VG171230 - Dan Gertler har personlig handlet i mange år og brakt investorer og teknologi fra hele verden til Kongo, og som et resultat av denne aktiviteten har levestandarden hevet seg dramatisk, og kilder til ansettelser og medisinsk behandling i landet er blitt utviklet, sier Tzur til Haaretz.
SA171226 Rosenberg går nemlig inn i 2018 med stor optimisme og planlegger flere hundre nye ansettelser .
SA171222 Rosenberg går nemlig inn i 2018 med stor optimisme og planlegger flere hundre nye ansettelser .
AP171221 Advokat Jere kaller politiets ansettelser av kineserne en fornærmelse mot alle zambiere.
AP171209 Derfor er det viktig å få ned antallet midlertidige ansettelser av yngre leger, noe Legeforeningen har kjempet for i flere år.
AP171207 Utstrakt bruk av midlertidige ansettelser vanskeliggjør varsling om kritikkverdige forhold.
AP171207 Utstrakt bruk av midlertidige ansettelser vanskeliggjør varsling om kritikkverdige forhold.
AP171204 I Aftenposten spurte vi UDI om hvorfor ikke Plog AS anmeldes for sin omfattende virksomhet med ansettelser av ureturnerbare asylsøkere uten skattekort.
SA171202 | Reagerer på Premier League-klubbenes ansettelser : - Han fortjener en mulighet ¶
SA171202 De som tar avgjørelser om ansettelser på sport må kunne mer om fotballfaget.
AP171202 | Reagerer på Premier League-klubbenes ansettelser : - Han fortjener en mulighet ¶
AP171202 De som tar avgjørelser om ansettelser på sport må kunne mer om fotballfaget.
DN171128 Det vises til at OTP ikke gjelder for unge under 20 år, for ansatte i brøkstillinger under 20 prosent, ansettelser på under ett år eller for inntekter under 1 G, rundt 93.000 kroner.
DB171128 Den siste ukens ansettelser blir sett på som et klart tegn på at Arsenal har intensivert arbeidet med å forberede seg på en tid uten Wenger ved roret.
DB171128 Det vises til at OTP ikke gjelder for unge under 20 år, for ansatte i brøkstillinger under 20 prosent, ansettelser på under ett år eller for inntekter under 1 G, rundt 93.000 kroner.
BT171128 Det vises til at OTP ikke gjelder for unge under 20 år, for ansatte i brøkstillinger under 20 prosent, ansettelser på under ett år eller for inntekter under 1 G, rundt 93.000 kroner..
DN171126 Det kan skape byråkratiske hindringer og gjør at de kan pålegges store begrensninger med hensyn til finansiering og ansettelser .
NL171122 ¶ Faste ansettelser er og skal fortsatt være hovedregelen i arbeidslivet, skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
NL171122 Regjeringen ønsker også en presisering av begrepet " fast ansettelse " i arbeidsmiljøloven, slik at alle faste ansettelser får et reelt innhold og sikrer arbeidstakerne stor grad av forutsigbarhet for arbeidsmengde.
NL171122 Faste ansettelser er og skal fortsatt være hovedregelen i arbeidslivet.
FV171121 Dessuten er to av de eldre trenerne overbevist om at vennskap og kjennskap var spesielt avgjørende for ansettelser tidligere.
FV171121 Begge er enige om at ansettelser ikke må gå på kjønn, men kompetanse.
SA171120 Dessuten er to av de eldre trenerne overbevist om at vennskap og kjennskap var spesielt avgjørende for ansettelser tidligere.
SA171120 Begge er enige om at ansettelser ikke må gå på kjønn, men kompetanse.
SA171120 Dessuten er to av de eldre trenerne overbevist om at vennskap og kjennskap var spesielt avgjørende for ansettelser tidligere.
SA171120 Begge er enige om at ansettelser ikke må gå på kjønn, men kompetanse.
DB171120 De utfordrer hundre års kamp for arbeidernes rettigheter ; Faste ansettelser , betaling mellom oppdrag og for overtid, feriepenger og betaling for helligdager, sier han.
DB171120 - Det er et angrep på den norske modellen med faste ansettelser fordi bemanningsbransjens forretningsmodell er likt løsarbeiderregimet vi hadde i Norge for hundre år siden.
BT171120 Dessuten er to av de eldre trenerne overbevist om at vennskap og kjennskap var spesielt avgjørende for ansettelser tidligere.
BT171120 Begge er enige om at ansettelser ikke må gå på kjønn, men kompetanse.
AP171120 Dessuten er to av de eldre trenerne overbevist om at vennskap og kjennskap var spesielt avgjørende for ansettelser tidligere.
AP171120 Begge er enige om at ansettelser ikke må gå på kjønn, men kompetanse.
AA171120 Dessuten er to av de eldre trenerne overbevist om at vennskap og kjennskap var spesielt avgjørende for ansettelser tidligere.
AA171120 Begge er enige om at ansettelser ikke må gå på kjønn, men kompetanse.
SA171117 Bemanningsbyråene skal få egen hjemmel for midlertidige ansettelser .
DB171116 De berørte fagforeningene forteller om en bransje der faste ansettelser fortrenges til fordel for innleie og midlertidighet, der det blir stadig færre organiserte på arbeidsplassene og hvor det i kjølevannet av denne utviklingen har oppstått store problemer med sosial dumping, lavlønnskonkurranse og arbeidslivskriminalitet.
VG171115 Regjeringen jobber for å lage nye rammer om midlertidige ansettelser og bemanningsbyråer.
VG171115 De legger opp å skjerpe kravet til faste ansettelser i Arbeidsmiljøloven og de vil hindre at folk ikke får lønn mellom oppdrag.
DN171115 Ullmann sier han mener regjeringens forslag ikke er godt nok fordi det fortsatt vil tillate midlertidige ansettelser i byggebransjen.
DN171115 - Få ting er så viktig for familiene som at mor og far har faste ansettelser og forutsigbarhet.
DN171115 Krav om faste ansettelser for å ta midlertidige topper, kan føre til flere permitteringer eller oppsigelser når oppdragsmengden normaliseres, sier forfatteren.
DB171115 Men etter valget er løftene om å ta grep byttet ut med å gi bemanningsselskapene økt adgang til å bruke midlertidige ansettelser .
DB171115 For oss handler det om å ta vare på grunnsteinene i det norske arbeidslivet : Faste ansettelser og gode lønns- og arbeidsvilkår.
DB171115 Formålet er å bli kvitt bruken av midlertidige ansettelser gjennom bemanningsbyråer.
SA171112 Dette løses ved økte bevilgninger og flere ansettelser .
DA171107 Utviklingen har skutt fart fordi veksten i bemanningsbyråene først og fremst har kommet i byggebransjen på bekostning av faste ansettelser , sier Krogstad.
DA171107 - Det viktigste tiltaket er å begrense bemanningsbransjen, og styrke bestemmelsene for faste ansettelser .
DB171105 - Regjeringens åpninger for økt bruk av innleie og midlertidige ansettelser gjør flere arbeidstakere utrygge, og svekker fagforeningenes muligheter til å ta opp ulovligheter, sier LO-lederen.
AP171105 Folk i Clintons valgkampanje skulle konsulteres og delta i strategiske avgjørelser når det gjaldt ansettelser , budsjett, utgifter, kommunikasjon og analyser.
AP171105 Alle fremtidige ansettelser til lederstillinger i kommunikasjons-, teknologi- og forskningsavdelingen måtte være kandidater godkjent av HFA.
VG171104 Som i Norge er mediebransjen preget av mange midlertidig ansettelser og det er langt mellom de faste stillingene.
VG171104 - Fagforeningen mener at det at mange unge har usikre ansettelser kan bidra til at de vegrer seg for å si ifra om ting de mener er uakseptabelt....
DB171104 Reversering av arbeidsmiljøloven, med økt adgang til midlertidige ansettelser , var det første Ap skulle ta tak i etter et regjeringsskifte.
DA171103 Dagsavisen skrev tidligere i år at Støre foruten midlertidige ansettelser , også åpner for å gå tilbake på de andre oppmykningene i loven.
DA171103 - Spørsmålet om faste ansettelser og arbeidstid henger mer og mer sammen, blant annet ved at bemanningsbransjen gjennomsnittsberegner arbeidstiden på en måte som i realiteten undergraver faste ansettelser .
DA171103 - Spørsmålet om faste ansettelser og arbeidstid henger mer og mer sammen, blant annet ved at bemanningsbransjen gjennomsnittsberegner arbeidstiden på en måte som i realiteten undergraver faste ansettelser.
DB171031 For et selskap med betydelig drift og operasjonell aktivitet, er det hensiktsmessig med et norsk datterselskap for blant annet ansettelser .
SA171030 Spesielt i perioden 2006-2009 gikk det unna med ansettelser og et høyt forbruk av penger til spillerkjøp.
AP171030 Spesielt i perioden 2006-2009 gikk det unna med ansettelser og et høyt forbruk av penger til spillerkjøp.
