DA171222 - Det er ingen tvil om at reiseliv er et voksende og potent marked, både for Norge og Stavanger-regionen, og det at forholdet mellom Norge og Kina nå blir normalisert, vil føre til et økt antall kinesiske turister til Norge, sier Minge, som også trekker fram andre næringer som vil nyte godt, sier Minge og fortsetter : ¶
DA171029 Dette vil nå gå ut over antall lærere.
DN171022 Det har kanskje vært et antall raketter som ligner, men ikke helt av denne størrelsen og i et slikt stort felles prosjekt, sier Blix til kanalen.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/rvggm/Planen-for-alle-gode-ting Blant annet har antall søknader til internasjonal kunst- og kulturutvikling økt med hele 537 prosent de siste ti årene.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/ar7X2/Nedgang-i-dodelighet-for-lungekreft Godt voksne når de får kreft ¶ Antall tilfeller av lungekreft har økt jevnt og trutt siden midten av 1960-tallet.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/ar7X2/Nedgang-i-dodelighet-for-lungekreft Et mindre antall lungekrefttilfeller skyldes trolig eksponering for radioaktiv radongass i berggrunnen i flere områder i Norge.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/ar7X2/Nedgang-i-dodelighet-for-lungekreft - Det som ville monne nå, både på krefttall og antall røykere, var om de i 50-60-årsalder slutter.
AP171022https://www.aftenposten.no/norge/i/ar7X2/Nedgang-i-dodelighet-for-lungekreft Antall lungekrefttilfeller i Norge er fortsatt høyt, selv om røykingen går ned på nasjonalt nivå.
VG171021 - Det var overraskende, og det rører selvfølgelig ved følelsene, sier Myhrers far til TV 2 etter sendingen, der det ble satt rekord i antall stemmer.
VG171021 Det rapporteres om en fordobling både i antall meldte hendelser og skadde personer som følge av vold fra 2011 til 2014.
VG171021 Arbeidstilsynet har også generelt registrert en økning i antall meldte skader som følge av vold i arbeidslivet den senere tid.
DB171021 War Machines forsvarere påsto nemlig at Mack fikk et stort antall nye såkalte følgere på mikrobloggen Twitter etter at hun publiserte bildene av seg selv.
DB171021 ¶ NEDGANG : Tall fra UEFA viser at det har vært en nedgang i antall rasistiske saker stevnet inn for UEFA de siste årene.
DB171021 ( Dagbladet ) : Tall fra UEFA viser at antall saker som er stevnet inn for UEFAs kontroll, etikk og disiplinære kommisjon som omfatter rasisme har sunket de siste årene.
DB171021 - Antall saker som er stevnet inn som følge av rasisme har gått ned.
DA171021 Hun har gitt et betydelig antall kvinner makt og innflytelse, og Tyskland er blitt en aktiv forsvarer for kvinners rettigheter internasjonalt.
AP171021https://www.aftenposten.no/norge/i/kq6rk/NASA-skal-skyte-opp-forskningsraketter-fra-Norge Det har kanskje vært et antall raketter som ligner, men ikke helt av denne størrelsen og i et slikt stort felles prosjekt, sier Blix til NRK.
AP171021https://www.aftenposten.no/norge/i/R3rBW/Elggevirer-har-halvert-antall-dodsulykker | Elggevirer har halvert antall dødsulykker ¶ Antall dødsulykker er halvert etter at Statens vegvesen besluttet å utsmykke riksvei 3 gjennom Østerdalen med fargerike elggevirer og en majestetisk storelg.
AP171021https://www.aftenposten.no/norge/i/R3rBW/Elggevirer-har-halvert-antall-dodsulykker | Elggevirer har halvert antall dødsulykker ¶
VG171020 Antatt seirer i år : 19 ¶ Antall seirer totalt : 838 ¶
VG171020 Hvilket han selvsagt gjør, men ikke før ytterligere et antall byer og tettsteder er blitt tatt av vinden.
SA171020 I 2016 var reiseliv den næringen med størst vekst i antall ansatte : Over tre prosent.
SA171020 TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningi ¶ 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteeri ¶ 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner døreri ¶
SA171020 Aksjonen har blitt arrangert hvert år siden 1974, og er verden største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning.
SA171020 | Posten antyder kutt i antall dager med post ¶
SA171020 Posten legger opp til ytterligere kutt i antall dager med post.
SA171020 Ifølge Posten er « neste naturlige skritt » å kutte ned på antall dager med post.
SA171020 Bruktbilmarkedet vokser i takt med antall elbiler på norske veier.
SA171020 « IOC tilbyr sine medlemmer muligheten til å kjøpe et begrenset antall billetter til De olympiske leker via online-registreringsplattformen.
NL171020 Gamle syke i store antall er en svær belastning for samfunnsøkonomien.
DN171020 Posten antyder kutt i antall dager med post ¶
DN171020 Posten antyder kutt i antall dager med post ¶ ¶
DN171020 Posten antyder kutt i antall dager med post ¶
DN171020 | Posten antyder kutt i antall dager med post ¶
DN171020 Ifølge Posten er « neste naturlige skritt » å kutte ned på antall dager med post.
DN171020 I fjor ble det slutt på postombæring på lørdager som følge av et dramatisk fall i antall brev de siste årene.
DN171020 Flere opposisjonspolitikere har hevdet at dette vil føre til forringet posttilbud, og kanskje også et kutt i antall dager.
DN171020 Dette innebærer også at et stort antall ansatte mister jobben.
DN171020 Dersom det skal kuttes i antall dager med post, må det bestemmes av Stortinget.
DN171020 Allerede er det planlagt å kutte antall postterminaler fra ni til tre og antall postfly fra sju til tre ved årsskiftet.
DN171020 Allerede er det planlagt å kutte antall postterminaler fra ni til tre og antall postfly fra sju til tre ved årsskiftet.
DN171020 - Neste naturlige skritt i tilpasningen av tjenestetilbudet til markedsutviklingen er reduksjon i antall dager for postomdeling, slik det er gjort i flere andre europeiske land, skriver posten i sin kvartalsrapport for tredje kvartal.
DN171020 Antall dager med postombæring kan bli ytterligere redusert, ifølge Postens kvartalsrapport.
DN171020 På ett år har antall personer som får arbeidsavklaringspenger, blitt redusert med 3.800.
DN171020 Selv om antall aktive oljerigger har falt de siste månedene, har riggene bare fortsatt å øke i Permian-bassenget.
DB171020 Med den tankegangen er det viktigere å gjennomføre OL på steder med X antall mennesker enn å ha det der det er gode anlegg og løyper.
DB171020 Det går et rekordstort antall ungdommer på en av de 80 norske folkehøgskoler.
DB171020 DØR : Antall døde per 100 000 innbyggere i 2015 som følge av alle typer forurensning.
DB171020 Den visningshelgen vi kom ut på, var den visningshelgen med høyest antall visninger i Oslo siden finanskrisen, sier eiendomsmegler Hans Houeland i Nordvik & Partners.
DA171020 Per august 2017 er det registrert 268 saker, og en dobling av antall frivillige timer.
DA171020 De fleste av disse « naturlige farene » vil øke i antall og alvorlighetsgrad de neste tiårene i Europa på grunn av klimaendringene, konstaterer EEA.
DA171020 Vi kan ikke overlate til Oslo-politikerne alene å få på plass tilstrekkelig antall lærere for å sikre at alle elever blir sett og får tilpasset undervisning.
DA171020 De fleste av disse « naturlige farene » vil øke i antall og alvorlighetsgrad de neste tiårene i Europa på grunn av klimaendringene, konstaterer EEA.
DA171020 Buskerud fylkeskommune har et avvikssystem som er enkelt å bruke, noe antall avvik er en bekreftelse på.
BT171020https://www.bt.no/bil/Beroliger-elbil-skeptikerne--Ingen-fare-a-kjope-elbil-brukt-10661b.html Bruktbilmarkedet vokser i takt med antall elbiler på norske veier.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler For å isolere effekten av avgiftskuttet legger han til grunn antall solgte nye biler i 2016, altså ser han bort fra tilpasningene som ville kommet i 2016 hvis avgiftsnivået hadde vært høyere enn det faktisk var.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler En viktig årsak til uendret samlet utslipp, til tross for mange års fall i oppgitt utslipp for nye biler, kan være at antall kjørte kilometer øker i takt med inntektsveksten og befolkningsveksten.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QpRzV/Frp-med-fem-nye-innstrammingsgrep-Venstre-sier-nei-til-alle Vi har greid å finne løsninger i fire år om antall flyktninger, styrket integrering og familiegjenforening, og jeg har god tro på at vi klarer det nå også.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/dgOvX/Farre-mottar-arbeidsavklaringspenger På ett år har antall personer som får arbeidsavklaringspenger, blitt redusert med 3.800.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post | Posten antyder kutt i antall dager med post ¶
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post Posten legger opp til ytterligere kutt i antall dager med post.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post Ifølge Posten er « neste naturlige skritt » å kutte ned på antall dager med post.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post I fjor ble det slutt på postombæring på lørdager som følge av et dramatisk fall i antall brev de siste årene.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post Flere opposisjonspolitikere har hevdet at dette vil føre til forringet posttilbud, og kanskje også et kutt i antall dager.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post Dette innebærer også at et stort antall ansatte mister jobben.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post Dersom det skal kuttes i antall dager med post, må det bestemmes av Stortinget.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post Allerede er det planlagt å kutte antall postterminaler fra ni til tre og antall postfly fra sju til tre ved årsskiftet.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post Allerede er det planlagt å kutte antall postterminaler fra ni til tre og antall postfly fra sju til tre ved årsskiftet.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/A8dvj/Posten-antyder-kutt-i-antall-dager-med-post - Neste naturlige skritt i tilpasningen av tjenestetilbudet til markedsutviklingen er reduksjon i antall dager for postomdeling, slik det er gjort i flere andre europeiske land, skriver posten i sin kvartalsrapport for tredje kvartal.
AP171020https://www.aftenposten.no/meninger/i/1gQme/En-litt-uheldig-fjar-kan-fort-bli-til-femti-hons-Dette-gjor-du-nar-uhellet-er-ute Endelig fikk du bruk for både SKINNBIKINIEN du kjøpte etter x antall shots #ildvann på Ibiza i fjor og den ØKOLOGISKE DRØMMEFANGEREN fra Home&Tipies.
AP171020https://www.aftenposten.no/bil/Beroliger-elbil-skeptikerne--Ingen-fare-a-kjope-elbil-brukt-10661b.html Bruktbilmarkedet vokser i takt med antall elbiler på norske veier.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/IOC-tar-grep-etter-interne-skandaler-Na-har-de-laget-egen-nei-liste-til-medlemmene---244042b.html « IOC tilbyr sine medlemmer muligheten til å kjøpe et begrenset antall billetter til De olympiske leker via online-registreringsplattformen.
VG171019 Stavanger Oilers-backen Daniel Bøen Rokseth kan idømmes et liknende antall kamper utestengelse etter den såkalte skrekktaklingen - isolert sett en god takling - mot Lillehammers Emil Nyhus i Dnb Arena tirsdag.
VG171019 I løpet av det neste minuttet ble publikum vitner til en voldsom konfrontasjon mellom et tosifret antall spillere fra begge lag.
VG171019 - Sjansen for en kortslutning, øker med antall ladninger.
SA171019 USA har også trappet kraftig opp i antall luftangrep mot Taliban.
DN171019 Telia har hittil i år økt antall mobilbrukere i bedriftsmarkedet med over 10.000.
DN171019 Apple halverer antall bestillinger på Iphone 8 ¶ ¶
DN171019 Apple halverer antall bestillinger på Iphone 8 ¶
DN171019 Apple halverer antall bestillinger på Iphone 8 ¶
DN171019 - Vi venter at antall ledige enheter i komplekser i Oslo vil se en fallende trend fremover som ny netto kontorplass som kommer inn i markedet i 2017 og 2018 er marginal.
DB171019 Med den tankegangen er det viktigere å gjennomføre OL på steder med X antall mennesker enn å ha det der det er gode anlegg og løyper.
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 ¶ REKORDÅR : I 2015 var antall asylsøkere til Norge historisk høyt, blant annet her, over grensa ved Storskog på Russland-grensa.
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 Nå melder UDI at antall asylsøkere er historisk lavt.
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶ ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶ ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 USA har også trappet kraftig opp i antall luftangrep mot Taliban.
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶ ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶ ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171019 Det slående resultatet var at narkotika-vannet bare ble drukket i moderasjon, og antall overdoser gikk ned til null.
DA171019 | Færre klager på oslosøpla ¶ Antall klager på henting av avfallet i Oslo, har gått drastisk ned etter at Renovasjonsetaten overtok for Veireno.
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/wy6X4/-Drapsdomt-gutt-skal-henrettes-i-Iran-torsdag Iran ligger i verdenstoppen når det gjelder antall dødsdommer og henrettelser.
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/A4vX3/Sivile-drepes-eller-sendes-pa-flukt-Krisen-blir-bare-verre-Likevel-blir-Kongo-na-FN-vaktbikkje-for-menneskerettigheter I et brev til utenriksminister Børge Brende viser KN og en rekke andre hjelpeorganisasjoner til at Kongo det siste halvåret har hatt verdens største økning i antall internflyktninger, at situasjonen på bakken er prekær for millioner av mennesker, og at menneskerettighetsbruddene i landet øker kraftig.
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/Qpl2J/UDI-Historisk-lavt-antall-asylsokere-til-Norge | UDI : Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
VG171018 Troppen hans på 17 løpere er i antall tre til fire flere enn på samme tid forrige sesong.
VG171018 Dermed er antall kamper på stevnet halvert fra åtte til fire.
VG171018 Det vil være en vanskelig kamp, fordi nordmennene er fysisk godt forberedt, de har et stort antall spillere med erfaring fra Europa.
VG171018 Den beste målestokken på hvor bra de store nasjonene gjør det, er kanskje antall lag som kommer seg til kvartfinalen.
VG171018 Jeg vil ikke bli overrasket i det hele tatt om antall dyrkere kommerv opp i hundre gårder, legger han til.
SA171018https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/83bxW/To-gode-madlagutter I dag er Kristen Høyer Mathiassen, sammen med et enstemmig Madla bydelsutvalg, og et større antall naboer, svært kritisk til TPG Homes foreslåtte nybygg i Snorres gate 30, vel 250 meter fra Møllebukta.
SA171018https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-skal-Northug-unnga-tabbene-fra-fiaskosesongen-243941b.html Northug setter rekord i antall treningsdøgn i høyden i oppkjøringen og under kommende sesong.
SA171018 I tillegg er det nødvendig å tilpasse driften til markedet og redusere antall ansatte med 26 årsverk.
SA171018 I dag er Kristen Høyer Mathiassen, sammen med et enstemmig Madla bydelsutvalg, og et større antall naboer, svært kritisk til TPG Homes foreslåtte nybygg i Snorres gate 30, vel 250 meter fra Møllebukta.
SA171018 Northug setter rekord i antall treningsdøgn i høyden i oppkjøringen og under kommende sesong.
SA171018 Antall kamper på stevnet er halvert fra åtte til fire etter forfall fra utlandet.
SA171018 Antall kamper halvert ¶
SA171018 Studien er gjennomført av forskere fra Universitetet i Alicante, Valencia og Murcia i Spania, og tar for seg et større antall studier på området fra hele verden.
SA171018 Olympiatoppen advarer i en pressemelding norske idrettsutøvere etter at en nylig publisert spansk studie viser at et svært høyt antall « ufarlige » kosttilskudd inneholder stoffer som kan føre til en positiv dopingprøve.
SA171018 Men at vi snakker om et bortfall på et tosifret antall millioner er opplagt.
NL171018 I 2016 var reiseliv den næringen som hadde størst vekst i antall ansatte : over tre prosent.
DN171018 Den årlige hotellrapporten fra Horwath HTL, som presenteres onsdag, viser at den samlede hotellbransjen i Norge økte losjiinntekten per rom med vel syv prosent i første halvår og med 6,4 prosent i juli til tross for at antall solgte romdøgn sto omtrent stille.
DN171018 Borgerlige ungdomspartier vil tredoble antall kvoteflyktninger ¶
DN171018 | Borgerlige ungdomspartier vil tredoble antall kvoteflyktninger ¶
DN171018 - Når antall asylsøkere går ned som det gjør nå, bør antall kvoteflyktninger i stedet gå opp, sier Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre til NRK.
DN171018 - Når antall asylsøkere går ned som det gjør nå, bør antall kvoteflyktninger i stedet gå opp, sier Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre til NRK.
DN171018 - Det er rett og slett pinlig for Norge og vårt internasjonale renommé at regjeringen velger å kutte antall kvoteflyktninger.
DN171018 Kriteriene går på antall produksjonsdager i Norge, totalbudsjett og hvor mye de har budsjettert å legge igjen her, hvor mye internasjonal finansiering de har og hvor bred distribusjon filmen får.
DB171018 I så måte er forskjellen i antall poeng like stor mellom nr. 20 og nr. 41 ( Nigeria ) - to relativt jevne motstandere - som Nord-Irland ( som riktig nok har falt litt nå ) og Tyskland, som er på et helt ulikt nivå.
DB171018 Hva angår FIFA-rankingen, som blir relevant igjen fram mot VM i Qatar i 2022, er kriteriene og utregningsmodellen annerledes : ¶ Antall poeng baserer seg på hvor høyt motstanderen er rangert og viktigheten av oppgjøret.
DB171018 * Koeffisientpoengene er et resultat av snittet man har per kamp, altså totalsummen delt på antall kamper.
DB171018 - Antall årsverk i politiet har siden 1.januar 2014 økt med 2137 nye politiårsverk, hvorav 1200 er rene politifaglige stillinger.
DB171018 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171018 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171018 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171018 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶
DB171018 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶ ¶
DB171018 Et stort antall av skyteepisodene i byen har funnet sted i bydelen Nørrebro.
DB171018 Antall ungdommer som skal sendes ut er rekordhøyt i år, simpelthen fordi denne regjeringen har rekordhøye måltall for tvangsreturer.
DA171018 | Migrantstrømmen fra Nord-Afrika øker ¶ Antall flyktninger og migranter som tar seg til Europa fra nordafrikanske land, øker på nytt, opplyser EUs grensekontrollbyrå Frontex.
DA171018 Selv om det totalt kom 5.600 færre migranter til Italia i september i år sammenlignet med samme måned i fjor, økte antall migranter som hadde tatt seg over Middelhavet fra Algerie og Tunisia, opplyser Frontex onsdag.
DA171018 Antall flyktninger og migranter som har kommet til Spania, har fordoblet seg i løpet av de ni første månedene i år, 14.800, sammenlignet med samme periode i fjor.
DA171018 Oljemessen OTD opplever i år en dobling av antall påmeldte studenter sammenliknet med i fjor.
DA171018 Foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og antall barnevernsvedtak skal ha direkte innvirkning på pengepotten skolene får.
DA171018 Foreldrenes utdanningsnivå og inntekt skal sammen med antall barnevernsvedtak, avgjøre hvor mye penger hver enkelt skole får.
DA171018 - Når vi legger opp til at foreldres utdanning og inntekt, samt antall barnevernsvedtak, skal påvirke skolens økonomi direkte, er det fordi forskning viser at dette har direkte innvirkning på elevenes læring og skoleresultater, sier Tellevik Dahl.
DA171018 - Dette er ikke vanlig prosedyre, men vi betalte en fast pris for kurset uavhengig av antall medlemmer, så vi tenkte det var greit at det dukket opp to ekstra, sier han.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/i/wMyJ5/-Jeg-vet-ikke-hvor-mange-hender-jeg-fikk-oppunder-skjortet-mitt-sa-fort-jeg-snudde-ryggen-til-og-provde-a-komme-meg-bort - Det er et overveldende antall kvinner som står frem med sine historier om seksuell trakassering, sier Bjurstrøm til Aftenposten.
BT171018https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html Antall kamper på stevnet er halvert fra åtte til fire etter forfall fra utlandet.
BT171018https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html Antall kamper halvert ¶
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/wMyXd/Kaktuser_-brennevin-og-solskinnsdager-USAs-byer-gjor-seg-lekre-for-Amazon Andre byer legger også vekt på gunstig klima, men Austin i Texas argumenterer med sitt livlige konsert- og barliv i stedet for antall turstier.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Slik-skal-Northug-unnga-tabbene-fra-fiaskosesongen-243941b.html Northug setter rekord i antall treningsdøgn i høyden i oppkjøringen og under kommende sesong.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html Antall kamper på stevnet er halvert fra åtte til fire etter forfall fra utlandet.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Billettprisene-dumpes-for-Brakhus-kampen-243980b.html Antall kamper halvert ¶
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-mot-forbudte-stoffer-i-ufarlig-kosttilskudd--Mange-bruker-tilskudd_-og-det-er-bekymringsfullt-243942b.html Studien er gjennomført av forskere fra Universitetet i Alicante, Valencia og Murcia i Spania, og tar for seg et større antall studier på området fra hele verden.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-mot-forbudte-stoffer-i-ufarlig-kosttilskudd--Mange-bruker-tilskudd_-og-det-er-bekymringsfullt-243942b.html Olympiatoppen advarer i en pressemelding norske idrettsutøvere etter at en nylig publisert spansk studie viser at et svært høyt antall « ufarlige » kosttilskudd inneholder stoffer som kan føre til en positiv dopingprøve.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Spar-tap-pa-minst-15-millioner-hvis-AaFK-rykker-ned-243944b.html Men at vi snakker om et bortfall på et tosifret antall millioner er opplagt.
AA171018 Der har nå myndighetene nedjustert antall drepte til 20, blant dem fem sivile. 46 personer ble såret.
AA171018 Antall nye boliger som er solgt så langt i år, er 20 prosent lavere enn i samme periode i fjor, ifølge ny statistikk fra Boligprodusentenes Forening.
AA171018 | Borgerlige ungdomspartier vil tredoble antall kvoteflyktninger ¶
AA171018 - Når antall asylsøkere går ned som det gjør nå, bør antall kvoteflyktninger i stedet gå opp, sier Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre til NRK.
AA171018 - Når antall asylsøkere går ned som det gjør nå, bør antall kvoteflyktninger i stedet gå opp, sier Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre til NRK.
AA171018 - Det er rett og slett pinlig for Norge og vårt internasjonale renomme at regjeringen velger å kutte antall kvoteflyktninger.
VG171017 Årsaken til suksessen er at vi har et stort antall stridsvogner og soldater, at offensiven er godt planlagt, og at det er forhandlinger mellom Bagdad og Erbil.
VG171017 ( tallene angir antall ganger hun har snakket med de ulike ).
NL171017 ¶ Opplysninger tyder på et stort antall boliger i Lyngen leies ut 2-3 måneder til turister og benyttes til bolig/fritidsformål resten av året.
NL171017 Opplysninger tyder på et stort antall boliger i Lyngen leies ut 2-3 måneder til turister og benyttes til bolig/fritidsformål resten av året.
DB171017 Tallet på antall flyktninger har økt med 45 000 bare siden helga.
DB171017 Ut fra antall chat-operatører og aktiviteten i de norske nettverkene anslår Svindeljegerne at tusener er svindlet.
DB171017 - På tross av kutt i forbindelse med reformen, ser det ut å være en svært liten endring i antall årsverk i straffegjennomføring pr. fengselsplass, mener Amundsen.
DB171017 For at man skal unngå en befolkningsnedgang i Norge på lang sikt må fruktbarhetstallet - som er det antall barn hver kvinne i fruktbarhetsalder ( mellom 15 og 49 år ) må føde i gjennomsnitt - ligge på 2,06.
DA171017 Den nye direktøren mener imidlertid at operaen skal klare å opprettholde antall forestillinger.
DA171017 Dødelighet av blodpropp i beina eller lungene er nemlig mange ganger høyere enn antall dødsfall av bryst- og prostatakreft.
DA171017 For at man skal unngå en befolkningsnedgang i Norge på lang sikt må fruktbarhetstallet - som er det antall barn hver kvinne i fruktbarhetsalder ( mellom 15 og 49 år ) må føde i gjennomsnitt - ligge på 2,06.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/VKbEW/Evig-paminnelse-om-hva-jeg-gar-glipp-av Faren oppstår når vi måler egenverdi opp mot antall følgere og « likes » på sosiale medier.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/VKbEW/Evig-paminnelse-om-hva-jeg-gar-glipp-av Ettersom vi kan telle antall « likes », delinger og kommentarer, blir det en rangering over det hele som skaper et skille mellom « vinnere » og « tapere » på sosiale medier.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/oddaB/Millioner-deler-i-sosiale-medier-at-de-har-blitt-utsatt-for-seksuell-trakassering - Det er et overveldende antall kvinner som står frem med sine historier om seksuell trakassering, sier hun.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar Men samtidig stiger antall kjørte kilometer år for år.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig Vi må øke antall soldater som utfører daglig tjeneste.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig Men i antall hoder kan den bli mindre.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig Et lavt antall personer som daglig skal tjenestegjøre i Forsvaret, ytterligere utsatt oppgradering av de viktigste våpensystemer og mangelen på luftvern, gjør Hæren svakere og mer sårbare enn nødvendig.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 IKT-Norge har lenge ønsket en dobling av antall IKT-studieplasser, fra dagens rundt 2000 plasser til minst 4000.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 Dobler antall studieplasser ¶
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 Ap-lederen sammenligner regjeringens ambisjoner med Estland for 20 år siden, og sier han vil doble antall IKT-studieplasser i sitt alternative statsbudsjett.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/r00Va/-Den-globale-flyktningsituasjonen-er-viktigst--Gunn-Marit-Helgesen KS mener norske kommuner både har kompetanse og kapasitet til å ta imot flere flyktninger i en situasjon der antall mennesker på flukt fortsatt er enormt.
AA171017 For at man skal unngå en befolkningsnedgang i Norge på lang sikt må fruktbarhetstallet - som er det antall barn hver kvinne i fruktbarhetsalder ( mellom 15 og 49 år ) må føde i gjennomsnitt - ligge på 2,06.
VG171016 Tallene på antall ofre fortsetter å stige etter det dødeligste terrorangrepet i 2017.
VG171016 Det er fortsatt et høyt antall savnede, samtidig som mange av de drepte er umulige å identifisere.
VG171016 De siste års reformpauser fra utdanningsministre har ikke gitt utdanningsbyråkrater reformer å gjennomføre, og har etterlatt utdanningsbyråkrater med en eneste funksjon å legitimere egen yrkesgruppes økende antall ved - kontroll av skolens ledelse og lærerne.
SA171016https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/EdQP2/Alle-burde-vare-antirasister Oslo politidistrikts hatkrimrapport for 2016 viste at det hadde vært en tredobling i antall anmeldelser av hatkriminalitet i Oslo siden 2013.
SA171016 Oslo politidistrikts hatkrimrapport for 2016 viste at det hadde vært en tredobling i antall anmeldelser av hatkriminalitet i Oslo siden 2013.
SA171016 Selve utformingen er fin, men systemet har et uhorvelig antall undermenyer.
NL171016 Det utgjør et marginalt antall arbeidsplasser, men det er som nevnt svært så viktig av andre grunner hvor de ligger.
FV171016https://www.fvn.no/bil/Test-av-Volvo-V90-Sveriges-peneste-bil-10646b.html Selve utformingen er fin, men systemet har et uhorvelig antall undermenyer.
DN171016 Antall ansatte : 2500, hvorav 940 i Norge.
DN171016 Mens antall ansatte var 15 i 2004 er bemanningen økt med tre personer til 18.
DB171016 Det tar SAS konsekvensen av, og øker antall flyvninger betraktelig kommende sommer.
DB171016 Ganger du dette opp med antall rigger, snakker vi om besparelser på hundrevis av millioner for større riggselskaper.
DB171016 Den kan også fortelle at den har en slitasje som gjør at du vil få et problem om x antall timer, sier Arnesen til Finansavisen.
DB171016 - Da sentralmakten ble borte, organiserte et stort antall militser seg, sier han om bakteppet for mange av de sentrale aktørene i dagens konflikt.
DB171016 51 mennesker skal være skadd og et ukjent antall er savnet etter brannene i Portugal. 15 av de skadde skal være alvorlig skadd.
DB171016 ¶ DØDE OG SKADDE : SSB har i dag publisert dødstall og antall skadde i trafikken fra første halvår i år.
DB171016 De erfarer at et økende antall barn legges inn med sammensatte fysiske og psykiske plager.
DB171016 Man kan forvente seg over 5000 presseoppslag og et stort antall nyoversatte bøker.
DA171016 I tillegg til de 27 omkomne er et ubekreftet antall savnet.
DA171016 - Man kan også si at det at Høyre-Frp-regjeringen ikke fører en human innvandringspolitikk får konsekvenser for et større antall mennesker enn ofrene for høyreekstrem terror, sier Ravndal.
DA171016 - Man kan også si at det at Høyre-Frp-regjeringen ikke fører en human innvandringspolitikk får konsekvenser for et større antall mennesker enn ofrene for høyreekstrem terror, sier Ravndal.
DA171016 Ved Lier ble det i skoleåret 2015 - 16 registrert 31 avvik av denne typen, noe som betyr at antall hendelser har mer enn tredoblet seg på ett år.
DA171016 Statistikken viser at det har vært en klar økning i antall episoder med vold og trusler mot ansatte ved de videregående skolene i Buskerud de siste årene.
BT171016https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/od1Jj/27-omkommet-i-skogbranner-i-Portugal I tillegg til de 31 omkomne er et ubekreftet antall savnet.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Vy6A3/Hvorfor-straffes-vi-for-a-jobbe-effektivt Dersom legene ikke ferdigbehandler og skriver ut et stort antall pasienter hver dag fra sengepostene, vil det nemlig bli overfylt.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Vy6A3/Hvorfor-straffes-vi-for-a-jobbe-effektivt Dagens antall 80-åringer vil dobles innen 2040, og det er forventet en betydelig vekst av multi-syke eldre.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Vy6A3/Hvorfor-straffes-vi-for-a-jobbe-effektivt Budsjettkuttet medfører nå et nedtrekk i antall sengeplasser, og dermed større press på de ansatte.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/9yyGq/Sayed-Hussein-reiste-fra-Norge-for-a-hjelpe-Han-traff-foreldrene-i-flyktningstrommen Aftenposten har de siste dagene snakket med et stort antall rohingya-flyktninger som har kommet over grensen etter at militæroffensiven startet i slutten av august.
AP171016https://www.aftenposten.no/bil/Test-av-Volvo-V90-Sveriges-peneste-bil-10646b.html Selve utformingen er fin, men systemet har et uhorvelig antall undermenyer.
AA171016 I tillegg til de 31 omkomne er et ubekreftet antall savnet.
AA171016 Vi driver nå med dobbel kapasitet og dobbelt antall , med priser som gjør at vanlige folk har råd til å kjøpe billetter, sier Myrvold til Adresseavisen.
VG171015 Dermed er tennisstjernen likt med legenden Ivan Lendl i antall titler, ifølge Ritzau.
VG171015 - Vi har en fantastisk mulighet til å sette klubbrekord på antall poeng og plassering.
VG171015 Et stort antall skal også ha klart å komme seg ut av byen i løpet av de siste dagene.
SA171015 Søndag satte AaFK ny klubbrekord i antall kamper uten seier på rad i Eliteserien. 1-5-tapet for Vålerenga på Intility arena betyr at Aalesund har spilt elleve kamper på rad i Eliteserien uten å vinne.
SA171015 Dermed er tennisstjernen likt med legenden Ivan Lendl i antall titler, ifølge Ritzau.
NL171015 For å kunne gjøre dette, kreves det lang trening og erfaring, som kun opprettholdes gjennom volum, eller et visst antall operasjoner per år.
DN171015 Et stort antall skal også ha klart å komme seg ut av byen i løpet av de siste dagene.
DN171015 Lørdag ble antall omkomne oppjustert fra 35 personer til ytterligere fem.
DN171015 * Østerrike har siden 2015 vært på topp i Europa når det gjelder antall asylsøkere i forhold til innbyggertallet.
DB171015 I alle fall delvis, ved å redusere antall døgn de tilbringer her, sier hun. 10 ting du gjør feil når du bor på hotell ¶
DB171015 I forhold til antall jaktdager så har jeg bra snitt.
DB171015 Dermed er tennisstjernen likt med legenden Ivan Lendl i antall titler, ifølge Ritzau.
DB171015 ¶ ENSOMME FORELDRE : Et stort antall pingvinkyllinger sultet ihjel på Terre Adélie.
DB171015 Ulike kilder i politiet oppgir søndag at antall drepte er 189.
DB171015 Flere hundre ennå savnet ¶ Antall omkomne i forbindelse med skogbrannene i California har økt til minst 40.
DB171015 Minst 40 døde ¶ Antall omkomne etter skogbrannene har økt til minst 40.
DB171015 Det gjør angrepet til det mest dødelige i Somalias historie, og det er ventet at tallet på antall drepte vil bli høyere.
DB171015 Det er ventet at tallet på antall drepte vil bli høyere.
DB171015 At « Farmen»-deltakerne nå er blitt én mindre enn planlagt i antall , etter Mats' plutselige exit, har ingenting å si for kveldens tvekamp.
DB171015 - I de fleste regjerende kongehus er man i dag faktisk opptatt av å begrense antall medlemmer av kongefamilien med prins- og prinsessetitler, og medfølgende offisielle roller, forklarer han, og fortsetter : ¶
DA171015 Siden 2014 har det vært en dobling av antall registrerte volds- og trusselhendelser mot ansatte i norske fengsler, ifølge FriFagbevegelse. 508 hendelser i 2014 har vokst til 1.048 i fjor.
BT171015https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/83qy2/100000-beordres-evakuert-i-California_-40-personer-bekreftet-omkommet Lørdag ble antall omkomne oppjustert fra 35 personer til ytterligere fem.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/doOmj/Klimaendring-blir-et-hetere-og-hetere-tema--Rosa-Manzo I tillegg er et økende antall klimasaker nylig meldt inn til nasjonale domstoler.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/doOmj/Klimaendring-blir-et-hetere-og-hetere-tema--Rosa-Manzo Et økende antall klimasaker er meldt inn til nasjonale domstoler, blant annet i Norge, der Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten for å åpne for oljeleting i Barentshavet, skriver innleggsforfatteren.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Aalesund-ble-ydmyket---tidenes-verste-i-eliteserien-243819b.html Søndag satte AaFK ny klubbrekord i antall kamper uten seier på rad i Eliteserien. 1-5-tapet for Vålerenga på Intility arena betyr at Aalesund har spilt elleve kamper på rad i Eliteserien uten å vinne.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Federer-vant-drommefinalen-i-Kina-243784b.html Dermed er tennisstjernen likt med legenden Ivan Lendl i antall titler, ifølge Ritzau.
AA171015 ( ©NTB ) ¶ | Antall omkomne øker etter flom og jordskred i Vietnam ¶ 68 personer er bekreftet døde og 34 er fortsatt savnet etter at Vietnam ble rammet av flom og jordskred denne uken.
AA171015 Lørdag ble antall omkomne oppjustert fra 35 personer til ytterligere fem.
VG171014 Østerrike med sine 8,75 millioner innbyggere har siden 2015 vært på topp i Europa for antall asylsøkere sett i forhold til innbyggertallet, ifølge NTB.
VG171014 Vi kan ha snakket om overgrep på et antall ulike forum og plattformer, men vi vil aldri oppfordre til overgrep, sier han.
VG171014 Fredag slo hun fast at « Ap har ikke giftet seg med antall HV-soldater » - etter at både Venstre, KrF, Senterpartiet og SV har tatt kraftig til orde for å reversere reduksjonen til 38.000 HV-soldater.
VG171014 Hallgren sier at det ikke er noen begrensing for hva man kan be om at skal vurderes, eller antall ganger man kan begjære saken gjenåpnet.
SA171014https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Et-oyeblikks-galskap-som-ikke-gjor-annet-enn-a-skade-TIL-243770b.html I pressesonen var enkelte opptatt av å presisere at TIL spilte jevnt i antall sjanser og i banespillet mot Rosenborg.
DN171014 Raske mellomtransaksjoner, mellommenn med konkurshistorikk og et stort antall eiendomskjøp utenfor det åpne markedet.
DN171014 Raske mellomtransaksjoner, mellommenn med konkurshistorikk og et stort antall eiendomskjøp utenfor det åpne markedet.
DN171014 | Dødstallet stiger etter skogbrannene i California ¶ Antall omkomne øker til 35, mens letingen pågår etter savnede i de voldsomme skogbrannene som fortsatt herjer i California.
DB171014 Syriske medlemmer har hoppet av i store antall .
DB171014 Video : AP / CNN ¶ Antall omkomne øker til 35 mens letingen pågår etter savnede i de voldsomme skogbrannene som fortsatt herjer i California, ifølge AP.
DB171014 Selv om tallet på antall savnede fremdeles er høyt, betyr ikke det at personene har dødd i brannen.
DA171014 | Dødstallet stiger etter skogbrannene i California ¶ Antall omkomne øker til 35, mens letingen pågår etter savnede i de voldsomme skogbrannene som fortsatt herjer i California.
DA171014 Noe av det nærmeste vi kommer, er å telle antall internasjonale turistankomster ved norske hoteller, som var 4,1 millioner i fjor.
DA171014 Men siden øyriket er pepret av bobiler, fricampere, airbnb-brukere og dagturister, og den offisielle tellingen bare foregår på steder med mer enn ti senger, foretrekker reiselivssjefen heller nå å snakke om antall gjestedager, som hun antar ligger på et sted mellom 800.000 og én million, ifølge faktisk.no.
DA171014 Antall norske overnattinger gikk ned med én prosent, mens antall utenlandske overnattinger økte med fire prosent.
DA171014 Antall norske overnattinger gikk ned med én prosent, mens antall utenlandske overnattinger økte med fire prosent.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/LvMoJ/Dodstallet-stiger-etter-skogbrannene-i-California | Dødstallet stiger etter skogbrannene i California ¶ Antall omkomne øker til 35 mens letingen pågår etter savnede i de voldsomme skogbrannene som fortsatt herjer i California.
AA171014 | Dødstallet stiger etter skogbrannene i California ¶ Antall omkomne øker til 35, mens letingen pågår etter savnede i de voldsomme skogbrannene som fortsatt herjer i California.
AA171014 Over mange år har vi hatt høye søkertall og et stort antall særdeles godt kvalifiserte søkere.
VG171013 Antatt seirer i år : 76 ¶ Antall seirer totalt : 1905 ¶
VG171013 I 2015 sendte Forsvaret 50 instruktører til kurdernes regionshovedstad Erbil og et mindre antall til Bagdad, hovedsakelig fra Telemark-bataljonen, for å trene henholdsvis Peshmergaen og irakiske nasjonalstyrker til kampen mot terrororganisasjonen IS.
SA171013 Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett.
SA171013 Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett.
DN171013 Tillerson halverer antall spesialutsendinger ¶
DB171013 - Det har skjedd en økning i antall kriminelle hendelser hvor etsende stoffer blir brukt.
DB171013 I 2014 satte han verdensrekord på antall ord i en låt med sangen « Rap god ».
DA171013 Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger og kutte antall plasser på ledighetstiltak i forslaget til statsbudsjett for 2018.
AP171013https://www.aftenposten.no/viten/i/OLbzE/Googles-fremtidsforsker-Ray-Kurzweil-tror-datamaskiner-er-smartere-enn-mennesker-i-2029 Ved å heller se på teknologi som noe som vokser eksponentielt, forutså han for eksempel den enorme veksten i antall Internett-brukere allerede på begynnelsen av 1990-tallet.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Tvert om åpner Huitfeldt for at Ap også er villig til å se på antall HV-soldater på nytt.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Kuttet i antall HV-soldater til 38.000 var en viktig grunn til at Venstre og KrF sa takk for seg.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet KrF-leder Knut Arild Hareide vil ha omkamp om antall soldater i Heimevernet.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Forsvarsminister Ine Eriksen Søreides ( H ) forslag om å droppe egne helikoptre for Hæren har ikke flertall på Stortinget, og det kan bli omkamp om antall HV-soldater.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/i/7X0bv/Passord-SLITENT-NEBBDYR_-du-liksom-Hvor-mye-hets-skal-man-egentlig-tale-fra-egen-nettbank- Så hvordan skal vi ( som ikke engang kommer på hva årets au pair heter ) klare å erindre alt dette ETT ÅR ( og et ukjent antall dates ) senere ?
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett.
AA171013 Fortsatt pågår det rivalisering og kamper mellom et stort antall væpnede grupperinger, og Libyas FN-støttede regjering har lite reell makt.
AA171013 I Politisk Kvarter på NRK fredag sa Listhaug at vellykket integrering er avhengig av både tid og antall flyktninger som kommer.
AA171013 Siden man kanskje ikke møter like mange mennesker i dagliglivet, kommer det til å bli en økning i antall kjæledyr og disse vil også trenge flere tjenester i form av veterinærer, personlige hundetrenere, dyrefysioterapi, dyrepsykologer osv.
VG171012 Det skal ifølge DN ha ført til en kraftig økning av antall rapporter der man mistenker at sikkerheten var truet.
VG171012 Det foreslås også å kutte i støtten til folkehøgskolene, kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruk og mat, kutt i pressestøtten, kutt til enslige forsørgere, øke prisen på barnehage, kutte i antall kvoteflyktninger, kutt i dagpenger og tilskudd til CO2-rensing.
SA171012 Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett.
SA171012 Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett.
SA171012 Vi drar fram et tosifret antall navn fra både Nord- og Sør-Trøndelag, men har helt sikkert glemt noen.
DN171012 Norge hadde en nedgang på om lag 90 prosent og var det landet i Europa med størst prosentvis nedgang i antall asylsøkere, heter det.
DN171012 - Fra 2015 til 2016 var det en nedgang i antall asylsøkere til Europa på om lag 7 prosent.
DN171012 Norge hadde en nedgang på om lag 90 prosent og var det landet i Europa med størst prosentvis nedgang i antall asylsøkere, heter det.
DN171012 - Fra 2015 til 2016 var det en nedgang i antall asylsøkere til Europa på om lag 7 prosent.
DN171012 Det kommer også et betydelig antall elbilmodeller som ikke har spesielt mye å frykte.
DN171012 Igjen står Gruve 7, der antall skift er økt til to og driften spås ti års levetid.
DN171012 « Fullføring av brønner på amerikanske skiferoljefelt har tatt seg opp fra lave nivåer i starten av året, så selv om antall nye rigger stagnerer, så fortsetter å tilbudet av olje sin oppadgående trend.
DB171012 Rådgiverne skal angivelig også ha forklart Trump at et økt antall atomvåpen ville vært problematisk - blant annet med tanke på internasjonale lover og reguleringer, samt forpliktelser undertegnet av samtlige presidenter siden Richard Nixon.
DB171012 ¶ HAR PROBLEMER : Et større antall biler av typen Model X tilbakekalles av Tesla.
DB171012 « Under en nylig testing, oppdaget Tesla at et mindre antall kabler i andre seterad i enkelte Model X-biler fra 2016 og 2017 måtte tilpasses », står det i en pressemelding fra bilprodusentene, referert til av CNBC.
DB171012 Norge hadde en nedgang på om lag 90 prosent og var det landet i Europa med størst prosentvis nedgang i antall asylsøkere, heter det.
DB171012 - Fra 2015 til 2016 var det en nedgang i antall asylsøkere til Europa på om lag 7 prosent.
DB171012 I sin nye rolle som sjef for norske entreprenører var hun på plass sammen med et stort antall interesseorganisasjoner og lobbyister i Stortingets vandrehall i dag da finansminister Siv Jensen la fram forslaget til statsbudsjett.
DB171012 - Vi har økt antall politistillinger og er på god vei til å nå målet om to politifolk per tusen innbygger.
DB171012 Nå vil Norge kutte i antall kvoteflyktninger, noe som opprører Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.
DB171012 Han er sjokkert over at Regjeringen nå vil kutte antall kvoteflyktninger.
DB171012 Samtidig foreslår regjeringen å redusere antall kvoteflyktninger i 2018 til 1.120.
DB171012 ¶ SYMBOLPOLITIKK : Siv Jensen halverer antall kvoteflyktninger og vel så det i neste års budsjett.
DB171012 Så da er det vel ikke så rart at regjeringen i statsbudsjettet mer enn halverer antall kvoteflyktninger neste år, samtidig som man kutter utlendingsforvaltningen med en tredjedel.
DB171012 Regjeringens kutt i antall kvoteflyktninger er symbolpolitikk på sitt mest korttenkte.
DB171012 La oss si at man doblet antall kvoteflyktninger til rundt 5000.
DB171012 Kuttene i antall kvoteflyktninger synes å være uten mål og mening.
DB171012 I stedet for å kaste vrak på en slik innsats og ikke minst verdifull kompetanse, burde regjeringen ha vurdert å øke antall kvoteflyktninger i tråd med anmodningene fra hjelpeorganisasjoner og FNs høykommissær for flyktninger.
DA171012 Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger og kutte antall plasser på ledighetstiltak i forslaget til statsbudsjett for 2018.
DA171012 LO er heller ikke fornøyde med at regjeringen trapper ned bevilgningen til særskilte tiltak for langtidsledige, slik at antall plasser på arbeidsmarkedstiltak for ledige reduseres fra 17.000 i 2017 til 15.000 i 2018.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett.
AP171012https://www.aftenposten.no/osloby/i/Qd5Kx/Mat--og-merkevarehuset-vant-Oslo-bys-arkitekturpris Det legges vekt på at prosjektet tilfører nærmiljøet nye kvaliteter og er et tilskudd til miljøriktig byutvikling i et område med et stort antall boliger når byen skal fortettes.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Veksten i antall jobber tar seg opp, og det blir rundt 30.000 nye jobber både neste år og i 2019.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Veksten i antall jobber tar seg opp, og det blir rundt 30.000 nye jobber både neste år og i 2019.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar Veksten i antall nye jobber øker markert og mer enn antallet nye som melder seg på jobbmarkedet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Regjeringen foreslår at Norge skal ta imot 1120 kvoteflyktninger neste år, som er et langt lavere antall enn de siste årene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Både Venstre og KrF ønsker et høyere antall kvoteflyktninger enn dette.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/OGG93/Opptil-200-ma-ga-i-UDI Norge hadde en nedgang på om lag 90 prosent og var det landet i Europa med størst prosentvis nedgang i antall asylsøkere, heter det.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/OGG93/Opptil-200-ma-ga-i-UDI - Fra 2015 til 2016 var det en nedgang i antall asylsøkere til Europa på om lag 7 prosent.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/6mbJo/Slik-blir-konkurransen-pa-norsk-jernbane---ogsa-pa-Ostlandet Vinnerne må også leie et gitt antall tog fra staten, det vil si, de får et maks antall togsett, men kan bestille færre om de tror de klarer seg med det.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/6mbJo/Slik-blir-konkurransen-pa-norsk-jernbane---ogsa-pa-Ostlandet Vinnerne må også leie et gitt antall tog fra staten, det vil si, de får et maks antall togsett, men kan bestille færre om de tror de klarer seg med det.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/6mbJo/Slik-blir-konkurransen-pa-norsk-jernbane---ogsa-pa-Ostlandet De får også et minstekrav til antall avganger på strekningene, noe som betyr minst en videreføring av to timers-ruter for Sørlandsbanen.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dxAXJ/Kort-sagt_-fredag-13-oktober De regionale helseforetakene er pålagt å utpeke det nødvendige antall helseinstitusjoner eller avdelinger i slike institusjoner.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/--RBK-unggutten-er-kaxig-Han-er-veldig-kaxig-243645b.html Vi drar fram et tosifret antall navn fra både Nord- og Sør-Trøndelag, men har helt sikkert glemt noen.
AA171012 En tjenestemann i de kurdiske peshmerga-styrkene oppga at veiene ble sperret med sandsekker etter at det ble oppdaget et økende antall irakiske soldater ved frontlinjen der de kurdiske peshmerga-styrkene har sine stillinger.
AA171012 KrF, som regjeringspartiene også må søke støtte hos for å få flertall for budsjettet, vil ikke slå fast at økningen av antall kvoteflyktninger er en sak de vil prioritere.
AA171012 Det er vi også selv om vi går tilbake til å ta imot et lavere antall , sier Listhaug til NTB.
AA171012 Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger og kutte antall plasser på ledighetstiltak i forslaget til statsbudsjett for 2018.
AA171012 LO er heller ikke fornøyde med at regjeringen trapper ned bevilgningen til særskilte tiltak for langtidsledige, slik at antall plasser på arbeidsmarkedstiltak for ledige reduseres fra 17.000 i 2017 til 15.000 i 2018.
AA171012 Norge hadde en nedgang på om lag 90 prosent og var det landet i Europa med størst prosentvis nedgang i antall asylsøkere, heter det.
AA171012 - Fra 2015 til 2016 var det en nedgang i antall asylsøkere til Europa på om lag 7 prosent.
AA171012 - Støtten til nødhjelp er langt fra tilstrekkelig, gitt økningen i antall mennesker på flukt fra krig og forfølgelse i nærområdene og manglende internasjonal finansiering.
AA171012 Regjeringen skriver at Norge er blant landene i Europa som har bidratt mest, både i forhold til folketallet og i antall kvoteflyktninger.
AA171012 Regjeringen foreslår å redusere antall kvoteflyktninger i 2018 til 1.120.
AA171012 - Gitt at Norge har det laveste antall asylsøkere på flere tiår, og at vi har ledig kapasitet i norske kommuner, mener vi at Norge burde øke antall kvoteflyktninger.
AA171012 - Gitt at Norge har det laveste antall asylsøkere på flere tiår, og at vi har ledig kapasitet i norske kommuner, mener vi at Norge burde øke antall kvoteflyktninger.
AA171012 ( ©NTB ) ¶ | Antall kvoteflyktninger kuttes til 1.120, på nivå fra før 2015 ¶
VG171011 Problemene i norsk skole løses ikke ved å innføre et fast forholdstall mellom antall lærere og elever.
VG171011 Leder Problemene i norsk skole løses ikke ved å innføre et fast forholdstall mellom antall lærere og elever.
VG171011 KrF går inn for å tallfeste antall lærere til en lærer pr 15 elever i 1.-4.-klasse, og en lærer pr. 20 elever i 5.-7.-klasse.
VG171011 Han sier utfordringen er økningen i antall butikker som Rema legger opp til.
SA171011 Det er blitt stadig enklere å komme til sluttspill etter som antall lag utvides.
NL171011 Både antall mennesker og bedrifter tilsier at Langsundforbindelsen økonomisk og strategisk er et vesentlig bedre prosjekt enn Bjarkøy.
DN171011 Antall ansatte : 2500, hvorav 940 i Norge.
DN171011 Det er det høyeste antall kjøpsanbefalinger siden september 2014, ifølge data Bloomberg News.
DN171011 Det er det høyeste antall kjøpsanbefalinger siden september 2014, ifølge data Bloomberg News.
DN171011 Antall ansatte : 325 ¶
DN171011 Antall ansatte : 172.000 ¶
DB171011 - Antall brukere av fjellet er sjudoblet på ett år.
DB171011 Til tross for 34-24 i antall skudd på mål maktet ikke Zuccarello og co. å ta sin andre strake seier for sesongen.
DB171011 Antall poeng baserer seg på hvor høyt motstanderen er rangert og viktigheten av oppgjøret.
DB171011 Men Kim Jong-un vet selvfølgelig veldig godt at selv om de har fem eller ti atombomber og et større antall raketter, så blir det som peppernøtter på et kakebord i forhold til hva USA har å by på, mener Helgesen.
DB171011 Vet ikke årsaken ¶ Antall branner øker og er nå oppe i 22.
DB171011 - Det eneste jeg kan si er at et antall sjefer høyt i systemet i Cloetta er gjenstand for en undersøkelse for innsidebrudd, og at vi samarbeider fullt ut med Ekobrottsmyndigheten.
DB171011 Et ukjent antall IS-folk med familier skal ha flyktet vestover mot Syria.
DA171011 Ifølge Wikipedia har Norges Zoohandleres Bransjeforening på bakgrunn av omsetning av utstyr og mat til hold av reptiler og amfibier, anslått antall individer i Norge til å dreie seg om rundt 100 000.
AP171011https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Pk2k0/Alle-bankene-er-snart-med-i-Vipps Vipps ble opprinnelig utviklet av DNB, men ble skilt ut som et eget selskap i vår da et stort antall sparebanker sluttet seg til Vipps ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/7EA73/Startet-terroretterforskning-av-IS-kvinne-fra-Levanger Retten får presentert perioden hvor aktiviteten har vært lav, og perioder hvor det har gått et høyt antall meldinger hovedsakelig til familie, men også til det PST mener er andre norske fremmedkrigere.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/j6Abz/-Tre-arsaker-til-det-okende-globale-gapet-i-homofiles-rettigheter Et stort antall publikummere hadde møtt frem.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/Den-nye-EM-kvalifiseringen-er-som-om-det-skulle-lonne-seg-a-smore-med-syltetoy-i-langrenn-243613b.html Det er blitt stadig enklere å komme til sluttspill etter som antall lag utvides.
AA171011 Retten får presentert perioden hvor aktiviteten har vært lav, og perioder hvor det har gått et høyt antall meldinger hovedsakelig til familie, men også til det PST mener er andre norske fremmedkrigere.
AA171011 Antall daglige transaksjoner i Vipps ligger på mellom 300.000 og 400.000 på vanlige dager.
VG171010 Les også : Antall åpent homofile i eliteserien : Null ¶
VG171010 I 2009 studerte han tropiske orkaner og fant ut at økende havtemperatur økte både antall orkaner, og deres intensitet og styrke.
VG171010 Men det jeg vet er at i den delen av komplekset jeg har hatt tilgang til, som er beredskapstroppens bevegelser denne dagen, er det flere avvik enn synet på antall gjerningsmenn.
VG171010 Kulturdepartementet skriver i sitt svar til meg at når de har valgt å gi innsyn i spørsmålet om antall gjerningsmenn har de i sin vurdering tatt hensyn til at « de tjenestemennene som med livet som innsats gikk i land på Utøya, og andre fra Beredskapstroppen som var nært involvert i aksjonen, bør få belyst sin oppfatning av hva som ble kommunise
VG171010 For det første : Oppfatningen av antall gjerningsmenn er ikke en detalj.
VG171010 Men det er et feil signal å kreve at lærere som har lærerutdanning og lang erfaring fra før, skal tvinges til å ha et visst antall studiepoeng, sier Grøvan.
VG171010 Hvis begge foreldrene tar ut pleiepenger, blir antall dager halvert.
SA171010 Og det som tidenes minste VM-deltager målt i antall innbyggere. Én mann fulgte veien til det historiske VM-sluttspillet foran TV-skjermen : Norges landslagssjef Lars Lagerbäck, som trente Island i fem år og ledet nasjonen både til EM-sluttspill og EM-kvartfinale.
NL171010 200 amerikanske soldater på rotasjon på Værnes og nå kanskje et tilsvarende antall i Troms ?
NL171010 Den som er i tvil kan ta turen innom nrk.no og telle antall tekstsaker som dominerer på forsiden.
NL171010 Hva vi karakteriserer som gode eller dårlige bygninger vil baseres på et antall komplekse vurderinger, og flere av disse vil igjen bero på hvordan de fysiske omgivelsene oppleves rent subjektivt.
DN171010 Ifølge brannvesenet i Anaheim har et ukjent antall mennesker i flere nabolag og to barneskoler blitt evakuert.
DB171010 Påleggene er størst i antall solgte enheter, og nå lanserer selskapet ytterligere to : skivet rød jalapenopålegg og italiensk salat.
DB171010 Til NTB sier sjef for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen, at Uber vil komme tilbake med tjenester som normalt så fort begrensningen på antall løyver fjernes.
DB171010 Byråkrati : I forsøk på å stanse økningen i offentlig ansatte, har regjeringen kuttet kraftig i antall fagfolk i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/w7R5P/85-aring-risikerer-15-ars-fengsel-for-a-sa-tvil-om-kongelig-elefantduell-i-1593 Antall saker fordoblet ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/osloby/i/WQob2/Nye-kollektivfelt-gir-privatbilister-15-minutter-mer-i-stampeko - Vi hadde forventet at antall privatbiler ville gå noe ned, men vi har ikke gjort noen estimater på hvor mye reisetiden kunne øke.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/B8Bl0/Studentene-som-skulle-til-Hoyesterett-og-fa-staten-domt - De har et tilmålt antall timer med juridisk hjelp i søkeprosessen, langt fra alltid nok, sier Andenæs.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Xvo4W/Noe-er-galt-med-ruspolitikken Selv om vi har innført en streng narkotikalovgivning, har likevel Norge et høyt antall overdosedødsfall årlig, sammenlignet med andre europeiske land.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Les-Lagerbcks-Island-hyllest--Vil-folge-dere-sa-lenge-jeg-lever-243592b.html Og det som tidenes minste VM-deltager målt i antall innbyggere. Én mann fulgte veien til det historiske VM-sluttspillet foran TV-skjermen : Norges landslagssjef Lars Lagerbäck, som trente Island i fem år og ledet nasjonen både til EM-sluttspill og EM-kvartfinale.
AA171010 De er også bekymret for Macrons plan om å redusere antall offentlig ansatte med 120.000.
AA171010 De nasjonale luftfartsmyndighetene opplyser at flyselskapene er blitt bedt om å redusere antall flygninger med 30 prosent ved flere lufthavner.
AA171010 De er også bekymret for Macrons løfte om å redusere antall offentlig ansatte med 120.000.
AA171010 - Dette skyldes i all hovedsak økt antall utsalgssteder av lavprisbutikker, skriver Nielsen. ( ©NTB ) ¶
AA171010 Beslutningen fra Uber kom like før Samferdselsdepartementet skal svare EFTAs overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket som regulerer antall drosjeløyver.
AA171010 Målt i antall forslag må de likevel se seg slått av SV.
VG171009 I tillegg er et ukjent antall personer fortsatt savnet.
VG171009 Ifølge brannvesenet i Anaheim har et ukjent antall mennesker i flere nabolag og to barneskoler blitt evakuert.
VG171009 Vi kan ha snakket om overgrep på et antall ulike forum og plattformer, men vi vil aldri oppfordre til overgrep, sier etterforsker Paul Griffiths ved Task Force Argos i Queensland, Australia.
SA171009https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/OGbdV/Over-for-Ubers-hovedtjeneste-i-Norge Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket som regulerer antall drosjeløyver.
SA171009 Deretter røpet hun at ett av målene hennes er å slå far Bjørn Otto i antall landskamper.
NL171009 1978 kunne du telle antall snøscootere på en hand her i Salangen.
DN171009 - Vi vil operere som et ansvarlig selskap som bryr seg om alle sine brukere, og vi vil spesielt begrense antall situasjoner våre sjåfører opplever på veien, skriver Schmidt i en mail.
DN171009 Tilsynet bemerker at Statoil og Coor har kuttet i antall kokker og renholdere uten å analysere konsekvenser og at det er et brudd på regelverket.
DB171009 Om det skjer, og begrensningen på antall løyver fjernes, vil Uber komme tilbake med tjenester som normalt.
DB171009 Siden antall måltider forblir det samme, fører dette til at andelen måltider som inneholder kjøtt går ned.
DB171009 Dette betyr at selv om antall enkeltreiser har gått litt ned, så har den totale reiselengden på sykkel ( altså hvor langt folk faktisk sykler i løpet av ett år ) økt med nesten 50% siden 1992.
DB171009 Weinstein og broren slo seg opp gjennom å kjøpe opp seriøse dramafilmer for et voksent publikum, som hadde vært billigere å lage enn de store blockbusterne, markedsføre dem vidt og bredt og sørge for at mange av dem samlet opp et anseelig antall Oscar-nominasjoner.
DA171009 Bak innføringen av nasjonsligaen ligger et ønske om å øke antall betydningsfulle kamper.
DA171009 Tilsynet bemerker at Statoil og Coor har kuttet i antall kokker og renholdere uten å analysere konsekvenser og at det er et brudd på regelverket. ( ©NTB ) ¶
DA171009 Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket som regulerer antall drosjeløyver.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/w7EML/IS-tvinges-fra-skanse-til-skanse-i-Syria-og-Irak Ifølge sikkerhetskilder i Irak skjuler et stort antall IS-opprørere seg fortsatt i Mosuls gamleby.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/VKlM6/Minst-tolv-rohingya-flyktninger-dode-etter-batforlis Minst tolv omkom og et ukjent antall er savnet etter at en båt fullastet med rohingya-muslimer forliste på vei mot Bangladesh fra Myanmar.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner, også det fra 2020.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen juni å redusere antall kommuner fra 428 til 354 kommuner, fra 1. januar 2020. 121 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge Om det skjer, og begrensningen på antall løyver fjernes, vil Uber komme tilbake med tjenester som normalt.
AA171009 Minst tolv omkom og et ukjent antall er savnet etter at en båt fullastet med rohingya-muslimer forliste på vei mot Bangladesh fra Myanmar.
AA171009 Venezuelanske fengsler er ifølge kritikere overfylte, og innsatte er underernærte til tross for at myndighetene har lovet å redusere antall innsatte.
AA171009 Om det skjer, og begrensningen på antall løyver fjernes, vil Uber komme tilbake med tjenester som normalt.
AA171009 Om det skjer, og begrensningen på antall løyver fjernes, vil Uber komme tilbake med tjenester som normalt.
AA171009 Antall barn per barnehagelærer må da være seks når barna er under tre år og 12 når barna er over tre år.
VG171008 Mot Nord-Irland kunne han doblet antall landslagsmål.
VG171008 oktober 2017, Las Vegas, Nevada : 59 konsertgjengere blir drept i angrepet som overgår Pulse i antall døde. 489 personer blir skadet.
DB171008 I Norge har vi et stort antall hytter, mange av dem brukes relativt lite, og beliggenheten gir gjerne fabelaktige muligheter for naturbruk og friluftsliv, mener Pia Buen, norgessjef i utleieselskapet Novasol.
DB171008 Arrangørene hevder at så mange som 950.000 mennesker deltok i dagens demonstrasjon, mens politiet i Barcelona tallfester antall demonstranter til om lag 350.000.
DA171008 Venezuelanske fengsler er ifølge kritikere overfylte, og innsatte er underernærte til tross for at myndighetene har lovet å redusere antall innsatte.
DA171008 Venezuelanske fengsler er ifølge kritikere overfylte, og innsatte er underernærte til tross for at myndighetene har lovet å redusere antall innsatte.
DA171008 Arrangørene hevder at så mange som 950.000 mennesker deltok, mens politiet i Barcelona tallfester antall demonstranter til om lag 350.000.
DA171008 Poengene vektes deretter og deles på antall spilte kamper.
AP171008https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/agRM7/Kort-sagt_-mandag-9-oktober Ikke bare kanaliseres milliardene bort fra kjeltringers samfunnsskadelige forretningsmetoder, bruken kan til en viss grad kontrolleres med antall salgssteder og høye avgifter, slik vi har det med sprit.
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Faren-herjet-for-RBK-i-Mesterligaen-Na-vil-Emilie-16-sla-minst-n-av-hans-rekorder-243481b.html Deretter røpet hun at ett av målene hennes er å slå far Bjørn Otto i antall landskamper.
AA171008 Arrangørene hevder at så mange som 950.000 mennesker deltok, mens politiet i Barcelona tallfester antall demonstranter til om lag 350.000.
AA171008 Arrangørene hevder at så mange som 950.000 mennesker deltok, mens politiet i Barcelona tallfester antall demonstranter til om lag 350.000.
AA171008 Ni timer etter eksplosjonene har det fortsatt ikke kommet noen bekreftelse på antall omkomne og skadde fra offisielt hold.
AA171008 - Dessverre er det noen dødsfall, og vi jobber for å få tallene, sa Oppong-Nkrumah til en lokal radiostasjon og la til at det er et høyt antall skadde, ifølge Reuters.
VG171007 PR-kvinnen i bakgrunnen, i et overfylt rom i underetasjen på Hotel Le Royal, har allerede begynt å telle ned antall gjenværende spørsmål.
VG171007 I så fall ryker VM, som EM i 2016, og da snakker vi krise i landet som har verdensrekord i antall tapte VM-finaler ( 1974, 1978 og 2010 ), som tok bronse i 2014 og som har fått frem så ufattelig mange store stjerner.
SA171007https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/John-Arne-Riise-ville-lage-hevnbok-Sa-ombestemte-han-seg-243425b.html Riise skriver at det slettes ikke er sant at han sendte en likelydende tekstmelding til et tosifret antall kjente damer, og 37-åringen skriver også at han vurderte å ta en pause fra landslaget da trykket fra mediene i etterkant av saken var på det verste.
SA171007 Riise skriver at det slettes ikke er sant at han sendte en likelydende tekstmelding til et tosifret antall kjente damer, og 37-åringen skriver også at han vurderte å ta en pause fra landslaget da trykket fra mediene i etterkant av saken var på det verste.
SA171007 Der har Sverige et tosifret antall mål å gå på.
FV171007https://www.fvn.no/100Sport/fotball/John-Arne-Riise-ville-lage-hevnbok-Sa-ombestemte-han-seg-243425b.html Riise skriver at det slettes ikke er sant at han sendte en likelydende tekstmelding til et tosifret antall kjente damer, og 37-åringen skriver også at han vurderte å ta en pause fra landslaget da trykket fra mediene i etterkant av saken var på det verste.
DN171007 - Et stort antall fremmedkrigere kom inn i Syria fra Irak via grensebyen Albu Kamal, opplyser det russiske forsvarsdepartementet.
DB171007 I tillegg ser vi at antall liggedøgn og økte kostnader rundt medisinsk oppfølging øker med de eldre kundene.
DB171007 Der har Sverige et tosifret antall mål å gå på.
DB171007 Politiet tror de så vidt har skrapet bort i overflaten i antall saker som handler om ære, hevn og vold.
DB171007 januar 2016 ble antall politidistrikter redusert fra 27 til 12.
DB171007 Hvis man deler antall årsverk på den nye EØS-støtten - så har hvert enkelt ansatt ansvar for mer enn 426 millioner kroner hver.
DB171007 Uvisst antall barn ¶
DA171007 Også der er det ventet et stort antall svenske supportere.
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/John-Arne-Riise-ville-lage-hevnbok-Sa-ombestemte-han-seg-243425b.html Riise skriver at det slettes ikke er sant at han sendte en likelydende tekstmelding til et tosifret antall kjente damer, og 37-åringen skriver også at han vurderte å ta en pause fra landslaget da trykket fra mediene i etterkant av saken var på det verste.
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Frankrike-svarte-pa-Sveriges-storseier-og-rykket-narmere-VM-243455b.html Der har Sverige et tosifret antall mål å gå på.
AA171007 - Et stort antall fremmedkrigere kom inn i Syria fra Irak via grensebyen Albu Kamal, opplyser det russiske forsvarsdepartementet.
VG171006 Sjanger : Krimroman ¶ Antall sider : 650 sider ¶
VG171006 Stoltenberg viser samtidig til at det har vært en « dramatisk » reduksjon i antall atomvåpen i NATO-landene siden slutten av den kalde krigen.
VG171006 - Det vi trenger, er en verifiserbar og balansert reduksjon av antall atomvåpen.
VG171006 ALKO-HANDELSLEKKASJE TIL SVERIGE : Antall liter vin og sprit som er solgt pr. innbygger som er 15 år eller eldre.
SA171006 Slik ser tabellen ut etter Wales´ kamp, før Island og Sverige spiller sine kamper fredag og lørdag kveld : ¶ ( antall spilte kamper mot de andre topp fem-lagene i parentes ).
SA171006 Her er det ikke totalt antall poeng i hele kvalifiseringen som gjelder, men poengene som er vunnet mot de fem beste lagene i gruppen.
DN171006 Rigganalytiker Magnus Olsvik i meglerhuset Kepler Cheuvreux skriver i en epost til DN at Borr med kjøpet blir femte største aktør i verden målt i antall oppjekkbare rigger, bak Shelf, COSL, Ensco og Paragon.
DN171006 Samme dag la arbeidsgiverorganisasjonen ADP Employer Services frem tall som viste at antall sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 135.000 personer i september.
DN171006 På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 265.000 personer, ifølge Bloomberg News.
DN171006 Orkanhøst drar ned forventningene til antall nye jobber i USA.
DN171006 Etter Harvey og Irma økte antall ledighetssøknader med rundt 60 000.
DN171006 - Da orkanen Katrina herjet i 2005, steg antall førstegangssøkende til ledighetstrygd med om lag 110 000.
DN171006 Trafikken måles i antall passasjerkilometer, mens kapasiteten er antall tilgjengelige setekilometer.
DN171006 Trafikken måles i antall passasjerkilometer, mens kapasiteten er antall tilgjengelige setekilometer.
DN171006 Det er nordmenn som står for den største veksten i antall overnattinger på norske hoteller, med en vekst på 5 prosent.
DN171006 Det er ikke bare antall overnattinger som har vokst.
DN171006 Dermed var det en vekst på 4 prosent i antall overnattinger når man sammenligner august i år med august i fjor.
DN171006 Det utgjør nesten 20 prosent av antall aksjer som er i SAS i dag.
DB171006 Han peker på at det spanske fotballforbundet har mer makt over klubber enn det engelske, noe du kan se på antall unge spillere som er med i A-lagstropper på toppnivå.
DA171006 Dersom flere får avslag eller begrensede tillatelser, vil kombinasjonen av politikken og dens signaleffekter etter all sannsynlighet ha en innvirkning på antall asylsøkere i fremtiden.
DA171006 - Det er en sammenheng mellom mulighetene for å få opphold i et land og antall som søker asyl.
DA171006 - Det er derimot sannsynlig at den økte bruken av begrensede tillatelser har hatt en betydelig innvirkning på nedgangen i antall enslige mindreårige som søkte asyl i Norge i 2016 og 2017.
DA171006 Dersom flere får avslag eller begrensede tillatelser, vil kombinasjonen av politikken og dens signaleffekter etter all sannsynlighet ha en innvirkning på antall asylsøkere i fremtiden.
DA171006 - Det er en sammenheng mellom mulighetene for å få opphold i et land og antall som søker asyl.
DA171006 - Det er derimot sannsynlig at den økte bruken av begrensede tillatelser har hatt en betydelig innvirkning på nedgangen i antall enslige mindreårige som søkte asyl i Norge i 2016 og 2017.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/8eb6Q/Delte-meninger-internasjonalt-om-arets-fredspris - Det vi trenger, er en verifiserbar og balansert reduksjon av antall atomvåpen.
AP171006https://www.aftenposten.no/osloby/i/bR9jq/Mann-kritisk-skadet-etter-skyting-pa-Holmlia Politiet satte inn et stort antall bevæpnede patruljer i letingen etter gjerningspersonen.
AP171006https://www.aftenposten.no/osloby/i/bR9jq/Mann-kritisk-skadet-etter-skyting-pa-Holmlia Et stort antall bevæpnede politifolk lette i flere timer etter en gjerningsperson i området ved Dyretråkket, mens politihelikopteret hang over Holmlia.
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/95d55/Fa-tror-denne-pizzaen-vil-overleve-i-frysedisken_-men-gar-mann-av-huse-for-a-kjope-den Antall stemmer til Lothepus er likevel bare en tredjedel av stemmene sjokoladepizzaen har fått.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Wales-jubel-kan-koste-Norges-naboer-dyrt-243416b.html Slik ser tabellen ut etter Wales´ kamp, før Island og Sverige spiller sine kamper fredag og lørdag kveld : ¶ ( antall spilte kamper mot de andre topp fem-lagene i parentes ).
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Denne-gang-foler-Bendtner-seg-tryggere--Det-skal-ikke-skje-igjen-243386b.html Her er det ikke totalt antall poeng i hele kvalifiseringen som gjelder, men poengene som er vunnet mot de fem beste lagene i gruppen.
AA171006 Stoltenberg viser samtidig til at det har vært en « dramatisk » reduksjon i antall atomvåpen i NATO-landene siden slutten av den kalde krigen.
AA171006 - Det vi trenger, er en verifiserbar og balansert reduksjon av antall atomvåpen.
AA171006 - Det vi trenger, er en verifiserbar og balansert reduksjon av antall atomvåpen.
VG171005 Ryan Giggs, som nylig mistet rekorden over antall kamper til Gareth Barry, topper assistlisten med 162 assist på sine 634 kamper.
VG171005 Holder vi oss til antall mål totalt er Solskjær Premier League-historiens 34. mest målrike spiller med sine 91 mål.
VG171005 OPPBLOMSTRING : Helse Bergen har opplevd en økning i antall tilfeller av skabb, og har nå flere henvisninger i uken av den kløende hudsykdommen.
VG171005 - Vi har ikke registrert noen høyt antall av skabb-tilfeller den siste tiden, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem til VG.
SA171005https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/-Se-den-imponerende-Solskjar-statistikken---Jeg-var-ganske-effektiv-243363b.html I tillegg viser antall assist at jeg kunne være en lagspiller også, smiler Solskjær, som er beskjeden når han forklarer statistikken : ¶
SA171005 Statistikken for september viser nemlig at antall salg går kraftig ned sammenlignet med samme måned i fjor.
SA171005 Nå begynner vi å se et svikt i antall salg.
SA171005 Grafen over viser at det er en økning i antall boliger i markedet, samtidig som antall solgte boliger går ned.
SA171005 Grafen over viser at det er en økning i antall boliger i markedet, samtidig som antall solgte boliger går ned.
SA171005 I tillegg viser antall assist at jeg kunne være en lagspiller også, smiler Solskjær, som er beskjeden når han forklarer statistikken : ¶
DN171005 Antall ansatte : 2500, hvorav 940 i Norge.
DN171005 Samtidig fortsetter antall usolgte boliger i markedet å øke.
DN171005 Det var også en økning for total trafikkvekst, som er antall passasjerkilometer, og tilgjengelige setekilometer med henholdsvis 29 og 28 prosent.
DB171005 Det var et antall venner som vendte meg ryggen.
