DB171211 Port Authority brukes av anslagsvis 200 000 mennesker daglig.
SA171208 Stipendet skal heretter deles ut årlig, med anslagsvis tre til fire stipender per år.
BT171208 I motsetning til meg er Utdanningsdirektoratet svært opptatt av formalkompetanse, og sier at anslagsvis 15 000 lærere ikke oppfyller de formelle kravene til å undervise matematikk.
VG171207 - Det er usikkert om tilhengeren er dimmensjonert for fem tunge rundballer på anslagsvis 700 kilo hver.
VG171205 Det utgjør en økning på 83 prosent, noe som anslagsvis gir 1,1 milliarder ferske avgiftskroner i statskassen.
NL171205 Et nytt fond på 300 millioner kroner vil generere anslagsvis 1,5 milliarder i risikokapital til vekstbedrifter i landsdelen de neste åtte-ti åra.
NL171205 Det er etablert fire nye såkornfond i Sør-Norge de siste to år som vil generere anslagsvis åtte milliarder kroner i risikovilligkapital til nye vekstbedrifter i sør de neste åtte-ti år.
VG171204 Fredly eier i tillegg en av Norges feteste eiendommer, Munkebakken på Snarøya, som han kjøpte av Kjell Inge Røkke for anslagsvis 200 millioner kroner i 2007.
SA171204 Spørsmålet er hvor det er blitt av de anslagsvis 18.000 til 20.000 krigerne som verken er bekreftet døde, eller har returnert til hjemlandet.
NL171204 På 1980-tallet var der anslagsvis 8000 norskfødte personer som snakket finsk/kvensk.
DB171204 Spørsmålet er hvor det er blitt av de anslagsvis 18.000 til 20.000 krigerne som verken er bekreftet døde, eller har returnert til hjemlandet.
BT171204 Spørsmålet er hvor det er blitt av de anslagsvis 18.000 til 20.000 krigerne som verken er bekreftet døde, eller har returnert til hjemlandet.
DB171203 Han forteller Dagbladet at det i dag er anslagsvis 430 individer ulv i Skandinavia, og at hele denne ulvebestanden kan tilbakeføres til kun fem ubeslektede individer.
AP171203 Spørsmålet er hvor det er blitt av de anslagsvis 18.000 - 20.000 krigerne som hverken er bekreftet døde, eller har returnert til hjemlandet.
SA171129 Det befinner seg nå anslagsvis 120.000 turister på Bali, flertallet av dem kinesere, men også mange australiere, japanere og briter og andre europeere.
AA171129 Det befinner seg nå anslagsvis 120.000 turister på Bali, flertallet av dem kinesere, men også mange australiere, japanere og briter og andre europeere.
VG171127 Anslagsvis 500 mennesker var i moskeen.
VG171127 Beløpet benyttes til en generell reduksjon i bompengetakstene utenfor byområdene, anslagsvis på minst 10 pst.
BT171127 I tillegg er det anslagsvis ti ganger så mange selvmordsforsøk.
VG171126 Det gir anslagsvis 80 prosent markedspotensial for flytende møller.
DA171126 Det ville gi anslagsvis 9,8 millioner i bonus fra Norsk Toppfotball.
VG171125 Anslagsvis 80 prosent av importen til Jemen skjer imidlertid via havnen i Hodeida, ifølge Redd Barna.
SA171125 Den italienske kystvakten opplyser imidlertid å ha sendt redningsskipet Aquarius for å berge anslagsvis 500 mennesker som var i havsnød på en trebåt. 3.000 døde ¶
BT171125 Den italienske kystvakten opplyser imidlertid å ha sendt redningsskipet Aquarius for å berge anslagsvis 500 mennesker som var i havsnød på en trebåt. 3.000 døde ¶
VG171123 Det er anslagsvis rundt 2500 lærere som må på plass.
DN171123 Kina, Russland og andre kreditorer har anslagsvis 90 milliarder kroner i krav i det statlig oljeselskapet PDVSA.
AA171123 Det ville også påført næringslivet store tap, slik at veikryssets samfunnsmessige kostnad ville blitt mye større enn de anslagsvis 400 millionene det ville kostet å bygge det.
VG171122 Anslagsvis 8000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995.
SA171122 Anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn ble drept av serbiske soldater mellom 11. og 19. juli 1995.
DB171122 Der ble anslagsvis 8000 menn og unge gutter jaktet ned og henrettet i 1995.
DB171122 Anslagsvis 8000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbisk-bosniske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995.
DA171122 Anslagsvis 8.000 muslimske gutter og menn ble massakrert av bosnisk-serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995.
AP171122 Anslagsvis 8.000 muslimske gutter og menn ble massakrert av bosnisk-serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995.
AP171122 * Anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn ble drept av serbiske soldater mellom 11. og 19. juli 1995.
AP171122 Anslagsvis 8.000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995.
AP171122 * Anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn ble drept av serbiske soldater mellom 11. og 19. juli 1995.
AA171122 Anslagsvis 8.000 muslimske gutter og menn ble massakrert av bosnisk-serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995.
VG171121 Anslagsvis 8000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995.
SA171121 Anslagsvis 8.000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995.
DN171121 Anslagsvis 8.000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995.
AP171121 Anslagsvis 8.000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995.
AP171121 * Anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn ble drept av serbiske soldater mellom 11. og 19. juli 1995.
AP171121 Det vil koste anslagsvis 5-600 millioner kroner, tilsvarende tre prosent av de 20 milliardene staten bruker på foreldrepermisjon i året.
DB171118 Anslagsvis 1,5 barn pr 1000 fødte i Norge har en eller annen form for alkoholskade.
DA171118 Hvert år feirer anslagsvis 2500 mennesker jul på Hurtigruten.
AP171118 Colombia er verdens største kokainprodusent, og i fjor ble det produsert anslagsvis 866 tonn med det narkotiske stoffet, en økning på 34 prosent sammenlignet med året før.
AP171118 Det lever anslagsvis ca. 60.000 personer i Norge med gjennomgått hjerneslag, og om lag 2/3 av disse har en funksjonssvikt som følge av slaget.
VG171117 Sjefen i selskapet forklarer at det tok en viss tid, anslagsvis et par måneder, fra ledelsen ble oppmerksomme på problemstillingen, til vedkommende ble sagt opp.
DB171117 - Dette utgjør anslagsvis fire dagsverk.
VG171116 Anslagsvis 300 barn rammes hvert år i Nord Amerika og Europa, ca. fem barn får sykdommen hvert år i Norge.
DN171116 Venezuela har nå gjeld på mer enn 60 milliarder dollar i statsobligasjoner, i tillegg til anslagsvis 90 milliarder i krav Kina, Russland og andre kreditorer har overfor PDVSA, som president Nicolás Maduro har lovet å restrukturere.
DB171116 I kjølvannet av at den daværende presidenten Felipe Calderón erklærte krig mot kartellene i 2006 og sendte soldater ut i gatene, har anslagsvis 200 000 personer mistet livet og 30 000 mexicanere er meldt savnet.
DN171115 Av dette står Kina for anslagsvis 20 - 30 milliarder dollar.
DB171115 I sin årsrapport for 2016 skrev hoffet følgende : « Anslagsvis fem prosent av Hoffets ansattes arbeidstid medgår til forvaltningsoppgaver og vaktmestertjenester på private eiendommer.
DA171115 Dette har anslagsvis 1,8 ganger så stor klimaeffekt som utslipp på bakken.
AP171114 pasient er typisk rundt ti ganger høyere enn for en kreftpasient ( anslagsvis 2 - 6 versus 0,2-0,6 millioner pr. år ), og sjeldenpasienter lever vanligvis mye lenger.
VG171113 I år forventes anslagsvis 3000 meldinger.
DB171113 Borgås ligger om lag fem mil nordøst for Helsingfors, og har anslagsvis 50 000 innbyggere.
AP171111 Anslagsvis 50.000 til 70.000 kvinner var med i den Røde Hær hvor de kjempet og døde side om side med mennene.
DN171110 Til sammen er det snakk om minst 60 milliarder dollar i statsobligasjoner, i tillegg til anslagsvis 90 milliarder i krav Kina, Russland og andre kreditorer har overfor PDVSA.
DB171109 Det blir også opplyst at anslagsvis at 100 milliarder dollar er blitt misbrukt som følge av underslag og korrupsjon de siste tiårene.
AP171109 Syriske styrker kontrollerer nå anslagsvis 37 prosent av provinsen, ifølge SOHR-leder Rami Abdulrahman.