SA171028 Denne ordningen, som skulle være en bro mellom to ansettelser , blir for stadig flere unge en enveiskjørt gate inn i varig utestengelse og fattigdom.
DA171027 Venstre : Vil liberalisere arbeidsmiljøloven, åpne for flere lokale tilpasninger og mer midlertidige ansettelser .
SA171017 Han kritiserte regjeringen for å føre en feilslått arbeidslivspolitikk med økt bruk av midlertidige ansettelser , private løsninger og manglende tiltak for å stagge nedgangen i fagforeningsandel.
AA171010 De siste ukene har det vært flere store demonstrasjoner mot Macrons arbeidslivsreform, som gir arbeidsgivere i privat sektor større mulighet til oppsigelser, midlertidige ansettelser og lokale lønnsforhandlinger.
AA171010 I henhold til norsk lov kan man ikke diskriminere, kvalifikasjon skal veie tyngst ved ansettelser .
AP171009 I henhold til norsk lov kan man ikke diskriminere, kvalifikasjon skal veie tyngst ved ansettelser .
VG171004 Nå er det viktig for oss at rutinene for ansettelser blir diskutert på et generelt grunnlag, men også at denne spesielle saken blir gjenstand for oppmerksomhet, sier Aurlien.
NL171004 | Et vern mot dårlige ansettelser
NL171004 Mer lukkede prosesser rundt slike viktige ansettelser , kan få motsatt effekt av det man ønsker.
NL171004 Ikke for å stimulere nysgjerrigheten til leserne, men fordi det representerer en viktig sikkerhetsventil mot inhabilitet og « dårlige ansettelser ».
NL171004 Ikke for å stimulere nysgjerrigheten til leserne, men fordi det representerer en viktig sikkerhetsventil mot inhabilitet og « dårlige ansettelser », mener Nordlys.
DN171003 Det har vi også opplevd i noen enkelttilfeller i ansettelser den siste tiden, hvor folk har gått fra TV 2 til NRK, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.
VG170927 - Fylkesmannen vil følge opp dette med å sende kommunen et brev med mer konkret veiledning om kommunens ansvar ved ansettelser i barnevernet, i tråd med brevet fra Bufdir av 22. september, samt veiledning om begrepet ansettelse og hva som kreves for at et ansettelsesforhold skal anses som reelt, skriver fylkeslege i Oppland, Erlend T.
VG170922 Men man kan ikke la være å utføre lovpålagte oppgaver, og da har man ikke noe annet valg enn å leie inn tjenester selv om det er betydelig dyrere enn faste ansettelser .
VG170922 I en orientering til kommunestyret i Søndre Land mandag påpekte Lilleberg selv disse er mange ganger dyrere enn faste ansettelser , ifølge avisen.
DN170922 Macron-administrasjonen hevder at tiltakene kommer til å oppmuntre til ansettelser og dermed dempe de høye arbeidsledighetstallene, som ligger på rundt 9,5 prosent. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
AA170922 Macron-administrasjonen hevder at tiltakene kommer til å oppmuntre til ansettelser og dermed dempe de høye arbeidsledighetstallene, som ligger på rundt 9,5 prosent. ( ©NTB ) ¶
SA170921 Samtidig sluttet bemanningsselskapene med ordinære ansettelser .
SA170921 De som kommer hit, skal møte et arbeidsliv basert på faste ansettelser , ikke på bruk og kast av arbeidskraft.
AA170919 Stikkord er midlertidige ansettelser og pappaperm.
AA170919 * Forsterke og fornye arbeidsmiljøloven, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og begrense bruken av tidsbegrenset innleie.
DA170916 Dette er noe NAV i Norge gjerne mangler forståelse for, at kunstnerisk virksomhet ikke alltid faller innenfor rammene av faste ansettelser , fast arbeidstid og et A4-arbeidsliv, sier Kleven.
DA170915 Det er sentraliseringen, som må stoppes og omgjøres til desentralisering, det andre er at man er nødt til å satse på primærnæringene - det grønne skiftet - og det tredje er arbeidslivspolitikken, hvor man er nødt til å stramme opp arbeidsmiljøloven for å få tryggere rammer rundt ansettelser .
AP170915 Midlertidige ansettelser : Fremme lovendring om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser .
AP170915 Midlertidige ansettelser : Fremme lovendring om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.
AP170915 Da Regjeringen fikk flertall for en knapt merkbar økt adgang til midlertidige ansettelser , utløste det for sikkerhets skyld generalstreik og anklager om rasering av den norske modellen.
AA170914 | Norske arbeidsgivere tror på flere ansettelser
AA170912 Macron mener det er nødvendig å gi arbeidsgiverne friere hender med både ansettelser og oppsigelser.
AA170912 Macron mener at det er nødvendig å gi arbeidsgivere friere hender når det gjelder ansettelser og avtaler med de ansatte for å få bukt med den høye arbeidsledigheten og skape økonomisk vekst.
AP170908 Hvis en åpning for flere midlertidige ansettelser senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet, må tiltaket brukes.
AA170907 Sentrale områder som må prioriteres er blant annet ; forberedelse til et troverdig og åpent valg, forsterket innsats mot korrupsjon og kvalifikasjonsbaserte og åpne ansettelser .
AP170906 Politiadvokaten opplyser videre at politiet mistenker at de involverte har foretatt fiktive ansettelser .
AP170906 Fiktive ansettelser
DB170905 Som person er han uberegnelig og selvhevdende, og hans administrasjon preges av kaos og hurtige avsettelser og ansettelser .
DB170904 - Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen.
DB170904 * Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og stramme inn tidsbegrenset innleie. * 1.000 flere lærere i 2018 med hovedvekt på 1.-4. trinn. * 3 milliarder kroner mer til sykehus i 2018.
DB170904 Vi forventer at det vil komme flere ansettelser og økt omsetting de neste tolv månedene.
AA170904 3 milliarder kroner mer til sykehusene i 2018, økt fedrekvote, fjerning av den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser samt styrke norskopplæringen for asylsøkere i mottak, er blant øvrige punkter i hundredagersplanen.
AA170904 3 milliarder kroner mer til sykehusene i 2018, økt fedrekvote, fjerning av den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser samt styrket norskopplæringen for asylsøkere i mottak er blant øvrige løfter i planen. ( ©NTB ) ¶ | 19-åring erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk på ekskjæresten ¶
DN170903 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) beklager sin kommentar mot Arbeiderpartiet i en sak om ansettelser av politifolk.
DB170903 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) beklager sin kommentar mot Arbeiderpartiet i en sak om ansettelser av politifolk.
DB170903 Partiets handlingsprogram sier at de skal likestille uorganiserte og organiserte, myke opp reglene for midlertidige ansettelser , ha større lokal forhandlingsrett, justere det kollektive avtalesystemet og sørge for mer « fleksible » arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
AA170903 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) beklager sin kommentar mot Arbeiderpartiet i en sak om ansettelser av politifolk.
DN170902 * Stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud, og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen.
DN170902 * Regulere innleie fra bemanningsbransjen « langt strengere », og vurdere å forby det helt i byggebransjen, særlig i Oslo, for å sikre at innleie ikke fortrenger faste ansettelser .
DB170902 Han vil regulere bemanningsbransjen, doble fagforeningsfradraget og stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser .
DB170902 Den sittende regjeringen har gjort feil som vi må gjøre om : Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen.
DA170902 * Stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud, og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen.
DA170902 * Regulere innleie fra bemanningsbransjen « langt strengere », og vurdere å forby det helt i byggebransjen, særlig i Oslo, for å sikre at innleie ikke fortrenger faste ansettelser .
DB170901 Effektene av den generelle tilgangen til midlertidige ansettelser ble også moderat, sett med både Aps og Høyres øyne.
AA170831 Det hele startet da Ap var med på å innføre Vikarbyrådirektivtet, som uthuler Arbeidsmiljølovens forsvar av faste ansettelser .
DB170830 Snittet for midlertidige ansettelser ved universiteter og høgskoler ligger rett under 20 prosent mot 8,2 prosent av arbeidsstyrken totalt, ifølge tall fra SSB.
DB170830 Langvarige bruk av midlertidige ansettelser må tas på alvor i Ap.
DB170830 I Norge kan leger og forskere i praksis gå årevis uten å få fast jobb og Akademikerne har lenge ledet an i kampen mot langvarig bruk av midlertidig ansettelser på sykehus og på universitetene.
DB170830 For oss framstår det som om Arbeiderpartiet forsøker å score billige valgkamppoeng på midlertidighet ved å utelukkende angripe regjeringens åpning for en generell adgang til midlertidig ansettelser .
DB170830 Dette til tross for at partiet har programvedtak på « redusere bruk av midlertidige ansettelser » ved universiteter og høgskoler.
DB170830 ( Dagbladet ) : Fagforeningen Akademikerne beskylder Arbeiderpartiet for å ignorere den hyppige bruken av midlertidige ansettelser på universiteter og sykehus.
