SA171102 - Dessuten ser jeg at saken allerede er anket , og dermed vil jeg vente til saken er endelig avklart før jeg kommenterer.
DA171102 Hellerup leverte protest og fikk medhold, men Silkeborg anket og hevdet at formatet ikke påvirket utfallet.
DA171102 Kolberg Gruppen anket PBEs svar til Fylkesmannen, som ga samme svar.
AP171102 - Dessuten ser jeg at saken allerede er anket , og dermed vil jeg vente til saken er endelig avklart før jeg kommenterer.
SA171101 Men jeg har forstått det slik at de har anket , så vi får vente og se, sier Jespersen til Adresseavisen.
DN171101 Økokrim anket tre av sakene, men i 2016 smuldret saken opp og tiltalen ble trukket rett før ankesaken skulle opp for lagmannsretten.
DN171101 De dømte har anket domfellelsen, noe som resulterte i en motanke der Økokrim på nytt prøver å få domfellelse for den delen av tiltalen de tre ble frikjent for.
DA171101 Den vil temmelig sikkert bli anket fra russisk side.
BT171101 Men jeg har forstått det slik at de har anket , så vi får vente og se, sier Jespersen til Adresseavisen.
BT171101 Men jeg har forstått det slik at de har anket , så vi får vente og se, sier Jespersen til Adresseavisen.
AP171101 Men jeg har forstått det slik at de har anket , så vi får vente og se, sier Jespersen til Adresseavisen.
AA171101 Men jeg har forstått det slik at de har anket , så vi får vente og se, sier Jespersen til Adresseavisen.
DN171031 Han ble dømt til fem års fengsel i august og har anket dommen.
VG171030 » - Han erkjenner ikke straffskyld, og vi har anket fengslingskjennelsen, sier lillebrorens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, til VG.
AP171030 Mannen anket dommen til Agder lagmannsrett, som nå har kommet til samme resultat, skriver Fædrelandsvennen.
VG171029 Den tiltalte anket dommen på stedet, og saken er dermed ikke rettskraftig avgjort, opplyser hans forsvarer Marijana Lozic.
DN171029 Dommen er anket .
DN171029 Dommen er anket .
VG171027 Det samme gjorde Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som anket den norske dommen.
VG171027 Han har anket både skyldspørsmålet og erstatningsspørsmålet, sier mannens forsvarer til VG.
VG171027 - Saken er anket .
DN171027 Senere ble dommen i domsutvalget i Norges idrettsforbund på 13 måneder utestengelse anket av Det Internasjonale Skiforbundet.
DB171027 - Med dommen i hånd, er dere fornøyde med at dere anket dommen inn for CAS ?
DA171027 Politiet anket dommen, og saken har nylig vært oppe i Gulating lagmannsrett.
DA171027 LES OGSÅ : Nedsatt straff for å ha banket kona i berettiget harme - nå er dommen anket
DA171027 - Vi anket saken med tanke på lovanvendelsen og straffeutmålingen.
DA171027 Sparebank 1 anket da videre til Høyesterett.
DA171027 Saken ble anket til lagmannsretten, som forkastet anken.
AP171027 Sparebank 1 anket da videre til Høyesterett.
AP171027 Saken ble anket til lagmannsretten, som forkastet anken.
AP171027 Sparebank 1 anket da videre til Høyesterett.
AP171027 Saken ble anket til lagmannsretten, som forkastet anken.
VG171026 - Vi anket første gang fordi det er ikke denne typen handlinger loven er ment å ramme.
DB171026 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. 18. august 2013 ble Tjostolv Moland ( 32 ) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
DB171026 Mannen anket , og saken havnet i Hålogaland lagmannsrett, som sa seg enig med tingretten.
DA171026 Nordmennene nektet straffskyld, men anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
AP171026 Nordmennene nektet straffskyld, men anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
AA171026 Nordmennene nektet straffskyld, men anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
DB171024 Dommen ble siden anket , og paret ble frifunnet. 4.
VG171023 Mens Jensen har anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, anket Cappelen fordi han mener han fortjener større strafferabatt.
VG171023 Mens Jensen har anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, anket Cappelen fordi han mener han fortjener større strafferabatt.
SA171023 Men etter en tenkepause tillot likevel ordfører Christine Sagen Helgø at saken om brannstasjonen ble anket inn for bystyret.
DB171023 Han anket dommen på stedet, og det ga uttelling.
DA171023 LES OGSÅ : Lervig-nei anket til formannskapet ¶
AP171023 Han anket dommen på stedet, og det ga uttelling.
NL171022 Stiftelsen anket videre til den svenske regjering, men frafalt senere anken.
DB171021 Ifølge mannens forsvarer er bestefaren uenig i dommen og har anket til lagmannsretten. ( ©NTB ) ¶
VG171020 De har begge anket dommen til lagmannsretten.
DB171020 I tillegg er det anket over saksbehandlingen.
AP171020 Hussain har anket dommen på ni års fengsel for rekruttering til IS.
VG171019 Han sier at dommen kommer til å bli anket .
DB171019 Nå har vi jo anket straffen, sier han.
DB171019 Cappelen var mannen som snakket Jensen inn i saken da han forklarte at Jensen hadde hjulpet ham med smuglingen i tiår og til slutt fikk han dømt til 21 års fengsel i en dom som er blitt anket .
DA171019 Denne delen av dommen ble derfor anket av bonden til lagmannsretten, som nå altså har konkludert motsatt og i hans favør.
DA171019 Bjørn Aksel Henriksen, forsvarer til én av de tre dømte sier at dommen vil bli anket .
AP171019 oktober, men de anket og fikk mildere straff etter internasjonalt press blant annet på sosiale medier.
AA171019 Da de anket til lagmannsretten, ble avgjørelsen at gårdbrukerne ikke skal få en krone i erstatning.
AA171019 | Anket saken - får ikke én krone i erstatning ¶
VG171018 Påtalemyndigheten anket frifinnelsen.
VG171018 Hun anket dommen, og saken er blitt behandlet flere runder i rettsapparatet.
VG171018 Olav Sylte, som frem til nå har vært Thranas medforsvarer i saken, sier til VG at kjennelsen vil bli anket .
BT171018 Hun anket avgjørelsen, men mandag denne uken ble den avvist av lagmannsretten.
AA171018 Hun anket avgjørelsen, men mandag denne uken ble den avvist av lagmannsretten. ( ©NTB ) ¶
SA171017 Hadde Ready anket avgjørelsen i protestsaken, ville Lyn trolig gått til siste serierunde uten å vite om de har opprykket i egne hender.
AP171017 Hadde Ready anket avgjørelsen i protestsaken, ville Lyn trolig gått til siste serierunde uten å vite om de har opprykket i egne hender.
AA171017 Seksbarnsfaren som i 2015 drepte sin kone på Askøy utenfor Bergen, anket saken da han ble drapsdømt.
AA171017 Etter drapet ble den nå 44 år gamle mannen dømt til 17 års fengsel, men anket dommen fordi han mente den var for lang, og at drapet ikke foregikk under særdeles skjerpede omstendigheter.
VG171016 Til sitt forsvar hevdet 88-åringen at hun bare hadde sitert fra en bok, og hun har alt anket dommen som lyder på seks måneders fengsel.
VG171016 Cappelen har forøvrig anket sin dom fra Oslo tingrett, fordi han mener han fortjener mer enn seks års strafferabatt, en rabatt han får fordi han tilsto og fordi det var hans bidrag som gjorde det mulig å tiltale og domfelle Eirik Jensen.
SA171016 29-åringen kunne ha anket CAS-dommen til sveitsisk Høyesterett, men valgte å ikke forfølge den muligheten.
FV171016 29-åringen kunne ha anket CAS-dommen til sveitsisk Høyesterett, men valgte å ikke forfølge den muligheten.
DN171016 - Uansett vil dommen bli anket da vi mener en avtale inngått i 2013 innebærer at kravet fra Pandox ikke skal godkjennes, sier han.
DN171016 - Uansett vil dommen bli anket da vi mener en avtale inngått i 2013 innebærer at kravet fra Pandox ikke skal godkjennes, sier han.
DB171016 29-åringen kunne ha anket CAS-dommen til sveitsisk Høyesterett, men valgte å ikke forfølge den muligheten.
DB171016 Flere av dem anket straffutmålingen til lagmannsretten, som reduserte straffene med mellom 1 og 2,5 år.
DB171016 Til sitt forsvar hevdet 88-åringen at hun bare hadde sitert fra en bok, og hun har alt anket dommen som lyder på seks måneders fengsel.
DA171016 Til sitt forsvar hevdet 88-åringen at hun bare hadde sitert fra en bok, og hun har alt anket dommen som lyder på seks måneders fengsel.
DA171016 29-åringen kunne ha anket CAS-dommen til sveitsisk Høyesterett, men valgte å ikke forfølge den muligheten.
BT171016 29-åringen kunne ha anket CAS-dommen til sveitsisk Høyesterett, men valgte å ikke forfølge den muligheten.
AP171016 Flere av dem anket straffeutmålingen til lagmannsretten, som reduserte straffene med mellom 1 og 2,5 år.
AP171016 Cappelen har anket dommen på 15 år fordi han vil ha større strafferabatt enn seks år for å ha snakket Eirik Jensen inn i saken.
AP171016 29-åringen kunne ha anket CAS-dommen til sveitsisk Høyesterett, men valgte å ikke forfølge den muligheten.
AA171016 Til sitt forsvar hevdet 88-åringen at hun bare hadde sitert fra en bok, og hun har alt anket dommen som lyder på seks måneders fengsel.
DA171013 Unntaket er de som har anket dommene sine før nyttår.
DA171013 januar, skal skyldspørsmålet i saker som er anket før nyttår avgjøres av en jury bestående av fem kvinner og fem menn.
DA171013 Unntaket er de som har anket dommene sine før nyttår.
DA171013 januar, skal skyldspørsmålet i saker som er anket før nyttår avgjøres av en jury bestående av fem kvinner og fem menn.
DA171013 Mannens forsvarer, advokat Helene Elness, opplyser at klienten hennes allerede har anket dommen videre til lagmannsretten, hvor han automatisk har rett på en ny behandling fordi saken har en strafferamme på mer enn seks år.
DA171013 Fredrikstad-mannen som et drøyt år har vært anklaget for voldtekt av sin datter tidlig i 20-årene, er nå dømt, men anket saken videre til lagmannsretten.
DA171013 DØMT : Mannen i 40-årene er dømt for voldtekt av sin egen datter, men har anket avgjørelsen.
BT171013 - Det aller tyngste var at FIS anket saken, mener en av skistjernens aller største fans i Dalsbygda.
AP171013 Spørsmålet har vært hva som i så fall vil skje med domsavsigelser som allerede er anket , der rettssaken blir berammet i 2018.
AP171013 Heiko Junge / NTB scanpix ¶ Én slik sak er ankesaken der Eirik Jensen har anket hele dommen på 21 år og Gjermund Cappelen har anket straffeutmålingen på 15 år.
AP171013 Heiko Junge / NTB scanpix ¶ Én slik sak er ankesaken der Eirik Jensen har anket hele dommen på 21 år og Gjermund Cappelen har anket straffeutmålingen på 15 år.
AP171013 Fredag bestemte Regjeringen at rettssaker som blir anket før årsskiftet, skal avgjøres av en jury selv om ordningen avskaffes etter nyttår.
AP171013 Både Gjermund Cappelen ( til venstre ) og Eirik Jensen ( til høyre ) har anket henholdsvis straffeutmåling og dom.
AP171013 - Det aller tyngste var at FIS anket saken, mener en av skistjernens aller største fans i Dalsbygda.
AP171013 - Det aller tyngste var at FIS anket saken, mener en av skistjernens aller største fans i Dalsbygda.
AA171013 I 2016 bestemte en domstol at saken skulle gjenopptas, en beslutning som Zuma anket .
AA171013 Unntaket er de som har anket dommene sine før nyttår.
AA171013 januar, skal skyldspørsmålet i saker som er anket før nyttår avgjøres av en jury bestående av fem kvinner og fem menn.
SA171012 - Det aller tyngste var at FIS anket saken, mener en av skistjernens aller største fans i Dalsbygda.
SA171012 Han har anket sin 10 år lange utelukkelse fra all fotball på grunn av korrupsjon.
AP171012 Men etter at pressen anket kjennelsen, avsa Borgarting en ny kjennelse der pressen fikk medhold.
AP171012 Men etter at pressen anket kjennelsen, avsa Borgarting en ny kjennelse der pressen fikk medhold.
AP171012 Han har anket sin 10 år lange utelukkelse fra all fotball på grunn av korrupsjon.
AA171012 Påtalemyndigheten anket , og han sitter nå i fengslet i påvente av at ankesaken skal komme for retten.
AA171012 Han har anket sin 10 år lange utelukkelse fra all fotball på grunn av korrupsjon.
VG171011 Kvinnen, som sitter varetektsfengslet, nekter straffskyld for dobbeltdrap og har anket fengslingen til lagmannsretten.
DB171011 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. 18. august 2013 ble Tjostolv Moland ( 32 ) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
VG171010 Han anket saken inn for Borgarting lagmannsrett som nå har forkastet anken.
VG171010 Den tidligere overlegen tilsto å ha brutt loven, men anket på straffeutmålingen.
DN171010 Han ble dømt for korrupsjon i august, men dommen er anket .
DB171010 Bolivia anket avgjørelsen, men ble ikke hørt.
DB171010 Han anket saken inn for Borgarting lagmannsrett som nå har forkastet anken.
DB171010 Den tidligere overlegen tilsto å ha brutt loven, men anket på straffeutmålingen.
DA171010 Han kan angre på at han anket .
AA171010 Gutten anket straffeutmålingen.
AA171010 Hussain har hele tiden nektet straffskyld og anket saken til Borgarting lagmannsrett etter at han ble domfelt i Oslo tingrett i april i år.
AA171010 Han anket saken inn for Borgarting lagmannsrett som nå har forkastet anken.
AA171010 Den tidligere overlegen tilsto å ha brutt loven, men anket på straffeutmålingen.
DN171009 Nerdrum anket dommen til Høyesterett, som opphevet dommen fordi den var for dårlig begrunnet.
DB171009 Da ble det samtidig kjent at Nerdrum anket dommen.
DB171007 Han mener pantet var selskapet han drev sitt ansvar, og han har derfor anket saken.
VG171006 Kjennelsen dreide seg om å ikke snakke om det hemmelige prosjektet, og den ble faktisk ikke anket av Eirik Jensen.
SA171006 IOC bestemte da at Tsjitsjerova skulle fratas bronsemedaljen, men Tsjitsjerova anket beslutningen til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DN171006 Nå har Morgan Kane-gründeren anket ¶ ¶
DN171006 | Nå har Morgan Kane-gründeren anket ¶ 5. september tapte Gunnar Ryan Wiik ( 36 ) i retten mot WR Entertainment.
DN171006 En måned senere har han anket avgjørelsen.
DN171006 oktober anket avgjørelsen i Oslo byfogdembete som hindret hans tilgang til aksjene han står som eier av i selskapet.
DB171006 IOC bestemte da at Tsjitsjerova skulle fratas bronsemedaljen, men Tsjitsjerova anket beslutningen til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
AP171006 IOC bestemte da at Tsjitsjerova skulle fratas bronsemedaljen, men Tsjitsjerova anket beslutningen til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
AA171006 Oslo tingrett fattet raskt vedtak om at hele saken skulle gå bak lukkede dører, men Norsk Redaktørforening anket på vegne av pressen, og fredag ettermiddag kom Borgarting lagmannsretts konklusjon om å oppheve tingrettens kjennelse.
VG171005 Hun har anket kjennelsen.
DN171005 Dagens Næringsliv anket saken gjennom alle de tre norske rettsinstansene, og besluttet i 2011 å ta saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen da Høyesterett ikke ville ta DNs anke til følge.
AA171005 Saken er nå anket til Høyesterett.
AA171005 Saken ble anket videre til Høyesterett, men ble der avvist.
VG171004 Der vant han ikke fram, men anket dommen.
DA171004 - Vil bli anket
DA171004 - Dette vedtaket vil bli anket så snart som mulig, forsikrer han.
DA171004 - Vil bli anket
DA171004 - Dette vedtaket vil bli anket så snart som mulig, forsikrer han.
AP171004 Jensen har anket bevisvurdering og skyldspørsmålet.
AP171004 Det er imidlertid opp til Justisdepartementet å avgjøre hvordan overgangsordningen blir for saker som allerede er anket til lagmannsretten.
AP171004 Cappelen har anket kun straffeutmålingen.
AP171004 Altså at det ikke bør være på hvilket tidspunkt saken ble anket , men på hvilket tidspunkt ankesaken skal går for retten.
AA171004 Nyrud tok saken til Oslo tingrett, og anket dommen da den ikke vant fram.
DN171003 Saken er anket til Borgarting lagmannsrett som ikke har ferdigbehandlet anken ennå.
DN171003 - Lab Pharma har anket den midlertidige avgjørelsen fra tingretten, da man mener den er feil både faktisk og rettslig.
VG171002 Denne dommen er anket til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor en høring skal finne sted neste måned.
DA171002 Odd Rune Torstrup, 47-åringens forsvarer, sier at dommen vil bli anket .
DA171002 Av den grunn blir dommen anket , sier Torstrup til RA.
AP171002 Han var dømt til døden for å ha drept en annen saudiarabisk mann og hadde anket dommen.
AA171002 Han var dømt til døden for å ha drept en annen saudiarabisk mann og hadde anket dommen.
AA171002 I tillegg er det anket over saksbehandlingen.
AA171002 Gjermund Cappelen, som er dømt i samme sak, anket dommen 26. september.
AA171002 Det er anket over bevisvurderingen under narkotikaposten og korrupsjonen.
VG171001 I tillegg er det anket over saksbehandlingen, skriver Elden på Facebook-gruppen.
VG171001 - Det er anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for narkotikaposten og korrupsjonen.
DN171001 I tillegg er det anket over saksbehandlingen.
DN171001 Advokaten skriver at det er anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for narkotikaposten og korrupsjonen.
DB171001 I tillegg er det anket over saksbehandlingen, skriver han.
DB171001 - Det er anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for narkotikaposten og korrupsjonen.
DB171001 Saken ble imidlertid anket videre, og i 1998 ble han dømt til seks år bak murene for de tidligere nevnte tiltalene, samt grov uredelighet overfor borgerne.
DA171001 - Dommen blir likevel anket på skyldspørsmålet angående overgrepsbildene.
AP171001 I tillegg er det anket over saksbehandlingen.
AP171001 Advokaten skriver at det er anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for narkotikaposten og korrupsjonen.
AA171001 Latvieren fikk fengsel i fire år i hjemlandet, men påtalemyndigheten anket .
AA171001 I tillegg er det anket over saksbehandlingen.
AA171001 Advokaten skriver at det er anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for narkotikaposten og korrupsjonen.
VG170930 Allerede da tok Riksadvokaten til orde for å fjerne juryen etter at en arbeidsgruppe avdekket at 55 prosent av voldtektsdømte som anket saken, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten.
VG170929 Kvinnen har anket kjennelsen.
AP170929 Mannen har nektet for å ha hatt noe med overgrepet å gjøre og anket over skyldspørsmålet.
AA170929 Mannen har nektet for å ha hatt noe med overgrepet å gjøre og anket over skyldspørsmålet.
AA170929 » PST har protestert mot gangbrua siden 2014, men i fjor besluttet Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune seg for å godkjenne bruplanene, men avgjørelsen ble anket helt til topps, og regjeringen har gitt PST fullt medhold. ( ©NTB ) ¶
AA170929 Avgjørelsen ble anket helt til topps, og regjeringen har nå gitt PST fullt medhold. ( ©NTB ) ¶
VG170928 Ryan Wiik har anket denne kjennelsen til lagmanssretten.
VG170928 Kvinnen har anket kjennelsen.
VG170928 Hun anket kjennelsen.
VG170928 Også Cappelen har anket dommen.
VG170928 Hun har anket avgjørelsen.
DN170928 En arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten fant i 2007 at 55 prosent av voldtektsdømte som hadde anket dommen fra tingretten, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten.
DB170928 Kvinnen har ikke villet forklare seg for politiet eller retten, hun stiller seg uforstående til siktelsen og har anket fengslingskjennelsen.
DB170928 Anket fengsling ¶
DA170928 Også Cappelen har anket dommen.
AP170928 Kommunen har anket dommen.
AP170928 Også Cappelen har anket dommen.
AA170928 Kommunen har anket dommen.
AA170928 Kvinnen har ikke villet forklare seg for politiet eller retten, hun stiller seg uforstående til siktelsen og har anket fengslingskjennelsen.
AA170928 Også Cappelen har anket dommen. ( ©NTB ) ¶
AA170928 En arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten fant i 2007 at 55 prosent av voldtektsdømte som hadde anket dommen fra tingretten, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten.
VG170927 Hun har anket kjennelsen.
VG170927 Kvinnen har anket kjennelsen.
DN170927 Google har anket boten, men for å tilfredsstille EU skiller selskapet nå ut Google Shopping for seg selv.
VG170926 Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, har også varslet at dommen på 21 års fengsel vil bli anket .
SA170926 Han anket , men var først tilbake i ringen da Høyesterett opphevet dommen i 1971.
DB170926 Bergh tapte saken i Oslo tingrett, men anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett.
AP170926 Han anket , men var først tilbake i ringen da Høyesterett opphevet dommen i 1971.
AA170926 Bergh tapte saken i Oslo tingrett, men anket dommen.
AA170926 Nå har det vist seg at staten har anket saken, og det er høyst usikkert om familien må reise tilbake til det usikre Kabul.
AA170925 Politiet ba om ytterligere fire uker i varetekt, og også denne gangen anket politiet kjennelsen.
AA170925 Politiet anket imidlertid avgjørelsen til Frostating lagmannsrett.
DB170923 Mor har anket dommen, men saken står ikke sterkere enn sist : det er vitneforklaringer som igjen kommer til å avgjøre saken.
AA170923 Mannen har nektet for å ha hatt noe med overgrepet å gjøre, og har anket over skyldspørsmålet.
VG170921 DØMT : Tidligere politimann Eirik Jensen til 21 års fengsel, men har anket .
AA170921 | Tingretten løslot moren - kjennelsen anket
AA170921 Moren til barnet som døde i Namdal må fortsatt sitte i varetekt etter at tingrettens løslatelse ble anket .
AA170921 Men den siktede moren slipper foreløpig ikke ut ettersom påtalemyndigheten anket kjennelsen på stedet, med oppsettende virkning.
AA170921 Det var påtalemyndigheten uenig i og anket avgjørelsen.
VG170920 Utestengt fra Rio-OL - Russland anket
DB170920 Ved en fellende dom så han det som sannsynlig at han anket , mens han ventet en Spesialenheten-anke om han ble frikjent.
DB170920 Allerede før domsavsigelsen mandag, varslet Eirik Jensen at saken mot ham kom til å bli anket .
DN170919 Dommen vil etter all sannsynlighet bli anket .
DB170919 Dommen vil etter all sannsynlighet bli anket .
AP170919 Dommen vil etter all sannsynlighet bli anket .
AA170919 Dommen vil etter all sannsynlighet bli anket .
VG170918 Saken kan bli anket .
VG170918 Jeg respekterer dommen, men skjønner at den vil bli anket , og at denne saken ikke er endelig avgjort.
DN170918 Med klar kritikk mot bevisvurderingen som Oslo tingrett har gjort i dommen mot politimannen, sier Elden at det ikke er tvil om at dommen på 21 års fengsel vil bli anket .
DB170918 Mannens forsvarer, advokat Ørjan Eskeland, sier til Aftenbladet at dommen vil bli anket .
DA170918 Odd Rune Torstrup, 37-åringens advokat, sier at dommen vil bli anket .
DA170918 Dersom dommerne kommer til motsatt konklusjon og finner Jensen skyldig, vil dommen trolig bli anket , opplyser han.
DA170918 Dersom Eirik Jensen blir funnet skyldig i grov korrupsjon og narkotikalovbrudd, blir dommen trolig anket , sier hans forsvarer John Christian Elden ( foran ).
DA170918 Jensen svarte i retten at han tar betenkningstid, men få minutter etter at retten var hevet, gjorde hans forsvarer, advokat John Christian Elden, det klart at dommen vil bli anket .
AP170918 Hans forsvarer John Christian Elden har allerede varslet at dommen vil bli anket .
AP170918 | Eirik Jensens forsvarer : - Dommen vil bli anket
AP170918 Dommen vil bli anket , slår forsvarer John Christian Elden fast.
AP170918 | Eirik Jensens forsvarer : - Dommen vil bli anket
AP170918 Jensen tok betenkningstid etter at dommen var kjent, han anket ikke på stedet.
