SA171229 Sportslederen har fulgt Stavanger-fotballen tett over mange år, og tror Roger Nilsen kan være en god ansettelse for klubben.
AP171229 Sportslederen har fulgt Stavanger-fotballen tett over mange år, og tror Roger Nilsen kan være en god ansettelse for klubben.
SA171227 Ansettelse av Walter Hofer ¶
FV171227 Ansettelse av Walter Hofer ¶
DB171227 Ledelsen i orkesteret må imidlertid karakteriseres som svært konservativ, for eksempel var det først i 1997 at en kvinne fikk fast ansettelse .
BT171227 Ansettelse av Walter Hofer ¶
AP171227 Ansettelse av Walter Hofer ¶
AA171227 Ansettelse av Walter Hofer ¶
SA171220 Arbeidet med ruteutvikling vil bli vesentlig styrket gjennom ansettelse av en koordinator.
VG171219 eldre - og maktforhold der det ikke er rene prosesser for ansettelse .
SA171219 | Derfor er Bjarne Berntsen en klok ansettelse
AP171219 | Derfor er Bjarne Berntsen en klok ansettelse
SA171215 Jeg vil derfor utfordre Handal til å arbeide for en lærernorm for distriktene : Man begrenser ansettelse av lærere i sentrale strøk dersom andelen ufaglærte i utkantene går over en viss prosent.
AP171215 Også i våre dager blir eksempelvis prester spurt om både samliv og samlivsformer ved ansettelse .
AP171212 Bare 1 av 10 norske dansere har fast ansettelse .
AP171212 | Bare 1 av 10 norske dansere har fast ansettelse : - Det gjør det vanskelig å si fra om trakassering ¶
AP171212 Ingen av disse har fast ansettelse .
AP171212 42 prosent av bedriftene lyste ikke ut stillingen offentlig ved siste ansettelse , ifølge tall fra Nav.
DB171210 « Det antas at Gjert Olsen personlig har en økonomisk situasjon at han ikke er seg tjent med å ta fast ansettelse i et uavhengig foretak, da han ville risikere trekk i lønn for å få nedbetalt de betydelige skattekrav han har mot seg », skriver bobestyreren.
VG171206 De fleste norske lønnsarbeidere - både i privat og offentlig ansettelse - har vokst seg så vant til et økonomisk trygt liv, og får så rikelig betalt for arbeidstiden sin, at ideen om at et menneske som er i avisen og står på en scene ikke skal kunne leve av det, er fremmed.
AP171204 Uansett årsaken til myndighetenes unnfallenhet : Straffesaken mot Plog AS for ansettelse av ureturnerbare asylsøkere er henlagt.
DB171130 I stedet vil regjeringen utvide mulighetene for midlertidig ansettelse .
AP171130 Etter pålegg fra EU og gjennom ansettelse av ny statistikksjef, Andreas Georgiou i 2010, ble tallene rettet opp og et langt høyere og riktigere tall ble publisert.
AA171130 Hun er altså godt igang med yrkeskarrieren, men har foreløpig ikke fast ansettelse noe sted.
NL171129 Det kommer i tillegg til de de økte kostnadene på flere titalls millioner kroner, hvert eneste år, ved å bygge opp et fullverdig PCI-tilbud i Bodø, blant annet gjennom ansettelse av en lang rekke spesialister.
DN171128 De ansatte krevde ansettelse i selskapet de mener er deres reelle arbeidsgiver.
DB171128 - Rauls ansettelse er nok et viktig skritt på veien i utviklingen av en infrastruktur klubben trenger for å ta det neste steget.
SA171122 De skal fremstå som motiverte og pliktoppfyllende for arbeidsoppgaver som per definisjon verken er motiverende eller lover fast ansettelse .
NL171122 Regjeringen ønsker også en presisering av begrepet " fast ansettelse " i arbeidsmiljøloven, slik at alle faste ansettelser får et reelt innhold og sikrer arbeidstakerne stor grad av forutsigbarhet for arbeidsmengde.
NL171122 Det forteller meg at for mange arbeidstakere er innleie et springbrett til fast ansettelse .
NL171122 Det er relativt vanlig at innleide arbeidstakere oppnår ansettelse i virksomheten de leies inn til.
AP171122 Jeg var flink, fikk gode tilbakemeldinger fra kolleger og ledelse og ventet på fast ansettelse .
FV171121 - Mange kvinner opplever at de ikke engang blir vurdert for ansettelse , fordi menn ansetter dem som er mest lik seg selv.
SA171120 - Mange kvinner opplever at de ikke engang blir vurdert for ansettelse , fordi menn ansetter dem som er mest lik seg selv.
SA171120 - Mange kvinner opplever at de ikke engang blir vurdert for ansettelse , fordi menn ansetter dem som er mest lik seg selv.
BT171120 - Mange kvinner opplever at de ikke engang blir vurdert for ansettelse , fordi menn ansetter dem som er mest lik seg selv.
AP171120 - Mange kvinner opplever at de ikke engang blir vurdert for ansettelse , fordi menn ansetter dem som er mest lik seg selv.
AA171120 - Mange kvinner opplever at de ikke engang blir vurdert for ansettelse , fordi menn ansetter dem som er mest lik seg selv.
DB171119 - Agnes ble tilbudt stillingen som prosjektleder Cruise før jeg tiltrådte min stilling som havnedirektør i Oslo, og jeg har ikke vært involvert i hennes ansettelse på noen måte.
DN171117 Dette uttalte Stein Reegård til DN i 2015 : - En politisk ansettelse ( DN+ ) ¶
VG171115 Av de 1400 medlemmene i Norsk Skuespillerforbund har kun 160 fast ansettelse .
VG171115 Vårt utgangspunkt er at fast ansettelse skal være hovedregelen, men at det er behov for fleksibilitet for å ta høyde for sykdom og arbeids - topper.
DN171115 Der foreslås det blant annet å innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer, og en presisering av begrepet « fast ansettelse » i loven, blant annet for å sørge for at fast ansatte får lønn mellom oppdrag.
DB171115 Striden føres langs velkjente linjer, som hvorvidt man skal ta hensyn til fleksibilitet eller forutsigbarhet, og fast ansettelse versus « få en fot innafor arbeidslivet ».
DB171115 Hvis trenden er at man i marsjfart går vekk fra fast ansettelse som hovedregel, bør vi møte det med kraftige tiltak som kan bryte trenden.
VG171113 Vi krever nå at alle omorganiseringer settes i bero i påvente av ansettelse av ny administrerende direktør og at statistikklovutvalgets arbeid sluttføres, står det.
SA171110 LOs daværende sjeføkonom Stein Reegård mente hun hadde en « smal bakgrunn » og antydet at det var en politisk ansettelse .
BT171110 LOs daværende sjeføkonom Stein Reegård mente hun hadde en « smal bakgrunn » og antydet at det var en politisk ansettelse .