AP170830 - Bruken av midlertidige ansettelser har ikke gått opp, ifølge en rapport fra Fafo, svarer Horne i en epost til NTB.
DN170828 Ansettelser , ansattdata, opplæring og arbeidsplaner styres allerede fra nettbrett og mobiltelefoner.
VG170827 Det er enda ikke gått fire år og det er lagt opp en plan for flere ansettelser i løpet av året. 824 politistillinger blir 1000 i løpet av året, sier Amundsen.
DB170826 De innførte generell adgang til midlertidige ansettelser , og ville ha søndagsåpne butikker, som folk sto opp mot.
AP170825 Først ut står reformen av det franske arbeidsmarkedet, som Macron ønsker å gjøre mer fleksibelt i håp om at flere bedrifter tør å gå til ansettelser .
VG170824 Regjeringen har derfor sendt på høring flere forslag som presiserer faste ansettelser , samtidig som det vil ivareta bedrifters behov for å kunne leie inn vikarer, og åpner også for å sette en kvote for hvor stor andel som kan leies inn.
VG170824 - Trenden er at innleie i stadig større grad erstatter faste ansettelser .
DA170824 Over mange år har Skau sett en stadig større andel innleid arbeidskraft på norske byggeplasser gå på bekostning av faste ansettelser .
DA170824 Han mener et slikt midlertidig forbud vil føre til at faste ansettelser og at planlegging igjen blir en del av hverdagen for byggebransjen.
DA170824 - Slik kan vi igjen innføre faste ansettelser som standard i byggebransjen, sier Skau, og legger til : ¶
DA170823 Ap-lederen har tidligere varslet at han vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som ble innført i 2015.
DA170822 Ap-leder Jonas Gahr Støre har lenge varslet at han vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser dersom han vinner valget til høsten.
SA170818 Å fjerne denne generelle adgangen til midlertidige ansettelser er en av de første endringene Arbeiderpartiet vil gjøre om vi vinner høstens valg.
SA170818 De fikk vedtatt lovendringene, som blant annet ga en generell adgang til midlertidige ansettelser .
SA170818 DEBATT : Å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser er en av de første endringene Arbeiderpartiet vil gjøre om vi vinner høstens valg.
DA170818 Vi vil ha statlige arbeidsplasser hit, mer næringsvirksomhet og gode arbeidsforhold, svarer Tveiten, og understreker også at Rødt er imot midlertidige ansettelser i ikke-midlertidige stillinger.
AP170818 Dette handler om ansettelser og oppfølging, men er også et kostnadsspørsmål.
DB170817 Innleie har mange steder erstattet faste ansettelser , og organisasjonsgraden har stupt.
DA170814 Jeg har flyttet fra livet der jeg var tidligere, fra venner og familie, så jeg skjønner godt hvor utfordrende det er med midlertidige ansettelser .
DA170814 Fire måneder før hun skal begynne i stillingen som operasjef, uttaler Miskimmon at hun ikke vil videreføre faste ansettelser for operasolistene.
DB170810 Før sommeren kom regjeringen bransjen til unnsetning med et forslag som i realiteten vil utvide adgangen til midlertidige ansettelser .
DB170809 Frp hevder også at Ap har endret standpunkt og går inn for midlertidige ansettelser i offentlig sektor og asylsentre i utlandet.
DB170808 Mest kontroversiell blant endringen i den nye loven var innføringen av generell tilgang til midlertidige ansettelser .
DB170808 Med den nye loven falt disse vilkårene bort for midlertidige ansettelser på opptil tolv måneder, så lenge virksomheten holdt seg innenfor to avgrensninger.
DB170808 Før endringen var midlertidige ansettelser forbeholdt jobber som var tidsavgrenset av natur, som vikariater og engasjementer knyttet til spesifikke prosjekter.
DB170808 Dette skulle gi bedriftene mer fleksibilitet og lavere risiko ved ansettelser , og gjøre det lettere for unge og uerfarne arbeidstakere å få en fot innenfor arbeidslivet.
DB170804 De er som midlertidige ansettelser i handelsbransjen, enda et skritt i retning av å løsrive handlinger fra tid og rom.
DA170803 Mindre forskjeller krever politikere som vil opprettholde et seriøst arbeidsliv, forsvare arbeidsfolk mot sosial dumping som utnytter utsatte grupper og undergraver lønnsnivået, mot uthuling av arbeidsmiljøloven og mot vikarbyråenes midlertidige « ansettelser » av folk i jobber uten fast lønn.
DA170803 Mindre forskjeller krever politikere som vil opprettholde et seriøst arbeidsliv, forsvare arbeidsfolk mot sosial dumping som utnytter utsatte grupper og undergraver lønnsnivået, mot uthuling av arbeidsmiljøloven og mot vikarbyråenes midlertidige « ansettelser » av folk i jobber uten fast lønn, skriver Rune Pedersen ( Rødt ) i dette debattinnlegget.
DN170801 ¶ Det siste Norge trenger nå er en regjering som i stedet for å prioritere bedre sender en skatteregning til næringslivet som gjør at bedriftene må prioritere skatt fremfor ansettelser , skriver artikkelforfatteren.
DA170801 Optimisme er helt avgjørende for å starte nye bedrifter, men må følges av økonomiske virkemidler som muliggjør oppstart og ansettelser også i perioden før gründerbedriftene blir lønnsomme.
DN170731 ¶ Det siste Norge trenger nå er en regjering som i stedet for å prioritere bedre sender en skatteregning til næringslivet som gjør at bedriftene må prioritere skatt fremfor ansettelser , skriver artikkelforfatteren.
DN170730 ¶ Daglig leder Ivar Neteland av hotellet og restauranten Engø Gård forklarer at de brukte mye penger i fjor på midlertidige ansettelser på grunn av feilansettelser.
DA170729 - Høyre i regjering har innført aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp, økt lærlingtilskuddet fem ganger og åpnet opp for midlertid ansettelser slik at flere unge får prøve seg i arbeidslivet, mener hun.
VG170726 Han trekker fram den generelle adgangen til midlertidige ansettelser , pensjonsrettigheter, sikring av velferd i offentlig regi og allmengjøring av tariffavtaler som kampsaker både Arbeiderpartiet, Rødt og LO er enige om.
DN170725 Både fagorganiserte og Ap mener den økte adgangen til midlertidige ansettelser ikke fører til at det skapes flere jobber, men heller at flere arbeidstagere tvinges til midlertidighet.
AA170725 Både fagorganiserte og Ap mener den økte adgangen til midlertidige ansettelser ikke fører til at det skapes flere jobber, men heller at flere arbeidstakere tvinges til midlertidighet.
NL170724 Inntil guds jammerdal åpner seg når man oppdager at penger til ansettelser og drift av bl.a.
AP170724 I privat sektor er han imot midlertidige ansettelser .
FV170719 Ansettelser , planverk, godt publikum- og markedsarbeid skal lønne seg i større grad enn nå.
SA170718 Ansettelser , planverk, godt publikum- og markedsarbeid skal lønne seg i større grad enn nå.
BT170718 Ansettelser , planverk, godt publikum- og markedsarbeid skal lønne seg i større grad enn nå.
AP170718 Ansettelser , planverk, godt publikum- og markedsarbeid skal lønne seg i større grad enn nå.
VG170715 Utgangspunktet er at norske styrker ikke skal foreta lokale ansettelser .
VG170712 I tillegg angriper de Trumps ministre for ting de ikke har skyld i og hindrer ansettelser i statsapparatet som må gjennom senatet.
VG170709 Og ikke minst ; Arbeidsgivere vil vurdere arbeidssøkere likere ved ansettelser og forfremmelser, da de kan forvente omtrent like langt fravær for både kvinner og menn ved barnefødsler.
AP170707 Vi skal fremme lov om å avvikle generell adgang til midlertidige ansettelser .
SA170706 - Lette ansettelser
SA170706 - Det er blitt gjort litt lette ansettelser de siste årene, mener den mangeårige TIL-stopperen som håper en avgjørelse er klar før han tar ferie fra sin sivile jobb om en drøy uke.
AP170706 - Lette ansettelser
AP170706 - Det er blitt gjort litt lette ansettelser de siste årene, mener den mangeårige TIL-stopperen som håper en avgjørelse er klar før han tar ferie fra sin sivile jobb om en drøy uke.
AP170703 - Vi har allerede opplevd ansettelser gjennom arbeidet som er gjort i Idrettens karrièresenter.
SA170702 - Vi har allerede opplevd ansettelser gjennom arbeidet som er gjort i Idrettens karrièresenter.
SA170629 Bemanningsbyråene skal få egen hjemmel for midlertidige ansettelser .
DA170629 Hun slo fast at hovedregelen også innen bygg og anlegg skal være faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår.
DA170629 Bemanningsbyråene skal få egen hjemmel for midlertidige ansettelser .