AP170918 Elden og Arild Holden, er likevel ikke i tvil om at den knusende dommen mot blir anket .
AP170918 Dommen vil bli anket , slår forsvarer John Christian Elden fast.
AP170918 Dommen vil bli anket , så et endelig svar må vente.
AA170918 De to rohingyaene som har anket vedtaket, flyktet fra Myanmar for flere år siden og bor nå i en flyktningleir i New Delhi.
AA170918 Med klar kritikk mot bevisvurderingen som Oslo tingrett har gjort i dommen mot politimannen, sier Elden at det ikke er tvil om at dommen på 21 års fengsel vil bli anket .
AA170918 Jensen svarte i retten at han tar betenkningstid, men få minutter etter at retten var hevet, gjorde hans forsvarer, advokat John Christian Elden, det klart at dommen vil bli anket .
DA170917 35-åringens forsvarer, Ørjan Eskeland, sier til avisen at dommen vil bli anket .
AP170917 Uansett utfall i Oslo tingrett mandag, kommer saken til å bli anket videre til Borgarting lagmannsrett fra en av partene.
VG170915 Jonny Hansen tok betenkningstid, men hans forsvarer Simen Skjønsberg sier til VG at dommen trolig vil bli anket .
VG170915 16-åringen anket dommen, og saken ble denne uken behandlet i Agder lagmannsrett.
VG170915 * 16-åringen anket , og anken ble behandlet i Agder lagmannsrett 12. - 13. september.
DN170915 Wallace anket til Høyesterett både over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffen, men domstolen ville bare prøve straffeutmålingen.
DN170915 De ble dømt i tingretten, men anket .
DN170915 * Wallace anket til Høyesterett i januar i år.
DB170915 Derfor anket de ¶
DB170915 - FIS er tilfredse med at en uavhengig domstol har fått muligheten til å vurdere alle faktaopplysninger i saken og foreta en upartisk dom, noe som var årsaken til at FIS anket saken til CAS.
DB170915 Hun forteller at dersom saken blir anket og påtalemyndigheten ber lagmannsretten forhåndsberamme den, vil domstolen vurdere dette.
DB170915 Det vil ikke Holden gå inn på nå, men det er i forkant av avsigelsen antydet fra flere hold at saken kan bli anket uansett utfall.
DB170915 Dersom dommen mot Jensen og Cappelen blir anket , er det usikkert når en ankeforhandling vil kunne finne sted.
AA170915 Det betyr at Jensen eventuelt ikke må i fengsel før det foreligger er en rettskraftig dom, det vil si at dommen ikke blir anket eller at ankemulighetene er brukt opp, og han blir kalt inn til soning.
AA170915 Wallace anket til Høyesterett både over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffen, men domstolen ville bare prøve straffeutmålingen.
VG170913 Liverpool anket straffen, men fikk ikke medhold.
VG170913 * 16-åringen har anket saken, og ankesaken går i Agder lagmannsrett 12. - 13. september.
DB170913 Mannen ble først dømt til 21 års fengsel i Øst-Finnmark tingrett, men anket dommen.
DA170913 Det er ventet at dommen vil bli anket til lagmannsretten.
AA170913 Trump-administrasjonen anket denne avgjørelsen til høyesterett.
AA170913 Trump-administrasjonen anket denne avgjørelsen til høyesterett.
AA170913 Gutten anket straffeutmålingen.
VG170912 Til VG sier Tallaksen at påtalemyndigheten har godtatt dommen fra tingretten, og understreker at det ikke er dem som har anket dommen.
VG170912 * 16-åringen har anket saken, og ankesaken går i Agder lagmannsrett 12. - 14. september.
VG170912 Han har anket dommen, og denne uken behandles anken i Agder lagmannsrett på tinghuset i Kristiansand.
VG170912 * 16-åringen har anket saken, og ankesaken går i Agder lagmannsrett 12. - 14. september.
VG170912 Han har anket dommen, og denne uken er saken oppe til behandling i Agder lagmannsrett.
AA170912 Han har anket dommen, og det er satt av fire dager til anken i lagmannsretten.
AA170912 Han anket dommen, og lagmannsretten skal nå ta stilling til straffeutmålingen. 16-åringens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa i retten at han mener det ikke var riktig å idømme gutten forvaring, at lovens krav for forvaringsdom ikke er oppfylt og at den utmålte lengden på straffen er for stren
VG170911 Alle tre anket dommen.
VG170911 - De anket dommen og anken ble tatt til følge.
VG170911 Dommen er anket til lagmannsretten og derfor ikke rettskraftig.
SA170911 Etter å ha tatt betenkningstid anket aktor Asbjørg Lykkjen dommen for samtlige tiltalte til lagmannsretten.
SA170911 De tre domfelte anket også lovanvendelsen og saksbehandlingen, men dette avviste Høyesterett.
AP170911 Etter å ha tatt betenkningstid anket aktor Asbjørg Lykkjen dommen for samtlige tiltalte til lagmannsretten.
AP170911 De tre domfelte anket også lovanvendelsen og saksbehandlingen, men dette avviste Høyesterett.
AA170911 Google har anket boten på 2,42 milliarder euro fra EU-kommisjonen for misbruk av markedsdominans.
VG170910 Gutten opplyste kort tid etter at han anket dommen.
AP170910 Innfelt : Abel Daniel Hidalgo som har anket sin dødsdom til USAs høyesterett.
AP170910 Hidalgos dødsstraff er anket til USAs høyesterett.
DN170908 Begge mennene anket kjennelsene på stedet, skriver Bergens Tidende.
DN170908 Trump-administrasjonen anket kjennelsen umiddelbart.
DN170908 Justisdepartementet har allerede gjort det klart at også denne kjennelsen vil bli anket .
AP170908 Trump-administrasjonen anket kjennelsen umiddelbart.
AP170908 Justisdepartementet har allerede gjort det klart at også denne kjennelsen vil bli anket .
AP170908 oktober, en avgjørelse som han anket .
AP170908 Trump-administrasjonen anket kjennelsen umiddelbart.
AP170908 Justisdepartementet har allerede gjort det klart at også denne kjennelsen vil bli anket .
AA170908 Trump-administrasjonen anket kjennelsen umiddelbart.
AA170908 Justisdepartementet har allerede gjort det klart at også denne kjennelsen vil bli anket .
AA170908 oktober, en avgjørelse som han anket .
AA170908 Begge mennene anket kjennelsene på stedet, skriver Bergens Tidende.
VG170907 Dommen ble anket , og hun ble senere dømt til livstid i 1978.
SA170907 Russeren mistet blant annet VM i Lahti, men anket saken helt til CAS.
BT170907 Russeren mistet blant annet VM i Lahti, men anket saken helt til CAS.
AP170907 Siden anket hun helt til Høyesterett, men anken ble avvist.
AP170907 En 27 år gammel mann må i dag møte i Borgarting lagmannsrett etter å ha anket en drapsdom på 13 års fengsel.
AP170907 En 27 år gammel mann ble av Oslo tingrett dømt til 13 års fengsel for drapet, men mannen har anket skyldspørsmålet til lagmannsretten.
AP170907 Anket skyldspørsmålet ¶ 27-åringen har anket over skyldspørsmålet.
AP170907 Anket skyldspørsmålet ¶ 27-åringen har anket over skyldspørsmålet.
AP170907 Russeren mistet blant annet VM i Lahti, men anket saken helt til CAS.
AA170907 Russeren mistet blant annet VM i Lahti, men anket saken helt til CAS.
VG170906 Ryan Wiik ønsket i går ikke å besvare VGs spørsmål på hva han nå skal gjøre, men henviste til sin advokat, Ole Tokvam, som sier til VG onsdag morgen at kjennelsen blir anket .
VG170906 Nå har han anket kjennelsen fra Oslo Byfogdembete som frøs aksjene hans i selskapet.
VG170906 Nå har Wiik anket kjennelsen.
VG170906 Avgjørelsen vil derfor bli anket til Borgarting lagmannsrett.
DB170906 Han anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.
AA170906 Intel anket saken, og EU-domstolen har besluttet å sende den tilbake til domstolens første instans, som på nytt skal vurdere EU-kommisjonens argumenter.
AA170906 Han anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.
AP170905 Madsen har anket kjennelsen.
DB170904 Begge mennene hevder de er uskyldige dømt, og har anket saken inn for lagmannsretten.
DA170903 Odd Rune Torstrup, 31-åringens forsvarer, sier til RA at dommen tas til etterretning og blir neppe anket .
VG170901 Han anket på stedet.
DB170901 Han anket på stedet.
AP170901 Han anket på stedet.
AA170901 Han anket på stedet.
AA170901 Beslutningen er anket til Høyesterett.
DB170831 Grunnen var at han ble dømt for vold mot en politimann i fjor, men han slapp fengsel etter å ha anket dommen.
DB170831 Grunnen var at han ble dømt for vold mot en politimann i fjor, men han slapp fengsel etter å ha anket dommen.
DB170831 Kopseng anket igjen, men anken ble avvist av Høyesterett i september i fjor.
DB170831 Kopseng anket begge tingrettsdommene fra 2015, og ankesakene ble slått sammen til én, som ble ført for lagmannsretten våren 2016.
DA170831 Mannen anket dommen og saken har nylig blitt behandlet på nytt av Gulating lagmannsrett.
AA170831 Det er ikke kjent om dommen vil bli anket . ( ©NTB ) ¶ | 39 mistet livet i den norske sommertrafikken ¶
VG170829 Ernst forteller til VG at OL ryker uansett om de skulle anket eller ikke.
SA170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶
FV170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶
DB170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke.
BT170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶ | - Problemet er egentlig helt krisestort, men det snakkes ikke om ¶
BT170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶
AP170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶
AP170829 Idrettens Voldgiftsretts ( CAS ) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. ( @NTB ) ¶
AA170829 Han anket på stedet. ( ©NTB ) ¶
AA170829 Han anket på stedet. 60-åringen har hevdet at han ikke mente å drepe kona.
VG170828 Nå har vi først sett hvordan Antidoping Norge ikke anket frifinnelsen av Martin Johnsrud Sundby i FIS' antidopingpanel, mens både det internasjonale skiforbundet sentralt, WADA og CAS var samstemte om at han måtte dømmes.
VG170826 Mannen har anket saken til Eidsivating lagmannsrett, fordi han mener det ikke er sikkert ulven egentlig er finskrussisk, slik tingretten slo fast.
VG170826 Han har anket saken og trekker ulvens opphav i tvil.
DB170826 Mange finner har vært nådeløse mot Johaug det siste året og har vært veldig tydelige på at de ønsker en strengere straff enn de 13 månedene hun opprinnelig fikk før FIS anket dommen.
VG170825 Utøveren anket av denne grunn suspensjonsvedtaket.
DN170825 Samsungs « kronprins » anket på flekken da han ble dømt til fem års fengsel for bestikkelser.
DB170825 Til slutt nådde Veerpalu fram etter å ha anket saken videre til CAS, selv om WADA skrev i en uttalelse at de var misfornøyd med avgjørelsen til CAS.
AA170825 Like etter at Lee fikk kunngjort dommen på fem års fengsel, ga en av hans advokater beskjed om at saken vil bli anket umiddelbart.
AA170825 Dommen blir anket , ifølge en advokat.
AA170825 Mannen hadde opprinnelig anket over skyldspørsmålet, men siden han ikke møtte opp til ankeforhandlingen, ble han kjent skyldig i overgrepene.
VG170824 Kasirye anket dommen, og saken var ventet å komme opp i appellutvalget til Norges idrettsforbund i løpet av høsten.
VG170824 Hun anket dommen.
VG170824 Men da han slapp ut av fengsel i april 2014, anket han vedtaket - og ett år senere fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.
DB170824 Vektløfteren anket dommen på to års utestengelse for meldoniumbruk i juni, men har nå endret mening.
DB170824 Påtalenemden i Antidoping Norge delte synet til dopingpanelet i FIS og anket ikke saken.
DB170824 I Johaugs tilfelle var det altså FIS som anket og ikke WADA.
DB170824 Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.
DA170824 Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.
AP170824 Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.
VG170823 Det samme gjorde Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som anket den norske dommen.
VG170823 Tirsdag ble det kjent at hun utestenges i 18 måneder, etter at dopingsaken hennes ble anket til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DA170823 Etter at FIS anket dommen fra det norske domsutvalget, leverte Johaug inn motanke med krav om full frifinnelse.
AP170823 Kvinnen ble i Nedre Telemark tingrett i april dømt til 14 dagers betinget fengsel i tillegg til boten, men anket dommen til lagmannsretten.
AA170823 Hun anket den siste fengslingskjennelsen til lagmannsretten, men lagdommerne forkastet anken.
AA170823 Denne kjennelsen ble anket til Frostating lagmannsrett, som mandag forkastet anken.
AA170823 Kvinnen ble i Nedre Telemark tingrett i april dømt til 14 dagers betinget fengsel i tillegg til boten, men anket dommen til lagmannsretten.
VG170822 Straffen på 13 måneder fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund ble dermed økt til 18 måneder, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken til CAS.
VG170822 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) var ikke fornøyd med 13 måneders utestengelse, og anket .
VG170822 Straffen på 13 måneder fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund ble dermed økt til 18 måneder, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken til CAS.
VG170822 Kommunikasjonssjef i det svenske friidrettsforbundet skriver på Twitter at Det Internasjonale Skiforbundet ( FIS ), som anket dommen til på 13 måneder fra Norges Idrettsforbund helt opp til CAS, er både vinnere og tapere i Johaug-saken.
SA170822 Johaugs første dom, som FIS anket overfor CAS i vinter, tillot dalsbygdajenta å gå OL.
SA170822 Det var heller ikke det FIS anket den på.
SA170822 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sa Johaug til NTB da det ble klart at FIS anket dommen på 13 måneder.
SA170822 Men så anket det internasjonale skiforbundet FIS til CAS.
SA170822 Det var grunnen til at FIS anket til CAS.
FV170822 Det var heller ikke det FIS anket den på.
FV170822 Johaug fikk i stedet 13 måneder, og FIS anket altså denne beslutningen videre til CAS.
FV170822 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sa Johaug til NTB da det ble klart at FIS anket dommen på 13 måneder.
FV170822 Men så anket det internasjonale skiforbundet FIS til CAS.
FV170822 Det var grunnen til at FIS anket til CAS.
DN170822 Det var Det internasjonale skiforbundet ( Fis ), som anket dommen på 13 måneder utestengelse, straffen Johaug ble ilagt av domsutvalget i Norges idrettsforbund.
DB170822 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket denne dommen, som derfor ble sendt videre til Idrettens voldgiftsrett ( CAS ). 6. juni var Johaug til høring hos CAS i Lausanne i Sveits, og fram til i dag har hun ventet på den endelig dommen.
DB170822 Det var Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken til CAS.
DB170822 Det var en avgjørelse Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket til CAS ¶
DB170822 Johaug selv anket også dommen i kjølvannet av FIS-anken, og gikk for full frifinnelse i CAS.
DB170822 Det var en avgjørelse Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket til CAS.
DB170822 NIFs domsutvalg satte ned en dom på 13 måneder - en dom FIS anket fordi de syntes den var for mild.
DB170822 Finnene har vært nådeløse mot Johaug det siste året og har vært veldig tydelige på at de ønsker en strengere straff enn de 13 månedene hun opprinnelig fikk før FIS anket dommen.
DB170822 Johaug ble i utgangspunktet dømt til 13 måneders utestengelse, men straffen ble anket av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170822 Dette var også grunnen til at FIS anket saken til CAS.
DB170822 NIFs domsutvalg mente 13 måneder var passende straff for Johaug, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen, fordi de mente straffen var for lav.
DA170822 Saken ble behandlet i CAS etter at FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) anket avgjørelsen Johaug fikk i domsutvalget i Norges Idrettsforbund for å ha brukt en leppekrem med virkestoffet clostebol.
DA170822 Johaug ble opprinnelig utestengt i 13 måneder av domsutvalget i Norges Idrettsforbund ( NIF ), men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens øverste domsorgan og ba om en utestengelse på mellom 16 og 20 måneder.
BT170822 Men så anket det internasjonale skiforbundet FIS til CAS.
BT170822 Det var grunnen til at FIS anket til CAS.
BT170822 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sa Johaug til NTB da det ble klart at FIS anket dommen på 13 måneder.
BT170822 Det var heller ikke det FIS anket den på.
AP170822 Johaugs første dom, som FIS anket overfor CAS i vinter, tillot dalsbygdajenta å gå OL.
AP170822 Det var heller ikke det FIS anket den på.
AP170822 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sa Johaug til NTB da det ble klart at FIS anket dommen på 13 måneder.
AP170822 Men så anket det internasjonale skiforbundet FIS til CAS.
AP170822 Det var grunnen til at FIS anket til CAS.
VG170821 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket imidlertid avgjørelsen.
VG170821 Trebarnsfaren nektet straffskyld - og tingrettsdommen ble anket .
VG170821 Dommen er anket til Høyesterett og er derfor ikke rettskraftig, sier Schei.
SA170821 Domsutvalget i Norges idrettsforbund ga i februar Johaug en straff på 13 måneders utestengelse, men dommen ble anket av FIS.
SA170821 Johaug fikk i stedet 13 måneder, og FIS anket altså denne beslutningen videre til CAS.
DB170821 I Johaug-saken har imidlertid FIS inntatt en helt annen rolle og anket dommen på 13 måneder.
DB170821 Han reagerte blant annet på utfallet av Sundby-saken, som det internasjonale skiforbundet ( FIS ) valgte å frikjenne, før WADA anket saken.
DB170821 All den tid FIS i stedet anket saken til CAS, vil den sveitsiske, sivile høyesteretten være eneste mulige utvei om Johaug skulle få marerittbeskjeden fra CAS i morgen formiddag.
BT170821 Johaug fikk i stedet 13 måneder, og FIS anket altså denne beslutningen videre til CAS.
AP170821 Domsutvalget i Norges idrettsforbund ga i februar Johaug en straff på 13 måneders utestengelse, men dommen ble anket av FIS.
AP170821 Johaug fikk i stedet 13 måneder, og FIS anket altså denne beslutningen videre til CAS.
AA170821 Det er ventet at dommene vil bli anket .
DB170820 Kvinnes advokat har anket svenske Migrationsverkets avgjørelse, men anken er ennå ikke behandlet, ifølge Expressen.
DB170820 Anket avgjørelse ¶
AP170819 Dommen som frikjente Oslo kommune i saken om eiendomsskatt, blir anket , skriver E24.
VG170818 FIS anket avgjørelsen, og nå venter en av Norges mest populære utøvere på at CAS skal sette punktum.
VG170817 Etter at FIS anket til voldgiftsretten er saken ventet en endelig avgjørelse i disse dager.
VG170817 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) var ikke fornøyd med det, og anket til CAS.
VG170817 Avgjørelsen ble anket av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), og dermed måtte Johaug møte i idrettens voldgiftsrett, CAS, i starten av juni i år.
SA170817 FIS anket imidlertid dommen til CAS.
DB170817 Caster Semenyas advokat hadde anket regelen som førte til at Semenya måtte medisineres og CAS tapte.
DB170817 Johaug selv anket også dommen i kjølvannet av FIS-anken, og gikk for full frifinnelse i CAS.
DB170817 I det norske domsutvalget ble hun idømt 13 måneders utestengelse, men det internasjonale skiforbundet, FIS, mente straffen burde ligge mellom 16 og 20 måneder, og anket den norske dommen inn for CAS.
AP170817 Men påtalemyndigheten mente at dommene var for milde og anket .
AP170817 FIS anket imidlertid dommen til CAS.
AA170817 Men påtalemyndigheten mente at dommene var for milde og anket .
VG170816 I juni var hun til høring i CAS ( den internasjonale voldgiftsdomstolen for sportssaker ) etter at FIS ( det internasjonale skiforbundet ) anket dommen i Norges Idrettsforbunds domsutvalg på 13 måneders utestengelse for bruk av clostebol.
AA170816 Han har ennå ikke diskutert rettsavgjørelsen med Sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt, men regner med at den vil bli anket .
VG170815 I juni var Johaug til høring i CAS' hovedkvarter i Lausanne i Sveits etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Domsutvalget i Norges idrettsforbund sin 13 måneders lange utestengelse.
AA170815 Saken ble anket , og ny sakkyndig ble oppnevnt.
NL170814 PostenNorge anket ikke dommen, så den er rettskraftig.
DN170814 Alle de tre anket dommen inn for lagmannsretten.
DB170814 Den 15 måneders utestengelsen ble dernest anket til CAS, hvor spanjolen fikk medhold forrige måned og ble konkurranseklar til VM i London.
AA170814 Bhatti anket denne kjennelsen på stedet.
AP170811 Ordføreren sier han vil bruke helgen på å lese dommen grundig og utelukker ikke at saken kan bli anket til Høyesterett.
AA170811 Ordføreren sier han vil bruke helgen på å lese dommen grundig og utelukker ikke at saken kan bli anket til Høyesterett.
VG170810 Politiet har anket avgjørelsen og fått innvilget oppsettende virkning, noe som betyr at 18-åringen blir sittende i varetekt inntil Borgarting lagmannsrett har behandlet anken.
DN170810 I fjor ble Noreco tilkjent opp mot fire milliarder kroner i erstatning for skadene på Siri, men motparten anket saken.
DB170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken er behandlet. 18-åringen ble pågrepet og siktet for grov vold etter at en 16-åring, som var elev ved Holmlia skole, ble slått bevisstløs. 16-åringen ble inn
AP170810 Bjørni tapte saken i Oslo tingrett, men anket og vant i Borgarting lagmannsrett.
AP170810 Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen.
AP170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken er behandlet. 18-åringen ble pågrepet og siktet for grov vold etter at en 16-åring, som var elev ved Holmlia skole, ble slått bevisstløs. 16-åringen ble inn
AA170810 Tingrettens avgjørelse vil bli anket til Frostating lagmannsrett, sier kvinnens advokat, Torfinn Svanem.
AA170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken behandles i lagmannsretten.
AA170810 | Bhatti varetektsfengslet i fire nye uker, anket på stedet ¶
AA170810 Bhatti anket kjennelsen på stedet.
VG170809 Utestengt fra Rio-OL - Russland anket
DN170809 Han tapte saken i tingretten, men anket og vant i lagmannsretten.
DB170809 I forkant av fjorårets OL ble Klisjina først utestengt, som resten av de russiske utøverne, men etter å ha anket til Idrettens voldgiftsrett, CAS, fikk hun delta.
AP170808 Dommen kan bli anket til en høyere instans.
AA170808 I den opprinnelige dommen fra februar, den som nå ble anket , ble Herrou ilagt en bot på 3.000 euro. ( ©NTB ) ¶
DB170807 Den russiske jenta anket derimot avgjørelsen til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ), som ga henne tillatelse til å delta bare et par dager før konkurransen.
DB170807 Dommen ble anket til CAS av UCI og WADA, hvor han i 2012 til slutt ble utestengt i to år, med tilbakevirkende kraft.
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170807 Mannen anket , og lagmannsretten skjerpet straffen til åtte år.
DB170807 Denne dommen anket han, og da Borgarting lagmannsrett behandlet anken, ble straffen hevet til åtte års fengsel.
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶
DB170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DA170807 Siden er hun blitt dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges Idrettsforbund, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket den dommen til CAS.
AA170807 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
AA170807 Mannen anket , og lagmannsretten skjerpet straffen til åtte år.
AA170807 Denne dommen anket han, og da Borgarting lagmannsrett behandlet anken, ble straffen hevet til åtte års fengsel. ( ©NTB ) ¶ | 10 prosent av norske barn ser dårlig ¶ 10 prosent av norske barn mellom 7 og 15 år har behov for briller, kontaktlinser eller synstrening, viser en undersøkelse utført av Høgskolen i Sørøs
DB170806 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170806 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170806 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170806 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
DB170806 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170806 | Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff ¶
VG170804 Utestengt fra Rio-OL - Russland anket
SA170804 mars anket Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) den inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DB170804 mars anket Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) den inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170804 mars anket Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) den inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DB170803 Video : CNN ¶ ANKET : Michelle Carters forsvarer Joseph Cataldo ( t.v. ) opplyste at han anker straffen på 15 måneders fengsel for 20-åringen.
AA170802 Forbrukerne har anket på at p-plassene skal være noe bredere enn 2,30 meter som retten har kommet til var minimumskravet i 2013.
AA170802 Forbrukerne har anket dette, bl.a. fordi saken viser at Skanska som entreprenør har en intern anbefaling om bredde på hele 3,0 meter ved vegg og selv hadde bygd tilsvarende boliger i Oslo med ordinære p-plasser på 2,50 meter. 2,50 meters bredde er også ansett som en vanlig p-plass i tidligere lagmannsrettsdom fra Osl
AA170801 Varetektsfengslingen er anket , men ifølge Boduroglu er det ennå ikke kommet noen avgjørelse.
