst 30.
AP170616 Nå er antallet nyhetssendinger redusert.
AA170616 Det blir færre reguleringer, og antallet jobber og entusiasmen stiger, tvitrer han. ( ©NTB ) ¶
AA170616 Antallet ventes å fortsette å stige.
AA170616 Antallet bekreftede døde øker etter hvert som brannmannskapene gjennomgår den utbrente bygningen.
AA170616 USAs president Donald Trump har gitt Mattis full myndighet til selv å bestemme antallet amerikanske soldater i Afghanistan, Irak og Syria.
AA170616 Samtidig opplyste han at antallet bekreftede omkomne har økt fra 17 til 30.
AA170616 Antallet ventes å fortsette å stige.
AA170616 Antallet stiger etter hvert som brannmannskapene gjennomgår bygningen hvor det brøt ut brann natt til onsdag.
AA170616 Antallet asylsøkere så langt i 2017 er de laveste siden 1997.
VG170615 Samtidig faller antallet som mottar støtte til andre ting.
SA170615 Samtidig som antallet utlyste stillinger øker kraftig, synker antallet varslede oppsigelser og permitteringer, og ligger i følge Nav-direktør Truls Nordahl nå på et lavt nivå.
SA170615 Samtidig som antallet utlyste stillinger øker kraftig, synker antallet varslede oppsigelser og permitteringer, og ligger i følge Nav-direktør Truls Nordahl nå på et lavt nivå.
SA170615 Også antallet unge arbeidsledige mellom 16-29 år er på vei ned.
FV170615 Det fryktes at antallet døde vil stige betydelig.
DN170615 Antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA falt til 237.000 per 10. juni fra 245.000 uken før.
DN170615 DNB-sjef Rune Bjerke sa tidligere i år, som DN da omtalte, at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid ¶
DN170615 Etter en sterk start på året, der programmer som Farmen Kjendis dro opp tv-seingen, mens dagligvarekrigen dro opp temperaturen i reklamemarkedet, har det vært vanskelig for annonsører å komme på med nye kampanjer på tv - fordi etterspørselen er større enn antallet seere tv-kanalene har å selge.
DN170615 Etter en sterk start på året, der programmer som Farmen Kjendis dro opp tv-seingen, mens dagligvarekrigen dro opp temperaturen i reklamemarkedet, har det vært vanskelig for annonsører å komme på med nye kampanjer på tv - fordi etterspørselen er større enn antallet seere tv-kanalene har å selge.
DB170615 Det fryktes at antallet døde vil stige betydelig.
DB170615 Likevel har vi opplevd at det relativt store antallet mennesker som søkte tilflukt i Europa i 2015 har gitt rom for å undergrave denne retten, eller i beste fall trekke hele dens berettigelse i tvil.
DB170615 Antallet som de siste årene har krysset en landegrense på grunn av flukt utgjør i overkant av 20 millioner mennesker.
DA170615 Antallet døde i disse hendelsene er 6908.
DA170615 Tolv er bekreftet døde etter brannen, men det fryktes at det endelige antallet vil bli langt høyere.
DA170615 - Det økende antallet barn som vokser opp i fattigdom i Norge er også en utfordring som vil kunne påvirke barnas psykiske helse, sier Stokkereit.
DA170615 I 2015 var antallet 37.
BT170615 Det fryktes at antallet døde vil stige betydelig.
BT170615 17 mennesker er bekreftet omkommet, men det fryktes at det endelige antallet vil bli langt høyere.
AP170615 Det er tydelig at dette tiltaket har hatt effekt når vi ser på antallet kvinner som reiser, sier forskeren Louisa Tarras-Wahlberg ved International Center for the Study of Violent Extremism til Aftonbladet.
AP170615 Det fryktes at antallet døde vil stige betydelig, og brannvesenet anslår at det kan ta flere uker å gjennomsøke bygningen grundig.
AP170615 Antallet er ventet å stige. 69 personer er skadet, hvorav tilstanden er kritisk for 18. 25. april 2011 : 18 personer omkom og 20 ble skadet da en elektrisk trehjulssykkel tok fyr ved siden av en fire etasjes bygning i Kinas hovedstad Beijing.
AP170615 Antallet er ventet å stige. 69 personer er skadd, hvorav tilstanden er kritisk for 18. 25. april 2011 : 18 personer omkom og 20 ble skadd da en elektrisk trehjulssykkel tok fyr ved siden av en fire etasjes bygning i Kinas hovedstad Beijing.
AA170615 Det er tydelig at dette tiltaket har hatt effekt når vi ser på antallet kvinner som reiser, sier forskeren Louisa Tarras-Wahlberg ved International Center for the Study of Violent Extremism til Aftonbladet.
AA170615 Det fryktes at antallet døde vil stige betydelig.
AA170615 Det fryktes at antallet døde vil stige betydelig.
AA170615 Det fryktes at antallet døde kan stige betydelig.
AA170615 Tolv er bekreftet døde etter brannen, men det fryktes at det endelige antallet vil bli langt høyere.
AA170615 Tolv er bekreftet døde etter brannen, men det fryktes at det endelige antallet vil bli langt høyere.
AA170615 I forhold til antallet mailer, møter og innsats for å få med kommunen på laget, var ikke summen vi fikk til slutt verdt strevet.
AA170615 Etter en relativt kort læringsprosess så får du taket på det, men plasseringen og antallet knapper gjør at den aldri riktig føles like intuitiv som den langt billigere Roccat Kone.
SA170614 | Seks bekreftet døde i London - antallet kan stige ¶
SA170614 Antallet ventes å stige, opplyser politiet.
SA170614 Antallet bekreftede omkomne i storbrannen i London ventes å stige.
SA170614 Brannvesenet har bekreftet at mennesker er omkommet, men antallet er foreløpig ikke kjent.
SA170614 Brannvesenet i London bekrefter at folk har omkommet, men antallet er foreløpig ikke kjent.
SA170614 For det første er det nødvendig å styre tilstrømmingen, og på enkelte dager begrense antallet mennesker per dag.
NL170614 For én ting er at kommunen ligger langt, langt bak måltallene dere vedtok for to år siden, på antallet nye boliger.
FV170614 Antallet anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt med 27 prosent i Norge.
DN170614 Stortinget vedtok i forrige uke å krympe antallet fylkeskommuner fra 19 til 11.
DN170614 Antallet ventes å stige, opplyser politiet.
DN170614 Antallet sysselsatte i denne delen av befolkningen har for øvrig økt fra 21 prosent til 28 prosent i den nevnte perioden.
DB170614 I Issy Paris har jeg stort sett spilt hele kampene, men i Györ er det flere om posisjonene og da blir antakelig antallet minutter per kamp lavere, sier Oftedal. 25-åringen har faktisk aldri spilt Champions League-håndball - noe hun ser veldig fram til.
DB170614 De venter at antallet døde kommer til å stige.
DB170614 Verken politi eller brannvesen har uttalt seg om det totale antallet skadde i forbindelse med brannen, men flere øyenvitner fortalte i natt om folk som var innestengt i blokka.
DB170614 Antallet sysselsatte i denne delen av befolkningen har for øvrig økt fra 21 prosent til 28 prosent i den nevnte perioden.
DA170614 | Minst seks omkommet i storbrannen i London ¶ Antallet omkomne ventes ifølge politiet å stige etter den voldsomme brannen i en boligblokk i London.
DA170614 - Jeg kan ikke bekrefte antallet nå på grunn av bygningens størrelse og kompleksitet.
DA170614 Brannvesenet i London bekrefter at folk har omkommet, men antallet er foreløpig ikke kjent.
AP170614 - I områder som kontrolleres av ekstremistgrupper er vi alvorlig bekymret for det voksende antallet sivile som omkommer i luftangrep, sier Paulo Sérgio Pinheiro, lederen for granskingskommisjonen.
AP170614 Antallet drapsforsøk på sittende presidenter er lang - president Reagan ble truffet av en kule i 1981, men overlevde.
AP170614 London-politiet tror at antallet døde etter nattens katastrofebrann i et 24-etasjers høyhus vil stige.
AP170614 London-politiet tror at antallet døde etter nattens katastrofebrann i et 24 etasjers høyhus vil stige.
AA170614 | Seks bekreftet døde i London - antallet kan stige ¶
AA170614 - Jeg kan ikke bekrefte antallet nå på grunn av bygningens størrelse og kompleksitet.
AA170614 Antallet ventes å stige, opplyser politiet.
AA170614 | Seks bekreftet døde i London - antallet kan stige ¶
AA170614 - Jeg kan ikke bekrefte antallet nå på grunn av bygningens størrelse og kompleksitet.
AA170614 Antallet ventes å stige, opplyser politiet.
AA170614 Brannvesenet i London bekrefter at folk har omkommet, men antallet er foreløpig ikke kjent.
AA170614 - Jeg kan ikke bekrefte antallet nå på grunn av bygningens størrelse og kompleksitet.
AA170614 | UDI tror på færre asylsøkere ¶ Antallet asylsøkere så langt i 2017 er de laveste siden 1997.
AA170614 Brannvesenet i London bekrefter at folk har omkommet, men antallet er foreløpig ikke kjent.
VG170613 På tross av en kraftig vekst i antallet elever på disse trinnene, har gruppestørrelsen for de yngste elevene på 1.-4.trinn har gått ned.
VG170613 Dette handler ikke om støysoner og antallet desibel, men hvordan barn reagerer på skudd, sier han.
VG170613 VG har i en reportasjeserie rettet søkelyset på unge uføre : I vår har alarmen gått : Veksten i antallet uføre er over tid størst for de unge mellom 18 og 29 år.
VG170613 Økningen har vært jevn - inntil i vår, hvor antallet barn har økt mer enn tidligere.
SA170613 En ting til : Disse to kampene har økt antallet spillere som kan bli til noe større.
DB170613 Den 25 år gamle arbeideren Wildan sier at det forventes at man skal produsere mellom 58 og 92 plagg i halvtimen, mens det faktiske antallet produserte plagg varierer fra 27 til 40.
DA170613 Halvering i antallet tilsyn ¶
AP170613 Andelen og antallet økte under det forrige byrådet, og kommersielle aktører utgjør hovedtyngden av disse.
AP170613 En ting til : Disse to kampene har økt antallet spillere som kan bli til noe større.
AA170613 | Fire ganger så mange briter ble tyske i fjor ¶ Antallet briter som fikk innvilget tysk statsborgerskap ble firedoblet i fjor, da britene bestemte seg for å forlate EU. 2.865 briter ble tyske statsborgere i fjor, ifølge tall fra det tyske statistikkbyrået.
AA170613 Det er 361 prosent flere enn året før og det høyeste antallet som noen gang er registrert.
AA170613 De siste årene har antallet elsykler økt voldsomt.
VG170612 Konsekvensene og antallet dødsfall som følge av dette er på mange måter undervurdert.
SA170612 Mens stadig færre vinningsforbrytelser anmeldes, stiger antallet anmeldte seksuallovbrudd kraftig.
NL170612 At vi ivaretar hele landsdelen og de eksisterende fagmiljøene slik at disse kan fortsette å skape verdier i Nordområdene, er langt viktigere enn antallet fakultet ved UiT.
DN170612 Antallet økte med åtte fra uken før, og var kommet opp i 741.
DB170612 Antallet er imidlertid svært lite.
DB170612 Samtidig faller antallet anmeldte vinningsforbrytelser, som er den desidert største kategorien av alle lovbruddene, som en stein.
DB170612 Antallet anmeldelser har økt fra 239 til 733 på fem år.
DB170612 Antallet anmeldelser har falt kraftig både sammenlignet med i fjor og med 2013.
DA170612 Dersom tallene stemmer, og det økende antallet sivile drepte er et resultat av at en endret amerikansk holdning til folkeretten eller bevisste brudd på folkeretten, er dette alvorlig, sier Mads Harlem, leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors, til Dagsavisen.
DA170612 Amerikanske medier har spekulert i om det høye antallet skyldes at USA under Trump er mindre opptatt av å følge internasjonal lov.
DA170612 Antallet sivile drepte fra koalisjonens mot IS' var de høyeste i mars og april i år under koalisjonens treårige innsats, ifølge den uavhengige organisasjonen Airwars.
DA170612 Samtidig viste tall fra Statistisk sentralbyrå i slutten av mai at siden dagens regjering fikk makten i 2013, har antallet barn i offentlige barnehager sunket med 6.775, ifølge Klassekampen.
DA170612 Det er første gang man har registrert en klar reduksjon i antallet barn i offentlige barnehager.
AP170612 - Antallet vil nok stige, sier Ole Knut Steinset, rovviltmedarbeider i Oppland for Statens naturoppsyn.
AP170612 Samtidig faller antallet anmeldte vinningsforbrytelser, som er den desidert største kategorien av alle lovbruddene, som en stein.
AP170612 Mens stadig færre vinningsforbrytelser anmeldes, stiger antallet anmeldte seksuallovbrudd kraftig.
AP170612 Antallet anmeldelser har økt fra 239 til 733 på fem år.
AP170612 Antallet anmeldelser har falt kraftig både sammenlignet med i fjor og med 2013.
AA170612 - Antallet i første halvår i 2017 er det høyeste siden 1992, sa Lieberman søndag.
AA170612 Antallet dødsfall er doblet på to uker, og er nå oppe i 923, opplyser Verdens helseorganisasjon.
AA170612 Antallet som besøker kirken går nedover, så vi trenger en « boost », sier Lykke, som i mange år har kjent Ragnhild Jepsen - som ikke nådde opp denne gangen.
AA170612 Samtidig faller antallet anmeldte vinningsforbrytelser, som er den desidert største kategorien av alle lovbruddene, som en stein.
AA170612 Mens stadig færre vinningsforbrytelser anmeldes, stiger antallet anmeldte seksuallovbrudd kraftig.
AA170612 Antallet anmeldelser har økt fra 239 til 733 på fem år.
AA170612 Antallet anmeldelser har falt kraftig både sammenlignet med i fjor og med 2013.
VG170611 Veksten i antallet uføre er størst for de unge mellom 18 og 29 år.
VG170611 Også her er antallet begrenset til 500 eksemplarer.
AP170611 Det nøyaktige antallet vil bli avgjort i runde to som avholdes om nøyaktig én uke.
AP170611 Det eksakte antallet representanter vil bli avgjort i runde to, som avholdes om nøyaktig én uke med de kandidatene i hver valgkrets som har fått nok stemmer til å gå videre ( se fakta ).
VG170610 - Det de har gjort for å øke antallet medlemmer, er veldig bra.
SA170610 EU har inngått et tett samarbeid med Libya i et forsøk på å redusere antallet mennesker som forsøker å ta seg fra Nord-Afrika til Europa via sjøveien.
NL170610 r smaken med visjoner fra baken, avstedkommer de merkeligste resultater ; en går i mot de mest åpenbare løsningene for god byutvikling ; Denne uken synset et flertall av medlemmene i byutviklingskomiteen seg fram til at en meget god utredet, nietasjes boligblokk i Vestregata 20/22, måtte redusere antallet etasjer.
NL170610 Det er få ledige tomter i sentrum, og der de finnes, må en maksimere antallet boenheter for i det hele tatt kunne ha et lite snev håp om å oppfylle vekstambisjonene.
DA170610 - Antallet som drar, øker for hvert år, sier Alshaer.
DA170610 - Antallet som drar øker hvert år, sier palestinske Dana Alshaer.
AP170610 For eksempel er strømproduksjonen i all hovedsak basert på fornybare kilder, og antallet elbiler per innbygger er det største i verden.
AA170610 EU har inngått et tett samarbeid med Libya i et forsøk på å redusere antallet mennesker som forsøker å ta seg fra Nord-Afrika til Europa via sjøveien.
NL170609 Er folket klar for forandring ? Antallet private helseforsikringer i Norge har økt siden 2003 fra 32 000 personer, til nærmere 500 000.
DN170609 Nito, Norges største fagorganisasjon for ingeniører, har registrert en betydelig økning i antallet langtidsledige ingeniører i år, sammenlignet med samme periode i fjor.
DN170609 Antallet personer som har mistet retten til arbeidsledighetstrygd ( dagpenger ) fordi de har nådd tidsgrensen, er stigende, viser ferske tall Finansdepartementet har hentet inn.
DA170609 Politikeren Jean-Luc Mélenchon mener lekkasjen varsler at regjeringen vil gå til « sosial krig », og at Macron bedriver et dårlig skjult forsøk på å få slutt på Frankrikes 35 timers arbeidsuke, øke antallet midlertidige stillinger med lengre prøveperioder, og gjøre det lettere å gi folk sparken.
DA170609 Dermed ser det ut til at antallet plasser kan øke fra 80 til over 100 fra 1. september.
DA170609 I det store antallet asylsaker hun har vært borti, blant annet som grunnlegger av Refugees Welcome to Norway, har Hosseini-saken skilt seg ut.
AA170609 Vi teller antallet kjøretøy og vi registrerer om kjøretøyene kjører hele strekningen eller ikke.
AA170609 Mens det månedlige antallet delinger av Document-saker i første halvdel av 2015 lå stabilt mellom 30.000 og 40.000, teller Storyboard hele 230.000 delinger i mai i år.
AA170609 SNK har allerede en god dialog med en rekke aktører både nasjonalt og regionalt og antallet samarbeidspartnere utvides stadig.
VG170608 Han har lenge sett frustrert på at antallet ulv vokser - noe han mener fører til at flere sauer blir tatt av ulven.
VG170608 Det vi nå ser i Oppland er at ulv kommer inn i beiteområdene, fordi antallet er så stort.
VG170608 - Det er klart at når antallet ulv vokser, så vil flere ulv komme dit ulven ikke skal være.
VG170608 Kommunalkomiteen har gått inn for at antallet kommuner kuttes fra 428 til 354.
VG170608 * Målet med kommunereformen er å redusere antallet kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.
SA170608 Sett i forhold til bestanden av kjøretøyer er antallet ulykker på ATV faktisk veldig lavt, også om tallene i artikkelen er rett.
DN170608 QS-rangeringen tar også en titt på antallet internasjonale studenter ved universitetene og prosentandelen av internasjonalt ansatte når verdens beste universiteter skal kåres.
DN170608 I stedet har antallet bilreiser økt mer enn tallet på togreiser, viser Riksrevisjonens rapport.
DB170608 I stedet har antallet bilreiser økt mer enn tallet på togreiser, viser Riksrevisjonens rapport. ( ©NTB ) ¶
DB170608 Skulle de ende opp med det samme antallet , vil valgkampen og valget ses på som helt bortkastet.
DB170608 Målet med kommunereformen er å redusere antallet kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.
DB170608 Kommunalkomiteen innstilte allerede for ei uke siden på å redusere antallet fra 428 til 354, men på grunn av at Frp-representant Ingebjørg Godskesen sa hun ikke nødvendigvis ville stemme med partiet sitt, kunne reformen bli vedtatt med bare én stemmes overvekt.
DB170608 ( Dagbladet ) : I kveld stemmer Stortinget over kommunereformen, som skal redusere antallet kommuner i Norge kraftig.
DA170608 Antallet representanter på 229 er svært dårlig til å være Labour, etter et dårlig valg i 2015.
DA170608 Når syklistene i Nordsjørittet lørdag legger ut på tur fra Egersund, har antallet deltakere blitt mer enn halvert.
DA170608 - Antallet HC-parkeringsplasser reduseres ikke som følge av sykkelsatsingen eller Bilfritt byliv-tiltakene.
DA170608 I stedet har antallet bilreiser økt mer enn tallet på togreiser, viser Riksrevisjonens rapport.
DA170608 ) og Elisabeth Holmen Winsnes advarer om at antallet avrusningsplasser halveres om Helse Sør-Øst opprettholder dagens anbud.
AP170608 Senere ble det opplyst at antallet var 122.
AP170608 Antallet som skal bli hjemme i ferien øker også.
AP170608 Antallet kommuner reduseres til 354. 11 tvangsvedtak som berører 14 kommuner måtte til for å få reformen i havn.
AP170608 Antallet kommuner reduseres til 354. 11 tvangsvedtak som berører 14 kommuner måtte til for å få reformen i havn.
AA170608 Senere ble det opplyst at antallet var 122.
AA170608 I stedet har antallet bilreiser økt mer enn tallet på togreiser, viser Riksrevisjonens rapport.
AA170608 | Norske barn får voldsalarm ¶ Antallet voldsalarmer øker, og i fjor delte politiet ut mobile voldsalarmer 1.162 ganger. 13 ganger ble de gitt til barn under 16 år.
AA170608 Det vi nå ser i Oppland, er at ulv kommer inn i beiteområdene, fordi antallet er så stort.
AA170608 - Det er klart at når antallet ulv vokser, så vil flere ulv komme dit ulven ikke skal være.
AA170608 For Klæbu betyr Trondheim muskler til å ta vare på kommunens voldsomme vekst i antallet eldre og pleietrengende.
VG170607 Han nevner antallet trenere som har kommet inn og forsvunnet ut klubbdørene på Fredrikstad Stadion de siste årene, en spillergruppe som, ifølge Herlovsen, ikke virker å trives på kamp og trening, og laber interesse fra fotballengasjerte Fredrikstad by.
VG170607 « Likes » øker antallet personer som får se statusoppdateringer.
SA170607 UiS fikk hjelp av Venstre til å øke antallet stipendiater med ti til.
DB170607 Politiets operasjonsleder Olaug Bjørnsen sier antallet hendelser ikke kommer som noen overraskelse.
DB170607 Under en måned før festivalen, sendte produsent Lyly Villanueva en e-post til ledelsen med en advarsel om kostnadene ved å frakte det anbefalte antallet toalett-trailere, som var 18-20 trailere med 125 toaletter, til øya.
DB170607 Conall Arora, leder av Fyre Media, svarte at « Hvis vi halverer antallet , vil vi bare doble ventetiden man står i kø ?
DB170607 De neste 30 årene vil antallet eldre over 70 år dobles.
DA170607 Tallene for 2016 viser at antallet arrangementer i Drammen Scener fortsetter å falle fra toppåret 2010 med 1.400 arrangementer til 855 i 2016, 27 færre enn året før.
VG170606 Selv om ingenting tyder på at « det må holde å stole på legen-strategien » fører til at hun slipper helt av kroken, er det grunn til å tro at Bendiksens vitnemål vil være et moment som kan bety noe når antallet måneder skal fastsettes, ut fra hvor uaktsom skiløperen har vært.
SA170606 I mai økte antallet boliger til salgs i alle de største byene, en « drastisk » økning ifølge Eiendom Norge.
SA170606 I mai økte antallet boliger til salgs i alle de største byene, en « drastisk » økning, ifølge Eiendom Norge.
NL170606 Med den informasjonen jeg har i dag, og med de konsekvensene rovdyrene påfører reindrifta, så må antallet rovdyr kraftig reduseres.
DN170606 - For å nå dette målet må vi tredoble antallet profesjonelle brukere i det europeiske markedet.
DB170606 Etter Sovjetunionens fall, gikk antallet kraftig ned.
DA170606 Mens antallet på flukt over Middelhavet øker, krangler EUs stater seg imellom om hvem som skal imot flyktningene.
DA170606 Nå virker det som om EU er minst like opptatt av å redusere antallet som kommer med et reelt beskyttelsesbehov og dermed ikke kan returneres, sier Carling. | - Må tenke nytt om jobbene ¶
DA170606 Det riktige er at antallet drepte og hardt skadde øker med 0,3 personer i året.
DA170606 Bare fra 2013 til inngangen av 2017 økte antallet offentlige toaletter fra 843 til 1.012, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
BT170606 I mai økte antallet boliger til salgs i alle de største byene, en « drastisk » økning ifølge Eiendom Norge.
AP170606 - Vi har registrert en nedgang i antallet sivile som har forlatt byen i de siste par ukene.
AP170606 I mai økte antallet boliger til salgs i alle de største byene, en « drastisk » økning ifølge Eiendom Norge.
AP170606 I mai økte antallet boliger til salgs i alle de største byene, en « drastisk » økning, ifølge Eiendom Norge.
AA170606 Antallet er aller høyest i Estland, der det ligger på 103 per 1 million innbyggere. ( ©NTB ) ¶
AA170606 | Fremdeles svært høy drapsrate i Brasil ¶ Antallet drap i Brasil økte til 59.080 i 2015.
AA170606 I 2015 var tallet 31.264, eller 54,1 prosent av det samlede antallet .
AA170606 Antallet bolighandler er fortsatt ganske høyt, og vi ser derfor dette som et tegn på et fortsatt friskt marked, sier Bernhardsen.
AA170606 Antallet boliger til salgs har økt ganske mye, og vi har sett tegn som tyder på et prisfall i noen måneder allerede.
VG170605 Antallet fiskere er sterkt redusert i Storbritannia de siste årene, og det er blitt vanskeligere å leve av.
DA170605 Dessuten skal antallet bomstasjoner skal økes med cirka 55 fra dagens 29.
AA170605 Det ble først meldt at det trolig var seks biler involvert i hendelsen, men antallet ble senere justert ned til tre.
AA170605 I Sør-Trøndelag har antallet hull i perioden 2005 - 2015 blitt halvert for 5 og 12 åringer og redusert med 20 prosent for 18-åringer.
VG170604 Et flertall er positive til å redusere antallet kommuner ( 2015 ).
VG170603 Han skal dessuten oversteget det maksimale antallet barn per donor. 22 av fertilitetsklinikkens barn, og deres foreldre, forberedte på samme tid sitt søksmål, skriver kringkasteren.
DB170603 Derfor vil vi lage en strategi for å øke antallet norske serier med fortsatt høy kvalitet.
DA170603 Det er en kvartalsrapport fra FN, publisert i april, som viser at Kabul er den provinsen i Afghanistan som har det høyeste antallet drepte eller skadde sivile.
BT170603 Antallet avtaler er ifølge meldingen redusert fra 6400 i 2014 til 4152 og skal ytterligere reduseres i år.
AP170603 Men med tanke på det lave antallet smittetilfeller vi har, kan vi ikke si at vaksineskepsis er stort problem, sier Rønning.
AP170603 Men med tanke på det lave antallet smittetilfeller vi har, kan vi ikke si at vaksineskepsis er stort problem, sier Rønning.
NL170602 Styret vedtok en reduksjon i antallet fakultet ( fra dagens 8, ikke 7, som Nordlys skriver ) og oppnevnte en arbeidsgruppe med ekstern leder og representasjon ( den var ikke intern, som Nordlys skriver ).
NL170602 I Ålesund, som for øvrig avviklet fritt brukervalg etter tre år, klaget Orange Helse AS, ett av selskapene som har vist interesse for å etablere seg i Tromsø, over at det ikke var lønnsomt nok med det lave antallet brukere de hadde klart å skaffe seg i den åpne konkurransen.
DA170602 I fjor var antallet ansatte i USAs solenergiindustri dobbelt så stor som antallet innen olje, kull- og gassbransjen.
DA170602 I fjor var antallet ansatte i USAs solenergiindustri dobbelt så stor som antallet innen olje, kull- og gassbransjen.
DA170602 Han sier også at antallet varslede oppsigelser og permitteringer er på et lavt nivå. 9847 personer er nå helt arbeidsledige ved utgangen av mai.
DA170602 Selv om antallet tilskuere på Vikings hjemmekamper gradvis har gått ned, har støtten på bortekampene på Østlandet økt betraktelig etter at flere med mørkeblå hjerter samlet seg for å danne Viking Oslo som reiser sammen på bortekamp.
AP170602 - Det vil vi redusere antallet fremtidige pensjonister med 9 prosent, sa Russlands tidligere finansminister og leder for Senter for Strategisk Research Aleksej Kudrin da han la frem Russlands strategiplan frem til 2035.
AA170602 Dette ville igjen bety at antallet studenter man trenger for å dekke kostnadene vil være lavere.
VG170601 Den gang var de 6 ansatte, to måneder senere har antallet ansatte blitt over 70 får VG opplyst under et besøk på kafeen.
FV170601 | Flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354 ¶
DN170601 | Flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354 ¶
DN170601 Antallet kommuner kuttes fra 428 til 354.
DN170601 Orkla har som mål å redusere antallet leverandører med mer enn 25 prosent innen utgangen av 2018, og redusere antallet årsverk innen innkjøp med mer enn ti prosent innen utgangen av 2017, påpeker TDN Finans.
DN170601 Orkla har som mål å redusere antallet leverandører med mer enn 25 prosent innen utgangen av 2018, og redusere antallet årsverk innen innkjøp med mer enn ti prosent innen utgangen av 2017, påpeker TDN Finans.
DB170601 Det innebærer at antallet kommuner blir redusert fra 428 til 354 kommuner.
DB170601 Artikkelen publiseres i tidsskriftet Stat & Styring, og konkluderer med at antallet kommuner som slår seg sammen, overgår selv de mest optimistiske anslagene.
DA170601 Politikontroller er et av de dokumentert mest effektive tiltakene for å få ned antallet ulykker.
BT170601 Totalt skal antallet kommuner kuttes fra 428 til 354 i Norge.
BT170601 | Flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354 ¶
BT170601 Antallet kommuner kuttes fra 428 til 354.
BT170601 I England øker antallet au pairer fra Europa, noe som byr på store utfordringer i og med at au pairordningen ikke lengre er regulert.
AP170601 Totalt skal antallet kommuner kuttes fra 428 til 354 i Norge.
AP170601 Politikontroller er et av de dokumentert mest effektive tiltakene for å få ned antallet ulykker.
AA170601 Det er antallet utenlandsadopterte som først og fremst har gått kraftig ned.
AA170601 Siden i fjor har antallet økt med 19 prosent, ifølge Rovdata.
AA170601 Antallet ulver som kun oppholder seg i Norge har gått ned.
AA170601 | Flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354 ¶
AA170601 Antallet kommuner kuttes fra 428 til 354.
AA170601 Politikontroller er et av de dokumentert mest effektive tiltakene for å få ned antallet ulykker.
AA170601 I vår tid vil antallet som rammes av ekstremvær, fortsette å øke.
VG170531 Meldingene om antallet drepte og sårede har variert gjennom dagen, og steget jevnt.
VG170531 Antallet skal ned ¶
VG170531 Men problemet kommer mye tydeligere frem om man ser på antallet au pairer som kontaktet nasjonalt hjelpesenter for au pairer i fjor.
DN170531 Bedrifter har ikke samme angrerett som forbruker og antallet saker viser et generelt forbedringspotensial i salgsapparatet på slike avtaler, sier Instefjord.
DN170531 Mye tyder på at vi har hatt rett i antallet , men tiden får vise om tallet stabiliseres, sier Bu i meldingen.
DB170531 Vi kan heller ikke gå inn på det totale antallet personell eller antallet nordmenn i Kabul, skriver kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen, i en mail til Dagbladet.
DB170531 Vi kan heller ikke gå inn på det totale antallet personell eller antallet nordmenn i Kabul, skriver kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen, i en mail til Dagbladet.
DB170531 Sammenlignet med antallet migrantankomster på samme tid i fjor har antallet ankomster økt med 35 prosent.
DB170531 Sammenlignet med antallet migrantankomster på samme tid i fjor har antallet ankomster økt med 35 prosent.
DA170531 Lærer man seg spansk, kinesisk eller arabisk vil det potensielle antallet mennesker man kan snakke med være enda høyere.
AP170531 FN uttrykte i samme rapport sterk bekymring for at antallet barn og kvinner som blir drept eller såret i konflikten, øker kraftig.
AP170531 I takt med selskapets leveranse av flere nye Boeing 787 Dreamlinere, har antallet interkontinentale ruter økt og den globale strategien er i ferd med å realiseres.
DB170530 Men selv om et stort fertall av oss går på kino, går antallet kinobesøk nedover.
AP170530 Men antallet er usikkert.
AP170530 Dersom antallet søkere nå skulle stige, kan dette håndteres « veldig raskt » ved å innføre hurtigbehandling, mener UDI.
AA170530 Imidlertid kommer det meldinger fra provinsene om at antallet rammede kan være så høyt som 700.000.
DN170529 Nå skal antallet butikker økes betraktelig fra dagens 17.
DN170529 Målet er at antallet butikker skal opp i nærmere 50 i løpet av tre år.
DB170529 Politiet spesifiserer antallet personer til fire.
DA170529 oktober 2016, men ved årsskiftet var antallet klager fra frustrerte innbyggere oppe i 30.000.
AP170529 Og antallet døde sjokkerer russerne. 360g ¶
AA170529 May ville ikke svare da hun ble konfrontert med at antallet politifolk har gått ned, men viste til at sparetiltak er nødvendig som følge av gammel gjeld.
AA170529 oktober 2016, men ved årsskiftet var antallet klager fra frustrerte innbyggere oppe i 30.000.
VG170528 Etter sesongens første ti runder har antallet besøkende på stadionene falt med litt over syv prosent.
SA170528 Økningen i antallet som søker behandling kan dessuten skyldes flere ting ; at brukere blir mindre engstelige for å oppsøke helsetjenesten når avkriminalisering er i kortene, eller at de presses inn i behandling ufrivillig, er to av dem. i ¶
SA170528 Solid forskning viser dessuten at det ikke har skjedd noen økning i antallet som får psykiske problemer parallelt med at cannabisbruken har gått betraktelig opp.
SA170528 Robertsen hevder en økning i antallet barn som havner på akuttmottak på grunn av cannabis.
VG170527 Sjef for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen, sier antallet har økt til 600, og at Skattemyndighetene har funnet en metode å finne deres inntekter på.
SA170527 24.000 robotgressklippere ble i fjor importert til Norge, og antallet er ventet å øke i år.
FV170527 Han opplyser at godværet gjorde at badelandet var godt besøkt, men ikke det samme antallet som midt på sommeren.
DB170527 Det er ingen formell registrering av det årlige antallet penisamputasjoner på grunn av tradisjonelle omskjæringer, men en studie rapporterte om opptil 55 tilfeller i provinsen Eastern Cape alene.
DB170527 I åra som kommer, må vi forvente at innvandringa fra vestlige land går i null eller blir negativ, altså at flere flytter ut enn antallet som kommer inn.
DB170527 Antallet eldre er med andre ord ikke noe vi uten videre kan styre ved hjelp av politikk.
DA170527 Nå har antallet kunder passert 40.000, fikk Frp opplyst under et nylig møte med DriveNow i København.
BT170527 Forbrukerrådet ¶ 24.000 robotgressklippere ble i fjor importert til Norge, og antallet er ventet å øke i år.
AP170527 Antallet spisesteder er doblet : Her er de nye restaurantene på Oslo Lufthavn ¶
AP170527 Et blikk på de samme tallene viser at antallet under 18 som er registrert hos politiet i 2016 er omtrent det samme som i 2014, men fortsatt mye lavere enn for ti år siden.
AP170527 24.000 robotgressklippere ble i fjor importert til Norge, og antallet er ventet å øke i år.
NL170526 Behovet og antallet brukere i hjemmetjenesten vil ikke minske i fremtiden, snarere tvert imot.
DN170526 Nå viser tall fra sikkerhetsselskapet Trend Micro at lønnsommheten ved slik utpressing har ført til rakettvekst i antallet trusler av samme type.
DN170526 Fra 2014 til 2016 reduserte selskapet antallet fast ansatte medarbeidere med 240 på norsk sokkel, i tillegg til om lag 400 innleide medarbeidere, men de har ikke planer om ytterligere kutt.
DB170526 Dette skal ha vært årsaken til det høye antallet drepte sivile.
DB170526 Med denne blir det 12 år til neste gang du maler ¶ fra Butinox Futura ¶ - Antallet har steget etter hvert som vi har fått meldinger fra områder som tidligere var utilgjengelige, opplyste en tjenestemann ved landets krisehåndteringssenter fredag.
DB170526 Men José Martí-flyplassen utenfor Havanna er for liten, hotellkapasiteten sprengt, tross statlige og utenlandske investeringer i nye prosjekter, og prisene er så skrudd i været at amerikanske flyselskaper har begrenset antallet flygninger til Cuba, meldte Le Monde i mars.
DA170526 Fra 2014 til 2016 reduserte selskapet antallet fast ansatte medarbeidere med 240 på norsk sokkel, i tillegg til om lag 400 innleide medarbeidere, men de har ikke planer om ytterligere kutt.
DA170526 Antallet mål de hadde scoret ?
DA170526 Hos dem var antallet nærmest doblet på bare tre år.
AP170526 Dette skal ha vært årsaken til det høye antallet drepte sivile.
AP170526 I ti europeiske land har antallet tilfeller doblet seg mellom januar og februar i år, sammenlignet med samme periode i 2016, ifølge European Centre for Disease Prevention and Control.
AP170526 Antallet spisesteder dobles : Her er de nye restaurantene på Oslo Lufthavn ¶
AP170526 Antallet nye par som møter til megling, har ligget rundt 17.000 de siste årene.
AA170526 Dette skal ha vært årsaken til det høye antallet drepte sivile.
AA170526 - Antallet har steget etter hvert som vi har fått meldinger fra områder som tidligere var utilgjengelige, opplyste en tjenestemann ved landets krisehåndteringssenter fredag.
SA170525 Politimester Hans Vik er meget godt fornøyd med at antallet restanser i politidistriktet er kraftig redusert.
DN170525 Etter dagens regler ville antallet vært 28 millioner uten forsikring.
AP170525 Det lydopptaket derimot formidler, er at Gianforte blir kraftig irritert på Jacobs etter et spørsmål om onsdagens rapport fra Kongressens budsjettkontor, som viser at antallet amerikanere uten helseforsikring vil øke med 23 millioner dersom republikanernes nye helsereform blir vedtatt.
AP170525 - En slik ordning kan redusere antallet pasienter som drar på egen hånd til tvilsomme behandlinger i utlandet, sier Aamdal.
AA170525 Også annen litteratur styres av markedskreftene - man kan si det samme om det store antallet romaner myntet på et kvinnelig publikum.
VG170524 Politiet vil på grunn av det store antallet ofre bruke fire til fem dager før de er klare til å navngi alle.
VG170524 Politiet vil på grunn av det store antallet ofre bruke fire til fem dager før de er klare til å navngi alle.
VG170524 - Det samlede antallet pågrepne er fire, sier han.
SA170524 FOTO : Tashi Sherpa / TT / NTB Scanpix ¶ Antallet omkomne i årets klatresesong er dermed oppe i minst ni på den nepalske siden av verdens høyeste fjell, skriver Himalayan Times.
SA170524 - På grunn av antallet ofre, vil de rettsmedisinske obduksjonene ta fire til fem dager.
DB170524 - Det vil gi politiet muligheten til å øke antallet bevæpnede politibetjenter som patruljerer viktige steder betraktelig, la May til.
DB170524 De største tabbene skjer før pensel og rulle tas fram ¶ fra Butinox Futura ¶ Antallet omkomne i årets klatresesong er dermed oppe i minst ni på den nepalske siden av verdens høyeste fjell, skriver Himalayan Times.
DB170524 - Det vil gi politiet muligheten til å øke antallet bevæpnede politibetjenter som patruljerer viktige steder betraktelig, la May til.
DA170524 Ned 3.000 ¶ Antallet registrerte arbeidsledige og tiltaksdeltakere hos Nav gikk ned med 3.000 personer i løpet av samme tidsrom.
DA170524 En sammenhengende E18-utbygging kan øke dette antallet ytterligere, om ikke altfor lenge.
DA170524 enda flere : Nylig ble det kjent at Oslo fram mot 2019 kan få 56 nye bomstasjoner som en konsekvens av Oslopakke 3-avtalen, slik at det totale antallet blir 85.
BT170524 Antallet omkomne i årets klatresesong er dermed oppe i minst ni på den nepalske siden av verdens høyeste fjell, skriver Himalayan Times.
AA170524 Foto : AP / Tashi Sherpa / NTB scanpix ¶ Antallet omkomne i årets klatresesong er dermed oppe i minst ni på den nepalske siden av verdens høyeste fjell, skriver Himalayan Times.