DA170629 - Vi må ikke erstatte nullprosentkontrakter med enprosentkontrakter eller erstatte fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag med regulære midlertidige ansettelser , framholder Støre.
DA170629 - Bemanningsselskapene må skaffe seg oversikt over markedet slik andre selskaper må, og tilby faste ansettelser .
SA170628 Når samtlige ansettelser har gått galt etter så kort tid, er det derfor naturlig med en skikkelig gjennomgang av hvor det gikk feil.
DA170628 - Adgangen til midlertidige ansettelser er så strengt innrammet at det ikke har vært et skred av midlertidige ansettelser .
DA170628 - Adgangen til midlertidige ansettelser er så strengt innrammet at det ikke har vært et skred av midlertidige ansettelser.
AA170628 Når samtlige ansettelser har gått galt etter så kort tid, er det derfor naturlig med en skikkelig gjennomgang av hvor det gikk feil.
AP170618 Til sammenligning hadde president Barack Obama 151 politiske ansettelser på toppnivå innen midten av juni i sin første periode, mens George W.
AP170618 Ifølge en talsperson for Det hvite hus skal rundt 200 personer være i søkelyset for ansettelser til posisjoner på seniornivå.
AP170618 Ifølge Politico blar president Trump hver uke gjennom en mappe med navn på potensielle ansettelser .
AP170618 At Trump-administrasjonen har et ansettelsesproblem avvises imidlertid av Det hvite hus, som mener grunnen til at det går tregt er at kandidatene må sjekkes svært grundig før ansettelser kan kunngjøres.
VG170615 Vi vet at midlertidige ansettelser for mange er et første steg inn i arbeidslivet på veien mot fast jobb.
VG170615 Ap later som om regjeringen har gitt frislipp for midlertidige ansettelser , og partiet lover å reversere endringene vi har gjort i arbeidsmiljøloven dersom partiet kommer i regjering.
VG170612 Vi har samarbeidet tett med partene i arbeidslivet og fått med oss LO og NHO i arbeidet, som skal sørge for at de seriøse aktørene vinner frem og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen, også innen bygg- og anleggssektoren, sier Hauglie til VG.
VG170612 Jeg ønsker å foreslå at det innføres en kvote ; at innleid arbeidskraft i den enkelte virksomhet begrenses til en gitt prosentandel, og at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
VG170612 - Utstrakt bruk av innleie i stedet for faste direkte ansettelser , ser særlig ut til å være et problem i byggenæringen.
VG170612 - De som vil være seriøse og satser på faste ansettelser , egen rekruttering og kompetanseutvikling, kan tape i konkurransen.
DN170612 Nå skal vi sørge for at de seriøse aktørene vinner fram, og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen, også innen bygg- og anleggssektoren, sier Hauglie til VG.
DN170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
DA170612 Nå skal vi sørge for at de seriøse aktørene vinner fram, og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen, også innen bygg- og anleggssektoren, sier Hauglie til VG.
DA170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
AA170612 Nå skal vi sørge for at de seriøse aktørene vinner fram, og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen, også innen bygg- og anleggssektoren, sier Hauglie til VG.
AA170612 * Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer - spesielt bygg og anlegg - trolig på rundt 10 - 15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
DB170607 Hvis partiet kommer i regjering lover han å avskaffe adgangen til midlertidige ansettelser , som denne regjeringen har innført, som noe av det første han gjør.
AA170605 Utvalget foreslår en oppmykning av oppsigelsesvernet og midlertidige ansettelser , og i tillegg foreslår den å sidestille hensynet til arbeidstaker med virksomhetens behov.
VG170603 Samlok » i Drammen ? - Ansettelser i politiet foretas av et ansettelsesråd bestående av fem personer og søkerne vurderes ut i fra kvalifikasjonsprinsippet opp mot kravene i utlysningsteksten.
SA170602 Demonstrasjon for den norske Arbeidsmiljølovens forbud mot midlertidige ansettelser i 2012.
DA170530 Inn i faste ansettelser , inn i norske fagforeninger, sier Bals, som legger til : ¶
DA170530 Det dreier seg om enkle grep, mener Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet, og ramser opp : Faste ansettelser .
DA170530 De neste tre årene skal det bygges i Oslo for 23 milliarder, og de som vil ha byggeoppdragene, må stille med lærlinger på prosjektet, og minst 50 prosent faste ansettelser .
NL170529 Forskningserfaring, gjerne kombinert med erfaring fra næringslivet har hatt betydning ved nye ansettelser .
DB170529 - Ap har tatt opp saken en rekke ganger med regjeringen, sist om den utstrakte bruken av enkeltmannsforetak framfor faste ansettelser blant de kommersielle som driver i bransjen.
DB170525 Han synes det er trist at atypiske ansettelser har bredt om seg i byggebransjen.
DB170525 » Ansettelsesformen innebærer at enkeltarbeidere i bemanningsbyråer ikke kan regne med lønn når de ikke er utleid til oppdrag, selv om de har faste ansettelser .
BT170525 Sikkerhetspolitisk forsøker SPD å overgå sin borgerlige regjeringspartner med blant annet et krav om ansettelser av ytterligere 50.000 politibetjenter og bedre grensekontroll.
AP170523 Oslo FpU anser petroleumsvirksomhet og midlertidige ansettelser som gode incentiver for å få yngre inn i arbeidslivet.
DN170522 Snart er også en finansdirektør på plass, og etter det vil det komme et par ansettelser til.
DA170520 Med krav om faste ansettelser og forbud mot nulltimerskontrakter håper byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) å sette standarden for en ryddig byggenæring.
DA170520 - Vektleggingen vi har på faste ansettelser vil være problematisk for bemanningsbyråene å møte.
DA170518 Vi trenger et godt, trygt og demokratisk arbeidsliv som fungerer for alle, hvor faste ansettelser er normen.
DA170518 Trygge og faste ansettelser en av forutsetningene for vårt konkurransedyktige arbeidsliv.
DA170518 Trygge og faste ansettelser en av forutsetningene for vårt konkurransedyktige arbeidsliv, mener EL & IT forbundet.
DA170518 Gjennom en sterkt voksende bemanningsbransje ser vi at mange bransjer endrer fokus fra innovasjon til lavkost, hvor billig arbeidskraft uten faste ansettelser er viktigere enn kvalitet.
AP170518 Å tro at midlertidige ansettelser er løsningen på arbeidsledigheten, er like misledende som å utnevne en klimaskeptiker til statsråd.
AP170518 I Sverige ser vi også at midlertidige ansettelser er vanligere blant kvinner enn menn.
AP170518 Forskning fra OECD viser at midlertidige ansettelser ikke fører til høyere sysselsetting, men bare flere midlertidige ansatte.
AP170515 Når påtroppende operasjef, Annilese Miskimmon, vil slutte med faste ansettelser av « kunstneriske hensyn », er det da med tanke på det kunstneriske repertoar eller for å bygge en fremtidsrettet nasjonal opera ?
VG170512 - Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er i enkelte bransjer i ferd med å utkonkurrere faste ansettelser , heter det i LOs nye handlingsprogram.
DB170512 - Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er i enkelte bransjer i ferd med å utkonkurrere faste ansettelser , heter det i LOs nye handlingsprogram.
DB170510 Også Støre påpekte at faste ansettelser fortrenges av innleie og løsarbeiderkontrakter i deler av arbeidslivet.
DB170510 - LO-lederen angriper oss for at det blir flere midlertidige ansettelser , selv om LO produserer et notat som peker på det motsatte, påpeker Høie.
DB170510 I talen gjentok Støre løftet til LO om å fjerne de nye reglene for midlertidige ansettelser samt forby faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag.
DB170510 I talen gjentok Støre løftet til LO om å fjerne de nye reglene for midlertidige ansettelser samt forby faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag.
DA170510 I talen gjentok Støre løftet til LO om å fjerne de nye reglene for midlertidige ansettelser samt forby faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag.
DA170510 I talen gjentok Støre løftet til LO om å fjerne de nye reglene for midlertidige ansettelser samt forby faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag.
AP170510 Vil du lese mer om debatten på midlertidige ansettelser ?
AP170510 Så når AUF og Jonas Gahr Støre snakker om midlertidige ansettelser som den store, stygge ulven, er det like misledende som Palestina-paroler i 1. mai-toget.
AP170510 Løsningen er midlertidige ansettelser
AP170510 Gjennom midlertidig ansettelser reduserer man risikoen selskapet tar ved en ansettelse og senker eventuelle påfølgende kostnader.
AP170510 En del av løsning på problemet kan være midlertidige ansettelser .
AP170510 mai skrev Jan Otto Langleite fra AUF et Si ;D-innlegg om midlertidig ansettelser og kalte det for et av « de største angrepene på norske arbeidere noensinne ».
AP170510 mai skrev Jan Otto Langleite fra AUF et Si ;D-innlegg om midlertidig ansettelser og kalte det for et av « de største angrepene på norske arbeidere noensinne ».
AA170510 I talen gjentok Støre løftet til LO om å fjerne de nye reglene for midlertidige ansettelser samt forby faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag.