VG170731 29-åringens dom på 13 måneders utestengelse, for å ha testet positivt på et ulovlig stoff, ble anket .
SA170731 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) mente dommen var for mild og anket avgjørelsen til CAS.
DA170731 Denne avgjørelsen ble anket av påtalemyndigheten, og 27-åringen har siden sittet fengslet i påvente av at lagmannsretten skulle vurdere saken.
BT170731 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) mente dommen var for mild og anket avgjørelsen til CAS.
AP170731 Denne avgjørelsen ble anket av påtalemyndigheten, og 27-åringen har siden sittet fengslet i påvente av at lagmannsretten skulle vurdere saken.
AP170731 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) mente dommen var for mild og anket avgjørelsen til CAS.
AP170731 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) mente dommen var for mild og anket avgjørelsen til CAS.
VG170730 Oslo kommune anket saken inn for Høyesterett.
DA170730 Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen.
DA170730 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om løslatelse for 27-åringen, og han vil derfor forbli fengslet til lagmannsretten av vurdert saken.
DA170730 Min klient erkjenner ikke straffskyld, og har derfor anket , sier Hunstad.
AA170730 Påtalemyndigheten hadde på sin side anket straffeutmålingen med krav om en strengere straff, men også dette ble avvist av militærdomstolen.
AA170730 Azaria anket dommen, men en militærdomstol avviste søndag anken, fastslo at sersjantens versjon av hendelsen ikke var troverdig og opprettholdt drapsdommen.
VG170729 Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen.
VG170729 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om løslatelse for 27-åringen, og han vil derfor forbli fengslet til lagmannsretten av vurdert saken.
VG170729 Min klient erkjenner ikke straffskyld, og har derfor anket , sier Hunstad.
DB170729 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om løslatelse for 27-åringen, og han vil derfor forbli fengslet til lagmannsretten av vurdert saken.
DB170729 Min klient erkjenner ikke straffskyld, og har derfor anket , sier Hunstad.
DA170729 Min klient erkjenner ikke straffskyld, og har derfor anket , sier Hunstad.
AP170729 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen, og mannen vil derfor forbli fengslet inntil lagmannsretten har vurdert saken.
AP170729 Forsvareren opplyser at hans klient nekter straffskyld og derfor har anket avgjørelsen.
AA170729 Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen.
AA170729 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om løslatelse for 27-åringen, og han vil derfor forbli fengslet til lagmannsretten av vurdert saken.
AA170729 Min klient erkjenner ikke straffskyld, og har derfor anket , sier Hunstad.
AA170728 Mannens forsvarer, Rolf Christensen, anket avgjørelsen på stedet.
AA170728 Mannen anket kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett til lagmannsretten.
AA170728 Anket avgjørelsen ¶
SA170726 Salzburg anket straffen i håp om å ha en av lagets viktigste spillere klar mot Rijeka onsdag, men Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) har brukt tid på å behandle anken.
FV170726 Salzburg anket straffen i håp om å ha en av lagets viktigste spillere klar mot Rijeka onsdag, men Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) har brukt tid på å behandle anken.
DN170726 Dommen ble anket av unionens utenriksministere i januar 2015.
AP170726 Salzburg har anket straffen i håp om å ha en av lagets viktigste spillere klar mot Rijeka onsdag, men Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) har brukt tid på å behandle anken.
AA170726 Dommen ble anket av unionens utenriksministere i januar 2015.
AA170726 Mannen anket fengslingen til Svea hovrett, og onsdag besluttet påtalemyndigheten at han skulle løslates.
VG170725 Journalist Erdem Gul ble dømt til fem års fengsel grunnet samme avsløring, men har anket .
VG170725 Har anket dom ¶
AA170719 Trump-administrasjonen anket kjennelsen fra domstolen i Hawaii umiddelbart.
DB170718 juli ble betjenten oppsagt som følge av etterforskningen, men betjenten skal ha anket avgjørelsen.
AA170718 Stefaren anket Inntrøndelag tingretts kjennelse til lagmannsretten.
AA170718 Anket fengslingen ¶
AA170718 Det er denne avgjørelsen som nå er anket til Høyesterett.
AA170718 Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, som godtok påtalemyndighetens anke.
DB170717 Han har derfor anket dommen.
DB170717 Nå har Bergen tingrett kommet til at det er skjellig grunn til mistanke og at han derfor må bli i varetekt i ytterligere fire uker, Min klient er svært skuffet og har anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett.
AP170717 Ekspresidenten har anket dommen og avviser alle anklager.
AA170717 - Dommen er allerede anket fordi vi mener at det er snakk om et forsettlig drap.
VG170716 Tvilde er ikke enig, og har anket vedtaket til trygderetten.
VG170716 TIL TRYGDERETTEN : Kirsten Karin Tvilde har anket saken sin inn til Trygderetten i et forsøk på å få etterbetalt pensjonen hun skulle ha hatt de siste 12 årene.
DB170715 Kjennelsen fra delstaten Hawaii kommer til å bli anket direkte til høyesterett, opplyste Sessions fredag ettermiddag.
DB170715 Rederiet anket så til Høyesterett som nå har avvist anken.
AA170715 Kjennelsen fra delstaten Hawaii kommer til å bli anket direkte til høyesterett, opplyste Sessions fredag ettermiddag.
AA170715 Rederiet anket så til Høyesterett som nå har avvist anken.
AA170715 Hurtigruten anket dommen der Bodø havn ble frifunnet for prissamarbeid og myndighetsmisbruk.
DN170714 Kjennelsen fra delstaten Hawaii kommer til å bli anket direkte til høyesterett, opplyste Sessions fredag ettermiddag.
DN170714 Hurtigruten anket .
DB170714 Politiet, som på sin side ønsket å utvide varetektstiden med fire uker, anket umiddelbart kjennelsen til Frostating lagmannsrett, som fredag tok politiets anke til følge, skriver Adresseavisen.
DB170714 I fjor konkluderte retten at « Naruto » ikke eier rettighetene til bildet, men dyrevernorganisasjonen PETA anket .
AA170714 Politiet anket , og har nå fått medhold av Frostating lagmannsrett.
AA170714 Denne avgjørelsen ble anket av politiet, som nå har fått medhold av Frostating lagmannsrett.
AA170714 Den siktede moren ble løslatt av tingretten - noe politiet anket .
AA170714 Anket : Fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett startet klokken 09.00 torsdag.
AA170714 Politiet, som på sin side ønsket å utvide varetektstiden med fire uker, anket umiddelbart kjennelsen til Frostating lagmannsrett, som fredag tok politiets anke til følge, skriver Adresseavisen.
DB170710 Begge henleggelsene ble anket til Riksadvokaten, som opprettholdt vedtakene.
DB170708 Kvinnens advokat Tor Haug sier til TV 2 at dommen muligens vil bli anket .
AA170708 Kvinnens advokat Tor Haug sier til TV 2 at dommen muligens vil bli anket .
VG170707 Forsvarer Roy André Håkonsen Arteid anket saken, men fikk ikke medhold.
VG170706 I våre øyne var det en gal avgjørelse, og det var derfor vi anket .
VG170706 Bora-hansgrohe og Peter Sagan ( 27 ) anket Tour de France-utestengelsen, men fikk ikke medhold av CAS.
DN170706 Her er han avbildet i retten i Moskva, da han tidligere denne måneden anket en fengselsdom for å ha arrangert ulovlige demonstrasjoner.
DB170706 Bora-hansgrohe anket inn den omdiskuterte diskvalifiseringen av Peter Sagan fra Tour de France til Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), og ba om at den dobbelte verdensmesteren ble gjeninnsatt i rittet.
DB170706 To personer og to andels-banker vant 3,5 millioner hver - dette er vinnerne ¶ ( procycling.no ) : Bora-hansgrohe har anket rittkommissærenes beslutningen om å kaste Peter Sagan ut av Tour de France inn for den internasjonale voldgiftsretten for sport CAS.
DA170706 Den tiltaltes forsvarer sier dommen vil bli anket .
AA170706 | Ankesaken etter dobbeltdrapet i Kristiansand for retten i september ¶ 16-åringen som har anket dommen for dobbeltdrapet i Kristiansand, møter i retten igjen i ankesaken allerede i september.
AA170706 Tidligere denne uka ble det klart at 16-åringen anket dommen.
VG170705 Sagans lag har anket avgjørelsen om å kaste ham ut av hele rittet.
DB170705 ¶ ANKER : Peter Sagan har anket straffen og har fortsatt et håp om å få sykle mer i Tour de France i 2017-utgaven.
AA170704 Etter at mannen i 30-årene ble varetektsfengslet av Inntrøndelag tingrett, opplyste Kjøren at kjennelsen ville bli anket til Frostating lagmannsrett.
AP170703 16-åringen som ble dømt til 11 års forvaring for å ha knivstukket Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan til døde, anket dommen.
AA170703 Påtalemyndigheten anket dommen til Høyesterett og la mandag ned påstand om fengsel i opptil 14 år.
AA170703 I vinter reduserte Frostating lagmannsrett straffen til 12 måneders fengsel, og påtalemyndigheten anket til Høyesterett.
AA170703 Påtalemyndigheten anket tingrettens kjennelse fordi de mente et medieforbud vil være uten virkning med mindre siktede ilegges fullstendig isolasjon.
DN170702 Dommen lød først på seks års fengsel, men ble anket og senere redusert.
AP170702 Dommen lød først på seks års fengsel, men ble anket og senere redusert.
AA170702 Dommen lød først på seks års fengsel, men ble anket og senere redusert.
VG170701 I Øst-Finnmark tingrett ble de frifunnet, men da saken ble anket til lagmannsretten denne måneden, ble dommen opphevet.
VG170701 Mannen anket straffeutmålingen helt til Høyesterett fordi han mente det ikke var grunnlag for å idømme ham ubetinget fengsel.
VG170701 Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff.
VG170701 Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff, før saken endte i Høyesterett.
DB170701 Mannen anket straffeutmålingen helt til Høyesterett fordi han mente det ikke var grunnlag for å idømme ham ubetinget fengsel.
DB170701 Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff.
AA170701 Mannen anket straffeutmålingen helt til Høyesterett fordi han mente det ikke var grunnlag for å idømme ham ubetinget fengsel.
AA170701 Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff.
AA170701 En 51 år gammel mann ble løslatt, men beslutningen ble anket av politiadvokat Eli Vanheim.
AA170701 I Øst-Finnmark tingrett ble de frifunnet, men da saken ble anket til lagmannsretten denne måneden, ble dommen opphevet.
VG170630 Automateierne saksøkte Staten for brudd på EØS-reglementet, og anket til alle tilgjengelige instanser.
DB170630 Trump-administrasjonen anket så avgjørelsen inn for høyesterett, og de besluttet da å ta stilling til forbudet.
DB170630 Mannens forsvarer Håkon Velde Nordstrøm har vært i kontakt med ham, og sier dette om hvorvidt dommen vil bli anket : ¶
AA170630 Mannen, som tidligere er dømt for besittelse av barnepornografi, anket dommen til Høyesterett som nå har forkastet anken.
VG170629 Kvinnen anket dommen til lagmannsretten, men vant ikke frem med sin sak, og ble i stedet i januar idømt 21 dagers fengsel.
VG170629 Dommen ble anket til Høyesterett, der kvinnen ble dømt til 15 dagers ubetinget fengsel og må betale saksomkostninger på 6000 kroner.
SA170629 Han sier at han anser det som svært sannsynlig at dommen blir anket . 60 knivstikk ¶
DN170629 Taxiselskapene anket dommen inn for Høyesterett, som endte med å forkaste anken.
DN170629 Dommen lød først på seks års fengsel, men ble anket og senere redusert.
DB170629 Kvinnens forsvarer mente dommen var urettferdig, og anket til Høyesterett.
AA170629 Dommen lød først på seks års fengsel, men ble anket og senere redusert.
AA170629 Også kvinnens forsvarer, Torfinn Svanem, anket kjennelsen på stedet.
AA170629 Foto : Terje Svaan, Adresseavisen ¶ Anket : Forsvarer Torfinn Svanem begjærte kvinnen løslatt og anket kjennlesen på stedet.
AA170629 Anket : Forsvarer Torfinn Svanem begjærte kvinnen løslatt og anket kjennlesen på stedet.
AA170629 Aktor anket kjennelsen på stedet da han ikke medhold i kravet om full isolasjon.
AA170629 Påtalemyndigheten anket avgjørelsen.
AA170629 Kvinnen anket også på stedet.
AA170628 Eidsivating lagmannsrett skjerpet straffen til fengsel i to år og åtte måneder i februar i år, en dom som ble anket inn til Høyesterett over lovanvendelsen, saksbehandlingen, straffeutmålingen og at han ikke ble ilagt kontaktforbud overfor de ansatte i Trondheim tinghus.
VG170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket , og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
SA170627 Pilotene vant i fjor frem med sitt krav i Asker og Bærum tingrett, men selskapet har anket avgjørelsen.
DB170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket , og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
DB170627 - Dommen vil bli anket .
AP170627 Både de etterlatte og den nederlandske regjeringen anket kjennelsen i 2014.
AP170627 Pilotene vant i fjor frem med sitt krav i Asker og Bærum tingrett, men selskapet har anket avgjørelsen.
AP170627 Pilotene vant i fjor frem med sitt krav i Asker og Bærum tingrett, men selskapet har anket avgjørelsen.
AA170627 Både de etterlatte og den nederlandske regjeringen anket kjennelsen i 2014.
AA170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket , og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018. ( ©NTB ) ¶
VG170626 Trump-administrasjonen anket deretter saken inn for høyesterett.
VG170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse han anket .
VG170626 Betew anket avgjørelsen, og ankeforhandlingene ble gjennomført i Borgarting lagmannsrett i midten av juni.
SA170626 Dommen ble anket til lagmannsretten der juryen svarte nei på skyldspørsmålet.
DN170626 Trump-administrasjonen anket deretter saken inn for høyesterett.
DB170626 Trump-administrasjonen anket så avgjørelsen inn for høyesterett, og i dag besluttet de å ta stilling til forbudet.
DB170626 Dommen ble anket til lagmannsretten der juryen svarte nei på skyldspørsmålet.
DB170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
DA170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
BT170626 Han ble dømt til fengsel, men anket og ble frifunnet.
BT170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
BT170626 Hans Fredrik Marthinussen mener Hemsedal-saken burde vært anket for Høyesterett.
AP170626 Berlusconi har anket straffen til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men han har ikke noen tro på at han kan bli frikjent der før valget til neste år.
AP170626 Dommen fra Oslo tingrett er anket , og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
AP170626 Dommen ble anket til lagmannsretten der juryen svarte nei på skyldspørsmålet.
AP170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
AP170626 Dommen fra Oslo tingrett er anket , og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
AA170626 Dommen ble anket til lagmannsretten der juryen svarte nei på skyldspørsmålet.
AA170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
AA170626 33-åringen anket på stedet, og ble frikjent og løslatt etter dommen Frostating lagmannsrett mandag, skriver Trønder-Avisa.
DB170624 I en anket sak ga Oslo byfogdembete i fjor banken rett til utlegg i norske Confirmit as, hvor Viks far Erik Martin Vik ( 90 ) er registrert som eier.
SA170623 Saken er derimot anket og ble nylig behandlet i CAS.
SA170623 Ruth Kasirye har anket dommen hun fikk tidligere i juni.
DA170623 Alle tre har anket .
BT170623 Saken er derimot anket og ble nylig behandlet i CAS.
AP170623 Saken er derimot anket og ble nylig behandlet i CAS.
AP170623 Ruth Kasirye har anket dommen hun fikk tidligere i juni.
AA170623 Delstaten Wisconsins justisdepartement anket kjennelsen, og Dassey ble dermed værende i fengsel i påvente av utfallet.
VG170622 - Augusto Toro-Blacutt har sittet i varetekt i ni år etter at han ble dømt til 20 års fengsel, men den dommen anket påtalemyndigheten.
VG170622 Hansen anket dommen på stedet.
DB170622 Mannen har anket avgjørelsen til Frostating lagmannsrett, men sitter i varetekt til anken er avgjort.
DB170622 Tidligere i juni sendte advokat Kathleen Zellner inn en rettsbegjæring for å få anket dommen og frikjenne Avery.
DB170622 59 år gamle Bengt Ronald Hansen anket dommen på stedet, melder NRK. 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept på kloss hold med hagle natt til 29. august i fjor.
DA170622 Foreløpig har de ikke anket saken, men det ligger i kortene.
DA170622 Den ventes å bli anket av saksøkerne.
AP170622 59 år gamle Bengt Ronald Hansen anket dommen på stedet, melder NRK. 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept på kloss hold med hagle natt til 29. august i fjor.
AA170622 59 år gamle Bengt Ronald Hansen anket dommen på stedet, melder NRK. 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept på kloss hold med hagle natt til 29. august i fjor.
AA170622 Denne siste dommen er anket av påtalemyndigheten, så den er ikke rettskraftig.
SA170621 LES OGSÅ : ¶ Anket fengselsdom og fikk boti ¶
SA170621 FOTO : Fredrik Refvem ¶ | Anket fengselsdom og fikk bot ¶
DB170621 Men neida, fire av de dømte anket deler av dommene i håp om frikjenning eller mildere straff.
VG170620 - Steinar Lundeby erkjenner ikke straffeskyld, og anket dommen på stedet, opplyser hans advokat Trond Eirik Aansløkken til VG.
DB170620 ¶ DRAPSFORSØK MED BALLTRE : Dommen fra Stavanger tingrett er anket til Gulating lagmannsrett.
DB170620 Dommen, som falt i Stavanger tingrett tirsdag, er anket til Gulating lagmannsrett.
BT170620 Mandag ble han varetektsfengslet, en avgjørelse han anket på stedet.
BT170620 Han nekter straffskyld og anket avgjørelsen på stedet.
BT170620 Den drapssiktede ektemannen anket avgjørelsen om å fengsle ham på stedet.
AA170620 Tre homofile russiske aktivister anket etter at de ble bøtelagt for å ha demonstrert utenfor en skole, et barnebibliotek og et regjeringsbygg.
AA170620 Det russiske justisdepartementet har varslet at saken vil bli anket , mens Kremls talsmann Dmitrij Peskov sier at dommen skal gjennomgås grundig før det kommer en kommentar.
AA170620 Dommen, som falt i Stavanger tingrett tirsdag, er anket til Gulating lagmannsrett.
VG170619 Mannen anket kjennelsen på stedet.
SA170619 Han erkjenner ikke straffskyld og anket fengslingskjennelsen på stedet.
DB170619 Mannen nekter straffskyld og anket fengslingskjennelsen, opplyser politiet.
AP170619 48-åringen anket på stedet.
AA170619 Han erkjenner ikke straffskyld og anket fengslingskjennelsen på stedet.
DB170618 Scanbox vant opprinnelig i Oslo tingrett, men Telenor anket og vant i Borgarting lagmannsrett.
AP170617 Pham har anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.
AP170617 Chris Pham har gjennom sin advokat anket dommen til Borgarting lagmannsrett.
AP170617 - Dommen er anket til Borgarting lagmannsrett, opplyser forsvareren, advokat Marius Dietrichson.
SA170616 Stavanger-paret har vunnet via Finansklagenemnda, samt i både tingretten og lagmannsretten - før Protector forsikring anket til Høyesterett.
FV170616 Nå er han dømt til sju måneder bak lås og slå, men har anket .
DN170616 Staten ved Skatt vest anket dommen inn til Høyesterett, som altså har bestemt at det ikke er grunnlag for å slippe den inn til behandling.
DN170616 Staten anket
BT170616 Stavanger-paret har vunnet via Finansklagenemnda, samt i både tingretten og lagmannsretten - før Protector forsikring anket til Høyesterett.
AP170616 Stavanger-paret har vunnet via Finansklagenemnda, samt i både tingretten og lagmannsretten - før Protector forsikring anket til Høyesterett.
DB170615 Fire av de åtte dømte i saken anket , men nå er alle ankene avvist, skriver Haugesunds Avis.
DB170615 I en dom som er anket , fra desember i fjor, ga byfogdembetet banken rett til å ta utlegg i aksjene for å sikre sine krav.
DA170615 | Lervig-nei anket til formannskapet ¶
DA170615 Vedtaket ble imidlertid anket til formannskapet.
DA170615 Flertallet i kommunalstyret for byutvikling sa nei til ny brannstasjon i Lervig, men vedtaket ble anket .
AA170615 Lagmannsretten mener tingrettens dom i SOS Rasisme-saken er både riktig, grundig og forstandig, og forkaster anken fra de fire som anket .
AA170615 Fire av de åtte dømte i saken anket , men nå er alle ankene avvist, skriver Haugesunds Avis.
SA170614 De tre domfelte personene hadde også anket lovanvendelsen og saksbehandlingen, men dette blir ikke behandlet av Høyesterett.
DN170614 Wallace anket både saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffen til Høyesterett, men domstolen vil bare prøve straffeutmålingen.
DB170614 De tre domfelte personene hadde også anket lovanvendelsen og saksbehandlingen, men dette blir ikke behandlet av Høyesterett.
DB170614 - Men de synes det var ille at sjåføren ikke kunne akseptere den grundige dommen fra lagmannsretten og anket denne.
AP170614 De synes det var ille at sjåføren ikke kunne akseptere den grundige dommen fra lagmannsretten og anket denne.
AP170614 De tre domfelte personene hadde også anket lovanvendelsen og saksbehandlingen, men dette blir ikke behandlet av Høyesterett.
AA170614 Regjeringen anket , men vant ikke fram da ankesaken ble behandlet i januar i år.
AA170614 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket .
DB170613 Dermed anket foreldrene til EMD og i dag vil vil det avgjøres om domstolen vil høre på foreldrene og gi dem en sjanse til å prøve ut noe som kanskje kan hjelpe den dødssyke babyen deres.
DB170613 Anket til EMD ¶
BT170613 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett.
BT170613 Økokrim anket , men kort tid før alt skulle behandles på nytt, trakk de hele saken. 11 år og enorme ressurser rett i vasken.
AP170613 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer.
AP170613 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett.
AP170613 Dømt til gjeninnsettelse, men anket ¶ 3. juni i fjor ble Betew dømt til gjeninnsettelse på forvaringsdommen.
AA170613 En tredje person som ble frifunnet i lagmannsretten for grov menneskehandel, anket over straffen på ett års fengsel for grov økonomisk utroskap.
SA170612 * Navalnyj anket til Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som i februar 2016 hadde slått fast at den opprinnelige dommen fra 2014 var rettsstridig.
SA170612 Klubben fikk straffen allerede i 2015, men har siden anket den både til Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) og Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne.
DB170612 Klubben fikk straffen allerede i 2015, men har siden anket den både til Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) og Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne.
DB170612 Saken er anket .
AP170612 Klubben fikk straffen allerede i 2015, men har siden anket den både til Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) og Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne.
AA170612 Kjennelsen blir anket , sier forsvarer Bernt Heiberg til avisen.
AA170612 Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett har Oslo-politiet nå fått medhold, en beslutning Bhatti nå har anket , skriver Nettavisen.
AA170612 Den kjente islamisten har anket tingrettens avgjørelse.
VG170611 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket .
FV170611 Ingen av foreldrene erkjente straffskyld i Oslo tingrett, og begge anket blant annet over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene.
DB170611 Jeg tror de rett og slett er redde for å få bråk om de ikke hadde anket , sier Sundby.
DB170611 Taimoor Raza hevder sin uskyld og hans advokat sier at dommen vil bli anket .
BT170611 Taimoor Raza hevder sin uskyld og hans advokat sier at dommen vil bli anket .
AP170611 Taimoor Raza hevder sin uskyld og hans advokat sier at dommen vil bli anket .
AP170611 Ingen av foreldrene erkjente straffskyld i Oslo tingrett, og begge anket blant annet over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene.
AA170611 Taimoor Raza hevder sin uskyld og hans advokat sier at dommen vil bli anket .
AA170611 Ingen av foreldrene erkjente straffskyld i Oslo tingrett, og begge anket over blant annet bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene.
AA170611 En mann som har anket tingrettens dom på åtte års fengsel fordi han skal ha påført sin fire uker gamle datter alvorlige skader, møter tirsdag i lagmannsretten. 31-åringen ble i Oslo tingrett dømt til åtte års fengsel og til å betale drøyt 10 millioner kroner i erstatning for å ha påført sin fire uker gamle datter livs
VG170610 Det ble anket av statsadvokaten i Wisconsin, og den nå 26 år gamle Dassey sitter fortsatt bak lås og slå.
DB170610 ( Dagbladet ) : Advokat Kathleen Zellner, som nå representerer den drapsdømte amerikaneren Steven Avery ( 54 ), kjent fra Netflix-dokumentaren « Making a Murderer », har denne uka sendt inn en rettsbegjæring på over 1200 sider i den hensikt å få anket dommen og frikjenne Avery, melder nyhetskanalen WBAY.