DA171005 - Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten samkjører sine planer så langt det lar seg gjøre, for å minimere belastningen og redusere antall byggeperioder.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene Frem til nå har det vært vanlig å vise til Philip Cooks undersøkelse fra 1994 når det er snakk om antall våpen i USA.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/wwz1L/Ingen-norsk-by-nar-malene-Nasjonalt-sykkelregnskap-2016-viser-en-trist-utvikling I 2017 har man kun lykkes med å legge til rette for syklister langs riksveier for halvparten av det antall km man satte seg som mål i 2014.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/Denne-utviklingen-bekymrer-Eiendom-Norge-direktoren-10645b.html Statistikken for september viser nemlig at antall salg går kraftig ned sammenlignet med samme måned i fjor.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/Denne-utviklingen-bekymrer-Eiendom-Norge-direktoren-10645b.html Nå begynner vi å se et svikt i antall salg.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/Denne-utviklingen-bekymrer-Eiendom-Norge-direktoren-10645b.html Grafen over viser at det er en økning i antall boliger i markedet, samtidig som antall solgte boliger går ned.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/Denne-utviklingen-bekymrer-Eiendom-Norge-direktoren-10645b.html Grafen over viser at det er en økning i antall boliger i markedet, samtidig som antall solgte boliger går ned.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Se-den-imponerende-Solskjar-statistikken---Jeg-var-ganske-effektiv-243363b.html I tillegg viser antall assist at jeg kunne være en lagspiller også, smiler Solskjær, som er beskjeden når han forklarer statistikken : ¶
AA171005 Formålet er ikke å ta flest mulig av de som bryter fartsgrensen, formålet er å begrense antall døde og hardt skadde i trafikken, sier han.
AA171005 - I en tid da de sivile tapene i Afghanistan er de høyeste som er registrert, tvinger europeiske regjeringer et økende antall asylsøkere tilbake til de farene de flyktet fra.
AA171005 Selv om forskere er uenige om sammenhengen mellom antall private skytevåpen og antall drap, er det fremdeles slik at de fleste massedrapsmenn i USA får tak i våpen på lovlig vis.
AA171005 Selv om forskere er uenige om sammenhengen mellom antall private skytevåpen og antall drap, er det fremdeles slik at de fleste massedrapsmenn i USA får tak i våpen på lovlig vis.
VG171004 Også antall elever som er mistenkt og/eller siktet, øker kraftig.
VG171004 - Tabellen viser at det har vært en økning i antall anmeldelser fra og med våren 2016.
VG171004 - Selv de skolene som har flest politianmeldte hendelser i løpet av et semester, står med så lave antall anmeldelser at de ikke er egnet for å vise hverken utvikling over tid, eller være gode indikatorer på et problem ved skolen, presiserer Barstad Wilmann.
VG171004 Antall unike personer registrert som mistenkt eller siktet i disse anmeldelsene har til dels fulgt den samme utviklingen, skriver Eirik Barstad Wilmann i Oslo politidistrikt i en epost til VG.
SA171004https://www.aftenbladet.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html Vi ser en økende trend i antall boliger til salg i Bergen, sier Dreyer.
SA171004 Vi ser en økende trend i antall boliger til salg i Bergen, sier Dreyer.
SA171004 Men han slås i antall Instagram-følgere av en spiller som de færreste nordmenn har hørt om.
NL171004 Det handler om et stort antall skytevåpen som oppbevares i norske hjem, uten at eierne har et legitimt behov for å eie dem.
DN171004 Statistikken viser at antall usolgte boliger har økt kraftig i hovedstaden.
DN171004 Eiendom Norges statistikk viser imidlertid en kraftig økning i antall boliger som ikke er blitt solgt.
DB171004 Mandag bidro teknologien imidlertid til at Stephen Paddock kunne avfyre et stort antall skudd i løpet av et kort tidsrom.
DB171004 Halvorsen legger til at de har et begrenset antall scener, spillekvelder, skuespillere og tekniske folk.
DB171004 Halvorsen legger til at de har et begrenset antall scener, spillekvelder, skuespillere og tekniske folk.
DB171004 Samtidig kom et stort antall motdemonstrasjoner til og ødela enhver mulighet til å komme seg videre.
DA171004 Juli hadde, til tross for dårlig vær, en økning i antall romdøgn på 5,8 prosent.
DA171004 Hun er imponert over hotellbransjens omstillingsevne etter oljeprisfallet og nedgangen i antall forretningskunder.
DA171004 Bare i juli har antall spanske turister økt med 70 %, etterfulgt av Tyskland ( + 47 % ), Italia ( + 31,5% ), Kina ( + 23 % ) og Nederland ( + 14,5% ).
AP171004https://www.aftenposten.no/reise/Finnene-satser-pa-Vestlandet-og-Nord-Norge-med-nye-direkteruter-10644b.html Kraftig økning til Nord-Norge ¶ Antall asiatiske gjestedøgn til Nord-Norge har økt kraftig i år.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EOPvj/Hoyre-foreslar-at-Thommessen-fortsetter-som-stortingspresident Det er dermed ventet et betydelig antall blanke stemmer under lørdagens avstemning.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/QQkdx/Dere-er-pa-russebuss-allerede-og-fester-og-snapper-Jeg-ligger-hjemme-med-vondt-i-magen Jeg skjønner at dere som buss bare har plass til x antall medlemmer.
AP171004https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-september--Styrken-i-prisfallet-er-sterkere-enn-vanlig-for-maneden-10641b.html Vi ser en økende trend i antall boliger til salg i Bergen, sier Dreyer.
AA171004 Mexicanske myndigheter oppjusterer antall døde etter forrige måneds jordskjelv til 369.
AA171004 Samme dag gikk et stort antall katalanere til streik for å protestere mot politiets framferd under folkeavstemningen.
AA171004 | Laveste antall oppklarte lovbrudd på to tiår ¶
AA171004 Samlet har imidlertid både antall oppklarte og uoppklarte lovbrudd gått ned, framgår det av tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram onsdag.
AA171004 Antall pasienter varierer selvfølgelig.
VG171003 Les også : Antall åpent homofile i eliteserien : Null ¶
VG171003 Med åtte målgivende pasninger har ingen flere enn Morten Gamst Pedersen denne sesongen ( Branns Fredrik Haugen og Stabæks Luc Kassi er på samme antall ).
VG171003 Flyktninghjelpen har tidligere minnet Listhaug om at det var hennes eget departement som flere måneder før kvoteforliket fikk rapportene fra Frontex, EUs felles grensepoliti der Norge deltar, om at et svært høyt antall asylsøkere var på vei fra Tyrkia til Europa.
VG171003 I januar 2007 anmeldte Mattilsynet slakteriet for forfeilfôring av lam og sau, som medførte lidelse for et større antall dyr, hvorav flere av dem døde.
SA171003https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-10631b.html UTVALGET : Det finnes et svært begrenset antall typer pitabrød i norske butikker.
SA171003https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-10631b.html Da Bramat kjøpte inn til denne testen, fant vi et svært begrenset antall typer pitabrød, og kun én av dem var laget av fullkorn.
SA171003 UTVALGET : Det finnes et svært begrenset antall typer pitabrød i norske butikker.
SA171003 Da Bramat kjøpte inn til denne testen, fant vi et svært begrenset antall typer pitabrød, og kun én av dem var laget av fullkorn.
SA171003 UTVALGET : Det finnes et svært begrenset antall typer pitabrød i norske butikker.
SA171003 Da Bramat kjøpte inn til denne testen, fant vi et svært begrenset antall typer pitabrød, og kun én av dem var laget av fullkorn.
NL171003 Halvering av antall sendetimer betyr vel at et ti-talls stillinger blir overflødige ?
DN171003 Det er fortsatt stort utbud av boliger, og det er ingen vesentlig nedgang i antall solgte boliger.
DN171003 Et stort antall mennesker ventes å delta i streiken.
DB171003 Salget falt med andre ord 36 prosent i antall enheter, og 39 prosent målt i kroner.
DB171003 Det tilsvarer et fall på 39 prosent i antall enheter, og 20 prosent målt i verdi.
DB171003 I tillegg har vi problemet med at fastlegens inntekt er avhengig av antall pasienter på listen.
DA171003 Han har en fantastisk statistikk når det gjelder antall mål og kamper, og lengden på karrieren.
BT171003https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-10631b.html UTVALGET : Det finnes et svært begrenset antall typer pitabrød i norske butikker.
BT171003https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-10631b.html Da Bramat kjøpte inn til denne testen, fant vi et svært begrenset antall typer pitabrød, og kun én av dem var laget av fullkorn.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/n87dn/Falske-nyheter_-ryktespredning-og-feilrettede-heksejakter-Etter-Las-Vegas-massakren-ble-ekte-og-falsk-informasjon-sauset-sammen Men « nyheten » om flere gjerningsmenn ble i minuttene og de første timene etter massakren spredt som om det var sant - også av journalister og kjendiser med enorme antall Twitter-følgere.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/n87dn/Falske-nyheter_-ryktespredning-og-en-heksejakt-pa-feil-person-Etter-Las-Vegas-massakren-ble-ekte-og-falsk-informasjon-sauset-sammen Men « nyheten » om flere gjerningsmenn ble i minuttene og de første timene etter massakren spredt som om det var sant - også av journalister og kjendiser med enorme antall Twitter-følgere.
AP171003https://www.aftenposten.no/osloby/i/qGdLg/Ma-kanskje-innfore-laksekvoter-i-Akerselva I år har det vært fritt frem og ingen begrensninger på antall solgte fiskekort.
AP171003https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-a-regne-10631b.html UTVALGET : Det finnes et svært begrenset antall typer pitabrød i norske butikker.
AP171003https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-a-regne-10631b.html Da Bramat kjøpte inn til denne testen, fant vi et svært begrenset antall typer pitabrød, og kun én av dem var laget av fullkorn.
AP171003https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-10631b.html UTVALGET : Det finnes et svært begrenset antall typer pitabrød i norske butikker.
AP171003https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-10631b.html Da Bramat kjøpte inn til denne testen, fant vi et svært begrenset antall typer pitabrød, og kun én av dem var laget av fullkorn.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Trodde-du-at-Bendtner-var-den-storste-profilen-i-norsk-fotball-Pa-ett-omrade-blir-han-slatt-243279b.html Men han slås i antall Instagram-følgere av en spiller som de færreste nordmenn har hørt om.
AA171003 Det var på forhånd ventet at et stort antall mennesker ville delta i streiken i den spanske regionen.
AA171003 - Uansett er skolen lovpålagt å gjennomføre et visst antall timer undervisning i løpet av skoleåret.
AA171003 Ombudstvedt sier at det ikke er et stort antall ting man kan diskutere, og at det i bunn og grunn dreier seg om hva de ulike gruppene skal sitte igjen med.
AA171003 Det er fortsatt stort utbud av boliger, og det er ingen vesentlig nedgang i antall solgte boliger.
AA171003 Der settes det både krav til antall ansatte per barn og til hvor mange pedagoger og barnehagelærere det skal være per barn. ( ©NTB ) ¶
AA171003 En ny analyse fra Lindorff viser at det i de siste fem årene har vært en vekst på 60 prosent i antall eldre med betalingsproblemer.
VG171002 Samme antall til Sør-Korea i februar 2018 vil koste 18 til 20 millioner.
VG171002 Et stort antall norske filmarbeidere var involvert under innspillingen vinteren 2016.
VG171002 * 1 Et stort antall politibiler var raskt på stedet, og hele kvartalet ble avstengt.
VG171002 Det er likevel grunn til å tro at det kan redusere antall skyte-episoder i USA, som er mye høyere enn i andre vestlige land.
VG171002 Frp og regjeringen fikk gjennom viktige asylinnstramninger i Stortinget som har bidratt til at Norge har hatt den sterkeste nedgangen i antall asylsøkere i hele Europa.
VG171002 - Vi har mistet tellingen over antall stengte veier på Sørlandet.
VG171002 Agder politidistrikt har på grunn av det varslede været forsterket operasjonssentralen og høynet antall patruljer i Kristiansands-området og lenger vest i Vest-Agder.
VG171002 - Vi har mistet tellingen over antall stengte veier på Sørlandet.
NL171002 Den tydelige strategien har også bidratt til å skape et betydelig antall arbeidsplasser.
DN171002 Antall registreringer i september er ny rekord for merket.
DN171002 Antall ansatte : 2500, hvorav 940 i Norge.
DN171002 Et stort antall politifolk ankom området ved hovedgaten The Strip like etter at skytingen startet.
DN171002 Et stort antall politifolk ankom området ved hovedgata The Strip like etter at skytingen startet.
DN171002 Oljeprisene faller mandag, etter at den ukentlige riggtellingen til Baker Hughes fredag viste en økning i antall amerikanske oljeborerigger forrige uke.
DB171002 På ti år har antall nordmenn med mer enn én krefttype nesten doblet seg.
DB171002 Det er et høyt antall omsetninger, men prisutviklingen i Oslo er fremdeles fallende.
DB171002 Grønland : Melding om et stort antall ungdommer som slåss.
DA171002 Et stort antall politifolk ankom området ved hovedgata The Strip like etter at skytingen startet.
DA171002 Dette fordi antall biler og reiselengde per person øker jevnt », konstaterer FIVH.
DA171002 Et annet stridsspørsmål har vært om det egentlig bør foregå jakt så nær byen - i områder der turfolk ferdes i stort antall .
DA171002 | Veitrafikksentralen har mistet tellingen over antall stengte veier på Sørlandet ¶
DA171002 - Vi har mistet tellingen over antall stengte veier på Sørlandet.
DA171002 Dette fordi antall biler og reiselengde per person øker jevnt », konstaterer FIVH.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/yQrEr/Like-typisk-norsk-som-dugnaden_-er-diskusjoner-om-oppmotet---Atle-Fretheim Fra og med i høst iverksetter vi systematisk registrering av antall dugnadsdeltagere, skriver artikkelforfatteren.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/yQrEr/Like-typisk-norsk-som-dugnaden_-er-diskusjoner-om-oppmotet---Atle-Fretheim Derfor : Fra og med i høst iverksetter vi systematisk registrering av antall dugnadsdeltagere.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/95VyW/-Uonskede-arter-som-krysser-grensene-truer-norske-planter Det ble også forbudt i et visst antall år å dyrke potet der sykdommen ble påvist.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/k2zAQ/Her-er-de-verste-skyteepisodene-i-USA-de-siste-10-arene Her er de verste skyteepisodene med høyest antall drepte I USA de siste 10 årene ¶
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/RkJb8/Facebook-nekter-a-godta-russiske-krav-Kan-bli-kastet-ut-av-landet - Vi er veldig klar over at Facebook har et betydelig antall brukere i Russland, men det finnes alternativer, sa sjefen for Roskomnadzor.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/Mzkx0/-Hvis-vi-ikke-skal-snakke-om-vapenkontroll-etter-Las-Vegas_-nar-skal-vi-gjore-det-da Lengden på salvene og antall skadede tyder på flere hundre skudd.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/6xgee/Dodstallet-stiger-etter-jordskjelvet-i-Mexico Tallet på antall døde etter jordskjelvet i Mexico 19. september steg søndag til 361.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Ut ifra valgresultatet blir antall lederverv partiene imellom slik : Ap tre, Høyre tre, Frp to, Sp ett, KrF ett, V ett, SV ett.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JrL/Minst-20-personer-er-evakuert-etter-flom-pa-Sorlandet - Vi har mistet tellingen over antall stengte veier på Sørlandet.
AA171002 Tallet på antall døde etter jordskjelvet i Mexico 19. september steg søndag til 361.
AA171002 Et stort antall politifolk ankom området ved hovedgata The Strip like etter at skytingen startet.
AA171002 Et stort antall politifolk ankom området ved hovedgata The Strip like etter at skytingen startet.
AA171002 | Veitrafikksentralen har mistet tellingen over antall stengte veier på Sørlandet ¶
AA171002 - Vi har mistet tellingen over antall stengte veier på Sørlandet.
VG171001 Oppgjøret ble sett av bare 2415 tilskuere, voktet av en betydelig mengde bevæpnede politimenn og frustrerte Genk-supportere kastet nesten et tosifret antall ølkrus inn i frustrasjon over både dommer og eget lag.
SA171001 - Skal du komme opp i antall timer du trenger, så må du holde på mye på egen hånd.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/n8Pp5/Forsker-tror-Nord-Korea-vil-tviholde-pa-atomvapnene Da kan et stort antall nordkoreanske flyktninger strømme inn i Kina.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Fakta : De største falske nyhetssakene på Facebook i 2016 ¶ ( antall ganger likt og delt i parentes ) ¶
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wn3rg/Frykter-frostskader-i-nedkjolt-boligmarked De er avhengige av at det er et visst antall boliger ute i markedet, slik at de som trenger bolig både får kjøpt ny og får solgt sin gamle bolig, sier han.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken | På vei mot rekordlavt antall drepte i trafikken ¶
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken Flest omkommer i møteulykker, mens det har vært en betydelig nedgang i antall utforkjøringsulykker, fra 40 døde i fjor til 26 så langt i år.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken - Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken - Det har vært en nedgang også i antall hardt skadde i trafikken - fra 656 til 626.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 Da kan et stort antall nordkoreanske flyktninger strømme inn i Kina.
AA171001 | På vei mot rekordlavt antall drepte i trafikken ¶
AA171001 Flest omkommer i møteulykker, mens det har vært en betydelig nedgang i antall utforkjøringsulykker, fra 40 døde i fjor til 26 så langt i år.
AA171001 - Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken.
AA171001 - Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 - Det har vært en nedgang også i antall hardt skadde i trafikken - fra 656 til 626.
AA171001 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 Det har vært en betydelig nedgang i antall utforkjøringsulykker, fra 40 døde i fjor til 26 så langt i år.
AA171001 - Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 2017 kan komme til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier hun. 52 av de 78 omkomne så langt i år har vært over 45 år.
VG170930 Det er nok min beste måned målt i antall scoringer per kamp.
VG170930 Alan Shearer har Premier League-rekorden på antall scoringer i et og samme kalenderår, med 36 mål i 1996.
SA170930 Et stort antall tilskuere falt halvannen meter ned fra tribunen og inn på indre bane, der noen av dem fikk andre tilskuere oppå seg.
DB170930 TV-bildene viser et stort antall tilskuere falle ned og inn på siden av banen, da den fremste delen av tribunen brøt sammen.
DB170930 Duke forsøkte fredag å nyansere den opprinnelige kommentaren, da hun sa at det var en god historie på grunn av « vår evne til å nå folk og det begrensede antall dødsfall ».
DA170930 - Vi har pågrepet et antall personer, men jeg har ingen informasjon om de pågrepne, sier Adlersson ¶
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/xKp7V/Nazistene-har-begynt-a-samle-seg--flere-gater-sperret-av Svenske medier skriver at antall motdemonstranter kan komme opp i 10.000.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/xKp7V/Nazistene-har-begynt-a-samle-seg--flere-gater-sperret-av - Vi har undersøkt et antall personer for å sjekke om de har farlige kniver og annet på seg, sier politiets pressetalsmann Hans Lippens ¶
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/2E49G/Ny-nazidemonstrasjon-i-Gteborg-lordag--Det-kan-smelle NMR har flere hundre medlemmer i Sverige, og et ukjent antall medlemmer i Norge og Finland.
AP170930https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQ0zR/Mindre-farlig-a-vare-fotgjenger-i-Oslo Ifølge tall fra Statens vegvesen ble antall alvorlige fotgjengerulykker i Oslo halvert fra 2015 til - 16.
AP170930https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/3rK2d/Bistand-fra-ressurssvake--Therese-Sollien | Bistand fra ressurssvake Therese Sollien ¶ Antall lisenser til pengespill bør strammes inn, ikke utvides.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Se-video-29-skadet-i-tribuneulykke-i-Frankrike-243134b.html Et stort antall tilskuere falt halvannen meter ned fra tribunen og inn på indre bane, der noen av dem fikk andre tilskuere oppå seg.
AA170930 - Vi har pågrepet et antall personer, men jeg har ingen informasjon om de pågrepne, sier Adlersson.
AA170930 Antall personer med verge øker årlig.
VG170929 Antatt seirer i år : 22 ¶ Antall seirer totalt : 261 ¶
VG170929 * Han har altså kuttet drastisk ned på antall treningstimer.
VG170929 Vi vil ha et stort antall polititjenestemenn som er taktisk utdannede og spesialtrente på å ta hånd om store folkemasser.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Presidenten-i-spansk-fotballklubb-arrestert-i-mafia-sak-243055b.html Flere sportsbiler, smykker, kontanter og et antall maskingevær ble beslaglagt i aksjonen.
SA170929 Flere sportsbiler, smykker, kontanter og et antall maskingevær ble beslaglagt i aksjonen.
NL170929 Blant annet førte en streng forordning mot trolldomskriminalitet til økt antall heksebål både i Norge og Danmark.
DN170929 Dette viser sesongjusterte tall for antall registrerte arbeidsledige som Nav la frem fredag.
DB170929 Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid. 68.900 helt ledige ¶
DB170929 Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid.
DB170929 Etter et betydelig fall i august, har antall personer registrert som helt ledige holdt seg uendret i september, viser sesongjusterte tall fra NAV.
DB170929 Til tross for en boom innen norske startups, Xeneta, Gelato og No Isolation nevnes ofte i media, og det faktum at Norge lå foran både finnene og danskene i antall investeringer over ti millioner dollar i gründerbedrifter det siste året, så drømmer ennå ikke nordmenn om å bli gründere.
DB170929 Enkelte hevder at hun var en av Hefners favorittmodeller, noe som speiler seg i antall ganger hun stilte på forsida.
DA170929 Et økende antall unge jenter går i terapi etter å ha delt nakenbilder av seg selv.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/zvwL1/Flere-jenter-i-terapi-etter-a-ha-delt-nakenbilder Et økende antall unge jenter går i terapi etter å ha delt nakenbilder av seg selv.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/qG8Lg/Dobling-i-antall-volds--og-trusselsaker-pa-videregaende-skoler-i-Oslo | Dobling i antall volds- og trusselsaker på videregående skoler i Oslo ¶
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/qG8Lg/Dobling-i-antall-volds--og-trusselsaker-pa-videregaende-skoler-i-Oslo Tall for 2017 er ikke tilgjengelige, men politiet sier det har vært en økning i antall voldshendelser den siste tiden.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Presidenten-i-spansk-fotballklubb-arrestert-i-mafia-sak-243055b.html Flere sportsbiler, smykker, kontanter og et antall maskingevær ble beslaglagt i aksjonen.
AA170929 Et økende antall unge jenter går i terapi etter å ha delt nakenbilder av seg selv.
AA170929 | Dobling i antall volds- og trusselsaker på videregående skoler i Oslo ¶
AA170929 Tall for 2017 er ikke tilgjengelige, men politiet sier det har vært en økning i antall voldshendelser den siste tiden.
AA170929 I angrepet ble 53 nordmenn og et ukjent antall tyske soldater og russiske krigsfanger drept, ifølge NRK. ( ©NTB ) ¶
AA170929 I angrepet ble 53 nordmenn og et ukjent antall tyske soldater og russiske krigsfanger drept, skriver NRK. ( ©NTB ) ¶
VG170928 Midtbanespilleren har vært misfornøyd med antall minutter han har fått på banen denne sesongen.
VG170928 Nå trapper legene på kontoret mellom blokkene øst i Oslo ned på antall pasienter på fastlegelistene.
NL170928 Et fartøy på størrelse med dagens eldste fartøy MS « Lofoten », vil være tilstrekkelig til å oppfylle Statens krav til antall passasjer, køyer og lastekapasitet oppgitt i anbudet.
DN170928https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/2227/Politiets-Sikkerhetstjeneste/pst-advarer-om-press-fra-russiske-agenter I februar opplyste sikkerhetstjenesten til VG at de har fått et økt antall rapporter om nordmenn og russere som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes å presses til samarbeid.
DN170928 I februar opplyste sikkerhetstjenesten til VG at de har fått et økt antall rapporter om nordmenn og russere som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes å presses til samarbeid.
DN170928 Ifølge Perspektivmeldingen vil en økning i antall arbeidede timeverk per innbygger i alderen 15 - 74 år på 15 prosent kunne tette hele det anslåtte finansieringsgapet, skriver Dørum i rapporten.
DN170928 - Norge har hatt en stor vekst i antall dollarmillionærer over flere år, sier Johan Bergström, leder for finansielle tjenester hos Capgemini Consulting.
DB170928 Formuleringen åpnet for at antall solgte kinobilletter er med å bestemme hvem som vinner kategorien årets film.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/qGbwe/Playboy-grunnlegger-Hugh-Hefner-er-dod Et svært lite antall menn har vært avbildet der.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/d67QJ/Europol-Losepengevirus-er-den-storste-digitale-trusselen « De siste 12 månedene har vi sett et stort antall cyberangrep som er enestående i global skala, effekt og spredningsfrekvens », skriver Europol i en pressemelding i forbindelse med en ny rapport om organisert cyberkriminalitet.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet - Reformer i offentlig sektor er helt nødvendig for å kunne møte utgiftspresset som følger av at det blir flere eldre i forhold til antall yrkesaktive, sier han.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7bJK3/Norge-i-verdenstoppen-i-andel-dollarmillionarer Også i antall hevder lille Norge seg bra.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7bJK3/Norge-i-verdenstoppen-i-andel-dollarmillionarer Når det gjelder vekst i antall dollarmillionærer fra 2015 til 2016 ligger også Norge på tredjeplass med 13,5 prosent vekst.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7bJK3/Norge-i-verdenstoppen-i-andel-dollarmillionarer Fra 2015 til 2016 økte antall dollarmillionærer i Norge med over 13 prosent.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/7bo2v/PST-advarer-om-press-fra-russiske-agenter I februar opplyste sikkerhetstjenesten til VG at de har fått et økt antall rapporter om nordmenn og russere som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes å presses til samarbeid.
AA170928 Nyoman Parwata i myndighetenes kriseberedskap på Bali sier torsdag at antall evakuerte har økt til rundt 122.500.
AA170928 I dag blir alle penger, kommunale og statlige, som brukes på Den norske kirke, delt på antall medlemmer i kirken.
AA170928 Et utslag av dette er at andre trossamfunn får mer penger per medlem, jo færre medlemmer Den norske kirke får, fordi utgifter til bygging, drift og vedlikehold er det samme fra år til år, mens antall medlemmer går ned.
AA170928 I februar opplyste sikkerhetstjenesten til VG at de har fått et økt antall rapporter om nordmenn og russere som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes å presses til samarbeid.
AA170928 Vi må tilbake til høsten 2014 for å finne tilsvarende antall abonnenter, og opplever også en tydelig vekst i lesing av betalt innhold på nett, sier Nedreberg.
AA170928 De kan i stedet glede seg over en vekst i antall abonnenter.
AA170928 Adresseavisen opplever en vekst i antall abonnenter, men leses av færre enn i fjor.
AA170928 - Det var forventet ut fra at vi også har hatt et fall i antall papirabonnenter, og vi ser at mange flytter lesingen fra papir til digitale plattformer, utdyper hun.
VG170927 Viltnemndene i de ulike regionene har bedt om å få ta ut et visst antall , og har deretter mottatt klager.
DN170927 På samme måte som nå, var fundamentale forhold som arbeidsmarked og renter gunstige og antall transaksjoner i bruktboligmarkedet holdt seg på et godt nivå, skriver selskapet.
DN170927 - Selv om disse tallene kan variere mye fra måned til måned, har antall varsler om permitteringer og oppsigelser nå stabilisert seg på et lavt nivå.
DN170927 I motsetning til tallene for antall registrerte arbeidsledige fra Nav, inkluderer aku-undersøkelsen også personer som er arbeidsledige, men som ikke har registrert seg som ledige hos Nav.
DN170927 Prosjektet er Twitters foreløpig siste forsøk på å øke aktiviteten og antall brukere på det sosiale mediet.
DN170927 - Vi er fornøyd med antall svar og det er stort engasjement, sier partiets kommunikasjonssjef Ingrid Langerud til Aftenposten.
DB170927 Det er ventet at Vigneault vil redusere antall spillere i stallen før den tid.
DB170927 Samtidig ser man at ligaer i andre land som har kuttet antall lag, har hatt suksess med det.
DB170927 Bommerten ble oppdaget onsdag, da Japans nasjonale idrettsetat mottok et antall telefonoppringninger fra observante publikummere.
DB170927 Men Kulturdepartementet mener nå at saken er et så særegent tilfelle at det gis delvis innsyn i de deler av referatene som omhandler oppfatningen av antall gjerningsmenn.
DB170927 Jeg har derfor besluttet å gi innsyn i de deler av referatene hvor det kommer fram ulike oppfatninger som omhandler spørsmålet om antall gjerningsmenn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DA170927 Det er ventet at Vigneault vil redusere antall spillere i stallen før den tid.
DA170927 * Fysiske tiltak, med mulighet for å begrense antall åpne inn- og utganger på skolen.
AP170927https://www.aftenposten.no/viten/i/VWbmV/Klimaforandring-utfordrer-norsk-brodkornproduksjon Vi kjenner ikke alle genene som styrer spiring i akset hos brødhvete, men vet at det dreier seg om et forholdsvis stort antall .
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/OwqmA/NATO-Amerikansk-luftangrep-i-Kabul-traff-sivile Et ukjent antall sivile er rammet av et amerikansk luftangrep i Kabul, opplyser NATO.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oX4g7/Hver-sjette-Ap-medlem-har-svart-pa-hva-som-gikk-galt-i-valgkampen - Vi er fornøyd med antall svar, og det er stort engasjement, skriver partiets kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i en sms til Aftenposten.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus - Det er enormt viktig at det settes fokus på kvaliteten på tjenestene, ikke bare antall sykehjemsplasser, sier lege og forsker Maria Romøren ¶
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/kl5W9/Ny-behandling-pa-sykehjem-forer-til-kraftig-reduksjon-i-innleggelser-pa-sykehus - Det er enormt viktig at det settes fokus på kvaliteten på tjenestene, ikke bare antall sykehjemsplasser, sier Romøren.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/OwgWb/Ryanair-kansellerer-reisen-for-nye-400000-kunder Når vi også reduserer antall avganger skal vi klare å fly det reduserte programmet.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/OwgWb/Ryanair-kansellerer-reisen-for-nye-400000-kunder Dette til tross for at et høyt antall ansatte samtidig må avvikle ferie frem mot desember, sier han.
AA170927 Twitter har fra før forsøkt å gjøre seg mer populær ved å tilby video, strømming av sportsbegivenheter og ved å holde antall tegn i lenker utenfor de 140 tegnene i meldingene.
AA170927 Prosjektet er Twitters foreløpig siste forsøk på å øke aktiviteten og antall brukere på det sosiale mediet.
AA170927 Det siste prøveprosjektet som nå vil øke antall tegn man kan skrive fra 140 til 280, vil bare føre til at Twitter blir stadig mer likt Facebook, mener analytiker Rob Enderle i Enderle Group.
AA170927 Han ønsker dessuten å redusere antall skatteklasser for personlige skattytere til tre, 12 prosent, 25 prosent og 35 prosent, mot sju i dag.
AA170927 Kritiske røster har spurt seg om hva slags nytte de 3.000 ekstra soldatene vil gjøre, når det fantes rundt 100.000 soldater før 2014 uten at selv et så stort antall klarte å knuse Taliban.
AA170927 Et ukjent antall sivile er rammet av et amerikansk luftangrep i Kabul, opplyser NATO.
AA170927 Mujahid nevner ikke noe om antall raketter, og lokale medier har oppgitt ulike tall.
AA170927 FN-organisasjonen mener at antall ofre trolig er langt høyere.
AA170927 Sjeldent høyt antall takker ¶
AA170927 - Dette må nok sies å være et sjeldent høyt antall takker, mener elgekspert Morten Heim ved Norsk institutt for naturforskning.
AA170927 Twitter har fra før forsøkt å gjøre seg mer populær ved å tilby video, strømming av sportsbegivenheter og ved å holde antall tegn i lenker utenfor de 140 tegnene i meldingene.
AA170927 Prosjektet er Twitters foreløpig siste forsøk på å øke aktiviteten og antall brukere på det sosiale mediet.
AA170927 Det siste prøveprosjektet som nå vil øke antall tegn man kan skrive fra 140 til 280, vil bare føre til at Twitter blir stadig mer likt Facebook, mener analytiker Rob Enderle i Enderle Group.
AA170927 Det sesongjusterte tallet på antall sysselsatte gikk ifølge AKU opp med 8.000 personer fra april til juli.
AA170927 Antall personer som er registrert som arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav, gikk ned med 3.000 personer fra april til juli.
AA170927 juli-kommisjonens egne intervjuer med beredskapstroppen, men Kulturdepartementet mener nå at saken er et så særegent tilfelle at det gis delvis innsyn i de deler av referatene som omhandler oppfatningen av antall gjerningsmenn.
AA170927 juli, får belyst sin oppfatning av hva som ble kommunisert og lagt til grunn under aksjonen, og jeg har derfor besluttet å gi innsyn i de deler av referatene hvor det kommer fram ulike oppfatninger som omhandler spørsmålet om antall gjerningsmenn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ). 22. juli-kommisjonen har fastslått at
VG170926 Husker du denne ? Antall parkeringsplasser på Nye Jordal Amfi : 38 !
VG170926 Bakgrunn : Alt klart for siste runde i Jordal Amfi ¶ Antall betalende tilskuere i Furuset Forum - Vålerengas midlertidige hjemmebane - har vært henholdsvis 200 mot Manglerud Star og 343 mot Frisk Asker, ifølge Thøgersen.
VG170926 Vi ba Norge om å øke støtten til nødhjelp og ta imot et økt antall kvoteflyktninger.
VG170926 Det var godt å se den norske dugnadsånden bli blåst liv i, da et stort antall flyktninger søkte beskyttelse her hos oss i 2015.
VG170926 Siden årtusenskiftet har antall felte elg hatt en lav, jevn nedgang fra nesten 40.000 elg hvert år til drøyt 30.000.
VG170926 Ikke før på 1950-tallet begynte antall felte elg å stige opp mot 10.000 i året, før elgjakten slo ut i full blomst på begynnelsen av 1970-tallet.
VG170926 For første gang siden midten av 1950-tallet ble det nemlig felt flere elg her enn i Hedmark, som i lang tid har vært landets største elgfylke målt i antall skutte dyr.
SA170926 Siden er antall klasser blitt redusert kraftig for å forbedre konkurransevennligheten.
SA170926 Men antall pågående saker er færre enn ti, sier han til BBC.
SA170926 Håndballaktiviteten i Stjørdal er økende i antall lag, og vi jobber godt med å gi spillerne både et sportslig spisset tilbud og et breddetilbud, sier Guldseth Augdal.
FV170926https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Eksperter-om-hevnporno-blant-mindrearige--Var-en-voksen-de-unge-tor-a-prate-med-om-vanskelige-ting-10607b.html Tidligere i år fortalte Oslo politidistrikt om økning i antall henvendelser fra unge som føler seg krenket på grunn av uønsket spredning av seksuelt innhold på sosiale medier.
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Endelig-smiler-gulljenta-igjen--Det-var-et-slag-i-trynet-242832b.html Håndballaktiviteten i Stjørdal er økende i antall lag, og vi jobber godt med å gi spillerne både et sportslig spisset tilbud og et breddetilbud, sier Guldseth Augdal.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Etter et besøk på litt over 90.000 falt antall solgte billetter til rundt 50.000 da « Gråtass gir gass » hadde premiere i september samme år.
DN170926 Tesla har flere ganger tidligere levert ut massive antall biler rett før kvartalet er ferdig. 24 dager ut i måneden er Tesla det nest største bilmerket i Norge i september, etter Volkswagen.
DN170926 Etter at Rema begynte å ryddet opp i antall leverandører, havnet Lindberg straks i kryssilden.
DN170926 Antall rigger som leies ut til skiferprodusentene følger oljeprisen med et etterslep på fire-fem måneder, og den siste tids prisoppgang vil sannsynligvis lede til en økt produksjon igjen om fire-fem måneder, påpeker Thina Saltvedt.
DN170926 - Eiere av Norske Skog-obligasjoner blir nå påminnet om at de planlagte transaksjonene i styrets forslag ikke vil bli gjennomført dersom ikke et tilstrekkelig antall obligasjonseiere har gitt bindende, skriftlig samtykke, skriver selskapet i meldingen.
DN170926 Etter et besøk på litt over 90.000 falt antall solgte billetter til rundt 50.000 da « Gråtass gir gass » hadde premiere i september samme år.
DB170926 Nå er nemlig kontoen sprengt etter det Vipps beskriver som en « verdensrekord i antall overføringer ».
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Slik-gikk-det-med-spadommene-om-sykkel-VM-242807b.html Mesteren : Peter Sagan snøt Alexander Kristoff for gullet foran et sekssifret antall tilskuere.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/Kdv77/-Twitter-vil-teste-ut-dobbelt-sa-lange-meldinger Twitter har fra før forsøkt å gjøre seg mer populær ved å tilby video, strømming av sportsbegivenheter og ved å holde antall tegn i lenker utenfor de 140 tegnene i meldingene.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/Kdv77/-Twitter-vil-teste-ut-dobbelt-sa-lange-meldinger Prosjektet er Twitters foreløpig siste forsøk på å øke aktiviteten og antall brukere på det sosiale mediet.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/Kdv77/-Twitter-vil-teste-ut-dobbelt-sa-lange-meldinger Det siste prøveprosjektet som nå vil øke antall tegn man kan skrive fra 140 til 280, vil bare føre til at Twitter blir stadig mer likt Facebook, mener analytiker Rob Enderle i Enderle Group.
AP170926https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-godt-kjenner-du-Oslo-Her-far-du-atte-innsidetips-til-fine-gaturer-i-hovedstaden-10487b.html Totalt antall besøkende pr. juni 2017 : 2.268.291.
AP170926https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-godt-kjenner-du-Oslo-Her-far-du-atte-innsidetips-til-fine-gaturer-i-hovedstaden-10487b.html Totalt antall besøkende nordmenn pr. juni 2017 : 1.453.244.
AP170926https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-godt-kjenner-du-Oslo-Her-far-du-atte-innsidetips-til-fine-gaturer-i-hovedstaden-10487b.html Totalt antall besøkende nordmenn 2016 : 1.296.181.
AP170926https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-godt-kjenner-du-Oslo-Her-far-du-atte-innsidetips-til-fine-gaturer-i-hovedstaden-10487b.html Tallene er basert på antall overnattingsdøgn.
AP170926https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-godt-kjenner-du-Oslo-Her-far-du-atte-innsidetips-til-fine-gaturer-i-hovedstaden-10487b.html Antall besøkende totalt 2016 : 2.184.469.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/kl2jQ/Krise-for-Valerenga-Hockey--Nye-Jordal-Amfi-blir-ett-ar-forsinket 5 500 plasser ¶ Antall plan : 4 stk. ( de to øverste kan stenges av ved mindre arrangementer ) Miljø : Moderne prosessanlegg som reduserer energiforbruket til en tredjedel av dagens forbruk.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Frustrerte-utovere-advarer-om-utspekulert-juks_-men-Cato-Zahl-Pedersen-slar-tilbake---242790b.html Siden er antall klasser blitt redusert kraftig for å forbedre konkurransevennligheten.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Frustrerte-utovere-advarer-om-utspekulert-juks_-men-Cato-Zahl-Pedersen-slar-tilbake---242790b.html Men antall pågående saker er færre enn ti, sier han til BBC.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Endelig-smiler-gulljenta-igjen--Det-var-et-slag-i-trynet-242832b.html Håndballaktiviteten i Stjørdal er økende i antall lag, og vi jobber godt med å gi spillerne både et sportslig spisset tilbud og et breddetilbud, sier Guldseth Augdal.
AA170926 Samtidig har antall rohingyaer som tar seg over grensen, igjen begynt å øke etter et markant fall i forrige uke, opplyser FN.
AA170926 Antall mennesker fra den statsløse muslimske minoriteten som har reist fra Myanmar, er dermed oppjustert med 45.000 siden lørdag.
AA170926 Eiere av Norske Skog-obligasjoner blir nå påminnet om at de planlagte transaksjonene i styrets forslag ikke vil bli gjennomført dersom ikke et tilstrekkelig antall obligasjonseiere har gitt bindende, skriftlig samtykke. ( ©NTB ) ¶
VG170925 Med et så høyt antall mandater og så heterogene programmer de har, blir det spennende å se hva de neste månedene vil bringe, fortsetter Siegel.
SA170925 Tidligere i år fortalte Oslo politidistrikt om økning i antall henvendelser fra unge som føler seg krenket på grunn av uønsket spredning av seksuelt innhold på sosiale medier.
SA170925 Samtidig satte Gareth Barry ny rekord i antall spilte kamper i Premier League.
SA170925 Med det satte han ny rekord i antall spilte kamper i ligaen.
NL170925 Etter at selvbestemt abort ble en lovfestet rett i Norge i 1978, viste fjorårets tall for svangerskapsavbrudd det laveste antall siden registrering startet i 1979.
DN170925 I 2016 ble 8.000 nye hytter påbegynt, det er et rekordhøyt antall og en av grunnene til prisutligningen.
DB170925 Med det satte han ny rekord i antall spilte kamper i ligaen, ifølge NTB.
DB170925 Pentagon-talskvinne Dana White understreket at overflygingen var ment å demonstrere at Trump har « et stort antall militæralternativer for å slå tilbake mot enhver trussel ».
DB170925 Pentagon-talskvinne Dana White understreket at overflygingen var ment å demonstrere at Trump har « et stort antall militæralternativer for å slå tilbake mot enhver trussel ».
DB170925 - Det har skjedd en økning i antall kriminelle hendelser hvor etsende stoffer blir brukt.
DA170925 Oppvekstbyråden peker også på at antall barn av flyktninger i Oslo øker, og understreker at de har et særlig stort behov for å få barnehageplass så fort som mulig.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/dyybA/Spyttet-vart-er-livsviktig Denne gruppen har generelt fått svært liten oppmerksomhet selv om den er langt større i antall enn Sjögrenpasientene.
AP170925https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter-om-hevnporno-blant-mindrearige--Var-en-voksen-de-unge-tor-a-prate-med-om-vanskelige-ting-10607b.html Tidligere i år fortalte Oslo politidistrikt om økning i antall henvendelser fra unge som føler seg krenket på grunn av uønsket spredning av seksuelt innhold på sosiale medier.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-sletter-Gareth-Barry-den-imponerende-Premier-League-rekorden-til-Ryan-Giggs-242847b.html Samtidig satte Gareth Barry ny rekord i antall spilte kamper i Premier League.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-sletter-Gareth-Barry-den-imponerende-Premier-League-rekorden-til-Ryan-Giggs-242847b.html Med det satte han ny rekord i antall spilte kamper i ligaen.
AA170925 Antall forordninger har økt med fem siden forrige rapport ble lagt fram.
AA170925 På grunn av ombyggingsarbeid på Flakk og Rørvik ferjekai, blir det redusert antall avganger i perioden fram til 15. oktober.
AA170925 Kamfests anerkjennelse har økt år for år, i takt med antall besøkende.
VG170924 Det er et betydelig antall mennesker som var tilstede under demonstrasjonene i 1989, og som har inntrykk av at nå som den gang er nødt til å styrte et ødelagt system, slik at det endelig oppstår noe nytt.
VG170924 Dere må gjennomgå en ny transformasjon ; dere må ta imot et antall flyktninger på samme nivå som vi i vest.
VG170924 En stor engelsk studie som ble publisert denne uken viser at et alarmerende stort antall unge tenåringsjenter er deprimerte allerede i 14-årsalderen.
VG170924 | Nye tall fra PST : Dramatisk økning i antall terrorangrep ¶
VG170924 PST har gjort en opptelling som viser en dramatisk økning i antall terrorangrep i Europa de siste årene.
VG170924 Hvis begge foreldrene tar ut pleiepenger, blir antall dager halvert.
DB170924 Pentagon-talskvinne Dana White sa søndag at overflygingen var ment å demonstrere at president Donald Trump har « et stort antall militæralternativer for å slå tilbake mot enhver trussel ».
DB170924 Flere EU-land, inkludert Frankrike, Tyskland og Irland har meldt om en økning i antall briter som søker ny nasjonalitet som følge av Brexit, men også land som Sverige og Italia har registrert økt pågang, ifølge NRK.
DA170924 Og som gjør at det kan bli tosifret antall tusen tilskuere på det som nå VIF-Klanen endelig hadde døpt til Vålerenga stadion.
AA170924 Antall evakuerte er tredoblet i løpet av helgen, etter at myndighetene fredag hevet beredskapen til høyeste nivå.
AA170924 Politiet i London etterforsker « et antall » angrep på et kjøpesenter i Stratford, heter det i en uttalelse.
VG170923 For Jojo Moyes-fans ¶ Antall sider : 411 sider ¶
VG170923 De tipper antall seksualpartnere, vennekrets og personlighetstrekk ut fra at han A ) Har guttekjæreste eller B ) Har jentekjæreste.
SA170923https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Slik-gar-det-i-bunnstriden-Viking-er-fortapt-Dette-laget-slar-mest-sannsynlig-folge-242364b.html Statistikk og data som antall mål, skudd, skudd på mål og cornere er sentrale data som legger grunnlag for rangeringen.
SA170923 Statistikk og data som antall mål, skudd, skudd på mål og cornere er sentrale data som legger grunnlag for rangeringen.
DB170923 - I fjor satte vi rekord i antall overnattingsdøgn, og ligger på samme nivå i år, tross dårligere fjellvær, sier hun.
DB170923 Boasson Hagen har for første gang siden 2009 vunnet tosifret antall seirer, og kommer ut av Tour of Britain i strålende form.
DB170923 Er det fare for at gruppa vokser vesentlig i antall bak ham, fyrer han trolig løs fra langt hold.
DB170923 Ifølge talskvinne Dana White er overflygningen ment å demonstrere at president Donald Trump har « et stort antall militæralternativer for å slå tilbake mot enhver trussel ».
DA170923 I går skrev Dagsavisen om en eksplosiv økning i antall kjønnsskifter, spesielt blant barn og unge under 18.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/AeoBq/Angrep-med-giftig-spray-i-London-var-ikke-terror Politiet i London etterforsker « et antall » angrep på et kjøpesenter i Stratford, heter det i en uttalelse. 18-åring siktet for drapsforsøk etter T-banebomben i London ¶
AP170923https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GpVwQ/Kort-sagt_-sondag-24-september Men en forsker i naturvitenskap skal ikke måles på antall oppslag i nasjonale massemedier.
AP170923https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-gar-det-i-bunnstriden-Viking-er-fortapt-Dette-laget-slar-mest-sannsynlig-folge-242364b.html Statistikk og data som antall mål, skudd, skudd på mål og cornere er sentrale data som legger grunnlag for rangeringen.
AA170923 Hallgeir har lagt ned et ufattelig stort antall dugnadstimer i klubben over mange år.
VG170922 Han ligger på femteplass over flest målgivende pasninger og tredjeplass i antall scoringer gjennom tidene i NHL.
VG170922 Nav skriver på sine hjemmesider at de « må gjøre mer for mindre gjennom digitalisering, fornying og tøffere prioriteringer for å kunne møte veksten i antall brukere i årene framover ».
VG170922 | Antall Nav-klager doblet siden 2015 ¶
NL170922 Hverken jegere eller naturen er tjent med et fortsatt lavt antall ryper i norsk utmark.
DN170922 Ifølge undersøkelsen til UBS øker antall bedrifter som ser muligheten til å trekke seg ut av Storbritannia.
DN170922 Nav skriver på sine hjemmesider at de « må gjøre mer for mindre gjennom digitalisering, fornying og tøffere prioriteringer for å kunne møte veksten i antall brukere i årene fremover».
DN170922 ( Vilkår ) ¶ ¶ | Antall Nav-klager doblet siden 2015 ¶
DB170922 To av de fire voldtektene framsto som spesielt grove på bakgrunn av varighet og antall overgrep tatt i betraktning, het det i dommen mot mannen.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/gbqPL/Forskerne-bloffet-russere-i-et-eksperiment-Resultatet-avslorer-mye-om-Putin-og-russerne Fra august har Putin gjennomført et stort antall opptredener og PR-stunt, som tolkes som en innledning til det russiske presidentvalget.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Konsekvenser for Vikingskipet - herunder antall parkeringsplasser.
AA170922 Nav skriver på sine hjemmesider at de « må gjøre mer for mindre gjennom digitalisering, fornying og tøffere prioriteringer for å kunne møte veksten i antall brukere i årene framover ». ( ©NTB ) ¶
AA170922 ( ©NTB ) ¶ | Antall Nav-klager doblet siden 2015 ¶
VG170921 Flere medier og lokale myndigheter melder om at antall dødsfall kan stige til over 1000 og at redningsarbeidet vil foregå i opp mot tre uker.
VG170921 Jeg vet jeg lever farlig når jeg nå kommer med følgende påstand, men etter x antall dager med sykkel-VM mellom de syv fjell, vil jeg si at det fremstår som om vi bergensere er fullstendig på kjøret når det gjelder å hylle oss selv.
SA170921 Sammenhengen mellom Hushovds suksess, TV 2s sykkelsatsing og antall lisenser hos sykkelforbundet, er tett.
SA170921 Fra 1997 til toppåret i 2014 mer enn firedoblet antall lisenser seg til like over 82.000.
SA170921 Da doblet antall profflag seg i løpet av en vinter.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Sammenhengen mellom Hushovds suksess, TV 2s sykkelsatsing og antall lisenser hos sykkelforbundet, er tett.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Fra 1997 til toppåret i 2014 mer enn firedoblet antall lisenser seg til like over 82.000.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Da doblet antall profflag seg i løpet av en vinter.
DN170921 Norges Bank meldte nylig at den øker antall årlige rentemøter fra seks til åtte i 2018.
DB170921 Retten kom fram til at FAA har vurdert sin godkjennelse av økt antall seter på utdaterte tester og sikkerhetsrutiner.
DB170921 Om unge jenters hoderegning i tillegg skal handle om antall spensthopp de må ta for å forbrenne kaloriene de har spist, da kan det raskt bli et minustegn foran svaret på både den psykiske og fysiske helsen, sier Engvik.
DA170921 Verdipartiet, som « har delt ut et stort antall brosjyrer » og « satset på annonser », har like fullt så langt klart å unngå gjeld, forteller Josef M.
AP170921https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/AeAlM/Eurodok-festivalen-takker-for-seg Eurodok har siden starten vært Cinematekets egen festival som har vokst både i antall besøkende og i antall visninger. | 10 tips for helgen ( 21.-24. sep. ) ¶
AP170921https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/AeAlM/Eurodok-festivalen-takker-for-seg Eurodok har siden starten vært Cinematekets egen festival som har vokst både i antall besøkende og i antall visninger. | 10 tips for helgen ( 21.-24. sep. ) ¶
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9VeM/Arbeiderpartiet-vraker-Marianne-Marthinsen-og-gjor-Trond-Giske-til-ny-finanspolitisk-talsperson Hvilke komitélederverv de enkelte partiene får avgjøres i forhandlinger mellom partiene, men fordelingen av antall lederverv ser slik ut : Ap tre, Høyre tre, Frp to, Sp ett, KrF ett, V ett, SV ett.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9V4a/Hoie-skal-ta-stilling-til-ny-fosterdiagnostikk-test En eventuell bruk av NIPD for denne gruppen gravide vil føre til en reduksjon i antall morkake- og fostervannsprøver.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Sammenhengen mellom Hushovds suksess, TV 2s sykkelsatsing og antall lisenser hos sykkelforbundet, er tett.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Fra 1997 til toppåret i 2014 mer enn firedoblet antall lisenser seg til like over 82.000.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Da doblet antall profflag seg i løpet av en vinter.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Biltrafikken-har-okt-inn-til-Bergen-sentrum-de-siste-dagene-242441b.html I morgenrushet har antall passeringer i bomringen inn til Bergen sentrum økt de siste dagene.
AA170921 Rekorden med flest antall dager over 15 grader på denne tiden av året, er fra 2000.
AA170921 Et betydelig antall av vårt team er blitt arrestert, sa Catalonias visepresident Oriol Junqueras torsdag.
AA170921 - Det er mulig det beror på en misforståelse og at man har blandet med antall årsverk.
AA170921 Det innebærer at selgeren av aksjene som oftest indikerer et prisintervall før investorer i en gitt periode, kan tegne seg for det antall aksjer de ønsker å kjøpe til hvilken pris.
AA170921 Akan, et kompetansesenter som jobber med å forebygge rus og avhengighet i arbeidslivet, har hatt en økning i antall henvendelser på 70 prosent siden i fjor.
AA170921 - Det er mulig det beror på en misforståelse og at man har blandet med antall årsverk.
AA170921 Antall faktiske abonnement er ikke målt i denne undersøkelsen. ( ©NTB ) ¶ | 200 Moods of Norway-ansatte sies opp ¶
AA170921 NIKU hadde tatt initiativet til å lage et antall historiske vandringer gjennom bylandskapet med stasjoner plassert på historisk viktige plasser som bød publikum på informasjon i form av bl.a. tekster, audio-guider og en bok som presenterte historisk bakgrunnsstoff for vandringene.
VG170920 Når det gjelder komitélederne, så ligger vi an til å få tre lederverv og da er det ikke mulig å oppnå likt antall for hvert kjønn.
SA170920 I morgenrushet har antall passeringer i bomringen inn til Bergen sentrum økt de siste dagene.
NL170920 Det handler ikke om en « effektivisering » gjennom å skjære ned på antall ansatte - men tvert imot om å bygge større, og mer handlekraftige fylkeskommuner.
DN170920https://www.dn.no/nyheter/2017/09/20/2057/Politikk/rodt-slo-gront-i-kampen-om-nye-medlemmer Selv ikke Norges største parti, Arbeiderpartiet, dunket Rødt i antall nye medlemmer.
DN170920 Bookbuilding innebærer at selgeren av aksjene som oftest indikerer et prisintervall før investorer i en gitt periode kan tegne seg for det antall aksjer de ønsker å kjøpe til hvilken pris.
DN170920 Selv ikke Norges største parti, Arbeiderpartiet, dunket Rødt i antall nye medlemmer.
DN170920 - Det er et uholdbart stort gap mellom Fed og markedets forventninger til antall renteøkninger.
DN170920 Til tross for « robotinvasjon » på lagrene, har antall lagerjobber i Amazon økt med 80.000 på fem år.
DB170920 Bare ett år etter et forholdsvis svakt sommer-OL i Rio, er Norge nå på en imponerende 10.plass totalt og leder suverent på lista over verdens beste idrettsnasjon målt mot antall innbyggere.
DB170920 På pluss-siden kan man glede seg over at antall barnedødsfall er kraftig redusert - fra 16,4 millioner ( 2015 ) til fem millioner i fjor.
DB170920 - Når vi ser på antall som er rammet, er det i dag flere overvektige enn antallet som lider av sult og underernæring.
DA170920 Likeledes gis det poeng om kommunene ved utgangen av året har regulert et likt eller økende antall dekar til vern av kulturminner og - miljøer.
BT170920https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Biltrafikken-har-okt-inn-til-Bergen-sentrum-de-siste-dagene-242441b.html I morgenrushet har antall passeringer i bomringen inn til Bergen sentrum økt de siste dagene.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/2Qa5x/Propp-i-EOS-systemet-gjor-norske-banker-bekymret-Na-drar-Siv-Jensen-til-Brussel-for-a-fa-oppmerksomhet Rekordmange banksaker på vent ¶ Antall rettsakter knyttet til bank og finans som venter på å bli tatt inn i EØS-avtalen, har steget fra nesten ingen for fem år siden til rundt 300 i dag.
VG170919 - Det er vanskelig å si hvor mye dette har spilt inn, men vi har gått ned på antall spillere og vi har mistet to backer til.
VG170919 Sum per kamp er avhengig av antall kamper, om vi kvalifiserer oss direkte til mesterskapet, eller om vi må gjennom playoff, forteller Haavik.
VG170919 Svenske kommuner er pålagt å ta imot et visst antall flyktninger, og da blir kommunene tvunget til å kjøpe boliger, forklarer kommuneformannskapets leder Mats Gerdau.
VG170919 * Få de siste tall på antall omkomne i VGs nyhetsstudio.
VG170919 FN har økt budsjettet med 140 prosent og antall personale har doblet seg siden år 2000, og vi ser ikke resultater som samsvarer med denne investeringen, sier Trump.
VG170919 Et ikke ubetydelig antall mennesker ser på hijab som den største trusselen mot deres levesett.
DN170919 Antall ansatte : 2500, hvorav 940 i Norge.
DN170919 Etter valget er det et større antall på Stortinget som vil fjerne 350-kronersgrensen, og Virke venter at det skjer.
DB170919 ¶ FORDØMMER VOLDEN : - Antall muslimer som flykter til Bangladesh er bekymringsfullt, sier Aung San Suu Kyi.
DB170919 - Antall muslimer som flykter til Bangladesh er bekymringsfullt, sa Suu Kyi i en TV-overført tale tirsdag morgen lokal tid.
DB170919 En ny lov som trådte i kraft i 2016, kalt « anvisningslagen », blir kommuner tvunget til å ta imot et visst antall flyktninger hvert år.
DB170919 Det betyr at et stort antall kommuner har kjøpt opp boliger som i hovedsak skal gå til flyktningene.
DB170919 Hvis antall spaltemeter om nikab og burka i avisene er et mål for hvor utbredt bruken av disse plaggene er i Norge, skulle man tro at det krydde av kvinner i nikab.
DA170919 Nå er videoen sett et sjusifret antall ganger.
DA170919 Andel i prosent og antall stemmer : ¶
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/zaBJ4/Suu-Kyi-talte-i-morges-Fordommer-volden-i-Rakhine_-men-retter-ingen-pekefinger-mot-landets-egne-soldater august og drepte et ukjent antall politifolk.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/l6xo9/Presidenten-kaster-de-verste-kritikerne-i-fengsel-Na-moter-han-toff-motstand-fra-en-nordmann Den norske Helsingforskomiteen håper at tilstrekkelig antall stater vil gjøre det.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover Han minnet om at målt i antall stemmer, er venstresiden fortsatt størst, og at Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag gir muligheter for et Ap i opposisjon.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover - Målt i antall stemmer er vår side den største.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Målt i antall stemmer er vår side den største.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Men han minnet også om at målt i antall stemmer, er venstresiden fortsatt størst og at Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag gir muligheter for et Ap i opposisjon.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering Rekordlavt antall flyktninger har ført til at kommunene nå slåss om å få bosette dem.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering Et stort antall flyktninger gir flere å følge opp, som krever mer, og som gir et større press også på det lokale arbeidsmarkedet, sier hun.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering - De som jobber med integrering vet at antall innvandrere og vellykket integrering henger nøye sammen.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/dyeOq/Gigantrettssak-om-planlagt-ran-og-drap-med-hele-13-tiltalte Politiet har beslaglagt et stort antall våpen, deriblant flere automatvåpen, som ifølge tiltalen skulle brukes til ranet.
AA170919 Svenske kommuner er pålagt å ta imot et visst antall flyktninger, og da blir kommunene tvunget til å kjøpe boliger, forklarer kommuneformannskapets leder Mats Gerdau.
VG170918 De ansatte skriver i brevet at antall sjefer ble redusert på papiret, men at « de samme personene er i andre stillinger der de fortsatt ikke jobber med innhold.
VG170918 Enda verre står det til i mange land i Mellom- og Syd-Amerika ; befolkningen er svært religiøs, samtidig ligger land som Brasil, Honduras og Venezuela på verdenstoppen i antall drap.
VG170918 Tollsjefen sier at det har vært en økning i antall reptiler som har blitt tatt med over grensen etter at noen raser ble tillatt.
SA170918 Klubbene får i tillegg penger for sin kommersielle drift, og utviklingsmidler gjennom antall stjerner klubbene oppnår i den nye Akademiklassifiseringen.
DN170918https://www.dn.no/nyheter/2017/09/18/1514/Industri/vil-kutte-gjelden-med-seks-mrd Antall ansatte : 2500, hvorav 940 i Norge.
DN170918 Og Akershus, som blant annet inkluderer alle konferansehotellene på Gardermoen, Lillestrøm og Fornebu, har hatt en økning i antall kurs- og konferansegjestedøgn på omtrent 2,5 prosent.
DN170918 Hotellene i Akershus har også hatt en økning i rene yrkesovernattinger, og til tross for en liten nedgang innen ferie og fritid, viser de samlede tallene en økning på 3,5 prosent i antall overnattinger.
DN170918 Eksempelvis viser tallene for Rogaland en pen økning, mens Hordaland har en nedgang på over 50 prosent i antall kurs- og konferanseovernattinger.
DN170918 Antall ansatte : 2500, hvorav 940 i Norge.
DN170918 Stordalen, da han nylig sjekket antall søknader til hans gründermillion, to timer før fristen gikk ut.
DN170918 Antall vinnere så ut til å bli avgjort av hvor mange av finalistene Stordalen likte.
DB170918 Dette er for øvrig samme antall mål som Nicklas Bendtner og Bjørn Bergmann Sigrudarsson har i år.
DB170918 Dette er for øvrig samme antall mål som Nicklas Bendtner og Bjørn Bergmann Sigrudarsson har i år.
DB170918 Lagkompis Kylian Mbappé ligger så langt på samme antall som Ødegaard, altså seks driblinger per kamp.
DB170918 Antall skudd er cirka det samme, men foreløpig har scoringene uteblitt.
DB170918 Lagkompis Kylian Mbappé ligger så langt på samme antall som Ødegaard, altså seks driblinger per kamp.
DB170918 Antall skudd er cirka det samme, men foreløpig har scoringene uteblitt.
DB170918 Det verste er likevel fossilpartiene Frp, Senterpartiet, Høyre og Ap, som ønsker å videreføre norsk oljeproduksjon langt inn i en usikker framtid, på bekostning av et uvisst, men sannsynligvis grusomt høyt antall klimaflyktninger som må rømme fra horrible forhold.
DA170918 - Budsjettet har økt med 140 prosent og antall ansatte er doblet siden år 2000, men vi ser ikke resultater i tråd med denne investeringen, sa Trump, og føyde til at intet medlemsland burde betale en uproporsjonal del av disse utgiftene.
AP170918https://www.aftenposten.no/osloby/i/Kw8b6/Skatehallen-i-Oslo-Stor-suksess-pa-sma-hjul Det meste vi har registrert på én dag, er 417 betalende, sier Hatlem, som er helt sikker på at antall skatere i Oslo har vokst kraftig siden han hevdet at det var over 10.000.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/yanpg/Direktesending-na-Folg-dommen-mot-Eirik-Jensen Han ble fulgt av et stort antall fotografer og sine to forsvarere - John Christian Elden i front, Arild Holden bak.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/l6R8M/Fem-grunner-til-at-Eirik-Jensen-ble-domt De viser til et stort antall vitneforklaringer fra politifolk og tollere om at Cappelen var et kjent navn.
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stor-forskjell-pa-premiepengene-Sa-mange-millioner-star-pa-spill-for-topplagene-242296b.html Klubbene får i tillegg penger for sin kommersielle drift, og utviklingsmidler gjennom antall stjerner klubbene oppnår i den nye Akademiklassifiseringen.
AA170918 - Budsjettet har økt med 140 prosent og antall ansatte er doblet siden år 2000, men vi ser ikke resultater i tråd med denne investeringen, sa Trump, og føyde til at intet medlemsland burde betale en uproporsjonal del av disse utgiftene.
AA170918 - Økningen i antall tapte årsverk har kommet i samme periode som nedgangen i oljebransjen, sier Åsholt.
AA170918 - Vi må tenke nytt og se om det er mulig at kommunen kan bidra på andre måter utover at vi har opprettet et instrumentfond og økt antall plasser, sier hun.
VG170917 Forlag : Juritzen ¶ Antall sider : 494 sider ¶
VG170917 Et stort antall nazister gjennomførte søndag en ulovlig marsj gjennom Göteborgs gater.
VG170917 Et antall motdemonstranter samlet seg rundt toget av høyreekstreme, og ifølge Expressen gikk de langs toget og ropte « ingen nazister i våre gater ».
VG170917 - Vi kan bekrefte at et antall personer har samlet seg, og at det er snakk om en sammenkomst som ikke er lovlig, sier Widén til Expressen.
SA170917 mars 2012 og frem til 1.serierunde i årets eliteserie scoret han altså ikke mer enn et dusin antall mål.
FV170917https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Oslo-Maraton-slet-med-underskudd-Disse-grepene-reddet-festen-for-15000-lopere-242148b.html - Hva mener du er viktigst for å få til et godt løp som kan få opp antall deltagere ?
DN170917 I denne perioden har antall solgte romdøgn i Oslo og Akershus økt med nærmere 80 prosent, men stadig nye hoteller har spist opp hele markedsveksten slik at også hotellenes belegg har stått omtrent helt stille.
DN170917 Årsskiftet 2016/2017 var også historisk rekord i antall opprettelser på en måned.
DN170917 Sparebank 1 har hatt oppgang i antall BSU-kontoåpninger og økt sparebeløp de siste årene, motsatt av trenden for DNB og Nordea.
DN170917 Nordea opplevde 8 prosent nedgang i antall kontoåpninger fra 2014 til 2015 og så ytterligere 16 prosent ned året etter.
DN170917 De har også hatt nedgang begge disse periodene for totalt årlig sparebeløp og antall faste spareavtaler for BSU totalt.
DN170917 DNB og Nordea opplever at færre unge begynner med Boligsparing for ungdom ( BSU ) og har hatt en klar nedgang i antall BSU-kontoer som åpnes per år de siste to årene.
DN170917 - Veksten vi i Sparebank 1 har hatt i antall BSU-kontoer og innskudd henger nok sammen med flere ting.
DB170917 FN opplyste lørdag at antall rohingyaer som har flyktet fra den militære undertrykkelsen i Myanmar, er kommet opp i 409.000.
DB170917 Et ukjent antall nazister begynte like etter klokken 13 å marsjere gjennom gatene i Göteborg i Sverige.
DA170917 Et ukjent antall nazister begynte søndag formiddag å marsjere gjennom gatene i Göteborg i Sverige.
DA170917 Denne kvelden var det bare i første periode hvor de fikk avgårde et tosifret antall skudd.
DA170917 Det er et mål å redusere antall repriser i NRK P2 », skriver Larsen.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/O4OQw/Myanmars-general-ber-landet-samles-om-rohingya-problemet FN opplyste lørdag at antall rohingyaer som har flyktet fra den militære undertrykkelsen i Myanmar, er kommet opp i 409.000.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/0589M/Nazister-marsjerer-gjennom-Gteborg-uten-tillatelse Et ukjent antall nazister begynte søndag formiddag å marsjere gjennom gatene i Göteborg i Sverige.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner, også det fra 2020.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel juni å redesere antall kommuner fra 428 til 354 kommuner, fra 1. januar 2020. 121 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/npx8a/Fire-timers-opplesning-for-dommen-i-Eirik-Jensen-saken-faller Et stort antall tekstmeldinger : Var det blomsterspråk og normalt kontakt mellom politimann og kilde, eller avtaler om hasj- og pengeleveranser ?
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/9Pw3w/Frykter-rekordar-for-gonor-i-2017--Du-ma-finne-ut-hvem-du-har-hatt-sex-med Men antall smittede har imidlertid økt kraftig siden år 2000.
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Komw7/Lytt-til-dem-som-er-blitt-friske-fra-ME--46-medlemmer-i-Recovery-Norge I Norge, og internasjonalt, er et stort og økende antall mennesker - mange av dem barn - sengeliggende eller sterkt funksjonssvekket.
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Komw7/Lytt-til-dem-som-er-blitt-friske-fra-ME--46-medlemmer-i-Recovery-Norge I Norge, og internasjonalt, er et stort og økende antall mennesker - mange av dem barn - sengeliggende eller sterkt funksjonssvekket, skriver kronikkforfatterne.
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Komw7/Lytt-til-dem-som-er-blitt-friske--46-medlemmer-i-Recovery-Norge I Norge, og internasjonalt, er et stort og økende antall mennesker - mange av dem barn - sengeliggende eller sterkt funksjonssvekket.
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Komw7/Lytt-til-dem-som-er-blitt-friske--46-medlemmer-i-Recovery-Norge I Norge, og internasjonalt, er et stort og økende antall mennesker - mange av dem barn - sengeliggende eller sterkt funksjonssvekket, skriver kronikkforfatterne.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kronprinsen-av-Lerkendal-har-funnet-malformen-242275b.html mars 2012 og frem til 1.serierunde i årets eliteserie scoret han altså ikke mer enn et dusin antall mål.
AA170917 Et ukjent antall nazister begynte søndag formiddag å marsjere gjennom gatene i Gøteborg i Sverige.
AA170917 Antall politifolk var likevel mer enn halvert sammenlignet med fjorårets parade, som gikk fredelig for seg.
AA170917 Antall migranter som er blitt plukket opp av libyske myndigheter er det høyeste i løpet av en uke siden italienske og libyske myndigheter inngikk en avtale om at migranter skulle stanses av den libyske kystvakten.
AA170917 Årsskiftet 2016/2017 var også historisk rekord i antall opprettelser på en måned.
AA170917 Sparebank 1 har hatt oppgang i antall BSU-kontoåpninger og økt sparebeløp de siste årene, motsatt av trenden for DNB og Nordea.
AA170917 Nordea opplevde 8 prosent nedgang i antall kontoåpninger fra 2014 til 2015 og så ytterligere 16 prosent ned året etter.
AA170917 De har også hatt nedgang begge disse periodene for totalt årlig sparebeløp og antall faste spareavtaler for BSU totalt.
AA170917 DNB og Nordea opplever at færre unge begynner med Boligsparing for ungdom ( BSU ) og har hatt en klar nedgang i antall BSU-kontoer som åpnes per år de siste to årene.
AA170917 - Veksten vi i Sparebank 1 har hatt i antall BSU-kontoer og innskudd henger nok sammen med flere ting.
VG170916 - Jeg kan si at interessen er enorm og at vi har mellom to- og tresifret antall bud, sier administrerende direktør i CBRE, John Olof Solberg til Finansavisen.
VG170916 De siste årene har antall anmeldelser av voldtekter av barn under 14 år steget kraftig, fra 248 personer anmeldt i 2015 til 383 personer i 2016.
VG170916 - En så stor økning i antall anmeldelser fra ett år til et annet er overraskende, sier politiførstebetjent John-Filip Lundhaug Strandmoen, som har vært med på å utforme rapporten.
SA170916 - Hva mener du er viktigst for å få til et godt løp som kan få opp antall deltagere ?
DN170916 - Jeg kan si at interessen er enorm og at vi har mellom to- og tresifret antall bud, sier administrerende direktør i CBRE, John Olof Solberg til Finansavisen.
DB170916 ( Dagbladet/NTB ) : FN opplyste lørdag at antall rohingyaer som har flyktet fra den militære undertrykkelsen i Myanmar, er kommet opp i 409 000.
DB170916 - Jeg kan si at interessen er enorm og at vi har mellom to- og tresifret antall bud, sier administrerende direktør i CBRE, John Olof Solberg til Finansavisen.
DB170916 Antall døde som myndighetene oppgir, er foreløpig og kan stige.
DA170916 I Dubrovnik, der mange av scenene i King´s Landing ble spilt inn, har byens nye ordfører nå satt tak på antall turister som får komme til byen per dag.
DA170916 Derfor diskuteres det nå om man skal ta seg betalt, eller begrense antall besøkende til stedet.
DA170916 - Det kan se ut som at noen velgere ønsket seg mer venstrepolitikk, sier valgforsker Rune Karlsen og viser til at Aps dårlige resultat ble delvis oppveid av at Rødt og SV gikk fram og at venstresiden samlet gikk fram i antall stemmer i stortingsvalget.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Oslo-Maraton-slet-med-underskudd-Disse-grepene-reddet-festen-for-15000-lopere-242148b.html - Hva mener du er viktigst for å få til et godt løp som kan få opp antall deltagere ?
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/xa2WB/Ingen-sa-langt-pagrepet-etter-T-banebombe-i-London Politiet har gått gjennom bilder fra overvåkingskameraer og har mottatt et stort antall tips, opplyser han.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/xa2WB/Ingen-sa-langt-pagrepet-etter-T-banebombe-i-London Angrepet etterforskes som en terrorhandling, og et stort antall politi jakter på en eller flere gjerningsmenn.
AP170916https://www.aftenposten.no/reise/Den-danske-byen-kalles-bare-smilets-by-10565b.html Men etter antall tilhørere å dømme står det dårlig til med kulturinteressen blant byens innbyggere, for vi var ikke flere enn 15 i den enorme kirken.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/Ko4x6/Enorm-interesse-for-a-kjope-den-gamle-bygningen-til-USAs-ambassade - Jeg kan si at interessen er enorm og at vi har mellom to- og tresifret antall bud, sier administrerende direktør i CBRE, John Olof Solberg til Finansavisen.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v03q/Kripos-Kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn De siste årene har antall anmeldelser av voldtekter av barn under 14 år steget kraftig, fra 248 personer anmeldt i 2015 til 383 personer i 2016.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v03q/Kripos-Kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn - En så stor økning i antall anmeldelser fra ett år til et annet er overraskende, sier politiførstebetjent John-Filip Lundhaug Strandmoen, som har vært med på å utforme rapporten.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Oslo-Maraton-slet-med-underskudd-Disse-grepene-reddet-festen-for-15000-lopere-242148b.html - Hva mener du er viktigst for å få til et godt løp som kan få opp antall deltagere ?
AA170916 Politiet har gått gjennom bilder fra overvåkingskameraer og har mottatt et stort antall tips, opplyser han.
AA170916 Angrepet etterforskes som en terrorhandling, og et stort antall politi jakter på en eller flere gjerningsmenn.
AA170916 Politiet har gått gjennom bilder fra overvåkingskameraer og har mottatt et stort antall tips, opplyser han.
AA170916 Angrepet etterforskes som en terrorhandling, og et stort antall politi jakter på en eller flere gjerningsmenn.
VG170915 Vanligvis deltar verdensmesteren bare i turneringer der et begrenset antall deltagere er invitert.
VG170915 Men totalt sett vil hun holde et anstendig antall , sier Mikkelsplass - som også vil påpeke at Johaug fortsatt synes treningen er « ekstremt morsomt » og « trives med det ».
VG170915 Det er et betydelig antall .
VG170915 Foto : Kirsty Wigglesworth, AP ¶ 2900 BILLETTER : Köln-fansen kom til London i et langt større antall enn de hadde billetter til.
VG170915 VG tar ikke hensyn til pakketilbud på mineralvann, da antall flasker eller bokser kan variere mellom kjedene.
VG170915 Prisen som brukes i matbørsen her er på 1,5 liter Coca Cola og Pepsi Max, basert på hyllekantpris for en flaske og deretter ganget opp etter antall .