AA170510 I talen gjentok Støre løftet til LO om å fjerne de nye reglene for midlertidige ansettelser samt forby faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag.
VG170509 Når det gjelder økningen i midlertidige ansettelser , er jo det noe regjeringen og NHO har ønsket seg.
VG170509 Hun kan ikke påstå at hovedproblemet med midlertidige ansettelser er prosjektmedarbeidere som ansettes for å gjøre oppgaver i et avgrenset tidsrom med forutsigbarhet både for lønn og arbeid, sier hun.
VG170509 - Vi er selvsagt ikke i mot midlertidige ansettelser ved midlertidig behov, som sommervikarer og sesongarbeid, så her blandet NHO sammen, sier Stenseng.
VG170509 - Jeg synes det er meget spesielt at hun viser til en statistikk som underbygger at det er blitt flere midlertidige ansettelser etter at reglene ble myket opp for to år siden : Når arbeidsminister Hauglie nylig la frem tall som viser at det ikke er tilfelle : Antallet midlertidig ansatte har ligget stabilt rundt åtte prosent i mange år.
DB170509 Noen av dem sa frivillig opp jobben, mens andre skal ha fått beskjed om at arbeidsgiver ikke ønsket å forlenge midlertidige ansettelser .
DB170509 Midlertidige ansettelser er også regulert i arbeidsmiljøloven.
DB170509 Benson sier at det å benytte seg av midlertidige ansettelser ikke er ulovlig, men at de ansatte her sannsynligvis hadde vunnet om de hadde gått til sak mot den tidligere arbeidsgiveren, på grunn av omfanget.
DB170509 Alle de 13 arbeidskontraktene som Brandy Melville sendte til Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsynet i 2014, som Dagbladet har fått innsyn i, var avtaler om midlertidige ansettelser .
DB170509 - Dette er systematisk misbruk av midlertidige ansettelser .
DB170509 Samtidig må vi være i stand til å ta vare på et arbeidsliv med ryddige lønns- og arbeidsforhold, der sosial dumping og utrygge ansettelser slås ned på.
DB170509 - Du kan ikke være for den norske modellen, og samtidig øke forskjellene mellom folk, undergrave det organiserte arbeidslivet gjennom midlertidige ansettelser og rive bort det finansielle grunnlaget ved å tømme oljefondet, sa Gabrielsen.
DB170509 - Altså Jonas, først fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser , forby fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, så henge av deg frakken, sa Gabrielsen.
DA170509 I sin åpningstale til LO-kongressen mandag, gikk Gerd Kristiansen hardt ut mot regjeringen som hun mener skaper usikre arbeidstakere og fortsatte retorikken om midlertidig ansettelser .
AP170509 Nå er antall passkontrollbokser mer enn fordoblet og politiet har fått flere ansettelser og sommervikarer.
AP170509 Før Støre tar av seg frakken, må han fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser , sa Gabrielsen.
AA170509 Nå er antall passkontrollbokser mer enn fordoblet og politiet har fått flere ansettelser og sommervikarer.
VG170508 Midlertidige ansettelser er en uting, sa hun og høstet applaus.
DN170508 Usosiale skattekutt og mykere regler for midlertidige ansettelser føyer seg inn i en rekke dumheter fra dagens regjering, mener LO-leder Gerd Kristiansen.
DN170508 Regelen i norsk arbeidsliv skal være faste ansettelser , sa Kristiansen og fulgte opp med et « Basta.
DN170508 La oss slå det fast en gang for alle : Midlertidige ansettelser er en uting.
DN170508 - Dette føyer seg inn i rekken av dumskap, fortsatte LO-lederen og gjentok kritikken mot endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser .
DB170506 Risikoen for å miste jobben er sterkt til stede for midlertidige ansatte, mens faste ansettelser gir en trygghet i arbeidslivet, sier Bergstø til Dagbladet.
DB170506 At man ikke forlenger kontrakter, for så å ansette nye på midlertidig kontrakt, er et klart tegn på at dette er ulovlige, midlertidige ansettelser .
DB170506 - Dette grove eksempelet viser viktigheten av tre ting : Faste ansettelser , å styrke Arbeidstilsynet, samt det å ha et organisert arbeidsliv.
DB170505 At man ikke forlenger kontrakter, for så å ansette nye på midlertidig kontrakt, er et klart tegn på at dette er ulovlige, midlertidige ansettelser .
AA170505 Arbeidsgiverne har adgang til økt brukt av midlertidige ansettelser og regjeringen har gjennomført skattelettelser på rundt 21 milliarder kroner.
BT170504 Høyre og Frp i regjering har skapt et mer usikkert arbeidsliv gjennom å innføre generell adgang til midlertidige ansettelser .
AP170504 Le Pen angriper imidlertid Macron så ofte hun kan for hans tid som økonomiminister, da han frontet økt bruk av midlertidige ansettelser .
AP170504 Le Pen angriper imidlertid Macron så ofte hun kan for hans tid som økonomiminister, da han frontet økt bruk av midlertidige ansettelser .
DB170503 Forsvaret og Politiet har klokkertro på seleksjon og måling av personlighetstrekk ved ansettelser .
SA170501 | Støre ut mot regjeringen og midlertidige ansettelser
FV170501 - Jeg tror at regjeringens angrep på faste ansettelser og arbeidstider får mange folk til å komme ut, sier lederen for 1. mai-komiteen i Kristiansand, Tonje Alvestad. 1. mai-toget på vei inn i Tresse 1. mai 2017.
DB170501 - Det står mellom høyrepartiene, som har svekket arbeidsmiljøloven og tvunget arbeidsfolk ut i den største generalstreiken siden krigen, og oss som vil forsterke og forbedre arbeidsmiljøloven, sier han, og peker på den økte adgangen til midlertidige ansettelser regjeringen innførte i 2015.
DA170501 | Støre lover raske grep mot midlertidige ansettelser og sosial dumping ¶
DA170501 Støre gjentok dessuten sitt tidligere løfte om at Ap akter å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser .
DA170501 Faste ansettelser på heltid - ikke flere løsarbeidere.
AA170501 | Støre lover raske grep mot midlertidige ansettelser og sosial dumping ¶
AA170501 Støre gjentok dessuten sitt tidligere løfte om at Ap akter å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser .
DA170431 | Vanligere med midlertidige ansettelser - LO er bekymret ¶
DA170431 Torben Sneve, konsernsjef i Adecco, tror ikke midlertidige ansettelser blir en ny normal.
DA170431 Dermed øker midlertidige ansettelsesforhold, fortsetter Adecco-sjefen, som ikke tror midlertidige ansettelser blir en ny normal i arbeidslivet.
DA170431 - Det skal bli spennende å se når det går bedre i oljeindustrien, om det blir færre ansettelser når det også går bedre, og om bedriftene vil gå for en løsning med midlertidige arbeidsforhold, sier Svane, som sier det er plusser og minuser med midlertidige ansettelsesforhold.
AP170430 Internrevisjonen : Heller ikke venstresiden har et plettfritt forhold til midlertidige ansettelser
AP170430 - Vi mener det viktigste er at folk har en jobb å gå til, og med lavere skatter og avgifter til arbeidsgiverne blir det reduserte utgifter, som gjør at de kan ansatte flere, sier Svendsrud og lister opp flere midlertidige ansettelser og trepartssamarbeidet som sine fanesaker i arbeidslivet.
DB170429 Vi opererer ut fra en nordisk modell hvor faste ansettelser , organisasjonsfrihet og samarbeid med ansatte er avgjørende verdier for oss.
DB170429 Vi opererer ut fra en nordisk modell hvor faste ansettelser , organisasjonsfrihet og samarbeid med ansatte er avgjørende verdier for oss.
DA170429 Med store bokstaver markeres kampen mot ufrivillig deltid, midlertidige ansettelser og bemanningsbyråer.
DA170429 Hauglie mener uansett det er trygt å si at det ikke har vært den veksten i midlertidige ansettelser som fagbevegelsen advarte mot.
DA170429 Dette for å begrense unødig bruk av midlertidig ansettelser .
DA170429 - Vi kunne sett for oss at det hadde vært en voldsom vekst i midlertidige ansettelser ettersom det er et trangere arbeidsmarked, med en høyere terskel for å ansette fast, men det har vi ikke sett, sier Hauglie.
DA170429 Forskningsstiftelsen Fafo har nylig gitt ut et notat med sin underveisrapportering om midlertidige ansettelser .
DA170429 Blir det flere midlertidige ansettelser , vil KrF reversere loven.
DA170429 - Dersom det viser seg at disse endringene gir mer midlertidighet og mindre faste ansettelser , så har vi sagt at vi ønsker å reversere dette, sier Ropstad.
DN170425 Swedbank har beholdt nær samtlige ansatte i obligasjonsbenken, mens det pågår ansettelser av nye analytikere og finansielle rådgivere ved kontoret i Oslo.