AP171109 Vi ønsker å redusere omfanget av innleie - ikke minst i bygg- og anleggsbransjen, og at innholdet i begrepet « fast ansettelse » blir presisert i arbeidsmiljøloven.
DB171108 Omstridt ansettelse påvirket vurdering ¶
DB171108 Ansettelse av en nikab-bærende kvinne kan vanskelig være mindre kontroversielt enn hos en muslimsk paraplyorganisasjon som det IRN er » argumenteres det videre.
VG171107 Fast ansettelse uten garantilønn har bredt om seg og innleie har blitt regelen heller enn unntaket.
VG171107 De vil også gjeninnføre kollektiv søksmålsrett mot ulovlig innleie og ber regjeringen definere hva en fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven bør inneholde.
VG171107 - Vi ønsker en presisering av begrepet « fast ansettelse » i arbeidsmiljøloven.
VG171107 - Vi mener forslaget fra arbeidsministeren er et godt forsøk, og vi støtter departementets forslag til presisering av fast ansettelse som et virkemiddel i denne sammenheng.
DB171106 Selskapet tar av seg ansettelse og vedlikehold.
VG171104 Departementet har også bedt om innspill til et forslag om å oppheve kravet om tolvmåneders ansettelse for å få med seg pensjonskapital.
AP171103 LOs daværende sjeføkonom Stein Reegård mente hun hadde en « smal bakgrunn » og antydet at det var en politisk ansettelse .
AP171103 LOs daværende sjeføkonom Stein Reegård mente hun hadde en « smal bakgrunn » og antydet at det var en politisk ansettelse .
AP171103 LOs daværende sjeføkonom Stein Reegård mente hun hadde en « smal bakgrunn » og antydet at det var en politisk ansettelse .
VG171030 Det virket som en fornuftig ansettelse .
SA171027 Hun sier hun var heldig som fikk fast ansettelse på Nationaltheatret og dermed en trygg arbeidsplass.
VG171026 Weinstein er av den tro at hans epost-konto, som er den primære, om ikke den eneste, kontoen han har brukt under sin ansettelse av selskapet, inneholder informasjon som renvasker ham, og derfor selskapet, fra anklager som kan hevdes mot ham eller selskapet », skal det stå i søksmålet ifølge Deadline.
AP171026 Hun sier hun var heldig som fikk fast ansettelse på Nationaltheatret og dermed en trygg arbeidsplass.
AP171025 Å lokke med fast ansettelse har dessuten fungert for å trekke leger til en del mindre kommuner, og burde kunne tjene som eksempel til etterfølgelse.
AP171025 Fast ansettelse og fastlønn vil ikke løse alle fastlegeordningens problemer.
AP171025 Fast ansettelse innebærer også bedre opptjening av rettigheter til sykepenger og pensjon, foruten at de kan slippe arbeidsgiveransvar, etableringskostnader og andre administrasjonsutgifter.
AP171025 De bør fristes med fast ansettelse .
NL171016 Lønningene i NRK er ikke konkurransevridende, tvert imot så er vi i Finnmark nylig blitt utkonkurrert av nettopp Amedia ved ansettelse .
DA171016 Nedberg sluttet i 1973, etter 67 års ansettelse i samme bedrift.
DB171013 I budsjettet er det satt av 1, 5 milliarder til etterutdanning av lærere, men ingenting til ansettelse av flere lærere.
NL171002 Vår virksomhet har ført til en langsiktig satsing på beregningskjemi ved UiT og UiO gjennom ansettelse av unge, dyktige og ambisiøse forskere.
VG170927 Rådmannen i Nordre Land mener kommunen har fulgt fylkesmannens anbefaling ved å gi Lilleberg en midlertidig ansettelse .
VG170927 september, samt veiledning om begrepet ansettelse og hva som kreves for at et ansettelsesforhold skal anses som reelt, skriver fylkeslege i Oppland, Erlend T.
DB170922 I SSBs levekårsundersøkelse oppga svært mange innvandrere i Norge at de hadde opplevd å bli diskriminert ved ansettelse , og flere opplever diskriminering i utdanning eller på arbeidsplassen.
SA170921 De ba folk gå ut én dør og komme inn i den andre, men nå med såkalt fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag.
VG170914 * Ansvar for ansettelse av trenere og støtteapparat elite.
AP170913 Ved ansettelse av direktør er presidentskapet innstillende myndighet.
DB170911 Partiet vil reversere oppmykningen i retten til midlertidig ansettelse og fremme innovasjon og teknologi gjennom avskrivningsordninger og skattefordeler.
AA170907 Vi er ni medarbeidere og har egentlig ikke råd til å bomme med en ansettelse .
AA170907 Rune Lie understreker viktigheten av å treffe blink med en ansettelse .
AA170907 Og bommer man med en ansettelse , så kan det koste bedriften dyrt på både kort og lang sikt.
AA170907 - I bunn og grunn handler det om kunnskap og kompetanse om den prosessen en ansettelse er, og om den bransjen kunden befinner seg i.
AP170905 Ansettelse av en nikab-kledd kvinne.
DA170904 Du jobber som et helvete, unnskyld språket, fra sju på morgenen til sju på kvelden, og får løfter om ansettelse .
AA170831 Vi er også i gang med et pilotprosjekt der kommunen tilbyr utdanningsstillinger med fast ansettelse til leger under spesialisering, sier Høie til NTB.
DB170828 Tre seire på tre kamper, samt en målforskjell på 12-2 i hans periode som midlertidig trener, ga beviser om at han var den rette mannen for fast ansettelse .
VG170824 Og vi vil forby nullprosentkontrakter og « fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag », sier Støre.
VG170824 - Vi har det til felles at vi ønsker fast ansettelse som hovedregel i norsk arbeidsliv og at vi ønsker useriøse aktører til livs.
AP170810 Denne vokser i takt med arbeidsmarkedet, så det er ikke slik at bemanningsbransjen gjør at arbeidsmarkedet viker fra hovedregelen som er fast ansettelse .
DB170808 Fast ansettelse er fortsatt hovedregelen i norsk arbeidsliv.
VG170807 Unntatt offentlighet : Slik unngår Norge lokal ansettelse av tolker i Irak ¶
VG170807 Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, men det kan godt hende hun har mulighet til fast ansettelse om oppdraget blir langsiktig.
SA170807 Mange sies å være overforpliktet til arbeidet, og noe av grunnen for dette finner man i frykt for å miste jobben eller reduserte muligheter for avansement eller fast ansettelse , dersom man ikke alltid er på tilbudssiden.
VG170804 Unntatt offentlighet : Slik unngår Norge lokal ansettelse av tolker i Irak ¶
DN170803 Mark Zuckerbergs ansettelse av Barack Obamas tidligere rådgiver setter fart i ryktene om at Facebook-grunnleggeren har høye politiske ambisjoner.
DB170803 - Prosessen rundt ansettelse av sportslig leder har pågått i lengre tid, og vi har som tidligere ikke et behov for å kommentere enkeltnavn, skriver daglig leder Even Øgrey Brandsdal i en epost til TV 2 Sporten.