VG170915 Hansen har siden slutten av 60-tallet blitt dømt et tosifret antall ganger, hovedsaklig for promillekjøring og vold.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html IOC er omtrent like stort i antall nasjoner som FN, sier idrettspresidenten.
SA170915 IOC er omtrent like stort i antall nasjoner som FN, sier idrettspresidenten.
DN170915 Antall ansatte : 2500, hvorav 940 i Norge.
DN170915 Angrepet etterforskes som en terrorhandling, og et stort antall politi jakter på en eller flere gjerningsmenn.
DN170915 Langtidsplanene for kommunen indikerer at antall innbyggere på Sundvollen vil øke fra 1000 i dag til 7000.
DN170915 Familieeide Sundvolden Hotel ved Tyrifjorden investerer tungt mot målet om å doble antall gjestedøgn og bli det største konferansehotellet utenfor Oslo og Gardermoen.
DN170915 NRK har en nedgang i antall lyttere i de heldigitale områdene.
DB170915 Agnelli skal ha hjulpet " ultra-grupper " med tilknytning til mafiaen med tilgang til et stort antall billetter som deretter er blitt solgt på svartebørs.
DB170915 - Lagmannsretten behandler et stort antall saker, både straffesaker og sivile saker.
DB170915 De har foreløpig ikke opplyst om antall eller tilstanden til de skadde.
DB170915 I motsetning til en fengselsstraff kan en forvaringsdom i prinsippet forlenges et ubegrenset antall ganger, og idømmes bare de aller farligste forbryterne.
DB170915 Nylig skapte den ellers så veltrente Christian Bale overskrifter, etter å ha lagt på seg et ekstra antall kilo, farget øyenbrynene sine blonde og tatt skjegget, for rollen som USAs tidligere visepresident Dick Cheney.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html IOC er omtrent like stort i antall nasjoner som FN, sier idrettspresidenten.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/Jj5Xj/Islamistiske-hatpredikanter-knyttes-til-mange-terrorangrep Enkelte land, som Danmark, har nektet hatpredikanter innreise, mens Italia utviste et stort antall mennesker til land som Tunisia, Marokko og Pakistan i 2015 - 16.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene « Nærpolitireformen » ¶ Antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12, lensmannskontorer/politistasjoner fra 340 til 221.
AP170915https://www.aftenposten.no/kultur/i/3vwrL/Norsk-animasjonsfilm-Hva-skjedde-med-Det-siste-norske-trollet Regissør Pjotr Sapegin har gjennom sine 20 år i Norge laget en rekke kortfilmer som har vunnet et stort antall priser både nasjonalt og internasjonalt, deriblant to Amanda-priser.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html IOC er omtrent like stort i antall nasjoner som FN, sier idrettspresidenten.
AA170915 Angrepet etterforskes som en terrorhandling, og et stort antall politi jakter på en eller flere gjerningsmenn.
AA170915 FN registrerte i fjor en økning i antall overvektige og ekstremt overvektige barn i de fleste regioner i verden.
AA170915 Antall underernærte i verden ble fra 2005 til 2010 redusert fra 926 millioner til 795 millioner.
SA170914https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Crystal-Palace-sparkingen-vekker-oppsikt_-men-har-du-hort-om-manageren-som-fikk-fyken-etter-ti-minutter-241985b.html Frank De Boer satte ny Premier League-rekord i antall kamper.
SA170914 Juli- og juni-tallene fra Econ nye boliger og Samfunnsøkonomisk analyse viste 36 prosent nedgang i antall salg.
SA170914 NRK kunne melde at et økt antall arbeidsoppgaver gjorde at totalbelastningen for Djupvik ble for stor.
SA170914 Frank De Boer satte ny Premier League-rekord i antall kamper.
FV170914https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Forlater-landslagsjobben-kun-maneder-for-OL---Synes-det-er-vanskelig-242045b.html NRK kunne melde at et økt antall arbeidsoppgaver gjorde at totalbelastningen for Djupvik ble for stor.
DN170914 I tillegg til disse 4350 kundene som har betalt til sammen nesten 80 millioner kroner for biler de ikke vet stort om hvordan blir, kommer et ukjent antall nordmenn som har betalt 10.000 kroner for å reservere en plass i køen for å få en Tesla Model 3.
DN170914 - Det er blitt et betydelig antall, for handlerne hadde en del navn skrevet på servietter og mange satt nok klare, men jeg kan ikke si eksakt antall , sier informasjonssjef i Mercedes, Audun Hermansen til DN.
DN170914 - Det er blitt et betydelig antall , for handlerne hadde en del navn skrevet på servietter og mange satt nok klare, men jeg kan ikke si eksakt antall, sier informasjonssjef i Mercedes, Audun Hermansen til DN.
DN170914 Streiken ble avblåst i siste liten torsdag morgen, men selskapet hadde allerede kansellert et stort antall avganger for å være føre var.
DN170914 - Det er ingen tvil om at grensekontrollen har hatt stor effekt i arbeidet for å få ned antall asylsøkere til Danmark.
DB170914 - Det er definert en fast timesats, og antall timer er kun beregnet til den aktive tjenesten pluss 30 minutter før og etter oppstart av tjenesten.
DB170914 Forskerne antar at fjellområdene i Mexico, Guatamala, Colombia og Costa Rica vil ha temperaturer som vil sikre et tilstrekkelig antall bier.
DB170914 Derfor har vi kristne barnehager, skoler, lærerskoler, høyskoler, bedehus, aviser, forlag, radio- og TV-stasjoner og et stort antall misjonsorganisasjoner.
DA170914 Forrige gang McIntyre gjestet Stavanger satte han publikumsrekord for antall sittende tilskuere i DNB Arena, ifølge A Comic Soul.
DA170914 I 2011 førte et stort antall tilbakemeldinger fra irriterte bilister til at evalueringer ble gjort og endringer iverksatt.
DA170914 Nå er kapasiteten tatt ned med 80-90 prosent, og antall flyavganger kuttet kraftig.
DA170914 Derfor startet i sommer Steinar Johansen ( 67 ) fra Nøtterøy, sammen med kommunikasjonsstudenten Cinar Simsek, facebook-kampanjen ​#JaJegReiser, for å få turistene tilbake til landet og å øke antall fly- og charteravganger.
DA170914 TURFAKTA ¶ * Antall km i luftlinje : 2,5.
BT170914https://www.bt.no/100Sport/fotball/Crystal-Palace-sparkingen-vekker-oppsikt_-men-har-du-hort-om-manageren-som-fikk-fyken-etter-ti-minutter-241985b.html Frank De Boer satte ny Premier League-rekord i antall kamper.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/Alternative-fr-Deutschland-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar I fjor var det 70 prosent økning i antall voldtekter, skrev min lokalavis.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/AfD-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar I fjor var det 70 prosent økning i antall voldtekter, skrev min lokalavis.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre For ordens skyld : I år er det satt ny rekord i antall kvinner på Stortinget, med 69 kvinnelige representanter.
AP170914https://www.aftenposten.no/bolig/33-prosent-lavere-nyboligsalg-i-ar-enn-i-fjor-10564b.html Juli- og juni-tallene fra Econ nye boliger og Samfunnsøkonomisk analyse viste 36 prosent nedgang i antall salg.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Forlater-landslagsjobben-kun-maneder-for-OL---Synes-det-er-vanskelig-242045b.html NRK kunne melde at et økt antall arbeidsoppgaver gjorde at totalbelastningen for Djupvik ble for stor.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Crystal-Palace-sparkingen-vekker-oppsikt_-men-har-du-hort-om-manageren-som-fikk-fyken-etter-ti-minutter-241985b.html Frank De Boer satte ny Premier League-rekord i antall kamper.
AA170914 Streiken ble avblåst i siste liten torsdag morgen, men selskapet hadde allerede kansellert et stort antall avganger for å være føre var.
AA170914 Dette er kjærkomne nyheter for et stort antall faglærte arbeidere over hele landet, sier Brath.
AA170914 - Men det å snakke om Frank går av seg selv, et uendelig antall fortellinger kommer seilende, sa han.
NL170913 Samme uke publiserte Fiskeribladet en måling som viste stor motstand mot at lakseindustrien skal utvide antall åpne anlegg i fjordene - og det uten at verken hyttefolk eller miljøvernere var spurt : Det var fiskere og ledere i norske sjømatbedrifter.
NL170913 Med oljeprisfallet dalte antall søkere til petroleumsstudier fra 850 i 2014 til 153 i 2017 ( NRK 19/7 ).
DN170913 Antall innenriksreisende var 29.709 i august i år, en nedgang på 5,2 prosent fra august i fjor.
DN170913 Bare i Florida har det offisielle tallet på antall omkomne økt fra sju til tolv, ifølge talsmann McKinley Lewis for guvernør Rick Scott i Florida.
DN170913 Det er flott når vi vet at mange andre arrangement har hatt redusert antall påmeldte de siste årene.
DN170913 Det er ekstremt og ganske mange i forhold til antall innbyggere i Norge.
DB170913 Edvartsens påståtte omgang med falske e-poster adressert til dommersjef Terje Hauge og NFF-ledelsen - e-poster som hyller ham selv og som har vedlagte lenker til avisartikler som tar parti for hans egen sak og kritiserer Hauge og NFF - skal ifølge Dagbladets kilder finnes i et stort antall på Ullevaal stadion.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/22ldB/Demokratisk-jordskjelv-i-Moskva-I-Putins-bydel-gjorde-Putin-kritikerne-rent-bord I Moskva fikk et stort antall selvstendige og uavhengige kandidater stille til valg. 2800 av de 7600 kandidatene til de 1500 plassene var dessuten under 34 år.
AP170913https://www.aftenposten.no/osloby/i/yPgPA/Jordal-Amfi-blir-landets-mest-klimavennlige-ishall Opprinnelig hadde det plass til over 11.000 tilskuere, men moderne krav begrenset antall tilskuere til 4450.
AP170913https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/0mqdJ/Kort-sagt_-torsdag-14-september Følgegruppen fremhever at det er antall poeng som må vektlegges, noe som er helt i tråd med det blant annet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har foreslått, nemlig et gjennomsnitt på fire, noe som er litt strengere enn de 3,5 i snitt som Clemet ønsket i sin tid som statsråd.
AA170913 Bare i Florida har det offisielle tallet på antall omkomne økt fra sju til tolv, ifølge talsmann McKinley Lewis for guvernør Rick Scott i Florida.
AA170913 Siden 2013 har antall lønnsmottakere steget uavbrutt i Danmark. 160.000 flere har kommet i arbeid.
AA170913 SSB regner husholdninger for trangbodde dersom antall rom i boligen er mindre enn antall personer og antall kvadratmeter er under 25 kvadratmeter per person.
AA170913 SSB regner husholdninger for trangbodde dersom antall rom i boligen er mindre enn antall personer og antall kvadratmeter er under 25 kvadratmeter per person.
AA170913 SSB regner husholdninger for trangbodde dersom antall rom i boligen er mindre enn antall personer og antall kvadratmeter er under 25 kvadratmeter per person.
AA170913 SSB regner husholdninger for trangbodde dersom antall rom i boligen er mindre enn antall personer og antall kvadratmeter er under 25 kvadratmeter per person.
AA170913 SSB regner husholdninger for trangbodde dersom antall rom i boligen er mindre enn antall personer og antall kvadratmeter er under 25 kvadratmeter per person.
AA170913 SSB regner husholdninger for trangbodde dersom antall rom i boligen er mindre enn antall personer og antall kvadratmeter er under 25 kvadratmeter per person.
AA170913 | Laveste antall svensker til Norge på ti år ¶
AA170913 Språk i arbeids - og næringslivet er et relativt nytt felt for Språkrådet, og rådet har også et stort antall andre oppgaver å ta seg av.
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Pogba-av-med-skade-da-Manchester-United-vant-i-Champions-League-comebacket-241931b.html Dermed tangerte 18-åringen Patrick Kluivert, som inntil tirsdag hadde turneringsrekorden for antall scoringer gjort av en tenåring.
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Thorsnes har et tosifret antall år på landslaget.
SA170912 Dermed tangerte 18-åringen Patrick Kluivert, som inntil tirsdag hadde turneringsrekorden for antall scoringer gjort av en tenåring.
SA170912 Thorsnes har et tosifret antall år på landslaget.
DN170912https://www.dn.no/etterBors/2017/09/11/1514/Spill/flere-krisetelefoner-om-norsk-tipping Et økende antall av innringerne som har problemer med nettkasinospill tar nå opp spillene Norsk Tipping tilbyr, viser Lotteritilsynets statistikk.
DN170912 Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum hadde nok drømt om regjeringsmakt, men kunne trøste seg med at Senterpartiet fikk 10,3 prosent av stemmene og øker antall stortingsrepresentanter fra 10 til 18.
DN170912 Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.
DN170912 Et stort antall flyvninger måtte avlyses, både i Tyskland og til internasjonale destinasjoner som Los Angeles og Dubai.
DN170912 Nedgang i antall rigger ¶
DN170912 Ved begge valgene fikk de borgerlige flest stemmer, mens de rødgrønne vant - og senere beholdt - regjeringsmakten basert på antall mandater i Stortinget.
DN170912 | Her er de siste tallene med antall stemmer for alle partier som stilte liste ¶
DB170912 Dermed tangerte han nederlandske Patrick Kluivert, som inntil tirsdag hadde mesterligarekorden i antall scoringer gjort av en tenåring.
DB170912 Antall eldre øker, det blir enda vanskeligere å få til prosjektet omstilling når en tid går bedre, enn i tid med høye ledighetstall.
DB170912 Antall mandater svingte mellom to og sju etter hvert som stemmene ble talt opp.
DB170912 Antall rigger på kontrakt har begynt å stige, og etterspørselen etter supplyskip er opp rundt fem prosent i år etter fall i flere år.
DB170912 Lista viser antall stemmer på landsbasis.
DB170912 Antall blanke stemmer har økt betraktelig siden stortingsvalget i 2013, da 12 874 av dem ble levert inn til norske valglokaler.
DB170912 Et stort antall flygninger måtte avlyses, både i Tyskland og til internasjonale destinasjoner som Los Angeles og Dubai.
DA170912 Vinnerblokken - de borgerlige - fikk færre stemmer enn sentrum-venstre-blokken, men tok altså en soleklar seier i antall mandater med 89 representanter på Stortinget mot 80.
DA170912 De borgerlige partiene vant en klar valgseier i antall mandater, men ikke i antall stemmer.
DA170912 De borgerlige partiene vant en klar valgseier i antall mandater, men ikke i antall stemmer.
DA170912 Vinnerblokken - de borgerlige - fikk færre stemmer enn den rødgrønne blokken, men tok altså en soleklar seier i antall mandater med 89 representanter på Stortinget mot 80.
DA170912 Skuffet : Til tross for bæring av et ukjent antall banankasser - for å gi kaffe og bananer til togpendlerne, og rensing av enda flere roser for torner, så ikke de første valgdagstallene ut til å gå i Ap og AUFs favør.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Thorsnes har et tosifret antall år på landslaget.
AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/K03we/Brasilianske-myndigheter-Gullgravere-skrot-av-urfolk-massakre Det er uklart hvilken stamme det dreier seg om og hvor stor den er, men eksperter påpeker at slike stammer gjerne består av et lite antall individer, og at ti drepte kan utgjøre en betydelig andel av stammens medlemmer.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/9RvOd/Slik-rammes-passasjerene-dersom-det-blir-full-SAS-streik-pa-torsdag Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/021QM/-Aftenposten-mener-Solberg-ma-ta-velgernes-uro-alvorlig Antall partier som er presentert på Stortinget har økt fra syv til ni på to perioder.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/g8oOk/La-oss-ha-en-debatt-om-valgkampen--Nadine-Al-Mustafa Der var det bilde av Arbeiderpartiets stand på Karl Johan, der det hadde samlet seg et visst antall mennesker med innvandrerbakgrunn.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Pogba-av-med-skade-da-Manchester-United-vant-i-Champions-League-comebacket-241931b.html Dermed tangerte 18-åringen Patrick Kluivert, som inntil tirsdag hadde turneringsrekorden for antall scoringer gjort av en tenåring.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Thorsnes har et tosifret antall år på landslaget.
AA170912 Et stort antall flygninger måtte avlyses, både i Tyskland og til internasjonale destinasjoner som Los Angeles og Dubai.
AA170912 Rødt har doblet antall medlemmer siden forrige valg.
AA170912 Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.
VG170911 Det er fortsatt usikkerhet rundt antall omkomne i fastlands-USA.
VG170911 Få på Arbeiderpartiets valgvake ville tidligere på kvelden uttale seg om resultatet slik det lå an, men flere og flere VG snakket med begynner å miste motet ettersom et større antall stemmer er talt opp.
VG170911 Det er ikke et stort antall mennesker som har falt ut, og vi har løst de fleste sakene, men det er snakk om små marginer som er med på å avgjøre i sametingsvalget, sier han.
NL170911 I forhold til antall berørte er vindkraftstøy fortsatt et betydelig mindre problem enn for eksempel trafikkstøy som belaster hundretusener i Norge.
NL170911 Bardufoss er blitt alliert treningssenter med x antall utenlandske styrker i området, kanskje mer eller mindre kontinuerlig.
DN170911https://www.dn.no/nyheter/2017/09/11/2148/Politikk/valgekspert-arbeiderpartiet-har-gjort-et-sensasjonelt-darlig-valg Han påpeker samtidig at sperregrensen fører til at venstresiden ikke får den uttellingen den kunne ha fått i antall mandater.
DN170911 Han påpeker samtidig at sperregrensen fører til at venstresiden ikke får den uttellingen den kunne ha fått i antall mandater.
DN170911 DN erfarer fra ulike kilder at partene sto lengst fra hverandre i spørsmål om fleksibel arbeidstid, og pilotene beholdt til siste et krav om maksimalt antall arbeidsdager i løpet av en måned.
DN170911 I hovedstaden Beijing økte antall dager der luftkvaliteten ble kategorisert som « god » fra 19 under første halvår i 2015 til 107 første halvår i fjor, ifølge AP.
DN170911 - Det har vært en nedgang i antall nyåpnede BSU-kontoer de siste årene.
DN170911 Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.
DN170911 Et økende antall av innringerne som har problemer med nettkasinospill tar nå opp spillene Norsk Tipping tilbyr, viser Lotteritilsynets statistikk.
DB170911 Det sikrer Sp i Hedmark en dobling i antall mandater på Stortinget - fra én til to.
DB170911 - Det var et stort antall mennesker som ikke brydde seg.
DA170911 Om vi også har et alminnelig, brukbart antall kommuner hvor stemmene er helt ferdigtalte klokken 21, burde prognosen treffe godt, sier valgforsker Johannes Bergh til Dagsavisen.
DA170911 - Det har vært en nedgang i antall nyåpnede BSU-kontoer de siste årene.
DA170911 Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.
DA170911 Når kornskipene ankom, måtte et tilsvarende antall hester leies inn for å få brakt alt kornet til mølla så fort som mulig.
DA170911 Han påpeker samtidig at sperregrensa fører til at venstresiden ikke får den uttellingen den kunne ha fått i antall mandater.
DA170911 Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.
DA170911 Om vi også har et alminnelig, brukbart antall kommuner hvor stemmene er helt ferdigtalte klokken 21, burde prognosen treffe godt, sier valgforsker Johannes Bergh til Dagsavisen.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen skal man tro SSBs spådommer : ¶ lønnsveksten blir høyere hvert år ¶ prisveksten blir lavere og langt under Norges Banks mål ¶ dermed vil veksten i kjøpekraften, målt ved veksten i reallønnen, bli stadig sterkere ¶ lånerenten i banken vil holde seg på dagens svært lave nivå eller lavere ¶ veksten i antall jobber blir mye høyere enn i fjor og året før,
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQKAa/Opptellingen-av-forhandsstemmer-forelopig-i-rute Dessuten er jo antall forhåndsstemmer historisk høyt, påpeker valgdirektøren.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw9jX/Velgerne-gir-Erna-Solberg-fire-nye-ar-som-statsminister De vil med et slikt resultat øke antall mandater fra 10 til 18.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/rQ5ye/Dette-lokaltoget-er-mest-forsinket-i-landet--Men-nye-jernbanetopper-griper-ikke-inn Lokaltoget går Ski-Oslo-Stabekk, og det ligger helt i landstoppen også når det gjelder antall reisende daglig.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/g8Q1k/Ekstraordinart-kommunevalg-i-nye-Farder-kommune Antall kommuner var før reformen 428.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/LK74J/Moxnes-Tidenes-beste-valg-og-gjennombrudd-for-Rodt Moxnes roste Rødt for å ha reist seg etter forrige valg, nesten doblet antall medlemmer og lovet at partiet vil være der for alle menneskene som er lei av den borgerlige regjeringen og ønsker et nytt flertall.
AA170911 - Vi kan bekrefte at et antall personer som tjenestegjør i hæren er pågrepet under terrorloven for forbindelser til en forbudt gruppe på ytre høyre, het det i en kunngjøring fra forsvarsdepartementet.
AA170911 - Det har vært en nedgang i antall nyåpnede BSU-kontoer de siste årene.
AA170911 Hyppigheten i antall helgevakter har også vært et tema.
AA170911 Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.
AA170911 Han påpeker samtidig at sperregrensa fører til at venstresiden ikke får den uttellingen den kunne ha fått i antall mandater.
AA170911 Moxnes roste Rødt for å ha reist seg etter forrige valg, nesten doblet antall medlemmer og lovet at partiet vil være der for alle menneskene som er lei av den borgerlige regjeringen og ønsker et nytt flertall.
AA170911 - Det har vært en nedgang i antall nyåpnede BSU-kontoer de siste årene.
AA170911 Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.
VG170910 Antall flyktninger i Bangladesh har økt med rundt 20.000 bare det siste døgnet.
VG170910 | Erna-regjeringen nær doblet antall godkjente privatskoler ¶
VG170910 Erna-regjeringen : Nær doblet antall godkjente privatskoler ¶ 500.000 meldinger ¶
VG170910 Vi vil svare på alle klagene individuelt, men det er et massivt antall klager, sier hun.
VG170910 NAV : Antall unge uføre øker.
NL170910 Men, dersom forsvarsstyrkingen kun ligger i antallet seilingsdøgn, eksempelvis antall seilingsdøgn det tar til og fra området man skal operere i, så er selvfølgelig basens beliggenhet uten betydning.
NL170910 10-posenten som Forsvarsministeren refererer til er knyttet til antallet sorties, eller flyvninger, ikke antall kampfly.
DB170910 Det er første gang på ti år at Bendtner scorer tosifet antall mål i ligaen.
DB170910 Denne tallrekka indikerer antall verdenscupseire per sesong - med bare én individuell triumf i så vel 2009/10 som 2010/11 mot totalt 40 verdenscupseire i de tre siste sesongene - og viser den bratte utviklingskurven som henger sammen med blant annet forbedret teknologi og forskning.
DB170910 Da vi satt nye rekorder i antall seirer i 2015/16-sesongen, så vi endelig den fulle effekten av dette.
DB170910 Ulike regler ¶ Antall ansatte i kommunen har gått fra 136 til 129 på noen får år, og det monner.
DB170910 Vi vil heller si at nedgangen i antall selvmord har fullstendig stagnert.
DB170910 Når man i tillegg antar at det skjuler seg et ukjent antall selvmord i trafikkulykker, drukningsulykker og fallulykker, er det klare signaler om at det er noe vi ikke har forstått.
DB170910 Men siden da har antall selvmord i Norge holdt seg mer eller mindre konstant mellom 500 og 600 per år.
DB170910 Antall selvmord går ikke nevneverdig ned.
DB170910 Et tilsynelatende uendelig antall anekdoter fylte historien og analysene med liv, gode poenger og argumentativ kraft.
DB170910 I tillegg til en omfattende bokproduksjon satte de opp et stort antall revyer, blant dem « Gröna hund » « Gula hund » og « Under dubbelgöken », og filmer som « Att angöra en brygga », « Äppelkriget » og « Picassos äventyr ».
DA170910 Og han har inspirert et uendelig antall studenter.
DA170910 Og han har inspirert et uendelig antall studenter.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/kkPnk/Rohingya-opprorere-erklarer-vapenhvile-i-Myanmar Et stort antall rohingyaer har flyktet fra kamper i Myanmar.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/kkPnk/Rohingya-opprorere-erklarer-vapenhvile-i-Myanmar Antall flyktninger i Bangladesh har økt med rundt 20.000 bare det siste døgnet.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/g81qJ/Rohingya-opprorere-erklarer-vapenhvile-i-Myanmar Et stort antall rohingyaer har flyktet fra kamper i Myanmar.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/g81qJ/Rohingya-opprorere-erklarer-vapenhvile-i-Myanmar Antall flyktninger i Bangladesh har økt med rundt 20.000 bare det siste døgnet.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/RWnLd/Erna-Solberg-takker-Aarebrot-for-hans-livsverk Og han har inspirert et uendelig antall studenter.
AP170910https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/aAeQE/-Sant-og-usant-om-drapstallene-i-Sverige--Atle-Fretheim Kommer antall drap til å ligge høyt også i årene som kommer, eller er det snakk om et forbigående fenomen ?
AA170910 Antall flyktninger i Bangladesh har økt med rundt 20.000 bare det siste døgnet.
AA170910 I tillegg til en omfattende bokproduksjon satte de opp et stort antall revyer, blant dem « Gröna hund » « Gula hund » og « Under dubbelgöken », og filmer som « Att angöra en brygga », « Äppelkriget » og « Picassos äventyr ».
AA170910 Og han har inspirert et uendelig antall studenter.
AA170910 Og han har inspirert et uendelig antall studenter.
AA170910 Antall partier som realistisk sett kjemper om plassene på Stortinget er ni, mens antall viktige saker som omgår det norske folk langt på vei overskrider dette tallet.
AA170910 Antall partier som realistisk sett kjemper om plassene på Stortinget er ni, mens antall viktige saker som omgår det norske folk langt på vei overskrider dette tallet.
VG170909 Ved hjelp av Opta-tall har VG undersøkt antall taklinger, dueller og hodedueller i Eliteserien så langt - på gress, og på kunstgress.
VG170909 - Det er kult at dere har sjekket tallene, men det er ikke kunstgress eller antall lag i Eliteserien som bør være fokuset vårt, sier Thomas Berntsen - som mener fotballdebatten handler om kosmetiske og overfladiske ting.
VG170909 - Fra dag én skal du få reiseforslag med reisetid, avgangs- og ankomsttid for hele reisen og for delstrekninger, antall stopp på reisen og navn og tidspunkt på disse, sier Skaarnæs.
NL170909 Etableringen av QRA på Bodø representere et lite antall flygninger med tilsvarende reduserte støykrav slik at utgifter knyttet til støy vil være minimale.
DN170909 * Legg vekt på på et resultatorientert arbeidsmiljø, der det er det man leverer som man blir målt på, ikke antall timer tilbrakt på jobb.
DB170909 De siste fem årene har antall idrettsjenter mellom 6 og 12 år økt tre ganger befolkningsveksten.
DB170909 Vi scorer i tillegg altfor få mål ut fra med antall sjanser vi skaper, tilføyde han.
DB170909 I byrådserklæringen lover Johansen-byrådet å « øke antall ansatte i hjemmetjenesten med 500 årsverk slik at flere kan få hjelp og at det blir mer tid til omsorg ».
DB170909 ¶ VEKKER INTERESSE : Årets stortingsvalg har fått nordmenn til å forhåndsstemme i stort antall .
DB170909 Et stort antall nordmenn ønsket i år å gi sin stemme i forkant av valget.
DB170909 Evnen til å kommunisere kan av og til synes omvendt proporsjonal med antall kommunikasjonssjefer.
DA170909 Vi scorer i tillegg altfor få mål ut fra med antall sjanser vi skaper, tilføyde han.
DA170909 Men det er ikke byens største klubb målt i antall medlemmer.
DA170909 - Vi vil også øke antall serveringssteder fra dagens en til tre, sier direktøren.
DA170909 Tidligere kunne man muligens tolke et høyt antall forhåndsstemmer i retning av et bestemt politisk resultat.
VG170908 Populasjon : Norge, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer : 2.165 i to separate undersøkelser ¶
SA170908 - Vi ønsker at grasrota igjen skal komme tilbake som publikummere på stadion, gjennom et stort antall aktiviteter ute i byen.
NL170908 Utvikling og produksjon av hav-anlegg vil kreve et stort antall arbeidstakere med kompetanse og erfaring tilknyttet ingeniør-kunst utøvet under krevende betingelser i åpen sjø.
NL170908 Planleggings- og utbyggings-fasene vil gi et stort antall nye arbeidsplasser, hvorav en del blir varige.
NL170908 Med den storartede relevante kompetanse vårt land besitter, vil både havmerd- og havvind-utvikling gi et stort antall arbeidsplasser for små og store bosettinger i kyst-Norge.
NL170908 Fra 2015 til 2016 økte antall fiskere fra 9.259 til 9.433.
NL170908 En bør også få med seg at antall yrkesfiskere for første gang på lenge er økende.
DN170908 Vestlandet er vinneren med en økning i antall utenlandske gjestedøgn i juli på syv prosent i Hordaland og fem prosent i Sogn og Fjordane.
DN170908 Tallene fra SSB viser at det er nedgang i antall utenlandske gjestedøgn på hotellene i en rekke fylker, inkludert i Oslo, Sør-Trøndelag og i Troms og Finnmark.
DN170908 I mai var økningen fra Kina på hele 61 prosent i antall gjestedøgn sammenlignet med mai i fjor.
DN170908 Camping fikk en økning i antall utenlandske gjestedøgn på 16 prosent i juli.
DN170908 Antall asiatiske turister, her utenfor rådhuset i Oslo, økte, men i sum står turisttrafikken til Norge helt stille, viser ferske tall fra SSB.
DN170908 Tallet på antall døde er oppe i minst 13 etter Irmas ferd i Karibia.
DN170908 Mot rekord i antall forhåndsstemmer ¶
DN170908 Samtidig vil det offentliges utgifter stige når antall eldre vokser.
DN170908 Fra nyttår skal Faktisk.no kutte antall ansatte fra ni til syv.
DB170908 - Av erfaring har vi all grunn til å tro at antall soldater som deltar, kan bli betydelig høyere enn antallet som offisielt oppgis, sa generalsekretær Jens Stoltenberg da, skriver NTB.
DB170908 191 døgn med helsefarlig luft : Fordelt på antall dager har det vært helsefarlige nivåer av svevestøv 191 dager i Oslo etter at det rødgrønne Oslo-byrådet tok over makten.
DB170908 Byrået melder også at et ukjent antall førerkortnummer er på avveie.
DB170908 - I tillegg til at et høyt antall mennesker er rammet av angrepet, er informasjonen som har blitt stjålet svært sensitiv.
DB170908 De har en såkalt rød varsel for jordskjelvet noe som betyr at et stort antall skadde og store skader er sannsynlige og at katastrofen får et stort omfang.
DB170908 Spesialiserte sengeposter, som er betydelig færre i antall og har spesialisert seg på en eller flere lidelser.
DB170908 Man vil også få mer oversikt over ventetid, antall konsultasjoner, utredning og diagnostikk, hvilken type behandling man får, hvilken kompetanse behandlerne har og hvilken effekt behandlingen har.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/pwxy6/Protester-mot-Rohingya-krisen-sprer-seg-over-hele-verden Bilder fra Rakhine-delstaten viser at et stort antall landsbyer er brent ned de siste ukene.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Wr7yd/Bratt-fall-i-netto-innvandring-til-Norge Antall innvandrere som kom som flyktninger var i fjor omtrent det samme som arbeidsinnvandrere.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8290r/Lokalbefolkningen-protesterer-mot-flere-turister Nå har myndigheten ifølge avisen El Pais satt et tak på antall senger som øya kan tilby til 623.624.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8290r/Lokalbefolkningen-protesterer-mot-flere-turister Noen byer sier rett ut at de nå vil redusere antall besøkende.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8290r/Lokalbefolkningen-protesterer-mot-flere-turister Den greske postkortøya Santorini har også satt strek for turistflommen, og redusert antall cruiseturister som besøker øya fra 10.000 til 8.000 per dag.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/12epB/Syv-ting-du-bor-vite-nar-du-skal-stemme- Totalt antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo pr. torsdag 7. september : 176.145 stemmer ¶
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/12epB/Syv-ting-du-bor-vite-nar-du-skal-stemme- Tall oppdateres og vil vise det totale antall forhåndsstemmer tatt imot i Oslo ved forhåndsperiodens slutt fredag 8. september.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/12epB/Syv-ting-det-er-smart-a-vite-for-du-stemmer Totalt antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo pr. torsdag 7. september : 176.145 stemmer ¶
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/12epB/Syv-ting-det-er-smart-a-vite-for-du-stemmer Tall oppdateres og vil vise det totale antall forhåndsstemmer tatt imot i Oslo ved forhåndsperiodens slutt fredag 8. september.
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/i/B8nr7/Stovete-blanyanser-er-bare-sa-last-year-Gjor-som-9-av-10-yummimummies_-ga-for-lysegront - Øke antall ANBEFALTE ALKOHOLENHETER fra tre til seks i uken #boblebonus ¶
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/1_3-milliarder-brukes-pa-a-gjenreise-Valerenga-Men-pengene-forplikter-langt-utenfor-toppidretten-241626b.html - Vi ønsker at grasrota igjen skal komme tilbake som publikummere på stadion, gjennom et stort antall aktiviteter ute i byen.
AA170908 Tallet på antall døde er oppe i minst 13 etter Irmas ferd i Karibia.
AA170908 Antall statlige arbeidsplasser skal opprettholdes, fastholder justisministeren.
AA170908 - Hvis du legger tjenestene inn i regnestykket, så faller faktisk antall fattige barn til det halve, sa Solberg.
AA170908 Stillas, stiger og atkomst til tak er blant forholdene som ble kontrollert for å få ned antall fallulykker.
VG170907 Øke antall HV-soldater til 50.000 ¶
DN170907https://www.dn.no/nyheter/2017/09/07/2110/Utenriks/trump-og-schumer-inngikk-gentlemens-agreement USA gikk i praksis tom for penger til å betale ansatte i statsforvaltningen lønn i september, så enten måtte gjeldstaket heves eller så måtte det kuttes i antall ansatte eller på andre budsjettområder i den amerikanske statsforvaltningen.
DN170907 USA gikk i praksis tom for penger til å betale ansatte i statsforvaltningen lønn i september, så enten måtte gjeldstaket heves eller så måtte det kuttes i antall ansatte eller på andre budsjettområder i den amerikanske statsforvaltningen.
DN170907 Antall døde på St.-Martin er nedjustert fra åtte til fire, men innenriksminister Gérard Collomb frykter at dødstallet kan stige etter hvert som redningsmannskaper gjennomsøker de orkanherjede områdene.
DN170907 På torsdag var nemlig tilsvarende antall bitcoin verd over 350 millioner kroner.
DN170907 Vet man hva to mennesker har foretatt seg over x antall år kan man bruke det til å matche dem.
DB170907 Etter innføringen av turistskatten i 2016 har antall besøkende til Mallorca bare økt, og belegget på hotellene steg med nesten fire prosent i fjor.
DB170907 Det var ment som betaling for et ukjent antall afrikanske IOC-stemmer til Rio.
DB170907 Et omtrent like stort antall kommer til å forbli på basen.
DB170907 På øya Saint Martin har orkanen knust et ukjent antall bygninger, folks eiendeler ligger strødd rundt om i gatene og biler står oppå hverandre.
DB170907 Et ukjent antall hus ble ødelagt da orkanen traff Saint Martin onsdag.
DB170907 ¶ DRAPSTRUSLER : AUF-leder Mani Hussaini sier det har skjedd en stor økning i antall drapstrusler og hets han mottar etter Sylvi Listhaug hevdet at AUF-lederen hadde sagt at Frp jubler når barn drukner i middelhavet.
DB170907 Hussaini forteller at det har skjedd en stor økning i antall drapstrusler og hets rettet mot ham etter Sylvi Listhaug ( Frp ) i forrige uke sa at Hussaini under en skoledebatt skal ha sagt « Frp jubler når barn drukner i middelhavet ».
DB170907 - Har selv sittet i debatt med deg x antall ganger hvor du har sagt akkurat dette.
DB170907 Undersøkelsen bruker måltallet « antall fiber » per halvliter vann.
DB170907 Eller bare sant hvis forutsetningen er at vi skal opprettholde antall ansatte i det offentlige som ikke utøver det offentlige mandat.
DB170907 Den ellers så veltrente skuespilleren hadde lagt på seg et ekstra antall kilo, og han hadde dessuten farget øyenbrynene sine blonde og tatt skjegget.
DB170907 150 000 rohingyaer har flyktet til Bangladesh, tusener på tusener er blitt internflyktninger, landsbyer er blitt brent, kvinner voldtatt og et ukjent antall mennesker er blitt drept.
DA170907 - Vi vil også øke antall serveringssteder fra dagens en til tre, sier direktøren.
DA170907 Også andre grunneiere har avtaler med et stort antall boligeiere.
DA170907 Også for året som helhet ligger det an til en kraftig reduksjon i antall trafikkulykker sammenlignet med fjoråret, ifølge vegvesenets statistikker.
DA170907 Regjeringen har brukt masse penger på å hyre inn x antall direktører i helsevesenet, og har brukt 16 millioner på konsulentinnleie i 2016.
DA170907 Han jobber for at offentlige instanser skal stille krav om fast ansatte fagarbeidere, antall lærlinger og maks antall ledd av underentreprenører ved anbudskonkurranser.
DA170907 Han jobber for at offentlige instanser skal stille krav om fast ansatte fagarbeidere, antall lærlinger og maks antall ledd av underentreprenører ved anbudskonkurranser.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/yP8LA/Russland-sier-de-skal-trene-12700-soldater-NATO-tror-100000-er-med-Na-skal-russerne-ove-krig-pa-alliansens-dorstokk - Jeg vil ikke si noe bombastisk om antall før jeg har sett øvelsen, men det skaper uro - ikke minst i et land som Estland - at russerne ikke er åpne.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXp3/Israel-har-offisielt-holdt-seg-utenfor-Syria-krigen_-men-har-bombet-mal-der-nesten-100-ganger - Antallet israelske angrep på slike konvoier siden 2012 nærmer seg et tresifret antall , sa generalmajor Amir Eshel til den israelske avisen Haaretz i august.
AA170907 Antall døde på St.-Martin er nedjustert fra åtte til fire, men innenriksminister Gérard Collomb frykter at dødstallet kan stige etter hvert som redningsmannskaper gjennomsøker de orkanherjede områdene.
AA170907 Antall døde på St.-Martin er nedjustert fra åtte til fire, men innenriksminister Gérard Collomb frykter at dødstallet kan stige etter hvert som redningsmannskaper gjennomsøker de orkanherjede områdene.
AA170907 UNAMA registrerte 11 418 drepte og skadde sivile i 2016, et rekord høyt antall .
AA170907 Så langt i år er antall nylig internt fordrevne 160 000 personer.
AA170907 Selv om det ikke foreligger ¶ troverdige offisielle tapstall, må vi kunne gå ut i fra at antall døde ligger nærmere 200 enn 100 begge steder.
AA170907 Regionale forhold ¶ Antall afghanere som returnerte fra Pakistan økte dramatisk annet halvår 2016.
AA170907 Også i resten av Europa synker antall asylsøknader, og afghanske asylsøkere er den gruppen som hadde størst nedgang fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017 ( tall for andre kvartal 2017 er foreløpig ikke klare ).
AA170907 Nedgangen i antall afghanske asylsøkere er sammenfallende med nedgangen i antall asylsøkere som ankommer Norge generelt.
AA170907 Nedgangen i antall afghanske asylsøkere er sammenfallende med nedgangen i antall asylsøkere som ankommer Norge generelt.
AA170907 Med 715 døde og 1 466 sårede kom det totale antall ofre på 2 181 personer.
AA170907 Ifølge Eurostat sank antall afghanske asylsøkere med 43 % i nevnte periode ( fra 22 075 til 12 475 ), mens nedgangen for samtlige nasjonaliteter var på 21 %.
AA170907 I praksis ble et stort antall afghanere dermed tvunget til å returnere.
AA170907 Det tallet baserer seg på antall biometrisk registrerte ansatte i hæren.
AA170907 Det er særlig i sør og øst-provinsene at antall hendelser har økt, men situasjonen er fortsatt meget labil i nord.
AA170907 Det er også en markant nedgang i antall søknader fra enslige mindreårige afghanere.
AA170907 Det er betydelig mer enn i tidligere år og reflekterer en forverret situasjon og store behov spesielt knyttet til økningen i antall returnerte.
AA170907 De høye ankomsttallene til Norge i 2015, sammenholdt med høy avslagsprosent, innebærer at et stort antall afghanere har plikt til å returnere til sitt hjemland.
AA170907 Antall returnerte fra nabolandene Iran og Pakistan oversteg i fjor antall IDP og lå antakelig på rundt 1 million.
AA170907 Ankomster ¶ Antall afghanske borgere som søker om beskyttelse i Norge fortsetter å synke.
AA170907 Antall returnerte fra nabolandene Iran og Pakistan oversteg i fjor antall IDP og lå antakelig på rundt 1 million.
AA170907 Antall kvinnelige ansatte i offentlig sektor øker, og flere kvinner er utnevnt i høye stillinger.
AA170907 - Trusselbildet mot politikere har vært relativt stabilt lenge, men i forbindelse med valgkampen er vi skjerpet på dette, fordi mange opplever økt antall trusler.
AA170907 | Mot rekord i antall forhåndsstemmer ¶
VG170906 Hamar-klubben er norsk ishockeys desidert mest populære klubb når det gjelder antall tilskuere på hjemmekampene.
VG170906 Fryktet tosifret antall baklengsmål ¶
VG170906 Da Tyskland økte til 4-0 fem minutter før pause fryktet flere av de norske landslagsspillerne at marerittet kunne bli så stygt at det ville ende med tosifret antall baklengsmål.
VG170906 VG har, med hjelp fra kommunikasjonsbyrået Coxit, samlet sammen antall følgere fra tre store plattformer - Facebook, Instagram og Twitter - og funnet ut av hvilke 30 artister og band som har flest.
VG170906 * Populasjon : Telemark, innbyggere +18 år ¶ * Antall intervjuer : 1.021 ¶
VG170906 Det gjør antall pårørende til flere hundre tusen.
SA170906 Fylling-målvakt Kristijan Jurisic gjorde sitt til at sifrene ikke ble styggere for bortelaget med tosifret antall redninger.
NL170906 Men ved gjennomgang av Fiskeridirektoratets tall over antall årsverk i de forskjellige fartøygruppene og opplysninger om sysselsetting av landet råstoff, er vi kommet til de 100 000 tonn fisk som i dag fiskes av de leveringspliktige frysetrålerne kan gi grunnlag for en direkte økning av 1170 arbeidsplasser ved kvoteoverføring til kystfartøy 11-15 meter.
NL170906 ¶ De siste årene da Ap satt i regjering steg antall ungdommer utenfor jobb og utdanning fra 47.000 til 70.000.
NL170906 Maria Varteressian og Paul Buvarp fra Arbeiderpartiets Generasjon Y-nettverket viser til en pressemelding fra meg, og skriver at med et stigende antall unge voksne uten arbeid er det grunn til å tvile på mine utsagn om at arbeidsmarkedet bedrer seg.
NL170906 De siste årene da Ap satt i regjering steg antall ungdommer utenfor jobb og utdanning fra 47.000 til 70.000.
DN170906 Nordea skriver at kun et avgrenset antall ansatte vil bli påvirket, og at finanskonsernet vil fortsette å betale skatt i alle fire hjemmemarkedene.
DN170906 Det tilsvarer litt under 600 velgere - dersom man legger antall avgitte stemmer ved stortingsvalget i 2013 til grunn.
DN170906 Det er derfor svært gledelig at et stort mangfold av selskaper har levert inn et rekordstort antall søknader om nytt leteareal, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) i en pressemelding onsdag formiddag ¶
DN170906 | Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶ Antall usolgte boliger har ikke vært så høyt siden rett etter finanskrisen.
DN170906 DNB Markets mener også at det høye nivået på antall usolgte boliger er et tegn til at prisene i Oslo skal fortsette nedover.
DN170906 Antall usolgte boliger i Oslo har økt kraftig de siste månedene.
DB170906 Fylling-målvakt Kristijan Jurisic gjorde sitt til at sifrene ikke ble styggere for bortelaget med tosifret antall redninger.
DB170906 Det hjelper lite at vi setter av midler til bygging av nye sykehjemsplasser, når Ap og SV velger å kutte antall sykehjemsplasser i kommunene der de styrer, raser Hoksrud.
DB170906 Det spørsmålet aller flest har markert som viktig for seg, er spørsmålet om det bør være et maksimumstak for antall elever per lærer. 86,8 har oppgitt at de er helt enig eller ganske enig i at det bør være et makskrav, men også av de som er mot et slikt krav er det mange som sagt at spørsmålet er viktig.
DA170906 Konflikten mellom opprørerne og Myanmars regjeringsstyrker har sendt et stort antall mennesker fra den muslimske minoritetsgruppen rohingya på flukt.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/nzbro/19-unge-menn-ble-skutt-og-drept-i-Sverige-i-fjor - Antall unge menn som ble skutt og drept, var ganske likt i mange år frem til 2012, og siden da har det økt prosentvis svært mye, sier statistiker Jesper Hörnblad ved Socialstyrelsen.
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/12X2K/Na-er-svarte-penger-i-utlandet-pa-vei-ut-i-lyset I disse formuestallene er formuen multiplisert opp med antall år den er holdt skjult. 1 million kroner skjult i ti år blir dermed 10 millioner kroner i økt skattbar formue.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/o08Wm/Onkel-tiltalt-for-overgrep-mot-niese-fra-hun-var-3-ar-gammel Han ble også dømt for å oppbevare et stort antall bilder og videofilmer med seksualisert innhold av barn.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Pangstart-pa-sesongen-for-Kristian-Kjelling-og-Drammen-241578b.html Fylling-målvakt Kristijan Jurisic gjorde sitt til at sifrene ikke ble styggere for bortelaget med tosifret antall redninger.
AA170906 Myanmars regjeringssjef Aung San Suu Kyi mener det foregår massiv desinformasjon om konflikten som har drevet et stort antall rohingya-muslimer på flukt.
AA170906 Konflikten mellom opprørerne og Myanmars regjeringsstyrker har sendt et stort antall mennesker fra den muslimske minoritetsgruppen rohingya på flukt.
AA170906 Opposisjonen har siden 2005, da Gnassingbe overtok makten etter sin far Gnassingbe Eyadema, krevd reformer av valgsystemet og krevd begrensninger på antall perioder en president kan sitte ved makten.
AA170906 Gnassingbe holdt tirsdag kveld regjeringsmøte der det ble meislet ut forslag til ny lov som begrenser antall perioder man kan sitte ved makten i landet.
AA170906 Konflikten mellom opprørerne og Myanmars regjeringsstyrker har sendt et stort antall mennesker fra den muslimske minoritetsgruppen rohingya på flukt.
AA170906 - Antall unge menn som ble skutt og drept var ganske likt i mange år fram til 2012, og siden da har det økt prosentvis svært mye, sier statistikeren Jesper Hörnblad ved Socialstyrelsen.
VG170905 VG møter ham på utøverhotellet i Livigno bare en liten rusletur fra apoteket der Norges mest omtalte salve ble kjøpt for nøyaktig ett år siden, som Johaug har forklart et enormt antall ganger ble brukt til å behandle en sår leppe.
VG170905 Et ukjent antall IS-krigere er drept og minst ti kjøretøyer i en IS-konvoi ble ødelagt i flyangrepene, melder CNN.
VG170905 « Vi kan bekrefte at et antall personer som tjenestegjør i hæren er pågrepet under terrorloven for forbindelser til en forbudt gruppe på ytre høyre », skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.
VG170905 De klarer ikke det antall pasienter de hadde før.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html I Bergen har det vært lavt antall boliger og derfor en prisoppgang på 0,5 prosent, ifølge Ulvness.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Det er ingen store endringer i Stavanger, antall boliger for salg er normalt.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html - Både antall budgivere og interesse har gått ned, og markedet er selektivt.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Antall boliger lagt ut for salg i august var 11.657, noe som er en økning på 13,2 prosent enn i samme måned for ett år siden.
SA170905 I Bergen har det vært lavt antall boliger og derfor en prisoppgang på 0,5 prosent, ifølge Ulvness.
SA170905 Det er ingen store endringer i Stavanger, antall boliger for salg er normalt.
SA170905 - Både antall budgivere og interesse har gått ned, og markedet er selektivt.
SA170905 Antall boliger lagt ut for salg i august var 11.657, noe som er en økning på 13,2 prosent enn i samme måned for ett år siden.
DN170905 Inge Berg, eier og administrerende direktør i Nordlaks-konsernet, får mer enn doblet antall utviklingskonsesjoner for realisering av havmerd-prosjektet sitt.
DB170905 På øyene Zakynthos og Kos har antall bookinger gjort av ungdommer under 25 år doblet seg de siste åra.
DB170905 Det vil si at 40 prosent av tyskernes pasninger kom fra 30 meter fra det norske målet og nærmere, et unormalt høyt antall .
DB170905 « Vi kan bekrefte at et antall personer som tjenestegjør i hæren er pågrepet under terrorloven for forbindelser til en forbudt gruppe på ytre høyre », skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.
DA170905 Hvilke fylker et parti får et utjevningsmandater fra, bestemmes ut fra hvor de har de høyeste antall stemmer som ikke har gitt distriktsmandat.
DA170905 Melby frykter at en slik økning kan føre til at den sterke veksten i antall reisende over mange år, kan komme til å stagnere.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html I Bergen har det vært lavt antall boliger og derfor en prisoppgang på 0,5 prosent, ifølge Ulvness.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Det er ingen store endringer i Stavanger, antall boliger for salg er normalt.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html - Både antall budgivere og interesse har gått ned, og markedet er selektivt.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html Antall boliger lagt ut for salg i august var 11.657, noe som er en økning på 13,2 prosent enn i samme måned for ett år siden.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/P1EW0/Soldater-pagrepet-for-terrorplanlegging-i-Storbritannia « Vi kan bekrefte at et antall personer som tjenestegjør i hæren er pågrepet under terrorloven for forbindelser til en forbudt gruppe på ytre høyre », skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/12yde/Amnesty-400-sivile-drept-i-Boko-Haram-angrep-siden-april Ifølge Amnesty er det en kraftig økning i antall drepte nord i Kamerun og i de nigerianske delstatene Borno og Adamawa.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Fra 2020 til 2040 øker antall eldre over 80 år med 100 prosent.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Fra 2020 til 2030 øker antall eldre over 80 år med 50 prosent.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser - Dette finner vi tankevekkende i et beredskapsperspektiv, skriver forskerne og sikter til kommunenes beredskap før den kommende veksten i antall eldre.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/02bKB/-Vi-bor-onske-robotene-velkommen--Bruce-og-Bernhardsen Antall arbeidstimer det tok å produsere en bil falt dramatisk.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html I Bergen har det vært lavt antall boliger og derfor en prisoppgang på 0,5 prosent, ifølge Ulvness.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html Det er ingen store endringer i Stavanger, antall boliger for salg er normalt.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html - Både antall budgivere og interesse har gått ned, og markedet er selektivt.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html Antall boliger lagt ut for salg i august var 11.657, noe som er en økning på 13,2 prosent enn i samme måned for ett år siden.
AA170905 « Vi kan bekrefte at et antall personer som tjenestegjør i hæren er pågrepet under terrorloven for forbindelser til en forbudt gruppe på ytre høyre », skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.
AA170905 Han frykter at en global katastrofe vil medføre et stort antall ofre.
AA170905 Ifølge Amnesty er det en kraftig økning i antall drepte nord i Kamerun og i de nigerianske delstatene Borno og Adamawa.
AA170905 Selv synes jeg det er feil at man skal rekrutteres ut fra antall og kjønn, avslutter hun.
AA170905 Politiet har i tillegg funnet at stort antall digitale filmer og bilder hos mannen som viser seksuelle overgrep av barn og barn framstilt på en seksualisert måte, ifølge tiltalen.
VG170904 Montenegro slo Romania 1-0 og har i likhet med Danmark 16 poeng og samme antall plussmål.
VG170904 « Nytt på nytt » - antall seere sesong for sesong ¶
VG170904 Ikke minst når det gjelder antall seere som blir med videre til det neste programmet, « Skavlan ».
VG170904 Produktivitetskommisjonen beskriver en eksplosiv økning i antall mål i departementenes tildelingsbrev til etatene under.
VG170904 - De siste tilgjengelige tallene viser at antall nordmenn i jobb aldri har vært høyere.
VG170904 Maks antall søknader er 20 og du kan få innvilget inntil det antall biler du eier.
VG170904 Maks antall søknader er 20 og du kan få innvilget inntil det antall biler du eier.
SA170904 Ifølge helt ferske Kostra-tall for 2016 har antall årsverk for jordmødre økt. 3.
SA170904 Frp mener derfor at bestemte standarder på antall pedagoger ikke nødvendigvis er en garanti for høy kvalitet i alle barnehager.
SA170904 Derfor ble bare rundt 50 prosent av sponsoravtalen vurdert som inntekter i FFP-regnskapet, og PSG ble straffet med en bot og restriksjoner på antall spillere i Champions League-troppen.
NL170904 Når Fylkesnes ikke svarer er det ganske arrogant - spesielt når han påstår at hans politikk ville gi et konkret antall nye arbeidsplasser.
NL170904 Unntaket er et lite antall grunneiere som vanligvis får klekkelig betalt, og som derfor holder kjeft.
NL170904 At forskjellene i Norge øker, kan du se på statistikken over antall barn som lever i lavinntektsfamilier - familier som har 60 prosent lavere inntekt enn median-inntekten i Norge.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ifølge helt ferske Kostra-tall for 2016 har antall årsverk for jordmødre økt. 3.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Frp mener derfor at bestemte standarder på antall pedagoger ikke nødvendigvis er en garanti for høy kvalitet i alle barnehager.
DB170904 På et tidspunkt så det ut til at Tyskland skulle komme opp i et tosifret antall mål.
DB170904 MDG er jo et ytterpunkt for eksempel i sitt mål om å mangedoble antall rovdyr i Norge.
DB170904 ¶ MOTTAK : Man kan ikke gjøre en direkte kobling mellom antall asylankomster i et gitt år og antallet « flyktninger vi tar imot » samme år, påpeker Doremus Schafer.
DB170904 Så er det selvsagt helt legitimt å argumentere for at selv om vi faktisk tar imot mange flyktninger historisk sett, så gjør dagens situasjon ( med et ekstraordinært antall migranter i og utenfor Europa, og den voldsomme belastningen som dette medfører på land som Italia og Hellas ) at Norge burde bidra enda mer enn dette og ta i mot flere enn dagens politikk legger opp til.
DB170904 I denne sammenheng er det også helt relevant å trekke frem at antall asylankomster nå har falt dramatisk, og at den forutsigbarheten og handlingsrommet som dette medfører for de kommende årene, bør benyttes for å øke kvotene for overføringsflyktninger.
DB170904 Det store antall innvilgelser i 2016 skaper også et 'etterslep' av påfølgende familiegjenforeninger med flyktninger, som forventes å bli vesentlig høyere enn i foregående år ( selv om regjeringen har gjennomført visse innstramninger og gebyrøkninger ).
DB170904 Den logiske og naturlige tolkningen av « hvor mange flyktninger bør Norge ta imot i 2017 ? », er å koble dette til antall personer som innvilges opphold i Norge som flyktninger.
DB170904 Antall asylsøkere som ankommer landet i et gitt år, er aldeles ikke det samme som antall flyktninger Norge « tar imot » samme året - eller engang direkte proporsjonalt med det.
DB170904 Antall asylsøkere som ankommer landet i et gitt år, er aldeles ikke det samme som antall flyktninger Norge « tar imot » samme året - eller engang direkte proporsjonalt med det.
DA170904 Et høyt antall sivile drepte kan også skape problemer for bekjempelse av terrororganisasjoner som IS på lengre sikt, mener Woods.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/MQaxR/Aldersvennlig-buss-for-Nordre-Akers-seniorer Om én rullestol skal med reduseres antall plasser til 11, mens to rullestoler gir åtte sitteplasser.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o0ElW/Det-er-farre-sykehjemsplasser-na-enn-da-Frp-og-Hoyre-overtok-makten Siden den gang har antall plasser sunket.
AP170904https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OMa73/Vi-kan-ikke-late-som-drapstallene-i-Sverige-ikke-har-okt--Tino-Sanandaji august mener professor Atle Fretheim at man kan nå frem til de resultatene man måtte ønske om antall drap i Sverige gjennom rett valg av basisår.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ifølge helt ferske Kostra-tall for 2016 har antall årsverk for jordmødre økt. 3.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Frp mener derfor at bestemte standarder på antall pedagoger ikke nødvendigvis er en garanti for høy kvalitet i alle barnehager.
AP170904https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Reaksjonene-etter-gigantovergangene-far-ekspert-til-a-riste-pa-hodet--Det-er-bare-tull-241409b.html Derfor ble bare rundt 50 prosent av sponsoravtalen vurdert som inntekter i FFP-regnskapet, og PSG ble straffet med en bot og restriksjoner på antall spillere i Champions League-troppen.
AA170904 | Stadig flere flyktninger fra Myanmar i Bangladesh ¶ Antall rohingya-flyktninger som har kommet til Bangladesh fra Myanmar de siste dagene, har ifølge FN nå steget til 87.000.
AA170904 I antall kroner er de imidlertid et godt stykke unna Arbeiderpartiet og Høyre, som mottok henholdsvis 154 og 120 millioner kroner i offentlig støtte i fjor.
VG170903 Spillerne lønnes med et uhorvelig antall millioner, og da må de forholde seg profesjonelt til kontraktene de har skrevet.
VG170903 Norge og et mindre antall nordeuropeiske land fått invitasjon til en egen « besøksdag » i Hviterussland under øvelsen.
SA170903https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/49-spillere-har-vart-i-Norges-kamptropp---kun-n-mann-har-spilt-samtlige-minutter-i-VM-kvalifiseringen-241361b.html Dette er alle som har vært med for Norge i VM-kvalifiseringen ( fire kamper under Per-Mathias Høgmo, tre under Lars Lagerbäck ), rangert etter spilte minutter ( tallene i parentes angir antall kamper fra start/som innbytter/som ubenyttet reserve ) : ¶ * 630 : Rune A.
SA170903 Dette er alle som har vært med for Norge i VM-kvalifiseringen ( fire kamper under Per-Mathias Høgmo, tre under Lars Lagerbäck ), rangert etter spilte minutter ( tallene i parentes angir antall kamper fra start/som innbytter/som ubenyttet reserve ) : ¶ * 630 : Rune A.
NL170903 sheltere til et anseelig antall milliarder kroner ( var det virkelig noen som trodde at Norge ikke skulle beskytte F35 flyene, vår forsvarsmessige ryggrad de neste 40 år ? ! ).
NL170903 Med de ovennevnte uttalte mål klarer du nok å telle antall resterende kommuner i det som da engang var fylket ditt, på ei hand.
DN170903https://www.dn.no/nyheter/2017/09/03/2020/Utdannelse/-mye-av-skolevalget-er-rettet-mot-a-sosialisere-ungdom-inn-i-en-norm-som-sier-at-det-er-viktig-a-delta-i-valg-men-som-ikke-sier-hvorfor Mye av demokratiundervisningen i dag er knyttet til teori om demokratiet : Elevene lærer om antall representanter på Stortinget, antall politiske partier og hva som skiller dem.
DN170903https://www.dn.no/nyheter/2017/09/03/2020/Utdannelse/-mye-av-skolevalget-er-rettet-mot-a-sosialisere-ungdom-inn-i-en-norm-som-sier-at-det-er-viktig-a-delta-i-valg-men-som-ikke-sier-hvorfor Mye av demokratiundervisningen i dag er knyttet til teori om demokratiet : Elevene lærer om antall representanter på Stortinget, antall politiske partier og hva som skiller dem.
DN170903 - De siste tilgjengelige tallene viser at antall nordmenn i jobb aldri har vært høyere.
DB170903 Volvo XC90 T8-biler søker nye eiere ¶ ( procycling.no ) : Etter at en innebygget motor ble funnet i sykkelen til den belgiske U23-rytteren Femke Van den Driessche i januar 2016, har det internasjonale sykkelforbundet UCI sett seg nødt til å øke antall sjekker.
DB170903 Finansavisen : Ifølge advokat Carine Røkenes i Deloitte har programvaren bak bitcon, av sikkerhetsmessige årsaker, innebygget en begrensning av størrelsen på hver blokk som mines og som igjen begrenser antall transaksjoner som kan utføres pr. sekund.
DB170903 - Frem til for snart en måned siden var maks antall transaksjoner syv pr. sekund.
DB170903 Sist torsdag fikk Dagbladet et fjerde antall .
DA170903 Fordi antall elever på de påmeldte skolene er flere enn før, regner altså NSD med at flere ungdommer vil delta.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen Nedre Grefsen og Smestad er de eneste rene småhusområdene hvor det ble åpnet opp for den høyeste graden av utnyttelse, som i praksis kan bety høyblokker og en tidobling av antall boliger.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/02g3g/Maskert-mann-ropte-bombetrusler-pa-McDonalds-restaurant--viste-seg-a-vare-elendig-spok Stort antall patruljer ¶
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/02g3g/Maskert-mann-ropte-bombetrusler-pa-McDonalds-restaurant--viste-seg-a-vare-elendig-spok Politiet tok meldingene på høyeste alvor og sendte et stort antall væpnede patruljer.
AP170903https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/49-spillere-har-vart-i-Norges-kamptropp---kun-n-mann-har-spilt-samtlige-minutter-i-VM-kvalifiseringen-241361b.html Dette er alle som har vært med for Norge i VM-kvalifiseringen ( fire kamper under Per-Mathias Høgmo, tre under Lars Lagerbäck ), rangert etter spilte minutter ( tallene i parentes angir antall kamper fra start/som innbytter/som ubenyttet reserve ) : ¶ * 630 : Rune A.
AA170903 - De siste tilgjengelige tallene viser at antall nordmenn i jobb aldri har vært høyere.
AA170903 Fordi antall elever på de påmeldte skolene er flere enn før, regner altså NSD med at flere ungdommer vil delta.
AA170903 Politiet tok meldingene på høyeste alvor og sendte ut et stort antall væpnede patruljer.
AA170903 - Av erfaring har vi all grunn til å tro at antall soldater som deltar, kan bli betydelig høyere enn antallet som offisielt oppgis, sa generalsekretær Jens Stoltenberg.
VG170902 Ifølge CNN skal antall døde som følge av uværet ha steget til 50 omkomne.
VG170902 Antall ansatte ved ambassaden og konsulatene kuttes med to tredeler og 100 amerikanere mister jobben.
NL170902 Nesten 9.000 står uten læreplass i år, og under Høyre- og FrP-regjeringen er det blitt satt nye årlige rekorder i antall som ikke får læreplass.
NL170902 Med et stigende antall unge voksne uten arbeid finnes det grunn til å tvile på det statsråden sier.
NL170902 Med et stigende antall unge voksne uten arbeid finnes det grunn til å tvile på det statsråden sier, skriver Maria Varteressian og Paul Buvarp ( Ap ).
NL170902 I tillegg har antall studenter mellom 25 og 29 år nesten doblet seg mellom 2010 og 2015.
NL170902 I tiden etter finanskrisen, og spesielt de siste årene, har antall studenter økt kraftig.
NL170902 Dersom dette fortsetter vil vi om noen år se et stort hopp i antall unge arbeidsledige.
NL170902 På seeiendom.no fremgår antall registrerte eneboliger i støysonen på Evenes.
NL170902 Et fjerde eksempel er antall støyømfintlige bygg.
NL170902 Antallet samsvarer ikke med oppgitt antall i støyberegningene.
DN170902 KMD frykter angrep mot valgsystemene under stortingsvalget ¶ Antall arbeidsledige faller for niende måned på rad ¶ ¶
DB170902 Antall reiseskader meldt til forsikringsselskapene har gått ned med 0,5 prosent første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.
DB170902 Derfor er jeg ikke helt fornøyd med antall mål så langt.
DB170902 Diktaturstaten har også verdens antatt største spesialstyrke med rundt 180 000 kommandosoldater, over 70 ubåter, 4200 stridsvogner, over 1000 krigsfly og et ukjent antall artilleriskyts pekt mot den sørkoreanske hovedstaden Seoul.
DB170902 Venstre etterlyser nå konkrete miljøtiltak fra Oslo-byrådet, spesifikt en egen utredning som viser behovet for antall ladestasjoner i hovedstaden.
DA170902 Helårs reiseforsikringer baseres på individuell prising, der både alder, antall tidligere skadetilfeller, helsetilstand og om du har andre forsikringer i selskapet, kan ha noe å si.
DA170902 Antall dekningsdager, dekningsbeløp og dekningsområder er også faktorer som spiller inn.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/72B19/Dramatisk-nedgang-i-antallet-migranter-som-kommer-til-Europa Det kommer så få nye asylsøkere at regjeringen har besluttet å legge ned et stort antall av de eksisterende asylmottakene.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon | Aldri har færre kommuner vært under administrasjon ¶ Antall kommuner i økonomisk ubalanse er nesten halvert det siste halvåret.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon Helga Pedersen ( Ap ) mener Regjeringen ikke kan ta æren for nedgangen i antall kommuner på Robek-listen.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon Det høyeste antall Robek-kommuner - 118 - hadde vi i 2004.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon Det er én av grunnene til at antall kommuner i Robek har gått betydelig ned, sier Sanner.
AA170902 I Oslo har miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) allerede startet arbeidet for å få ned antall biler.
AA170902 22 prosent av de spurte svarer at de er helt enig i at « det bør innføres restriksjoner som gjør at antall privatbiler i norske byer går ned ». 20 prosent er helt uenig i dette.
AA170902 Det er dårlig byplanlegging å stanse boligbyggingen fordi man henger etter med å øke antall skoleplasser i en bydel.
VG170901 Antatt seirer i år : 105 ¶ Antall seirer totalt : 2245 ¶
VG170901 Hvem har så rett om antall centimeter fra gulvlist til takmøne ?
VG170901 Før fredagens landskamp i beste « Nytt på Nytt»-sendetid viste dystre tall at Norge er ett av Europas mest ineffektive lag - når man ser på antall avslutninger laget må ha for å få kula i mål.
VG170901 Det vil ikke bare spre optimisme, men sørge for et visst antall poeng i en kvalifisering som ikke er pinlig.
VG170901 Organisasjonen Human Rights Watch ( HRW ) sier tjenestemenn fra militæret og grensepolitiet i landet har stått bak et høyt antall voldtekter, gjengvoldtekter og andre seksuelle overgrep mot kvinner og barn fra folkegruppen.
VG170901 Dette har bidratt til at troppen har økt antall tjenestepersoner med 50 prosent siden 2013.
VG170901 Ved forrige stortingsvalg fikk man inn 154.000 forhåndsstemmer i Oslo, og det forventes et tilsvarende antall i år.
VG170901 Cirka en tredjedel av velgerne forhåndsstemmer, så vi snakker om enorme antall her.
VG170901 Populasjon : Møre og Romsdal, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer : 1.041 ¶
SA170901https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Jimmy-loper-20-maraton-pa-20-dager--Det-vil-komme-et-punkt-hvor-alt-gjor-forferdelig-vondt-241237b.html Antall høydemeter skal være minimalt, og tempoet rolig - cirka seks minutter på kilometeren.
SA170901 Antall høydemeter skal være minimalt, og tempoet rolig - cirka seks minutter på kilometeren.
NL170901 Vi spør blant annet : Hvordan planlegger partiene å stoppe den negative utviklingen i antall barn som vokser opp i fattigdom ?
NL170901 I Tromsø økte antall barn i vedvarende lavinntektsfamilier fra 4,3 prosent i 2009 til 2015 var tallet 6,1 prosent ( 688 barn ) ¶
FV170901https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Jimmy-loper-20-maraton-pa-20-dager--Det-vil-komme-et-punkt-hvor-alt-gjor-forferdelig-vondt-241237b.html Antall høydemeter skal være minimalt, og tempoet rolig - cirka seks minutter på kilometeren.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2054/Makrookonomi/-den-dagen-jeg-begynte-a-sortere-fyrstikker-sa-mannen-min-at-na-ma-du-ut-i-jobb Foto : Aleksander Nordahl ¶ Antall registrerte ledige har falt bratt så langt i år.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2053/Politikk/regjeringspartnere-gir-regjeringen-stryk-for-laerersatsing Venstre og KrF er svært misfornøyd med regjeringens innsats for å få ned antall lærere med manglende kvalifikasjoner.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2053/Politikk/regjeringspartnere-gir-regjeringen-stryk-for-laerersatsing - Vi kommer til å stille konkrete krav i eventuelle nye regjeringsforhandlinger, sier Venstre-leder Trine Skei Grande om antall lærere med kvalifikasjonene på plass.
DN170901 Andelen dieselbiler fortsetter å falle, mens antall hybrid- og elbiler øker.
DN170901 Venstre og KrF er svært misfornøyd med regjeringens innsats for å få ned antall lærere med manglende kvalifikasjoner.
DN170901 - Vi kommer til å stille konkrete krav i eventuelle nye regjeringsforhandlinger, sier Venstre-leder Trine Skei Grande om antall lærere med kvalifikasjonene på plass.
DN170901 I august økte antall amerikanske jobber med 156.000.
DN170901 Obos-prisene i Oslo falt i august ¶ Antall arbeidsledige faller for niende måned på rad ¶ ¶ | « Formdupp » for den amerikanske jobbsommeren ¶
DN170901 Lxs også : ¶ Antall arbeidsledige faller for niende måned på rad ¶
DN170901 Gaare ¶ | Antall arbeidsledige faller for niende måned på rad ¶
DN170901 Det ble 1.400 færre arbeidsledige i august, viser sesongjusterte tall for antall registrerte arbeidsledige som Nav la frem fredag.
DN170901 Antall arbeidsledige faller dermed for niende måned på rad.
DB170901 Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid. 73.900 helt ledige ¶
DB170901 I festekontrakten mellom Oslo kommune, representert ved Oslo Havn, og Fisketorget i Oslo, står det at det bare « tillates et begrenset antall plasser for servering av sjømat », og at matserveringen ikke skal være det dominerende.
DA170901 Eugene Ionescos absurde klassiker om neshorn som i stadig større antall infilterer menneskenes verden. 4. november : « Jeg vil høre havet », Nationaltheatret, malersalen.
DA170901 Andelen dieselbiler fortsetter å falle, mens antall hybrid- og elbiler øker.
DA170901 I tillegg vil vi øke antall studentboliger.
BT170901https://www.bt.no/100Sport/meninger/Disse-sporsmalene-fikk-Lars-Arne-Nilsen-svar-pa-i-treningskampen-241292b.html En liten periode prøvde jeg å telle antall støttepasninger, men måtte gi meg av frykt for å sovne.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Veksten i antall sysselsatte det siste året har vært 24.300 personer, viser sesongjusterte tall.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Veksten i antall personer i jobb var 0,4 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, viste sesongjusterte tall.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Ved å satse mer på tiltak kan enhver regjering redusere antall helt ledige ved å flytte dem over på tiltak.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Men dette tallet vil være påvirket av antall tiltaksplasser.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Det sterke tallet ¶ Antall sysselsatte målt i SSBs nasjonalregnskap det kanskje sikreste tallet på at arbeidsmarkedet og økonomien er i bedring.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene De viste fall niende måned på rad for antall registrerte helt ledige og personer på tiltak.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Antall helt ledige var i august det laveste siden oktober 2013.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd - Sverige og Storbritannia er nå de to landene i Europa som har størst økning i antall passasjerer.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/12WGe/Nav-Ledigheten-faller-for-niende-maned-pa-rad Nav-ledigheten er antall registrerte arbeidsledige hos Nav.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/12WGe/Nav-Ledigheten-faller-for-niende-maned-pa-rad AKU-ledigheten er antall arbeidsledige basert på Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse ( AKU ) og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige.
AP170901https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Jimmy-loper-20-maraton-pa-20-dager--Det-vil-komme-et-punkt-hvor-alt-gjor-forferdelig-vondt-241237b.html Antall høydemeter skal være minimalt, og tempoet rolig - cirka seks minutter på kilometeren.
AA170901 Han sier at det over det siste året har vært en liten oppgang i antall personer som har gått ledige over 78 uker, mens antallet korttidsledige har falt. ( ©NTB ) ¶
AA170901 - Justert for vanlige sesongeffekter falt antall registrerte helt ledige med 1.387 personer, mens ledige inklusive personer på arbeidsmarkedstiltak avtok med 1.156, sier Aamdal.
AA170901 Fredag har antall henvendelser til kundesenteret om ASK doblet seg sammenlignet med dagene før, sannsynligvis på grunn av all medieoppmerksomheten.
AA170901 Andelen dieselbiler fortsetter å falle, mens antall hybrid- og elbiler øker.
AA170901 Facebook-profilen hans må ha slått alle rekorder i antall besøk.
AA170901 Myra scorer faktisk mye høyere enn regnskogen når det kommer til karbonlagring ( men selvfølgelig ikke på antall arter ).
VG170831 TRUMP-KONTRING : USA og Donald Trump svarer på russernes avgjørelse om å kutte antall ansatte med den amerikanske ambassaden med to tredeler.
VG170831 Stengingen vil redusere antall konsulater som Russland og USA har i hverandres land, til tre.
VG170831 Russlands regjering beordret nylig USA til å kutte antall ansatte ved ambassaden og konsulatene med to tredeler.
VG170831 Bakgrunn : Russland ber USA redusere antall diplomater ¶
VG170831 Populasjon : Hordaland, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer : 1.039 ¶
NL170831 Nedleggelsene innebærer at antall jagerflyhangarer reduseres fra 152 til 36, og Langtidsplanen tar ikke høyde for at det skal bygge flere.
NL170831 For det første er dette et svært begrenset antall oppstillingsplasser, og for det andre vil disse plassene ikke kunne anvendes ved øvelser og/eller besøk i fredstid.
NL170831 Allierte styrker vil i en krisesituasjon i tillegg til jagerfly ha med seg et stort antall større fly som transportfly, overvåkningsfly, tankfly, helikoptre og ulike typer spesial-fly.
NL170831 Redusere antall overdoser og overdosedødsfall.