AA170524 Antallet omkomne i årets klatresesong er dermed oppe i minst ni på den nepalske siden av verdens høyeste fjell, skriver Himalayan Times.
AA170524 - På grunn av antallet ofre, vil de rettsmedisinske obduksjonene ta fire til fem dager.
AA170524 Siden mars i fjor har antallet beboere i alle mottak sunket fra 26 400 til 9 500 i midten av mai i år.
AA170524 - Vi legger ned store ressurser på å gjøre antallet konflikter minst mulig.
AA170524 Resonnementet hans kan være gyldig som en analyse av russisk tenkemåte, men antallet soldater er så lite at det har liten reell militær betydning.
SA170523 - Hvis man begynner å få vondt eller får det tøft mentalt med all reisingen, må trenerne justere antallet turneringer.
NL170523 Dersom man av en eller annen grunn vil redusere antallet fakultet, er det vår klare oppfatning at all ingeniørutdanning i nord i fremtiden må ledes og styres fra fakultetet i Narvik.
NL170523 Nå skal NATO ha lagt press på Norge, ikke bare for å forlenge oppdraget i tid, men også for å utvide antallet norske spesialsoldater i Afghanistan, ifølge VG.
DB170523 Det vil gi politiet muligheten til å øke antallet bevæpnede politibetjenter som patruljerer viktige steder betraktelig, sier May.
DB170523 I shariadomstolen ble mennene dømt til 85 slag, men antallet ble redusert med to fordi de hadde tilbrakt to måneder i fengsel.
BT170523 - Hvis man begynner å få vondt eller får det tøft mentalt med all reisingen, må trenerne justere antallet turneringer.
AP170523 Antallet angrep går samtidig kraftig opp.
AP170523 Det har vært en tydelig økning i antallet drepte i slike angrep de siste årene.
AP170523 Der feires det stort at Norge nesten har doblet antallet internasjonale besøk på 20 år, men uten at det nevnes at Danmark og Island har femdoblet sitt besøk i samme periode.
AP170523 - Hvis man begynner å få vondt eller får det tøft mentalt med all reisingen, må trenerne justere antallet turneringer.
DN170522 - Fortsetter nedgangen i samme takt vil antallet fast-telefonikunder være null i år 2022, men det tror vi ikke på, sier Olsen.
DN170522 Og selv om Knut Sirevåg i Eiendomsmegler 1 SR-Bank mandag kunne melde om kraftig oppgang i antallet boligsalg i første kvartal, venter han ikke særlig prisstigning.
AP170522 Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet - igjen ¶ Antallet byråkrater i politiet firedoblet ¶
AA170522 | Hvert sekund drives én person på flukt i eget land ¶ Antallet mennesker på flukt i eget land er nær doblet siden 2000, og utviklingen ser bare ut til å fortsette, viser en fersk rapport fra Flyktninghjelpen.
VG170521 I Norge var det totale unngåelige antallet krefttilfeller i 30-årsperioden 37.000, skriver Andersson.
DB170521 Antallet narkotikalovbrudd begått av personer under 18 år har økt med over 50 prosent, fra 199 lovbrudd i 2015 til 305 i 2016.
DA170521 Terrorisme må heller ikke bare måles i antallet døde, men i antallet tapte drømmer, sa Trump.
DA170521 Terrorisme må heller ikke bare måles i antallet døde, men i antallet tapte drømmer, sa Trump.
AP170521 Mattilsynet kan gi pålegg om å redusere antallet katter, kastrere og ID-merke.
AA170521 Terrorisme må heller ikke bare måles i antallet døde, men i antallet tapte drømmer, sa Trump.
AA170521 Terrorisme må heller ikke bare måles i antallet døde, men i antallet tapte drømmer, sa Trump.
AA170521 Antallet narkotikalovbrudd begått av personer under 18 år har økt med over 50 prosent, fra 199 lovbrudd i 2015 til 305 i 2016.
AA170521 Amerikanske militære ønsker nå at Værnes skal bli en permanent base for marinestyrkene i Europa, noe som vil bety at antallet amerikanske soldater fordobles til 600.
DN170520 Nytt av året var det store antallet iranere som skyndte seg til valglokalene allerede tidlig på morgenen.
DA170520 Nytt av året var det store antallet iranere som skyndte seg til valglokalene allerede tidlig på morgenen.
AP170520 De siste årene har antallet straffbare forhold hvor unge er mistenkt eller siktet for å ha brukt fysisk vold økt.
AA170520 Nytt av året var det store antallet iranere som skyndte seg til valglokalene allerede tidlig på morgenen.
VG170519 - Antallet år som French tilbrakte i fengsel i Kongo kan ikke sammenlignes med dødsfallet til min mann.
VG170519 Da Rouhani ble valgt i 2013, var antallet på litt over 72 prosent.
VG170519 Visste du ? : Antallet unge uføre øker ¶
DB170519 Nesheim ADAPTIVT : Med tanke på hvilke systemer som ligger bak, er antallet knapper som velger selvkjørende få.
BT170519 Disse fellene dreper rotter uten gift og registrerer samtidig antallet treff.
BT170519 Den gode nyheten er at antallet ser ut til å være på vei ned.
AP170519 Myndighetene i Moskva har nemlig bestemt at antallet skogbranner skal reduseres.
AA170519 Nytt av året var det store antallet iranere som skyndte seg til valglokalene allerede tidlig på morgenen.
AA170519 Hvis og når et slikt kjørefelt kommer, avhenger av etterspørselen og antallet selvkjørende biler i Danmark.
AA170519 Afghanistan har det høyeste antallet mineofre i verden, som sammen med veibomber dreper eller sårer omkring 140 personer hver måned.
AA170519 Fire egg per reir ¶ - Antallet vipereir har variert.
AP170518 På scenen i Telenor Arena får han følge av sitt 15-manns studioband, samt et orkester og kor som bringer det totale antallet på scenen opp i over 60 personer.
AA170518 - Antallet mennesker som flykter fra hjemmene sine i Vest-Mosul, er overveldende.
VG170517 Tidligere hadde han hevdet at antallet var et sted omkring 35 og 37.
SA170517 Vi har ulik sårbarhet for problemer med rus, så å holde bruken lav er med på å begrense antallet som får problemer.
DN170517 Siden 2010 er antallet ankomster blitt nær firedoblet.
DN170517 Antallet utenlandske ankomster til Island økte i 2016 med voldsomme 40 prosent.
DN170517 Antallet utenlandske ankomster til Island økte i 2016 med 40 prosent.
AP170517 42 drepte i demonstrasjoner ¶ Antallet drepte under protester i Venezuela de siste seks ukene er offisielt oppe i 42.
AA170517 Antallet drepte de siste seks ukene er offisielt oppe i 42.
VG170516 Pressesjef i Discovery Networks Norway, Hanne McBride, sier til VG at de er fornøyde med antallet nominasjoner og kategoriene de er nominert i.
VG170516 VG viste i dag at antallet unge uføre fortsetter å stige.
VG170516 UFØRE-UFØRET : Ap-leder Jonas Gahr Støre fremmer en rekke forslag for å snu økningen i antallet unge uføre.
VG170516 - Ulike regjeringer har sett at antallet uføre blir urovekkende høyt.
VG170516 - Det er veldig urovekkende at det allerede alarmerende høye antallet unge uføre fortsetter å stige.
NL170516 Derfor rammer terroren langt videre enn naturlig er, hvis man ser på antallet ofre.
DN170516 I næringskomiteen bemerker samtlige partier - med unntak av Høyre og Frp - at veksten i antallet anmodningsvedtak ikke utelukkende skyldes en endret parlamentarisk situasjon.
DN170516 Etter åtte år med rødgrønn flertallsregjering har antallet anmodningsvedtak økt dramatisk denne perioden.
DA170516 Hvis salgsprognosene slår til vil antallet elsykler her til lands passere 150.000 i løpet av året.
DA170516 Hvis salgsprognosene slår til vil antallet elsykler her til lands passere 150.000 i løpet av året.
VG170515 | NAV : Antallet unge uføre øker ¶
VG170515 Det betyr at antallet er mer enn doblet på de siste ni årene.
VG170515 - Det har i mange år vært en bekymringsfull utvikling i antallet unge som faller utenfor.
VG170515 - Dette underbygges også ved at politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige ¶ narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket.
VG170515 Tross det store antallet som er rammet, har bakmennene per nå bare fått inn rundt 400 000 kroner.
SA170515 Antallet land som kriminaliserer seksuell aktivitet mellom likekjønnede har falt fra 92 i 2006 til 72, men i åtte land, blant dem Iran, Saudi-Arabia, Jemen og Sudan, kan sex mellom likekjønnede føre til dødsstraff.
DN170515 Antallet uttransporterte er klart lavere enn på samme tid i fjor.
DB170515 - Politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket.
DB170515 - Basert på det store antallet meldingene vi har fått inn, er vi ganske sikre på at noe har smelt.
DA170515 Karine Nordstrand i Leger uten grenser er redd for at antallet tilfeller vil bli mange flere : ¶
DA170515 NFF betegner det lave antallet som gledelig.
DA170515 NFF betegner det lave antallet som gledelig.
DA170515 NFF betegner det lave antallet som gledelig.
AP170515 40 - 50 virksomheter er skannet så langt, men antallet øker hele tiden etter hvert som samtykker mottas.
AP170515 Antallet øker hele tiden etter hvert som samtykker mottas.
AP170515 Antallet har kommet opp i 60.
AA170515 - Politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket.
VG170514 Jeg er urolig for hvordan antallet fortsetter å vokse når folk går på jobb og skrur på datamaskinene sine mandag morgen, sier Rob Wainwright, sjefen for Europol, til britiske ITV.
VG170514 Antallet rammede går opp.
VG170514 Men samtidig har antallet ikke-vurderte elever gått opp i mange fylker.
SA170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
DN170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
DA170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
BT170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
AA170514 Antallet stiger, og jeg er bekymret for om det vil fortsette å stige når folk går på arbeid og slår på maskinene sine mandag morgen, sier han.
AA170514 Antallet som antas å være smittet har økt fra 2.300 forrige uke til 8.500.
VG170513 Det samme antallet har rykket opp etter å ha endt på fjerdeplass - senest med Adama Diomandes Hull City i fjor.
VG170513 - Antallet er ekstremt lavt og minsker raskt, sier Vikram Thakur ved sikkerhetsselskapet Symantec til nyhetsbyrået Reuters, melder TT.
SA170513 - Jeg appellerte veldig for å prøve å få kvinner med, og antallet økte.
DB170513 Sommerstid er antallet langt høyere.
DB170513 - Det er bare tull, sier Refsdal, og henviser til at FN i fjor regnet med at antallet Nusra-krigere i Øst-Aleppo var maks 900 av ca. 8000 opprørere til sammen ; andre kilder anslår antallet Nusra-medlemmer til under 200, ifølge Reuters.
DB170513 8000 opprørere til sammen ; andre kilder anslår antallet Nusra-medlemmer til under 200, ifølge Reuters.
BT170513 - Jeg appellerte veldig for å prøve å få kvinner med, og antallet økte.
AP170513 - Jeg appellerte veldig for å prøve å få kvinner med, og antallet økte.
AA170513 - Antallet er ekstremt lavt og minsker raskt, sier Vikram Thakur ved sikkerhetsselskapet Symantec til nyhetsbyrået Reuters, melder TT.
VG170512 Han understreker at det er selve opptaket av lærerstudenter som betyr noe for senere rekruttering av lærere til skolene, og ikke antallet søkere.
VG170512 Byen kalles gjerne for den amerikanske riveriaen, takket være det overveldende antallet solskinnsdager.
DN170512 Han skriver videre at antallet fortsatt stiger.
DB170512 Antallet drap begått med skytevåpen i USA har økt jevnt de siste årene, fra 12 547 i 2014 til 14 959 i fjor.
DB170512 - Vi skulle gjerne sett at antallet kjøreforbud og anmeldelser var lavere, men jeg vil likevel si at tilstanden på kjøretøyene er betydelig bedre enn den var for ti til femten år siden, poengterer han.
DB170512 Han beskriver antallet personer som slapp inn uten å få ID sjekket, som « vesentlig », men ønsker ikke å utdype tallet.
AA170512 Han skriver vider at antallet fortsatt stiger.
AA170512 Landets helsedepartement har informert Verdens helseorganisasjon ( WHO ) at antallet tilfeller av zika og fosterskaden mikrokefali har gått ned i hele Brasil.
VG170511 - Kampen for et tryggere arbeidsliv, en ny regjering og arbeidet for å øke antallet fagorganiserte bli viktig.
DB170511 Etter 2015 har antallet enslige mindreårige asylsøkere til Norge avtatt betydelig.
DB170511 Hvert år øker antallet hjemløse dyr i Norge, ifølge Dyrebeskyttelsens oversikt.
DB170511 Han mener utviklingen er bekymringsfull fordi antallet sysselsatte går ned og andelen sysselsatte går ned.
DB170511 Temaet for boka virket nesten profetisk : et massivt innsig av båtflyktninger ankommer Europa og europeiske ledere må velge mellom sine humanitære instinkter og vissheten om at antallet overstiger evnen til å ta imot.
DA170511 - Antallet kommuner på Robek-listen vil nå til sommeren bli det laveste noensinne.
AP170511 Sykkelprosjektet presiserer at antallet p-plasser som må fjernes er et anslag.
AP170511 Også det totale antallet seere på NRK3 og NRK nett-TV synker.
AA170511 Antallet er fortsatt rundt fem ganger så høyt som det årlige gjennomsnittet i perioden 2008 til 2013.
AA170511 Selv om arbeidsledigheten har stabilisert seg noe den siste tiden, er antallet langtidsledige økende.
SA170510 Særlig har antallet lekkasjer av petroleumsprodukter økt, og dermed også faren for eksplosjoner og storulykker.
DN170510 Selskapet rapporterte om 166 millioner daglige brukere, mot det forventede antallet på 167,3 millioner.
DN170510 Selskapet rapporterte om 166 millioner daglige brukere, mot det forventede antallet på 167,3 millioner.
DA170510 Sykehus over hele landet ser seg nødt til å kutte i antallet stillinger, viser en gjennomgang av helseforetakenes budsjettdokumenter, gjort av SV.
AP170510 Fengselsvesenet sier antallet er 700.
AP170510 Dette er bare ett av mange eksempler på russiske oppbygging i nord de siste to årene : ¶ Antallet manøvre i Nord-Atlanteren og Norskehavet har økt kraftig, og russerne har trappet ned varslingstiden til naboland som Norge.
AP170510 Siden Høyre og Frp overtok regjeringskontorene har de økt antallet politifolk, men ikke prioritert nok penger til biler og utstyr.
AA170510 De peker blant annet på at antallet utenlandske innsatte i norske fengsler har økt betydelig de siste tiårene.
VG170509 NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt oppylser til VG at denne vil regnes ut fra antallet kamper Edvartsen kunne regne med å dømme i 2017.
VG170509 Bjerketvedt opplyser til VG at Edvartsens kompensasjon vil regnes ut fra antallet kamper Edvartsen kunne regne med å dømme i 2017.
VG170509 Parallelt med at det har blitt vanskeligere for voksne å få asyl, har antallet enslige mindreårige økt eksponentielt, og blant dem som kom til Norge i 2015 var 55 prosent yngre enn 16 år.
VG170509 Antallet som krysser Middelhavet fra afrikanske land har økt kraftig, hele 26 000 i 2016 ( UNICEF ).
VG170509 14 prosent av antallet anmeldte saker ender i domfellelse.
VG170509 Det gjelder kampen mot ledigheten og uriktige påstander om utviklingen i antallet midlertidige ansatte, svekkelse av arbeidsmiljøloven, sosial dumping og lovløse tilstander i flere bransjer, der folk blir gjort til løsarbeidere, sier hun.
VG170509 - Jeg synes det er meget spesielt at hun viser til en statistikk som underbygger at det er blitt flere midlertidige ansettelser etter at reglene ble myket opp for to år siden : Når arbeidsminister Hauglie nylig la frem tall som viser at det ikke er tilfelle : Antallet midlertidig ansatte har ligget stabilt rundt åtte prosent i mange år.
DN170509 Det viktige for oss er antallet kamper vi har sikret oss, sier hun.
DB170509 Statistikken viser også at antallet saker har eksplodert de siste årene.
DB170509 Etter hvert som infrastrukturen blir bedre på Filippinene, har også antallet overgrep av denne typen skutt i været.
AP170509 Men det nye mottaket er lite og har ikke hatt kapasitet til å ta imot det store antallet migranter som har kommet.
AP170509 Nye restauranter og butikker ¶ Antallet butikker og restaurantene er blitt nær fordoblet.
AP170509 I vår åpnet ni nye passkontrollbokser, og antallet blir totalt 14 i et helt nytt område.
AA170509 Men det nye mottaket er lite og har ikke hatt kapasitet til å ta imot det store antallet migranter som har kommet.
AA170509 FN forventer at det samlede antallet i år vil bli noe lavere.
VG170508 Klokken 22.30 samme dag er antallet oppe i 1061.
DB170508 Hvert år øker antallet med 130 000.
DB170508 I oppgjøret mot Stabæk på Ullevaal stadion opererte klubben med et tall på 6968 på tribunen, og det reelle antallet var enda lavere på grunn av at mange sesongkortinnehavere og andre med billett ikke møtte opp.
DB170508 Siden kuppet for tre år siden har antallet som fengsles for majestetsfornærmelser og andre forræderianklager knyttet til kongefamilien skutt i været, ifølge menneskerettsorganisasjoner.
DB170508 Antallet flyktninger til Norge er lavere på grunn av strengere regler og stengte grenser nedover i Europa.
DB170508 Oslo-jenta har per dags dato 163 000 følgere på Instagram, men antallet var også skyhøyt før hun ble TV-kjendis.
DA170508 Nå trenger vi mer, ikke mindre internasjonalt samarbeid, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen om det økende antallet av EØS-motstandere.
DA170508 Men i hvor stor grad påvirker asylpolitikken antallet som kommer til Norge på familiegjenforening ?
BT170508 Antallet blanke stemmer var ny rekord, hele tre millioner stemmeberettigede markerte på denne måten at de ikke ville velge mellom de to kandidatene.
BT170508 Antallet blanke stemmer var uvanlig stort ( ca. 9 prosent ), og sammen med lav valgdeltakelse ( ca. 75 prosent ), viser dette at store deler av velgerne ikke ønsket å støtte aktivt opp om noen av de to kandidatene.
AP170508 Antallet militære kjøretøy er i år redusert med 20 prosent « av økonomiske hensyn ».
AP170508 Antallet blanke stemmer var ny rekord, hele tre millioner stemmeberettigede markerte på denne måten at de ikke ville velge mellom de to kandidatene.
AA170508 25,44 prosent holdt seg hjemme, det høyeste antallet siden 1969, mens antall blanke og ugyldige stemmer endte på rekordhøye 9 prosent.
AA170508 Antallet plagg som er gitt bort er mange titalls tusen.
AA170508 Antallet fisk er vel 1,5 millioner fordelt på ni merder.
VG170507 Antallet blanke stemmer var ny rekord, hele tre millioner stemmeberettigede markerte på denne måten at de ikke ville velge mellom de to kandidatene.
DB170507 Men klokka 16.50 i ettermiddag melder de at antallet blanke stemmer stiger, som er en fordel for Marine Le Pen og hennes ivrige velgere.
DB170507 Ifølge Pentagon etablerte IS seg først i dette området våren 2015, og antallet IS-krigere der skal være redusert til rundt 1 000.
DB170507 Antallet blanke stemmer stiger : - Jeg stemte Le Pen.
DN170506 - Jeg tror antallet stemmeberettigede franskmenn som ikke avgir stemme kan ende et sted mellom 25-30 prosent, sier Champion.
DB170506 Han understreker at det store antallet døde rein skyldes snøras.
AP170506 ( Antallet drepte under Holocaust er over seks millioner, red.anm. ) ¶
AP170506 ( Antallet drepte under Holocaust er over seks millioner, red.anm. ) ¶
AP170506 Al Jazeera melder at 62 jenter er sluppet fri, mens Reuters melder at antallet er 82.
AP170506 Ikke en økning i antallet , men at lusen er blitt resistent mot stadig flere avlusingskurer.
VG170505 * 14 prosent av antallet anmeldte saker ender i domfellelse.
SA170505 Antallet klubber som kan kjempe i toppen er større nå, og forskjellen mellom lagene er mindre.
DN170505 I USA økte antallet sysselsatte utenfor jordbrukssektoren med 211.000 personer i april, godt over markedets forventning på 190.000, ifølge tall fra amerikanske arbeidsmarkedsmyndigheter og estimater hentet inn av Bloomberg News.
DB170505 Jeg lå på 900 timer jevnt ganske lenge, før jeg dro opp antallet et par hundre timer da jeg var rundt 26 år, forteller 32-åringen.
DA170505 I juli 1518 begynte en kvinne ved navn Frau Troffea å danse manisk og ustanselig i Strasbourgs gater ; en måned senere hadde antallet økt til fire hundre mennesker - en majoritet av dem kvinner.
AP170505 Bistanden skulle ned, det samme skulle antallet asylsøkere og byråkrater.
AP170505 Bistanden skulle ned, det samme skulle antallet asylsøkere og byråkrater.
AP170505 Antallet klubber som kan kjempe i toppen er større nå, og forskjellen mellom lagene er mindre.
AA170505 Antallet som kommer kan ikke være flere enn det vi klarer å integrere.
SA170504 Det lave antallet Twitter-meldinger fra operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt kan tyde på at natten har vært av det rolige slaget for politiet.
DN170504 Frankrike passerer Norge i antallet leverte nye elbiler i første kvartal, det er før leveringene av Opel Ampera-e har startet.
DN170504 Antallet mobilabonnenter faller med 40.000, en nedgang på tre prosent.
DN170504 Frp gikk til krig mot byråkratiet i valgkampen for fire år siden, men i regjering har antallet byråkrater i direktorater og departementer vokst med over 1.000.
DB170504 Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke har helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kunne nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
DB170504 Antallet solgte boliger hittil i år er 26824, ned 2,9 prosent fra samme måned i fjor, mens antallet boliger for salg så langt i år er opp med 1,3 prosent til 31090.
DB170504 Antallet solgte boliger hittil i år er 26824, ned 2,9 prosent fra samme måned i fjor, mens antallet boliger for salg så langt i år er opp med 1,3 prosent til 31090.
DB170504 Antallet prioner ( som er sykdomsframkallende og smittsomme i flere år ) øker derfor over tid : Jo lengre tid smittet rein har på å spre prioner, desto flere blir det, og desto større blir sjansen for at flere smittes.
DA170504 * Avvik på HMS-kort : 175 ( 45% av det totalt antallet kontrollerte ) ¶
DA170504 - Vi har ikke et endelig tall for 2017, men det ser ut til at antallet vil bli noe større, sier Jota.
AP170504 Hun avviser at noen er sagt opp på grunn av manglende « brandy attitude », og vil ikke kommentere antallet som har sluttet.
AP170504 Men han vil ikke si noe konkret om antallet .
AA170504 Oslo hadde flest berørte i mars med 1400 personer, som er det høyeste antallet registrert i Oslo de siste tre årene, men 800 av varslene kom fra én bedrift.
VG170503 Før antallet ble doblet 3. mai 2017.
SA170503 Produktivitetskommisjonen advarte i fjor mot den fortsatte veksten i antallet byråkrater.
SA170503 Det viktigste er at vi har det antallet som trengs for å løse oppgavene det er politisk besluttet at vi skal løse.
SA170503 Antallet ansatte går ned noen steder, men opp på andre områder.
SA170503 - Vi har merket at antallet besøkende fra Ålesund har vært betydelig lavere enn det var tidligere år, men interessen virker å være større igjen nå.
FV170503 I 2016 var antallet 1048.
FV170503 FOTO : Ruud, Vidar / NTB scanpix Fra 2012 til 2016 har antallet tilfeller av vold og trusler økt fra 406 til 1048.
DN170503 Han har ingen konkret statistikk over antallet personer som løper motbakkeløp i løpet av ett år, men tror flere mosjonister har fått øynene opp for idrettsgrenen de siste årene.
DN170503 Fra å ha 4059 deltagere i 2014, var antallet påmeldinger i fjor 4666.
DN170503 Han har ingen konkret statistikk over antallet personer som løper motbakkeløp i løpet av ett år, men tror flere mosjonister har fått øynene opp for idrettsgrenen de siste årene.
DN170503 Fra å ha 4059 deltagere i 2014, var antallet påmeldinger i fjor 4666.
DB170503 Antallet episioder ble også redusert.
DA170503 - Vi har ikke et endelig tall for 2017, men det ser ut til at antallet vil bli noe større, sier Jota.
AP170503 Produktivitetskommisjonen advarte i fjor mot den fortsatte veksten i antallet byråkrater.
AP170503 Det viktigste er at vi har det antallet som trengs for å løse oppgavene det er politisk besluttet at vi skal løse.
AP170503 Antallet ansatte går ned noen steder, men opp på andre områder.
AP170503 - Vi har merket at antallet besøkende fra Ålesund har vært betydelig lavere enn det var tidligere år, men interessen virker å være større igjen nå.
AA170503 Antallet mennesker som bruker Facebook månedlig er nå 1,94 milliarder, 17 prosent mer enn ved forrige kvartalsresultat. ( ©NTB ) ¶
AA170503 Han ble såret i det andre angrepet, sier offiseren, som omtaler antallet drepte og sårede som « stort ».
AA170503 Antallet på døpte og konfirmerte viser også en nedgang. 32.500 barn ble døpt og 37.400 15-åringer ble konfirmert i Kirken i 2016.
AA170503 Frp gikk til krig mot byråkratiet i valgkampen for fire år siden, men i regjering har antallet byråkrater i direktorater og departementer vokst med over 1.000.
SA170502 - Tallene svinger fra måned til måned, men antallet omkomne og hardt skadde er betydelig redusert gjennom mange år.
DN170502 - Tallene svinger fra måned til måned, men antallet omkomne og hardt skadde er betydelig redusert gjennom mange år.
DN170502 - Det store antallet brukere som kommer til å oppgradere sine Iphone-modeller er som sprengstoff for Apples utsikter i Kina, skriver analytiker Timothy Arcuri hos analyseselskapet Cowen.
DB170502 I både USA og Canada har man de siste årene sett en voldsom oppsving i antallet overdoser som følge av fentanyl-bruk.
DB170502 I snitt tar det 14 dager å selge en bolig i Oslo nå, ifølge tall fra DNB Eiendom, men Halvorsen påpeker at den statistikken ikke inkluderer det økende antallet boliger som nå ikke selges etter første visningsrunde.
DB170502 Jeg er usikker på antallet , men det er nok opp i flere tusen, tror jeg, forteller Haukland til Dagbladet. 24-åringen, som er alenemor til en datter, har vært singel i omtrent to år.
DA170502 Nå er antallet nede i 500 per uke.
DA170502 - Tallene svinger fra måned til måned, men antallet omkomne og hardt skadde er betydelig redusert gjennom mange år.
DA170502 Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, variere mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.
BT170502 - Tallene svinger fra måned til måned, men antallet omkomne og hardt skadde er betydelig redusert gjennom mange år.
AP170502 Nå er antallet nede i 500 flyktninger pr. uke.
AP170502 Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, varierer mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.
AA170502 Ifølge sakspapirene foran onsdagens formannskapsmøte vises det til vedtaket om å utnevne æresborgere er fra 1993, og at tittelen kan gis til den som har gjort « en betydningsfull innsats eller fremragende arbeid som har bidratt til positiv markedsføring av byen » og det heter også at « antallet æresborgere begrenses ordinært til 3-5, med muligheter
AA170502 Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, variere mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.
AA170502 - Tallene svinger fra måned til måned, men antallet omkomne og hardt skadde er betydelig redusert gjennom mange år.
AA170502 Innføring av stillegående elektriske biler vil gi en viss reduksjon ved lave hastigheter ( under 30 km/t ) når antallet blir dominerende i trafikkbildet.
AA170502 Det er store regionale forskjeller mellom Østlandet og Midt-Norge, og dekan ved HF-fakultetet ved NTNU, Anne Kristine Børresen, er bekymret for den store nedgangen i antallet elever som velger fremmedspråk som programfag i videregående skole i Midt-Norge ( Universitetsavisa, nov. 2016 ).
VG170501 Men det er ikke antallet det kommer an på.
SA170501 Selskapet mente da at de hadde nådd det minste antallet ansatte som er nødvendig for å drive selskapet trygt og effektivt.
SA170501 Antallet ansatte ble slanket fra snaue 7.000 til 5.271.
DN170501 Antallet øker med 50 millioner i året.
DN170501 Antallet øker med 50 millioner i året.
DB170501 Antallet barn med et akutt plasseringsvedtak økte med 70 prosent fra 2008 til 2013, og har deretter stabilisert seg, viser statistikk fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
SA170430 Studiestedene har i år kuttet drastisk i antallet studieplasser innenfor petroleumsfag.
SA170430 Siden den store nedgangen i søkertallene startet i 2013 har antallet studieplasser ligget jevnt på mellom 250 og 280.
SA170430 - Det er viktig å opprettholde antallet studieplasser for å sikre at det er nok folk i fremtiden.
SA170430 På få år har antallet norske triatleter nær doblet seg.
DN170430 Antallet som har fiske- og havbruksstudier som førstevalg har økt kraftig de siste årene.
DB170430 Med lørdagens dødsfall er antallet drepte amerikanske soldater hittil i år oppe i sju, ifølge iCasualties.org, som overvåker antall drepte og sårede i koalisjonsstyrkene.
DB170430 Martine Lunde har per dags dato 151 000 følgere på Instagram, men antallet var også skyhøyt før hun ble TV-kjendis.
DA170430 Til tross for at antallet Rødt-stemmer her er like sjeldne som Lada'er parkert i oppkjørslene.
AP170430 Norge skal forplikte seg på å relokalisere asylsøkere fra Italia og Hellas etter relokaliseringsprogrammet vedtatt av EU, men et forslag om å tallfeste antallet til 10.000 asylsøkere falt.
AP170430 På få år har antallet norske triatleter nær doblet seg.
AA170430 Tirsdag meldte Miljødirektoratet at det fram til da hadde blitt gitt ekstraordinær tillatelse til å felle jerv 26 ganger, og med de siste fellingene er antallet oppe i 30.
VG170429 Partileder Knut Arild Hareide advarte derimot mot å tallfeste antallet .
SA170429 - Vi vil nok ende omtrent helt likt med i fjor ( 10.760 ), men det nøyaktige antallet har vi ikke før vi får gjort en fintelling på hvor mange som meldte seg på rett før løpet, sier arrangementssjef i Viking, Janne Jensen.
DN170429 Partileder Knut Arild Hareide advarte derimot mot å tallfeste antallet .
DB170429 Og antallet øker raskt.
BT170429 - Vi vil nok ende omtrent helt likt med i fjor ( 10.760 ), men det nøyaktige antallet har vi ikke før vi får gjort en fintelling på hvor mange som meldte seg på rett før løpet, sier arrangementssjef i Viking, Janne Jensen.
AP170429 Studiestedene har i år kuttet drastisk i antallet studieplasser innenfor petroleumsfag.
AP170429 Siden den store nedgangen i søkertallene startet i 2013 har antallet studieplasser ligget jevnt på mellom 250 og 280.
AP170429 - Det er viktig å opprettholde antallet studieplasser for å sikre at det er nok folk i fremtiden.
AP170429 Tirsdag meldte Miljødirektoratet at det frem til da hadde blitt gitt ekstraordinær tillatelse til å felle jerv 26 ganger, og med de siste fellingene er antallet oppe i 30.
AP170429 - Vi vil nok ende omtrent helt likt med i fjor ( 10.760 ), men det nøyaktige antallet har vi ikke før vi får gjort en fintelling på hvor mange som meldte seg på rett før løpet, sier arrangementssjef i Viking, Janne Jensen.
AA170429 Partileder Knut Arild Hareide advarte derimot mot å tallfeste antallet .
VG170428 For eksempel fikk byrådet ikke vite at antallet klager var 10 ganger høyere enn sist Oslo kommune byttet leverandør av avfallsinnsamling.
SA170428 - Med tanke på det høye antallet skudd vi hadde på mål så fortjente vi at ett gikk inn, sa Karlsson etter kampen.
DN170428 Skodas strategi frem mot 2025 er å utvide sin modellrekke, og da primært øke antallet suver.
DB170428 Jørgensen reagerer også på det Morten Pedersen skriver om å redusere antallet lag i Toppserien fra tolv til åtte.
DB170428 Treningsdosene nærmer seg antallet til Martin Johnsrud Sundby, som trener mest av samtlige med rundt 1200 timer i året.
DA170428 Tall fra sivilsamfunnsorganisasjonen China Labor Bulletin ( CLB ) og det statlige byrået Ministry of Human Resources and Social Security ( MOHRSS ) viser at : ¶ Antallet streiker og protester har økt voldsomt : fra under 200 i 2011, til 2.700 fire år seinere.
DA170428 Protestene har spredd seg fra bygg- og fabrikkindustrien til flere sektorer : I 2016 doblet antallet protester i varehandelen seg, og økte med en femtedel i servicesektoren, ifølge China Business Review.
DA170428 Antallet steg med 10,4 prosent i 2015 og ytterligere 2,9 prosent i 2016.
DA170428 Antallet arbeidstvister øker også.
DA170428 - Med tanke på det høye antallet skudd vi hadde på mål så fortjente vi at ett gikk inn, sa Karlsson etter kampen.
DA170428 Men antallet langtidsledige øker.
DA170428 I resten av 2017 og i 2018 må vi redusere antallet årsverk med ytterligere 120 til 150, opplyste Stoltenberg til Dagsavisen 31. januar.
AP170428 - Med tanke på det høye antallet skudd vi hadde på mål så fortjente vi at ett gikk inn, sa Karlsson etter kampen.
AA170428 | Tørke gir matkrise for 7,7 millioner i Etiopia ¶ 7,7 millioner mennesker trenger nå nødhjelp i de tørkerammede delene av Etiopia, og antallet stiger, melder statlige medier i landet.
DN170427 - Det har vært en nedgang i antallet ledige boliger de to siste månedene i alle fylker, unntatt Oslo, sier seniorøkonom Bjørn Gran i Samfunnsøkonomisk Analyse til avisen.
DB170427 ( Dagbladet ) : Flyselskapet Norwegian tapte halvannen milliarder kroner på driften første kvartal i år på tross av at antallet passasjerer økte med 14 prosent til 6,7 millioner.
DB170427 - Det har vært en nedgang i antallet ledige boliger de to siste månedene i alle fylker, unntatt Oslo, sier seniorøkonom Bjørn Gran i Samfunnsøkonomisk Analyse til avisen.
AP170427 Kommunikasjonssjef Westher Andersen ved Oslo Lufthavn bekrefter at antallet selvbetjente elektroniske passkontroller, også kalt e-gates, skal økes i løpet av året.
AP170427 Kommunikasjonssjef Westher Andersen ved Oslo Lufthavn bekrefter at antallet selvbetjente elektroniske passkontroller, også kalt e-gates, skal økes i løpet av året.
AA170427 Siden Oslo lufthavn Gardermoen ble åpnet i 1998 har antallet passasjerer økt fra 17 til 24 millioner årlig.
AA170427 Siden Oslo lufthavn ble åpnet i 1998 har antallet passasjerer økt fra 17 til 24 millioner årlig.
VG170426 Tyrkia fastholder at antallet var 400.000.
VG170426 Strid om antallet drepte ¶
SA170426 1000 innbyggere har antallet besøk gått ned fra 1331 til 918.i ¶
SA170426 Slik så salgstakten ut fra februar til april : ( Salgstakt 2 er nyboligsalget de siste to månedene i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden, pluss antallet nye boliger som har blitt lagt ut for salg siden da, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. ) ¶
SA170426 Slik så salgstakten ut fra februar til april : ( Salgstakt 2 er nyboligsalget de siste to månedene i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden, pluss antallet nye boliger som har blitt lagt ut for salg siden da, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. ) ¶
SA170426 I 1992 omkranset 12.104 sørlendinger Kristiansand stadion, antallet er Starts tilskuerrekord i cupen, for å bivåne topplagene i Norge.
DN170426 Lav rente - og dermed lav kapitalkostnad for investorene, og lav volatilitet er ifølge meglerhuset positivt for prisingen i markedet og antallet transaksjoner.
BT170426 De demonstrerer mot forslaget om å øke antallet bomstasjoner rundt Bergen.
AP170426 I det private næringslivet har antallet kvinnelige ansatte økt fra 46.000 for fem år siden til over 560 000 i dag.
AP170426 Til tross for dette rapporterer mediene at antallet helsebyråkrater har steget også under statsråd Bent Høie.
AP170426 Hastigheten kuttene skal gjennomføres med er enda ikke klart, men Helse - og omsorgsdepartementet krever månedlig rapportering om antallet ansatte.
AP170426 Det er regjeringens klare politikk å redusere antallet byråkrater i norsk helsevesen.
AP170426 Etter det Aftenposten erfarer blir antallet kongelige gjester, fra hele Europa, usedvanlig høyt : ¶ | « Your name » : En kjærlighetshistorie du sent vil glemme ¶
AP170426 Slik så salgstakten ut fra februar til april : ( Salgstakt 2 er nyboligsalget de siste to månedene i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden, pluss antallet nye boliger som har blitt lagt ut for salg siden da, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. ) ¶
AP170426 Slik så salgstakten ut fra februar til april : ( Salgstakt 2 er nyboligsalget de siste to månedene i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden, pluss antallet nye boliger som har blitt lagt ut for salg siden da, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. ) ¶
AP170426 I 1992 omkranset 12.104 sørlendinger Kristiansand stadion, antallet er Starts tilskuerrekord i cupen, for å bivåne topplagene i Norge.
DN170425 Det ser man både hos medietjenestene og på antallet digitale abonnenter.
DB170425 Og antallet som får fradraget, har gått kraftig ned fra 2011 til 2015.
DB170425 Deretter synker antallet årlig, fra 26.762 skatteytere i 2012 til 17.356 i 2015.
DB170425 ¶ DOBLER KAPASITETEN : Ekspansjonsplanene til Tesla tar sikte på å øke antallet superladere fra over 5.000 ladepunkter ved inngangen av 2017 til over 10.000 ved årets slutt.
DB170425 Samtidig vil antallet såkalte destination chargers, eller ladere med høy kapasitet tilpasset Tesla-modeller ved hoteller og rasteplasser, økes fra 9.000 til 15.000.
DB170425 Derfor vil antallet superladere økes fra over 5.000 per 1. januar 2017 til over 10.000 ved slutten av året.
DB170425 Det er ikke lenger like lett å få det påbudte antallet frivillige vitner til henrettelsene.
DB170425 Det betyr imidlertid ikke at antallet husstander som påvirkes av endringen ikke er høyt.
DA170425 Som Dagsavisen har skrevet tidligere, har denne ambisjonen om å avbyråkratisere, også fått store konsekvenser for antallet ansatte i mellom annet Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
AA170425 I Hellas er det fortsatt flere nyankomne asylsøkere som blir innkvartert i sentrene enn antallet som forlater dem, noe som betyr at de blir stadig mer overfylte.
VG170424 Antallet spillere i Eliteserie-klubbenes A-stall : ¶
VG170424 Og selv om oljefondet for tiden er på 7830 milliarder kroner og vil øke, så er økningen i antallet pensjonister og nedgangen i andelen i arbeidsfør alder, så alvorlig at finansminister Siv Jensen sier det så brutalt : ¶
DN170424 Den globale økningen i forsvarsbudsjettene kommer til tross for at antallet pågående væpnede konflikter faller i hele verden, med unntak av Nord-Afrika.