DB171108 Saudi-Arabias kongefamilie, som anslagsvis består av 15 000 medlemmer, har mistet retten til å forlate landet, noe som har skapt frykt og bekymring blant landets elite.
DB171108 Det betyr at anslagsvis 70 til 75 prosent av all hvete til norsk brøddeig og annen bakst i 2018 må importeres, viser de foreløpige beregningene til landets største kornimportør Norgesmøllene.
DB171107 Nepal har i dag anslagsvis 300-500 snøleoparder i landets nordlige områder.
DB171107 Saudi-Arabias kongefamilie har anslagsvis 15.000 medlemmer.
VG171106 Saudi-Arabias kongefamilie har anslagsvis 15.000 medlemmer, men den største makten er konsentrert hos et fåtall av dem.
DN171106 Saudi-Arabias kongefamilie har anslagsvis 15.000 medlemmer, men den største makten er konsentrert hos et fåtall av dem.
DB171105 Saudi-Arabias kongefamilie har anslagsvis 15.000 medlemmer, men den største makten er konsentrert hos et fåtall av dem.
AP171105 Vi snakker om anslagsvis milliarder i tapt skatt og moms hvert år.
BT171104 Med anslagsvis 600.000 soldater som overvåker hverdagen til delstatens 12 millioner innbyggere, fremstår Jammu og Kashmir i dag som et overveldende militarisert område.
AP171104 tonn på avfallet vil staten ifølge regnemestrene til Siv Jensen kunne tjene anslagsvis 250 millioner kroner.
VG171102 Annonsene og innleggene, som altså nådde anslagsvis halvparten av den stemmeberettigede befolkningen i USA, skal ha vært laget med mål om å påvirke velgerregistrering og forsterke splittelser i det amerikanske samfunnet.
VG171101 NIF har nå gitt innsyn i anslagsvis 16.000 bilag, fordelt på 1100 dokumenter.
VG171101 Andersen har lagt ut for Vodka Red Bull, konjakk, øl og hvitvin for anslagsvis åtte personer for 2300 kroner - og senere fått disse pengene tilbake fra forbundet.
DN171101 Langrennsski med integrert fell var fjorårets store salgssuksess med anslagsvis over 100.000 solgte skipar.
AP171101 - Medregnet de 126 millioner amerikanerne på Facebook ender vi dermed opp med anslagsvis litt under 150 millioner potensielle mottakere til sammen, sa Stretch.
VG171029 NORSAR skriver på sine nettsider at skjelvets episenter er lokalisert til Lillomarka og at det hadde en anslagsvis dybde på 15 kilometer.
AP171027 Det skyldes at anslagsvis 80 prosent av alle flybevegelser går over Oslo, så lenge 80 prosent av flybrukerne bor sør for Oslo.
DN171025 I løpet av de neste ti årene skal anslagsvis 5 millioner unge saudiere ut på arbeidsmarkedet.
DN171025 Det ligger anslagsvis 30 centimeter natursnø i skogene her etter snøfallet som kom fra tirsdag til onsdag.
DB171024 I løpet av de neste ti årene skal anslagsvis 5 millioner unge saudiere ut på arbeidsmarkedet.
AP171024 I løpet av de neste ti årene skal anslagsvis 5 millioner unge saudiere ut på arbeidsmarkedet.
AP171024 Dermed får anslagsvis 8000 - 9000 flere rett på pleiepenger.
AP171021 Anslagsvis 12.000 aktivister møtte opp.
SA171018 Men 130.000 mennesker fikk diagnosen hos fastlege eller legevakt og anslagsvis 6.000 ble så syke at de trengte sykehusbehandling.
DB171018 De sivile tapene er store, og situasjonen for de anslagsvis 15 000 sivile som har vært fanget i kamphandlingene i Raqqa, er ifølge FN kritisk.
DA171018 Men 130.000 mennesker fikk diagnosen hos fastlege eller legevakt og anslagsvis 6.000 ble så syke at de trengte sykehusbehandling.
DA171018 Men 130.000 mennesker fikk diagnosen hos fastlege eller legevakt og anslagsvis 6.000 ble så syke at de trengte sykehusbehandling.
AP171018 Men 130.000 mennesker fikk diagnosen hos fastlege eller legevakt og anslagsvis 6000 ble så syke at de trengte sykehusbehandling.
VG171017 Situasjonen for de anslagsvis 15.000 sivile som har vært fanget i kamphandlingene i Raqqa, er ifølge FN kritisk.
DN171017 De sivile tapene er store, og situasjonen for de anslagsvis 15.000 sivile som har vært fanget i kamphandlingene i Raqqa, er ifølge FN kritisk.
DB171017 De sivile tapene er store, og situasjonen for de anslagsvis 15.000 sivile som har vært fanget i kamphandlingene i Raqqa, er ifølge FN kritisk.
AP171017 Sent mandag kveld var det anslagsvis 300 IS-krigere igjen i Raqqa.
AA171017 Sent mandag kveld var det anslagsvis 300 IS-krigere igjen i Raqqa.
AA171017 De sivile tapene er store, og situasjonen for de anslagsvis 15.000 sivile som har vært fanget i kamphandlingene i Raqqa, er ifølge FN kritisk.
AP171016 I Irak, hvor de utgjør anslagsvis 15 - 20 prosent av en totalbefolkning på 37 millioner, var kurderne i flere tiår utsatt for brutal undertrykkelse inntil de oppnådde delvis selvstyre i 1991.
VG171015 En av verdens raskeste biler, investor Arne Fredlys Bugatti Chiron til anslagsvis 50 millioner kroner, kommer til Oslo Motor Show.
VG171015 Bugatti Chiron til anslagsvis 50 millioner kroner, kommer til Oslo Motor Show.
DN171015 Anslagsvis 5.700 bygninger er allerede ødelagt.
BT171015 Anslagsvis 5700 bygninger er allerede ødelagt.
BT171015 Men nå har gruppen mistet grepet om anslagsvis 90 prosent av byen, og slaget er inne i en siste fase.
AA171015 Men nå har gruppa mistet grepet om anslagsvis 90 prosent av byen, og slaget er inne i en siste fase.
AA171015 Anslagsvis 5.700 bygninger er allerede ødelagt.
AP171014 Hvert år unnslås det anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter, gjennom svart arbeid for totalt 420 milliarder kroner, ifølge anslag skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst kom med for tre år siden.
AA171014 Hvert år unnslås det anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter, gjennom svart arbeid for totalt 420 milliarder kroner, ifølge anslag skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst kom med for tre år siden.
SA171013 Anslagsvis 10 milliarder for 2017.
AP171012 Anslagsvis 10 milliarder for 2017.
AA171012 Natten i forveien tok tyver seg inn på en Shell/7-eleven-stasjon i Flateby i Akershus og stakk av med tobakk for anslagsvis 40.000 kroner.
DB171011 03:03 - stjålet tobakk for anslagsvis 40.000,-. åstedsundersøkelse gjennomført, spor sikret - sak opprettes.
AA171011 Natt til onsdag ble det stjålet tobakk for anslagsvis 40.000 kroner fra Shell/7-Eleven i Flateby i Akershus.
DB171010 Også de materielle skadene er store : ¶ Anslagsvis 1500 hus og offentlige bygninger er ødelagt, opplyser Californias øverste brannsjef Ken Pimlott overfor Reuters.
AP171009 De sivile tapene er store, og situasjonen for de anslagsvis 15.000 sivile som er fanget i kamphandlingene i Raqqa, er ifølge FN kritisk.
AP171007 Der dokumenterer de at anslagsvis 85 % av helseforskningen er bortkastet og at det kunne vært unngått.
AP171006 Anslagsvis én leopard blir drept hver dag.
AA171006 Anslagsvis én leopard blir drept hver dag.
DB171004 Anslagsvis 700.000 mennesker demonstrerte i Barcelona tirsdag, ifølge NTB.
AA171004 I regionhovedstaden Barcelona deltok anslagsvis 700.000 mennesker i en demonstrasjon for å vise sin misnøye.
VG171003 Med rop om fjerning av « okkupasjonsstyrkene » og « gatene vil alltid være våre » demonstrerte anslagsvis 300.000 katalanere i Barcelona tirsdag.
AA171002 Det er utplassert anslagsvis 7.000 soldater rundt om i landet i områder med særlig høy risiko.
AP171001 Det er utplassert anslagsvis 7.000 soldater rundt om i landet i områder med særlig høy risiko.
VG170930 Av de sytti demonstrantene i toget var flertallet svensker, mens anslagsvis 17 var nordmenn.