NL170831 Hvis vi ser på Europa så har Norge de siste årene hatt blant de høyest registrerte antall narkotikautløste dødsfall per innbygger.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Bjerketvedt forklarer de store forskjellene på antall utviklingstrenere på gutte- og jentesiden med at dette er penger fra medieinntektene som toppklubbene selv bruker på egne akademier.
DN170831 - Nedgangen i antall gradsstudenter er særlig markant, og ikke i tråd med målet om å få flere nordmenn til å studere i utlandet, sier Andreassen. 5.055 studenter tok i fjor hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia, 510 færre enn året før. 3.007 valgte USA, en nedgang på 406, mens Danmark med 2.820 no
DN170831 - I fjor var det nedgang både i antall studenter som tok en hel grad, og antall studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet, sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen. 16.957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016 - 2017, en nedgang på 511 fra året før. 7. 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe som er 55 f
DN170831 - I fjor var det nedgang både i antall studenter som tok en hel grad, og antall studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet, sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen. 16.957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016 - 2017, en nedgang på 511 fra året før. 7. 850 studenter tok en del a
DN170831 - Det har kostet x antall hundre millioner kroner.
DN170831 De viser at antall boliger der kontrakten er undertegnet, men hvor salget ikke er endelig gjennomført, falt med 0,8 prosent i juli sammenlignet måneden før, skriver TDN Finans.
DB170831 - En politibetjent er skadd, én person er pågrepet og et antall patruljebiler er på stedet, sier pressetalsperson Anders Bryngelsson i Stockholm-politiet til TT.
DB170831 De venter også samme antall brønner neste år.
DB170831 Selv om antall medlemmer av håndballklubber i Norge er mange, har klubbene gode og nære forhold til hverandre.
DB170831 Istedenfor å la helsepolitikken dreie seg om helsekøer, antall sykehus, sykehjemsplasser, korridorpasienter, fritt behandlingsvalg, og dyre kreftmedisiner, bør Høie og Michalsen se etter tiltak utenfor sykehusenes fire vegger.
DB170831 Og med den voldsomme medieoppmerksomheten tipper jeg antall klager kan komme opp mot 10000, sier Selbekk.
DB170831 Ifølge Dørum Pettersen er reguleringens hensikt " å beskytte de økonomiske interessene til et fast antall taxieiere ".
DB170831 Å få bedre og mer effektiv trafikkflyt og mindre utslipp fra kjøretøyene vil hjelpe oss i å nå det overordnede målet om reduksjoner i de totale utslippene, og samtidig gjøre det lettere å nå nullvisjonen når det gjelder antall drepte i trafikken.
DA170831 Det vil berørere et stort antall franske bedrifter.
DA170831 Anne Kroken, 49-åringens forsvarer, sier påtalemyndigheten hele tiden har tidligere påstått at denne saken hadde et større omfang, både i forhold til antall fornærmede og innhold.
DA170831 DEBATT : Vi ligger på europatoppen i antall flyreiser.
DA170831 Fagopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune, Catrine Utne Pettersen, er positivt overrasket over endringen i antall elever som står igjen som søkere til lærlingplass.
DA170831 Vi kan være på vei mot det laveste antall omkomne i på norske veier på 70 år.
DA170831 Kommunene bestemmer selv hvor mye midler som skal tildeles barnehagene, og i Rygge er tildelingen såpass lav at Smedhusåsen har måttet øke antall barn på hver avdeling.
DA170831 - De store kjedene har doblet antall barnehager på få år, det skjer så fort, og grunnen er at det er store forskjeller mellom kommunene.
DA170831 Vi trenger en nasjonal tilskuddssats, en lov om antall barn per ansatt og en lovregel som hindrer enkeltpersoner i å tjene seg søkkrike på tilskudd og foreldrebetaling som er ment til driften.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/EGvw3/USA-beordrer-Russland-til-a-stenge-konsulat-i-San-Francisco Russland krevde at USA kuttet antall diplomatiske ansatte i landet.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/EGvw3/USA-beordrer-Russland-til-a-stenge-konsulat-i-San-Francisco - Russlands handling var ikke berettiget ¶ 455 personer tilsvarer antall personer Russland har i USA, og ved å kutte ned tilstedeværelsen til dette innebar det at USA måtte kutte antall ansatte med 755 personer.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/EGvw3/USA-beordrer-Russland-til-a-stenge-konsulat-i-San-Francisco - Russlands handling var ikke berettiget ¶ 455 personer tilsvarer antall personer Russland har i USA, og ved å kutte ned tilstedeværelsen til dette innebar det at USA måtte kutte antall ansatte med 755 personer.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/12RqX/De-skulle-beskytte-byen-Na-frykter-mange-at-Houstons-demninger-er-dodsfeller Mange frykter imidlertid at antall døde vil øke når vannet går ned, og man får tilgang til områder som har vært helt oppslukt av vannmassene.
AP170831https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/42RMV/Aftenposten-mener-Faktasjekk-ma-handle-om-fakta Faktasjekk er ingen ny journalistisk sjanger, men foran årets stortingsvalg er både omfang og antall aktører økt.
AA170831 Stengingen vil redusere antall konsulater som Russland og USA har i hverandres land, til tre.
AA170831 Russlands regjering beordret nylig USA til å kutte antall ansatte ved ambassaden og konsulatene med to tredeler.
AA170831 - En politibetjent er skadd, én person er pågrepet og et antall patruljebiler er på stedet, sier pressetalsperson Anders Bryngelsson i Stockholm-politiet til TT.
AA170831 - Nedgangen i antall gradsstudenter er særlig markant, og ikke i tråd med målet om å få flere nordmenn til å studere i utlandet, sier Andreassen. 5.055 studenter tok i fjor hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia, 510 færre enn året før. 3.007 valgte USA, en nedgang på 406, mens Danmark med 2.820 no
AA170831 - I fjor var det nedgang både i antall studenter som tok en hel grad, og antall studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet, sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen. 16.957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016 - 2017, en nedgang på 511 fra året før. 7. 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe som er 55 f
AA170831 - I fjor var det nedgang både i antall studenter som tok en hel grad, og antall studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet, sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen. 16.957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016 - 2017, en nedgang på 511 fra året før. 7. 850 studenter tok en del a
AA170831 Vi kan være på vei mot det laveste antall omkomne i på norske veier på 70 år.
VG170830 Onsdag morgen, norsk tid, er antall døde etter Harveys herjinger kommet opp i 18 - et tall som er forventet å stige kraftig når vannet etter hvert trekker seg tilbake, og skadeomfanget blir kjent for alvor.
VG170830 Antall returer øker.
VG170830 Rar er den som ikke ser at klima og antall flyktninger i verden henger sammen.
SA170830 Folkehelseinstituttet oppfordrer landets barnehager og skoler til å delta i aksjonen og skriver på sine nettsider at dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
SA170830 Bjerketvedt forklarer de store forskjellene på antall utviklingstrenere på gutte- og jentesiden med at dette er penger fra medieinntektene som toppklubbene selv bruker på egne akademier.
NL170830 Viktigheten av at Norge, sammen med NATO, besitter et overlegent antall kampfly i operasjonsområdet som kan etablere og holde luftherredømme over tid er avgjørende i en militær konflikt ; Uten luftherredømme kan hverken Hæren eller Marinen utføre sine oppgaver i krig.
NL170830 Videre er det et militært faktum at antall kampfly er et strategisk tyngdepunkt, eller fortalt på enkel måte ; kampfly har avgjørende betydning for utfallet av en konflikt.
NL170830 Kapasiteten til å motta betydelige antall allierte kampfly er tilfredsstillende på grunn av kapasiteten ved flystasjonene i Bodø og Andøya.
NL170830 Det har i realiteten ingen hensikt å styrke mottaksapparatet i Ofoten for landmakten dersom luftmakten glimter med sitt fravær ; Antall kampfly er et strategisk tyngdepunkt.
NL170830 Andøya flystasjon er en kritisk viktig brikke for at NATO kan flytte et tilstrekkelig antall kampfly til nordområdene slik at luftherredømme kan etableres og holdes over tid.
FV170830https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Na-er-det-hoysesong-for-disse-10514b.html Folkehelseinstituttet oppfordrer landets barnehager og skoler til å delta i aksjonen og skriver på sine nettsider at dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
DN170830 Videre steg antall sysselsatte i den private sektoren i USA med 237.000 personer i august, ifølge en undersøkelse foretatt av ADP Employer Services.
DN170830 Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶
DN170830 Fredag kommer den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra USA, såkalt « nonfarm payrolls », som måler antall skapte jobber i USA og ofte omtales som månedens viktigste tall.
DN170830 | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶ Antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav ble halvert i perioden januar til juli sammenlignet med samme periode i 2016.
DN170830 | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶
DN170830 I Rogaland har det vært en sterk nedgang i antall varslinger, fra 10.000 fra januar til juli i 2016, til 2.300 varsler i den samme perioden i 2017.
DN170830 - At antall varsler holder seg på et lavt nivå forsterker inntrykket vi har av en økende optimisme blant bedriftene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DN170830 Antall varslinger i juli måned er nå nede på et normalt nivå igjen, etter uvanlig høye tall i 2015 og 2016.
DN170830 Ifølge den nye ordningen vil de hardest rammede husholdningene bli tilbudt 190 til 490 euro i måneden, tilsvarende rundt 1.800 til 4.600 kroner, avhengig av antall personer.
DN170830 Det er mindre enn en firedel av det totale antall fattige husholdninger.
DN170830 Finslo i Amedia bekrefter at veksten i antall digitale abonnenter har vært formidabel. - 30 prosent av abonnementsmassen er nå helt digital.
DB170830 Regjeringen sier gjennom denne økte bevilgningen jobber for å øke antall seilingsdøgn i Sjøforsvaret.
DB170830 Jo mer vi selger, jo lettere er det å utvide antall grønnsaker.
DA170830 Så summerer dem, teller antall aktive og legger alt sammen ut på treningsavgiftene.
DA170830 De bllir fordelt ut av antall undommer som bor i Norge, idrettsrådene fordeler de pengene man får som aktivitetsmidler.
DA170830 Dette er VIFs hjemmebaner med antall sesonger de har holdt til der : ¶ 1.
DA170830 - Antall barnevernsbarn øker, vi har hatt stor tilstrømming av flyktninger og arbeidsmarkedet er blitt vanskeligere.
BT170830https://www.bt.no/familieogoppvekst/Na-er-det-hoysesong-for-disse-10514b.html Folkehelseinstituttet oppfordrer landets barnehager og skoler til å delta i aksjonen og skriver på sine nettsider at dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Bjerketvedt forklarer de store forskjellene på antall utviklingstrenere på gutte- og jentesiden med at dette er penger fra medieinntektene som toppklubbene selv bruker på egne akademier.
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/ejdXO/-Ra-melk-er-gambling-med-helsen Ved økt mikrobiologisk testing vil det ta flere dager å få svar på antall helseskadelige bakterier.
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/ejdXO/-Ra-melk-er-gambling-med-helsen Noen av de farligste bakteriene som kan finnes i rå melk gir dessuten sykdom ved så lavt antall bakterier at man ikke vil kjenne at noe er « galt » med melken ved å lukte eller smake på den.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/42mOV/Dodstallene-i-Houston-har-steget-til-18 | Dødstallene i Houston har steget til 18 ¶ Antall døde etter orkanen i Houston fortsetter å stige.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/J0BwR/Nav-Halvering-av-antall-varsler-om-oppsigelser-og-permitteringer | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/J0BwR/Nav-Halvering-av-antall-varsler-om-oppsigelser-og-permitteringer I Rogaland har det vært en sterk nedgang i antall varslinger, fra 10.000 fra januar til juli i 2016, til 2300 varsler i den samme perioden i 2017.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/J0BwR/Nav-Halvering-av-antall-varsler-om-oppsigelser-og-permitteringer - At antall varsler holder seg på et lavt nivå, forsterker inntrykket vi har av økende optimisme blant bedriftene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/J0BwR/Nav-Halvering-av-antall-varsler-om-oppsigelser-og-permitteringer Antall varslinger i juli måned er nå nede på et normalt nivå igjen, etter uvanlig høye tall i 2015 og 2016.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/J0BwR/Nav-Halvering-av-antall-varsler-om-oppsigelser-og-permitteringer Antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav ble halvert i perioden januar til juli sammenlignet med samme periode i 2016.
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/AOEqE/-Hvorfor-odelegge-noe-som-fungerer--Erling-Dokk-Holm Hvis man vil øke antall innbyggere er det mange andre tiltak som er smartere.
AP170830https://www.aftenposten.no/kultur/i/AOEqE/-Hvorfor-odelegge-noe-som-fungerer Hvis man vil øke antall innbyggere er det mange andre tiltak som er smartere.
AP170830https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Na-er-det-hoysesong-for-disse-10514b.html Folkehelseinstituttet oppfordrer landets barnehager og skoler til å delta i aksjonen og skriver på sine nettsider at dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Det-burde-vare-en-selvfolge-241167b.html Bjerketvedt forklarer de store forskjellene på antall utviklingstrenere på gutte- og jentesiden med at dette er penger fra medieinntektene som toppklubbene selv bruker på egne akademier.
AA170830 Retten mener også at slike ytringer i kommentarfelt på bloggsider og i sosiale medier har et potensial til å gjøre stor skade fordi de straffbare hatefulle ytringene kan nå et stort antall mennesker.
AA170830 Regjeringen ønsker å få opp antall seilingsdøgn gjennom den økte bevilgningen.
AA170830 | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶ Antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav ble halvert i perioden januar til juli sammenlignet med samme periode i 2016.
AA170830 | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶
AA170830 I Rogaland har det vært en sterk nedgang i antall varslinger, fra 10.000 fra januar til juli i 2016, til 2.300 varsler i den samme perioden i 2017.
AA170830 - At antall varsler holder seg på et lavt nivå forsterker inntrykket vi har av en økende optimisme blant bedriftene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AA170830 Antall varslinger i juli måned er nå nede på et normalt nivå igjen, etter uvanlig høye tall i 2015 og 2016.
VG170829 Antall arbeidsløse registrert ved arbeidskontorene var 51 419 i 1985, som var det siste hele året i vår regjeringstid.
VG170829 Populasjon : Troms, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer : 1.016 ¶
SA170829 Til slutt endte de ni forskerne fra Europa og USA opp med anslag for antall dopede utøvere.
NL170829 Det er kommunen, ved tildelingskontoret, sammen med brukeren, som avgjør antall timer og hvilket behov de trenger.
DN170829 | Tillerson halverer antall spesialutsendinger ¶
DN170829 USAs utenriksminister Rex Tillerson vil halvere antall spesialutsendinger.
DB170829 Politiet i Bayern estimerer at rundt 12,600 personer identifiserer seg som medlemmer av gruppen, og sier at antall tilhengere har vokst kraftig de siste årene, skriver BBC.
DB170829 Økland sier seg samtidig enig i at problemer i utsatte områder i Sverige har sammenheng med at det har kommet et stort antall innvandrere og flyktninger på kort tid.
DB170829 Framfor at myndighetene regulerer for å optimalisere taxienes rolle som « kollektive privatbiler », som alternativ til privatbil og buffer mot privatbilisme - fordi en enkel taxi kan erstatte opptil 30 privatbiler - så reguleres det ensidig for å beskytte de økonomiske interessene til et fast antall taxieiere.
DA170829 Økland sier seg samtidig enig i at problemer i utsatte områder i Sverige har sammenheng med at det har kommet et stort antall innvandrere og flyktninger på kort tid.
AP170829https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-vil-reiseselskapene-sende-deg-i-vinter-10333b.html En hotellpakke pluss rutefly kan ofte gi den fleksibilitet, fortsetter han, blant annet med varierende antall dager på feriesteder.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr75L/Ap-lover-12-milliarder-kroner-mer-til-sykehusene Fastlegen skal kunne sette opp timer for sine pasienter direkte hos spesialister for å korte ned ventetiden og få ned antall avviste henvisninger.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/yP8l2/Forfatter-fulgte-politiet-pa-Stovner-i-ett-ar--fant-ingen-svenske-tilstander Økland sier seg samtidig enig i at problemer i utsatte områder i Sverige har sammenheng med at det har kommet et stort antall innvandrere og flyktninger på kort tid.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Studie-30-prosent-dopet-i-friidretts-VM-i-2011--Vi-har-undervurdert-det-virkelige-tallet-241171b.html Til slutt endte de ni forskerne fra Europa og USA opp med anslag for antall dopede utøvere.
AA170829 Siden den gang har antall nye pensjonister sunket for så å flate ut.
AA170829 Nav forventer nå at antall vil flate noe ut framover.
AA170829 I første halvår av 2016 var antall nye alderspensjonister 34.000, mens tilsvarende tall i 2017 har vært 33.600.
AA170829 I første halvår 2011 var antall nye alderspensjonister 51.700.
AA170829 Dette skyldes blant annet at vi har sett en svak nedgang i antall som velger å ta ut tidligpensjon.
AA170829 - Siden pensjonsreformen i 2011 har vi sett en kraftig økning av antall alderspensjonister, sier seksjonssjef i Nav, Ole Christian Lien, i en pressemelding.
AA170829 Antall alderspensjonister ved utgangen av juni 2017 var 906.400 personer, og Nav regner med at vi passerer 1 million alderspensjonister i 2021.
AA170829 Økland sier seg samtidig enig i at problemer i utsatte områder i Sverige har sammenheng med at det har kommet et stort antall innvandrere og flyktninger på kort tid.
AA170829 Media sliter med synkende lesertall, og i den digitale tidsalder kan man enkelt måle antall klikk på ulike artikler.
VG170828 Måtte et enormt antall etterforskere ansettes ?
VG170828 I ruinene i Dragonpit er det klart for ny « Game of Thrones»-rekord i antall ulike fiender samlet på ett sted.
VG170828 Det er sju ganger mer enn antall anrop på en ordinær dag.
VG170828 Kuehme sier at antall drepte er trolig høyere fordi flere pasienter ble kremert, noe som gjør det umulig å bevise drapene. - 90 drap gjør oss målløse, sier Kuehme, og lgger til : ¶
VG170828 Samtidig er et ukjent antall barn og unge blitt foreldreløse som følge av konflikten og krigføringen i landet.
VG170828 Å vurdere antall selskaper blir som å telle sølvtøy, og verdsette en teskje likt som et sølvfat.
VG170828 Rapporten er en ren oppsummering av antall selskaper og verdier av transaksjoner under de forskjellige regjeringene, og inneholder ingen vurdering av hvem som solgte mest.
VG170828 Når Erna Solberg hevder at det er godt dokumentert at Arbeiderpartiet har solgt mer « arvesølv » enn Høyre, tar hun utgangspunkt i antall transaksjoner.
VG170828 I VG-artikkelen ble antall selskaper, og ikke verdiene av transaksjonene, sammenlignet.
VG170828 Hun viser til en oversikt som kun oppsummerer antall salg og verdier, og som ikke konkluderer med hvem som har solgt mest.
VG170828 Han mener også at det å bruke antall selskaper når man skal måle hvem som har solgt ut mest, blir meningsløst : ¶
VG170828 For omfanget av statlige utsalg kan vurderes på flere måter : Antall selskaper solgt, antall handler gjennomført, dagens verdi av det som er solgt, pengene Staten har fått inn på salgene eller kontrollen man gir slipp på.
VG170828 For omfanget av statlige utsalg kan vurderes på flere måter : Antall selskaper solgt, antall handler gjennomført, dagens verdi av det som er solgt, pengene Staten har fått inn på salgene eller kontrollen man gir slipp på.
VG170828 En slik sammenligning viser at de borgerlige partiene har solgt ut større verdier enn det Stoltenberg-regjeringene har gjort, i motsetning til om man gjør en utregning kun basert på antall transaksjoner.
VG170828 Det er meningsløst å bruke antall og sammenligne nedsalg i Flytoget med Telenor.
VG170828 STORE POLITISTYRKER : Et stort antall bevæpnet politi er til stede i Feiring i Akershus.
NL170828 Er det tilstrekkelig antall tilbydere i helsemarkedet til at pasienter skal kunne velge hvem som skal komme inn i deres hjem ?
DN170828 Det er ventet at antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren vil stige med 180.000, som er helt på linje med snittet hittil i år.
DN170828 - Vi er vitne til et mini-topp i bensinprisen som følge av at millioner av fat i raffinerikapasitet er ute i minst et antall dager, sier Tom Kloza, som er global sjef for energianalyse hos Oil Price Information Service.
DN170828 Å spare penger og kutte antall ansatte kommer lenger ned på lista, sier Rørstad.
DN170828 Sensorene fra Disruptive er så små at de kan klistres opp inne i låsen på toalettene, og måle antall ganger toalettet brukes.
DB170828 - Når det gjelder Jakob, er det viktig å huske på at han ligger langt fremme i antall treningstimer.
DB170828 De skal ikke bli kasteballer i systemet, og derfor øker de også antall ryttere, for å sikre at programmene som settes opp, ikke skal bli for tøffe, sier Halvorsens agent, Gino Van Oudenhove, til procycling.no.
DB170828 Det er sju ganger mer enn antall anrop på en ordinær dag.
DB170828 Redningsselskapet RNLI har opplyst at det « trolig dreier seg om et gassholdig utslipp » i lufta som kom inn over land og som rammet et betydelig antall personer på stranda og på klippene.
DB170828 Freias andre sjokoladebitruller inneholder 21 biter, heller ikke dette et tall som er fryktelig tilfredsstillede for millimetermål- og rettferdighetssansen, men et antall som er tilpasset produksjonsutstyr og emballasje.
DB170828 - Antall biter har variert fra elleve til 13, og er basert på hva som er mest hensiktsmessig med tanke på produksjonsutstyr, vekt og emballasje, sier Tone Seppola i Freia til Dagbladet.
DB170828 TV 2 vil på forhånd ikke uttale seg om seerforventningene, men den skjerpede konkurransen vil garantert gi seg utslag både på antall seere og markedsandelen til « Stjernekamp ».
DB170828 Eksempelvis doblet Sykehuset i Østfold antall gastrokirurgiske inngrep gjennom å jobbe smartere, uten å øke arbeidsmengden til de ansatte eller øke kostnadene.
DA170828 Det er sju ganger mer enn antall anrop på en ordinær dag.
DA170828 Med Høyre i regjering settes det rekord i antall elbiler på norske veier, i løpet av få år vil vi ha 50 batteriferjer i trafikk og ikke på 25 år har det vært bygd ut mer ny fornybar energi.
DA170828 Et stort antall politipatruljer har jobbet med saken.
DA170828 Ved NTNU « har antall faste vitenskapelige stillinger innen humantoksikologi blitt redusert fra tre til én. » * NSFT påpeker videre at « verken toksikologi eller humantoksikologi er omtalt med ett eneste ord » i Forskningsrådets helseforskningsprogram « Bedre helse og livskvalitet », som ble igangsatt i fjor, mens ti
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet Grad av husdyrrasenes truethet er definert av FAO på basis av antall voksne hunndyr i rasen ( se fakta ).
AP170828https://www.aftenposten.no/verden/i/d3vGo/Over-130-til-sykehus-etter-ukjent-kjemisk-utslipp-ved-britisk-strand Redningsselskapet RNLI har opplyst at det « trolig dreier seg om et gassholdig utslipp » som kom inn over land og rammet et betydelig antall personer.
AP170828https://www.aftenposten.no/reise/Storbytur-i-host-Dette-er-de-mest-populare-byene-na-10502b.html Listen er basert på antall bestillinger i høst. ) ¶
AP170828https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zqov5/Arets-turistsommer-har-mange-vinnere-En-av-dem-gar-pa-kjol I løpet av få år har Hurtigruten doblet antall tilbudte utflukter på land - til rundt 100 utflukter.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d3vzA/-Oslo-og-Politihogskolen-trenger-hverandre--Jan-Bohler Her har skolen lettere for å få et stort antall gode søkere som konkurrerer om studieplassene, fordi mange ønsker å studere i hovedstaden.
AA170828 Det er sju ganger mer enn antall anrop på en ordinær dag.
AA170828 Det er sju ganger mer enn antall anrop på en ordinær dag.
AA170828 Det kan være kriminalitetsstatistikk, det reelle antall flyktninger som kommer eller at de som kommer bærer på farlige virus, sier Døving.
AA170828 Et stort antall politipatruljer har jobbet med saken.
AA170828 En endring i år er at minst 20 prosent av rammen må brukes på tiltak som gir en netto økning i antall plasser.
AA170828 Han sier det er en klar nedgang i antall bedehus i Norge.
VG170827 - Ser man på antall mål Mané har scoret er det fenomenalt med tanke på at han opererer på kanten, forklarte Carragher, og viste til en oversikt over antall mål per spilleminutter siden august 2015.
VG170827 - Ser man på antall mål Mané har scoret er det fenomenalt med tanke på at han opererer på kanten, forklarte Carragher, og viste til en oversikt over antall mål per spilleminutter siden august 2015.
VG170827 Et ukjent antall IS-opprørere befant seg da fortsatt i den nordlige delen av Tal Afar, men var ifølge øverstkommanderende for den irakiske offensiven, general Abdulamir Yarallah, i ferd med å bli nedkjempet også der.
VG170827 Han bestemte også at innsatte ikke lenger skulle få servert lunsj, og kuttet ned antall måltider som serveres i fengsel fra tre til to.
VG170827 Det er politidistriktene som får vekst i antall politistillinger, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.
VG170827 - Jeg synes det er viktig å huske på at fordeling av politiressurser ikke bare handler om antall innbyggere, men også antall kilometer, sier ordføreren.
VG170827 - Jeg synes det er viktig å huske på at fordeling av politiressurser ikke bare handler om antall innbyggere, men også antall kilometer, sier ordføreren.
SA170827 Kamara er oppe på samme antall scoringer som Sebastian Giovinco på topp fem-listen over målscorere de siste to sesongene.
DB170827 I Dagsnytt 18 samme kveld var Adele Matheson Mestad, nestleder ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, enøyd opptatt av antall dager barna i denne saken satt fengslet, og fremhevet nettopp dette som den avgjørende faktoren for domfellelse.
AP170827https://www.aftenposten.no/verden/i/wWdlP/Irakske-regjeringsstyrker-har-tatt-over-ny-strategisk-viktig-IS-by Et ukjent antall IS-opprørerne befant seg da fortsatt i den nordlige delen av Tal Afar, men var ifølge øverstkommanderende for den irakske offensiven, general Abdulamir Yarallah, i ferd med å bli nedkjempet også der. 94 prosent skal være tatt ¶
AP170827https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ola-Kamara-brot-ny-barrire-i-USA---feiret-med-a-veive-det-norske-flagget-foran-henrykte-fans-241042b.html Kamara er oppe på samme antall scoringer som Sebastian Giovinco på topp fem-listen over målscorere de siste to sesongene.
AA170827 Et ukjent antall IS-opprørerne befant seg da fortsatt i den nordlige delen av Tal Afar, men var ifølge øverstkommanderende for den irakiske offensiven, general Abdulamir Yarallah, i ferd med å bli nedkjempet også der.
AA170827 En forklaring er at antall ansatte i barnevernet er økt, slik at kommunene i Norge bruker mer penger og en større andel av budsjettet på barnevern.
AA170827 Dermed er antall saker til behandling fra 2015 til 2016 økt fra 43.700 til 47.900.
VG170826 Jeg må nesten telle antall løp på fingrene, sa pappa Gjert Ingebrigtsen til NTB.
VG170826 Med over én million solgte barnebøker og én million solgte krimbøker, er Jørn Lier Horst er bare slått av en annen norsk forfatter når det kommer til antall solgte bøker i Norge.
VG170826 Det har oppstått en opphetet debatt etter at Dagsrevyen torsdag fortalte om et stort antall terrordrepte i Europa og deretter brakte et intervju med innvandringsminister Sylvi Listhaug som varslet bruk av nye virkemiddel.
VG170826 Populasjon : Østfold, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer : 1.016 ¶
VG170826 Riktig antall kolli og kilo som er inkludert i billetten vil også stå på billettkvitteringen, presiserer hun.
VG170826 Hos oss kan passasjer med økonomibillett ta med inntil 30 kilo fordelt på et ubegrenset antall kolli.
VG170826 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
SA170826 Vekt : 55 kilo ¶ Antall seirer : 46 ¶
DB170826 Mens antall toppnoteringer blant menn er ganske likt i disse to periodene, er det markant tilbakegang i flere kvinneøvelser.
DB170826 Antall ansatte er nå økt til sju.
DA170826 Han er en teknisk mester som setter sammen de store fotografiene ( den største lengden er 360 centimeter ) av et stort antall eksponeringer.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Hun-kan-bli-historisk--Kvinner-far-ikke-samme-sjanser-som-menn-240846b.html Vekt : 55 kilo ¶ Antall seirer : 46 ¶
AA170826 Årsaken til at menneskerettighetene kan skape problemer, er at hun vil låse et stort antall asylsøkere inne i lukkede mottak.
VG170825 - Det kan både være ulikheter i typen roller de spiller, og antall dager på filmsettet.
VG170825 Kanskje er det også Austers mest realistiske roman, stappfull som den er av referanser til virkelige hendelser, namedropping av et anseelig antall bøker, filmer og helter fra sportens verden.
VG170825 Usikkert antall
DN170825 I tillegg er det tidspunktet med størst antall akselererende økonomier siden 2010, et år hvor mange land opplevde en kortvarig opptur etter den globale finanskrisen.
DN170825 | Boligbyggingen øker - prisene synker ¶ Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 10,4 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall.
DN170825 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at antall registrerte igangsettingstillatelser for nye boliger steg 10,4 prosent fra juni til juli.
DN170825 Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden høsten 2014, ifølge nye tall fra statistikken Byggeareal.
DN170825 I andre kvartal har 18 av mediehusene vekst i antall abonnenter sammenlignet med samme periode i fjor, sier konsernsjef Per Axel Koch.
DN170825 - Det er viktig, og svært gledelig, at mediehusene fortsatt lykkes med å øke antall abonnenter gjennom 90 % vekst i abonnenter som kun kjøper digitale produkter.
DN170825 september, og antall søknader er nå oppe i 1190.
DB170825 Samtidig har nesten halvparten av landets 34 provinser opplevd en økning i antall drepte sivile i løpet av det siste halvåret.
DB170825 Flere flyktet ut av vinduene da angriperne slo til, og et stort antall ambulanser fraktet utover kvelden bort sårede.
DB170825 Og skiftet er enda tydeligere når man ser på antall usolgte boliger i Oslo, sier sjeføkonom Andreas Benedictow til Finansavisen.
DB170825 - Vi må tilbake til 2008 for å finne et like høyt antall usolgte nyboliger i Oslo som man ser nå.
DB170825 Å stemme på et parti i nærheten av sperregrensa ; Rødt, SV, KrF, Venstre eller MDG, innebærer at man enten får veldig mye igjen for stemmen sin, fordi man bidrar til å løfte partiet over sperregrensa, eller veldig lite, fordi antall stemmer per mandat er mye mindre hvis man kommer under sperregrensa.
DA170825 Ni av de elleve største terrorangrepene, målt i antall drepte, fant sted i Irak i 2016.
DA170825 | Åpner for kutt i antall abortnemnder ¶
DA170825 Vi åpner derfor for en reduksjon i antall nemnder ved en endring i abortforskriften, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DA170825 Høyre mener altså en reduksjon i antall nemnder er rett vei å gå, mens flere organisasjoner er kritiske.
DA170825 En ekspertgruppe har foreslått å redusere antall nemnder til under 17, mens Helsedirektoratet foreslår 15.
DA170825 Departementet vil ikke binde seg til et bestemt antall nemnder, men spiller nå ballen over til helseforetakene.
DA170825 Med utgangspunkt i antall avgitte stemmer ved forrige stortingsvalg, betyr det at litt over 90.000 Ap-velgere enten har satt seg på gjerdet eller gått til andre partier i løpet av de siste ukene.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/yPlJJ/Tallet-pa-dode-stiger-etter-moskangrep-i-Kabul Samtidig har nesten halvparten av landets 34 provinser opplevd en økning i antall drepte sivile i løpet av det siste halvåret.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/yPlJJ/Tallet-pa-dode-stiger-etter-moskangrep-i-Kabul Flere flyktet ut av vinduene da angriperne slo til, og et stort antall ambulanser fraktet utover kvelden bort sårede.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner På Londons tognettverk økte antall anmeldte voldelige og seksuelle lovbrudd med nesten 1000 tilfeller.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Kraftig økning i antall trakasseringer ¶
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/kkvEv/Fa-blir-drept-i-terroraksjoner-i-Vest-Europa Ni av de elleve største terrorangrepene, målt i antall drepte, fant sted i Irak i 2016.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLe5w/For-forste-gang-i-Norge-Flere-innvandrervelgere-enn-forstegangsvelgere For første gang er antall velgere med innvandrerbakgrunn flere enn førstegangsvelgerne ved et stortingsvalg.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/321VL/Elektronisk-journal-gjor-det-enklere-a-bli-organdonor Vil ha opp antall donasjoner ¶
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/321VL/Elektronisk-journal-gjor-det-enklere-a-bli-organdonor Behovet øker stadig, og antall donorer holder ikke tritt.
AA170825 Samtidig har nesten halvparten av landets 34 provinser opplevd en økning i antall drepte sivile i løpet av det siste halvåret.
AA170825 Flere flyktet ut av vinduene da angriperne slo til, og et stort antall ambulanser fraktet utover kvelden bort sårede.
AA170825 Ni av de elleve største terrorangrepene, målt i antall drepte, fant sted i Irak i 2016.
AA170825 Polititalsmann Abdul Basir sier til nyhetsbyrået AFP at det er skadde, men han kunne foreløpig ikke si noe om antall .
AA170825 Ni av de elleve største terrorangrepene, målt i antall drepte, fant sted i Irak i 2016.
SA170824https://www.aftenbladet.no/digital/Na-kjoper-vi-flere_-dyrere-og-storre-TV-er-10493b.html I fjor opplevde TV-markedet et fall i antall solgte TV-apparater.
SA170824https://www.aftenbladet.no/bolig/Nedgang-i-nyboligsalget-i-sommer-10492b.html Salgstakten er nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgt for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da. 25 prosent ned fra 2016 ¶
SA170824 I fjor opplevde TV-markedet et fall i antall solgte TV-apparater.
SA170824 Salgstakten er nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgt for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da. 25 prosent ned fra 2016 ¶
NL170824 Og det er en sannhet som for lenge siden er opplest og vedtatt - det er antall timer med regning av oppgaver som gir resultater.
FV170824https://www.fvn.no/bolig/Nedgang-i-nyboligsalget-i-sommer-10492b.html Salgstakten er nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgt for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da. 25 prosent ned fra 2016 ¶
FV170824https://www.fvn.no/bolig/Meglersjef---Na-er-det-gode-muligheter-for-a-gjore-et-kupp-10458b.html Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener antall visninger er helt normalt for tiden - spesielt om man sammenligner med 2014 og 2015. - 2016 var et unormalt år med unormalt få boliger ute.
DN170824 Med utgangspunkt i antall avgitte stemmer ved forrige stortingsvalg, betyr det at litt over 90.000 Ap-velgere enten har satt seg på gjerdet eller gått til andre partier i løpet av de siste ukene.
DN170824 Antall bestillinger steg til 8,7 milliarder.
DN170824 Antall Uber-bestillinger endte på 8,7 milliarder i andre kvartal - en dobling fra året før.
DN170824 Opera rapporterer at selskapet vokser i antall internasjonale abonnenter, særlig i latinamerikanske land - der selskapet har sin base.
DB170824 Det ble snakket om en antall på 200, og de hadde ikke mye å stille opp med mot Kjernen.
DB170824 - Jeg vil ikke spekulere på antall og om det blir pluss eller minus, det må vi ta når vi kommer dit, sier Lauvås.
DB170824 Med utgangspunkt i antall avgitte stemmer ved forrige stortingsvalg, betyr det at litt over 90 000 Ap-velgere enten har satt seg på gjerdet eller gått til andre partier i løpet av de siste ukene.
DB170824 Vi forstår godt læreren som ble intervjuet i Aftenposten nylig, Hans Hübert, sin frustrasjon som har nesten fått tredoblet antall elever i sin klasse på 20 år.
DB170824 Siden prosjektet ble startet opp i 2011, har kommunen opplevd en stor nedgang i antall elever som trenger spesialundervisning.
DB170824 Noen har tatt til orde for at en lærernorm er urealistisk, i og med at vi har et begrenset antall kvalifiserte lærere her i landet.
DB170824 Er det muligheten til å oppleve atmosfæren fra Times Square de amerikanske lovgiverne vil frata et stort antall russere ?
DB170824 Det har ført til et ytterligere fall i antall søkere.
DB170824 Svaret er likevel hver gang at de skal skape et gitt antall nye « grønne arbeidsplasser » i en ny grønn industri.
DA170824 Det skjer etter økende antall tilfeller der bil brukes som terrorvåpen, som i Nice, Berlin, London og Stockholm.
DA170824 Fortsetter det slik, kan Spania gå forbi Hellas i antall migranter og flyktninger som kommer sjøveien, meldte IOM nylig.
DA170824 FNs flyktningorgan, UNHCR, advarer om at Spania ikke har kapasitet til å ta imot et stort antall migranter og flyktninger.
DA170824 Antall flyktninger som tar sjøveien fra Tyrkia til Hellas gikk betraktelig ned etter at EU inngikk en returavtale med Tyrkia som skulle begrense pågangen til de greske øyene.
DA170824 Der har et Frp-leder Olje- og energidepartementet holdt koken i oljepolitikken, og utstedt et rekordhøyt antall utvinningstillatelser og åpnet Barentshavet for oljevirksomhet.
BT170824https://www.bt.no/digital/Na-kjoper-vi-flere_-dyrere-og-storre-TV-er-10493b.html I fjor opplevde TV-markedet et fall i antall solgte TV-apparater.
AP170824https://www.aftenposten.no/reise/Jim-84-har-servert-middag-til-fremmede-i-egen-leilighet-i-40-ar-10355b.html Betales som regel på forhånd, hvor man også får vite antall gjester og maten som serveres.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber Vekst i antall jobber ¶
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber Dette er den høyeste veksten i antall personer i jobb siden 1. kvartal 2014.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yP4PE/Stans-for-lordagspost-kan-gi-sen-valgavklaring For å sikre at alle forhåndsstemmer er hemmelige, skal kommunene også legge til side et mindre antall forhåndsstemmer som skal blandes med de forhåndsstemmene som mottas i posten innen klokken 17.00 på tirsdagen.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yP4PE/Stans-for-lordagspost-kan-gi-sen-valgavklaring Dersom det bare er godkjent et meget lite antall forhåndsstemmer før valgdagen, vil det kunne være vanskelig å sikre disse velgerne anonymitet.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken InterCity-utbygging videre i retning Fredrikstad vil koste et tosifret antall milliarder kroner.
AP170824https://www.aftenposten.no/digital/Na-kjoper-vi-flere_-dyrere-og-storre-TV-er-10493b.html I fjor opplevde TV-markedet et fall i antall solgte TV-apparater.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/Nedgang-i-nyboligsalget-i-sommer-10492b.html Salgstakten er nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgt for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da. 25 prosent ned fra 2016 ¶
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/Utbryteren-som-vendte-tilbake Ifølge et forskningssenter i Lancaster i USA har antall amish-medlemmer økt fra 84.000 i 1984 til nærmere 300.000 i dag, skriver USA Today.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/En-amish-utbryter-vender-tilbake Ifølge et forskningssenter i Lancaster i USA har antall amish-medlemmer økt fra 84.000 i 1984 til nærmere 300.000 i dag, skriver USA Today.
AA170824 - Et stort antall sivile er de siste dagene og ukene drept og såret i Raqqa som følge av flyangrep og artilleriangrep, og opptil 25.000 mennesker er fortsatt fanget i byen, sa Dujarric.
AA170824 Men samtidig har lus og andre utfordringer ført til en nedgang i antall slaktet fisk i Norge.
AA170824 Ordningen gjorde at antall uføretrygdede i en periode var lavere enn det som ellers ville vært tilfelle, for så gradvis å normalisere seg i årene etter 2010.
AA170824 Med utgangspunkt i antall avgitte stemmer ved forrige stortingsvalg, betyr det at litt over 90.000 Ap-velgere enten har satt seg på gjerdet eller gått til andre partier i løpet av de siste ukene.
AA170824 | Kraftig reduksjon i antall bostedsløse ¶
AA170824 Selv om vi nå ser den største nedgangen i antall bostedsløse i Norge, siden Husbanken bestilte den første kartleggingen i 1996, så er det er ingen grunn til å hvile på våre laurbær.
AA170824 Foto : Erlend Aas,, NTB scanpix ¶ Antall bostedsløse i Norge er kraftig redusert fra 2012 til 2016.
AA170824 Flere av kommunene i Midt-Norge som opplever den største nedgangen i antall bostedsløse har også jobbet med « Housing first », som er en metode som har gitt svært gode resultater i arbeidet med bostedsløse i USA og Europa.
AA170824 Antall bostedsløse i Norge ble redusert fra snaut 6 300 personer i 2012 til om lag 3 900 2016.
VG170823 OECD har anbefalt Norge å kutte antall departementer både fordi de detaljstyrer og utfører de samme oppgavene.
SA170823 RBK-kapteinen har opplevd en kraftig nedgang i antall scoringer denne sesongen kontra den forrige, men håper å få gjort noe med den trenden nå.
NL170823 UNN er et stort sykehus med et høyt antall pasientkontakter.
NL170823 Sett i forhold til antall pasienter som utredes og behandles, er antall klagesaker forsvinnende lite.
NL170823 Sett i forhold til antall pasienter som utredes og behandles, er antall klagesaker forsvinnende lite.
DN170823 Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å utvide antall konsesjoner for fiske etter krill i Sørishavet.
DN170823 Ferske tall fra SSB viser en svak nedgang i antall arbeidsledige i juni.
DB170823 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DB170823 Hun mener at et enkelt grep som umiddelbart kan gi en positiv effekt over de eldre, er at kommunene går gjennom måltidsrutinene, og særlig ser på tidspunktene og antall måltider per dag.
DA170823 Trump vil ikke ut med antall soldater, men Fox News har meldt at presidenten har godkjent utstasjonering av ytterligere 4.000 soldater.
DA170823 - Vi vil ikke snakke om antall soldater eller våre planer for vår videre militære aktivitet.
DA170823 Antall amerikanske soldater var på det høyeste i 2010, med cirka 100.000 soldater.
DA170823 Plast tar årlig livet av en million sjøfugl, hundretusenvis av sjøpattedyr og et ukjent antall fisk og skilpadder.
DA170823 I Dovre kommune i Oppland har de hatt et prosjekt siden 2011 som handler om å redusere behovet for spesialundervisning gjennom å øke antall lærere i klasserommet.
DA170823 I Dovre kommune i Oppland har de hatt et prosjekt siden 2011 som handler om å redusere behovet for spesialundervisning gjennom å øke antall lærere i klasserommet.
AP170823https://www.aftenposten.no/viten/i/225mB/Boligmarkedet-flater-aldri-ut-Det-er-rett-og-slett-umulig--Dag-Einar-Sommervoll Og videre, bak dette populære trippelet av forklaringer har vi et helt tog med andre ; fallende antall personer pr. husholdning, lav arbeidsløshet og så videre.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mike-Jensens-lofte-til-fansen--Skal-skyte-hver-gang-jeg-kan-240839b.html RBK-kapteinen har opplevd en kraftig nedgang i antall scoringer denne sesongen kontra den forrige, men håper å få gjort noe med den trenden nå.
AA170823 Sevim Dagdelen, parlamentariker for partiet Die Linke i Tyskland, mener at økningen i antall asylsøknader er et tegn på at rettsstaten, demokratiet og respekten for menneskeverdet for lengst er kastet på båten i Tyrkia.
AA170823 Ifølge en talsmann ble tre militærkjøretøy ødelagt og at et stort antall soldater ble drept.
AA170823 Men samtidig går også tallet på antall sysselsatte ned med 2.000 personer fra mars til juni.
VG170822 Det kommer ulike meldinger om antall skadede.
VG170822 Vil ikke røpe antall soldater ¶
VG170822 Trump sa derimot ingenting om antall soldater.
VG170822 * 1 Antall barn og unge med diagnosen ME er ifølge forskning.no blitt femdoblet mellom 2008 og 2015. * 1 Flere barn og unge blir syke av kravet om å prestere.
VG170822 Det handler om skatt, kreftbehandling og om antall ansatte i barnehagen.
SA170822https://www.aftenbladet.no/bolig/Meglersjef---Na-er-det-gode-muligheter-for-a-gjore-et-kupp-10458b.html Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener antall visninger er helt normalt for tiden - spesielt om man sammenligner med 2014 og 2015. - 2016 var et unormalt år med unormalt få boliger ute.
SA170822 Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener antall visninger er helt normalt for tiden - spesielt om man sammenligner med 2014 og 2015. - 2016 var et unormalt år med unormalt få boliger ute.
DN170822 Presidenten ville ikke snakke om antall soldater, men kort tid før han skulle tale meldte Fox News at Trump har godkjent utstasjonering av ytterligere 4.000 soldater i Afghanistan.
DN170822 Groupm er størst om man ser på den samlede byråinntekten og antall ansatte i byråene.
DB170822 At pris verdsettes som det viktigste kriteriet i alle anbud og at antall underleverandører vokser i de fleste bransjer gjør det attraktivt å drive kriminelt og vanskelig å avdekke.
DB170822 Og selv om Pentagon sier det er snakk om 4000 nye soldater, det betyr til sammen litt over 12000, nektet Trump å snakke om antall soldater.
DB170822 Men antall asylsøkere som har kommet til Norge på egen hånd i første halvår i år, er det laveste siden 1990-tallet ifølge Utlendingsdirektoratet ( UDI ) ¶
DA170822 Presidenten ville ikke snakke om antall soldater, men kort tid før han skulle tale meldte Fox News at Trump har godkjent utstasjonering av ytterligere 4.000 soldater i Afghanistan.
DA170822 Vi har tredoblet antall lærere som får videreutdanning de siste fire årene.
DA170822 Hun er sparsommelig med antall verker i Kunstnerforbundets vakre overlyssal, men Dagsavisens anmelder opplever at hun får rommet til å vibrere med usagte forbindelser.
DA170822 Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet ( POD ) har gått opp, fire år etter at Frp gikk til valg på å legge ned hele direktoratet.
DA170822 Han viser til at 70 av stillingene er prosjektrelaterte, og at antall ansatte skal ned.
DA170822 Antall ansatte har i samme periode økt fra 215 til 320.
BT170822https://www.bt.no/bolig/Meglersjef---Na-er-det-gode-muligheter-for-a-gjore-et-kupp-10458b.html Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener antall visninger er helt normalt for tiden - spesielt om man sammenligner med 2014 og 2015. - 2016 var et unormalt år med unormalt få boliger ute.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest Anslag over antall drepte varierer fra 16.000 til over 20.000. 2,6 millioner er drevet på flukt siden 2009.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/nzW2L/Debatt-om-islamsk-lovgivning-Mann-tok-ut-skilsmisse-fordi-kona-gikk-foran-ham--tross-advarsler I det strengt konservative Saudi-Arabia, der religiøse domstoler avgjør, er mange urolige over et økende antall skilsmisser.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/yP4oa/Tidligere-etterretningssjef-Norge-bor-ikke-delta-i-jakten-pa-Taliban Vi har videre spurt om hva som kan være norske bidrag, og om kutt i antall profesjonelle soldater i Norge kan medføre problemer med å bidra i tilsvarende internasjonale operasjoner.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning Antall registrerte ledige i NAV viser en markant nedgang.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/mJrdl/Lonnsutgiftene-i-Politidirektoratet-har-okt-med-88-millioner-pa-fire-ar Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet ( POD ) har gått opp, fire år etter at Frp gikk til valg på å legge ned hele direktoratet.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/mJrdl/Lonnsutgiftene-i-Politidirektoratet-har-okt-med-88-millioner-pa-fire-ar Han viser til at 70 av stillingene er prosjektrelaterte, og at antall ansatte skal ned.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/mJrdl/Lonnsutgiftene-i-Politidirektoratet-har-okt-med-88-millioner-pa-fire-ar Antall ansatte har i samme periode økt fra 215 til 320.
AP170822https://www.aftenposten.no/bolig/Det-er-mulig-a-gjore-gode-muligheter-for-kupp-na_-mener-meglersjef-10458b.html Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener antall visninger er helt normalt for tiden - spesielt om man sammenligner med 2014 og 2015. - 2016 var et unormalt år med unormalt få boliger ute.
AA170822 Presidenten ville ikke snakke om antall soldater, men kort tid før han skulle tale meldte Fox News at Trump har godkjent utstasjonering av ytterligere 4.000 soldater i Afghanistan.
AA170822 - Et stort antall sivile er de siste dagene og ukene drept og såret i Raqqa som følge av flyangrep og artilleriangrep, og opptil 25.000 mennesker er fortsatt fanget i byen, sier Dujarric.
AA170822 Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet ( POD ) har gått opp, fire år etter at Frp gikk til valg på å legge ned hele direktoratet.
AA170822 Han viser til at 70 av stillingene er prosjektrelaterte, og at antall ansatte skal ned. ( ©NTB ) ¶
AA170822 Antall ansatte har i samme periode økt fra 215 til 320.
VG170821 Leicester bekrefter overfor BBC at et antall hjemmefans ble kastet ut fra stadion, og at Leicestershire-politiet går gjennom bevisene for å se om flere har vært involvert.
VG170821 Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet ( POD ) har eksplodert under fire år med blåblå regjering, til tross for at Frp gikk til valg i 2013 på å nedlegge hele POD.
VG170821 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener det er på høy tid å avgrense antall prosjekter som gjennomføres i Politidirektoratet.
VG170821 Jeg ønsker ingen økning i antall ansatte, sier Amundsen og påpeker at han kuttet driftsbudsjettet til POD med sju prosent i år.
VG170821 Han hevder at antall ansatte nå skal ned, og viser til at 70 av stillingene er prosjektrelaterte.
VG170821 For å se perspektivet, så er totalt ansatte i POD omtrent like mange som vi økte antall årsverk i politidistriktene første halvår i år. 301 årsverk.
VG170821 Etter fire år med Frp i sjefsstolen i Justisdepartementet, gikk i stedet antall ansatte opp fra 120 under forrige politidirektør, til 320 nå.
VG170821 - Man har nådd toppen på antall ansatte i POD nå ?
VG170821 * Antall ansatte har i samme periode økt med 105 personer, fra 215 til 320 personer.
VG170821 Populasjon : Norge, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer : 1023 ¶
VG170821 Populasjon : Norge, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer : 1.023 ¶
NL170821 » Vi i SV er helt enig i Utdanningforbundets syn på behovet for en nasjonal maksimumsgrense for antall elever per lærer.
DN170821 - Vi er i en nedbemanningsprosess, der vi trapper ned antall stillinger helt uavhengig av overtakelsen av Maersk.
DN170821 Antall besøkende i de første fem månedene har vært 28 millioner, en økning på 12 prosent fra i fjor.
DN170821 USA har senket antall deltagende fra 25.000 til 17.500.
DN170821 I år har USA senket antall deltagere.
DN170821 Der har noen lokale etater begrenset antall arbeidere som kjører under formørkelsen.
DN170821 - Statistikken viser en nedgang i antall uker fedrene er hjemme med barn.
DB170821 JEG HØRER SPILLERNE skylde på dommeren som la liste på Norway Cup-høyde og de har et poeng hva antall avblåsninger angår.
DB170821 I samme periode var det en økning i antall utmeldelser på 22 prosent fra 8.578 i 2016 til 10.479 i 2017.
DB170821 I perioden januar til juli i år har det vært en økning i antall innmeldelser på 103 prosent, fra 763 i 2016 til 1.547 i 2017.
DB170821 I Charleston stenger noen lokale etater for å begrense antall arbeidere som kjører under formørkelsen.
DB170821 - Statistikken viser en nedgang i antall uker fedrene er hjemme med barn.
DB170821 Inga Marte sa hun kuttet antall sykehjemsplasser for å satse på hjemmehjelp.
DB170821 Antall døde ventes å overstige 200, opplyser lokale myndigheter.
DB170821 Også her skal du kunne sette sammen din egen kasse, men prisen og antall middager er satt : Du betaler 999 kroner for tre middager til fire personer ( halv pris i introtilbud ).
DB170821 Du velger en type matkasse med antall dager og personer, slik som før, men nå kan du enkelt bytte ut, ta bort eller legge til retter blant de vi har tilgjengelig, sier Tobias Bergo i Nettmat.
DB170821 Vi vil få et mer konfliktorientert samfunn og en ny økning i antall tapte arbeidsdager og dermed også tapt konkurransekraft for landet som helhet.
DB170821 På 1930-tallet var antall tapte arbeidsdager i Norge på grunn av arbeidskonflikter skyhøyt.
DA170821 Antall soldater som deltar, er lavere enn i fjor, men Mattis avviser at dette har noe å gjøre med den spente situasjonen.
DA170821 Antall drepte etter terrorangrepene i Spania er oppjustert til 15.
DA170821 I samme periode var det en økning i antall utmeldelser på 22 prosent fra 8.578 i 2016 til 10.479 i 2017.
DA170821 I perioden januar til juli i år har det vært en økning i antall innmeldelser på 103 prosent, fra 763 i 2016 til 1.547 i 2017.
DA170821 Blant de over 55 år har antall uføretrygdede gått jevnt nedover siden 2010.
DA170821 Antall uføre har økt i gruppen 18 til 29 år og i gruppen 30 til 54 år.
DA170821 Dette, og at antall representanter i kommunestyret skal være 67, hadde ordførerne i de tre kommunene allerede skrevet under på.
DA170821 Det er et uvanlig høyt antall allerede før norsk premiere.
DA170821 Det er et uvanlig høyt antall allerede før norsk premiere.
DA170821 Blant de over 55 år har antall uføretrygdede gått jevnt nedover siden 2010.
DA170821 Antall uføre har økt i gruppen 18 til 29 år og i gruppen 30 til 54 år.
DA170821 Antall valglokaler er det samme som tidligere, men antall forhåndsstemmesteder har økt.
DA170821 Antall valglokaler er det samme som tidligere, men antall forhåndsstemmesteder har økt.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/mJ1dE/USA-og-Sor-Korea-innleder-militarovelse-i-svart-spent-klima Antall soldater som deltar, er lavere enn i fjor, men Mattis avviser at dette har noe å gjøre med den spente situasjonen.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/XVPmE/Listhaug-ville-ha-Europas-strengeste-asylpolitikk-Her-er-tallenes-tale Kraftig fall i antall asylsøkere ¶
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/725Lw/500-bekreftet-dode-etter-jordskred-i-Sierra-Leone Reuters / NTB scanpix ¶ | 500 bekreftet døde etter jordskred i Sierra Leone ¶ Antall omkomne etter jordskredet og flommen i Sierra Leone stiger stadig.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/725Lw/500-bekreftet-dode-etter-jordskred-i-Sierra-Leone Antall døde ventes å overstige 200, opplyser lokale myndigheter.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zmrvv/Store-kaller-Solberg-for-likestillings-brems Det er egentlig litt for tidlig å trekke konklusjoner om hva reduksjonen i antall uker har betydd, det ser vi først i 2018.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/jGzMw/Utmeldingsbolgen-i-Kirken-er-over I samme periode var det en økning i antall utmeldelser på 22 prosent fra 8.578 i 2016 til 10.479 i 2017.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/jGzMw/Utmeldingsbolgen-i-Kirken-er-over I perioden januar til juli i år har det vært en økning i antall innmeldelser på 103 prosent, fra 763 i 2016 til 1.547 i 2017.
AP170821https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/xn4rX/Tenk-om-Sylvi-Listhaug-kunne-ta-avstand-fra-Faten-hatet-Det-hadde-vart-noe--Trine-Eilertsen NRK har fått et rekordhøyt antall klager på at Faten Mahdi Al-Hussaini får bruke hijab på TV, mens kanalen nektet en annen programleder å bruke kors.
AA170821 Etter at USA fikk beskjed om å kutte antall ansatte ved ambassaden, valgte Trump å takke den russiske presidenten Vladimir Putin siden USA heretter kan bruke mindre penger på lønn. ( ©NTB ) ¶
AA170821 Begrunnelsen er at Russlands regjering nylig beordret USA til å kutte antall ansatte ved ambassaden og konsulatene med to tredeler.
AA170821 Antall soldater som deltar, er lavere enn i fjor, men Mattis avviser at dette har noe å gjøre med den spente situasjonen.
AA170821 Antall drepte etter terrorangrepene i Spania er oppjustert til 15.
AA170821 Antall drepte etter terrorangrepene i Spania er oppjustert til 15.
AA170821 Antall døde ventes å overstige 200, opplyser lokale myndigheter. ( ©NTB ) ¶
AA170821 ( ©NTB ) ¶ | 500 bekreftet døde etter jordskred i Sierra Leone ¶ Antall omkomne etter jordskredet og flommen i Sierra Leone stiger stadig.
AA170821 I samme periode var det en økning i antall utmeldelser på 22 prosent fra 8.578 i 2016 til 10.479 i 2017.
AA170821 I perioden januar til juli i år har det vært en økning i antall innmeldelser på 103 prosent, fra 763 i 2016 til 1.547 i 2017.
AA170821 I samme periode var det en økning i antall utmeldelser på 22 prosent fra 8.578 i 2016 til 10.479 i 2017.
AA170821 I perioden januar til juli i år har det vært en økning i antall innmeldelser på 103 prosent, fra 763 i 2016 til 1.547 i 2017.
AA170821 - Vi er i en nedbemanningsprosess, der vi trapper ned antall stillinger helt uavhengig av overtakelsen av Maersk.
AA170821 Fødselsoverskuddet viser tallet på fødte minus antall døde.
AA170821 Fødselsoverskuddet viser tallet på fødte minus antall døde.
AA170821 Det skal dreie seg om et høyt antall kunder som ikke er blitt sjekket.
AA170821 Det at mange aktører og etater trekker i samme retning, for å redde flest mulig liv i trafikken, er et av suksesskriteriene for nedgangen i antall drepte.
AA170821 august kom tallene som viser en sterk reduksjon i antall drepte på norske veger i 2017.
VG170820 Men i realiteten har kun et meget lite antall fått krysse det siste året.
VG170820 Et meget stort antall interne flyktninger langs den syriske siden av grenseområdet bor i leirer der de er helt avhengige av hjelp som daglig kjøres inn fra Tyrkia.
VG170820 Dagens Næringsliv skrev i slutten av juli at « den italienske regjeringen vurderer å tillate et stort antall flyktninger å reise fra Italia mot Nord-Europa », noe Listhaug mente ville være uakseptabelt.
VG170820 Å samle fagmiljøet er viktig i en tid når helseklagene øker i antall .
VG170820 - Jo, vi har redusert antall etater og enheter i helseforvaltningen.
DB170820 Statistikk fra Brå viser at det har skjedd en økning i antall dødsfall hvor skytevåpen har vært involvert, i Sverige.
DB170820 Slår man sammen antall dødelig vold med og uten skytevåpen har tallet steget fra 81 i 2011 og til 106 dødsfall i 2016.
DB170820 SKYTING : Lektor i kriminologi, Kim Møller, forteller om en økning i antall skyteepisoder i København den siste tida.
DA170820 Filmen om hvordan kong Haakon idet tyskerne invaderte Norge i 1940, nektet å overgi landet og la ut på en halsbrekkende flukt nordover er nominert til tolv priser i elleve kategorier, hvilket er Amanda-rekord i antall nominasjoner.
AP170820https://www.aftenposten.no/verden/i/P19xe/Spansk-politi-beslagla-20000-uniformer-som-skulle-til-terrorgruppen-IS Spansk politi og tollere oppdaget i mars i fjor et stort antall militæruniformer og utstyr som var på vei til terrorgruppene IS og den Al-Qaida-tilknyttede al-Nusra-fronten i Syria og Irak.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42qPg/Denne-utviklingen-far-statsraden-til-a-tenke-nytt-om-fedrekvoten - Statistikken viser en nedgang i antall uker fedrene er hjemme med barn.
AA170820 Filmen var nominert til tolv priser, hvilket er Amanda-rekord i antall nominasjoner.
DB170819 Vi øker derfor antall reiser til Tyrkia med 25 prosent neste år, sier Nora Aspengren.
DB170819 Både Tui og Ving er klare for en kraftig økning på antall reiser til Tyrkia neste sommer.
DB170819 Antall saker med veggedyr har skutt i været de siste åra, og denne tendensen har også fortsatt gjennom denne sommeren, daglig leder i Skadedyrskontrollen, Jan Arild Kjeldsberg.
DB170819 - Vi har i løpet av de siste årene etablert flere nye selskaper og hatt en sterk vekst i antall ansatte og omsetning.
DB170819 Hvorfor tidobles antall mennesker fra USA til Canada ?
DA170819 Antall personer som jobber med anti-terror-arbeid økte betraktelig.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned Men så langt viser ikke tallene at hun har lykkes bedre enn forgjengeren med å få ned antall på NAV-ytelser.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned Men hverken antall eller andel har gått ned ¶
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned Hverken tall over antall eller andel gir noen pekepinn om at ting har endret seg til det bedre. 24.000 flere.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned En oversikt over antall stønadsmottakere ( 2016 ) på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger ( AAP ), sykepenger og dagpenger viser en økning på ca 24.000 fra 2013.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned - Nei, sier statsminister Erna Solberg, som påpeker at antall på arbeidsavklaringspenger går ned.
AA170819 Filmen om hvordan kong Haakon idet tyskerne invaderte Norge i 1940, nektet å overgi landet og la ut på en halsbrekkende flukt nordover er nominert til tolv priser i elleve kategorier, hvilket er Amanda-rekord i antall nominasjoner.
AA170819 Filmen var nominert til tolv priser, hvilket er Amanda-rekord i antall nominasjoner.
VG170818 Finske myndigheter justerte i juni sitt trusselnivå opp et hakk etter å ha blitt oppmerksomme på et ukjent antall jihadistiske miljøer inspirert av terrorgruppen IS, skriver Newsweek.
SA170818 Men de forventer et tilstrekkelig antall hurtigladere, og vi må legge til rette for et bookingsystem som gjør at taxisjåførene slipper å stå i ladekø.
SA170818 Det gir i så fall behov for følgende antall lade- og fyllepunkter, ifølge Bymiljøetaten : ¶
DB170818 Antall døde og skadde ¶
DB170818 Status i saken til enslige asylbarn som har forsvunnet fra norske mottak forteller oss at det er en klar sammenheng mellom saksbehandlingstider, begrensede midlertidige tillatelser og antall forsvinninger.
DA170818 For flere av dem er skadene alvorlige, og antall dødsofre kan stige.
DA170818 - Ved Bjørnholt har vi siden jeg kom som rektor økt antall rådgivere fra to til fire årsverk.
AP170818https://www.aftenposten.no/verden/i/kkJgB/Siden-massakren-i-Madrid-i-2004-har-spansk-politi-drevet-klappjakt-pa-terrorister-Forst-na-feilet-de- Ut ifra antall angrepsplott er Frankrike fortsatt det landet i Europa som er mest utsatt for terror, understreker Nesser ved FFI.
AP170818https://www.aftenposten.no/verden/i/kkJgB/Siden-massakren-i-Madrid-i-2004-har-spansk-politi-drevet-klappjakt-pa-terrorister-Forst-na-feilet-de- Tallene for antall pågripelser relatert til islamistisk terror i Spania de siste to årene dokumenterer det høye aktivitetsnivået.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na Tall Aftenposten har fått oversendt fra NSB viser at Ås i dag er like stor som Fredrikstad og Sarpsborg tilsammen, målt etter antall personer som daglig reiser fra stasjonene.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen-Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Amundsen presiserer at han ikke kan utelukke at den store innvandringen har økt terrorfaren i Norge, blant annet fordi det har ført til et økt antall ID-løse personer, men at det er satt i verk tiltak for å bøte på dette.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen--Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Amundsen presiserer at han ikke kan utelukke at den store innvandringen har økt terrorfaren i Norge, blant annet fordi det har ført til et økt antall ID-løse personer, men at det er satt i verk tiltak for å bøte på dette.
AP170818https://www.aftenposten.no/bil/I-dag-finnes-det-kun-12-el-taxier-i-Oslo-Om-fa-ar-skal-alle-drosjene-vare-nullutslippsbiler-10470b.html Men de forventer et tilstrekkelig antall hurtigladere, og vi må legge til rette for et bookingsystem som gjør at taxisjåførene slipper å stå i ladekø.
AP170818https://www.aftenposten.no/bil/I-dag-finnes-det-kun-12-el-taxier-i-Oslo-Om-fa-ar-skal-alle-drosjene-vare-nullutslippsbiler-10470b.html Det gir i så fall behov for følgende antall lade- og fyllepunkter, ifølge Bymiljøetaten : ¶
AA170818 For flere av dem er skadene alvorlige, og antall dødsofre kan stige.
AA170818 Myndighetenes opplysninger om antall drepte ble endret flere ganger torsdag kveld.
AA170818 Antall drepte er nedjustert til tolv.
AA170818 Dette ser de i sammenheng med antall fødsler, som har gått ned med om lag seks prosent i første kvartal 2017 sammenlignet med første kvartal 2016 ifølge tall fra SSB.
AA170818 - Det er jo tvert imot en økning i antall fedre som tar ut pappaperm på ti uker eller mer, sammenlignet med 2016, sier Bru.
VG170817 Kort tid etter at en varebil kjørte inn i et ukjent antall mennesker på paradegaten Las Ramblas i Barcelona, skal en gjerningsmann ha rømt fra stedet til fots.
VG170817 Populasjon : Telemark, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer : 1.021 st.
VG170817 Totalt antall gater : 15 ( seks på ny terminal, ni på gammel ) ¶
VG170817 Legemiddelforeningen er bekymret : Kraftig nedgang i antall kreftstudier ¶
SA170817 Det er et stort antall saker som blir behandlet der.
SA170817 Det betyr at sponsorer, privatpersoner og andre bidragsytere går inn med x antall kroner per tilskuer som møter opp på stadion ( maksgrensen er tusen tilskuere ).
DN170817 På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 240.000 personer, ifølge en estimatsammenstilling foretatt av Bloomberg News.
DN170817 Selskapets kostnader økte med 21 prosent i løpet av året på grunn av økt antall ansatte, oppussingsaktivitet og outsourcing av IT-virksomheten.
DB170817 Det sier Albert Tort, en lege som var på La Rambla i Barcelona sentrum da en hvit varebil krasjet inn i et større antall mennesker, ifølge El Pais.
DB170817 » Det er dette et høyt antall lærere i Utdanningsforbundets undersøkelse, mener ikke er tilfelle.
DB170817 I dag er det ingen nasjonal norm for antall elever per klasse, men ifølge opplæringsloven skal inndelingen ikke være større enn det som er « pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig.
DB170817 Antall gjerningsmenn er ukjent.
DB170817 Hadia Tajik gikk hardt ut mot regjeringens manglende satsing og pekte på at antall nye ansatte i omsorgen i kommunene har falt med førti prosent i inneværende periode.
DA170817 Antall drepte er nedjustert til tolv.
BT170817https://www.bt.no/100Sport/langrenn/CAS-Therese-Johaug-dommen-blir-offentliggjort-tirsdag-240539b.html Det er et stort antall saker som blir behandlet der.
AP170817https://www.aftenposten.no/okonomi/i/k5Al9/Denne-helgen-er-en-av-arets-storste-visningshelger-med-over-2100-boligvisninger-bare-i-Oslo Det spennende nå er å se hvordan økningen i antall boliger til salgs vil slå inn på markedet.
AP170817https://www.aftenposten.no/okonomi/i/k5Al9/Denne-helgen-er-en-av-arets-storste-visningshelger-med-over-2100-boligvisninger-bare-i-Oslo Dersom man ser på antall visninger i hele Norge, er tallet 3300.
AP170817https://www.aftenposten.no/okonomi/i/k5Al9/Denne-helgen-er-en-av-arets-storste-visningshelger-med-over-2100-boligvisninger-bare-i-Oslo Da var antall visninger denne helgen nede i 140.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3n249/Sigurd-Hille-67-er-stortingsrepresentanten-som-har-fatt-minst-oppmerksomhet-i-mediene Tallene viser antall oppslag som omtaler statsrådene og stortingsrepresentantene i perioden 15.10.13 til 31.07.17.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bpMr3/Lastebileierne-A-lare-barn-om-lastebilenes-blindsoner-er-ikke-offerklandring--Geir-A-Mo Vi må redusere antall ulykker nå.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/CAS-Therese-Johaug-dommen-blir-offentliggjort-tirsdag-240539b.html Det er et stort antall saker som blir behandlet der.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Dette-grepet-reddet-Ranheim--na-vil-de-gjenta-suksessen-240520b.html Det betyr at sponsorer, privatpersoner og andre bidragsytere går inn med x antall kroner per tilskuer som møter opp på stadion ( maksgrensen er tusen tilskuere ).
AA170817 Antall drepte er nå oppjustert til 13 personer.
AA170817 Antall drepte er nedjustert til tolv.
AA170817 - Politikerne må slutte å omtale økt antall sykehjemsplasser som synonymt med god kvalitet i pleie og omsorg, skriver kommunalsjef Lasse Fure i Aurskog-Høland.
AA170817 Han påpeker at antall transportfødsler er nær halvert siden 2000, til 125 i 2016, og at de fleste av disse skjer i byene.
AA170817 Byavdeling med et større antall gamle hus som er flyttet fra Trondheim sentrum. 4.
VG170816 Han har satt rekord i antall høydedøgn i strekk og ble kort tid etter hjemkomsten til Norge nummer tre i Kristiansand rulleskifestival i juli.
VG170816 Populasjon Finnmark, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer 1.017 ¶
SA170816 Garthe, som selv har vært kickbokser, og erfart hva vektpining vil si, legger til at det beste er om reduksjon av et visst antall kg foregår over tid.
DN170816https://www.dn.no/nyheter/2017/08/16/2046/Industri/skogeiere-frykter-konkurs Antall ansatte : 2500 - hvorav 940 i Norge.
DN170816 Antall ansatte : 2500 - hvorav 940 i Norge.
DN170816 - Det er ingen økning i antall eksportattester som er utstedt.
DN170816 Selv har vi økt kraftig i antall ansatte de siste årene.
DN170816 I 2016 var et stort antall artister på turné.
DB170816 Ifølge en rapport fra Civil Aviation Authority ( CAA ) har antall episoder i lufta nærmest eksplodert de siste åra.
DB170816 Per 2015 var antall farmer 277, mens det i 2006 var ca. 650 ¶
DB170816 Der kan vi lese at nesten en tredel av foreldrene er misfornøyd med antall lærere per elev.
DB170816 - Vi ser at antall lærere varierer mye rundt omkring i landet, men også i den enkelte kommune.
DB170816 Dette gjenspeiles i antall voldtekter, vold, trafikkulykker og død som følge av skjødesløs adferd, avhengighet og alkoholoverdoser.
DA170816 Derfor er noe av det mest ironiske i norsk politikk, at Frp er det partiet som på den ene siden er mest opptatt av å begrense antall flyktninger som kommer til Norge, og samtidig minst opptatt av å kutte utslipp.
DA170816 Arbeidstimer ¶ 37 : Antall timer norske menn jobber i snitt i uka. 31 : Antall timer norske kvinner jobber i snitt i uka.
DA170816 31 : Antall timer norske kvinner jobber i snitt i uka.
DA170816 1,3 : Antall millioner en gjennomsnittshusholdning hadde i gjeld i 2015.
BT170816https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Den-norske-OL-helten-slanker-vekk-syv-kilo-pa-fa-dager--Dette-er-ikke-noe-man-anbefaler-for-folk-flest-240470b.html Garthe, som selv har vært kickbokser, og erfart hva vektpining vil si, legger til at det beste er om reduksjon av et visst antall kg foregår over tid.
AP170816https://www.aftenposten.no/viten/i/6EmgQ/Maskiner-skal-lare-seg-hvor-farlig-kreften-er I de neste to tiårene er antall krefttilfeller i verden er forventet å øke fra 14 millioner til 22 millioner.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/wqW2o/Har-IS-sviktende-stotte-i-hovedstaden-Raqqa-Mindre-bruk-av-selvmordsbombere-kan-tyde-pa-det Et stort antall selvmordsbombere, ofte med biler fullstappet med sprengstoff, møtte de kurdiske og irakske styrkene som angrep Mosul i Irak i fjor høst.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVyme/Orkla-sjefen--Jeg-tror-naringslivet-kunne-gjort-mye-mer-for-integrering Antall ansatte : 18.000 ¶
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/gq85L/Follobanen-koster-nar-30-milliarder-kroner-Men-gir-ikke-n-ekstra-togavgang-sor-for-Ski I tillegg pendler et firesifret antall innbyggere hver dag fra Ås til Oslo.
AP170816https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Den-norske-OL-helten-slanker-vekk-syv-kilo-pa-fa-dager--Dette-er-ikke-noe-man-anbefaler-for-folk-flest-240470b.html Garthe, som selv har vært kickbokser, og erfart hva vektpining vil si, legger til at det beste er om reduksjon av et visst antall kg foregår over tid.
AA170816 Et ukjent antall væpnede menn stormet inn på sykehuset tidlig onsdag morgen og begynte å skyte, sier Carlos Soto, direktør for Roosevelt sykehuset i Guatemala by.
AA170816 Det er det høyeste antall drepte på en og samme dag siden Duterte lanserte krigen mot narkotika for ett år siden. 109 personer ble samme dag pågrepet i forbindelse med de 67 politiraidene.
AA170816 Det lokale sykehuset sier de har fått inn et enormt antall pasienter.
AA170816 Et 20-talls antall mennesker, blant dem venner, familie og frivillige, har lett etter 20-åringen onsdag.
AA170816 | Mage- og tarminfeksjoner nesten utradert med ny vaksine ¶ Antall barn som blir lagt inn med mage- og tarminfeksjoner, har gått ned med 86 prosent etter at spedbarn fikk tilbud om den nye rotavaksinen.
AA170816 - Det er et betydelig antall .
AA170816 I forhold til antall lærere med lærerutdanning, er det over 60 prosent som har PPU. ( ©NTB ) ¶
AA170816 For å hindre at bakteriene formerer seg og øker i antall må kvernet kjøttdeig holdes under 4°C og aller helst stekes umiddelbart etter kverning.
AA170816 Dette er fremtiden, men da må vi altså legge tøffe begrensninger på bilkjøringen og ikke minst antall biler.