VG170609 Chris Gard og Connie Yates anket saken til britisk høyesterett da en domsavsigelse i april ga legene lov til å avslutte livreddende behandling av den ti måneder gamle sønnen deres.
VG170609 - Delte terrorvideo ¶ 17-åringen anket fengslingen til Borgarting lagmannsrett, som var enig i at etterforskningen hadde styrket mistankegrunnlaget.
DB170609 To andre spørsmål - som er de mest skrikende i Johaug-saken for øyeblikket - er : hvorfor anket det internasjonale skiforbundet ( FIS ) saken til tross for det som så ut som en fornuftig dom - og hvorfor godtok ikke FIS åpen høring i CAS ?
DB170609 17-åringen nekter for å ha forsøkt å utført terror, og har tidligere anket saken.
AP170609 Gutten anket fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett 2. juni, men torsdag forkastet Borgarting lagmannsrett anken, skriver VG.
AA170609 Gutten anket fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett 2. juni, men torsdag forkastet Borgarting lagmannsrett anken, skriver VG.
AA170609 Staff sier til Dagens Næringsliv at dommen vil bli anket .
AA170609 Dommen blir anket .
DA170608 Therese Johaug hadde sin høring i Lausanne hos CAS tirsdag etter at FIS hadde anket langrennsstjernens utestengelse på 13 måneder.
VG170607 Men da FIS anket utestengelsen på 13 måneder inn for CAS i Sveits, ble advokatlaget styrket.
VG170607 Dommen blir ikke anket , bekrefter generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund overfor NTB.
DB170607 Den avgjørelsen ble anket av serietoer PAOK, i håp om at Olympiakos i stedet skulle bli trukket seks poeng.
DB170607 Det var Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket dommen på 13 måneders som Domsutvalget i Norges Idrettsforbund kom fram til.
DB170607 Therese Johaug hadde sin høring i Lausanne hos CAS tirsdag etter at FIS hadde anket langrennsstjernens utestengelse på 13 måneder.
AP170607 - Presidenten trenger ikke slippe inn folk fra land som støtter terrorisme eller skjuler terrorister inntil han vurdererer det slik at de kan sjekkes ordentlig og ikke utgjør en sikkerhetsrisiko for USA, sa talskvinne Sarah Isgur Flores i Justisdepartementet da saken ble anket .
VG170606 Det skjer etter at FIS anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse.
SA170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
FV170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
FV170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
DB170606 FIS anket en beslutning fra det uavhengige norske domsutvalget, og kjennelsen i CAS avgjør om våre jurister har tolket det gjeldende regelverket på riktig måte.
DB170606 Denne dommen ble anket av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), og derfor var saken nå oppe i CAS.
DB170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket dommen fra NIF.
DB170606 Denne dommen ble igjen anket av FIS.
DB170606 Løpernes opprop om lengre straffer for dopsvindel kan bli tolket som et grunnlag for at FIS et par uker seinere anket den norske dommen om 13 måneders utestengelse for Therese Johaugs bruk av leppesalve.
DB170606 Der ligger muligens også svaret på hvorfor FIS ganske overraskende anket den norske Johaug-avgjørelsen.
DA170606 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket Johaugs dopingsak inn for Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) etter at Therese Johaug ble utestengt i 13 måneder av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund.
BT170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
BT170606 Det er bare straffeutmålingen som er anket .
BT170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
AP170606 Men da SAS anket til Høyesterett, ble utfallet snudd.
AP170606 Men da SAS anket til Høyesterett ble utfallet snudd.
AP170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
AP170606 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som hadde anket den norske dommen, var representert med advokaten Stephan Netzle.
AA170606 Dommen blir ikke anket , bekrefter generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund overfor NTB.
AA170606 Leser man uttalelsene i riksmedia i Norge etter at det ble kjent at FIS anket NIF´s Domsutvalgs avgjørelse i Johaug-saken til CAS, skulle man tro at idrettsutøvere ikke har noen form for prosessuelle rettigheter, eller noen form for rettssikkerhet i CAS.
VG170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
VG170605 Dommen på 13 måneders utestengelse fra Norge ble anket av FIS.
VG170605 Ble engasjert av Johaug-leiren da FIS anket saken inn til CAS.
SA170605 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket .
SA170605 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket straffeutmålingen.
SA170605 Den gangen var det WADA ( Det internasjonale antidopingbyrået ) som anket til CAS.
SA170605 Da møter skistjernen til høring i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge henne i 13 måneder fra all idrett.
SA170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
FV170605 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ?
FV170605 - De har anket straffeutmålingen.
FV170605 mars ble det kjent at dopingpanelet i FIS anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 13 måneder.
FV170605 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket straffeutmålingen.
FV170605 Den gangen var det WADA ( Det internasjonale antidopingbyrået ) som anket til CAS.
FV170605 Da møter skistjernen til høring i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge henne i 13 måneder fra all idrett.
FV170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
FV170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
DB170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
DA170605 Hun er ikke bitter på det internasjonale skiforbundet ( FIS ) for at de anket den norske dommen hennes.
DA170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
BT170605 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket straffeutmålingen.
BT170605 Den gangen var det WADA ( Det internasjonale antidopingbyrået ) som anket til CAS.
BT170605 Da møter skistjernen til høring i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge henne i 13 måneder fra all idrett.
BT170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
AP170605 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket .
AP170605 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket straffeutmålingen.
AP170605 Den gangen var det WADA ( Det internasjonale antidopingbyrået ) som anket til CAS.
AP170605 Da møter skistjernen til høring i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge henne i 13 måneder fra all idrett.
AP170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
AP170605 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket straffeutmålingen.
AP170605 Den gangen var det WADA ( Det internasjonale antidopingbyrået ) som anket til CAS.
AP170605 Da møter skistjernen til høring i Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge henne i 13 måneder fra all idrett.
AP170605 - På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.
SA170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ?
SA170604 - De har anket straffeutmålingen.
SA170604 mars ble det kjent at dopingpanelet i FIS anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 13 måneder.
SA170604 Johaug ble utestengt i 13 måneder av det norske domsutvalget, men dommen ble anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til CAS, det øverste ankeorganet i idrettstvister.
FV170604 Johaug ble utestengt i 13 måneder av det norske domsutvalget, men dommen ble anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til CAS, det øverste ankeorganet i idrettstvister.
BT170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ?
BT170604 - De har anket straffeutmålingen.
BT170604 mars ble det kjent at dopingpanelet i FIS anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 13 måneder.
BT170604 Johaug ble utestengt i 13 måneder av det norske domsutvalget, men dommen ble anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til CAS, det øverste ankeorganet i idrettstvister.
AP170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ?
AP170604 - De har anket straffeutmålingen.
AP170604 mars ble det kjent at dopingpanelet i FIS anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 13 måneder.
AP170604 Johaug ble utestengt i 13 måneder av det norske domsutvalget, men dommen ble anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til CAS, det øverste ankeorganet i idrettstvister.
AP170604 Hva er det egentlig FIS har anket og hvor lang utestengelse ønsker de ?
AP170604 - De har anket straffeutmålingen.
AP170604 mars ble det kjent at dopingpanelet i FIS anket avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund om å utestenge Therese Johaug fra all idrett i 13 måneder.
AP170604 Johaug ble utestengt i 13 måneder av det norske domsutvalget, men dommen ble anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til CAS, det øverste ankeorganet i idrettstvister.
DN170603 En revidert utgave av innreiseforbudet er også stanset i to rettsinstanser, men ble torsdag anket til høyesterett av justisdepartementet for en endelig vurdering.
DB170603 Johaug møter i CAS etter at Det internasjonale skiforbundet FIS anket dommen fra Norges Idrettsforbund.
AA170603 En revidert utgave av innreiseforbudet er også stanset i to rettsinstanser, men ble torsdag anket til høyesterett av justisdepartementet for en endelig vurdering.
SA170602 Oslo statsadvokatembeter anket til lagmannsretten som finner handlingen for alvorlig til at den kan straffes med bot alene.
FV170602 Det er bare straffeutmålingen som er anket .
DN170602 Banken anket saken til lagmannsretten, som nå mener at saken får gå for retten.
DB170602 Oslo statsadvokatembeter anket til lagmannsretten som finner handlingen for alvorlig til at den kan straffes med bot alene.
DB170602 TIRSDAG til uka må hun møte i Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ) i sveitsiske Lausanne etter at det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket den norske dommen.
DB170602 Saken mot Therese Johaug er sannsynligvis anket fordi det passer inn i skisportens politiske spill.
DB170602 Trump-regjeringen anket , ¶
DB170602 Det hvite hus tapte ankesaken den gang, men anket ikke videre til høyesterett.
DB170602 ( Dagbladet ) : Sent torsdag kveld amerikansk tid anket Trump-administrasjonen sitt omstridte reiseforbud inn for Høyesterett, skriver CNN.
DB170602 De tiltalte innrømmet straffskyld for brudd på utlendingsloven, men er anket .
DB170602 Mannen anket til Borgarting lagmannsrett, som nå har avvist anken, skriver Vårt Land.
DB170602 Forbrukerrådet presiserer at kjennelsen ikke er rettskraftig og kan bli anket til Høyesterett.
DA170602 Politiadvokat Rand sier til RA at dommen ikke er rettskraftig, da 43-åringen har anket denne slik at saken skal opp i Gulating lagmannsrett til høsten.
DA170602 Dommen er allerede anket og saken skal opp i Gulating lagmannsrett i Stavanger til høsten.
AP170602 Anket på stedet ¶
AP170602 17-åringen anket kjennelsen på stedet.
AP170602 Banken anket saken til lagmannsretten, som nå mener at saken får gå for retten.
AP170602 Oslo statsadvokatembeter anket til lagmannsretten som finner handlingen for alvorlig til at den kan straffes med bot alene.
AA170602 Trump-regjeringen anket , men kjennelsen fra Maryland ble opprettholdt i ankedomstolen i Virginia for en uke siden.
AA170602 Det hvite hus tapte ankesaken den gang, men anket ikke videre til høyesterett.
AA170602 Mannen anket til Borgarting lagmannsrett, som nå har avvist anken, skriver Vårt Land.
AA170602 Mannen anket straffeutmålingen til Høyesterett. ( ©NTB ) ¶
AA170602 Dommen ble anket til Eidsivating lagmannsrett som skjerpet straffen til 13 års fengsel.
AA170602 Banken anket saken til lagmannsretten, som også mener at saken får gå for retten.
VG170601 Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.
SA170601 Det internasjonale skiforbundet anket straffen inn for CAS.
SA170601 Dermed ble saken anket videre til Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
SA170601 Begge klubbene anket straffen til Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ), uten å få medhold der.
FV170601 I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.
FV170601 FIS har anket dommen og mener at straffen er for mild.
DB170601 Det internasjonale skiforbundet anket straffen inn for CAS.
DB170601 Dermed ble saken anket videre til CAS.
DB170601 Begge klubbene anket straffen til Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ), uten å få medhold der.
DB170601 ( FourFourTwo ) : Atletico Madrid anket overgangsforbudet klubben ble ilagt i januar, men i dag kom beskjeden om at anken avvises.
BT170601 - Det var forventet at Hove anket , men med det trange nåløyet Høyesterett har, var en anke av hele dommen mer overraskende, sier Knut Jørgen Hauge ( til v. ).
AP170601 Dommen er anket .
AP170601 Det internasjonale skiforbundet anket straffen inn for CAS.
AP170601 Det internasjonale skiforbundet anket straffen inn for CAS.
AP170601 Dermed ble saken anket videre til Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170601 Begge klubbene anket straffen til Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ), uten å få medhold der.
AA170601 Opdahl hevdet i retten at det ikke er noen gjentagelsesfare i saken, og opplyser at kjennelsen trolig vil bli anket til lagmannsretten.
AA170601 Denne dommen er anket og ankesaken skal opp i Gulating lagmannsrett i Stavanger nå i juni. ( ©NTB ) ¶ | 680.000 nordmenn må fornye europeisk helsetrygdkort ¶ 680.000 nordmenn fikk nye helsetrygdkort for tre år siden.
SA170531 I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.
SA170531 FIS har anket dommen og mener at straffen er for streng.
DB170531 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. 18. august 2013 ble Tjostolv Moland ( 32 ) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
DA170531 Bent Endresen, 37-åringens forsvarer, sier til RA at dommen kommer til å bli anket .
BT170531 Dommen blir anket , varsler forsvareren.
BT170531 ANKES : Dommen mot et ektepar fra Oslo i den såkalte au pair-saken vil bli anket , varsler ekteparets forsvarer Svein Holden.
BT170531 I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.
BT170531 FIS har anket dommen og mener at straffen er for mild.
AP170531 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket , men at Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten nå går igjennom dommen.
AP170531 I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.
AP170531 FIS har anket dommen og mener at straffen er for mild.
AP170531 I Sundbys tilfelle var det WADA som anket frikjennelsen i FIS hvor han var tiltalt for feil bruk av astmamedisin.
AP170531 FIS har anket dommen og mener at straffen er for streng.
AA170531 » En lovendring kan derfor være på trappene, og 25-åringens advokater har anket dommen inn for Høyesterett. ( ©NTB ) ¶
AA170531 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket , men at Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten nå går igjennom dommen.
DB170530 Han sier dommen ikke vil bli anket .
DA170530 Han sier dommen ikke vil bli anket .
AA170530 Nikulin anket USA-kjennelsen på stedet.
AA170530 Han sier dommen ikke vil bli anket .
AA170530 Han sier dommen ikke vil bli anket .
DB170529 26-åringen anket da avgjørelsen, ettersom den ene jenta var fylt 14 år da forholdene fant sted.
DB170529 Advokat Fredrik Verling opplyste da at dommen ble anket først og fremst fordi han mente straffenivået var for høyt.
BT170529 Forsvarsadvokat Fredrik Verling opplyste at dommen ble anket først og fremst fordi han mente straffenivået var for høyt.
AA170529 Advokat Fredrik Verling opplyste da at dommen ble anket først og fremst fordi han mente straffenivået var for høyt.
VG170528 Når saken er anket , er Bendiksen opptatt av å forsøke å belyse saken best mulig for CAS, uttalte advokat Anders Schrøder Amundsen til VG tidligere denne uken.
VG170526 Reiseforbudet ble stoppet av en domstol i Maryland i mars, og Trump-regjeringen anket avgjørelsen til domstolen i Virginia.
VG170526 Kort tid etter opplyste justisminister Jeff Sessions at regjeringen vil fortsette kampen i domstolene og at saken blir anket videre til høyesterett.
VG170526 Det hvite hus tapte ankesaken den gang, men anket ikke videre til høyesterett.
VG170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
DB170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
DA170526 Reiseforbudet ble stoppet av en domstol i Maryland i mars, og Trump-regjeringen anket avgjørelsen til domstolen i Virginia.
DA170526 Kort tid etter opplyste justisminister Jeff Sessions at regjeringen vil fortsette kampen i domstolene og at saken blir anket videre til høyesterett.
DA170526 Det hvite hus tapte ankesaken den gang, men anket ikke videre til høyesterett.
AP170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
AA170526 Reiseforbudet ble stoppet av en domstol i Maryland i mars, og Trump-regjeringen anket avgjørelsen til domstolen i Virginia.
AA170526 Kort tid etter opplyste justisminister Jeff Sessions at regjeringen vil fortsette kampen i domstolene og at saken blir anket videre til høyesterett.
AA170526 Det hvite hus tapte ankesaken den gang, men anket ikke videre til høyesterett. ( ©NTB ) ¶
AA170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
VG170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
VG170525 Straffen på 21 måneders betinget fengsel ble anket til høyesterett.
VG170525 Anket til høyesterett ¶
VG170525 Retten trodde ikke på mannen, som ifølge Bergens Tidende har anket dommen.
VG170525 Han mener dommen ikke er riktig, og har anket den.
SA170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
FV170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
DN170525 Trump-administrasjonen ved justisdepartementet anket avgjørelsen.
DB170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
DB170525 Trump-administrasjonen ved justisdepartementet anket avgjørelsen.
BT170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
AP170525 Trump-administrasjonen ved justisdepartementet anket avgjørelsen.
AP170525 Det er et internasjonale skiforbundet ( FIS ) som anket saken in for CAS.
VG170524 Når saken er anket , er Bendiksen opptatt av å forsøke å belyse saken best mulig for CAS, sier advokat Anders Schrøder Amundsen til VG.
VG170524 Det internasjonale skiforbundet anket den norske dommen.
VG170524 Straffen på 21 måneders betinget fengsel ble anket , men spansk høyesterett konkluderte onsdag med samme strafferammer.
VG170524 Hun anket dommen og saken har behandler flere runder i rettsapparatet.
SA170524 Hun er dømt til 13 måneders utelukkelse, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken videre til CAS.
FV170524 Hun er dømt til 13 måneders utelukkelse, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken videre til CAS.
DB170524 Messi anket , men anken førte ikke fram.
DB170524 Hun er dømt til 13 måneders utelukkelse, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken videre til CAS.
DA170524 Dommen er nå anket og det betyr at det blir en ny rettsrunde i Gulating lagmannsrett den 21. juni i år.
DA170524 Dommen ble anket , og saken skal nå opp i den administrative ankedomstolen i Lyon.
BT170524 Hun er dømt til 13 måneders utelukkelse, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken videre til CAS.
AP170524 Hun er dømt til 13 måneders utelukkelse, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket saken videre til CAS.
DB170523 Direkte rødt kort fører til en tre kampers lang suspensjon, men Arsenal anket avgjørelsen i håp om å få avgjørelsen omgjort.
DB170522 - Han har anket dommen på stedet, sier mannens forsvarer, advokat Jørund Lægland.
DB170522 Han anket til lagmannsretten - som nå har avvist anken.
BT170522 I tingretten vant Gulsvik frem, men saken ble anket .
BT170522 Helse Bergen HF, staten v/Universitetet i Bergen og Innovest AS har anket dommen til Borgarting lagmannsrett.
AA170522 - Han har anket dommen på stedet, sier mannens forsvarer, advokat Jørund Lægland.
VG170521 Politiet anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett og ba om oppsettende virkning slik at 37-åringen ikke ble løslatt.
BT170521 Det er foreløpig uvisst om dommen vil bli anket .
AP170521 Kvinnen har anket oppreisningsbeløpet til Høyesterett.
AA170521 Kvinnen har anket oppreisningsbeløpet til Høyesterett.
DN170519 Jeg ville også anket dersom jeg hadde tapt i lagmannsretten, sier Caprino til GD.
DB170519 - Jeg ville også anket dersom jeg hadde tapt i lagmannsretten, sier Caprino til Gudbrandsdølen Dagningen.
VG170518 Cappelens hasjligamedlemmer anket dommen fra tingretten og fikk nedsatt straff i lagmannsretten.
DN170518 Tidligere Auto-Forum-sjef Geir Bråthen anket en bedrageridom fra Drammen tingrett fra januar 2016.
DN170518 Bråthen anket saken, men er nå dømt i Borgarting lagmannsrett.
DN170518 Avgjørelsen blir trolig anket , ifølge advokaten hans.
DN170518 - Så saken vil bli anket ?
DN170518 - Jeg legger til grunn at saken vil bli anket , men må få tid til å snakke med min klient om dette, sier Johansen.
DB170518 * Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. * 18. august 2013 ble Tjostolv Moland ( 32 ) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
DB170518 Nordmennene anket ikke dødsdommen videre i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
DB170518 Nordmennene anket , men etter en ny rettssak i 2010 ble dødsdommen stående.
DB170518 Nordmennene anket ikke dødsdommen videre i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
DB170518 Nordmennene anket , men etter en ny rettssak i 2010 ble dødsdommen stående.
DB170518 Bhatti anket fengslingskjennelsen på stedet.
DA170518 | Bhatti varetektsfengslet i fire uker, anket på stedet ¶
DA170518 Bhatti avviser at han har noe som helst med saken å gjøre og anket på stedet.
BT170518 | Bhatti varetektsfengslet i fire uker, anket på stedet ¶
BT170518 Bhatti avviser at han har noe som helst med saken å gjøre og anket på stedet.
AP170518 Oslo tingrett ga politiet medhold i fengslingen og Bhatti anket på stedet.
AA170518 | Bhatti varetektsfengslet i fire uker, anket på stedet ¶
AA170518 Bhatti avviser at han har noe som helst med saken å gjøre og anket på stedet.
VG170517 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse for Therese Johaug.
VG170517 De anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
SA170517 Nordmennene anket ikke dødsdommen videre i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. 18. august 2013 ble Moland funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
SA170517 Nordmennene anket , men etter en ny rettssak i 2010 ble dødsdommen stående.
NL170517anket hun dommen.
FV170517 * Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. * 18. august 2013 ble Tjostolv Moland ( 32 ) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
DA170517 Nordmennene anket ikke dødsdommen videre i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. 18. august 2013 ble Moland funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
DA170517 Nordmennene anket , men etter en ny rettssak i 2010 ble dødsdommen stående.
BT170517 * Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. * 18. august 2013 ble Tjostolv Moland ( 32 ) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
AP170517 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
AA170517 Nordmennene anket ikke dødsdommen videre i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. 18. august 2013 ble Moland funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
AA170517 Nordmennene anket , men etter en ny rettssak i 2010 ble dødsdommen stående.
AA170517 Nordmennene anket ikke dødsdommen videre i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. 18. august 2013 ble Moland funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
AA170517 Nordmennene anket , men etter en ny rettssak i 2010 ble dødsdommen stående.
VG170515 Fengslingen ble anket på stedet, sier Korneliussen til VG.
VG170515 - Min klient har erkjent straffskyld etter siktelsen, men har anket kjennelsen, opplyser Zimmer.
SA170515 Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.
NL170515 Anket på stedet ¶
DB170515 Det er det internasjonale skiforbundet, FIS, som har anket Johaug inn for CAS.
DA170515 Det er internasjonale skiforbundet har anket dommen mot 28-åringen som representerer Nansen.
DA170515 18-åringen har erkjent straffskyld etter siktelsen, men anket fengslingskjennelsen.
BT170515 Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.
BT170515 Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.
AP170515 18-åringen har erkjent straffskyld etter siktelsen, men anket fengslingskjennelsen.
AP170515 Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.
AP170515 Med 13 måneders utestengelse vil Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin, men det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen til idrettens voldgiftsrett.
AA170515 Trump-administrasjonen ved justisdepartementet anket avgjørelsen, og søndag la både justisdepartementets og Hawaiis advokater fram sine argumenter for den føderale ankedomstolen i Seattle.
AA170515 Det hvite hus tapte da de anket saken, men anket ikke videre til høyesterett. ( ©NTB ) ¶
AA170515 Det hvite hus tapte da de anket saken, men anket ikke videre til høyesterett. ( ©NTB ) ¶
AA170515 Mannen mener dommen er for streng og anket på stedet, melder NRK.
AA170515 18-åringen har erkjent straffskyld etter siktelsen, men anket fengslingskjennelsen.
VG170512 Har anket vedtaket ¶
DN170512 Nå har selskapet anket den frifinnende dommen fra lagmannsretten til Høyesterett.
AP170512 Han anket dommen, men denne ble forkastet av en ankedomstol i Firenze ett år senere.
AA170512 Dommen vil trolig bli anket . ( ©NTB ) ¶
AA170512 Han anket dommen, men denne ble forkastet av en ankedomstol i Firenze ett år senere.
AA170512 Fredag sier han til NTB at de vil konkludere med om dommen blir anket eller ei når ankefristen nærmer seg.
SA170511 Nå er saken fra Stavanger tingrett anket av påtalemyndigheten.
SA170511 Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som har anket Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukkede dører.
SA170511 Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som har anket Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukkede dører.
DB170511 Om det er det internasjonale skiforbundet FIS, som også har anket dommen inn for CAS, eller CAS selv som har motsatt seg åpenhet, er ukjent.
BT170511 Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som har anket Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukkede dører.
AP170511 Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som har anket Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukkede dører.
AP170511 Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ), som har anket Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukkede dører.
AA170511 Sjåføren anket avgjørelsen, og saken ble behandlet i Frostating lagmannsrett i slutten av april.
VG170510 Noen dager etter at det var klart at dommen ikke ble anket , krevde Langemyhr Oslo kommune for 200 millioner i erstatning.
DB170510 Vi mener straffeutmålingen er streng, og jeg kan vel allerede nå si at den trolig vil bli anket , sier advokat Gunnar K.
DB170510 19-åringens forsvarer opplyser at straffeutmålingen mest sannsynlig vil bli anket .
AP170510 Vi mener straffeutmålingen er streng, og jeg kan vel allerede nå si at den trolig vil bli anket , sier advokat Gunnar K.
AP170510 19-åringens forsvarer opplyser at straffeutmålingen mest sannsynlig vil bli anket .