DA170929 Anslagsvis 1.500 til 2.000 løste billett til hver av de tre festivaldagene, med navn som Susanne Sundfør og Raga Rockers på plakaten.
VG170928 « Går det til helvete, så går det til helvete » består av 183 sider, hvorav anslagsvis en tredjedel er fotografier.
AA170928 Det var på forhånd meldt anslagsvis mellom kp5 og kp6, noe som gir en pekepinn på at det kan være mulig å se nordlys så langt sør som til Danmark.
AP170927 Barn og mødre støttet av menn på permisjon fra fronten, anslagsvis 30.000 mennesker, vandret ut fra Wien på jakt etter mat, i første rekke poteter.
VG170926 Hvis klubben hadde kunnet flytte inn i Nye Jordal Amfi om ett snaut år, slik planen var til i dag, ville spillerbudsjettet anslagsvis økt med 50 til 60 prosent « uten cash fra eierne ».
VG170926 Anslagsvis mellom en kvart og en halv million mennesker mistet strømmen, sier Haga Lunde i foredraget, og påpeker at hensikten var å kapre og ta kontroll over systemet.
DA170926 - Selv om vi kan få et annet inntrykk fra mediene, sto elsykkel for anslagsvis kun 10 prosent av det totale sykkelsalget i fjor.
VG170924 Men med anslagsvis 60 til 80 representanter i Forbundsdagen, vil de få en høy og betydelig stemme, sier professor i statsvitenskap Werner J.
DA170924 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Anslagsvis 61,5 millioner mennesker har stemmerett i Tyskland.
AP170923 De ekstra inntektene blir anslagsvis 150 millioner kroner i året, som skal øremerkes infrastrukturprosjekter kollektivt : Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen er blant det som nevnes.
AP170923 De ekstra inntektene blir anslagsvis 150 millioner kroner i året, som skal øremerkes infrastrukturprosjekter kollektivt : Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen er blant det som nevnes.
DB170921 Ifølge Helsenorge starter rundt en tredel av alle fødsels- og barseldepresjoner under graviditeten, og hvert år vil også anslagsvis 3000-9000 barselkvinner være plaget av nedstemthet og depresjon her til lands.
DA170921 90-95 kroner per stemme ¶ Én enkelt stemme avgitt under stortingsvalget, vil utløse en statsstøtte på anslagsvis mellom 90 og 95 kroner i 2018 og i de påfølgende årene av stortingsperioden vi nå går inn i, får Dagsavisen opplyst hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
DA170914 Anslagsvis to hundre separate klagere har skrevet inn og krevd at NRK-sjefen må gå.
VG170911 Få dager etterpå skal ekskona og barna ha fått beskjed om de skulle til Raqqa, og ble ført dit med en væpnet konvoi til et IS-kontrollert hus for kvinner og barn hvor anslagsvis 100 mennesker skal ha oppholdt seg, ifølge statsadvokaten.
AA170908 - Anslagsvis har 270.000 flyktninger ankommet Bangladesh de to siste ukene, opplyser Vivian Tan, talskvinne for FNs høykommissær for flyktninger, fredag.
AA170907 Ifølge departementet vil operatør ConocoPhillips investere anslagsvis 2,3 milliarder kroner i å installere en ny havbunnsramme med fire vanninjektorbrønner ved feltet.
DA170906 Når Erna Solberg da truer med at « Norge kan stoppe » om MDG skulle havne i et regjeringssamarbeid ( med anslagsvis fire-fem prosent av stemmene ), sier hun det bare for å skremme.
DB170904 Den siste uka står kampen om de anslagsvis én million velgerne som ikke har bestemt seg.
AP170904 Oslo kommune mottar anslagsvis i overkant av 150.000 forhåndsstemmer ved hvert valg.
AP170903 Med på tur gjennom 38 konserter foran anslagsvis 800.000 publikummere de neste ni månedene : Norske Kvelertak.
DB170902 - Da snakker man ikke om én million soldater, men anslagsvis noen tusen.
AP170901 Oslo kommune mottar anslagsvis i overkant av 150.000 forhåndsstemmer ved hvert valg.
DB170830 Seremonien, ofte omtalt som et eventyrbryllup, ble fulgt på fjernsyn av anslagsvis én milliard mennesker verden over.
NL170829 Det vil kanskje forbause mange at ordet jernbane ( eller tog ) ikke finnes blant brosjyrens anslagsvis 750 ord.
DB170828 Den er anslagsvis på 10 000 - 12 000 dyr, og det er ikke påvist skrantesjuke der.
DB170828 ( Dagbladet ) : I Nordfjella, som ligger i Buskerud, Sogn og Fjordane og Hordaland, skal anslagsvis 2000 villrein avlives etter at det i fjor ble påvist skrantesjuke på tre villrein der.
DB170823 Han tjener anslagsvis 775.000 dollar per episode for en kommende og foreløpig ikke navngitt serie i regi av Amazon i regi av David O.
AP170823 Disse personene betaler i år anslagsvis 7 millioner kroner i skatt tilsammen.
AA170821 Abouyaaqoub er den eneste som fortsatt er på frifot av de anslagsvis tolv personene som ifølge spansk politi var medlemmer i terrorcellen bak angrepet.
DB170820 De anslagsvis 1.000 jihadistene som fortsatt har kontroll på byen, beskyldes for å ha brukt sivile som menneskelige skjold da irakiske og allierte fly bombet Tal Afar tidligere i uken.
AP170820 De anslagsvis 1.000 jihadistene som fortsatt har kontroll på byen, beskyldes for å ha brukt sivile som menneskelige skjold da irakiske og allierte fly bombet Tal Afar tidligere i uken.
AA170820 De anslagsvis 1.000 jihadistene som fortsatt har kontroll på byen, beskyldes for å ha brukt sivile som menneskelige skjold da irakiske og allierte fly bombet Tal Afar tidligere i uken.
VG170819 Venstre får 4,1 prosent på den ferske målingen fra InFact, og går ifølge meningsmålingsinstituttet klar av sperregrensen med anslagsvis 2400 stemmer.
AP170819 Det bor anslagsvis i underkant av 1400 hjemmeværende kvinner i bydelen.
DA170818 - For å illustrere det kan det anslagsvis bety at vi må ha 100.000 færre ansatte i offentlig sektor i all framtid enn det vi ellers kunne hatt.
DA170818 - For å illustrere det kan det anslagsvis bety at vi må ha 100.000 færre ansatte i offentlig sektor i all framtid enn det vi ellers kunne hatt.
DA170818 På den annen side viste også skatteetatens analyser at problemet er omfattende, og de beregnet at om lag sju prosent begikk skatte- og avgiftsmessig arbeidslivskriminalitet i 2015, der de unndro anslagsvis 40 milliarder kroner.
VG170817 kroner til samferdsel, mens anslagsvis 280 mrd. offentlige kroner går til helse og omsorg.
VG170817 - Den illustrerer godt hvorfor vi må satse videre på olje og gass : Den gir 51.000 årsverk under byggeprosessen og vil fra oppstarten i Nordsjøen i 2019, gi anslagsvis 1350 milliarder kroner i inntekter i 50 år fremover.
AA170817 På den annen side viste også skatteetatens analyser at problemet er omfattende, og de beregnet at om lag sju prosent begikk skatte- og avgiftsmessig arbeidslivskriminalitet i 2015, der de unndro anslagsvis 40 milliarder kroner.
AP170814 Anslagsvis mer enn 15 millioner mennesker i Jemen har nå ingen tilgang til grunnleggende helsetilbud.
AA170814 Anslagsvis mer enn 15 millioner mennesker i Jemen har nå ingen tilgang til grunnleggende helsetilbud. ( ©NTB ) ¶ | 19 døde i to angrep mot FN i Mali ¶ 19 personer, inkludert 8 angripere, er døde etter at mistenkte islamister drepte to soldater og angrep FNs hovedkvarter i Mali.
AP170813 Opprydningsarbeidet pågår nå for fullt etter et oljeutslipp på anslagsvis opptil 35.000 fat på et oljefelt utenfor Kuwait lørdag kveld.
DB170810 Ifølge pressemeldingen fra IOM har anslagsvis 55.000 mennesker dratt fra Afrikas horn til Jemen siden januar i år, de fleste i håp om bedre framtidsutsikter i de rike Gulf-statene.
DB170810 Anslagsvis en tredjedel er kvinner.
DA170810 Anløps- og kaiavgift på et stort skip på 90.000 tonn med plass til 2500 passasjerer betaler anslagsvis 100.000 for å ligge til kai en dag i Stavanger.