DB170424 Det er det laveste antallet bjørner siden en omfattende overvåking startet i 2009.
DB170424 Denne baserer seg fra prisstatistikk fra SSB og det antallet kvadratmeter du oppgir selv.
DA170424 Økningen er stor fordi antallet tidligere har ligget veldig lavt.
DA170424 I Frankrike økte antallet på grunn av angrepet i Paris.
DA170424 For eksempel hadde riktignok Tyskland, Sverige og Danmark i 2015 et rekordår i antallet som døde av terror siden år 2000.
DA170424 * Antallet vil også øke.
DA170424 * Antallet som døde av terror gikk ned med 10 prosent fra året før.
AA170424 Det er det laveste antallet bjørner siden en omfattende overvåking startet i 2009. ( ©NTB ) ¶
VG170423 - De tiltalte vendte det blinde øyet til problemene med opioid-spredning, og profitterte fra salget av reseptbelagte opioid-preparater til borgerne i Cherokee Nation - i kvantiteter som i betydelig grad overstiger antallet resepter som hadde vært rimelig for lovlig medisinsk bruk, står det i anklagen.
DB170423 Måten Klopp må forsterke på er ikke antallet , men å få mer kvalitet inn i startelleveren med fire eller fem nye spillere i nøkkelposisjoner : En midtstopper, en venstreback, en sentral midtbanespiller og en angriper.
AP170423 Nedgangen i antallet reisende har satt et stopper for nye investeringer i Antalya.
AP170423 Men statistikken over antallet nordmenn som reiser til Antalya, er tydelig.
AP170423 Kutter antallet ansatte til beinet ¶
AP170423 Hoteller, restauranter, utfluktsarrangører og alle andre kutter i antallet ansatte for å spare penger.
AP170423 Antallet utenlandske besøkende til Tyrkia sank med 30 prosent fra 2015 til 2016, fra 36 til 25 millioner besøkende.
VG170422 Også Høyre er motstandere av forslagene fra Ap om å øke antallet juridiske foreldre.
SA170422 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
DN170422 Tidligere ble nesten ingen enslige mindreårige asylsøkere sendt ut når de fylte 18 år, men antallet går nå opp etter at Arbeiderpartiet i fjor høst var med på å oppheve rimelighetsvilkåret.
DB170422 Arbeiderpartiet er bekymret for den sterke økningen i antallet barn som får innvilget midlertidig opphold i Norge.
DB170422 Arbeiderpartiet er bekymret for den sterke økningen i antallet barn som får innvilget midlertidig opphold i Norge.
DB170422 Antallet retter varierer litt, da vi besøkte Vippa dagtid fredag, kunne vi velge mellom en nudelsuppe og sprøstekte vårruller.
DA170422 Fem i redaksjonskomiteen ville stryke forslaget om å halvere antallet år de født etter 1990 kan motta arbeidsavklaringspenger, og denne dissensen vant frem.
DA170422 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
BT170422 « Arbeiderpartiet er bekymret for den sterke økningen i antallet barn som får innvilget midlertidig opphold i Norge.
BT170422 Samtidig øker antallet unge øker.
AA170422 Hun viste til at antallet donorer angivelig ikke øker med « antatt samtykke », og at fagfolk advarer mot forslaget.
AA170422 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
AA170422 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
VG170421 BARE MIDLERTIDIG : Antallet enslige mindreårige som bare får midlertidig opphold i Norge har økt kraftig etter oktober i fjor, da regjeringen sammen med Ap og Sp fjernet noe som heter rimelighetsvilkåret.
VG170421 Siden har antallet enslige mindreårige som har fått midlertidige tillatelser skutt i været, og det sitter i dag 334 asylbarn i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år.
VG170421 - Vi er åpne for å finne en løsning som ikke innebærer lovendring, men praksis må endres slik at vi får redusert antallet som får midlertidig opphold, sier Valhammer.
DN170421 Antallet sykkelulykker nærmer seg nå 160 året, men antallet fra motorsykkelulykker har holdt seg stabilt.
DN170421 Antallet sykkelulykker nærmer seg nå 160 året, men antallet fra motorsykkelulykker har holdt seg stabilt.
DN170421 60 milliarder ¶ Antallet alvorlige sykkelulykker har økt sterkt de siste årene.
DB170421 Etter Sovjetunionens fall, gikk antallet kraftig ned.
DB170421 Antallet sofasittere ved første omgang av presidentvalget i 2012 lå på 20,53%, mot 16,22% i 2007 og 28,4 % i 2002.
DA170421 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
BT170421 Likevel mener han Norge ideelt sett burde erstatte de seks gamle ubåtene med seks nye, og ikke redusere antallet til fire.
AA170421 Men i motsetning til hiv og tuberkulose, øker antallet dødsfall som følge av hepatittvirus.
AA170421 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
AA170421 Men i 2016 ble antallet asylsøkere bare en tidel av ankomsttallene i 2015, og da blir det færre å sende ut.
AA170421 NRKs advokat har tatt kontakt med Gina Tricot og avventer nå en redegjørelse for det totallet antallet plagg og modeller som er promotert i Norden, heter det i saken. | - Vi krever åpenhet fra andre samfunnsaktører, og da bør det også gjelde oss selv ¶
VG170420 Også her er den foreslåtte erstatningen rundere og mindre konkret, nemlig at « antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge ».
VG170420 Men antallet må vi se i lys av mottaksapparatet i kommunene og situasjonen i Europa for øvrig, sier Støre.
VG170420 Siden har antallet enslige mindreårige som har fått midlertidige tillatelser skutt i været, og det sitter i dag 334 asylbarn i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år.
SA170420 De fem siste årene har antallet aktive fektere økt med 24 prosent.
DN170420 Fra 2014 til 2015 ble antallet halvert.
DN170420 Antallet søkere til oljerelaterte studier har stupt de siste årene, men nå kan bunnen være nådd.
DN170420 Det totale antallet søkere hit har økt med 24 prosent sammenlignet med i fjor, mens andelen utlendinger har økt med noen få prosentpoeng.
DN170420 Antallet søkere har økt med fem prosent sammenlignet med 2016.
DA170420 De konservative har allerede rent flertall etter valget i 2015, men May har målinger som gir henne godt håp om å øke antallet seter i Underhuset ytterligere.
DA170420 Ved slik å effektivisere bussdriften og redusere antallet linjer får en økonomi til å kjøre tettere avganger.
DA170420 - Er det rettferdig at antallet enslige asylbarn som får midlertidig opphold, har økt fra 4 til 70 prosent det siste året ?
DA170420 Tirsdag ettermiddag møtte operasolistene Stortingets kulturkomité for å ta opp både striden om pensjonsforpliktelser og nedgangen i antallet fast ansatte sangere i Operaen.
DA170420 - Er det rettferdig at antallet enslige asylbarn som får midlertidig opphold, har økt fra 4 til 70 prosent det siste året ?
BT170420 I fjor var antallet søkere 9758.
AP170420 Antallet utgjør halvparten av verdens barn.
AP170420 ) ¶ Antallet søkere økte fra 132.021 i 2016 til 135.587 i år.
AP170420 De fem siste årene har antallet aktive fektere økt med 24 prosent.
AA170420 - Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet.
AA170420 - Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet, sier rektor Bjørn Olsen.
AA170420 Det siste året har antallet beboere på asylmottakene her i landet falt fra 26.400 til 10.100 nå i midten av april.
DN170419 - Et godt eksempel på dette er Sjøforsvarets omdisponering av personell for å øke antallet operative besetninger til fartøyene.
DN170419 I løpet av få år økte antallet ritt betydelig samtidig som deltagerantallet flatet ut og gikk nedover etter 2011.
DN170419 I fjor falt antallet sykkellisenser, når man også inkluderer helårslisenser, med 16 prosent.
DN170419 I fjor falt antallet sykkellisenser med 16 prosent.
DN170419 De to siste årene har det totale antallet lisenser i alle typer ritt falt fra 82.048 til 58.013.
DN170419 Birkebeinerrittet har hatt et fall i antallet påmeldinger fra 16.247 i 2014 til 9766 i fjor.
DN170419 - Vi har hatt en ekstrem « hype » og det har bare gått oppover i antallet deltagere gjennom snart 20 år.
DB170419 Bussen ¶ Antallet skadde og drepte kan stige, skriver ANI videre.
DB170419 UDIs prognose over det forventede antallet førstegangssøkere er 24 200 i 2017.
DB170419 Til og med Helga Pedersen bør se denne trenden : Det er en sterk økning i antallet som kommer til Norge på familieinnvandring over flere år, og det er absolutt behov for å stramme inn, skriver Sandberg i e-posten til Dagbladet.
DB170419 Hvis vi ikke ser på prognoser som er usikre tall, men kun på antallet som har fått innvilget, ser vi det samme bildet.
DB170419 Bakteppet er at regjeringen ble nedstemt i sitt ønske om flere innstramminger på familieinnvandringsområdet i fjor, og at prognoser viser en økning i antallet som får innvilget familiegjenforening i år sammenlignet med tidligere år.
DB170419 - Hovedpoenget mitt er at det er en sterk økning, og de siste årene har antallet som har fått innvilget familieinnvandring økt sterkt.
DB170419 The Independent skriver at forskerne tror det høye antallet er en konsekvens av sterke vinder og global oppvarming.
DA170419 Etter en grundig analyse av meldingene og kildenes troverdighet, konkluderer organisasjonen med at det reelle antallet i midten av april lå et sted mellom 3.061 og 4.943.
DA170419 LO Rogaland, Nav Rogaland, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland har engasjert seg i et framstøt, som har som mål å øke antallet læreplasser.
DA170419 Dette er bakgrunnen for at LO Rogaland, Nav Rogaland, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland har engasjert seg i et framstøt, som har som mål å øke antallet læreplasser både gjennom etablerte lærebedrifter og for å stimulere til at flere velger å bli godkjent som lærebedrift.
DA170419 DEBATT : LO Rogaland, Nav Rogaland, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland har engasjert seg i et framstøt, som har som mål å øke antallet læreplasser, skriver Hallvard Ween.
DA170419 - Antallet lærekontrakter ble redusert med 522 i Rogaland fra 2015 til 2016 ! - 1. januar ble det innført nye forskrifter om krav til lærling ved offentlige anbud.
DA170419 Antallet anmelder for vold i nære relasjoner har økt med 35 prosent siden 2012, mens nesten to av tre saker - 65 prosent - ble henlagt av politiet i fjor.
AP170419 Isfjell er ikke noe sjeldent syn i disse farvannene, men antallet er langt større i år enn det som er vanlig.
AP170419 Det store antallet isfjell har ført til at skip har måttet legge om kursen og seile omveier, eller at de har måttet senke hastigheten.
AP170419 Men antallet må vi se i lys av mottaksapparatet i kommunene og situasjonen i Europa for øvrig, sier Støre.
AP170419 I stedet heter det i programforslaget at « antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge ».
AP170419 April 2017 : Antallet flyktninger fra Syria øker og har nå passert fem millioner.
AP170419 « Antallet syriske asylsøkere ble nesten doblet over natten, » skrev Per Sandberg ( FrP ) om Syria-kompromisset i Stortinget.
AP170419 Flere aleneboere ¶ Antallet alenboere økte med 17 prosent fra 2005 - 2014.
AA170419 Etter en grundig analyse av meldingene og kildenes troverdighet, konkluderer organisasjonen med at det reelle antallet i midten av april lå et sted mellom 3.061 og 4.943.
VG170418 - Valg er underlagt lover, og selv om jeg mener det er for tidlig å fastslå at lovene ble brutt, så er antallet ting som tyder på at det er blitt tuklet med stemmene så overveldende at det bør settes ned en kommisjon for å gjennomgå det, sier han.
DN170418 Trekker man ut boligsalget via Block Watne, later imidlertid antallet solgte Obos-leiligheter i Norge være godt ned fra årets tre første måneder i fjor ( se tabell ).
DB170418 Antallet overlevende griser står likevel i sterk kontrast til beskjeden Dagbladet fikk i natt av politiet.
DB170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
DA170418 Vi har tredoblet antallet lærere som får etter- og videreutdanning.
DA170418 - Det viktigste vi har gjort, er å fornye kunnskapsløftet hvor vi reduserer antallet kompetansemål.
BT170418 | Langt færre mindreårige asylsøkere skal bosettes ¶ Antallet mindreårige asylsøkere som skal bosettes i kommunene, stuper, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ).
BT170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
AP170418 Antallet haiangrep har økt de siste årene som følge av økende interesse for vannsport og at haiens byttemat beveger seg nærmere land.
AP170418 Antallet parlamentsmedlemmer vil øke fra 550 til 600 personer.
AP170418 Angelvik antyder det kan være snakk om mellom ti og femti busser, men han presiserer at antallet ikke er bestemt.
AP170418 Majorstuen skole har en utrolig liten skolegård i forhold til antallet elever som går her, skriver elevrådet ved Majorstuen skole.
AA170418 - Det er opp til dere å forestille dere hva det totale antallet ville blitt dersom vi utførte granskinger på alle stedene i regionene som er berørt, sier Human Rights Councils direktør Betsate Terefe til AP.
AA170418 Ifølge UNHCR omkom i gjennomsnitt 14 personer i Middelhavet hver dag i 2016, det høyeste antallet registrert noensinne. ( ©NTB ) ¶
AA170418 I forrige uke var antallet oppe i fem personer på enkelte vakter.
AA170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
FV170417 Samtidig ble antallet scooterpatruljer på bakken økt fra 4 til 8.
DB170417 Når det gjelder kvinner, var antallet enheter fire glass.
AP170417 Antallet parlamentsmedlemmer vil øke fra 550 til 600 personer.
AP170417 Antallet parlamentsmedlemmer vil øke fra 550 til 600 personer.
AA170417 Turisthyttene i Trollheimen og Sylan har hatt stor økning i antallet overnattinger.
VG170416 - Vi fikk ikke det antallet ja-stemmer vi hadde forventet, vedgår visestatsminister Veysi Kaynak, mens de siste stemmene blir talt opp.
VG170416 Norge har siden 2015 bidratt med to båter til Frontex i håndteringen av det store antallet migranter og flyktninger som reiser fra Afrika over Middelhavet med håp om å nå Europa.
DB170416 Han skriver på Twitter at visestatsminister Veysi Kaynak sier at de ikke fikk det antallet ja-stemmer som de hadde håpet på.
DB170416 BBC-journalist Seref Isler skriver på Twitter at visestatsminister Veysi Kaynak sier at de ikke fikk det antallet ja-stemmer som de hadde håpet på.
DB170416 Norge har siden 2015 bidratt med to båter til Frontex i håndteringen av det store antallet migranter og flyktninger som reiser fra Afrika over Middelhavet med håp om å nå Europa.
DB170416 - Spørsmålet er om antallet stemmer man mener burde vært ugyldige, faktisk er så stort.
AP170416 Norge har siden 2015 bidratt med to fartøy til EUs grensestyrke Frontex i håndteringen av det store antallet migranter og flyktninger som reiser fra Afrika over Middelhavet med håp om å nå Europa.
AP170416 Antallet parlamentsmedlemmer vil øke fra 550 til 600 personer.
AP170416 Antallet parlamentsmedlemmer vil øke fra 550 til 600 personer.
AP170416 Høie vil at antallet barn som spiser godteri fem dager i uken, skal halveres på fire år.
AA170416 Norge har siden 2015 bidratt med to fartøy til EUs grensestyrke Frontex i håndteringen av det store antallet migranter og flyktninger som reiser fra Afrika over Middelhavet med håp om å nå Europa.
VG170415 Det antallet blir de stående på.
VG170415 Han er ukjent med det antallet og har ikke hatt et bevisst forhold til omfanget, sier Anda og legger til : ¶
SA170415 Nå sier imidlertid tjenestemenn at antallet var tre ganger så høyt.
SA170415 | Riggtelling til høyeste nivå på to år ¶ Antallet aktive borerigger i USA har nådd sitt høyeste nivå siden april 2015, viser Baker Hughes riggtelling.
SA170415 I oktober 2016 var antallet borerigger i arbeid nede i 920, ifølge statistikken.
SA170415 Antallet er nå 683, skriver Finacial Times.
DN170415 Det store antallet og radikaliseringen av protestene, gjør at konfliktnivået nok er på sitt høyeste i dag, sier Marsteintredet.
DN170415 Nå sier imidlertid tjenestemenn at antallet var tre ganger så høyt.
DB170415 Nå sier imidlertid tjenestemenn at antallet var tre ganger så høyt.
DA170415 Nå sier imidlertid tjenestemenn at antallet var tre ganger så høyt.
DA170415 Nå sier imidlertid tjenestemenn at antallet var tre ganger så høyt.
BT170415 Antallet båtflyktninger til Italia har økt med nesten 30 prosent så langt i 2017, sammenlignet med samme tid i fjor, opplyste EUs grensebyrå Frontex tidligere denne uken. ( ©NTB ) ¶
BT170415 Nå sier imidlertid tjenestemenn at antallet var tre ganger så høyt.
BT170415 Antallet 16-åringer som har fått doser viser en synkende tendens.
AP170415 Antallet båtflyktninger til Italia har økt med nesten 30 prosent så langt i 2017, sammenlignet med samme tid i fjor, opplyste EUs grensebyrå Frontex tidligere denne uken. ( ©NTB ) ¶
AP170415 Antallet parlamentsmedlemmer vil øke fra 550 til 600 personer.
AP170415 Opprørspoliti har pågrepet minst fire personer i tumultene, skriver Associated Press, mens CNN melder at antallet er oppe i 14.
AP170415 Nå sier imidlertid tjenestemenn at antallet var tre ganger så høyt.
AP170415 Stadig flere hiver seg på den grønne bølgen, og i løpet av de siste fire årene er antallet tolvdoblet.
AP170415 Oslo brann- og redningsetat uroer seg for at antallet vil øke når elbilene blir eldre.
AA170415 Antallet båtflyktninger til Italia har økt med nesten 30 prosent så langt i 2017, sammenlignet med samme tid i fjor, opplyste EUs grensebyrå Frontex tidligere denne uken. ( ©NTB ) ¶
AA170415 Nå sier imidlertid tjenestemenn at antallet var tre ganger så høyt.
SA170414 - Det lille antallet sivile som var igjen i noen hus, ble fraktet bort av afghanske militærkjøretøy i løpet av ettermiddagen, sier Sadeq.
FV170414 - Det lille antallet sivile som var igjen i noen hus, ble fraktet bort av afghanske militærkjøretøy i løpet av ettermiddagen, sier Sadeq.
DB170414 - I løpet av årets tre første måneder er antallet barn brukt i selvmordsangrep nesten like høyt som i hele fjor.
DB170414 Antallet journalister som har Oslo-politikken som spesialområde er dramatisk redusert de siste årene, noe som blant annet førte til at byrådsleder Raymond Johansen før kommunevalget i 2015 rykket ut i et leserinnlegg og skrev « i dag er det nærmest « risikofritt » å være styrende politiker i Oslo, sånn bø
BT170414 - Det lille antallet sivile som var igjen i noen hus, ble fraktet bort av afghanske militærkjøretøy i løpet av ettermiddagen, sier Sadeq.
BT170414 - Det lille antallet sivile som var igjen i noen hus, ble fraktet bort av afghanske militærkjøretøy i løpet av ettermiddagen, sier Sadeq.
BT170414 | Helsesjekken del 2 : Hjertene våre er friskmeldt - nesten ¶ Antallet dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdom stuper.
BT170414 Ser vi på antallet sykehusinnleggelser for unge med alle sorter hjerte- og karsykdom, viser de en svak nedgang siden 2010, som er så langt tilbake denne statistikken gjelder for.
AP170414 - Det lille antallet sivile som var igjen i noen hus, ble fraktet bort av afghanske militærkjøretøy i løpet av ettermiddagen, sier Sadeq.
VG170413 Til tross for at det er ventet en sjettedel av det antallet bortefans som kom da Rosenborg spilte der i forrige hjemmekamp, opprettholder Sandefjord den samme sikkerhetsbemanningen.
SA170413 | Scoret 19 i fjor - nå vil målmaskinen Morten ( 23 ) øke det antallet
DA170413 " Invasjon " er ordet Strömstad Tidning bruker om besøket, selv om antallet har gått betraktelig ned de senere årene.
BT170413 At antallet nye krefttilfeller peker oppover, skyldes først og fremst at vi blir eldre.
AP170413 Tilhengere av en midlere kriminalpolitikk frykter nå at Sessions varsler en endring og forventer at antallet innsatte vil øke igjen.
AP170413 Konservative ser på sin side en sammenheng mellom at det er færre innsatte og at antallet voldelige forbrytelser gikk noe opp i fjor.
AP170413 Antallet innsatte i det føderale fengselssystemet har gått ned de siste par årene, blant annet på grunn av endringer i straffeutmålingen.
AP170413 Selv om det fortsatt er mange henrettelser i Iran, ble antallet redusert med 42 prosent, fra 977 til minst 567.
AP170413 Samtidig som antallet henrettelser sank fra året før, viser rapporten at antall avsagte dødsdommer eskalerte. 3.117 mennesker i 55 land ble dømt til døden i 2016, mot 1.998 i 2015.
AP170413 | Scoret 19 i fjor - nå vil målmaskinen Morten ( 23 ) øke det antallet
VG170412 Det totale antallet blir dermed 450.
VG170412 Det er svært ressurskrevende for politiet å drive overvåkning, og antallet radikaliserte og potensielt farlige personer i våre samfunn har økt.
VG170412 Den svenske regjeringen har etter Stockholm-terroren fått kritikk for en ineffektiv returpolitikk, men det store antallet asylsøkere Sverige har tatt imot går naturlig nok ut over returkapasiteten.
VG170412 I sesongen 2013/2014 var antall alvorlige hendelser åtte, og i 2014/2015 var antallet alvorlige hendelser seks.
VG170412 april 2016, ser man at det er en nedgang i antallet fra 15 til 12.
SA170412 Det totale antallet blir dermed 450.
FV170412 Det totale antallet blir dermed 450.
DB170412 Selv om det var dobbelt så mange bosettinger i januar til mars i rekordåret 2016, vil det likevel være det nest høyeste antallet bosatte flyktninger i løpet av ett år, opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
DA170412 Selv om 12.500 er 3000 færre enn i fjor, vil det likevel være det nest høyeste antallet bosatte flyktninger i løpet av ett år, opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
BT170412 Det totale antallet blir dermed 450.
AP170412 Det totale antallet blir dermed 450.
AA170412 Dette har fått opprørerne til å endre sin taktikk, som har ført til en stor økning av antallet selvmordsangrep - noe som rammer allerede utsatte barn.
AA170412 Antallet barn som brukes som selvmordsbombere nord i Nigeria og området rundt Tsjadsjøen er tredoblet i første kvartal av 2017, melder FNs barnefond UNICEF.
AA170412 Han forteller at i fjor var det også slik, og at antallet skader tok seg kraftig opp fra skjærtorsdag.
AA170412 Selv om det var dobbelt så mange bosettinger i januar til mars i rekordåret 2016, vil det likevel være det nest høyeste antallet bosatte flyktninger i løpet av ett år, opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
VG170411 VG har ikke fått bekreftet dette spesifikke antallet fra annet hold.
DA170411 | Tror på hydrogen ¶ Antallet hydrogenbiler i Oslo og Akershus kan bli nær åtte ganger høyere i løpet av ett års tid, tror Venstre-topp.
DA170411 Men det er et feilspor å bare ville minske antallet flyktninger eller ville låse dem inn.
AP170411 Færre henrettes i USA ¶ Antallet henrettelser i USA er generelt på vei ned.
AP170411 Det rystende antallet henrettelser planlagt i en tidagersperiode i Arkansas i april er et klart eksempel på hvor fort bildet kan endre seg, sier Amnestys generalsekretær Salil Shetty i en kommentar til rapporten.
AA170411 De to dødsfallene bringer det totale antallet russiske soldater drept i krigen i Syria til 29, ifølge Russlands offisielt bekreftede tall. ( ©NTB ) ¶
AA170411 Til tross for at færre ble henrettet i fjor, var det en markant økning i antallet som ble dømt til dødsstraff.
AA170411 Det er i hovedsak Irak og Pakistan som har redusert antallet henrettelser.
AA170411 Så langt i år har antallet passasjerer som har reist til og fra Avinors flyplasser, økt med 4,6 prosent sammenlignet med fjoråret.
AA170411 I påsken faller mye av innlandstrafikken bort, mens antallet utenlandspassasjerer øker.
VG170410 Arbeiderpartiet skapte nemlig i fjor flertall for regjeringens innstrammingsforslag som siden har ført til at antallet asylbarn som får midlertidig opphold har økt dramatisk.
DN170410 Ziebell peker på en rekke faktorer som ville ha trukket oljeprisen ned dersom uroen ikke hadde eksistert og fremhever at antallet oljerigger i USA har steget for tolvte uke på rad.
DB170410 » Sheriffen åpner med å fortelle at de har mottatt en rekke telefoner fra flere av beboerne i området som har ytret bekymring for antallet heroinoverdoser.
DB170410 Antallet overdoser som har endt med dødsfall har steget siden starten av 2000-tallet.
DB170410 Med det store antallet som kom inn i substitusjonsbehandling var det naturlig at disse også ble organisert.
DA170410 Antallet vold og drapstilfeller skal også ha økt generelt i området den siste tiden.
AA170410 Flere soldater ble drept og andre ble såret, men vi har ikke kommet fram til det eksakte antallet enda, sier oberstløytnant Mohamed Abdirahman til AFP.
AA170409 Dette var det høyeste antallet siden 2009, da FN begynte å føre statistikk over sivile tap. ( ©NTB ) ¶
VG170408 Rovdata registrerer antallet ulver i en årlig rapport.
SA170408 Antallet fartsovertredelser og beslag under påskeutfarten fredag var høyere enn på samme dag i fjor.
DN170408 - Med det store antallet turister, har vi valgt å bevæpne hele politidistriktet fordi våre patruljer jobber på kryss og tvers i hele distriktet.
DA170408 - Man har greid å stoppe ganske kraftig antallet fremmedkrigere som reiser inn i Syria og Irak, sier Brende til NTB.
DA170408 Skulle bare mangle også, når antallet servitører tangerer antallet gjester.
DA170408 Skulle bare mangle også, når antallet servitører tangerer antallet gjester.
DA170408 I den anledning ble det vist til en norsk studie som viser at antallet trafikkdrepte vil gå ned med 37 prosent hvis gjennomsnittshastigheten går ned med 10 prosent.
VG170407 Etter to serierunder i 2017 er antallet selvmål på 418.
VG170407 VENTER I MOTTAK : Antallet som får midlertidig opphold - enten i påvente av ID-papirer eller fordi de må ut når de fyller 18 år - har økt dramatisk siden høsten i fjor.
VG170407 Tallene varierer noe, men tendensen er klar : antallet drepte går heldigvis ned.
SA170407 Vi kan ikke bekrefte antallet , det får helsevesenet gjøre, sa Eliasson.
SA170407 Vi kan ikke bekrefte antallet , det får helsevesenet gjøre, sa Eliasson.
FV170407 Vi kan ikke bekrefte antallet , det får helsevesenet gjøre, sa rikspolitisjef Dan Eliasson.
DN170407 Utover kvelden er antallet døde justert opp til fire, mens antallet barn og voksne som blir behandlet på sykehus er oppe i 15, ifølge Aftonbladet.
DN170407 Utover kvelden er antallet døde justert opp til fire, mens antallet barn og voksne som blir behandlet på sykehus er oppe i 15, ifølge Aftonbladet.
DN170407 Men vi kan ikke nå bekrefte antallet skadde eller døde, det må helsevesenet gjøre, sier rikspolitisjef Dan Eliasson.
DN170407 Tallene var langt bedre enn ventet, og viste at antallet falt med 25.000 til 234.000 sist uke.
DN170407 Onsdag kom en ny arbeidsmarkedsrapport, den private jobbtallrapporten, fra arbeidsgiverorganisasjonen ADP Employer Services, som viste at antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 263.000 personer i mars, langt over forventningene.
DN170407 Antallet førstegangssøkende har vært under 300.000 i 109 uker på rad, det lengste siden tidlig 1970-tall.
DN170407 Tallene var langt bedre enn ventet, og viste at antallet falt med 25.000 til 234.000 sist uke.
DN170407 Onsdag kom en ny arbeidsmarkedsrapport, den private jobbtallrapporten, fra arbeidsgiverorganisasjonen ADP Employer Services, som viste at antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 263.000 personer i mars, langt over forventningene.
DN170407 Antallet førstegangssøkende har vært under 300.000 i 109 uker på rad, det lengste siden tidlig 1970-tall.
DA170407 Kutt i antallet melkeregioner, endrede markedsordninger for svin samt at inntektsmålet skal kunne veies opp mot andre hensyn, er blant endringene han mener å ha fått gjennomslag for.
BT170407 - Vi er ute med noenlunde samme antallet biler denne påsken, advarer Oksnes.
AA170407 Vi kan ikke bekrefte antallet , det får helsevesenet gjøre, sa Eliasson.
AA170407 Vi kan ikke bekrefte antallet , det får helsevesenet gjøre, sa Eliasson.
AA170407 Overfor nyhetsbyrået TT bekrefter politiet også at antallet døde etter angrepet er fire.
AA170407 Nøyaktig hva som er årsaken til at antallet går såpass mye ned, har ikke Vegvesenet helt oversikt over.
VG170406 For eksempel overvåkes Beijing-luften av et målenett bestående av 35 målestasjoner ( og antallet skal dobles ), som hver time gir byens borgere oppdatert informasjon om luftkvaliteten via mobile applikasjoner.
VG170406 74 byer ble innlemmet fra start, men allerede i 2014 var antallet byer økt til 338.
VG170406 - Antallet som får lungekreft har økt enormt over de siste ti årene.
SA170406 Det totale antallet røykere steg samtidig fra 870 til 930 millioner, noe som innebærer en økning på 7 prosent.
SA170406 Antallet stiger, andelen synker ¶
SA170406 Hovedformålet skal være økt matproduksjon.i ¶ Antallet produksjonsregioner for melk kuttes fra 18 til 14.i ¶
SA170406 Der går flertallet blant annet inn for å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 14.
SA170406 Der går flertallet blant annet inn for å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 14.
DN170406 DNB-sjef Rune Bjerke sa tidligere i år, som DN da omtalte, at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid ¶
DN170406 Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA ( jobless claims ) var 234.000 mot ventet 250.000 personer, ifølge Bloomberg-estimater.
DN170406 Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA ( jobless claims ) var 234.000 mot ventet 250.000 personer, ifølge Bloomberg-estimater.
DN170406 Denne aksjen foretrekker SEB ¶ Antallet skip i kaldt opplag som potensielt kan reaktiveres har falt.
DN170406 Fire år senere var antallet 1.440 000.
DB170406 Begge argumentene søker å underminere det faktum at antallet barn i klasserommet har noe å si for livet der.
DB170406 Det laveste antallet siden formannskapslovene ble innført i 1837.
AP170406 Organisasjonen frykter at antallet døde kan komme til å stige ytterligere.
AP170406 Antallet døde etter tirsdagens angrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun har steget til 86, ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
AP170406 Organisasjonen frykter at antallet døde kan komme til å stige ytterligere.
AP170406 Minst 86 drepte ¶ Antallet døde etter tirsdagens angrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun har steget til 86, ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
AP170406 Kutt i antallet melkeregioner, endrede markedsordninger for svin samt at inntektsmålet skal kunne veies opp mot andre hensyn, er blant endringene han mener å ha fått gjennomslag for.
AP170406 Årsaken til økningen er det store antallet flyktninger som kom til Norge mot slutten av 2015.
AA170406 I hele fjor var antallet over 5.000.
AA170406 Europeiske land har forsøkt å redusere antallet migranter som forsøker å ta seg til Europa via sjøveien fra Libya til Italia.
AA170406 Det totale antallet røykere steg samtidig fra 870 til 930 millioner, noe som innebærer en økning på 7 prosent.
AA170406 Fire år senere var antallet 1.440 000.
AA170406 Kutt i antallet melkeregioner, endrede markedsordninger for svin samt at inntektsmålet skal kunne veies opp mot andre hensyn, er blant endringene han mener å ha fått gjennomslag for.
VG170405 Antallet bompengeselskap er på vei ned, fra 60 selskaper til 5 regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
SA170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
FV170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
DN170405 Antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 263.000 personer i mars, mot en ventet oppgang på 185.000 personer, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.
DB170405 Solvik-Olsen avslørte også at regjeringen akter å kutte drastisk ned i antallet bompengeselskap.
DB170405 Antallet bompengeselskap er på vei ned, fra 60 selskaper til 5 regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
DB170405 Det er innholdet i loven som er viktig, ikke antallet lover.
DA170405 Blant de drepte er det 30 barn og 20 kvinner, opplyser Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ), som frykter at antallet døde kan komme til å stige ytterligere.
DA170405 Antallet døde etter tirsdagens angrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Syria har steget til 86, ifølge en syrisk eksilgruppe.
DA170405 For å sette fart på regjeringens bompengereform, som skal redusere antallet selskaper fra dagens 60 til fem regionale selskaper, er det opprettet en tilskuddsordning for reduserte takster utenfor byene.
DA170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
DA170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
AP170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
AA170405 | Tallet på døde stiger etter angrepet mot Khan Sheikhoun ¶ Antallet døde etter tirsdagens angrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Syria har steget til 86, ifølge en syrisk eksilgruppe.
AA170405 Blant de drepte er det 30 barn og 20 kvinner, opplyser Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ), som frykter at antallet døde kan komme til å stige ytterligere.
AA170405 I desember, måneden før innsettelsen av president Donald Trump, var antallet 43.000.
AA170405 | Politiet øker antallet trafikkontroller ¶
AA170405 Denne uken trappet politiet i Sør-Trøndelag opp antallet trafikkontroller, noe de kommer til å fortsette med i en tid fremover.
AA170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
AA170405 Det faktum at antallet mennesker med Downs i vårt land stadig er synkende viser jo at vi ikke går av veien for å sortere ut det som avviker fra normalen hvis bare muligheten er til stede.
VG170404 Målinger fra verdens 5200 isbreer viser derimot nå at høyere temperaturer har økt antallet isbreer som smelter.
VG170404 I Sverige gikk nylig SÄPO, det svenske PST, ut og sa at antallet som sympatiserer med radikale islamister er økende.
SA170404 På grunn av hektisk byggeaktivitet ser Kristiansand billig ut, men det er på grunn av antallet boliger.
SA170404 Men dersom du tenker på hva de har vært med på å skrive av RBK-historien, så vil klart det største antallet spillere på toppen av lista være fra årene i Champions League, sier han.
DN170404 Det siste året har antallet bedrifter som er positive både til markedssituasjonen nå og til utsiktene fremover økt hvert kvartal, viser NHOs ferske økonomibarometer.
DN170404 For fjerde kvartal på rad øker antallet bedrifter som er positive både til markedssituasjonen nå og til utsiktene fremover.
DB170404 Al Jazeeras Alan Fisher har vært i kontakt med folk i området, og blir fortalt at sykehuspersonale antar at antallet døde vil stige, og at mange av de skadde var barn.
DB170404 Siden 2006 har imidlertid antallet altruistiske donorer vokst hvert eneste år, og teller i dag over 100 personer i året.
DA170404 - Når antallet soldater reduseres med 40 prosent så sier det seg selv at tilstedeværelsen blir svekket.
DA170404 - Så lenge det legges til rette for at befolkningen skal vokse, er det nødvendig med en tilsvarende økning i antallet arbeidsplasser, slik at man klarer å opprettholde sysselsettingen på samme nivå som i dag.
BT170404 FORTETTING : Antallet boliger i Vågedalen blir mer enn fordoblet med de nye blokkene som skal bygges.
AP170404 Russiske medier viser til at i for eksempel Kirigistan er antallet moskeer økt fra 39 til 2300.
AP170404 For fjerde kvartal på rad øker antallet bedrifter som er positive både til markedssituasjonen nå og til utsiktene framover.
AP170404 På grunn av hektisk byggeaktivitet ser Kristiansand billig ut, men det er på grunn av antallet boliger.
AP170404 Men dersom du tenker på hva de har vært med på å skrive av RBK-historien, så vil klart det største antallet spillere på toppen av lista være fra årene i Champions League, sier han.
AA170404 Målinger fra verdens 5.200 isbreer viser derimot nå at høyere temperature har økt antallet isbreer som smelter.
AA170404 Det rekordlave antallet kan skyldes en reell nedgang i bestanden, lavere innsamlingsinnsats eller mindre bjørneaktivitet i områdene hvor prøvene har blitt tatt, opplyser Rovdata.
AA170404 Det er det laveste antallet bjørner siden en omfattende overvåking startet i 2009.
AA170404 Det rekordlave antallet kan skyldes en reell nedgang i bestanden, lavere innsamlingsinnsats eller mindre bjørneaktivitet i områdene hvor prøvene har blitt tatt, opplyser Rovdata.
AA170404 Det er det laveste antallet bjørner siden en omfattende overvåking startet i 2009.
SA170403 Bare 3.264 personer ble oppgitt som det offisielle antallet tilskuere på Alfheim mot Brann i serieåpningen søndag kveld.
DB170403 Riktignok er antallet kirsebærtrær i parken noe redusert i år da fem trær måtte felles på grunn av sykdom ( råte i stammen ) i vinter.
DB170403 Blant annet må leiligheten ligge i det « riktige » området, og antallet private utleieenheter i et bestemt nabolag skal ikke overstige et myndighetsfastsatt antall.
DB170403 Det nøyaktige antallet er ikke kjent, og flere medier melder om alt fra 20 til 47 skadde.
DB170403 Det nøyaktige antallet er ikke kjent, og flere medier melder om alt fra 20 til 47 skadde.
DB170403 Ifølge Konjunkturinstitutet ville ordningen lønne seg når antallet som gikk fra svart til hvitt arbeid oversteg 10000.
AP170403 Samtidig som antallet fritekstdokumenter er stort, hører søkefunksjonaliteten i dagens system fortiden til og er langt unna det vi er vant med når vi søker etter informasjon på internett ved bruk av Google.
AP170403 Bare 3.264 personer ble oppgitt som det offisielle antallet tilskuere på Alfheim mot Brann i serieåpningen søndag kveld.
AA170403 Europeiske land har forsøkt å redusere antallet migranter som forsøker å ta seg til Europa via sjøveien fra Libya til Italia.
SA170402 Målpoeng er antallet mål og målgivende pasninger lagt sammen, og Haugen mener han kan klare 15 på 30 kamper.
AP170402 Høsten 2015 og våren 2016 kom det største antallet enslige mindreårige asylsøkere til Norge noensinne.
AA170402 Antallet soldater som deltar i Nato-øvelsen Trident Juncture 2018 blir trolig minst tre ganger større.
AA170402 Antallet soldater som deltar i Nato-øvelsen Trident Juncture 2018 blir trolig minst tre ganger større.
VG170401 Ifølge lokale medier ble flere journalister og politibetjenter såret, men antallet skadede er ukjent.
VG170401 På samme tid i fjor var antallet 654.
DN170401 Advokat Eva Jarbekk i advokatfirmaet Føyen Torkildsen tror man vil se en økning i antallet gruppesøksmål i Norge som følge av EUs nye personvernregler.
DB170401 - Det er 10 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og det absolutt laveste antallet drept i trafikken første kvartal noensinne, opplyser Guro Ranes i Vegvesenet overfor Dagbladet.
DA170401 Følger man beregningene brukt av meningsmålingsinstituttet Ipsos om at om lag 3,7 prosent av befolkningen nå er muslimer, er antallet muslimer i Norge 188.000.
DA170401 De 20.496 medlemmene som utgjør medlemmene til rådets nye representanter utgjør ut fra denne beregningen 13 prosent av det totale antallet muslimer.