VG170815 Her må flere ting tas hensyn til : størrelse på krets, toppklubber i krets, antall lovende spillere å velge mellom, med mer.
VG170815 Det er bare å telle antall tiltak og antall spillere som er omfattet, så ser en at utsagnet er feil.
VG170815 Det er bare å telle antall tiltak og antall spillere som er omfattet, så ser en at utsagnet er feil.
VG170815 * Ble solgt for 35 millioner halvt år før han ble kjøpt tilbake ¶ * * Ikke offisielt klar ¶ * * * * 10 millioner i overgangssum, tre millioner etter visst antall kamper ¶
VG170815 Tallene på antall kvinner som har blitt utsatt for vold fra sin partner har heller ikke gått ned, viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Sanitetskvinnene.
VG170815 De siste årene har antall partnerdrap holdt seg stabilt, selv om det totale antall drap faller nasjonalt.
VG170815 De siste årene har antall partnerdrap holdt seg stabilt, selv om det totale antall drap faller nasjonalt.
VG170815 * Målgruppe : Kvinner over 18 år ¶ * Antall respondenter : 504 kvinner.
VG170815 Antall fattige barn har vært i jevn vekst siden årtusenskiftet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent nå.
VG170815 Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita, har i et debattinnlegg publisert hos Dagbladet telt over antall avbrytelser.
VG170815 Det vil, ifølge Helgesen, kunne spare bymiljøet for forurensning og forhåpentlig redusere antall trafikkulykker.
VG170815 Populasjon : Vestfold, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer : 1.012 ¶
NL170815 Over 100 studenter har takket ja til studieplass, det er det høyeste antall noensinne.
DN170815 Sveaas, som har erfaringer med restrukturering innen shippingbransjen, kjøpte nøyaktig samme antall aksjer som amerikanske Blackstone, tidligere hovedaksjonær i Norske Skog, dumpet mandag kveld da det solgte seg helt ut.
DN170815 Med en omsetning hittil i år på 64,7 millioner går kino foran ukebladene i antall reklamekroner.
DB170815 I 2015 var det vel 1000 norske menn som ble rammet av føflekkreft, og et tilsvarende antall som fikk annen hudkreft.
DB170815 - Totalt sett er det et lavt antall krefttilfeller, men vi snakker om en svært spesifikk del av kroppen.
DB170815 ¶ SNART EN SAGA BLOTT : Antall jordbærbønder er halvert på ti år.
DB170815 På andre plass i antall avbrytelser var Trygve Slagsvold Vedum, med 11.
DB170815 Jeg så derfor gjennom debatten en gang til, og prøvde etter beste evne å telle antall avbrytelser, og notere hvem som avbrøt hvem.
DB170815 Avbrytelsene fra Støre utmerket seg ikke bare i antall , men også i form.
DB170815 Angrepet sørget for ringvirkninger rundt om i hele USA, og mens man ventet på informasjon om gjerningsperson, antall skadde og om de politiske motivene bak, ytret flere et ønske om en uttalelse fra presidentens side.
DA170815 Solberg erkjente også under pressekonferansen at antall uføretrygdede har økt, men tegnet like fullt et positivt bilde av utviklingen.
DA170815 Solberg begrunnet påstanden med at antall personer på såkalte helserelaterte ytelser fra Nav har gått ned siden hun overtok regjeringskontorene i 2013.
DA170815 Han skriver i en e-post at den kilden som statsministeren har basert seg på viser en liten nedgang i antall mottakere av ytelser fra Nav.
DA170815 Av disse, er det kun antall mottakere av arbeidsavklaringspenger ( AAP ) som har hatt en nedgang siden 2013.
DA170815 - Antall uføretrygdede har økt, men andelen på AAP og andre ordninger har gått ned, sa Solberg.
DA170815 Antall fattige barn har vært i jevn vekst siden årtusenskiftet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent nå.
AP170815https://www.aftenposten.no/verden/i/OVGjl/28-personer-er-drept-i-et-selvmordsangrep-i-Nigeria_-opplyser-lokale-kilder Det lokale sykehuset sier de har fått inn et enormt antall pasienter.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/AAQQn/Stadig-flere-bor-alene-Likevel-bygges-det-ikke-for-at-folk-skal-gjore-det Og da handler det mer om bare antall enheter, sier hun.
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/OVM4l/Det-vrimler-av-turister-i-Frognerparken_-pa-Prekestolen-og-i-Geiranger-Nye_-unike-mobildata-gir-deg-svaret-pa-hvor-i-verden-de-kommer-fra Dataene avdekker også det enorme antall turister som kan være på ett gitt sted på et bestemt tidspunkt.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bVxqq/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Kristian-Tonning-Riise Skal vi ta vare på kulturlandskapet, må vi ha dyr på beite, og skal vi ta vare på jakten som verdi, må vi begrense antall rovvilt.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bVxqq/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Kristian-Tonning-Riise Navn : Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre ¶ Antall medlemmer : Ca. 4000 betalende ¶
AA170815 Den ligger like ved den syriske grensen, vest for Mosul, som irakiske styrker gjenerobret i juli etter et svært blodig slag som tok livet av et ukjent antall sivile.
AA170815 Vi har hatt en økning i antall utstillere på 10 prosent sammenlignet med sist gang den ble arrangert for to år siden.
AA170815 Hun minner om at det blir stadig høyere krav til kompetanse på arbeidsmarkedet og antall jobber for ufaglærte eller utdannede blir stadig færre.
AA170815 De siste fem årene har antall mannlige jegere økt med seks prosent, mens antall kvinnelige jegere har økt med 21 prosent.
AA170815 De siste fem årene har antall mannlige jegere økt med seks prosent, mens antall kvinnelige jegere har økt med 21 prosent.
AA170815 Antall fattige barn har vært i jevn vekst siden årtusenskiftet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent nå.
VG170814 Antall døde fryktes å stige ytterligere.
VG170814 april i år, at det voksende antall ungdom i Afrika som ikke får relevant og nyttig undervisning utgjør en tikkende bombe.
DN170814 Nå som dette faktisk er implementert i protokoll vil antall transaksjoner som kan bli utført i høy hastighet være langt større, så folk er veldig « bullish » på bitcoin akkurat nå, sier Arthur Hayes, grunnleggeren av det Hong Kong-baserte bitcoinbørsen BitMEX til Bloomberg News.
DA170814 * Mexicos innenriksdepartement melder om en 150 prosents økning i antall asylsøknader etter at Trump ble president.
DA170814 LES OGSÅ : Laveste antall asylsøkere siden 90-tallet ¶
AP170814https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV6nz/Fulle-briter-er-blitt-et-sikkerhetsproblem-Ryanair-ber-om-alkoholgrense-pa-flyplasser Forslaget kommer etter at BBC mandag kunne fortelle at antall arrestasjoner av fulle passasjerer på fly og flyplasser i Storbritannia har økte med 50 prosent i løpet av et år.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Han påpeker at Norge har forpliktet seg til å halvere antall barn som vokser opp i fattigdom innen 2030 gjennom tilslutningen til FNs bærekraftsmål.
AA170814 Av dem som har vendt hjem de siste månedene, sier over en firedel at de har reist tilbake for å beskytte eiendommer og andre verdier, mens om lag samme antall sier at det er fordi den økonomiske situasjonen er blitt bedre. 11 prosent viser til at sikkerhetssituasjonen er bedret. 14 prosent sier dessuten at den økonomiske situasjonen er blitt verre på sted
AA170814 - To menn har avfyrt et ukjent antall skudd fra en moped, sier operasjonsleder Thomas Tarpgaard i Københavns politi.
AA170814 Mellom juni 2016 og juni 2017 økte antall mennesker som opplevde usikker mattilgang, og som har stort behov for humanitær hjelp, fra 5,9 millioner til 7,7 millioner, opplyser Verdens matprogram ( WFP ) og FNs mat- og landbruksorganisasjon ( FAO ).
DN170813 Det kom også frem at antall ledernivåer er for høyt.
DB170813 Den nye loven pålegger også butikkene å redegjøre for antall innkjøpte plastposer pr år.
DA170813 Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Barnefattigdom-i-Norge-tredoblet-siden-2001 Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yqWkr/Senterpartiet-vil-ikke-noye-seg-med-smarusk-Og-hvorfor-skulle-de-gjore-det--Trine-Eilertsen Fraflyttingen fortsatte jevnt og trutt, og antall gårdsbruk falt også da.
AA170813 Tallet på antall omkomne etter flom og jordskred utløst av monsunregn de siste tre dagene i Nepal har nå steget til minst 47, opplyser myndighetene.
AA170813 I 2016 satte AtB rekord i antall kollektivreiser, med 33 millioner reiser.
VG170812 Røe Isaksen mener det ikke er tvil om at en lærernorm basert på kommunenivå - altså et definert maks antall elever per lærer når man ser hele kommunen under ett - vil være til fordel for sentrale strøk, og først og fremst Oslo og Bærum.
VG170812 Ifølge kunnskapsministeren vil tendensen i tallene være den samme om man bruker norm basert på skolenivå - altså et definert maks antall elever per lærer på hver skole - noe SV har foreslått.
DB170812 Vær spesielt oppmerksom dersom du reiser med flere forskjellige flyselskap - de kan ha ulike regler for både antall kolli du kan ta med inn i flyet, og på vekten på kabinbagasje og på den innsjekket bagasje.
DB170812 Vi klager mer enn før og antall klagesaker hos Reiseklagenemnda for fly har økt med nærmere 300 prosent i løpet av de siste seks årene.
DB170812 Aftonbladet skriver at et stort antall venner av Wall har spredt bilder av henne på sosiale medier i håp om at noen kan ha sett henne.
DB170812 Demonstrasjonen var ventet og politiet har satt inn et stort antall politibetjenter for å få kontroll på demonstrasjonen.
DB170812 Derfor har hun blant annet gått til frontalangrep på biskopene, Den norske kirke og Kristelig Folkeparti - og uttalt at Jesus ville kuttet antall flyktninger i Norge for heller å hjelpe « flest mulig » lenger unna.
DB170812 Når så det er sagt : Vi har sagt ja til at det utgis et visst antall bøker her, og da har vi et ansvar for at disse bøkene blir trykket, distribuert, kjøpt og ikke minst lest.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Der er det generelle bildet at antall barn med lavinntekt går ytterligere ned, sier hun om rapporten som legges frem under Arendalsuka onsdag.
AA170812 Lørdag morgen var tallet på antall døde steget ytterligere.
AA170812 Det ble tidlig meldt om et tosifret antall omkomne, men dødstallet har fortsatt å stige.
VG170811 Antatt seirer i år : 38 ¶ Antall seirer totalt : 521 ¶
VG170811 Omfatter også 18 spillerutviklere i krets hvor antall tiltak er likt fordelt på begge kjønn. * 1 NFF satser betydelig på trenerutdanning og trenerutvikling med nye reviderte kurs - eksempelvis Grasrottreneren som er et samarbeid med Norsk Tipping ¶ * 1 Øremerking av midler til spillerutviklere i Toppserieklubbene er allerede innført ved årets begynne
VG170811 SPERRET VEIEN : Et ukjent antall frossenpizzaer førte til at en motorvei i Arkansas måtte stenge i flere timer onsdag denne uken.
VG170811 En trailersjåfør greide å miste et ukjent antall frossenpizzaer på motorveien i USA.
VG170811 Men i praksis er det et ørlite antall som har fått slik tillatelse de siste årene.
VG170811 Med over tre millioner syriske flyktninger boende i landet, har Tyrkia det siste året strammet hardt inn langs grensen, og kun tillatt at et mindre antall får krysse inn i Tyrkia.
VG170811 Tallene på antall omkomne varierer, og ambulansesjefen frykter tallene på døde og skadede kan komme til å stige.
VG170811 Ifølge det egyptisk helsedepartementet har antall omkomne steget til 36 og over hundre personer er skadet, melder nyhetsbyrået AFP.
NL170811 På årsmøtet var vi enige om at om våre vedtak ble partiets politikk, så ville AP garantert øke antall stortingsrepresentanter fra Troms.
DN170811https://www.dn.no/nyheter/2017/08/11/2041/Utenriks/-minner-litt-om-cuba-krisen - Patruljene har økt i antall de siste månedene og utgjør én av måtene Trump forsøker å legge press på Kina på.
DN170811 - Patruljene har økt i antall de siste månedene og utgjør én av måtene Trump forsøker å legge press på Kina på.
DN170811 USAs utenriksminister Rex Tillerson sa mandag at Trump-administrasjonen kommer til å respondere på Russlands beslutning om å redusere antall amerikanske diplomater innen 1. september.
DN170811 USAs president Donald Trump takket den russiske presidenten Vladimir Putin for å redusere antall amerikanske diplomater i Russland.
DN170811 Sånn jeg ser det, er jeg veldig takknemlig for at han lar et større antall gå, så vi kan betale ut mindre i lønn, sa Trump.
DB170811 ¶ BOHEM : Adam Hansen har rekorden for antall treukersritt på rad, her lager han show for tilskuerne opp Alp d`Huez i 2013-utgaven av Tour de France.
DB170811 For mannen som har rekorden i antall treukersritt på rad, vanker det derimot ingen medalje.
DB170811 USAs utenriksminister Rex Tillerson sa mandag at Trump-administrasjonen kommer til å respondere på Russlands beslutning om å redusere antall amerikanske diplomater innen 1. september.
DB170811 Sånn jeg ser det, er jeg veldig takknemlig for at han lar et større antall gå, så vi kan betale ut mindre i lønn, sa Trump.
DB170811 Politiet har satt inn helikopter, et betydelig antall patruljer og hunder i søket etter antatt en eller flere gjerningspersoner.
DB170811 Petroleumssektoren er omfattet av det europeiske kvotesystemet der antall kvoter gradvis blir færre og dyrere.
DB170811 Det omfattende soveforbudet vedtatt i Oslo i 2014 førte ikke til nedgang i antall bostedsløse.
DA170811 I Cinque Terre-regionen i Italia, som årlig besøkes av 2.5 millioner turister, annonserte lokale myndigheter i fjor at de vil sette en årlig grense på antall besøkende til 1.5 millioner gjennom et billettsystem.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/AAOmn/Ukrainsk-politi-fant-ulovlig-Bitcoin-farm-ved-statlig-institutt Det er uklart hvordan de involverte har fått mulighet til å sette opp et stort antall datamaskiner inne i svømmebassenget i den offentlige bygningen uten at dette ble avslørt, men offentlig korrupsjon og tjenesteforsømmelser er et stort problem i Ukraina.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2Qq/Minst-49-dode-i-togulykke-i-Egypt Lørdag morgen var tallet på antall døde steget ytterligere.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2Qq/Minst-49-dode-i-togulykke-i-Egypt Det ble tidlig meldt om et tosifret antall omkomne, men dødstallet har fortsatt å stige.
AA170811 USAs utenriksminister Rex Tillerson sa mandag at Trump-administrasjonen kommer til å respondere på Russlands beslutning om å redusere antall amerikanske diplomater innen 1. september.
AA170811 USAs president Donald Trump takket den russiske presidenten Vladimir Putin for å redusere antall amerikanske diplomater i Russland.
AA170811 Sånn jeg ser det, er jeg veldig takknemlig for at han lar et større antall gå, så vi kan betale ut mindre i lønn, sa Trump.
AA170811 | Spania kan overgå Hellas i antall migranter fra Middelhavet ¶
AA170811 Ifølge et provinsrådmedlem er tallet på antall drepte 16.
AA170811 Antall drepte sivile øker.
AA170811 Siden 1998 har antall døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge stått på stedet hvil med 300 plasser, ifølge Helsedirektoratet.
AA170811 Per 10.000 innbyggere mellom 0 - 17 år gikk antall døgnplasser ned fra 2,8 i 1998 til 2,6 døgnplasser i 2016.
AA170811 I det psykiske helsevernet for barn og unge er det fortsatt store regionale forskjeller i antall døgnplasser.
AA170811 | Norsk industri opplever nytt fall i ordrereservene ¶ Antall oppdrag til norsk industribedrifter falt med 9 prosent i andre kvartal i år, ifølge SSB.
AA170811 - Hovedårsaken til at antall kommuner er redusert fra 147 til 37 er at områdene er systematisk overvåket over flere år uten restriksjoner og krav til nedfôring i den siste tiårsperioden, sier seniorrådgiveren.
VG170810 I løpet av årets orkansesong - som har vart i ni uker - er det allerede registrer seks navngitte stormer, et antall som utgjør halvparten av en normal orkansesong.
VG170810 | Færre tar sjøveien til Europa ¶ Antall mennesker som tok seg over Middelhavet fra Libya til Italia i juli, er mer enn halvert sammenlignet med samme måned i fjor.
VG170810 Populasjon Vest-Agder, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer 1.005 st.
SA170810 Ifølge deres oversikt, har det vært en seksdobling i antall tilfeller veggedyr siden 2007.
NL170810 Særlig er veksten innenfor det som kalles « aktive ferier » stor, noe som kommer til uttrykk på steder som Trolltunga, der antall besøkende har steget fra 800 til 80.000 fra 2010 til 2016.
DB170810 Men det er ikke et stort antall , sier han til Dagbladet.
DB170810 Selv om dette er over to tusen menneskeliv som har blitt revet bort for tidlig, er det et relativt lite antall .
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/PV1E0/Trump-takker-Putin---Vi-kommer-til-a-spare-masse-penger I juli tvang Russlands president Vladimir Putin USA til å redusere antall ansatte ved ambassader og konsulater med 755.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV8EO/Bygg-og-anleggsbransjen-om-fremveksten-av-bemanningsbyraer-Helt-katastrofe-og-odeleggende Fagforeningene Aftenposten har snakket med trekker alle frem et økende antall østeuropeere på norske byggeplasser.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten « Nytt i år var at det ble klart for oss at seksjonen systematisk henlegger et svært antall saker fra det offentlige hvor det foreligger grundig dokumentasjon av alvorlige lovbrudd. (... ) ¶ 1/3 av de sakene som har kommet inn til seksjonen blir henlagt uten etterforskning.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Til Aftenposten opplyser Skatteetaten at antall henleggelser grunnet manglende kapasitet økte i fjor.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Det gjengis også påstander om at antall henleggelser medfører at skatteetaten slutter å anmelde saker.
AP170810https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/dV8AO/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Mani-Hussaini Hvem : Mani Hussaini, leder i AUF ¶ Antall medlemmer : 14 000 ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/bolig/Klor-det-etter-ferien-Denne-kan-vare-arsaken-10293b.html Ifølge deres oversikt, har det vært en seksdobling i antall tilfeller veggedyr siden 2007.
AA170810 I år ser det ut til å være mye campylobacter i Sør-Trøndelag, og legene antar at antall tilfeller blir høyere i år enn i 2016.
AA170810 Til tross for færre asylsøkere det siste halvannet året har politiet det samme høye målet for antall uttransporteringer i år som i fjor.
AA170810 De siste ti årene har antall registrerte jordbærbønder blitt halvert i Norge.
AA170810 Antall importerte jordbær har økt årlig i samme periode.
AA170810 ( ©NTB ) ¶ | Antall jordbærbønder halvert på ti år ¶
VG170809 Den blir frisk og rask, for badetemperaturen står ikke i stil med antall varmegrader i lufta.
SA170809 - Det er dessverre nå en markant nedgang på antall deltakere for de fleste sykkelritt i Norge.
NL170809 Det andre Hårek Elvenes farer lett forbi er kritikken av F-35-kjøpet, både valg av fly og antall fly.
NL170809 På spørsmål om trusselen fra deployeringen av et betydelig antall kryssermissiler fra Russland uttalte Generalen ; « Vi har ingen forsvar for dette, særlig i forsvaret av våre Europeiske allierte.
NL170809 Et godt etablert luftherredømme bestående av kampfly krever en basestruktur som kan understøtte intensiv drift av et betydelig antall kampfly.
NL170809 Alt mens det blir stadig mer byrokratisk å få fellingstillatelser, og når den endelig etter x antall dager er i boks så er udyrene over i neste massakreområde.
NL170809 På den måten får man en oversikt over antall bedrifter og lovlige aktører som finnes i dette segmentet.
DB170809 Siden 2011 har antall årlige klagesaker til Transportklagenemda i Norge økt med nesten 300 prosent !
DB170809 REKORD : Både SAS og Norwegian har opplevd rekordsommer i antall flypassasjerer.
DB170809 Men samtidig følger antall klager på flyselskapene etter.
DB170809 - Det har vært en økning i antall flysaker første halvår i år, sammenlignet med samme periode i 2016.
DB170809 - Det har vært en jevn økning i antall saker år for år siden 2011, sier daglig leder Anne B.
DB170809 ( Dagbladet ) : Både Norwegian og SAS har satt sommerrekorder når det gjelder antall flypassasjerer.
DB170809 Antall klagesaker øker ¶
DB170809 Noe av årsaken til suksessen ligger også i økningen av antall tekster som produseres : Hver dag, inkludert i helgene, publiserer de ansatte i Document for tiden omtrent 14 artikler.
DB170809 Den store økningen i antall turister medfører noen nye problemstillinger knyttet til besøkshåndtering.
DB170809 Støre nær kappes med Solberg om å ta æren for flere av de viktige satsingene, som videreutdanning av lærere, tidlig innsats og økt antall lærere og helsesøstre i skolen.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/3nnK9/Bistandsorganisasjoner-Ti-tusen-jemenitter-med-behov-for-behandling-i-utlandet-dode-pa-grunn-av-stengt-flyplass Tallet er vanskelig å få bekreftet, men organisasjonene sier anslaget på 10.000 er av noenlunde samme størrelse som antall mennesker som ifølge FN er drept som direkte følge av krigshandlinger siden mars 2015.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Rorosrittet-ma-avlyse-etter-deltakersmell-239995b.html - Det er dessverre nå en markant nedgang på antall deltakere for de fleste sykkelritt i Norge.
AA170809 Tallet er vanskelig å få bekreftet, men organisasjonene sier anslaget på 10.000 er av noenlunde samme størrelse som antall mennesker som ifølge FN er drept som direkte følge av krigshandlinger siden mars 2015.
AA170809 - Selv om det bare er en liten økning, liker vi ikke at antall ulykker har gått opp så langt i år.
VG170808 - Det er en personbil som har kjørt på et ukjent antall personer, sier hun, som er pressetalskvinne ved politiet.
SA170808 Det er en annerledes atmosfære og det er den letteste veien til europacupspill med tanke på antall kamper du trenger for å nå dit, sier Valakari.
DN170808 Som et første skritt mot førerløse fly mener UBS at antall piloter i cockpit kan reduseres til én, komplettert med en annenpilot på bakken.
DB170808 - Det har vært et antall rapporter om tilfeller av magekatarr hos lag som bor på et av de offisielle utøverhotellene i VM, skriver arrangøren i en pressemelding, og legger til at helsemyndighetene i England er inne for å sørge for at viruset ikke sprer seg.
DB170808 Sveits 1 055 ¶ Antall innbyggere pr. poeng : ¶ 1.
DB170808 For første gang i historien toppet en nasjon både totalrankingen og lista for hvilket land som er best i idrett tatt i betraktning antall innbyggere.
DB170808 FOTNOTE : I 2016 ble Norge nummer 19 i totalkonkurransen og nummer 3 på lista der resultatene blir delt på antall innbyggere.
DB170808 Erna Solberg troner foran et mer fulltallig pressekorps, og et stort antall partikolleger.
DB170808 ¶ GENERALSTREIK : Et stort antall demontranter møtte opp på Eidsvolls plass utenfor Stortinget da LO, Unio og YS i januar 2015 gjennomførte en politisk streik i protest mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. instabank ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Lund avviser å komme med tall som viser antall nye arbeidsplasser etter at Regjeringen har kuttet formuesskatten med drøyt 5 milliarder kroner de siste fire årene.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner - Jeg har ikke tallet i hodet for antall bedrifter der formuesskatten påvirker investeringene.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Lund avviser å komme med tall som viser antall nye arbeidsplasser etter at Regjeringen har kuttet formuesskatten med drøyt 5 milliarder kroner de siste fire årene.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner - Jeg har ikke tallet i hodet for antall bedrifter der formuesskatten påvirker investeringene.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/wqlmL/SAS-med-ny-passasjerrekord-i-juli Samtidig viser tallene at kapasiteten målt i antall tilgjengelige setekilometer økte med 8,8 prosent, mens passasjertrafikken målt i antall passasjerkilometer økte med 6,7 prosent.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/wqlmL/SAS-med-ny-passasjerrekord-i-juli Samtidig viser tallene at kapasiteten målt i antall tilgjengelige setekilometer økte med 8,8 prosent, mens passasjertrafikken målt i antall passasjerkilometer økte med 6,7 prosent.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-far-Mour-den-tunge-beskjeden--Jeg-er-veldig-skuffet-239958b.html Det er en annerledes atmosfære og det er den letteste veien til europacupspill med tanke på antall kamper du trenger for å nå dit, sier Valakari.
AA170808 Siden målingene av daglige maksimumstemperaturer begynte rundt 1930, er det bare tre år som kan vise til en enda lenger varmerekke : ¶ Antall dager på rad over 19,0 grader i Trondheim ¶ * 21 dager : 19. juli - 8. august 1937.
AA170808 Antall midlertidig ansatte er dermed rekordhøyt og steg 4,4 prosent fra 2015.
AA170808 Til tross for fredsavtalen i 2016 har det vært en økning i antall mennesker på flukt fra voldelige sammenstøt i Colombia.
AA170808 Til tross for en nedgang på 60 prosent i antall voldelige sammenstøt mellom væpnede grupper fra 2012 til 2016, har tallet på sivile på flukt økt med 20 prosent i første halvdel av 2017.
AA170808 Samtidig viser tallene at kapasiteten målt i antall tilgjengelige setekilometer økte med 8,8 prosent, mens passasjertrafikken målt i antall passasjerkilometer økte med 6,7 prosent.
AA170808 Samtidig viser tallene at kapasiteten målt i antall tilgjengelige setekilometer økte med 8,8 prosent, mens passasjertrafikken målt i antall passasjerkilometer økte med 6,7 prosent.
VG170807 Populasjon Norge, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer 1.004 ¶
DN170807 Mange boliger er leid ut og antall ledige boliger i Oslo er gått ned i løpet av den siste tiden, sier daglig leder Marianne Wallin ved Utleiemegleren Pro.
DN170807 Faktisk er de tre siste månedene de tre beste månedene vi har hatt siden vi åpnet kontoret i Bergen i 2009 målt i antall signerte kontrakter, sier daglig leder Eirik Hove i Utleiemegleren Bergen.
DB170807 Over en halv million mennesker antas å være drept, men det er flere år siden FN sluttet å telle antall døde fordi det er umulig å få en oversikt over alle de grufulle overgrepene som pågår så godt som daglig i Syria.
DB170807 Det vi fant ut var at et altfor stort antall føler seg utrygge der, sier Sanner.
DB170807 Et mindre antall soldater fra Iran og fra den libanesiske Hizbollah-militsen skal befinne seg i Jemen, og flere kan det bli.
AP170807https://www.aftenposten.no/verden/i/zqoW5/Italienske-brannmenn-pagrepet-for-ildspasettelse- De lokale brannmyndighetene fattet mistanke og satte i gang en etterforskning da de registrerte et uvanlig antall utrykninger av arbeidslaget.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3na8A/Store-om-helseministerens-helselofter-Underlig-a-komme-med-nye-nar-de-gamle-ikke-er-innfridd Svaret fra Høyre på å redusere antall helseforsikringer er å redusere ventetiden i den offentlige helsetjeneste og å øke pasientens valgmuligheter på det offentliges regning.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/xq0aB/Klimamarerittet Klimaendringer og kriger har samme utfall : De påfører et stort antall mennesker lidelse og død.
AA170807 | Studie : Økende andel barneekteskap blant syriske flyktninger i Jordan ¶ Antall barneekteskap blant syriske flyktninger i Jordan har økt kraftig over en femårsperiode, viser en studie jordanske myndigheter har fått utført.
AA170807 Budsjettkommissæren anslår at Tyskland vil måtte øke sine innbetalinger med « et ettsifret antall milliarder euro » ¶ ( ©NTB ) ¶
AA170807 Tilsynet understreker samtidig at det er snakk om et mindre antall egg, " 0,00001 prosent » av eggene som årlig importeres til Storbritannia.
AA170807 Pentagon bekrefter at USA bisto elitestyrkene i torsdagens offensiv med « et svært begrenset antall » bakkestyrker.
AA170807 Antall nominerte viser at det er mange sterke ildsjeler i landet vårt.
AA170807 Festivalen teller ikke antall besøkende fordi det er et åpent festivalområde, men teller antall solgte glass for å få en oversikt over festivalens popularitet.
AA170807 Festivalen teller ikke antall besøkende fordi det er et åpent festivalområde, men teller antall solgte glass for å få en oversikt over festivalens popularitet.
VG170806 Forutsigelsen er basert på sammenligning med antall døde i 30-årsperioden 1981-2010 - da døde omtrent 3000 personer årlig av værrelaterte katastrofer.
VG170806 McGurk regner med at cirka 2000 IS-soldater er igjen i byen, mens antall sivile anslås å være mellom 20 000 og 50 000.
VG170806 - Den siste tiden har vi bygget ned mottakskapasiteten betydelig i takt med at antall beboere går ned, sier Forfang.
VG170806 ØKNING : Antall nye, dyre medisiner har eksplodert, ifølge flere kilder VG har snakket med.
VG170806 Antall kroner brukt på legemidler i Norge 2012 - 2016 : ¶ 2012 : 21,3 milliarder ¶ 2013 : 21,5 milliarder ¶ 2014 : 23,0 milliarder ¶ 2015 : 24,2 milliarder ¶ 2016 : 26,7 milliarder ¶
DN170806 Tildelingen av mesterskapet har fått hard kritikk på grunn av landets brudd på menneskerettighetene, antall døde arbeidere i byggingen av stadioner og anklager om korrupsjon.
DA170806 17.000 er det samme antall det er plass til på Vålerengas nye arena når den åpner om en drøy måned.
AP170806https://www.aftenposten.no/osloby/i/k5L66/Besokende-om-Oslos-nye-fisketorg--For-dyrt-For-lite-Skuffende Han skulle gjerne sett at lokalene var større, men er uenig i at størrelsen og antall aktører avgjør betegnelsen.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/xqowG/Fa-asylsokere-til-Norge-i-juli - Den siste tiden har vi bygget ned mottakskapasiteten betydelig i takt med at antall beboere går ned, sier Forfang.
AA170806 - Den siste tiden har vi bygget ned mottakskapasiteten betydelig i takt med at antall beboere går ned, sier Forfang.
AA170806 - Den siste tiden har vi bygget ned mottakskapasiteten betydelig i takt med at antall beboere går ned, sier Forfang.
VG170805 ( Kilde : Rambølls kartlegging av antall elever per lærer i undervisnings-situasjonene i prosent.
DB170805 « Stjernefisk»-metoden ble berømt og var ansvarlig for utallige antall clean sheets.
DB170805 Opposisjonen mener valgsystemet gir en klar fordel til president Nicolás Maduros sosialistparti, og et stort antall tok til gatene for å protestere.
DB170805 Mediebedriftene har kuttet i antall ansatte, fått mindre ressurser og færre journalister som kan dekke vår mektigste bransje.
DB170805 Andre kom tilbake på jobb etter korrekt antall måneder i perm og vips, måtte de over i deltidsstillinger for å få kabalen hjemme til å gå opp.
DA170805 På Cuba har forsøpling fra cubanere selv og ett rekordstort antall turister satt sitt tydelige merke på kritthvite og tidligere plettfrie strender.
DA170805 På Cuba har forsøpling fra cubanere selv og ett rekordstort antall turister satt sitt tydelige merke på kritthvite og tidligere plettfrie strender.
DA170805 Smykkene er satt sammen av et stort antall , individuelt formede trebiter som holdes sammen av elastiske tråder.
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/zqBe9/Aftenposten-mener-Viktig-for-USA-a-fa-hull-pa-verkebyllen Spesialetterforsker Robert Mueller har oppnevnt en storjury og foretatt et antall stevninger i sin gransking av et mulig samarbeid mellom Donald Trumps presidentkampanje i fjor og russiske agenter.
VG170804 Antatt seirer i år : 12 ¶ Antall seirer totalt : 91 ¶
VG170804 Avsender Andrea Doolan fortsetter med å kalle det manglende salget for uakseptabelt på en stor base, « særlig gitt det faktum at dere opererer et antall ruter hvor salget burde være utmerket ».
VG170804 STORT OPPMØTE : Et stort antall frivillige har brukt både dager og netter den siste uken på å lete etter Bamse.
VG170804 I tillegg til familien og et stort antall frivillige er letemannskap fra SAS, Airport Patrol og Nokas vært på jakt etter Bamse.
SA170804 OffroadFinnmark 700 km : ¶ Antall klatremeter : 14.000 meter ¶ 8 nasjonaliteter : Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Spania og Australia. 12 sjekkpunkt.
NL170804 Nå er det ikke opprettet noen Facebook-gruppe med samme navn, men skal man tro responsen ville nok gruppen fått et solid antall medlemmer med postadresse både i Nordland, Troms og Finnmark.
FV170804https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Sykkelryttere-oppspist-av-mygg---Det-var-helt-ekstremt-Jeg-har-aldri-opplevd-maken-239698b.html OffroadFinnmark 700 km : ¶ Antall klatremeter : 14.000 meter ¶ 8 nasjonaliteter : Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Spania og Australia. 12 sjekkpunkt.
DN170804 Dette er det høyeste antall passasjerer selskapet har fløyet i en måned noensinne, og det er en økning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
DB170804 Passet kan ha varighet for selve reisen, pluss det antall måneder som kreves for det aktuelle landet.
DB170804 ¶ TRUKKET DOBBELT : Et ukjent antall brukere av betalingsappen Vipps ble fredag rammet av en feil som gjorde at de ble belastet flere ganger for samme transaksjon.
DB170804 pels-forbud, dyrepoliti, begrensning av dyreforsøk, kortere dyretransporter, redusert kjøttforbruk og senkede maksgrenser for antall oppdrettsfisk i en merd.
DB170804 Selskapet ligger langt foran andre flyselskap når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet.
DB170804 En oversikt NRK har fått fra Avinor viser at Norwegian hadde færrest innstillinger, både i antall og prosent, ifølge NTB.
DB170804 - Samtidig er Norwegian landets største flyselskap med flest passasjerer, derfor er det heller ikke unaturlig at vi har det høyeste antall klager.
DB170804 - Det er selvfølgelig synd at antall klager øker, og det er selvfølgelig noe som ikke er bra og som vi tar til oss, sa presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson og la til : ¶
DB170804 Informasjon om måter man kan skade et stort antall mennesker sprer seg også i medieomtalen.
DB170804 Det er riktig som Gjevjon og « Anonym mor » sier at rikshospitalet har opplevd en sterk økning i antall henvendelser, men det handler da ikke om noe transtrend.
DB170804 - Halveringen av antall vervede i Telemark Bataljon betyr en utvanning av et av våre sterkeste profesjonelle militære miljøer - og redusert evne til hurtig reaksjon nasjonalt og i en Nato-ramme.
DA170804 Samtidig stiger antall tilfeller av kreft som er relatert til HPV hos menn.
DA170804 Det er rekordmange som ikke får læreplass, antall unge uføre stiger og unge sliter med å komme inn på boligmarkedet.
AP170804https://www.aftenposten.no/viten/i/PVljb/Bor-vi-bekymre-oss-for-mannens-fruktbarhet Men det er usikkert hva et tilstrekkelig antall er, og det er mange andre faktorer enn mengde som spiller en rolle, skriver artikkelforfatteren.
AP170804https://www.aftenposten.no/viten/i/PVljb/Bor-vi-bekymre-oss-for-mannens-fruktbarhet Det som gjør den nye studien spesiell interessant, er at den oppsummerer studier som i stor grad er sammenlignbare, ikke minst når det gjelder laboratoriemetodene, og omfatter 43 000 menn, som er et betydelig antall i denne sammenheng.
AP170804https://www.aftenposten.no/viten/i/PVljb/Bor-vi-bekymre-oss-for-mannens-fruktbarhet Det er opplagt at antall sædceller i et ejakulat har betydning for å gjøre partner gravid, men det er mer usikkert hva et tilstrekkelig antall er, og det vil variere mellom parene.
AP170804https://www.aftenposten.no/viten/i/PVljb/Bor-vi-bekymre-oss-for-mannens-fruktbarhet Det er opplagt at antall sædceller i et ejakulat har betydning for å gjøre partner gravid, men det er mer usikkert hva et tilstrekkelig antall er, og det vil variere mellom parene.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/lqmEM/Heroinbolgen-odela-mor-og-far-Na-oppdrar-de-fire-besteforeldrene-Melina-7-sammen Antall overdoser som følge av opiater ble firedoblet fra 1999 til 2015.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/lqmEM/Heroinbolgen-odela-mor-og-far-Na-oppdrar-de-fire-besteforeldrene-Melina-7-sammen Antall barn som oppdras av mormor eller farfar er raskt økende.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgRy/-Denne-parkeringsboten-bor-du-ikke-betale Dersom trenden fortsetter i siste halvår, kommer trolig veksten i antall saker til å ligge på 2 - 3 prosent.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgRy/-Denne-parkeringsboten-bor-du-ikke-betale Derfor gjenspeiler ikke økning i saksmengden veksten i antall virksomheter.
AP170804https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkelryttere-oppspist-av-mygg---Det-var-helt-ekstremt-Jeg-har-aldri-opplevd-maken-239698b.html OffroadFinnmark 700 km : ¶ Antall klatremeter : 14.000 meter ¶ 8 nasjonaliteter : Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Spania og Australia. 12 sjekkpunkt.
AA170804 Et stort antall nye arbeidsplasser skaper også forventning om forbruksvekst og økt pengebruk.
AA170804 | Økning i antall migranter som dør ved USAs sørlige grense ¶
AA170804 Tallene viser for øvrig at økningen i andelen elbiler og nedgangen i antall bompasseringer gjorde at inntektene fra bomringen var 110 millioner kroner mindre enn budsjettert i 2016. ( ©NTB ) ¶
AA170804 I 2015 ble antall timer norskundervisning asylsøkere kan få på mottak, kuttet fra 250 til 175.
VG170803 Mesterskap - målsnitt - differanse - antall lag ¶
VG170803 Siste del av meldingen er en referanse til at Trumps forslag om å fjerne Obamas helsereform, ikke fikk tilstrekkelig antall stemmer til å bli vedtatt.
VG170803 Respondenter : Norske innbyggere, 18 + år ¶ Antall intervjuer : 1011 ¶
VG170803 Jeg vil imidlertid også påpeke at antall ulvekull i år er færre enn i fjor, og betyr at vi har nærmet oss - ikke fjernet oss fra - bestandsmålet, skriver Lunde.
VG170803 - Det er snakk om uante antall timer og enorme belastninger.
VG170803 « Når det gjelder barnehagene, er antall meldinger i løpet av de fem siste årene veldig lavt.
VG170803 TYSFJORD : I løpet av det siste året har politiet jobbet med et stort antall overgrepssaker i nordlandskommunen.
VG170803 Nå understreker hun at uansett hvem som blir kunnskapsminister og del av en ny regjering etter valget, så må det settes maks-tall på antall elever pr. lærer på skolenivå.
VG170803 Målet har vært å skaffe en mer nyansert beskrivelse av forholdet mellom antall elever og ansatte i skolen enn hva som er mulig gjennom tilgjengelig statistikk.
VG170803 Han har sammen med sine over 170.000 medlemmer i flere år kjempet for en lærernorm med maksimalt antall elever pr. lærer.
VG170803 ( Kilde : Rambølls kartlegging av antall elever per lærer i undervisnings-situasjonene i prosent.
SA170803 Men korreksjonen er på ingen måte en full stopp, og et økt antall gjennomførte handler i forhold til 2016 viser at etterspørselen fortsatt er til stede, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj ifølge en pressemelding.
SA170803 Fakta om alder og antall mesterskap i VM-troppen ¶
SA170803 Den norske VM-troppen i friidrett med alder, klubb, VM-distanse og antall tidligere seniormesterskap ( OL, VM og EM ) : ¶
DN170803 I hvert fall hvis antall annonser på Finn.no er tilbudssidens sannhetsvitne, skriver sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika i en oppdatering.
DN170803 Tidligere undersøkelser har vist at avkastningen til børsnoterte selskaper øker i takt med antall kvinner i styret.
DB170803 ¶ SLAPP UNNA : Tyver kom seg unna med et betydelig antall våpen da de natt til mandag gjennomførte et sjokkbrekk i våpenforretningen Børselars på Dal i Akershus.
DB170803 - Antall boliger til salgs er på høye nivåer, noe som indikerer at dette fortsatt er et kjøpers marked.
DB170803 Men korreksjonen er på ingen måte en full stopp, og et økt antall gjennomførte handler i forhold til 2016 viser at etterspørselen fortsatt er til stede.
DB170803 - Per nå er det et høyt antall usolgte boliger ute, spesielt i hovedstaden.
DB170803 Tall fra England viser en enorm økning i antall jenter som vil bli gutter siste fem år.
DB170803 Samtidig vil nye mål for fattigdom og ulikhet redusere antall fattige og ulikheten rent definisjonsmessig, noe Røe Isaksen er fullt klar over.
DB170803 I Italia ligger antall ankomster an til å bli høyere enn noensinne.
DA170803 - Vi ligger litt under normalen på antall skadde, så det er bra, men samtidig er det flere brudd nå enn det pleier.
DA170803 Tabellen viser antall stortingsrepresentanter for hver bydel etter stortingsvalget, slik det ser ut i starten av august.
BT170803https://www.bt.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html Men korreksjonen er på ingen måte en full stopp, og et økt antall gjennomførte handler i forhold til 2016 viser at etterspørselen fortsatt er til stede, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj ifølge en pressemelding.
AP170803https://www.aftenposten.no/osloby/i/AAna3/Bomskudd-pa-Gressholmen Kortbanen fra standplassen til nærmeste strandkant ble utstyrt med et sinnrikt konstruert system der anviserne sto beskyttet bak en sementmur nede i en grøft og heiste målskivene opp og ned for å vise antall treff.
AP170803https://www.aftenposten.no/osloby/i/4PkA9/Gar-hardt-ut-mot-hoyhuskate-utbyggere Lederen for Oslo Venstre, Espen Ophaug, mener det er uholdbart at stadig flere utbyggere vil overgå hverandre i antall etasjer.
AP170803https://www.aftenposten.no/osloby/i/4PkA9/Gar-hardt-ut-mot-hoyhuskate-utbyggere Det er uholdbart at vi har en situasjon der utbyggere overgår hverandre i antall etasjer i håp om at byrådet gir etter, sier Ophaug til Aftenposten.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/i/wqzaA/Stadig-flere-boliger-gir-kjopers-marked Han forteller at det tidligere kunne komme opptil 50 mennesker på visning, men at antall faktisk interesserte ikke har forandret seg vesentlig.
AP170803https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisstatistikken-for-juli-Prisene-sank-i-hele-landet-10422b.html Men korreksjonen er på ingen måte en full stopp, og et økt antall gjennomførte handler i forhold til 2016 viser at etterspørselen fortsatt er til stede, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj ifølge en pressemelding.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Grovdal-haper-pa-VM-suksess-etter-ny-pers---Jeg-er-i-rute-239660b.html Fakta om alder og antall mesterskap i VM-troppen ¶
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Grovdal-haper-pa-VM-suksess-etter-ny-pers---Jeg-er-i-rute-239660b.html Den norske VM-troppen i friidrett med alder, klubb, VM-distanse og antall tidligere seniormesterskap ( OL, VM og EM ) : ¶
AA170803 Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga i mars ordre om at det skulle prioriteres å tette hullet i muren ved Tarkumia som følge av en økning i antall palestinske angrep i Israel. ( ©NTB ) ¶
AA170803 Jensen unngår å svare direkte ja eller nei på spørsmålet om det er aktuelt å øke antall timer igjen, nå som antall asylsøkere er rekordlavt : ¶
AA170803 Jensen unngår å svare direkte ja eller nei på spørsmålet om det er aktuelt å øke antall timer igjen, nå som antall asylsøkere er rekordlavt : ¶
AA170803 Høsten 2015 kuttet regjeringen antall timer norskundervisning asylsøkere kan få på mottak fra 250 til 175, en del av omdisponeringen som ble gjort for å håndtere det store antallet asylsøkere som kom til landet.
AA170803 Klimagassutslippene går opp, arbeidsledigheten går opp, antall mennesker som står i kø for læreplass, går opp.
VG170802 Skruene ( antall : 12 ) ble fjernet for to uker siden, og i dag skal jeg ta stingene fra såret.
VG170802 Redd Barna i Norge opplyser at de har oppskalert nødhjelpen og har sendt flere helseeksperter til områdene som er verst rammet, blant annet til Al Hali-distriktet i Hodeidah, som har landets høyeste antall antatte kolerasmittede.
SA170802 Antall klatremeter OF700 : 13.000 meter ¶ Antall klatremeter OF300 : 5.000 meter ¶
SA170802 Antall klatremeter OF300 : 5.000 meter ¶ Antall klatremeter OF150 : 2.300 meter ¶ 8 nasjonaliteter : Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Spania og Australia. 12 sjekkpunkt.
SA170802 Antall deltagere 2017 : 304 ¶ Antall klatremeter OF700 : 13.000 meter ¶
SA170802 Antall deltagere 2017 : 304 ¶
NL170802 Dette har i stor grad svekket fylkets mulighet til å legge til rette for både nye og for vekst i våre lokale bedrifter og dermed til vekst i antall nye jobber.
NL170802 Antall ansatte skal angivelig stå uforandret, men de samme personene vil råde over færre ambulanser.
NL170802 Men selv om det ikke tallfestes, så skal antall årsverk i eldreomsorgen økes i takt med behovet, som det heter.
FV170802https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Antall klatremeter OF700 : 13.000 meter ¶ Antall klatremeter OF300 : 5.000 meter ¶
FV170802https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Antall klatremeter OF300 : 5.000 meter ¶ Antall klatremeter OF150 : 2.300 meter ¶ 8 nasjonaliteter : Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Spania og Australia. 12 sjekkpunkt.
FV170802https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Antall deltagere 2017 : 304 ¶ Antall klatremeter OF700 : 13.000 meter ¶
FV170802https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Antall deltagere 2017 : 304 ¶
DN170802 Russland har tatt beslag i to bygninger som amerikanske diplomater benyttet seg av i Russland og har bedt den amerikanske ambassaden og amerikanske konsulater om å redusere totalt antall ansatte i Russland til 755.
DN170802 Antall ansatte : 3000 ¶
DN170802 - Det foreligger kun et begrenset antall kostnadsestimater fra ulike virksomheter.
DN170802 Og med økende antall abonnenter kommer ikke bare rene inntektsøkninger, men også pressestøtte som følger opplaget, sier Samuelsen.
DB170802 Ifølge Huffington Post får festivaler som festivalen i Foios et stort antall turister på besøk - men også noen lokale.
DB170802 Til sammenligning med Aps opposisjonsaktivitet i denne perioden var Høyre mer aktive da de rødgrønne styrte landet fra 2005 til 2013, i alle fall når det gjelder antall representantforslag.
DB170802 Aasland er partiets energi- og klimapolitiske talsmann, og sier opptelling av antall representantforslag ikke sier noe om Arbeiderpartiets parlamentariske innsats.
DB170802 Det er god grunn til å tro at man får mer igjen for en økning i antall fastleger, slik at listene blir kortere - i stedet for å introdusere flere personer rundt de sykeste pasientene.
DB170802 Avisen The Guardian melder om et rekordhøyt antall legepraksiser som legges ned, 265.000 briter måtte finne ny fastlege i 2016.
DB170802 I tillegg har antall ansatte i de offentlig finansierte partiene økt kraftig de siste tiårene - for eksempel har antall ansatte på Stortinget tredoblet seg de siste 20 årene.
DB170802 I tillegg har antall ansatte i de offentlig finansierte partiene økt kraftig de siste tiårene - for eksempel har antall ansatte på Stortinget tredoblet seg de siste 20 årene.
DA170802 Russland har reagert på sanksjonene ved å kreve en kraftig reduksjon av antall amerikanske diplomater i Russland.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/GV9wB/-Motvillig-Trump-undertegnet-lov-om-sanksjoner Russland har reagert på sanksjonene ved å kreve en kraftig reduksjon av antall amerikanske diplomater i Russland.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/018kM/By-i-USA-evakuert-etter-togavsporing TV-bilder fra helikopter viser et stort antall godsvogner liggende hulter til bulter.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/k5Vkk/Snart-ma-alle-nordmenn-fa-nytt-fodselsnummer-Den-ene-losningen-kan-koste-24-milliarder-mer-enn-den-andre - Det foreligger kun et begrenset antall kostnadsestimater fra ulike virksomheter.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/dVE7A/Under-streken Ved landing av leppefisk skal det på landings- og sluttseddel i tillegg til vekt oppgis antall individer av de forskjellige leppefiskarter.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/RV0La/Okning-i-beslag-av-hestedop-blant-nordmenn | Økning i beslag av « hestedop » blant nordmenn ¶ Antall beslag av det såkalte « hestedopet » har åttedoblet seg siden 2008.
AP170802https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5Vyj/Turistskatt-er-ansvarsfraskrivelse--Erling-Lae Med et slikt antall burde ikke forsøpling komme som noen overraskelse, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Antall klatremeter OF700 : 13.000 meter ¶ Antall klatremeter OF300 : 5.000 meter ¶
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Antall klatremeter OF300 : 5.000 meter ¶ Antall klatremeter OF150 : 2.300 meter ¶ 8 nasjonaliteter : Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Spania og Australia. 12 sjekkpunkt.
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Antall deltagere 2017 : 304 ¶ Antall klatremeter OF700 : 13.000 meter ¶
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Antall deltagere 2017 : 304 ¶
AA170802 Russland har reagert på sanksjonene ved å kreve en kraftig reduksjon av antall amerikanske diplomater i Russland.
AA170802 Taliban har imidlertid for vane å overdrive antall drepte i angrepene de gjennomfører.
AA170802 Antall henvendelser til Giftinformasjonen har økt.
AA170802 Innenrikstrafikken i årets første sju måneder viste derimot en nedgang på rundt 2 prosent, antall reisende var vel 200.000.
AA170802 Tall viser en økning på 12 prosent i antall henvendelser sammenlignet med samme periode i fjor.
AA170802 - Det foreligger kun et begrenset antall kostnadsestimater fra ulike virksomheter.
VG170801 - USA gjort det klart i TTIP-diskusjonene at de ville støtte en mindre streng definisjon av whisky, noe som ville åpnet markedet til et antall produkter som ikke tilfredsstiller dagens standard, skrev han i brevet.
VG170801 Hvis antall mandater i hvert fylke hadde gjenspeilet bare folketall, ikke areal, ville Stortinget fått « riktig » flertall.
VG170801 En kombinasjon av befolkning og areal avgjør antall seter.
VG170801 INNBRUDD : Et ukjent antall våpen ble natt til mandag stjålet etter at en bil kjørt inn i våpenforretningen BørseLars på Dal i Akershus.
VG170801 Et ukjent antall våpen av ulike typer ble stjålet under innbruddet.
NL170801 Utover høsten 2014 steg det totale antall voksne hunnlus på oppdrettsfisk fra 35 til 140 millioner individer.
NL170801 Luseverdiene viser i praksis bare hvilke lokaliteter som ligger over eller under grenseverdien for antall voksne hunnlus per fisk.
NL170801 For å kunne beregne hvor mange lus hver lokalitet produserer, er det helt avgjørende at data for antall fisk per lokalitet offentliggjøres.
NL170801 I tillegg kommer våre klima- og miljømessige forpliktelser som ikke kan innfris av en region henvist til en fremtid som CO2-troll med et økende antall fossile biler, fordi alternativet ikke finnes.
NL170801 Vi har utfordringer med å tilrettelegge for at et voksende antall syklister med og uten elmotor skal kunne ferdes trygt og folk vil stoppe for å ta bilder eller bare nyte naturen, samtidig som både turistbusser, næringstransport og nødetater skal fram på de til dels smale vegene.
DN170801 Antall solgte Mac-datamaskiner var på 4,29 millioner, mot ventet fire millioner.
DN170801 Antall solgte Ipad-enheter endte på 11,4 millioner i kvartalet, mot ventet ni millioner.
DN170801 Antall solgte Mac-datamaskiner var på 4,29 millioner, mot ventet fire millioner.
DN170801 Antall solgte Ipad-enheter endte på 11,4 millioner i kvartalet, mot ventet ni millioner.
DN170801 Tar lenger tid å selge ¶ Antall omsetningsdager steg med 9 dager fra juni til juli.
DN170801 På det meste har det norske generalkonsulatet i Murmansk hatt godt over 30 ansatte, men de siste årene er både antall diplomater og lokalt ansatte kuttet.
DN170801 - Korreksjonen er på ingen måte en full stopp, og et økt antall gjennomførte handler i forhold til 2016 viser at etterspørselen fortsatt er til stede, sier Siraj.
DN170801 Blant disse var et antall Tesla-ansatte som fikk overlevert sine biler på et arrangement på bilfabrikken i Fremont fredag kveld.
DN170801 Det gjorde at gjennomsnittlig antall seere for sendingene fra selve rittet falt til 123.000, mot 143.000 på Tour de France-sendingene ifjor.
DB170801 Skal vi sammenlikne det med noe - etter å ha besøkt x antall stadioner ute i Europa - holder Lerkendal Bundesliga-nivå.
DB170801 Antall medlemmer er i dag 2500.
DB170801 Tilhengere av denne formen for storviltjakt hevder at dette er den eneste måten å samle inn store pengesummer til bevaring, spesielt i områder med for få dyr til å tiltrekke seg et stort antall vanlige turister.
DB170801 For siden april i år har minst 113 mennesker mistet livet, og et langt høyere antall blitt skadd i de voldsomme opptøyene i landet.
DB170801 - Korreksjonen er på ingen måte en full stopp, og et økt antall gjennomførte handler i forhold til 2016 viser at etterspørselen fortsatt er til stede, sier han i en kommentar på boligselskapets hjemmesider.
DB170801 - Når myndighetene har økt behov for å spre frykt, for eksempel at de forventer opptøyer, det sivile samfunn er aktivt og verdenssamfunnet opptatt av andre ting, øker antall henrettelser, sier han.
DB170801 Politiet jakter et ukjent antall gjerningspersoner etter at en bil meide inn i våpenforretningen BørseLars på Dal i Akershus i løpet av natt til mandag.
DB170801 Politiet bekreftet ved 9.30-tida mandag at et ukjent antall , og type, våpen hadde blitt stjålet.
DB170801 Når det gjelder gjerningspersoner, antall våpen eller type våpen, har ikke politiet mer opplysninger.
DB170801 Meide inn i våpenbutikk på Romerike med stjålet bil - ukjent antall våpen på avveie ¶
DB170801 Antall liv som kan reddes per dollar er omtrent dobbelt så stort blant de fattigste i forhold til de ikke-fattige.
DB170801 Å påberope seg ære for økt lokalt sjølstyre er drøyt når det kommer fra en mann med mål om å desimere antall lokaldemokratiske enheter og dermed også folkevalgte på grunnplanet.
DB170801 Derimot har jeg mindre forståelse for at Norge ikke skal kunne stille opp med umiddelbar hjelp til europeiske land som nå opplever et ekstremt press på grunn av et høyt antall flyktninger og migranter, men som likevel fortsetter å redde mennesker fra drukningsdøden i Middelhavet.
DA170801 Et utrolig høyt antall russere tror ham på det.
DA170801 Fabrikksjef Ståle Snartland forteller at selv om store deler av produksjonen på Sundafabrikken er automatisert, har ikke antall årsverk gått ned.
DA170801 Politiet vet foreløpig ikke noe om antall personer i flyet, eller omfang av ulykken, skriver NTB.
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/LVGKV/Ukentlig-skyting-i-danske-byer--dette-er-gjengen-bak-den-nye-bandekrigen Ifølge danske medier har politiet i København fått et økende antall meldinger om utpressing av lokale butikkeiere, narkohandel og skuddutveksling mellom rivaliserende gjenger både i og rundt hovedstaden.
AP170801https://www.aftenposten.no/osloby/i/KV4b6/Hoyre-vil-ha-innsatsteam-mot-bostedslose Antall teltleirer i disse områdene har nå gått ned.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/xq2lB/Nytt-rekordar-for-kinesiske-turister-i-Norge- Mellom januar og mai er det registrert en økning på 71 prosent i antall kinesiske turister som kommer til Norge, sammenlignet med samme periode i fjor.
AA170801 Tyskland håndterte sommeren 2015 et stort antall asylsøknader som følge av at hundretusener av flyktninger og migranter fulgte Balkan-ruta nordover i Europa etter å ha kommet sjøveien til Hellas. ( ©NTB ) ¶
AA170801 Mellom januar og mai er det registrert en økning på 71 prosent i antall kinesiske turister som kommer til Norge, sammenlignet med samme periode i fjor.
AA170801 Politiet opplyser at de foreløpig ikke vet noe om antall personer i flyet, eller omfanget av ulykken.
AA170801 Tall fra Reseptregisteret viser en dobling siden 2004 av antall barn mellom fire og ni år som har blitt medisinert for ADHD i Norge, skriver barnehage.no.
AA170801 Statistikken viser også at det er en betydelig nedgang av antall unge i alderen 16 - 24 år som rammes av ulykker.
AA170801 Statistikken viser at det er en betydelig nedgang av antall unge i alderen 16 - 24 år som rammes av ulykker.
AA170801 På det meste har det norske generalkonsulatet i Murmansk hatt godt over 30 ansatte, men de siste årene er både antall diplomater og lokalt ansatte kuttet.
VG170731 Verdenscupen sammenlagt : 2003, 2004, 2005, 2006 ¶ Antall seiere i verdenscupen : 29 ¶ * 2017 : VM-bronsemedalje maraton og EM-bronsemedalje rundbane i terrengsykling ¶
VG170731 Antall døde kan stige ¶
VG170731 På denne bakgrunnen har det denne sommeren kommet et forslag om å redusere antall primærnemnder, for å få en mer ensartet praksis.
VG170731 Det nye i 2005 er at de 19 utjevningsmandatene skal tilhøre hvert sitt fylke, slik at fylkene igjen har et fast antall plasser på tinget.
VG170731 - Vi har vært i kontakt med et betydelig antall personer og gjort avhør av en rekke vitner, som førte til pågripelse av tre personer, sier etterforskningsleder Robert Hjelmeseth, ved Ålesund til VG.
VG170731 - Vi har ingen opplysninger om antall gjerningsmenn eller bilen de forlot stedet i, sier operasjonsleder Bjørn Christian Willersrud.
NL170731 Å påberope seg ære for økt lokalt sjølstyre er drøyt når det kommer fra en mann med mål om å desimere antall lokaldemokratiske enheter og dermed også folkevalgte på grunnplanet.
DN170731 Svak vekst i både antall brukere og omsetningen ble trukket frem som årsaker til den brutale nedturen.
DN170731 Antall ansatte : 2500 ¶
DN170731 Facebook har illustrert dette ved et eksempel der begge robotene ble vist samme antall objekter - to bøker, en hatt og tre baller - og der de skal fordele objektene mellom seg.
DB170731 Han har ikke bare fabrikkert avtalen av mars 2010 og signert falskt på denne, men også med stor sannsynlighet produsert et antall falske bilag og signert falsk på disse », skriver Utenriksdepartementet i granskningen.
DB170731 For siden april i år har minst 113 mennesker mistet livet, og et langt høyere antall blitt skadd i de voldsomme opptøyene i landet.
DB170731 Den ubehagelige videoen fra stedet, viser et stort antall politifolk som kjører i motorsykkelkonvoi i hovedstaden Caracas, da en bombe plutselig går av.
DB170731 Putin annonserte at han har bestemt seg for å sette et tak på antall diplomater USA får lov til å ha Russland.
DB170731 Arbeiderpartiet vil derfor øke antall studieplasser betydelig.
DB170731 Politiet bekrefter ved 9.30-tida at et ukjent antall , og type, våpen har blitt stjålet.
DB170731 ( Dagbladet ) : Politiet jakter et ukjent antall gjerningspersoner etter at en bil meide inn i våpenforretningen BørseLars på Dal i Akershus i løpet av natta.
DB170731 - Øke antall heltidsansatte i faste stillinger.
DB170731 Antall dager i Norge med kraftig nedbør vil øke med inntil 90 prosent fram mot år 2100, avhengig av hvor store klimautslippene blir globalt i disse årene.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/zqJJ1/Trump-ville-bedre-forholdet-til-Putin-Na-kan-USA-og-Russland-havne-i-en-diplomatisk-krig Der fikk han beskjed om at antall amerikanske diplomater og lokalt ansatte i Russland må reduseres med 755 til 455, like mange russiske diplomater som er stasjonert i USA.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte Det gjør partiet heller ikke når det gjelder flere boliger tilpasset eldre eller antall sykehjemsplasser.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/i/BpKXl/Politiet-har-funnet-fluktbilen-etter-vapentyveriet-pa-Dal-i-Eidsvoll Et ukjent antall våpen ble stjålet fra våpenforretningen Børselars på Dal.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/i/BpKXl/Politiet-har-funnet-fluktbilen-etter-vapentyveriet-pa-Dal-i-Eidsvoll - Det er borttatt flere våpen fra stedet, men vi har ingen opplysninger om type eller antall , sa operasjonsleder Bjørn Christian Willersrud til Aftenposten rundt klokken 10 mandag formiddag.
AA170731 I de polsk-hviterussiske grensetraktene lever det både europeisk bison, sumpskilpadder og et stort antall plantearter som har dødd ut andre steder.
AA170731 Politiet ønsker informasjon om to biler etter at våpenforretningen Børselars på Dal i Akershus ble robbet for et ukjent antall våpen.
AA170731 | Kongeørnen gjør mest skade på rein ¶ Antall rein tatt av rovdyr er allerede høyere enn i hele 2016.
AA170731 Natt til mandag ble en bil kjørt inn i våpenforretningen Børselars på Dal i Akershus og et ukjent antall våpen ble stjålet fra forretningen.
AA170731 Studentene kan her leie en billig hybel, mot å delta i for eksempel sosiale aktiviteter sammen med beboerne et vist antall timer i måneden.
AA170731 ( ©NTB ) ¶ | Antall dødsulykker halvert på norske veier i sommer ¶
AA170731 ( ©NTB ) ¶ | Antall dødsulykker halvert på norske veier i sommer ¶
SA170730https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Rystende-tall-for-VM-i-London-En-av-syv-var-dopet-under-OL-samme-sted-239466b.html - Antall dopede utøvere er tosifret i prosent, men vi klarer bare å ta to prosent.
SA170730 Nordmannen har kommet opp i tosifret antall ligamål. 27-åringen tok gjestene i føringen da han hamret ballen i nettaket etter 15 minutter.
SA170730 - Antall dopede utøvere er tosifret i prosent, men vi klarer bare å ta to prosent.
DB170730 Vladimir Putin har formelt ikke utvist 755 diplomater, men satt et tak på antall diplomater USA får lov til å ha i Russland.
DB170730 En flokk med måker svermet plutselig i stort antall rundt ørnene.
DA170730 Selskapet har også hatt en kraftig økning i antall norske kunder.
DA170730 Da kan vi gå inn med database som går gjennom flyinformasjon fra hele verden, og se om det var tilfelle eller ikke, basert på antall fly som eventuelt har tatt av og landet i det samme tidsrommet.
DA170730 Men så ble det uventet mye mindre populært, og på ti år sank antall nyfødte Jonas-er med 42 prosent, til 324 i 2016.
DA170730 I løpet av sju år er antall nyfødte Rasmus-er redusert til en tredel, 19 stykker i 2016, tilbake på nivå med begynnelsen av 1980-tallet.
DA170730 Antall nyfødte som blir kalt Trygve har ligget mellom 50 og 30 per år i nesten 50 år.
BT170730https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Rystende-tall-for-VM-i-London-En-av-syv-var-dopet-under-OL-samme-sted-239466b.html - Antall dopede utøvere er tosifret i prosent, men vi klarer bare å ta to prosent.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/GVLnx/Russland-beordrer-USA-til-a-kutte-staben-i-Russland-med-755 Russlands president Vladimir Putin tvinger USA til å redusere antall ansatte ved ambassader og konsulater med 755.
AP170730https://www.aftenposten.no/osloby/i/VVwR3/Oslo-for-Gressholmen-kro-er-tilbake Så senket freden og roden seg igjen i en etterkrigstid med et økende antall stadig flere badegjester, som ikke ville ha skytebane over hodet på seg.
AP170730https://www.aftenposten.no/osloby/i/VVwR3/Oslo-for-Gressholmen-kro-er-tilbake Den var utstyrt med et sinnrikt system for anvisninger av antall treff, den gang et meget avansert anlegg.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqGRd/Navnevalg-Erna-og-Siv-under-sperregrensen_-bratt-fall-for-Jonas Men så ble det uventet mye mindre populært, og på ti år sank antall nyfødte Jonas-er med 42 prosent, til 324 i 2016.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqGRd/Navnevalg-Erna-og-Siv-under-sperregrensen_-bratt-fall-for-Jonas I løpet av syv år er antall nyfødte Rasmus-er redusert til en tredel, 19 stykker i 2016, tilbake på nivå med begynnelsen av 1980-tallet.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqGRd/Navnevalg-Erna-og-Siv-under-sperregrensen_-bratt-fall-for-Jonas Antall nyfødte som blir kalt Trygve har ligget mellom 50 og 30 per år i nesten 50 år.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/dVayX/Hoy-alder-og-helt-ny-elsykkel-kan-vare-en-dodelig-kombinasjon Ved Oslo universitetssykehus Ullevål er antall traumealarmer for sykkelulykker nå fire ganger så høy som i 2002.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/dVayX/Hoy-alder-og-helt-ny-elsykkel-kan-vare-en-dodelig-kombinasjon Men det finnes ingen sentral statistikk over antall eller reaksjoner.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/dVayX/Hoy-alder-og-helt-ny-elsykkel-kan-vare-en-dodelig-kombinasjon Blant el-syklister var antall drepte 18 totalt.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/dVayX/Hoy-alder-og-helt-ny-elsykkel-kan-vare-en-dodelig-kombinasjon - Det ser ut til å være en negativ utvikling i antall ulykker med elsykkel i forhold til de på manuelle sykler den siste tiden.
AP170730https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ola-Kamara-scoret-to--reddet-poeng-pa-bortebane-239464b.html Nordmannen har kommet opp i tosifret antall ligamål. 27-åringen tok gjestene i føringen da han hamret ballen i nettaket etter 15 minutter.
AP170730https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Rystende-tall-for-VM-i-London-En-av-syv-var-dopet-under-OL-samme-sted-239466b.html - Antall dopede utøvere er tosifret i prosent, men vi klarer bare å ta to prosent.
AA170730 Ugandas forsvarsdepartement bekreftet senere angrepet mot den multinasjonale styrken, og la til at et ukjent antall soldater ble drept.
AA170730 Ved Oslo universitetssykehus Ullevål er antall traumealarmer for sykkelulykker nå fire ganger så høy som i 2002.
AA170730 Men det finnes ingen sentral statistikk over antall eller reaksjoner.
AA170730 Blant el-syklister var antall drepte 18 totalt.
AA170730 - Vi er allerede en hel måned på forskudd med antall redningsaksjoner ved Trolltunga, og har ennå ikke sett starten på høysesongen eller den krevende høstsesongen, sier han.
AA170730 Antall utflukter til Kjerag har også økt.
VG170729 To år senere ble han, til tross for et begrenset antall kamper for Monacos førstelag, solgt til Manchester United for 50 millioner euro pluss en rekke mulige bonuser.
VG170729 Innovasjon Norge ser en økning i antall luksusturister, blant annet basert på yachtene som kommer hver sommer.
VG170729 Antall overnattinger steg fra 16,1 til 17,1 millioner, men disse tallene alene forklarer ikke den store omsetningsøkningen.
VG170729 Antall plasser for Nordland er senere redusert fra 12 til 9, og i dag ville Bastesen ikke ha kommet inn.
VG170729 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
DN170729 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre ønsker en annen modell for å måle antall fattige i Norge.
DB170729 Solberg, som først ble valgt til Stortinget i 1989 og har gjort valgkamp for Høyre ved et tosifret antall anledninger, tror ikke skittkastinga er blitt verre de siste åra.
DB170729 - Vi jobber med å skaffe navn og antall på dem som vil ha behov for overnatting eller annen bistand, sier han.
DB170729 - Når man kutter antall biler, men antall oppdrag og lengden på antall oppdrag går opp, skjønner man at det kan få store konsekvenser.
DB170729 - Når man kutter antall biler, men antall oppdrag og lengden på antall oppdrag går opp, skjønner man at det kan få store konsekvenser.
DB170729 - Når man kutter antall biler, men antall oppdrag og lengden på antall oppdrag går opp, skjønner man at det kan få store konsekvenser.
DA170729 Stovner med økning ¶ 14 av 15 bydeler i Oslo har nedgang i antall helt ledige sammenlignet med samme tid i fjor.
DA170729 NEDGANG : Det er nedgang i antall unge arbeidsledige i Oslo, sammenlignet med samme tid i fjor. 11.287 personer eller 3,0 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av juli.
DA170729 Derfor er det fantastisk å se at antall unge arbeidsledige i Oslo under 30 år er lavere i dag enn for fire år siden, sier Mathilde Tybring-Gjedde, Oslo Høyres ungdomskandidat til stortinget.
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/4P8dg/-Jeg-vaknet-klokken-to-tre-pa-natten-for-a-sjekke-hvor-jeg-hadde-kommet-inn * Helse- og oppvekstfag har størst økning i antall søkere med 400 flere søkere i år enn i 2016.
AA170729 - Vi jobber med å skaffe navn og antall på de som vil ha behov for overnatting eller annen bistand.
AA170729 - Vi jobber med å skaffe navn og antall på dem som vil ha behov for overnatting eller annen bistand, sier han.
AA170729 Høyre mener en slik reduksjon i antall nemnder er rett vei å gå, mens flere organisasjoner er kritiske.
AA170729 Det ble da anbefalt å redusere antall abortnemnder for å sikre likebehandling.
AA170729 Trondheim har i løpet av mange år vokst sterkt i antall innbyggere.
VG170728 Antall sitteplasser er trolig 114.000.
VG170728 serierunden i Eliteserien, hvor stillingen var 22-12 i favør Rosenborg når det gjelder antall scoringer signert angrepsrekka.
VG170728 Antall skilsmisser årlig er nær 40 % av antall ekteskap samme år.
VG170728 Antall skilsmisser årlig er nær 40 % av antall ekteskap samme år.
VG170728 I antall stemmer er de egentlig tredje størst, bak Høyre, men skjevhetene i valgsystemet gjør at Senterpartiet får bedre uttelling for stemmene sine.
SA170728 ¶ Tallene er fra NAF og viser antall feilfyllinger en vanlig vintermåned kontra årets julimåned.
SA170728 - I de verste tilfellene må du ut med 100.000 kroner ¶ Antall feilfyllinger er høyest utenfor Oslo.
SA170728 Antall bilister som har fylt feil drivstoff på bilen, har økt med 50 prosent denne sommeren.
SA170728 Nærmest henne i antall mesterskap i troppen er 25 år gamle Isabelle Pedersen med seks.
NL170728 Forskjellen på antall samlingsdøgn, nasjonal matching, trenerteam beskrives som enorm.
FV170728https://www.fvn.no/bil/NAF--Dramatisk-okning-av-bilister-som-fyller-feil-drivstoff-10352b.html ¶ Tallene er fra NAF og viser antall feilfyllinger en vanlig vintermåned kontra årets julimåned.
FV170728https://www.fvn.no/bil/NAF--Dramatisk-okning-av-bilister-som-fyller-feil-drivstoff-10352b.html - I de verste tilfellene må du ut med 100.000 kroner ¶ Antall feilfyllinger er høyest utenfor Oslo.
FV170728https://www.fvn.no/bil/NAF--Dramatisk-okning-av-bilister-som-fyller-feil-drivstoff-10352b.html Antall bilister som har fylt feil drivstoff på bilen, har økt med 50 prosent denne sommeren.
DN170728 Det ble 400 færre arbeidsledige i juli, viser sesongjusterte tall for antall registrerte arbeidsledige som Nav la frem fredag.
DN170728 Antall arbeidsledige faller nå for åttende måned på rad.
DN170728 Kanselleringene utgjør om lag 5 prosent av flyselskapets totale antall flyvinger i juli, ifølge NRK.
DN170728 Blant dem som stemte for var det fem demokrater, mens samme antall republikanere stemte imot.
DB170728 Antall barn som ønsker behandling har fordoblet seg det siste året Dagbladet Pluss ¶
DB170728 Lørdag morgen oppjusterer politet antall pågrepne på svenskegrensa til 14.
DB170728 Vi er ett av landene i Nord- Europa med minst daglig fysisk aktivitet i voksenbefolkningen, med høyest sykefravær i arbeidslivet, andelen med fedme øker og det er en urovekkende økning i psykiske plager og antall uføre blant ungdom.
DA170728 Markedet flommet over av olje, og alt økte mest i Rogaland : Inntektene, boligprisene, antall rike, omsetning i ulike næringer, endringer i forbruk, kjøp av tjenester - og sosiale forskjeller, skrev NRK noen år før nedturen startet.
DA170728 I Rogaland har antall varsler om oppsigelser og permitteringer bremset opp.
DA170728 - Antall varsler i mai lå omtrent på samme nivå som før oljenedturen startet, og det gleder oss, forteller Lende.
AP170728https://www.aftenposten.no/bil/NAF--Dramatisk-okning-av-bilister-som-fyller-feil-drivstoff-10352b.html Tallene er fra NAF og viser antall feilfyllinger en vanlig vintermåned kontra årets julimåned.
AP170728https://www.aftenposten.no/bil/NAF--Dramatisk-okning-av-bilister-som-fyller-feil-drivstoff-10352b.html - I de verste tilfellene må du ut med 100.000 kroner ¶ Antall feilfyllinger er høyest utenfor Oslo.
AP170728https://www.aftenposten.no/bil/NAF--Dramatisk-okning-av-bilister-som-fyller-feil-drivstoff-10352b.html Antall bilister som har fylt feil drivstoff på bilen, har økt med 50 prosent denne sommeren.