AA170510 Vi mener straffeutmålingen er streng, og jeg kan vel allerede nå si at den trolig vil bli anket , sier advokat Gunnar K.
AA170510 19-åringens forsvarer opplyser at straffeutmålingen mest sannsynlig vil bli anket .
SA170509 Ut fra manglenes omfang og prosessøkonomi har selskapet likevel ikke anket , ifølge Ravndal.
DN170509 Ifølge hans advokat Steinulf Tungesvik blir dommen mest sannsynlig anket .
DB170509 Det er FIS som mener den straffen er for snill og har anket saken inn til CAS.
DA170509 Det er FIS som mener den straffen er for snill og har anket saken inn til CAS.
DA170509 Kjennelsen ble anket til lagmannsretten, og forrige uke fikk Forsvarsdepartementet medhold.
DA170509 - Den nye kjennelsen vil mest sannsynlig bli anket fra vår side.
DA170509 DNO bekrefter at de har anket den siste domsavgjørelsen i Jemen til Høyesterett.
DA170509 DNO anket dommen, men tapte også ankesaken.
DA170509 Arbeiderne fikk medhold i retten, men DNO har nå anket saken til Høyesterett.
BT170509 Ut fra manglenes omfang og prosessøkonomi har selskapet likevel ikke anket , ifølge Ravndal.
AP170509 Ut fra manglenes omfang og prosessøkonomi har selskapet likevel ikke anket , ifølge Ravndal.
VG170508 ANKET : President Donald Trump på vei til helikopteret sitt torsdag 4. mai.
DB170508 Den avgjørelsen ble anket av serietoer PAOK i håp om at poengtrekk likevel skulle bli utfallet.
DB170508 Den avgjørelsen ble anket av serietoer PAOK i håp om at poengtrekk likevel skulle bli utfallet.
DB170505 Mennene anket den gangen, men nå har saken vært oppe igjen, og indisk høyesterett har avvist anken, skriver CNN.
AA170505 Han ble deretter løslatt, gitt ny identitet og fikk rullebladet slettet, til store protester fra kvinnegruppen Delhi Commikssion of Women, som anket beslutningen til høyesterett.
DB170504 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som har anket hennes 13 måneder lange utestengelse inn for CAS.
AA170504 27-åringen anket fengslingen på stedet.
VG170503 37-åringen, som ikke erkjenner straffskyld for å ha voldtatt de to kvinnene i sin leilighet på Storhaug i Stavanger i september 2015 og mars 2016, anket dommen til Gulating lagmannsrett.
SA170503 Mannen som nekter straffskyld, anket dommen til lagmannsretten og fikk strengere straff.
AP170503 Mannen som nekter straffskyld, anket dommen til lagmannsretten og fikk strengere straff.
AA170503 37-åringen, som ikke erkjenner straffskyld for å ha voldtatt de to kvinnene i sin leilighet på Storhaug i Stavanger i september 2015 og mars 2016, anket dommen til Gulating lagmannsrett.
DB170428 Uansett utfall av saken i Oslo tingrett er det ventet at saken vil bli anket både til lagmannsretten og Høyesterett.
AA170428 I vinter reduserte Frostating lagmannsrett straffen til 12 måneders fengsel, og påtalemyndigheten anket til Høyesterett.
DB170427 Han er seinere dømt for å ha jobbet ulovlig som advokat, men har anket dommen.
DB170427 Badarneh anket - og vant fram i Borgarting lagmannsrett.
VG170426 Ubaydullah Hussain har anket dommen.
VG170426 Foto : NTB/SCANPIX ¶ ANKET DOM : Islamisten Ubaydullah Hussain ( 31 ).
SA170426 Dommen på 1 år og 9 måneders fengsel er allerede anket til Gulating lagmannsrett.
DB170426 Politimannen har anket dommen fra Asker og Bærum tingrett.
AA170426 Hussain nekter også straffskyld og har anket sin dom. ( ©NTB ) ¶
AA170426 Mannens forsvarer, advokat Steinar Yndestad, opplyser til NTB at kjennelsen vil bli anket til lagmannsretten.
VG170425 Mannen anket dommen på stedet.
VG170425 Hamar-mannen anket dommen på stedet.
AP170425 Mannen fra Hamar ble tirsdag ettermiddag dømt til 18 års fengsel, ett år kortere enn aktors påstand, og anket på stedet. 26-åringen ble også dømt til å betale 200.000 kroner til Sandevas familie.
AP170425 - Min klient anket dommen på stedet, og det sentrale spørsmålet videre er psykisk helse i gjerningsøyeblikket, sier 26-åringens forsvarer Joar Berg Henjum til NTB.
AP170425 Anket på stedet ¶
AA170425 Min klient anket dommen på stedet, og det sentrale spørsmålet videre er psykisk helse under gjerningsøyeblikket, sier 26-åringens forsvarer Joar Berg Henjum til NTB.
AA170425 Han anket dommen på stedet.
VG170424 Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.
SA170424 Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.
SA170424 Dommen på to år ble anket til domstolen CAS.
DB170424 Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.
DB170424 Arnes forsvarer, Harald Grape, er svært uenig i dommen og sier den vil bli anket , og at saken mest sannsynlig går til Høyesterett.
DA170424 Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.
AP170424 Etter at det ble kjent at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders lange utestengelse inn til CAS, knyttet Johaug til seg den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan.
AP170424 Dommen på to år ble anket til domstolen CAS.
SA170423 Barcelona anket avgjørelsen til den spanske voldsgiftdomstolen ( TAD ) for idrett, og mente at så lenge ankeprosessen pågikk burde Neymars suspensjon midlertidig oppheves.
AP170423 Barcelona anket avgjørelsen til den spanske voldsgiftdomstolen ( TAD ) for idrett, og mente at så lenge ankeprosessen pågikk burde Neymars suspensjon midlertidig oppheves.
DB170421 Mannen anket på stedet, opplyser hans forsvarer, advokat Victoria Marciuch, og dommen er derfor ikke rettskraftig.
BT170421 Mannens advokat opplyser at klienten nekter straffskyld og at dommen vil bli anket .
AP170421 Da hadde han først anket både straffeutmåling og skyldspørsmål fra tingrettens dom, der han fikk 15 års forvaring.
AP170421 Anket til Høyesterett.
VG170420 Gjerningsmannen anket dommen til høyesterett, som nå har besluttet å avvise anken.
VG170420 FIKK ANKEN AVVIST : Den drapstiltalte mannen fra Chile, Jorge Andres Vásquez Rojas ( i midten ), anket til høyesterett å ha blitt dømt til syv års fengsel for drapet på Lene Sand ( bildet øverst til venstre ) i 2015.
VG170420 Både den medtiltaltes forsvarer og Sands familie anket denne avgjørelsen til høyesterett, men også denne anken ble avvist, ifølge Lundevall-Unger.
DB170420 Tingretten frikjente mannen, men saken ble anket til Lagmannsretten.
VG170419 Han anket imidlertid ikke.
VG170419 De to andre tiltalte, som anket tingrettsdommen, den såkalte « Hedmark-mannen » og « Karatelæreren » fikk henholdsvis 7,5 års fengsel og 4,5 års fengsel.
VG170419 De fem tiltalte, som anket straffen fra Asker og Bærum tingrett, fikk onsdag formiddag ny dom fra lagmannsretten.
DB170419 Arne Ljungqvist var forøvrig tidlig ute og karakteriserte Johaugs forklaring som « høyst troverdig»samtidig som han nylig mente at dommen bare burde bli en reprimande i stedet for den 13 måneders utestengelsen fra det norske dopingpanelet som det internasjonale skiforbundet ( FIS ) seinere anket til Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ).
DA170419 Det gjorde at 75-åringen anket denne kjennelsen til Gulating lagmannsrett som i kjennelse av 13. desember i fjor forkastet anken.
AP170419 Han har anket dommen derfra, og har siden 9. januar sittet tiltalt i narko- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen.
VG170418 Staten anket beslutningen som gjaldt Davis, men gikk ikke videre med beslutningen for Ward.
DA170418 Odd Rune Torstrup, 25-åringens forsvarer, sier at dommen ikke kommer til å bli anket .
AA170418 Beslutningen ble anket til høyesterett i Washington, men anken ble forkastet.
AA170418 - Det er anket over lovanvendelsen og skyldspørsmålet.
DB170417 Mannen ble først dømt i Hedmark tingrett, men anket dommen.
AP170417 Mannen ble først dømt i Hedmark tingrett, men anket dommen.
DB170415 Han har anket dommen.
DB170412 - Dommen blir ikke anket , og kommer til å stå, bekrefter mannens forsvarer, Per Magne Kristiansen, overfor NRK.
VG170411 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse etter at Johaug testet positivt på et anabolt steroid i fjor.
SA170411 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som har anket Johaugs dom på 13 måneders utestengelse inn til Idrettens voldgiftsrett.
DB170411 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som har anket Johaugs dom på 13 måneders utestengelse inn til Idrettens voldgiftsrett.
AP170411 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som har anket Johaugs dom på 13 måneders utestengelse inn til Idrettens voldgiftsrett.
AP170410 » Dette konstaterer den svenske Migrationsdomstolen i september 2016 i sin beslutning etter at han hadde anket avslaget fra Migrationsverket.
DA170408 Visekaptein Dennis Sveum i Oilers har fått redusert sin karantene fra to kamper til én etter at Oilers anket straffen fra den tredje finalekampen torsdag.
SA170407 Oilers har anket suspensjonen visekapteinen pådro seg for å stikke en motstander med kølla.
DB170407 Kommunen anket så til Klagenemnda for industrielle rettigheter, som i sin tur ba EFTA-domstolen om råd før videre behandling av saken.
AP170407 Kommunen anket så til Klagenemnda for industrielle rettigheter, som i sin tur ba EFTA-domstolen om råd før videre behandling av saken.
VG170406 Det var FIS som anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse inn til idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne.
VG170406 Dommen vil bli anket , opplyser mannens forsvarer til VG.
VG170406 - Vi har ikke fått gått gjennom dommen i detalj, men han er både overrasket og skuffet, og vi har bestemt at dommen vil bli anket .
DB170406 I og med at WADA ikke anket Johaug-dommen, slapp hun denne dobbeltrollen.
DB170406 I og med at FIS anket dommen, har også Thereses forsvarerer ombestemt seg.
DB170406 Du trenger ikke gå glipp av påskekrimmen ¶ fra get ¶ 4 ( Dagbladet ) : Det internasjonale skiforbundet, FIS, anket Therese Johaugs dom på 13 måneder inn for den internasjonale voldgiftsretten for idrett, CAS, tidlig i mars.
AP170406 Nyborg har anket domfellelsen for grov utroskap på saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling.
AP170406 Nyborg aksepterer ikke dette, og har, i følge hans forsvarer Siri Langseth, anket avslaget videre til Høyesterett.
AP170406 Han ble dømt i tingretten, men han har anket lagmannsrettens avvisning av hans anke til Høyesterett.
AP170406 Han anket dommen, men har fått anken avvist i lagmannsretten.
AP170406 Avslaget er anket til Høyesterett.
AA170406 Siktede anket til Frostating lagmannsrett på stedet, men det gjorde også politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt.
AA170406 Han anket over fengslingstidens lengde, og argumenterte med at det ikke virket som om tingretten hadde « vært seg tilstrekkelig bevisst » innholdet i et av dokumentene i etterforskningsmaterialet.
AA170406 Dette anket siktede til Høyesterett, men ankeutvalget forkastet anken 28. mars.
AA170406 27-åringen anket kjennelsen til lagmannsretten på stedet. | - Jeg hørte et smell og et plask ¶
VG170405 Marit Bjørgen ble overrasket da FIS anket Johaug-dommen.
VG170405 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for kort og anket til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
SA170405 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for kort og anket til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
DB170405 Den engasjerte kommentatoren håpet uansett at klubben ikke anket .
DB170405 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for kort og anket til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
DA170405 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for kort og anket til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
AP170405 Den blir trolig anket , sier Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden.
AP170405 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for kort og anket til CAS ( Idrettens voldgiftsrett ).
SA170404 Straffutmålingen er anket til Høyesterett.
SA170404 | Elden : Hussain-dommen kan bli anket
DN170404 Han har anket kjennelsen til lagmannsretten.
AP170404 Dommen er en måned strengere enn det aktor la ned påstand om og ble anket på stedet, melder NRK. 47-åringen var tiltalt for grov korrupsjon.
AA170404 | Elden : Hussain-dommen kan bli anket
AA170404 Men påtalemyndigheten anket fordi de mente tillatelsen ikke er tilfredsstillende.
AP170403 Hodne anket saken til lagmansretten, men tapte saken også her.
AA170403 - Saken er anket fordi vi ikke er enige i at straffbarhetsvilkårene er vurdert korrekt.
AA170403 Han anket dommen, men lagmannsretten kom fram til samme straffeutmåling. ( ©NTB ) ¶
SA170331 Metkel Betew har anket Oslo tingretts dom hvor han gjeninnsettes i forvaring.
DB170331 Politiet anket saken til lagmannsretten, som i dag har dømt 53-åringen for uaktsomt drap med motorvogn, for uaktsom kjøring og for å ha kjørt bil til tross for trøtthet.
DB170331 Betew anket .
DB170331 Min klient anket kjennelsen på stedet, noe som var litt overraskende, sier Rolf Christensen.
DB170331 Saken ble anket etter at Oslo tingrett i fjor sommer frifant sjåføren, fordi det ikke kunne utelukkes at sjåføren hadde mistet bevisstheten i sekundene da Bøhler Wilhelmsen ble drept.
BT170331 Staten har anket også denne avgjørelsen, og Kvigne ønsker derfor ikke å gå inn i den konkrete saken.
BT170331 Dommen ble ikke anket .
AP170331 Dommen er anket , og kommer opp for lagmannsretten til høsten. 34-åringens forsvarere, advokatene Hilde Mo og Hanne Beate Janitz Ihleby, vil nå diskutere saken med sin klient før de eventuelt tar stilling til om dommen skal ankes.
AA170331 Siktede anket på stedet etter å ha fått opplest kjennelsen.
AA170331 Han anket dommen, men lagmannsretten fant ham igjen skyldig torsdag, skriver Aftenposten.
VG170330 Apelgren vet ikke om en dom vil bli anket .
AA170330 Begge har anket dommen fordi det ikke er bevist at frimerkene ble gjenbrukt.
VG170329 Antidoping Norge anket ikke Therese Johaugs dom på 13 måneder lange utestengelse etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol etter å ha brukt kremen Trofodermin.
SA170329 Saken er anket av FIS, og straffen kan endres etter en ny gjennomgang.
SA170329 De falt til slutt ned på en dom med 14 måneder, en avgjørelse som senere ble anket av Det Internasjonale Skiforbundet. ( ©NTB/Aftenposten ) ¶
SA170329 Barcelona-angriperen har anket utestengelsen.
FV170329 Mannens forsvarer hadde onsdag ettermiddag ikke fått snakket med sin klient, og kunne derfor ikke kommentere resultatet eller si noe om dommen vil bli anket .
FV170329 De falt til slutt ned på en dom med 14 måneder, en avgjørelse som senere ble anket av Det Internasjonale Skiforbundet. ( ©NTB/Aftenposten ) ¶
DN170329 Imidlertid mente staten ved Skatt øst at begge disse hadde bommet på rettsanvendelsen, og anket saken til Høyesterett.
DB170329 Johaugs dom på 13 måneder har i ettertid blitt anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170329 Lionel Messi og Argentina har anket dommen på fire kampers utestengelse, og i Argentina-leiren er det dårlig stemning etter at superstjernen ble ilagt straffen rett før Bolivia-kampen.
DB170329 Anket dommen ¶
DB170329 FIS er ikke fornøyd med den dommen, og har anket saken til idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne.
DA170329 Therese Johaug er idømt 13 måneders suspensjon, men den saken er anket av det internasjonale skiforbundet ( FIS ) inn for idrettens voldgiftdomstol i Lausanne.
DA170329 FIS har anket på¨straffeutmålingen, som de vil få vurdert er for lav.
DA170329 - Men sannsynligvis kommer den til å bli anket , sier Torstrup til RA.
AP170329 Saken er anket av FIS, og straffen kan endres etter en ny gjennomgang.
AP170329 De falt til slutt ned på en dom med 14 måneder, en avgjørelse som senere ble anket av Det Internasjonale Skiforbundet. ( ©NTB/Aftenposten ) ¶
AP170329 Barcelona-angriperen har anket utestengelsen.
SA170328 Senere tirsdag bekreftet Det argentinske fotballforbundet at de har anket utestengelsen, ifølge franske L'Équipe.
FV170328 Senere tirsdag bekreftet Det argentinske fotballforbundet at de har anket utestengelsen, ifølge franske L'Équipe.
DB170328 Senere bekreftet Det argentinske fotballforbundet at de har anket utestengelsen, ifølge franske L'Équipe.
BT170328 Statsadvokaten anket altså tingrettens frifinnende dom.
BT170328 Dommen ble anket .
BT170328 Senere tirsdag bekreftet Det argentinske fotballforbundet at de har anket utestengelsen, ifølge franske L'Équipe.
AP170328 Senere tirsdag bekreftet Det argentinske fotballforbundet at de har anket utestengelsen, ifølge franske L'Équipe.
AA170328 Han har avvist all innblanding, og ifølge hans forsvarsadvokat Francis Vuillemin vil dommen bli anket .
AA170328 Mannen anket ikke den omfattende voldsbruken.
AA170328 30-åringen ble dømt til fengsel i fem år i Haugaland tingrett, en dom han delvis anket .
VG170327 Denne dommen anket han.
BT170327 Men jeg har ikke fått gått gjennom dommen med min klient, og vet ikke om den blir anket eller ikke, sier Ole-Petter Grythe Hoff, 19-åringens forsvarer.
AA170327 Dommen ble anket , og Borgarting lagmannsrett kuttet mandag et halvt år av straffen fordi mannen tilsto den ene voldtekten.
VG170326 Mackenzie-Robinson understreker at det ville tilhørt sjeldenhetene om WADA valgte å anke en allerede anket dopingsak som Johaugs.
VG170326 Antidoping er et ressursspørsmål, og hvorfor skal de da bruke ressurser på noe som allerede er anket ? undrer Robinson-Mackenzie seg.
VG170326 - I det FIS anket var WADA klar over at saken kom til å bli behandlet i CAS uansett.
VG170326 - Der anket WADA etter FIS valgte ikke å anke og sa mellom linjene : « Hæ, hva er det dere holder på med her, dette er jo bare tull ?
SA170326 Når domsutvalget i Norges Idrettsforbund gir Johaug en utestengelsesperiode som er i det nedre område vurdert mot dommer av tilsvarende karakter, er det ikke uventet at saken av internasjonale organ, blir anket til en høyere domstol.
SA170326 Det internasjonale skiforbundet FIS har imidlertid anket dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170326 Det internasjonale skiforbundet FIS har imidlertid anket dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170326 Det internasjonale skiforbundet FIS har imidlertid anket dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170326 Det internasjonale skiforbundet FIS har imidlertid anket dommen til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
VG170325 Vi har snakket noe om den så langt, og alt tyder på dommen vil bli anket , sier kvinnens forsvarer Christian Flemmen Johansen til VG.
VG170325 Kan bli anket
VG170325 Ifølge kvinnens forsvarer kan dommen bli anket .
DB170325 Dommen anket
DB170325 Denne dommen er senere anket .
FV170324 Johaugs sak må nemlig opp til idrettens voldgiftsrett uansett, fordi det internasjonale skiforbundet FIS har anket .
DA170324 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Therese Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
BT170324 Mannen anket dommen fra Nordhordland tingrett på to og et halvt års fengsel til Gulating lagmannsrett.
BT170324 Anket dommen ¶
AP170324 Johaugs sak må nemlig opp til idrettens voldgiftsrett uansett, fordi det internasjonale skiforbundet FIS har anket .
AA170324 Det hvite hus anket i forrige uke kjennelser fra to føderale domstoler i Hawaii og Maryland som satte foten ned for Donald Trumps reviderte innreiseforbud, bare timer før det skulle ha trådt i kraft torsdag.
AA170324 Avgjørelsen fra domstolen i Maryland ble anket til en ankedomstol i Richmond i delstaten Virginia.
AA170324 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i januar i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170324 Mannen anket dommen fra Nordhordland tingrett på to og et halvt års fengsel til Gulating lagmannsrett.
AA170324 advokat Brynjar Meling, sier til Stavanger Aftenblad at dommen allerede er anket til lagmannsretten.
VG170323 Dommen ble anket , og straffen ble skjerpet i landsretten.
VG170323 De ble begge dømt i henhold til denne tiltalen, men anket .
DB170323 Etter forvaringsdommen i Borgarting lagmannsrett anket danseren straffeutmålingen til Høyesterett.
AP170323 Saken omfattet ikke trygdesvindel og er anket inn for Høyesterett.
AP170323 Dommen vil derfor bli anket , sier advokaten.
AP170323 - Vil bli anket
DB170322 - Det er Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet som avgjør om foretaksboten blir vedtatt eller anket , sier avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen region sør til Dagbladet.
AA170322 Den danske riksadvokaten besluttet i forrige uke at Chung kan utleveres til Sør-Korea, men avgjørelsen er anket .
AA170322 Mannen i 40-årene anket avgjørelsen, og ble frikjent i Hålogaland lagmannsrett, men likevel dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til den drepte mannens familie.
VG170321 Therese Johaug ( 28 ) sier til NRK at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
VG170321 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
VG170321 Hverken Johaug selv, IOC eller Antidoping Norge anket dommen.
SA170321 Therese Johaug sier at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
SA170321 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
FV170321 Therese Johaug sier at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
FV170321 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DB170321 TØFT : Therese Johaug sier til NRK at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
DB170321 Therese Johaug sier til NRK at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
DB170321 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DB170321 Altså slik som det internasjonale Skiforbundet ( FIS ) i mistillit mot norsk idrettsjuss anket saken til Johaug inn for Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ).
DB170321 Han har imidlertid anket dommen.
AP170321 Dommen er anket , og kommer opp for lagmannsretten senere i år.
AP170321 Therese Johaug sier at det var tøft å få beskjeden om at FIS har anket den 13 måneder lange dopingdommen mot henne.
AP170321 I starten av mars ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DB170320 Sig Hansen har anket avgjørelsen om at saken skal behandles i retten, fordi han hevder anmeldelsen ikke har hold i seg.
DN170319 Etter at Posten anket , vant hun også i Høyesterett.
BT170319 Krangelen om hvem som skal betale for skadene i en brann utløst av en hårføner som ble brukt til å tine et frossent rør, er anket til Høyesterett.
AA170319 Krangelen om hvem som skal betale for skadene i en brann utløst av en hårføner som ble brukt til å tine et frossent rør, er anket til Høyesterett.
SA170318 Dette anket jeg inn til Fylkesmannen, som er ankeinstans.
BT170318 Staten har rett nok anket , så det er uklart hvor det ender.
AA170318 Trump lovet å fortsette kampen i rettsvesenet, og fredag anket regjeringen avgjørelsen fra domstolen i Maryland til en ankedomstol i Richmond i delstaten Virginia, opplyser justisdepartementet.
AA170318 Det hvite hus tapte også i ankedomstolen, men anket ikke videre til høyesterett.
VG170317 Staten anket saken videre til lagmannsretten, selv om Sara håpet de ikke ville anke var han ikke overrasket over at staten ikke ga seg så lett.
VG170317 Politiet fikk medhold i sin påstand om 30 dagers fengsel, men tiltalte har anket dommen.
VG170317 Advokat Inger Sophie Bolstad Strømme Finch er mannens forsvarer, men ønsker ikke å gi noen kommentar fordi dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.
DN170317 Fredag leverte regjeringen hans et kort varsel til en føderal ankedomstol om at kjennelsen fra Maryland kommer til å bli anket .
DN170317 Det hvite hus tapte også i ankedomstolen, men anket ikke videre til høyesterett.
DB170317 Fredag leverte regjeringen hans et kort varsel til en føderal ankedomstol om at kjennelsen fra Maryland kommer til å bli anket .
DB170317 Det hvite hus tapte også i ankedomstolen, men anket ikke videre til høyesterett.
AP170317 Fredag leverte regjeringen hans et kort varsel til en føderal ankedomstol om at kjennelsen fra Maryland kommer til å bli anket .
AP170317 Det hvite hus tapte også i ankedomstolen, men anket ikke videre til høyesterett.
AP170317 I 2010 anket SAS den opprinnelige boten, som selskapet mente var for streng.
AP170317 Aktor anket dommen.
AP170317 Sara vant også over staten i tingretten, men staten anket .
AP170317 Sara vant også over staten i tingretten, men staten anket .