AP170424 Hun vil prioritere franske selskaper i kampen om offentlige kontrakter og ønsker seg en ekstra skatt på ansettelser av utlendinger for å gjøre fransk arbeidskraft mer konkurransedyktig.
AP170424 Hun vil prioritere franske selskaper i kampen om offentlige kontrakter og ønsker seg en ekstra skatt på ansettelser av utlendinger for å gjøre fransk arbeidskraft mer konkurransedyktig.
DA170423 Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser .
AP170423 Hva skjer : Etter et regjeringsskifte vil Ap/Sp raskt fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og muligheten for det de kaller nulltimerskontrakter : kontrakter uten lønn mellom oppdrag.
AP170422 Mye ressurser, en planprosess og ansettelser .
VG170421 Regjeringen var tydelig på at faste ansettelser fortsatt skulle være hovedregelen i norsk arbeidsliv.
VG170421 Jeg beklager å forstyrre den interne idyllen på Ap-landsmøtet, men rapporten viser at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet tar feil når de svartmaler konsekvensene av regjeringens politikk for midlertidige ansettelser , sier arbeidsminister Hauglie til VG.
VG170421 Hun sier den beskjedne økningen i andelen midlertidige ansettelser først og fremst har kommet blant dem som ikke har arbeid som hovedaktivitet.
VG170421 Han sier at Høyre-regjeringen sa at innføring av generell adgang til midlertidige ansettelser ville bringe flere inn i arbeidslivet.
VG170421 Han har vært klar på at Ap, dersom partiet kommer til makten, vil reversere adgangen til midlertidige ansettelser som vår regjering har innført.
VG170421 Der regjeringen synes det er positivt at flere blir midlertidig ansatte selv om oppgavene er permanente, mener Ap vi skal begrense midlertidige ansettelser til midlertidige oppgaver.
VG170421 - FAFO-rapporten og SSB-tallene viser at faste ansettelser fortsatt er hovedregelen i norsk arbeidsliv, og at midlertidige ansettelser er et springbrett for mange inn i faste jobber.
VG170421 - FAFO-rapporten og SSB-tallene viser at faste ansettelser fortsatt er hovedregelen i norsk arbeidsliv, og at midlertidige ansettelser er et springbrett for mange inn i faste jobber.
VG170421 - De nye tallene om midlertidige ansettelser bør gi Aps landsmøte noe å tenke på.
VG170421 - Ap velger å se bort fra at det fra regjeringens side aldri var snakk om et frislipp av midlertidige ansettelser .
VG170420 Støre lovet at han skal fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser , som ble innført våren 2015.
SA170420 Ap ønsker at det offentlige bruker innkjøpsmakten til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser , fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
SA170420 - Arbeiderpartiet vil forby uverdige løsarbeiderkontrakter ved lov og vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser , sier Støre.
DA170420 Operasangere ønsker seg faste ansettelser og trygge arbeidsforhold.
DA170420 Kulturministeren må kunne stille krav om faste ansettelser for sangerne ved operaen, mener Liadal.
DA170420 I intervju med Aftenposten tirsdag, og i innlegg i Dagsavisen samme dag, fremholder Miskimmon at « faste ansettelser ikke er til det beste », og at hun ønsker seg « et mer dynamisk ensemble på åremålskontrakter ».
DA170420 - Vi ser behovet for en andel midlertidige ansettelser , men det er ikke adgang til å ha bare åremålsstillinger.
AA170420 Ap ønsker at det offentlige bruker innkjøpsmakten til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser , fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
AA170420 - Arbeiderpartiet vil forby uverdige løsarbeiderkontrakter ved lov og vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser , sier Støre.
VG170419 Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser , og sørge for at ansettelsesformer som « fast ansettelse uten garantilønn » og nulltimerskontrakter blir ulovlige. 3.
VG170419 Vi vil at det offentlige bruker innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser , fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud. 4.
VG170419 Derfor er noe av det første vil gjøre i regjering, å endre arbeidsmiljøloven og fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser , sier Støre.
SA170417 Det kommer til å få følger for ansettelser , sier han.
AA170417 Det kommer til å få følger for ansettelser , sier han.
DB170415 Vi skulle altså ha diskutert om det ikke er på tide med flere faste ansettelser , ikke færre ved institusjonene.
DB170415 Tanken er altså å bruke midler de sparer på faste ansettelser til å leie inn - må vi anta - internasjonale stjerner.
DB170415 Nå melder den påtroppende nye lederen, Annilese Miskimmon, at hun vil slutte med faste ansettelser av « kunstneriske hensyn ».
DB170415 I år mener fortsatt ledelsen ved Operaen i Oslo at de må kutte i faste ansettelser .
DB170415 I fjor mente ledelsen ved Den Norske Opera at de måtte kutte i faste ansettelser på grunn av økonomi : I likhet med alle store virksomheter og bedrifter har pensjonsreformen ført til en gigantisk pensjonsregning for arbeidsgivere, også i statlige virksomheter.
DB170415 Fra andre bransjer som beveger seg bort fra faste til midlertidige ansettelser vet vi ganske mye om hvordan det går og hvem som betaler prisen : « Man » sparer penger gjennom langt dårligere pensjonsavtaler, svakere forhandlingsmuligheter, dårligere kompensasjonsordninger og lavere lønn.
VG170414 Statuen er et midlertidig monument som skal oppfordre til kvinnelige ansettelser på Wall Street.
DB170414 Siden det trengs ansettelser både i styrerommet og på treningsfeltet, er det rom for at noen av disse ikoniske figurene kan komme tilbake.
DA170412 Han er mest kjent for å ha « talt Roma midt imot » fordi han ville at biskoper skulle ansettes som embetsmenn og tjene kongen, altså for eksempel ham selv - mens paven i Roma mente at det var Kirken som skulle bestemme både over ansettelser , kirkebygg og kirkens eiendom.
DA170412 Han er mest kjent for å ha « talt Roma midt imot » fordi han ville at biskoper skulle ansettes som embetsmenn og tjene kongen, altså for eksempel ham selv - mens paven i Roma mente at det var Kirken som skulle bestemme både over ansettelser , kirkebygg og kirkens eiendom.
SA170411 « Det er et paradoks at mange klager på lave fødselstall, mens bruken av midlertidige ansettelser øker », skriver anonym kvinne.
SA170411 Det er et paradoks at mange klager på lave fødselstall, mens bruken av midlertidige ansettelser øker.
DN170409 - Men samtidig ser vi altså at norske bedrifter ikke vektlegger utenlandserfaring ved ansettelser , og ikke er opptatt av det.
AP170409 Han var journalist og TV-programleder, konferansier og komiker, men til tross for årelange ansettelser i ukepresse, VG og Dagens Næringsliv, var det gjennom 40 år som frilanser i NRK han huskes best.
DN170408 Tall fra Politidirektoratet over første kvartal i 2017 viser at andelen ansettelser i politiet har steget 20 prosent siden årsskiftet.
DN170408 Tall fra Politidirektoratet fra første kvartal i 2017 viser at andelen ansettelser av 2016-kullet har steget 20 prosent siden årsskiftet.
DN170408 Politidirektoratet signaliserte i februar at ansettelser av nyutdannet politi var en prioritert oppgave, etter at tallene ved årsskiftet viste at ansettelsene av 2016-kullet hadde stoppet opp.
AA170408 Tall fra Politidirektoratet fra første kvartal i 2017 viser at andelen ansettelser av 2016-kullet har steget 20 prosent siden årsskiftet.
AA170408 Politidirektoratet signaliserte i februar at ansettelser av nyutdannet politi var en prioritert oppgave, etter at tallene ved årsskiftet viste at ansettelsene av 2016-kullet hadde stoppet opp.
DA170406 Her står det om tilsettelse i nye stillinger at styret « skal foreslå ansettelser overfor rådsmøtet » og « Kandidater til disse stillingene vurderes av styret som sender sin innstilling til rådsmøtet.
DA170406 Alle ansettelser i Islamsk Råd Norge ( IRN ) skal tas av rådet selv.
AA170406 I rådets egne vedtekter om nyansettelser heter at styret " skal foreslå ansettelser overfor rådsmøtet " og " kandidater til disse stillingene vurderes av styret som sender sin innstilling til rådsmøtet.
AA170406 Ansettelser skal avgjøres av rådet, men ble presentert som en orienteringssak.
DA170403 LES OGSÅ : Vanligere med midlertidige ansettelser
DN170329 Næringsminister Monica Mæland ( H ) legger fram industrimeldingen allerede torsdag, mens Dagbladet tirsdag kunne melde at det også kommer et lovforslag til erstatning for tjenestemannsloven før påske, der det blant annet strammes inn på muligheten for midlertidige ansettelser i offentlig sektor.
DB170329 ( Dagbladet ) : Donald Trump ansettelser i Det hvite hus har allerede vekket oppsikt.