AA170810 | Trump erklærer nasjonal opioidkrise ¶ Anslagsvis 90 mennesker dør daglig av opioidoverdose i USA.
AA170810 Anslagsvis to millioner amerikanere er avhengige av opioider, som er sterkt vanedannende og brukes som smertestillende.
DA170809 Ofte kom de anslagsvis 20 filharmonikerne veldig i bakgrunnen, de ble liggende mest som en slags lydkulisse.
AP170809 Før konflikten brøt ut, dro anslagsvis 7.000 jemenitter til utlandet hvert år for å få nødvendig legehjelp, ifølge tall fra FNs nødhjelpsorgan OCHA.
AP170809 De anslagsvis 10.000 som har dødd fordi de ikke fikk medisinsk behandling, representerer de skjulte ofrene i konflikten i landet, sier de 15 organisasjonene.
AA170809 Før konflikten brøt ut, dro anslagsvis 7.000 jemenitter til utlandet hvert år for å få nødvendig legehjelp, ifølge tall fra FNs nødhjelpsorgan OCHA.
AA170809 De anslagsvis 10.000 som har dødd fordi de ikke fikk medisinsk behandling, representerer de skjulte ofrene i konflikten i landet, sier de 15 organisasjonene.
AA170807 - Anslagsvis 400.000 barn risikerer alvorlig og akutt feilernæring.
VG170806 Han ber i første omgang om et tilskudd på anslagsvis 11 millioner kroner årlig, for å bedre hverdagen for spillerne i den øverste divisjonen, og det har sikkert mye for seg på seniornivå.
DB170802 Atle Engelsen, manager corporate affairs, facility i JDE, skriver i en epost til Dagbladet at handelen skjer gjennom en lang og komplisert produktkjede, med anslagsvis 260 000 kaffedyrkere bare i Brasil.
VG170731 Hun er ifølge påtaleleder Hille en voksen kvinne, anslagsvis mellom 40 og 60 år, som bar briller og en beige skulderveske inne på butikken.
DB170731 Når og hvis alt kommer på plass for Nussir vil selskapet lyse ut en anbudskonkurranse på tunnelboring på anslagsvis 1 - 2 milliarder kroner.
DN170728 Anslagsvis halvparten av de innstilte avgangene skyldes mangel på personell, men også været har skapt problemer for selskapet.
AA170728 Anslagsvis halvparten av de innstilte avgangene skyldes mangel på personell, men også været har skapt problemer for selskapet.
AA170726 Per Bergmann, skipper på redningsskøyta, sier at mannen anslagsvis lå i vannet en times tid før han ble plukket opp.
DB170724 - Det er anslagsvis beboere i 30 hus som må evakueres, sier operasjonsleder i Østfold-politiet, Bjarte Norheim til Dagbladet.
AP170719 Prislappen kom på anslagsvis 16 millioner kroner, noe som tilsvarer 45 dommerlønninger.
VG170712 * Anslagsvis dør det 350 000 personer årlig som følge av hepatitt C-relatert leversykdom.
DB170712 Dette begrunner hun med at ifølge Folkehelseinstituttet dør anslagsvis 185 personer i Oslo hvert år for tidlig på grunn av svevestøv.
DB170711 juli 1995 ble anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn drept av serbiske soldater i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina.
AA170711 juli 1995 ble anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn drept av serbiske soldater i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina.
VG170710 Det er nå mannskap fra Filippinene, Russland og India som dominerer, men det er anslagsvis 1000 norske offiserer igjen, sier han.
DN170703 Til sammenligning tok de andre landene som konvensjonen omfatter opp anslagsvis 10.000 tonn fisk i britiske farvann.
DB170703 I kjølvannet av at den daværende presidenten Felipe Calderón erklærte krig mot kartellene i 2006 og sendte soldater ut i gatene, har anslagsvis 200 000 personer mistet livet og 30 000 mexicanere er meldt savnet.
AA170703 Til sammenligning tok de andre landene som konvensjonen omfatter opp anslagsvis 10.000 tonn fisk i britiske farvann. ( ©NTB ) ¶
VG170702 Fakta om båtflyktninger i Middelhavet ¶ * Anslagsvis 95.768 migranter og flyktninger har ankommet Europa over Middelhavet så langt i år.
VG170702 Bare siden sist helg har 12.600 migranter og flyktninger ankommet kysten av Italia, og anslagsvis 2.030 har mistet livet i Middelhavet siden årsskiftet, sier han.
AP170702 Bare siden sist helg har 12.600 migranter og flyktninger ankommet kysten av Italia, og anslagsvis 2.030 har mistet livet i Middelhavet siden årsskiftet, sier han.
AP170702 Bare siden sist helg har 12.600 migranter og flyktninger ankommet kysten av Italia, og anslagsvis 2.030 har mistet livet i Middelhavet siden årsskiftet, sier han.
AP170702 Anslagsvis er 12.000 liter med diesel lekket fra oppdrettsanlegget opplyser politiet.
AA170702 Anslagsvis er 12.000 liter med diesel lekket fra oppdrettsanlegget opplyser politiet.
DB170629 FN har uttrykt dyp bekymring for de anslagsvis 100 000 sivile som er igjen i Raqqa og frykter at de blir brukt som menneskelige skjold.
AA170629 FN har uttrykt dyp bekymring for de anslagsvis 100.000 sivile som er igjen i Raqqa og frykter at de blir brukt som menneskelige skjold.
SA170626 Opium, heroin, kokain og metamfetamin for anslagsvis 3,3 milliarder kroner ble kastet i flammene i tre offisielle seremonier i Myanmar, den største mengden som er brent noen gang i landet.
AP170626 Opium, heroin, kokain og metamfetamin for anslagsvis 3,3 milliarder kroner ble kastet i flammene i tre offisielle seremonier i Myanmar, den største mengden som er brent noen gang i landet.
AA170626 Opium, heroin, kokain og metamfetamin for anslagsvis 3,3 milliarder kroner ble kastet i flammene i tre offisielle seremonier i Myanmar, den største mengden som er brent noen gang i landet.
AP170625 Aizah Khan ( 22 ) og Maliha Khan ( 26 ) ble sittende i en solstråle midt blant kvinnene bakerst i hallen da anslagsvis 8000 muslimer søndag feiret id i Vallhall Arena i Oslo.
AA170623 Torsdag opplyste statsminister Theresa Mays kontor at anslagsvis 600 høyhus i England har lettantennelige fasadeplater.
SA170622 | Anslagsvis 600 høyblokker i England har lettantennelige fasader ¶ Anslagsvis 600 høyhus i England har brennbare fasadeplater som ligner på dem som dekket Grenfell Tower, opplyser statsminister Theresa May.
SA170622 FOTO : Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters Scanpix ¶ | Anslagsvis 600 høyblokker i England har lettantennelige fasader ¶
SA170622 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) mener endringene vil føre til at flere kan oppfylle boligdrømmen sin, ettersom forenklingene kan redusere byggekostnadene med anslagsvis 100.000 kroner for hver leilighet.
BT170622 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) mener endringene vil føre til at flere kan oppfylle boligdrømmen sin, ettersom forenklingene kan redusere byggekostnadene med anslagsvis 100.000 kroner for hver leilighet.
AP170622 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) mener endringene vil føre til at flere kan oppfylle boligdrømmen sin, ettersom forenklingene kan redusere byggekostnadene med anslagsvis 100.000 kroner for hver leilighet.
AA170622 Anslagsvis 100.000 sivile befinner seg trolig fortsatt i Mosuls gamleby, fanget mellom IS og de framrykkende regjeringsstyrkene..
AA170622 Anslagsvis 100.000 sivile befinner seg trolig fortsatt i Mosuls gamleby, fanget mellom IS og de framrykkende regjeringsstyrkene..
AA170622 | Anslagsvis 600 høyblokker i England har lettantennelige fasader ¶ Anslagsvis 600 høyhus i England har brennbare fasadeplater som ligner på dem som dekket Grenfell Tower, opplyser statsminister Theresa May.
AA170622 ( ©NTB ) ¶ | Anslagsvis 600 høyblokker i England har lettantennelige fasader ¶
AA170622 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) mener endringene vil føre til at flere kan oppfylle boligdrømmen sin, ettersom forenklingene kan redusere byggekostnadene med anslagsvis 100.000 kroner for hver leilighet.
DB170618 Folk sulter, og anslagsvis sju millioner har alvorlig mangel på mat, men det er ikke erklært hungersnød, slik som i Sør-Sudan, sier Sørheim.