DB170802 Hans sjef ble nylig pensjonist, og Fidjestøl sier lønnskostnadene skal opp til vurdering i forbindelse med ansettelse av ny adm. direktør.
VG170730 I lovendringsforslaget står det at « Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten ».
DB170730 Her ble han tatt under vingen til butikksjef, Mikkel Godsveen, som etter hvert ga arbeidslystne Rodrigue fast ansettelse og ansvaret som låsesjef.
DB170730 For butikksjefen er det i tillegg et stort pluss at han får et 3-6 måneder langt jobbintervju, før han tar valget om å gi fast ansettelse . « 70 prosent av mine ansatte er fra praksis, NAV eller fra flyktningtjenesten i Lørenskog.
DB170730 Stone avkrefter at bruddet skyldtes ektemannens nye ansettelse og milde besettelse av den amerikanske presidenten.
DB170730 ( Dagbladet ) : President Donald Trumps ( 71 ) ansettelse av kontroversielle Anthony Scaramucci ( 53 ) satte hele Det hvite hus på hodet.
DB170728 » Forsøkte å stanse ansettelse
NL170726 Derimot måtte de godta å tape en annen kamp de har ført i en årrekke, nemlig ansettelse av kvinneprester.
AP170726 Hun har 12 år ansettelse i politiet bak seg før hun ble forsvarer, og hun var tidligere kriminalsjef i Asker og Bærum.
VG170724 Norge unngår lokal ansettelse av tolker i Irak - lønner dem gjennom tysk fond ¶
AP170724 I oppkjøringen til valgkampen har Ap gjort midlertidig ansettelse til et fyord, mens høyresiden mener at slike oppmykinger må til for at unge skal få praksis.
AP170724 Debatten om midlertidig ansettelse er en bredere debatt som går i hele Europa, der 60 prosent av alle jobber som utlyses, er midlertidige.
VG170722 Han avviste også at han hadde trukket seg som et resultat av at Trump har ansatt en ny kommunikasjonsdirektør, finansprofilen AnthonyScaramucci - en ansettelse som kilder har hevdet at Spicer var sterkt imot.
DB170721 Skal ha kritisert ansettelse
AA170718 Både internasjonalt og i Norge mener de fleste at tiden er forbi for livslang ansettelse hos samme arbeidsgiver.
AA170718 - Ingen utdanninger eller yrkesvalg gir lenger garanti for livslang ansettelse .
VG170715 | Norge unngår lokal ansettelse av tolker i Irak - lønner dem gjennom tysk fond ¶
VG170715 I instruksen fra Forsvarsdepartementet er det presisert at Forsvaret ikke skal inngå en direkte ansettelse av tolkene, men at kurdiske selvstyremyndigheter må forbli arbeidsgiver.
VG170715 - Forsvarsdepartementet har fastsatt retningslinjer for ansettelse av lokalt personell i internasjonale operasjoner.
AP170715 Det synes også å være vanskelig å få ansettelse i skolen dersom man har kun ett fagområde, sier Eia Vestad.
DN170713 Han snakker om vekstplanene og forholdet til pilotene som drømmer om ansettelse i morselskapet.
SA170712 Slik reagerer folk på sosiale medier på TILs ansettelse av finske Simo Valakari.
AP170712 Slik reagerer folk på sosiale medier på TILs ansettelse av finske Simo Valakari.
DN170710 Ledelsen i Sapa har « normale insitamentsavtaler » for fortsatt ansettelse , til en samlet verdi på rundt 20 millioner kroner.
VG170709 - Vi har gjort en strålende ansettelse i Lars.
VG170709 - En strålende ansettelse
SA170709 - Vi har gjort en strålende ansettelse i Lars.
AP170709 - Vi har gjort en strålende ansettelse i Lars.
VG170706 USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, har imidlertid muligheten til å legge ned veto mot en mulig ansettelse av Tajik, og avisen trekker fram en rekke grunner til at den Trump-oppnevnte, Israel-vennlige ambassadøren kan motsette seg den norske arbeiderparti-politikeren.
DN170705 - Terje Buraas har tidligere ledet Postbanken Eiendomsmegling og har vært med i ledelsen i DNB Eiendom i flere år, og vil sikre at selskapet fortsatt ligger helt i teten innen eiendomsmegling i Norge frem til en permanent ansettelse er på plass, sier Bentestuen.
DA170630 Venstre vil både bedre permisjons- og pensjonsordninger for selvstendig næringsdrivener, og kjemper for å fjerne arbeidsgiveravgift for en første ansettelse og dermed redusere risiko.
BT170630 RÅDGIVER : Jorunn Gjerken begynte i 2015 som frivillig rådgiver i Rådgivningstjenesten for spiseforstyrrelse, en stilling som med tiden ble til fast ansettelse .
VG170629 Per Olaf Lundteigen ( Sp ), stortingsrepresentant for Buskerud og medlem i Arbeids- og sosialkomiteen sier at det for Senterpartiet er uakseptabelt å åpne opp for midlertidig ansettelse i ny hjemmel.
VG170629 Om å presisere begrepet fast ansettelse og tiltak for å begrense innleie er han i utgangspunktet mer positiv.
VG170629 Men for å samtidig sikre bedrifters mulighet til å leie inn vikarer ved for eksempel sykdom og permisjon, foreslår vi en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak, forteller Hauglie.
VG170629 Ifølge forslaget skal hva som er fast ansettelse defineres i arbeidsmiljøloven med vilkår om at 1 ) ansettelsen må være tidsubegrenset, 2 ) arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern og 3 ) arbeidstaker må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang, kommer det fram i høringsbrevet.
VG170629 Fellesforbundet mener bemanningsbyråene har tatt seg for godt til rette, og er i utgangspunktet positiv til presiseringen av fast ansettelse .
VG170629 Dette er hovedforslagene : ¶ * 1 Arbeidstaker må ha stillingsomfang ¶ * 1 Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ¶ * 1 Innleie-kvote på 10-15 prosent ¶
VG170629 Dette er en uthuling av hovedregelen om fast ansettelse , sier Gabrielsen.
VG170629 Bemanningsbyrå kan ikke generelt ha unntak fra fast ansettelse .
VG170629 - Det betyr at kontraktformen om ansettelse uten lønn mellom oppdrag, som har fått mye kritikk, vil bortfalle.
DA170629 Punkt to i forslaget er en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsbyråer.
DA170629 Først og fremst foreslår Hauglie at innholdet i begrepet « fast ansettelse » skal presiseres i arbeidsmiljøloven.
DA170629 - Vi må ikke erstatte nullprosentkontrakter med enprosentkontrakter eller erstatte fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag med regulære midlertidige ansettelser, framholder Støre.
AP170628 Bråk om ansettelse og nikab ¶
SA170627 Han viser til at selskaper som konkurrerer med Norwegian om pilotene, tilbyr dem fast ansettelse i eget selskap.