AA170317 I 2010 anket SAS den opprinnelige boten, som selskapet mente var for streng. ( ©NTB ) ¶
AA170317 I 2010 anket SAS den opprinnelige boten, som selskapet mente var for streng ¶
AA170317 29-åringen tok betenkningstid, mens 33-åringen anket på stedet etter at rettsavgjørelsen var opplest.
AA170317 29-åringen tok betenkningstid, mens 33-åringen anket på stedet etter at rettsavgjørelsen var opplest.
AA170317 29-åringen tok betenkningstid, mens 33-åringen anket på stedet.
VG170316 Forrige gang Trump anket kjennelsen som stoppet innreiseforbudet, ble anken avvist av en ankedomstol i San Francisco.
DN170316 Motpartene i saken, forsikringsselskapene som ble idømt å betale for skadene, anket saken. 14. mars ble det kjent at ankesaken skal behandles i det danske rettssystemet.
DN170316 Motparten har anket saken, og nå arbeider Noreco med å forberede en eventuell prosedyre mot forsikringsselskapene.
DA170316 Det hvite hus anket ikke til Høyesterett, men valgte i stedet å jobbe med et nytt og noe mindre omfattende forbud.
AA170316 Det hvite hus anket ikke til Høyesterett, men valgte i stedet å jobbe med et nytt og noe mindre omfattende forbud.
SA170315 Det hvite hus anket ikke til Høyesterett, men valgte i stedet å jobbe med et nytt og noe mindre omfattende forbud.
SA170315 | Berettiget harme-dom anket
SA170315 Dommen der en 36 år gammel mann fikk nedsatt straff for vold mot kona på grunn av såkalt berettiget harme, er anket av påtalemyndigheten, melder Rogalands Avis.
SA170315 Veteranen følger også med på alt som omhandler Therese Johaug, hvis dom på 13 måneders utestengelse ble anket til CAS, Idrettens voldgiftsdomstol.
SA170315 FIS har anket dopingdommen mot Therese Johaug.
SA170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
FV170315 Veteranen følger også med på alt som omhandler Therese Johaug, hvis dom på 13 måneders utestengelse ble anket til CAS, Idrettens voldgiftsdomstol.
FV170315 FIS har anket dopingdommen mot Therese Johaug.
FV170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
FV170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
DA170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
DA170315 | Nedsatt straff for å ha banket kona i berettiget harme - nå er dommen anket
DA170315 Dommen der en 36 år gammel mann fikk nedsatt straff for å ha banket kona i såkalt berettiget harme blir nå anket .
BT170315 Det hvite hus anket ikke til høyesterett, men valgte i stedet å jobbe med en ny og mindre omfattende ordre om innreise.
BT170315 Veteranen følger også med på alt som omhandler Therese Johaug, hvis dom på 13 måneders utestengelse ble anket til CAS, Idrettens voldgiftsdomstol.
BT170315 FIS har anket dopingdommen mot Therese Johaug.
BT170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
AP170315 Etter at Deltour og Halet anket dommene de fikk, anbefalte også påtalemyndigheten at straffene burde reduseres.
AP170315 Tingrettsdommer Torstein Hellesnes i Oslo tingrett besluttet i fjor at ulykkessjåføren skulle få førerkortet tilbake, men dette ble stanset av oslopolitiet da saken ble anket .
AP170315 Tingrettsdommer Torstein Hellesnes i Oslo tingrett besluttet i fjor at ulykkessjåføren skulle få førerkortet tilbake, men dette ble stanset av Oslo-politiet da saken ble anket .
AP170315 Veteranen følger også med på alt som omhandler Therese Johaug, hvis dom på 13 måneders utestengelse ble anket til CAS, Idrettens voldgiftsdomstol.
AP170315 FIS har anket dopingdommen mot Therese Johaug.
AP170315 Veteranen følger også med på alt som omhandler Therese Johaug, hvis dom på 13 måneders utestengelse ble anket til CAS, Idrettens voldgiftsdomstol.
AP170315 FIS har anket dopingdommen mot Therese Johaug.
AP170315 Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.
AA170315 Tiltaltes advokat, Arve Røli sier at dommen vil bli anket .
AA170315 Tiltaltes advokat, Arve Røli sier at dommen vil bli anket .
AA170315 Maarud tapte både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og anket deretter til Høyesterett som nå har avvist anken.
AA170315 | Berettiget harme-dom anket
AA170315 Dommen der en 36 år gammel mann fikk nedsatt straff for vold mot kona på grunn av såkalt berettiget harme, er anket av påtalemyndigheten, melder Rogalands Avis.
VG170314 - Jeg ble skuffet, frustrert og forbannet da saken ble anket .
VG170314 DØMT : FIS ønsker en « fornuftig forlengelse » av Therese Johaugs dom på 13 måneder, derfor har de anket til CAS.
VG170314 Saken er anket og kommer opp i Gulating lagmannsrett i april, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170314 Dommen anket
VG170314 Hun anket saken til Høyesterett.
DB170314 I en anket dom fra Oslo byfogdembete, fikk banken nylig aksept for å ta beslag i aksjer som står i navnet til Viks Monaco-bosatte far Erik Martin Vik.
AP170314 Fordi saken ble anket , har hun ennå ikke fått førerkortet tilbake.
AA170314 Han anket over straffeutmålingen, men lagmannsretten kommer til at tingrettens straff er passende og har derfor forkastet anken. ( ©NTB ) ¶ | 15-åring manipulert og presset til tilståelse ¶
AA170314 Den 26 år gamle mannen anket hele dommen på seks år og fire måneder fra Haugaland tingrett.
VG170313 Therese Johaug ( 28 ) er skuffet over at dopingsaken er anket .
VG170313 Det er FIS som har anket saken til CAS, som er den øverste rett i internasjonale idrettssaker.
VG170313 Hverken Johaug selv, IOC eller Antidoping Norge anket den opprinnelige dommen.
VG170313 - Det er galskap at denne saken er anket .
VG170313 ) mener saken ikke burde blitt anket av FIS.
VG170313 Regjeringen anket avgjørelsen. * 24. januar slo også høyesterett fast at Storbritannia ikke kan innlede brexit-prosessen før saken er behandlet i Parlamentet. * 26. januar la regjeringen fram sitt lovforslag om utmelding av EU.
SA170313 Dommen blir anket , varsler forsvarer Arild Humlen.
SA170313 Dommen blir anket , varsler Mahamud og hans advokat Arild Humlen.
FV170313 Dommen blir anket , varsler forsvarer Arild Humlen.
FV170313 Dommen blir anket , varsler Mahamud og hans advokat Arild Humlen.
FV170313 Kvinnen anket dommen til Agder lagmannsrett, som nylig behandlet saken på nytt.
DB170313 Lukosevicius anket dommen.
BT170313 - Hvorfor anket han dommen likevel ?
BT170313 34-åringen anket , men trakk senere anken.
AP170313 Lukosevicius anket dommen.
AP170313 * Lukosevicius anket i august, men i slutten av januar ga han beskjed om at han trakk anken.
AA170313 Siktede anket på stedet, men det gjorde også politiadvokat Jørgen Aunet.
AA170313 Han anket over fengslingstidens lengde, og har overfor lagmannsretten argumentert med at det ikke virker som om tingretten har « vært seg tilstrekkelig bevisst » innholdet i et av dokumentene fra etterforskningen.
AA170313 Både siktede og påtalemyndigheten anket .
AA170313 Dommen blir anket , varsler Mahamud og hans advokat Arild Humlen.
SA170312 Og nå er denne strenge dommen anket av FIS ( det internasjonale skiforbundet ) som mener den er for mild !
VG170311 Komikeren anket dommen til lagmannsretten.
DA170311 Saken er anket til Høyesterett.
AP170311 Saken er anket til Høyesterett.
AA170311 Saken er anket til Høyesterett.
VG170310 Domsutvalgets beslutning om 13 måneders utelukkelse av Therese Johaug ble anket av FIS.
VG170310 Verna Rege Nilssen, bistandsadvokat til en av kvinnene, sier dommen er anket .
VG170310 Denne dommen har hun anket til Høyesterett.
VG170310 Anket til Høyesterett ¶
SA170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Therese Johaug.
SA170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Johaug.
SA170310 FIS har anket dommen.
SA170310 FIS har anket dommen.
FV170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Johaug.
FV170310 FOTO : Roald, Berit / NTB scanpix Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Therese Johaug.
DB170310 Det er det internasjonale skiforbundet, FIS, som har anket Johaugs dom på 13 måneder inn for idrettens voldgiftsrett i Lausanne.
DB170310 Nå venter en ny runde i CAS, etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund.
DB170310 Sarpsborg tingretts avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken.
DB170310 Hodne har anket saken til høyesterett.
DA170310 Mannen anket dommen og tidligere denne uken har saken blitt behandlet i Gulating lagmannsrett.
BT170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Therese Johaug.
BT170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Johaug.
AP170310 Sarpsborg tingretts avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken.
AP170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Therese Johaug.
AP170310 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) hadde anket dopingdommen mot Johaug.
AP170310 FIS har anket dommen.
AA170310 To selskaper som er franchisetakere i McDonald's, Sito som driver McDonald's på Nidarvoll i Trondheim og Carpe Diem Invest fra Bergen, har anket til Borgarting lagmannsrett, etter at de tapte mot McDonald's i Oslo tingrett, skriver Finansavisen.
AA170310 Franchiseselskapet som driver McDonald's på Nidarvoll har anket etter at de tapte mot McDonald's i Oslo tingrett.
AA170310 Verna Rege Nilssen, bistandsadvokat til en av kvinnene, sier dommen er anket .
AA170310 Saken er anket til Høyesterett.
AA170310 Sarpsborg tingretts avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken.
VG170309 Utgiftene kan komme til å øke betraktelig etter at det denne uken ble kjent at FIS ( det internasjonale skiforbundet ) har anket Johaug-dommen videre til idrettens voldgiftsrett CAS, som ligger i Lausanne.
VG170309 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse for langrennsløperen.
SA170309 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
FV170309 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
FV170309 Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.
DB170309 Etter at Det internasjonale skiforbundet anket dommen på 13 måneder i går, forbereder Johaug og støttespillerne seg på en ny runde i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne.
DB170309 ( Dagbladet ) Therese Johaug ( 28 ) styrker apparatet rundt seg i forberedelsene til dopingsaken som er anket til Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne.
DB170309 FIS har jo anket denne saken for å få en nøytral, internasjonal gjennomgang av straffeutmålingen.
DB170309 ( Dagbladet ) : Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) i Lausanne bekrefter i dag at saken til Therese Johaug er anket av Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
DB170309 * Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. * 18. august 2013 ble Tjostolv Moland ( 32 ) funnet død i cella han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.
DA170309 Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) anket Johaugs 13 måneders utestengelse inn til Idrettens Voldgiftsrett ( CAS ).
DA170309 Norges Skiforbund ( NSF ) har dekket Johaugs utgifter i forbindelse med dopingsaken, som så ut til å gå mot en ende før FIS anket saken videre i systemet.
BT170309 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
BT170309 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
AP170309 Kvinnen anket dommen, men på grunn av kapasitetsproblemer i lagmannsretten tok det ett år før ankesaken ble behandlet.
AP170309 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
AA170309 Dette anket siktede til lagmannsretten, som forkastet anken.
AA170309 Dette anket siktede til lagmannsretten, som forkastet anken.
AA170309 « Innen den tid bør det være fremkommet noe mer som styrker mistanken enn det man har i dag », heter det i kjennelsen, som ble anket til lagmannsretten av både siktede og påtalemyndigheten.
AA170309 Foto : HÅVARD HAUGSETH JENSEN ¶ ¶ 26-åringen som er siktet for drapet på Ler anket kjennelsen etter at han ble varetektsfengslet i nye to uker av Sør-Trøndelag tingrett torsdag.
VG170308 For idet FIS anket dopingdommen hennes inn til CAS, rykket Johaug i praksis « tilbake til start ».
VG170308 NY RUNDE I RETTEN : Therese Johaugs sak er anket inn for idrettens voldgiftsrett, til fortvilelse for utøveren, landslagssjef Vidar Løfshus ( t.v ) og skipresident Erik Røste ( t.h. ) ¶
VG170308 Denne dommen har hun anket til Høyesterett.
VG170308 Saken er anket til Høyesterett.
SA170308 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
SA170308 DRAMMEN : Nå er det uvisst om skiforbundet vil fortsette å støtte skistjernen økonomisk, etter at FIS anket dopingdommen inn til CAS.
FV170308 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
FV170308 DRAMMEN : Nå er det uvisst om skiforbundet vil fortsette å støtte skistjernen økonomisk, etter at FIS anket dopingdommen inn til CAS.
DN170308 - Blir dommen anket ?
DB170308 Saken ble etter tingrettens avgjørelse om ikke å utvise de fem tenåringsguttene, anket .
DB170308 Hodne har anket saken til høyesterett.
DA170308 Saken er anket til Høyesterett.
BT170308 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
BT170308 DRAMMEN : Nå er det uvisst om skiforbundet vil fortsette å støtte skistjernen økonomisk, etter at FIS anket dopingdommen inn til CAS.
AP170308 Det er Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.
AP170308 DRAMMEN : Nå er det uvisst om skiforbundet vil fortsette å støtte skistjernen økonomisk, etter at FIS anket dopingdommen inn til CAS.
AA170308 Saken er anket til Høyesterett.
VG170307 Skiforbundet forstår at hun hadde håpet at dommen ikke hadde blitt anket med tanke på alle fakta i saken og konklusjonene i dommen.
VG170307 Når FIS nå har anket saken, betyr det at de ikke er fornøyd med dommen på 13 måneder.
VG170307 Profilert CAS-advokat ville ikke anket
VG170307 Det ble tirsdag morgen klart at det internasjonale skiforbundet har anket dommen til CAS, som er den internasjonale voldgiftsdomstolen for idrettssaker.
VG170307 De har anket saken inn for CAS - eller « idrettens høyesterett » - i Sveits.
SA170307 Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug.
SA170307 I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag, med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.
SA170307 Da Verdens antidopingbyrå ( WADA ) anket FIS-frifinnelsen av Martin Johnsrud Sundby, tok det rundt ni måneder før dommen falt i CAS.
SA170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS.
SA170307 Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.
SA170307 Skiforbundet forstår at hun hadde håpet at dommen ikke hadde blitt anket med tanke på alle fakta i saken og konklusjonene i dommen.
SA170307 IOC anket ikke - venter på WADA ¶
FV170307 Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug.
FV170307 I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag, med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.
FV170307 Da Verdens antidopingbyrå ( WADA ) anket FIS-frifinnelsen av Martin Johnsrud Sundby, tok det rundt ni måneder før dommen falt i CAS.
FV170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS.
FV170307 Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug.
FV170307 I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag, med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.
FV170307 Da Verdens antidopingbyrå ( WADA ) anket FIS-frifinnelsen av Martin Johnsrud Sundby, tok det rundt ni måneder før dommen falt i CAS.
FV170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS.
FV170307 Skiforbundet forstår at hun hadde håpet at dommen ikke hadde blitt anket med tanke på alle fakta i saken og konklusjonene i dommen.
FV170307 IOC anket ikke - venter på WADA ¶
DN170307 Nå har staten anket til Høyesterett.
DN170307 Hvorvidt dommen blir anket er ikke avgjort.
DN170307 Staten har anket den sivile skattesaken mot Transocean-selskapene inn for Høyesterett.
DN170307 Den sivile delen av Transocean-saken er nå anket inn til Høyesterett.
DB170307 ( Dagbladet ) : I dag kom nyheten om at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket Therese Johaugs dopingdom på 13 måneder.
DB170307 Nå jubler hun over mulighetene for strengere straff ¶ ¶ ANKET : Sportskommentatoren Johan Esk tror støtten Johaug fikk i løpet av VM, kan være en av årsakene bak FIS' anke.
DB170307 Det sa Jørn Ernst, manager for Therese Johaug, i etterkant av at FIS anket dommen mot den norske utøveren.
BT170307 Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug.
BT170307 I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag, med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.
BT170307 Da Verdens antidopingbyrå ( WADA ) anket FIS-frifinnelsen av Martin Johnsrud Sundby, tok det rundt ni måneder før dommen falt i CAS.
BT170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS.
BT170307 Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.
BT170307 Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.
BT170307 Skiforbundet forstår at hun hadde håpet at dommen ikke hadde blitt anket med tanke på alle fakta i saken og konklusjonene i dommen.
BT170307 IOC anket ikke - venter på WADA ¶
AP170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket dommen, og mener tilsynelatende at Johaugs skyld i alle fall er like alvorlig som det Domsutvalget mente.
AP170307 Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har anket dommen, og mener tilsynelatende at Johaugs skyld i alle fall er like alvorlig som det Domsutvalget mente.
AP170307 Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug.
AP170307 I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag, med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.
AP170307 Da Verdens antidopingbyrå ( WADA ) anket FIS-frifinnelsen av Martin Johnsrud Sundby, tok det rundt ni måneder før dommen falt i CAS.
AP170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS.
AP170307 Blant andre TV 2-ekspert og tidligere toppsyklist Mads Kaggestad, spår at FIS ikke ville anket dersom de ikke mener at straffen bør skjerpes betraktelig.
AP170307 Skiforbundet forstår at hun hadde håpet at dommen ikke hadde blitt anket med tanke på alle fakta i saken og konklusjonene i dommen.
AP170307 IOC anket ikke - venter på WADA ¶
SA170306 Administrasjonen kunne anket avgjørelsen til høyesterett, men valgte altså isteden å komme med et utvannet innreiseforbud - som de antar vil bli vanskeligere å stoppe i retten. ( ©NTB ) ¶
FV170306 Administrasjonen kunne anket avgjørelsen til høyesterett, men valgte altså isteden å komme med et utvannet innreiseforbud - som de antar vil bli vanskeligere å stoppe i retten. ( ©NTB ) ¶ | - Jeg opplevde en lettelse over å ha tatt avgjørelsen om å legge opp ¶
BT170306 Administrasjonen kunne anket avgjørelsen til høyesterett, men valgte altså isteden å komme med et utvannet innreiseforbud - som de antar vil bli vanskeligere å stoppe i retten.
BT170306 Dommen blir anket .
BT170306 - Min klient er sjokkert over dommen, og den vil bli anket , sier mannens forsvarer Helene Elness.
AA170306 Administrasjonen kunne anket avgjørelsen til høyesterett, men valgte altså isteden å komme med et utvannet innreiseforbud - som de antar vil bli vanskeligere å stoppe i retten. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Hun mener i tillegg at siden aktor ikke anket dommen så kan det også tolkes som en aksept for rettens syn på formildende omstendigheter.
AA170306 - Denne saken kunne med fordel vært anket , sier hun.
DB170305 Han anket til Eidsivating lagmannsrett, der han i begynnelsen av februar ble dømt til to år og åtte måneders fengsel - hvorav to år ubetinget - for å motarbeide rettsvesenet.
DB170305 Da Skarsvåg ikke vant fram ved konvensjonell saksgang i rettssystemet anket han til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
AP170304 Dommen ble anket - den betingede fengselsstraffen ble redusert til 14 måneder og han ble suspendert fra folkevalgte verv i bare ett år.
AA170304 Den ekstra beskyttelsen ble droppet da det ble konkludert med at risikoen var redusert, og Pineda anket ikke den avgjørelsen, opplyser en talsmann for sikkerhetstjenesten i delstaten.
VG170303 Lykken over å skulle få returnere ble kortvarig : UNE mener retten tolket loven feil når det gjelder hva som skal til for å tilbakekalle en beskyttelsesavtale, og har anket saken.
VG170303 Avgjørelsen er anket og vil bli behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett i løpet av vinteren.
DB170303 Mannen ble i november i fjor dømt til ti års fengsel, men anket på stedet.
DB170303 Saken ble anket til Høyesterett, som behandlet straffeutmålingen denne uken.
DB170303 Dommen i Borgarting lagmannsrett ble ikke anket , og fikk stor betydning da en annen sak etter lang tids etterforskning kom for retten.
AA170303 Saken ble anket til Høyesterett, som behandlet straffeutmålingen denne uken.
AP170302 Saken ble anket til Høyesterett, som behandlet straffeutmålingen denne uken.
AA170302 Den 31 år gamle mannen hadde anket straffeutmålingen.
VG170301 Tidlig i februar satte en føderal dommer i delstaten Washington innføringen av forbudet på pause, noe Trump-administrasjonen anket .
VG170301 * Staten har anket dommen.
VG170301 * Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.
VG170301 Anket i fjor ¶
VG170301 ANKET : Terroristen Anders Behring Breivik saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
DB170301 Hun er forberedt på at dommen kan bli anket .
DB170301 Både staten og Breivik anket dommen fra Oslo tingrett i 2016, sistnevnte fordi han mente kriminalomsorgens brev- og besøkskontroll strider mot EMKs artikkel 8, om retten til privatliv.
DB170301 Begge parter anket
BT170301 Massedrapsmannen anket dommen umiddelbart.
BT170301 Massedrapsmannen anket dommen umiddelbart.
AA170301 Hun er forberedt på at dommen kan bli anket .
AA170301 Statsadvokat Torbjørn Klundseter anket frifinnelsen til Høyesterett, men nå har ankeutvalget besluttet at saken ikke skal behandles i landets øverste domstol, skriver Politiforum.
AA170301 Massedrapsmannen anket dommen umiddelbart.
DB170228 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
DA170228 Politiadvokat Karen Mork sier at 35-åringen allerede har anket dommen.
AA170228 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
VG170227 Alle utenom Cappelen har siden anket .
SA170227 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
DB170227 Dommen er anket .
DA170227 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
DA170227 Tillatelsen til å bygge en tredje rullebane ble anket inn til domstolen av 28 ulike motstandere av planene, blant dem en rekke privatpersoner.
BT170227 Statsadvokaten anket dommen da det ble kjent at mannen var en kjent investor i Bergen.
BT170227 Statsadvokat Jan-Inge Wensell-Raanes anket tingrettsdommen og ba om at han ble ilagt en bot på 750.000 kroner.
BT170227 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
AP170227 Mannen har anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som nå behandler ankesaken.
AP170227 Hele tilbakekallssaken er nå anket til Utlendingsnemnda ( UNE ).
AA170227 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
AA170227 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
AA170227 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
AA170227 Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.
AA170227 Alle anket dommene til lagmannsretten.
VG170226 Dommen er anket , og saken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett.
AA170226 Den tidligere kommunelegen anket derfor både saksbehandlingen, bevisbedømmelsen og straffeutmålingen til lagmannsretten, som bare tok saksomkostningene til følge.
AA170226 - Denne avgjørelsen kommer til å bli anket videre til høyesterett, sier hans forsvarer, advokat Anne Elisabeth Kroken, til Stavanger Aftenblad.
VG170225 De anket til CAS ( idrettens voldgiftsdomstol ) i håp om utestengelsen ville bli opphevet i tide til at de kunne delta i Lahti-VM.
AP170225 Påtalemyndigheten har anket den beslutningen, ifølge avisen Corriere della Sera.
BT170224 Wensel-Raanes forklarte at han grep inn da han ble kjent med dommen gjennom pressen og anket .
BT170224 Statsadvokat Jan-Inge Wensel-Raanes anket utmålingen av boten.
BT170224 Anket etter medieomtale ¶
SA170223 Men blant 35 tilbakekallssaker som er anket til Utlendingsnemnda ( UNE ), finnes det eldre saker enn Mahamuds.
DN170223 Ekteparet Angelil anket dommen inn for Høyesterett i håp om å få den omgjort.
BT170223 Dersom en eller flere i ansettelsesrådet er uenige med arbeidsgivers innstilling, blir saken anket opp til et sentralt ansettelsesråd.
AA170223 35 tilbakekallingssaker er nå anket til Utlendingsnemnda.
AA170223 Hun kan si om dommen vil bli anket .
VG170222 Foreløpig har altså to av fem parter med ankerett ikke anket , men nå må Therese Johaug smøre seg med tålmodighet for å finne ut om noen andre instanser bestemmer seg for å bruke sin ankerett.
VG170222 Han anket dommen på stedet.
DB170222 I forkant av VM anket Pethukov og de andre suspensjonen til idrettens voldgiftsrett, CAS, og ville ha startplass i Lahti.
DA170222 Saken ble anket til Gulating lagmannsrett der saken var oppe til ny prøving i midten av november i fjor.
AP170222 Mannen ble i juni 2016 dømt til 20 års fengsel for drap på datteren i tingretten, men anket på stedet.
AP170222 Men blant 35 tilbakekallssaker som er anket til Utlendingsnemnda ( UNE ), finnes det eldre saker enn Mahamuds.
VG170221 Antidoping Norge og Johaug selv har ikke anket dommen, men WADA ( Verdens Antidopingbyrå ), FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) og IOC ( Den internasjonale olympiske komité ) har fortsatt mulighet til å anke.