AP170728https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/I-en-alder-av-27-ar_-har-Grovdal-blitt-Norges-veteran---Foler-meg-ikke-som-det-239430b.html Nærmest henne i antall mesterskap i troppen er 25 år gamle Isabelle Pedersen med seks.
AA170728 Den ytterliggående islamistgruppa IS har fortsatt et stort antall krigere og sympatisører både i Irak og Syria, anslår irakiske sikkerhetskilder.
AA170728 Halsos opplyser at Forbrukerrådet fikk 2184 spørsmål om luftfart og at de også regner med å få rundt samme antall i år.
AA170728 Noen blir også avviklet ved tvang fordi de ikke oppfyller kravene om revisor, antall styremedlemmer eller daglig leder.
AA170728 - En årsak til økningen i antall tvangsavviklinger skyldes nok at kravet til aksjekapital ble redusert fra 100.000 kroner til 30.000 kroner i 2012, sier Per Einar Ruud, fagsjef i kredittanalyseselskapet Bisnode.
AA170728 Kanselleringene utgjør om lag 5 prosent av flyselskapets totale antall flyvinger i juli, ifølge NRK.
AA170728 Hauglie viser til SSBs tall fra Arbeidskraftundersøkelsen torsdag, som viste en økning i antall sysselsatte.
AA170728 Hauglie påpeker at befolkningsveksten i Norge har vært sterkere enn veksten i antall sysselsatte i nesten ti år, men sier dette er i ferd med å endres.
VG170727 Innen 2015 er antallet ekstremt fattige, antall barn uten skolegang og antall personer uten tilgang til rent drikkevann halvert.
VG170727 Innen 2015 er antallet ekstremt fattige, antall barn uten skolegang og antall personer uten tilgang til rent drikkevann halvert.
FV170727https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Kunstgressboom-for-en-halv-milliard-i-Agder-239253b.html Det har vært en stor vekst i antall kunstgressbaner i Agder siden 2003.
DN170727 Noble Group opplyste samtidig at det regner med å kutte antall ansatte med 500 personer, til rundt 400.
DB170727 ¶ BEDRE TIDER : Nye tall viser at antall arbeidsledige i Norge synker.
DB170727 Siden 2007 har antall gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder økt med 16 prosent, en vekst som fordeler seg rimelig likt mellom nordmenn og andre.
DB170727 Arbeidsledigheten i april ble justert ned, antall sysselsatte i fulltid øker, og den gjennomsnittlige lengden på arbeidsledighet og antall undersysselsatte har gått ned.
DB170727 Arbeidsledigheten i april ble justert ned, antall sysselsatte i fulltid øker, og den gjennomsnittlige lengden på arbeidsledighet og antall undersysselsatte har gått ned.
DB170727 Et mørke der de begynner å kontrollere antall kalorier og stenger seg inne på rommet i frykt for å bli spurt om de har spist i dag.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/dV2mo/-Norway-Cup-ER-faktisk-storst-i-verden-Pa-en-mate Det finnes mange andre, for eksempel antall deltagere eller antall kamper.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/dV2mo/-Norway-Cup-ER-faktisk-storst-i-verden-Pa-en-mate Det finnes mange andre, for eksempel antall deltagere eller antall kamper.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/dV2mo/-Norway-Cup-ER-faktisk-storst-i-verden-Pa-en-mate Antall påmeldte lag er én målestokk for størrelsen på turneringen.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/dV2mo/-Norway-Cup-ER-faktisk-storst-i-verden-Pa-en-mate - Antall deltagende land er det eneste området hvor de er større enn oss, og det kan skyldes at det virker som om det er enklere å få visum til Sverige.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E7EW/-Totalt-sett-er-vi-en-fredelig-by_-men-det-har-vart-en-del-episoder-i-det-siste Dette er et altfor lite antall til å kommentere om dette er en trend eller ikke.
AP170727https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/wqQxA/Kort-sagt--fredag-28-juli Ut fra antall i forhold til N hadde forsøket forsvinnende liten suksess.
AA170727 Fortsetter denne trenden, vil antall pågripelser ha falt med to tredeler sammenlignet med 2016.
VG170726 Om dagens antall er det rette, er et godt og relevant spørsmål.
VG170726 Ifølge DSB-analysen viser klimafremskrivningene at antall dager med ¶ kraftig nedbør på ett år kan øke med mellom 50 prosent ved middels utslipp, og 90 prosent ved høye utslipp, mot slutten av århundret.
VG170726 VG dro lørdag til Torsfjorden med ordfører Sørdal i Flakstad, hvor et stort antall biler står parkert langs veien og den lille parkeringsplassen.
VG170726 Kommunene får overføringer fra staten som i stor grad er basert på antall innbyggere.
VG170726 - Hvis jeg skal trekke fram en utfordring, så er det at vi får noe økt antall pleietrengende i hjemmesykepleien.
SA170726 Det har vært en stor vekst i antall kunstgressbaner i Agder siden 2003.
NL170726 Antall turister økte med 10 prosent i fjor, og en lignende økning er ventet inneværende år.
DN170726 Hensikten med barometeret, som er utviklet av forskere fra Columbia University i USA, er å sammenligne hvordan samfunn tilpasser seg et økende antall og en økende befolkningsandel av eldre mennesker.
DN170726 Store fond vil halvere antall analyser ¶
DN170726 Facebook kunne rapportere at det har passert to milliarder månedlig aktive brukere for første gang, samtidig som antall daglige brukere nådde 1,32 milliarder, begge deler en økning på 17 prosent fra året før.
DB170726 Deler av summen etterbetales dersom Mbappé scorer et visst antall mål for den spanske hovedstadsklubben.
DB170726 Denne « satsingen » skjer samtidig som vi ser at antall barn i Norge som vokser opp i fattigdom øker.
DB170726 Antall bostedsløse er gått ned fra 6300 i 2012 til 3900 i 2016 - en nedgang på 36 prosent.
DA170726 - Jeg merker meg at vi har doblet antall kvoteflyktninger, og vi har sørget for at nesten alle de asylbarna som de rødgrønne skulle kaste ut har fått bli, sier Skei Grande.
DA170726 Nina Horpestad i Norsk Sykepleierforbund reagerer på at antall tilsynssaker har sunket fra 304 i 2015, til 240 i 2016, og mener det kan gå utover pasientsikkerheten.
DA170726 Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund ( NSF ), Nina Horpestad, reagerer på at antall tilsynssaker har sunket det siste året.
DA170726 - Jeg merker meg at vi har doblet antall kvoteflyktninger, og vi har sørget for at nesten alle de asylbarna som de rødgrønne skulle kaste ut har fått bli, sier Skei Grande.
DA170726 - En av dem går på antall ansatte i forhold til medlemme, forteller Irina M.
AP170726https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qqx0e/Hoyre-apner-for-at-politiet-ma-gjenapne-arrester-Frp-krever-at-politimesteren-i-Oslo-tar-tak Økt avstand, samt køer inne på arresten, har ført til at antall pågripelser er langt færre enn før politireformen.
AP170726https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qqx0e/Hoyre-apner-for-at-politiet-ma-gjenapne-arrester-Frp-krever-at-politimesteren-i-Oslo-tar-tak Han mener at det har vært et klart innsparingspotensial på arrest-området, siden drift av et høyt antall arrester har bundet opp store ressurser.
AP170726https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qqx0e/Hoyre-apner-for-at-politiet-ma-gjenapne-arrester-Frp-krever-at-politimesteren-i-Oslo-tar-tak Antall politidistrikter ble redusert fra 27 til 12.
AP170726https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qqx0e/Hoyre-apner-for-at-politiet-ma-gjenapne-arrester-Frp-krever-at-politimesteren-i-Oslo-tar-tak Antall og plassering av arrester er en oppgave som Politidirektoratet har gitt til hvert enkelt politidistrikt.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kunstgressboom-for-en-halv-milliard-i-Agder-239253b.html Det har vært en stor vekst i antall kunstgressbaner i Agder siden 2003.
AA170726 Hensikten med barometeret, som er utviklet av forskere fra Columbia University i USA, er å sammenligne hvordan samfunn tilpasser seg et økende antall og en økende befolkningsandel av eldre mennesker.
AA170726 Åpningen av middelalderens pilegrimsleder i 1997 har vært en suksess, og særlig de siste årene har antall pilegrimer som gjennomfører turene stadig økt i antall .
AA170726 Åpningen av middelalderens pilegrimsleder i 1997 har vært en suksess, og særlig de siste årene har antall pilegrimer som gjennomfører turene stadig økt i antall.
AA170726 - Det har vært en formidabel økning i antall pilegrimer.
VG170725 Ifølge rapporten Klima i Norge 2100, som ble utgitt av Meteorologisk institutt i 2015, anslås antall dager med kraftig nedbør å øke med inntil 90 prosent fram mot år 2100, avhengig av hvor store klimautslippene blir globalt i disse årene.
SA170725https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Russland-er-fortsatt-utestengt---men-19-russere-far-likevel-stille-i-VM-239252b.html IAAF har avslått et tresifret antall søknader.
SA170725 - Historisk sett er det et visst antall poeng som er nok, men vi ser ting slik : Vi er fortsatt i cupen og seriekampene er også som cupfinaler.
SA170725 Med triumfen gikk Ledecky forbi landskvinnen Missy Franklin i antall VM-gull på langbane.
SA170725 IAAF har avslått et tresifret antall søknader.
NL170725 Da antall asylsøkere over Storskog kort tid etter eksploderte, ble Aps vedtak brukt for alt det var verdt av Frp for å sikre seg stemmer blant innvandringsskeptiske Ap-sympatisører.
DN170725 | Meglertopp tror store fond vil halvere antall analyser ¶
DN170725 Analytikerne til Goldman Sachs tror for eksempel at antall elbiler i verden frem til 2030 vil mer enn 40-dobles - fra dagens rundt to millioner biler til 83 millioner.
DN170725 Mer tabletter og narkotika ¶ Antall førere som er mistenkt for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol, har økt fra 2000 i 1990 til 6000 i 2016.
DN170725 I perioden har det vært sterkest økning i antall førere påvirket av amfetamin og cannabis.
DN170725 For å minske antall trafikkulykker relatert til rus mener Gjerde både samfunnet og den enkelte har et ansvar.
DN170725 Antall boliger til salgs i Oslo er nå helt normalt.
DB170725 Mot det de mener er et for stort antall turister, mot myndighetenes tilsynelatende hemningsløse appetitt på turisme-kroner og deres manglende vilje til å sørge for at de lokale også har råd til å bo på Mallorca.
DB170725 Da må han kjøpe antall meter med plass han trenger på markedet og komme tidlig for å stelle i stand, for så å selge varene sine over en bestemt tidsperiode, sammen med mange andre.
DB170725 Kaffebrenneriet er uansett fortsatt størst på kaffe i Norge, målt i antall butikker og omsetning.
DB170725 I det norske kaffemarkedet for øvrig er også Starbucks i kraftig vekst, skriver avisen, og anslår antall butikker til 20.
DA170725 | Forskere slår alarm om synkende sædkvalitet hos menn i vestlige land ¶ Antall sædceller hos menn i vestlige land er halvert siden 70-tallet.
DA170725 Forskere som har vurdert resultatene av nesten 200 separate studier, sier antall sædceller hos menn fra Nord-Amerika, Europa, Australia og New Zealand ser ut til å være halvert på under 40 år, skriver BBC.
DA170725 Antall sædceller hos menn i mange vestlige land har blitt halvert de siste tiårene.
DA170725 Mer tabletter og narkotika ¶ Antall førere som er mistenkt for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol, har økt fra 2000 i 1990 til 6000 i 2016.
DA170725 I perioden har det vært sterkest økning i antall førere påvirket av amfetamin og cannabis.
DA170725 For å minske antall trafikkulykker relatert til rus mener Gjerde både samfunnet og den enkelte har et ansvar.
DA170725 Størst økning i antall søkere har helse- og oppvekstfag.
BT170725https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Satte-verdensrekord-uten-a-prove---sa-brot-han-en-magisk-grense--Jeg-kan-ikke-tro-det-239260b.html Med triumfen gikk Ledecky forbi landskvinnen Missy Franklin i antall VM-gull på langbane.
BT170725https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Russland-er-fortsatt-utestengt---men-19-russere-far-likevel-stille-i-VM-239252b.html IAAF har avslått et tresifret antall søknader.
AP170725https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/qqwbL/Hvem-er-denne-mannen-Kinesisk-suksess-med-knebling--Jorgen-Lohne I mine fire år som korrespondent med base i Beijing har jeg stilt dette spørsmålet til et antall « vanlige » kinesere - fattige og rike, landsens folk og storbymennesker, lokale partisekretærer, funksjonærer, drosjesjåfører, migrantarbeidere, servitører, gateselgere og sykepleiere.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-nye-treneren-er-pa-plass-i-Tromso--slik-skal-han-berge-TIL-fra-nedrykk-239247b.html - Historisk sett er det et visst antall poeng som er nok, men vi ser ting slik : Vi er fortsatt i cupen og seriekampene er også som cupfinaler.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Satte-verdensrekord-uten-a-prove---sa-brot-han-en-magisk-grense--Jeg-kan-ikke-tro-det-239260b.html Med triumfen gikk Ledecky forbi landskvinnen Missy Franklin i antall VM-gull på langbane.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Russland-er-fortsatt-utestengt---men-19-russere-far-likevel-stille-i-VM-239252b.html IAAF har avslått et tresifret antall søknader.
AA170725 | Forskere slår alarm om synkende sædkvalitet hos menn i mange land ¶ Antall sædceller hos menn i flere vestlige land har sunket kraftig siden 1970-tallet.
AA170725 Forskere som har vurdert resultatene av nesten 200 separate studier, sier antall sædceller hos menn fra Nord-Amerika, Europa, Australia og New Zealand ser ut til å være halvert på under 40 år, skriver BBC.
AA170725 Størst økning i antall søkere har helse- og oppvekstfag. 400 flere har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag sammenlignet med i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.
AA170725 En svak nedgang i antall deltakere fra i fjor, men fortsatt den nest største gjennom tidene, ifølge generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup.
AA170725 Størst økning i antall søkere har helse- og oppvekstfag.
AA170725 Størst økning i antall søkere har helse- og oppvekstfag. 400 flere har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag sammenlignet med i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.
AA170725 De mye omdiskuterte metrobussene skal inn i trafikk, noe som innebærer en betydelig økning i både antall busser og avganger.
VG170724 Aftenposten skrev før månedens EM i Nederland at det er rått parti mellom guttene og jentene hva gjelder antall spillerutviklere rundt om i Norge.
VG170724 Det er det høyeste antall døde siden FN begynte å føre statistikk i 2009.
VG170724 Det behøver ikke være i antall stemmer, men moralsk, som den gode, ekte delen av folket.
VG170724 Mange har hørt om de alvorlige konsekvensene som kan komme av nedgang i antall bier på verdensbasis.
VG170724 Det siste året har Apollo hatt en økning på antall reiser til Polen med 400%.
NL170724 Det er stor forskjell på antall minutter på meänkieli ( tornedalsfinsk ) i Sverige, kontra antall minutter med kvensk i Norge.
NL170724 Det er stor forskjell på antall minutter på meänkieli ( tornedalsfinsk ) i Sverige, kontra antall minutter med kvensk i Norge.
NL170724 Det er også foruroligende at antall unge uføre øker.
FV170724https://www.fvn.no/bolig/De-er-24-i-familien-Men-pa-hytta-er-det-aldri-en-krangel-10363b.html Lykken er fortsatt like stor selv om familien har økt i antall .
DN170724 Det er det høyeste antall døde siden FN begynte å føre statistikk i 2009.
DB170724 I det siste har det skjedd en økning i antall nordmenn som ønsker å kjøpe seg bolig på øya.
DB170724 Hun har bodd på Mallorca i ti år og har i det siste merka en økning i antall nordmenn som tar kontakt med henne fordi de ønsker å kjøpe.
DB170724 For bare noen dager siden demonstrerte lokale mallorquinere mot det de mener er et for stort antall turister, mot myndighetenes tilsynelatende hemningsløse appetitt på turismekroner og deres manglende vilje til å sørge for at de lokale også har råd til å bo på Mallorca.
DB170724 Finansavisen kan fortelle at Norway Cup i fjor satte rekord - både i antall lag og rent økonomisk. 2200 lag var med ¶
DB170724 Antall drepte er det høyeste antall døde siden FN begynte å føre statistikk i 2009.
DB170724 Antall drepte er det høyeste antall døde siden FN begynte å føre statistikk i 2009.
BT170724https://www.bt.no/bolig/De-er-24-i-familien-Men-pa-hytta-er-det-aldri-en-krangel-10363b.html Lykken er fortsatt like stor selv om familien har økt i antall .
AP170724https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/oqQ3g/Aftenposten-mener-Bred-strategi-nodvendig-i-Afghanistan Mandag ble Afghanistans hovedstad, Kabul, nok en gang rammet av et bombeangrep med et stort antall drepte og skadede.
AA170724 Det er det høyeste antall døde siden FN begynte å føre statistikk i 2009.
AA170724 Det er det høyeste antall døde siden FN begynte å føre statistikk i 2009.
AA170724 Med finværet er det ventet at antall besøkende vil gå noe ned, men foreløpig ligger ikke Pirbadet langt bak rekordsommeren fra åpningsåret 2001 ( 1145 per dag gjennom hele sommeren ).
AA170724 Antall DAB-henvendelser til NRK : ¶
VG170723 « Dunkirk » handler om den dramatiske evakueringsaksjonen i mai og juni 1940, da et stort antall allierte soldater måtte reddes til sikkerhet fra den franske kystbyen Dunkerque.
VG170723 | Røde Kors frykter 600.000 koleratilfeller i Jemen ¶ Antall koleratilfeller i Jemen er ventet minst å dobles innen utgangen av 2017, sier den Internasjonale Røde Kors-komiteen ( ICRC ).
VG170723 Både antall birøktere og robuste brunbier var nesten halvert, men på få år har trenden snudd.
VG170723 * På 2010-tallet var antall birøktere og brunbier på et lavmål i Norge.
DB170723 Hver tiende reise ¶ - Antall rene flybilletter avhenger veldig av både perioder og reisemål.
DB170723 Formidler et stort antall leiligheter i Italia og Spania.
DB170723 Mot det de mener er et for stort antall turister, mot myndighetenes tilsynelatende hemningsløse appetitt på turisme-kroner og deres manglende vilje til å sørge for at de lokale også har råd til å bo på Mallorca.
DB170723 Grensen kan gå ut på begrense antall fly, cruiseskip og utleiemuligheter til turistene.
AA170723 | Røde Kors frykter 600.000 koleratilfeller i Jemen ¶ Antall koleratilfeller i Jemen er ventet minst å dobles innen utgangen av 2017, sier den Internasjonale Røde Kors-komiteen ( ICRC ).
VG170722 Etter at antall lag i 1. divisjon ble økt til 16 i 2001, så har det bare skjedd to ganger at det laget som leder etter halvspilt sesong, slik Bodø/Glimt gjør nå, ikke har rykket opp.
VG170722 Den lokale visepolitisjefen Brian Foley, har uttalt til AP at et høyt antall mennesker endte på sykehus som følge av alkoholinntak under konserten.
VG170722 Akershus har fått enda to nye plasser på tinget, slik at antall representanter har økt til 157.
DN170722 Antall anmeldelser er doblet, med tolv anmeldelser så langt i år.
DB170722 SPENT : Israelske militære og grensevakter har akkurat skutt et varselskudd mot palestinerne som er i stort antall utenfor Løpeporten, inngangen til gamlebyen i Øst-Jerusalem.
DA170722 Juni er den tredje måneden på rad med en økning i antall drap.
DA170722 Den dystre drapsstatistikken viser en oppgang fra 2191 drap i mai, som inntil da var det største antall drapsofre på én måned siden myndighetene begynte å føre slik statistikk for 20 år siden.
AA170722 Utenriksdepartementet opplyste fredag at de ikke hadde fått meldinger om skadde nordmenn i Tyrkia, mens et lite antall nordmenn ble skadd på Kos, en av dem alvorlig. ( ©NTB ) ¶
AA170722 Et ukjent antall opprørere fra Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria, skal være drept i militæroffensiven.
AA170722 Utenriksdepartementet opplyste fredag at de ikke hadde fått meldinger om skadde nordmenn i Tyrkia, mens et lite antall nordmenn ble skadd på Kos, en av dem alvorlig. ( ©NTB ) ¶
AA170722 Den italienske regjeringen vurderer å tillate et stort antall flyktninger å reise fra Italia mot Nord-Europa.
AA170722 Antall anmeldelser er doblet, med tolv anmeldelser så langt i år.
VG170721 Ada Hegerberg i Lyon : ¶ Antall kamper og scoringer : ¶ 14/15 : 32 kamper - 34 mål ¶ 15/16 : 35 kamper - 54 mål ¶ 16/17 : 32 kamper - 27 mål ¶
VG170721 Les også : Antall fremmedkrigere til Syria drastisk ned ¶
VG170721 - Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, skriver kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i en mail til VG.
VG170721 Beslutningen om å ta imot et stort antall flyktninger i 2015 slo tilbake på henne og skapte en kraftig vekst for høyrepopulistene i nyopprettede Alternative für Deutschland ( AfD ).
VG170721 Uttalelsen kom i kjølvannet av avsløringene i avisen Novaja Gazeta om at et stort antall homofile menn er pågrepet og torturert i hans islamske republikk i Kaukasus.
VG170721 Banden mistenkes for å stå bak et tosifret antall grove tyverier fra hotellgjester i Oslo-området den siste tiden.
VG170721 Siden antall fellinger i år har vært høyere enn antall jerv som fødes, regner Miljødirektoratet nå med at jervebestanden i landet vil reduseres.
VG170721 Siden antall fellinger i år har vært høyere enn antall jerv som fødes, regner Miljødirektoratet nå med at jervebestanden i landet vil reduseres.
VG170721 Rauset forteller at det imidlertid er de regionale rovviltnemndene som legger føringer på antall jerv som blir felt på lisenskvoten.
SA170721 - Det er klart antall lag har noe å si.
NL170721 Ennå i dag ( 2006 ) er det slik at antall oversettelser inn til arabisk, fra alle mulige språk, de siste 1200 år tilsvarer antall titler som oversettes til spansk, på ett eneste år.
NL170721 Ennå i dag ( 2006 ) er det slik at antall oversettelser inn til arabisk, fra alle mulige språk, de siste 1200 år tilsvarer antall titler som oversettes til spansk, på ett eneste år.
DN170721 | Boligbyggingen økte mens prisene sank ¶ Antall igangsettingstillatelser for boligbygging steg med 31,2 prosent fra mai til juni, viser tall fra SSB.
DN170721 Tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at antall registrerte igangsettingstillatelser for nye boliger steg 31,2 prosent fra mai til juni.
DN170721 Den siste 12-månedersperioden har antall registrerte igangsettingstillatelser steget med 13,1 prosent siden forrige 12-månedersperiode.
DN170721 Antall igangsettingstillatelser til nye boliger har steget siste 12-månedersperiode, ifølge SSB.
DN170721 - Etter den siste hendelsen på Borough Marked i London, merket vi en betydelig nedgang i antall reiser i ukene etterpå.
DN170721 - Et slikt innholdskrav vil innebære at vi blir nødt til å redusere antall internasjonale serier.
DB170721 - Det er klart antall lag har noe å si.
DB170721 - Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl.
DB170721 Vi forventer en reduksjon i antall krefttilfeller - ikke bare på grunn av vaksinen, men også som følge av at kvaliteten i screeningen blir enda bedre ; ¶
DA170721 - Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl.
DA170721 Hun opplyser videre at et mindre antall andre nordmenn har moderate og lettere skader.
DA170721 Leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter mener at det ikke blir mer eller mindre rasisme av at det er økende antall fleretniske barn i Norge.
DA170721 Leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter mener at det ikke blir mer eller mindre rasisme av at det er økende antall fleretniske barn i Norge.
BT170721https://www.bt.no/100Sport/fotball/Espelund-utvalg-skal-dra-Norge-rundt-og-kartlegge-kvinnefotballen-239028b.html - De skal se på seriestrukturen, antall lag i Toppserien, kommersielt potensial og hvordan man best legger til rette for talentutvikling, sier han.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Espelund-utvalg-skal-dra-Norge-rundt-og-kartlegge-kvinnefotballen-239028b.html - De skal se på seriestrukturen, antall lag i Toppserien, kommersielt potensial og hvordan man best legger til rette for talentutvikling, sier han.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Elyounoussi-enig-i-VIF-kompisens-kritikk-av-Eliteserien-239072b.html - Det er klart antall lag har noe å si.
AA170721 - Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl.
AA170721 - Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i UD.
AA170721 Juni er den tredje måneden på rad med en økning i antall drap.
AA170721 Den dystre drapsstatistikken viser en oppgang fra 2.191 drap i mai, som inntil da var det største antall drapsofre på én måned siden myndighetene begynte å føre slik statistikk for 20 år siden.
AA170721 Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger om skadde nordmenn i Tyrkia, mens et lite antall nordmenn ble skadd på Kos, en av dem alvorlig. ( ©NTB ) ¶
AA170721 Hun opplyser videre at et mindre antall andre nordmenn har moderate og lettere skader.
AA170721 Hun opplyser videre at et mindre antall andre nordmenn har moderate og lettere skader.
AA170721 Ifølge syriske medier kjempes det alt i utkanten av den libanesiske byen Arsal og den syriske landsbyen Fleeta, der syriske styrker og Hizbollah-krigere skal har erobret flere områder og drept et ukjent antall opprørere.
AA170721 Arsal-provinsen er også hjem for et stort antall syriske krigsflyktninger og det er derfor frykt for sivile tap. ( ©NTB ) ¶
AA170721 Hvert år øker antall pilegrimer i Norge og mange kommer fra utlandet for å delta, skriver kulturdepartementet i en pressemelding ¶
AA170721 Likevel slår antall meldinger om observasjoner tall fra både 2013 og 2015, med voldsom margin.
AA170721 Fortsetter denne trenden vil antall pågripelser ha falt med to tredeler sammenlignet med 2016.
AA170721 Det er ikke kun antall timer med spesialpedagogisk hjelp som har betydning for tilbudet til barna.
AA170721 Dersom forslaget blir vedtatt vil dette gi færre antall barn pr voksen, øke antallet pedagoger og styrke alle trondheimsbarnehagene tilsvarende 90 millioner kroner årlig.
VG170720 AKU-tallene er basert på to forskjellige tall for antall arbeidsledige.
SA170720 ¶ TROMSØ : - Det blir litt kaotisk ¶ Antall i kø for studentbolig : Holder fortløpende på med tildeling av boliger til i overkant av 1000 studenter.
SA170720 TRONDHEIM : - Prøv privatmarkedet ¶ Antall i kø for studentbolig : 768 ( Trondheim : 690, Gjøvik : 40, Ålesund : 38 ).
SA170720 STAVANGER : - Kjøres etter « først til mølla»-prinsippet ¶ Antall i kø for studentbolig : 330.
SA170720 Privat ¶ Antall boliger totalt : 5916 ( Trondheim : 5081, Gjøvik : 528, Ålesund : 307 ).
SA170720 OSLO : - Ha is i magen ¶ Antall studenter i kø for studentbolig : 6551.
SA170720 BERGEN : - Vi har ikke nok til alle ¶ Antall i kø for studentbolig : Cirka 600.
SA170720 Antall i kø for studentbolig : 623.
SA170720 Antall boliger totalt : 8500 ¶
SA170720 Antall boliger totalt : 4397 boliger i og utenfor Bergen.
SA170720 Antall boliger totalt : 2300.
SA170720 Antall boliger totalt : 1485 totalt fordelt i Kristiansand og Grimstad.
SA170720 Antall boliger totalt : 1394 fordelt i Stavanger og Sandnes.
NL170720 Angrepene denne datoen er unike i norsk sammenheng, det er det største terrorangrepet utført på norsk jord, og antall ofre er deretter.
DN170720 50 universitetsstudenter fikk i oppgave å løse følgende problem : Plassér 17 dyr i fire innhegninger slik at antall dyr i hver innhegning er et oddetall.
DB170720 Et stort antall politi er på stedet.
DB170720 Tysklands nye reiserådet får dermed økonomiske konsekvenser for Tyrkia, hvor antall turister har stupt etter en rekke terrorangrep.
DB170720 Parallelt med økningen i antall elbiler, har IT-giganten Google utviklet selvkjørende biler som allerede er et vanlig syn i California.
DB170720 Vi har kuttet i antall avtaler for å få bedre og mer effektiv bistand.
DB170720 Med et rekordstort antall mennesker på flukt som følge av krig og konflikt har vi økt det humanitære budsjettet med 50 % siden 2013.
DA170720 I Europa har det i løpet av de siste 10 - 15 årene vært en økning i antall kraftige hetebølger, sier CICERO-forskeren.
DA170720 Det har blitt holdt større gjenforeningssamlinger i Nord-Korea i flere omganger, der et visst antall sørkoreanere har fått reise over grensen.
DA170720 Knaben Ski & Aktivitetssenter AS opplyste også i retten at virksomheten er sesongbasert og at antall ansatte er uvisst.
DA170720 Det er mye trafikk på veiene, mange turister er ukjente med norske kjøreforhold, og i tillegg øker antall motorsykler, syklister og andre sårbare trafikantgrupper, tilføyer hun.
DA170720 - Skal vi ha et håp om at den positive trenden med reduksjon i antall omkomne skal holde seg utover sommeren, må folk ta det med ro, fortsetter Årøen.
DA170720 - Økt tilrettelegging er viktig for å redusere antall farlige situasjoner - og for å nå ambisiøse mål om sykling vedtatt i Stortinget i juni i år, i forbindelse med Nasjonal transportplan.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html TRONDHEIM : - Prøv privatmarkedet ¶ Antall i kø for studentbolig : 768 ( Trondheim : 690, Gjøvik : 40, Ålesund : 38 ).
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html TROMSØ : - Det blir litt kaotisk ¶ Antall i kø for studentbolig : Holder fortløpende på med tildeling av boliger til i overkant av 1000 studenter.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html STAVANGER : - Kjøres etter « først til mølla»-prinsippet ¶ Antall i kø for studentbolig : 330.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html OSLO : - Ha is i magen ¶ Antall studenter i kø for studentbolig : 6551.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html BERGEN : - Vi har ikke nok til alle ¶ Antall i kø for studentbolig : Cirka 600.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall i kø for studentbolig : 623.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 8500 ¶
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 5916 ( Trondheim : 5081, Gjøvik : 528, Ålesund : 307 ).
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 4397 boliger i og utenfor Bergen.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 2300.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 1485 totalt fordelt i Kristiansand og Grimstad.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 1394 fordelt i Stavanger og Sandnes.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html TRONDHEIM : - Prøv privatmarkedet ¶ Antall i kø for studentbolig : 768 ( Trondheim : 690, Gjøvik : 40, Ålesund : 38 ).
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html TROMSØ : - Det blir litt kaotisk ¶ Antall i kø for studentbolig : Holder fortløpende på med tildeling av boliger til i overkant av 1000 studenter.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html STAVANGER : - Kjøres etter « først til mølla»-prinsippet ¶ Antall i kø for studentbolig : 330.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html OSLO : - Ha is i magen ¶ Antall studenter i kø for studentbolig : 6551.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html BERGEN : - Vi har ikke nok til alle ¶ Antall i kø for studentbolig : Cirka 600.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall i kø for studentbolig : 623.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 8500 ¶
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 5916 ( Trondheim : 5081, Gjøvik : 528, Ålesund : 307 ).
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 4397 boliger i og utenfor Bergen.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 2300.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 1485 totalt fordelt i Kristiansand og Grimstad.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 1394 fordelt i Stavanger og Sandnes.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html TRONDHEIM : - Prøv privatmarkedet ¶ Antall i kø for studentbolig : 768 ( Trondheim : 690, Gjøvik : 40, Ålesund : 38 ).
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html TROMSØ : - Det blir litt kaotisk ¶ Antall i kø for studentbolig : Holder fortløpende på med tildeling av boliger til i overkant av 1000 studenter.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html STAVANGER : - Kjøres etter « først til mølla»-prinsippet ¶ Antall i kø for studentbolig : 330.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Privat ¶ Antall boliger totalt : 5916 ( Trondheim : 5081, Gjøvik : 528, Ålesund : 307 ).
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html OSLO : - Ha is i magen ¶ Antall studenter i kø for studentbolig : 6551.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html BERGEN : - Vi har ikke nok til alle ¶ Antall i kø for studentbolig : Cirka 600.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall i kø for studentbolig : 623.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 8500 ¶
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 4397 boliger i og utenfor Bergen.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 2300.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 1485 totalt fordelt i Kristiansand og Grimstad.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Antall boliger totalt : 1394 fordelt i Stavanger og Sandnes.
AA170720 Et så stort antall kjølige julinetter er ikke registrert i Trondheim siden 1965.
AA170720 Ikke bare er antall nye hiv-infeksjoner og antall aids-dødsfall nedadgående.
AA170720 Ikke bare er antall nye hiv-infeksjoner og antall aids-dødsfall nedadgående.
AA170720 Det er de eneste regionene i verden der antall hiv-infeksjoner og dødsfall forårsaket av aids stiger.
AA170720 Der har antall nye hiv-infeksjoner falt med 29 prosent siden 2010.
AA170720 Det skytes vanligvis 21 skudd, noe som kommer fra antall våpen på linjeskip.
AA170720 Oslo politidistrikt har hatt en nedgang på 8,5 prosent i antall anmeldelser hittil i år.
AA170720 Også antall anmeldelser for seksuallovbrudd over internett mot barn har økt, med hele 37,2 prosent.
AA170720 mai og fram til dags dato, og at antall anmeldelser har økt siden i fjor.
AA170720 Teknologi- og IT-fag vokser mest av alle studieretninger, og det er fremdeles et høyt antall søkere til helsefag.
VG170719 Antall strømminger og konserter har de to også merket på økonomien.
VG170719 Nesten tre tusen brannmenn har de siste dagene arbeidet med å slukke et tosifret antall branner, ifølge Autoridade Nacional de Proteção Civil.
VG170719 Årets opptak : Økning i antall studieplasser ¶
VG170719 I år er det flere søkere som har fått tilbud om studieplass ved lærerutdanningen enn i fjor, men det har vært en nedgang i antall søkere.
VG170719 Helsefag hadde i år 50 000 kvalifiserte søkere og det har vært en økning i antall studieplasser.
VG170719 | Økning i antall tilbud om høyere utdanning ¶
VG170719 - Økningen i antall søkere holder ikke trykket for vårt framtidige lærerbehov.
VG170719 NAV : Antall unge uføre øker ¶
DN170719 Antall kvinnelige studenter på NHH går ned ( illustrasjonsbilde ).
DN170719 Og hvis du lurer ; Verdens desidert største selskap, både målt etter omsetning og antall ansatte, er den amerikanske supermarkedskjeden Walmart med en omsetning på 482 milliarder dollar ( 3.900 milliarder kroner ) og 2,3 millioner ansatte.
DN170719 Antall ansatte er 17.000.
DB170719 Også i Norge har større antall mink blitt sluppet fri fra pelsfarmer.
DB170719 Nå kommer også tallet på antall drepte sivile irakere fram, og det stiger, nærmest fra dag til dag.
DB170719 Et utellelig antall lik overalt, inkludert noen kvinner og barn », skriver fotojournalist Liohn på sin Facebook-side for to dager siden.
DB170719 Det er også redusert antall fødestuer, slik at de fødende må ut så fort som mulig.
DB170719 Det aller mest populære studiet i 2017, målt i antall søkere, var master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
DB170719 - Med utviklingen av mobiltelefoner har det også skjedd en rask økning i antall trafikkulykker som skjer på grunn av distraherte sjåfører, skriver myndighetene i Western Cape på sine nettsider.
DB170719 Byrådet i Oslo har lagt seg på en linje der antall boliger ser ut til å være det eneste suksesskriteriet.
DB170719 Vi har ingen god måte å dokumentere kvalitet i barnehagene på, bortsett fra antall ansatte per barn og god kompetanse hos de ansatte.
DB170719 ( Dagbladet ) : I flere måneder har det svirret rykter blant fansen om at Harry Styles ( 23 ) skal ha hatt et ekstra antall brystvorter.
DA170719 | Økning i antall tilbud om høyere utdanning ¶
DA170719 - Økningen i antall søkere holder ikke trykket for vårt framtidige lærerbehov.
AA170719 Ifølge UNHCR er det kvinner og barn blant de drepte, og det pågår fortsatt arbeid for å fastslå antall døde og sårede.
AA170719 januar 2020 del i en av landets største sammenslåinger målt etter antall kommuner, når den sammen med Orkdal, Meldal og deler av Snillfjord danner nye Orkland kommune.
AA170719 Derfor vil antall søknader variere framover, sier Nyeng.
AA170719 - Vi klarer ikke å lukke gapet mellom forskjellen på antall studenter som begynner å studere og behovet for studentboliger, sier direktør Trond Bakke i Studentsamskipnaden i Oslo til NRK.
AA170719 Ifølge Finans Norge har antall innbrudd har gått ned de siste to årene, og i fjor ble det meldt inn drøyt 31.000 innbrudd til forsikringsselskapene.
AA170719 Antall innbrudd har gått nedover de to siste årene ifølge tall fra Finans Norge, men i sommerhalvåret tar innbruddstyvenes aktivitet seg kraftig opp.
AA170719 | Økning i antall tilbud om høyere utdanning ¶
AA170719 Det er lektorutdanningen som opplever den største økningen i antall tilbudte studieplasser, med 12,6 prosent.
AA170719 - Økningen i antall søkere holder ikke trykket for vårt framtidige lærerbehov.
VG170718 OVERRASKET : NISO-leder Joachim Walltin syns antall norske fotballspillere som har oppgitt at de har slitt mentalt, er høyt.
VG170718 * 1 Forsvaret meldte nylig om økt antall anmeldte voldtekter ¶ * 1 Politisjefer står frem og forteller hvor vanskelig det er å få etterforskere til voldtektssaker, det gir visst ikke prestisje nok. * 1 Kvinners daglige frihet begrenses av frykt for å bli utsatt for overgrep ¶ * 1 Debatter om voldtekt og seksuelle overgrep, handler ofte
VG170718 Ulykkesstatistikken gir ikke noe entydig svar, men viser bare at antall ulykker hvor eldre over 80 år er involvert, øker mye.
VG170718 Dette skjer uten at aldersgruppen blir så mye større i antall i den samme perioden.
VG170718 Debatt Ulykkesstatistikken gir ikke noe entydig svar, men viser bare at antall ulykker hvor eldre over 80 år er involvert, øker mye.
VG170718 Antall ulykker med eldre bilister er ikke spesielt høyt.
VG170718 600.000 vil antall pensjonister stige til 800.000.
SA170718 Arrangøren var meget åpen på alt rundt dette kjempearrangementet, fra logistikken og ned til antall flagg per nasjon, sier styremedlem Ragnfrid M.
DB170718 Arrangøren var meget åpen på alt rundt dette kjempearrangementet, fra logistikken og ned til antall flagg per nasjon, sier styremedlem Ragnfrid M.
DB170718 Eiendomsanalytiker Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret sier at antall nordmenn som planlegger kjøp i utlandet sank fra rundt 60 000 til 20 000 i 2015, sammenliknet med 2014.
DB170718 Advokat og president Carmen Martinéz i Spansk-Norsk Handelskammer har registrert at et økende antall nordmenn har investert i eiendom i Spania de siste to åra.
DB170718 Økningen i antall kommersielle barnehager gjenspeiler aktørenes forventning av fortjeneste på tjenesten.
DB170718 juni ) har antall barn i private barnehager vokst med 46 000 siden 2005.
DB170718 For at de ansatte skal ha mulighet og tid til å se hvert enkelt barn, er det nødvendig med tilstrekkelig antall barnehageansatte.
DA170718 | Flere eldre bruker antidepressiva ¶ Antall eldre over 90 år som får antidepressiva har økt med 60 prosent på ti år, ifølge tall fra Reseptregisteret.
DA170718 - Vi visste at denne aldersgruppa bruker mye antidepressiva, men denne økningen i antall brukere er ekstrem, sier politisk rådgiver og informasjonsleder i Mental Helse, Anlov P.
DA170718 - Vi klarer ikke å lukke gapet mellom antall studenter som begynner å studere og behovet for studentboliger, sier Bakke.
DA170718 « For skader på hode, ansikt eller hals/nakke sett under ett, ser sykkelhjelm ifølge nye undersøkelser ikke ut til å redusere antall skader. (...
DA170718 Et påbud om bruk av sykkelhjelm reduserer ikke antall ulykker.
DA170718 Turistkontoret i Oslo har registrert en kraftig økning i antall besøkende i juni.
DA170718 Av NTB ¶ Antall eldre over 90 år som får antidepressiva har økt med 60 prosent på ti år, ifølge tall fra Reseptregisteret.
DA170718 - Vi visste at denne aldersgruppa bruker mye antidepressiva, men denne økningen i antall brukere er ekstrem, sier politisk rådgiver og informasjonsleder i Mental Helse, Anlov P.
BT170718https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Norge-vil-ha-U23-EM-til-Bergen-238944b.html Arrangøren var meget åpen på alt rundt dette kjempearrangementet, fra logistikken og ned til antall flagg per nasjon, sier styremedlem Ragnfrid M.
AP170718https://www.aftenposten.no/osloby/i/2Wgqq/Frognerparken-er-fortsatt-frodig Fra gammelt av dekte Frogner gård det meste av dagens Bydel Frogner med unntak av Bygdøy, og har bosettingsrøtter et uant antall hundreår bakover i tid.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Norge-vil-ha-U23-EM-til-Bergen-238944b.html Arrangøren var meget åpen på alt rundt dette kjempearrangementet, fra logistikken og ned til antall flagg per nasjon, sier styremedlem Ragnfrid M.
AA170718 Antall andre anmeldte forbrytelser i Danmark falt med 16 prosent fra første til andre kvartal. ( ©NTB ) ¶
AA170718 - Vi klarer ikke å lukke gapet mellom antall studenter som begynner å studere og behovet for studentboliger, sier Bakke.
AA170718 Lærerutdanningen har hatt en jevn økning i antall søkere de siste årene.
AA170718 Den er ikke sterk nå, og da må antall besøkende øke.
AA170718 Da har du et begrenset antall kroner, og store artister vil gå på bekostning av resten av programmet.
VG170717 Her har han én garantert lønn, med bonuser for antall poeng og hvis vi kvalifiserer oss for Europa.
VG170717 Enorme antall våget livet i båter over Middelhavet.
VG170717 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
SA170717 Vi hører det er bred oppslutning rundt spillerselskapet, men hvis en dividerer summen på antall aksjonærer tyder det på at ingen har gått inn tungt økonomisk.
DN170717 Turistkontoret i Oslo har registrert en kraftig økning i antall besøkende i juni.
DN170717 Ettersom situasjonen i Venezuela stadig blir dystrere, øker antall venezuelanere som søker asyl i andre land.
DB170717 Ved siste årsskifte var antall registrerte gonoré-tilfeller i verden opp i 78 millioner.
DB170717 Mens Macron vil kutte betydelig i antall offentlig ansatte, vil Gahr Støre ha flere offentlig ansatte.
AP170717https://www.aftenposten.no/reise/De-sa-ikke-noye-nok-pa-reisepapirene-Da-mistet-de-drommeturen-til-Miami-10387b.html Om man ser på antall bestillinger som gjøres på vår hjemmeside til eller via Canada, så er det ikke mange som tar kontakt med oss angående dette, sier kommunikasjonssjef Claes Tellmann i Gotogate.
AP170717https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Vikings-prestasjon-var-rett-og-slett-fremragende-238898b.html Vi hører det er bred oppslutning rundt spillerselskapet, men hvis en dividerer summen på antall aksjonærer tyder det på at ingen har gått inn tungt økonomisk.
AA170717 Ettersom situasjonen i Venezuela stadig blir dystrere, øker antall venezuelanere som søker asyl i andre land.
AA170717 - Antall mennesker på flukt har økt til et nivå vi ikke har vært vitne til siden konflikten herjet som verst i 2014.
AA170717 Turistkontoret i Oslo har registrert en kraftig økning i antall besøkende i juni.
AA170717 - For oss er det også å viktig å se på hvordan kvaliteten i arbeidet med disse sakene er, og der kan vi se at vi har samme oppklaringsprosent nå, til tross for en økning i antall saker.
AA170717 | Nedgang i antall tvangsutsendelser første halvår ¶ 2.825 personer er blitt uttransportert med tvang fra Norge i første halvår i år.
AA170717 | Kraftig økning i antall jagerfly-utrykninger ¶
AA170717 - Svarer valget til siste måling i hvert fylke, og fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2013, får Venstre 4,09, skriver Poll of polls.
AA170717 Nå er bildet i ferd med å hale innpå den gamle rekorden for antall « liker»-markeringer på Instagram, og den rekorden er det Beyoncé selv som innehar : ¶
VG170716 Han er heldigvis kjent for å vinne milepæler - og kanskje er jakten på et rundt antall Grand Slam-titler nok til å drive ham videre en god stund til.
VG170716 Hadde Nadal vunnet mot Federer i Australian Open, hadde spanjolen hatt 15 og sveitseren hatt 17, men Federer trakk det lengste strået og dro i fra med tanke på antall titler.
VG170716 - Det er ingen i nærheten av Federer, og det kan man se på antall titler i Grand Slam.
VG170716 Basert på antall sjanser og på banespill var det aldri noen tvil om hvem som skulle stikke av med poengene.
VG170716 Det vil si at antall syreangrep var nesten tre ganger så stort i 2016 som i 2014.
VG170716 | 454 syreangrep i London i fjor - Syreoffer vil ha strengere lover for kjøp ¶ Antall syreangrep i London er mer enn doblet de siste årene.
VG170716 UD satte derfor i gang et arbeid med å redusere antall avtaler og partnere.
VG170716 Fra 2013 til i dag har vi redusert antall avtaler fra over 6000 til under 4000, og arbeidet fortsetter.
VG170716 I tillegg kommer den avskrekkende effekten ved et høyt antall fly på norsk jord, sier Smedsvig.
VG170716 - Det er derfor tatt høyde for at et antall flyskrog til enhver tid er på tyngre vedlikehold og modifikasjoner, og derfor ikke er tilgjengelige på kort tid.
VG170716 - Da vi hadde F16-fly, sto det til enhver tid et betydelig antall kampfly på bakken som ventet på oppdateringer eller vanlig, tyngre vedlikehold.
DN170716 Kredittsjef for personmarkedet Marianne Kolstad i Danske Bank sier at hun i juni så en liten økning i antall mellomfinansieringer som må forlenges utover normal varighet på seks måneder, men understreker at dette er minimale tall.
DN170716 Antall boliger for salg i hovedstaden økte fra 700 til 2500 i samme periode.
DB170716 Rapporter fra utlandet viser at et visst antall går inn i den lokale ville bestanden, kanskje så mange som 30 prosent, sier Eggen - uten å vise til noen konkret rapport.
DB170716 Kraftig slagsmål mellom større antall personer.
DB170716 Politiet sier at antall slike angrep har økt fra 261 i 2015 til 454 i 2016.
DA170716 De første meldingene som kom inn til politiet, gikk ut på at det var et kraftig slagsmål mellom et større antall personer, og at det skulle ha blitt brukt pepperspray eller gass.
AP170716https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqEqz/Justisministeren--Vannscooter-er-et-ikke-problem Ifølge Brekke er det ikke blitt en økning i antall vannscooter-klager i Oslo-politiets dekningsområde til sjøs.
AP170716https://www.aftenposten.no/osloby/i/PVPw7/19-aring-lagde-pirat-app-for-Ruter-billetter Ifølge Ruter nådde appen maks antall brukere i mai.
AP170716https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WgGR/En-til-legevakt-etter-slagsmal-pa-Gronland Kraftig slagsmål mellom større antall personer.
AA170716 Merkel avviser tanken på å innføre en øvre grense på antall flyktninger som kan få slippe inn i landet.
AA170716 Hun viser til at antall flyktninger kan reduseres på andre måter, blant annet ved bedre kontroll og ved å handle i forkant for å hindre situasjoner som senere fører til at folk flykter fra et land til et annet.
AA170716 De første meldingene som kom inn til politiet, gikk ut på at det var et kraftig slagsmål mellom et større antall personer, og at det skulle ha blitt brukt pepperspray eller gass.
VG170715 » Stor økning : Antall trusler mot skoler ¶
VG170715 Hun er leder for byens forening for naturister og kan fortelle at antall nakenbadere er i endring : ¶
VG170715 Asker og Bærum naturistforening er blant dem som har opplevd størst vekst i antall medlemmer.
VG170715 Har ett mål : Dette er gruppen spesialsoldatene skal trene opp i Syria ¶ Antall tolker avhenger av treningens omfang.
DN170715 Men gjennomsnittlig antall skritt per dag er ikke det viktigste.
DN170715 Kåringen er basert på anonyme data fra over 700.000 mennesker over hele verden som har brukt aktivitets-appen Argus, som blant annet teller antall skritt brukeren går per dag.
DB170715 - Et større antall ungdommer gikk til angrep på vekterne fysisk.
DB170715 Med dagens antall årsverk i jordbruket koster det i snitt over 900 mill. kroner hvert år i økte rammer i jordbruksoppgjørene.
AP170715https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqO6a/Pengemaskinen-ved-Youngstorget Ifølge daglig leder har antall arrangementer gått fra 15 - 20 i uken til det dobbelte etter flyttingen.
AP170715https://www.aftenposten.no/osloby/i/eV0LQ/Vektere-ble-angrepet-av-15-unge-personer-inne-pa-buss-i-Oslo Der satt det et større antall yngre menn i starten av 20-årene.
AA170715 Så folkens, det beste enkelttiltaket for å redusere fotavtrykket på planeten vår, er å skjære ned på antall flyreiser !
AA170715 Sammen med et uvanlig stort antall gjenstandsfunn, utgjør dette et helt unikt skattkammer for ny kunnskap om kristendommens innføring i Norge og om Trondheims tidlige historie.
VG170714 Antatt seirer i år : 51 ¶ Antall seirer totalt : 1539 ¶
VG170714 Politiet sier at antall slike angrep har økt fra 261 i 2015 til 454 i 2016.
VG170714 Poon forteller at det mest sannsynlig er mange flere meldinger som er sensurert ettersom Weiscope bare sporer et visst antall Weibo-brukere.
SA170714 Man oppnår en norm ved å ta et visst antall poeng i en turnering - avhengig av motstanderens nivå.
FV170714https://www.fvn.no/100Sport/sjakk/11-aring-tar-sjakkverdenen-med-storm--Mye-bedre-enn-Magnus-Carlsen-238740b.html Man oppnår en norm ved å ta et visst antall poeng i en turnering - avhengig av motstanderens nivå.
DN170714 Byen har fått tilnavnet « Kinas Florida » på grunn av det varme været som tiltrekker seg et stort antall eldre.
DB170714 Oppgangen i antall fat var hele 25,3 prosent, mens prisen var 2,9 prosent lavere enn i juni 2016.
DB170714 Vi kan selvsagt håpe at økningen i antall varslingssaker dels skyldes at det er blitt enklere å varsle som følge av dette arbeidet, men vi vet at det er store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep.
DB170714 Forsvaret opplevde i fjor en markant økning i antall varsler om seksuelle lovbrudd, deriblant trakassering.
DB170714 De etterlyser en grundig gjennomgang av hvordan vi som samfunn organiserer vår beredskap, og om vi får den effekten - den sikkerheten og tryggheten - vi må forvente ut av et ukjent antall milliarder brukt på området.
DB170714 At antall pasienter i kø var betydelig høyere etter åtte rødgrønne år, enn da Ap, SV og Sp overtok, viser en total mangel på prioritering fra disse partiene.
DA170714 Politiet sier at antall slike angrep har økt fra 261 i 2015 til 454 i 2016.
DA170714 Fjerner vi den faktoren ser vi at antall brudd har gått litt ned.
DA170714 Det har gjort at vi har fått en voldsom økning i antall brudd, men det er naturlig.
DA170714 - Selv om vi har et rekordhøyt antall brudd er det sånn at syv av ti av de vi møter jobber under helt lovlige forhold.
BT170714https://www.bt.no/100Sport/sjakk/11-aring-tar-sjakkverdenen-med-storm--Mye-bedre-enn-Magnus-Carlsen-238740b.html Man oppnår en norm ved å ta et visst antall poeng i en turnering - avhengig av motstanderens nivå.
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/01kx0/Strekningen-ble-dopt-Frihetens-motorvei-Et-dypt-ironisk-navn-for-en-vei-som-ble-pabegynt-av-Hitlers-tvangsarbeidere--Bjorg-Hellum Ukependlerne begynte å komme da EU ble utvidet østover i 2004 og har stadig økt i antall .
AP170714https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/11-aring-tar-sjakkverdenen-med-storm--Mye-bedre-enn-Magnus-Carlsen-238740b.html Man oppnår en norm ved å ta et visst antall poeng i en turnering - avhengig av motstanderens nivå.
AA170714 « Regnhovedstaden » Bergen må se seg slått av Bergen i antall millimeter nedbør så langt i juli.
AA170714 Human Rights Watch er også dypt bekymret over at irakiske sikkerhetsstyrker de siste dagene har tvangsflyttet et stort antall kvinner og barn, som mistenkes for å komme fra IS-familier, til en teltleir 20 kilometer utenfor Mosul.
AA170714 Politiet sier at antall slike angrep har økt fra 261 i 2015 til 454 i 2016.
AA170714 IOMs Irak-sjef Thomas Lothar Weiss uttalte at tallene på antall fordrevne mennesker understreker den enorme krisen i landet. ( ©NTB ) ¶
AA170714 Hun vil ikke ut med antall avganger og passasjerer som er rammet.
AA170714 Hun understreker at mange av rutene langs kysten er innom mange småsteder, og at én ruteavlysning fort fører til et stort antall kansellerte avganger.
VG170713 Ina gjennomførte et uendelig antall showcaser, og lanseringen var rett for døren.
VG170713 - Vi har tredoblet antall studieplasser til videreutdanning og bruker 1,3 milliarder på dette i 2017.
NL170713 Men det forutsetter at det finnes et publikum som er villig til å delta, og med et begrenset antall mennesker som bor i nord er det klart at det blir en utfordring med flere aktører og sterkere konkurranse om publikums tid og penger.
DN170713https://www.dn.no/nyheter/2017/07/13/2213/Luftfart/nye-norwegian-kanselleringer-og-juling-pa-borsen Selskapet ligger langt foran andre flyselskaper når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet.
DN170713https://www.dn.no/nyheter/2017/07/13/2213/Luftfart/nye-norwegian-kanselleringer-og-juling-pa-borsen På tross av mange klager var Norwegian det norske flyselskapet som hadde færrest innstillinger i juni, både i antall og prosent, ifølge en oversikt NRK har fått fra Avinor.
DN170713 Selskapet ligger langt foran andre flyselskaper når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet.
DN170713 På tross av mange klager var Norwegian det norske flyselskapet som hadde færrest innstillinger i juni, både i antall og prosent, ifølge en oversikt NRK har fått fra Avinor.
DB170713 Selskapet ligger langt foran andre flyselskaper når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet.
DB170713 På tross av mange klager var Norwegian det norske flyselskapet som hadde færrest innstillinger i juni, både i antall og prosent, ifølge en oversikt NRK har fått fra Avinor.
DB170713 Varaordføreren sier at kommunen har diskutert om det kan være aktuelt å begrense antall turister til Trolltunga, men at de ikke vil ta stilling til dette før til høsten.
DB170713 I håp om å redusere antall redningsaksjoner, har Odda kommune satt inn egne « slippers-vakter » for å stoppe de som ikke er forberedt på den ti timer lange turen.
DB170713 Antall enheter har gått noe ned, men til gjengjeld har både USA og Russland satt i gang enormt kostbare programmer for å modernisere og oppgradere sine atomvåpen.
DB170713 Som del av Oslopakke 3 er det besluttet at man skal øke antall steder bompengene kreves inn, så bompengeringen i praksis vil dekke så godt som all kjøring innenfor byens grenser.
DB170713 I løpet av disse fire årene har vi i forhandlinger med regjeringen har vi fått økt antall studieplasser og antall stipendiater.
DB170713 I løpet av disse fire årene har vi i forhandlinger med regjeringen har vi fått økt antall studieplasser og antall stipendiater.
DA170713 Fra 2005 til 2013 økte antall milliardærer ifølge Kapital fra 86 til 200.
DA170713 Det utgjør et antall på 251 milliardærer i Norge i 2016.
DA170713 Fra 2005 til 2013 økte antall milliardærer ifølge Kapital fra 86 til 200.
DA170713 Det utgjør et antall på 251 milliardærer i Norge i 2016.
DA170713 Til tross for økt interesse, har noen organisasjoner sett seg nødt til å nedjustere antall elever de tar inn i år.
DA170713 De håper noen melder seg, da det har vært en dobling i antall søkere hos dem sammenlignet med i fjor. Én av grunnene kan være TV-serien Skam, som har fått mye internasjonal oppmerksomhet.
DA170713 På ni år har kineserne økt sine antall overnattinger på norske hoteller med 455 prosent.
AP170713https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E6dz/De-vil-bringe-fiskelykke-pa-Sorenga Areal : 960 kvadratmeter ¶ Antall plasser : 250 ute, 250 inne ¶ | - Totalt sett er vi en fredelig by, men det har vært en del episoder i det siste ¶
AA170713 Men av erfaring har vi all grunn til å tro at antall soldater som deltar, kan bli betydelig høyere enn antallet som offisielt oppgis, sa Stoltenberg.
AA170713 Grunnen er bekymring for at antall soldater er satt kunstig lavt.
AA170713 De ga også tall på antall soldater samt fly og skip som skal delta, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg da han møtte pressen etter møtet.
AA170713 Jemens FN-utsending, Ismail Ould Sheikh Ahmed, sa at landet ikke hadde bare én nødssituasjon, men et antall kompliserte nødssituasjoner.
AA170713 I de polsk-hviterussiske grensetraktene lever det både europeisk bison, sumpskilpadder og et stort antall plantearter som har dødd ut andre steder.
AA170713 I de polsk-hviterussiske grensetraktene lever det både europeisk bison, sumpskilpadder og et stort antall plantearter som har dødd ut andre steder.
AA170713 Også i Irak koster angrepene et urovekkende antall sivile livet, konstaterer de.
AA170713 Et stabilt antall nye utleieboliger sammen med vekst i usolgte boliger kjøler ned utleiemarkedet.
AA170713 Det har resultert i et lavere antall utleieleiligheter nå før sommeren, og en skvis i markedet.
AA170713 Selskapet ligger langt foran andre flyselskaper når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet.
AA170713 På tross av mange klager var Norwegian det norske flyselskapet som hadde færrest innstillinger i juni, både i antall og prosent, ifølge en oversikt NRK har fått fra Avinor.
AA170713 Antall solgte seter per flyging - som selskapene kaller fyllingsgraden - er på 88 prosent i andre kvartal, en økning på 12 prosent fra samme kvartal i fjor.
VG170712 * Hepatitt C utgjør størstedelen av antall meldte hepatittilfeller i Norge og smitte forekommer i dag i all hovedsak blant sprøytenarkomane.
VG170712 BJONEROA ( VG ) Da antall grisefigurer inne i huset passerte 4000 med god margin, var det på tide at de flyttet ut.
VG170712 - Vi kommer derfor høyst sannsynlig til å sette ny rekord i antall mangelsituasjoner i 2017.
VG170712 GAL RETNING : Forsvaret har de siste årene opplevd en økning i antall seksuallovbrudd, mens tendensen er at andre lovbrudd går ned.
SA170712 ALFHEIM ( iTromsø ) : Foran et tosifret antall pressefolk ble Valakari offisielt presentert som TIL-trener i kantina på Alfheim rett før klokka 11.00 onsdag formiddag.
SA170712 Skal han ta ny norsk rekord i antall NM-gull, er han nødt til å slå Gard Kvales 102 gullmedaljer og Arne Borgstrøms 73 gull på herresiden.
FV170712https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Han-er-bare-20-ar_-men-tirsdag-tok-Henrik-Christiansen-sitt-51-NM-gull---Det-er-bra-trening-238667b.html Skal han ta ny norsk rekord i antall NM-gull, er han nødt til å slå Gard Kvales 102 gullmedaljer og Arne Borgstrøms 73 gull på herresiden.
DB170712 Vinner han de fire gjenværende massespurtene, vil han tangere rekorden for antall etappeseirer i samme utgave.
DB170712 På toppen av dette har partiets overopptatthet av antall sykehjemsplasser gått på bekostning av et annet behov mange eldre har : Tilpassede og moderne boliger : lokale demensboliger hvor eldre kan være trygge, men uten å bli institusjonaliserte.
DB170712 I tett samarbeid med andre yrkesgrupper følger de pasientens tilfredshet med sykehusmaten og overvåker tilhørende ernæringsstatus kontinuerlig, nettopp for å holde antall liggedøgn og kostnadene nede.
DA170712 | Økning i saker om seksuallovbrudd i Forsvaret ¶ Antall saker som gjelder seksuallovbrudd i Forsvaret har økt fra 8 til 32 på fem år.
DA170712 De siste årene har antall år eldre står i jobb økt betraktelig, og toppet seg foreløpig i 2015.
DA170712 Stort antall : Ajaz Ul Haq har spesialisert seg på å fly et stort antall drager.
DA170712 Stort antall : Ajaz Ul Haq har spesialisert seg på å fly et stort antall drager.
BT170712https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Han-er-bare-20-ar_-men-tirsdag-tok-Henrik-Christiansen-sitt-51-NM-gull---Det-er-bra-trening-238667b.html Skal han ta ny norsk rekord i antall NM-gull, er han nødt til å slå Gard Kvales 102 gullmedaljer og Arne Borgstrøms 73 gull på herresiden.
AP170712https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mqVKl/Hver-tiende-innbygger-i-Norge-har-ikke-stemmerett--og-gruppen-vokser Sp har programfestet at denne ordningen skal endres og at mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere, heller enn antall innbyggere.
AP170712https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mqVKl/Hver-tiende-innbygger-i-Norge-har-ikke-stemmerett--og-gruppen-vokser Sp har programfestet at denne ordningen skal endres og at mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere, heller enn antall innbyggere.
AP170712https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mqVKl/Hver-tiende-innbygger-i-Norge-har-ikke-stemmerett--og-gruppen-vokser I 2013 var tilsvarende antall 368.349, altså 9,4 prosent.
AP170712https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mqVKl/Hver-tiende-innbygger-i-Norge-har-ikke-stemmerett--og-gruppen-vokser - Dagens ordning betyr at for Oslo, som har den største gruppen innbyggere uten statsborgerskap, så øker antall representanter med to.
AP170712https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-nye-treneren-har-sett-TIL-i-atte-kamper-Vurderer-utenlandske-forsterkninger-238661b.html ALFHEIM ( iTromsø ) : Foran et tosifret antall pressefolk ble Valakari offisielt presentert som TIL-trener i kantina på Alfheim rett før klokka 11.00 onsdag formiddag.
AP170712https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Han-er-bare-20-ar_-men-tirsdag-tok-Henrik-Christiansen-sitt-51-NM-gull---Det-er-bra-trening-238667b.html Skal han ta ny norsk rekord i antall NM-gull, er han nødt til å slå Gard Kvales 102 gullmedaljer og Arne Borgstrøms 73 gull på herresiden.
AA170712 Kommunen har et stort antall sauer og lam, og det kommer også flokker på sommerbeite fra andre kommuner.
AA170712 Værsyke trøndere trenger ikke mange fingre for å telle antall godværsdager på rad.
AA170712 | Stor økning i saker om seksuallovbrudd i Forsvaret ¶ Antall saker som gjelder seksuallovbrudd i Forsvaret har økt fra 8 til 32 på fem år.
AA170712 | Økning i saker om seksuallovbrudd i Forsvaret ¶ Antall saker som gjelder seksuallovbrudd i Forsvaret har økt fra 8 til 32 på fem år.
AA170712 Antall villaks i havet har blitt halvert på 30 år.
VG170711 Ifølge statistikktjenesten Opta har Lacazette vært Europas fjerde mest effektive spiss de siste tre sesongene, når man måler antall skudd opp mot antall scoringer - uten å telle med straffespark.
VG170711 Ifølge statistikktjenesten Opta har Lacazette vært Europas fjerde mest effektive spiss de siste tre sesongene, når man måler antall skudd opp mot antall scoringer - uten å telle med straffespark.
VG170711 Her er det ikke bare å knipse, så er problemet løst, men å redusere antall lag på øverste nivå er nok et første skritt.
VG170711 Hun mente at Osgood, selv uten å oppgi vekt eller antall kalorier, likevel, uintendert, romantiserer sykdommen.
NL170711 Vi har sørget for en kraftig nedgang i antall innsigelser på både kommuneplaner og reguleringsplaner.
DN170711 Politireformen går ut på å legge ned 130 lensmannskontorer og politistasjoner og samtidig redusere antall politidistrikter fra 27 til 12.
DB170711 - Vi har økt flyfraktkapasiteten i antall tilgjengelige tonn med 102 prosent det siste året.
DB170711 I tillegg til de det store antall sivile som har blitt drept i byen, er rundt 900 000 mennesker blitt tvunget fra sine hjem.
DB170711 Et stort antall flyktninger strømmet til den lille muslimske enklaven Srebrenica i den serbiske delen av Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet.
DB170711 At tapene har vært store, er det liten tvil om, men den irakiske regjeringen har klart å holde tallene på det totale antall drepte soldater hemmelig.
DB170711 Allerede under kampene om Øst-Mosul før og rundt årsskiftet kunne imidlertid en kilde fortelle Dagbladet at det til daglig kom rundt tjue soldatlik til gravplassen i den hellige sjiamuslimske byen Najaf, det dobbelte antall når kampene var ekstra harde.
DA170711 CFDT, som nå har passert CGT i å være Frankrikes største fagforening basert på antall medlemmer, er tilhenger av å desentralisere forhandlingene.
DA170711 Politiet ser en oppgang i antall anmeldelser av tyverier og ber folk passe på verdisakene sine.
DA170711 Men nå ser politiet en oppgang i antall anmeldelser igjen.
DA170711 Det har vært stor nedgang i antall anmeldelser i Oslo de siste årene.
DA170711 Da ble det opprettet en lommetyv-gruppe i Oslo-politiet som slo hardt ned på tyveriene, og i løpet av to år var antall anmeldelser halvert.
DA170711 DNT melder om økning i antall medlemmer, særlig til DNT ung, som er de mellom 13 - 26 år.
AA170711 Et ukjent antall IS-opprørere holder fortsatt stand i gamlebyen i Vest-Mosul, der skuddsalvene runget tirsdag og det ble meldt om minst ett flyangrep på morgenen.
AA170711 | Forskere : " Biologisk tilintetgjørelse " truer sivilisasjonen ¶ Antall dyr på jorda faller dramatisk som følge av miljøødeleggelse og befolkningsvekst.
AA170711 Reduksjonen i antall arter omtales som en " biologisk tilintetgjørelse ".
AA170711 Forurensing, tap av leveområder, klimaendringene og en rask økning i antall mennesker på jorda bidrar til situasjonen.
AA170711 Et stort antall flyktninger strømmet til den lille muslimske enklaven Srebrenica i den serbiske delen av Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet.
AA170711 Kofoed forteller at politiet ser en økning i antall anmeldte seksualforbrytelser.
AA170711 - Det er helt åpenbart at vi vil se en økning i antall dommer hvor man blir domfelt for å besitte eller dele bilder i sosiale medier.
AA170711 Ifølge P4-nyhetene har det vært en økning i antall fartssaker på 7,5 prosent.
AA170711 Det kan vi bare hvis : ¶ - Antall pasienter på hver enkelt fastleges liste blir redusert, slik at arbeidsmengden blir håndterbar.
AA170711 - Antall fastleger i landet økes betydelig.
VG170710 Populasjon Norge, innbyggere +18 år ¶ Antall intervjuer 2.016 ¶
VG170710 - At antall representanter er delelig med to, er rett og slett en interessant tankesvikt hos dem som fastsatte antallet.
SA170710 Lykken er fortsatt like stor selv om familien har økt i antall .
SA170710 Tar en med at Appiah, Ledger, Pedersen og Shroot er borte til høstsesongen, trengs det mer enn samme antall spillere inn.
DN170710 Påtalemyndigheten i Stuttgart opplyser mandag at et ukjent antall ansatte i Porsche og et ikke-navngitt amerikansk datterselskap er under etterforskning, skriver Reuters.
DB170710 En annen grunn til at antall overvektige har økt, kan også skyldes mat, mener Klepp.
DB170710 Både i Norge og Verdens helseorganisasjon er det et tydelig mål om å redusere antall overvektige.
DB170710 - Når vi ser på antall som er rammet, er det i dag flere overvektige enn antallet som lider av sult og underernæring.
DB170710 - I enkelte rike, vestlige land, ser det ut til at antall overvektige barn har stabilisert seg, sier Knut Inge Klepp, direktør for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet.
DB170710 Det er antall butikker, deres geografiske plassering og innbyggernes innkjøp som er bestemmende for antall og hyppighet av vareleveringer.
DB170710 Det er antall butikker, deres geografiske plassering og innbyggernes innkjøp som er bestemmende for antall og hyppighet av vareleveringer.
DB170710 Bompenger og avgifter har overhode ingen innvirkning på antall lastebiler som daglig må foreta vareleveringer i alle Oslos bydeler.
DA170710 - Et enormt antall utenlandske IS-krigere vil nå flykte fra Midtøsten etter nederlaget, og deres retur til deres hjemland vil utgjøre en klar sikkerhetstrussel i Europa, het det i en pressemelding fra egyptiske Dar al-Ifra.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/dVbz1/Kraftig-nedgang-i-vold-pa-byen--For-var-det-helt-kaos Både i 1994 og 2012 lå antall registrerte skader hos legevakten på 660 tilfeller årlig.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/dVbz1/Kraftig-nedgang-i-vold-pa-byen--For-var-det-helt-kaos Antall skader halvert ¶
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/dVbz1/Kraftig-nedgang-i-vold-pa-byen--For-var-det-helt-kaos Antall dørvakter som er registrert som gjerningsperson, viser en reduksjon på 86 prosent i samme periode.
AP170710https://www.aftenposten.no/bolig/De-er-24-i-familien-Men-pa-hytta-er-det-aldri-en-krangel-10363b.html Lykken er fortsatt like stor selv om familien har økt i antall .
AP170710https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Viking-sier-de-skal-hente-inn-fire-fem-spillere_-men-er-det-nok-238595b.html Tar en med at Appiah, Ledger, Pedersen og Shroot er borte til høstsesongen, trengs det mer enn samme antall spillere inn.
AA170710 Samme dag ble det rett nok meldt om kamphandlinger i gamlebyen i Mosul, der opprørere fortsatt holdt stand, omgitt av et ukjent antall sivile.
VG170709 Tre måneder etter at de voldsomme demonstrasjonene mot regjeringen begynte, har antall døde nå økt til 90, mens over tusen personer er rapportert såret i opptøyene.
VG170709 Antall registrerte gonorétilfeller i Norge er nær femdoblet i løpet av de siste 10 årene, skriver FHI i sin rapport for gonoré og syflis i Norge 2016.
FV170709https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Han-har-syklet-58229-kilometer-pa-312-etapper-Beste-plassering-sammenlagt-53-238463b.html Han er i ferd med å sette en uslåelig rekord i antall Grand Tours på rad.
DB170709 Hun har delt over 11 000 innlegg på kontoen sin, og et visst antall av dem er sponsede.
DB170709 Det er ofte i form av sponset innhold at kronerullingen oppstår, og om du følges av rett målgruppe og et stort antall mennesker, kan du fort kalle deg millionær.
AP170709https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jqrLw/Det-har-vart-en-kraftig-okning-i-kliniske-kreftmedisinstudier--Reino-Heikkil-og-Stein-Kaasa---- Stein Kaasa, professor og avdelingsleder ved avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus ¶ Antall kliniske kreftmedisinstudier i Norge har økt kraftig de siste ti årene.
AA170709 - Politiet N-Trøndelag ( @politiNTrondops ) July 9, 2017 ¶ | - Vil bety et betydelig større antall arbeidsplasser på Fosen ¶
AA170709 - Når vi lykkes med dette samarbeidet, vil det bety et betydelig større antall arbeidsplasser på Fosen, sier han.
VG170708 Antall stillinger øker, men lønnsnivået er fortsatt så lavt at mange stillinger står ubesatte eller går til utenlandske gjestearbeidere.
VG170708 Antall stillinger som krever utdannelse vokser og nyutdannede ser ut til å få jobb, sier Diane Swank, grunnlegger av analysebyrået DS Economics i Chicago.
VG170708 Oppslutningen øker fra 45,7 til 46,7 prosent, og antall plasser på Stortinget synker « bare » fra 85 til 77 av 150.
VG170708 | Nær dobling i alvorlige bekymringsmeldinger på immunterapi ¶ Antall meldinger om alvorlige bivirkninger av legemidler som virker på immunsystemet har økt med 42 prosent på fem år, viser tall fra Legemiddelverket.
VG170708 Totalt har antall bekymringsmeldinger økt med 58 prosent på fem år, mens antall dødsfall har økt fra 46 til 52 per år.
VG170708 Totalt har antall bekymringsmeldinger økt med 58 prosent på fem år, mens antall dødsfall har økt fra 46 til 52 per år.
VG170708 De opplever en økning i antall klager på disse medisinene.
VG170708 - Vi ser på økningen i antall alvorlige meldinger som et signal om at leger og pasienter må gjøre sitt ytterste for å bruke legemidlene riktig.
VG170708 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
SA170708 Han er i ferd med å sette en uslåelig rekord i antall Grand Tours på rad.
DB170708 Du kan velge forsikring for en enkeltreise, eller en helårsforsikring som gjelder for reiser inntil et visst antall dager.
DB170708 Det er ikke antall medaljer, men den magiske følelsen av å svømme fortere enn noen gang som lokker.
DB170708 Den offensive kjøringen fortsatte, og et stort antall ryttere forsøkte seg i ulike angrep, men ingenting fikk noen større luke.
DB170708 Ifølge UDI er 98 prosent av søknadene som kom for to år siden behandlet, og antall asylmottak redusert fra 284 til 112.