AP170401 - Antallet slike saker har vokst betydelig de siste årene, og det gjelder særlig saker mot krimtatarske og ukrainske aktivister som er motstandere av den russiske anneksjonen av Krim, sier den nederlandske menneskerettighetsforkjemperen Robert van Voren til The Guardian.
AP170401 Nøyaktig hva som er årsaken til at antallet går såpass mye ned, har ikke Vegvesenet helt oversikt over.
AA170401 Nøyaktig hva som er årsaken til at antallet går såpass mye ned, har ikke Vegvesenet helt oversikt over.
AA170401 De siste årene har antallet turister som besøker steinformasjonen Trolltunga økt kraftig, fra rundt 1.000 turister i 2008 til nesten 80.000 i fjor.
VG170331 Regimet sier antallet henrettelser har gått ned.
VG170331 ISTANBUL ( VG ) Antallet rapporterte dødsfall i Irak og Syria i bombeangrep utført av den USA-ledede koalisjonen, overgår for første gang antallet rapportert drept av russiske bomber.
VG170331 ISTANBUL ( VG ) Antallet rapporterte dødsfall i Irak og Syria i bombeangrep utført av den USA-ledede koalisjonen, overgår for første gang antallet rapportert drept av russiske bomber.
VG170331 Foto : Aris Messinis, AFP ¶ Én ting er klart i antallet innrapporterte dødsfall som organisasjonen Airwars registrerer : De sivile er blitt drept i voldelige hendelser.
VG170331 Antallet skjøt fart etter at en endring i utlendingsloven 1. oktober i fjor.
VG170331 Antallet afghanske gutter som bare får bli i Norge til de er 18 år har skutt i været.
VG170331 Gamlebyen, eller medinaen, er oppført på UNESCOS verdensarvliste på grunn av det store antallet gamle bygninger og anlegg fra dens historiske gullalder.
DN170331 Rundt 50 amerikanske spesialsoldater har til tider bistått lokale styrker under operasjoner i Somalia, men antallet vil nå øke.
DN170331 Størst prosentvis nedgang i antallet helt ledige i mars finner vi i Hedmark og Telemark.
DN170331 Beregningene viser at antallet utførte timeverk vil øke med om lag 8 prosent dersom alle deltidsansatte kvinner hadde gått over til heltid.
DB170331 Med overgangen til BMC Racing stupte antallet ned på mer menneskelige nivåer.
DB170331 I tillegg til antallet drepte var ett av målene også den amerikanske ideologien - USA som maktsymbol.
DB170331 Antallet drap begått med skytevåpen i USA har økt jevnt de siste årene, fra 12.547 i 2014 til 14.959 i fjor.
DB170331 Både Aftenposten og VG har problematisert at antallet skoler har gått ned i Norge de siste årene, til og med mens Senterpartiet har sittet i regjering. 1391 grunnskoler er nedlagt i Norge siden 1986, riktignok kompensert med 772 nye grunnskoler i samme periode.
DB170331 Antallet episioder ble også redusert.
DA170331 Tidligere har vi hørt framtredende politikere hevde at reduksjonene i Heimevernet kun handler om såkalte « papirsoldater » og at det reelle antallet heimevernssoldater er det samme etter at tallet i planverket er redusert fra 45.000 til 38.000 heimevernssoldater.
DA170331 Antallet inkluderer det faktiske antallet soldater i innsatsstyrkene og områdestrukturen i Heimevernet.
DA170331 Antallet inkluderer det faktiske antallet soldater i innsatsstyrkene og områdestrukturen i Heimevernet.
DA170331 Beregningene viser at antallet utførte timeverk vil øke med om lag 8 prosent dersom alle deltidsansatte kvinner hadde gått over til heltid.
DA170331 Ordningen har ført til at antallet psykologer har økt fra 130 i 95 kommuner og bydeler i 2013 til 377 psykologer i 265 kommuner og bydeler i dag.
BT170331 Vi må kunne si rett ut at antallet mennesker på jorden skaper en rekke meget alvorlige problemer.
BT170331 Nå er det rett nok slik at antallet barn per kvinne har sunket fra ca. syv til ca. fem, men dette er fortsatt meget høyt.
BT170331 Da må vi kunne si rett ut at antallet mennesker på jorden per i dag skaper en rekke meget alvorlige problemer, blant annet sultkatastrofer.
AP170331 Votel, at nye prosedyrer er årsaken til økningen i antallet luftangrep..
AP170331 Votel, at nye prosedyrer er årsaken til økningen i antallet luftangrep.
AP170331 Det reelle antallet som har flyktet fra Syria, er trolig enda høyere, ettersom mange syrere har søkt tilflukt i Libanon uten å registrere seg som flyktninger.
AP170331 Det er nesten en dobling av antallet amerikanske soldater i landet.
AP170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AP170331 Beregningene viser at antallet utførte timeverk vil øke med om lag 8 prosent dersom alle deltidsansatte kvinner hadde gått over til heltid.
AA170331 Rundt 50 amerikanske spesialsoldater har til tider bistått lokale styrker under operasjoner i Somalia, men antallet vil nå øke.
AA170331 Han understreker at endringen vil ha begrenset betydning for antallet afghanere som får opphold i Norge, siden denne gruppen henvises til internflukt til tryggere områder i Afghanistan. ( ©NTB ) ¶
AA170331 De siste årene har antallet turister som besøker steinformasjonen Trolltunga økt kraftig, fra rundt 1.000 turister i 2008 til nesten 80.000 i fjor.
AA170331 Ordningen har ført til at antallet psykologer har økt fra 130 i 95 kommuner og bydeler i 2013 til 377 psykologer i 265 kommuner og bydeler i dag.
AA170331 Beregningene viser at antallet utførte timeverk vil øke med om lag 8 prosent dersom alle deltidsansatte kvinner hadde gått over til heltid.
AA170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
VG170330 Toppidrettssjefen er ikke helt enig med Vukicevic som mener at 10 utøvere på landslaget er for mange, og at det med det antallet « like godt » kunne vært 14 til 15 utøvere på det prioriterte elitelaget med utøvere som - i henhold til premissene for uttaket - kan være finale eller medaljekandidater i Tokyo-OL 2020.
VG170330 Forfang påpeker at selv om flere provinser nå vil bli definert som utrygge, vil det ha begrenset betydning for antallet afghanere som får opphold i Norge.
FV170330 Antallet barn som vokser opp i fattigdom øker.
DB170330 Antallet som ble skutt og drept av politiet i vårt land er også på et meget lavt nivå i forhold til f. eks.
DA170330 - Nå har vi hatt talspersoner for nettopp den linjen i regjering i fire år, men antallet offentlige ansatte har fortsatt å øke også i sentraladministrasjonen.
DA170330 Etter det Dagsavisen forstår, er det knyttet spenning til hvordan KrF og Venstre stiller seg overfor regjeringens forslag om å gjøre omfattende endringer i markedsreguleringsordningene, som å avvikle samvirkebasert ordninger for korn og egg, og om å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 10.
AP170330 Tragediene kan dessuten føre til en fornyet vekst i antallet fortvilte mennesker som forsøker å krysse Middelhavet for å komme til Europa.
AP170330 I fjor falt antallet til under en tredjedel.
AP170330 Senere meldte politiet at antallet var 12 biler, men at tre av dem hadde kjørt fra stedet før politiet kom.
AA170330 Det reelle antallet som har flyktet fra Syria, er trolig enda høyere, ettersom mange syrere har søkt tilflukt i Libanon uten å registrere seg som flyktninger.
VG170329 Men det ser ut til at Zucca får muligheten til å komme opp på det antallet .
VG170329 Hauglie sier antallet må ned.
VG170329 - Og antallet unge i AAP-ordningen øker.
SA170329 Utvalget slår fast at den sterke økningen i antallet ansatte i politiet de siste årene kun har resultert i en " beskjeden økning " i antallet personer i operativ tjeneste.
SA170329 Utvalget slår fast at den sterke økningen i antallet ansatte i politiet de siste årene kun har resultert i en " beskjeden økning " i antallet personer i operativ tjeneste.
SA170329 - Siden vi overtok og ut dette året, vil antallet årsverk ha økt med nærmere 2.000.
DN170329 DNB-sjef Rune Bjerke sa tidligere i år, som DN da omtalte, at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DN170329 Siden Oslo lufthavn ble åpnet i 1998 har antallet passasjerer økt fra 17 til 24 millioner årlig.
DA170329 Stadig flere døde ¶ Antallet flyktninger som reiser fra Tyrkia til Hellas og videre nordover i Europa, har avtatt kraftig det siste året.
DA170329 I månedene etter at Trump ble innsatt som president har antallet økt ytterligere.
DA170329 Antallet asylsøkere som ulovlig krysser grensen fra USA til Canada har økt kraftig de siste månedene.
AP170329 Stadig flere døde ¶ Antallet flyktninger som reiser fra Tyrkia til Hellas og videre nordover i Europa, har avtatt kraftig det siste året.
AP170329 Stadig flere døde ¶ Antallet flyktninger som reiser fra Tyrkia til Hellas og videre nordover i Europa, har avtatt kraftig det siste året.
AP170329 Antallet økte med 41 prosent i fjor.
AP170329 Antallet dieselbiler fortsetter klatringen oppover.
AP170329 - Utvalget skal også vurdere om dagens inndeling i 19 valgdistrikter skal videreføres, men også om antallet skal reduseres i tråd med fylkesstrukturen.
AA170329 Siden den gang har antallet som slipper å være soldater økt kraftig.
AA170329 Antallet flyktninger som reiser fra Tyrkia til Hellas og videre nordover i Europa, har avtatt kraftig det siste året.
AA170329 I løpet av de siste to ukene er omtrent det samme antallet ødelagt.
AA170329 Det er kun to år siden sist NRK Trøndelag måtte kutte i antallet stillinger.
AA170329 - Det er ikke bare vi som må kutte i antallet stillinger.
AA170329 Siden Oslo lufthavn ble åpnet i 1998 har antallet passasjerer økt fra 17 til 24 millioner årlig.
AA170329 | NRK har doblet antallet midlertidige ansatte på tre år ¶
AA170329 Totalt har antallet midlertidige økt med 70 prosent på tre år.
AA170329 Siden 2014 er antallet midlertidige redaksjonelt ansatte i NRK nær doblet.
AA170329 For øvrige ansatte har antallet midlertidige falt fra 31 de to foregående årene til 16 i år.
AA170329 For gruppen journalister og redaksjonsledere økte antallet midlertidige ansatte fra 34 i 2014 til 49 i fjor.
VG170328 Siden 2012 har antallet bosettere på okkupert, palestinsk jord økt med 23 prosent.
VG170328 Sp vil øke antallet HV-soldater til 50 000, fra dagens om lag 45 000.
VG170328 Om antallet er 40 000 eller 50 000 er ikke det mest avgjørende, det som teller er at de får trent, har godt utstyr og at man vet hvordan HV skal brukes i en krisesituasjon.
VG170328 Tiltalte stilte seg uforstående til antallet i avhør.
VG170328 Antallet Finn-annonser i hele mars 2016 er 93.
VG170328 Antallet Finn-annonser i hele mars 2016 er 388.
VG170328 Antallet Finn-annonser i hele mars 2016 er 269.
VG170328 Antallet Finn-annonser i hele mars 2016 er 254.
VG170328 Antallet Finn-annonser i hele mars 2016 er 1600.
VG170328 Antallet Finn-annonser hittil i mars 2017 er 357.
VG170328 Antallet Finn-annonser hittil i mars 2017 er 260.
VG170328 Antallet Finn-annonser hittil i mars 2017 er 252.
VG170328 Antallet Finn-annonser hittil i mars 2017 er 2150.
VG170328 Antallet Finn-annonser hittil i mars 2017 er 115.
DN170328 Sabine Leferink i Dun & Bradstreet, lederen for rapporten, skriver i en kommentar at det er et paradoks at antallet konkurser i Storbritannia øker, samtidig som landet i 2016 hadde den raskest voksende økonomien i Europa med en vekst på to prosent, målt i brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DN170328 Rapporten slår fast at brexit er den eneste forklaringen på at antallet konkurser stiger.
DN170328 En global undersøkelse over konkurser i 2016 - Global Bankruptcy Report - viser at Storbritannia er det eneste landet i Europa av betydning der antallet konkurser stiger.
DN170328 Kullindustrien i USA sysselsatte i 2008 rundt 88.000 mennesker, men antallet falt med 25 prosent under Obamas tid i Det hvite hus.
DB170328 Antallet er imidlertid svært marginalt.
DB170328 Sammen med erklæring av warrants - tegningsrettene - bringer det antallet utstedte Borr-aksjer opp i 315,8 millioner.
DB170328 Det er ikke slik at Høyre plutselig går inn for å få ned antallet midlertidig ansatte i staten, det har vært vår mening hele tiden, sier han.
DB170328 På denne tida av året når vi som regel en topp i antallet redningsaksjoner, sier Danielsen.
DB170328 Bodø Radio, eller Hovedredningssentralen Nord-Norge, har ikke konkrete tall på antallet redningsaksjoner i år, men redningsleder Rune Danielsen forteller til Dagbladet at det har vært en del andre dramatiske redningsaksjoner denne vinteren.
DB170328 Av beboere over 80 år er det 25.000 som bor i slike bygg, og dette antallet vil stige bratt i årene som kommer.
DB170328 I dette tilfellet var det dessuten en vesensforskjell mellom Omdals påstand om null bilder av Listhaug med kors før 2015, kontra det ( begrensede ) antallet slike bilder som faktisk fantes.
DB170328 En studie fra 2015 viser at ikke bare er avlivingsaksjonene kortsiktige - de bidrar med helt motsatt effekt : Kort tid etterpå økte antallet katter med opptil 200 prosent - ett år etter hadde det stabilisert seg på samme antall dyr som tidligere.
AP170328 Kullindustrien i USA sysselsatte i 2008 rundt 88.000 mennesker, men antallet falt med 25 prosent under Obamas tid i Det hvite hus.
AP170328 USA reduserte i desember i fjor antallet skritt som måtte tas før det ble gitt tillatelse til bombing av IS i Irak.
AA170328 Kullindustrien i USA sysselsatte i 2008 rundt 88.000 mennesker, men antallet falt med 25 prosent under Obamas tid i Det hvite hus. ( ©NTB ) ¶
VG170327 Der antallet ansatte har eksplodert over en tiårsperiode, for eksempel.
VG170327 Smits har talt opp antallet maksimumsnoteringer fra landets værstasjoner - og kommer til at hele 21 stasjoner - blant dem Blindern i Oslo - hadde temperatur på 20 varmegrader eller mer.
SA170327 Statoil kutter kostnader og reduserer antallet ansatte i Europas kapitalhovedstad London.
DN170327 Sammen med erklæring av warrants - tegningsrettene - bringer det antallet utstedte Borr-aksjer opp i 315,8 millioner.
DB170327 Sunde, administrerende direktør i Din utvikling, mener antallet deltakere som er misfornøyd med jobbkurset er i klart mindretall.
DB170327 - Dette store antallet individer åpner opp for en unik mulighet til å analysere forholdene for liv og død i den herskende klasse i Egypt for mer enn 3800 år siden, skriver universitetet.
BT170327 Nå opplyser Utenriksdepartementet at Norge tar sikte på å fortsatt tilby fartøy i forbindelse med flyktningsituasjonen og det store antallet migranter over Middelhavet.
BT170327 Norge har siden 2015 bidratt med to båter til EUs grensestyrke Frontex i håndteringen av det store antallet migranter i Middelhavet som reiser fra Afrika med håp om å nå Europa.
AP170327 Utviklingen med bruk av de private ordningene bekymrer Kreftforeningen, fordi antallet krefttilfeller vil stige drastisk de neste tiårene.
AA170327 Ifølge iransk TV er antallet som ønsker å stille som kandidat i valget 19. mai, 14 prosent høyere enn ved forrige lokalvalg for fire år siden.
AA170327 Nå opplyser Utenriksdepartementet at Norge tar sikte på å fortsatt tilby fartøy i forbindelse med flyktningsituasjonen og det store antallet migranter over Middelhavet.
AA170327 Norge har siden 2015 bidratt med to båter til EUs grensestyrke Frontex i håndteringen av det store antallet migranter i Middelhavet som reiser fra Afrika med håp om å nå Europa.
AA170327 Nesten fem år etter lanseringen er antallet meldinger oppe i 22 626, med 4730 meldinger i fjor ( se statistikk lenger ned ).
AA170327 Når det gjelder Heimevernet ( HV ), som sammen med politiet er ansvarlig for objektsikringen, viser forsvarsministeren til at Heimevernet vil bli styrket med midler til nytt materiell, men velger glatt å overse det faktum at mens antallet objekter som skal sikres er blitt økt med over 40 prosent bare i den senere tid, så er HV redusert fra 83.000 soldater ved tusenårsskiftet til 45.000 i d
DA170326 Det er det største antallet hjelpearbeidere som har blitt drept i en enkelthendelse siden borgerkrigen i landet startet for over tre år siden.
DA170326 Det skjer i et Europa der folk tror antallet muslimer er langt høyere enn det er, ifølge forskning fra London School of Economics.
DA170326 Antallet sykler vil øke opp mot 3000 etter hvert som nye sykkelstativ åpner.
AA170326 Det er det største antallet hjelpearbeidere som har blitt drept i en enkelthendelse siden borgerkrigen i landet startet for over tre år siden.
AA170326 Siden den gang har antallet aborter gått ned, men likevel er Romania blant landene i Europa hvor det utføres flest aborter.
AA170326 Det er halvparten av antallet vi bruker å ha på nyttårsaften.
VG170325 Men vi har ikke hatt anledning til å teste den med det antallet brukere som vil bruke den ved en TV-premiere.
VG170325 Hovedgruppen er menn mellom 50 og 75 år, men statistikken viser sterk økning i antallet brukere over denne alderen.
VG170325 De siste ti årene har antallet menn over 70 som får potensmidler på resept blitt doblet her i landet - og er nå på over 20.000.
DB170325 Innen 2026 ville antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.
DB170325 Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke hadde helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kan nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
DA170325 * Antallet utleienheter øker i sommersesongen.
AP170325 Imens fortsetter IS å tape på slagmarken og antallet fanger fortsetter å øke.
AP170325 Imens fortsetter IS å tape på slagmarken og antallet fanger fortsetter å øke.
AP170325 TT / NTB Scanpix ¶ Antallet drepte er nå fem, mens et 50-talls mennesker ble såret. 31 mennesker får fortsatt medisinsk behandling, mens to skal fortsatt ha kritiske skader og en person har livstruende skader.
AA170325 - Antallet flyktninger og internt fordrevne fra den vestlige delen av Mosul by har økt til 201.275, heter det i en uttalelse fra Iraks departement for migrasjon og internt fordrevne lørdag.
VG170324 En kvinne er samtidig løslatt mot kausjon, slik at det totale antallet pågrepne er ni personer. * 1 75 år gamle Leslie Rhodes ( 75 ) fra Streatham i London døde av skadene han ble påført i angrepet.
SA170324 Antallet han drepte, steg til fire da en eldre mann døde av skadene han fikk i angrepet.
SA170324 TOPPSCORER : Emilie Hovden fortsatte å bøtte inn mål mot Fredrikstad, men etter kampen var hun vel så irritert på antallet bomskudd.
DN170324 Innen 2026 vil antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.
DB170324 Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke har helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kunne nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
DB170324 Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke hadde helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kan nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.
DA170324 Antallet han drepte, steg til fire da en eldre mann døde av skadene han fikk i angrepet.
DA170324 Antallet han drepte, steg til fire da en eldre mann døde av skadene han fikk i angrepet.
BT170324 TOPPSCORER : Emilie Hovden fortsatte å bøtte inn mål mot Fredrikstad, men etter kampen var hun vel så irritert på antallet bomskudd.
AP170324 En rapport fra Kongressens uavhengige budsjettkontor konkluderte med at økningen i antallet amerikanere uten helseforsikring ville øke med 24 millioner innen 2020.
AP170324 Da han torsdag kveld stilte et ultimatum om helsereformen - nå eller aldri - hadde det nærmest ingen effekt på antallet ja-stemmer.
AP170324 De siste fem årene med tilgjengelig statistikk, 2011-2015, var antallet 520, noe som tyder på en ytterligere fordobling av eldre mødre hvis utviklingen fortsetter.
AP170324 På 31 år har antallet offentlige skoler gått ned med 619.
AA170324 Innen 2026 vil antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.
AA170324 Nå kan det vise seg at antallet ikke stemmer.
AA170324 Antallet han drepte, steg til fire da en eldre mann døde av skadene han fikk i angrepet.
AA170324 Antallet han drepte, steg til fire da en eldre mann døde av skadene han fikk i angrepet.
AA170324 Antallet han drepte, steg til fire da en eldre mann døde av skadene han fikk i angrepet.
AA170324 De siste fem årene med tilgjengelig statistikk, 2011-2015, var antallet 520, noe som tyder på en ytterligere fordobling av eldre mødre hvis utviklingen fortsetter.
AA170324 Går vi til slutten av middelalderen, finner vi i Nidarosprovinsens kristenrett at antallet Maria-dager hadde steget til syv.
VG170323 Ifølge AFP har antallet båter fra Libya økt de siste månedene.
DN170323 Antallet sårede og lemlestede er mange ganger høyere.
DN170323 Antallet sårede og lemlestede er mange ganger høyere.
DB170323 - Her forsøker vi å spesialisere og maksimere antallet unge spillere vi har, sier Jardim, som kom til Monaco fra Sporting i hjemlandet Portugal for to år siden - men han ble faktisk født i Venezuela.
DB170323 ( Dagbladet ) : Onsdag kveld oppjusterte politiet i London antallet drepte og skadde etter ettermiddagens terror.
DB170323 Flere har tatt den livsfarlige turen over Middelhavet fra Libya til Italia enn tidligere : Antallet migranter som har ankommet Italias kyst har mer enn doblet seg i forhold til for ett år siden, melder Frontex.
DB170323 Det totale antallet drepte etter terroren er nå fem, inkludert angriperen selv.
DA170323 Både i Honduras og andre land har antallet miljø- og landkonflikter der lokalbefolkning står opp mot staten eller store multinasjonale selskaper økt, sier Beate Thoresen i Norsk Folkehjelp.
DA170323 Antallet norske filmpremierer har i snitt ligget rundt 25-tallet det siste tiåret, med topper på 34 i 2012 og 2014.
DA170323 Regjeringen vil redusere antallet melkeregioner fra 18 til 10, noe de rødgrønne partiene er imot.
AP170323 Scott Applewhite / AP / NTB scanpix ¶ 50 er antallet senatorer som må stemme « ja » til den nye helsereformen for at den skal vedtas.
AP170323 Og en rapport fra det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen ( CBO ) konkluderte med at antallet amerikanere uten helseforsikring vil øke med opptil 24 millioner dersom reformen blir gjennomført.
AP170323 MIKE BLAKE / Reuters ¶ 24 millioner er økningen i antallet amerikanere som kan bli stående uten helsereform dersom det nye forslaget blir vedtatt.
AP170323 JOSHUA ROBERTS / Reuters ¶ 216 er antallet stemmer som må til for å få den nye helsereformen godkjent i Representantenes hus.
AP170323 ERIC THAYER / Reuters ¶ 30 er det omtrentlige antallet medlemmer i den såkalte Freedom Caucus - også kjent som Tea Party-fløyen - i Representantenes hus.
AP170323 Scott Applewhite / AP / NTB scanpix ¶ 50 er antallet senatorer som må stemme « ja » til den nye helsereformen for at den skal vedtas.
AP170323 Og en rapport fra det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen ( CBO ) konkluderte med at antallet amerikanere uten helseforsikring vil øke med opptil 24 millioner dersom reformen blir gjennomført.
AP170323 MIKE BLAKE / Reuters ¶ 24 millioner er økningen i antallet amerikanere som kan bli stående uten helsereform dersom det nye forslaget blir vedtatt.
AP170323 JOSHUA ROBERTS / Reuters ¶ 216 er antallet stemmer som må til for å få den nye helsereformen godkjent i Representantenes hus.
AP170323 ERIC THAYER / Reuters ¶ 30 er det omtrentlige antallet medlemmer i den såkalte Freedom Caucus - også kjent som Tea Party-fløyen - i Representantenes hus.
AP170323 Antallet som frykter terror, har falt med 7 prosentpoeng fra våren 2016 til i fjor høst.
AP170323 - Om man ser på den prosentvise nedgangen i antallet gårdsbruk, var denne klart større de fire årene før de rødgrønne tok over i 2005.
AA170323 Innen 2026 vil antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.
AA170323 Det betyr også at antallet fylkesmenn reduseres fra dagens 17 til 11 fra 1. januar 2019.
VG170322 - Vi vet at flere er skadet, inkludert politimenn, men på dette tidspunktet kan vi ikke si noe om antallet , sier en talsmann for Scotland Yard på en pressekonferanse like før klokken 18, og legger til at de har startet en antiterroretterforskning.
VG170322 Raden av angrep de siste årene, utført av en enkelt terrorist, der antallet drepte er under ti, begynner å bli veldig lang.
SA170322 I tillegg gir vi rekordmange lærere faglig fordypning og har mer enn tredoblet antallet som årlig får etter- og videreutdanning.
DN170322 Strammere regler har vært nødvendig for å begrense antallet spekulasjonsdrevne boligkjøp, ifølge finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DB170322 ¶ TERROR : Antallet drepte etter London-angrepet øker til fem personer inkludert drapsmannen.
DB170322 SISTE : Torsdag morgen nedjusterte politiet antallet drepte til fire og 29 skadde som blir behandlet på fem ulike sykehus.
DB170322 Politiet øker også antallet skadde til 40.
DB170322 Assisterende politisjef Mark Rowley bekreftet også at antallet skadde etter angrepet nå teller 40 under en kort pressekonferanse rundt klokka 23.30.
DB170322 ( Dagbladet ) : Politiet i London oppjusterte i kveld både antallet drepte og skadde etter ettermiddagens terror : ¶
DB170322 Sverige : Antallet kvinner som melder at de er rammet av seksuelle overgrep doblet på tre år Spaltist ¶
DB170322 Bare i løpet av de siste tiåra har antallet innvandrere fra ikke-vestlige land fordobla seg og er nå nærmere 400 000.
DB170322 - Aschehoug har aldri ønsket å begrense antallet utsalgssteder eller svekke konkurransen i massemarkedet.
DA170322 Det har bidratt til at antallet syklister har steget betraktelig.
BT170322 - Aschehoug har aldri ønsket å begrense antallet utsalgssteder eller svekke konkurransen i massemarkedet, skriver han.
AP170322 - Basert på informasjon fra lokalbefolkningen kan antallet som er blitt drept og dumpet i Khafsa ligge et sted mellom 3000 og 25.000, sier researcher Belkis Wille i Human Rights Watch til Aftenposten.
AP170322 Scott Applewhite / AP / NTB Scanpix ¶ 50 er antallet senatorer som må stemme « ja » til den nye helsereformen for at den skal vedtas.
AP170322 Og en rapport fra det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen ( CBO ) konkluderte med at antallet amerikanere uten helseforsikring vil øke med opptil 24 millioner dersom reformen blir gjennomført.
AP170322 MIKE BLAKE / Reuters ¶ 24 millioner er økningen i antallet amerikanere som kan bli stående uten helsereform dersom det nye forslaget blir vedtatt.
AP170322 JOSHUA ROBERTS / Reuters ¶ 216 er antallet stemmer som må til for å få den nye helsereformen godkjent i Representantenes hus.
AP170322 ERIC THAYER / Reuters ¶ 30 er det omtrentlige antallet medlemmer i den såkalte Freedom Caucus - også kjent som Tea Party-fløyen - i Representantenes hus.
AP170322 Det høye antallet protester de siste ukene overrasker likevel mange : ¶
AA170322 Politiet oppjusterer også antallet skadde til 40.
AA170322 Foto : NTB Scanpix ¶ Antallet drepte etter London-angrepet er fire personer inkludert drapsmannen.
AA170322 | Antall drepte øker til fem etter angrepet i London ¶ Antallet drepte etter London-angrepet øker til fem personer inkludert drapsmannen.
AA170322 Politiet øker også antallet skadde til 40.
AA170322 - Antallet barnemedlemmer har økt med 25 prosent etter innføringen av familiemedlemskap, forteller Solli.
AA170322 - Aschehoug har aldri ønsket å begrense antallet utsalgssteder eller svekke konkurransen i massemarkedet, uttaler Aschehoug-sjef Mads Nygaard.
VG170321 Dette vil redusere antallet enslige mindreårige med begrensede tillatelser i mottakene.
DN170321 | Stadig flere elever satser på dette yrkesfaget ¶ Antallet søkere til Helse- og oppvekstfag fortsetter å øke, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
DN170321 Det var dermed det store antallet shortposisjoner som bidro til oljeprisfallet : ¶
DB170321 - 24 er det rette antallet .
DA170321 Fortsetter befolkningsveksten, vil antallet som utsettes for kjønnslemlestelse stige betydelig i løpet av de neste 15 årene.
DA170321 Under Høyre/Frp-regjeringen har det vært en nedgang i antallet lærere mange steder.
DA170321 Derfor vil SV sørge for at vi øker antallet lærere i skolen gjennom en nasjonal norm som sier 15 elever per lærer på 1. - 4. trinn, og 20 elever per lærer på 5. - 7. trinn.
DA170321 De positive tiltakene som er gjennomført for å forbedre busstilbudet de siste årene har ikke klart å hindre at antallet bussreiser per innbygger fortsatt er lavt, og 10 prosent under nivået i 2005.
BT170321 I 2015 var hele 431.000 cruiseturister innom Bergen, og antallet er spådd å øke kraftig i årene som kommer.
AP170321 Også i Vestfold økt antallet helt ledige betydelig.
AP170321 Fra desember 2015 til desember 2016 sank antallet helt ledige med knapt 2300 personer.
AP170321 Dette er nesten fire ganger så mange som det gjennomsnittlige antallet ledige.
AP170321 Antallet som har registrert seg som ledige hos Nav er det høyeste siden 2005.
AP170321 Antallet har falt de tre siste månedene.
AA170321 - Mars er ikke over ennå, men antallet migranter som har ankommet Europa, har oversteget det vi har sett tidligere i Middelhavet.
AA170321 - Hvert tilfelle er ett for mye, men vi mener likevel at dette tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Torunn Knævelsrud, som er veterinær og leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.
AA170321 Antallet bekymringsmeldinger økte med 10 prosent fra året før, opp til 9.381. ( ©NTB ) ¶
VG170320 Les også om HVs alarm : Færre soldater skal beskytte 40 prosent flere nøkkelobjekter ¶ - Antallet nøkkelobjekter har i år økt med 40 prosent, Men det er likevel færre enn i 2012.
VG170320 I høringen tidligere mandag bekreftet sjefen for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye, at antallet objekter som HV skal sikre, har økt med 40 prosent den siste tiden.
VG170320 Fra 2015 til 2016 gikk antallet asysøkere til Norge ned med 89 prosent, etterfulgt av Sverige ( 86 prosent ), Finland ( 84 prosent ), Ungarn ( 84 prosent ) og Danmark ( 71 prosent ).
VG170320 Fra 2015 til 2016 gikk antallet asylsøkere til Norge ned med 89 prosent, viser ferske tall fra EUs statistikkontor.
VG170320 - Nei, regjeringen har ikke lagt til grunn at vi skal øke antallet kvoteflyktninger, sier Sandberg.
VG170320 Antallet som blir førstegangsregistrert i Hellas gikk opp 339 prosent fra 2015 til 2016.
FV170320 - Straffene i slike saker må stå bedre i forhold til det antallet lovbrudd den domfelte har begått, sa han.
DN170320 NIFU forventer at antallet avlagte doktorgrader vil øke betydelig de neste årene.
DN170320 Det er litt færre enn i toppåret 2013, men når det totale antallet også var lavere i fjor blir andelen rekordhøy.
DN170320 På strekningen Bergen - Kirkenes forventer Hurtigruten en tidobling av antallet kinesiske passasjerer i løpet av de kommende fem årene.
AP170320 - Det store antallet partier bidrar til at en ikke uten videre kan trekke den slutningen at Geert Wilders' resultat er overførbart til andre land som skal ha valg i år, forklarer researcher Jeroen Kesper i meningsmålingsbyrået Ipsos til Aftenposten.
AP170320 - Straffene i slike saker må stå bedre i forhold til det antallet lovbrudd den domfelte har begått, sa han.
AA170320 Hvis antallet mennesker som forlater byen øker i et raskere tempo enn vi kan finne løsninger i, kan situasjonen forverres drastisk, sier Lisa Grande fra OCHA. ( ©NTB ) ¶
AA170320 Men ifølge IOM har antallet flyktninger sunket kraftig, fra over én million i 2015 til nærmere 390.000 ankomster til Europa i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170320 Av det totale antallet har 14,3 millioner EU-borgere benyttet muligheten for fri ferdsel innad i unionen, mens under 20 millioner kommer fra andre land.
AA170320 Dersom målingen hadde vært stortingsvalgresultatet, ville partiet doblet antallet mandater fra ett til to i fylket.
AA170320 På strekningen Bergen - Kirkenes forventer Hurtigruten en tidobling av antallet kinesiske passasjerer i løpet av de kommende fem årene.
AA170320 - Straffene i slike saker må stå bedre i forhold til det antallet lovbrudd den domfelte har begått, sa han.
VG170319 Statsminister Fernando Zavala sier antallet omkomne siden problemene startet i januar, har steget til 75.
VG170319 Da de avkriminaliserte brukerdoser gikk forbruket først noe opp, men så har det sunket kraftig og antallet overdosedødsfall har gått ned.
SA170319 Statsminister Fernando Zavala sier antallet omkomne har steget til 72.
SA170319 På samme tid i fjor var antallet 11.911.
DN170319 De siste årene har antallet byggesøknader på landsbasis ligget på i underkant av 100.000 søknader per år, viser tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DN170319 For tredje år på rad øker antallet aktive kunder. - 41 prosent av oss byttet én eller flere bank- og forsikringstjenester i løpet av året, sier leder av Finansportalen, Elisabeth Realfsen i en kommentar.
DN170319 For tredje år på rad øker antallet aktive kunder. - 41 prosent av oss byttet én eller flere bank- og forsikringstjenester i løpet av året, sier leder av Finansportalen, Elisabeth Realfsen i en kommentar.
BT170319 Statsminister Fernando Zavala sier antallet omkomne har steget til 72.
BT170319 På samme tid i fjor var antallet 11.911.
AP170319 Statsminister Fernando Zavala sier antallet omkomne har steget til 72.
AP170319 FLERE OMKOMNE : Ifølge statsminister Fernando Zavala har antallet omkomne steget til 72.
AA170319 Statsminister Fernando Zavala sier antallet omkomne har steget til 72.
AA170319 På samme tid i fjor var antallet 11.911.
VG170318 Men ekstremisme kan likevel bli langt mer potent enn det antallet ekstremister tilsier fordi de bruker metoder som underminerer alle demokratiske spilleregler.
DB170318 Nyhetsbyrået skriver at antallet for i fjor var 410, mens grensevaktene stoppet færre enn 400 i både 2015 og 2014.
DA170318 Hoel forteller at hun har måttet gå gjennom mange hundre tusen sider med dokumenter under arbeidet med filmen, som påviser selv med lavest mulig anslag at antallet som dør årlig på grunn av medisinering er skremmende.
AP170318 Planen, som ble lagt frem i forrige uke, vil sørge for at antallet amerikanere uten helseforsikring vil øke med 24 millioner, ifølge en uavhengig rapport som ble lagt frem av kongressens budsjettkontor på mandag.
AP170318 I hele 2016 var antallet 410, i 2015 351 personer og 399 personer i 2014, viser tallene fra grensemyndigheten CBSA.
AA170318 I hele 2016 var antallet 410, i 2015 351 personer og 399 personer i 2014, viser tallene fra grensemyndigheten CBSA.
AA170318 Den nye regjeringen ble utnevnt onsdag, og antallet ministre har ført til store reaksjoner i sosiale medier og på radioshow.
AA170318 Antallet personer som vil være i desperat behov for mat, er ventet å stige til 5,5 millioner i juli, om ingenting blir gjort for å stanse krisen.
AA170318 Antallet togpassasjerer på Trønderbanen er stadig økende og da må vi tilrettelegge forholdene for de reisende.
AA170318 Til tross for dette målet viser tall fra Miljødirektoratet at antallet personer som er utsatt for støy har økt med 60 prosent siden 1999.
AA170318 Noen ganger må likevel antallet boliger i nye prosjekter reduseres for å sikre god nok bokvalitet.
AA170318 I den nasjonale handlingsplanen mot støy står det at antallet svært støyutsatte personer skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
SA170317 Men mørketallene er store og det reelle antallet kan være atskillig høyere.
DB170317 Min erfaring er at antallet potensielle varslingssaker i etaten er større enn det som framkommer i mediebildet.
DB170317 En ting var vinklingen fra TV 2 sin side, men det som sjokkerte meg var antallet voksne mennesker som omtrent ville ha meg død.
AP170317 Antallet turister er mye lavere enn det Moskva forventet.
AP170317 Fredag hadde antallet omkomne i uværet har steget til 67, og landets president Pedro Pablo Kuczynski sier landets kystregion ikke har sett lignende tilstander på nesten 20 år.
AP170317 Han påpeker at antallet selvmord generelt stiger, og at det da kanskje ikke er så rart at det samme skjer innenfor psykiatrien.
AA170317 Til sammenligning var antallet over én million migranter i 2015.
AA170317 Men mørketallene er store og det reelle antallet kan være atskillig høyere.
AA170317 Enkelte indiske muslimer skal ha reist for å kjempe med IS i Irak og Syria, men antallet er lavt sett i forhold til innbyggertallet. ( ©NTB ) ¶
AA170317 Fredag hadde antallet omkomne i uværet har steget til 67, og landets president Pedro Pablo Kuczynski sier landets kystregion ikke har sett lignende tilstander på nesten 20 år.
AA170317 - Dette skyldes i stor grad det økende antallet foreldre som nekter å vaksinere barna sine til tross for vitenskapelige bevis for at det er effektivt, skrev departementet i en uttalelse fredag.
AA170317 Det var en liten nedgang i antallet søknader, noe som mest sannsynlig skyldtes naturlige svingninger, mens det var 6 prosent økning i det samlede erstatningsbeløpet.
VG170316 I Nederland fikk partier som er sterke tilhengere av EU økende oppslutning, som det klassisk liberale sentrumspartiet D66 og det venstreorienterte miljøpartiet GroenLinks som økte antallet representanter med ti.
DB170316 Tall fra Husbanken viser at antallet uføre som mottar bostøtte har falt med over 10 000 fra 2015, og Husbanken forklarer dette med at færre har mulighet til å få bostøtte.
DA170316 I tillegg mener han at forbudet vil ramme delstaten økonomisk hvis det begrenser antallet studenter og turister på Hawaii.
BT170316 Det høye antallet saker i restanse har påvirket politiets evne til aktivt å avdekke nye saker.
BT170316 Det høye antallet saker i restanse har påvirket politiets evne til aktivt å avdekke nye saker.
AP170316 Nå har de kuttet antallet med 300.000.
AP170316 New York forventet at antallet som ville besøke byen i 2017, ville forbli uendret fra 2016 på rundt 12,7 millioner.
AP170316 Med dette er antallet straffbare forhold blant de unge på tilnærmet samme nivå som i 2013.
AA170316 Andelen kvinnelige ministre vokste marginalt fra 730 til 732, og antallet kvinnelige presidenter eller statsministre falt fra 19 til 17. ( ©NTB ) ¶
AA170316 I tillegg mener dommeren at forbudet vil ramme delstaten økonomisk hvis det begrenser antallet studenter og turister på Hawaii.