DA170617 Eller nyere og nyere, « Full tank » fra 2000 ble den første som fikk en viss rørelse til å gå gjennom publikum, som anslagsvis kunne telle rundt 3.000 denne kvelden, før låter fra den eldre delen av katalogen langsomt smøg seg inn og gjorde kvelden perfekt også for nostalgikere.
DB170616 Ifølge en DSB-rapport fra 2012 ble anslagsvis 130 000 sjøminer lagt ut i norske farvann under 2. verdenskrig, og man antar at det fortsatt ligger igjen cirka 50 000 av disse.
DB170616 I Østersjøen ligger anslagsvis 50 000 tonn kjemisk ammunisjon, og 200.000 tonn konvensjonell ammunisjon fra 1. og 2. verdenskrig dumpet.
DB170616 Han sier det er en fordel at skipsvrakene ligger på dypt vann - anslagsvis på 600 meter.
DA170616 Sundfør får den i utgangspunktet glisne publikumsbakken til å oppføre seg som minst tre ganger så mange som de anslagsvis 1.500 publikummerne som har funnet veien til den 25. utgaven av Norwegian Wood-festivalen, som så sent som i fjor lå nede med brukket rygg.
DA170613 Å lage et generelt forbud for noe som gjelder anslagsvis under hundre personer, er ganske absurd.
SA170612 Denne samlet anslagsvis 7.000 mennesker og var den største markeringen i sitt slag på flere år.
DA170612 Den samlet anslagsvis 7.000 mennesker og var den største markeringen i sitt slag på flere år.
VG170611 SDF består i hovedsak av den syriskkurdiske YPG-militsen, tilhørende partiet PYD, som har anslagsvis 60.000 soldater i Nord-Syria.
VG170611 Før kampene begynte, var det anslagsvis 200.000 sivile i Raqqa, men så mange som 95.000 skal ha rømt de siste ukene.
AA170610 Anslagsvis 220.000 mennesker bodde i Raqqa før krigen i Syria brøt ut.
AA170610 Situasjonen i den østlige delen av Mosul, som nå kontrolleres av den irakiske regjeringen, er fortsatt spent, selv om anslagsvis 117.000 mennesker har returnert til sine hjem.
AA170610 Ifølge regjeringen er mer enn 628.000 mennesker fordrevet fra den vestlige delen av Mosul som har anslagsvis 1,8 millioner innbyggere. 345.000 av dem som er fordrevet, er barn.
AA170610 Anslagsvis 100.000 barn er fortsatt i byen, og det er knapt med mat, vann og medisiner.
VG170609 Det er solgt anslagsvis 8000 billetter, og den amerikanske ringannonsøren Michael Buffer har tatt turen for å piske opp stemningen før det braker løs.
AA170609 Den al-Qaida-støttede ekstremistgruppa drepte i fjor anslagsvis 4.200 mennesker, flere enn noen annen væpnet islamistgruppe i Afrika.
AP170607 Helseforetaket vedtok i mai at Oslo kommune kan få kjøpe tomten - som foretaket i sin tid altså fikk fra kommunen - til markedspris, anslagsvis 64 millioner.
AA170606 Samtidig befant det seg også anslagsvis 900 mennesker inne i selve katedralen mens det hele foregikk, sier en kommunikasjonsarbeider ved Notre-Dame til BFM.
VG170603 Det er masse blålys, anslagsvis ti biler, sier Sandefjord-mannen til VG.
AP170531 Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands, årlig belastes for anslagsvis én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.
AA170531 Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands, årlig belastes for anslagsvis én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.
AA170531 Tusenvis av mennesker er drept i Den sentralafrikanske republikk de siste årene, og anslagsvis 650.0000 mennesker er på flukt i eget land. ( ©NTB ) ¶
DB170530 ¶ PÅ LAND : Rib-en kom i anslagsvis 40 knop ( 74 km/t ) før den traff steiner i sjøkanten og hoppet fem meter inn på stranda, farlig nær en barnefamilie.
AP170530 I alt hadde de anslagsvis 330 milliarder kroner i finansformue skjult i utlandet.
DB170529 Anslagsvis tas det opp cirka 250 tonn fisk av fisketuristene som besøker kommunens registrerte turistfiskenæringer i løpet av året, med forutsetning om at de holder seg innenfor kvota på 15 kilo filet.
VG170527 * Bunadsnæringen omsetter for 750 millioner kroner og det er anslagsvis 2,5 millioner bunader i norske hjem. * 72, 3 prosent av kvinner og 20,4 prosent av menn har bunad, viser en Infact-undersøkelse gjennomført av VG. * 76, 4 mener man må velge bunad ut i fra hvor slekten kommer fra. 15,3 prosent mener det er greit å bare velge en bunad som er fin.
AP170526 Da faller temperaturene i Oslo til nesten det halve, anslagsvis 15 - 16 grader, og med utsikter for regn.
DA170524 Jæren tingrett la til grunn at 21-åringen i omkring én time slo og sparket kameraten gjentatte ganger og at voldsangrepene kom i runder der han ble tildelt anslagsvis fem til syv slag.
AP170522 Anslagsvis 40.000 - 50.000 oljerelaterte jobber er forsvunnet.
AA170522 Anslagsvis 1,3 millioner syrere har flyktet til nabolandet.
DN170519 Anslagsvis 70 prosent av alle oppkjøp i bransjen har siden 2015 blitt gjennomført av kinesere.
DB170518 Det er ikke som et valg i Norge, der infrastrukturen er på plass og det bare er trykke på en knapp mot det som kreves for å avvikle et valg i Kongo med anslagsvis 80 millioner innbyggere.
AP170516 Like etter krigen var det en diskusjon om rehabilitering av sjøfolk ; det gjaldt anslagsvis 500 uteseilere som led av tuberkulose, og som kunne ha behov for nye yrker i land og jevnlig legetilsyn.
VG170515 * Bunadsnæringen omsetter for 750 millioner kroner og det er anslagsvis 2,5 millioner bunader i norske hjem. * 72, 3 prosent av kvinner og 20,4 prosent av menn har bunad, viser en Infact-undersøkelse gjennomført av VG. * 76, 4 mener man må velge bunad ut i fra hvor slekten kommer fra. 15,3 prosent mener det er greit å bare velge en bunad som er fin.
DB170515 Otterstad deltok på arrangementet dels som konferansier og musiker, og forteller at det var anslagsvis 270 personer til stede i salen da han fikk medaljen tildelt.
VG170514 * Bunadsnæringen omsetter for 750 millioner kroner og det er anslagsvis 2,5 millioner bunader i norske hjem. * 72, 3 prosent av kvinner og 20,4 prosent av menn har bunad, viser en Infact-undersøkelse gjennomført av VG. * 76, 4 mener man må velge bunad ut i fra hvor slekten kommer fra. 15,3 prosent mener det er greit å bare velge en bunad som er fin.
VG170513 * Bunadsnæringen omsetter for 750 millioner kroner og det er anslagsvis 2,5 millioner bunader i norske hjem. * 72, 3 prosent av kvinner og 20,4 prosent av menn har bunad, viser en Infact-undersøkelse gjennomført av VG. * 76, 4 mener man må velge bunad ut i fra hvor slekten kommer fra. 15,3 prosent mener det er greit å bare velge en bunad som er fin.
VG170513 * Bunadsnæringen omsetter for 750 millioner kroner og det er anslagsvis 2,5 millioner bunader i norske hjem. * 72, 3 prosent av kvinner og 20,4 prosent av menn har bunad, viser en Infact-undersøkelse gjennomført av VG. * 76, 4 mener man må velge bunad ut i fra hvor slekten kommer fra. 15,3 prosent mener det er greit å bare velge en bunad som er fin.
VG170512 Feltet Alta-Gotha skjuler anslagsvis en halv milliard fat.
AP170509 Da bodde det anslagsvis mellom 7.000 og 10.000 mennesker i leiren.
AA170509 Da bodde det anslagsvis mellom 7.000 og 10.000 mennesker i leiren. ( ©NTB ) ¶
DA170508 Rapporten viser at anslagsvis 3500 omsorgsboliger og 4500 sykehjemsplasser må saneres og erstattes av nybygg i løpet av de neste ti årene.
AP170508 Det meste av bomben er allerede sprengt, og den anslagsvis halvparten av sprengstoffet som er igjen, er bortimot ufarlig, skriver Tønsbergs Blad.
AA170506 En fjordkryssing med bro er dessuten en løsning som vil koste mye mer, anslagsvis 10 milliarder kroner.