SA170627 - De pilotene som tar seg jobb i disse selskapene tilbys oftest fast ansettelse og ellers ordnede forhold, så vidt jeg vet.
DA170627 Men vår policy er at hver ansettelse skal føre til enda mer frivillighet.
AP170627 Han viser til at selskaper som konkurrerer med Norwegian om pilotene, tilbyr dem fast ansettelse i eget selskap.
AP170627 - De pilotene som tar jobb i disse selskapene, tilbys oftest fast ansettelse og ellers ordnede forhold, så vidt jeg vet.
AP170627 Han viser til at selskaper som konkurrerer med Norwegian om pilotene, tilbyr dem fast ansettelse i eget selskap.
AP170627 - De pilotene som tar seg jobb i disse selskapene tilbys oftest fast ansettelse og ellers ordnede forhold, så vidt jeg vet.
AP170627 - De pilotene som tar jobb i disse selskapene, tilbys oftest fast ansettelse og ellers ordnede forhold, så vidt jeg vet.
VG170625 I samme slengen vil Hauglie fremme forslag om ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsbyråene ; altså tillate mer bruk av vikarer.
VG170625 Forslaget, som var til behandling i Stortinget, gikk ut på at regjeringen skulle fremme et lovforslag om å styrke arbeidsmiljøloven ved å tydeliggjøre definisjonen av fast ansettelse , at kontraktsfestet arbeidstid skal være i samsvar med det forventede behovet til arbeidsgiveren, og at bemanningsbransjens adgang til å ansette midlertidig, ikke skal utvides.
VG170625 - Vi vil spesifisere begrepet « fast ansettelse » i loven, slik at det ikke lenger vil være mulig å ha faste ansatte som ikke får lønn mellom oppdragene.
VG170619 Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse , og vi vil gjeninnføre den kollektive søksmålsretten som regjerningen har fjernet.
AP170619 I mange fag har norske stipendiater knapt noen mulighet til fast ansettelse , fordi alle stillinger blir utlyst internasjonalt og fordi noen av de mange utenlandske forskerne uten jobb hjemme, vil være kommet lenger i publisering.
AP170619 I mange fag har norske stipendiater knapt noen mulighet til fast ansettelse , fordi alle stillinger blir utlyst internasjonalt og fordi noen av de mange utenlandske forskerne uten jobb hjemme, vil være kommet lenger i publisering, skriver Øyvind Østerud.
AP170619 I mange fag har norske stipendiater knapt noen mulighet til fast ansettelse , fordi alle stillinger blir utlyst internasjonalt og fordi noen av de mange utenlandske forskerne uten jobb hjemme, vil være kommet lenger i publisering.
AP170619 I mange fag har norske stipendiater knapt noen mulighet til fast ansettelse , fordi alle stillinger blir utlyst internasjonalt og fordi noen av de mange utenlandske forskerne uten jobb hjemme, vil være kommet lenger i publisering, skriver Øyvind Østerud.
VG170612 Selv om vårt arbeid i hovedsak er rettet inn mot bemanningsbransjen, vil en presisering av fast ansettelse gjelde i alle arbeidsforhold i alle bransjer.
VG170612 Jeg vil ha slutt på såkalte « nulltimerskontrakter » ; at arbeidstakere får ansettelse , men uten lønn mellom oppdrag.
VG170612 En fast ansettelse skal innebære forutsigbarhet for arbeidstakeren med hensyn til arbeid og inntekt.
VG170612 - Vi vil foreslå at innholdet i begrepet « fast ansettelse » blir presisert i arbeidsmiljøloven.
DN170612 * Presisere innholdet i begrepet « fast ansettelse » i arbeidsmiljøloven, blant annet for å sørge for at fast ansatte får lønn mellom oppdrag.
DA170612 * Presisere innholdet i begrepet « fast ansettelse » i arbeidsmiljøloven, blant annet for å sørge for at fast ansatte får lønn mellom oppdrag.
AA170612 * Presisere innholdet i begrepet « fast ansettelse » i arbeidsmiljøloven, blant annet for å sørge for at fast ansatte får lønn mellom oppdrag.
AA170602 Styret skal nå diskutere hvordan prosessen rundt ansettelse av en ny sjefredaktør på permanent basis skal foregå.
DA170531 « Personlig egnethet er viktig i ansettelse av vektere til disse oppdragene og erfaring med ungdom er en fordel » står det å lese.
DB170528 Jeg blir av og til spurt om det er noe poeng i å personlighetsteste psykologer før ansettelse .
SA170527 Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom « sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer » og at profesjonalisering av utøverne enten er « kommersielt finansiert », eller ved « offentlig ansettelse ».
FV170527 Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom « sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer » og at profesjonalisering av utøverne enten er « kommersielt finansiert », eller ved « offentlig ansettelse ».
BT170527 Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom « sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer » og at profesjonalisering av utøverne enten er « kommersielt finansiert », eller ved « offentlig ansettelse ».
AP170527 Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom « sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer » og at profesjonalisering av utøverne enten er « kommersielt finansiert », eller ved « offentlig ansettelse ».
AA170527 Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom « sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer » og at profesjonalisering av utøverne enten er « kommersielt finansiert », eller ved « offentlig ansettelse ».
DB170526 At de var upåvirket av trenden overalt ellers i byggebransjen med stadig færre fagorganiserte, ingen tariffavtaler og større bruk av bemanningsbyråer med ansatte på såkalte « nulltimerskontrakter » - fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag.
DB170525 Tre entreprenører opplyser også at de bruker bemanningsbyrå, og flere av arbeiderne har såkalte « løsarbeiderkontrakter » eller nulltimerskontrakter, som altså gir fast ansettelse uten garantilønn.
DB170524 Svært mange har opplevd å bli diskriminert ved ansettelse , og flere opplever diskriminering i utdanning eller på arbeidsplassen.
AP170523 Flere har skrevet om midlertidig ansettelse i det siste.
SA170522 Nå har idrettsstyret bestemt at det blir en ansettelse på åremål, seks år.
SA170522 - Vi satser på å ha en ansettelse før sommerferien, sier mannen som på ingen måte tenkte på å søke selv.
FV170522 Nå har idrettsstyret bestemt at det blir en ansettelse på åremål, seks år.
FV170522 - Vi satser på å ha en ansettelse før sommerferien, sier mannen som på ingen måte tenkte på å søke selv.
BT170522 Nå har idrettsstyret bestemt at det blir en ansettelse på åremål, seks år.
BT170522 - Vi satser på å ha en ansettelse før sommerferien, sier mannen som på ingen måte tenkte på å søke selv.
AP170522 Nå har idrettsstyret bestemt at det blir en ansettelse på åremål, seks år.
AP170522 - Vi satser på å ha en ansettelse før sommerferien, sier mannen som på ingen måte tenkte på å søke selv.