AA170316 Det er det laveste antallet siden 1997.
AA170316 Også det totale antallet gudstjenester økte noe, mens den samlede deltakelsen falt 1,8 prosent til 5,67 millioner deltakere.
AA170316 Så tok utviklingen fart, og bare tre år senere passerte antallet 100 000.
AA170316 Derfra gikk kurven bratt i været til dagens om lag 725 000, og antallet øker fortsatt hver dag.
SA170315 I tillegg mener han at forbudet vil ramme delstaten økonomisk hvis det begrenser antallet studenter og turister på Hawaii.
SA170315 I 2015 hadde antallet sunket til 132.
DN170315 Antallet påmeldinger ligger nå rundt er en halvering av Birkebeinerrennet for tre år siden, som ble avlyst på grunn av røft vær.
DB170315 Innen 2026 vil antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.
DB170315 Det er særlig antallet mindreårige asylsøkere fra Afghanistan som har gått ned.
DB170315 I fjor var antallet 112, mens det i år var 203 kandidater som ønsket å være med.
DA170315 - De fleste hos oss klarer seg godt, men vi ser at antallet som benytter seg av rådgivere og helsesøstre er økende, sier Haug.
DA170315 I samme periode sank antallet mottakere med rundt 3.000 personer.
BT170315 Meldingene går ut på at flere personer ble drept, men det nøyaktige antallet er foreløpig uklart.
BT170315 Antallet ofre og bevisomfang er ofte svært omfattende i disse sakene, samtidig som lovbruddene ofte forekommer i hele landet og på tvers av landegrenser.
AP170315 I 2015 var antallet 54 prosent, viser undersøkelsen som er utført at TNS Gallup.
AP170315 Dagens regjering har gjennomført 50 innstramminger i innvandringspolitikken, og antallet asylsøkere har falt vesentlig.
AA170315 I 2015 var antallet 54 prosent, viser undersøkelsen som er utført at TNS Gallup.
AA170315 Dagens regjering har gjennomført 50 innstramminger i innvandringspolitikken, og antallet asylsøkere har falt vesentlig.
AA170315 Ifølge studien er antallet trolig langt høyere.
AA170315 Meldingene går ut på at flere personer ble drept, men det nøyaktige antallet er foreløpig uklart.
AA170315 I løpet av kort tid steg antallet til 34 unge under samme tak, fra flere land og med ulik bakgrunn og religion.
VG170314 Enkelte dager har jeg sett fire-fem kamper, forteller Lagerbäck, som har mistet oversikten over det totale antallet .
VG170314 Men mest av alt var han opptatt av å imponere oss ved å skaffe tillatelsene vi trengte for å passere det enorme antallet militære veisperringer.
SA170314 Arbeiderpartiet og Høyre tar imot ballen fra Nav-direktør Truls Nordahl, som mener man må tenke annerledes for å stagge det rekordhøye antallet unge uføre i landet.
SA170314 Direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl, utfordrer politikerne til å ta grep for å stagge det stadig økende antallet unge uføre.
SA170314 « Regjeringen gjør mye for å få unge i jobb og redusere antallet på uføretrygd.
SA170314 Regjeringen gjør mye for å få unge i jobb og redusere antallet på uføretrygd.
SA170314 18.24 : TILs sportssjef varsler et tydelig tak på antallet utenlandske spillere.
DN170314 Rundt 600 flygninger ble rammet mandag, og ifølge tyske medier vil antallet være det samme tirsdag.
DB170314 Antallet som har dødd av helsekomplikasjoner knyttet til svangerskap, har doblet seg fra 2010 til 2014, ifølge en studie.
BT170314 Rundt 600 flygninger ble rammet mandag, og ifølge tyske medier vil antallet være det samme tirsdag.
AP170314 18.24 : TILs sportssjef varsler et tydelig tak på antallet utenlandske spillere.
AP170314 18.24 : TILs sportssjef varsler et tydelig tak på antallet utenlandske spillere.
AA170314 Rundt 600 flygninger ble rammet mandag, og ifølge tyske medier vil antallet være det samme tirsdag.
AA170314 Økningen i personer uten forsikring kommer av at mange stater sannsynligvis vil redusere antallet personer som er kvalifisert uten den føderale støtten som kommer med Obamacare, også kjent som Affordable Care Act. ( ©NTB ) ¶ | 600 flygninger kansellert i Berlin ¶
AA170314 Men ifølge CBO vil 14 millioner være uten forsikring i 2018 sammenlignet med om dagens helseplan fortsetter, og antallet stiger til 21 millioner innen 2020 og 24 millioner innen 2026.
AA170314 Innen 2026 vil antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.
AA170314 Rapporten konkluderer med at antallet klager knyttet til forsikringene er høyt, og at konfliktnivået er økende ved at stadig flere saker går til Finansklagenemnda eierskifte og domstoler.
AA170314 Fra 2014 til 2015 var det en økning i antallet innsendte saker til Finansklagenemnda på 50 prosent.
AA170314 Rapporten konkluderer med at antallet klager knyttet til forsikringene er høyt, og at konfliktnivået er økende ved at stadig flere saker går til Finansklagenemnda eierskifte og domstoler.
AA170314 Fra 2014 til 2015 var det en økning i antallet innsendte saker til Finansklagenemnda på 50 prosent. ( ©NTB ) ¶
DA170313 - I fjor reiste for første gang flere kollektivt enn med bil i Oslo, og antallet syklister økte med nesten 20 prosent.
AP170313 I NATO er det totalt kun fem land som oppfyller målet, det samme antallet som i 2015.
AP170313 Mens antallet unge som faller utenfor arbeidslivet fortsetter å øke.
AP170313 Både under Arbeiderpartiets regjering og dagens regjering har antallet som står utenfor økt.
AP170313 - Det har skjedd store samfunnsendringer, som blant annet har ført til at antallet ufaglærte i jobb har gått kraftig ned.
AP170313 Antallet ufaglærte ned ¶
AA170313 Kildene sier også at IS-angrepet onsdag krevde langt flere liv enn det som tidligere ble sagt, og AFP oppgir at antallet drepte er over 100.
AA170313 I arkivene må det også finnes en god del dokumentasjon på det enorme antallet private fødestuer der jordmødre, enten aleine eller sammen med private adopsjonsformidlere, tok imot gravide kvinner som skulle adoptere bort barna sine.
AA170313 Antallet henvendelser har økt fra måned til måned og i behandlingen av det nye lovforslaget må etterkommere av oss adopterte få sin soleklare rett til kunnskap om egen biologisk familie.
AA170313 Antallet adopsjoner av norskfødte barn, både frivillige etter adopsjonsloven og tvangsadopsjoner etter barnevernsloven har økt de siste årene, da gjerne ut fra argumentet « adopsjon til barnets beste ».
VG170312 I 2016 var antallet nesten tredobbelt og lå på 144.
VG170312 I løpet av åtte år økte antallet fra i underkant av 30.000 til knapt 380.000, altså mer enn en tidobling.
DB170312 Det relevante her er selvfølgelig ikke det presise antallet ganger hun gikk med kors før og etter 2015, men om det er slik at hun bruker korset strategisk.
DA170312 I vinter tok Toten-jenta sine fire første seirer og doblet nesten antallet verdenscupen til 1109.
DA170312 Det eneste som ikke har økt, er antallet nye jobber.
DA170312 Antallet nye jobber øker, men det skal også dekke opp for de arbeidsplassene som er blitt borte, påpeker hun.
AP170312 mars omtalte Mina Ghabel Lunde Statistisk sentralbyrå-tallet 1013, som er antallet barn i Norge født av to norskfødte fra fire innvandrerbesteforeldre.
AP170312 mars omtalte Mina Ghabel Lunde Statistisk sentralbyrå-tallet 1013, som er antallet barn i Norge født av to norskfødte fra fire innvandrerbesteforeldre.
AA170312 Det eneste som ikke har økt, er antallet nye jobber.
AA170312 Antallet nye jobber øker, men det skal også dekke opp for de arbeidsplassene som er blitt borte, påpeker hun.
VG170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
SA170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
DN170311 Avtalen er en del av det dansk-kinesiske turiståret 2017, der ett av målene er at antallet kinesiske overnattinger i Danmark skal øke med 25 prosent i løpet av de kommende to årene.
DB170311 Avtalen er en del av det dansk-kinesiske turiståret 2017, der ett av målene er at antallet kinesiske overnattinger i Danmark skal øke med 25 prosent i løpet av de kommende to årene.
AP170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
AP170311 Det er det store antallet asylsøkere som bekymrer oss.
AA170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
AA170311 Avtalen er en del av det dansk-kinesiske turiståret 2017, der ett av målene er at antallet kinesiske overnattinger i Danmark skal øke med 25 prosent i løpet av de kommende to årene.
AA170311 Aps leder viste til at det eneste som ikke har økt, er antallet nye jobber.
AA170311 Det er en klar melding til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om å redusere antallet ulv.
VG170310 Til tross for at antall objekter, som en konsekvens av en revidering av vårt planverk, ble økt noe i 2016, er fortsatt antallet objekter lavere enn hva det var kun for få år siden.
VG170310 Men forsvarsledelsen motsier nå de HV-tillitsvalgte og avviser at antallet nøkkelobjekter har økt, sammenlignet med tidligere år : ¶
VG170310 Han viser også til at de tillitsvalgte i Heimevernet slo alarm i VG tidligere denne uken, om at antallet nøkkelobjekter som HV skal rykke ut til forsvare i tilfelle krig eller krise, har økt med 40 prosent.
DN170310 Antallet personer som sa de ikke kunne jobbe på grunn av været var 157.000 i forrige måned, det laveste tallet siden februar 2002, mens snittet de siste fem årene har vært på 314.000.
DB170310 Et amerikansk institutt anslo i fjor sommer at Nord-Korea har mellom 13 og 21 atomvåpen, mens antallet lå et sted mellom 10 og 16 i 2014.
DB170310 UDI regner med at antallet blir mye høyere i år.
DB170310 De diagnostiske dataene vi har fått fra dem som har oppgradert, viser at den lave prosentandelen brukere som har hatt dette problemet nå opplever en reduksjon i antallet slike hendelser på mer enn 80 prosent for iPhone 6S og over 70 prosent for iPhone 6-enheter, uttaler Apple.
DA170310 - Hovedbildet både nasjonalt og i fylkene er at, til tross for en kraftig økning i antallet personbiler de siste årene, har utslippene vært ganske stabile.
DA170310 UDI regner med at antallet blir mye høyere i år.
BT170310 Marta Bjørke er kommunens nye strateg i kampen for å redusere antallet .
BT170310 Sjøheimevernet skal legges ned allerede i år, kystkorvettene skal avvikles i 2025 og antallet ubåter reduseres fra seks til fire.
BT170310 Her skal ikke bare antallet HV-soldater kuttes, men det legges også opp til at innsatsstyrkene i sør skal flyttes til Finnmark om krig truer.
BT170310 Forsvarets operative hovedkvarter har nylig økt antallet objekter som skal sikres med 40 prosent, men likevel skal HV nå kuttes med 7000 soldater.
BT170310 Flere av våre naboland øker nå antallet soldater i sine reservestyrker.
BT170310 Det finnes ikke lenger reservestyrker i de tre forsvarsgreinene, så antallet vil bare øke svakt, selv med full mobilisering.
AP170310 Antallet turister gikk i 2011 ned fra 14,7 millioner året før til bare 9,8 millioner.
AP170310 Ansatte må forberede seg på endringer ¶ Antallet kan bli enda lavere.
AP170310 Man må heller ikke se seg blind på tall, antallet kan variere kraftig år for år som følge av tilfeldige variasjoner, påpeker Mjaaland.
AP170310 - Antallet selvmord og selvmordsforsøk rystet oss som arbeidet der kraftig, forteller Mjaaland.
AA170310 Men jeg har jo fått med meg at antallet søkere er stort, sier Skofteland.
AA170310 UDI regner med at antallet blir mye høyere i år.
VG170309 I 2016 var dette årsaken i 75 prosent av henvendelsene i denne aldersgruppen - og antallet har steget kraftig i løpet av de siste årene.
SA170309 Det totale antallet innvandrere i Stavanger holdt seg stabilt i fjor.
SA170309 I 2016 var dette årsaken i 75 prosent av henvendelsene i denne aldersgruppen - og antallet har steget kraftig i løpet av de siste årene.
SA170309 Det betyr i praksis at antallet påmeldte må dobles frem mot rennstart lørdag, men en kjedelig stevnekollisjon står i veien for det målet.
DB170309 Dette antallet politifolk burde vært brukt i søkene etter gjerningsmannen, og for å beskytte befolkningen mot flere drap, sier familiens advokat Reinhard Peters, ifølge avisa.
DB170309 I 2016 var det imidlertid 762 drap, det høyeste antallet siden 1997, ifølge CNN.
DA170309 Sett i sammenheng med det store antallet saker vi håndterer, mottar vi etter vårt syn en svært liten andel bekymringsmeldinger knyttet til det arbeidet våre verger utfører, og det er sjelden behov for oppfølging av slike tilbakemeldinger.
AP170309 - Antallet slike internettilknyttede enheter øker dramatisk.
AP170309 Antallet skjenkesteder har også økt kraftig.
AP170309 I norsk lov vil disse ordene bli tatt ut av sin sammenheng for å bane vei for å redusere antallet av en kritisk truet art.
AP170309 Det betyr i praksis at antallet påmeldte må dobles frem mot rennstart lørdag, men en kjedelig stevnekollisjon står i veien for det målet.
AA170309 | Færre blir stanset på grensa mellom Mexico og USA ¶ Antallet pågripelser langs grensa mellom Mexico og USA har falt siden Donald Trump overtok som president.
AA170309 Hvorfor antallet som stanses har falt, er ikke fastslått, men det er vanligvis færre som forsøker å ta seg over grensa vintertid enn om sommeren. ( ©NTB ) ¶
AA170309 I 2016 var dette årsaken i 75 prosent av henvendelsene i denne aldersgruppen - og antallet har steget kraftig i løpet av de siste årene.
VG170308 Han sier til VG at han er fornøyd med det og at det er « der jeg vil være » med hensyn til antallet .
VG170308 Tilstanden til 14 av de skadde er ifølge helsedepartementet i landet kritisk, og det fryktes at antallet omkomne vil stige.
VG170308 Vi har tatt hensyn til omstendigheter som retten har lov å ta i betraktning, som skjerpende og formildende omstendigheter, hvorvidt voldtekten ble fullbyrdet eller var et forsøk, om tiltalte dømmes for andre kriminelle handlinger enn voldtekten, antallet ofre, hvor mye vold som var benyttet, og mye mer.
VG170308 Deler man dette på antallet skattytere i gruppen finner vi at de i snitt får 3637 kroner året, eller om lag 10 kroner dagen per person.
VG170308 Det sitter nå altså 326 barn i norske mottak med slike midlertidige tillatelser - og antallet har skutt i været siden 1. oktober.
DN170308 Tidligere i år sa DNB-sjef Rune Bjerke at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DN170308 Antallet eiendommer i markedet økte med 24 prosent, ifølge tallene fra Knight Franks.
DN170308 Antallet flyvninger ventes å øke med rundt to prosent.
DB170308 » Noah viser på sin side til at antallet negative kommentarer og reaksjoner viser at de når ut til stadig flere.
DB170308 Den unge mannen ble pågrepet og siktet i mars i fjor, men siden da har antallet ofre økt fra rundt 25 til nesten det dobbelte. 20-åringen er nå tiltalt for seksuelle overgrep mot nærmere 50 jenter under 16 år.
AP170308 - Jeg garanterer at vi kommer til å ha 218 stemmer når denne skal opp til avstemming, sa han på en pressekonferanse på tirsdag - med henvisning til antallet stemmer som er nødvendig for å få et lovforslag vedtatt i det 435 personer sterke Representantenes hus.
AP170308 - Hvis vi senker skattene, fjerner destruktive reguleringer, frigjør energiressursene og reforhandler handelsavtaler slik at de setter Amerika først, da er det ingen grenser for antallet arbeidsplasser vi kan skape eller på rikdommen vi kan frigjøre, sa Trump i en tale til New York Economic Club i august.
AP170308 Tilstanden til 14 av de skadede er ifølge helsedepartementet i landet kritisk, og det fryktes at antallet omkomne vil stige.
AP170308 Da vil antallet ulv gå opp, sa Gundersen da forslaget ble lagt frem.
AA170308 Tilstanden til 14 av de skadde er ifølge helsedepartementet i landet kritisk, og det fryktes at antallet omkomne vil stige.
AA170308 Årsaken er det stadig økende antallet som aktivt driver med metallsøking her i landet.
AA170308 Eksplosjon i antallet finnerlønner ¶ Antallet kulturminnefunn har eksplodert de siste årene.
AA170308 Eksplosjon i antallet finnerlønner ¶
AA170308 Det eneste som gjør Skaungullet spesielt er vekten og antallet ringer.
AA170308 Antallet midlertidige vedtak har økt etter endringer i regelverket.
AA170308 Vi må tilbake til 2009 før vi finner et år med færre skipsulykker enn 2016, mens antallet personulykker ikke har vært så lavt siden 1988/1989.
AA170308 Det er det laveste antallet siden slutten av 1980-tallet, ifølge Sjøfartsdirektoratet.
AA170308 Den unge mannen ble pågrepet og siktet i mars i fjor, men siden da har antallet ofre økt fra rundt 25 til nesten det dobbelte. 20-åringen er nå tiltalt for seksuelle overgrep mot nærmere 50 jenter under 16 år.
VG170307 Sammen med sin manager Øyvind Riibe siler de dette antallet ned til et førtitalls låter.
VG170307 Av sikkerhetsmessige hensyn ønsker han ikke å gå inn på det eksakte antallet fengselsbetjenter som er på jobb på hver avdeling, eller hvor mange som manglet dagen da 58-åringen ble drept.
VG170307 Nå slår de tillitsvalgte i Heimevernet alarm om det de mener er en skrikende mangel på sammenheng mellom pålagte oppgaver, og antallet soldater som skal utføre oppgavene.
DB170307 Spicer nyanserte dette noe i en senere uttalelse, og spesifiserte at han viste til det totale antallet personer som så innsettelsen, både som tilskuere utenfor Kongressen, og på TV eller nettet.
DB170307 På ett år har antallet abonnenter på Pluss doblet seg, slik at ved utgangen av fjoråret var antallet Pluss-abonnenter 29 071.
DB170307 På ett år har antallet abonnenter på Pluss doblet seg, slik at ved utgangen av fjoråret var antallet Pluss-abonnenter 29 071.
DB170307 Seierstad opplyser at antallet slike svindel-saker går i bølger forskjellige steder i landet, og at det er tydelig at svindlerne sitter med nummerserier de finner i nummeropplysningen.
DB170307 Dette tallet beskriver imidlertid det totale antallet som er inne på Dagbladet.no hver dag, ikke bare desktopversjonen, og er rettet. | - Å gi enhver bransje som sliter fritak fra arbeidsgiveravgift er virkelig ikke løsningen ¶
DA170307 I vesten har vi enorme utfordringer knyttet til det økende antallet gamle mennesker på bakgrunn av store årskull og det at befolkningen lever mye lengre.
DA170307 - Antallet flyktninger akkurat nå er overveldende og det har blitt så mye mer i løpet av de tre-fire siste årene.
DA170307 Antallet bostøttemottakere har sunket jevnt og trutt de siste årene, og det samme har størrelsen på bostøtten.
AA170307 Antallet er over dobbelt så høyt som i november, men da refererte tallet kun til drepte i Syria.
AA170307 I år regner FN med at antallet internt fordrevne vil bli cirka 450.000.
AA170307 | Regjeringen styrker innsatsen mot radikalisering i fengslene ¶ Antallet norske fremmedkrigere som soner i fengsler, øker.
AA170307 Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet narkotikaanmeldelser gikk ned fra i underkant av 42.000 i 2015 til noe over 36.000 i fjor - en nedgang på 13 prosent, skriver Klassekampen.
AA170307 Narkotikapolitiforeningen tror arbeidet med politireformen har bidratt til et fall i antallet anmeldte narkotikaforbrytelser.
AA170307 Legger man dette til grunn var antallet i 2016 141 000 lesere.
AA170307 Det totale antallet lesere for Adresseavisen ( papir, nett og mobil/nettbrett ) var i 2016 261 000, mot 274 000 i 2015 og 268 000 i 2014.
VG170306 VG tar forbehold om at antallet kan være høyere enn hva vårt søk viser.
SA170306 Det ble i fjor registrert en økning på 4 prosent i antallet voldslovbrudd.
SA170306 På ti år har antallet økt med over 30 prosent.
SA170306 - Brannalarmanlegget gir ofte tidlig varsel på alt fra tørrkoking til gjenglemte stekepanner, og det er med på å redusere antallet faktiske branner, sier Flæte.
SA170306 - Mens vi jobbet med å utvikle komplette drivlinjer, så vi at den kjappeste veien til å øke antallet elbiler på veiene var å lage vår egen, sier Lucid i en pressemelding.
FV170306 På ti år har antallet økt med over 30 prosent.
FV170306 - Mens vi jobbet med å utvikle komplette drivlinjer, så vi at den kjappeste veien til å øke antallet elbiler på veiene var å lage vår egen, sier Lucid i en pressemelding.
DN170306 Planen er å plusse på antallet ytterligere i løpet av 2017.
DB170306 Det er usikkert i hvor stor grad signalpolitikk faktisk påvirker antallet asylsøkere som kommer til Norge.
DA170306 | Langt færre mindreårige asylsøkere skal bosettes ¶ Antallet mindreårige asylsøkere som skal bosettes i kommunene, stuper, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ).
DA170306 | Langt færre mindreårige asylsøkere skal bosettes ¶ Antallet mindreårige asylsøkere som skal bosettes i kommunene, stuper, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ).
BT170306 | Langt færre mindreårige asylsøkere skal bosettes ¶ Antallet mindreårige asylsøkere som skal bosettes i kommunene, stuper, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ).
BT170306 På ti år har antallet økt med over 30 prosent.
BT170306 - Brannalarmanlegget gir ofte tidlig varsel på alt fra tørrkoking til gjenglemte stekepanner, og det er med på å redusere antallet faktiske branner, sier Flæte.
BT170306 - Mens vi jobbet med å utvikle komplette drivlinjer, så vi at den kjappeste veien til å øke antallet elbiler på veiene var å lage vår egen, sier Lucid i en pressemelding.
AP170306 Etter at politiet opprettet en egen ransgruppe i 2013, har antallet ran i Oslo blitt halvert.
AP170306 Fra 2011 til 2015 økte antallet fra knapt 40.000 til 46.000.
AP170306 På ti år har antallet økt med over 30 prosent.
AP170306 - Brannalarmanlegget gir ofte tidlig varsel på alt fra tørrkoking til gjenglemte stekepanner, og det er med på å redusere antallet faktiske branner, sier Flæte.
AP170306 - Mens vi jobbet med å utvikle komplette drivlinjer, så vi at den kjappeste veien til å øke antallet elbiler på veiene var å lage vår egen, sier Lucid i en pressemelding.
AA170306 I fjor høst opplyste politiet at tolv terrorangrep var blitt avverget siden juni 2013, mens antallet nå altså har steget til 13.
AA170306 Samlet sett faller likevel det totale antallet anmeldte lovbrudd i Norge.
AA170306 Men veksten i antall innbyggere har vært litt høyere enn veksten i antallet anmeldte vold- og mishandlingslovbrudd siden 2014.
AA170306 | Langt færre mindreårige asylsøkere skal bosettes ¶ Antallet mindreårige asylsøkere som skal bosettes i kommunene, stuper, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ).
AA170306 Etter at politiet opprettet en egen ransgruppe i 2013, har antallet ran i Oslo blitt halvert.
VG170305 Irakiske myndigheter anslår at antallet som har flyktet er på 31.000. 176.000 personer har flyktet fra Mosul siden oktober, ifølge FN.
VG170305 Antallet slike midlertidige vedtak har skutt i været siden oktober i fjor.
VG170305 Antallet skjøt fart etter at en endring i utlendingsloven 1. oktober, da Stortinget fjernet bestemmelsen om at å henvise en asylsøker til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
DB170305 Lærdommen er at når antallet individer faller under et gitt nivå kan arten være ferdig.
DB170305 Mens president Donald Trump skjerper håndhevelsen av utlendingsloven i USA, øker antallet på folk som krysser grensen til naboen i nord.
DB170305 Åmås peker på at debatten om mediemangfold ikke bare handler om antallet medier og deres vilkår, men like mye om mangfoldet innad i bransjen.
BT170305 ENIGE OM REFORM : Antallet kommuner i Norge kuttes med 68 når nesten 100 kommuner blir slått sammen.
AA170305 Mens president Donald Trump skjerper håndhevelsen av utlendingsloven i USA, øker antallet på folk som krysser grensen til naboen i nord.
AA170305 Åmås peker på at debatten om mediemangfold ikke bare handler om antallet medier og deres vilkår, men like mye om mangfoldet innad i bransjen.
VG170304 Det totale antallet internt fordrevne som har flyktet siden militæret startet å svare tilbake er nå oppe i 46.000 mennesker, sier departementet.
VG170304 | 14.000 flyktet fra Mosul på en dag ¶ Antallet sivile som flykter fra kampene mellom den irakiske hæren og IS øker kraftig etter rapporter om bruk av kjemiske våpen.
VG170304 Ifølge Washington Post anslås derimot antallet drepte sivile til 16 personer.
SA170304 I Sandnes derimot, går antallet ned.
SA170304 Etter flere år med stadig færre lærere i Stavanger, går nå antallet opp.
DA170304 Det antallet betviles av andre, og regjeringen regner med å få medhold i Underhuset.
DA170304 Det store antallet skulpturer og installasjoner er laget med menneskekroppen som målestokk.
AP170304 Fakta : Flukten fra Russland ¶ Antallet russere som emigrerer har vært rekordhøy de siste årene.
AP170304 Til tross for det vanskelige forholdet som hersket mellom Kina og Norge fra 2010 til 2016, fortsatte antallet kinesere som ønsker å besøke vårt land, å øke kraftig i alle disse seks årene.
AP170304 Til tross for det vanskelige forholdet som hersket mellom Kina og Norge fra 2010 til 2016, fortsatte antallet kinesere som ønsker å besøke vårt land å øke kraftig i alle disse seks årene.
SA170303 Høyre-statsråden har vært under kraftig skyts - også fra sine egne - etter at han like før jul reduserte antallet ulv som kan lisensfelles fra 42, som rovviltnemndene anbefalte, til 15 dyr - samtlige utenfor ulvesonen.
SA170303 I Vest-Agder tok det lengst tid, 125 dager, men antallet dager har gått kraftig ned fra forrige rapport.
FV170303 Da vil antallet ulv gå opp, mener Gundersen.
FV170303 32-åringen har spilt over 100 landskamper for Spania, og har det tredje største antallet scoringer i Atléticos klubbhistorie.
DN170303 Nordland, Troms og Aust-Agder var fylkene med størst prosentvis nedgang i antallet ledige i februar.
DN170303 I januar falt antallet ledige med 1.200 personer, og ledigheten var på 3,2 prosent.
DN170303 De ferske Nav-tallene viser at antallet langtidsledige øker.
DB170303 Ifølge AFPs artikkel har antallet flykninger fra USA til Canada økt den siste måneden.
DB170303 Bilsalget, målt gjennom antallet registrerte biler, var på 11.788 nye biler i februar.
AP170303 Da vil antallet ulv gå opp, mener Gundersen.
AP170303 Stortinget har vært svært tydelig på at når antallet ulv er langt over bestandsmålet, skal det tas ut tilstrekkelig mange ulv til at vi kommer ned til bestandsmålets øvre grense, sier Arnstad.
AP170303 42 prosent av de drepte er bilførere, og antallet drepte bilførere er det samme som i 2015.
AP170303 I Vest-Agder tok det lengst tid, 125 dager, men antallet dager har gått kraftig ned fra forrige rapport.
AA170303 Blant denne gruppen har antallet ledige gått ned med 155 personer, det vil si at 26 prosent færre er ledige enn i februar i fjor.
AA170303 Høyre-statsråden har vært under kraftig skyts - også fra sine egne - etter at han like før jul reduserte antallet ulv som kan lisensfelles fra 42, som rovviltnemndene anbefalte, til 15 dyr - samtlige utenfor ulvesonen.
AA170303 Nordland, Troms og Aust-Agder var fylkene med størst prosentvis nedgang i antallet ledige i februar.
VG170302 - Vi har tilsammen seks uløste saker og disse fire inngår i det antallet , sier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til VG.
VG170302 * Som et resultat av den nye vurderingen, økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer i fjor.
SA170302 Nobelkomiteen opplyser at de har mottatt 318 nominasjoner til Nobels Fredspris for 2017, det nest høyest antallet noensinne.
SA170302 | 318 nominert til Nobels fredspris for 2017 ¶ 215 personer og 103 organisasjoner er nominert til Nobels fredspris for 2017, det nest høyeste antallet kandidater noensinne.
SA170302 Billettvansker ¶ 50 billetter er antallet Tornekrattet har fått til eliteserieåpningen mot Kristiansund 1. april.
SA170302 32-åringen har spilt over 100 landskamper for Spania, og har det tredje største antallet scoringer i Atléticos klubbhistorie.
DN170302 Antallet sauedrap begått av gråbein, har falt i flere år.
DN170302 Antallet sauedrap begått av gråbein, har falt i flere år.
DN170302 Ellers ble det rapportert torsdag at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var lavere enn ventet av analytikerne.
DN170302 Ellers ble det rapportert torsdag at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var lavere enn ventet av analytikerne.
DA170302 Hjelpeorganisasjonen Marie Stopes International, en av organisasjonene som rammes av Trumps beslutning, sier antallet utrygge aborter vil øke med 2,1 millioner og at 21.700 flere kvinner vil dø i denne perioden, hvis man ikke klarer å sikre alternative midler, skriver Bistandsaktuelt.
DA170302 Fylkeskommunen opplyser at de har varslet SSB om at antallet representanter i Rogaland er feil i de offentlige statistikkene.
AP170302 32-åringen har spilt over 100 landskamper for Spania, og har det tredje største antallet scoringer i Atléticos klubbhistorie.
AP170302 Billettvansker ¶ 50 billetter er antallet Tornekrattet har fått til eliteserieåpningen mot Kristiansund 1. april.
AA170302 Det siste året har antallet som mottar arbeidsledighetstrygd sunket med 7 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Det lave antallet søknader om ledighetstrygd kan være et tegn på at arbeidsgivere er trygge nok på økonomien til å holde på arbeidstakerne sine.
AA170302 ( ©NTB ) ¶ | 318 nominert til Nobels fredspris for 2017 ¶ 215 personer og 103 organisasjoner er nominert til Nobels fredspris for 2017, det nest høyeste antallet kandidater noensinne.
VG170301 Ifølge USAs byrå for arbeidsstatistikk, BLS, er antallet arbeidsløse i USA regnet til å være 7,6 millioner mennesker. - 43 millioner mennesker lever i fattigdom ¶
VG170301 Antallet ansatte i industrien har gått nedover siden 80-tallet, lenge før NAFTA ble en realitet i 1994, ifølge magasinet Global Trade.
VG170301 Ifølge Washington Post anslås antallet drepte sivile til 16 personer.
VG170301 * Som et resultat av den nye vurderingen, økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer i fjor.
SA170301 Dermed må enten antallet hoder som totalsummen skal deles på økes med 19, eller så må honorarene til vararepresentantene fjernes fra totalen.i ¶ 300.000 i forskjell ¶
SA170301 Det store antallet mennesker i Norge uten lovlig opphold er med på å true næringsgrunnlaget for norske bedrifter i flere bransjer - og problemet er økende, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
DN170301 Og fra 2016 til 2017 økte antallet med 6.340 til 193.490 personer.
DA170301 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.
AA170301 NAV venter at antallet vil reduseres til gjennomsnittlig 79.000 i år og 76.000 neste år, noe som tilsvarer en registrert ledighet på henholdsvis 2,9 prosent og 2,7 prosent.
AA170301 I 2016 var antallet helt ledige i snitt på 84.000.
AA170301 Tale mener at det er på tide at flere jenter kommer på banen, og at det lave antallet kvinnelige ledere stort sett skyldes jentene selv.
VG170228 * Som et resultat av den nye vurderingen, økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer i fjor.
VG170228 Som et resultat av den nye vurderingen, økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer i fjor.
VG170228 I tillegg har antallet midlertidige tillatelser skutt i været.
VG170228 * Som et resultat av den nye vurderingen, økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer i fjor.
VG170228 oktober ble rimelighetsvilkåret for internflukt opphevet, og antallet midlertidige tillatelser skjøt fart.
DN170228 Antallet oljerigger i USA var ved siste telling fra oljeserviceselskapet Baker Hughes på 602, opp 5 rigger fra foregående uke og opp 202 på årsbasis.
DN170228 Målet nå er å øke antallet enheter fra rundt 150 i året til 200 enheter.
DN170228 Kjeden samtidig i hardt vær da de kuttet ned i antallet leverandører, noe som rammet distribusjonen til merkevarer som Hansa, Mack og Lerum.
DN170228 « Selv om selskapet opplever økt markedsaktivitet, venter det fortsatt at antallet tildelinger vil være lavt på mellomlang sikt.
DB170228 ¶ MINISTER MED REKORD : Med Sylvi Listhaug ( Frp ) som innvandrings- og integreringsminister er det satt ny rekord i antallet flyktninger som er bosatt i norske kommuner.
DB170228 Her har kommunene gjennomført en bragd med å bosette det store antallet flyktninger som kom i 2015, og det var de som tok ansvaret det er både økonomisk og menneskelig å bosette såpass mange.
DB170228 - Ettersom det er noen duplikater, eller doble sms-er, er det reelle antallet noe mindre.
DA170228 Leder av sistnevnte, Farukh Qureshi, slo nylig alarm i Dagsavisen, hvor han blant annet advarte mot det økende antallet vold og trusler.
DA170228 Antallet hendelser i denne kategorien økte fra 508 til 801 fra 2014 til 2015.
BT170228 Vi må redusere utslippene og antallet flyreiser.
BT170228 Vi må redusere utslippene og antallet flyreiser.
AP170228 Det er det største antallet på åtte år, og de tilreisende bringer med seg sårt tiltrengte inntekter.
AA170228 Israelske myndigheter uttalte i ettertid at Hamas benyttet sivile palestinere som skjold, og at det kunne forklare det høye antallet drepte.
AA170228 Det er det største antallet på åtte år, og de tilreisende bringer med seg sårt tiltrengte inntekter.
AA170228 Det betyr at fasaden skal kles med treverk eller teglstein, at det skal være grønne områder på taket, at det skal bli mer park og mindre asfalt utenfor og at antallet parkeringsplasser skal reduseres.
AA170228 Årsaken er at antallet parkeringsplasser på Nidarø langt overskrider det som er nedfelt i reguleringsplanen for området.
AA170228 At antallet parkeringsplasser dermed blir redusert, er irrelevant, mener Yngve Zakarias Leirdal.
AA170228 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.
AA170228 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.
AA170228 I løpet av fjoråret slanket Seadrill antallet ansatte fra snaue 7.000 til 5.271.
AA170228 - Basert på nivået på dagens kommersielle aktivitet, har vi trolig nådd det minste antallet ansatte som er nødvendig for å drive selskapet trygt og effektivt, fastslås det i rapporten.
VG170227 - I fjor hadde MGP over 1,3 millioner seere og vi er veldig glade for både antallet publikummere i salen og antallet seere, selv om MGPjr-billettene blir revet unna fortere.
VG170227 - I fjor hadde MGP over 1,3 millioner seere og vi er veldig glade for både antallet publikummere i salen og antallet seere, selv om MGPjr-billettene blir revet unna fortere.
VG170227 Det interaktive flagget på veggen bak teller 51 stjerner - én mer enn antallet stater i USA.
SA170227 Årsaken er det store antallet løpere som driver med langrenn på høyt nivå på norsk jord.
FV170227 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa Amundsen til NTB.
FV170227 Årsaken er det store antallet løpere som driver med langrenn på høyt nivå på norsk jord.
DN170227 For 2017 er målet til Huawei å doble antallet solgte telefoner i Norge.
DN170227 Ifølge rapporten bidrar norske bedrifter og investeringer til 470.000 arbeidsplasser i USA, og hvis vi inkluderer indirekte sysselsetting, gjennom økonomiske ringvirkninger på nærliggende områder, nærmer antallet jobber seg én million.
DN170227 Sony har faktisk senket antallet megapiksler på XZ Premium for å gjøre bildebrikken mer lysfølsom.
DN170227 Men selv om konseptet faller inn under ordningen, er Fiskeridirektoratet « i tvil om det vil være formålstjenlig å innvilge det omsøkte antallet tillatelser ».
DB170227 ot bruker tilsynelatende den sistnevnte tolkningen i sin begrunnelse for at « de fleste land ville vært fornøyd med at 26 prosent av folket svarer at de er fornøyd på et spørsmål som dette » ( her har tydeligvis Aftenposten begått en ren trykkfeil - det skulle enten stått 28 prosent, eller at dette antallet svarer at de er misfornøyd ) : ¶ « [ Han ] synes ikke [ antall misfornøyde ] er høyt
DB170227 Og siden Ap-velgerne utgjør en så stor andel av totalbefolkningen, er det faktisk flere Ap-velgere som føler seg « lite representert » enn antallet Sp+Frp-velgere i samme gruppe.
AP170227 Det er det største antallet på åtte år, og de tilreisende bringer med seg sårt tiltrengte inntekter.
AP170227 Årsaken er det store antallet løpere som driver med langrenn på høyt nivå på norsk jord.
DN170226 Det nøyaktige antallet drepte blir ikke opplyst.
AP170226 Det betyr at antallet aktuelle kandidater til jobber iblant utenriksdepartementet, det nasjonale sikkerhetsrådet og forsvarsdepartementet er relativt begrenset.
AA170226 Det nøyaktige antallet drepte blir ikke opplyst.
AA170226 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) hadde ventet at omtrent 60.000 sørsudanere ville dra til Sudan i løpet av hele 2017, men " antallet migranter har så langt på vei overgått forventningene ".
VG170225 Det uvanlig høye antallet migranter kom etter en periode med mye uvær på Middelhavet.
VG170225 I reformen blir 126 lensmannskontorer lagt ned, og fra før er antallet politidistrikter redusert fra 27 til 12.
VG170225 | Kommunekampen : 23 av 28 minikommuner lever videre ¶ Antallet kommuner kuttes kraftig.
DB170225 ¶ Riktig app gir deg full oversikt over databruken på mobilen ¶ fra get ¶ v ( Dagbladet ) : Antallet døde etter to selvmordsangrep i Homs i Syria, er nå 42, melder AFP. 2014 : - En hel generasjon er tapt. 2017 : Hva nå ?
DA170225 Mens antallet aborter har gått ned i verden de siste 25 årene, er utviklingsland unntaket.
DA170225 I afrikanske land økte antallet aborter i perioden fra 1994 til 2004 fra 33 til 34 per 1000 kvinner, ifølge tall fra Guttmacher Institute som ble publisert i tidsskriftet The Lancet i fjor.
DA170225 Antallet øker til tross for at abort er ulovlig i de fleste afrikanske land.
DA170225 Samtidig som vi har øket antallet dagaktivitets plasser for demente, sier Hoksrud.
DA170225 Tallet på antallet elever som ikke får bestått karakter og som står i faresonen for å passere fraværsgrensen, går opp flere steder.
DA170225 Samtidig øker antallet elever som ikke får karakter, flere steder.
DA170225 For eksempel har antallet barn i verden sluttet å vokse.