DA170708 Ifølge tall forbundet har hentet fra Medietilsynet er antall årsverk i norske lokalradiostasjoner redusert med 60 prosent fra 2011 til 2016.
DA170708 Økningen på antall beslag kan tyde på vi treffer riktige bilene som kjører over grensen, understreker hun.
DA170708 Likevel er antall beslag nesten doblet når man ser på enkelte varer importert til Norge.
DA170708 Det er ingenting urovekkende på den nye listen med tall over antall beslag i Østfold denne våren, forteller Vårin Antonsen Utne seksjonssjef ved Tollregion Øst-Norge.
BT170708https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Han-har-syklet-58229-kilometer-pa-312-etapper-Beste-plassering-sammenlagt-53-238463b.html Han er i ferd med å sette en uslåelig rekord i antall Grand Tours på rad.
AP170708https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Han-har-syklet-58229-kilometer-pa-312-etapper-Beste-plassering-sammenlagt-53-238463b.html Han er i ferd med å sette en uslåelig rekord i antall Grand Tours på rad.
AA170708 Samtidig har det vært en jevn nedgang i antall afghanske asylsøkere til Norge.
AA170708 | Økning i antall henvendelser fra barn og unge til Kirkens SOS ¶
AA170708 | Økning i antall henvendelser fra barn og unge til Kirkens SOS ¶
AA170708 Etter fjerning av studieavgifter ved skotske universiteter har antall studieplasser mer eller mindre stått i ro.
AA170708 Nedgangen i antall elever som har sluttet i løpet av skoleåret, er på bare 0,2 prosentpoeng, i praksis ingen endring.
VG170707 Utfordringen til Kygo er at det står et tosifret antall tusen mennesker og skal få med seg denne låtmiksingen.
VG170707 I alle fall i antall låter.
VG170707 Antall drap i Chicago tilsvarte nesten halvparten av den totale økningen i 30 av de største byene i USA.
VG170707 Undersøkelser foretatt ved Frichsenteret viser at når antall trygdemottagere i en bydel øker med en prosent, øker den såkalte « Trygderisikoen » hos resten av befolkningen med 0,3 prosent.
VG170707 Rett etter skoleferien begynte merket turoperatøren et hopp i antall bestillinger.
SA170707 At over 100.000 mennesker i snitt sitter og ser sykkel på tv i sju timer i snitt, er ikke et ubetydelig antall .
NL170707 » Nye opplysninger om antall flybevegelser for F-35 og P8 ¶
NL170707 Når virkelig flytrafikk nå viser høyere tall enn prognosene tilsa, samtidig som MPA bevegelsene alene utgjør mer enn 50% av det antall flybevegelser F-35 ville utført på Evenes som hovedbase, er det all grunn til å gjøre en ny vurdering.
NL170707 Nye tall viser en betydelig økning i antall sivile og planlagte militære flybevegelser på Evenes.
NL170707 I samme presentasjon redegjorde Forsvarsbygg/Avinor for at det totale antall sivile flybevegelser på Evenes i 2016 var 12.393.
NL170707 Grafen under viser avviket mellom virkelig antall sivile flybevegelser frem til 2016 og hva som var vist i prognosene i 2011, samt en prognose for videre trafikkøkning etter 2016.
NL170707 Dimensjonerende antall flybevegelser som lå til grunn da Evenes ble vurdert som hovedbase for F-35 var ca 11.215 sivile flybevegelser og 8.000 F-35-bevegelser ( inklusive allierte styrkers trening ), totalt ca 19.215 flybevegelser på Evenes flyplass i 2023.
NL170707 Dersom trenden fra de siste årene fortsetter vil antall sivile flybevegelser i 2023 være mer enn 15.000.
NL170707 Den samlede antall flybevegelser av sivil lufttrafikk, F-35 og P8 på Evenes vil med høy grad av sannsynlighet ligge i intervallet mellom 18.000 og 20.000 i referanseåret 2023.
FV170707https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Nedgang-i-seertall-for-TV-2-under-Tour-de-France--Veldig-annerledes-enn-tidligere-ar-238442b.html At over 100.000 mennesker i snitt sitter og ser sykkel på tv i sju timer i snitt, er ikke et ubetydelig antall .
DN170707 Ut fra bedriftsundersøkelsen beregnes også gjennomsnittlig antall arbeidstimer i en arbeidsuke.
DN170707 Men det er ikke bare veksten i antall jobber en må følge med på i dagens rapport.
DB170707 Selskapet ligger langt foran andre flyselskap når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet.
DB170707 Det er en generell nedgang i antall spørsmål om passasjerrettigheter i forhold til samme periode i fjor på 28 prosent.
DB170707 - Samtidig er Norwegian landets største flyselskap med flest passasjerer, derfor er det heller ikke unaturlig at vi har det høyeste antall klager.
DB170707 Mottakskapasiteten er bygd ned i takt med at antall beboere har gått ned.
DB170707 Et ukjent antall mennesker, i tusentall, er fanget i konfliktsonen.
DB170707 Et bilde sendt med mobilapplikasjonen Snapchat slettes etter et gitt antall sekunder, men det finnes enkle måter å lagre informasjonen permanent.
DA170707 | Laveste antall asylsøkere siden 90-tallet ¶
DA170707 Mottakskapasiteten er bygd ned i takt med at antall beboere har gått ned.
BT170707https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Nedgang-i-seertall-for-TV-2-under-Tour-de-France--Veldig-annerledes-enn-tidligere-ar-238442b.html At over 100.000 mennesker i snitt sitter og ser sykkel på tv i sju timer i snitt, er ikke et ubetydelig antall .
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Nedgang-i-seertall-for-TV-2-under-Tour-de-France--Veldig-annerledes-enn-tidligere-ar-238442b.html At over 100.000 mennesker i snitt sitter og ser sykkel på tv i sju timer i snitt, er ikke et ubetydelig antall .
AA170707 | Laveste antall asylsøkere siden 90-tallet ¶
AA170707 | Laveste antall asylsøkere siden 90-tallet ¶
AA170707 Mottakskapasiteten er bygd ned i takt med at antall beboere har gått ned.
AA170707 En beregning foretatt av professor Karl Georg Høyer i 2006 viste at en universitetslærer med internasjonalt nettverk og et representativt antall reiser i konferanseøyemed, har syv ganger så store flyrelaterte CO₂-utslipp per år som gjennomsnittsnordmannen.
VG170706 Foto : Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix ¶ 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶ * 1 I den opprinnelige versjonen av denne saken ble det også oppgitt tall fra en rating/lyttertall fra TNS som brukes mest til å forklare antall lyttere på programmer fremfor lytting på radiokanaler over en uke.
VG170706 For andets største radiokanal, NRK P1 stupte den daglige dekningen, som viser antall lyttere som « var innom » kanalen daglig, med 123.000 lyttere eller 8 prosent - fra 1.517 millioner i uke 24 i fjor til 1.394 millioner i samme uke i år.
VG170706 - USAs rakettskjold er ikke tilpasset sofistikerte missiler i store antall , slik Kina og Russland besitter.
VG170706 For et land som har så korte somre og bare fem millioner innbyggere, har Norge et imponerende antall festivaler i sommersesongen.
VG170706 TRØBBEL I LUFTA : En nedgang i antall henvendelser om passasjerrettigheter betyr ikke at det ikke fortsatt er problemer med flyselskapene, mener Randi Flesland i forbrukerrådet Foto : Torstein Bøe, NTB scanpix ¶
VG170706 Forbrukerrådet har telt antall henvendelser de har mottatt på flyselskaper frem til 1. juli.
VG170706 Det er en nedgang i antall spørsmål om passasjerrettigheter på 28 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
SA170706 Hvorvidt produktenes inneholdt regulerte stofferi ¶ Antall regulerte stoffer som ble funneti ¶
SA170706 Den kypriotiske ligaen har klare regler når det kommer til antall utlendinger i troppen.
FV170706https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html Hvorvidt produktenes inneholdt regulerte stoffer ¶ Antall regulerte stoffer som ble funnet ¶
DN170706 Antall usolgte Oslo-boliger har mer enn tredoblet seg i løpet av det siste året, omsetningen har falt med vel 10 prosent og det tar vesentlig lengre tid å selge en bolig.
DN170706 Selskapet ligger langt foran andre flyselskap når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet.
DN170706 Det er en nedgang i antall spørsmål om passasjerrettigheter i forhold til samme periode i fjor på 28 prosent.
DN170706 - Denne måneden passerte vi flere milepæler, både med tanke på antall passasjerer og fornyelse av flyflåten, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.
DB170706 Verdens ti mest travle flyplasser målt etter antall passasjerer i 2016 : ¶ 1.
DB170706 Den økende trafikkmengden har ført til at Beijings nåværende flyplass, Beijing Capital International Airport, som slett ikke er liten - den er faktisk verdens nest største målt i antall passasjerer, allerede er hardt presset på kapasitet - og verre vil det bli.
DB170706 I Toppserien er snittet på antall tilskuere så langt i sesongen 211.
DB170706 Nyhetsbyrået skriver at politiet møter aktivistene med vannkanoner, pepperspray og et stort antall betjenter.
DB170706 Blant disse er det, ifølge Ekstra Bladet, et større antall dansker.
DB170706 Antall lyttere som « var innom » NRK P1 daglig falt med 123.000 lyttere eller 8 prosent - fra 1,517 millioner til 1,394 millioner - fra uke 24 i fjor til samme uke i år, skriver VG.
DB170706 Antall parlamentarikere skal kraftig ned, trolig fra dagens 577 til 400 i Nasjonalforsamlinga og fra dagens 340 til 200 i Senatet, en del skal velges etter forholdstall.
DA170706 Selv om statens inntekter gjennom bompenger har økt de siste årene, påpeker samferdselsministeren at ettersom antall registrerte kjøretøy i Norge også har økt de siste fire årene, vil også innbetalte bompenger per bilist bli lavere.
DA170706 Med Frp i regjering har antall bomstasjoner med innkreving økt kraftig.
DA170706 LES OGSÅ : Frykter vedvarende veikaos ¶ Antall bompengeselskap har økt ¶
DA170706 Antall bompengeselskap har økt ¶ Antall bompengeselskap har også økt i årene 2013 - 2016.
DA170706 I tillegg til en økning i antallet privatskoler og et økende antall fattige barn, så har Venstre bidratt til å fjerne gratis fysioterapi for brannskadde, lamme, folk som har amputert, brystkreftopererte og en rekke andre som har behov for det.
BT170706https://www.bt.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html Hvorvidt produktenes inneholdt regulerte stoffer ¶ Antall regulerte stoffer som ble funnet ¶
AP170706https://www.aftenposten.no/okonomi/i/WVJ2a/Smekkfulle-Syden-fly_-charterferien-gjor-comeback Administrerende direktør Christian Grønli hos Ving sitter med tall som tyder på at bransjen vil gå ut av 2017 med en pluss på 3,6 prosent i antall reisende på pakketur i forhold til i fjor, mens sommersesongen gjør et hopp på over 5 prosent.
AP170706https://www.aftenposten.no/norge/Norwegian-med-passasjerrekord-tross-troblete-maned-624683b.html Men lavprisselskapet ser ut til å ha kommet styrket ut av motgangen : I juni hadde de en økning på 10 prosent i antall passasjerer sammenlignet med samme måned i fjor.
AP170706https://www.aftenposten.no/norge/Norwegian-med-passasjerrekord-tross-troblete-maned-624683b.html Likevel satte selskapet rekord i antall passasjerer i en enkeltmåned.
AP170706https://www.aftenposten.no/norge/Norwegian-med-passasjerrekord-tross-troblete-maned-624683b.html - Denne måneden passerte vi flere milepæler, både med tanke på antall passasjerer og fornyelse av flyflåten.
AP170706https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html Hvorvidt produktenes inneholdt regulerte stoffer ¶ Antall regulerte stoffer som ble funnet ¶
AP170706https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Jakter-Mesterligaen--na-har-klubben-lagt-inn-bud-pa-Skjelvik-238391b.html Den kypriotiske ligaen har klare regler når det kommer til antall utlendinger i troppen.
AA170706 Tysk politi skal også ha pågrepet et ukjent antall mistenkte i saken, for det meste i Tyskland og Østerrike. ( ©NTB ) ¶
AA170706 Selskapet ligger langt foran andre flyselskap når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet.
AA170706 Det er en generell nedgang i antall spørsmål om passasjerrettigheter i forhold til samme periode i fjor på 28 prosent.
AA170706 - Samtidig er Norwegian landets største flyselskap med flest passasjerer, derfor er det heller ikke unaturlig at vi har det høyeste antall klager.
AA170706 Antall lyttere som « var innom » NRK P1 daglig falt med 123.000 lyttere eller 8 prosent - fra 1,517 millioner til 1,394 millioner - fra uke 24 i fjor til samme uke i år, skriver VG.
AA170706 Antall lyttere som « var innom » NRK P1 daglig falt med 123.000 lyttere eller 8 prosent - fra 1,517 millioner til 1,394 millioner - fra uke 24 i fjor til samme uke i år, skriver VG.
AA170706 Selskapet ligger langt foran andre flyselskap når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet.
AA170706 Det er en generell nedgang i antall spørsmål om passasjerrettigheter i forhold til samme periode i fjor på 28 prosent.
AA170706 - Samtidig er Norwegian landets største flyselskap med flest passasjerer, derfor er det heller ikke unaturlig at vi har det høyeste antall klager.
AA170706 Selv om statens inntekter gjennom bompenger har økt de siste årene, påpeker samferdselsministeren at ettersom antall registrerte kjøretøy i Norge også har økt de siste fire årene, vil også innbetalte bompenger per bilist bli lavere.
AA170706 Med Frp i regjering har antall bomstasjoner med innkreving økt kraftig.
AA170706 | Antall bomstasjoner har økt med Frp i regjering ¶
AA170706 Antall bompengeselskap har også økt i årene 2013 - 2016.
VG170705 Jeg mener vi heller må tørre å kutte ned i antall kampfly og omprioritere pengene til vårt eget nasjonale forsvar, til beredskap og tilstedeværelse i Nord-Norge.
VG170705 Det er også nedgang en nedgang på 33 prosent i fraværet om man måler i antall timer.
VG170705 Antall fraværsdager i den videregående skolen har gått ned med 40 prosent.
VG170705 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
SA170705 - En av de svakeste junimånedene vi har hatt ¶ Antall solgte boliger i juni var 9563 - 2,1 prosent færre enn i juni 2016, viser tallene.
NL170705 Som en følge av at området i mange år har vært brukt som oppstillingsplass for et antall campingvogner, ble både nausttuften og en av gravene skadet.
FV170705https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Dermed kommer alt automatisk med i bloggen, som hvor fort, hvor sakte, pulsen, antall intervaller og kilometer.
DN170705https://www.dn.no/nyheter/2017/07/05/1101/Eiendom/boligprisfall-for-andre-maned-pa-rad - Det har vært en nedgang i antall salg i Oslo-markedet, men i landet for øvrig er det solgt flere boliger enn i 2016, sier Dreyer.
DN170705 På ett år har antall utleieannonser på overnattingstjenesten Airbnb økt med 58 prosent i Norge, ifølge statistikk fra selskapet selv.
DN170705 - Det har vært en nedgang i antall salg i Oslo-markedet, men i landet for øvrig er det solgt flere boliger enn i 2016, sier Dreyer.
DB170705 - Antall overskridelser er høyere i 2016 enn de siste årene, men en viss variasjon fra år til år anses å være normalt.
DB170705 Det er også nedgang en nedgang på 33 prosent i fraværet om man måler i antall timer.
DB170705 Viktigst : I denne stortingsperioden har antall sjefer og antall ansatte økt kraftig.
DB170705 Viktigst : I denne stortingsperioden har antall sjefer og antall ansatte økt kraftig.
DB170705 Når ressursene til rehabilitering og soningsinnhold ikke gjenspeiler antall innsatte, må det gjøres grep.
DB170705 juli vil 100 000 eksiliranere fra hele verden delta på en Fri-Iran konferanse i Paris sammen med 500 politikere verden over, deriblant et stort antall amerikanske toppolitikere.
DA170705 Mens det er nedgang i antall saker i Sør-Rogaland, har det på landsbasis vært en saksøkning på fire prosent sammenlignet med samme tid i fjor.
DA170705 Konfliktrådet i Sør-Rogaland har en nedgang i antall registrerte saker med ungdomsoppfølging/ungdomsstraff i forhold til samme tidspunkt i fjor.
DA170705 Konfliktrådet Sør-Rogaland sine halvårstall viser at antall voldssaker er halvvert, mens nasking økte fra samme tid i fjor.
DA170705 Antall voldssaker har halvert i forhold til i fjor.
DA170705 Tolletaten har i første halvår 2017 gjort det høyeste antall narkotikabeslag på fem år.
DA170705 I løpet av tre år har antall rapporterte saker om hatkriminalitet tredoblet seg, ifølge en rapport utgitt av Oslo politidistrikt i april 2017.
DA170705 På landsbasis har fraværet gått ned med 40 prosent i antall dager og 33 prosent i antall timer, viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet.
DA170705 På landsbasis har fraværet gått ned med 40 prosent i antall dager og 33 prosent i antall timer, viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet.
DA170705 Antall timer elevene i fylket har vært borte, har sunket fra en median på 12 timer i forrige skoleår til 9 timer dette skoleåret.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html For hvis det er én ting som ikke kommer til å fungere, så er det å be ungene sette seg ned med skolebøkene i et gitt antall timer hver dag.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Rene-fjorder-gir-bedre-turistopplevelser-336488b.html Å redusere antall turister som besøker områdene er ikke hensikten med dette.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Rene-fjorder-gir-bedre-turistopplevelser-336488b.html Å redusere antall turister er ikke vår hensikt.
AP170705https://www.aftenposten.no/okonomi/i/OVl1O/-Stort-prisfall-og-lang-salgstid-pa-Oslo-boliger-de-siste-to-manedene Eiendomsmeglerne gir ikke ut nøyaktige tall for antall usolgte boliger pr. måned, men publiserer denne grafen.
AP170705https://www.aftenposten.no/okonomi/-Stort-prisfall-og-lang-salgstid-pa-Oslo-boliger-de-siste-to-manedene-624654b.html Eiendomsmeglerne gir ikke ut nøyaktige tall for antall usolgte boliger pr. måned, men publiserer denne grafen.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Nedgangen er på 33 prosent dersom man måler fraværet i antall timer.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Antall fraværsdager i den videregående skolen har gått ned med 40 prosent.
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-i-juni-9915b.html - En av de svakeste junimånedene vi har hatt ¶ Antall solgte boliger i juni var 9563 - 2,1 prosent færre enn i juni 2016, viser tallene.
AP170705https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-sank-med-1_6-prosent-9915b.html - En av de svakeste junimånedene vi har hatt ¶ Antall solgte boliger i juni var 9563 - 2,1 prosent færre enn i juni 2016, viser tallene.
AP170705https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Jobber-for-a-hindre-folgende-scenario-under-sykkel-VM-Kjoretoy-inn-i-folkemengden-238050b.html - På de mest attraktive konkurransedagene kan antall mennesker i bykjernen bli doblet fra rundt 100.000 til 200.000 mennesker, sier Svein Erik Malkenes, sikkerhets- og beredskapssjef for sykkel-VM.
AA170705 Tre måneder etter at de voldsomme demonstrasjonene mot regjeringen i Venezuela begynte, har antall døde økt til 90.
AA170705 ( ©NTB ) ¶ | Antall asylsøkere på vei ned i Europa ¶
AA170705 Kern sa også at det foreløpig ikke er noen tegn på en økning i antall migranter og flyktninger som tar seg til Østerrike over Brennerpasset.
AA170705 Det er omtrent samme antall som i juni i fjor.
AA170705 Tolletaten har i første halvår 2017 gjort det høyeste antall narkotikabeslag på fem år.
AA170705 - Antall overskridelser er høyere i 2016 enn de siste årene, men en viss variasjon fra år til år anses å være normalt.
AA170705 Økningen er positiv, mener direktør Lise Sannerud, som likevel er bekymret over store ulikhetene i antall saker som blir oversendt fra politi og påtalemyndighet til de 19 konfliktrådene.
AA170705 | Konfliktrådet bekymret over geografiske forskjeller ¶ Antall konfliktrådssaker i første halvår av 2017 gikk opp med fire prosent i forhold til samme tid i fjor.
AA170705 Antall rapporterte saker om hatkriminalitet har tredoblet seg i løpet av tre år, ifølge en rapport utgitt av Oslo politidistrikt i april 2017.
VG170704 Ifølge statistikktjenesten Opta har Lacazette vært Europas fjerde mest effektive spiss de siste tre sesongene, når man måler antall skudd opp mot antall scoringer - uten å telle med straffespark.
VG170704 Ifølge statistikktjenesten Opta har Lacazette vært Europas fjerde mest effektive spiss de siste tre sesongene, når man måler antall skudd opp mot antall scoringer - uten å telle med straffespark.
VG170704 Det er den manglende evnen vår til å skape målsjanser ¶ 43-åringen mener de skapte nok mot Sarpsborg, men at antall sjanser per kamp har vært altfor lavt.
VG170704 Siden våren 2009 er antall seerminutter for gruppen under 30 år mer enn halvert.
VG170704 Da det ble fjernet, skjøt antall midlertidige tillatelser fart.
VG170704 Jonas Gahr Støre peker på at det står i langtidsplaner at antall Bell-helikopter skal reduseres fra 18 til 12 når alle helikoptrene er samlet på Rygge.
SA170704 Det brukes av et økende antall europeiske kringkastere, blant dem både Danmarks Radio og BBC.
SA170704 Dermed kommer alt automatisk med i bloggen, som hvor fort, hvor sakte, pulsen, antall intervaller og kilometer.
NL170704 Nå er det litt bedring å spore når det gjelder antall lokale og regionale arbeidsplasser i driftsfasen.
DN170704 Pensjonen må utbetales i et fast antall år, minimum 10 år.
DB170704 Besten og jeg konkurrerte om antall renner.
DB170704 Lorentzen har advokat Cato Schiøtz brukt et firesifret antall gratistimer på å gå Torgersen-saken nærmere i sømmene.
DB170704 Særlig har antall straffbare forhold der unge er mistenkt eller siktet for å ha brukt fysisk vold økt.
DB170704 En av kultur-Norges få faste stillinger blir redusert i omfang og antall .
DB170704 Levealderjustering - en total « pensjonspott » fordeles på antall år SSB forventer at ditt årskull kommer til å leve etter at du har gått av med pensjon ¶ 2.
BT170704https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Dermed kommer alt automatisk med i bloggen, som hvor fort, hvor sakte, pulsen, antall intervaller og kilometer.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Ytre-hoyre_-ytre-venstre-og-islamister-Trusselen-fra-ekstremister-oker-fra-alle-kanter-i-Tyskland-624560b.html Blant de 27.000 tyrkerne som observeres av sikkerhetsmyndighetene er både PKK-medlemmer og et « betraktelig antall » høyreekstremister.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Ytre-hoyre_-ytre-venstre-og-islamister-Trusselen-fra-ekstremister-oker-fra-alle-kanter-i-Tyskland-624560b.html Antall høyreekstremister er noe lavere, med 23.000 - men over halvparten av dem regnes som voldelige.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Ytre-hoyre_-ytre-venstre-og-islamister-Trusselen-fra-ekstremister-oker-fra-alle-kanter-i-Tyskland-624560b.html Antall høyreekstreme voldsangrep økte med 22 prosent fra 2015 til 2016.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/AFP-Over-100000-migranter-har-krysset-Middelhavet-til-Europa-siden-januar-624548b.html Mange drar i svært skrøpelige farkoster, og et betydelig antall mister livet i båtulykker.
AP170704https://www.aftenposten.no/reise/Landet-ved-Adriaterhavet-er-et-av-sommerens-aller-mest-populare-reisemal--her-far-du-gode-tips-10353b.html Norske reiseselskap har økt antall sommerreiser med 50 prosent, mens Norwegian og SAS også har fått flere direkteruter på programmet for sommeren. 2.
AP170704https://www.aftenposten.no/reise/Landet-ved-Adriaterhavet-er-et-av-sommerens-aller-mest-populare-reisemal--her-far-du-gode-tips-10353b.html Antall øyer : 1245.
AP170704https://www.aftenposten.no/osloby/Politiet-Kriminelle-miljoer-rekrutterer-barn-helt-ned-i-14-arsalderen-624591b.html Økende narkotikavirksomhet og antall voldsepisoder i områder som Holmlia og Mortensrud, har vært en trend over tid, forteller Metlid.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Dermed kommer alt automatisk med i bloggen, som hvor fort, hvor sakte, pulsen, antall intervaller og kilometer.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Langrennsveteranen-er-lei-av-hemmelighetskremmeriet-Slik-er-Auklands-rad-og-treningsregime-238035b.html Dermed kommer alt automatisk med i bloggen, som hvor fort, hvor sakte, pulsen, antall intervaller og kilometer.
AA170704 Ett forslag er å styrke samarbeidet med Libya for å få ned antall flyktninger og migranter som i det hele tatt når fram til kysten og videre ut i internasjonalt farvann.
AA170704 Antall varsler fra sykehjem har gått ned, mens antall varsler fra sykehus har økt fra 2015.
AA170704 Antall varsler fra sykehjem har gått ned, mens antall varsler fra sykehus har økt fra 2015.
VG170703 TAUS OM OL-AMBISJONER : Skipresident Erik Røste tør ikke anslå antall norske gullmedaljer i det kommende OL i Pyeongchang.
VG170703 Men summer du tallene, blir det et ganske stort antall , svarer Røste på hvor mange medaljer han tror hans utøvere tar i Pyeongchang.
VG170703 - Jeg tror ikke jeg skal gå ut og love antall gullmedaljer, sier skipresidenten til NTB.
VG170703 VG har grunn til å tro at det utvilsomt vil koste et tosifret antall millioner kroner for å kjøpe Diatta fra Sarpsborg.
VG170703 I 1934 skrev Evang i pamfletten Rasepolitikk og reaksjon : « Den tanke for eksempel å begrense antall dårlige arvebærere, er en helt rasjonell tanke, som sosialismen alltid har gått inn for.
VG170703 Der Lenins forfølgelser hadde et ideologisk formål, var Stalins utrenskninger sinnssyke, både i form og antall døde.
VG170703 Han mener mandagens sak om Stortingets stadig økende antall ansatte, antall ledere og driftsutgifter, viser en usunn kultur i nasjonalforsamlingen.
VG170703 Han mener mandagens sak om Stortingets stadig økende antall ansatte, antall ledere og driftsutgifter, viser en usunn kultur i nasjonalforsamlingen.
VG170703 - Fire saker er ikke et stort antall saker hvis man tenker på hvor mange mennesker som var i byen under arrangementet, men én sak er én sak for mye.
VG170703 Antall ansatte har økt fra 424 i 2008 til dagens 495.
VG170703 * 1 Siden 2010 har antall sjefer på Stortinget økt fra 30 til 38.
VG170703 Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier Rokkan.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Hver-tredje-innsatt-er-utlending-703378b.html Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og trekker fram smugling og fremstilling av narkotika.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Farre-reiste-med-danskebatene-703359b.html For fjerde år på rad viste antall ferjepassasjerer mellom Kristiansand og Hirtshals i fjor en liten nedgang.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Farre-reiste-med-danskebatene-703359b.html Ferjeselskapene Color Line og Fjordline har de siste tre-fire årene samlet hatt en nedgang i antall passasjerer og personbiler mellom Kristiansand og Danmark.
DN170703 Da bergenserne måtte betale ekstra hvis de setter ut mer enn ett spann med restavfall i måneden, sank antall søppeltømminger fra 40 til 27 per husstand i året.
DB170703 Landet er ifølge IMF verdens klart rikeste delt på antall innbyggere. 300 000 innbyggere, i tillegg til 2,4 millioner utenlandske arbeidere.
DB170703 Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og trekker fram smugling og fremstilling av narkotika.
DB170703 A-ha satte rekord i antall solgte billetter til en konsert da de spilte for 198.000 mennesker på Maracanã stadion i Rio de Janeiro i 1991.
DA170703 At det skjer kriminelle handlinger når 130.000 er samlet under det som ut fra et ølkonsum som kan telles i et sjusifret antall liter og et ukelangt campingtilværelse som får middelaldervisjonene av skjærsilden til å fortone seg som et hageparty, er knapt til å unngå.
DA170703 At det skjer kriminelle handlinger når 130.000 er samlet under det som ut fra et ølkonsum som kan telles i et sjusifret antall liter og et ukelangt campingtilværelse som får middelaldervisjonene av skjærsilden til å fortone seg som et hageparty, er knapt til å unngå.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Organisasjoner-Millioner-trues-av-Trumps-bistandskutt-336398b.html Organisasjonene minner om at 30 millioner mennesker i Øst-Afrika, Tsjadsjø-regionen og Jemen er truet av sult, og at et rekordhøyt antall mennesker for øyeblikket er fordrevet fra sine hjem, totalt 65 millioner.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Allerede-na-kan-du-stemme-i-stortingsvalget-336416b.html Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU påpeker at antall forhåndsstemmer gir en indikasjon på hvor stor valgdeltakelsen blir totalt.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Hver-tredje-innsatt-er-utlending-624472b.html Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og trekker frem smugling og fremstilling av narkotika.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Mens 2016 ga det første hoppet i antall drepte i trafikken på mange år, gikk utviklingen første halvår 2017 i riktig retning.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Men antall kvinner som er drept, har økt. - 13 kvinner mistet livet på veien i år, det er fire flere enn på samme tid i fjor.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Igjen synker tallet på antall personer som omkommer på norske veier.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Både målt i antall omkomne etter folketall og etter kjørte kilometer er norske trafikanter best.
AA170703 Mange drar i svært skrøpelige farkoster, og et betydelig antall mister livet i båtulykker.
AA170703 Antall lensmannskontorer skal reduseres fra 340 til 225, og seniorrådgiver Kåre M.
AA170703 Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og trekker fram smugling og fremstilling av narkotika.
AA170703 Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og trekker fram smugling og fremstilling av narkotika. ( ©NTB ) ¶
AA170703 | Rekordmange E.coli-infeksjoner i 2016 ¶ Antall tilfeller av matforgiftninger av E.coli har aldri vært høyere enn i 2016, og sommermånedene er høysesong for infeksjonen.
AA170703 Grunnen til økningen i antall E.coli-infeksjoner er, ifølge Vold, at sykdommen har vært underdiagnostisert.
AA170703 Folkehelseinstituttets ferske rapport om matforgiftning i Norge viser at antall matforgiftninger fra E.coli-bakterier var rekordhøye i 2016, ifølge Dagbladet. 239 nordmenn ble rammet av den alvorligste varianten av E.coli ( EHEC ) i 2016.
VG170702 Med det tangerer han Thor Hushovds antall seire i treukersrittet.
VG170702 Samme antall har Moldes Björn Bergmann Sigurdarson.
VG170702 WHOs utsending i landet, doktor Nevio Zagaria, sier lørdag at antall mistenkte tilfeller av sykdommen er tidoblet på to måneder.
VG170702 På en uke er antall mistenkte tilfeller av kolera i Jemen økt fra 193.000 til 246.000, ifølge Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
VG170702 NYE TILFELLER HVER DAG : Antall koleratilfeller i Jemen øker med 5000 hver dag.
VG170702 I 1989 sto det bak massakren på et stort antall ungdommer i Beijing.
VG170702 Heldigvis finnes det et stort antall andre land som kan være interessert i norske varer og tjenester.
SA170702 I tillegg har det vært en kraftig vekst i antall administrativt ansatte og ledere, selv om antallet stortingsrepresentanter har vært det samme siden 2005, skriver Aftenposten.
FV170702https://www.fvn.no/nyheter/--For-mange-ADHD-diagnoser-702606b.html Psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann er kritisk til det stadig økende antall barn med ADHD-diagnose.
DN170702 Saken gjelder ikke Uber direkte, men handler om at Esa mener Norge har lagt så strenge begrensninger på antall drosjeløyver at det går ut over etableringsfriheten.
DN170702 Boligannonsene i Oslo på Finn.no har opplevd en stor nedgang i antall klikk fra i fjor.
DN170702 - Selv om snittet i antall visninger per annonse er gått ned, er ikke nødvendigvis interessen eller totaltrafikken sunket så mye.
DB170702 Tall fra reisebyrået Ticket viser at antall reiser til Gdansk - som er flyplassen du lander på - har økt med 74 prosent siden i fjor, sier markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen til Dagbladet.
DB170702 Tallet på flyktninger varierer imidlertid voldsomt, da det er et stort antall internt fordrevne som ikke er offisielt registrert, da de oppholder seg hos familie eller venner.
DB170702 DREVET PÅ FLUKT : Et stort antall mennesker har søkt tilflukt i Burunn Ecuatorian Center.
DB170702 - Vi har besøkt flyktningsentrene der store antall oppholder seg under uverdige forhold.
DB170702 Ifølge skatteadvokaten vil det være et « betydelig » beløp, basert på offentlig tilgjengelig informasjon, som antall sjåfører og deres gjennomsnittlige ukeinntekt.
DB170702 - Jeg tror et mye større antall mener at ingen er hevet over loven og at alle må betale den skatten parlamentet har fastsatt.
DB170702 Den forhenværende presidenten nær doblet antall ansatte sammenliknet med sine forgjengere.
DB170702 - Antall liv som er rammet, er stort, dette er kjempedramatisk.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html Tallene fra Statens veivesen viser den samme tendensen som oversiktene fra Trygg Trafikk, hvis tal frem til og med mai også viste en nedgang i antall omkomne.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html Men antall kvinner som har omkommet, har økt fra ni i fjor til 14 i år.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Stadig-flere-drap-i-kriminelle-miljoer-i-Sverige-624432b.html Det har vært en kraftig økning i antall drap begått i oppgjør mellom kriminelle i Sverige, og bare hvert femte blir oppklart.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVqdv/Byggeprosjektet-ble-2400-prosent-dyrere----samtidig-ansatte-Stortinget-husfotograf-og-brukte-1_6-mill-pa-gullvisittkort-maskin I tillegg har det vært en kraftig vekst i antall administrativt ansatte og ledere, selv om antallet stortingsrepresentanter har vært det samme siden 2005.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Byggeprosjektet-ble-2400-prosent-dyrere----samtidig-ansatte-Stortinget-konditor-og-brukte-1_6-mill-pa-gullvisittkort-maskin-624464b.html I tillegg har det vært en kraftig vekst i antall administrativt ansatte og ledere, selv om antallet stortingsrepresentanter har vært det samme siden 2005.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/Danskene-har-lagt-sin-elsk-pa-yrno-624439b.html Et økende antall av disse er altså dansker.
AA170702 Det har vært en kraftig økning i antall drap begått i oppgjør mellom kriminelle i Sverige, og bare hvert femte blir oppklart.
AA170702 Et stort antall sårede sivile har de siste ukene strømmet ut av Mosul, forteller helsearbeidere fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen ( ICRC ).
AA170702 Men antall kvinner som har omkommet, har økt fra ni i fjor til 14 i år.
VG170701 Bilden hevder riktignok at grensen til Syria ikke er stengt for for dem som har behov for å krysse, men i praksis er et ørlite antall som har fått slik tillatelse de siste årene.
VG170701 Han var ute og drakk øl med gode venner da et ukjent antall maskerte personer tok seg inn på Calles mat- og vinhus i Oslo sentrum fredag kveld.
SA170701 På ti år har antall barn som fikk minst én resept på sovemidler doblet seg i aldersgruppen null til 19 år.
SA170701 Etter en Premier League-sesong er det alltid et visst antall spillere som blir frigitt av sine klubber av forskjellige årsaker.
DB170701 Duoen kutter antall deltakere ned til 196.
DB170701 Debattens anledning var den foruroligende veksten i antall unge mellom 18 og 30 år som er utenfor både arbeidsliv og utdanning.
DA170701 Og norsk reiseliv forventer vekst i antall nordmenn som velger norgesferie til sommeren.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Byen-for-vare-fotter-336363b.html Like fullt er et av byrådets viktigste tiltak fortsatt å være en « aktiv pådriver for å redusere antall shuttlebusser » - som altså ble fjernet i fjor.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html I et gransknings- og kvalitativt perspektiv er dette et betydelig antall , og vi mente det ville være tilstrekkelig for å kunne besvare mandatet.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html UTDYPING : « Som et ledd i det generelle kompetansearbeidet ved Høgskolen på Vestlandet, arbeider vi bevisst med å øke antall tilsatte, å videreutvikle staben og ellers styrke tegnspråkmiljøet hos oss », skriver de tre forfatterne fra Høgskolen på Vestlandet.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html Som et ledd i det generelle kompetansearbeidet ved Høgskolen på Vestlandet, arbeider vi bevisst med å øke antall tilsatte, å videreutvikle staben og ellers styrke tegnspråkmiljøet hos oss.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Titusentalls-deltok-i-Pride-parade-i-stralende-sol-624409b.html | Titusentalls deltok i Pride-parade i strålende sol ¶ 27 grader og nydelig vær møtte et stort antall deltakere og tilskuere i årets Pride-Parade.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Gjerningsmenn-som-raserte-utested-fortsatt-pa-frifot-624407b.html - Politiet fikk en god del nødtelefoner om at et ukjent antall gjerningspersoner hadde tatt seg inn.
AP170701https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-Premier-League-spillerne-kan-signeres-gratis-238129b.html Etter en Premier League-sesong er det alltid et visst antall spillere som blir frigitt av sine klubber av forskjellige årsaker.
AA170701 WHOs utsending i landet, doktor Nevio Zagaria, sier lørdag at antall mistenkte tilfeller av sykdommen er tidoblet på to måneder.
AA170701 På en uke er antall mistenkte tilfeller av kolera i Jemen økt fra 193.000 til 246.000, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO.
AA170701 FN sa i forrige uke at de frykter antall smittede vil passere 300.000 innen utgangen av august.
AA170701 Den dokumenterte nedgangen i antall skadde og drepte i trafikken på grunn av disse målingene, viser at tiltaket er et solid skritt i riktig retning for å nå nullvisjonen.
VG170630 Antatt seirer i år : 22 ¶ Antall seirer totalt : 1613 ¶
VG170630 For det første pleier han ikke å være altfor ivrig i dette sosiale mediet, med et gjennomsnittlig antall publiseringer på én per måned.
VG170630 Brann har et rutinert mannskap om du ser på alder og antall toppkamper, men med få unntak er de fleste spillerne et stykke unna Rosenborgs erfaring i å spille om pokaler når det drar seg til utover høsten.
VG170630 Men det er forskjell på en som legger ut bilde av en flaske fra en ferietur på Facebook med et begrenset antall venner, og en som gjør det på en kommersiell blogg, sier han.
VG170630 « Et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble eksponert for sarin eller et sarinlignende stoff », konkluderer rapporten.
VG170630 Kundenes tap er 799 millioner, og antall spillere til sammen er ca. 125 000.
VG170630 Antall spilleavhengige anslås å ligge på drøyt 30 000.
VG170630 Antall henvendelser til hjelpelinjen sank fra ca. 2100 i året til ca. 650.
VG170630 Antall henvendelser til hjelpelinjen for spilleavhengige har holdt seg stabilt på mellom 600 og 700 i året.
VG170630 - Et ukjent antall personer tok seg inn på stedet og prøvde å gå løs på mannen som stod i baren, forteller innsatsleder Monica Engebretsen.
VG170630 Åtte prosent av SAS' totale antall seter dekkes av leiepartnere ¶
SA170630 Jeg mener det er rom for utbygging av et betydelig antall boliger på Sølyst, men den detaljreguleringen som bystyret har vedtatt, innebærer en utbygging som vil dominere i det lokale miljøet og som vil endre øyas karakter og redusere kvalitetene ved den fredete eiendommen og naturområdene.
SA170630 at et mindre antall tomter har blitt solgt og hyttebygg reist, og det faktum at det er planlagt et vindkraftverk på Buheii, ikke langt fra Knaben.
SA170630 I løpet av det siste året har antall ledige sykepleierstillinger i fylket økt med 79 prosent.
SA170630 - Dette med gjerder er litt av en kabal, og det er tid og antall frivillige som er faktorene som avgjør hvordan den skal gå opp, sier gjerdesjefen.
FV170630https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Dobbelt-sa-ofte-ADHD-diagnose-til-barn-i-Aust-Agder-som-i-Vest-Agder-702763b.html Nye tall viser at Aust-Agder ligger nær landsgjennomsnittet i antall ADHD-diagnoser per tusen barn, mens Vest-Agder gir aller færrest diagnoser.
DN170630 Derfor har ikke Statoil et eksakt antall på hvor mange it-stillinger som skal opprettes.
DN170630 Men antall langtidsledige fortsetter å øke.
DN170630 Dette er saken ¶ | 600 færre ledige i juni ¶ Antall registrerte ledige faller for syvende måned på rad, ifølge Nav.
DN170630 Det ble 600 færre arbeidsledige i juni, viser sesongjusterte tall for antall registrerte arbeidsledige som Nav la frem fredag.
DN170630 Antall arbeidsledige faller nå for syvende måned på rad.
DB170630 Antall tempokilometer er krympet til det minimale, og colombianeren slipper de store tapene han ofte får på de lange tempoetappene.
DB170630 Tallet på antall drepte er usikkert, men det er hevdet at alt fra 77 til 400 til 1000 ble likvidert.
DB170630 Når befolkningen i pressområder vokser raskere enn antall nye boliger, er det andre mekanismer enn byggekostnaden som bestemmer prisen.
DB170630 Gjennomsnittet for antall seere har variert mye fra sesong til sesong, med 2012 og 2013 som de dårligste sesongene.
DA170630 Statoil har ikke et eksakt antall på hvor mange stillinger som skal opprettes, men selskapet anslår mellom 15 og 20 nye IT-arbeidsplasser.
DA170630 | Færre bostedsløse i Stavanger ¶ Antall bostedsløse i Stavanger er mer enn halvert siden 2012.
DA170630 Selskapet har også hatt en kraftig økning i antall norske kunder.
DA170630 Da kan vi gå inn med database som går gjennom flyinformasjon fra hele verden, og se om det var tilfelle eller ikke, basert på antall fly som eventuelt har tatt av og landet i det samme tidsrommet.
DA170630 De måler antall bevegelser forbi et konkret sted.
BT170630https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Helsesostre-pa-stedet-hvil-i-fire-av-ti-kommuner-336345b.html Rett nok økte antall årsverk innen helsestasjoner og skolehelsetjeneste med 9 prosent fra 2015 til 2016.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Dyre-pensjonister-336205b.html Å stadig gi mer til det aller rikeste segmentet av befolkningen, er uholdbart når både oljeinntekter og sysselsetting går ned, mens antall eldre går opp.
BT170630https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-henter-40-kilometer-med-gjerder-for-a-unnga-dette-238037b.html - Dette med gjerder er litt av en kabal, og det er tid og antall frivillige som er faktorene som avgjør hvordan den skal gå opp, sier gjerdesjefen.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport-Saringass-ble-brukt-i-Syria-angrep-624320b.html Etter å ha intervjuet flere vitner og gjennomført flere prøver har OPCW konkludert med at « et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble utsatt for sarin eller et sarin-lignende stoff ».
AP170630https://www.aftenposten.no/osloby/Maskerte-personer-raserte-utested-i-Oslo-sentrum-med-koller_-macheter-og-oks-624396b.html - Politiet fikk en god del nødtelefoner om at et ukjent antall gjerningspersoner hadde tatt seg inn.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/XVM1g/Spania-frykter-terror-mot-turister_-setter-inn-flere-tusen-politifolk Et så høyt antall ekstra politifolk har landet ikke satt inn siden 2011.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/Spania-frykter-terror-mot-turister_-setter-inn-flere-tusen-politifolk-623865b.html Et så høyt antall ekstra politifolk har landet ikke satt inn siden 2011.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Nye-tall-viser-bratt-fall-i-visninger-av-boligannonser-624215b.html - Selv om snittet i antall visninger pr. annonse er gått ned, er ikke nødvendigvis interessen eller totaltrafikken sunket så mye.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Nye-tall-viser-bratt-fall-i-visninger-av-boligannonser-624215b.html - Sammenlignet med fjoråret er antall sidevisninger pr. bolig falt fra januar og utover.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-henter-40-kilometer-med-gjerder-for-a-unnga-dette-238037b.html - Dette med gjerder er litt av en kabal, og det er tid og antall frivillige som er faktorene som avgjør hvordan den skal gå opp, sier gjerdesjefen.
AA170630 « Et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble eksponert for sarin eller et sarinlignende stoff », konkluderer rapporten.
AA170630 « Et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble eksponert for sarin eller et sarinlignende stoff », konkluderer rapporten.
AA170630 De siste fem årene har antall mennesker på flukt i verden økt med 50 prosent fra 42,5 millioner i 2012 til 65,6 millioner i 2017.
AA170630 - Dette er beregningstall, og vi kommer til å ha et fast antall seler tilgjengelig.
SA170629 Om Óscar Pérez virkelig har den militære, politimessige og sivile støtten han hevder er ennå uvisst, men et ukjent antall personer fra militæret har de siste månedene blitt fengslet, og Maduro fordømte øyeblikkelig hendelsen som « et terrorangrep », og satte landets væpnede styrker i høyeste alarmberedskap.
SA170629 Men hvis du dividerer en pengesum på antall mennesker, jeg vet ikke helt...
NL170629 Styret ville ikke gå for administrasjonens forslag om å redusere antall fakultet fra åtte til fem.
NL170629 Administrasjonens innstilling var å redusere antall fakultet fra åtte til fem.
DN170629 Esa mener det norske systemet med å gi ut et begrenset antall drosjeløyver strider i mot etableringsfriheten i EØS-avtalen.
DB170629 ( Dagbladet ) : - Vi ser at vi er underrepresentert i antall spillere født seint på året.
DB170629 Dette var et av hovedpunktene i rapporten, hvor det også står at det var svakheter i tilskuddsforvaltningen, og at begrunnelser for avslag eller støtte ikke var tilstrekkelig dokumentert i et betydelig antall saker.
DB170629 En levende fremføring av et musikkstykke har i denne sammenheng større verdi og kan ikke sidestilles med en fremføring som er mangfoldiggjort og som kan gjentas elektronisk et ubegrenset antall ganger.
DA170629 De slo alarm om få ansatte på jobb, lite innhold i soningen og et økende antall psykisk syke innsatte.
DA170629 - Kursene som går nå, og som også er planlagt til høsten, vil kompensere, men også øke det totale antallet og gi oss en utvidet grad av piloter sett opp mot antall fly, bekrefter Solli.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Trump-far-kritikk-for-a-ha-hanet-kvinnelig-journalist-336342b.html Hun viser til at presidenten selv har blitt utsatt for et stort antall personangrep og sier han akter å kjempe imot dem med samme mynt.
BT170629https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Tidenes-storste-narkotikakrise_-med-legen-som-dealer-336173b.html NARKOTIKAKRISE : Antall overdosedødsfall i USA er mer enn tredoblet siden 1999.
BT170629https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Tidenes-storste-narkotikakrise_-med-legen-som-dealer-336173b.html Litt flere tall : Fra 1999 til 2015 er antall overdosedødsfall blitt mer enn tredoblet.
BT170629 På ti år har antall barn som fikk minst én resept på sovemidler doblet seg i aldersgruppen null til 19 år.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MV5zE/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat I en test med bortimot 30 spørsmål er det vanskelig å få kartlagt et tilstrekkelig antall særegenheter ved ni partier.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Derfor-er-det-vanskelig-a-lage-en-valgomat-624106b.html I en test med bortimot 30 spørsmål er det vanskelig å få kartlagt et tilstrekkelig antall særegenheter ved ni partier.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Til-deg-som-ikke-klarer-a-ha-sympati-med-barna-som-ikke-skal-pa-ferie-i-sommer-624294b.html Siden 2001 har antall barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt økt med mer enn 200 prosent.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-Vi-snur-pa-hver-eneste-krone_-og-sa-ma-vi-lese-i-avisen-at-idrettsforbundet-gar-i-dyre-middager-der-vinen-flommer-238053b.html Men hvis du dividerer en pengesum på antall mennesker, jeg vet ikke helt...
AA170629 Hun viser til at presidenten selv har blitt utsatt for et stort antall personangrep og sier han akter å kjempe imot dem med samme mynt.
AA170629 Eivindsen forteller at det har vært et stort antall av unge voksne som har besøkt utstillingen, da spesielt folk i 20-årene.
VG170628 Ifølge Bowers er det ikke nødvendigvis snakk om en økning i antall skip, men heller å bytte ut gammel teknologi, og dermed en økning i kvalitet fremfor kvantitet.
VG170628 Antall tjenestepersoner i Beredskapstroppen er styrket med 50 prosent.
VG170628 - Har antall alvorlige angrep mot Forsvaret økt de siste årene ?
VG170628 - Vi ser et sikkerhetspolitisk bilde der spenningen mellom et militært sterkere Russland og Vesten har økt i kjølvannet av konfliktene i Ukraina, et økende antall terrorangrep i Europa, særlig knyttet til ISIL og til slutt en økende trussel i det digitale rom.
SA170628 | Oljesmellen har gitt færre bostedsløse ¶ Antall bostedsløse i Stavanger er mer enn halvert siden 2012, og årsaken er oljenedgangen.
DN170628https://www.dn.no/nyheter/2017/06/28/2049/Utenriks/militaert-kapplop-i-orkenland Djibouti feirer 40 års uavhengighet denne uken, men antall hensyn landet tar til andre enn seg selv, har trolig aldri vært flere enn nå.
DN170628https://www.dn.no/dnaktiv/2017/06/28/2050/Idrett/hardt-mektig-og-ratt Begrenset antall plasser.
DN170628 Djibouti feirer 40 års uavhengighet denne uken, men antall hensyn landet tar til andre enn seg selv, har trolig aldri vært flere enn nå.
DN170628 En oversikt NRK har fått fra Avinor viser at Norwegian hadde færrest innstillinger, både i antall og prosent.
DN170628 Vitenskapelig råd for lakseforvaltning mener å kunne dokumentere at mye lakselus gjør at antall villaks som kommer tilbake til kysten og elvene blir redusert med 50.000 årlig.
DN170628 Dagens antall shortposisjoner kan ikke vedvare, og tradere vil før eller senere måtte dekke inn disse posisjonene, noe som kan presse opp oljeprisene, sier Tamar Essner, sjef for energi i Nasdaq Corporate Solution.
DN170628 Forsinkelsene i helgen førte til trøbbel for et stort antall passasjerer.
DB170628 En oversikt NRK har fått fra Avinor viser at Norwegian hadde færrest innstillinger, både i antall og prosent.
DB170628 juni er den blodigste siden krigen mot IS ble innledet, målt i antall sivile liv som har gått tapt i de USA-ledede angrepene.
DB170628 Byens nyeste kjedetilskudd, Nord, har på rekordtid økt antall serveringssteder fra tre til elleve.
DB170628 Men NFs resultat utgjør en firedobling i antall mandater i forhold til 2012.
BT170628https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Pilotleder--Det-vil-bli-verre-for-Norwegian-336247b.html Forsinkelsene i helgen førte til trøbbel for et stort antall passasjerer.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/ps/11-gode-ting-med-regnrekorden-336208b.html REGNET SKAL HEM : Bergen satt ny regnrekord for antall dager på rad med regn i juni.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Norwegian-hadde-farrest-innstillinger-i-juni-624203b.html En oversikt NRK har fått fra Avinor viser at Norwegian hadde færrest innstillinger, både i antall og prosent.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Fem-sporsmal-og-svar-om-de-store-hackerangrepene-som-rammer-Europa-624153b.html Det blir innbringende når et svært høyt antall brukere blir rammet.
AA170628 Dette er en dobling i antall brukere siden 2012 da tjenesten nådde èn million brukere og mange trodde at taket var nådd.
AA170628 De to andre gruppene bekrefter også at et stort antall mennesker ble drept.
AA170628 En oversikt NRK har fått fra Avinor viser at Norwegian hadde færrest innstillinger, både i antall og prosent.
AA170628 I år som i fjor startet Norwegian sommeren med et stort antall kansellerte fly og fortvilte passasjerer.
VG170627 Den voksende ventelisten skyldes ikke at flere blir nyresyke i Norge, men en nedgang i antall donasjoner.
VG170627 Omtrent åtte prosent av barn og unge, cirka 70.000 i antall , har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse.
SA170627 Forsinkelsene i helgen førte til trøbbel for et stort antall passasjerer.
SA170627 - Jeg har ikke det eksakte tallet på antall passasjerer som er blitt rammet, men det er altfor mange og noe vi virkelig beklager overfor passasjerene, sier Holmbergh.
SA170627 Sagosen fikk flest antall stemmepoeng sammenlagt, med 31.
NL170627 Hvis vi går bak tallene, om hvordan stadig mindre av det samla landarealet er dyrket mark, nedgangen i antall melkekyr eller melkegeiter, at det blir dramatisk færre gårder i nord som søker om produksjonstilskudd, ja da trer alvoret tydelig frem.
NL170627 Det er verdens største senter for havrett i antall ansatte forskere, og har siden oppstarten i 2014 bygget opp stor internasjonal anerkjennelse.
DN170627https://www.dn.no/nyheter/2017/06/27/0900/Eiendom/prishopp-for-skjaergardshytter Det er store lokale forskjeller, men dette vil naturlig svinge mye siden antall solgte hytter i ulike kommuner er så lavt at salgstiden vil påvirkes mye av enkeltsalg, sier Dreyer.
DN170627 Videre peker Nordea på at et rekordhøyt antall ferdigborede oljeskiferbrønner nå står klare til å begynne produksjon, og meglerhuset fremhever at mange produsenter vil stå klare til å øke produksjonen dersom oljeprisen skulle stige.
DN170627 Nordea Markets skriver i en oppdatering at det foreløpig er få tegn til avmatning på tilbudssiden, men påpeker samtidig at når oljeprisen er på nivåer som nå, pleier antall aktive rigger i USA å falle litt tilbake.
DN170627 Det er store lokale forskjeller, men dette vil naturlig svinge mye siden antall solgte hytter i ulike kommuner er så lavt at salgstiden vil påvirkes mye av enkeltsalg, sier Dreyer.
DB170627 Samtidig reduseres antall ryttere på hvert lag fra ni til åtte mann ¶
DB170627 Da han ble opplyst om tilleggsregelen med maksantall for antall ryttere, lyste han opp : ¶
DB170627 Antall skadde på trafikkulykken : 3 alvorlig skadde og 2 lettere skadde.
DB170627 Lammy har uttalt at mangelen på oppdateringer på antall ofre og overlevende skaper spekulasjoner om en « coveup », hvor myndighetene unngår å dele informasjon for å slippe opptøyer.
DB170627 - Mangel på informasjon om antall ofre og overlevende skaper et skille mellom myndighetene og dem de er valgt for å tjene, skriver Lammy på Twitter.
DB170627 Eigeland mener det er over all forventning, spesielt med tanke på antall givere.
DB170627 ALTERNATIVE FAKTA : Kellyanne Conway, rådgiveren til president Donald Trump, sier pressesekretæren i Det hvite hus la fram « alternative fakta » om antall oppmøtte på innsettelsesseremonien.
DB170627 I tillegg ser vi at antall nye årsverk per år i kommunal pleie og omsorg er halvert under denne regjeringen, sammenliknet med rødgrønn periode.
DA170627 Vi håper å kunne opprettholde antall forestillinger på dette nivået uten ytterligere kutt, men det avhenger av den rammebevilgningene fra staten, sier Anne Carine Tanum.
DA170627 Styrelederen kan ikke utelukke ytterligere reduksjon i antall forestillinger for 2017.
DA170627 I fjor måtte vi redusere antall forestillinger noe, for å bedre økonomien.
DA170627 DNOB økte billettinntektene fra 100 millioner i 2015 til 103 millioner i 2016, til tross for at antall forestillinger var redusert med nesten en fjerdedel, som følge av stramme rammer for de statlige bevilgningene.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Beredskap-er-mer-enn-sikring-av-bygg-336153b.html Beredskap er antall politifolk på vakt.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Beredskap-er-mer-enn-sikring-av-bygg-336153b.html Antall årsverk i politiet har økt med nesten 2000 under Solberg.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Beredskap-er-mer-enn-sikring-av-bygg-336153b.html Antall politifolk i Beredskapstroppen er økt med 50 prosent.
AP170627https://www.aftenposten.no/verden/Domstol-Nederland-delvis-ansvarlig-for-dodsfall-i-Srebrenica-624082b.html Et stort antall flyktninger strømmet til den lille muslimske enklaven Srebrenica i den serbiske delen av Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet.
AP170627https://www.aftenposten.no/osloby/Flere-skadet-i-E18-ulykke--fire-biler-og-lastebil-involvert-624071b.html Antall skadde på trafikkulykken : 3 alvorlig skadde og 2 lettere skadde.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/6EP3L/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal - Norwegian har prosentsatser på bemanning som skal være i beredskap, så de har et visst antall folk i bakhånd.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/6EP3L/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal - Finnes det en lovregulering som sier at et flyselskap må ha en viss bemanningsmargin, for eksempel en prosentsats eller et antall ansatte som flyselskapet må ha i bakhånd ?
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal-624073b.html - Norwegian har prosentsatser på bemanning som skal være i beredskap, så de har et visst antall folk i bakhånd.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal-624073b.html - Finnes det en lovregulering som sier at et flyselskap må ha en viss bemanningsmargin, for eksempel en prosentsats eller et antall ansatte som flyselskapet må ha i bakhånd ?
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Rammet-av-Norwegian-kanselleringer-Da-kan-du-ha-krav-pa-tusenvis-av-kroner-i-erstatning-624050b.html Et stort antall Norwegian-passasjerer har de siste dagene fått ødelagt ferieplanene på grunn av kansellerte fly.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Sagosen-stemt-frem-til-verdens-beste-unge-spiller---Karingen-blir-lagt-merke-til-237965b.html Sagosen fikk flest antall stemmepoeng sammenlagt, med 31.
AA170627 Et stort antall flyktninger strømmet til den lille muslimske enklaven Srebrenica i den serbiske delen av Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet.
AA170627 | Voldsom økning i antall tvangsavviklinger i mai ¶ Antall tvangsavviklinger tidoblet seg i mai i år sammenlignet med året før.
AA170627 | Voldsom økning i antall tvangsavviklinger i mai ¶
AA170627 En oversikt fra Bisnode viser at antall konkurser og tvangsavviklinger økte med 86 prosent i mai sammenlignet med samme periode i fjor.
AA170627 Forsinkelsene i helgen førte til trøbbel for et stort antall passasjerer.
AA170627 - Jeg har ikke det eksakte tallet på antall passasjerer som er blitt rammet, men det er altfor mange og noe vi virkelig beklager overfor passasjerene, sier Holmbergh.
AA170627 For det første øker antall medlemmer i norske idrettslag, og det øker mest på jentesiden.
VG170626 Antall passasjerer som opplever dette er ikke veldig mange, men det spiller ingen rolle om de er få eller mange for dem som opplever dette.
SA170626https://www.aftenbladet.no/100Sport/kampsport/Brakhus-har-handplukket-17-jenter-til-dette-luksusstedet-237907b.html IOC har sagt at de skal opp på samme antall vektklasser som herrene, som er ti.
SA170626 Vi brukte over 20 millioner på politisk virksomhet i 2016 - til sammenligning brukte Drammen kommune 18,6 mill, ( som har samme antall representanter 49 ).
SA170626 Mens enkelte andre langrennsløpere lager seg matplaner slik at de får i seg antall kalorier som står i stil med det enorme kaloriforbruket de har i tunge treningsperioder, er Bjørgen langt mer avslappet.
SA170626 IOC har sagt at de skal opp på samme antall vektklasser som herrene, som er ti.
NL170626 | Ei 5-dobling av antall trailere ?
NL170626 Ei 5-dobling av sjømatproduksjonen vil bety ei 5-dobling av antall trailere på riksveiene våre.
NL170626 Ei 5-dobling av antall trailere/vogntog vil bli for stor belastning for veiene våre, og ikke minst vil dette bli et mareritt for alle andre veifarende.
NL170626 Ei 5-dobling av antall trailere/vogntog vil bli for stor belastning for veiene våre, og ikke minst vil dette bli et mareritt for alle andre veifarende, skrive Hanne-Marie Eriksen.
NL170626 Vi har nå fire års erfaring med det å være fakultet, og i løpet av den tiden har alle våre fagområder økt studentsøknad til sine studier, våre studier har god gjennomstrømning, vi har økt den faglige kompetansen, vi har god rekruttering av faglig og administrativ kompetanse og vi har økt antall forskningspublikasjoner.
FV170626 I rapportens statistikker dokumenteres det at antall syfilis-smittede i Norge var 61 i 2007, mens det i løpet av 2016 ble registrert 188.
FV170626 Fra slutten av 1990-tallet har antall syfilistilfeller blant menn som har sex med menn økt betydelig i Norge, og sykdommen kan nå betraktes som endemisk i denne gruppen.
DN170626 - Vi har doblet antall kvoteflyktninger og nesten alle de lengeværende asylbarna får nå bli, sa Grande, men understreket at partiet også står fast på innstramningene fra det brede stortingsforliket fra i fjor.
DN170626 Dette vil være et lærebokeksempel på hva som skjer når et få antall leverandører betjener hele den globale bilindustrien.
DB170626 Seinere har øyene Koh Khai Nok, Koh Khai Nui og Koh Khai Nai, fulgt etter med sterke begrensninger i antall besøkende.
DB170626 Også gamlebyen i Dubrovnik stenger når et visst antall besøkende er nådd, og øya Santorini i Hellas har begrenset antall skipsanløp da øya bokstavelig talt flommet over av besøkende.
DB170626 Også gamlebyen i Dubrovnik stenger når et visst antall besøkende er nådd, og øya Santorini i Hellas har begrenset antall skipsanløp da øya bokstavelig talt flommet over av besøkende.
DB170626 Det viste Lagerbäcks fire uttatte spisser : Ohi, Elyounoussi, Alexander Søderlund og Maars Johnsen, og antall mål de hadde scoret fra 28. mai 2016 til 30. mai 2017.
DB170626 Vi har omtrent samme antall døgn på treningsleir, men blir heller igjen to-tre dager etter renn eller reiser ned tidligere.
DB170626 - Vi prøver å få ned antall reisedøgn ved å kjøre samlinger samtidig som det er renn i Sommer Grand Prix.
DB170626 Et stort antall fritidsbåter forsøkte å komme båten til unnsetning.
DB170626 - Det er over all forventning, spesielt med tanke på antall givere, sier Bentsen til Dagbladet.
DB170626 Unge, dyktige kokker flytter tilbake til landsdelen og det åpnes flere restauranter med personlighet og egenart, sier redaktøren, som også tilskriver den gode utviklingen økningen i antall helårsturister.
DB170626 Settes dette opp mot antall timer verdens befolkning bruker i havet er sjansene for å bli angrepet av hai svært små.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Ned-for-klimaet-336126b.html Nå har vi en situasjon der de største partiene går fri, mens de små kjemper en intens kamp om et begrenset antall velgere som setter klima først.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-trenger-et-europeisk-kvotesystem---336071b.html Et økende antall mennesker på flukt krever et godt internasjonalt samarbeid.
BT170626https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Brakhus-har-handplukket-17-jenter-til-dette-luksusstedet-237907b.html IOC har sagt at de skal opp på samme antall vektklasser som herrene, som er ti.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Ved den private sykehuskjeden Aleris har antall pasienter som selv betaler for en undersøkelse av mage og tarm, økt med 70 prosent de siste fire årene.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Grafen under viser antall undersøkelser ved Aleris.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Den røde grafen viser pasienter som har fått dekket undersøkelsen av det offentlige, den blå viser antall pasienter som har betalt selv.
AP170626https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Toffe-treningsdager-for-Marit-Bjorgen--Ma-spise-fem-seks-maltider-om-dagen-237898b.html Mens enkelte andre langrennsløpere lager seg matplaner slik at de får i seg antall kalorier som står i stil med det enorme kaloriforbruket de har i tunge treningsperioder, er Bjørgen langt mer avslappet.
AP170626https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Brakhus-har-handplukket-17-jenter-til-dette-luksusstedet-237907b.html IOC har sagt at de skal opp på samme antall vektklasser som herrene, som er ti.
AP170626 Mens enkelte andre langrennsløpere lager seg matplaner slik at de får i seg antall kalorier som står i stil med det enorme kaloriforbruket de har i tunge treningsperioder, er Bjørgen langt mer avslappet.
AA170626 Et stort antall fritidsbåter forsøkte å komme båten til unnsetning.
AA170626 Antall asylsøkere som kommer til Norge er rekordlavt.
VG170625 Jeg kjenner meg veldig igjen, jeg har tråkket x antall ganger, sier Solbakken - og legger til : ¶
VG170625 Det er antall scoringer han til slutt blirmålt på, han skulle være den siste oljen i maskineriet til Rosenborg, og det kan fortsatt være at han blir, sier Ståle Solbakken.
VG170625 Brannen startet like vest for Donana som regnes som et av Spanias viktigste naturreservater med et svært stort antall ulike dyre- og plantearter.
SA170625 Tidligere i juni samlet for eksempel 676 barn seg i Bolton i England der de satte ny verdensrekord i antall personer som hadde kledd seg ut som Harry Potter.
SA170625 - Dette er faktisk første året jeg ikke har satt meg målsetting om antall scoringer i en sesong.
SA170625 Så da Sarpsborg ikke klarte å få mer ut av et tosifret antall sjanser, var det fortsatt gode muligheter for Brann å røve med seg minst ett poeng.
FV170625 Et stort antall fritidsbåter forsøkte å komme båten til unnsetning.
FV170625 | Gjeldsproblemene vokser på Sørlandet ¶ Antall betalingsanmerkninger øker i oljefylkene på Sør- og Vestlandet, ifølge en analyse fra inkassobyrået Lindorff.
FV170625 Vest- og Aust-Agder har en økning i antall betalingsanmerkninger på henholdsvis 10,3 og 7,5 prosent, viser analysen.
FV170625 - Antall anmerkninger øker mer enn antall personer med betalingsvansker.
FV170625 - Antall anmerkninger øker mer enn antall personer med betalingsvansker.
DN170625 | Gjeldsproblemene vokser i oljefylkene ¶ Antall betalingsanmerkninger øker i oljefylkene på Sør- og Vestlandet, ifølge en analyse fra inkassobyrået Lindorff.
DN170625 Vest- og Aust-Agder har en økning i antall betalingsanmerkninger på henholdsvis 10,3 og 7,5 prosent, viser analysen.
DN170625 - Antall anmerkninger øker mer enn antall personer med betalingsvansker.
DN170625 - Antall anmerkninger øker mer enn antall personer med betalingsvansker.
DN170625 Antall reiser til London øker i sommer.
DB170625 Og mens over 130 representanter fra klubbene med størst ressurser i Europa følger England-Tyskland og Spania-Italia inn i tirsdagens semifinaler, har et tosifret antall internasjonale klubber valgt seg Vålerenga-Lillestrøm, Sarpsborg-Brann og mandagens kamp i Drammen - Strømsgodset-Molde - i den 14. serierunden i Eliteserien.
DB170625 Ifølge Al Jazeera er det ventet at tallet på antall døde til stige.
DB170625 Mye tyder på at antall papirløse i Norge og i resten av Europa øker.
BT170625https://www.bt.no/nyheter/utenriks/-Tre-dode_-30-savnet-etter-forlis-i-Colombia-336147b.html Et stort antall fritidsbåter forsøkte å komme båten til unnsetning.
BT170625https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergenserne-flokker-til-vannet-i-rekordregnet-336138b.html IKKE SOM FORVENTET : Administrerende direktør for Fløyen AS, Anita Nybø, har ikke opplevd den økningen i besøkende selskapet så for seg med et økt antall turister til byen i år.
BT170625https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergenserne-flokker-til-vannet-i-rekordregnet-336138b.html Cruiseturistene har strømmet til byen i hopetall så langt i år, men Nybø har ikke sett den økningen i antall reisende med Fløibanen som hun hadde forventet.
BT170625https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergenserne-flokker-til-vannet-i-rekordregnet-336138b.html - Vi har stort sett samme antall turister i juni sammenlignet med i fjor, med en liten nedgang fra mai.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html desember, kommer det hver vår oppslag i avisene om elever som går ut av skolen med x antall 6'ere på vitnemålet.
BT170625https://www.bt.no/100Sport/fotball/Kapteinen-reddet-Brann-i-toppkampen-237809b.html Så da Sarpsborg ikke klarte å få mer ut av et tosifret antall sjanser, var det fortsatt gode muligheter for Brann å røve med seg minst ett poeng.
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Flere-omkom-da-bat-med-150-turister-sank-i-Colombia-623955b.html Et stort antall fritidsbåter forsøkte å komme båten til unnsetning.
AP170625 - Dette er faktisk første året jeg ikke har satt meg målsetting om antall scoringer i en sesong.
AP170625 Så da Sarpsborg ikke klarte å få mer ut av et tosifret antall sjanser, var det fortsatt gode muligheter for Brann å røve med seg minst ett poeng.
AA170625 Antall reiser til London øker i sommer.
AA170625 Tidligere i juni samlet for eksempel 676 barn seg i Bolton i England der de satte ny verdensrekord i antall personer som hadde kledd seg ut som Harry Potter.
AA170625 Men brannen har beveget seg inn i nasjonalparken Doñana, som har et svært stort antall ulike dyre- og plantearter.
VG170624 Men det mest hårete målet fra NCF er å doble antall medlemmer i sykkelklubber lokalt fra 10 000 til 20 000 innen 2020.
SA170624 Vi ser at et stigende antall frekventerer mosjonssentre og betaler store beløp for rådgiving, i stedet for å benytte fasilitetene som idrettslagene og kommunene rår over.
NL170624 Hvis vi hadde kuttet antall kampfly fra 52 til 40, en moderat nedjustering, vil det spart oss for 8 milliarder i investeringsutgifter og minst 220 mill. årlige driftsutgifter de neste tiårene, ifølge beregninger fra Forsvarsdepartementet.
FV170624 Vi ser at et stigende antall frekventerer mosjonssentre og betaler store beløp for rådgiving, i stedet for å benytte fasilitetene som idrettslagene og kommunene rår over.
DB170624 Med seieren mot LSK står det nå 27-27 i antall seirer mellom klubbene i øverste divisjon i Norge.
DB170624 Antall uavgjort er 25.
DB170624 - Om man ser globalt på antall haiangrep hvert år er det veldig tydelig at vi mennesker ikke står på menyen til hai, sier Myhre. | « Nekter å tolerere syrisk feilbombing ».
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Hviskeleken-pa-politihuset-336092b.html Mange av detaljene kan være bagatellmessige, som størrelsen på kniven eller antall kilo heroin.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-bekymret-for-omsorgen-i-ferien-335913b.html Den største endringen vi har erfart etter overtakelsen er en firedobling av antall pleiere.
BT170624 Vi ser at et stigende antall frekventerer mosjonssentre og betaler store beløp for rådgiving, i stedet for å benytte fasilitetene som idrettslagene og kommunene rår over.
AP170624https://www.aftenposten.no/verden/Na-flytter-grnderne-fra-Silicon-Valley-til-Silicon-Beach-622004b.html Nå er området også tilholdssted for et økende antall teknologiselskaper.
AP170624https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-havn-skal-tilby-landstrom-pa-Vippetangen-623892b.html I tillegg til at landstrøm til cruise er svært kostbart, anløper det et stort antall ulike cruiseskip og i hovedsak kun på sommerhalvåret.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Regjeringen-lanserer-krav-om-flere-barnehagelarere--Ikke-ambisiost-nok_-sier-Ap-623795b.html Kravet til antall voksne som nå er foreslått, er det bred politisk enighet om, men opposisjonen på Stortinget er ikke fornøyde med satsingen.
AP170624https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Den-norske-idrettsmodellen-er-utdatert-237677b.html Vi ser at et stigende antall frekventerer mosjonssentre og betaler store beløp for rådgiving, i stedet for å benytte fasilitetene som idrettslagene og kommunene rår over.
AP170624 Vi ser at et stigende antall frekventerer mosjonssentre og betaler store beløp for rådgiving, i stedet for å benytte fasilitetene som idrettslagene og kommunene rår over.
AA170624 Sterkere fagmiljø : Redusering av antall domstoler er, som alle andre strukturendringer i offentlig sektor, politisk omstridt.
AA170624 Leden består av fine kulturstier, som brukes av et stort antall mennesker på fritiden til tur og rekreasjon.
AA170624 I fjor økte antall overnattinger med 40 prosent, sammenlignet med fjoråret, sier Jansson.
VG170623 Antatt seirer i år : 45 ¶ Antall seirer totalt : 4 262 ¶
VG170623 - Vi mener jentene blir tatt på alvor, og vi håper vår målsetning om å doble antall jenter frem til 2020 vil gjøre tilbudet for jentene bedre enn noen gang tidligere, sier Per Erik Mæhlum i forbundet.
VG170623 « Selvmordsbiler » ble et effektivt våpen da IS tok Mosul i juni 2014, og ble brukt i stort antall da Mosul-offensiven ble påbegynt i oktober.
VG170623 Resultatet er et stort antall redningsaksjoner.
VG170623 I flere brev til sykehusledelsen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpeker de at avdelingen har et høyere sykefravær og antall oppsigelser enn sykehuset for øvrig, noe de hevder skaper fare for pasientsikkerheten.
VG170623 Men det er ikke riktig at Norge flommes over av asylsøkere - i fjor så vi det laveste antall asylsøkere på nesten 20 år.
VG170623 Laveste antall asylsøkere på 20 år ¶
VG170623 Andenæs mener Norge heller bør konsentrere seg om å integrere godt, ikke om å begrense antall innvandrere.
SA170623 Resultatet er et stort antall redningsaksjoner.
SA170623 Sjekker du inn halvannen uke tidligere, og bor i samme antall dager, blir prisen 12.142.
NL170623 Lederen i Advokatforeningen i Norge, Jens Johan Hjort, er en av flere artikkelforfattere som mener UiT reduserer antall fakulteter på et mangelfullt og ikke faglig fundert grunnlag.
NL170623 Advokatforeningen er også bekymret for at en eventuell avgjørelse om å redusere antall fakulteter, tas på mangelfullt og ikke faglig fundert grunnlag.
DN170623 - Det er veldig positivt for farmasibransjen, for da vil de store firmaene jakte på de små for å få innovative produkter inn i sin pipeline ( antall ventede transaksjoner/oppdrag. red.anm. ), sier Bjerke.