AA170522 Når skoler og universitet samarbeider styrkes forskningskompetansen i skolene blant annet gjennom ansettelse av PhD-lærere.
VG170519 Spekulasjonene er selvsagt i full gang, nå senest i Aftenposten, foran norsk idretts viktigste ansettelse på evigheter.
FV170518 Marcela Bustos sitter i NIF-styret, som til slutt skal være med å ta avgjørelsen om ansettelse : ¶
SA170517 Marcela Bustos sitter i NIF-styret, som til slutt skal være med å ta avgjørelsen om ansettelse : ¶
BT170517 Marcela Bustos sitter i NIF-styret, som til slutt skal være med å ta avgjørelsen om ansettelse : ¶
AP170517 Marcela Bustos sitter i NIF-styret, som til slutt skal være med å ta avgjørelsen om ansettelse : ¶
SA170511 For det er noen dilemmaer der, som at total åpenhet vil føre til mye byråkrati, og ansettelse av flere folk for å håndtere dette.
FV170511 For det er noen dilemmaer der, som at total åpenhet vil føre til mye byråkrati, og ansettelse av flere folk for å håndtere dette.
BT170511 For det er noen dilemmaer der, som at total åpenhet vil føre til mye byråkrati, og ansettelse av flere folk for å håndtere dette.
AP170511 For det er noen dilemmaer der, som at total åpenhet vil føre til mye byråkrati, og ansettelse av flere folk for å håndtere dette.
AP170510 Si ;D-innlegg : Når AUF og Jonas Gahr Støre snakker om midlertidig ansettelse som den store, stygge ulven, er det like misledende som Palestina-paroler i 1. mai-toget.
AP170510 På den måten åpner midlertidig ansettelse for at selskaper kan ansette ungdom og andre utsatte i yrkeslivet.
AP170510 Gjennom midlertidig ansettelser reduserer man risikoen selskapet tar ved en ansettelse og senker eventuelle påfølgende kostnader.
AP170510 Si ;D-innlegg : Når AUF og Jonas Gahr Støre snakker om midlertidig ansettelse som den store, stygge ulven, er det like misledende som Palestina-paroler i 1. mai-toget.
VG170509 Moon har lovet å bygge ut velferdssystemet og har snakket mye om midlertidig ansettelse , forteller Tikhonov.
VG170509 Halvparten jobber også i midlertidig ansettelse .
DB170509 Det er en klar omgåelse av lovens hovedregel, som er fast ansettelse .
DB170509 Han minnet om at det ikke er EØS-avtalen, men norske arbeidsgivere som har innført « fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag ».
DB170509 - Altså Jonas, først fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, forby fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, så henge av deg frakken, sa Gabrielsen.
DA170509 - Jeg vil gå i demonstrasjonstog for en trygg og god arbeidsmiljølov som sikrer fast ansettelse for alle.
AP170509 Dessuten må det bli forbudt for bemanningsselskaper å tilby fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag.
VG170507 Der er fast ansettelse et skjellsord for dillenials-generasjonen !
AP170507 Si ;D-innlegg : Midlertidig ansettelse er bra.
AP170507 Midlertidig ansatte har en usikker hverdag der de ikke vet om de får en videre ansettelse og om de vil ha økonomi til det hverdagslige.
AP170507 Midlertidig ansettelse tærer på ¶
AP170507 Men hvordan hjelper det når midlertidig ansettelse nettopp er midlertidig og usikker ?
AP170507 I de fleste tilfeller er ikke midlertidig ansettelse bra for noen andre enn bedriftene.
AP170507 Det er omtrent umulig å få lån med midlertidig ansettelse , siden banken ikke vil låne bort store summer uten å vite at kunden kan betale ned på lånet om åtte måneder.
AP170507 Si ;D-innlegg : Midlertidig ansettelse er bra.
AP170507 Men hvordan hjelper det når midlertidig ansettelse nettopp er midlertidig og usikker ?
DB170505 Ansettelsen er en midlertidig ansettelse mellom 16. oktober 2016 og 15. juni 2017 ».
AP170504 De gir ikke noen rett til fast ansettelse , men er hyppig brukt for sesongarbeidere i for eksempel turistsektoren.
AP170504 De gir ikke noen rett til fast ansettelse , men er hyppig brukt for sesongarbeidere i for eksempel turistsektoren.
DB170429 I vår har man vært vitne til stor mediedekning og omfattende offentlige diskusjoner i kjølvannet av Islamsk Råd Norge ( IRN ) sin ansettelse av en nikab-bærer, og IRN ser nå tilsynelatende ut til å rakne i sømmene.
AP170428 Ansettelse og sparken ¶
AP170428 Ansettelse og sparken ¶
AP170428 Antall biler og leveranseplan for biler ¶ Ansettelse av nok renovatører ¶
AA170428 Sammen med Tone Sofie Aglen, Harry Tiller og Terje Eidsvåg oppsummeres blant annet KrFs landsmøte, ansettelse av ny sjef på Trøndelag Teater og kunstens kår i Trondheim.
DA170427 I henhold til kambodsjansk lov har de som har vært ansatt i mer enn 2 år, krav på fast ansettelse , forteller Leffler.
DA170427 I henhold til kambodsjansk lov har de som har vært ansatt i mer enn 2 år, krav på fast ansettelse , forteller Leffler.
VG170421 juli 2015 gjennom endringer i arbeidsmiljøloven hvor det ble åpnet for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag inntil ett år.
DA170421 - Vårt samarbeid og dialog er mye sterkere og ødelegges ikke grunnet en ansettelse i IRN.
AA170421 - Vårt samarbeid og dialog er mye sterkere og ødelegges ikke grunnet en ansettelse i IRN.
DA170420 Så fort Stortinget er samlet, ønsker vi å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse .
BT170420 Forskjellene er ikke større enn at også Høyre vil ha en sterk arbeidsmiljølov og fast ansettelse som en hovedregel.
AA170420 Eksempler på dette er ansettelse i jobb, medlemskap i organisasjoner og skoleinnskriving for alle barn det gjelder.
VG170419 Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og sørge for at ansettelsesformer som « fast ansettelse uten garantilønn » og nulltimerskontrakter blir ulovlige. 3.
DB170419 Nito anbefaler arbeidstagere å få retten til videreutdannelse kontraktsfestet ved ansettelse .
AA170418 Årlig får 85.000 personer midlertidig ansettelse USA med arbeidsvisum som gjelder i høyst seks år.
DB170414 Å erstatte Wenger er en stor oppgave, og en oppgave som sannsynligvis krever mer enn én ansettelse .
DB170414 Diego Simeone ville vært en fantastisk ansettelse , selv om hans tøffe kvaliteter ikke vil passe Arsenal-styret.
SA170411 Der fikk jeg ikke fornyet engasjementet mitt da det oversteg tre år, og jeg fikk krav på fast ansettelse .
DB170411 Islandske MBI rapporterer at det er snakk om en midlertidig ansettelse hvor målet blir å føre Bahrain til det asiatiske mesterskapet i januar 2018.