DB170503 i gave til Høyre, samtidig som de anslagsvis sparte 230 mill. i kuttene på formuesskatten.
AP170502 Til sammenligning ble anslagsvis 1.600 sivile drept og såret under hele offensiven mot Øst-Mosul.
SA170501 Anslagsvis 10.000 finner har kjepphest-ridning som hobby i Finland.
AA170430 Tabqa ligger ved en strategisk viktig demning, som fortsatt er kontrollert av IS, og har en befolkning på anslagsvis 85.000 mennesker.
AA170430 Anslagsvis 1.500 av dem holdes fortsatt fanget, ifølge FN. ( ©NTB ) ¶
DN170429 Anslagsvis tre millioner EU-borgere er bosatt i Storbritannia og én million briter i andre EU-land, og ingen av dem kan være sikre på hvilke rettigheter de vil ha den dagen brexit blir et faktum.
AP170423 I Norge bor det 5,2 millioner mennesker og anslagsvis 750.000 katter.
DB170420 En voksen person forbrenner anslagsvis 0,15 i timen.
AP170420 På kommunenivå vil den anslagsvis koste 1,3 milliarder kroner, mens en norm på skolenivå har en prislapp på omtrent 2 milliarder kroner.
DB170418 Breen ligger 715 meter over havet, og har et areal på anslagsvis 1300 kvadratkilometer.
AA170418 Politiet fryktet først at alle grisene i fjøset, anslagsvis mellom 500 og 600, hadde mistet livet.
BT170416 Kostnadene forbundet med en ubehandlet ASF ( AutismeSpekterForstyrrelser ) er anslagsvis mellom 50-100 millioner per person i mange tilfeller, sett i et livslangt perspektiv.
DB170414 Han kommer likevel med et tall, da journalisten spør omtrent hvor mange som lever i skjul i Sverige : ¶ - Anslagsvis kanskje 10 000.
DN170413 I første kvartal 2017 viser etterspørselen at den globale veksten går tilbake til 1.1 millioner fat per dag fra året før, anslagsvis halvparten av vekstraten man så i fjerde kvartal 2016.
DN170405 Pakistan har anslagsvis 200 millioner innbyggere, og tellingen skal etter planen være fullført 15. mai.
DN170405 Legesøsknene Helgheim deler anslagsvis oppunder 400 millioner kroner når Johan H.
AA170405 Pakistan har anslagsvis 200 millioner innbyggere, og tellingen skal etter planen være fullført 15. mai.
DN170404 Legesøsknene Helgheim deler anslagsvis oppunder 400 millioner kroner når Johan H.
AP170404 Anslagsvis en femtedel av befolkningen i det sentralasiatiske landet arbeider i Russland.
AP170404 Anslagsvis en femtedel av befolkningen i det sentralasiatiske landet arbeider i Russland.
DB170401 Ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) har 180 000 mennesker flyktet fra Vest-Mosul, men anslagsvis 600 000 oppholder seg fortsatt i Vest-Mosul.
DB170401 Den colombianske FARC-geriljaen har så langt sluppet fri 41 av anslagsvis 50 barn gruppen har rekruttert til å kjempe for seg, opplyser UNICEF.
DN170330 Salget til Kjell Inge Røkke og Aker Solutions gir kreditorene anslagsvis 200 millioner kroner.
DB170329 Thea Steens minnefond har fått inn anslagsvis 800 000 kroner, som på Thea Steens bursdag sendes til Kreftforeningen.
VG170327 Atle Stensrud fra Skien fortalte VG på søndag at han var på padletur sammen med kona i Falkumelva da han ble oppmerksom på noen voksne på land som vinket og ropte om hjelp anslagsvis 150 meter unna.
DB170327 Han ble med bussen som kjørte rundt i anslagsvis halvannen time før den stoppet på en politistasjon i utkanten av Moskva.
DA170327 Basert på foreløpige estimater fra Sporveien vil dette koste anslagsvis 22 millioner, står det i innstillingen fra byrådet.
VG170326 Atle Stensrud fra Skien forteller at han var på padletur sammen med kona i Falkumelva da han ble oppmerksom på noen voksne på land som vinket og ropte om hjelp anslagsvis 150 meter unna.
DB170326 Anslagsvis 232 000 av ofrene i leiren var barn.
AP170326 - Kvakk, kvakk, kvakk, ropte anslagsvis 4000 tusen demonstranter i Jekatarinburg, Russlands fjerde største by i Sverdlovsk oblast.
AP170326 « Før eldrebølgen slår til for fullt, sliter kommunene med gamle sykehjem og omsorgsboliger som kan koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere.
AP170326 Det vil koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere gamle sykehjem og omsorgsboliger.
AA170326 Anslagsvis 232.000 av ofrene i leiren var barn. ( ©NTB ) ¶
VG170324 Anslagsvis 232.000 av ofrene i leiren var barn. | « Fifty Shades Darker » : Kino-vinner på årets mest romantiske dag ¶
DB170324 Anslagsvis 232 000 av ofrene i leiren var barn.
DA170324 Anslagsvis 232.000 av ofrene i leiren var barn.
BT170324 Anslagsvis 2.070 lik ligger ifølge kilden fortsatt i ruinene av sønderbombede bygninger.
AA170324 Anslagsvis 2.070 lik ligger ifølge kilden fortsatt i ruinene av sønderbombede bygninger.
AA170324 Anslagsvis 232.000 av ofrene i leiren var bar ¶ | 39-åring terrorsiktet etter villmannskjøring i Antwerpen ¶ 39-åringen som skal ha forsøkt å kjøre ned fotgjengere i en gågate i Antwerpen, er siktet etter terrorparagrafen.
AA170324 Anslagsvis 232.000 av ofrene i leiren var barn. ( ©NTB ) ¶ | 14 nakne mennesker tatt av politiet etter å ha slaktet sau i Auschwitz ¶ 14 kvinner og menn er innbrakt av politiet etter at de kledde seg nakne, slaktet en sau og lenket seg sammen i den tidligere konsentrasjonsleiren Auschwitz.
DA170322 Den vil få anslagsvis 20 årsverk, og skal plasseres i Moss.
AP170322 Den målsettingen alene medfører anslagsvis 13 milliarder kroner i økte utgifter.
VG170319 Disse varierer i pris etter leverandør og antall celler i modulen, men kan koste anslagsvis 10.000 kroner.
AA170318 Tidligere i mars ble det syriske regimet og opposisjonen enige om en avtale som banet vei for evakuering av anslagsvis 2.500 opprørere og nesten 10.000 sivile fra distriktet Waer.
DB170316 Hvert år vil også anslagsvis 3000-9000 barselkvinner være plaget av nedstemthet og depresjon her til lands.
SA170314 Petroleumstilsynet ( Ptil ) har tirsdag avgjort at tilsynet skal granske gasslekkasjen på Åsgard-feltet, der anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut sist fredag kveld.
BT170314 | Gasslekkasje på Åsgard-feltet ¶ Anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld, under forberedelser til en brønnoperasjon.
AP170314 Nicolas Hatton, leder av grasrotbevegelsen The3million, som kjemper for EU-borgeres rettigheter, frykter at de anslagsvis 3 millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia, nå skal bli forhandlingsbrikker.
AA170314 Nicolas Hatton, leder av grasrotbevegelsen The3million, som kjemper for EU-borgeres rettigheter, frykter at de anslagsvis 3 millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia, nå skal bli forhandlingsbrikker.
AA170314 Petroleumstilsynet ( Ptil ) skal granske gasslekkasjen på Åsgard-feltet, der anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut fredag kveld.
AA170314 Petroleumstilsynet ( Ptil ) skal granske gasslekkasjen på Åsgard-feltet, der anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut fredag kveld.
SA170313 | Gasslekkasje på Åsgard-feltet ¶ Anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld, under forberedelser til en brønnoperasjon.
DB170313 Ingen kom til skade da anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld.
AA170313 Ingen kom til skade da anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld.
AA170313 Ingen kom til skade da anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld.
DB170312 Lørdag var det anslagsvis 15.000-20.000 tilskuere som så at Østerrike vant foran Tyskland og Polen.
DB170312 Fredag var det anslagsvis 2000-3000 tilskuere på tribunen.
AA170311 I Carl Johans gate er det anslagsvis 95 prosent menn som venter på at dørene skal åpne.
DA170309 Konsumprisindeksen tror SSB vil være lavere enn i fjor og ligge på anslagsvis 2 prosent.
AA170309 Konsumprisindeksen tror SSB vil være lavere enn i fjor og ligge på anslagsvis 2 prosent.