VG170221 Russerne anket altså avgjørelsen videre til CAS, som har hastebehandlet saken før starten på ski-VM torsdag.
VG170221 ANKET UTESTENGELSEN : Aleksander Legkov, her fotografert under Tour de Ski.
SA170221 De seks har siden vært utestengt, men Russland hadde anket utestengelsen i håp om at de kunne delta i ski-VM som starter onsdag.
DB170221 - Han anket fordi han er dømt for mer enn det han mener han hadde befatning med, sa Veum om klienten, som i Asker og Bærum tingrett ble dømt for salg av 661 kilo hasj og oppbevaring av 476 hasj, og for å ha vært deltaker i organsiert kriminell gruppe.
AP170221 De seks har siden vært utestengt, men Russland hadde anket utestengelsen i håp om at de kunne delta i ski-VM som starter onsdag.
AA170221 Mannens forsvarer Thomas Øiseth sier til Adresseavisen at de har anket saken til Høyesterett.
AA170221 Både mannen og påtalemyndigheten anket saken.
VG170220 Dommen er anket og behandlingen av denne saken pågår nå i Borgarting lagmannsrett.
SA170220 Årsaken til at selgerne anket til Høyesterett er at saken har et prinsipielt tilsnitt som Høyesterett kan avklare, ifølge Ravndal.
DN170220 Kjennelsen i ankedomstolen blir trolig anket videre til New Zealands høyesterett.
DB170220 Dette punktet var ikke anket .
DB170220 Nå har Hammari anket avgjørelsen til Lagmannsretten.
DA170220 I Fredrikstad tingrett er de tre unge mennene tidligere dømt til to måneders betinget fengselsstraff og over 400 timers samfunnsstraff, men straffeutmålingen ble anket .
BT170220 Årsaken til at selgerne anket til Høyesterett er at saken har et prinsipielt tilsnitt som Høyesterett kan avklare, ifølge Ravndal.
AP170220 Årsaken til at selgerne anket til Høyesterett er at saken har et prinsipielt tilsnitt som Høyesterett kan avklare, ifølge Ravndal.
AA170220 Kjennelsen i ankedomstolen blir trolig anket videre til New Zealands høyesterett.
AA170220 46-åringen har anket dommen fra Tønsberg tingrett 23. november i fjor, der han fikk åtte års fengsel for svært grov vold mot en 19 år gammel mann fra Libanon. 19-åringen ble bundet, sparket, slått og utsatt for fornedrende overgrep i flere timer, pådro seg alvorlige fysiske og psykiske skader.
AA170220 Dommen ble anket , og rettssaken i Borgarting lagmannsrett gikk i gymsalen i Skien fengsel i januar. ( ©NTB ) ¶
AP170219 De vil deretter avgjøre om dommen blir anket eller ikke.
VG170218 Kan fremdeles bli anket
VG170218 Hodne har anket saken til Høyesterett.
VG170218 Hodne ble da dømt til å betale en bot på 10 000 kroner, men anket dommen.
SA170218 Trump anket denne beslutningen, men fikk ikke medhold.
FV170218 Dommen er anket til Høyesterett.
FV170218 Trump anket denne beslutningen, men fikk ikke medhold.
DB170218 « Hennes vurdering var da at UNE burde ha anket dommen fra Oslo tingrett fremfor at UNE behandlet saken på nytt i et nemndmøte.
DB170218 UNE : - Burde ha anket
DB170218 Fordi UNE ikke hadde anket innen ankefristen, fant hun det derfor riktig å gjøre om ».
DB170218 Hodne har anket saken til høyesterett.
BT170218 Hodne har anket saken til Høyesterett.
BT170218 Trump anket denne beslutningen, men fikk ikke medhold.
AP170218 Trump anket denne beslutningen, men fikk ikke medhold.
AA170218 Hodne har anket saken til Høyesterett.
VG170217 Mannens forsvarer, advokat Thomas Randby, opplyser at dommen er anket til Høyesterett.
SA170217 Den nye dommen på fire år ble anket til Høyesterett, men anken ble avvist.
SA170217 Nå er saken anket til Høyesterett.
FV170217 Nå er saken anket til Høyesterett.
DB170217 Saken er nå anket videre til høyesterett.
DB170217 Hun anket så saken videre til Lagmansretten hvor hun i januar ble kjent skyldig.
BT170217 Og vi har nettopp anket den, sier mannens forsvarer Steinar Berg Yndestad.
AP170217 Mannen anket , men Gulating lagmannsrett svarte med å avsi samme straff.
AA170217 Saken var anket , men anken ble ikke tatt til følge.
AA170217 Saken er anket videre til Høyesterett.
AA170217 Saken ble anket til lagmannsretten, der Hodne nok en gang ble dømt.
AA170217 Nordmannens forsvarer, advokat Thomas Randby, opplyser at dommen er anket . ( ©NTB ) ¶
VG170215 Dommen ble anket av både forsvarerne og aktoratet.
SA170215 Dommen fra Sø-& Handelsretten er anket .
SA170215 Samtlige fire dømte anket dommen på stedet.
SA170215 Dommen ble anket av både forsvarerne og aktoratet.
DA170215 Dommen ble anket av både forsvarerne og aktoratet.
DA170215 Det andre er den situasjonen vi har med russerne som er suspendert, men som har anket til Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), og så er jo også Verdens antidopingbyrå ( WADA ) en part i dette.
AP170215 Samtlige fire dømte anket dommen på stedet.
AP170215 Dommen ble anket av både forsvarerne og aktoratet.
AA170215 Saken ble anket .
AA170215 Forsvareren opplyser at det ikke er avklart om kjennelsen vil bli anket til Høyesterett.
AA170215 Dette ble anket av forsvarer Arve Opdahl ( t.h. ), men lagmannsretten forkastet anken.
VG170214 Nå er det stor spenning til om saken blir anket eller ei.
SA170214 Oslo tingrett kom i juni i fjor til at han skal det, men 38-åringen anket til lagmannsretten.
DN170214 Knutsen har tidligere anket straffedommen på tre år og åtte måneders fengsel.
DN170214 Geir Knutsen sier han og hustruen ikke har tatt stilling til om avgjørelsen fra byfogden vil bli anket .
DN170214 Det var i påvente av endelig rettslig behandling av søksmålet at dommer James Robart i Seattle-domstolen besluttet å oppheve innreiseforbudet midlertidig, en avgjørelse Trump-administrasjonen anket og tapte.
DB170214 Kowalczyk ble utestengt i to år, men anket straffen.
DA170214 Oslo tingrett kom i juni i fjor til at han skal det, men 38-åringen anket til lagmannsretten.
AA170214 Det var i påvente av endelig rettslig behandling av søksmålet at dommer James Robart i Seattle-domstolen besluttet å oppheve innreiseforbudet midlertidig, en avgjørelse Trump-administrasjonen anket og tapte.
AA170214 - Min klient anket i førsteomgang fordi han mener det ikke foreligger fengslingsgrunnlag.
AA170214 26-åringen som er siktet for drapet på Ler ble varetektsfengslet av Sør-Trøndelag tingrett fredag, og anket .
AA170214 Oslo tingrett kom i juni i fjor til at han skal det, men 38-åringen anket til lagmannsretten.
VG170213 Han har anket dommen for grov kroppsskade til lagmannsretten.
SA170213 De sju saksøkerne gikk til sak og vant fram i tingretten, men staten anket .
AA170213 Mannen fikk fredag varetektsperioden forlenget med fire uker, men anket på stedet til Frostating lagmannsrett.
AA170213 De sju saksøkerne gikk til sak og vant fram i tingretten, men staten anket .
AA170213 Mannen anket saken.
DA170212 Oslo tingrett kom i juni i fjor til at det skal han, men Betew anket til lagmannsretten.
AP170212 Oslo tingrett kom i juni i fjor til at det skal han, men Betew anket til lagmannsretten.
VG170211 I tingretten fikk han 16 års fengsel, som han straks anket .
VG170211 Nylig ble et ektepar dømt til fem måneders fengsel for å ha brutt regelverket, dommen er anket .
VG170211 Saken er anket til Høyesterett.
SA170211 Hverken Johaug, WADA eller FIS har anket dommen ennå.
FV170211 Hverken Johaug, WADA eller FIS har anket dommen ennå.
DB170211 Saken er anket til Høyesterett.
BT170211 Hverken Johaug, WADA eller FIS har anket dommen ennå.
AP170211 Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle.
AP170211 Det er sannsynlig at saken nå blir anket videre til USAs høyesterett.
AP170211 Det er imidlertid høyst usikkert om saken blir anket .
AP170211 Hverken Johaug, WADA eller FIS har anket dommen ennå.
AA170211 Saken er anket til Høyesterett.
VG170210 MORITZ ( VG ) Det finske styremedlemmet i FIS ( Det internasjonale skiforbundet ) er rimelig sikker på at Therese Johaug-dommen på 13 måneder vil bli anket .
VG170210 Valen har hele tiden nektet straffskyld, og anket dommen til lagmannsretten.
VG170210 Mannen anket dommen og denne behandles fredag i Agder lagmannsrett.
VG170210 Han anket til Borgarting lagmannsrett, der dommen ble skjerpet til 17 års fengsel.
SA170210 Dommen blir anket .
SA170210 - Dommen er likevel anket , fordi vi mener bevisføringen viste at min klient burde vært frifunnet for noen av punktene, sier Klevenberg til avisen, og forteller videre at han også vil se nøyere på straffeutmålingen og enkelte av erstatningsbeløpene.
SA170210 Men blir dommen anket ?
SA170210 Men det er altså knyttet stor spenning til hvorvidt saken vil bli anket .
SA170210 Dersom dommen blir anket , er saken i hendene til CAS, med den mulige konsekvens at Johaugs OL-drøm kan bli knust.
SA170210 Hvis det hadde blitt ett år eller under, hadde dommen helt sikkert blitt anket .
FV170210 Regjeringen anket avgjørelsen, og dette ble behandlet i en høring denne uka.
FV170210 Det er sannsynlig at saken nå blir anket videre til USAs høyesterett.
FV170210 Men det er altså knyttet stor spenning til hvorvidt saken vil bli anket .
FV170210 Dersom dommen blir anket , er saken i hendene til CAS, med den mulige konsekvens at Johaugs OL-drøm kan bli knust.
FV170210 Men blir dommen anket ?
FV170210 Men det er altså knyttet stor spenning til hvorvidt saken vil bli anket .
FV170210 Dersom dommen blir anket , er saken i hendene til CAS, med den mulige konsekvens at Johaugs OL-drøm kan bli knust.
FV170210 Hvis det hadde blitt ett år eller under, hadde dommen helt sikkert blitt anket .
DN170210 Regjeringen anket avgjørelsen, og dette ble behandlet i en høring denne uken.
DB170210 Det finske FIS-styremedlemmet Martti Uusitalo bekrefter det ikke, men går langt i å antyde at saken kommer til å bli anket overfor Ilta-Sanomat, skriver TV 2 : ¶
DB170210 Nå er det ventet at saken vil bli anket videre til USAs høyesterett, noe Trump langt på vei bekrefter i en Twitter melding natt til fredag.
DB170210 Saken ble anket til Agder lagmannsrett som startet sin behandling av saken fredag denne uka.
DB170210 Valen erkjente seg ikke skyldig, og har anket dommen.
DA170210 Innreiseforbudet var aktivt i en uke ved månedsskiftet, før det ble opphevet av en lavere føderal rettsinstans i Seattle, en avgjørelse som deretter ble anket videre.
DA170210 Det er sannsynlig at saken nå blir anket videre til USAs høyesterett.
DA170210 - 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket , svarte han på spørsmål fra NTB om hva han vil gjøre dersom domsutvalget følger ADNs innstilling eller dømmer strengere.
DA170210 I følge Pekka Holopainen, langrennsekspert i den finske avisa Ilta-Sanomat, tyder mye på at saken vil bli anket fra FIS side.
DA170210 - 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket , svarte Hjort om eventuell anke da.
BT170210 Regjeringen anket avgjørelsen, og dette ble behandlet i en høring denne uken.
BT170210 Det er sannsynlig at saken nå blir anket videre til USAs høyesterett.
BT170210 Regjeringen anket avgjørelsen, og dette ble behandlet i en høring denne uken.
BT170210 Det er sannsynlig at saken nå blir anket videre til USAs høyesterett.
BT170210 - Han anket dommen da den ble forkynt, men trakk anken.
BT170210 Min klient er svært skuffet og dommen er anket , sier forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen til BT.
BT170210 Men blir dommen anket ?
BT170210 Hvis det hadde blitt ett år eller under, hadde dommen helt sikkert blitt anket .
BT170210 Men det er altså knyttet stor spenning til hvorvidt saken vil bli anket .
BT170210 Dersom dommen blir anket , er saken i hendene til CAS, med den mulige konsekvens at Johaugs OL-drøm kan bli knust.
BT170210 Hvis det hadde blitt ett år eller under, hadde dommen helt sikkert blitt anket .
AP170210 President Trump antyder med store bokstaver på Twitter at saken blir anket .
AP170210 Foreldrene anket også denne dommen, og saken om samvær ble behandlet av lagmannsretten like før jul.
AP170210 Begge har anket dommene, som skal behandles i Borgarting lagmannsrett.
AP170210 Anket avslag på samvær med sønnen ¶
AP170210 Foreldrene anket også denne dommen, og saken om samvær ble behandlet av lagmannsretten like før jul.
AP170210 Begge har anket dommene, som skal behandles i Borgarting lagmannsrett.
AP170210 Anket avslag på samvær med sønnen ¶
AP170210 Hvis det hadde blitt ett år eller under, hadde dommen helt sikkert blitt anket .
AP170210 Men blir dommen anket ?
AP170210 Men det er altså knyttet stor spenning til hvorvidt saken vil bli anket .
AP170210 Dersom dommen blir anket , er saken i hendene til CAS, med den mulige konsekvens at Johaugs OL-drøm kan bli knust.
AP170210 Hvis det hadde blitt ett år eller under, hadde dommen helt sikkert blitt anket .
AA170210 Regjeringen anket avgjørelsen, og dette ble behandlet i en høring denne uka.
AA170210 Det er sannsynlig at saken nå blir anket videre til USAs høyesterett.
AA170210 - Min klient nekter straffskyld og anket kjennelsen på stedet.
AA170210 Saken ble anket til Agder lagmannsrett som startet sin behandling av saken fredag denne uken.
AA170210 Forsvarsadvokat Thomas Klevenberg sier til avisen at dommen vil bli anket ettersom han mener bevisføringen viste at hans klient burde vært frifunnet for noen av punktene, samt at han vil se nærmere på straffeutmålingen og enkelte av erstatningsbeløpene. ( ©NTB ) ¶
VG170209 Anket
DB170209 Valen anket dommen fra tingretten i september i fjor.
DB170209 Den 17 år gamle jenta anket over både forvaringsspørsmålet, saksbehandlingen og lovanvendelsen.
DB170209 Anket på stedet ¶
DB170209 Nå er det ventet at saken vil bli anket videre til USAs høyesterett, noe Trump langt på vei bekrefter i en Twitter melding natt til fredag.
DB170209 ¶ ANKET : Kristian Valen ble i september dømt til fengsel, men anket dommen.
DB170209 Valen erkjente seg ikke skyldig, og har anket dommen.
DB170209 | Én ting ved Lady Gagas sceneopptreden skaper full splid på internett ¶ ¶ ANKET : Kristian Valen ble i september dømt til fengsel, men anket dommen.
BT170209 Han skiftet da forsvarer til John Christian Elden og anket hevingskjennelsen som Gulating lagmannsrett avsa.
BT170209 Først anket han saken, så ble anken trukket, før den drapsdømte mannen anket likevel.
BT170209 Først anket han saken, så ble anken trukket, før den drapsdømte mannen anket likevel.
BT170209 Anket og trakk anken ¶
AP170209 Selv om straffen på tre måneders fengsel er betinget slik at de slipper å sone, varsler Önnevall at dommen kommer til å bli anket .
AP170209 Dommen blir anket .
AP170209 Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle.
AP170209 Justisdepartementet har foreløpig ikke sagt annet enn at de ser på ankedomstolens kjennelse, men Trumps reaksjon tyder på at saken trolig blir anket videre til Høyesterett.
AP170209 Det er sannsynlig at saken nå blir anket videre til USAs høyesterett.
AP170209 Jentas advokater anket forvaringsdommen, men Høyesterett skriver i sin dom at drapshandlingen var godt planlagt og iverksatt på en utspekulert måte. «... må ha tenkt nøye gjennom hva hun skulle foreta seg, og hun viste sterk gjennomføringsevne og vilje » skriver dommeren.
AP170209 Den 17 år gamle jenta anket over både forvaringsspørsmålet, saksbehandlingen og lovanvendelsen.
AA170209 Uansett utfall i San Francisco kan saken bli anket videre til USAs høyesterett.
AA170209 Valen anket dommen fra tingretten i september i fjor.
VG170208 Denne avgjørelsen er nå anket av det amerikanske justisdepartementet.
VG170208 Han anket dommen på stedet.
VG170208 Horns advokat bestrider dette og saken vil bli anket .
FV170208 Bjørnar Solvei ( 51 ), leder av Arendal Frp, er tatt inn i varmen igjen etter å ha anket eksklujsjonssaken sin.
DB170208 Uansett utfall i San Francisco kan saken bli anket videre til høyesterett.
DB170208 * Uansett utfall er det sannsynlig at saken blir anket til høyesterett.
DB170208 « Stirredommen », kaller Avisa Nordland saken, som også skriver at 85-åringen nå har anket den.
DB170208 - Han bestrider at han har brutt forbudet, og anket derfor dommen, sier Ræder Breivoll.
DB170208 ¶ FIKK MEDHOLD : Bjørnar Solvei ble ekskludert fra partiet, men anket .
DB170208 Solvei anket eksklusjonen umiddelbart og vant altså fram med sin anke da saken ble behandlet av partiet sentralt.
DB170208 Nå har anket fått medhold.
DA170208 Justisdepartementet anket , men en domstol i San Francisco avviste søndag kravet om å oppheve den midlertidige forføyningen mens anken behandles.
AP170208 Når domstolen i San Francisco har behandlet saken om stopp i håndhevelsen, vil den enten bli sendt tilbake til den forrige domstolen for en behandling av spørsmålet om de nye reglene er grunnlovsstridige eller så blir håndhevelsesforbudet anket til høyesterett.
AP170208 Mannen anket på stedet.
VG170207 Komikeren anket dommen til lagmannsretten.
SA170207 Legkov og Belov har allerede anket sine saker til CAS.
FV170207 Legkov og Belov har allerede anket sine saker til CAS.
DB170207 Belov og Legkov anket sin FIS-suspensjon inn for den internasjonale voldgiftsretten for idretten, CAS, fredag.
DB170207 Mannen ble i tingretten dømt skyldig i alle de åtte voldtektene, men anket til lagmannsretten.
BT170207 Legkov og Belov har allerede anket sine saker til CAS.
AP170207 Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle.
AP170207 Anket til vestkysten ¶
AP170207 Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle.
AP170207 Anket til vestkysten ¶
AP170207 Mannen ble i tingretten dømt skyldig i alle de åtte voldtektene, men anket til lagmannsretten.
AP170207 Legkov og Belov har allerede anket sine saker til CAS.
AA170207 Trump-administrasjonen anket kjennelsen fra Seattle til ankedomstolen i San Francisco, som søndag besluttet at innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land ikke umiddelbart kunne gjeninnføres mens anken behandles. ( ©NTB ) ¶
AA170207 Mannen ble i tingretten dømt skyldig i alle de åtte voldtektene, men anket til lagmannsretten.
SA170206 Nå blir dommen anket .
DN170206 Trump-administrasjonen har anket denne kjennelsen, og det er ventet at det startes behandling av denne anken mandag.
DB170206 Han var tiltalt for kjøp av 85 kilo hasj og anket dommen.
DB170206 Trump varslet umiddelbart at dommerens kjennelse ville bli anket .
AA170206 Trump-administrasjonen har anket kjennelsen.
VG170205 Anket saken : « Hva skjer med landet vårt.
VG170205 | Har anket innreiseforbud-stopp ¶
VG170205 Denne avgjørelsen er nå anket av det amerikanske justisdepartementet.
FV170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles.
DN170205 Vedtaket ble straks anket til en ankedomstol.
DN170205 Vedtaket ble straks anket til en ankedomstol.
DN170205 * Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle og ba om at den midlertidige forføyningen settes til side mens anken behandles.
DN170205 Lørdag leverte justisdepartementet inn et formelt varsel om at kjennelsen fra Seattle vil bli anket .
DN170205 Forbudet ble reversert for tolker som hadde jobbet for USAs styrker og nå er hele reiseforbudet satt ut av spill, men beslutningen er anket .
DN170205 USAs justisdepartement har formelt anket dommeravgjørelsen som satte president Donald Trumps innreiseforbud til side.
DB170205 Det er ventet at kjennelsen blir anket nærmest umiddelbart.
DB170205 * Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle.
BT170205 USAs justisdepartement har formelt anket dommeravgjørelsen som satte president Donald Trumps innreiseforbud til side.
BT170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles.
BT170205 Justisdepartementet har nå anket avgjørelsen.
BT170205 USAs justisdepartement har formelt anket dommeravgjørelsen som satte president Donald Trumps innreiseforbud til side.
BT170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles.
AP170205 Lørdag leverte justisdepartementet inn et formelt varsel om at kjennelsen fra Seattle vil bli anket .
AA170205 Lørdag leverte justisdepartementet inn et formelt varsel om at kjennelsen fra Seattle vil bli anket .
AA170205 Justisdepartementet har anket fredagens kjennelse fra en føderal dommer i Seattle, og Pence understreket i intervjuet at Trump-administrasjonen er helt sikker på at den vil bli omgjort.
AA170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles.
AA170205 Justisdepartementet i USA anket på Trumps ordre lørdag den midlertidige forføyningen som inntil videre har satt en stopper for innreiseforbudet. ( ©NTB ) ¶
VG170204 Nå er dommen anket og ikke rettskraftig, men vi er veldig glad for at retten har grepet fatt i den saken, sier hun.
VG170204 Horns advokat bestrider dette og saken vil bli anket .
DN170204 Kjennelsen vil trolig bli anket umiddelbart, skriver nyhetsbyrået Reuters.
DN170204 Kjennelsen vil trolig bli anket umiddelbart, skriver nyhetsbyrået Reuters.
DB170204 Det er ventet at kjennelsen blir anket nærmest umiddelbart.
DB170204 Kjennelsen vil trolig bli anket umiddelbart, skriver nyhetsbyrået Reuters.
AP170204 Talsmann Sean Spicer i Det hvite hus varslet at avgjørelsen vil bli anket så snart som mulig.
AP170204 Det hvite hus vil sørge for at saken blir anket , men dette kan ta noen dager.
DB170203 Han anket på stedet.
DB170203 Dommen ble anket av både forsvarerne og aktoratet.
BT170203 Like etter at dommen ble kjent, kunngjorde forsvareren til ekteparet Horn, Svein Holden, at den vil bli anket
BT170203 Dommen blir anket , varsler forsvareren.
BT170203 ANKES : Dommen mot et ektepar fra Oslo i den såkalte au pair-saken vil bli anket , varsler ekteparets forsvarer Svein Holden.
AA170203 Statsadvokaten anket dommen, og den tidligere læreren er nå også frifunnet i Eidsivating lagmannsrett.
AA170203 Entreprenøren anket i fjor høst dommen fra Oslo byfogdembete til lagmannsretten, som slo fast at Vegvesenets avvising av selskapets tilbud var riktig.
AA170203 Like etter at dommen ble kjent, kunngjorde forsvareren til ekteparet Horn, Svein Holden, at den vil bli anket
AA170203 Dommen blir anket , varsler forsvareren.
VG170202 Saken ble anket av både statsadvokaten og de dømte.
DB170202 Alle disse tre har anket fengslingskjennelsene.
DB170202 Anket kjennelsene ¶
DB170202 Alle fire anket straffeutmålingen, men to trakk anken før behandlingen i Borgarting lagmannsrett i slutten av januar.
BT170202 Staten anket erstatningsspørsmålet til Høyesterett, men de har nå avvist anken.
AP170202 Den avgjørelsen har DNB nå anket , melder NRK.
AA170202 Den avgjørelsen har DNB nå anket , melder NRK.
BT170201 Hotvedt anket både for å be om en mildere straff og for å be landets øverste domstol vurdere om saken heller skulle vært ført for tingretten enn for lagmannsretten.
AP170201 Hotvedt anket både for å be om en mildere straff og for å be landets øverste domstol vurdere om saken heller skulle vært ført for tingretten enn for lagmannsretten.
DB170131 - Han anket fordi han er dømt for mer enn det han mener han hadde befatning med, sier Veum.