BT170225 De siste årene har antallet vært mer enn tre ganger så høyt som antall dødsulykker i trafikken.
AP170225 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre som skal redusere antallet offentlige reguleringer og forskrifter.
AA170225 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre som skal redusere antallet offentlige reguleringer og forskrifter.
VG170224 Og at risikoen for varige hodeskader øker med antallet slag mot hodet over tid.
VG170224 Når skal de forstå at vi prøver så hardt vi kan, og mer enn det ? Antallet deprimerte ungdom og ungdom med psykiske problemer øker.
VG170224 Hvis ikke folk innser at vi ikke har det altfor godt, vil kravene øke og da er det en fare for at antallet depressive ungdommer vil stige.
SA170224 Forbrukerombudet mener også at Propr overdriver antallet brukere.
DB170224 Tusenvis av tigere i Kina bor på slike fasiliteter, det er flere enn antallet ville tigere som finnes.
DB170224 Kutter vi ut kjøttet vil vi på marginen redusere etterspørselen etter kjøtt, noe som over tid vil redusere antallet dyr som må leve i lidelse for vår marginale velferdsøkning.
DB170224 februar at det er for mye kreft i Norge, og beskylder Kreftregisteret for å fokusere for mye på det økende antallet krefttilfeller.
DB170224 Alle spillere bortsett fra fakeren får en oppgave - eksempelvis å peke på den av de andre som hadde egnet seg best som politiker, eller holde opp like mange fingre som antallet fartsbøter man har fått.
AA170224 Dette siden antallet sitteplasser vil påvirke plassen til antall ståplasser.
AA170224 Forbrukerombudet mener også at Propr overdriver antallet brukere.
AA170224 I 2012 var antallet steget til 13.741, mens det i 2015 ble registrert 14.222 personer.
AA170224 Antallet stiger stadig og rundt 15.000 personer skader seg årlig.
VG170223 I løpet av tre år med vår regjering har antallet økt med om lag 100 000.
VG170223 Antallet har økt med 13,7 prosent sammenlignet med 2011.
VG170223 - Det konkrete antallet ( ulv, journ.anm ) vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.
SA170223 Fraværet i Rogaland har altså gått ned med 22 prosent fra året før, men samtidig har antallet elever med « ikke grunnlag for vurdering » økt med 16 prosent.
SA170223 Salgstakt 2 : Nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da.
SA170223 Salgstakt 2 : Nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da.
SA170223 Hun er imponert over antallet nominasjoner som er kommet inn.
DB170223 Hvis antallet migranter skulle tidobles, er byen sjanseløs.
DA170223 For kvinner som gifter seg med kvinner, er antallet i 2016 det laveste siden den nye ekteskapsloven ble innført i 2009, mens for menn som gifter seg med menn, er tallet det høyeste som noensinne er registrert.
DA170223 Skal vi få ned antallet flyreiser må vi også ha et reelt alternativ for reisende og pendlere.
DA170223 Det største antallet noensinne, ved siden av « Titanic » og « All About Eve », så det er forventet at filmen går seirende ut av søndagens prisutdeling.
DA170223 I 2008 tilsvarte antallet 5,6 prosent av befolkningen, mens i 2017 er andelen økt til 10,6 prosent.
DA170223 Som Dagsavisen tidligere har skrevet, ble antallet årsverk i Helsedirektoratet redusert med nær 50 i løpet av 2016.
BT170223 I 2008 tilsvarte antallet 5,6 prosent av befolkningen, mens i 2017 er andelen økt til 10,6 prosent.
BT170223 I 2008 bodde det 266.000 utenlandske statsborgere i Norge, mens ved nyttår i år var antallet 559.218.
BT170223 Om fastlegene finner det frustrerende å få flere pasienter inn på kontoret, er det ikke verken elevene eller fraværsregelen det er noe galt med, men antallet pasienter.
BT170223 Om fastlegene finner det frustrerende å få flere pasienter inn på kontoret, er det ikke verken elevene eller fraværsregelen det er noe galt med, men antallet pasienter.
BT170223 Hun er imponert over antallet nominasjoner som er kommet inn.
AP170223 Dersom avgiften innføres, kan den drastisk redusere antallet mennesker som bor i områder med for høy luftforurensing.
AP170223 For kvinner som gifter seg med kvinner, er antallet i 2016 det laveste siden den nye ekteskapsloven ble innført i 2009, mens for menn som gifter seg med menn, er tallet det høyeste som noensinne er registrert. ( ©NTB ) ¶
AP170223 Salgstakt 2 : Nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da.
AP170223 Salgstakt 2 : Nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da.
AP170223 Hun er imponert over antallet nominasjoner som er kommet inn.
AA170223 Ptils motto for 2017 er " Trenden skal snus ", noe somikke alene er basert på økningen i antallet bekymringsmeldinger, men også på utviklingen over tid, synspunkter og summen av alvorlige saker.
AA170223 Antallet har økt med 13,7 prosent sammenlignet med 2011.
AA170223 For kvinner som gifter seg med kvinner, er antallet i 2016 det laveste siden den nye ekteskapsloven ble innført i 2009, mens for menn som gifter seg med menn, er tallet det høyeste som noensinne er registrert. ( ©NTB ) ¶
VG170222 Antallet voldtekter mellom 2007 og 2015 viser lignende tall, der det har økt med 70 prosent.
VG170222 * 1 I 2015 opplevde Sverige det laveste antallet anmeldte voldtekter i perioden 2010 til 2015. * 1 Det ble også meldt om færre seksualforbrytelser i 2015 enn året før, der tallet er 18.057 mot 20.326 anmeldelser i 2014.
VG170222 * 1 Antallet anmeldelser av grove voldstilfeller økte med to prosent fra 2014 til 2015, men i 2011 var det 4390 flere anmeldelser av grov vold enn i 2015. * 1 Sammenlignet med de siste ti årene, unngår 2015 så vidt bunnen av tyveri- og ransstatistikken, med nest færrest anmeldelser.
VG170222 Flere medier erfarte i går at antallet nye kommuner skulle bli 363.
VG170222 Bakgrunn : Vil redusere antallet kommuner til 358 ¶
SA170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
FV170222 | Vil redusere antallet kommuner til 358 ¶
FV170222 SISTE : Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes til 358 fra dagens 428.
FV170222 Ifølge Aftenposten blir det endelige antallet tvangssammenslåinger 13.
FV170222 En motorvei vil redusere antallet dramatisk. | « Mamma til Michelle » har forlovet seg ¶
DN170222 Man kan ikke fortsette som i dag, og begrense antallet løyver.
DN170222 | Samarbeidspartiene vil redusere antallet kommuner til 358 ¶
DN170222 Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes til 358 fra dagens 428.
DN170222 Men om det i stedet blir sånn at begrensningen på antallet løyver forsvinner, kan Uber komme til å søke drosjeløyver.
DN170222 - I utgangspunktet sier Esa at begrensningen på antallet løyver må bort, så må vi ta noen forbehold til vi har studert dette nærmere, sier han.
DB170222 I et brev til Ullensaker kommune, hvor hovedflyplassen ligger, ber Fylkesmannen om en oversikt over det totale antallet parkeringsplasser tilknyttet Gardermoen.
DB170222 Antallet reduseres fra 426 til 358.
DB170222 - Det skal også brukes tvang for å få ned antallet fylker fra 19 til ti.
DB170222 Antallet reduseres fra 426 til 358.
DB170222 I valget i 2012 deltok 28 partier, 11 av dem kom inn, men åtte utbrytere har økt antallet til 13.
DA170222 | Vil redusere antallet kommuner til 358 ¶
DA170222 Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes til 358 fra dagens 428.
DA170222 LES OGSÅ : Vil redusere antallet kommuner til 358 ¶
DA170222 MINDRE HJELP : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) kan få mindre hjelp blant annet til arbeidet med å redusere antallet røykere i Norge.
DA170222 Helsedirektoratet planlegger mellom annet å kutte i antallet ansatte som jobber med tobakk, for å kunne møte regjeringens kutt.
DA170222 Ifølge Aftenposten blir det endelige antallet tvangssammenslåinger 13.
BT170222 Komitéleder Helge André Njåstad ( Frp ) opplyser til NTB styringsretten er brukt i åtte tilfeller, men vil ikke konkretisere antallet kommuner som er omfattet av tvangsvedtakene.
BT170222 I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår.
BT170222 ENIGE OM REFORM : Antallet kommuner i Norge kuttes med 68 når nesten 100 kommuner blir slått sammen.
BT170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AP170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AP170222 Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes til 358 fra dagens 428, opplyste leder i kommunalkomiteen Helge André Njåstad ( Frp ), da samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre ble lagt frem onsdag morgen.
AP170222 Det ble understreket av flere av samarbeidspartiene at de ønsker å redusere antallet kommuner ytterligere.
AP170222 - Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.
AA170222 En nedgang i antallet tenåringer som prøver å ta sitt eget liv henger sammen med legalisering av likekjønnet ekteskap, ifølge en ny studie.
AA170222 Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes fra dagens 428 til 358, mange av disse helt nye.
AA170222 - Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.
AA170222 Komitéleder Helge André Njåstad ( Frp ) opplyser til NTB styringsretten er brukt i åtte tilfeller, men vil ikke konkretisere antallet kommuner som er omfattet av tvangsvedtakene.
AA170222 I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår.
AA170222 - Det konkrete antallet i Norge vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier Helgesen, som tror initiativet blir tatt godt imot.
AA170222 Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes til 358 fra dagens 428.
AA170222 IfølgeAftenpostenblir det endelige antallet tvangssammenslåinger 13.
AA170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
AA170222 Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.
VG170221 MANGE DØDE : - Antallet migranter som forsøker å komme seg til Europa via Middelhavet fortsetter å være høyt.
VG170221 Det er det høyeste antallet omkomne i Middelhavet i løpet av én måned de siste årene.
VG170221 I 2015 var imidlertid antallet høyere, da det kom 162 877 asylsøkere.
VG170221 Alexandra Bech Gjørv sier til VG at antallet mulige gjerningsmenn på Utøya ikke påvirker plikten til umiddelbar inngripen, men den kunne tenkes å påvirke taktiske disposisjoner.
SA170221 Leggeri mener det høye antallet døde blant annet skyldes bruken av små og dårlige båter.
SA170221 Det faktiske antallet kan være høyere.
SA170221 Det er det høyeste antallet omkomne i Middelhavet i løpet av én måned de siste årene.
DB170221 Hele premisset for nedskaleringsprossene som nå er i gang i Heimevernet, var å tilpasse det reelle antallet soldater til de politiske ambisjonene ved å redusere måltallet, som i mange år har vært høyere på papiret enn i virkeligheten.
DB170221 Han trodde nemlig selv, da han stemte for Langtidsplanen i Forsvaret ( LTP ), at antallet HV-soldater i områdestrukturen ville være en del av den såkalte landmaktsstudien.
DB170221 - I Stortingets innstilling foreligger det et romertallsvedtak på disse beslutningene og Forsvarsdepartementet legger dette til grunn når det snakkes om « i tråd med proposisjonen », forklarer statssekretær Øystein Bø, og sikter altså til at den overordnede beskjeden fra Stortinget er at antallet HV-soldater i områdestrukturen skal ned til 35 000.
DA170221 Med de kommunene som allerede har gjort vedtak om sammenslåing, vil antallet kommuner i landet reduseres fra 428 til 363.
BT170221 Antallet politidistrikt halveres for å gi sterkere ledelse.
AP170221 Leggeri mener det høye antallet døde blant annet skyldes bruken av små og dårlige båter.
AP170221 Det faktiske antallet kan være høyere.
AP170221 Det er det høyeste antallet omkomne i Middelhavet i løpet av én måned de siste årene.
AP170221 I 1930 hadde antallet kommuner steget til 744.
AP170221 Antallet har variert mye.
AA170221 Leggeri mener det høye antallet døde blant annet skyldes bruken av små og dårlige båter.
AA170221 Det faktiske antallet kan være høyere.
AA170221 Det er det høyeste antallet omkomne i Middelhavet i løpet av én måned de siste årene.
AA170221 Leggeri mener det høye antallet døde blant annet skyldes bruken av små og dårlige båter. ( ©NTB ) ¶
AA170221 Det fryktes at antallet døde kan stige.
AA170221 Det faktiske antallet kan være høyere.
AA170221 Det er det høyeste antallet omkomne i Middelhavet i løpet av én måned de siste årene.
AA170221 Stig Norheim Gulbrandsen : - At den er på tiden, hyppige avganger, og ikke minst er det fint at den får ned antallet biler i trafikken.
AA170221 | Det kommer en tsunami av kreftoverlevere med seneffekter ¶ Antallet personer som ønsker rehabilitering etter kreftsykdom har økt sterkt de siste årene.
AA170221 Men hvor og hvordan skal de som trenger « noe mer » ivaretas når antallet vil øke i tillegg ?
AA170221 LHL-klinikkene Røros driver i dag en institusjon hvor antallet personer som ønsker rehabilitering etter kreftsykdom har økt sterkt de siste årene.
VG170220 Har scenepersonligheten Tesfaye vokst seg stor nok, i takt med det økende antallet av listetoppere i baklomma, eller vil han drukne i Spektrums klaskete akustikk som sist ?
VG170220 For hvis en ser litt ekstra nøye på det amerikanske flagget i bakgrunnen - så teller antallet stjerner 51.
VG170220 Det interaktive flagget på veggen bak teller 51 stjerner - én mer enn antallet stater i USA.
VG170220 Det er én stjerne mer enn antallet stater i USA, som stjernene i flagget representerer.
VG170220 I 2015 var antallet høyere, da det kom 162 877 asylsøkere, skriver avisen.
VG170220 Nå foreslår helseministeren å mer enn halvere antallet fra 35 til 15.
SA170220 Samtidig har antallet elever med « ikke grunnlag for vurdering » økt med 16 prosent.
SA170220 Henger innføringen av fraværsgrensen sammen med økningen i antallet som får « ikke grunnlag for vurdering » ?
SA170220 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet .
DN170220 Siden 2010 er antallet ankomster blitt nær firedoblet, fra under 500.000 til nær 1,8 millioner i 2016.
DN170220 Og antallet hotellgjestedøgn på hotellene økte i fjor med tett oppunder 30 prosent.
DN170220 Antallet utenlandske ankomster økte i fjor med 40 prosent.
DN170220 Siden har antallet personer med privat behandlingsforsikring økt til 503.000.
DN170220 Nye kvartalstall fra Finans Norge viser at antallet som har behandlingsforsikring har økt med fem prosent siden året før, og nå har passert en halv million.
DB170220 Mens antallet som er savnet har sunket jevnt siden toppåret 2012, har antallet assistanseoppdrag, for eksempel for å hjelpe skadde eller kalde personer, økt markant siden i 2015, skrev Dagbladet i fjor høst ( krever Pluss-abonnement ).
DB170220 Mens antallet som er savnet har sunket jevnt siden toppåret 2012, har antallet assistanseoppdrag, for eksempel for å hjelpe skadde eller kalde personer, økt markant siden i 2015, skrev Dagbladet i fjor høst ( krever Pluss-abonnement ).
DB170220 Situasjonen i Afghanistan har blitt verre og verre de siste årene, og antallet sivile som blir drept eller skadet øker for hvert år.
DB170220 I perioden fra 2008 til juni 2015 forsvant 625 enslige mindreårige asylsøkere fra omsorgssentre og mottak i Norge, og antallet unge med afghansk nasjonalitet har vært i flertall.
DA170220 Men statistikk fra Brottsförebyggande råd viser at antallet personer utsatt for vol med våpen var like høyt i 2015, som i 2005.
DA170220 I reportasjen blir de svenske politimennene Jacob Ekström og Anders Göranzon intervjuet av Horowitz, der de øyensynlig snakker om problemer som flyktninger har ført med seg, som sosiale problemer og en økning av antallet lovbrudd.
DA170220 Det er likevel ingen tvil om at svensk innvandringspolitikk, og antallet de har tatt imot, har blitt diskutert.
DA170220 | 4.000 nye statsansatte i Oslo under Sanner ¶ Antallet statsansatte i hovedstaden har økt med 4.000 stillinger mens Høyre og Frp har sittet i regjering.
DA170220 Antallet statsansatte i hovedstaden har økt med 4.000 stillinger mens Høyre og Frp har sittet i regjering.
BT170220 I land der abort er kriminalisert øker tvert imot antallet utrygge aborter.
BT170220 Det gjør også antallet kvinner som dør av komplikasjoner.
BT170220 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet .
AP170220 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet .
AA170220 Antallet var langt lavere enn de 25.000 som danske myndigheter forventet ville søke asyl i løpet av fjoråret.
AA170220 - Selv om antallet fisk er veldig lite kan miljø-DNA påvise at fisken finnes.
AA170220 ( ©NTB ) ¶ | 4.000 nye statsansatte i Oslo under Sanner ¶ Antallet statsansatte i hovedstaden har økt med 4.000 stillinger mens Høyre og Frp har sittet i regjering.
SA170219 Samtidig har antallet elever med « ikke grunnlag for vurdering » økt med 16 prosent.
SA170219 Henger innføringen av fraværsgrensen sammen med økningen i antallet som får « ikke grunnlag for vurdering » ?
DN170219 Flere av deltagerne på konferansen uttrykte usikkerhet for hva teknologiske endringer skal bringe med seg i fremtiden, særlig i kjølvannet av DNB-sjef Rune Bjerkes utsagn om at digitalisering og ny teknologi kan føre til at antallet ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DB170219 Fra 2015 var det en økning i antallet henvendelser på 15 prosent.
DB170219 Veireno har kjempet på tre fronter : de har ikke klart å hente søppelet, de har drevet rovdrift på sine ansatte for å møte sine forpliktelser, og utgiftene har økt fordi de har måttet øke antallet medarbeidere.
DB170219 Men dette er enkelttilfeller, og det er jo antallet som teller.
AA170219 Fra 2015 var det en økning i antallet henvendelser på 15 prosent.
SA170218 En av de største endringene er at antallet kamper på åpne kanaler økes fra to til fire.
FV170218 En av de største endringene er at antallet kamper på åpne kanaler økes fra to til fire.
DA170218 Ifølge den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATAs nye prognoser, ligger det innen år 2035 an til en fordobling av antallet flypassasjerer i verden, fra rundt 3,8 milliarder i dag til 7,2 milliarder.
BT170218 En av de største endringene er at antallet kamper på åpne kanaler økes fra to til fire.
AP170218 Siden 1986 er antallet atombomber i verden redusert fra 70.000 til 14.900.
AP170218 I 2017 skal Russlands strategiske missilforsvarstyrker ha 150 atomkrigøvelser, og antallet kampøvelser øker med 50 prosent, ifølge en rapport fra det russiske forsvarsdepartementet.
AP170218 Han viser til at USA og NATO allerede i gang med å utplassere styrker og øke antallet operasjoner i Europa.
AP170218 Han tror det er Russlands oppførsel - ikke antallet atomvåpen - som vekker størst bekymring.
AP170218 - Russland kan absolutt være interessert i å kutte antallet raketter, sier den russiske atomvåpeneksperten Vladimir Dvorkin ved Carnegie-senteret i Moskva til Interfax.
AP170218 - NATO har doblet antallet militærøvelser, og de fleste av dem har anti-russisk karakter, sa Sjojgu rett før jul.
AP170218 Ser store muligheter i Syrias ruiner ¶ Antallet iranske soldater som er blitt drept i Syria-krigen passerte 1000 i november i fjor og mange av dem er fra Revolusjonsgarden.
AP170218 Han har løyet om størrelsen på valgseieren og antallet som møtte opp på innsettelsen.
AP170218 En av de største endringene er at antallet kamper på åpne kanaler økes fra to til fire.
AA170218 Det store antallet er et resultat av Tysklands store behov for gjestearbeidere på 1960- og 1970-tallet. ( ©NTB ) ¶
AA170218 Dette var det høyeste antallet siden 2009, da FN begynte å føre statistikk over sivile tap. ( ©NTB ) ¶
AA170218 Den kongolesiske regjeringshæren bekrefter meldingene om at de to landsbyene er angrepet, men har ikke bekreftet antallet drepte. ( ©NTB ) ¶
VG170217 Kommunereformen ble initiert av Høyre/Frp-regjeringen våren 2014 og har som mål å redusere antallet kommuner i Norge.
VG170217 Ap-Jonas : Derfor er Ernas kommune-spill skittent ¶ Antallet kommuner som nå risikerer å bli slått sammen med tvang, er dermed blitt redusert underveis.
SA170217 Samtidig har antallet elever med « ikke grunnlag for vurdering » økt med 16 prosent.
SA170217 Henger innføringen av fraværsgrensen sammen med økningen i antallet som får « ikke grunnlag for vurdering » ?
DB170217 Personer under 20 år med betalingsanmerkning er i mindretall, og antallet har gått mye den siste tiden ( nedgang på 18 prosent ).
DB170217 Det store antallet mishandlede og døde hunder gjør dette til en av de verste dyremishandlingssakene av hunder i Danmark, ifølge Dyrebeskyttelsen i landet.
AP170217 Aftenposten skrev mandag at antallet registrerte saker der nordmenn har fått barn ved hjelp av surrogatmor i USA har økt kraftig de siste årene.
AP170217 Aftenposten skrev mandag at antallet registrerte saker der nordmenn har fått barn ved hjelp av surrogatmor i USA har økt kraftig de siste årene.
VG170216 Chicago Tribune har hentet inn tall som viser at litt over 250 barn under 14 år er skutt i byen siden starten av 2012, og de to siste årene har antallet drap gått kraftig opp.
VG170216 Helseminister Bent Høie sier til VG at han er fornøyd med fritt behandlingsvalg så langt : ¶ - Antallet øker for hver måned, og vi kommer til å utvide antall diagnoser som kommer inn under fritt behandlingsvalg.
VG170216 * 1 Private jobber : I fjor gikk antallet i jobb i det private ned for første gang siden finanskrisen. 2 av 3 nye jobber under denne regjeringen har kommet i det offentlige. * 1 Skattekuttene : Inntektene til det offentlige kuttet med om lag 25 milliarder. * 1 Byråkrativeksten : Høyre/Frp fortsetter å øke byråkratiet, og aldri før har
SA170216 - Antallet øker for hver måned, og vi kommer til å utvide antall diagnoser som kommer inn under fritt behandlingsvalg.
SA170216 Derfor er det vanlig å etterfylle med flere rensefisk etter hvert for å holde antallet oppe.
SA170216 Vi jobber først og fremst med og for det stadig økende antallet vanlige mennesker med kronisk sykdom. | « Friskmeldt for behandlingen av en syk idrett » ¶
FV170216 Fra utenlandske løpere har det med jevne mellomrom kommet stikk mot antallet norske løpere med astma.
FV170216 Vi jobber først og fremst med og for det stadig økende antallet vanlige mennesker med kronisk sykdom.
DN170216 Mens Norwegian hadde 12 Dreamlinere i 2016, øker antallet til 32 fly i 2018.
DN170216 Han trengte 50 av republikanernes 52 stemmer for å bli godkjent, men ifølge CNN ville fire, kanskje så mange som tolv, ikke stemme på Puzder, mens Associated Press meldte at antallet var seks.
DA170216 Også i Rogaland gikk antallet noe ned, fra 13.578 i 2015.
BT170216 Han trengte 50 av republikanernes 52 stemmer for å bli godkjent, men ifølge CNN ville fire, kanskje så mange som tolv, ikke stemme på Puzder, mens Associated Press meldte at antallet var seks.
AP170216 Han peker på at antallet oppstartede nye boliger i fjor var det høyeste siden tidlig på 1980-tallet.
AP170216 Norwegian vokser mye raskere enn SAS, og melder om en passasjervekst på 14 prosent fra 2015 til 2016, og ender dermed hårfint foran SAS i antallet passasjerer på årsbasis.
AP170216 Vi jobber først og fremst med og for det stadig økende antallet vanlige mennesker med kronisk sykdom.
AA170216 Han trengte 50 av republikanernes 52 stemmer for å bli godkjent, men ifølge CNN ville fire, kanskje så mange som tolv, ikke stemme på Puzder, mens Associated Press meldte at antallet var seks.
AA170216 Det er også grunn til å si at antallet sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende.
VG170215 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170215 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
DB170215 Antallet solgte ligger fortsatt like under millionen i året, en trend som har gått litt ned siden toppåret 2014 med 1,2 millioner solgte.
DA170215 Antallet byggesøknader til Plan- og bygningsetaten i Oslo i år var opp med 10 prosent.
DA170215 Hun fikk på sin side spørsmål om ikke det lave antallet asylankomster til Norge viser at Listhaugs politikk virker.
BT170215 Den viktigste protestbevegelsen var Black Lives Matter, en gruppe som skapte mye oppmerksomhet om det enorme antallet afroamerikanere som blir skutt av politiet.
AP170215 Afonso vil ikke svare på nøyaktig hvor mange nordmenn som har fått barn ved hjelp av surrogati-programmet fra Tammuz, men opplyser at antallet som tar kontakt « øker for hver uke ».
AP170215 Afonso vil ikke svare på nøyaktig hvor mange nordmenn som har fått barn ved hjelp av surrogati-programmet fra Tammuz, men opplyser at antallet som tar kontakt « øker for hver uke ».
AA170215 Partiene ønsket onsdag ettermiddag ikke å være tydelige på antallet statlige arbeidsplasser man nå vil vurdere, men understreker at antallet vil være « betydelig ».
AA170215 Partiene ønsket onsdag ettermiddag ikke å være tydelige på antallet statlige arbeidsplasser man nå vil vurdere, men understreker at antallet vil være « betydelig ».
VG170214 - Vi ser en økning i antallet cyberangrep, de blir mer sofitikerte og avanserte.
VG170214 UDI er bekymret for det store antallet enslige mindreårige som har blitt sittende altfor lenge i norske mottak.
SA170214 Etter at Martin Grevstad sluttet å blogge, har han redusert antallet bilder av barna han deler på nett, men han har fremdeles de samme holdningene til hva slags bilder han deler.
SA170214 Mens antallet solgte smartklokker øker fra 240.000 enheter i 2015 til 320.000 i 2016, faller smartarmbåndsalget fra 480.000 til 440.000 enheter.
FV170214 Mens antallet solgte smartklokker øker fra 240.000 enheter i 2015 til 320.000 i 2016, faller smartarmbåndsalget fra 480.000 til 440.000 enheter.
DN170214 Ryanair har allerede passert Lufthansa-Gruppen og IAG i kampen om å være det største flyselskapet i Europa målt på antallet passasjerer.
DN170214 USA-forsker Hilmar Langhelle Mjelde ved Universitetet i Bergen mener antallet lekkasjer om Trump disse første ukene viser at presidenten møter sterk motstand fra det amerikanske byråkratiet.
DB170214 Her kan verken Elektronikkbransjen eller Statistisk sentralbyrå kan hjelpe oss med tall, men ved selvsyn mener vi å kunne slå fast at antallet unge menn med skjegg må ha økt dramatisk de siste åra.
DA170214 Tyrkia huser nå det klart største antallet flyktninger fra Syria, og hjelpeorganisasjoner stiller spørsmål ved om Tyrkia er trygt for asylsøkere.
DA170214 Det reelle antallet kan være langt høyere for dette er bare flyktningene som er registrert hos FNs flyktningorgan UNHCR.
DA170214 Oversikten RA har laget over antallet U-landslagsspillere som Viking og Sandnes Ulf har produsert siden 2011 viser en kraftig nedgang for Viking, mens lillebror Sandnes Ulf har vokst og stabilisert seg rundt 3 - 5 aldersbestemte landslagsspillere per år.
DA170214 - Vi er veldig godt fornøyd med antallet , men må sørge for en kontinuitet i produksjonen.
BT170214 Mens antallet solgte smartklokker øker fra 240.000 enheter i 2015 til 320.000 i 2016, faller smartarmbåndsalget fra 480.000 til 440.000 enheter.
AP170214 Men antallet toppkarakterer gikk opp.
AP170214 Etter at Martin Grevstad sluttet å blogge, har han redusert antallet bilder av barna han deler på nett, men han har fremdeles de samme holdningene til hva slags bilder han deler.
AP170214 Mens antallet solgte smartklokker øker fra 240.000 enheter i 2015 til 320.000 i 2016, faller smartarmbåndsalget fra 480.000 til 440.000 enheter.
AA170214 Med 15.291 bosatte asylsøkere i fjor var antallet dobbelt så høyt som i 2014 og 4.000 flere enn året før, viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( Imdi ).
AA170214 Ingen kilder ønsker å konkret røpe antallet overfor Aftenposten, men etter det avisen erfarer er det snakk om mange hundre.
VG170213 Konsekvensene av ekstremværet, som blant annet skyldes at havnivået har økt og temperaturen på kloden har gått opp med én grad, er at antallet hetebølger vil gå opp, og med dette også risikoen for påfølgende branner og at matproduksjon blir umulig.
VG170213 I 2014 var imidlertid antallet 25 og i 2015 31.
SA170213 På den andre siden står de som mener at elbiler opptar en altfor stor andel av korttidsplassene i sentrum, og at eierne må være med på et spleiselag, blant annet for å få opp antallet ladestasjoner i sentrum.
SA170213 - Antallet elbiler øker og øker og øker.
SA170213 Fra utenlandske løpere har det med jevne mellomrom kommet stikk mot antallet norske løpere med astma.
FV170213 Fra utenlandske løpere har det med jevne mellomrom kommet stikk mot antallet norske løpere med astma.
DN170213 - Vi er i tett dialog med flere banker og har tro på at antallet partnerbanker øker i tiden som kommer, sa leder av Mobilepay, Knut Anders Wangen da.
DN170213 Antallet utenlandske overnattinger steg med 10 prosent i fjor sammenlignet med 2015 og utgjorde til sammen 6,6 millioner.
DB170213 Ifølge brasilianske medier er antallet polititjenestemenn på jobb under arrangementer og fotballkamper betydelig lavere enn det som er nødvendig.
DB170213 Han heller også kaldt vann i blodet på dem som tror at vi gjennom « kvalifisering » vil lykkes å integrere det store antallet innvandrere som ventes å komme til Norge de siste årene.
DB170213 I tillegg kan faktisk det å fjerne veiledning om abort og familieplanlegging, også øke antallet aborter.
DB170213 Foreløpig er det registrert i overkant av 1300 negative stemmer, over syv ganger så mange som antallet positive stemmer.
DA170213 Dermed har kinesiske turister den største økningen antallet overnattinger, sammenlignet med året før, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170213 Antallet utenlandske overnattinger steg med 10 prosent i fjor sammenlignet med 2015 og utgjorde til sammen 6,6 millioner.
BT170213 Fra utenlandske løpere har det med jevne mellomrom kommet stikk mot antallet norske løpere med astma.
AP170213 Fra utenlandske løpere har det med jevne mellomrom kommet stikk mot antallet norske løpere med astma.
AA170213 Den offisielle forklaringen er " det store antallet internasjonale møter i rammen av det tyske G20-formannsskapet ".
AA170213 De tre landene lyktes før jul med å legge press på sine respektive allierte, for å få i stand en våpenhvile som siden har bidratt til å redusere antallet drepte i krigen. ( ©NTB ) ¶
AA170213 - Våre beregninger tilsier at vi vil motta et enda høyere antall søkere fra Syria og andre flyktningland i løpet av 2017, slik at det totale antallet søknader kan komme opp mot 9.000, sier direktør Terje Mørland i NOKUT.
AA170213 Dermed har kinesiske turister den største økningen antallet overnattinger, sammenlignet med året før, melder Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170213 Antallet utenlandske overnattinger steg med 10 prosent i fjor sammenlignet med 2015 og utgjorde til sammen 6,6 millioner.
VG170212 I 2014 var imidlertid antallet 25 og i 2015 31.
VG170212 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
DN170212 - Men vi er klar over at det er økning i antallet meldinger og varsler til bedriftene, og har igangsatt et arbeid for å se på hvordan et økende antall varsler kan koordineres bedre, sier Holten.
DB170212 Fra 35 passasjerer på den første turen i 1959 vokste antallet norske charterreisende til 400 i løpet av sommeren og høsten 1959.
DB170212 Samarbeidet har blitt intensivert, og fra 2015 til i fjor, er antallet virksomheter som ble kontrollert mer enn doblet - fra rundt 1500 i 2015 til rundt 3200 i 2016.
DB170212 Nå har antallet stabilisert seg på rundt tjue.
BT170212 Veksten i Kina er hovedårsaken til at antallet mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom er redusert med en milliard siden 1990.
BT170212 Dermed har vi fått 45 prosent vekst i antallet kollektivpåstigninger.
AP170212 I 2014 var imidlertid antallet 25 og i 2015 31.
AA170212 I 2014 var imidlertid antallet 25 og i 2015 31.
DB170211 - Det er vanskelig å påvise en sammenheng mellom nedgangen i anmeldt kriminalitet i Oslo og antallet uttransporteringer av utenlandske statsborgere fra Norge.
DB170211 ( Dagbladet ) : Oslo-politiet hadde i året som gikk det laveste antallet anmeldelser på 14 år.
DB170211 Antallet berørte biler stiger stadig, og for tiden antas det at et sted rundt 118 millioner biler fra over 20 forskjellige bilprodusenter er berørt.
AP170211 - Antallet turister øker også kraftig.
AP170211 - Antallet turister øker også kraftig.
VG170210 Dersom man klarer å skape slike miljøer, vil også antallet bedrifter vokse fort, sier Percival og presisere at han selv ikke har investert i Team Gobi.
SA170210 Det er forskjell på å redusere antallet plasser og å legge ned hele mottaket.
DB170210 Lamason forteller at det enorme antallet døde hvaler fører til vanskeligheter med å få de levende ut i havet igjen.
DB170210 Antallet som kom i 2015 var rekordhøyt, men 2016 har gitt myndighetene et pusterom.
DB170210 Avisen har fått tilgang til tall fra Sør-Trøndelag som viser at antallet timer elevene er borte har gått ned med 44 prosent.
DB170210 Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent siden fraværsregelen ble innført.
DB170210 « Hater » har ikke vært tilgjengelig særlig lenge, så antallet norske brukere er foreløpig ganske lavt.
DB170210 Samtidig klarer man ikke å utdype noe mer konkret om hvordan man har gått fra 2.800 unge uføre årlig til bare 1.000 jobbmottagere, annet enn en svevende forventning om at uspesifiserte « øvrige endringer » skal redusere antallet som ender på uføretrygd overhodet.
DB170210 Men selv om man øker denne graderingen, vil det åpenbart gjenstå en vesentlig gruppe som fortsatt vil være 100% uføretrygdet - en gruppe som Ap selv bruker som ( del- )argument for hvorfor deres « anslag » og « beste vurdering » av antallet jobbgarantister blir vesentlig lavere enn totaltallet for unge uføre.
BT170210 Året etter økte antallet med ytterligere 135 årsverk.
AP170210 - Kostnadene er delt på 45 folkevalgte i denne oversikten, mens det korrekte antallet i 2015 var 60.
AP170210 Avisen har fått tilgang til tall fra Sør-Trøndelag som viser at antallet timer elevene er borte har gått ned med 44 prosent.
AP170210 Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent siden fraværsregelen ble innført.
AP170210 171 saker gjaldt samværsnekt, men antallet barn dette ble vedtatt for er ikke tilgjengelig.
AP170210 171 saker gjaldt samværsnekt, men antallet barn dette ble vedtatt for er ikke tilgjengelig.
AA170210 På Sørlandet blir antallet redusert fra 17 til 1 CB-pils, mens antallet blir redusert fra 30 til 3 i Bergen.
AA170210 På Sørlandet blir antallet redusert fra 17 til 1 CB-pils, mens antallet blir redusert fra 30 til 3 i Bergen.
AA170210 I Sarpsborg blir antallet øltyper redusert fra rundt 20 til 2 i Remas butikker, ifølge Lars A.
AA170210 Avisen har fått tilgang til tall fra Sør-Trøndelag som viser at antallet timer elevene er borte har gått ned med 44 prosent.
AA170210 Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent siden fraværsregelen ble innført.
AA170210 Antallet uønskede hendelser økte med 114 hendelser fra året før, ifølge Politidirektoratets HMS-rapport.
AA170210 På Oslo lufthavn økte antallet flygninger med 10,9 prosent fra januar i fjor til januar i år, viser Avinors ferske trafikktall.
VG170209 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) har i sin vurdering konkludert med at Kabul er generelt trygt å sende asylsøkere med returvedtak til, og i fjor økte antallet returer : Norge sendte totalt 613 personer.
VG170209 - Også for sivile afghanere øker antallet kidnappinger, sier han.
VG170209 Men antallet sengeposter går ned.
VG170209 En tredel av dem kom bort i desember, etter at antallet midlertidige vedtak hadde skutt i været.
SA170209 Heimevernet kan trenge et halvt år på å fikse systemet som teller antallet soldater.
DN170209 Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var 234.000 per 4. februar, mot 246.000 uken før.
DN170209 Yara International kommer til å redusere antallet ansatte som del av det omfattende forbedringsprogrammet som selskapet nå iverksetter.
DN170209 Han tror likevel ikke at dette vil ha særlig innvirkning på Norges Banks vurderinger, blant annet fordi den lave lønnsveksten i stor grad henger sammen med strukturendringer, det har vært en nedgang i antallet personer i høyt lønnede stillinger.
DB170209 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
DB170209 Dersom en la til grunn at antallet ville synke ville det blitt enda dyrere.
DA170209 Rogaland har ligget på topp nasjonalt i antallet lærlinger tidligere, men nedgangstider de siste par årene har gjort at det nå er et underskudd på plasser.
DA170209 - Antallet elever er høyere enn antall læreplasser og vi ønsker nå å forsøke alle muligheter for å få ut lærlingene i bedrifter, avslutter Marianne Chesak.
BT170209 Antallet som søker behandling for cannabisavhengighet, er økende.
AP170209 Deres Misery Map viser snøstormens bevegelser - og antallet kanselleringer på de forskjellige flyplassene.
AP170209 FOTO : Espedal, Jan Tomas ¶ Antallet små under øker i byen.
AA170209 " Det overlagte drapet, sammenholdt med antallet alvorlige voldshandlinger fra NNs side både før og etter drapshandlingen og hennes meget alvorlige psykiske tilstand og spesielle motivasjon for sin voldelige atferd, gjør at jeg her mener det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter ", skriver førstvoterende dommer Ragnhild Noer i sin vurd
VG170208 Og når en borgerlig regjering øker de offentlige utgiftene, øker antallet ansatte i offentlig sektor, samtidig som de senker skattene, da blir det ideologiske kartet rotete.
SA170208 Parkeringsdekningen vil bli dårligere over tid ettersom antallet ansatte vokser mens antallet parkeringsplasser ikke blir flere.
SA170208 Parkeringsdekningen vil bli dårligere over tid ettersom antallet ansatte vokser mens antallet parkeringsplasser ikke blir flere.
DN170208 Han tror antallet årsverk i morbanken kan reduseres stort de neste årene.
DN170208 På samme tidspunkt i fjor var antallet 467.
DB170208 Hvis denne trenden fortsetter vil antallet tenåringsjenter tilnærmet tre ganger Norges befolkning, det vil si 15 millioner, bli utsatt for kjønnslemlestelse innen 2030, ifølge Plan Norge.
DB170208 Antallet « operasjoner » gjennomført av leger økte fra 74 prosent i 2008 til 82 prosent i 2014, viser tall fra Unicef - gjengitt av CNN.
DB170208 Bakgrunnen er at en økende andel unge står utenfor arbeid og at antallet uføre øker.
DB170208 Det eneste som er helt sikkert, er at antallet kristne har avtatt jevnt og trutt, mens tallet på muslimer har økt betraktelig.
DB170208 58 prosent i 2000 ; kirkelig inngåtte ekteskap sank i samme periode fra 95 prosent til 40 prosent og antallet prester fra ca. 45000 til ca. 25000.