AA170329 NRKJ har både advart og protestert mot økt bruk av midlertidige, for dette utfordrer en av bautaene i norsk arbeidsliv - nemlig at grunnregelen skal være faste ansettelser , sier Richard Aune, leder i NRKs journalistlag ( RKJ ).
SA170328 Regjeringen legger fram en lovendring som strammer inn muligheten til å bruke midlertidige ansettelser i offentlig sektor.
DN170328 Regjeringen legger fram en lovendring som strammer inn muligheten til å bruke midlertidige ansettelser i offentlig sektor.
DN170328 - Høy bruk av midlertidige ansettelser i staten og spesielt ved høyskoler og universiteter har vært et diskusjonstema i mange år.
DB170328 NY LOV : Torbjørn Røe Isaksen og Jan Tore Sanners nye lov skal få ned bruken av midlertidige ansettelser i staten.
DB170328 Midlertidige ansettelser skal begrenses til tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter som i vikariater, utdanningsstillinger som stipendiater og post.doc-stillinger, og for ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette behov, ifølge det nye lovforslaget.
DB170328 Han frykter mange nå i stedet vil oppleve at de ikke får fornyet sine engasjement når det nærmer seg fristen for at universitetene plikter å tilby faste ansettelser .
DB170328 De legger nå fram en lovendring som skal stramme inn på bruken av midlertidige ansettelser i staten.
DB170328 Da må også bruken av midlertidige ansettelser ned, sier Jan Tore Sanner.
DB170328 At regjeringen nå forsøker å få ned bruken av midlertidig ansettelser innebærer ikke et retningsskifte, er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opptatt av å få fram.
DB170328 - Det vi gjør er egentlig å tilpasse oss bruken av midlertidig ansettelser til privat sektor.
DB170328 « Den fryktløse jenta », et midlertidig monument reist i New York for å oppfordre til kvinnelige ansettelser på Wall Street, blir stående i ett år.
DA170328 Regjeringen legger fram en lovendring som strammer inn muligheten til å bruke midlertidige ansettelser i offentlig sektor.
DA170328 - Høy bruk av midlertidige ansettelser i staten og spesielt ved høyskoler og universiteter har vært et diskusjonstema i mange år.
AP170328 " Den fryktløse jenta ", et midlertidig monument reist i New York for å oppfordre til kvinnelige ansettelser på Wall Street, blir stående i ett år.
SA170327 « Den fryktløse jenta », et midlertidig monument reist i New York for å oppfordre til kvinnelige ansettelser på Wall Street, skaper debatt. - « Den fryktløse jenta » har endret oksens mening for alltid, sier David Levi Strauss ved Manhattan's School of Visual Arts.
DA170327 " Den fryktløse jenta ", et midlertidig monument reist i New York for å oppfordre til kvinnelige ansettelser på Wall Street, skaper debatt.
AP170327 « Den fryktløse jenta », et midlertidig monument reist i New York for å oppfordre til kvinnelige ansettelser på Wall Street, skaper debatt. - « Den fryktløse jenta » har endret oksens mening for alltid, sier David Levi Strauss ved Manhattan's School of Visual Arts.
AA170327 « Den fryktløse jenta », et midlertidig monument reist i New York for å oppfordre til kvinnelige ansettelser på Wall Street, skaper debatt. - « Den fryktløse jenta » har endret oksens mening for alltid, sier David Levi Strauss ved Manhattan's School of Visual Arts.
AA170327 " Den fryktløse jenta ", et midlertidig monument reist i New York for å oppfordre til kvinnelige ansettelser på Wall Street, skaper debatt.
VG170324 Folk må få mene det de vil, men ansettelser og sånne ting er det ikke Petter eller andre løpere som bestemmer.
DN170324 NHO påpeker at det gamle regelverket skulle gjøre innleie til et alternativ til midlertidige ansettelser, ikke erstatte faste ansettelser .
DN170324 NHO påpeker at det gamle regelverket skulle gjøre innleie til et alternativ til midlertidige ansettelser , ikke erstatte faste ansettelser.
DN170324 NHO liker dårlig at innleie fra vikarbyråer erstatter faste ansettelser .
DA170324 Dette viser det vi har sagt hele tiden, at faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet.
DA170324 Arbeidsavtalene og praktiseringen av ansettelsesforholdene til samtlige seks saksøkere representerer etter rettens vurdering en omgåelse av reglene om midlertidige ansettelser .
AA170324 Bergen tingretts vurdering av arbeidsforholdene tilsier at polakkene ikke kan regnes som fast ansatte, men at arbeidsgiver har omgått regelverket for midlertidig ansettelser , skriver nyhetsportalen.
AA170324 NHO påpeker at det gamle regelverket skulle gjøre innleie til et alternativ til midlertidige ansettelser, ikke erstatte faste ansettelser .
AA170324 NHO påpeker at det gamle regelverket skulle gjøre innleie til et alternativ til midlertidige ansettelser , ikke erstatte faste ansettelser.
AA170324 NHO liker dårlig at innleie fra vikarbyråer erstatter faste ansettelser .
DN170319 Før hun mistet lederjobben, gikk Posten til faste ansettelser av nye ledere, selv om behovet var midlertidig.
VG170318 Blant annet vil vi fjerne adgangen til midlertidige ansettelser , og forsterke arbeidsmiljøloven, sier hun : ¶
DB170317 » Norwegian : - Bare faste ansettelser
DB170317 Han peker på at selskapet bare tilbyr faste ansettelser hos samarbeidspartnere eller Norwegian-eide selskaper, og ikke tillater selvstendige næringsdrivende piloter.
DA170317 - Audun er en utrolig ryddig og real type, han brenner for retten til faste ansettelser og fulle stillinger, og han har selv kjempet for disse sakene på sin egen arbeidsplass.
DB170316 » Den samme strategien fulgte Høyre i valget 2013 da de lovet å opprettholde faste ansettelser som hovedregelen i arbeidslivet.
DB170316 Men i regjering har de i motsetning til sitt valgløfte fått vedtatt generell adgang til midlertidige ansettelser .
VG170314 - Vi skal oppheve adgangen til midlertidige ansettelser .
SA170314 For styrets del, kommer viktige ansettelser høyt på lista.
FV170314 For styrets del, kommer viktige ansettelser høyt på lista.
DA170314 - Vi ser at innleie via bemanningsbyråer i mange tilfeller erstatter faste ansettelser .
AP170314 For styrets del, kommer viktige ansettelser høyt på lista.
AA170314 Det Støre lover velgerne er at den utvidede adgangen i arbeidsmiljøloven til midlertidige ansettelser skal oppheves.
DB170312 PRESSET VELFERD : Regjeringen har svekket arbeidsmiljøloven og fagbevegelsen, deregulert arbeidsmarkedet og åpnet opp for mer midlertidige ansettelser .
DB170312 I en situasjon der vi trenger sterkere fagforeninger og mer kontroll, har Høyre-Frp-regjeringen valgt motsatt vei : De har svekket arbeidsmiljøloven og fagbevegelsen, deregulert arbeidsmarkedet og åpnet opp for mer midlertidige ansettelser .
DB170312 Det gjør oss til en sjelden fugl i et Europa der kappløpet mot bunnen har tiltatt i styrke de siste årene, og hvor « atypiske ansettelser » er blitt det typiske.
DN170310 Feroli påpeker at selv om økt optimisme preger en del indikatorer, så er økningene mindre i indikatorene for forventede ansettelser og investeringer.
AP170310 Kan blir bråk rundt ansettelser i vår ¶
AA170308 Dessuten mener jeg det skulle vært slått hardt ned på når folk forskjellsbehandles ved ansettelser .
FV170302 655 ansettelser
DB170302 Det vil settes en norgesrekord i ansettelser , som vi verken har sett før eller trolig vil se siden.
VG170301 Fakta : Bare noen dager etter innsettelsen signerte Trump ifølge Washington Post en presidentordre som fryser statlige ansettelser på ikke-militære og ikke-essensielle stillinger.
VG170301 - Har fryst ansettelser
DN170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser , gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
AA170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser , gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
AA170301 Arbeidsministeren mener arbeid, kombinert med mer norskopplæring, rimeligere barnehageplass, aktivitetsplikt for unge og økt adgang til midlertidige ansettelser , vil være blant løsningene.
DN170228 I fondets forrige strategiplan fra 2014 til 2016, varslet det flere eiendomsinvesteringer, økt risiko og flere ansettelser , deriblant 200 nye eiendomsspesialister.
AA170228 Arbeidsministeren mener arbeid, kombinert med mer norskopplæring, rimeligere barnehageplass, aktivitetsplikt for unge og økt adgang til midlertidige ansettelser , vil være blant løsningene.
DA170227 LO og fagforeninger demonstrerer for faste ansettelser , mot Arbeids- og Sosialdepartementets forslag til forverring av arbeidsmiljøloven på Youngstorget i Oslo tirsdag.
AA170227 Vi trenger et nytt verdisett hvor det ikke er noen motsetning i å være mot utstrakt bruk av midlertidige ansettelser , og samtidig ikke ha noe ønske om å være ansatt av noen selv.