AP170131 Harams Sp-ordfører Vebjørn Krogsæter sier et tvangsvedtak i Stortinget kan bli anket hvis det blir en Ap/Sp-regjering.
DB170130 Fem av de opprinnelig åtte tiltalte anket straffene de fikk fra Asker og Bærum tingrett for sin delaktighet i nettverket, skriver NTB.
DB170130 Blant annet er Cappelens sønn dømt for heleri, men han anket ikke dommen.
BT170130 Retten ga politiet medhold i fengslingskravet, noe 17-åringen anket på stedet.
AP170129 Fem av de opprinnelig åtte tiltalte anket straffene de fikk for sin delaktighet i nettverket hvor Gjermund Cappelen satt på toppen.
AP170129 En av dem som har anket , en 64 år tidligere brusselger, ble i tingretten idømt den strengeste straffen på 16 år i fengsel.
AP170129 De har anket straffene de fikk for befatning med opptil 1,4 tonn hasj.
DB170127 - Han har anket hevingskjennelsen.
DB170127 * Lukosevicius anket i august, men tirsdag ble det meldt at han trekker anken.
BT170127 Dommen lød på 18 års forvaring og ble anket .
BT170127 Aktor i saken sier dommeren gikk med på å fengsle mannen i fire uker, men at mannen anket på stedet.
AP170127 Dommen lød på 18 års forvaring og ble anket til lagmannsretten.
VG170126 Staten anket saken videre til lagmannsretten, som nå har startet behandlingen av ankesaken.
SA170126 12 måneders utestengelse er så lavt at det kan bli anket av Wada. 16 måneder vil ødelegge Johaugs muligheter for å delta i neste OL. 14 måneder kan være kompromisset som ikke utløser anke og dermed legger saken død.
SA170126 Bøe, Torstein / NTB scanpix ¶ - 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket , svarte han på spørsmål om hva han vil gjøre dersom domsutvalget følger Antidoping Norges innstilling.
SA170126 Bøe, Torstein / NTB scanpix ¶ - 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket , svarte han på spørsmål om hva han vil gjøre dersom domsutvalget følger Antidoping Norges innstilling.
FV170126 12 måneders utestengelse er så lavt at det kan bli anket av Wada. 16 måneder vil ødelegge Johaugs muligheter for å delta i neste OL. 14 måneder kan være kompromisset som ikke utløser anke og dermed legger saken død.
DB170126 Kjenner sier følgende om muligheten for at en frifinnelse vil bli anket : ¶
BT170126 - 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket , svarte han på spørsmål om hva han vil gjøre dersom domsutvalget følger Antidoping Norges innstilling.
BT170126 12 måneders utestengelse er så lavt at det kan bli anket av Wada. 16 måneder vil ødelegge Johaugs muligheter for å delta i neste OL. 14 måneder kan være kompromisset som ikke utløser anke og dermed legger saken død.
AP170126 Han anket imidlertid til lagmannsretten fordi han mente det var begått saksbehandlingsfeil.
AP170126 Dommen blir derfor anket til Høyesterett.
AP170126 Han anket imidlertid til lagmannsretten fordi han mente det var begått saksbehandlingsfeil.
AP170126 Dommen blir derfor anket til Høyesterett.
AP170126 Bøe, Torstein / NTB scanpix ¶ - 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket , svarte han på spørsmål om hva han vil gjøre dersom domsutvalget følger Antidoping Norges innstilling.
AP170126 Bøe, Torstein / NTB scanpix ¶ - 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket , svarte han på spørsmål om hva han vil gjøre dersom domsutvalget følger Antidoping Norges innstilling.
SA170124 Statsadvokaten anket ikke dommen i tingretten.
FV170124 Hun anket saken, og i lagmannsretten ble boten redusert med 3.000 kroner.
FV170124 Hun anket saken, og i lagmannsretten ble boten redusert med 3.000 kroner.
DN170124 Regjeringen anket derfor saken inn for høyesterett.
DB170124 | Godkjente rus-stiftelsens kjøpfra daglig leders selskap ¶ ¶ 18 ÅR BLIR STÅENDE : Drapsdømte Donatas Lukosevicius har nå trukket anket etter Monika-dommen.
DB170124 Hun anket saken til lagmannsretten, der boten ble redusert med 3.000 kroner og hun slapp å betale motpartens sakskostnader.
DB170124 Dommen vil bli anket , opplyser advokat Geir Mikaelsen, som representerert de fem dømte, til Dagens Næringsliv.
BT170124 Dommen blir anket .
BT170124 - Vi mener den er feil, og den vil derfor bli anket til lagmannsretten, sier han.
BT170124 Statsadvokaten anket ikke dommen i tingretten.
BT170124 Statsadvokaten anket ikke dommen i tingretten.
BT170124 Hans Fredrik Marthinussen mener Hemsedal-saken burde vært anket for Høyesterett.
AP170124 May anket avgjørelsen inn for britisk høyesterett, som kom med sin avgjørelse tirsdag formiddag.
AP170124 Statsadvokaten anket ikke dommen i tingretten.
AP170124 Statsadvokaten anket ikke dommen i tingretten.
DB170123 63-åringens forsvarer sier at saken ikke vil bli anket til Høyesterett.
DB170121 Begge parter anket til lagmannsretten, i en sak som er ventet å komme opp i november i år.
DB170121 Torsdag denne uka la representanter for Høyre, Frp og KrF fram et forslag til ny behandling av straffesaker som er anket til lagmannsretten.
DA170121 Rektoren anket dette til Gulating lagmannsrett som kom til at denne dommen skulle oppheves, blant annet fordi det var uklart om det var brukt riktige beviskrav etter en bestemmelse i foreldelsesloven.
SA170120 Vi er meget glade for at et flertall bestående av Ap, V, SV, Sp, MDG, og FNB før jul anket Utdanningsdirektoratets vedtak om å godkjenne oppstart av den private ungdomsskolen Wang, til tross for et klart nei både i formannskapet og kommunalstyret for oppvekst.
SA170120 I 2007 fant en arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten at 55 prosent av voldtektsdømte som hadde anket dommen fra tingretten, ble frifunnet av juryen i lagmannsretten.
DB170118 Den tidligere politilederen sier han aldri har møtt den 52 år gamle rørleggeren - som er dømt til 13 års fengsel og har anket dommen.
AP170118 Dommen er anket og kommer opp for Borgarting lagmannsrett senere denne måneden.
FV170117 | Anket dom etter sovevoldtekt, fikk straffen redusert ¶ 48-åringen anket voldtektsdommen.
FV170117 Men mannen anket .
FV170117 | Anket dom etter sovevoldtekt, fikk straffen redusert ¶ 48-åringen anket voldtektsdommen.
DB170117 I Oslo tingrett fikk Breivik medhold i at artikkel 3 er brutt - en dom staten straks anket .
DB170117 Da han anket utvisningsvedtaket håpet han at det skulle legges vekt på hva han hadde vært igjennom i Norge.
DB170115 Holden fikk medhold av Oslo tingrett, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen inn for Borgarting lagmannsrett, som bestemte at saken likevel skulle føres for retten.
DB170115 Denne avgjørelsen ble deretter anket inn for Høyesterett, som til slutt avviste forsvarets anke.
DN170113 Det er ukjent om dommen vil bli anket .
DN170113 Schmidts advokater sier kjennelsen vil bli anket .
DB170113 Politibetjentene har anket sparkingen.
DB170112 Saken ble anket , og i en dom fra Frostating lagmannsrett slås det fast at oppsigelsen av læreren er saklig begrunnet, skriver Adresseavisen.
DB170112 Politiadvokat i vest politidistrikt, Kristine Knutsen Berger, forteller at saken er blitt anket for to av tre tiltalte.
AP170112 Et muslimsk tyrkisk-sveitsisk foreldrepar anket saken inn til Strasbourg etter at de ble bøtelagt for å holde døtrene på syv og ni år borte fra skolens svømmetimer.
DB170111 Mannens forsvarer, Arne Gunnar Aas, viser til at dommen er anket , og påpeker at retten er splittet i spørsmålet om mannen har begått forsettlig drap.
DB170111 Mannen anket dommen på stedet.
DA170111 Det var Aksjonsgruppa Redd Marienlyst som anket vedtaket til Fylkesmannen og senere til Sivilombudsmannen.
AP170111 Helsearbeideren har anket denne dommen og Borgarting lagmannsretten skal etter planen behandle saken 31. januar.
DB170110 Foreldrene har anket saken flere ganger i Sveits, men uten å få medhold, noe som gjorde at de gikk videre til menneskerettighetsdomstolen.
DB170110 Et tyrkisk-sveitsisk foreldrepar har anket saken til domstolen i Strasbourg etter at de ble bøtelagt av skolemyndighetene i Basel fordi de ikke ville la døtrene ha svømmetimer med gutter.
DB170110 Staten anket dommen etter at Breivik i fjor fikk medhold i at han hadde blitt utsatt for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjons ( EMK ), artikkel 3 ( om tortur og umenneskelig behandling ) under soningen.
DB170110 Seinere anket Breivik på grunnlag av det siste punktet.
DB170110 Da dommen forelå i fjor vår anket staten på det første punktet.
AP170110 Foreldrene har anket saken flere ganger i Sveits, men uten å få medhold, noe som gjorde at de gikk videre til menneskerettighetsdomstolen.
AP170110 Et tyrkisk-sveitsisk foreldrepar har anket saken til domstolen i Strasbourg etter at de ble bøtelagt av skolemyndighetene i Basel fordi de ikke ville la døtrene på sju og ni år ha svømmetimer sammen med gutter.
AP170110 Dommen er dessuten anket , sa han.
AP170110 Dommen er dessuten anket , sa han.
DB170109 Staten anket dette spørsmålet, men trakk senere anken, slik at Transocean-selskapene ble fritatt for tilleggsskatt, mens lagmannsretten kun behandlet spørsmålet om kildeskatt.
DB170109 Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig.
AP170109 Staten anket dette spørsmålet, men trakk senere anken, slik at Transocean-selskapene ble fritatt for tilleggsskatt, mens lagmannsretten kun behandlet spørsmålet om kildeskatt.
AP170109 Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig.
AP170109 Dommen er anket til lagmannsretten.
AP170109 Staten har anket tingrettens dom om at Anders Behring Breiviks menneskerettigheter er krenket.
DB170106 I september ble Hodne i Jæren tingrett dømt til å betale en bot på 10 000 kroner, og anket dommen. 6. januar kom dommen i ankesaken.
DB170106 Hodne ble i Jæren tingrett dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, og anket dommen.
VG170105 Men ifølge BT har statsadvokaten i Hordaland anket dommen mot de to andre guttene.
VG170105 Har anket
VG170105 Han har ikke fått beskjed om at saken til hans klient, som bare ble idømt ungdomsstraff, er anket .
VG170105 - Jeg mener at det ikke uten videre er ubetenkelig å distribuere slike videoer til mediene på et stadium hvor påtalemyndigheten har anket for en av de tiltaltes vedkommende, sier forsvarer Solberg.
BT170105 Men det er ikke sikkert at dommen blir stående : Statsadvokaten i Hordaland har anket dommen mot to av guttene, og har ennå ikke bestemt seg for om også dommen mot tredjemann skal ankes.
BT170105 Men det er ikke sikkert at dommen blir stående : Statsadvokaten i Hordaland har anket dommen mot to av guttene, og har ennå ikke bestemt seg for om også dommen mot tredjemann skal ankes.
AP170105 Men det er ikke sikkert at dommen blir stående : Statsadvokaten i Hordaland har anket dommen mot to av guttene, og har ennå ikke bestemt seg for om også dommen mot tredjemann skal ankes.
SA170103 I retten vant naboene saken og ble tilkjent 2,6 millioner kroner fra arkitekten personlig, men dommen er anket og ikke rettskraftig.
SA170103 Samtlige fire dømte anket dommen på stedet.
SA170103 april 2015 falt dommen i Oslo tingrett som er anket av både forsvarerne og aktoratet.
SA170103 Anket ¶ 29. april 2015 falt dommen i Oslo tingrett som er anket av både forsvarerne og aktoratet.
FV170103 Hodne ble i Jæren tingrett i september dømt til å betale den samme summen for diskriminering, men anket saken til lagmannsretten.
FV170103 Hodne ble dømt for diskriminering i tingretten, men anket .
FV170103 FOTO : Carina Johansen / NTB scanpix Frisøren Merete Hodne anket til lagmannsretten etter at hun ble dømt for diskriminering i den såkalte hijab-saken.
FV170103 Hodne ble i Jæren tingrett i september dømt til å betale den samme summen for diskriminering, men anket saken til lagmannsretten.
FV170103 Hodne ble dømt for diskriminering i tingretten, men anket .
FV170103 FOTO : Carina Johansen / NTB scanpix Frisøren Merete Hodne anket til lagmannsretten etter at hun ble dømt for diskriminering i den såkalte hijab-saken.
DB170103 Hodne anket den mye omtalte saken til lagmannsretten etter å ha blitt dømt i Jæren tingrett til å betale 10 000 kroner i bot og 5000 kroner i sakskostnader.
AP170103 Foreldrene ble dømt i Oslo tingrett, saken er anket .
AP170103 Foreldrene ble dømt i Oslo tingrett, saken er anket .
AP170103 Hodne ble i Jæren tingrett i september dømt til å betale den samme summen for diskriminering, men anket saken til lagmannsretten.
AP170103 Hodne ble dømt for diskriminering i tingretten, men anket .
AP170103 Frisøren Merete Hodne anket til lagmannsretten etter at hun ble dømt for diskriminering i den såkalte hijab-saken.
AP170103 I retten vant naboene saken og ble tilkjent 2,6 millioner kroner fra arkitekten personlig, men dommen er anket og ikke rettskraftig.
AP170103 Samtlige fire dømte anket dommen på stedet.
AP170103 april 2015 falt dommen i Oslo tingrett som er anket av både forsvarerne og aktoratet.
AP170103 Anket ¶ 29. april 2015 falt dommen i Oslo tingrett som er anket av både forsvarerne og aktoratet.
DN170102 Nå opplyser staten, som førte saken på vegne av politidistriktet, at avgjørelsen ikke blir anket .
DB170102 Nå opplyser staten, som førte saken på vegne av politidistriktet, at avgjørelsen ikke blir anket .
DB170101 May har anket denne avgjørelsen inn for britisk høyesterett, skriver NTB.
DB161231 Komikeren anket dommen da den falt, og er ifølge advokat John Kristian Elden uenig i at han har framstått truende.
DB161231 Komiker anket dom ¶
AP161208 To er anket til Høyesterett, hvor begge ankene ble forkastet, opplyste Drageset i PU torsdag.
AP161208 PU anket kjennelsen, samtidig som UNE forkastet advokatens omgjøringsanmodning.
DN161207 Vigeland anket saken helt til Høyesterett, men anken ble avvist i oktober.
SA161113 Puma gikk med på å betale boten, mens poengtrekket ble anket .
BT161113 Puma gikk med på å betale boten, mens poengtrekket ble anket .
AP161113 Puma gikk med på å betale boten, mens poengtrekket ble anket .
SA161101 Her er det jo bare å få anket ! skriver Mathisen i en av flere meldinger på Twitter.
AP161101 Her er det jo bare å få anket ! skriver Mathisen i en av flere meldinger på Twitter.
FV161019 En eventuell henleggelse eller dom vil kunne bli anket av Det internasjonale antidopingbyrået ( WADA ), Det internasjonale skiforbundet, Antidoping Norge og av Therese Johaug.
VG161018 Henrettelsen av prins Turki fant sted tirsdag etter at dødsdommen først ble anket til en høyere domstol og i siste instans til høyesterett.
FV161013 Kowalczyk fikk imidlertid straffen redusert senere etter å ha anket .
SA161004 Hun anket utestengelsen til CAS.
FV161004 Hun anket utestengelsen til CAS.
BT161004 Hun anket utestengelsen til CAS.
AP161004 Hun anket utestengelsen til CAS.
AP160902 Selskapet har anket beslutningen.
DN160831 De anket anket derfor avgjørelsen fra Oslo tingrett i desember både fordi de mener retten kunne brukt punktum én og fordi punktum to uansett burde vært tilstrekkelig til å dømme, opplyser politiadvokat Gunn Anita Bjørnbach, som var aktor i saken.
DN160831 De anket anket derfor avgjørelsen fra Oslo tingrett i desember både fordi de mener retten kunne brukt punktum én og fordi punktum to uansett burde vært tilstrekkelig til å dømme, opplyser politiadvokat Gunn Anita Bjørnbach, som var aktor i saken.
AP160830 Blir anket
AP160830 Apple varslet tirsdag at EU-kommisjonens avgjørelse blir anket til EU-domstolen.
SA160822 Martin Johnsrud Sundby ble av CAS dømt for brudd på dopingbestemmelsene etter at WADA hadde anket FIS-frikjennelsen av dopingsaken mot ham i september i fjor.
SA160822 Det finnes eksempler på at en CAS-dom er blitt anket til sveitsisk høyesterett, slik langrennsløperen Martin Johnsrud Sundby vurderer å gjøre, men siden 2012 er det skjedd bare unntaksvis at en dom er blitt omgjort og da nesten utelukkende på grunn av saksbehandlingsfeil.
AP160822 Martin Johnsrud Sundby ble av CAS dømt for brudd på dopingbestemmelsene etter at WADA hadde anket FIS-frikjennelsen av dopingsaken mot ham i september i fjor.
AP160822 Det finnes eksempler på at en CAS-dom er blitt anket til sveitsisk høyesterett, slik langrennsløperen Martin Johnsrud Sundby vurderer å gjøre, men siden 2012 er det skjedd bare unntaksvis at en dom er blitt omgjort og da nesten utelukkende på grunn av saksbehandlingsfeil.
SA160809 Van Gelder anket avgjørelsen i 2011 og fikk medhold i CAS ( Den internasjonale voldgiftsretten for sport ).
AP160809 Dommen er foreløpig ikke rettskraftig og kan bli anket .
AP160809 Van Gelder anket avgjørelsen i 2011 og fikk medhold i CAS ( Den internasjonale voldgiftsretten for sport ).
DB160725 Dommen vil høyst sannsynlig bli anket med en ny gjennomgang av bevis og skyld.
DB160725 Dommen kan altså bli anket , og det gjenstår å se om dette blir Monika-sakens rettslige fasit.
AA160725 Jefimova anket for øvrig saken til CAS noenlunde umiddelbart.
SA160719 Årsaken til at selgerne anket til Høyesterett er at saken har et prinsipielt tilsnitt som Høyesterett kan avklare, ifølge Ravndal.
SA160719 Selgerne har anket til Høyesterett, og saken er sluppet inn.
SA160719 Selgerne anket til lagmannsretten fordi de mente tingretten bygget avgjørelsen på feil rettsanvendelse.
SA160719 Derfor anket de til Høyesterett ¶
BT160719 Årsaken til at selgerne anket til Høyesterett er at saken har et prinsipielt tilsnitt som Høyesterett kan avklare, ifølge Ravndal.
BT160719 Selgerne har anket til Høyesterett, og saken er sluppet inn.
BT160719 Selgerne anket til lagmannsretten fordi de mente tingretten bygget avgjørelsen på feil rettsanvendelse.
BT160719 Derfor anket de til Høyesterett ¶
AP160719 Årsaken til at selgerne anket til Høyesterett er at saken har et prinsipielt tilsnitt som Høyesterett kan avklare, ifølge Ravndal.
AP160719 Selgerne har anket til Høyesterett, og saken er sluppet inn.
AP160719 Selgerne anket til lagmannsretten fordi de mente tingretten bygget avgjørelsen på feil rettsanvendelse.
AP160719 Derfor anket de til Høyesterett ¶
AP160702 Tiltalte har anket dommen i Nedre Romerike tingrett.
AP160702 - Han anket på stedet, sier tiltaltes forsvarer, advokat André Berven.
SA160630 Anket til ingen nytte ¶
AP160630 Anket til ingen nytte ¶
SA160616 Han insisterer på at ingen av de 20 som blir deportert, deltok i volden, og sier de har anket avgjørelsen.
AP160616 Han insisterer på at ingen av de 20 som blir deportert, deltok i volden, og sier de har anket avgjørelsen.
BT160607 Eksen anket til Riksadvokaten.
AP160407 Dommen vil bli anket , sier Krekars forsvarer.
AP160407 Den krenker således uskyldspresumpsjonen, og vil bli anket , sier Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling.
AP160407 - Dommen er feil, vil bli anket
AP160327 Straffen ble allerede da regnet som ferdig sonet, fordi islamisten hadde sittet ni dager i varetekt, men Bhatti anket dommen fordi han mener politiet ulovlig har brukt en lydlogg som bevis i retten, skriver Nettavisen.
AP160327 - Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett samme dag.
AP160319 Dommen blir anket .
DA160318 Svein Kjetil Svendsen, 45-åringens forsvarer, sier at hans klient er nokså godt fornøyd med dommen, men at straffeutmålingen kommer til å bli anket . 45-åringens forsvarer Svein Kjetil Svendsen sier at hans klient mener at straffen er for streng og at straffeutmålingen kommer til å bli anket.
DA160318 Ifølge Svendsen kommer straffeutmålingen til å bli anket til lagmannsretten.
DA160318 45-åringens forsvarer Svein Kjetil Svendsen sier at hans klient mener at straffen er for streng og at straffeutmålingen kommer til å bli anket .
SA160310 Ndure anket til lagmannsretten. ( ©NTB )i ¶ ¶
SA160310 - Det er også overraskende at det ikke er nevnt ett eneste ord om fornærmedes manglende troverdighet, særlig tatt i betraktning av at hun er under politietterforskning for å ha avgitt falsk forklaring, sier advokat Larsen som nå sier dommen vil bli anket . ( ©NTB ) ¶
BT160310 Ndure anket til lagmannsretten. ( ©NTB ) ¶
BT160310 - Det er også overraskende at det ikke er nevnt ett eneste ord om fornærmedes manglende troverdighet, særlig tatt i betraktning av at hun er under politietterforskning for å ha avgitt falsk forklaring, sier advokat Larsen som nå sier dommen vil bli anket . ( ©NTB ) ¶
AP160310 Ndure anket til lagmannsretten. ( ©NTB ) ¶
AP160310 - Det er også overraskende at det ikke er nevnt ett eneste ord om fornærmedes manglende troverdighet, særlig tatt i betraktning av at hun er under politietterforskning for å ha avgitt falsk forklaring, sier advokat Larsen som nå sier dommen vil bli anket . ( ©NTB ) ¶
AP160309 Vi har anket den forlengede varetektsfengslingen, det er feil at han sitter fengslet, sier advokat Aase Karine Sigmond, som forsvarer den andre.
AP160309 Faren og den ene av sønnene anket kjennelsen om forlenget varetekst på stedet.
NL160307 Vi har ikke noe grunnlag for å si at den dommen som ble anket verken var rett eller gal, vi har heller ikke noe grunnlag for å si at denne dommen burde ankes eller ikke.
SA160220 Blatter kjemper febrilsk for å renvaske seg og har anket suspensjonen fra all fotball i åtte år.
AP160220 Blatter kjemper febrilsk for å renvaske seg og har anket suspensjonen fra all fotball i åtte år.
AP160216 Klomsæt nektet for lekkasjene og ble frifunnet i Oslo tingrett, men etter at påtalemyndigheten anket avgjørelsen, kom Borgarting lagmannsrett til motsatt resultat i februar 2014.
DA160213 Striden startet da Sandnes kommune nektet klubben skjenkebevilling som følge av strippevirksomheten, en avgjørelse som ble anket helt til topps i rettssystemet.
DA160213 Men samtidig hadde hans advokat, John Christian Elden, anket dommen fra Gulating lagmannsrett videre til Høyesterett.
DA160213 Striden startet da Sandnes kommune nektet klubben skjenkebevilling som følge av strippevirksomheten, en avgjørelse som ble anket helt til topps i rettssystemet.
DA160213 Men samtidig hadde hans advokat, John Christian Elden, anket dommen fra Gulating lagmannsrett videre til Høyesterett.
AP160212 I 2009 ble Tine frikjent, men Konkurransetilsynet anket saken, som nå gikk i Tines disfavør.
DA160204 Bystyret har allerede vedtatt plasseringen av bomstasjonen, men vedtaket ble anket til formannskapet.
AP160123 Ikke anket
AP160123 - Han har ikke anket dommen, opplyser Ski-mannens forsvarer, advokat Trond Dyvik.
AP160122 De to har hele tiden nektet straffskyld i saken, og anket Oslo tingretts dom.
AP160119 Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer.
AP160115 Økokrim anket tre av de fem deldommene, men ikke mot Koch.
AP160112 Frikjennelsen er anket .
AP160106 Frikjennelsen er anket og forbundsleder Roger Hansen sier at den endelige dommen blir viktig når fagforeningene skal lage en politikk på området.