DN170623 Kina er ventet å overta USAs plass som verdens største luftfartsmarked målt i antall passasjerer innen 2024.
DN170623 Dagens største spiller, Air China, som er en del av Star Alliance, kontrollerer i dag 38 prosent av antall « slots » i Beijing.
DN170623 Om man skal dekke inn hele beløpet, vil regningen per lisensbetaler da økes med drøyt 418 kroner årlig, om man legger til grunn antall lisensbetalere ved utkanten av 2016, som var rett i overkant av to millioner.
DB170623 Resultatet er et stort antall redningsaksjoner.
DB170623 Det samme antall representanter ville KrF fått, hvis junimålingen var valgresultat.
DB170623 - Deretter kommer bonuser som beregnes ut i fra antall kinobilletter solgt.
DA170623 Og at klubben med 67 NM-gull, 7 kongepokaler, 24 EM-gull, 5 VM-sølv, samt et stort antall andre sølv og bronsemedaljer siden starten i 1997, med sikkerhet kan hevde å være den mestvinnende klubben i sin gren.
DA170623 Denne uka snakket Erna Solberg om at de vil kutte i antall personer som flytter papir.
DA170623 Han er sterkt kritisk til sikkerhetsvurderingene, særlig når det gjelder hvilke parametere som brukes, slik som antall drepte per angrep eller i forhold til innbyggertall i en provins eller by.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vakter-passer-pa-Trolltunga-turister-336068b.html Resultatet er et stort antall redningsaksjoner.
BT170623https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen-237711b.html Sjekker du inn halvannen uke tidligere, og bor i samme antall dager, blir prisen 12.142.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Syrisk-eksilgruppe-Rekordmange-sivile-drept-i-USA-ledede-flyangrep-i-Syria-623861b.html juni er den dødeligste siden krigen mot IS ble innledet, målt i antall sivile liv som har gått tapt i de USA-ledede angrepene.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Fem-spadommer-som-forandrer-verden-623758b.html Visste du at : Hver uke øker antallet indere med samme antall som befolkningen i Bergen. 2.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Fem-spadommer-som-forandrer-verden-623758b.html Visste du at : Hver dag vokser antall innbyggere i Nigeria tilsvarende alle innbyggere i for eksempel Hønefoss, Elverum eller Alta. 3.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/XVMpx/Hoyest-andel-kontantstotte-blant-EU-foreldre Alle andelene er regnet av totalt antall barn med rett til kontantstøtte i de aktuelle gruppene.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Hoyest-andel-kontantstotte-blant-EU-foreldre-623823b.html Alle andelene er regnet av totalt antall barn med rett til kontantstøtte i de aktuelle gruppene.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/Egne-fjellvakter-skal-passe-pa-Trolltunga-turister-623827b.html Resultatet er et stort antall redningsaksjoner.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/AALnq/Han-du-ikke-horer-Hun-du-ikke-ser-De-som-ikke-er-til-bry-De-er-de-stille-barna_-og-vi-svikter-dem--Lisbeth-G-Kvarme Siden 2001 har antall barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt økt med mer enn 200 prosent.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Han-du-ikke-horer-Hun-du-ikke-ser-De-som-ikke-er-til-bry-De-er-de-stille-barna_-og-vi-svikter-dem--Lisbeth-G-Kvarme-623534b.html Siden 2001 har antall barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt økt med mer enn 200 prosent.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/Husk-Alle-med-E-CUP-ELLER-OVER-slipper-redningsvest-implantatfritak-Vi-holder-oss-flytende-uansett--623689b.html - Ligger du på SVAI MIDT I BUKTEN, sørg for at antall fot ikke er mindre enn PASSASJERENES SNITTALDER GANGER TO #suksessformel ¶
AP170623https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen-237711b.html Sjekker du inn halvannen uke tidligere, og bor i samme antall dager, blir prisen 12.142.
AP170623 Sjekker du inn halvannen uke tidligere, og bor i samme antall dager, blir prisen 12.142.
AA170623 juni er den blodigste siden krigen mot IS ble innledet, målt i antall sivile liv som har gått tapt i de USA-ledede angrepene.
AA170623 Antall ansatte har økt kraftig de siste årene, blant annet som et resultat av økte investeringer i eiendom.
AA170623 Antall ansatte har økt kraftig de siste årene, blant annet i forbindelse med økte investeringer i eiendom. | 32-åring fra Romsdal siktet for voldtekt av flere barn under 14 år ¶
AA170623 Service innbefatter det å få hjelp til å finne eller kjøpe litteratur, skaffe seg mat, drikke og klær, et sted å bo, transport, og et stort antall aktiviteter.
AA170623 1.000 ansatte flytter til byen vil ikke redusere antall knutepunkter eller flater i modellen, men vil styrke koblingene mellom punktene.
VG170622 - Når det gjelder antall seere er vi også tilbake til nivået fra Clarkson-tiden, sier Top Gear-produsenten.
VG170622 Ukjent antall ofre ¶
VG170622 - Det er det laveste vi har hatt siden 1947, sier Ranes som kan opplyse at antall drepte hittil i år er 44.
VG170622 Politiet har jobbet med sakskomplekset i ett år og har i løpet av denne tiden avhørt et stort antall fornærmede og flere mistenkte.
VG170622 | Bekymret for kraftig nedgang i antall kliniske kreftstudier ¶
VG170622 Bekkemellem begrunner nedgangen i antall kliniske studier med : ¶
VG170622 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
SA170622 Et antall som stort sett har vært uendret siden Schei-komiteen sin innstilling ble vedtatt av Stortinget på begynnelsen av 1960-tallet.
NL170622 juni 2017 har UiT utfordringer knyttet til gjennomstrømning av studenter ved mange studier, antall vitenskapelige publikasjoner og evne til å skaffe ekstern finansiering.
DN170622 Samtidig har antall overdosedødsfall som følge av opioider, som omfatter heroin og flere reseptbelagte medikamenter, steget kraftig i blant annet USA.
DN170622 Både i Kenya, Tanzania, Mosambik, Zambia, Nigeria og Elfenbenskysten har antall misbrukere økt som følge av at landene ligger langs det som kalles den sørlige smuglerruten, som brukes til å smugle heroin fra Afghanistan til Europa.
DN170622 Sjefanalytiker Johnny Bo Jakobsen i Nordea Markets skriver i en Twitter-melding torsdag at dersom WTI-prisen holder seg rundt 43 dollar fatet kan antall aktive oljerigger i USA falle med 25 - 30 prosent.
DN170622 Kraftig økning i antall usolgte boliger på Østlandet ¶
DN170622 Med tre måneders oppsigelsestid, betyr det at antall ansatte NOV i desember vil være redusert til 1550 ansatte i Norge.
DN170622 | Kraftig økning i antall usolgte boliger på Østlandet ¶
DN170622 Det blir som om to flyselskap fusjonerer og blir til ett stort selskap, beholder antall fly, effektiviserer driften og bruker gevinsten av effektiviseringen på å ruste opp flypark og rutetilbud, mener han.
DN170622 - Det er ingen konflikt mellom å etablere større enheter/brannvesen og beholde antall brannstasjoner.
DN170622 Det er det største antall drapsofre som er registrert i løpet av én måned i landet.
DN170622 Dette vil være et lærebokeksempel på hva som skjer når et få antall leverandører betjener hele den globale bilindustrien.
DB170622 Det var også det aktive virkestoffet i Zyklon B - gassen nazistene brukte til å drepe uskyldige mennesker i store antall i flere av de tyske tilintetgjørelsesleirer.
DB170622 Flere av skuespillerne i tv-serien har for lengst bikket en million antall følgere.
DA170622 - Fallende arbeidsledighet, høyest antall mennesker i jobb som noen gang er registrert.
DA170622 Med tre måneders oppsigelsestid, betyr det at antall ansatte NOV i desember vil være redusert til 1550 ansatte i Norge.
DA170622 Ifølge seksjonsleder Jarle Kolstad ved Stovner politistasjon, er det ikke grunn til å tro at antall volds- og trusselhendelser ved Stovner videregående skole skiller seg vesentlig fra skoler som Hellerud, Hersleb, Holtet, Etterstad, Bjørnholt og Ulsrud, som har lignende elevgrunnlag : ¶
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/Radmann-gar-av-etter-dodsbrannen-i-London-623735b.html Ukjent antall ofre ¶
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QVMPJ/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider Veksten i antall nye jobber var svake 0,2 prosent i fjor.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider-623696b.html Veksten i antall nye jobber var svake 0,2 prosent i fjor.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Nordmenn-er-mer-borte-fra-jobben-fordi-vi-er-deprimerte-623724b.html | Nordmenn er mer borte fra jobben fordi vi er deprimerte ¶ Antall tapte sykedager på grunn av angst og depresjon har det siste året økt mye mer sykefravær med andre diagnoser.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Nordmenn-er-mer-borte-fra-jobben-fordi-vi-er-deprimerte-623724b.html Hvis en ser på antall legemeldte sykefraværsdager, viser tallene for psykiske lidelser : ¶
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Nordmenn-er-mer-borte-fra-jobben-fordi-vi-er-deprimerte-623724b.html For diagnosen « letter psykiske lidelser » økte antall tapte dager omtrent like mye som tapte dager i alt.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Nordmenn-er-mer-borte-fra-jobben-fordi-vi-er-deprimerte-623724b.html At antall tapte dager med diagnosen « angst og depressive lidelser » økte nesten dobbelt så mye som antall sykefraværsdager i alt.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Nordmenn-er-mer-borte-fra-jobben-fordi-vi-er-deprimerte-623724b.html At antall tapte dager med diagnosen « angst og depressive lidelser » økte nesten dobbelt så mye som antall sykefraværsdager i alt.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/-Sykehusene-i-Norden-bor-samarbeide-om-kliniske-studier-623779b.html Årsakene til at færre norske pasienter får være med i kliniske studier er flere, men Steinar Aamdal, medisinprofessor ved Radiumhospitalet, mener det er helt urimelig at vi ligger på bunn i Norden i antall pasienter som får være med i kliniske studier.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/-Sykehusene-i-Norden-bor-samarbeide-om-kliniske-studier-623779b.html Likevel har antall pasienter som får være med i kliniske studier gått kraftig ned siden 2004. 17.000 pasienter fikk delta i kreftstudier i 2004, mens det bare var nærmere 4.500 i fjor, viser tall fra Legemiddelindustrien.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/-Sykehusene-i-Norden-bor-samarbeide-om-kliniske-studier-623779b.html Kristin Ørmen Johnsen ( H ) i Helse- og omsorgskommitéen sier det er et klart oppdrag fra politikerne til helseforetakene at antall kliniske studier skal økes.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/-Sykehusene-i-Norden-bor-samarbeide-om-kliniske-studier-623779b.html Aftenposten avslører : Her er 80 kreftstudier norske pasienter ikke får vite om ¶ Antall kliniske studier har gått ned ¶
AP170622 Ukjent antall ofre ¶
AP170622 Det er det største antall drapsofre som er registrert i løpet av én måned i landet.
AP170622 Veksten i antall nye jobber var svake 0,2 prosent i fjor.
AP170622 | Nordmenn er mer borte fra jobben fordi vi er deprimerte ¶ Antall tapte sykedager på grunn av angst og depresjon har det siste året økt mye mer sykefravær med andre diagnoser.
AP170622 Hvis en ser på antall legemeldte sykefraværsdager, viser tallene for psykiske lidelser : ¶
AP170622 For diagnosen « letter psykiske lidelser » økte antall tapte dager omtrent like mye som tapte dager i alt.
AP170622 At antall tapte dager med diagnosen « angst og depressive lidelser » økte nesten dobbelt så mye som antall sykefraværsdager i alt.
AP170622 At antall tapte dager med diagnosen « angst og depressive lidelser » økte nesten dobbelt så mye som antall sykefraværsdager i alt.
AA170622 Samtidig har antall overdosedødsfall som følge av opioider, som omfatter heroin og flere reseptbelagte medikamenter, steget kraftig i blant annet USA.
AA170622 Både i Kenya, Tanzania, Mosambik, Zambia, Nigeria og Elfenbenskysten har antall misbrukere økt som følge av at landene ligger langs det som kalles den sørlige smuglerruten, som brukes til å smugle heroin fra Afghanistan til Europa.
AA170622 Det er det største antall drapsofre som er registrert i løpet av én måned i landet.
AA170622 Med tre måneders oppsigelsestid, betyr det at antall ansatte i NOV i Norge vil være redusert til 1.550 i desember.
AA170622 Årsdøgnstrafikken, som er antall biler gjennomsnittlig i løpet av et døgn, er 21.928 for samme år.
AA170622 Blant annet pekes det på at omsetningssvikten kan forklares med at gater stenges for biler, og at antall parkeringsplasser er redusert.
VG170621 Anmarkrud forklarer det slik : ¶ - Antall runder blir beregnet ut fra den totale tiden de bruker.
VG170621 Dette fordi de så en urovekkende utvikling i antall risikospillere.
VG170621 * 1 Tapsgrensene ble innført på grunn av en urovekkende utvikling i antall spilleavhengige.
VG170621 Sveits, som allerede lå veldig bra an på området, klarte å redusere antall dødsulykker med 15 prosent. | « Kongens nei » med Amanda-rekord ¶
VG170621 Hun mener også at den norske føreropplæringen bidrar til å få ned antall ulykker.
VG170621 Det er tilpasset de veiene vi har og fart er den enkeltfaktoren som har aller størst betydning for antall ulykker og alvorlighetsgrad, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.
VG170621 - Vi har lykkes ganske godt med å få ned antall møteulykker, sier Ranes og legger til at vi også er blitt flinke til å sikre barna våre.
VG170621 Mange krefttyper har et så lite antall pasienter at Norge har for få tilfeller alene.
VG170621 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
SA170621https://www.aftenbladet.no/utenriks/i/bVmO3/Spent-over-Ostersjoen--NATO-fly-ble-jagd-vekk NATO-kilden bemerker at det i forrige uke ble observert et stort antall russiske militære fly over Østersjøen, deriblant bombefly, kampfly, overvåkingsfly og transportfly.
SA170621 NATO-kilden bemerker at det i forrige uke ble observert et stort antall russiske militære fly over Østersjøen, deriblant bombefly, kampfly, overvåkingsfly og transportfly.
SA170621 De viser videre til at antall oppsigelser og permitteringer har falt så langt i år.
SA170621 Dersom det anslåtte finansieringsbehovet skulle møtes med økt samlet arbeidsinnsats, må antall timeverk per innbygger øke med 13 prosent fra i dag og fram til 2060. 2.
NL170621 Vi er enige i at en reduksjon av antall fakulteter er hensiktsmessig for å styrke den strategiske styringen.
NL170621 Utvalgets rapport begrunner reorganiseringen med at « UiT har svakere resultater enn andre tradisjonelle bredde-universitet, både når det gjelder studenter per fagperson, ekstern finansiering, antall publikasjoner per fagperson og gjennomstrømming av studenter på master- og PhD nivå.
DN170621 Scandic kjøper hotellporteføljen til Restel og øker dermed antall hoteller i Finland fra 28 til 71.
DN170621 I en oppdatering før dagens tall viser meglerhuset til at arbeidsstyrken har økt med 13.000 personer, mens antall personer i jobb kun har økt med 6.000.
DN170621 Virksomhet : It-tjenester og utvikling av programvarer ¶ Antall ansatte : 8200, fordelt på ni land ¶
DB170621 Det blir som om to flyselskap fusjonerer og blir til ett stort selskap, beholder antall fly, effektiviserer driften og bruker gevinsten av effektiviseringen på å ruste opp flypark og rutetilbud, sier Trond Busterud.
DB170621 - Det er ingen konflikt mellom å etablere større enheter/brannvesen og beholde antall brannstasjoner.
DB170621 Medisinsk sakkyndige redegjorde i går for hvordan begge ofrene var påført et stort antall knivstikk, konsentrert om vitale organer som lungene og hjertet.
DB170621 De siste funnene gjør at antall planter som kan være lik jorda er cirka 50.
DB170621 Et annet øyeblikk som fikk et respektabelt antall spaltemeter i aviser over hele verden, var gaveoverrekkelsen mellom Melania og Michelle Obama forut for at Donald Trump skulle tas i ed som president.
DA170621 Uansett antall elever i klassen.
DA170621 Der forutsettes det « at FHI reduserer antall årsverk i 2017, og styrer mot en betydelig reduksjon i 2018 og 2019 ».
AA170621 I samme tidsrom har antall mennesker som opplever ekstrem sult, steget fra 1 million til 1,7 millioner.
AA170621 I en felles uttalelse fra FAO, Verdens barnefond UNICEF og Verdens matprogram ( WFP ) går det fram at antall mennesker som kjemper for å finne mat hver eneste dag i Sør-Sudan, har økt fra 4,9 millioner til 6 millioner de fire siste månedene.
AA170621 Flere av disse utfluktene har et begrenset antall plasser.
AA170621 Statens vegvesen har et snittall på antall brukere av fergene hver dag på 1850 kjøretøy.
AA170621 De siste fem årene har antall etterlyste doblet seg i Norge, melder TV 2.
VG170620 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
VG170620 Mange krefttyper har et så lite antall pasienter at Norge har for få tilfeller alene.
VG170620 DÅRLIGST : Grafen viser antall kliniske studier i nordiske land siden 2007.
SA170620 For tiden utgjør langtidsledige 60 prosent av total antall ledige og utgjør nesten 6000 mennesker, noe som er en uvanlig høy andel.
SA170620 Antall meter som bores per dag er gått opp med hele 69 prosent på kort tid.
SA170620 Fakta : Nordmenn i Touren ( antall deltagelser i parantes ) ¶
NL170620 Petersburg til Moskva via sjøer som Ladoga og Onega og elver og kanaler, gjennom et stort antall sluser og med stopp på steder underveis, var i sannhet et eventyr av skjønnhetsinntrykk og behag.
DN170620 Selskapet økte samtidig antall registrerte brukere fra 3506 til 7883 og mer enn firedoblet bestillingene.
DN170620 * Antall nyheter i løpet av året delt på markedsverdi ¶
DN170620 * Antall nyheter i løpet av året delt på markedsverdi ¶
DN170620 I snitt økte antall oljerigger med 10 - 12 i uken på starten av året, mens det nå ligger nærmere fire rigger i uken.
DN170620 I løpet av 2016 økte antall bosatte personer i Norge som har flyktningbakgrunn med 17.800.
DB170620 Tallene fra SSB viser videre at antall kommuner med eiendomsskatt steg fra 365 til 366 i fjor.
DB170620 Men eiendomsskatten har blitt normaltilstanden for norske kommuner, skriver Finansavisen, og legger til at trolig bare én ting kan senke antall kommuner med eiendomsskatt : kommunesammenslåinger.
DA170620 I den samme perioden økte antall selvdrap med nesten to tredeler.
DA170620 Antall drap falt med en tredel fra 2007 til 2014.
DA170620 Antall barn og unge som faller under fattigdomsgrensen er hele 26 prosent.
DA170620 Han er bekymret over at antall fast ansatte i Forsvaret anbefales redusert i rapporten, som ble lagt fram mandag ettermiddag.
DA170620 - De har redusert antall soldater som er innrullert, og som skal stå for den viktige objektsikringen.
BT170620https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Forhapentlig-vet-de-hva-de-gjor-335889b.html Først kompliseres det med at det skal være årlige budsjett for antall utslippsenheter hvert år frem mot 2030.
BT170620https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Her-er-Norges-tre-hap-i-Tour-de-France-237586b.html Fakta : Nordmenn i Touren ( antall deltagelser i parantes ) ¶
BT170620 Det er et begrenset antall personer som skal ha tilgang til sakspapirene, sier Ogne til BT.
BT170620 Først kompliseres det med at det skal være årlige budsjett for antall utslippsenheter hvert år frem mot 2030.
BT170620 Men hjelpen er svært begrenset i antall timer.
BT170620 I Nord-Norge er det allerede registrert en massiv reduksjon i antall lyttere - folk slutter å forholde seg til NRK som en fellesnorsk offentlighet.
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-for-Dette-var-byens-forste-gagate-623586b.html Frem til dagens konkrete tiltak og en sommerkampanje som ønsker oss velkommen til et triveligere sentrum med færrest mulig antall biler. leif.gjerland@gmail.com ¶
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/30-elbilsjaforer-tatt-for-ulovlig-kjoring-pa-to-dager-623563b.html Ifølge politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset er ikke dette et uvanlig høyt antall regelbrytere.
AP170620https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Her-er-Norges-tre-hap-i-Tour-de-France-237586b.html Fakta : Nordmenn i Touren ( antall deltagelser i parantes ) ¶
AP170620 I den samme perioden økte antall selvdrap med nesten to tredeler.
AP170620 Antall drap falt med en tredel fra 2007 til 2014.
AP170620 Frem til dagens konkrete tiltak og en sommerkampanje som ønsker oss velkommen til et triveligere sentrum med færrest mulig antall biler. leif.gjerland@gmail.com ¶
AP170620 Ifølge politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset er ikke dette et uvanlig høyt antall regelbrytere.
AP170620 For fire år siden lovet regjeringen å « Endre konsesjonsvilkårene for Moss lufthavn Rygge slik at taket på antall flybevegelser heves og åpningstid utvides ».
AP170620 Det er nå en større andel uten hull i tennene, det er færre som har mange hull, og antall hull i tennene har gått ned.
AP170620 Mange krefttyper har et så lavt antall pasienter at Norge har for få tilfeller alene.
AP170620 Fakta : Nordmenn i Touren ( antall deltagelser i parantes ) ¶
AA170620 | Stadig flere dør av kolera i Jemen ¶ Antall mennesker som har dødd av kolera i Jemen, har steget til 1.146, opplyser Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
AA170620 - Et betydelig antall medlemsland har allerede vist interesse for å ha byråene hos seg.
AA170620 I den samme perioden økte antall selvdrap med nesten to tredeler.
AA170620 Antall drap falt med en tredel fra 2007 til 2014.
AA170620 Systemet viser antall konsultasjoner hos fastleger og legevakter.
AA170620 I løpet av 2016 økte antall bosatte personer i Norge som har flyktningbakgrunn med 17.800.
AA170620 Det er nå en større andel uten hull i tennene, det er færre som har mange hull, og antall hull i tennene har gått ned.
AA170620 Jeg har selv sittet i møte med sykepleieledere som sier til oss hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) at « dersom valget er å redusere rapporttiden eller å kutte i antall stillinger, er jeg ikke tvil om hva jeg velger ».
VG170619 Ifølge Sky News har politiet oppjustert antall skadede til ti personer.
VG170619 Til sammen kjemper over 2.000 brannfolk mot et stort antall branner.
VG170619 Antall malariadødsfall er nesten halvert globalt siden 2000, sier Nils P.
VG170619 Maks antall søknader er satt til 20 og du kan få innvilget inntil det antall biler du eier.
VG170619 Maks antall søknader er satt til 20 og du kan få innvilget inntil det antall biler du eier.
SA170619https://www.aftenbladet.no/digital/Test-deg-selv-Vet-du-hva-som-skjer-om-du-deler-seksuelt-innhold-10132b.html Oslo politidistrikt opplever en økning i antall henvendelser fra ungdom, og frykter store mørketall.
SA170619https://www.aftenbladet.no/digital/Sondre-18-ble-domt-for-a-ha-delt-sexbilde-via-Snapchat--Forsto-ikke-at-det-fikk-folger-10203b.html Oslo politidistrikt opplever økning i antall henvendelser de får fra unge som føler seg krenket på grunn av uønskede delinger.
SA170619 Et stort antall foreldre drikker øl på ferietur Foto : Vidar Ruud / NTB scanpix.
SA170619 Oslo politidistrikt opplever en økning i antall henvendelser fra ungdom, og frykter store mørketall.
SA170619 Oslo politidistrikt opplever økning i antall henvendelser de får fra unge som føler seg krenket på grunn av uønskede delinger.
DN170619 Han er bekymret over at antall fast ansatte i Forsvaret anbefales redusert i rapporten, som ble lagt frem mandag ettermiddag.
DN170619 Med mindre antall aktive oljerigger faller drastisk, må Opec-landene ifølge banken bli enige om å kutte betydelig mer i produksjonen eller enes om å forlenge kuttene ut 2018 dersom oljelagrene skal komme tilbake på sitt normale nivå.
DN170619 Selv om partiet økte antall seter fra to til åtte.
DN170619 Videre heter det at styrker lojale til president Bashar al-Assad angrep SDF-styrker to timer tidligere i byen Ja'Din sør for Taqba, og " såret et antall SDF-krigere og drev SDF ut av byen ".
DB170619 - SAS er blant et lite antall flyselskap som er ISO-sertifisert innenfor miljøområdet, hvilket er med på å sikre at vi har strukturerte rutiner i miljøarbeidet.
DB170619 Åtte rødgrønne år med stramme budsjetter ga oss rekordmange korridorpasienter, lange ventetider og økt antall ventende.
DB170619 - Ap sitt siste år i regjering, ga nedgang i antall helsesøstre.
DB170619 Som fire hovedgrunner trakk han fram et økende antall unge muslimer med dårlig økonomi, et økende antall såkalte entreprenører som påvirker unge til å begå terror, situasjonen i Midtøsten der IS er sterkt presset og mulighetene internett gir for propaganda og påvirkning.
DB170619 Som fire hovedgrunner trakk han fram et økende antall unge muslimer med dårlig økonomi, et økende antall såkalte entreprenører som påvirker unge til å begå terror, situasjonen i Midtøsten der IS er sterkt presset og mulighetene internett gir for propaganda og påvirkning.
DB170619 Tallet er basert på antall bekreftet døde og hvor mange som er savnet etter den katastrofale ulykken.
DB170619 Man må snakke om antall kalorier i mat uansett.
DB170619 Antall barn som dør av malaria er betydelig redusert de siste årene, takket være økte investeringer, bevisstgjøring og økt kunnskap.
DB170619 Antall arbeidsledige, særlig blant unge, er vedvarende høy.
DA170619 Av disse var det definitivt flest hagler, med et antall på 196.
DA170619 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/i/4P7Ge/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter Fra 2007 til 2012 utgjorde utlendinger 60 prosent av den samlede veksten i antall forskere.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter-623512b.html Fra 2007 til 2012 utgjorde utlendinger 60 prosent av den samlede veksten i antall forskere.
AP170619https://www.aftenposten.no/digital/Test-deg-selv-Vet-du-hva-som-skjer-om-du-deler-seksuelt-innhold-10132b.html Oslo politidistrikt opplever en økning i antall henvendelser fra ungdom, og frykter store mørketall.
AP170619https://www.aftenposten.no/digital/Sondre-18-ble-domt-for-a-ha-delt-sexbilde-via-Snapchat--Forsto-ikke-at-det-fikk-folger-10203b.html Oslo politidistrikt opplever økning i antall henvendelser de får fra unge som føler seg krenket på grunn av uønskede delinger.
AP170619 Fra 2007 til 2012 utgjorde utlendinger 60 prosent av den samlede veksten i antall forskere.
AP170619 Tilsammen kjemper over 2.000 brannfolk mot et stort antall branner.
AP170619 Oslo politidistrikt opplever en økning i antall henvendelser fra ungdom, og frykter store mørketall.
AP170619 Oslo politidistrikt opplever økning i antall henvendelser de får fra unge som føler seg krenket på grunn av uønskede delinger.
AA170619 Til sammen kjemper over 2.000 brannfolk mot et stort antall branner.
AA170619 Til sammen kjemper over 2.000 brannfolk mot et stort antall branner.
AA170619 Videre heter det at styrker lojale til president Bashar al-Assad angrep SDF-styrker to timer tidligere i byen Ja'Din sør for Taqba, og « såret et antall SDF-krigere og drev SDF ut av byen ».
AA170619 Videre heter det at styrker lojale til president Bashar al-Assad angrep SDF-styrker to timer tidligere i byen Ja'Din sør for Taqba, og " såret et antall SDF-krigere og drev SDF ut av byen ".
AA170619 For nøyaktig ett år siden vedtok Trondheim-politikerne å øke antall utsalgssteder fra sju til åtte, og at dette ble lagt til Heimdal etter Vinmonopolets ønske.
AA170619 Det har vært en markant økning i antall dødsfall utenlands de siste årene.
AA170619 Det har vært en markant økning i antall dødsfall utenlands de siste årene.
AA170619 Antall artister og album var også svært begrenset.
VG170618 Lars Arne Nilsen forklarer årsaken til endringen i antall mål på følgende måte : ¶
VG170618 Best og dårligst i antall scoringer etter 12 runder - fra 2016 til 2017 ¶ 1.
VG170618 Torsdag uttalte politisjef Stuart Cundy at han ikke håper antall omkomne ville bli tresifret.
VG170618 - Vi har sett mange negative effekter av innsparinger før 2015, for eksempel med økt antall selvmord, dårligere mental helse, sult og redusert livskvalitet.
VG170618 Antall mennesker som er rammet, er foreløpig uklart, melder AP.
VG170618 * Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i løpet av de neste 15 årene.
SA170618 Også antall helt ledige i Rogaland har gått ned, med 11 prosent, sammenliknet med fjoråret.
SA170618 I tillegg økte vi nok en gang antall tiltaksplasser med 500.
SA170618 Nå kjemper hun mot oppsigelsen ¶ Antall arbeidsrettssaker synker i Stavanger og Sandnes, etter å ha økt med 300 prosent fra 2012 til 2016.
DB170618 Det er antall kilo som håndballprofilen fra Litauen bærer på som toppidrettsutøver.
DB170618 Antall omkomne og skadde steg gjennom natten, etter at skogbrannen i Pedrogao Grande brøt ut lørdag ettermiddag.
DB170618 Sundquist har rekord i antall Amandapriser, blant annet for sin prestasjon i " Sejer - se deg ikke tilbake " ( 2000 ).
AP170618https://www.aftenposten.no/verden/USA-sier-de-skjot-ned-syrisk-kampfly-623455b.html Videre heter det at styrker lojale til president Bashar al-Assad angrep SDF-styrker to timer tidligere i byen Ja'Din sør for Taqba, og " såret et antall SDF-krigere og drev SDF ut av byen ".
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Bjorn-Kjos-vokser-raskt_-men-en-billig-konkurrent-fra-Ost-Europa-truer-623272b.html - Jeg tror ikke Norwegian klarer mer enn 5 - 7 prosent økning i 2018, mens Wizz Air vil komme opp i 14 - 16 prosent, sier Elnæs og mener selskapene da virkelig vil begynne å nærme seg hverandre i antall passasjerer.
AP170618 Videre heter det at styrker lojale til president Bashar al-Assad angrep SDF-styrker to timer tidligere i byen Ja'Din sør for Taqba, og " såret et antall SDF-krigere og drev SDF ut av byen ".
AP170618 - Jeg tror ikke Norwegian klarer mer enn 5 - 7 prosent økning i 2018, mens Wizz Air vil komme opp i 14 - 16 prosent, sier Elnæs og mener selskapene da virkelig vil begynne å nærme seg hverandre i antall passasjerer.
AA170618 I tillegg er mange fortsatt savnet, og det er derfor ventet at antall døde vil stige.
VG170617 - Jeg vil hjelpe laget til å klatre enda mer på tabellen, jeg vil ha et høyere antall mål og målgivende, og jeg vil være enda bedre neste sesong, sier han.
VG170617 - Det er definitivt mest katter, men vi redder også et økende antall kaniner og marsvin.
VG170617 I januar 2007 anmeldte Mattilsynet slakteriet for forfeilfôring av lam og sau, som medførte lidelse for et større antall dyr, hvorav flere av dem døde.
VG170617 Gitt det store antall mennesker som er ventet å oppholde seg i sentrum, medfører arrangementet en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt til NTB.
SA170617 - Etter 21 år som leder for dette løpet har jeg analysert meg fram til at været spiller ingen rolle for antall påmeldte, sier Hætta.
DN170617 I samme periode har imidlertid antall aksjeselskaper steget, så konkursandelen holder seg stabil.
DN170617 Det er heller ikke slik at snittet er høyere i regionene der det har gått hardt utover ansatte i petroleumsrelaterte næringer : Det er noen regionale forskjeller, men gjennomsnittlig antall ansatte i konkursselskapene er fem eller høyere i alle landsdeler.
DN170617 De siste 15 årene har antall ansatte per konkursrammet aksjeselskap i Norge variert.
DN170617 Antall konkurser var ventet å øke etter oljeprisfallet, og de 12 månedene fram til og med 1. kvartal var det 8,7 prosent flere konkurser enn i de foregående 12 månedene.
DB170617 Totalt antall aksjeselskaper stiger imidlertid også.
DB170617 Selv om det er regionale forskjeller, er gjennomsnittlig antall ansatte i konkursselskapene fem eller høyere i alle landsdeler, og dermed klart over hva som har vært landsgjennomsnittet i flere år.
DB170617 Nå er gjennomsnittlig antall ansatte kommet helt opp i 7,5.
DB170617 Lindorff har sjekket om noen enkeltkonkurser har skylden for den kraftige økningen i antall ansatte pr. konkurs, men det er ikke tilfellet.
DB170617 Konkursandelen på 0,38 prosent ( 12 måneders glidende gjennomsnitt ) er dermed stabil, selv om antall konkurser på 4.460 i første kvartal er klart høyere enn bunnen på 3.149 AS-er i første kvartal 2013, og nesten på høyde med toppen fra tredje kvartal 2009.
DB170617 For 12 måneder siden var økningen i antall konkurser på 0,81 prosent.
DB170617 - Haier kan nå flyttes seg raskere nordover og i større antall .
DB170617 « Erna, debatten om klimaendringer vil snart dreie seg om antall meter havstigning, ikke antall grader oppvarming » Kommentar ¶
DB170617 « Erna, debatten om klimaendringer vil snart dreie seg om antall meter havstigning, ikke antall grader oppvarming » Kommentar ¶
AP170617 Sunde ville redusere antall store bataljoner i Hæren fra tre til to.
AP170617 Som forsvarssjef foreslo Harald Sunde å kutte ut flytrafikken til Andøya, og redusere antall overvåkingsfly her fra seks til fire.
AP170617 Han ville kutte i distriktsstaber, antall baser og treningssentre i Heimevernet, som Drevjamoen og Setnesmoen.
AP170617 En styrket økonomisk ramme vil også gi muligheter for å styrke stridsevnen og operativ fleksibilitet ved økt antall missiler fartøy, fly og landenheter.
AA170617 I samme periode har imidlertid antall aksjeselskaper steget, så konkursandelen holder seg stabil. ( ©NTB ) ¶
AA170617 Det er heller ikke slik at snittet er høyere i regionene der det har gått hardt utover ansatte i petroleumsrelaterte næringer : Det er noen regionale forskjeller, men gjennomsnittlig antall ansatte i konkursselskapene er fem eller høyere i alle landsdeler.
AA170617 De siste 15 årene har antall ansatte per konkursrammet aksjeselskap i Norge variert.
AA170617 Antall konkurser var ventet å øke etter oljeprisfallet, og de 12 månedene fram til og med 1. kvartal var det 8,7 prosent flere konkurser enn i de foregående 12 månedene.
AA170617 Dermed har distriktskontoret i Trøndelag noenlunde samme antall ansatte som de andre distriktskontorene i NRK.
VG170616 Politiet har ikke villet gå ut med offisielle tall på antall savnede personer, og familie og venner er nå på desperat jakt etter nyheter om sine kjære etter brannen.
VG170616 Flammene spredte seg raskt i bygningen, og politiet sier fredag at antall døde kan stige.
VG170616 Men jeg mener at akkurat formuesskatten er en uheldig skatt, fordi den tapper bedriftene for ressurser som kunne vært brukt til å investere mer og utvide virksomheten og antall arbeidsplasser eller starte flere bedrifter.
VG170616 - Setningen som har vært brukt som svar fra Bufdir på vår søknad med begrunnelse i stor økning i antall henvendelser til Dixi, har vært at de « vurderer at veksten i stor grad er begrunnet i forhold som i hovedsak er å betrakte som ordinære driftsoppgaver i henhold til rundskrivet ».
VG170616 Karoline ligger rett bak verdensrekorden i antall sauerelaterte samleobjekter.
VG170616 ) Samtidig har de andre organisasjonene et gjennomsnittlig høyere antall årsverk enn Fyrlykta. ", står det i rapporten fra Deloitte, som ble offentliggjort 8. juni i år.
SA170616 Säpo-sjef Anders Thornberg er bekymret over en eksplosiv økning i antall voldelige islamister i Sverige.
SA170616 Dette er også kjent hos blant andre mennesket, men den store forskjellen er at hos kvinner bestemmes antall oogonier tidlig i livet, mens hos fisk som sild skjer det en nydannelse hvert eneste år etter at fisken har blitt kjønnsmoden.
NL170616 Det eneste som er klart er at antall ansatte i Vadsø skal være like høyt som i dag.
DN170616https://www.dn.no/nyheter/finans/2017/06/16/1558/Borskommentar/amazon-effekten-ga-dagligvaresmell-pa-wall-street For øvrig hadde boligbyggingen i USA i mai en sesongjustert årstakt på 1.092.000 enheter, mens det var ventet antall igangsatte boliger ville vise en årstakt på 1.220.000 enheter.
DN170616 For øvrig hadde boligbyggingen i USA i mai en sesongjustert årstakt på 1.092.000 enheter, mens det var ventet antall igangsatte boliger ville vise en årstakt på 1.220.000 enheter.
DN170616 En mini-konkurranse er rettet mot et begrenset antall tilbydere, og med en begrenset responstid.
DN170616 - Realiteten er at Bærum kommune har utlyst en mini-anbudskonkurranse der de inviterer et begrenset antall tilbydere til å konkurrere om kontrakten for innsamling av husholdningsavfall i Bærum kommune, gitt visse forutsetninger.
DN170616 Et stort antall væpnede politifolk skal ha rykket ut til stedet.
DN170616 juni rammet av en katastrofal brann der antall døde ennå ikke er kjent.
DN170616 Antall oljerigger i USA har eksplodert i løpet av det siste året, og bidrar i stor grad til å trekke oljeprisen nedover.
DB170616 Som for eksempel å begrense antall touch hos spillerne på det laget som er alt for godt, eller å ha som regel at alle på laget skal være innom ballen før det blir aktuelt å score.
DB170616 Derfor ble hun vraket fra elitelandslaget da Norges Skiforbund valgte å kutte antall landslagsplasser våren 2016.
DB170616 Forventes at antall omkomne vil stige ¶ 14. juni klokka 1.16 fikk politiet i London melding om en stor brann i en 24-etasjers høyblokk i Latimer Road - en gate i området North Kensington.
DB170616 Et annet krav fra demonstrantene er en liste over antall personer i Grenfell-tårnet.
DA170616 Det finnes et antall støtteordninger og stipender til hjelp for folk som vil utnytte solenergien på taket sitt.
DA170616 Gitt det store antall mennesker som er ventet å oppholde seg i sentrum medfører arrangementet en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.
BT170616 Kvinnen og hennes to barn på tre og fem år var blant et ukjent antall mennesker som ble fanget i de øverste etasjene i Grenfell Tower i London natt til onsdag.
BT170616 ØKER : Antall omkomne stiger etter hvert som brannmannskapene gjennomgår bygningen.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Politiet-forbyr-nazister-a-demonstrere-i-Fredrikstad-29-juli-623336b.html Gitt det store antall mennesker som er ventet å oppholde seg i sentrum, medfører arrangementet en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.
AP170616 De anslår antall savnede til minst 65.
AP170616 Gitt det store antall mennesker som er ventet å oppholde seg i sentrum, medfører arrangementet en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.
AA170616 Et stort antall væpnede politifolk skal ha rykket ut til stedet.
AA170616 Kun et mindre antall personer møtte opp til fredagens demonstrasjon, og bilder på sosiale medier viser at opprørspoliti raskt oppløste gruppen med demonstranter.
AA170616 Ifølge svaret fra rådmannen er det en liten oppgang av antall uføre med barnetillegg de siste tre årene, i mars 2017 gjelder det ca 650 stykker.
AA170616 Til tross for at han bare ble 23 år, etterlot Finne Rosenvinge seg et stort antall tegninger og malerier, som siden er beholdt som en privat samling av familien gjennom mange generasjoner.
AA170616 Det er store forskjeller fra år til år når det gjelder antall lyn i Norge.
AA170616 Gitt det store antall mennesker som er ventet å oppholde seg i sentrum, medfører arrangementet en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.
AA170616 Antall ansatte i Vadsø skal imidlertid være minst på dagens nivå, understreker Sanner.
VG170615 Siden den gangen har antall mottakere av grunnstønaden falt 11 prosent.
VG170615 Ifølge Åsholt skyldes dette blant annet økningen i antall mottakere med cøliaki- og glutenintoleranser, som er en tredjedel av alle som mottar støtte.
VG170615 - Jeg håper at det ikke blir et tresifret antall døde, sier han ifølge Reuters.
SA170615 Rogaland er best i landet både på antall patentsøknader og nyetableringer.
SA170615 - Det er et stort antall brukere inne på siden for å få personlige bilskilt.
SA170615 Med to dager igjen til løpsstart så det meget hyggelig ut med tanke på antall deltakere av årets utgave av MSM ( Midnight Sun Marathon ).
FV170615 - Det er et stort antall brukere inne på siden for å få personlige bilskilt.
DN170615https://www.dn.no/nyheter/2017/01/26/2033/Finans/varsler-store-jobbkutt DNB-sjef Rune Bjerke tror digitalisering og ny teknologi kan føre til at antall ansatte i banken halveres i løpet av kort tid.
DB170615 Før kveldens storløp hadde han klart å få automatisert antall steg ned til 13 mot åtte av de ti hekkene.
DB170615 Soningskø og politidistrikter ¶ Antall politidistrikter er redusert fra 27 til 12.
DB170615 Regjeringen har fått gjennomslag for konseptet « hjelpe flyktningene der de er » isteden for mottak av stort antall asylsøkere..
DB170615 ( Dagbladet/NTB ) : Tallet på antall døde etter brannen i en boligblokk i London i går er nå oppjustert til 17.
DB170615 Det er et uoverskuelig antall lukkede prosesser internt i partiene før noen kandidat kan komme på en valgliste.
DA170615 « Det er ryddet i reservasjoner og sperringer, og vi kan derfor tilby et lite antall sitteplasser på konserten lørdag.
BT170615https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Civita-skyter-med-loskrutt-335688b.html Alt i alt er det relativt få negative effektivitetsvirkninger av formuesskatten ( som av det norske kapitalskattesystemet for øvrig ), så lenge formuesskattesatsen ikke er så høy at et betydelig antall formuende flytter til utlandet.
BT170615 Skal Bergen ta et nytt steg fremover i sin kulturbyambisjon, med økt opera-, musikkteater- og konsertproduksjon, økt vekt på formidling og talentutvikling, må antall musikere i Bergen Filharmoniske Orkester og sangere i Edvard Grieg Kor økes vesentlig.
BT170615 Alt i alt er det relativt få negative effektivitetsvirkninger av formuesskatten ( som av det norske kapitalskattesystemet for øvrig ), så lenge formuesskattesatsen ikke er så høy at et betydelig antall formuende flytter til utlandet.
BT170615 - Det er et stort antall brukere inne på siden for å få personlige bilskilt.
AP170615https://www.aftenposten.no/bil/Apnet-for-kjop-av-personlige-bilskilt--sa-knelte-nettsiden-10270b.html - Det er et stort antall brukere inne på siden for å få personlige bilskilt.
AP170615https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Denne-MSM-distansen-er-straks-utsolgt-237288b.html Med to dager igjen til løpsstart så det meget hyggelig ut med tanke på antall deltakere av årets utgave av MSM ( Midnight Sun Marathon ).
AP170615 Kvinnen og hennes to barn på tre og fem år var blant et ukjent antall mennesker som ble fanget i de øverste etasjene i Grenfell Tower i London natt til onsdag.
AP170615 - Det ville være feil, forferdelig og oppskakende å gå ut med et tall på antall savnede, sier politioverinspektør ved London-politiet Stuart Cundy til BBC.
AP170615 - Det er et stort antall brukere inne på siden for å få personlige bilskilt.
AP170615 Med to dager igjen til løpsstart så det meget hyggelig ut med tanke på antall deltakere av årets utgave av MSM ( Midnight Sun Marathon ).
AA170615 Antall døde er nå 17.
AA170615 Skoprodusenten skal også kutte antall modeller med en firedel.
AA170615 Nike kunngjorde torsdag innstrammingsplaner som blant annet innebærer kutt i antall skomodeller med en firedel.
VG170614 - Det er klart at når antall ulv vokser, så vil flere ulv komme dit ulven ikke skal være, sa rovdyransvarlig i Norges Bondelag, Einar Fronger til VG.
SA170614 Et ukjent antall mennesker brant inne i boligblokken i London natt til onsdag.
SA170614 På lang sikt er det nok mulig at regulering av antall besøkende må strammes inn slik at vi kan få hjemmel til å stanse folk både når det er fullt og når værforholdene tilsier det.
SA170614 Oljeselskapet øker antall sommerjobber for studenter, etter å ha kuttet i fjor.
NL170614 At to av Nord-Norges viktigste institusjoner jobber sammen vil gagne vår landsdel og våre fylker - uavhengig av navn og antall . it : forum Bodø er stolte av at UiT sitt første kull med dataingeniører utdannet i Bodø nå er uteksaminert, og ser fram til videre godt samarbeid.
DN170614 Selskapet ønsker å dele virksomhetene inn i mindre deler og redusere antall lederstillinger med om lag 50.
DN170614 Til tross for at det er en nedgang i antall registrerte ledige, er det flere som er langtidsledige.
DN170614 Samtidig har antall registrerte helt ledige, samt arbeidssøkere på tiltak, gått ned hittil i år og det er en nedgang i antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav.
DN170614 Samtidig har antall registrerte helt ledige, samt arbeidssøkere på tiltak, gått ned hittil i år og det er en nedgang i antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav.
DN170614 Illustrasjonsfoto : Jon Olav Nesvold / NTB scanpix ¶ Antall sykepengedager per arbeidstaker i alderen 67 - 69 år økte fra 1,3 i 2004 til 2,5 i 2015.
DN170614 Brannvesenet bekrefter at det er « et antall » omkomne etter brannen.
DB170614 Statsbygg har hatt en økning i antall søkere fra 700 i fjor til 926 i år til sine 28 summer internships.
DB170614 Et ukjent antall personer er savnet.
DB170614 Få lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶ Antall sykepengedager per arbeidstaker i alderen 67 - 69 år økte fra 1,3 i 2004 til 2,5 i 2015.
DA170614 - Det er med sorg jeg kan bekrefte at det har vært et antall dødsfall, sa Londons brannsjef Dany Cotton onsdag morgen.
DA170614 Neste år fyller han 80, men det har ikke hindret ham i å fylle Bergen Kunsthall og Festspillutstillingen med et stort antall nye arbeider.
DA170614 Ifølge OECD viser forskning at foreldre som benytter seg av fritt skolevalg først og fremst gjør det for « å unngå skoler med et høyt antall vanskeligstilte elever ».
DA170614 - Her får man vite resultater fra nasjonale prøver, andel elever med spesialundervisning, antall minoritetsspråklige og hvor mange som får særskilt norskopplæring.
AP170614https://www.aftenposten.no/verden/USA-ledede-styrker-far-kritikk-for-bruk-for-fosfor-i-Syria---FN-mener-det-er-svimlende-tap-av-sivile-liv-i-luftangrepene-623220b.html « Svimlende antall » døde sivile ¶
AP170614https://www.aftenposten.no/verden/USA-ledede-styrker-far-kritikk-for-bruk-for-fosfor-i-Syria---FN-mener-det-er-svimlende-tap-av-sivile-liv-i-luftangrepene-623220b.html De USA-støttede angrepene på IS i Raqqa fører til « svimlende » antall sivile dødsfall, ifølge lederen for FNs granskingskommisjon for Syria.
AP170614https://www.aftenposten.no/verden/Russland-beskylder-USA-stottede-styrker-for-a-la-IS-slippe-unna-i-Raqqa-623091b.html FN : Svimlende antall sivile dødsfall ¶
AP170614https://www.aftenposten.no/verden/Russland-beskylder-USA-stottede-styrker-for-a-la-IS-slippe-unna-i-Raqqa-623091b.html Det USA-støttede angrepet på IS i Raqqa fører til « svimlende » antall sivile dødsfall, ifølge lederen for FNs granskingskommisjon for Syria.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html Noe som skyldes at Hæren er bitte liten, målt i antall soldater og avdelinger.
AP170614 « Svimlende antall » døde sivile ¶
AP170614 De USA-støttede angrepene på IS i Raqqa fører til « svimlende » antall sivile dødsfall, ifølge lederen for FNs granskingskommisjon for Syria.
AP170614 | UDI halverer prognosene for antall asylsøkere ¶
AP170614 Dette kan også gi en økning i antall asylsøkere til Norge, skriver UDI.
AP170614 Noe som skyldes at Hæren er bitte liten, målt i antall soldater og avdelinger.
AA170614 - Det er med sorg jeg kan bekrefte at det har vært et antall dødsfall, sa brannsjef Dany Cotton.
AA170614 - Det er med sorg jeg kan bekrefte at det har vært et antall dødsfall, sa brannsjef Dany Cotton.
AA170614 Statistikken viser også at slike angrep gjerne øker i antall gjennom fastemåneden ramadan.
AA170614 Et ukjent antall mennesker er omkommet i den brannherjede boligblokken i London.
AA170614 - Det er med sorg jeg kan bekrefte at det har vært et antall dødsfall, sa Londons brannsjef Dany Cotton onsdag morgen.
AA170614 I høyblokka er man tvunget til å gå opp trappene 45 ganger for at det skal tilsvare antall trinn man møter i Niesen Treppenlauf.
VG170613 Det er langt mer effektivt, mener Høgset og viser til at antall videovisninger de første ukene lå på godt over 600.000 - og at innleggsengasjementet i tilsvarende periode var på godt over 200.000.
VG170613 Selv mørkeblå kommentatorer mener at svekkelsen av May etter valgnederlaget er såpass graverende at hun i større grad burde vise oppriktig ydmykhet overfor det store antall velgere som vendte henne ryggen.
VG170613 Det innebærer en tredobling av antall videreutdannede lærere og en helt ny 5-årig mastergrad som løfter både lærernes kompetanse, status og ikke minst lærernes startlønn.
VG170613 Men hvorfor øker egentlig antall minstepensjonister ?
VG170613 En annen innvending er at snittall kan dekke over problemer, som det faktum at antall minstepensjonister øker.
VG170613 Det er i de yngre gruppene vi finner høyest antall slitere.
VG170613 Sanner har bedt kommunene avklare navnevalg, antall representanter i kommunestyret, sammensetting og arbeidsfordeling i sammenslåingsprosessen.
VG170613 Store mørketall ¶ - Antall ofre i ICSE-basen har ingen sammenheng med hvor mange fornærmede det virkelig er.
VG170613 - Vi har gått bort fra å telle antall bilder og videoer som vi finner i hvert enkelt beslag.
VG170613 Veksten i antall uføre er nemlig størst blant de mellom 18 og 29 år.
FV170613 | Stor økning i anmeldte seksuallovbrudd mot barn ¶ Antall anmeldelser av seksuallovbrudd, især mot barn, har økt kraftig både det siste året og de fem siste årene.
FV170613 De siste årene har antall klager på nettbestillinger av leiebil økt.
DN170613https://www.dn.no/nyheter/2017/06/13/2053/Utenriks/tror-trump-sitter-trygt-trass-rekordlav-oppslutning Statistiker Nate Silver skriver på nettstedet fivethirtyeight.com at antall velgere som uttrykker sterk støtte til presidenten har falt raskt fra 30 til 21 - 22 prosent, og at det nå er dobbelt så mange som uttrykker sterk motstand mot Trump.
DN170613 Statistiker Nate Silver skriver på nettstedet fivethirtyeight.com at antall velgere som uttrykker sterk støtte til Trump har falt raskt fra 30 til 21 - 22 prosent, og at det nå er dobbelt så mange som uttrykker sterk motstand mot Trump.
DB170613 Og for ham er det gøy når han kommer opp i et tosifret antall scoringer.
DB170613 Men som spiss måles du - først og fremst - på antall scoringer.
DB170613 * NAV arbeider med en reform for å redusere antall NAV-kontorer til ca 200, fordi mer og mer av kontakten skal gå over nett og telefon.
DB170613 Når du kan telle antall enheter fyll...
DB170613 Antall offentlig ansatte måtte kuttes med 200 000 i perioden 1990-1997.
DB170613 Ikke bare vil den øke antall byråkrater i NAV, som nå må behandle søknadene årlig.
DA170613 Stavanger tingrett kom til at det var gjentakelsesfare og at viste til at fornærmede har beskrevet et betydelig antall voldshandlinger som hun har blitt utsatt for.
BT170613 Antall boliger som er solgt siste 12 måneder i noen bydeler er relativt lavt, noe som kan påvirke tallene.
AP170613https://www.aftenposten.no/verden/Intense-kamper-i-Raqqa-mens-IS-kjemper-for-a-beholde-kontrollen-623138b.html Han tror de hardeste kampene vil finne sted nettopp i sentrum av Raqqa, der SDF vil møte motstand fra et stort antall IS-krigere som har forskanset seg i gamlebyen.
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/NOKAS-domte-Betew-lovte-a-starte-et-nytt-liv-Dommerne-stolte-pa-ham-Han-hadde-likevel-ulovlig-kontakt-med-kriminelle-623027b.html Det har vært mange brudd på vilkårene og et stort antall møter med andre kriminelle, sier statsadvokat Tormod Haugnes, som er aktor i saken.
AP170613 Han tror de hardeste kampene vil finne sted nettopp i sentrum av Raqqa, der SDF vil møte motstand fra et stort antall IS-krigere som har forskanset seg i gamlebyen.
AP170613 Det har vært mange brudd på vilkårene og et stort antall møter med andre kriminelle, sier statsadvokat Tormod Haugnes, som er aktor i saken.
AP170613 ESA har kun kritisert den norske behovsprøvingen, som gir myndighetene anledning til å sette begrensninger på antall løyver i et løyvedistrikt.
AP170613 ESA har kun kritisert den norske behovsprøvingen, som gir myndighetene anledning til å sette begrensninger på antall løyver i et løyvedistrikt.
AA170613 Han tror de hardeste kampene vil finne sted nettopp i sentrum av Raqqa, der SDF vil møte motstand fra et stort antall IS-krigere som har forskanset seg i gamlebyen.
AA170613 I planene for sykkelbyen foreligger det konkrete planer for å øke antall sykkelplasser på gateplan.
VG170612 * Valgte USA foran Norge for godt i 2013, men debuterte for USAs A-landslag allerede i 2010 ¶ Antall A-landskamper for USA : 38 ( siste i 2016 ) ¶
VG170612 * Valgte Kosovo foran Norge i 2016 ¶ Antall A-landskamper for Kosovo : 5 ¶
VG170612 * Valgte Ghana foran Norge i 2011 ¶ Antall A-landskamper for Ghana : 24 ( siste i 2016 ) ¶
VG170612 * Valgte Elfenbenskysten foran Norge i 2013 ¶ Antall A-landskamper for Elfenbenskysten : 5 ( siste i 2014 ) ¶
VG170612 Ifølge nyhetsbyrået Reuters er også et mindre antall demonstranter holdt tilbake ved en metroutgang.
VG170612 Hvis det er et stort antall som ikke har sagt ifra eller har sagt ifra, men ikke blir tatt på alvor, så har vi en kjempeoppgave foran oss, sier mobbeombud Owren.
SA170612 | Kraftig økning i antall anmeldte seksuallovbrudd ¶
SA170612 Antall anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt kraftig, men politiet mottar færre anmeldelser om vinningskriminalitet.
SA170612 De siste årene har antall klager på nettbestillinger av leiebil økt.
SA170612 De eksisterende medlemsklubbene kan imidlertid skjerme enten én målvakt, tre backer og sju løpere, eller én målvakt og åtte utespillere ( fritt antall backer og løpere ).
FV170612 | Har mastergrad med toppkarakterer - søkte 100 jobber uten napp ¶ Antall arbeidsledige med høyere utdanning fortsetter å øke.
DN170612 Bloomberg melder at antall salgsopsjoner har skutt rett i været.
DN170612 Hvor stor uttellingen blir i antall mandater, er ikke klart før etter runde to neste søndag.
DB170612 Ifølge nyhetsbyrået Reuters er også et mindre antall demonstranter holdt tilbake ved en metroutgang.
DB170612 Overgrep mot barn ¶ Antall anmeldelser av seksuallovbrudd, spesielt seksuelle overgrep mot barn, har økt kraftig både det siste året og de siste fem årene.
DB170612 - Hvert år i den siste femårsperioden har det vært nedgang i antall anmeldte lovbrudd, skriver Politidirektoratet ( POD ).
DB170612 Han legger til at det ikke er noe spesifikt krav til antall programmer i avtalen.
DA170612 - Et så høyt antall sivile tap er meget alvorlig.
DA170612 - Det blir nok en antall utskiftninger ( på laget ), sier landslagstrener Lars Lagerbäck før Sverige-duellen.
BT170612 De siste årene har antall klager på nettbestillinger av leiebil økt.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-man-komme-raskt-frem-eller-ta-hensyn-til-alle-Na-onsker-Ruter-a-legge-ned-holdeplasser-622407b.html Hvis man frigir syv trikker, kan man doble antall avganger på Grünerløkka, ifølge Ruter.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-man-komme-raskt-frem-eller-ta-hensyn-til-alle-Na-onsker-Ruter-a-legge-ned-holdeplasser-622407b.html Hvis Ruter legger ned holdeplassene færrest bruker, kan selskapet doble antall avganger på Grünerløkka.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Ulv-tok-ytterligere-12-sauer-i-helgen--na-frykter-bondene-blodig-beitesommer-622969b.html Er det mistanke om økning over et gitt antall , må det jaktes.
AP170612https://www.aftenposten.no/bil/Skal-du-pa-bilferie-i-sommer-Les-disse-tipsene-forst-10117b.html De siste årene har antall klager på nettbestillinger av leiebil økt.
AP170612 Er det mistanke om økning over et gitt antall , må det jaktes.
AP170612 Overgrep mot barn ¶ Antall anmeldelser av seksuallovbrudd, spesielt seksuelle overgrep mot barn, har økt kraftig både det siste året og de siste fem årene.
AP170612 - Hvert år i den siste femårsperioden har det vært nedgang i antall anmeldte lovbrudd, skriver Politidirektoratet ( POD ).
AP170612 » | Kraftig økning i antall anmeldte seksuallovbrudd ¶
AP170612 Antall anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn har økt kraftig, men politiet mottar færre anmeldelser om vinningskriminalitet.
AP170612 10 og 15 på antall delinger på sosiale medier for mai.
AP170612 De siste årene har antall klager på nettbestillinger av leiebil økt.
AP170612 De eksisterende medlemsklubbene kan imidlertid skjerme enten én målvakt, tre backer og sju løpere, eller én målvakt og åtte utespillere ( fritt antall backer og løpere ).
AA170612 Hvor stor uttellingen blir i antall mandater, er ikke klart før etter annen valgrunde neste søndag.
AA170612 | Kraftig økning i antall anmeldte seksuallovbrudd ¶
AA170612 - Hvert år i den siste femårsperioden har det vært nedgang i antall anmeldte lovbrudd, skriver Politidirektoratet ( POD ).
AA170612 Antall anmeldelser av seksuallovbrudd, spesielt seksuelle overgrep mot barn, har økt kraftig både det siste året og de siste fem årene.
AA170612 Et lite antall eksemplarer i Body Worlds-utstillingene, som foster, ble anskaffet fra etablerte morfologiske institutter, som anatomi- og patologiprogrammer og historiske anatomiske samlinger som er over 70 år gamle.
AA170612 Et stort antall arter er observert, mange i betydelige antall .
AA170612 Et stort antall arter er observert, mange i betydelige antall.
AA170612 Hun forteller også om et høyt antall funksjonshemmede barn som ikke får relevant undervisning.
VG170611 Det står i sterk kontrast til antall scoringer i klubblaget Manchester City, der Silva kun har 51 mål på 315 kamper over sju sesonger.
VG170611 Også et mindre antall norske soldater skal ha bistått operasjonen. * 1 Situasjonen for de sivile ¶
VG170611 IS har også et stort antall enkle droner som brukes for å slippe håndgranater.
VG170611 Dette er det man må vite om de kommende kampene : ¶ * 1 IS-krigernes antall og våpen ¶
VG170611 Den USA-ledede koalisjonen mot IS har nylig anslått at det er 3000 til 4000 IS-krigere igjen i Raqqa, blant dem et særskilt høyt antall fremmedkrigere.
VG170611 I forhold til antall innbyggere er byen mye verre rammet av skyting som fører til skader og dødsfall enn både Stockholm og Göteborg, ifølge TT.
VG170611 En del får problemer senere i livet og bidrar til veksten i antall uføre.
SA170611 Ifølge Navs rapport for april er nå antall helt ledige i Rogaland 10.865 ( en økning på fire år som er fire ganger høyere enn i Oslo ).
SA170611 Antall sysselsatte øker ikke.
SA170611 - Vi tenker ikke så mye på antall seiere på rad, alle seiere føles som én seier på rad.
SA170611 Dermed gikk han også forbi Sampras i antall Grand Slam-titler. 31-åringen hadde tårer i øynene da han hørte den spanske nasjonalsangen med trofeet i hendene.
DN170611 Sammenslåingene har gjort Solstad til et av verdens største offshoreskiprederier målt i antall skip.
DB170611 For også her er det som i fotballen helst far som vil ha rask suksess og investerer i høydeopphold, sommertrening på snø, et urimelig høyt antall ski, spesialstaver og altså det dyreste innen fluorsmurning.
DB170611 I forhold til antall innbyggere er byen mye verre rammet av skyting som fører til skader og dødsfall enn både Stockholm og Göteborg, ifølge TT.
DB170611 Siden 2007 har også antall oppdrag for Natos Quick Reaction Alert ( QRA ) i Bodø, som flyr ut for å avskjære russiske fly som nærmer seg grensa, skutt i været.
DB170611 En økning i antall løyver skulle skape større konkurranse og dermed redusere prisene.
BT170611 Som heimevernssoldat har jeg selv merket hvor lavt avdelingen er blitt prioritert, spesielt gjennom svekkingen av antall soldater og antall øvelser.
BT170611 Som heimevernssoldat har jeg selv merket hvor lavt avdelingen er blitt prioritert, spesielt gjennom svekkingen av antall soldater og antall øvelser.
AP170611https://www.aftenposten.no/okonomi/I-vinter-var-det-fa-boliger-til-salgs-i-Oslo-og-prisene-fok-i-varet-Na-flommer-markedet-over-og-prisene-synker-622960b.html - I Oslo nærmer det seg ifølge vår registrering en dobling av antall søndagsvisninger fra i fjor, opplyser Carl O.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Stadig-flere-unge-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-kommer-i-kontakt-med-hjelpeapparatet-620751b.html De siste fire årene har distriktet hans sett det de kaller en betydelig økning i antall henvendelser fra unge.
AP170611https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fikk-rad-av-treneren-i-pausen--sa-storspilte-TUIL-forsvareren-237126b.html - Vi tenker ikke så mye på antall seiere på rad, alle seiere føles som én seier på rad.
AP170611 I forhold til antall innbyggere er byen mye verre rammet av skyting som fører til skader og dødsfall enn både Stockholm og Göteborg, ifølge TT.
AP170611 - I Oslo nærmer det seg ifølge vår registrering en dobling av antall søndagsvisninger fra i fjor, opplyser Carl O.
AP170611 De siste fire årene har distriktet hans sett det de kaller en betydelig økning i antall henvendelser fra unge.
AP170611 - Vi tenker ikke så mye på antall seiere på rad, alle seiere føles som én seier på rad.
AP170611 Dermed gikk han også forbi Sampras i antall Grand Slam-titler. 31-åringen hadde tårer i øynene da han hørte den spanske nasjonalsangen med trofeet i hendene.
AA170611 I forhold til antall innbyggere er byen mye verre rammet av skyting som fører til skader og dødsfall enn både Stockholm og Göteborg, ifølge TT.
AA170611 Ifølge NRK er det en stor økning i antall beslag av kulturgjenstander forsøkt innført i Norge.
AA170611 Ifølge NRK er det en stor økning i antall beslag av kulturgjenstander forsøkt innført i Norge.
AA170611 Arbeiderpartiet, som tidligere har ønsket å redusere antall kommuner betydelig, har ikke lagt to pinner i kors for å bidra til kommunalminister Jan Tore Sanners ( H ) prestisjeprosjekt.
VG170610 James noterte seg til slutt for 31 poeng, 10 returer og 11 assists, hans niende triple-double ( som oftest tosifret antall poeng, assists og returer ) i finalesammenheng gjennom tidene.
VG170610 Rekord : 1.10,9 ¶ Antall seiere : 18 ¶
VG170610 Vi vil gjøre et antall endringer, hvor mange det blir, ser vi etter hvordan de føler seg etter bare to dager å hente seg inn på.
VG170610 Den skuffende slutten legger opp til X antall oppfølgere.
VG170610 Lærernormen må gå på antall elever pr. undervisningsårsverk, svarer Trond Giske.
VG170610 I Aps partiprogram for kommende valgperiode går partiet inn for et maks-tall på antall elever pr. lærer på kommunenivå.
VG170610 - Hvorfor lover dere ikke et maksimalt antall elever pr. lærer i hver klasse ?
SA170610 Mange mosjonsløp opplever nedgang i antall deltakere.
SA170610 Han deler Tor Jarle Bolmes opplevelse av at antall mosjonsløp i regionen er høyt.
SA170610 Flere mosjonsløp i Trøndelag opplever svikt i antall deltakere, men Astrid Bøysen stiller trofast opp.
DN170610 Les mer om ledighetsutviklingen her : Markant nedgang i antall arbeidsledige ¶
DB170610 - Vi har opplevd en kraftig økning i antall bestillinger før sommerferien, og vi venter enda flere i ukene som kommer.
DB170610 Målt i antall oppdrag inn og ut ligger meglerhuset ifølge den fagansvarlige hittil i år omtrent på samme nivå som de to foregående årene, men altså med en mangel på mer eksklusive eiendommer. 10,25 millioner i havgapet ¶
DA170610 For det er ekstreme antall vi snakker om.
AP170610https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-med-ultimatum-for-valget-Vil-stoppe-all-ny-oljeleting-622875b.html Han understreker at det er opp til landsstyret å ta endelig beslutning om antall krav og ordlyden i disse.
AP170610https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Knalltoff-konkurranse-om-mosjonistene-Astrid-64-skal-lope-i-minst-25-ar-til-237016b.html Mange mosjonsløp opplever nedgang i antall deltakere.
AP170610https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Knalltoff-konkurranse-om-mosjonistene-Astrid-64-skal-lope-i-minst-25-ar-til-237016b.html Han deler Tor Jarle Bolmes opplevelse av at antall mosjonsløp i regionen er høyt.
AP170610https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Knalltoff-konkurranse-om-mosjonistene-Astrid-64-skal-lope-i-minst-25-ar-til-237016b.html Flere mosjonsløp i Trøndelag opplever svikt i antall deltakere, men Astrid Bøysen stiller trofast opp.
AP170610 Hvis man frigir syv trikker, kan man doble antall avganger på Grünerløkka, ifølge Ruter.
AP170610 Hvis Ruter legger ned holdeplassene færrest bruker, kan selskapet doble antall avganger på Grünerløkka.
AP170610 Han understreker at det er opp til landsstyret å ta endelig beslutning om antall krav og ordlyden i disse.
AP170610 Mange mosjonsløp opplever nedgang i antall deltakere.
AP170610 Han deler Tor Jarle Bolmes opplevelse av at antall mosjonsløp i regionen er høyt.
AP170610 Flere mosjonsløp i Trøndelag opplever svikt i antall deltakere, men Astrid Bøysen stiller trofast opp.
AA170610 - I de siste ukene har vi sett en skremmende økning i antall meldinger om drepte og sårede som følge av flyangrep og beskyting, og meldinger om skader på sivil infrastruktur, sa Linda Tom i FNs nødhjelpskontor OCHAs Syria-avdeling torsdag. 95.000 personer skal ha flyktet fra byen i forkant av offensiven som ble igangsatt tidligere denne uka.
VG170609 Verdenscupen sammenlagt : 2003, 2004, 2005, 2006 ¶ Antall seiere i verdenscupen : 29 ¶
VG170609 - Piratkopiering, fildeling og streaming har krympet antall solgte album drastisk, og hver artist har håndtert denne utviklingen på forskjellige måter.
VG170609 BBC melder imidlertid at May ikke har noen planer om å trekke seg, og at hun heller vil jobbe for å danne en regjering, siden partiet fortsatt er størst målt i antall stemmer og seter i Parlamentet.
VG170609 - Statsministeren har ikke til hensikt å gå av og arbeider for å danne en regjering basert på at partiet hennes er det største målt i både antall stemmer og seter i Parlamentet, skriver BBCs Laura Kuenssberg.
VG170609 Det får man ved å kutte drastisk ned på antall sauer, men det nekter bøndene å gjøre.
SA170609https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Disse-11-aringene-gjor-at-Tromso-Turnforening-har-det-storste-laget-pa-nasjonalt-stevne-237019b.html Johansen gleder seg stort over antall rekrutter de har med på tur.
SA170609 - Hadde det vært tilfellet, hadde antall kræsj og ulykker vært så mange at selskapet måtte innstilt all virksomhet, skriver Vadseth.
SA170609 Angående plasseringen har det kommet inn et skyhøyt antall klager, men de fleste har blitt avfeid uten begrunnelse.
SA170609 Tidligere ordfører Helge Steinsvåg og nåværende ordfører Irene Heng Lauvsnes talte til et stort antall fremmøtte under åpningen av brua.
SA170609 Rekord : 1.10,9 ¶ Antall seiere : 18 ¶
SA170609 Johansen gleder seg stort over antall rekrutter de har med på tur.
NL170609 Høyre og Frp har signalisert at de ønsker å kutte i antall soldater og legger ned Sjøheimvernet som skal beskytte den verdifulle kysten vår med blant annet sårbare olje- og gassinstallasjoner.
FV170609 - Statsministeren har ikke til hensikt å gå av, og arbeider for å danne en regjering basert på at partiet hennes er det største målt i både antall stemmer og seter i Parlamentet, skriver Laura Kuenssberg.
FV170609 I mai økte antall nyregistreringer med nesten ti prosent i Kristiansand distrikt, og ligger etter fem måneder 4,8 prosent over rekordåret 2016.
DN170609 - Statsministeren har ikke til hensikt å gå av, og arbeider for å danne en regjering basert på at partiet hennes er det største målt i både antall stemmer og seter i Parlamentet, skriver Laura Kuenssberg.
DB170609 Totalt øker antall blandede øvelser fra ni i Rio til 18 i Tokyo.
DB170609 - Hun vil jobbe for å danne regjering basert på å være det største partiet i antall seter og stemmer, skriver Kuenssberg. | 20-åring dømt for å ha voldtatt lillebror ¶
DB170609 Nesten ingen meningsmålinger har kunnet spå et slikt resultat, og det fleste eksperter virket sikre i sin sak på at May enten ville styrke antall seter i parlamentet eller bevare flertallet slik det var.
DA170609 - Statsministeren har ikke til hensikt å gå av, og arbeider for å danne en regjering basert på at partiet hennes er det største målt i både antall stemmer og seter i Parlamentet, skrev BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg på Twitter.
BT170609 | Eksamen sliter på psyken ¶ Antall studenter som søker hjelp for psykiske problemer øker hvert år, med topper rundt eksamenstiden.
AP170609https://www.aftenposten.no/verden/Meningsmalerne_-velgerne-og-samtlige-partier-Alle-er-tapere-i-det-britiske-valget-622865b.html Partiet går noe frem i antall seter, men er langt unna den oppslutningen de hadde i glansdagene.
AP170609 Partiet går noe frem i antall seter, men er langt unna den oppslutningen de hadde i glansdagene.
AP170609 Rekord : 1.10,9 ¶ Antall seiere : 18 ¶
AP170609 I pressemelding kommer det også frem at antall mixed-øvelser øker fra 9 til 18.
AA170609 Opplysningene om antall drepte varierer.
AA170609 I mai la UNICEF fram anslag som viser at antall akutt underernærte barn i Somalia nå har nådd 1,4 millioner. 275.000 av dem kategoriseres som livstruende tilfeller.
AA170609 | EU mener det haster med å få opp antall returer ¶
AA170609 - Statsministeren har ikke til hensikt å gå av, og arbeider for å danne en regjering basert på at partiet hennes er det største målt i både antall stemmer og seter i Parlamentet, skriver Laura Kuenssberg.
AA170609 Tall fra analysetjenesten Storyboard viser at Document er det tiende største norske nettstedet i antall delinger på sosiale medier de siste 30 dagene, skriver Klassekampen.
AA170609 Her har SNK sammen med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, og et stigende antall andre aktører, satt seg som mål å bruke årene frem mot 2030 til å gjøre Trøndelags mangfoldige historie mer tilgjengelig gjennom en rekke regionale og tematiske kulturminneløyper.
VG170608 Så langt er det ingenting som tyder på at et stort nok antall republikanere vil bryte med partiet og presidenten, og å gå til det steget, mener jusprofessoren.
VG170608 Men områdene er enorme, og antall dyr som gjetes er veldig mye høyere enn « før i tiden ».
VG170608 * Stortingets kommunalkomité er kommet fram til at antall kommuner kuttes fra 428 til 354 med tvang i 11 tilfeller.
SA170608 - Vi ser for oss en dobling både av omsetning og antall ansatte i løpet av seks til åtte år, sier Matthias Gillner, direktør for Hiltis internasjonale energi- og industrivirksomhet.
SA170608 Han er lei av at sikkerhet blir brukt som et argument i diskusjonen om antall arbeidsplasser ute i havet.
FV170608 Kommunalkomiteen gikk inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354 og fikk torsdag altså tilslutning fra Stortinget i plenum.
FV170608 Kommunalkomiteen gikk inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354 og fikk torsdag altså tilslutning fra Stortinget i plenum.
DN170608 Utover dette undersøkes forholdet mellom antall akademiske tilsatte og studenter, i tillegg til antall vitenskapelige publiseringer blant de ansatte.
DN170608 Utover dette undersøkes forh