BT170223 - I statlige etater har ikke arbeidsgiver alene makten til å beslutte ansettelser , suspensjoner eller avskjedigelser.
AA170223 - Alle hos oss får faste ansettelser og lokale vilkår.
DB170222 - Er trusler og vold mot ansatte et problem for kompetanse og ansettelser ?
AA170220 | Kirkeorganisasjoner vurderer ansettelser av papirløse ¶
AA170219 | Kirkeorganisasjoner vurderer ansettelser av papirløse ¶
SA170218 Det mener han fortsatt er riktige ansettelser .
AP170218 Det mener han fortsatt er riktige ansettelser .
AP170216 Og etter en dag med forhandlinger om dette og andre ansettelser sa Harward nei til å ta jobben som Flynns erstatter », skriver CBS News.
DN170215 - De veldig positive forventningene vi ser i våre data er allerede blitt omsatt til ansettelser og investeringer i småbedriftene, sier Dunkelberg.
DB170215 Det er færre ansettelser enn noen av Trumps forgjengere i moderne tid.
DB170214 SV ønsker svært gjerne flere ansatte i barnehager og eldreomsorgen, men da må kompetanse være et grunnlag for ansettelser og kommunene må ha de nødvendige pengene til å kunne gjøre det.
DB170212 - Midlertidige ansettelser gjør det vanskeligere å avdekke kriminalitet ¶
DB170210 Jeg så dengang at dette ville bli ei interessant utfordring for selgere av personlighetstester ved ansettelser .
DN170208 Flere ansettelser på kort sikt ¶
AP170208 Ansettelser
DB170206 Ap lover å reversere adgangen til midlertidige ansettelser , og gå gjennom arbeidsmiljøloven med tanke på å hindre at arbeidsgivere gjennom ulike selskapskonstruksjoner unndrar seg arbeidsgiveransvar.
AP170205 Tajik sier partiet ser for seg en « totrinnsrakett » når det gjelder endringer i arbeidsmiljøloven : - Først tar vi tak i det det er raskt å gjøre noe med, for eksempel å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser .
DB170204 I åpen strid med en samlet fagbevegelse, og mot de klare rådene til blant annet Arbeidstilsynet, vedtok de å åpne opp for midlertidige ansettelser , de innførte mer pålagt overtid og svekket fagforeningenes rolle.
DB170204 Dette var moderne forbedringer, som ikke svekket, men forsterket lovens fundament : Et trygt og godt arbeidsliv basert på faste og hele ansettelser .
DB170204 Derfor vil vi regulere bemanningsselskapene, og avskaffe såkalte « faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag » og nulltimerskontrakter.
AP170203 François Fillon er Republikanernes presidentkandidat, men sjansene for at han vinner den kamper svinner etter stadig nye avsløringer omkring ansettelser av familiemedlemmer.
BT170130 De endelige løsningene må også ses i sammenheng med andre problemstillinger, som høy andel midlertidige ansettelser og konsekvensene av å belønne høy gjennomstrømning.
BT170130 De endelige løsningene må også ses i sammenheng med andre problemstillinger, som høy andel midlertidige ansettelser og konsekvensene av å belønne høy gjennomstrømning.
DN170125 Mandag ble et også kjent at Trump stanser ansettelser til offentlig sektor.
AP170125 Når slike systemer trenes på data fra tidligere ansettelser , vil de kunne preges av skjeve valg og praksis fra for eksempel intervjurunder.
AP170125 Når slike systemer trenes på data fra tidligere ansettelser , vil de kunne preges av skjeve valg og praksis fra for eksempel intervjurunder.
DN170123 Tidligere denne måneden, skrev Washington Post om at Obama-administrasjonen økte tempo i antall ansettelser før Trump tok over kontorene. | - En ny æra for handelsavtaler, hvor USAs interesser er viktigst ¶
DB170123 Da avtalen ble offentliggjort uttalte ITFs generalsekretær Stephen Cotton blant annet : « OSM Aviation har en forretningsmodell som er seriøs og ansvarlig, og som bygger på faste ansettelser og ordnede lønns- og arbeidsvilkår ».
SA170119 Adgangen til midlertidige ansettelser på generelt grunnlag svekker jobbtryggheten.
DB170118 Ansettelser er kostbart.
SA170117 SAMAK vil ha en samordnet nordisk luftfartspolitikk for å komme til livs falske ansettelser og regelshopping, der selskapene etablerer seg der de finner det gunstigste regelverket, i stedet for i land selskapet har naturlig tilknytning til.
DB170117 Vi ser en utvikling hvor hver enkelt ansatt stadig får ansvar for seg selv og står alene overfor en udefinert motpart, på grunn av indirekte ansettelser gjennom ulike underleverandører og andre kreative krumspring.
DN170116 - Vi må tilbake igjen til arbeid - trygget for arbeid og trygghet i arbeid, sier Støre, som advarer mot mer midlertidighet og ansettelser hvor folk ikke får lønn mellom oppdrag.
DB170105 Men selv om det sikrer våre nåværende arbeidsplasser har bioetanolprosjektet foreløpig kun ført til ansettelser innen prosjektledelse hos oss.
AP161114 Kritikken hagler igjen over Donald Trump etter at han søndag gjorde sine to første ansettelser i Det hvite hus.
AP161114 Kritikken hagler igjen over Donald Trump etter at han søndag gjorde sine to første ansettelser i Det hvite hus.
AP161103 OK, de mangler bar overkropp og stringtruser, men dette stinker av målrettede ansettelser lang vei.
AP161103 Guttene bak baren mangler bar overkropp og stringtruse, men dette stinker av målrettede ansettelser lang vei.
AP161002 Agenda-utvalget foreslår i rapporten Ti bud for bedre integrering at unntaket fra Likestillingsloven ikke gir blankofullmakt til å diskriminere kvinner i forbindelse med ansettelser .
FV160521 Noen andre får ta seg av ansettelser og avsettelser av trenere.
SA160520 Noen andre får ta seg av ansettelser og avsettelser av trenere.
AP160520 Noen andre får ta seg av ansettelser og avsettelser av trenere.
AP160516 TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen omtaler det hele som et « nytt moment » at spillselskaper utfordrer TV-kanalene i kampen om ansettelser .
AP160508 Den er mest knyttet til at partiorganisasjon knapt har midler, mens Rasmus Hanssons stortingsplass har utløst ressurser og ansettelser av flere rådgivere - på Stortinget.
SA160502 Når Høyre nå endrer norsk lov, slik at det blir lov til å gi flere folk midlertidige ansettelser , er det feil vei å gå.
AP160414 Her vil det åpenbart komme innvendinger om både « lønnsapartheid » og « sosial dumping », men forslaget gjelder kun for faste ansettelser og i maksimalt to år.
AP160404 Da taper vi troverdighet, sier hun, og peker på endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser .
AP160326 Vi tilstreber den skandinaviske modellen med faste ansettelser til skandinaviske betingelser.
AP160315 Når den økte tilgangen til midlertidige ansettelser kombineres med den politisk skapte høye ledigheten, er det dem med lavest lønninger som vil rammes nok en gang.
AP160314 « Oslo bispedømmeråd vil likebehandle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på linje med andre søkere ved ansettelser .
AP160305 - De har blant annet fjernet en del av tiltakene mot ufrivillig deltid, økt prisene på barnehage, kuttet i pappakvoten, beholdt skatteklasse II, økt kontantstøtten og åpnet for økt bruk av midlertidige ansettelser .
DA160209 - Det betyr at kommunen kun kan justere antall barnehageplasser i kommunale barnehager, og tilsvarende kun håndtere overtallighet i personalet gjennom ansettelser i andre kommunale barnehager, sier Stenseth. 250 færre barnehageplasser, eller 18 - 19 avdelinger, vil utgjøre rundt 50 årsverk, viser tall administrasjonen legger på bordet for politikerne i kommunalstyret for oppvekst nå onsdag.
DA160209 - Det betyr at kommunen kun kan justere antall barnehageplasser i kommunale barnehager, og tilsvarende kun håndtere overtallighet i personalet gjennom ansettelser i andre kommunale barnehager, sier Stenseth. 250 færre barnehageplasser, eller 18 - 19 avdelinger, vil utgjøre rundt 50 årsverk, viser tall administrasjonen legger på bordet for politikerne i kommunalstyret for oppvekst nå onsdag.
DA160122 - Ti prosent av unge under 25 år er arbeidsledige, og av dem som har jobb, er andelen midlertidige ansettelser økende, noe som gjør det vanskelig å få både bil- og huslån.
AP160111 Direktør i asylavdelingen i UDI, Hanne Jendal ( t.v ), og områdeleder Ingrid Olram mener det vil bli nødvendig med enda flere ansettelser innen sommeren. 2015 brøt alle asylrekorder.
AP160109 Det er bedriftens ansvar å ha gode systemer for ansettelser .