VG170308 Den spilte inn 46 millioner kroner, men kun anslagsvis fem millioner av disse tilfaller produsenten etter at kinoene, distrubutør, skuespillere og andre har fått sin andel.
AA170308 FN anslo i forrige måned at mer enn to tredeler av Jemens befolkning på anslagsvis 27 millioner personer er avhengige av hjelp. ( ©NTB ) ¶
BT170307 Endringene og tiltakene som utvalget foreslår, vil anslagsvis koste mellom 743 og 843 millioner kroner i året.
DB170306 Hvert år vil også anslagsvis 3000-9000 barselkvinner være plaget av nedstemthet og depresjon her til lands.
DB170304 Foto : Matt Dunham/AP/Scanpix ¶ 42 000 ÅR GAMMEL : Denne mammuten som ble funnet i Sibir, levde for anslagsvis 42 000 år siden.
BT170303 Han risikerer å tape ti år med pensjon, anslagsvis fem millioner kroner, sier Austgulen.
VG170302 I Finland har organisasjonen anslagsvis 70 medlemmer.
SA170302 Batteritiden ligger på anslagsvis 3 - 5 timer, avhengig av skjermstyrke og spill.
SA170302 Anslagsvis 9 av 10 fartøy på norsk sokkel er kontrollert av norske redere.
FV170302 Batteritiden ligger på anslagsvis 3 - 5 timer, avhengig av skjermstyrke og spill.
BT170302 Batteritiden ligger på anslagsvis 3 - 5 timer, avhengig av skjermstyrke og spill.
AP170302 Batteritiden ligger på anslagsvis 3 - 5 timer, avhengig av skjermstyrke og spill.
AA170302 Zinke har blant annet lovet å ta tak i et vedlikeholdsetterslep på anslagsvis 12 milliarder dollar i nasjonalparkene.
DB170226 I Libanon er anslagsvis 30% av befolkningen flyktninger.
AA170226 Det er klart at en mergevinst på anslagsvis 200 millioner for Heimdal gruppen er fristende, men hvem ivaretar befolkningens interesser.
AP170225 Ekornet finnes nesten bare igjen i nordlige England, Skottland og Irland og teller bare anslagsvis 140.000 dyr.
DN170224 Anslagsvis trekker CPAC ( Conservative Political Action Conference )i delstaten Maryland rundt 10.000 deltakere, hvorav nesten halvparten er studenter.
AA170224 Anslagsvis trekker CPAC ( Conservative Political Action Conference )i delstaten Maryland rundt 10.000 deltakere, hvorav nesten halvparten er studenter.
AA170224 Ekornet finnes nesten bare igjen i nordlige England, Skottland og Irland og teller bare anslagsvis 140.000 dyr.
DA170222 Vår galakse Melkeveien inneholder anslagsvis 200 - 300 milliarder stjerner.
AP170222 Anslagsvis 700.000 mennesker forbereder seg nå på det brutale slaget om Mosul.
AA170222 Vår galakse Melkeveien inneholder anslagsvis 200 - 300 milliarder stjerner.
DA170221 - For det andre viser det med all tydelighet at en nasjonal norm for lærertetthet, som ville gitt anslagsvis 700 nye lærerårsverk i hovedstaden, ville kommet elever i hele byen til gode, sier Handal.
VG170218 Mange av de anslagsvis 3000 i salen reagerte med buing.
DB170218 Nå som forretningsmagnaten er blitt president, havner nemlig regningen for en stor del hos skattebetalerne, som i løpet av den inneværende fireårsperioden anslagsvis kan måtte legge ut milliarder, skriver Washington Post.
DB170218 I den delen av byen bor det også anslagsvis 650.000 sivile.
AA170218 I den delen av byen bor det også anslagsvis 650.000 sivile.
SA170217 Surrogati har i flere tiår vært praktisert i utlandet, og anslagsvis tusen norske barn er født ved ulike former for surrogati.
DN170215 Senatet i USA har stemt for å avskaffe en lovregulering som skulle hindre at anslagsvis 75.000 mennesker med psykiske lidelser fikk kjøpe skytevåpen.
AP170215 Før eldrebølgen slår til for fullt, sliter kommunene med gamle sykehjem og omsorgsboliger som kan koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere.
AA170215 Senatet i USA har stemt for å avskaffe en lovregulering som skulle hindre at anslagsvis 75.000 mennesker med psykiske lidelser fikk kjøpe skytevåpen.
AA170215 Anslagsvis 3.500 boliger og 4.500 sykehjemsplasser må saneres og erstattes av nybygg i løpet av de neste ti årene, og ytterligere flere tusen trenger store oppgraderinger.
DA170214 Under åpningen på Ivar Aasen-plattformen la Søviknes vekt på at denne feltutbyggingen alene vil gi arbeidsplasser i anslagsvis 20 år framover.
VG170213 På 1880-tallet kom det en ny bølge med kinesere, og anslagsvis 15.000 kinesiske arbeidere var svært sentrale i byggingen av den kanadiske jernbanen langs Stillehavskysten.
DB170210 Anslagsvis er 90 prosent av telefonene på 112 henvendelser som ikke hører hjemme der.
DN170209 Yara har allerede etablert et forbedringsprogram, som ifølge torsdagens børsmelding vil levere minst 500 millioner amerikanske dollar i årlig ebitda-forbedring innen 2020, hvorav anslagsvis 150 millioner amerikanske dollar vil bli realisert i 2017.
AA170209 At anslagsvis 25 prosent av alle reiser vil kreve omstigning er negativt.
AA170208 Pengene skal deretter føres tilbake til skattebetalerne, anslagsvis 2.00 dollar i året for en familie på fire.
AA170207 IS har imidlertid fortsatt kontroll over Vest-Mosul, der det bor anslagsvis 75.000 mennesker.
DB170206 En av « øyene » av plast og avfall dekker et område av Stillehavet på anslagsvis 700 000 til ti millioner kvadratkilometer.
AA170205 Lørdag demonstrerte anslagsvis 330.000 mennesker på landsbasis, ifølge rumensk fjernsyn.
AP170202 Olje- og gassressursene i Arktis utgjør anslagsvis 35 prosent av verdens fremtidige oljereserver.
AP170201 Ved en annen gård i serien er grønnsaksbonden nødt til å kaste anslagsvis 20 - 30 prosent av gulrotavlingene sine fordi mange av gulrøttene simpelthen har feil utseende.
DB170131 I fjor kjøpte den norske programvarekjempen 25 selskaper for anslagsvis mellom 1 og 2 milliarder kroner.
AP170130 Det består av anslagsvis mellom 70 og 80 personer, gutter og menn fra tenårene til 40-årsalderen.
AP170130 Det består av anslagsvis mellom 70 og 80 personer, gutter og menn fra tenårene til 40-årsalderen.
DB170125 Siden har de investert store beløp - anslagsvis 10-15 millioner kroner i oppgradering av eiendommen før de i fjor høst la eiendommen ut for salg for hele 45 millioner kroner.
DB170120 Mens den stjernespekkede konserten for Barack Obama trakk anslagsvis 400 000 tilskuere, går foreløpige - og høyst uoffisielle - anslag ut på at det var 10 000 som møtte opp under gårsdagens konsert i Lincoln Memorial, ifølge blant annet MSNBC.
DB170111 Nepal har i dag anslagsvis 300-500 snøleoparder i landets nordlige områder.
DN170107 Mattilsynet skriver i sitt vedtak at Lerøy Midt ved ikke å slakte ned skadd laks i en merd ved Hitra, tjente anslagsvis seks millioner kroner.
AP170106 Søkeområdet der letingen ennå pågår, er anslagsvis 120.000 kvadratkilometer stort.
SA170103 I følge Bioteknologirådet anslår norske fagmiljøer at anslagsvis 200 norske par i året ønsker behandling med eggdonasjon.
FV170103 I følge Bioteknologirådet anslår norske fagmiljøer at anslagsvis 200 norske par i året ønsker behandling med eggdonasjon.
BT170103 I følge Bioteknologirådet anslår norske fagmiljøer at anslagsvis 200 norske par i året ønsker behandling med eggdonasjon.
AP170103 I følge Bioteknologirådet anslår norske fagmiljøer at anslagsvis 200 norske par i året ønsker behandling med eggdonasjon.
AP170103 I følge Bioteknologirådet anslår norske fagmiljøer at anslagsvis 200 norske par i året ønsker behandling med eggdonasjon.