VG170410 Fikk nettopp fast ansettelse
DN170410 Styret understreker at det fremdeles har full støtte til Staley, og vil støtte hans videre ansettelse i Barclay.
BT170410 Ved en ansettelse får både arbeidsgiver og arbeidstaker støtte og oppfølging fra jobbspesialist så lenge det er behov for det.
BT170410 Flere arbeidsgivere erfarer at ansettelse via IPS gir økt kunnskap om arbeid og psykisk helse.
SA170406 I NHOs arbeidsgiverbarometer fra i fjor svarer et stort flertall at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.
DA170406 Beslutning om ansettelse tas av rådsmøtet ».
DA170406 - Det er innforstått at en sak om ansettelse er en vedtakssak, mener Afsar.
AA170406 Beslutning om ansettelse tas av rådsmøtet ".
AA170406 ( ©NTB ) ¶ | Ansettelse i Islamsk Råd stride mot rådets egne vedtekter ¶
VG170405 Etter mye bråk rundt Islamsk Råd Norges ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic, gikk kulturministeren tidlig ut og inviterte organisasjonen til et møte for å snakke om « rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge ».
VG170405 De på sin side forsøkte å diskutere ansettelse .
DB170405 I dag står det ikke svart på hvitt i likestillingsloven at det aldri er lov å legge vekt på graviditet ved ansettelse .
DB170405 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
BT170405 I NHOs arbeidsgiverbarometer fra i fjor svarer et stort flertall at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.
VG170404 Etter bråket rundt IRNs ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic forrige uke, ble Islamsk Råd Norge ( IRN ) kalt inn på teppet hos kulturministeren.
VG170401 Høyre-politiker Afshan Rafiq forsvarte torsdag Islamsk Råds ansettelse av Leyla Hasic, og mener det er et fremskritt at kvinner med nikab kommer ut i arbeidslivet.
VG170401 Bakgrunn : Høyre-Rafiq forsvarer IRNs ansettelse
VG170401 Arbeiderpartiets Jan Bøhler omtaler Rafiqs utspill, hvor hun støtter IRNs ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic, som en legitimering av nikab.
VG170401 - Nå har en veldig bred opinion tatt avstand fra IRNs ansettelse , mange muslimer også.
DB170331 Leste nylig at Leyla sin ansettelse ble omtalt som en " spyttekluse ".
DB170331 KRITISK : Shabana Rehman Gaarder er kritisk til IRNs ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic.
VG170330 - Kan det ikke virke vel detaljstyrende at to statsråder har så sterke meninger om en ansettelse i IRN ?
VG170330 - IKKE ALT VI SKAL TOLERERE : Integreringsminister Per Sandberg reagerer sterkt på Islamsk råds ansettelse av Leyla Hasic.
VG170330 Man kan ikke bare se på det nærsynt og si at det bare er en ansettelse og at hun ikke skal være representant utad, fordi symbolikken sier noe helt annet.
VG170330 Hun synes det foregår en meget uheldig stempling av damer som bærer nikab i debatten om Islamsk råds ansettelse av Leyla Hasic.
DB170330 Islamsk Råd Norges ( IRN ) ansettelse av en medarbeider som bruker nikab, har vakt opprør og fordømming helt til topps i Kulturdepartementet.
VG170329 Karima, som også er muslim, mener på sin side at det må være personligheten og evnene som teller i en ansettelse av denne typen.
DB170329 Anklagene om favorisering av familien bli neppe mindre etter Trumps siste ansettelse heller.
DB170329 ( Dagbladet ) : Islamsk Råd Norges ( IRN ) ansettelse av den 32 år gamle nikab-brukeren Leyla Hasic, har skapt voldsomme reaksjoner etter at Klassekampen omtalte saken tirsdag.
VG170328 Islamsk Råd Norges ansettelse av nikab-kledde Leyla Hasic som kommunikasjonsarbeider kan skape avstand mellom muslimer og ikke-muslimer, mener flere.
DB170328 Til Klassekampen ønsket hun ikke å kommentere sin egen ansettelse , og viste til Afsar.
DB170328 Regjeringen vil blant annet redusere tiden du kan gå i midlertidig ansettelse før du har rett til fast stilling fra dagens fire år til tre år.
DB170328 Også reglene for når midlertidig ansettelse er tillatt strammes inn.
DB170328 Midlertidige ansettelser skal begrenses til tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter som i vikariater, utdanningsstillinger som stipendiater og post.doc-stillinger, og for ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette behov, ifølge det nye lovforslaget.
DB170328 I tillegg innføres det en lovbestemt plikt til at arbeidsgivere og de ansattes representanter skal drøfte midlertidig ansettelse i virksomheten.
AP170328 Å stille B2-krav for ansettelse kan være i strid med diskrimineringsloven.
AP170328 Stadig flere arbeidsgivere stiller svært høye språkkrav ved ansettelse av utenlandske søkere.
AP170328 Islamsk Råds avgjørelse handler om mer enn en vanlig ansettelse .
DB170327 Kontroversiell ansettelse
DB170327 Sandaker-Nielsen sier derimot at NAI ikke har noen egen forretningsmodell, at amerikanere og europere bemanner Norwegians USA-ruter - og at alle får fast ansettelse og konkurransedyktige betingelser.
DA170327 - Må ha fast ansettelse
VG170326 Helt siden Lars Lagerbäcks ansettelse har det norske folk gledet seg til landskamp, og det var mye spenning knyttet til søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland.
AP170325 I tillegg foreslår utvalget en jobbordning etter dansk modell, der veteraner gis fortrinnsrett til egnede offentlige stillinger, og private arbeidsgivere kompenseres ved ansettelse av en fysisk eller psykisk skadd veteran.
AP170325 I tillegg foreslår utvalget en jobbordning etter dansk modell, der veteraner gis fortrinnsrett til egnede offentlige stillinger, og private arbeidsgivere kompenseres ved ansettelse av en fysisk eller psykisk skadd veteran.
DA170324 Han mener retten nå slår fast det LO har ment lenge - det er ulovlig med fast ansettelse uten garantilønn.
DA170324 Det er i realiteten en midlertidig ansettelse .
BT170324 Vi har lenge ment at denne formen for ansettelse er ulovlig, sier forbundssekretær i Fellesforbundet Knut Øygard til nettstedet frifagbevegelse.no.
BT170324 Bergen tingrett slo fredag enstemmig fast at polakkenes kontrakter i realiteten er en omgåelse av reglene om midlertidig ansettelse og får tilkjent lønn de skulle hatt i perioder uten oppdrag, i tillegg til en kompensasjon på 20.000 kroner.
AA170324 I tillegg foreslår utvalget en jobbordning etter dansk modell, der veteraner gis fortrinnsrett til egnede offentlige stillinger, og private arbeidsgivere kompenseres ved ansettelse av en fysisk eller psykisk skadd veteran.