DA170208 Nedgangen i det totale antallet anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd.
DA170208 Men dette forklarer ikke hele nedgangen i antallet anmeldelser innen vinning, for selv uten bedragerisakene vil anmeldelsene gå ned.
DA170208 Antallet bestilte flybilletter til Norge i første halvår i år, har økt med hele 28 prosent sammenlignet med første halvår i fjor, ifølge Innovasjon Norge.
AP170208 Uten disse ville antallet vært 240, noe som er på linje med ankomstene de siste tolv månedene, viser januartallene fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AA170208 Hvis antallet asylsøkere igjen skal øke må de bygges opp igjen, og en ny asylstrøm kan komme uten store forvarsler.
AA170208 - Det høye antallet asylsøkere i 2015, etterfulgt av svært få asylsøkere i 2016, har gjort det nødvendig å neddimensjonere mottakskapasiteten.
AA170208 Antallet våpeneiere har holdt seg stabilt på snaut en halv million, noe som tyder at flere skaffer seg stadig flere våpen.
VG170207 Det er bare to prosent av antallet som kom i løpet av samme måned i fjor, da hele 67.415 flyktninger gikk i land på greske øyer.
VG170207 I fjor økte antallet returer til Afghanistan kraftig : Norge sendte totalt 613 personer.
VG170207 Antallet alvorlige angrep var høyt i hele fjor høst, og den negative utviklingen har fortsatt i januar.
SA170207 Antallet fisk, sjøfugl, hval og andre havlevende dyr er blitt redusert med hele 49 prosent fra 1970 til 2012 ifølge WWFs Living Blue Planet Rapport fra 2015.
SA170207 Ordfører Jonas Skrettingland forteller at antallet er spesielt og forteller noe viktig.
SA170207 Det ventes at profesjonaliseringen og antallet dataangrep vil øke i 2017.
DN170207 I desember økte antallet passasjerer økte med 10,5 prosent.
DN170207 Flere nedbemanningsrunder senere, er nå antallet redusert til drøyt 1500.
DB170207 Det ventes at profesjonaliseringen og antallet dataangrep vil øke i 2017.
DB170207 Baljit Kooner, som i 2011 var sjef for kjøpesentere, pekte på en nedgang i antallet puber i Storbritannia som en medvirkende årsak til at lokalet fremdeles står tomt.
DB170207 Antallet krefttilfeller i Norge øker for hvert år.
DB170207 Antallet apper i Windows Store er mangedoblet siden Windows RT-dagene.
DA170207 Regjeringen hevder målet er å redusere antallet fanger i landets overfylte fengsler.
DA170207 Det ventes at profesjonaliseringen og antallet dataangrep vil øke i 2017.
DA170207 Hvis sykdomsdebuten utsettes med fem år, reduseres antallet tilfeller med 33 prosent, hevder Fladby.
DA170207 - Hvis vi ikke gjør noe, vil antallet tilfeller øke raskt grunnet aldrende befolkning.
DA170207 Tillitsvalgte oppfatter dette som om det haster for regjeringen å få til en slanking av antallet ansatte fram mot høstens stortingsvalg.
DA170207 Det er antallet som gjelder, tilføyer han.
DA170207 Både han og Bø reagerer på regjeringens hastverk med å krympe antallet ansatte.
DA170207 - Vi skal rapportere månedlig til HOD, slik at de kan forsikre seg om antallet hoder går ned hver måned, forteller Marc Gayorfar, leder for NTL i Folkehelseinstituttet.
DA170207 - Det skal rapporteres til departementet hver måned på antallet årsverk.
DA170207 - Antallet som gjelder ¶
DA170207 Hvis denne trenden fortsetter, vil antallet tenåringsjenter tilnærmet tre ganger Norges befolkning, det vil si 15 millioner, bli utsatt for kjønnslemlestelse innen 2030.
BT170207 Det ventes at profesjonaliseringen og antallet dataangrep vil øke i 2017.
AA170207 Det ventes at profesjonaliseringen og antallet dataangrep vil øke i 2017.
AA170207 Det ventes at profesjonaliseringen og antallet dataangrep vil øke i 2017.
VG170206 Antallet på kvinnelige regissører har gått ned to prosent siden 2015.
SA170206 Det var derfor en milepæl for oss da antallet digitale abonnenter for våre fire aviser passerte 100.000 i fjor høst og endte på 110.000 ved årsskiftet.
DN170206 Og antallet personer som meldte seg, er rundt 30 prosent høyere enn året før.
DN170206 - Vi er jo ikke sikre på om antallet klager er lavt fordi forbrukerne har andre forventninger til amatører enn profesjonelle, men vi har inntrykk av at delingstjenestene fungerer godt som en vinn-vinn-situasjon for både tilbydere og kjøpere, sier Flesland.
DN170206 I samme periode økte antallet som var " ikke tilfreds eller lite tilfreds " med 7 prosentpoeng til 13 prosent.
DN170206 I samme periode økte antallet som var " ikke tilfreds eller lite tilfreds " med 7 prosentpoeng til 13 prosent.
DN170206 Det er det høyeste antallet siden New York Times besluttet å innføre betalingsmur.
DB170206 Antallet sivile som ble såret i krigshandlinger steg derimot med 6 prosent til 7920, noe som i gjennomsnitt tilsvarer nærmere 22 hver eneste dag.
DB170206 Hvis denne trenden fortsetter, vil antallet tenåringsjenter tilnærmet tre ganger Norges befolkning, det vil si 15 millioner, bli utsatt for kjønnslemlestelse innen 2030.
DA170206 Det er det høyeste antallet siden New York Times besluttet å innføre betalingsmur.
DA170206 Det er det høyeste antallet siden New York Times besluttet å innføre betalingsmur.
BT170206 Det er det høyeste antallet siden New York Times besluttet å innføre betalingsmur.
BT170206 Det var derfor en milepæl for oss da antallet digitale abonnenter for våre fire aviser passerte 100.000 i fjor høst og endte på 110.000 ved årsskiftet.
AP170206 I dag har over 77.000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet fordobles frem mot 2040.
AP170206 Hovedscenen hadde opprinnelig 1268 sitteplasser, men etter diverse ombygginger er antallet nå redusert til 741.
AP170206 Dessverre gjør økningen i antallet dataangrep og internasjonalt koordinerte terrorangrep at det med god grunn stilles store krav til etterretningstjenesten - krav som de vanskelig kan tilfredsstille uten å avlese de kablene som krysser landegrensen vår, mener professor Olav Lysne, som ledet utvalget.
AA170206 Og antallet personer som meldte seg, er rundt 30 prosent høyere enn året før.
AA170206 Og antallet personer som meldte seg, er rundt 30 prosent høyere enn året før.
AA170206 I samme periode økte antallet som var " ikke tilfreds eller lite tilfreds " med 7 prosentpoeng til 13 prosent.
AA170206 Trolig er imidlertid antallet ME-syke elever høyere, fordi mange kommuner og bydeler rapporterer at tallene er ufullstendige.
VG170205 Til Dagens Næringsliv opplyser visum- og au pairenheten i UDI at ytterligere cirka 50 personer har vært til vurdering for karantene og at antallet som blir ilagt karantene er firedoblet.
VG170205 Dagens Næringsliv skrev i fjor at cirka 50 personer har vært til vurdering for karantene og at antallet som blir ilagt karantene er firedoblet.
DB170205 En beskrivende statistikk for hvor dominant de var er antallet touch Swansea hadde inne i Citys sekstenmeter første 45.
DB170205 Antallet er ikke offentliggjort. - 8-åring ble drept ¶
DB170205 Antallet møter er forskjellig fra komité til komité i hvert enkelt fylke.
SA170204 Nå er antallet økt til 19.
FV170204 Nå er antallet økt til 19.
DB170204 - Uttaket kan bli endret før meklingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sa forhandlingssjef Bente Ørberg i Junit til NTB i forrige uke.
DB170204 Hun sier at antallet overtallige i TV 2 nesten kunne virke som en uoverkommelig oppgave da de presenterte det for organisasjonen i fjor.
BT170204 Nå er antallet økt til 19.
AP170204 Nå er antallet økt til 19.
AA170204 Men antallet barn som opplever dette, er egentlig høyere - det finnes nemlig ikke statistikk på hvor mange samboerpar med barn som går fra hverandre, ifølge Bufdir.
AA170204 - Uttaket kan bli endret før meklingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sa forhandlingssjef Bente Ørberg i Junit til NTB i forrige uke.
VG170203 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlige ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170203 PST kan ikke slå fast at antallet nordmenn som utsettes for press på Russland-reiser har økt, men de får altså inn et økt antall rapporter om det.
SA170203 Og bare fra 2015 til slutten av 2016 økte antallet elbiler i Stavanger med 33 prosent til 2400.
SA170203 Det gjøres en grov urett mot oss som mener at el-biler nå må bidra med noen parkeringsavgifter etter hvert som antallet vokser og vokser.
SA170203 Og bare fra 2015 til slutten av 2016 økte antallet elbiler i Stavanger med 33 prosent til 2400.
SA170203 Det gjøres en grov urett mot oss som mener at el-biler nå må bidra med noen parkeringsavgifter etter hvert som antallet vokser og vokser.
DN170203 Etter ti år med kraftig vekst faller nå antallet norske studenter i USA.
DN170203 Antallet er siden redusert til 52, og Forsvaret beregner at disse vil koste 69,7 milliarder 2016-kroner i innkjøp.
DN170203 Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fra Nav fredag.
DN170203 Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til Nav var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
DN170203 - Uttaket kan bli endret før meklingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sa forhandlingssjef Bente Ørberg i fagforeningen Junit til NTB i forrige uke.
DN170203 ¶ Grunneierne kan korrigere antallet rev slik at det blir forenlig med verdien av rypejakta, men de har ikke den samme muligheten for ulv, mener forfatteren.
DB170203 Nå er antallet proffer høyere enn noen gang, og med det har nivået steget markant.
DB170203 Blant 140 gutter steg dette antallet til åtte.
DB170203 Renovasjonsetaten bekrefter nå at det de har fått rapporter om fra Veireno, kun er antallet brudd 65-timer-regelen.
DB170203 Bakgrunnen for fallet i januar er blant annet at antallet nye som meldte seg ledig hos Nav, var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
DB170203 - Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170203 Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
DB170203 Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
DB170203 Den tapende part er det økende antallet arbeidsledige som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, og som kommer inn under Nav-ordningene.
BT170203 På vegne av flertallskoalisjonen Sp, Ap og KrF la hun frem et punkt i vedtaket der det heter at om den nasjonale reformen fører til at antallet fylker blir på dagens nivå, vil fylkestinget at Hordaland holde frem som eget fylke.
BT170203 - Uttaket kan bli endret før meklingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sa forhandlingssjef Bente Ørberg i fagforeningen Junit til NTB i forrige uke.
BT170203 - Det som er vel så avgjørende som antallet , er at du har besetninger nok til å holde dem operative hele veien, sier hun.
AP170203 Hverken flypassasjerens nasjonalitet eller antallet falker vedkommende hadde med, er bekreftet.
AP170203 Han har ikke konkrete tall på hvor mange ulykker og uhell som skjer der folk havner mellom vogner og perrong, men sier det er « svært få » med tanke på antallet reisende.
AP170203 Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AA170203 I løpet av året ble det identifisert 38 russiske militærfly, det laveste antallet siden 2010, opplyser Forsvaret.
AA170203 De siste årene har antallet ligget på en tidel av dette.
AA170203 - Uttaket kan bli endret før meklingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sa forhandlingssjef Bente Ørberg i fagforeningen Junit til NTB i forrige uke.
AA170203 Bakgrunnen for nedgangen i januar er blant annet at antallet nye som meldte seg ledig hos Nav, var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
AA170203 - Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DN170202 Antallet søkere steg med 19 prosent fra 2015 til 2016, viser ferske tall.
DN170202 Omdals anslag tilsier at den gjennomsnittlige økningen i antallet aktive oljerigger fra 2016 til 2017 vil føre til en produksjonsøkning på 300.000 fat per dag.
DB170202 I gruppa bak hadde Chaves og Froome redusert antallet kraftig ved å gyve løs på hverandre oppover fjellsiden.
DB170202 Dette er det høyeste antallet på 6 år.
SA170201 Men antallet arbeidsplasser har økt med 800.000 siden februar 2010. ( ©NTB ) ¶
DN170201 Men antallet arbeidsplasser har økt med 800.000 siden februar 2010.
DN170201 Antallet lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i, har sunket noe de siste årene, men ligger fremdeles høyt, viser statistikken.
DB170201 - Jeg reagerer på det antallet brudd dere avdekker.
DB170201 Etter at myndighetene i 2015 gikk ut med advarsel til beboerne i de hardest rammede områdene, som også har store mengder litchi-plantasjer, har antallet dødsfall sunket til omlag 50 fra flere hundre årlig.
DB170201 Partiene forutsetter at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
DB170201 Selv om antallet nyankomne flyktninger er drastisk redusert, er flyktningproblemet på ingen måte løst.
AP170201 Men antallet arbeidsplasser har økt med 800.000 siden februar 2010.
AP170201 Hverken flypassasjerens nasjonalitet eller antallet falker vedkommende hadde med, er bekreftet.
AP170201 Antallet er nå blitt tresifret.
SA170131 Donald Trump har innført strenge regler for å bremse antallet flyktninger som kommer til USA.
FV170131 Donald Trump har innført strenge regler for å bremse antallet flyktninger som kommer til USA.
DN170131 29 millioner passasjerer reiste til eller fra Kastrup i fjor, og det er ventet at antallet vil øke til 40 millioner innen få år.
DB170131 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
DB170131 I dag kan Dagbladet presentere tall fra UDI som viser at antallet nordmenn som er Trump-avviste, kan være over 50 000. 51 186 personer ¶
DB170131 Partiene forutsetter at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
BT170131 Antallet fortsetter å vokse, selv om regjeringen har gitt nordmenn fritt behandlingsvalg.
BT170131 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
BT170131 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
AP170131 Dessuten fremholdt medarbeideren at antallet folk som blir omfattet av de nye restriksjonene, er en « ubetydelig, marginal, minimal prosentandel » av de omtrent 325.000 utlendingene som daglig ankommer USA.
DN170130 Vi er i tett dialog med flere banker og har tro på at antallet partnerbanker øker i tiden som kommer, sier leder av Mobilepay, Knut Anders Wangen.
DB170130 I skrivende stund har kampanjen 1,020,663 signaturer, og antallet øker.
DB170130 OVERDIAGNOSTIKK : Hvorfor utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å bygge på solid vitenskap - fra 106 i 1952 til nesten 400 diagnoser i dag ?, spør Gisle Roksund.
DB170130 Hvorfor utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å bygge på solid vitenskap - fra 106 i 1952 til nesten 400 diagnoser i dag ?
BT170130 Antallet bekreftede drept ble hevet fra fem til seks tidlig mandag morgen norsk tid.
AP170130 En egen rettssal er bygget for anledningen, for å huse det store antallet mistenkte, og sikkerheten er økt betraktelig.
AP170130 « Hvis kostnadsutviklingen vi har sett holder frem til neste gang vi skal ha kampfly eller krigsskip, er det rimelig å anta at antallet nye fly og fartøy blir satt til null, » frykter kommandørkaptein og flerårig skipper på fregatt, Per Rostad, i en kronikk i Aftenposten.
AP170130 « Hvis kostnadsutviklingen vi har sett holder frem til neste gang vi skal ha kampfly eller krigsskip, er det rimelig å anta at antallet nye fly og fartøy blir satt til null, » frykter kommandørkaptein og flerårig skipper på fregatt, Per Rostad, i en kronikk i Aftenposten.
SA170129 - Uttaket kan bli endret før meklingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sier forhandlingssjef Bente Ørberg i fagforeningen Junit til NTB.
DN170129 Nyboligsalget har aldri vært bedre, men antallet nye boliger som blir innflyttingsklare i 2017 vil være « uvanlig » lavt, ifølge boligprodusenter.
DN170129 Antallet igangsettelser i årene 2013 og 2014 kan imidlertid tyde på at utbudet vil bli lavere også for de innflytningsklare Obos-boligene i 2017.
DB170129 Nå viser en ny rapport at antallet barn som kommer alene til Europa er langt høyere enn tidligere antatt.
DB170129 Nå fortsetter antallet barneflyktninger å øke. 25 800 barn, som enten reiste alene eller som hadde mistet kontakt med de voksne, kom til Italia sjøveien i 2016, viser nye tall fra Unicef.
AP170129 - Samtidig må vi huske på at det ikke er antallet som er av størst interesse, men at kommunene leverer gode tjenester.
SA170128 Antallet overdosedødsfall er på vei ned, men nå frykter norske myndigheter at utviklingen kan snu hvis det svært farlige stoffet furanyl fentanyl får fotfeste.
FV170128 Antallet overdosedødsfall er på vei ned, men nå frykter norske myndigheter at utviklingen kan snu hvis det svært farlige stoffet furanyl fentanyl får fotfeste.
DN170128 - Uttaket kan bli endret før meklingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sier forhandlingssjef Bente Ørberg i fagforeningen Junit til NTB.
DB170128 Et amerikansk institutt anslo i fjor sommer at Nord-Korea har mellom 13 og 21 atomvåpen, mens antallet lå et sted mellom 10 og 16 i 2014.
DB170128 - Uttaket kan bli endret før meklingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sier forhandlingssjef Bente Ørberg i fagforeningen Junit til NTB.
DB170128 Antallet stemmeberettigede medlemmer ble økt kraftig, for å gi rom for yngre, markante stemmer i filmbransjen.
DB170128 ¶ POETISKE RESTER : Under Kulturrådets nyere ledelse har vi sett en markant økning av antallet nullinger, det vi si dikt- bøker som avskjæres fra å bli innkjøpt til bibliotekene.
BT170128 - Uttaket kan bli endret før meglingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sier forhandlingssjef Bente Ørberg i fagforeningen Junit til NTB.
AP170128 Antallet overdosedødsfall er på vei ned, men nå frykter norske myndigheter at utviklingen kan snu hvis det svært farlige stoffet furanyl fentanyl får fotfeste.
AP170128 - Uttaket kan bli endret før meklingsfristen går ut, men det er dette antallet vi er sikre på nå, sier forhandlingssjef Bente Ørberg i fagforeningen Junit til NTB.
FV170127 Sammenlignet med i fjor er det en nedgang på 600 i antallet som blir tatt, og ingen har blitt politianmeldt for å forfalske dokumentasjonen.
FV170127 - Vi ønsker å få antallet juksere ned.
DN170127 Antallet mobilabonnement i Norge var 2.211 millioner i kvartalet.
DN170127 Tall DN har innhentet viser at antallet konkurser i fjor ble redusert med 43 prosent, og nå spørs det om årets snømangel vil føre til ny avskalling i bransjen.
DB170127 Avinor har sammen med andre transportetater beregnet at antallet flypassasjerer på Gardermoen vil over dobles til 52,7 millioner årlig i 2060.
DB170127 - Jeg innbiller meg at antallet indiske restauranter i Oslo lenge har vært ganske konstant, sa Robinson.
SA170126 I 2014 sank antallet til 1504 og økte til 1555 i 2015.
SA170126 I 2014 sank antallet til 1504 og økte til 1555 i 2015.
DN170126 Den nye administrasjonen ønsker å halvere dette antallet , ifølge AFP.
DN170126 Siden 70-tallet er antallet mer enn halvert, ifølge en rapport i fjor høst fra WWF og Zoological Society of London.
DB170126 Blir det mer, kan det bli for farlig, og når det antallet nås, vil vi innføre tiltak for å begrense trafikken inn, sier borgermester Andro VlahuÅ¡ić til Lonely Planet.
DB170126 OECDs råd er å forsterke oppfølgingsarbeidet, øke antallet tiltaksplasser og tidlig inngripen for å øke sysselsettingen blant gruppen med nedsatt arbeidsevne.
DB170126 Allerede i 2009 kritiserte OECD Norge for å tilsløre tallet på antall mennesker i arbeidsfør alder på utsiden arbeidslivet, ved at den offisielle arbeidsledigheten var kunstig lav, samtidig som antallet personer utenfor arbeidslivet var stor.
BT170126 Tilbake i 1993 var antallet som ventet på å få tildelt en bolig hele 1279.
BT170126 Mellom 2000 og 2014 har antallet på venteliste vært mellom 350 og 500.
AP170126 Det skal ansettes 5000 nye grensevakter, og antallet agenter med jobb å finne folk som har krysset grensen på ulovlig vis, skal tredobles.
AP170126 Antallet flyktninger USA tar imot skal mer enn halveres, fra 110.000 til 50.000.
AP170126 Likevel utgjorde det samlede antallet menneskelige celler over 1 million celler, sier Wu.
AP170126 EU vil opprette « sikre leirer » i Afrika for å redusere antallet flyktninger og migranter som kommer til Europa.
AP170126 EU har marinefartøyer i Middelhavet og er i ferd med å trene opp den libyske kystvakten for å redusere antallet som benytter seg av menneskesmuglere for å komme seg til Europa.
AP170126 Det resulterte i en enorm vekst i antallet flyktninger som tok seg til Europa og særlig Tyskland.
DN170125 Trump og hans pressetalsmann Sean Spicer ble av amerikanske medier beskyldt for å lyve om antallet publikummere til Trumps presidentseremoni.
DN170125 NOC-sjef Mustafa Sanalla har mål om å øke antallet produserte fat til 900.000 per dag innen mars, og 1,25 millioner innen året er omme, skriver Bloomberg News.
DN170125 Men antallet svinger raskt.
DN170125 Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix Foto : Pedersen, Terje ¶ Antallet saker som granskes i Drammen kommune i forbindelse med korrupsjonssaken, er betydelig høyere enn tidligere kjent.
DN170125 Frankrikes konservative presidentkandidat François Fillon vil gjeninnføre grensekontroll for å begrense antallet migranter og holde terrorister ute.
DB170125 Begrens antallet fritidsaktiviteter ¶
DB170125 Han sa da at uttalelsen viste til det totale antallet personer som så innsettelsen, både som tilskuere utenfor Kongressen, og på TV eller nettet, noe flere eksperter mener han kan ha rett i.
AP170125 Antallet har vært fallende de siste årene.
AP170125 New York Times skriver at han i tillegg kommer med flere tiltak mot innvandring, inkludert å kutte ned antallet flyktninger som kan bosette seg i USA og blokkere syrere og andre fra « terrorutsatte » land fra å komme til landet, i alle fall midlertidig.
AP170125 Antallet har vært fallende de siste årene.
FV170124 Statistikken viser at antallet voldssaker økte fra 2015 til 2016.
FV170124 De neste årene gikk antallet voldssaker i sentrum nedover.
FV170124 - Antallet voldssaker i Kristiansand sentrum har ligget på pluss minus 150 siden skjenketidene ble endret.
DN170124 | Nav mottok 50.000 varslede permitteringer og oppsigelser ¶ Antallet i økte i alle næringer i 2016, bortsett fra én.
DB170124 Antagelig er det ikke snakk om mer enn mellom ti og femten kommuner, og antallet kan også bli lavere.
DB170124 Uttalelsen på lørdag viste nemlig til det totale antallet personer som så innsettelsen, både som tilskuere utenfor Kongressen, og på TV eller nettet.
DB170124 Kjennelsen fra Høyesterett er avsagt av det største antallet dommere som noen gang har vært samlet i denne domstolen.
BT170124 BAK NYHETENE : Donald Trump og hans talsmann lyver om antallet tilskuere ved Trumps innsettelsesseremoni.
BT170124 I pressemeldingen skriver lastebileierne at byrådet i Bergen har foreslått en rekke ting, som å fjerne rabattene, fjerne timeregelen, heve takstene og øke antallet bomstasjoner.
BT170124 LOVER FLERE KONTROLLER : - Jeg tror aldri ser nulltallet, men vi ønsker å få ned antallet som reiser uten billett, sier salgs- og markedssjef Hanne Alver Krum i Skyss.
BT170124 Jeg tror aldri vi ser nulltallet, men vi ønsker å få ned antallet som reiser uten billett, sier hun.
BT170124 I pressemeldingen skriver lastebileierne at byrådet i Bergen har foreslått en rekke ting, som å fjerne rabattene, fjerne timeregelen, heve takstene og øke antallet bomstasjoner.
BT170124 Om det « elektroniske fartspolitiet » ikke alltid er like høyt verdsatt av bilister, påpeker Nilsen at fotoboksene har sin del av æren for at antallet skadde og drepte i trafikken går ned.
BT170124 LOVER FLERE KONTROLLER : - Jeg tror aldri ser nulltallet, men vi ønsker å få ned antallet som reiser uten billett, sier salgs- og markedssjef Hanne Alver Krum i Skyss.
BT170124 Jeg tror aldri vi ser nulltallet, men vi ønsker å få ned antallet som reiser uten billett, sier hun.
AP170124 I pressemeldingen skriver lastebileierne at byrådet i Bergen har foreslått en rekke ting, som å fjerne rabattene, fjerne timeregelen, heve takstene og øke antallet bomstasjoner.
AP170124 På landsbasis økte antallet slike avhør med 22 prosent fra 2015 til i fjor.
AP170124 Antallet er mer enn fordoblet på tre år, fra 2013 til 2016.
DN170123 Nå er antallet butikker i ferd med bli utvidet fra én til 25.
DN170123 Innen slutten av måneden kan antallet ha kommet opp i 1,8 millioner, skriver Reuters.
DB170123 Folkene bak kampanjen sier imidlertid at antallet kvinner som ønsker seg ut av landet fordi de frykter for livet, ikke reflekteres i de relativt lave tallene på asylsøknader til USA.
DB170123 Det nøyaktige antallet er ikke klart - dels fordi partiene ikke er enige ennå, og dels fordi noen av kommunene som vurderes tvangssammenslått fortsatt er i forhandlinger.
BT170123 BAK NYHETENE : Donald Trump og hans talsmann lyver om antallet tilskuere ved Trumps innsettelsesseremoni.
BT170123 I samme periode falt også antallet kontantinnskudd politimannen gjorde i banken.
BT170123 - Det har ikke noe med at du ønsker penger av ham før jul ? spør Schilling, som sa at antallet kontantinnskudd i banken fra Jensen sank på slutten av 2010.
AP170123 Senere på lørdag, i et kort og ampert møte med pressen, kom også pressetalsmann Sean Spicer med sterkt overdrevne påstander om antallet mennesker som dukket opp til innsettelsesseremonien.
AP170123 Overdrev antallet som kom til innsettelsen ¶
AP170123 Senere på lørdag, i et kortt og ampert møte med pressen, kom også pressetalsmann Sean Spicer med sterkt overdrevne påstander om antallet mennesker som dukket opp til innsettelsesseremonien.
AP170123 Overdrev antallet som kom til innsettelsen ¶
AP170123 Økning i antall anmeldte seksuallovbrudd ¶ Antallet anmeldte voldtekter og overgrep mot barn har hatt en sterkt økning fra 2015 til 2016 : ¶
AP170123 Antallet anmeldte voldtekter og overgrep mot barn har hatt en sterkt økning fra 2015 til 2016 : ¶ Antallet anmeldte voldtekter økte fra 1364 i 2015 til 1663 i fjor - en økning på 21,9 prosent.
DN170122 - Det er gledelig at antallet konkurser faller for andre måned på rad, og tallene kan tyde på at pilene er snudd i norsk økonomi, sier Frode Berg, som er sjef i Experian, selskapet som laget oversikten.
DB170122 Disse bildene forteller en annen historie ¶ Antallet seere slår de 20,6 millioner som så Barack Obamas andre innsettelsesseremoni i 2013, men ifølge AP er en presidents andre seremoni ofte mindre sett enn den første.
DB170122 Antallet er ikke ventet å stige vesentlig.
AP170122 Redningsmannskaper i Italia har oppjustert antallet savnede til 24, og redningsarbeidet pågår fortsatt.
AP170122 Redningsmannskaper i Italia har oppjustert antallet savnede til 24, og redningsarbeidet pågår fortsatt.
AP170122 Antallet israelske bosettinger har økt jevnt de siste årene.
DN170121 Innføringen reduserte antallet amerikanere uten helseforsikring fra 16 prosent i 2010 til 8,9 prosent i fjor.
DB170121 Obamas reform har ført til at antallet amerikanere uten helseforsikring gikk fra 16 prosent i 2010 til 8,9 prosent i fjor.
DB170121 Legg til at antallet midlertidig ansatte har økt med 25 000 siden i fjor, en økning på tolv prosent og de aller fleste er unge, så skjønner man at det ikke er bare-bare å være ung voksen i dag.
BT170121 Innføringen reduserte antallet amerikanere uten helseforsikring fra 16 prosent i 2010 til 8,9 prosent i fjor.
BT170121 Dersom resten av verden ikke øker antallet kvoteflyktninger og hjelper til med å avlaste Syria og dets nærområder, risikerer Syria å miste en hel generasjon.
SA170120 - Vi legger også organisasjonsarbeidet vårt inn i breddeidrettsavdelingen, og dermed reduserer vi litt på antallet folk som har personalledelse og antall sjefer.
FV170120 - Vi legger også organisasjonsarbeidet vårt inn i breddeidrettsavdelingen, og dermed reduserer vi litt på antallet folk som har personalledelse og antall sjefer.
DN170120 Eltek øker antallet ingeniører etter å ha fått taiwanske eiere.
DN170120 Den nye strategien til Rema innebærer å renske opp i antallet leverandører og samarbeide tettere med et mindre antall utvalgte.
DB170120 I statsbudsjettet for 2017 har UDI fått beholde mer ressurser enn antallet asylsøkere akkurat nå skulle tilsi.
BT170120 - Vi legger også organisasjonsarbeidet vårt inn i breddeidrettsavdelingen, og dermed reduserer vi litt på antallet folk som har personalledelse og antall sjefer.
AP170120 - Vi legger også organisasjonsarbeidet vårt inn i breddeidrettsavdelingen, og dermed reduserer vi litt på antallet folk som har personalledelse og antall sjefer.
DN170119 Mens sysselsettingen i byggebransjen økte med 11 prosent fra 2008 til 2014, gikk antallet unge nordmenn i bransjen ned.
AP170119 FOTO : GEIR TØNSET/ADRESSEAVISEN ¶ | Antallet alvorlige skadede syklister økte med 350 prosent fra 2001-15 ¶
AP170119 - Det er veldig fint at folk sykler, men det er dramatisk og det bekymrer oss at antallet som skader seg øker så sterkt, sier rådgiver Hélène A.
AP170119 - Det er veldig fint at folk sykler, men det er dramatisk og det bekymrer oss at antallet som skader seg øker så sterkt, sier rådgiver Hélène A.
AP170119 | Antallet alvorlige skadede syklister i Oslo økte med 340 prosent fra 2001-14 ¶
SA170118 Av de 30.000 som har kjøpt billett hittil, er antallet likt fordelt på de to helgene.
FV170118 Av de 30.000 som har kjøpt billett hittil, er antallet likt fordelt på de to helgene.
DB170118 Vi har bedt dem angi antallet stasjoner som ligger inntil E6 og E18 på de spesifikke strekningene.
DB170118 Tabellen nedenfor viser pris på avtale inkludert kopp, antallet stasjoner i Norge hvor du kan få fylt koppen, antall stasjoner du kan få fylt koppen på strekningen E6 Oslo sentralstasjon-Trondheim Torg ( E6 nord ), antall stasjoner på strekningen E18 Oslo sentralstasjon-Kristiansand stasjon ( E18 sør ), temperatur på kaffen etter 30 minutter og halvannen tim
DB170118 Merk at antallet stasjoner er oppgitt fra bensinstasjonene selv.
AP170118 I Storbritannia ble antallet homeopatiske behandlinger redusert med 90 prosent fra 2000 til 2010.
AP170118 Av de 30.000 som har kjøpt billett hittil, er antallet likt fordelt på de to helgene.
SA170117 Anslagene over antallet savnede er basert på opplysninger fra fire mennesker som ble reddet etter ulykken utenfor kysten av Libya.
DN170117 * For mange studenter får for gode karakterer med tanke på antallet arbeidstimer som legges ned i enkelte studier, samt opptakskrav.
DB170117 - Nylig, de siste årene, spesielt under Obamas andre periode, vokste antallet på slike uvennlige handlinger rettet mot våre diplomater, sa han.
DB170117 - Nå holder vi på med en kartlegging av parkeringsplassene både på flyplassen og rundt flyplassen for å få en ordentlig oversikt over antallet og hva slags tillatelser som foreligger.
DB170117 Det er 2.2 millioner færre enn antallet seere som fikk med seg direktesendingen av den første episoden.
BT170117 Anslagene over antallet savnede er basert på opplysninger fra fire mennesker som ble reddet etter ulykken.
BT170117 Antallet branner i norske veitunneler er i snitt 24 i året.
AP170117 Kontroll over antallet personer som kommer til Storbritannia fra EU.
AP170117 Kontroll over antallet personer som kommer til Storbritannia fra EU.
AP170117 Kontroll over antallet personer som kommer til Storbritannia fra EU.
AP170117 Anslagene over antallet savnede er basert på opplysninger fra fire mennesker som ble reddet etter ulykken utenfor kysten av Libya.
AP170117 Sean Davey/Reuters/NTB scanpix ¶ 1046 ¶ Antallet dager som har gått med til leting.
AP170117 ANDREW WINNING / Reuters/NTB scanpix ¶ 239 ¶ Antallet menneskeliv som gikk tapt i katastrofen - 227 passasjerer og 12 besetningsmedlemmer. 14 ¶
AP170117 40 ¶ Antallet minutter Flight 370 hadde vært i luften før flyveledere på bakken mistet kontakt med flyet den 8. mars 2014.
AP170117 Kontroll over antallet personer som kommer til Storbritannia fra EU. 6.
AP170117 Kontroll over antallet personer som kommer til Storbritannia fra EU. 6.
SA170116 Øyenvitner sier til det kirgisiske nyhetsbyrået AKIpress at antallet omkomne kan stige til 60.
SA170116 Antallet omkomne kan komme til å stige, sier Muhammed Svarov, talsmann for landets nødetater.
SA170116 Dersom vi ikke tar det antallet , er det noen andre som gjør det, og da blir vi ikke beste nasjon.
DN170116 Det store antallet flyktninger var årsaken til at britene stemte for å forlate EU, ifølge den påtroppende presidenten.
DB170116 Øyenvitner sier til det kirgisiske nyhetsbyrået AKIpress at antallet omkomne kan stige til 60.
DB170116 Antallet omkomne kan komme til å stige, sier Muhammed Svarov, talsmann for landets nødetater.
DB170116 Øyenvitner sier til det kirgisiske nyhetsbyrået AKIpress at antallet omkomne kan stige til 60.
DB170116 Antallet omkomne kan komme til å stige, sier Muhammed Svarov, talsmann for landets nødetater.
DB170116 desember 2015 var antallet redusert til 1.580.
DB170116 - Antallet har jeg ikke lyst til å si noe om, men det blir markedet som bestemmer.
DB170116 Antallet skilsmisser har gått noe ned det siste året, men man har ikke tall på hvor mange barn som opplever samlivsbrudd i løpet av et år.
BT170116 Øyenvitner sier til det kirgisiske nyhetsbyrået AKIpress at antallet omkomne kan stige til 60.
BT170116 Antallet omkomne kan komme til å stige, sier Muhammed Svarov, talsmann for landets nødetater.
BT170116 Dersom vi ikke tar det antallet , er det noen andre som gjør det, og da blir vi ikke beste nasjon.
AP170116 Antallet er ennå ikke stort, men bildet som tegner seg er klart nok.
AP170116 Antallet er ennå ikke stort, men bildet som tegner seg er klart nok.
AP170116 Det er rundt halvparten av det totale antallet som ble utsatt for det samme i perioden fra 2012 til og med 2016.
AP170116 Dersom vi ikke tar det antallet , er det noen andre som gjør det, og da blir vi ikke beste nasjon.
SA170115 New Delhi ( NTB-AFP ) Minst 26 mennesker er funnet omkommet etter at en overfylt båt kantret på elva Ganges øst i India, men det fryktes at antallet døde vil stige.
SA170115 Det totale antallet elbiler i Norge utgjør fortsatt kun 3 %, og det siste året har andelen solgte elbiler beklageligvis gått nedover.
DN170115 Det er det høyeste antallet noensinne registrert.
DB170115 De foregående åra har det tilsvarende antallet svingt mellom to og fire.
AP170115 Det er rundt halvparten av det totale antallet som ble utsatt for det samme i perioden fra 2012 til og med 2016.
DN170114 Antallet er siden redusert til 52, og Forsvaret beregner at disse vil koste 69,7 milliarder 2016-kroner i innkjøp.
DB170114 Dersom det nye antallet viser seg å stemme, vil han bli rangert som den tredje verste seriemorderen i verden gjennom tidene.
FV170113 I det første forslaget var så mange tjenestesteder fjernet at antallet havnet under minimumsgrensen som Stortinget hadde satt.
DB170113 Den britiske regjeringen har forpliktet seg til å doble antallet som bruker sykkel som transportmiddel, men ifølge Boardman bruker de mindre enn ett pund per person per år på å få det til.
DB170113 Ifølge Dreyer var det på samme tid i fjor rundt 1.100 - 1.200 bruktboliger til salgs i Oslo, som var rekordlavt frem til da, men antallet er nå nede i rundt tusen.
DB170113 Vi har en veldig økning i antallet mordforsøk, sa Petra Stenkula, sjef for politiets regionale etterforskningsenhet til KvP etter det dramatiske døgnet.
DB170113 I det første forslaget var så mange tjenestesteder fjernet at antallet havnet under minimumsgrensen som Stortinget hadde satt.
BT170113 I det første forslaget var så mange tjenestesteder fjernet at antallet havnet under minimumsgrensen som Stortinget hadde satt.
AP170113 I det første forslaget var så mange tjenestesteder fjernet at antallet havnet under minimumsgrensen som Stortinget hadde satt.
SA170112 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DN170112 Siden april er antallet betalingsanmerkninger redusert fra 238 til 14, mens kredittratingen er forbedret fra C til B hos kredittopplysningsselskapet Bisnode.
DN170112 I år venter han at det globale antallet øker til 20, og at Norge vil ligge på et sted mellom tre og fem beslutninger.
DB170112 Lokale myndigheter mener antallet drepte i angrepet var høyere enn det amerikanerne opererer med.
DB170112 - Det er mer komplekst enn å svare på antallet nøkler, sier Enger.
DB170112 Integreringsministeren klapper seg selv på skuldra fordi Norge hadde overraskende lavt antall asylsøkere i fjor, mens antallet mennesker som har dødd på flukt aldri har vært høyere.
BT170112 Voss-lensmann Ivar Hellene peker på ny veimerking som viktigste årsak til at antallet dødsulykker på E16 er kraftig redusert.
BT170112 GOD EFFEKT : Lensmann Ivar Hellene på Voss gir sinusfresing av veibanen hovedæren for at antallet dødsulykker på E16 er kraftig redusert.
DN170111 Antallet passasjerer økte med 10,5 prosent i desember, sammenlignet med samme måned året før.
DB170111 Det er også grunn til å si at antallet sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende, sier Hollum.
DB170111 | Sverige : Antallet kvinner som melder at de er rammet av seksuelle overgrep doblet på tre år ¶
DB170111 Sannsynligheten for treff øker med antallet i gruppa.
DB170111 Vi ser at antallet klager på oss ligger på omtrent samme nivå som tidligere.
DB170111 - Hva tenker du om at antallet telefoner som kommer inn nå er så høyt ?
BT170111 - Hvis jeg hadde sagt til dere for åtte år siden at Amerika ville snu en stor depresjon, få fart på bilindustrien, og starte den største veksten i antallet jobber i vår historie.