AP170103 I følge Bioteknologirådet anslår norske fagmiljøer at anslagsvis 200 norske par i året ønsker behandling med eggdonasjon.
DB170102 Så langt har den væpnede konflikten bare fortsatt og anslagsvis 10 000 mennesker har mistet livet.
AA161231 Anslagsvis 1,5 millioner mennesker var ventet å samle seg rundt havna ved midnatt for å se fyrverkerishowet til en samlet prislapp på over 40 millioner kroner gå opp i røyk.
AP161223 Nå har tallet passert 5000 torsdag da to gummibåter forliste på vei fra Nord-Afrika og anslagsvis 100 mennesker druknet, opplyser kystvakten i Italia.
AP161021 Og til den som trodde dette bare blir for dem som har råd til en dyr Tesla : Neste år kommer selskapets Model 3, som vil koste fra anslagsvis 360 000 kroner - inkludert full selvkjøring.
AP160928 Noen overslag angir en kapitalflyt ut av utviklingsland på anslagsvis fire tusen milliarder kroner årlig gjennom flere tiår.
AP160923 Det har samtidig bedt de anslagsvis 250.000 sivile i de opprørskontrollerte bydelene om å komme seg ut og lovet at de skal vil være trygge.
SA160919 Det er ingen organisert tur av Rosenborg-supporterne, så anslagsvis kommer det 100 derfra.
AP160919 Det er ingen organisert tur av Rosenborg-supporterne, så anslagsvis kommer det 100 derfra.
AP160905 Det er anslagsvis kun 5.000 individer igjen av arten Østgorilla ( gorilla beringei ).
SA160822 For Kygo kan det bli gull å ha fått vist seg frem i avslutningsseremonien på mektige Maracana for anslagsvis 750 millioner TV-seere.
FV160822 For Kygo kan det bli gull å ha fått vist seg frem i avslutningsseremonien på mektige Maracana for anslagsvis 750 millioner TV-seere.
BT160822 For Kygo kan det bli gull å ha fått vist seg frem i avslutningsseremonien på mektige Maracana for anslagsvis 750 millioner TV-seere.
AP160822 For Kygo kan det bli gull å ha fått vist seg frem i avslutningsseremonien på mektige Maracana for anslagsvis 750 millioner TV-seere.
AA160812 Sammen med anslagsvis to milliarder andre mennesker i verden.
AP160629 Prisen har steget til anslagsvis 3,5 milliarder.
AP160617 Anslagsvis i 2025.
AP160602 Fakta : Folkemordet på armenerne ¶ Anslagsvis en million armenere ble drept under tvangsdeportasjoner i regi av det ungtyrkiske styret i Det osmanske riket i årene 1915 - 1916.
SA160423 Han er blant de anslagsvis 15 prestene i Stavanger bispedømme som sier ja til å vie likekjønnede i kirken.
AP160423 Bygdøy allé ble beplantet med anslagsvis 230 hestekastanjetrær, trolig etter parisisk forbilde.
AP160423 Bygdøy allé ble beplantet med anslagsvis 230 hestekastanjetrær, trolig etter parisisk forbilde.
AP160414 Anslagsvis 10 - 11 millioner TV-seere følger programmet direkte.
AP160316 Tar man hensyn til slike faktorer, øker Norges CO2-utslipp som følge av tiltaket med anslagsvis 3 - 4 millioner tonn CO2/år.
AP160316 Ettersom hver kubikkmeter trevirke vil kunne gi anslagsvis 120 liter biodiesel, vil hugstøkningen årlig kunne gi oss rundt regnet 600 millioner liter biodiesel.
AP160312 Det var anslagsvis mellom 8.500 og 10.000 mennesker i arenaen da den spente stemningen etter hvert utviklet seg til det rene kaos.
AP160301 Avhengig av hvilke størrelse som legges til grunn for leirene vil det være behov for anslagsvis 5 - 12 tomter med et areal på 15 - 60 mål.
AP160226 Blant annet tok Ohio-guvernøren til orde for å la være å kaste ut de anslagsvis 11 millioner ulovlige innvandrerne som oppholder seg i USA. | Én delstat har tatt imot null flyktninger ¶
AP160218 - Det er mellom 130.000 og 180.000 muslimer i Norge, anslagsvis , er de ekstreme i flertall ? †" Nei, men det er de ( ekstreme red.anm. ) som har tolkningsmakten i disse moskeene og bevegelsene.
AP160208 - Blant søkerne har anslagsvis halvparten mangelfulle norskkunnskaper, forteller Ola Bertnes Strømme, fungerende enhetsleder for barnehagene i bydel Frogner.
AP160208 I forannevnte periode innførte Cappelen hasjisj således : l ) I 2004 og 2005, ved om lag seks anledninger til sammen anslagsvis 600 kilo fra Nederland.2 ) Fra 2006 til og med 2009,  ved omlag 24 anledninger til sammen anslagsvis 9600 kilo fra Nederland, herunder ca. 400 kilo i desember 2009.3 ) I april 2010, ca. 400 kilo fra Nederland.4 ) I mai 2010, ca. 300 kilo fra Nederland.5 ) Kort forut f
AP160208 I forannevnte periode innførte Cappelen hasjisj således : l ) I 2004 og 2005, ved om lag seks anledninger til sammen anslagsvis 600 kilo fra Nederland.2 ) Fra 2006 til og med 2009,  ved omlag 24 anledninger til sammen anslagsvis 9600 kilo fra Nederland, herunder ca. 400 kilo i desember 2009.3 ) I april 2010, ca. 400 kilo fra Nederland.4 ) I mai 2010, ca. 300 kilo fra Nederland.5 ) Kort forut f
AP160205 I 2014 økte produksjonen med hele 52 prosent til anslagsvis 442 tonn.
AP160204 Det gjelder både de 200 - 300 personene Moskva har sagt at de vil ta imot, og i arbeidet for å finne en ordning for de anslagsvis 4800 menneskene som venter på et svar.
AP160128 På grunn av atomavtalen har Iran fått nøkkelen til en pengebinge med anslagsvis 900 milliarder kroner.
AP160126 Det nye anlegget skal produsere foredlet gass som kan holde anslagsvis 140 busser med drivstoff, og erstatter dermed rundt 7 millioner liter diesel i året.
AP160121 Mot slutten av 2014 hadde anslagsvis 2000-3000 syrere fått innvilget opphold, men aktivister anslo at minst ti ganger flere oppholdt seg i landet under myndighetenes radar.
SA160119 Det er anslagsvis 500.000 hunder i Norge i dag, opplyser Anne Hofmo Bjølgerud, medieansvarlig i Norsk Kennel Klub til oss.
BT160119 Det er anslagsvis 500.000 hunder i Norge i dag, opplyser Anne Hofmo Bjølgerud, medieansvarlig i Norsk Kennel Klub til oss.
AP160119 Det er anslagsvis 500.000 hunder i Norge i dag, opplyser Anne Hofmo Bjølgerud, medieansvarlig i Norsk Kennel Klub til oss.
AP160114 Derfor må anslagsvis 6.000 flasker på flyplassene hver dag få et lite klistremerke som dekker til det området QR-koden står, for på den måten å gjøre koden uleselig med smarttelefon. * * Vinmonopolet har aldri registrert større salgsnedgang : ¶. * * * ¶
AP160114 Derfor må anslagsvis 6.000 flasker på flyplassene hver dag få et lite klistremerke som dekker til det området QR-koden står, for på den måten å gjøre koden uleselig med smarttelefon. * * Vinmonopolet har aldri registrert større salgsnedgang : ¶. * * * ¶
AP160105 Senere understreket Albers at det ikke dreide seg om opptil 1000 gjerningspersoner, men at de som sto bak var en del av en ansamling på anslagsvis 1000 mennesker.
AP160105 Focusskriver at det også er blitt meldt inn tilsvarende hendelser fra Stuttgart, der to 18 år gamle kvinner skal blitt omringet av en gruppe på anslagsvis 15 menn, som antastet kvinnene og samtidig stjal mobiltelefonene deres.
AP160105> Focusskriver at det også er blitt meldt inn tilsvarende hendelser fra Stuttgart, der to 18 år gamle kvinner skal blitt omringet av en gruppe på anslagsvis 15 menn, som antastet kvinnene og samtidig stjal mobiltelefonene deres.
AP160105> target="avis" href= Focusskriver at det også er blitt meldt inn tilsvarende hendelser fra Stuttgart, der to 18 år gamle kvinner skal blitt omringet av en gruppe på anslagsvis 15 menn, som antastet kvinnene og samtidig stjal mobiltelefonene deres.