AA170324 Vi har lenge ment at denne formen for ansettelse er ulovlig, sier forbundssekretær i Fellesforbundet Knut Øygard.
AA170323 Det er i følge statuttene « en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver ».
DA170322 Hun sier det er usikkert om fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag er lovlig innenfor dagens arbeidsmiljølov eller ikke.
DA170322 Grunnen er ikke at de mener det er forbudt å ikke betale lønn mellom oppdrag, men at det i realiteten er en midlertidig ansettelse, ikke en fast ansettelse .
DA170322 Grunnen er ikke at de mener det er forbudt å ikke betale lønn mellom oppdrag, men at det i realiteten er en midlertidig ansettelse , ikke en fast ansettelse.
DA170322 Det er det som kalles fast ansettelse uten garantilønn.
DA170322 Arbeidskontraktene i bemanningsbransjen legger ofte til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse uten garantilønn.
DA170322 - Vi mener at når man har fast ansettelse skal man ha fast lønn.
VG170321 Det er Fillons skandaler, som av fransk presse har blitt døpt « Penelopegate », oppkalt etter hans britiske kone Penelope, som har gjort ansettelse av familiemedlemmer til et hett tema i fransk politikk denne våren.
VG170321 BERLIN ( VG ) Mens en formell etterforskning pågår mot presidentkandidat François Fillon for ansettelse av familiemedlemmer, kalles Frankrikes innenriksminister nå inn på teppet.
VG170321 LES : Massedemonstrasjoner mot korrusjon i fransk politikk ¶ Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.
SA170321 Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.
DN170321 Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.
DB170321 Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.
DA170321 Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.
DA170321 Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.
BT170321 Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.
AP170321 Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.
AA170321 Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.
AA170321 Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.
VG170318 I slutten av januar vi år var hun en av femten skuespillere som fikk noe så sjeldent som fast ansettelse ved Nationaltheateret.
VG170318 Bare hun nevner ordene « fast ansettelse » og « Nationaltheateret » i samme andedrag bobler Pia Tjelte nesten over av begeistring.
SA170318 Hans ansettelse i Fenerbahçe var kontroversiell da han på det tidspunktet var assistenttrener for det nederlandske landslaget. ( ©NTB ) ¶
AP170318 Hans ansettelse i Fenerbahçe var kontroversiell da han på det tidspunktet var assistenttrener for det nederlandske landslaget. ( ©NTB ) ¶
DN170317 Fordi det er sannsynlighet for fast ansettelse etter et sommerengasjement, stilles det også krav til hvor langt kandidatene har kommet i studiene : ¶
DN170317 - Studentene vi ser etter til summer internship har begynt på sin mastergrad, slik at de er klare for en eventuell oppstart året etter dersom de får tilbud om fast ansettelse , forklarer Omholt i Deloitte.
DN170309 | Ledere uten peiling ¶ ¶ Ansettelse av ledere uten faglig bakgrunn har vært vanlig i næringslivet ut fra ideen om at ledelse er en universell ferdighet, men ikke så vanlig i kunnskapsinstitusjoner, som Sørlandets Kunstmuseum må sies å være, sier forfatteren.
SA170307 Derfor nektes ingen ansettelse pga. sin trosbekjennelse.
BT170305 Jeg tror at flere av dem som bidrar til ansettelse av rådmann i de minste kommuner i landet for ofte går på akkord med dette prinsippet for å få avsluttet saken.
FV170303 Politioverbetjent Morten Sjustøl ( 35 ) fra Søgne har fått tilbud om ansettelse som stabssjef og leder for plan og beredskap.
FV170303 I tillegg har to andre seksjonsledere fått tilbud om ansettelse .
FV170303 - Ansettelseutvalgene har enstemmig vedtatt å gi tilbud om ansettelse til en kvinne og to menn.
DB170302 - 2017 kommer til å bli et betraktelig lysere år enn 2016, og vil stå som et paradigmeskifte for ansettelse av nye folk.
VG170301 Da hadde han étt års fartsid som Oscar-ansvarlig, vel å merke med langt flere års ansettelse i PwC.
VG170301 Da hadde han étt års fartsid som Oscar-ansvarlig, vel å merke med langt flere års ansettelse i PwC.
DB170301 Det gjelder hans ansettelse av kona Penelope og to av deres barn som parlamentariske rådgivere med statlig lønn mens han var senator.
DB170227 Sjåfører som arbeider på fulltid bør ha krav på fast ansettelse etter noen år.
DB170226 Innled med å fortelle hvorfor du ringer, spør gjerne hva de vektlegger av relevant erfaring og kompetanse ved ansettelse , og hvorfor dette er viktig, tipser Kronstad.
AP170222 Gjennom desember og januar viste snittet av målingene at bare 38 prosent ville stemme på Le Pen dersom hun møtte Fillon til duell i andre valgomgang, men en skandale knyttet til Fillons ansettelse av egne familiemedlemmer, har gjort at forspranget er skrumpet inn.
VG170220 Nettavisen Sport 24 i Sør-Afrika omtaler Orlando Pirates' ansettelse av Jonevret på følgende måte : « Pirates sjokkerer med ukjent svenske som ny trener ».
DB170219 Mange av disse går på midlertidige kontrakter, og de vil få fast ansettelse i Oslo kommune.
DB170219 Disse vil få ordinær fast ansettelse med kommunens lønns- og pensjonsbetingelser.
AA170215 Det er kommet på plass bedre tilsyn med hvordan parlamentarikerne følger reglene og behandler saker, mer åpenhet rundt ansettelse av dommere i korte engasjementer og bedre opplæring av dommere i etikk, integritet, forventet måte å behandle saker på og interessekonflikter.
SA170207 Fillon kjemper nå for sitt politiske liv på grunn av en gransking av hans ansettelse av, og utbetalinger til, egne familiemedlemmer. ( ©NTB ) ¶
DN170207 Fillon kjemper nå for sitt politiske liv på grunn av en granskning av hans ansettelse av, og utbetalinger til, egne familiemedlemmer.
DB170207 Fillon kjemper nå for sitt politiske liv på grunn av en gransking av hans ansettelse av, og utbetalinger til, egne familiemedlemmer. ( ©NTB ) ¶
DA170207 Dette er en fantastisk ansettelse for Norge, mener Jonevret.
AA170207 Fillon kjemper nå for sitt politiske liv på grunn av en gransking av hans ansettelse av, og utbetalinger til, egne familiemedlemmer. ( ©NTB ) ¶
AA170207 Fillon kjemper nå for sitt politiske liv på grunn av en gransking av hans ansettelse av, og utbetalinger til, egne familiemedlemmer ¶ ( ©NTB ) ¶
VG170205 Det er klare tegn på at mange utnytter ordningen for å skaffe seg billig hushjelp og barnepass, tjenester som ville kostet mye mer ved en vanlig ansettelse .
AP170205 Noe av dette kan vi regulere raskt med lovendringer, for eksempel å fjerne de generelle mulighetene til midlertidig ansettelse .