BT170111 I tillegg : Hvis antallet boliger øker til det som faktisk er behovet for at Bergen skal vokse sunt, vil boligboblen sprekke bitte litt.
AP170111 - Hvis jeg hadde sagt til dere for åtte år siden at Amerika ville snu en stor depresjon, få fart på bilindustrien, og starte den største veksten i antallet jobber i vår historie.
AP170111 Det er også grunn til å si at antallet sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende, sier Hollum.
SA170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
FV170110 Vi kan ikke komme i en situasjon der antallet blir jekket opp for å få kartet til å se fyldigere ut, men uten at det blir fulgt av innhold og kvalitet, advarer han.
FV170110 Sigve Bolstad sier det er viktigere at tjenestestedene er godt bemannet enn antallet .
FV170110 Da gikk politidirektøren offentlig ut og forsikret om at direktoratet ville oppjustere antallet .
FV170110 - Antallet på 217 tjenestesteder er merkelig nært 210, som ble satt som et absolutt minimum fra Stortinget.
FV170110 Vi kan ikke komme i en situasjon der antallet blir jekket opp for å få kartet til å se fyldigere ut, men uten at det blir fulgt av innhold og kvalitet, advarer han.
FV170110 Sigve Bolstad sier det er viktigere at tjenestestedene er godt bemannet enn antallet .
FV170110 Da gikk politidirektøren offentlig ut og forsikret om at direktoratet ville oppjustere antallet .
FV170110 - Antallet på 217 tjenestesteder er merkelig nært 210, som ble satt som et absolutt minimum fra Stortinget.
DN170110 Antallet flyulykker har falt jevnt og trutt de siste 20 årene.
DN170110 Antallet cruisepassasjerer til Norge blir etter alt å dømme rekordhøyt i år.
DB170110 Men antallet er tilsvarer det vi mener er nødvendig, Vi skal holde ro og orden, sier Ullsand.
DB170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer i Rema til Dagens Næringsliv.
DB170110 Han har forsøkt å begrense antallet vitnemål fra aktoratet, men har ikke nådd fram med sine ønsker.
BT170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
BT170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
BT170110 Følg med ! | « Antallet uinteressante kamper når et faretruende nivå » ¶
AP170110 Først i 2015 klarte Marine Le Pen og Wilders å samle det antallet europaparlamentarikere som må til for å bli godkjent som gruppe.
AP170110 - Hvor mange som sykler vet vi ikke, men vi har åtte tellepunkter rundt omkring i byen som vi har hatt så lenge at vi kan sammenligne antall passeringer i 2016 med antallet fra 2015.
AP170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
AP170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
AP170110 - For det første har debatten en tendens til å overdrive antallet innvandrere i befolkningen.
AP170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
AP170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
VG170109 - De forslagene til forbedring av avtalen som Rema kom med i dag innebærer at det fortsatt er et stort sprik mellom antallet produkter vi har i butikk i dag, og plassen som er forespeilet, sier Bredrup.
FV170109 Rema har varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
DN170109 I fjor var antallet nær halvert til under 170.000.
DB170109 Blant annet øker antallet kamper som spilles i såkalt « primetime », ettersom man ikke lenger får en siste gruppespillrunde der alle lagene spiller samtidig.
DB170109 Antallet registrerte klager på Veireno i Oslo er nå over 30 000, og daglig kommer det inn mellom 200 og 250 nye klager, ifølge Enger.
AP170109 Hviterussland har et stort potensiale for å øke antallet besøkende, ifølge Belarus Digest.
AP170109 Rema har tidligere varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
AP170109 Rema har tidligere varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
AP170108 Antallet ulv som kan felles reduseres fra 47 til 15.
AP170108 Antallet ulv som kan felles reduseres fra 47 til 15.
DB170107 Det store antallet mødre som mister fotfeste i arbeidsmarkedet på grunn av graviditet er likevel et ikke-tema.
DB170106 - Dette er det høyeste antallet noensinne.
DB170106 Motsatt kan forskere fortelle at etter at ulven ble gjeninnført i Yellowstone nasjonalpark, økte antallet dyr og planter fordi ulven holdt antallet hjortevilt nede.
DB170106 Motsatt kan forskere fortelle at etter at ulven ble gjeninnført i Yellowstone nasjonalpark, økte antallet dyr og planter fordi ulven holdt antallet hjortevilt nede.
SA170105 - Jeg og Frp er fornøyd med at antallet asylsøkere er redusert betraktelig sammenlignet med tidligere år.
SA170105 Antallet som får opphold i 2017 og 2018, vil med dagens ankomsttall bli lavere, sier han.
DN170105 For første gang på 21 år øker antallet fiskere i Norge.
DN170105 Får vi et godt marked, blir vi det samme antallet , eller det kan bli flere.
DN170105 - Jeg tror vi vil ha det samme antallet ansatte.
DB170105 Hun forteller videre at det i 2016 var en voldsom økning i antallet kvinner som ville delta i kampen mot IS.
DB170105 Samtidig understreker Selbæk at andelen eldre med demens faktisk går ned, selv om det totalte antallet går opp.
BT170105 På det høyeste var antallet det dobbelte.
BT170105 I dag er det ikke mer enn rundt 70 ulv i Norge, og eksperter har gjentatte ganger pekt på at antallet er lavt med tanke på å hindre innavl.
AP170105 Antallet som flykter fra Mosul har de siste dagene ligget på 2300 personer pr. dag i snitt, mens det tidligere lå på 1600, viser tall fra FN.
AP170105 Kinesiske myndigheter har bidratt til at antallet hankinesere i området har økt til over 8 millioner de siste 60 årene, noe som har ført til sterke konflikter med den muslimske befolkningen.
AP170105 Det er det høyeste antallet noen gang og fem prosent flere enn til samme tid året før.
SA170104 Tanken er å begrense antallet varer som er så å si like, men fra ulike konkurrenter, slik at de får plass til flere egne merkevarer, eller varer fra noen få leverandører, såkalte « Bestevenner ».
DN170104 ELENDIG ÅR FOR BØRSNOTERINGER : Usikkerhet rundt Brexit og presidentvalget sendte antallet amerikanske og europeiske børsnoteringer hodestups i 2016.
DB170104 Ifølge Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Nav, så også de en økning i antallet ledige stillinger gjennom hele 2016, særlig innen bygge- og anleggsyrker.
DB170104 - Vi forventer imidlertid at veksten i norsk økonomi tar seg noe opp og at ledigheten skal gå noe ned utover i 2017, og det tilsier da også at antallet nye ledige stillinger bør kunne fortsette å øke noe utover året, forteller Sørbø.
DB170104 Dermed øker antallet registrerte Toyotaer med over 1.400 biler og markedsandelen stiger fra 10,6 til 11,3 prosent.
AP170104 Tanken er å begrense antallet varer som er så å si like, men fra ulike konkurrenter, slik at de får plass til flere egne merkevarer, eller varer fra noen få leverandører, såkalte « Bestevenner ».
AP170104 Tanken er å begrense antallet varer som er så å si like, men fra ulike konkurrenter, slik at de får plass til flere egne merkevarer, eller varer fra noen få leverandører, såkalte « Bestevenner ».
SA170103 Også Ønskebarn, foreningen for barnløse, erfarer at antallet par og personer som reiser ut for assistert befruktning øker.
SA170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
FV170103 Også Ønskebarn, foreningen for barnløse, erfarer at antallet par og personer som reiser ut for assistert befruktning øker.
FV170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
DN170103 Foto : Embret Sæter ¶ Antallet nye personbiler endte i 2016 opp på 154.603, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.
DN170103 De skal også ha jobbet langt flere timer enn det lovlige antallet på 30 timer per uke.
DN170103 Men jeg var enda mer overrasket over det lave antallet som statsråden til slutt ville tillate, sier Aasland.
DN170103 - Dette skjer for eksempel ved at man trikser med antall alkometertester eller fører opp flere kontrollerte biler enn det antallet som faktisk er blitt kontrollert, sier hun.
DN170103 Markussen benekter derimot at avisen skal kutte antallet dager papiravisen kommer ut i år.
DN170103 Markussen benekter derimot at avisen skal kutte antallet dager papiravisen kommer ut i år.
DN170103 De skal også ha jobbet langt flere timer enn det lovlige antallet på 30 timer per uke.
DB170103 - Dette skjer for eksempel ved at man trikser med antall alkometertester eller fører opp flere kontrollerte biler enn det antallet som faktisk er blitt kontrollert, sier hun.
DB170103 Ifølge Økokrims trusselvurdering for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet for 2015 og 2016, har antallet anmeldte bedrageri-saker gått ned noe i Norge, men det understrekes likevel at den internasjonale trenden peker i motsatt retning.
DB170103 Vi tok derfor månedsavgiften og delte på antallet megabit for henholdsvis ned- og opp-hastighet.
BT170103 - Dette skjer for eksempel ved at man trikser med antall alkometertester eller fører opp flere kontrollerte biler enn det antallet som faktisk er blitt kontrollert, sier hun.
BT170103 Også Ønskebarn, foreningen for barnløse, erfarer at antallet par og personer som reiser ut for assistert befruktning øker.
BT170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
BT170103 Vi har bedt om regulering av antallet og handlingsrom til taxisentralene.
AP170103 I flere delstater, deriblant Texas og Louisiana, har slike lover gjort at antallet abortklinikker er blitt kraftig redusert de siste årene.
AP170103 Antallet fanger i føderale fengsler har eksplodert de siste tiårene, og Obama har jobbet for å redusere antallet mennesker som sitter inne på grunn av ikkevoldelige handlinger.
AP170103 Antallet fanger i føderale fengsler har eksplodert de siste tiårene, og Obama har jobbet for å redusere antallet mennesker som sitter inne på grunn av ikkevoldelige handlinger.
AP170103 Motstand fra kongressen har hindret ham, men antallet fanger er redusert.
AP170103 I flere delstater, deriblant Texas og Louisiana, har slike lover gjort at antallet abortklinikker er blitt kraftig redusert de siste årene.
AP170103 Antallet fanger i føderale fengsler har eksplodert de siste tiårene, og Obama har jobbet for å redusere antallet mennesker som sitter inne på grunn av ikkevoldelige handlinger.
AP170103 Antallet fanger i føderale fengsler har eksplodert de siste tiårene, og Obama har jobbet for å redusere antallet mennesker som sitter inne på grunn av ikkevoldelige handlinger.
AP170103 Reiseselskapet Apollo anslår at antallet pakkereiser til landet i år vil være redusert med nesten 89 prosent sammenlignet med toppåret 2013.
AP170103 Også Ønskebarn, foreningen for barnløse, erfarer at antallet par og personer som reiser ut for assistert befruktning øker.
AP170103 Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet, synes det blir feil å bruke antallet norske kvinner som reiser ut for behandling som et argument for å endre lovverket i Norge.
AP170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
AP170103 Også Ønskebarn, foreningen for barnløse, erfarer at antallet par og personer som reiser ut for assistert befruktning øker.
AP170103 Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet, synes det blir feil å bruke antallet norske kvinner som reiser ut for behandling som et argument for å endre lovverket i Norge.
AP170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
AP170103 - Dette skjer for eksempel ved at man trikser med antall alkometertester eller fører opp flere kontrollerte biler enn det antallet som faktisk er blitt kontrollert, sier hun.
AP170103 Reiseselskapet Apollo anslår at antallet pakkereiser til landet i år vil være redusert med nesten 89 prosent sammenlignet med toppåret 2013.
AP170103 Også Ønskebarn, foreningen for barnløse, erfarer at antallet par og personer som reiser ut for assistert befruktning øker.
AP170103 Ekspertene melder nå at antallet kvinner som reiser ut øker : Mens « fertilitetsturismen » for noen år siden besto av enslige kvinner som dro til Danmark for å få assistert befruktning med egne egg, reiser nå stadig flere kvinner også til land som Spania og Russland for å få satt inn donoregg.
DN170102 Antallet personlige trenere oppgis til 7000 i Norge og nær 600.000 globalt.
DB170102 Mens antallet voldsepisoder og drap øker dramatisk, har antallet arrestasjoner sunket kraftig.
DB170102 Mens antallet voldsepisoder og drap øker dramatisk, har antallet arrestasjoner sunket kraftig.
DB170102 Dermed økte antallet med 57 prosent i 2016, melder nyhetsbyrået AP.
DB170102 Ifølge Al Jazeera, opplyser sikkerhetssjef Sergio Fontes til Globo TV at de frykter at antallet omkomne vil øke.
DB170102 Det skal ha vært over 230 mennesker om bord i båten, men ingen kjenner det eksakte antallet .
DB170102 Det er et angrep for å maksimere antallet drepte og få store overskrifter, sier CNNs sikkerhetsanalytiker, Juliette Kayyem.
DB170102 Det ser nemlig ut til å være først og fremst et designproblem som er årsaken til det lave antallet donorer.
DB170102 Én av dem som har fått lite oppmerksomhet er at antallet organdonorer går ned.
BT170102 Siden Obama ble president i 2009, har antallet bosettere på Vestbredden økt med 25 prosent, til 400.000.
AP170102 Antallet drap begått med skytevåpen i USA har økt jevnt de siste årene, fra 12.547 i 2014 til 14.959 i fjor.
SA170101 Antallet nyetablerte foretak i Rogaland økte mest i landet i løpet av fjoråret.
DB170101 De siste fem årene har trenden vært synkende og antallet har falt med 20 prosent.
DB170101 Det skal ha vært over 230 mennesker om bord i båten, selv om ingen vet det eksakte antallet . 22 skadde er fraktet til sykehus etter brannen, som skal ha oppstått i maskinrommet på båten.
DB170101 Dronningen vil i første omgang redusere antallet organisasjoner hun er såkalt høy beskytter for, blant dem Wimbledon-turneringen i tennis og Rugby-unionen, opplyser Buckingham Palace.
BT170101 Det skal ha vært over 230 mennesker om bord i båten, men ingen kjenner det eksakte antallet .
AP170101 Prosjektet er fortsatt i sin spede begynnelse, men hvis det lykkes, vil det kunne få store konsekvenser for antallet kassemedarbeidere i butikker over hele verden.
AP170101 Flere amerikanske butikkjeder, deriblant Costco og Walgreens, har de siste årene redusert antallet selvbetjente kasser.
AP170101 Det har gjort lite for å endre på antallet ansatte i amerikanske supermarkeder.
AP170101 De siste fem årene har trenden vært synkende og antallet har falt med 20 prosent.
AP170101 Det skal ha vært over 230 mennesker om bord i båten, selv om ingen vet det eksakte antallet . 22 skadde er fraktet til sykehus etter brannen, som skal ha oppstått i maskinrommet på båten.
AP170101 Det skal ha vært over 230 mennesker om bord i båten, selv om ingen vet det eksakte antallet .
AP161231 På 1970-tallet anslås det at antallet hadde sunket til 1 million.
BT161230 Dermed er antallet taxier verken tilpasset julebordsesong eller perioder med lav etterspørsel.
AP161225 Tirsdag formiddag var antallet strømløse redusert til rundt 15.000 personer, melder NVE.
AP161223 Samtidig som dødstallet har steget, har antallet båtflyktninger som krysser Middelhavet gått ned.
AP161222 ¶ Elevene ved mange norske skoler får ikke det antallet undervisningstimer de har krav.
AP161222 Elevene ved mange norske skoler får ikke det antallet undervisningstimer de har krav på ifølge forskrift til opplæringsloven.
AP161220 Selv om alkoholforgiftning vanligvis er noe som de færreste bryr seg om, var antallet døde så høyt at det vekker sjokk også i Russland.
AP161220 Pegasus tror etterspørselen vil endre seg, og at antallet norske og europeiske turister igjen vil stige og viser til at fyllingsgraden på flyene er økende.
AP161218 Fakta : Slik bruker russere internett ¶ Antallet brukere hver måned på det mest populære sosiale mediene i Russland : ¶
AP161211 Asylsøkere vil da bli fordelt til landene basert på forhold som levestandard, størrelsen på befolkningen og på antallet de allerede har tatt imot.
AP161209 Terskelen for å delta blir for vid når antallet lag i gruppespillet er doblet siden VM i 1994.
AP161209 - På den negative siden kan det vanne ut konseptet, men det viste seg ikke å stemme når antallet lag ble utvidet i EM.
AP161208 Professor Frode Alfnes og forskningsleder Arne Dulsrud trekker frem det store antallet butikker i Norge som en av hovedårsakene til at vi her i landet ligger så langt bak nabolandet vårt når det gjelder vareutvalget.
AP161207 Antallet uføretrygdede under 30 år har økt med 87 prosent ( 6400 personer ) de siste ti årene.
DN161205 Nå har Apple også tatt i bruk flere smarte funksjoner som reduserer antallet trykk man bruker på å utføre en handling.
AP161129 AP meldte tirsdag kveld at myndighetene hadde nedjusterte antallet døde fra 75 til 71.
AP161126 Antallet som kommer til USA fra sør, er nå det høyeste på fem år.
SA161117 Men antallet i støtteapparatet ligger en plass mellom 12-15 personer.
FV161107 Ekspertene mener den enkelt kan unngås ¶ Antallet med treningspåført rabdomyolyse ble firedoblet i løpet av tre år.
AP161102 - Dette skyldes blant annet først og fremst at færre dør av hjerte- og karsykdommer, mens antallet dødsfall som følge av kreft holder seg nokså stabilt, sier overlege Christian Lycke Ellingsen i Dødsårsaksregisteret.
AP161101 - Vi har inntrykk av at antallet som spør om stempel i pass går ned.
AP161101 Antallet gjenspeiler et lands forhold til verden, og når nye ambassader eller konsulater opprettes mellom land er visumplikt eller visumfritak noe av det første som diskuteres.
FV161030 For bare fire år siden var antallet fem.
SA161029 For bare fire år siden var antallet fem.
BT161029 For bare fire år siden var antallet fem.
SA161021 Salgstakt de to siste månedene ( Nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden pluss antallet nye boliger som er lagt ut siden da ) : ¶
SA161021 Salgstakt de to siste månedene ( Nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden pluss antallet nye boliger som er lagt ut siden da ) : ¶
BT161021 Salgstakt de to siste månedene ( Nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden pluss antallet nye boliger som er lagt ut siden da ) : ¶
BT161021 Salgstakt de to siste månedene ( Nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden pluss antallet nye boliger som er lagt ut siden da ) : ¶
FV161017 Antallet ble fort tresifret, og øker for hver time som går, sa Stein Pettersen, PR-sjef hos den norske Opel-importøren, da vi spurte han om hvordan reaksjonene på deres kommende elbil Ampera-e har vært.
BT161017 Antallet ble fort tresifret, og øker for hver time som går, sa Stein Pettersen, PR-sjef hos den norske Opel-importøren, da vi spurte han om hvordan reaksjonene på deres kommende elbil Ampera-e har vært.
AP160921 Det er en av faktorene som er skyld i det økende antallet bakterieinfeksjoner som blir resistente mot antibiotika.
SA160918 - Det må være mulig å doble antallet til den kampen.
AP160918 - Det må være mulig å doble antallet til den kampen.
AP160913 Siden har antallet brukere eksplodert, men regnskapstallene er like røde.
SA160908 Men det viktigste er antallet høydemeter som hun kan føre opp.
SA160901 - Jeg visste vi kunne vinne den fysiske delen, men vi tapte med ett poeng, sier De John, som satte personlig bestenotering i med det antallet .
BT160901 Og til tross for en økning i betalingsanmerkninger i år, gikk antallet ned mellom 2011 og 2014. - 10.000 kroner kan man gjøre noe med.
BT160901 Antallet har gått ned siden 2011.
AP160901 - Jeg visste vi kunne vinne den fysiske delen, men vi tapte med ett poeng, sier De John, som satte personlig bestenotering i med det antallet .
FV160831 Og til tross for en økning i betalingsanmerkninger i år, gikk antallet ned mellom 2011 og 2014. - 10.000 kroner kan man gjøre noe med.
FV160831 Antallet har gått ned siden 2011.
AP160831 Hun mener at det voksende antallet spillreklamer er skadelig, særlig i forhold til risiko- og problemspillere samt barn og unge.
FV160817 KrF-lederen viser til at det lave antallet asylsøkere til Norge bør legge til rette for bevilgninger i statsbudsjettet.
AP160811 Parallelt har det vært en økning i antallet som tror at de eller barna lider av slike plager, mener Vibeke Landaas, ernæringsfysiolog ved Voksentoppen senter for astma og allergi på Rikshospitalet.
VG160809 Opprinnelig var det meldt om en voksen og sju speidere, men Vest politidistrikt melder på Twitter at antallet personer er sju.
VG160808 Antallet deltakere er for lite til å vite om hyppigere inntak gir større virkning.
DN160808 Antallet deltakere er for lite til å vite om hyppigere inntak gir større virkning.
SA160723 Idrettslederne kunne ikke tenke seg en annen årsak enn at det høye antallet skyldtes at mange utøvere tok disse medisinene for å forbedre prestasjonene.
AP160723 Idrettslederne kunne ikke tenke seg en annen årsak enn at det høye antallet skyldtes at mange utøvere tok disse medisinene for å forbedre prestasjonene.
FV160722 Idrettslederne kunne ikke tenke seg en annen årsak enn at det høye antallet skyldtes at mange utøvere tok disse medisinene for å forbedre prestasjonene.
SA160721 Idrettslederne kunne ikke tenke seg en annen årsak enn at det høye antallet skyldtes at mange utøvere tok disse medisinene for å forbedre prestasjonene.
BT160721 Idrettslederne kunne ikke tenke seg en annen årsak enn at det høye antallet skyldtes at mange utøvere tok disse medisinene for å forbedre prestasjonene.
AP160721 Idrettslederne kunne ikke tenke seg en annen årsak enn at det høye antallet skyldtes at mange utøvere tok disse medisinene for å forbedre prestasjonene.
SA160719 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet .
BT160719 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet .
BT160707 På nasjonalt nivå dobles både andelen og antallet som er 80 år eller mer mot 2040, fordi levealderen øker og de store etterkrigskullene kommer inn i denne gruppen i løpet av de neste 10- 15 årene.
BT160707 Et annet mål på aldring som ofte brukes, er antallet i pensjonsalder relativt til antallet i yrkesaktiv alder.
BT160707 Et annet mål på aldring som ofte brukes, er antallet i pensjonsalder relativt til antallet i yrkesaktiv alder.
AP160707 Utgangspunktet er å skrive om hvordan våpenlovene i Massachusetts ble strammet inn i 1998 og at det førte til en reduksjon i antallet mennesker som ble drept av skytevåpen, svarer jeg.
AP160707 Statistikk fra våpenkontrollgruppen Law Center to Prevent Gun Violence viser en klar sammenheng mellom antallet våpen per innbygger og antallet mennesker som drepes med skytevåpen.
AP160707 Statistikk fra våpenkontrollgruppen Law Center to Prevent Gun Violence viser en klar sammenheng mellom antallet våpen per innbygger og antallet mennesker som drepes med skytevåpen.
AP160707 Samtidig peker våpenentusiaster på statistikk som viser det motsatte - at det ikke er en sammenheng mellom antallet våpen ( som har gått kraftig opp de siste 20 årene ) og antallet drap ( som har gått ned ).
AP160707 Samtidig peker våpenentusiaster på statistikk som viser det motsatte - at det ikke er en sammenheng mellom antallet våpen ( som har gått kraftig opp de siste 20 årene ) og antallet drap ( som har gått ned ).
AP160705 Vi bygger ikke ned mer kapasitet nå, men dersom det lave antallet skulle holde seg, vil vi avvikle mottaksplasser til høsten, sier UDI-direktør Frode Forfang til Aftenposten.
AP160705 UDI-direktør Frode Forfang mener avtalen med Tyrkia er den viktigste årsaken til at antallet asylsøkere synker så mye, men påpeker at det fortsatt er mulig å ta seg til Norden.
AP160705 UDI og eksperter Aftenposten har snakket med peker ut tre hovedårsaker til at antallet asylsøkere er historisk lavt nå.
AP160705 Tirsdag presenterte UDI tall som viser at antallet asylsøkere i årets seks første måneder var 1678.
AP160705 Tall fra FN høykommissær for flyktninger, UNHCR, viser et dramatisk fall i antallet som har tatt seginn til Europa i første halvdel av 2016, sammenlignet med slutten av 2015.
AP160705 Jeg tror det minst vil være sannsynlig med en slik dispensasjon til, men at man vil vurdere det opp mot det totale antallet ankomster til Europa.
AP160705 I de tre påfølgende månedene var antallet bare 6860.
AP160705 Grensekontroll i Europa ¶ Antallet asylsøkere som kom i 2015 sjokkerte hele Europa, og det ble gitt dispensasjon fra EUs krav om fri ferdsel.
AP160705 EUs avtale med Tyrkia ¶ Antallet flyktninger som kommer fra Tyrkia til Hellas er kraftig redusert de siste månedene som følge av avtalen mellom EU og Syrias store naboland.
AP160705 Antallet asylsøkere så langt i 2016 er det laveste som er registrert siden 1997.
AP160629 En avtale mellom EU og Tyrkia har ført til et dramatisk fall i antallet migranter som har forsøkt å ta seg sjøveien til fra Tyrkia til Hellas.
AP160629 EU-landene mener at antallet migranter som reiser via Libya mot Italia må ned « for å redde liv og strupe inntektene til menneskesmuglerne ».
AP160623 Det er kanskje litt typisk norsk å tenke at det kommer til å ordne seg, men med den legemangelen og antallet norske studenter i Polen kan jeg ikke forstå annet.
SA160621 Det ble enighet om et nytt klimaforlik i 2012, som innebar at avgiftsfordelene ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler skulle videreføres ut neste stortingsperiode, til 2017 - dersom antallet ikke passerte 50.000.
NL160621 Gjennom denne ordningen blir klasser lagt ned og opprettet etter antallet elever som søker på tilbudene rundt om i Finnmark.
AP160617 Forvaltningen av hjortedyr kan påvirke antallet tilfeller av borreliose i noe grad om det er vilje til det, skriver artikkelforfatterne.
AP160617 Virksomheten samles på færre steder, og antallet baser reduseres i tråd med det operative behovet.
AP160617 I den nye forvaltningsmodellen vil antallet enheter bli redusert til et minimum, og oppgavene løst på et mer overordnet nivå i driftsenhetens stab.
AP160617 Heimevernets innsatsstruktur forsterkes gjennom å øke antallet fra 3000 til 3250.
AP160617 Dette antallet anbefales også når nye båter anskaffes rundt 2025.
AP160617 Antallet besetninger på fartøyene økes.
AP160616 Netflix' fengselsfavoritt dobler antallet innsatte, og lager en strålende miks av komedie, drama og kritikk.
SA160612 UEFA varsler at de vil intensivere arbeidet med sikkerheten på stadionene, og de vil også øke antallet sikkerhetspersonell under kampene.
SA160612 UEFA varsler at de vil intensivere arbeidet med sikkerheten på stadionene, og de vil også øke antallet sikkerhetspersonell under kampene.
AP160612 UEFA varsler at de vil intensivere arbeidet med sikkerheten på stadionene, og de vil også øke antallet sikkerhetspersonell under kampene.
AP160612 UEFA varsler at de vil intensivere arbeidet med sikkerheten på stadionene, og de vil også øke antallet sikkerhetspersonell under kampene.
BT160610 Avtalen gjaldt opprinnelig 35 produkter, men antallet har allerede steget til 70.
AP160610 Avtalen gjaldt opprinnelig 35 produkter, men antallet har allerede steget til 70.
AP160609 I indeksen er også antallet soltimer pr. uke på 28 ulike reisemål i juli måned undersøkt.
AP160604 Det ventes en dobling av antallet syklister på veiene som følge av at andelen reiser med sykkel skal økes fra 8 til 16 prosent i Oslo.
AP160604 Antallet syklister vil øke kraftig ¶
SA160602 Han mener at de vil være nødt til å produsere det nevnte antallet for å møte kravene.
FV160602 Han mener at de vil være nødt til å produsere det nevnte antallet for å møte kravene.
BT160602 Han mener at de vil være nødt til å produsere det nevnte antallet for å møte kravene.
AP160601 Ved flere av grensestasjoner har antallet beslag økt med 50-60 prosent etter at de fikk opp kameraene, melder tollvesenet.
AP160601 På flere grenseoverganger har antallet beslag økt med 50-60 prosent etter at vi fikk opp kameraene, sier prosjektleder Svein Rustad i Tolldirektoratet.
SA160531 125 personer ble drept i trafikken i 2015, det laveste antallet siden 1950.
SA160531 Antallet islendinger i Norge er tredoblet, og det er gjerne unge, arbeidsføre mennesker med faglige kvalifikasjoner som drar.
FV160531 125 personer ble drept i trafikken i 2015, det laveste antallet siden 1950.
AP160531 Antallet islendinger i Norge er tredoblet, og det er gjerne unge, arbeidsføre mennesker med faglige kvalifikasjoner som drar.
DA160530 Regjeringens ekspertutvalg for kommunereformen foreslår å kutte antallet kommuner fra dagens 428 til om lag 100.
AP160527 - Alvorlig vanskjøtsel av dyr forekommer i få tilfeller sett opp mot det totale antallet dyrehold, heter det i rapporten.
SA160526 Håndball : 80 prosent frafall når utøverne er blitt 18 år ( sammenlignet med antallet som deltok som 12-åringer ).
AP160526 Håndball : 80 prosent frafall når utøverne er blitt 18 år ( sammenlignet med antallet som deltok som 12-åringer ).
SA160525 Håndball : 80 prosent frafall når utøverne er blitt 18 år ( sammenlignet med antallet som deltok som 12-åringer ).
AP160525 Håndball : 80 prosent frafall når utøverne er blitt 18 år ( sammenlignet med antallet som deltok som 12-åringer ).
SA160524 Og antallet individuelle strømmer økes fra fem til seks.
FV160524 Og antallet individuelle strømmer økes fra fem til seks.
AP160524 Og antallet individuelle strømmer økes fra fem til seks.
SA160523 Vi har over 200 av dem bare her i storbyområdet i og rundt Stavanger og Sandnes, og de står selvsagt i fare for å bli færre dersom antallet kommuner reduseres.
SA160514 - Det blir tøft, men jeg synes vi red dem av bra, sa Holøs om antallet utvisninger til Eurosport i pausen.
AP160514 - Det blir tøft, men jeg synes vi red dem av bra, sa Holøs om antallet utvisninger til Eurosport i pausen.
FV160510 Antallet biler kan imidlertid vokse til hele 280 millioner, skriver forbrukeravisenDinside.no.
BT160510 Antallet biler kan imidlertid vokse til hele 280 millioner, skriver forbrukeravisenDinside.no.
SA160504 I dette tilfellet var forskjellen så stor at barna tenderte til å velge det største antallet .
SA160504 Da den snille hånddukken tilbød én kjeks, mens den slemme hånddukken tilbød åtte kjeks, tenderte barna til å velge det største antallet .
BT160504 I dette tilfellet var forskjellen så stor at barna tenderte til å velge det største antallet .
BT160504 Da den snille hånddukken tilbød én kjeks, mens den slemme hånddukken tilbød åtte kjeks, tenderte barna til å velge det største antallet .
BT160504 I Norge har vi hatt en stor vekst i antall plasseringer i fosterhjem, mens antallet i institusjon har ligget fast.
BT160503 - Når antallet ulykker med dødelig utgang øker i disse landene, hvor folk generelt har moderne biler, er det definitivt foruroligende, sier Klinke.
AP160425 - På noen områder har det faktisk gått fremover, selv om antallet bøter, arrestasjoner og overdoser er gått opp, sier han.
AP160425 - På noen områder har det faktisk gått fremover, selv om antallet bøter, arrestasjoner og overdoser er gått opp, sier han.
AP160419 Det gjør også antallet innbyggere, men det bygges ikke boliger i raskt nok tempo.
AP160419 - Er det for enkelt for naboene å få kuttet ned på antallet etasjer ?
AP160418 Antallet er ikke sikkert.
AP160411 Møre, Romsdal og Trøndelag får seks nye stillingshjemler når antallet økes fra 35 til 41.
AP160408 - For det tredje må vi tilpasse antallet vi tar imot til den kapasiteten vårt samfunn har til å integrere på en god måte.
SA160330 Tesla går aldri selv ut med verken salgstall eller antallet ordrer, så det er uklart hvor mange som kommer til Norge.
FV160330 Tesla går aldri selv ut med verken salgstall eller antallet ordrer, så det er uklart hvor mange som kommer til Norge.
BT160330 Tesla går aldri selv ut med verken salgstall eller antallet ordrer, så det er uklart hvor mange som kommer til Norge.
AP160330 De siste tre årene har vi økt antallet boligenheter vi har behandlet med mellom 30 - 50 prosent.
BT160318 Terje Carlsen ¶ * * I 1980 * * var antallet skjenkebevillinger 2500.
BT160318 Det er nær dobbelt av antallet som dør av opiat overdoser.
DA160314 Dette skjer samtidig som antallet elever har økt med 96, sier Dag Mossige ( Ap ) til RA.
SA160309 Det ble registrert 162 dødfødte i fjor, noe som er det laveste antallet noen gang registrert i Norge.
SA160309 Antallet egg og kvaliteten på dem svekkes med alderen.
SA160309 Antallet dager har gått ned fra 90 i januar, antagelig fordi selgere har satt ned prisen for å få solgt, mener han.
FV160309 Det ble registrert 162 dødfødte i fjor, noe som er det laveste antallet noen gang registrert i Norge.
FV160309 Antallet egg og kvaliteten på dem svekkes med alderen.
AP160309 Antallet dager har gått ned fra 90 i januar, antagelig fordi selgere har satt ned prisen for å få solgt, mener han.
AP160307 Tallene for 2015 er fra september, og viser derfor ikke den kraftige økningen i antallet UDI-ansatte som følge av migrantkrisen.
AP160307 Siv Jensen har riktignok klart å redusere antallet årsverk i sitt eget departement, men totalt sett fortsetter også regjeringsapparatet å ese ut.
AP160307 Kurven på bildet gjengir utviklingen antallet årsverk i direktorater og departementater fra 2010 til 2015.
AP160307 Finansminister og Frp-leder Siv Jensen lovet kamp mot byråkratiet, men antallet statlige ansatte fortsetter å vokse.
AP160307 Dette vil ofte dreie seg om oppgaver som flyttes mellom ulike direktorater eller departementer, slik at det totale antallet årsverk likevel gir et riktig bilde av den overordnede utviklingen.
AP160307 Den kraftige veksten i antallet statlige ansatte byråkrater er også et sentralt punkt i rapporten til Produktivitetskommisjonen, som har sett tatt pulsen på norsk økonomi og produktivitet.
AP160307 - I minoritetsfamilier ser vi ofte at antallet barn er flere.
SA160303 Dette til tross for at antallet henvendelser til Forbrukerrådet synker totalt sett.
FV160303 Dette til tross for at antallet henvendelser til Forbrukerrådet synker totalt sett.
BT160303 Dette til tross for at antallet henvendelser til Forbrukerrådet synker totalt sett.
AP160303 Dette til tross for at antallet henvendelser til Forbrukerrådet synker totalt sett.
AP160301 Antallet hjemmeværende husmødre har de siste årene sett en oppgang i flere deler av landet.
BT160229 Når jeg leser om hvor høyt antallet drepte transkvinner i USA er, får jeg panikk.
SA160227 divisjon ) : Antallet avdelinger halveres fra 12 til 6.
AP160227 divisjon ) : Antallet avdelinger halveres fra 12 til 6.
SA160226 Det får også følger for antallet læreplasser.
AP160225 Vi er også i gang med å revidere parkeringsnormen, for å stramme inn på antallet parkeringsplasser pr. bolig, sier hun.
SA160224 Samferdselsutvalget i Rogaland har dessuten bestemt at ingen sentraler i et område kan inneha mer enn 50 prosent av det totale antallet drosjeløyver.
SA160221 Vi har doblet antallet ungdomslandskamper både for gutter og jenter.
AP160221 Vi har doblet antallet ungdomslandskamper både for gutter og jenter.
AP160218 Dét er nemlig antallet som norske sauebønder påstår at gaupen tar.
AP160212 Vil dette kunne ha noen effekt på antallet flyktninger som strømmer ut av Syria ?
AP160212 Hvor suksessfull nødhjelpen blir, vil også påvirke antallet flyktninger.
FV160205 FOTO : Illustrasjonsfoto NTB / Scanpix TRYGG I ARMENE PÅ BJØRNIS : Med kampanjen « Brannsikkert hjem » ønsker brannmester Tone Sutterø og kollegene å senke antallet husbranner gjennom holdningsskapende arbeid.
FV160205 Du trenger imidlertid ikke å holde deg til det minste tillate antallet .
AP160203 - Antallet som planlegger kjøp av hytte økte fra 60.000 til 90.000 i løpet av et halvår i fjor.
AP160127 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160126 Etter at zikaviruset ble oppdaget i Brasil har antallet tilfeller av mikrocefali skutt i været.
AP160126 Bare siden oktober er antallet over 4000.
AP160125 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160124 Rett før jul oversteg antallet flyktninger og andre migranter i år til Europa én million.
AP160124 Antallet som tok sjøveien fra Libya til Italia lå på omtrent det samme som året før, med 153.843 ankomster, så var det 856.723 som kom til de greske øyene som ligger bare noen kilometer fra den tyrkiske kysten.
DA160122 Fra 2009 til 2013 var det nedgang i antallet narkotikarelaterte dødsfall i Norge, mens det altså var en 16 prosents økning fra 2013 til 2014, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.
DA160117 Historien hopper fram og tilbake i tid, der de eneste holdepunktene vi kan gripe fatt i for å skjønne vi befinner oss på tidslinjen er skiftende frisyrer og antallet grå hår i skjegget til Ray Kasten.
AP160113 Også Tyskland fikk færre asylsøkere i desember enn november, men antallet falt bare med 16,5 prosent.
AP160111 Det store antallet nyansatte vil fases inn gradvis utover vinteren og våren, forteller UDI.
DA160107 I går var antallet leieboliger i Stavanger 669.
DA160107 Antallet boliger gikk ned i fjorårets andre halvår.
DA160107 I går var antallet leieboliger i Stavanger 669.
DA160107 Antallet boliger gikk ned i fjorårets andre halvår.
AP160106 Antallet drap i de tre landene økte med 11 prosent fra året før, mye takket være mange og brutale gjenger som utkjemper kriger seg imellom.
SA160104 Det er mindre enn antallet Porscher som har forlatt fabrikken så langt i år.
DA160104 Samtidig ventes denne måneden en eksplosiv økning i antallet flyktninger og migranter til Hellas.
AP160104 Det er mindre enn antallet Porscher som har forlatt fabrikken så langt i år.
DA160102 Trener Kjell Jonevret er klar på at han til tross for det høye antallet tenåringer er godt fornøyd med det han har sett på trening så langt.
DA160102 Med signeringen av Aniekpeno Udo ( 19 ) mandag økte Viking antallet tenåringer fra elleve til tolv.
DA160102 Trener Kjell Jonevret er klar på at han til tross for det høye antallet tenåringer er godt fornøyd med det han har sett på trening så langt.
DA160102 Med signeringen av Aniekpeno Udo ( 19 ) mandag økte Viking antallet tenåringer fra elleve til tolv.
DA160102> Med signeringen av Aniekpeno Udo ( 19 ) mandag økte Viking antallet tenåringer fra elleve til tolv.
DA160102> target="avis" href= Med signeringen av Aniekpeno Udo ( 19 ) mandag økte Viking antallet tenåringer fra elleve til tolv.
DA160102> target="avis" href= target="avis" href= Med signeringen av Aniekpeno Udo ( 19 ) mandag økte Viking antallet tenåringer fra elleve til tolv.
DA160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Med signeringen av Aniekpeno Udo ( 19 ) mandag økte Viking antallet tenåringer fra elleve til tolv.