AP170205 Noe av dette kan vi regulere raskt med lovendringer, for eksempel å fjerne de generelle mulighetene til midlertidig ansettelse .
VG170203 Hvem som vil få tillit og hvem som ufrivillig vil havne ut i landslagsperiferien, er et av de mange ubesvarte spørsmålene etter Norges Fotballforbunds nye ansettelse .
AP170203 Avventer ansettelse
BT170202 - Dette er en politisk ansettelse og, så det uvisst hvilke kriterier som blir lagt til grunn.
BT170202 - Dette er en politisk ansettelse og, så det uvisst hvilke kriterier som blir lagt til grunn.
SA170201 - Lagerbäck er en strålende ansettelse , og det beste vi kunne håpe på, sier Mathisen til Fædrelandsvennen.
AP170201 - Lagerbäck er en strålende ansettelse , og det beste vi kunne håpe på, sier Mathisen til Fædrelandsvennen.
AP170201 - Lagerbäck er en strålende ansettelse , og det beste vi kunne håpe på, sier Mathisen til Fædrelandsvennen.
DB170131 Han jobber med mål om å ha en fast ansettelse klar til Nord-Irland-kampen.
DB170131 Flere av skuespillerne har vært ansatt på lange kontrakter, men først nå har de fått fast ansettelse , skriver NRK.
DB170131 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
AP170131 Pia Tjelta er blant skuespillerne som får fast ansettelse ved Nationaltheatret.
DB170127 I kvalitetsmeldingen sier vi at det skal stilles krav om utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse i alle faglige stillinger.
AP170124 For to år siden takket hun nei til tilbudet om fast ansettelse i TV 2 og opprettet selskapet Differ Media, sammen med fotograf og produsent Julie Lunde Lillesæter og regissør og produsent Julia Dahr.
DB170123 Vi er spesialister på ansettelse , trening og administrasjon av kabinpersonell og piloter.
DB170118 En av sakene på agendaen var naturlig nok status rundt ansettelse av ny norsk landslagssjef for herrer.
SA170117 Komiteen vil også forby ansettelse av piloter og kabinpersonale som selvstendige næringsdrivende, øke offentlige investeringer i utdannelsen og innføre sertifisering av utdannelsesstedene. ( ©NTB ) ¶
SA170117 Ifølge rapporten har nesten 40 prosent av pilotene i lavprisselskaper en eller annen form for « atypisk ansettelse », skriver Dagsavisen.
SA170117 I tillegg vil SAMAK fastsette et prinsippet om direkte ansettelse og kreve at minst 75v prosent av besetningen er direkte tilknyttet selskapet de flyr for.
DN170117 Studiestedene vil måtte skjerpe kravene til ansettelse i undervisningsstillinger, og ha krav om pedagogisk kompetanse for å kunne rykke opp fra førsteamanuensis til forsker.
DB170117 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
DB170116 Dersom Avinor ikke har behov for rekruttering av flygeledere og de ikke kan tilby deg ansettelse , faller plikttjenesten bort.
DB170111 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
SA170106 En viktig ansettelse
FV170106 En viktig ansettelse
DB170106 - Jeg er stolt over å bli nevnt i diskusjonen om ansettelse av norsk landslagssjef.
BT170106 En viktig ansettelse
SA170105 Vi føler dette er en modig og spennende ansettelse og målet er å beholde klubbens status som Premier League-klubb.
DB170105 Vi føler dette er en modig og spennende ansettelse og målet er å beholde klubbens status som Premier League-klubb.
BT170105 Kun en ansettelse på ordinære vilkår er godt nok, og den som er psykisk syk velger selv hvor synlig og involvert jobbspesialisten skal være i jobbsøkerprosessen.
BT170105 Kommer de uten lønnstilskudd, er ansettelse uaktuelt.
AP170105 Vi føler dette er en modig og spennende ansettelse og målet er å beholde klubbens status som Premier League-klubb.
DB170104 - Jeg er stolt over å bli nevnt i diskusjonen om ansettelse av norsk landslagssjef.
SA170101 Marthon Tjessem og Reidar Skjæveland fikk sine for 40 års sammenhengende ansettelse .
AP160615 Regionens hedersmerke i sølv ble tildelt Inger Berit Høiklev, som i år har gått over i pensjonistenes rekker etter 25 års ansettelse i krets og region.
SA160523 - FIFAs interne gransking avslørte brudd på tillitsforhold tilknyttet hans ansettelse , lyder det videre.
AP160523 - FIFAs interne gransking avslørte brudd på tillitsforhold tilknyttet hans ansettelse , lyder det videre.
AP160523 Klubben tar også en betydelig risiko ved neste ansettelse . | « Dette er pinlig for de store lagene i Premier League » ¶
AP160523 Det som virket som en klok ansettelse ble et nederlag for begge parter.
AP160523 | « Det som virket som en klok ansettelse ble et nederlag for begge parter » ¶
AP160512 - For å forbedre beskyttelsen av leverandørers ansatte, har vi fra begynnelsen av 2015 krevd av våre leverandører at alle som har arbeidet i mer enn to år skal garanteres fast ansettelse .
SA160502 Norsk lov har i mange år slått fast at fast ansettelse skal være hovedregelen.
SA160502 Fast ansettelse gir deg stabil og forutsigbar inntekt, og det gir deg bedre mulighet for boliglån i banken. 3.
SA160502 Fast ansettelse gir deg stabil og forutsigbar inntekt, og det gir deg bedre mulighet for boliglån i banken.
AP160404 Nye fylkesmenn som nå blir utnevnt, får bare en midlertidig ansettelse .
AP160322 Gjort arbeidsmiljøloven noe mer fleksibel, samtidig som fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.
AP160314 Noe av det første Ranieri gjorde etter fredagens ansettelse , var å få spillerne til å trene på fridagen sin lørdag.
AP160307 I 1997 viste en undersøkelse at hver sjette kvinnelige prest mente de var forbigått ved ansettelse på grunn av kjønn. 4.
AP160220 Utne og Risøe bør også vite at fast ansettelse for leger i spesialisering ikke er et resultat av forhandlinger om arbeidstid, men ble implementert etter ønske fra helseministeren, og etter at Spekter og Legeforeningen ble enige om nødvendige tillegg i tariffavtalen i 2014.
AP160215 Prosessen gikk lynraskt nettopp for å kunne initiere et internasjonalt ledende forskningssenter i Europa med mål om en fungerende regenerativ luftveistransplantasjonsvirksomhet operativ tre måneder etter hans ansettelse .
AP160206 OSLO : I forbindelse med Aller Medias ansettelse av Ingeborg Heldal som bloggredaktør, har Petter Northugs navn blitt trukket frem som en bloggerne konsernet har i stallen.
AP160116 Det eksisterer ingen ansettelse og de involverte har ikke pensjon og andre rettigheter som de fleste andre arbeidstagere i Norge har.